source: josm/trunk/nodist/trans/nb.lang

Last change on this file was 19067, checked in by taylor.smock, 4 weeks ago

i18n updates

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 4.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
3 3 -----
4 4 Legger kartutskrift til JOSM
5 5 -----
6 6 Legger inn markører eller noder på gjeldende GPS-posisjoner.
7 7 Lar JOSM importere åpne dataformater (csv, xls, ods, kml, kmz, shp, mif) til et .osm-lag. Støtter zip- og 7z-komprimering av disse filtypene.
8 8 -----
9 9 Gjør det mulig å åpne gpx/osm-filer som går utenfor gjeldende synlige skjermbilde
10 10 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
11 11 -----
12 12 -----
13 13 Tilbyr tegning av splines
14 14 Tilbyr redigering av trafikkinformasjon og eksportering til SUMO – simulator for urban forflytning
15 15 -----
16 16 Lar deg angre sletting av objekter i OSM-databasen
17 17 Analyser et sett GPS-punkter for å finne tyngdepunkt og variasjonsretning.
18 18 Dette programtillegget kan knytte bilder til veipunkt i ei GPX-fil. En kobling opprettes når «name», «cmt» eller «desc»-egenskapen til et veipunkt samsvarer med bildets filnavn.
19 19 Hent inn feil fra OSM-inspeksjonen og vis den innenfor gjeldende områdeavgrensing
20 20 Lag et rutenett med linjer.
21 21 -----
22 22 -----
23 23 Last ned GPS-punkt fra Globalsat dg100-datalogger direkte til JOSM.
24 24 -----
25 25 Kjør en racerbil fra punkt A til punkt B over vertikalfoto, med kaktus i kjølvannet.
26 26 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede linjer
27 27 Redigering av OpenSeaMap-objekter
28 28 -----
29 29 -----
30 30 Gjør det mulig å søke etter veipunkter importert fra GPX-fil.
31 31 -----
32 32 Ekstra informasjon om gjeldende lagobjekt – info om sporpunkt i GPX-fil
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 Importer OSM-data i o5m-formatet
43 43 Importer PDF-fil til et lag og konverter PDF-linjer til OSM-linjer.
44 44 Importer vektorgrafikk (SVG)
45 45 Importer/eksporter OSM-data i PBF-format
46 46 -----
47 47 Laster data fra SDS
48 48 Gjør fotoer flyttbare og plassér dem i kartet.
49 49 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
50 50 -----
51 51 Flett deler av linjer som overlapper.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 Programtillegg for import av georefererte bilder
55 55 Programtillegg for tilbakeføring av endringssett
56 56 -----
57 57 Programtillegg for digital signering av OSM-data
58 58 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
59 59 -----
60 60 -----
61 61 Tilbyr HTTP/2-støtte. Krever Java 11 eller senere.
62 62 -----
63 63 Tilbyr JNA-biblioteket (Java Native Access) som avhengighet for andre JOSM-tillegg. Er ikke ment å installeres direkte av sluttbruker.
64 64 Tilbyr JTS-biblioteket med relaterte verktøy (Java Topology Suite). Er ikke ment å installeres direkte av sluttbruker.
65 65 -----
66 66 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 Tilbyr hjelpeknapper som lar deg bruke mus med én tast (stylus). Aktiveres med å holde inne T, og dra kartet med venstre museknapp
71 71 -----
72 72 Tilbyr ruteplanlegging.
73 73 -----
74 74 -----
75 75 Tilbyr JAXB-biblioteket som avhengighet for andre JOSM-tillegg. Er ikke ment å installeres direkte av sluttbruker.
76 76 Tilbyr Log4j-biblioteket som avhengighet for andre JOSM-tillegg. Er ikke ment å installeres direkte av sluttbruker.
77 77 -----
78 78 -----
79 79 Panel for oppretting og redigering av relasjoner og multipolygoner
80 80 Opptegning av ruter (buss, stier, sykkelstier, …). Rutetype må være definert i fila routes.xml i mappa for programtillegg
81 81 Flere verktøyer som gjør livet lettere.
82 82 Vis ytterligere informasjon om kartpunktet. Kun følgende moduler støttes akkurat nå: RUIAN (Tsjekkia) og nett-tjeneste for spansk kataster.
83 83 -----
84 84 Enkelt verktøy for innlegging av veinummer og adresser.
85 85 -----
86 86 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
87 87 -----
88 88 Programtillegget «RasterFiltersPlugin» kan påføre bildefiltre til noen lag
89 89 -----
90 90 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
91 91 Dette programtillegget forenkler kartlegging og redigering av innendørs korridorer.
92 92 Dette programtillegget forenkler kartlegging og redigering av ruter for offentlig transport.
93 93 Verktøy for tegning av bygninger.
94 94 Tegner av bygninger og andre figurer fra et kart. Tracer2Server må kjøre.
95 95 Tegner av bygninger fra det tsjekkiske katasterkartet. TracerServer (.NET eller Mono) må kjøre.
96 96 -----
97 97 Bruk systemets passordbehandler for lagring av API-brukernavn og -passord. (KWallet og gnome-keyring støttes).
98 98 Visualiserer ruteinformasjon som en rutegraf.
99 99 Skriver GPS-posisjon til bildets filhode. Kjør denne funksjonen fra høyreklikk-menyen til bildelaget.
100 100 -----
101 101 utvidede alternativer for redigering av åpningstider
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.