Changes between Version 24 and Version 25 of Pl:WikiStart


Ignore:
Timestamp:
2020-12-28T16:55:37+01:00 (2 months ago)
Author:
matebart
Comment:

Updated Polish version.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Pl:WikiStart

  v24 v25  
  1 [[TranslatedPages(revision=195)]]
   1[[TranslatedPages]]
  22{{{#!comment
  3 = Java !OpenStreetMap Editor =
   3= Edytor !OpenStreetMap w Javie =
  44}}}
  55
  66{{{
  7 #!table style="border:0; border-collapse:separate; border-spacing:0 10px; width: 55em;"
   7#!table style="border:0; border-collapse:separate; border-spacing:0 10px;"
  88 {{{#!tr ====================================
  99  {{{#!td valign=top style="border:1px solid #ccc; border-right:0"
  10 [[Image(/logo.png,valign=top,link=,title=JOSM)]]
   10[[Image(/logo.png,top,link=,title=Logo JOSM,alt=Logo OSM,128,margin-left=10)]]
  1111  }}}
  1212  {{{#!td valign=top style="border:1px solid #ccc; border-left:0; padding: 20px;"
  1313   {{{#!span style="font-size:120%"
  14 **JOSM** to wielofunkcyjny edytor [http://www.openstreetmap.org OpenStreetMap] (OSM) napisany pod [http://www.java.com Javę] 8+.
   14**JOSM** to wielofunkcyjny edytor [osmwww: OpenStreetMap] (OSM) napisany pod [http://www.java.com Javę] 8+.
  1515   }}}
  1616{{{#!comment
  1717FIXME: add better description here
  1818}}}
  19 Aktualnie wspiera ładowanie samodzielnych ścieżek GPX oraz danych GPX z bazy OSM. Wspiera również ładowanie i edycję istniejących węzłów, dróg, tagów metadata oraz relacji z bazy OSM.
   19Edytor wspiera ładowanie ścieżek GPX, podkładów oraz danych z lokalnych i internetowych źródeł. Umożliwia także ładowanie i edycję istniejących węzłów, dróg, tagów metadata oraz relacji z bazy danych OSM.
   20
   21JOSM to oprogramowanie [source:/trunk open source], wydawane na licencji [source:/trunk/LICENSE GPL].
  2022  }}}
  2123 }}}
  2224 {{{#!tr ====================================
  2325  {{{#!td colspan=2 align=left  valign=top style="background:#CBEEA7; font-size:120%; padding:0px 15px 15px 13px; border:1px solid #ccc"
  24 [[JOSMImage(openlocation, valign=middle, link=)]]
  25 Uruchom [/download/josm.jnlp josm.jnlp] (wersja
  26 [[Version(tested)]])[[br]]
   26[[JOSMImage(openlocation,middle,link=,alt=Otwórz,title="")]]
   27Uruchom [/download/josm.jnlp josm.jnlp] (najnowsza wersja stabilna [[Version(tested)]]) \\
  2728   {{{#!span style="font-size:83%"
  28 zalecana wersja, wszystkie platformy, automatyczna aktualizacja ([http://www.java.com/en/download/faq/java_webstart.xml Web Start])
   29zalecany kanał dystrybucyjny, wszystkie platformy, automatyczna comiesięczna aktualizacja ([wikitr:/Download#Webstart jak uruchomić?]; [wikitr:/Changelog dziennik zmian])
  2930   }}}
  3031  }}}
   
  3233 {{{#!tr ====================================
  3334 {{{#!td colspan=2 align=left  valign=top style="background:#CBEEA7; font-size:120%; padding:0px 15px 15px 13px; border:1px solid #ccc"
  34 [[JOSMImage(download, valign=middle, link=)]]
   35[[JOSMImage(download,middle,link=,alt=Pobierz,title="")]]
  3536Pobierz [/josm-tested.jar josm-tested.jar] (wersja
  36 [[Version(tested)]])[[br]]
   37[[Version(tested)]]) \\
  3738{{{#!span style="font-size:83%"
  38 wszystkie platformy ([wiki:InstallNotes#Running jak uruchomić?])
   39wszystkie platformy ([wiki:InstallNotes#Running jak uruchomić?]; [wikitr:/Changelog dziennik zmian])
  3940}}}
  4041  }}}
   
  4243 {{{#!tr ====================================
  4344  {{{#!td colspan=2 align=left  valign=top style="background:#eee; padding:0px 15px 0px 13px; border:1px solid #ccc;"
  44 [/download/windows/josm-setup.exe Instalator dla Windows] (wersja
  45 [[Version(windows)]])
   45[/download/windows/josm-setup.exe Instalator dla Windowsa] (wersja
   46[[Version(windows)]], [wikitr:/Download#Mswindowswrapper jak zainstalować?])
  4647  }}}
  4748 }}}
  4849 {{{#!tr ====================================
  4950  {{{#!td colspan=2 align=left  valign=top style="background:#eee; padding:0px 15px 0px 13px; border:1px solid #ccc"
  50 [/download/macosx/josm-macosx.zip Paczka dla Mac OS X] (wersja
  51 [[Version(macos)]])
   51[/download/macosx/josm-macosx.zip Pakiet dla macOS] (wersja
   52[[Version(macos)]], można również skorzystać z menedżera pakietów [https://brew.sh/ Homebrew], zobacz [wikitr:/Download#macOS jak to zrobić])
  5253  }}}
  5354 }}}
  5455 {{{#!tr ====================================
  5556  {{{#!td colspan=2 align=left  valign=top style="background:#eee; padding:0px 15px 0px 13px; border:1px solid #ccc"
  56 Najnowsza [[Download#DevelopmentVersion|wersja rozwojowa]] ([[Version(latest)]]), [[Download#Ubunturepository|repozytorium dla Ubuntu]] oraz inne na stronie [[Download|download]].
   57Najnowsza wersja rozwojowa ([[Version(latest)]]: [/download/josm-latest.jnlp josm-latest.jnlp] lub [/josm-latest.jar josm-latest.jar]), [https://github.com/openstreetmap/josm/releases wersje rozwojowe dla macOS], [wikitr:/Download#Ubuntu repozytorium dla Ubuntu] oraz pozostałe opcje są dostępne na stronie [wikitr:/Download Download].
  5758  }}}
  5859 }}}
   
  6061
  6162
  62 == Co zostało zmienione? ==
  63  * [wiki:StartupPage Notatki na starcie] (najważniejsze zmiany)
  64  * [[Changelog|Podsumowana lista zmian]]
  65  * [/log/?verbose=on lista zmian SVN] (bardzo szczegółowa)
   63== Wskazówki na start ==
   64 * Strona [wikitr:/Introduction Wprowadzenie] przeprowadzi Cię przez proces utworzenia pierwszej edycji.
   65 * Przejrzyj oficjalny **[wikitr:/Help system pomocy]** – można otworzyć go w dowolnym miejscu interfejsu JOSM przy użyciu klawisza `<F1>` oraz przy użyciu przycisku pomocy [[JOSMImage(help,link=wikitr:/Help/Menu/Help,24,middle,title=Pomoc)]] w oknach dialogowych.
   66 * Zasięgnij porady od społeczności OpenStreetMap poprzez
   67  * Oficjalne [https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=54 forum OSM]
   68  * Polskojęzyczne forum OSM [https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=23 users: Poland]
   69  * Stronę OpenStreetMap [https://help.openstreetmap.org/ z pytaniami i odpowiedziami]
   70  * Różne [osmwiki:Mailing_List listy mailingowe OSM], np. [https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk talk] ([https://lists.openstreetmap.org/pipermail/ przegląd list mailingowych])
   71  * [osmwiki:IRC Kanał OSM na IRCu], w tym także [irc://irc.oftc.net/josm kanał JOSM]
  6672
  6773
  6874== Rozszerzenia ==
  69  * [[JOSMImage(preferences/plugin,link=wiki:Plugins,24px,middle)]] **[[Plugins|Wtyczki]]** ([Help/Preferences/Plugins instrukcja instalacji])
  70  * [[JOSMImage(dialogs/propertiesdialog,link=wiki:Presets,24px,middle)]] **[[Presets|Presety]]** ([Help/Preferences/Map#TaggingPresets instrukcja instalacji])
  71  * [[JOSMImage(dialogs/validator,link=wiki:Rules,middle)]] **[[Rules|Reguły]]** (instrukcja instalacji)
  72  * [[JOSMImage(dialogs/mapstyle,link=wiki:Styles,24px,middle)]] **[[Styles|Style]]** ([Help/Preferences/Map#MapPaintStyles instrukcja instalacji])
  73  * [[JOSMImage(imagery_menu,link=wiki:Maps,middle)]] **[wiki:Maps Podkłady]** ([Help/Preferences/Imagery instrukcja instalacji])
   75 * [[JOSMImage(preferences/plugin,link=wikitr:/Plugins,24,middle,alt=wtyczki,title=Wtyczki)]] **[wikitr:/Plugins Wtyczki]** udostępniają dodatkowe zaawansowane funkcje programu ([wikitr:/Help/Preferences/Plugins instrukcja instalacji]).
   76 * [[JOSMImage(dialogs/propertiesdialog,link=wikitr:/Presets,24,middle,alt=szablony,title=Szablony)]] **[wikitr:/Presets Szablony]** pozwalają na wybranie predefiniowanych tagów dla obiektów ([wikitr:/Help/Preferences/Map#TaggingPresets instrukcja instalacji]).
   77 * [[JOSMImage(dialogs/validator,link=wikitr:/Rules,24,middle,alt=reguły,title=Reguły)]] **[wikitr:/Rules Reguły]** służą do sprawdzania i naprawiania błędnych danych.
   78 * [[JOSMImage(dialogs/mapstyle,link=wikitr:/Styles,24,middle,alt=style,title=Style)]] **[wikitr:/Styles Style]** zmieniają wygląd widoku mapy ([wikitr:Help/Preferences/Map#MapPaintStyles instrukcja instalacji]).
   79 * [[JOSMImage(imagery_menu,link=wikitr:/Maps,24,middle,alt=podkłady,title=Podkłady)]] **[wikitr:/Maps Podkłady]** pozwalają na wykreślanie danych OSM, na przykład na podstawie zdjęć lotniczych ([wikitr:/Help/Preferences/Imagery instrukcja instalacji]).
  7480
  75 == Coś na start | [[Help|Pomoc]] ==
  76  * Przewodnik na [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM wiki OpenStreetMap].
  77  * Oficjalny [[Image(/svn/trunk/images/help.png,link=wiki:Help,24px,valign=middle)]] '''[wiki:Help system pomocy oraz dokumentacja]''' (dostępny poprzez <F1> wewnątrz programu).
  78  * Przewodnik na [http://en.flossmanuals.net/openstreetmap/editing-with-josm/ flossmanuals.net].
  79  * [wiki:TutorialVideos Tutoriale wideo] (w większości przestarzałe)
  80  * Pomoc społeczności OpenStreetMap
  81     * [http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=54 forum OSM]
  82     * różne [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mailing_List listy mailingowe] ([http://lists.openstreetmap.org/pipermail/ przegląd])
  83     * [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IRC kanał IRC]
  84  * [wiki:HowTo HowTo]
  8581
  86 == Znalazłeś błąd? | Masz pomysł lub sugestię? ==
  87  * Zgłoś znalezione błędy:
  88    Dodaj [/newticket nowe zgłoszenie]. Przed wysłaniem upewnij się, iż dodałeś numer wersji programu (do znalezienia w menu [wiki:Help/Menu/Help Pomoc]/[wiki:Help/Action/About O programie]).
  89  * Dyskutuj o pomysłach i sugestiach [/newticket przeglądając zgłoszenia] oraz na liście dyskusyjnej [http://lists.openstreetmap.org/listinfo/josm-dev josm-dev].
   82== Ostatnie zmiany ==
   83 * [wikitr:/StartupPage Wpisy z ekranu startowego programu] (najważniejsze zmiany)
   84 * [wikitr:/Changelog Dziennik zmian] (przystępne podsumowanie)
   85 * [/log/?verbose=on Dziennik zmian SVN] (bardzo szczegółowa lista)
  9086
  91 == Rozwój ==
  9287
  93  * **Używaj JOSM**
  94    * Zgłaszaj błędy, dyskutuj, pomyśl, jak ulepszyć program ([#Bugs zobacz więcej)
  95  * **[/report Przeglądaj zgłoszenia]**
  96    * Sprawdzaj błędy, głosuj, szukaj duplikatów oraz dodawaj opisy.
  97  * Aktualizuj **[wiki:Help pomoc online]**
  98  * **[wiki:Translations Tłumacz]** program i dokumentację.
  99  * **Projektuj** ikony.
  100  * **Pisz kod** – pobierz kod i pisz łatki…
  101    * z oficjalnego repozytorium: {{{svn co http://josm.openstreetmap.de/svn/trunk josm}}},
  102    * z oficjalnego repozytorium OSM (z wtyczkami): {{{svn co http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm}}},
  103    * z nieoficjalnego mirrora na [http://github.com/openstreetmap/josm GitHubie]: {{{git clone git://github.com/openstreetmap/josm.git}}}.
  104    * Więcej informacji na stronie [wiki:DevelopersGuide developers guide].
   88== Znalazłeś błąd? | Masz pomysł lub sugestię? | Chciałbyś pomóc w rozwoju programu? ==
   89 * Prosimy o zgłaszanie wszystkich znalezionych błędów! Możesz to zrobić w łatwy sposób przy użyciu opcji **[wikitr:/Help/Action/ReportBug Zgłoś błąd]** w menu [wikitr:/Help/Menu/Help Pomoc] programu.
   90 * **Udostępniaj** i omawiaj pomysły i ulepszenia w formie [/newticket zgłoszeń]. Możesz także [#contact skontaktować się] z naszym zespołem.
   91 * **Pomagaj** poprzez wprowadzanie aktualizacji, poprawek i [wikitr:/Translations tłumaczeń], aby ujednorodnić wszystkie strony związane z JOSM oraz połączyć je w systemie [wikitr:/Help systemu pomocy online].
   92 * **Uczestnicz** w [/report rozwiązywaniu problemów] poprzez przeglądanie zgłoszonych błędów, głosowanie nad zgłoszeniami, znajdowanie duplikatów, testowanie poprawek oraz dodawanie dokładnych opisów.
   93 * **Projektuj** nowe wymyślne [wikitr:/Styles#Icons ikony].
   94 * **Rozwijaj** program: pobierz [wikitr:"/Source code#Getthesource" kod źródłowy] oraz zapoznaj się z [wikitr:/DevelopersGuide poradnikiem dla deweloperów], aby uzyskać instrukcje dotyczące kompilowania i inne przydatne informacje.
  10595
  106 ----
  10796
  10897== O tej stronie ==
  109  * Ta strona to połączenie pomocy online oraz systemu raportowania błędów dla JOSM i wtyczek do niego.
  110  * Nie jest wymagane zalogowanie się do tej strony (Ani do czytania ani do edytowanie wiki lub systemu błędów).
  111  * Zalogowanie pozwala na:
  112  * Aplet JOSM może przechowywać ustawienia na serwerze.
  113  * Mail jest wysyłany przy zmianie twojego własnego zgłoszonego błędu. Jest to też możliwe poprzez wpisanie adresu e-mail jako nazwy użytkownika w bielcie, lecz bądź świadom, że jest on wtedy widoczny dla każdego i nie możesz go później zmienić.
  114  * Ustawienia stron są zapamiętywane (np. Rozmiar pola wprowadzania i wile innych rzeczy).
  115  * Loginy które nie mają konta e-mail lub które nie były użyte ani razu są automatycznie usuwane.
  116  * Loginy do edytowania bazy danych OpenStreetMap są oddzielne od loginów na serwerze.
   98 * Ta strona to połączenie pomocy online oraz systemu raportowania błędów dla programu JOSM i jego wtyczek.
   99 * Do przeglądania strony, czytania i edytowania wiki oraz korzystania z systemu raportowania błędów nie potrzeba logowania.
   100 * Zalogowanie się ma jednak swoje zalety:
   101    * Otrzymasz powiadomienie mailowe, gdy ktoś dokona zmiany w twoim zgłoszeniu. Funkcja ta może zostać włączona również poprzez ustawienie swojego adresu mailowego jako nazwy użytkownika – należy pamiętać, że w ten sposób twój adres będzie widoczny dla wszystkich oraz nie ma możliwości późniejszej zmiany nazwy użytkownika.
   102    * Ustawienia strony, takie jak rozmiar pola do wpisywania tekstu, czy wiele innych opcji, będą zapisywane automatycznie.
   103 * Konta, do których nie przypisano adresu e-mail, lub które nie zostały użyte ani razu, są automatycznie usuwane.
   104 * Do edycji bazy danych OpenStreetMap oraz do logowania na stronie JOSM służą dwa oddzielne konta użytkownika.
  117105
  118 == Kontakt ==
   106== Kontakt ==#contact
  119107
  120108{{{
  121109#!div class="wikipage compact" style="padding:0px; margin:0px; float:right; color: darkgray; font-size: 80%"
  122 Server sponsored by: [[br]][[Image(wiki:Sponsoring:hetzner.gif,title=Hetzner,link=http://www.hetzner.de/)]]
   110Serwer utrzymywany dzięki wsparciu finansowemu \\
   111[[Image(wiki:Sponsoring:fossgis.png,title=FOSSGIS e.V.,alt=FOSSGIS e.V.,link=https://www.fossgis.de/)]]
  123112}}}
  124  * Problemy, pomysły, sugestie użyj: [/newticket bug tracker].
  125  * Twórcy JOSM są dostępni tutaj: [http://lists.openstreetmap.org/listinfo/josm-dev josm-dev] lub na [irc://irc.oftc.net/josm #josm] czacie IRC.
  126  * Operatorzy tego serwera: [http://www.fossgis.de/impressum.html FOSSGIS].
   113 * Jeżeli chcesz skontaktować się z wolontariuszami tworzącymi JOSM, napisz do nas na liście mailingowej [https://lists.openstreetmap.org/listinfo/josm-dev josm-dev] lub na czacie IRC [irc://irc.oftc.net/josm #josm].
   114 * Jeżeli korzystasz z mediów społecznościowych, przejrzyj nasze strony [https://www.facebook.com/josmeditor na Facebooku] oraz [https://twitter.com/josmeditor na Twitterze].