close Warning: Can't use blame annotator:
svn blame failed on trunk/data/gl.lang: 195004 - Cannot calculate blame information for binary file 'file:///home/josm/svn/trunk/data/gl.lang'

source: josm/trunk/data/gl.lang@ 8098

Last change on this file since 8098 was 8098, checked in by stoecker, 9 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 104.8 KB
RevLine 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # Obxectos
9 9 % cara o Leste
10 10 % cara o Norte
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 (1 petición)
25 25 (Código={0})
26 26 -----
27 27 (O texto xa foi copiado ao portapapeis.)
28 28 -----
29 29 (o URL era:
30 30 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
31 31 -----
32 32 (na liñá {0}, columna {1})
33 33 (sen obxecto)
34 34 (ningún)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}…
37 37 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}…
38 38 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}…
39 39 ({0}/{1}) Cargando pais do nodo {2}
40 40 ({0}/{1}) Cargando pais da relación {2}
41 41 ({0}/{1}) Cargando pais da vía {2}
42 42 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»…
43 43 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
44 44 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
45 45 * Un nodo etiquetado, ou
46 46 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
47 47 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 …outro métodos de desprazamentos posibles
53 53 … refierese á relación
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 Mestura 1/25 (mofa/moped)
67 67 Mestura 1/50 (mofa/moped)
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 +++++
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 +++++
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
106 106 -----
107 107 <anónimo>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
118 118 -----
119 119 -----
120 120 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
127 127 -----
128 128 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
129 129 -----
130 130 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 <br>Mensaxe de erro (sen traducir): {0}
140 140 <dous puntos>
141 141 -----
142 142 <diferente>
143 143 +++++
144 144 <fin-do-ficheiro>
145 145 <iguais>
146 146 <h2>Filtro Activo</h2>
147 147 <h2>JOSM necesita a versión {0} de Java.</h2> Detectouse a versión {1}.<br> Para poder usar JOSM:<ul> <li>actualice a súa versión de Java (JRE), ou</li> <li>use unha versión anterior de JSOM que sexa compatíbel coa versión {2} de Java.</li> </ul> Máis información:
148 148 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axústase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3> Pode engadir dous nodos á selección. Entón fíxase a dirección en función deses dous nodos de referencia.<br> Despois pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br> Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. O atallo predeterminado é Maiús+Q.
149 149 -----
150 150 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardado en texto simple no ficheiro da configuración de JOSM. Ademais diso, o contrasinal envíase <strong>sen cifrar</strong> en cada petición ao servidor de OSM. <strong>Non use un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
159 159 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Non foi posíbel abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a combinación das miñas entradas e das súas</html>
169 169 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a combinación das entradas propias e alleas.</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>Non foi posíbel cargar o ficheiro de sesión ''{0}''.<br> Detalles do erro:<br> {1}</html>
177 177 -----
178 178 -----
179 179 <html>Non foi posíbel gardar o ficheiro de sesión ''{0}''.<br> Detalles do erro:<br> {1}</html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
183 183 <html>Descargar os conxuntos de cambios abertos<br> <em>Desactivado. Para usar esta funcionalidade antes debe configurar o seu nome de usuario de OSM.</em></html>
184 184 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Non foi posíbel crear un URL debido a que a codificación «{0}» <br>non foi posíbel atopar no sistema.</html>
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Non foi posíbel cargar a configuración.<br>Non foi posíbel crear o cartafol da configuración, «{0}».</html>
198 198 <hmtl>Non foi posíbel cargar a configuración.<br>Non foi posíbel restaurar os valores predeterminados no ficheiro da configuración, «{0}».</html>
199 199 <html>Non foi posíbel cargar a configuración.<br>O cartafol da configuración, «{0}», non é un cartafol.<html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Solicitouse cargar o complemento «{0}».<br>Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería desactivalo.<br>Quere desactivalo?</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
226 226 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
227 227 <html>Confirme a retirada<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>Please make sure todas as vías seleccionadas apuntan nunha dirección similar<br> ou ortogonalíceas unha a unha.</html>
231 231 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
235 235 <html>O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.</html>
236 236 <html>O ficheiro da configuración contén erros.<br>Estase a gardar unha copia de seguranza en<br> {0}<br> e a crear un novo ficheiro de configuración cos valores predeterminados.</html>
237 237 <html>Fallo ao obter un código de acceso mediante OAuth de ''{0}''.</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Escoller para activar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <html>Paso 1/3: Obter un código de petición de OAuth</html>
250 250 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un código de acceso</html>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 <html>Non hai capas coas que se poida combinar a capa<br>«{0}».</html>
277 277 -----
278 278 -----
279 279 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
280 280 -----
281 281 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflito e pechar o editor?</html>
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
286 286 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
287 287 -----
288 288 <html><strong>Produciuse un fallo</strong> no envío ao servidor porque o <br>paquete de datos actual colide coa condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
294 294 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
295 295 <html>Non rematou de combinar as diferencias neste conflito.<br>As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflitos.</html>
296 296 -----
297 297 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.</html>
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 <chave>
303 303 <pariente esquerdo>
304 304 <novo obxecto>
305 305 <non>
306 306 <ou>
307 307 <signo de interrogación>
308 308 <pariente dereito>
309 309 -----
310 310 <indefinido>
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 >fondo
315 315 > arriba
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Asistente para o axuste do satélite IRS.
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 O nome:* non se atopa a tradución.
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisíbel.
334 334 Todas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación.<br> Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.
335 335 Todas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación baseada en roles.<br> Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 -----
349 349 Violación das capacidades da API
350 350 Versión da API: {0}
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Vía de tren abandonada
355 355 Interromper
356 356 Interromper a combinación
357 357 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
358 358 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
359 359 Sobre
360 360 Sobre JOSM…
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Acceso
365 365 Código de acceso
366 366 Clave do código de acceso:
367 367 Secreto do código de acceso:
368 368 URL do código de acceso:
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Acomodación
372 372 Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.
373 373 -----
374 374 Acción
375 375 Parámetros de acción
376 376 Accións
377 377 -----
378 378 Activar
379 379 -----
380 380 Activar a capa escollida
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Estilos activos:
385 385 Engadir
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Engadir un nodo…
389 389 Engadir imaxe rectificada
390 390 Engadir Etiqueta
391 391 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
392 392 -----
393 393 Engadir unha nova ruta de iconas
394 394 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
395 395 Engadir un novo nodo a unha das vías
396 396 -----
397 397 -----
398 398 Engadir unha nova fonte á lista.
399 399 -----
400 400 Engadir unha etiqueta
401 401 -----
402 402 Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Engadir unha etiqueta baleira
409 409 Engadir información do autor
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Engadido conflito para «{0}»
414 414 Engadir filtro.
415 415 Engadir capa de imaxes {0}
416 416 Engadir capas
417 417 Engadir nodo
418 418 Engadir nodo na vía
419 419 Engadir nodo a vía e conectar
420 420 Engadir nodo {0}
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Engadir relación {0}
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 Engadir á selección
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Engadir a vía {0}
439 439 Nodo engadido en todas as interseccións
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 Interpolar enderezos
445 445 Enderezos
446 446 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
447 447 -----
448 448 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
449 449 -----
450 450 Axustar o desprazamento de imaxes
451 451 -----
452 452 Axustar a posición desta capa de imaxes
453 453 Axustar fuso horario e desprazamento
454 454 O axustábel {0} aínda non está rexistrado.
455 455 O axustábel {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.
456 456 Centro de Administración
457 457 Administrativo
458 458 Nivel administrativo
459 459 Avanzado
460 460 -----
461 461 -----
462 462 Parametros de OAuth avanzados
463 463 Propiedades de OAuth avanzadas
464 464 Configuración avanzada
465 465 información detallada
466 466 Información detallada (web)
467 467 Información do obxecto avanzada
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Remonte
471 471 +++++
472 472 Agrícola
473 473 -----
474 474 Aeroporto
475 475 Campo de aviación
476 476 Tenda de bebidas alcohólicas
477 477 Aliñar os nodos en círculo
478 478 Aliñar os nodos en fila
479 479 Todo
480 480 Todos os ficheiros
481 481 Todos os formatos
482 482 -----
483 483 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
484 484 -----
485 485 Todos os puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de capas.
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
489 489 -----
490 490 Área cultivábel
491 491 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
492 492 -----
493 493 Permite descargar as túas trazas de GPS
494 494 Permitir ler a súa configuración.
495 495 Permitir subir trazas GPS
496 496 Permitir subir datos do mapa
497 497 Permitir modificar a súa configuración.
498 498 Tráfico permitido:
499 499 -----
500 500 Permite abrir ficheiros gpx/osm que conteñen parte da área actualmente visíbel
501 501 -----
502 502 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e eliminar partes de camiños GPX enormes moi rápido.
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Permite afinar o coloreado de camiños para diferentes velocidades medias.
509 509 Permite desfacer a eliminación de obxectos da base de datos de OSM
510 510 Canle alfa:
511 511 Cabaña alpina
512 512 Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»
513 513 -----
514 514 Renomear tamén o ficheiro
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 Futbol Americano
522 522 Cantidade de cables
523 523 Numero de asentos
524 524 Número de pasos
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Amperaxe
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 Un valor baleiro elimina o atributo.
532 532 Produciuse un erro no complemento {0}
533 533 -----
534 534 -----
535 535 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}»
536 536 -----
537 537 -----
538 538 -----
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 Anotación
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 Aplicar
548 548 Aplicar Cambios
549 549 Aplicar axuste preestablecido
550 550 Aplicar resolución
551 551 Aplicar rol
552 552 Aplicar rol:
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Aplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave.
556 556 -----
557 557 Aplicar a resolución de conflitos
558 558 Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo
559 559 Aplicar os cambios seleccionados
560 560 Aplicar as etiquetas dos contidos do portapapeis a todos os elementos seleccionados.
561 561 -----
562 562 Aplicar as actualizacións actuais
563 563 Aplicar o enderezo da tesela
564 564 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
565 565 Aplicar este rol a todos os membros
566 566 Aplicar?
567 567 -----
568 568 +++++
569 569 +++++
570 570 -----
571 571 Lugar arqueolóxico
572 572 Tiro con arco
573 573 Esta seguro de continuar?
574 574 Área
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Área arredor dos lugares
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Centro de arte
582 582 Gráficos
583 583 -----
584 584 Preguntar antes de actualizar
585 585 Ensambla novos polígonos
586 586 -----
587 587 -----
588 588 Polo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira
589 589 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
590 590 Atracción
591 591 Atributos
592 592 Son
593 593 Dispositivo de son non dispoñíbel
594 594 -----
595 595 Preferencias de son
596 596 Marcas de son de {0}
597 597 Son sincronizado no punto {0}.
598 598 -----
599 599 Son: {0}
600 600 Guia sonora a través de teléfono móvil?
601 601 Fútbol australiano
602 602 Autenticar
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»…
608 608 Autenticación
609 609 Fallou a autentificación
610 610 Autenticazón fallida
611 611 Autor
612 612 -----
613 613 Fallou a autorización
614 614 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
615 615 Autorizar o URL:
616 616 Autorizar agora
617 617 -----
618 618 -----
619 619 Autores
620 620 +++++
621 621 Ampliación automática
622 622 -----
623 623 -----
624 624 Autogardar intervalo (segundos)
625 625 Ficheiros autogardados por capa
626 626 -----
627 627 Auto-tentar
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Caixeiro automático
632 632 Descargar automaticamente
633 633 Corrección
634 634 -----
635 635 Crear automaticamente marcas de son a partires dos puntos do camiño (no canto dos puntos de referencia explícitos) con nomes ou descricións.
636 636 Crear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de referencia cando se abra unha capa GPX.
637 637 -----
638 638 Dispoñíbel
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Roles dispoñibles
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 +++++
647 647 -----
648 648 +++++
649 649 -----
650 650 Atrás
651 651 Condicións de uso da imaxe de fondo
652 652 -----
653 653 Copia de seguranza
654 654 -----
655 655 Solicitude incorrecta
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Banco
664 664 -----
665 665 +++++
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Barreiras
673 673 -----
674 674 Béisbol
675 675 Básico
676 676 Conca
677 677 Baloncesto
678 678 Baterías
679 679 Campo de batalla
680 680 -----
681 681 Bahía
682 682 Praia
683 683 -----
684 684 Baliza
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Banco
691 691 -----
692 692 Brebaxes
693 693 Bicicleta
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Tenda de bicicletas
702 702 -----
703 703 -----
704 704 +++++
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 Capa en branco
710 710 Bloque
711 711 Azul:
712 712 Tablón de anuncios
713 713 Astillero
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Bolardo
721 721 -----
722 722 -----
723 723 Librería
724 724 -----
725 725 Nome de marca:
726 726 Marcadores
727 727 -----
728 728 Aduana
729 729 -----
730 730 Nome botánico
731 731 +++++
732 732 Fronteiras
733 733 Límite
734 734 Perdra Histórica
735 735 -----
736 736 Tipo de límite
737 737 Caixa Circundante
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Límites
741 741 +++++
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Marca
745 745 -----
746 746 Ponte
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 Zona industrial abandoada
758 758 -----
759 759 Tope de vía
760 760 Informes de fallos
761 761 Edificio
762 762 -----
763 763 Construíndo nodos duplicados
764 764 -----
765 765 Construindo o menú principal
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Vía para autobús guiado
773 773 Andén de autobús
774 774 Estación de autobús
775 775 Parada de autobús
776 776 Trampa para coches
777 777 -----
778 778 Carnicería
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 GCN(Gas Natural Comprimido)
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 Telecabina
793 793 -----
794 794 Cafetería
795 795 -----
796 796 Chamar o editor para a relación escollida
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 +++++
801 801 Lugar de acampada
802 802 Non é posíbel aliñar un polígono. Interrompeuse a operación.
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 Fútbol_Canadiense
807 807 +++++
808 808 Cancelar
809 809 Cancelar e volver ao diálogo previo
810 810 Cancelar autenticación
811 811 -----
812 812 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
813 813 Cancelar resolución de conflito
814 814 Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogo
815 815 Cancelar a operacion
816 816 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
817 817 Cancelar a a actualización e continuar editando
818 818 Cancela a actualización
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.
822 822 Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.
823 823 Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
824 824 Non é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a combinar.
825 825 Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
826 826 Non foi posíbel construír a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.
827 827 Non é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 Non é posíbel determinar o centro dos nodos seleccionados.
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 Non é posíbel realizar a combinación porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
839 839 Non se poden combinar os nodos: cumpriría eliminar a vía {0} que aínda está a ser usada por {1}
840 840 Non é posíbel combinar primitivas con diferentes identificadores. Este identificador é «{0}», o outro é «{1}».
841 841 -----
842 842 Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.
843 843 Non é posíbel abrir o URL ''{0}''<br> As seguintes tarefas de descarga aceptan os seguintes patróns de URL:<br> {1}
844 844 -----
845 845 Non é posíbel resolver conflitos indecisos.
846 846 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
847 847 Non é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
848 848 Non é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
849 849 -----
850 850 -----
851 851 Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
852 852 -----
853 853 Latas
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Capacidade
860 860 Capacidade (en xeral)
861 861 Coche
862 862 Concesionario de automóviles
863 863 -----
864 864 +++++
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Cartos en efectivo
868 868 -----
869 869 Castelo
870 870 -----
871 871 Barreira canadiense
872 872 Causa:
873 873 Entrada de cova
874 874 Cemiterio
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Centrar vista
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 Telesilla
887 887 Cabaña ou bungalow
888 888 -----
889 889 Cambiar direccións?
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Cambiar nodo {0}
894 894 -----
895 895 Cambiar relación
896 896 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
897 897 Cambiar relación {0}
898 898 Cambiar a resolución
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 Cambiar a vía {0}
903 903 Cambiados nodos de {0}
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
907 907 ID do conxunto de cambios:
908 908 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
909 909 Xestor de cambios
910 910 Conxunto de cambios pechado
911 911 -----
912 912 Comentario do conxunto de cambios
913 913 id de conxunto de cambios:
914 914 Información do conxunto de cambios
915 915 O conxunto de cambios está cheo
916 916 -----
917 917 Conxunto de cambios {0}
918 918 Conxunto de cambios
919 919 Conxunto de cambios
920 920 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
921 921 Estación de carga
922 922 Buscar FIXMES.
923 923 -----
924 924 Comprobar no servidor
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
928 928 Comprobando pais para os obxectos eliminados
929 929 Comprobando as condicións previas do complemento…
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
947 947 -----
948 948 -----
949 949 -----
950 950 Erros na suma de verificación: {0}
951 951 Farmacia
952 952 -----
953 953 Relacións fillo
954 954 Cheminea
955 955 -----
956 956 Chinés
957 957 -----
958 958 Escoller
959 959 -----
960 960 Escolla unha cor
961 961 Escolle unha cor para {0}
962 962 Escoller unha licencia predefinida
963 963 Escolla un valor
964 964 -----
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Escolle o tipo de obxecto OSM
968 968 Escoller o servidor para procurar:
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Igrexa
973 973 -----
974 974 Cidade
975 975 Límite de Cidade
976 976 Muralla da cidade
977 977 Nome da cidade
978 978 -----
979 979 Tipo de clase
980 980 Limpar
981 981 Baleirar o búfer de facer e desfacer
982 982 -----
983 983 Limpar área de texto
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
994 994 -----
995 995 Prema para interromper e continuar editando
996 996 Prema para interromper a execución de navegadores externos
997 997 Prema para interromper a combinación de nodos.
998 998 -----
999 999 Premer para interromper a actualización
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
1003 1003 Prema para cancelar a operación actual
1004 1004 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidor
1005 1005 Premer para pechar o diálogo
1006 1006 Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relacións
1007 1007 Prema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos
1008 1008 Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga
1009 1009 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
1010 1010 -----
1011 1011 Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación
1012 1012 -----
1013 1013 Prema para eliminar o complemento «{0}»
1014 1014 Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.
1015 1015 Prema para desactivar o complemento «{0}»
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 Prema para manter o complemento «{0}»
1021 1021 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 Preme para reiniciares máis tarde.
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Prema para omitir a actualización dos complementos
1035 1035 Prema para comezar a procurar por lugares
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 Prema para actualizar os complementos activos,
1040 1040 -----
1041 1041 O Cliente non Responde
1042 1042 Acantilado
1043 1043 Alpinismo
1044 1044 -----
1045 1045 Reloxo
1046 1046 Pechar
1047 1047 Pechar de todos modos
1048 1048 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
1049 1049 Pechar conxuntos de cambios
1050 1050 Pecha o diálogo e cancela a descarga
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 Pechar o conxunto de cambios abertos
1054 1054 -----
1055 1055 Pechar o diálogo
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Pechar o diálogo de configuración e descartar as modificacións.
1060 1060 Pecha a modificación escollida
1061 1061 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
1062 1062 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
1063 1063 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
1064 1064 Pechado despois -
1065 1065 Pechado en
1066 1066 Pechado en:
1067 1067 Descripción detallada
1068 1068 Descripción detallada
1069 1069 Peche dos conxuntos de cambios abertos
1070 1070 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
1071 1071 Pechando conxunto de cambios
1072 1072 Pechando conxunto de cambios {0}
1073 1073 Pechando colección de cambios…
1074 1074 Roupas
1075 1075 -----
1076 1076 Liña de costa
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Moedas
1080 1080 -----
1081 1081 Instituto
1082 1082 -----
1083 1083 Cor
1084 1084 -----
1085 1085 Nome da cor:
1086 1086 Cores
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Cores, puntos e segmentos de camiño en función da velocidade.
1092 1092 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Combinar vía
1098 1098 -----
1099 1099 Combinar varias vías nunha.
1100 1100 Carril bici y vía peatonal conxuntos
1101 1101 -----
1102 1102 Rima de ordes
1103 1103 -----
1104 1104 Comentario
1105 1105 -----
1106 1106 Comentario:
1107 1107 Comercial
1108 1108 Común
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 A Comunicacion con OSM fallou
1112 1112 -----
1113 1113 Comparar
1114 1114 -----
1115 1115 Ordenador
1116 1116 -----
1117 1117 Configurar os sitios dos complementos
1118 1118 -----
1119 1119 Configurar os complementos dispoñíbeis.
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 Configure se crear copias de seguranza
1124 1124 Configurar se usar un servidor proxy
1125 1125 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
1126 1126 Confirmar o purgado
1127 1127 Confirma a acción do Control Remoto
1128 1128 -----
1129 1129 Confirmar rol baleiro
1130 1130 -----
1131 1131 Conflito
1132 1132 Resolución de conflitos
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Conflito non resolto completamente
1166 1166 Conflitos
1167 1167 Detectaronse conflitos
1168 1168 Conflitos nas etiquetas pegadas
1169 1169 Conflitos ao combinar primitivas
1170 1170 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
1171 1171 Produciuse un conflito ao combinar os nodos. O nodo de destino é «{0}».
1172 1172 Conectar unha das vías ao nodo
1173 1173 -----
1174 1174 Preferencias de Conexión
1175 1175 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 Construcción
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 Contactando co Servidor OSM…
1185 1185 Contactando co Servidor…
1186 1186 Contido
1187 1187 Continente
1188 1188 Continuar
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Continuar resolvendo
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Continuar vía a partir do último nodo.
1195 1195 Continuar, aínda así
1196 1196 Continúa a debuxar unha liña que comparte nodos con outra liña.
1197 1197 Colaboración
1198 1198 Tenda de alimentación
1199 1199 -----
1200 1200 Convertir a capa GPX
1201 1201 Convertir en capa de datos
1202 1202 Convertido de: {0}
1203 1203 Coordenadas
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 Coordenadas:
1207 1207 -----
1208 1208 Copiar
1209 1209 Copiar as coordenadas
1210 1210 -----
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 Copiar todos os meus elementos ao elemento de destino
1214 1214 Copiar todos os seus elementos ao elemento de destino
1215 1215 Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.
1216 1216 -----
1217 1217 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1218 1218 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1219 1219 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de elementos combinados.
1220 1220 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos combinados.
1221 1221 Copia de {0}
1222 1222 -----
1223 1223 Copiar os obxectos seleccionados ao portapapeis.
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos combinados.
1228 1228 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos combinados.
1229 1229 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1230 1230 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos combinados.
1231 1231 Copiar a porta papeis e pechar
1232 1232 Copia {1} de {0}
1233 1233 +++++
1234 1234 Ano do Copyright
1235 1235 Correlacionar
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
1239 1239 Non foi posíbel combinar as vías.<br> Non foi posíbel combinalos nunha única cadea de nodos.
1240 1240 Non se puido conectar co servidor de OSM. Comprobe que dispón de conexión a internet.
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Non se puido importar «{0}».
1245 1245 -----
1246 1246 Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Quere desactivalo?
1247 1247 Non foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo
1248 1248 Non se puido analizar a listaxe de capas WMS.
1249 1249 Non foi posíbel ler «{0}»
1250 1250 -----
1251 1251 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
1252 1252 -----
1253 1253 Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»
1254 1254 Non se puido recuperar a listaxe de capas WMS.
1255 1255 -----
1256 1256 Non puido atoparse unha coincidencia entre a ligazón ou identificador indicados e o servizo seleccionado. Inténteo de novo.
1257 1257 -----
1258 1258 País
1259 1259 Código do país
1260 1260 País
1261 1261 Xuzgado
1262 1262 Cubierto
1263 1263 -----
1264 1264 Depósito de auga
1265 1265 Grúa
1266 1266 -----
1267 1267 Crear círculo
1268 1268 Crear un cartafol novo
1269 1269 Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.
1270 1270 Crear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.
1271 1271 Crea unha cuadrícula de vías.
1272 1272 Crear unha nova capa do mapa.
1273 1273 -----
1274 1274 Crear unha nova relación
1275 1275 Crear áreas
1276 1276 Crear marcas de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.
1277 1277 Crear un marcador
1278 1278 -----
1279 1279 Crear multipolígono
1280 1280 Crear novo nodo.
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Crear unha nova relación na capa «{0}»
1284 1284 -----
1285 1285 Creado
1286 1286 Creado en
1287 1287 Creado en:
1288 1288 Creado antes -
1289 1289 Creado por:
1290 1290 -----
1291 1291 Creado en:
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 Creando Interface (GUI) principal
1295 1295 Tarxetas de crédito
1296 1296 Críket
1297 1297 Críket con redes
1298 1298 +++++
1299 1299 Cruce de bicicletas
1300 1300 Cruce de cabalos
1301 1301 Paso a nivel peatonal
1302 1302 Guarda cruces
1303 1303 -----
1304 1304 -----
1305 1305 -----
1306 1306 Tipo de paso
1307 1307 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 Ctrl para combinar co nodo máis próximo.
1313 1313 Cociña
1314 1314 Cultura
1315 1315 -----
1316 1316 Selección Actual
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 O valor actual «{0}» para o identificador de usuario non é válido.
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1324 1324 Cortinas
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 Personalizar ligazón WMS
1328 1328 Personalizar as cores
1329 1329 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 Desmonte
1334 1334 -----
1335 1335 Barreira para bicicletas
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 -----
1340 1340 Dependencia ciclica entre relacións:
1341 1341 Ciclismo
1342 1342 Dependencias cíclicas
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 -----
1348 1348 -----
1349 1349 -----
1350 1350 DEPURAR: {0}
1351 1351 +++++
1352 1352 -----
1353 1353 Presa
1354 1354 -----
1355 1355 Erro de datos
1356 1356 Capa de datos {0}
1357 1357 -----
1358 1358 Fontes de datos e tipos:
1359 1359 -----
1360 1360 Validador de dados
1361 1361 -----
1362 1362 -----
1363 1363 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1364 1364 -----
1365 1365 Data
1366 1366 Data:
1367 1367 Data:
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 Tarxetas de débito
1371 1371 -----
1372 1372 Grados Decimais
1373 1373 Decisión
1374 1374 -----
1375 1375 -----
1376 1376 Camiño de cabalos dedicado
1377 1377 Carril bici dedicado
1378 1378 Acera peatonal dedicada
1379 1379 Predeterminado
1380 1380 Predeterminado (determinado automaticamente)
1381 1381 -----
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 Valor predeterminado: {0}
1385 1385 Eliminar
1386 1386 Eliminar o ficheiro
1387 1387 Eliminar o ficheiro do disco
1388 1388 Eliminar o modo
1389 1389 -----
1390 1390 Eliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interior
1391 1391 Eliminar confirmación
1392 1392 -----
1393 1393 Eliminar vías duplicadas
1394 1394 Eliminar o filtro.
1395 1395 Eliminar da relación
1396 1396 -----
1397 1397 Eliminar os membros incompletos?
1398 1398 -----
1399 1399 Eliminar o nodo {0}
1400 1400 Eliminar nodos ou vías.
1401 1401 -----
1402 1402 Eliminar o obxecto
1403 1403 Eliminar a relación{0}
1404 1404 -----
1405 1405 Eliminar as relacións
1406 1406 Eliminar os obxectos seleccionados.
1407 1407 Eliminar a relación que se está a editar
1408 1408 Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos
1409 1409 Eliminar as capas seleccionadas.
1410 1410 Eliminar a relación seleccionada
1411 1411 Eliminar da lista a orixe seleccionada.
1412 1412 -----
1413 1413 Eliminar os nodos innecesarios dunha vía
1414 1414 Eliminar a vía {0}
1415 1415 Eliminado
1416 1416 Eliminado «{0}»
1417 1417 Estado eliminado:
1418 1418 O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}
1419 1419 -----
1420 1420 O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}
1421 1421 Elementos eliminados ou ignorados
1422 1422 A relación eliminada {0} contén membros
1423 1423 A vía eliminada {0} contén nodos
1424 1424 Deli (Boa comida)
1425 1425 Denominación
1426 1426 Dentista
1427 1427 Grandes Almacéns
1428 1428 -----
1429 1429 Profundidade en metros
1430 1430 -----
1431 1431 Descrición
1432 1432 -----
1433 1433 Descrición: {0}
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 -----
1437 1437 Grado de detalle
1438 1438 Detalles
1439 1439 -----
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 Determinando complementos a cargar…
1443 1443 -----
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 Non se atopou ningún obxecto co identificador {0} no conxunto de datos actual
1447 1447 +++++
1448 1448 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1449 1449 -----
1450 1450 Diesel para Vehiculos pesados
1451 1451 Dificultade
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 Dirección
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 Desactivar
1459 1459 -----
1460 1460 Desactivar o complemento
1461 1461 -----
1462 1462 Rexeitar
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 -----
1466 1466 -----
1467 1467 -----
1468 1468 -----
1469 1469 -----
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 Expende baixo receta médica
1473 1473 Pantalla
1474 1474 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1475 1475 -----
1476 1476 Preferencias de Visualización
1477 1477 Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.
1478 1478 Mostrar información de obxecto avanzada sobre nodos, vías e relacións de OSM.
1479 1479 -----
1480 1480 Amosar coordenadas como
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Mostrar información histórica sobre vías, nodos e relacións de OSM no seu navegador web.
1484 1484 Amosa información sobre vías,nodos, ou relacións de OSM
1485 1485 -----
1486 1486 Amosar o sinal de son en directo
1487 1487 Mostrar información de obxecto sobre nodos, vías e relacións de OSM no seu navegador web.
1488 1488 Amosar o menú de son
1489 1489 Amosar a pantalla de «Sobre».
1490 1490 Amosa as propiedades básicas da modificación
1491 1491 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1492 1492 Amosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios
1493 1493 -----
1494 1494 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 -----
1498 1498 -----
1499 1499 -----
1500 1500 Distribuír nodos
1501 1501 Distribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1502 1502 -----
1503 1503 Desusado
1504 1504 Vía de tren en desuso
1505 1505 Acequia
1506 1506 -----
1507 1507 Non aplicar cambios
1508 1508 Lembrar esta decisión e non preguntar de novo (pode modificar o comportamento desde «Configuración → Complementos»).
1509 1509 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1514 1514 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 Non facer nada
1518 1518 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1519 1519 Desexa permitir esto?
1520 1520 -----
1521 1521 -----
1522 1522 Muelle
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 Carreiras de cans
1527 1527 -----
1528 1528 Dobre conflito
1529 1529 Abaixo
1530 1530 Descargar
1531 1531 Descargar Todos os Fillos
1532 1532 -----
1533 1533 -----
1534 1534 Descargar datos
1535 1535 -----
1536 1536 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1537 1537 Descargar Lugar
1538 1538 Descargar Membros
1539 1539 Descargar OSM
1540 1540 -----
1541 1541 -----
1542 1542 Descargar obxecto OSM por ID
1543 1543 Descargar o complemento
1544 1544 Descargar imaxes corrixidas desde diferentes servizos
1545 1545 Descargar os fillos escollidos
1546 1546 Descargar o URL
1547 1547 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1548 1548 Descargar todos os membros incompletos
1549 1549 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1550 1550 -----
1551 1551 Área de descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptábel para o servidor
1552 1552 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1553 1553 Descargar como unha nova capa
1554 1554 Descarga o contido das modificacións
1555 1555 Descargar conxuntos de cambios
1556 1556 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1557 1557 Descargar contido
1558 1558 Descargar data
1559 1559 Descargar todo o que abarca:
1560 1560 -----
1561 1561 Descargar de OSM ao longo deste camiño
1562 1562 Descargar de OSM…
1563 1563 Descargar membros incompletos
1564 1564 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1565 1565 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos desde o servidor de OSM
1566 1566 Descargar a lista
1567 1567 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1568 1568 Descargar membros
1569 1569 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1570 1570 Descargar só as miñas modificacións
1571 1571 -----
1572 1572 -----
1573 1573 Descargar agora
1574 1574 Descargar obxecto
1575 1575 Descargar obxecto…
1576 1576 -----
1577 1577 Descargar os obxectos que conteñan referencias a algún dos obxectos seleccionados
1578 1578 -----
1579 1579 Descargando vías/relacións… relacionadas
1580 1580 -----
1581 1581 Descargar complementos
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 -----
1585 1585 Descargar as relacións referidas
1586 1586 Descargar os membros da relación
1587 1587 Descargar relacións
1588 1588 Descargar membros escollidos incompletos
1589 1589 Descargae as relacións escollidas
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 Descargar a caixa de límites
1593 1593 -----
1594 1594 Descargar o contido do conxunto de cambios
1595 1595 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1596 1596 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1597 1597 Descarga o contido das modificacións escollidas desde o servidor
1598 1598 Descargar a lista de complementos dispoñíbeis
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 Descargar os seus camiños GPX desde openstreetmap.org
1603 1603 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1604 1604 Datos GPX descargados
1605 1605 -----
1606 1606 Xestor de descarga:
1607 1607 -----
1608 1608 Descargando datos GPS
1609 1609 -----
1610 1610 Descargando datos de OSM…
1611 1611 -----
1612 1612 Descargando o complemento {0}…
1613 1613 Descargando «Mensaxe do día»
1614 1614 Descargando o contido do conxunto de cambios
1615 1615 Descargando conxunto de cambios {0}…
1616 1616 Descargando conxuntos de cambios…
1617 1617 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}…
1618 1618 Descargando datos
1619 1619 -----
1620 1620 Descargando historial…
1621 1621 Descargando conxunto de cambios abertos…
1622 1622 -----
1623 1623 Descargando os puntos {0} a {1}…
1624 1624 Descargando relacións referidas…
1625 1625 Descargando vías referidas…
1626 1626 Descargando relación {0}
1627 1627 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1628 1628 Telearrastre
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 Arrastrar o cabezallo de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o son desde alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o son nese punto.
1632 1632 Desaugue
1633 1633 Debuxar
1634 1634 Debuxar Frechas de Dirección
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1638 1638 -----
1639 1639 Debuxar os límites dos datos descargados
1640 1640 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1641 1641 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1642 1642 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1643 1643 -----
1644 1644 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1645 1645 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1646 1646 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1647 1647 Debuxar nodos
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Debuxar liña de axuda flexíbel
1651 1651 Debuxar os números de orde dos segmentos
1652 1652 Debuxar os límites dos datos cargados desde o servidor.
1653 1653 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1654 1654 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1655 1655 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1656 1656 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1657 1657 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1658 1658 -----
1659 1659 Auga potábel
1660 1660 Conduce un coche de carreiras desde o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 Autoescuela
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 Tintorería
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 -----
1670 1670 Duplicar
1671 1671 -----
1672 1672 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1673 1673 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1674 1674 Duplicar esta capa
1675 1675 Nodos duplicados
1676 1676 -----
1677 1677 Nodos de vía duplicados
1678 1678 Vías duplicadas
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 Correo electrónico
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1688 1688 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 ERRO: {0}
1692 1692 -----
1693 1693 Cada nodo debe conectar exactamente 2 vías
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Descarga doadamente ao longo de un longo conxunto de vías interconectadas
1697 1697 Edición
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Editar filtro.
1705 1705 Editar latitude e lonxitude dun nodo.
1706 1706 Editar nova relación na capa «{0}»
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 Editar a relación escollida actualmente
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1716 1716 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1717 1717 -----
1718 1718 Editar a orixe escollida.
1719 1719 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1720 1720 -----
1721 1721 Editar: {0}
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 Educación
1725 1725 -----
1726 1726 Electrificado
1727 1727 Electronica
1728 1728 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1729 1729 Electrónica
1730 1730 Os elementos do tipo {0} están admitidos.
1731 1731 Elevación
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Enderezo de correo electrónico
1738 1738 Terraplén
1739 1739 Embaixada
1740 1740 Punto de acceso para emerxencias
1741 1741 Teléfono de emerxencia
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 Documento baleiro
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 Activar filtro
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 Activar/desactivar o modo experto
1755 1755 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1763 1763 Introduza o URL:
1764 1764 Introducir o URL a descargar:
1765 1765 Introduce un id de un conxunto de cambios
1766 1766 -----
1767 1767 Introduza un nome de lugar para procurar
1768 1768 Introduce o nome do lugar a buscar:
1769 1769 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1770 1770 Introduza un rol para todos os membros da relación
1771 1771 Introduza unha expresión de procura
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 Introduce un URL desde o cal os datos deberían ser descargados
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Introduza nome de ficheiro:
1781 1781 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1782 1782 -----
1783 1783 Introduza o ID do obxecto que debería ser descargado
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Introduce a expresion de búsqueda
1787 1787 Entrada
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Hípica
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 Erotica
1796 1796 Erro
1797 1797 Erro
1798 1798 Erro durante a descarga
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Produciuse un erro no filtro
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Erro no ficheiro {0}
1813 1813 -----
1814 1814 Erro analizando {0}:
1815 1815 Produciuse un erro reproducindo o son
1816 1816 -----
1817 1817 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1818 1818 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1819 1819 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Erro durante a análise {0}
1825 1825 Erros
1826 1826 Erros durante a descarga
1827 1827 -----
1828 1828 +++++
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Exemplos
1837 1837 A executar arranque da plataforma
1838 1838 -----
1839 1839 Sair
1840 1840 Saír de JOSM
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Sair da aplicación,
1845 1845 -----
1846 1846 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 Modo Experto
1851 1851 -----
1852 1852 Puntos de referencia explícitos con hora estimada da posición no camiño.
1853 1853 Puntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.
1854 1854 Exportar ficheiro GPX
1855 1855 Exportar e Gardar
1856 1856 Opcións de exportacińo
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1860 1860 Exportar a GPX…
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Extrudir
1864 1864 -----
1865 1865 Extrudir Vía
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 +++++
1871 1871 -----
1872 1872 Fabrica
1873 1873 Facilidades
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Fallou ao abrir o URL
1902 1902 -----
1903 1903 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1904 1904 -----
1905 1905 Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda
1906 1906 Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.
1925 1925 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1926 1926 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 Terra de labor
1936 1936 Edificio agrario
1937 1937 Comida rápida
1938 1938 Debuxo rápido (peor resultado)
1939 1939 -----
1940 1940 Multiplicador de avance rápido
1941 1941 -----
1942 1942 Número do fax
1943 1943 De pago
1944 1944 Caída
1945 1945 Valado
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 Ruta de ferry
1949 1949 Terminal de ferry
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 Ficheiro
1958 1958 O ficheiro «{0}» non existe
1959 1959 -----
1960 1960 Nome do ficheiro:
1961 1961 Copia de seguranza
1962 1962 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1963 1963 -----
1964 1964 Nome do ficheiro:
1965 1965 O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?
1966 1966 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
1967 1967 Ficheiro: {0}
1968 1968 -----
1969 1969 Ficheiros
1970 1970 Ficheiros de Tipo:
1971 1971 Ficheiros de tipo:
1972 1972 -----
1973 1973 Filtrar
1974 1974 Filtro agochado:{0} desactivado:{1}
1975 1975 Modo de filtro
1976 1976 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1977 1977 -----
1978 1978 Filtro:
1979 1979 Atopa e arranxa enderezos de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1980 1980 Rematar debuxo.
1981 1981 Hidrante contra incendios
1982 1982 Parque de bombeiros
1983 1983 -----
1984 1984 Cheminea
1985 1985 Pesca
1986 1986 Arranxar
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 Arranxar conflitos de etiquetas
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1994 1994 Arranxando erros …
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Floristería
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Cartafoles
2002 2002 Seguir
2003 2003 Seguir liña
2004 2004 -----
2005 2005 Comida
2006 2006 -----
2007 2007 Comida+Bebidas
2008 2008 Pé
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Soamente para os obxectos escollidos
2012 2012 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
2013 2013 -----
2014 2014 Vado
2015 2015 Monte
2016 2016 Esquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.
2017 2017 -----
2018 2018 Tempo de avance/retroceso (segundos)
2019 2019 Atopadas {0} coincidencias
2020 2020 Fonte
2021 2021 -----
2022 2022 Marco
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Conxelar
2029 2029 Conxelar a lista actual de elementos combinados.
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 Desde …
2034 2034 Da relación
2035 2035 Desde o URL
2036 2036 Gasolineira
2037 2037 Gasolinera
2038 2038 -----
2039 2039 Tipos de combustíbel:
2040 2040 -----
2041 2041 Vista de pantalla completa
2042 2042 -----
2043 2043 Función
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Mobles
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 Puntos GPS
2052 2052 -----
2053 2053 descrición do camiño gps
2054 2054 Ficheiros GPX
2055 2055 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Selector de cor GTK
2063 2063 +++++
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 Xardín
2070 2070 Centro de xardinería
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 Gasómetro
2075 2075 Porta
2076 2076 ancho(mm)
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Xeografía
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 Imaxes xeo-etiquetadas
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 Glaciar
2104 2104 Vidro
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Ir atrás ao paso 1/3
2109 2109 -----
2110 2110 Ir a páxina de axuda de JOSM
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 +++++
2114 2114 Campo de golf
2115 2115 Góndola
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Herba
2122 2122 -----
2123 2123 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2124 2124 -----
2125 2125 Verde:
2126 2126 Zona verde
2127 2127 Verdurería
2128 2128 Horticultura
2129 2129 -----
2130 2130 Contedor de gravilla
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Rompeolas
2135 2135 +++++
2136 2136 +++++
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Poste identificador
2140 2140 -----
2141 2141 +++++
2142 2142 Ximnasia
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 Aldea
2158 2158 Portilla de grella metálica
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 +++++
2162 2162 Ferretería
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Saúde
2171 2171 -----
2172 2172 Brezal o landa
2173 2173 Vehículos pesados (> 6 t.)
2174 2174 Seto
2175 2175 Alto
2176 2176 Altura (en metros)
2177 2177 Heliporto
2178 2178 Axuda
2179 2179 Axda: {0}
2180 2180 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
2181 2181 Hemisferio
2182 2182 Agochar
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2186 2186 Agochar este botón
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 +++++
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Nodos duplicados en autopista
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Tipo de carretera
2199 2199 Autovías
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 Sendeiro
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 Lugares históricos
2206 2206 -----
2207 2207 Historial
2208 2208 Historial (web)
2209 2209 Historial do nodo {0}
2210 2210 Historial da relación {0}
2211 2211 Historial da vía {0}
2212 2212 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.
2213 2213 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.
2214 2214 +++++
2215 2215 -----
2216 2216 Inicio
2217 2217 -----
2218 2218 Páxina de incio
2219 2219 Cabalo
2220 2220 Carreira de cabalos
2221 2221 -----
2222 2222 +++++
2223 2223 Servidor:
2224 2224 Albergue
2225 2225 +++++
2226 2226 Nome da casa
2227 2227 Número de casa
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 Ton:
2235 2235 Apostadeiro de caza
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 +++++
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 +++++
2244 2244 +++++
2245 2245 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2246 2246 -----
2247 2247 +++++
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 INFORMACIÓN: {0}
2252 2252 Erro de entrada e saída
2253 2253 Excepción de IO
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Rutas de iconas:
2259 2259 -----
2260 2260 Ignorar
2261 2261 -----
2262 2262 Ignóraos, deixa a relación como está
2263 2263 Ignorar esta indicación e combinar de calquera xeito
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2268 2268 -----
2269 2269 Ignorando elementos
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Ignorando URL mal construído: «{0}»
2273 2273 Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»
2274 2274 -----
2275 2275 Estanse a ignorar {0} nodos con coordenadas nulas
2276 2276 Datos Ilegais
2277 2277 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2278 2278 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2287 2287 -----
2288 2288 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2289 2289 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2293 2293 Obxecto ilegal con id=0
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2297 2297 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2298 2298 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2299 2299 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2300 2300 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2301 2301 -----
2302 2302 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2303 2303 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2304 2304 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2305 2305 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2306 2306 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2307 2307 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2308 2308 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2309 2309 -----
2310 2310 Imaxe
2311 2311 Ficheiros de imaxes
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Imaxes: {0}
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 +++++
2327 2327 -----
2328 2328 Importar son
2329 2329 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2330 2330 -----
2331 2331 Importar imaxes
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 Importar graficos vectoriais (SVG)
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Pendente
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Incluír un nodo nos segmentos de vía máis achegados
2347 2347 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Independente
2357 2357 -----
2358 2358 +++++
2359 2359 -----
2360 2360 Información
2361 2361 Información
2362 2362 Panel informativo
2363 2363 Oficina de información
2364 2364 Punto de información
2365 2365 Información da capa
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 Inicializando
2370 2370 Inicializando API de OSM
2371 2371 -----
2372 2372 Inicializando estilos de mapa
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Inicializando predeterminados
2376 2376 -----
2377 2377 Inicializando validador
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Instalando os complementos actualizados
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Erro interno do servidor
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 Acceso a internet
2391 2391 Acceso a internet gratuito
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 Non pode resolverse a intersección de tres ou máis vías. Interrompeuse a operación.
2395 2395 URL non válido da API
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Xanela de selección incorrecta
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 A data non é válida
2402 2402 Valores data/tempo inválidas
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 Expresión de procura inválida
2410 2410 O enderezo web de servizo non é válido.
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 ID de usuario inválido
2415 2415 O nome do usuario non é válido
2416 2416 O valor {0} para o parámetro ''has_arg'' non é válido.
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 Invertir filtro
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Illa
2427 2427 Illote
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 Obxecto {0} non atopado na lista.
2433 2433 -----
2434 2434 Navegador de axuda de JOSM
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 imaxes JPEG (*.jpg)
2451 2451 +++++
2452 2452 Versión Java {0}
2453 2453 -----
2454 2454 Función de unor áreas
2455 2455 Unir Nodo a Vía
2456 2456 Confirmación de unión de zonas
2457 2457 Unir áreas superpostas
2458 2458 Areas superpostas unidas
2459 2459 Une áreas que se superpoñen
2460 2460 Saltar Á Posición
2461 2461 Saltar ahi
2462 2462 Saltar a posición
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Unión
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Manter
2475 2475 Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos
2476 2476 -----
2477 2477 Manter o meu estado de eliminado
2478 2478 Manter o complemento
2479 2479 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2480 2480 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2481 2481 -----
2482 2482 Manter o seu estado de eliminado
2483 2483 Manter esta relación como membro do obxecto de destino.
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Tecla
2488 2488 A chave «{0}» non é válida
2489 2489 -----
2490 2490 A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2491 2491 -----
2492 2492 Tecla:
2493 2493 -----
2494 2494 Atallos de Teclado
2495 2495 Palabras clave
2496 2496 -----
2497 2497 Xardín de infancia
2498 2498 Quiosco
2499 2499 Portilla xiratoria
2500 2500 Cociña
2501 2501 -----
2502 2502 +++++
2503 2503 GLP (Gas licuado do petróleo)
2504 2504 Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)
2505 2505 -----
2506 2506 Lambert 4 Zonas (France)
2507 2507 -----
2508 2508 Lambert CC Zona
2509 2509 Lambert CC9 Zona (France)
2510 2510 -----
2511 2511 Zona Lambert (Estonia)
2512 2512 Uso do chan
2513 2513 Vertedoiro
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 Nodos duplicados no uso da terra
2517 2517 -----
2518 2518 Carriles
2519 2519 Idioma
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Modo de lazo
2524 2524 Modo de selección con lazo: seleccione obxectos que se atopen dentro dunha zona debuxada a man alzada.
2525 2525 Último cambio en {0}
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 A última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 +++++
2533 2533 +++++
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 Lanzar en modo maximizado
2540 2540 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2541 2541 Abre o Firefox e amosa a cartografía visíbel actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2542 2542 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2543 2543 Lavandería
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Capa
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 A capa «{0}» debe estar na lista de capas
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 a capa non está na lista.
2560 2560 Capa: {0}
2561 2561 Capas
2562 2562 Tempo de introducción (segundos)
2563 2563 -----
2564 2564 Ocio
2565 2565 -----
2566 2566 Lonxitude
2567 2567 -----
2568 2568 Lonxitude en metros
2569 2569 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2570 2570 Lonxitude: {0}
2571 2571 Paso a nivel
2572 2572 Biblioteca
2573 2573 Licencia
2574 2574 -----
2575 2575 Barreira
2576 2576 -----
2577 2577 Metro lixeiro
2578 2578 Faro
2579 2579 -----
2580 2580 Tipo de liña
2581 2581 Liña {0} columna {1}:
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Lista
2585 2585 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2586 2586 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2587 2587 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 Rúa residencial
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Cargar sesión
2598 2598 -----
2599 2599 Cargar unha sesión desde un ficheiro.
2600 2600 -----
2601 2601 Cargar historial
2602 2602 -----
2603 2603 Cagar relacións pais
2604 2604 -----
2605 2605 Cargar relacióm
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 Cargando os complementos iniciais
2609 2609 Cargando o historial para o nodo {0}
2610 2610 Cargando o historial para a relación {0}
2611 2611 Cargando o historial para a vía {0}
2612 2612 Cargando a configuración de imaxes…
2613 2613 Cagando relacións pais
2614 2614 Cargando o complemento ''{0}''…
2615 2615 Cargando os complementos
2616 2616 Cargando complementos…
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 A cargar a sesión «{0}»
2620 2620 -----
2621 2621 A cargar {0}
2622 2622 -----
2623 2623 Ficheiros locais
2624 2624 -----
2625 2625 Localidade
2626 2626 -----
2627 2627 Localización
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Bloquear
2631 2631 Esclusa
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Lonxitude
2638 2638 Lonxitude:
2639 2639 Procurar en:
2640 2640 Aparencia e comportamento
2641 2641 Procurar en:
2642 2642 Torre de vixía
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 +++++
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 Escala MTB
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2667 2667 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2672 2672 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Centro comercial
2677 2677 Feito polo home
2678 2678 -----
2679 2679 +++++
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 Mapa
2684 2684 Estilo de pintura do mapa
2685 2685 Proxección do mapa
2686 2686 Preferencias do Mapa
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Mapa: {0}
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Porto deportivo
2699 2699 -----
2700 2700 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2701 2701 Marca dos puntos con nome
2702 2702 Marcas de {0}
2703 2703 +++++
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 +++++
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 Velocidade Máx.(km/h)
2716 2716 -----
2717 2717 Peso máximo (t)
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Área máxima por petición:
2722 2722 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2723 2723 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2724 2724 Lonxitude máxima (metros)
2725 2725 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2726 2726 -----
2727 2727 Prado
2728 2728 -----
2729 2729 Membro de
2730 2730 Membros
2731 2731 Os membros do portapapeis non poden engadirse porque non están incluídos na capa actual
2732 2732 Membros(resolto)
2733 2733 Membros (con conflitos)
2734 2734 Monumento conmemorativo
2735 2735 -----
2736 2736 Nome do menú
2737 2737 Nome de Menú (Predeterminado)
2738 2738 Menú: {0}
2739 2739 -----
2740 2740 +++++
2741 2741 Combinar
2742 2742 Combinar os nodos
2743 2743 Combinar a capa
2744 2744 Combinar os nodos no máis antigo
2745 2745 -----
2746 2746 Combinar a selección
2747 2747 Combinar a capa actual con outra capa
2748 2748 Combinar os obxectos seleccionados actualmente noutra capa
2749 2749 Combinar esta capa con outra
2750 2750 Lista de membros combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de membros desta relación.
2751 2751 Lista de nodos combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de nodos desta vía.
2752 2752 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2753 2753 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2754 2754 Combinouse a versión
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 A combinar capas con diferentes políticas de carga
2759 2759 A combinar moitos obxectos con diferentes políticas de carga
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Mensaxe do día non dispoñíbel
2763 2763 -----
2764 2764 Métrica
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2768 2768 Militar
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 Velocidade mínima (km/h)
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Mini golf
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 Distancia mínima (pixeles)
2780 2780 -----
2781 2781 Minutos: {0}
2782 2782 Reflexar
2783 2783 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2784 2784 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2785 2785 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2786 2786 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2787 2787 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2788 2788 Non se atopa a codificación
2789 2789 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2793 2793 -----
2794 2794 Non se atopou un elemento que combinar co nodo de identificador «{0}».
2795 2795 Non se atopou un elemento que combinar coa relación de identificador «{0}».
2796 2796 Non se atopou un elemento que combinar coa vía de identificador «{0}».
2797 2797 Non se atopou un elemento co que combinar de tipo «{0}» e identificador «{1}».
2798 2798 -----
2799 2799 Falta un parámetro para NON
2800 2800 Falta un parámetro para OU
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 Falta un atributo requirido «{0}».
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Telefonía Móbil
2819 2819 -----
2820 2820 Modo: {0}
2821 2821 Aeródromo de Aeromodelismo
2822 2822 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2823 2823 Modificado
2824 2824 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Cambio de moeda
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Monoraíl
2833 2833 Monumento
2834 2834 Mais información…
2835 2835 Máis información sobre desta característica
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 +++++
2843 2843 +++++
2844 2844 -----
2845 2845 Automóbil
2846 2846 Motocicleta
2847 2847 -----
2848 2848 Autovía
2849 2849 Deportes de motor
2850 2850 Autoestrada
2851 2851 Saída de autopista
2852 2852 Enlace de autopista
2853 2853 -----
2854 2854 Porto de montaña
2855 2855 Bicicleta de montaña
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Poñer o nodo na vía
2859 2859 Mover nodo…
2860 2860 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2861 2861 -----
2862 2862 Mover cara abaixo
2863 2863 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2864 2864 Mover elementos
2865 2865 Mover o filtro cara abaixo.
2866 2866 Mover o filtro cara arriba.
2867 2867 Mover á esquerda
2868 2868 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2869 2869 -----
2870 2870 Mover obxectos {0}
2871 2871 Mover á dereita
2872 2872 Mover as etiquetas de vías a relacións
2873 2873 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2874 2874 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2875 2875 -----
2876 2876 Mover o nodo sobre o segmento de vía máis próximo, e convertelo en parte desa vía.
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2880 2880 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2881 2881 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2882 2882 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2883 2883 Movelos
2884 2884 Mover cara arriba
2885 2885 -----
2886 2886 Mover {0}
2887 2887 Move Obxectos {0}
2888 2888 -----
2889 2889 Lama
2890 2890 Múltiple
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Multipolígono
2897 2897 -----
2898 2898 O multipolígono non está pechado
2899 2899 Museo
2900 2900 -----
2901 2901 Intrumentos Musicais
2902 2902 Os meus conxuntos de cambios.
2903 2903 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2904 2904 A miña versión
2905 2905 A miña versión (conxunto de datos locais)
2906 2906 O meu co combinado
2907 2907 O meu deles
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 Fallo de importación NMEA!
2920 2920 -----
2921 2921 Ficheiros NMEA-0183
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 Nome
2931 2931 -----
2932 2932 Nome da ubicación
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Nome: {0}
2937 2937 Puntos do camiño co nome de {0}
2938 2938 Puntos do camiño nomeados.
2939 2939 -----
2940 2940 Vía estreita
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Nodos duplicados da natureza
2944 2944 Natureza
2945 2945 Reserva Natural
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Rede
2949 2949 -----
2950 2950 Excepción de rede
2951 2951 Nunca actualizar
2952 2952 Nova
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 Novo cartafol
2956 2956 Nova capa
2957 2957 -----
2958 2958 Nova clave
2959 2959 Novo aliñamento
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Novo rol
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 Novo valor
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Seguinte
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 Non
2974 2974 Non se gardou nada porque non se atopou ningún exportador.
2975 2975 Non hai camiños GPX dispoñibles na capa para asociar ao son.
2976 2976 Sen Atallo
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 Aínda non hai unha área escollida
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Non hai cambios que subir.
2984 2984 -----
2985 2985 Ningún conflito que resolver
2986 2986 Non hai conflitos para facer zoom
2987 2987 Conxunto de datos actual no atopado
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Non se atoparon datos nesa área
2992 2992 Non hai datos cargados.
2993 2993 Sen data
2994 2994 Non existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar.
2995 2995 Sen saída
2996 2996 Non se atopou ningún exportador para esta capa.
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Sen imaxe
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado…
3004 3004 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
3005 3005 Ningún conxunto de cambios aberto
3006 3006 Ningún conxunto de cambios aberto
3007 3007 -----
3008 3008 Ningún conflito de propiedades pendente
3009 3009 Ningún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 Sen proxy
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 Non hai capas escollidas
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 URL ou ID WMS non válida
3020 3020 Sen erros de validación
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 Non, continuar editando
3024 3024 -----
3025 3025 Non, non aplicar
3026 3026 Nodo
3027 3027 -----
3028 3028 Nodo {0}
3029 3029 -----
3030 3030 Nodo: conexión
3031 3031 Nodo: estándar
3032 3032 Nodo: etiquetado
3033 3033 Nodos
3034 3034 Nodos na mesma posición
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Nodos(resolto)
3038 3038 Nodos(con conflitos)
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Secuencias non ramificadas de vías
3042 3042 Ningún
3043 3043 Ningún destes nodos está pegado a outra cousa.
3044 3044 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
3045 3045 -----
3046 3046 Norte
3047 3047 -----
3048 3048 Non se atopa
3049 3049 Aínda non decidido
3050 3050 Aínda non decidido
3051 3051 Non hai nodos dabondo nas vías seleccionadas.
3052 3052 -----
3053 3053 Nota
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Nota: GPL non é compatíbel coa licenza OSM. Non envíe camiños con licenza GPL.
3059 3059 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
3060 3060 Anotacións
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 Nada
3064 3064 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
3065 3065 Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»
3066 3066 Non se retirou da selección buscando por «{0}»
3067 3067 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
3068 3068 Nada seleccionado!
3069 3069 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
3070 3070 Nada para escoller
3071 3071 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
3072 3072 Nada para ampliar
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
3076 3076 Número
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 Número de plazas
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
3091 3091 Esquema numérico
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 +++++
3097 3097 -----
3098 3098 +++++
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 Datos OSM
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 Ficheiros de Servidor OSM
3195 3195 -----
3196 3196 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 Contrasinal de OSM:
3201 3201 Nome de usuario OSM:
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Obxecto
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 ID do Obxecto
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 Tipo de obxecto:
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Obxectos para engadir:
3219 3219 Obxectos para eliminar:
3220 3220 Obxectos para modificar:
3221 3221 100 octanos
3222 3222 -----
3223 3223 91 octanos
3224 3224 -----
3225 3225 95 octanos
3226 3226 98 octanos
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 O marcador de desprazamento xa existe. Quérelo sobreescribir?
3232 3232 -----
3233 3233 Desprazamento:
3234 3234 Desprazamento:
3235 3235 -----
3236 3236 +++++
3237 3237 Clave antiga
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Antigo rol
3241 3241 Valor antigo
3242 3242 -----
3243 3243 Baixo demanda
3244 3244 Ao enviar
3245 3245 -----
3246 3246 Sentido único
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
3250 3250 Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.
3251 3251 Algúns dos nodos implicados na acción está fóra da zona descargada.
3252 3252 Sentido único
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
3256 3256 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
3257 3257 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
3258 3258 -----
3259 3259 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
3260 3260 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
3261 3261 -----
3262 3262 Só no extremo da vía.
3263 3263 -----
3264 3264 Aberto
3265 3265 -----
3266 3266 Abrir Lugar…
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
3271 3271 Abrir un ficheiro.
3272 3272 Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo
3273 3273 Abrir unha lista con todas as ordes (búfer de desfacer).
3274 3274 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
3275 3275 Abrir unha lista con todas as relacións.
3276 3276 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
3277 3277 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
3278 3278 -----
3279 3279 Abrir o diálogo da configuración global.
3280 3280 Abrir unha ventá de lista de selección.
3281 3281 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
3282 3282 Abrir un URL.
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 Abrir un ficheiro
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Abrir ficheiro escollido
3294 3294 Abrir ficheiro escollido.
3295 3295 Abrir sesión
3296 3296 -----
3297 3297 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Abrir…
3301 3301 Aberto/Pechado:
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 Datos OpenStreetMap
3311 3311 Horario de apertura
3312 3312 -----
3313 3313 Abrindo o ficheiro «{0}»…
3314 3314 Abrir ficheiros
3315 3315 -----
3316 3316 A apertura do enlace non é compatíbel coa plataforma actual (''{0}'').
3317 3317 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
3318 3318 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
3319 3319 -----
3320 3320 Operador/a
3321 3321 Óptica
3322 3322 Atributos Opcionais:
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Orgánico
3328 3328 -----
3329 3329 Vía orixinal
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 Ortogonalizar
3333 3333 Ortogonalizar / Desfacer
3334 3334 Ortogonalizar a forma
3335 3335 Ortogonalizar a forma / Desfacer
3336 3336 Ortogonalizar a forma / Desfacer<br> Debe seleccionar nodos que se movesen durante a última acción de ortogonalizar a forma.
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Outro
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 Outros nodos duplicados
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 Exteriores
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 Superposición de teselas
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Sobrescribir
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 +++++
3369 3369 PUWG 1992 (Polonia)
3370 3370 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
3371 3371 PUWG Zona
3372 3372 Pintura
3373 3373 Estilo de pintura {0}: {1}
3374 3374 Sitio paleontolóxico
3375 3375 -----
3376 3376 Papel
3377 3377 Paralela
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 O parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiro
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 Nome do parámentro
3385 3385 Valor do parámetro
3386 3386 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
3387 3387 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
3388 3388 Relacións pai
3389 3389 Parque
3390 3390 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
3391 3391 Aparcamento
3392 3392 Corredor de aparcamento
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
3396 3396 Procesando daros de OSM…
3397 3397 Procesando a historia dos datos OSM…
3398 3398 Procesando contido do concunto de cambios…
3399 3399 -----
3400 3400 Procesando a lista de conxuntos de cambio…
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Partes
3405 3405 -----
3406 3406 Lugar de cruces frecuentes
3407 3407 Lugar de paso
3408 3408 Contrasinal
3409 3409 Contrasinal:
3410 3410 Contrasinal:
3411 3411 Pegar
3412 3412 Pegar …
3413 3413 Pegar as etiquetas
3414 3414 -----
3415 3415 Pegar os contidos do portapapeis.
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Pega sin membros incompletos
3419 3419 Camiño peonil
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Pico
3424 3424 Calle peatonal
3425 3425 Cruce peatonal
3426 3426 Tipo de cruce peatonal
3427 3427 Peóns
3428 3428 Pelota vasca
3429 3429 Conflitos pendentes na lista de membros desta relación
3430 3430 Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
3431 3431 Conflitos de propiedades pendentes de resolver
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Realiza a validación dos datos
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 Farmacia
3441 3441 -----
3442 3442 Número de teléfono
3443 3443 Número de teléfono
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 Zona de picnic
3450 3450 -----
3451 3451 Embarcadoiro
3452 3452 -----
3453 3453 Tubería
3454 3454 -----
3455 3455 Tipo de pista de esquí
3456 3456 Cancha de xogo
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 Lugar de culto
3460 3460 -----
3461 3461 Lugares
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 Reproducir/Pausar son.
3466 3466 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son
3467 3467 Zona de xogos
3468 3468 Aborte se non está seguro
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Decide que valores hay que manter
3474 3474 -----
3475 3475 Introduza coordenadas GPS
3476 3476 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3477 3477 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
3478 3478 Introduza un nome de usuario non baleiro
3479 3479 Introduza o enderezo da tesela
3480 3480 Introduza un índice de tesela
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3485 3485 Introduza un ID de usuario válido
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Introduza un enteiro de valor > 0
3491 3491 Introduza un nome de usuario non valeiro
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3506 3506 -----
3507 3507 Escolla unha área de descarga primeiro.
3508 3508 Seleccione unha tecla
3509 3509 Seleccione un valor
3510 3510 -----
3511 3511 Seleccione unha entrada.
3512 3512 Escolla polo menos catro nodos.
3513 3513 Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.
3514 3514 Escolla ao menos unha vía pechada que debería ser unida.
3515 3515 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3516 3516 Escolla polo menos unha fila para copiar
3517 3517 Escolla polo menos unha vía para simplificar.
3518 3518 Escolla polo menos unha vía.
3519 3519 Escolla polo menos tres nodos.
3520 3520 Seleccione polo menos dous nodos para combinar, ou un nodo que estea preto doutro nodo.
3521 3521 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3522 3522 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3523 3523 -----
3524 3524 Escolla algunha cousa para copiar
3525 3525 -----
3526 3526 Seleccione a fila a eliminar.
3527 3527 Seleccione a fila a editar.
3528 3528 Escolla a capa a usar
3529 3529 -----
3530 3530 Escolla vías con ángulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Complemento empaquetado con JOSM
3534 3534 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
3535 3535 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
3536 3536 -----
3537 3537 Información do complemento
3538 3538 -----
3539 3539 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
3540 3540 -----
3541 3541 Produciuse un fallo na actualización do complemento
3542 3542 Política de actualización de complementos
3543 3543 Complementos
3544 3544 Complementos actualizados
3545 3545 Nome do Punto
3546 3546 Número do punto
3547 3547 Poste
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 Policía
3551 3551 Política
3552 3552 -----
3553 3553 +++++
3554 3554 Posición
3555 3555 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3556 3556 -----
3557 3557 Buzón de Correos
3558 3558 Oficina postal
3559 3559 Código postal
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Potencia
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 Xerador de enerxía
3569 3569 Tendido eléctrico
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Torre de electricidade
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 Fuente de Tensión
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Violación da Precondición
3586 3586 Violación de condición previa
3587 3587 Predefinido
3588 3588 A opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Configuración
3593 3593 Configuración…
3594 3594 Preparar os datos de OSM…
3595 3595 Preparar a resolución de conflitos
3596 3596 Preparando o conxunto de cambios…
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 Vía para tren histórico
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Axustes prestablecidos
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Previo
3613 3613 -----
3614 3614 Primaria
3615 3615 Enlace a rúa primaria
3616 3616 Primitiva
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Prisión
3621 3621 -----
3622 3622 Procesando o ficheiro «{0}»
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 Coordenadas Proxectadas
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Código de proxeción
3632 3632 -----
3633 3633 Método de proxección
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Propiedades
3640 3640 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3641 3641 Propiedades no elemento combinado. Substituirán as propiedades dos elementos propios cando se apliquen as decisións de combinación.
3642 3642 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3643 3643 Propiedades(con conflitos)
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 Fornece un cadro de diálogo para a edición de etiquetas nunha grella tabular.
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Fornece capacidades de encamiñamento.
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 Configuración do proxy
3662 3662 +++++
3663 3663 -----
3664 3664 Edificio público
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Vehículos de servicio público (SP)
3668 3668 Transporte público
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Purgar
3674 3674 Purgar…
3675 3675 Asignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.
3676 3676 -----
3677 3677 +++++
3678 3678 -----
3679 3679 Canteira
3680 3680 Pedir
3681 3681 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3682 3682 Pedir e descargar conxuntos de cambios…
3683 3683 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3684 3684 Consultar conxuntos de cambios
3685 3685 -----
3686 3686 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3687 3687 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3688 3688 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 Coches RC
3694 3694 -----
3695 3695 Pista de carreiras
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Vía de tren
3700 3700 Vía de tren
3701 3701 Apeadeiro de ferrocarril
3702 3702 -----
3703 3703 Andén de ferrocarril
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Nodos duplicados na vía do tren
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 Rango de numeros esperado
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Datos GPS en bruto
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Ler fotos…
3723 3723 -----
3724 3724 Lendo conxunto de cambios {0}…
3725 3725 Lendo conxunto de cambios…
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Lendo pais de «{0}»
3729 3729 Lendo información de usuario…
3730 3730 -----
3731 3731 Lendo {0}…
3732 3732 Léeme
3733 3733 Nome real
3734 3734 Eliminar realmente a selección da relación {0}?
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 Estudio de grabación
3739 3739 -----
3740 3740 Terra de recreo
3741 3741 Imaxe corrixida…
3742 3742 Reciclaxe
3743 3743 Vermello:
3744 3744 Refacer
3745 3745 Refacer…
3746 3746 Refacer a última acción desfeita.
3747 3747 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3748 3748 Refacer {0}
3749 3749 -----
3750 3750 Referencia
3751 3751 Referencia (número de camiño)
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 Número de referencia
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Número de referencia
3759 3759 -----
3760 3760 Referenciado por:
3761 3761 Refírese a
3762 3762 Actualizar
3763 3763 Rexión
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Rexeitar Conflitos e Gardar
3768 3768 -----
3769 3769 Relación
3770 3770 -----
3771 3771 Relación…
3772 3772 Editor de relación: Descargar Membros
3773 3773 Editor de relacións: mover cara abaixo
3774 3774 Editor de relacións: mover cara arriba
3775 3775 Editor de relación: retirar
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 A relación é eliminada
3781 3781 A relación esta baldeira
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3785 3785 Relación {0}
3786 3786 -----
3787 3787 Relación: escollida
3788 3788 Relacións
3789 3789 -----
3790 3790 Relacións: {0}
3791 3791 -----
3792 3792 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3793 3793 -----
3794 3794 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3795 3795 -----
3796 3796 Relixión
3797 3797 -----
3798 3798 Recargar
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 Recargar o historial desde o servidor
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 Control Remoto
3811 3811 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Retirar
3828 3828 Retirar «{0}» para o nodo «{1}»
3829 3829 Retirar «{0}» para a relación «{1}»
3830 3830 Retirar «{0}» para a vía «{1}»
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Retirar da memoria
3834 3834 -----
3835 3835 Retirar a foto da capa
3836 3836 Retirar etiquetas de vías internas
3837 3837 Retirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3838 3838 Retirar os marcadores seleccionados
3839 3839 Retirar os membros seleccionados para esta relación
3840 3840 Retirar as modificacións escollidas da memoria local
3841 3841 Retirar as entradas escollidas da lista de elementos combinados.
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3847 3847 Retíraos, limpa a relación
3848 3848 Retirar este membro da relación
3849 3849 Elementos retirados das relacións
3850 3850 Nodos duplicados retirados
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Retirando complementos obsoletos…
3856 3856 -----
3857 3857 Retirando complementos sen mantemento…
3858 3858 Mudar o nome do ficheiro
3859 3859 Renomear o ficheiro «{0}» a
3860 3860 Renomear capa
3861 3861 Renomear o marcador escollido
3862 3862 Debuxar rutas (autobús, rutas de sendeirismo, rutas de bicicleta, …) . Os tipos de ruta deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 Alquiler
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Taller
3870 3870 -----
3871 3871 Substituír «{0}» con «{1}» para
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 Informar dun fallo
3875 3875 -----
3876 3876 Informar do fallo
3877 3877 +++++
3878 3878 Solicitar un código de acceso
3879 3879 A petición fallou
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 Reservorio
3883 3883 Restabelecer
3884 3884 -----
3885 3885 Restablecer a configuración predeterminada
3886 3886 -----
3887 3887 Rúa urbana
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 Resolver
3891 3891 Resolver conflitos
3892 3892 Resolver os conflitos de ''{0}''
3893 3893 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3894 3894 Resolver conflitos en estado eliminado en {0}
3895 3895 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3896 3896 Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}
3897 3897 Resolver conflitos.
3898 3898 Resolver conflito de version para o nodo {0}
3899 3899 Resolver conflito de version para a relación {0}
3900 3900 Resolver o conflito de version da vía {0}
3901 3901 Recurso
3902 3902 Área de Descanso
3903 3903 Reiniciar
3904 3904 Reiniciar a aplicación.
3905 3905 Restaurante
3906 3906 Restaurar
3907 3907 Restaurando ficheiros
3908 3908 Restrición
3909 3909 Comercios
3910 3910 Muro de contención
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 Obter un código de acceso
3914 3914 -----
3915 3915 Obtendo un código de acceso mediante OAuth…
3916 3916 -----
3917 3917 Obtendo un código de petición de OAuth…
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Pedindo información do usuario
3921 3921 -----
3922 3922 +++++
3923 3923 Inverter
3924 3924 Invertir Vías
3925 3925 Inverter e combinar
3926 3926 -----
3927 3927 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3928 3928 Invertir a orde dos membros da relación
3929 3929 Invertir vía
3930 3930 Invertir vías
3931 3931 Liña de costa revertida
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 desfacendo cambios
3935 3935 -----
3936 3936 Revisión
3937 3937 -----
3938 3938 Equitación
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Río
3942 3942 Ribeira
3943 3943 Rúa (Tipo descoñecido)
3944 3944 Restricións de trafico
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 Rol
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Problema de verificación de rol
3953 3953 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Rol:
3957 3957 -----
3958 3958 Papeis nas relacións que fan referencia a
3959 3959 Rotonda
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Tipo de Ruta
3966 3966 -----
3967 3967 Rutas mostradas para:
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Liga de Rugby
3971 3971 +++++
3972 3972 Ruínas
3973 3973 -----
3974 3974 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.
3975 3975 -----
3976 3976 Executando a proba {0}
3977 3977 Pista
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 Escala SAC
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 Tarxetas SIM
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 +++++
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Entrenamento Seguro
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Poterna
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Saturación:
4001 4001 sauna
4002 4002 Gardar
4003 4003 -----
4004 4004 Gardar como
4005 4005 Gardar como…
4006 4006 Gardar ficheiro GPX
4007 4007 Gardar en:
4008 4008 Gardar capa
4009 4009 Gardar ficheiro OSM
4010 4010 Gardar a sesión
4011 4011 Gardar a sesión como…
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Gardar de todas formas
4016 4016 -----
4017 4017 Gardar en:
4018 4018 Gardar ficheiro escollido.
4019 4019 Gardar a sesión
4020 4020 -----
4021 4021 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
4022 4022 Gardar os datos actuais.
4023 4023 Gardar a sesión actual noutro ficheiro.
4024 4024 Gardar a configuración e pechar o diálogo.
4025 4025 -----
4026 4026 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 A examinar o directorio {0}…
4034 4034 Escola
4035 4035 Chatarra
4036 4036 Cantos
4037 4037 Matorral
4038 4038 -----
4039 4039 Pescado
4040 4040 Buscar
4041 4041 Procurar …
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
4046 4046 -----
4047 4047 Buscar obxectos
4048 4048 -----
4049 4049 Buscar obxectos.
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 Buscar…
4059 4059 Buscar:
4060 4060 Procura:
4061 4061 Nombre alternativo
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 Secundaria
4065 4065 -----
4066 4066 Segundos: {0}
4067 4067 Excepción de seguridade
4068 4068 Ver na wiki para outra capacidade
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Carril bici e vía peatonal separadas
4072 4072 -----
4073 4073 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
4074 4074 Escoller
4075 4075 Escoller Todo
4076 4076 -----
4077 4077 Seleccionar capas WMS
4078 4078 Escolla unha secuencia non ramificada de vías conectadas.
4079 4079 -----
4080 4080 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
4081 4081 Escoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
4089 4089 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
4090 4090 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
4091 4091 Escoller ou ben:
4092 4092 Escolla o nome de ficheiro
4093 4093 Escoller se o dato debería estar nunha nova capa
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 Seleccionar un formato de imaxe para a capa WMS
4097 4097 -----
4098 4098 Escoller na capa
4099 4099 Escoller na lista de relacións
4100 4100 Escoller membros
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 Escoller nodo baixo o cursor.
4104 4104 Escolla secuencias non ramificadas de vías.
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
4111 4111 -----
4112 4112 Escoller relación
4113 4113 -----
4114 4114 Escoller relación an lista de relacións.
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Escolla a capa a usar
4119 4119 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
4120 4120 -----
4121 4121 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
4132 4132 -----
4133 4133 Escoller para permitir a JOSM ler a súa configuración no servidor.
4134 4134 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
4135 4135 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
4136 4136 Escoller para permitir a JOSM modificar a súa configuración no servidor.
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 Escoller coa busca indicada
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Selección
4144 4144 Selección valeira
4145 4145 A selección debe consistir só de vías e nodos
4146 4146 Selección non axeitada!
4147 4147 Selección:
4148 4148 Selección: {0}
4149 4149 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 Semiautomática
4153 4153 Capa separada
4154 4154 Separador
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 Servizo
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Servizos
4163 4163 Servizos:
4164 4164 -----
4165 4165 Ficheiro de sesión (*.jos)
4166 4166 -----
4167 4167 Ficheiro de sesión (arquivo) (*.joz)
4168 4168 -----
4169 4169 Estabelecer todo ao predeterminado
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}
4173 4173 Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}
4174 4174 Estabelecer a marca de «modificado» para a vía {0}
4175 4175 -----
4176 4176 Estabelecer a selección actual á lista de relacións escollidas
4177 4177 Estabelecer o idioma
4178 4178 -----
4179 4179 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
4180 4180 -----
4181 4181 Estabelecer a predeterminado
4182 4182 -----
4183 4183 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
4184 4184 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
4185 4185 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
4186 4186 Estabelece un rol para os membros escollidos
4187 4187 -----
4188 4188 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
4189 4189 Estabelecendo os valores predeterminados
4190 4190 Configuración
4191 4191 Parámetros para o reproductor de son e as marcas de son.
4192 4192 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
4193 4193 -----
4194 4194 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
4195 4195 -----
4196 4196 Compartindo
4197 4197 -----
4198 4198 +++++
4199 4199 Refuxio
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 Gastos de envío
4203 4203 Zapatos
4204 4204 Tiro
4205 4205 Compras
4206 4206 Tendas
4207 4207 -----
4208 4208 Atallo
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Amosar Informe de estado
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Amosar conxunto de cambios {0}
4220 4220 -----
4221 4221 Amosar información de axuda
4222 4222 -----
4223 4223 Amosar historia
4224 4224 -----
4225 4225 Amosar información
4226 4226 Amosa información acerca da subida de datos.
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 Amosar nomes localizados en listas escollidas
4230 4230 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
4231 4231 Mostrar a seguinte imaxe
4232 4232 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
4233 4233 -----
4234 4234 Amosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.
4235 4235 -----
4236 4236 Mostrar a imaxe previa
4237 4237 -----
4238 4238 Mostrar a pantalla de benvida ao iniciar
4239 4239 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida aos erros
4240 4240 Amosar só as etiquetas con conflitos
4241 4241 Amosar só as etiquetas con multiples valores
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Amosar esta axuda
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 Mostrar área
4252 4252 -----
4253 4253 Amosar a presión atmosférica
4254 4254 Amosar a data actual
4255 4255 Amosar humidade
4256 4256 Amosar temperatura
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 Vías con nomes similares
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Simplificar Vía
4269 4269 Simplificar todas as vías seleccionadas
4270 4270 Simplifica áreas mediante o retirado de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a retirar. Fai ademais unha media dos nodos próximos.
4271 4271 Simplificar as vías?
4272 4272 -----
4273 4273 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
4274 4274 Elementos únicos
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Tamaño
4278 4278 Monopatín
4279 4279 Patinaxe
4280 4280 Esquí
4281 4281 -----
4282 4282 Esquí
4283 4283 Omitir a descarga
4284 4284 Saltar descarga
4285 4285 -----
4286 4286 Omitir a actualización
4287 4287 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está desactivada.
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Mapa esbaradío
4291 4291 Rampa
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Fumadores
4296 4296 -----
4297 4297 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 Trineo
4303 4303 -----
4304 4304 Fútbol
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 Modificáronse algúns dos obxectos.<br>Continúe só se quere descartar eses cambios.</html>
4311 4311 Algunhas das vías formaban parte de relacións que se modificaron.<br> Comprobe que non se introduciron erros.
4312 4312 -----
4313 4313 Algúns puntos de referencia que estaban demasiado lonxe do camiño para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
4314 4314 Algúns puntos de referencia con marcas de tempo anteriores ao inicio do camiño ou posteriores ao fin foron omitidos ou movidos ao inicio.
4315 4315 -----
4316 4316 Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con múltiples vías saíntes.
4317 4317 Non é posíbel manexar vías que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos.
4318 4318 Non é posíbel manexar vías que son interiores en varias relacións de polígonos múltiples.
4319 4319 Non é posíbel manexar vías que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.
4320 4320 Ordenar
4321 4321 -----
4322 4322 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
4323 4323 Ordenar os membros da relación
4324 4324 -----
4325 4325 Fonte
4326 4326 Sur
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
4331 4331 Espazos para os páis
4332 4332 Espazos para a muller
4333 4333 Elementos especiais
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Rádar de tráfico
4338 4338 Picos
4339 4339 Separar a vía
4340 4340 Separar unha vía no nodo seleccionado.
4341 4341 Dividie vías en fragmentos
4342 4342 Deportes
4343 4343 Deporte (Pelota)
4344 4344 Instalaciones deportivas
4345 4345 Deportes
4346 4346 Polideportivo
4347 4347 fonte
4348 4348 Estadio
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 Argumento de xeometría estándar de Unix
4355 4355 Estrelas
4356 4356 Comezar Busca
4357 4357 -----
4358 4358 Comezar a descarga
4359 4359 Empezar a descargar datos
4360 4360 Comezar nova vía a partir do último nodo.
4361 4361 Inicio do camiño (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 Comeza a subir en anacos…
4366 4366 Comezando a subir nunha única petición…
4367 4367 Comezando a subir con unha petición por primitiva…
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 Papelería
4371 4371 +++++
4372 4372 Informe de estado
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 Pasos
4378 4378 -----
4379 4379 Escaleira de paso
4380 4380 -----
4381 4381 Deter
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 Arroio ou riachuelo
4389 4389 Rúa
4390 4390 -----
4391 4391 Nome da rúa
4392 4392 Rúas
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 Subárea
4407 4407 -----
4408 4408 Enviar filtro
4409 4409 -----
4410 4410 Suburbio
4411 4411 Metro
4412 4412 Boca de metro
4413 4413 Feito satisfactoriamente
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Supermercado
4418 4418 -----
4419 4419 Asistencia técnica
4420 4420 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
4421 4421 Servizos de rectificación admitidos
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 Admite descargar, mapas escaneados desde walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desenvolvemento e pode ter fallos.
4425 4425 -----
4426 4426 Superficie
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 Vértice xeodésico
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 Natación
4434 4434 -----
4435 4435 Swiss Grid (Suíza)
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 Descición de símbolo
4440 4440 -----
4441 4441 Sincronizar o son
4442 4442 Sincronizar o paquete de datos completo
4443 4443 Sincronizar únicamente o nodo {0}
4444 4444 Sincronizar únicamente a relación {0}
4445 4445 -----
4446 4446 Sincronizar únicamente a vía {0}
4447 4447 Sistema de medida
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 Pavimento táctil
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
4468 4468 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
4469 4469 -----
4470 4470 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
4471 4471 Chave da etiqueta máis logo do permitido
4472 4472 Etiquetar as relación con
4473 4473 -----
4474 4474 Valor da etiqueta máis logo do permitido
4475 4475 -----
4476 4476 Axustes de etiquetado preestablecidos.
4477 4477 Etiquetas
4478 4478 -----
4479 4479 Etiquetas e membros
4480 4480 -----
4481 4481 Etiquetas de nodos
4482 4482 Etiquetas de relacions
4483 4483 Etiquetas de vías
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Etiquetas con valores baleiros
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 +++++
4494 4494 -----
4495 4495 +++++
4496 4496 Pista de rodaxe
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 Teléfono
4500 4500 Tarxetas telefónicas
4501 4501 -----
4502 4502 Tenis
4503 4503 -----
4504 4504 +++++
4505 4505 Rúa terciaria ou local
4506 4506 -----
4507 4507 Proba
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 A proba fallou
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
4514 4514 Probando o código de acceso mediante OAuth
4515 4515 Probando OSM API URL ''{0}''
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 +++++
4519 4519 -----
4520 4520 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
4535 4535 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.
4541 4541 Os datos copiados conteñen obxectos incompletos. Ao pegar os datos, os obxectos incompletos elimínanse. Quere pegar os datos sen os obxectos incompletos?
4542 4542 Non se seleccionou ningún nodo, polo que non se pode usar a selección actual para separar.
4543 4543 A selección actual non pode ser usada para despegar.
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
4547 4547 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
4548 4548 O valor actual non é in enderezo de tesela válido.
4549 4549 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
4550 4550 -----
4551 4551 O documento non contén datos.
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
4555 4555 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
4556 4556 Os seguintes obxectos non puideron copiarse no obxecto de destino<br> porque foron eliminados do grupo de datos de destino:
4557 4557 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4558 4558 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4559 4559 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
4560 4560 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser retirados
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 O conxunto de datos combinado non incluirá unha etiqueta coa clave «{0}».
4569 4569 -----
4570 4570 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
4571 4571 -----
4572 4572 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
4573 4573 -----
4574 4574 O ficheiro do complemento «{0}» non inclúe un Manifesto.
4575 4575 O complemento foi retirado da configuración. Reinicie JOSM para descargar o complemento.
4576 4576 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
4577 4577 -----
4578 4578 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
4579 4579 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no desprazamento {1}, erro completo:\n\n{2}
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 A área seleccionada está incompleta. Quere continuar?
4585 4585 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
4586 4586 -----
4587 4587 A selección contén {0} vías. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
4592 4592 -----
4593 4593 O complemento turnrestrictions permítelle introducir información de mantemento sobre restricións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
4594 4594 -----
4595 4595 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
4596 4596 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Quere inverter algunhas?
4597 4597 Teatro
4598 4598 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
4599 4599 A súa versión
4600 4600 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
4601 4601 O deles co combinado
4602 4602 -----
4603 4603 Non hai conxuntos de cambios abertos
4604 4604 Non hai obxectos escollido para actualizar.
4605 4605 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non van seren gardados e serán tratados como se rexeitase todos. Continuar?
4606 4606 Hai unha intersección entre vías.
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
4611 4611 Houbo {0} conflitos durante a importación
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 Isto pode levar a unha eliminación accidental dos nodos
4615 4615 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
4616 4616 -----
4617 4617 Isto está despois do fin da gravación
4618 4618 -----
4619 4619 Este nodo non está pegado a outra cousa.
4620 4620 Esta operación fai que JOSM esqueza os obxectos seleccionados.<br> Retiraranse da capa, pero <b>non se eliminarán</b> do servidor ao enviar os cambios.
4621 4621 -----
4622 4622 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
4623 4623 -----
4624 4624 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 Esta proba comproba se dous camiños, vías de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
4634 4634 -----
4635 4635 Esta proba comproba que as liñas de costa sexan correctas.
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 Esta versión de JOSM é incompatíbel co servidor configurado.
4645 4645 Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.
4646 4646 -----
4647 4647 Máquina de tiquets
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 Enderezo da tesela:
4652 4652 -----
4653 4653 Tempo
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 Zona horaria:
4659 4659 Zona horaria: {0}
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 A …
4668 4668 Para eliminar
4669 4669 Conmutar as liñas GPX
4670 4670 -----
4671 4671 Cambiar Vista de grella
4672 4672 Alternar o panel de diálogos.
4673 4673 Alternar o panel de diálogos, maximizar a vista do mapa.
4674 4674 -----
4675 4675 Alternar a vista de pantalla completa
4676 4676 -----
4677 4677 Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios
4678 4678 -----
4679 4679 Cambiar o estado visíbel do texto e iconas da marca.
4680 4680 Cambiar o estado visíbel da capa seleccionada.
4681 4681 Cambiar: {0}
4682 4682 Cambia a configuración global «{0}».
4683 4683 -----
4684 4684 Baños
4685 4685 -----
4686 4686 O código permite aceso restrinxido
4687 4687 Peaxe
4688 4688 Cabina de peaxe
4689 4689 -----
4690 4690 Ferramenta: {0}
4691 4691 Barra de ferramentas
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 Personalización de barra de ferramentas
4695 4695 -----
4696 4696 Ferramentas
4697 4697 -----
4698 4698 Ferramentas para debuxar edificios.
4699 4699 -----
4700 4700 +++++
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 Turismo
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 Torre
4712 4712 -----
4713 4713 Tipo de torre
4714 4714 Vila
4715 4715 -----
4716 4716 Xoguetes
4717 4717 -----
4718 4718 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
4719 4719 Camiño
4720 4720 -----
4721 4721 Coloreado de camiños e puntos
4722 4722 -----
4723 4723 Tipo de camiño
4724 4724 -----
4725 4725 Calmado de tráfico
4726 4726 -----
4727 4727 Semáforo
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 Tranvía
4733 4733 Parada de tranvía
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 Transporte
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 Axencia de viaxes
4740 4740 Árbore
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 Rúa principal
4745 4745 Enlace a rúa principal
4746 4746 Tentar de novo
4747 4747 Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.
4748 4748 Túnel
4749 4749 Boca del túnel
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 Círculo de giro
4753 4753 -----
4754 4754 Punto de xiro
4755 4755 -----
4756 4756 Torno
4757 4757 Plataforma de xiro
4758 4758 Atopáronse dúas vías paralelas. Interrompeuse a operación.
4759 4759 Tipo
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 +++++
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 UIC-Referencia
4774 4774 -----
4775 4775 DESCOÑECIDO
4776 4776 +++++
4777 4777 -----
4778 4778 Ficheiros URL
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 +++++
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 +++++
4798 4798 UTM Francia (DOM)
4799 4799 UTM sistema xeodésico
4800 4800 UTM Zona
4801 4801 -----
4802 4802 Despegar Vías
4803 4803 -----
4804 4804 Non foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluída.
4805 4805 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivado
4806 4806 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
4807 4807 Non foi posíbel crear unha nova marca de son.
4808 4808 Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}
4809 4809 Non foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 Non foi posíbel analizar lon/lat
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.
4822 4822 Sen clasificar
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 Liña de costa desconectada
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 Pendente
4833 4833 Conflito indeciso entre estados de eliminado
4834 4834 Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas
4835 4835 Sen decidir
4836 4836 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
4837 4837 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
4838 4838 Desfacer
4839 4839 -----
4840 4840 Desfacer mover
4841 4841 Desfacer ortogonalización para certos nodos
4842 4842 Desfacer a última acción.
4843 4843 Desfacer a orde escollida e as anteriores
4844 4844 -----
4845 4845 Desacoplar o panel
4846 4846 Excepción Inesperada
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}
4871 4871 -----
4872 4872 Mostra non esperada: {0}
4873 4873 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
4880 4880 Desconxelar
4881 4881 Desconxelar a lista de elementos combinados e comezar a combinación.
4882 4882 -----
4883 4883 Despegar Nodo
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 Universidade
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 Maquina descoñecida
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 Versión da API descoñecida ou non admitida. Obtívose {0}.
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 Tipo descoñecido: {0}
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 Deseleccionar Todo
4916 4916 Deseleccionar todos os obxectos.
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 Versión de ficheiro WMS non admitido; atopouse {0}, esperabase {1}
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 Versión non admitida: {0}
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 Arriba
4931 4931 Subir un nivel
4932 4932 Actualizar
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 Actualizar o conxunto de cambios
4936 4936 -----
4937 4937 Actualizar contido
4938 4938 Actualizar datos
4939 4939 Actualizar listado de directorios.
4940 4940 O intervalo de actualización (en días):
4941 4941 Actualizar modificado
4942 4942 Actualizar o multipolígono
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 Actualizar os complementos
4946 4946 Subir selección
4947 4947 Actualizar o contido do conxunto de cambios desde o servidor de OSM
4948 4948 -----
4949 4949 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
4950 4950 Actualizar os complementos seleccionados
4951 4951 Actualizado
4952 4952 Actualizar desde o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
4953 4953 Actualizar os datos seleccionados actualmente desde o servidor (re-descarga os datos)
4954 4954 Actualizar desde o servidor os obxectos na capa de datos activa.
4955 4955 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 Enviando datos
4959 4959 Actualizando erros ignorados …
4960 4960 Actualizando mapa …
4961 4961 -----
4962 4962 Actualizando a interface de usuario
4963 4963 Enviar
4964 4964 Subir Cambios
4965 4965 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
4966 4966 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
4967 4967 Subir datos
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 Subir seleccion
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 Enviar a «{0}»
4981 4981 Subir un novo conxunto de cambios
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 Subindo datos…
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 Uso
4991 4991 -----
4992 4992 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
4993 4993 Use <b>"</b> para poñer entre comiñas as operacións (por exemplo, se unha chave contén <b>:</b>).
4994 4994 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
4995 4995 Usar autentcación básica
4996 4996 -----
4997 4997 Usar OAuth
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 Use as teclas de frecha ou arrastre a capa de imaxe co cursor para axustar os límites da imaxe.\nTamén pode introducir os límites polo leste e polo norte nas coordenadas {0}.\nSe quere gardar un marcador cos límites, escriba o nome do marcador a continuación.
5001 5001 -----
5002 5002 Usar predeterminado
5003 5003 Usar as opcións predeterminadas
5004 5004 Utilizar a capa de errores
5005 5005 Usar scripts externos en JOSM
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 Usar lista de omisións
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 Usar o axuste prestabelecido «{0}»
5012 5012 Usar o axuste predefinido «{0}» do grupo «{1}»
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
5016 5016 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 Usuario
5022 5022 ID do usuario:
5023 5023 -----
5024 5024 Nome de usuario:
5025 5025 Usuario:
5026 5026 Nome de usuario
5027 5027 Nome de usuario:
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 Aspiradora
5033 5033 Validar
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 Validando
5038 5038 Validación
5039 5039 -----
5040 5040 Erros de validación
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 Valor
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
5047 5047 -----
5048 5048 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
5049 5049 -----
5050 5050 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
5051 5051 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 Valor:
5055 5055 -----
5056 5056 Tenda de variedades
5057 5057 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 Expendedor automático de productos
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
5075 5075 Versión {0}
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 Veterinario
5079 5079 -----
5080 5080 Vídeo
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 Ver
5086 5086 Vista: {0}
5087 5087 Panorámica
5088 5088 -----
5089 5089 Poboación
5090 5090 Parque Municipal
5091 5091 Poboación/Cidade
5092 5092 -----
5093 5093 Viñedo
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 Visibilidade
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 Visitar a páxina de inicio
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 Calibración do grabador de voz
5108 5108 Volcán
5109 5109 Voleibol
5110 5110 Voltaxe
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 AVISO: {0}
5114 5114 Baño
5115 5115 -----
5116 5116 +++++
5117 5117 -----
5118 5118 Erro do WMS
5119 5119 ficheiros WMS (*.wms)
5120 5120 -----
5121 5121 URL WMS ou ID da imaxe:
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 Parede
5129 5129 Aviso
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 Advertencias
5138 5138 Limpeza
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 Auga
5144 5144 -----
5145 5145 Parque acuático
5146 5146 Torre de auga
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 Traballos Acuáticos
5150 5150 -----
5151 5151 Fervenza
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 Nodos duplicados na vía de auga
5156 5156 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
5168 5168 Vía {0}
5169 5169 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
5170 5170 Vía:
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 Puntos de referencia
5179 5179 Vías
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 Cruceiro
5183 5183 Camiño a santuario
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 Páxina web:
5187 5187 Represa
5188 5188 -----
5189 5189 Pantano
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 Sillas de rodas
5194 5194 -----
5195 5195 Cando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.
5196 5196 Cando se importe son, crear marcas desde…
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
5200 5200 -----
5201 5201 Todo o grupo
5202 5202 -----
5203 5203 Anchura (metros)
5204 5204 -----
5205 5205 +++++
5206 5206 -----
5207 5207 Muíño de vento
5208 5208 -----
5209 5209 Manga de vento
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 Vista de grella
5213 5213 -----
5214 5214 Con tenda
5215 5215 -----
5216 5216 Cando os caracteres <b>"</b> e <b>\</b> van entre comiñas necesitan ir precedidos por <b>\</b> (por exemplo, <b>\"</b> e <b>\\</b>).
5217 5217 Madeira
5218 5218 -----
5219 5219 Fábrica
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 A etiqueta XML <user> non se atopa
5228 5228 Sí
5229 5229 Si, Aplicar
5230 5230 Si, crear un conflito e pechar
5231 5231 -----
5232 5232 Vostede xa ten un código de acceso ao servidor OSM mediante OAuth.
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 Está a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.<br>Quere eliminalos realmente?
5236 5236 Está a piques de combinar datos das capas ''{0}'' e ''{1}''.<br /> <br /> Estas capas teñen regras de envío distintas, e non deberían combinarse.<br /> Como resultado da súa combinación, aplicaranse as regras máis restritivas (non se recomenda o envío) a ''{1}''.<br /> <br /> <b>Esta non é a forma recomendada de combinar datos deste tipo.</b>.<br /> Recoméndase que comprobe e combine cada un dos obxectos, un por un, usando a función de ''<i>Merge selection</i>''.<br /> <br /> Está seguro de que quere proseguir?
5237 5237 Está a piques de combinar máis dun obxecto entre as capas ''{0}'' e ''{1}''.<br /> <br /> <b>Este non é o xeito recomendado de combinar estes datos</b>. <br /> Recoméndase que comprobe e combine <b>cada obxecto por separado</b>.<br /> <br /> Está seguro de que quere continuar?
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 Atopou un fallo en JOSM
5249 5249 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
5250 5250 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos
5254 5254 Debe escoller polo menos unha vía.
5255 5255 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
5256 5256 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.
5257 5257 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
5258 5258 Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marca.
5259 5259 Debes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
5260 5260 Solicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
5261 5261 -----
5262 5262 Debe escoller un camiño GPX
5263 5263 Ven de actualizar JOSM. <br> Para evitar problemas debería actualizar os complementos.<br><br>Actualizar agora os complementos?
5264 5264 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros asignadores.
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 +++++
5270 5270 +++++
5271 5271 Aumento(en metros)
5272 5272 Aumentar Zoom
5273 5273 -----
5274 5274 Reducir Zoom
5275 5275 -----
5276 5276 Facer zoom e mover mapa
5277 5277 -----
5278 5278 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
5279 5279 Aumentar Zoom
5280 5280 Nível de ampliación:
5281 5281 Reducir Zoom
5282 5282 Facer zoom na vista a {0}.
5283 5283 Ampliar a
5284 5284 -----
5285 5285 Axustar á capa
5286 5286 -----
5287 5287 Zoom ao nodo
5288 5288 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
5289 5289 Facer zoom sobre a selección
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
5294 5294 -----
5295 5295 Zoom a este nodo na capa de datos actual
5296 5296 Facer zoom a {0}
5297 5297 Ampliación desactivada porque a capa desta relación non está activa
5298 5298 -----
5299 5299 Apliación desactivada porque non hai un membro escollido
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 +++++
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 multipolígono
5351 5351 rede
5352 5352 transporte_público
5353 5353 restrición
5354 5354 ruta
5355 5355 -----
5356 5356 lugar
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 Vía acuática
5360 5360 -----
5361 5361 Estación
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 Porta
5366 5366 Atrás
5367 5367 Máis rápido
5368 5368 Avance máis rápido
5369 5369 Avance
5370 5370 Saltar cara atrás.
5371 5371 Saltar cara adiante
5372 5372 Marca seguinte
5373 5373 Reproducir a seguinte marca.
5374 5374 Reproducir a marca anterior.
5375 5375 Reproducción/Pausa
5376 5376 Marca anterior
5377 5377 Máis lento
5378 5378 Avance máis lento
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 Pechado
5420 5420 Aberto
5421 5421 baleiro
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 protestante
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 negron
5443 5443 azul
5444 5444 marrón
5445 5445 gris
5446 5446 verde
5447 5447 vermello
5448 5448 -----
5449 5449 branco
5450 5450 +++++
5451 5451 +++++
5452 5452 +++++
5453 5453 O
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 -----
5457 5457 -----
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 -----
5466 5466 +++++
5467 5467 +++++
5468 5468 +++++
5469 5469 +++++
5470 5470 +++++
5471 5471 +++++
5472 5472 +++++
5473 5473 +++++
5474 5474 texto
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 Desc(ripcion)
5490 5490 Nome
5491 5491 +++++
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 -----
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 -----
5509 5509 -----
5510 5510 -----
5511 5511 -----
5512 5512 -----
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 -----
5521 5521 mixto
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 -----
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 sobre a terra
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 baixo terra
5536 5536 baixo auga
5537 5537 -----
5538 5538 -----
5539 5539 -----
5540 5540 -----
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 -----
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 -----
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 -----
5562 5562 -----
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 -----
5567 5567 -----
5568 5568 -----
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 -----
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 -----
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 -----
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 -----
5606 5606 -----
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 -----
5610 5610 -----
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 -----
5620 5620 -----
5621 5621 -----
5622 5622 -----
5623 5623 -----
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 Estación
5629 5629 -----
5630 5630 -----
5631 5631 -----
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 -----
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 +++++
5639 5639 +++++
5640 5640 +++++
5641 5641 +++++
5642 5642 Porto:
5643 5643 -----
5644 5644 -----
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 -----
5648 5648 -----
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 -----
5654 5654 -----
5655 5655 -----
5656 5656 -----
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 -----
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 -----
5673 5673 -----
5674 5674 -----
5675 5675 -----
5676 5676 -----
5677 5677 -----
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 -----
5681 5681 -----
5682 5682 -----
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 Clave:
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 -----
5700 5700 -----
5701 5701 -----
5702 5702 -----
5703 5703 -----
5704 5704 -----
5705 5705 engadir á selección
5706 5706 -----
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 administrativo
5710 5710 Configuración avanzada
5711 5711 pista de rodadura
5712 5712 agregar
5713 5713 agrícola
5714 5714 aire
5715 5715 todo
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 -----
5719 5719 -----
5720 5720 -----
5721 5721 -----
5722 5722 todos os obxectos
5723 5723 -----
5724 5724 -----
5725 5725 -----
5726 5726 -----
5727 5727 callejón
5728 5728 alfabético
5729 5729 -----
5730 5730 -----
5731 5731 -----
5732 5732 -----
5733 5733 -----
5734 5734 -----
5735 5735 anglicano
5736 5736 comida para animais
5737 5737 anónimo
5738 5738 -----
5739 5739 -----
5740 5740 -----
5741 5741 área
5742 5742 -----
5743 5743 área de texto
5744 5744 asiático
5745 5745 asfalto
5746 5746 -----
5747 5747 son
5748 5748 -----
5749 5749 fondo
5750 5750 anterior punto de parada
5751 5751 segmento anterior
5752 5752 -----
5753 5753 bahaísta
5754 5754 -----
5755 5755 baptista
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 -----
5759 5759 -----
5760 5760 -----
5761 5761 -----
5762 5762 -----
5763 5763 -----
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 tubo_de_bicicleta
5767 5767 -----
5768 5768 -----
5769 5769 -----
5770 5770 -----
5771 5771 ciénaga
5772 5772 -----
5773 5773 -----
5774 5774 -----
5775 5775 marca
5776 5776 -----
5777 5777 -----
5778 5778 budista
5779 5779 construcción
5780 5780 badén
5781 5781 hamburguesería
5782 5782 +++++
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 -----
5786 5786 -----
5787 5787 -----
5788 5788 sensíbel a maiúsculas
5789 5789 -----
5790 5790 católico
5791 5791 -----
5792 5792 -----
5793 5793 -----
5794 5794 carbón
5795 5795 -----
5796 5796 -----
5797 5797 chicán
5798 5798 polo
5799 5799 chino
5800 5800 garganta
5801 5801 cristian
5802 5802 -----
5803 5803 estanco
5804 5804 cidade
5805 5805 -----
5806 5806 -----
5807 5807 no sentido das agullas do reloxo
5808 5808 pechado
5809 5809 -----
5810 5810 vía pechada
5811 5811 carbón
5812 5812 adoquinado
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 -----
5816 5816 -----
5817 5817 -----
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 comunicación
5821 5821 compactado
5822 5822 -----
5823 5823 formigón
5824 5824 gomas do pito
5825 5825 -----
5826 5826 -----
5827 5827 conflito
5828 5828 liña_de_contacto
5829 5829 -----
5830 5830 -----
5831 5831 conveniencia
5832 5832 cobre
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 coxín
5839 5839 -----
5840 5840 datos
5841 5841 decíduos
5842 5842 dedicado
5843 5843 gra° min'' (náuticos)
5844 5844 gra° min'' seg"
5845 5845 eliminado
5846 5846 -----
5847 5847 reparto de mercancías
5848 5848 -----
5849 5849 autorizado
5850 5850 destino
5851 5851 -----
5852 5852 -----
5853 5853 -----
5854 5854 -----
5855 5855 non existe
5856 5856 -----
5857 5857 abaixo
5858 5858 de descenso
5859 5859 descargar
5860 5860 -----
5861 5861 -----
5862 5862 -----
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 Bebidas
5866 5866 -----
5867 5867 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca …)
5868 5868 -----
5869 5869 -----
5870 5870 -----
5871 5871 electrico
5872 5872 -----
5873 5873 elementos
5874 5874 -----
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 evanxélico
5879 5879 pares
5880 5880 -----
5881 5881 -----
5882 5882 exemplos
5883 5883 -----
5884 5884 Bolsas para excrementos
5885 5885 -----
5886 5886 -----
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
5890 5890 valado
5891 5891 +++++
5892 5892 -----
5893 5893 -----
5894 5894 buscar a seleccion
5895 5895 -----
5896 5896 -----
5897 5897 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 Cartafol
5902 5902 Alimentación
5903 5903 forestal
5904 5904 -----
5905 5905 próximo punto de parada
5906 5906 segmento seguinte
5907 5907 -----
5908 5908 -----
5909 5909 francés
5910 5910 do titulo
5911 5911 da vía
5912 5912 -----
5913 5913 -----
5914 5914 +++++
5915 5915 -----
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 alemán
5919 5919 -----
5920 5920 ouro
5921 5921 campo de golf
5922 5922 -----
5923 5923 marca gps
5924 5924 punto gps
5925 5925 Grado 1 (pavimentada)
5926 5926 Grado 2 (de áridos)
5927 5927 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
5928 5928 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
5929 5929 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
5930 5930 herba
5931 5931 pavimento vexetal
5932 5932 grava
5933 5933 grego
5934 5934 -----
5935 5935 terra
5936 5936 -----
5937 5937 -----
5938 5938 punto de detención
5939 5939 -----
5940 5940 -----
5941 5941 térmico
5942 5942 -----
5943 5943 -----
5944 5944 -----
5945 5945 destacar
5946 5946 -----
5947 5947 Carretera
5948 5948 -----
5949 5949 hindú
5950 5950 historial
5951 5951 -----
5952 5952 -----
5953 5953 -----
5954 5954 -----
5955 5955 casa
5956 5956 -----
5957 5957 -----
5958 5958 -----
5959 5959 resalte
5960 5960 -----
5961 5961 -----
5962 5962 -----
5963 5963 helado
5964 5964 -----
5965 5965 -----
5966 5966 -----
5967 5967 -----
5968 5968 -----
5969 5969 -----
5970 5970 -----
5971 5971 Inactivo
5972 5972 -----
5973 5973 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
5974 5974 incompleto
5975 5975 -----
5976 5976 -----
5977 5977 -----
5978 5978 -----
5979 5979 independente
5980 5980 india
5981 5981 interiores
5982 5982 +++++
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 segmento interior
5986 5986 integrado no programa principal
5987 5987 -----
5988 5988 -----
5989 5989 illa
5990 5990 aislado
5991 5991 italiano
5992 5992 -----
5993 5993 -----
5994 5994 jainista
5995 5995 xaponés
5996 5996 Testemuñas de Xeová
5997 5997 xudía
5998 5998 -----
5999 5999 -----
6000 6000 +++++
6001 6001 quiosco
6002 6002 -----
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 uso da terra
6006 6006 tipo de uso da terra {0}
6007 6007 -----
6008 6008 -----
6009 6009 -----
6010 6010 -----
6011 6011 capa
6012 6012 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
6013 6013 a capa é actualmente visíbel (premer para agochala)
6014 6014 -----
6015 6015 -----
6016 6016 -----
6017 6017 chumbo
6018 6018 -----
6019 6019 esquerda
6020 6020 tipo de ocio {0}
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 -----
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 limitado
6027 6027 -----
6028 6028 -----
6029 6029 -----
6030 6030 cargando o complemento «{0}» (version {1})
6031 6031 -----
6032 6032 -----
6033 6033 -----
6034 6034 bloquear desprazamento
6035 6035 -----
6036 6036 -----
6037 6037 -----
6038 6038 -----
6039 6039 -----
6040 6040 baixa
6041 6041 -----
6042 6042 luterano
6043 6043 -----
6044 6044 -----
6045 6045 -----
6046 6046 -----
6047 6047 manglar
6048 6048 -----
6049 6049 -----
6050 6050 -----
6051 6051 -----
6052 6052 marísma
6053 6053 -----
6054 6054 -----
6055 6055 lat. max.
6056 6056 lon. max.
6057 6057 -----
6058 6058 -----
6059 6059 -----
6060 6060 -----
6061 6061 membro
6062 6062 -----
6063 6063 -----
6064 6064 +++++
6065 6065 -----
6066 6066 metodista
6067 6067 -----
6068 6068 mexicano
6069 6069 zona militar
6070 6070 -----
6071 6071 lat. min.
6072 6072 lon. min.
6073 6073 -----
6074 6074 -----
6075 6075 -----
6076 6076 -----
6077 6077 -----
6078 6078 -----
6079 6079 obxectos perdidos:
6080 6080 mixto
6081 6081 -----
6082 6082 -----
6083 6083 -----
6084 6084 mormón
6085 6085 -----
6086 6086 -----
6087 6087 lodazal
6088 6088 múltiple
6089 6089 -----
6090 6090 -----
6091 6091 musulmá
6092 6092 -----
6093 6093 -----
6094 6094 espazo natural
6095 6095 tipo natural {0}
6096 6096 -----
6097 6097 natureza
6098 6098 -----
6099 6099 -----
6100 6100 Xornáis
6101 6101 seguinte
6102 6102 níquel
6103 6103 non
6104 6104 sen descrición dispoñíbel
6105 6105 non hai mensaxes de erro dispoñíbeis
6106 6106 ningún importador
6107 6107 -----
6108 6108 -----
6109 6109 non_xirar_esquerda
6110 6110 non_xirar_dereita
6111 6111 non_seguir_de_frente
6112 6112 prohibido xiro en U
6113 6113 -----
6114 6114 -----
6115 6115 -----
6116 6116 ningún
6117 6117 nórdico
6118 6118 non eliminado
6119 6119 -----
6120 6120 non presente
6121 6121 Nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o máximo tamaño de memoria accesíbel en megabytes
6122 6122 aviso
6123 6123 -----
6124 6124 -----
6125 6125 -----
6126 6126 -----
6127 6127 -----
6128 6128 -----
6129 6129 -----
6130 6130 -----
6131 6131 -----
6132 6132 -----
6133 6133 -----
6134 6134 -----
6135 6135 -----
6136 6136 -----
6137 6137 -----
6138 6138 -----
6139 6139 observación
6140 6140 -----
6141 6141 impares
6142 6142 oficial
6143 6143 aceite
6144 6144 -----
6145 6145 -----
6146 6146 -----
6147 6147 só_xirar_esquerda
6148 6148 só_xirar_dereita
6149 6149 só_seguir_de_frente
6150 6150 abrir
6151 6151 -----
6152 6152 -----
6153 6153 -----
6154 6154 -----
6155 6155 opcións
6156 6156 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
6157 6157 ortodoxo
6158 6158 -----
6159 6159 exteriores
6160 6160 segmento exterior
6161 6161 fora da área descargada
6162 6162 -----
6163 6163 -----
6164 6164 -----
6165 6165 corredor de aparcamento
6166 6166 Tickets de aparcamento
6167 6167 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
6168 6168 pavimentada
6169 6169 pavimento de pedra
6170 6170 grijo
6171 6171 pegaso
6172 6172 pelícano
6173 6173 -----
6174 6174 +++++
6175 6175 -----
6176 6176 permisivo
6177 6177 Fotos
6178 6178 -----
6179 6179 -----
6180 6180 cancha de xogo
6181 6181 -----
6182 6182 -----
6183 6183 pizzería
6184 6184 plantas
6185 6185 plástico
6186 6186 -----
6187 6187 -----
6188 6188 -----
6189 6189 -----
6190 6190 poste
6191 6191 político
6192 6192 -----
6193 6193 -----
6194 6194 -----
6195 6195 -----
6196 6196 -----
6197 6197 presbiteriano
6198 6198 anterior
6199 6199 privado
6200 6200 problema
6201 6201 -----
6202 6202 -----
6203 6203 protestante
6204 6204 público
6205 6205 transporte público
6206 6206 Bonos de transporte público
6207 6207 Billetes de transporte público
6208 6208 frailecillo
6209 6209 -----
6210 6210 -----
6211 6211 cuáquero
6212 6212 -----
6213 6213 ferrocarril
6214 6214 Vía férrea
6215 6215 -----
6216 6216 -----
6217 6217 xuncal
6218 6218 rexión
6219 6219 rexional
6220 6220 expresión regular
6221 6221 -----
6222 6222 -----
6223 6223 -----
6224 6224 -----
6225 6225 -----
6226 6226 -----
6227 6227 retirar da selección
6228 6228 substituír a selección
6229 6229 -----
6230 6230 -----
6231 6231 -----
6232 6232 -----
6233 6233 dereita
6234 6234 -----
6235 6235 -----
6236 6236 rol
6237 6237 -----
6238 6238 -----
6239 6239 rotonda
6240 6240 segmento da ruta
6241 6241 -----
6242 6242 -----
6243 6243 -----
6244 6244 -----
6245 6245 -----
6246 6246 -----
6247 6247 -----
6248 6248 sal
6249 6249 saladar
6250 6250 area
6251 6251 +++++
6252 6252 -----
6253 6253 escalar
6254 6254 esquema
6255 6255 -----
6256 6256 -----
6257 6257 -----
6258 6258 -----
6259 6259 -----
6260 6260 seleccionado
6261 6261 selección
6262 6262 -----
6263 6263 -----
6264 6264 separado
6265 6265 -----
6266 6266 augas residuais
6267 6267 -----
6268 6268 -----
6269 6269 -----
6270 6270 -----
6271 6271 -----
6272 6272 chiita
6273 6273 -----
6274 6274 -----
6275 6275 tenda
6276 6276 tipo de tenda {0}
6277 6277 -----
6278 6278 -----
6279 6279 -----
6280 6280 -----
6281 6281 vía moerta
6282 6282 sijista
6283 6283 prata
6284 6284 -----
6285 6285 -----
6286 6286 lugar
6287 6287 -----
6288 6288 -----
6289 6289 -----
6290 6290 -----
6291 6291 parque de snowboard
6292 6292 -----
6293 6293 -----
6294 6294 -----
6295 6295 -----
6296 6296 espiritualista
6297 6297 -----
6298 6298 tipo de depote {0}
6299 6299 -----
6300 6300 Polideportivo
6301 6301 -----
6302 6302 ramal
6303 6303 -----
6304 6304 -----
6305 6305 -----
6306 6306 Estadio
6307 6307 selos
6308 6308 -----
6309 6309 -----
6310 6310 -----
6311 6311 -----
6312 6312 -----
6313 6313 -----
6314 6314 -----
6315 6315 -----
6316 6316 -----
6317 6317 -----
6318 6318 pedra
6319 6319 -----
6320 6320 -----
6321 6321 -----
6322 6322 -----
6323 6323 fluxo
6324 6324 rúa
6325 6325 -----
6326 6326 -----
6327 6327 -----
6328 6328 metro
6329 6329 -----
6330 6330 -----
6331 6331 -----
6332 6332 suní
6333 6333 -----
6334 6334 -----
6335 6335 -----
6336 6336 +++++
6337 6337 -----
6338 6338 Ciénaga
6339 6339 doces
6340 6340 -----
6341 6341 -----
6342 6342 -----
6343 6343 -----
6344 6344 -----
6345 6345 táboa
6346 6346 tampóns
6347 6347 taoista
6348 6348 Tarxetas telefónicas
6349 6349 -----
6350 6350 -----
6351 6351 +++++
6352 6352 -----
6353 6353 texto
6354 6354 tailandés
6355 6355 -----
6356 6356 -----
6357 6357 -----
6358 6358 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
6359 6359 esta capa é a capa activa
6360 6360 superficie mareal
6361 6361 tigre
6362 6362 estaño
6363 6363 -----
6364 6364 á vía
6365 6365 -----
6366 6366 -----
6367 6367 topográfico
6368 6368 -----
6369 6369 tucán
6370 6370 turismo
6371 6371 tipo de turismo {0}
6372 6372 cidade
6373 6373 xoguetes
6374 6374 camiño
6375 6375 camiño e puntos de referencia
6376 6376 só camiño
6377 6377 -----
6378 6378 -----
6379 6379 semáforos
6380 6380 -----
6381 6381 -----
6382 6382 tranvía
6383 6383 -----
6384 6384 -----
6385 6385 -----
6386 6386 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
6387 6387 -----
6388 6388 -----
6389 6389 turco
6390 6390 sin supervisión
6391 6391 -----
6392 6392 unitarismo
6393 6393 descoñecido
6394 6394 -----
6395 6395 -----
6396 6396 -----
6397 6397 -----
6398 6398 sen marcar
6399 6399 -----
6400 6400 sen pavimentar
6401 6401 Non estabelecido
6402 6402 non establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
6403 6403 razón sen especificar
6404 6404 Sen etiquetar
6405 6405 vía sen etiqueta
6406 6406 -----
6407 6407 -----
6408 6408 -----
6409 6409 -----
6410 6410 arriba
6411 6411 ata a tesela
6412 6412 -----
6413 6413 uso
6414 6414 -----
6415 6415 -----
6416 6416 -----
6417 6417 -----
6418 6418 -----
6419 6419 erro de validación
6420 6420 outra validación
6421 6421 aviso de validación
6422 6422 -----
6423 6423 -----
6424 6424 -----
6425 6425 -----
6426 6426 -----
6427 6427 -----
6428 6428 -----
6429 6429 +++++
6430 6430 -----
6431 6431 -----
6432 6432 -----
6433 6433 Bonos
6434 6434 -----
6435 6435 -----
6436 6436 -----
6437 6437 auga
6438 6438 -----
6439 6439 Vía acuática
6440 6440 tipo de vía acuática {0}
6441 6441 -----
6442 6442 -----
6443 6443 a vía está conectada
6444 6444 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
6445 6445 a vía está conectada ao anterior membro da relación
6446 6446 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
6447 6447 só puntos de referencia
6448 6448 -----
6449 6449 -----
6450 6450 -----
6451 6451 -----
6452 6452 -----
6453 6453 -----
6454 6454 -----
6455 6455 vida salvaxe
6456 6456 -----
6457 6457 -----
6458 6458 cableafo
6459 6459 +++++
6460 6460 bosque
6461 6461 -----
6462 6462 -----
6463 6463 -----
6464 6464 iarda
6465 6465 si
6466 6466 cebra
6467 6467 cinc
6468 6468 circonio
6469 6469 -----
6470 6470 -----
6471 6471 -----
6472 6472 zoroástrica
6473 6473 +++++
6474 6474 {0} ({1} to {2} grados)
6475 6475 -----
6476 6476 -----
6477 6477 -----
6478 6478 -----
6479 6479 {0}[incompleto]
6480 6480 -----
6481 6481 {0} completado en {1}
6482 6482 {0} composto de:
6483 6483 -----
6484 6484 -----
6485 6485 -----
6486 6486 -----
6487 6487 -----
6488 6488 -----
6489 6489 -----
6490 6490 -----
6491 6491 -----
6492 6492 -----
6493 6493 -----
6494 6494 -----
6495 6495 -----
6496 6496 -----
6497 6497 {0} mais…
6498 6498 -----
6499 6499 -----
6500 6500 -----
6501 6501 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
6502 6502 -----
6503 6503 {0} obxectos exceden o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios ({1}) no servidor «{2}».<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>.
6504 6504 -----
6505 6505 -----
6506 6506 -----
6507 6507 -----
6508 6508 -----
6509 6509 -----
6510 6510 -----
6511 6511 -----
6512 6512 -----
6513 6513 -----
6514 6514 -----
6515 6515 -----
6516 6516 -----
6517 6517 -----
6518 6518 -----
6519 6519 -----
6520 6520 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
6521 6521 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
6522 6522 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vía ''{4}'' (id: {5})
6523 6523 -----
6524 6524 -----
6525 6525 -----
6526 6526 -----
6527 6527 -----
6528 6528 {0}: Versión {1} (local: {2})
6529 6529 {0}: opción ilegal -- {1}
6530 6530 {0}: opción inválida -- {1}
6531 6531 -----
6532 6532 {0}: a opción ''--{1}'' non permite un argumento.
6533 6533 {0}: a opción ''{1}'' é ambigua.
6534 6534 {0}: a opción ''{1}'' precisa dun argumento.
6535 6535 {0}: a opción ''{1}{2}'' non permite un argumento.
6536 6536 {0}: opción precisa dun argumento -- {1}
6537 6537 {0}: a opción descoñecida ''--{1}''.
6538 6538 {0}: a opción descoñecida ''{1}{2}''.
6539 6539 -----
6540 6540 -----
6541 6541 -----
6542 6542 -----
6543 6543 -----
6544 6544 -----
6545 6545 -----
6546 6546 -----
6547 6547 -----
6548 6548 -----
6549m 1 -----
6550m 2 ({0} petición)
6551m 2 ({0} peticións)
6552m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto…
6553m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos…
6554m 4 -----
6555m 5 -----
6556m 6 -----
6557m 7 -----
6558m 8 -----
6559m 9 -----
6560m 10 -----
6561m 11 -----
6562m 12 -----
6563m 13 -----
6564m 14 -----
6565m 15 -----
6566m 16 -----
6567m 17 -----
6568m 18 -----
6569m 19 -----
6570m 20 -----
6571m 21 -----
6572m 22 -----
6573m 23 -----
6574m 24 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
6575m 24 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
6576m 25 -----
6577m 26 Engadido {0} obxecto
6578m 26 Engadidos {0} obxectos
6579m 27 Non é posíbel abrir {0} ficheiro, ben porque non existe ben porque non hai ningún importador axeitado para el.
6580m 27 Non é posíbel abrir {0} ficheiros, ben porque non existen ben porque non hai ningún importador axeitado para eles.
6581m 28 Non foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
6582m 28 Non foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
6583m 29 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
6584m 29 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
6585m 30 -----
6586m 31 Cambiar {0} obxecto
6587m 31 Cambiar {0} obxectos
6588m 32 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado deste obxecto no servidor.
6589m 32 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado destes obxectos no servidor.
6590m 33 Preme para continuares e abrires {0} navegador
6591m 33 Preme para continuares e abrires {0} navegadores
6592m 34 Combinar {0} vía
6593m 34 Combinar {0} vías
6594m 35 Conflito mentres se descargaba
6595m 35 Conflitos mentres se descargaba
6596m 36 Conflito no dato
6597m 36 Conflitos nos datos
6598m 37 -----
6599m 38 Eliminar {0} nodo
6600m 38 Eliminar {0} nodos
6601m 39 Eliminar {0} obxecto
6602m 39 Eliminar {0} obxectos
6603m 40 Eliminar {0} relación
6604m 40 Eliminar {0} relacións
6605m 41 Eliminar {0} vía
6606m 41 Eliminar {0} vías
6607m 42 -----
6608m 43 Eliminando {0} obxecto
6609m 43 Eliminando {0} obxectos
6610m 44 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga do seguinte complemento:
6611m 44 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga dos seguintes {0} complementos:
6612m 45 Descargando {0} conxunto de cambios…
6613m 45 Descargando {0} conxuntos de cambios…
6614m 46 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
6615m 46 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
6616m 47 -----
6617m 48 -----
6618m 49 -----
6619m 50 -----
6620m 51 -----
6621m 52 Insertar novo nodo na vía.
6622m 52 Insertar novo nodo en {0} vías.
6623m 53 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
6624m 53 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
6625m 54 -----
6626m 55 -----
6627m 56 Combinar {0} nodo
6628m 56 Combinar {0} nodos
6629m 57 Versión combinada ({0} entrada)
6630m 57 Versión combinada ({0} entradas)
6631m 58 Mover {0} nodo
6632m 58 Mover {0} nodos
6633m 59 -----
6634m 60 A miña versión({0} entrada)
6635m 60 A miña versión({0} entradas)
6636m 61 Non foi posíbel descargar o obxecto
6637m 61 Non foi posíbel descargar algúns obxectos
6638m 62 Obxecto eliminado
6639m 62 Obxectos eliminados
6640m 63 Un obxecto descargado foi eliminado.
6641m 63 {0} obxectos descargados foron eliminados.
6642m 64 Non foi posíbel descargar un obxecto.<br>
6643m 64 Non foi posíbel descargar {0} obxectos.<br>
6644m 65 Abrindo {0} ficheiro
6645m 65 Abrindo {0} ficheiros
6646m 66 Pegando {0} tag
6647m 66 PEgando {0} tags
6648m 67 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.
6649m 67 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.
6650m 68 -----
6651m 69 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
6652m 69 O complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
6653m 70 Pugado {0} obxecto
6654m 70 Pugados {0} obxectos
6655m 71 -----
6656m 72 -----
6657m 73 -----
6658m 74 -----
6659m 75 -----
6660m 76 Rotar {0} nodo
6661m 76 Rotar {0} nodos
6662m 77 -----
6663m 78 -----
6664m 79 -----
6665m 80 -----
6666m 81 -----
6667m 82 Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)
6668m 82 Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)
6669m 83 Simplificar {0} vía
6670m 83 Simplificar {0} vías
6671m 84 Separar a vía {0} en {1}.
6672m 84 Separar a vía {0} en {1}.
6673m 85 Etiquetas({0} conflito)
6674m 85 Etiquetas({0} conflitos)
6675m 86 -----
6676m 87 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
6677m 87 Estes {0} complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
6678m 88 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
6679m 88 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
6680m 89 O complemento non vai a ser cargado.
6681m 89 Os complementos non van seren cargados.
6682m 90 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
6683m 90 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
6684m 91 A vía seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
6685m 91 As vías seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
6686m 92 A version de eles({0} entrada)
6687m 92 A version de eles({0} entradas)
6688m 93 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
6689m 93 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
6690m 94 -----
6691m 95 -----
6692m 96 -----
6693m 97 -----
6694m 98 houbo {0} conflito durante a importacion
6695m 98 houbo {0} conflitos durante a importacion
6696m 99 -----
6697m 100 Esto cambiará ata {0} obxecto.
6698m 100 Esto cambiará ata {0} obxectos.
6699m 101 Modificarase {0} obxecto
6700m 101 Modificaranse {0} obxectos
6701m 102 -----
6702m 103 Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:
6703m 103 Produciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:
6704m 104 -----
6705m 105 -----
6706m 106 -----
6707m 107 -----
6708m 108 -----
6709m 109 -----
6710m 110 Vai abrir {0} xanela do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
6711m 110 Vai abrir {0} xanelas do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
6712m 111 -----
6713m 112 -----
6714m 113 -----
6715m 114 -----
6716m 115 -----
6717m 116 marca
6718m 116 marcas
6719m 117 nodo
6720m 117 nodos
6721m 118 obxecto
6722m 118 obxectos
6723m 119 relación
6724m 119 relacións
6725m 120 ao obxecto {0}
6726m 120 aos obxectos {0}
6727m 121 vía
6728m 121 vías
6729m 122 {0} Autor
6730m 122 {0} Autores
6731m 123 -----
6732m 124 {0} componse de {1} marca
6733m 124 {0} componse de {1} marcas
6734m 125 {0} eliminado
6735m 125 {0} eliminados
6736m 126 -----
6737m 127 {0} imaxe cargada.
6738m 127 {0} imaxes cargadas.
6739m 128 {0} membro
6740m 128 {0} membros
6741m 129 {0} nodo
6742m 129 {0} nodos
6743m 130 {0} obxecto para engadir:
6744m 130 {0} obxectos para engadir:
6745m 131 {0} obxecto para eliminar:
6746m 131 {0} obxectos para eliminar:
6747m 132 {0} obxecto para modificar:
6748m 132 {0} obxectos para modificar:
6749m 133 {0} etiqueta pendente de resolver conflito
6750m 133 {0} etiquetas pendentes de resolver conflitos
6751m 134 {0} relación
6752m 134 {0} relacións
6753m 135 {0} ruta,
6754m 135 {0} rutas,
6755m 136 {0} etiqueta
6756m 136 {0} etiquetas
6757m 137 {0} camiño
6758m 137 {0} camiños
6759m 138 {0} camiño,
6760m 138 {0} camiños,
6761m 139 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
6762m 139 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
6763m 140 {0} vía
6764m 140 {0} vías
6765m 141 {0} punto de referencia
6766m 141 {0} puntos de referencia
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.