wiki:Nl:ImageryCompare

Version 25 (modified by DiGro, 7 weeks ago) (diff)

adjusted to revision 43

Andere talen:

Vergelijking tussen ​GitHub project Editor Layer Index (eerder Editor Imagery Index) en de JOSM lijsten met afbeeldingen.

kleur beschrijving actie
zwart informatieve teksten
rood items in ELI maar niet in JOSM zou moeten worden nagekeken
rood problemen met vormen in JOSM zou moeten worden nagekeken
rood verschillen tussen ELI en JOSM zou moeten worden nagekeken
blauw items in JOSM maar niet in ELI zou moeten worden nagekeken
blauw problemen met vormen in ELI zou moeten worden nagekeken
groen items die zijn nagekeken en op de lijst Negeren staan (alleen kleine verschillen in stijl) mag worden gerepareerd maar is niet echt nodig
geel items die zijn nagekeken en op de lijst Negeren staan (gedateerd in EII) zouden in ELI moeten worden gerepareerd
paars verschillende ID's nog niet vastgesteld hoe af te handelen, bekijk 14655#comment:60
rood +++ Vervallen item overslaan: aan het einde van deze lijst vlaggen oude items van de lijst Negeren, die niet langer van toepassing zijn

De lijst negeren wordt onderhouden op ImageryCompareIgnores. Er is ook een meer gedetailleerde reden voor elk item van Negeren gedocumenteerd.

Voor items van het soort "... differs ('aaa' != 'bbb')", is de eerste variant ELI en de tweede JOSM.

Onthoud dat het mogelijk is dat er gele of blauwe items zijn (ELI-problemen) die al in de bronnen zijn gerepareerd, maar die nog niet zijn gepusht naar het gecombineerde bestand met het resultaat imagery.geojson.

Dit script vergelijkt de volgende eigenschappen:

 • source URL
 • type (WMS/TMS/WMTS)
 • name
 • min_zoom en max_zoom
 • country code
 • shapes
 • pictogram
 • best
 • datum
 • informatie over auteursrechten/bijdragen (Permission-ref en terms-of-use-url (JOSM) verwijzen beide naar de license_url (ELI))
 • projecties
 • beschrijving
 • ID
 • standaard

Dit script vergelijkt niet alle speciale eigenschappen die beschikbaar zijn in slechts één van de twee databases

Resultaten

Eigenschappen alleen voor ELI zijn volgens ELI-schema:

 • overlay
 • i18n
 • permission_osm

Eigenschappen alleen voor JOSM zijn volgens JOSM-schema:

 • eula
 • logo-url
 • logo-image
 • terms-of-use-text
 • mirror
 • no-tile-header
 • no-tile-checksum
 • metadata-header
 • valid-georeference
 • last-check
 • tile-size
 • epsg4326to3857Supported

De met elkaar vergeleken bestanden zijn maps en imagery.geojson.

Nieuwe gegevens kunnen een vertraging hebben van ongeveer een half uur**

(Maar het is normaal gesproken veel sneller.)

*** Loaded 650 entries (JOSM). ***
*** Loaded 419 entries (ELI). ***
*** URLs found in ELI but not in JOSM (20): ***
- [AT] VoGIS: DGM (Terrain model) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=schummerung_50cm_terrain&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [AT] VoGIS: DOM (Surface model) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=schummerung_50cm_surface&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [BE] UrbisAdm FR - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=UrbisAdm:UrbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
- [BE] UrbisAdm NL - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=UrbisAdm:UrbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
- [BR] IBGE Mapa de Setores Rurais - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
- [BR] IBGE Mapa de Setores Urbanos - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
- [BR] Londrina Ortofoto 2011 - https://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
- [DE] Hamburg (40 cm) - http://geodienste-hamburg.de/HH_WMS_DOP40?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [DE] Hamburg (DK5) - http://geodienste-hamburg.de/HH_WMS_Geobasisdaten?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=13&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [GB] Hampshire Aerial FCIR - https://{switch:a,b,c}.hampshire.aerial.openstreetmap.org.uk/layer/gb_hampshire_aerial_fcir/{zoom}/{x}/{y}.png
- [GB] Hampshire Aerial RGB - https://{switch:a,b,c}.hampshire.aerial.openstreetmap.org.uk/layer/gb_hampshire_aerial_rgb/{zoom}/{x}/{y}.png
- [LU] Basemap geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/basemap/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [LU] Cadastre geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/cadastre/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [LU] Latest available ortho geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2010 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2010/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2013 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2013/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2016 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2016/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2017 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2017/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Topographical Map geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/topo/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [PL] Geoportal.gov.pl (Orthophotomap) - http://wms.misek.pl/geoportal.orto/tms/{zoom}/{x}/{y}
*** URLs found in JOSM but not in ELI (287): ***
+ HDM (Humanitarian OpenStreetMap Team) - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/hot/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh7ifmo/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
+ OpenInfraMap Petroleum - https://tiles-{switch:a,b,c}.openinframap.org/petroleum/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenInfraMap Power - https://tiles-{switch:a,b,c}.openinframap.org/power/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenInfraMap Telecoms - https://tiles-{switch:a,b,c}.openinframap.org/telecoms/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenRailwayMap - http://{switch:a,b,c}.tiles.openrailwaymap.org/standard/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenSeaMap - http://tiles.openseamap.org/seamark/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenSnowMap overlay - https://www.opensnowmap.org/pistes/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenStreetMap (French Style) - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/osmfr/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenStreetMap (Mapnik, no labels) - http://{switch:a,b,c}.tiles.wmflabs.org/osm-no-labels/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenTopoMap - http://tile.opentopomap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Public Transport (ÖPNV) - http://tile.memomaps.de/tilegen/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava cycling and running heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/both/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava cycling heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/ride/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava running heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/run/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava water sports heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/water/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava winter sports heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/winter/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Waymarked Trails: Horse Riding - http://tile.waymarkedtrails.org/riding/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Wikimedia Map - https://maps.wikimedia.org/osm-intl/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [AL] Municipality of Tirana (Open Labs GeoPortal) - https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/tirana@GoogleMapsCompatibleExtended/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ [AR] Educational map (WMS) - http://www.mapaeducativo.edu.ar/geoserver/ogc/wms?SERVICE=WMS&
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 4 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 5 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_5/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 6 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_6/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 7 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_7/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA a (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_a/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA b (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_b/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA c (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_c/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA d (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_d/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA e (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_e/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA f (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_f/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Barranqueras (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/barranqueras/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Catamarca (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/catamarca/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Córdoba (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cordoba/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto El Calafate (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/calafate/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto El Rodeo (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/el_rodeo/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Jujuy (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/jujuy/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto La Rioja (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/la_rioja/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Mendoza (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cuyo_7/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Neuquén (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/neuquen/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Posadas (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/services/sensores_remotos/posadas/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [AR] IGN orthophoto Resistencia (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/resistencia/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Rosario (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rosario/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Gallegos (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_gallegos/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Grande (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_grande/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Paraná A (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_parana_a/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Paraná B (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_parana_b/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 1 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_1/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 2 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_2/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 3 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_3/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 4 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salto Grande (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salto_grande/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto San Juan (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cuyo_2/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto San Luis (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/san_luis/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz III (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_3/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz IV (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz VI (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_6/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Fe and Paraná (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_fe_parana/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Tucumán (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/tucuman/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Ushuaia (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/ushuaia/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN topographical map (TMS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
+ [AR] IGN topographical map (WMS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [AR] IGN topographical map (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/WMTS?
+ [AR] Ministry of Agroindustry (WMS) - http://ide.agroindustria.gob.ar/geoserver/agroindustria/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities
+ [AR] Ministry of Energy and Mining (WMS) - http://sig.se.gob.ar/cgi-bin/mapserv6?map=/var/www/html/visor/geofiles/map/mapase.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
+ [AT] VoGIS: Flächenwidmungsplan - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_flaechenwidmung_v_wms.map
+ [AT] VoGIS: Höhen und Gelände - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map
+ [AT] basemap.at - http://maps.wien.gv.at/basemap/geolandbasemap/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ [AU] AGRI black-and-white 2.5m - https://agri.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] AGIV Flanders 2013-2015 aerial imagery 10cm - http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OGW/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OGWRGB13_15VL&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] AGIV Flanders most recent aerial imagery - http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortho&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style - Dutch) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe-nl/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style - French) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe-fr/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style - German) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe-de/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] Orthophoto IGN-NGI - http://wms.ngi.be/inspire/ortho/service?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Orthoimage coverage&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2009-2010 aerial imagery - http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2009_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2012-2013 aerial imagery - http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2012_2013/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2015 aerial imagery - http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2016 aerial imagery - http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) PICC numerical imagery - http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/TOPOGRAPHIE/PICC_VDIFF/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png8&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&LAYERS=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
+ [BE] SPW(allonie) most recent aerial imagery - http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_LAST/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) shaded relief - http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/RELIEF/WALLONIE_MNT_2013_2014_HILLSHADE/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] TEC bus lines - http://geodata.tec-wl.be/arcgis/rest/services/Lignes/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=True&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BE] TEC bus stops - http://geodata.tec-wl.be/arcgis/rest/services/Poteaux/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=True&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BE] URBIS 2009 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2009&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBIS 2012 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2012&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBIS 2014 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2014&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBIS 2015 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2015&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBISfr numerical imagery (2013) - http://www.gis.irisnet.be/arcgis/rest/services/basemap/urbisFR/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=False&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BE] URBISfr numerical imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBISnl numerical imagery (2013) - http://www.gis.irisnet.be/arcgis/rest/services/basemap/urbisNL/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=False&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BE] URBISnl numerical imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BR] IBGE Map of rural areas - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BR] IBGE Map of urban areas - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BR] IBGE federal district - https://api.mapbox.com/styles/v1/wille/cirnnxni1000jg8nfppc8g7pm/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
+ [BR] Londrina Ortofoto 2011 - http://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
+ [CH] Bonvillars Orthophoto 2013 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/bonvillars2013/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CH] Cartoriviera - Orthophoto 2012 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/cartoriviera2012/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CH] Fiez Orthophoto 2013 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/fiez2013/{zoom}/{x}/{y}.png 
+ [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - http://wms.zh.ch/OrthoZHWMS?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orthophotos&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CH] Lausanne - Orthophoto technique 2012 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/lausanne2012/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CH] SIGIP - Orthophoto 2012 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/sigip2012/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CH] Stadt Bern 10cm/25cm (2012) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/bern2012/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ [CH] Stadt Zürich Luftbild 2011 - http://www.gis.stadt-zuerich.ch/maps/services/wms/WMS-ZH-STZH-OGD/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Luftbild_2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CH] Stadt Zürich Übersichtsplan (Strassen, Gebäude, Hausnummer) - http://www.gis.stadt-zuerich.ch/maps/services/wms/WMS-ZH-STZH-OGD/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Uebersichtsplan&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CH] Ville de Nyon - Orthophoto 2010 HD 5cm/pi - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/nyon2010/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CZ] Czech pLPIS - http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4,LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ [CZ] Praha IPR latest orthophoto - http://giswa1.mag.mepnet.cz/arcgis/services/MAP/letecke_snimky_posledni_snimkovani_cache/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CZ] Praha IPR low-vegetation orthophoto - http://giswa1.mag.mepnet.cz/arcgis/services/MAP/mimovegetacni_snimkovani_cache/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Bavaria (80 cm) - http://www.geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop80_oa.cgi?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=by_dop80c&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2011 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2011_20?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2014 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2014?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2015 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2015_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2016 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2016_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2017 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2017_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Deutsche Bahn VzG lines January 2017 - https://wms.michreichert.de/vzg-strecken-2017?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=vzg_strecken,station_codes,level_crossings&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Deutsche Bahn VzG lines Nov 2015 - https://wms.michreichert.de/vzg-strecken-2015?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=vzg_strecken,station_codes,level_crossings&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Hamburg (20 cm) - http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DOP20?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Hamburg (DK5) - http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DK5?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Mainz all aerial imageries - https://gint.mainz.de/gint1-cgi/mapserv?map=/data/mapbender-int/umn-www/client/a62/luftbild.map
+ [DE] Mainz latest aerial imagery - https://gint.mainz.de/gint1-cgi/mapserv?map=/data/mapbender-int/umn-www/client/a62/luftbild.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Luftbild_f_mz_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Maps4BW (LGL-BW, www.lgl-bw.de) - http://www.webatlasde.de/arcgis/services/Maps4BW/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Halbtonvariante&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Metropole Ruhr: Luftbilder (10 cm) - http://geodaten.metropoleruhr.de/dop/dop?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DOP&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Munich latest aerial imagery 60cm - http://ogc.muenchen.de/wms/opendata_luftbild?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bgl0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Old map of Pegau - TK25 Messtischblatt (4839; 1909; PROJ.4-rect) - http://mapwarper.net/maps/wms/1661?request=GetMap&version=1.1.1&styles=&format=image/jpeg&srs={proj}&exceptions=application/vnd.ogc.session.inimage&width={width}&height={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Old map of Zwenkau - TK25 Messtischblatt (4739; 1906; PROJ.4-rect) - http://mapwarper.net/maps/wms/1660?request=GetMap&version=1.1.1&styles=&format=image/jpeg&srs={proj}&exceptions=application/vnd.ogc.session.inimage&width={width}&height={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony WebAtlasSN - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_webatlas-sn/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vegetation,Siedlung,Gewaesser,Verkehr,Administrative_Einheiten,Beschriftung&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony WebAtlasSN - https://geodienste.sachsen.de/wmts_geosn_webatlas-sn/guest?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS
+ [DE] Saxony digital terrain model - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_hoehe/guest
+ [DE] Saxony historical aerial imagery 2005 - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop-2005/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dop_2005&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony historical aerial imagery 2012-2014 - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop_2012_2014/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dop_2012_2014_rgb&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony latest aerial imagery - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop-rgb/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=sn_dop_020&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony latest aerial imagery - https://geodienste.sachsen.de/wmts_geosn_dop-rgb/guest?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS
+ [DE] Saxony latest aerial imagery infrared - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop-cir/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=sn_dop_020_cir&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony topographic map - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dtk-pg-color/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=sn_dtk_pg_color&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Cadastral Parcels INSPIRE View - http://kortforsyningen.kms.dk/cp_inspire?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=CP.CadastralParcel&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE DTK Kort25 - http://kortforsyningen.kms.dk/topo25?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=topo25_klassisk&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Skærmkort - http://kortforsyningen.kms.dk/topo_skaermkort?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dtk_skaermkort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Surface Shadow Map (40 cm) - http://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_overflade_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Terrain Shadow Map (40 cm) - http://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_terraen_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Basemap (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=pohi_vr2&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Cadastre (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=of10000,TOPOYKSUS_6569,TOPOYKSUS_6573&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Cadastre (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=of10000,TOPOYKSUS_6569,TOPOYKSUS_6573&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Forestry (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Hillshade (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [ES] GRAFCAN Express - Canary Islands - http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoExpress?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortoexpress&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EU] OSM Inspector: Coastline (EU) - http://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/boundaries/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [FI] Nordic snowmobile overlay - http://tiles.kelkkareitit.fi/kelkkareitit/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [FR] BD Carthage - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/route500hydro/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [FR] BDOrtho IGN - http://proxy-ign.openstreetmap.fr/bdortho/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ [FR] Bordeaux - 2012 - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/bordeaux_2012/{zoom}/{x}/{y}
+ [FR] Bordeaux - 2016 - http://tms.bordeaux.inria.fr/bdx2016/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ [FR] CRAIG - Auvergne 2016 - 25 cm - http://tiles.craig.fr/ortho/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [FR] GrandNancy Orthophotographie 2012 - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/nancy_2012/{zoom}/{x}/{y}
+ [FR] Loire-Atlantique - Orthophotos 2012 - 20 cm - http://{switch:a,b,c,d,e,f,g,h}.tiles.cg44.makina-corpus.net/ortho-2012/{zoom}/{x}/{-y}.jpg
+ [FR] Lyon - Orthophoto 2012-03 10cm - EPSG:3946 - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1830_5150_10cm_CC46,1830_5155_10cm_CC46,1830_5160_10cm_CC46,1830_5165_10cm_CC46,1830_5170_10cm_CC46,1830_5175_10cm_CC46,1830_5180_10cm_CC46,1830_5185_10cm_CC46,1830_5190_10cm_CC46,1835_5150_10cm_CC46,1835_5155_10cm_CC46,1835_5160_10cm_CC46,1835_5165_10cm_CC46,1835_5170_10cm_CC46,1835_5175_10cm_CC46,1835_5180_10cm_CC46,1835_5185_10cm_CC46,1835_5190_10cm_CC46,1840_5150_10cm_CC46,1840_5155_10cm_CC46,1840_5160_10cm_CC46,1840_5165_10cm_CC46,1840_5170_10cm_CC46,1840_5175_10cm_CC46,1840_5180_10cm_CC46,1840_5185_10cm_CC46,1840_5190_10cm_CC46,1845_5150_10cm_CC46,1845_5155_10cm_CC46,1845_5160_10cm_CC46,1845_5165_10cm_CC46,1845_5170_10cm_CC46,1845_5175_10cm_CC46,1845_5180_10cm_CC46,1845_5185_10cm_CC46,1845_5190_10cm_CC46,1850_5155_10cm_CC46,1850_5160_10cm_CC46,1850_5165_10cm_CC46,1850_5170_10cm_CC46,1850_5175_10cm_CC46,1850_5180_10cm_CC46,1850_5185_10cm_CC46,1855_5155_10cm_CC46,1855_5165_10cm_CC46,1855_5170_10cm_CC46,1855_5175_10cm_CC46,1855_5180_10cm_CC46,1855_5185_10cm_CC46,1860_5155_10cm_CC46,1860_5160_10cm_CC46,1860_5165_10cm_CC46,1860_5170_10cm_CC46,1860_5175_10cm_CC46,1860_5180_10cm_CC46,1860_5185_10cm_CC46,1865_5155_10cm_CC46,1865_5160_10cm_CC46,1865_5165_10cm_CC46,1865_5170_10cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [FR] Lyon - Orthophoto 2015-05 8cm - EPSG:3946 - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1835_5155_8cm_CC46,1835_5160_8cm_CC46,1835_5165_8cm_CC46,1835_5170_8cm_CC46,1835_5180_8cm_CC46,1835_5175_8cm_CC46,1845_5175_8cm_CC46,1845_5180_8cm_CC46,1845_5185_8cm_CC46,1845_5190_8cm_CC46,1850_5165_8cm_CC46,1850_5160_8cm_CC46,1850_5155_8cm_CC46,1850_5170_8cm_CC46,1850_5175_8cm_CC46,1850_5180_8cm_CC46,1850_5185_8cm_CC46,1855_5155_8cm_CC46,1855_5160_8cm_CC46,1855_5185_8cm_CC46,1855_5180_8cm_CC46,1855_5175_8cm_CC46,1855_5170_8cm_CC46,1855_5165_8cm_CC46,1860_5160_8cm_CC46,1860_5155_8cm_CC46,1860_5165_8cm_CC46,1835_5185_8cm_CC46,1835_5190_8cm_CC46,1835_5195_8cm_CC46,1840_5160_8cm_CC46,1840_5155_8cm_CC46,1840_5150_8cm_CC46,1830_5195_8cm_CC46,1830_5190_8cm_CC46,1830_5175_8cm_CC46,1830_5170_8cm_CC46,1830_5165_8cm_CC46,1830_5160_8cm_CC46,1830_5155_8cm_CC46,1830_5180_8cm_CC46,1830_5185_8cm_CC46,1835_5150_8cm_CC46,1860_5170_8cm_CC46,1860_5175_8cm_CC46,1840_5180_8cm_CC46,1840_5175_8cm_CC46,1840_5185_8cm_CC46,1840_5190_8cm_CC46,1840_5195_8cm_CC46,1845_5150_8cm_CC46,1845_5155_8cm_CC46,1845_5160_8cm_CC46,1845_5170_8cm_CC46,1845_5165_8cm_CC46,1840_5170_8cm_CC46,1840_5165_8cm_CC46,1860_5180_8cm_CC46,1860_5185_8cm_CC46,1865_5155_8cm_CC46,1865_5160_8cm_CC46,1865_5165_8cm_CC46,1865_5170_8cm_CC46,1830_5150_8cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [FR] Route 500™©® - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/route500/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [FR] SIG L-R - Languedoc-Roussillon 2012 - 20 cm - http://wms.siglr.org/wmsortho2012?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho20cm_LR&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [FR] Vercors - Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors - Orthophotos 1999 - 1 m - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/PNRVercors-RHP-1999/{zoom}/{x}/{y}
+ [GB] OS OpenData StreetView - https://os.openstreetmap.org/sv/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [GB] Surrey Air Survey - http://gravitystorm.dev.openstreetmap.org/surrey/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [HT] Drone Imagery 2014 (Haiti) - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_2014/{zoom}/{x}/{y}
+ [HT] Drone Imagery Canaan(Haiti) November 2015 - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_canaan_nov2015/{zoom}/{x}/{y}
+ [HT] Drone Imagery Matthew(Haiti) October 2016 - http://imagery.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_uav_201610/{zoom}/{x}/{y}
+ [HU] Hillshade Hungary - http://{switch:a,b,c}.map.turistautak.hu/tiles/shading/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [HU] Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017 - http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=SOSKUTORTO,TARNOKORTO,PUSZTAZAMORORTO,DIOSDORTO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ [HU] openstreetmap.hu orthophotos - http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/openstreetmap.hu.orthophotos/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] Ireland Civil Parishes and Baronies - Memorial Atlas - http://mapwarper.net/layers/tile/295/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Baronies - http://tile.openstreetmap.ie/barony/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Civil Parishes - http://tile.openstreetmap.ie/civilparish/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Dail Election Areas - http://tile.openstreetmap.ie/dail_ea/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE EDs - http://tile.openstreetmap.ie/ed/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Local Election Areas - http://tile.openstreetmap.ie/local_ea/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE T.ie Land not in Counties - http://www.townlands.ie/tiles/not_counties/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Townlands - http://tile.openstreetmap.ie/townland/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IL] Israel Hiking - https://israelhiking.osm.org.il/Tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IL] Israel MTB - https://israelhiking.osm.org.il/MTBTiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IT] PCN 2012 - Italy - http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.ORTOIMMAGINI.2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 - http://sdi.provinz.bz.it/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=WMTS_OF2011_APB-PAB&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [IT] South Tyrol Orthofoto 2014 - http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2014_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ [IT] South Tyrol Topomap - http://sdi.provincia.bz.it/geoserver/gwc/service/tms/1.0.0/WMTS_TOPOMAP_APB-PAB@GoogleMapsCompatible@png8/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ [IT] South Tyrol Topomap - http://sdi.provinz.bz.it/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=WMTS_TOPOMAP_APB-PAB&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [JP] Japan GSI Standard Map - https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [LU] geoportail.lu all layers - http://wmts1.geoportail.lu/opendata/service?REQUEST=GetCapabilities
+ [LU] geoportail.lu ortho latest - http://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
+ [LV] Orthophoto 1st cycle (1994-1999) - Latvia - http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/Ortofoto_v1/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [ML] Niger Delta Oct 2012 Landsat - http://{switch:a,b,c,d}.imagery.paulnorman.ca/tiles/niger_oct_2012_321/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [MX] INEGI Digital Map of Mexico (WMS) - http://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms?Request=GetCapabilities&Version=1.1.1&Service=WMS
+ [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm (WMTS) - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?request=GetCapabilities
+ [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Actueel_ortho25&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Administrative Boundaries overlay - http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=avtaltavgrensningslinje,territorialgrense,riksgrense,fylker,kommuner&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Aviation Obstructions overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=nrl3_wms&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Cadastral overlay - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=matrikkel_WMS&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket DOM Digital Surface Model - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.hoyde-dom_skyggerelieff?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket DTM Digital Terrain Model - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.hoyde-dtm_skyggerelieff?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket Economic Maps (historic) - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.n5raster2?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=n5raster_foerstegang_metadata,n5raster_foerstegang&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Hillshade overlay - http://opencache{switch:,2,3}.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=fjellskygge&zoom={zoom}&x={x}&y={y}
+ [NO] Kartverket Historic maps - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.historiskekart?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=amt1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Nautical Charts - http://opencache{switch:,2,3}.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=sjokartraster&zoom={zoom}&x={x}&y={y}
+ [NO] Kartverket Nautical Charts - http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjokartraster?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Place Names overlay - http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.ssr2?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket Road Network overlay - http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Trails overlay - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.friluftsruter2?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kystverket Navigational Aid overlay - http://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=17,16,15,14,12,10,9,8,7,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] MTBmap.no - http://{switch:a,b,c}.tiles.mtbmap.no/osm/mtbmap/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [NO] Miljødirektoratet Protected Areas overlay - http://arcgisproxy.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=naturvern_klasser_omrade,naturvern_punkt&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NP Svalbard Orthophoto - http://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Ortofoto_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS?
+ [NO] NPD Offshore Installations overlay - http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Surface_labels,Surface,Pipelines,Pipelines_labels,Fields_labels,Fields&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NVE Electricity Network overlay - http://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Sentralnett,Regionalnett,Distribusjonsnett,Sjokabler,Master og stolper,Transformatorstasjoner&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NVE Hydropower Plants overlay - https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vannkraftverk,Vannvei,Dam&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NVE Wind Power Plants overlay - http://gis3.nve.no/map/services/Vindkraft/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vindkraft_utbygd,Vindkraft_under_bygging,Vindkraftomrade_konsesjonsbehandling,Vindturbin_konsesjonsbehandling&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Riksantikvaren Heritage Sites overlay - http://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=3,6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] SSB Urban Areas overlay - https://ogc.ssb.no/wms.ashx?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=layer_198&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Bytom: Buildings - http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=adr_osie_ulic,adr_punkty_adresowe,eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Bytom: Fotoplan 2014 (aerial image) - http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:fotoplan_2014&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Bytom: Orthophotomap 2012 (aerial image) - http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tiff_ortofoto_2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Będzin: Buildings - http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=eg_budynki_geo,pkt_adr&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Będzin: Orthophotomap 2013 (aerial image) - http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Chorzów: Buildings - http://e-odgik.chorzow.eu/services/wms/wms_funkcje_bud/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=3,2,1,8,7,6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Buildings - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ieg_budynek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Orthophotomap 2011 (aerial image) - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Orthophotomap 2013 (aerial image) - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Orthophotomap 2014 (aerial image) - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orto_2014&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Geoportal 2: ISOK hillshade - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ISOK_CIEN?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: Orthophotomap (aerial image) - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Raster&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: Orthophotomap (aerial image) WMTS - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ORTO?SERVICE=WMTS&REQUEST=getcapabilities{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: PRNG (geo names) - http://mapy.geoportal.gov.pl:80/wss/service/pub/guest/G2_PRNG_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=PozostaleObiektyFizjograficzne,Hydrografia,PozostaleMiejscowosci,Wies,UksztaltowanieTerenu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Gliwice: Buildings - http://185.60.246.14:9090/isdp/gs/ows?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:EGIB_budynek,default:pkt_adr&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Gliwice: Orthophotomap 2013 (aerial image) - http://185.60.246.14:9090/isdp/gs/ows?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Katowice: Buildings - http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=4,5,6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Katowice: Orthophotomap (aerial image) - http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat dębicki: Buildings - http://debica.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki,adresy,EBU,EBT,S&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat lubaczowski: Buildings - http://lubaczow.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=S,EBT,adresy,budynki_ewid&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat poznański: Buildings - http://wms.podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat poznański: Orthophotomap (aerial image) - http://wms.podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto-poznan&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat ropczycko-sędziszowski: Buildings - http://spropczyce.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat rzeszowski: Buildings - http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki,EBT,EBU&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat rzeszowski: Orthophotomap (aerial image) - http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat stalowowolski: Buildings - http://stalowawola.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=EBT,adresy,budynki,centroidy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat łańcucki: Buildings - http://lancut.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=EBT,budynki,adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Poznań: Buildings - http://wms2.geopoz.poznan.pl:8080/geoserver/sip/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki_ewidencyjne_sql&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Poznań: Orthophotomap 2014 (aerial image) - http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapa_2014/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa_2014_image&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Poznań: Orthophotomap 2016 (aerial image) - http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapy/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa_2016_image&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Przemyśl: Buildings - http://przemysl.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=adresy,budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Przemyśl: Ortophotomap (aerial image) - http://przemysl.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Ruda Śląska: Orthophotomap (aerial image) - http://rudaslaska.geoportal2.pl/map/wmsorto/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Rzeszów: Buildings - http://wms.erzeszow.pl/?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=komunikacja,budynki,adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Rzeszów: Orthophotomap (aerial image) - http://wms.erzeszow.pl/?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=rastry&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Siemianowice Śląskie: Buildings - http://siemianowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki,drogi,adresy,ulice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Siemianowice Śląskie: Orthophotomap (aerial image) - http://siemianowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Wrocław: Orthophotomap 2015 (aerial image) - http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Zabrze: Orthophotomap 2011 (aerial image) - http://siot.um.zabrze.pl/arcgis/services/UMZ_Ortofoto_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] polska.e-mapa.net: Buildings - http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Łódź: Buildings - http://gis.mapa.lodz.pl/awiskts/services/WMS_publikowane/LODZ/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budynki,Ulice,Adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Łódź: Orthophotomap 2015 (aerial image) - http://gis.mapa.lodz.pl/awiskts/services/Ortofotomapa/Ortofotomapa/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Łódź: Orthophotomap 2017 (aerial image) - http://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Ortofotomapa/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Świętochłowice: Orthophotomap 2008 (aerial image) - http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2008&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
+ [PL] Świętochłowice: Orthophotomap 2009 (aerial image) - http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2009&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
+ [PL] Świętochłowice: Orthophotomap 2012 (aerial image) - http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2012&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
+ [PS] Gaza Strip - Pléiades - 2014/07/06 (NIR) - http://imagery.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/gaza_pleiades_20140706_nir/{zoom}/{x}/{y}
+ [PS] Gaza Strip - Pléiades - 2014/07/06 - http://imagery.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/gaza_pleiades_20140706/{zoom}/{x}/{y}
+ [PT] Ortofotos DGRF 2004-2006 (WMS) - http://mapas.dgterritorio.pt:8888/wms/produtos?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortos&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PT] Ortofotos Litoral DGT 2014-2015 (WMS) - http://ows.dgterritorio.pt/wss/service/ortos2014-2015-wms/guest?language=por&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortoimagens_2014-2015_Litoral&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [SE] Economic Maps (historic) - http://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
+ [SE] Snowmobile map Sweden - https://tiles.skoterleder.org/tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] RABA-KGZ: Slovenia built-up areas - http://wms.openstreetmap.de/tms/RABA3000/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] RABA-KGZ: Slovenia farmland use - http://wms.openstreetmap.de/tms/RABA/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [TM] Aşgabat (high resolution) - http://ittc.state.gov/hot/1.0.0/ashgabat-aug2017-flipped/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [TW] NLSC Open Data WMTS - http://maps.nlsc.gov.tw/OpenData/wmts
+ [TW] Taiwan Land-Section Data - http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LANDSECT&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TW] Taiwan Village Boundaries - http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Village&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TW] Taiwan e-Map Open Data - http://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP6_OPENDATA/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
+ [UA] Ukraine - Kyiv 2014 (DZK) - http://map.land.gov.ua/map/ortho_kiev/{zoom}/{x}/{-y}.jpg
+ [UA] Ukraine - Orthophotomaps 2012 - http://212.26.144.110/tile2/orto_10000/{zoom}/{x}/{-y}.jpg
+ [US] Delaware 2012 Orthophotography - https://firstmap.delaware.gov/arcgis/services/DE_Imagery/DE_Imagery_2012/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] MD Latest 6 Inch Aerial Imagery - http://geodata.md.gov/imap/services/Imagery/MD_SixInchImagery/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MD_SixInchImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] MD Transportation Basemap - http://geodata.md.gov/imap/services/Transportation/MD_ColorBasemap/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MD_ColorBasemap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] MassGIS L3 Parcels - http://tile.osm.osuosl.org/tiles/massgis_parcels/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [US] NC Latest Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_Latest/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] NJ 2015 Aerial Imagery (Infrared) - http://geodata.state.nj.us/imagerywms/Infrared2015?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Infrared2015&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] NJ 2015 Aerial Imagery (Natural Color) - http://geodata.state.nj.us/imagerywms/Natural2015?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Natural2015&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] PR/USVI 2017 NOAA Hurricane Maria imagery - https://storms.ngs.noaa.gov/storms/tilesf/services/tileserver.php/wmts
+ [US] San Juan Metro Area: 2013 USACE Orthophotos - http://imagery-pr-usace-2013.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/tiles/{zoom}/{x}/{y}.jpg
*** Same URL, but different name: ***
* Name differs ('2013 aerial imagery for San Juan County WA' != 'WA 2013 aerial imagery for San Juan County'): http://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2013_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Kanton Solothurn 25cm (SOGIS 2014-2015)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB'): http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Czech CUZK:KM tiles proxy' != 'Czech CUZK:KM'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_cuzk.php/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Tours - Orthophotos 2008-2010' != 'Tours - Orthophoto 2008-2010'): http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/tours/{zoom}/{x}/{y}
* Name differs ('IBGE-BC250-Villa' != 'IBGE-BC250 Villages'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Vila_P&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('OpenStreetMap (Standard)' != 'OpenStreetMap Carto (Standard)'): https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('FR-BAN' != 'BANO'): http://{switch:a,b,c}.layers.openstreetmap.fr/bano/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Kanton Zürich 2015 10cm' != 'Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm'): http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Kanton Solothurn Infrarot 12.5cm (SOGIS 2014)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared'): http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Thunderforest OpenCycleMap' != 'OpenCycleMap'): https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2013 6,25 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('OpenStreetMap (turistautak)' != 'OpenStreetMap Hungary (hiking routes)'): http://{switch:h,i,j}.tile.openstreetmap.hu/turistautak/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2016 5,0 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2016 5.0 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbild2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Vector Streetmap for San Juan County WA' != 'WA Vector Streetmap for San Juan County'): http://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/General_Basemap_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Belgium AGIV Orthophoto Flanders' != 'AGIV Flanders most recent aerial imagery'): http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Name differs ('Alagoas Litoral 2006' != 'Alagoas coast 2006'): http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Ortofotos%202006&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE-BC250-Trecho Rodoviario' != 'IBGE-BC250 Highways stretches'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Rodoviario_L&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Belgium AGIV GRB Flanders' != 'AGIV Flanders GRB'): http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=grb_bsk&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Name differs ('FR-Cadastre' != 'Cadastre'): http://tms.cadastre.openstreetmap.fr/*/tout/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE Distrito Federal' != 'IBGE federal district'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/wille/cirnnxni1000jg8nfppc8g7pm/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
* Name differs ('IBGE-BC250-Unidade de Uso Sistentável - APA' != 'IBGE-BC250 Units of Sustainable Use - APA'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Unidade_Uso_Sustentavel_A&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('IBGE-BC250-Pista de Pouso' != 'IBGE-BC250 Landing strip'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Pista_Ponto_Pouso_L&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('NLSC General Map with Contour line' != 'Taiwan e-Map Open Data (with Contour Line)'): http://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Tours - Orthophotos 2013' != 'Tours - Orthophoto 2013'): http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/tours_2013/{zoom}/{x}/{y}
* Name differs ('Kanton Solothurn 25cm (SOGIS 2014-2015)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB'): http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Bavaria DOP 80cm' != 'Bavaria (80 cm)'): http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2011 5,0 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Imagerie Drone (Haiti)' != 'Drone Imagery (Haiti)'): http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/iomhaiti/{zoom}/{x}/{y}
* Name differs ('OpenStreetMap GPS traces' != 'OpenStreetMap GPS Traces'): https://{switch:a,b,c}.gps-tile.openstreetmap.org/lines/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE-BCIM-Estações Geradora de Energia Elétrica' != 'IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('IPR ortofoto LAST (tmsproxy)' != 'Praha IPR latest orthophoto'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('IBGE-BC250-Rios Drenagem' != 'IBGE-BC250 River drains'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('UrbIS-Ortho 2017' != 'URBIS 2017 aerial imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('OS 1:25k historic (OSM)' != 'OS 1:25k historic (OSM-Limited)'): http://ooc.openstreetmap.org/os1/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('20cm ortho - Coastline' != '20cm ortho - Latvia - Coastline'): http://www.gisnet.lv/cgi-bin/osm_latvia?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=piekraste&SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE-BCIM-Município' != 'IBGE-BCIM Municipalities'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('UrbIS-Ortho 2016' != 'URBIS 2016 aerial imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2016&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE-BC250-Aglomerado Rural Isolado' != 'IBGE-BC250 Isolated Rural Location'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('IBGE-BC250-Terra Publico (Militar)' != 'IBGE-BC250 Public Land (Military)'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Terra_Publica_A&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('2016 aerial imagery for San Juan County WA' != 'WA 2016 aerial imagery for San Juan County'): http://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2016_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('IBGE-BC250-Terra Indigena' != 'IBGE-BC250 Indigenous Lands'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Terra_Indigena_A&STYLES=&SRS=EPSG:3857&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('PDOK Luchtfoto Beeldmateriaal 25cm' != 'PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm'): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=2016_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Name differs ('Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd ortophoto 2017' != 'Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017'): http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/Soskut-Tarnok-Pusztazamor-Diosd/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Estonia Hillshading (Maaamet)' != 'Estonia Hillshade (Maaamet)'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IPR ortofoto Low-Vegetation (tmsproxy)' != 'Praha IPR low-vegetation orthophoto'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('NC Latest Orthoimagery' != 'NC Combined Orthoimagery'): https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('NLS - OS 25-inch (Scotland), 1892-1905' != 'NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905'): http://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Übersichtsplan Zürich' != 'Stadt Zürich Übersichtsplan (Strassen, Gebäude, Hausnummer)'): http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Lithuania - NŽT ORT10LT' != 'ORT10LT (Lithuania)'): http://ort10lt.openmap.lt/g16/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Name differs ('Nomes de Ruas IBGE Salvador-BA' != 'Street names IBGE Salvador-BA'): https://api.mapbox.com/styles/v1/wille/cj8lp78dn62wl2rquim47qo0g/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
*** Same URL, but different Id: ***
# Id differs ('Solothurn-sogis2014-wms' != 'Solothurn-RGB-SOGIS'): http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Czech_CUZK-KM-tms' != 'Czech_CUZK-KM_mirror1'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_cuzk.php/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('geodata.state.nj.us-Infrared2015' != 'geodata.state.nj.us-Infrared2015_mirror1'): http://whoots.mapwarper.net/tms/{zoom}/{x}/{y}/Infrared2015/http://geodata.state.nj.us/imagerywms/Infrared2015
# Id differs ('Zuerich-zh_luftbild2011-tms' != 'Zuerich-aerial_2011_mirror1'): http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('MAPNIK' != 'standard'): https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('FR-BAN' != 'bano'): http://{switch:a,b,c}.layers.openstreetmap.fr/bano/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('tirol.gv.at-contourlines' != 'tirol.gv.at-tigris-contourlines'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('KTZUERICH2015' != 'Kanton-Zürich-2015_mirror1'): http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('tf-cycle' != 'opencylemap'): https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
# Id differs ('Torokbalint-orthophoto-2015' != 'Törökbálint_2015'): http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
# Id differs ('US-TIGER-Roads-2014' != 'New_and_Misaligned_TIGER_Roads-2013'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/enf.e0b8291e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
# Id differs ('Torokbalint-orthophoto-2013' != 'Törökbálint_2013'): http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ORTO_2013_5CM_2013SZEPT_TAKARASSAL_512_512&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
# Id differs ('Bern-bern2016-wms' != 'Bern-bern2016_mirror1'): http://map.bern.ch/wms/OpenData/proxy.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('geodata.md.gov-MD_ColorBasemap' != 'geodata.md.gov-MD_ColorBasemap_mirror1'): http://whoots.mapwarper.net/tms/{zoom}/{x}/{y}/MD_ColorBasemap/http://geodata.md.gov/imap/services/Transportation/MD_ColorBasemap/MapServer/WmsServer
# Id differs ('AGIV' != 'AGIV_mirror1'): http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('South-Tyrol-Topomap' != 'sdi.provinz.bz.it-WMTS_TOPOMAP_APB-PAB'): http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
# Id differs ('maaamet.ee-pohi_vr2' != 'Maaamet-Estonia_Basemap'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=pohi_vr2&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('GRB' != 'AGIVFlandersGRB'): http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=grb_bsk&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('FR-Cadastre' != 'Cadastre'): http://tms.cadastre.openstreetmap.fr/*/tout/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('GeolittoralV2-Orthophotos' != 'Geolittoral_V2-Orthophotos-2011_2014'): http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortholittorale_v2_rvb&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('geodata.md.gov-MD_SixInchImagery' != 'geodata.md.gov-MD_SixInchImagery_mirror1'): http://whoots.mapwarper.net/tms/{zoom}/{x}/{y}/MD_SixInchImagery/http://geodata.md.gov/imap/services/Imagery/MD_SixInchImagery/MapServer/WmsServer
# Id differs ('kelowna_roads' != 'Kelowna-RO'): http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna_overlay/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('NLSC-EMAP5' != 'TW_NLSC_WMS_EMAP5'): http://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('Solothurn-sogis2014-tms' != 'Solothurn-RGB-SOGIS_mirror1'): http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('US-TIGER-Roads-2012' != 'OSM-US-TIGER-Roads_Overlay-2012'): http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.us/tiger2012_roads_expanded/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('South-Tyrol-Orthofoto2011' != 'sdi.provinz.bz.it-WMTS_OF2011_APB-PAB'): http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2011_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
# Id differs ('bavaria-DOP80' != 'bavaria-80cm_mirror1'): http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('PNOA-Spain-TMS' != 'PNOA-Spain_mirror1'): http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?request=GetTile&service=WMTS&VERSION=1.0.0&Layer=OI.OrthoimageCoverage&Style=default&Format=image/png&TileMatrixSet=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={zoom}&TileRow={y}&TileCol={x}
# Id differs ('kelowna_2012' != 'Kelowna-OF-2012'): http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna2012/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('IPR-orotofoto-last-tms' != 'PrahaIPRlatestorthophoto_mirror1'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('maaamet.ee-orto' != 'Maaamet-Estonia_Ortho_mirror2'): http://kaart.maakaart.ee/orto/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
# Id differs ('tirol.gv.at-DGM' != 'tirol.gv.at-tigris-DGM'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('UrbISOrtho2017' != 'URBIS2017'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('UrbISOrtho2016' != 'URBIS2016'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2016&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('Delaware2012Orthophotography' != 'Delaware2012Orthophotography_mirror1'): http://whoots.mapwarper.net/tms/{zoom}/{x}/{y}/0/https://firstmap.delaware.gov/arcgis/services/DE_Imagery/DE_Imagery_2012/ImageServer/WMSServer
# Id differs ('tirol.gv.at-DOM' != 'tirol.gv.at-tigris-DOM'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('geodata.state.nj.us-Natural2015' != 'geodata.state.nj.us-Natural2015_mirror1'): http://whoots.mapwarper.net/tms/{zoom}/{x}/{y}/Natural2015/http://geodata.state.nj.us/imagerywms/Natural2015
# Id differs ('NSW_LPI_Imagery' != 'LPI_NSW_Imagery'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('NSW_LPI_BaseMap' != 'LPI_NSW_Base_Map'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Base_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('Geolittoral-Orthophotos2000' != 'Geolittoral-Orthophotos-2000'): http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortholittorale&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Actueel_ortho25_WMTS' != 'Actueel_ortho25_WMS_mirror1'): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=2016_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('NSW_LPI_TopographicMap' != 'LPI_NSW_Topographic_Map'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Topo_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('maaamet.ee-reljeef' != 'Maaamet-Estonia_Hillshade'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('South_Africa-CapeTown-Aerial' != 'South-Africa-City-of-Cape-Town-2015-Aerial'): https://{switch:a,b,c}.coct.aerial.openstreetmap.org.za/layer/za_coct_aerial_2015/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('IPR-orotofoto-vege-tms' != 'PrahaIPRlow-vegetationorthophoto_mirror1'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('NC-US' != 'NC-US-All'): https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('maaamet.ee-of10000' != 'Maaamet-Estonia_Ortho'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Zuerich-zh_uebersichtsplan-tms' != 'Zuerich-overview_mirror1'): http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('Bern-bern2016-tms' != 'Bern-bern2016'): http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/bern2016/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('maaamet.ee-cir_ngr' != 'Maaamet-Estonia_Forestry'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Same URL, but different type: ***
*** Same URL, but different zoom bounds: ***
* Minzoom differs (15 != null): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Maxzoom differs (19 != null): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Minzoom differs (15 != null): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Maxzoom differs (19 != null): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries Suburb - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=Suburb&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Maxzoom differs (22 != null): [FR] Cadastre - http://tms.cadastre.openstreetmap.fr/*/tout/{zoom}/{x}/{y}.png
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries NPWS Reserve - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=NPWSReserve&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries State Forest - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=StateForest&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Maxzoom differs (18 != null): [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - http://kaart.maakaart.ee/orto/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries LGA - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=LocalGovernmentArea&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Maxzoom differs (20 != null): [CZ] Czech RUIAN budovy - http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png
* Maxzoom differs (20 != null): [CZ] Czech RUIAN parcely - http://tile.poloha.net/parcely/{zoom}/{x}/{y}.png
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries Parish - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=Parish&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Imagery - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Base Map - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Base_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Topographic Map - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Topo_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Minzoom differs (null != 11): [HU] Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017 - http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/Soskut-Tarnok-Pusztazamor-Diosd/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
* Maxzoom differs (null != 20): [HU] Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017 - http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/Soskut-Tarnok-Pusztazamor-Diosd/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries County - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=County&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
*** Same URL, but different country code: ***
*** Same URL, but different quality: ***
- Quality best entry not in JOSM for [LU] Latest available ortho geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- Quality best entry not in JOSM for [PL] Geoportal.gov.pl (Orthophotomap) - http://wms.misek.pl/geoportal.orto/tms/{zoom}/{x}/{y}
*** Same URL, but different dates: ***
+ Missing ELI date ('2007'): [CH] HEIG-VD / Orthophoto Yverdon-les-Bains 25cm (2007) - http://ogc.heig-vd.ch/mapserver/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=orthophoto_yverdon&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2014;2016'): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2011'): [CH] Stadt Zürich Luftbild 2011 - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI date ('1998'): [CH] Canton du Jura 50cm (RCJU 1998) - http://sitn.ne.ch/ogc-sitj-ortho/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortho1998&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2013'): [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2013 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2008'): [CH] Stadt Uster Orthophoto 2008 10cm - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/uster/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI date ('2014;2015'): [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI date ('2014;2016'): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2013'): [DE] Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2015'): [CH] Kanton Basel-Stadt 2015 - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/KTBASELSTADT2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI date ('2014'): [US] TIGER Roads 2014 - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/enf.e0b8291e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
+ Missing ELI date ('2016'): [CH] Stadt Bern 10cm (2016) - http://map.bern.ch/wms/OpenData/proxy.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2006'): [CH] Canton de Neuchâtel 50cm (SITN 2006) - http://sitn.ne.ch/ogc-sitn-open/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortho&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2011'): [CH] Canton de Génève 5cm (SITG 2011) - http://etat.geneve.ch/ags2/services/Orthophotos_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2012'): [AT] VoGIS: Echtfarbenbild 2012 (12cm) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_luftbilder_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ef2012_12cm&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2015'): [AT] VoGIS: Echtfarbenbild Winter 2015 (20cm) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_luftbilder_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=wi2015_20cm&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2015'): [US] Philadelphia 2015 Imagery - http://maps.pasda.psu.edu/arcgis/services/pasda/PhiladelphiaImagery2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2006'): [IT] PCN 2006 - Italy - http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=OI.ORTOIMMAGINI.2006.33,OI.ORTOIMMAGINI.2006.32&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2011'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI date ('2013'): [FR] CRAIG - Auvergne 2013 - 25 cm - http://tiles.craig.fr/osm/tms/1.0.0/ortho_2013/webmercator/{zoom-1}/{x}/{-y}.jpeg
+ Missing ELI date ('2013'): [HU] Danube flood orthophoto 2013 - http://e.tile.openstreetmap.hu/dunai-arviz-2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Missing ELI date ('2011;2014'): [FR] Géolittoral V2 - Orthophotos 2011-2014 - http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortholittorale_v2_rvb&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2014;2016'): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI date ('2012'): [US] TIGER Roads 2012 - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.us/tiger2012_roads_expanded/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI date ('2011'): [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 - http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2011_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ Missing ELI date ('2013'): [BR] Rio Mosaic 2013 - http://geo.rio.rj.gov.br/ArcGIS/services/Imagens/Mosaico_2013/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2011'): [DE] Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2005'): [CH] Canton de Fribourg 50cm (2005) - http://geo.fr.ch/wms/orthophoto_2005_fribourg.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Orthophoto_2005&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2010'): [FR] Géobretagne - Morbihan 2010 - http://geobretagne.fr/wmsouvert?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortho-megalis-56&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2015'): [AT] VoGIS: Echtfarbenbild 2015 (10cm) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_luftbilder_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ef2015_10cm&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2010'): [FR] Géobretagne - Brest 2010 - 10 cm - http://geobretagne.fr/wmsouvert?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortho-bmo-2010&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2016'): [BJ] Benin: Cotonou Pleiade 2016 - http://geoxxx.agrocampus-ouest.fr/owsifl/gwc/service/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Benin:cotonou_pleiade_2016&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=EPSG:3857&tileMatrix=EPSG:3857:{zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
+ Missing ELI date ('2017'): [US] TIGER Roads 2017 - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/openstreetmapus/cj8dftc3q1ecn2tnx9qhwyj0c/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcHVzIiwiYSI6ImNpcnF4Ym43dDBoOXZmYW04bWhlNWdrY2EifQ.4SFexuTUuKkZeerO3dgtmw
+ Missing ELI date ('2008'): [IT] PCN 2008 - IT Lazio+Umbria - http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_08.map&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=OI.ORTOIMMAGINI.2008.33&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2012'): [US] Delaware 2012 Orthophotography - http://whoots.mapwarper.net/tms/{zoom}/{x}/{y}/0/https://firstmap.delaware.gov/arcgis/services/DE_Imagery/DE_Imagery_2012/ImageServer/WMSServer
+ Missing ELI date ('2012'): [BR] SIG Santa Catarina OrtoRGB 2012 - http://sigsc.sc.gov.br:80/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2015'): [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2015 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2015&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2007'): [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2007 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2007&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2000'): [FR] Géolittoral - Orthophotos 2000 - http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortholittorale&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('1955;1961'): [GB] NLS - OS 1-inch 7th Series 1955-61 - http://geo.nls.uk/mapdata2/os/seventh/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Missing ELI date ('2015'): [BR] Rio Mosaic 2015 - http://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/services/Imagens/Mosaico_2015_UTM/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2015'): [CH] Kanton Basel-Landschaft 10cm (2015) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/KTBASELLANDSCHAFT2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI date ('1995;2013'): [US] NC Combined Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('1937;1961'): [GB] NLS - OS 1:25k 1st Series 1937-61 - http://geo.nls.uk/mapdata2/os/25000/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Missing ELI date ('1897;1907'): [GB] NLS - Bartholomew Half Inch, 1897-1907 - http://geo.nls.uk/mapdata2/bartholomew/great_britain/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Missing ELI date ('1842;1882'): [GB] NLS - OS 6-inch Scotland 1842-82 - http://geo.nls.uk/maps/os/six_inch/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Missing ELI date ('1892;1905'): [GB] NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905 - http://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI date ('2017'): [CH] Kanton Basel-Stadt 2017 - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/KTBASELSTADT2017/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI date ('1940'): [IE] Ireland Bartholomew Quarter-Inch 1940 - http://geo.nls.uk/maps/ireland/bartholomew/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Missing ELI date ('1941;1943'): [IE] Ireland British War Office One-Inch 1941-43 GSGS 4136 - http://geo.nls.uk/maps/ireland/gsgs4136/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Missing ELI date ('2011'): [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2011 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI date ('2016'): [CH] Stadt Bern 10cm (2016) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/bern2016/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI date ('2011'): [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 (highres) - http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=P_BZ_OF_2011_EPSG3857,P_BZ_OF_2011_20cm_EPSG3857&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Same URL, but different information: ***
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/HEIG-VD_WMS'): [CH] HEIG-VD / Orthophoto Yverdon-les-Bains 25cm (2007) - http://ogc.heig-vd.ch/mapserver/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=orthophoto_yverdon&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI attribution URL ('https://www.arcgis.com/home/item.html?id=7bf69831861d438d8365cf9f46662523'): [US] WA 2013 aerial imagery for San Juan County - http://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2013_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
+ Missing ELI attribution text ('Pictometry Inc, San Juan County GIS'): [US] WA 2013 aerial imagery for San Juan County - http://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2013_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/SOGIS_WMS'): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI projections ('EPSG:21781 EPSG:4326'): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://data.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/ogd/nutzungsbedingungen.secure.html'): [CH] Stadt Zürich Luftbild 2011 - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Attribution text differs ('Stadt Zürich Luftbild 2011' != 'Stadt Zürich Open Government Data'): [CH] Stadt Zürich Luftbild 2011 - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI license URL ('https://www.jura.ch/DEE/SAT/SIT-Jura/Documentations-utilitaires-ArcGis/Geoservices/Geoservices.html'): [CH] Canton du Jura 50cm (RCJU 1998) - http://sitn.ne.ch/ogc-sitj-ortho/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortho1998&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Description differs ('Premium DigitalGlobe satellite imagery.' != 'DigitalGlobe-Premium is a mosaic composed of DigitalGlobe basemap with select regions filled with +Vivid or custom area of interest imagery, 50cm resolution or better, and refreshed more frequently with ongoing updates.'): DigitalGlobe Premium Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.316c9a2e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOGRmNXltOTBucm0yd3BtY3E5czl6NmYifQ.qJJsPgCjyzMCm3YG3YWQBQ
+ Missing ELI attribution URL ('http://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html'): [JP] Japan GSI ortho Imagery - http://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/ort/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Missing ELI attribution text ('GSI Japan'): [JP] Japan GSI ortho Imagery - http://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/ort/{zoom}/{x}/{y}.jpg
- Missing JOSM description (The default OpenStreetMap layer.): OpenStreetMap Carto (Standard) - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
- Missing JOSM license URL (http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/): [FR] BANO - http://{switch:a,b,c}.layers.openstreetmap.fr/bano/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stadt_Uster_WMS'): [CH] Stadt Uster Orthophoto 2008 10cm - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/uster/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol/): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:102100 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:31297 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326' != 'EPSG:102100 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:31297 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326'): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/geoinformation/geodaten_uebersicht/Open_Data_Kanton_Zuerich.html'): [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Attribution text differs ('Kanton Zürich OF 2015' != 'Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015'): [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/SOGIS_WMS'): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI projections ('EPSG:21781 EPSG:4326'): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vejmidte#Agreements'): [DK] Vejmidte - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.dk/danmark/vejmidte/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI license URL ('http://thunderforest.com/terms/'): OpenCycleMap - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution URL differs ('http://www.thunderforest.com/terms/' != 'http://www.openstreetmap.org/copyright/'): OpenCycleMap - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution text differs ('Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors' != 'Data © OpenStreetMap contributors'): OpenCycleMap - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
+ Missing ELI projections ('EPSG:32627 EPSG:32628 EPSG:4326'): [ES] GRAFCAN - Canary Islands - http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoUrb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=OU&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('http://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=e6693e185a4d4522980dfac658d4c8cb' != 'https://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=d8659c9277ed4ba291a82ec1f2de3035'): [DE] Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI attribution text ('© Stadt Erlangen | © Aerowest GmbH'): [DE] Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI attribution text ('© Stadt Erlangen | © Geocart GmbH'): [DE] Erlangen aerial imagery (2016 5.0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbild2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:31494 EPSG:4326' != 'CRS:84 EPSG:31464 EPSG:31468 EPSG:4326'): [DE] Erlangen aerial imagery (2016 5.0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbild2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Switzerland/AGIS'): [CH] Kanton Aargau 25cm (AGIS 2014) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/AGIS2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
- Missing JOSM description (Esri world imagery.): Esri World Imagery - https://{switch:services,server}.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
+ Missing ELI description ('5 cm resolution bald image'): [HU] Törökbálint orthophoto 2015 - http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
* Attribution URL differs ('http://fototerkep.hu/' != 'http://www.torokbalint.hu/'): [HU] Törökbálint orthophoto 2015 - http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
* Attribution text differs ('Fototerkep.hu' != 'Törökbálint'): [HU] Törökbálint orthophoto 2015 - http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ Missing ELI description ('5 cm resolution bald image'): [HU] Törökbálint orthophoto 2013 - http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ORTO_2013_5CM_2013SZEPT_TAKARASSAL_512_512&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ Missing ELI license URL ('http://lists.openstreetmap.ch/pipermail/talk-ch/2016-November/003868.html'): [CH] Stadt Bern 10cm (2016) - http://map.bern.ch/wms/OpenData/proxy.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:21781' != 'CRS:84 EPSG:2056 EPSG:21781'): [CH] Stadt Bern 10cm (2016) - http://map.bern.ch/wms/OpenData/proxy.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/SITG_WMS'): [CH] Canton de Génève 5cm (SITG 2011) - http://etat.geneve.ch/ags2/services/Orthophotos_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('http://wiki.openstreetmap.org/wiki/AltoAdige_-_S%C3%BCdtirol#Provincia_Autonoma_di_Bolzano_-_Autonome_Provinz_Bozen'): [IT] South Tyrol Topomap - http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
* Attribution text differs ('© Autonomen Provinz Bozen/Provincia Autonoma di Bolzano' != 'Autonome Provinz Bozen - Provincia autonoma di Bolzano - OpenStreetMap contributors'): [IT] South Tyrol Topomap - http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
* License URL differs ('http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:AT/basemap'): [AT] basemap.at Orthofoto - https://maps{switch:1,2,3,4}.wien.gv.at/basemap/bmaporthofoto30cm/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
+ Missing ELI attribution URL ('http://basemap.at/'): [AT] basemap.at Orthofoto - https://maps{switch:1,2,3,4}.wien.gv.at/basemap/bmaporthofoto30cm/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Description differs ('Standard DigitalGlobe satellite imagery.' != 'DigitalGlobe-Standard is a curated set of imagery covering 86% of the earth’s landmass, with 30-60cm or resolution where available, backfilled by Landsat. Average age is 2.31 years, with some areas updated 2x per year.'): DigitalGlobe Standard Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.0a8e44ba/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOGRmNW9qZjBudmgzMnA1a294OGRtNm8ifQ.06mo-nDisy4KmqjYxEVwQw
+ Missing ELI attribution URL ('www.geodaten.bayern.de'): [DE] Bavaria (2 m) - http://geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop200_oa.cgi?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=adv_dop200c&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI attribution text ('Bayerische Vermessungsverwaltung'): [DE] Bavaria (2 m) - http://geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop200_oa.cgi?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=adv_dop200c&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://github.com/osmlab/editor-layer-index/issues/218'): [US] Philadelphia 2015 Imagery - http://maps.pasda.psu.edu/arcgis/services/pasda/PhiladelphiaImagery2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI attribution text ('Pennsylvania Spatial Data Access'): [US] Philadelphia 2015 Imagery - http://maps.pasda.psu.edu/arcgis/services/pasda/PhiladelphiaImagery2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI description ('Inner part of Szeged'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k#Szeged'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
* Attribution text differs ('SZTE TFGT - University of Szeged' != 'Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap'): [CZ] Czech CUZK:KM - http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:102067 EPSG:2065 EPSG:28403 EPSG:28404 EPSG:3035 EPSG:32633 EPSG:32634 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:5221 EPSG:5224 EPSG:5225' != 'EPSG:102066 EPSG:102067 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3045 EPSG:3046 EPSG:32633 EPSG:32634 EPSG:3835 EPSG:3836 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:5221 EPSG:5514 EPSG:900913'): [CZ] Czech CUZK:KM - http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI description ('Riverbank of Danube at Budapest, Szentendre and Szigetmonostor'): [HU] Danube flood orthophoto 2013 - http://e.tile.openstreetmap.hu/dunai-arviz-2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k#.C3.81rv.C3.ADzi_ortofot.C3.B3_a_Dun.C3.A1r.C3.B3l'): [HU] Danube flood orthophoto 2013 - http://e.tile.openstreetmap.hu/dunai-arviz-2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Missing ELI attribution text ('IBGE'): [BR] IBGE federal district - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/wille/cirnnxni1000jg8nfppc8g7pm/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potential_Datasources#Texas'): [US] Texas Orthophoto - https://txgi.tnris.org/login/path/ecology-fiona-poem-romeo/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=texas&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=0to20&tileMatrix=0to20:{zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
+ Missing ELI attribution text ('Texas Natural Resources Information System'): [US] Texas Orthophoto - https://txgi.tnris.org/login/path/ecology-fiona-poem-romeo/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=texas&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=0to20&tileMatrix=0to20:{zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Switzerland/AGIS'): [CH] Kanton Aargau 25cm (AGIS 2011) - http://tiles.poole.ch/AGIS/OF2011/{zoom}/{x}/{y}.png
- Missing JOSM license URL (http://opendatacommons.org/licenses/pddl/summary/): [CA] Kelowna Roads overlay - http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna_overlay/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('http://data.gov.tw/license' != 'https://github.com/osmlab/editor-layer-index/pull/255#issuecomment-266776138'): [TW] Taiwan e-Map Open Data (with Contour Line) - http://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Switzerland/AGIS'): [CH] Kanton Aargau 25cm (AGIS 2016) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/AGIS2016/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI projections ('EPSG:25884 EPSG:3059 EPSG:4269 EPSG:4326'): [LV] 50cm ortho - Latvia - http://www.gisnet.lv/cgi-bin/osm_latvia?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortobildes&SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/SOGIS_WMS'): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI license URL ('http://thunderforest.com/terms/'): Thunderforest Landscape - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/landscape/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution URL differs ('http://www.thunderforest.com/terms/' != 'http://www.openstreetmap.org/copyright/'): Thunderforest Landscape - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/landscape/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution text differs ('Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors' != 'Data © OpenStreetMap contributors'): Thunderforest Landscape - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/landscape/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
+ Missing ELI license URL ('http://wiki.openstreetmap.org/wiki/AltoAdige_-_S%C3%BCdtirol#Provincia_Autonoma_di_Bolzano_-_Autonome_Provinz_Bozen'): [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 - http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2011_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
- Missing JOSM description (Satellite and aerial imagery.): Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/openstreetmap/cj8gojt0i1eau2rnn7q4mdgu7/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
+ Missing ELI license URL ('http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vertical_Aerial_Photographs#DigitalGlobe_.2F_MapBox'): Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/openstreetmap/cj8gojt0i1eau2rnn7q4mdgu7/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
+ Missing ELI attribution URL ('www.geodaten.bayern.de'): [DE] Bavaria (80 cm) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI attribution text ('Bayerische Vermessungsverwaltung'): [DE] Bavaria (80 cm) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* License URL differs ('http://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=f834ddb433a148c9b325e9075ad0df80' != 'https://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=f834ddb433a148c9b325e9075ad0df80'): [DE] Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI attribution text ('© Stadt Erlangen | © Aerowest GmbH'): [DE] Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM license URL (http://opendatacommons.org/licenses/pddl/summary/): [CA] Kelowna 2012 - http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna2012/{zoom}/{x}/{y}.png
- Missing JOSM default: Locator Overlay - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh76ba2/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
+ Missing ELI license URL ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Switzerland:Fribourg#Orthophoto_du_Canton'): [CH] Canton de Fribourg 50cm (2005) - http://geo.fr.ch/wms/orthophoto_2005_fribourg.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Orthophoto_2005&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProjekt_%C4%8Cesko/freemap#Ortofotomapy_IPR_Praha'): [CZ] Praha IPR latest orthophoto - http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Missing ELI license URL ('http://www.geoimage.at/geoimage/geodatendienste'): [AT] Geoimage.at MaxRes - http://gis.lebensministerium.at/wmsgw/?key=4d80de696cd562a63ce463a58a61488d&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Luftbild_MR,Luftbild_1m,Luftbild_8m,Satellitenbild_30m&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM description (Satellite and aerial imagery.): Bing aerial imagery - http://www.bing.com/maps/
+ Missing ELI license URL ('http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bing_Maps'): Bing aerial imagery - http://www.bing.com/maps/
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol/): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:102100 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:31297 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326' != 'EPSG:102100 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:31297 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326'): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI attribution text ('Czech RUIAN'): [CZ] Czech RUIAN budovy - http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png
* Projections differ ('EPSG:31370 EPSG:3857 EPSG:4326' != 'CRS:84 EPSG:31370 EPSG:3857 EPSG:4326'): [BE] URBIS 2017 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ Missing ELI projections ('EPSG:25884 EPSG:3059 EPSG:4269 EPSG:4326'): [LV] 20cm ortho - Latvia - Coastline - http://www.gisnet.lv/cgi-bin/osm_latvia?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=piekraste&SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:AT/basemap'): [AT] basemap.at - https://maps{switch:1,2,3,4}.wien.gv.at/basemap/geolandbasemap/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ Missing ELI attribution URL ('http://basemap.at/'): [AT] basemap.at - https://maps{switch:1,2,3,4}.wien.gv.at/basemap/geolandbasemap/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
* Projections differ ('EPSG:31370 EPSG:3857 EPSG:4326' != 'CRS:84 EPSG:31370 EPSG:3857 EPSG:4326'): [BE] URBIS 2016 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2016&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ Missing ELI attribution text ('Czech RUIAN'): [CZ] Czech RUIAN parcely - http://tile.poloha.net/parcely/{zoom}/{x}/{y}.png
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol/): [AT] Tiris: DOM (Surface model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Attribution URL differs ('https://openstreetmap.org/' != 'http://openptmap.de/'): OpenPT Map (overlay) - http://openptmap.de/tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI license URL ('https://data.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/ogd/nutzungsbedingungen.secure.html'): [CH] Stadtplan Zürich - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_stadtplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Projections differ ('EPSG:2248 EPSG:26985 EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:2248 EPSG:26985 EPSG:2893 EPSG:3857 EPSG:4326 EPSG:6487 EPSG:6488'): [US] MD Three Inch Aerial Imagery - http://geodata.md.gov/imap/services/Imagery/MD_ThreeInchImagery/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MD_ThreeInchImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Description differs ('Landsdekkende dataset 25cm resolutie kleuren luchtfotos van de meest recente jaargang.' != 'Nationwide data set 25cm resolution color aerial imagery of the most recent year.'): [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=2016_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
+ Missing ELI description ('5 cm resolution bald image of 4 settlement'): [HU] Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017 - http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/Soskut-Tarnok-Pusztazamor-Diosd/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI license URL ('http://hikebikemap.org'): Hike & Bike - http://{switch:a,b,c}.tiles.wmflabs.org/hikebike/{zoom}/{x}/{y}.png
* Attribution text differs ('Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0' != 'Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL'): Stamen Terrain - http://{switch:a,b,c,d}.tile.stamen.com/terrain-background/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProjekt_%C4%8Cesko/freemap#Ortofotomapy_IPR_Praha'): [CZ] Praha IPR low-vegetation orthophoto - http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Description differs ('Most recent true color imagery for the state of North Carolina. The imagery has a pixel resolution of 6 inches and is comprised of imagery flown in 2010, 2012, 2013, and 2014' != 'This service represents orthoimagery collected from 1995-2013 for the state of North Carolina. The coverage area and pixel resolution varies for each year.'): [US] NC Combined Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Attribution URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Ireland#Trinity_College_Dublin' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ireland/Background_Imagery#Trinity_College_Dublin'): [IE] Ireland British War Office 1:25k GSGS 3906 - http://mapwarper.net/layers/tile/101/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI license URL ('https://data.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/ogd/nutzungsbedingungen.secure.html'): [CH] Stadt Zürich Übersichtsplan (Strassen, Gebäude, Hausnummer) - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Missing ELI license URL ('http://lists.openstreetmap.ch/pipermail/talk-ch/2016-November/003868.html'): [CH] Stadt Bern 10cm (2016) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/bern2016/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
*** Mismatching shapes: ***
+ No ELI shape: [CH] HEIG-VD / Orthophoto Yverdon-les-Bains 25cm (2007) - http://ogc.heig-vd.ch/mapserver/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=orthophoto_yverdon&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (4 != 1): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 84)): [AT] Vienna: Mehrzweckkarte (general purpose) - https://maps.wien.gv.at/wmts/fmzk/pastell/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Different coordinate for point 1 of shape 1: [CH] Stadt Zürich Luftbild 2011 - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ No ELI shape: [CH] Canton du Jura 50cm (RCJU 1998) - http://sitn.ne.ch/ogc-sitj-ortho/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortho1998&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different coordinate for point 1 of shape 1: [CH] Stadt Uster Orthophoto 2008 10cm - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/uster/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 84)): [AT] Vienna: Beschriftungen (annotations) - https://maps.wien.gv.at/wmts/beschriftung/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
* Different number of shapes (1 != 8): [GB] OS Scottish Popular historic - http://ooc.openstreetmap.org/npescotland/tiles/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Different number of points for shape 1 (108 ! = 495)): [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ No ELI shape: [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared - http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 26)): [DE] Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (159 ! = 603)): [CH] Kanton Aargau 25cm (AGIS 2014) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/AGIS2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ No ELI shape: [CH] Canton de Neuchâtel 50cm (SITN 2006) - http://sitn.ne.ch/ogc-sitn-open/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortho&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (1 != 3): [CH] Canton de Génève 5cm (SITG 2011) - http://etat.geneve.ch/ags2/services/Orthophotos_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (73 ! = 153)): [BE] AGIV Flanders most recent aerial imagery - http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
+ No ELI shape: [IT] PCN 2006 - Italy - http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=OI.ORTOIMMAGINI.2006.33,OI.ORTOIMMAGINI.2006.32&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (1 != 3): [BE] AGIV Flanders GRB - http://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=grb_bsk&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Different number of points for shape 1 (159 ! = 129)): [CH] Kanton Aargau 25cm (AGIS 2011) - http://tiles.poole.ch/AGIS/OF2011/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of points for shape 1 (159 ! = 76)): [CH] Kanton Aargau 25cm (AGIS 2016) - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/AGIS2016/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 111)): [FR] Tours - Orthophoto 2013 - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/tours_2013/{zoom}/{x}/{y}
* Different number of shapes (4 != 1): [CH] Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB - http://mapproxy.osm.ch:8080/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 9)): [AT] Vienna: Orthofoto (aerial image) - https://maps.wien.gv.at/wmts/lb/farbe/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 23)): [GB] OS OpenData Locator - http://tiles.itoworld.com/os_locator/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 23)): [DE] Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ No ELI shape: [CH] Canton de Fribourg 50cm (2005) - http://geo.fr.ch/wms/orthophoto_2005_fribourg.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Orthophoto_2005&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - http://kaart.maakaart.ee/orto/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Different number of shapes (12 != 8): [GB] OS 1:25k historic (OSM-Limited) - http://ooc.openstreetmap.org/os1/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ No ELI shape: [LV] 20cm ortho - Latvia - Coastline - http://www.gisnet.lv/cgi-bin/osm_latvia?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=piekraste&SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (1 != 3): [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1940s-1960s (NLS) - http://geo.nls.uk/mapdata3/os/edinburgh_1250_out/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 474)): [CH] Stadtplan Zürich - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_stadtplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Hillshade (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 45)): [IE] Ireland British War Office 1:25k GSGS 3906 - http://mapwarper.net/layers/tile/101/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (12 != 6): [GB] NLS - Bartholomew Half Inch, 1897-1907 - http://geo.nls.uk/mapdata2/bartholomew/great_britain/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different number of shapes (6 != 3): [GB] NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905 - http://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 167)): [CH] Stadt Zürich Übersichtsplan (Strassen, Gebäude, Hausnummer) - http://mapproxy.sosm.ch:8080/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 90)): [GB] OS New Popular Edition historic - http://ooc.openstreetmap.org/npe/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Forestry (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Mismatching icons: ***
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Portobello 1893-1894 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/portobello/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Dundee 1857-1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/dundee1857/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Campbelton 1865 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/campbeltown/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Berwick-upon-Tweed 1852 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/berwick/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Dumfries 1893 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/dumfries1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: DigitalGlobe Premium Imagery Vintage - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.2850d66c/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOTBkcmZjNzJ5ZnozNHF6NnVkOGd6ODYifQ.grAnqgpCjOaeq-ozqt4QNw
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Port Glasgow 1856-1857 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/portglasgow/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Cupar 1854 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/cupar1854/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: DigitalGlobe Premium Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.316c9a2e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOGRmNXltOTBucm0yd3BtY3E5czl6NmYifQ.qJJsPgCjyzMCm3YG3YWQBQ
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Coatbridge 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/coatbridge/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Mayole 1856-1857 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/maybole/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Haddington 1893 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/haddington1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Elgin 1868 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/elgin/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1893-1894 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/edinburgh1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Kilmarnock 1857-1859 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/kilmarnock/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Ayr 1855 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/ayr/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Wigtown 1894 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/wigtown1894/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Montrose 1861-1862 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/montrose/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Burntisland 1894 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/burntisland/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Selkirk 1865 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/selkirk/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Annan 1859 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/annan/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: Esri World Imagery - https://{switch:services,server}.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Strathaven 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/strathaven/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Wick 1872 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/wick/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Kirkcaldy 1855 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/kirkcaldy1855/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Glasgow 1892-1894 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/glasgow1894/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Dunfermline 1894 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/dunfermline1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Wigtown 1848 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/wigtown1848/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Dumfries 1850 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/dumfries1850/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Oban 1867-1868 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/oban/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: DigitalGlobe Standard Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.0a8e44ba/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOGRmNW9qZjBudmgzMnA1a294OGRtNm8ifQ.06mo-nDisy4KmqjYxEVwQw
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Aberdeen 1866-1867 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/aberdeen/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [US] USGS Topographic Maps - https://caltopo.s3.amazonaws.com/topo/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1849-1851 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/edinburgh1849/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Perth 1860 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/perth/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Inverness 1867-1868 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/inverness/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Dalkeith 1852 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/dalkeith1852/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Falkirk 1858-1859 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/falkirk/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Jedburgh 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/jedburgh/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Kirkcudbright 1850 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/kirkcudbright1850/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/openstreetmap/cj8gojt0i1eau2rnn7q4mdgu7/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Kirkcudbright 1893 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/kirkcudbright1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Peebles 1856 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/peebles/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Stirling 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/stirling/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, St Andrews 1854 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/standrews1854/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Stranraer 1863-1877 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/stranraer1867/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Stranraer 1847 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/stranraer1847/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Lanark 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/lanark/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1876-1877 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/edinburgh1876/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Irvine 1859 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/irvine/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Arbroath 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/arbroath/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Airdrie 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/airdrie/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Rothesay 1862-1863 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/rothesay/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Stranraer 1893 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/stranraer1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Glasgow 1857-1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/glasgow1857/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Peterhead 1868 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/peterhead/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Hamilton 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/hamilton/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: Bing aerial imagery - http://www.bing.com/maps/
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Kelso 1857 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/kelso/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Stonehaven 1864 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/stonehaven/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Musselburgh 1853 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/musselburgh1853/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Hawick 1857-1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/hawick/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Dundee 1870-1872 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/dundee1870/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Paisley 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/paisley/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Nairn 1867-1868 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/nairn/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Dalkeith 1893 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/dalkeith1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1940s-1960s (NLS) - http://geo.nls.uk/mapdata3/os/edinburgh_1250_out/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Kirkintilloch 1859 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/kirkintilloch/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Brechin 1862 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/brechin/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Alloa 1861-1862 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/alloa/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Alexandria 1859 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/alexandria/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Kirriemuir 1861 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/kirriemuir/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] NLS - OS 1-inch 7th Series 1955-61 - http://geo.nls.uk/mapdata2/os/seventh/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Kirkcaldy 1894 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/kirkcaldy1894/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Forres 1868 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/forres/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Musselburgh 1893 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/musselburgh1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Linlithgow 1856 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/linlithgow/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Forfar 1860-1861 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/forfar/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Cupar 1893-1894 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/cupar1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] NLS - OS 1:25k 1st Series 1937-61 - http://geo.nls.uk/mapdata2/os/25000/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] NLS - Bartholomew Half Inch, 1897-1907 - http://geo.nls.uk/mapdata2/bartholomew/great_britain/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] NLS - OS 6-inch Scotland 1842-82 - http://geo.nls.uk/maps/os/six_inch/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Dunfermline 1854 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/dunfermline1854/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, St Andrews 1893 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/standrews1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905 - http://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Dumbarton 1859 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/dumbarton/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Galashiels 1858 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/galashiels/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [IE] Ireland Bartholomew Quarter-Inch 1940 - http://geo.nls.uk/maps/ireland/bartholomew/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [IE] Ireland British War Office One-Inch 1941-43 GSGS 4136 - http://geo.nls.uk/maps/ireland/gsgs4136/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: DigitalGlobe Standard Imagery Vintage - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.1412531a/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOTBlYWJ1ZDAza2YyeG14NWVodTA4OWUifQ.wVc8ZOuPuYVw39lhS2j3_g
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Greenock 1857 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/greenock/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Haddington 1853 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/haddington1853/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [GB] OS Town Plans, Girvan 1857 (NLS) - http://geo.nls.uk/maps/towns/girvan/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different icons: [US] USGS Large Scale Imagery - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.us/usgs_large_scale/{zoom}/{x}/{y}.jpg
*** Miscellaneous checks: ***