wiki:Nl:Help/Action/LockedLayer

Andere talen:

Laag vergrendelen

(Alleen voor experts)

Een gegevenslaag van OSM kan worden ingesteld om aanpassingen te blokkeren en de statussen upload='never' en download='never' impliceren.

Statussen

pictogram status attribuut element osm gedrag hoe in te stellen in de GUI
source:trunk/images/layer/osmdata_small.png (geen wijziging) (optioneel: locked='false') geen speciaal gedrag de standaard status
source:trunk/images/lock.svg locked locked='true' aanpassingen aan de gegevens in deze laag zijn niet mogelijk en uploaden en downloaden zijn geblokkeerd niet mogelijk

Voorbeeld code

Bewerk een .osm-bestand in een tekstbewerker en in plaats van het normale
<osm version='0.6' generator='JOSM'>
gebruik
<osm version='0.6' generator='JOSM' locked='true'>
.


Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar Help

Last modified 14 months ago Last modified on 2018-02-26T19:10:57+01:00