source: josm/trunk/data/tr.lang@ 5304

Last change on this file since 5304 was 5304, checked in by simon04, 12 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 55.3 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 [gg/aa/yyyy sa:dk:sn]
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 veya
8 8 # Objeler
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 (Metin zaten panoda mevcut.)
22 22 -----
23 23 (URL :
24 24 (Uluslararası kod kullanın, ör +90-212-67890)
25 25 -----
26 26 (obje yok)
27 27 -----
28 28 -----
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 * Birden fazla yol için veya şu yollardan biri için, veya
37 37 * Birden fazla yol için kullanılan kavşak, veya
38 38 -----
39 39 * Yolun bir veya birkaç kavşağı, birden fazla yol tarafında kullanılabilir.
40 40 * Bir veya birden kavşağı olan yol, birden fazla yol tarafında kullanılabilir, veya
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 +++++
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <GPX izi yüklenmedi>
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>-key:İp</b> - "key" anahtarında ''İp'' olmayan
74 74 <b>İpek Yolu</b> - herhangi anahtarda ''İpek'' ve ''Yolu''
75 75 -----
76 76 <b>"İpek Yolu"</b> - herhangi anahtarda ''İpek Yolu''
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <b>id:</b>... - ID’li olan nesne (yeni nesnelerin ID’si 0)
82 82 -----
83 83 <b>key:</b> - anahtarın ''key'' herhangi değer
84 84 <b>key:İp</b> - "key" anahtarında bir bölümünde ''İp''
85 85 <b>key=*</b> - ''key'' anahtarın herhangi değer. Üstelik de <b>*=value</b>, <b>key=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b> dene
86 86 <b>key=value</b> - ''key'' anahtarının tamamen ''value'' değerinde
87 87 <b>key?</b> - ''key'' anahtarıb ''yes'', ''true'', ''1'' veya ''on'' değerinde
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <b>type:</b>... - üç tür nesneler (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
97 97 -----
98 98 <b>user:</b>... - kullanıcı tarafından değiştirmiş nesneler
99 99 <b>user:anonymous</b> - anonim kullanıcı tarafından değiştirmiş nesneler
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <farklı>
105 105 -----
106 106 <dosyanın sonu>
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <h2>JOSM Java sürümü 6 gerekiyor.</h2>Kullanılan Java sürümü: {0}.<br>Ya <ul><li>Java (JRE) güncelle ya da</li><li>eski (Java 5 uyumlu) bir JOSM sürümü kullanabilirsin.</li></ul>Ayrıca bak:
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html><strong>Geçerli indirecek alan</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html> "{0}" URL açılamıyor çünkü herhangi bir uygun indirme görevi hazır değil.</html>
129 129 <html>Klasör açılamıyor ''{0}''.<br>Bir dosya seç.</html>
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <html>Zaman hesaplanırken GPS alıcınız fotoğrafını göster.<br>Fotoğrafı burda göster.<br>Sadece zamanı ekrandan okuyunuz ve zaman dilimini seçiniz<hr></html>
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <html>Bu hareket {0} ayrı indirme<br> isteği gerektirir. <br>Devam etmek istiyor musunuz?</html>
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 <anahtar>
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 <veya>
270 270 -----
271 271 <soru işareti>
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Terkedilmiş demiryolu düzenle
289 289 -----
290 290 Birleştirmey iptal et
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Hakkında
294 294 JOSM Hakkında...
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Erişim
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 Eklenti Yazarın {0} Olduğunu Belirtiyor.
305 305 hesap veya üyelik kartı
306 306 Aksiyon
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Ekle
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Nokta Ekle...
320 320 -----
321 321 Ortofoto resim ekle
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 Her obje için yeni bir anahtar/değer çifti ekleyiniz
326 326 Varolan yola kavaşka ekle
327 327 -----
328 328 Listeye yeni bir kaynak ekle.
329 329 -----
330 330 -----
331 331 latitude / longitude veya easting / northing yazarak nokta ekleyin.
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 Yazar bilgisi ekle
338 338 ''{0}'' için çakışma ekle
339 339 İlk seçime hepsini ekle. google-tipi bir arama metni veya osm-xml dönderen bir link olabilir
340 340 -----
341 341 Referans görüntü katmanı ekle {0}
342 342 Kavşak Ekle
343 343 Yola kavşak ekle
344 344 Yola kavşak ekle ve birleştir
345 345 Nokta {0} ekle
346 346 İlişki ekle {0}
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Seçim listesine ekle
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 Yol ekle {0}
360 360 -----
361 361 Adres İnterpolasyon
362 362 Adresler
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Referans görüntü katmanı ofsetini ayarla
369 369 -----
370 370 Bu görüntü katmanın konumunu düzelt
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 -----
375 375 İdari
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Gelişmiş OAUTH özellikleri
382 382 İleri Tercihler
383 383 Gelişmiş bilgi
384 384 Gelişmiş bilgi (web)
385 385 -----
386 386 -----
387 387 havayolu
388 388 -----
389 389 -----
390 390 Havaalanı
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Noktalar daire olarak hızala
394 394 Noktalar düz çizgi olarak hızala
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Tüm dosya biçimleri
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 Kiralık Tarım Alanı
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 İzin verilen trafik:
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Farklı ortalama hızar için farklı renklerin kullanılmasına izin ver
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Dağcı Barakası
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Dosyayıda yeniden isimlendir
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Amerikan Futbol
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 OSM veri kontrol programı, kullanıcı veya program bazlı hataları ayrıştırır
435 435 -----
436 436 Eklentide hata oluştu {0}
437 437 -----
438 438 ''{0}'' Eklentisinden beklenmeyen bir durum oluştu.
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 Daha düzgün harita grafikleri için ''antialiasing'' uygula .
452 452 -----
453 453 -----
454 454 Seçili değişiklikleri uygula
455 455 Yapıştırma hafızsında bulunan etiket içeriklerini seçili elemanlara ekle.
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Uygula?
462 462 -----
463 463 -----
464 464 Arkeolojik Site
465 465 okçuluk
466 466 Devam etmek istediğinize emin misiniz?
467 467 Alan
468 468 -----
469 469 Yer konumunun civarındaki alanı
470 470 -----
471 471 sanat merkezi
472 472 Sanatsal
473 473 -----
474 474 Yeni poligonlar oluştur
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 Atletik
479 479 Dikkat: Gerçek Klavye tuşları kullanının!
480 480 İlginç Yerler
481 481 -----
482 482 Ses
483 483 -----
484 484 Ses Ayarları
485 485 {0} daki ses imleçleri
486 486 Ses {0} noktasında eşlendi.
487 487 -----
488 488 Ses: {0}
489 489 -----
490 490 -----
491 491 Avustralyan Futbol
492 492 -----
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 yazar
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Yazarlar
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 ATM
521 521 Otomatik indir
522 522 Otomatic etiket düzetmesi
523 523 İsmi veya tanımlaması olan izlerden otomatik olarak ses imleçleri oluştur,
524 524 GPX dosyası açılınca otomatik olarak yol noktalarından imleç tabakası oluştur
525 525 Mevcut
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Bebek Yuvası
534 534 Geri
535 535 Arkaplanın Kullanım Şartları
536 536 -----
537 537 -----
538 538 -----
539 539 -----
540 540 fırın
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Banka
544 544 -----
545 545 -----
546 546 Bariyer
547 547 +++++
548 548 -----
549 549 havza
550 550 Basketbol
551 551 Piller
552 552 Savaş Alanı
553 553 -----
554 554 Koy
555 555 Sahil
556 556 -----
557 557 Fener
558 558 -----
559 559 -----
560 560 banket
561 561 -----
562 562 Bisiklet
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 +++++
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 Boş Tabaka
572 572 Blok
573 573 -----
574 574 -----
575 575 Marina
576 576 direk-iskele
577 577 -----
578 578 Yerimi adı:
579 579 Yer İmleri
580 580 Sınır kontrol noktası
581 581 Botannik İsim
582 582 +++++
583 583 Belediye Sınırı
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 Sınır Çerçevesi
589 589 -----
590 590 Çerçeve
591 591 -----
592 592 Bowling
593 593 -----
594 594 köprü
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Ağaçsız_Alan
598 598 -----
599 599 Hata raporları
600 600 Bina
601 601 -----
602 602 -----
603 603 Ana menü oluşturuluyor
604 604 -----
605 605 -----
606 606 Hız engeli
607 607 Otobüs Yolu
608 608 otobüs platformu
609 609 otogar
610 610 otobüs durağı
611 611 otobüs geçidi
612 612 kasap
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Hava tramvayı
622 622 -----
623 623 Kafe
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 Kampyeri
629 629 Kamp Sitesi
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 Kanal
635 635 İptal
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 İptal et
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 Dünya dışına bir kavşak ekleyemezsiniz.
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Objeleri dünya dışına taşıyamazsın.
664 664 -----
665 665 Karar verilemeyen çakışma çözülemiyor.
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 Kano
671 671 Çöp Tenekesi
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 kapasite
677 677 -----
678 678 Araba
679 679 -----
680 680 Karavan Alanı
681 681 -----
682 682 Kasa
683 683 Kale
684 684 -----
685 685 Hayvan Kapısı
686 686 Mağara Girişi
687 687 Mezarlık
688 688 Merkezi görünüm
689 689 -----
690 690 Teleski
691 691 kulübe
692 692 Özellikleri Değiştir
693 693 Yönü değiştirilsin mi?
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Nokta {0} değiştir
698 698 İlişkiyi değiştir
699 699 -----
700 700 İlişkiyi değiştir {0}
701 701 Çözünürlüğü değiştir
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Yolu değiştir {0}
707 707 {0} nesnenin noktaları değiştirildi
708 708 -----
709 709 -----
710 710 Takım ID:
711 711 Değişiklik Takımları Görüntüle
712 712 Değişiklik Takımları Yönetimi
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Takım ID:
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Klavye kısayollarını elle değiştir.
723 723 -----
724 724 Beni Düzelt! leri kontrol et.
725 725 Sunucusunda kontrol et
726 726 Özellik anahtarını kontrol et.
727 727 Özellik değerlerini kontrol et.
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 Yolların ardışık özdeş noktalar içermesini kontrol et.
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Seç
745 745 Renk seç
746 746 {0} için bir renk seçiniz
747 747 Ön tanımlı lisans seçiniz
748 748 -----
749 749 OSM nesne tipini seçin
750 750 Arama servisi seç:
751 751 -----
752 752 -----
753 753 klise
754 754 Sinema
755 755 -----
756 756 Şehir
757 757 şehir sınırı
758 758 Şehir Duvarı
759 759 Şehir adı
760 760 Sivil
761 761 Sınıf Tipi
762 762 Sıfırla
763 763 -----
764 764 Metin kutusu sıfırla
765 765 Son kullanılan dosyaların listesi sıfırlatıyor
766 766 -----
767 767 Yoksaymak için <strong>{0}</strong> tıkla.</html>
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 Harici tarayıcıları çalıştırmayı sona erdirmek için tıklayınız.
776 776 Nokta birleştirme işlemini iptal et
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 {0} Web tarayıcı penceresini açmak için tıklayınız
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Silmek için tıklayınız. Shift: yol segmentini siler. Alt: kullnılmayan kavşakları silmebir yol silerken. Ctrl:referans objelerini sil
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 paneli büyütüp/küçültmek için tıklayınız
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Uçurum
817 817 tırmanma
818 818 -----
819 819 Kapat
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Pencereyi kapat ve indirmeyi iptal et
824 824 Açık olan değişiklik takımları kapat
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Paneli Kapat. Soldaki araç çubuğundan tekrar açabilirsiniz.
835 835 -----
836 836 Kapanış Tarihi
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 Açık olan değişiklik takımları kapatıyor
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 Kapanıyor...
845 845 Kıyafet
846 846 Sahil Çizgisi
847 847 -----
848 848 Madeni Para
849 849 kolej
850 850 Renk
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Renkler
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 JOSM da farklı objlerin kullandığı renkler.
860 860 Renk
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 Yolları Birleştir
866 866 -----
867 867 Çeşitli yolları birine birleştir.
868 868 {0} yol birleştir
869 869 -----
870 870 Komut Yığını
871 871 Açıklama
872 872 Açıklama:
873 873 Ticari
874 874 Genel
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Eklenti sitelerini ayarla
883 883 -----
884 884 Yüklü eklentileri ayarla.
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 Kaldırma Onayla
892 892 uzak kontrol haereketini onayla
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Çelişki
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Çelişkiler
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 Varolan yolu kavşağa ekle
926 926 Bağlı yolun sonuda başka yol var
927 927 Bağlantı Ayarları
928 928 OSM server bağlantı ayarları.
929 929 -----
930 930 İnşaat
931 931 İnşaat Alanı
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 OSM Server’ına Bağlanıyor...
938 938 Server’e bağlanıyor...
939 939 -----
940 940 Kıta
941 941 Devam et
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Yükleme devam et
945 945 -----
946 946 -----
947 947 Devam et, yine de dene
948 948 -----
949 949 Katkılar
950 950 Bakkal
951 951 -----
952 952 GPX tabakasına çevir
953 953 Bilgi tabakasına çevir
954 954 Çevrildiği yer: {0}
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Kopyala
961 961 Koordinatları Kopyala
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Seçili noktanın koordinatlarını panoya kopyala
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 {0} katmanın kopyası
973 973 Seçili objeleri yapıştır alanına (buffer) kopyala.
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Panoya kopyala ve kapat
982 982 {0} katmanın {1} kopyası
983 983 +++++
984 984 Copyright yılı
985 985 -----
986 986 -----
987 987 imaj ile GPX izini ilişkilendir
988 988 GPX e göre ilişkilendir
989 989 Veri dosyalarına erişim olmadı:\n{0}
990 990 -----
991 991 Yollar birleştiriledi (Tek bir yoluna konulamadı)
992 992 OSM server’ına bağlantı sağlanamadı. Lütfen internet bağlantınızı kontol ediniz.
993 993 -----
994 994 Eleman tipi bulunamadı
995 995 Uyarı seviyesi bulunamadı
996 996 -----
997 997 -----
998 998 Eklenti yüklenemedi {0}. Tercihlerden silinsin mi?
999 999 Tercihler serverdan alınamadı.
1000 1000 Enlem, Boylam ve Zoom çözümlenemedi. Lütfen kontrol ediniz.
1001 1001 -----
1002 1002 Okunamadı "{0}"
1003 1003 -----
1004 1004 Etiketteki özellikler okunamadı: {0}
1005 1005 -----
1006 1006 ''{0}'' dosyası yeniden adlandırılamadı
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 +++++
1010 1010 Seçilen servis girilen link ya da id ile uyuşmadı.Lütfen bir daha deneyin.
1011 1011 -----
1012 1012 Ülke
1013 1013 Ülke kodu
1014 1014 vilayet
1015 1015 adliye sarayı
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Kapalı Sarnıç
1019 1019 Vinç
1020 1020 Daire Oluştur
1021 1021 -----
1022 1022 Seçili üç noktadan daire oluştur.
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 Yeni harita katmanı oluştur
1026 1026 Yeni ilişki oluştur
1027 1027 -----
1028 1028 Alanları Oluştur
1029 1029 -----
1030 1030 Yer imi oluştur
1031 1031 -----
1032 1032 Çoklu poligon oluştur
1033 1033 Çoklu poligon oluştur
1034 1034 Yeni nokta oluştur
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Oluşturulma Tarihi
1039 1039 Oluşturulma tarihi:
1040 1040 -----
1041 1041 Oluşturan
1042 1042 Oluşturulma tarihi:
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Arayüz Oluşturuluyor.
1046 1046 Kredi Kartı
1047 1047 Kricket
1048 1048 +++++
1049 1049 Kroke
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 geçit
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 kesişine yollar
1059 1059 -----
1060 1060 lokanta
1061 1061 -----
1062 1062 Güncel Seçim
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Özel WMS Bağlantısı
1072 1072 Renkleri Ayarla
1073 1073 Araç çubuğundaki elemanlar özelleştir.
1074 1074 -----
1075 1075 Kesen
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Bisiklet
1083 1083 Döngü bağımlılıkları
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Baraj
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Veri kaynakları ve türleri
1093 1093 Veri kaynakları
1094 1094 Veri Onaylama
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Bakım için database kapalı
1098 1098 -----
1099 1099 Tarih
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 ATM kartı
1105 1105 -----
1106 1106 Ondalık Derece
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 Varsayılan
1114 1114 Varsayılan (Otomatik Seçilir)
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 Sil
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 Silme Modu
1122 1122 Özelliği Sil
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 Çift ilişkisi sil
1126 1126 Çift yolları sil
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 Tamamlanmamış üyeleri silmek istiyor musunuz?
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 Kavşak veya yolları sil.
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 İlişkiyi sil {0}
1137 1137 -----
1138 1138 İlişkileri sil
1139 1139 Seçili Objeleri Sil.
1140 1140 -----
1141 1141 Seçili anahtarı her objeden sil
1142 1142 -----
1143 1143 Seçili ilişkiyi sil
1144 1144 Seçili kaynağı listeden sil.
1145 1145 -----
1146 1146 Yoldan gereksiz noktaları sil.
1147 1147 Yolu sil {0}
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 Silindi veya taşındı nesneler
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 mezhep
1160 1160 Dişçi
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 Tanım: {0}
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 Etkisiz Kıl
1186 1186 Eklentiyi Pasif Yap
1187 1187 -----
1188 1188 Dispenser
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Ayarları Göster
1192 1192 Sesin kayıt edildiği yerde hareketli bir ikonu iz boyunca göster.
1193 1193 OSM yollar, nokta veya ilişki hakkında ayrıntılı bilgi görüntüle
1194 1194 -----
1195 1195 koordinatları şu şekilde göster
1196 1196 -----
1197 1197 OSM yollarının, noktalarının veya ilişkilerinin geçmiş bilgileri web tarayıcısında görüntüle.
1198 1198 OSM yolları, nodları ve ilişkileri hakkında tarih bilgisini göster.
1199 1199 Aktif ses izini göster.
1200 1200 -----
1201 1201 Ses menüsünü göster.
1202 1202 Hakkında penceresini göster.
1203 1203 -----
1204 1204 Seçili nesnelerin geçmişini göster.
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Noktaları Dağıt
1211 1211 Noktaları düz bir çüzgi olarak dağıt
1212 1212 -----
1213 1213 Kullanılmayan Demiryolu
1214 1214 -----
1215 1215 Değişiklikleri Uygulama
1216 1216 -----
1217 1217 Son çizilen çizgiden sonra bu kadar boşluk varsa okları çizme
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Birşey Yapma
1222 1222 -----
1223 1223 Buna izin veriyormusunuz?
1224 1224 kendin-al-market
1225 1225 iskele
1226 1226 Doktor
1227 1227 -----
1228 1228 Köpek Yarışı
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 İndir
1232 1232 -----
1233 1233 Veriyi İndir
1234 1234 -----
1235 1235 İndirme Konumu
1236 1236 Üyeleri İndir
1237 1237 OSM nesnesini ID ile indir
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 URL’yi indir
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Seçilen alan uygun, server kabul edecektir
1247 1247 Seçilen alan çok büyük; server iptal edecektir
1248 1248 Yeni tabaka olarak indir
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 -----
1253 1253 Veriyi indir
1254 1254 Hepsini raw gps olarak indir. x1,y1,x2,y2 içeren linkler lat=y&lon=x&zoom=z veya dosyaadı
1255 1255 Hepsini indir x1,y1,x2,y2 içeren linkler lat=y&lon=x&zoom=z veya dosyaadı
1256 1256 Bunun içindeki herşeyi indir:
1257 1257 -----
1258 1258 OSM den bu izi indir
1259 1259 OSM sitesinden indir...
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 Harita verisi OSM sunucusundan indir.
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 Sadece kendim değişiklik takımlarım indir
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 Nesneyi indir
1271 1271 Nesneyi indir...
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Yönlendirenleri indir (üst ilişkiler ve yollar)
1280 1280 Yönlendirenleri indir (üst ilişkiler)
1281 1281 -----
1282 1282 İlişkili üyeleri indir
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 Kutu ile belirlenen sınırları indir
1288 1288 Kutu ile belirlenen alanı ham gps olarak indir
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 Linkteki bilgiyi indir (lat=x&lon=y&zoom=z)
1295 1295 -----
1296 1296 Görünen mozaikleri indir
1297 1297 -----
1298 1298 {1} nesneden {0} indiriliyor (kalan: {2})
1299 1299 İndirilen GPX Verisi
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 GPS verisi indiriliyor
1304 1304 OSM bilgisi indiriliyor...
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 Bilgi İndiriliyor
1312 1312 -----
1313 1313 -----
1314 1314 -----
1315 1315 Açık olan değişiklik takımları indiriliyor...
1316 1316 -----
1317 1317 {0} ve {1} arası bilgiler indiriliyor
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 Kayakçı Asansörü
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 Çalan dosyayı sürükle ve bir izin yakınında bırak; SHIFT+bıraksesi senkronize etmek için.
1326 1326 kanalizasyon
1327 1327 Çiz
1328 1328 Yön oklarını çiz
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 İstediğiniz boyutta bir dikdörtgen çizin, sonra fare düğmesini bırakınız.
1332 1332 -----
1333 1333 İndirilen alan için sınırları çiz
1334 1334 GPS noktalarını bağlayan yönler için okları çiz.
1335 1335 Yol segmentleri için yön ipuçları çiz.
1336 1336 Pasif katmanları farklı renkte çiz
1337 1337 -----
1338 1338 GPS noktaları için geniş nokta çiz.
1339 1339 -----
1340 1340 GPS noktaları boyunca çiz.
1341 1341 Kavşakları Çiz
1342 1342 -----
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 Segment sıra numaralarını çiz
1346 1346 Server’dan gelen bilginin sınırlarını çiz .
1347 1347 Yön çizgi okları için tablo değerlerini kullan hesap yapma.
1348 1348 Pasif veri katmanlarını farklı renkte çiz
1349 1349 Her segment için kendi yolu buyunca sıra numarası çiz.
1350 1350 Seçim modunda sanal kavşakları çiziniz
1351 1351 Kolay yol düzenlemesi için sanal kavşaklar çiz.
1352 1352 -----
1353 1353 İçme Suyu
1354 1354 -----
1355 1355 -----
1356 1356 Kuru Temizleme
1357 1357 {0} kavşak değiştirildi
1358 1358 Çift
1359 1359 -----
1360 1360 Birçok yol tarafında kullanılan kavşakları çift yap.
1361 1361 Kopyala ve Yapştır ile seçimi çiftle.
1362 1362 -----
1363 1363 Çift Noktalar
1364 1364 Çift ilişki
1365 1365 Çift yol noktaları
1366 1366 Çift yol
1367 1367 -----
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 -----
1371 1371 -----
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 -----
1376 1376 -----
1377 1377 -----
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 Düzenle
1381 1381 10pin Düzenle
1382 1382 -----
1383 1383 Adres Bilgileri Düzenle
1384 1384 Adres İnterpolasyon Düzenle
1385 1385 -----
1386 1386 İdari Sınırları Düzenle
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 Kiralık Tarım Alanı Düzenle
1390 1390 Dağcı Barakası Düzenle
1391 1391 -----
1392 1392 Arkeolojik Site Düzenle
1393 1393 okçuluk düzenle
1394 1394 sanat merkezi düzenle
1395 1395 Sanatsal Düzenle
1396 1396 Atletik Düzenle
1397 1397 İlginç Yerler Düzenle
1398 1398 Avustralyan Futbol Düzenle
1399 1399 ATM Düzenle
1400 1400 Bebek Yuvası Düzenle
1401 1401 fırın düzenle
1402 1402 Banka düzenle
1403 1403 -----
1404 1404 Baseball Düzenle
1405 1405 havza kullanım düzenle
1406 1406 Basketbol Düzenle
1407 1407 Savaş Alanı Düzenle
1408 1408 koy Düzenle
1409 1409 Sahil Düzenle
1410 1410 -----
1411 1411 Fener Düzenle
1412 1412 -----
1413 1413 Bisiklet parkyeri düzenle
1414 1414 bisiklet kiralama düzenle
1415 1415 Bisiklet dükkanı düzenle
1416 1416 Biergarten Düzenle
1417 1417 Marina düzenle
1418 1418 direk-iskele düzenle
1419 1419 -----
1420 1420 Sınır kontrol noktası düzenle
1421 1421 Boule Düzenle
1422 1422 -----
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 Bowling Düzenle
1426 1426 Köprü Düzenle
1427 1427 At yolu düzenle
1428 1428 Ağaçsız_Alan Kullanımı Düzenle
1429 1429 -----
1430 1430 Hız engeli düzenle
1431 1431 Otobüs Yolu Düzenle
1432 1432 otobüs platformu düzenle
1433 1433 otogar düzenle
1434 1434 otobüs durağı düzenle
1435 1435 kasap düzenle
1436 1436 Hava tramvayı düzenle
1437 1437 -----
1438 1438 Cafe düzenle
1439 1439 Kamp Sitesi Düzenle
1440 1440 -----
1441 1441 Kanal düzenle
1442 1442 Kano Düzenle
1443 1443 araç kiralam düzenle
1444 1444 tamirci düzenle
1445 1445 Araç Paylaşım alanı düzenle
1446 1446 araçlı alışveriş düzenle
1447 1447 Yıkama düzenle
1448 1448 Karavan Alanı Düzenle
1449 1449 Kale Düzenle
1450 1450 Hayvan Kapısı Düzenle
1451 1451 Mağara Girişi Düzenle
1452 1452 Mezarlık Kullanımı Düzenle
1453 1453 Teleski Düzenle
1454 1454 külübe düzenle
1455 1455 -----
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 Sinema Düzenle
1459 1459 Şehir Düzenle
1460 1460 şehir sınırı düzenle
1461 1461 Sivil Sınırları Düzenle
1462 1462 Uçurum Düzenle
1463 1463 tırmanma düzenle
1464 1464 -----
1465 1465 -----
1466 1466 Sahil Çizgisi Düzenle
1467 1467 kolej düzenle
1468 1468 Ticari Alan Kullanımı Düzenle
1469 1469 Genel Düzenle
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 İnşaat Alanı Düzenle
1473 1473 -----
1474 1474 -----
1475 1475 Kıta Düzenle
1476 1476 Bakkal Düzenle
1477 1477 -----
1478 1478 Ülke Düzenle
1479 1479 vilayet Düzenle
1480 1480 adliye sarayı düzenle
1481 1481 Kapalı Sarnıç Düzenle
1482 1482 Vinç Düzenle
1483 1483 Kricket Düzenle
1484 1484 Cricket Nets Düzenle
1485 1485 kroke Düzelt
1486 1486 -----
1487 1487 -----
1488 1488 -----
1489 1489 Bisiklet yolu düzenle
1490 1490 Bisiklet Düzenle
1491 1491 Baraj düzenle
1492 1492 -----
1493 1493 Dişçi Düzenle
1494 1494 -----
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 Kullanılmayan Demiryolu Düzenle
1498 1498 -----
1499 1499 kendin-al-market düzenle
1500 1500 iskele düzenle
1501 1501 Doktor Düzenle
1502 1502 -----
1503 1503 Köpek Yarışı Düzenle
1504 1504 Kayakçı Asansörü Düzenle
1505 1505 kanalizasyon düzenle
1506 1506 İçme Suyu Düzenle
1507 1507 -----
1508 1508 Kuru Temizleme Düzenle
1509 1509 -----
1510 1510 Büyükelçilik Düzenle
1511 1511 Acil Durum Noktası Düzenle
1512 1512 -----
1513 1513 Giriş düzenle
1514 1514 binicilik düzenle
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 Çiftlik Arazisi Kullanımı Düzenle
1519 1519 Çiftlik Kullanımı Düzenle
1520 1520 Fast Food düzenle
1521 1521 Dağ Eteği Kullanımı
1522 1522 feribot hat düzenle
1523 1523 Feribot Terminal düzenle
1524 1524 -----
1525 1525 İtfaye İstasyonu Düzenle
1526 1526 Balıkçılık Düzenle
1527 1527 Uçuş adımları düzenle
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 Yürüyüş Yolu Düzenle
1531 1531 sığ geçit düzenle
1532 1532 orman kullanımı düzenle
1533 1533 Kaynak Düzenle
1534 1534 -----
1535 1535 Yakıt düzenle
1536 1536 -----
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 Bahçe Düzenle
1540 1540 -----
1541 1541 Gazdeposu Düzenle
1542 1542 Geçit Düzenle
1543 1543 Buzul Düzenle
1544 1544 Golf Düzenle
1545 1545 Golf Alanı Düzenle
1546 1546 -----
1547 1547 Otlak Kullanım Düzenle
1548 1548 Mezarlık Düzenle
1549 1549 yeşil Alan kullanımı düzenle
1550 1550 -----
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 Misafir Evi Düzenle
1554 1554 jimnastik düzenle
1555 1555 berber düzenle
1556 1556 Son nokta düzenle
1557 1557 Mezra Düzenle
1558 1558 Hampshire Geçidi Düzenle
1559 1559 -----
1560 1560 -----
1561 1561 Sağlıksız Ağaç Düzenle
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 Otoyolda onarım var olarak düzenle
1566 1566 Hockey Düzenle
1567 1567 At Yarışı Düzenle
1568 1568 Hastane Düzenle
1569 1569 Hostel Düzenle
1570 1570 Hotel Düzenle
1571 1571 Av Standı Düzenle
1572 1572 Endüstriyel Alan Kullanımı Düzenle
1573 1573 Ada Düzenle
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 -----
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 Kavşak Düzenle
1580 1580 -----
1581 1581 Anaokul Düzenle
1582 1582 Kiosk Düzenle
1583 1583 geçit düzenle
1584 1584 -----
1585 1585 Kara Düzenle
1586 1586 Toprak Dolum Alanı Düzenle
1587 1587 Çamaşırhane Düzenle
1588 1588 kütüphane düzenle
1589 1589 kalkan geçit düzenle
1590 1590 Hafif Ray Düzenle
1591 1591 DenizFeneri Düzenle
1592 1592 Living Street düzenle
1593 1593 Semt Düzenle
1594 1594 -----
1595 1595 -----
1596 1596 Marina düzenle
1597 1597 -----
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Abide Düzenle
1601 1601 Askeri Alan Düzenle
1602 1602 -----
1603 1603 Minyatür Golf Düzenle
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 Döviz Bürosu Düzenle
1608 1608 tek ray düzenle
1609 1609 Anıt Düzenle
1610 1610 Motel Düzenle
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 -----
1614 1614 Araçyolunu düzenle
1615 1615 Otoyol Kavşağı birleştirme
1616 1616 araç yolu hattını düzenle
1617 1617 dağ geçidi düzenle
1618 1618 Çamur Alan Düzenle
1619 1619 Çoğul Düzenle
1620 1620 -----
1621 1621 Müze Düzenle
1622 1622 -----
1623 1623 Dar geçiş demiryolu düzenle
1624 1624 Ülke Sınırı Düzenle
1625 1625 Milli Park Sınırı Düzenle
1626 1626 korunacak doğa alanı düzenle
1627 1627 -----
1628 1628 GeceKulubu Düzenle
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 Dış ortam dükkanları düzenle
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 Park Düzenle
1636 1636 Park düzenle
1637 1637 Park alanı düzenle
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 Yol düzenle
1642 1642 Zirve Düzenle
1643 1643 yaya yol sokağını düzenle
1644 1644 Pelota Düzenle
1645 1645 Eczane Düzenle
1646 1646 Piknik Alanı Düzenle
1647 1647 Kemer Düzenle
1648 1648 Suboru hattı Düzenle
1649 1649 atıcılık düzenle
1650 1650 Tapınak Düzenle
1651 1651 -----
1652 1652 Oyun Sahası Düzenle
1653 1653 Polis Düzenle
1654 1654 Politik Sınır Düzenle
1655 1655 Postane Düzenle
1656 1656 Güç Jeneratorü Düzenle
1657 1657 Güç Hattı Düzenle
1658 1658 -----
1659 1659 Güç İstasyonu Düzenle
1660 1660 Alt Güç İstasyonu Düzenle
1661 1661 güç Kulesi Düzenle
1662 1662 Korunmuş demiryolu düzenle
1663 1663 Birincil hat düzenle
1664 1664 Birincil yolu düzenle
1665 1665 Hapishane Düzenle
1666 1666 Özellikleri Düzenle
1667 1667 Pub Düzenle
1668 1668 Kamu Binası Düzenle
1669 1669 -----
1670 1670 taşocağı Düzenle
1671 1671 -----
1672 1672 yarış pisti düzenle
1673 1673 Raket Düzenle
1674 1674 Demiryolu düzenle
1675 1675 Demiryolu alanı kullanımı düzenle
1676 1676 Demiryolu platformu düzenle
1677 1677 oyun alanı kullanımı düzenle
1678 1678 Geri Dönüşüm İstasyonu
1679 1679 Bölge Düzenle
1680 1680 Havuz Kullanımı Düzenle
1681 1681 -----
1682 1682 Yerleşim Alanı Kullanımı Düzenle
1683 1683 yerleşim sokağını düzenle
1684 1684 -----
1685 1685 Restorant Düzenle
1686 1686 Perakende Alan Kullanımı Düzenle
1687 1687 nehir düzenle
1688 1688 Nehirkenarı Düzenle
1689 1689 Yol kısıtlamalarını düzenle
1690 1690 Tipi olmayan yolu düzenle
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Harabe Düzenle
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 Çıkış Kapısı-asker düzenle
1700 1700 -----
1701 1701 okul düzenle
1702 1702 Taşlık Alan Düzenle
1703 1703 Çalılık Düzenle
1704 1704 -----
1705 1705 İkincil yol düzenle
1706 1706 Sevis istasyonu düzenle
1707 1707 Servis yolu düzenle
1708 1708 Sığınak Düzenle
1709 1709 -----
1710 1710 Atıcılık Düzenle
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 kaykay düzenle
1714 1714 patinaj düzenle
1715 1715 Kayak Düzenle
1716 1716 Gemi Kızağı Düzenle
1717 1717 Futbol Düzenle
1718 1718 -----
1719 1719 spor merkezi düzenle
1720 1720 -----
1721 1721 Spring Düzenle
1722 1722 Stadyum Düzenle
1723 1723 İl Düzenle
1724 1724 -----
1725 1725 Stil düzenle
1726 1726 dere düzenle
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 Banliyo Düzenle
1731 1731 Metro Düzenle
1732 1732 Metro Girişi Düzenle
1733 1733 Supermarket Düzenle
1734 1734 Gözetim Kamera Düzenle
1735 1735 Poligon Noktası Düzenle
1736 1736 yüzme düzenle
1737 1737 -----
1738 1738 Masa Tenisi Düzenle
1739 1739 -----
1740 1740 taksi istasyonu düzenle
1741 1741 -----
1742 1742 Telefon Düzenle
1743 1743 Tennis Düzenle
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 Üçüncül yolu düzenle
1747 1747 Tiyatro Düzenle
1748 1748 Lunapark Düzenle
1749 1749 gişe düzenle
1750 1750 Kule Düzenle
1751 1751 Mahalle Düzenle
1752 1752 belediye binası düzenle
1753 1753 -----
1754 1754 İz düzenle
1755 1755 -----
1756 1756 Tramvay Düzenle
1757 1757 tramvay durağı düzenle
1758 1758 -----
1759 1759 Ağaç Düzenle
1760 1760 Anayol düzenle
1761 1761 Anayol Hattı düzünle
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Sınıflandırılmamış yolu düzenle
1767 1767 Universite Düzenle
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Kahve Makinası Düzenle
1771 1771 Veteriner Düzenle
1772 1772 -----
1773 1773 Seyir Yeri Düzenle
1774 1774 Köy Düzenle
1775 1775 Köy Yerleşimi Düzenle
1776 1776 Bağ Kullanımı Düzenle
1777 1777 Volkan Düzenle
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 Kanalizasyon Plant Düzenle
1782 1782 Su Düzenle
1783 1783 Su Parkı Düzenle
1784 1784 Su Kulesi Düzenle
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 şelale düzenle
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 Yol Kenar Geçişi Düzenle
1791 1791 Yolkenarı İbadetyeri Düzenle
1792 1792 bent dünele
1793 1793 sulak alan düzenle
1794 1794 Yeldeğerimeni Düzenle
1795 1795 Orman Düzenle
1796 1796 Tesis Düzenle
1797 1797 Hayvanat Bahçesi Düzenle
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 Bir noktanın enlem/boylam düzelt
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Seçili kaynağı kontrol et.
1813 1813 Seçili anahtarın değerini her obje için düzenle
1814 1814 -----
1815 1815 Düzenle: {0}
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 Eğitim
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 Elektronik cüzdan ve Para Değişim Kartları
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 yükseklik
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 toprak set
1832 1832 Büyükelçilik
1833 1833 Acil Durum Noktası
1834 1834 Acil durum telefonu
1835 1835 -----
1836 1836 Boş döküman
1837 1837 -----
1838 1838 Boş yollar
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Gitmek istediğiniz konumun enlem/boylamını girin.
1849 1849 -----
1850 1850 İndirilecek URL’yi girin:
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 Aranacak yerin adını giriniz:
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 Gelilmiş OAUTH özellikleri gir
1858 1858 Verinin indirileceği URL’yi girin:
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 İndirilecek nesnenin ID numarasını giriniz
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 Arama terimi yaz
1871 1871 Giriş
1872 1872 -----
1873 1873 binicilik
1874 1874 -----
1875 1875 Hata
1876 1876 -----
1877 1877 Linkin gösterilmesinde hata
1878 1878 İndirirken hata oluştu
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 Değerlerin okunmasında Hata {0}:\n {1}
1885 1885 Dosya Yüklemede Sorun
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Dosyada Hata {0}
1890 1890 İşleme Hatası {0}:
1891 1891 Sesin çalıştırılmasında hata
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 Dışarı vermede hata {0}:\n{1}
1896 1896 Klasörden dosya alınmasında hata oluştu {0}\n
1897 1897 offset bilgisisnin okunmasında sorun.\nİstenen format: {0}
1898 1898 -----
1899 1899 Zaman bilgisi ayrıştırılamadı.\nLütfen istenen formatı kullanın
1900 1900 Zaman diliminde sorun var.\nİstenen format: {0}
1901 1901 Ayrıştırma sırasında hata {0}
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 Hatalar
1908 1908 İndirme sırasında hatalarla karşılaşıldı
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 Platform başlangıç kancası yürütülüyor.
1916 1916 Çıkış
1917 1917 JOSM’den çık
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Programı Kapat.
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 Zamanı tahmin edilen kesin yol noktaları, izlerden.
1930 1930 Kesin ve geçerli zaman damgalı yol noktaları.
1931 1931 GPX dosyası olarak kaydet...
1932 1932 -----
1933 1933 Dışarı verme opsiyonları
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 Veri GPX dosyası olarak kaydet.
1937 1937 GPX olarak kaydet...
1938 1938 -----
1939 1939 EXIF den GPS verisi çıkartılıyor
1940 1940 Genişlet
1941 1941 Yolu genişlet
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Beni Düzelt!
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Çiftlik Arazisi
1979 1979 Çiftlik
1980 1980 +++++
1981 1981 Hızlı Çizim (kötü görünür)
1982 1982 -----
1983 1983 Hızlı ilerleme çarpanı
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Ücret
1987 1987 Dağ Eteği
1988 1988 Çit
1989 1989 feribot hat
1990 1990 Feribot Terminal
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Dosya
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 Dosya Format Hatası
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 Dosya mevcut. Üzerine Yaz?
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 {0} dosyası mevcut. Üzerine yaz?
2007 2007 {0} Dosyası "{1}" ismi ile yüklendi
2008 2008 Dosya: {0}
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Süzgeç
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 İtfaye İstasyonu
2024 2024 Mangal Alanı
2025 2025 Balıkçılık
2026 2026 Onar
2027 2027 Özellikler Düzelt
2028 2028 Etiket çakışmalarını düzelt
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 İzle
2039 2039 Hat izle
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Yüyecek+içecek
2044 2044 Ayak
2045 2045 -----
2046 2046 Gelen çizimde herhangi bilgi olmasa bile çizime zorla.
2047 2047 -----
2048 2048 sığ geçit
2049 2049 orman
2050 2050 Nesneler unuttup görüntüleme fakat silme.
2051 2051 İleri/Geri (saniye)
2052 2052 Klasörde null dosya bulundu {0}\n
2053 2053 {0} Eşleşme bulundu
2054 2054 Kaynak
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 Yakıt
2069 2069 Benzin İstasyonu
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 Tam ekran görünümü
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 GPS Noktaları
2079 2079 gps iz tanımı
2080 2080 -----
2081 2081 GPX Dosyaları (*.gpx *.gpx.gz)
2082 2082 -----
2083 2083 GPX izi:
2084 2084 -----
2085 2085 +++++
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Bahçe
2091 2091 -----
2092 2092 Gazdeposu
2093 2093 Geçit
2094 2094 -----
2095 2095 Gauss-Krüger
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Geotagged Görüntüler
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Buzul
2108 2108 Cam
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 +++++
2116 2116 Golf Alanı
2117 2117 -----
2118 2118 Gps zamanı (fotoğraftan okundu):
2119 2119 -----
2120 2120 Otlak
2121 2121 Mezarlık
2122 2122 -----
2123 2123 Yeşil Alan
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 +++++
2132 2132 +++++
2133 2133 Misafir Evi
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 +++++
2137 2137 jimnastik
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 berber
2144 2144 Mezra
2145 2145 Hampshire Geçidi
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 ''note'' (not) , ''comment'' (yorum) veya ''description'' (açıklama) anahtarı mevcut
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Sağlık
2157 2157 -----
2158 2158 Sağlıksız Ağaç
2159 2159 Ağır araç
2160 2160 Çalı Çit
2161 2161 Yükseklik
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 Yardım
2165 2165 Yardım: {0}
2166 2166 -----
2167 2167 Yarımküre
2168 2168 Sakla
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 gezme
2185 2185 Tarihi Alanlar
2186 2186 Geçmiş
2187 2187 Geçmiş (web)
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 +++++
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Anasayfa
2197 2197 AT
2198 2198 At Yarışı
2199 2199 Hastane
2200 2200 -----
2201 2201 +++++
2202 2202 +++++
2203 2203 Ev adı
2204 2204 Ev no:
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 Av Standı
2210 2210 Şu zaman dilimindeyim:
2211 2211 +++++
2212 2212 +++++
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 Belirlenmişse, konfigürsayonu sıfırla.
2227 2227 Yoksay
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 Bütünm grubu veya tek elemanları yoksay?
2233 2233 -----
2234 2234 elemanlar Yoksayılıyor
2235 2235 -----
2236 2236 Yanlış linkler atlanıldı: URL: "{0}"
2237 2237 hatalı dosya atlandı URL: "{0}"
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Hatalı söylem ''{0}''
2249 2249 enlem değeri ''{0}'' geçerli değil
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 boylam değeri ''{0}'' geçerli değil
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Geçersiz obje bulundu id=0
2256 2256 -----
2257 2257 Hatatı RegEx ''{0}''
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Görüntü
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 Sesi içeri al
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Görüntüleri içeri al
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Ref=0, eksik <member> tanımı.
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 Endüstriyel
2314 2314 Bilgi
2315 2315 -----
2316 2316 Bilgi
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Ayarlar Okunuyor
2323 2323 OSM API başlatılıyor
2324 2324 -----
2325 2325 Map biçimleri yükleniyor
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 Ön ayarlar yükleniyor
2329 2329 -----
2330 2330 Onaylayıcı yükleniyor
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Geçersiz Tarih
2347 2347 -----
2348 2348 Geçersiz offset
2349 2349 -----
2350 2350 Geçersiz özellik anahtar
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Geçersiz imla yanlışı satırı: {0}
2354 2354 Geçersiz etkiket kontrol satırı - {0}: {1}
2355 2355 Geçersiz zaman dilimi
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 Özellik anahtarında geçersiz -boşluk- karakteri
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 Ada
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 JPEG görüntüsü (*.jpg)
2381 2381 Java OpenStreetMap Editörü
2382 2382 Java Sürümü {0}
2383 2383 -----
2384 2384 Birleşme Alanları Fonksiyonu
2385 2385 Nokta ile çizgi birleştir
2386 2386 Nokta ile yol birleştir
2387 2387 Alanları birleştirmeyi onayla
2388 2388 Örtüşen alanları birleştir
2389 2389 Üstüste gelen alanlar birleştirildi
2390 2390 Birbiriyle örtüşen alanları birleştir
2391 2391 Konuma Git
2392 2392 Oraya zıpla
2393 2393 Konuma Git
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 Kavşak
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 Anahtar
2415 2415 Anhatar ''{0}'' geçersiz .
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 Anahtar:
2419 2419 -----
2420 2420 klavye kısayolları
2421 2421 Anahtar kelimeler
2422 2422 Anaokul
2423 2423 +++++
2424 2424 geçit
2425 2425 -----
2426 2426 LKS-92 (Latviya TM)
2427 2427 -----
2428 2428 Ses, görüntü ve web imleçlerini işaretle.
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 +++++
2436 2436 Kara
2437 2437 Arazi Kullanımı
2438 2438 Toprak Dolum
2439 2439 +++++
2440 2440 -----
2441 2441 Şeritler
2442 2442 Dil
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Son değişiklik: {0}
2446 2446 En son eklenti güncellemesi {0} gün önce yapıldı.
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Enlem
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Çamaşırhane
2460 2460 Tabaka
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 tabaka listede yok.
2472 2472 Katman: {0}
2473 2473 Katmanlar
2474 2474 Lead-in zamanı (saniye)
2475 2475 Dinlenme Alanı
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 hemzemin geçit
2482 2482 kütüphane
2483 2483 Lisans
2484 2484 -----
2485 2485 Kalkan geçit
2486 2486 -----
2487 2487 Hafif Ray
2488 2488 DenizFeneri
2489 2489 çizgi referansı
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 Canlı Sokak
2503 2503 -----
2504 2504 Bütün Mozaikleri Yükle
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 Mozaik Yükle
2508 2508 -----
2509 2509 WMS tabakasını dosyadan yükle
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 Eski eklentiler yükleniyor
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Görüntü tercihleri yükleniyor
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 Eklentiler yükleniyor
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Yükleniyor {0}
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Semt
2534 2534 -----
2535 2535 Kilitle
2536 2536 +++++
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Boylam
2541 2541 -----
2542 2542 Arama Yeri:
2543 2543 Görünüm
2544 2544 Arama yeri:
2545 2545 Seyir Kulesi
2546 2546 -----
2547 2547 Beni Düzelt! değeri içeren yol veya noktalara bak.
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 Ses dosyasının başlangıcını işaretle
2555 2555 Yolunun paralel yolu oluşturuluyor
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 İnsan Yapımı
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 Harita
2570 2570 -----
2571 2571 Harita Projeksiyonu
2572 2572 Harita Ayarları
2573 2573 -----
2574 2574 Harita: {0}
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 +++++
2579 2579 -----
2580 2580 işaretli noktalardan imleçler
2581 2581 İmleçler {0}
2582 2582 -----
2583 2583 +++++
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 Malzeme
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Max. hız (km/sa)
2594 2594 -----
2595 2595 Max. ağırlık (ton)
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 Her istek için max. alan:
2600 2600 -----
2601 2601 Çizgilerin çizilmesi için maximum uzunluk (metre) . Herşeyin çizilmesi için ''-1'' yap.
2602 2602 Maximum uzunluk (metre)
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 Üyesi
2608 2608 -----
2609 2609 Üyeler
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Abide
2614 2614 Menu İsmi
2615 2615 Menu ismi (Varsayılan)
2616 2616 +++++
2617 2617 +++++
2618 2618 Birleştir
2619 2619 Noktaları birleştir
2620 2620 Katmanları birleştir
2621 2621 Noktaları en eskisiyle birleştir
2622 2622 -----
2623 2623 Seleksiyonu birleştir
2624 2624 Varsayılan tabaka başka bir tabaka ile birleştir
2625 2625 Seçmiş olduğunuz nesneleri başka bir katmanın içinde birleştirin
2626 2626 -----
2627 2627 {0} nokta birleştiriliyor
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 Günün Mesajı mevcut değil
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Askeri
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Min. Hız (km/h)
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 Minyatür Golf
2652 2652 Minimum uzaklık (pixel)
2653 2653 -----
2654 2654 Yansı
2655 2655 Seçili nokta ya da yolları aynala
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 +++++
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 Döviz Bürosu
2691 2691 tek ray
2692 2692 Anıt
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 +++++
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 otomobil
2702 2702 Motosiklet
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 Araçyolu
2707 2707 Otoyol Kavşağı
2708 2708 Araç yolu hattı
2709 2709 Dağ geçidi
2710 2710 -----
2711 2711 Noktayı taşı...
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Aşağı
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 Sola Git
2720 2720 Açıları 90 veya 180 derece olacak şekilde noktaları taşı
2721 2721 -----
2722 2722 Objeleri taşı {0}
2723 2723 Sağa Git
2724 2724 Seçili üyeyi aşağı taşı
2725 2725 Seçili üyeyi yukarı taşı
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Seçili tabakayı bir satır aşağı taşı.
2729 2729 Seçili tabakayı bir satır yukarı taşı.
2730 2730 Seçili noktalar düz çizgi olarak yerleştir
2731 2731 Seçili noktaları daire olarak yerleştir
2732 2732 Taşı
2733 2733 Yukarı Git
2734 2734 -----
2735 2735 Taşı {0}
2736 2736 Objeleri taşı {0}
2737 2737 Çamur
2738 2738 Çoğul
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Müse
2745 2745 -----
2746 2746 Değişiklik Takımlarım
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 NMEA içeri alınmasında hata!
2756 2756 NMEA içeri alınması başarılı
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 İsim
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 Kullanıcının Adı.
2764 2764 -----
2765 2765 İsim: {0}
2766 2766 {0} isim verilen izler
2767 2767 İsimlendirilmiş izler.
2768 2768 -----
2769 2769 Dar geçiş demiryolu
2770 2770 Milli
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 korunacak doğa alanı
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 Yeni
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Yeni Katman
2783 2783 -----
2784 2784 Yeni Anahtar
2785 2785 Yeni ofset
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 Yeni Rol
2789 2789 -----
2790 2790 Yeni Değer
2791 2791 Sonraki
2792 2792 -----
2793 2793 GeceKlubu
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Tabakada ses ile ilişkilendirilecek GPX izi yok.
2797 2797 Kısayol Yok
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 Yüklenilecek değişiklik yok.
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 Yakınlaştıracak bir çakışma yok.
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 Bu alanda veri bulunamadı.
2812 2812 Bilgi yüklenemedi.
2813 2813 Tarih Yok
2814 2814 Sesi işaretleyecek herhangi bir nesne yok.
2815 2815 Çıkış Yok
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 Görüntü Yok
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 Kesişme bulunamadı. Hiçbir şey değiştirilmedi.
2824 2824 ''{0}'' için herhangi karşılık bulunamadı
2825 2825 Açık olan değişiklik takımı yok
2826 2826 Açık olan değişiklik takımları yok
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 seçili GPX izi yok
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Etiket yok
2837 2837 Hedef katman yok
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 WMS URL veya Resim id geçersiz
2841 2841 Onaylama hatası yok
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Aynı isimli noktalar
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 Kavşakların hiçbiri herhangi bir nesneye yapışık değil.
2864 2864 Yolların kavşakları herhangi nesneye yapışık değil.
2865 2865 Kuzey
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Not
2872 2872 -----
2873 2873 Not: OSM lisansı ile GPL lisansı birbirne uygun değil. GPL lisanslı izleri yüklemek istermisiniz?
2874 2874 Not:Bir yol seçili ise, bu yol çıkartılmış kavşaklardan yeni bir kopya\noluşturur ve yeni kavşaklar seçilir. Aksi halde, bütün yollar kendi kopyalarını oluşturur ve bütün kavşaklar seçilir
2875 2875 Notlar
2876 2876 Hiçbişey
2877 2877 ''{0}'' için yapılan aramada herhangi bir ekleme yapılmadı.
2878 2878 -----
2879 2879 ''{0}'' için yapılan aramada, herhangi birşey çıkartılmadı
2880 2880 Yakınlaştıracak bir şey yok.
2881 2881 -----
2882 2882 Dışa vermek için bir şey yok. Önce veri al, salak!
2883 2883 -----
2884 2884 Yüklenilecek bişey yok. Lütfen ilk seçim yapınız.
2885 2885 -----
2886 2886 Boş göstergeç(Pointer) hatası, bazı etiketler eksik olmalı.
2887 2887 Numara
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Numara şeması
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 +++++
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 +++++
2909 2909 OSM Şifresi.
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Obje
2919 2919 -----
2920 2920 Nesne ID’si :
2921 2921 Nesne numaraları virgül yada boşluk kullanılarfak ayrılabilir.<br/> Örnek: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> Karışık durumda nesneleri şu şekilde belirtin: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Nesne tipi:
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Eklenilecek objeler:
2929 2929 Silinecek objeler:
2930 2930 Düzenlenecek objeler:
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 Kaydırma kaydı ismi için girilen isim mevcut. Üzerine yazmak istiyormusunuz?
2938 2938 Kaydırma İmleri
2939 2939 -----
2940 2940 +++++
2941 2941 Ofset:
2942 2942 Tamam
2943 2943 Eski Anahtar
2944 2944 Eski Rol
2945 2945 Eski Değer
2946 2946 İstek üzerine
2947 2947 Yükleme
2948 2948 -----
2949 2949 tek Yol
2950 2950 Tek noktalı yollar
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 TekYol
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Sadece yolun başında
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Konum Aç...
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Son Kullanılanlardan Aç
2970 2970 Veri yüklemek için boş bir WMS tabakası aç
2971 2971 -----
2972 2972 Dosya aç.
2973 2973 -----
2974 2974 Bütün komutların listesini göster (Geri Al Alanı).
2975 2975 Yüklenmiş katmanların listesini aç
2976 2976 İlişkilerin listesini göster.
2977 2977 Seçili obje üzerinde çalışna kişilerin listesini göster.
2978 2978 Seçili nesneler için birleştime penceresi aç.
2979 2979 -----
2980 2980 Küresel ayarlarının seçenekleri aç
2981 2981 Seçim listesi penceresini aç.
2982 2982 -----
2983 2983 URL aç...
2984 2984 Seçili ilişki için bir editör aç.
2985 2985 -----
2986 2986 Başka GPX izi aç
2987 2987 Başka bir fotoğraf aç
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Dosya Aç
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Onaylama penceresini aç.
2998 2998 -----
2999 2999 Aç...
3000 3000 Açık/Kapalı:
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 OpenStreetMap verisi
3009 3009 Açılış saati
3010 3010 -----
3011 3011 ''{0}'' dosyası açılıyor...
3012 3012 Dosyaları açıyor
3013 3013 Link açma işlemi bu platformda desteklenmiyor (''{0}'')
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 +++++
3018 3018 -----
3019 3019 Seçilebilen Özellikler:
3020 3020 seçmeli tipler
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Dikdörtgenleştir
3026 3026 -----
3027 3027 Dikdörtgen olarak şekilendir
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Diğerleri
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Dışortam
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 Üstüste gelen yollar
3039 3039 Üstüste gelen demiryolları
3040 3040 Üstüste gelen yollar
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Üzerine Yaz
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 PUWG (Polonya)
3051 3051 PUWG 1992 (Polonya)
3052 3052 PUWG 2000 Zone {0} (Polonya)
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Boya Stili {0}: {1}
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Kağıt
3059 3059 Paralel
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 "downloadgps" parametresi dosya isimleri ve dosya URLleri kabul etmemektedir.
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 +++++
3072 3072 -----
3073 3073 Park
3074 3074 Park alanı
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Ayrıştırma hatası: gpx dökümanı için geçersiz yapı.
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 şifre
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 Yapıştır
3093 3093 -----
3094 3094 Etiketleri Yapıştır
3095 3095 -----
3096 3096 Yapıştır hafızasındaki bilgileri yapıştır.
3097 3097 Tamamlanmamış üyeler olmadan yapıştır.
3098 3098 Yol
3099 3099 -----
3100 3100 Zirve
3101 3101 Yaya Yolu
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 +++++
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Veri doğruluğunu kontrol et
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 Eczane
3115 3115 Telefon Numarası
3116 3116 -----
3117 3117 Fotoğraf zamanı (exif den):
3118 3118 -----
3119 3119 Piknik Alanı
3120 3120 Kemer
3121 3121 -----
3122 3122 Suboru Hattı
3123 3123 -----
3124 3124 atıcılık
3125 3125 Tapınak
3126 3126 Yerler
3127 3127 -----
3128 3128 Oynat/Dondur ses.
3129 3129 Sein çalınması bu saniyede başlar (öncesinde veya sonrasında), ses izi gereklidir
3130 3130 Oyun Sahası
3131 3131 lütfen emin değilseniz iptal ediniz
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 Lütfen kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Parola düz metin olarak dosyasına <strong>kaydedilmeyip</strong> sunucuya yalnızca <strong>bir kez</strong> gönderilir. Sonraki veri yükleme işlemlerinde artık parolan sorulmayacak.
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 Lütfen bir anahtar seçiniz
3170 3170 Lütfen bir değer seçiniz
3171 3171 -----
3172 3172 Lütfen bir seçim yapınız.
3173 3173 En azından dört nokta seç.
3174 3174 Lütfen en az bir yüklenmiş nokta, yön veya ilişki seçiniz.
3175 3175 -----
3176 3176 En azından bir nokta veya bir yol seç
3177 3177 -----
3178 3178 Lütfen basitleştime için en az bir yol seçiniz.
3179 3179 Lütfen en az bir yol seçiniz.
3180 3180 En azından üç nokta seçmen lazım
3181 3181 -----
3182 3182 Lütfen birleştirmek için en az iki yol seçiniz.
3183 3183 Ya tam iki veya üç ayrı nokta seç ya da tam iki veya üç nokta içeren tek bir yol seç
3184 3184 -----
3185 3185 Lütfen kopyalama için seçim yapınız
3186 3186 -----
3187 3187 Silmek için bir satır seçiniz.
3188 3188 Editlemek için bir satır seçiniz.
3189 3189 Lütfen hedef katmanı seçin
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 lütfen hangi özelliğin değişimin uygulanacağını seçiniz.
3193 3193 Eklenti JOSM ile beraber geliyor.
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Eklentiler
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 Nokta Numarası
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 Polis
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 Posta Kutusu
3214 3214 Postane
3215 3215 Posta kodu
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Güç Jeneratorü
3219 3219 Güç Hattı
3220 3220 Güç İstasyonu
3221 3221 Alt Güç İstasyonu
3222 3222 Güç Kulesi
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 Öntanımlı
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Tercihler
3237 3237 Tercihler {0} üzerinde saklanıldı
3238 3238 Tercihler...
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 Korunmuş
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 Ayarlanmış
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 Önceki
3256 3256 Birincil
3257 3257 Birincil hat
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 Hapishane
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 Projeksiyon türü
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Özellikler
3281 3281 Özellik / Üyelik
3282 3282 Özellik kontol edici :
3283 3283 Seçili objenin özellikleri
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Özellikleri
3288 3288 Özellikleri (sorunlu)
3289 3289 Özellikler/Üyelikler
3290 3290 Özellik: {0} / Üyelik: {1}
3291 3291 Özellik anahtarı HTML bilgisi içeriyor
3292 3292 Özellik anahtarı -boşluk- karakteri ile başlıyor veya bitiyor
3293 3293 Yaptığınız yükleme için kısa bir bilgi yazınız:
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 +++++
3302 3302 Kamu Binası
3303 3303 -----
3304 3304 Toplu taşıma araçları
3305 3305 Toplu taşıma
3306 3306 -----
3307 3307 Kaldır
3308 3308 Kaldır...
3309 3309 Bütünses,görüntü ve web imleçleri metin etiketi yerleştir.
3310 3310 -----
3311 3311 Taşocağı
3312 3312 Sorgula
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 yarış pisti
3328 3328 Raket
3329 3329 Demiryolu
3330 3330 Demiryolu
3331 3331 Demiryolu sonu
3332 3332 Demiryolu platformu
3333 3333 -----
3334 3334 Demiryolu alanı
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Ham GPS verisi
3338 3338 -----
3339 3339 Fotoğraflar okunuyor...
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 {0} Okunuyor...
3348 3348 Beni oku
3349 3349 gerçek İsim
3350 3350 Gerçekten seçili kısmı ilişkiden silmek istiyormusun {0}?
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 oyun alanı
3355 3355 Rectifiye İmaj...
3356 3356 Geri Dönüşüm
3357 3357 -----
3358 3358 Tekrar Yap
3359 3359 -----
3360 3360 Son bitmemiş komutu tekrar yap.
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Referans
3364 3364 referans (iz numarası)
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Referans Numarası
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Yenile
3375 3375 Bölge
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Çakışmaları Reddet ve Kaydet
3379 3379 İlişki
3380 3380 -----
3381 3381 İlişki ...
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 İlişkiler
3398 3398 İlişkilerin üyeleri aynı
3399 3399 İlişkiler: {0}
3400 3400 Dikdörtgendeki objeleri seçmek için fare düğmesini bırakınız.
3401 3401 -----
3402 3402 Dönmeyi durdurmak için fare düğmesini bırakınız.
3403 3403 -----
3404 3404 Din
3405 3405 Yenile
3406 3406 +++++
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Uzak Kontrol
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Şu linkten uzak kontrolle veri alınmak istenildi.Link:
3418 3418 -----
3419 3419 API tarafından uzaktan kontrol veri yüklemesi soruldu.
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 Kaldır
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 Fotoğrafı tabakadan kaldır
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Çift noktaları silindi
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Takayı yeniden isimlerdir
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 araç kiralam
3459 3459 tamirci
3460 3460 -----
3461 3461 "{0}" u, "{1}" bununla değiştir
3462 3462 -----
3463 3463 hatayı Bildir
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 İstek Detayı: {0}
3469 3469 -----
3470 3470 Havuz
3471 3471 +++++
3472 3472 Tercihleri varsayılan değerlere getir
3473 3473 -----
3474 3474 yerleşim alanı
3475 3475 -----
3476 3476 Yerleşim Alanı
3477 3477 Applet’i verilen geometriye göre tekrar ayarlayınız (format: GENIŞLIKxYUKSEKLIK)
3478 3478 Çözümle
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 {0} koordinatlarındaki çakışmaları çöz
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 +++++
3496 3496 -----
3497 3497 Dosyalar geri yükleniyor
3498 3498 -----
3499 3499 Perakende
3500 3500 istinat duvarı
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 +++++
3512 3512 -----
3513 3513 Yolları ters çevir
3514 3514 Yönü değiştirip birleştir
3515 3515 Seçili yollar için yönü ters çevir.
3516 3516 -----
3517 3517 Yolunun yönünü ters çevir
3518 3518 Yolları ters çevir
3519 3519 Sahil şeridi tersine dön
3520 3520 Ters çizilmiş sahil çizgisi: kara solda değil
3521 3521 Ters çizilmiş yer: kara solda değil
3522 3522 Değişiklikleri geri al
3523 3523 -----
3524 3524 Revizyon
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 nehir
3528 3528 Nehirkenarı
3529 3529 yol (tipi bilinmiyor)
3530 3530 Yol kısıtlamaları
3531 3531 Rol
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 İlişkide rolü şunu gösteriyor
3538 3538 -----
3539 3539 Döner Kavşak
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Harabe
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 SIM-kart
3557 3557 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (İsveç)
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Çıkış Kapısı-asker
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 Kaydet
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 Farklı Kaydet...
3568 3568 GPX olarak sakla
3569 3569 -----
3570 3570 Katmanı Kaydet
3571 3571 OSM dosyası olarak sakla
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 WMS tabakasını dosyaya kaydet
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Yine de kaydet
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Varolan bilgileri yeni bir dosyaya kaydet.
3585 3585 Şimdiki bilgiyi kaydet.
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 KullanıcıAdı ve şifreyi Sakla (Düz Metin Olarak)
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Klasör aranıyor {0}
3596 3596 Okul
3597 3597 Hurda Metal
3598 3598 Taşlık Alan
3599 3599 Çalılık
3600 3600 -----
3601 3601 Ara
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Nesne ara.
3608 3608 -----
3609 3609 Ön tanımlarında ara
3610 3610 Ön tanımlarında ara
3611 3611 Metin ara:
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 Ara...
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 ikinci isim
3618 3618 -----
3619 3619 İkincil
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 Seçim.: İlişki.:{0} / Yollar:{1} / Kavşaklar:{2}
3625 3625 Seçiniz
3626 3626 Hepsini Seç
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Bütün silinmesi geri alınan objeleri bilgi tabakasında seç. Bu aynızamanda eksik objeleride seçer
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 Şunların Arasında Seçiniz:
3637 3637 -----
3638 3638 Veriyi yeni katmana indirmek için seçiniz
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Hedef katmanı seçin
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Yapılan aramaya göre seçim yap
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Seçim
3684 3684 Seçim boş
3685 3685 Seçim nokta veya yollardan oluşmalı
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Seçim: {0}
3689 3689 -----
3690 3690 Kendini kesen yollar
3691 3691 -----
3692 3692 Farklı Katman
3693 3693 Ayıraç
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 Servis
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Servis
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 WMS İmi Belirle
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Haritada seçili elemanları listedede seç.
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 Tercihleri doğrudan ayarla. Dikkatli kullanılmalı!
3725 3725 Varsayılan ayarlar alınıyor
3726 3726 -----
3727 3727 Ses çalıcısı ve ses imleç ayarları.
3728 3728 Harita Projeksiyonu ve İnterpolasyon Ayarları.
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 Paylaşım Alanı
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Sığınak
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 Atıcılık
3738 3738 Alışveriş
3739 3739 Dükkanlar
3740 3740 -----
3741 3741 Kısayol
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 Eklentiyi Pasif Hale Getireyim mi?
3745 3745 -----
3746 3746 Çerçeveyi Görüntüle
3747 3747 -----
3748 3748 Durum Raporunu Göster
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 Seçim listesindeki objenin ID sini göster
3764 3764 -----
3765 3765 Asıl araç çubuğundan ses menusunu gizle/göster.
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 +++++
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 Bu Yardımı Göster
3776 3776 Göster/Sakla
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 Sicilya - İtalya
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 Benzer isimli yollar
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 Yolu Basitleştir
3793 3793 Seçilen tüm yolları basitleştir
3794 3794 -----
3795 3795 Yolları basitleştir?
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Tek Eleman
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 kaykay
3806 3806 patinaj
3807 3807 Kayak
3808 3808 Kayak
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 Hareketli Harita
3816 3816 Gemi Kızağı
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 Düzgün harita grafikleri (antialiasing)
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 kar motosikleti
3825 3825 Futbol
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Bazı çok uzak yol noktaları, zaman hassiyetine uymadığı için çıkartıldı.
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Güney
3840 3840 -----
3841 3841 Özürlü Alanı
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 Özel deyimler
3845 3845 hız kamerası
3846 3846 +++++
3847 3847 Yolları Böl
3848 3848 Seçili kavşakta yolu böl.
3849 3849 {0} Yolu {1} parçaya bölünecek
3850 3850 Yolu parçalara ayır
3851 3851 Spor
3852 3852 Spor (Topla)
3853 3853 Spor Aktivite
3854 3854 -----
3855 3855 spor merkezi
3856 3856 +++++
3857 3857 Stadyum
3858 3858 -----
3859 3859 Standart unix geometry argümanı
3860 3860 +++++
3861 3861 Arama Başlat
3862 3862 İndirmeyi başlat
3863 3863 Veriyi indirmeye başla
3864 3864 -----
3865 3865 İzin başlangıcı (başka imleç yoksa hep bu kullanılır).
3866 3866 klasör arama başladı
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 İl
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 Durum Raporu
3877 3877 adımlar
3878 3878 -----
3879 3879 Stil
3880 3880 Dur
3881 3881 -----
3882 3882 dere
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 Sokak adı
3886 3886 Sokaklar
3887 3887 +++++
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 Süzgeç ekle
3899 3899 -----
3900 3900 Banliyo
3901 3901 Metro
3902 3902 Metro Girişi
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 +++++
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Yüzey
3917 3917 -----
3918 3918 Gözetim
3919 3919 Poligon Noktası
3920 3920 Tuhaf veri bulundu - yine de yükle?
3921 3921 -----
3922 3922 yüzme
3923 3923 Swiss Grid (İsviçre)
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Sesi Eşle
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 GPS receiver ile Fotoğrafın zamanını eşitle
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Masa Tenisi
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Etiket kontrolcusu kaynağı
3955 3955 Etiketleme Ayarları
3956 3956 Etiketler
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 Yeni değişiklik takımının etiketleri
3963 3963 Boş değerli etiketler
3964 3964 Etiketler:
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 Taksi
3968 3968 -----
3969 3969 Telefon
3970 3970 Telefon kart
3971 3971 +++++
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Üçüncül
3975 3975 +++++
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 Denetle {0}/{1}: {2} başlanıyor
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 Segment çizildi.
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Hız ilerleme durumu
3998 3998 Önceki ve şimdiki yol kısımları arasındaki açı.
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 Kopyalanan veri tamamlanmamış nesneleri içeriyor.Yapıştırma esnasında tamamlanmamış nesneler silinecek.Veriyi tamamlanmamış nesneler olmadan yapıştırmak istermisiniz?
4005 4005 -----
4006 4006 Seçim çıkartmak için kullanılamaz.
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 Belge veri içermiyor.
4015 4015 -----
4016 4016 Aşağıdaki seçtikleri nesneleri ve onlara bağlı olanları nesneler katmanından kaldırılacak:
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 Fare imleci üzerindeki coğrafi enlem.
4020 4020 Fare imleci üzerindeki coğrafi boylam.
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 Yeni yol segmentinin uzunluğu çizildi.
4026 4026 Max seçim alanı boyutu 0.25 ve sizin alanınız çok büyük. Daha küçükalan seçiniz veya planet.osm yi kullanın
4027 4027 -----
4028 4028 Fare imleci üzerindeki objenin adı.
4029 4029 İlgili düğmeye basıldıktan sonra ilieri veya geri atlama zamanı, sn olarak
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 Eklenti ayarlardan çıkartıldı, tamamen kaldırmak için JOSM u tekrar çalıştırın.
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Asıl kayıt zamanı ile kayıt cihazının kaydettiği zaman arası oran
4036 4036 İfadede "{0}" şu noktada hata var {1}, tam hata:\n\n{2}
4037 4037 -----
4038 4038 İstenen alan çok büyük. Lütfen biraz yakınlaştır veya çözünürlüğünü değiştir
4039 4039 -----
4040 4040 Seçili alan tamamlanmamış. Devam edilsin mi?
4041 4041 seçili kavşaklar aynı yolu paylaşmıyorlar.
4042 4042 -----
4043 4043 Seçim {0} yol içeriyor.Hepsini basitleştirmek istediğinize emin misiniz?
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 İmla kontrolu için kaynak dosya veya link veya etiket kontolcusu veri dosyası
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 Yol seçili kavşaktan bölünemez. (İpucu: Yolun ortasından kavşak seçiniz)
4053 4053 Yollar değişik yön kullanıldığı için birleştirilemez. Bazılarının yönü değiştirmek istermisiniz?
4054 4054 Tiyatro
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Lunapark
4060 4060 -----
4061 4061 Açık kaldı değişiklik takımları bulunmadı
4062 4062 Güncellemek için seçilmiş herhangi bir nesne bulunmamaktadır.
4063 4063 Çözülmemiş çelişkiler var. Çelişkiler kaydedilmeyecektir! Devam?
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 Bu imleç için tanımlanan link gösterilemedi.
4067 4067 Dışalım işlemi esnasında {0} çakışma oldu.
4068 4068 Bu kazayla silinmiş nodları yönetebilir.
4069 4069 -----
4070 4070 Bu kayıdın sonunda.
4071 4071 -----
4072 4072 Bu kavşak başka bir nesneye yapışık değil.
4073 4073 Seçtikleri nesneleri görünümünden kaldırılıyor.<br>Katmandından kaldırılıyor fakat gönderme işlemlerinde <i>asla</i> silinmiyecek<br>.
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 Bu test özellik anahtarlarını ve değerlerindeki yanlışları kontrol eder.
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 Bu test etiketsiz ve herhangi bir yola dahil olmayan noktaları kontrol eder.
4081 4081 Bu test etiketsiz, boş ve tek noktalı yolları kontrol eder.
4082 4082 Bu test bazı noktaları birden fazla içeren yolları kontrol eder.
4083 4083 Bu test yazım hatalarına karşı test yapar.
4084 4084 Bu test bir yolun son noktasının yakınında başka yol varmı kontrolunu yapar.
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 Bu test, kesişen iki noktanın tek yoldan fazla kullanılmama durumunu inceler.
4090 4090 Bu test sahil çizgisi doğrumu diye kontrol eder.
4091 4091 Bu test aynı lokasyonda birden fazla nokta varmı kontrol eder.
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 Bu test su, yer ve sahilçizgisi yönünü kontrol eder.
4095 4095 -----
4096 4096 Bu test aynı isme sahip kavşakları kontrol eder (çift olabilirler).
4097 4097 Bu test dairesel yolların kapalı olmasını kontrol eder.
4098 4098 -----
4099 4099 Bu noktalar daire şeklinde değiller. Vazgeçtik.
4100 4100 -----
4101 4101 Pafta Numarası
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Zamandilimi:
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 GPX hatlarını sabitle
4117 4117 -----
4118 4118 Tel Göünümünü İşaretle
4119 4119 -----
4120 4120 Tam ekran görünümüne geç
4121 4121 -----
4122 4122 Değişiklik Listesi ekranını aç/kapat
4123 4123 -----
4124 4124 Görünen metin ve ikonları sabitle.
4125 4125 Seçili tabakanın görünen kısmını sabitle.
4126 4126 Anahtar: {0}
4127 4127 Genel ayarları sabitle ''{0}''.
4128 4128 -----
4129 4129 Tuvalet
4130 4130 -----
4131 4131 ücret
4132 4132 gişe
4133 4133 -----
4134 4134 Araç: {0}
4135 4135 Araç Çubuğu
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 Araç Çubuğu Özelleştir
4139 4139 Araçlar
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 Turizm
4145 4145 -----
4146 4146 Kule
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 Mahalle
4150 4150 belediye binası
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 İz
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 Trafik ışıkları
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Tramvay
4162 4162 Tramvay durağı
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 Ağaç
4168 4168 Anayol
4169 4169 Anayol Hattı
4170 4170 -----
4171 4171 Hata bildirmeden önce eklentinin yeni versiyonu ile güncellemeyi deneyin.
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 Tunel
4175 4175 Tunel Başlangıç
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 Dönme Daire
4179 4179 dönüm noktası
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 döner levha
4183 4183 Tip
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 UIC-Referans
4192 4192 BİLİNMEYEN
4193 4193 +++++
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 +++++
4203 4203 UTM Fransa (DOM)
4204 4204 -----
4205 4205 +++++
4206 4206 Yolları Çıkar
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 Yeni ses imleci oluşturulamadı.
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Kananoik yol klasör için bulunamadı {0}\n
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Enlem/boylam ayırtamadım
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Çalan tabakada eşleme yapılamadı.
4221 4221 tanzim edilmemiş
4222 4222 -----
4223 4223 Kapanmamış yollar
4224 4224 Bağlanmamış sahil şeridi (coastline)
4225 4225 Sahipsiz ve etiketlenmemiş noktalar
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 Geri AL(undo)
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Taşımayı geri al
4237 4237 -----
4238 4238 Son komutu geri al.
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 Panelin kilidini Kaldır
4242 4242 Beklenmedik Durum
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Universite
4267 4267 Tanımsız host
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 İsimsiz yollar
4283 4283 Sırasız sahil çizgisi
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 Seçimleri Kaldır
4293 4293 Objelerdeki seçimi kaldır.
4294 4294 -----
4295 4295 Desteklenmeyen WMS versiyonu; bulunan {0}, istenen {1}
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 Etiketsiz yollar
4301 4301 Etiketlenmemiş yolları (fakat yorum var)
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 Güncelle
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 Veriyi güncelle
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 Seçimi güncelle
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 Veri güncelleniyor
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 Kullanıcı arayüzü güncelleniyor
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 Tercihleri yükleyiniz
4334 4334 Aktif veri katmanındaki bütün değişiklikleri OSM Sunucusu’na yükle
4335 4335 -----
4336 4336 Veri gönder
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 Gönderme seçimi
4345 4345 -----
4346 4346 Tercihleri server’a yükleyiniz
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 Kullanım
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 Görüntüyü kaydırmak için ok tuşlarını kullanın veya fare tuşuna tıklayarak kaydırın.\nKuzey ve doğu yönünde mesafeleri {0} koordinat sistminde girerek de kaydırma işlemini yapabilirsiniz.\nKaydırmayı kaydetmek istiyorsanız, aşağıdaki bölüme bir isim giriniz.
4364 4364 Karışık özellik kontrolu kullan.
4365 4365 Varsayılanı Kullan
4366 4366 Varsayılan veri dosyasını kontrol et.
4367 4367 -----
4368 4368 Varsayılan imla dosyasını kontrol et.
4369 4369 -----
4370 4370 Hata tabaksı kullan.
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 Yoksay listesini kullan.
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 ''{0}'' ı kullan
4377 4377 ''{1}'' gurubu için ''{0}'' kullan
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 Varsayılan veri dosyasını kontrol et (önerilen).
4381 4381 Varsayılan imla dosyasını kontrol et (önerilen).
4382 4382 -----
4383 4383 Problemli hataları göstermek için hata tabakasını kullan.
4384 4384 Yoksay listesini uyarıları saklamak için kullan.
4385 4385 -----
4386 4386 Kullanıcı
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 KullanıcıAdı
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 Onayla
4395 4395 Özellik anahtar ve etiketlerini karmaşık kuralları kullnarak kontrol et.
4396 4396 BU özellik anahtarlarının doğruluğunu bir isim dosyası ile karşılıklı kontrol eder.
4397 4397 Önceden tanımlı değerleri kullanarak, özellik değerlerini kontrol et.
4398 4398 Geçerlilik denetle
4399 4399 Onayla
4400 4400 -----
4401 4401 Onaylama Hataları
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 Değer
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 Programın görünüşünü değiştirmeye yarayan bir çok ayar
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 Kahve Makinası
4422 4422 Ücretli Ürünler
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 Sürüm {0}
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 Veteriner
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 Görünüm
4436 4436 Görüntü: {0}
4437 4437 Seyir Yeri
4438 4438 -----
4439 4439 Köy
4440 4440 Köy Yerleşimi
4441 4441 Köy/Şehir
4442 4442 Bağ
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 Anasayfasına git
4447 4447 -----
4448 4448 Ses kayıt cihazı kalibrasyonu
4449 4449 Volkan
4450 4450 Voleybol
4451 4451 Voltaj
4452 4452 -----
4453 4453 DİKKAT: Beklenmeyen format ya da API linki. OSM nesnesi için bilgi yada geçmiş sayfasına yönlendirme işlemi muhtemelen başarısız olacak. API linki: ''{0}''
4454 4454 DİKKAT: Beklenmeyen format ya da API linki. OSM kullanıcı sayfasına yönlendirme işlemi muhtemelen başarısız olacak. API linki: ''{0}''
4455 4455 +++++
4456 4456 +++++
4457 4457 WGS84 Coğrafik
4458 4458 +++++
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 WMS URL veya Resim ID:
4463 4463 WMS tabaksı ({0}), otomatik indirildi, görüntü seviyesi {1}
4464 4464 WMS tabakası ({0}), görüntü seviyesi {1}
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 Duvar
4468 4468 Uyarı
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 Uyarı: Şifre düz metin olarak ileticektir.
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 Uyarılar
4531 4531 Yıkama
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 Kanalizasyon Plant
4535 4535 Su
4536 4536 Su Parkı
4537 4537 Su Kulesi
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 şelale
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 +++++
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 Yolun sonunda başka karayolu var
4548 4548 Yolun sonunda başka yol var
4549 4549 Yolun sonunda başka yol var
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 Yol:
4555 4555 -----
4556 4556 Yol noktaları
4557 4557 Yollar
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Yol Kenar Geçişi
4561 4561 Yolkenarı İbadetyeri
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 bent
4565 4565 sulak alan
4566 4566 -----
4567 4567 tekerlekli sandalye
4568 4568 -----
4569 4569 Sesi içeri alırken, herhangi bir yol noktasına GPX tabakasında ekle
4570 4570 Sesi içeri alırken, imleçler oluştur
4571 4571 Bu yolu terslerken şu yolun özelliği ve onun sahip olduğu kavşalarında değişmesidata bütünlüğü için önerilir.
4572 4572 Saklama sırasında backup dosyalarının sonuna ~ ekle
4573 4573 Bütün Grup
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 Yeldeğerimeni
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 Tel Görünümü
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 Orman
4586 4586 Tesis
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 Evet
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 İndirdiğiniz alan dışındaki bir kavşağı sileceksiniz.<br>Göremediğiniz başka objeler onu kullanıyor olabilir. <br>Gerçekten silmek istiyormusunuz?
4601 4601 {0} Web tarayıcı penceresi açmak üzeresiniz.<br> Bu işlem zaman alabilir ve ekranınızın tarayıcı penceresi ile karışmasına sebep olabilir.
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 Ayrıca, www.openstreetmap.org’den bir URL yapıştırabilirsiniz
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 Ayarların aktif olamsı için programı açıp/kapatmalısınız.
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 En az bir yol seçmelisiniz.
4617 4617 Dairesel bir yolu bölmek için iki veya fazla kavşak seçiniz.
4618 4618 Ses imlecinin üzerine SHIFT-ile sürükleyiniz veya eşleyeceğiniz noktaya sürükleyiniz.
4619 4619 -----
4620 4620 Sesi işaretlemek istediğinizde çalan kaydı durdurmanız gerekir.
4621 4621 Eşlemeye yardımcı bir ses duyduğunuzda, çalan sesi durdurunuz.
4622 4622 İzin verilenin üzerinde nokta istediniz (limit 50,000). daha küçük bir alan isteyin, veya planet.osm adresini kullanın
4623 4623 -----
4624 4624 GPX izi seçmelisiniz
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 Hayvanat Bahçesi
4629 4629 +++++
4630 4630 Büyüt (metre)
4631 4631 Yakınlaştır
4632 4632 -----
4633 4633 +++++
4634 4634 -----
4635 4635 Zoom ve Harita Taşı
4636 4636 Görüntüyü Ekrana oturt 1:1
4637 4637 Sürükleyerek Zoom yap; Ctrl+ veya Ctrl-; beraber taşı Ctrl+Yukarı,aşağı,sol,sağzoom taşı ise sağ klik
4638 4638 Yakınlaştır
4639 4639 -----
4640 4640 Dışarı Zoom
4641 4641 Görüntüyü {0} ya yaklaştır.
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 Probleme Yaklaş
4648 4648 Seçili eleman(lara) yakınlaş
4649 4649 Seçime yakınlaş
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 {0} kadar yakınlaştır
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 \nYükseklik: {0} m
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 +++++
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Geri
4700 4700 Hızlı
4701 4701 Hızlı İleri
4702 4702 İleri
4703 4703 Geri Atla.
4704 4704 İleri atla
4705 4705 Diğer İmleç
4706 4706 Diğer imleci oynat.
4707 4707 Önceki imleci oynat.
4708 4708 Oynat/Dondur
4709 4709 Önceki İmleç
4710 4710 Yavaş
4711 4711 Yavaş İleri Götür
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 siyah
4716 4716 mavi
4717 4717 kahverengi
4718 4718 gri
4719 4719 yeşil
4720 4720 kırmızı
4721 4721 beyaz
4722 4722 D
4723 4723 K
4724 4724 G
4725 4725 B
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 Metin
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 karma
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 kısaltılmış sokak isimleri
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 seçime ekleyiniz
4784 4784 -----
4785 4785 adres
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 havayolu
4792 4792 havayolu
4793 4793 havayolu_ağır
4794 4794 hafif_hafif
4795 4795 -----
4796 4796 tarımsal
4797 4797 -----
4798 4798 hepsi
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 bütün nesneler
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 Sosyal tip {0}
4813 4813 dinlenme_yeri
4814 4814 eski_sokak_lambası
4815 4815 tail_trafiği
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 anglikan
4820 4820 hayvan_besini
4821 4821 -----
4822 4822 herhangi
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 su_kemeri
4826 4826 okçuluk
4827 4827 alan
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 asyalı
4831 4831 -----
4832 4832 atletik
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 avustralya_footbol
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 arkaplan
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 +++++
4844 4844 +++++
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 yolda bariyer var
4848 4848 basebol
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 havza
4852 4852 basketbol
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 sahil
4856 4856 bisiklet
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 kenef
4864 4864 -----
4865 4865 bowling
4866 4866 sınırlar
4867 4867 çimen bowling
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 köprü
4871 4871 noktada bir köprü etiketi var
4872 4872 -----
4873 4873 ağaçsız_alan
4874 4874 budist
4875 4875 yapılar
4876 4876 -----
4877 4877 +++++
4878 4878 otobüs
4879 4879 otobüs_hattı
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 kano
4885 4885 Harf hassas
4886 4886 katholik
4887 4887 mezarlık
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 çinli
4895 4895 -----
4896 4896 hristiyan
4897 4897 -----
4898 4898 sigara
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 tırmanma
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 kömür
4910 4910 parke taşı
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 kondom
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 çakışma
4924 4924 Kozalaklı Orman
4925 4925 -----
4926 4926 inşaat
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 ses akış dosya linki alınamadı
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 kriket
4936 4936 cricket nets
4937 4937 +++++
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 bisikletler için etiketli döner yol
4941 4941 bisiklet
4942 4942 -----
4943 4943 veri
4944 4944 yaprak düken orman
4945 4945 -----
4946 4946 derece° dak'' (gemicilik’te)
4947 4947 derece° dak'' san"
4948 4948 silindi
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 kırılmış
4952 4952 atanmış
4953 4953 varış
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 seçilemez
4960 4960 -----
4961 4961 iskele
4962 4962 mevcut değil
4963 4963 köpek yarışı
4964 4964 -----
4965 4965 aşağı
4966 4966 -----
4967 4967 indir
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 içecek
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 at binicilik
4983 4983 -----
4984 4984 protestan
4985 4985 çift
4986 4986 örnekler
4987 4987 -----
4988 4988 dışkı_poşeti
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 yanlış: özellik kaptılmış
4994 4994 -----
4995 4995 çiftlik
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 seçimde ara
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 yiyecek
5006 5006 ayak
5007 5007 yürüyüş yolu etiketli yürüyüş yolu
5008 5008 -----
5009 5009 orman
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 tam
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 benzin
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 alman
5029 5029 buzul
5030 5030 -----
5031 5031 +++++
5032 5032 golf_alanı
5033 5033 -----
5034 5034 gps imleçi
5035 5035 gps noktası
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 ot
5043 5043 -----
5044 5044 Çakıl
5045 5045 yunan
5046 5046 yeşil
5047 5047 yeşil_alan
5048 5048 -----
5049 5049 toprak
5050 5050 -----
5051 5051 jimnastik
5052 5052 yarım
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 sağlık
5059 5059 -----
5060 5060 çalılık
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 Karayolu
5066 5066 referansı olmayan araçyolu
5067 5067 -----
5068 5068 araçyolu_hattı
5069 5069 -----
5070 5070 +++++
5071 5071 tarihi
5072 5072 tarih
5073 5073 hokey
5074 5074 -----
5075 5075 at
5076 5076 at_yarışı
5077 5077 Ata binme
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 +++++
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 +++++
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 hidro
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 durgun
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 eksik
5098 5098 eksik yol
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 hint
5102 5102 -----
5103 5103 endüstri
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 ada
5112 5112 -----
5113 5113 italyan
5114 5114 +++++
5115 5115 +++++
5116 5116 yahova_şahitleri
5117 5117 yahudi
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 +++++
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 toprak_doldurma
5124 5124 arazi kullanımı
5125 5125 arazi kullanımı tipi {0}
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 tabaka
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 + işaretli tabaka etiketi
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 sol
5136 5136 dinlenme_yeri
5137 5137 dinlenme tipi {0}
5138 5138 -----
5139 5139 su_lambası
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 canlı_sokak
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 alçak
5156 5156 +++++
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 bataklık ormanı
5160 5160 insan yapımı
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 batak
5166 5166 -----
5167 5167 +++++
5168 5168 +++++
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 yürüyüş yolu için max hız
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 +++++
5180 5180 +++++
5181 5181 askeri
5182 5182 +++++
5183 5183 +++++
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 eksik nesne:
5190 5190 yanlış yazılmış anahtar adı
5191 5191 karışık
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 +++++
5196 5196 +++++
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 araçyolu
5200 5200 otoyol_hat
5201 5201 çamur
5202 5202 çoğul
5203 5203 kat otoparkı
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 müslüman
5207 5207 -----
5208 5208 doğal
5209 5209 doğal tip {0}
5210 5210 -----
5211 5211 doğa
5212 5212 gazeteler
5213 5213 sonraki
5214 5214 -----
5215 5215 hayır
5216 5216 Açıklama mevcut değil
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 Belirteç yok
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 boş
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 nükleer
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 tek
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 eski_demiryolu
5258 5258 -----
5259 5259 noktada bir tek yön etiketi var
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 seçenekler
5271 5271 -----
5272 5272 +++++
5273 5273 -----
5274 5274 başka_demiryolu
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 indirilen alanın dışında
5278 5278 -----
5279 5279 Park_bileti
5280 5280 kısmen: farklı objeler farklı değerlere sahip, değiştirmeyin
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 kaldırım
5285 5285 -----
5286 5286 zirve
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 pelikan
5290 5290 +++++
5291 5291 +++++
5292 5292 -----
5293 5293 ihtiyari
5294 5294 fotoğraf
5295 5295 güneş enerjisi
5296 5296 iskele
5297 5297 suhattı
5298 5298 büyük_meydan
5299 5299 basit_meydan
5300 5300 -----
5301 5301 acemiKullanıcı_meydanı
5302 5302 orta_meydan
5303 5303 acemiKullanıcı_meydanı
5304 5304 atıcılık
5305 5305 +++++
5306 5306 yer
5307 5307 -----
5308 5308 plastik
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 güç
5314 5314 +++++
5315 5315 önceki
5316 5316 birincil
5317 5317 birincil_hat
5318 5318 özel
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 +++++
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 toplu_taşıma_hatları
5326 5326 toplu_taşıma_bileti
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 +++++
5334 5334 taş_ocağı
5335 5335 raket
5336 5336 -----
5337 5337 demiryolu
5338 5338 demiryolu
5339 5339 demiryolu_üzeri
5340 5340 demiryolu
5341 5341 demiryolu_noktası
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 sazlık alan
5345 5345 -----
5346 5346 yöresel
5347 5347 ifade anlatımı
5348 5348 tipi olmayan ilişki
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 Seçimden çıkartınız
5354 5354 seçimi değiştiriniz
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 yerleşim_alanı
5358 5358 isimsiz restoran
5359 5359 perakende
5360 5360 sağ
5361 5361 -----
5362 5362 +++++
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 -----
5367 5367 döner kavşak
5368 5368 rut
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 -----
5374 5374 -----
5375 5375 -----
5376 5376 -----
5377 5377 çolak alan
5378 5378 kum
5379 5379 -----
5380 5380 ölçek
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 çalılık
5385 5385 ikincil
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 Spor Seç
5389 5389 seçilmiş
5390 5390 seleksiyon
5391 5391 ayrı şeridi olan döner yol
5392 5392 -----
5393 5393 servis
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 +++++
5400 5400 atıcılık
5401 5401 alışveriş
5402 5402 alışveriş tipi {0}
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 yük boşaltma yeri
5407 5407 +++++
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 kaykay
5413 5413 paten
5414 5414 -----
5415 5415 kaymak
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 futbol
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 +++++
5425 5425 -----
5426 5426 spor
5427 5427 spor tip {0}
5428 5428 spor_merkezi
5429 5429 -----
5430 5430 demiryolu hattı şube-kısa
5431 5431 stadyum
5432 5432 pullar
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 taş
5438 5438 akış
5439 5439 -----
5440 5440 sokak
5441 5441 -----
5442 5442 sokak isimleri ss içerir
5443 5443 metin
5444 5444 metin;metin;...
5445 5445 -----
5446 5446 metro
5447 5447 -----
5448 5448 +++++
5449 5449 yüzey
5450 5450 -----
5451 5451 bataklık
5452 5452 tatlı
5453 5453 yüzmek
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 -----
5457 5457 masa_tenisi
5458 5458 tampon
5459 5459 +++++
5460 5460 telefon_kartı
5461 5461 -----
5462 5462 geçici araç yolu tipi
5463 5463 tenis
5464 5464 +++++
5465 5465 -----
5466 5466 üçüncül
5467 5467 metin
5468 5468 +++++
5469 5469 -----
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 gelgit alanı
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 turizm
5485 5485 turizm tip {0}
5486 5486 -----
5487 5487 oyuncuklar
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 -----
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 doğru: özellik açık
5505 5505 ana_hat
5506 5506 anayol_hat
5507 5507 -----
5508 5508 türk
5509 5509 tip
5510 5510 sınıflandırılmamış
5511 5511 kontrolsuz
5512 5512 yer altı
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 bilinmeyen
5517 5517 -----
5518 5518 kaldırımsız
5519 5519 -----
5520 5520 atanmamış: bu özelliği seçili objeye atamayın
5521 5521 -----
5522 5522 etiketsiz
5523 5523 etiketsiz yol
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 yukarı
5527 5527 -----
5528 5528 kullanım
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 Onaylama Hatası
5533 5533 -----
5534 5534 onaylama uyarısı
5535 5535 -----
5536 5536 -----
5537 5537 -----
5538 5538 viyadük
5539 5539 -----
5540 5540 -----
5541 5541 -----
5542 5542 volkanik
5543 5543 bilet
5544 5544 -----
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 su
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 suyolu
5552 5552 suyolu tipi {0}
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 -----
5562 5562 -----
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 -----
5567 5567 -----
5568 5568 -----
5569 5569 -----
5570 5570 vahşiyaşam
5571 5571 rüzgar
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 -----
5575 5575 orman
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 noktada yanlış bir yol etiketi var
5579 5579 -----
5580 5580 saha
5581 5581 Evet
5582 5582 +++++
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 Zerdüştlük
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 {0} şunları içerir:
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 {0} metre
5601 5601 -----
5602 5602 -----
5603 5603 -----
5604 5604 {0} km2
5605 5605 -----
5606 5606 -----
5607 5607 -----
5608 5608 +++++
5609 5609 -----
5610 5610 -----
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 -----
5620 5620 -----
5621 5621 -----
5622m 1 -----
5623m 2 -----
5624m 3 -----
5625m 4 -----
5626m 5 -----
5627m 6 -----
5628m 7 -----
5629m 8 -----
5630m 9 -----
5631m 10 -----
5632m 11 -----
5633m 12 -----
5634m 13 -----
5635m 14 -----
5636m 15 -----
5637m 16 -----
5638m 17 -----
5639m 18 -----
5640m 19 -----
5641m 20 -----
5642m 21 -----
5643m 22 {0} nesne eklendi
5644m 23 -----
5645m 24 -----
5646m 25 Değerleri {0} obje için değiştir
5647m 26 -----
5648m 27 {0} Objeyi Değiştir
5649m 28 -----
5650m 29 İndirme sırasında çakışma
5651m 30 -----
5652m 31 -----
5653m 32 -----
5654m 33 -----
5655m 34 -----
5656m 35 -----
5657m 36 -----
5658m 37 -----
5659m 38 -----
5660m 39 -----
5661m 40 -----
5662m 41 -----
5663m 42 -----
5664m 43 -----
5665m 44 -----
5666m 45 -----
5667m 46 -----
5668m 47 -----
5669m 48 -----
5670m 49 Nesneler indirilemedi
5671m 50 Nesne silindi
5672m 51 -----
5673m 52 {0} nesne indirilemedi<br>
5674m 53 {0} dosya açılıyor...
5675m 54 {0} etiket yapıştırılıyor
5676m 55 -----
5677m 56 -----
5678m 57 -----
5679m 58 -----
5680m 59 -----
5681m 60 -----
5682m 61 -----
5683m 62 -----
5684m 63 Yolu Basitleştir ({0} nokta kaldır)
5685m 64 {0} yolu basiteştir.
5686m 65 Etiket sayısı ({0} sorunlu)
5687m 66 -----
5688m 67 -----
5689m 68 -----
5690m 69 Seçili kavşak herhangi bir yolun ortasında değil.
5691m 70 Seçilen hattın indirilen alanın dışında noktaları mevcut.
5692m 71 -----
5693m 72 Seçtiğiniz düğümü kullanmak için birden fazla yol var.Lütfen kullanmak istediğiniz yolu da seçiniz.
5694m 73 -----
5695m 74 -----
5696m 75 -----
5697m 76 -----
5698m 77 -----
5699m 78 İşlem {0} objeyi değiştirecek.
5700m 79 -----
5701m 80 -----
5702m 81 -----
5703m 82 -----
5704m 83 -----
5705m 84 -----
5706m 85 -----
5707m 86 -----
5708m 87 -----
5709m 88 imleç
5710m 89 kavşak
5711m 90 obje
5712m 91 ilişki
5713m 92 {0} nesnesine
5714m 93 yol
5715m 94 -----
5716m 95 -----
5717m 96 {0} {1} imleçten oluşur
5718m 97 -----
5719m 98 -----
5720m 99 {0} üye
5721m 100 {0} Kavşak
5722m 101 -----
5723m 102 -----
5724m 103 -----
5725m 104 -----
5726m 105 {0} İlişki
5727m 106 {0} rut,
5728m 107 {0} etiket
5729m 108 -----
5730m 109 {0} iz,
5731m 110 -----
5732m 111 {0} Yol
5733m 112 {0} yol noktaları
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.