source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4589

Last change on this file since 4589 was 4589, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 122.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 lub
6 6 Liczba obiektów
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (liczba zapytań nieznana)
10 10 (1 zapytanie)
11 11 (Kod={0})
12 12 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
13 13 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
14 14 -----
15 15 (Adres URL był:
16 16 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
17 17 -----
18 18 (ponad 20m)
19 19 (brak obiektu)
20 20 (brak)
21 21 (do 20m)
22 22 (do 5m)
23 23 (użyj przesunięcia podanego przez server)
24 24 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
26 26 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
27 27 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
28 28 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
29 29 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
30 30 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
31 31 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
32 32 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
33 33 * Jeden węzęł z tagami lub
34 34 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
35 35 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ...możliwe inne rodzaje transportu
39 39 ... odwołuje się do relacji
40 40 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 Kręgle
45 45 -----
46 46 +++++
47 47 -----
48 48 +++++
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 -----
54 54 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
55 55 -----
56 56 <anonimowy>
57 57 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
58 58 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
59 59 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
60 60 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
61 61 -----
62 62 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
63 63 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
64 64 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
65 65 -----
66 66 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
67 67 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
68 68 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
69 69 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
70 70 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
71 71 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
72 72 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
73 73 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
74 74 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
75 75 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
76 76 -----
77 77 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
78 78 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
79 79 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
80 80 <b>timestamp:</b>... - obiekty z podanym czasem zmiany (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 lub T14:51 ...)
81 81 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
82 82 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
83 83 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
84 84 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
85 85 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
86 86 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
87 87 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
88 88 <dwukropek>
89 89 <różne>
90 90 <pusta>
91 91 <koniec pliku>
92 92 <równa się>
93 93 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
94 94 -----
95 95 <h2>Filtr aktywny</h2>
96 96 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
97 97 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
98 98 -----
99 99 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
105 105 -----
106 106 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
110 110 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
111 111 -----
112 112 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
117 117 -----
118 118 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
119 119 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
126 126 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
127 127 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
128 128 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
129 129 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
130 130 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
131 131 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
132 132 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
133 133 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
134 134 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
144 144 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
145 145 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
157 157 -----
158 158 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
159 159 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
168 168 -----
169 169 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
171 171 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
172 172 -----
173 173 -----
174 174 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
175 175 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
176 176 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
177 177 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
178 178 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
179 179 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
180 180 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
207 207 -----
208 208 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
209 209 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
234 234 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
235 235 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
236 236 -----
237 237 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
242 242 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
243 243 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <nowy obiekt>
248 248 <nie>
249 249 <lub>
250 250 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 <znak zapytania>
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 > dół
261 261 > góra
262 262 -----
263 263 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
264 264 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
265 265 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
266 266 -----
267 267 Naruszenie możliwości API
268 268 Wersja API: {0}
269 269 +++++
270 270 Rozebrany tor
271 271 Przerwij
272 272 Anuluj scalanie
273 273 -----
274 274 -----
275 275 O programie
276 276 O JOSM...
277 277 Akceptuj
278 278 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
279 279 -----
280 280 Dostęp do drogi
281 281 -----
282 282 Klucz dostępu:
283 283 Sekretny klucz dostępu:
284 284 URL dostępu klucza:
285 285 Zakwaterowanie
286 286 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
287 287 -----
288 288 Akcja
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Aktywuj
292 292 Aktywuj zaznzczoną warstwę
293 293 -----
294 294 Aktywne style:
295 295 Aktywne style:
296 296 Dodaj
297 297 Dodaj URL podkładu mapy
298 298 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
299 299 Dodaj węzeł...
300 300 Dodaj właściwość
301 301 Dodaj obraz
302 302 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
303 303 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
304 304 -----
305 305 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
306 306 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
307 307 -----
308 308 Dodaj do listy nowe źródło.
309 309 -----
310 310 Dodaje nowy tag
311 311 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
312 312 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
313 313 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
314 314 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
315 315 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
316 316 Dodaj pusty tag
317 317 Dodaj informacje o autorze
318 318 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
319 319 -----
320 320 Dodaje filtr.
321 321 Dodaj warstwę zdjęć {0}
322 322 Dodaj węzeł
323 323 Dodaj węzeł do drogi
324 324 Dodaj węzeł do drogi i połącz
325 325 Dodano węzeł {0}
326 326 Dodano relację {0}
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
330 330 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
331 331 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
332 332 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
333 333 Dodaj do zaznaczenia
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Czy dodać wartość?
337 337 Dodano drogę {0}
338 338 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
339 339 Interpolacja adresów
340 340 Adresy
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 Sztolnia
345 345 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
346 346 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
347 347 Dopasuj położenie warstwy obrazu
348 348 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
349 349 -----
350 350 -----
351 351 Centrum administracyjne
352 352 Administracyjna
353 353 Poziom administracyjny
354 354 Zaawansowane
355 355 Zaawansowane parametry OAuth
356 356 Zaawansowane właściwości OAuth
357 357 Ustawienia zaawansowane
358 358 Szczegółowe informacje
359 359 Szczegółowe informacje (WWW)
360 360 Szczegółowe informacje o obiekcie
361 361 Koleje linowe
362 362 +++++
363 363 Rolnictwo
364 364 Lotnisko
365 365 Lotnisko
366 366 Sklep monopolowy
367 367 Wyrównaj węzły na kole
368 368 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
369 369 wszystkie
370 370 -----
371 371 Wszystkie formaty
372 372 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
373 373 -----
374 374 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
375 375 -----
376 376 Wszystkie typy pojazdów
377 377 Ogródki działkowe
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Dozwolony ruch:
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
392 392 -----
393 393 Kanał alfa
394 394 Chata alpejska
395 395 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
396 396 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
397 397 zmień także nazwę pliku
398 398 -----
399 399 -----
400 400 Futbol amerykański
401 401 Liczba kabli
402 402 Pojemność
403 403 Ilość stopni
404 404 Natężenie
405 405 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
406 406 Pusta wartość usunie znacznik.
407 407 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
408 408 -----
409 409 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
410 410 -----
411 411 Adnotacja
412 412 -----
413 413 Zastosuj
414 414 Zastosuj zmiany
415 415 Zastosuj szablon
416 416 Zastosuj rozwiązanie
417 417 Zastosuj rolę
418 418 Zastosuj rolę:
419 419 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
420 420 Zastosuj rozwiązane konflikty
421 421 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
422 422 Zastosuj wybrane zmiany
423 423 -----
424 424 -----
425 425 Zastosuj zmiany
426 426 Zastosuj adres kafelka
427 427 Zastosuj zmiany i zamknij okno
428 428 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
429 429 Zastosować?
430 430 -----
431 431 +++++
432 432 Wykopalisko archeologiczne
433 433 Łucznictwo
434 434 Kontynuować?
435 435 obszar
436 436 Niezamknięty obszar
437 437 Tereny wokół miejsc
438 438 Obszary zawierają ten sam segment
439 439 Centrum kulturalne
440 440 Sztuka
441 441 Pytaj przed aktualizacją
442 442 -----
443 443 Skojarzone ulice
444 444 -----
445 445 -----
446 446 Lekkoatletyka
447 447 -----
448 448 Atrakcja
449 449 -----
450 450 Dźwięk
451 451 -----
452 452 Ustawienia audio
453 453 Markery audio z {0}
454 454 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
455 455 Etykietowanie punktów audio
456 456 +++++
457 457 Audioprzewodnik
458 458 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
459 459 Australijski football
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 Uwierzytelnianie
466 466 Uwierzytelnienie nie powiodło się
467 467 Błąd uwierzytelniania
468 468 Autor
469 469 Autor: {0}
470 470 Autoryzacja nie powiodła się
471 471 -----
472 472 URL autoryzacji:
473 473 Autoryzuj
474 474 -----
475 475 -----
476 476 Autorzy
477 477 Automatycznie
478 478 -----
479 479 Automatyczne ładowanie kafelek
480 480 Aktywne automatyczne zapisywanie
481 481 Częstość zapisywania (sekundy)
482 482 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
483 483 -----
484 484 -----
485 485 -----
486 486 Bankomat
487 487 Automatyczne pobieranie
488 488 Automatyczna korekcja tagów
489 489 -----
490 490 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
491 491 Dostępne
492 492 Wpisy dostępne domyślnie:
493 493 Dostępne szablony
494 494 Dostępne role
495 495 Dostępne style:
496 496 +++++
497 497 +++++
498 498 Okno życia
499 499 Wstecz
500 500 Warunki korzystania z tła
501 501 Tło:
502 502 Oparcie
503 503 Błędne żądanie
504 504 -----
505 505 Piekarnia
506 506 -----
507 507 +++++
508 508 +++++
509 509 -----
510 510 Przeszkody
511 511 +++++
512 512 Podstawowe
513 513 Zbiornik wodny
514 514 Koszykówka
515 515 baterie
516 516 Pole bitwy
517 517 -----
518 518 Zatoka
519 519 Plaża
520 520 Siatkówka plażowa
521 521 Radiolatarnia
522 522 Ławka
523 523 Sklep z napojami
524 524 Rowery
525 525 wynajem rowerów
526 526 naprawa rowerów
527 527 sprzedaż rowerów
528 528 mycie rowerów (za opłatą)
529 529 Ogródek piwny
530 530 Sklep rowerowy
531 531 +++++
532 532 Biodiesel
533 533 Pusta warstwa
534 534 Betonowy blok
535 535 -----
536 536 Zawartość
537 537 Stocznia
538 538 Słupek drogowy
539 539 Księgarnia
540 540 Nazwa zakładki
541 541 Zakładki
542 542 Przejście graniczne
543 543 Nazwa systematyczna
544 544 Bule
545 545 Granice
546 546 Granica
547 547 Kamień graniczny
548 548 Powielone węzły granic
549 549 Rodzaj granicy
550 550 Wybrany obszar
551 551 -----
552 552 Granice
553 553 Butik
554 554 Gra w kule
555 555 Marka
556 556 Most
557 557 -----
558 558 -----
559 559 Teren poprzemysłowy
560 560 Kozioł oporowy
561 561 Raporty o błędach
562 562 Budynek
563 563 Powielone węzły budynków
564 564 Budynek wewnątrz budynku.
565 565 -----
566 566 -----
567 567 Autobus torowy
568 568 Peron autobusowy
569 569 Dworzec autobusowy
570 570 Przystanek autobusowy
571 571 -----
572 572 Rzeźnik
573 573 +++++
574 574 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Kolej linowa
582 582 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
583 583 Kawiarnia
584 584 -----
585 585 Przejdź do edytora relacji
586 586 Edytuj wybraną relację
587 587 -----
588 588 Kemping
589 589 Pole namiotowe
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 Futbol kanadyjski
595 595 Kanał
596 596 Anuluj
597 597 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
598 598 Anuluj autentykację
599 599 Anuluj zamykanie zestawów zmian
600 600 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
601 601 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
602 602 Anuluj operację
603 603 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
604 604 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
605 605 Anuluj przesyłanie
606 606 -----
607 607 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
608 608 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
609 609 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
610 610 -----
611 611 -----
612 612 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
613 613 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
614 614 -----
615 615 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
616 616 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
617 617 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
618 618 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
619 619 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
620 620 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
626 626 Kajakarstwo
627 627 puszki
628 628 Pojemność
629 629 Pojemność całkowita
630 630 Samochód
631 631 Dealer samochodowy
632 632 Kemping
633 633 Ładunek
634 634 Gotówka
635 635 Zamek
636 636 Przeszkoda dla bydła
637 637 Wejście do jaskini
638 638 Cmentarz
639 639 Wyśrodkuj widok
640 640 Wyciąg krzesełkowy
641 641 Chata górska
642 642 Zmień właściwości
643 643 -----
644 644 Zmienić kierunek?
645 645 Zmień węzeł {0}
646 646 Zmień relację
647 647 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
648 648 Zmień relację {0}
649 649 Zmień rozdzielczość
650 650 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
651 651 -----
652 652 -----
653 653 Zmień drogę {0}
654 654 Zmieniono węzły {0}
655 655 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
656 656 ID zestawu zmian:
657 657 Menedżer Zestawów Zmian
658 658 Menedżer zestawów zmian
659 659 Zamknięto changeset
660 660 Komentarz zmian:
661 661 Spodziewane: ID grupy zmian
662 662 Numer zestawu zmian:
663 663 -----
664 664 Zestaw zmian jest pełny
665 665 Zestaw zmian {0}
666 666 -----
667 667 Zestawy zmian
668 668 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
669 669 Stacja ładowania
670 670 Wyszukaj FIXME
671 671 Sprawdź na serwerze
672 672 Sprawdź klucze właściwości.
673 673 Sprawdź wartości właściwości.
674 674 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
675 675 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
676 676 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
677 677 Sprawdź i popraw przestarzałe tagi.
678 678 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Drogeria
682 682 +++++
683 683 Relacje podrzędne
684 684 Komin
685 685 chiński
686 686 Wybierz
687 687 Wybierz kolor
688 688 Wybierz kolor dla {0}
689 689 Wybierz jedną z gotowych licencji
690 690 Wybierz wartość
691 691 Wynierz typ obiektu OSM
692 692 Wybierz serwer do wyszukiwania:
693 693 -----
694 694 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
695 695 Kościół
696 696 Kino
697 697 +++++
698 698 Miasto
699 699 Granica miasta
700 700 Mury miejskie
701 701 Nazwa miejscowości
702 702 Cywilna
703 703 -----
704 704 Wyczyść
705 705 Czyści bufor operacji do wycofania.
706 706 Wyszyść pole tekstowe
707 707 Czyści listę ostatnio otwartych plików
708 708 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
709 709 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
710 710 -----
711 711 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
712 712 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
713 713 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
714 714 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
715 715 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
716 716 Kliknij aby przerwać wysyłanie
717 717 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
718 718 Kliknij aby przerwać trwającą operację
719 719 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
720 720 Kliknij aby zamknąć
721 721 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
722 722 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
723 723 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
724 724 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
725 725 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
726 726 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
727 727 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
728 728 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
729 729 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
730 730 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
734 734 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
735 735 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
736 736 -----
737 737 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Kliknij aby rozpocząć szukanie
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 Klif
751 751 Wspinaczka
752 752 Zegar
753 753 Zamknij
754 754 Zamknij mimo to
755 755 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
756 756 Zamknij zestawy zmian
757 757 Zamknij okno i porzuć pobieranie
758 758 Zamknij otwarte zestawy zmian
759 759 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
760 760 Zamknij okno
761 761 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
762 762 -----
763 763 -----
764 764 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
765 765 Zamyka wybrane zestawy zmian
766 766 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
767 767 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
768 768 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
769 769 Zamknięte po -
770 770 Zamknięty
771 771 Zamknięty:
772 772 Opis
773 773 Opis
774 774 Zamyka otwarte zestawy zmian
775 775 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
776 776 Zamykanie zestawu zmian
777 777 Zamykam zestaw zmian {0}
778 778 Zamykanie zestawu zmian...
779 779 Odzież
780 780 Wybrzeże
781 781 Linie brzegowe
782 782 na monety
783 783 +++++
784 784 Kolor
785 785 Kolor (hex)
786 786 -----
787 787 Kolory
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
794 794 Kolor
795 795 Połącz drogi
796 796 Łączy kilka dróg w jedną.
797 797 Połącz {0} dróg
798 798 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
799 799 Historia poleceń
800 800 Komentarz
801 801 Komentarz:
802 802 Obszar biur i usług
803 803 Miejsce publiczne
804 804 -----
805 805 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
806 806 -----
807 807 Centrum społeczne
808 808 Porównaj
809 809 Sklep komputerowy
810 810 Cukiernia
811 811 Konfiguracja stron wtyczek
812 812 Ustawienia zaawansowane
813 813 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
814 814 Konfiguruj strony...
815 815 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
816 816 -----
817 817 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
818 818 Konfiguruj czy używać serwera proxy
819 819 -----
820 820 Potwierdź czyszczenie
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Potwierdź pustą rolę
824 824 Konflikt
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
846 846 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
847 847 Konflikty
848 848 Wykryto konflikty
849 849 -----
850 850 Konflikty podczas łączenia elementów
851 851 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
852 852 -----
853 853 Konflikty: {0} nierozwiązanych
854 854 Połącz istniejący drogę z węzłem
855 855 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
856 856 Ustawienia połączenia
857 857 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
858 858 -----
859 859 W budowie
860 860 Budowa
861 861 Klucz odbiorcy:
862 862 Sekretny klucz odbiorcy:
863 863 Kontakt
864 864 -----
865 865 Kontakt:
866 866 Łączenie z serwerem OSM...
867 867 Łączenie z serwerem...
868 868 Zawartość
869 869 Kontynent
870 870 Kontynuuj
871 871 Kontynuuj jak jest
872 872 Kontynuuj rozwiązywanie
873 873 Kontynuuj
874 874 Kontynuowanie przesyłania
875 875 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
876 876 Kontynuuj mimo to
877 877 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
878 878 Autorzy
879 879 Sklep osiedlowy
880 880 Konwertuj na warstwę GPX
881 881 Przekształć w warstwę danych
882 882 Przekonwertowany z: {0}
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 Współrzędne:
887 887 -----
888 888 Kopiuj
889 889 Kopiuj współrzędne
890 890 Kopiuj Klucz/Wartość
891 891 Kopiuj Wartość
892 892 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Kopia warstwy {0}
901 901 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 Skopiuj do schowka i zamknij
910 910 Kopia nr {1} warstwy {0}
911 911 Prawa autorskie (URL)
912 912 Prawa autorskie - rok
913 913 Punkt ksero
914 914 -----
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
918 918 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
919 919 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
920 920 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
921 921 -----
922 922 Nie znaleziono typu elementu
923 923 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
924 924 Nie można zaimportować "{0}".
925 925 Nie można zaimportować plików.
926 926 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
927 927 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
928 928 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
929 929 -----
930 930 Nie można odczytać "{0}"
931 931 -----
932 932 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
933 933 -----
934 934 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
935 935 -----
936 936 -----
937 937 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
938 938 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
939 939 -----
940 940 Kraj
941 941 Kod kraju
942 942 Okręg
943 943 Sąd
944 944 -----
945 945 Zakryte sztuczne jezioro
946 946 Dźwig
947 947 Utwórz okrąg
948 948 -----
949 949 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
950 950 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
951 951 -----
952 952 Tworzy nową warstwę mapy.
953 953 Tworzy nową relację
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Tworzenie obszarów.
957 957 -----
958 958 Utwórz zakładkę
959 959 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
960 960 Utwórz wielokąt złożony
961 961 Tworzy wielokąt złożony
962 962 Utwórz nowy węzeł.
963 963 -----
964 964 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
965 965 Utworzono
966 966 Utworzony
967 967 Data utworzenia:
968 968 Stworzone przed -
969 969 Stworzony przez:
970 970 Utworzony:
971 971 -----
972 972 Tworzenie zestawu zmian...
973 973 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
974 974 na karty kredytowe
975 975 Krykiet
976 976 Krykiet - siatki
977 977 Krokiet
978 978 Przejazd na rowerze
979 979 Przejazd na koniu
980 980 Przejście przez tory
981 981 opiekun na przejściu dla pieszych
982 982 Przecinające się budynki
983 983 Rodzaj przejazdu
984 984 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
985 985 Przecinające się drogi
986 986 Przecinające się drogi
987 987 Kuchnia
988 988 Kultura
989 989 Bieżące zaznaczenie
990 990 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
991 991 -----
992 992 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
993 993 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
994 994 -----
995 995 Sklep z zasłonami
996 996 -----
997 997 Link WMS
998 998 Dostosuj kolor
999 999 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1000 1000 -----
1001 1001 wykop
1002 1002 Przegroda dla rowerzystów
1003 1003 Pas dla rowerzystów
1004 1004 Ścieżka rowerowa
1005 1005 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1006 1006 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1007 1007 Zapętlone zależności między relacjami
1008 1008 kolarstwo
1009 1009 Zapętlone zależności.
1010 1010 Czechy CUZK:KM
1011 1011 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1012 1012 +++++
1013 1013 +++++
1014 1014 Tama
1015 1015 Warstwa danych {0}
1016 1016 -----
1017 1017 Źródło i typ danych:
1018 1018 Źródła danych
1019 1019 Weryfikacja danych
1020 1020 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1021 1021 Test zgodności zestawu danych
1022 1022 Data:
1023 1023 Data:
1024 1024 na karty debetowe
1025 1025 -----
1026 1026 Stopnie dziesiętne
1027 1027 Decyzja
1028 1028 Zmniejsz
1029 1029 Ścieżka do jazdy konnej
1030 1030 Dedykowana ścieżka rowerowa
1031 1031 Ścieżka dla pieszych
1032 1032 Domyślny
1033 1033 Domyślny (ustalony automatycznie)
1034 1034 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1035 1035 Domyślną wartością jest "{0}".
1036 1036 Wartość domyślna: {0}
1037 1037 Usuń
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 Tryb kasowania
1041 1041 Usuń właściwość
1042 1042 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1043 1043 Potwierdź usunięcie.
1044 1044 Usuń powielone relacje
1045 1045 Usuń powielone drogi
1046 1046 Usuwa filtr.
1047 1047 Usuń z relacji
1048 1048 -----
1049 1049 Usunąć niekompletnych członków?
1050 1050 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1051 1051 Usunięto węzeł {0}
1052 1052 Usuwanie węzłów lub dróg.
1053 1053 Usuwa obiekty
1054 1054 Usunięto relację {0}
1055 1055 Kasuje relacje
1056 1056 Usuwa wybrane obiekty
1057 1057 Usuwa obecnie edytowaną relację
1058 1058 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1059 1059 Usuń zaznaczoną warstwę.
1060 1060 Usuwa zaznaczoną relację.
1061 1061 Usuń z listy wybrane źródło.
1062 1062 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1063 1063 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1064 1064 Usunięto drogę {0}
1065 1065 Usunięto
1066 1066 Usunięto "{0}"
1067 1067 Usunięte:
1068 1068 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1069 1069 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1070 1070 Usunięte lub przeniesione obiekty
1071 1071 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1072 1072 -----
1073 1073 Delikatesy
1074 1074 Wyznanie
1075 1075 Dentysta
1076 1076 Dom towarowy
1077 1077 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1078 1078 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1079 1079 Głębokość w metrach
1080 1080 Opis
1081 1081 Opis: {0}
1082 1082 Szczegółowość
1083 1083 Szczegóły
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1088 1088 Diesel (olej napędowy)
1089 1089 Ultimate Diesel (GTL)
1090 1090 Diesel dla ciężarówek
1091 1091 Poziom trudności
1092 1092 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1093 1093 Kierunek
1094 1094 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1095 1095 -----
1096 1096 Zablokuj
1097 1097 Zablokuj wtyczkę
1098 1098 Porzuć
1099 1099 Porzuć i wyjdź
1100 1100 Porzuć i wyjdź
1101 1101 realizacja recept
1102 1102 Wyświetlacz
1103 1103 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1104 1104 Ustawienia wyświetlania
1105 1105 -----
1106 1106 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1107 1107 -----
1108 1108 Wyświetlaj współrzędne jako
1109 1109 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1110 1110 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1111 1111 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1112 1112 -----
1113 1113 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1114 1114 Wyświetlaj menu "Audio"
1115 1115 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1116 1116 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1117 1117 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1118 1118 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1119 1119 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1120 1120 Wyświetla tagi zestawu zmian
1121 1121 Rozmieść węzły
1122 1122 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1123 1123 nieczynna
1124 1124 Nieużywany tor
1125 1125 Rów
1126 1126 Porzuć zmiany
1127 1127 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1131 1131 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1132 1132 Nic nie rób
1133 1133 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1134 1134 -----
1135 1135 Sklep dla majsterkowiczów
1136 1136 Dok
1137 1137 Lekarz
1138 1138 Wybieg dla psów
1139 1139 Wyścigi psów
1140 1140 Podwójny konflikt
1141 1141 W dół
1142 1142 Pobierz
1143 1143 Pobierz relacje podrzędne
1144 1144 Pobierz dane
1145 1145 -----
1146 1146 Pobierz dane.
1147 1147 Pobierz członków
1148 1148 Pobiera obiekt wg ID
1149 1149 Pobierz wtyczkę
1150 1150 Pobierz geopozycjonowany obraz
1151 1151 Pobierz wybrane relacje
1152 1152 Adres URL
1153 1153 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1154 1154 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1155 1155 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1156 1156 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1157 1157 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1158 1158 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1159 1159 Pobierz jako nową warstwę
1160 1160 Pobierz zawartość zestawu zmian
1161 1161 Pobierz zestawy zmian
1162 1162 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1163 1163 Pobierz zawartość
1164 1164 Pobiera dane
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 Pobierz wszystko pomiędzy:
1168 1168 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1169 1169 Pobierz z OSM...
1170 1170 Pobierz niekompletnych członków
1171 1171 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1172 1172 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1173 1173 Pobierz listę
1174 1174 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1175 1175 Pobierz członków
1176 1176 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1177 1177 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1178 1178 -----
1179 1179 Pobierz teraz
1180 1180 Pobierz obiekt
1181 1181 Pobierz obiekt…
1182 1182 -----
1183 1183 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1184 1184 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1185 1185 Pobieranie listy wtyczek...
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1189 1189 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1190 1190 -----
1191 1191 Pobierz obiekty należące do relacji
1192 1192 Pobieranie relacji
1193 1193 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1194 1194 Pobierz zaznaczone relacje
1195 1195 -----
1196 1196 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1197 1197 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1198 1198 Pobiera zawartość zestawu zmian
1199 1199 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1200 1200 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1201 1201 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1202 1202 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1203 1203 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1204 1204 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1205 1205 Pobierz widoczne kafle
1206 1206 -----
1207 1207 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1208 1208 Pobrane dane GPX
1209 1209 -----
1210 1210 Pobieranie danych GPS
1211 1211 Pobieranie danych OSM...
1212 1212 Pobieranie wtyczki {0}...
1213 1213 Pobieranie wiadomości dnia
1214 1214 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1215 1215 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1216 1216 Pobieranie zestawów zmian...
1217 1217 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1218 1218 Pobieranie danych
1219 1219 Pobieranie z serwera OSM...
1220 1220 Pobieranie historii...
1221 1221 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1222 1222 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1223 1223 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1224 1224 Pobieranie powiązanych relacji...
1225 1225 Pobieranie powiązanych dróg...
1226 1226 Pobieranie relacji {0}
1227 1227 -----
1228 1228 Wyciąg orczykowy
1229 1229 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 Odpływ
1233 1233 Rysowanie
1234 1234 Rysuj strzałki kierunkowe
1235 1235 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1236 1236 -----
1237 1237 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1238 1238 -----
1239 1239 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1240 1240 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1241 1241 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1242 1242 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1243 1243 Rysuj duże punkty GPS.
1244 1244 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1245 1245 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1246 1246 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1247 1247 Tworzenie węzłów i dróg.
1248 1248 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1249 1249 Rysuj tylko kontury obszarów
1250 1250 -----
1251 1251 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1252 1252 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1253 1253 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1254 1254 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1255 1255 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1256 1256 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1257 1257 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1258 1258 Szerokość rysowania linii GPX
1259 1259 Woda do picia
1260 1260 -----
1261 1261 Szkoła jazdy
1262 1262 Pralnia chemiczna
1263 1263 Rozmnóż w {0} węzłów
1264 1264 Powiel
1265 1265 Duplikuj warstwę
1266 1266 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1267 1267 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1268 1268 Powiela zaznaczone obiekty.
1269 1269 Skopiuj warstwę
1270 1270 Powielone węzły
1271 1271 Powielone węzły
1272 1272 Powielone relacje
1273 1273 Powielone relacje
1274 1274 Powielone węzły drogi
1275 1275 Powielone węzły drogi.
1276 1276 Powielone drogi
1277 1277 Powielone drogi
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 +++++
1281 1281 E10 (bioetanol 10%)
1282 1282 E85 (bioetanol 85%)
1283 1283 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1284 1284 BŁĄD
1285 1285 -----
1286 1286 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1287 1287 -----
1288 1288 Wschód
1289 1289 -----
1290 1290 Edycja
1291 1291 Edycja kręgli
1292 1292 -----
1293 1293 Edycja informacji o adresach
1294 1294 Edycja interpolacji adresów
1295 1295 Edycja sztolni
1296 1296 Edycja granicy administracyjnej
1297 1297 Edycja lotniska
1298 1298 Edycja sklepu monopolowego
1299 1299 Edycja ogródków działkowych
1300 1300 Edycja chaty alpejskiej
1301 1301 Edycja futbolu amertkańskiego
1302 1302 Edycja wykopaliska archeologicznego
1303 1303 Edycja łucznictwa
1304 1304 Edycja centrum kulturalnego
1305 1305 Edycja obiektu sztuki
1306 1306 Edycja lekkoatletyki
1307 1307 Edycja atrakcji turystycznej
1308 1308 Edycja futbolu australijskiego
1309 1309 Edycja bankomatu
1310 1310 Edycja okna życia
1311 1311 Edycja piekarni
1312 1312 Edycja banku
1313 1313 Edycja baru
1314 1314 Edycja baseballu
1315 1315 Edycja zbiornika wodnego
1316 1316 Edycja koszykówki
1317 1317 Edycja pola bitwy
1318 1318 Edycja zatoki
1319 1319 Edycja plaży
1320 1320 Edycja siatkówki plażowej
1321 1321 Edycja radiolatarni
1322 1322 Edycja sklepu z napojami
1323 1323 Edycja parkingu dla rowerów
1324 1324 Edycja wypożyczalni rowerów
1325 1325 Edycja warsztatu rowerowego
1326 1326 Edycja ogródka piwnego
1327 1327 Edycja stoczni
1328 1328 Edycja słupka drogowego
1329 1329 Edycja księgarni
1330 1330 Edycja przejścia granicznego
1331 1331 Edycja boiska do gry w boule
1332 1332 Edycja granicy
1333 1333 Edycja kamienia granicznego
1334 1334 Edycja butiku
1335 1335 Edycja gry w kule
1336 1336 Edycja mostu
1337 1337 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1338 1338 Edycja terenu poprzemysłowego
1339 1339 -----
1340 1340 Edycja autobusu torowego
1341 1341 Edycja peronu autobusowego
1342 1342 Edycja dworca autobusowego
1343 1343 Edycja przystanku autobusowego
1344 1344 Edycja sklepu mięsnego
1345 1345 Edycja kolei linowej
1346 1346 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1347 1347 Edycja kawiarni
1348 1348 Edycja pola namiotowego
1349 1349 Edycja futbolu kanadyjskiego
1350 1350 Edycja kanału
1351 1351 Edycja kajakarstwa
1352 1352 Edycja wypożyczalni samochodów
1353 1353 Edycja warsztatu samochodowego
1354 1354 Edycja punktu carsharingu
1355 1355 Edycja warsztatu samochodowego
1356 1356 Edycja myjni samochodowej
1357 1357 Edycja kempingu
1358 1358 Edycja zamku
1359 1359 Edycja przeszkody dla bydła
1360 1360 Edycja wejścia do jaskini
1361 1361 Edycja cmentarza
1362 1362 Edycja wyciągu krzesełkowego
1363 1363 Edycja chaty górskiej
1364 1364 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1365 1365 Edycja drogerii
1366 1366 Edycja komina
1367 1367 Edycja kina
1368 1368 Edycja miasta
1369 1369 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1370 1370 Edycja granicy cywilnej
1371 1371 Edycja klifu
1372 1372 Edycja wspinaczki
1373 1373 Edycja zegaru
1374 1374 Edycja sklepu odzieżowego
1375 1375 Edycja zbiornika gazu
1376 1376 Edycja college’u
1377 1377 Edycja obszaru biur i usług
1378 1378 Edycja miejsca publicznego
1379 1379 Edycja sklepu komputerowego
1380 1380 Edycja cukierni
1381 1381 Edycja terenu budowy
1382 1382 Edycja kontaktu
1383 1383 -----
1384 1384 Edycja kontynentu
1385 1385 Edycja sklepu osiedlowego
1386 1386 Edycja punktu ksero
1387 1387 Edycja kraju
1388 1388 Edycja okręgu / hrabstwa
1389 1389 Edycja siedziby sądu
1390 1390 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1391 1391 Edycja dźwigu
1392 1392 Edycja krykietu
1393 1393 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1394 1394 Edycja miejsca do gry w krokieta
1395 1395 Edycja przejścia dla pieszych
1396 1396 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1397 1397 Edycja pasa dla rowerzystów
1398 1398 Edycja ścieżki rowerowej
1399 1399 Edycja jazdy na rowerze
1400 1400 Edycja tamy
1401 1401 Edycja sklepu z delikatesami
1402 1402 Edycja dentysty
1403 1403 Edycja domu towarowego
1404 1404 -----
1405 1405 Edycja opuszczonych torów
1406 1406 Edytuj rów
1407 1407 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1408 1408 Edycja doku
1409 1409 Edycja lekarza
1410 1410 Edycja wybiegu dla psów
1411 1411 Edycja wyścigów psów
1412 1412 Edycja wyciągu orczykowego
1413 1413 Edycja odpływu
1414 1414 Edycja punktu z wodą pitną
1415 1415 Edycja szkoły jazdy
1416 1416 Edycja palni chemicznej
1417 1417 Edycja sklepu elektronicznego
1418 1418 Edycja ambasady
1419 1419 -----
1420 1420 Edycja wejścia
1421 1421 Edycja jeździectwa
1422 1422 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1423 1423 Edycja fabryki
1424 1424 Edycja gruntów rolnych
1425 1425 Edycja zagrody
1426 1426 Edycja restauracji fast-food
1427 1427 Edycji hali górskiej
1428 1428 Edycja trasy promu
1429 1429 Edycja terminalu promowego
1430 1430 Edycja hydrantu
1431 1431 Edycja straży pożarnej
1432 1432 Edycja miejsca do wędkowania
1433 1433 Edycja schodów
1434 1434 Edycja kwiaciarni
1435 1435 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1436 1436 Edycja ścieżki dla pieszych
1437 1437 Edycja brodu
1438 1438 Edycja lasu
1439 1439 Edycja fontanny
1440 1440 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1441 1441 Edycja stacji benzynowej
1442 1442 Edycja sklepu meblowego
1443 1443 Edycja futbolu gaelickiego
1444 1444 Edycja obszaru garaży
1445 1445 Edycja ogrodu
1446 1446 Edycja centrum ogrodniczego
1447 1447 Edycja zbiornika gazu
1448 1448 Edycja bramy
1449 1449 Edycja lodowca
1450 1450 Edycja golfu
1451 1451 Edycja pola golfowego
1452 1452 -----
1453 1453 Edycja trawnika
1454 1454 Edycja cmentarza przykościelnego
1455 1455 Edycja terenu pod zabudowę
1456 1456 Edycja sklepu warzywnego
1457 1457 Edycja szklarni ogrodniczej
1458 1458 Edycja ostrogi regulacyjnej
1459 1459 Edycja kwatery turystycznej
1460 1460 Edycja gimnastyki
1461 1461 Edycja salonu fryzjerskiego
1462 1462 Edycja przystanku kolejowego
1463 1463 Edycja przysiółka
1464 1464 -----
1465 1465 Edycja sklepu z narzędziami
1466 1466 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1467 1467 Edycja wrzosowiska
1468 1468 Edycja lądowiska dla helikopterów
1469 1469 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1470 1470 Edytuj drogę
1471 1471 Edycja drogi w budowie
1472 1472 Edycja miejsca do gry w hokeja
1473 1473 Edycja wyścigów konnych
1474 1474 Edycja szpitala
1475 1475 Edycja hostelu
1476 1476 Edycja hotelu
1477 1477 Edycja ambony strzelniczej
1478 1478 Edycja obszar przemysłowego
1479 1479 Edycja wyspy
1480 1480 Edycja wysepki
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1484 1484 Edycja jubilera
1485 1485 Edycja skrzyżowania
1486 1486 Edycja kartingu
1487 1487 Edycja przedszkola
1488 1488 Edycja kiosku
1489 1489 -----
1490 1490 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1491 1491 Edycja lądu
1492 1492 Edycja wysypiska śmieci
1493 1493 Edycja pralni samoobsługowej
1494 1494 Edycja biblioteki
1495 1495 Edycja szlabanu
1496 1496 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1497 1497 Edycja latarni morskiej
1498 1498 Edycja strefy zamieszkania
1499 1499 Edycja okolicy
1500 1500 -----
1501 1501 Edycja centrum handlowego
1502 1502 Edycja mariny
1503 1503 Edycja placu targowego
1504 1504 Edycja łąki
1505 1505 Edycja stacji pomiaru
1506 1506 Edycja miejsca pamięci
1507 1507 Edycja obszaru wojskowego
1508 1508 Edycja szybu
1509 1509 Edycja minigolfa
1510 1510 -----
1511 1511 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1512 1512 Edycja lotniska dla modeli
1513 1513 Edycja kantoru
1514 1514 Edycja toru jednoszynowego
1515 1515 Edycja pomnika
1516 1516 Edycja motelu
1517 1517 Edycja motocrossu
1518 1518 Edycja parkingu dla motocykli
1519 1519 Edycja sportów motorowych
1520 1520 Edycja autostrady
1521 1521 Edycja skrzyżowania autostrad
1522 1522 Edycja dojazdu do autostrady
1523 1523 Edycja przełęczy
1524 1524 Edycja błot
1525 1525 Edycja różnych sportów
1526 1526 Edycja multipolygonu
1527 1527 Edycja muzeum
1528 1528 Edycja sklepu z instrumentami
1529 1529 Edycja toru kolei wąskotorowej
1530 1530 Edycja granicy narodowej
1531 1531 Edycja granicy parku narodowego
1532 1532 Edycja rezerwatu przyrody
1533 1533 Edycja klubu nocnego
1534 1534 Edycja domu opieki
1535 1535 Edycja optyka
1536 1536 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1537 1537 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1538 1538 Edycja sklepu z farbami
1539 1539 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1540 1540 Edycja parku
1541 1541 Edycja parkingu
1542 1542 Edycja uliczki parkingowej
1543 1543 Edycja zatoki
1544 1544 Edycja ścieżki
1545 1545 Edycja wzgórza
1546 1546 Edycja ciągu pieszego
1547 1547 Edycja miejsca do gry w pelotę
1548 1548 Edycja apteki
1549 1549 Edycja miejsca na piknik
1550 1550 Edycja molo
1551 1551 Edycja rurociągu
1552 1552 Edycja boiska
1553 1553 Edycja miejsca kultu religijnego
1554 1554 -----
1555 1555 Edycja placu zabaw
1556 1556 Edycja posterunku policji
1557 1557 Edycja granicy politycznej
1558 1558 Edycja urzędu pocztowego
1559 1559 Edycja elektowni
1560 1560 Edycja linii elektrycznej
1561 1561 Edycja słupa
1562 1562 Edycja rozdzielni elektrycznej
1563 1563 Edycja stacji transformatorowej
1564 1564 Edycja słupa wysokiego napięcia
1565 1565 Edycja kolei retro
1566 1566 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1567 1567 Edycja drogi krajowej
1568 1568 Edycja więzienia
1569 1569 Edytuj Właściwości
1570 1570 Edycja pubu
1571 1571 Edycja budynku użyteczności publicznej
1572 1572 -----
1573 1573 Edycja komieniołomu
1574 1574 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1575 1575 Edycja toru wyścigowego
1576 1576 -----
1577 1577 Edycja toru
1578 1578 Edycja obszaru kolejowego
1579 1579 Edycja peronu kolejowego
1580 1580 Edycja terenu rekreacyjnego
1581 1581 Edycja punktu zbiórki odpadów
1582 1582 Edycja regionu
1583 1583 Edycja sztucznego jeziora
1584 1584 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1585 1585 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1586 1586 Edycja miejsca odpoczynku
1587 1587 Edycja restauracji
1588 1588 Edycja obszaru handlowego
1589 1589 Edycja rzeki
1590 1590 Edycja koryta rzecznego
1591 1591 Edycja ograniczeń na drodze
1592 1592 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1593 1593 -----
1594 1594 Edytuj trasę
1595 1595 Edycja rugby league
1596 1596 Edycja rugby union
1597 1597 Edycja ruin
1598 1598 Edycja pasa startowego
1599 1599 -----
1600 1600 Edycja bramy warownej
1601 1601 Edycja sauny
1602 1602 Edycja szkoły
1603 1603 Edycja rumowiska
1604 1604 Edycja buszu
1605 1605 Edycja sklepu rybnego
1606 1606 Edycja drogi wojewódzkiej
1607 1607 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1608 1608 Edycja drogi serwisowej
1609 1609 Edycja schronienia
1610 1610 Edycja sklepu obuwniczego
1611 1611 Edycja strzelectwa
1612 1612 Edycja sklepu motocyklowego
1613 1613 Edycja skrótów
1614 1614 Edycja jazdy na deskorolce
1615 1615 Edycja łyżwiarstwa
1616 1616 Edycja narciarstwa
1617 1617 Edycja pochylni
1618 1618 Edycja piłki nożnej
1619 1619 Edycja kolczatki
1620 1620 Edycja centrum sportowego
1621 1621 Edycja sklepu sportowego
1622 1622 Edycja żródła
1623 1623 Edycja stadionu
1624 1624 Edycja stanu
1625 1625 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1626 1626 Edycja przełazu
1627 1627 Edycja strumienia
1628 1628 Edycja latarni ulicznej
1629 1629 Edycja studia nagrań
1630 1630 Edycja dzielnicy
1631 1631 Edycja toru metra
1632 1632 Edycja wejścia do metra
1633 1633 Edycja supermarketu
1634 1634 Edycja kamery do monitoringu
1635 1635 Edycja punktu geodezyjnego
1636 1636 Edycja pływania
1637 1637 -----
1638 1638 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1639 1639 Edycja krawca
1640 1640 Edycja postoju taksówek
1641 1641 Edycja drogi kołowania
1642 1642 Edycja telefonu
1643 1643 Edycja miejsca do gry w tenisa
1644 1644 Edycja terminalu
1645 1645 Edycja bramy terminalu
1646 1646 Edycja drogi powiatowej
1647 1647 Edycja teatru
1648 1648 Edycja parku rozrywki
1649 1649 Edycja punktu poboru opłat
1650 1650 Edycja wieży
1651 1651 Edycja miejscowości
1652 1652 Edycja ratusza
1653 1653 Edycja sklepu z zabawkami
1654 1654 Edycja drogi gruntowej
1655 1655 Edycja środka uspokojenia ruchu
1656 1656 Edycja torów tramwajowych
1657 1657 Edycja przystanku tramwajowego
1658 1658 Edycja biura podróży
1659 1659 Edycja drzewa
1660 1660 Edycja drogi ekspresowej
1661 1661 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1662 1662 Edycja tunelu
1663 1663 Edycja ograniczenia skrętu
1664 1664 Edycja kołowrotka
1665 1665 Edycja sklepu z oponami
1666 1666 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1667 1667 Edycja uniwersytetu
1668 1668 Edycja sklepu z odkurzaczami
1669 1669 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1670 1670 Edycja automatu sprzedającego
1671 1671 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1672 1672 Edycja wypożyczalni wideo
1673 1673 Edycja punktu widokowego
1674 1674 Edycja wsi
1675 1675 Edycja zieleni miejskiej
1676 1676 Edycja winnicy
1677 1677 Edycja wulkanu
1678 1678 Edycja siatkówki
1679 1679 Edycja kosza na śmieci
1680 1680 Edycja oczyszczalni ścieków
1681 1681 Edycja zbiornika wodnego
1682 1682 Edycja parku wodnego
1683 1683 Edycja wieży ciśnień
1684 1684 Edycja studni
1685 1685 Edycja filtrów
1686 1686 Edycja wodospadu
1687 1687 Edycja młynu wodnego
1688 1688 Edycja krzyża przydrożnego
1689 1689 Edycja kapliczki
1690 1690 Edycja jazu
1691 1691 Edycja mokradła
1692 1692 Edycja wiatraka
1693 1693 Edycja lasu pierwotnego
1694 1694 Edycja zakładu produkcyjnego
1695 1695 Edycja zoo
1696 1696 Edycja skojarzonych ulic
1697 1697 Edytuje filtr.
1698 1698 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1699 1699 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1700 1700 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1701 1701 Edycja sieci trasy
1702 1702 -----
1703 1703 Edytuje tę stronę pomocy
1704 1704 Edytuj wybraną relację
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 Edytuj wybrane źródło.
1711 1711 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1712 1712 Edycja: {0}
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 Edukacja
1716 1716 Elektryfikacja
1717 1717 Elektronika
1718 1718 na karty chipowe
1719 1719 Sklep elektroniczny
1720 1720 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1721 1721 Wysokość
1722 1722 Adres e-mail
1723 1723 nasyp
1724 1724 Ambasada
1725 1725 -----
1726 1726 Telefon alarmowy
1727 1727 Samochody uprzywilejowane
1728 1728 Pusty dokument
1729 1729 Pusta rola
1730 1730 Puste drogi
1731 1731 -----
1732 1732 Zastosuj filtr
1733 1733 -----
1734 1734 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1735 1735 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1736 1736 -----
1737 1737 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1738 1738 Wprowadź URL
1739 1739 Podaj adres z którego pobrać dane:
1740 1740 Wprowadź ID zestawu zmian
1741 1741 Podaj nowy klucz i jego wartość
1742 1742 -----
1743 1743 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1744 1744 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1745 1745 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1746 1746 Wpisz szukane wyrażenie
1747 1747 Wprowadź ustawienia OAuth
1748 1748 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1749 1749 Wprowadź komentarz przesyłania
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1759 1759 Wejście
1760 1760 Jeździectwo
1761 1761 Artykuły erotyczne
1762 1762 Błąd
1763 1763 -----
1764 1764 Błąd podczas wyświetlania adresu
1765 1765 Błąd podczas pobierania
1766 1766 Błąd w filtrze
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1772 1772 Błąd podczas ładowania pliku
1773 1773 -----
1774 1774 Błąd w pliku {0}
1775 1775 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1776 1776 Błąd odtwarzania dźwięku
1777 1777 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1778 1778 -----
1779 1779 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1780 1780 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1781 1781 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1785 1785 -----
1786 1786 Błąd podczas przetwarzania {0}
1787 1787 -----
1788 1788 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1789 1789 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1790 1790 -----
1791 1791 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1792 1792 -----
1793 1793 Błędy
1794 1794 Błędy w czasie pobierania
1795 1795 +++++
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 Przykłady
1801 1801 Zakończ
1802 1802 Zamknij JOSM
1803 1803 -----
1804 1804 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1805 1805 Kończy pracę z programem.
1806 1806 -----
1807 1807 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Eksportuj do pliku GPX
1813 1813 Eksportuj i zapisz
1814 1814 Opcje eksportu
1815 1815 Eksportuj dane do pliku GPX
1816 1816 Eksportuj do GPX...
1817 1817 -----
1818 1818 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1819 1819 Wytłocz
1820 1820 Wytłocz drogę
1821 1821 +++++
1822 1822 DO POPRAWKI
1823 1823 +++++
1824 1824 Fabryka
1825 1825 Usługi
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1834 1834 -----
1835 1835 Nie można otworzyć adresu URL
1836 1836 -----
1837 1837 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1852 1852 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1853 1853 Grunty rolne
1854 1854 Zagroda
1855 1855 Fast food
1856 1856 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Numer faksu
1861 1861 Opłata
1862 1862 Hala górska
1863 1863 Ogrodzenie
1864 1864 Trasa promu
1865 1865 Terminal promowy
1866 1866 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1867 1867 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1868 1868 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1869 1869 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1870 1870 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1871 1871 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1872 1872 Plik
1873 1873 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1874 1874 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1875 1875 Błędny format pliku
1876 1876 Nazwa pliku:
1877 1877 Plik "{0}" nie istnieje
1878 1878 Plik kopi zapasowej
1879 1879 Plik istnieje. Nadpisać?
1880 1880 Nazwa pliku:
1881 1881 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1882 1882 -----
1883 1883 Plik: {0}
1884 1884 -----
1885 1885 Nazwa pliku
1886 1886 -----
1887 1887 Rodzaj pliku:
1888 1888 Rodzaj pliku:
1889 1889 -----
1890 1890 Filtr
1891 1891 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1892 1892 Tryb filtru
1893 1893 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 Zakończ rysowanie.
1898 1898 Hydrant
1899 1899 Straż pożarna
1900 1900 Miejsce na ognisko
1901 1901 Miejsce do wędkowania
1902 1902 Napraw
1903 1903 Popraw właściwości
1904 1904 Popraw konflikty tagów
1905 1905 Popraw wybrany problem.
1906 1906 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1907 1907 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1908 1908 Naprawianie błędów...
1909 1909 Maszt (dla flagi)
1910 1910 Kwiaciarnia
1911 1911 Wyczyść cache kafelek
1912 1912 -----
1913 1913 Podążaj
1914 1914 Podążaj za linią
1915 1915 Znaleziono następujące problemy:
1916 1916 Żywność
1917 1917 Przestrzeń restauracyjna
1918 1918 Wyżywienie
1919 1919 Ruch pieszy
1920 1920 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1921 1921 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1922 1922 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1923 1923 Bród
1924 1924 Las
1925 1925 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Znaleziono {0} pasujących.
1929 1929 Fontanna
1930 1930 Sklep z ramami do obrazów
1931 1931 -----
1932 1932 Zablokuj
1933 1933 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1934 1934 Częstotliwość (Hz)
1935 1935 Z ...
1936 1936 Z relacji
1937 1937 Z adresu URL
1938 1938 Stacja benzynowa
1939 1939 Stacja benzynwa
1940 1940 Rodzaje paliwa:
1941 1941 -----
1942 1942 Widok pełnoekranowy
1943 1943 Automatyczna
1944 1944 Funkcja
1945 1945 Sklep meblowy
1946 1946 +++++
1947 1947 Streaf GK
1948 1948 Punkty GPS
1949 1949 Opis trasy GPS
1950 1950 Pliki GPX
1951 1951 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1952 1952 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1953 1953 Scieżka GPX:
1954 1954 -----
1955 1955 +++++
1956 1956 -----
1957 1957 +++++
1958 1958 Futbol gaelicki (irlandzki)
1959 1959 Garaże
1960 1960 Ogród
1961 1961 Centrum ogrodnicze
1962 1962 Zbiornik gazu
1963 1963 Brama
1964 1964 Rozstaw toru (mm)
1965 1965 Gauß-Krügera
1966 1966 Dostęp dla wszystkich typów
1967 1967 Dostęp dla wszystkich typów
1968 1968 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
1969 1969 Geografia
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Geolokalizowane obrazy
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Lodowiec
1976 1976 szkło
1977 1977 Wróć do okna przesyłania
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Idź do strony domowej pomocy JOSM
1981 1981 Przechodzi do następnej strony
1982 1982 Przechodzi do poprzedniej strony
1983 1983 +++++
1984 1984 Pole golfowe
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Przyznane uprawnienia
1988 1988 Trawa
1989 1989 Cmentarz przykościelny
1990 1990 -----
1991 1991 Teren pod zabudowę
1992 1992 Sklep warzywny
1993 1993 Szklarnia ogrodnicza
1994 1994 Kontener z piaskiem
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Ostroga regulacyjna
1998 1998 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
1999 1999 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2000 2000 Kwatera
2001 2001 Drogowskaz
2002 2002 +++++
2003 2003 Gujana RGFG95
2004 2004 Gimnastyka
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Fryzjer
2008 2008 Przysiółek
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 +++++
2012 2012 Sklep z narzędziami
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2016 2016 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2017 2017 Posiada klucz ''source''
2018 2018 Posiada klucz ''watch''
2019 2019 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2020 2020 Zdrowie
2021 2021 Aparaty słuchowe
2022 2022 Wrzosowisko
2023 2023 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2024 2024 Żywopłot
2025 2025 Wysokość
2026 2026 Wysokość (metry)
2027 2027 Lądowisko dla helikopterów
2028 2028 Pomoc
2029 2029 Pomoc: {0}
2030 2030 -----
2031 2031 Półkula
2032 2032 Ukryj
2033 2033 Ukryj elementy
2034 2034 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2035 2035 Ukryj ten przycisk.
2036 2036 Sklep ze sprzętem hi-fi
2037 2037 Pojazdy z wieloma pasażerami
2038 2038 Droga
2039 2039 Powielone węzły ulic
2040 2040 Drogi
2041 2041 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2042 2042 -----
2043 2043 turystyka piesza
2044 2044 Miejsca historyczne
2045 2045 Historia
2046 2046 Historia (strona www)
2047 2047 Historia węzła {0}
2048 2048 Historia relacji {0}
2049 2049 Historia drogi {0}
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Hokej
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Strona domowa
2056 2056 Konie
2057 2057 Wyścigi konne
2058 2058 Szpital
2059 2059 +++++
2060 2060 +++++
2061 2061 +++++
2062 2062 -----
2063 2063 Nazwa domu
2064 2064 Numer domu
2065 2065 Numer domu {0}
2066 2066 Numer domu {0} przy {1}
2067 2067 Dom {0}
2068 2068 -----
2069 2069 Ambona myśliwska
2070 2070 -----
2071 2071 +++++
2072 2072 +++++
2073 2073 +++++
2074 2074 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2075 2075 -----
2076 2076 +++++
2077 2077 -----
2078 2078 Błąd wejścia/wyjścia
2079 2079 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2080 2080 +++++
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 Ikona:
2085 2085 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2086 2086 Zignoruj
2087 2087 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2088 2088 -----
2089 2089 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2090 2090 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2091 2091 -----
2092 2092 Ignoruje elementy
2093 2093 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2094 2094 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2095 2095 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2096 2096 Nieprawidłowe dane
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 Błędne wyrażenie "{0}"
2106 2106 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 Niedozwolony obiekt z id=0
2113 2113 -----
2114 2114 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 Obraz
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Podkłady mapy
2132 2132 -----
2133 2133 Właściwości podkładu
2134 2134 URL warstwy obrazu
2135 2135 URL podkładu (domyślne)
2136 2136 -----
2137 2137 Przesunięcie warstwy obrazu
2138 2138 Dostawcy zdjęć
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 imperialny
2142 2142 -----
2143 2143 Importuj dźwięk
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 Importuj obrazki
2148 2148 Import nie jest możliwy
2149 2149 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2150 2150 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 Nachylenie drogi
2155 2155 Niekompletny opis <member> z ref=0
2156 2156 -----
2157 2157 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2158 2158 Nieprawidłowa ilość parametrów
2159 2159 Niepoprawny wzór
2160 2160 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2161 2161 Powiększ
2162 2162 +++++
2163 2163 Obszar przemysłowy
2164 2164 +++++
2165 2165 Informacje
2166 2166 Tablica informacyjna
2167 2167 Informacja turystyczna
2168 2168 Terminal informacyjny
2169 2169 Informacje o warstwie
2170 2170 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2171 2171 Inicjalizacja
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2178 2178 -----
2179 2179 Wewnętrzny błąd serwera
2180 2180 -----
2181 2181 Dostęp do internetu
2182 2182 Opłata za internet
2183 2183 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2184 2184 -----
2185 2185 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 Nieprawidłowy plik bz2.
2189 2189 Nieprawidłowa data
2190 2190 Niepoprawna data/czas
2191 2191 Nieprawidłowe przesunięcie
2192 2192 Nieprawidłowy klucz właściwości
2193 2193 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2194 2194 -----
2195 2195 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2196 2196 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2197 2197 Nieprawidłowa strefa czasowa
2198 2198 Niepoprawny ID użytkownika
2199 2199 Niepoprawna nazwa użytkownika
2200 2200 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2201 2201 Odwróć filtr
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 Wyspa
2207 2207 Wysepka
2208 2208 -----
2209 2209 Wygląda na to, że JOSM wygruził się fatalnie ostatnim razem. Nie zechciałbyś może odtworzyć ostatnio edytowanych danych?
2210 2210 -----
2211 2211 Element {0} nie znaleziony na liście.
2212 2212 -----
2213 2213 Przeglądarka pomocy JOSM
2214 2214 Wewnętrzny styl JOSM
2215 2215 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2216 2216 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Pliki JPEG (*.jpg)
2221 2221 Edytor OpenStreetMap w Javie
2222 2222 Wersja Javy {0}
2223 2223 Jubiler
2224 2224 Funkcja łączenia obszarów
2225 2225 Połącz węzeł i linię
2226 2226 Połącz węzeł z drogą
2227 2227 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2228 2228 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2229 2229 Połącz nakładające się obszary
2230 2230 Połączono nakładające się na siebie obszary
2231 2231 Łączy nakładające się obszary
2232 2232 Przejdź do pozycji
2233 2233 Przejdź
2234 2234 Przejdź do pozycji
2235 2235 Skrzyżowanie
2236 2236 +++++
2237 2237 Zachowaj
2238 2238 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2239 2239 -----
2240 2240 Zachowaj mój stan usunięcia
2241 2241 Zachowaj wtyczkę
2242 2242 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2243 2243 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2244 2244 -----
2245 2245 Zachowaj ich stan usunięcia
2246 2246 -----
2247 2247 Klucz
2248 2248 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2249 2249 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2250 2250 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2251 2251 Klucz:
2252 2252 Skóry klawiaturowe
2253 2253 Słowa kluczowe
2254 2254 Przedszkole
2255 2255 +++++
2256 2256 -----
2257 2257 Akcesoria kuchenne
2258 2258 -----
2259 2259 Gaz LPG
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2267 2267 Ląd (wyspa)
2268 2268 Zagospodarowanie terenu
2269 2269 Wysypisko
2270 2270 +++++
2271 2271 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2272 2272 Liczba pasów ruchu
2273 2273 Język
2274 2274 Ostatnia zmiana o {0}
2275 2275 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2276 2276 -----
2277 2277 Szerokość
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2282 2282 -----
2283 2283 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2284 2284 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2285 2285 -----
2286 2286 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2287 2287 Pralnia samoobsługowa
2288 2288 Warstwa
2289 2289 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2290 2290 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2291 2291 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2292 2292 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2293 2293 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2294 2294 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2295 2295 warstwa nie jest na liście.
2296 2296 Warstwa: {0}
2297 2297 Warstwy
2298 2298 Czas rozbiegu (w sekundach)
2299 2299 Rozrywka
2300 2300 Długość
2301 2301 Długość w metrach
2302 2302 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2303 2303 Długość: {0}
2304 2304 Przejazd kolejowy
2305 2305 Biblioteka
2306 2306 Licencja
2307 2307 Kategorie prawa jazdy
2308 2308 Szlaban
2309 2309 Samochody dostawcze
2310 2310 Trasa szybkiego tramwaju
2311 2311 Latarnia morska
2312 2312 Oznaczenie linii
2313 2313 Rodzaj linii
2314 2314 Wiersz {0} kolumna {1}:
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2318 2318 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2319 2319 -----
2320 2320 Lista ostatnio otwieranych plików
2321 2321 oświetlenie
2322 2322 Strefa zamieszkania
2323 2323 -----
2324 2324 Ładuj wszystkie kafelki
2325 2325 Ładuj CT
2326 2326 Ładuj kafelek
2327 2327 Otwórz warstwę WMS
2328 2328 Otwórz warstwę WMS z pliku
2329 2329 -----
2330 2330 Wczytywanie historii
2331 2331 Pobierz warstwy obrazu
2332 2332 Wczytuje relacje nadrzędne
2333 2333 Załaduj relacje
2334 2334 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2335 2335 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2336 2336 Wczytywanie historii węzła {0}
2337 2337 Wczytywanie historii relacji {0}
2338 2338 Wczytywanie historii drogi {0}
2339 2339 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2340 2340 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2341 2341 Wczytywanie wtyczek
2342 2342 Ładowanie wtyczek...
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 Wczytywanie {0}
2346 2346 -----
2347 2347 pliki lokalne
2348 2348 Okolica
2349 2349 Położenie
2350 2350 Zablokuj
2351 2351 Wrota śluzy
2352 2352 Lodi - Włochy
2353 2353 -----
2354 2354 Długość
2355 2355 -----
2356 2356 Katalog:
2357 2357 Wygląd i zachowanie
2358 2358 Katalog:
2359 2359 Wieża widokowa
2360 2360 -----
2361 2361 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2362 2362 +++++
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 Skala MTB
2366 2366 -----
2367 2367 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2368 2368 -----
2369 2369 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2370 2370 Tworzenie równoległych kopii drogi
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2377 2377 -----
2378 2378 Centrum handlowe
2379 2379 Obiekty sztuczne
2380 2380 -----
2381 2381 Ręczna
2382 2382 -----
2383 2383 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2384 2384 Mapa
2385 2385 Style rysowania map
2386 2386 Odwzorowanie kartograficzne
2387 2387 Ustawienia mapy
2388 2388 Informacja o stylu mapy
2389 2389 Mapa: {0}
2390 2390 -----
2391 2391 +++++
2392 2392 -----
2393 2393 Port jachtowy (Marina)
2394 2394 -----
2395 2395 Znaczniki nazwanych punktów
2396 2396 Znaczniki z {0}
2397 2397 Plac targowy
2398 2398 Martynika Fort Desaix 1952
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Materiał
2402 2402 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2403 2403 Maks. wysokość (w metrach)
2404 2404 -----
2405 2405 Maks. długość (w metrach)
2406 2406 -----
2407 2407 Maks. prędkość (km/h)
2408 2408 Maks. ciężar (w tonach)
2409 2409 Maks. szerokość (w metrach)
2410 2410 -----
2411 2411 Maksymalny obszar na zapytanie:
2412 2412 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2413 2413 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2414 2414 Maksymalna długość (w metrach)
2415 2415 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2416 2416 Łąka
2417 2417 Pomiar
2418 2418 Stacja pomiaru
2419 2419 Członek
2420 2420 Zły typ członka o roli {0}
2421 2421 Członkowie
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 Członkowie (z konfliktami)
2425 2425 Miejsce pamięci
2426 2426 Nazwa w menu
2427 2427 Nazwa w menu (domyślna)
2428 2428 Skróty w menu
2429 2429 +++++
2430 2430 odwzorowanie Merkatora
2431 2431 Połącz
2432 2432 Połącz węzły
2433 2433 Scal warstwy
2434 2434 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2435 2435 -----
2436 2436 Połącz wybrane elementy.
2437 2437 Włącz aktualną warstwę do innej.
2438 2438 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2439 2439 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2440 2440 Scal {0} węzłów
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Połączona wersja
2446 2446 -----
2447 2447 Wiadomość dnia jest niedostępna
2448 2448 Metoda
2449 2449 metryczny
2450 2450 Mikrobrowar
2451 2451 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2452 2452 Obszar wojskowy
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 Min. prędkość (km/h)
2456 2456 -----
2457 2457 Szyb
2458 2458 Minirondo
2459 2459 Minigolf
2460 2460 Minimalna odległość (w pikselach)
2461 2461 Minuty: {0}
2462 2462 Odbicie lustrzane
2463 2463 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2475 2475 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2476 2476 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2477 2477 -----
2478 2478 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
2479 2479 Brak parametru dla NOT
2480 2480 Brak parametru dla OR
2481 2481 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 Powielone węzły różnego rodzaju
2485 2485 Pon-Pt 08:30-20:00
2486 2486 Pon-Pt 22:00-05:00
2487 2487 +++++
2488 2488 Sklep z telefonami komórkowymi
2489 2489 -----
2490 2490 Tryb: {0}
2491 2491 Lotnisko dla modeli
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2497 2497 Kantor
2498 2498 Tor jednoszynowy
2499 2499 Pomnik
2500 2500 Wiecej informacji...
2501 2501 Więcej informacji na temat tej funkcji
2502 2502 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2503 2503 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2504 2504 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2505 2505 +++++
2506 2506 +++++
2507 2507 Pojazdy z silnikiem
2508 2508 Samochody
2509 2509 Motocykle
2510 2510 Dealer motocykli
2511 2511 -----
2512 2512 Sporty motorowe
2513 2513 Autostrada
2514 2514 Skrzyżowanie autostrad
2515 2515 Autostrada - dojazd
2516 2516 Przełęcz
2517 2517 kolarstwo górskie
2518 2518 Przesuń węzeł...
2519 2519 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2520 2520 -----
2521 2521 Przesuń w dół
2522 2522 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2523 2523 Więcej elementów
2524 2524 Przesuwa filtr na dół.
2525 2525 Przesuwa filtr do góry.
2526 2526 Przesuń w lewo
2527 2527 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2528 2528 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2529 2529 Przesuń obiekty {0}
2530 2530 Przesuń w prawo
2531 2531 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2532 2532 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2536 2536 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2537 2537 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2538 2538 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2539 2539 Przesuń je
2540 2540 Przesuń do góry
2541 2541 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2542 2542 Przesuń {0}
2543 2543 Przesuwa obiekty {0}
2544 2544 Błota
2545 2545 Różne sporty
2546 2546 -----
2547 2547 Wielokąt
2548 2548 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2549 2549 Multipolygon nie jest zamknięty
2550 2550 Muzeum
2551 2551 Sklep muzyczny
2552 2552 Moje zestawy zmian
2553 2553 -----
2554 2554 Moja wersja
2555 2555 Moja wersja (lokalna)
2556 2556 Moją z Połączoną
2557 2557 Moją z Ich
2558 2558 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2559 2559 Import NMEA zakończony powodzeniem
2560 2560 Pliki NMEA-0183
2561 2561 Nazwa
2562 2562 -----
2563 2563 Nazwa lokalizacji
2564 2564 Nazwa użytkownika.
2565 2565 -----
2566 2566 Nazwa: {0}
2567 2567 Nazwane punkty GPS z {0}
2568 2568 Nazwane punkty tras.
2569 2569 Kolej wąskotorowa
2570 2570 Narodowa
2571 2571 Park narodowy
2572 2572 Powielone węzły natury
2573 2573 Natura
2574 2574 Rezerwat przyrody
2575 2575 Sieć
2576 2576 Błąd sieci
2577 2577 Nigdy nie aktualizuj
2578 2578 Nowa
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Nowa warstwa
2582 2582 Nowy klucz
2583 2583 Nowe przesunięcie
2584 2584 -----
2585 2585 Nowa relacja
2586 2586 Nowa rola
2587 2587 -----
2588 2588 Nowa wartość
2589 2589 -----
2590 2590 Klub nocny
2591 2591 Nie
2592 2592 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2593 2593 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2594 2594 Brak skrótu
2595 2595 Nie znaleziono drogi "from"
2596 2596 Nie znaleziono drogi "to"
2597 2597 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Brak zmian do wysłania.
2601 2601 -----
2602 2602 Brak konfliktów do rozwiązania
2603 2603 Brak konfliktów, które można pokazać
2604 2604 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2605 2605 -----
2606 2606 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2607 2607 Nie wczytano żadnych danych.
2608 2608 Brak daty
2609 2609 -----
2610 2610 ślepa ulica
2611 2611 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2612 2612 -----
2613 2613 Brak obrazu
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2617 2617 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2618 2618 Brak otwartego zestawu zmian
2619 2619 Brak otwartych zestawów zmian
2620 2620 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2624 2624 Nie znaleziono żadnych problemów
2625 2625 Bez serwera proxy
2626 2626 Brak wybranego śladu GPX
2627 2627 Brak stylu dla multipolygonu
2628 2628 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2629 2629 Bez tagów
2630 2630 Brak warstw docelowych.
2631 2631 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2632 2632 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2633 2633 Niepoprawny URL WMS lub id
2634 2634 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2635 2635 Nie, kontynuuj edycję
2636 2636 -----
2637 2637 Nie
2638 2638 Węzeł
2639 2639 Węzeł jest nadal w użyciu..
2640 2640 Węzeł {0}
2641 2641 -----
2642 2642 Węzeł: połączony
2643 2643 Węzeł: standardowy
2644 2644 Węzeł: otagowany
2645 2645 Węzły
2646 2646 Węzły w tym samym miejscu
2647 2647 Węzły z tą samą nazwą
2648 2648 -----
2649 2649 Węzły (z konfliktami)
2650 2650 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2651 2651 żadne
2652 2652 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2653 2653 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2654 2654 Północ
2655 2655 Północ
2656 2656 Nie znaleziono
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Brak w pamięci podręcznej
2660 2660 Uwagi
2661 2661 -----
2662 2662 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2663 2663 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2664 2664 na banknoty
2665 2665 Nic
2666 2666 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2667 2667 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2668 2668 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2669 2669 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2670 2670 Nic nie wybrano!
2671 2671 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2672 2672 Nie ma nic do zaznaczenia
2673 2673 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2674 2674 Nie ma nic do powiększenia
2675 2675 -----
2676 2676 Numer
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Ilość miejsc
2683 2683 Liczba przewodów w jednym kablu
2684 2684 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2685 2685 Za mała ilość ról {0} ({1})
2686 2686 Sposób numeracji domów
2687 2687 Dom opieki
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 +++++
2691 2691 OK - próbuję ponownie.
2692 2692 +++++
2693 2693 -----
2694 2694 Dane OSM
2695 2695 Hasło OSM.
2696 2696 Pliki serwera OSM
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 URL serwera OSM:
2700 2700 Hasło OSM:
2701 2701 Nazwa użytkownika OSM:
2702 2702 -----
2703 2703 Obiekt
2704 2704 -----
2705 2705 ID obiektu:
2706 2706 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2707 2707 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2708 2708 Typ obiektu:
2709 2709 Obiekt z historią
2710 2710 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2711 2711 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2712 2712 Obiekty do dodania:
2713 2713 Obiekty do usunięcia:
2714 2714 Obiekty do zmiany:
2715 2715 Benzyna bezołowiowa 100
2716 2716 -----
2717 2717 Benzyna bezołowiowa 91
2718 2718 -----
2719 2719 Benzyna bezołowiowa 95
2720 2720 Benzyna bezołowiowa 98
2721 2721 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2722 2722 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2723 2723 Zakładki przesunięcia
2724 2724 -----
2725 2725 Przesunięcie:
2726 2726 Przesunięcie:
2727 2727 OK
2728 2728 Stary klucz
2729 2729 Poprzednia rola
2730 2730 Stara wartość
2731 2731 Na życzenie
2732 2732 Podczas wysyłania
2733 2733 Jednokierunkowa
2734 2734 Drogi z jednym węzłem
2735 2735 -----
2736 2736 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2737 2737 -----
2738 2738 jednokierunkowa
2739 2739 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2740 2740 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2741 2741 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2742 2742 Tylko własne zestawy zmian
2743 2743 -----
2744 2744 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2745 2745 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2746 2746 Tylko na początku drogi.
2747 2747 Krycie
2748 2748 Otwórz
2749 2749 Otwórz adres...
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Ostatnio otwierane
2753 2753 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2754 2754 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2755 2755 Otwiera plik.
2756 2756 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2757 2757 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2758 2758 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2759 2759 Otwiera listę wszystkich relacji
2760 2760 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2764 2764 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2765 2765 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2766 2766 Otwiera adres URL.
2767 2767 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 Otwórz inne zdjęcie
2771 2771 -----
2772 2772 Otwarte zestawy zmian
2773 2773 Otwórz plik
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2777 2777 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2778 2778 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2779 2779 Otwórz...
2780 2780 Otwarty/Zamknięty:
2781 2781 +++++
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 +++++
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 dane OpenSteetMap
2790 2790 Godziny otwarcia
2791 2791 Godziny otwarcia
2792 2792 Otwieram plik "{0}" ...
2793 2793 Otwieram pliki
2794 2794 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2795 2795 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2796 2796 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2797 2797 Czas działania
2798 2798 +++++
2799 2799 Optyk
2800 2800 Dodatkowe atrybuty:
2801 2801 Rodzaj (opcjonalne)
2802 2802 Naturalna żywność
2803 2803 Oryg. droga
2804 2804 Korekta prostopadłości
2805 2805 Ortogonalizuj / cofnij
2806 2806 Korekta prostopadłości
2807 2807 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2808 2808 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2809 2809 -----
2810 2810 Pozostałe
2811 2811 Inny punkt informacyjny
2812 2812 Powielone węzły (inne)
2813 2813 Sklep turystyczny
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Nakładające się obszary.
2817 2817 Nakładające się jezdnie
2818 2818 Nakładające się tory kolejowe
2819 2819 Nakładające się drogi
2820 2820 Nakładające się drogi.
2821 2821 -----
2822 2822 Zastąp
2823 2823 Nadpisać ustawienia OAuth?
2824 2824 Zastąpienie klucza
2825 2825 PCN 2006 - Włochy
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 PUWG (Polska)
2829 2829 PUWG 1992 (Polska)
2830 2830 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2831 2831 Strefa PUWG
2832 2832 Sklep z farbami
2833 2833 Styl rysowania {0}: {1}
2834 2834 Wykopalisko paleontologiczne
2835 2835 -----
2836 2836 papier
2837 2837 Równoległe
2838 2838 -----
2839 2839 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2843 2843 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2844 2844 Relacje nadrzędne
2845 2845 +++++
2846 2846 Parkuj i Jedź
2847 2847 +++++
2848 2848 Uliczka parkingowa
2849 2849 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2850 2850 Analizowanie danych OSM...
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Części
2859 2859 Zatoka
2860 2860 zatoki dla wymijania
2861 2861 Hasło
2862 2862 Hasło:
2863 2863 Hasło:
2864 2864 Wklej
2865 2865 Wklej ...
2866 2866 Wklej znaczniki
2867 2867 -----
2868 2868 Wkleja zawartość schowka.
2869 2869 Wklej pomijając niekompletne
2870 2870 Ścieżka
2871 2871 Ścieżka:
2872 2872 Wzgórze
2873 2873 Ciąg pieszy
2874 2874 Przejście dla pieszych
2875 2875 Typ przejścia dla pieszych
2876 2876 Ciąg pieszy
2877 2877 +++++
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2882 2882 -----
2883 2883 +++++
2884 2884 Apteka
2885 2885 Numer telefonu
2886 2886 Numer telefonu
2887 2887 -----
2888 2888 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2889 2889 Miejsce na piknik
2890 2890 Molo
2891 2891 +++++
2892 2892 Rurociąg
2893 2893 Rodzaj trasy
2894 2894 Boisko
2895 2895 Miejsce kultu religijnego
2896 2896 Miejsca
2897 2897 -----
2898 2898 Tworzenie węzłów i dróg.
2899 2899 -----
2900 2900 Plac zabaw
2901 2901 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2902 2902 -----
2903 2903 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2904 2904 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2905 2905 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2911 2911 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
2912 2912 Proszę wprowadzić adres kafelka
2913 2913 Proszę wprowadzić index kafelka
2914 2914 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Wprowadź poprawne ID użytkownika
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2923 2923 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2924 2924 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Wprowadź hasło do konta OSM
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2935 2935 Popraw opis zmian
2936 2936 -----
2937 2937 Proszę wybrać plik
2938 2938 Proszę wybierz klucz
2939 2939 Proszę wybierz wartość
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2943 2943 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2944 2944 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2945 2945 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2946 2946 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2947 2947 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2948 2948 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2949 2949 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2950 2950 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
2951 2951 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2952 2952 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2953 2953 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2954 2954 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2955 2955 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2956 2956 Proszę wybrać wiersz do edycji
2957 2957 Wybierz warstwę docelową
2958 2958 Wybierz metodę przesyłania:
2959 2959 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2960 2960 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2961 2961 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Informacje o wtyczce
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Aktualizowanie wtyczek
2970 2970 Wtyczki
2971 2971 Wtyczki są aktualne
2972 2972 Nazwa punktu
2973 2973 Numer punktu
2974 2974 Słup
2975 2975 Numer referencyjny
2976 2976 Posterunek policji
2977 2977 Polityczna
2978 2978 -----
2979 2979 Pozycja
2980 2980 Pozycja
2981 2981 -----
2982 2982 Skrzynka pocztowa
2983 2983 Poczta
2984 2984 Kod pocztowy
2985 2985 -----
2986 2986 Energetyka
2987 2987 Elektrownia
2988 2988 Linia elektryczna
2989 2989 Rozdzielnia elektryczna
2990 2990 Stacja transformatorowa
2991 2991 Słup wysokiego napięcia
2992 2992 Powielone węzły energetyki
2993 2993 Elektryczność
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 Predefiniowane
2997 2997 -----
2998 2998 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 Ustawienia
3003 3003 Preferencje zostały zapisane na {0}
3004 3004 Ustawienia...
3005 3005 Przygotowywanie danych OSM...
3006 3006 -----
3007 3007 Przygotowanie zestawu danych...
3008 3008 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3009 3009 -----
3010 3010 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3011 3011 Kolej retro
3012 3012 Grupa szablonów {0}
3013 3013 Grupa szablonów {1} / {0}
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 Szablony
3017 3017 Szablony nie zawierają danego klucza
3018 3018 Szablony nie zawierają danej wartości
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Droga krajowa
3022 3022 Droga krajowa - dojazd
3023 3023 -----
3024 3024 Element
3025 3025 Oczekiwano id elementu
3026 3026 Więzienie
3027 3027 -----
3028 3028 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Odwzorowane współrzędne
3034 3034 -----
3035 3035 Odwzorowanie
3036 3036 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3037 3037 Kod odwzorowania
3038 3038 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3039 3039 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Właściwości
3043 3043 Właściwości / członkostwo
3044 3044 Kontroler poprawności właściwości:
3045 3045 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 Właściwości
3050 3050 Właściwości (z konfliktami)
3051 3051 Właściwości/członkostwo
3052 3052 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3053 3053 Wartość zawiera kody HTML
3054 3054 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3055 3055 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Ustawienia proxy
3062 3062 +++++
3063 3063 Budynek użyteczności publicznej
3064 3064 Publiczny gril
3065 3065 Transport publiczny
3066 3066 Transport publiczny
3067 3067 -----
3068 3068 Wyczyść
3069 3069 Czyszczenie...
3070 3070 -----
3071 3071 +++++
3072 3072 Kamieniołom
3073 3073 Zapytanie
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3077 3077 Zapytanie o zestawy zmian
3078 3078 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3079 3079 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3080 3080 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3081 3081 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3082 3082 Odpytywanie serwera nazw
3083 3083 Odpytywanie serwera nazw…
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 Zdalnie sterowane samochody
3087 3087 Tor wyścigowy
3088 3088 -----
3089 3089 Tor
3090 3090 Kolej
3091 3091 Przystanek kolejowy
3092 3092 Peron kolejowy
3093 3093 Powielone węzły torów kolejowych
3094 3094 Obszar kolejowy
3095 3095 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3096 3096 Spodziewane: zakres liczbowy
3097 3097 czyste dane GPS
3098 3098 Przeczytaj na początek
3099 3099 Czytanie zdjęć...
3100 3100 -----
3101 3101 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3102 3102 Wczytywanie zestawów zmian...
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 Doczytuję rodziców "{0}"
3106 3106 Wczytywanie informacji użytkownika...
3107 3107 Wczytywanie {0}...
3108 3108 Plik Readme
3109 3109 Imię i nazwisko
3110 3110 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3111 3111 Zapisywanie
3112 3112 Studio nagrań
3113 3113 Teren rekreacyjny
3114 3114 Obraz...
3115 3115 Zbiórka odpadów
3116 3116 -----
3117 3117 Powtórz
3118 3118 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3119 3119 -----
3120 3120 Numer
3121 3121 Oznaczenie (numer toru)
3122 3122 Numer identyfikacyjny
3123 3123 Numer referencyjny
3124 3124 Odwołania do:
3125 3125 Odnosi się do
3126 3126 Odśwież
3127 3127 +++++
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Odrzuć konflikty i zapisz
3131 3131 Relacja
3132 3132 Relacja ...
3133 3133 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3141 3141 Kontroler poprawności relacji:
3142 3142 Relacja jest usunięta
3143 3143 Pusta relacja
3144 3144 Nieustalony rodzaj relacji
3145 3145 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3146 3146 Relacja {0}
3147 3147 -----
3148 3148 Relacja: zaznaczona
3149 3149 Relacje
3150 3150 Relacje z tymi samymi członakmi
3151 3151 Relacje: {0}
3152 3152 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3153 3153 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3154 3154 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3155 3155 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3156 3156 Religia
3157 3157 Odśwież
3158 3158 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3159 3159 Wczytaj ponownie błędne kafle
3160 3160 Załaduj ponownie z pliku
3161 3161 Odświerza stronę pomocy
3162 3162 Ponownie wczytuje historię z serwera
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Usuń
3174 3174 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3175 3175 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3176 3176 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3177 3177 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3178 3178 -----
3179 3179 Usuń wpis
3180 3180 Usuń z pamięci podręcznej
3181 3181 -----
3182 3182 Usuń zdjęcie z warstwy
3183 3183 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3184 3184 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3185 3185 Usuń zaznaczone zakładki
3186 3186 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3187 3187 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 Usuń Element z Relacji
3195 3195 Usunięte powielone węzły
3196 3196 -----
3197 3197 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Zmień nazwę warstwy
3202 3202 Zmień nazwę zakładki
3203 3203 -----
3204 3204 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3205 3205 -----
3206 3206 Wypożyczalnia
3207 3207 Warsztat samochodowy
3208 3208 Zamień
3209 3209 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3210 3210 Zgłoś błąd
3211 3211 +++++
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 URL prośby klucza:
3215 3215 -----
3216 3216 Wymaga opłaty
3217 3217 Sztuczne jezioro
3218 3218 Resetuj
3219 3219 Przywraca domyślne ustawienia
3220 3220 -----
3221 3221 Droga lokalna
3222 3222 Zabudowa mieszkaniowa
3223 3223 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3224 3224 Rozwiąż
3225 3225 Rozwiąż konflikty
3226 3226 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3227 3227 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3228 3228 -----
3229 3229 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3230 3230 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3231 3231 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3232 3232 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3233 3233 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3234 3234 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3235 3235 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3236 3236 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3237 3237 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3238 3238 Wydobycie
3239 3239 Miejsce odpoczynku
3240 3240 Uruchom ponownie
3241 3241 Restauracja
3242 3242 Przywróć
3243 3243 Odzyskiwanie plików
3244 3244 Ograniczenie
3245 3245 Obszar handlowy
3246 3246 Mur oporowy
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Odwróć kierunek dróg
3260 3260 Odwróć i połącz
3261 3261 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3262 3262 Odwróć kolejność członków relacji
3263 3263 Odwróć kierunek drogi
3264 3264 Odwróć kierunek dróg
3265 3265 Odwrócona linia brzegowa
3266 3266 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3267 3267 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3268 3268 Cofanie zmian
3269 3269 Popraw
3270 3270 Wersja
3271 3271 jeździectwo
3272 3272 Rzeka
3273 3273 Koryto rzeczne
3274 3274 Droga (nieokreślona)
3275 3275 Ograniczenia na drodze
3276 3276 Rola
3277 3277 Problem z weryfikacją roli
3278 3278 -----
3279 3279 Brakująca rola {0}
3280 3280 Nieznana rola {0}
3281 3281 Rola:
3282 3282 Role w relacjach odnoszących się do
3283 3283 -----
3284 3284 Rondo
3285 3285 Trasa
3286 3286 Sieć trasy
3287 3287 Stan trasy
3288 3288 Typ trasy
3289 3289 Zaznaczone szlaki:
3290 3290 Rugby league
3291 3291 Rugby union
3292 3292 Ruiny
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Wykonywanie testu {0}
3297 3297 Pas startowy
3298 3298 Skala SAC
3299 3299 -----
3300 3300 karty SIM
3301 3301 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3302 3302 -----
3303 3303 Kontrola bezpieczeństwa
3304 3304 Sprzedaż
3305 3305 Brama warowna
3306 3306 -----
3307 3307 +++++
3308 3308 Zapisz
3309 3309 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3310 3310 Zapisz jako...
3311 3311 Zapisz plik GPX
3312 3312 -----
3313 3313 Zapisz warstwę
3314 3314 Zapisz plik OSM
3315 3315 Zapisz plik
3316 3316 Zapisz warstwę WMS do pliku
3317 3317 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3318 3318 Zapisz pomimo tego
3319 3319 Zapisz jako...
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3323 3323 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3324 3324 Zapisuje bieżące dane.
3325 3325 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3326 3326 -----
3327 3327 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3328 3328 Zapisz/wyślij i usuń
3329 3329 Zapisz/wyślij i wyjdź
3330 3330 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3331 3331 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 Przeglądanie katalogu {0}
3335 3335 Szkoła
3336 3336 złom
3337 3337 Rumowisko
3338 3338 Busz
3339 3339 Sklep rybny
3340 3340 Szukaj
3341 3341 Szukaj ...
3342 3342 Wyszukaj Klucz/Wartość
3343 3343 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3344 3344 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3345 3345 Wyszukuje obiekty
3346 3346 Wyszukuje obiekty.
3347 3347 Szukaj w tagach
3348 3348 Znajdź szablon
3349 3349 Szukaj w szablonach
3350 3350 Wyszukanie:
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Szukaj...
3354 3354 Szukaj:
3355 3355 Szukaj:
3356 3356 Druga nazwa
3357 3357 sprzedaż rowerów używanych
3358 3358 Droga wojewódzka
3359 3359 -----
3360 3360 Sekundy: {0}
3361 3361 Błąd bezpieczeństwa
3362 3362 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3363 3363 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3364 3364 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3365 3365 Zaznacz
3366 3366 Zaznacz wszystko
3367 3367 -----
3368 3368 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3369 3369 Wstecz
3370 3370 Wybież otwarty zestaw zmian
3371 3371 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3372 3372 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3373 3373 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3374 3374 Wybierz przynajmniej:
3375 3375 Wybierz nazwę pliku
3376 3376 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3377 3377 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3378 3378 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3379 3379 Zaznacz na warstwie
3380 3380 Zaznacz na liście relacji
3381 3381 Wybierz członków
3382 3382 Wybierz członków (dodaj)
3383 3383 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3384 3384 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3385 3385 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3386 3386 -----
3387 3387 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3388 3388 Zaznacz relację
3389 3389 Wybierz relacje (dodaj)
3390 3390 -----
3391 3391 Wybierz relację w liście relacji.
3392 3392 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3393 3393 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3394 3394 Wybierz warstwę docelową
3395 3395 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3396 3396 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3397 3397 Wybierz członków wybranej relacji
3398 3398 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3409 3409 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3413 3413 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3414 3414 Wybrane wpisy:
3415 3415 Zaznaczenie
3416 3416 Wybrano zbiór pusty.
3417 3417 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3418 3418 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3419 3419 -----
3420 3420 Zaznaczenie: {0}
3421 3421 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3422 3422 Drogi przecinające same siebie
3423 3423 Półautomatyczna
3424 3424 Osobna wartwa
3425 3425 +++++
3426 3426 Sekwencja
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 Droga serwisowa
3430 3430 Godziny nabożeństw
3431 3431 Adres URL usługi
3432 3432 Miejsce obsługi podróżnych
3433 3433 Usługi:
3434 3434 Rodzaj
3435 3435 Ustaw zakładkę WMS
3436 3436 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3437 3437 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3438 3438 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3439 3439 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3440 3440 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3441 3441 Określa język
3442 3442 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3443 3443 Ustaw na domyślne
3444 3444 -----
3445 3445 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3446 3446 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3447 3447 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3448 3448 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3449 3449 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3450 3450 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3451 3451 Zapisywanie domyślnych ustawień
3452 3452 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3453 3453 Ustawienia
3454 3454 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3455 3455 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 Punkt carsharingu
3459 3459 -----
3460 3460 +++++
3461 3461 schronienie
3462 3462 Żegluga
3463 3463 Sklep obuwniczy
3464 3464 Strzelectwo
3465 3465 Zakupy
3466 3466 Sklepy
3467 3467 Krótki opis: {0}
3468 3468 Skrót
3469 3469 Skróty klawiaturowe
3470 3470 Zapisać?
3471 3471 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3472 3472 Wysłać?
3473 3473 Pokaż
3474 3474 Pokaż obszar
3475 3475 -----
3476 3476 Pokaż raport konfiguracji
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 Pokaż informację kafelka
3480 3480 -----
3481 3481 Pokaż zestaw zmian {0}
3482 3482 Pokazuje informację pomocy
3483 3483 Pokaż historię
3484 3484 Pokaż szczegóły
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3488 3488 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3489 3489 -----
3490 3490 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Wyświetlaj ekran powitalny
3497 3497 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3498 3498 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3499 3499 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Wyświetla tę pomoc
3503 3503 Pokaż/Ukryj
3504 3504 Obszar
3505 3505 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3506 3506 Pokazuje bieżącą datę
3507 3507 Pokazuje wilgotność
3508 3508 Pokazuje temperaturę
3509 3509 -----
3510 3510 Sycylia - Włochy
3511 3511 Drogi bez nazwy
3512 3512 Drogi o podobnej nazwie.
3513 3513 Uprość drogę
3514 3514 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3515 3515 -----
3516 3516 Uprościć drogi?
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3521 3521 Pojedyncze elementy
3522 3522 -----
3523 3523 Jazda na deskorolce
3524 3524 Łyżwiarstwo
3525 3525 Narty
3526 3526 narciarstwo
3527 3527 Pomiń pobieranie
3528 3528 Pomiń pobieranie
3529 3529 Pomiń
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 Mapa
3533 3533 Pochylnia
3534 3534 Palenie
3535 3535 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3536 3536 Dopasuj do wielkości kafelek
3537 3537 Skuter śnieżny
3538 3538 Piłka nożna
3539 3539 -----
3540 3540 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3541 3541 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3545 3545 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3546 3546 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3547 3547 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3548 3548 Sortuj
3549 3549 Sortuj menu szablonów
3550 3550 Sortuj elementy relacji
3551 3551 Źródło
3552 3552 Południe
3553 3553 -----
3554 3554 Miejsca dla niepełnosprawnych
3555 3555 Miejsca dla rodziców
3556 3556 Miejsca dla kobiet
3557 3557 -----
3558 3558 Fotoradar
3559 3559 Kolczatka
3560 3560 Rozdziel drogę
3561 3561 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3562 3562 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3563 3563 Rozdziela drogę na fragmenty
3564 3564 +++++
3565 3565 Sporty z piłką
3566 3566 Obiekty sportowe
3567 3567 Sport
3568 3568 Centrum sportowe
3569 3569 Źródło
3570 3570 Stadion
3571 3571 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3572 3572 Gwiazdki
3573 3573 Rozpocznij szukanie
3574 3574 Rozpocznij pobieranie
3575 3575 Rozpocznij pobieranie danych
3576 3576 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3577 3577 -----
3578 3578 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3579 3579 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3580 3580 Ponowna próba {0} z {1}.
3581 3581 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3582 3582 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3583 3583 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3584 3584 Stan
3585 3585 -----
3586 3586 Sklep z artykułami biurowymi
3587 3587 +++++
3588 3588 Raport konfiguracji
3589 3589 Schody
3590 3590 -----
3591 3591 Przełaz
3592 3592 Znak stop
3593 3593 -----
3594 3594 Strumień
3595 3595 Latarnia uliczna
3596 3596 Nazwa ulicy
3597 3597 Sieć drogowa
3598 3598 Ulice NRW Geofabrik.de
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3602 3602 Czy styl jest obecnie aktywny?
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Podobszary
3609 3609 Stwórz filtr
3610 3610 Dzielnica
3611 3611 Metro
3612 3612 Wejście do metra
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3616 3616 +++++
3617 3617 +++++
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Dostępne odwzorowania to: {0}
3622 3622 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3623 3623 Nawierzchnia
3624 3624 Monitoring
3625 3625 Punkt geodezyjny
3626 3626 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3627 3627 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3628 3628 Pływanie
3629 3629 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3630 3630 -----
3631 3631 Opis symboli
3632 3632 Synchronizacja dźwięku
3633 3633 Synchronizuj cały zestaw danych
3634 3634 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3635 3635 Synchronizuję tylko relację {0}
3636 3636 -----
3637 3637 Synchronizuję tylko drogę {0}
3638 3638 System miar
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3650 3650 Tenis stołowy
3651 3651 Nawierzchnia dla niewidomych
3652 3652 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3653 3653 -----
3654 3654 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3655 3655 Klucz tagu jest za długi
3656 3656 -----
3657 3657 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3658 3658 Wartość tagu jest za długa
3659 3659 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3660 3660 Szablony
3661 3661 Etykiety
3662 3662 Znaczniki i członkowie
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Znaczniki zestawu zminan {0}
3667 3667 Znaczniki nowego zestawu zmian
3668 3668 Tag z pustą wartością
3669 3669 -----
3670 3670 Krawiec
3671 3671 +++++
3672 3672 Postój taksówek
3673 3673 Droga kołowania
3674 3674 Telefon
3675 3675 na karty telefoniczne
3676 3676 Tenis
3677 3677 Namioty dozwolone
3678 3678 +++++
3679 3679 Droga powiatowa
3680 3680 -----
3681 3681 +++++
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Sprawdza URL API
3685 3685 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 +++++
3689 3689 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3690 3690 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 URL API działa poprawnie.
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3699 3699 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3700 3700 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3701 3701 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3702 3702 Drogi "przez" nie są połączone.
3703 3703 -----
3704 3704 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3705 3705 -----
3706 3706 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3707 3707 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3708 3708 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3709 3709 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3710 3710 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3711 3711 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3715 3715 -----
3716 3716 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3717 3717 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3718 3718 -----
3719 3719 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3720 3720 -----
3721 3721 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3722 3722 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3723 3723 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3724 3724 -----
3725 3725 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3726 3726 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3730 3730 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3731 3731 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3735 3735 -----
3736 3736 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3737 3737 -----
3738 3738 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3739 3739 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3743 3743 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3744 3744 -----
3745 3745 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3746 3746 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3747 3747 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3748 3748 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3749 3749 -----
3750 3750 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3751 3751 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3752 3752 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3753 3753 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3757 3757 -----
3758 3758 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3759 3759 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3760 3760 Teatr
3761 3761 -----
3762 3762 Ich wersja
3763 3763 Ich wersja (na serwerze)
3764 3764 Ich z Połączoną
3765 3765 Park rozrywki
3766 3766 Nie ma otwartych zestawów zmian
3767 3767 Nie wybrano opiektów do pobrania
3768 3768 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3769 3769 Drogi mają cześć wspólną.
3770 3770 -----
3771 3771 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3772 3772 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3773 3773 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3774 3774 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3775 3775 -----
3776 3776 To znajduje się za końcem nagrania.
3777 3777 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3778 3778 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3779 3779 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3780 3780 -----
3781 3781 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3782 3782 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3783 3783 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3787 3787 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3788 3788 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3789 3789 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3790 3790 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3791 3791 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3792 3792 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3793 3793 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3794 3794 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3795 3795 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3796 3796 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3797 3797 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3798 3798 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3799 3799 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3800 3800 -----
3801 3801 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3802 3802 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3803 3803 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3804 3804 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3805 3805 Automat biletowy
3806 3806 Numery kafelków mapy
3807 3807 Adres kafelka:
3808 3808 -----
3809 3809 Czas:
3810 3810 Zakres czasu
3811 3811 Strefa czasowa:
3812 3812 Strefa czasowa: {0}
3813 3813 Nazwa:
3814 3814 Do ...
3815 3815 Do usunięcia
3816 3816 Przełącz linie łączące punktu GPX
3817 3817 -----
3818 3818 Przełącza widok szkieletowy
3819 3819 Przełącza na pełny ekran
3820 3820 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3821 3821 Przełącz widoczność warstwy: {0}
3822 3822 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3823 3823 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3824 3824 Przełącz: {0}
3825 3825 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3826 3826 Toalety
3827 3827 -----
3828 3828 bramka (opłata)
3829 3829 Punkt poboru opłat
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 Narzędzie: {0}
3833 3833 Pasek narzędzi
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Personalizacja paska narzędzi
3837 3837 Narzędzia
3838 3838 -----
3839 3839 Narzedzie do rysowania budynków.
3840 3840 -----
3841 3841 +++++
3842 3842 Turystyka
3843 3843 -----
3844 3844 Wieża
3845 3845 Numer referencyjny
3846 3846 Typ wieży
3847 3847 Małe miasto
3848 3848 Ratusz
3849 3849 Sklep z zabawkami
3850 3850 -----
3851 3851 Droga gruntowa
3852 3852 Kolorowanie ścieżek i punktów
3853 3853 -----
3854 3854 Typ drogi
3855 3855 Środek uspokojenia ruchu
3856 3856 Sygnalizacja świetlna
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Tramwaj
3860 3860 Przystanek tramwajowy
3861 3861 +++++
3862 3862 Ograniczenia w ruchu
3863 3863 -----
3864 3864 Biuro podróży
3865 3865 Drzewo
3866 3866 Droga ekspresowa
3867 3867 Droga ekspresowa - dojazd
3868 3868 -----
3869 3869 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3870 3870 -----
3871 3871 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
3872 3872 Tunel
3873 3873 Początek tunelu
3874 3874 Ograniczenia skrętu
3875 3875 Włącz/wyłącz wybrane style
3876 3876 Miejsce do zawracania
3877 3877 -----
3878 3878 Zakazy zakrętu (turnrestrictions)
3879 3879 Kołowrotek
3880 3880 Obrotnica
3881 3881 Rodzaj
3882 3882 -----
3883 3883 Rodzaj schronienia
3884 3884 Rodzaj
3885 3885 -----
3886 3886 Sklep z oponami
3887 3887 +++++
3888 3888 -----
3889 3889 NIEZNANA
3890 3890 +++++
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3894 3894 +++++
3895 3895 +++++
3896 3896 +++++
3897 3897 +++++
3898 3898 +++++
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Strefa UTM
3902 3902 Rozdziel drogi
3903 3903 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
3904 3904 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
3905 3905 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
3906 3906 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3907 3907 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
3908 3908 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3909 3909 -----
3910 3910 Nie można parsować współrzędnych
3911 3911 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3912 3912 Droga gminna
3913 3913 Niezamkniete drogi
3914 3914 Niezamknięta droga
3915 3915 Niepołączona linia brzegowa
3916 3916 Niepołączone węzły bez tagów
3917 3917 Niepołączone drogi.
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Nierozstrzygnięty
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 Cofnij
3925 3925 Cofanie ortogonalizacji kształtu
3926 3926 Anuluj przesunięcie
3927 3927 -----
3928 3928 Cofa ostatnią czynność.
3929 3929 -----
3930 3930 Oderwij panel
3931 3931 Nieoczekiwany błąd
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
3938 3938 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
3943 3943 Niespodziewany token: {0}
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3947 3947 Odblokuj
3948 3948 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
3949 3949 Potwierdzenie rozdzielenia
3950 3950 Rozdzielony węzeł
3951 3951 Uniwersytet
3952 3952 Nieznany adres
3953 3953 Nieznany rodzaj elementu
3954 3954 Nieznany tryb {0}
3955 3955 -----
3956 3956 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
3957 3957 -----
3958 3958 Nieznana rola
3959 3959 -----
3960 3960 Nieznany typ: {0}
3961 3961 Warstwa obrazu bez nazwy
3962 3962 Skrzyżowanie bez nazwy
3963 3963 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3964 3964 Drogi bez nazwy
3965 3965 Nieuporządkowana linia brzegowa
3966 3966 -----
3967 3967 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3968 3968 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3969 3969 Niezapisane dane i konflikty
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Niezapisane dane OSM
3973 3973 Odznacz wszystko
3974 3974 Odznacz wszystko (anulowanie)
3975 3975 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3976 3976 Odznacza wszystkie obiekty.
3977 3977 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
3978 3978 -----
3979 3979 Nie wspierana wersja: {0}
3980 3980 Węzły bez tagu i nie podłączone.
3981 3981 Drogi bez tagów
3982 3982 Drogi bez tagów (z komentarzem)
3983 3983 Drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3984 3984 W górę
3985 3985 -----
3986 3986 Aktualizuj
3987 3987 Aktualizuj zestaw zmian
3988 3988 Aktualizuj zawartość
3989 3989 Aktualizuj dane
3990 3990 -----
3991 3991 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
3992 3992 Pobierz zmiany
3993 3993 Aktualizacja obiektów
3994 3994 Aktualizuj wtyczki
3995 3995 Pobierz wybrane
3996 3996 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
3997 3997 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
3998 3998 Aktualizuje wybrane wtyczki
3999 3999 Zaktualizowano
4000 4000 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4001 4001 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4002 4002 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4003 4003 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4004 4004 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4005 4005 Uaktualnianie zestawu zmian...
4006 4006 Odświeżanie danych
4007 4007 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4008 4008 Aktualizowanie mapy...
4009 4009 Aktualizacja wtyczek...
4010 4010 Wyślij
4011 4011 Wyślij zmiany
4012 4012 Wyślij Ustawienia
4013 4013 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4014 4014 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4015 4015 Wyślij dane
4016 4016 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4017 4017 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4018 4018 -----
4019 4019 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4020 4020 -----
4021 4021 Wyślij wybrane elementy
4022 4022 Wyślij zmienione elementy
4023 4023 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4024 4024 Wysyłanie do "{0}"
4025 4025 Wyślij do nowego zestawu zmian
4026 4026 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4027 4027 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4028 4028 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4029 4029 -----
4030 4030 Przesyłanie danych...
4031 4031 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4032 4032 Użycie
4033 4033 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4034 4034 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4035 4035 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4036 4036 Używaj prostego uwierzytelniania
4037 4037 Używaj OAuth
4038 4038 Używaj SOCKS proxy
4039 4039 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4040 4040 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4041 4041 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4042 4042 Użyj domyślny
4043 4043 Użyj domyślny plik danych.
4044 4044 Użyj domyślnych ustawień
4045 4045 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4046 4046 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4047 4047 Użyj warstwy błędów
4048 4048 -----
4049 4049 Użyj ustawień globalnych.
4050 4050 Użyj listę ignorowanych
4051 4051 -----
4052 4052 Używa szablon "{0}"
4053 4053 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4054 4054 -----
4055 4055 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4056 4056 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4057 4057 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4058 4058 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4059 4059 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4060 4060 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4061 4061 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4062 4062 -----
4063 4063 Użytkownik
4064 4064 ID użytkownika:
4065 4065 Nazwa użytkownika:
4066 4066 Użytkownik:
4067 4067 Nazwa użytkownika
4068 4068 Nazwa użytkownika:
4069 4069 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4070 4070 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4071 4071 Sklep z odkurzaczami
4072 4072 Zweryfikuj
4073 4073 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4074 4074 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4075 4075 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4076 4076 Sprawdzanie
4077 4077 Sprawdź
4078 4078 Wyniki sprawdzania
4079 4079 Błędy
4080 4080 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4081 4081 Sprawdzanie poprawności
4082 4082 Wartość
4083 4083 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4084 4084 -----
4085 4085 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 Wartość:
4090 4090 -----
4091 4091 Sklep z różnościam
4092 4092 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4093 4093 Pojazdy według typu
4094 4094 Samochody według sposobu użytkowania
4095 4095 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4096 4096 Automat sprzedający
4097 4097 Sprzedawane produkty
4098 4098 Wersja
4099 4099 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4100 4100 Spodziewane: wersja
4101 4101 Wersja {0}
4102 4102 Wersja {0} stworzona na {1} przez {2}
4103 4103 Wersja {0} edytowana w warstwie danych "{1}"
4104 4104 Wersja {0} w edytorze
4105 4105 Wersja {0}, {1} ({2})
4106 4106 -----
4107 4107 Wersja: {0}
4108 4108 Weterynarz
4109 4109 Wypożyczalnia wideo
4110 4110 Widok
4111 4111 Widok: {0}
4112 4112 Punkt widokowy
4113 4113 -----
4114 4114 Wieś
4115 4115 Zieleń miejska
4116 4116 Miasto
4117 4117 Winnica
4118 4118 Widoczność
4119 4119 Widoczność (czytelność)
4120 4120 widoczna wieża szybowa
4121 4121 Odwiedź stronę domową
4122 4122 -----
4123 4123 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4124 4124 Wulkan
4125 4125 Siatkówka
4126 4126 Napięcie
4127 4127 -----
4128 4128 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4129 4129 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4130 4130 +++++
4131 4131 +++++
4132 4132 WGS84 Geograficzne
4133 4133 +++++
4134 4134 Błąd WMS
4135 4135 Pliki WMS (*.wms)
4136 4136 -----
4137 4137 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4138 4138 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4139 4139 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4140 4140 +++++
4141 4141 -----
4142 4142 Oczekiwanie 10 sekund...
4143 4143 mur
4144 4144 Ostrzeżenie
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4149 4149 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4150 4150 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4158 4158 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4159 4159 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4160 4160 -----
4161 4161 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4196 4196 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 Ostrzeżenia
4204 4204 Myjnia samochodowa
4205 4205 Kosz na śmieci
4206 4206 Oczyszczalnia ścieków
4207 4207 Woda
4208 4208 Park wodny
4209 4209 Wieża ciśnień
4210 4210 Studnia
4211 4211 Filtry
4212 4212 Wodospad
4213 4213 Młyn wodny
4214 4214 Powielone węzły dróg wodnych
4215 4215 Pliki audio Wave (*.wav)
4216 4216 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4217 4217 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4218 4218 Węzeł drogi blisko innej drogi
4219 4219 -----
4220 4220 Droga {0}
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 Etykietowanie punktów
4224 4224 Punkty drogowe
4225 4225 Drogi
4226 4226 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4227 4227 Drogi z tą samą pozycją
4228 4228 Krzyż przydrożny
4229 4229 Kapliczka
4230 4230 Strona internetowa: {0}
4231 4231 Strona internetowa
4232 4232 Jaz
4233 4233 Mokradło
4234 4234 Dla niepełnosprawnych
4235 4235 Wózki inwalidzkie
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4239 4239 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4240 4240 Całą grupę
4241 4241 Szerokość (w metrach)
4242 4242 -----
4243 4243 +++++
4244 4244 Wiatrak
4245 4245 Rękaw
4246 4246 -----
4247 4247 Widok szkieletowy
4248 4248 -----
4249 4249 Ze sklepem
4250 4250 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4251 4251 Las pierwotny
4252 4252 Zakład produkcyjny
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Zła ilość argumentów dla zakładki
4256 4256 Drogi o złym kierunku.
4257 4257 Brakuje znacznika XML <user>.
4258 4258 -----
4259 4259 Tak
4260 4260 Tak, przypisz
4261 4261 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4265 4265 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4266 4266 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4267 4267 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4268 4268 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4269 4269 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4270 4270 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 Napotkałeś błąd w JOSM
4274 4274 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4275 4275 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4276 4276 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4277 4277 -----
4278 4278 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4279 4279 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4284 4284 -----
4285 4285 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4286 4286 Wybierz ślad GPX
4287 4287 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 +++++
4291 4291 Powiększ
4292 4292 Zbliżenie (w metrach)
4293 4293 Powiększ
4294 4294 Zmniejsz
4295 4295 Powiększa i przesuwa mapę
4296 4296 -----
4297 4297 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4298 4298 Powiększ
4299 4299 Poziom powiększenia:
4300 4300 Zmniejsz
4301 4301 Powiększ aby pokazać: {0}
4302 4302 Powiększ do
4303 4303 Powiększ na warstwie
4304 4304 -----
4305 4305 Powiększ do węzła
4306 4306 Pokaż problem
4307 4307 Powiększ do wybranych elementów
4308 4308 Powiększ do zaznaczenia
4309 4309 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4310 4310 -----
4311 4311 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4312 4312 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4313 4313 Pokaż {0}
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 [usunięte]
4317 4317 \nWysokość: {0} m
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 +++++
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 wysokie napięcie
4335 4335 średnie napięcie
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 +++++
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 Edycja pylonu
4349 4349 Edycja stacji
4350 4350 -----
4351 4351 +++++
4352 4352 Stacja
4353 4353 Brama
4354 4354 Wstecz
4355 4355 Szybciej
4356 4356 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4357 4357 Do przodu
4358 4358 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4359 4359 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4360 4360 Następny znacznik
4361 4361 Odtwórz następny znacznik.
4362 4362 Odtwórz poprzedni znacznik.
4363 4363 Odtwórz / wstrzymaj
4364 4364 Poprzedni znacznik
4365 4365 Wolniej
4366 4366 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4367 4367 Zamknięty
4368 4368 Otwarty
4369 4369 brak
4370 4370 czarny
4371 4371 niebieski
4372 4372 brązowy
4373 4373 szary
4374 4374 zielony
4375 4375 czerwony
4376 4376 biały
4377 4377 +++++
4378 4378 +++++
4379 4379 +++++
4380 4380 +++++
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 D
4387 4387 U
4388 4388 A
4389 4389 Z
4390 4390 U
4391 4391 O
4392 4392 T
4393 4393 Z
4394 4394 Tekst
4395 4395 Opis
4396 4396 Nazwa
4397 4397 Źródło ciepła
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 Przesunięcie
4406 4406 -----
4407 4407 markowe
4408 4408 nie
4409 4409 używane
4410 4410 tak
4411 4411 -----
4412 4412 różne
4413 4413 nad ziemią
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 pod ziemią
4417 4417 podwodą
4418 4418 -----
4419 4419 Edycja stacji kolejowej
4420 4420 Stacja kolejowa
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 +++++
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 Klucz:
4431 4431 iglasty
4432 4432 liścisty
4433 4433 mieszany
4434 4434 skrótowa nazwa ulicy
4435 4435 -----
4436 4436 dodaj do zaznaczenia
4437 4437 adres
4438 4438 dodaje odwzorowania z Proj4J
4439 4439 administracyjna
4440 4440 zaawansowana
4441 4441 zaawansowana konfiguracja
4442 4442 droga powietrzna
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 kruszywo
4447 4447 dla rolnictwa
4448 4448 wentylacyjny
4449 4449 wszystkie
4450 4450 wszystkie obiekty
4451 4451 alejka
4452 4452 alfabetycznie
4453 4453 alternatywny
4454 4454 typ udogodnień {0}
4455 4455 udogodnienie
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 futbol amerykański
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 kościół anglikański
4462 4462 jedzenie dla zwierząt
4463 4463 gość
4464 4464 dowolne
4465 4465 akwedukt
4466 4466 łucznictwo
4467 4467 obszar
4468 4468 obszar tekstowy
4469 4469 azjatycka
4470 4470 asfalt
4471 4471 lekkoatletyka
4472 4472 +++++
4473 4473 futbol australijski
4474 4474 automatycznie
4475 4475 -----
4476 4476 tło
4477 4477 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4478 4478 odcinek powrotny
4479 4479 zła
4480 4480 bahaizm
4481 4481 baptyści
4482 4482 -----
4483 4483 bariera
4484 4484 -----
4485 4485 +++++
4486 4486 Basen
4487 4487 Koszykówka
4488 4488 -----
4489 4489 boksyty
4490 4490 Plaża
4491 4491 rowery
4492 4492 dętki do roweru
4493 4493 +++++
4494 4494 -----
4495 4495 biogaz
4496 4496 -----
4497 4497 torfowisko
4498 4498 bule
4499 4499 granica
4500 4500 gra w kule
4501 4501 marka
4502 4502 most
4503 4503 etykieta "most" na węźle
4504 4504 teren poprzemysłowy
4505 4505 buddyzm
4506 4506 budynek
4507 4507 próg zwalniający
4508 4508 hamburgery
4509 4509 autobus
4510 4510 wydzielony pas autobusowy
4511 4511 futbol kanadyjki
4512 4512 kajakarstwo
4513 4513 uwzględnij wielkość liter
4514 4514 kościół katolicki
4515 4515 Cmentarz
4516 4516 ośrodek
4517 4517 -----
4518 4518 węgiel drewny
4519 4519 -----
4520 4520 kurczak
4521 4521 chińska
4522 4522 -----
4523 4523 chrześcijaństwo
4524 4524 papierosy
4525 4525 miasto
4526 4526 cywilna
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 wspinaczka
4530 4530 -----
4531 4531 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4532 4532 zamknięty
4533 4533 zamknięta droga
4534 4534 węgiel
4535 4535 bruk
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 spalarnia
4539 4539 komunikacyjna
4540 4540 szuter
4541 4541 -----
4542 4542 beton
4543 4543 prezerwatywy
4544 4544 konfiguruj
4545 4545 Konfiguruje styl rysowania mapy
4546 4546 konflikt
4547 4547 iglasty
4548 4548 połaczenie
4549 4549 w budowie
4550 4550 sieć trakcyjna
4551 4551 pojemnik
4552 4552 -----
4553 4553 miedź
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 liczba
4557 4557 -----
4558 4558 krykiet
4559 4559 krykiet
4560 4560 krokiet
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 kolarstwo
4565 4565 -----
4566 4566 dane
4567 4567 liściasty
4568 4568 obiekt dedykowany
4569 4569 st° min'' (Morskie)
4570 4570 st° min'' sek"
4571 4571 usunięto
4572 4572 -----
4573 4573 dla dostaw
4574 4574 przestarzały
4575 4575 dla wyznaczonych pojazdów
4576 4576 dojazd do posesji
4577 4577 objazd
4578 4578 -----
4579 4579 diamenty
4580 4580 zablokowane
4581 4581 Dok
4582 4582 nie istnieje
4583 4583 wyścigi psów
4584 4584 podwójny
4585 4585 na dół
4586 4586 zjazd
4587 4587 pobrany obszar
4588 4588 napoje
4589 4589 podjazd
4590 4590 -----
4591 4591 łatwa
4592 4592 energia elektryczna
4593 4593 -----
4594 4594 elementy
4595 4595 -----
4596 4596 jazda konna
4597 4597 ewangelikalizm
4598 4598 parzyste
4599 4599 przykłady
4600 4600 doskonała
4601 4601 torby na odchody
4602 4602 dla ekspertów
4603 4603 -----
4604 4604 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4605 4605 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4606 4606 gospodarstwo
4607 4607 ogrodzenie
4608 4608 prom
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 znajdź w zaznaczeniu
4612 4612 ryba z frytkami
4613 4613 rozszczepienie jądra atomowego
4614 4614 -----
4615 4615 jedzenie
4616 4616 piesza
4617 4617 -----
4618 4618 bród
4619 4619 las
4620 4620 leśna
4621 4621 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4622 4622 odcinek docelowy
4623 4623 -----
4624 4624 francuska
4625 4625 od kafelka
4626 4626 z drogi
4627 4627 pełna
4628 4628 -----
4629 4629 futbol gaelicki (irlandzki)
4630 4630 garaże
4631 4631 gazowy
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 geotermiczna
4635 4635 niemiecka
4636 4636 Lodowiec
4637 4637 złoto
4638 4638 +++++
4639 4639 pole golfowe
4640 4640 dobra
4641 4641 znacznik GPS
4642 4642 punkt GPS
4643 4643 1 stopnia
4644 4644 2 stopnia
4645 4645 3 stopnia
4646 4646 4 stopnia
4647 4647 5 stopnia
4648 4648 trawa
4649 4649 kratka trawnikowa
4650 4650 żwir
4651 4651 grecka
4652 4652 zielony
4653 4653 Teren nie zabudowany
4654 4654 grunt
4655 4655 -----
4656 4656 gimnastyka
4657 4657 połowiczna
4658 4658 punkt zatrzymania
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 zdrowie
4662 4662 ciepłowniczy
4663 4663 wrzosowisko
4664 4664 -----
4665 4665 samochody ciężarowe
4666 4666 wyróżnienie
4667 4667 droga
4668 4668 Droga bez numeru referencyjnego
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 hinduizm
4673 4673 historia
4674 4674 tablica historyczna
4675 4675 hokej
4676 4676 tragiczna
4677 4677 jazda konna
4678 4678 wyścigi konne
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 +++++
4683 4683 dom
4684 4684 +++++
4685 4685 -----
4686 4686 wodna
4687 4687 lody
4688 4688 -----
4689 4689 ilmenit
4690 4690 -----
4691 4691 nieaktywne
4692 4692 -----
4693 4693 niekompletne
4694 4694 niekompletna droga
4695 4695 przybliż by zobaczyć więcej detali
4696 4696 niezależny
4697 4697 indyjska
4698 4698 wewnętrzny
4699 4699 Tteren przemysłowy
4700 4700 -----
4701 4701 Wewnętrzny segment
4702 4702 zintegrowano z głównym programem
4703 4703 średnia
4704 4704 -----
4705 4705 rudy żelaza
4706 4706 wysepka
4707 4707 wydzielone pomieszczenie
4708 4708 włoska
4709 4709 dżinizm
4710 4710 japońska
4711 4711 świadkowie Jehowy
4712 4712 judaizm
4713 4713 -----
4714 4714 +++++
4715 4715 +++++
4716 4716 wysypisko smieci
4717 4717 zagospodarowanie przestrzenne
4718 4718 typ użytkowania ziemi {0}
4719 4719 droga
4720 4720 warstwa
4721 4721 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4722 4722 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4723 4723 -----
4724 4724 ołów
4725 4725 w lewo
4726 4726 wypoczynek
4727 4727 typ wypoczynku {0}
4728 4728 -----
4729 4729 wapień
4730 4730 limitowane
4731 4731 strefa zamieszkania
4732 4732 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4733 4733 wczytywanie stylu ''{0}''...
4734 4734 zablokuj przewijanie
4735 4735 -----
4736 4736 niska
4737 4737 luteranie
4738 4738 namorzyny
4739 4739 -----
4740 4740 ręcznie
4741 4741 -----
4742 4742 +++++
4743 4743 +++++
4744 4744 marsze
4745 4745 max szer.
4746 4746 max dł.
4747 4747 -----
4748 4748 członek
4749 4749 +++++
4750 4750 metodyści
4751 4751 meksykańska
4752 4752 Teren wojskowy
4753 4753 min szer.
4754 4754 min dł.
4755 4755 brakujące obiekty:
4756 4756 błędnie wpisana nazwa klucza
4757 4757 mieszany
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 mormoni
4761 4761 sporty motorowe
4762 4762 -----
4763 4763 autostrada
4764 4764 ciąg pieszy
4765 4765 Błoto
4766 4766 różne sporty
4767 4767 wielopoziomowy
4768 4768 -----
4769 4769 +++++
4770 4770 islam
4771 4771 narodowa
4772 4772 naturalne
4773 4773 typ naturalny {0}
4774 4774 -----
4775 4775 tablica przyrodnicza
4776 4776 gazety
4777 4777 następny
4778 4778 nikiel
4779 4779 nie
4780 4780 brak opisu
4781 4781 -----
4782 4782 nie ma obsługi odczytu tego formatu
4783 4783 brak modyfikatora
4784 4784 zakaz skrętu w lewo
4785 4785 zakaz skrętu w prawo
4786 4786 zakaz jazdy prosto
4787 4787 zakaz zawracania
4788 4788 żadne
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 nie zostały usunięte
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
4795 4795 tablica informacyjna
4796 4796 dla początkujących
4797 4797 jądrowa
4798 4798 obserwacyjna
4799 4799 nieparzyste
4800 4800 oficjalnie
4801 4801 naftowy
4802 4802 stare szyny kolejowe
4803 4803 stare
4804 4804 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4805 4805 nakaz skrętu w lewo
4806 4806 nakaz skrętu w prawo
4807 4807 nakaz jazdy prosto
4808 4808 otwarty
4809 4809 pod prąd
4810 4810 droga pod prąd
4811 4811 ścieżka pod prąd
4812 4812 opcje
4813 4813 -----
4814 4814 kościół prawosławny
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 zewnętrzny
4818 4818 Zewnętrzny segment
4819 4819 poza pobranym obszarem
4820 4820 wysepka parkignowa
4821 4821 bilety parkingowe
4822 4822 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4823 4823 pyłu
4824 4824 pasażerowie
4825 4825 pasażerowie; pojazdy
4826 4826 utwardzona
4827 4827 kostka
4828 4828 Szczyt
4829 4829 kamienie
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 +++++
4833 4833 zielonoświątkowcy
4834 4834 dopuszczalny
4835 4835 zdjęcia
4836 4836 fotowoltaiczna
4837 4837 nabrzeże
4838 4838 rurociąg
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 boisko
4846 4846 +++++
4847 4847 Miejsce
4848 4848 tablica botaniczna
4849 4849 plastik
4850 4850 słup
4851 4851 polityczna
4852 4852 energia
4853 4853 prezbiterianie
4854 4854 poprzedni
4855 4855 droga krajowa
4856 4856 droga krajowa - dojazd
4857 4857 droga prywatna
4858 4858 proponowany
4859 4859 protestanci
4860 4860 publiczny
4861 4861 transport publiczny
4862 4862 mapy komunikacji miejskiej
4863 4863 bilety komunikacji miejskiej
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 poczwórny
4869 4869 kwakrzy
4870 4870 kamieniołom
4871 4871 sport rakietowy
4872 4872 kolej
4873 4873 Teren kolejowy
4874 4874 -----
4875 4875 tory kolejowe
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 bystrze
4879 4879 szuwary
4880 4880 +++++
4881 4881 regionalna
4882 4882 wyrażenie regularne
4883 4883 Relacja bez typu
4884 4884 Odśwież domyślne wpisy
4885 4885 załaduj ponownie z pliku wybrane style
4886 4886 zdalnie
4887 4887 usuń z zaznaczenia
4888 4888 zamień zaznaczenie
4889 4889 -----
4890 4890 zabudowa
4891 4891 restauracja bez nazwy
4892 4892 handel
4893 4893 w prawo
4894 4894 koryto rzeczne
4895 4895 droga
4896 4896 rola
4897 4897 rondo
4898 4898 droga
4899 4899 odcinek trasy
4900 4900 +++++
4901 4901 +++++
4902 4902 -----
4903 4903 rutyl
4904 4904 sól
4905 4905 słone bagna
4906 4906 piach
4907 4907 kanapki
4908 4908 skala
4909 4909 schemat
4910 4910 -----
4911 4911 Zarośla
4912 4912 droga wojewódzka
4913 4913 sejsmiczny
4914 4914 wybierz sport:
4915 4915 zaznaczony
4916 4916 zaznaczenie
4917 4917 -----
4918 4918 wydzielona przestrzeń
4919 4919 droga serwisowa
4920 4920 serwis
4921 4921 -----
4922 4922 ściekowy
4923 4923 współdzielone z transportem miejskim
4924 4924 współdzielone
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 szyici
4928 4928 strzelectwo
4929 4929 sklep
4930 4930 typ sklepu {0}
4931 4931 bocznica
4932 4932 sikhizm
4933 4933 srebro
4934 4934 pojedynczy
4935 4935 -----
4936 4936 miejsce
4937 4937 jazda na deskorolce
4938 4938 łyżwiarstwo
4939 4939 narciarska
4940 4940 narciarstwo
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 piłka nożna
4944 4944 słoneczna
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 spirytualizm
4948 4948 -----
4949 4949 Sport
4950 4950 typ sportu {0}
4951 4951 centrum sportowe
4952 4952 odnoga
4953 4953 stadion
4954 4954 znaczki
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 kamień
4958 4958 strumień
4959 4959 ulice
4960 4960 nazwa ulicy zawiera ss
4961 4961 ciąg
4962 4962 ciąg;ciąg;...
4963 4963 metro
4964 4964 -----
4965 4965 sunnici
4966 4966 terenowy
4967 4967 +++++
4968 4968 bagno
4969 4969 słodycze
4970 4970 pływanie
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 tenis stołowy
4975 4975 tampony
4976 4976 taoizm
4977 4977 doładowanie do telefonu
4978 4978 tymczasowy
4979 4979 Tymczasowy typ drogi
4980 4980 tenis
4981 4981 +++++
4982 4982 droga powiatowa
4983 4983 tekst
4984 4984 tajska
4985 4985 -----
4986 4986 termiczna
4987 4987 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
4988 4988 ta warstwa jest warstwą aktywną
4989 4989 -----
4990 4990 tereny zalewowe
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 cyna
4994 4994 do drogi
4995 4995 topograficzna
4996 4996 -----
4997 4997 turystyka
4998 4998 typ turystyki {0}
4999 4999 -----
5000 5000 zabawki
5001 5001 ścieżka
5002 5002 ścieżka i punkty
5003 5003 -----
5004 5004 sygnalizacja świetlna
5005 5005 tramwaj
5006 5006 potrójny
5007 5007 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5008 5008 droga ekspresowa
5009 5009 droga ekspresowa - dojazd
5010 5010 turecka
5011 5011 -----
5012 5012 rodzaj
5013 5013 droga gminna
5014 5014 niekontrolowane
5015 5015 podziemny
5016 5016 unitarianizm
5017 5017 nieznany
5018 5018 nieoznakowane
5019 5019 nieutwardzona
5020 5020 nieznana
5021 5021 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5022 5022 -----
5023 5023 nieotagowany
5024 5024 nieotagowana droga
5025 5025 nieużywane
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 do góry
5029 5029 aż do kafelka
5030 5030 użycie
5031 5031 -----
5032 5032 błędy spradzania poprawności
5033 5033 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5034 5034 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5035 5035 pojazdy
5036 5036 wersja {0}
5037 5037 -----
5038 5038 Wiadukt
5039 5039 +++++
5040 5040 -----
5041 5041 Wulkan
5042 5042 vouchery
5043 5043 ściana
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 woda
5048 5048 poziom wody
5049 5049 -----
5050 5050 szlak wodny
5051 5051 typ drogi wodnej {0}
5052 5052 -----
5053 5053 droga jest połączona
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 tylko punkty
5058 5058 pogoda
5059 5059 -----
5060 5060 tablica o zwierzętach
5061 5061 wiatrowa
5062 5062 wydobywczy
5063 5063 przewodowy
5064 5064 bezprzewodowy
5065 5065 drewno
5066 5066 -----
5067 5067 Błędny znacznik highway na węźle
5068 5068 +++++
5069 5069 dworzec przetokowy
5070 5070 tak
5071 5071 +++++
5072 5072 cynk
5073 5073 cyrkon
5074 5074 przybliż by załadować kafelki
5075 5075 przybliż by załadować więcej kafelek
5076 5076 zaratusztrianizm
5077 5077 {0} (Korsyka)
5078 5078 {0} ({1} do {2} stopni)
5079 5079 -----
5080 5080 {0} [niekompletny]
5081 5081 Obiekty na warstwie {0}:
5082 5082 {0} jest przestarzały
5083 5083 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5084 5084 -----
5085 5085 {0} metrów
5086 5086 -----
5087 5087 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5088 5088 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5089 5089 {0} km kw.
5090 5090 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5091 5091 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5092 5092 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5093 5093 +++++
5094 5094 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5095m 1 -----
5096m 2 ({0} zapytanie)
5097m 2 ({0} zapytania)
5098m 2 ({0} zapytań)
5099m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5100m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5101m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5102m 4 -----
5103m 5 -----
5104m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5105m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5106m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5107m 7 -----
5108m 8 -----
5109m 9 -----
5110m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5111m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5112m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5113m 11 Dodano {0} obiekt
5114m 11 Dodano {0} obiekty
5115m 11 Dodano {0} obiektów
5116m 12 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5117m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5118m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5119m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5120m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5121m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5122m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5123m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5124m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5125m 15 Czy zmienić wartość?
5126m 15 Czy zmienić wartości?
5127m 15 Czy zmienić wartości?
5128m 16 Zmień {0} obiekt
5129m 16 Zmień {0} obiekty
5130m 16 Zmień {0} obiektów
5131m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5132m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5133m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5134m 18 Konflikt podczas pobierania
5135m 18 Konflikty podczas pobierania
5136m 18 Konflikty podczas pobierania
5137m 19 Konflikt w danych
5138m 19 Konflikty w danych
5139m 19 Konflikty w danych
5140m 20 Usunięto {0} węzeł
5141m 20 Usunięto {0} węzły
5142m 20 Usunięto {0} węzłów
5143m 21 Usunięto {0} objekt
5144m 21 Usunięto {0} objekty
5145m 21 Usunięto {0} objektów
5146m 22 Usunięto {0} relację
5147m 22 Usunięto {0} relacje
5148m 22 Usunięto {0} relacji
5149m 23 Usunięto {0} drogę
5150m 23 Usunięto {0} drogi
5151m 23 Usunięto {0} dróg
5152m 24 Usuwanie {0} obiektu
5153m 24 Usuwanie {0} obiektów
5154m 24 Usuwanie {0} obiektów
5155m 25 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5156m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5157m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5158m 26 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5159m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5160m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5161m 27 -----
5162m 28 -----
5163m 29 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5164m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5165m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5166m 30 -----
5167m 31 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5168m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5169m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5170m 32 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5171m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5172m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5173m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5174m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5175m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5176m 34 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5177m 34 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5178m 34 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5179m 35 Połączona wersja ({0} pozycja)
5180m 35 Połączona wersja ({0} pozycje)
5181m 35 Połączona wersja ({0} pozycji)
5182m 36 Przesunięto {0} węzeł
5183m 36 Przesunięto {0} węzły
5184m 36 Przesunięto {0} węzłów
5185m 37 Moja wersja ({0} pozycja)
5186m 37 Moja wersja ({0} pozycje)
5187m 37 Moja wersja ({0} pozycji)
5188m 38 Pobranie obiektu nie powiodło się
5189m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5190m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5191m 39 Obiekt usunięty
5192m 39 Obiekty usunięte
5193m 39 Obiektów usuniętych
5194m 40 Pobrany obiekt został usunięty.
5195m 40 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5196m 40 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5197m 41 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5198m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5199m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5200m 42 Otwieranie {0} pliku...
5201m 42 Otwieranie {0} plików...
5202m 42 Otwieranie {0} plików...
5203m 43 Wklejam {0} tag
5204m 43 Wklejam {0} tagi
5205m 43 Wklejam {0} tagi
5206m 44 -----
5207m 45 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5208m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5209m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5210m 46 Usunięto {0} obiekt
5211m 46 Usunięto {0} obiekty
5212m 46 Usunięto {0} obiektów
5213m 47 -----
5214m 48 Obrócono {0} węzeł
5215m 48 Obrócono {0} węzły
5216m 48 Obrócono {0} węzłów
5217m 49 Skalowanie {0} węzła
5218m 49 Skalowanie {0} węzłów
5219m 49 Skalowanie {0} węzłów
5220m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5221m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5222m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5223m 51 Uproszczono {0} drogę
5224m 51 Uproszczono {0} drogi
5225m 51 Uproszczono {0} dróg
5226m 52 -----
5227m 53 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5228m 53 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5229m 53 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5230m 54 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5231m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5232m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5233m 55 -----
5234m 56 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5235m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5236m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5237m 57 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5238m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5239m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5240m 58 Ich wersja ({0} pozycja)
5241m 58 Ich wersja ({0} pozycje)
5242m 58 Ich wersja ({0} pozycji)
5243m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5244m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5245m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5246m 60 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5247m 60 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5248m 60 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5249m 61 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5250m 61 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5251m 61 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5252m 62 -----
5253m 63 Wykryto {0} konflikt.
5254m 63 Wykryto {0} konflikty.
5255m 63 Wykryto {0} konfliktów.
5256m 64 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5257m 64 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5258m 64 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5259m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5260m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5261m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5262m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5263m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5264m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5265m 67 Transformuj {0} węzeł
5266m 67 Transformuj {0} węzeły
5267m 67 Transformuj {0} węzełów
5268m 68 Przywróć {0} obiekt
5269m 68 Przywróć {0} obiekty
5270m 68 Przywróć {0} obiektów
5271m 69 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5272m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5273m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5274m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5275m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5276m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5277m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5278m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5279m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5280m 72 Przesyłanie {0} obieku...
5281m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5282m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5283m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5284m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5285m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5286m 74 znacznik
5287m 74 znaczniki
5288m 74 znaczników
5289m 75 węzeł
5290m 75 węzły
5291m 75 węzłów
5292m 76 obiekt
5293m 76 obiekty
5294m 76 obiektów
5295m 77 relacja
5296m 77 relacje
5297m 77 relacji
5298m 78 do obiektu {0}
5299m 78 do obiektów {0}
5300m 78 do obiektów {0}
5301m 79 droga
5302m 79 drogi
5303m 79 dróg
5304m 80 {0} Autor
5305m 80 {0} Autorzy
5306m 80 {0} Autorów
5307m 81 -----
5308m 82 {0} składa się z {1} markera
5309m 82 {0} składa się z {1} markerów
5310m 82 {0} składa się z {1} markerów
5311m 83 -----
5312m 84 -----
5313m 85 {0} element
5314m 85 {0} elementy
5315m 85 {0} elementów
5316m 86 {0} węzeł
5317m 86 {0} węzły
5318m 86 {0} węzłów
5319m 87 {0} obiekt do dodania:
5320m 87 {0} obiekty do dodania:
5321m 87 {0} obiektów do dodania:
5322m 88 {0} obiekt do usunięcia:
5323m 88 {0} obiekty do usunięcia:
5324m 88 {0} obiektów do usunięcia:
5325m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5326m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5327m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5328m 90 -----
5329m 91 {0} relacja
5330m 91 {0} relacje
5331m 91 {0} relacji
5332m 92 {0} trasa,
5333m 92 {0} trasy,
5334m 92 {0} tras,
5335m 93 -----
5336m 94 {0} ścieżka
5337m 94 {0} ścieżki
5338m 94 {0} ścieżki
5339m 95 {0} ślad,
5340m 95 {0} ślady,
5341m 95 {0} śladów,
5342m 96 -----
5343m 97 {0} droga
5344m 97 {0} drogi
5345m 97 {0} dróg
5346m 98 {0} punkt
5347m 98 {0} punkty
5348m 98 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.