wiki:Presets/Czech_Slovak_addresses
<presets xmlns="http://josm.openstreetmap.de/tagging-preset-1.0"
     author="jose1711, Marián Kyral" 
     version="2.8_2018-03-24" 
     link="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProject_Czech_Republic/Address_system"
     shortdescription="Tags for Czech/Slovak address system" 
   cs.shortdescription="Značení adres dle českého/slovenského schématu" 
   sk.shortdescription="Tagovanie adries podľa českej/slovenskej schémy">
<group name="PopisySK" cs.name="CZ" icon="presets/misc/housenumber.svg">
 <item name="Addresses" cs.name="Adresa" sk.name="Adresy" icon="presets/misc/housenumber.svg" type="node,way,closedway">
 <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProject_Czech_Republic/Address_system" />
 <label text="Edit Address Information" cs.text="Úprava adresy" sk.text="Úprava adresy" />
 <optional>
  <text key="addr:streetnumber" text="Street number" cs.text="Číslo orientační" sk.text="Číslo orientačné" match="key" />
  <text key="addr:conscriptionnumber" text="Conscription number" cs.text="Číslo popisné" sk.text="Číslo súpisné" match="key" />
  <text key="addr:provisionalnumber" text="Provisional Number" cs.text="Číslo evidenční" sk.text="Číslo evidenčné (zastaralé)" match="key" />
  <text key="addr:housenumber" text="House number" cs.text="Číslo domovní" sk.text="Číslo domovné" match="key" />
  <text key="addr:housename" text="House name" cs.text="Jméno domu" sk.text="Meno domu" match="key" />
  <text key="addr:street" text="Street name" cs.text="Ulice" sk.text="Ulica" use_last_as_default="force" match="key" />
  <text key="addr:place" text="Place name" cs.text="Část obce" sk.text="Obec bez označenia ulíc" use_last_as_default="force" match="key" />
  <text key="addr:suburb" text="Suburb name" cs.text="Městská část" sk.text="Mestská časť" use_last_as_default="force" match="key" />
  <text key="addr:city" text="City name" cs.text="Obec" sk.text="Obec s označenými ulicami" use_last_as_default="force" match="key" />
  <text key="addr:postcode" text="Post code" use_last_as_default="force" match="key" />
  <combo key="addr:country" text="Country code" cz.text="Kód země" sk.text="Kód krajiny" values="CZ,SK" use_last_as_default="force" match="key" />
 </optional>
 </item>
</group>
</presets>

Presets_Czech_Slovak_addresses-preset.xml, Presets_Czech_Slovak_addresses.zip

Last modified 6 years ago Last modified on 2018-03-24T15:02:52+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.