Changes between Version 22 and Version 23 of Nl:Help/Action/Draw


Ignore:
Timestamp:
2016-08-22T14:29:37+02:00 (5 years ago)
Author:
DiGro
Comment:

adjusted to revision 76

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Nl:Help/Action/Draw

  v22 v23  
  1 [[TranslatedPages(revision=65)]]
   1[[TranslatedPages(revision=76)]]
  22= Tekenen =
  33
   
  4040[[Image(Help/Action/Draw:ex1-click-to-select-a-node-or-exit-drawing-on-leaf-node.gif​,nolink)]]
  4141
  42 === Gedeelde knopen met een andere weg ===
   42=== Gedeelde knopen ===
   43Dit is vaak nodig bij het bewerken van wegen (highways) of de stroming van rivieren.
  4344
  44 Dit is vaak nodig bij het bewerken van wegen (highways).
   45==== Gedeelde knopen met een andere weg ====
  4546
  4647Als een knoop eerder is geselecteerd en u klikt tussen twee knopen in een bestaande weg, wordt de nieuwe knoop toegevoegd aan de bestaande weg, tussen twee bestaande knopen en een weg wordt getekend tussen de eerder geselecteerde knoop en de ''nieuwe knoop''.
   
  5253[[Image(Help/Action/Draw:ex1-common-nodes-with-another-way.gif,nolink)]]
  5354
  54 === Linker muisklik zal knopen op overlappende wegen toevoegen ===
  55 
  56 Als twee wegen elkaar overlappen, zal één enkele klik een gemeenschappelijke knoop maken.
  57 
  58 (stub)
  5955
  6056==== Gedeelde knopen zijn groter ====
   
  6561
  6662[[Image(Help/Action/Draw:ex2-common-nodes-wtih-other-way-and-without-common-nodes.gif​,nolink)]]
   63
   64==== Linker muisklik zal knopen op overlappende wegen toevoegen ====
   65
   66Als twee wegen elkaar overlappen, zal één enkele klik een gemeenschappelijke knoop maken.
   67
   68(stub)
  6769
  6870=== Dubbelklikken stopt tekenen op bladknoop ===
   
  98100[[Image(Help/Action/Draw:ex2-snapping.gif,nolink)]]
  99101
  100 === Basisgebruik ===
  101 
  102 Gebruik deze modus om een segment te tekenen dat parallel, loodrecht of met precies gedefinieerde hoeken van (30, 45, 60, 90) graden is ten opzichte van het segment(en) waarnaar wordt verwezen:
  103 
  104 Druk tweemaal op {{{A}}} om deze modus in te schakelen (statusbalk met hoek zal worden geaccentueerd in helder groen), dan dient u een {{{rechter muisklik}}} te gebruiken op het segment dat u als verwijzing wilt gebruiken.
  105 
  106 Elk ''wegsegment'' met ingeschakelde ''vangen aan hoeken'', gedurende ingeschakelde "modus Tekenen" :-) maakt het mogelijk dat segment te gebruiken als verwijzing of basissegment.
  107 
  108 In plaats van de {{{rechter muisklik}}} kunt u {{{Ctrl}}} ingedrukt houden tijdens ''muis verplaatsen over'' het gewenste segment.
  109 
  110 [[Image(Help/Action/Draw:ex1-anglesnapping-way-along-segment.gif​,nolink)]]
  111 
  112 === Hoeken ===
  113 
  114 == Vangen aan hoeken ==#Anglesnapping
  115 
  116 U kunt voor de richting van het volgende segment kiezen om een specifieke hoek te maken tussen de segmenten (0,30,45,90 graden etc.).
  117 
  118 [[Image(Help/Action/Draw:ex2-anglesnapping-degrees.gif,nolink)]]
  119 
  120 === Basissegment kan net zo vaak worden gewijzigd als u wilt ===
  121 
  122 [[Image(Help/Action/Draw:ex3-anglesnapping-change-base-segment.gif,nolink)]]
  123 
  124 === Basissegment zal worden behouden terwijl modus Tekenen aan staat ===
  125 
  126 Let op dat "modus Tekenen" '''NOOIT''' werd uitgeschakeld gedurende deze illustratie:
  127 
  128 [[Image(Help/Action/Draw:ex4-anglesnapping-base-segment-preserved-untill-mode-disabled-or-segment-changed.gif,nolink)]]
  129 
  130 === Uitgebreide instellingen ===
  131 
  132 Klik met rechts op een wegsegment terwijl vangen aan staat om dat segment als referentiepunt te gebruiken (bijvoorbeeld om een segment te tekenen dat parallel, loodrecht of onder 45 graden aan het verwijzingssegment ligt). In plaats van met rechts te klikken kunt u ook de {{{Ctrl}}}-toets ingedrukt houden terwijl u met de muis over het gewenste verwijzingssegment gaat.
  133 
  134 Schakel weergeven van hulp-geometrie uit, of schakel vangen uit en gebruik een klik met rechts op het symbool voor Hoek op de statusbalk en selecteer het overeenkomende item in het [Help/StatusBar#anglemenu pop-upmenu] om hoeken te kiezen.
   102Vaak nodig bij het bewerken van barrières, hekwerken, muren, niet triviale gebouwen, indoor-objecten en andere door mensen gemaakte objecten, hier behandeld: '''[[wiki:/Nl:Help/Action/Draw/AngleSnap Vangen aan hoek]]'''.
  135103
  136104== Toetsen voor aanpassingen ==