wiki:Nl:Help/Action/LockedLayer

Andere talen:

Laag vergrendelen

source:trunk/resources/images/lock.svg (Alleen zichtbaar in modus Expert)

Een gegevenslaag van OSM kan worden ingesteld om aanpassingen te blokkeren en de statussen upload='never' en download='never' impliceren.

Statussen

pictogram status attribuut element osm gedrag hoe in te stellen in de GUI
source:trunk/resources/images/layer/osmdata_small.svg (geen wijziging) (optioneel: locked='false') geen speciaal gedrag de standaard status
source:trunk/resources/images/lock.svg locked locked='true' aanpassingen aan de gegevens in deze laag zijn niet mogelijk en uploaden en downloaden zijn geblokkeerd niet mogelijk

Voorbeeld code

Bewerk een .osm-bestand in een tekstbewerker en, in plaats van het normale, <osm version='0.6' generator='JOSM'> gebruik <osm version='0.6' generator='JOSM' locked='true'>.


Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-08-17T12:00:42+02:00