wiki:Nl:Source code

Andere talen:

Broncode

Deze pagina gaat over de broncode en stappen voor het compileren.

Kennis van Java is niet noodzakelijk, sommige delen van de code worden uitgelegd in opmerkingen. U kunt bestanden inspecteren via het web frontend op svn (of browser).

De bron ophalen

 • Vanaf de voormalige opslagplaats van Subversion (aanbevolen indien u alleen geïnteresseerd bent in de bron van JOSM):
  svn co https://josm.openstreetmap.de/svn/trunk josm
  
 • Vanaf de officiële opslagplaats van Subversion van OSM (aanbevolen als u ook geïnteresseerd bent in plug-ins):
  svn co https://josm.openstreetmap.de/osmsvn/applications/editors/josm
  
 • JMapViewer uit de eerdere opslagplaats OSM Subversion
  svn co https://josm.openstreetmap.de/osmsvn/applications/viewer/jmapviewer/
  
 • Vanaf de niet officiële GitHub mirror:
  git clone https://github.com/JOSM/josm.git
  
 • Vanaf de niet officële josm-plugins GitHub mirror:
  # We repliceren effectief de hiërarchie van de mappen van de svn-opslagplaats van JOSM, zodat de plug-ins kunnen worden gebouwd.
  mkdir josm && cd josm
  git clone git://github.com/JOSM/josm-plugins.git plugins
  # Dit is nodig voor het bouwen van de meeste plug-ins.
  git clone https://github.com/JOSM/josm.git core
  ln -s core/tools plugins/00_core_tools
  ln -s core/test/lib plugins/00_core_test_lib
  ln -s core/test/config plugins/00_core_test_config
  

Broncode compileren

Compileren met behulp van Ant

De gemakkelijkste manier om JOSM te compileren, vooropgesteld dat OpenJDK en Ant juist zijn ingesteld op uw machine, is om te gaan naar de map josm en te typen:

ant clean dist

Dat zal een bestand dist/josm-custom.jar maken als het met succes wordt uitgevoerd.

Compileren met behulp van de IDE en testen uitvoeren

DevelopersGuide/Compiling

Last modified 7 months ago Last modified on 2023-09-06T13:05:23+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.