wiki:Presets/BENELUX

<presets xmlns="http://josm.openstreetmap.de/tagging-preset-1.0"
    author="Marc Gemis (Escada); L'imaginaire"
    version="0.33.107_2019-01-10"
    shortdescription="Belgium (Mapping in Belgium)"
    description="For starters in Belgium. The idea is to group a number of frequently used tag combinations, such that one can map faster and more correctly. This file supports the information on https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:How_to_map_a"
    nl.description="Voor (beginnende) mappers in Belgium. De bedoeling is om een aantal veel gebruikte tagcombinaties te groeperen, zodat beginnende
    gebruikers sneller en beter kunnen mappen. Dit bestand zou de informatie op https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:How_to_map_a moeten ondersteunen.">
    <group name="How to map a ? (Benelux)" nl.name="Hoe map ik een ?">
        <group name="Roads" nl.name="Wegen" icon="presets/transport/way/way_unclassified.svg">
            <group name="Bicycle Tracks / Lanes" nl.name="Fietsstroken en -paden">
                <item name="Bidirectional road - Cycle lanes on left and right sides of the road. (L1a)"
                    nl.name="Tweerichtingsweg - Fietsstroken aan beide zijde (L1a)">
                    <key key="cycleway" value="lane"/>
                </item>
                <item name="Bidirectional road - Bidirectional cycle lane on right side of the road. (L1b)"
                    nl.name="Tweerichtingsweg - Twee richtingsfietsstrook aan rechter zijde (L1b)">
                    <key key="cycleway:right" value="lane"/>
                    <key key="oneway:bicycle" value="no"/>
                </item>
                <item name="Bidirectional road - Bidirectional cycle lane on left side of the road. (L1b)"
                    nl.name="Tweerichtingsweg - Twee richtingsfietsstrook aan linker zijde (L1b)">
                    <key key="cycleway:left" value="lane"/>
                    <key key="oneway:bicycle" value="no"/>
                </item>
                <item name="Bidirectional road - One directional cycle lane on right side of the road. (L2)"
                    nl.name="Tweerichtingsweg - Eenrichtingsfietsstrook aan rechter zijde (L2)">
                    <key key="cycleway:right" value="lane"/>
                </item>
                <item name="Bidirectional road - One directional cycle lane on left side of the road. (L2)"
                    nl.name="Tweerichtingsweg - Eenrichtingsfietsstrook aan linker zijde (L2)">
                    <key key="cycleway:left" value="lane"/>
                </item>
                <item name="One directional road - Cycle lanes on left and right sides of the road. (M1)"
                    nl.name="Eenrichtingsweg - Fietsstroken aan beide zijde (M1)">
                    <key key="cycleway" value="lane"/>
                    <key key="oneway:bicycle" value="no"/>
                </item>
                <item name="One directional road - One directional cycle lane on right side and same direction of the oneway road. (M2a)"
                    nl.name="Eenrichtingsweg - Eenrichtingsfietsstrook aan rechter zijde (M2a)">
                    <key key="cycleway:right" value="lane"/>
                </item>
                <item name="One directional road - One directional cycle lane on left side and same direction of the oneway road. (M2b)"
                    nl.name="Eenrichtingsweg - Eenrichtingsfietsstrook aan rechter zijde (M2b)">
                    <key key="cycleway:left" value="lane"/>
                </item>
                <item name="One directional road - Bidirectional cycle lane on left side (M2d)"
                    nl.name="Eenrichtingsweg - Tweerichtingsfietsstrook aan linker zijde (M2d)">
                    <key key="cycleway:left" value="lane"/>
                    <key key="oneway:bicycle" value="no"/>
                </item>
                <item name="One directional road - Bidirectional cycle lane on right side (M2d)"
                    nl.name="Eenrichtingsweg - Tweerichtingsfietsstrook aan rechter zijde (M2d)">
                    <key key="cycleway:right" value="lane"/>
                    <key key="oneway:bicycle" value="no"/>
                </item>
                <item name="One directional road - Oneway cycle lane on left side and opposite direction of the oneway road. (M3a)"
                    nl.name="Eenrichtingsweg - Eenrichtingsfietsstrook aan linker zijde voor tegengesteld verkeer (M3a)">
                    <key key="cycleway:left" value="opposite_lane"/>
                </item>
                <item name="One directional road - Oneway cycle lane on right side and opposite direction of the oneway road. (M3b)"
                    nl.name="Eenrichtingsweg - Eenrichtingsfietsstrook aan rechter zijde voor tegengesteld verkeer (M3b)">
                    <key key="cycleway:right" value="opposite_lane"/>
                </item>
                <item name="Cycle Track - One directional (T1) - dedicated line"
                    nl.name="Gescheiden fietspad, eenrichting (T1) - afzonderlijke lijn">
                    <key key="highway" value="cycleway"/>
                    <key key="oneway" value="yes"/>
                </item>
                <item name="Cycle Track - One directional - no dedicated line"
                    nl.name="Gescheiden fietspad, eenrichting - geen afzonderlijke lijn">
                    <key key="cycleway" value="track"/>
                </item>
                <item name="Cycle Track - One directional - no dedicated line - only right side"
                    nl.name="Gescheiden fietspad, eenrichting - geen afzonderlijke lijn - enkel rechts">
                    <key key="cycleway:right" value="track"/>
                </item>
                <item name="Cycle Track - One directional - no dedicated line - only left side"
                    nl.name="Gescheiden fietspad, eenrichting - geen afzonderlijke lijn - enkel links">
                    <key key="cycleway:left" value="track"/>
                </item>
                <item name="Cycle Track - Bidirectional - dedicated line (T2 - recommended)"
                    nl.name="Gescheiden tweerichtingsfietspad, afzonderlijke lijn (T2 - voorkeur)">
                    <key key="highway" value="cycleway"/>
                    <key key="oneway" value="no"/>
                </item>
                <item name="Cycle Track - Bidirectional, right or left side - dedicated line (T3 - recommended)"
                    nl.name="Gescheiden tweerichtingsfietspad aan rechter of linker kant, afzonderlijke lijn (T3 - voorkeur)">
                    <key key="cycleway" value="track"/>
                    <key key="oneway" value="no"/>
                </item>
                <item name="Cycle Track - Bidirectional, right side - no dedicated line (T3)"
                    nl.name="Gescheiden tweerichtingsfietspad aan rechter kant, geen afzonderlijke lijn (T3)">
                    <key key="cycleway:right" value="track"/>
                    <key key="oneway:bicycle" value="no"/>
                </item>
                <item name="Cycle Track - Bidirectional, left side - no dedicated line (T3)"
                    nl.name="Gescheiden tweerichtingsfietspad aan linker kant, geen afzonderlijke lijn (T3)">
                    <key key="cycleway:left" value="track"/>
                    <key key="oneway:bicycle" value="no"/>
                </item>
                <item name="Cyclestreet"
                    nl.name="Fietsstraat" type="way">
                    <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cyclestreet"/>
                    <key key="cyclestreet" value="yes"/>
                </item>
            </group>

            <separator/>

            <item name="Additional Road Information" nl.name="Aanvullende weginformatie" type="way">
                <label text="Edit Road Information" nl.text="Wijzig weginformatie"/>
                <space />
                <optional>
                    <text key="lanes" text="Lanes (total number)" nl.text="Aantal rijstroken (totaal)" default="2"/>
                    <combo key="sidewalk" text="Sidewalk" nl.text="Stoep">
                        <list_entry value="both" display_value="Both sides" nl.display_value="Beide kanten"/>
                        <list_entry value="left" display_value="Left side only" nl.display_value="Enkel links"/>
                        <list_entry value="right" display_value="Right side only" nl.display_value="Enkel rechts"/>
                        <list_entry value="no" display_value="No sidewalk" nl.display_value="Geen stoep"/>
                    </combo>
    <!--      <combo key="kerb" text="Kerb (Same for both sides)" nl.text="Stoeprand (Gelijk aan beide kanten)">
                        <list_entry value="raised" display_value="Raised/Normal" nl.display_value="Verhoogd/normaal"
                                        short_description="Higher than 3cm" nl.short_description="Hoger dan 3 cm"/>
                        <list_entry value="lowered" display_value="Lowered" nl.display_value="Verlaagd"/>
                        <list_entry value="flush" display_value="Flush" nl.display_value="Vlak"/>
                        <list_entry value="rolled" display_value="Rolled" nl.display_value="Ronde rand" nl.short_description="Typisch voor opritten"/>
                        <list_entry value="yes" display_value="Unknown tye, but existing" nl.display_value="Onbekend type, maar bestaand"/>
                        <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Geen"
                                short_description="If there used to be one" nl.short_description="Indien er vroeger een was" />
                    </combo>
                    -->
                    <combo key="lit" text="Lit ?" nl.text="Verlicht ?">
                        <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                        <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                    </combo>
                </optional>
            </item>
            <item name="Lit Street + parallel parking + sidewalk" nl.name="Verlichte straat + evenwijdig parkeren + stoep" type="way">
                <key key="parking:lane:both" value="parallel"/>
                <key key="parking:lane:both:parallel" value="on_street"/>
                <key key="parking:condition:both" value="free"/>
                <key key="lit" value="yes"/>
                <key key="sidewalk" value="both"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="One Way Lit Street + parallel parking + sidewalk" nl.name="Verlichte enkelrichtingsstraat + evenwijdig parkeren + stoep" type="way">
                <key key="parking:lane:right" value="parallel"/>
                <key key="parking:lane:right:parallel" value="on_street"/>
                <key key="parking:condition:right" value="free"/>
                <key key="parking:lane:left" value="no_stopping"/>
                <key key="lit" value="yes"/>
                <key key="sidewalk" value="both"/>
                <key key="lanes" value="1"/>
            </item>
            <item name="Lit Street + no parking + no sidewalk" nl.name="Verlichte straat + niet stilstaan + geen stoep" type="way">
                <key key="parking:lane:both" value="no_stopping"/>
                <key key="lit" value="yes"/>
                <key key="sidewalk" value="no"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="Lit road with sidewalks" nl.name="Verlichte straat met stoep" type="way">
                <key key="lit" value="yes"/>
                <key key="sidewalk" value="both"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="Lit road without sidewalks" nl.name="Verlichte straat zonder stoep" type="way">
                <key key="lit" value="yes"/>
                <key key="sidewalk" value="no"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="Unlit road without sidewalks" nl.name="Onverlichte straat zonder stoep" type="way">
                <key key="lit" value="no"/>
                <key key="sidewalk" value="no"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="Uncontrolled zebra crossing" nl.name="Onbewaakt zebrapad" type="node">
                <key key="highway" value="crossing"/>
                <key key="crossing" value="uncontrolled"/>
            </item>

            <separator/>

            <item name="2 Lane Highway Exit" nl.name="Snelweg 2 rijstroken + uitrit">
                <key key="lanes" value="3"/>
                <key key="placement" value="right_of:1"/>
                <key key="turn:lanes" value="none|none|slight_right"/>
            </item>
            <item name="2 Lane Highway Entrance" nl.name="Snelweg 2 rijstroken + oprit">
                <key key="lanes" value="3"/>
                <key key="placement" value="right_of:1"/>
                <key key="turn:lanes" value="none|none|merge_to_left"/>
            </item>
            <item name="3 Lane Road Forward Left turn" nl.name="3-vak baan vooruit linksaf">
                <key key="lanes" value="3"/>
                <key key="lanes:forward" value="2"/>
                <key key="lanes:backward" value="1"/>
                <key key="turn:lanes:forward" value="left|none"/>
                <key key="turn:lanes:backward" value=""/>
            </item>
            <item name="3 Lane Road Backward Left turn" nl.name="3-vak baan achteruit linksaf">
                <key key="lanes" value="3"/>
                <key key="lanes:forward" value="1"/>
                <key key="lanes:backward" value="2"/>
                <key key="turn:lanes:backward" value="left|none"/>
                <key key="turn:lanes:forward" value=""/>
            </item>
            <item name="3 Lane Road Middle separation" nl.name="3-vak baan, geen middenvak">
                <key key="lanes" value="3"/>
                <key key="lanes:forward" value="1"/>
                <key key="lanes:backward" value="1"/>
                <key key="turn:lanes:backward" value=""/>
                <key key="turn:lanes:forward" value=""/>
            </item>
            
            <separator/>

            <item name="Parking: Parallel Road Parking (free)" nl.name="Parkeren: Evenwijdig op straat (gratis)" type="way">
                <key key="parking:lane:both" value="parallel"/>
                <key key="parking:lane:both:parallel" value="on_street"/>
                <key key="parking:condition:both" value="free"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="Parking: Left Free Parallel - Right No Parking" nl.name="Parkeren: Links evenwijdig gratis - Rechts enkel stilstaan" type="way">
                <key key="parking:lane:left" value="parallel"/>
                <key key="parking:lane:left:parallel" value="on_street"/>
                <key key="parking:condition:left" value="free"/>
                <key key="parking:lane:right" value="no_parking"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="Parking: Left Free Parallel - Right No Stopping" nl.name="Parkeren: Links evenwijdig gratis - Rechts niet stilstaan" type="way">
                <key key="parking:lane:left" value="parallel"/>
                <key key="parking:lane:left:parallel" value="on_street"/>
                <key key="parking:condition:left" value="free"/>
                <key key="parking:lane:right" value="no_stopping"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="Parking: Left No Parking - Right Free Parallel" nl.name="Parkeren: Links enkel stilstaan - Rechts evenwijdig gratis" type="way">
                <key key="parking:lane:right" value="parallel"/>
                <key key="parking:lane:right:parallel" value="on_street"/>
                <key key="parking:condition:right" value="free"/>
                <key key="parking:lane:left" value="no_parking"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="Parking: Left No Stopping - Right Free Parallel" nl.name="Parkeren: Links niet stilstaan - Rechts evenwijdig gratis" type="way">
                <key key="parking:lane:right" value="parallel"/>
                <key key="parking:lane:right:parallel" value="on_street"/>
                <key key="parking:condition:right" value="free"/>
                <key key="parking:lane:left" value="no_stopping"/>
                <key key="lanes" value="2"/>
            </item>
            <item name="Parking Placement" nl.name="Plaats van parkeren">
                <label text="Edit Parking Placement" nl.text="Wijzig Parkeerplaatsen"/>
                <space/>
                <combo key="parking:placement" text="Place" nl.text="Plaats">
                    <list_entry value="inlane" display_value="Inlane" nl.display_value="In lijn"/>
                    <list_entry value="dedicated" display_value="Dedicated" nl.display_value="Afzonderlijk"/>
                    <list_entry value="right" display_value="Right side only" nl.display_value="Enkel rechts"/>
                    <list_entry value="no" display_value="No sidewalk" nl.display_value="Geen stoep"/>
                </combo>
            </item>
              
            <separator/>

            <group name="Maxspeeds in Flanders" nl.name="Maximum Snelheden in Vlaanderen">
                <item name="Flanders: Within City Limits - 50" nl.name="Vlaanderen: Bebouwde Kom - 50" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="50"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-VLG:urban"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-VLG:urban"/>
                </item>
                <item name="Flanders: Within City Limits - Zone 30" nl.name="Vlaanderen: Bebouwde Kom - zone 30" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="30"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-VLG:zone30"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-VLG:urban"/>
                </item>
                <item name="Flanders: Living Street (max 20)" nl.name="Vlaanderen: Woonerf (max 20)" icon="presets/transport/way/way_living_street.svg" type="way">
                    <key key="highway" value="living_street"/>
                    <key key="maxspeed" value="20"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-VLG:urban"/>
                </item>
                <item name="Flanders: Rural - Max 50" nl.name="Vlaanderen: Buiten Bebouwde Kom - Max 50" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="50"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="sign"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE:rural"/>
                </item>
                <item name="Flanders: Rural - Max 70 (default since 2017)" nl.name="Vlaanderen Buiten Bebouwde Kom - Max 70 (Standard vanaf 2017)" type="way" icon="70.png">
                    <key key="maxspeed" value="70"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-VLG:rural"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-VLG:rural"/>
                </item>
                <item name="Flanders: Rural - Zone 50" nl.name="Vlaanderen: Buiten Bebouwde Kom - zone 50" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="50"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-VLG:zone50"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-VLG:rural"/>
                </item>
                <item name="Flanders: Rural - Zone 70" nl.name="Vlaanderen: Buiten Bebouwde Kom - zone 70" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="70"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-VLG:zone70"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-VLG:rural"/>
                </item>
                <item name="Flanders: 90 km/h (2016)" nl.name="Vlaanderen 90 km/h (2016)" type="way" icon="90.png">
                    <key key="maxspeed" value="90"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-VLG:rural"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-VLG:rural"/>
                </item>
                <item name="Flanders: 90 km/h sign (2017)" nl.name="Vlaanderen 90 km/h bord (2017)" type="way" icon="90.png">
                    <key key="maxspeed" value="90"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-VLG:rural"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="sign"/>
                </item>
                <item name="Flanders: 100 km/h" nl.name="Vlaanderen: 100 km/h" type="way" icon="100.png">
                    <key key="maxspeed" value="100"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="sign"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-VLG:rural"/>
                </item>
                <item name="Flanders: 120 km/h" nl.name="Vlaanderen: 120 km/h" type="way" icon="120.png">
                    <key key="maxspeed" value="120"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE=VLG:rural"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-VLG:motorway"/>
                </item>
                <item name="Flanders: Cyclestreet - 30" nl.name="Vlaanderen: Fietsstraat - 30" type="way">
                    <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cyclestreet"/>
                    <key key="maxspeed" value="30"/>
                    <key key="cyclestreet" value="yes"/>
                </item>
            </group>
            <group name="Maxspeeds in Wallonia" nl.name="Maximum Snelheden in Wallonië">
                <item name="Wallonia: Within City Limits - 50" nl.name="Wallonië: Bebouwde Kom - 50" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="50"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:urban"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-WAL:urban"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: Within City Limits - Zone 30" nl.name="Wallonië: Bebouwde Kom - zone 30" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="30"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-WAL:zone30"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:urban"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: Living Street (max 20)" nl.name="Wallonië: Woonerf (max 20)" icon="presets/transport/way/way_living_street.svg" type="way">
                    <key key="highway" value="living_street"/>
                    <key key="maxspeed" value="20"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:urban"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: Rural - Max 50" nl.name="Wallonië: Buiten Bebouwde Kom - Max 50" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="50"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="sign"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:rural"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: Rural - Max 70 (sign)" nl.name="Wallonië Buiten Bebouwde Kom - Max 70 (bord)" type="way" icon="70.png">
                    <key key="maxspeed" value="70"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="sign"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:rural"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: Rural - Zone 50" nl.name="Wallonië: Buiten Bebouwde Kom - zone 50" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="50"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-WAL:zone50"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:rural"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: Rural - Zone 70" nl.name="Wallonië: Buiten Bebouwde Kom - zone 70" type="way">
                    <key key="maxspeed" value="70"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-WAL:zone70"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:rural"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: 90 km/h" nl.name="Wallonië 90 km/h" type="way" icon="90.png">
                    <key key="maxspeed" value="90"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:rural"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-WAL:rural"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: 100 km/h" nl.name="Wallonië: 100 km/h" type="way" icon="100.png">
                    <key key="maxspeed" value="100"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="sign"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:rural"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: 120 km/h" nl.name="Wallonië: 120 km/h" type="way" icon="120.png">
                    <key key="maxspeed" value="120"/>
                    <key key="zone:traffic" value="BE-WAL:rural"/>
                    <key key="source:maxspeed" value="BE-WAL:motorway"/>
                </item>
                <item name="Wallonia: Cyclestreet - 30" nl.name="Wallonië: Fietsstraat - 30" type="way">
                    <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cyclestreet"/>
                    <key key="maxspeed" value="30"/>
                    <key key="cyclestreet" value="yes"/>
             </item>
            </group>
        </group>

        <group name="Transport" nl.name="Vervoer">
            <group name="Regional Walking Networks" nl.name="Wandelknooppunten">
                <item name="RWN Node" nl.name="Knooppunt" type="node">
                    <label text="Edit Node" nl.text="Wijzig Knooppunt"/>
                    <space />
                    <text key="rwn_ref" text="Number" nl.text="Nummer"/>
                    <optional>
                            <check key="rwn_expected_route_relations" text="Only 2 Routes ?" nl.text="Slechts 2 routes ?"
                                    default="off" value_on="2" value_off=""/>
                    </optional>
                </item>
                <item name="RWN Route" nl.name="Wandelknooppunt route" icon="presets/misc/route.svg" type="relation">
                    <!-- link href="" /> -->
                    <label text="Edit Route" nl.text="Wijzig Wandelknooppunt route"/>
                    <space />
                    <key key="type" value="route"/>
                    <key key="route" value="foot"/>
                    <key key="network" value="rwn"/>
                    <text key="note" text="Between Nodes (xx-yy)" nl.text="Tussen knooppunten (xx-yy)"/>
                    <check key="fixme" value_on="incomplete" value_off="" text="Incomplete ?" nl.text="Onvolledig ?" default="off"/>
                    <roles>
                            <role key="" text="route" requisite="required" type="way" member_expression="highway"/>
                    </roles>
                </item>
            </group>
            <group name="Bicycle" nl.name="Fiets">
                <item name="Bicycle Parking" nl.name="Fietsparking" type="node">
                    <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:bicycle_parking"/>
                    <label text="Edit Bicycle Parking" nl.text="Wijzig fietsparking"/>
                    <space />
                    <key key="amenity" value="bicycle_parking"/>
                    <optional>
                        <combo key="bicycle_parking" text="Type" text.nl="Type" use_last_as_default="true"
                            values="stands,wide_stands,wall_loops,anchors,rack,shed,lockers,bollard,ground_slots,building,tree,informal,rope"
                            nl.display_values="staander,brede staander,laag fietsrek,haak (in muur),fietsrek,hok,individuele hokjes,paal,gleuf in grond,gebouw,'boom',informeel,touw"/>
                        <text key="capacity" text="Capacity" nl.text="Capaciteit"/>
                        <combo key="covered" text="Covered ?" nl.text="Overdekt ?">
                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                        <combo key="fee" text="Fee ?" nl.text="Betalend ?">
                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                    </optional>
                </item>
                <group name="Bicycle Rental" nl.name="Fietsverhuur, fietsdeelsysteem">
                    <item name="Blue-bike" nl.name="Blue-bike" type="node,closedway">
                        <optional>
                            <text key="name" text="Name" default=""/>
                        </optional>
                        <key key="amenity" value="bicycle_rental"/>
                        <key key="network" value="Blue-bike"/>
                        <key key="operator" value="Blue-Mobility"/>
                    </item>
                    <item name="Trapido (Ghent)" nl.name="Trapido (Gent)" type="node,closedway">
                        <optional>
                            <text key="name" text="Name" default=""/>
                        </optional>
                        <key key="amenity" value="bicycle_rental"/>
                        <key key="network" value="Trapido"/>
                        <key key="operator" value="De Fietsambassade"/>
                    </item>
                </group>
            </group>
            <group name="Public transport" nl.name="Openbaar Vervoer">
                <item name="Bus Stop" nl.name="Bushalte" icon="presets/transport/bus_small.svg" type="node">
                    <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway=bus_stop"
                             de.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:highway=bus_stop"
                             es.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Tag:highway=bus_stop"
                             fr.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway=bus_stop"
                             pt_BR.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt-br:Tag:highway=bus_stop"
                             ru.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Tag:highway=bus_stop" />
                    <label text="Edit Bus Stop" nl.text="Wijzig Bushalte" />
                    <space />
                    <key key="highway" value="bus_stop" />
                    <key key="bus" value="yes" />
                    <key key="public_transport" value="platform" />
                    <optional>
                            <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" />
                            <text key="name:De_Lijn" text="Name (De Lijn)" nl.text="Naam (De Lijn)"/>
                            <text key="name:TEC" text="Name (TEC)" nl.text="Naam (TEC)"/>
                            <text key="name:nl" text="Name (Dutch)" nl.text="Naam (Nederlands)"/>
                            <text key="name:fr" text="Name (French)" nl.text="Naam (Frans)"/>
                            <combo key="shelter" text="Shelter" nl.text="Bushokje" values="yes,no" />
                            <combo key="bench" text="Bench" nl.text="Zitbank" values="yes,no" />
                            <combo key="tactile_paving" text="Tactile Paving" nl.text="Noppentegels voor slechtzienden" values="yes,no" />
                            <text key="ref" text="Ref" />
                            <text key="ref:De_Lijn" text="Ref De Lijn" />
                            <text key="ref:TEC" text="Ref TEC" />
                            <text key="route_ref" text="Serving Route Refs" nl.text="Bediend door lijnen"/>
                            <text key="route_ref:De_Lijn" text="Serving Route Refs of De Lijn" nl.text="Bediend door lijnen"/>
                            <text key="route_ref:TEC" text="Serving Route Refs of TEC" nl.text="Bediend door lijnen"/>
                            <text key="not_served_by" text="Passing Route refs" nl.text="Niet bediend door lijnen (die er wel voorbij rijden)"/>
                            <text key="zone" text="Zone"/>
                            <text key="operator" text="Operator" nl.text="Uitbater" values="De Lijn,TEC,STIB/MIVB,Veolia" default="De Lijn"/>
                            <text key="network" text="Network" nl.text="Entiteit" values="DLAn,DLVB,DLLi,DLOV,DLWV,TECB,TECN,TECX,TECH,TECL,TECC,IBXL" default="DLAn"/>
                    </optional>
                </item>
                <item name="Bus Stop (oneclick)" nl.name="Bushalte" icon="presets/transport/bus.svg" type="node">
                    <key key="highway" value="bus_stop" />
                    <key key="bus" value="yes" />
                    <key key="public_transport" value="platform" />
                    <key key="source" value="" />
                </item>
                <item name="Bench in Bus shelter (oneclick)" nl.name="Bushaltebankje" icon="presets/leisure/bench.svg" type="node">
                    <key key="amenity" value="bench" />
                    <key key="colour" value="blue" />
                    <key key="seats" value="3" />
                    <key key="material" value="metal" />
                </item>
                
                <separator/>
                
                <group name="Railway Crossing" nl.name="Spoorwegovergang">
                    <item name="Full Barriers - Cat 1" nl.name="Volledige slagbomen - Cat 1" type="node">
                        <key key="railway" value="level_crossing"/>
                        <key key="level_crossing:category" value="category1"/>
                        <key key="signal" value="yes"/>
                        <key key="barriers" value="full"/>
                        <key key="traffic_sign" value="yes"/>
                    </item>
                    <item name="Half Barrier - Cat 2" nl.name="Halve slagbomen - Cat 2" type="node">
                        <key key="railway" value="level_crossing"/>
                        <key key="level_crossing:category" value="category2"/>
                        <key key="signal" value="yes"/>
                        <key key="barriers" value="partly"/>
                        <key key="traffic_sign" value="yes"/>
                    </item>
                    <item name="Only Signal - Cat 3" nl.name="Enkel signaal - Cat 3" type="node">
                        <key key="railway" value="level_crossing"/>
                        <key key="level_crossing:category" value="category3"/>
                        <key key="signal" value="yes"/>
                        <key key="barriers" value="no"/>
                        <key key="traffic_sign" value="yes"/>
                    </item>
                    <item name="Only Traffic Sign - Cat 4" nl.name="Enkel verkeersbord - Cat 4" type="node">
                        <key key="railway" value="level_crossing"/>
                        <key key="level_crossing:category" value="category4"/>
                        <key key="signal" value="no"/>
                        <key key="barriers" value="no"/>
                        <key key="traffic_sign" value="yes"/>
                    </item>
                    <item name="Unprotected - Cat 5" nl.name="Onbewaakte overgang - Cat 5" type="node">
                        <key key="railway" value="level_crossing"/>
                        <key key="level_crossing:category" value="category5"/>
                        <key key="signal" value="no"/>
                        <key key="barriers" value="no"/>
                        <key key="traffic_sign" value="no"/>
                    </item>
                </group>
            </group>
                
        </group>

        <group name="Amenities" nl.name="Voorzieningen">
            <group name="Food and drinks" nl.name="Eten en drinken" icon="presets/food/restaurant.svg">
                <item name="Friterie" nl.name="Frietkot" type="node,closedway">
                    <key key="amenity" value="fast_food" />
                    <key key="cuisine" value="friture" />
                    <space />
                    <optional>
                        <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                    </optional>
                </item>
                <item name="Tavern" nl.name="Taverne (of Bistro, Brasserie)" type="node,closedway">
                    <key key="amenity" value="pub" />
                    <key key="food" value="yes" />
                    <label text="Edit Tavern" nl.text="Wijzig taverne"/>
                    <space />
                    <optional>
                        <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                    </optional>
                </item>
                <item name="Outdoor Seating" nl.name="Tuin, terras etc bij cafe, etc. (Outdoor Seating)" type="closedway">
                 <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure%3Doutdoor_seating"
                     de.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:leisure%3Doutdoor_seating"/>
                 <key key="leisure" value="outdoor_seating"/>
                 <optional>
                    <combo key="outdoor_seating" text="Location" nl.text="Locatie" values="pedestrian_zone,street,sidewalk,patio,terrace,balkon,veranda,roof,garden,beach" />
                    <combo key="outdoor_seating:comfort" text="Comfort" nl.text="Comfort" values="stool,bench,cushion_bench,chair,cushion_chair,lounge,mixed"/>
                    <combo key="weather_protection" text="Weather Protection" nl.text="Weersbescherming" values="parasol,roof,awning,pavillion,canopy,trees"/>
                    <check key="heating" value_on="yes" value_off="no" text="Heating ?" nl.text="Verwarmd ?" default="off"/>
                 </optional>
                </item>
            </group>
            <group name="Leisure" nl.name="Vrije Tijd">
                <group name="Youth Club" nl.name="Jeugdbeweging">
                    <item name="Chiro">
                        <key key="club" value="youth"/>
                        <key key="operator" value="Chiro"/>
                        <key key="operator:wikidata" value="Q2749394"/>
                        <optional>
                            <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                        </optional>
                    </item>
                    <item name="JNM">
                        <key key="club" value="youth"/>
                        <key key="operator" value="JNM"/>
                        <key key="operator:wikidata" value="Q2055213"/>
                        <optional>
                            <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                        </optional>
                    </item>
                    <item name="KLJ">
                        <key key="club" value="youth"/>
                        <key key="operator" value="KLJ"/>
                        <key key="operator:wikidata" value="Q2269914"/>
                        <optional>
                            <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                        </optional>
                    </item>
                    <item name="KSA">
                        <key key="club" value="youth"/>
                        <key key="operator" value="KSA"/>
                        <key key="operator:wikidata" value="Q2244475"/>
                        <optional>
                            <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                        </optional>
                    </item>
                    <item name="scouts">
                        <key key="club" value="scout"/>
                        <key key="operator" value="scouts"/>
                        <key key="operator:wikidata" value="Q872181"/>
                        <optional>
                            <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                        </optional>
                    </item>
                </group>
                <item name="Youth Center" nl.name="Jeugdcentrum, jeugdhuis">
                    <key key="amenity" value="community_centre"/>
                    <key key="community_centre:for" value="juvenile"/>
                    <optional>
                        <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                    </optional>
                </item>
            </group>
            <item name="Post Box (bpost)" nl.name="bpost brievenbus" icon="presets/service/post_box.svg" type="node">
                <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity=post_box"
                     de.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:amenity=post_box"
                     ja.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Tag:amenity=post_box"
                     pt_BR.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt-br:Tag:amenity=post_box"
                     ru.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Tag:amenity=post_box" />
                <key key="amenity" value="post_box" />
                <key key="operator" value="bpost" />
                <key key="brand" value="bpost"/>
                <label text="Edit bpost Post Box" nl.text="Wijzig bpost brievenbus"/>
                <space />
                <optional>
                    <text key="collection_times" text="Collection Times (Mo-Fr xx:yy)" nl.text="Laatste Ophaling (Mo-Fr xx:yy)"/>
                    <text key="ref" text="Ref (address as on post box)" nl.text="Ref (adres zoals op bus)"/>
                </optional>
            </item>
            <item name="Post Box (Christelijke Mutualiteiten)" nl.name="Brievenbus Christelijke Mutualiteiten" icon="presets/service/post_box.svg" type="node">
                <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity=post_box"
                     de.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:amenity=post_box"
                     ja.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Tag:amenity=post_box"
                     pt_BR.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt-br:Tag:amenity=post_box"
                     ru.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Tag:amenity=post_box" />
                <key key="amenity" value="post_box" />
                <key key="operator" value="Christelijke Mutualiteiten" />
            </item>
            <group name="School ISCED-levels" nl.name="School ISCED-classificatie">
                <item name="Kleuterschool" nl.name="Kleuterschool">
                 <key key="isced:level" value="0"/>
                </item>
                <item name="Lagere School (geen Kleuters)" nl.name="Lagere School (geen Kleuters)">
                 <key key="isced:level" value="1"/>
                </item>
                <item name="Kleuter en Lagere School" nl.name="Kleuter en Lagere School">
                 <key key="isced:level" value="0;1"/>
                </item>
                <item name="Middelbaar (lager en hoger)" nl.name="Middelbaar (lager en hoger)">
                 <key key="isced:level" value="2;3"/>
                </item>
             </group>
            <group name="Recycling" nl.name="Recycleren" icon="presets/service/recycling/recycling_container.svg">
                <item name="Container for Glass Bottles" nl.name="Glasbol" type="node">
                        <key key="amenity" value="recycling"/>
                        <key key="recycling_type" value="container"/>
                        <key key="recycling:glass_bottles" value="yes"/>
                </item>
                <item name="Recycling Clothes" nl.name="Textielcontainer" type="node">
                        <label text="Edit Recycling Container for Clothes" nl.text="Wijzig Textielcontainer"/>
                        <space />
                        <key key="amenity" value="recycling"/>
                        <key key="recycling_type" value="container"/>
                        <key key="recycling:clothes" value="yes"/>
                        <optional>
                                <combo key="operator" text="Operator" nl.text="Organisatie" use_last_as_default="true" values="V.H.S. Europ,Caritas n.v.,De Kringwinkel, Vlaams Inzamel Centrum Textiel,Opnieuw en Co,Wereld Missie Hulp"/>
                        </optional>
                </item>
            </group>
            <item name="Life Ring" nl.name="Reddingsboei" type="node">
                    <key key="emergency" value="life_ring"/>
            </item>

            <group name="Healthcare" nl.name="Gezondheidssector">
                <item name="Physiotherapist" nl.name="Kinesist" type="node,closedway">
                    <label text="Edit Physiotherapist" nl.text="Wijzig kinesist"/>
                    <space />
                    <key key="medical_system:western" value="yes"/>
                    <key key="health_facility:type" value="office"/>
                    <key key="office" value="therapist"/>
                    <key key="health_specialty:physiotherapy" value="yes"/>
                    <optional>
                            <text key="name" text="Office Name" nl.text="Naam praktijk" default=""/>
                            <text key="operator" text="Physiotherapist" nl.text="Naam kinesist" default=""/>
                    </optional>
                </item>
                <item name="Dentist" nl.name="Tandarts" type="node,closedway" icon="presets/health/dentist.svg" >
                    <label text="Edit Dentist" nl.text="Wijzig tandarts"/>
                    <space />
                    <key key="medical_system:western" value="yes"/>
                    <key key="health_facility:type" value="office"/>
                    <key key="office" value="physician"/>
                    <key key="health_specialty:dentistry" value="yes"/>
                    <optional>
                            <text key="name" text="Office Name" nl.text="Naam praktijk" default=""/>
                            <text key="operator" text="Doctor's Name" nl.text="Naam dokter" default=""/>
                    </optional>
                </item>
                <item name="Huisarts" type="node,closedway" icon="presets/health/doctors.svg" >
                    <label text="edit"/>
                    <space />
                    <key key="medical_system:western" value="yes"/>
                    <key key="health_facility:type" value="office"/>
                    <key key="office" value="physician"/>
                    <key key="health_specialty:internal_medicine" value="yes"/>
                    <key key="health_specialty:family_medicine" value="yes"/>
                    <key key="health_specialty:general" value="yes"/>
                    <key key="amenity" value="doctors"/>
                    <optional>
                            <text key="name" text="Office Name" nl.text="Naam praktijk" default=""/>
                            <text key="operator" text="Doctor's Name" nl.text="Naam dokter" default=""/>
                            <text key="home_visit" text="Home Visits ?" nl.text="Huisbezoeken ?" default="yes"/>
                    </optional>
                </item>
                <item name="Specialist" type="node,closedway" icon="presets/health/doctors.svg" >
                    <label text="edit"/>
                    <space />
                    <key key="medical_system:western" value="yes"/>
                    <key key="health_facility:type" value="office"/>
                    <key key="office" value="physician"/>
                    <key key="amenity" value="doctors"/>
                    <optional>
                        <text key="name" text="Office Name" nl.text="Naam praktijk" default=""/>
                        <text key="operator" text="Doctor's Name" nl.text="Naam dokter" default=""/>
                        <text key="home_visit" text="Home Visits ?" nl.text="Huisbezoeken ?" default="no"/>
                        <combo key="healthcare:speciality" text="Type">
                            <list_entry value="ophthalmology" display_value="Ophthalmology (Eyes)" nl.display_value="Oogarts"/>
                            <list_entry value="orthopaedics" display_value="Orthopaedics" nl.display_value="Specialist Orthopedie"/>
                            <list_entry value="otolaryngology" display_value="Otolaryngology (Nose-Ears-Throath)" nl.display_value="Specialist Neus-Keel-Oren"/>
                            <list_entry value="radiology" display_value="Radiology" nl.display_value="Radioloog"/>
                            <list_entry value="neurology" display_value="Neurology" nl.display_value="Neuroloog"/>
                            <list_entry value="neuropsychiatry" display_value="Neuropsychiatry" nl.display_value="Neuro-Psychiatrie"/>
                            <list_entry value="psychiatry" display_value="Phsychiatry" nl.display_value="Specialist Psychiatrie"/>
                            <list_entry value="cardiology" display_value="Cardiology" nl.display_value="Cardioloog (Hartziekten)"/>
                            <list_entry value="dermatology" display_value="Dematology (Skin)" nl.display_value="Dermatoloog (Huidarts)"/>
                            <list_entry value="gynaecology" display_value="Genaecology" nl.display_value="Gynekoloog (Verloskunde)"/>
                            <list_entry value="urology" display_value="Urology" nl.display_value="Uroloog"/>
                        </combo>
                  </optional>
                </item>
                <item name="Dietician" nl.name="Dietiste" type="node,closedway">
                    <label text="Edit Dietician" nl.text="Wijzig dietiste"/>
                    <space />
                    <key key="medical_system:western" value="yes"/>
                    <key key="health_facility:type" value="office"/>
                    <key key="office" value="therapist"/>
                    <key key="health_specialty:diet" value="yes"/>
                    <optional>
                        <text key="name" text="Office Name" nl.text="Naam praktijk" default=""/>
                        <text key="operator" text="Dietician" nl.text="Naam dietiste" default=""/>
                    </optional>
                </item>
                <group name="Health Insurance" nl.name="Mutualiteiten">
                    <item name="De Voorzorg" type="node,closedway">
                        <label text="Edit De Voorzorg"/>
                        <key key="operator" value="De Voorzorg"/>
                        <key key="office" value="health_insurance"/>
                    </item>
                    <item name="Christelijke Mutualiteiten" type="node,closedway">
                        <label text="Edit Christelijke Mutualiteiten"/>
                        <key key="operator" value="Christelijke Mutualiteiten"/>
                        <key key="office" value="health_insurance"/>
                    </item>
                </group>
            </group>
            <item name="Childcare" nl.name="Kinderopvang, crèche">
                <key key="amenity" value="childcare"/>
                <optional>
                    <text key="min_age" text="Minimum age" nl.text="Minimum leeftijd"/>
                    <text key="max_age" text="Maximum age" nl.text="Maximum leeftijd"/>
                </optional>
            </item>

            <group name="Pets, Animals" nl.name="Huisdieren, dieren">
                <item name="Veterinary" nl.name="Dierenarts" type="node,closedway">
                    <label text="Edit Veterinary" nl.text="Wijzig Dierenarts"/>
                    <space />
                    <key key="amenity" value="veterinary"/>
                    <optional>
                            <text key="name" text="Office Name" nl.text="Naam praktijk" default=""/>
                            <text key="operator" text="Veterinary" nl.text="Naam dierenarts" default=""/>
                    </optional>
                </item>
                <item name="Dogschool" nl.name="Hondenschool" type="node,closedway">
                    <label text="Edit Dogschool" nl.text="Wijzig hondenschool"/>
                    <space />
                    <key key="animal" value="school"/>
                    <key key="school_type" value="dog"/>
                    <key key="amenity" value="animal_training"/>
                    <key key="animal_training" value="dog"/>
                    <optional>
                        <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                        <text key="ref" text="Ref" nl.text="Ref nr."/>
                        <text key="website" text="Website"/>
                        <text key="network" text="Federation" nl.text="Federatie" default="Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus"/>
                        <combo key="dog:discipline:obedience_belgium:4B" text="Obedience (Belgium 4B)" nl.text="Gehoorzaamheid 4B">
                                <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                        <combo key="dog:discipline:obedience_belgium:4D" text="Obedience (Belgium 4D)" nl.text="Gehoorzaamheid 4D">
                                <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                        <combo key="dog:discipline:agility" text="Agility" nl.text="Agility (Behendigheid)">
                                <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                         <combo key="dog:discipline:flyball" text="Flyball" nl.text="Flyball">
                                <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                         <combo key="dog:discipline:obedience" text="Obedience" nl.text="Obedience">
                                <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                         <combo key="dog:discipline:dogdance" text="Dog dance" nl.text="Dog dance">
                                <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                         <combo key="dog:discipline:ring" text="Ring" nl.text="Ring">
                                <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                         <combo key="dog:discipline:mondioring" text="Mondioring" nl.text="Mondioring">
                                <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                  </optional>
                </item>
                <item name="Vending machine for plastic bags" nl.name="Poepzakjesautomaat" type="node">
                    <label text="Edit vending machine" nl.text="Wijzig Poepzakjesautomaat"/>
                    <space />
                    <key key="amenity" value="vending_machine"/>
                    <key key="vending" value="excrement_bags"/>
                    <key key="payment" value="none"/>
                    <!-- ter onderscheiding met andere Automaten -->
                    <key key="name" value="Dog-Station"/>
                    <optional>
                        <text key="operator" text="Provider" nl.text="Provider" default=""/>
                    </optional>
                </item>
                <item name="Pet grooming parlour" nl.name="Hondenkapsalon" type="node,closedway">
                    <label text="Edit pet grooming parlour" nl.name="Wijzig hondenkapsalon"/>
                    <space />
                    <key key="shop" value="pet_grooming"/>
                    <optional>
                        <text key="name" text="Name" default=""/>
                        <combo key="dog" text="Dogs" nl.text="Honden">
                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                        <combo key="cat" text="Cats" nl.text="Katten">
                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                        </combo>
                    </optional>
                </item>
            </group>
        </group>
        
        <group name="Sports" nl.name="Sport">
            <item name="Popinjay Field" nl.name="Veld voor staande wip" type="node,closedway">
                <key key="leisure" value="pitch"/>
                <key key="sport" value="archery"/>
                <key key="archery" value="popinjay"/>
            </item>
            <item name="Popinjay Mast" nl.name="Mast voor staande wip" type="node">
                <key key="man_made" value="mast"/>
                <key key="tower:type" value="popinjay"/>
            </item>
            <item name="Petanque Field" nl.name="Petanquebaan" type="node,closedway">
                <key key="leisure" value="pitch"/>
                <key key="sport" value="boules"/>
                <key key="boules" value="petanque"/>
            </item>
            <item name="Krachtbal Field" nl.name="Krachtbalveld" type="node,closedway">
                <key key="leisure" value="pitch"/>
                <key key="sport" value="krachtbal"/>
            </item>
        </group>
        
        <group name="Buildings and Monuments" nl.name="Gebouwen en Monumenten" icon="presets/landmark/building.svg">
            <group name="Building Types" nl.name="Gebouwentypes">
                <item name="Apartments" nl.name="Appartementen" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="apartments"/>
                </item>
                <item name="Family House" nl.name="Gezinswoning" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="house"/>
                </item>
                <item name="Building (General)" nl.name="Gebouw (Algemeen)" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="yes"/>
                </item>
                <item name="Garage" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="garage"/>
                </item>
                <item name="Garages" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="garages"/>
                </item>
                <item name="Greenhouse" nl.name="Serre" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="greenhouse"/>
                </item>
                <item name="Shed" nl.name="Tuinhuis" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="shed"/>
                </item>
                <item name="Terrace" nl.name="Rijhuis" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="terrace"/>
                </item>
                <item name="Building (Residential)" nl.name="Gebouw (residentieel)" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="residential"/>
                </item>
                <item name="Barn" nl.name="Schuur" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="barn"/>
                </item>
                <item name="Farm auxiliary" nl.name="Bijgebouw boerderij" type="node,closedway">
                    <key key="building" value="farm_auxiliary"/>
                </item>
                <item name="Civic building " nl.name="Civiel gebouw (stadhuis, bib, ..) " type="node,closedway">
                    <key key="building" value="civic"/>
                </item>
                <item name="Public building " nl.name="Publiek gebouw " type="node,closedway">
                    <key key="building" value="public"/>
                </item>
                <item name="Hut " nl.name="Hut " type="node,closedway">
                    <key key="building" value="hut"/>
                </item>
                <item name="Retail " nl.name="Winkel " type="node,closedway">
                    <key key="building" value="retail"/>
                </item>
                <item name="Public Transport Shelter with bench" nl.name="Bushokje met zitbank">
                    <key key="building" value=""/>
                    <key key="amenity" value="shelter"/>
                    <key key="shelter_type" value="public_transport"/>
                    <key key="bench" value="yes"/>
                </item>
                <item name="Private Swimmingpool" nl.name="Prive zwembad">
                    <key key="building" value=""/>
                    <key key="leisure" value="swimming_pool"/>
                    <key key="access" value="private"/>
                </item>
            </group>

            <group name="Heritage" nl.name="Erfgoed">
                    <item name="Protected Building (Flemish - By 'Onroerend Erfgoed')" nl.name="Beschermd Monument (door Onroerend Erfgoed)" type="node,closedway,way,relation">
                            <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/heritage" />
                            <label text="Edit Protected Monument" nl.text="Wijzig Beschermd Monument"/>
                            <space />
                            <key key="heritage" value="4"/>
                            <key key="heritage:operator" value="OnroerendErfgoed"/>
                            <optional>
                                    <combo key="OnroerendErfgoed:criteria" text="Type">
                                            <list_entry value="A" display_value="Archeology" nl.display_value="Archeologie"/>
                                            <list_entry value="M" display_value="Monument or Building" nl.display_value="Bouwkundig Erfgoed"/>
                                            <list_entry value="L" display_value="Landscape" nl.display_value="Landschap"/>
                                            <list_entry value="VM" display_value="Maritime" nl.display_value="Varend en Maritiem Erfgoed"/>
                                            <list_entry value="DL" display_value="Partial Landscape" nl.display_value="Deel Landschap"/>
                                            <list_entry value="S" display_value="Site" nl.display_value="Gezicht"/>
                                    </combo>
                                    <text key="heritage:website" text="Onroerend Erfgoed Webpage" nl.text="Inventaris Webpage (Onr.Erfgoed)" value="https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/"/>
                                    <text key="ref:OnroerendErfgoed" text="Ref (Onroerend Erfgoed)" nl.text="Referentie (Onroerend Erfgoed)" value=""/>
                                    <text key="image" text="Image" nl.text="Beeld" value=""/>
                                     <text key="wikimedia_commons" text="Commons Category (with Category:)" nl.text="Commons Categorie (met Category:)" value=""/>
                                    <text key="wikipedia:nl" text="wikipedia:nl" value="" />
                                    <text key="wikidata" text="wikidata" value=""/>
                                    <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" value=""/>
                                    <text key="alt_name" text="Alternative Name" nl.text="Alternatieve Naam" value=""/>
                                    <text key="old_name" text="Old Name" nl.text="Oude Naam" value=""/>
                                    <text key="addr:housename" text="House name" nl.text="Huisnaam" value=""/>
                                    <text key="addr:street" text="Street" nl.text="Straat" value=""/>
                                    <text key="addr:housenumber" text="House number" nl.text="Huisnummer" value=""/>
                                    <text key="description" text="Description" nl.text="Omschrijving" value=""/>
                                    <text key="start_date" text="Construction Date" nl.text="Bouwjaar" value=""/>
                            </optional>
                    </item>
                    <item name="Historic Item (Flemish - By 'Onroerend Erfgoed')" nl.name="Historisch Item (volgens Onroerend Erfgoed)" type="node,closedway,relation,way">
                            <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/heritage" />
                            <label text="Edit Historic Item" nl.text="Wijzig Historisch Item"/>
                            <space />
                            <key key="historic" value="yes"/>
                            <key key="heritage:operator" value="OnroerendErfgoed"/>
                            <optional>
                                    <combo key="OnroerendErfgoed:criteria" text="Type">
                                            <list_entry value="A" display_value="Archeology" nl.display_value="Archeologie"/>
                                            <list_entry value="M" display_value="Monument or Building" nl.display_value="Bouwkundig Erfgoed"/>
                                            <list_entry value="L" display_value="Landscape" nl.display_value="Landschap"/>
                                            <list_entry value="VM" display_value="Maritime" nl.display_value="Varend en Maritiem Erfgoed"/>
                                            <list_entry value="DL" display_value="Partial Landscape" nl.display_value="Deel Landschap"/>
                                            <list_entry value="S" display_value="Site" nl.display_value="Gezicht"/>
                                    </combo>
                                    <text key="heritage:website" text="Onroerend Erfgoed Webpage" nl.text="Inventaris Webpage (Onr.Erfgoed)" value="https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/"/>
                                    <text key="ref:OnroerendErfgoed" text="Ref (Onroerend Erfgoed)" nl.text="Referentie (Onroerend Erfgoed)" value=""/>
                                    <text key="image" text="Image" nl.text="Beeld" value=""/>
                                     <text key="wikimedia_commons" text="Commons Category (with Category:)" nl.text="Commons Categorie (met Category:)" value=""/>
                                    <text key="wikipedia:nl" text="wikipedia:nl" value="" />
                                    <text key="wikidata" text="wikidata" value=""/>
                                    <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" value=""/>
                                    <text key="alt_name" text="Alternative Name" nl.text="Alternatieve Naam" value=""/>
                                    <text key="old_name" text="Old Name" nl.text="Oude Naam" value=""/>
                                    <text key="addr:housename" text="House name" nl.text="Huisnaam" value=""/>
                                    <text key="addr:street" text="Street" nl.text="Straat" value=""/>
                                    <text key="addr:housenumber" text="House number" nl.text="Huisnummer" value=""/>
                                    <text key="description" text="Description" nl.text="Omschrijving" value=""/>
                                    <text key="start_date" text="Construction Date" nl.text="Bouwjaar" value=""/>
                            </optional>
                    </item>
                    <item name="Protected Monument (Brussels)" nl.name="Beschermd Monument (Brussel)" type="node,closedway">
                            <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/heritage" />
                            <label text="Edit Protected Monument" nl.text="Wijzig Beschermd Monument"/>
                            <space />
                            <key key="heritage" value="4"/>
                            <key key="heritage:operator" value="aatl"/>
                            <optional>
                                    <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" value=""/>
                                    <combo key="aatl:criteria" text="Type">
                                            <list_entry value="P" display_value="Protection" nl.display_value="Bescherming" short_description="For old or partially destroyed buildings" nl.short_description="Voor oude of gedeeltelijk vernielde gebouwen"/>
                                            <list_entry value="R" display_value="Restauration" nl.display_value="Restauratie" short_description="For old building in good shape" nl.short_description="Voor oude gebouwen in goede staat - die behouden moet blijven"/>
                                            <list_entry value="S" display_value="Site"/>
                                            <list_entry value="SA" display_value="Archeologic Site" nl.display_value="Archeologische Site"/>
                                    </combo>
                                            <text key="ref:aatl" text="Ref (Monuments et sites)" nl.text="Referentie (Monuments et sites)" value=""/>
                                             <text key="image" text="Image" nl.text="Beeld" value=""/>
                                             <text key="wikipedia:nl" text="wikipedia:nl" value="" />
                            </optional>
                    </item>
                    <item name="Protected Monument (Wallonia)" nl.name="Beschermd Monument (Wallonie)" type="node,closedway">
                            <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/heritage" />
                            <label text="Edit Protected Monument" nl.text="Wijzig Beschermd Monument"/>
                            <space />
                            <key key="heritage" value="4"/>
                            <key key="heritage:operator" value="clt"/>
                            <optional>
                                    <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" value=""/>
                                    <text key="ref:clt" text="Ref" nl.text="Referentie" value=""/>
                                    <text key="heritage:website" text="Wallonian heritage Webpage" nl.text="Inventaris Webpage (Awap)" value=""/>
                                    <text key="clt:inscription_date" text="inscription date" nl.text="inschrijvingsdatum" value=""/>
                                    <combo key="clt:exception" text="Exception" nl.text="Uitzondering">
                                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                                    </combo>
                                    <combo key="clt:restricted" text="Restricted" nl.text="Restricted">
                                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                                    </combo>
                                    <combo key="clt:criteria" text="Type" nl.text="Type">
                                            <list_entry value="M" display_value="Monument Building" nl.display_value="Monument - Gebouw"/>
                                            <list_entry value="S" display_value="Site" nl.display_value="Site"/>
                                            <list_entry value="ZP" display_value="Protected Area" nl.display_value="Beschermde Zone"/>
                                            <list_entry value="EA" display_value="Architectoral Group" nl.display_value="Architectorische Groep"/>
                                            <list_entry value="SA" display_value="Archeologic Site" nl.display_value="Archeologische Site"/>
                                    </combo>
                            </optional>
                    </item>
                    <item name="Protected Monument (Eupen-Malmedy)" nl.name="Beschermd Monument (Oostkantons)" type="node,closedway,relation,way">
                            <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/heritage" />
                            <label text="Edit Protected Monument" nl.text="Wijzig Beschermd Monument"/>
                            <space />
                            <key key="heritage" value="4"/>
                            <key key="heritage:operator" value="MDG"/>
                            <optional>
                                    <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" value=""/>
                                    <combo key="MDG:criteria" text="Type">
                                            <list_entry value="D" display_value="Denkmal" nl.display_value="Denkmal" />
                                            <list_entry value="E" display_value="Ensemble" nl.display_value="Ensemble"/>
                                            <list_entry value="L" display_value="Landscape" nl.display_value="Landschap"/>
                                    </combo>
                                             <text key="image" text="Image" nl.text="Beeld" value=""/>
                                             <text key="wikipedia:nl" text="wikipedia:nl" value="" />
                                    <text key="heritage:website" text="DMG Webpage" nl.text="DMG Webpage" />

                            </optional>
                    </item>
            </group>
            <group name="Religious Buildings (Roman-Catholic)" nl.name="Religieuze gebouwen (Rooms-Katholiek)">
                    <item name="Cathedral - Churh - Chapel" nl.name="Kathedraal - Kerk - Kapel" type="node,closedway">
                            <label text="Edit Church" nl.text="Wijzig kerk"/>
                            <space />
                            <key key="amenity" value="place_of_worship"/>
                            <key key="building" value="church"/>
                            <key key="religion" value="christian"/>
                            <key key="denomination" value="roman_catholic"/>
                            <optional>
                                    <combo key="building" text="Type" nl.text="Type">
                                            <list_entry value="cathedral" display_value="Cathedral" nl.display_value="Kathedraal"/>
                                            <list_entry value="church" display_value="Church" nl.display_value="Kerk"/>
                                            <list_entry value="chapel" display_value="Chapel" nl.display_value="Kapel" short_description="In case of a building you can enter" nl.short_description="Enkel indien het een gebouw is dat je kan binnengaan"/>
                                    </combo>
                                    <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" />
                                    <text key="opening_hours" text="Opening Hours" nl.text="Openingsuren"/>
                                    <text key="service_times" text="Service Hours" nl.text="Uren Misdiensten"/>
                            </optional>
                    </item>
                    <item name="Wayside Chapel" nl.name="Wegkapelletje" type="node,closedway">
                            <label text="Edit Wayside Chapel" nl.text="Wijzig Wegkapelletje"/>
                            <space />
                            <key key="historic" value="wayside_chapel"/>
                            <key key="religion" value="christian"/>
                            <key key="denomination" value="roman_catholic"/>
                            <optional>
                                    <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" />
                                    <text key="inscription" text="Inscription" nl.text="Opschrift"/> 
                                    <text key="start_date" text="Start date" nl.text="Start datum"/>
                            </optional>
                    </item>
                    <item name="Wayside Shrine" nl.name="Schrijn" type="node">
                            <label text="Edit Wayside Shrine" nl.text="Wijzig schrijn"/>
                            <space />
                            <key key="historic" value="wayside_shrine"/>
                            <key key="religion" value="christian"/>
                            <key key="denomination" value="roman_catholic"/>
                            <optional>
                                    <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" />
                                     <text key="inscription" text="Inscription" nl.text="Opschrift"/> 
                                    <text key="start_date" text="Start date" nl.text="Start datum"/>
                          </optional>
                    </item>
                    <item name="Wayside Cross" nl.name="Wegkruis" type="node">
                            <label text="Edit Cross" nl.text="Wijzig wegkruis"/>
                            <space />
                            <key key="historic" value="wayside_cross"/>
                            <key key="religion" value="christian"/>
                            <key key="denomination" value="roman_catholic"/>
                    </item>
            </group>
        </group>
        
        <group name="Shops and Vending Machines" nl.name="Winkels en Automaten" icon="presets/shop/mall.svg">
            <group name="Chain Stores" nl.name="Winkelketens">
                <item name="Action" nl.name="Action" type="node,closedway">
                    <key key="name" value="Action"/>
                    <key key="brand" value="Action"/>
                    <key key="shop" value="variety_store"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q2634111"/>
                </item>
                <item name="Albert Heijn" type="node,closedway">
                    <key key="brand" value="Albert Heijn"/>
                    <key key="shop" value="supermarket"/>
                </item>
                <item name="Aldi" type="node,closedway">
                    <key key="brand" value="Aldi"/>
                    <key key="operator" value="Aldi Nord"/>
                    <key key="shop" value="supermarket"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q125054"/>
                </item>
                <item name="Bart Smit" type="node,closedway">
                    <key key="name" value="Bart Smit"/>
                    <key key="brand" value="Bart Smit"/>
                    <key key="operator" value="Blokker Holding"/>
                    <key key="shop" value="toys"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q1812510"/>
                </item>
                <item name="Bio-Planet" type="node,closedway">
                    <key key="name" value="Bio-Planet"/>
                    <key key="brand" value="Bio-Planet"/>
                    <key key="operator" value="Colruyt Group"/>
                    <key key="shop" value="supermarket"/>
                    <key key="organic" value="yes"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q15105137"/>
                </item>
                <item name="Blokker" type="node,closedway">
                    <label text="Edit Blokker Shop" nl.text="Wijzig Blokker Winkel"/>
                    <space />
                    <key key="name" value="Blokker"/>
                    <key key="brand" value="Blokker"/>
                    <key key="shop" value="variety_store"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q4495642"/>
                </item>
                <item name="Brico" type="node,closedway">
                    <key key="brand" value="Brico"/>
                    <key key="shop" value="doityourself"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q2510786"/>
                </item>
                <item name="Casa" type="node,closedway">
                    <label text="Edit Casa Shop" nl.text="Wijzig Casa Winkel"/>
                    <space />
                    <key key="name" value="Casa"/>
                    <key key="brand" value="Casa"/>
                    <key key="shop" value="interior_decoration"/>
                </item>
                <item name="Colruyt" type="node,closedway">
                    <key key="name" value="Colruyt"/>
                    <key key="brand" value="Colruyt"/>
                    <key key="operator" value="Colruyt Group"/>
                    <key key="shop" value="supermarket"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q15105137"/>
                </item>
                <item name="Hubo" type="node,closedway">
                    <key key="brand" value="Hubo"/>
                    <key key="shop" value="doityourself"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q3142153"/>
                </item>
                <item name="Ikea" type="node,closedway">
                    <key key="brand" value="Ikea"/>
                    <key key="operator" value="Ikea"/>
                    <key key="shop" value="furniture"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q54078"/>
                </item>
                <item name="Kringwinkel" type="node,closedway">
                    <label text="Kringwinkel Form" />
                    <text key="addr:housenumber" text="addr:housenumber" default="" delete_if_empty="true"/>
                    <text key="addr:postcode" text="addr:postcode" default="" delete_if_empty="true"/>
                    <text key="addr:street" text="addr:street" default="" delete_if_empty="true"/>
                    <text key="email" text="email" default="" delete_if_empty="true"/>
                    <text key="name" text="name" default="De Kringwinkel [branch]" delete_if_empty="true"/>
                    <text key="opening_hours" text="opening_hours" default="" delete_if_empty="true"/>
                    <text key="phone" text="phone" default="" delete_if_empty="true"/>
                    <text key="website" text="website" default="" delete_if_empty="true"/>
                    <key key="brand" value="De Kringwinkel"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q55935433"/>
                    <key key="shop" value="second_hand"/>
                </item>
                <item name="Kruidvat" type="node,closedway">
                    <key key="brand" value="Kruidvat"/>
                    <key key="shop" value="chemist"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q2226366"/>
                </item>
                <item name="Leen Bakker" type="node,closedway">
                    <label text="Edit Leen Bakker Shop" nl.text="Wijzig Leen Bakker Winkel"/>
                    <space />
                    <key key="name" value="Leen Bakker"/>
                    <key key="brand" value="Leen Bakker"/>
                    <key key="shop" value="furniture"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q3333662"/>
                </item>
                <item name="Lidl" type="node,closedway">
                    <key key="name" value="Lidl"/>
                    <key key="brand" value="Lidl"/>
                    <key key="shop" value="supermarket"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q151954"/>
                </item>
                <item name="Oxfam" type="node,closedway">
                    <key key="brand" value="Oxfam"/>
                    <key key="shop" value="charity"/>
                    <key key="convenience" value="yes"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q2389972"/>
                </item>
                <item name="Standaard Boekhandel" type="node,closedway">
                    <key key="name" value="Standaard Boekhandel"/>
                    <key key="brand" value="Standaard Boekhandel"/>
                    <key key="shop" value="books"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q3496554"/>
                </item>
                <item name="Zeeman" type="node,closedway">
                    <key key="brand" value="Zeeman"/>
                    <key key="shop" value="clothes"/>
                    <key key="brand:wikidata" value="Q184399"/>
                </item>
            </group>
            <item name="Comic Book Shop" nl.name="Stripboek winkel" type="node,closedway">
                    <label text="Comic Book Shop" nl.text="Wijzig Stripboek Winkel"/>
                    <space />
                    <key key="books" value="comics"/>
                    <key key="shop" value="books"/>
                    <optional>
                        <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" />
                    </optional>
            </item>
          
            <separator/>
            
            <item name="Bread Vending Machine" nl.name="Broodautomaat" type="node">
                <label text="Edit Bread Vending Machine" nl.text="Wijzig Broodautomaat"/>
                <space />
                <key key="amenity" value="vending_machine"/>
                <key key="vending" value="bread"/>
                <key key="currency:EUR" value="yes"/>
                <optional>
                    <text key="operator" text="Bakery" nl.text="Bakker" default=""/>
                    <check key="payment:coins" value_on="yes" value_off="no" text="Coins ?" nl.text="Kleingeld ?" default="on"/>
                    <check key="payment:notes" value_on="yes" value_off="no" text="Notes ?" nl.text="Briefjes ?" default="off"/>
                    <check key="payment:cash" value_on="yes" value_off="no" text="Both ?" nl.text="Beide ?" default="off"/>
                    <combo key="wheelchair" text="Accessible by wheelchair" nl.text="Bereikbaar voor rolstoelpatiënten">
                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                    </combo>
                    <combo key="covered" text="Covered ?" nl.text="Overdekt ?">
                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                    </combo>
                </optional>
            </item>
            <item name="Other Vending Machines" nl.name="Andere automaten" type="node">
                <label text="Edit Vending Machine" nl.text="Wijzig automaat"/>
                <space />
                <key key="amenity" value="vending_machine"/>
                <key key="currency:EUR" value="yes"/>
                <optional>
                    <combo key="vending" text="Dispensing" nl.text="Verkocht item">
                            <list_entry value="flowers" display_value="Flowers" nl.display_value="Bloemen"/>
                            <list_entry value="condoms" display_value="Condoms" nl.display_value="Condomen"/>
                            <list_entry value="cigarettes" display_value="Cigarettes" nl.display_value="Cigaretten"/>
                            <list_entry value="drinks" display_value="Drinks" nl.display_value="Frisdrank"/>
                            <list_entry value="potatoes" display_value="Potatoes" nl.display_value="Aardappelen"/>
                            <list_entry value="farm_products" display_value="Farm Products" nl.display_value="Producten v.d. boerderij"/>
                            <list_entry value="parking_tickets" display_value="Parking Tickets" nl.display_value="Parkeerticketten"/>
                    </combo>
                    <text key="operator" text="Operator" nl.text="Eigernaar" />
                    <check key="payment:coins" value_on="yes" value_off="no" text="Coins ?" nl.text="Kleingeld ?" default="on"/>
                    <check key="payment:notes" value_on="yes" value_off="no" text="Notes ?" nl.text="Briefjes ?" default="off"/>
                    <check key="payment:cash" value_on="yes" value_off="no" text="Both ?" nl.text="Beide ?" default="off"/>
                    <check key="payment:sms" value_on="yes" value_off="no" text="SMS ?" nl.text="SMS ?" default="off"/>
                    <combo key="wheelchair" text="Accessible by wheelchair" nl.text="Bereikbaar voor rolstoelpatiënten">
                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                    </combo>
                    <combo key="covered" text="Covered ?" nl.text="Overdekt ?">
                            <list_entry value="yes" display_value="Yes" nl.display_value="Ja"/>
                            <list_entry value="no" display_value="No" nl.display_value="Nee"/>
                    </combo>
                </optional>
            </item>
        
        </group>
        
        <group name="Tourism" nl.name="Toerisme" icon="presets/sightseeing/attraction.svg">
                 <item name="Statue" nl.name="Standbeeld" type="node">
                  <key key="tourism" value="artwork"/>
                  <key key="artwork_type" value="statue"/>
                </item>
                 <item name="Sculpture" nl.name="Beeldhouwerk" type="node">
                  <key key="tourism" value="artwork"/>
                  <key key="artwork_type" value="sculpture"/>
                </item>
                 <item name="Statue (Detailed)" nl.name="Standbeeld (Gedetailleerd)" type="node">
                    <label text="Edit Statue" nl.text="Wijzig Standbeeld"/>
                  <key key="tourism" value="artwork"/>
                  <key key="artwork_type" value="statue"/>
                  <optional>
                         <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                         <text key="artist_name" text="Name Artist" nl.text="Naam Artist"/>
                         <text key="start_date" text="Date" nl.text="Datum"/>
                  </optional>
                </item>
                 <item name="Sculpture (Detailed)" nl.name="Beeldhouwerk (Gedetailleerd)" type="node">
                  <key key="tourism" value="artwork"/>
                  <key key="artwork_type" value="sculpture"/>
                    <optional>
                         <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                         <text key="artist_name" text="Name Artist" nl.text="Naam Artist"/>
                         <text key="start_date" text="Date" nl.text="Datum"/>
                  </optional>
             </item>
             <item name="Garden" nl.name="Tuin" type="node,relation,closedway">
                         <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:garden:type"/>
                  <label text="Edit Garden" nl.text="Wijzig tuin"/>
                 <key key="leisure" value="garden"/>
                 <optional>
                      <text key="name" text="Name" nl.text="Naam"/>
                                 <combo key="garden:type" text="Type">
                                        <list_entry value="botanical" display_value="botanical" nl.display_value="Botanische tuin"/>
                                        <list_entry value="castle" display_value="castle" nl.display_value="Kasteeltuin"/>
                                        <list_entry value="community" display_value="community" nl.display_value="Publieke tuin"/>
                                        <list_entry value="monastery" display_value="monastery" nl.display_value="Tuin bij abdij"/>
                                        <list_entry value="residential" display_value="residential" nl.display_value="Residentiele (private) tuin"/>
                                    </combo>
                                 <combo key="style" text="Style" nl.text="Stijl">
                                        <list_entry value="english" display_value="english" nl.display_value="Engels"/>
                                        <list_entry value="french" display_value="french" nl.display_value="Frans"/>
                                        <list_entry value="chinese" display_value="chinese" nl.display_value="Chinees"/>
                                        <list_entry value="japanese" display_value="japanse" nl.display_value="Japans"/>
                                        <list_entry value="kitchen" display_value="kitchen" nl.display_value="Moestuin"/>
                                        <list_entry value="herb_garden" display_value="herb garden" nl.display_value="Kruidentuin"/>
                                      <list_entry value="rosarium" display_value="rosarium" nl.display_value="Rozentuin"/>
                                      <list_entry value="zen" display_value="zen" nl.display_value="Japanse Steentuin (Zentuin)"/>
                                 </combo>
                 </optional>
            </item>
        </group>
        
        <group name="Nature" nl.name="Natuur" icon="presets/landmark/trees.svg">
                <item name="Broad-leaved deciduous Tree" nl.name="Loofboom">
                      <key key="natural" value="tree"/>
                     <key key="leaf_cycle" value="deciduous"/>
                      <key key="leaf_type" value="broadleaved"/>
                </item>
                 <item name="Broad-leaved deciduous Treerow" nl.name="Loofboomrij">
                      <key key="natural" value="tree_row"/>
                     <key key="leaf_cycle" value="deciduous"/>
                      <key key="leaf_type" value="broadleaved"/>
                </item>
                <item name="Needleleaved-evergreen Tree" nl.name="Naaldboom">
                     <key key="natural" value="tree"/>
                    <key key="leaf_cycle" value="evergreen"/>
                     <key key="leaf_type" value="needleleaved"/>
                </item>

        </group>
    </group>

</presets>


Presets_BENELUX-preset.xml, Presets_BENELUX.zip

Last modified 5 weeks ago Last modified on 2019-01-11T00:25:12+01:00

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip