wiki:Nl:ImageryCompare

Version 25 (modified by DiGro, 11 months ago) (diff)

adjusted to revision 43

Andere talen:

Vergelijking tussen ​GitHub project Editor Layer Index (eerder Editor Imagery Index) en de JOSM lijsten met afbeeldingen.

kleur beschrijving actie
zwart informatieve teksten
rood items in ELI maar niet in JOSM zou moeten worden nagekeken
rood problemen met vormen in JOSM zou moeten worden nagekeken
rood verschillen tussen ELI en JOSM zou moeten worden nagekeken
blauw items in JOSM maar niet in ELI zou moeten worden nagekeken
blauw problemen met vormen in ELI zou moeten worden nagekeken
groen items die zijn nagekeken en op de lijst Negeren staan (alleen kleine verschillen in stijl) mag worden gerepareerd maar is niet echt nodig
geel items die zijn nagekeken en op de lijst Negeren staan (gedateerd in EII) zouden in ELI moeten worden gerepareerd
paars verschillende ID's nog niet vastgesteld hoe af te handelen, bekijk 14655#comment:60
rood +++ Vervallen item overslaan: aan het einde van deze lijst vlaggen oude items van de lijst Negeren, die niet langer van toepassing zijn

De lijst negeren wordt onderhouden op ImageryCompareIgnores. Er is ook een meer gedetailleerde reden voor elk item van Negeren gedocumenteerd.

Voor items van het soort "... differs ('aaa' != 'bbb')", is de eerste variant ELI en de tweede JOSM.

Onthoud dat het mogelijk is dat er gele of blauwe items zijn (ELI-problemen) die al in de bronnen zijn gerepareerd, maar die nog niet zijn gepusht naar het gecombineerde bestand met het resultaat imagery.geojson.

Dit script vergelijkt de volgende eigenschappen:

 • source URL
 • type (WMS/TMS/WMTS)
 • name
 • min_zoom en max_zoom
 • country code
 • shapes
 • pictogram
 • best
 • datum
 • informatie over auteursrechten/bijdragen (Permission-ref en terms-of-use-url (JOSM) verwijzen beide naar de license_url (ELI))
 • projecties
 • beschrijving
 • ID
 • standaard

Dit script vergelijkt niet alle speciale eigenschappen die beschikbaar zijn in slechts één van de twee databases

Resultaten

Eigenschappen alleen voor ELI zijn volgens ELI-schema:

 • overlay
 • i18n
 • permission_osm

Eigenschappen alleen voor JOSM zijn volgens JOSM-schema:

 • eula
 • logo-url
 • logo-image
 • terms-of-use-text
 • mirror
 • no-tile-header
 • no-tile-checksum
 • metadata-header
 • valid-georeference
 • last-check
 • tile-size
 • epsg4326to3857Supported

De met elkaar vergeleken bestanden zijn maps en imagery.geojson.

Nieuwe gegevens kunnen een vertraging hebben van ongeveer een half uur**

(Maar het is normaal gesproken veel sneller.)

*** Loaded 722 entries (JOSM). ***
+ ELI Projections CRS:84 not useful: [US] Mesa County GIS NAIP 2015 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/MesaCounty_2015/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections CRS:84 not useful: [US] Mesa County GIS NAIP 2017 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/NAIP_2017/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections CRS:84 not useful: [US] Mesa County GIS Valleywide 2018 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/City_Color_2018/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Loaded 667 entries (ELI). ***
+ Missing https: [US] Virginia Property Lines - http://tileify-ags.herokuapp.com/tiles/{zoom}/{x}/{y}?url=http%3A%2F%2Fgismaps.vita.virginia.gov%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2FVA_Base_layers%2FVA_Parcels%2FMapServer&transparent=true
* URL for id Bing differs (https://www.bing.com/maps): Bing aerial imagery - https://www.bing.com/maps/
* URL for id IBGE_Setores_Rurais differs (https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png): [BR] IBGE Map of rural areas - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing https: [US] Virginia Imagery Service - Most Recent - http://tileify-ags.herokuapp.com/tiles/{zoom}/{x}/{y}?url=https%3A%2F%2Fgismaps.vita.virginia.gov%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2FMostRecentImagery%2FMostRecentImagery_WGS%2FMapServer&transparent=true&layers=show%3A0
* URL for id londrina2011 differs (https://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}): [BR] Londrina Ortofoto 2011 - http://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
+ Missing https: [US] Virginia Building Footprints - http://tileify-ags.herokuapp.com/tiles/{zoom}/{x}/{y}?url=https%3A%2F%2Fgismaps.vita.virginia.gov%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2FVA_Base_layers%2FVA_Building_Footprints%2FMapServer&transparent=true&layers=show%3A20
* URL for id IBGE_Setores_Urbanos differs (https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png): [BR] IBGE Map of urban areas - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png
*** URLs found in ELI but not in JOSM (20): ***
- [AT] VoGIS: DOM (Surface model) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=schummerung_50cm_surface&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [AT] VoGIS: DGM (Terrain model) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=schummerung_50cm_terrain&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [PL] polska.e-mapa.net: Buildings - http://wms02.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [US] U.S. Forest Service roads - https://osm.cycle.travel/forest/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Addresses - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/addresses/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Area - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/area/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Geometry - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/geometry/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Highways - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/highways/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Places - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/places/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Routing - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/routing/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Tagging - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/tagging/{zoom}/{x}/{y}.png
- [NO] Kartverket Hiking Trails - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.friluftsruter2?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Fotrute&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [PL] Geoportal.gov.pl (Orthophotomap) - https://wms.misek.pl/geoportal.orto/tms/{zoom}/{x}/{y}
- [LU] Basemap geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/basemap/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [LU] Cadastre geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/cadastre/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [LU] Ortho 2010 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2010/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2013 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2013/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2016 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2016/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2017 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2017/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Topographical Map geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/topo/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
*** URLs found in JOSM but not in ELI (115): ***
+ [PL] Wrocław: Orthophotomap 2018 (aerial image) - http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów: Buildings - http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TM] Aşgabat (high resolution) - http://ittc.state.gov/hot/1.0.0/ashgabat-aug2017-flipped/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SE] Lidingö Orthophoto - http://karta.lidingo.se/wms?servicename=wms_ortofoto_2012&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofoto2012x&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PT] Carta de Uso do Solo 2015 (WMS) - http://mapas.dgterritorio.pt/wms-inspire/cos2015v1?language=por&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=COS2015v1.0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Geoportal 2: ISOK hillshade - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ISOK_CIEN?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: Orthophotomap (aerial image) WMTS - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ORTO?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [AT] VoGIS: Höhen und Gelände - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map
+ [AU] AGRI black-and-white 2.5m - https://agri.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SE] Lantmäteriet Topographic Map - https://api.lantmateriet.se/open/topowebb-ccby/v1/wmts/token/9b342b7d9f12d4ddb92277be9869d860/1.0.0/topowebb/default/3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ [SE] Lantmäteriet Topographic Map - https://api.lantmateriet.se/open/topowebb-ccby/v1/wmts/token/9b342b7d9f12d4ddb92277be9869d860/?request=getcapabilities&service=wmts
+ [BR] IBGE federal district - https://api.mapbox.com/styles/v1/wille/cirnnxni1000jg8nfppc8g7pm/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
+ [AU] ACTmapi Imagery 2017 - https://data.actmapi.act.gov.au/arcgis/rest/services/actmapi/imagery2017mga/ImageServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
+ [AU] ACTmapi Imagery 2018 - https://data.actmapi.act.gov.au/arcgis/rest/services/actmapi/imagery2018mga/ImageServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
+ [DE] Berlin aerial photograph 2014 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2014?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2015 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2015_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2016 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2016_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2017 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2017_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [MX] INEGI Digital Map of Mexico (WMS) v6 - https://gaia.inegi.org.mx/NLB/tunnel/wms/wms61?Request=GetCapabilities&Version=1.1.1&Service=WMS
+ [NO] Oslo Urban Environment options (layer) - https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm latest - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wms?REQUEST=GetMap&LAYERS=Actueel_ortho25&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.3.0&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm (WMTS) - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?request=GetCapabilities
+ [NO] NPI Svalbard detailed topo - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/FKB_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Jan Mayen topo - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Basiskart_JanMayen_WMTS_25829/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard topo - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Basiskart_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard Orthophoto - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Ortofoto_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard satellite - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Satellitt_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [DE] Saxony latest aerial imagery - https://geodienste.sachsen.de/wmts_geosn_dop-rgb/guest?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS
+ [DE] Saxony WebAtlasSN - https://geodienste.sachsen.de/wmts_geosn_webatlas-sn/guest?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS
+ [BE] AGIV Flanders most recent aerial imagery - https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortho&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Landsat - https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg3857/best/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
+ [SI] ARSO: LIDAR hillshade (WMTS) - https://gis.arso.gov.si/arcgis/rest/services/Lidar_hillshade/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
+ Strava cycling and running heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/both/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava cycling heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/ride/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava running heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/run/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava water sports heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/water/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava winter sports heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/winter/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [AR] IGN topographical map (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 4 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 5 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_5/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 6 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_6/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 7 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_7/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA a (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_a/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA b (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_b/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA c (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_c/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA d (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_d/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA e (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_e/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA f (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_f/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Barranqueras (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/barranqueras/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto El Calafate (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/calafate/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Catamarca (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/catamarca/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Córdoba (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cordoba/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto San Juan (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cuyo_2/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Mendoza (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cuyo_7/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto El Rodeo (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/el_rodeo/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Jujuy (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/jujuy/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto La Rioja (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/la_rioja/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Neuquén (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/neuquen/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Resistencia (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/resistencia/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Gallegos (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_gallegos/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Grande (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_grande/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Paraná A (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_parana_a/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Paraná B (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_parana_b/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Rosario (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rosario/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 1 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_1/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 2 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_2/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 3 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_3/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 4 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salto Grande (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salto_grande/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto San Luis (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/san_luis/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz III (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_3/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz IV (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz VI (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_6/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Fe and Paraná (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_fe_parana/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Tucumán (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/tucuman/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Ushuaia (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/ushuaia/ImageServer/WMTS?
+ [EE] Estonia Forestry (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Cadastre (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=of10000,TOPOYKSUS_6569,TOPOYKSUS_6573&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Basemap (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=pohi_vr2&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Hillshade (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] DMF Mines overlay - https://kart.dirmin.no/dirmin/services/GruvesikringsregisterBeta/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Aktsomhetssone,EksterneRegistreringer,Gruver,Gruve%C3%A5pninger,GruverOversikt,Sikringsgjerder&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [SE] Sollentuna Orthophoto - https://kartor.sollentuna.se/bios/wms/site/web/WMS_ORTOFOTO2016?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=p_40137&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TW] NLSC Open Data WMTS - https://maps.nlsc.gov.tw/OpenData/wmts
+ [TW] Taiwan Land-Section Data - https://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LANDSECT&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TW] Taiwan Village Boundaries - https://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Village&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [AT] basemap.at - https://maps.wien.gv.at/basemap/geolandbasemap/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ [US] Mesa County GIS Valleywide 2018 - https://mcgis.mesacounty.us/image/rest/services/Mosaic_Datasets/City_Color_2018/ImageServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
+ [US] Mesa County GIS NAIP 2015 - https://mcgis.mesacounty.us/image/rest/services/Mosaic_Datasets/MesaCounty_2015/ImageServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
+ [US] Mesa County GIS NAIP 2017 - https://mcgis.mesacounty.us/image/rest/services/Mosaic_Datasets/NAIP_2017/ImageServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
+ [NO] Kartverket Nautical Charts - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjokartraster?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [GB] OS OpenData StreetView - https://os.openstreetmap.org/sv/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] GURS: DOF050 Ortofoto, DTK5... (WMTS) - https://prostor4.gov.si/ows2-gwc-pub/service/wmts?request=GetCapabilities
+ [US] NC Combined Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] PR/USVI 2017 NOAA Hurricane Maria imagery - https://storms.ngs.noaa.gov/storms/tilesf/services/tileserver.php/wmts
+ [FR] Auvergne 2016 25cm CRAIG - https://tiles.craig.fr/ortho/tms/1.0.0/ortho_2016/webmercator/{zoom-1}/{x}/{-y}.jpeg
+ [FR] Auvergne 2013 25cm CRAIG - https://tiles.craig.fr/osm/tms/1.0.0/ortho_2013/webmercator/{zoom-1}/{x}/{-y}.jpeg
+ QA AEYCH - https://tile{switch:2,3}.poole.ch/aeych/{zoom}/{x}/{y}.png
+ QA Has Address - https://tile{switch:2,3}.poole.ch/hasaddress/{zoom}/{x}/{y}.png
+ QA No Name - https://tile{switch:2,3}.poole.ch/noname/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OSM Inspector: Addresses - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/addresses/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Areas - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/areas/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Geometry - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/geometry/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Highways - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/highways/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Places - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/places/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Public Transport - Routes - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/pubtrans_routes/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Public Transport - Stops - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/pubtrans_stops/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Routing - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/routing/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Tagging - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/tagging/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Water - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/water/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ [NO] Kartverket Trails overlay - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.friluftsruter2?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket Address overlay - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel.seeiendom2?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=matrikkel:MATRIKKELADRESSEWFS,matrikkel:VEGADRESSEWFS&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] Washington Department of Transportation December 2017 - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/glassman/cjgigy2r6001l2rq0ozn7xp8d/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZ2xhc3NtYW4iLCJhIjoiRjk3dWdwYyJ9.Tg_fMJWxygeKBgVTrZHmGA
+ OpenRailwayMap - MaxSpeed - https://{switch:a,b,c}.tiles.openrailwaymap.org/maxspeed/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenRailwayMap - Signals - https://{switch:a,b,c}.tiles.openrailwaymap.org/signals/{zoom}/{x}/{y}.png
*** Same URL, but different name: ***
* Name differs ('IPR ortofoto LAST (tmsproxy)' != 'Praha IPR latest orthophoto'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('Trafikverket Road Network' != 'Trafikverket Road Network (overlay)'): https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vagtrafiknat,Funkvagklass,Farjeled&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE Mapa de Setores Urbanos' != 'IBGE Map of urban areas'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('OpenStreetMap (Standard)' != 'OpenStreetMap Carto (Standard)'): https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE-BC250-Trecho Rodoviario' != 'IBGE-BC250 Highways stretches'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Rodoviario_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('2013 aerial imagery for San Juan County WA' != 'WA 2013 aerial imagery for San Juan County'): https://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2013_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Kartverket Road Network' != 'Kartverket Road Network overlay'): https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('FTA Road Network options' != 'FTA Road Network options (overlay)'): https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/beta/wms?service=wms&request=getCapabilities
* Name differs ('Thunderforest OpenCycleMap' != 'OpenCycleMap'): https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Name differs ('Übersichtsplan Zürich' != 'City of Zürich Overview map (Steets, buildings, house numbers)'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('OpenStreetMap (turistautak)' != 'OpenStreetMap Hungary (hiking routes)'): http://{switch:h,i,j}.tile.openstreetmap.hu/turistautak/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2013 6,25 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Trafikverket Railway Network options' != 'Trafikverket Railway Network options (overlay)'): https://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?service=wms&request=getCapabilities
* Name differs ('IBGE-BCIM-Município' != 'IBGE-BCIM Municipalities'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2016 5,0 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2016 5.0 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbild2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('2016 aerial imagery for San Juan County WA' != 'WA 2016 aerial imagery for San Juan County'): https://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2016_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('UrbIS-Ortho 2016' != 'URBIS 2016 aerial imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2016&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('Trafikverket Street Names' != 'Trafikverket Street Names (overlay)'): https://mapproxy.openstreetmap.se/tiles/1.0.0/nvdb_names/EPSG3857/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Berlin aerial photography 2014' != 'Berlin aerial photograph 2014'): https://tiles.codefor.de/berlin-2014/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Berlin aerial photography 2016' != 'Berlin aerial photograph 2016'): https://tiles.codefor.de/berlin-2016/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('UrbisAdm NL' != 'URBISnl numerical imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('Berlin aerial photography 2016 (infrared)' != 'Berlin aerial photograph 2016 (infrared)'): https://tiles.codefor.de/berlin-2016i/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Berlin aerial photography 2017' != 'Berlin aerial photograph 2017'): https://tiles.codefor.de/berlin-2017/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Berlin aerial photography 2011' != 'Berlin aerial photograph 2011'): https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2011_20?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Bordeaux 2016' != 'Bordeaux - 2016'): http://tms.bordeaux.inria.fr/bdx2016/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('Bavaria DOP 80cm' != 'Bavaria (80 cm)'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('IBGE Distrito Federal' != 'IBGE federal district'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/wille/cirnnxni1000jg8nfppc8g7pm/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
* Name differs ('Stadt Zürich Luftbild 2011' != 'City of Zürich Orthophoto 2011'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Lithuania - NŽT ORT10LT' != 'ORT10LT (Lithuania)'): https://ort10lt.openmap.lt/g16/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Name differs ('IPR ortofoto Low-Vegetation (tmsproxy)' != 'Praha IPR low-vegetation orthophoto'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('Trafikverket Road Network options' != 'Trafikverket Road Network options (overlay)'): https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?service=wms&request=getCapabilities
* Name differs ('FTA Road Network' != 'FTA Road Network (overlay)'): https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/beta/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dr_tielinkki_toim_lk&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Czech CUZK:KM tiles proxy' != 'Czech CUZK:KM'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_cuzk.php/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE-BC250-Villa' != 'IBGE-BC250 Villages'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Vila_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Lantmäteriet Economic Map 1950–1980' != 'Lantmäteriet Economic Map ca. 1950-1980'): https://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
* Name differs ('IBGE-BC250-Terra Indigena' != 'IBGE-BC250 Indigenous Lands'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Terra_Indigena_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('IBGE-BC250-Pista de Pouso' != 'IBGE-BC250 Landing strip'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Pista_Ponto_Pouso_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('IBGE Mapa de Setores Rurais' != 'IBGE Map of rural areas'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('OpenStreetMap (HOT Style)' != 'HDM (Humanitarian OpenStreetMap Team)'): https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/hot/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Trafikverket Railway Network' != 'Trafikverket Railway Network (overlay)'): https://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Spar_Huvud_och_sidospar&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Imagerie Drone (Haiti)' != 'Drone Imagery (Haiti)'): http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/iomhaiti/{zoom}/{x}/{y}
* Name differs ('OpenStreetMap GPS traces' != 'OpenStreetMap GPS Traces'): https://{switch:a,b,c}.gps-tile.openstreetmap.org/lines/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Kanton Solothurn (SOGIS)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB'): https://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE-BCIM-Estações Geradora de Energia Elétrica' != 'IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Vector Streetmap for San Juan County WA' != 'WA Vector Streetmap for San Juan County'): https://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/General_Basemap_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('IBGE-BC250-Unidade de Uso Sistentável - APA' != 'IBGE-BC250 Units of Sustainable Use - APA'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Unidade_Uso_Sustentavel_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('NLS - OS 25-inch (Scotland), 1892-1905' != 'NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905'): https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Berlin aerial photography 2015' != 'Berlin aerial photograph 2015'): https://tiles.codefor.de/berlin-2015/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE-BC250-Aglomerado Rural Isolado' != 'IBGE-BC250 Isolated Rural Location'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Kanton Zürich 2015 10cm' != 'Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Berlin aerial photography 2018' != 'Berlin aerial photograph 2018'): https://tiles.codefor.de/berlin-2018/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('UrbIS-Ortho 2017' != 'URBIS 2017 aerial imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('Kanton Solothurn (SOGIS)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Estonia Hillshading (Maaamet)' != 'Estonia Hillshade (Maaamet)'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Latest available ortho geoportail.lu' != 'geoportail.lu ortho latest'): https://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Name differs ('IBGE-BC250-Rios Drenagem' != 'IBGE-BC250 River drains'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Alagoas Litoral 2006' != 'Alagoas coast 2006'): http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Ortofotos%202006&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd ortophoto 2017' != 'Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017'): http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/Soskut-Tarnok-Pusztazamor-Diosd/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Trafikverket Road Network extra' != 'Trafikverket Road Network extra (overlay)'): https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vagnummer,Vaghinder,Rastplats,Rastficka,Hallplats,Farthinder,BroTunnel,ATK_Matplats&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Kanton Solothurn Infrarot (SOGIS)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared'): https://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2011 5,0 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('UrbisAdm FR' != 'URBISfr numerical imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('OS 1:25k historic (OSM)' != 'OS 1:25k historic (OSM-Limited)'): https://ooc.openstreetmap.org/os1/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('NLSC General Map with Contour line' != 'Taiwan e-Map Open Data (with Contour Line)'): https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Nomes de Ruas IBGE Salvador-BA' != 'Street names IBGE Salvador-BA'): https://api.mapbox.com/styles/v1/wille/cj8lp78dn62wl2rquim47qo0g/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
* Name differs ('OpenRailwayMap' != 'OpenRailwayMap - Default'): https://{switch:a,b,c}.tiles.openrailwaymap.org/standard/{zoom}/{x}/{y}.png
*** Same URL, but different Id: ***
# Id differs ('IPR-orotofoto-last-tms' != 'PrahaIPRlatestorthophoto_mirror1'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('ACT2018' != 'ACT2018_mirror1'): https://data.actmapi.act.gov.au/arcgis/services/actmapi/imagery2018mga/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Kanton-Zuerich-2015' != 'Kanton-Zürich-2015'): https://wms.zh.ch/OrthoZHWMS?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orthophotos&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('MAPNIK' != 'standard'): https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('maaamet.ee-pohi_vr2' != 'Maaamet-Estonia_Basemap'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=pohi_vr2&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Bern-bern2016-tms' != 'Bern-bern2016'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/bern2016/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('tirol.gv.at-contourlines' != 'tirol.gv.at-tigris-contourlines'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('MCGIS-County-NAIP-Imagery-2017' != 'MCGIS-County-NAIP-Imagery-2017_mirror1'): https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/NAIP_2017/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('AGIV' != 'AGIV_mirror1'): https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('tf-cycle' != 'opencylemap'): https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
# Id differs ('Zuerich-zh_uebersichtsplan-tms' != 'Zuerich-overview_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('UrbISOrtho2016' != 'URBIS2016'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2016&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('Berlin-2014' != 'Berlin-2014_mirror1'): https://tiles.codefor.de/berlin-2014/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('Berlin-2016' != 'Berlin-2016_mirror1'): https://tiles.codefor.de/berlin-2016/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('UrbisAdmNL' != 'URBISnl'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('Berlin-2017' != 'Berlin-2017_mirror1'): https://tiles.codefor.de/berlin-2017/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('US-TIGER-Roads-2014' != 'New_and_Misaligned_TIGER_Roads-2013'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/enf.e0b8291e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
# Id differs ('TW_NLSC_WMS_LANDSECT' != 'TW_NLSC_WMS_LANDSECT_mirror1'): https://wms.nlsc.gov.tw/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LANDSECT&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('South-Tyrol-Topomap' != 'sdi.provinz.bz.it-WMTS_TOPOMAP_APB-PAB'): https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
# Id differs ('maaamet.ee-cir_ngr' != 'Maaamet-Estonia_Forestry'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('ACT2017' != 'ACT2017_mirror1'): https://data.actmapi.act.gov.au/arcgis/services/actmapi/imagery2017mga/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('bavaria-DOP80' != 'bavaria-80cm_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('Zuerich-zh_luftbild2011-tms' != 'Zuerich-aerial_2011_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('kelowna_roads' != 'Kelowna-RO'): http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna_overlay/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('maaamet.ee-of10000' != 'Maaamet-Estonia_Ortho_mirror1'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('IPR-orotofoto-vege-tms' != 'PrahaIPRlow-vegetationorthophoto_mirror1'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('maaamet.ee-orto' != 'Maaamet-Estonia_Ortho_mirror2'): https://tiles.maaamet.ee/tm/tms/1.0.0/foto@GMC/{zoom}/{x}/{-y}.png
# Id differs ('CRAIG-Auvergne-2016_mirror1' != 'CRAIG-Auvergne-2016_mirror2'): https://tiles.craig.fr/ortho/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Czech_CUZK-KM-tms' != 'Czech_CUZK-KM_mirror1'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_cuzk.php/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('US-TIGER-Roads-2012' != 'OSM-US-TIGER-Roads_Overlay-2012'): http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.us/tiger2012_roads_expanded/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('SPW_PICC' != 'SPW_PICC_2000'): https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/TOPOGRAPHIE/PICC_VDIFF/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png8&TRANSPARENT=FALSE&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&LAYERS=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
# Id differs ('Bologna-Orthophoto-2017' != 'comune.bologna.it.ortofoto.2017'): https://sitmappe.comune.bologna.it/tms/tileserver/Ortofoto2017/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('MCGIS-County-Valleywide-Imagery-2018' != 'MCGIS-County-Valleywide-Imagery-2018_mirror1'): https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/City_Color_2018/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('kelowna_2012' != 'Kelowna-OF-2012'): http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna2012/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('Torokbalint-orthophoto-2013' != 'Törökbálint_2013'): https://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ORTO_2013_5CM_2013SZEPT_TAKARASSAL_512_512&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
# Id differs ('TW_NLSC_WMS_Village' != 'TW_NLSC_WMS_Village_mirror1'): https://wms.nlsc.gov.tw/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Village&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Solothurn-sogis2014-wms' != 'Solothurn-RGB-SOGIS'): https://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('SPW_ORTHO_LAST' != 'SPWLAST'): https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_LAST/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('MCGIS-County-NAIP-Imagery-2015' != 'MCGIS-County-NAIP-Imagery-2015_mirror1'): https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/MesaCounty_2015/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('tirol.gv.at-DGM' != 'tirol.gv.at-tigris-DGM'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Torokbalint-orthophoto-2015' != 'Törökbálint_2015'): https://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
# Id differs ('Berlin-2015' != 'Berlin-2015_mirror1'): https://tiles.codefor.de/berlin-2015/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('KTZUERICH2015' != 'Kanton-Zürich-2015_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('UrbISOrtho2017' != 'URBIS2017'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('PNOA-Spain-TMS' != 'PNOA-Spain_mirror1'): https://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?request=GetTile&service=WMTS&VERSION=1.0.0&Layer=OI.OrthoimageCoverage&Style=default&Format=image/png&TileMatrixSet=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={zoom}&TileRow={y}&TileCol={x}
# Id differs ('Solothurn-sogis2014-tms' != 'Solothurn-RGB-SOGIS_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('maaamet.ee-reljeef' != 'Maaamet-Estonia_Hillshade'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('South-Tyrol-Orthofoto2011' != 'sdi.provinz.bz.it-WMTS_OF2011_APB-PAB'): https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2011_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
# Id differs ('tirol.gv.at-DOM' != 'tirol.gv.at-tigris-DOM'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('NSW_LPI_Imagery' != 'LPI_NSW_Imagery'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('NSW_LPI_BaseMap' != 'LPI_NSW_Base_Map'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Base_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('Actueel_ortho25_WMS' != 'Actueel_ortho25_WMS_mirror1'): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Actueel_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('NSW_LPI_TopographicMap' != 'LPI_NSW_Topographic_Map'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Topo_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('South_Africa-CapeTown-Aerial' != 'South-Africa-City-of-Cape-Town-2015-Aerial'): https://{switch:a,b,c}.coct.aerial.openstreetmap.org.za/layer/za_coct_aerial_2015/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('UrbisAdmFR' != 'URBISfr'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('NLSC-EMAP5' != 'TW_NLSC_WMS_EMAP5'): https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('Bern-bern2016-wms' != 'Bern-bern2016_mirror1'): https://map.bern.ch/wms/OpenData/proxy.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=luftbild_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Same URL, but different type: ***
*** Same URL, but different zoom bounds: ***
* Minzoom differs (7 != 8): [DE] Bavaria (80 cm) - https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_dop80_oa.cgi?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=by_dop80c&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Same URL, but different country code: ***
* Country code differs (XN != FI): [FI] Nordic snowmobile overlay - https://tiles.kelkkareitit.fi/kelkkareitit/{zoom}/{x}/{y}.png
*** Same URL, but different quality: ***
- Quality best entry not in JOSM for [PL] Geoportal.gov.pl (Orthophotomap) - https://wms.misek.pl/geoportal.orto/tms/{zoom}/{x}/{y}
*** Same URL, but different dates: ***
+ Missing ELI date ('1950;1980'): [SE] Lantmäteriet Economic Map ca. 1950-1980 - https://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
*** Same URL, but different information: ***
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProjekt_%C4%8Cesko/freemap#Ortofotomapy_IPR_Praha'): [CZ] Praha IPR latest orthophoto - https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* License URL differs ('https://osmlab.github.io/editor-layer-index/sources/australia/au/act/ACTmapi-Imagery.PDF' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:ACT%20Government%2020180314%20Permission%20to%20Incorporate%20CCBY%20data%20into%20OSM.PDF'): [AU] ACTmapi Imagery 2018 - https://data.actmapi.act.gov.au/arcgis/services/actmapi/imagery2018mga/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://data.wien.gv.at' != 'https://data.wien.gv.at/'): [AT] Vienna: Mehrzweckkarte (general purpose) - https://maps.wien.gv.at/wmts/fmzk/pastell/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Road Network (overlay) - https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vagtrafiknat,Funkvagklass,Farjeled&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://kart.naturbase.no' != 'https://kart.naturbase.no/'): [NO] Miljødirektoratet Protected Areas overlay - https://arcgisproxy.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=naturvern_klasser_omrade,naturvern_punkt&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://data.grandlyon.com/imagerie/orthophotographie-2015-du-grand-lyon' != 'https://data.grandlyon.com/imagerie/orthophotographie-2015-du-grand-lyon/'): [FR] Lyon Orthophoto 2015-05 8cm - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1835_5155_8cm_CC46,1835_5160_8cm_CC46,1835_5165_8cm_CC46,1835_5170_8cm_CC46,1835_5180_8cm_CC46,1835_5175_8cm_CC46,1845_5175_8cm_CC46,1845_5180_8cm_CC46,1845_5185_8cm_CC46,1845_5190_8cm_CC46,1850_5165_8cm_CC46,1850_5160_8cm_CC46,1850_5155_8cm_CC46,1850_5170_8cm_CC46,1850_5175_8cm_CC46,1850_5180_8cm_CC46,1850_5185_8cm_CC46,1855_5155_8cm_CC46,1855_5160_8cm_CC46,1855_5185_8cm_CC46,1855_5180_8cm_CC46,1855_5175_8cm_CC46,1855_5170_8cm_CC46,1855_5165_8cm_CC46,1860_5160_8cm_CC46,1860_5155_8cm_CC46,1860_5165_8cm_CC46,1835_5185_8cm_CC46,1835_5190_8cm_CC46,1835_5195_8cm_CC46,1840_5160_8cm_CC46,1840_5155_8cm_CC46,1840_5150_8cm_CC46,1830_5195_8cm_CC46,1830_5190_8cm_CC46,1830_5175_8cm_CC46,1830_5170_8cm_CC46,1830_5165_8cm_CC46,1830_5160_8cm_CC46,1830_5155_8cm_CC46,1830_5180_8cm_CC46,1830_5185_8cm_CC46,1835_5150_8cm_CC46,1860_5170_8cm_CC46,1860_5175_8cm_CC46,1840_5180_8cm_CC46,1840_5175_8cm_CC46,1840_5185_8cm_CC46,1840_5190_8cm_CC46,1840_5195_8cm_CC46,1845_5150_8cm_CC46,1845_5155_8cm_CC46,1845_5160_8cm_CC46,1845_5170_8cm_CC46,1845_5165_8cm_CC46,1840_5170_8cm_CC46,1840_5165_8cm_CC46,1860_5180_8cm_CC46,1860_5185_8cm_CC46,1865_5155_8cm_CC46,1865_5160_8cm_CC46,1865_5165_8cm_CC46,1865_5170_8cm_CC46,1830_5150_8cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Campo Alegre AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Campo%20Alegre&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/geoinformation/geodaten_uebersicht/Open_Data_Kanton_Zuerich.html'): [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - https://wms.zh.ch/OrthoZHWMS?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orthophotos&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://terinfo.ujbuda.hu' != 'http://terinfo.ujbuda.hu/'): [HU] Budapest district XI orthophoto 2017 - http://terinfo.ujbuda.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM description (The default OpenStreetMap layer.): OpenStreetMap Carto (Standard) - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://www.openstreetmap.org' != 'https://www.openstreetmap.org/'): OpenStreetMap Carto (Standard) - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://irs.gis-lab.info' != 'http://irs.gis-lab.info/'): [RU] ScanEx IRS - IRS
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Highways stretches - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Rodoviario_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE
* Description differs ('Norwegian road network from the National Road database (NVDB). Colours represent national, county, municipal, private and forest roads + footways/cycleways.' != 'Norwegian road network from the National Road database (NVDB), also used in Vbase and Elveg. Colours represent national, county, municipal, private and forest roads + footways/cycleways.'): [NO] Kartverket Road Network overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326' != 'EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326'): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI description ('Mesa County GIS imagery as seen on https://emap.mesacounty.us/viewer/'): [US] Mesa County GIS NAIP 2017 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/NAIP_2017/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://gis.mesacounty.us/' != 'https://gis.mesacounty.us/'): [US] Mesa County GIS NAIP 2017 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/NAIP_2017/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://data.wien.gv.at' != 'https://data.wien.gv.at/'): [AT] Vienna: Beschriftungen (annotations) - https://maps.wien.gv.at/wmts/beschriftung/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
- Missing JOSM description (Satellite imagery): [BR] GeoPortal DF 2016 - https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/arcgis/services/Imagens/FOTO_2016/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt:GeoPortalDFBrasilia'): [BR] GeoPortal DF 2016 - https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/arcgis/services/Imagens/FOTO_2016/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI projections ('EPSG:31983 EPSG:4326'): [BR] GeoPortal DF 2016 - https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/arcgis/services/Imagens/FOTO_2016/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Attribution URL differs ('https://www.thunderforest.com/terms' != 'https://www.openstreetmap.org/copyright/'): OpenCycleMap - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution text differs ('Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors' != 'Data © OpenStreetMap contributors'): OpenCycleMap - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - OS 1-inch 7th Series 1955-61 - https://geo.nls.uk/mapdata2/os/seventh/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('https://www.openstreetmap.org' != 'https://www.openstreetmap.org/'): [HU] OpenStreetMap Hungary (hiking routes) - http://{switch:h,i,j}.tile.openstreetmap.hu/turistautak/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Estrela de Alagoas - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Estrela%20de%20Alagoas&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.fomi.hu' != 'https://www.fomi.hu/'): [HU] FÖMI orthophoto 2005 - http://e.tile.openstreetmap.hu/ortofoto2005/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Railway Network options (overlay) - https://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?service=wms&request=getCapabilities
+ Missing ELI license URL ('https://download.kortforsyningen.dk/content/vilkaar-og-betingelser'): [DK] SDFE Terrain Shadow Map (40 cm) - https://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_terraen_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM description (Esri world imagery.): Esri World Imagery - https://{switch:services,server}.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BCIM Municipalities - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Santana do Ipanema AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Santana%20do%20Ipanema&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Palmeira dos Indios AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Palmeira%20dos%20Indios&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.openstreetmap.org' != 'https://www.openstreetmap.org/'): OpenStreetMap (Standard Black & White) - https://tiles.wmflabs.org/bw-mapnik/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI license URL ('https://data.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/ogd/nutzungsbedingungen.secure.html'): [CH] City of Zürich Orthophoto 2011 - https://www.gis.stadt-zuerich.ch/maps/services/wms/WMS-ZH-STZH-OGD/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Luftbild_2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Street Names (overlay) - https://mapproxy.openstreetmap.se/tiles/1.0.0/nvdb_names/EPSG3857/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=367583#p367583' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geoportal_Berlin'): [DE] Berlin aerial photograph 2014 - https://tiles.codefor.de/berlin-2014/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=367583#p367583' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geoportal_Berlin'): [DE] Berlin aerial photograph 2016 - https://tiles.codefor.de/berlin-2016/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Teotonio Vilela AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Teotonio%20Vilela&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI License URL in JOSM Attribution: [CH] Canton de Génève 5cm (SITG 2011) - https://ge.ch/ags2/services/Orthophotos_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Minador do Negrão - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Minador%20do%20Negrao&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=367583#p367583' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geoportal_Berlin'): [DE] Berlin aerial photograph 2016 (infrared) - https://tiles.codefor.de/berlin-2016i/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=367583#p367583' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geoportal_Berlin'): [DE] Berlin aerial photograph 2017 - https://tiles.codefor.de/berlin-2017/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] União dos Palmares AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Uniao%20dos%20Palmares&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - OS 1:25k 1st Series 1937-61 - https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25000/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Girau do Ponciano - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Girau%20do%20Ponciano&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ License URL differs ('http://sigsc.sds.sc.gov.br' != 'http://sigsc.sds.sc.gov.br/'): [BR] SIG Santa Catarina OrtoRGB 2012 - http://sigsc.sc.gov.br/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:29193 EPSG:31982 EPSG:3857 EPSG:41001 EPSG:4326' != 'EPSG:29193 EPSG:31982 EPSG:3857 EPSG:4326'): [BR] SIG Santa Catarina OrtoRGB 2012 - http://sigsc.sc.gov.br/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=367583#p367583' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geoportal_Berlin'): [DE] Berlin aerial photograph 2011 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2011_20?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM description (Satellite and aerial imagery.): Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.satellite/{zoom}/{x}/{y}.jpg?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJjaml5MjVyb3MwMWV0M3hxYmUzdGdwbzE4In0.q548FjhsSJzvXsGlPsFxAQ
+ Attribution URL differs ('https://www.mapbox.com/about/maps' != 'https://www.mapbox.com/about/maps/'): Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.satellite/{zoom}/{x}/{y}.jpg?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJjaml5MjVyb3MwMWV0M3hxYmUzdGdwbzE4In0.q548FjhsSJzvXsGlPsFxAQ
+ Attribution URL differs ('http://terinfo.ujbuda.hu' != 'http://terinfo.ujbuda.hu/'): [HU] Budapest district XI orthophoto 2015 - http://terinfo.ujbuda.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto2015_20160304&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://irs.gis-lab.info' != 'http://irs.gis-lab.info/'): [RU] ScanEx SPOT - SPOT
* License URL differs ('http://data.vorarlberg.gv.at/ogd/nutzungsbedingungen/nutzungsbedingungen.htm' != 'http://www.geoimage.at/geoimage/geodatendienste'): [AT] Geoimage.at MaxRes - https://gis.bmlfuw.gv.at/wmsgw/?key=4d80de696cd562a63ce463a58a61488d&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Luftbild_MR,Luftbild_1m,Luftbild_8m,Satellitenbild_30m&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://geoimage.at' != 'http://geoimage.at/'): [AT] Geoimage.at MaxRes - https://gis.bmlfuw.gv.at/wmsgw/?key=4d80de696cd562a63ce463a58a61488d&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Luftbild_MR,Luftbild_1m,Luftbild_8m,Satellitenbild_30m&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog' != 'https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog/'): [IT] South Tyrol Topomap - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
* Attribution text differs ('© Autonomen Provinz Bozen/Provincia Autonoma di Bolzano' != 'Autonome Provinz Bozen - Provincia autonoma di Bolzano - OpenStreetMap contributors'): [IT] South Tyrol Topomap - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ Missing ELI license URL ('https://download.kortforsyningen.dk/content/vilkaar-og-betingelser'): [DK] SDFE Cadastral Parcels INSPIRE View - https://kortforsyningen.kms.dk/cp_inspire?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=CP.CadastralParcel&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://basemap.at' != 'https://basemap.at/'): [AT] basemap.at Orthofoto - https://maps{switch:1,2,3,4}.wien.gv.at/basemap/bmaporthofoto30cm/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* License URL differs ('https://github.com/osmlab/editor-layer-index/blob/gh-pages/sources/europe/fi/HRI_permission_07082018.pdf' != 'https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=710304#p710304'): [FI] Helsinki region orthophoto - https://kartta.hsy.fi/geoserver/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=taustakartat_ja_aluejaot:Ortoilmakuva_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Piranhas AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Piranhas&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.openstreetmap.org' != 'https://www.openstreetmap.org/'): OpenStreetMap (German Style) - https://{switch:a,b,c,d}.tile.openstreetmap.de/tiles/osmde/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Delmiro Gouveia AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Delmiro%20Gouveia&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://der.es.gov.br' != 'https://der.es.gov.br/'): [BR] DER-ES - http://portal.der.es.gov.br/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=deres-ext:TRECHOINFO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM description (Satellite imagery): [BR] GeoPortal DF 2017 - https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/arcgis/services/Imagens/PLEIADES_2017/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt:GeoPortalDFBrasilia'): [BR] GeoPortal DF 2017 - https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/arcgis/services/Imagens/PLEIADES_2017/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI projections ('EPSG:31983 EPSG:4326'): [BR] GeoPortal DF 2017 - https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/arcgis/services/Imagens/PLEIADES_2017/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Attribution URL differs ('http://ids.craig.fr/geocat/srv/fre/catalog.search?node=srv#/metadata/e37c057b-5884-429b-8bec-5db0baef0ee' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_France/CRAIG'): [FR] Auvergne 2016 25cm CRAIG - https://tiles.craig.fr/ortho/wmts/1.0.0/ortho_2016/webmercator/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
+ Attribution URL differs ('http://www.geo.u-szeged.hu' != 'http://www.geo.u-szeged.hu/'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
* Attribution text differs ('SZTE TFGT - University of Szeged' != 'Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://caltopo.com' != 'https://caltopo.com/'): [US] USGS Topographic Maps - https://caltopo.s3.amazonaws.com/topo/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Mar Vermelho AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Mar%20Vermelho&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Palestina AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Palestina&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://fototerkep.hu' != 'http://fototerkep.hu/'): [HU] Danube flood orthophoto 2013 - http://e.tile.openstreetmap.hu/dunai-arviz-2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* License URL differs ('https://osmlab.github.io/editor-layer-index/sources/australia/au/act/ACTmapi-Imagery.PDF' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:ACT%20Government%2020180314%20Permission%20to%20Incorporate%20CCBY%20data%20into%20OSM.PDF'): [AU] ACTmapi Imagery 2017 - https://data.actmapi.act.gov.au/arcgis/services/actmapi/imagery2017mga/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM description (Satellite and aerial imagery.): Bing aerial imagery - https://www.bing.com/maps/
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [IE] Ireland Bartholomew Quarter-Inch 1940 - https://geo.nls.uk/maps/ireland/bartholomew/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Attribution text differs ('Stadt Zürich Luftbild 2011' != 'Stadt Zürich Open Government Data'): [CH] City of Zürich Orthophoto 2011 - https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ License URL differs ('https://www.lantmateriet.se/en/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/anvandarvillkor/' != 'https://www.lantmateriet.se/en/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/anvandarvillkor//'): [SE] Lantmäteriet Historic Orthophoto 1975 - https://api.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1/token/9b342b7d9f12d4ddb92277be9869d860/?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.Histortho_75&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://tnris.org/maps-and-data/online-mapping-services' != 'https://tnris.org/maps-and-data/online-mapping-services/'): [US] Texas Orthophoto - https://txgi.tnris.org/login/path/ecology-fiona-poem-romeo/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=texas&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=0to20&tileMatrix=0to20:{zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
+ ELI has minimal projections ('EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:3857'): [BE] TEC bus stops - https://geodata.tec-wl.be/arcgis/services/Poteaux/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Viçosa AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Vicosa&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Poço das Trincheiras AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Poco%20das%20Trincheiras&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.geoportal.lt' != 'https://www.geoportal.lt/'): [LT] ORT10LT (Lithuania) - https://ort10lt.openmap.lt/g16/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProjekt_%C4%8Cesko/freemap#Ortofotomapy_IPR_Praha'): [CZ] Praha IPR low-vegetation orthophoto - https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* License URL differs ('https://data.public.lu/en/datasets/carte-de-base-webservices-wms-et-wmts' != 'https://data.public.lu/en/usage/'): [LU] geoportail.lu all layers - https://wmts1.geoportail.lu/opendata/service?REQUEST=GetCapabilities
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Road Network options (overlay) - https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?service=wms&request=getCapabilities
* Attribution URL differs ('http://ids.craig.fr/geocat/srv/fre/catalog.search?node=srv#/metadata/e37c057b-5884-429b-8bec-5db0baef0ee' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_France/CRAIG'): [FR] Auvergne 2016 25cm CRAIG - https://tiles.craig.fr/ortho/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Capela AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Capela&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:120100 EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:3857 EPSG:4326'): [US] NYS Orthos Online - https://orthos.dhses.ny.gov/arcgis/services/Latest/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0,1,2,3,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Villages - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Vila_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ Attribution URL differs ('https://data.wien.gv.at' != 'https://data.wien.gv.at/'): [AT] Vienna: Orthofoto (aerial image) - https://maps.wien.gv.at/wmts/lb/farbe/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Attribution URL differs ('https://www.thunderforest.com/terms' != 'https://www.openstreetmap.org/copyright/'): Thunderforest Landscape - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/landscape/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution text differs ('Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors' != 'Data © OpenStreetMap contributors'): Thunderforest Landscape - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/landscape/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Description differs ('Scan of "Economic maps" ca. 1950–1980' != 'Scan of ´Economic maps´ ca. 1950-1980'): [SE] Lantmäteriet Economic Map ca. 1950-1980 - https://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
+ Attribution URL differs ('https://www.lantmateriet.se' != 'https://www.lantmateriet.se/'): [SE] Lantmäteriet Economic Map ca. 1950-1980 - https://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
* Attribution text differs ('© Lantmäteriet' != '© Lantmäteriet, CC0'): [SE] Lantmäteriet Economic Map ca. 1950-1980 - https://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
* Attribution URL differs ('http://ids.craig.fr/geocat/srv/fre/catalog.search?node=srv#/metadata/8cabc987-829c-4c9f-943b-6a0e255cd73' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_France/CRAIG'): [FR] Auvergne 2013 25cm CRAIG - https://tiles.craig.fr/osm/wmts/1.0.0/ortho_2013/webmercator/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Indigenous Lands - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Terra_Indigena_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Landing strip - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Pista_Ponto_Pouso_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Arapiraca AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Arapiraca&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI description ('Mesa County GIS imagery as seen on https://emap.mesacounty.us/viewer/'): [US] Mesa County GIS Valleywide 2018 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/City_Color_2018/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://gis.mesacounty.us/' != 'https://gis.mesacounty.us/'): [US] Mesa County GIS Valleywide 2018 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/City_Color_2018/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Railway Network (overlay) - https://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Spar_Huvud_och_sidospar&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.mapbox.com/about/maps' != 'https://www.mapbox.com/about/maps/'): Locator Overlay - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh76ba2/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJjaml5MjVyb3MwMWV0M3hxYmUzdGdwbzE4In0.q548FjhsSJzvXsGlPsFxAQ
- Missing JOSM default: Locator Overlay - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh76ba2/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJjaml5MjVyb3MwMWV0M3hxYmUzdGdwbzE4In0.q548FjhsSJzvXsGlPsFxAQ
+ Attribution URL differs ('http://www.torokbalint.hu' != 'http://www.torokbalint.hu/'): [HU] Törökbálint orthophoto 2013 - https://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ORTO_2013_5CM_2013SZEPT_TAKARASSAL_512_512&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ Attribution URL differs ('https://data.grandlyon.com/imagerie/orthophotographie-2012-du-grand-lyon' != 'https://data.grandlyon.com/imagerie/orthophotographie-2012-du-grand-lyon/'): [FR] Lyon Orthophoto 2012-03 10cm - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1830_5150_10cm_CC46,1830_5155_10cm_CC46,1830_5160_10cm_CC46,1830_5165_10cm_CC46,1830_5170_10cm_CC46,1830_5175_10cm_CC46,1830_5180_10cm_CC46,1830_5185_10cm_CC46,1830_5190_10cm_CC46,1835_5150_10cm_CC46,1835_5155_10cm_CC46,1835_5160_10cm_CC46,1835_5165_10cm_CC46,1835_5170_10cm_CC46,1835_5175_10cm_CC46,1835_5180_10cm_CC46,1835_5185_10cm_CC46,1835_5190_10cm_CC46,1840_5150_10cm_CC46,1840_5155_10cm_CC46,1840_5160_10cm_CC46,1840_5165_10cm_CC46,1840_5170_10cm_CC46,1840_5175_10cm_CC46,1840_5180_10cm_CC46,1840_5185_10cm_CC46,1840_5190_10cm_CC46,1845_5150_10cm_CC46,1845_5155_10cm_CC46,1845_5160_10cm_CC46,1845_5165_10cm_CC46,1845_5170_10cm_CC46,1845_5175_10cm_CC46,1845_5180_10cm_CC46,1845_5185_10cm_CC46,1845_5190_10cm_CC46,1850_5155_10cm_CC46,1850_5160_10cm_CC46,1850_5165_10cm_CC46,1850_5170_10cm_CC46,1850_5175_10cm_CC46,1850_5180_10cm_CC46,1850_5185_10cm_CC46,1855_5155_10cm_CC46,1855_5165_10cm_CC46,1855_5170_10cm_CC46,1855_5175_10cm_CC46,1855_5180_10cm_CC46,1855_5185_10cm_CC46,1860_5155_10cm_CC46,1860_5160_10cm_CC46,1860_5165_10cm_CC46,1860_5170_10cm_CC46,1860_5175_10cm_CC46,1860_5180_10cm_CC46,1860_5185_10cm_CC46,1865_5155_10cm_CC46,1865_5160_10cm_CC46,1865_5165_10cm_CC46,1865_5170_10cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://qa.poole.ch' != 'https://qa.poole.ch/'): QA No Address - https://tile{switch:2,3}.poole.ch/noaddress/{zoom}/{x}/{y}.png
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Olho d’Agua do Casado AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Olho%20Dagua%20do%20Casado&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI description ('Mesa County GIS imagery as seen on https://emap.mesacounty.us/viewer/'): [US] Mesa County GIS NAIP 2015 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/MesaCounty_2015/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://gis.mesacounty.us/' != 'https://gis.mesacounty.us/'): [US] Mesa County GIS NAIP 2015 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/MesaCounty_2015/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:25832 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:31463 EPSG:31467 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:4647' != 'EPSG:25832 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:31467 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:4647'): [DE] Hamburg (20 cm) - https://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DOP20?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://download.kortforsyningen.dk/content/vilkaar-og-betingelser'): [DK] SDFE DTK Kort25 - https://kortforsyningen.kms.dk/topo25?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=topo25_klassisk&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://data.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/ogd/nutzungsbedingungen.secure.html'): [CH] City of Zürich Overview map (Steets, buildings, house numbers) - https://www.gis.stadt-zuerich.ch/maps/services/wms/WMS-ZH-STZH-OGD/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Uebersichtsplan&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://download.kortforsyningen.dk/content/vilkaar-og-betingelser'): [DK] SDFE Skærmkort - https://kortforsyningen.kms.dk/topo_skaermkort?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dtk_skaermkort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.fomi.hu' != 'https://www.fomi.hu/'): [HU] FÖMI orthophoto 2000 - http://e.tile.openstreetmap.hu/ortofoto2000/{zoom}/{x}/{y}.jpg
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326' != 'EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326'): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Units of Sustainable Use - APA - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Unidade_Uso_Sustentavel_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ ELI License URL in JOSM Attribution: [FR] BANO - https://{switch:a,b,c}.layers.openstreetmap.fr/bano/{zoom}/{x}/{y}.png
* Projections differ ('EPSG:2248 EPSG:26985 EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:2248 EPSG:26985 EPSG:2893 EPSG:3857 EPSG:4326 EPSG:6487 EPSG:6488'): [US] MD Three Inch Aerial Imagery - https://geodata.md.gov/imap/services/Imagery/MD_ThreeInchImagery/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MD_ThreeInchImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905 - https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
+ License URL differs ('https://data.public.lu/en/datasets/lidar-projet-pilote-dun-releve-3d-du-territoire-luxembourgeois' != 'https://data.public.lu/en/datasets/lidar-projet-pilote-dun-releve-3d-du-territoire-luxembourgeois/'): [LU] geoportail.lu LIDAR prototype Nordstad 2017 - https://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_10cm_proto_lidar/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
+ Attribution URL differs ('https://act.public.lu/fr/cartographie/lidar' != 'https://act.public.lu/fr/cartographie/lidar/'): [LU] geoportail.lu LIDAR prototype Nordstad 2017 - https://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_10cm_proto_lidar/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
+ Attribution URL differs ('https://basemap.at' != 'https://basemap.at/'): [AT] basemap.at - https://maps{switch:1,2,3,4}.wien.gv.at/basemap/geolandbasemap/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ Missing ELI license URL ('https://download.kortforsyningen.dk/content/vilkaar-og-betingelser'): [DK] SDFE Surface Shadow Map (40 cm) - https://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_overflade_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=367583#p367583' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geoportal_Berlin'): [DE] Berlin aerial photograph 2015 - https://tiles.codefor.de/berlin-2015/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI license URL ('https://data.toulouse-metropole.fr/page/licence/'): [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2017 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Isolated Rural Location - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ Attribution URL differs ('http://americanredcross.github.io/' != 'https://americanredcross.github.io/'): [HT] Canaan - American Red Cross, Dec-2017 - https://tiles.openaerialmap.org/5ac65a9f91b5310010e0d489/0/5ac65a9f91b5310010e0d48a/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Major Isidoro AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Major%20Isidoro&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog' != 'https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog/'): [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 (highres) - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=P_BZ_OF_2011_EPSG3857,P_BZ_OF_2011_20cm_EPSG3857&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=367583#p367583' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geoportal_Berlin'): [DE] Berlin aerial photograph 2018 - https://tiles.codefor.de/berlin-2018/{zoom}/{x}/{y}.png
- Missing JOSM license URL (http://siglon.londrina.pr.gov.br): [BR] Londrina Ortofoto 2011 - http://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
+ Attribution URL differs ('http://siglon.londrina.pr.gov.br' != 'http://siglon.londrina.pr.gov.br/'): [BR] Londrina Ortofoto 2011 - http://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
+ Attribution URL differs ('https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog' != 'https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog/'): [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2011_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ ELI License URL in JOSM Attribution: [LU] geoportail.lu ortho latest - https://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 River drains - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol): [AT] Tiris: DOM (Surface model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: DOM (Surface model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://openptmap.de' != 'http://openptmap.de/'): OpenPT Map (overlay) - http://openptmap.de/tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog' != 'https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog/'): [IT] South Tyrol Orthofoto 2014/2015 - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2014_2015_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ Attribution URL differs ('http://www.osm-tools.org' != 'http://www.osm-tools.org/'): [ZZ] Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, Myanmar bilingual - https://{switch:a,b,c,d}.tile.osm-tools.org/osm/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://data.linz.govt.nz/layer/2343-nz-mainland-topo50-gridless-maps' != 'https://data.linz.govt.nz/layer/2343-nz-mainland-topo50-gridless-maps/'): [NZ] LINZ NZ Topo50 Gridless Maps - https://tiles-a.data-cdn.linz.govt.nz/services;key=3197c6d0e5cb494a95d58dc2de3216c2/tiles/v4/layer=2343/EPSG:3857/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://www.norgeibilder.no' != 'https://www.norgeibilder.no/'): [NO] Norway Orthophoto - https://waapi.webatlas.no/maptiles/tiles/webatlas-orto-newup/wa_grid/{zoom}/{x}/{y}.jpeg?api_key=b8e36d51-119a-423b-b156-d744d54123d5
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Branquinha AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Branquinha&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Cajueiro AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Cajueiro&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Pão de Açucar AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Pao%20de%20Acucar&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] Alagoas coast 2006 - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Ortofotos%202006&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://fototerkep.hu' != 'http://fototerkep.hu/'): [HU] Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017 - http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/Soskut-Tarnok-Pusztazamor-Diosd/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://www.capetown.gov.za' != 'https://www.capetown.gov.za/'): [ZA] City of Cape Town 2013 Aerial - https://{switch:a,b,c}.coct.aerial.openstreetmap.org.za/layer/za_coct_aerial_2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('https://www.capetown.gov.za' != 'https://www.capetown.gov.za/'): [ZA] City of Cape Town 2015 Aerial - https://{switch:a,b,c}.coct.aerial.openstreetmap.org.za/layer/za_coct_aerial_2015/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Road Network extra (overlay) - https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vagnummer,Vaghinder,Rastplats,Rastficka,Hallplats,Farthinder,BroTunnel,ATK_Matplats&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [IE] Ireland British War Office One-Inch 1941-43 GSGS 4136 - https://geo.nls.uk/maps/ireland/gsgs4136/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ ELI has minimal projections ('EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:3857'): [BE] TEC bus lines - https://geodata.tec-wl.be/arcgis/services/Lignes/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - Bartholomew Half Inch, 1897-1907 - https://geo.nls.uk/mapdata2/bartholomew/great_britain/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Description differs ('Réseau hydrographique: cours et plans d'eau et POI' != 'Hydrographic network: courses and water features and POIs'): [FR] BD Carthage - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/route500hydro/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://geoportal.openlabs.cc' != 'https://geoportal.openlabs.cc/'): [AL] Municipality of Tirana (Open Labs GeoPortal) - https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/tirana@GoogleMapsCompatibleExtended/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - OS 6-inch Scotland 1842-82 - https://geo.nls.uk/maps/os/six_inch/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: orthophoto infrared - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image_Aktuell_CIR&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM description (Satellite imagery): [BR] GeoPortal DF 2015 - https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/arcgis/services/Imagens/FOTO_2015/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt:GeoPortalDFBrasilia'): [BR] GeoPortal DF 2015 - https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/arcgis/services/Imagens/FOTO_2015/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI projections ('EPSG:31983 EPSG:4326'): [BR] GeoPortal DF 2015 - https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/arcgis/services/Imagens/FOTO_2015/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: orthophoto - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image_Aktuell_RGB&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Description differs ('Routes du réseau classé (autoroutes, nationales, départementales)' != 'Routes of the classified network (highways, nationals, departmentals)'): [FR] Route 500 - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/route500/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://maps.skobbler.com' != 'https://maps.skobbler.com/'): skobbler - https://tiles{switch:1,2,3,4}-4001b3692e229e3215c9b7a73e528198.skobblermaps.com/TileService/tiles/2.0/00021210101/0/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://maps.nlsc.gov.tw' != 'https://maps.nlsc.gov.tw/'): [TW] Taiwan e-Map Open Data (with Contour Line) - https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
* Description differs ('Overlay imagery for railway mapping in OSM' != 'Overlay imagery for railway mapping in OSM - default layer'): OpenRailwayMap - Default - https://{switch:a,b,c}.tiles.openrailwaymap.org/standard/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplag.al.gov.br' != 'http://www.seplag.al.gov.br/'): [BR] São Miguel dos Campos AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Sao_miguel_dos_campos&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Mismatching shapes: ***
* Different number of shapes (1 != 3): [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1940s-1960s (NLS) - https://geo.nls.uk/mapdata3/os/edinburgh_1250_out/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of points for shape 1 (543 ! = 47)): [MX] INEGI Digital Map of Mexico (WMS) - https://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms?Request=GetCapabilities&Version=1.1.1&Service=WMS
* Different number of shapes (9 != 8): [HT] Drone Imagery 2014 (Haiti) - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_2014/{zoom}/{x}/{y}
* Different number of shapes (1 != 8): [TW] Taiwan Land-Section Data - https://wms.nlsc.gov.tw/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LANDSECT&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (1 != 8): [TW] Taiwan e-Map Open Data - https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP6_OPENDATA/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
* Different number of points for shape 1 (338 ! = 125)): [DE] Saxony digital terrain model - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_hoehe/guest
* Different number of shapes (1 != 8): [TW] Taiwan Village Boundaries - https://wms.nlsc.gov.tw/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Village&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (6 != 3): [GB] NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905 - https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
- No JOSM shape: [LV] USSR - Latvia - http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&service=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DTO,DTC,DIVDPTC,PD,VS,DS,PS,M&SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (12 != 6): [GB] NLS - Bartholomew Half Inch, 1897-1907 - https://geo.nls.uk/mapdata2/bartholomew/great_britain/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different number of shapes (12 != 8): [GB] OS 1:25k historic (OSM-Limited) - https://ooc.openstreetmap.org/os1/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Different number of shapes (1 != 8): [TW] Taiwan e-Map Open Data (with Contour Line) - https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
*** Mismatching icons: ***
+ Different icons: [NO] Miljødirektoratet Protected Areas overlay - https://arcgisproxy.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=naturvern_klasser_omrade,naturvern_punkt&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different icons: [US] Mesa County GIS NAIP 2017 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/NAIP_2017/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Different icons: [NO] Miljødirektoratet Public Recreation Areas overlay - https://arcgisproxy.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_statlig_sikra/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=friluftsliv_statlig_sikra&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different icons: [FI] Helsinki region orthophoto - https://kartta.hsy.fi/geoserver/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=taustakartat_ja_aluejaot:Ortoilmakuva_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different icons: [US] Mesa County GIS Valleywide 2018 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/City_Color_2018/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different icons: [US] Mesa County GIS NAIP 2015 - https://mcgis.mesacounty.us/image/services/Mosaic_Datasets/MesaCounty_2015/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Miscellaneous checks: ***