source: josm/trunk/data/nb.lang@ 4378

Last change on this file since 4378 was 4378, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 63.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 +++++
8 8 +++++
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 # objekter
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (Kode={0})
19 19 (Hint: Du kan endre hurtigtastene i Innstillinger.)
20 20 (Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.)
21 21 -----
22 22 (URL var:
23 23 (Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (intet objekt)
28 28 (ingen)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 – En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller
40 40 – En node som brukes av flere linjer, eller
41 41 * En node med egenskaper, eller
42 42 – En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.
43 43 – En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller
44 44 … andre typer transport mulig
45 45 -----
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 bowling
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 <Ingen GPX-spor er lastet inn>
61 61 -----
62 62 <b>-name:Nan</b> – «Nan» finnes ikke innen navnet.
63 63 <b>Nansens gate</b> – «Nansens» og «gate» i nøkkel eller navn.
64 64 -----
65 65 <b>"Nansens gate"</b> – «Nansens gate» i nøkkel eller navn.
66 66 <b>child <i>uttrykk</i></b> – alle underobjekter av objektene i uttrykket
67 67 -----
68 68 <b>foot:</b> – nøkkel «foot» med hvilken som helst verdi.
69 69 <b>incomplete</b> – alle uferdige objekter
70 70 <b>modified</b> – alle endrede objekter
71 71 <b>name:Nan</b> – «Nan» finnes innen navnet.
72 72 <b>oneway?</b> – oneway=yes, true, 1 eller on
73 73 <b>parent <i>uttrykk</i></b> – alle overobjekter av objektene i uttrykket
74 74 <b>selected</b> – alle objekter i utvalg
75 75 <b>type=*</b> -– nøkkel «type» med hvilken som helst verdi. Prøv også <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>.
76 76 <b>type=route</b> – nøkkel «type» med eksakt verdi «route».
77 77 <b>untagged</b> – alle objekter uten egenskaper
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 +++++
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <h1><a name="top">Tastatursnarveier</a></h1>
86 86 <h1>Kombinasjonstast grupper</h1>
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
110 110 <html>Trykk <strong>{0}</strong> for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringer</html>
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.<br>Vis bildet her.<br>Skriv inn tidspunktet og velg tidssone<hr></html>
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Det finnes ingen lag som kildelaget <br>''{0}''<br> kan sammenføyes med.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>Fenne handling krever {0} individuelle<br>download-forespørsler. Ønsker du<br>å fortsette?</html>
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.<br><br>Trykk <strong>{0}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{1}</strong> for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.<br></html>
219 219 <html>Opplasting <strong>feilet</strong> fordi tjeneren har en nyere versjon av en<br>lokal node, linje eller relasjon.<br>Konflikten er forårsaket av <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.<br><br>Trykk <strong>{4}</strong> for å synkronisere kun konfliktelementet.<br>Trykk <strong>{5}</strong> for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.<br>Trykk <strong>{6}</strong> for å gå tilbake og fortsette å redigere.<br></html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <html>Opplasting til tjeneren <strong>feilet</strong> fordi nåværende datasett<br>bryter en forhåndsbetingelse.<br>Feilmelding:<br>{0}</html>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <p>Pseudo-kombinasjonstasten ''disabled'' vil ta ut snarveien.</p>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <ikke angitt>
250 250 > bunn
251 251 > topp
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 En spesiell håntering for det franske landregisterets WMS tjener
257 257 API-krav ikke møtt
258 258 API versjon: {0}
259 259 -----
260 260 Revet jernbane
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Om
266 266 Om JOSM
267 267 -----
268 268 -----
269 269 Adkomst
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann.
276 276 kundekort
277 277 Handling
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Legg til
286 286 -----
287 287 Legg til URL for liste over programtillegg.
288 288 Legg til node …
289 289 Tilføy egenskaper
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter
295 295 Legg til en node i eksisterende linje
296 296 -----
297 297 Tilføy en ny kilde til lista.
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Legg til informasjon om opphavsperson
307 307 -----
308 308 Legg alle inn i startutvalget. Kan være søketekst som i Google eller en URL som returnerer osm-xml
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Legg til node
312 312 Legg til node i linje
313 313 Legg til node i linje og lag tilknytning
314 314 Legg til node {0}
315 315 Legg til relasjon {0}
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 Legg til linje {0}
326 326 Noder er lagt til i alle skjæringspunkt
327 327 Interpoler adresser
328 328 Adresser
329 329 -----
330 330 Legger inn en tester for objektmaler i hjelpemenyen til hjelp ved redigering av objektmaler (fohåndsvising av dialog). JAR-fila kan også kjøres selvstendig.
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Juster tidssone og forskyvning
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Administrativt senter
340 340 Fylkesgrense
341 341 Administrativt nivå
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Avanserte innstillinger
346 346 -----
347 347 Taubaner og -heiser
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Flyplass
351 351 -----
352 352 Sprit og vin
353 353 Juster nodene til en sirkel
354 354 Juster nodene til en linje
355 355 Alle
356 356 -----
357 357 Alle formater
358 358 -----
359 359 Alle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag.
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Hageparseller
364 364 Legger inn markører eller Noder på gps posisjon.
365 365 Tillat nedlastning av dine private GPS-spor
366 366 Tillat lesing av dine innstillinger
367 367 Tillat opplastning av GPS-spor
368 368 Tillat opplastning av kartdata
369 369 Tillat endring av dine innstillinger
370 370 Tillatt trafikk:
371 371 Tillater å åpne gpx/osm filer som går utenfor aktuelt skjermbilde
372 372 Lar deg anonymisere tidsstempler og raskt slette deler av store GPX-spor.
373 373 Tillater brukeren å lage flere fargepaletter og velge blant de. Endre farger og lagre som ny palett. Benyttes for å bytte til hvit bakgrunn med passende farger for bedre synbarhet i sollys. Se dialog i JOSM innstillinger og Kart innstillinger (Rart men sant :-)
374 374 -----
375 375 -----
376 376 Lar deg importere forskjellige dataformater direkte i JOSM.
377 377 Tillater å justere fargen etter gjennomsnittsfarten.
378 378 -----
379 379 +++++
380 380 Fjellstue
381 381 allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"
382 382 -----
383 383 Gi nytt navn på fil også
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Antall seter
389 389 -----
390 390 -----
391 391 En OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.
392 392 -----
393 393 Det oppsto feil i programtillegget {0}
394 394 Klarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.
395 395 Det oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».
396 396 -----
397 397 -----
398 398 Et programtillegg for å knytte bilder til Waypoint i en GPX fil. En koblig opprettes når ''name'', ''cmt'' eller ''desc'' egenskapen på et waypoint stemmer med filenavnet til et bilde.
399 399 -----
400 400 Utfør endringer
401 401 Bruk Objektmal
402 402 Bruk løsninger
403 403 -----
404 404 -----
405 405 Bruk udjevning på kartvisningen for et mere glatt utseende.
406 406 -----
407 407 Ta i bruk løste konflikter og lukk vinduet
408 408 Bruk valgte endringer
409 409 Bruk egenskaper i utklippstavla på alle valgte element.
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Gjennomføre?
416 416 Oppstillingsplass
417 417 -----
418 418 Arkeologisk plass
419 419 Bueskyting
420 420 Vil du virkelig fortsette?
421 421 Område
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Kunstsenter
425 425 Kunstverk
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 Turn
432 432 OBS: Benytt bare ekte tastaturtaster!
433 433 Attraksjon
434 434 -----
435 435 +++++
436 436 Ingen lydenhet tilgjengelig
437 437 Lydinnstillinger
438 438 Lyd-markører fra {0}
439 439 Lyd synkronisert i punkt {0}.
440 440 -----
441 441 +++++
442 442 Lydomviser
443 443 Lydomvisning via mobiltelefon
444 444 Australsk fotball
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 Opphavsmann
454 454 Opphavsperson: {0}
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Opphavsmenn
462 462 Automatisk
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 Automatisk forslag
470 470 -----
471 471 Minibank
472 472 Automatisk nedlasting
473 473 Korriger egenskap automatisk
474 474 Lag automatisk lydmerker fra punkt i track (heller enn egne waypoints)med navn eller beskrivelse.
475 475 Lag automatisk eget markørlag for waypoints ved åpning av GPX lag.
476 476 Tilgjengelig
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 -----
482 482 -----
483 483 Babyboks
484 484 Tilbake
485 485 -----
486 486 Ryggstø
487 487 -----
488 488 -----
489 489 +++++
490 490 +++++
491 491 +++++
492 492 -----
493 493 Stengsel
494 494 +++++
495 495 Enkel
496 496 Basseng
497 497 +++++
498 498 Batterier
499 499 Slagmark
500 500 Havbukt
501 501 -----
502 502 Strand
503 503 -----
504 504 Fyrlykt
505 505 Benk
506 506 Drikke
507 507 Sykkel
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 -----
512 512 +++++
513 513 Sykkelforretning
514 514 -----
515 515 -----
516 516 Blankt lag
517 517 Steinblokk
518 518 -----
519 519 Tavleinnhold
520 520 Skipsverft
521 521 Sperresøyle
522 522 Bokhandel
523 523 -----
524 524 Bokmerker
525 525 Tollstasjon
526 526 Botanisk navn
527 527 +++++
528 528 Grenser
529 529 Grense
530 530 Grensestein
531 531 -----
532 532 Grensetype
533 533 Yttergrense for arbeidsområde
534 534 -----
535 535 -----
536 536 +++++
537 537 -----
538 538 Bro
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Rivningsområde
542 542 -----
543 543 Feilrapporter
544 544 Bygning
545 545 -----
546 546 -----
547 547 Støtfangergjerde
548 548 Busspor
549 549 Bussplatform
550 550 Busstasjon
551 551 Bussholdeplass
552 552 Bussluse
553 553 Slakter
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 Taubane
558 558 -----
559 559 Kafé
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 +++++
564 564 Campingplass
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 Kanal
571 571 Avbryt
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Avbryt konfliktløsning og lukk vinduet
577 577 Avbryt operasjon
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Kan ikke legge til node utenfor kartet.
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Kan ikke bruke uavgjort sammenslåing for egenskap
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 Kan ikke flytte objekter utenfor kartet.
594 594 kan ikke løse uavgjort konflikt
595 595 -----
596 596 -----
597 597 -----
598 598 Kan ikke gjøre om kommando "{0}" fordi lag "{1}" ikke lenger er tilgjengelig
599 599 Kano
600 600 Bokser
601 601 Kapasitet
602 602 -----
603 603 Bil
604 604 Bilforretning
605 605 Campingvognplass
606 606 -----
607 607 Valuta
608 608 Slott
609 609 Ferist
610 610 Huleinngang
611 611 Kirkegård
612 612 Midtstill kartbilde
613 613 Stolheis
614 614 Feriehytter
615 615 Endre egenskaper
616 616 -----
617 617 Endre retninger?
618 618 Endre node {0}
619 619 Skift relasjon
620 620 Endre rolle for relasjonsmedlem {0} {1}
621 621 Endre relasjon {0}
622 622 Bytt oppløsning
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Endre linje {0}
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Bytt tastatursnarvei manuelt.
642 642 -----
643 643 Se etter FIXMEs
644 644 -----
645 645 Sjekk egenskabsnøkler
646 646 Sjekk egenskapsverdier.
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 Sjekker om linjer har identiske etterfølgende Noder.
651 651 -----
652 652 -----
653 653 Hygiene
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Velg
659 659 Velg en farge
660 660 Velg en farge for {0}g
661 661 Velg en lisens
662 662 -----
663 663 Velg OSM-objekt-type
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Kirke
668 668 Kino
669 669 -----
670 670 Storby
671 671 Bygrense
672 672 Bymur
673 673 By/sted
674 674 Kommunegrense
675 675 -----
676 676 Slett
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 Klikk for å avbryte åpningen av eksterne nettlesere
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Klikk for å fortsette og åpne {0} nettlesere
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Klikk for å slette. Shift: slett linjesegment. Alt: Ikke slett ubrukte noder når linjer slettes. Ctrl: slett objekt med referanse.
702 702 -----
703 703 Trykk for å laste ned alle linjer overordnet node {0}
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Klikk for at minimere/maksimere panelet
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Klippe
721 721 Klatring
722 722 -----
723 723 Lukk
724 724 Lukk likevel
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Steng dialog og avbryt nedlasting
728 728 Steng åpent endringsset
729 729 -----
730 730 Lukk vinduet
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 Lukk panelet. Du kan åpne det med knappene i venstre verktøygruppe.
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 Nærmere forklaring
743 743 Nærmere beskrivelse
744 744 Stenger åpent endringsset
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Lukker endringssett …
749 749 Klær
750 750 Kystlinje
751 751 Kystlinjer.
752 752 Mynter
753 753 Høyskole
754 754 Farge
755 755 Farge (hex)
756 756 -----
757 757 Farger
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 Punkt og track linjer får farge etter hastighet.
763 763 Farger brukt av forskellige objekt i JOSM.
764 764 Farge
765 765 Sammenføy linjer
766 766 Sammenføy flere linjer til én
767 767 Sammenføy {0} linjer
768 768 Kombinert gang- og sykkelvei
769 769 Kommandoliste
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Næringsområde
773 773 Offentlig
774 774 -----
775 775 -----
776 776 Kommunikasjon er opprettet med {0} med protocol versjon {1}
777 777 -----
778 778 Sammenlikn
779 779 Dataelektronikk
780 780 -----
781 781 Konfigurer områder for programtillegg
782 782 -----
783 783 Konfigurer tilgjengelige programtillegg
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 Bekreft Remote Control handlinger
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Konflikt
794 794 Konfliktløsning
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Konflikter
817 817 Konflikter avdekkeet
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Knytt eksisterende linje til node
824 824 Knyttet endenode nær annen linje
825 825 Innstillinger for tilkobling
826 826 Innstillinger for forbindelse til OSM-tjeneren
827 827 -----
828 828 Veiarbeid
829 829 Byggeplass
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Kontakter OSM-tjeneren …
835 835 Kobler til tjener …
836 836 -----
837 837 Kontinent
838 838 Fortsett
839 839 -----
840 840 Fortsett å løse
841 841 -----
842 842 -----
843 843 Fortsett samme linje fra siste node.
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Bidrag
847 847 Minimarked
848 848 Konvertér til GPX-lag
849 849 Konverter til datalag
850 850 Konvertert fra: {0}
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Koordinater:
854 854 Kopier
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Kopier valgte lokale elementer til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
858 858 Kopier valgte lokale elementer til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
859 859 Kopier valgte lokale elementer til slutten av lista over sammenslåtte elementer
860 860 Kopier valgte lokale elementer til starten av lista over sammenslåtte elementer
861 861 Kopi av {0}
862 862 Kopier valgte objekter til utklippstavla.
863 863 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen etter første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
864 864 Kopier valgte elementer på tjeneren til starten av lista over sammenslåtte elementer
865 865 Kopier valgte elementer på tjeneren til plassen før første valgte element i lista over sammenslåtte elementer
866 866 Kopier valgte elementer på tjeneren til slutten av lista over sammenslåtte elementer
867 867 Kopier til utklippstavlen og lukk
868 868 Kopi {1} av {0}
869 869 Opphavsrett (URL)
870 870 År for opphavsrett
871 871 -----
872 872 Jevnfør
873 873 Jevnfør bilder med GPX spor
874 874 Juster til GPX
875 875 Ingen tilgang til data fil(er):\n{0}
876 876 -----
877 877 Kan ikke sammenføye linjer. (Kan ikke bli sammenhengende nodestreng)
878 878 Kunne ikke koble til OSM-tjeneren. Kontroller internett-tilkoblingen din.
879 879 -----
880 880 Kunne ikke finne element-typen
881 881 Kunne ikke finne advarsels-niveå
882 882 -----
883 883 -----
884 884 Kan ikke laste inn programtillegg {0}. slettes fra innstillinger?
885 885 Klarte ikke lese innstillinger fra tjener.
886 886 Kunne ikke tolke Lat / Lon eller zoom. Sjekk input.
887 887 -----
888 888 Klarte ikke lese «{0}»
889 889 -----
890 890 Klarte ikke å lese egenskapslista for Objektmaler: {0}
891 891 -----
892 892 Kunne ikke endre filnavn "{0}"
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Kunne ikke laste opp innstillinger. Årsak: {0}
896 896 -----
897 897 -----
898 898 Land
899 899 Landskode
900 900 Kommune
901 901 Domstol
902 902 -----
903 903 Tildekt drikkevannskilde
904 904 Kran
905 905 Lag en sirkel
906 906 -----
907 907 Lag en sirkel fra tre valgte noder.
908 908 -----
909 909 Lag et rutenett med linjer.
910 910 -----
911 911 Oprett ny relasjon
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Tegn områder
915 915 Lag audio merker på posisjon på GPS track som stemmer med tidskoden på importert WAV fil.
916 916 -----
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Lag ny node.
921 921 -----
922 922 Skap ny relasjon i lag "{0}"
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 -----
929 929 Lag og håntere addressenoder og bygninger i den Tsjekkiske Republikk
930 930 -----
931 931 Bygger opp hovedskjermbilde
932 932 Kredittkort
933 933 +++++
934 934 Cricketnett
935 935 Krocket
936 936 Kryssende sykkelvei
937 937 Kryssende ridevei
938 938 Fotgjengerfelt
939 939 Betjent fotgjengerfelt
940 940 -----
941 941 Type fotgjengerfelt
942 942 +++++
943 943 Kryssende linjer
944 944 Kryssende linjer.
945 945 Kjøkken
946 946 -----
947 947 Aktuelt utvalg
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 Nåværende verdi er standard.
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 Selvvalgt WMS-adresse
956 956 Tilpass farge
957 957 Tilpass element i verktøylinja
958 958 -----
959 959 Skjæring
960 960 Halvbommer
961 961 -----
962 962 Sykling
963 963 -----
964 964 Tsjekkisk CUZK:KM
965 965 Tsjekkisk UHUL:ORTOFOTO
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Demning
969 969 Datalag {0}
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Datakilder
973 973 Data-validator
974 974 Database er tatt ned for vedlikehold
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 Bankkort
979 979 -----
980 980 Desimalgrader
981 981 -----
982 982 Zoom ut
983 983 Dedikert ridevei
984 984 Dedikert sykkelvei
985 985 Dedikert gangvei
986 986 Standard
987 987 Standard (automatisk valgt)
988 988 Standardverdien er for øyeblikket ukjent (innstillingen har ikke vært i bruk ennå).
989 989 Standardverdien er «{0}».
990 990 -----
991 991 Slett
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Slettemodus
995 995 DSlett egenskaper
996 996 Slett linjer som ikke er del av en indre multipolygon.
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Slett doble linjer
1000 1000 -----
1001 1001 Slett fra relasjon
1002 1002 -----
1003 1003 Slett ufulstendige medlemer?
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Slett noder eller linjer.
1007 1007 Slette node utenfor data-områder?
1008 1008 Slette noder utenfor nedlastede data-områder
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Slett valgte objekter.
1013 1013 -----
1014 1014 Fjern den valgte nøkkel i alle objekt
1015 1015 -----
1016 1016 Slet valgt relasjon
1017 1017 Slett den valgte kilden fra lista.
1018 1018 -----
1019 1019 Slett overflødige noder fra en linje.
1020 1020 Slett linje {0}
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 Slettestatus:
1024 1024 -----
1025 1025 Slettet node {0} er del av linje {1}
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 Slettet linje {0} inneholder noder
1029 1029 -----
1030 1030 Trosretniing
1031 1031 Tannlege
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Beskrivelse
1035 1035 Beskrivelse: {0}
1036 1036 Karttype
1037 1037 Detaljer
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 Fant ikke noe objekt med ID {0} i dette datasettet
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 Vanskelighetsgrad
1047 1047 Dilution of Position (rød = bra, green = dårlig (hvis noen)
1048 1048 Retning
1049 1049 -----
1050 1050 Deaktiver
1051 1051 Fjern programtillegg
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 Forkast og avslutt
1055 1055 Reseptlevering
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Visningsinnstillinger
1059 1059 Vis et bevegelig icon som viser hvor på GPS track du er når lyde er innspilt.
1060 1060 Vis koordinater som
1061 1061 -----
1062 1062 Vis historikk for OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1063 1063 Vis live lydspor.
1064 1064 Vis objektinformasjon om OSMs noder, linjer eller relasjoner.
1065 1065 Vis lyd-menyen.
1066 1066 Om programmet
1067 1067 -----
1068 1068 Vis historikk på alle valgte objekt.
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Jevn fordeling av noder
1073 1073 Fordel valgte noder med lik avstand etter en linje.
1074 1074 -----
1075 1075 Nedlagt jernbane
1076 1076 Dike
1077 1077 Ikke bruk endringer
1078 1078 -----
1079 1079 Tegn ikke piler uten at det er minst denne avstand fra forrige punkt.
1080 1080 Ikke behov for å bytte modus. (Potlatch-metode)
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Ikke gjør noe
1084 1084 -----
1085 1085 Vil du tillate dette?
1086 1086 Vil du slette dem uansett?
1087 1087 Byggevare
1088 1088 Tørrdokk
1089 1089 Lege
1090 1090 -----
1091 1091 Hundeløp
1092 1092 -----
1093 1093 Ned
1094 1094 Last ned
1095 1095 -----
1096 1096 Laster ned data
1097 1097 Last ned GPS punkt fra Globalsat dg100 data logger direkte til JOSM
1098 1098 Last ned sted
1099 1099 Last ned medlemmer
1100 1100 Last ned OSM-objekter via ID.
1101 1101 Last ned programtillegg
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Last ned URL
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Områdets størrelse OK, størrelsen vil sannsynligvis aksepteres av tjener
1110 1110 Området er for stort; vil sandsynligvis bli avvist av tjener
1111 1111 Last ned som nytt lag
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 Last ned data
1117 1117 Last ned alle som rå GPS-filer. Kan være x1,y1,x2,y2. en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1118 1118 Last ned alle. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL som inneholder lat=y&lon=x&zoom=z, eller filnavn
1119 1119 Last ned alt innenfor:
1120 1120 Last ned fra OSM langs dette spor
1121 1121 Last ned fra OSM …
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 Last ned kartdata fra OSM-tjeneren.
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Last ned objekt
1133 1133 Last ned objekt...
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Last ned overordnede linjer/relasjoner …
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 Last ned medlemer av relasjon
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 Last ned områdeavgrensing
1148 1148 Last ned områdeavgrensing som rå gps
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 Last ned området i URL (with lat=x&lon=y&zoom=z)
1155 1155 -----
1156 1156 Last ned synlige kartbilder
1157 1157 -----
1158 1158 Last ned {0} av {1} ({2} gjenstår)
1159 1159 Laster ned GPX-data
1160 1160 Nedlaster:
1161 1161 Laster ned GPS-data
1162 1162 Laster ned OSM-data …
1163 1163 Laster ned programtillegg {0} …
1164 1164 Laster ned "Dagens melding"
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 Laster ned data
1170 1170 -----
1171 1171 Laster ned historikk …
1172 1172 Laster ned åpne endringsset
1173 1173 -----
1174 1174 Laster ned punkt {0} til {1}...
1175 1175 -----
1176 1176 Laster ned refererende linjer …
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 T-krokheis
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Dra og slipp avspillingsmarkør der du vil avspilling skal starte; Shift+slipp synkroniserer audio i dette punktet.
1183 1183 Drenering
1184 1184 Tegn
1185 1185 Tegn retningspiler.
1186 1186 -----
1187 1187 Trekk ut et fritt valgt rektangel og slipp museknappen.
1188 1188 -----
1189 1189 Tegn omfang af nedlastede data
1190 1190 Tegn retningspiler på linjer mellom GPS-punkt.
1191 1191 Tegn retningspiler på linjestykker.
1192 1192 Tegn inaktive lag i annen farge
1193 1193 Tegn store GPS-punkt.
1194 1194 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1195 1195 Tegn linjer mellom GPS-punkt
1196 1196 Trekk linjer mellom GPS-punkt.
1197 1197 Tegn noder
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 Tegn elastisk hjelpelinje
1201 1201 Tegn segment-nummer
1202 1202 Tegn omrisset av data hentet fra tjeneren.
1203 1203 Tegn retningspiler ved hjelp av tabellopslag i stedet for kompleks matematik.
1204 1204 Tegn inaktive datalag i en annen farge.
1205 1205 Tegn nummer for linjesegmenter i hver linje.
1206 1206 Tegn virtuelle noder i utvalg-tilstand
1207 1207 Tegn virtuelle noder i utvalget for lettere å endre linjer.
1208 1208 Drikkevann
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 Renseri
1212 1212 Kopier til {0} noder
1213 1213 Fordoble
1214 1214 Dupliser lag
1215 1215 -----
1216 1216 Dupliser noder som er med i flere linjer.
1217 1217 Fordoble utvalget ved å kopiere og umiddelbart lime inn.
1218 1218 -----
1219 1219 Dobbelt-Noder
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Doble linjenoder
1224 1224 Doble linjenoder.
1225 1225 Doble linjer
1226 1226 -----
1227 1227 -----
1228 1228 E-post
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Last enkelt ned data langs strekninger av sammenknyttede veier.
1238 1238 Endre
1239 1239 Rediger bowling
1240 1240 Rediger adresseinformasjon
1241 1241 Rediger interpolasjon
1242 1242 -----
1243 1243 Rediger fylkesgrense
1244 1244 -----
1245 1245 Rediger sprit og vin
1246 1246 Rediger hageparseller
1247 1247 Rediger fjellstue
1248 1248 -----
1249 1249 Rediger arkeologisk plass
1250 1250 Rediger bueskyting
1251 1251 Rediger kunstsenter
1252 1252 Rediger kunstverk
1253 1253 Rediger turn
1254 1254 Rediger attraksjon
1255 1255 Rediger australsk fotball
1256 1256 Rediger minibank
1257 1257 Rediger babyboks
1258 1258 Rediger baker
1259 1259 Rediger bank
1260 1260 Rediger bar
1261 1261 Rediger baseball
1262 1262 Rediger basseng
1263 1263 Rediger basketball
1264 1264 Rediger slagmark
1265 1265 Rediger havbukt
1266 1266 Rediger strand
1267 1267 -----
1268 1268 Rediger fyrlykt
1269 1269 Rediger drikke
1270 1270 Rediger sykkelparkering
1271 1271 Rediger sykkelutleie
1272 1272 Rediger sykkelforretning
1273 1273 Rediger Biergarten
1274 1274 Rediger skipsverft
1275 1275 Rediger sperresøyle
1276 1276 Rediger bokhandel
1277 1277 Rediger tollstasjon
1278 1278 Rediger boule
1279 1279 Rediger grense
1280 1280 Rediger grensestein
1281 1281 -----
1282 1282 Rediger bowls
1283 1283 Rediger bro
1284 1284 Rediger ridevei
1285 1285 Rediger rivningsområde
1286 1286 Rediger støtfangergjerde
1287 1287 Rediger busspor
1288 1288 Rediger bussplattform
1289 1289 Rediger busstasjon
1290 1290 Rediger bussholdeplass
1291 1291 Rediger slakter
1292 1292 Rediger taubane
1293 1293 -----
1294 1294 Rediger kafé
1295 1295 Rediger campingplass
1296 1296 -----
1297 1297 Rediger kanal
1298 1298 Rediger kano
1299 1299 Rediger bilutleie
1300 1300 Rediger verksted
1301 1301 Rediger bildeling
1302 1302 Rediger bilforretning
1303 1303 Rediger bilvask
1304 1304 Rediger campingvognplass
1305 1305 Rediger slott
1306 1306 Rediger ferist
1307 1307 Rediger huleinngang
1308 1308 Rediger kirkegård
1309 1309 Rediger stolheis
1310 1310 Rediger feriehytter
1311 1311 -----
1312 1312 Rediger hygiene
1313 1313 -----
1314 1314 Rediger kino
1315 1315 Rediger storby
1316 1316 Rediger bygrenseskilt
1317 1317 Rediger kommunegrense
1318 1318 Rediger klippe
1319 1319 Rediger klatring
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 Rediger kystlinje
1323 1323 Rediger høyskole
1324 1324 Rediger næringsområde
1325 1325 Rediger offentlig
1326 1326 Rediger dataelektronikk
1327 1327 -----
1328 1328 Rediger byggeplass
1329 1329 -----
1330 1330 Rediger kontinent
1331 1331 Rediger minimarked
1332 1332 -----
1333 1333 Rediger land
1334 1334 Rediger kommune
1335 1335 Rediger domstol
1336 1336 Rediger tildekt drikkevannskilde
1337 1337 Rediger kran
1338 1338 Rediger cricket
1339 1339 Rediger cricketnett
1340 1340 Rediger krocket
1341 1341 Rediger fotgjengerfelt
1342 1342 -----
1343 1343 Rediger sykkelvei
1344 1344 Rediger sykling
1345 1345 Rediger demning
1346 1346 -----
1347 1347 Rediger tannlege
1348 1348 -----
1349 1349 Rediger nedlagt jernbane
1350 1350 Rediger dike
1351 1351 Rediger byggevare
1352 1352 Rediger tørrdokk
1353 1353 Rediger lege
1354 1354 -----
1355 1355 Rediger hundeløp
1356 1356 Rediger T-krokheis
1357 1357 Rediger drenering
1358 1358 Rediger drikkevann
1359 1359 -----
1360 1360 Rediger renseri
1361 1361 Rediger elektronikk
1362 1362 Rediger ambassade
1363 1363 Rediger redningsmøtepunkt
1364 1364 Rediger inngang
1365 1365 Rediger ridning
1366 1366 -----
1367 1367 -----
1368 1368 Rediger åkerland
1369 1369 Rediger gårdstun
1370 1370 Rediger gatekjøkken
1371 1371 Rediger fjell
1372 1372 Rediger fergerute
1373 1373 Rediger fergeleie
1374 1374 Rediger hydrant
1375 1375 Rediger brannstasjon
1376 1376 Rediger fiskeplass
1377 1377 Rediger trapper
1378 1378 Rediger blomster
1379 1379 -----
1380 1380 Rediger gangvei
1381 1381 Rediger vadested
1382 1382 Rediger skog
1383 1383 Rediger fontene
1384 1384 -----
1385 1385 Rediger bensinstasjon
1386 1386 Rediger møbler
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 Rediger hage
1390 1390 Rediger hagesenter
1391 1391 Rediger gassbeholder
1392 1392 Rediger port
1393 1393 Rediger isbre
1394 1394 Rediger golf
1395 1395 Rediger golfbane
1396 1396 Rediger gondolbane
1397 1397 Rediger gress
1398 1398 Rediger gravlund
1399 1399 Rediger byggeområde
1400 1400 -----
1401 1401 -----
1402 1402 -----
1403 1403 Rediger gjestehus
1404 1404 Rediger gymnastikk
1405 1405 Rediger frisør
1406 1406 Rediger jernbanestopp
1407 1407 Rediger grend
1408 1408 Rediger gjerdestengsel
1409 1409 Rediger jernvarehandel
1410 1410 -----
1411 1411 Rediger beite
1412 1412 Rediger helikopterdekk
1413 1413 Rediger hifi
1414 1414 Rediger vei under bygging
1415 1415 Rediger ishockey
1416 1416 Rediger hesteløp
1417 1417 Rediger sykehus
1418 1418 Rediger ungdomsherberge
1419 1419 Rediger hotell
1420 1420 Rediger jaktpost
1421 1421 Rediger industriområde
1422 1422 Rediger øy
1423 1423 Rediger holme
1424 1424 Rediger URL for liste over programtillegg.
1425 1425 -----
1426 1426 Rediger kryss
1427 1427 -----
1428 1428 Rediger barnehage
1429 1429 Rediger kiosk
1430 1430 Rediger fotgjengerport
1431 1431 -----
1432 1432 Rediger land
1433 1433 Rediger avfallsdeponi
1434 1434 Rediger vaskeri
1435 1435 Rediger bibliotek
1436 1436 Rediger veibom
1437 1437 Rediger bybane
1438 1438 Rediger fyrtårn
1439 1439 Rediger gatetun
1440 1440 Rediger lokalitet
1441 1441 -----
1442 1442 Rediger marina
1443 1443 -----
1444 1444 Rediger eng
1445 1445 -----
1446 1446 Rediger minneplatte
1447 1447 Rediger militært
1448 1448 -----
1449 1449 Rediger minigolf
1450 1450 -----
1451 1451 -----
1452 1452 Rediger vekslingssted
1453 1453 Rediger Monorail
1454 1454 Rediger monument
1455 1455 Rediger motell
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 Rediger motorvei
1460 1460 Rediger motorveikryss
1461 1461 rediger av-/påkjørsel for motorvei
1462 1462 Rediger fjellpass
1463 1463 Rediger gjørme
1464 1464 Rediger flerbruk
1465 1465 Rediger multipolygon
1466 1466 Rediger museum
1467 1467 -----
1468 1468 Rediger smal jernbane
1469 1469 Rediger landegrense
1470 1470 Rediger nasjonalparkgrense
1471 1471 Rediger naturreservat
1472 1472 Rediger nattklubb
1473 1473 Rediger optiker
1474 1474 Rediger økologisk
1475 1475 Rediger friluftsutstyr
1476 1476 -----
1477 1477 Rediger paleontologisk sted
1478 1478 Rediger park
1479 1479 Rediger parkering
1480 1480 Rediger parkeringsvei
1481 1481 Rediger passeringspunkt
1482 1482 Rediger sti
1483 1483 Rediger fjelltopp
1484 1484 Rediger gågate
1485 1485 Rediger pelota
1486 1486 Rediger apotek
1487 1487 Rediger piknik-sted
1488 1488 Rediger brygge
1489 1489 Rediger rørledning
1490 1490 Rediger bane
1491 1491 Rediger tilbedelsessted
1492 1492 Rediger lekeplass
1493 1493 Rediger politi
1494 1494 Rediger politisk grense
1495 1495 Rediger postkontor
1496 1496 Rediger kraftverk
1497 1497 Rediger kraftlinje
1498 1498 -----
1499 1499 Rediger kraftstasjon
1500 1500 Rediger transformatorstasjon
1501 1501 Rediger kraftmast
1502 1502 Rediger fredet bane
1503 1503 Rediger av-/påkjørsel for riksvei
1504 1504 Rediger riksvei
1505 1505 Rediger fengsel
1506 1506 Rediger pub
1507 1507 Rediger offentlig bygning
1508 1508 -----
1509 1509 Rediger steinbrudd
1510 1510 -----
1511 1511 Rediger racerbane
1512 1512 Rediger racquet
1513 1513 Rediger jernbane
1514 1514 Rediger jernbanegrunn
1515 1515 Rediger jernbaneplattform
1516 1516 Rediger friluftsområde
1517 1517 Rediger returstasjon
1518 1518 Rediger region (fylke)
1519 1519 Rediger drikkevannskilde
1520 1520 Rediger boligområde
1521 1521 Rediger boligfeltvei
1522 1522 -----
1523 1523 Rediger restaurant
1524 1524 Rediger forretninger
1525 1525 Rediger elv
1526 1526 Rediger elvebredd
1527 1527 Rediger restriksjoner
1528 1528 Rediger vei av ukjent type
1529 1529 Rediger rute
1530 1530 -----
1531 1531 -----
1532 1532 Rediger ruiner
1533 1533 Rediger rullebane
1534 1534 -----
1535 1535 Rediger sortiport
1536 1536 -----
1537 1537 Rediger skole
1538 1538 Rediger steinur
1539 1539 Rediger krattskog
1540 1540 -----
1541 1541 Rediger fylkesvei e.l.
1542 1542 Rediger Serviceområde
1543 1543 Rediger adkomstvei
1544 1544 Rediger ly
1545 1545 Rediger sko
1546 1546 Rediger skyting
1547 1547 -----
1548 1548 Rediger snarveier
1549 1549 Rediger skateboard
1550 1550 Rediger skøyter
1551 1551 Rediger ski
1552 1552 Rediger båtslipp
1553 1553 Rediger fotball
1554 1554 Rediger pigghinder
1555 1555 Rediger sportssenter
1556 1556 Rediger sport
1557 1557 Rediger vannkilde
1558 1558 Rediger stadion
1559 1559 Rediger delstat/provins
1560 1560 Rediger kontor
1561 1561 Rediger gjerdetrapp
1562 1562 Rediger bekk
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 Rediger forstad/bydel
1566 1566 Rediger T-bane
1567 1567 Rediger T-baneinngang
1568 1568 Rediger supermarked
1569 1569 Rediger overvåkingskamera
1570 1570 Rediger trigonometrisk punkt
1571 1571 Rediger svømming
1572 1572 Rediger bordtennis
1573 1573 -----
1574 1574 Rediger taxi-stasjon
1575 1575 Rediger taksebane
1576 1576 Rediger telefon
1577 1577 Rediger tennis
1578 1578 Rediger terminal
1579 1579 Rediger terminalutgang
1580 1580 Rediger kommunal vei
1581 1581 Rediger teater
1582 1582 Rediger temapark
1583 1583 Rediger bomstasjon
1584 1584 Rediger tårn
1585 1585 Rediger by
1586 1586 Rediger rådhus
1587 1587 Rediger leker
1588 1588 Rediger traktorvei
1589 1589 Rediger fartsdemping
1590 1590 Rediger trikk
1591 1591 Rediger trikkestopp
1592 1592 Rediger reisebyrå
1593 1593 Rediger tre
1594 1594 Rediger stamvei
1595 1595 Rediger av-/påkjørsel for stamvei
1596 1596 Rediger tunnel
1597 1597 Rediger svingeforbud
1598 1598 Rediger rotasjonsport
1599 1599 -----
1600 1600 Rediger småvei
1601 1601 Rediger universitet
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Rediger automat
1605 1605 Rediger veterinær
1606 1606 Rediger video
1607 1607 Rediger utsiktspunkt
1608 1608 Rediger landsby
1609 1609 Rediger friområde
1610 1610 Rediger vingård
1611 1611 Rediger vulkan
1612 1612 -----
1613 1613 Rediger søppeldunk
1614 1614 Rediger kloakkrenseanlegg
1615 1615 Rediger vann
1616 1616 Rediger badepark
1617 1617 Rediger vanntårn
1618 1618 -----
1619 1619 -----
1620 1620 Rediger foss
1621 1621 -----
1622 1622 Rediger kors i veikant
1623 1623 Rediger veialter
1624 1624 Rediger terskeldam
1625 1625 Rediger våtmarksområde
1626 1626 Rediger vindmølle
1627 1627 Rediger skogsområde
1628 1628 Rediger fabrikk
1629 1629 Rediger zoologisk hage
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 Rediger ny relasjon i lag "{0}"
1634 1634 Rediger relasjon #{0} i lag "{1}"
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 Rediger valgt kilde.
1645 1645 Rett verdien for den valgte nøkkel for alle objekter
1646 1646 Rediger: {0}
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Elektronisk lommebok eller betalingskort
1651 1651 Elektronikk
1652 1652 Element type {0} kan brukes.
1653 1653 Høyde
1654 1654 -----
1655 1655 Øy
1656 1656 Ambassade
1657 1657 Redningsmøtepunkt
1658 1658 Nødtelefon
1659 1659 -----
1660 1660 Tomt dokument
1661 1661 -----
1662 1662 Tomme linjer
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Gi inn Lat/Lon for posisjon du vil gå til
1670 1670 -----
1671 1671 Oppgi URL for nedlasting:
1672 1672 -----
1673 1673 Gi en ny nøkkel med verdi
1674 1674 -----
1675 1675 Gi et stednavn å søke etter:
1676 1676 -----
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 Inngang
1692 1692 Ridning
1693 1693 -----
1694 1694 Feil
1695 1695 -----
1696 1696 Feil ved visning av URL
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 Feil ved oppstart af test {0}:\n {1}
1700 1700 Feil ved lasting av fil
1701 1701 -----
1702 1702 Feil i fil {0}
1703 1703 Feil ved lesing av {0}:
1704 1704 Feil med avspilling av lyd
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 Det oppsto feil i eksport av {0}:\n{1}
1709 1709 Feil ved lesing av fil i mappa {0}\n
1710 1710 Feil ved tolking av forskyvning.\nForventet format: {0}
1711 1711 -----
1712 1712 Feil ved tolking av dato.\nSjekk format
1713 1713 Feil ved tolking av tidssone.\nForventet format: {0}
1714 1714 Feil oppsto ved sending av {0}
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 Feilmeldinger
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 Avslutt
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 Avslutt programmet.
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 Separate waypoints med tid estimert fra posisjon i track.
1737 1737 Separate waypoints med gyldig tidskode.
1738 1738 Eksporter GPX fil
1739 1739 Eksporter og lagre
1740 1740 Innstillinger for eksport
1741 1741 Eksporter dataene til GPX-fil.
1742 1742 Eksporter til GPX …
1743 1743 -----
1744 1744 Leser GPS posisjoner fra EXIF
1745 1745 Trekk ut
1746 1746 Trekk ut linje
1747 1747 -----
1748 1748 FIXMEs
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 Klarte ikke åpne tilkobling til API {0}
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Klarte ikke sette gjeldende versjon. Gjeldende versjon {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1774 1774 -----
1775 1775 Klarte ikke sette referanse. Referanse-ID {0} er ikke tilgjengelig i historikken.
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Åkerland
1780 1780 Gårdstun
1781 1781 Gatekjøkken
1782 1782 Hurtig opptegning (ser uryddig ut)
1783 1783 -----
1784 1784 Rask avspilling multiplikator
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 Gebyr
1788 1788 Fjell
1789 1789 Gjerde
1790 1790 Fergerute
1791 1791 Fergeleie
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Fil
1799 1799 Fila «{0}» finnes ikke
1800 1800 -----
1801 1801 Feil Fil Format
1802 1802 -----
1803 1803 Fila «{0}» finnes ikke
1804 1804 -----
1805 1805 Filen finnes. Vil du overskrive filen?
1806 1806 -----
1807 1807 Filen {0} finnes allerede. Vil du skrive over den?
1808 1808 Fila {0} er lastet inn under navnet «{1}»
1809 1809 Fil: {0}
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 +++++
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 Avslutt tegning.
1824 1824 Hydrant
1825 1825 Brannstasjon
1826 1826 Bålplass
1827 1827 Fiskeplass
1828 1828 Korriger
1829 1829 Korriger egenskaper
1830 1830 Reparer konflikter i egenskaper.
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Blomster
1837 1837 Tøm bildehurtiglager
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Mat og drikke
1845 1845 Til fots
1846 1846 -----
1847 1847 Tvunget tegning av linjer dersom importerte data er uten linje informasjon.
1848 1848 Tegn linjer selv om ingen segmenter ble importert.
1849 1849 Vadested
1850 1850 Skog
1851 1851 -----
1852 1852 Forover/bakover tid (sekunder)
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 Fant tom fil i mappa {0}\n
1856 1856 Fant {0} treff
1857 1857 Fontene
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Lås
1861 1861 Lås gjeldende liste over sammenslåtte elementer
1862 1862 -----
1863 1863 Fra ...
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Bensinstasjon
1867 1867 Bensinstasjon
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Møbler
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 GPS-punkter
1877 1877 beskrivelse av sporloggen
1878 1878 GPX filer
1879 1879 GPX Filer (*.gpx *.gpx.gz)
1880 1880 GPX sporet har ikke tidskoder
1881 1881 GPX-spor:
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Hage
1888 1888 Hagesenter
1889 1889 Gassbeholder
1890 1890 Port
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 Geografi
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Geotaggede bilder
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Isbre
1905 1905 +++++
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 +++++
1913 1913 Golfbane
1914 1914 Gondolbane
1915 1915 Gps tidspunkt (lest i bildet ovenfor):
1916 1916 -----
1917 1917 Gress
1918 1918 Gravlund
1919 1919 -----
1920 1920 Byggeområde
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Strøkasse
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Gjestehus
1929 1929 Veiviser
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 Gymnastikk
1933 1933 Frisør
1934 1934 Grend
1935 1935 Gjerdestengsel
1936 1936 -----
1937 1937 +++++
1938 1938 Jernvarehandel
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Helse
1945 1945 -----
1946 1946 Beite
1947 1947 Tung last (hgv)
1948 1948 Hekk
1949 1949 Høyde
1950 1950 Høyde (meter)
1951 1951 Helikopterdekk
1952 1952 Hjelp
1953 1953 Hjelp: {0}
1954 1954 For vektorisering av WMS bilder.
1955 1955 -----
1956 1956 Skjul
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 +++++
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Ferdselsveier
1964 1964 -----
1965 1965 Tursti
1966 1966 Historiske steder
1967 1967 Historikk
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 Historikk for linje {0}
1971 1971 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette gjeldende element.
1972 1972 Historikk er ikke klargjort ennå. Klarte ikke sette referanseelement.
1973 1973 Ishockey
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 Hjemmeside
1977 1977 Hest
1978 1978 Hesteløp
1979 1979 Sykehus
1980 1980 -----
1981 1981 Ungdomsherberge
1982 1982 Hotell
1983 1983 Snarvei til hurtigtaster
1984 1984 Husnavn
1985 1985 Husnummer
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Jaktpost
1991 1991 Jeg er i tidssonen:
1992 1992 +++++
1993 1993 +++++
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Hvis angitt, gå til standardinnstillinger i stedet for å lese dem inn.
2005 2005 Ignorer
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 Ignorer hele gruppen eller enkelte element?
2010 2010 -----
2011 2011 Ignorerer element
2012 2012 -----
2013 2013 Overser feilutformet URL: «{0}»
2014 2014 Overser feilutformet fil-URL: «{0}»
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Ugyldig dokumentstruktur: Fant node, linje eller relasjon utenfor «create», «modify» eller «delete».
2023 2023 -----
2024 2024 Ugyldig uttrykk «{0}»
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Ulovlig objekt med id=0
2032 2032 -----
2033 2033 Ugyldig regulært uttrykk «{0}»
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «OsmPrimitiveType» – leste «{1}»
2042 2042 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «boolean» – leste «{1}»
2043 2043 -----
2044 2044 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» (>= 0) – leste «{1}»
2045 2045 ugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»
2046 2046 -----
2047 2047 Bilde
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 Importer lyd
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Importer bilder
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Importerer tema fra OpenStreetBugs
2068 2068 -----
2069 2069 Stigning
2070 2070 Ufullstendig <member>-spesifikasjon med ref=0
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Zoom inn
2077 2077 -----
2078 2078 Industriområde
2079 2079 +++++
2080 2080 Informasjon om element
2081 2081 Informasjon
2082 2082 Informasjonstavle
2083 2083 Turistinformasjon
2084 2084 Informasjonsterminal
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 Klargjør
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Ugyldig bzip2-fil
2107 2107 Ugyldig dato
2108 2108 -----
2109 2109 Ugyldig forskyvning
2110 2110 Ulovlig egenskapsnøkkel
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 Ugyldig stavekontroll linje: {0}
2114 2114 Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}
2115 2115 Ugyldig tidssone
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Ulovlig mellomrom i Nøkkel
2119 2119 -----
2120 2120 Øy
2121 2121 Holme
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 fant ikke {0} i liste
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 JPEG-bilder (*.jpg)
2133 2133 Java OpenStreetMap kartredigering
2134 2134 Java versjon {0}
2135 2135 -----
2136 2136 Funksjon Slå sammen Areal
2137 2137 Sammenføy node og linje
2138 2138 Inkluder node i linje
2139 2139 Inkluder node i nærmeste linjesegment
2140 2140 Slå sammen områder med overlapp
2141 2141 Slo sammen overlappende områder
2142 2142 Slår sammen områder med overlapp
2143 2143 Gå til Posisjon
2144 2144 Gå dit
2145 2145 Gå til posisjon
2146 2146 Kryss
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Behold lokal slettestatus
2152 2152 Behold programtillegg
2153 2153 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet
2154 2154 Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettet
2155 2155 -----
2156 2156 Behold tjenerens slettestatus
2157 2157 -----
2158 2158 Nøkkel
2159 2159 Nøkkel «{0}» er ugyldig.
2160 2160 Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmalene
2161 2161 Nøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdi
2162 2162 Tast:
2163 2163 Tastatursnarveier
2164 2164 Stikkord
2165 2165 Barnehage
2166 2166 +++++
2167 2167 Fotgjengerport
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Lambert-sone (Estland)
2177 2177 +++++
2178 2178 Bruk av grunn
2179 2179 Avfallsdeponi
2180 2180 +++++
2181 2181 -----
2182 2182 Kjørebaner
2183 2183 Språk
2184 2184 Siste endring på {0}
2185 2185 Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden.
2186 2186 -----
2187 2187 Breddegrad
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Start maksimert
2193 2193 -----
2194 2194 Starter visning av SVG bilde av aktuelt skjermutsnitt i FireFox.
2195 2195 -----
2196 2196 Vaskeri
2197 2197 Lag
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Laget er ikke i lista.
2205 2205 Lag: {0}
2206 2206 Lag
2207 2207 Tid på innledning (sekunder)
2208 2208 Fritid
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Planovergang
2214 2214 Bibliotek
2215 2215 Lisens
2216 2216 -----
2217 2217 Veibom
2218 2218 -----
2219 2219 Bybane
2220 2220 Fyrtårn
2221 2221 Linjenummer
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 Liste i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.
2226 2226 Liste over elementer i det lokale datasettet
2227 2227 Liste over elementer i tjenerens datasett
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 Gatetun
2232 2232 -----
2233 2233 Hent alle kartbilder
2234 2234 -----
2235 2235 Last Kartbilde
2236 2236 Last inn WMS-lag
2237 2237 les inn WMS lag fra fil
2238 2238 -----
2239 2239 Last historikk
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Laster første programtillegg
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 Laster historikk for linje {0}
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Laster inn programtillegg
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 Laster {0}
2255 2255 -----
2256 2256 Lokale filer
2257 2257 Lokalitet
2258 2258 Område
2259 2259 Lås
2260 2260 Sluseport
2261 2261 Lodi, Italia
2262 2262 -----
2263 2263 Lengdegrad
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 Utseende og opplevelse
2267 2267 -----
2268 2268 Utsiktstårn
2269 2269 -----
2270 2270 Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi.
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}
2280 2280 Sett audio-merke ved avspilnings-start
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 Lager rekkehus / terassehus fra en enkel husblokk.
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Innstillingsfil har feil i linje {0}
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Menneskeskapt
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 Kart
2297 2297 Map Pain stiler
2298 2298 Kartprojeksjon
2299 2299 Innstillinger for kart
2300 2300 -----
2301 2301 Kart: {0}
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 +++++
2306 2306 Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaper
2307 2307 Markører fra navngitte punkt
2308 2308 Markører fra {0}
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Klarte ikke å koble foto til sporet
2313 2313 +++++
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 Fartsgrense (km/t)
2320 2320 Maksvekt (tonn)
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Max areal per forespørsel:
2324 2324 Max lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.
2325 2325 Maksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.
2326 2326 Maksimal lengde (meter)
2327 2327 Max lengde for lokale filer (meter)
2328 2328 Eng
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Medlem av
2332 2332 -----
2333 2333 Medlemmer
2334 2334 -----
2335 2335 Medlemmer (løst)
2336 2336 Medlemmer (med konflikter)
2337 2337 Minneplatte
2338 2338 Meny Navn
2339 2339 Meny Navn (Standard)
2340 2340 Menysnarveier
2341 2341 Meny: {0}
2342 2342 +++++
2343 2343 Flett
2344 2344 Samle noder
2345 2345 Flett lag
2346 2346 Samle noder i den eldste
2347 2347 -----
2348 2348 Flett utvalgte
2349 2349 Flett det gjeldende laget inn i et annet lag
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Samle {0} noder
2353 2353 Liste over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.
2354 2354 Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.
2355 2355 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2356 2356 Sammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.
2357 2357 Sammenslått versjon
2358 2358 -----
2359 2359 Dagens melding er ikke tilgjengelig
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 Militært
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Minste fart (km/t)
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Mini-rundkjøring
2371 2371 Minigolf
2372 2372 Minste avstand (pixels)
2373 2373 Minutter: {0}
2374 2374 Speilvend
2375 2375 Speilvend valgte noder og linjer
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 obligatorisk attributt «{0}» mangler
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Modus: Tegne Fokus
2401 2401 Modus: {0}
2402 2402 -----
2403 2403 Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)
2404 2404 -----
2405 2405 Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer.
2406 2406 Kombinasjonstast grupper:
2407 2407 -----
2408 2408 Vekslingssted
2409 2409 +++++
2410 2410 +++++
2411 2411 -----
2412 2412 Mer informasjon om denne funksjonen
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Motell
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 Motorkjøretøy
2419 2419 Motorsykkel
2420 2420 -----
2421 2421 Motorsykkel
2422 2422 -----
2423 2423 Motorvei
2424 2424 Motorveikryss
2425 2425 Av-/påkjørsel for motorvei
2426 2426 Fjellpass
2427 2427 Fjellsykling
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Flytt ned
2432 2432 Flytt valgte elementer ned én plass
2433 2433 Flytt elementer
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 Flytt til venstre
2437 2437 Flytt noder slik at alle vinkler er 90 eller 180 grader
2438 2438 -----
2439 2439 Flytt objektene {0}
2440 2440 Flytt til høyre
2441 2441 Flytt valgt medlem ned
2442 2442 Flytt valgte medlem opp
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Flytt laget en rad ned.
2446 2446 Flytt laget en rad opp.
2447 2447 Flytt valgte noder til en rett linje.
2448 2448 Flytt de valgte nodene i en sirkel.
2449 2449 Flytt dem
2450 2450 Flytt opp
2451 2451 Flytt valgte elementer opp én plass
2452 2452 Flytt {0}
2453 2453 Flytter Objekter {0}
2454 2454 Gjørme
2455 2455 Flerbruk
2456 2456 -----
2457 2457 +++++
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 +++++
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0}
2464 2464 Lokal versjon
2465 2465 Lokalt datasett
2466 2466 Lokal med sammenslått
2467 2467 Lokal med tjeners
2468 2468 Feil ved import av NMEA data!
2469 2469 NMEA data er lest inn
2470 2470 NMEA-0183 filer
2471 2471 NPE-kart
2472 2472 NPE-kart (Tim)
2473 2473 Navn
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 Brukernavn
2477 2477 -----
2478 2478 Navn: {0}
2479 2479 Navngivne sporpunkt fra {0}
2480 2480 Trackpoints med navn.
2481 2481 Smal jernbane
2482 2482 Nasjonal
2483 2483 Nasjonalpark
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 Naturreservat
2487 2487 -----
2488 2488 Nettverk
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Ny
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Nytt lag
2495 2495 Ny nøkkel
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Ny rolle
2500 2500 -----
2501 2501 Ny verdi
2502 2502 Neste
2503 2503 Nattklubb
2504 2504 -----
2505 2505 Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.
2506 2506 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.
2507 2507 Ingen hurtigtast
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Ingen endringer å laste opp.
2514 2514 Ingen base med rettinger tilstede for opplasting
2515 2515 -----
2516 2516 Ingen konflikter å vise.
2517 2517 -----
2518 2518 Ingen data funnet i dette området
2519 2519 Ingen data lastet inn.
2520 2520 Ingen dato
2521 2521 Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.
2522 2522 Ingen gjennomkjøring
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Ingen bilder
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.
2529 2529 Fant ingen treff for «{0}»
2530 2530 -----
2531 2531 Ingen åpne endringsset
2532 2532 Ingen ytre linje i multipolygon
2533 2533 Ingen gjenværende egenskapskonflikter
2534 2534 Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løse
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 Intgen GPX-spor er valgt
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Ikke noe lag som mål
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Ingen gyldig WMS-URL eller ID
2546 2546 Ingen valideringsfeil
2547 2547 Nei, avbryt
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 +++++
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 +++++
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Noder
2558 2558 -----
2559 2559 Noder med samme navn
2560 2560 Noder (løst)
2561 2561 Noder (med konflikter)
2562 2562 -----
2563 2563 Ingen
2564 2564 Ingen av disse nodene har knytninger.
2565 2565 Ingen noder i denne linjen har andre knytninger.
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 Kommentar
2573 2573 -----
2574 2574 Merk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.
2575 2575 Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten\ntilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne\nkopier og alle noder bli valgt.
2576 2576 Sedler
2577 2577 Intet
2578 2578 Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»
2579 2579 -----
2580 2580 Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»
2581 2581 Inet utvalg å vise.
2582 2582 Intet er valgt!
2583 2583 Ingenting å eksportere. Hent inn data først.
2584 2584 -----
2585 2585 Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.
2586 2586 -----
2587 2587 Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.
2588 2588 Nummer
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Nummereringsmåte
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 +++++
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 OSM-data
2601 2601 Passord hos OSM.
2602 2602 OSM-tjenerfiler
2603 2603 OSM-tjenerfiler bzip2-komprimert
2604 2604 OSM-tjenerfiler gzip-komprimert
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Objekt
2610 2610 -----
2611 2611 Objekt ID:
2612 2612 -----
2613 2613 Objekthistorie
2614 2614 -----
2615 2615 Objekttype:
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Objekter som legges til:
2620 2620 Objekter som slettes:
2621 2621 Objekter som endres:
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Forskyvning:
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 Tidligere nøkkel
2634 2634 Tidligere rolle
2635 2635 Tidligere verdi
2636 2636 Ved behov
2637 2637 Ved opplasting
2638 2638 Enveiskjøring
2639 2639 Linjer med bare én node
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Enveiskjøring
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Bare ved enden av linja.
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 +++++
2654 2654 Åpne sted …
2655 2655 -----
2656 2656 Åpne tomt WMS lag til data fra fil
2657 2657 -----
2658 2658 Åpne en fil.
2659 2659 -----
2660 2660 Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)
2661 2661 Liste over alle innleste lag
2662 2662 Åpne en liste over alle relasjoner
2663 2663 Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.
2664 2664 Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Åpne vindu med en utvalgsliste
2668 2668 -----
2669 2669 Åpne en URL.
2670 2670 Åpne en editor for den valgte relasjon
2671 2671 -----
2672 2672 Åpne flere GPX-spor
2673 2673 Åpne et annet foto
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Åpne fil
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 Åpne valideringsvindu
2682 2682 Åpne …
2683 2683 -----
2684 2684 +++++
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 OpenStreetMap-data
2689 2689 Åpner 1 fil...
2690 2690 Åpningstider
2691 2691 Åpner fil ''{0}'' ...
2692 2692 Åpner filer
2693 2693 Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 Operatør
2697 2697 Optiker
2698 2698 Valgfrie attributter:
2699 2699 Alternative typer
2700 2700 Økologisk
2701 2701 Orig. linje
2702 2702 Vinkle (90)
2703 2703 -----
2704 2704 Vinkle Form
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 Annet
2708 2708 Annen informasjon
2709 2709 -----
2710 2710 Friluftsutstyr
2711 2711 Overlapp kartbilder
2712 2712 Overlappende områder
2713 2713 Overlappende ferdselsveier
2714 2714 Overlappende ferdselsveier (med område)
2715 2715 Overlappende jernbaner
2716 2716 Overlappende jernbaner (med område)
2717 2717 Overlappende linjer
2718 2718 Overlappende linjer (med område)
2719 2719 Overlappende linjer.
2720 2720 -----
2721 2721 Skriv over
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Tegnestil {0}: {1}
2733 2733 Paleontologisk sted
2734 2734 -----
2735 2735 Papir
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Parameter "downloadgps" støtter ikke filnavn eller fil baner
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2}
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 +++++
2745 2745 -----
2746 2746 Parkering
2747 2747 Parkeringsvei
2748 2748 Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjent
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Klarte ikke lese fil «{0}»
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 Passeringspunkt
2758 2758 Passeringspunkter
2759 2759 Passord
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Lim inn
2763 2763 -----
2764 2764 Lim inn egenskaper
2765 2765 -----
2766 2766 Lim inn fra utklippstavla.
2767 2767 -----
2768 2768 Sti
2769 2769 -----
2770 2770 Fjelltopp
2771 2771 Gågate
2772 2772 Fotgjengerfelt
2773 2773 Type gangfelt
2774 2774 -----
2775 2775 +++++
2776 2776 Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste
2777 2777 Gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste
2778 2778 Gjenværende egenskapskonflikter å løse
2779 2779 Kjører datavalidering
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Apotek
2783 2783 Telefonnummer
2784 2784 Telefonnummer
2785 2785 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
2786 2786 Foto har ikke tidskode.
2787 2787 Piknik-sted
2788 2788 Brygge
2789 2789 -----
2790 2790 Rørledning
2791 2791 Løypetype
2792 2792 Bane
2793 2793 Tilbedelsessted
2794 2794 Steder
2795 2795 Spill/Pause audio.
2796 2796 Avspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet.
2797 2797 Lekeplass
2798 2798 Angre hvis du er usikker
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 Velg en nøkkel
2836 2836 Velg en verdi
2837 2837 -----
2838 2838 Velg en verdi.
2839 2839 Velg minst fire noder.
2840 2840 Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.
2841 2841 Velg minst én lukket linje som skal sammenføyes.
2842 2842 Velg minst én node eller linje.
2843 2843 -----
2844 2844 Velg minst én linje å forenkle.
2845 2845 Velg minst én linje.
2846 2846 Velg minst 3 noder
2847 2847 -----
2848 2848 Velg minst to linjer å sammenføye.
2849 2849 Velg nøyaktig to eller tre noder, eller en linje med nøyaktig to eller tre noder.
2850 2850 Velg noe å kopiere.
2851 2851 Velg de objekter, du vil rette egenskaper for.
2852 2852 Velg raden som skal slettes
2853 2853 Velg raden som skal endres
2854 2854 Venligst velg mållaget.
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 Velg hvilke endringer som skal brukes.
2858 2858 Programtillegg inkludert i JOSM
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Automatisk oppdatering
2866 2866 Programtillegg
2867 2867 -----
2868 2868 Navn på punkt
2869 2869 Punktnummer
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 Politi
2873 2873 Politisk
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 Postkasse
2878 2878 Postkontor
2879 2879 Postnummer
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 Kraftverk
2883 2883 Kraftlinje
2884 2884 Kraftstasjon
2885 2885 Transformatorstasjon
2886 2886 Kraftmast
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 Forhåndsbetingelse brutt
2890 2890 Forhåndsbetingelse brutt
2891 2891 Forhåndsvalgt
2892 2892 -----
2893 2893 Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes.
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Innstillinger
2898 2898 Innstillinger lagret i {0}
2899 2899 Innstillinger …
2900 2900 Klargjør OSM-data …
2901 2901 Forbereder konfliktløsing
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Fredet bane
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Objektmaler
2912 2912 Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen
2913 2913 Objektmalen har ikke Egenskapsverdi
2914 2914 -----
2915 2915 Forrige
2916 2916 Riksvei
2917 2917 Av-/påkjørsel for riksvei
2918 2918 Første kombinasjonstast:
2919 2919 Objekt
2920 2920 -----
2921 2921 Fengsel
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 Projeksjonsmetode
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Egenskaper
2937 2937 Egenskaper / Medlemskap
2938 2938 Egenskapskontroll
2939 2939 Egenskaper for valgte objekt.
2940 2940 Egenskaper i det lokate datasettet
2941 2941 Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.
2942 2942 Egenskaper i tjenerens datasett
2943 2943 Egenskaper for
2944 2944 Egenskaper (med konflikter)
2945 2945 Egenskaper/medlemsskaper
2946 2946 Egenskaper: {0} / Medlemskap: {1}
2947 2947 Egenskap Verdi inneholder HTML koding
2948 2948 Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom
2949 2949 Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:
2950 2950 Gir deg måleverktøy for å måle lengde og retning på segmenter og areal omgitt av en (enkel) lukket linje, og lage målestier (som også kan importeres fra GPX-lag).
2951 2951 Dialog for å redigere egenskaper i en tabell.
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 Gir deg Ruteplanlegger på OSM data.
2955 2955 -----
2956 2956 +++++
2957 2957 Offentlig bygning
2958 2958 -----
2959 2959 Offentlig transport
2960 2960 Offentlig transport
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Sett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner.
2964 2964 -----
2965 2965 Steinbrudd
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 Racerbane
2981 2981 +++++
2982 2982 Jernbane
2983 2983 Jernbane
2984 2984 -----
2985 2985 Jernbaneplattform
2986 2986 -----
2987 2987 Jernbanegrunn
2988 2988 -----
2989 2989 GPS-rådata
2990 2990 Les først
2991 2991 Les bilder
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Leser {0} …
3000 3000 Les meg
3001 3001 Fullt navn
3002 3002 Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Friluftsområde
3006 3006 Ortografisk korrekt bilde …
3007 3007 Returstasjon
3008 3008 -----
3009 3009 Gjør om
3010 3010 Gjør om siste angrede handling.
3011 3011 -----
3012 3012 Veinummer
3013 3013 Spornummer
3014 3014 -----
3015 3015 Referansenummer
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 Oppdater
3019 3019 +++++
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Avvis konflikter og lagre
3023 3023 Relasjon
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Relasjoner
3042 3042 -----
3043 3043 Relasjoner: {0}
3044 3044 Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.
3045 3045 Slipp museknappen for å avslutte flytting. Bruk Ctrl for sammenføying til nærmeste node.
3046 3046 Slipp museknappen for å avslutte rotasjon.
3047 3047 -----
3048 3048 +++++
3049 3049 Last inn på nytt
3050 3050 Les inn og oppfrisk liste over alle valgte objekt.
3051 3051 Last ned kartbilder med feil på nytt
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 +++++
3059 3059 -----
3060 3060 Remote Control har bedt om data fra denne URL:
3061 3061 -----
3062 3062 Remote Control er bedt om å laste data fra API.
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Fjern
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 Fjern «{0}» for linje «{1}»
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 Fjern foto fra lag
3074 3074 Fjern egenskaper fra indre linjer
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 Fjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementer
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Fjernede Element fra Relasjoner
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 Endre navn på lag
3093 3093 -----
3094 3094 Rendrer ruter (buss, stier, sykkelstier, ...). Rutetype må være definert i routes.xml filen i pluginkatalogen
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 Utleie
3098 3098 Verksted
3099 3099 -----
3100 3100 Erstatt «{0}» med «{1}» for
3101 3101 Rapporter feil
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Forespørsel feilet
3105 3105 -----
3106 3106 Be om detaljer: {0}
3107 3107 -----
3108 3108 Drikkevannskilde
3109 3109 +++++
3110 3110 Gå tilbake til standardinnstillinger
3111 3111 -----
3112 3112 Boligfeltvei
3113 3113 Boligområde
3114 3114 Endre vinduets størrelse til oppgitt geometri (format: BREDDExHØYDE)
3115 3115 Løs
3116 3116 Løs konflikter
3117 3117 -----
3118 3118 Løs koordinatkonflikter i {0}
3119 3119 Løs slettekonflikt i {0}
3120 3120 Løs medlemskonflikter i relasjon {0}
3121 3121 Løs konflikt i nodelisten til linje {0}
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Løs versjonskonflikt for linje {0}
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 +++++
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Forbud
3136 3136 Forretninger
3137 3137 Støttemur
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 Snu retning på linjer
3151 3151 Snu og sammenføy
3152 3152 Snu retning på alle valgte linjer
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Snu retning på linjer
3156 3156 -----
3157 3157 Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side
3158 3158 Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre side
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Revisjon
3162 3162 +++++
3163 3163 Elv
3164 3164 Elvebredd
3165 3165 Vei (ukjent type)
3166 3166 Restriksjoner
3167 3167 Rolle
3168 3168 -----
3169 3169 rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Roller i relasjoner som viser til
3174 3174 Rundkjøring
3175 3175 Rute
3176 3176 -----
3177 3177 Rutetilstand
3178 3178 Rutetype
3179 3179 Ruter for:
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Ruiner
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Rullebane
3188 3188 -----
3189 3189 SIM-kort
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Sortiport
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 Lagre
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Lagre som …
3202 3202 Lagre GPX-fil
3203 3203 -----
3204 3204 Lagre lag
3205 3205 Lagre OSM-fil
3206 3206 Lagre WMS-lag
3207 3207 Lagre WMS lag til fil
3208 3208 -----
3209 3209 Lagre uansett
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Lagre aktive data i ny fil.
3215 3215 Lagre gjeldende data.
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Lagre bruker og passord (ukryptert)
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 Scanner mappa {0}
3225 3225 Skole
3226 3226 Metall
3227 3227 Steinur
3228 3228 Krattskog
3229 3229 -----
3230 3230 Søk
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 Søk etter objekt.
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 Søk …
3240 3240 -----
3241 3241 Søk:
3242 3242 Annet navn
3243 3243 -----
3244 3244 Fylkesvei e.l.
3245 3245 Andre kombinasjonstast:
3246 3246 Sekunder: {0}
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Adskilt gang- og sykkelvei
3250 3250 Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}
3251 3251 Velg
3252 3252 Velg alt
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 Velg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt.
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 Velg:
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 Veg node under pekeren.
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Velg mållag.
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Velg med gitt søkestreng
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Utvalg
3301 3301 Utvalget er tomt
3302 3302 Utvalget må bestå av kun linjer og noder.
3303 3303 Utvalget passer ikke formålet!
3304 3304 -----
3305 3305 Utvalg: {0}
3306 3306 -----
3307 3307 Linjer som krysser egne spor
3308 3308 -----
3309 3309 Separat lag
3310 3310 Skilletegn
3311 3311 Sekvens
3312 3312 Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over.
3313 3313 -----
3314 3314 Adkomstvei
3315 3315 -----
3316 3316 Service
3317 3317 -----
3318 3318 Type adkomstvei
3319 3319 -----
3320 3320 Sett alt til standard
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 Sett valgte kartobjekt til det som er valgt i lista ovenfor.
3327 3327 Sett til standard
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 Sett {0}={1} for linje «{2}»
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 Endre innstillingerne direkte. Vær varsom!
3335 3335 Setter standardverdier
3336 3336 Klarte ikke sette hurtigtasten «{0}» for handlingen «{1}» ({2})\nfordi «{3}» ({4}) allerede benytter denne hurtigtasten.\n\n
3337 3337 -----
3338 3338 Innstillinger for avspilling av lyd og lyd markering.
3339 3339 Innstilinger for kartprojeksjon og datafortolkning
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 Bildeling
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 Ly
3346 3346 -----
3347 3347 Sko
3348 3348 Skyting
3349 3349 Handleområde
3350 3350 Butikker
3351 3351 Kort beskrivelse: {0}
3352 3352 Hurtigtast
3353 3353 Innstillinger for snarveier
3354 3354 -----
3355 3355 Skal programtillegget fjernes?
3356 3356 -----
3357 3357 Vis
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Vis statusrapport
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Vir Informasjonsnivå ved opplasting
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Vis objekt-ID i lister
3375 3375 -----
3376 3376 Vis eller skjul lydmeny-punktet i hovedmenyen
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Vis oppstartsskjerm
3381 3381 Vis statusrapport med informasjon for feilsøking
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 Vis test av informasjon i vinduet som sjekker opplastingen.
3385 3385 -----
3386 3386 Vis hjelp
3387 3387 Vis/Skjul
3388 3388 Synlig område
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 Sicilia, Italia
3395 3395 Linjer med like navn
3396 3396 -----
3397 3397 Forenkle linje
3398 3398 Forenkle alle valgte linjer
3399 3399 -----
3400 3400 Forenkle linjer?
3401 3401 Simulerer et klikk når du gjør korte og små musedrag. Dette er beregnet på tablets og trykkfølsom skjerm hvor det er problemer å klikke med musa samtidig som du drar (generelt tablet-problem i java).
3402 3402 -----
3403 3403 En farge (kan tilpasses navngitte lag)
3404 3404 Enkelte element
3405 3405 -----
3406 3406 +++++
3407 3407 Skøyter
3408 3408 +++++
3409 3409 Ski
3410 3410 Hopp over nedlasting
3411 3411 Hopp over nedlasting
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Flytbart kart
3416 3416 Båtslipp
3417 3417 -----
3418 3418 Glatting på kartgrafikk (antialiasing)
3419 3419 -----
3420 3420 Snøscooter
3421 3421 Fotball
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 Noen linjer er medlem i relasjoner som er endret. Sjekk at ingen feil har oppstått.
3425 3425 Noen waypoints som var langt fra track til å finne fornuftig plassering ble utelatt.
3426 3426 Noen waypoints med tidskode før start av track eller etter slutt av track ble utelatt eller flyttet til start.
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Sorter
3433 3433 Meny for sortering av innstillinger
3434 3434 -----
3435 3435 Kilde
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 Handicap-plasser
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 Fotoboks
3442 3442 Pigghinder
3443 3443 Splitt linje
3444 3444 Splitt en linje i den valgte noden.
3445 3445 Splitt linje {0} i {1} deler
3446 3446 -----
3447 3447 +++++
3448 3448 Ballsport
3449 3449 Sport
3450 3450 Sport
3451 3451 Sportssenter
3452 3452 Vannkilde
3453 3453 Stadion
3454 3454 Standard Unix-geometri
3455 3455 Stjerner
3456 3456 Start søk
3457 3457 Start nedlasting
3458 3458 Start nedlasting av data
3459 3459 Start ny linje fra siste node.
3460 3460 Start på track (Blir alltid utført dersom dersom andre merker ikke er tilgjengelig).
3461 3461 Starter scanning av mapper
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Delstat/provins
3468 3468 Kontor
3469 3469 -----
3470 3470 Statusrapport
3471 3471 Trapper
3472 3472 -----
3473 3473 Gjerdetrapp
3474 3474 Full stopp
3475 3475 -----
3476 3476 Bekk
3477 3477 -----
3478 3478 Gatenavn
3479 3479 Veier
3480 3480 Gater NRW Geofabrik.de
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Delområde
3488 3488 -----
3489 3489 Forstad/bydel
3490 3490 T-bane
3491 3491 T-baneinngang
3492 3492 Snarvei til undervindu
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Supermarked
3497 3497 -----
3498 3498 Gir GPS-informasjon i sanntid (bevegelig merke) gjennom tilkobling til gpsd-tjener.
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Veidekke
3503 3503 Overvåkingskamera
3504 3504 Trigonometrisk punkt
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 Svømming
3508 3508 Swiss Grid (Sveits)
3509 3509 -----
3510 3510 Symbolforklaring
3511 3511 Synkroniser lyd
3512 3512 Synkroniser hele datasettet
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Synkroniser tiden fra et bilde på GPS-mottakeren
3516 3516 Synkroniser kun linje {0}
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Bordtennis
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 Egenskapskontroll-kilde
3538 3538 Objektmal
3539 3539 Egenskaper
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 Egenskaper fra linjer
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 Egenskaper uten verdier
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 +++++
3550 3550 Taksebane
3551 3551 Telefon
3552 3552 Telefonkort
3553 3553 +++++
3554 3554 -----
3555 3555 +++++
3556 3556 Kommunal vei
3557 3557 Tredje kombinasjonstast:
3558 3558 +++++
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 Kompassretning på segmentet som tegnes.
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Multiplikasjon benyttet ved fast forward
3579 3579 Vinkel mellom forrige og nåværende linjesegment.
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 Valgte element har ikke knytninger som kan løses.
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 Dokumentet er tomt.
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 Breddegrad ved musepekeren.
3600 3600 Lengdegrad ved musepekeren.
3601 3601 JGoodies Plastic Look and Feel.
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Lengden på segmentet som tegnes.
3605 3605 Maksimal områdeavgrensing er 0.25, og din bestilling er for stor. Bestill mindre område eller bruk planet.osm
3606 3606 Sammeslått datasett vil ikke inneholde en egenskap med nøkkel {0}
3607 3607 Navn på objekt ved musepeker
3608 3608 Antall sekunder for forover eller bakover hopp ved trykk på aktuell knapp
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Programtillegget er fjernet fra innstillingene. Start JOSM på nytt for å lese programtillegg.
3612 3612 Kartprojeksjonen «{0}» i URL og valgt kartprojeksjon «{1}» passer ikke.\nDette resulterer i feil koordinater.
3613 3613 Klarte ikke bruke projeksjonen {0}. Bruker Mercators projeksjon.
3614 3614 -----
3615 3615 Forholdet mellom stemme recorder tid og sann tid
3616 3616 Regulært uttrykk «{0}» har en feil ved posisjon {1}, feilmelding:\n\n{2}
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 Du har bestilt for stort område. Zoom inn eller bytt oppløsning
3620 3620 Valgte GPX spor mangler tidskode. Velg et annet spor.
3621 3621 Valgte noder er ikke på samme linje.
3622 3622 Valgte foto har ikke tidskode.
3623 3623 Utvalget inneholder {0} linjer. Vil du virkelig forenkle disse?
3624 3624 Tjeneren svarte en feil med kode {0}
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 Kildene (URL eller filnavn) for stavekontroll (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) eller "tag checking data files".
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Linje kan ikke splittes i valgte noder. (Tips: velg noder mot midten av linjen.)
3632 3632 Linjene har forskjellig retning og kan ikke sammenføyes. Vil du snu retningen på noen av linjene?
3633 3633 Teater
3634 3634 Tjenerens datasett inneholder ingen egenskap med nøkkel {0}
3635 3635 Tjenerversjon
3636 3636 Tjenerens datasett
3637 3637 Tjeners med sammenslått
3638 3638 Temapark
3639 3639 Det er ingen åpne endringssett
3640 3640 -----
3641 3641 Det finnes konflikter som må løses. Element med konflikter lagres ikke. Vil du fortsette?
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Der opstod en feil i forsøket på å vise URL’en for denne markøren
3645 3645 Det oppstod {0} konflikter under import.
3646 3646 Denne handlingen kan ikke ha hurtigtast.\n\n
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Dette er etter avsluttingen av opptaket
3650 3650 -----
3651 3651 Denne noden har ikke knytninger
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 Tilleggsprogram for å åpne bildefiler i bakgrunn og rette det inn sammen med kartet.
3655 3655 Denne programutvidelsen kontrollerer egenskapers nøkler og verdier.
3656 3656 -----
3657 3657 Programtillegg som laster GPS spor direkte fra aktivt lag i JOSM til openstreetmap.org.
3658 3658 -----
3659 3659 Sjekker for noder uten egenskaper som heller ikke tilhører noen linje.
3660 3660 Finner linjer med én node, som er tomme eller er uten egenskaper.
3661 3661 Denne testen sjekker om noder går igjen flere ganger i en linje.
3662 3662 Denne test sjekker linjer med liknende navn, som kan bety feilstaving.
3663 3663 Sjekker om en linje har endepunkt nesten inntil annen linje.
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Denne testen sjekker at en forbindelse mellom to noder ikke benyttes av mer enn én linje.
3668 3668 Denne testen sjekker om kystlinjene er korrekte.
3669 3669 Denne testen sjekker at det ikke er flere Noder med samme posisjon.
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Testen finner linjer som elver, land eller kystlinje med feil retning.
3673 3673 -----
3674 3674 Denne testen finner Noder som har samme navn (kan være dubletter)
3675 3675 Kontrollerer om sirkulære linjer er lukket.
3676 3676 Denne versjonen av JOSM kan ikke lese fra tjeneren.
3677 3677 Disse nodene er ikke i en sirkel. Avbryter.
3678 3678 -----
3679 3679 Flis-nummer
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 +++++
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Tidssone:
3686 3686 Tidssone: {0}
3687 3687 -----
3688 3688 Til ...
3689 3689 -----
3690 3690 Slå av/på GPX-linjer
3691 3691 -----
3692 3692 Slå av/på akselinjer
3693 3693 Slå på og av fullskjermvisning
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Slå av/på visning av tekst/ikoner
3697 3697 Slå av/på visning av Lag
3698 3698 Slå av/på: {0}
3699 3699 Slår av/på global innstilling «{0}».
3700 3700 Toaletter
3701 3701 -----
3702 3702 Avgift
3703 3703 Bomstasjon
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Verktøy: {0}
3707 3707 Verktøylinje
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Tilpass verktøylinje
3711 3711 Verktøy
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Turisme
3717 3717 Tårn
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 By
3721 3721 Rådhus
3722 3722 Leker
3723 3723 -----
3724 3724 Traktorvei
3725 3725 Farge på punkt og track linjer
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Fartsdemping
3729 3729 Trafikklys
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 Trikk
3733 3733 Trikkestopp
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 Reisebyrå
3738 3738 Tre
3739 3739 Stamvei
3740 3740 Av-/påkjørsel for stamvei
3741 3741 -----
3742 3742 Prøv å oppdatere til ny versjon av programtillegg før du sender feilmelding.
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 +++++
3746 3746 Tunnelstart
3747 3747 Svingeforbud
3748 3748 -----
3749 3749 Vendesirkel
3750 3750 Snuplass
3751 3751 -----
3752 3752 Rotasjonsport
3753 3753 Dreieskive
3754 3754 +++++
3755 3755 +++++
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 Internasjonal UIC-jernbanekode
3761 3761 Ukjent
3762 3762 +++++
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 URL fra www.openstreetmap.org (du kan lime inn en URL her for at laste ned området)
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 +++++
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 Fjern knytning til linjer
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Kan ikke sette ny audio-markør
3779 3779 -----
3780 3780 Fant ikke oversettelsen for {0}. Bruker {1}.
3781 3781 Klarte ikke å lage fullstendig sti til mappa {0}\n
3782 3782 Kunne ikke tolke Lat / Lon
3783 3783 Kan ikke synkronisere i det avspillte lag.
3784 3784 Småvei
3785 3785 Ikke lukkede linjer.
3786 3786 Ikke lukket linje
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 Ikke knyttede linjer.
3790 3790 Fjern avgjørelse
3791 3791 Fjern avgjørelse fra slettekonflikt
3792 3792 Fjern avgjørelse fra koordinatkonflikt
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 Angre
3797 3797 -----
3798 3798 Angre flytting
3799 3799 -----
3800 3800 Angre siste handling.
3801 3801 -----
3802 3802 Frigjør panelet
3803 3803 En uventet unntakstilstand
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 Uventet ID-format i svar fra tjener – leste «{0}»
3807 3807 -----
3808 3808 Uventet format for ny versjon av endret element «{0}»: «{1}»
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 Uventet symbol: {0}
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 Uventet verdi for parameter «index». Leste {0}.
3818 3818 Lås opp
3819 3819 Lås opp lista over sammenslåtte elementer og begynn sammenslåing
3820 3820 Node uten tilknytning
3821 3821 Universitet
3822 3822 Ukjent vert
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 Ukjent objekttype: {0}. Tillatte verdier er node, way og relation
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Ukjent type: {0}
3831 3831 -----
3832 3832 Kryss uten navn
3833 3833 Uklassifisert ferdselsvei uten navn
3834 3834 Linjer uten navn
3835 3835 Kystlinje i uorden
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 Tøm utvalg
3843 3843 Tøm utvalg (Escape)
3844 3844 Tøm utvalg (Fokus)
3845 3845 Fjern alle objekter fra utvalg.
3846 3846 Støtter ikke WMS fil versjon;fant {0}, ønsker {1}
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Linjer uten egenskaper
3851 3851 -----
3852 3852 Linjer med én node, tomme eller uten egenskaper.
3853 3853 Opp
3854 3854 -----
3855 3855 Oppdater
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 Oppdater data
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 Oppdatere object
3863 3863 -----
3864 3864 Oppdatere utvalg
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 Oppdaterer data
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 Last opp endringer
3881 3881 Last opp innstillinger
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 Last opp data
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 Last opp aktive innstillinger til tjener
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Bruk
3902 3902 Bruk <b>(</b> og <b>)</b> for å gruppere uttrykk
3903 3903 -----
3904 3904 Bruk <b>|</b> eller <b>OR</b> for søk med logisk <i>eller</i>
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 Bruk avansert egenskapskontroll.
3911 3911 Bruk standard
3912 3912 Bruk standard datafil.
3913 3913 -----
3914 3914 Bruk standard fil for stavekontroll.
3915 3915 -----
3916 3916 Bruk Feil-Lag
3917 3917 -----
3918 3918 Bruk globale innstillinger.
3919 3919 Bruk Utelat Liste
3920 3920 -----
3921 3921 Bruk objektmal «{0}»
3922 3922 Bruk objektmal «{0}» i gruppe «{1}»
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Bruk standard datafil (anbefales).
3927 3927 Brug standard fil for stavekontroll (anbefales).
3928 3928 -----
3929 3929 Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem.
3930 3930 Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.
3931 3931 -----
3932 3932 Bruker
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Brukernavn
3937 3937 -----
3938 3938 Bruker i stedet hurtigtasten «{0}».\n\n
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Valider
3942 3942 Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.
3943 3943 Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.
3944 3944 Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene.
3945 3945 -----
3946 3946 Validering
3947 3947 Valideringsfeil
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 Verdi
3951 3951 Verdi «{0}» for nøkkel «{1}» finnes ikke i objektmalene
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 Forskjellige innstillinger som påvirker utseende for hele programmet.
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 Hastighet (rød = langsom, grøn = hurtig)
3964 3964 Automat
3965 3965 Automatprodukter
3966 3966 Versjon
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 Versjon {0}
3970 3970 Versjon {0} lagt til {1} av {2}
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Versjon: {0}
3975 3975 Veterinær
3976 3976 +++++
3977 3977 Vis
3978 3978 Bilde: {0}
3979 3979 Utsiktspunkt
3980 3980 -----
3981 3981 Landsby
3982 3982 Friområde
3983 3983 Sted/by
3984 3984 Vingård
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Gå til hjemmeside
3989 3989 -----
3990 3990 Stemme recorder kalibrering
3991 3991 Vulkan
3992 3992 -----
3993 3993 Spenning
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 +++++
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 +++++
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 WMS-URL eller bilde-ID:
4005 4005 WMS lag ({0}) laster automatisk ned i zoom {1}
4006 4006 WMS lag ({0}) laster ned i zoom {1}
4007 4007 +++++
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Mur
4011 4011 Advarsel
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 Advarsel: Passordet overføres ukryptert.
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 Advarsel: blandede 0.6- og 0.5-data resulterer i versjon 0.5
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Advarsler
4076 4076 Bilvask
4077 4077 Søppeldunk
4078 4078 Kloakkrenseanlegg
4079 4079 Vann
4080 4080 Badepark
4081 4081 Vanntårn
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 Foss
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 Wave-lydfiler (*.wav)
4088 4088 Sluttnode nær annen ferdselsvei
4089 4089 Sluttnode nær annen linje
4090 4090 -----
4091 4091 Linjenode nær annen linje
4092 4092 Linje med ekstern ID «{0}» inkluderer manglende node med ekstern ID «{1}».
4093 4093 Linje {0}
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 Veipunkt
4097 4097 Mindre veier
4098 4098 -----
4099 4099 Kors i veikant
4100 4100 Veialter
4101 4101 Nettside: {0}
4102 4102 -----
4103 4103 Terskeldam
4104 4104 Våtmarksområde
4105 4105 Rullestol
4106 4106 -----
4107 4107 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert waypoint i GPX-laget.
4108 4108 Når lyd importeres, opprett markører fra …
4109 4109 Når du snur reningen på denne linjen blir følgende egenskaper endret for å opprettholde dataintegritet.
4110 4110 Lagre sikkerhetskopier med ~ i slutten av filnavnet.
4111 4111 Hele gruppen
4112 4112 Bredde ( meter)
4113 4113 -----
4114 4114 Vindmølle
4115 4115 Vindpølse
4116 4116 -----
4117 4117 Vis akselinjer
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 Skogsområde
4122 4122 Fabrikk
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Linjer med feil retning.
4127 4127 -----
4128 4128 +++++
4129 4129 Ja
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 Ja, slett noder
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 Du er i ferd med å slette noder utenfor nedlastet område.<br>Dette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .<br>Er du sikker på at du vil slette nodene?
4137 4137 Du skal til å åpne {0} nettlesere.<br>Dette kan både fylle skjermen din med nettlesere<br>og kan ta tid for å fullføre.
4138 4138 Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.org
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Du må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.
4144 4144 Du flyttet mer enn {0} elementer. Flytting av et stort antall elementer er ofte en feil.\nVil du virkelig flytte dem?
4145 4145 Dine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye data
4146 4146 Du må velge minst én linje.
4147 4147 Velg to eller flere noder for å splitte sirkelformet linje.
4148 4148 Dru må SHIFT-dra og slippe avspillingsmarkøren til lydmerke eller til punkt i track for synkronisering.
4149 4149 Dru må dra og slippe avspillingsmarkøren til GPX track hvor lydfila tilhører (etter første markør).
4150 4150 Du må pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil ha merket.
4151 4151 Du må sætte lyden på pause når du hører synkroniserings-merket.
4152 4152 Du har bestilt for mange Noder (grense 50,000). Velg mindre område eller bruk planet.osm
4153 4153 -----
4154 4154 Du bør velge et GPX-spor
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 Zoologisk hage
4159 4159 Forstørr
4160 4160 Zoom (i meter)
4161 4161 Zoom inn
4162 4162 Zoom ut
4163 4163 Skaler og flytt kart
4164 4164 Zoom beste utsnitt 1:1
4165 4165 Skaler med Ctrl + . og Ctrl + , eller venstre museknapp; flytt med Ctrl + piltaster; flytt utsnitt med høyre museknapp
4166 4166 Forstørr
4167 4167 -----
4168 4168 Forminsk
4169 4169 Skaler og flytt skjermbildet til {0}.
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 Zoom til problem
4175 4175 Zoom til valgt(e) element
4176 4176 Zoom til utvalg
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Gå til {0}
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 \nHøyde: {0} m
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 \n{0} km/t
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Rediger stolpe
4217 4217 Rediger stasjon
4218 4218 -----
4219 4219 Stolpe
4220 4220 Stasjon
4221 4221 -----
4222 4222 Tilbake
4223 4223 Raskere
4224 4224 Rask Avspilling
4225 4225 Spill av
4226 4226 Hopp tilbake.
4227 4227 Neste spor
4228 4228 Neste merke
4229 4229 Spill fra neste merke
4230 4230 Spill av forrige merke
4231 4231 Spill/Pause
4232 4232 Forrige merke
4233 4233 Saktere
4234 4234 Spill av sakte
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Ø
4246 4246 +++++
4247 4247 +++++
4248 4248 V
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 tekst
4258 4258 Beskrivelse
4259 4259 Navn
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 Rediger stasjon
4284 4284 Stasjon
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 forkortet gatenavn
4299 4299 -----
4300 4300 legg til i utvalg
4301 4301 adresse
4302 4302 -----
4303 4303 administrativ
4304 4304 vanskelig
4305 4305 -----
4306 4306 taubane
4307 4307 luftfart
4308 4308 luftfart, mørk
4309 4309 luftfart, lys
4310 4310 -----
4311 4311 Skog- og Landbruk
4312 4312 -----
4313 4313 alle
4314 4314 -----
4315 4315 Smug
4316 4316 alfabetisk
4317 4317 alternativ
4318 4318 fasilitetstype {0}
4319 4319 fasilitet
4320 4320 fasilitet – lys
4321 4321 fasilitet – trafikk
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 anglikansk
4325 4325 dyremat
4326 4326 -----
4327 4327 enhver
4328 4328 akvadukt
4329 4329 bueskyting
4330 4330 område
4331 4331 -----
4332 4332 asiatisk
4333 4333 -----
4334 4334 turn
4335 4335 -----
4336 4336 australsk fotball
4337 4337 -----
4338 4338 bakgrunn
4339 4339 forrige stoppunkt
4340 4340 forrige segment
4341 4341 -----
4342 4342 +++++
4343 4343 +++++
4344 4344 hinder
4345 4345 hinder brukt på en vei
4346 4346 +++++
4347 4347 vannmagasin
4348 4348 +++++
4349 4349 -----
4350 4350 strand
4351 4351 sykkel
4352 4352 sykkelslanger
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 Flytemyr
4358 4358 +++++
4359 4359 grense
4360 4360 +++++
4361 4361 -----
4362 4362 bro
4363 4363 Node har egenskap bro
4364 4364 rivningsområde
4365 4365 +++++
4366 4366 bygning
4367 4367 -----
4368 4368 gatekjøkken
4369 4369 buss
4370 4370 trikkespor
4371 4371 -----
4372 4372 kano
4373 4373 skill mellom store/små bokstaver
4374 4374 katolsk
4375 4375 gravlund
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 kinesisk
4381 4381 -----
4382 4382 kristen
4383 4383 sigaretter
4384 4384 By
4385 4385 kommunegrense
4386 4386 klatring
4387 4387 -----
4388 4388 med_klokka
4389 4389 -----
4390 4390 stengt_vei
4391 4391 kull
4392 4392 brostein
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 betong
4397 4397 kondomer
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 konflikt
4401 4401 barskog
4402 4402 forbindelse
4403 4403 veiarbeid
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 kunne ikke hente lyd fra URL
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 +++++
4413 4413 cricketnett
4414 4414 krocket
4415 4415 -----
4416 4416 sykkelvei med egenskapen sykkel
4417 4417 sykling
4418 4418 +++++
4419 4419 løvskog
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 slettet
4424 4424 leveranse
4425 4425 avleggs
4426 4426 brukertype
4427 4427 destinasjon
4428 4428 omkjøring
4429 4429 -----
4430 4430 deaktivert
4431 4431 tørrdokk
4432 4432 hundeløp
4433 4433 -----
4434 4434 ned
4435 4435 slalom
4436 4436 last ned
4437 4437 drikke
4438 4438 Oppkjørsel
4439 4439 enkel
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 redningsmøtepunkt
4443 4443 ridning
4444 4444 evangelisk
4445 4445 partall
4446 4446 eksempler
4447 4447 -----
4448 4448 hundeposer
4449 4449 ekspert
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 false: egenskapen er slått av med vilje
4453 4453 gårdstun
4454 4454 -----
4455 4455 ferge
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 mat
4461 4461 fotgjenger
4462 4462 gangvei med egenskapen fotgjenger
4463 4463 vadested
4464 4464 skog
4465 4465 -----
4466 4466 neste stoppunkt
4467 4467 neste segment
4468 4468 fristil
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 fra linje
4472 4472 +++++
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 gass
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 tysk
4479 4479 isbre
4480 4480 -----
4481 4481 +++++
4482 4482 golfbane
4483 4483 -----
4484 4484 GPS-flagg
4485 4485 gps-punkt
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 gress
4492 4492 -----
4493 4493 grus
4494 4494 gresk
4495 4495 grønn
4496 4496 byggeområde
4497 4497 jord
4498 4498 gymnastikk
4499 4499 halv
4500 4500 stoppepunkt
4501 4501 helse
4502 4502 -----
4503 4503 beiteområde
4504 4504 -----
4505 4505 fremhevet
4506 4506 ferdselsvei
4507 4507 ferdselsvei uten veinummer
4508 4508 -----
4509 4509 traktorvei
4510 4510 tur
4511 4511 +++++
4512 4512 historisk
4513 4513 Historisk
4514 4514 ishockey
4515 4515 -----
4516 4516 hest
4517 4517 hesteløp
4518 4518 hotell
4519 4519 -----
4520 4520 +++++
4521 4521 -----
4522 4522 vann
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 inaktiv
4528 4528 -----
4529 4529 uferdig
4530 4530 Linje ikke ferdig
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 indisk
4534 4534 -----
4535 4535 industri
4536 4536 indre linjesegment
4537 4537 -----
4538 4538 middels
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 trafikkøy
4542 4542 -----
4543 4543 italiensk
4544 4544 +++++
4545 4545 japansk
4546 4546 Jehovas vitner
4547 4547 jødisk
4548 4548 -----
4549 4549 +++++
4550 4550 -----
4551 4551 avfallsdeponi
4552 4552 bruk av grunn
4553 4553 Type Bruk av Grunn {0}
4554 4554 lag
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 navn på lag inneholder +-tegn
4558 4558 -----
4559 4559 venstre
4560 4560 fritid
4561 4561 fritids type {0}
4562 4562 små vannsteder
4563 4563 -----
4564 4564 begrenset
4565 4565 gatetun
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 synkron rulling
4569 4569 lav
4570 4570 luthersk
4571 4571 Mangrove
4572 4572 menneskeskapt
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 +++++
4577 4577 myrområde
4578 4578 maks. breddegrad
4579 4579 maks. lengdegrad
4580 4580 fartsgrense er brukt på gangvei
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 metodist
4584 4584 meksikansk
4585 4585 militært
4586 4586 min. breddegrad
4587 4587 min. lengdegrad
4588 4588 -----
4589 4589 feilstavet nøkkelnavn
4590 4590 blandingsskog
4591 4591 mormoner
4592 4592 motorsport
4593 4593 motortrafikkvei
4594 4594 +++++
4595 4595 +++++
4596 4596 søle
4597 4597 flerbruk
4598 4598 P-hus
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 +++++
4602 4602 nasjonal
4603 4603 natur
4604 4604 natur-type {0}
4605 4605 Natur
4606 4606 aviser
4607 4607 neste
4608 4608 -----
4609 4609 nei
4610 4610 ingen beskrivelse tilgjengelig
4611 4611 -----
4612 4612 ingen kombinasjon
4613 4613 venstresving forbudt
4614 4614 høyresving forbudt
4615 4615 rett frem forbudt
4616 4616 u-sving forbudt
4617 4617 ingen
4618 4618 langrenn
4619 4619 ikke slettet
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 Merknad
4623 4623 begynner
4624 4624 atom
4625 4625 -----
4626 4626 oddetall
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 nedlagt bane
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 enveiskjøring-egenskap på node
4633 4633 påbudt venstresving
4634 4634 påbudt høyresving
4635 4635 påbudt rett frem
4636 4636 -----
4637 4637 innstillinger
4638 4638 -----
4639 4639 ortodoks
4640 4640 annen bane
4641 4641 -----
4642 4642 ytre linjesegment
4643 4643 utenfor nedlastet område
4644 4644 +++++
4645 4645 parkeringsbillett
4646 4646 partial: de valgte objektene har forskjellige verdier, ikke gjør endringer
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 fast dekke
4651 4651 -----
4652 4652 fjelltopp
4653 4653 -----
4654 4654 +++++
4655 4655 +++++
4656 4656 +++++
4657 4657 pinsebevegelsen
4658 4658 +++++
4659 4659 fotografier
4660 4660 solcelle
4661 4661 brygge
4662 4662 rørgate
4663 4663 nedfart avansert
4664 4664 nedfart enkel
4665 4665 nedfart ekspert
4666 4666 nedfart friløp
4667 4667 nedfart middels
4668 4668 nedfart nybegynner
4669 4669 bane
4670 4670 +++++
4671 4671 sted
4672 4672 Planter
4673 4673 plast
4674 4674 -----
4675 4675 politisk
4676 4676 kraft
4677 4677 presbyteriansk
4678 4678 forrige
4679 4679 riksvei
4680 4680 tilkjørselsvei_riksvei
4681 4681 privat
4682 4682 planlagt
4683 4683 +++++
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 buss-, trikk- og togkart
4687 4687 billetter
4688 4688 +++++
4689 4689 -----
4690 4690 +++++
4691 4691 steinbrudd
4692 4692 +++++
4693 4693 jernbane
4694 4694 jernbanegrunn
4695 4695 jernbanebro
4696 4696 jernbane
4697 4697 jernbanepunkt
4698 4698 stryk
4699 4699 Sivområde
4700 4700 Region
4701 4701 lokal
4702 4702 regulært uttrykk
4703 4703 relasjon uten angitt type
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 fjern fra utvalg
4708 4708 erstatt utvalg
4709 4709 -----
4710 4710 boligvei
4711 4711 restaurant uten navn
4712 4712 butikker
4713 4713 høyre
4714 4714 elvebredd
4715 4715 vei
4716 4716 -----
4717 4717 rundkjøring
4718 4718 rute
4719 4719 rutesegment
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 Saltmyr
4725 4725 +++++
4726 4726 -----
4727 4727 målestokk
4728 4728 Diagram
4729 4729 krattskog
4730 4730 fylkesvei
4731 4731 -----
4732 4732 velg sport:
4733 4733 valgt
4734 4734 utvalg
4735 4735 separat sykkelvei som kjørefelt på en sykkelvei
4736 4736 -----
4737 4737 adkomstvei
4738 4738 service
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 +++++
4742 4742 skyting
4743 4743 butikk
4744 4744 butikk type {0}
4745 4745 Sidespor
4746 4746 +++++
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 Sted
4751 4751 +++++
4752 4752 skøyter
4753 4753 +++++
4754 4754 ski
4755 4755 snøpark
4756 4756 fotball
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 +++++
4760 4760 +++++
4761 4761 +++++
4762 4762 sportssenter
4763 4763 Privat sidespor
4764 4764 stadion
4765 4765 frimerker
4766 4766 stein
4767 4767 bekk
4768 4768 Gater
4769 4769 gatenavn inneholder ss
4770 4770 streng
4771 4771 +++++
4772 4772 T-bane
4773 4773 -----
4774 4774 +++++
4775 4775 Overflateparkering
4776 4776 -----
4777 4777 Sumpområde
4778 4778 godter
4779 4779 svømming
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 bordtennis
4783 4783 tamponger
4784 4784 +++++
4785 4785 telefonkort
4786 4786 midlertidig
4787 4787 midlertidig ferdselsveitype
4788 4788 +++++
4789 4789 stasjon
4790 4790 kommunevei
4791 4791 tekst
4792 4792 +++++
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 Tidevannsflate
4798 4798 +++++
4799 4799 tiger-data
4800 4800 -----
4801 4801 til linje
4802 4802 Topografisk
4803 4803 +++++
4804 4804 turisme
4805 4805 turisme type {0}
4806 4806 -----
4807 4807 leker
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 trafikklys
4812 4812 trikk
4813 4813 -----
4814 4814 true: egenskapen er slått på med vilje
4815 4815 +++++
4816 4816 +++++
4817 4817 tyrkisk
4818 4818 vendesirkel
4819 4819 +++++
4820 4820 småvei
4821 4821 ukontrollert
4822 4822 P-kjeller
4823 4823 unitarisk
4824 4824 ukjent
4825 4825 umerket
4826 4826 uten fast dekke
4827 4827 ikke satt
4828 4828 unset: ikke sett egenskap på valgte objekter
4829 4829 -----
4830 4830 Uten egenskaper
4831 4831 linje uten egenskaper
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 opp
4836 4836 -----
4837 4837 bruk
4838 4838 valideringsfeil
4839 4839 gyldighetssjekk – annet
4840 4840 validerings-advarsel
4841 4841 -----
4842 4842 versjon {0}
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 vulkan
4847 4847 kuponger
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 vann
4852 4852 -----
4853 4853 vannvei
4854 4854 vannvei type {0}
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 Dyreliv
4862 4862 vind
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 skogsområde
4867 4867 skogsområde
4868 4868 feil ferdselsvei-egenskap på node
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 Stasjonsområde
4872 4872 ja
4873 4873 +++++
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 zoroastrisk
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 {0} består av:
4883 4883 {0} meter
4884 4884 -----
4885 4885 {0} noder i linje {1} overstiger maksimalt antall tillatte noder, {2}
4886 4886 -----
4887 4887 {0} km²
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 {0} % ({1} / {2}), {3} gjenstår. Laster opp linje «{4}» (ID: {5})
4891 4891 {0}, …
4892 4892 -----
4893m 1 -----
4894m 2 -----
4895m 3 -----
4896m 4 -----
4897m 5 -----
4898m 6 -----
4899m 7 -----
4900m 8 -----
4901m 9 -----
4902m 10 -----
4903m 11 -----
4904m 12 -----
4905m 13 Legg til og flytt en kunstig node til en linje
4906m 13 Legg til og flytt en kunstig node til {0} linjer
4907m 14 La til {0} objekt
4908m 14 La til {0} objekter
4909m 15 -----
4910m 16 -----
4911m 17 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4912m 17 Endre egenskap på inntil {0} objekt
4913m 18 -----
4914m 19 Endre {0} objekt
4915m 19 Endre {0} objekt
4916m 20 -----
4917m 21 Konflikt under nedlastingen
4918m 21 Konflikter under nedlastingen
4919m 22 -----
4920m 23 -----
4921m 24 -----
4922m 25 -----
4923m 26 Slett {0} linje
4924m 26 Slett {0} linjer
4925m 27 -----
4926m 28 -----
4927m 29 -----
4928m 30 -----
4929m 31 -----
4930m 32 -----
4931m 33 -----
4932m 34 -----
4933m 35 Sett inn ny node i linje.
4934m 35 Sett inn ny node i {0} linjer.
4935m 36 -----
4936m 37 -----
4937m 38 Sammenslått versjon ({0} oppføring)
4938m 38 Sammenslått versjon ({0} oppføringer)
4939m 39 Flytt {0} node
4940m 39 Flytt {0} noder
4941m 40 Lokal versjon ({0} oppføring)
4942m 40 Lokal versjon ({0} oppføringer)
4943m 41 -----
4944m 42 -----
4945m 43 -----
4946m 44 -----
4947m 45 Åpner {0} fil...
4948m 45 Åpner {0} filer...
4949m 46 -----
4950m 47 -----
4951m 48 -----
4952m 49 -----
4953m 50 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4954m 50 Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt
4955m 51 -----
4956m 52 -----
4957m 53 Forenkle linje (fjern {0} node)
4958m 53 Forenkle linjer (fjern {0} noder)
4959m 54 Forenkle {0} linje
4960m 54 Forenkle {0} linjer
4961m 55 -----
4962m 56 -----
4963m 57 -----
4964m 58 -----
4965m 59 Valgt node er ikke del av en linje.
4966m 59 Valgte noder er ikke del av en linje.
4967m 60 -----
4968m 61 Tjenerens versjon ({0} oppføring)
4969m 61 Tjenerens versjon ({0} oppføringer)
4970m 62 Mer enn én linje bruker den valgte noden. Velg aktuell linje i tillegg.
4971m 62 Mer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg aktuell linje i tillegg.
4972m 63 -----
4973m 64 -----
4974m 65 -----
4975m 66 -----
4976m 67 -----
4977m 68 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4978m 68 Dette vil endre opptil {0} objekt.
4979m 69 -----
4980m 70 -----
4981m 71 -----
4982m 72 -----
4983m 73 -----
4984m 74 -----
4985m 75 -----
4986m 76 -----
4987m 77 flagg
4988m 77 flagg
4989m 78 node
4990m 78 noder
4991m 79 objekt
4992m 79 objekter
4993m 80 relasjon
4994m 80 relasjoner
4995m 81 -----
4996m 82 linje
4997m 82 linjer
4998m 83 -----
4999m 84 {0} består av {1} flagg
5000m 84 {0} består av {1} flagg
5001m 85 -----
5002m 86 -----
5003m 87 {0} medlem
5004m 87 {0} medlemmer
5005m 88 {0} node
5006m 88 {0} noder
5007m 89 -----
5008m 90 -----
5009m 91 -----
5010m 92 -----
5011m 93 {0} relasjon
5012m 93 {0} relasjoner
5013m 94 {0} rute,
5014m 94 {0} ruter,
5015m 95 -----
5016m 96 -----
5017m 97 {0} spor,
5018m 97 {0} spor,
5019m 98 -----
5020m 99 {0} linje
5021m 99 {0} linjer
5022m 100 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.