source: josm/trunk/data/gl.lang@ 7988

Last change on this file since 7988 was 7988, checked in by Don-vip, 9 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 102.5 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # Obxectos
9 9 -----
10 10 % cara o Leste
11 11 % cara o Norte
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 (1 petición)
26 26 (Código={0})
27 27 -----
28 28 (O texto xa foi copiado ao portapapeis.)
29 29 -----
30 30 (o URL era:
31 31 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
32 32 -----
33 33 (na liñá {0}, columna {1})
34 34 (sen obxecto)
35 35 (ningún)
36 36 -----
37 37 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
38 38 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
39 39 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
40 40 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
41 41 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
42 42 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
43 43 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»...
44 44 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
45 45 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
46 46 * Un nodo etiquetado, ou
47 47 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
48 48 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 ...outro métodos de desprazamentos posibles
54 54 ... refierese á relación
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 Mestura 1/25 (mofa/moped)
68 68 Mestura 1/50 (mofa/moped)
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 +++++
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 +++++
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
106 106 -----
107 107 <anónimo>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
118 118 -----
119 119 -----
120 120 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
127 127 -----
128 128 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
129 129 -----
130 130 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 <br>Mensaxe de erro (sen traducir): {0}
140 140 <dous puntos>
141 141 -----
142 142 <diferente>
143 143 +++++
144 144 <fin-do-ficheiro>
145 145 <iguais>
146 146 <h2>Filtro Activo</h2>
147 147 <h2>JOSM necesita a versión {0} de Java.</h2> Detectouse a versión {1}.<br> Para poder usar JOSM:<ul> <li>actualice a súa versión de Java (JRE), ou</li> <li>use unha versión anterior de JSOM que sexa compatíbel coa versión {2} de Java.</li> </ul> Máis información:
148 148 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función deses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Predeterminado éste é Shift-Q .)
149 149 -----
150 150 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen cifrar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
159 159 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Non foi posíbel abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a combinación das miñas entradas e das súas</html>
169 169 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a combinación das entradas propias e alleas.</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
183 183 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Desactivado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
184 184 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Non foi posíbel crear un URL debido a que a codificación «{0}» <br>non foi posíbel atopar no sistema.</html>
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
198 198 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Produciuse un erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias predeterminado :{0}.</html>
199 199 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias «{0}» non é un directorio.<html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Solicitouse cargar o complemento «{0}».<br>Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería desactivalo.<br>Eliminar das preferencias?</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
226 226 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
227 227 <html>Confirme a retirada<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan nunha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
231 231 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
235 235 <html>O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.</html>
236 236 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> Facendo unha copia de seguranza a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias predeterminado.</html>
237 237 <html>Fallo ao obter un código de acceso mediante OAuth de ''{0}''.</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Escoller para activar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <html>Paso 1/3: Obter un código de petición de OAuth</html>
250 250 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un código de acceso</html>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 <html>Non hai capas coas que se poida combinar a capa<br>«{0}».</html>
277 277 -----
278 278 -----
279 279 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
280 280 -----
281 281 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflito e pechar o editor?</html>
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
286 286 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
287 287 -----
288 288 <html><strong>Produciuse un fallo</strong> no envío ao servidor porque o <br>paquete de datos actual colide coa condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
294 294 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
295 295 <html>Non rematou de combinar as diferencias neste conflito.<br>As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflitos.</html>
296 296 -----
297 297 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.</html>
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 <chave>
303 303 <pariente esquerdo>
304 304 <novo obxecto>
305 305 <non>
306 306 <ou>
307 307 <signo de interrogación>
308 308 <pariente dereito>
309 309 -----
310 310 <indefinido>
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 >fondo
315 315 > arriba
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Asistente para o axuste do satélite IRS.
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 O nome:* non se atopa a tradución.
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisíbel.
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Violación das capacidades da API
349 349 Versión da API: {0}
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Vía de tren abandonada
354 354 Interromper
355 355 Interromper a combinación
356 356 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
357 357 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
358 358 Sobre
359 359 Sobre JOSM...
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Acceso
364 364 Código de acceso
365 365 Clave do código de acceso:
366 366 Secreto do código de acceso:
367 367 URL do código de acceso:
368 368 -----
369 369 -----
370 370 Acomodación
371 371 Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.
372 372 Tarxetas de afidelización ou de desconto
373 373 -----
374 374 Acción
375 375 Parámetros de acción
376 376 Accións
377 377 -----
378 378 Activar
379 379 -----
380 380 Activar a capa escollida
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Estilos activos:
385 385 Engadir
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Engadir un nodo...
389 389 Engadir imaxe rectificada
390 390 Engadir Etiqueta
391 391 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
392 392 -----
393 393 Engadir unha nova ruta de iconas
394 394 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
395 395 Engadir un novo nodo a unha via existente
396 396 -----
397 397 -----
398 398 Engadir unha nova fonte á lista.
399 399 -----
400 400 Engadir unha etiqueta
401 401 -----
402 402 Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Engadir unha etiqueta baleira
409 409 Engadir información do autor
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Engadido conflito para «{0}»
414 414 Engadir filtro.
415 415 Engadir capa de imaxes {0}
416 416 Engadir capas
417 417 Engadir nodo
418 418 Engadir nodo na vía
419 419 Engadir nodo a vía e conectar
420 420 Engadir nodo {0}
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Engadir relación {0}
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 Engadir á selección
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Engadir via {0}
439 439 Nodo engadido en todas as interseccións
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 Interpolar enderezos
445 445 Enderezos
446 446 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
447 447 -----
448 448 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
449 449 -----
450 450 Axustar o desprazamento de imaxes
451 451 -----
452 452 Axustar a posición desta capa de imaxes
453 453 Axustar fuso horario e desprazamento
454 454 O axustábel {0} aínda non está rexistrado.
455 455 O axustábel {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.
456 456 Centro de Administración
457 457 Administrativo
458 458 Nivel administrativo
459 459 Avanzado
460 460 -----
461 461 -----
462 462 Parametros de OAuth avanzados
463 463 Propiedades de OAuth avanzadas
464 464 Preferencias avanzadas
465 465 información detallada
466 466 Información detallada (web)
467 467 Información do obxecto avanzada
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Remonte
471 471 +++++
472 472 Agrícola
473 473 -----
474 474 Aeroporto
475 475 Campo de aviación
476 476 Tenda de bebidas alcohólicas
477 477 Aliñar os nodos en círculo
478 478 Aliñar os nodos en fila
479 479 Todo
480 480 Todos os ficheiros
481 481 Todos os formatos
482 482 -----
483 483 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
484 484 -----
485 485 Todos os puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de capas.
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
489 489 -----
490 490 Área cultivábel
491 491 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
492 492 -----
493 493 Permite descargar as túas trazas de GPS
494 494 Permite ler as túas preferencias
495 495 Permitir subir trazas GPS
496 496 Permitir subir datos do mapa
497 497 Permite escribir nas túas preferencias
498 498 Tráfico permitido:
499 499 -----
500 500 Permite abrir ficheiros gpx/osm que conteñen parte da área actualmente visíbel
501 501 -----
502 502 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e eliminar partes de camiños GPX enormes moi rápido.
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Permite afinar o coloreado de camiños para diferentes velocidades medias.
509 509 Permite desfacer a eliminación de obxectos da base de datos de OSM
510 510 Canle alfa:
511 511 Cabaña alpina
512 512 Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»
513 513 -----
514 514 Renomear tamén o ficheiro
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 Futbol Americano
521 521 Cantidade de cables
522 522 Numero de asentos
523 523 Número de pasos
524 524 -----
525 525 -----
526 526 Amperaxe
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 Un valor baleiro elimina o atributo.
531 531 Produciuse un erro no complemento {0}
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}»
535 535 -----
536 536 -----
537 537 -----
538 538 -----
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Anotación
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 Aplicar
546 546 Aplicar Cambios
547 547 Aplicar axuste preestablecido
548 548 Aplicar resolución
549 549 Aplicar rol
550 550 Aplicar rol:
551 551 -----
552 552 -----
553 553 Aplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave.
554 554 -----
555 555 Aplicar a resolución de conflitos
556 556 Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo
557 557 Aplicar os cambios seleccionados
558 558 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
559 559 -----
560 560 Aplicar as actualizacións actuais
561 561 Aplicar a dirección da tesela
562 562 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
563 563 Aplicar este rol a todos os membros
564 564 Aplicar?
565 565 -----
566 566 +++++
567 567 +++++
568 568 -----
569 569 Lugar arqueolóxico
570 570 Tiro con arco
571 571 Esta seguro de continuar?
572 572 Área
573 573 -----
574 574 -----
575 575 Área arredor dos lugares
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Centro de arte
580 580 Gráficos
581 581 -----
582 582 Preguntar antes de actualizar
583 583 Ensambla novos polígonos
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Polo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira
587 587 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
588 588 Atracción
589 589 Atributos
590 590 Son
591 591 Dispositivo de son non dispoñíbel
592 592 -----
593 593 Preferencias de son
594 594 Marcas de son de {0}
595 595 Son sincronizado no punto {0}.
596 596 -----
597 597 Son: {0}
598 598 Guia sonora a través de teléfono móvil?
599 599 Fútbol australiano
600 600 Autenticar
601 601 -----
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»...
606 606 Autenticación
607 607 Fallou a autentificación
608 608 Autenticazón fallida
609 609 Autor
610 610 -----
611 611 Fallou a autorización
612 612 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
613 613 Autorizar o URL:
614 614 Autorizar agora
615 615 -----
616 616 -----
617 617 Autores
618 618 +++++
619 619 Ampliación automática
620 620 -----
621 621 -----
622 622 Autogardar intervalo (segundos)
623 623 Ficheiros autogardados por capa
624 624 -----
625 625 Auto-tentar
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Caixeiro automático
630 630 Descargar automaticamente
631 631 Corrección
632 632 -----
633 633 Crear automaticamente marcas de son a partires dos puntos do camiño (no canto dos puntos de referencia explícitos) con nomes ou descricións.
634 634 Crear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de referencia cando se abra unha capa GPX.
635 635 -----
636 636 Dispoñíbel
637 637 -----
638 638 -----
639 639 Roles dispoñibles
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 +++++
644 644 -----
645 645 +++++
646 646 -----
647 647 Atrás
648 648 Condicións de uso da imaxe de fondo
649 649 -----
650 650 Copia de seguranza
651 651 -----
652 652 Solicitude incorrecta
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Banco
660 660 +++++
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Barreiras
668 668 -----
669 669 Béisbol
670 670 Básico
671 671 Conca
672 672 Baloncesto
673 673 Baterías
674 674 Campo de batalla
675 675 -----
676 676 Bahía
677 677 Praia
678 678 -----
679 679 Baliza
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 Banco
686 686 -----
687 687 Brebaxes
688 688 Bicicleta
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 Tenda de bicicletas
696 696 -----
697 697 -----
698 698 +++++
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 Capa en branco
703 703 Bloque
704 704 Azul:
705 705 Tablón de anuncios
706 706 Astillero
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Bolardo
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Librería
717 717 -----
718 718 Nome de marca:
719 719 Marcadores
720 720 -----
721 721 Aduana
722 722 Nome botánico
723 723 +++++
724 724 Fronteiras
725 725 Límite
726 726 Perdra Histórica
727 727 -----
728 728 Tipo de límite
729 729 Caixa Circundante
730 730 -----
731 731 -----
732 732 Límites
733 733 +++++
734 734 -----
735 735 -----
736 736 Marca
737 737 -----
738 738 Ponte
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 Zona industrial abandoada
750 750 -----
751 751 Tope de vía
752 752 Informes de fallos
753 753 Edificio
754 754 -----
755 755 Construíndo nodos duplicados
756 756 -----
757 757 Construindo o menú principal
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)
762 762 -----
763 763 -----
764 764 Vía para autobús guiado
765 765 Andén de autobús
766 766 Estación de autobús
767 767 Parada de autobús
768 768 Trampa para coches
769 769 -----
770 770 Carnicería
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 GCN(Gas Natural Comprimido)
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Telecabina
789 789 -----
790 790 Cafetería
791 791 -----
792 792 Chamar o editor para a relación escollida
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 +++++
797 797 Lugar de acampada
798 798 Non é posíbel aliñar un polígono. Interrompeuse a operación.
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Fútbol_Canadiense
803 803 +++++
804 804 Cancelar
805 805 Cancelar e volver ao diálogo previo
806 806 Cancelar autenticación
807 807 -----
808 808 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
809 809 Cancelar resolución de conflito
810 810 Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogo
811 811 Cancelar a operacion
812 812 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
813 813 Cancelar a a actualización e continuar editando
814 814 Cancela a actualización
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.
818 818 Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.
819 819 Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
820 820 Non é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a combinar.
821 821 Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
822 822 Non foi posíbel construír a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.
823 823 Non é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 Non é posíbel determinar o centro dos nodos seleccionados.
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Non é posíbel realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
835 835 Non se poden combinar os nodos: cumpriría eliminar a vía {0} que aínda está a ser usada por {1}
836 836 Non é posíbel combinar primitivas con diferentes identificadores. Este identificador é «{0}», o outro é «{1}».
837 837 -----
838 838 Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Non é posíbel resolver conflitos indecisos.
842 842 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
843 843 Non é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
844 844 Non é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
848 848 -----
849 849 Latas
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Capacidade
856 856 Capacidade (en xeral)
857 857 Coche
858 858 Concesionario de automóviles
859 859 -----
860 860 +++++
861 861 -----
862 862 Cartos en efectivo
863 863 Castelo
864 864 -----
865 865 Barreira canadiense
866 866 Causa:
867 867 Entrada de cova
868 868 Cemiterio
869 869 -----
870 870 Centrar vista
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 Telesilla
880 880 Cabaña ou bungalow
881 881 -----
882 882 Cambiar direccións?
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 Cambiar nodo {0}
887 887 -----
888 888 Cambiar relación
889 889 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
890 890 Cambiar relación {0}
891 891 Cambiar a resolución
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Cambiar via {0}
896 896 Cambiados nodos de {0}
897 897 -----
898 898 -----
899 899 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
900 900 ID do conxunto de cambios:
901 901 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
902 902 Xestor de cambios
903 903 Conxunto de cambios pechado
904 904 -----
905 905 Comentario do conxunto de cambios
906 906 id de conxunto de cambios:
907 907 Información do conxunto de cambios
908 908 O conxunto de cambios está cheo
909 909 -----
910 910 Conxunto de cambios {0}
911 911 Conxunto de cambios
912 912 Conxunto de cambios
913 913 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
914 914 Estación de carga
915 915 Buscar FIXMES.
916 916 -----
917 917 Comprobar no servidor
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
921 921 Comprobando pais para os obxectos eliminados
922 922 Comprobando as condicións previas do complemento...
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Erros na suma de verificación: {0}
944 944 Farmacia
945 945 -----
946 946 Relacións fillo
947 947 Cheminea
948 948 -----
949 949 Chinés
950 950 Escoller
951 951 -----
952 952 Escolla unha cor
953 953 Escolle unha cor para {0}
954 954 Escoller unha licencia predefinida
955 955 Escolla un valor
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 Escolle o tipo de obxecto OSM
960 960 Escoller o servidor para procurar:
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Igrexa
965 965 -----
966 966 Cidade
967 967 Límite de Cidade
968 968 Muralla da cidade
969 969 Nome da cidade
970 970 Tipo de clase
971 971 Limpar
972 972 Eliminar o búfer de Desfacer/Refacer
973 973 -----
974 974 Limpar área de texto
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
985 985 -----
986 986 Prema para interromper e continuar editando
987 987 Prema para interromper a execución de navegadores externos
988 988 Prema para interromper a combinación de nodos.
989 989 -----
990 990 Premer para interromper a actualización
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
994 994 Prema para cancelar a operación actual
995 995 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidor
996 996 Premer para pechar o diálogo
997 997 Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relacións
998 998 Prema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos
999 999 Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga
1000 1000 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
1001 1001 -----
1002 1002 Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación
1003 1003 -----
1004 1004 Prema para eliminar o complemento «{0}»
1005 1005 Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.
1006 1006 Prema para desactivar o complemento «{0}»
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 Prema para manter o complemento «{0}»
1012 1012 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Preme para reiniciares máis tarde.
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 Prema para omitir a actualización dos complementos
1026 1026 Prema para comezar a procurar por lugares
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Prema para actualizar os complementos activos,
1031 1031 -----
1032 1032 O Cliente non Responde
1033 1033 Acantilado
1034 1034 Alpinismo
1035 1035 -----
1036 1036 Reloxo
1037 1037 Pechar
1038 1038 Pechar de todos modos
1039 1039 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
1040 1040 Pechar conxuntos de cambios
1041 1041 Pecha o diálogo e cancela a descarga
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 Pechar o conxunto de cambios abertos
1045 1045 -----
1046 1046 Pechar o diálogo
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
1051 1051 Pecha a modificación escollida
1052 1052 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
1053 1053 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
1054 1054 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
1055 1055 Pechado despois -
1056 1056 Pechado en
1057 1057 Pechado en:
1058 1058 Descripción detallada
1059 1059 Descripción detallada
1060 1060 Peche dos conxuntos de cambios abertos
1061 1061 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
1062 1062 Pechando conxunto de cambios
1063 1063 Pechando conxunto de cambios {0}
1064 1064 Pechando colección de cambios...
1065 1065 Roupas
1066 1066 -----
1067 1067 Liña de costa
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 Moedas
1071 1071 -----
1072 1072 Instituto
1073 1073 -----
1074 1074 Cor
1075 1075 -----
1076 1076 Nome da cor:
1077 1077 Cores
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Cores, puntos e segmentos de camiño en función da velocidade.
1083 1083 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Combinar vía
1089 1089 -----
1090 1090 Combinar varias vías nunha.
1091 1091 Carril bici y vía peatonal conxuntos
1092 1092 -----
1093 1093 Rima de ordes
1094 1094 -----
1095 1095 Comentario
1096 1096 -----
1097 1097 Comentario:
1098 1098 Comercial
1099 1099 Común
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 A Comunicacion con OSM fallou
1103 1103 -----
1104 1104 Comparar
1105 1105 -----
1106 1106 Ordenador
1107 1107 -----
1108 1108 Configurar os sitios dos complementos
1109 1109 -----
1110 1110 Configurar os complementos dispoñíbeis.
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 Configure se crear copias de seguranza
1115 1115 Configurar se usar un servidor proxy
1116 1116 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
1117 1117 Confirmar o purgado
1118 1118 Confirma a acción do Control Remoto
1119 1119 -----
1120 1120 Confirmar rol baleiro
1121 1121 -----
1122 1122 Conflito
1123 1123 Resolución de conflitos
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Conflito non resolto completamente
1157 1157 Conflitos
1158 1158 Detectaronse conflitos
1159 1159 Conflitos nas etiquetas pegadas
1160 1160 Conflitos ao combinar primitivas
1161 1161 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
1162 1162 Produciuse un conflito ao combinar os nodos. O nodo de destino é «{0}».
1163 1163 Conectar via existente a nodo
1164 1164 -----
1165 1165 Preferencias de Conexión
1166 1166 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 Construcción
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Contactando co Servidor OSM...
1176 1176 Contactando co Servidor...
1177 1177 Contido
1178 1178 Continente
1179 1179 Continuar
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Continuar resolvendo
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 Continuar vía a partir do último nodo.
1186 1186 Continuar, aínda así
1187 1187 Continúa a debuxar unha liña que comparte nodos con outra liña.
1188 1188 Colaboración
1189 1189 Tenda de alimentación
1190 1190 -----
1191 1191 Convertir a capa GPX
1192 1192 Convertir en capa de datos
1193 1193 Convertido de: {0}
1194 1194 Coordenadas
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 Coordenadas:
1198 1198 -----
1199 1199 Copiar
1200 1200 Copiar as coordenadas
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 Copiar todos os meus elementos ao elemento de destino
1205 1205 Copiar todos os seus elementos ao elemento de destino
1206 1206 Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.
1207 1207 -----
1208 1208 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1209 1209 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1210 1210 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de elementos combinados.
1211 1211 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos combinados.
1212 1212 Copia de {0}
1213 1213 -----
1214 1214 Copiar os obxectos seleccionados ao búfer de pegado.
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos combinados.
1219 1219 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos combinados.
1220 1220 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.
1221 1221 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos combinados.
1222 1222 Copiar a porta papeis e pechar
1223 1223 Copia {1} de {0}
1224 1224 +++++
1225 1225 Ano do Copyright
1226 1226 Correlacionar
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
1230 1230 Non foi posíbel combinar os camiños.<br> Non foi posíbel combinalos nunha única cadea de nodos.
1231 1231 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 Non se puido importar «{0}».
1236 1236 -----
1237 1237 Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Eliminar das preferencias?
1238 1238 Non foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo
1239 1239 Non se puido analizar a listaxe de capas WMS.
1240 1240 Non foi posíbel ler «{0}»
1241 1241 -----
1242 1242 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
1243 1243 -----
1244 1244 Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»
1245 1245 Non se puido recuperar a listaxe de capas WMS.
1246 1246 -----
1247 1247 Non puido atoparse unha coincidencia entre a ligazón ou identificador indicados e o servizo seleccionado. Inténteo de novo.
1248 1248 -----
1249 1249 País
1250 1250 Código do país
1251 1251 País
1252 1252 Xuzgado
1253 1253 Cubierto
1254 1254 -----
1255 1255 Depósito de auga
1256 1256 Grúa
1257 1257 -----
1258 1258 Crear círculo
1259 1259 Crear un cartafol novo
1260 1260 Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.
1261 1261 Crear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.
1262 1262 Crea unha cuadrícula de vias.
1263 1263 Crear unha nova capa do mapa.
1264 1264 -----
1265 1265 Crear unha nova relación
1266 1266 Crear áreas
1267 1267 Crear marcas de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.
1268 1268 Crear un marcador
1269 1269 -----
1270 1270 Crear multipolígono
1271 1271 Crear novo nodo.
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 Crear unha nova relación na capa «{0}»
1275 1275 -----
1276 1276 Creado
1277 1277 Creado en
1278 1278 Creado en:
1279 1279 Creado antes -
1280 1280 Creado por:
1281 1281 -----
1282 1282 Creado en:
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 Creando Interface (GUI) principal
1286 1286 Tarxetas de crédito
1287 1287 Críket
1288 1288 Críket con redes
1289 1289 +++++
1290 1290 Cruce de bicicletas
1291 1291 Cruce de cabalos
1292 1292 Paso a nivel peatonal
1293 1293 Guarda cruces
1294 1294 -----
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 Tipo de paso
1298 1298 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 Cociña
1304 1304 Cultura
1305 1305 -----
1306 1306 Selección Actual
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1314 1314 Cortinas
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 Personalizar ligazón WMS
1318 1318 Personalizar as cores
1319 1319 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Desmonte
1324 1324 -----
1325 1325 Barreira para bicicletas
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 Dependencia ciclica entre relacións:
1331 1331 Ciclismo
1332 1332 Dependencias cíclicas
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 -----
1340 1340 DEPURAR: {0}
1341 1341 +++++
1342 1342 Presa
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 Capa de datos {0}
1346 1346 -----
1347 1347 Fontes de datos e tipos:
1348 1348 -----
1349 1349 Validador de dados
1350 1350 -----
1351 1351 -----
1352 1352 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1353 1353 -----
1354 1354 Data
1355 1355 Data:
1356 1356 Data:
1357 1357 -----
1358 1358 -----
1359 1359 Tarxetas de débito
1360 1360 -----
1361 1361 Grados Decimais
1362 1362 Decisión
1363 1363 -----
1364 1364 -----
1365 1365 Camiño de cabalos dedicado
1366 1366 Carril bici dedicado
1367 1367 Acera peatonal dedicada
1368 1368 Predeterminado
1369 1369 Predeterminado (determinado automaticamente)
1370 1370 -----
1371 1371 -----
1372 1372 -----
1373 1373 Valor predeterminado: {0}
1374 1374 Eliminar
1375 1375 Eliminar o ficheiro
1376 1376 Eliminar o ficheiro do disco
1377 1377 Eliminar o modo
1378 1378 -----
1379 1379 Eliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interior
1380 1380 Eliminar confirmación
1381 1381 -----
1382 1382 Eliminar vías duplicadas
1383 1383 Eliminar o filtro.
1384 1384 Eliminar da relación
1385 1385 -----
1386 1386 Eliminar os membros incompletos?
1387 1387 -----
1388 1388 Eliminar o nodo {0}
1389 1389 Eliminar nodos ou vías.
1390 1390 -----
1391 1391 Eliminar o obxecto
1392 1392 Eliminar a relación{0}
1393 1393 -----
1394 1394 Eliminar as relacións
1395 1395 Eliminar os obxectos seleccionados.
1396 1396 Eliminar a relación que se está a editar
1397 1397 Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos
1398 1398 Eliminar as capas seleccionadas.
1399 1399 Eliminar a relación seleccionada
1400 1400 Eliminar da lista a orixe seleccionada.
1401 1401 -----
1402 1402 Eliminar os nodos innecesarios dunha vía
1403 1403 Eliminar a vía {0}
1404 1404 Eliminado
1405 1405 Eliminado «{0}»
1406 1406 Estado eliminado:
1407 1407 O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}
1408 1408 -----
1409 1409 O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}
1410 1410 Elementos eliminados ou ignorados
1411 1411 A relación eliminada {0} contén membros
1412 1412 A vía eliminada {0} contén nodos
1413 1413 Deli (Boa comida)
1414 1414 Denominación
1415 1415 Dentista
1416 1416 Grandes Almacéns
1417 1417 -----
1418 1418 Profundidade en metros
1419 1419 -----
1420 1420 Descrición
1421 1421 -----
1422 1422 Descrición: {0}
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 -----
1426 1426 Grado de detalle
1427 1427 Detalles
1428 1428 -----
1429 1429 -----
1430 1430 -----
1431 1431 Determinando complementos a cargar...
1432 1432 -----
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1436 1436 +++++
1437 1437 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1438 1438 -----
1439 1439 Diesel para Vehiculos pesados
1440 1440 Dificultade
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 Dirección
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 Desactivar
1447 1447 -----
1448 1448 Desactivar o complemento
1449 1449 -----
1450 1450 Rexeitar
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 Expende baixo receta médica
1460 1460 Pantalla
1461 1461 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1462 1462 -----
1463 1463 Preferencias de Visualización
1464 1464 Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.
1465 1465 Mostrar información de obxecto avanzada sobre nodos, camiños e relacións de OSM.
1466 1466 -----
1467 1467 Amosar coordenadas como
1468 1468 -----
1469 1469 -----
1470 1470 Mostrar información histórica sobre camiños, nodos e relacións de OSM no seu navegador web.
1471 1471 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1472 1472 -----
1473 1473 Amosar o sinal de son en directo
1474 1474 Mostrar información de obxecto sobre nodos, camiños e relacións de OSM no seu navegador web.
1475 1475 Amosar o menú de son
1476 1476 Amosar a pantalla de «Sobre».
1477 1477 Amosa as propiedades básicas da modificación
1478 1478 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1479 1479 Amosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios
1480 1480 -----
1481 1481 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1482 1482 -----
1483 1483 -----
1484 1484 -----
1485 1485 -----
1486 1486 -----
1487 1487 Distribuír nodos
1488 1488 Distribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1489 1489 -----
1490 1490 Desusado
1491 1491 Vía de tren en desuso
1492 1492 Acequia
1493 1493 -----
1494 1494 Non aplicar cambios
1495 1495 Lembrar esta decisión e non preguntar de novo (para cambialo posteriormente, vaia a Preferencias -> Complementos)
1496 1496 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1497 1497 -----
1498 1498 -----
1499 1499 -----
1500 1500 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1501 1501 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1502 1502 -----
1503 1503 -----
1504 1504 Non facer nada
1505 1505 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1506 1506 Desexa permitir esto?
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 Muelle
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 Carreiras de cans
1514 1514 Dobre conflito
1515 1515 Abaixo
1516 1516 Descargar
1517 1517 Descargar Todos os Fillos
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 Descargar datos
1521 1521 -----
1522 1522 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1523 1523 Descargar Lugar
1524 1524 Descargar Membros
1525 1525 Descargar OSM
1526 1526 -----
1527 1527 -----
1528 1528 Descargar obxecto OSM por ID
1529 1529 Descargar o complemento
1530 1530 Descargar imaxes corrixidas desde diferentes servizos
1531 1531 Descargar os fillos escollidos
1532 1532 Descargar o URL
1533 1533 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1534 1534 Descargar todos os membros incompletos
1535 1535 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1536 1536 -----
1537 1537 Área de descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptábel para o servidor
1538 1538 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1539 1539 Descargar como unha nova capa
1540 1540 Descarga o contido das modificacións
1541 1541 Descargar conxuntos de cambios
1542 1542 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1543 1543 Descargar contido
1544 1544 Descargar data
1545 1545 Descargar todo o que abarca:
1546 1546 -----
1547 1547 Descargar de OSM ao longo deste camiño
1548 1548 Descargar de OSM...
1549 1549 Descargar membros incompletos
1550 1550 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1551 1551 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos desde o servidor de OSM
1552 1552 Descargar a lista
1553 1553 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1554 1554 Descargar membros
1555 1555 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1556 1556 Descargar só as miñas modificacións
1557 1557 -----
1558 1558 Descargar agora
1559 1559 Descargar obxecto
1560 1560 Descargar obxecto...
1561 1561 -----
1562 1562 Descargar os obxectos que conteñan referencias a algún dos obxectos seleccionados
1563 1563 -----
1564 1564 Descargando vias/relacións... relacionadas
1565 1565 -----
1566 1566 Descargar complementos
1567 1567 -----
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 Descargar as relacións referidas
1571 1571 Descargar os membros da relación
1572 1572 Descargar relacións
1573 1573 Descargar membros escollidos incompletos
1574 1574 Descargae as relacións escollidas
1575 1575 -----
1576 1576 -----
1577 1577 Descargar a caixa de límites
1578 1578 -----
1579 1579 Descargar o contido do conxunto de cambios
1580 1580 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1581 1581 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1582 1582 Descarga o contido das modificacións escollidas desde o servidor
1583 1583 Descargar a lista de complementos dispoñíbeis
1584 1584 -----
1585 1585 -----
1586 1586 -----
1587 1587 Descargar os seus camiños GPX desde openstreetmap.org
1588 1588 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1589 1589 Datos GPX descargados
1590 1590 -----
1591 1591 Xestor de descarga:
1592 1592 -----
1593 1593 Descargando datos GPS
1594 1594 -----
1595 1595 Descargando datos de OSM...
1596 1596 -----
1597 1597 Descargando o complemento {0}...
1598 1598 Descargando «Mensaxe do día»
1599 1599 Descargando o contido do conxunto de cambios
1600 1600 Descargando conxunto de cambios {0}...
1601 1601 Descargando conxuntos de cambios...
1602 1602 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1603 1603 Descargando datos
1604 1604 -----
1605 1605 Descargando historial...
1606 1606 Descargando conxunto de cambios abertos...
1607 1607 -----
1608 1608 Descargando os puntos {0} a {1}...
1609 1609 Descargando relacións referidas...
1610 1610 Descargando vías referidas...
1611 1611 Descargando relación {0}
1612 1612 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1613 1613 Telearrastre
1614 1614 -----
1615 1615 -----
1616 1616 Arrastrar o cabezallo de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o son desde alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o son nese punto.
1617 1617 Desaugue
1618 1618 Debuxar
1619 1619 Debuxar Frechas de Dirección
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1623 1623 -----
1624 1624 Debuxar os límites dos datos descargados
1625 1625 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1626 1626 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1627 1627 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1628 1628 -----
1629 1629 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1630 1630 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1631 1631 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1632 1632 Debuxar nodos
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 Debuxar liña de axuda flexíbel
1636 1636 Debuxar os números de orde dos segmentos
1637 1637 Debuxar os límites dos datos cargados desde o servidor.
1638 1638 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1639 1639 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1640 1640 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1641 1641 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1642 1642 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1643 1643 -----
1644 1644 Auga potábel
1645 1645 Conduce un coche de carreiras desde o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1646 1646 -----
1647 1647 Autoescuela
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Tintorería
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 Duplicar
1654 1654 -----
1655 1655 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1656 1656 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1657 1657 Duplicar esta capa
1658 1658 Nodos duplicados
1659 1659 -----
1660 1660 Nodos de vía duplicados
1661 1661 Vías duplicadas
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 Correo electrónico
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 -----
1670 1670 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1671 1671 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 ERRO: {0}
1675 1675 -----
1676 1676 Cada nodo debe conectar exactamente 2 vías
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 Descarga doadamente ao longo de un longo conxunto de vías interconectadas
1680 1680 Edición
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 Editar filtro.
1688 1688 Editar latitude e lonxitude dun nodo.
1689 1689 Editar nova relación na capa «{0}»
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 Editar a relación escollida actualmente
1695 1695 -----
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1699 1699 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1700 1700 -----
1701 1701 Editar a orixe escollida.
1702 1702 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1703 1703 -----
1704 1704 Editar: {0}
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 Educación
1708 1708 -----
1709 1709 Electrificado
1710 1710 Electronica
1711 1711 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1712 1712 Electrónica
1713 1713 Os elementos do tipo {0} están admitidos.
1714 1714 Elevación
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 Enderezo de correo electrónico
1721 1721 Terraplén
1722 1722 Embaixada
1723 1723 Punto de acceso para emerxencias
1724 1724 Teléfono de emerxencia
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 Documento baleiro
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 Activar filtro
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Activar/desactivar o modo experto
1738 1738 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1744 1744 Introduza o URL:
1745 1745 Introducir o URL a descargar:
1746 1746 Introduce un id de un conxunto de cambios
1747 1747 -----
1748 1748 Introduza un nome de lugar para procurar
1749 1749 Introduce o nome do lugar a buscar:
1750 1750 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1751 1751 Introduza un rol para todos os membros da relación
1752 1752 Introduza unha expresión de procura
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Introduce un URL desde o cal os datos deberían ser descargados
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Introduza nome de ficheiro:
1762 1762 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1763 1763 -----
1764 1764 Introduza o ID do obxecto que debería ser descargado
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 Introduce a expresion de búsqueda
1768 1768 Entrada
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Hípica
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 Erotica
1777 1777 Erro
1778 1778 Erro
1779 1779 Erro durante a descarga
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Produciuse un erro no filtro
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 -----
1788 1788 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 Erro no ficheiro {0}
1794 1794 -----
1795 1795 Erro analizando {0}:
1796 1796 Produciuse un erro reproducindo o son
1797 1797 -----
1798 1798 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1799 1799 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1800 1800 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 Erro durante a análise {0}
1806 1806 Erros
1807 1807 Erros durante a descarga
1808 1808 -----
1809 1809 +++++
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 Exemplos
1818 1818 A executar arranque da plataforma
1819 1819 -----
1820 1820 Sair
1821 1821 Saír de JOSM
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 Sair da aplicación,
1826 1826 -----
1827 1827 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 Modo Experto
1832 1832 -----
1833 1833 Puntos de referencia explícitos con hora estimada da posición no camiño.
1834 1834 Puntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.
1835 1835 Exportar ficheiro GPX
1836 1836 Exportar e Gardar
1837 1837 Opcións de exportacińo
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1841 1841 Exportar a GPX...
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Extrudir
1845 1845 -----
1846 1846 Extrudir Vía
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 +++++
1852 1852 -----
1853 1853 Fabrica
1854 1854 Facilidades
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 Fallou ao abrir o URL
1883 1883 -----
1884 1884 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1885 1885 -----
1886 1886 Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda
1887 1887 Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.
1906 1906 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1907 1907 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 Terra de labor
1917 1917 Edificio agrario
1918 1918 Comida rápida
1919 1919 Debuxo rápido (peor resultado)
1920 1920 -----
1921 1921 Multiplicador de avance rápido
1922 1922 -----
1923 1923 Número do fax
1924 1924 De pago
1925 1925 Caída
1926 1926 Valado
1927 1927 -----
1928 1928 Ruta de ferry
1929 1929 Terminal de ferry
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 Ficheiro
1938 1938 O ficheiro «{0}» non existe
1939 1939 -----
1940 1940 Nome do ficheiro:
1941 1941 Copia de seguranza
1942 1942 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1943 1943 -----
1944 1944 Nome do ficheiro:
1945 1945 O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?
1946 1946 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
1947 1947 Ficheiro: {0}
1948 1948 -----
1949 1949 Ficheiros
1950 1950 Ficheiros de Tipo:
1951 1951 Ficheiros de tipo:
1952 1952 -----
1953 1953 Filtrar
1954 1954 Filtro agochado:{0} desactivado:{1}
1955 1955 Modo de filtro
1956 1956 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1957 1957 -----
1958 1958 Filtro:
1959 1959 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1960 1960 Rematar debuxo.
1961 1961 Hidrante contra incendios
1962 1962 Parque de bombeiros
1963 1963 -----
1964 1964 Cheminea
1965 1965 Pesca
1966 1966 Arranxar
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Arranxar conflitos de etiquetas
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1974 1974 Arranxando erros ...
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Floristería
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 Cartafoles
1982 1982 Seguir
1983 1983 Seguir liña
1984 1984 -----
1985 1985 Comida
1986 1986 -----
1987 1987 Comida+Bebidas
1988 1988 Pé
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 Soamente para os obxectos escollidos
1992 1992 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
1993 1993 -----
1994 1994 Vado
1995 1995 Monte
1996 1996 Esquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.
1997 1997 -----
1998 1998 Tempo de avance/retroceso (segundos)
1999 1999 Atopadas {0} coincidencias
2000 2000 Fonte
2001 2001 -----
2002 2002 Marco
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 Conxelar
2009 2009 Conxelar a lista actual de elementos combinados.
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Desde ...
2014 2014 Da relación
2015 2015 Desde o URL
2016 2016 Gasolineira
2017 2017 Gasolinera
2018 2018 Tipos de combustíbel:
2019 2019 -----
2020 2020 Vista de pantalla completa
2021 2021 -----
2022 2022 Función
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Mobles
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Puntos GPS
2031 2031 -----
2032 2032 descrición do camiño gps
2033 2033 Ficheiros GPX
2034 2034 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Selector de cor GTK
2042 2042 +++++
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 Xardín
2048 2048 Centro de xardinería
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Gasómetro
2053 2053 Porta
2054 2054 ancho(mm)
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Xeografía
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 Imaxes xeo-etiquetadas
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Glaciar
2080 2080 Vidro
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 Ir atrás ao paso 1/3
2085 2085 -----
2086 2086 Ir a páxina de axuda de JOSM
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 +++++
2090 2090 Campo de golf
2091 2091 Góndola
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 Herba
2098 2098 -----
2099 2099 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2100 2100 -----
2101 2101 Verde:
2102 2102 Zona verde
2103 2103 Verdurería
2104 2104 Horticultura
2105 2105 -----
2106 2106 Contedor de gravilla
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Rompeolas
2111 2111 +++++
2112 2112 +++++
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Poste identificador
2116 2116 -----
2117 2117 +++++
2118 2118 Ximnasia
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 Aldea
2134 2134 Portilla de grella metálica
2135 2135 -----
2136 2136 +++++
2137 2137 Ferretería
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 Saúde
2146 2146 -----
2147 2147 Brezal o landa
2148 2148 Vehículos pesados (> 6 t.)
2149 2149 Seto
2150 2150 Alto
2151 2151 Altura (en metros)
2152 2152 -----
2153 2153 Heliporto
2154 2154 Axuda
2155 2155 Axda: {0}
2156 2156 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
2157 2157 Hemisferio
2158 2158 Agochar
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2162 2162 Agochar este botón
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 +++++
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Nodos duplicados en autopista
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Tipo de carretera
2174 2174 Autovías
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Sendeiro
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Lugares históricos
2181 2181 -----
2182 2182 Historial
2183 2183 Historial (web)
2184 2184 Historial do nodo {0}
2185 2185 Historial da relación {0}
2186 2186 Historial da vía {0}
2187 2187 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.
2188 2188 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.
2189 2189 +++++
2190 2190 -----
2191 2191 Inicio
2192 2192 -----
2193 2193 Páxina de incio
2194 2194 Cabalo
2195 2195 Carreira de cabalos
2196 2196 -----
2197 2197 +++++
2198 2198 Servidor:
2199 2199 Albergue
2200 2200 +++++
2201 2201 Nome da casa
2202 2202 Número de casa
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 Ton:
2210 2210 Apostadeiro de caza
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 +++++
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 +++++
2219 2219 +++++
2220 2220 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2221 2221 -----
2222 2222 +++++
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 INFORMACIÓN: {0}
2227 2227 -----
2228 2228 Excepción de IO
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Rutas de iconas:
2234 2234 -----
2235 2235 Ignorar
2236 2236 -----
2237 2237 Ignóraos, deixa a relación como está
2238 2238 Ignorar esta indicación e combinar de calquera xeito
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2243 2243 -----
2244 2244 Ignorando elementos
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 Ignorando URL mal construído: «{0}»
2248 2248 Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»
2249 2249 -----
2250 2250 Estanse a ignorar {0} nodos con coordenadas nulas
2251 2251 Datos Ilegais
2252 2252 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2253 2253 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2262 2262 -----
2263 2263 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2264 2264 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2268 2268 Obxecto ilegal con id=0
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2272 2272 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2273 2273 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2274 2274 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2275 2275 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2276 2276 -----
2277 2277 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2278 2278 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2279 2279 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2280 2280 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2281 2281 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2282 2282 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2283 2283 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2284 2284 -----
2285 2285 Imaxe
2286 2286 Ficheiros de imaxes
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Imaxes: {0}
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 +++++
2302 2302 -----
2303 2303 Importar son
2304 2304 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2305 2305 -----
2306 2306 Importar imaxes
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 Importar graficos vectoriais (SVG)
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Pendente
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Incluír un nodo nos segmentos de vía máis achegados
2322 2322 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Independente
2332 2332 -----
2333 2333 +++++
2334 2334 -----
2335 2335 Información
2336 2336 Información
2337 2337 Panel informativo
2338 2338 Oficina de información
2339 2339 Punto de información
2340 2340 Información da capa
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Inicializando
2345 2345 Inicializando API de OSM
2346 2346 -----
2347 2347 Inicializando estilos de mapa
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 Inicializando predeterminados
2351 2351 -----
2352 2352 Inicializando validador
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 Instalando os complementos actualizados
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 Erro interno do servidor
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 Acceso a internet
2366 2366 Acceso a internet gratuito
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 Non pode resolverse a intersección de tres ou máis camiños. Interrompeuse a operación.
2370 2370 URL non válido da API
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 Xanela de selección incorrecta
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 A data non é válida
2377 2377 Valores data/tempo inválidas
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Expresión de procura inválida
2385 2385 O enderezo web de servizo non é válido.
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 ID de usuario inválido
2390 2390 O nome do usuario non é válido
2391 2391 Valor inválido {0} para o parámetro ''has_arg''
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 Invertir filtro
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Illa
2402 2402 Illote
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Obxecto {0} non atopado na lista.
2408 2408 Navegador de axuda de JOSM
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 imaxes JPEG (*.jpg)
2425 2425 +++++
2426 2426 Versión Java {0}
2427 2427 -----
2428 2428 Función de unor áreas
2429 2429 Unir Nodo a Vía
2430 2430 Confirmación de unión de zonas
2431 2431 Unir áreas superpostas
2432 2432 Areas superpostas unidas
2433 2433 Une áreas que se superpoñen
2434 2434 Saltar Á Posición
2435 2435 Saltar ahi
2436 2436 Saltar a posición
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 Unión
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Manter
2449 2449 Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos
2450 2450 -----
2451 2451 Manter o meu estado de eliminado
2452 2452 Manter o complemento
2453 2453 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2454 2454 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2455 2455 -----
2456 2456 Manter o seu estado de eliminado
2457 2457 Manter esta relación como membro do obxecto de destino.
2458 2458 -----
2459 2459 Tecla
2460 2460 A chave «{0}» non é válida
2461 2461 -----
2462 2462 A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2463 2463 -----
2464 2464 Tecla:
2465 2465 -----
2466 2466 Atallos de Teclado
2467 2467 Palabras clave
2468 2468 Xardín de infancia
2469 2469 Quiosco
2470 2470 Portilla xiratoria
2471 2471 Cociña
2472 2472 -----
2473 2473 +++++
2474 2474 GLP (Gas licuado do petróleo)
2475 2475 Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)
2476 2476 -----
2477 2477 Lambert 4 Zonas (France)
2478 2478 -----
2479 2479 Lambert CC Zona
2480 2480 Lambert CC9 Zona (France)
2481 2481 -----
2482 2482 Zona Lambert (Estonia)
2483 2483 Uso do chan
2484 2484 Vertedoiro
2485 2485 -----
2486 2486 Nodos duplicados no uso da terra
2487 2487 -----
2488 2488 Carriles
2489 2489 Idioma
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Modo de lazo
2493 2493 Modo de selección con lazo: seleccione obxectos que se atopen dentro dunha zona debuxada a man alzada.
2494 2494 Último cambio en {0}
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 A última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 +++++
2502 2502 +++++
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Lanzar en modo maximizado
2509 2509 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2510 2510 Abre o Firefox e amosa a cartografía visíbel actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2511 2511 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2512 2512 Lavandería
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 Capa
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 A capa «{0}» debe estar na lista de capas
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 a capa non está na lista.
2529 2529 Capa: {0}
2530 2530 Capas
2531 2531 Tempo de introducción (segundos)
2532 2532 Ocio
2533 2533 Lonxitude
2534 2534 -----
2535 2535 Lonxitude en metros
2536 2536 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2537 2537 Lonxitude: {0}
2538 2538 Paso a nivel
2539 2539 Biblioteca
2540 2540 Licencia
2541 2541 -----
2542 2542 Barreira
2543 2543 -----
2544 2544 Metro lixeiro
2545 2545 Faro
2546 2546 -----
2547 2547 Tipo de liña
2548 2548 Liña {0} columna {1}:
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Lista
2552 2552 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2553 2553 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2554 2554 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 Rúa residencial
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Cargar sesión
2564 2564 -----
2565 2565 Cargar unha sesión desde un ficheiro.
2566 2566 -----
2567 2567 Cargar historial
2568 2568 -----
2569 2569 Cagar relacións pais
2570 2570 -----
2571 2571 Cargar relacióm
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Cargando os complementos iniciais
2575 2575 Cargando o historial para o nodo {0}
2576 2576 Cargando o historial para a relación {0}
2577 2577 Cargando o historial para a vía {0}
2578 2578 Cargando preferencias de imaxes
2579 2579 Cagando relacións pais
2580 2580 Cargando o complemento ''{0}''...
2581 2581 Cargando os complementos
2582 2582 Cargando complementos...
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 A cargar a sesión «{0}»
2586 2586 -----
2587 2587 A cargar {0}
2588 2588 -----
2589 2589 Ficheiros locais
2590 2590 -----
2591 2591 Localidade
2592 2592 -----
2593 2593 Localización
2594 2594 Bloquear
2595 2595 Esclusa
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Lonxitude
2601 2601 Lonxitude:
2602 2602 Procurar en:
2603 2603 Aparencia e comportamento
2604 2604 Procurar en:
2605 2605 Torre de vixía
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 +++++
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 Escala MTB
2626 2626 -----
2627 2627 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2628 2628 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2633 2633 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Centro comercial
2638 2638 Feito polo home
2639 2639 -----
2640 2640 +++++
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Mapa
2645 2645 Estilo de pintura do mapa
2646 2646 Proxección do mapa
2647 2647 Preferencias do Mapa
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 Mapa: {0}
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Porto deportivo
2660 2660 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2661 2661 Marca dos puntos con nome
2662 2662 Marcas de {0}
2663 2663 +++++
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 +++++
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 Velocidade Máx.(km/h)
2675 2675 -----
2676 2676 Peso máximo (t)
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 Área máxima por petición:
2681 2681 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2682 2682 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2683 2683 Lonxitude máxima (metros)
2684 2684 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2685 2685 -----
2686 2686 Prado
2687 2687 Membro de
2688 2688 Membros
2689 2689 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2690 2690 Membros(resolto)
2691 2691 Membros (con conflitos)
2692 2692 Monumento conmemorativo
2693 2693 Nome do menú
2694 2694 Nome de Menú (Predeterminado)
2695 2695 Menú: {0}
2696 2696 +++++
2697 2697 Combinar
2698 2698 Acoplar Nodos
2699 2699 Combinar a capa
2700 2700 Acoplar nodos no máis antigo
2701 2701 -----
2702 2702 Combinar a selección
2703 2703 Combinar a capa actual con outra capa
2704 2704 Combinar os obxectos seleccionados actualmente noutra capa
2705 2705 Combinar esta capa con outra
2706 2706 Lista de membros combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de membros desta relación.
2707 2707 Lista de nodos combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na lista de nodos desta vía.
2708 2708 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2709 2709 Os nodos combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.
2710 2710 Combinouse a versión
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 A combinar capas con diferentes políticas de carga
2715 2715 A combinar moitos obxectos con diferentes políticas de carga
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 Mensaxe do día non dispoñíbel
2719 2719 -----
2720 2720 Métrica
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2724 2724 Militar
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 Velocidade mínima (km/h)
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Mini golf
2732 2732 -----
2733 2733 Distancia mínima (pixeles)
2734 2734 Minutos: {0}
2735 2735 Reflexar
2736 2736 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2737 2737 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2738 2738 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2739 2739 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2740 2740 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2741 2741 Non se atopa a codificación
2742 2742 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2746 2746 -----
2747 2747 Non se atopou un obxectivo que combinar co nodo de identificador «{0}».
2748 2748 Non se atopou un obxectivo que combinar coa relación de identificador «{0}».
2749 2749 Non se atopou un obxectivo que combinar coa vía de identificador «{0}».
2750 2750 Non se atopou un obxectivo co que combinar de tipo «{0}» e identificador «{1}».
2751 2751 -----
2752 2752 Falta un parámetro para NON
2753 2753 Falta un parámetro para OU
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Falta un atributo requirido «{0}».
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 Telefonía Móbil
2772 2772 -----
2773 2773 Modo: {0}
2774 2774 Aeródromo de Aeromodelismo
2775 2775 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2776 2776 Modificado
2777 2777 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2778 2778 -----
2779 2779 Cambio de moeda
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Monoraíl
2783 2783 Monumento
2784 2784 Mais información...
2785 2785 Máis información sobre desta característica
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 +++++
2793 2793 +++++
2794 2794 -----
2795 2795 Automóbil
2796 2796 Motocicleta
2797 2797 -----
2798 2798 Autovía
2799 2799 Deportes de motor
2800 2800 Autoestrada
2801 2801 Saída de autopista
2802 2802 Enlace de autopista
2803 2803 -----
2804 2804 Porto de montaña
2805 2805 Bicicleta de montaña
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 Poñer o nodo no camiño
2809 2809 Mover nodo...
2810 2810 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2811 2811 -----
2812 2812 Mover cara abaixo
2813 2813 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2814 2814 Mover elementos
2815 2815 Mover o filtro cara abaixo.
2816 2816 Mover o filtro cara arriba.
2817 2817 Mover á esquerda
2818 2818 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2819 2819 -----
2820 2820 Mover obxectos {0}
2821 2821 Mover á dereita
2822 2822 Mover as etiquetas de camiños a relacións
2823 2823 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2824 2824 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2825 2825 -----
2826 2826 Mover o nodo sobre o segmento de camiño máis próximo, e convertelo en parte dese camiño.
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2830 2830 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2831 2831 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2832 2832 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2833 2833 Movelos
2834 2834 Mover cara arriba
2835 2835 -----
2836 2836 Mover {0}
2837 2837 Move Obxectos {0}
2838 2838 -----
2839 2839 Lama
2840 2840 Múltiple
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 Multipolígono
2847 2847 -----
2848 2848 O multipolígono non está fechado
2849 2849 Museo
2850 2850 -----
2851 2851 Intrumentos Musicais
2852 2852 Os meus conxuntos de cambios.
2853 2853 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2854 2854 A miña versión
2855 2855 A miña versión (conxunto de datos locais)
2856 2856 O meu co combinado
2857 2857 O meu deles
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Fallo de importación NMEA!
2870 2870 -----
2871 2871 Ficheiros NMEA-0183
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 Nome
2881 2881 -----
2882 2882 Nome da ubicación
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Nome: {0}
2887 2887 Puntos do camiño co nome de {0}
2888 2888 Puntos do camiño nomeados.
2889 2889 -----
2890 2890 Vía estreita
2891 2891 Nacional
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Nodos duplicados da natureza
2895 2895 Natureza
2896 2896 Reserva Natural
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 Rede
2900 2900 -----
2901 2901 Excepción de rede
2902 2902 Nunca actualizar
2903 2903 Nova
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Novo cartafol
2907 2907 Nova capa
2908 2908 -----
2909 2909 Nova clave
2910 2910 Novo aliñamento
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Novo rol
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 Novo valor
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 Seguinte
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Non
2925 2925 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2926 2926 Non hai camiños GPX dispoñibles na capa para asociar ao son.
2927 2927 Sen Atallo
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 Aínda non hai unha área escollida
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 Non hai cambios que subir.
2935 2935 -----
2936 2936 Ningún conflito que resolver
2937 2937 Non hai conflitos para facer zoom
2938 2938 Conxunto de datos actual no atopado
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Non se atoparon datos nesa área
2943 2943 Non hai datos cargados.
2944 2944 Sen data
2945 2945 Non existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar.
2946 2946 Sen saída
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 Sen imaxe
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2955 2955 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
2956 2956 Ningún conxunto de cambios aberto
2957 2957 Ningún conxunto de cambios aberto
2958 2958 -----
2959 2959 Ningún conflito de propiedades pendente
2960 2960 Ningún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Sen proxy
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Non hai capas escollidas
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 URL ou ID WMS non válida
2971 2971 Sen erros de validación
2972 2972 -----
2973 2973 Non, continuar editando
2974 2974 -----
2975 2975 Non, non aplicar
2976 2976 Nodo
2977 2977 -----
2978 2978 Nodo {0}
2979 2979 -----
2980 2980 Nodo: conexión
2981 2981 Nodo: estándar
2982 2982 Nodo: etiquetado
2983 2983 Nodos
2984 2984 Nodos na mesma posición
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 Nodos(resolto)
2988 2988 Nodos(con conflitos)
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 Ningún
2993 2993 Ningún destes nodos está pegado a outra cousa.
2994 2994 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2995 2995 -----
2996 2996 Norte
2997 2997 -----
2998 2998 Non se atopa
2999 2999 Aínda non decidido
3000 3000 Aínda non decidido
3001 3001 Non hai nodos dabondo nos camiños seleccionados.
3002 3002 -----
3003 3003 Nota
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Nota: GPL non é compatíbel coa licenza OSM. Non envíe camiños con licenza GPL.
3009 3009 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
3010 3010 Anotacións
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Nada
3014 3014 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
3015 3015 Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»
3016 3016 Non se retirou da selección buscando por «{0}»
3017 3017 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
3018 3018 Nada seleccionado!
3019 3019 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
3020 3020 Nada para escoller
3021 3021 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
3022 3022 Nada para ampliar
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
3026 3026 Número
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 Número de plazas
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
3040 3040 Esquema numérico
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 +++++
3046 3046 -----
3047 3047 +++++
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 Datos OSM
3135 3135 Ficheiros de Servidor OSM
3136 3136 -----
3137 3137 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Contrasinal de OSM:
3143 3143 Nome de usuario OSM:
3144 3144 -----
3145 3145 Obxecto
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 ID do Obxecto
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Tipo de obxecto:
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Obxectos para engadir:
3156 3156 Obxectos para eliminar:
3157 3157 Obxectos para modificar:
3158 3158 100 octanos
3159 3159 -----
3160 3160 91 octanos
3161 3161 -----
3162 3162 95 octanos
3163 3163 98 octanos
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 O marcador de desprazamento xa existe. Quérelo sobreescribir?
3167 3167 -----
3168 3168 Desprazamento:
3169 3169 Desprazamento:
3170 3170 -----
3171 3171 +++++
3172 3172 Clave antiga
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 Antigo rol
3176 3176 Valor antigo
3177 3177 -----
3178 3178 Baixo demanda
3179 3179 Ao enviar
3180 3180 -----
3181 3181 Sentido único
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
3185 3185 Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.
3186 3186 Algúns dos nodos implicados na acción está fóra da zona descargada.
3187 3187 Sentido único
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
3191 3191 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
3192 3192 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
3193 3193 -----
3194 3194 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
3195 3195 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
3196 3196 -----
3197 3197 Só no extremo da vía.
3198 3198 -----
3199 3199 Aberto
3200 3200 -----
3201 3201 Abrir Lugar...
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
3206 3206 Abrir un ficheiro.
3207 3207 Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo
3208 3208 Abrir unha lista con todas as ordes (desfacer buffer).
3209 3209 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
3210 3210 Abrir unha lista con todas as relacións.
3211 3211 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
3212 3212 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
3213 3213 -----
3214 3214 Abrir dialogo de configuracions globales.
3215 3215 Abrir unha ventá de lista de selección.
3216 3216 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
3217 3217 Abrir un URL.
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 Abrir un ficheiro
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Abrir ficheiro escollido
3229 3229 Abrir ficheiro escollido.
3230 3230 Abrir sesión
3231 3231 -----
3232 3232 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 Abrir...
3236 3236 Aberto/Pechado:
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Datos OpenStreetMap
3244 3244 Horario de apertura
3245 3245 -----
3246 3246 Abrindo o ficheiro «{0}»...
3247 3247 Abrir ficheiros
3248 3248 -----
3249 3249 A apertura do enlace non está soportada na platarofma actual (''{0}'')
3250 3250 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
3251 3251 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
3252 3252 -----
3253 3253 Operador/a
3254 3254 Óptica
3255 3255 Atributos Opcionais:
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 Orgánico
3261 3261 -----
3262 3262 Vía orixinal
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Ortogonalizar
3266 3266 Ortogonalizar / Desfacer
3267 3267 Ortogonalizar Forma
3268 3268 Ortogonalizar forma / Desfacer
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Outro
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 Outros nodos duplicados
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 Exteriores
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Superposición de teselas
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Sobrescribir
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 +++++
3302 3302 PUWG 1992 (Polonia)
3303 3303 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
3304 3304 PUWG Zona
3305 3305 Pintura
3306 3306 Estilo de pintura {0}: {1}
3307 3307 Sitio paleontolóxico
3308 3308 -----
3309 3309 Papel
3310 3310 Paralela
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 O parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiro
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 Nome do parámentro
3318 3318 Valor do parámetro
3319 3319 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
3320 3320 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
3321 3321 Relacións pai
3322 3322 Parque
3323 3323 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
3324 3324 Aparcamento
3325 3325 Corredor de aparcamento
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
3329 3329 Procesando daros de OSM...
3330 3330 Procesando a historia dos datos OSM...
3331 3331 Procesando contido do concunto de cambios...
3332 3332 -----
3333 3333 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Partes
3338 3338 -----
3339 3339 Lugar de cruces frecuentes
3340 3340 Lugar de paso
3341 3341 Contrasinal
3342 3342 Contrasinal:
3343 3343 Contrasinal:
3344 3344 Pegar
3345 3345 Pegar ...
3346 3346 Pegar Etiquetas
3347 3347 -----
3348 3348 Pegar contidos ao buffer de pegado.
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Pega sin membros incompletos
3352 3352 Camiño peonil
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Pico
3356 3356 Calle peatonal
3357 3357 Cruce peatonal
3358 3358 Tipo de cruce peatonal
3359 3359 Peóns
3360 3360 Pelota vasca
3361 3361 Conflitos pendentes na lista de membros desta relación
3362 3362 Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
3363 3363 Conflitos de propiedades pendentes de resolver
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Realiza a validación dos datos
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 Farmacia
3373 3373 -----
3374 3374 Número de teléfono
3375 3375 Número de teléfono
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Zona de picnic
3382 3382 -----
3383 3383 Embarcadoiro
3384 3384 -----
3385 3385 Tubería
3386 3386 -----
3387 3387 Tipo de pista de esquí
3388 3388 Cancha de xogo
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 Lugar de culto
3392 3392 Lugares
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Reproducir/Pausar son.
3396 3396 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son
3397 3397 Zona de xogos
3398 3398 Aborte se non está seguro
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Decide que valores hay que manter
3404 3404 -----
3405 3405 Introduza coordenadas GPS
3406 3406 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3407 3407 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
3408 3408 Introduza un nome de usuario non baleiro
3409 3409 Introduza a dirección da tesela
3410 3410 Introduza un índice de tesela
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
3415 3415 Introduza un ID de usuario válido
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 Introduza un enteiro de valor > 0
3421 3421 Introduza un nome de usuario non valeiro
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3436 3436 -----
3437 3437 Escolla unha área de descarga primeiro.
3438 3438 Por favor, selecciona unha tecla
3439 3439 Por favor selecciona un valor
3440 3440 -----
3441 3441 Seleccione unha entrada.
3442 3442 Escolla polo menos catro nodos.
3443 3443 Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.
3444 3444 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
3445 3445 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3446 3446 Escolla polo menos unha fila para copiar
3447 3447 Escolla polo menos unha vía para simplificar.
3448 3448 Escolla polo menos unha vía.
3449 3449 Escolla polo menos tres nodos.
3450 3450 Por favor, selecciona polo menos dous nodos para combinar, ou un nodo que estea preto doutro nodo.
3451 3451 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3452 3452 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3453 3453 -----
3454 3454 Escolla algunha cousa para copiar
3455 3455 -----
3456 3456 Seleccione a fila a eliminar.
3457 3457 Por favor selecciona a fila a editar.
3458 3458 Escolla a capa a usar
3459 3459 -----
3460 3460 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Complemento empaquetado con JOSM
3464 3464 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
3465 3465 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
3466 3466 -----
3467 3467 Información do complemento
3468 3468 -----
3469 3469 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
3470 3470 -----
3471 3471 Produciuse un fallo na actualización do complemento
3472 3472 Política de actualización de complementos
3473 3473 Complementos
3474 3474 Complementos actualizados
3475 3475 Nome do Punto
3476 3476 Número do punto
3477 3477 Poste
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 Policía
3481 3481 Política
3482 3482 -----
3483 3483 +++++
3484 3484 Posición
3485 3485 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3486 3486 -----
3487 3487 Buzón de Correos
3488 3488 Oficina postal
3489 3489 Código postal
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 Potencia
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Xerador de enerxía
3499 3499 Tendido eléctrico
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Torre de electricidade
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Fuente de Tensión
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Violación da Precondición
3516 3516 Violación de condición previa
3517 3517 Predefinido
3518 3518 A opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Preferencias
3523 3523 Preferencias...
3524 3524 Preparar os datos de OSM...
3525 3525 Preparar a resolución de conflitos
3526 3526 Preparando o conxunto de cambios...
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 Vía para tren histórico
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 Axustes prestablecidos
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Previo
3543 3543 -----
3544 3544 Primaria
3545 3545 Enlace a rúa primaria
3546 3546 Primitiva
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 Prisión
3551 3551 -----
3552 3552 Procesando o ficheiro «{0}»
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 Coordenadas Proxectadas
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Código de proxeción
3562 3562 -----
3563 3563 Método de proxección
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Propiedades
3570 3570 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3571 3571 Propiedades no elemento combinado. Substituirán as propiedades dos elementos propios cando se apliquen as decisións de combinación.
3572 3572 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3573 3573 Propiedades(con conflitos)
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 Fornece un cadro de diálogo para a edición de etiquetas nunha grella tabular.
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 Fornece capacidades de encamiñamento.
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Configuración do proxy
3591 3591 +++++
3592 3592 -----
3593 3593 Edificio público
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Vehículos de servicio público (SP)
3597 3597 Transporte público
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 Purgar
3603 3603 Purgar...
3604 3604 Asignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.
3605 3605 -----
3606 3606 +++++
3607 3607 Canteira
3608 3608 Pedir
3609 3609 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3610 3610 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
3611 3611 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3612 3612 Consultar conxuntos de cambios
3613 3613 -----
3614 3614 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3615 3615 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3616 3616 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Coches RC
3621 3621 -----
3622 3622 Pista de carreiras
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 Vía de tren
3627 3627 Vía de tren
3628 3628 Apeadeiro de ferrocarril
3629 3629 -----
3630 3630 Andén de ferrocarril
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 Nodos duplicados na vía do tren
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Rango de numeros esperado
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 Datos GPS en bruto
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 Ler fotos...
3648 3648 -----
3649 3649 Lendo conxunto de cambios {0}...
3650 3650 Lendo conxunto de cambios...
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 Lendo pais de «{0}»
3654 3654 Lendo información de usuario...
3655 3655 -----
3656 3656 Lendo {0}...
3657 3657 Léeme
3658 3658 Nome real
3659 3659 Eliminar realmente a selección da relación {0}?
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Estudio de grabación
3664 3664 -----
3665 3665 Terra de recreo
3666 3666 Imaxe corrixida...
3667 3667 Reciclaxe
3668 3668 Vermello:
3669 3669 Refacer
3670 3670 Refacer...
3671 3671 Refacer a última acción desfeita.
3672 3672 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3673 3673 Refacer {0}
3674 3674 -----
3675 3675 Referencia
3676 3676 Referencia (número de camiño)
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Número de referencia
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Número de referencia
3684 3684 -----
3685 3685 Referenciado por:
3686 3686 Refírese a
3687 3687 Actualizar
3688 3688 Rexión
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Rexeitar Conflitos e Gardar
3693 3693 -----
3694 3694 Relación
3695 3695 -----
3696 3696 Relación...
3697 3697 Editor de relación: Descargar Membros
3698 3698 Editor de relacións: mover cara abaixo
3699 3699 Editor de relacións: mover cara arriba
3700 3700 Editor de relación: retirar
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 A relación é eliminada
3706 3706 A relación esta baldeira
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3710 3710 Relación {0}
3711 3711 -----
3712 3712 Relación: escollida
3713 3713 Relacións
3714 3714 -----
3715 3715 Relacións: {0}
3716 3716 -----
3717 3717 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3718 3718 -----
3719 3719 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3720 3720 -----
3721 3721 Relixión
3722 3722 -----
3723 3723 Recargar
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 Recargar o historial desde o servidor
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 Control Remoto
3736 3736 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Retirar
3753 3753 Retirar «{0}» para o nodo «{1}»
3754 3754 Retirar «{0}» para a relación «{1}»
3755 3755 Retirar «{0}» para a via «{1}»
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Retirar da memoria
3759 3759 -----
3760 3760 Retirar a foto da capa
3761 3761 Retirar etiquetas de vías internas
3762 3762 Retirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3763 3763 Retirar os marcadores seleccionados
3764 3764 Retirar os membros seleccionados para esta relación
3765 3765 Retirar as modificacións escollidas da memoria local
3766 3766 Retirar as entradas escollidas da lista de elementos combinados.
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3772 3772 Retíraos, limpa a relación
3773 3773 Retirar este membro da relación
3774 3774 Elementos retirados das relacións
3775 3775 Nodos duplicados retirados
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Retirando complementos obsoletos...
3781 3781 -----
3782 3782 Retirando complementos sen mantemento...
3783 3783 Mudar o nome do ficheiro
3784 3784 Renomear o ficheiro «{0}» a
3785 3785 Renomear capa
3786 3786 Renomear o marcador escollido
3787 3787 Debuxar rutas (autobús, rutas de sendeirismo, rutas de bicicleta, ...) . Os tipos de ruta deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 Alquiler
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Taller
3795 3795 -----
3796 3796 Substituír «{0}» con «{1}» para
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 Informar dun fallo
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 +++++
3803 3803 Solicitar un código de acceso
3804 3804 A petición fallou
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Reservorio
3808 3808 Restabelecer
3809 3809 -----
3810 3810 Restabelecer as preferencias aos valores predeterminados
3811 3811 -----
3812 3812 Rúa urbana
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 Resolver
3816 3816 Resolver conflitos
3817 3817 Resolver conflitos de ''{0}''
3818 3818 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3819 3819 Resolver conflitos en estado eliminado en {0}
3820 3820 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3821 3821 Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}
3822 3822 Resolver conflitos.
3823 3823 Resolver conflito de version para o nodo {0}
3824 3824 Resolver conflito de version para a relación {0}
3825 3825 Resolver conflito de version para via {0}
3826 3826 Recurso
3827 3827 Área de Descanso
3828 3828 Reiniciar
3829 3829 Reiniciar a aplicación.
3830 3830 Restaurante
3831 3831 Restaurar
3832 3832 Restaurando ficheiros
3833 3833 Restrición
3834 3834 Comercios
3835 3835 Muro de contención
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Obter un código de acceso
3839 3839 -----
3840 3840 Obtendo un código de acceso mediante OAuth…
3841 3841 -----
3842 3842 Obtendo un código de petición de OAuth…
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 Pedindo información do usuario
3846 3846 -----
3847 3847 +++++
3848 3848 Inverter
3849 3849 Invertir Vías
3850 3850 Inverter e combinar
3851 3851 -----
3852 3852 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3853 3853 Invertir a orde dos membros da relación
3854 3854 Invertir vía
3855 3855 Invertir vías
3856 3856 Liña de costa revertida
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 desfacendo cambios
3860 3860 -----
3861 3861 Revisión
3862 3862 -----
3863 3863 Equitación
3864 3864 -----
3865 3865 Río
3866 3866 Ribeira
3867 3867 Rúa (Tipo descoñecido)
3868 3868 Restricións de trafico
3869 3869 -----
3870 3870 Rol
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 Problema de verificación de rol
3875 3875 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 Rol:
3879 3879 -----
3880 3880 Papeis nas relacións que fan referencia a
3881 3881 Rotonda
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 Tipo de Ruta
3888 3888 -----
3889 3889 Rutas mostradas para:
3890 3890 -----
3891 3891 Liga de Rugby
3892 3892 +++++
3893 3893 Ruínas
3894 3894 -----
3895 3895 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.
3896 3896 -----
3897 3897 Executando a proba {0}
3898 3898 Pista
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Escala SAC
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 Tarxetas SIM
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 +++++
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 Entrenamento Seguro
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Poterna
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Saturación:
3922 3922 sauna
3923 3923 Gardar
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Gardar como...
3927 3927 Gardar ficheiro GPX
3928 3928 Gardar en:
3929 3929 Gardar capa
3930 3930 Gardar ficheiro OSM
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Gardar de todas formas
3937 3937 -----
3938 3938 Gardar en:
3939 3939 Gardar ficheiro escollido.
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3943 3943 Gardar os datos actuais.
3944 3944 -----
3945 3945 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3946 3946 -----
3947 3947 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 A examinar o directorio {0}...
3955 3955 Escola
3956 3956 Chatarra
3957 3957 Cantos
3958 3958 Matorral
3959 3959 -----
3960 3960 Pescado
3961 3961 Buscar
3962 3962 Procurar ...
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3966 3966 Buscar obxectos
3967 3967 -----
3968 3968 Buscar obxectos.
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 Buscar...
3976 3976 Buscar:
3977 3977 Procura:
3978 3978 Nombre alternativo
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 Secundaria
3982 3982 -----
3983 3983 Segundos: {0}
3984 3984 Excepción de seguridade
3985 3985 Ver na wiki para outra capacidade
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Carril bici e vía peatonal separadas
3989 3989 -----
3990 3990 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3991 3991 Escoller
3992 3992 Escoller Todo
3993 3993 -----
3994 3994 Seleccionar capas WMS
3995 3995 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3996 3996 -----
3997 3997 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3998 3998 Escoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
4006 4006 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
4007 4007 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
4008 4008 Escoller ou ben:
4009 4009 Escolla o nome de ficheiro
4010 4010 Escoller se o dato debería estar nunha nova capa
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 Seleccionar un formato de imaxe para a capa WMS
4014 4014 -----
4015 4015 Escoller na capa
4016 4016 Escoller na lista de relacións
4017 4017 Escoller membros
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 Escoller nodo baixo o cursor.
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
4028 4028 -----
4029 4029 Escoller relación
4030 4030 -----
4031 4031 Escoller relación an lista de relacións.
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Escolla a capa a usar
4036 4036 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
4037 4037 -----
4038 4038 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
4049 4049 -----
4050 4050 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
4051 4051 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
4052 4052 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
4053 4053 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 Escoller coa busca indicada
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Selección
4061 4061 Selección valeira
4062 4062 A selección debe consistir só de vias e nodos
4063 4063 Selección non axeitada!
4064 4064 Selección:
4065 4065 Selección: {0}
4066 4066 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 Semiautomática
4070 4070 Capa separada
4071 4071 Separador
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Servizo
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Servizos
4080 4080 Servizos:
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 Estabelecer todo ao predeterminado
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}
4090 4090 Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}
4091 4091 Estabelecer a marca de «modificado» para a via {0}
4092 4092 -----
4093 4093 Estabelecer a selección actual á lista de relacións escollidas
4094 4094 Estabelecer o idioma
4095 4095 -----
4096 4096 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
4097 4097 -----
4098 4098 Estabelecer a predeterminado
4099 4099 -----
4100 4100 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
4101 4101 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
4102 4102 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
4103 4103 Estabelece un rol para os membros escollidos
4104 4104 -----
4105 4105 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
4106 4106 Estabelecendo os valores predeterminados
4107 4107 Configuración
4108 4108 Parámetros para o reproductor de son e as marcas de son.
4109 4109 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
4110 4110 -----
4111 4111 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
4112 4112 -----
4113 4113 Compartindo
4114 4114 -----
4115 4115 +++++
4116 4116 Refuxio
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 Gastos de envío
4120 4120 Zapatos
4121 4121 Tiro
4122 4122 Compras
4123 4123 Tendas
4124 4124 -----
4125 4125 Atallo
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Amosar Informe de estado
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 Amosar conxunto de cambios {0}
4137 4137 -----
4138 4138 Amosar información de axuda
4139 4139 -----
4140 4140 Amosar historia
4141 4141 -----
4142 4142 Amosar información
4143 4143 Amosa información acerca da subida de datos.
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 Amosar nomes localizados en listas escollidas
4147 4147 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
4148 4148 Mostrar a seguinte imaxe
4149 4149 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
4150 4150 -----
4151 4151 Amosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.
4152 4152 -----
4153 4153 Mostrar a imaxe previa
4154 4154 -----
4155 4155 Mostrar a pantalla de benvida ao iniciar
4156 4156 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida aos erros
4157 4157 Amosar só as etiquetas con conflitos
4158 4158 Amosar só as etiquetas con multiples valores
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Amosar esta axuda
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Mostrar área
4169 4169 -----
4170 4170 Amosar a presión atmosférica
4171 4171 Amosar a data actual
4172 4172 Amosar humidade
4173 4173 Amosar temperatura
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 Vías con nomes similares
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 Simplificar Vía
4186 4186 Simplificar todas as vias seleccionadas
4187 4187 Simplifica áreas mediante o retirado de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a retirar. Fai ademais unha media dos nodos próximos.
4188 4188 Simplificar as vías?
4189 4189 -----
4190 4190 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
4191 4191 Elementos únicos
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 Tamaño
4195 4195 Monopatín
4196 4196 Patinaxe
4197 4197 Esquí
4198 4198 -----
4199 4199 Esquí
4200 4200 Omitir a descarga
4201 4201 Saltar descarga
4202 4202 -----
4203 4203 Omitir a actualización
4204 4204 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está desactivada.
4205 4205 -----
4206 4206 Mapa esbaradío
4207 4207 Rampa
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Fumadores
4212 4212 -----
4213 4213 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 Trineo
4218 4218 Fútbol
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 Algúns dos camiños formaban parte de relacións que se modificaron.<br> Comprobe que non se introduciron erros.
4226 4226 Algúns puntos de referencia que estaban demasiado lonxe do camiño para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
4227 4227 Algúns puntos de referencia con marcas de tempo anteriores ao inicio do camiño ou posteriores ao fin foron omitidos ou movidos ao inicio.
4228 4228 -----
4229 4229 Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con múltiples vías saíntes.
4230 4230 Non é posíbel manexar camiños que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos.
4231 4231 Non é posíbel manexar camiños que son interiores en varias relacións de polígonos múltiples.
4232 4232 Non é posíbel manexar camiños que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.
4233 4233 Ordenar
4234 4234 -----
4235 4235 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
4236 4236 Ordenar os membros da relación
4237 4237 -----
4238 4238 Fonte
4239 4239 Sur
4240 4240 -----
4241 4241 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
4242 4242 Espazos para os páis
4243 4243 Espazos para a muller
4244 4244 Elementos especiais
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 Rádar de tráfico
4248 4248 Picos
4249 4249 Separar a vía
4250 4250 Separar unha vía no nodo seleccionado.
4251 4251 Dividie vías en fragmentos
4252 4252 Deportes
4253 4253 Deporte (Pelota)
4254 4254 Instalaciones deportivas
4255 4255 Deportes
4256 4256 Polideportivo
4257 4257 fonte
4258 4258 Estadio
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 Argumento de xeometría estándar de Unix
4265 4265 Estrelas
4266 4266 Comezar Busca
4267 4267 -----
4268 4268 Comezar a descarga
4269 4269 Empezar a descargar datos
4270 4270 Comezar nova vía a partir do último nodo.
4271 4271 Inicio do camiño (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 Comeza a subir en anacos...
4276 4276 Comezando a subir nunha única petición...
4277 4277 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
4278 4278 Estado
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 Papelería
4282 4282 +++++
4283 4283 Informe de estado
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 Pasos
4289 4289 -----
4290 4290 Escaleira de paso
4291 4291 -----
4292 4292 Deter
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 Arroio ou riachuelo
4300 4300 Rúa
4301 4301 -----
4302 4302 Nome da rúa
4303 4303 Rúas
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 Subárea
4318 4318 -----
4319 4319 Enviar filtro
4320 4320 -----
4321 4321 Suburbio
4322 4322 Metro
4323 4323 Boca de metro
4324 4324 Feito satisfactoriamente
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 Supermercado
4329 4329 -----
4330 4330 Asistencia técnica
4331 4331 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
4332 4332 Servizos de rectificación admitidos
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 Admite descargar, mapas escaneados desde walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desenvolvemento e pode ter fallos.
4336 4336 -----
4337 4337 Superficie
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 Vértice xeodésico
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 Natación
4345 4345 -----
4346 4346 Swiss Grid (Suíza)
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 Descición de símbolo
4351 4351 -----
4352 4352 Sincronizar o son
4353 4353 Sincronizar o paquete de datos completo
4354 4354 Sincronizar únicamente o nodo {0}
4355 4355 Sincronizar únicamente a relación {0}
4356 4356 -----
4357 4357 Sincronizar únicamente a vía {0}
4358 4358 Sistema de medida
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 Pavimento táctil
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
4378 4378 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
4379 4379 -----
4380 4380 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
4381 4381 Chave da etiqueta máis logo do permitido
4382 4382 Etiquetar as relación con
4383 4383 -----
4384 4384 Valor da etiqueta máis logo do permitido
4385 4385 -----
4386 4386 Axustes de etiquetado preestablecidos.
4387 4387 Etiquetas
4388 4388 -----
4389 4389 Etiquetas e membros
4390 4390 -----
4391 4391 Etiquetas de nodos
4392 4392 Etiquetas de relacions
4393 4393 Etiquetas de vías
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 Etiquetas con valores baleiros
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 +++++
4404 4404 -----
4405 4405 +++++
4406 4406 Pista de rodaxe
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 Teléfono
4410 4410 Tarxetas telefónicas
4411 4411 -----
4412 4412 Tenis
4413 4413 -----
4414 4414 +++++
4415 4415 Rúa terciaria ou local
4416 4416 -----
4417 4417 Proba
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 A proba fallou
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
4424 4424 Probando o código de acceso mediante OAuth
4425 4425 Probando OSM API URL ''{0}''
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 +++++
4429 4429 -----
4430 4430 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
4445 4445 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 A selección actual non pode ser usada para despegar.
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
4457 4457 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
4458 4458 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
4459 4459 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
4460 4460 -----
4461 4461 O documento non contén datos.
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
4465 4465 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
4466 4466 Os seguintes obxectos non puideron copiarse no obxecto de destino<br> porque foron eliminados do grupo de datos de destino:
4467 4467 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4468 4468 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
4469 4469 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
4470 4470 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser retirados
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 O conxunto de datos combinado non incluirá unha etiqueta coa clave «{0}».
4479 4479 -----
4480 4480 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
4481 4481 -----
4482 4482 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
4483 4483 -----
4484 4484 O ficheiro do complemento «{0}» non inclúe un Manifesto.
4485 4485 O complemento foi retirado da configuración. Reinicie JOSM para descargar o complemento.
4486 4486 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
4487 4487 -----
4488 4488 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
4489 4489 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no desprazamento {1}, erro completo:\n\n{2}
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 A área seleccionada está incompleta. Quere continuar?
4495 4495 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
4496 4496 -----
4497 4497 A selección contén {0} vías. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
4502 4502 -----
4503 4503 O complemento turnrestrictions permítelle introducir información de mantemento sobre restricións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
4504 4504 -----
4505 4505 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
4506 4506 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Quere inverter algunhas?
4507 4507 Teatro
4508 4508 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
4509 4509 A súa versión
4510 4510 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
4511 4511 O deles co combinado
4512 4512 -----
4513 4513 Non hai conxuntos de cambios abertos
4514 4514 Non hai obxectos escollido para actualizar.
4515 4515 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non van seren gardados e serán tratados como se rexeitase todos. Continuar?
4516 4516 Hai unha intersección entre vías.
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
4521 4521 Houbo {0} conflitos durante a importación
4522 4522 Isto pode levar a unha eliminación accidental dos nodos
4523 4523 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
4524 4524 -----
4525 4525 Isto está despois do fin da gravación
4526 4526 -----
4527 4527 Este nodo non está pegado a outra cousa.
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
4531 4531 -----
4532 4532 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
4542 4542 -----
4543 4543 Esta proba comproba que as liñas de costa sexan correctas.
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 Esta versión de JOSM é incompatíbel co servidor configurado.
4553 4553 Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.
4554 4554 -----
4555 4555 Máquina de tiquets
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 Dirección da tesela:
4560 4560 -----
4561 4561 Tempo
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 Zona horaria:
4567 4567 Zona horaria: {0}
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 A ...
4576 4576 Para eliminar
4577 4577 Cambiar Liñas GPX
4578 4578 -----
4579 4579 Cambiar Vista de grella
4580 4580 Alternar o panel de diálogos.
4581 4581 Alternar o panel de diálogos, maximizar a vista do mapa.
4582 4582 -----
4583 4583 Alternar a vista de pantalla completa
4584 4584 -----
4585 4585 Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios
4586 4586 -----
4587 4587 Cambiar o estado visíbel do texto e iconas da marca.
4588 4588 Cambiar o estado visíbel da capa seleccionada.
4589 4589 Cambiar: {0}
4590 4590 Cambia a configuración global «{0}».
4591 4591 -----
4592 4592 Baños
4593 4593 -----
4594 4594 O código permite aceso restrinxido
4595 4595 Peaxe
4596 4596 Cabina de peaxe
4597 4597 -----
4598 4598 Ferramenta: {0}
4599 4599 Barra de ferramentas
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 Personalización de barra de ferramentas
4603 4603 -----
4604 4604 Ferramentas
4605 4605 -----
4606 4606 Ferramentas para debuxar edificios.
4607 4607 -----
4608 4608 +++++
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 Turismo
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 Torre
4619 4619 -----
4620 4620 Tipo de torre
4621 4621 Vila
4622 4622 -----
4623 4623 Xoguetes
4624 4624 -----
4625 4625 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
4626 4626 Camiño
4627 4627 -----
4628 4628 Coloreado de camiños e puntos
4629 4629 -----
4630 4630 Tipo de camiño
4631 4631 -----
4632 4632 Calmado de tráfico
4633 4633 -----
4634 4634 Semáforo
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 Tranvía
4640 4640 Parada de tranvía
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Transporte
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 Axencia de viaxes
4647 4647 Árbore
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 Rúa principal
4652 4652 Enlace a rúa principal
4653 4653 Tentar de novo
4654 4654 Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.
4655 4655 Túnel
4656 4656 Boca del túnel
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 Círculo de giro
4660 4660 -----
4661 4661 Punto de xiro
4662 4662 -----
4663 4663 Torno
4664 4664 Plataforma de xiro
4665 4665 Atopáronse dous camiños paralelos. Interrompeuse a operación.
4666 4666 Tipo
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 +++++
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 UIC-Referencia
4679 4679 -----
4680 4680 DESCOÑECIDO
4681 4681 +++++
4682 4682 -----
4683 4683 Ficheiros URL
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 +++++
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 +++++
4702 4702 UTM Francia (DOM)
4703 4703 UTM sistema xeodésico
4704 4704 UTM Zona
4705 4705 -----
4706 4706 Despegar Vías
4707 4707 -----
4708 4708 Non foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
4709 4709 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivado
4710 4710 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
4711 4711 Non foi posíbel crear unha nova marca de son.
4712 4712 Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}
4713 4713 Non foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 Non foi posíbel analizar lon/lat
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.
4726 4726 Sen clasificar
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 Liña de costa desconectada
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 Pendente
4737 4737 Conflito indeciso entre estados de eliminado
4738 4738 Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas
4739 4739 Sen decidir
4740 4740 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
4741 4741 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
4742 4742 Desfacer
4743 4743 -----
4744 4744 Desfacer mover
4745 4745 Desfacer ortogonalización para certos nodos
4746 4746 Desfacer a última acción.
4747 4747 Desfacer a orde escollida e as anteriores
4748 4748 -----
4749 4749 Desacoplar o panel
4750 4750 Excepción Inesperada
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}
4775 4775 -----
4776 4776 Mostra non esperada: {0}
4777 4777 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
4784 4784 Desconxelar
4785 4785 Desconxelar a lista de elementos combinados e comezar a combinación.
4786 4786 -----
4787 4787 Despegar Nodo
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 Universidade
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 Maquina descoñecida
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 Versión da API descoñecida ou non admitida. Obtívose {0}.
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 Tipo descoñecido: {0}
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 Deseleccionar Todo
4820 4820 Deseleccionar todos os obxectos.
4821 4821 -----
4822 4822 Versión de ficheiro WMS non admitido; atopouse {0}, esperabase {1}
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 Versión non admitida: {0}
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 Arriba
4834 4834 Subir un nivel
4835 4835 Actualizar
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 Actualizar o conxunto de cambios
4839 4839 -----
4840 4840 Actualizar contido
4841 4841 Actualizar datos
4842 4842 Actualizar listado de directorios.
4843 4843 O intervalo de actualización (en días):
4844 4844 Actualizar modificado
4845 4845 Actualizar o multipolígono
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 Actualizar os complementos
4849 4849 Subir selección
4850 4850 Actualizar o contido do conxunto de cambios desde o servidor de OSM
4851 4851 -----
4852 4852 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
4853 4853 Actualizar os complementos seleccionados
4854 4854 Actualizado
4855 4855 Actualizar desde o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
4856 4856 Actualizar os datos seleccionados actualmente desde o servidor (re-descarga os datos)
4857 4857 Actualizar desde o servidor os obxectos na capa de datos activa.
4858 4858 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 Enviando datos
4862 4862 Actualizando erros ignorados ...
4863 4863 Actualizando mapa ...
4864 4864 -----
4865 4865 Actualizando a interface de usuario
4866 4866 Enviar
4867 4867 Subir Cambios
4868 4868 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
4869 4869 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
4870 4870 Subir datos
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 Subir seleccion
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 Enviar a «{0}»
4884 4884 Subir un novo conxunto de cambios
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 Subindo datos...
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 Uso
4894 4894 -----
4895 4895 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
4896 4896 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
4897 4897 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
4898 4898 Usar autentcación básica
4899 4899 -----
4900 4900 Usar OAuth
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 Use as teclas de frecha ou arrastre a capa de imaxe co cursor para axustar os límites da imaxe.\nTamén pode introducir os límites polo leste e polo norte nas coordenadas {0}.\nSe quere gardar un marcador cos límites, escriba o nome do marcador a continuación.
4904 4904 -----
4905 4905 Usar predeterminado
4906 4906 Usar as opcións predeterminadas
4907 4907 Utilizar a capa de errores
4908 4908 Usar scripts externos en JOSM
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 Usar lista de omisións
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 Usar o axuste prestabelecido «{0}»
4915 4915 Usar o axuste predefinido «{0}» do grupo «{1}»
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
4919 4919 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 Usuario
4925 4925 ID do usuario:
4926 4926 -----
4927 4927 Nome de usuario:
4928 4928 Usuario:
4929 4929 Nome de usuario
4930 4930 Nome de usuario:
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 Aspiradora
4936 4936 Validar
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 Validando
4941 4941 Validación
4942 4942 -----
4943 4943 Erros de validación
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 Valor
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
4950 4950 -----
4951 4951 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
4952 4952 -----
4953 4953 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
4954 4954 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 Valor:
4958 4958 -----
4959 4959 Tenda de variedades
4960 4960 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 Expendedor automático de productos
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
4978 4978 Versión {0}
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 Veterinario
4982 4982 -----
4983 4983 Vídeo
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 -----
4988 4988 Ver
4989 4989 Vista: {0}
4990 4990 Panorámica
4991 4991 -----
4992 4992 Poboación
4993 4993 Parque Municipal
4994 4994 Poboación/Cidade
4995 4995 -----
4996 4996 Viñedo
4997 4997 Visibilidade
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 Visitar a páxina de inicio
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 Calibración do grabador de voz
5008 5008 Volcán
5009 5009 Voleibol
5010 5010 Voltaxe
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 AVISO: {0}
5014 5014 Baño
5015 5015 -----
5016 5016 +++++
5017 5017 -----
5018 5018 Erro do WMS
5019 5019 ficheiros WMS (*.wms)
5020 5020 -----
5021 5021 URL WMS ou ID da imaxe:
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 Parede
5029 5029 Aviso
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 Advertencias
5038 5038 Limpeza
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 Auga
5044 5044 -----
5045 5045 Parque acuático
5046 5046 Torre de auga
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 Traballos Acuáticos
5050 5050 -----
5051 5051 Fervenza
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 Nodos duplicados na vía de auga
5056 5056 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
5068 5068 Vía {0}
5069 5069 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
5070 5070 Vía:
5071 5071 -----
5072 5072 Puntos de referencia
5073 5073 Vías
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 Cruceiro
5077 5077 Camiño a santuario
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 Páxina web:
5081 5081 Represa
5082 5082 Pantano
5083 5083 -----
5084 5084 Cadeira de rodas
5085 5085 Sillas de rodas
5086 5086 Cando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.
5087 5087 Cando se importe son, crear marcas desde...
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
5091 5091 -----
5092 5092 Todo o grupo
5093 5093 Anchura (metros)
5094 5094 -----
5095 5095 +++++
5096 5096 -----
5097 5097 Muíño de vento
5098 5098 -----
5099 5099 Manga de vento
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 Vista de grella
5103 5103 -----
5104 5104 Con tenda
5105 5105 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
5106 5106 Madeira
5107 5107 -----
5108 5108 Fábrica
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 A etiqueta XML <user> non se atopa
5117 5117 Sí
5118 5118 Si, Aplicar
5119 5119 Si, crear un conflito e pechar
5120 5120 -----
5121 5121 Vostede xa ten un código de acceso ao servidor OSM mediante OAuth.
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 Está a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.<br>Quere eliminalos realmente?
5125 5125 Está a piques de combinar datos das capas ''{0}'' e ''{1}''.<br /> <br /> Estas capas teñen regras de envío distintas, e non deberían combinarse.<br /> Como resultado da súa combinación, aplicaranse as regras máis restritivas (non se recomenda o envío) a ''{1}''.<br /> <br /> <b>Esta non é a forma recomendada de combinar datos deste tipo.</b>.<br /> Recoméndase que comprobe e combine cada un dos obxectos, un por un, usando a función de ''<i>Merge selection</i>''.<br /> <br /> Está seguro de que quere proseguir?
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 Atopou un fallo en JOSM
5138 5138 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
5139 5139 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
5140 5140 -----
5141 5141 Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos
5142 5142 Debe escoller polo menos unha vía.
5143 5143 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
5144 5144 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.
5145 5145 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
5146 5146 Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marca.
5147 5147 Debes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
5148 5148 Solicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
5149 5149 -----
5150 5150 Debe escoller un camiño GPX
5151 5151 Ven de actualizar JOSM. <br> Para evitar problemas debería actualizar os complementos.<br><br>Actualizar agora os complementos?
5152 5152 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros asignadores.
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 -----
5156 5156 -----
5157 5157 +++++
5158 5158 +++++
5159 5159 Aumento(en metros)
5160 5160 Aumentar Zoom
5161 5161 -----
5162 5162 Reducir Zoom
5163 5163 -----
5164 5164 Facer zoom e mover mapa
5165 5165 -----
5166 5166 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
5167 5167 Aumentar Zoom
5168 5168 Nível de ampliación:
5169 5169 Reducir Zoom
5170 5170 Facer zoom na vista a {0}.
5171 5171 Ampliar a
5172 5172 -----
5173 5173 Axustar á capa
5174 5174 -----
5175 5175 Zoom ao nodo
5176 5176 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
5177 5177 Facer zoom sobre a selección
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
5182 5182 -----
5183 5183 Zoom a este nodo na capa de datos actual
5184 5184 Facer zoom a {0}
5185 5185 Ampliación desactivada porque a capa desta relación non está activa
5186 5186 -----
5187 5187 Apliación desactivada porque non hai un membro escollido
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 +++++
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 -----
5196 5196 -----
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 -----
5207 5207 -----
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 multipolígono
5239 5239 rede
5240 5240 transporte_público
5241 5241 restrición
5242 5242 ruta
5243 5243 -----
5244 5244 lugar
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 Vía acuática
5248 5248 Estación
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 Porta
5253 5253 Atrás
5254 5254 Máis rápido
5255 5255 Avance máis rápido
5256 5256 Avance
5257 5257 Saltar cara atrás.
5258 5258 Saltar cara adiante
5259 5259 Marca seguinte
5260 5260 Reproducir a seguinte marca.
5261 5261 Reproducir a marca anterior.
5262 5262 Reproducción/Pausa
5263 5263 Marca anterior
5264 5264 Máis lento
5265 5265 Avance máis lento
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 -----
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 Pechado
5306 5306 Aberto
5307 5307 baleiro
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 protestante
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 negron
5329 5329 azul
5330 5330 marrón
5331 5331 gris
5332 5332 verde
5333 5333 vermello
5334 5334 -----
5335 5335 branco
5336 5336 +++++
5337 5337 +++++
5338 5338 +++++
5339 5339 O
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 +++++
5353 5353 +++++
5354 5354 +++++
5355 5355 +++++
5356 5356 +++++
5357 5357 +++++
5358 5358 +++++
5359 5359 +++++
5360 5360 texto
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 -----
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 -----
5374 5374 -----
5375 5375 Desc(ripcion)
5376 5376 Nome
5377 5377 +++++
5378 5378 -----
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 mixto
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 sobre a terra
5419 5419 -----
5420 5420 -----
5421 5421 baixo terra
5422 5422 baixo auga
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 -----
5443 5443 -----
5444 5444 -----
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 -----
5457 5457 -----
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 -----
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 -----
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 -----
5509 5509 -----
5510 5510 -----
5511 5511 -----
5512 5512 Estación
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 -----
5521 5521 -----
5522 5522 +++++
5523 5523 +++++
5524 5524 +++++
5525 5525 +++++
5526 5526 Porto:
5527 5527 -----
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 -----
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 -----
5536 5536 -----
5537 5537 -----
5538 5538 -----
5539 5539 -----
5540 5540 -----
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 -----
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 -----
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 -----
5562 5562 -----
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 -----
5567 5567 -----
5568 5568 -----
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 -----
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 Clave:
5577 5577 -----
5578 5578 -----
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 engadir á selección
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 administrativo
5594 5594 Configuración avanzada
5595 5595 pista de rodadura
5596 5596 agregar
5597 5597 agrícola
5598 5598 aire
5599 5599 todo
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 -----
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 -----
5606 5606 todos os obxectos
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 -----
5610 5610 -----
5611 5611 callejón
5612 5612 alfabético
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 anglicano
5620 5620 comida para animais
5621 5621 anónimo
5622 5622 -----
5623 5623 -----
5624 5624 -----
5625 5625 área
5626 5626 -----
5627 5627 área de texto
5628 5628 asiático
5629 5629 asfalto
5630 5630 -----
5631 5631 son
5632 5632 fondo
5633 5633 anterior punto de parada
5634 5634 segmento anterior
5635 5635 bahaísta
5636 5636 -----
5637 5637 baptista
5638 5638 -----
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 -----
5642 5642 -----
5643 5643 -----
5644 5644 -----
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 tubo_de_bicicleta
5648 5648 -----
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 ciénaga
5653 5653 -----
5654 5654 -----
5655 5655 -----
5656 5656 marca
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 budista
5660 5660 construcción
5661 5661 badén
5662 5662 hamburguesería
5663 5663 +++++
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 -----
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 sensíbel a maiúsculas
5670 5670 -----
5671 5671 católico
5672 5672 -----
5673 5673 -----
5674 5674 -----
5675 5675 carbón
5676 5676 -----
5677 5677 -----
5678 5678 chicán
5679 5679 polo
5680 5680 chino
5681 5681 garganta
5682 5682 cristian
5683 5683 -----
5684 5684 estanco
5685 5685 cidade
5686 5686 +++++
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 no sentido das agullas do reloxo
5690 5690 pechado
5691 5691 -----
5692 5692 vía pechada
5693 5693 carbón
5694 5694 adoquinado
5695 5695 -----
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 -----
5700 5700 -----
5701 5701 -----
5702 5702 comunicación
5703 5703 compactado
5704 5704 -----
5705 5705 formigón
5706 5706 gomas do pito
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 conflito
5710 5710 liña_de_contacto
5711 5711 -----
5712 5712 conveniencia
5713 5713 cobre
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 -----
5719 5719 coxín
5720 5720 -----
5721 5721 datos
5722 5722 decíduos
5723 5723 dedicado
5724 5724 gra° min'' (Nauticos)
5725 5725 gra° min'' seg"
5726 5726 eliminado
5727 5727 -----
5728 5728 reparto de mercancías
5729 5729 -----
5730 5730 autorizado
5731 5731 destino
5732 5732 -----
5733 5733 -----
5734 5734 -----
5735 5735 -----
5736 5736 non existe
5737 5737 -----
5738 5738 abaixo
5739 5739 de descenso
5740 5740 descargar
5741 5741 -----
5742 5742 -----
5743 5743 -----
5744 5744 -----
5745 5745 -----
5746 5746 Bebidas
5747 5747 -----
5748 5748 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
5749 5749 -----
5750 5750 -----
5751 5751 electrico
5752 5752 -----
5753 5753 elementos
5754 5754 -----
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 evanxélico
5759 5759 pares
5760 5760 -----
5761 5761 -----
5762 5762 exemplos
5763 5763 Bolsas para excrementos
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 -----
5767 5767 -----
5768 5768 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
5769 5769 valado
5770 5770 +++++
5771 5771 -----
5772 5772 -----
5773 5773 buscar a seleccion
5774 5774 -----
5775 5775 -----
5776 5776 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 -----
5780 5780 Cartafol
5781 5781 Alimentación
5782 5782 forestal
5783 5783 -----
5784 5784 próximo punto de parada
5785 5785 segmento seguinte
5786 5786 -----
5787 5787 -----
5788 5788 francés
5789 5789 do titulo
5790 5790 da vía
5791 5791 -----
5792 5792 -----
5793 5793 +++++
5794 5794 -----
5795 5795 -----
5796 5796 -----
5797 5797 alemán
5798 5798 -----
5799 5799 ouro
5800 5800 campo de golf
5801 5801 marca gps
5802 5802 punto gps
5803 5803 Grado 1 (pavimentada)
5804 5804 Grado 2 (de áridos)
5805 5805 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
5806 5806 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
5807 5807 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
5808 5808 herba
5809 5809 pavimento vexetal
5810 5810 grava
5811 5811 grego
5812 5812 terra
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 punto de detención
5816 5816 -----
5817 5817 -----
5818 5818 térmico
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 destacar
5823 5823 -----
5824 5824 Carretera
5825 5825 -----
5826 5826 hindú
5827 5827 historial
5828 5828 -----
5829 5829 -----
5830 5830 -----
5831 5831 casa
5832 5832 -----
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 resalte
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 helado
5840 5840 -----
5841 5841 -----
5842 5842 -----
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 -----
5846 5846 Inactivo
5847 5847 -----
5848 5848 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
5849 5849 incompleto
5850 5850 -----
5851 5851 -----
5852 5852 independente
5853 5853 india
5854 5854 interiores
5855 5855 +++++
5856 5856 -----
5857 5857 -----
5858 5858 segmento interior
5859 5859 integrado no programa principal
5860 5860 -----
5861 5861 illa
5862 5862 aislado
5863 5863 italiano
5864 5864 -----
5865 5865 -----
5866 5866 jainista
5867 5867 xaponés
5868 5868 Testemuñas de Xeová
5869 5869 xudía
5870 5870 -----
5871 5871 -----
5872 5872 +++++
5873 5873 quiosco
5874 5874 -----
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 uso da terra
5878 5878 tipo de uso da terra {0}
5879 5879 -----
5880 5880 -----
5881 5881 -----
5882 5882 -----
5883 5883 capa
5884 5884 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
5885 5885 a capa é actualmente visíbel (premer para agochala)
5886 5886 -----
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 chumbo
5890 5890 -----
5891 5891 esquerda
5892 5892 tipo de ocio {0}
5893 5893 -----
5894 5894 -----
5895 5895 -----
5896 5896 -----
5897 5897 -----
5898 5898 limitado
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 -----
5902 5902 cargando o complemento «{0}» (version {1})
5903 5903 -----
5904 5904 -----
5905 5905 -----
5906 5906 bloquear desprazamento
5907 5907 -----
5908 5908 -----
5909 5909 -----
5910 5910 -----
5911 5911 -----
5912 5912 baixa
5913 5913 -----
5914 5914 luterano
5915 5915 -----
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 -----
5919 5919 manglar
5920 5920 -----
5921 5921 -----
5922 5922 marísma
5923 5923 -----
5924 5924 -----
5925 5925 lat. max.
5926 5926 lon. max.
5927 5927 -----
5928 5928 -----
5929 5929 -----
5930 5930 -----
5931 5931 membro
5932 5932 -----
5933 5933 -----
5934 5934 +++++
5935 5935 -----
5936 5936 metodista
5937 5937 -----
5938 5938 mexicano
5939 5939 zona militar
5940 5940 -----
5941 5941 lat. min.
5942 5942 lon. min.
5943 5943 -----
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 -----
5947 5947 -----
5948 5948 -----
5949 5949 obxectos perdidos:
5950 5950 mixto
5951 5951 -----
5952 5952 -----
5953 5953 -----
5954 5954 mormón
5955 5955 -----
5956 5956 -----
5957 5957 lodazal
5958 5958 múltiple
5959 5959 -----
5960 5960 -----
5961 5961 musulmá
5962 5962 -----
5963 5963 nacional
5964 5964 espazo natural
5965 5965 tipo natural {0}
5966 5966 -----
5967 5967 natureza
5968 5968 -----
5969 5969 -----
5970 5970 Xornáis
5971 5971 seguinte
5972 5972 níquel
5973 5973 non
5974 5974 sen descrición dispoñíbel
5975 5975 non hai mensaxes de erro dispoñíbeis
5976 5976 ningún importador
5977 5977 -----
5978 5978 -----
5979 5979 non_xirar_esquerda
5980 5980 non_xirar_dereita
5981 5981 non_seguir_de_frente
5982 5982 prohibido xiro en U
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 ningún
5986 5986 nórdico
5987 5987 non eliminado
5988 5988 -----
5989 5989 non presente
5990 5990 Nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o máximo tamaño de memoria accesíbel en megabytes
5991 5991 aviso
5992 5992 -----
5993 5993 -----
5994 5994 -----
5995 5995 -----
5996 5996 -----
5997 5997 -----
5998 5998 -----
5999 5999 -----
6000 6000 -----
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 -----
6006 6006 -----
6007 6007 -----
6008 6008 observación
6009 6009 -----
6010 6010 impares
6011 6011 oficial
6012 6012 aceite
6013 6013 -----
6014 6014 -----
6015 6015 só_xirar_esquerda
6016 6016 só_xirar_dereita
6017 6017 só_seguir_de_frente
6018 6018 abrir
6019 6019 -----
6020 6020 -----
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 opcións
6024 6024 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
6025 6025 ortodoxo
6026 6026 -----
6027 6027 exteriores
6028 6028 segmento exterior
6029 6029 fora da área descargada
6030 6030 -----
6031 6031 -----
6032 6032 -----
6033 6033 corredor de aparcamento
6034 6034 Tickets de aparcamento
6035 6035 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
6036 6036 pavimentada
6037 6037 pavimento de pedra
6038 6038 grijo
6039 6039 pegaso
6040 6040 pelícano
6041 6041 -----
6042 6042 +++++
6043 6043 -----
6044 6044 permisivo
6045 6045 Fotos
6046 6046 -----
6047 6047 -----
6048 6048 cancha de xogo
6049 6049 -----
6050 6050 -----
6051 6051 pizzería
6052 6052 plantas
6053 6053 plástico
6054 6054 -----
6055 6055 -----
6056 6056 -----
6057 6057 -----
6058 6058 poste
6059 6059 político
6060 6060 -----
6061 6061 -----
6062 6062 -----
6063 6063 -----
6064 6064 presbiteriano
6065 6065 anterior
6066 6066 privado
6067 6067 problema
6068 6068 -----
6069 6069 protestante
6070 6070 público
6071 6071 transporte público
6072 6072 Bonos de transporte público
6073 6073 Billetes de transporte público
6074 6074 frailecillo
6075 6075 -----
6076 6076 -----
6077 6077 cuáquero
6078 6078 -----
6079 6079 ferrocarril
6080 6080 Vía férrea
6081 6081 -----
6082 6082 -----
6083 6083 xuncal
6084 6084 rexión
6085 6085 rexional
6086 6086 expresión regular
6087 6087 -----
6088 6088 -----
6089 6089 -----
6090 6090 -----
6091 6091 -----
6092 6092 -----
6093 6093 retirar da selección
6094 6094 substituír a selección
6095 6095 -----
6096 6096 -----
6097 6097 -----
6098 6098 -----
6099 6099 dereita
6100 6100 -----
6101 6101 -----
6102 6102 rol
6103 6103 -----
6104 6104 rotonda
6105 6105 segmento da ruta
6106 6106 -----
6107 6107 -----
6108 6108 -----
6109 6109 -----
6110 6110 -----
6111 6111 -----
6112 6112 -----
6113 6113 sal
6114 6114 saladar
6115 6115 area
6116 6116 +++++
6117 6117 -----
6118 6118 escalar
6119 6119 esquema
6120 6120 -----
6121 6121 -----
6122 6122 -----
6123 6123 -----
6124 6124 -----
6125 6125 seleccionado
6126 6126 selección
6127 6127 -----
6128 6128 -----
6129 6129 separado
6130 6130 -----
6131 6131 augas residuais
6132 6132 -----
6133 6133 -----
6134 6134 -----
6135 6135 -----
6136 6136 -----
6137 6137 chiita
6138 6138 -----
6139 6139 -----
6140 6140 tenda
6141 6141 tipo de tenda {0}
6142 6142 -----
6143 6143 -----
6144 6144 -----
6145 6145 -----
6146 6146 vía moerta
6147 6147 sijista
6148 6148 prata
6149 6149 -----
6150 6150 -----
6151 6151 lugar
6152 6152 -----
6153 6153 -----
6154 6154 -----
6155 6155 -----
6156 6156 parque de snowboard
6157 6157 -----
6158 6158 -----
6159 6159 -----
6160 6160 -----
6161 6161 espiritualista
6162 6162 -----
6163 6163 tipo de depote {0}
6164 6164 -----
6165 6165 Polideportivo
6166 6166 -----
6167 6167 ramal
6168 6168 -----
6169 6169 -----
6170 6170 -----
6171 6171 Estadio
6172 6172 selos
6173 6173 -----
6174 6174 -----
6175 6175 -----
6176 6176 -----
6177 6177 -----
6178 6178 -----
6179 6179 -----
6180 6180 -----
6181 6181 -----
6182 6182 -----
6183 6183 pedra
6184 6184 -----
6185 6185 -----
6186 6186 -----
6187 6187 -----
6188 6188 fluxo
6189 6189 rúa
6190 6190 -----
6191 6191 -----
6192 6192 -----
6193 6193 metro
6194 6194 -----
6195 6195 -----
6196 6196 -----
6197 6197 suní
6198 6198 -----
6199 6199 -----
6200 6200 -----
6201 6201 +++++
6202 6202 -----
6203 6203 Ciénaga
6204 6204 doces
6205 6205 -----
6206 6206 -----
6207 6207 -----
6208 6208 -----
6209 6209 -----
6210 6210 táboa
6211 6211 tampóns
6212 6212 taoista
6213 6213 Tarxetas telefónicas
6214 6214 -----
6215 6215 -----
6216 6216 +++++
6217 6217 texto
6218 6218 tailandés
6219 6219 -----
6220 6220 -----
6221 6221 -----
6222 6222 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
6223 6223 esta capa é a capa activa
6224 6224 superficie mareal
6225 6225 tigre
6226 6226 estaño
6227 6227 -----
6228 6228 á via
6229 6229 -----
6230 6230 -----
6231 6231 topográfico
6232 6232 -----
6233 6233 tucán
6234 6234 turismo
6235 6235 tipo de turismo {0}
6236 6236 cidade
6237 6237 xoguetes
6238 6238 camiño
6239 6239 camiño e puntos de referencia
6240 6240 só camiño
6241 6241 -----
6242 6242 -----
6243 6243 semáforos
6244 6244 -----
6245 6245 -----
6246 6246 tranvía
6247 6247 -----
6248 6248 -----
6249 6249 -----
6250 6250 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
6251 6251 -----
6252 6252 -----
6253 6253 turco
6254 6254 sin supervisión
6255 6255 -----
6256 6256 unitarismo
6257 6257 descoñecido
6258 6258 -----
6259 6259 -----
6260 6260 -----
6261 6261 -----
6262 6262 sen marcar
6263 6263 -----
6264 6264 sen pavimentar
6265 6265 Non estabelecido
6266 6266 non establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
6267 6267 razón sen especificar
6268 6268 Sen etiquetar
6269 6269 vía sen etiqueta
6270 6270 -----
6271 6271 -----
6272 6272 -----
6273 6273 -----
6274 6274 arriba
6275 6275 ata a tesela
6276 6276 -----
6277 6277 uso
6278 6278 -----
6279 6279 -----
6280 6280 -----
6281 6281 -----
6282 6282 -----
6283 6283 erro de validación
6284 6284 outra validación
6285 6285 aviso de validación
6286 6286 -----
6287 6287 -----
6288 6288 -----
6289 6289 -----
6290 6290 -----
6291 6291 +++++
6292 6292 -----
6293 6293 -----
6294 6294 -----
6295 6295 Bonos
6296 6296 -----
6297 6297 -----
6298 6298 -----
6299 6299 auga
6300 6300 -----
6301 6301 Vía acuática
6302 6302 tipo de vía acuática {0}
6303 6303 -----
6304 6304 -----
6305 6305 a vía está conectada
6306 6306 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
6307 6307 a vía está conectada ao anterior membro da relación
6308 6308 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
6309 6309 só puntos de referencia
6310 6310 -----
6311 6311 -----
6312 6312 -----
6313 6313 -----
6314 6314 -----
6315 6315 -----
6316 6316 -----
6317 6317 vida salvaxe
6318 6318 -----
6319 6319 -----
6320 6320 cableafo
6321 6321 +++++
6322 6322 bosque
6323 6323 -----
6324 6324 -----
6325 6325 -----
6326 6326 iarda
6327 6327 si
6328 6328 cebra
6329 6329 cinc
6330 6330 circonio
6331 6331 -----
6332 6332 -----
6333 6333 -----
6334 6334 zoroástrica
6335 6335 +++++
6336 6336 {0} ({1} to {2} grados)
6337 6337 -----
6338 6338 -----
6339 6339 -----
6340 6340 -----
6341 6341 {0}[incompleto]
6342 6342 -----
6343 6343 {0} completado en {1}
6344 6344 {0} composto de:
6345 6345 -----
6346 6346 -----
6347 6347 -----
6348 6348 -----
6349 6349 -----
6350 6350 -----
6351 6351 -----
6352 6352 -----
6353 6353 -----
6354 6354 -----
6355 6355 -----
6356 6356 -----
6357 6357 -----
6358 6358 -----
6359 6359 {0} mais...
6360 6360 -----
6361 6361 -----
6362 6362 -----
6363 6363 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
6364 6364 -----
6365 6365 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
6366 6366 -----
6367 6367 -----
6368 6368 -----
6369 6369 -----
6370 6370 -----
6371 6371 -----
6372 6372 -----
6373 6373 -----
6374 6374 -----
6375 6375 -----
6376 6376 -----
6377 6377 -----
6378 6378 -----
6379 6379 -----
6380 6380 -----
6381 6381 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
6382 6382 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
6383 6383 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vía ''{4}'' (id: {5})
6384 6384 -----
6385 6385 -----
6386 6386 -----
6387 6387 -----
6388 6388 -----
6389 6389 {0}: Versión {1} (local: {2})
6390 6390 {0}: opción ilegal -- {1}
6391 6391 {0}: opción inválida -- {1}
6392 6392 -----
6393 6393 {0}: opción ''--{1}'' non permite un argumento
6394 6394 {0}: opción ''{1}'' é ambigua
6395 6395 {0}: opción ''{1}'' precisa dun argumento
6396 6396 {0}: opción ''{1}{2}'' non permite un argumento
6397 6397 {0}: opción precisa dun argumento -- {1}
6398 6398 {0}: opción descoñecida ''--{1}''
6399 6399 {0}: opción descoñecida ''{1}{2}''
6400 6400 -----
6401 6401 -----
6402 6402 -----
6403 6403 -----
6404 6404 -----
6405 6405 -----
6406 6406 -----
6407 6407 -----
6408 6408 -----
6409 6409 -----
6410m 1 -----
6411m 2 ({0} petición)
6412m 2 ({0} peticións)
6413m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
6414m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
6415m 4 -----
6416m 5 -----
6417m 6 -----
6418m 7 -----
6419m 8 -----
6420m 9 -----
6421m 10 -----
6422m 11 -----
6423m 12 -----
6424m 13 -----
6425m 14 -----
6426m 15 -----
6427m 16 -----
6428m 17 -----
6429m 18 -----
6430m 19 -----
6431m 20 -----
6432m 21 -----
6433m 22 -----
6434m 23 -----
6435m 24 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
6436m 24 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
6437m 25 -----
6438m 26 Engadido {0} obxecto
6439m 26 Engadidos {0} obxectos
6440m 27 -----
6441m 28 Non foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
6442m 28 Non foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
6443m 29 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
6444m 29 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
6445m 30 -----
6446m 31 Cambiar {0} obxecto
6447m 31 Cambiar {0} obxectos
6448m 32 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado deste obxecto no servidor.
6449m 32 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado destes obxectos no servidor.
6450m 33 Preme para continuares e abrires {0} navegador
6451m 33 Preme para continuares e abrires {0} navegadores
6452m 34 Combinar {0} vía
6453m 34 Combinar {0} vías
6454m 35 Conflito mentres se descargaba
6455m 35 Conflitos mentres se descargaba
6456m 36 Conflito no dato
6457m 36 Conflitos nos datos
6458m 37 -----
6459m 38 Eliminar {0} nodo
6460m 38 Eliminar {0} nodos
6461m 39 Eliminar {0} obxecto
6462m 39 Eliminar {0} obxectos
6463m 40 Eliminar {0} relación
6464m 40 Eliminar {0} relacións
6465m 41 Eliminar {0} vía
6466m 41 Eliminar {0} vías
6467m 42 -----
6468m 43 Eliminando {0} obxecto
6469m 43 Eliminando {0} obxectos
6470m 44 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga do seguinte complemento:
6471m 44 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga dos seguintes {0} complementos:
6472m 45 Descargando {0} conxunto de cambios...
6473m 45 Descargando {0} conxuntos de cambios...
6474m 46 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
6475m 46 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
6476m 47 -----
6477m 48 -----
6478m 49 -----
6479m 50 -----
6480m 51 -----
6481m 52 Insertar novo nodo na vía.
6482m 52 Insertar novo nodo en {0} vías.
6483m 53 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
6484m 53 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
6485m 54 -----
6486m 55 -----
6487m 56 Combinar {0} nodo
6488m 56 Combinar {0} nodos
6489m 57 Versión combinada ({0} entrada)
6490m 57 Versión combinada ({0} entradas)
6491m 58 Mover {0} nodo
6492m 58 Mover {0} nodos
6493m 59 -----
6494m 60 A miña versión({0} entrada)
6495m 60 A miña versión({0} entradas)
6496m 61 Non foi posíbel descargar o obxecto
6497m 61 Non foi posíbel descargar algúns obxectos
6498m 62 Obxecto eliminado
6499m 62 Obxectos eliminados
6500m 63 Un obxecto descargado foi eliminado.
6501m 63 {0} obxectos descargados foron eliminados.
6502m 64 Non foi posíbel descargar un obxecto.<br>
6503m 64 Non foi posíbel descargar {0} obxectos.<br>
6504m 65 Abrindo {0} ficheiro
6505m 65 Abrindo {0} ficheiros
6506m 66 Pegando {0} tag
6507m 66 PEgando {0} tags
6508m 67 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.
6509m 67 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.
6510m 68 -----
6511m 69 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
6512m 69 O complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
6513m 70 Pugado {0} obxecto
6514m 70 Pugados {0} obxectos
6515m 71 -----
6516m 72 -----
6517m 73 -----
6518m 74 -----
6519m 75 -----
6520m 76 Rotar {0} nodo
6521m 76 Rotar {0} nodos
6522m 77 -----
6523m 78 -----
6524m 79 -----
6525m 80 -----
6526m 81 -----
6527m 82 Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)
6528m 82 Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)
6529m 83 Simplificar {0} vía
6530m 83 Simplificar {0} vías
6531m 84 -----
6532m 85 Etiquetas({0} conflito)
6533m 85 Etiquetas({0} conflitos)
6534m 86 -----
6535m 87 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
6536m 87 Estes {0} complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
6537m 88 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
6538m 88 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
6539m 89 O complemento non vai a ser cargado.
6540m 89 Os complementos non van seren cargados.
6541m 90 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
6542m 90 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
6543m 91 A vía seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
6544m 91 As vías seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
6545m 92 A version de eles({0} entrada)
6546m 92 A version de eles({0} entradas)
6547m 93 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
6548m 93 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
6549m 94 -----
6550m 95 -----
6551m 96 -----
6552m 97 -----
6553m 98 houbo {0} conflito durante a importacion
6554m 98 houbo {0} conflitos durante a importacion
6555m 99 -----
6556m 100 Esto cambiará ata {0} obxecto.
6557m 100 Esto cambiará ata {0} obxectos.
6558m 101 Modificarase {0} obxecto
6559m 101 Modificaranse {0} obxectos
6560m 102 -----
6561m 103 Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:
6562m 103 Produciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:
6563m 104 -----
6564m 105 -----
6565m 106 -----
6566m 107 -----
6567m 108 -----
6568m 109 -----
6569m 110 Vai abrir {0} xanela do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
6570m 110 Vai abrir {0} xanelas do seu navegador web.<br> Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e<br> levar algún tempo.
6571m 111 -----
6572m 112 -----
6573m 113 -----
6574m 114 -----
6575m 115 -----
6576m 116 marca
6577m 116 marcas
6578m 117 nodo
6579m 117 nodos
6580m 118 obxecto
6581m 118 obxectos
6582m 119 relación
6583m 119 relacións
6584m 120 -----
6585m 121 vía
6586m 121 vías
6587m 122 {0} Autor
6588m 122 {0} Autores
6589m 123 -----
6590m 124 {0} componse de {1} marca
6591m 124 {0} componse de {1} marcas
6592m 125 {0} eliminado
6593m 125 {0} eliminados
6594m 126 {0} imaxe cargada.
6595m 126 {0} imaxes cargadas.
6596m 127 {0} membro
6597m 127 {0} membros
6598m 128 {0} nodo
6599m 128 {0} nodos
6600m 129 {0} obxecto para engadir:
6601m 129 {0} obxectos para engadir:
6602m 130 {0} obxecto para eliminar:
6603m 130 {0} obxectos para eliminar:
6604m 131 {0} obxecto para modificar:
6605m 131 {0} obxectos para modificar:
6606m 132 {0} etiqueta pendente de resolver conflito
6607m 132 {0} etiquetas pendentes de resolver conflitos
6608m 133 {0} relación
6609m 133 {0} relacións
6610m 134 {0} ruta,
6611m 134 {0} rutas,
6612m 135 {0} etiqueta
6613m 135 {0} etiquetas
6614m 136 {0} camiño
6615m 136 {0} camiños
6616m 137 {0} camiño,
6617m 137 {0} camiños,
6618m 138 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
6619m 138 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
6620m 139 {0} vía
6621m 139 {0} vías
6622m 140 {0} punto de referencia
6623m 140 {0} puntos de referencia
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.