source: josm/trunk/resources/data/sk.lang@ 16538

Last change on this file since 16538 was 16538, checked in by simon04, 4 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 306.7 KB
Line 
1 1 pridávanie {0} {1}
2 2 (vyžaduje: {0})
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 +++++
7 7 ako "{0}"
8 8 alebo
9 9 +++++
10 10 {0}: {1} z {2} objektov hotových
11 11 +++++
12 12 # Objekty
13 13 "Hlavná ulica" v akomkoľvek kľúči
14 14 "Hlavná" a "ulica" v akomkoľvek kľúči
15 15 "kľúč" s akoukoľvek hodnotou
16 16 "kľúč" s prázdnou hodnotou
17 17 "kľúč" s presnou "hodnotou"
18 18 "hodnota" v akomkoľvek kľúči
19 19 "časť hodnoty" kdekoľvek v "klúči"
20 20 "časť hodnoty" nikde v "klúči"
21 21 "wikipedia"="jazyk:názov stránky"
22 22 "{0}" ({1}m)
23 23 "{0}" neupresňuje oficiálny spôsob dopravy, použite napr. "{1}"
24 24 "{0}" je bezobsažné, použite presnejšiu značku, napr. "{1}"
25 25 "{0}" nie je platná hodnota pre parameter "{1}". Povolené hodnoty sú {2}, možno oddelené čiarkou.
26 26 Značka "{0}" je nastavená, ale nie značka "{1}". Nastavte značku "wikipedia=jazyk:hodnota" pre hlavný článok a voliteľne aj "wikipedia:jazyk=hodnota" iba pre ďalšie články, ktoré nie sú len jazykovými variantmi (prekladmi) hlavného článku.
27 27 "{0}": {1}
28 28 (# požiadavky neznáme)
29 29 (1 požiadavka)
30 30 (Kód={0})
31 31 (Prosím, používajte túto značku len ak nie je možné presnejšie mapovanie jednotlivých prípojníc (busbar) a prípojných miest (bay)!)
32 32 (URL bolo:
33 33 (Použite číslo ako je uvedené na tabuli.)
34 34 (na riadku {0}, stĺpec {1})
35 35 (kliknite pre aktiváciu predošlého posunu)
36 36 (žiadny objekt)
37 37 (žiadny)
38 38 (prosím použite "Izolované obydlie" pre izolovanú farmu)
39 39 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
40 40 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
41 41 ({0}/{1}) Nahrávam rodičov bodu {2}
42 42 ({0}/{1}) Nahrávam rodičov relácie {2}
43 43 ({0}/{1}) Nahrávam rodičov cesty {2}
44 44 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
45 45 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
46 46 * Jeden označený bod, alebo
47 47 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
48 48 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 -Djosm.home má nižšiu prioritu, t.j. špecifickejšie nastavenie nahradí všeobecnejšie
53 53 ... iný druh prepravy
54 54 ... odkazuje na relácie
55 55 /CESTA/K/JOSM/DOCASNYMDATAM
56 56 /CESTA/K/JOSM/PRIECINKU
57 57 /CESTA/K/JOSM/NASTAVENIAM
58 58 /CESTA/K/JOSM/UZIVATELSKYMDATAM
59 59 +++++
60 60 +++++
61 61 +++++
62 62 +++++
63 63 +++++
64 64 +++++
65 65 +++++
66 66 +++++
67 67 +++++
68 68 +++++
69 69 +++++
70 70 +++++
71 71 +++++
72 72 16,67
73 73 16,7
74 74 -----
75 75 -----
76 76 +++++
77 77 -----
78 78 +++++
79 79 +++++
80 80 Transformačné parametre pre 3- alebo 7-výrazový údaj
81 81 +++++
82 82 Len s pohonom 4x4
83 83 +++++
84 84 +++++
85 85 obrázky s rozlíšením 5 cm
86 86 -----
87 87 +++++
88 88 +++++
89 89 -----
90 90 -----
91 91 +++++
92 92 +++++
93 93 </p><p>Kliknite znovu na tlačidlo filtra pre zobrazenie všetkých objektov.</p></html>
94 94 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
95 95 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
96 96 <anonymné>
97 97 <b>Podkladové snímky</b>:
98 98 <b>Plugin z externého zdroja:</b> {0}
99 99 <b>Zdroj</b>:
100 100 <br>Chybná správa (nepreložená): {0}
101 101 +++++
102 102 <súr.>
103 103 <vymazať z {0} objektov>
104 104 <rôzne>
105 105 <prázdny>
106 106 +++++
107 107 +++++
108 108 <h2>Aktívny filter: {0}</h2>
109 109 <h2>Aktívny filter</h2>
110 110 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac ciest, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva body. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch ukotvených bodov. (Potom môžte vrátiť posun niektorých bodov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravouhlosť / Vrátiť (undo). Prednastavené je Shift+Q.)
111 111 <html>"{0}" nie je platné OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
112 112 <html><body><p class="warning-body"><strong>Poznámka:</strong> Heslo je uložené ako text v nastaveniach JOSM na vašom počítači. </p></body></html>
113 113 <html><body>Zadajte prosím prístupový reťazec OAuth, ktorý je oprávnený na prístup k serveru OSM "{0}".</body></html>
114 114 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
115 115 <html><p class="warning-header">Obsah pomocníka k téme pomoci chýba</p><p class="warning-body">Obsah pomocníka pre tému pomocníka <strong>{0}</strong> nie je k dispozícii. Chýba ako vo vašom jazyku ({1}) tak aj v anglickom jazyku.<br><br>Pomôžte zlepšiť systém pomoci v JOSM a vyplniť chýbajúce informácie. Môžete tak upraviť <a href="{2}"> tému pomocníka vo vašom jazyku ({1})</a> a <a href="{3}">tému pomocníka v angličtine</a>.</p></html>
116 116 <html><p> Prepáčte, ale nie je možné vložiť značky z vyrovnávacej pamäte. Neobsahujú žiadne objekty JOSM, alebo vhodné texty. </p></html>
117 117 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat):</html>
118 118 <html>Namiesto toho môžete zadať <strong>adresu dlaždice</strong> pre konktrétnu dlaždicu vo formáte <i>priblíženie/x/y</i>, napr. <i>15/256/223</i>. Adresy dlaždíc vo formáte <i>priblíženie,x,y</i> alebo <i>priblíženie;x;y</i> sú tiež použiteľné.</html>
119 119 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
120 120 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
121 121 <html>Overenie na OSM serveri s prístupovým reťazcom OAuth "{0}" zlyhalo.<br>Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší reťazec pre OAuth.</html>
122 122 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo.<br>Skontrolujte prosím používateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM .</html>
123 123 <html>Overenie na serveri OSM zlyhalo.<br></html>
124 124 <html>Povolenie na OSM server zlyhalo.<br>Server oznámil nasledujúcu chybu:<br>''{0}''</html>
125 125 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth reťazcom "{0}" zlyhalo.<br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>"{1}".<br>Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší reťazec pre OAuth.</html>
126 126 <html>Autom. spustenie okna ''Stiahnuť z OSM'' vždy po spustení JOSM-u.<br>Môžete ho otvoriť ručne z ponuky Súbor alebo panela nástrojov.</html>
127 127 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
128 128 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na serveri "{2}" je prekročená.</html>
129 129 <html>Kliknite <strong>{0}</strong> pre koniec spojovania mojich a ich položiek.</html>
130 130 <html>Kliknite <strong>{0}</strong> pre začiatok spojovania mojich a ich položiek.</html>
131 131 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> zlyhalo, <br>pretože už bol zatvorený.
132 132 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> zlyhalo, <br>pretože už bol zatvorený na {1}.
133 133 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</Html>
134 134 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal<br>nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením:<br><strong> Kód chyby: <strong> {1}<br><strong>Chybové hlásenie (nepreložené)</strong>: {2}</HTML>
135 135 <html>Nedá sa načítať vrstva {0} ''{1}''.<br>Chyba je:<br>{2}</html>
136 136 <html>Nemožno načítať plugin {0}, pretože plugin<br> hlavné triedy ''{1}'' nebol nájdený.​​<br>Odstrániť z preferencií?</html>
137 137 <html>Nedá sa načítať súbor sedenia ''{0}''.<br>Chyba je:<br>{1}</html>
138 138 <html>Nemôžem čítať súbor ''{0}''.<br>Chyba je:<br>{1}</html>
139 139 <html>Nemôžem čítať.<br>Chyba je:<br>{0}</html>
140 140 <html>Nedá sa uložiť súbor sedenia ''{0}''.<br>Chyba je:<br>{1}</html>
141 141 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
142 142 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
143 143 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
144 144 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnuté. Prosím vložte najskôr vaše OSM používateľské meno do nastavení.</em></html>
145 145 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
146 146 Vložte kľúč značky, napr. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
147 147 <html>Vložte hodnotu značky, napr. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
148 148 <html>Zadajte prístupový reťazec ručne, ak bol vygenerovaný a získaný mimo<br>JOSM.</html>
149 149 <html>Chyba vo filtri <code>{0}</code>:<br>{1}
150 150 <html>Nepodaril sa prístup na OSM server "{0}"<br>s prístupovým reťazcom "{1}".<br>Server zamietol prístupový reťazec ako neautorizovaný. Nebudete môcť<br>pristupovať k žiadnemu chránenému obsahu na tomto serveri.</html>
151 151 <html>Nepodarilo sa overiť na serveri OSM "{0}".<br>Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny<br>nakonfigurovaný prístupový reťazec OAuth.<br>Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte alebo zadajte prístupový reťazec.</html>
152 152 <html>Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera.<br>Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova.</html>
153 153 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
154 154 <html>Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci adresár zásobníka: {0}</html>
155 155 <html>Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci priečinok pre nastavenia: {0}</html>
156 156 <html>Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci priečinok pre používateľské dáta: {0}</html>
157 157 <html>Nepodarilo sa stiahnuť údaje. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný.<br><br>Detaily (nepreložené): {0}</html>
158 158 <html>Nepodarilo sa stiahnuť údaje.<br><br>Detaily: {0}</html>
159 159 <html>Zlyhala inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrlujte URL servera vo Vašich nastaveniach a Vaše internetové pripojenie.
160 160 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
161 161 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
162 162 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
163 163 <html>Nepodarilo sa načítať zoznam zdrojov predvolieb z <br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
164 164 <html>Nepodarilo sa načítať zoznam pravidiel z <br>"{0}".<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
165 165 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
166 166 <html>Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Server s názvom ''{1}'' sa nepodarilo nájsť. <br>Prosím skontrolujte API URL vo Vašich nastaveniach a Vaše internetové pripojenie.
167 167 <html>Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte Vaše internetové pripojenie.
168 168 <html>Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server<br>''{0}''<br>kvôli bezpečnostným príčinám. Toto je pravdepodobne kvôli tomu, že ste spustený<br>v aplete. a pretože ste nenačítali aplet z ''{1}''.
169 169 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
170 170 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
171 171 <html>Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom používateľovi z OSM servera "{0}".<br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale<br>skôr problém s konfiguráciou servera. Starostlivo skontrolujte URL servera<br>a vaše pripojenie k internetu.</html>
172 172 <html>Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSM server "{0}" s reťazcom "{1}".<br>Reťazec je pravdepodobne neplatný.</html>
173 173 <html>Nepodarilo sa nahrať údaje na alebo stiahnuť údaje z<br>"{0}"<br>kvôli problému s prenosom údajov.<br>Podrobnosti (nepreložené): {1}</html>
174 174 <html>Zlyhalo nahrávanie zmenového súboru <strong>{0}</strong>,<br>pretože už bol zatvorený dňa {1}.
175 175 <html>Tu je zhrnutie importovaného súboru. <br/>Môžete odmietnuť predvoľby zmeny stlačením tlačidla "Cancel" v dialógu predvolieb <br/> Ak chcete aktivovať niektoré zmeny, môže byť potrebný reštart JOSMu.</html>
176 176 <html>JOSM úspešne získal prístupový reťazec. Teraz môžete prijať tento reťazec. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM.<br>Prístupový reťazec:</html>
177 177 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty.<br>Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú.</html>
178 178 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným používateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte používateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
179 179 <html>JOSM úspešne získal reťazec požiadavky. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM používateľským menom a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong>{0}</strong><br><br>Ak sa spustenie externého prehliadača nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača.</html>
180 180 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.<br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova.</html>
181 181 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť pridaný.</html>
182 182 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
183 183 <html>Označte <strong>lokálne zmazané objekty</strong>, ktoré majú byť vymazané na serveri.</html>
184 184 <html>Označte zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong>, ktoré majú byť nahraté na server.</html>
185 185 <html>Žiadne objekty v obsahu zmenového súboru {0} nie sú dostupné v aktuálnej<br>upravovanej vrstve "{1}".</html>
186 186 <html>Kliknite prosím na <strong>{0}</strong> pre získanie reťazca požiadavky OAuth z "{1}".</html>
187 187 <html>Prosím vložte platnú hodnotu dátumu/času pre obmedzenie<br>požiadavky na konkrétny časový rozsah.</html>
188 188 <html>Prosím vložte platné hodnoty zemepisnej dĺžky/šírky pre obmedzenie<br>požiadavky na zmenové súbory na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
189 189 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté cesty smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
190 190 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
191 191 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných požiadaviek</strong>. Vyberte <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>JOSM však stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
192 192 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
193 193 <html>Prosím, vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky (tagy).</html>
194 194 <html>Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}.<br>Musíte aktualizovať JOSM, aby ste mohli použiť tento plugin.</html>
195 195 <html>Súbor nastavení má chyby.<br> Vytvorí sa nový základný súbor nastavení.</html>
196 196 <html>Súbor nastavení má chyby.<br> Starý súbor bol zálohovaný do <br>{0}<br> a skúsim načítať predchádzajúci dobrý súbor <br>{1}<br>.</html>
197 197 <html>Relácia bola zmazaná mimo editora.<br><br>Chcete zavrieť toto okno?</html>
198 198 <html>Získavanie prístupového reťazca OAuth z "{0}" zlyhalo.</html>
199 199 <html>Získavanie prístupového reťazca OAuth "{0}" zlyhalo.</html>
200 200 <html>Spustiť plne automatický postup na získanie prístupového reťazca z webových stránok OSM.<br>JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom používateľa JOSM, plne<br>automaticky oprávňuje používateľa a získa prístupové reťazec.</html>
201 201 <html>Beh polo-automatického postupu na získanie prístupového reťazca z webových stránok OSM.<br>JOSM podá štandardné žiadosti OAuth o získanie reťazca požiadavky a<br>prístupový reťazec. Používateľ bude presmerovaný na webové stránky OSM v externom prehliadači,<br>kde preukáže identitu a prijme reťazec požiadavky predložený programom JOSM.</html>
202 202 <html>Zvoľte všetky stopy, ktoré chcete zobraziť. Môžete preniesť množinu stôp alebo použite CTRL+Klik pre vybranie len niektorých. Mapa je automaticky aktualizovaná v pozadí. Otvorte adresy URLs dvojklikom, upravte názov a popis dvojklikom na bunku.</html>
203 203 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude použitá<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
204 204 <html>Zvoľte pre obmedzenie požiadavky iba na vaše zmenové súbory.<br>Ak nezvolíte, do požiadavky budú vybrané všetky zmenové súbory.</html>
205 205 <html>Vyberte pre uloženie prístupového reťazca v nastaveniach JOSM.<br>Zrušte pre používanie prístupového reťazca iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
206 206 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
207 207 <html>Nastavenie súboru žiada pripojiť preferencie <b>{0}</b>,<br/> , ale jeho východisková hodnota je v tomto okamihu neznáma.<br/> Aktivujte si prosím zodpovedajúcu funkciu ručne a skúste to znova importovať.
208 208 <html>Krok 1 / 3: Nahrať reťazec požiadavky OAuth</html>
209 209 <html>Krok 2 / 3: povoliť a získať prístupový reťazec</html>
210 210 <html>Krok 3 / 3: Úspešne získaný prístupový reťazec</html>
211 211 <html>Úspešne bol použitý prístupový reťazec "{0}" pre<br>prístup na OSM server "{1}" .<br>Pristupujete na OSM server ako používateľ "{2}" s id "{3}".</html>
212 212 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
213 213 <html>Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
214 214 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
215 215 <html>Prístupový reťazec "{1}" je serveru OSM "{0}" známy.<br>Napriek tomu sa test načítania používateľských údajov pre tento prístup nepodaril.<br>V závislosti na tom, aké sú poskytnuté práva na tento reťazec, ho môžete použiť<br>na vkladanie dát, nahrávanie GPS stôp, a / alebo získanie prístupu k ďalším chráneným zdrojom.</html>
216 216 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
217 217 <html>OSM server<br>''{0}''<br>nahlásil internú chybu servera.<br>Toto je pravdepodobne len dočasný problém. Prosím, skúste to znovu neskôr.
218 218 <html>Automatický proces pre získanie prístupového reťazca OAuth<br>z OSM servera prebehol neúspešne, pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL pre prihlásenie z URL autorizačného koncového bodu OAuth "{0}".<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
219 219 <html>Automatický proces pre získanie prístupového reťazca OAuth<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM sa nepodarilo prihlásiť do {0}<br>pre používateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo používateľa a skúste znovu.</html>
220 220 <html>Automatický proces pre získanie prístupového reťazca OAuth<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
221 221 <html>Podriadená relácia<br>{0}<br>je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratá</html>
222 222 <html>Spojené cesty sú členmi v jednej alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br>Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, ktoré sú členmi rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
223 223 <html>Aktuálna URL adresa<tt>{0}</tt><br>je externá. Úprava je možná iba pre témy pomocníka<br>na serveri pomocníka <tt>{1}</tt>.</html>
224 224 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
225 225 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
226 226 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
227 227 <html>Zlúčené body sú členmi v jednej alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br>Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, ktoré sú členmi rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto pôvodného bodu v relácii.</html>
228 228 <html>Relácia bola zmenená.<br><br>Chcete uložiť zmeny?</html>
229 229 <html>Server nahlásil zistenie konfliktu.
230 230 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
231 231 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong>, ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie je neúspešné</strong>, ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
232 232 <html>Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou.<br>JOSM nemohol rozhodnúť, či je reťazec platný. Skúste to znova neskôr.</html>
233 233 <html>Je potrebné použiť <strong>viaceré zmenové súbory</strong> pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
234 234 <html>Nie sú vrstvy kam by zdrojová vrstva<br>"{0}"<br>mohla byť zlúčená.</html>
235 235 <html>Existuje aspoň jeden člen v tejto relácii odkazujúci<br>na túto reláciu.<br>Toto by vytvorilo kruhovú závislosť a preto sa neodporúča.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
236 236 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
237 237 <html>Táto relácia už má jeden alebo viac členov s odkazom<br>na objekt "{0}"<br><br>Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie?</html>
238 238 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
239 239 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
240 240 <html>Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
241 241 <html>Nahrať nespracované GPS dáta do mapy nie je dobrý nápad. <br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
242 242 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu niektorého z <br>Vašich bodov, ciest alebo relácií.<br><br>Kliknite <strong>{0}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
243 243 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu niektorého z<br>vašich bodov, ciest alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>server má verziu {2}, Vaša verzia je {3}.<br><br>Kliknite <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných základných objektov.<br>Kliknite <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Kliknite <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
244 244 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0}, ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrajte znova s novým, alebo existujúcim otvoreným zmenovým súborom.</html>
245 245 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
246 246 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>napr. displej GPS prístroja</html>
247 247 <html> Použiť predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>)</html>
248 248 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená <strong>{1}</strong></html>
249 249 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
250 250 <html>Pokúšate sa pridať reláciu samu do seba.<br><br>Toto vytvorí kruhový odkaz a preto sa neodporúča.<br>Vynechávam reláciu "{0}".</html>
251 251 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
252 252 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
253 253 <html>Úspešne ste získali prístupový reťazec OAuth z webových stránok OSM. Kliknite na <strong>{0}</strong> pre prijatie reťazca. JOSM ho bude používať pri následných žiadostiach o získanie prístupu k OSM API.</html>
254 254 <html>V tomto okne editora máte neuložené zmeny.<br><br>Chcete zmeny zahodiť a načítať dáta znovu z údajovej vrstvy?</html>
255 255 <html>{0} relácií sa cyklí (build a cycle) pretože na seba navzájom odkazujú.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
256 256 <i>(Automatické ukladanie zaznamenáva v pravidelných intervaloch zmeny v dátovej vrstve. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny počas nasledovného spustenia.)</i>
257 257 <i>(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.)</i>
258 258 +++++
259 259 <i>stupne</i><tt>&deg;</tt>
260 260 <i>stupne</i><tt>&deg;</tt> <i>minúty</i><tt>&#39;</tt>
261 261 <i>stupne</i><tt>&deg;</tt> <i>minúty</i><tt>&#39;</tt> <i>sekundy</i><tt>&quot</tt>
262 262 +++++
263 263 +++++
264 264 +++++
265 265 +++++
266 266 +++++
267 267 +++++
268 268 +++++
269 269 +++++
270 270 <strong>Varovanie:</strong> Keďže nepoužívate štandardné OSM API, nastavte pre OAuth zákaznícky kľúč a tajomstvo v <i>Pokročilých nastaveniach OAuth</i>.
271 271 <vlnovka>
272 272 <nedefinované>
273 273 +++++
274 274 +++++
275 275 Smerovník ukazujúci smer k rôznym cieľom.
276 276 Odosielanie na pozadí už prebieha. Nie je možné zmeniť stav, kým nebude odosielanie ukončené.
277 277 Už prebieha odosielanie na pozadí. Prosím počkajte na jeho dokončenie pred odosielaním ďalších zmien
278 278 Tabuľa s mapou.
279 279 Tabuľa s informáciami.
280 280 Masa stojatej vody, ako jazero alebo rybník.
281 281 Farma v rámci väčšieho osídlenia
282 282 Vývod hydrantu umiestnený pod zemou.
283 283 Rovná plocha piesku, štrku alebo okruhliakov na okraji vody.
284 284 Rad stromov.
285 285 Lineárny objekt {0} bez {1} má značku indikujúcu, že ide o oblasť.
286 286 -----
287 287 Znížené územie medzi kopcami.
288 288 Horský chrbát
289 289 Chýba ''name'', napriek tomu, že ''name:*'' existuje.
290 290 Významná skala alebo skalný útvar, ktorý je pevne spojený so skalným podložím.
291 291 Trvalá masa ľadu, ktorá sa pohybuje pod vlastnou váhou.
292 292 Hydrant stĺpového typu.
293 293 Bod kde podzemná voda prirodzene vyteká z podzemia na zemský povrch.
294 294 -----
295 295 Základný objekt ID = 0 nemôže byť neviditeľný.
296 296 Výrazná časť pevniny vytŕčajúca do mora alebo veľkého jazera.
297 297 Členstvo v relácii bolo skopírované do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste to skontrolovať a v prípade potreby opraviť.
298 298 Členstvo v relácii, založené na roli, bolo skopírované do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste to skontrolovať a v prípade potreby opraviť.
299 299 Sedlo medzi horami alebo kopcami.
300 300 Uzavreté potrubie, bez obvyklého tvaru hydrantu.
301 301 Osamelá výrazná skala, ktorá sa môže odlišovať od zloženia okolitého terénu.
302 302 Jeden strom.
303 303 -----
304 304 Strmý skalný útvar s (takmer) zvislým sklonom (dolná strana je napravo od cesty).
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Hodnota 10000 znamená mierku 1:10000 (1 cm na mape sa rovná 100 m na povrchu; rozlíšenie displeja: 96 dpi)
308 308 Sopka, spiaca, vyhasnutá alebo činná.
309 309 Hydrant pripevnený na stene.
310 310 Vodná studňa.
311 311 +++++
312 312 +++++
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 AGRI čiernobiela 2.5m
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 +++++
327 327 +++++
328 328 -----
329 329 Schopnosti API
330 330 +++++
331 331 Verzia API: {0}
332 332 +++++
333 333 -----
334 334 -----
335 335 +++++
336 336 +++++
337 337 Opustená železnica
338 338 Prerušiť
339 339 Zrušiť spojenie
340 340 Zrušiť dialóg pre výber súboru
341 341 Zrušiť dialóg pre výber súboru.
342 342 O programe
343 343 O programe JOSM...
344 344 Prijať prístupový reťazec
345 345 Prijať všetky značky z {0} pre toto sedenie
346 346 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
347 347 Prístupový reťazec
348 348 Kľúč prístupového reťazca:
349 349 Heslo prístupového reťazca:
350 350 URL prístupového reťazca:
351 351 Prístup k revidovanej verzii ''{0}'' z {1} {2} je zakázaný.
352 352 -----
353 353 Ubytovanie
354 354 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je "{0}".
355 355 Presnosť
356 356 Akcia
357 357 Parametre akcie
358 358 Akcie
359 359 Akcie na vykonanie
360 360 Aktivovať
361 361 Aktivovať vrstvu
362 362 Aktivovať vybratú vrstvu
363 363 Namiesto toho aktivujem štandardné vykresľovanie máp.
364 364 Aktívne predvoľby:
365 365 Aktívne pravidlá:
366 366 Aktívne štýly:
367 367 -----
368 368 Pridať
369 369 Pridať URL pre mapový podklad
370 370 Pridajte URL s popismi pre JOSM pluginy.
371 371 Pridať bod...
372 372 Pridať Rectified Image
373 373 Pridať značku
374 374 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
375 375 Pridať tlačidlo s týmto vyhľadávacím výrazom na panel nástrojov.
376 376 Pridať novú poznámku
377 377 Pridať novú cestu pre ikony
378 378 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
379 379 Pridať nový bod do existujúcej cesty
380 380 Pridajte novú predvoľbu zadaním názvu súboru alebo URL
381 381 Pridať nové pravidlo zadaním súboru alebo adresy
382 382 Pridať nový zdroj do zoznamu.
383 383 Pridať nový štý zadaním názvu súboru alebo URL
384 384 Pridať novú značku
385 385 Pridať novú položku {0} zadaním URL
386 386 Pridať bod pomocou zemepisnej šírky / dĺžky alebo easting / northing (Cartesian).
387 387 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledným členom
388 388 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledný vybraný člen
389 389 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore pred prvým členom
390 390 Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore, pred prvým vybraným členom
391 391 Pridať všetky značky
392 392 Pridať informáciu o autorovi
393 393 Pridať zaškrtnuté značky do vybraných objektov
394 394 Pridať komentár
395 395 Pridať k poznámke komentár:
396 396 Pridať konflikt pre "{0}"
397 397 Pridať filter
398 398 Pridať vrstvy
399 399 Pridať nový úryvok
400 400 Pridať bod
401 401 Pridať bod do cesty
402 402 Pridať bod do cesty a spojiť
403 403 Pridať bod {0}
404 404 Pridať režim poznámky
405 405 Pridať alebo odstrániť tlačidlo na panel nástrojov
406 406 Pridať reláciu {0}
407 407 Pridať vybrané značky
408 408 Pridať výber do relácie
409 409 Pridať nastavenie
410 410 Pridať úryvok
411 411 Pridať značku
412 412 Pridať značky do vybraných objektov
413 413 Pridať členy všetkých vybraných relácií k súčasnému výberu
414 414 Pridať vybrané dostupné predvoľby do zoznamu aktívnych predvolieb
415 415 Pridať vybrané pravidlá do zoznamu aktívnych pravidiel
416 416 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
417 417 Pridať vybranú reláciu k aktuálnemu výberu
418 418 Pridať k výberu
419 419 Pridať do výberu posúvacej mapy:
420 420 Pridať tlačidlo na panel nástrojov
421 421 Pridať cestu
422 422 Pridať cestu {0}
423 423 Pridať body na všetky priesečníky
424 424 Pridávam {0} k ignorovaným značkám
425 425 Pridávam {0} do kontroly pravopisu
426 426 Pridávam {0} do kontroly značiek
427 427 Aditíva:
428 428 Adresa
429 429 Interpolácia adries
430 430 Adresy
431 431 -----
432 432 Štôlňa
433 433 Upraviť farebnosť vrstvy.
434 434 Upraviť hodnotu gamma pre vrstvu.
435 435 Nastaviť posun mapového podkladu
436 436 Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.
437 437 Upraviť ostrosť/rozmazanie vrstvy.
438 438 Nastaviť intenzitu zlúčenia prekryvu.
439 439 Upraviť polohu tohto mapového podkladu
440 440 Nastaviť časové pásmo a rozdiel
441 441 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
442 442 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
443 443 Administratívne centrum
444 444 Administratívne
445 445 Administratívna úroveň
446 446 Herňa (hazardná)
447 447 Rozšírené
448 448 Pokročilé pozadie: Zmenené
449 449 Pokročilé pozadie: Neštandardné
450 450 Rozšírené OAuth parametre
451 451 Pokročilé vlastnosti OAuth
452 452 Pokročilé voľby
453 453 Rozšírené info
454 454 Rozšírené info (web)
455 455 Rozšírené info objektov
456 456 Pokročilé nastavenia
457 457 Pokročilé nastavenia...
458 458 Predsunutá stop-čiara
459 459 Reklamný stĺp
460 460 Letecké snímky "{0}" môžu byť posunuté. Prosím overte posun pomocou stôp GPS!
461 461 Letecká alebo satelitná snímka
462 462 Lanovka
463 463 +++++
464 464 Poľnohospodárske vozidlá (s obmedzeniami, napr. max. 25 km/h)
465 465 Kvalita ovzdušia
466 466 Letisko
467 467 Letisko
468 468 Územie letiska
469 469 Značenie letísk
470 470 Albersove zachovanie plochy
471 471 Alkohol
472 472 Zarovnať body do kruhu
473 473 Zarovnať body na priamku
474 474 Všetko
475 475 Všetky súbory
476 476 Všetky formáty
477 477 Všetky súbory (*.*)
478 478 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
479 479 Všetky číselné hodnoty spočítané ako "{0}" sa použijú na kľúč "{1}"
480 480 Všetky body a úseky stôp budú mať vlastnú farbu. Dá sa upraviť v manažéri vrstiev.
481 481 Všetky projekcie sú podporované
482 482 Všetky nastavenia v tejto skupine sú na východzích hodnotách, nie je čo uložiť
483 483 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' budú použité pre kľúč ''{1}''
484 484 Všetky vozidlá
485 485 Záhradkárska oblasť
486 486 Povoliť zmeny poznámok (notes)
487 487 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
488 488 Povoliť čítanie vašich preferencií
489 489 Povoliť nahrávať GPS stopy
490 490 Povoliť nahrávať mapové dáta
491 491 Povoliť zapisovať vaše preferencie
492 492 Povolená prevádzka:
493 493 Umožnuje kontrolovať JOSM z iných aplikácií, napr. z webového prehliadača.
494 494 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
495 495 Skoro pravouhlé budovy
496 496 -----
497 497 -----
498 498 Horská chata
499 499 So základným objektom "{0}" už existuje konflikt.
500 500 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
501 501 Tiež premenovať súbor
502 502 Alternatívny názov
503 503 Vždy skryté
504 504 Vždy zobraziť
505 505 Vždy aktualizovať bez opýtania
506 506 Stanovište sanitiek
507 507 +++++
508 508 Americký futbal
509 509 Počet káblov
510 510 Počet sedadiel
511 511 Počet schodov
512 512 Počet obvodov (okruhov)
513 513 Počet pólov
514 514 Prúd (A)
515 515 Herné automaty a hry
516 516 Zábavný park
517 517 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené používateľmi a programami.
518 518 Nahromadenie voľných ostrých skál.
519 519 Nahromadenie voľných okruhliakov na pláži alebo v riečišti.
520 520 Oblasť vodnej plochy väčšinou obklopená pevninou, avšak priamo napojená na oceán alebo jazero.
521 521 Prázdna hodnota vymaže značku.
522 522 Nastala chyba v plugine {0}
523 523 Nastala chyba pri overovaní či verzia JOSM je aktuálna.
524 524 Nastala chyba pri zladený fotiek s GPX trasou. Môžete ručne nastaviť posuvníky aby fotky sedeli.Nastala chyba pri zladený fotiek s GPX trasou. Môžete ručne nastaviť posuvníky aby fotky sedeli.
525 525 Kancelária poskytujúca informácie o meste alebo oblasti.
526 526 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl.: plugin) "{0}".
527 527 Nastala neočakávaná výnimka.\nToto je vždy chyba programovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM, prosím zvážte nahlásenie tejto chyby.
528 528 Analógové
529 529 Zameriavanie uhlov
530 530 Zameriavanie uhlov je aktívne.
531 531 Ohrada pre zvieratá
532 532 Napájadlo pre zvieratá
533 533 Popisy
534 534 Prekryv s poznámkami poskytovaný basemap.at.
535 535 Starožitnosti
536 536 Apartmány
537 537 Pripojiť preferencie zo súboru do existujúcich hodnôt
538 538 Platí na posledný štýl načítaný pomocou voľby {0}.
539 539 Použiť
540 540 Použiť zmeny
541 541 Použiť predvolené
542 542 Použiť rozhodnutie
543 543 Použiť rolu
544 544 Použiť rolu:
545 545 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) na čiary GPX pre jemnejšie zobrazenie.
546 546 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v režime drôtového modelu pre jemnejšie zobrazenie.
547 547 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
548 548 Aplikovať dynamické zlúčenie farieb a prispôsobiť šírku podľa priblíženia pre všetky čiary GPX.
549 549 Použiť nedávnu značku {0}
550 550 Použiť vyriešený konflikt
551 551 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
552 552 Použiť zvolené zmeny
553 553 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
554 554 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
555 555 Použiť súčasnú aktualizáciu
556 556 Použiť adresu dlaždice
557 557 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
558 558 Použiť túto rolu pre všetkých členov
559 559 Použiť?
560 560 -----
561 561 Letisková parkovacia plocha
562 562 Akvakultúra
563 563 -----
564 564 +++++
565 565 +++++
566 566 Pasáž
567 567 Archeologické nálezisko
568 568 -----
569 569 Lukostreľba
570 570 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
571 571 Naozaj chcete presunúť objekty s pripojenými cestami, ktoré sú skryté filtrom?
572 572 Oblasť
573 573 Štýl oblasti na vonkajšej ceste
574 574 Cesta reprezentujúca oblasť nie je uzavretá
575 575 Oblasť na vykreslenie, predvolená hodnota je "{0}"
576 576 Oblasti sú vyfarbené len okolo ich vnútorných hrán
577 577 Oblasť okolo miesta
578 578 Parameter {0} bol zadaný, ale mierka nemohla byť určená z ostatných parametrov
579 579 Parameter {0} bol zadaný, očakáva sa {1} alebo {2}
580 580 Umelecké diela
581 581 Meno umelca
582 582 Stredisko umenia
583 583 Umelecké dielo
584 584 Stúpanie (m)
585 585 Spýtať sa pred aktualizáciou
586 586 Zostavenie nových polygónov
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 Zhromažďovací priestor
591 591 Asistované bývanie
592 592 Pridružená cesta
593 593 Prevziať
594 594 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
595 595 -----
596 596 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
597 597 Atrakcia
598 598 Atribúty
599 599 Audio zariadenie nedostupné
600 600 Audiosprievodca
601 601 Nastavenia zvuku
602 602 Zvukové súbory (*.wav, *.mp3, *.aac, *.aif, *.aiff)
603 603 Zukové značky z {0}
604 604 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
605 605 Označenie bodu so zvukovým záznamom
606 606 +++++
607 607 Audiosprievodca cez mobilný telefón?
608 608 Austrálsky futbal
609 609 Overenie totožnosti
610 610 Overenie s dodaním používateľského mena a hesla
611 611 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné používateľské meno a platné heslo.
612 612 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné používateľské meno a platné heslo.
613 613 Overovanie na hostiteľovi ''{0}'' zlyhalo. Prosím, zadajte platné používateľské meno a platné heslo.
614 614 Overovanie sedenia pre používateľa ''{0}'' ...
615 615 Overenie totožnosti
616 616 Autentifikácia zlyhala
617 617 Overenie totožnosti:
618 618 Autor
619 619 Autor:
620 620 Autentifikácia zlyhala
621 621 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
622 622 Autorizačná URL:
623 623 Povoliť teraz
624 624 Povoľujem reťazec požiadavky OAuth "{0}" na stránkach OSM ...
625 625 Povoľujem reťazec žiadosti "{0}"...
626 626 Autori (spracovatelia)
627 627 Automaticky
628 628 Automaticky načítať dlaždice
629 629 Povolené Automatické uloženie
630 630 Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)
631 631 Súbory automatického ukladania pre vrstvu
632 632 Automatické priblíženie
633 633 Automatické priblíženie v predvolenom nastavení:
634 634 Auto-odhad
635 635 Automatické načítanie dlaždíc v predvolenom nastavení:
636 636 Automatické
637 637 Automatický defibrilátor
638 638 Bankomat
639 639 Automatická oprava značiek
640 640 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
641 641 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
642 642 Automaticky odvodiť zdroj (source) zo súčasných vrstiev
643 643 Skracujem hodnotu značky "{0}" na vymazanom objekte {1}
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Dostupný
648 648 Dostupné predvolené podklady:
649 649 Dostupné predvoľby:
650 650 Dostupné role
651 651 Dostupné pravidlá:
652 652 Dostupné štýly:
653 653 Lavínová ochrana (strecha)
654 654 +++++
655 655 +++++
656 656 Azimutálna ekvidistantná
657 657 -----
658 658 +++++
659 659 +++++
660 660 +++++
661 661 +++++
662 662 +++++
663 663 Hniezdo záchrany
664 664 Späť
665 665 V prírode
666 666 -----
667 667 Pozadie:
668 668 Operadlo chrbta (Backrest)
669 669 Backspace v pridávacom režime
670 670 Chybná požiadavka
671 671 Chybné umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
672 672 Chybná odpoveď
673 673 Tašky
674 674 Hlavná ulica
675 675 Pekár
676 676 +++++
677 677 Koncertný altánok
678 678 Prekročený Limit Šírka pásma
679 679 Banka
680 680 +++++
681 681 Bar (výčap)
682 682 +++++
683 683 Holá skala
684 684 Nižšie položená neobhospodarovávaná oblasť s neúrodnou, kyslou pôdou a nízkymi drevnatými porastmi.
685 685 Nižšie položená neobhospodarovávaná pôda s kríkmi ale málo alebo žiadnymi stromami.
686 686 Vysoko položená neobhospodarovávaná pôda pokrytá trávou, ktorá môže byť spásaná.
687 687 Kasárne
688 688 Zábrana
689 689 Vchod/vstup cez prekážku nie je nastavený na prekážke
690 690 Prekážky (Barriers)
691 691 Prekážky a vchody
692 692 -----
693 693 Bejzbal
694 694 Základná mapa Rakúska, založená na vládnych údajoch.
695 695 Základný
696 696 Nádrž na dažďovú vodu
697 697 Basketbal
698 698 -----
699 699 Batérie
700 700 Bojisko
701 701 Bavorsko (80 cm)
702 702 Záliv
703 703 Bajonet
704 704 -----
705 705 Pláž
706 706 Plážové letovisko
707 707 Plážový volejbal
708 708 -----
709 709 -----
710 710 Salón krásy
711 711 Postele
712 712 Počet postelí
713 713 Včelár
714 714 Pivná terasa
715 715 Predtým než nahlásite chybu, overte či máte najnovšiu verziu JOSM tu:
716 716 Belgický Lambert 1972
717 717 Belgický Lambert 2008
718 718 Lavička
719 719 +++++
720 720 Berlín letecká fotografia 2011
721 721 Berlín letecká fotografia 2014
722 722 Berlín letecká fotografia 2015
723 723 Berlín letecká fotografia 2016
724 724 -----
725 725 Berlín letecká fotografia 2017
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Najlepšie priblíženie: {0}
729 729 Papierové obaly na nápoje
730 730 Nápoje
731 731 Bicykel
732 732 Vyhradená cesta pre cyklistov
733 733 Cyklotrasa
734 734 Rampa pre bicykle
735 735 Požičovňa bicyklov
736 736 Oprava bicyklov
737 737 Predaj bicyklov
738 738 Čistenie bicyklov (za poplatok)
739 739 Bicyklový obchod
740 740 Reklamný billboard
741 741 Biliard
742 742 Bing letecké snímky
743 743 Bio nafta
744 744 Elektráreň na biopalivo
745 745 Bioplyn
746 746 Elektráreň na bioplyn
747 747 Elektráreň na biomasu
748 748 Skrýša na pozorovanie vtákov
749 749 +++++
750 750 Kováč
751 751 Balvan (Block)
752 752 Modrá:
753 753 Informácie na tabuli
754 754 Čln
755 755 Lodenica
756 756 Varný reaktor 1 (BWR-1)
757 757 Varný reaktor 2 (BWR-2)
758 758 Varný reaktor 3 (BWR-3)
759 759 Varný reaktor 4 (BWR-4)
760 760 Varný reaktor 5 (BWR-5)
761 761 Varný reaktor 6 (BWR-6)
762 762 Stĺpik
763 763 Typ stĺpika
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Bonvillars Ortofoto 2013
767 767 Kníhkupectvo
768 768 Stávková kancelária
769 769 Názov záložky:
770 770 Záložky
771 771 Knihy
772 772 +++++
773 773 -----
774 774 Hraničná kontrola
775 775 Druh hranice
776 776 Oba body
777 777 -----
778 778 Balvany (Boulders)
779 779 Bowling na tráve
780 780 Hranice
781 781 Hranice zvolených mapových podkladov:
782 782 Hranica
783 783 Hraničný kameň
784 784 Duplicitné body na hranici
785 785 Typ hranice
786 786 Ohraničujúci rámec
787 787 Ohraničujúci rámec (plánovaný):
788 788 Ohraničujúci rámec:
789 789 Hranice
790 790 Butik
791 791 Typ stožiara pre odbočujúcu vetvu
792 792 Značka
793 793 -----
794 794 +++++
795 795 -----
796 796 Vlnolam
797 797 -----
798 798 Pivovar
799 799 Most
800 800 Mostná podpera
801 801 -----
802 802 Názov mostu
803 803 Obrys mostu
804 804 Mosty
805 805 Chybné prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - Java metóda zadaná v ''values_from'' nie je "{2}"
806 806 Chybné prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - Java metóda zadaná v ''values_from'' vrátila výnimku {2} ({3})
807 807 Poškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''display_values'' musí byť rovnaký ako vo ''values''
808 808 Poškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''short_descriptions'' musí byť rovnaký ako vo ''values''
809 809 Nevestinec
810 810 Oblasť plánovanej výstavby s pozostatkami predchádzajúcich stavieb
811 811 Budapest okrsok XI ortofoto 2015
812 812 Budapesť okrsok XI ortofoto 2017
813 813 -----
814 814 Budhistický chrám
815 815 Nárazník
816 816 Vytvoriť vyhľadávací reťazec pre Overpass pomocou pomocníka Overpass
817 817 Vytvoriť požiadavku
818 818 Vytvoriť reťazec a vykonať vyhľadávanie
819 819 Budova
820 820 Pasáž pod budovou
821 821 Duplicitné body na budovách
822 822 Budova v budove
823 823 Poschodie budovy
824 824 Vytváram hlavné menu
825 825 Časť budovy
826 826 Typ budovy
827 827 Budova s takmer pravými uhlami
828 828 Zabudovaný štýl, vnútorná cesta:
829 829 Zabudované:
830 830 Malý retardér
831 831 Brána pre otváranie predkom auta (Bump)
832 832 +++++
833 833 Silážna jama
834 834 Autobus
835 835 Vodiaca dráha pre autobus
836 836 Autobusové nástupište
837 837 Autobusová stanica
838 838 Autobusová zastávka
839 839 Zariadenie na ceste zabraňujúce vjazdu vozidiel okrem autobusov (Bus trap)
840 840 -----
841 841 Mäsiareň
842 842 Dopytové tlačidlo
843 843 Podľa kódu (EPSG)
844 844 -----
845 845 Bytom: Fotoplan 2014 (letecký snímok)
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 +++++
852 852 Kanadský deutériovo úránový reaktor (CANDU)
853 853 CEE modrá
854 854 CEE červená 16A
855 855 CEE červená 32A
856 856 +++++
857 857 CNG (Stlačený zemný plyn)
858 858 +++++
859 859 +++++
860 860 Veľká kabínková lanovka
861 861 Lanové zvodidlá
862 862 Vyrovnávacia pamäť
863 863 Názov vyrovnávacej pamäte
864 864 Štatistiky vyrovnávacej pamäte: {0}
865 865 Ukladať aktualizáciu pre {0}
866 866 Ukladať aktualizácie
867 867 +++++
868 868 Kaviareň
869 869 +++++
870 870 Výpočet oblasti na stiahnutie
871 871 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
872 872 Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam, Malajzia, Mjanmarsko dvojjazyčne
873 873 Kamera
874 874 +++++
875 875 Kempovacie miesto
876 876 +++++
877 877 Kemp
878 878 Multipolygón sa nedá sa zarovnať. Akcia zrušená.
879 879 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože neobsahuje podtriedu ''{1}''.
880 880 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu máp ''{0}'', pretože nie je zapísaná ako vykresľovač máp.
881 881 Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože trieda nebola nájdená.
882 882 Vrstva {0} sa nedá použiť, pretože sa nenašli podporované formáty. Vrstva je dostupná vo formátoch: {1}
883 883 -----
884 884 Kanadský futbal
885 885 Prieplav/zavlažovací kanál
886 886 Zrušiť
887 887 Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialóg
888 888 Zrušiť overenie
889 889 Zrušiť automatické zvyšovanie pre toto pole
890 890 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
891 891 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
892 892 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
893 893 Zrušiť operáciu
894 894 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
895 895 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
896 896 Zrušiť, pokračovať v úpravách
897 897 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
898 898 Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.
899 899 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
900 900 Nedá sa pridať {0} pretože nie je súčasťou dátovej sady
901 901 Nie je možné použiť nerozhodnutú značku pri spojovaní prvkov.
902 902 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > 0 novému základnému objektu. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
903 903 Nemôžem vytvoriť požiadavku na zmenové súbory s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
904 904 Nemôžem porovnať základný objekt s ID ''{0}'' so základným objektom s ID ''{1}''.
905 905 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenové súbory, vrátane parametrov požiadavky "uid" a "display_name"
906 906 Nemôžem vytvoriť požiadavku na zmenové súbory na otvorené súbory anonymného používateľa
907 907 Nedá sa zmazať bod, ktorý obsahuje značky
908 908 Nedá sa určiť stred vybraných bodov.
909 909 Nemožno stiahnuť súbor "{0}". Jeho odkaz na stiahnutie "{1}" nie je platná URL adresa. Sťahovanie sa preskočí.
910 910 Nemôžem stiahnuť plugin "{0}". Jeho odkaz na stiahnutie "{1}" nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
911 911 Nemôžem stiahnuť plugin "{0}". Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
912 912 Nepodarilo sa spracovať položku v zozname ignorovaných {0}
913 913 Nie je možné spojiť vnútorné a vonkajšie cesty multipolygónu
914 914 Nedá sa načítať vrstva typu "{0}" pretože sa nenašiel vhodný importér.
915 915 Nedá sa načítať vrstva {0} pretože závisí na vrstve {1}, ktorá však bola vynechaná.
916 916 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených základných objektov je nový a ostatné nie sú
917 917 Nedajú sa zlúčiť body: Musela by byť zmazaná cesta {0}, ktorú stále používa {1}
918 918 Nemožno zlúčiť základné objekty s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
919 919 Nemožno miešať bod a cestu pre rolu "cez"
920 920 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
921 921 Nepodarilo sa otvoriť URL ''{0}''<br>Nasledujúce úlohy sťahovania akceptujú tieto tvary URL:<br>{1}
922 922 Nepodarilo sa prečítať časovú značku "{0}"
923 923 Nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt.
924 924 Nemožno obmedziť požiadavku zmenových súborov na aktuálneho používateľa, pretože aktuálny používateľ je anonymný
925 925 Nemožno obmedziť požiadavku na zmenové súbory na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je neplatný.
926 926 Nemožno obmedziť požiadavku zmenových súborov na meno používateľa "{0}"
927 927 Nedá sa rozdeliť pretože už prebieha iná operácia rozdelenia
928 928 Nepodarilo sa spustiť server diaľkového ovládania cez IPv4 na porte {0}: {1}
929 929 Nepodarilo sa spustiť server diaľkového ovládania cez IPv6 na porte {0}: {1}
930 930 Nerozumiem nasledovnému typu: {0}
931 931 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" už neexistuje
932 932 Kanoe
933 933 Kanoistika
934 934 Plechovky
935 935 -----
936 936 -----
937 937 Canton Solothurn najnovšie letecké snímky SOGIS Infračervené
938 938 Canton Solothurn najnovšie letecké snímky SOGIS RGB
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 -----
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Kapacita
949 949 Kapacita (celková)
950 950 Kapacita (osôb)
951 951 Mys
952 952 +++++
953 953 Vozidlo
954 954 Predajca automobilov
955 955 Značka áut
956 956 Kemping pre obytné prívesy
957 957 Karavany povolené
958 958 Kartón
959 959 Náklad
960 960 Tesár
961 961 Koberce
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Cartoriviera - Ortofoto 2012
966 966 Likvidácia nádrží (Elsan)
967 967 Hotovosť
968 968 Kasíno
969 969 +++++
970 970 Hrad
971 971 Kataster Španielsko
972 972 Stĺp trolejového vedenia
973 973 Catering
974 974 Mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, priechodná pre autá (Cattle grid)
975 975 Príčina:
976 976 -----
977 977 Vstup do jaskyne
978 978 Cintorín
979 979 Sektor cintorína
980 980 Držadlo v strede
981 981 Stred ohraničujúceho rámca
982 982 Stredový pohľad
983 983 Hlavný poludník
984 984 +++++
985 985 Certifikáty
986 986 Reťaz
987 987 Náradie na reťaz
988 988 Sedačková lanovka
989 989 Chata
990 990 Upraviť značky
991 991 Zmeniť smer?
992 992 Zmeniť nastavenie zoznamu zoznamov
993 993 Zmeniť zoznam mapových nastavení
994 994 Zmeniť nastavenie zoznamu
995 995 Zmeniť bod {0}
996 996 Zmeniť body {0}
997 997 Zmeniť nastavenia proxy servera
998 998 Zmeniť reláciu
999 999 Zmena role člena relácie pre {0} {1}
1000 1000 Zmeniť reláciu {0}
1001 1001 Zmena rozlíšenia
1002 1002 Zmeniť nastavenie reťazca
1003 1003 Zmeniť názov priečinka pre JOSM
1004 1004 Zmeňte znovu projekciu alebo odstráňte vrtvu.
1005 1005 Zmena výberu
1006 1006 Zmeniť pohľad
1007 1007 Zmeniť viditeľnosť vybranej vrstvy.
1008 1008 Zmeniť cestu {0}
1009 1009 Zmeny
1010 1010 Vyžadujú zmeny odoslanie?
1011 1011 Zmeny nastavení podľa XML súboru
1012 1012 Sada zmien
1013 1013 Očakávané ID zmenového súboru > 0. Obdržaná hodnota však bola {0}.
1014 1014 Zmenový súbor ID:
1015 1015 Manažér zmenových súborov
1016 1016 Zmenový súbor zavretý
1017 1017 Komentár k súboru zmien
1018 1018 Poznámka zmenového súbor:
1019 1019 Zmenový súbor id:
1020 1020 Info súboru zmien
1021 1021 Zmenový súbor je plný
1022 1022 Zdroj zmenového súboru
1023 1023 Súbor zmien {0}
1024 1024 Sada zmien {0}: Neočakávané poradie verzií pre {1}: v{2} nie je vyššia než v{3}
1025 1025 Súbory zmien
1026 1026 Zmena klávesových skratiek manuálne.
1027 1027 Prebaľovací stôl
1028 1028 Nabíjacia stanica (pre elektromobily)
1029 1029 Charita
1030 1030 Zvoľte "Uložiť" pre uloženie vrstvy do súboru zadaného vľavo.
1031 1031 Zvoľte "Nahrať" pre odoslanie zmien na server OSM.
1032 1032 Kontrola značiek FIXME.
1033 1033 Kontrolovať typy predvolieb.
1034 1034 Kontrolovať ostré uhly na cestách
1035 1035 Zvoľte ak chcete používať opačný smer
1036 1036 Interval kontroly (minúty):
1037 1037 Kontrola na serveri
1038 1038 Kontrola vlastností kľúčov.
1039 1039 Kontrola hodnôt vlastností.
1040 1040 Kontrola zmazaných rodičov v lokálnej dátovej sade
1041 1041 Kontrola rodičov pre zmazané objekty
1042 1042 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
1043 1043 Kontroluje budovy, ktoré majú uhly blízke pravému uhlu, ale nie sú presne kolmé.
1044 1044 Vyhľadáva zastaralé vlastnosti
1045 1045 Hľadá chyby objektov voči schopnostiam API
1046 1046 Kontroluje chyby v adresách a reláciách "associatedStreet".
1047 1047 Skontroluje chyby v prekážkach a vchodoch.
1048 1048 Kontroluje chyby v značkách súvisiacich s Internetom.
1049 1049 Kontroluje chyby v reláciách.
1050 1050 Hľadá chyby v adresách
1051 1051 Hľadá chyby na komunikáciách
1052 1052 Hľadá chyby v reláciách
1053 1053 Hľadá chyby na náboženských objektoch
1054 1054 Hľadá chyby geometrie
1055 1055 Hľadá chýbajúce značky alebo podozrivé kombinácie
1056 1056 Hľadá body na elektrických vedeniach, ktoré nemajú značku power=tower/pole.
1057 1057 Kontrolovať vlastnosti závislé od územia
1058 1058 Hľadá nepotrebné značky
1059 1059 Skontroluje cesty pripojené k oblastiam.
1060 1060 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
1061 1061 Hľadá chybné viacnásobné hodnoty
1062 1062 Hľadá chybné číselné hodnoty
1063 1063 Hľadá chybné značky "wikipedia"
1064 1064 Kontrolný súčet chýb: {0}
1065 1065 Syry
1066 1066 Drogéria
1067 1067 +++++
1068 1068 Šikana
1069 1069 Podriadené relácie
1070 1070 Komín
1071 1071 Čínky tlakovodný reaktor (CPR-1000)
1072 1072 Čínsky
1073 1073 Zúženie ulice
1074 1074 Vybrať
1075 1075 Zvoľte pravidlá kontroly značiek na aktiváciu
1076 1076 Zvoľte farbu
1077 1077 Zvoľte farbu pre {0}
1078 1078 Zvoľte preddefinovanú licenciu
1079 1079 Vybrať hodnotu
1080 1080 Zvoľte predvolenú vrstvu
1081 1081 Zvoľte súbor s profilom
1082 1082 Vybrať nedávnu značku {0}
1083 1083 Zvoľte povolené kontroly
1084 1084 Vyberte typ objektu OSM
1085 1085 Vybrať server pre vyhľadávanie:
1086 1086 Zvoľte viditeľnosť stôp a farby
1087 1087 -----
1088 1088 Veľkosť skupiny {0} prekročila max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server "{2}"
1089 1089 Kostol
1090 1090 Obvod (metre)
1091 1091 +++++
1092 1092 Veľkomesto (city)
1093 1093 Značka začiatku obce
1094 1094 Mestské hradby
1095 1095 Názov mesta
1096 1096 Kapské mesto 2013 Aerial
1097 1097 Kapské mesto 2015 Letecké snímky
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Typ triedy
1108 1108 Vyčistiť
1109 1109 Vyprázdniť pamäť pre navrátenie akcie
1110 1110 Vymazať zásobník
1111 1111 Vymazať textarea
1112 1112 Vymazať zoznam naposledy otvorených súborov
1113 1113 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
1114 1114 Kliknite <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
1115 1115 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> pre načítanie teraz. Ak JOSM bude vytvárať konflikty, môžete ich vyriešiť v Dialógu riešenie konfliktov.
1116 1116 Kliknutím na bunku zmeníte cestu k súboru.
1117 1117 Kliknite sem na výber cesty uloženia
1118 1118 Kliknite sem pre zobrazenie prijatých správ.
1119 1119 Kliknite na cestu, pre začatie vylepšovania jej tvaru.
1120 1120 Kliknite na test prístupu k serveru OSM so súčasným prístupovým reťazcom
1121 1121 Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí.
1122 1122 Kliknite na miesto kam chcete vytvoriť novú poznámku
1123 1123 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
1124 1124 Kliknutím zrušíte spúšťanie externých prehliadačov
1125 1125 Kliknúť pre zrušenie spojenia bodov
1126 1126 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
1127 1127 Kliknutím zrušíte nahrávanie
1128 1128 Kliknite na pridanie nového bodu. Uvoľnite Ctrl na premiestnenie existujúcich bodov alebo držte Alt na vymazávanie.
1129 1129 Kliknite pre zrušenie
1130 1130 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
1131 1131 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
1132 1132 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveri
1133 1133 Kliknutím zavriete dialóg
1134 1134 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
1135 1135 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
1136 1136 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
1137 1137 Kliknutím zavriete tento dialóg a pokračujete v editovaní
1138 1138 Kliknite na zavretie okna
1139 1139 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
1140 1140 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
1141 1141 Kliknite na vymazanie zvýrazneného bodu. Uvoľnite Alt na premiestnenie existujúcich bodov alebo držte Ctrl na pridanie nových bodov.
1142 1142 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
1143 1143 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
1144 1144 Kliknite pre vypnutie pluginu "{0}"
1145 1145 Kliknúť na vymazanie vykonaných zmien a zavrieť editor relácie
1146 1146 Kliknite pre zahodenie zmien a načítanie údajov z vrstvy
1147 1147 Kliknite pre stiahnutie
1148 1148 Kliknite na stiahnutie všetkých odkazujúcich objektov na {0}
1149 1149 Kliknite pre stiahnutie do novej vrstvy údajov
1150 1150 Kliknúť pre stiahnutie aktuálne vybranej oblasti
1151 1151 Kliknutím stiahnete zvolenú oblasť do novej dátovej vrstvy
1152 1152 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
1153 1153 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
1154 1154 Kliknite na premiestnenie zvýrazneného bodu. Držte Ctrl na pridanie nových bodov, alebo Alt na vymazanie.
1155 1155 Kliknite pre zobrazenie karty s nastaveniami pre mapové podklady
1156 1156 Kliknite pre otvorenie karty nastavení predvolieb odnačovania
1157 1157 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
1158 1158 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
1159 1159 Kliknite ak chcete reštartovať neskôr.
1160 1160 Kliknite na tlačidlo pre načítanie reťazca žiadosti
1161 1161 Kliknite pre načítanie prístupového reťazca
1162 1162 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
1163 1163 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
1164 1164 Kliknite na spustenie úlohy na pozadí
1165 1165 Kliknúť na tlačidlo pre uloženie zmien a zavrieť editor relácie
1166 1166 Kliknite pre hľadanie viac miest
1167 1167 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
1168 1168 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
1169 1169 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
1170 1170 Kliknite pre pokračovanie v krokoch autorizačného procesu OAuth a vytvorte nový prístupový reťazec
1171 1171 Kliknite pre otestovanie prístupového reťazca
1172 1172 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
1173 1173 Kliknite pre aktualizáciu pluginu {0}
1174 1174 Časový limit klienta
1175 1175 Útes
1176 1176 Lezecká trasa
1177 1177 Halové lezecké trasy
1178 1178 Lezecké trasy v prírode
1179 1179 Lezecký areál
1180 1180 Štýly lezenia
1181 1181 Klinika
1182 1182 Hodiny
1183 1183 Zavrieť
1184 1184 Zavrieť akúkoľvek cestu
1185 1185 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
1186 1186 Zatvoriť zmenové súbory
1187 1187 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
1188 1188 Uzavrieť poznámku
1189 1189 Uzavrieť poznámku so správou:
1190 1190 Zatvoriť otvorený súbor zmien
1191 1191 Zatvoriť otvorené sady zmien...
1192 1192 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
1193 1193 Zavrieť dialógové okno
1194 1194 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku na zmenové súbory
1195 1195 Zatvorte dialóg a prijmite prístupový reťazec
1196 1196 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
1197 1197 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
1198 1198 Zavrieť vybraté zmenové súbory
1199 1199 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
1200 1200 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
1201 1201 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačidlo na ľavej nástrojovej lište.
1202 1202 Zavreté po -
1203 1203 Zatvorený v
1204 1204 Zatvorený dňa:
1205 1205 Bližší popis
1206 1206 Zatváranie súboru zmien
1207 1207 zatváranie zmenového súboru {0}
1208 1208 Zatváranie súboru zmien...
1209 1209 Oblečenie
1210 1210 -----
1211 1211 Uhoľná elektráreň
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 Pobrežie
1215 1215 Pobrežie vovnútri "{1}"
1216 1216 -----
1217 1217 Pobrežie
1218 1218 Káva
1219 1219 Mince
1220 1220 Zlúčiť úseky všetkých stôp do jednej stopy.
1221 1221 Zozbierané body a úseky trasy pre pozíciu a zobrazené ako teplotná mapa.
1222 1222 Čas výberu pošty
1223 1223 Vyššia odborná škola
1224 1224 Kolonáda
1225 1225 Farba
1226 1226 Farba (HTML názov alebo šestnástkový kód)
1227 1227 Názov Farby:
1228 1228 Farebnosť
1229 1229 Farby
1230 1230 Vyfarbiť body a úseky stopy podľa príznaku kvality RTKLib (Q). Vaše záznamové zariadenie musí túto informáciu zaznamenávať.
1231 1231 Vyfarbiť body vyznačiť segmenty podľa časových limitov.
1232 1232 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
1233 1233 Vyfarbiť body a vyznačiť smery segmentov.
1234 1234 Vyfarbiť body a vyznačiť časovú značku segmentov.
1235 1235 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
1236 1236 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
1237 1237 Farba
1238 1238 Farba pozadia
1239 1239 Farba ohraničenia/šípka
1240 1240 Farba textu
1241 1241 Farby vrchnákov
1242 1242 Farba hornej časti
1243 1243 Kombinácia parametrov elipsoidu nie je podporovaná.
1244 1244 Spojiť cesty
1245 1245 Potvrdenie spájania
1246 1246 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
1247 1247 Zlúčiť stopy z tejto vrstvy
1248 1248 Spojenie ciest odmietnuté<br>(Existuje zdieľaný bod mimo stiahnutej oblasti)
1249 1249 Kombinovaný chodník a cesta pre cyklistov
1250 1250 Kombinovaná trasa pre chodcov a cyklistov bez {0}.
1251 1251 Príkaz
1252 1252 Zásobník príkazov
1253 1253 Zásobník príkazov: Späť: {0} / Opakovať: {1}
1254 1254 Poznámka
1255 1255 Komentovať poznámku
1256 1256 Poznámka:
1257 1257 Obchodná (komerčná)
1258 1258 Všeobecné nastavenia
1259 1259 Bežná skratka názvu
1260 1260 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
1261 1261 Kultúrny dom/Komunitné centrum
1262 1262 Porovnať
1263 1263 Kompletný bod {0} s neplatnými súradnicami v ceste {1}
1264 1264 Stlačený vzduch
1265 1265 Počítače
1266 1266 Podmienené kľúče
1267 1267 Sladkosti
1268 1268 Konfigurovať umiestnenie pluginov
1269 1269 Nastavenie pokročilých nastavení
1270 1270 Nastavenie dostupných pluginov.
1271 1271 Konfigurovať stránky...
1272 1272 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
1273 1273 Konfigurácia panela nástrojov
1274 1274 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
1275 1275 Nastaviť či používate proxy server
1276 1276 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM serveri
1277 1277 Potvrdiť zabudnutie
1278 1278 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
1279 1279 Potvrdiť všetky diaľkovo ovládané manuálne činnosti
1280 1280 Potvrďte prázdnu rolu
1281 1281 Potvrdenie
1282 1282 Konflikt
1283 1283 Rozhodnutie konfliktov
1284 1284 Konflikt na pozadí
1285 1285 Konflikt na pozadí: kombinovaný
1286 1286 Konflikt na pozadí: rozhodnuté
1287 1287 Konflikt na pozadí: pokles
1288 1288 Konflikt na pozadí: zahodiť značku
1289 1289 Konflikt na pozadí: prázdny riadok
1290 1290 Konflikt na pozadí: zmrazený
1291 1291 Konflikt na pozadí: v porovnaní
1292 1292 Konflikt na pozadí: v opačnom
1293 1293 Konflikt na pozadí: ponechať
1294 1294 Konflikt na pozadí: ponechať všetky značky
1295 1295 Konflikt na pozadí: ponechať člena
1296 1296 Konflikt na pozadí: ponechať jednu značku
1297 1297 Konflikt na pozadí: žiadny konflikt
1298 1298 Konflikt na pozadí: nie v opačnom
1299 1299 Konflikt na pozadí: odstrániť člena
1300 1300 Konflikt na pozadí: rovnaká pozícia v opačnom
1301 1301 Konflikt na pozadí: vybraný
1302 1302 Konflikt v pozadí: spočítať všetky číselné značky
1303 1303 Konflikt na pozadí: nerozhodnuté
1304 1304 Konflikt na popredí
1305 1305 Konflikt na popredí: pokles
1306 1306 Konflikt na popredí: zahodiť značku
1307 1307 Konflikt na popredí: v porovnaní
1308 1308 Konflikt na popredí: ponechať
1309 1309 Konflikt na popredí: ponechať všetky značky
1310 1310 Konflikt na popredí: ponechať člena
1311 1311 Konflikt na popredí: ponechať jednu značku
1312 1312 Konflikt na popredí: odstrániť člena
1313 1313 Konflikt v popredí: spočítať všetky číselné značky
1314 1314 Konflikt na popredí: nerozhodnuté
1315 1315 Konflikt vo ''viditeľnom''atribúte objektu typu {0} s id {1}
1316 1316 Konflikt nie je úplne vyriešený
1317 1317 Konflikty
1318 1318 Objavené konflikty
1319 1319 Konflikty vo vkladaných značkách
1320 1320 Konflikty pri spájaní základných objektov
1321 1321 Konflikty pri spájaní ciest - spájaná cesta je ''{0}''
1322 1322 Konflikty pri zlučovaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
1323 1323 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
1324 1324 Spojiť prekrývajúce sa stopy na rezoch
1325 1325 Koncový bod spojenej cesty je blízko inej cesty
1326 1326 Spojovací bod
1327 1327 Nastavenie pripojenia
1328 1328 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
1329 1329 Spojenie do API neúspešné
1330 1330 Pripojenie na proxy server "{0}" pre URI "{1}" sa nepodarilo. Výnimka bola: {2}
1331 1331 Relácie prepojení
1332 1332 Relácia prepojenia so značkou "connectivity"
1333 1333 Značka prepojenia obsahuje neobvyklé údaje
1334 1334 Značke prepojenia chýba čiarka medzi povinnými a nepovinnými hodnotami
1335 1335 Cesta vo výstavbe
1336 1336 Stavebná oblasť
1337 1337 Používateľský kľúč:
1338 1338 Používateľské heslo:
1339 1339 Kontakt (bežná schéma)
1340 1340 Kontakt (schéma s predponou "contact:*")
1341 1341 Kontaktujem server OSM pre {0}
1342 1342 Pripája sa na OSM Server...
1343 1343 Kontaktujem server...
1344 1344 Bezkontaktná platba
1345 1345 Obsah
1346 1346 Kontinent
1347 1347 Pokračovať
1348 1348 Napriek tomu pokračovať
1349 1349 Pokračovať, ako je
1350 1350 Pokračovanie rozhodnutia
1351 1351 Pokračovať v nahrávaní
1352 1352 Pokračovať v nahrávaní
1353 1353 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
1354 1354 Pokračuje kreslenie čiary, ktorá zdieľa body s inou čiarou.
1355 1355 -----
1356 1356 Prispievatelia
1357 1357 Obchod s tovarom dennej potreby
1358 1358 Konvertovať
1359 1359 Konvertovať všetky polia
1360 1360 Konvertovať a zapamätať voľbu
1361 1361 Previesť do GPX vrstvy
1362 1362 Konvertovať na vrstvu GPX od prvého člena
1363 1363 Konvertovať na vrstvu GPX od posledného člena
1364 1364 Konvertovať do dátovej vrstvy
1365 1365 Prevedené z: {0}
1366 1366 Konvertuje súradnice z jedného referenčného systému do iného.
1367 1367 Hodnota súradníc môže byť v jednom z troch formátov:
1368 1368 Súradnice
1369 1369 Súradnice (predpokladané):
1370 1370 Importované súradnice: {0}
1371 1371 Súradnice:
1372 1372 Súradnice:
1373 1373 Skopírovať
1374 1374 Skopírovať súradnice
1375 1375 Kopírovacia služba
1376 1376 Kopírovať značky
1377 1377 Kopírovať hodnotu
1378 1378 Kopírovať všetky kľúče+hodnoty
1379 1379 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
1380 1380 Kopírovať všetky ich prvky do cieľa
1381 1381 Skopírovať súradnice vybratých bodov do schránky.
1382 1382 Kopírovať cestu k obrázku
1383 1383 Skopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
1384 1384 Skopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
1385 1385 Skopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
1386 1386 Skopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
1387 1387 Kópia {0}
1388 1388 Kopírovať vybrané predvolené záznamy z horného zoznamu do dolného zoznamu.
1389 1389 Kopírovať vybrané objekty do schránky.
1390 1390 Skopírovať kľúče a hodnoty všetkých značiek do schránky
1391 1391 Kopírovať kľúč a hodnotu zvolenej značky do schránky
1392 1392 Skopírovať hodnotu vybranej značky do schránky
1393 1393 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
1394 1394 Skopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
1395 1395 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
1396 1396 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
1397 1397 Kopírovať do schránky a zavrieť
1398 1398 Kópia {1} z {0}
1399 1399 +++++
1400 1400 Copyright
1401 1401 Zladiť
1402 1402 Zladiť obrázky s GPX stopou
1403 1403 Zladiť GPX
1404 1404 Obchod s kozmetikou
1405 1405 Nepodarilo sa spojiť cesty<br>(Nemohli byť spojené do jediného reťazca bodov)
1406 1406 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
1407 1407 Nemôžem exportovať "{0}"
1408 1408 Nemôžem importovať ''{0}''.
1409 1409 Nemôžem importovať súbory.
1410 1410 Nepodarilo sa načítať obrázok zo servera dlaždíc
1411 1411 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
1412 1412 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
1413 1413 Nemožno analyzovať súbor WMS vrstvy.
1414 1414 Nepodarilo sa prečítať zoznam vrstiev WMTS.
1415 1415 Nemôžem čítať "{0}"
1416 1416 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
1417 1417 Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}\nPrajete si, ho zachovať?
1418 1418 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
1419 1419 Nepodarilo sa získať súbor WMS vrstvy.
1420 1420 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť používateľa, ktorý pracuje vo Vašom záujme.
1421 1421 Nemôžem získať vstupný link alebo ID pre zvolenú službu. Skúste znovu prosím.
1422 1422 Počet
1423 1423 Krajina (štát)
1424 1424 Kód krajiny
1425 1425 Okres
1426 1426 Štandard pripojenia
1427 1427 Súd
1428 1428 Kryté
1429 1429 Kryté
1430 1430 Krytá nádrž
1431 1431 Remeslá
1432 1432 Žeriav
1433 1433 Vytvoriť
1434 1434 Vytvoriť kružnicu
1435 1435 Vytvoriť nový priečinok
1436 1436 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
1437 1437 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju v inom editovacom okne
1438 1438 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
1439 1439 Vytvoriť novú poznámku
1440 1440 Vytvoriť novú reláciu
1441 1441 Vytvoriť plochy
1442 1442 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
1443 1443 Vytvoriť záložku
1444 1444 Vytvoriť značky(markers) pri načítaní GPX
1445 1445 Vytvoriť multipolygón
1446 1446 Vytvoriť nový bod.
1447 1447 Vytvoriť nové objekty
1448 1448 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1449 1449 Vytvoriť poznámku
1450 1450 Vytvorený
1451 1451 Vytvorený v
1452 1452 Vytvorené v:
1453 1453 Vytvorené pred -
1454 1454 Dátum vytvorenia
1455 1455 Vytváranie súboru zmien...
1456 1456 Vytváram hlavné grafické rozhranie (GUI)
1457 1457 Tvorca: {0}
1458 1458 Kreditné karty
1459 1459 Kriket
1460 1460 Plodiny
1461 1461 +++++
1462 1462 Kríž
1463 1463 Priechod pre cyklistov
1464 1464 Priechod pre jazdcov na koňoch
1465 1465 Peší priechod cez železnicu
1466 1466 Priechod cez cestu s obsluhou
1467 1467 Križujúca sa prekážka a budova
1468 1468 Križujúca sa prekážka a cesta
1469 1469 Križujúca sa prekážka a železnica
1470 1470 Križujúca sa prekážka a vodná cesta
1471 1471 Križujúca sa prekážka a cesta
1472 1472 Križujúce sa prekážky (barrier)
1473 1473 Križujúce sa hranice (boundary)
1474 1474 Križujúca sa budova a cesta
1475 1475 Križujúca sa budova a železnica
1476 1476 Križujúca sa budova a obytná zóna
1477 1477 Križujúca sa budova a vodná cesta
1478 1478 Križujúca sa budova a cesta
1479 1479 Križujúca sa cesta a železnica
1480 1480 Križujúca sa cesta a vodná cesta
1481 1481 Križujúce sa cesty
1482 1482 Križujúce sa cesty
1483 1483 Križujúca sa železnica a vodná cesta
1484 1484 Križujúca sa železnica a cesta
1485 1485 Križujúce sa železnice
1486 1486 Križujúca sa obytná zóna a cesta
1487 1487 Typ priechodu
1488 1488 Typ priechodu pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
1489 1489 Križujúca sa vodná cesta a cesta
1490 1490 Križovanie vodných ciest
1491 1491 Prekrížené cesty
1492 1492 Kryptomeny
1493 1493 Ctrl pre spojenie s najbližším bodom.
1494 1494 Kuchyňa
1495 1495 Kultúra
1496 1496 Priepust
1497 1497 Súčasný výber
1498 1498 Súčasný stav
1499 1499 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
1500 1500 Aktuálny správca prihlasovacích údajov je typu ''{0}''
1501 1501 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre používateľské ID je neplatná
1502 1502 Aktuálna hodnota je predvolená.
1503 1503 Aktuálne priblíženie
1504 1504 Aktuálne priblíženie: {0}
1505 1505 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
1506 1506 Záclony
1507 1507 Retardér s medzerami
1508 1508 Vlastné
1509 1509 Vlastná projekcia
1510 1510 Vlastný WMS Link
1511 1511 Vlastná hlavička: {0}
1512 1512 Prispôsobiť farbu
1513 1513 Úprava položiek na paneli nástrojov.
1514 1514 Upraviť štýl
1515 1515 Prispôsobenie kreslenia stôp
1516 1516 Vystrihnúť
1517 1517 Orezať časti stôp, ktoré sa časovo prekrývajú
1518 1518 Výsek lesa
1519 1519 Výkop (cesta zarezaná do zeme)
1520 1520 -----
1521 1521 Cyklo-prekážka (Cycle Barrier)
1522 1522 Pruh pre cyklistov
1523 1523 Prepnúť vrstvu nadol
1524 1524 Prepnúť vrstvu nahor
1525 1525 Prepínať vrstvy
1526 1526 Prepínať medzi dátovými vrstvami smerom nadol
1527 1527 Prepínať medzi dátovými vrstvami smerom nahor
1528 1528 Prepínať medzi viditeľnými dátovými vrstvami
1529 1529 Cesta pre cyklistov
1530 1530 Chodník pre cyklistov vľavo
1531 1531 Chodník pre cyklistov vpravo
1532 1532 Cyklická závislosť medzi reláciami:
1533 1533 Cyklistika
1534 1534 Cyklické závislosti
1535 1535 Český CUZK:KM
1536 1536 Český RUIAN budovy
1537 1537 Český RUIAN parcely
1538 1538 Český pLPIS
1539 1539 -----
1540 1540 -----
1541 1541 -----
1542 1542 -----
1543 1543 -----
1544 1544 -----
1545 1545 -----
1546 1546 -----
1547 1547 -----
1548 1548 +++++
1549 1549 +++++
1550 1550 +++++
1551 1551 +++++
1552 1552 +++++
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 Mliečne výrobky
1556 1556 Bez mlieka
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 Priehrada, nádrž
1560 1560 Dunajská záplava, ortofoto 2013
1561 1561 Dátová chyba
1562 1562 Údajová vrstva {0}
1563 1563 Dátový súbor:
1564 1564 Dátové zdroje a typy:
1565 1565 Zdroje dát ({0})
1566 1566 Overovanie dát
1567 1567 Dáta:
1568 1568 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1569 1569 Test konzistencie dátovej sady
1570 1570 Dátum
1571 1571 Dátum snímky: {0}
1572 1572 Dátum:
1573 1573 Dátum:
1574 1574 Názov údaju
1575 1575 Debetné karty
1576 1576 Ladiace informácie
1577 1577 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1578 1578 Stupne v desatinnom formáte
1579 1579 Oddialiť
1580 1580 Vyhradená cesta pre kone
1581 1581 Vyhradená cesta pre cyklistov
1582 1582 Vyhradený chodník pre peších (kvalitný mestský)
1583 1583 Lezenie nad hlbokou vodou
1584 1584 Predvolené
1585 1585 Štandardný (Automatická predvoľba)
1586 1586 Predvolené (otvorené, uzavreté, nové)
1587 1587 Predvolená projekcia
1588 1588 Predvolená projekcia bola nastavená na "{0}"
1589 1589 Predvolená hodnota nie je známa (nastavenie nebolo doteraz použité).
1590 1590 Predvolená hodnota je ''{0}''.
1591 1591 Predvolená hodnota: {0}
1592 1592 Predvolené: {0}
1593 1593 Definícia {0} je nejasná
1594 1594 Delaware 2012 Ortofoto
1595 1595 -----
1596 1596 Odstrániť
1597 1597 Odstrániť súbory
1598 1598 Odstrániť vrstvu
1599 1599 Režim mazania
1600 1600 Vymazať značky
1601 1601 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1602 1602 Potvrdiť odstránenie
1603 1603 Odstránenie duplicitných relácií
1604 1604 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1605 1605 Zmazať filter.
1606 1606 Vymazať z relácie
1607 1607 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1608 1608 Vymazať nekompletné členy?
1609 1609 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1610 1610 Vymazať bod {0}
1611 1611 Zmazať body alebo cesty
1612 1612 Zmazať teraz!
1613 1613 Zmazať objekty
1614 1614 Vymazať reláciu {0}
1615 1615 Zmazať reláciu?
1616 1616 Zmazať relácie
1617 1617 Zmazať zvolené objekty.
1618 1618 Odstrániť vybraný úryvok
1619 1619 Odstrániť aktívnu vrstvu. Neodstráni súvisiaci súbor.
1620 1620 Vymazať práve zobrazenú reláciu
1621 1621 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1622 1622 Zmazať vybrané vrstvy.
1623 1623 Zmazať vybrané relácie
1624 1624 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1625 1625 Zmazať výber v tabuľke značiek
1626 1626 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1627 1627 Vymazať cestu {0}
1628 1628 Odstránený
1629 1629 Vymazané ''{0}''
1630 1630 Vymazaný stav:
1631 1631 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1632 1632 Zmazaný bod odkazovaný z {0}
1633 1633 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1634 1634 Vymazať alebo presunúť objekty
1635 1635 Zmazaná relácia
1636 1636 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1637 1637 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1638 1638 Špeciality
1639 1639 Donáška
1640 1640 +++++
1641 1641 Vyznanie (cirkevné)
1642 1642 Význam
1643 1643 Zubný lekár
1644 1644 Obchodný dom
1645 1645 Zastaralé vlastnosti
1646 1646 Hĺbka v metroch
1647 1647 Klesanie (m)
1648 1648 Popis
1649 1649 Popis:
1650 1650 Popis: {0}
1651 1651 Cieľ
1652 1652 Smerovník
1653 1653 Smer na (cieľ)
1654 1654 Cieľ vyznačený na smerovníku (bez vzdialenosti)
1655 1655 Úroveň detailu
1656 1656 Podrobné informácie: {0} <> {1}
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1427188
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 Podrobnosti
1737 1737 Podrobnosti...
1738 1738 Detaily:
1739 1739 Nenašla sa použiteľná sieť IPv6, po ďalšom štarte sa bude preferovať IPv4 pred IPv6.
1740 1740 Našla sa použiteľná sieť IPv6, po ďalšom štarte sa bude preferovať IPv6 pred IPv4.
1741 1741 Našla sa použiteľná sieť IPv6, preferuje sa IPv6 pred IPv4.
1742 1742 Zisťovanie ID pre aktuálneho používateľa...
1743 1743 Zisťujú sa pluginy na načítanie...
1744 1744 Obchádzková trasa
1745 1745 -----
1746 1746 Deutsche Bahn VzG linky Nov 2015
1747 1747 Panel okien
1748 1748 Priemer (mm)
1749 1749 Priemer koruny (metre)
1750 1750 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1751 1751 Nafta
1752 1752 Nafta (zo skvapalneného plynu - najkvalitnejšia, syntetická)
1753 1753 Výfuková tekutina pre naftové motory (AdBlue/AUS32)
1754 1754 Naftový generátor
1755 1755 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1756 1756 Diéta (obmedzené druhy potravín)
1757 1757 Rozdielny počet jazdných pruhov v kľúčoch {0} a {1}
1758 1758 Rôzne testy
1759 1759 Obtiažnosť
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Digitálne
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1767 1767 +++++
1768 1768 Priehlbina/jarok
1769 1769 Smer
1770 1770 Smer (červená = západ, žltá = sever, zelená = východ, modrá = juh)
1771 1771 Smer v stupňoch
1772 1772 -----
1773 1773 Vypnúť
1774 1774 Zakázať prístup k uvedeným zdrojom, oddeleným čiarkou
1775 1775 Vypnúť všetky ostatné pluginy
1776 1776 Vypnúť plugin
1777 1777 Zahodiť
1778 1778 Zbytočný kľúč: pozadie
1779 1779 Zbytočný kľúč: popredie
1780 1780 Zbytočný kľúč: pozadie výberu
1781 1781 Zbytočný kľúč: popredie výberu
1782 1782 Odpojiť bod z cesty
1783 1783 Odpojiť body od cesty, ktorej patria
1784 1784 Varovať pred odoslaním
1785 1785 +++++
1786 1786 Diskusia
1787 1787 Diskusie
1788 1788 Výdaj na recept
1789 1789 Zobrazenie
1790 1790 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1791 1791 Zobrazovať ISO dátumy
1792 1792 Nastavenie zobrazenia
1793 1793 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1794 1794 Zobrazí rozšírené informácie o OSM bodoch, cestách alebo reláciách.
1795 1795 Zobraziť tlačidla v pravej časti menu iba vtedy, keď je myš vo vnútri prvku
1796 1796 Zobraziť tlačidlá pre automatické filtrovanie číselných hodnôt predvolených značiek
1797 1797 Zobrazovať súradnice ako
1798 1798 Zobrazovať zbytočné kľúče
1799 1799 Zobraziť farbu výplne oblastí s place=*
1800 1800 Zobraziť obrázky s geotagmi
1801 1801 Zobrazí informácie o histórii o OSM cestách, bodoch alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1802 1802 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1803 1803 Zobraziť kľúče, ktoré sú považované za tak nepodstatné, že môžu byť automaticky odstránené.
1804 1804 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1805 1805 Zobrazí rozšírené informácie objektu o OSM bodoch, cestách alebo reláciách vo webovom prehliadači.
1806 1806 Rozsah zobrazenia: {0}
1807 1807 Zobrazovať názvy ulíc (pri vysokom priblížení)
1808 1808 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1809 1809 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1810 1810 Zobraziť základné vlastnosti zmenového súboru
1811 1811 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1812 1812 Zobraziť verejnú diskusiu k tejto sade zmien
1813 1813 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1814 1814 Zobrazované priblíženie: {0}
1815 1815 Zobrazovanie:
1816 1816 Zobrazí malú mapu upravovanej oblasti
1817 1817 Zobrazí JOSM verziu a skončí
1818 1818 -----
1819 1819 Vzdialenosť (kilometre)
1820 1820 Vzdialenosť:
1821 1821 Rozmiestniť body
1822 1822 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1823 1823 Okres (district)
1824 1824 Nepoužívaný
1825 1825 Nepoužívaná železnica
1826 1826 Priekopa (ditch)
1827 1827 Potápačské centrum
1828 1828 Rozdeliť intervaly medzi stupňami vlastného rozlíšenia na menšie kroky, ak sú omnoho väčšie než pomer priblíženia
1829 1829 Delenie
1830 1830 Nevykonať zmeny
1831 1831 Znovu sa už nepýtať
1832 1832 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia... -> Pluginy ak to budete chcieť neskôr zmeniť)
1833 1833 Nekonvertovať žiadne polia
1834 1834 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1835 1835 Neskrývať stavový riadok
1836 1836 Neskrývať nástrojovú lištu
1837 1837 Neskrývať nástroje a menu
1838 1838 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1839 1839 Znovu nezobrazovať (zapamätanie voľby)
1840 1840 Nezobrazovať nabudúce (v tejto operácii)
1841 1841 Nezobrazovať nabudúce (v tomto sedení)
1842 1842 Túto správu už znovu nezobrazovať
1843 1843 Naozaj chcete použiť novú rolu?
1844 1844 Chcete toto povoliť?
1845 1845 Chcete prilepiť tieto značky?
1846 1846 Obchod "Urob si sám" (Pre kutilov)
1847 1847 Lodný dok
1848 1848 Lekárska ambulancia
1849 1849 Nie je v tvare "obmedzenie @ podmienka"
1850 1850 Cvičisko pre psov
1851 1851 Preteky psov
1852 1852 +++++
1853 1853 Neignorovať
1854 1854 Dvere
1855 1855 Dvere
1856 1856 Dvojité stereografické
1857 1857 Dvojklikom resetujete.
1858 1858 Dvojitý konflikt
1859 1859 Nadol
1860 1860 Stiahnuť
1861 1861 Stiahnuť všetky podriadené
1862 1862 Stiahnuť pozdĺž
1863 1863 Stiahnuť GPS
1864 1864 Stiahnuť GeoJSON
1865 1865 Priečinok sťahovania
1866 1866 Stiahnuť OSM
1867 1867 Stiahnuť OSM zmenu
1868 1868 Stiahnuť OSM Poznámku s ID
1869 1869 Stiahnuť OSM Poznámky
1870 1870 Stiahnuť OSM Poznámky v oblasti
1871 1871 Stiahnuť OSM URL
1872 1872 Stiahnuť OSM údaje pozdĺž zvolených ciest.
1873 1873 Stiahnuť OSM objekt pomocou ID
1874 1874 Stiahnuť Plugin
1875 1875 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1876 1876 Stiahnuť vybrané podriadené
1877 1877 Sťahovacia URL
1878 1878 Stiahnuť všetky podriadené relácie (rekurzívne)
1879 1879 Stiahnuť všetky dáta?
1880 1880 Stiahnuť všetky nekompletné členy
1881 1881 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1882 1882 Stiahnuť pozdĺž...
1883 1883 Stiahnuť a reštartovať
1884 1884 Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektov
1885 1885 Sťahovaná oblasť je v poriadku, veľkosť bude pravdepodobne serverom akceptovaná
1886 1886 Sťahovaná oblasť je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1887 1887 Stiahnuť na novú vrstvu
1888 1888 Stiahnuť záložky pre mojich posledných {0} sád zmien
1889 1889 Stiahnuť zmenené objekty
1890 1890 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1891 1891 Stiahnuť súbory zmien
1892 1892 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1893 1893 Stiahnuť obsah
1894 1894 Stiahnuť údaje
1895 1895 Stiahnuť údaje...
1896 1896 Stiahnuť všetko vovnútri:
1897 1897 Sťahovanie dokončené
1898 1898 Stiahnuť z OSM
1899 1899 Stiahnuť z OSM pozdĺž zvolených ciest
1900 1900 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1901 1901 Stiahnuť z Overpass API
1902 1902 Stiahnuť v aktuálnom pohľade
1903 1903 Stiahnuť neúplných členov
1904 1904 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1905 1905 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1906 1906 Sťahovanie je zablokované
1907 1907 Stiahnuť obsah
1908 1908 Stiahnuť mapové údaje zo serveru podľa vášho výberu
1909 1909 Stiahnuť mapové údaje zo servera OSM v aktuálnom pohľade
1910 1910 Stiahnuť členov
1911 1911 Stiahnuť chýbajúce členy relácie?
1912 1912 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1913 1913 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1914 1914 Stiahnuť okolo:
1915 1915 Stiahnuť poznámky cez rozhranie vyhľadávania poznámok
1916 1916 Stiahnuť poznámky v terajšom pohľade
1917 1917 Stiahnuť teraz
1918 1918 Stiahnuť objekt
1919 1919 Stiahnuť objekt...
1920 1920 Stiahnuť objekty
1921 1921 Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov
1922 1922 Stiahnuť nadradené cesty/relácie...
1923 1923 Sťahujem zoznam pluginov ...
1924 1924 Stiahnuť pluginy
1925 1925 Stiahovanie presmerované na ''{0}''
1926 1926 Stiahnuť aj odkazujúce (nadradené) relácie a cesty
1927 1927 Stiahnuť aj odkazujúce (nadradené) relácie
1928 1928 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1929 1929 Stiahnuť členov relácie
1930 1930 Sťahovanie relácií
1931 1931 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1932 1932 Stiahnuť vybrané relácie
1933 1933 Sťahovanie
1934 1934 Sťahovanie je zrušené
1935 1935 Stiahnuť ohraničujúci rámec
1936 1936 Stiahnuť ohraničujúci rámec ako surové GPS
1937 1937 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1938 1938 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1939 1939 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1940 1940 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1941 1941 Stiahnuť aktuálnu verziu zmenených objektov zo vybraných sadách zmien
1942 1942 Stiahnuť aktuálnu verziu vybraných objektov
1943 1943 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1944 1944 Stiahnite si umiestnenie na adrese URL (s lat=x&lon=y&zoom=z)
1945 1945 Stiahnuť umiestnenie na adrese URL (s lat=x&lon=y&zoom=z) ako surové GPS
1946 1946 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1947 1947 Stiahnuté GPX dáta
1948 1948 Stiahnutých {0}/{1} dlaždíc
1949 1949 Sťahovanie súboru {0}: {1} bajtov
1950 1950 Sťahujem GPS dáta
1951 1951 Sťahujem OSM údaje...
1952 1952 Sťahujú sa OSM poznámky (Notes)...
1953 1953 Sťahujem plugin {0}...
1954 1954 Sťahujem "Správu dňa"
1955 1955 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1956 1956 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1957 1957 Sťahujem zmenové súbory...
1958 1958 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1959 1959 Sťahovanie dát
1960 1960 Sťahujú sa dáta...
1961 1961 Stiahnutie súboru
1962 1962 História sťahovania...
1963 1963 Sťahujú sa chýbajúce členy relácie
1964 1964 Sťahovanie poznámok
1965 1965 Sťahujem otvorené súbory zmien ...
1966 1966 Sťahujem zoznam pluginov z ''{0}''
1967 1967 Sťahujem body {0} až {1}...
1968 1968 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1969 1969 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1970 1970 -----
1971 1971 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1972 1972 Ťahajte tak, aby zo segmentu cesty vznikol obdĺžnik. Ctrl+ťahaním presunúť segment pozdĺž jeho kolmice, Alt+ťahaním vytvoriť nový obdĺžnik, dvakrát kliknite na pridanie nového bodu.
1973 1973 Ťahať play head
1974 1974 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1975 1975 Odvodňovací kanál, odtok (drain)
1976 1976 Kresliť
1977 1977 Kresliť šípky v smere jazdy
1978 1978 Nakresliť kruh z hodnoty HDOP
1979 1979 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačidlo myši.
1980 1980 Kresliť všetky stopy GPX, ktoré prekračujú túto hranicu.
1981 1981 Nakreslite šípky v smere jednosmerných ciest a ďalšie smerové vlastnosti.
1982 1982 Vykresliť ohraničujúci rámec stiahnutých dát
1983 1983 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1984 1984 Kresliť smer cestného segmentu
1985 1985 Vykresliť neaktívne vrstvy v iných farbách
1986 1986 Kresliť veľké GPS body
1987 1987 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1988 1988 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1989 1989 Kresliť body
1990 1990 Kresliť šípky na jednosmerných cestách.
1991 1991 Kresliť iba obrysy plôch
1992 1992 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1993 1993 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1994 1994 Zobraziť poradové čísla úsekov na zvolenej ceste
1995 1995 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1996 1996 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1997 1997 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1998 1998 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1999 1999 Vykresliť virtuálne body v režime výberu
2000 2000 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
2001 2001 Kresliť s priehľadnosťou (alpha blending)
2002 2002 Kresliaca šírka čiar GPX
2003 2003 Pitná voda
2004 2004 Prejazd
2005 2005 Kino pre autá
2006 2006 Autoškola
2007 2007 Snímky z dronu Matthew (Haiti) Október 2016
2008 2008 -----
2009 2009 Odstrániť zastaralý podklad "{0}"
2010 2010 Chemická čistiareň
2011 2011 Dvojité zarovnávanie
2012 2012 Dvojité zarovnávanie zapnuté.
2013 2013 Výlevka na odpad z karavanu
2014 2014 +++++
2015 2015 Duplikovať
2016 2016 Duplicitné čísla domov
2017 2017 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
2018 2018 Duplicitný výber.
2019 2019 Duplikovať túto vrstvu
2020 2020 Duplicitné body
2021 2021 Zdvojené relácie
2022 2022 Duplicitné body v ceste
2023 2023 Zdvojené (duplikované) cesty
2024 2024 Trvanie (M, MM, HH:MM alebo HH:MM:SS)
2025 2025 Dynamicky
2026 2026 Dynamické tlačidlá v bočnom menu
2027 2027 Dynamický rozsah farieb na dátové limity
2028 2028 V
2029 2029 +++++
2030 2030 Elektronické cigarety
2031 2031 E-mailová adresa obsahuje neplatnú doménu: {0}
2032 2032 E-mailová adresa obsahuje neplatné používateľské meno: {0}
2033 2033 E-mailová adresa nie je platná
2034 2034 E10 (10% Etanol mix)
2035 2035 E85 (85% Etanol mix)
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 EULA licencia URL nie je k dispozícii: {0}
2039 2039 Priemer každého pripojenia (oddeliť ;)
2040 2040 Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty
2041 2041 Východ/Sever
2042 2042 Východne
2043 2043 Upraviť
2044 2044 Upraviť vlastnosti komunikácie:
2045 2045 Upraviť URL s popismi pre JOSM pluginy.
2046 2046 Upraviť značky
2047 2047 Upraviť tiež …
2048 2048 Upraviť hranice
2049 2049 Upraviť filter.
2050 2050 Upraviť zoznam ignorovaných
2051 2051 Upraviť položku
2052 2052 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
2053 2053 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
2054 2054 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
2055 2055 Upraviť vybraný úryvok
2056 2056 Upraviť skratku
2057 2057 Upraviť položku zdroja:
2058 2058 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
2059 2059 Načítať aktuálne vybranú reláciu
2060 2060 Upraviť názov súboru alebo URL adresu pre vybrané aktívne predvoľby
2061 2061 Upraviť názov súboru alebo adresu pre vybrané aktívne pravidlo
2062 2062 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
2063 2063 Upraviť reláciu, na ktorú odkazuje aktuálne vybraný člen relácie
2064 2064 Upraviť vybraté cesty ikon
2065 2065 Upraviť zvolený zdroj.
2066 2066 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
2067 2067 Editačná nástrojová lišta
2068 2068 Úpravy: {0}
2069 2069 Upravené na:
2070 2070 Upravoval:
2071 2071 +++++
2072 2072 Vzdelávanie
2073 2073 -----
2074 2074 Buď upravíte cestu ručne do textového poľa, alebo kliknite na "..." tlačidlo pre otvorenie vyhľadávania súboru.
2075 2075 Elektrické spotrebiče
2076 2076 Elektrikár
2077 2077 Elektrifikovaný
2078 2078 Elektronika
2079 2079 Elektronické peňaženky a karty s kreditom
2080 2080 Elektronika
2081 2081 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
2082 2082 Nadmorská výška (metre)
2083 2083 Výšková mapa
2084 2084 Výťah
2085 2085 Elipsoid ''{0}'' nie je podporovaný.
2086 2086 Názov elipsoidu
2087 2087 Parametre elipsoidu
2088 2088 Elipsoid sa vyžaduje (+ellps=* alebo +a=*, +b=*)
2089 2089 E-mailová adresa
2090 2090 Kontrola e-mailov
2091 2091 Násyp
2092 2092 Veľvyslanectvo
2093 2093 Pohotovosť
2094 2094 Bod pre príchod záchrannej služby
2095 2095 Núdzový telefón
2096 2096 Telefónne číslo záchrannej služby
2097 2097 Únikový pruh pre ťažké vozidlá popri dlhých klesajúcich svahoch, aby mohli zastaviť ak im zlyhajú brzdy.
2098 2098 Záchranné vozidlá
2099 2099 Vchod urgentného príjmu
2100 2100 Prázdny dokument
2101 2101 Prázdne metadáta
2102 2102 Našla sa prázdna rola, keď bola očakávaná jedna z "{0}"
2103 2103 Prázdne cesty
2104 2104 Zapnúť
2105 2105 Povoliť built-in icon východzí
2106 2106 Zapnúť filter
2107 2107 Povoliť diaľkové ovládanie
2108 2108 Hodnotu prijmete zaškrtnutím políčka
2109 2109 Povoliť/zakázať automatické presunutie zobrazenia mapy na posledný umiestnený bod
2110 2110 Zapnúť/vypnúť režim pre expertov
2111 2111 Zapnúť/vypnúť šrafované vykreslenie pozadia oblastí mimo stiahnutej oblasti.
2112 2112 Zapnúť/vypnúť zobrazenie máp iba ako drôtové
2113 2113 Zapnutá úroveň detailného ladenia (krokovanie)
2114 2114 Vynútenie dopravného obmedzenia
2115 2115 +++++
2116 2116 Zväčšiť
2117 2117 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
2118 2118 Zadať URL
2119 2119 Vložte URL pre sťahovanie:
2120 2120 Vložiť id zmenového súboru
2121 2121 Zadajte detailný komentár na vytvorenie poznámky
2122 2122 Zadajte zoznam pluginov, ktoré chcete stiahnuť.
2123 2123 Vložte názov miesta pre hľadanie
2124 2124 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
2125 2125 Zadajte rolu a použite na vybraných členov relácie
2126 2126 Zadajte rolu pre všetkých členov relácie
2127 2127 Vložiť hľadaný výraz
2128 2128 Zadajte zdroj
2129 2129 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
2130 2130 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
2131 2131 Zadajte nejaký komentár
2132 2132 Vložiť prihlasovacie údaje pre HTTP proxy server
2133 2133 Vložiť prihlasovacie údaje pre OSM API
2134 2134 Zadajte prihlasovacie údaje pre hostiteľa
2135 2135 Zadajte easting a northing (x, y), oddelené medzerou, čiarkou alebo bodkočiarkou.
2136 2136 Zadať názov súboru:
2137 2137 Zadajte cestu a názov zložky:
2138 2138 Vložte text
2139 2139 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
2140 2140 Vložte prístupový reťazec OAuth
2141 2141 Zadajte súradnice pre nový bod.
2142 2142 Vložte hľadaný výraz
2143 2143 Vchod
2144 2144 Vstup (otvor v prekážke)
2145 2145 Číslo vchodu
2146 2146 Vstup'' {0}'' vyžaduje JOSM verziu {1}. (V súčasnej dobe beží: {2})
2147 2147 Záznam {0}
2148 2148 -----
2149 2149 Jazdectvo
2150 2150 Valcové s rovnakými vzdialenosťami (Plate Carrée)
2151 2151 Erlangen letecké snímky (2011 5.0 cm)
2152 2152 Erlangen letecké snímky (2013 6.25 cm)
2153 2153 Erlangen letecké snímky (2016 5.0 cm)
2154 2154 -----
2155 2155 Sexshop
2156 2156 Chyba
2157 2157 Chyba
2158 2158 Chyba - súbor sa nenašiel: "{0}"
2159 2159 Chyba pri pridávaní certifikátu {0} - nesúhlasí odtlačok certifikátu. Očakával sa {1}, bol {2}
2160 2160 Chyba pri sťahovaní dlaždíc: {0}
2161 2161 Chyba počas sťahovania
2162 2162 Chyba pri čítaní dokumentu funkcií WMTS: {0}
2163 2163 Chyba pri získavaní vrstiev: {0}
2164 2164 Chybová hlavička "{0}" nesúhlasí s očakávaným vzorom
2165 2165 Chyba vo filtri
2166 2166 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - výraz musí vrátiť iné aktuálne elementy
2167 2167 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - ľavá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementov
2168 2168 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - nie (-) nemožno použiť v tomto kontexte
2169 2169 Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - pravá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementov
2170 2170 Chyba v hodnote pre {0}: {1}
2171 2171 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
2172 2172 Chyba pri čítaní súboru geojson {0}
2173 2173 Chyba počas načítavania vrstvy
2174 2174 Vyskytla sa chyba počas analýzy gpx dát pre vrstvu ''{0}''. Bude dostupná iba časť súboru.
2175 2175 Vyskytla sa chyba počas analýzy gpx súboru ''{0}''. Bude dostupná iba časť súboru.
2176 2176 Nastala chyba pri požiadavke "{0}": "{1}"
2177 2177 Chyba v súbore {0}
2178 2178 Chyba pri čítaní reakcie servera na poznámku
2179 2179 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
2180 2180 Chyba prehrávánia zvuku
2181 2181 Chyba pri čítaní položky záložky:%s
2182 2182 Nepodarilo sa prečítať informácia o verzii zo súboru: {0}
2183 2183 Chyba pri premenovaní súboru "{0}" na "{1}"
2184 2184 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
2185 2185 Chyba pri rozkladaní rozdielu.\nČakám na formát: {0}
2186 2186 Chyba pri analýze hľadaného výrazu na pozícii {0}
2187 2187 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
2188 2188 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
2189 2189 Chyba pri rozkladaní {0}
2190 2190 Chyba: {0}
2191 2191 Chyby
2192 2192 Chyby počas sťahovania
2193 2193 Eskalátor (pohyblivé schody)
2194 2194 Únikový pruh
2195 2195 Veľmi starý strom, často so zaujímavým tvarom. Obyčajne chránený pre jeho jedinečnosť.
2196 2196 Esri snímky sveta
2197 2197 Esri snímky sveta (Zreteľnosť) Beta
2198 2198 Archívne snímky Esri, ktoré môžu byť zreteľnejšie a presnejšie ako najnovšia vrstva.
2199 2199 +++++
2200 2200 Odhadovaná veľkosť vyrovnávacej pamäte: {0}
2201 2201 +++++
2202 2202 Estónsky kataster (Maaamet)
2203 2203 Estónsko, Lesníctvo (Maaamet)
2204 2204 Estónsko, tieňovanie svahov (Maaamet)
2205 2205 +++++
2206 2206 +++++
2207 2207 Etanol (alkohol)
2208 2208 Európsky tlakovodný reaktor (EPR)
2209 2209 Párne čísla domov na nepárnej interpolácii adries.
2210 2210 Zmes tvrdých a mäkších materiálov
2211 2211 Všetko
2212 2212 Príklady
2213 2213 Spúšťam platformu
2214 2214 Existujúci bod
2215 2215 Súčasné hodnoty
2216 2216 Koniec
2217 2217 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
2218 2218 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
2219 2219 Ukončiť ihneď!
2220 2220 Ukončť program.
2221 2221 Očakával sa prvok "{0}", ale našiel sa "{1}"
2222 2222 Pre voľbu {0} bolo očakávané desatinné číslo > 0, obdržaná hodnota je "{1}"
2223 2223 Pre voľbu {0} bolo očakávané desatinné číslo, obdržaná hodnota je "{1}"
2224 2224 Pre voľbu {0} bolo očakávané celé číslo > 0, obdržaná hodnota je "{1}"
2225 2225 Pre voľbu {0} bolo očakávané celé číslo >=0, obdržaná hodnota je "{1}"
2226 2226 Pre voľbu {0} bolo očakávané celé číslo, obdržaná hodnota je "{1}"
2227 2227 Pre parameter "+zone=..." bola očakávaná celočíselná hodnota v intervale 1-60.
2228 2228 Očakával sa kľúč a hodnota, oddelené znakom ":" pre voľbu {0}, obdržaná hodnota je "{1}"
2229 2229 Očakávaná neprázdna hodnota pre parameter "{0}", obdržaná hodnota je "{1}"
2230 2230 Predpokladaný počet argumentov pre parameter ''{0}''
2231 2231 Očakávaný hľadaný výraz
2232 2232 Pre voľbu {0} boli očakávané 2 súradnice oddelené čiarkou, obdržaná hodnota je "{1}"
2233 2233 Boli očakávané 2 súradnice oddelené medzerou, avšak našli sa {0} v "{1}"
2234 2234 Očakávalo sa {0} po {1}
2235 2235 Režim pre expertov
2236 2236 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
2237 2237 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
2238 2238 Export GPX súboru
2239 2239 Exportovať súbor GPX od prvého člena
2240 2240 Exportovať súbor GPX od posledného člena
2241 2241 Exportovať a Uložiť
2242 2242 Možnosti exportu
2243 2243 Export predvolieb kľúčov do súboru úpravJOSMu
2244 2244 Exportovať vybrané položky
2245 2245 Exportovať dáta do GPX súboru.
2246 2246 Exportovať do GPX...
2247 2247 Externá položka zdroja: Aktívna
2248 2248 Externá položka zdroja: Neaktívna
2249 2249 Získavam GPS polohu z EXIF
2250 2250 Vytiahnuť (extrude)
2251 2251 Vyťahovanie s dvojitým zarovnávaním
2252 2252 Vytiahnuť cestu
2253 2253 Vytiahnuť: linku pomoci
2254 2254 Vytiahnuť: hlavné línie
2255 2255 +++++
2256 2256 +++++
2257 2257 FIXME
2258 2258 +++++
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Látky
2263 2263 Občianska vybavenosť
2264 2264 Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru "{0}" z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
2265 2265 Nepodarilo sa pridať {0} do kontroly značiek
2266 2266 Nepodarilo sa overiť používateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
2267 2267 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
2268 2268 Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci cache adresár: {0}
2269 2269 Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci priečinok pre vyrovnávaciu pamäť pluginov: {0}
2270 2270 Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci priečinok pre nastavenia pluginov: {0}
2271 2271 Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci priečinok pre dáta pluginov: {0}
2272 2272 Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci priečinok pre nastavenia: {0}
2273 2273 Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci priečinok pre používateľské dáta: {0}
2274 2274 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
2275 2275 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu "{0}". Nemožno uložiť zoznam pluginov z webu pluginov "{1}".
2276 2276 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
2277 2277 Nepodarilo sa vytvoriť zdroj dlaždíc
2278 2278 Nepodarilo sa vymazať chybný súbor vyrovanávacej pamäte nastavení: {0}
2279 2279 Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov "{0}".
2280 2280 Nepodarilo sa stiahnuť zoznam informácií o pluginoch
2281 2281 Nepodarilo sa vyhodnotiť {0}
2282 2282 Nepodarilo sa nájsť plugin {0}
2283 2283 Nepodarilo sa spracovať zip súbor "{0}". Výnimka bola: {1}
2284 2284 Zlyhalo indexovanie pravidiel validátora. Chyba bola: {0}
2285 2285 Neúspešná inicializácia preferencií. Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci adresár preferencií: {0}
2286 2286 Neúspešná inicializácia preferencií. Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}
2287 2287 Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií "{0}" nie je adresárom.
2288 2288 Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin "{0}". Vynechávam inštaláciu. JOSM bude ďalej používať starú verziu pluginu.
2289 2289 Nepodarilo sa nainštalovať plugin "{0}" z dočasne stiahnutého súboru "{1}". Premenovanie zlyhalo.
2290 2290 Nepodarilo sa nainštalovať plugin "{0}" z dočasne stiahnutého súboru "{1}". {2}
2291 2291 Nepodarilo sa načítať štýl kreslenia mapy z "{0}". Výnimka bola: {1}
2292 2292 Nepodarilo sa načítať XML schémy.
2293 2293 Nepodarilo sa načítať súbor vyrovanávacej pamäte nastavení: {0}
2294 2294 Nepodarilo sa načítať vykresľovaciu triedu mapy "{0}". Trieda nebola nájdená.
2295 2295 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
2296 2296 Nepodarilo sa načítať {0}, využite cache súbor a skúste nabudúce: {1}
2297 2297 Zlyhala lokalizácia obrázku ''{0}''
2298 2298 Nepodarilo sa nájsť zdroj "{0}".
2299 2299 Neúspešné otvorenie URL
2300 2300 Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou "{2}" a názvom "{3}" v zip súbore "{0}". Výnimka bola: {1}
2301 2301 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
2302 2302 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
2303 2303 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
2304 2304 Nepodarilo sa načítať identifikátor MapCSS.
2305 2305 Nepodarilo sa prečítať štýl kreslenia mapy z "{0}". Chyba bola: {1}
2306 2306 Nerozumiem dátumu "{0}" v odpovedi servera.
2307 2307 Nepodarilo sa prečítať externé údaje o značkách z {0}: {1}
2308 2308 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2309 2309 Nemožno analyzovať dokument zoznamu pluginov z umiestnenia "{0}" Vynechávam. Výnimka bola: {1}
2310 2310 Nepodarilo sa uložiť preferencie do "{0}"
2311 2311 Nepodarilo sa umiestniť prihlasovacie okno navrch. Bola zachytená bezpečnostná výnimka.
2312 2312 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
2313 2313 Nepodarilo sa načítať správu dňa. Výnimka bola: {0}
2314 2314 Nepodarilo sa premenovať súbor {0} na {1}.
2315 2315 Nepodarilo sa získať prístupový reťazec OAuth zo správcu prihlasovacích údajov
2316 2316 Nepodarilo sa získať prihlasovacie údaje do OSM zo správcu prihlasovacích údajov.
2317 2317 Nepodarilo sa získať informácie o používateľovi pre aktuálneho používateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
2318 2318 Nepodarilo sa uložiť prihlasovacie údaje pre OSM do správcu prihlasovacích údajov.
2319 2319 Nepodarilo sa uložiť predvolené nastavenia.
2320 2320 V súbore "{0}" sa nepodarilo nájsť informácie o pluginoch. Vynechávam.
2321 2321 Nepodarilo sa nastaviť základný objekt. Aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu histórie.
2322 2322 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
2323 2323 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
2324 2324 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
2325 2325 Nepodarilo sa uložiť prístupový reťazec OAuth do správcu prihlasovacích údajov
2326 2326 Nepodarilo sa aktualizovať základný objekt s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takýto objekt
2327 2327 Nepodarilo sa aktualizovať základný objekt s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
2328 2328 Spravodlivý obchod (Fair Trade)
2329 2329 -----
2330 2330 Zlé smerovanie na východ a sever
2331 2331 Farma
2332 2332 Stánok farmy
2333 2333 Poľnohospodárska pôda
2334 2334 Farma/Poľnohospodárske družstvo
2335 2335 Rýchle občerstvenie (fast food)
2336 2336 Rýchle vykresľovanie (vyzerá nepekne)
2337 2337 Rýchle pretáčanie
2338 2338 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
2339 2339 Číslo faxu
2340 2340 Poplatok
2341 2341 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
2342 2342 Dámske
2343 2343 Plot
2344 2344 Trajekt
2345 2345 Prievoz, trajekt
2346 2346 Prístavisko prievozu, trajektu
2347 2347 Trasa trajektu nie je pripojená k terminálu trajektu ani k odbočke trasy.
2348 2348 Trasa trajektu nie je pripojená k cestnej sieti ani odbočke trasy.
2349 2349 Sťahuje sa balíček bodov z ''{0}''
2350 2350 Sťahuje sa balíček relácií z ''{0}''
2351 2351 Sťahuje sa balíček ciest z ''{0}''
2352 2352 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
2353 2353 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
2354 2354 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
2355 2355 Pozemný hokej
2356 2356 Fiez Ortofoto 2013
2357 2357 Súbor "{0}" neexistuje
2358 2358 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
2359 2359 Názov Súboru:
2360 2360 Zálohovať súbor
2361 2361 Súbor už existuje. Prepísať?
2362 2362 Názov súboru očakávaný pre vrstvu č. {0}
2363 2363 Názov súboru:
2364 2364 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
2365 2365 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
2366 2366 Súbor: {0}
2367 2367 Pomocník k výberu súborov.
2368 2368 Súbory
2369 2369 Súbory Typu:
2370 2370 Súbory typu:
2371 2371 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
2372 2372 +++++
2373 2373 Filter Skryté:{0} Deaktivované:{1}
2374 2374 Vrstvy filtrov:
2375 2375 Režim filter
2376 2376 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
2377 2377 Reťazec filtra:
2378 2378 +++++
2379 2379 Koniec kreslenia.
2380 2380 Hasiaci prístroj
2381 2381 Požiarna hadica
2382 2382 Požiarny hydrant
2383 2383 Hasičská stanica
2384 2384 Ohnisko
2385 2385 Ohnisko
2386 2386 Prvý
2387 2387 -----
2388 2388 Rybolov
2389 2389 -----
2390 2390 Fitnescentrum
2391 2391 Miesto na cvičenie
2392 2392 Trasa pre fitnes
2393 2393 Opraviť
2394 2394 Opraviť zastarané značky
2395 2395 Oprava {0}
2396 2396 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
2397 2397 Oprava značiek
2398 2398 Opraviť vybraný problém.
2399 2399 Opravte tieto, pokiaľ je to možné.
2400 2400 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
2401 2401 Opravujem chyby...
2402 2402 Opraviť (FIXME)
2403 2403 +++++
2404 2404 Vlajkový stožiar
2405 2405 Čísla bytov
2406 2406 Rekurzívne zarovnať túto reláciu do jednej gpx stopy, od prvého člena po posledného.
2407 2407 Rekurzívne zarovnať túto reláciu do jednej gpx stopy, od posledného člena po prvého.
2408 2408 Plávajúce
2409 2409 Kvetinárstvo
2410 2410 -----
2411 2411 Kvetinový koberec
2412 2412 Vymazať pamäť dlaždíc
2413 2413 Vystrediť Editor relácie s reláciou''{0}''vo vrstve''{1}''
2414 2414 Priečinky
2415 2415 Nasledovať
2416 2416 Nasledovať čiaru
2417 2417 Sledujte nás na
2418 2418 Bol najdený nasledujúci problém:
2419 2419 Jedlo
2420 2420 Výdajňa jedla
2421 2421 Jedálenská zóna
2422 2422 Jedlo+Nápoje
2423 2423 Pešo
2424 2424 Galský futbal
2425 2425 Pre
2426 2426 Pre južný alebo západný smer použite záporné čísla alebo písmená S a W.
2427 2427 Oblasti s viditeľným súvislým skalným podložím bez významnej vegetácie.
2428 2428 Pre získanie podrobností o príkazoch {0} a {1}, spustite ich s voľbou {2}.
2429 2429 -----
2430 2430 Len pre označené objekty
2431 2431 Pre telo
2432 2432 -----
2433 2433 Pre limit prenosového pásma podľa používateľa namiesto podľa IP adresy
2434 2434 Pre {0} sa nepodarilo určiť správne poradie nových častí cesty. Pre vyriešenie je potrebné stiahnuť niektoré chýbajúce členy relácie.
2435 2435 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
2436 2436 Sila čiary ak nie sú doplnené segmenty
2437 2437 Vynútiť značenie všetkých obrázkov (dočasne prebije nastavenie vyššie).
2438 2438 Vynútiť vykreslenie dlaždice
2439 2439 Brod
2440 2440 Hospodársky les
2441 2441 -----
2442 2442 Zabudnúť objekty, ktoré však nebudú zmazané na serveri pri nahrávaní.
2443 2443 Formátovať dátumy podľa {0}. Dnešný dátum bude zobrazený ako {1} namiesto {2}
2444 2444 Vojenská pevnosť
2445 2445 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
2446 2446 Nájdených {0} zodpovedajúcich objektov
2447 2447 Fontána
2448 2448 Rámy
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 Verejná pumpa pre bicykle
2452 2452 Freemap.sk Auto
2453 2453 Freemap.sk Cyklomapa
2454 2454 Freemap.sk Turistika
2455 2455 -----
2456 2456 Freemap.sk Lyžovanie
2457 2457 Blokovať
2458 2458 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov.
2459 2459 Nákladný výťah
2460 2460 -----
2461 2461 Francúzske hodnotenie
2462 2462 -----
2463 2463 Francúzske: Hlavná obtiažnosť
2464 2464 Francúzske: Najťažšia trasa
2465 2465 Francúzske: Najjednoduchšia trasa
2466 2466 Kmitočet v Hertzoch (Hz)
2467 2467 Od
2468 2468 Z (prvá zastávka)
2469 2469 Z ...
2470 2470 Z relácie
2471 2471 Z URL
2472 2472 Frutariánska (len ovocie)
2473 2473 Čerpacia stanica
2474 2474 Palivové karty:
2475 2475 Typy palív:
2476 2476 Zobrazenie na celú obrazovku
2477 2477 Úplne automatická
2478 2478 Funkcia
2479 2479 Pohrebná služba
2480 2480 Lanovka
2481 2481 Nábytok
2482 2482 FÖMI ortofoto 2000
2483 2483 FÖMI ortofoto 2005
2484 2484 +++++
2485 2485 +++++
2486 2486 -----
2487 2487 GLONASS signál
2488 2488 GPS body
2489 2489 GPS signál
2490 2490 popis GPS trasy
2491 2491 GPX súbory
2492 2492 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
2493 2493 Dáta GPX budú vložené do súboru sedenia.
2494 2494 Vrstva GPX
2495 2495 GPX stopa:
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 +++++
2499 2499 -----
2500 2500 GTK Výber Farieb
2501 2501 +++++
2502 2502 +++++
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 Galské hry
2508 2508 Galileo signál
2509 2509 Hazardné hry
2510 2510 +++++
2511 2511 Garáže
2512 2512 Záhrada
2513 2513 Záhradné centrum
2514 2514 Záhradník
2515 2515 Rozšírenia stôp pre Garmin podporujú len 16 farieb.
2516 2516 Plyn
2517 2517 Plynová elektráreň
2518 2518 Izolované plynom
2519 2519 Benzínový generátor
2520 2520 Plynojem (gasometer)
2521 2521 Brána
2522 2522 Rozchod (mm)
2523 2523 +++++
2524 2524 +++++
2525 2525 Pásmo Gazy - Pléiades - 2014/07/06
2526 2526 Pásmo Gazy - Pléiades - 2014/07/06 (NIR)
2527 2527 +++++
2528 2528 Všeobecný prístup
2529 2529 Typ generátora
2530 2530 Rod (Genus)
2531 2531 GeoJSON súbory
2532 2532 Súbor GeoJSON
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Geografia(Zemepis)
2542 2542 +++++
2543 2543 Geoobrázok: {0}
2544 2544 Geometria
2545 2545 Geometria objektu {0} je prázdna
2546 2546 Geoportal 2: ISOK tieňovaný reliéf
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Geoportal 2: PRNG (geografické názvy)
2550 2550 Obrázky s GPS súradnicami
2551 2551 Geotermálna elektráreň
2552 2552 Získať prístupový reťazec pre "{0}"
2553 2553 Získať stav dlaždice
2554 2554 Darčeky/Suveníry
2555 2555 +++++
2556 2556 +++++
2557 2557 Značka "Daj prednosť v jazde"
2558 2558 Ľadovec
2559 2559 -----
2560 2560 Sklo
2561 2561 Sklenené fľaše
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 Bez gluténu
2565 2565 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
2566 2566 Vráťte sa na krok 1 / 3
2567 2567 Prejdite na wiki OSM pre pomoc s reláciami
2568 2568 Prejsť na OSM wiki pre pomoc so značkou
2569 2569 Prejsť na Taginfo
2570 2570 Prejsť na Taginfo ({0})
2571 2571 Prejsť na domácu stránku pomocníka JOSM
2572 2572 Prejsť na nasledujúcu stránku
2573 2573 Prejsť na predchádzajúcu stránku
2574 2574 +++++
2575 2575 Golfové ihrisko
2576 2576 Kabínková lanovka
2577 2577 Nákladná
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 GPS čas (z fotografie hore)
2581 2581 Pridelené práva
2582 2582 Trávnik
2583 2583 Divoká tráva/Step
2584 2584 Hrob
2585 2585 Malý cintorín (pri kostole)
2586 2586 Gravitačný výtok pre hadicu
2587 2587 Rastlinný odpad
2588 2588 Zelená:
2589 2589 Oblasť plánovanej výstavby ("na zelenej lúke")
2590 2590 Ovocie a zelenina
2591 2591 Skleníková zóna
2592 2592 Súbor posunu mriežky "{0}" nie je pre voľbu +nadgrids podporovaná.
2593 2593 Zásobník piesku (pre posyp)
2594 2594 Úprava trate
2595 2595 Podzemná voda
2596 2596 Spoločné bývanie
2597 2597 Prístup len pre skupiny
2598 2598 Spomaľovač toku
2599 2599 +++++
2600 2600 +++++
2601 2601 Zvodidlá
2602 2602 Penzión
2603 2603 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
2604 2604 +++++
2605 2605 +++++
2606 2606 +++++
2607 2607 Gymnastika
2608 2608 +++++
2609 2609 +++++
2610 2610 Géolittoral V2 - Orthofoto 2011-2014
2611 2611 +++++
2612 2612 +++++
2613 2613 +++++
2614 2614 Chyba HTTP {0} pri sťahovaní dlaždíc
2615 2615 Plocha so stálezelenou aj opadavou vegetáciou.
2616 2616 Hackerspace (IT klubovňa)
2617 2617 Kaderníctvo/Holičstvo
2618 2618 +++++
2619 2619 +++++
2620 2620 +++++
2621 2621 Malá dedina / osada
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Brána pre zvieratá (Hampshire)
2625 2625 Hádzaná
2626 2626 Stupeň hendikepu
2627 2627 Ručné výrobky
2628 2628 -----
2629 2629 Držadlo
2630 2630 Hangár
2631 2631 Železiarstvo
2632 2632 Má kryt?
2633 2633 Má vyhrievanie?
2634 2634 Má kľúč ''created_by'' alebo ''converted_by''
2635 2635 Má kľúč ''note'', ''comment'' alebo ''description''
2636 2636 Má kľúč ''source''
2637 2637 Má kľúč ''watch''
2638 2638 Má značku obsahujúcu ''fixme'' alebo ''FIXME''
2639 2639 -----
2640 2640 Názov hlavičky
2641 2641 Hodnota hlavičky
2642 2642 Zdravie
2643 2643 Sluchové pomôcky
2644 2644 Teplotná mapa (tmavé = málo, svetlé = veľa)
2645 2645 Vresovisko
2646 2646 Nákladné vozidlá nad 3,5t (hgv)
2647 2647 Živý plot (Hedge)
2648 2648 Výška (metre)
2649 2649 Výška vykresľovanej oblasti, v metroch
2650 2650 Výška výsledného obrázka, v bodoch
2651 2651 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
2652 2652 Pomocník
2653 2653 Pomocník: {0}
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 Pologuľa(hemisféra)
2657 2657 Skryť
2658 2658 Skryť editačnú nástrojovú lištu
2659 2659 Skryť filter
2660 2660 Skryť ikony pri malom priblížení
2661 2661 Skryť nápisy pri posúvaní mapy
2662 2662 Skryť alebo zobraziť toto prepínacie tlačidlo
2663 2663 Skryť označkované body cesty pri nízkom priblížení
2664 2664 Skryť toto tlačidlo
2665 2665 Skryť túto správu
2666 2666 Skrývajúci filter
2667 2667 +++++
2668 2668 Vysoký podvozok: ľahké terénne vozidlo
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Vozidlá vysoko obsadené (hov)
2672 2672 Vyššia hodnota znamená potrebu viacerých krokov, preto budú kroky priblížovania menšie
2673 2673 Zvýrazniť cieľové cesty a body
2674 2674 Zvýrazniť cieľové body a cesty počas kreslenia alebo výberu
2675 2675 Hlavná cesta
2676 2676 Duplicitné body na komunikácii
2677 2677 Cestná prípojka (link) nie je pripojená k príslušnej triede cesty
2678 2678 Cestný míľnik
2679 2679 Typ komunikácie
2680 2680 Trieda ciest, ktoré trajekt spája
2681 2681 -----
2682 2682 Pozemné komunikácie
2683 2683 Hlavné cesty majú spoločný úsek s oblasťou
2684 2684 Turistika
2685 2685 Turistiská trasa
2686 2686 Tieňované svahy Maďarsko
2687 2687 -----
2688 2688 Hinduistický chrám
2689 2689 Pomôcky
2690 2690 +++++
2691 2691 Historický
2692 2692 -----
2693 2693 Historické miesta
2694 2694 -----
2695 2695 Historická alebo inak zastaralá letecké alebo satelitná snímka
2696 2696 Historická alebo inak zastaralá mapa
2697 2697 Historický názov
2698 2698 História
2699 2699 História (web)
2700 2700 História pre bod {0}
2701 2701 História pre reláciu {0}
2702 2702 História pre cestu {0}
2703 2703 História nie je ešte inicializovaná. Nepodarilo sa nastaviť základný objekt.
2704 2704 História nie je zatiaľ inicializovaná. Neporadilo sa nastaviť odkaz na základný objekt.
2705 2705 Podržte Ctrl pre prepínanie prichytávania
2706 2706 Vyčkávacie miesto
2707 2707 Domáci
2708 2708 Bytové dekorácie
2709 2709 Domovská poloha
2710 2710 Domovská stránka
2711 2711 -----
2712 2712 Kôň
2713 2713 Konské dostihy
2714 2714 Jazdenie na koni
2715 2715 Nemocnica
2716 2716 Hostiteľ:
2717 2717 Ubytovňa
2718 2718 +++++
2719 2719 Meno domu
2720 2720 Číslo domu
2721 2721 Číslo domu ''{0}'' je duplicitné
2722 2722 Číslo domu je príliš ďaleko od ulice
2723 2723 Číslo domu bez ulice
2724 2724 Číslo domu {0}
2725 2725 Číslo domu {0} na {1}
2726 2726 Dom {0}
2727 2727 Domáce potreby
2728 2728 Odtieň:
2729 2729 -----
2730 2730 Dlhší retardér
2731 2731 Poľovnícky posed
2732 2732 +++++
2733 2733 Klimatizácie
2734 2734 Umiestnenie
2735 2735 Hydrant napájaný lokálnou vodovodnou sieťou.
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Bol by som rád, keby niekto skontroloval moje zmeny.
2739 2739 +++++
2740 2740 +++++
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 +++++
2756 2756 +++++
2757 2757 Očakávané ID > 0. Obdržaná hodnota však bola {0}.
2758 2758 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2759 2759 +++++
2760 2760 -----
2761 2761 +++++
2762 2762 +++++
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 +++++
2803 2803 +++++
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 IO chyba
2807 2807 V/V Výnimka (I/O)
2808 2808 IOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}
2809 2809 Úroveň v ISCED stupnici
2810 2810 +++++
2811 2811 ITACyL - Castile a León
2812 2812 Ľadový hokej
2813 2813 Korčuľovanie na ľade
2814 2814 Lezenie po ľade
2815 2815 Zmrzlina
2816 2816 Ľadová cesta
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 Ikona
2823 2823 Cesty pre ikony:
2824 2824 Ikona:
2825 2825 +++++
2826 2826 Ak nie je zadané "{0}" ani "{1}", platí predvolená hodnota {2} a použije sa stiahnutá oblasť vo vstupnom súbore .osm.
2827 2827 Ak používate najnovšiu verziu JOSM a pluginov, prosím nahláste chybu v našom systéme hlásenia chýb.\nInformácie o chybe by mali byť predvyplnené. Prosím doplňte informácie o tom ako zreprodukovať chybu a zadajte čo najviac podrobností.
2828 2828 Ak budete pokračovať, použije sa najbližšia podporovaná farba stopy.
2829 2829 Ignorovať
2830 2830 Ignorovať a odstrániť zo zoznamu
2831 2831 Teraz ignorovať
2832 2832 Ignorovať kľúč "{0}"
2833 2833 Zoznam ignorovaných
2834 2834 Ignorovať značku "{0}"
2835 2835 Nabudúce ignorovať vybraný problém.
2836 2836 Ignorovať ich, nechať reláciu tak ako je
2837 2837 Ignorovať túto chybu.
2838 2838 Ignorovať túto radu a napriek tomu zlúčiť
2839 2839 Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny
2840 2840 Ignorovať varovanie a aj tak nainštalovať štýl
2841 2841 Ignorovať varovanie
2842 2842 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2843 2843 Zmenil sa filter ignorovaných chýb
2844 2844 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2845 2845 Ignorujem prvky
2846 2846 Ignorujem výnimku, pretože sťahovanie bola zrušené. Výnimkou bola: {0}
2847 2847 Ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka: {0}
2848 2848 Ignorujem zdeformovanú URL: "{0}"
2849 2849 Ignorujem deformovanú URL adresu súboru: "{0}"
2850 2850 Ignorujem geometriu chybného tvaru: {0}
2851 2851 Ignoruje sa {0} bodov s prázdnymi súradnicami
2852 2852 Ignoruje sa {0}. Podpora bola odstránená
2853 2853 Chybné dáta
2854 2854 Chybná logická hodnota pre vlastnosť "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".
2855 2855 Neplatná URL pre požiadavky na zmenové súbory
2856 2856 Nedovolená veľkosť
2857 2857 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2858 2858 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2859 2859 Nedovolený záznam v zozname pluginov.
2860 2860 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2861 2861 Neplatná hodnota parametra zem. šírky "{0}", obdržaná hodnota je {1}
2862 2862 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}"
2863 2863 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2864 2864 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky "{0}", obdržaná hodnota je {1}
2865 2865 Nepovolený členský výraz: {0}
2866 2866 Chybná číselná hodnota atribútu "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".
2867 2867 Neplatný objekt s id=0
2868 2868 Chybné číslo portu v nastavení "{0}". Obdržaná hodnota je {1}.
2869 2869 Chybné hodnoty atribútu "changeset" pre nový objekt {1}. Obdržaná hodnota je {0}. Resetujem na 0.
2870 2870 Chybné hodnoty atribútu "changeset". Obdržaná hodnota je {0}.
2871 2871 Neplatná hodnota pre vlastnosť "ref" pre člena v relácii {0}. Obdržaná hodnota je {1}
2872 2872 Neplatná hodnota vre vlastnosť "type" pre člena {0} v relácii {1}. Obdržaná hodnota je {2}.
2873 2873 Neplatná hodnota pre vlastnosť "version" (verzia) na OSM základnom objekte s ID {0}. Obdržaná hodnota je {1}
2874 2874 Chybná hodnota v atribúte "{0}" typu "double". Obdržaná hodnota je "{1}".
2875 2875 Neplatná hodnota pre vlastnosť "{0}" na XML značke (tagu) "{1}". Obdržaná hodnota je {2}.
2876 2876 Neplatná hodnota pre vlastnosť "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".
2877 2877 Neplatná hodnota pre atribúty "lat", "lon" na bode s ID {0}. Obdržané hodnoty sú "{1}", "{2}".
2878 2878 Nedovolená hodnota pre povinný atribút "{0}" typu "OsmPrimitiveType". Obdržaná hodnota je "{1}".
2879 2879 Nedovolená hodnota pre povinný atribút "{0}" typu "boolean". Obdržaná hodnota je "{1}".
2880 2880 Nepovolená hodnota pre povinný atribút "{0}" typu "long" (>=0). Obdržaná hodnota je "{1}"
2881 2881 Nepovolená hodnota pre povinný atribút "{0}" typu "long". Obdržaná hodnota je "{1}"
2882 2882 Neplatná hodnota pre parameter "{0}": {1}
2883 2883 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Obdržaná hodnota je {0}.
2884 2884 Nepovolená hodnota atribútu "{0}" prvku "{1}" v schopnostiach servera. Obdržaná hodnota je "{2}"
2885 2885 Obrázok
2886 2886 Obrázkové súbory
2887 2887 Rozmery obrázka ({0}x{1}) presahujú maximálne rozmery {2} (použite voľbu {3} pre zmenu limitu)
2888 2888 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 Pozadie snímok: Predvolené
2892 2892 URL mapového podkladu
2893 2893 URL mapového podkladu (predvolené)
2894 2894 Kategória snímok: {0}
2895 2895 Snímky nepatriace do inej kategórie
2896 2896 Posun mapového podkladu
2897 2897 -----
2898 2898 Nastavenia mapových podkladov
2899 2899 Predvoľby mapových podkladov...
2900 2900 Poskytovatelia mapových podkladov
2901 2901 Použité podkladové snímky
2902 2902 Mapový podklad: {0}
2903 2903 -----
2904 2904 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2905 2905 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2906 2906 Britský
2907 2907 Importovať zvuk
2908 2908 Import dát z URL
2909 2909 Importovať obrázky
2910 2910 Importovať log
2911 2911 Import nie je možný
2912 2912 Zvýšiť presnosť ciest
2913 2913 Režim zvýšenia presnosti ciest
2914 2914 V údajovom súbore .osm "{0}" -
2915 2915 Na pozadí
2916 2916 Ak ide o semafory:
2917 2917 V zmenovom súbore:
2918 2918 V rozpore s:
2919 2919 V zmiešanom režime môžete určiť objekty takto: {0}<br/>({1} znamená <i>bod</i>, {2} <i>cestu</i>, a {3} <i>reláciu</i>)
2920 2920 Vo voľbe {0}: {1}
2921 2921 V zóne prílivu
2922 2922 Sklon v stupňoch
2923 2923 Sklon
2924 2924 Vložiť súbor GPX do súboru sedenia .joz.
2925 2925 Zahrnúť OSM dáta do .joz súboru sedenia.
2926 2926 Zahrnúť bod do najbližšieho segmentu cesty
2927 2927 Zahrnúť výpis zásobníka programu (stack trace).
2928 2928 Vložiť informácie o dátach, na ktorých ste pracovali.
2929 2929 Zahrnúť správu o stave systému.
2930 2930 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2931 2931 Nekompletný multipolygón bol zmenený
2932 2932 Nekompletné značenie priechodu pre chodcov. Vyžadované značky sú {0} a {1}.
2933 2933 Nedokončený stožiar
2934 2934 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2935 2935 Nekonzistentné značenie jazdných pruhov medzi reláciou a značkami jej členov
2936 2936 Nesprávny formát bodu so zvukovým záznamom: {0}
2937 2937 Nesprávny formát
2938 2938 Chybný kruhový objazd (highway: {0} namiesto {1})
2939 2939 Nesprávne označenie formátu bodu: {0}
2940 2940 Priblížiť
2941 2941 Rôzne
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 V budove
2946 2946 Priemysel
2947 2947 Inerciálna uzavretá fúzia (ICF)
2948 2948 Informácie
2949 2949 Informácia
2950 2950 Informačná tabuľa
2951 2951 Informačná kancelária
2952 2952 Informačný terminál
2953 2953 Informácie o vrstve
2954 2954 Elektronický prístup k informáciám.
2955 2955 Informácie zo slúchadiel alebo mobilného telefónu.
2956 2956 Informačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.
2957 2957 Prebieha inicializácia
2958 2958 Inicializujem OSM API
2959 2959 Inicializujem pravidlá Tag2Link
2960 2960 Inicializujem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2961 2961 Inicializujem formát súradníc
2962 2962 Inicializujem interné údaje hraníc
2963 2963 Inicializujem mapové štýly
2964 2964 Inicializácia bodov na stiahnutie ...
2965 2965 Inicializujem predvoľby
2966 2966 Inicializujem validátor
2967 2967 Vnútorné časti mesta Szeged
2968 2968 Vnútorný segment
2969 2969 Názov súboru vstupných údajov (.osm)
2970 2970 Nápis
2971 2971 Podrobnosti inštalácie
2972 2972 Inštalácia pluginov
2973 2973 Inštalujem aktualizované pluginy
2974 2974 Izolátor
2975 2975 Bytové dekorácie
2976 2976 Kroky medzi vlastnými rozlíšeniami
2977 2977 Nepravidelné
2978 2978 Občasný (neobsahuje vodu vždy)
2979 2979 Interné hranice JOSM
2980 2980 Základné interné predvoľby
2981 2981 Vnútorná chyba servera
2982 2982 Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýly
2983 2983 Medzinárodný názov
2984 2984 Prístup na Internet
2985 2985 Internetová kaviareň
2986 2986 Prístup na internet
2987 2987 Poplatok za prístup na internet
2988 2988 Značky pre Internet
2989 2989 Interpolovať medzi úsekmi
2990 2990 Interpolovať medzi stopami
2991 2991 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2992 2992 Kríženie troch alebo viacerých ciest sa nedá vyriešiť. Akcia zrušená.
2993 2993 +++++
2994 2994 Chybná API URL
2995 2995 Neplatný zoznam ID\nNemôžem pokračovať.
2996 2996 Neplatná Java verzia "{0}" v plugine {1}
2997 2997 Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}
2998 2998 Chybný ohraničujúci rámec
2999 2999 Neplatné súradnice: {0}
3000 3000 Neplatný dátový súbor
3001 3001 Neplatný dátum
3002 3002 Neplatná hodnota dátum/čas
3003 3003 Chybný jar súbor "{0}"
3004 3004 Neplatný rozdiel
3005 3005 Neplatná cesta pre dokument GetCapabilities: {0}
3006 3006 Chybný popis "{0}" v plugine {1}
3007 3007 Neplatná hlavná verzia "{0}" pluginu v plugine {1}
3008 3008 Neplatná konfigurácia projekcie : {0}
3009 3009 Chybný vyhľadávaný výraz
3010 3010 Neplatná URL služba.
3011 3011 Neplatný riadok spellcheck: {0}
3012 3012 Neplatné časové pásmo
3013 3013 Neplatné ID používateľa
3014 3014 Neplatné používateľské meno
3015 3015 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
3016 3016 Obrátený filter
3017 3017 Írsko Bartholomew Quarter-Inch 1940
3018 3018 +++++
3019 3019 +++++
3020 3020 Írsko Civil Parishes and Baronies - Memorial Atlas
3021 3021 Je JOSM aktuálny?
3022 3022 Je vrstva správne georeferencovaná?
3023 3023 Ostrov
3024 3024 Ostrovček
3025 3025 Izolované obydlie
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 Vyzerá to, že JOSM naposledy havaroval. Chcete obnoviť dáta?
3031 3031 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
3032 3032 Položka s týmto názvom už existuje
3033 3033 Položka {0} sa v zozname nenachádza.
3034 3034 +++++
3035 3035 Prehliadač pomocníka JOSM
3036 3036 URL s popismi pre JOSM pluginy
3037 3037 Vlastné nastavenia súborov JOSMu (*. Xml)
3038 3038 JOSM predvolený (MapCSS)
3039 3039 JOSM očakával v dátovej sade základný objekt [{0} {1}] avšak nebol nájdený. Prosím nahláste to na {2}. Toto nie je kritická chyba a malo by byť možné pokračovať v práci.
3040 3040 JOSM nemohol stiahnuť zoznam pluginov:
3041 3041 JOSM je nastavený na používanie proxy z nastavenia systému, avšak JVM nie je nastavená na ich prevzatie. Nastavenie sa resetuje na "Bez proxy servera"
3042 3042 JOSM je zastaralý. Aktuálna verzia je {0}. Skúste JOSM aktualizovať.
3043 3043 JOSM hľadá aktualizácie...
3044 3044 JOSM je aktuálny.
3045 3045 Rozhranie príkazového riadka pre projekcie JOSM
3046 3046 rozhranie príkazového riadka pre vykresľovanie
3047 3047 JOSM sa pokúsil pristúpiť k nasledovným zdrojom:<br>{0}avšak <b>neúspešne</b>, kvôli nasledovným chybám v sieti:<br>{1}Môže to byť dôsledkom chýbajúcich nastavení proxy servera.<br>Chcete zmeniť nastavenia proxy teraz?
3048 3048 JOSM sa pokúsil pristúpiť k nasledovným zdrojom:<br>{0}avšak to sa <b>nepodarilo</b>, kvôli nasledovnej chybe proxy servera:<br>{1}Chcete teraz zmeniť nastavenia proxy servera?
3049 3049 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
3050 3050 webstránka JOSM
3051 3051 JOSM bude vždy počúvať na <b>porte {0}</b> (http) na lokálnom počítači (localhost).<br>Tento port nie je možné zmeniť, pretože sa na ne odvolávajú externé programy komunikujúce s JOSM.
3052 3052 JOSM čoskoro prestane fungovať s touro verziou. Odporúčame aktualizovať na Java {0}.
3053 3053 JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.de
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Japonsko GSI ortofoto
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 +++++
3064 3064 Java verzia {0}
3065 3065 Prefabrikovaná cestná zátarasa
3066 3066 Klenotníctvo/Šperky
3067 3067 Vložiť bod do cesty
3068 3068 Potvrdenie zlúčenia oblasti
3069 3069 Spojiť prekrývajúce sa plochy
3070 3070 Spojené prekrývajúce sa plochy
3071 3071 Spojí plochy ktoré sa prekrývajú
3072 3072 Skok tam
3073 3073 Skok na miesto (pozíciu)
3074 3074 Prejsť na ďalšiu značku(marker)
3075 3075 Prejsť na predchádzajúcu značku
3076 3076 Presúvam sa na: {0}
3077 3077 Križovatka
3078 3078 Číslo križovatky
3079 3079 +++++
3080 3080 +++++
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 +++++
3085 3085 +++++
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 +++++
3090 3090 +++++
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 Kanton Zürich Ortofoto 2014/2015 10cm
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 Motokáry
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 +++++
3128 3128 -----
3129 3129 Ponechať
3130 3130 Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstiev
3131 3131 Držím súradnice
3132 3132 Udržať môj vymazaný stav
3133 3133 Ponechať staršie verzie
3134 3134 Zachovať plugin
3135 3135 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
3136 3136 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
3137 3137 Udržujte svoje súradnice
3138 3138 Udržať ich vymazaný stav
3139 3139 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
3140 3140 -----
3141 3141 Obrubník
3142 3142 Kľúč
3143 3143 Kľúč "{0}" sa podobá na "{1}".
3144 3144 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
3145 3145 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
3146 3146 Kľúčová služba
3147 3147 Kľúč je príliš dlhý (maximum {0} znakov):
3148 3148 Kláves:
3149 3149 Kľúč: {0}
3150 3150 Klávesové skratky
3151 3151 Kľúčové slová
3152 3152 Výrobná pec
3153 3153 Škôlka
3154 3154 Stánok (Trafika)
3155 3155 Zložitejšia brána proti dobytku (kissing gate)
3156 3156 Kuchynské štúdio
3157 3157 Otváracie hodiny kuchyne
3158 3158 +++++
3159 3159 Kóšer
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 +++++
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 LKS-92 (Lotyšsko TM)
3169 3169 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
3170 3170 LPI NSW Administratívne hranice okresov
3171 3171 LPI NSW Administratívne hranice LGA
3172 3172 LPI NSW Administratívne hranice chránených oblastí NPWS
3173 3173 LPI NSW Administratívne hranice farností
3174 3174 LPI NSW Administratívne hranice štátnych lesov
3175 3175 LPI NSW Administratívne hranice mestských častí
3176 3176 LPI NSW Základná mapa
3177 3177 LPI NSW Snímky
3178 3178 -----
3179 3179 LPI NSW Topografická mapa
3180 3180 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
3181 3181 Miesto pre menovku
3182 3182 Laboratórium
3183 3183 Laktovegetariánska
3184 3184 Bez laktózy
3185 3185 Lambert 4 Zones (Francúzsko)
3186 3186 Lambert 93 (Francúzsko)
3187 3187 Lambertove azimutové zachovanie plochy
3188 3188 +++++
3189 3189 Lambert CC9 Zone (Francúzsko)
3190 3190 +++++
3191 3191 Lambertova zóna (Estónsko)
3192 3192 Využívanie oblasti (Land use)
3193 3193 -----
3194 3194 Skládka odpadov
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 Duplicitné body na využívaní krajiny
3198 3198 Prepojeine jazdných pruhov
3199 3199 Značky pre jazdné pruhy
3200 3200 Jazdné pruhy
3201 3201 Počet pruhov v smere cesty
3202 3202 Počet pruhov proti smeru cesty
3203 3203 Jazyk
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Veľká oblasť pokrytá bahnom.
3209 3209 Veľká plocha pokrytá pieskom.
3210 3210 -----
3211 3211 +++++
3212 3212 Režim lasa
3213 3213 Výberový režim lasa: výber objektov v ručne nakreslenej oblasti
3214 3214 Posledný
3215 3215 Posledná zmena {0}
3216 3216 Dátum poslednej zmeny
3217 3217 Dátum poslednej kontroly
3218 3218 Poznámka z poslednej kontroly
3219 3219 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
3220 3220 Šírka/Dĺžka
3221 3221 Šírka/Dĺžka (Geodetické)
3222 3222 Snímky z neskorého leta kde bežné zdroje sú obmedzené oblakmi a snehom (skutočné farby)
3223 3223 -----
3224 3224 Latinka
3225 3225 Zemepisná šírka
3226 3226 Zemepisná šírka:
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
3231 3231 Spustiť prehliadač so štatistikami Taginfo pre zvolený objekt
3232 3232 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
3233 3233 Spustiť prehliadač s informáciami o používateľovi
3234 3234 Spustiť prehliadač s wiki pomocníkom pre vybraný objekt
3235 3235 Spustiť v maximalizovanom režime
3236 3236 Spustiť dialógové okno pre vyhľadávanie zmenových súborov
3237 3237 Spustí prehliadač s informáciami o používateľovi
3238 3238 Práčovňa
3239 3239 Poskytuje pranie
3240 3240 -----
3241 3241 Lausanne - Ortofoto technique 2012
3242 3242 Bowling na tráve
3243 3243 Vrstva
3244 3244 Vrstva "{0}" už neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt pre objekt "{1}".
3245 3245 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny, ktoré sa neodporúča nahrať.
3246 3246 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
3247 3247 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré by mali byť nahraté na server.
3248 3248 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
3249 3249 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
3250 3250 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
3251 3251 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná
3252 3252 Názov vrstvy a cesta súboru
3253 3253 Vrstva obsahuje neuložené dáta - uložiť do súboru.
3254 3254 Vrstva neobsahuje neuložené dáta.
3255 3255 Vrstva je uzamknutá
3256 3256 Názov vrstvy
3257 3257 Vrstva {0}
3258 3258 Vrstvy
3259 3259 Uvedený čas (sekundy)
3260 3260 Cyklus listov
3261 3261 Typ listov
3262 3262 Držadlo vľavo
3263 3263 Voľný čas
3264 3264 Dĺžka
3265 3265 Dĺžka (v metroch)
3266 3266 Dĺžka v metroch
3267 3267 Dĺžka hodnoty pre značku ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
3268 3268 Dĺžka: {0}
3269 3269 Menej výrazné symboly bodov pri malom priblížení
3270 3270 Hrádza
3271 3271 Železničné priecestie (pre autá)
3272 3272 Knižnica
3273 3273 Licencia
3274 3274 Skupiny
3275 3275 -----
3276 3276 Závora (Lift Gate)
3277 3277 Malé nákladné vozidlá do 3,5t (goods)
3278 3278 Ľahká železnica/diaľková električka
3279 3279 Maják
3280 3280 -----
3281 3281 Hranica medzi morom a súšou (voda je na pravej strane cesty).
3282 3282 Typ vedenia
3283 3283 Riadok {0} stĺpec {1}:
3284 3284 Odkazovať na súbor GPX na lokálnom disku.
3285 3285 Odkaz na súbor OSM dát na Vašom lokálnom disku.
3286 3286 -----
3287 3287 Zoznam
3288 3288 Zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici.
3289 3289 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, t.j. miestna dátová sada
3290 3290 Zoznam elementov v ich dátovej sade, t.j. v dátovej sade servera
3291 3291 Zoznam generovaných štýlov:
3292 3292 Zoznam zoznamov
3293 3293 Zoznam máp
3294 3294 Zoznam zlúčených prvkov. Nahradí ho zoznam nových prvkov, keď sa rozhodnutie o zlúčený použije.
3295 3295 Zoznam poznámok
3296 3296 Zoznam nedávnych relácií
3297 3297 Zoznam naposledy otvorených súborov
3298 3298 Pouličné osvetlenie
3299 3299 +++++
3300 3300 Obytná zóna
3301 3301 Nahrať sedenie
3302 3302 Nahrať sedenie zo súboru.
3303 3303 Načítať všetky chybné dlaždice
3304 3304 Načítať všetky dlaždice
3305 3305 Načítať dáta z API
3306 3306 Načítať zo zoznamu...
3307 3307 Načítanie histórie
3308 3308 Načítať vrstvy mapových podkladov
3309 3309 Načítať rodičovské (nadradené) relácie
3310 3310 Načítať pluginy zo zoznamu pluginov
3311 3311 Načítať pluginy zo zoznamu
3312 3312 Načítať profil
3313 3313 Načítať reláciu
3314 3314 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
3315 3315 Načítať dlaždicu
3316 3316 Načítané
3317 3317 Načítavanie
3318 3318 Načítavajú sa dáta
3319 3319 Načítavam skoršie pluginy
3320 3320 Nahrať históriu pre bod {0}
3321 3321 Nahrať históriu pre reláciu {0}
3322 3322 Nahrať históriu pre cestu {0}
3323 3323 Načítavam predvoľby mapových podkladov
3324 3324 Načítavam súbor json…
3325 3325 Nahrávam nadradenú reláciu
3326 3326 Nahrávam plugin ''{0}''...
3327 3327 Načítavam pluginy
3328 3328 Načítavam pluginy ...
3329 3329 Vkladanie prednastavených zdrojov z ''{0}''
3330 3330 Načítajú sa pravidlá z "{0}"
3331 3331 Načítava sa sedenie ''{0}''
3332 3332 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
3333 3333 Nahrávam {0}
3334 3334 Miestne súbory
3335 3335 Typ miestneho okruhu
3336 3336 Miestny názov
3337 3337 Oblasť (neobývaná lokalita)
3338 3338 Umiestnený vnútri budovy
3339 3339 Umiestnenie
3340 3340 Popis umiestnenia
3341 3341 Zmena polohy káblov
3342 3342 Prekryvná vrstva Locator
3343 3343 Plavebná komora
3344 3344 Brána plavebnej komory
3345 3345 Uzamknuteľný
3346 3346 Zámočník
3347 3347 Úroveň zaznamenávania je {0} ({1}, {2})
3348 3348 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
3349 3349 -----
3350 3350 Lombardia - Taliansko (CTR DBT)
3351 3351 Lombardia - Taliansko (CTR)
3352 3352 +++++
3353 3353 Dlhé úseky
3354 3354 Dlhá vodná cesta s "{0}", ale bez značky, ktorá by ju označovala za tunel alebo podzemný tok. Odstráňte "{1}" alebo pridajte ''tunel'' podľa potreby. Tiež skontrolujte križujúce mosty a ich značky "{1}".
3355 3355 Zemepisná dĺžka
3356 3356 Zemepisná dĺžka:
3357 3357 Hľadať v:
3358 3358 Vzhľad a správanie
3359 3359 Hľadať v:
3360 3360 Vyhliadková veža
3361 3361 Hľadanie obrázkov
3362 3362 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
3363 3363 Vyhľadá vybrané objekty v zozname chýb.
3364 3364 Vyhľadať
3365 3365 Lotéria
3366 3366 Nižšia hranica viditeľnosti
3367 3367 Rampa pre batožinu
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 +++++
3373 3373 +++++
3374 3374 MD Najnovšie 6-palcové letecké snímky
3375 3375 MD 3-palcové letecké snímky
3376 3376 MD Základná mapa dopravy
3377 3377 +++++
3378 3378 +++++
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 +++++
3383 3383 +++++
3384 3384 +++++
3385 3385 +++++
3386 3386 +++++
3387 3387 +++++
3388 3388 MTB Rozsah
3389 3389 -----
3390 3390 +++++
3391 3391 Časopisy
3392 3392 Posuvný pás
3393 3393 -----
3394 3394 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
3395 3395 Hlavný panel nástrojov
3396 3396 Mainz všetky letecké snímky
3397 3397 Mainz najnovšie letecké snímky
3398 3398 -----
3399 3399 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
3400 3400 Vytvoriť paralelné kópie ciest
3401 3401 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
3402 3402 Pánske
3403 3403 Poškodená URL EULA licencia: {0}
3404 3404 Chybné vety: {0}
3405 3405 Nákupné centrum
3406 3406 Človekom vytvorené (Man made)
3407 3407 Spravovať ignorované
3408 3408 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
3409 3409 Spravovať zoznam ignorovaných
3410 3410 Šachta v zemi
3411 3411 Manuálna
3412 3412 Manuálne nastavenie
3413 3413 Manuálne
3414 3414 Manuálne nastavenie HTTP proxy servera
3415 3415 Nahláste ručne na:
3416 3416 Výrobca
3417 3417 -----
3418 3418 Mapa
3419 3419 Farebné štýly mapy
3420 3420 Projekcia mapy
3421 3421 Nastavenie mapy
3422 3422 Info o mapovom štýle
3423 3423 Mapa založená na údajoch OSM
3424 3424 Mapa pre kontrolu kvality
3425 3425 Nastavenia farebných štýlov
3426 3426 Súbor farebného štýlu mapy (*.mapcss, *.zip)
3427 3427 Súbory štýlu kreslenia mapy (*.xml, *.mapcss, *.zip)
3428 3428 Súbor farebného štýlu mapy (*.xml, *.zip)
3429 3429 Mapa: {0}
3430 3430 identifikátor MapCSS
3431 3431 +++++
3432 3432 -----
3433 3433 MapBox Satelit
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 +++++
3437 3437 +++++
3438 3438 Prístav pre jachty (Marina)
3439 3439 Palivo pre lode
3440 3440 Námorné
3441 3441 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
3442 3442 -----
3443 3443 Značky z pomenovaných bodov
3444 3444 Značky z {0}
3445 3445 +++++
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 Masáže
3449 3449 +++++
3450 3450 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
3451 3451 Priraďovanie fotiek ku stope zlyhalo
3452 3452 Materiál
3453 3453 Identifikátor mriežky
3454 3454 Maximálny vek zatvorených poznámok (dni):
3455 3455 Max. zaťaženie nápravy (t)
3456 3456 Max. výška (m)
3457 3457 Max. výška (metre, iba ak enforcement=maxheight)
3458 3458 Max. zemepisná šírka
3459 3459 Max. dĺžka (m)
3460 3460 Max. zemepisná dĺžka
3461 3461 Max. rýchlosť (km/h)
3462 3462 Max. rýchlosť (km/h, iba ak enforcement=maxspeed)
3463 3463 Max. rýchlosť pre nákladné vozidlá (km/h)
3464 3464 Max. rýchlosť v smere cesty
3465 3465 Max. rýchlosť proti smeru cesty
3466 3466 Max. hmotnosť (t)
3467 3467 Max. hmotnosť (tony, iba ak enforcement=maxweight)
3468 3468 Max. šírka (m)
3469 3469 Max. priblíženie
3470 3470 Max. úroveň priblíženia:
3471 3471 -----
3472 3472 Maxar prémiové snímky (Beta)
3473 3473 Maxar premium je mozaika zložená zo základných snímok Maxaru s niektorými oblasťami doplnenými z +Vivid a snímkami niektorých špeciálnych oblastí záujmu, s rozlíšením 50cm a aktualizovaná častejšie s pravidelnými aktualizáciami.
3474 3474 Maxar štandardné snímky (Beta)
3475 3475 Maxar štandard sú udržiavané snímky pokrývajúce 86% zemského povrchu, s rozlíšením 30-60cm kde je dostupné, inak doplnené snímkami Landsat. Priemerný vek je 2,31 rokov, ale niektoré oblasti sú aktualizované aj 2x do roka.
3476 3476 Maximálny vek
3477 3477 Maximálna plocha v jednej požiadavke:
3478 3478 Maximálna dĺžka trasy (m)
3479 3479 Maximum paralelných sťahovaní z jedného serveru:
3480 3480 Maximum paralelných sťahovaní:
3481 3481 Maximálna chyba (metre):
3482 3482 Maximálna šírka/výška obrázka v bodoch ("{0}" znamená bez limitu), predvolená hodnota: {1}
3483 3483 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
3484 3484 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
3485 3485 Maximálna dĺžka (metrov)
3486 3486 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
3487 3487 Maximálna veľkosť diskovej vyrovnávacej pamäti (pre každý mapový podklad) v MB:
3488 3488 Máj-Sep 09:30-12:30,14:15-19:30
3489 3489 Lúka
3490 3490 Zdravotnícke potreby
3491 3491 Člen
3492 3492 Členovia
3493 3493 Členy(vyriešené)
3494 3494 Členy(v konflikte)
3495 3495 Členská karta
3496 3496 Pamätník
3497 3497 +++++
3498 3498 Meno v menu
3499 3499 Meno v menu (východzie)
3500 3500 +++++
3501 3501 +++++
3502 3502 Mercatorova projekcia
3503 3503 Zlúčiť
3504 3504 Zlúčiť vrstvy GPX
3505 3505 Zlúčiť body
3506 3506 Zlúčiť vrstvu
3507 3507 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
3508 3508 Zlúčiť výber
3509 3509 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
3510 3510 Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy
3511 3511 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
3512 3512 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
3513 3513 Zlúčené členy ešte nie sú ustálené. Nemôžem vytvoriť príkaz vyriešenia
3514 3514 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
3515 3515 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel.
3516 3516 Spojovaná verzia
3517 3517 Zlučujem dáta...
3518 3518 Zlúčenie zmazaných objektov zlyhalo
3519 3519 Zlučujú sa vrstvy
3520 3520 Zlúčenie vrstiev s odlišnými nahrávacími stratégiami
3521 3521 Zlúčenie príliš veľa objektov s odlišnými nahrávacími stratégiami
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 Správa
3528 3528 Oznamovanie správ
3529 3529 Správu dňa nie je možné zobraziť
3530 3530 Metaúdaje
3531 3531 Kovoobrábač
3532 3532 Metóda (spôsob výroby)
3533 3533 Metrický
3534 3534 Metropola Ruhr: Letecké snímky (10 cm)
3535 3535 Minipivovar
3536 3536 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
3537 3537 Armáda
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 Min. zemepisná šírka
3541 3541 Min. zemepisná dĺžka
3542 3542 Min. rýchlosť (km/h)
3543 3543 Min. priblíženie
3544 3544 Min. úroveň priblíženia:
3545 3545 +++++
3546 3546 Banská šachta
3547 3547 Minimapa
3548 3548 Malý kruhový objazd
3549 3549 Minigolf
3550 3550 +++++
3551 3551 Minimálna dĺžka trasy (m)
3552 3552 Minimálna JOSM verzia:
3553 3553 Minimálny vek
3554 3554 Minimálna trvanlivosť vyrovnávacej pamäte:
3555 3555 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
3556 3556 +++++
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Minút: {0}
3561 3561 Zrkadlovo prevrátiť
3562 3562 Zrkadlovo prevrátiť vybrané body a cesty.
3563 3563 -----
3564 3564 Chýba parameter - očkáva sa aspoň jeden štýl ({0})
3565 3565 Chýba parameter - vstupný súbor údajov ({0})
3566 3566 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
3567 3567 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
3568 3568 Chýba vlastnosť "version" (verzia) na OSM základnom objekte s ID {0}
3569 3569 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Chýbajúci kľúč alebo hodnota v značke.
3576 3576 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
3577 3577 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
3578 3578 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
3579 3579 Chýbajú povinné atribúty na elemente "bounds". Obdržané hodnoty minlon="{0}",minlat="{1}",maxlon="{2}",maxlat="{3}", origin=''{4}''.
3580 3580 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
3581 3581 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
3582 3582 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
3583 3583 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
3584 3584 Chýbajúci preklad name:*
3585 3585 Chýba name:*={0}. Pridajte značky so správnym kódom jazyka.
3586 3586 Chýbajúci operátor pre NOT
3587 3587 Chýbajúci parameter pre OR
3588 3588 Chýbajúci parameter pre XOR
3589 3589 Chýba hlavná verzia pluginu {0}
3590 3590 Chýbajúci stožiar alebo stĺp na elektrickom vedení
3591 3591 Chýba súbor preferencií "{0}". Vytvorí sa východzí súbor preferencií.
3592 3592 Chýbajúce členy relácie budú stiahnuté. Má sa to odteraz robiť automaticky?
3593 3593 Chýba povinná vlastnosť "{0}".
3594 3594 Chýba totožnosť používateľa
3595 3595 Preklep v názve kľúča
3596 3596 Zmiešané lanovky
3597 3597 Zmiešané lezenie
3598 3598 Zmiešaný typ duplicitných bodov
3599 3599 Po-Pi 09:00-18:00,So 08:00-14:00
3600 3600 Po-Ne 12:00-22:00
3601 3601 +++++
3602 3602 Mobilné telefóny
3603 3603 Režim: Prichytenie kresleného uhla
3604 3604 Režim: {0}
3605 3605 Letisko pre modelárov
3606 3606 Pracovný režim (Potlach štýl)
3607 3607 Pozmeňovať
3608 3608 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
3609 3609 Zmeniť zoznam vrstiev mapových podkladov zobrazených v ponuke
3610 3610 +++++
3611 3611 +++++
3612 3612 +++++
3613 3613 Zmenáreň
3614 3614 Prevod peňazí
3615 3615 Meracia stanica
3616 3616 Meraná veličina:
3617 3617 Jednokoľajka, vysutá dráha
3618 3618 Veľký pamätník/monument
3619 3619 Kotvenie
3620 3620 Viac informácií...
3621 3621 Viac informácií o tejto vlastnosti
3622 3622 Viac poznámok na stiahnutie
3623 3623 Nájdená viac ako jedna cesta "z"
3624 3624 Nájdená viac ako jedna cesta "na"
3625 3625 Viac ako jeden "cez" nájdený bod
3626 3626 Ďalšie...
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Mešita
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Zväčša mäkký: pôda/piesok/tráva s primiešaným tvrdým materiálom
3636 3636 Zväčša pevný: štrk/kamene s trochou mäkšieho materiálu
3637 3637 +++++
3638 3638 Motokros
3639 3639 Motorové vozidlá
3640 3640 Motorový čln
3641 3641 Autá
3642 3642 Motocykel
3643 3643 Predajca motocyklov
3644 3644 Značka motocyklov
3645 3645 Rýchlostná cesta s obmedzeniami prístupu ako diaľnica (v SR všetky)
3646 3646 Motošport
3647 3647 Diaľnica
3648 3648 Diaľničná križovatka
3649 3649 Diaľničná prípojka
3650 3650 Trasa pre horské bicykle
3651 3651 Horský priesmyk
3652 3652 Horský bicykel
3653 3653 Pripevnená na
3654 3654 Pohyblivý most
3655 3655 Presunúť bod na cestu
3656 3656 Presunúť bod...
3657 3657 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačidlo myši.
3658 3658 Presunúť dialóg na bočný panel
3659 3659 Posunúť nižšie
3660 3660 Posunúť vybrané položky nadol o jednu pozíciu.
3661 3661 Posunúť elementy
3662 3662 Posunúť filter dole.
3663 3663 Posunúť filter hore.
3664 3664 Posunúť vrstvu nadol
3665 3665 Posunúť vrstvu nahor
3666 3666 Presunúť vľavo
3667 3667 Presunúť body tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
3668 3668 Presunúť objekty ťahaním; Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané; Alt-Ctrl meniť rozmer vybraných; alebo zmeniť voľbu
3669 3669 Presunúť objekty {0}
3670 3670 Presunúť vpravo
3671 3671 Presunúť značky z ciest do relácií
3672 3672 Posunúť vybrané členy nadol
3673 3673 Posunúť vybrané členy nahor
3674 3674 Posuňte bod pozdĺž niektorého úseku a potom uvoľnite tlačidlo myši.
3675 3675 Presunúť bod na najbližší úsek cesty a pripojiť ho
3676 3676 Presun vybranej položky o jeden riadok nadol.
3677 3677 Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.
3678 3678 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
3679 3679 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
3680 3680 Presunúť označené body na priamku.
3681 3681 Presunúť označené body do kruhu.
3682 3682 Posunúť ich
3683 3683 Posunúť vyššie
3684 3684 Posunúť vybrané položky nahor o jednu pozíciu.
3685 3685 Presunúť {0}
3686 3686 Presunie objekty {0}
3687 3687 Kino
3688 3688 Blato
3689 3689 -----
3690 3690 Rôzne športy
3691 3691 -----
3692 3692 Kombinácia kláves: {0}
3693 3693 Viaceré role "via" sú povolené len s cestami
3694 3694 Viaceré relácie "associatedStreet"
3695 3695 Boli vybrané viaceré obrázky
3696 3696 Zvolené viaceré obrázky
3697 3697 Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt.
3698 3698 Viacnásobný počet názvu ulice v relácii
3699 3699 Viaceré cieľové cesty, nenašiel sa žiadny spoločný bod. Nič nebolo zmenené.
3700 3700 Viacnásobné hodnoty
3701 3701 Multipolygón
3702 3702 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku
3703 3703 Multipolygón nie je uzavretý
3704 3704 Člen multipolygónu sa opakuje s odlišnou rolou
3705 3705 Člen multipolygónu sa opakuje s rovnakou rolou
3706 3706 Vonkajšia cesta multipolygónu zdieľa úsek s iným prstencom
3707 3707 Prstenec multipolygónu obsahuje úsek dvakrát
3708 3708 Oblasti multipolygónu sú rovnaké
3709 3709 Prstence multipolygónu zdieľajú bod
3710 3710 Značky multipolygónov
3711 3711 Mníchov najnovšie letecké snímky 60cm
3712 3712 Mesto Tirana (Open Labs GeoPortal)
3713 3713 -----
3714 3714 Múzeum
3715 3715 Hudba
3716 3716 Hudobné nástroje
3717 3717 Moje zmenové súbory
3718 3718 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3719 3719 Moja verzia
3720 3720 Moja verzia (miestna(local) dátová sada)
3721 3721 Môj so zlúčeným
3722 3722 Môj s Ich
3723 3723 S
3724 3724 +++++
3725 3725 +++++
3726 3726 +++++
3727 3727 +++++
3728 3728 +++++
3729 3729 +++++
3730 3730 +++++
3731 3731 +++++
3732 3732 +++++
3733 3733 NJ 2015 Letecké snímky (Infračervené)
3734 3734 NJ 2015 Letecké snímky (Prirodzené farby)
3735 3735 +++++
3736 3736 +++++
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 +++++
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 NLS - OS 6-inch Škótsko 1842-82
3745 3745 -----
3746 3746 +++++
3747 3747 +++++
3748 3748 NMEA import zlyhal!
3749 3749 NMEA import úspešný:
3750 3750 NMEA-0183 súbory
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 Súbor mriežky NTv2
3758 3758 +++++
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 +++++
3764 3764 -----
3765 3765 Názov
3766 3766 Meno (nepovinné):
3767 3767 Názov miesta
3768 3768 Názov rieky/jazera/mora/oceánu, do ktorého sa vlieva
3769 3769 Meno alebo vyrovnanie(offset)
3770 3770 Name server vrátil chybné údaje. Prosím skúste znovu.
3771 3771 Meno: {0}
3772 3772 Pomenovanie trackpoints od {0}
3773 3773 Pomenované trasové body
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 Úzka
3784 3784 Úzkorozchodná železnica
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Národný park
3792 3792 -----
3793 3793 Národný názov
3794 3794 -----
3795 3795 Zabudované projekcie
3796 3796 Duplicitné body na prírodných útvaroch
3797 3797 Príroda
3798 3798 Prírodná rezervácia
3799 3799 Námorné míle
3800 3800 Zariadenie pre navigáciu
3801 3801 Okolie
3802 3802 Sieť
3803 3803 Nastali chyby v sieti
3804 3804 Sieťová výnimka
3805 3805 Nikdy neaktualizovať
3806 3806 Nový
3807 3807 Nový prístupový reťazec
3808 3808 Nový Priečinok
3809 3809 Nová vrstva
3810 3810 -----
3811 3811 Nové záznamy je možné pridať na <a href="{0}">Wiki</a>.
3812 3812 -----
3813 3813 Nový kľúč
3814 3814 -----
3815 3815 Nový bod
3816 3816 Nový posun
3817 3817 Nová položka predvoľby:
3818 3818 Nová relácia
3819 3819 Nová rola
3820 3820 Nové zadanie pravidla:
3821 3821 Položka nového štýlu:
3822 3822 Nová hodnota
3823 3823 Nová cesta {0} má 0 bodov
3824 3824 Noviny
3825 3825 Novinový stánok
3826 3826 Nasledujúci
3827 3827 Nasledujúca značka
3828 3828 Nočný zábavný klub
3829 3829 9-kuželkový bowling
3830 3830 Nie
3831 3831 Žiadny exportér nenájdený! Nič nebolo uložené.
3832 3832 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
3833 3833 Bez skratky
3834 3834 Nenájdená cesta "z (from)"
3835 3835 Nenájdená cesta "na (to)"
3836 3836 Nenajdený "cez", bod alebo cesta
3837 3837 Žiadna oblasť nie je vybratá
3838 3838 Neexistuje štýl oblasti multipolygónu
3839 3839 Pre túto vrstvu nebol nájdený žiadny ohraničujúci rámec.
3840 3840 Žiadne zmeny na uloženie.
3841 3841 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
3842 3842 Žiadne konflikty na rozhodnutie
3843 3843 Nie je žiadny konflikt na priblíženie
3844 3844 Nájdená neaktuálna dátová sada
3845 3845 Nenašli sa žiadne dáta pre vrstvu ''{0}''.
3846 3846 Nenašli sa žiadne dáta v súbore ''{0}''.
3847 3847 V súbore neboli nájdené žiadne dáta {0}.
3848 3848 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
3849 3849 Neboli načítané žiadne dáta.
3850 3850 Žiaden dátum
3851 3851 Nebola vybraná predvolená vrstva, použije sa prvá vrstva.
3852 3852 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
3853 3853 Slepá ulica
3854 3854 Žiadny exportér pre túto vrstvu
3855 3855 Žiadna asociácia súboru
3856 3856 Žiadny gpx nie je vybratý
3857 3857 Bez obrázka
3858 3858 Nenajdené žiadne obrázky.
3859 3859 Žiadne vrstvy s mapovými podkladmi
3860 3860 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
3861 3861 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
3862 3862 Dokument getCapabilities nedefinuje žiadne vrstvy: {0}
3863 3863 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
3864 3864 V oblasti sa nenašli žiadne poznámky.
3865 3865 Žiadne otvorené súbory zmien
3866 3866 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
3867 3867 Žiadny konflikt značkiek na vyriešenie
3868 3868 Nezistený žiadny problém
3869 3869 Bez proxy servera
3870 3870 Žiadna aktualizácia
3871 3871 Nevybratá GPX stopa
3872 3872 Žiadne značky
3873 3873 Žiadne cieľové vrstvy
3874 3874 Žiadne dlaždice na tejto úrovni priblíženia
3875 3875 Bez časovej značky
3876 3876 Nenašla sa jednotka pre: {0}
3877 3877 Neplatná WMS URL alebo id
3878 3878 Žiadne chyby na overenie
3879 3879 Žiadna hodnota nebola očakávaná pre parameter ''{0}''.
3880 3880 Žiadne kolesové vozidlo
3881 3881 Nie, zrušiť operáciu rozdelenia
3882 3882 Nie, pokračovať v editácii
3883 3883 Nie, vymazať vykonané zmeny a zavrieť
3884 3884 Nie, nepoužiť
3885 3885 Nie, vykonať rozdelenie bez stiahnutia
3886 3886 Bod
3887 3887 Bod ''{0}'' je už odstránený. Preskakujem objekt v nahrávaní.
3888 3888 Bod spája elektrické vedenie s objektom, ktorý nepatrí do elektrickej siete.
3889 3889 Bod {0}
3890 3890 Bod:
3891 3891 Bod: spojenie ciest
3892 3892 Bod: štandardný
3893 3893 Bod: označkovaný
3894 3894 Body
3895 3895 Body s rovnakou pozíciou
3896 3896 Body duplikujúce značky cesty, ktorej sú súčasťou
3897 3897 Body v ceste musia byť v tej istej dátovej sade
3898 3898 Body(vyriešené)
3899 3899 Body(v konflikte)
3900 3900 Hluk
3901 3901 Objekt, ktorý nie je cestou, v hranici
3902 3902 V multipolygóne je člen, ktorý nie je cestou
3903 3903 Nerozvetvujúca sa postupnosť ciest
3904 3904 Neverejné policajné zariadenie
3905 3905 Žiadne
3906 3906 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
3907 3907 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
3908 3908 -----
3909 3909 Normalizujem hodnotu atribútu "version" prvku {0} na {2}, verzia API je "{3}". Obdržaná hodnota je {1}.
3910 3910 Sever
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 Severne
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 Nenájdené
3924 3924 Ešte nerozhodnuté
3925 3925 Vo vybraných cestách nie je dosť bodov.
3926 3926 Poznámka
3927 3927 Súbory poznámok
3928 3928 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
3929 3929 Odoslanie poznámky zlyhalo
3930 3930 Poznámka {0} zlyhala: {1}
3931 3931 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
3932 3932 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
3933 3933 Poznámky
3934 3934 Poznámky sa nepodarilo odoslať
3935 3935 Vrstva poznámok
3936 3936 Nič
3937 3937 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
3938 3938 Nič sa nezmenilo
3939 3939 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre "{0}"
3940 3940 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
3941 3941 Nie je zvolené nič, čo by sa mohlo priblížiť.
3942 3942 Nič nie je vybraté!
3943 3943 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
3944 3944 Nič nie je vybraté
3945 3945 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
3946 3946 Nič nie je na zväčšenie
3947 3947 Oznámenie pri každom uložení
3948 3948 Jadrový reaktor
3949 3949 Nudizmus (bez šiat)
3950 3950 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
3951 3951 Číslo
3952 3952 Počet rolí typu "{0}" príliš vysoký ({1})
3953 3953 Počet rolí typu "{0}" príliš nízky ({1})
3954 3954 Počet zásuviek:
3955 3955 Počet apartmánov
3956 3956 Počet vodičov/drôtov v kábli
3957 3957 Počet pripojení
3958 3958 Počet zariadení
3959 3959 Počet hodnôt pre jazdné pruhy je nekonzistentný
3960 3960 Počet hodnôt pre jazdné pruhy je nekonzistentný v smere dozadu (backward)
3961 3961 Počet hodnôt pre jazdné pruhy je nekonzistentný v smere dopredu (forward)
3962 3962 Počet ľudí v kabínke
3963 3963 Počet ľudí na sedadlo
3964 3964 Počet ľudí v kabínke
3965 3965 Počet ľudí na kabínku/sedačku
3966 3966 Počet ľudí za hodinu
3967 3967 Počet miest
3968 3968 Počet trás
3969 3969 Počet premietacích plôch
3970 3970 -----
3971 3971 Počet {0} väčší než {1}
3972 3972 Počet<br/>úsekov
3973 3973 Schéma číslovania
3974 3974 Číselné hodnoty
3975 3975 Sanatórium s opaterou
3976 3976 Sanatórium s opaterou (zastaralé)
3977 3977 OAuth oprávnenie neúspešné
3978 3978 +++++
3979 3979 +++++
3980 3980 OK - skúšam znovu.
3981 3981 +++++
3982 3982 +++++
3983 3983 ORT10LT (Litva)
3984 3984 OS 1:25k historická (OSM-Obmedzené)
3985 3985 +++++
3986 3986 +++++
3987 3987 OS Scottish Popular historická
3988 3988 OS Plány miest, Aberdeen 1866-1867 (NLS)
3989 3989 OS Plány miest, Airdrie 1858 (NLS)
3990 3990 OS Plány miest, Alexandria 1859 (NLS)
3991 3991 OS Plány miest, Alloa 1861-1862 (NLS)
3992 3992 OS Plány miest, Annan 1859 (NLS)
3993 3993 OS Plány miest, Arbroath 1858 (NLS)
3994 3994 OS Plány miest, Ayr 1855 (NLS)
3995 3995 OS Plány miest, Berwick-upon-Tweed 1852 (NLS)
3996 3996 OS Plány miest, Brechin 1862 (NLS)
3997 3997 OS Plány miest, Burntisland 1894 (NLS)
3998 3998 OS Plány miest, Campbelton 1865 (NLS)
3999 3999 OS Plány miest, Coatbridge 1858 (NLS)
4000 4000 OS Plány miest, Cupar 1854 (NLS)
4001 4001 OS Plány miest, Cupar 1893-1894 (NLS)
4002 4002 OS Plány miest, Dalkeith 1852 (NLS)
4003 4003 OS Plány miest, Dalkeith 1893 (NLS)
4004 4004 OS Plány miest, Dumbarton 1859 (NLS)
4005 4005 OS Plány miest, Dumfries 1850 (NLS)
4006 4006 OS Plány miest, Dumfries 1893 (NLS)
4007 4007 OS Plány miest, Dundee 1857-1858 (NLS)
4008 4008 OS Plány miest, Dundee 1870-1872 (NLS)
4009 4009 OS Plány miest, Dunfermline 1854 (NLS)
4010 4010 OS Plány miest, Dunfermline 1894 (NLS)
4011 4011 OS Plány miest, Edinburgh 1849-1851 (NLS)
4012 4012 OS Plány miest, Edinburgh 1876-1877 (NLS)
4013 4013 OS Plány miest, Edinburgh 1893-1894 (NLS)
4014 4014 OS Plány miest, Edinburgh 1940s-1960s (NLS)
4015 4015 OS Plány miest, Elgin 1868 (NLS)
4016 4016 OS Plány miest, Falkirk 1858-1859 (NLS)
4017 4017 OS Plány miest, Forfar 1860-1861 (NLS)
4018 4018 OS Plány miest, Forres 1868 (NLS)
4019 4019 OS Plány miest, Galashiels 1858 (NLS)
4020 4020 OS Plány miest, Girvan 1857 (NLS)
4021 4021 OS Plány miest, Glasgow 1857-1858 (NLS)
4022 4022 OS Plány miest, Glasgow 1892-1894 (NLS)
4023 4023 OS Plány miest, Greenock 1857 (NLS)
4024 4024 OS Plány miest, Haddington 1853 (NLS)
4025 4025 OS Plány miest, Haddington 1893 (NLS)
4026 4026 OS Plány miest, Hamilton 1858 (NLS)
4027 4027 OS Plány miest, Hawick 1857-1858 (NLS)
4028 4028 OS Plány miest, Inverness 1867-1868 (NLS)
4029 4029 OS Plány miest, Irvine 1859 (NLS)
4030 4030 OS Plány miest, Jedburgh 1858 (NLS)
4031 4031 OS Plány miest, Kelso 1857 (NLS)
4032 4032 OS Plány miest, Kilmarnock 1857-1859 (NLS)
4033 4033 OS Plány miest, Kirkcaldy 1855 (NLS)
4034 4034 OS Plány miest, Kirkcaldy 1894 (NLS)
4035 4035 OS Plány miest, Kirkcudbright 1850 (NLS)
4036 4036 OS Plány miest, Kirkcudbright 1893 (NLS)
4037 4037 OS Plány miest, Kirkintilloch 1859 (NLS)
4038 4038 OS Plány miest, Kirriemuir 1861 (NLS)
4039 4039 OS Plány miest, Lanark 1858 (NLS)
4040 4040 OS Plány miest, Linlithgow 1856 (NLS)
4041 4041 OS Plány miest, Mayole 1856-1857 (NLS)
4042 4042 OS Plány miest, Montrose 1861-1862 (NLS)
4043 4043 OS Plány miest, Musselburgh 1853 (NLS)
4044 4044 OS Plány miest, Musselburgh 1893 (NLS)
4045 4045 OS Plány miest, Nairn 1867-1868 (NLS)
4046 4046 OS Plány miest, Oban 1867-1868 (NLS)
4047 4047 +++++
4048 4048 OS Plány miest, Peebles 1856 (NLS)
4049 4049 OS Plány miest, Perth 1860 (NLS)
4050 4050 OS Plány miest, Peterhead 1868 (NLS)
4051 4051 OS Plány miest, Port Glasgow 1856-1857 (NLS)
4052 4052 OS Plány miest, Portobello 1893-1894 (NLS)
4053 4053 OS Plány miest, Rothesay 1862-1863 (NLS)
4054 4054 OS Plány miest, Selkirk 1865 (NLS)
4055 4055 OS Plány miest, St Andrews 1854 (NLS)
4056 4056 OS Plány miest, St Andrews 1893 (NLS)
4057 4057 OS Plány miest, Stirling 1858 (NLS)
4058 4058 OS Plány miest, Stonehaven 1864 (NLS)
4059 4059 OS Plány miest, Stranraer 1847 (NLS)
4060 4060 OS Plány miest, Stranraer 1863-1877 (NLS)
4061 4061 OS Plány miest, Stranraer 1893 (NLS)
4062 4062 OS Plány miest, Strathaven 1858 (NLS)
4063 4063 OS Plány miest, Wick 1872 (NLS)
4064 4064 OS Plány miest, Wigtown 1848 (NLS)
4065 4065 OS Plány miest, Wigtown 1894 (NLS)
4066 4066 +++++
4067 4067 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
4068 4068 OSM údaje
4069 4069 OSM Inspector: Addresy
4070 4070 OSM Inspector: Plochy
4071 4071 OSM Inspector: Pobrežie
4072 4072 OSM Inspector: Geometria
4073 4073 OSM Inspector: Cesty
4074 4074 OSM Inspector: Miesta
4075 4075 OSM Inspector: Hromadná doprava - Trasy
4076 4076 OSM Inspector: Hromadná doprava - Zastávky
4077 4077 OSM Inspector: Navigácia
4078 4078 OSM Inspector: Značkovanie
4079 4079 OSM Inspector: Voda
4080 4080 Súbory OSM Servera
4081 4081 Súbory OSM servera skomprimované XZ
4082 4082 Súbory OSM servera skomprimované v bzip2
4083 4083 Súbory servera skomprimované v gzip
4084 4084 URL OSM servera:
4085 4085 OSM dáta budú zahrnuté v súbore sedenia.
4086 4086 URL prihlásenia OSM:
4087 4087 URL odhlásenia OSM:
4088 4088 OSM heslo:
4089 4089 OSM používateľské meno:
4090 4090 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
4091 4091 +++++
4092 4092 +++++
4093 4093 +++++
4094 4094 +++++
4095 4095 +++++
4096 4096 OSMIE T.ie Pozemky mimo okresov
4097 4097 +++++
4098 4098 Objekt
4099 4099 Objekt "{0}" je už na serveri vymazaný. Objekt sa preskočí a odoslanie vykoná znova.
4100 4100 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
4101 4101 Počet objektov
4102 4102 ID objektu:
4103 4103 ID objektov môžu byť oddelené čiarkou alebo medzerou, napr.: {0}
4104 4104 Objekt na pozícii 0,00S 0,00V. Na tomto mieste však nič nie je, okrem už zakreslenej meteorologickej bóje.
4105 4105 Objekt nemá {0}, avšak má {1} a {2}, ktorého hodnota vyzerá ako číslo domu.
4106 4106 Objekt typu {0} s id {1} bol označený na odstránenie, ale chýba'' v zdrojovom súbore údajov
4107 4107 Objekt sa stále používa
4108 4108 Typ objektu nie je v predvoľbách
4109 4109 Typ objektu {0} nie je podporovaný predvoľbami značiek: {1}
4110 4110 Typ objektu:
4111 4111 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
4112 4112 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
4113 4113 Pridané objekty:
4114 4114 Odstránené objekty:
4115 4115 Upravené objekty:
4116 4116 Objekty: {2} / Značky: {0} / Členstvá: {1}
4117 4117 Zkreslená Mercatorova
4118 4118 100 oktánový
4119 4119 80 oktánový
4120 4120 87 oktánový
4121 4121 91 oktánový
4122 4122 92 oktánový
4123 4123 95 oktánový
4124 4124 98 oktánový
4125 4125 Nepárne čísla domov na párnej interpolácii adries.
4126 4126 Off-Road: terénne vozidlo
4127 4127 Kancelárie
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Oficiálny názov
4131 4131 Oficiálna webová stránka (napr. prevádzkovateľ)
4132 4132 Režim offline
4133 4133 Posun
4134 4134 Záložka pre posun už existuje. Prepísať ju?
4135 4135 Záložky posunu mapového podkladu
4136 4136 Rozdiel:
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Ropný generátor
4140 4140 +++++
4141 4141 Starý kľúč
4142 4142 Stará rola
4143 4143 Stará hodnota
4144 4144 Staré hodnoty
4145 4145 -----
4146 4146 +++++
4147 4147 Na požiadanie
4148 4148 Pri nahrávaní
4149 4149 Zap/Vyp
4150 4150 Cesty s jediným bodom
4151 4151 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
4152 4152 Jedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.
4153 4153 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené zo zoznamu členov relácie.
4154 4154 Jeden alebo viac bodov v tejto operácii je mimo stiahnutej oblasti.
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 Jednosmerka
4158 4158 Jednosmerná (bicykel)
4159 4159 Jednosmerná pre cyklistov
4160 4160 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
4161 4161 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
4162 4162 Iba moje zmenové súbory
4163 4163 Iba zmenové súbory vo svojom vlastníctve (blokované. JOSM v súčasnej dobe prevádzkuje anonymný používateľ)
4164 4164 Iba zmenové súbory vyhotovené používateľom s nasledujúcim ID používateľa
4165 4165 Iba zmenové súbory vyhotovené používateľom s nasledujúcim menom používateľa
4166 4166 Konvertovať iba nasledovné polia:
4167 4167 Spustí sa prehliadač informácií iba pre prvých {0} z {1} vybraných používateľov
4168 4168 Iba na začiatku cesty.
4169 4169 Podporované sú len štvorcové dlaždice. Server vrátil {0}x{1} pre identifikátor {2} TileMatrixu
4170 4170 Nepriehľadnosť
4171 4171 Otvoriť
4172 4172 Otvoriť správcu sád zmien
4173 4173 Otvoriť súbor pre prispôsobenie JOSMu
4174 4174 Otvoriť umiestnenie...
4175 4175 Otvoriť OSM súbor
4176 4176 Otvoriť súbor OsmChange
4177 4177 Otvoriť nedávne
4178 4178 Otvoriť súbor (všetky typy súborov otvoriteľné cez Súbor/Otvoriť)
4179 4179 Otvoriť súbor.
4180 4180 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer)).
4181 4181 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
4182 4182 Otvoríť zoznam všetkých relácií
4183 4183 Otvoriť zoznam ľudí, ktorí pracujú na zvolenom objekte.
4184 4184 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných položiek v zozname hore.
4185 4185 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
4186 4186 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
4187 4187 Otvoriť okno výberu.
4188 4188 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
4189 4189 Otvorené priestranstvo
4190 4190 Otvoriť z URL.
4191 4191 Použiť toľko nových zmenových súborov, koľko je potrebné
4192 4192 Otvoriť inú GPX stopu
4193 4193 Otvoriť inú fotografiu
4194 4194 Očakával sa otvorený zmenový súbor. Obdržaný bol však uzavretý zmenový súbor s ID {0}.
4195 4195 Otvoriť zmenové súbory
4196 4196 Otvoriť priečinok
4197 4197 Otvoriť súbor
4198 4198 Otvoriť miestne súbory
4199 4199 Otvorená na ľavej strane
4200 4200 Otvorená na pravej strane
4201 4201 Otvoriť nastavenia pre tento panel
4202 4202 Otvoriť nedávne relácie
4203 4203 Otvoriť vybraný súbor
4204 4204 Otvoriť vybraný súbor.
4205 4205 Otvoriť sedenie
4206 4206 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
4207 4207 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
4208 4208 Otvoriť poznámku v externom prehliadači
4209 4209 Otvoriť okno pre overovanie.
4210 4210 Otvoriť toto okno po spustení
4211 4211 Otvoriť {0}
4212 4212 Otvoriť...
4213 4213 Otvorený/Zatvorený:
4214 4214 +++++
4215 4215 +++++
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 OpenSeaMap (námorná mapa)
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 OpenStreetMap (Belgický štýl - Holandsky)
4223 4223 OpenStreetMap (Belgický štýl - Francúzsky)
4224 4224 OpenStreetMap (Belgický štýl)
4225 4225 -----
4226 4226 OpenStreetMap (Francúzsky štýl)
4227 4227 OpenStreetMap (Nemecký štýl)
4228 4228 OpenStreetMap (Mapnik, bez nápisov)
4229 4229 -----
4230 4230 OpenStreetMap (Štandardná čiernobiela)
4231 4231 OpenStreetMap Carto (Štandard)
4232 4232 OpenStreetMap GPS Stopy
4233 4233 OpenStreetMap Maďarsko (turistické chodníky)
4234 4234 Údaje OpenStreetMap
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 +++++
4238 4238 Otváracia doba
4239 4239 Otvára sa URL: {0}
4240 4240 Otváranie súboru ''{0}'' ...
4241 4241 Otváranie súborov
4242 4242 Zápis otváracích hodín
4243 4243 Otvorenie hlásenia o chybe sa nepodarilo. Prosím nahláste ručne na stránke:
4244 4244 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
4245 4245 Otvorí okno manažéra zmenových súborov pre vybrané zmenové súbory
4246 4246 Prevádzková doba
4247 4247 Prevádzkovateľ (Operátor)
4248 4248 Očná optika
4249 4249 Voliteľné atribúty:
4250 4250 Voliteľné atribúty priechodu pre chodcov:
4251 4251 Voliteľné hodnoty pre niektoré krajiny
4252 4252 Možnosti
4253 4253 Možnosti, ktoré ovplyvnia výkonnosť kreslenia
4254 4254 Voľby {0} a {1} sa navzájom vylučujú.
4255 4255 Ovocný sad
4256 4256 Biopotraviny
4257 4257 Bio produkty
4258 4258 Orientácia
4259 4259 Orig. cesta
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Ortofoto vrstva poskytovaná basemap.at. Následník snímok geoimage.at.
4267 4267 Pravouhlosť
4268 4268 Pravouhlosť / Obnovenie (undo)
4269 4269 Vytvoriť pravouhlý tvar
4270 4270 Pravouhlý tvar / Obnovenie (undo)
4271 4271 Pravouhlý tvar / Obnovenie<br>Prosím vyberte body, ktoré boli presunuté predchádzajúcou operáciou "Pravouhlý tvar"!
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 OsmChange súbor
4296 4296 Osmotická elektráreň
4297 4297 Iné
4298 4298 Iný informačný bod
4299 4299 Iné náboženské miesto
4300 4300 Iné duplicitné body
4301 4301 Ďalšie voľby
4302 4302 Zastaralá verzia Java
4303 4303 Turistický (Outdoor)
4304 4304 Vonkajšie sedenie
4305 4305 Obrys budovy
4306 4306 Výstupné formy energie (voliteľné)
4307 4307 Výstupné formy energie:
4308 4308 Názov súboru výstupného obrázka (.png); predvolený je "{0}"
4309 4309 Osveta
4310 4310 -----
4311 4311 Trolejové vedenie
4312 4312 Prekrývajúce sa oblasti
4313 4313 Prekrývajúce sa rovnaké využitia oblasti
4314 4314 Prekrývajúce sa rovnaké prírodné oblasti
4315 4315 Prekrývajúce sa vodné plochy
4316 4316 Prekrývajúce sa budovy
4317 4317 Prekrývajúce sa komunikácie
4318 4318 Prekrývajúce sa železnice
4319 4319 Prekrývajúce sa cesty
4320 4320 Nastavenie intenzity prekryvu
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 Pomocník s vyhľadávaním Overpass
4326 4326 Vyhľadávania Overpass:
4327 4327 +++++
4328 4328 +++++
4329 4329 Prednastaviť pozíciu pre:
4330 4330 Predbiehanie
4331 4331 Prepísať
4332 4332 Prepísať používateľské nastavenia OAuth?
4333 4333 Prepísať kľúč (key)
4334 4334 Laktoovovegetariánska
4335 4335 +++++
4336 4336 PCN 2006 - Taliansko
4337 4337 +++++
4338 4338 PCN 2012 - Taliansko
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 PNOA Španielsko
4342 4342 +++++
4343 4343 -----
4344 4344 PUWG (Poľsko)
4345 4345 PUWG 1992 (Poľsko)
4346 4346 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
4347 4347 +++++
4348 4348 Farbivá
4349 4349 Farebný štýl {0}: {1}
4350 4350 Maliar/natierač
4351 4351 Paleontologické nálezisko
4352 4352 +++++
4353 4353 +++++
4354 4354 -----
4355 4355 Papier
4356 4356 Papierové obaly
4357 4357 +++++
4358 4358 Rovnobežne
4359 4359 ParallelWayAction\nZvolené cesty musia tvoriť jednoduché nerozvetvené dráhy
4360 4360 Vyžadovaný parameter ''{0}''.
4361 4361 Hodnota parametra "downloadgps" nesmie byť názov súboru, ani URL adresa súboru
4362 4362 Informácie o parametroch
4363 4363 Informácie o parametroch...
4364 4364 Parameter musí začínať znakom "+" (nájdené ''{0}'')
4365 4365 Názov parametra
4366 4366 Hodnota parametra
4367 4367 Parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}. Obdržaná hodnota je "{2}".
4368 4368 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
4369 4369 Nadradené relácie
4370 4370 +++++
4371 4371 P+R parkovisko
4372 4372 Parkovacia ulička
4373 4373 Vstup na parkovisko
4374 4374 Parkovacie miesto
4375 4375 Chyba spracovania
4376 4376 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
4377 4377 Analyzujú sa OSM dáta...
4378 4378 Rozloženie OSM history data ...
4379 4379 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
4380 4380 Analýza dát pre vrstvu "{0}" zlyhala
4381 4381 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
4382 4382 Analyzovanie zoznamu pluginov z umiestnenia "{0}"
4383 4383 Spracovávam odpoveď servera ...
4384 4384 Časť z:
4385 4385 Náhradné diely
4386 4386 Dekorácie na oslavy
4387 4387 Chodby (pasáže)
4388 4388 Informačný displej pre cestujúcich
4389 4389 Vyhýbací ostrovček
4390 4390 Vyhýbacie ostrovčeky
4391 4391 Heslo
4392 4392 Heslo:
4393 4393 Prilepiť
4394 4394 Vkladám ...
4395 4395 Prilepiť značky
4396 4396 Prilepiť hodnotu
4397 4397 Prilepiť na pozíciu zdroja
4398 4398 Prilepiť obsah schránky na pozíciu odkiaľ bol skopírovaný.
4399 4399 Prilepiť obsah schránky.
4400 4400 Prilepiť značky zo zásobníka
4401 4401 Prilepiť hodnotu zo schránky do vybranej značky
4402 4402 Vložiť bez neúplných členov
4403 4403 Zákusky
4404 4404 -----
4405 4405 Chodníček (mimo mesta, nižšej kvality)
4406 4406 Cesta:
4407 4407 Záložňa
4408 4408 Spôsoby platby
4409 4409 Vrchol kopca
4410 4410 Pešia zóna
4411 4411 Priechod pre chodcov
4412 4412 Typ priechodu pre chodcov
4413 4413 Pešia
4414 4414 +++++
4415 4415 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
4416 4416 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
4417 4417 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
4418 4418 Prívodné tlakové potrubie
4419 4419 Vykonať akcie pred zmazaním
4420 4420 Vykonať akcie pred ukončením
4421 4421 Vykonať akcie pred reštartovaním
4422 4422 Vykoná kontroly zmyslu na cestách.
4423 4423 Vykonať overovanie dát
4424 4424 Parfuméria
4425 4425 Pravidelne kontrolovať nové správy
4426 4426 Len trvalé kempovanie
4427 4427 Povolené akcie:
4428 4428 Pescetariánska (morské plody a vegetariánska)
4429 4429 Domáce zvieratá
4430 4430 Salón pre zvieratá
4431 4431 +++++
4432 4432 Lekáreň
4433 4433 Fázy
4434 4434 Telefónnym hovorom
4435 4435 Číslo telefónu
4436 4436 Foto
4437 4437 Fotokabína
4438 4438 Fotografia nasnímaná v časovom pásme:
4439 4439 Čas fotografie (z exif):
4440 4440 Fotograf
4441 4441 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
4442 4442 Výletné miesto (piknik)
4443 4443 Piknikový stôl
4444 4444 Mólo
4445 4445 Typ stĺpu
4446 4446 +++++
4447 4447 +++++
4448 4448 Potrubie
4449 4449 Ventil na potrubí
4450 4450 +++++
4451 4451 Zjazdovka
4452 4452 Typ lyžiarskej dráhy
4453 4453 Hracia plocha (ihrisko)
4454 4454 -----
4455 4455 Zväčšenie bodov: {0}
4456 4456 Názov oblasti (ak nemá ulice)
4457 4457 Náboženské miesto (chrám)
4458 4458 Náboženské miesto
4459 4459 Dolu zadajte vyhľadávací reťazec alebo ho vygenerujte pomocou pomocníka Overpass
4460 4460 Umiestnenie
4461 4461 Miesta
4462 4462 Parkovacie miesto pre lietadlo
4463 4463 Škôlka pre rastliny
4464 4464 Zdroj elektrárne
4465 4465 Rastliny, ktoré nemajú listy počas časti roku.
4466 4466 Rastliny, ktoré nikdy nie sú bez zelených listov.
4467 4467 Rastliny, ktoré strácajú väčšinu listov na krátku dobu v roku, ale nikdy nie všetky.
4468 4468 Rastliny, ktoré strácajú listy na veľmi krátku dobu kedy staré listy odpadnú a začnú rásť nové.
4469 4469 Plasty
4470 4470 Plastové fľaše
4471 4471 Plastové obaly
4472 4472 Nástupište
4473 4473 Prehrať/Pauza audio
4474 4474 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
4475 4475 Detské ihrisko
4476 4476 -----
4477 4477 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
4478 4478 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
4479 4479 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
4480 4480 Prosím rozhodnite, či má JOSM automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej dobe.
4481 4481 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
4482 4482 Prosím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
4483 4483 Zadajte prosím Easting a Northing
4484 4484 Prosím zadajte súradnice GPS
4485 4485 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
4486 4486 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
4487 4487 Prosím vložte (nie prázdne) meno používateľa
4488 4488 Prosím vložte adresu dlaždice
4489 4489 Prosím vložte index dlaždice
4490 4490 Zadajte prosím používateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
4491 4491 Prosím najskôr vložte platnú URL pre požiadavky na zmenové súbory.
4492 4492 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
4493 4493 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
4494 4494 Prosím vložte platné ID používateľa
4495 4495 Prosím zadajte kľúč prístupového reťazca
4496 4496 Prosím zadajte heslo prístupového reťazca
4497 4497 Zadajte prosím prístupový reťazec OAuth, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM "{0}".
4498 4498 Prosím vložte celé číslo > 1
4499 4499 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
4500 4500 Prosím zadajte celé číslo väčšia ako 0 alebo URL adresu sady zmien.
4501 4501 Zadajte prosím celé číslo medzi 0 a {0}
4502 4502 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
4503 4503 Prosím, zadajte OSM API URL.
4504 4504 Zadajte prosím počet nedávno pridaných značiek pre zobrazenie
4505 4505 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
4506 4506 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
4507 4507 Prosím, zadajte heslo pre Váš účet
4508 4508 Prosím vložte používateľské meno pre overenie vo Vašom proxy serveri
4509 4509 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
4510 4510 Prosím, zadajte používateľské meno pre Váš účet
4511 4511 Prosím vložte vaše OSM heslo
4512 4512 Prosím vložte vaše OSM po užívateľské meno
4513 4513 Prosím, zadajte svoje OSM používateľské meno a heslo. Heslo <strong>nebude</strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM preferenciách a bude predložené na OSM server<strong>iba raz</strong>. Pre nasledujúce nahratie údajov už viac heslo nebude potrebné.
4514 4514 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
4515 4515 Prosím opravte zdroj sady zmien
4516 4516 Prosím opravte komentár
4517 4517 Prosím zvoľte jednu alebo viac ciest, pozdĺž ktorých sa má sťahovať
4518 4518 Prosím označte:\n* Jednu cestu nepretínajúcu samu seba a najviac 2 jej body;\n* Tri body.
4519 4519 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
4520 4520 Vyberte prosím kľúč
4521 4521 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
4522 4522 Vyber prosím nejakú položku.
4523 4523 Prosím najprv zvoľte položku
4524 4524 Vyberte minimálne 4 body.
4525 4525 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu alebo reláciu.
4526 4526 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
4527 4527 Prosím zvoľte aspoň jeden zdroj pre sťahovanie.
4528 4528 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
4529 4529 Prosím, vyberte aspoň jeden riadok pre skopírovanie.
4530 4530 Vyberte aspoň jednu cestu na zjednodušenie.
4531 4531 Zvoľte minimálne jednu cestu.
4532 4532 Vyberte prosím aspoň 3 body.
4533 4533 Prosím vyberte aspoň dva body na spojenie alebo bod blízko iného bodu.
4534 4534 Prosím vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
4535 4535 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
4536 4536 Prosím vyberte niektoré kľúče predvolieb, nie sú označené ako predvolené
4537 4537 Prosím zvoľte niečo pre kopírovanie
4538 4538 Prosím, vyberte vrstvu mapového podkladu.
4539 4539 Prosím zvoľte poradie vybraných vrstiev:<br>Stopy budú odrezané keď sa časové značky vyšších vrstiev prekrývajú.
4540 4540 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
4541 4541 Prosím vyberte riadok na úpravu.
4542 4542 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
4543 4543 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
4544 4544 Prosím vyberte cesty s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
4545 4545 Prosím vyberte, ktoré zmeny chcete použiť.
4546 4546 Prosím zadajte zdroj súboru zmien
4547 4547 Plugin je zahrnutý v JOSM
4548 4548 Informácia o pluginoch
4549 4549 Chyba pri sťahovaní zoznamu pluginov
4550 4550 Načítanie pluginov preskočené
4551 4551 Aktualizácia pluginov
4552 4552 Aktualizácia pluginu zlyhala
4553 4553 Metóda aktualizácie pluginov
4554 4554 Plugin {0} musí bežať na platforme {1}.
4555 4555 Plugin {0} vyžaduje Java verzie {1}. Súčasná verzia Java je {2}. Musíte aktualizovať Java ak chcete použiť tento plugin.
4556 4556 Pluginy
4557 4557 Pluginy sú aktuálne
4558 4558 Inštalatér
4559 4559 Meno bodu (miesta)
4560 4560 Číslo bodu
4561 4561 Polárna stereografická
4562 4562 Polárna stereografická: Parameter "{0}" musí byť 90 alebo -90.
4563 4563 Elektrický stĺp
4564 4564 Vlastnosti stĺpa:
4565 4565 Stĺp s vypínačom
4566 4566 Stĺp s transformátorom
4567 4567 Polícia
4568 4568 Politická
4569 4569 Spolujazda autom
4570 4570 -----
4571 4571 Počet obyvateľov
4572 4572 Tvar portálu
4573 4573 +++++
4574 4574 Poloha
4575 4575 -----
4576 4576 Pozícia {0} je mimo rozsah. Aktuálny počet členov je {1}
4577 4577 Očakáva sa kladné celé číslo
4578 4578 Poštová schránka
4579 4579 Pošta
4580 4580 Poštové smerovacie číslo
4581 4581 -----
4582 4582 Spracováva sa dátová sada...
4583 4583 Karta PostFinance (ch)
4584 4584 Poštové smerovacie číslo
4585 4585 -----
4586 4586 +++++
4587 4587 Hrnčiar
4588 4588 Energia
4589 4589 Prípojné miesto (bay)
4590 4590 Prípojnica (busbar)
4591 4591 Elektrický kábel
4592 4592 Elektrický kompenzátor
4593 4593 Elektrický menič
4594 4594 Generátor/elektráreň (výroba energie)
4595 4595 Elektrické vedenie
4596 4596 Elektráreň
4597 4597 Elektrický portál
4598 4598 Elektrické vedenie
4599 4599 Rozvodná skriňa
4600 4600 Elektrická stanica
4601 4601 Vypínač
4602 4602 Poistková sústava
4603 4603 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
4604 4604 Transformátor
4605 4605 Duplicitné body na elektrickom vedení
4606 4606 Elektrické vedenia
4607 4607 -----
4608 4608 Menovitý výkon (MVA)
4609 4609 nominálny výkon (kVA/MVA)
4610 4610 Menovitý výkon (kvar, Mvar)
4611 4611 Elektrická prípojka
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 +++++
4622 4622 Praha IPR najnovšie ortofoto
4623 4623 Praha IPR ortofoto s riedkou vegetáciou
4624 4624 Prednačítať mapové podklady pozdĺž tejto stopy
4625 4625 Vyrovnávacia pamäť WMS
4626 4626 -----
4627 4627 Predpokladaný priestupok
4628 4628 Preddefinované
4629 4629 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
4630 4630 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
4631 4631 Nastavenie s kľúčom "{0}" neuvádza hodnotu typu "int" pre ''{1}''. Obdržaná hodnota je {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
4632 4632 Nastavenia
4633 4633 Nastavenia sú uložené v {0}
4634 4634 Nastavenia...
4635 4635 Pripravujem OSM údaje...
4636 4636 Pripraviť riešenie konfliktov
4637 4637 Pripravujem dátový súbor ...
4638 4638 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
4639 4639 Príprava objektov na nahrávanie ...
4640 4640 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
4641 4641 Historická železnica
4642 4642 Prednastavený definičný súbor (*. xml, *. zip)
4643 4643 Prednastavená skupina {0}
4644 4644 Prednastavená skupina {1} / {0}
4645 4645 Nastaveina predvolieb...
4646 4646 Prvok role v predvoľbe bez rodiča
4647 4647 Prednastavený sub prvok bez materských
4648 4648 Predvoľby neobsahujú kľúč
4649 4649 Predvoľby neobsahujú hodnotu vlastnosti
4650 4650 Tlak (v baroch)
4651 4651 Tlak (bary) alebo nasávanie
4652 4652 Tlak neznámej hodnoty.
4653 4653 Tlak v baroch.
4654 4654 Tlakovodný reaktor (PWR)
4655 4655 Predchádzajúci
4656 4656 Predchádzajúca značka
4657 4657 Cesta I. triedy
4658 4658 Prípojka cesty I. triedy
4659 4659 Primárne napätie vo voltoch (V)
4660 4660 Základný objekt
4661 4661 Zobrazovať ladiace správy v konzole
4662 4662 Tlačoviny
4663 4663 Väzenie
4664 4664 Problém pri načítavaní dlaždice
4665 4665 Pokračovať bez zjednodušenia
4666 4666 Spracovanie súboru ''{0}''
4667 4667 Spracovávam súbory pluginov ...
4668 4668 Spracovanie zoznamu pluginov z umiestnenia "{0}"
4669 4669 Spracovávam cache súbory stránky pluginov...
4670 4670 Produkt
4671 4671 -----
4672 4672 Premietané súradnice
4673 4673 Projektované súradnice:
4674 4674 Projekcia
4675 4675 Hranice projekcie (v stupňoch)
4676 4676 Kód projekcie
4677 4677 Konfigurácia projekcie je platná.
4678 4678 Metóda projekcie
4679 4679 Názov projekcie
4680 4680 Parametre projekcie
4681 4681 Projekcia požadovaná (+proj=*)
4682 4682 Použitá projekcia, predvolená hodnota je "{0}" (web-Mercator)
4683 4683 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
4684 4684 Úvod z OsmChange dokumentu nie je napísaný. Prosím, napíšte ho ako prvý.
4685 4685 Vlastnosti
4686 4686 Vlastnosti v mojej dátovej sade, t.j. lokálna dátová sada
4687 4687 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
4688 4688 Vlastnosti v ich dátovej sade, t.j. dátová sada na serveri
4689 4689 Vlastnosti (s konfliktmi)
4690 4690 Hodnotu obsahujú HTML entitu
4691 4691 Hodnoty obsahujú viaceré medzery
4692 4692 Hodnoty začínajú alebo končia medzerou
4693 4693 Stupeň ochrany
4694 4694 Chránené územie
4695 4695 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám:
4696 4696 Provincia
4697 4697 Nastala chyba proxy servera
4698 4698 Nastavenia proxy servera
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 Krčma
4702 4702 Samoobslužná opravovňa bicyklov
4703 4703 Verejná budova
4704 4704 Verejné stopy GPS odoslané na OpenStreetMap.
4705 4705 Verejný gril
4706 4706 Trhovisko
4707 4707 Dopravná obsluha (bus+taxi) (psv)
4708 4708 Hromadná doprava
4709 4709 Hromadná doprava (zastaralé)
4710 4710 Hromadná doprava (ÖPNV)
4711 4711 Trasa hromadnej dopravy
4712 4712 Trasa hromadnej dopravy (Autobus)
4713 4713 Trasa hromadnej dopravy (Železnica)
4714 4714 Verejný kúpeľ
4715 4715 Verejná knihovnička
4716 4716 Verejné (Public domain) letecké snímky získané v máji až júli od San Juan County, WA. Rozlíšenie je 6 palcov v celej oblasti.
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 Trasa hromadnej dopravy (zastaralé)
4722 4722 Pumpa
4723 4723 Zabudnúť
4724 4724 Zabudnúť...
4725 4725 Účel
4726 4726 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
4727 4727 Stožiar (pylón)
4728 4728 +++++
4729 4729 +++++
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 QA Bez adries
4733 4733 -----
4734 4734 Kvalita
4735 4735 Kvalita (len RTKLib, ak je k dispozícii)
4736 4736 Lom
4737 4737 Štvrť
4738 4738 Požiadavka
4739 4739 Pomocník pre vyhľadávanie
4740 4740 Požiadať a stiahnuť zmenové súbory
4741 4741 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
4742 4742 Vyžiadať otvorené aj zatvorené zmenové súbory
4743 4743 Reťazec nesmie byť prázdny
4744 4744 Požiadavka na zmenové súbory
4745 4745 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
4746 4746 Vyžiadať iba zatvorené zmenové súbory
4747 4747 Vyžiadať iba otvorené zmenové súbory
4748 4748 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
4749 4749 Pýtam sa na meno servera
4750 4750 Pýtam sa na meno servera ...
4751 4751 Otázka
4752 4752 RABA-KGZ: Slovinsko zastavané plochy
4753 4753 RABA-KGZ: Slovinsko poľnohospodárska pôda
4754 4754 RC Autá
4755 4755 +++++
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 Súbory polohovacieho riešenia RTKLib
4760 4760 Chyba pri importe RTKLib!
4761 4761 Úspešný import RTKLib:
4762 4762 Pretekárska dráha
4763 4763 Závodná dráha
4764 4764 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4765 4765 Rádioaktivita
4766 4766 Železnica (štandardná)
4767 4767 Železnica
4768 4768 Železničná zastávka
4769 4769 Železničný pozemok
4770 4770 Železničné nástupište
4771 4771 Železničná trasa
4772 4772 Železničný signál
4773 4773 Výhybka
4774 4774 Železnica vo výstavbe
4775 4775 Kríženie koľajníc
4776 4776 Duplicitné body na železnici
4777 4777 Železničný míľnik
4778 4778 Typ železnice
4779 4779 Železnice majú spoločný úsek s oblasťou
4780 4780 Rampa
4781 4781 Strelnica
4782 4782 Dosah (v metroch)
4783 4783 Očakáva sa rozsah identifikátorov (ID) súborov zmien.
4784 4784 Očakávaný rozsah čísel
4785 4785 Očakáva sa rozsah identifikátorov (ID) základných objektov
4786 4786 Očakáva sa rozsah verzií
4787 4787 Stanica správy/ochrany/informácií národného parku
4788 4788 Intervaly ID objektov sa zadávajú s pomlčkou, napr.: {0}
4789 4789 Raw/Surová
4790 4790 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
4791 4791 Reakčná kompa (využíva na pohon tok rieky)
4792 4792 Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1000 (RBMK-1000)
4793 4793 Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1500 (RBMK-1500)
4794 4794 Čítať zo súboru
4795 4795 Čítať fotky...
4796 4796 Prečítať si protokol verzie
4797 4797 Načítavam zmenový súbor {0} ...
4798 4798 Načítavam zmenové súbory...
4799 4799 Čítanie textu chyby zlyhalo.
4800 4800 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
4801 4801 Čítanie rodičov ''{0}''
4802 4802 Čítam používateľské info ...
4803 4803 Načítavam používateľské nastavenia ...
4804 4804 Čítanie bolo zrušené
4805 4805 Čítam {0}...
4806 4806 Informačné súbory
4807 4807 Načíta vstupné údaje z jedného alebo viacerých súborov zadaných ako parametre. Ak nie sú zadané žiadne súbory, alebo je názov súboru "-", údaje sa prečítajú zo štandardného vstupu.
4808 4808 -----
4809 4809 Skutočné meno
4810 4810 Naozaj zmazať výber z relácie {0}?
4811 4811 Obdržaná chybová stránka:
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 Posledné značky s existujúcim kľúčom
4819 4819 Nedávno pridané značky
4820 4820 Odporúčané akcie
4821 4821 Zaznamenávanie
4822 4822 Rekreačná oblasť
4823 4823 Opravené (rektifikované) obrázky...
4824 4824 Recyklačné stredisko
4825 4825 Recyklačná nádoba
4826 4826 Červená:
4827 4827 Opakovať
4828 4828 Zopakovať ...
4829 4829 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
4830 4830 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
4831 4831 Zopakovať {0}
4832 4832 Útes
4833 4833 číslo trasy, pre ktorú je toto skratkou
4834 4834 Ref. číslo
4835 4835 Referencie (číslo stopy(track))
4836 4836 +++++
4837 4837 +++++
4838 4838 +++++
4839 4839 +++++
4840 4840 +++++
4841 4841 Referenčné číslo
4842 4842 Odkaz {0} je použitý predtým než bol zadefinovaný
4843 4843 Odkazujúci na:
4844 4844 Odkazuje na
4845 4845 Obnoviť
4846 4846 Aktualizovať zoznam posledných značiek po použití značky
4847 4847 Aktualizovať reláciu z údajovej vrstvy
4848 4848 Aktualizovať stav značky a zoznam naposledy pridaných značiek
4849 4849 Aktualizovať len stav značky (zapnutá / vypnutá)
4850 4850 +++++
4851 4851 Kraj (región)
4852 4852 Regionálny názov
4853 4853 Registrovaná akcia panela nástrojov bez mena: {0}
4854 4854 Registrovaná akcia panela nástrojov {0} prepísaná: {1} dostaneme {2}
4855 4855 Zamietnuť konflikty a Uložiť
4856 4856 Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
4857 4857 Relácia
4858 4858 Relácia ''{0}'' je už odstránená. Preskakujem objekt v nahrávaní.
4859 4859 Relácia ...
4860 4860 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
4861 4861 Editor Relácií: Posun Dole
4862 4862 Editor Relácií: Posun Hore
4863 4863 Editor relácií: Aktualizovať
4864 4864 Editor Relácií: Odstrániť
4865 4865 Editor relácie: Zoradiť
4866 4866 Editor Relácie: {0}
4867 4867 Kontrolór relácií
4868 4868 Relácia je zmazaná
4869 4869 Relácia je prázdna
4870 4870 Relácia je zastaralá
4871 4871 Filter zoznamu relácie
4872 4872 Relácia by nemala obsahovať zmiešané body a cesty s rolu "via"
4873 4873 Neznámy typ relácie
4874 4874 Relácia s externým id ''{0}'' odkazuje na chýbajúci základný objekt s externou id ''{1}''.
4875 4875 Relácia {0}
4876 4876 Nájdená relácia/ne-geometrický objekt bez vlastností: {0}
4877 4877 Nájdená relácia/ne-geometrický objekt bez typu: {0}
4878 4878 Relácia:
4879 4879 Relácia: vybraná
4880 4880 Relácie
4881 4881 Relácie s rovnakým členmi
4882 4882 Relácie: {0}
4883 4883 Relácie: {0}/{1}
4884 4884 Pustite tlačidlo myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
4885 4885 Pre zastavenie pohybu uvoľnite tlačidlo myši .
4886 4886 Pustite tlačidlo myši k zastaveniu otáčania
4887 4887 Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka.
4888 4888 Náboženstvo
4889 4889 Náboženský pozemok
4890 4890 Znovu načítať
4891 4891 Obnoviť zo súboru
4892 4892 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
4893 4893 Načítať históriu zo serveru
4894 4894 Načítať štýly zdroja
4895 4895 Znovu načítať zoznam dostupných predvolieb z ''{0}''
4896 4896 Znovu načítať zoznam dostupných pravidiel z "{0}"
4897 4897 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
4898 4898 Zapamätať si voľbu
4899 4899 Zapamätať naposledy používané značky aj po reštarte
4900 4900 Na diaľku
4901 4901 Vzdialené ovládanie
4902 4902 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o vytvorenie nového bodu.
4903 4903 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o vytvorenie novej cesty.
4904 4904 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o import dát z nasledujúcej URL:
4905 4905 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o načítanie vrstvy mapových podkladov z nasledujúcej adresy:
4906 4906 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o načítanie dát z API.
4907 4907 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o načítanie objektov (podľa ich ID) z API.
4908 4908 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o načítanie nasledovných dát:
4909 4909 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o otvorenie lokálneho súboru.
4910 4910 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o nahlásenie verziu protokolu. To umožňuje webovej stránke zistiť či beží JOSM.
4911 4911 Diaľkové ovládanie bolo požiadané o nahlásenie podporovaných funkcií. To umožňuje webovej stránke odhadnúť verziu bežiaceho JOSM
4912 4912 Diaľkové mapové podklady
4913 4913 Diaľkové ovládanie::Prijímajú sa pripojenia na {0}:{1}
4914 4914 Diaľkové ovládanie::Server {0}:{1} zastavený.
4915 4915 Odstrániť
4916 4916 Odstrániť "{0}" z bodu ''{1}''
4917 4917 Odstrániť "{0}" z relácie ''{1}''
4918 4918 Odstrániť "{0}" z cesty ''{1}''
4919 4919 Odstrániť všetky členy s odkazom na jeden z vybraných objektov
4920 4920 Odstrániť položku
4921 4921 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte
4922 4922 Odstrániť z panela nástrojov
4923 4923 Odstrániť fotku z vrstvy
4924 4924 Vymazať značky z vnútorných ciest
4925 4925 Odstrániť zmenový súbor v paneli zobrazenia detailov z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
4926 4926 Vymazať vybraté záložky
4927 4927 Odstrániť práve vybrané členy z tejto relácie
4928 4928 Vymazať vybraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte
4929 4929 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov.
4930 4930 Odstrániť vybratý záznam
4931 4931 Odstrániť vybraté cesty ikon
4932 4932 Odobrať vybrané predvoľby zo zoznamu aktívnych predvolieb
4933 4933 Odstrániť vybrané pravidlá zo zoznamu aktívnych pravidiel
4934 4934 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
4935 4935 Odstrániť ich, vyčistiť reláciu
4936 4936 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
4937 4937 Odstránený Prvok z Relácií
4938 4938 Odstránené duplicitné body
4939 4939 Odstránená vrstva {0}, pretože to nie je povolený nakonfigurovaný API.
4940 4940 Odstránené body z {0}
4941 4941 Nepotrebné body boli odstránené
4942 4942 Odobraté zastarané značky
4943 4943 Odstránená predvolená hodnota nastavenia {0} pretože sa už viac nepoužíva
4944 4944 Odstránené nastavenie {0} pretože sa už viac nepoužíva
4945 4945 Odstraňujem odmietané pluginy ...
4946 4946 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
4947 4947 Premenovať súbor
4948 4948 Premenovať súbor "{0}" na
4949 4949 Premenovať vrstvu
4950 4950 Premenovať vybratú záložku
4951 4951 Vykresľovanie použije body so simulovanou polohou namiesto čiar.
4952 4952 Vykresľuje sa dátová sada...
4953 4953 Vykreslí udaje a uoží výsledok do obrázkového súboru.
4954 4954 Vykresliť mapu ako jednoduchý drôtový model.
4955 4955 Vykreslí mapu pomocou štýlu pravidiel v súbore štýlov.
4956 4956 -----
4957 4957 Požičovňa
4958 4958 Znovu otvoriť
4959 4959 Znovu otvoriť poznámku
4960 4960 Znovu otvoriť poznámku so správou:
4961 4961 Preskupiť podkladové vrstvy
4962 4962 Preskupí podkladové vrstvy obrázkov, ktoré nie sú prekryvné.
4963 4963 Servis
4964 4964 Nahradiť
4965 4965 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
4966 4966 Nahradiť existujúce hodnoty
4967 4967 Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií "{0}" východzím súborom preferencií.
4968 4968 Zadať hlásenie do evidence chýb pre JOSM
4969 4969 Nahlásiť chybu
4970 4970 -----
4971 4971 Veľkosť dlaždice reprojekcie
4972 4972 Premietam vrstvu {0} z {1} do {2}. Pre najlepšiu kvalitu obrazu a rýchlosť prepnite na jednu z podporovaných projekcií: {3}
4973 4973 Reprojekcia
4974 4974 +++++
4975 4975 Požiadať o prístupový reťazec
4976 4976 Požiadavka neúspešná
4977 4977 URL reťazca požiadavky:
4978 4978 Použite menšiu oblasť, v ktorej bude možné stiahnuť všetky poznámky.
4979 4979 Požadované detaily: {0}
4980 4980 Rezervácia
4981 4981 Nádrž
4982 4982 Vynulovať (Reset)
4983 4983 Vynulovať (resetovať) nastavenia
4984 4984 Nastaviť východzie hodnoty
4985 4985 Obnoviť predvolené
4986 4986 Ulica (miestna komunikácia)
4987 4987 Obytná oblasť
4988 4988 Nešpecifikovaný obytný dom
4989 4989 Vyriešiť
4990 4990 Rozhodnutie konfliktov
4991 4991 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
4992 4992 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
4993 4993 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
4994 4994 Rozhodnutie konfliktov v zozname členov relácie {0}
4995 4995 Vyriešiť konflikty v zozname bodov cesty {0}
4996 4996 Vyriešiť na moje verzie
4997 4997 Vyriešiť na ich verzie
4998 4998 Vyriešiť konflikt verzií pre bod {0}
4999 4999 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
5000 5000 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
5001 5001 Vyrieši všetky nerozhodnuté konflikty na "moju" verzii
5002 5002 Vyriešiť všetky nerozhodnuté konflikty na "ich" verziu
5003 5003 Rezort
5004 5004 Nerastná surovina
5005 5005 Odpočívadlo
5006 5006 Reštartovať
5007 5007 Reštartovať JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú odoslané a/alebo uložené.
5008 5008 Reštartovať JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
5009 5009 Reštartovať teraz!
5010 5010 Reštartovať aplikáciu
5011 5011 Reštaurácia
5012 5012 Obnoviť
5013 5013 Obnovenie súborov
5014 5014 Obmedzenie
5015 5015 Výsledky
5016 5016 Maloobchod
5017 5017 Oporný múr
5018 5018 Načítať prístupový reťazec
5019 5019 Získať reťazec požiadavky
5020 5020 Získavam prístupový reťazec OAuth z "{0}"
5021 5021 Získavam prístupový reťazec OAuth ...
5022 5022 Získavam reťazec žiadosti OAuth z "{0}"
5023 5023 Získavam prístupový reťazec OAuth ...
5024 5024 Získanie detailov používateľa pomocou kľúča prístupového reťazca "{0}" bolo zakázané.
5025 5025 Získanie detailov používateľa pomocou kľúča prístupového reťazca "{0}" bolo zamietnuté.
5026 5026 Získavam informácie o používateľovi ...
5027 5027 Návrat na predchádzajúci dialóg pre zadanie podrobnejšieho komentára
5028 5028 +++++
5029 5029 Obrátene
5030 5030 Otočiť smer ciest
5031 5031 Otočiť a Spojiť
5032 5032 Otočiť smerovanú cestu.
5033 5033 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
5034 5034 Otočiť poradie filtrov.
5035 5035 Obrátiť poradie členov relácie
5036 5036 Otočiť smer cesty
5037 5037 Opačné približovanie kolieskom myši
5038 5038 Obrátená pobrežná čiara
5039 5039 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
5040 5040 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
5041 5041 Kontrola
5042 5042 Revízia
5043 5043 -----
5044 5044 Chrbát
5045 5045 Jazdectvo
5046 5046 Jazdecká trasa
5047 5047 Pravý klik = skopírovať do schránky
5048 5048 Držadlo vpravo
5049 5049 Rijksdriehoekscoördinaten (Holandsko)
5050 5050 -----
5051 5051 +++++
5052 5052 +++++
5053 5053 Rieka
5054 5054 Riečny breh
5055 5055 Breh Dunaja pri mestách Budapešť, Szentendre a Szigetmonostor
5056 5056 Cesta (neznámy typ)
5057 5057 Cestné obmedzenie
5058 5058 Očíslovaná cesta
5059 5059 Robustné kolesá: trekový bicykel, auto, rikša
5060 5060 Skala
5061 5061 Typ skaly
5062 5062 Kvalita skaly/ľadu
5063 5063 Rola
5064 5064 Rola "{0}" nie je v šablónach "{1}"
5065 5065 Rola "{0}" chýba
5066 5066 Rola pre "{0}" by mala byť "{1}"
5067 5067 Rola pre člena multipolygónu by mala byť ''inner'' alebo ''outer''
5068 5068 Rola člena relácie nesúhlasí so šablónou "{0}" v predvoľbe {1}
5069 5069 Problém s overením rolí
5070 5070 Rola {0} sa nenachádza v porovnávanej dvojici {1}.
5071 5071 Rola:
5072 5072 Role sa nesmú vyskytovať viackrát
5073 5073 Role v reláciách odkazujú na
5074 5074 Korčuľovanie kolieskové
5075 5075 Hrana strechy
5076 5076 Hrebeň strechy
5077 5077 Pokrývač striech
5078 5078 Počet izieb
5079 5079 Kruhový objazd
5080 5080 +++++
5081 5081 Okruh
5082 5082 -----
5083 5083 Sada trás (route master)
5084 5084 Sieť trás
5085 5085 Dĺžka trasy (m)
5086 5086 Značka trasy
5087 5087 Čísla liniek
5088 5088 Relácia trasy obsahuje rolu "{0}"
5089 5089 Relácia trasy obsahuje medzeru
5090 5090 Nie je uvedená schéma trasy. Pridajte {0} ({1}=hromadná doprava (nová); {2}=zastaralá)
5091 5091 Typ trasy (route)
5092 5092 Trasy
5093 5093 -----
5094 5094 Zobrazené trasy sú pre:
5095 5095 +++++
5096 5096 Veslovanie
5097 5097 -----
5098 5098 Ragbyová liga (1. varianta ragby)
5099 5099 Ragbyová Únia (2. varianta ragby)
5100 5100 Zrúcanina
5101 5101 Pravidlo
5102 5102 Zvukový retardér
5103 5103 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
5104 5104 Beh
5105 5105 Bežecká trasa
5106 5106 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
5107 5107 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
5108 5108 Spúšťam test {0}
5109 5109 Pristávacia dráha
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 +++++
5113 5113 J
5114 5114 SAC Stupnica
5115 5115 +++++
5116 5116 +++++
5117 5117 +++++
5118 5118 +++++
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 SIGIP - Ortofoto 2012
5126 5126 SIM karty
5127 5127 SPW(allonie) 2009-2010 letecké snímky
5128 5128 SPW(allonie) 2012-2013 letecké snímky
5129 5129 SPW(allonie) 2015 letecké snímky
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 +++++
5133 5133 SPW(allonie) najnovšie letecké snímky
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)
5138 5138 So-Ne 08:00-20:00
5139 5139 Horské sedlo
5140 5140 Revízia bezpečnosti
5141 5141 Predaj
5142 5142 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
5143 5143 Odparovacia soľná nádrž
5144 5144 Slaná voda
5145 5145 Rovnaká hodnota {0} a {1}
5146 5146 Rovnaká hodnota {0}, {1} a {2}
5147 5147 San Juan Metro Area: 2013 USACE Ortofoto
5148 5148 -----
5149 5149 Piesok
5150 5150 Výlevka na WC z karavanu
5151 5151 -----
5152 5152 +++++
5153 5153 -----
5154 5154 Sýtosť farby:
5155 5155 +++++
5156 5156 Uložiť
5157 5157 Uložiť prístupový reťazec v nastaveniach
5158 5158 Uložiť ako
5159 5159 Uložiť ako...
5160 5160 Uložiť GPX súbor
5161 5161 Uložiť do:
5162 5162 Uložiť vrstvu
5163 5163 Uložiť súbor poznámok
5164 5164 Uložiť OSM súbor
5165 5165 Uložiť sedenie
5166 5166 Uložiť sedenie ako...
5167 5167 Uložiť súbor s chybami validátora
5168 5168 Uložiť WMS súbor
5169 5169 Uložiť kópiu tohto štýlu do súboru a pridať ho do zoznamu
5170 5170 Uložiť aj tak
5171 5171 Uložiť ako...
5172 5172 Uložiť do:
5173 5173 Uložiť nastavenia špecifické pre vrstvu
5174 5174 Uložiť vybraný súbor.
5175 5175 Uložiť štýl ''{0}'' ako ''{1}''
5176 5176 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
5177 5177 Uložiť aktuálne dáta.
5178 5178 Uložiť aktuálne sedenie do nového súboru.
5179 5179 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
5180 5180 Uložiť do nastavení
5181 5181 Uložiť farby stôp do súboru GPX
5182 5182 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
5183 5183 Uložiť profil skupiny nastavení "{0}"
5184 5184 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
5185 5185 Boli uložené aktualizované predvolené nastavenia.
5186 5186 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
5187 5187 Píla
5188 5188 Saské hodnotenie
5189 5189 Saské: Hlavná obtiažnosť
5190 5190 Saské: Najťažšia trasa
5191 5191 Saské: Najjednoduchšia trasa
5192 5192 Dolné Sasko WebAtlasSN
5193 5193 Dolné Sasko digitálny terénny model
5194 5194 -----
5195 5195 -----
5196 5196 -----
5197 5197 Dolné Sasko najnovšie letecké snímky
5198 5198 Dolné Sasko letecké snímky infračervené
5199 5199 -----
5200 5200 Dolné Sasko topografická mapa
5201 5201 -----
5202 5202 Koeficient zväčšenia
5203 5203 -----
5204 5204 +++++
5205 5205 Prehľadávam adresár {0}
5206 5206 Základná/stredná škola
5207 5207 +++++
5208 5208 Schuko (Európska zásuvka)
5209 5209 +++++
5210 5210 Skúter
5211 5211 Železný šrot
5212 5212 Sutina
5213 5213 Krovie
5214 5214 Potápanie
5215 5215 Potápanie
5216 5216 Morské špeciality
5217 5217 Hľadať
5218 5218 Hľadať kľúč+hodnotu
5219 5219 Hľadať kľúč+hodnotu+typ
5220 5220 Hľadať poznámky...
5221 5221 Hľadať podľa predvoľby
5222 5222 Vyhľadávaný výraz nie je platný: \n\n {0}
5223 5223 Hľadať poznámky
5224 5224 Vyhľadávanie pre objekty
5225 5225 Hľadať objekty podľa predvoľby
5226 5226 Hľadať objekty podľa predvolieb...
5227 5227 Hľadať objekty pomocou predvolieb.
5228 5228 Hľadať v značkách
5229 5229 Hľadať v položkách menu
5230 5230 Hľadať viac...
5231 5231 Hľadať na DuckDuckGo
5232 5232 Hľadať predvoľbu...
5233 5233 Hľadať predvoľby
5234 5234 Hľadaný reťazec:
5235 5235 Formát vyhľadávacieho výrazu
5236 5236 Hľadať cez OSM rozhranie poznámky obsahujúce slová:
5237 5237 Hľadať podľa kľúča a hodnoty vybranej značky (tagu)
5238 5238 Hľadať kľúče a hodnoty podľa vybranej značky, obmedziť sa na typ (t.j. bod/cesta/relácia)
5239 5239 Vyhľadávať...
5240 5240 Hľadať:
5241 5241 Vyhľadávanie
5242 5242 Sezónne
5243 5243 Druhé meno
5244 5244 Použitý tovar (second hand)
5245 5245 Predaj second-hand bicyklov
5246 5246 Cesta II. triedy
5247 5247 Prípojka cesty II. triedy
5248 5248 Sekundárne napätie vo voltoch (V)
5249 5249 Sekúnd: {0}
5250 5250 Bezpečnostná výnimka
5251 5251 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
5252 5252 Úsek zlúčený kvôli zmene jeho smeru.
5253 5253 Možnosti kreslenia segmentov
5254 5254 Nastavenie úsekov
5255 5255 Úsek {0}: {1}
5256 5256 Časti
5257 5257 Oddelené
5258 5258 Oddelený chodník a cesta pre cyklistov
5259 5259 Seizmická aktivita
5260 5260 Výber: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
5261 5261 Vybrať
5262 5262 Vybrať všetko
5263 5263 Vyberte typ nastavenia:
5264 5264 Vyberte WMS vrstvy
5265 5265 Zvoľte vrstvu WMTS
5266 5266 Vyberte cestu, ktorú chcete viac spresniť.
5267 5267 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
5268 5268 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
5269 5269 Vybrať otvorený zmenový súbor
5270 5270 Možnosti výberu a kreslenia
5271 5271 Vybrať a priblížiť
5272 5272 Vyberte aspoň jeden bod na odpojenie.
5273 5273 Zvoliť automatické zvyšovanie {0} pre toto pole
5274 5274 Výber podľa dátumu
5275 5275 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
5276 5276 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
5277 5277 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi používateľmi
5278 5278 Vyberte buď:
5279 5279 Vybrať meno súboru
5280 5280 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
5281 5281 Zvoľte, ak by mali byť tiež stiahnuté členy relácie
5282 5282 Zvoľte ak odkazy na objekty by mali byť tiež stiahnuté, t.j. nadradené relácie a pre body ich obsahujúce cesty
5283 5283 Zvoľte formát obrázkov pre vrstvu WMS
5284 5284 Vybrať vrstvu mapového podkladu
5285 5285 Vybrať vrstvu
5286 5286 Vybrať v obsahu relácie
5287 5287 Vybrať členov
5288 5288 Vybrať členov (pridať)
5289 5289 Režim výberu
5290 5290 Vyber nasledujúcu medzeru
5291 5291 Zvoliť bod pod kurzorom.
5292 5292 Vybrať nerozvetvené časti ciest
5293 5293 Zvoľte spôsob zoradenia poznámok
5294 5294 Výber objektov pre vybrané členy relácie
5295 5295 Vyberte objekty, pre ktoré chcete zmeniť značky.
5296 5296 Výber objektov predložených týmto používateľom
5297 5297 Vyberte objekty na nahratie
5298 5298 Vybrať iba zmenové súbory súvisiace s konkrétnym ohraničujúcim rámcom
5299 5299 Vyber predchádzajúcu medzeru
5300 5300 Vybrať reláciu
5301 5301 Vybrať reláciu (pridať)
5302 5302 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
5303 5303 Vybrať členy relácie, ktoré sa vzťahujú na objekty v aktuálnom výbere
5304 5304 Výber cieľovej vrstvy
5305 5305 Vybrať zodpovedajúce základné objektu v aktuálnej dátovej vrstve
5306 5306 Zvoliť práve upravovanú reláciu
5307 5307 Vybrať štýl kreslenia mapy
5308 5308 Zvoliť mierku mapy
5309 5309 Vybrať členov zo všetkých vybraných relácií
5310 5310 Výber nasledujúceho člena relácie, ktorý vedie k vzniku medzery
5311 5311 Výber predchádzajúceho člena relácie, ktorý vedie k vzniku medzery
5312 5312 Vyberte základné objekty v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
5313 5313 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
5314 5314 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
5315 5315 Zvoľte pre stiahnutie stopy GPS.
5316 5316 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
5317 5317 Zvoľte pre stiahnutie dát OSM.
5318 5318 Zvoľte pre stiahnutie poznámok vo vybranej oblasti na stiahnutie.
5319 5319 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
5320 5320 Povolenie umožní JOSM meniť poznámky podľa Vašich pokynov
5321 5321 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
5322 5322 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
5323 5323 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
5324 5324 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
5325 5325 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s Vašim používateľským menom a heslom
5326 5326 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
5327 5327 Zvoľte ak chcete priblížiť tak, aby bolo vidieť všetky nové stiahnuté dáta.
5328 5328 Vyberte spôsobom ako v Režime výberu. Ťahajte vybrané cesty, alebo jednu cestu pre vytvorenie rovnobežnej kópie (Alt zapína zachovanie značky)
5329 5329 Zvoliť akciu, ktorá sa vykoná na tejto vrstve po kliknutí ľavým tlačidlom.
5330 5330 Výber s určeným hľadaním
5331 5331 Zvoliť úroveň priblíženia pre vykreslenie. (celočíselná hodnota, 0=celý svet, 18=úroveň ulice)
5332 5332 Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov
5333 5333 Vybrané relácie
5334 5334 Vybrané položky:
5335 5335 Výber
5336 5336 Výber je prázdny
5337 5337 Výber musí pozostávať len z ciest a bodov.
5338 5338 Nevhodný výber!
5339 5339 Výber:
5340 5340 Výber: {0}
5341 5341 Zvoľte farebnú schému pre teplotnú mapu.
5342 5342 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
5343 5343 Vyberie objekty, v tomto príkaze (ak už nie sú vymazané), potom ich priblíži na obrazovku
5344 5344 Vyberte objekty na mape, ktoré sú vybrané na hornom zozname.
5345 5345 Samoobsluha
5346 5346 Cesty križujúce sami seba
5347 5347 Polygón križujúci sám seba
5348 5348 Cesty pretínajúce sami seba
5349 5349 Poloautomatická
5350 5350 Odoslať hlásenie o chybe
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 Oddeľovač
5355 5355 Poradie: {0}
5356 5356 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
5357 5357 Server odpovedal s kódom odozvy 404, skúšam to znovu s individuálnou žiadosťou pre každý objekt.
5358 5358 Obslužná cesta (service)
5359 5359 Služobné zariadenie
5360 5360 Čas služieb
5361 5361 Využitie
5362 5362 Typ obslužnej cesty
5363 5363 Odpočívadlo so službami
5364 5364 Služby:
5365 5365 Súbor sedenia (*.jos)
5366 5366 Súbor sedenia (*.jos, *.joz)
5367 5367 Súbor sedenia (archív) (*.joz)
5368 5368 Nastaviť WMS Záložku
5369 5369 Zadať všetko východzie (prednastavené)
5370 5370 Nastaviť ako predvolený
5371 5371 Nastaviť farbu pre zvolené stopy...
5372 5372 Nastaviť vlastné hlavičky HTTP (ak sú potrebné):
5373 5373 Nastaviť predvolenú vrstvu?
5374 5374 Nastavte počet novo pridaných značiek
5375 5375 Nastavte prednastavený kľúč na hodnotu
5376 5376 Nastavte indikátor "zmenené" (modified") pre bod {0}
5377 5377 Nastavte indikátor "zmenené" (modified") pre reláciu {0}
5378 5378 Nastavte indikátor "zmenené" (modified") pre cestu {0}
5379 5379 Nastaviť priečinok pre dočasné dáta
5380 5380 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
5381 5381 Nastaviť jazyk
5382 5382 Nastaviť priečinok pre nastavenia
5383 5383 Nastaviť priečinok pre nastavenia+údaje+vyrovnávaciu pamäť (vyrovnávacia pamäť bude v josm.home/cache)
5384 5384 Nastaviť priečinok pre používateľské dáta
5385 5385 Zvoliť viditeľnosť stopy pre {0}
5386 5386 Nastaviť {0}={1} pre bod ''{2}''
5387 5387 Nastaviť {0}={1} pre reláciu ''{2}''
5388 5388 Nastaviť {0}={1} pre cestu ''{2}''
5389 5389 Nastaví rolu na vybrané členy
5390 5390 Nastaví parameter SRS=... v požiadavke na WMS
5391 5391 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
5392 5392 Nastavujem východzie hodnoty
5393 5393 Nastavenia
5394 5394 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
5395 5395 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
5396 5396 Nastavenie pre diaľkovo ovládané funkcie.
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 Tvar
5400 5400 Zdieľané taxi
5401 5401 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
5402 5402 Ostrý uhol
5403 5403 Ostré uhly
5404 5404 Zaostrenie (vyžaduje opätovné pridanie vrstvy):
5405 5405 Ostrosť
5406 5406 +++++
5407 5407 Prístrešok
5408 5408 Shift+Enter: Pridať všetky značky do vybraných objektov
5409 5409 Naplavenina
5410 5410 Šintoistická svätyňa
5411 5411 Loď
5412 5412 Lodná doprava
5413 5413 Obuvník
5414 5414 Obuv
5415 5415 Streľba
5416 5416 Obchody
5417 5417 Krátky popis:
5418 5418 SMS
5419 5419 Krátka vodná cesta s "{0}", ale bez značky, ktorá by ju označovala za tunel alebo podzemný tok. Odstráňte "{1}" alebo pridajte ''tunel'' podľa potreby. Tiež skontrolujte križujúce mosty a ich značky "{1}".
5420 5420 Skratka
5421 5421 Pozadie skratky: Zmenené
5422 5422 Pozadie skratky: Používateľ
5423 5423 Zobraziť hranice
5424 5424 Zobraziť správu o stave
5425 5425 Zobraziť Text / Ikony
5426 5426 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
5427 5427 Zobraziť všetko
5428 5428 Zobraziť hranice
5429 5429 Ukázať súbor zmien {0}
5430 5430 Zobraziť stiahnutú oblasť
5431 5431 Zobrazovať chyby
5432 5432 Zobraziť prvý obrázok
5433 5433 Zobraziť pomocné informácie
5434 5434 Zobraziť pomocnú geometriu
5435 5435 Zobraz históriu
5436 5436 Zobrazovať náhľady namiesto ikon.
5437 5437 Zobraz info
5438 5438 Zobraziť hlásenia informačnej úrovne pri nahrávaní.
5439 5439 Zobraziť hlásenia informačnej úrovne.
5440 5440 Zobraziť posledný obrázok
5441 5441 Zobraziť vrstvu
5442 5442 Zobrazovať lokalizovaný názov vo vybranom zozname
5443 5443 Zobrazovať lokalizovaný názov vo vybranom zozname, ak je dostupný
5444 5444 Zobraziť nasledujúci obrázok
5445 5445 Zobraziť súradnice bodov v zoznamoch výberu
5446 5446 Zobrazovať ID objektu v zozname výberu
5447 5447 Zobraziť verziu objektov v zoznamoch výberu
5448 5448 Zobraziť iba použiteľné pre výber
5449 5449 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
5450 5450 Zobraziť vyhľadávací dialóg predvolieb
5451 5451 Zobraziť predchádzajúci obrázok
5452 5452 Zobraziť iba vybrané
5453 5453 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
5454 5454 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu pripojiť k hláseniu chyby
5455 5455 Zobraziť iba značky (tagy) s konfliktmi
5456 5456 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
5457 5457 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
5458 5458 Zobraziť hlásenia informačných testov.
5459 5459 Zobraziť tento dialóg aj nabudúce
5460 5460 Zobraziť tohto pomocníka
5461 5461 Zobraziť náhľady
5462 5462 Zobraziť informácie o dlaždici
5463 5463 Zobraziť názov používateľa v nadpise
5464 5464 Zobraziť používateľa {0}
5465 5465 Zobraziť/skryť
5466 5466 Zobraziť/Skryť zoznam úryvkov Overpass
5467 5467 Zobraziť/skryť vrstvu
5468 5468 Sprchy
5469 5469 Zobrazená oblasť
5470 5470 Zobrazuje atmosférický tlak
5471 5471 Zobrazuje dátum
5472 5472 Zobrazuje vlhkosť
5473 5473 Zobrazuje dôležité objekty na pomoc pri orientácii.
5474 5474 Zobrazuje teplotu
5475 5475 Zmenšiť
5476 5476 Sicília - Taliansko
5477 5477 Bočné tlačidlá
5478 5478 Postranný chodník
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 Značená odporúčaná max. rýchlosť (km/h)
5482 5482 Konflikt skratiek: "{0}" presunuté cez "{1}" na "{2}".
5483 5483 +++++
5484 5484 Podobné ale odlišné značky:
5485 5485 Cesty s podobnými menami
5486 5486 Jednoduchý
5487 5487 Zjednodušiť
5488 5488 Zjednodušiť cestu
5489 5489 Zjednodušiť všetky vybrané cesty
5490 5490 Zjednodušiť cestu
5491 5491 Zjednodušiť cesty?
5492 5492 Súbežné pripojenia:
5493 5493 Limit na sťahovanie bol {0}, preto ešte mohli zostať nestiahnuté poznámky.
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 Jedna farba (dá sa upraviť v manažéri vrstiev)
5497 5497 Jednotlivé prvky
5498 5498 Sínusová
5499 5499 Siréna
5500 5500 Areál (site)
5501 5501 Názov areálu
5502 5502 -----
5503 5503 Veľkosť
5504 5504 +++++
5505 5505 Lyže
5506 5506 Lyžiarska trasa
5507 5507 Lyžovanie
5508 5508 Vynechať Sťahovanie
5509 5509 Preskočiť vrstvu a pokračovať
5510 5510 Preskočiť načítanie pluginov
5511 5511 Vynechať aktualizáciu
5512 5512 Vynechaná výška (metre)
5513 5513 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
5514 5514 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
5515 5515 Posúvacia mapa
5516 5516 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
5517 5517 Slovensko Historické mapy
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 -----
5521 5521 Malé spotrebiče
5522 5522 Pre fajčiarov
5523 5523 Vyhladiť GPX grafiku (antialiasing)
5524 5524 Vyhladené mapy (antialiasing)
5525 5525 Vyhladiť mapy v režime drôtového modelu (antialiasing)
5526 5526 Kvalita/hladkosť povrchu
5527 5527 Prichytiť k bodu projekcie
5528 5528 Snežný skúter
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 +++++
5532 5532 Futbal
5533 5533 Sociálne zariadenie
5534 5534 Jemné
5535 5535 Mäkký: pôda/piesok/tráva
5536 5536 Solárna elektráreň
5537 5537 Pevný: spevnený alebo zhutnený tvrdý povrch
5538 5538 -----
5539 5539 Niektoré položky majú neúplné závislosti:
5540 5540 Príklady:
5541 5541 Niektoré nepodstatné body boli odstránené z výberu
5542 5542 Niektoré funkcie naviazané na klávesy sa zabudli odstrániť: {0}
5543 5543 Niektoré funkcie na modifikáciu kláves sa zabudli odstrániť: {0}
5544 5544 Niektoré objekty sú upravené.<br> Pokračujte, ak tieto zmeny majú byť zrušené.</html>
5545 5545 Niektoré cesty boli súčasťou relácií, ktoré sa zmenili.<br>Prosím skontrolujte, či nevznikli žiadne chyby.
5546 5546 Niektoré typy ciest už implikujú obmedzenia prístupu a preto tieto nie je nutné zadávať.
5547 5547 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
5548 5548 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
5549 5549 Je mi ľúto, skratka "{0}" nemôže byť povolená v editore relácií
5550 5550 Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.
5551 5551 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.
5552 5552 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.
5553 5553 Je mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.
5554 5554 Triediť
5555 5555 Zotriediť dolu
5556 5556 Zotriediť filtre.
5557 5557 Zoradiť poznámky
5558 5558 Zoradiť predvoľby abecedne
5559 5559 Triedenie členov relácie
5560 5560 Zotriediť vybrané členy relácie a všetky členy pod nimi
5561 5561 Zvukový signál
5562 5562 Zdroj
5563 5563 Juh
5564 5564 Južná Afrika CD:NGI Letecké
5565 5565 Južné Tirolsko Ortofoto 2011 (vysoké rozlíšenie)
5566 5566 Južné Tirolsko Ortofoto 2014
5567 5567 -----
5568 5568 -----
5569 5569 Južné Tirolsko, topografická mapa
5570 5570 Miesta pre vozíčkárov
5571 5571 Priestory pre rodičov s deťmi
5572 5572 Priestory pre ženy
5573 5573 Špecializácia
5574 5574 Špecializované terénne vozidlá: traktor, ATV
5575 5575 Druh (Species)
5576 5576 Určuje počet dní koľko musí byť poznámka uzavretá, aby sa už nesťahovala.
5577 5577 Zadajte ľavý dolný roh vykresľovanej oblasti
5578 5578 Zadajte zdroj dát pre vykonané zmeny
5579 5579 Kamera na meranie rýchlosti
5580 5580 Značka povolenej rýchlosti
5581 5581 Špičky (hroty)
5582 5582 Rozdeliť cestu
5583 5583 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
5584 5584 Rozdeliť úseky jednej stopy do viacerých stôp.
5585 5585 Rozdeliť stopy z tejto vrstvy na samostatné nové vrstvy pre každú.
5586 5586 Rozdeliť úseky do stôp
5587 5587 Rozdeliť stopy na nové vrtsvy
5588 5588 Rozdelenie cesty na fragmenty
5589 5589 Šport
5590 5590 Šport (loptový)
5591 5591 Športové zariadenia
5592 5592 Športové lezenie
5593 5593 Športy
5594 5594 Športové centrum
5595 5595 +++++
5596 5596 Prameň
5597 5597 Námestie
5598 5598 Štadión
5599 5599 Mesto Bern 10cm (2016)
5600 5600 Mesto Bern 10cm/25cm (2012)
5601 5601 Mesto Uster Ortofoto 2008 10cm
5602 5602 -----
5603 5603 +++++
5604 5604 Štandardný UNIXový parameter pre geometriou
5605 5605 Počet hviezd
5606 5606 Dátum dokončenia stavby
5607 5607 Začať sťahovanie
5608 5608 Začiatok sťahovania dát
5609 5609 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
5610 5610 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
5611 5611 Začínam prehľadávať adresár
5612 5612 Spúšťam sledovanie súborov
5613 5613 Opakovanie {0} z {1} začne o {2} sekúnd ...
5614 5614 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
5615 5615 Začínam nahrávanie v skupinách ...
5616 5616 Začínam nahrávať požiadavku ...
5617 5617 Zahajujem nahrávanie s jednou žiadosťou pre každý základný objekt ...
5618 5618 -----
5619 5619 Stav:
5620 5620 -----
5621 5621 -----
5622 5622 Stanica alebo vybavenosť
5623 5623 Papiernictvo
5624 5624 +++++
5625 5625 Stav
5626 5626 Správa o stave
5627 5627 Pozadie stavového riadka
5628 5628 Pozadie stavového riadka: aktívne
5629 5629 Popredie stavového riadka
5630 5630 Popredie stavového riadka: aktívne
5631 5631 Schody
5632 5632 Priechod cez prekážku
5633 5633 -----
5634 5634 Osamelý balvan
5635 5635 Kamenár
5636 5636 Značka "Zastaviť (stop)"
5637 5637 Oblasť zastávky
5638 5638 Miesto zastavenia
5639 5639 Miesto zastavenia vozidla nie je súčasťou relácie
5640 5640 Prenájom skladu
5641 5641 zásobník/silo
5642 5642 Uložiť iba koncové body WMS, vrstvy zvolíte až pri použití
5643 5643 Poschodia
5644 5644 +++++
5645 5645 Prieliv
5646 5646 Podivná hodnota panela nástrojov: {0}
5647 5647 Cyklistická a bežecká heatmap Strava
5648 5648 Strava cyklistická heatmap
5649 5649 Strava bežecká heatmap
5650 5650 Strava teplotná mapa vodných športov
5651 5651 Strava teplotná mapa zimných športov
5652 5652 Potok (stream)
5653 5653 Ulica
5654 5654 Pouličná lampa
5655 5655 -----
5656 5656 Rozvodná skriňa
5657 5657 Ulica nemá názov
5658 5658 Názov ulice
5659 5659 Hlavné komunikácie
5660 5660 Ulice a budovy poskytnuté mestom Tirana, prevádzkuje Open Labs
5661 5661 -----
5662 5662 Striptízový klub
5663 5663 Rampa pre detské kočíky
5664 5664 Silné
5665 5665 Konštrukcia
5666 5666 Štúdio
5667 5667 -----
5668 5668 Súbor štýly pre vykreslenie (.mapcss alebo .zip)
5669 5669 Štýl je v súčasnosti aktívny
5670 5670 Nastavenie štýlu (prístupné v JOSM v okne štýlov pomocou pravého tlačidla myši)
5671 5671 Nastavenie štýlu sa nenašlo: "{0}"
5672 5672 Nastavenia štýlu
5673 5673 Vykresľovač mapy so štýlmi
5674 5674 Štýly pre "{0}":
5675 5675 Veľkosť štýlu {0} nesúhlasí s veľkosťou vrstiev {1}
5676 5676 Podoblasť
5677 5677 Podokres (subdistrict)
5678 5678 Téma/Predmet diela
5679 5679 Odoslať filter
5680 5680 Látka (materiál)
5681 5681 Podtyp vodných ciest (najväčší z členov)
5682 5682 Mestská štvrť
5683 5683 Metro
5684 5684 Vchod do metra
5685 5685 Hotovo
5686 5686 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
5687 5687 Vyliatie nasávaním
5688 5688 Záznamník trasy/na vrchole
5689 5689 +++++
5690 5690 Zbytočný zákaz odbočenia, pretože cesta "z (from)" je jednosmerná
5691 5691 Zbytočný zákaz odbočenia, pretože cesta "na (to)" je jednosmerná
5692 5692 +++++
5693 5693 Spájajúca trasa (superroute)
5694 5694 Strážené
5695 5695 -----
5696 5696 Upevnenie
5697 5697 Podporovaný Rectifier Services:
5698 5698 Podporované projekcie sú: {0}
5699 5699 Podporované hodnoty:
5700 5700 Potlačiť ďalšie chybové hlášky počas tohto sedenia.
5701 5701 Potlačiť túto chybu pre toto sedenia.
5702 5702 Povrch
5703 5703 Vrstva s povrchom poskytovaná basemap.at.
5704 5704 Surrey Letecká prehliadka
5705 5705 Bezpečnostná kamera
5706 5706 Meračský bod (zememeranie/nivelácia)
5707 5707 V kľúči sú použité podozrivé znaky:
5708 5708 Nájdené podozrivé dáta. Aj tak odoslať?
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 Plávanie
5717 5717 Bazén
5718 5718 otočná závora
5719 5719 Swiss Grid (Švajčiarsko)
5720 5720 +++++
5721 5721 Vlastnosti vypínača:
5722 5722 Zapnúť/vypnúť zameriavanie uhlov počas kreslenia
5723 5723 Zapnúť režim dvojitého zarovnávania pri vyťahovaní
5724 5724 Vymeniť vstupné a výstupné súr.
5725 5725 Vymeniť poradie vstupných súradníc (východ/sever, dĺžka/šírka)
5726 5726 Vymeniť poradie výstupných súradníc (východ/sever, dĺžka/šírka)
5727 5727 Popis značky
5728 5728 Symbolické názvy priečinkov a skutočné cesty:
5729 5729 Symboly <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> sú nepovinné.
5730 5730 Synagóga
5731 5731 Synchronizovať audio
5732 5732 Synchronizovať celú dátovú sadu
5733 5733 Synchronizovať iba {0} bod
5734 5734 Synchronizovať iba {0} reláciu
5735 5735 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
5736 5736 Synchronizovať iba {0} cestu
5737 5737 Systém merania
5738 5738 Systém merania sa zmenil na {0}
5739 5739 Szeged ortofoto 2011
5740 5740 -----
5741 5741 +++++
5742 5742 Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd ortofoto 2017
5743 5743 T1 - turistická trasa
5744 5744 T2 - horská turistická trasa
5745 5745 T3 - ťažký, exponovaný turistický chodník
5746 5746 T4 - ťažké, exponované, strmé horské chodníky
5747 5747 T5 - ťažké alpské chodníky s lezením
5748 5748 T6 - nebezpečné alpské chodníky s lezením
5749 5749 Linky autobusov TEC
5750 5750 Zastávky autobusov TEC
5751 5751 -----
5752 5752 -----
5753 5753 -----
5754 5754 -----
5755 5755 TMS nastavenia
5756 5756 +++++
5757 5757 +++++
5758 5758 Veľký retardér
5759 5759 Stolný tenis (Ping-pong)
5760 5760 Dlažba pre nevidiacich
5761 5761 Dlažba pre nevidiacich
5762 5762 Značka "{0}" nie je platná.
5763 5763 Kontrola značiek
5764 5764 Kontrola značiek (založená na MapCSS)
5765 5765 Pravidlo kontroly značiek (*.validator.mapcss, *.zip)
5766 5766 Pravidlá kontroly značiek
5767 5767 Kolekcia značiek nemôže byť použitá na základný objekt, pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami.
5768 5768 Zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''.
5769 5769 Kombinácie značiek
5770 5770 Filter značiek
5771 5771 Označkovať obrázky na najbližšom konci úseku, ak nie sú interpolované
5772 5772 Označiť obrázky na nabližsom konci stopy, ak nie sú interpolované<br>(tiež platí pred prvou a po poslednej stope)
5773 5773 Kľúč značky obsahuje neviditeľný znak
5774 5774 Kľúč značky dlhší než {0} znakov ({1} znakov)
5775 5775 Označiť zmenené relácie s
5776 5776 Hodnota značky obsahuje nezobrazovaný (zvyčajne neviditeľný) znak
5777 5777 Hodnota značky obsahuje nezvyčajný znak Unicode {0}
5778 5778 Hodnota značky dlhšia než {0} znakov ({1} znakov)
5779 5779 Zdroj pre TagChecker
5780 5780 Predvoľby značenia
5781 5781 Značky
5782 5782 Značky a členy
5783 5783 Značky pre zvolené objekty.
5784 5784 Značky z bodov
5785 5785 Značky z relácií
5786 5786 Značky z ciest
5787 5787 Značky
5788 5788 Značky zo súboru zmien {0}
5789 5789 Značky pre nový súbor zmien
5790 5790 Klúče s prázdnými hodnotami
5791 5791 Značky/Členstvá
5792 5792 Značky:
5793 5793 Značky: {0} / Členstvá: {1}
5794 5794 Krajčírstvo
5795 5795 +++++
5796 5796 Taiwan Hranice dedín
5797 5797 +++++
5798 5798 Taiwan e-Map Open Data (s vrstevnicami)
5799 5799 So sebou
5800 5800 +++++
5801 5801 Tetovanie
5802 5802 +++++
5803 5803 Rolovacie dráhy
5804 5804 Taxón
5805 5805 Čaj
5806 5806 Telekomunikácie
5807 5807 Rozvodná skriňa telekomunikácií
5808 5808 Telefón
5809 5809 Telefónna ústredňa
5810 5810 Telefónne karty
5811 5811 10-kuželkový bowling
5812 5812 Tenis
5813 5813 Povolenie pre stany
5814 5814 +++++
5815 5815 Terminál
5816 5816 Vrstva s terénom poskytovaná basemap.at.
5817 5817 Územia
5818 5818 Cesta III. triedy
5819 5819 Prípojka cesty III. triedy
5820 5820 Terciárne napätie vo voltoch (V)
5821 5821 Tesla Supernabíjačka
5822 5822 Test prístupového reťazca
5823 5823 Test neúspešný
5824 5824 Kontrola značiek pre jazdné pruhy ("lanes:").
5825 5825 Test URL API:
5826 5826 Overovanie {0}/{1}: Spúšťa sa {2}
5827 5827 +++++
5828 5828 Testovanie prístupového reťazca OAuth
5829 5829 Testovanie OSM API URL ''{0}''
5830 5830 Kontroly
5831 5831 Kontroluje správne použitie značiek "*:conditional".
5832 5832 +++++
5833 5833 Texas Ortofoto
5834 5834 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
5835 5835 Dva ybrané objekty majú iný formát.
5836 5836 Dva vybrané objekty majú rovnaké style caches.
5837 5837 URL API je platné.
5838 5838 Kľúč prístupového reťazca nesmie byť prázdny. Prosím zadajte kľúč prístupového reťazca
5839 5839 Heslo prístupového reťazca nesmie byť prázdne. Prosím zadajte heslo prístupového reťazca
5840 5840 Vrstva GPX obsahuje polia ktoré môžu byť skonvertované na značky OSM. Ako chcete pokračovať?
5841 5841 JVM nie je nastavená na prevzatie proxy z nastavení systému. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' pri štarte chýbala. Proxy nebude použitý.
5842 5842 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na serveri alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím dôkladne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
5843 5843 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
5844 5844 Pomocníka Overpass nemohol analyzovať nasledovný reťazec:
5845 5845 "Z" a prvá "cez" cesta nie sú pripojené.
5846 5846 Cesta "z (from)" nezačína ani nekončí na bode "cez (via)".
5847 5847 Cesta "na (to)" nezačína ani nekončí na bode "cez (via)".
5848 5848 "cez" cesty nie sú prepojené.
5849 5849 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
5850 5850 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
5851 5851 Oblasť, ktorú sa snažíte stiahnuť, je príliš veľká alebo vaša požiadavka bola príliš rozľahlá.<br>Požadujte menšiu oblasť alebo použite niektorý exportný súbor poskytovaný OSM komunitou.
5852 5852 Hrubým textom je meno vrstvy.
5853 5853 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený</strong> po tomto nahratí
5854 5854 Zmenový súbor bude <strong>uzavretý</strong> po tomto nahratí
5855 5855 -----
5856 5856 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
5857 5857 Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?
5858 5858 Súčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - nie je vybraný žiadny bod.
5859 5859 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
5860 5860 Súčasná hodnota nie je platné OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
5861 5861 Súčasná hodnota nie je platná URL
5862 5862 Aktuálna hodnota nie je platným identifikátorom sady zmien. Prosím zadajte celé číslo väčšia ako 0 alebo URL adresu sady zmien.
5863 5863 Aktuálna hodnota nie je platné ID používateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
5864 5864 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
5865 5865 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
5866 5866 Východiskové nastavenie pre JOSM
5867 5867 Dokument neobsahuje dáta.
5868 5868 Horizontálna súradnica pod kurzorom myši.
5869 5869 -----
5870 5870 Vchod do jaskyne.
5871 5871 Súbor bol vytvorený s "{0}".
5872 5872 Filter nevrátil žiadne výsledky.
5873 5873 Toto sú výsledky automatickej validácie. Pokúste sa ich opraviť, ale opatrne - nezničte dáta. Pokiaľ máte pochybnosť, ignorujte ich.<br>Ak tento dialóg zrušíte, môžete tieto položky nájsť v bočnom paneli validátora.
5874 5874 Nasledujúce závislé objekty budú zabudnuté<br> spolu s vybranými objektmi:
5875 5875 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
5876 5876 Našli sa nasledovné zakázané výrazy: {0}
5877 5877 Nasledovné kľúče sú povinné, ale neboli uvedené: {0}
5878 5878 Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,<br>pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:
5879 5879 Nasledujúce pluginy sa nenašli. Chcete pokračovať aj tak?
5880 5880 Chýbajú nasledovné povinné výrazy: {0}
5881 5881 Formát pre referenčný systém vstupných a výstupných súradníc je podobný ako v programe PROJ.4.
5882 5882 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
5883 5883 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
5884 5884 Naimportovaná stopa "{0}" nemusí byť viditeľná, pretože má rovnakú farbu ako pozadie.<br>Toto môžete zmeniť v kontextovom menu importovanej vrstvy.
5885 5885 Položka nemôže byť vytvorená s prázdnym reťazcom
5886 5886 Položka nemože byť vytvorené so zadaným názvom
5887 5887 Kľúč ''{0}'' a všetky jeho hodnoty budú odstránené
5888 5888 Kľúč ''{0}'' je už používaný
5889 5889 Kľúč {0} má nezvyčajnú hodnotu.
5890 5890 Posledná "cez" a "na" cesta nie sú pripojené.
5891 5891 Zemepisná šírka musí byť medzi {0} a {1}
5892 5892 Vrstva {0} nepodporuje novú projekciu {1}.
5893 5893 Dĺžka nového nakresleného segmentu cesty bude zobrazená.
5894 5894 Zemepisná dĺžka musí byť medzi {0} a {1}
5895 5895 Požiadavka na stiahnutie údajov bola veľká a presiahla maximálnu veľkosť oblasti bbox (viac ako 0.25). Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
5896 5896 Členovia tejto relácie sú v opačnom poradí
5897 5897 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
5898 5898 Minimá musia byť menšie ako maximá
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
5902 5902 Nový kľúč je už použitý. Prepísať hodnoty?
5903 5903 Body tejto cesty sú v obrátenom poradí
5904 5904 Vertikálna súradnica pod kurzorom myši.
5905 5905 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
5906 5906 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
5907 5907 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
5908 5908 Plugin bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
5909 5909 Predvoľba <i>{0}</i> nemôže byť použitá, pretože nebol vybraný žiadny objekt!
5910 5910 Predvoľba <i>{0}</i> nemôže byť použitá, pretože vybrané objekty sú nevhodné!
5911 5911 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
5912 5912 Proxy server nebude použitý.
5913 5913 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
5914 5914 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
5915 5915 The regex "{0}" mal chybu, celá chyba:\n\n{1}
5916 5916 Zvyšok tejto stránky popisuje príkaz {0}.
5917 5917 Požadovaná adresa URL {0} sa nenašla
5918 5918 Súbor revízií "/REVISION" chýba.
5919 5919 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
5920 5920 Vybraná oblasť nie je kompletná. Pokračovať?
5921 5921 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
5922 5922 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
5923 5923 Výber obsahuje {0} cesty (ciest). Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
5924 5924 Server odpovedal chybou s kódom {0}
5925 5925 Server odpovedal s kódom 404.<br>To obyčajne znamená, že server nepozná objekt s požadovaným id.
5926 5926 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je pravdepodobne preto, že veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br> {0} objektov na tomto serveri "{1}".
5927 5927 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
5928 5928 Vrchol hory alebo kopca.
5929 5929 Meno používateľa nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM používateľské meno
5930 5930 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
5931 5931 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer niektorých ciest?
5932 5932 Divadlo
5933 5933 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
5934 5934 Ich verzia
5935 5935 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
5936 5936 Ich so zlúčeným
5937 5937 Nie sú žiadne vrstvy s mapovými podkladmi.
5938 5938 Nie sú otvorené žiadne súbory zmien
5939 5939 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
5940 5940 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
5941 5941 Pre pridanie bodu nie je otvorená žiadna vrstva
5942 5942 Pre pridanie cesty nie je otvorená žiadna vrstva
5943 5943 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
5944 5944 Boli tam {0} konflikty počas importu.
5945 5945 Tenké kolieska: kolieskové korčule, skateboard
5946 5946 Tenké kolesá: pretekársky bicykel
5947 5947 To môže spôsobiť nechcené vymazanie bodov.
5948 5948 Táto URl pre požiadavky na zmenové súbory je chybná
5949 5949 Toto prepojenie pruhov už môže byť implikované
5950 5950 Toto zodpovedá kľúču "{0}"
5951 5951 -----
5952 5952 Táto vrstva je prekryvná.
5953 5953 Tieto podklad je označený v iných editoroch ako najlepší v tomto regióne.
5954 5954 -----
5955 5955 Toto je až za koncom nahrávky
5956 5956 To zodpovedá odstráneniu rolí z týchto objektov.
5957 5957 -----
5958 5958 Tento názov môže byť pre položku použitý
5959 5959 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
5960 5960 Táto operácia nechá JOSM zabudnúť vybrané objekty.<br> Budú odstránené z vrstvy, ale <i>nebudú</i> vymazané<br> na serveri pri nahrávaní.
5961 5961 Táto voľba môže byť opakovaná pre načítanie viacerých štýlov.
5962 5962 Táto voľba skryje textové popisy OSM objektov pri posúvaní mapy.
5963 5963 Táto možnosť potlačí vypĺňanie oblastí, prevažujúce čokoľvek uvedené vo vybranom štýle.
5964 5964 Táto možnosť nebude uložená natrvalo.
5965 5965 Táto predvoľba nastaví tiež: {0}
5966 5966 Toto odstráni nepotrebné body pozdĺž trasy a je obzvlášť odporúčané pre stopy GPS, ktoré boli zaznamenané podľa času (napr. jeden bod za sekundu) alebo keď bola nízka presnosť (redukuje "cikcakové" stopy).
5967 5967 Tento test kontroluje chyby kľúčov značiek a ich hodnôt.
5968 5968 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
5969 5969 Tento test hľadá neoznačkované, prázdne a jednobodové cesty.
5970 5970 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
5971 5971 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
5972 5972 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
5973 5973 Tento test skontroluje, či je multipolygón platný.
5974 5974 Tento test kontroluje či sú zákazy odbočenia platné.
5975 5975 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
5976 5976 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
5977 5977 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
5978 5978 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
5979 5979 Tento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými značkami a s rovnakým členom s rovnakou rolou.
5980 5980 Tento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými značkami.
5981 5981 Tento test kontroluje správny zápis otváracích hodín.
5982 5982 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
5983 5983 Tento test nájde viacjazyčné objekty, ktorých atribút "name" (meno) nie je rovnaký ako niektorý z atribútov "name:*" a nie je zložený z atribútov "name:*", napríklad Italia - Italien - Italy.
5984 5984 Toto hľadá dlhé úseky ciest, čo obyčajne znamená chybu.
5985 5985 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
5986 5986 Táto verzia Javy už nie je podporovaná firmou {0} od {1} a neodporúča sa ju používať.
5987 5987 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
5988 5988 Toto zmení cieľovú vrstvu na "{0}".<br>Chcete pokračovať?
5989 5989 Tieto body nie sú v kruhu. Prerušujem.
5990 5990 -----
5991 5991 Časy možného vhodenia
5992 5992 +++++
5993 5993 -----
5994 5994 Lístky
5995 5995 Automat na lístky
5996 5996 Prílivová turbína
5997 5997 Prílivový kanál
5998 5998 -----
5999 5999 -----
6000 6000 Výška prílivu
6001 6001 Informácie o dlaždiciach
6002 6002 Čísla dlaždíc
6003 6003 URL dlaždice
6004 6004 Adresa dlaždice:
6005 6005 Adresár pre vyrovnávaciu pamäť dlaždíc:
6006 6006 Projekcia zobrazenia dlaždíc
6007 6007 Veľkosť dlaždice
6008 6008 Projekcia sťahovania dlaždíc
6009 6009 Názov dlaždice
6010 6010 Veľkosť dlaždice
6011 6011 Veľkosť dlaždice:
6012 6012 Dláždenie
6013 6013 Posun priblíženia dlaždíc:
6014 6014 Čas
6015 6015 Čas (hh:mm, pre chôdzu)
6016 6016 Časový limit
6017 6017 Časový filter pre "{0}" ako napr. "{1}"
6018 6018 Čas:
6019 6019 Časový interval
6020 6020 Časové pásmo:
6021 6021 Časové pásmo: {0}
6022 6022 Pneumatiky
6023 6023 Tiris: DGM (Terénny model)
6024 6024 Tiris: DGM (Povrchový model)
6025 6025 Tiris: vrstevnice
6026 6026 Tiris: ortofoto
6027 6027 Tiris: ortofoto infračervené
6028 6028 Názov alebo typ ochrany
6029 6029 Názov:
6030 6030 Pre
6031 6031 Do (posledná zastávka)
6032 6032 Do ...
6033 6033 Pre pridanie ďalšej vrstvy budete potrebovať vyhradiť aspoň {0,number,#}MB pamäte pre JOSM pomocou parametra -Xmx{0,number,#}M (pozri http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25677).\nV súčasnosti je pre JOSM vyhradených {1,number,#}MB pamäte
6034 6034 Na zmazanie
6035 6035 Na určenie vykresľovanej oblasti a mierky je možné rôzne skombinovať voľby
6036 6036 Tabak
6037 6037 Prepnutie sledovania pohľadu
6038 6038 Prepnúť drôtový model
6039 6039 Prepnúť všetky nastavenia
6040 6040 Prepnúť lištu s panelmi
6041 6041 Prepnúť lištu s panelmi, maximalizovať miesto na mapu
6042 6042 Prepnúť dynamické tlačidlá
6043 6043 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
6044 6044 Prepínať prichytenie s {0}
6045 6045 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
6046 6046 Prepnúť viditeľnosť vrstvy: {0}
6047 6047 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
6048 6048 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
6049 6049 Prepnúť: {0}
6050 6050 Mení viditeľnosť editačnej nástrojovej lišty (vertikálny panel)
6051 6051 Prepína viditeľnosť hlavného panela nástrojov (vodorovný panel)
6052 6052 Toalety
6053 6053 Toalety
6054 6054 Reťazec umožňuje iba obmedzený prístup
6055 6055 Mýto (Toll)
6056 6056 Mýtna búdka
6057 6057 Mýtna kamera
6058 6058 Hrobka
6059 6059 Príliš veľká budova
6060 6060 Príliš veľa detekovaných presmerovaní na adresu URL pre sťahovanie . Prerušujem.
6061 6061 Nástroj: {0}
6062 6062 Panel nástrojov
6063 6063 Akcia panela nástrojov bez názvu: {0}
6064 6064 Akcia panela nástrojov {0} prepísaná: {1} dostaneme {2}
6065 6065 Úprava panela nástrojov
6066 6066 Nástrojová lišta: {0}
6067 6067 Nástroje pre svojpomocnú opravu (môže byť bike co-operative)
6068 6068 Rady
6069 6069 -----
6070 6070 -----
6071 6071 -----
6072 6072 -----
6073 6073 -----
6074 6074 -----
6075 6075 -----
6076 6076 -----
6077 6077 +++++
6078 6078 Počet poznámok:
6079 6079 +++++
6080 6080 +++++
6081 6081 +++++
6082 6082 Toulouse - Ortofotomapa 2015
6083 6083 -----
6084 6084 Turistika
6085 6085 Turistická atrakcia
6086 6086 Turistické autobusy
6087 6087 -----
6088 6088 -----
6089 6089 Veža
6090 6090 Tvar stožiara
6091 6091 Typ veže
6092 6092 Mesto (town)
6093 6093 Radnica (obecný úrad)
6094 6094 Hračky
6095 6095 Poľná cesta (Track)
6096 6096 Atletika
6097 6097 Farebná trať a body
6098 6098 Dátum stopy
6099 6099 Nastavenia stôp (v jednom súbore GPX môže byť viac stôp)
6100 6100 Typ cesty (viditeľnosť)
6101 6101 Tradičné lezenie (bez pevných ukotvení)
6102 6102 Premávka
6103 6103 Spomaľovací retardér
6104 6104 Cestné zrkadlo
6105 6105 Semafor
6106 6106 Semafor
6107 6107 -----
6108 6108 -----
6109 6109 -----
6110 6110 -----
6111 6111 -----
6112 6112 -----
6113 6113 Chodník dobre vyčistený. Oblasť rovinatá, prípadne mierne svahovitá, žiadne nebezpečenstvo pádu
6114 6114 Chodník so súvislou líniu a vyvážené stúpanie. Terén čiastočne strmí, nebezpečenstvo možného pádu
6115 6115 -----
6116 6116 Vlak
6117 6117 Električka
6118 6118 Zastávka električky
6119 6119 Vlastnosti transformátora:
6120 6120 Veža transformátora
6121 6121 Preklady
6122 6122 Prekladatelia
6123 6123 Preprava
6124 6124 Obmedzenia spôsobu prepravy
6125 6125 +++++
6126 6126 Cestovná kancelária
6127 6127 Strom
6128 6128 Stromoradie
6129 6129 Stromy
6130 6130 Stromy zoradené pozdĺž cesty.
6131 6131 Stromy v obciach, napr. v parkoch alebo obytných zónach.
6132 6132 Stromy využívané v poľnohospodárstve.
6133 6133 Stromy významné ich veľkosťou alebo polohou, obyčajne viditeľné z veľkej vzdialenosti a užitočné pre navigáciu.
6134 6134 Trojitý stožiar
6135 6135 Trolejbus
6136 6136 Nákladné auto
6137 6137 Rýchlostná cesta (Cesta pre motorové vozidlá)
6138 6138 Prípojka rýchlostnej cesty
6139 6139 Skúsiť znovu
6140 6140 Skúsiť použiť sieť IPv6 namiesto IPv4 (funguje len po štarte).
6141 6141 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
6142 6142 Pokúšate sa odstrániť vrstvu, kde prebieha odosielanie na pozadí. Prosím počkajte na ukončenie odosielania.
6143 6143 Pokus o nastavenie vrstvy len na čítanie ako upravovanej vrstvy
6144 6144 Tunel
6145 6145 -----
6146 6146 -----
6147 6147 -----
6148 6148 -----
6149 6149 Zákaz odbočenia
6150 6150 Zákazy odbočenia
6151 6151 Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúť
6152 6152 Obratisko (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa áut)
6153 6153 Obratisko s ostrovčekom
6154 6154 Obratisko lodí
6155 6155 Turniket
6156 6156 Točňa
6157 6157 Našli sa dve rovnobežné cesty. Akcia zrušená.
6158 6158 Typ
6159 6159 Typ "{0}" člena relácie s rolou "{1}" nie je z povolených typov "{2}" v predvoľbe {3}
6160 6160 Typ 3 (SCAME)
6161 6161 Typ kompenzátoru
6162 6162 Konštrukcia
6163 6163 Typ meniča
6164 6164 Typ vynútenia
6165 6165 Typ prístrešku
6166 6166 Typ stanice
6167 6167 Typ vypínača
6168 6168 Typ transformátora
6169 6169 Typy vozidiel, ktoré je možné nabíjať:
6170 6170 Typický čas trasy v minútach
6171 6171 +++++
6172 6172 Törökbálint ortofoto 2013
6173 6173 Törökbálint ortofoto 2015
6174 6174 -----
6175 6175 -----
6176 6176 Hodnotenie UIAA
6177 6177 UIAA: Hlavná obtiažnosť
6178 6178 UIAA: Najťažšia trasa
6179 6179 UIAA: Najjednoduchšia trasa
6180 6180 UIC názov
6181 6181 UIC číslo
6182 6182 UIC-Číslo
6183 6183 +++++
6184 6184 +++++
6185 6185 NEZNÁMA
6186 6186 URBIS 2009 letecké snímky
6187 6187 URBIS 2012 letecké snímky
6188 6188 URBIS 2014 letecké snímky
6189 6189 URBIS 2015 letecké snímky
6190 6190 URBIS 2016 letecké snímky
6191 6191 -----
6192 6192 -----
6193 6193 -----
6194 6194 URBISfr numerické snímky
6195 6195 URBISnl numerické snímky
6196 6196 +++++
6197 6197 URL / Súbor:
6198 6198 URL Súbory
6199 6199 Adresa URL obsahuje neplatnú autoritu: {0}
6200 6200 Adresa URL obsahuje neplatný fragment: {0}
6201 6201 Adresa URL obsahuje neplatnú cestu: {0}
6202 6202 Adresa URL obsahuje neplatný protokol: {0}
6203 6203 Adresa URL obsahuje neplatný dotaz: {0}
6204 6204 URL adresa obsahuje spätné lomítka namiesto lomítok
6205 6205 URL neobsahuje platné {0}
6206 6206 URL neobsahuje {0}/{1}/{2}
6207 6207 URL z www.openstreetmap.org (môžete vložiť URL na stiahnutie pre špecifikáciu ohraničujúceho rámca)
6208 6208 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť adresu URL pre stiahnutie oblasti)
6209 6209 Adresa URL nie je platná
6210 6210 Kontrola URL
6211 6211 Adresa URL:
6212 6212 +++++
6213 6213 -----
6214 6214 USGS Topografické mapy
6215 6215 ZSSR - Lotyšsko
6216 6216 +++++
6217 6217 +++++
6218 6218 +++++
6219 6219 +++++
6220 6220 +++++
6221 6221 +++++
6222 6222 Projekcia UTM ("+proj=utm") vyžaduje parameter "+zone=...".
6223 6223 Ukrajina - Kyjev 2014 (DZK)
6224 6224 -----
6225 6225 Ukrajina - Ortofotomapy 2012
6226 6226 -----
6227 6227 Rozpojiť cesty
6228 6228 Nepodarilo sa pridať vrstvu "{0}": {1}
6229 6229 Nie je možné pridať základný objekt {0} do dátovej sady, pretože je už zahrnutý
6230 6230 Nepodarilo sa vytvoriť priečinok {0}
6231 6231 Nemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnuté
6232 6232 Nemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru
6233 6233 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
6234 6234 Nepodarilo sa odstrániť PID súbor {0}
6235 6235 Nepodarilo sa odstrániť archivovaný záložný súbor {0}
6236 6236 Nepodarilo sa odstrániť záložný súbor {0}
6237 6237 Nepodarilo sa odstrániť súbor {0}
6238 6238 Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}
6239 6239 Nepodarilo sa odstrániť dočasný súbor {0}
6240 6240 Nepodarilo sa určiť mierku, očakáva sa {0}, {1}, {2} alebo {3}
6241 6241 Nepodarilo sa nájsť podporovanú projekciu pre vrstvu {0}. Použije sa {1}.
6242 6242 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
6243 6243 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
6244 6244 Nepodarilo sa inicializovať OSM API.
6245 6245 Nemožno načítať vrstvu
6246 6246 Nedá sa lokalizovať súbor ''{0}''.
6247 6247 Nie som schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
6248 6248 Nepodarilo sa prečítať hodnotu súradníc: "{0}"
6249 6249 Nepodarilo sa prečítať číslo "{0}"
6250 6250 Nemožno analyzovať hodnotu ''{1}'' parametra ''{0}'' ako hodnotu súradníc.
6251 6251 Nemožno analyzovať hodnotu ''{1}'' parametra ''{0}'' ako číslo.
6252 6252 Nemožno analyzovať hodnotu parametra "towgs84" ("{0}")
6253 6253 Nepodarilo sa prečítať parameter pre {0}: {1}
6254 6254 Nepodarilo sa nahradiť argument {0} v {1}: {2}
6255 6255 Nepodarilo sa odstrániť práva na spúšťanie zo súboru {0}
6256 6256 Nepodarilo sa odstrániť práva na čítanie zo súboru {0}
6257 6257 Nepodarilo sa odstrániť práva na zápis zo súboru {0}
6258 6258 Nepodarilo sa nastaviť práva na čítanie zo súboru {0}
6259 6259 Nepodarilo sa odstrániť na zápis zo súboru {0}
6260 6260 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
6261 6261 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
6262 6262 Neuzatvorené cesty
6263 6263 Neuzavretá cesta
6264 6264 Nespojené pobrežie
6265 6265 Nespojené komunikácie
6266 6266 Nespojené prírodné oblasti a využitia oblasti
6267 6267 Nespojené body, bez fyzických značiek
6268 6268 Nespojené energetické spojenia
6269 6269 Nespojené železnice
6270 6270 Nespojené vodné cesty
6271 6271 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
6272 6272 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
6273 6273 Nerozhodnutý
6274 6274 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
6275 6275 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
6276 6276 Späť
6277 6277 Vrátiť ...
6278 6278 Odvolať posun
6279 6279 Obnovenie (undo) pravouhlosti pre určené body
6280 6280 Vrátiť poslednú akciu.
6281 6281 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
6282 6282 Vrátiť {0}
6283 6283 Uvoľniť panel
6284 6284 Neočakávaná verzia JOSM v súbore revízií, hodnota je "{0}"
6285 6285 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
6286 6286 Neočakávaný znak na {0}. Očakávané {1} najdené {2}
6287 6287 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".
6288 6288 Neočakávaný formát ID v odpovedi zo servera. Obdržaná hodnota je "{0}".
6289 6289 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Obdržaná hodnota je ''{0}''
6290 6290 Neočakávaný formát novej verzie vymazaného objektu "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".
6291 6291 Neočakávaný formát novej verzie nového základného objektu "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".
6292 6292 Najdené neočakávané id 0 pre OSM základný objekt
6293 6293 Neočakávaný typ člena v zákaze odbočenia
6294 6294 Neočakávaný počet parametrov pre ''+bounds'' (musia byť 4)
6295 6295 Neočakávaný počet parametrov pre "towgs84" (musí byť 3 alebo 7)
6296 6296 Neočakávaný formát parametra (''{0}'')
6297 6297 Neočakávaný parameter pre HTTP proxy. Obdržaná hodnota servera je "{0}" a portu "{1}".
6298 6298 Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Obdržaná hodnota servera je "{0}" a portu "{1}".
6299 6299 Neočakávaná odpoveď servera HTTP. Obdržaná hodnota odpovede {0} bez hlavičky ''Location''. Nemôžem presmerovať. Prerušujem.
6300 6300 Neočakávaná rola "{0}" v zákaze odbočenia
6301 6301 Neočakávaný koreňový element ''{0}'' v súbore sedenia
6302 6302 Neočakávaný reťazec ({0}) na pozícii {1}
6303 6303 Neočakávaný reťazec na pozícii {0}. Očakávaný {1}, nájdený {2}
6304 6304 Neočakávaný reťazec. Očakávaný {0}, nájdený {1}
6305 6305 Neočakávaný reťazec: {0}
6306 6306 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre nastavenie ''{1}''. Bude sa predpoklať hodnota ''ask'' (spýtať sa).
6307 6307 Neočakávaná hodnota pre "{0}" v URL pre požiadavku zmenových súborov, obdržaná hodnota je {1}
6308 6308 Neočakávaná hodnota pre kľúč "{0}" v nastavení, obdržaná hodnota je "{1}"
6309 6309 Neočakávaná hodnota nastavenia "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}". Proxy server nebude použitý.
6310 6310 Neočakávaná hodnota pre nastavenie "{0}", obdržaná hodnota je "{1}". Použije sa predvolený dotaz.
6311 6311 Unexpected value for preference "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".
6312 6312 Neočakávaná hodnota parametra "index". Obdržaná hodnota je {0}.
6313 6313 Odblokovať
6314 6314 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie.
6315 6315 Odpojiť
6316 6316 Potvrdiť odlepenie
6317 6317 Nepripojený bod (Unglued Node)
6318 6318 Všetky pohlavia
6319 6319 Číslo ubytovacej jednotky
6320 6320 Miestnosť/Funkčná jednotka
6321 6321 Univerzita (Vysoká škola)
6322 6322 +++++
6323 6323 Neznámy kód krajiny: {0}
6324 6324 Neznámy identifikátor údaju: "{0}"
6325 6325 Neznámy hostiteľ
6326 6326 Našiel sa neznámy objekt json {0}
6327 6327 Neznámy mód {0}.
6328 6328 Neznáma, alebo nepodporovaná verzia API. Obdržaná hodnota je {0}.
6329 6329 Neznámy parameter: "{0}".
6330 6330 Neznámy názov predvoľby:
6331 6331 Neznámy základný typ: {0}. Povolené hodnoty sú "node" (bod), "way" (cesta), "relation" (relácia)
6332 6332 Neznámy identifikátor projekcie: "{0}"
6333 6333 Neznáma hodnota vlastnosti
6334 6334 Neznáma hodnota regulárneho výrazu: {0}
6335 6335 Neznámy žiadaný: {0}
6336 6336 Neznáme vety: {0}
6337 6337 Neznámy kontext pre source:maxspeed: {0}
6338 6338 Neznáme id územia: {0}
6339 6339 Neznámy zákaz odbočenia.
6340 6340 Neznány type (druh): {0}
6341 6341 Nepomenovaná križovatka
6342 6342 Nepomenovaná neklasifikovaná cesta
6343 6343 Nepomenované cesty
6344 6344 Nepotrebný počet desatinných miest
6345 6345 Nepotrebné značky
6346 6346 Neoficiálna webová stránka
6347 6347 Neusporiadané pobrežie
6348 6348 Rozbaľuje sa {0} do {1}
6349 6349 Neuložené zmeny
6350 6350 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
6351 6351 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
6352 6352 Neuložené zmeny - Uložiť/Odoslať pred reštartovaním?
6353 6353 Neuložené dáta a konflikty
6354 6354 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
6355 6355 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
6356 6356 Neuložené OSM dáta
6357 6357 Odznačiť všetko
6358 6358 Odznačiť všetky objekty
6359 6359 Teraz sa nedá zvoliť
6360 6360 Neurčitý typ komunikácie
6361 6361 Málo špecifická značka {0}
6362 6362 Neúspešná HTTP požiadavka
6363 6363 Nevhodné parametre "{0}" a "{1}" pre dvojbodovú metódu.
6364 6364 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
6365 6365 Nepodporovaný koncový prvok "{0}" v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
6366 6366 Nepodporovaný typ podkladových snímok: {0}
6367 6367 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky na zmenové súbory
6368 6368 Nepodporovaný režim ''{0}'' in URI ''{1}''.
6369 6369 Nepodporovaný začiatočný prvok "{0}" v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
6370 6370 Nepodporovaná hodnota v nastavení "{0}", obdržaná hodnota je "{1}". Použije sa "Základné overenie totožnosti".
6371 6371 Nepodporovaná verzia: {0}
6372 6372 Neoznačkované a nepripojené body
6373 6373 Neoznačkované cesty
6374 6374 Neoznačkovaná cesta (komentované)
6375 6375 Neoznačkované, prázdne a cesty s jedným bodom
6376 6376 Nahor
6377 6377 O úroveň vyššie
6378 6378 -----
6379 6379 -----
6380 6380 -----
6381 6381 -----
6382 6382 -----
6383 6383 -----
6384 6384 -----
6385 6385 -----
6386 6386 Aktualizovať
6387 6387 Aktualizovať JOSM
6388 6388 Aktualizujte Java
6389 6389 Aktualizovať zmenové súbory
6390 6390 Aktualizovať diskusiu k sade zmien
6391 6391 Aktualizovať obsah
6392 6392 Aktualizácia dát
6393 6393 Aktualizovať predvolené záznamy
6394 6394 Aktualizovať obsah adresára.
6395 6395 Aktualizovať podklad "{0}"
6396 6396 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
6397 6397 Aktualizovať zmenené
6398 6398 Upraviť multipolygón
6399 6399 Aktualizovať objekty
6400 6400 Aktualizovať plugin
6401 6401 Aktualizácia pluginov
6402 6402 Aktualizovať výber
6403 6403 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
6404 6404 Aktualizovať diskusiu k sade zmien zo servera OSM
6405 6405 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
6406 6406 Aktualizovať vybraté pluginy
6407 6407 Aktualizované
6408 6408 Aktualizované nastavenie {0} to {1}
6409 6409 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
6410 6410 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
6411 6411 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
6412 6412 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
6413 6413 Aktualizácia súboru zmien {0}...
6414 6414 Aktualizácia súboru zmien...
6415 6415 Aktualizujem dáta
6416 6416 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
6417 6417 Aktualizujem mapu ...
6418 6418 Aktualizujem pluginy
6419 6419 Aktualizujem používateľské rozhranie
6420 6420 Čalúnnictvo
6421 6421 Nahrať
6422 6422 Nahrať zmeny
6423 6423 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
6424 6424 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
6425 6425 Nahrať dáta
6426 6426 Nahrať dáta v skupinách objektov. Veľkosť skupiny:
6427 6427 Nahrať údaje v jednej požiadavke
6428 6428 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
6429 6429 Nahrať údaje...
6430 6430 Nahratie neodporúčané
6431 6431 Nahrať každý objekt samostatne
6432 6432 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
6433 6433 Odoslanie je zablokované
6434 6434 Nahratie sa neoporúča
6435 6435 Odoslať zmeny v poznámkach na server
6436 6436 Odoslať poznámky
6437 6437 Nahrať výber
6438 6438 Nahrať výber...
6439 6439 Odoslanie úspešné!
6440 6440 Nahrať zmenený základný objekt
6441 6441 Nahrať do ''{0}''
6442 6442 Nahrať do nového zmenového súboru
6443 6443 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
6444 6444 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
6445 6445 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacerých zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požiadaviek</strong>
6446 6446 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
6447 6447 Nahrávam dáta ...
6448 6448 Nahrávanie dát na server z vrstvy "{0}"
6449 6449 Odosielajú sa zmenené poznámky
6450 6450 Odosielajú sa poznámky na server
6451 6451 Využitie
6452 6452 Spôsob použitia
6453 6453 Použiť základné overenie totožnosti
6454 6454 Použite formát E.123, napr. +49 11223 456 7890
6455 6455 Použite anglický jazyk pre značku v predvolenom nastavení
6456 6456 Použiť rozšírenia GPX kompatibilné s Garminom
6457 6457 Použiť OAuth
6458 6458 Použiť OAuth pre všetky požiadavky na {0}
6459 6459 Použiť server Overpass na stiahnutie objektov
6460 6460 Použiť SOCKS proxy
6461 6461 Použiť upravenú požiadavku na zmenové súbory
6462 6462 Použiť alternatívnu sadu ikon pre zákazy odbočenia
6463 6463 Pomocou šípok alebo ťahaním myšou nastavte posun vrstvy mapového podkladu.\nMôžete tiež zadať východný a severný posun v {0} súradniciach.\nAk chcete uložiť posun ako záložku, zadajte nižšie názov záložky
6464 6464 Použiť automatické filtre
6465 6465 Použiť komplexnú kontrolu vlastností
6466 6466 Použiť letný čas (kde je to vhodné)
6467 6467 Použiť východzie
6468 6468 Použiť štandardné nastavenia
6469 6469 Použitie vrstvy chýb.
6470 6470 Použiť dialógy na otvorenie súboru, ktoré sa viac podobajú na tie z operačného systému. Vyzerajú krajšie, ale nepodporujú niektoré funkcie ako filtre súborov
6471 6471 Použiť globálne nastavenia
6472 6472 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
6473 6473 Použite kliknutie ľavým tlačidlom myši a potiahnutie pre výber oblasti, šípky alebo pravé tlačidlo myši na rolovanie mapy, koliesko alebo +/- pre priblíženie.
6474 6474 Použiť platformové dialógy na otvorenie súboru (krajšie, ale nepodporujú filtre súborov)
6475 6475 V teplotnej mape použiť body namiesto čiar
6476 6476 Použite kladné čísla alebo písmená N a E na určenie severného alebo východného smeru.
6477 6477 Použiť prednastavenie "{0}"
6478 6478 Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}"
6479 6479 Použiť zvolené vrstvy ako predvolené
6480 6480 Použiť štandardné nastavenie systému
6481 6481 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true</tt>, pre zapnutie)
6482 6482 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
6483 6483 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie (schovanie) upozornení (varovaní).
6484 6484 Použite túto značku znova
6485 6485 Používané na prenos dát
6486 6486 Použiť len na nádrž s vodou.
6487 6487 Používané v kombinácii s voľbami šírky a výšky na určenie oblasti na vykreslenie.
6488 6488 Používané v niektorých krajinách, kde aj názvy križovatiek slúžia k orientácii.
6489 6489 Používateľ
6490 6490 ID používateľa:
6491 6491 Info o používateľovi
6492 6492 Používateľské meno:
6493 6493 Používateľ:
6494 6494 Meno používateľa
6495 6495 Meno používateľa:
6496 6496 Bežné prevýšenie na začiatku trás
6497 6497 Bežná dĺžka trasy (m)
6498 6498 Obyčajne by mali byť opravené.
6499 6499 -----
6500 6500 +++++
6501 6501 +++++
6502 6502 +++++
6503 6503 Vysávače
6504 6504 Overiť
6505 6505 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
6506 6506 Overiť, že typy objektov sú platné voči predvoľbám.
6507 6507 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
6508 6508 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti hodnotám predvolieb.
6509 6509 Kontroluje relácie prepojení jazdných pruhov
6510 6510 Overovanie
6511 6511 Overiť
6512 6512 Súbory s chybami validátora
6513 6513 Výsledky overovania
6514 6514 Overovanie chýb
6515 6515 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
6516 6516 Správa zoznamu validátora {0}
6517 6517 Dolina
6518 6518 Hodnota
6519 6519 Hodnota "{0}" pre kľúč "{1}" je neznáma, možno to mala byť "{2}"?
6520 6520 Hodnota "{0}" pre kľúč "{1}" nie je známa, možno mala byť jedna z {2}?
6521 6521 Hodnota "{0}" pre kľúč "{1}" nie je v predvoľbách, ale je známa.
6522 6522 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
6523 6523 Hodnota ''{0}'' pre možnosť +init nie je podporovaná.
6524 6524 Hodnota ''{0}'' bude použitá pre kľúč ''{1}''
6525 6525 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
6526 6526 Hodnota >0 očakávaná pre parameter "{0}", obdržaná hodnota je {1}
6527 6527 Očakávaná hodnota pre parameter ''{0}''.
6528 6528 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
6529 6529 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
6530 6530 Hodnota je príliš dlhá (maximum {0} znakov):
6531 6531 Hodnota "{0}" by mala byť "{1}" alebo "{2}". Pre chodníky použite "{3}".
6532 6532 Hodnota:
6533 6533 Hodnota:
6534 6534 -----
6535 6535 Ventily
6536 6536 Zmiešaný tovar
6537 6537 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
6538 6538 -----
6539 6539 Vegánska
6540 6540 Vegetariánska
6541 6541 Prístup vozidiel
6542 6542 Vozidlá podľa typu
6543 6543 Vozidlá podľa určenia
6544 6544 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
6545 6545 Rýchlosť, {0}
6546 6546 Predajný automat
6547 6547 Predávané výrobky
6548 6548 Verzia
6549 6549 -----
6550 6550 Verzia ''{0}'' metadát vrstvy geoimage nie je podporovaná. Očakávaná: 0.1
6551 6551 Verzia ''{0}'' metadát vrstvy gpx nie je podporovaná. Očakávaná: 0.1
6552 6552 Verzia ''{0}'' metadát vrstvy mapových podkladov nie je podporovaná. Očakávaná: 0.1
6553 6553 Verzia metadát "{0}" pre vrstvu značiek nie je podporovaná. Očakávaná: 0.1
6554 6554 Verzia "{0}" metadát vrstvy poznámok nie je podporovaná. Očakáva sa: 0.1
6555 6555 Verzia ''{0}'' metaúdajov pre vrstvu OSM dát nie je podporovaná. Očakávala sa: 0.1
6556 6556 Verzia ''{0}''súboru sedenia nie je podporovaná. Očakávala sa: 0.1
6557 6557 Očakávané verzia > 0. Obdržaná hodnota však bola {0}.
6558 6558 Verzia {0}
6559 6559 Verzia:
6560 6560 -----
6561 6561 Veľmi dlhý úsek dĺžky {0} kilometrov
6562 6562 Veterinár
6563 6563 Cez (zastávka)
6564 6564 -----
6565 6565 -----
6566 6566 -----
6567 6567 -----
6568 6568 -----
6569 6569 +++++
6570 6570 Videohry
6571 6571 Viedeň: Beschriftungen (popisy)
6572 6572 Viedeň: Viacúčelová mapa (všeobecné použitie)
6573 6573 Viedeň: Orthofoto (letecké snímky)
6574 6574 Zobraziť
6575 6575 Zobraziť položku Wikidata
6576 6576 Zobraziť článok Wikipedia
6577 6577 Zobraziť kategóriu na Wikimedia Commons
6578 6578 Zobraziť sadu zmien
6579 6579 Zobraziť sadu zmien vo webovom prehliadači
6580 6580 Zobraziť obrázok
6581 6581 Zobraziť obrázok na Wikimedia Commons
6582 6582 Zobrazenie: {0}
6583 6583 Vyhliadka
6584 6584 Sledovať pohľad
6585 6585 Nasledovanie pohľadu je vypnuté
6586 6586 Nasledovanie pohľadu je zapnuté, stlačte {0} pre vypnutie
6587 6587 Dedina (obec)
6588 6588 Obecná zeleň (centrálny park obce)
6589 6589 -----
6590 6590 Vinica
6591 6591 -----
6592 6592 -----
6593 6593 -----
6594 6594 -----
6595 6595 +++++
6596 6596 +++++
6597 6597 +++++
6598 6598 Viditeľnosť
6599 6599 Viditeľnosť/čitateľnosť
6600 6600 Viditeľný výťah
6601 6601 Navštíviť domovskú stránku
6602 6602 -----
6603 6603 +++++
6604 6604 -----
6605 6605 VoGIS: Plán využitia územia
6606 6606 VoGIS: Výšky a pozemky
6607 6607 -----
6608 6608 Vodo-vodný energetický reaktor (VVER)
6609 6609 Kalibrácia zvukového nahrávania
6610 6610 Sopka
6611 6611 Volejbal
6612 6612 Napätie
6613 6613 Napätie vo Voltoch (V)
6614 6614 Objem (v litroch)
6615 6615 Z
6616 6616 +++++
6617 6617 WA 2013 letecké snímky pre okres San Juan
6618 6618 WA 2016 letecké snímky pre San Juan County
6619 6619 WA Vektorový Streetmap pre San Juan
6620 6620 +++++
6621 6621 WGS84 Zemepisná
6622 6622 +++++
6623 6623 WMS Chyba
6624 6624 WMS Súbory (*.wms)
6625 6625 WMS nastavenia
6626 6626 WMS URL alebo ID obrázka:
6627 6627 Dokument funkcií WMTS neobsahoval vrstvy na adrese: {0}
6628 6628 Chyba WMTS
6629 6629 Chyba pri čítaní WMTS - začiatočný element {0} má iný názov ako posledný element {2}
6630 6630 +++++
6631 6631 Čakanie 10 sekúnd ...
6632 6632 Trasa pre chodcov
6633 6633 Múr
6634 6634 Varovanie
6635 6635 Varovanie v prednastavení tagovania "{0}-{1}": Ignoruje sa atribút ''{2}'' pretože boli zadané elementy ''{3}''
6636 6636 Upozornenie: Dva vybrané objekty majú rovnaké, ale nie sú totožné formáty.
6637 6637 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
6638 6638 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
6639 6639 Varovanie: nepovolený formát zápisu v zozname predvolieb "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}"
6640 6640 Varovanie: neplatný formát záznamu pravidla "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}"
6641 6641 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}"
6642 6642 Varovania
6643 6643 Umyváreň
6644 6644 -----
6645 6645 -----
6646 6646 Komunálny odpad
6647 6647 Odpadkový kôš
6648 6648 Zhromaždisko odpadu (kontajner)
6649 6649 Odpadová elektráreň
6650 6650 Čistička odpadových vôd
6651 6651 Hodinky
6652 6652 Vodná plocha
6653 6653 Vodný zábavný park
6654 6654 Zdroj vody
6655 6655 Vodná nádrž
6656 6656 Vodojem
6657 6657 Vodná turbína
6658 6658 Studňa
6659 6659 Vodáreň
6660 6660 Obmedzenia prístupu na vodu:
6661 6661 -----
6662 6662 -----
6663 6663 Vodná plocha vovnútri vodnej plochy
6664 6664 Voda nie je pod tlakom, je potrebná pumpa.
6665 6665 Vodná hladina
6666 6666 Zdroj vody
6667 6667 Vodopád
6668 6668 Vodou zaplavená oblasť, stále alebo občasne s rastlinstvom.
6669 6669 Vodný mlyn
6670 6670 Vodné cesty
6671 6671 Duplicitné body na vodnom toku
6672 6672 Vodný tok bez pripojenia na iný vodný tok alebo je nesprávny smer toku.
6673 6673 Vlnová elektráreň
6674 6674 Cesta ''{0}'' je už odstránená. Preskakujem objekt v nahrávaní.
6675 6675 Cesta spojená s oblasťou
6676 6676 Cesta obsahuje viac ako {0} bodov. Mala by byť nahradená multipolygónom
6677 6677 Cesta obsahuje viac ako {0} bodov. Mala by byť rozdelená alebo zjednodušená
6678 6678 Cesta obsahuje rovnaký úsek dvakrát
6679 6679 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
6680 6680 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
6681 6681 Bod cesty je blízko inej cesty
6682 6682 Cesta končí na oblasti
6683 6683 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
6684 6684 Cesta s {0}. Ak je to možné, označkujte každé číslo domu samostatne.
6685 6685 Cesta {0}
6686 6686 Cesta {0} s {1} bodmi je nekompletná pretože aspoň jeden bod chýbal v načítaných dátach.
6687 6687 Cesta:
6688 6688 Značené trasy: Cyklistika
6689 6689 Značené trasy: Turistika
6690 6690 Značené trasy: Jazda na koni
6691 6691 Značené trasy: Horské bicyklovanie
6692 6692 Značené trasy: Korčuľovanie
6693 6693 Značené trasy: Zimné športy
6694 6694 Značenie bodov
6695 6695 Cestné objekty
6696 6696 Vedľajšie komunikácie
6697 6697 Cesty majú spoločný úsek s oblasťou
6698 6698 Cesty s rovnakou polohou
6699 6699 Náboženský prícestný kríž (Božie muky)
6700 6700 Náboženská prícestná schránka
6701 6701 Zbrane
6702 6702 Počasie
6703 6703 web stránka:
6704 6704 Webstránka
6705 6705 Priehradzka
6706 6706 Mokraď
6707 6707 Čo robiť s preferenčnými zoznamami, keď tento súbor je potrebné importovať?
6708 6708 Rampa pre invalidné vozíky
6709 6709 Invalidné vozíky
6710 6710 Kolesá: mestský bicykel, invalidný vozík, skúter
6711 6711 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
6712 6712 Pri importe zvuku urobiť značky z...
6713 6713 Pri otáčaní tejto cesty sú navrhované nasledovné zmeny na zachovanie konzistencie dát.
6714 6714 Zobraziť malé oznámenie pri ukladaní
6715 6715 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
6716 6716 Kde majú zostať členstvá pôvodného bodu?
6717 6717 Kde majú zostať značky pôvodného bodu?
6718 6718 Vegetácii dominujú trávy (Poaceae) a iné nedrevnaté byliny. Nezahŕňa obhospodarovávané oblasti a mokrade.
6719 6719 Akú úlohu vykonať?
6720 6720 Ktorý úsek cesty má použiť históriu z {0}?
6721 6721 Celá skupina
6722 6722 Šírka (v metroch)
6723 6723 Šírka kreslenej čiary pre GPX (predvolená je 0)
6724 6724 Šírka vykresľovanej oblasti, v metroch
6725 6725 Šírka výsledného obrázka, v bodoch
6726 6726 Wikimedia mapa
6727 6727 Wikipédia
6728 6728 Chata v divočine
6729 6729 Veterná turbína
6730 6730 -----
6731 6731 Usporiadanie vinutia
6732 6732 Veterný mlyn
6733 6733 Výroba okien
6734 6734 Veterný rukáv
6735 6735 Vinotéka
6736 6736 Vinár
6737 6737 Zimná cesta
6738 6738 -----
6739 6739 Vykresľovač mapy ako drôtového modelu
6740 6740 Drôtový model
6741 6741 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</a>).
6742 6742 S ostrovčekom
6743 6743 S kľúčovým slovom "{0}" bude použitá stiahnutá oblasť vo vstupnom súbore .osm (ak je v ňom zaznamenaná).
6744 6744 S obchodom
6745 6745 V používanom farebnom štýle mapy je štýl pre vnútornú cestu zhodný so štýlom multipolygónu
6746 6746 V aktuálne používanom štýle štýl pre vonkajšiu cestu nesúhlasí so štýlom oblasti
6747 6747 Prírodný les
6748 6748 Lesný porast, kde nie je hlavným účelom ťažba dreva.
6749 6749 Závody (továrne)
6750 6750 Celý svet
6751 6751 Prajete si teraz reštartovať?
6752 6752 Chcete zjednodušiť cesty v konvertovanej vrstve?
6753 6753 Prajete si aktualizovať teraz?
6754 6754 Zapisujem zoznam pluginov do miestnej cache "{0}"
6755 6755 -----
6756 6756 -----
6757 6757 Nesprávny počet argumentov pre záložky
6758 6758 Chybný formát v kľúči {0}
6759 6759 Nesprávne použitie značky {0}. Odstráňte {1}, pretože je zrejmé, že názov chýba aj bez doplňujúcej značky.
6760 6760 Nesprávne zoradené cesty
6761 6761 XML tag <user> chýba.
6762 6762 -----
6763 6763 Áno
6764 6764 Áno, vždy
6765 6765 Áno, použiť
6766 6766 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
6767 6767 Áno, zahodiť zmeny a načítať znovu
6768 6768 Áno, stiahnuť chýbajúce členy
6769 6769 Áno, raz
6770 6770 Áno, uložiť zmeny a zatvoriť
6771 6771 Už máte prístupový reťazec pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
6772 6772 Chystáte sa vymazať všetky nastavenia na ich východzie hodnoty<br />Všetky Vaše nastavenia budú vymazané: pluginy, podklady, filtre, nástroje na lište, klávesové skratky, atď. <br />Naozaj chcete pokračovať?
6773 6773 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br>To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt. <br>Naozaj ich chcete zmazať?
6774 6774 Chystáte sa odstrániť body, ktoré môžu byť odkazované z objektov, ktoré ešte nie sú stiahnuté.<br>Toto môže spôsobiť problémy, pretože iné objekty (ktoré nevidíte) ich môžu používať.<br>Naozaj ich chcete odstrániť?
6775 6775 Chystáte sa zlúčiť dáta medzi vrstvami "{0}" a "{1}".<br /><br />Tieto vrstvy majú odlišné nahrávacie stratégie a nemali by byť zlúčené tak ako sú.<br />Ich zlúčenie bude mať za následok vynútenie striktnejšej stratégie (neodporúčané nahratie) pre ''{1}''.<br /><br /><b>Toto nie je odporúčaný spôsob zlúčenia dát</b>.<br />Miesto toho by ste mali skontrolovať a zlúčiť každý objekt jeden po druhom, použitím funkcie ''<i>Zlúčiť výber</i>''.<br /><br />Naozaj chcete pokračovať?
6776 6776 Chystáte sa zlúčiť viac ako 1 objekt medzi vrstvami "{0}" a "{1}".<br /><br /><b>Toto nie je odporúčaný spôsob ako zlučovať dáta</b>.<br />Miesto toho by ste mali skontrolovať a zlúčiť každý objekt, <b>jeden po druhom</b>.<br /><br />Naozaj chcete pokračovať?
6777 6777 Chystáte sa pohnúť neúplné objekty.<br>To spôsobí problémy, pretože nie je vidieť skutočný objekt.<br>Naozaj chcete, s ním hýbať?
6778 6778 Chystáte sa odpojiť body, ktoré môžu byť odkazované z objektov, ktoré ešte nie sú stiahnuté.<br>Toto môže spôsobiť problémy, pretože iné objekty (ktoré nevidíte), ich môže používať.<br>Naozaj ich chcete odpojiť?
6779 6779 Chystáte sa nahrať dáta z vrstvy ''{0}''.<br /><br />Odoslanie dát z tejto vrstvy sa <b>veľmi neodporúča</b>. Ak budete pokračovať,<br />môžete byť potom požiadaný o navrátenie zmien, alebo to vykonajú iní prispievatelia bez opýtania.<br /><br />Naozaj chcete pokračovať?
6780 6780 Používate Java verziu {0}.
6781 6781 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
6782 6782 Môžete tiež použiť zápis <tt>lat="..." lon="..."</tt> alebo <tt>lat=''...'' lon=''...''</tt>.
6783 6783 Môžete sem prilepiť zoznam skopírovaný zo správy o stave programu.
6784 6784 Dĺžku a šírku môžete oddeliť medzerou, čiarkou alebo bodkočiarkou.
6785 6785 Zmenili ste kľúč z "{0}" na "{1}".
6786 6786 Zmenili ste hodnotu "{0}" z "{1}" na "{2}".
6787 6787 Klikli ste na odkaz pre diaľkové ovládanie JOSM, ktorá pridá značky na zvolené objekty.\nLinka však vyzerá byť chybná.\nTechnické vysvetlenie: vo vyhľadávacej časti URL má parameter ''select='' alebo ''search='' neplatnú hodnotu.\nToto musí opraviť autor odkazu.
6788 6788 Klikli ste na odkaz pre diaľkové ovládanie JOSM, ktorá pridá značky na zvolené objekty.\nKeďže však pred kliknutím neboli zvolené žiadne objekty, neboli pridané žiadne značky.\nZvoľte nejaké objekty a kliknite odkaz znovu.
6789 6789 Nezadali ste zdroj vašich zmien.<br />To je síce technicky povolené, avšak zadanie by pomohlo iným používateľom<br />porozumieť pôvodu údajov.<br /><br />Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien,<br />urobíte život jednoduchším pre mnoho iných používateľov.
6790 6790 Nemáte ešte prístupový reťazec pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr sa autorizujte.
6791 6791 Zadali ste prázdny vyhľadávací reťazec. Chcete namiesto toho stiahnuť všetky dáta v tejto oblasti?
6792 6792 Stiahli ste si príliš veľké množstvo dát. Skúste to prosím neskôr.
6793 6793 Narazili ste na chybu v programe JOSM
6794 6794 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
6795 6795 Môžete naraziť na vážne chyby v Jave; odporúčame aktualizovať na Java {0}.
6796 6796 Musíte zadať komentár, aby sa mohla vytvoriť poznámka
6797 6797 Musíte zadať vyhľadávací výraz
6798 6798 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
6799 6799 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
6800 6800 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
6801 6801 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
6802 6802 Potrebujete presunúť tlačidlo "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
6803 6803 Musíte najrv získať vrstvy
6804 6804 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
6805 6805 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
6806 6806 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
6807 6807 Na každý riadok by ste mali zadať jeden identifikátor pluginu, číslo verzie je ignorované.
6808 6808 Môžete vybrať GPX stopu
6809 6809 Aktualizovali ste JOSM.<br>Aby nevznikli problémy s pluginmi, odporúčame ich tiež aktualizovať.<br>Aktualizovať pluginy teraz?
6810 6810 Váš zdroj sady zmien je <i>zamietnutý</i>.
6811 6811 Vaša verzia JOSM je {0}
6812 6812 Uložené vyhľadávania:
6813 6813 Váš komentár pre nahrávanie je <i>prázdny</i>, alebo <i>veľmi krátky</i>.<br /><br />Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa používateľov,<br />ktorí si sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov,<br />aby pochopili, čo sa deje!<br /><br />Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien,<br />urobíte život jednoduchším pre mnoho iných používateľov.
6814 6814 Váš popis odosielaných dát je <i>zamietnutý</i>.
6815 6815 Vaša práva bola automaticky uložená.
6816 6816 -----
6817 6817 -----
6818 6818 Nulové súradnice: {0}
6819 6819 Lanový sklz (zavesenie na lane)
6820 6820 Zóna
6821 6821 -----
6822 6822 +++++
6823 6823 Zväčšenie (v metroch)
6824 6824 Priblížiť
6825 6825 Priblížiť (Klávesnica)
6826 6826 Oddialiť
6827 6827 Oddialiť (Klávesnica)
6828 6828 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
6829 6829 Najvhodnejšie zväčšenie a 1:1
6830 6830 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačidlo myši
6831 6831 Úroveň zväčšenia:
6832 6832 Režim priblíženia
6833 6833 Počet krokov na dvojnásobnú mierku
6834 6834 Priblížiť pohľad na {0}
6835 6835 Zväčšiť na
6836 6836 Priblížiť na medzeru
6837 6837 Priblížiť na stiahnuté dáta
6838 6838 Zväčšiť na vrstvu
6839 6839 Priblížiť na člena
6840 6840 Vrátiť na pôvodnú úroveň priblíženia
6841 6841 Priblížiť k bodu
6842 6842 Priblížiť na výber
6843 6843 Priblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstve
6844 6844 Priblížiť na prvý vybraný bod
6845 6845 Priblížiť na medzeru v časti cesty
6846 6846 Priblížiť na objekt, na ktorý odkazuje prvý vybraný člen
6847 6847 Priblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve
6848 6848 Priblížiť na tohto člena v aktuálnej dátovej vrstve
6849 6849 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
6850 6850 Priblížiť na {0}
6851 6851 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
6852 6852 Približovanie je zakázané, pretože vrstva tejto cesty nie je aktívna
6853 6853 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
6854 6854 Približovanie je zakázané, pretože nie je vybraný žiadny bod
6855 6855 [súbor]
6856 6856 "Hlavná ulica"
6857 6857 cesta "from" (z) sa rovná ceste "to" (na)
6858 6858 Cesta "z (from)" je uzavretá
6859 6859 Cesta "na (to)" je uzavretá
6860 6860 \nVýška: {0} m
6861 6861 \nTitulok: {0}
6862 6862 \nSmer {0}°
6863 6863 \nEXIF čas: {0}
6864 6864 \nGPS čas: {0}
6865 6865 \nNadpis: {0}
6866 6866 \nKľúčové slová: {0}
6867 6867 \nNázov objektu: {0}
6868 6868 \nRýchlosť: {0} km/h
6869 6869 Priekopa (ditch)
6870 6870 Umiestnenie
6871 6871 Podobné značky ale odlišná schéma značenia:
6872 6872 +++++
6873 6873 +++++
6874 6874 Semafory
6875 6875 Používateľská svetlá
6876 6876 Používateľská normálna
6877 6877 +++++
6878 6878 Prírodný les
6879 6879 cesta pre kone
6880 6880 vodiaca stopa pre autobus
6881 6881 vo výstavbe
6882 6882 cesta pre cyklistov
6883 6883 mestský chodník
6884 6884 obytná zóna
6885 6885 diaľnica
6886 6886 diaľničná prípojka
6887 6887 chodníček
6888 6888 pešia zóna
6889 6889 cesta I. triedy
6890 6890 prípojka cesty I. triedy
6891 6891 ulica
6892 6892 cesta II. triedy
6893 6893 prípojka cesty II. triedy
6894 6894 obslužná cesta
6895 6895 schody
6896 6896 cesta III. triedy
6897 6897 cesta III. triedy
6898 6898 poľná cesta
6899 6899 rýchlostná cesta
6900 6900 prípojka rýchlostnej cesty
6901 6901 neklasifikovaná
6902 6902 mestský obvod
6903 6903 veľkomesto (city)
6904 6904 okres
6905 6905 osada
6906 6906 ostrov
6907 6907 oblasť (neobývaná lokalita)
6908 6908 obce so spojenou administratívou
6909 6909 mestská štvrť
6910 6910 mesto
6911 6911 obec (dedina)
6912 6912 associatedStreet (pridružená ulica)
6913 6913 hranica (územie)
6914 6914 most
6915 6915 smerovník
6916 6916 vynútenie
6917 6917 multipolygón
6918 6918 sieť
6919 6919 hromadná doprava
6920 6920 dopravné obmedzenie
6921 6921 trasa (route)
6922 6922 sada trás
6923 6923 areál/miesto (blízke okolie)
6924 6924 ulica
6925 6925 spájajúca trasa (superroute)
6926 6926 tunel
6927 6927 vodný tok
6928 6928 -----
6929 6929 -----
6930 6930 -----
6931 6931 -----
6932 6932 -----
6933 6933 -----
6934 6934 Štát (vo federácii)
6935 6935 Stanica lanovky
6936 6936 ihrisko
6937 6937 športové centrum
6938 6938 dráha (trať)
6939 6939 Maják
6940 6940 Brána
6941 6941 hasičská stanica
6942 6942 Späť
6943 6943 Rýchlejšie
6944 6944 Rýchle prehrávanie
6945 6945 Vpred
6946 6946 Skok späť
6947 6947 Skok vpred
6948 6948 Ďalšia značka
6949 6949 Prehrajte nasledujúcu značku
6950 6950 Prehrajte predchádzajúcu značku
6951 6951 Prehrať/Pauza
6952 6952 Predchádzajúca značka
6953 6953 Pomalšie
6954 6954 Spomalené prehrávanie
6955 6955 +++++
6956 6956 horúci prameň
6957 6957 jazero
6958 6958 -----
6959 6959 rieka
6960 6960 -----
6961 6961 termálna
6962 6962 Odstavný stojan
6963 6963 Počet podlaží
6964 6964 Vynechané podlažia
6965 6965 záhradná chatka
6966 6966 apartmány (byty)
6967 6967 Pekáreň
6968 6968 stodola
6969 6969 bazilika
6970 6970 bungalov
6971 6971 zrub
6972 6972 prístrešok pre autá
6973 6973 katedrála
6974 6974 kaplnka
6975 6975 kostol
6976 6976 vyššia odborná škola
6977 6977 obchodná (komerčná)
6978 6978 vo výstavbe
6979 6979 maštaľ
6980 6980 samostatný rodinný dom
6981 6981 internát
6982 6982 farmársky dom
6983 6983 hospodárska budova na farme
6984 6984 hasičská stanica
6985 6985 garáž
6986 6986 garáže
6987 6987 plynojem
6988 6988 jurta
6989 6989 skleník
6990 6990 hangár
6991 6991 nemocnica
6992 6992 +++++
6993 6993 nesamostatný rodinný dom
6994 6994 chatka
6995 6995 priemyselná
6996 6996 škôlka
6997 6997 manufaktúra
6998 6998 mešita
6999 6999 úrad/kancelárie
7000 7000 -----
7001 7001 verejná
7002 7002 nešpecifikovaná obytná
7003 7003 maloobchody
7004 7004 strecha
7005 7005 ruiny
7006 7006 škola
7007 7007 obslužná/technická stavba
7008 7008 kôlňa
7009 7009 +++++
7010 7010 stajňa
7011 7011 zásobník/silo
7012 7012 chliev
7013 7013 +++++
7014 7014 synagóga
7015 7015 chrám
7016 7016 radová zástavba
7017 7017 búdka na toalety
7018 7018 železničná stanica
7019 7019 veža transformátora
7020 7020 dopravná
7021 7021 univerzita
7022 7022 sklad
7023 7023 náboženská prícestná schránka
7024 7024 áno
7025 7025 nad zemou
7026 7026 pod zemou
7027 7027 strope
7028 7028 stĺpe
7029 7029 stene
7030 7030 v kopule
7031 7031 nehybná
7032 7032 otáčajúca sa
7033 7033 Parkovisko
7034 7034 Automatická
7035 7035 bicykle
7036 7036 nákladné autá
7037 7037 cestujúci
7038 7038 cestujúci+vozidlá
7039 7039 vozidlá
7040 7040 Zatvorený
7041 7041 Otvorený
7042 7042 <prázdne>
7043 7043 Strany
7044 7044 +++++
7045 7045 čierna
7046 7046 modrá
7047 7047 hnedá
7048 7048 šedá
7049 7049 zelená
7050 7050 oranžová
7051 7051 fialová
7052 7052 červená
7053 7053 červená/biela
7054 7054 strieborná
7055 7055 biela
7056 7056 žltá
7057 7057 V
7058 7058 S
7059 7059 J
7060 7060 Z
7061 7061 palivo
7062 7062 hnoj
7063 7063 ropa
7064 7064 splašky
7065 7065 siláž
7066 7066 kal
7067 7067 voda
7068 7068 víno
7069 7069 -----
7070 7070 obilniny
7071 7071 kukurica
7072 7072 tráva
7073 7073 chmeľ
7074 7074 -----
7075 7075 ryža
7076 7076 -----
7077 7077 cukrová trstina
7078 7078 čaj
7079 7079 pšenica
7080 7080 polovičná dvojitá
7081 7081 úplná
7082 7082 polovičná
7083 7083 nie
7084 7084 áno
7085 7085 oddelenie pozemkov
7086 7086 požiarna ochrana
7087 7087 pre poľovníkov
7088 7088 pre drevorubačské stroje
7089 7089 pre potrubie
7090 7090 zjazdovka
7091 7091 rozdelenie pre údržbu lesa
7092 7092 jazdný pruh
7093 7093 protismerná jazda
7094 7094 protismerný pruh
7095 7095 protismerná dráha
7096 7096 cesta zdieľaná s autobusom
7097 7097 zdieľaný pruh
7098 7098 samostatná dráha
7099 7099 Krátky text s doplňujúcimi informáciami.
7100 7100 Môže byť viditeľný používateľom (napr. pri vyhľadávaní, alebo na mape s rozbaľovacími údajmi)
7101 7101 trolejové vedenie
7102 7102 nie
7103 7103 napájacia koľajnica
7104 7104 áno
7105 7105 núdzový
7106 7106 len východ
7107 7107 do obytného domu
7108 7108 hlavný
7109 7109 služobný (pre personál)
7110 7110 ku schodom
7111 7111 áno
7112 7112 +++++
7113 7113 +++++
7114 7114 +++++
7115 7115 +++++
7116 7116 +++++
7117 7117 +++++
7118 7118 +++++
7119 7119 +++++
7120 7120 +++++
7121 7121 Pomôcka pre iných tvorcov mapy (nie pre používateľa), že objekt potrebuje vylepšiť/opraviť.
7122 7122 priechod cez cestu
7123 7123 postranný chodník
7124 7124 anaeróbne vyhnívanie
7125 7125 rozdiel hladín
7126 7126 spaľovanie
7127 7127 štiepenie
7128 7128 fúzia (zlučovanie atómov)
7129 7129 splyňovanie
7130 7130 fotovoltaická (solárne články)
7131 7131 tepelný rozklad
7132 7132 tok rieky
7133 7133 prúd (morský)
7134 7134 termálna
7135 7135 voda prečerpávaná medzi nádržami
7136 7136 vodná nádrž
7137 7137 Piesočná prekážka (Bunker)
7138 7138 Tréningová lúka (Driving range)
7139 7139 Fervej (Fairway)
7140 7140 Čelná vodná prekážka
7141 7141 Jamkovisko (Green)
7142 7142 Jamka (časť ihriska)
7143 7143 Bočná vodná prekážka
7144 7144 Prírodný povrch
7145 7145 Jamka
7146 7146 Raf (Rough)
7147 7147 Odpalisko
7148 7148 Desc(ription(popis))
7149 7149 Názov
7150 7150 Palivo
7151 7151 -----
7152 7152 -----
7153 7153 -----
7154 7154 -----
7155 7155 biológia
7156 7156 krvné testy
7157 7157 klinická patológia
7158 7158 Skrýša
7159 7159 zeleň
7160 7160 jazdný pruh
7161 7161 parkovisko
7162 7162 chodník
7163 7163 menej
7164 7164 viac
7165 7165 normálne
7166 7166 rozmazané
7167 7167 normálne
7168 7168 ostré
7169 7169 pekáreň
7170 7170 pivovar
7171 7171 tehelňa
7172 7172 depo
7173 7173 distribútor
7174 7174 továreň
7175 7175 mlyn
7176 7176 tepláreň
7177 7177 výroba dielov
7178 7178 baňa
7179 7179 ropné nálezisko
7180 7180 prístav
7181 7181 výroba soli
7182 7182 píla
7183 7183 vrakovisko
7184 7184 stavba lodí
7185 7185 bitúnok
7186 7186 skladisko
7187 7187 konzervatívne
7188 7188 bez vyznania
7189 7189 ortodoxné
7190 7190 reformované
7191 7191 Pomenovaná križovatka
7192 7192 plynulý
7193 7193 znížený
7194 7194 nie
7195 7195 zvýšený
7196 7196 oblý
7197 7197 áno
7198 7198 zahnutý stĺp
7199 7199 rovný stĺp
7200 7200 zavesená
7201 7201 na stene
7202 7202 -----
7203 7203 svetlomet
7204 7204 sodíková
7205 7205 solárna
7206 7206 záhradkárska oblasť
7207 7207 cintorín
7208 7208 poľnohospodárska pôda
7209 7209 farma/poľnohospodárske družstvo
7210 7210 hospodársky les
7211 7211 Oblasť plánovanej výstavby ("na zelenej lúke")
7212 7212 lúka
7213 7213 Lom/Povrchová baňa
7214 7214 obytná (osídlená) zóna
7215 7215 Obecná zeleň (centrálny park obce)
7216 7216 vinica
7217 7217 Posun
7218 7218 +++++
7219 7219 pretekárska dráha
7220 7220 Voda
7221 7221 Maják
7222 7222 odtok dažďovej vody
7223 7223 plynovod
7224 7224 teplovod
7225 7225 elektrické vedenie
7226 7226 potrubie dažďovej vody
7227 7227 odpadová voda
7228 7228 telekomunikácie
7229 7229 vodovod
7230 7230 -----
7231 7231 -----
7232 7232 -----
7233 7233 -----
7234 7234 -----
7235 7235 -----
7236 7236 busta
7237 7237 pamätná doska
7238 7238 socha
7239 7239 stéla
7240 7240 kameň
7241 7241 vojnový pamätník
7242 7242 Zvuk
7243 7243 Údaje
7244 7244 Upraviť
7245 7245 Súbor
7246 7246 +++++
7247 7247 Pomocník
7248 7248 Mapové podklady
7249 7249 Režim
7250 7250 Viac nástrojov
7251 7251 Predvoľby
7252 7252 Výber
7253 7253 Nástroje
7254 7254 Zobraziť
7255 7255 Okná
7256 7256 Parkovisko
7257 7257 na bilboarde
7258 7258 na zemi
7259 7259 stĺp
7260 7260 na stene
7261 7261 Voda
7262 7262 Les
7263 7263 Divoká tráva/Step
7264 7264 vresovisko
7265 7265 krovie
7266 7266 mokraď
7267 7267 les
7268 7268 medzinárodná
7269 7269 lokálna
7270 7270 národná
7271 7271 regionálna
7272 7272 Dôležitá pomôcka pre iných tvorcov mapy (nie pre používateľa).
7273 7273 Účtovník
7274 7274 Reklamná agentúra
7275 7275 Architekt
7276 7276 Asociácia
7277 7277 Vzdelávacia inštitúcia
7278 7278 Pracovná agentúra
7279 7279 Realitná kancelária
7280 7280 Nadácia
7281 7281 Vládny orgán
7282 7282 Poisťovacia spoločnosť
7283 7283 IT špecialista
7284 7284 Právnická kancelária
7285 7285 Tlačové médium
7286 7286 Mimovládna organizácia
7287 7287 Notár
7288 7288 Politická strana
7289 7289 Súkromná firma
7290 7290 Náboženské združenie
7291 7291 Výskumná spoločnosť
7292 7292 Daňový poradca
7293 7293 Telekomunikácie
7294 7294 zmiešaný
7295 7295 v opačnom smere
7296 7296 v oboch smeroch
7297 7297 v smere cesty
7298 7298 nepovolené
7299 7299 povolené
7300 7300 poschodové
7301 7301 na streche
7302 7302 povrchové
7303 7303 podzemné
7304 7304 Bankovky
7305 7305 nad zemou
7306 7306 stĺpový
7307 7307 potrubie
7308 7308 pod zemou
7309 7309 pod hladinou
7310 7310 nástenný
7311 7311 pokročilí
7312 7312 ľahká
7313 7313 pre skúsených
7314 7314 voľný zjazd
7315 7315 stredne pokročilí
7316 7316 pre začiatočníkov
7317 7317 cez krajinu (backcountry)
7318 7318 klasická
7319 7319 klasická+korčuľovanie na lyžiach
7320 7320 jazda v bubnoch (mogul)
7321 7321 snežným skútrom
7322 7322 korčuľovanie na lyžiach
7323 7323 Štát (vo federácii)
7324 7324 -----
7325 7325 -----
7326 7326 -----
7327 7327 -----
7328 7328 -----
7329 7329 -----
7330 7330 -----
7331 7331 -----
7332 7332 -----
7333 7333 -----
7334 7334 -----
7335 7335 -----
7336 7336 -----
7337 7337 -----
7338 7338 -----
7339 7339 -----
7340 7340 -----
7341 7341 -----
7342 7342 -----
7343 7343 -----
7344 7344 -----
7345 7345 -----
7346 7346 -----
7347 7347 -----
7348 7348 -----
7349 7349 -----
7350 7350 -----
7351 7351 Všetky
7352 7352 K dispozícii
7353 7353 Nainštalované
7354 7354 kasárne
7355 7355 sklad skonfiškovaných vozidiel
7356 7356 kontrolné stanovište
7357 7357 zadržiavacie/väzobné zariadenie
7358 7358 námorná základňa
7359 7359 kancelárie
7360 7360 strelnica
7361 7361 sklad
7362 7362 tréningový priestor
7363 7363 áno
7364 7364 na tyči
7365 7365 na listy z výplatného stroja
7366 7366 stĺpová
7367 7367 v stene
7368 7368 nad zemou
7369 7369 pod zemou
7370 7370 pod hladinou
7371 7371 Typ stožiara
7372 7372 kotva
7373 7373 asymetrický
7374 7374 autotransformátor
7375 7375 -----
7376 7376 +++++
7377 7377 sud
7378 7378 dvojstĺp (dipól)
7379 7379 rozvetvovací
7380 7380 poistka
7381 7381 kompenzačná
7382 7382 konverzná
7383 7383 kríž
7384 7384 preklenovací (rieku/údolie)
7385 7385 +++++
7386 7386 delta dvojposchodová
7387 7387 odpájač
7388 7388 distribučná
7389 7389 +++++
7390 7390 donau;jednoposchodový
7391 7391 dvojitý
7392 7392 uzemnenie
7393 7393 osemnásobný
7394 7394 +++++
7395 7395 päťnásobný
7396 7396 vlajka
7397 7397 štvorposchodový
7398 7398 generátor
7399 7399 tvar H s ukotvením
7400 7400 tvar V s ukotvením
7401 7401 tvar H
7402 7402 vovnútri (budovy)
7403 7403 priemyselná
7404 7404 LCC
7405 7405 slučka
7406 7406 mechanický
7407 7407 miestna distribučná
7408 7408 bez ramien (monopól)
7409 7409 deväťposchodový
7410 7410 jednoposchodový
7411 7411 vonku (mimo budovy)
7412 7412 regulátor fázového posunu
7413 7413 -----
7414 7414 plošina
7415 7415 portál
7416 7416 portál trojposchodový
7417 7417 portál dvojposchodový
7418 7418 -----
7419 7419 štvoritý
7420 7420 strecha
7421 7421 sériový kondenzátor
7422 7422 sériový obmedzovač (series_reactor)
7423 7423 obchádzkový kondenzátor (shunt_capacitor)
7424 7424 obchádzkový obmedzovač (shunt_reactor)
7425 7425 jednoduchý
7426 7426 šesťposchodový
7427 7427 šesťnásobný
7428 7428 rozdelenie
7429 7429 statický synchrónny kondenzátor (statcom)
7430 7430 statický VAR (static_var)
7431 7431 nosný
7432 7432 sunchrónny kondenzátor
7433 7433 prípojka
7434 7434 ukončovací
7435 7435 trojposchodový
7436 7436 trakčná
7437 7437 prechodová
7438 7438 prenosová
7439 7439 prehadzovací
7440 7440 trojuholník
7441 7441 trojitý
7442 7442 dvojposchodový
7443 7443 pod zemou
7444 7444 VSC
7445 7445 tvar X
7446 7446 tvar Y
7447 7447 áno
7448 7448 trojuholník/delta
7449 7449 +++++
7450 7450 otvorený
7451 7451 otvorený trojuholník
7452 7452 +++++
7453 7453 hviezda
7454 7454 cikcak
7455 7455 Vojenské
7456 7456 pretekárska plocha
7457 7457 športové centrum
7458 7458 štadión
7459 7459 dráha (trať)
7460 7460 Stanica
7461 7461 Koľaje
7462 7462 Ženy
7463 7463 Muži
7464 7464 Všetky pohlavia
7465 7465 jazdenie na koni
7466 7466 ihrisko
7467 7467 konské športovisko
7468 7468 štadión
7469 7469 dráha
7470 7470 fitnescentrum
7471 7471 hracia plocha (ihrisko)
7472 7472 športové centrum
7473 7473 štadión
7474 7474 dráha (trať)
7475 7475 Hlavná ulica
7476 7476 changeset:0 (objekty bez prielenej sady zmien)
7477 7477 id:0 (nové objekty)
7478 7478 name:reťazec nájde name=Hlavná
7479 7479 name="Hlavná ulica"
7480 7480 user:<i>meno používateľa v OSM</i> (objekty, ktorých autorom je <i>meno používateľa v OSM</i>)
7481 7481 user:anonymous (objekty bez uvedeného autora)
7482 7482 version:0 (objekty bez pridelenej verzie)
7483 7483 +++++
7484 7484 +++++
7485 7485 +++++
7486 7486 +++++
7487 7487 +++++
7488 7488 +++++
7489 7489 jednoduchá chata
7490 7490 trojstranný prístrešok
7491 7491 prístrešok pre pikniky
7492 7492 hromadná doprava
7493 7493 prístrešok proti zlému počasiu
7494 7494 skrýša na pozorovanie zveri
7495 7495 Poskytuje opravy
7496 7496 Služby
7497 7497 Obuv
7498 7498 po oboch stranách
7499 7499 po ľavej strane
7500 7500 žiadny
7501 7501 po pravej strane
7502 7502 zakreslený samostatne
7503 7503 Prístrešok
7504 7504 10-kuželkový bowling
7505 7505 9-kuželkový bowling
7506 7506 americký futbal
7507 7507 lukostreľba
7508 7508 atletika
7509 7509 austrálsky futbal
7510 7510 +++++
7511 7511 basketbal
7512 7512 plážový volejbal
7513 7513 biliard
7514 7514 boules (spoločný názov pre hry hrajúce sa s kovovými guľami)
7515 7515 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej, alebo prírodnej tráve k malej guľke)
7516 7516 kanadský futbal
7517 7517 kanoistika
7518 7518 lezenie
7519 7519 kriket
7520 7520 croquet (drevenou paličkou-kladivom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
7521 7521 cyklistika
7522 7522 preteky psov
7523 7523 jazdectvo
7524 7524 pozemný hokej
7525 7525 fitnes
7526 7526 galské hry
7527 7527 +++++
7528 7528 gymnastika
7529 7529 hádzaná
7530 7530 konské dostihy
7531 7531 ľadový hokej
7532 7532 korčuľovanie na ľade
7533 7533 motokáry
7534 7534 letisko pre modelárov
7535 7535 motokros
7536 7536 motošport
7537 7537 rôzne športy
7538 7538 +++++
7539 7539 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
7540 7540 RC autá
7541 7541 korčuľovanie kolieskové
7542 7542 veslovanie
7543 7543 ragbyová liga
7544 7544 ragbyová únia
7545 7545 beh
7546 7546 bezpečnostný výcvik
7547 7547 streľba
7548 7548 +++++
7549 7549 futbal
7550 7550 plávanie
7551 7551 stolný tenis
7552 7552 tenis
7553 7553 volejbal
7554 7554 Voda
7555 7555 dvojitá
7556 7556 jednoduchá
7557 7557 Kľúč:
7558 7558 Poznámka
7559 7559 kolumbárium
7560 7560 krypta
7561 7561 +++++
7562 7562 mauzóleum
7563 7563 pyramída
7564 7564 skalná dutina
7565 7565 sarkofág
7566 7566 mohyla
7567 7567 pohrebná miestnosť
7568 7568 vojnový hrob
7569 7569 Ostrovček
7570 7570 zlá
7571 7571 vynikajúca
7572 7572 dobrá
7573 7573 hrozná
7574 7574 stredná
7575 7575 žiadna
7576 7576 poľnohospodársky strom
7577 7577 alej
7578 7578 orientačný bod v krajine
7579 7579 prírodná pamiatka
7580 7580 mestský strom
7581 7581 prívodný kanál do elektrárne
7582 7582 zavlažovanie
7583 7583 Bezpečnostný prepad
7584 7584 odvodný kanál z elektrárne
7585 7585 prenos
7586 7586 doprava
7587 7587 -----
7588 7588 -----
7589 7589 -----
7590 7590 -----
7591 7591 -----
7592 7592 -----
7593 7593 -----
7594 7594 skrátený názov ulice
7595 7595 Abtova výhybka
7596 7596 koncová podpera (abutment)
7597 7597 aktívny
7598 7598 skutočná
7599 7599 pridať záznam
7600 7600 pridať k výberu
7601 7601 pridať tlačidlo na panel nástrojov
7602 7602 adresy patriace do ulice
7603 7603 správna
7604 7604 vstupenky
7605 7605 sušené tehly
7606 7606 pokročilá konfigurácia
7607 7607 visutá cesta/lanovka
7608 7608 africká
7609 7609 kamenivo
7610 7610 poľnohospodárske stroje (agricultural)
7611 7611 agroturistický
7612 7612 vetracia
7613 7613 letecký útok
7614 7614 všetky
7615 7615 všetky deti objektov zhodujúcich sa s výrazom
7616 7616 všetky uzavreté cesty
7617 7617 všetky vymazané objekty (voľba <b>{0}</b> musí byť zapnutá)
7618 7618 všetky nekompletné objekty
7619 7619 všetky spôsoby
7620 7620 všetky zmenené objekty
7621 7621 všetky nové objekty
7622 7622 všetky body
7623 7623 všetky objekty
7624 7624 všetky objekty používajúce predvoľbu v skupine Geografia/Príroda
7625 7625 všetky objekty používajúce predvoľby adresy
7626 7626 všetci rodičia objektov zhodujúcich sa s výrazom
7627 7627 všetky relácie
7628 7628 všetky vybraté objekty
7629 7629 všetky cesty
7630 7630 ulička (bočná ulica)
7631 7631 mandľovníky
7632 7632 abecedné
7633 7633 alpské lyžovanie
7634 7634 +++++
7635 7635 alternatívny názov bez {0}
7636 7636 typ občianskeho vybavenia {0}
7637 7637 americká
7638 7638 anaeróbne vyhnívanie / spaľovanie
7639 7639 analógové
7640 7640 držiaky
7641 7641 andezit
7642 7642 anglikánske
7643 7643 krmivo pre zvieratá
7644 7644 anonymný
7645 7645 -----
7646 7646 niečo vzťahujúce sa k ulici
7647 7647 jablone
7648 7648 -----
7649 7649 akvadukt
7650 7650 arabská
7651 7651 oblúk (arch)
7652 7652 architektúra
7653 7653 oblasť (plocha)
7654 7654 oblasť (viac ako 20 m)
7655 7655 area:highway typ {0}
7656 7656 oblasť textu
7657 7657 argentínska
7658 7658 umelý trávnik
7659 7659 ázijská
7660 7660 asfalt
7661 7661 atlétov
7662 7662 atribút ''index'' ({0}) pre element ''layer'' musí byť jedinečný
7663 7663 hudba (audio)
7664 7664 audítor
7665 7665 automaticky opravené chyby validátora
7666 7666 automatická
7667 7667 voliéra
7668 7668 -----
7669 7669 pozadie
7670 7670 v opačnom smere
7671 7671 bod zastavenia smerom dozadu
7672 7672 úsek smerom dozadu
7673 7673 zlá
7674 7674 bagely
7675 7675 baháisti
7676 7676 balkánska
7677 7677 banánovníky
7678 7678 banka
7679 7679 baptistické
7680 7680 jedlá z grilu
7681 7681 ostnatý drôt
7682 7682 rozdiel hladín
7683 7683 mreže
7684 7684 bazalt
7685 7685 sklápací (bascule)
7686 7686 založené na údajoch relácie trasy, časové značky sú syntetické
7687 7687 základná (baseline)
7688 7688 +++++
7689 7689 +++++
7690 7690 basemap.at Prekryv
7691 7691 basemap.at Povrch
7692 7692 basemap.at Terén
7693 7693 základy
7694 7694 bazilika
7695 7695 bauxit
7696 7696 bavorská
7697 7697 trám (beam)
7698 7698 penzión (ubytovanie a raňajky)
7699 7699 hovädzia misa (japonský Gyūdon)
7700 7700 zvonica
7701 7701 stávkovanie
7702 7702 duše na bicykle
7703 7703 +++++
7704 7704 biopalivo
7705 7705 bioplyn
7706 7706 biomasa
7707 7707 bioreaktor
7708 7708 dipól
7709 7709 vtáky
7710 7710 -----
7711 7711 nadzemná lávka (boardwalk)
7712 7712 slatina
7713 7713 stĺpik
7714 7714 búdka
7715 7715 v oboch smeroch
7716 7716 hranice typu {0}
7717 7717 chlapcov
7718 7718 vetva
7719 7719 vetva vodnej cesty (bez nábrežia)
7720 7720 značka
7721 7721 mosadz
7722 7722 brazílska
7723 7723 tehly
7724 7724 tehly
7725 7725 listnatý
7726 7726 bronz
7727 7727 do nádoby
7728 7728 budhisti
7729 7729 budova
7730 7730 burgery
7731 7731 autobus
7732 7732 busta
7733 7733 motýle
7734 7734 {0}
7735 7735 zavesený (cable-stayed)
7736 7736 káblová televízia
7737 7737 -----
7738 7738 kataster
7739 7739 torty
7740 7740 prieplav/kanál
7741 7741 konzolový (cantilever)
7742 7742 kanton
7743 7743 Kaodaizmus
7744 7744 karibská
7745 7745 veľkosť písmen rozhoduje
7746 7746 hradný múr
7747 7747 katedrála
7748 7748 katolícke
7749 7749 drôtené pletivo
7750 7750 kaplnka
7751 7751 uhlie
7752 7752 cestná kontrola
7753 7753 chemické
7754 7754 -----
7755 7755 višne
7756 7756 -----
7757 7757 kura
7758 7758 deti
7759 7759 čínska
7760 7760 kresťania
7761 7761 kostol
7762 7762 škótska cirkev
7763 7763 cigarety
7764 7764 mesto (obec)
7765 7765 civilná ochrana
7766 7766 antuka
7767 7767 lezenie v druhom stupni obtiažnosti. Často veľmi exponované, neisté rozoklané skaly, ľadovec s nebezpečenstvom pošmyknutia a pádu
7768 7768 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
7769 7769 zatvorené
7770 7770 uzavreté cesty s plochou 100 m²
7771 7771 uzavretá cesta
7772 7772 klubovňa
7773 7773 uhlie
7774 7774 koaxiál
7775 7775 okrúhle dlažobné kamene (cobblestone)
7776 7776 kokosové palmy
7777 7777 kávovníky
7778 7778 káva
7779 7779 kaviareň
7780 7780 studený vzduch
7781 7781 studená voda
7782 7782 studená fúzia
7783 7783 farba
7784 7784 kombinátory
7785 7785 kombinovaný cyklus
7786 7786 spaľovanie
7787 7787 príkazy
7788 7788 obchodné
7789 7789 telekomunikačná
7790 7790 komunitný dom
7791 7791 zhutnený (valcovaný)
7792 7792 stlačený vzduch
7793 7793 betón (concrete)
7794 7794 betónové pásy/pruhy
7795 7795 betónové platne
7796 7796 kondómy
7797 7797 konfigurovať zmenový súbor
7798 7798 nakonfigurovať na mape farebný štýl
7799 7799 konflikt
7800 7800 konfucionizmus
7801 7801 prepojenie
7802 7802 konzervatívne
7803 7803 súvislá (contiguous)
7804 7804 príslušenstvo
7805 7805 konvertovať súradnice z jedného referenčného systému do iného
7806 7806 chladenie
7807 7807 meď
7808 7808 koralový
7809 7809 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
7810 7810 počet
7811 7811 krytý
7812 7812 francúzske palacinky (crêpes)
7813 7813 prepojenie koľají
7814 7814 kultúrny dom/stredisko
7815 7815 kultúra
7816 7816 priepust
7817 7817 karí
7818 7818 obvyklý
7819 7819 zákazníci
7820 7820 colný úrad
7821 7821 dánska
7822 7822 údaje
7823 7823 ochrana údajov
7824 7824 -----
7825 7825 dni
7826 7826 predaj
7827 7827 opadavý
7828 7828 DecoTurf
7829 7829 určený
7830 7830 samostatná miestnosť
7831 7831 predvolené
7832 7832 Hrad
7833 7833 stupne° min'' (Námorné)
7834 7834 stupne° min'' sec"
7835 7835 zmazané
7836 7836 zmazané-na-serveri
7837 7837 zásobovanie (delivery)
7838 7838 zastaralé značkovanie
7839 7839 všeobecný popisný názov
7840 7840 určený pre tento typ vozidiel (designated)
7841 7841 návštevníci cieľa (destination)
7842 7842 polder
7843 7843 -----
7844 7844 -----
7845 7845 -----
7846 7846 -----
7847 7847 -----
7848 7848 -----
7849 7849 -----
7850 7850 -----
7851 7851 -----
7852 7852 nafta
7853 7853 digitálne
7854 7854 dekoračné kamene
7855 7855 hlina
7856 7856 postihnutých
7857 7857 jarok
7858 7858 neexistuje
7859 7859 psie exkrementy
7860 7860 šišky
7861 7861 spiaca
7862 7862 -----
7863 7863 dole
7864 7864 zjazdárska (downhill)
7865 7865 stiahnuté
7866 7866 Lyžiarsky vlek (všeobecný typ - použite len ak nie je vhodný iný typ z ponuky)
7867 7867 kanál
7868 7868 kresliť uhol prichytenia
7869 7869 zvýraznenie prichytenia kresleného uhla
7870 7870 padací (drawbridge)
7871 7871 nápoje
7872 7872 prejazd
7873 7873 príjazdová cesta
7874 7874 -----
7875 7875 nespojené kamene
7876 7876 okrajové cesty paralelné s cestami "across"
7877 7877 okrajové cesty paralelné s cestami "through"
7878 7878 počet zmien
7879 7879 vzdelávanie
7880 7880 ekonomická zóna (eez)
7881 7881 elektrický
7882 7882 elektrina
7883 7883 elektronická
7884 7884 prvky
7885 7885 razené mince
7886 7886 núdzový prístup
7887 7887 prázdna hodnota v bodkočiarkou oddelenom zozname "{0}"
7888 7888 klietky
7889 7889 vstupy do areálu, na obvode
7890 7890 vstupné body
7891 7891 životné prostredie
7892 7892 centrum environmentalistiky
7893 7893 chyba pri inicializácii
7894 7894 odhadovaná
7895 7895 etiópska
7896 7896 evanjelikálne
7897 7897 odparovacia nádrž
7898 7898 párne
7899 7899 miesto na usporiadanie akcií
7900 7900 stálezelený
7901 7901 každý n-tý člen relácie a/alebo každý n-tý bod cesty
7902 7902 príklady
7903 7903 vynikajúca
7904 7904 sáčky na výkaly
7905 7905 očakával sa .jos súbor vo vnútri .joz archívu
7906 7906 ťažké, exponované lokality môžu byť zaistené lanami, alebo reťazami, možno treba použiť ruky pre rovnováhu. Čiastočne exponované lokality s rizikom pádu, sute, neschodné zubaté skaly
7907 7907 vyhasnutá
7908 7908 sokoliareň
7909 7909 nepravda (false): vlastnosť "{0}" je výslovne vypnutá
7910 7910 nepravda (false): vlastnosť je jasne (výslovne) deaktivovaná
7911 7911 rodiny
7912 7912 rodinné centrum
7913 7913 dámske toalety
7914 7914 -----
7915 7915 plot
7916 7916 trajekt (prievoz)
7917 7917 optika
7918 7918 filipínska
7919 7919 filtrované/blokovaný
7920 7920 filtrované/skryté
7921 7921 hľadať vo výbere
7922 7922 jemné kamienky (fine_gravel)
7923 7923 oheň
7924 7924 prvý úsek po križovatke
7925 7925 ryby
7926 7926 ryba a hranolky (UK)
7927 7927 štiepenie
7928 7928 miesto na cvičenie
7929 7929 fitnescentrum
7930 7930 plávajúci (floating)
7931 7931 povodňová stena
7932 7932 zaplavený
7933 7933 -----
7934 7934 splachovacie
7935 7935 priečinok
7936 7936 skladacie
7937 7937 jedlo
7938 7938 lesnícke stroje
7939 7939 bod, na ktorom sa rozchádzajú alternatívne trasy
7940 7940 opevnenie
7941 7941 pevnosť
7942 7942 v smere cesty
7943 7943 bod zastavenia smerom dopredu
7944 7944 úsek smerom dopredu
7945 7945 krehká
7946 7946 Francisova turbína
7947 7947 náklad
7948 7948 francúzska
7949 7949 fritéria
7950 7950 z dlaždice
7951 7951 z cesty
7952 7952 mrazený jogurt
7953 7953 lanovka
7954 7954 fúzia (zlučovanie atómov)
7955 7955 -----
7956 7956 plyn
7957 7957 plynová turbína
7958 7958 splyňovanie
7959 7959 benzín
7960 7960 -----
7961 7961 geológia
7962 7962 -----
7963 7963 geoportail.lu všetky vrstvy
7964 7964 -----
7965 7965 -----
7966 7966 gruzínska
7967 7967 geotermálna energia
7968 7968 nemecká
7969 7969 získať počet neprečítaných správ
7970 7970 dievčatá
7971 7971 sklo
7972 7972 sklenená skriňa
7973 7973 zlato
7974 7974 golfové ihrisko
7975 7975 dobrá
7976 7976 gps značka
7977 7977 gps poloha bodu
7978 7978 kvalita1 (najlepšia)
7979 7979 kvalita2 (dobrá)
7980 7980 kvalita3 (priemerná)
7981 7981 kvalita4 (horšia)
7982 7982 kvalita5 (najhoršia)
7983 7983 +++++
7984 7984 granit (žula)
7985 7985 tráva (grass)
7986 7986 zatrávňovacie panely (grass_paver)
7987 7987 ostrý štrk (gravel)
7988 7988 grécka
7989 7989 gréckokatolícke
7990 7990 grécke ortodoxné
7991 7991 zem (ground)
7992 7992 zárezy v zemi
7993 7993 spodná voda
7994 7994 smerovník
7995 7995 +++++
7996 7996 na úseku zastavuje linka na znamenie kdekoľvek
7997 7997 bod prerušenia
7998 7998 spevnený letecký kryt
7999 7999 obsahuje smerový kľúč
8000 8000 obsahuje smerový kľúč (opačný)
8001 8001 lieskovce
8002 8002 zdravotníctvo
8003 8003 teplo (heat)
8004 8004 tepelné čerpadlo
8005 8005 -----
8006 8006 pomocná čiara
8007 8007 mladé/tohoročné víno
8008 8008 zvýrazniť
8009 8009 zvýraznenie drôtového modelu
8010 8010 komunikácia
8011 8011 cesta bez označenia "ref"
8012 8012 turistika v snehu
8013 8013 hinduisti
8014 8014 na pántoch
8015 8015 história
8016 8016 homosexuálov
8017 8017 -----
8018 8018 vodorovná os
8019 8019 hrozná
8020 8020 horúci vzduch
8021 8021 horúca voda
8022 8022 hot dog
8023 8023 hodiny
8024 8024 dom
8025 8025 dom (do 5 m)
8026 8026 domy patriace do ulice
8027 8027 +++++
8028 8028 vlnitý (humpback)
8029 8029 -----
8030 8030 voda
8031 8031 slimáková turbína
8032 8032 ibádíja
8033 8033 zmrzlina
8034 8034 zimný štadión (klzisko)
8035 8035 korčuľovanie
8036 8036 iglesia ni Cristo
8037 8037 ilmenit
8038 8038 mapový podklad
8039 8039 -----
8040 8040 +++++
8041 8041 -----
8042 8042 -----
8043 8043 -----
8044 8044 -----
8045 8045 +++++
8046 8046 +++++
8047 8047 -----
8048 8048 +++++
8049 8049 -----
8050 8050 -----
8051 8051 +++++
8052 8052 -----
8053 8053 -----
8054 8054 +++++
8055 8055 -----
8056 8056 +++++
8057 8057 +++++
8058 8058 +++++
8059 8059 +++++
8060 8060 -----
8061 8061 +++++
8062 8062 +++++
8063 8063 +++++
8064 8064 +++++
8065 8065 -----
8066 8066 -----
8067 8067 -----
8068 8068 -----
8069 8069 -----
8070 8070 -----
8071 8071 +++++
8072 8072 +++++
8073 8073 -----
8074 8074 +++++
8075 8075 -----
8076 8076 -----
8077 8077 -----
8078 8078 +++++
8079 8079 -----
8080 8080 -----
8081 8081 -----
8082 8082 -----
8083 8083 -----
8084 8084 +++++
8085 8085 -----
8086 8086 imagico.de: Severné Nemecko západné pobrežné prílivové oblasti
8087 8087 imagico.de: Severné Nemecko západné pobrežné prílivové oblasti (infračervené)
8088 8088 +++++
8089 8089 -----
8090 8090 +++++
8091 8091 +++++
8092 8092 -----
8093 8093 -----
8094 8094 +++++
8095 8095 +++++
8096 8096 +++++
8097 8097 +++++
8098 8098 +++++
8099 8099 +++++
8100 8100 -----
8101 8101 +++++
8102 8102 +++++
8103 8103 +++++
8104 8104 imagico.de: Južné transantarktické hory
8105 8105 -----
8106 8106 -----
8107 8107 -----
8108 8108 +++++
8109 8109 -----
8110 8110 -----
8111 8111 -----
8112 8112 -----
8113 8113 +++++
8114 8114 +++++
8115 8115 -----
8116 8116 -----
8117 8117 +++++
8118 8118 +++++
8119 8119 imigrantov
8120 8120 neprejazdná
8121 8121 pomocná čiara pre zvýšenie presnosti cesty
8122 8122 na tráve
8123 8123 na parkovisku
8124 8124 neaktívny
8125 8125 zahrnúť
8126 8126 zahrnúť priame deti rodičovských (nadradených) relácií
8127 8127 neúplný
8128 8128 nekompletný objekt: iba {0}
8129 8129 nekompletný objekt: iba {0} a {1}
8130 8130 nekompletné použitie {0} na ceste bez {1}
8131 8131 nesprávne
8132 8132 zvýšiť priblíženie dlaždíc (zmeniť rozlíšenie) pre viac detailov
8133 8133 indická
8134 8134 indonézska
8135 8135 vnútorná
8136 8136 -----
8137 8137 priemysel
8138 8138 vsakovacia
8139 8139 neoficiálny
8140 8140 infraštruktúra
8141 8141 vnútorná časť (inner segment)
8142 8142 inštalácia
8143 8143 integrovaný do hlavného programu
8144 8144 stredná
8145 8145 medzinárodná
8146 8146 chybné pobrežie
8147 8147 železná ruda
8148 8148 izolovaný
8149 8149 osamotený bod, ktorý musí byť pripojený k ceste
8150 8150 talianska
8151 8151 s jednomiestnou kotvou
8152 8152 džinisti
8153 8153 japonská
8154 8154 svedkovia Jehovovi
8155 8155 judaisti
8156 8156 prípojka
8157 8157 len raz
8158 8158 mládež
8159 8159 Kaplanova turbína
8160 8160 +++++
8161 8161 kľúč s nezvyčajným znakom
8162 8162 stánok (trafika)
8163 8163 kórejská
8164 8164 rebrík
8165 8165 lagúna
8166 8166 jazero
8167 8167 využitie oblasti (landuse)
8168 8168 využitie oblasti (landuse) {0}
8169 8169 jazykové centrum
8170 8170 posledný úsek pred križovatkou
8171 8171 zemepisná šírka
8172 8172 mriežková
8173 8173 spustiť JOSM (predvolená činnosť ak nie je zadaný žiadny príkaz)
8174 8174 vrstvu
8175 8175 vrstva má posun {0} (kliknite pre zrušenie posunu)
8176 8176 vrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)
8177 8177 vrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)
8178 8178 vrstva je bez používateľom nastaveného posunu
8179 8179 olovo
8180 8180 bezlistý
8181 8181 libanonská
8182 8182 vľavo
8183 8183 vľavo od 1. jazdného pruhu
8184 8184 vľavo od 2. jazdného pruhu
8185 8185 vľavo od 3. jazdného pruhu
8186 8186 legislatíva
8187 8187 oddych (leisure) {0}
8188 8188 -----
8189 8189 +++++
8190 8190 zdvíhací (lift)
8191 8191 podpera pre zdvíhaciu vežu (lift_pier)
8192 8192 ľahká železnica/diaľková električka
8193 8193 vápno
8194 8194 vápenec
8195 8195 obmedzený
8196 8196 vedenie vysokého napätia (>20kV)
8197 8197 jazyková komunita
8198 8198 spájací úsek
8199 8199 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
8200 8200 nahrávam štýl ''{0}''...
8201 8201 nakladacie zhora
8202 8202 lokálny súbor
8203 8203 umiestnenie
8204 8204 umiestnenie kontrolného zariadenia
8205 8205 plavebná komora
8206 8206 zablokovať rolovanie
8207 8207 skrinky
8208 8208 logické "a" (oba výrazy musia byť splnené)
8209 8209 logická negácia
8210 8210 logické "alebo" (aspoň jeden výraz musí byť splnený)
8211 8211 zemepisná dĺžka
8212 8212 lotéria
8213 8213 prejazd pri nízkej hladine (low_water_crossing)
8214 8214 luteránske
8215 8215 -----
8216 8216 mahájána
8217 8217 hlavná
8218 8218 vytvoriť paralelnú pomocnú čiaru
8219 8219 malajzijská
8220 8220 pánske toalety
8221 8221 mužov
8222 8222 -----
8223 8223 mangrovová oblasť
8224 8224 kaštieľ
8225 8225 na manuálne použitie
8226 8226 štýl mapy
8227 8227 námorná
8228 8228 mokraď
8229 8229 murivo
8230 8230 ak "kľúč" existuje
8231 8231 ak "kľúč" je väčší ako "hodnota" (podobne s "menší než")
8232 8232 max. šírka
8233 8233 max. dĺžka
8234 8234 max. výška
8235 8235 max. rýchlosť
8236 8236 max. hmotnosť
8237 8237 mechanická
8238 8238 stredomorská
8239 8239 stredné
8240 8240 miestnosť stretávok
8241 8241 megalit
8242 8242 člen
8243 8243 členy areálu
8244 8244 len pre členov
8245 8245 metadáta
8246 8246 kov (metal)
8247 8247 kovová skriňa
8248 8248 metre
8249 8249 metodistické
8250 8250 +++++
8251 8251 mexická
8252 8252 v strede 1. jazdného pruhu
8253 8253 v strede 2. jazdného pruhu
8254 8254 v strede 3. jazdného pruhu
8255 8255 imigračný úrad
8256 8256 armáda
8257 8257 mlieko
8258 8258 +++++
8259 8259 min. šírka
8260 8260 min. dĺžka
8261 8261 min. vzdialenosť
8262 8262 ministerstvo
8263 8263 vedenie nízkeho napätia (<20kV)
8264 8264 minúty
8265 8265 chýba vrstva s indexom {0}
8266 8266 chýba povinný atribút ''index'' pre element ''layer''
8267 8267 chýba povinný atribút ''name'' pre element ''layer''
8268 8268 chýba povinný atribút ''type'' pre element ''layer''
8269 8269 chýbajúce objekty:
8270 8270 chýbajúca značka
8271 8271 hodnota s preklepom
8272 8272 zmiešaný
8273 8273 upravené
8274 8274 monopól
8275 8275 jednokoľajová visutá dráha (monorail)
8276 8276 mormónske
8277 8277 marocká
8278 8278 mešita
8279 8279 prenosná skriňa
8280 8280 +++++
8281 8281 blato (mud)
8282 8282 viacero generácií
8283 8283 viacnásobný
8284 8284 multipolygón
8285 8285 munícia
8286 8286 freska
8287 8287 moslimovia
8288 8288 mušle
8289 8289 n-tý člen relácie a/alebo n-tý bod cesty
8290 8290 úzkorozchodná
8291 8291 národný park
8292 8292 prírodné (natural)
8293 8293 prírodné (natural) {0}
8294 8294 značka "natural=water" použitá pre plavecký bazén
8295 8295 príroda
8296 8296 pohrebisko
8297 8297 ihličnatý
8298 8298 novoapoštolské
8299 8299 noviny
8300 8300 nasledujúce
8301 8301 nikel
8302 8302 nie
8303 8303 Popis nedostupný
8304 8304 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
8305 8305 žiadny importér
8306 8306 už nie je potrebný
8307 8307 zákaz zabočenia vľavo
8308 8308 zákaz zabočenia vpravo
8309 8309 zákaz jazdy priamo
8310 8310 zákaz otáčania sa
8311 8311 bod spája komunikáciu a budovu
8312 8312 bod spája vodnú cestu a most
8313 8313 bod križovatky
8314 8314 bod na ceste kde kontrola obmedzenia začína
8315 8315 body obsiahnuté v aspoň 3 cestách alebo relácie obsahujúce aspoň 3 cesty
8316 8316 protihluková stena
8317 8317 bez vyznania
8318 8318 žiadny
8319 8319 rezance
8320 8320 beh na lyžiach (nordic)
8321 8321 nevymazaný
8322 8322 nie je v súbore dát
8323 8323 poznámka: Pre niektoré úlohy potrebuje JOSM veľa pamäte. Môže byť nevyhnutné pridať nasledujúce\n prepínače Javy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabajtoch
8324 8324 upozornenie
8325 8325 jadrové palivo
8326 8326 číselný kľúč
8327 8327 objekt bez užitočných značiek
8328 8328 objekty
8329 8329 objekty (a všetky ich body ciest / členy relácií) v aktuálnom zobrazení
8330 8330 objekty (a všetky ich body ciest / členovia relácií) v stiahnutej oblasti
8331 8331 objekty, ktoré majú rolu <i>stop</i> v relácii
8332 8332 objekty zmenené autorom
8333 8333 objekty obsahujúce 5 až 10 značiek
8334 8334 objekty v aktuálnom zobrazení
8335 8335 objekty v stiahnutej oblasti
8336 8336 objekty so daným ID
8337 8337 objekty s daným ID zmenového súboru
8338 8338 objekty s danou rolou v relácii
8339 8339 objekty s danou verziou
8340 8340 objekty s časom poslednej zmeny v rozsahu
8341 8341 povinný
8342 8342 pozorovateľňa
8343 8343 nepárne
8344 8344 oficiálne určené
8345 8345 ropa (oil)
8346 8346 olejové palmy
8347 8347 starokatolícke
8348 8348 použité
8349 8349 olivovníky
8350 8350 na chodníku
8351 8351 pri ceste
8352 8352 výhradne
8353 8353 len ak sú úseky menej ako # metrov od seba:
8354 8354 len ak sú úseky menej ako # minút od seba:
8355 8355 len ak sú stopy menej ako # metrov od seba:
8356 8356 len ak sú stopy menej ako # minút od seba:
8357 8357 len do # minút k najbližšiemu body stopy:
8358 8358 len značka {0}
8359 8359 prikázané odbočenie vľavo
8360 8360 prikázané odbočenie vpravo
8361 8361 zákaz odbočenia
8362 8362 otvoriť
8363 8363 -----
8364 8364 -----
8365 8365 -----
8366 8366 Možnosti
8367 8367 voľby poskytované ako systémové vlastnosti Java (Java system properties)
8368 8368 pomarančovníky
8369 8369 ortodoxné/pravoslávne
8370 8370 -----
8371 8371 -----
8372 8372 -----
8373 8373 -----
8374 8374 -----
8375 8375 osmotika
8376 8376 vonkajšia
8377 8377 obvodová časť (outer segment)
8378 8378 vonku
8379 8379 mimo ukladanej oblasti
8380 8380 garážové zhora
8381 8381 mŕtve rameno
8382 8382 mušle
8383 8383 hra "pachinko"
8384 8384 maľba
8385 8385 palác
8386 8386 pampa
8387 8387 palacinky
8388 8388 -----
8389 8389 +++++
8390 8390 podanie balíkov
8391 8391 vyzdvihnutie balíkov
8392 8392 farské/pastoračné centrum
8393 8393 parkovanie
8394 8394 parkovacia ulička
8395 8395 parkovacie lístky
8396 8396 čiastočné: rôzne vybrané objekty majú rozdielne hodnoty pre "{0}", nezmeniť
8397 8397 čiastočné (partial): vybrané objekty majú rôzne hodnoty, ktoré nebudú zmenené
8398 8398 náhradné diely
8399 8399 cestoviny
8400 8400 spevnený (paved)
8401 8401 dlažobné tvárnice (betónové)
8402 8402 broskyne
8403 8403 -----
8404 8404 oblý štrk (pebblestone)
8405 8405 -----
8406 8406 peší priechod cez železnicu bez {0}
8407 8407 pegasus (priechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
8408 8408 priechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
8409 8409 Peltonova turbína
8410 8410 dôchodkové fondy
8411 8411 letničné hnutie
8412 8412 obvod areálu
8413 8413 permissive (súhlas vlastníka pozemku zatiaľ existuje)
8414 8414 perzská
8415 8415 ďatlovníky
8416 8416 peruánska
8417 8417 hladkacie zoo
8418 8418 telefónna búdka
8419 8419 fotky
8420 8420 fotovoltaická (solárne články)
8421 8421 pilier (pier)
8422 8422 pechotný zrub
8423 8423 -----
8424 8424 -----
8425 8425 -----
8426 8426 hracia plocha (ihrisko)
8427 8427 latrína (diera v zemi)
8428 8428 mostný čap (pivot_pier)
8429 8429 +++++
8430 8430 typ miesta {0}
8431 8431 rastlinstvo
8432 8432 plast
8433 8433 nástupište
8434 8434 nástupište (iba nástupy)
8435 8435 nástupište (iba výstupy)
8436 8436 Poma (disk)
8437 8437 lyžiarske ihrisko pre deti
8438 8438 slivky
8439 8439 pneumatická
8440 8440 +++++
8441 8441 stĺpy
8442 8442 poľská
8443 8443 politická
8444 8444 -----
8445 8445 rybník
8446 8446 -----
8447 8447 portugalská
8448 8448 umiestnenie smerovníka
8449 8449 pravdepodobne chýbajúca značka {0}
8450 8450 poštové smerovacie číslo
8451 8451 pošta
8452 8452 možná
8453 8453 elektrina
8454 8454 s pohonom
8455 8455 préria
8456 8456 presbyteriánske
8457 8457 historická
8458 8458 predchádzajúce
8459 8459 súkromné (len so súhlasom vlastníka)
8460 8460 problém
8461 8461 vlastnosti
8462 8462 štátny zástupca/prokurátor
8463 8463 chránené územie
8464 8464 protestantské
8465 8465 verejné
8466 8466 hromadná doprava
8467 8467 verejná služba
8468 8468 lístky MHD
8469 8469 puffin (priechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
8470 8470 pusta
8471 8471 pylón
8472 8472 tepelný rozklad
8473 8473 quakerské
8474 8474 podozrivý kľúč (končí číslom)
8475 8475 regál
8476 8476 +++++
8477 8477 rádio
8478 8478 štandardná železnica/vlak (rail)
8479 8479 zábradlie
8480 8480 železnica
8481 8481 železničné priecestie bez {0}
8482 8482 ramen polievky
8483 8483 skrinka na tyči
8484 8484 Piestový motor
8485 8485 odporúčaná
8486 8486 mokraď s rákosím
8487 8487 reformované
8488 8488 reformované (kalvinizmus)
8489 8489 oblasť krajiny (región)
8490 8490 regionálna (domáca)
8491 8491 matričný úrad
8492 8492 regulárny výraz
8493 8493 posilnený betón
8494 8494 súvisiace objekty
8495 8495 relácia obsahujúca člena s rolou <i>stop</i>
8496 8496 relácia bez "type"
8497 8497 "religion" bez "denomination"
8498 8498 znovu načítať vybrané štýly zo súboru
8499 8499 odstrániteľný
8500 8500 odobrať z výberu
8501 8501 vykresliť údaje a uložiť výsledok ako obrázok do súboru
8502 8502 opravy
8503 8503 nahradený novým pluginom {0}
8504 8504 plazy
8505 8505 vyžadovaná
8506 8506 záchranná služba
8507 8507 rezervované
8508 8508 nádrž
8509 8509 zadržiavacia
8510 8510 stiahnuteľný
8511 8511 meniaci smer
8512 8512 otočné
8513 8513 vpravo
8514 8514 vpravo od 1. jazdného pruhu
8515 8515 vpravo od 2. jazdného pruhu
8516 8516 vpravo od 3. jazdného pruhu
8517 8517 vysúvateľný
8518 8518 rieka
8519 8519 skala
8520 8520 rola
8521 8521 rímskokatolícke
8522 8522 rumunské ortodoxné
8523 8523 miestnosť
8524 8524 ťažné lano
8525 8525 kruhový objazd (roundabout)
8526 8526 úsek trasy
8527 8527 varianta trasy/smer (minimálne dve)
8528 8528 tok rieky
8529 8529 tok rieky / uskladnenie vody
8530 8530 ruská
8531 8531 ruské ortodoxné
8532 8532 rutil (oxid titaničitý)
8533 8533 +++++
8534 8534 safari park
8535 8535 predajná plocha
8536 8536 soľ
8537 8537 soľné odparovacie pláne
8538 8538 soľná bažina
8539 8539 piesok (sand)
8540 8540 pieskovec
8541 8541 sendviče
8542 8542 klobásy
8543 8543 savana
8544 8544 mierka
8545 8545 mierka nenasleduje natívne rozlíšenie žiadnej vrstvy (kliknite pre nastavenie tejto vrstvy)
8546 8546 mierka sa prispôsobuje vlastnému rozlíšeniu inej vrstvy (kliknite pre nastavenie tejto vrtvy)
8547 8547 mierka sa prispôsobuje vlastnému rozlíšeniu tejto vrstvy
8548 8548 prehľadová (orientačná)
8549 8549 trosková
8550 8550 plastika
8551 8551 morské jedlá
8552 8552 sezónne
8553 8553 sedenie
8554 8554 sedenie+pisoár
8555 8555 pobrežný múr
8556 8556 sekundy
8557 8557 vybrať
8558 8558 zvolené
8559 8559 výber
8560 8560 poloopadavý
8561 8561 skoro stálezelený
8562 8562 seniorov
8563 8563 oddelený
8564 8564 srbské ortodoxné
8565 8565 hranaté kamene (napr. "mačacie hlavy")
8566 8566 osada
8567 8567 adventisti siedmeho dňa
8568 8568 splašky (sewage)
8569 8569 -----
8570 8570 šivaizmus
8571 8571 šaktizmus
8572 8572 zdieľané taxi
8573 8573 prístrešok
8574 8574 polica
8575 8575 prístrešok
8576 8576 šiítske
8577 8577 štítová
8578 8578 šintoistická
8579 8579 obchod
8580 8580 obchody (shop) {0}
8581 8581 skratka
8582 8582 úsek skratky
8583 8583 malo by byť uložené
8584 8584 malo by byť nahraté
8585 8585 krevety
8586 8586 vedľajšia odstavná koľaj (napr. na stanici)
8587 8587 +++++
8588 8588 striebro
8589 8589 jednoduchý visutý (simple-suspension)
8590 8590 lezenie v druhom stupni obtiažnosti. Exponované, náročné terény, zubaté skaly, málo nebezpečný ľadovec a sneh
8591 8591 -----
8592 8592 miesto/areál (blízke okolie)
8593 8593 lyžiarsky okruh (nordic+downhill)
8594 8594 +++++
8595 8595 bridlica
8596 8596 sánkovanie
8597 8597 sane v záprahu
8598 8598 posuvné
8599 8599 hracie automaty
8600 8600 smartizmus
8601 8601 areál zimných športových prvkov
8602 8602 soba cestoviny
8603 8603 sociálne poistenie
8604 8604 sociálne služby
8605 8605 slnko
8606 8606 solárny fotovoltaický panel
8607 8607 solárny tepelný kolektor
8608 8608 plná
8609 8609 niekedy môže byť treba pomoc rúk na postup dopredu. Terén dosť exponovaný, neisté trávnaté svahy, rozoklané skaly, ľahký sneh bez ľadovca
8610 8610 španielska
8611 8611 špiritistická
8612 8612 spiritualisti
8613 8613 hranaté brvná (split_rail)
8614 8614 športové {0}
8615 8615 šport bez fyzického objektu
8616 8616 športové centrum
8617 8617 prameň vodného toku
8618 8618 železničná vlečka (v závode)
8619 8619 čupenie
8620 8620 štrbina
8621 8621 štadión
8622 8622 známky
8623 8623 štandardný
8624 8624 štandardné rovnobežky sú opačne
8625 8625 stojany
8626 8626 počiatočný a koncový bod
8627 8627 počiatočný bod
8628 8628 stav
8629 8629 zámok
8630 8630 štatistika
8631 8631 socha
8632 8632 steak
8633 8633 para
8634 8634 parný generátor
8635 8635 parná turbína
8636 8636 oceľ
8637 8637 Stelarator
8638 8638 schody
8639 8639 step
8640 8640 rad kameňov pre chodcov
8641 8641 kameň
8642 8642 koncový bod
8643 8643 poloha zastávky
8644 8644 poloha zastávky (iba nástup)
8645 8645 poloha zastávky (iba výstup)
8646 8646 stratovulkán
8647 8647 potok
8648 8648 pouličná sieť
8649 8649 ulica (do 20 m)
8650 8650 názov ulice obsahuje ss (Nemecko)
8651 8651 názov ulice obsahuje ß
8652 8652 ulica s nepárnym počtom {0}, ale bez {1} a {2} alebo {3}
8653 8653 pouličné osvetlenie
8654 8654 pásová slatina
8655 8655 študentov
8656 8656 ponorný (submersible)
8657 8657 metro (subway)
8658 8658 bez tlaku
8659 8659 súčet
8660 8660 slnečné
8661 8661 sunnitské
8662 8662 surfovanie
8663 8663 +++++
8664 8664 visutý (suspension)
8665 8665 podozrivý smer kruhového objazdu
8666 8666 podozrivá kombinácia značiek
8667 8667 močiar
8668 8668 sladkosti
8669 8669 plávanie
8670 8670 bazén
8671 8671 otočný (swing)
8672 8672 synagóga
8673 8673 s dvojmiestnou kotvou
8674 8674 chýba značka popisujúca oblasť
8675 8675 značka popisujúca oblasť môže chýbať
8676 8676 odkalisko
8677 8677 taoisti
8678 8678 +++++
8679 8679 +++++
8680 8680 daňový úrad
8681 8681 čajovníky
8682 8682 telekomunikácie
8683 8683 telefónne kupóny (poukážky)
8684 8684 televízia
8685 8685 chrám
8686 8686 Tenrikjó
8687 8687 terminál
8688 8688 teritoriálne vody (territorial)
8689 8689 tex-mex (Texas/Mexiko)
8690 8690 +++++
8691 8691 thajská
8692 8692 hlavný štýl Potlatch 2
8693 8693 théraváda
8694 8694 termálna (tepelná)
8695 8695 tieto relácie
8696 8696 táto vrstva nemože mať posun
8697 8697 táto vrstva nemá vlastné rozlíšenie
8698 8698 táto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)
8699 8699 táto vrstva je aktívna
8700 8700 táto relácia
8701 8701 -----
8702 8702 tibetské
8703 8703 príliv
8704 8704 prílivová oblasť
8705 8705 tiger (priechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
8706 8706 sklopný
8707 8707 cín
8708 8708 pre pridanie značky prvého návhu bez zatvorenia okna
8709 8709 pre pridanie značky bez zatvorenia okna
8710 8710 pre použitie prvého návrhu
8711 8711 deaktivovať operátory.<br>V rámci reťazcov v úvodzovkách musia byť znaky <b>"</b> a <b>\</b> sprevádzané pomocou predchádzajúceho <b>\</b> (napr. <b>\"</b> a <b>\\</b>).
8712 8712 na cestu
8713 8713 Tokamak
8714 8714 mýto
8715 8715 nástrojová lišta
8716 8716 topografická
8717 8717 smerová ružica so zaujímavými bodmi v okolí
8718 8718 tornádo
8719 8719 toucan (priechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
8720 8720 cestovanie
8721 8721 turistika {0}
8722 8722 mesto
8723 8723 hračky
8724 8724 stopy a waypointy
8725 8725 iba stopy(track)
8726 8726 doprava
8727 8727 semafor alebo bariéra, ktorá vás zastaví
8728 8728 riadenie dopravy
8729 8729 dohľad nad dopravou
8730 8730 semafor
8731 8731 vlak
8732 8732 električka
8733 8733 zmena počtu pruhov
8734 8734 Launchpad Contributions:\n Dalibor Jelínek https://launchpad.net/~chrabros\n Dirk Stöcker https://launchpad.net/~stoecker\n Don-vip https://launchpad.net/~vincent-privat\n Dusan Kazik https://launchpad.net/~prescott66\n Jose Riha https://launchpad.net/~jose1711\n Martin Petricek https://launchpad.net/~singularita\n Mike N https://launchpad.net/~niceman-z\n Miroslav Ďurian https://launchpad.net/~aasami\n Vlado https://launchpad.net/~babicvm\n aceman444 https://launchpad.net/~aceman\n didoa https://launchpad.net/~jozef-vince\n eumiro https://launchpad.net/~eumiro\n kayle.sk https://launchpad.net/~kayle.sk\n laznik https://launchpad.net/~orders-strings\n marin https://launchpad.net/~platlas\n zdpo https://launchpad.net/~zdposter
8735 8735 riadenie prepravy
8736 8736 doprava
8737 8737 gondolový (transporter)
8738 8738 v podlahe
8739 8739 odpadky
8740 8740 -----
8741 8741 bárkový (trestle)
8742 8742 trolejbus
8743 8743 pravda (true): vlastnosť "{0}" je výslovne zapnutá
8744 8744 pravda (true): vlastnosť je jasne (výslovne) aktivovaná
8745 8745 priehradová konštrukcia (truss)
8746 8746 trubicová
8747 8747 mohyla
8748 8748 turecká
8749 8749 dva objekty, jeden s {0} a druhý s {1} + {2} + {3}
8750 8750 pneumatiky
8751 8751 nezvyčajne krátky kľúč
8752 8752 neriadený
8753 8753 neočakávaný formát atribútu ''index'' pre element ''layer''
8754 8754 zmiešané toalety
8755 8755 unitariánsky univerzalismus
8756 8756 zjednotená cirkev Kanady
8757 8757 zjednotená metodistická
8758 8758 neznámy
8759 8759 neznáma kresťanská "denomination"
8760 8760 neznáma židovská "denomination"
8761 8761 neznáma moslimská "denomination"
8762 8762 neoznačený
8763 8763 nepotrebná značka
8764 8764 nezvyčajné
8765 8765 nespevnený (unpaved)
8766 8766 neurčený (unset)
8767 8767 nenastavené: nenastaviť vlastnosť "{0}" na vybraných objektoch
8768 8768 nenastavené (unset): nenastaviť túto vlastnosť na vybrané objekty
8769 8769 nešpecifikovaný dôvod
8770 8770 neoznačený
8771 8771 neoznačená cesta
8772 8772 nezvyčajná hodnota {0}
8773 8773 nezvyčajná hodnota {0}: predvolenou jednotkou je kilometer; desatinným oddeľovačom je bodka; ak sú uvedené jednotky, pred nimi má byť medzera
8774 8774 nezvyčajná hodnota {0}: predvolenou jednotkou je meter; desatinným oddeľovačom je bodka; ak sú uvedené jednotky, pred nimi má byť medzera
8775 8775 nezvyčajná hodnota {0}: nastavte mernú jednotku, napr. {1} alebo {2}; len kladné hodnoty; desatinn7m odde2ova4om je bodka; medzera medzi hodnotou a jednotkou
8776 8776 nezvyčajná hodnota {0}: predvolenou jednotkou je tona; desatinným oddeľovačom je bodka; ak sú uvedené jednotky, pred nimi má byť medzera
8777 8777 nezvyčajná hodnota {0}: ako desatinný oddeľovač použite . namiesto ,
8778 8778 hore
8779 8779 až do dlaždice
8780 8780 pisoár
8781 8781 použitie
8782 8782 použiť zátvorky pre zoskupenie výrazov
8783 8783 použiť postrannú cestu
8784 8784 vákuum
8785 8785 višnuizmus
8786 8786 vadžrajána
8787 8787 chyba overovania
8788 8788 ostatné overovania
8789 8789 varovanie overovania
8790 8790 očakávala sa hodnota
8791 8791 hodnota "kľúča" vyhovuje regulárnemu výrazu "regexp"
8792 8792 úsek varianty trasy
8793 8793 +++++
8794 8794 +++++
8795 8795 zvislá os
8796 8796 veľmi zlá
8797 8797 veľmi hrozná
8798 8798 cez bod alebo cestu
8799 8799 viadukt (nadjazd)
8800 8800 filmy (video)
8801 8801 vietnamská
8802 8802 zobrazenie
8803 8803 zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdroja
8804 8804 dedinské zhromaždisko
8805 8805 napätie by malo byť vo Voltoch bez medzier, oddeľovačov a merných jednotiek
8806 8806 samostatní návštevníci
8807 8807 múr
8808 8808 držiaky na kolesá
8809 8809 orechy
8810 8810 volebný obvod
8811 8811 odpad
8812 8812 odpadová voda
8813 8813 strážna veža
8814 8814 voda
8815 8815 riadenie vody
8816 8816 aquapark
8817 8817 zásobáreň vody
8818 8818 vodný zásobník
8819 8819 vodný tok
8820 8820 vodné cesty (waterway) {0}
8821 8821 vodná cesta (bez nábrežia)
8822 8822 vlny
8823 8823 cesta vytvárajúca celý obrys
8824 8824 cesta je spojená
8825 8825 cesta je pripojená, ale má nesprávny smer jednosmerky
8826 8826 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
8827 8827 cesta je pripojená k nasledujúcemu členovi relácie, ale má nesprávny smer jednosmerky
8828 8828 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
8829 8829 cesta je pripojená k predchádzajúcemu členovi relácie, ale má nesprávny smer jednosmerky
8830 8830 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
8831 8831 cesta s {0} je súčasťou relácie cyklotrasy
8832 8832 iba waypointy
8833 8833 cesty súčasťou ulice
8834 8834 cesty prechádzajúce tunelom
8835 8835 cesty prechádzajúce pod mostom
8836 8836 cesty nesené mostom
8837 8837 cesty s dĺžkou 200 metrov a viac
8838 8838 cesty s aspoň 20 bodmi alebo relácie obsahujúce aspoň 20 bodov
8839 8839 -----
8840 8840 mokrá lúka
8841 8841 toalety vozíčkarov
8842 8842 kde kontrola obmedzenia končí
8843 8843 kam umiestniť menovku
8844 8844 značka ''wikidata'' musí byť vo formáte Qnnnn, kde n sú číslice
8845 8845 jazyk "{0}" pre ''wikipedia'' je neplatný, použite namiesto toho "{1}"
8846 8846 jazyk "{0}" pre ''wikipedia'' je zastaralý, použite namiesto toho "{1}"
8847 8847 jazyk vo ''wikipedia'' vyzerá byť zduplikovaný, napr. en:en:Foo
8848 8848 názov článku pre ''wikipedia'' by mal mať prvé písmeno veľké
8849 8849 názov článku pre ''wikipedia'' by mal mať medzery namiesto podtržníkov ("_"→" ")
8850 8850 značka wikipedia má zastaralý formát
8851 8851 značka wikipedia má uvedený neznámy jazyk
8852 8852 značka wikipedia nemá zadaný jazyk, použite "wikipedia"="jazyk:názov stránky"
8853 8853 značka ''wikipedia'' je zadaná, ale chýba značka ''wikidata''. Plugin Wikipedia môže pomôcť s vyhľadaním id pre wikidata
8854 8854 názov článku pre ''wikipedia'' by nemal mať predponu "{0}"
8855 8855 názov článku pre ''wikipedia'' by nemal začínať medzerou za kódom jazyka
8856 8856 živočíšstvo
8857 8857 park s divými zvieratami
8858 8858 vietor
8859 8859 ťažná
8860 8860 krídielka
8861 8861 drôt
8862 8862 káblový
8863 8863 wifi
8864 8864 ženy
8865 8865 drevo (wood)
8866 8866 drevená skriňa
8867 8867 nesprávna značka "crossing" na bode
8868 8868 nesprávna značka "highway" na bode
8869 8869 nesprávna hodnota: {0}
8870 8870 -----
8871 8871 vedľajšia koľaj pre údržbu vlakov
8872 8872 áno
8873 8873 centrum voľného času mládeže
8874 8874 priechod pre chodcov (zebra)
8875 8875 zinok
8876 8876 zirkón
8877 8877 priblíženie
8878 8878 Zväčšiť pri načítaní dlaždíc
8879 8879 Zväčšiť pri načítaní viacerýchdlaždíc
8880 8880 +++++
8881 8881 +++++
8882 8882 {0} "{1}"
8883 8883 +++++
8884 8884 +++++
8885 8885 {0} (cieľová vrstva)
8886 8886 {0} ({1} do {2} stupňov)
8887 8887 +++++
8888 8888 {0} ({1}), automaticky sa sťahuje pri priblížení {2}
8889 8889 {0} ({1}), sťahuje sa pri priblížení {2}
8890 8890 +++++
8891 8891 {0} = {1}; odstráňte {0}
8892 8892 {0} Upraviť vytvorenú adresu URL {1} (voliteľné)
8893 8893 {0} Zadajte adresu URL pre GetCapabilities
8894 8894 {0} Zadajte adresu URL
8895 8895 {0} Zadajte maximálne priblíženie (voliteľné)
8896 8896 {0} Zadajte názov pre túto vrstvu
8897 8897 {0} Získať vrstvy
8898 8898 {0} Overte, že OSM má povolenie použiť túto službu
8899 8899 {0} Bodov:
8900 8900 {0} Zvoliť formát obrázkov
8901 8901 {0} Zvoliť vrstvy
8902 8902 +++++
8903 8903 {0} všetky objekty s príslušným kľúčom a hodnotou umiestnené okolo Berlína. Predvolená hodnota pre polomer je nastavená na 1000m, ale to môže byť zmenené vo vytvorenom vyhľadávacom reťazci.
8904 8904 {0} všetky objekty majúce vlastnosť {1} budú stiahnuté.
8905 8905 {0} všetky objekty v aktuálnom výbere, ktoré majú vlastnosť {1}.
8906 8906 {0} a {1} spolu s {2} a odporujúce si hodnoty
8907 8907 {0} bajtov prečítaných
8908 8908 Pamäť pre {0}, celková veľkosť vyrovnávacej pamäte: {1}
8909 8909 {0} dokončené za {1}
8910 8910 {0} se skladá z:
8911 8911 Podkladová vrstva {0} má tileMatrixSet nastavený na: {1}
8912 8912 {0} vovnútri {1}
8913 8913 {0} je zastaralý
8914 8914 "{0}" je pre "{1}" zastaralé
8915 8915 {0} je zastaralé v {1}
8916 8916 {0} je zastaralé, použite namiesto toho {1}. Tiež pozrite podobné značky ako {2}
8917 8917 {0} je zastaralé. Prosím vymažte tento objekt a použite preň súkromnú vrstvu.
8918 8918 {0} je zastaralé. Prosím zadajte interval použitím zápisu ako pri značke "opening_hours" (otváracie hodiny).
8919 8919 {0} je zastaralé. Prosím použite radšej multipolygón.
8920 8920 "{0}" je zastaralé. Použite namiesto toho predponu kľúča {1}: .
8921 8921 {0} je nepresné. Použite samostatné značky pre pre každý určitý typ, napr. {1} nebo {2}.
8922 8922 {0} nie je typ budovy.
8923 8923 {0} nie je platný parameter pre WMS. Prosím skontrolujte túto adresu URL servera:\n{1}
8924 8924 {0} nie je platná hodnota obmedzenia
8925 8925 {0} sa neodporúča. Použite funkciu Otočiť smer ciest z menu Nástroje.
8926 8926 {0} je nahradené súradnicou X dlaždice
8927 8927 {0} je nahradené súradnicou Y dlaždice
8928 8928 {0} je nahradené náhodným výberom z daného zoznamu oddeleného čiarkou, napr. {1}
8929 8929 {0} je nahradené úrovňou priblíženia; tiež je podporované:<br>rozdiel oproti úrovni priblíženia: {1} alebo {2}<br>obrátená úroveň priblíženia: {3}
8930 8930 {0} je nahradené {1} (štýl Y súradníc OSGeo Tile Map Service Specification)
8931 8931 {0} je nahradené {1} (štýl Y súradníc Yahoo)
8932 8932 {0} je značka pre lineárnu vodnú cestu. Pre označkovanie vodnej oblasti použite namiesto toho {1} + {2}.
8933 8933 {0} je nepotrebné
8934 8934 {0} je nepotrebné pre {1}
8935 8935 {0} je nepotrebné pre {1}. Smer toku je určený smerom cesty.
8936 8936 "{0}" je málo presné. Použite namiesto toho kľúč fixme s informáciou čo presne má byť opravené.
8937 8937 {0} nemá zmysel
8938 8938 {0} zrkladliaci server
8939 8939 {0} zrkladliaci server {1}
8940 8940 režim {0}, ale vo vstupnom osm súbore sa nenašli hranice
8941 8941 {0} viac...
8942 8942 {0} musí byť numerická hodnota
8943 8943 {0} musí byť číselná hodnota, v metroch a bez jednotiek
8944 8944 {0} musí byť kladné celé číslo
8945 8945 bod {0} pripojený k ceste
8946 8946 Bod {0} pripojený k podzemnému objektu
8947 8947 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
8948 8948 {0} nie je dostupné (režim offline)
8949 8949 {0} objekty prekročili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server "{2}". Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacerými zmenovými súbormi</strong>
8950 8950 {0} z {1} objektov hotových
8951 8951 {0} na veľkej ploche
8952 8952 {0} na bode
8953 8953 {0} na bode. Malo by byť zakreslené ako oblasť.
8954 8954 {0} na bode. Malo by byť použité v relácii
8955 8955 {0} na bode. Malo by byť použité na ceste alebo relácii.
8956 8956 {0} na bode. Malo by byť použité na ceste.
8957 8957 {0} na relácii bez {1}
8958 8958 {0} na malej ploche
8959 8959 {0} na ceste. Malo by byť použité v relácii
8960 8960 {0} na ceste. Malo by byť použité na bode.
8961 8961 {0} na vnútornej oblasti multipolygónu, ale bez ďalších značiek
8962 8962 {0} na podozrivom objekte
8963 8963 {0} mimo {1}
8964 8964 relácia {0} bez značky {0}
8965 8965 {0} by mala byť celočíselná hodnota medzi -5 a 5
8966 8966 {0} by malo byť na bode kde sa pretínajú {1} a {2}
8967 8967 {0} by malo byť nahradené {1}
8968 8968 {0} by mal mať len čísla, prípadne s krokmi po 0,5
8969 8969 {0} by nemalo byť odoslané
8970 8970 {0} štýl "{1}"
8971 8971 značka {0} by nemala obsahovať hodnoty kódované pre URL ako "%27"
8972 8972 {0} spolu s {1}
8973 8973 {0} spolu s {1} a odporujúce si hodnoty
8974 8974 {0} spolu s {1} a {2}
8975 8975 {0} spolu s {1} a {2}. Odstráňte {0}.
8976 8976 {0} spolu s {1} a {2}. Odstráňte {1} a {2}
8977 8977 {0} spolu s {1} na bode. Odstráňte {0}.
8978 8978 {0} spolu s {1}. Pravdepodobne bolo myslené {2}.
8979 8979 {0} spolu s {1}. Odstráňte {1}.
8980 8980 {0} spolu s {1}. Malo by byť použité na cestách nižšej triedy alebo na bode
8981 8981 {0} spolu s {1}. Vyznačte každý hydrant samostatne.
8982 8982 {0} použité s {1}
8983 8983 hodnota {0} môže byť vylepšená
8984 8984 {0} hodnota so znamienkom +
8985 8985 {0} s viacerými hodnotami
8986 8986 {0} bez čísla
8987 8987 {0} bez {1}
8988 8988 {0} bez {1} alebo {2}
8989 8989 {0} bez {1}, {2} alebo {3}
8990 8990 {0} bez {1}, {2}, {3} alebo {4}
8991 8991 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
8992 8992 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
8993 8993 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
8994 8994 +++++
8995 8995 {0}, použite namiesto toho "{1}"
8996 8996 {0}... [prosím, zadajte svoje číslo]
8997 8997 +++++
8998 8998 +++++
8999 8999 {0}: Chyba pri spracovaní voľby "{1}"
9000 9000 {0}: Neplatná hodnota {2} pre voľbu "{1}"
9001 9001 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
9002 9002 {0}: voľba "{1}" neumožňuje parameter
9003 9003 {0}: voľba "{1}" nie je jednoznačná
9004 9004 {0}: voľba "{1}" je povinná
9005 9005 {0}: voľba "{1}" sa nesmie vyskytovať viackrát
9006 9006 {0}: voľba "{1}" vyžaduje parameter
9007 9007 {0}: nerozpoznaná voľba "{1}"
9008 9008 +++++
9009 9009 {0}={1} je nejasné. Namiesto "{1}" uveďte viac informácií o tom, čo presne má byť opravené.
9010 9010 {0}={1} je nejasné. Prosím nahraďte "{1}" jedným z "vľavo", "vpravo" alebo "po oboch stranách".
9011 9011 {0}={1} je málo špecifické. Prosím nahraďte "{1}" špecifickou hodnotou.
9012 9012 {0}Pridať výber do relácie{1}: skontrolujte každú reláciu, aby ste predišli poškodeniam!
9013 9013 {0}Má byť validátor spustený znovu?{1}
9014 9014 -----
9015 9015 -----
9016 9016 -----
9017 9017 -----
9018 9018 -----
9019 9019 … na server: <strong>{0}</strong>
9020 9020 Č.
9021m 1 ({0} úsekov)
9022m 1 ({0} úsek)
9023m 1 ({0} úseky)
9024m 2 Časová odchýlka {0} dní
9025m 2 (Časová odchýlka {0} deň)
9026m 2 Časová odchýlka {0} dni
9027m 3 ({0} požiadaviek)
9028m 3 ({0} požiadavka)
9029m 3 ({0} požiadavky)
9030m 4 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
9031m 4 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
9032m 4 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
9033m 5 , {0} nenastavených
9034m 5 , {0} nenastavené
9035m 5 , {0} nenastavené
9036m 6 <b>{0}</b> objektov deaktivovaných
9037m 6 <b>{0}</b> objekt deaktivovaný
9038m 6 <b>{0}</b> objekty deaktivované
9039m 7 <html>Nahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami<br>bolo zrušené, alebo zlyhalo.</html>
9040m 7 <html>Nahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstvy, s úpravami<br>bolo zrušené, alebo zlyhalo.</html>
9041m 7 <html>Nahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami<br>bolo zrušené, alebo zlyhalo.</html>
9042m 8 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografií do GPX stopy.</html>
9043m 8 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
9044m 8 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografií do GPX stopy.</html>
9045m 9 <html>Nasledujúce značky v súbore zmien obsahuje prázdny kľúč alebo hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovať?</html>
9046m 9 <html>Nasledujúca značka v súbore zmien obsahuje prázdny kľúč alebo hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovať?</html>
9047m 9 <html>Nasledujúce značky v súbore zmien obsahuje prázdny kľúč alebo hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovať?</html>
9048m 10 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
9049m 10 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
9050m 10 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
9051m 11 <html>Táto akcia bude vyžadovať {0} samostatných<br>sťahovacích požiadaviek. Chcete<br>pokračovať?</html>
9052m 11 <html>Táto akcia bude vyžadovať {0} samostatnú<br>sťahovaciu požiadavku. Chcete<br>pokračovať?</html>
9053m 11 <html>Táto akcia bude vyžadovať {0} samostatné<br>sťahovacie požiadavky. Chcete<br>pokračovať?</html>
9054m 12 <html>Chystáte sa otočiť smer cesty ''{0}'',<br/> u ktorej významový zmysel jej značiek je definovaný jej smerom: ''{1}''<br/> Naozaj chcete zmeniť smer cesty a tým aj jej významový zmysel?</html>
9055m 12 <html>Chystáte sa otočiť smer cesty ''{0}'',<br/> ktorej významový zmysel značky ''{1}'' je definovaný jej smerom.<br/> Naozaj chcete zmeniť smer cesty a tým aj jej významový zmysel?</html>
9056m 12 <html>Chystáte sa otočiť smer cesty ''{0}'',<br/> u ktorej významový zmysel jej značiek je definovaný jej smerom: ''{1}''<br/> Naozaj chcete zmeniť smer cesty a tým aj jej významový zmysel?</html>
9057m 13 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
9058m 13 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
9059m 13 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
9060m 14 <html>{0} vrstiev potrebuje uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
9061m 14 <html>{0} vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
9062m 14 <html>{0} vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
9063m 15 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
9064m 15 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
9065m 15 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
9066m 16 <p><b>{0}</b> objektov skrytých
9067m 16 <p><b>{0}</b> objekt skrytý
9068m 16 <p><b>{0}</b> objekty skryté
9069m 17 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z relácií {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.
9070m 17 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.
9071m 17 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.
9072m 18 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z ciest {1}.<br>Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.
9073m 18 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z cesty {1}.<br>Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.
9074m 18 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z ciest {1}.<br>Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.
9075m 19 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná z relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
9076m 19 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná z relácie {1}.<br>Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
9077m 19 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>relácie {0}</strong>. Je stále odkazovaná z relácie {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.
9078m 20 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z relácií {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
9079m 20 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z relácie {1}.<br>Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
9080m 20 <strong>Zlyhalo</strong> mazanie <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z relácií {1}.<br>Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.
9081m 21 <strong>Nepodarilo sa</strong> odoslať <strong>reláciu {0}</strong>. Odkazuje na odstránené cesty {1}.<br>Prosím načítajte cesty, odstráňte odkaz v relácii a odošlite znovu.
9082m 21 <strong>Nepodarilo sa</strong> odoslať <strong>reláciu {0}</strong>. Odkazuje na odstránenú cestu {1}.<br>Prosím načítajte cestu, odstráňte odkaz v relácii a odošlite znovu.
9083m 21 <strong>Nepodarilo sa</strong> odoslať <strong>reláciu {0}</strong>. Odkazuje na odstránené cesty {1}.<br>Prosím načítajte cesty, odstráňte odkaz v relácii a odošlite znovu.
9084m 22 <strong>Nepodarilo sa</strong> odoslať <strong>reláciu {0}</strong>. Odkazuje na odstránené body {1}.<br>Prosím načítajte body, odstráňte odkaz v relácii a odošlite znovu.
9085m 22 <strong>Nepodarilo sa</strong> odoslať <strong>reláciu {0}</strong>. Odkazuje na odstránený bod {1}.<br>Prosím načítajte bod, odstráňte odkaz v relácii a odošlite znovu.
9086m 22 <strong>Nepodarilo sa</strong> odoslať <strong>reláciu {0}</strong>. Odkazuje na odstránené body {1}.<br>Prosím načítajte body, odstráňte odkaz v relácii a odošlite znovu.
9087m 23 <strong>Nepodarilo sa</strong> odoslať <strong>cestu {0}</strong>. Odkazuje na odstránené body {1}.<br>Prosím načítajte body, odstráňte odkaz v ceste a odošlite znovu.
9088m 23 <strong>Nepodarilo sa</strong> odoslať <strong>cestu {0}</strong>. Odkazuje na odstránený bod {1}.<br>Prosím načítajte bod, odstráňte odkaz v ceste a odošlite znovu.
9089m 23 <strong>Nepodarilo sa</strong> odoslať <strong>cestu {0}</strong>. Odkazuje na odstránené body {1}.<br>Prosím načítajte body, odstráňte odkaz v ceste a odošlite znovu.
9090m 24 Pridať nový bod do {0} ciest
9091m 24 Pridať nový bod do {0} cesty
9092m 24 Pridať nový bod do {0} ciest
9093m 25 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
9094m 25 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} cesty
9095m 25 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
9096m 26 Pridať výber do {0} relácií
9097m 26 Pridať výber do {0} relácie
9098m 26 Pridať výber do {0} relácií
9099m 27 Pridaných {0} objektov
9100m 27 Pridaný {0} objekt
9101m 27 Pridané {0} objekty
9102m 28 Nedá sa otvoriť {0} súborov, pretože súbory neexistujú alebo nie je k dispozícií vhodný importér.
9103m 28 Nedá sa otvoriť {0} súbor, pretože súbor neexistuje alebo nie je k dispozícií vhodný importér.
9104m 28 Nedajú sa otvoriť {0} súbory, pretože súbory neexistujú alebo nie je k dispozícií vhodný importér.
9105m 29 Nemožno otvoriť {0} súborov importérom súborov "{1}".
9106m 29 Nemožno otvoriť {0} súbor importérom súborov "{1}".
9107m 29 Nemožno otvoriť {0} súbory importérom súborov "{1}".
9108m 30 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
9109m 30 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
9110m 30 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
9111m 31 Zmeniť hodnoty?
9112m 31 Zmeniť hodnotu?
9113m 31 Zmeniť hodnoty?
9114m 32 Zmeniť {0} objektov
9115m 32 Zmeniť {0} objekt
9116m 32 Zmeniť {0} objekty
9117m 33 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
9118m 33 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
9119m 33 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
9120m 34 Kliknite pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
9121m 34 Kliknite pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadača
9122m 34 Kliknite pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
9123m 35 Kliknite pre pokračovanie bez týchto pluginov
9124m 35 Kliknite pre pokračovanie bez tohto pluginu
9125m 35 Kliknite pre pokračovanie bez týchto pluginov
9126m 36 Kliknite pre stiahnutie chýbajúcich pluginov a reštartovanie JOSM
9127m 36 Kliknite pre stiahnutie chýbajúceho pluginu a reštartovanie JOSM
9128m 36 Kliknite pre stiahnutie chýbajúcich pluginov a reštartovanie JOSM
9129m 37 Spojiť {0} ciest
9130m 37 Spojiť {0} cestu
9131m 37 Spojiť {0} cesty
9132m 38 Konfliktov počas sťahovania
9133m 38 Konflikt počas sťahovania
9134m 38 Konflikty počas sťahovania
9135m 39 Konflikty v dátach
9136m 39 Konflikt v dátach
9137m 39 Konflikty v dátach
9138m 40 Konfliktov: {0} nevyriešených
9139m 40 Konflikt: {0} nevyriešený
9140m 40 Konflikty: {0} nevyriešené
9141m 41 Kopírovať {0} vybraných kľúčov/hodnôt
9142m 41 Kopírovať {0} vybraný kľúč/hodnotu
9143m 41 Kopírovať {0} vybrané kľúče/hodnoty
9144m 42 Nepodarilo sa otvoriť dátové súbory:\n{0}
9145m 42 Nepodarilo sa otvoriť dátový súbor:\n{0}
9146m 42 Nepodarilo sa otvoriť dátové súbory:\n{0}
9147m 43 Vymazať {0} súborov z disku?
9148m 43 Vymazať {0} súbor z disku?
9149m 43 Vymazať {0} súbory z disku?
9150m 44 Zmazať {0} bodov
9151m 44 Zmazať {0} bod
9152m 44 Zmazať {0} body
9153m 45 Zmazať {0} objektov
9154m 45 Zmazať {0} objekt
9155m 45 Zmazať {0} objekty
9156m 46 Zmazať {0} relácií
9157m 46 Zmazať {0} reláciu
9158m 46 Zmazať {0} relácie
9159m 47 Zmazať {0} ciest
9160m 47 Zmazať {0} cestu
9161m 47 Zmazať {0} cesty
9162m 48 Odstránili sa značky {0} z {1} objektov
9163m 48 Odstránili sa značky {0} z {1} objektu
9164m 48 Odstránili sa značky {0} z {1} objektov
9165m 49 Vymazávam {0} objektov
9166m 49 Vymazávam {0} objekt
9167m 49 Vymazávam {0} objekty
9168m 50 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
9169m 50 Sťahovanie nasledujúceho {0} pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
9170m 50 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
9171m 51 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
9172m 51 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
9173m 51 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
9174m 52 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
9175m 52 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
9176m 52 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
9177m 53 Sťahovanie {0} neúplných podriadených relácií z {1} rodičovských relácií
9178m 53 Sťahovanie {0} neúplnej podriadenej relácie z {1} rodičovských relácií
9179m 53 Sťahovanie {0} neúplných podriadených relácií z {1} rodičovských relácií
9180m 54 Sťahovanie {0} neúplných objektov
9181m 54 Sťahovanie {0} neúplného objektu
9182m 54 Sťahovanie {0} neúplných objektov
9183m 55 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
9184m 55 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
9185m 55 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
9186m 56 Duplikovať do {0} bodov
9187m 56 Duplikovať do {0} bodu
9188m 56 Duplikovať do {0} bodov
9189m 57 Duplikovať {0} bodov do {1} bodov
9190m 57 Duplikovať {0} bod do {1} bodov
9191m 57 Duplikovať {0} body do {1} bodov
9192m 58 Overte či relácie neboli poškodené!
9193m 58 Overte či relácia nebola poškodená!
9194m 58 Overte či relácie neboli poškodené!
9195m 59 Vložiť nový bod do {0} ciest.
9196m 59 Vložiť nový bod do {0} cesty.
9197m 59 Vložiť nový bod do {0} ciest.
9198m 60 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
9199m 60 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
9200m 60 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
9201m 61 JOSM našiel {0} neuložených OSM dátových vrstiev.
9202m 61 JOSM našiel {0} neuloženú OSM dátovú vrstvu.
9203m 61 JOSM našiel {0} neuložené OSM dátové vrstvy.
9204m 62 JOSM je v režime offline. Tento zdroje nebudú dostupné: {0}
9205m 62 JOSM je v režime offline. Tento zdroj nebude dostupný: {0}
9206m 62 JOSM je v režime offline. Tento zdroje nebudú dostupné: {0}
9207m 63 Zlúčiť {0} bodov
9208m 63 Zlúčiť {0} bod
9209m 63 Zlúčiť {0} body
9210m 64 Spojovaná verzia ({0} položiek)
9211m 64 Spojovaná verzia ({0} položka)
9212m 64 Spojovaná verzia ({0} položky)
9213m 65 Posun {0} bodov
9214m 65 Posun {0} bodu
9215m 65 Posun {0} bodov
9216m 66 Moja verzia ({0} položiek)
9217m 66 Moja verzia ({0} položka)
9218m 66 Moja verzia ({0} položky)
9219m 67 Členy, ktoré neboli cestami, boli odstránené z multipolygónu
9220m 67 Člen, ktorý nebol cestou, bol odstránený z multipolygónu
9221m 67 Členy, ktoré neboli cestami, boli odstránené z multipolygónu
9222m 68 Niekoľko objektov nie je možné stiahnuť
9223m 68 Objekt nie je možné stiahnuť
9224m 68 Objekty nie je možné stiahnuť
9225m 69 Objektov bolo vymazaných
9226m 69 Objekt bol vymazaný
9227m 69 Objekty boli vymazané
9228m 70 Získaných {0} pravidiel Tag2Link z {1}
9229m 70 Získané {0} pravidlo Tag2Link z {1}
9230m 70 Získané {0} pravidlá Tag2Link z {1}
9231m 71 {0} sťahovaných objektov je vymazaných.
9232m 71 {0} sťahovaný objekt je vymazaný.
9233m 71 {0} sťahované objekty sú vymazané.
9234m 72 {0} objektov nebolo možné stiahnuť.<br>
9235m 72 {0} objekt nemohol byť stiahnutý.<br>
9236m 72 {0} objekty nebolo možné stiahnuť.<br>
9237m 73 Otváranie {0} súborov...
9238m 73 Otváranie {0} súboru...
9239m 73 Otváranie {0} súborov...
9240m 74 Vkladanie {0} značiek
9241m 74 Vkladanie {0} značky
9242m 74 Vkladanie {0} značiek
9243m 75 Prosím potvrďte odstránenie <strong>{0} objektov</strong>.
9244m 75 Prosím potvrďte odstránenie <strong>{0} objektu</strong>.
9245m 75 Prosím potvrďte odstránenie <strong>{0} objektov</strong>.
9246m 76 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
9247m 76 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
9248m 76 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
9249m 77 Plugin {0} je stále používaný týmito {1} pluginmi:
9250m 77 Plugin {0} je stále používaný týmto {1} pluginom:
9251m 77 Plugin {0} je stále používaný týmito {1} pluginmi:
9252m 78 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
9253m 78 Plugin {0} vyžaduje {1} plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
9254m 78 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
9255m 79 {0} objektov zabudnutých
9256m 79 {0} objekt zabudnutý
9257m 79 {0} objekty zabudnuté
9258m 80 Členy relácie {0} nemajú značku "lanes" alebo "*:lanes"
9259m 80 Člen relácie {0} nemajú značku "lanes" alebo "*:lanes"
9260m 80 Členy relácie {0} nemajú značku "lanes" alebo "*:lanes"
9261m 81 Odstrániť "{0}" z {1} objektov
9262m 81 Odstrániť "{0}" z {1} objektu
9263m 81 Odstrániť "{0}" z {1} objektov
9264m 82 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
9265m 82 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
9266m 82 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
9267m 83 Vyriešiť {0} konfliktných značiek v bode {1}
9268m 83 Vyriešiť {0} konfliktnú značku v bode {1}
9269m 83 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
9270m 84 Vyriešiť {0} konfliktných značiek v relácii {1}
9271m 84 Vyriešiť {0} konfliktnú značku v relácii {1}
9272m 84 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
9273m 85 Vyriešiť {0} konfliktných značiek v ceste {1}
9274m 85 Vyriešiť {0} konfliktnú značku v ceste {1}
9275m 85 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
9276m 86 Otáčanie {0} bodov
9277m 86 Otáčanie {0} bodu
9278m 86 Otáčanie {0} bodov
9279m 87 Mierka {0} bodov
9280m 87 Mierka {0} bodu
9281m 87 Mierka {0} body
9282m 88 Hľadá sa v {0} objektoch
9283m 88 Hľadá sa v {0} objekte
9284m 88 Hľadá sa v {0} objektoch
9285m 89 Vybrané body nemôžu byť od ničoho odpojené.
9286m 89 Vybraný bod nemôže byť od ničoho odpojený.
9287m 89 Vybrané body nemôžu byť od ničoho odpojené.
9288m 90 Vybraný {0} objekt
9289m 90 Vybrané {0} objekty
9290m 90 Vybraných {0} objektov
9291m 91 Nastavili sa značky {0} na {1} objektov
9292m 91 Nastavili sa značky {0} na {1} objekt
9293m 91 Nastavili sa značky {0} na {1} objekty
9294m 92 Nastaviť {0}={1} pre {2} objektov
9295m 92 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekt
9296m 92 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
9297m 93 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
9298m 93 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
9299m 93 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
9300m 94 Zjednodušiť {0} ciest
9301m 94 Zjednodušiť {0} cestu
9302m 94 Zjednodušiť {0} cesty
9303m 95 Rozdeliť cestu {0} na {1} častí
9304m 95 Rozdeliť cestu {0} na {1} časť
9305m 95 Rozdeliť cestu {0} na {1} časti
9306m 96 Značky({0} konfliktov)
9307m 96 Značky({0} konflikt)
9308m 96 Značky({0} konflikty)
9309m 97 Dotknutá cesta by po odpojení vybraných bodov zmizla.
9310m 97 Dotknutá cesta by po odpojení vybraného bodu zmizla.
9311m 97 Dotknutá cesta by po odpojení vybraných bodov zmizla.
9312m 98 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
9313m 98 Nasledujúci {0} plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
9314m 98 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
9315m 99 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné a boli deaktivované:
9316m 99 Nasledujúci plugin už nie je potrebný a bol deaktivovaný:
9317m 99 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné a boli deaktivované:
9318m 100 Súbory obrázkov budú navždy stratené!
9319m 100 Súbor obrázku bude navždy stratený!
9320m 100 Súbory obrázkov budú navždy stratené!
9321m 101 Pluginy nebudú nahraté.
9322m 101 Plugin nebude nahratý.
9323m 101 Pluginy nebudú nahraté.
9324m 102 Vybraté body nie sú v strede cesty.
9325m 102 Vybratý bod nie je v strede cesty.
9326m 102 Vybraté body nie sú v strede cesty.
9327m 103 Zvolené cesty majú body, ktoré môžu byť odkazované z nestiahnutých objektov.
9328m 103 Zvolená cesta má body, ktoré môžu byť odkazované z nestiahnutých objektov.
9329m 103 Zvolené ceste majú body, ktoré môžu byť odkazované z nestiahnutých objektov.
9330m 104 Ich verzia ({0} položiek)
9331m 104 Ich verzia ({0} položka)
9332m 104 Ich verzia ({0} položky)
9333m 105 Vybrané body používa viac ako jedna cesta. Prosím vyberte tiež cestu.
9334m 105 Vybraný bod používa viac ako jedna cesta. Prosím vyberte tiež cestu.
9335m 105 Vybrané body používa viac ako jedna cesta. Prosím vyberte tiež cestu.
9336m 106 Vo Vašej lokálnej dátovej sade je {0} objektov, ktoré môžu byť zmazané na serveri.<br>Ak sa neskôr pokúsite o ich zmazanie alebo aktualizáciu, server pravdepodobne nahlási konflikt.
9337m 106 Vo Vašej lokálnej dátovej sade je {0} objekt, ktorý môže byť zmazaný na serveri.<br>Ak sa neskôr pokúsite o jeho zmazanie alebo aktualizáciu, server pravdepodobne nahlási konflikt.
9338m 106 Vo Vašej lokálnej dátovej sade sú {0} objekty, ktoré môžu byť zmazané na serveri.<br>Ak sa neskôr pokúsite o ich zmazanie alebo aktualizáciu, server pravdepodobne nahlási konflikt.
9339m 107 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie.
9340m 107 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie.
9341m 107 Nachádzajú sa tam {0} objektov na nahratie.
9342m 108 Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši.
9343m 108 Došlo k {0} chybe pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši.
9344m 108 Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši.
9345m 109 Bolo zistených {0} konfliktov.
9346m 109 Bol zistený {0} konflikt.
9347m 109 Boli zistené {0} konflikty.
9348m 110 Počas importu bolo {0} konfliktov
9349m 110 Počas importu bol {0} konflikt
9350m 110 Počas importu boli {0} konflikty
9351m 111 V zásobníku sa našlo {0} značiek, čo je nezvyčajné!
9352m 111 V zásobníku sa našla {0} značka, čo je nezvyčajné!
9353m 111 V zásobníku sa našli {0} značky, čo je nezvyčajné!
9354m 112 Táto sada zmien má {0} komentárov
9355m 112 Táto sada zmien má {0} komentár
9356m 112 Táto sada zmien má {0} komentáre
9357m 113 Táto cesta je členom {0} relácií.
9358m 113 Táto cesta je členom relácie.
9359m 113 Táto cesta je členom {0} relácií.
9360m 114 Toto zmení až {0} objektov.
9361m 114 Toto zmení až {0} objekt.
9362m 114 Toto zmení až {0} objekty.
9363m 115 Toto zmení {0} objektov.
9364m 115 Toto zmení {0} objekt.
9365m 115 Toto zmení {0} objekty.
9366m 116 Transformácia {0} bodov
9367m 116 Transformácia {0} bodu
9368m 116 Transformácia {0} bodov
9369m 117 Rozpojenie pravdepodobne ovplyvnilo {0} relácií: {1}
9370m 117 Rozpojenie pravdepodobne ovplyvnilo {0} reláciu: {1}
9371m 117 Rozpojenie pravdepodobne ovplyvnilo {0} relácií: {1}
9372m 118 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
9373m 118 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
9374m 118 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
9375m 119 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
9376m 119 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
9377m 119 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
9378m 120 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
9379m 120 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
9380m 120 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
9381m 121 Nahrávanie {0} objektov ...
9382m 121 Nahrávanie {0} objektu ...
9383m 121 Nahrávanie {0} objektov ...
9384m 122 Chystáte sa spojiť {0} objektov, ale nasledovné značky sú konfliktné:<br/>{1}Ak tieto objekty budú spojené, výsledný objekt môže obsahovať nechcené značky.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na opravu konfliktných značiek.<br/><br/>Chcete pokračovať?
9385m 122 Chystáte sa spojiť {0} objekt, ale nasledovné značky sú konfliktné:<br/>{1}Ak tieto objekty budú spojené, výsledný objekt môže obsahovať nechcené značky.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na opravu konfliktných značiek.<br/><br/>Chcete pokračovať?
9386m 122 Chystáte sa spojiť {0} objektov, ale nasledovné značky sú konfliktné:<br/>{1}Ak tieto objekty budú spojené, výsledný objekt môže obsahovať nechcené značky.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na opravu konfliktných značiek.<br/><br/>Chcete pokračovať?
9387m 123 Chystáte sa spojiť {1} objekt, ktorý je súčasťou {0} relácie:<br/>{2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť túto reláciu. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.<br/><br/>Chcete pokračovať?
9388m 123 Chystáte sa spojiť {1} objekty, ktoré sú súčasťou {0} relácií:<br/>{2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť tieto relácie. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.<br/><br/>Chcete pokračovať?
9389m 123 Chystáte sa spojiť {1} objektov, ktoré sú súčasťou {0} relácií:<br/>{2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť tieto relácie. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.<br/>Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.<br/><br/>Chcete pokračovať?
9390m 124 Chystáte sa zmazať {0} relácií: {1}<br/>Tento krok je málokedy potrebný a po nahratí na server sa nedá tak ľahko navrátiť.<br/>Naozaj chcete pokračovať so zmazaním?
9391m 124 Chystáte sa zmazať {0} reláciu: {1}<br/>Tento krok je málokedy potrebný a po nahratí na server sa nedá tak ľahko navrátiť.<br/>Naozaj chcete pokračovať so zmazaním?
9392m 124 Chystáte sa zmazať {0} relácie: {1}<br/>Tento krok je málokedy potrebný a po nahratí na server sa nedá tak ľahko navrátiť.<br/>Naozaj chcete pokračovať so zmazaním?
9393m 125 Chystáte sa otvoriť {0} okien prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku oknami prehliadača<br>a môže trvať dlhú dobu než sa všetky otvoria.
9394m 125 Chystáte sa otvoriť {0} okno prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku oknami prehliadača<br>a môže trvať dlhú dobu než sa všetky otvoria.
9395m 125 Chystáte sa otvoriť {0} okná prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu ""obrazovku oknami prehliadača<br>a môže trvať dlhú dobu než sa všetky otvoria.
9396m 126 Chystáte sa otvoriť <b>{0}</b> rôznych relácií naraz.<br/>Chcete poračovať?
9397m 126 Chystáte sa otvoriť <b>{0}</b> reláciu naraz.<br/>Chcete poračovať?
9398m 126 Chystáte sa otvoriť <b>{0}</b> rôzne relácie naraz.<br/>Chcete poračovať?
9399m 127 Chystáte sa otvoriť <b>{0}</b> okien histórie.<br/>Chcete pokračovať?
9400m 127 Chystáte sa otvoriť <b>{0}</b> okno histórie.<br/>Chcete pokračovať?
9401m 127 Chystáte sa otvoriť <b>{0}</b> okná histórie.<br/>Chcete pokračovať?
9402m 128 Chystáte sa zjednodušiť {0} ciest s celkovou dĺžkou {1}.
9403m 128 Chystáte sa zjednodušiť {0} cestu s celkovou dĺžkou {1}.
9404m 128 Chystáte sa zjednodušiť {0} cesty s celkovou dĺžkou {1}.
9405m 129 Nastavili ste prázdnu rolu na {0} objektoch.
9406m 129 Nastavili ste prázdnu rolu na {0} objekte.
9407m 129 Nastavili ste prázdnu rolu na {0} objektoch.
9408m 130 Máte {0} neprečítaných správ.
9409m 130 Máte {0} neprečítanú správu.
9410m 130 Máte {0} neprečítané správy.
9411m 131 Presúvate viac než {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
9412m 131 Presúvate viac než {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
9413m 131 Presúvate viac než {0} prvky. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
9414m 132 Priblížiť na vybrané objekty
9415m 132 Priblížiť na vybraný objekt
9416m 132 Priblížiť na vybrané objekty
9417m 133 dní
9418m 133 deň
9419m 133 dni
9420m 134 značiek
9421m 134 značka
9422m 134 značky
9423m 135 bodov
9424m 135 bod
9425m 135 body
9426m 136 objektov
9427m 136 objekt
9428m 136 objekty
9429m 137 {0} relácií
9430m 137 {0} relácia
9431m 137 {0} relácie
9432m 138 relácií
9433m 138 relácia
9434m 138 relácie
9435m 139 do {0} objektov
9436m 139 do {0} objektu
9437m 139 do {0} objektov
9438m 140 ciest
9439m 140 cesta
9440m 140 cesty
9441m 141 {0} autorov
9442m 141 {0} autor
9443m 141 {0} autori
9444m 142 {0} Členov:
9445m 142 {0} Člen:
9446m 142 {0} Členy:
9447m 143 {0} pozostáva z {1} značiek
9448m 143 {0} pozostáva z {1} značky
9449m 143 {0} pozostáva z {1} značiek
9450m 144 {0} vymazaných
9451m 144 {0} vymazaný
9452m 144 {0} vymazané
9453m 145 {0} rôznych
9454m 145 {0} rôzny
9455m 145 {0} rôzne
9456m 146 {0} má aktualizované GPS dáta.
9457m 146 {0} má aktualizované GPS dáta.
9458m 146 {0} majú aktualizované GPS dáta.
9459m 147 {0} načítaných obrázkov.
9460m 147 {0} načítaný obrázok.
9461m 147 {0} načítané obrázky.
9462m 148 {0} nekompletných
9463m 148 {0} nekompletný
9464m 148 {0} nekompletné
9465m 149 {0} členov
9466m 149 {0} člen
9467m 149 {0} členy
9468m 150 {0} bodov
9469m 150 {0} bod
9470m 150 {0} body
9471m 151 {0} poznámok
9472m 151 {0} poznámka
9473m 151 {0} poznámky
9474m 152 {0} poznámok bolo stiahnutých.
9475m 152 {0} poznámka bola stiahnutá.
9476m 152 {0} poznámky boli stiahnuté.
9477m 153 {0} pridaných objektov:
9478m 153 {0} pridaný objekt:
9479m 153 {0} pridané objekty:
9480m 154 {0} zmazaných objektov:
9481m 154 {0} zmazaný objekt:
9482m 154 {0} zmazané objekty:
9483m 155 {0} upravených objektov:
9484m 155 {0} upravený objekt:
9485m 155 {0} upravené objekty:
9486m 156 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
9487m 156 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
9488m 156 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
9489m 157 {0} relácií
9490m 157 {0} relácia
9491m 157 {0} relácie
9492m 158 Ovplyvní to {0} relácií.
9493m 158 Ovplyvní to {0} reláciu.
9494m 158 Ovplyvní to {0} relácie.
9495m 159 {0} trás,
9496m 159 {0} trasa,
9497m 159 {0} trasy,
9498m 160 {0} značiek
9499m 160 {0} značka
9500m 160 {0} značky
9501m 161 {0} stôp(track)
9502m 161 {0} stopa(track)
9503m 161 {0} stopy(track)
9504m 162 {0} stôp, {1} úsekov stôp
9505m 162 {0} stopa, {1} úsekov stôp
9506m 162 {0} stopy, {1} úsekov stôp
9507m 163 {0} používateľov naposledy menilo výber:
9508m 163 {0} používateľ naposledy menil výber:
9509m 163 {0} používatelia naposledy menili výber:
9510m 164 {0} bolo založených s GPS značkou.
9511m 164 {0} bol založený s GPS značkou.
9512m 164 {0} boli založené s GPS značkou.
9513m 165 {0} ciest
9514m 165 {0} cesta
9515m 165 {0} cesty
9516m 166 {0} waypointov (bodov cesty)
9517m 166 {0} waypoint (bod cesty)
9518m 166 {0} waypointy (body cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.