source: josm/trunk/data/gl.lang@ 4827

Last change on this file since 4827 was 4827, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 113.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 -----
7 7 # Obxectos
8 8 % cara o Leste
9 9 % cara o Norte
10 10 -----
11 11 (1 petición)
12 12 (Código={0})
13 13 (Consello: pode editar os atallos nas preferencias.)
14 14 (O texto xa foi copiado ao portapapeis.)
15 15 -----
16 16 (o URL era:
17 17 (Utilizar código internacional, como +12-345-67890)
18 18 (na liñá {0}, columna {1})
19 19 (mais de 20 m)
20 20 (sen obxecto)
21 21 (ningún)
22 22 (ata 20 m)
23 23 (ata 5 m)
24 24 -----
25 25 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
26 26 ({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...
27 27 ({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...
28 28 ({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}
29 29 ({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}
30 30 ({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}
31 31 ({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»...
32 32 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou
33 33 * Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou
34 34 * Un nodo etiquetado, ou
35 35 * Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.
36 36 * Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou
37 37 -----
38 38 -----
39 39 ...outro métodos de desprazamentos posibles
40 40 ... refierese á relación
41 41 /RUTA/Á/CARPETA/JOSM/
42 42 1/25 mesturada (mofa/moped)
43 43 1/50 mesturada (mofa/moped)
44 44 -----
45 45 Bowling
46 46 -----
47 47 +++++
48 48 -----
49 49 +++++
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 +++++
55 55 -----
56 56 </p><p>Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.<p></html>
57 57 -----
58 58 <anónimo>
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <b>child <i>expresión</i></b> - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <b>incomplete</b> - todos os obxectos incompletos
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <b>modified</b> - todos os obxectos cambiados
77 77 -----
78 78 <b>parent <i>expr</i></b> - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión
79 79 -----
80 80 <b>selected</b> - todos os obxectos seleccionados
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>untagged</b> - todos os obxectos sen etiquetar
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <b>{0}</b> obxectos desactivados
90 90 <br>Mensaxe de erro (sen traducir): {0}
91 91 <dous puntos>
92 92 <diferente>
93 93 +++++
94 94 <fin-do-ficheiro>
95 95 <iguais>
96 96 <h1><a name="top">Atallos de Teclado</a></h1>
97 97 <h1>Grupos de Modificadores</h1>
98 98 <h2>Filtro Activo</h2>
99 99 <h2>JOSM require a versión 6 de Java.</h2>Detectouse a versión {0} de Java.<br>Pode <ul><li>actualizar Java (JRE) ou</li><li>usar unha versión previa de JOSM (compatíbel con Java 5).</li></ul>Máis información:
100 100 <h3>Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.</h3>Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función deses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:<br>Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Predeterminado éste é Shift-Q .)
101 101 -----
102 102 <html><body><p class="warning-body"><strong>Aviso:</strong> O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida <strong>sen cifrar</strong> en cada petición enviado ao servidor OSM. <strong>Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.</strong></p></body></html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 <html>Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
109 109 <html> Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.<br>Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.</html>
110 110 -----
111 111 <html>Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
112 112 <html>Ocurriu un erro mentres se gardaba.<br>O Erro é:<br>{0}</html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Non foi posíbel abrir o directorio «{0}».<br>Escolla un ficheiro.</html>
119 119 -----
120 120 <html>Prema <strong>{0}</strong> para terminar a fusión das miñas entradas e das súas</html>
121 121 <html>Prema <strong>{0}</strong> para iniciar a mestura das miñas entradas e as súas</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <html> Non é posíbel ler os marcadores desde <br>"{0}"<br>O erro foi: {1}</html>
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos</html>
134 134 <html>Descargar os meus conxuntos de cambios abertos<br><em>Desactivado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.</em></html>
135 135 <html>Descargar só os ultimos conxuntos de cambios</html>
136 136 <html>Introduza unha clave para a etiqueta, p.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
137 137 <html>Introduza un valor para a etiqueta, p.e. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 <html>Non foi posíbel crear un URL debido a que a codificación «{0}» <br>non foi posíbel atopar no sistema.</html>
144 144 -----
145 145 <html>Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.<br> Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.</html>
146 146 <hmtl>Erro ao inicializar as preferencias.<br> Produciuse un erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias predeterminado :{0}.</html>
147 147 <html>Erro ao inicializar as preferencias.<br>O directorio das preferencias «{0}» non é un directorio.<html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Solicitouse cargar o complemento «{0}».<br>Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.<br>Debería desactivalo.<br>Eliminar das preferencias?</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>1 relación</strong>.</html>
168 168 <html>Confirme a retirada de <strong>1 obxecto</strong> de <strong>{0} relacións</strong>.</html>
169 169 <html>Confirme a retirada<strong>{0} obxectos</strong> de <strong>{1} relacións</strong>.</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Please make sure todas as vias seleccionadas apuntan nunha dirección similar<br> ou ortogonaliza unha a unha
173 173 <html> Escolla un <strong> rango de teselas de OSM</OSM> nun nivel zoom dado.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>Escolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.</html>
177 177 <html>O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.<br>É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.</html>
178 178 <html>O ficheiro de preferencias contén erros.<br> Facendo unha copia de seguranza a <br>{0}<br> e creando un novo ficheiro de preferencias predeterminado.</html>
179 179 <html>Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.</html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Escoller para activar o etiquetado que se aplicará <br>a todas as relacións modificadas.</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.<br>Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual</html>
189 189 <html>Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth</html>
190 190 <html>Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de Aceso</html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 <html>As vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>retirala.</strong><br>Como predeterminado, <strong>mantén</strong> a primeira vía, e <strong>retira</strong> a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.</html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html> Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}». <br>Debe resolvelos primeiro.</html>
208 208 <html>Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa <strong>manter</strong>a relación entre estes dous membros , ou <strong>retirala.</strong> <br>Como predeterminado, <strong>mantén</strong> o primeiro nodo, e <strong>retira</strong>os nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.</html>
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>Non hai capas á que a capa<br>«{0}»<br>. puidese ser mesturada</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <html>Esta acción require {0} peticións de<br>descarga individuais. Desexas<br>continuar?</html>
218 218 -----
219 219 <html>Esta relación foi cambiada fora do editor.<br>Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.<br><br>Desexa crear un conflito e pechar o editor?</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>A subida <strong>fallou</strong> porque o servidor tiña unha versión máis recente de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br><br>Fai click en <strong>{0}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{1}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
224 224 <html>A actualización <strong>fallou</strong> porque o servidor ten unha nova versión de un<br>dos teus nodos, vías ou relacións.<br>O conflito foi causado polo/a <strong>{0}</strong> con id <strong>{1}</strong>,<br>o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.<br><br>Fai click en <strong>{4}</strong> para sincronizar só a primitiva conflitiva.<br>Fai click en <strong>{5}</strong> para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.<br>Fai click en <strong>{6}</strong> para interromper e continuar editando.<br></html>
225 225 -----
226 226 <html><strong>Produciuse un fallo</strong> no envío ao servidor porque o <br>paquete de datos actual colide coa condición previa.<br>A mensaxe de erro é:<br>{0}</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Está intentando engadir unha relación a si mesma.<br><br>Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.<br>Omitindo a relación «{0}».</html>
232 232 <html>Está a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar <br> a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.<br> Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.<br>¿Desexa continuar?</html>
233 233 <html>Non remataches de mesturar as diferencias neste conflito.<br>As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas <br>sexan resoltas.<br>Prema<strong>{0}</strong>para pechar de todos modos.<strong>As diferencias xa<br>resoltas non se aplicarán</strong><br>Prema<strong>{1}</strong>para seguir resolvendo os conflitos.</html>
234 234 -----
235 235 -----
236 236 <html>As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra) <br>JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.</html>
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <chave>
241 241 <pariente esquerdo>
242 242 <novo obxecto>
243 243 <non>
244 244 <ou>
245 245 <p><b>{0}</b>obxectos agochados
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <p>O pseudo modificador ''desactivado'' desactivará o atallo cando o atope.</p>
250 250 -----
251 251 <signo de interrogación>
252 252 <pariente dereito>
253 253 -----
254 254 <indefinido>
255 255 >fondo
256 256 > arriba
257 257 -----
258 258 Asistente para o axuste do satélite IRS.
259 259 -----
260 260 O nome:* non se atopa a tradución.
261 261 Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.
262 262 Un manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.
263 263 Violación das capacidades da API
264 264 Versión da API: {0}
265 265 +++++
266 266 Vía de tren abandonada
267 267 Interromper
268 268 Interromper a mestura
269 269 Cancelar diálogo de escoller ficheiro
270 270 Cancelar diálogo de escoller ficheiro.
271 271 Sobre
272 272 Sobre JOSM...
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 Acceso
277 277 +++++
278 278 Clave de Access Token:
279 279 Secreto de Access Token:
280 280 URL de Access Token:
281 281 Acomodación
282 282 Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.
283 283 Tarxetas de afidelización ou de desconto
284 284 Acción
285 285 Parámetros de acción
286 286 Accións
287 287 Activar
288 288 Activar a capa escollida
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Estilos activos:
292 292 Engadir
293 293 -----
294 294 -----
295 295 Engadir un nodo...
296 296 -----
297 297 Engadir imaxe rectificada
298 298 Engadir un marcador para a área de descarga escollida
299 299 -----
300 300 Engadir unha nova ruta de iconas
301 301 Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos
302 302 Engadir un novo nodo a unha via existente
303 303 -----
304 304 Engadir unha nova fonte á lista.
305 305 -----
306 306 Engadir unha etiqueta
307 307 Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Engadir unha etiqueta baleira
313 313 Engadir información do autor
314 314 Engadido conflito para «{0}»
315 315 Engadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo Google ou un URL que devolva osm-xml
316 316 Engadir filtro.
317 317 Engadir capa de imaxes {0}
318 318 Engadir nodo
319 319 Engadir nodo na vía
320 320 Engadir nodo a vía e conectar
321 321 Engadir nodo {0}
322 322 Engadir relación {0}
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 Engadir á selección
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Engadir via {0}
335 335 Nodo engadido en todas as interseccións
336 336 Interpolar enderezos
337 337 Enderezos
338 338 Engadir o elemento &quot;Reiniciar JOSM; ao menú Ficheiro.
339 339 Engade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.
340 340 -----
341 341 Non engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Axustar fuso horario e desprazamento
347 347 O axustable {0} aínda non está rexistrado.
348 348 O axustable {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.
349 349 Centro de Administración
350 350 Administrativo
351 351 Nivel administrativo
352 352 Avanzado
353 353 Parametros de OAuth avanzados
354 354 Propiedades de OAuth avanzadas
355 355 Preferencias avanzadas
356 356 -----
357 357 -----
358 358 Información do obxecto avanzada
359 359 Remonte
360 360 +++++
361 361 Agrícola
362 362 Aeroporto
363 363 Campo de aviación
364 364 Tenda de bebidas alcohólicas
365 365 Aliñar os nodos en círculo
366 366 Aliñar os nodos en fila
367 367 Todo
368 368 Todos os ficheiros
369 369 Todos os formatos
370 370 Todos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.
371 371 Todos os puntos e segmentos do trazado terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de Capas.
372 372 -----
373 373 Todos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»
374 374 -----
375 375 Área cultivábel
376 376 Permite engadir marcadores/nodos ás posicións GPS actuais.
377 377 Permite descargar as túas trazas de GPS
378 378 Permite ler as túas preferencias
379 379 Permitir subir trazas GPS
380 380 Permitir subir datos do mapa
381 381 Permite escribir nas túas preferencias
382 382 Tráfico permitido:
383 383 Premite abrir ficheiros gpx/osm que intersecan coa area visible actualmente
384 384 Permítelle ao usuario anonimizar marcas de tempo e eliminar partes de pistas GPX enormes moi rápido.
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Permite importar varios tipos de formatos de ficheiro directamente en JOSM
389 389 Permite afinar o coloreado de trazados para diferentes velocidades medias.
390 390 Permite desfacer a eliminación de obxectos da base de datos de OSM
391 391 Canle alfa:
392 392 Cabaña alpina
393 393 Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»
394 394 -----
395 395 Renomear tamén o ficheiro
396 396 -----
397 397 -----
398 398 Futbol Americano
399 399 Cantidade de cables
400 400 Numero de asentos
401 401 Número de pasos
402 402 Amperaxe
403 403 -----
404 404 Un valor baleiro elimina o atributo.
405 405 Produciuse un erro no complemento {0}
406 406 -----
407 407 Ocorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}»
408 408 -----
409 409 Anotación
410 410 -----
411 411 Aplicar
412 412 Aplicar Cambios
413 413 Aplicar axuste preestablecido
414 414 Aplicar resolución
415 415 Aplicar rol
416 416 Aplicar rol:
417 417 Aplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave.
418 418 Aplicar a resolución de conflitos
419 419 Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo
420 420 Aplicar os cambios seleccionados
421 421 Aplicar as etiquetas dos contidos do buffer de pegado a todos os elementos seleccionados.
422 422 -----
423 423 Aplicar as actualizacións actuais
424 424 Aplicar a dirección da tesela
425 425 Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo
426 426 Aplicar este rol a todos os membros
427 427 Aplicar?
428 428 +++++
429 429 +++++
430 430 Lugar arqueolóxico
431 431 Tiro con arco
432 432 Esta seguro de continuar?
433 433 Área
434 434 -----
435 435 Área arredor dos lugares
436 436 -----
437 437 Centro de arte
438 438 Gráficos
439 439 Preguntar antes de actualizar
440 440 Ensambla novos polígonos
441 441 Rúa asociada
442 442 -----
443 443 Polo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira
444 444 Atletismo
445 445 Atención: Usar só teclas reais do teclado!
446 446 Atracción
447 447 Atributos
448 448 Son
449 449 Dispositivo de son non dispoñíbel
450 450 Preferencias de son
451 451 Marcas de son de {0}
452 452 Son sincronizado no punto {0}.
453 453 -----
454 454 Son: {0}
455 455 Guia sonora
456 456 Guia sonora a través de teléfono móvil?
457 457 Fútbol australiano
458 458 Autenticar
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 Autenticando a sesión para o usuario «{0}»...
464 464 Autenticación
465 465 Fallou a autentificación
466 466 Autenticazón fallida
467 467 Autor
468 468 Autor: {0}
469 469 Fallou a autorización
470 470 Autorizar a JOSM para acceder á API de OSM
471 471 Autorizar o URL:
472 472 Autorizar agora
473 473 -----
474 474 -----
475 475 Autores
476 476 +++++
477 477 Ampliación automática
478 478 -----
479 479 -----
480 480 Autogardar intervalo (segundos)
481 481 Ficheiros autogardados por capa
482 482 -----
483 483 Auto-tentar
484 484 -----
485 485 -----
486 486 Caixeiro automático
487 487 Descargar automaticamente
488 488 Corrección
489 489 Crear automaticamente marcas de son a partir dos puntos de trazado (en lugar dos puntos de vía explícitos) con nomes ou descripcións.
490 490 Crear automaticamente unha capa de marcas desde calquer punto de vía cando se abra unha capa GPX.
491 491 Dispoñible
492 492 -----
493 493 -----
494 494 Roles dispoñibles
495 495 -----
496 496 +++++
497 497 -----
498 498 +++++
499 499 Caixa temperada
500 500 Atrás
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Copia de seguranza
504 504 -----
505 505 Solicitude incorrecta
506 506 -----
507 507 Panadeiro
508 508 -----
509 509 Banco
510 510 +++++
511 511 -----
512 512 Barreiras
513 513 Béisbol
514 514 Básico
515 515 Conca
516 516 Baloncesto
517 517 Baterías
518 518 Campo de batalla
519 519 -----
520 520 Bahía
521 521 Praia
522 522 Voleipraia
523 523 Baliza
524 524 Banco
525 525 Brebaxes
526 526 Bicicleta
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 +++++
532 532 Tenda de bicicletas
533 533 -----
534 534 +++++
535 535 Capa en branco
536 536 Bloque
537 537 Azul:
538 538 Tablón de anuncios
539 539 Astillero
540 540 Bolardo
541 541 Librería
542 542 -----
543 543 Marcadores
544 544 Aduana
545 545 Nome botánico
546 546 +++++
547 547 Fronteiras
548 548 Límite
549 549 Perdra Histórica
550 550 -----
551 551 Tipo de límite
552 552 Caixa Circundante
553 553 -----
554 554 Límites
555 555 +++++
556 556 Bolos
557 557 Marca
558 558 Ponte
559 559 -----
560 560 -----
561 561 Zona industrial abandoada
562 562 Tope de vía
563 563 Informes de fallos
564 564 Edificio
565 565 Construíndo nodos duplicados
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Porta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)
570 570 Vía para autobús guiado
571 571 Andén de autobús
572 572 Estación de autobús
573 573 Parada de autobús
574 574 Trampa para coches
575 575 Carnicería
576 576 +++++
577 577 GCN(Gas Natural Comprimido)
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Telecabina
585 585 -----
586 586 Cafetería
587 587 -----
588 588 Chamar o editor para a relación
589 589 Chamar o editor para a relación escollida
590 590 -----
591 591 +++++
592 592 Lugar de acampada
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Fútbol_Canadiense
598 598 +++++
599 599 Cancelar
600 600 Cancelar e volver ao diálogo previo
601 601 Cancelar autenticación
602 602 Cancelar o peche de conxuntos de cambios
603 603 Cancelar resolución de conflito
604 604 Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogo
605 605 Cancelar a operacion
606 606 Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo
607 607 Cancelar a a actualización e continuar editando
608 608 Cancela a actualización
609 609 -----
610 610 Non é posíbel engadir un nodo fora do mundo.
611 611 Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nodos.
612 612 Non é posíbel engadir nodo {0} á vía incompleta {1}
613 613 Non é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a mesturar.
614 614 Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}
615 615 Non foi posíbel contruir a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.
616 616 Non é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Non é posíbel realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.
622 622 Non é posíbel mesturar os nodos: Teríase que eliminar a vía «{0}» a cal aínda esta en uso
623 623 Non é posíbel mesturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}
624 624 -----
625 625 Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.
626 626 Non é posíbel resolver conflitos indecisos.
627 627 Non se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimo
628 628 Non é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.
629 629 Non é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»
630 630 Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente
631 631 Piragüismo
632 632 Latas
633 633 Capacidade
634 634 Capacidade (en xeral)
635 635 Coche
636 636 Concesionario de automóviles
637 637 Zona de caravanas
638 638 +++++
639 639 Cartos en efectivo
640 640 Castelo
641 641 Barreira canadiense
642 642 Entrada de cova
643 643 Cemiterio
644 644 Centrar vista
645 645 Telesilla
646 646 Cabaña ou bungalow
647 647 Cambiar Propiedades
648 648 Cambiar direccións?
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Cambiar nodo {0}
653 653 Cambiar relación
654 654 Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}
655 655 Cambiar relación {0}
656 656 Cambiar a resolución
657 657 -----
658 658 Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuarios
659 659 -----
660 660 -----
661 661 Cambiar via {0}
662 662 Cambiados nodos de {0}
663 663 Esperabase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.
664 664 ID do conxunto de cambios:
665 665 Diálogo do Xestor de Conxunto de Cambios
666 666 Xestor de cambios
667 667 Conxunto de cambios pechado
668 668 Comentario do conxunto de cambios
669 669 Esperabase un ID de un conxunto de cambios
670 670 id de conxunto de cambios:
671 671 Información do conxunto de cambios
672 672 O conxunto de cambios está cheo
673 673 Conxunto de cambios {0}
674 674 Conxunto de cambios
675 675 Conxunto de cambios
676 676 Cambiando manualmente os atallos de teclado.
677 677 Estación de carga
678 678 Buscar FIXMES.
679 679 Comprobar no servidor
680 680 -----
681 681 -----
682 682 Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.
683 683 Comprobando pais para os obxectos eliminados
684 684 Comprobando as condicións previas do complemento...
685 685 Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.
686 686 -----
687 687 Erros na suma de verificación: {0}
688 688 Farmacia
689 689 -----
690 690 Relacións fillo
691 691 Cheminea
692 692 Chinés
693 693 Escoller
694 694 Escolla unha cor
695 695 Escolle unha cor para {0}
696 696 Escoller unha licencia predefinida
697 697 Escolla un valor
698 698 Escolle o tipo de obxecto OSM
699 699 Escoller o servidor para procurar:
700 700 -----
701 701 -----
702 702 Igrexa
703 703 Cine
704 704 -----
705 705 Cidade
706 706 Límite de Cidade
707 707 Muralla da cidade
708 708 Nome da cidade
709 709 +++++
710 710 Tipo de clase
711 711 Limpar
712 712 Eliminar o búfer de Desfacer/Refacer
713 713 Limpar área de texto
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Prema <strong>{0}</strong> para ignorar. </html>
717 717 -----
718 718 Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.
719 719 Prema para interromper e continuar editando
720 720 Prema para interromper a execución de navegadores externos
721 721 Prema para interromper a mestura de nodos
722 722 -----
723 723 Premer para interromper a actualización
724 724 Prema para cancelar e continuar editando o mapa
725 725 Prema para cancelar a operación actual
726 726 Prema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidor
727 727 Premer para pechar o diálogo
728 728 Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relacións
729 729 Prema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos
730 730 Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga
731 731 Premer para pechar o diálogo e continuar editando
732 732 Prema para continuar e abrir {0} navegadores
733 733 -----
734 734 Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación
735 735 Prema para eliminar o complemento «{0}»
736 736 Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.
737 737 Prema para desactivar o complemento «{0}»
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Prema para manter o complemento «{0}»
741 741 Facer click para minimizar/maximizar o contido do panel
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 Prema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación
748 748 -----
749 749 -----
750 750 Prema para omitir a actualización dos complementos
751 751 Prema para comezar a procurar por lugares
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Prema para actualizar os complementos activos,
756 756 O Cliente non Responde
757 757 Acantilado
758 758 Alpinismo
759 759 Reloxo
760 760 Pechar
761 761 Pechar de todos modos
762 762 Pechar o conxunto de cambios antes de envialo
763 763 Pechar conxuntos de cambios
764 764 Pecha o diálogo e cancela a descarga
765 765 Pechar o conxunto de cambios abertos
766 766 -----
767 767 Pechar o diálogo
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificacións
772 772 Pecha a modificación escollida
773 773 Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos
774 774 Pechar o diálogo e continuar editando en JOSM
775 775 Pechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.
776 776 Pechado despois -
777 777 Pechado en
778 778 Pechado en:
779 779 Descripción detallada
780 780 Descripción detallada
781 781 Peche dos conxuntos de cambios abertos
782 782 Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidos
783 783 Pechando conxunto de cambios
784 784 Pechando conxunto de cambios {0}
785 785 Pechando colección de cambios...
786 786 Roupas
787 787 Liña de costa
788 788 Moedas
789 789 Instituto
790 790 Cor
791 791 +++++
792 792 Nome da cor:
793 793 Cores
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 Cores, puntos e segmentos de trazado en función da velocidade.
799 799 Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.
800 800 Cor
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 Combinar vía
805 805 Combinar varias vías nunha.
806 806 Combinar {0} vías
807 807 Carril bici y vía peatonal conxuntos
808 808 Rima de ordes
809 809 Comentario
810 810 Comentario:
811 811 Comercial
812 812 Común
813 813 -----
814 814 A Comunicacion con OSM fallou
815 815 -----
816 816 Comparar
817 817 Ordenador
818 818 Confitería
819 819 Configurar os sitios dos complementos
820 820 -----
821 821 Configurar os complementos dispoñíbeis.
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Configure se crear copias de seguranza
826 826 Configurar se usar un servidor proxy
827 827 Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSM
828 828 Confirmar o purgado
829 829 Confirma a acción do Control Remoto
830 830 -----
831 831 Confirmar rol baleiro
832 832 Conflito
833 833 Resolución de conflitos
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 Conflito non resolto completamente
855 855 Conflitos
856 856 Detectaronse conflitos
857 857 Conflitos nas etiquetas pegadas
858 858 Conflitos ao combinar primitivas
859 859 Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»
860 860 Conflito mesturando nodos. O nodo de destino é «{0}»
861 861 Conflitos: {0} sen resolver
862 862 Conectar via existente a nodo
863 863 -----
864 864 Preferencias de Conexión
865 865 Preferencias de conexión para o servidor OSM.
866 866 -----
867 867 Construcción
868 868 Área de construcción
869 869 -----
870 870 -----
871 871 Contacto:
872 872 Contactando co Servidor OSM...
873 873 Contactando co Servidor...
874 874 Contido
875 875 Continente
876 876 Continuar
877 877 -----
878 878 Continuar resolvendo
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Continuar vía a partir do último nodo.
882 882 Continuar, aínda así
883 883 -----
884 884 Colaboración
885 885 Tenda de alimentación
886 886 Convertir a capa GPX
887 887 Convertir en capa de datos
888 888 Convertido de: {0}
889 889 Coordenadas
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Coordenadas:
893 893 -----
894 894 Copiar
895 895 Copiar as coordenadas
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 Copiar todos os meus elementos ao destino
900 900 Copiar todos os seus elementos ao destino
901 901 Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.
902 902 Copiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
903 903 Copiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
904 904 Copiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos mesturada.
905 905 Copiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos mesturada.
906 906 Copia de {0}
907 907 Copiar os obxectos seleccionados ao búfer de pegado.
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos mesturados
912 912 Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos mesturados
913 913 Copiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturados
914 914 Copiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos mesturados
915 915 Copiar a porta papeis e pechar
916 916 Copia {1} de {0}
917 917 +++++
918 918 Ano do Copyright
919 919 Copistería
920 920 Correlacionar
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos:\n{0}
924 924 Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}
925 925 Non foi posíbel combinar as vías (Non puideron ser mesturadas nunha única serie de nodos)
926 926 Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Non se puido importar «{0}».
931 931 -----
932 932 Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Eliminar das preferencias?
933 933 Non foi posíbel cargar as preferencias desde o servidor.
934 934 Non foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. Comprobeo
935 935 -----
936 936 Non foi posíbel ler «{0}»
937 937 -----
938 938 Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}
939 939 -----
940 940 Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Non foi posíbel enviar as preferencias. Razón: {0}
944 944 -----
945 945 -----
946 946 País
947 947 Código do país
948 948 País
949 949 Xuzgado
950 950 Cubierto
951 951 -----
952 952 Depósito de auga
953 953 Grúa
954 954 Crear círculo
955 955 Crear un cartafol novo
956 956 Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.
957 957 Crear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.
958 958 Crea unha cuadrícula de vias.
959 959 Crear unha nova capa do mapa.
960 960 Crear unha nova relación
961 961 Crear e editar cartas mariñas para OpenSeaMap
962 962 Crear áreas
963 963 Crear marcas de son na posición do trazado correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.
964 964 Crear un marcador
965 965 -----
966 966 Crear multipolígono
967 967 Crear multipolígono.
968 968 Crear novo nodo.
969 969 -----
970 970 Crear unha nova relación na capa «{0}»
971 971 Creado
972 972 Creado en
973 973 Creado en:
974 974 Creado antes -
975 975 Creado por:
976 976 Creado en:
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Creando Interface (GUI) principal
980 980 Tarxetas de crédito
981 981 Críket
982 982 Críket con redes
983 983 +++++
984 984 Cruce de bicicletas
985 985 Cruce de cabalos
986 986 Paso a nivel peatonal
987 987 Guarda cruces
988 988 -----
989 989 Tipo de paso
990 990 Tipo de nome de cruce (Reino Unido)
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Cociña
994 994 Cultura
995 995 Selección Actual
996 996 -----
997 997 -----
998 998 Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válido
999 999 Actualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.
1000 1000 Cortinas
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 Personalizar as cores
1004 1004 Personalizar os elementos da barra de ferramentas.
1005 1005 -----
1006 1006 Desmonte
1007 1007 Barreira para bicicletas
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Dependencia ciclica entre relacións:
1013 1013 Ciclismo
1014 1014 Dependencias cíclicas
1015 1015 +++++
1016 1016 +++++
1017 1017 +++++
1018 1018 +++++
1019 1019 Presa
1020 1020 -----
1021 1021 Capa de datos {0}
1022 1022 -----
1023 1023 Fontes de datos e tipos:
1024 1024 Orixes de datos
1025 1025 Validador de dados
1026 1026 -----
1027 1027 A base de datos esta fora de liña por mantemento
1028 1028 -----
1029 1029 Data
1030 1030 Data:
1031 1031 Data:
1032 1032 Tarxetas de débito
1033 1033 -----
1034 1034 Grados Decimais
1035 1035 Decisión
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Camiño de cabalos dedicado
1039 1039 Carril bici dedicado
1040 1040 Acera peatonal dedicada
1041 1041 Predeterminado
1042 1042 Predeterminado (determinado automaticamente)
1043 1043 Valor predeterminado: {0}
1044 1044 Eliminar
1045 1045 Eliminar o ficheiro
1046 1046 Eliminar o ficheiro do disco
1047 1047 Eliminar o modo
1048 1048 Eliminar propiedades
1049 1049 Eliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interior
1050 1050 Eliminar confirmación
1051 1051 -----
1052 1052 Eliminar vías duplicadas
1053 1053 Eliminar o filtro.
1054 1054 Eliminar da relación
1055 1055 -----
1056 1056 Eliminar os membros incompletos?
1057 1057 -----
1058 1058 Eliminar o nodo {0}
1059 1059 Eliminar nodos ou vías.
1060 1060 Eliminar o obxecto
1061 1061 Eliminar a relación{0}
1062 1062 -----
1063 1063 Eliminar as relacións
1064 1064 Eliminar os obxectos seleccionados.
1065 1065 Eliminar a relación que se está a editar
1066 1066 Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos
1067 1067 Eliminar as capas seleccionadas.
1068 1068 Eliminar a relación seleccionada
1069 1069 Eliminar da lista a orixe seleccionada.
1070 1070 -----
1071 1071 Eliminar os nodos innecesarios dunha vía
1072 1072 Eliminar a vía {0}
1073 1073 Eliminado
1074 1074 Eliminado «{0}»
1075 1075 Estado eliminado:
1076 1076 O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}
1077 1077 O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}
1078 1078 Elementos eliminados ou ignorados
1079 1079 A relación eliminada {0} contén membros
1080 1080 A vía eliminada {0} contén nodos
1081 1081 Deli (Boa comida)
1082 1082 Denominación
1083 1083 Dentista
1084 1084 Grandes Almacéns
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Profundidade en metros
1088 1088 Descrición
1089 1089 Descrición: {0}
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Grado de detalle
1093 1093 Detalles
1094 1094 Determinando complementos a cargar...
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Non se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actual
1098 1098 +++++
1099 1099 Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)
1100 1100 Diesel para Vehiculos pesados
1101 1101 Dificultade
1102 1102 -----
1103 1103 Dirección
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 Desactivar
1107 1107 Desactivar o complemento
1108 1108 Rexeitar
1109 1109 -----
1110 1110 Descartar e Sair
1111 1111 Expende baixo receta médica
1112 1112 Pantalla
1113 1113 Amosar Parámetros de OAuth Avanzados
1114 1114 Preferencias de Visualización
1115 1115 Amosar unha icona enm ovemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi grabado.
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 Amosar coordenadas como
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM
1122 1122 Amosar o sinal de son en directo
1123 1123 -----
1124 1124 Amosar o menú de son
1125 1125 Amosar a pantalla de «Sobre».
1126 1126 Amosa as propiedades básicas da modificación
1127 1127 Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.
1128 1128 Amosar o histórico dos obxectos escollidos.
1129 1129 Amosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios
1130 1130 Amosa as etiquetas do conxunto de cambios
1131 1131 -----
1132 1132 Distribuír nodos
1133 1133 Distribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.
1134 1134 Desusado
1135 1135 Vía de tren en desuso
1136 1136 Acequia
1137 1137 Non aplicar cambios
1138 1138 Lembrar esta decisión e non preguntar de novo (para cambialo posteriormente, vaia a Preferencias -> Complementos)
1139 1139 Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
1140 1140 Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch)
1141 1141 Non mostrar esto outra vez(recordar escolla)
1142 1142 Non mostrar esta mensaxe de novo
1143 1143 Non facer nada
1144 1144 Está seguro de que quere aplicar o novo rol?
1145 1145 Desexa permitir esto?
1146 1146 Almacén de bricolaxe
1147 1147 Muelle
1148 1148 Médicos
1149 1149 -----
1150 1150 Carreiras de cans
1151 1151 Dobre conflito
1152 1152 Abaixo
1153 1153 Descargar
1154 1154 Descargar Todos os Fillos
1155 1155 Descargar datos
1156 1156 Descargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.
1157 1157 Descargar Lugar
1158 1158 Descargar Membros
1159 1159 Descargar obxecto OSM por ID
1160 1160 Descargar o complemento
1161 1161 -----
1162 1162 Descargar os fillos escollidos
1163 1163 Descargar o URL
1164 1164 Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)
1165 1165 Descargar todos os membros incompletos
1166 1166 Descargar todos os membros das relacións escollidas
1167 1167 -----
1168 1168 Área de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidor
1169 1169 Área de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidor
1170 1170 Descargar como unha nova capa
1171 1171 Descarga o contido das modificacións
1172 1172 Descargar conxuntos de cambios
1173 1173 Descargar conxuntos de cambios usando consultas predefinidas
1174 1174 Descargar contido
1175 1175 Descargar data
1176 1176 Descargar cada un como datos gps en bruto. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1177 1177 Descargar cada un. Pode ser x1,y1,x2,y2 , un URL contendo lat=y&lon=x&zoom=z ou un nome de ficheiro
1178 1178 Descargar todo o que abarca:
1179 1179 Descargar de OSM ó longo desta pista
1180 1180 Descargar de OSM...
1181 1181 Descargar membros incompletos
1182 1182 Descargar membros incompletos das relacións escollidas
1183 1183 Descargar información sobre os conxuntos de cambios escollidos desde o servidor de OSM
1184 1184 Descargar a lista
1185 1185 Descargar datos do mapa do servidor OSM.
1186 1186 Descargar membros
1187 1187 Descarga as miñas modificacións do servidor OSM(100 conxuntos de cambios max.)
1188 1188 Descargar só as miñas modificacións
1189 1189 -----
1190 1190 Descargar agora
1191 1191 Descargar obxecto
1192 1192 Descargar obxecto...
1193 1193 -----
1194 1194 -----
1195 1195 Descargando vias/relacións... relacionadas
1196 1196 -----
1197 1197 Descargar complementos
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 Descargar as relacións referidas
1202 1202 Descargar os membros da relación
1203 1203 Descargar relacións
1204 1204 Descargar membros escollidos incompletos
1205 1205 Descargae as relacións escollidas
1206 1206 -----
1207 1207 Descargar a caixa de límites
1208 1208 Descargar a caixa de límites como datos gps en bruto
1209 1209 Descargar o contido do conxunto de cambios
1210 1210 Descargar o contido do conxunto de cambios do servidor de OSM
1211 1211 Descargar o conxunto de cambios co id especificado, incluíndo o contido do conxunto de cambios
1212 1212 Descarga o contido das modificacións escollidas desde o servidor
1213 1213 Descargar a lista de complementos dispoñíbeis
1214 1214 Descargar a localización do URL (con lat=x&lon=y&zoom=z)
1215 1215 Descargar a localización no URL (con lat=x&lon=y&zoom=z) como gps en crú
1216 1216 -----
1217 1217 Descargat as súas trazas GPX desde openstreetmap.org
1218 1218 Descarga {0} de {1} ({2} restantes)
1219 1219 Datos GPX descargados
1220 1220 -----
1221 1221 Xestor de descarga:
1222 1222 Descargando datos GPS
1223 1223 Descargando datos de OSM...
1224 1224 Descargando o complemento {0}...
1225 1225 Descargando «Mensaxe do día»
1226 1226 Descargando o contido do conxunto de cambios
1227 1227 Descargando conxunto de cambios {0}...
1228 1228 Descargando conxuntos de cambios...
1229 1229 Descargando contido para o conxunto de cambios {0}...
1230 1230 Descargando datos
1231 1231 Descargando desde o servidor de OSM...
1232 1232 Descargando historial...
1233 1233 Descargando conxunto de cambios abertos...
1234 1234 -----
1235 1235 Descargando os puntos {0} a {1}...
1236 1236 Descargando relacións referidas...
1237 1237 Descargando vías referidas...
1238 1238 Descargando relación {0}
1239 1239 Descargar datos OSM ao longo de unha vía
1240 1240 Telearrastre
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 Arrastrar o cabezallo de reproducción e soltar preto da pista para reproducir o son desde alí; MAIÚS+soltar para sincronizar o son nese punto.
1244 1244 Desaugue
1245 1245 Debuxar
1246 1246 Debuxar Frechas de Dirección
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 Debuxar un rectángulo do tamaño desexado, despois soltar o botón do rato.
1250 1250 -----
1251 1251 Debuxar os límites dos datos descargados
1252 1252 Debuxar frechas de dirección para as liñas, conectando puntos GPS.
1253 1253 Debuxar consellos de dirección para segmentos de vía.
1254 1254 Debuxar as capas inactivas en outra cor
1255 1255 -----
1256 1256 Debuxar puntos máis grandes para os puntos GPS.
1257 1257 Debuxar liñas entre puntos GPS en bruto
1258 1258 Debuxar liñas entre puntos gps sen procesar.
1259 1259 Debuxar nodos
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 Debuxar liña de axuda flexible
1263 1263 Debuxar os números de orde dos segmentos
1264 1264 Debuxar os límites dos datos cargados desde o servidor.
1265 1265 Debuxar as frechas de dirección usando búsquedas nas táboas en lugar de cálculos complexos.
1266 1266 Debuxar as capas de datos inactivas nunha cor diferente.
1267 1267 Debuxar os números de orde de todos os segmentos dentro da súa liña.
1268 1268 Debuxar nodos virtuais no modo de selección
1269 1269 Debuxar nodos virtuais no modo de selección para unha modificación de vía máis doada.
1270 1270 -----
1271 1271 Auga potable
1272 1272 Conduce un coche de carreiras desde o punto A ata o punto B, dexa os cactus detrás.
1273 1273 Autoescuela
1274 1274 Tintorería
1275 1275 Convertir en {0} nodos
1276 1276 Duplicar
1277 1277 Duplicar capa
1278 1278 -----
1279 1279 Duplicar nodos que son usados por múltiples vías.
1280 1280 Duplicar selección copiando e pegando inmediatamente.
1281 1281 Duplicar esta capa
1282 1282 Nodos duplicados
1283 1283 -----
1284 1284 Nodos de vía duplicados
1285 1285 Vías duplicadas
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Correo electrónico
1289 1289 E10 (mezcla ao 10% de etanol)
1290 1290 E85 (mezcla ao 85% de etanol)
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 Cada nodo debe conectar exactamente 2 vías
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 Descarga doadamente ao longo de un longo conxunto de vías interconectadas
1298 1298 Edición
1299 1299 Editar bowling
1300 1300 -----
1301 1301 Editar enderezos
1302 1302 Editar interpolación de direccións
1303 1303 -----
1304 1304 Editar fronteira administrativa
1305 1305 Editar campo de aviación
1306 1306 Editar tenda de bebidas alcohólicas
1307 1307 eitar o uso da área cultivábel
1308 1308 Editar cabaña alpina
1309 1309 Editar Fútbol Americano
1310 1310 Editar lugar arqueolóxico
1311 1311 Editar tiro con arco
1312 1312 Editar centro de arte
1313 1313 Editar traballo artístico
1314 1314 Editar atletismo
1315 1315 Editar atracción
1316 1316 Editar fútbol australiano
1317 1317 Editar Caixeiro
1318 1318 Editar caixa temperada
1319 1319 Editar panadeiro
1320 1320 Editar banco
1321 1321 Editar Bar
1322 1322 Editar béisbol
1323 1323 Editar cunca
1324 1324 Editar baloncesto
1325 1325 Editar campo de batalla
1326 1326 Editar bahía
1327 1327 Editar praia
1328 1328 Editar Voleipraia
1329 1329 Editar baliza
1330 1330 Editar tenda de brebaxes
1331 1331 Editar aparcamiento para bicicletas
1332 1332 Editar alquiler de bicicletas
1333 1333 Editar tenda de bicicletas
1334 1334 Editar biergarten
1335 1335 Editar un astillero
1336 1336 Editar un bolardo
1337 1337 Editar librería
1338 1338 Editar aduana
1339 1339 Editar boule
1340 1340 Editar límite
1341 1341 Editar Pedra histórica
1342 1342 Editar Boutique
1343 1343 Editar bolos
1344 1344 Editar ponte
1345 1345 Editar vía de cabalos
1346 1346 Editar terreno abandoado
1347 1347 -----
1348 1348 Editar porta de golpe
1349 1349 Editar vía para autobús guiado
1350 1350 Editar andén de autobús
1351 1351 Editar estación de autobús
1352 1352 Editar parada de autobús
1353 1353 Editar carnicería
1354 1354 Editar telecabina
1355 1355 -----
1356 1356 Editar cafetería
1357 1357 Editar lugar de acampada
1358 1358 Editar Fútbol Canadiense
1359 1359 Editar un canal
1360 1360 Editar piragüismo
1361 1361 Editar alquiler de automóviles
1362 1362 Editar taller
1363 1363 Editar automóviles compartidos
1364 1364 Editar concesionario de automóviles
1365 1365 Editar lavadoiro de vehículos
1366 1366 Editar zona de caravanas
1367 1367 Editar castelo
1368 1368 Editar barreira canadiense
1369 1369 Editar entrada de cova
1370 1370 Editar a área do cemiterio
1371 1371 Editar telesilla
1372 1372 Editar cabaña ou bungalow
1373 1373 Editar estación de carga (para coches eléctricos)
1374 1374 Editar farmacia
1375 1375 Editar cheminea
1376 1376 Editar cine
1377 1377 Editar cidade
1378 1378 Editar o sinal de límite da cidade
1379 1379 Editar fronteira civil
1380 1380 Editar acantilado
1381 1381 Editar alpinismo
1382 1382 Editar Reloxo
1383 1383 Editar Tenda de Roupa
1384 1384 Editar liña de costa
1385 1385 Editar instituto
1386 1386 Editar o uso da área comercial
1387 1387 Editar común
1388 1388 Editar tenda de ordenadores
1389 1389 Editar Confitería
1390 1390 Editar o uso da área en construcción
1391 1391 Editar información de contacto
1392 1392 -----
1393 1393 Editar continente
1394 1394 Editar tenda de alimentación
1395 1395 Editar Copistería
1396 1396 Editar país
1397 1397 Editar país
1398 1398 Editar xuzgado
1399 1399 Editar depósito de auga
1400 1400 Editar grúa
1401 1401 Edit críket
1402 1402 Editar críket con redes
1403 1403 Editar croquet
1404 1404 Editar cruce
1405 1405 Editar Cortinas
1406 1406 -----
1407 1407 Editar vía ciclable
1408 1408 Editar ciclismo
1409 1409 Editar unha presa
1410 1410 Editar Deli (Boa comida)
1411 1411 Editar dentista
1412 1412 Editar Grandes Almacens
1413 1413 -----
1414 1414 -----
1415 1415 Editar vía de tren en desuso
1416 1416 Editar acequia
1417 1417 Editar almacén de bricolaxe
1418 1418 Editar un muelle
1419 1419 Editar médicos
1420 1420 -----
1421 1421 Editar carreiras de cans
1422 1422 Editar telearrastre
1423 1423 Editar canal de desaugue
1424 1424 Editar auga potable
1425 1425 Editar Autoescuela
1426 1426 Editar tintorería
1427 1427 Editar tenda de electrónica
1428 1428 Editar Embaixada
1429 1429 Editar punto de acceso para emerxencias
1430 1430 -----
1431 1431 Editar unha entrada
1432 1432 Editar hípica
1433 1433 Editar Erotica
1434 1434 Editar Fabrica
1435 1435 Editar o uso da terra de labor
1436 1436 Editar edificio agrario
1437 1437 Editar establecemento de comida rápida
1438 1438 Editar Caída
1439 1439 Editar una ruta de ferry
1440 1440 Editar terminal de ferry
1441 1441 Editar hidrante contra incendios
1442 1442 Editar parque de bombeiros
1443 1443 Editar pesca
1444 1444 Editar tramo de escaleiras
1445 1445 Editar floristería
1446 1446 -----
1447 1447 Editar vía peatonal
1448 1448 Editar vado
1449 1449 Editar zona forestal
1450 1450 Editar fonte
1451 1451 Editar Marcos
1452 1452 Editar Gasolineira
1453 1453 Editar Moblería
1454 1454 Editar Fútbol Gaélico
1455 1455 -----
1456 1456 Editar Xardín
1457 1457 Editar centro de xardinería
1458 1458 Editar gasómetro
1459 1459 Editar porta
1460 1460 Editar glaciar
1461 1461 Editar golf
1462 1462 Editar campo de golf
1463 1463 Editar góndola
1464 1464 Editar o uso ta área de herba
1465 1465 Editar camposanto
1466 1466 Editar zona verde
1467 1467 Editar Verdurería
1468 1468 Editar Horticultura
1469 1469 Editar rompeolas
1470 1470 Editar pensión
1471 1471 Editar Ximnasia
1472 1472 Editar perruquería
1473 1473 Editar apeadeiro
1474 1474 Editar aldea
1475 1475 Editar portilla de grella metálica
1476 1476 Editar ferretería
1477 1477 -----
1478 1478 Editar brezal o landa
1479 1479 Editar heliporto
1480 1480 Editar tenda HIfi
1481 1481 -----
1482 1482 Edtar unha vía en construcción
1483 1483 Editar hockey
1484 1484 Editar carreiras de caballos
1485 1485 Editar hospital
1486 1486 Editar albergue
1487 1487 Editar hotel
1488 1488 Editar apostadeiro de caza
1489 1489 Editar o uso da área industrial
1490 1490 Editar Illa
1491 1491 Editar Illote
1492 1492 -----
1493 1493 -----
1494 1494 -----
1495 1495 Editar Joyería
1496 1496 Editar una intersección
1497 1497 Editar Karting
1498 1498 Editar Xardín de infancia
1499 1499 Editar quiosco
1500 1500 Editar portilla xiratoria
1501 1501 Editar cociña
1502 1502 Editar terra
1503 1503 Editar vertedoiro
1504 1504 Editar Lavandería
1505 1505 Editar biblioteca
1506 1506 Editar una barreira
1507 1507 Editar metro lixeiro
1508 1508 Editar faro
1509 1509 Editar rúa residencial
1510 1510 Editar Localidade
1511 1511 -----
1512 1512 Editar Centro Comercial
1513 1513 Editar porto deportivo
1514 1514 Editar Mercado
1515 1515 Editar o uso do prado
1516 1516 -----
1517 1517 Editar monumento conmemorativo
1518 1518 Editar o uso da área militar
1519 1519 -----
1520 1520 Editar mini golf
1521 1521 -----
1522 1522 Editar Telefonía Móbil
1523 1523 Editar Aeródromo de Aeromodelismo
1524 1524 Editar cambio de moeda
1525 1525 Editar monoraíl
1526 1526 Editar monumento
1527 1527 Editar motel
1528 1528 Editar Motocross
1529 1529 Editar aparcamento para motos
1530 1530 Editar Deportes de Motor
1531 1531 Editar Autoestrada
1532 1532 Editar saída de autopista
1533 1533 Editar enlace de autopista
1534 1534 Editar porto de montaña
1535 1535 Editar lameira
1536 1536 Editar multi
1537 1537 Editar Multipolígono
1538 1538 Editar museo
1539 1539 Editar Intrumentos Musicais
1540 1540 Editar vía estreita
1541 1541 Editar fronteira nacional
1542 1542 Editar límites do parque nacional
1543 1543 Editar Reserva Natural
1544 1544 Editar club nocturno
1545 1545 -----
1546 1546 Editar óptica
1547 1547 Editar tenda de productos orgánicos
1548 1548 Editar tenda de exteriores
1549 1549 Editar Pintura
1550 1550 Editar sitio paleontolóxico
1551 1551 Editar parque
1552 1552 Editar aparcamento
1553 1553 Editar corredor de aparcamento
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 Editar lugar de cruces frecuentes
1557 1557 Editar camiño
1558 1558 Editar pico
1559 1559 Editar una calle peatonal
1560 1560 Editar pelota vasca
1561 1561 Editar farmacia
1562 1562 Editar zona de picnic
1563 1563 Editar embarcadoiro
1564 1564 Editar tubería
1565 1565 Editar cancha de xogo
1566 1566 Editar lugar de culto
1567 1567 -----
1568 1568 Editar zona de xogos
1569 1569 Editar policía
1570 1570 Editar fronteira política
1571 1571 Editar oficina postal
1572 1572 Editar Xerador de Enerxía
1573 1573 Editar tendido eléctrico
1574 1574 Editar poste eléctrico
1575 1575 Editar central eléctrica
1576 1576 Editar subestación eléctrica
1577 1577 Editar torre de electricidade
1578 1578 Editar vía para tren histórico
1579 1579 Editar enlace a rúa primaria
1580 1580 Editar rúa primaria
1581 1581 Editar prisión
1582 1582 -----
1583 1583 Editar pub
1584 1584 Editar edificio público
1585 1585 -----
1586 1586 Editar o uso da área da canteira
1587 1587 Editar coches RC
1588 1588 Editar pista de carreiras
1589 1589 Editar raqueta
1590 1590 Ediar vía de tren
1591 1591 Editar o uso da área da via do tren
1592 1592 Editar andén de ferrocarril
1593 1593 Editar o uso da área de recreo
1594 1594 Editar punto limpo
1595 1595 Editar rexión
1596 1596 Editar reservorio
1597 1597 -----
1598 1598 Editar o uso da área residencial
1599 1599 Editar rúa urbana
1600 1600 Edita Área de Descanso
1601 1601 Editar restaurante
1602 1602 Editar comercios
1603 1603 Editar un río
1604 1604 Editar ribeira
1605 1605 Editar restricións de tráfico
1606 1606 Editar rúa (tipo descoñecido)
1607 1607 -----
1608 1608 Editar ruta
1609 1609 -----
1610 1610 Editar Liga de Rugby
1611 1611 Editar Rugby Union
1612 1612 Editar ruínas
1613 1613 Editar pista
1614 1614 Editar Entrenamento Seguro
1615 1615 Editar poterna
1616 1616 Editar Sauna
1617 1617 Editar escola
1618 1618 Editar cantos
1619 1619 Editar matorral
1620 1620 Editar Pescado
1621 1621 Editar rúa secundaria
1622 1622 Editar estación de servicio
1623 1623 Editar vía de servicio
1624 1624 Editar refuxio
1625 1625 Editar zapatería
1626 1626 Editar tiro
1627 1627 -----
1628 1628 Editar Atallos
1629 1629 -----
1630 1630 Editar monopatín
1631 1631 Editar patinaxe
1632 1632 Editar esquí
1633 1633 Editar rampa
1634 1634 Editar fútbol
1635 1635 Editar resorte con pinchos
1636 1636 Editar polideportivo
1637 1637 Editar tenda de materiais deportivos
1638 1638 Editar fonte
1639 1639 Editar estadio
1640 1640 Editar estado
1641 1641 Editar papelería
1642 1642 Editar una escaleira de paso
1643 1643 editar arroio ou riachuelo
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Editar Estudio
1647 1647 Editar suburbio
1648 1648 Editar metro
1649 1649 Editar boca de metro
1650 1650 Editar supermercado
1651 1651 Editar cámara de vixilancia
1652 1652 Editar vértice xeodésico
1653 1653 Editar natación
1654 1654 -----
1655 1655 Editar tenis de mesa
1656 1656 -----
1657 1657 Editar parada de taxi
1658 1658 Editar pista de rodaxe
1659 1659 Editar teléfono
1660 1660 Editar tenis
1661 1661 Editar Terminal
1662 1662 Editar Porta de Terminal
1663 1663 Editar via terciaria
1664 1664 Editar teatro
1665 1665 Editar parque temático
1666 1666 Editar cabina de peaxe
1667 1667 Editar torre
1668 1668 Editar Vila
1669 1669 Editar Casa do Concello
1670 1670 Editar Xoguetería
1671 1671 Editar Pista
1672 1672 Editar calmado de tráfico
1673 1673 Editar tranvía
1674 1674 Editar parada de tranvía
1675 1675 Editar axencia de viaxes
1676 1676 Editar árbore
1677 1677 Editar rúa principal
1678 1678 Editar enlace a rúa principal
1679 1679 Editar túnel
1680 1680 Editar as restricións de xiro
1681 1681 Editar torno
1682 1682 Editar rodas
1683 1683 Editar carreteira sen clasificación
1684 1684 Editar universidade
1685 1685 Editar Aspiradora
1686 1686 Editar Tendas de Variedades
1687 1687 Editar máquina expendedora
1688 1688 Editar veterinario
1689 1689 Editar tenda de vídeos
1690 1690 Editar panorámica
1691 1691 Editar poboación
1692 1692 Editar parque municipal
1693 1693 Editar o uso do viñedo
1694 1694 Editar volcán
1695 1695 Editar Voleibol
1696 1696 Editar papeleiras
1697 1697 Editar depuradora
1698 1698 Editar auga
1699 1699 Editar parque acuático
1700 1700 Editar torre de agua
1701 1701 -----
1702 1702 Editar Traballos Acuáticos
1703 1703 Editar unha fervenza
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 Editar cruceiro
1707 1707 Editar camiño a santuario
1708 1708 Editar unha represa
1709 1709 Editar pantano
1710 1710 Editar muíño de vento
1711 1711 Editar bosque
1712 1712 Editar fábrica
1713 1713 Editar zoo
1714 1714 -----
1715 1715 Editar filtro.
1716 1716 Editar latitude e lonxitude dun nodo.
1717 1717 Editar nova relación na capa «{0}»
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 Editar a relación escollida actualmente
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 Editar a relación a cal a relación escollida fai referencia
1726 1726 Editar a relación á cal a relación actual fai referencia
1727 1727 -----
1728 1728 Editar a orixe escollida.
1729 1729 Editar o valor da clave seleccionada para todos os obxectos
1730 1730 Editar: {0}
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 Educación
1734 1734 Electrificado
1735 1735 Electronica
1736 1736 Tarxeta de recarga e moedeitos electrónicos
1737 1737 Electrónica
1738 1738 Os elementos do tipo {0} están admitidos.
1739 1739 Elevación
1740 1740 Enderezo de correo electrónico
1741 1741 Terraplén
1742 1742 Embaixada
1743 1743 Punto de acceso para emerxencias
1744 1744 Teléfono de emerxencia
1745 1745 -----
1746 1746 Documento baleiro
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 Activar filtro
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 Activar/desactivar a visualización do mapa únicamente como liñas
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 Introduce Lat/Lon para saltar á posición
1758 1758 Introduza o URL:
1759 1759 Introducir o URL a descargar:
1760 1760 Introduce un id de un conxunto de cambios
1761 1761 Introduza un nome de lugar para procurar
1762 1762 Introduce o nome do lugar a buscar:
1763 1763 Introduza un rol e aplíqueo aos membros da relación escollidos
1764 1764 Introduza un rol para todos os membros da relación
1765 1765 Introduza unha expresión de procura
1766 1766 -----
1767 1767 Introduce un URL desde o cal os datos deberían ser descargados
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Introduza nome de ficheiro:
1774 1774 Indique a ruta ou o nome do cartafol:
1775 1775 Introduza o ID do obxecto que debería ser descargado
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Introduce a expresion de búsqueda
1779 1779 Entrada
1780 1780 -----
1781 1781 Hípica
1782 1782 Erotica
1783 1783 Erro
1784 1784 Erro
1785 1785 Produciuse un erro amosando o URL
1786 1786 Erro durante a descarga
1787 1787 Produciuse un erro no filtro
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Error iniciando exame {0}:\n {1}
1793 1793 Erro cargando ficheiro
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 Erro no ficheiro {0}
1798 1798 Erro analizando {0}:
1799 1799 Produciuse un erro reproducindo o son
1800 1800 -----
1801 1801 Erro ao renomear ficheiro «{0}» a «{1}»
1802 1802 Produciuse un erro creando a copia de seguranza da capa retirada: {0}
1803 1803 Erro durante a exportación {0}:\n{1}
1804 1804 Erro obtendo ficheiros do directorio {0}\n
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Erro durante a análise {0}
1810 1810 -----
1811 1811 Erro: Dobre valor incorrecto «{0}» na liña «{1}» no ficheiro de marcadores «{2}»
1812 1812 Erro: Liña «{0}» inesperada no ficheiro de marcador «{1}»
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Erros
1817 1817 Erros durante a descarga
1818 1818 +++++
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 Exemplos
1824 1824 -----
1825 1825 Sair
1826 1826 Saír de JOSM
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 Sair da aplicación,
1830 1830 -----
1831 1831 Esperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 Puntos de vía explícitos con hora estimada da posición da traza.
1836 1836 Puntos de vía explícitos con marcas de tempo válidas.
1837 1837 Exportar ficheiro GPX
1838 1838 Exportar e Gardar
1839 1839 Opcións de exportacińo
1840 1840 Exportar os datos a un ficheiro GPX.
1841 1841 Exportar a GPX...
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Extrudir
1845 1845 Extrudir Vía
1846 1846 -----
1847 1847 +++++
1848 1848 +++++
1849 1849 Fabrica
1850 1850 Facilidades
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 Fallou ao abrir o URL
1862 1862 -----
1863 1863 Fallou ao abrir a conexión da API {0}.
1864 1864 Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda
1865 1865 Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 Fallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.
1874 1874 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.
1875 1875 Produciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 Terra de labor
1880 1880 Edificio agrario
1881 1881 Comida rápida
1882 1882 Debuxo rápido (peor resultado)
1883 1883 -----
1884 1884 Multiplicador de avance rápido
1885 1885 -----
1886 1886 Número do fax
1887 1887 De pago
1888 1888 Caída
1889 1889 Valado
1890 1890 Ruta de ferry
1891 1891 Terminal de ferry
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 Ficheiro
1899 1899 O ficheiro «{0}» non existe
1900 1900 -----
1901 1901 Erro de Formato de Ficheiro
1902 1902 Nome do ficheiro:
1903 1903 Copia de seguranza
1904 1904 O ficheiro existe. Sobrescribir?
1905 1905 -----
1906 1906 Nome do ficheiro:
1907 1907 O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?
1908 1908 O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}»
1909 1909 Ficheiro: {0}
1910 1910 -----
1911 1911 Nome do ficheiro
1912 1912 Ficheiros
1913 1913 Ficheiros de Tipo:
1914 1914 Ficheiros de tipo:
1915 1915 -----
1916 1916 Filtrar
1917 1917 Filtro agochado:{0} desactivado:{1}
1918 1918 Modo de filtro
1919 1919 Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.
1920 1920 -----
1921 1921 Filtro:
1922 1922 Atopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.
1923 1923 Rematar debuxo.
1924 1924 Hidrante contra incendios
1925 1925 Parque de bombeiros
1926 1926 Cheminea
1927 1927 Pesca
1928 1928 Arranxar
1929 1929 -----
1930 1930 Arranxar conflitos de etiquetas
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''
1934 1934 Arranxando erros ...
1935 1935 -----
1936 1936 Floristería
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Cartafoles
1940 1940 Seguir
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 Comida
1944 1944 -----
1945 1945 Comida+Bebidas
1946 1946 Pé
1947 1947 Soamente para os obxectos escollidos
1948 1948 Forzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.
1949 1949 -----
1950 1950 Vado
1951 1951 Monte
1952 1952 Esquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.
1953 1953 Tempo de avance/retroceso (segundos)
1954 1954 Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0}\n
1955 1955 Atopadas {0} coincidencias
1956 1956 Fonte
1957 1957 Marco
1958 1958 -----
1959 1959 Conxelar
1960 1960 Conxelar a lista actual de elementos mesturados
1961 1961 Frecuencia (Hz)
1962 1962 -----
1963 1963 Desde ...
1964 1964 Da relación
1965 1965 Desde o URL
1966 1966 Gasolineira
1967 1967 Gasolinera
1968 1968 Tipos de combustible:
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Función
1973 1973 Mobles
1974 1974 +++++
1975 1975 -----
1976 1976 Puntos GPS
1977 1977 descripción de trazado gps
1978 1978 Ficheiros GPX
1979 1979 Ficheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Selector de cor GTK
1985 1985 +++++
1986 1986 Fútbol Gaélico
1987 1987 -----
1988 1988 Xardín
1989 1989 Centro de xardinería
1990 1990 Gasómetro
1991 1991 Porta
1992 1992 ancho(mm)
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Xeografía
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 Imaxes xeo-etiquetadas
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 Glaciar
2004 2004 Vidro
2005 2005 -----
2006 2006 Ir atrás ao paso 1/3
2007 2007 -----
2008 2008 Ir a páxina de axuda de JOSM
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 +++++
2012 2012 Campo de golf
2013 2013 Góndola
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Herba
2017 2017 Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)
2018 2018 Verde:
2019 2019 Zona verde
2020 2020 Verdurería
2021 2021 Horticultura
2022 2022 Contedor de gravilla
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Rompeolas
2026 2026 +++++
2027 2027 +++++
2028 2028 Pensión
2029 2029 Poste identificador
2030 2030 -----
2031 2031 +++++
2032 2032 Ximnasia
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 Perruqueria
2038 2038 Aldea
2039 2039 Portilla de grella metálica
2040 2040 -----
2041 2041 +++++
2042 2042 Ferretería
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Saúde
2051 2051 -----
2052 2052 Brezal o landa
2053 2053 Vehículos pesados (> 6 t.)
2054 2054 Seto
2055 2055 Alto
2056 2056 Altura (en metros)
2057 2057 Heliporto
2058 2058 Axuda
2059 2059 Axda: {0}
2060 2060 Axuda a vectorizar imaxes WMS.
2061 2061 Hemisferio
2062 2062 Agochar
2063 2063 Mostrar ou agochar este botón conmutador
2064 2064 Agochar este botón
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 +++++
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Nodos duplicados en autopista
2071 2071 Autovías
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 Sendeiro
2075 2075 Lugares históricos
2076 2076 Historial
2077 2077 -----
2078 2078 Historial do nodo {0}
2079 2079 Historial da relación {0}
2080 2080 Historial da vía {0}
2081 2081 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.
2082 2082 O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.
2083 2083 +++++
2084 2084 -----
2085 2085 Inicio
2086 2086 Páxina de incio
2087 2087 Cabalo
2088 2088 Carreira de cabalos
2089 2089 +++++
2090 2090 Servidor:
2091 2091 Albergue
2092 2092 +++++
2093 2093 Teclas rápidas
2094 2094 Nome da casa
2095 2095 Número de casa
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Ton:
2100 2100 Apostadeiro de caza
2101 2101 -----
2102 2102 +++++
2103 2103 +++++
2104 2104 +++++
2105 2105 ID > 0 Esperada. Tívose {0}.
2106 2106 -----
2107 2107 +++++
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Excepción de IO
2111 2111 -----
2112 2112 +++++
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Rutas de iconas:
2116 2116 -----
2117 2117 Si se especifica, restabelecer a configuración en lugar de lela.
2118 2118 Ignorar
2119 2119 -----
2120 2120 Ignóraos, deixa a relación como está
2121 2121 -----
2122 2122 Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?
2123 2123 -----
2124 2124 Ignorando elementos
2125 2125 -----
2126 2126 Ignorando URL mal construído: «{0}»
2127 2127 Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»
2128 2128 Datos Ilegais
2129 2129 Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2130 2130 URL de consulta de conxuntos de cambios incorrecto
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 Estrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 Valor incorrecto de latitude «{0}»
2139 2139 -----
2140 2140 Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2141 2141 Valor incorrecto de lonxitude «{0}»
2142 2142 -----
2143 2143 Valor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2144 2144 Obxecto ilegal con id=0
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 Valor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.
2148 2148 Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.
2149 2149 Valor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}
2150 2150 Valor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.
2151 2151 Valor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.
2152 2152 Valor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.
2153 2153 Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».
2154 2154 Valor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».
2155 2155 Valor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».
2156 2156 Valor ilegal para o atributo "{0}" de tipo doble. Obtívose "{1}".
2157 2157 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»
2158 2158 valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»
2159 2159 Valor ilegal do atributo «ref» do elemento <nd>. Obtívose {0}.
2160 2160 Imaxe
2161 2161 Ficheiros de imaxes
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 +++++
2174 2174 -----
2175 2175 Importar son
2176 2176 -----
2177 2177 Importar ficheiro PDF e convertir vías.
2178 2178 -----
2179 2179 Importar imaxes
2180 2180 -----
2181 2181 Importar graficos vectoriais (SVG)
2182 2182 Importa de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSM
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 Pendente
2188 2188 -----
2189 2189 Especificación incompleta de elemento <member> con ref=0
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Independente
2197 2197 +++++
2198 2198 Información
2199 2199 Información
2200 2200 Panel informativo
2201 2201 Oficina de información
2202 2202 Punto de información
2203 2203 Información da capa
2204 2204 -----
2205 2205 Inicializando
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 Instalando os complementos actualizados
2216 2216 -----
2217 2217 Erro interno do servidor
2218 2218 -----
2219 2219 Acceso a internet
2220 2220 Acceso a internet gratuito
2221 2221 -----
2222 2222 URL non válido da API
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 Xanela de selección incorrecta
2226 2226 -----
2227 2227 A data non é válida
2228 2228 Valores data/tempo inválidas
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 Expresión de procura inválida
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 ID de usuario inválido
2237 2237 O nome do usuario non é válido
2238 2238 -----
2239 2239 Invertir filtro
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Illa
2245 2245 Illote
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Obxecto {0} non atopado na lista.
2250 2250 -----
2251 2251 Navegador de axuda de JOSM
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 imaxes JPEG (*.jpg)
2259 2259 +++++
2260 2260 Versión Java {0}
2261 2261 Joyería
2262 2262 Función de unor áreas
2263 2263 Unir Nodo e Liña
2264 2264 Unir Nodo a Vía
2265 2265 -----
2266 2266 Unir áreas superpostas
2267 2267 Areas superpostas unidas
2268 2268 Une áreas que se superpoñen
2269 2269 Saltar Á Posición
2270 2270 Saltar ahi
2271 2271 Saltar a posición
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Unión
2275 2275 +++++
2276 2276 Manter
2277 2277 Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos
2278 2278 -----
2279 2279 Manter o meu estado de eliminado
2280 2280 Manter o complemento
2281 2281 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locais
2282 2282 Manter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor
2283 2283 -----
2284 2284 Manter o seu estado de eliminado
2285 2285 Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.
2286 2286 Tecla
2287 2287 A chave «{0}» non é válida
2288 2288 -----
2289 2289 A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valor
2290 2290 Tecla:
2291 2291 -----
2292 2292 Atallos de Teclado
2293 2293 Palabras clave
2294 2294 Xardín de infancia
2295 2295 Quiosco
2296 2296 Portilla xiratoria
2297 2297 Cociña
2298 2298 +++++
2299 2299 GLP (Gas licuado do petróleo)
2300 2300 Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)
2301 2301 -----
2302 2302 Lambert 4 Zonas (France)
2303 2303 -----
2304 2304 Lambert CC Zona
2305 2305 Lambert CC9 Zona (France)
2306 2306 -----
2307 2307 Zona Lambert (Estonia)
2308 2308 Terra
2309 2309 Uso do chan
2310 2310 Vertedoiro
2311 2311 +++++
2312 2312 Nodos duplicados no uso da terra
2313 2313 Carriles
2314 2314 Idioma
2315 2315 Último cambio en {0}
2316 2316 A última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.
2317 2317 -----
2318 2318 +++++
2319 2319 +++++
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Executar o navegador coa información sobre o conxunto de cambios
2323 2323 -----
2324 2324 Lanzar en modo maximizado
2325 2325 Amosa o diálogo para consultar modificacións
2326 2326 Abre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.
2327 2327 Lanzar un navegador con información sobre este usuario
2328 2328 Lavandería
2329 2329 Capa
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 A capa «{0}» debe estar na lista de capas
2336 2336 -----
2337 2337 a capa non está na lista.
2338 2338 Capa: {0}
2339 2339 Capas
2340 2340 Tempo de introducción (segundos)
2341 2341 Ocio
2342 2342 Lonxitude
2343 2343 -----
2344 2344 Lonxitude en metros
2345 2345 O largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.
2346 2346 Lonxitude: {0}
2347 2347 Paso a nivel
2348 2348 Biblioteca
2349 2349 Licencia
2350 2350 -----
2351 2351 Barreira
2352 2352 -----
2353 2353 Metro lixeiro
2354 2354 Faro
2355 2355 Liña de referencia
2356 2356 Tipo de liña
2357 2357 Liña {0} columna {1}:
2358 2358 -----
2359 2359 Lista
2360 2360 A lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.
2361 2361 Lista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local
2362 2362 Lista de elementos no seu conxunto de datos,
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Rúa residencial
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 Cargar capa WMS desde ficheiro
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 Cargar historial
2379 2379 -----
2380 2380 Cagar relacións pais
2381 2381 Cargar relacióm
2382 2382 -----
2383 2383 Cargando os complementos iniciais
2384 2384 Cargando o historial para o nodo {0}
2385 2385 Cargando o historial para a relación {0}
2386 2386 Cargando o historial para a vía {0}
2387 2387 -----
2388 2388 Cagando relacións pais
2389 2389 Cargando o complemento ''{0}''...
2390 2390 Cargando os complementos
2391 2391 Cargando complementos...
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 A cargar {0}
2396 2396 -----
2397 2397 Ficheiros locais
2398 2398 Localidade
2399 2399 Localización
2400 2400 Bloquear
2401 2401 Esclusa
2402 2402 Lodi - Italia
2403 2403 -----
2404 2404 Lonxitude
2405 2405 Lonxitude:
2406 2406 Procurar en:
2407 2407 Aparencia e comportamento
2408 2408 Procurar en:
2409 2409 Torre de vixía
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 +++++
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Escala MTB
2416 2416 -----
2417 2417 O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}
2418 2418 Crear marca de son na posición do cabezallo de reprodución
2419 2419 Fai un duplicado da capa escollida actualmente.
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 Asegurate de que cargas algún dato se usas --selección.
2423 2423 Crea edificion entre medianeras a partires de bloques únicos
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Ficheiro de configuración mal construído nas liñas {0}
2427 2427 -----
2428 2428 Centro comercial
2429 2429 Feito polo home
2430 2430 -----
2431 2431 +++++
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 Mapa
2435 2435 Estilo de pintura do mapa
2436 2436 Proxección do mapa
2437 2437 Preferencias do Mapa
2438 2438 -----
2439 2439 Mapa: {0}
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Porto deportivo
2444 2444 Marcar a etiqueta escollida como indecisa.
2445 2445 Marca dos puntos con nome
2446 2446 Marcas de {0}
2447 2447 Mercado
2448 2448 +++++
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 +++++
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Velocidade Máx.(km/h)
2459 2459 -----
2460 2460 Peso máximo (t)
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 Área máxima por petición:
2465 2465 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2466 2466 Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
2467 2467 Lonxitude máxima (metros)
2468 2468 Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)
2469 2469 Prado
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Membro de
2473 2473 -----
2474 2474 Membros
2475 2475 Os membros do búfer de copia non poden ser engadidos porque eles non están incluidos na capa actual
2476 2476 Membros(resolto)
2477 2477 Membros (con conflitos)
2478 2478 Monumento conmemorativo
2479 2479 Nome do menú
2480 2480 Nome de Menú (Predeterminado)
2481 2481 Atallos de menú
2482 2482 Menú: {0}
2483 2483 +++++
2484 2484 Mesturar
2485 2485 Acoplar Nodos
2486 2486 Mesturar capa
2487 2487 Acoplar nodos no máis antigo
2488 2488 -----
2489 2489 Mesturar a selección
2490 2490 Mestura a capa actual dentro de outra capa
2491 2491 -----
2492 2492 Mestura esta capa con outra
2493 2493 Mesturar {0} nodos
2494 2494 Lista de membros mesturados conxeada. Non hay conflitos pendentes na lista de nodos desta relación
2495 2495 Lista de nodos mesturados conxeada. Non hay conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
2496 2496 Os nodos mesturados aínda non están conxelados. Non é posíbel construir a orde de resolución.
2497 2497 Os nodos mesturados aínda non estan conxelados. Non é posíbel construir a orde de resolución.
2498 2498 Versión mesturada
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 Mensaxe do día non dispoñible
2503 2503 -----
2504 2504 Métrica
2505 2505 -----
2506 2506 Prema co botón central outra vez para desplazarse polas opcións. <br>Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.<hr>
2507 2507 Militar
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Velocidade mínima (km/h)
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Mini-rotonda
2514 2514 Mini golf
2515 2515 Distancia mínima (pixeles)
2516 2516 Minutos: {0}
2517 2517 Reflexar
2518 2518 Reflexar os nodos e vías seleccionados.
2519 2519 Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.
2520 2520 Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.
2521 2521 Falta o atributo «version» na primitiva de OSM con ID {0}.
2522 2522 Falta o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}».
2523 2523 Non se atopa a codificación
2524 2524 Falta unha clave ou valor de atributo na etiqueta.
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Falta o atributo obrigatorio «{0}».
2528 2528 -----
2529 2529 Non se atopou obxectivo para mesturar o nodo con id {0}
2530 2530 Non se atopou obxectivo para mesturar a relación con id {0}
2531 2531 Non se atopou obxectivo para mesturar a via con id {0}
2532 2532 Non se atopou o obxectivo a mesturar do tipo {0} con id {1}
2533 2533 Falta un parámetro para NON
2534 2534 Falta un parámetro para OU
2535 2535 Falta un atributo requirido «{0}».
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 Lu-Vie 08:30-20:00
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Telefonía Móbil
2543 2543 Foco do debuxo
2544 2544 Modo: {0}
2545 2545 Aeródromo de Aeromodelismo
2546 2546 Traballando sen modo (estilo Potlach)
2547 2547 Modificado
2548 2548 Horas modificadas (marcas de tempo) de ficheiros de audio.
2549 2549 Grupos de modificadores
2550 2550 -----
2551 2551 Cambio de moeda
2552 2552 Monoraíl
2553 2553 Monumento
2554 2554 Mais información...
2555 2555 Máis información sobre desta característica
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 +++++
2560 2560 +++++
2561 2561 -----
2562 2562 Automóbil
2563 2563 Motocicleta
2564 2564 -----
2565 2565 Autovía
2566 2566 Deportes de motor
2567 2567 Autoestrada
2568 2568 Saída de autopista
2569 2569 Enlace de autopista
2570 2570 Porto de montaña
2571 2571 Bicicleta de montaña
2572 2572 Mover nodo...
2573 2573 Move un segmento ao longo da súa normal, enton solta o botón do rato.
2574 2574 -----
2575 2575 Mover cara abaixo
2576 2576 Baixar as entradas seleccionadas unha posición
2577 2577 Mover elementos
2578 2578 Mover o filtro cara abaixo.
2579 2579 Mover o filtro cara arriba.
2580 2580 Mover á esquerda
2581 2581 Mover todos os nodos de tal modo que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados
2582 2582 -----
2583 2583 Mover obxectos {0}
2584 2584 Mover á dereita
2585 2585 Mover os membros seleccionados actualmente cara abaixo
2586 2586 Mover os membros actualmente seleccionados cara arriba
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Mover a capa seleccionada unha fila cara abaixo.
2590 2590 Mover a capa seleccionada unha fila cara arriba.
2591 2591 Mover os nodos seleccionados a unha liña.
2592 2592 Mover os nodos seleccionados a un círculo.
2593 2593 Movelos
2594 2594 Mover cara arriba
2595 2595 Mover arriba os elementos escollidos unha posición.
2596 2596 Mover {0}
2597 2597 Move Obxectos {0}
2598 2598 Lama
2599 2599 Múltiple
2600 2600 -----
2601 2601 Multipolígono
2602 2602 -----
2603 2603 O multipolígono non está fechado
2604 2604 Museo
2605 2605 Intrumentos Musicais
2606 2606 Os meus conxuntos de cambios.
2607 2607 O meu conxunto de datos non unclúe unha etiqueta coa clave {0}
2608 2608 A miña versión
2609 2609 A miña versión (conxunto de datos locais)
2610 2610 O meu co mesturado
2611 2611 O meu deles
2612 2612 Fallo de importación NMEA!
2613 2613 Importación NMEA satisfactoria
2614 2614 Ficheiros NMEA-0183
2615 2615 Nome
2616 2616 -----
2617 2617 Nome da ubicación
2618 2618 -----
2619 2619 Nome do usuario
2620 2620 -----
2621 2621 Nome: {0}
2622 2622 Puntos de trazado con nome de {0}
2623 2623 Puntos de trazado nomeados.
2624 2624 Vía estreita
2625 2625 Nacional
2626 2626 Parque Nacional
2627 2627 Nodos duplicados da natureza
2628 2628 Natureza
2629 2629 Reserva Natural
2630 2630 Rede
2631 2631 Excepción de rede
2632 2632 Nunca actualizar
2633 2633 Nova
2634 2634 -----
2635 2635 Novo cartafol
2636 2636 Nova capa
2637 2637 -----
2638 2638 Nova clave
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Novo rol
2643 2643 -----
2644 2644 Novo valor
2645 2645 Seguinte
2646 2646 Club nocturno
2647 2647 Non
2648 2648 Non se atopou ningun exportador!. Nada gardado.
2649 2649 Non hai trazados GPX dispoñibles na capa para asociar ó son.
2650 2650 Sen Atallo
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 Aínda non hai unha área escollida
2655 2655 -----
2656 2656 Non hai cambios que subir.
2657 2657 -----
2658 2658 Ningún conflito que resolver
2659 2659 Non hai conflitos para facer zoom
2660 2660 Conxunto de datos actual no atopado
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 Non se atoparon datos nesa área
2665 2665 Non hai datos cargados.
2666 2666 Sen data
2667 2667 Non existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar.
2668 2668 Sen saída
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 Sen imaxe
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...
2678 2678 Non se atoparon coincidencias para «{0}»
2679 2679 Ningún conxunto de cambios aberto
2680 2680 Ningún conxunto de cambios aberto
2681 2681 -----
2682 2682 Ningún conflito de propiedades pendente
2683 2683 Ningún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Sen proxy
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Non hai capas escollidas
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Sen erros de validación
2696 2696 Non, continuar editando
2697 2697 -----
2698 2698 Non, non aplicar
2699 2699 Nodo
2700 2700 Nodo {0}
2701 2701 -----
2702 2702 Nodo: conexión
2703 2703 Nodo: estándar
2704 2704 Nodo: etiquetado
2705 2705 Nodos
2706 2706 Nodos na mesma posición
2707 2707 Nodos co mesmo nome
2708 2708 Nodos(resolto)
2709 2709 Nodos(con conflitos)
2710 2710 -----
2711 2711 Ningún
2712 2712 Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.
2713 2713 Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
2714 2714 Norte
2715 2715 -----
2716 2716 Non se atopa
2717 2717 Aínda non decidido
2718 2718 Aínda non decidido
2719 2719 -----
2720 2720 Nota
2721 2721 -----
2722 2722 Nota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non suba trazados con licenza GPL.
2723 2723 Nota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos\ndespegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías\nobterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados.
2724 2724 Anotacións
2725 2725 Nada
2726 2726 Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»
2727 2727 Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»
2728 2728 Non se retirou da selección buscando por «{0}»
2729 2729 Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
2730 2730 Nada seleccionado!
2731 2731 Nada que exportar. Adquire antes algún dato.
2732 2732 Nada para escoller
2733 2733 Nada que subir. Consigue algún dato antes.
2734 2734 Nada para ampliar
2735 2735 Excepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.
2736 2736 Número
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 Número de plazas
2743 2743 Número de arames (mellor:conductores) por cable de tensión
2744 2744 -----
2745 2745 Número de {0} roles demasiado baixos ({1})
2746 2746 Esquema numérico
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 +++++
2751 2751 -----
2752 2752 +++++
2753 2753 -----
2754 2754 Datos OSM
2755 2755 Contrasinal de OSM.
2756 2756 Ficheiros de Servidor OSM
2757 2757 -----
2758 2758 Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzip
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 Contrasinal de OSM:
2762 2762 Nome de usuario OSM:
2763 2763 -----
2764 2764 Obxecto
2765 2765 -----
2766 2766 ID do Obxecto
2767 2767 Os ID de obxectos poden separarse por comas ou espazos.<br/> Exemplos: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> o modo de mesturado, especifique obxectos desta forma: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2768 2768 -----
2769 2769 Tipo de obxecto:
2770 2770 Obxecto con histórico
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 Obxectos para engadir:
2774 2774 Obxectos para eliminar:
2775 2775 Obxectos para modificar:
2776 2776 100 octanos
2777 2777 -----
2778 2778 91 octanos
2779 2779 -----
2780 2780 95 octanos
2781 2781 98 octanos
2782 2782 Desprazamento 3.000.000m leste
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Desprazamento:
2787 2787 -----
2788 2788 +++++
2789 2789 Clave antiga
2790 2790 Antigo rol
2791 2791 Valor antigo
2792 2792 Baixo demanda
2793 2793 Ao enviar
2794 2794 Sentido único
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 Unha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.
2798 2798 Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións\nestaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.
2799 2799 Sentido único
2800 2800 -----
2801 2801 Só conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.
2802 2802 Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo
2803 2803 Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismo
2804 2804 -----
2805 2805 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuario
2806 2806 Só conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuario
2807 2807 Só no extremo da vía.
2808 2808 -----
2809 2809 Aberto
2810 2810 Abrir Lugar...
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Abrir unha capa WMS en branco para cargar datos desde un ficheiro
2815 2815 Abrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)
2816 2816 Abrir un ficheiro.
2817 2817 Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo
2818 2818 Abrir unha lista con todas as ordes (desfacer buffer).
2819 2819 Abrir unha lista de todas as capas cargadas.
2820 2820 Abrir unha lista con todas as relacións.
2821 2821 Abrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.
2822 2822 Abrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.
2823 2823 -----
2824 2824 Abrir dialogo de configuracions globales.
2825 2825 Abrir unha ventá de lista de selección.
2826 2826 Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido
2827 2827 Abrir un URL.
2828 2828 Abrir un editor para a relación seleccionada
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Abrir un ficheiro
2835 2835 Abrir ficheiro escollido
2836 2836 Abrir ficheiro escollido.
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.
2840 2840 -----
2841 2841 Abrir...
2842 2842 Aberto/Pechado:
2843 2843 +++++
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 Datos OpenStreetMap
2852 2852 Horario de apertura
2853 2853 -----
2854 2854 Abrindo o ficheiro «{0}»...
2855 2855 Abrir ficheiros
2856 2856 -----
2857 2857 Abre un diálogo que che permite saltar a unha localización específica
2858 2858 Abre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos
2859 2859 -----
2860 2860 Operador/a
2861 2861 Óptica
2862 2862 Atributos Opcionais:
2863 2863 Tipos opcionais
2864 2864 Orgánico
2865 2865 Vía orixinal
2866 2866 Ortogonalizar
2867 2867 Ortogonalizar / Desfacer
2868 2868 Ortogonalizar Forma
2869 2869 Ortogonalizar forma / Desfacer
2870 2870 Ortogonalizar forma / Desfacer\nEscolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!
2871 2871 -----
2872 2872 Outro
2873 2873 Outros Puntos de Información
2874 2874 Outros nodos duplicados
2875 2875 Exteriores
2876 2876 -----
2877 2877 Superposición de teselas
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 Sobrescribir
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 PCN 2006 - Italia
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 +++++
2890 2890 PUWG 1992 (Polonia)
2891 2891 PUWG 2000 Zone {0} (Polonia)
2892 2892 PUWG Zona
2893 2893 Pintura
2894 2894 Estilo de pintura {0}: {1}
2895 2895 Sitio paleontolóxico
2896 2896 -----
2897 2897 Papel
2898 2898 Paralela
2899 2899 -----
2900 2900 O parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiro
2901 2901 Nome do parámentro
2902 2902 Valor do parámetro
2903 2903 o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
2904 2904 Os parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.
2905 2905 Relacións pai
2906 2906 Parque
2907 2907 Aparcamento disuasorio (Park & Ride)
2908 2908 Aparcamento
2909 2909 Corredor de aparcamento
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
2913 2913 Procesando daros de OSM...
2914 2914 Procesando a historia dos datos OSM...
2915 2915 Procesando contido do concunto de cambios...
2916 2916 -----
2917 2917 Procesando a lista de conxuntos de cambio...
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Partes
2922 2922 Lugar de cruces frecuentes
2923 2923 Lugar de paso
2924 2924 Contrasinal
2925 2925 Contrasinal:
2926 2926 Contrasinal:
2927 2927 Pegar
2928 2928 Pegar ...
2929 2929 Pegar Etiquetas
2930 2930 Pegar o URL desde o portapapéis
2931 2931 Pegar contidos ó buffer de pegado.
2932 2932 Pega sin membros incompletos
2933 2933 Camiño
2934 2934 -----
2935 2935 Pico
2936 2936 Calle peatonal
2937 2937 Cruce peatonal
2938 2938 Tipo de cruce peatonal
2939 2939 Peóns
2940 2940 Pelota vasca
2941 2941 Conflitos pendentes na lista de membros desta relación
2942 2942 Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía
2943 2943 Conflitos de propiedades pendentes de resolver
2944 2944 Realiza a validación dos datos
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 Farmacia
2948 2948 Número de teléfono
2949 2949 Número de teléfono
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Zona de picnic
2953 2953 Embarcadoiro
2954 2954 -----
2955 2955 Tubería
2956 2956 Tipo de pista de esquí
2957 2957 Cancha de xogo
2958 2958 Lugar de culto
2959 2959 Lugares
2960 2960 -----
2961 2961 Reproducir/Pausar son.
2962 2962 A reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son
2963 2963 Zona de xogos
2964 2964 Aborte se non está seguro
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Decide que valores hay que manter
2970 2970 -----
2971 2971 Introduza coordenadas GPS
2972 2972 Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2973 2973 Introduza un nome para a área de descarga marcada.
2974 2974 Introduza un nome de usuario non baleiro
2975 2975 Introduza a dirección da tesela
2976 2976 Introduza un índice de tesela
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.<br>Exemplo: {0}<br>Exemplo: {1}<br>Exemplo: {2}<br>Exemplo: {3}<br>
2981 2981 Introduza un ID de usuario válido
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Introduza un enteiro de valor > 0
2987 2987 Introduza un nome de usuario non valeiro
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.
3000 3000 -----
3001 3001 Escolla unha área de descarga primeiro.
3002 3002 -----
3003 3003 Por favor, selecciona unha tecla
3004 3004 Por favor selecciona un valor
3005 3005 -----
3006 3006 Seleccione unha entrada.
3007 3007 Escolla polo menos catro nodos.
3008 3008 Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.
3009 3009 Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.
3010 3010 Escolla como mínimo un nodo ou vía.
3011 3011 Escolla polo menos unha fila para copiar
3012 3012 Escolla polo menos unha vía para simplificar.
3013 3013 Escolla polo menos unha vía.
3014 3014 Escolla polo menos tres nodos.
3015 3015 -----
3016 3016 Escolla polo menos dúas vías para combinar.
3017 3017 Escolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.
3018 3018 Escolla algunha cousa para copiar
3019 3019 -----
3020 3020 Por favor selecciona os obxectos dos que queres cambiar as propiedades.
3021 3021 Seleccione a fila a eliminar.
3022 3022 Por favor selecciona a fila a editar.
3023 3023 Escolla a capa a usar
3024 3024 -----
3025 3025 Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.
3026 3026 Escolla que cambios de propiedade queres aplicar.
3027 3027 Complemento empaquetado con JOSM
3028 3028 Complemento para importar imaxes referenciadas espacialmente
3029 3029 Complemento para desfacer conxuntos de cambios
3030 3030 Complemento para o etiquetado de obxectos en función dunha selección de sinais de tráfico. O diálogo pódese abrir premendo na pequena icona do canto superior dereito da xanela de propiedades. País dispoñíbel dos predefinidos: Alemaña.
3031 3031 Información do complemento
3032 3032 Engadido para asinar dixitalmente Datos de OSM
3033 3033 Produciuse un fallo na actualización do complemento
3034 3034 Política de actualización de complementos
3035 3035 Complementos
3036 3036 Complementos actualizados
3037 3037 Nome do Punto
3038 3038 Número do punto
3039 3039 Poste
3040 3040 Referencia de poste
3041 3041 Policía
3042 3042 Política
3043 3043 -----
3044 3044 +++++
3045 3045 Posición
3046 3046 A posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.
3047 3047 Buzón de Correos
3048 3048 Oficina postal
3049 3049 Código postal
3050 3050 -----
3051 3051 Potencia
3052 3052 Xerador de enerxía
3053 3053 Tendido eléctrico
3054 3054 Central eléctrica
3055 3055 Subestación eléctrica
3056 3056 Torre de electricidade
3057 3057 -----
3058 3058 Fuente de Tensión
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Violación da Precondición
3062 3062 Violación de condición previa
3063 3063 Predefinido
3064 3064 -----
3065 3065 A opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Preferencias
3070 3070 Preferencias almacenadas en {0}
3071 3071 Preferencias...
3072 3072 Preparar os datos de OSM...
3073 3073 Preparar a resolución de conflitos
3074 3074 Preparando o conxunto de cambios...
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Vía para tren histórico
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Axustes prestablecidos
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Previo
3088 3088 Primaria
3089 3089 Enlace a rúa primaria
3090 3090 Modificador principal:
3091 3091 Primitiva
3092 3092 Esperábase un ID primitivo
3093 3093 Prisión
3094 3094 -----
3095 3095 Procesando o ficheiro «{0}»
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Coordenadas Proxectadas
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Código de proxeción
3105 3105 -----
3106 3106 Método de proxección
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 Propiedades
3110 3110 -----
3111 3111 Comprobador de propiedades:
3112 3112 Propiedades dos obxectos seleccionados.
3113 3113 Propiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local
3114 3114 Propiedades no elemento mesturado. Sustituirán as propiedades dos meus elementos cando se apliquen as decisións de mesturar.
3115 3115 Propiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidor
3116 3116 Propiedades de
3117 3117 Propiedades(con conflitos)
3118 3118 Propiedades/Relacións
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:
3123 3123 -----
3124 3124 Fornece un cadro de diálogo para a edición de etiquetas nunha grella tabular.
3125 3125 -----
3126 3126 Provee botóns auxiliares para permitir traballar con ratos de un único botón (stylus). Actualmente engade unicamente un botón ao mapa desplazable
3127 3127 Fornece capacidades de encamiñamento.
3128 3128 Configuración do proxy
3129 3129 +++++
3130 3130 Edificio público
3131 3131 -----
3132 3132 Vehículos de servicio público (SP)
3133 3133 Transporte público
3134 3134 -----
3135 3135 Purgar
3136 3136 Purgar...
3137 3137 Asignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.
3138 3138 +++++
3139 3139 Canteira
3140 3140 Pedir
3141 3141 Consultar e descargar conxuntos de cambios
3142 3142 Pedir e descargar conxuntos de cambios...
3143 3143 Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechados
3144 3144 Consultar conxuntos de cambios
3145 3145 -----
3146 3146 Pedir só conxuntos de cambios pechados
3147 3147 Pedir só conxuntos de cambios abertos
3148 3148 Consultando e descargando conxuntos de cambios
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 Coches RC
3154 3154 Pista de carreiras
3155 3155 Raqueta
3156 3156 Vía de tren
3157 3157 Vía de tren
3158 3158 Apeadeiro de ferrocarril
3159 3159 Andén de ferrocarril
3160 3160 Nodos duplicados na vía do tren
3161 3161 Via do tren
3162 3162 -----
3163 3163 Rango de numeros esperado
3164 3164 Datos GPS en bruto
3165 3165 Ler Antes
3166 3166 Ler fotos...
3167 3167 -----
3168 3168 Lendo conxunto de cambios {0}...
3169 3169 Lendo conxunto de cambios...
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Lendo pais de «{0}»
3173 3173 Lendo información de usuario...
3174 3174 Lendo {0}...
3175 3175 Léeme
3176 3176 Nome real
3177 3177 Eliminar realmente a selección da relación {0}?
3178 3178 Gravando
3179 3179 Estudio de grabación
3180 3180 Terra de recreo
3181 3181 -----
3182 3182 Reciclaxe
3183 3183 Vermello:
3184 3184 Refacer
3185 3185 Refacer a última acción desfeita.
3186 3186 Volver a facer a orde escollida e as seguintes
3187 3187 Referencia
3188 3188 Referencia (número de pista)
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 Número de referencia
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Número de referencia
3196 3196 Referenciado por:
3197 3197 Refírese a
3198 3198 Actualizar
3199 3199 Rexión
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Rexeitar Conflitos e Gardar
3203 3203 Relación
3204 3204 Relación...
3205 3205 Editor de relación: Descargar Membros
3206 3206 Editor de relacións: mover cara abaixo
3207 3207 Editor de relacións: mover cara arriba
3208 3208 Editor de relación: retirar
3209 3209 Editor de relación: retirar a seleccionada
3210 3210 Editor de relacións: inverter
3211 3211 Editor de relacións: ordenar
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 A relación é eliminada
3215 3215 A relación esta baldeira
3216 3216 -----
3217 3217 A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}».
3218 3218 Relación {0}
3219 3219 -----
3220 3220 Relación: escollida
3221 3221 Relacións
3222 3222 -----
3223 3223 Relacións: {0}
3224 3224 Soltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo.
3225 3225 Soltar o botón do rato para parar de mover. Ctrl para acoplar co nodo máis próximo.
3226 3226 Soltar o botón do rato para deter a rotación.
3227 3227 -----
3228 3228 Relixión
3229 3229 Recargar
3230 3230 Recargar todos os obxectos seleccionados actualmente e actualizar a lista.
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 Recargar o historial desde o servidor
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 Control Remoto
3239 3239 O control remoto foi preguntado para crear un novo nodo.
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 Retirar
3246 3246 Retirar «{0}» para o nodo «{1}»
3247 3247 Retirar «{0}» para a relación «{1}»
3248 3248 Retirar «{0}» para a via «{1}»
3249 3249 Retirar «{0}» de {1} obxectos
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 Retirar da memoria
3253 3253 -----
3254 3254 Retirar a foto da capa
3255 3255 Retirar etiquetas de vías internas
3256 3256 Retirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local
3257 3257 Retirar os marcadores seleccionados
3258 3258 Retirar os membros seleccionados para esta relación
3259 3259 Retirar as modificacións escollidas da memoria local
3260 3260 Retirar as entradas escollidas da lista de elementos mesturados
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activos
3265 3265 Retíraos, limpa a relación
3266 3266 Retirar este membro da relación
3267 3267 Elementos retirados das relacións
3268 3268 Nodos duplicados retirados
3269 3269 -----
3270 3270 Retirando complementos obsoletos...
3271 3271 Retirando complementos sen mantemento...
3272 3272 Mudar o nome do ficheiro
3273 3273 Renomear o ficheiro «{0}» a
3274 3274 Renomear capa
3275 3275 Renomear o marcador escollido
3276 3276 Debuxar rutas (autobús, rutas de sendeirismo, rutas de bicicleta, ...) . Os tipos de ruta deben ser definidos no ficheiro routes.xml no directorio do complemento
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Alquiler
3280 3280 Taller
3281 3281 -----
3282 3282 Substituir «{0}» con «{1}» para
3283 3283 Informar dun fallo
3284 3284 +++++
3285 3285 Solicitar Token de Aceso
3286 3286 A petición fallou
3287 3287 -----
3288 3288 Require detalles: {0}
3289 3289 -----
3290 3290 Reservorio
3291 3291 Restabelecer
3292 3292 Restabelecer as preferencias ós valores predeterminados
3293 3293 -----
3294 3294 Rúa urbana
3295 3295 -----
3296 3296 Área residencial
3297 3297 Redimensionar o applet á xeometría indicada (formato: ANCHOxALTO)
3298 3298 Resolver
3299 3299 Resolver conflitos
3300 3300 Resolver conflitos de ''{0}''
3301 3301 Resolver conflitos en coordenadas en {0}
3302 3302 Resolver conflitos en estado eliminado en {0}
3303 3303 Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}
3304 3304 Resolver conflitos para a lista de nodos da vía {0}
3305 3305 Resolver conflitos.
3306 3306 Resolver conflito de version para o nodo {0}
3307 3307 Resolver conflito de version para a relación {0}
3308 3308 Resolver conflito de version para via {0}
3309 3309 Resolver {0} conflitos de etiquetado no nodo {1}
3310 3310 Resolver {0} conflitos de etiquetado na relación {1}
3311 3311 Resolver {0} conflitos de etiquetado na vía {1}
3312 3312 Recurso
3313 3313 Área de Descanso
3314 3314 Reiniciar
3315 3315 Restaurante
3316 3316 Restaurar
3317 3317 Restaurando ficheiros
3318 3318 Restrición
3319 3319 Comercios
3320 3320 Muro de contención
3321 3321 -----
3322 3322 Obter token de aceso
3323 3323 -----
3324 3324 Obtendo Token de Acesso OAuth...
3325 3325 -----
3326 3326 Obtendo petición para token de acesso OAuth...
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Pedindo información do usuario
3330 3330 -----
3331 3331 +++++
3332 3332 Inverter
3333 3333 Invertir Vías
3334 3334 Inverter e combinar
3335 3335 Invertir a dirección de todas as vías seleccionadas.
3336 3336 Invertir a orde dos membros da relación
3337 3337 Invertir vía
3338 3338 Invertir vías
3339 3339 Liña de costa revertida
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 desfacendo cambios
3343 3343 -----
3344 3344 Revisión
3345 3345 Equitación
3346 3346 Río
3347 3347 Ribeira
3348 3348 Rúa (Tipo descoñecido)
3349 3349 Restricións de trafico
3350 3350 Rol
3351 3351 Problema de verificación de rol
3352 3352 A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Rol:
3356 3356 Papeis nas relacións que fan referencia a
3357 3357 -----
3358 3358 Rotonda
3359 3359 Ruta
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 Ruta estatal
3363 3363 Tipo de Ruta
3364 3364 Rutas mostradas para:
3365 3365 Liga de Rugby
3366 3366 +++++
3367 3367 Ruínas
3368 3368 -----
3369 3369 Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.
3370 3370 -----
3371 3371 Executando test {0}
3372 3372 Pista
3373 3373 Escala SAC
3374 3374 -----
3375 3375 Tarxetas SIM
3376 3376 +++++
3377 3377 Entrenamento Seguro
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Poterna
3381 3381 Saturación:
3382 3382 sauna
3383 3383 Gardar
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Gardar como...
3387 3387 Gardar ficheiro GPX
3388 3388 Gardar en:
3389 3389 Gardar capa
3390 3390 Gardar ficheiro OSM
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 Gardar capa WMS nun ficheiro
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 Gardar de todas formas
3398 3398 -----
3399 3399 Gardar en:
3400 3400 Gardar ficheiro escollido.
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.
3404 3404 Gardar os datos actuais.
3405 3405 -----
3406 3406 Gardar as preferencias en fechar o diálogo
3407 3407 -----
3408 3408 Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 A examinar o directorio {0}...
3416 3416 Escola
3417 3417 Chatarra
3418 3418 Cantos
3419 3419 Matorral
3420 3420 Pescado
3421 3421 Buscar
3422 3422 Procurar ...
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 A expresión de procurar non é válida: \n\n {0}
3426 3426 Buscar obxectos
3427 3427 Buscar obxectos.
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 Buscar...
3435 3435 Buscar:
3436 3436 Procura:
3437 3437 Nombre alternativo
3438 3438 -----
3439 3439 Secundaria
3440 3440 Modificador secundario:
3441 3441 Segundos: {0}
3442 3442 Excepción de seguridade
3443 3443 Ver na wiki para outra capacidade
3444 3444 Carril bici e vía peatonal separadas
3445 3445 Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}
3446 3446 Escoller
3447 3447 Escoller Todo
3448 3448 -----
3449 3449 Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadas
3450 3450 Escoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmente
3451 3451 Escoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.
3452 3452 -----
3453 3453 Escoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechados
3454 3454 Escolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pechara
3455 3455 Escoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicos
3456 3456 Escoller ou ben:
3457 3457 Escolla o nome de ficheiro
3458 3458 Escoller se o dato debería estar nunha nova capa
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 Escoller na capa
3463 3463 Escoller na lista de relacións
3464 3464 Escoller membros
3465 3465 -----
3466 3466 Escoller nodo baixo o cursor.
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Escoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selección
3471 3471 Escoller relación
3472 3472 -----
3473 3473 Escoller relación na selección principal
3474 3474 Escoller relación an lista de relacións.
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Escolla a capa a usar
3478 3478 Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual
3479 3479 Escoller os membros de todas as relacións escollidas
3480 3480 -----
3481 3481 Escoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actual
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Escoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.
3485 3485 Escoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSM
3486 3486 Escoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidor
3487 3487 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisos
3488 3488 Escoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisos
3489 3489 Escoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidor
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 Escoller coa busca indicada
3495 3495 -----
3496 3496 Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados
3497 3497 -----
3498 3498 Selección
3499 3499 Selección valeira
3500 3500 A selección debe consistir só de vias e nodos
3501 3501 Selección non axeitada!
3502 3502 Selección:
3503 3503 Selección: {0}
3504 3504 Escoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)
3505 3505 -----
3506 3506 Semiautomática
3507 3507 Capa separada
3508 3508 Separador
3509 3509 Secuencia
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Servizo
3513 3513 -----
3514 3514 URL do servizo
3515 3515 Servizos
3516 3516 Servizos:
3517 3517 Tipo de vía de servicio
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Estabelecer todo ao predeterminado
3524 3524 Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}
3525 3525 Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}
3526 3526 Estabelecer a marca de «modificado» para a via {0}
3527 3527 Estabelecer a selección actual á lista de relacións escollidas
3528 3528 Estabelecer o idioma
3529 3529 Escoller no mapa os elementos escollidoss na lista superior.
3530 3530 Estabelecer a predeterminado
3531 3531 -----
3532 3532 Estabelecer {0} = {1} para o nodo «{2}»
3533 3533 Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»
3534 3534 Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»
3535 3535 Estabelecer {0} = {1} para {2} obxectos
3536 3536 Estabelece un rol para os membros escollidos
3537 3537 Establecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!
3538 3538 Estabelecendo os valores predeterminados
3539 3539 Produciuse un fallo ao estabelecer o atallo de teclado «{0}» para a acción «{1}» ({2})\nxa que o atallo xa está en uso pola acción «{3}» ({4}).\n\n
3540 3540 Configuración
3541 3541 Parámetros para o reproductor de son e as marcas de son.
3542 3542 Parámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos.
3543 3543 -----
3544 3544 Algunhas utilidades que farán a túa vida mais sinxela
3545 3545 Compartindo
3546 3546 -----
3547 3547 +++++
3548 3548 Refuxio
3549 3549 Gastos de envío
3550 3550 Zapatos
3551 3551 Tiro
3552 3552 Compras
3553 3553 Tendas
3554 3554 Descrición curta: {0}
3555 3555 Atallo
3556 3556 Preferencias dos atallos
3557 3557 -----
3558 3558 Debería ser desactivado o complemento?
3559 3559 -----
3560 3560 Amosar
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 Amosar Informe de estado
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 Amosar conxunto de cambios {0}
3569 3569 Amosar información de axuda
3570 3570 Amosar historia
3571 3571 Amosar información
3572 3572 Amosa información acerca da subida de datos.
3573 3573 -----
3574 3574 Amosar nomes localizados en listas escollidas
3575 3575 Amosar os nomes traducidos nas listas de seleción, se están dispoñibles
3576 3576 Mostrar a seguinte imaxe
3577 3577 Amosar a ID do obxecto nas listas de selección
3578 3578 -----
3579 3579 Amosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.
3580 3580 -----
3581 3581 Mostrar a imaxe previa
3582 3582 -----
3583 3583 Mostrar a pantalla de benvida ó iniciar
3584 3584 Amosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida ós erros
3585 3585 Amosar só as etiquetas con conflitos
3586 3586 Amosar só as etiquetas con multiples valores
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Amosar esta axuda
3590 3590 Amosar/Ocultar
3591 3591 Mostrar área
3592 3592 Amosar a presión atmosférica
3593 3593 Amosar a data actual
3594 3594 Amosar humidade
3595 3595 Amosar temperatura
3596 3596 -----
3597 3597 Sicilia - Italia
3598 3598 Vías con nomes similares
3599 3599 -----
3600 3600 Simplificar Vía
3601 3601 Simplificar todas as vias seleccionadas
3602 3602 Simplifica áreas mediante o retirado de nodos en ángulos moi obtusos. Isto pode condicionarse ao tamaño da área máxima a retirar. Fai ademais unha media dos nodos próximos.
3603 3603 Simplificar as vías?
3604 3604 -----
3605 3605 Simula un clic cando fas un pequeno e corto arrastre de rato. Isto é util para punteros de tabletas dixitalizadoras, cando teñas problemas simplemente fai clic na tableta dixitalizadota sin mover o rato(xeral Java- tablet Problem)...
3606 3606 -----
3607 3607 Color simple (pode ser personalizado para as capas con nome)
3608 3608 Elementos únicos
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Tamaño
3612 3612 Monopatín
3613 3613 Patinaxe
3614 3614 Esquí
3615 3615 Esquí
3616 3616 Omitir a descarga
3617 3617 Saltar descarga
3618 3618 -----
3619 3619 Omitir a actualización
3620 3620 Saltar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está desactivada.
3621 3621 -----
3622 3622 Mapa esbaradío
3623 3623 Rampa
3624 3624 Fumadores
3625 3625 Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing)
3626 3626 -----
3627 3627 Trineo
3628 3628 Fútbol
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Algunhas das vías foron parte da relación que foi modificada. Verifique que non se introduciron erros.
3632 3632 Algúns puntos de vía que estaban demasiado lonxe da traza para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.
3633 3633 Algúns puntos de vía con marcas de tempo anteriores ó inicio do trazado ou posteriores ó fin foron omitidos ou movidos ó inicio.
3634 3634 Non é posíbel manexar a relación de multipolígonos con multiples vías saíntes
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 Ordenar
3639 3639 Ordenar o menú de elementos preestablecidos
3640 3640 Ordenar os membros da relación
3641 3641 Fonte
3642 3642 Sur
3643 3643 -----
3644 3644 Prazas para Personas de Movilidad Reducida
3645 3645 Espazos para os páis
3646 3646 Espazos para a muller
3647 3647 -----
3648 3648 Rádar de tráfico
3649 3649 Picos
3650 3650 Separar a vía
3651 3651 Separar unha vía no nodo seleccionado.
3652 3652 Separar a vía {0} en {1} partes
3653 3653 Dividie vías en fragmentos
3654 3654 Deportes
3655 3655 Deporte (Pelota)
3656 3656 Instalaciones deportivas
3657 3657 Deportes
3658 3658 Polideportivo
3659 3659 fonte
3660 3660 Estadio
3661 3661 Argumento de xeometría unix estandar
3662 3662 Estrelas
3663 3663 Comezar Busca
3664 3664 Comezar a descarga
3665 3665 Empezar a descargar datos
3666 3666 Comezar nova vía a partir do último nodo.
3667 3667 Inicio de traza (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Comeza a subir en anacos...
3672 3672 Comezando a subir nunha única petición...
3673 3673 Comezando a subir con unha petición por primitiva...
3674 3674 Estado
3675 3675 -----
3676 3676 Papelería
3677 3677 +++++
3678 3678 Informe de estado
3679 3679 Pasos
3680 3680 -----
3681 3681 Escaleira de paso
3682 3682 Deter
3683 3683 -----
3684 3684 Arroio ou riachuelo
3685 3685 Rúa
3686 3686 -----
3687 3687 Nome da rúa
3688 3688 Rúas
3689 3689 Ruas NRW Geofabrik.de de Renania del Norte-Westfalia
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Subárea
3700 3700 Enviar filtro
3701 3701 -----
3702 3702 Suburbio
3703 3703 Metro
3704 3704 Boca de metro
3705 3705 Atallos de ventá
3706 3706 Feito satisfactoriamente
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Supermercado
3710 3710 -----
3711 3711 Asistencia técnica
3712 3712 Soporte para entrada de GPS viva (punto movendose) a través de unha conexión cun servidor gpsd.
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Admite descargar, mapas escaneados desde walking-papers.org . Este complemento aínda está baixo desenvolvemento e pode ter fallos.
3716 3716 -----
3717 3717 Superficie
3718 3718 Cámara de vixilancia
3719 3719 Vértice xeodésico
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Natación
3723 3723 Swiss Grid (Suíza)
3724 3724 -----
3725 3725 Descición de símbolo
3726 3726 Sincronizar o son
3727 3727 Sincronizar o paquete de datos completo
3728 3728 Sincronizar únicamente o nodo {0}
3729 3729 Sincronizar únicamente a relación {0}
3730 3730 -----
3731 3731 Sincronizar únicamente a vía {0}
3732 3732 Sistema de medida
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 Ténis de mesa
3745 3745 Pavimento táctil
3746 3746 A etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.
3747 3747 A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».
3748 3748 A chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20
3749 3749 Chave da etiqueta máis logo do permitido
3750 3750 Etiquetar as relación con
3751 3751 -----
3752 3752 Valor da etiqueta máis logo do permitido
3753 3753 -----
3754 3754 Axustes de etiquetado preestablecidos.
3755 3755 Etiquetas
3756 3756 Etiquetas e membros
3757 3757 Etiquetas de nodos
3758 3758 Etiquetas de relacions
3759 3759 Etiquetas de vías
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 Etiquetas con valores baleiros
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 +++++
3766 3766 +++++
3767 3767 Pista de rodaxe
3768 3768 Teléfono
3769 3769 Tarxetas telefónicas
3770 3770 Tenis
3771 3771 -----
3772 3772 +++++
3773 3773 Rúa terciaria ou local
3774 3774 Modificador terciario:
3775 3775 Proba
3776 3776 -----
3777 3777 O test fallou
3778 3778 -----
3779 3779 Proba {0}/{1}: Empezando {2}
3780 3780 Testando o Token de Acesso OAuth
3781 3781 Probando OSM API URL ''{0}''
3782 3782 +++++
3783 3783 -----
3784 3784 A dirección (da brúxula) do segmento de liña que se está a debuxar.
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 A cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido
3798 3798 O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 A selección actual non pode ser usada para despegar.
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0
3809 3809 O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero
3810 3810 O valor actual non é unha dirección de tesela válida.
3811 3811 El valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dado
3812 3812 -----
3813 3813 O documento non contén datos.
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados <br> ademáis dos obxectos escollidos:
3817 3817 Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}
3818 3818 -----
3819 3819 A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3820 3820 A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.
3821 3821 O gran JGoodies Plastic Look and Feel.
3822 3822 A clave «{0}» e todos os seus valores van a ser retirados
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 A lonxitude do novo segmento de vía que se está a debuxar.
3826 3826 -----
3827 3827 O conxunto de datos mesturado non incluirá unha etiqueta coa clave {0}
3828 3828 O nome do obxecto na posición do punteiro do rato.
3829 3829 O número de segundos a avanzar ou retroceder cando se presione o botón pertinente.
3830 3830 -----
3831 3831 O ficheiro do complemento «{0}» non inclúe un Manifesto.
3832 3832 O complemento foi retirado da configuración. Reinicie JOSM para descargar o complemento.
3833 3833 A proxeción {0} non puido ser activada. Usando Mercator
3834 3834 -----
3835 3835 A proporción entre o tempo transcurrido do grabador de voz e o tempo real transcurrido
3836 3836 A expresión regular «{0}» tiña un erro de análise no desprazamento {1}, erro completo:\n\n{2}
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 Os nodos seleccionados non comparten a mesma vía.
3843 3843 -----
3844 3844 A selección contén {0} vías. Esta seguro de que quere simplificalas todas?
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 As orixes (URL ou nome de ficheiro) dos ficheiros de datos de comprobación ortográfica (ver http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) ou de comprobación de etiquetas.
3849 3849 A cadea «{0}» non é un valor válido de tipo doble.
3850 3850 O complemento turnrestrictions permítelle introducir información de mantemento sobre restricións de xiro na base de datos de OpenStreetMap.
3851 3851 -----
3852 3852 A vía non pode ser separada nos nodos seleccionads. (Consello: Selecciona nodos no medio da vía.)
3853 3853 As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Quere inverter algunhas?
3854 3854 Teatro
3855 3855 O seu conxunto de datos non inclúe unha etiqueta coa clave {0}
3856 3856 A súa versión
3857 3857 A súa versión (conxunto de cambios do servidor)
3858 3858 O deles co mesturado
3859 3859 Parque temático
3860 3860 -----
3861 3861 Non hai conxuntos de cambios abertos
3862 3862 Non hai obxectos escollido para actualizar.
3863 3863 Hai conflitos sen resolver. Os conflitos non van seren gardados e serán tratados como se rexeitase todos. Continuar?
3864 3864 Hai unha intersección entre vías.
3865 3865 -----
3866 3866 Houbo un erro tratando de amosar o URL desta marca.
3867 3867 Houbo {0} conflitos durante a importación
3868 3868 Esta acción non terá atallo.\n\n
3869 3869 Isto pode levar a unha eliminación accidental dos nodos
3870 3870 Esta petición de conxunto de cambios non é válida
3871 3871 Isto está despois do fin da gravación
3872 3872 -----
3873 3873 Este nodo non está pegado a outra cousa.
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 Este complemento permite amosar calquer imaxe como fondo no editor e aliñala co mapa.
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 Este complemento simplifica o cartografiado e edición de rutas de transporte públicos.
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 Esta proba comproba se dúas vías, vias de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nodo
3888 3888 -----
3889 3889 Este test comproba que as liñas de costa sexan correctas.
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.
3898 3898 Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.
3899 3899 Máquina de tiquets
3900 3900 -----
3901 3901 Dirección da tesela:
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Zona horaria:
3908 3908 Zona horaria: {0}
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 A ...
3914 3914 Para eliminar
3915 3915 Cambiar Liñas GPX
3916 3916 -----
3917 3917 Cambiar Vista de grella
3918 3918 Alternar a vista de pantalla completa
3919 3919 Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios
3920 3920 -----
3921 3921 Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca.
3922 3922 Cambiar o estado visible da capa seleccionada.
3923 3923 Cambiar: {0}
3924 3924 Cambia a configuración global «{0}».
3925 3925 Baños
3926 3926 O Token permite aceso restrinxido
3927 3927 Peaxe
3928 3928 Cabina de peaxe
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 Ferramenta: {0}
3932 3932 Barra de ferramentas
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 Personalización de barra de ferramentas
3936 3936 Ferramentas
3937 3937 -----
3938 3938 Ferramentas para debuxar edificios.
3939 3939 -----
3940 3940 +++++
3941 3941 Turismo
3942 3942 -----
3943 3943 Torre
3944 3944 Referencia da torre
3945 3945 Tipo de torre
3946 3946 Vila
3947 3947 Casa do Concello
3948 3948 Xoguetes
3949 3949 Traza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.
3950 3950 Pista
3951 3951 Coloreado de Trazados e Puntos
3952 3952 -----
3953 3953 Tipo de pista
3954 3954 Calmado de tráfico
3955 3955 Semáforo
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Tranvía
3959 3959 Parada de tranvía
3960 3960 Transporte
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 Axencia de viaxes
3964 3964 Árbore
3965 3965 Rúa principal
3966 3966 Enlace a rúa principal
3967 3967 Tentar de novo
3968 3968 Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.
3969 3969 Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00
3970 3970 Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00
3971 3971 Túnel
3972 3972 Boca del túnel
3973 3973 Restrición de xiro
3974 3974 -----
3975 3975 Círculo de giro
3976 3976 Punto de xiro
3977 3977 Torno
3978 3978 Plataforma de xiro
3979 3979 Tipo
3980 3980 Tipo de nome (Reino Unido)
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Tipos
3984 3984 -----
3985 3985 Rodas
3986 3986 +++++
3987 3987 UIC-Referencia
3988 3988 DESCOÑECIDO
3989 3989 +++++
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 URL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)
3993 3993 -----
3994 3994 +++++
3995 3995 +++++
3996 3996 +++++
3997 3997 +++++
3998 3998 UTM Francia (DOM)
3999 3999 UTM sistema xeodésico
4000 4000 UTM Zona
4001 4001 Despegar Vías
4002 4002 Non foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluido
4003 4003 Non foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivado
4004 4004 Non foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado
4005 4005 Non foi posíbel crear unha nova marca de son.
4006 4006 Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}
4007 4007 Non foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Non foi posible analizar lon/lat
4012 4012 Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.
4013 4013 Sen clasificar
4014 4014 -----
4015 4015 Liña de costa desconectada
4016 4016 -----
4017 4017 Pendente
4018 4018 Conflito indeciso entre estados de eliminado
4019 4019 Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas
4020 4020 Sen decidir
4021 4021 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.
4022 4022 Elemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.
4023 4023 Desfacer
4024 4024 Defacer ortogonalizar forma
4025 4025 Desfacer mover
4026 4026 Desfacer ortogonalización para certos nodos
4027 4027 Desfacer a última acción.
4028 4028 Desfacer a orde escollida e as anteriores
4029 4029 Desacoplar o panel
4030 4030 Excepción Inesperada
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}
4043 4043 Mostra non esperada: {0}
4044 4044 Valor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».
4045 4045 -----
4046 4046 Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}.
4047 4047 Desconxelar
4048 4048 Desconxelar a lista de elementos mesturados e comezar a fusión
4049 4049 -----
4050 4050 Despegar Nodo
4051 4051 Universidade
4052 4052 Maquina descoñecida
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 Versión da API descoñecida ou non admitida. Obtívose {0}.
4056 4056 Tipo de primitiva descoñecido: {0}. Os valores permitidos son nodo, vía ou relación
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Tipo descoñecido: {0}
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 Vía sen clasificar sen nombre
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 Deseleccionar Todo
4074 4074 Deseleccionar Todo (Escape)
4075 4075 Deseleccionar Todo (Enfocar)
4076 4076 Deseleccionar todos os obxectos.
4077 4077 Versión de ficheiro WMS non admitido; atopouse {0}, esperabase {1}
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 Versión non admitida: {0}
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 Arriba
4084 4084 Subir un nivel
4085 4085 Actualizar
4086 4086 Actualizar o conxunto de cambios
4087 4087 Actualizar contido
4088 4088 Actualizar datos
4089 4089 Actualizar listado de directorios.
4090 4090 O intervalo de actualización (en días):
4091 4091 Actualizar modificado
4092 4092 -----
4093 4093 Actualizar os complementos
4094 4094 Subir selección
4095 4095 Actualizar o contido do conxunto de cambios desde o servidor de OSM
4096 4096 Actualizar o conxunto de cambios do servidor OSM
4097 4097 Actualizar os complementos seleccionados
4098 4098 Actualizado
4099 4099 Actualizar desde o servidor os obxectos actualmente nodificados (volve a descargar os datos)
4100 4100 Actualizar os datos seleccionados actualmente desde o servidor (re-descarga os datos)
4101 4101 Actualizar desde o servidor os obxectos na capa de datos activa.
4102 4102 Actualizar os conxuntos de cambios escollidos cos datos actuais do servidor de OSM
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Enviando datos
4107 4107 Actualizando erros ignorados ...
4108 4108 Actualizando mapa ...
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Enviar
4112 4112 Subir Cambios
4113 4113 Subir Preferencias
4114 4114 Subir todos os cambios na capa activa ao servidor OSM
4115 4115 Sube todos os cambios na selección actual ao servidor OSM
4116 4116 Subir datos
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Subir seleccion
4123 4123 -----
4124 4124 Subir as preferencias actuais ó servidor
4125 4125 Enviar a «{0}»
4126 4126 Subir un novo conxunto de cambios
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Subindo datos...
4132 4132 -----
4133 4133 Uso
4134 4134 Usar <b>(</b> e <b>)</b> para agrupar expresións
4135 4135 Use <b>"</b> para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén <b>:</b>)
4136 4136 Usar <b>|</b> ou <b>OR</b> para combinar co operador OU lóxico
4137 4137 Usar autentcación básica
4138 4138 Usar OAuth
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Usar predeterminado
4144 4144 Usar o ficheiro de datos predeterminado.
4145 4145 Usar as opcións predeterminadas
4146 4146 Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.
4147 4147 -----
4148 4148 Utilizar a capa de errores
4149 4149 Usar scripts externos en JOSM
4150 4150 -----
4151 4151 Usar lista de omisións
4152 4152 -----
4153 4153 Usar o axuste prestabelecido «{0}»
4154 4154 Usar ó axuste prestabelecido «{0}» do grupo «{1}»
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 Usar o ficheiro de datos predeterminado (recomendado).
4159 4159 Usar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).
4160 4160 -----
4161 4161 Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.
4162 4162 Usar a lista de omisións para suprimir advertencias
4163 4163 -----
4164 4164 Usuario
4165 4165 ID do usuario:
4166 4166 Nome de usuario:
4167 4167 Usuario:
4168 4168 Nome de usuario
4169 4169 Nome de usuario:
4170 4170 Usando o atallo «{0}» no seu canto.\n\n
4171 4171 -----
4172 4172 Aspiradora
4173 4173 Validar
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Validando
4178 4178 Validación
4179 4179 -----
4180 4180 Erros de validación
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 Valor
4184 4184 -----
4185 4185 O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»
4186 4186 -----
4187 4187 Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}
4188 4188 Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.
4189 4189 Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.
4190 4190 Valor:
4191 4191 -----
4192 4192 Tenda de variedades
4193 4193 Varios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)
4197 4197 Máquina expendedora
4198 4198 Expendedor automático de productos
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 Version > 0 Esperada. Tívose {0}.
4203 4203 Version esperada
4204 4204 Versión {0}
4205 4205 -----
4206 4206 Versión: {0}
4207 4207 Veterinario
4208 4208 Vídeo
4209 4209 Ver
4210 4210 Vista: {0}
4211 4211 Panorámica
4212 4212 -----
4213 4213 Poboación
4214 4214 Parque Municipal
4215 4215 Poboación/Cidade
4216 4216 Viñedo
4217 4217 Visibilidade
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Visitar a páxina de inicio
4221 4221 -----
4222 4222 Calibración do grabador de voz
4223 4223 Volcán
4224 4224 Voleibol
4225 4225 Voltaxe
4226 4226 -----
4227 4227 AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á páxina de información ou de historial do obxecto OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»
4228 4228 AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á paxina de usuario do usuario OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»
4229 4229 Baño
4230 4230 -----
4231 4231 +++++
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 ficheiros WMS (*.wms)
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 Parede
4243 4243 Aviso
4244 4244 Atención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga «{1}» non é un URL válido. Omitindo a descarga.
4245 4245 Atención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga é descoñecida. Omitindo a descarga.
4246 4246 -----
4247 4247 Atención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}
4248 4248 -----
4249 4249 Atención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido «{0}» non é un directorio.
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Aviso: Non se atopa o ficheiro de preferencias «{0}». Creando un novo ficheiro de preferencias predeterminado.
4258 4258 Atención: Sobrescribindo o ficheiro de preferencias «{0}» co ficheiro de preferencias predeterminado
4259 4259 -----
4260 4260 Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 Aviso: recortouse automaticamente o valor do atributo «{0}» no obxecto eliminado {1}
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Atención: produciuse un fallo ao eliminar o complemento obsoleto «{0}».
4272 4272 -----
4273 4273 Atención: produciuse un fallo ao descargar a lista de información do complemento
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Atención: produciuse un fallo ao instalar o complemento «{0}» do ficheiro temporal descargado «{1}». O fallo produciuse ao renomear.
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 Atencion: fallou ao gardar as preferencias para «{0}»
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 Atención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos
4293 4293 -----
4294 4294 Atención: non se atopa o ficheiro de revisión «/REVISION»
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Aviso: valor inesperado para a preferencia «{0}», obtívose «{1}». Restaurando valor predeterminado.
4299 4299 Atención: valor inesperado para a preferencia «{0}». Obtívose «{1}».
4300 4300 -----
4301 4301 Atención: elemento de comezo «{0}» no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Omitindo.
4302 4302 Advertencias
4303 4303 Limpeza
4304 4304 Papeleiras
4305 4305 Depuradora
4306 4306 Auga
4307 4307 Parque acuático
4308 4308 Torre de auga
4309 4309 -----
4310 4310 Traballos Acuáticos
4311 4311 Fervenza
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 Nodos duplicados na vía de auga
4315 4315 Ficheiros Wave Audio (*.wav)
4316 4316 -----
4317 4317 O nodo final da vía esta próximo a outra carretera
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 Vía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»
4322 4322 Vía {0}
4323 4323 Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.
4324 4324 Vía:
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 Vías
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 Cruceiro
4331 4331 Camiño a santuario
4332 4332 Páxina web:{0}
4333 4333 Páxina web:
4334 4334 Represa
4335 4335 Pantano
4336 4336 Cadeira de rodas
4337 4337 Sillas de rodas
4338 4338 Cando se importe son, aplicalo a calquera punto de vía na capa GPX.
4339 4339 Cando se importe son, crear marcas desde...
4340 4340 Cando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.
4341 4341 Ao gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~
4342 4342 Todo o grupo
4343 4343 Anchura (metros)
4344 4344 -----
4345 4345 +++++
4346 4346 Muíño de vento
4347 4347 -----
4348 4348 Manga de vento
4349 4349 -----
4350 4350 Vista de grella
4351 4351 -----
4352 4352 Con tenda
4353 4353 Cando os caractéres <b>"</b> e <b>\</b> van entrecomiñados necesitan ir precedidos por <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4354 4354 Madeira
4355 4355 Fábrica
4356 4356 Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe.
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 A etiqueta XML <user> non se atopa
4360 4360 -----
4361 4361 Sí
4362 4362 Si, Aplicar
4363 4363 Si, crear un conflito e pechar
4364 4364 -----
4365 4365 Vostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.
4366 4366 -----
4367 4367 Está a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.<br>Quere eliminalos realmente?
4368 4368 Esta a piques de executar {0} xanelas de navegador.<br>Isto pode encher o seu escritorio de xanelas de navegador<br> e levarlle moito tempo acabar.
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.org
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 Atopou un fallo en JOSM
4376 4376 Atopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:
4377 4377 Debes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.
4378 4378 Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro.\nDesexa desplazalos realmente?
4379 4379 Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos
4380 4380 Debe escoller polo menos unha vía.
4381 4381 Debes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.
4382 4382 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto de trazado onde queira sincronizar.
4383 4383 Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).
4384 4384 Debe ter pausado o son no punto da pista onde quere a marca.
4385 4385 Debes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.
4386 4386 Solicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osm
4387 4387 -----
4388 4388 Debe escoller unha traza GPX
4389 4389 Ven de actualizar JOSM. <br> Para evitar problemas debería actualizar os complementos.<br><br>Actualizar agora os complementos?
4390 4390 O teu comentario de subida está <i>baleiro</i>, ou é <i>moi curto</i>.<br /><br />Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están <br />a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido<br />para entender que é o que está a pasar<br /><br />Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida <br />mais facil a outros asignadores.
4391 4391 -----
4392 4392 +++++
4393 4393 +++++
4394 4394 Aumento(en metros)
4395 4395 Aumentar Zoom
4396 4396 Reducir Zoom
4397 4397 Facer zoom e mover mapa
4398 4398 -----
4399 4399 Facer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito
4400 4400 Aumentar Zoom
4401 4401 Nível de ampliación:
4402 4402 Reducir Zoom
4403 4403 Facer zoom na vista a {0}.
4404 4404 Ampliar a
4405 4405 Axustar á capa
4406 4406 -----
4407 4407 Zoom ao nodo
4408 4408 -----
4409 4409 Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)
4410 4410 Facer zoom sobre a selección
4411 4411 -----
4412 4412 Ampliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia
4413 4413 -----
4414 4414 Zoom a este nodo na capa de datos actual
4415 4415 Facer zoom a {0}
4416 4416 Ampliación desactivada porque a capa desta relación non está activa
4417 4417 Apliación desactivada porque non hai un membro escollido
4418 4418 +++++
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 +++++
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 liña
4436 4436 liña de baixa tensión
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 liña
4441 4441 multipolígono
4442 4442 rede
4443 4443 transporte_público
4444 4444 restrición
4445 4445 ruta
4446 4446 lugar
4447 4447 Vía acuática
4448 4448 Editar mercancías
4449 4449 Editar pilona
4450 4450 Editar Estación
4451 4451 Mercancías
4452 4452 Pilona
4453 4453 Estación
4454 4454 Porta
4455 4455 Atrás
4456 4456 Máis rápido
4457 4457 Avance máis rápido
4458 4458 Avance
4459 4459 Saltar cara atrás.
4460 4460 Saltar cara adiante
4461 4461 Marca seguinte
4462 4462 Reproducir a seguinte marca.
4463 4463 Reproducir a marca anterior.
4464 4464 Reproducción/Pausa
4465 4465 Marca anterior
4466 4466 Máis lento
4467 4467 Avance máis lento
4468 4468 Pechado
4469 4469 Aberto
4470 4470 baleiro
4471 4471 negron
4472 4472 azul
4473 4473 marrón
4474 4474 gris
4475 4475 verde
4476 4476 vermello
4477 4477 branco
4478 4478 +++++
4479 4479 +++++
4480 4480 +++++
4481 4481 O
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 +++++
4488 4488 +++++
4489 4489 +++++
4490 4490 +++++
4491 4491 +++++
4492 4492 +++++
4493 4493 +++++
4494 4494 +++++
4495 4495 texto
4496 4496 Desc(ripcion)
4497 4497 Nome
4498 4498 +++++
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 +++++
4508 4508 marca
4509 4509 non
4510 4510 usado
4511 4511 si
4512 4512 -----
4513 4513 mixto
4514 4514 sobre a terra
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 baixo terra
4518 4518 baixo auga
4519 4519 -----
4520 4520 Editar Estación
4521 4521 Estación
4522 4522 +++++
4523 4523 +++++
4524 4524 +++++
4525 4525 +++++
4526 4526 Porto:
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 Clave:
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 nombre abreviado da rúa
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 engadir á selección
4539 4539 enderezo
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 administrativo
4543 4543 avanzado
4544 4544 Configuración avanzada
4545 4545 pista de rodadura
4546 4546 aerovía
4547 4547 pista (oscuro)
4548 4548 pista (claro)
4549 4549 agregar
4550 4550 agrícola
4551 4551 aire
4552 4552 todo
4553 4553 todos os obxectos
4554 4554 callejón
4555 4555 alfabético
4556 4556 alternativo
4557 4557 -----
4558 4558 servizos
4559 4559 equipamento lumínico
4560 4560 tráfico de ocio
4561 4561 fútbol_americano
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 anglicano
4565 4565 comida para animais
4566 4566 anónimo
4567 4567 calquera
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 tiro con arco
4572 4572 área
4573 4573 área de texto
4574 4574 asiático
4575 4575 asfalto
4576 4576 atletismo
4577 4577 -----
4578 4578 son
4579 4579 fútbol australiano
4580 4580 automatico
4581 4581 -----
4582 4582 fondo
4583 4583 anterior punto de parada
4584 4584 segmento anterior
4585 4585 mala
4586 4586 bahaísta
4587 4587 baptista
4588 4588 -----
4589 4589 barreira
4590 4590 Barreira usada nunha vía
4591 4591 béisbol
4592 4592 cunca
4593 4593 baloncesto
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 praia
4597 4597 bicicleta
4598 4598 tubo_de_bicicleta
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 ciénaga
4604 4604 +++++
4605 4605 fronteira
4606 4606 bolos
4607 4607 -----
4608 4608 marca
4609 4609 ponte
4610 4610 Nodo etiquetado como ponte
4611 4611 área postindustrial degradada
4612 4612 budista
4613 4613 construcción
4614 4614 badén
4615 4615 hamburguesería
4616 4616 +++++
4617 4617 carril bus guiado
4618 4618 fútbol_canadiense
4619 4619 -----
4620 4620 piragua
4621 4621 sensible a maiúsculas
4622 4622 católico
4623 4623 cemiterio
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 carbón
4627 4627 -----
4628 4628 chicán
4629 4629 polo
4630 4630 chino
4631 4631 garganta
4632 4632 cristian
4633 4633 -----
4634 4634 Estanco
4635 4635 cidade
4636 4636 +++++
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 escalada
4640 4640 -----
4641 4641 no sentido das agullas do reloxo
4642 4642 pechado
4643 4643 vía pechada
4644 4644 carbón
4645 4645 adoquinado
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 comunicación
4651 4651 compactado
4652 4652 -----
4653 4653 formigón
4654 4654 gomas do pito
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 conflito
4658 4658 conífera
4659 4659 conexión
4660 4660 en construcción
4661 4661 liña_de_contacto
4662 4662 -----
4663 4663 conveniencia
4664 4664 cobre
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 +++++
4670 4670 Cricket con redes
4671 4671 +++++
4672 4672 coxín
4673 4673 -----
4674 4674 vía ciclista con etiqueta bicicleta
4675 4675 ciclismo
4676 4676 -----
4677 4677 datos
4678 4678 decíduos
4679 4679 dedicado
4680 4680 gra° min'' (Nauticos)
4681 4681 gra° min'' seg"
4682 4682 eliminado
4683 4683 -----
4684 4684 reparto de mercancías
4685 4685 obsoleto
4686 4686 autorizado
4687 4687 destino
4688 4688 -----
4689 4689 desvío
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 desactivado
4693 4693 -----
4694 4694 muelle
4695 4695 non existe
4696 4696 carreira de cans
4697 4697 dobre
4698 4698 abaixo
4699 4699 de descenso
4700 4700 descargar
4701 4701 -----
4702 4702 Bebidas
4703 4703 camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)
4704 4704 -----
4705 4705 fácil
4706 4706 electrico
4707 4707 -----
4708 4708 elementos
4709 4709 Punto de acceso de emerxencias
4710 4710 -----
4711 4711 hípica
4712 4712 evanxélico
4713 4713 pares
4714 4714 exemplos
4715 4715 excelente
4716 4716 Bolsas para excrementos
4717 4717 -----
4718 4718 experto
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 falso: a propiedade está explícitamente desactivada
4722 4722 -----
4723 4723 edificio agrario
4724 4724 valado
4725 4725 +++++
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 buscar a seleccion
4729 4729 -----
4730 4730 fish_and_chips (patacas e pescado fritos)
4731 4731 -----
4732 4732 Cartafol
4733 4733 Alimentación
4734 4734 pé
4735 4735 vía peatonal con etiqueta a pé
4736 4736 vado
4737 4737 plantación forestal
4738 4738 forestal
4739 4739 próximo punto de parada
4740 4740 segmento seguinte
4741 4741 fora da pista
4742 4742 francés
4743 4743 do titulo
4744 4744 da vía
4745 4745 total
4746 4746 -----
4747 4747 fútbol_gaélico
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 +++++
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 alemán
4755 4755 glaciar
4756 4756 ouro
4757 4757 +++++
4758 4758 campo de golf
4759 4759 bon
4760 4760 marca gps
4761 4761 punto gps
4762 4762 Grado 1 (pavimentada)
4763 4763 Grado 2 (de áridos)
4764 4764 Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)
4765 4765 Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras)
4766 4766 Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)
4767 4767 herba
4768 4768 pavimento vexetal
4769 4769 grava
4770 4770 grego
4771 4771 verde
4772 4772 zona verde
4773 4773 -----
4774 4774 terra
4775 4775 -----
4776 4776 ximnasia
4777 4777 media
4778 4778 punto de detención
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 saúde
4783 4783 térmico
4784 4784 monte
4785 4785 -----
4786 4786 +++++
4787 4787 destacar
4788 4788 Carretera
4789 4789 via sen referencia
4790 4790 -----
4791 4791 pista
4792 4792 senda
4793 4793 hindú
4794 4794 patrimonio histórico
4795 4795 historial
4796 4796 +++++
4797 4797 pésima
4798 4798 cabalo
4799 4799 carreira de cabalos
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 +++++
4804 4804 casa
4805 4805 -----
4806 4806 +++++
4807 4807 resalte
4808 4808 -----
4809 4809 hidráulico
4810 4810 helado
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 Inactivo
4815 4815 -----
4816 4816 incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai
4817 4817 incompleto
4818 4818 vía incompleta
4819 4819 -----
4820 4820 independente
4821 4821 india
4822 4822 interiores
4823 4823 +++++
4824 4824 -----
4825 4825 segmento interior
4826 4826 integrado no programa principal
4827 4827 intermedia
4828 4828 intervalo
4829 4829 -----
4830 4830 illa
4831 4831 aislado
4832 4832 italiano
4833 4833 jainista
4834 4834 xaponés
4835 4835 testigos de Xenoveva
4836 4836 xudía
4837 4837 -----
4838 4838 +++++
4839 4839 quiosco
4840 4840 vertedoiro
4841 4841 uso da terra
4842 4842 tipo de uso da terra {0}
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 capa
4846 4846 a capa está actualmente agochada (premer para amosala)
4847 4847 a capa é actualmente visible (premer para agochala)
4848 4848 etiqueta capa co signo +
4849 4849 chumbo
4850 4850 esquerda
4851 4851 ocio
4852 4852 tipo de ocio {0}
4853 4853 auga (claro)
4854 4854 -----
4855 4855 limitado
4856 4856 rúa residencial
4857 4857 cargando o complemento «{0}» (version {1})
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 bloquear desprazamento
4862 4862 -----
4863 4863 baixa
4864 4864 luterano
4865 4865 manglar
4866 4866 feito polo home
4867 4867 manualmente
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 porto deportivo
4871 4871 marísma
4872 4872 lat. max.
4873 4873 lon. max.
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 velocidad máxima usada nunha rúa peatonal
4877 4877 -----
4878 4878 membro
4879 4879 -----
4880 4880 +++++
4881 4881 metodista
4882 4882 mexicano
4883 4883 zona militar
4884 4884 lat. min.
4885 4885 lon. min.
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 Nome de clave mal escrito
4893 4893 mixto
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 mormón
4898 4898 +++++
4899 4899 Autovía
4900 4900 Autopista
4901 4901 Acceso a autopista
4902 4902 lodazal
4903 4903 diversos
4904 4904 de pisos
4905 4905 múltiple
4906 4906 -----
4907 4907 musulmá
4908 4908 nacional
4909 4909 espazo natural
4910 4910 tipo natural {0}
4911 4911 -----
4912 4912 natureza
4913 4913 Xornáis
4914 4914 seguinte
4915 4915 níquel
4916 4916 non
4917 4917 sen descrición dispoñíbel
4918 4918 non hai mensaxes de erro dispoñíbeis
4919 4919 -----
4920 4920 sen modificador
4921 4921 non_xirar_esquerda
4922 4922 non_xirar_dereita
4923 4923 non_seguir_de_frente
4924 4924 prohibido xiro en U
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 ningún
4929 4929 nórdico
4930 4930 -----
4931 4931 non eliminado
4932 4932 -----
4933 4933 non presente
4934 4934 nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte\n opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytes
4935 4935 aviso
4936 4936 novato
4937 4937 +++++
4938 4938 observación
4939 4939 impares
4940 4940 -----
4941 4941 oficial
4942 4942 aceite
4943 4943 vía morta
4944 4944 -----
4945 4945 Nodo etiquetado como vía unidireccional
4946 4946 só_xirar_esquerda
4947 4947 só_xirar_dereita
4948 4948 só_seguir_de_frente
4949 4949 abrir
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 opcións
4954 4954 opción dadas polas propiedades do sistema de Java
4955 4955 ortodoxo
4956 4956 -----
4957 4957 outros ferrocarriles
4958 4958 exteriores
4959 4959 segmento exterior
4960 4960 fora da área descargada
4961 4961 corredor de aparcamento
4962 4962 Tickets de aparcamento
4963 4963 parcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar
4964 4964 -----
4965 4965 pasaxeiros
4966 4966 pasaxeiros;vehiculos
4967 4967 pavimentada
4968 4968 pavimento de pedra
4969 4969 pico
4970 4970 grijo
4971 4971 pegaso
4972 4972 pelícano
4973 4973 pelota vasca
4974 4974 +++++
4975 4975 -----
4976 4976 permisivo
4977 4977 Fotos
4978 4978 fotovoltaico
4979 4979 porto
4980 4980 tubería
4981 4981 pista avanzada
4982 4982 pista fácil
4983 4983 pista para expertos
4984 4984 pista de estilo libre
4985 4985 pista intermedia
4986 4986 pista para iniciados
4987 4987 cancha de xogo
4988 4988 pizzería
4989 4989 lugar
4990 4990 plantas
4991 4991 plástico
4992 4992 -----
4993 4993 poste
4994 4994 político
4995 4995 -----
4996 4996 enerxía
4997 4997 presbiteriano
4998 4998 anterior
4999 4999 vía primaria
5000 5000 acceso a vía primaria
5001 5001 privado
5002 5002 Proposto
5003 5003 protestante
5004 5004 público
5005 5005 transporte público
5006 5006 Bonos de transporte público
5007 5007 Billetes de transporte público
5008 5008 frailecillo
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 cuadruple
5013 5013 cuáquero
5014 5014 canteira
5015 5015 raqueta
5016 5016 ferrocarril
5017 5017 zona ferroviaria
5018 5018 paso con mais dun cruce ferroviario
5019 5019 Vía férrea
5020 5020 punto ferroviario
5021 5021 -----
5022 5022 rápidos
5023 5023 xuncal
5024 5024 rexión
5025 5025 rexional
5026 5026 expresión regular
5027 5027 relación sin tipo
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 remota
5031 5031 retirar da selección
5032 5032 substituir a selección
5033 5033 -----
5034 5034 rúa urbana
5035 5035 restaurante sen nome
5036 5036 venta ao por menor
5037 5037 dereita
5038 5038 -----
5039 5039 ribeira
5040 5040 camiño
5041 5041 rol
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 rotonda
5045 5045 ruta
5046 5046 segmento da ruta
5047 5047 -----
5048 5048 liga_rugby
5049 5049 +++++
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 sal
5053 5053 saladar
5054 5054 area
5055 5055 +++++
5056 5056 escalar
5057 5057 esquema
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 matorral
5061 5061 vía secundaria
5062 5062 sísmico
5063 5063 escoller deporte:
5064 5064 seleccionado
5065 5065 selección
5066 5066 carril bici etiquetado como vía ciclable
5067 5067 separado
5068 5068 vía de servicio
5069 5069 servizos
5070 5070 -----
5071 5071 augas residuais
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 chiita
5077 5077 tiro
5078 5078 tenda
5079 5079 tipo de tenda {0}
5080 5080 vía moerta
5081 5081 sijista
5082 5082 prata
5083 5083 sinxelo
5084 5084 -----
5085 5085 lugar
5086 5086 monopatín
5087 5087 patinaxe
5088 5088 +++++
5089 5089 esquí
5090 5090 -----
5091 5091 parque de snowboard
5092 5092 Fútbol
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 espiritualista
5097 5097 -----
5098 5098 deporte
5099 5099 tipo de depote {0}
5100 5100 Polideportivo
5101 5101 -----
5102 5102 ramal
5103 5103 Estadio
5104 5104 selos
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 pedra
5108 5108 fluxo
5109 5109 rúa
5110 5110 O nome da rua contén ss
5111 5111 cadea
5112 5112 cadea;cadea;...
5113 5113 metro
5114 5114 -----
5115 5115 suní
5116 5116 ao aire libre
5117 5117 +++++
5118 5118 Ciénaga
5119 5119 doces
5120 5120 natación
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 táboa
5124 5124 tenis de mesa
5125 5125 tampóns
5126 5126 taoista
5127 5127 Tarxetas telefónicas
5128 5128 temporal
5129 5129 Tipo de via temporal
5130 5130 tenis
5131 5131 +++++
5132 5132 -----
5133 5133 vía local
5134 5134 texto
5135 5135 tailandés
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 esta capa non está activa actualmete (prema para activala)
5139 5139 esta capa é a capa activa
5140 5140 -----
5141 5141 superficie mareal
5142 5142 tigre
5143 5143 datos_TIGER
5144 5144 estaño
5145 5145 á via
5146 5146 topográfico
5147 5147 tucán
5148 5148 turismo
5149 5149 tipo de turismo {0}
5150 5150 cidade
5151 5151 xoguetes
5152 5152 pista
5153 5153 pista e puntos de vía
5154 5154 só via
5155 5155 -----
5156 5156 semáforos
5157 5157 -----
5158 5158 tranvía
5159 5159 -----
5160 5160 +++++
5161 5161 -----
5162 5162 verdadeiro: a propiedade está explícitamente activada
5163 5163 Carretera principal
5164 5164 Enlace a carretera principal
5165 5165 turco
5166 5166 círculo de xiro
5167 5167 tipo
5168 5168 vía sen clasificación
5169 5169 sin supervisión
5170 5170 subterráneo
5171 5171 -----
5172 5172 unitarismo
5173 5173 -----
5174 5174 descoñecido
5175 5175 sen marcar
5176 5176 sen pavimentar
5177 5177 Non estabelecido
5178 5178 non establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionados
5179 5179 razón sen especificar
5180 5180 Sen etiquetar
5181 5181 vía sen etiqueta
5182 5182 sen uso
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 arriba
5186 5186 ata a tesela
5187 5187 uso
5188 5188 -----
5189 5189 erro de validación
5190 5190 outra validación
5191 5191 aviso de validación
5192 5192 vehículo
5193 5193 versión {0}
5194 5194 -----
5195 5195 -----
5196 5196 +++++
5197 5197 -----
5198 5198 volcán
5199 5199 Bonos
5200 5200 -----
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 auga
5205 5205 -----
5206 5206 -----
5207 5207 Vía acuática
5208 5208 tipo de vía acuática {0}
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 a vía está conectada
5213 5213 a vía está conectada ao seguinte membro da relación
5214 5214 a vía está conectada ao anterior membro da relación
5215 5215 a vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relación
5216 5216 só puntos de vía
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 o tempo
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 vida salvaxe
5226 5226 vento
5227 5227 -----
5228 5228 cableafo
5229 5229 +++++
5230 5230 bosque
5231 5231 área forestal
5232 5232 Nodo con etiqueta de vía errónea
5233 5233 -----
5234 5234 iarda
5235 5235 si
5236 5236 cebra
5237 5237 cinc
5238 5238 circonio
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 zoroástrica
5242 5242 +++++
5243 5243 -----
5244 5244 {0} ({1} to {2} grados)
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 {0}[incompleto]
5248 5248 {0} composto de:
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 {0} metros
5253 5253 {0} mais...
5254 5254 {0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}
5255 5255 {0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".<a href="urn:advanced-configuration">Configure</a> como proceder con <strong>múltiples conxuntos de cambios</strong>
5256 5256 {0} km cad.
5257 5257 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})
5258 5258 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})
5259 5259 {0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5})
5260 5260 +++++
5261 5261 -----
5262 5262 {0}: Versión {1} (local: {2})
5263m 1 -----
5264m 2 ({0} petición)
5265m 2 ({0} peticións)
5266m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto...
5267m 3 ({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...
5268m 4 -----
5269m 5 -----
5270m 6 -----
5271m 7 -----
5272m 8 -----
5273m 9 -----
5274m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.
5275m 10 Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.
5276m 11 Engadido {0} obxecto
5277m 11 Engadidos {0} obxectos
5278m 12 -----
5279m 13 Non foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».
5280m 13 Non foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».
5281m 14 Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto
5282m 14 Cambiar as propiedades de ata {0} obxectos
5283m 15 -----
5284m 16 Cambiar {0} obxecto
5285m 16 Cambiar {0} obxectos
5286m 17 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado deste obxecto no servidor.
5287m 17 Prema <strong>{0}</strong> para comprobar o estado destes obxectos no servidor.
5288m 18 Conflito mentres se descargaba
5289m 18 Conflitos mentres se descargaba
5290m 19 Conflito no dato
5291m 19 Conflitos nos datos
5292m 20 Eliminar {0} nodo
5293m 20 Eliminar {0} nodos
5294m 21 Eliminar {0} obxecto
5295m 21 Eliminar {0} obxectos
5296m 22 Eliminar {0} relación
5297m 22 Eliminar {0} relacións
5298m 23 Eliminar {0} vía
5299m 23 Eliminar {0} vías
5300m 24 Eliminando {0} obxecto
5301m 24 Eliminando {0} obxectos
5302m 25 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga do seguinte complemento:
5303m 25 <strong>Produciuse un fallo</strong> na descarga dos seguintes {0} complementos:
5304m 26 Descargando {0} conxunto de cambios...
5305m 26 Descargando {0} conxuntos de cambios...
5306m 27 Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»
5307m 27 Descargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»
5308m 28 -----
5309m 29 -----
5310m 30 -----
5311m 31 -----
5312m 32 Insertar novo nodo na vía.
5313m 32 Insertar novo nodo en {0} vías.
5314m 33 JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:
5315m 33 JOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:
5316m 34 -----
5317m 35 Versión mesturada({0} entrada)
5318m 35 Versión mesturada({0} entradas)
5319m 36 Mover {0} nodo
5320m 36 Mover {0} nodos
5321m 37 A miña versión({0} entrada)
5322m 37 A miña versión({0} entradas)
5323m 38 -----
5324m 39 Obxecto eliminado
5325m 39 Obxectos eliminados
5326m 40 -----
5327m 41 -----
5328m 42 Abrindo {0} ficheiro
5329m 42 Abrindo {0} ficheiros
5330m 43 Pegando {0} tag
5331m 43 PEgando {0} tags
5332m 44 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.
5333m 44 Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.
5334m 45 O complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:
5335m 45 O complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:
5336m 46 Pugado {0} obxecto
5337m 46 Pugados {0} obxectos
5338m 47 -----
5339m 48 Rotar {0} nodo
5340m 48 Rotar {0} nodos
5341m 49 -----
5342m 50 Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)
5343m 50 Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)
5344m 51 Simplificar {0} vía
5345m 51 Simplificar {0} vías
5346m 52 Etiquetas({0} conflito)
5347m 52 Etiquetas({0} conflitos)
5348m 53 Este complemento foi descargado <strong>satisfactoriamente</strong>:
5349m 53 Estes {0} complementos foron descargados <strong>satisfactoriamente</strong>:
5350m 54 O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:
5351m 54 Os seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:
5352m 55 O complemento non vai a ser cargado.
5353m 55 Os complementos non van seren cargados.
5354m 56 O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.
5355m 56 Os nodos seleccionados non están no medio de ningunha vía.
5356m 57 A via seleccionada só ten nodos fora da rexión de datos descargados
5357m 57 As vias seleccionadas só teñen nodos fora da rexión de datos descargados
5358m 58 A version de eles({0} entrada)
5359m 58 A version de eles({0} entradas)
5360m 59 Hai máis de unha vía usando o nodo que escolleu. Escolla tamén a vía.
5361m 59 Hai máis de unha vía usando os nodos que escolleu. Escolla tamén a vía.
5362m 60 -----
5363m 61 -----
5364m 62 -----
5365m 63 -----
5366m 64 houbo {0} conflito durante a importacion
5367m 64 houbo {0} conflitos durante a importacion
5368m 65 Esto cambiará ata {0} obxecto.
5369m 65 Esto cambiará ata {0} obxectos.
5370m 66 Modificarase {0} obxecto
5371m 66 Modificaranse {0} obxectos
5372m 67 -----
5373m 68 -----
5374m 69 Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:
5375m 69 Produciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:
5376m 70 -----
5377m 71 -----
5378m 72 -----
5379m 73 -----
5380m 74 -----
5381m 75 marca
5382m 75 marcas
5383m 76 nodo
5384m 76 nodos
5385m 77 obxecto
5386m 77 obxectos
5387m 78 relación
5388m 78 relacións
5389m 79 -----
5390m 80 vía
5391m 80 vías
5392m 81 {0} Autor
5393m 81 {0} Autores
5394m 82 -----
5395m 83 {0} componse de {1} marca
5396m 83 {0} componse de {1} marcas
5397m 84 {0} eliminado
5398m 84 {0} eliminados
5399m 85 {0} imaxe cargada.
5400m 85 {0} imaxes cargadas.
5401m 86 {0} membro
5402m 86 {0} membros
5403m 87 {0} nodo
5404m 87 {0} nodos
5405m 88 {0} obxecto para engadir:
5406m 88 {0} obxectos para engadir:
5407m 89 {0} obxecto para eliminar:
5408m 89 {0} obxectos para eliminar:
5409m 90 {0} obxecto para modificar:
5410m 90 {0} obxectos para modificar:
5411m 91 {0} etiqueta pendente de resolver conflito
5412m 91 {0} etiquetas pendentes de resolver conflitos
5413m 92 {0} relación
5414m 92 {0} relacións
5415m 93 {0} ruta,
5416m 93 {0} rutas,
5417m 94 {0} etiqueta
5418m 94 {0} etiquetas
5419m 95 {0} pista
5420m 95 {0} pistas
5421m 96 {0} trazado,
5422m 96 {0} trazados,
5423m 97 {0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.
5424m 97 {0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.
5425m 98 {0} vía
5426m 98 {0} vías
5427m 99 {0} punto de vía
5428m 99 {0} puntos de vía
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.