wiki:Uk:NameTemplate

Інші мови:

Заготовки імен можуть використовуватись для встановлення власного форматування маршрутних точок GPX та примітивів OSM (наприклад: Зв’язків чи Переліку виділення).

Де зазначати

Створіть текстовий файл, як описано нижче. Потім зв’яжіть його з Заготовкам теґів

Файл налаштувань

Файл налаштувань може бути схожим на це:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<presets>
    <item name="Public transportation" type="relation"
        name_template="Bus({operator} {ref} ?{'{from} - {via} - {to}' | '{from} - {to}' | '{from}' | '{to}'})"
        name_template_filter="type=route route=bus">
    </item>
</presets>

Синтаксис

 • {var} — використовувати значення змінної var
 • ?{condition1 'value1' | condition2 'value2 | 'value3'} — використовувати value1, якщо умова condition1 задовольняється, value3 — якщо умова не задовольняється. Умова може бути як явною, використовується той самий вираз, що й у пошуки чи фільтрах, чи неявною; значення використовується коли всі змінні, що використовуються всередині, наявні
 • !{search_expression 'template'} — search_expression оцінюється і перший знайдений примітив використовується в якості контексту для шаблону. Застосовується, наприклад, щоб отримати теги батьківських зв’язків.

Приклади

Заготовка Теґи Результат
Номер дома {addr:housenumber} addr:housenumber=10 Номер дома 10
?{ 'Будинок {addr:housenumber} на {addr:street}' | 'Будинок {addr:housenumber}' } addr:housenumber=10 Будинок 10
addr:housenumber=10, addr:street=Ебі роуд Будинок 10 на Ебі роуд
?{ admin_level = 2 'NUTS 1' | admin_level = 4 'NUTS 2' | admin_level = 6 'NUTS 3' | 'Admin level {admin_level}'} admin_level=4 NUTS 2
admin_level=5 Admin level 5
{admin_level} - {name} !{parent() type=boundary '?{'(part of {admin_level} - {name})' | ''}'} admin_level=6 name=Vysocina, member of relation admin_level=4 name=Jihovychod 6 - Vysocina (part of Jihovychod)
admin_level=2 name=Czech republic (no parents) 2 - Czech republic

Доступні значення

Для форматування примітивів OSM, можуть використовуватись значення будь-яких теґів. Ви можете використовувати {special:everything}, що побачити, які значення доступні для ваших маршрутних точок gpx.

Кілька додаткових змінних доступно за допомоги спеціальних префіксів:

 • {special:everything} — показує всі доступні значенні, доступне для форматування як примітивів так і маршрутних точок.
 • {special:id} — показує ID примітиву osm.
 • {special:localName} — показує локалізовану назву, що є значенням теґу name:lang для вашої мови, якщо воно є, або значення теґу name, якщо локалізована назва відсутня.
Last modified 10 years ago Last modified on 2014-04-03T14:30:13+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.