source: josm/trunk/data/da.lang@ 4101

Last change on this file since 4101 was 4101, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 134.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 [dd/mm/åååå tt:mm:ss]
6 6 -----
7 7 -----
8 8 # objekter
9 9 % af øst:
10 10 % af nord:
11 11 (# anmodninger ukendt)
12 12 (1 anmodning)
13 13 (Kode={0})
14 14 (Tip: Du kan rette genvejene i indstillingerne.)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (teksten er allerede kopieret til til din udklipsholder.)
18 18 -----
19 19 (URL var:
20 20 (brug forvalgskode, fx +12-345-67890)
21 21 -----
22 22 (Hvad betyder det?)
23 23 -----
24 24 (deaktiveret)
25 25 -----
26 26 (intet objekt)
27 27 ingen
28 28 -----
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2} ...
34 34 ({0}/{1}) Downloader rettesæt {2}...
35 35 ({0}/{1}) Downloader indhold af rettesæt {2}...
36 36 ({0}/{1}) Henter forældre til punkt {2}
37 37 ({0}/{1}) Henter forældre til relation {2}
38 38 ({0}/{1}) Henter forældre til vej {2}
39 39 ({0}/{1}): Downloader relation ''{2}''...
40 40 * Et punkt, som bruges af mere end én vej og en af disse veje, eller
41 41 * Et punkt, som bruges af mere end én vej, eller
42 42 * Et tagget punkt, eller
43 43 * Én vej samt en eller flere af dens punkter, som bruges af mere end én vej.
44 44 * En vej, som har ét eller flere punkter, som bruges af mere end én vej, eller
45 45 -----
46 46 -----
47 47 ... refererer til relation
48 48 /STI/TIL/JOSM/FOLDER/
49 49 -----
50 50 -----
51 51 Bowling
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 </p><p>Luk filter-dialogen for at se alle objekter.<p></html>
56 56 <Intet GPX-spor er indlæst endnu>
57 57 <anonym>
58 58 <b>-name:Bak</b> - intet ''Bak'' i navnet.
59 59 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' og ''Street'' i enhver nøgle eller navn.
60 60 -----
61 61 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' i enhver nøgle eller navn.
62 62 -----
63 63 <b>rettesæt:</b>... - objekt med givet rettesæt id (0 objekter uden tildelte rettesæt)
64 64 <b>barn <i>udtryk</i></b> - alle børn af objekter der matcher udtrykket
65 65 -----
66 66 <b>fod:</b> - key=fod sat til hvilkensomhelst værdi.
67 67 <b>id:</b>... - objekt med givet ID (0 for nye objekter)
68 68 <b>incomplete</b> - alle ufuldstændige objekter
69 69 <b>modified</b> - alle ændrede objekter
70 70 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' hvor som helst i navnet.
71 71 <b>punkter:</b>... - objekt med givet antal punkter (punkter:tæl eller punkter:min-max)
72 72 -----
73 73 <b>forældr <i>udtryk</i></b> - alle forældre til objekter der matcher udtrykket
74 74 <b>rolle:</b>... - objekt med en given rolle i en relation
75 75 <b>selected</b> - alle valgte objekter
76 76 <b>tags:</b>... - objekt med givet antal tags (tags:tæl or tags:min-max)
77 77 <b>tidsstempel:</b>... - objekter med dette tidsstempel (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> eller <b>T14:51</b> ...)
78 78 <b>type:</b> - objektets type (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
79 79 <b>type=*</b> - nøgle ''type'' med hvilkensomhelst værdi. Prøv også <b>*=værdi</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
80 80 <b>type=rute</b> - nøgle ''type'' med værdi = præcist ''rute''.
81 81 <b>utagget</b> - alle utaggede objekter
82 82 <b>user:</b>... - alle objekter rettet af bruger
83 83 <b>bruger:anonym</b> - alle objekter ændret af anonyme brugere
84 84 <b>version:</b>... - objekt med given version (0 objekter uden en tildelt version)
85 85 -----
86 86 <br>Fejl meddelelse (ikke oversat): {0}
87 87 <kolon>
88 88 <forskellige>
89 89 -----
90 90 -----
91 91 <er lig med>
92 92 <h1><a name="top">Tastatur-genveje</a></h1>
93 93 -----
94 94 <h2>Filter er aktivt</h2>
95 95 <h2>JOSM kræver Java version 6.</h2>Opdaget Java version: {0}.<br>Du kan <ul><li>opdaterer din Java (JRE) eller</li><li>bruge en tidligere (Java 5 kompatibel) version af JOSM.</li></ul>Mere Info:
96 96 <h3>Når en eller flere veje er markeret bliver formen justeret, så alle vinkler er 90 eller 180 grader.</h3>Du kan tilføje to punkter til markeringen. Så vil retningen blive justeret efter disse referencepunkter. (Bagefter kan du annullere flytningen af enkelte punkter:<br>Vælg dem og tast genvejen for Retvinkel/fortryd. Standard-genvejen er Shift-Q)
97 97 <html>''{0}'' er ikke en gyldig OSM API URL.<br>Kontrollér venligst stavningen og validér igen.</html>
98 98 <html><body><p class="warning-body"><strong>Advarsel:</strong> Adgangskoden bliver gemt som simpel tekst i JOSMs indstillingsfil. Desuden bliver det overført <strong>ukrypteret</strong> ved hver eneste forespørgsel til OSM-serveren. <strong>Anvend ikke en værdifuld adgangskode..</strong></p></body></html>
99 99 <html><body>Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.</body></html>
100 100 <html><h3>Slet filen {0} fra disk?<p>Billedfilen vil gå permanent tabt!</h3></html>
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 <html>Et relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
107 107 <html>Et rollebaseret relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.<br>Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.</html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Kan ikke åbne mappen "{0}".<br>Vælg venligst en fil</html>
116 116 <html>Kan ikke uploade {0} objekter i en anmodning fordi den<br>maksimale rettesætsstørrelse {1} på server ''{2}'' er overskredet.</html>
117 117 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at afslutte sammenlægning af mine og deres indlæg.</html>
118 118 <html>Klik <strong>{0}</strong> for at begynde at sammenlægge mine og deres indlæg.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Kunne ikke finde et unikt punkt at starte download fra.</html>
124 124 -----
125 125 <html>Kunne ikke læse bogmærker fra<br>''{0}''<br>Fejl var: {1}</html>
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Hent mine åbne rettesæt</html>
132 132 -----
133 133 <html>Hent de seneste rettesæt</html>
134 134 <html>Indtast en tag nøgle, f.eks. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
135 135 <html>Indtast en tag værdi, f.eks. <strong><tt>Tjek medlemmer</tt></strong></html>
136 136 <html>Angiv et adgangsudtryk manuelt, hvis det blev genereret og hentet udenfor<br>JOSM.</html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Kunne ikke forme URL ''{0}'' for validering af OSM API serveren.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
141 141 -----
142 142 Kunne ikke oprette en URL fordi kodningen "{0}"<br>manglede på dette system.</html>
143 143 -----
144 144 <html>Kunne ikke initialisere kommunikation med OSM-serveren {0}.<br>Tjek server-URL'en i dine indstillinger og din internet forbindelse.</html>
145 145 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}</html>
146 146 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}</html>
147 147 <html>Kunne ikke initialisere indstillinger.<br>Indstillingsmappe ''{0}'' er ikke en mappe.</html>
148 148 -----
149 149 <html>Kunne ikke indlæse listen over stilkilder fra<br>''{0}''.<br><br>Detaljer (uoversat):<br>{1}</html>
150 150 <html>Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren<br>''{0}''.<br>Værtsnavn ''{1}'' kunne ikke findes. <br>Tjek venligst API-URL'en i dine indstillinger og din internetforbindelse.</html>
151 151 <html>Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren<br>''{0}''.<br>Tjek venligst din internetforbindelse.</html>
152 152 <html>Kunne af sikkerhedsårsager ikke åbne en forbindelse til<br>''{0}''<br>. Dette skyldes højst sandsynligt at du kører<br>en applet og at du ikke hentede din applet fra ''{1}''.</html>
153 153 <html>Kunne ikke åbne hjælpesiden for url {0}.<br>Dette skyldes sandsynligvis et netværksproblem<br>. Tjek din Internet-forbindelse</html>
154 154 <html>Kunne ikke hente en liste over rettesæt fra OSM API serveren på<br>''{1}''. Serveren meldte tilbage med koden {0} i stedet for 200.<br>Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.</html>
155 155 <html>Kunne ikke hente information om den nuværende bruger fra OSM-serveren ''{0}''.<br>Dette er sandsynligvis ikke et problem forårsaget af det testede adgangsudtryk, men<br>snarere et problem med server konfigurationen. Kontrollér omhyggeligt server<br>URL'en og din internetforbindelse.</html>
156 156 -----
157 157 <html>Kunne ikke hverken uploade eller downloade data til/fra<br>''{0}''<br>på grund af et problem med at overføre data.<br>Detaljer(uoversatte): {1}</html>
158 158 <html>Kunne ikke uploade til rettesæt <strong>{0}</strong><br>fordi det allerede er blevet lukket den {1}.</html>
159 159 -----
160 160 <html>JOSM er ved at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standarden.<br>De nuværende brugerdefinerede indstillinger bliver ikke slettet.</html>
161 161 <html>JOSM kører nu med en anonym bruger. Den kan ikke downloade<br>dine rettesæt fra OSM-serveren medmindre du indtaster dit OSM-brugernavn<br>i JOSM-indstillingerne.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Markér <strong>lokalt slettede objekter</strong> der skal slettes fra serveren.</html>
167 167 <html>Vælg ændrede objekter <strong> fra den nuværende markering</strong> der skal uploades til serveren.</html>
168 168 -----
169 169 <html>Hverken et punkt eller en vej med et endepunkt udenfor de<br>nuværende downloadområder er markeret.<br>Markér et punkt ved begyndelsen eller ved enden af en vej eller en hel vej først.</html>
170 170 <html>Ikke flere forbundne veje at downloade.</html>
171 171 Ingen af objekterne i rettesæt {0}s indhold er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{1}''.</html>
172 172 -----
173 173 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>1 relation</strong>.</html>
174 174 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>1 objekt</strong> fra <strong>{0} relationer</strong>.</html>
175 175 <html>Bekræft venligst for at fjerne <strong>{0} objekter</strong> fra <strong>{1} relationer</strong>.</html>
176 176 <html>Indtast venligst gyldige dato/tid-værdier for at begrænse<br>forespørgslen til et specifikt tidsinterval.</html>
177 177 <html>Indtast venligst gyldige længde/breddegradsværdier for at begrænse<br>rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsfelt.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 <html>Marker venligst de rettesæt du ønsker at lukke</html>
182 182 <html>Marker venligst de værdier der skal beholdes for de følgende tags.</html>
183 183 -----
184 184 <html>Indstillingsfilen havde fejl.<br> Laver backup af den gamle til <br>{0}<br> og opretter en ny standard-indstillingsfil.</html>
185 185 -----
186 186 <html>At hente et OAuth adgangsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
187 187 <html>At hente et OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}'' fejlede.</html>
188 188 <html>Kør en fuldautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM tilgår OSM-websiden på vegne af JOSM-brugeren og autoriserer fuldt<br>automatisk brugeren og henter et adgangsudtryk.</html>
189 189 <html>Kør en halvautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.<br>JOSM indsender standard OAuth anmodningerne for at få et anmodningsudtryk og et<br>adgangsudtryk. Det ekspederer brugeren til OSM-websiden i en ekstern browser<br> for at autentikere sig selv og for at acceptere anmodningsudtrykket indsendt af JOSM.</html>
190 190 -----
191 191 <html>Markér for at downloade data ind i et nyt datalag.<br>Afmarkér for at downloade data ind i det nu aktive datalag.</html>
192 192 <html>Markér for at gøre det muligt at indtaste en tag der vil blive tilføjet<br>alle ændrede relationer.</html>
193 193 -----
194 194 <html>Markér for at gemme adgangsudtrykket i JOSM-indstillingerne.<br>Afmarkér for kun at bruge adgangsudtrykket i denne JOSM-session.</html>
195 195 Markér for kun at vise rettesæt for de aktuelt markerede objekter.<br>Afmarkér for at vise alle rettesæt for objekter i det aktuelle data lag.</html>
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Tag et billede af din GPS-modtager, mens den viser klokken.<br>Vis billedet her.<br>Notér derefter tidspunktet, du kan aflæse på billedet og vælg en tidszone<hr></html>
203 203 <html>Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugernavn.<br>Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn.</html>
204 204 -----
205 205 <html>OSM API serveren på ''{0}'' meldte ikke tilbage med et gyldigt svar.<br>Det er sandsynligt at "{0}" ikke er en OSM API server.<br>Kontroller venligst stavemåden af "{0}" og validér igen.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede fordi JOSM ikke var i stand til at opbygge<br>et gyldigt loginURL udfra OAuth Authorise Endpoint URL ''{0}''.<br><br>Kontrollér venligst din avancerede indstilling og prøv igen.</html>
208 208 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede. JOSM kunne ikke logge ind i {0}<br>for bruger {1}.<br><br>Kontrollér venligst brugernavn og adgangskode og prøv igen.</html>
209 209 <html>Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk<br>fra OSM-serveren fejlede.<br><br>Prøv venligst igen eller vælg en anden slags autorisationsproces,<br>f.eks. halvautomatisk eller manuel autorisation.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>De kombinerede veje er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den kombinerede vej eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> den første vej og <strong>fjerne</strong> de andre veje, der er medlemmer af den samme relation: den kombinerede vej vil erstatte den originale vej i relationen.</html>
213 213 <html>Den nuværende URL <tt>{0}</tt><br>er en ekstern URL. Redigering er kun mulig for Hjælp-emner<br>på Hjælp-serveren <tt>{1}</tt>.</html>
214 214 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med lyddata.</html>
215 215 <html>Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.<br>Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med billeder.</html>
216 216 <html>Data som skal uploades er en del af en u-løst konflikt i lag ''{0}''.<br>Konflikten skal løses før upload.</html>
217 217 <html>De sammenlagte punkter er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at <strong>beholde</strong> disse medlemsskaber for den målpunktet eller om du ønsker at <strong>fjerne</strong> dem.<br>Standard er at <strong>beholde</strong> det første punkt og <strong>fjerne</strong> de andre punkter, der er medlemmer af den samme relation: målpunktet vil erstatte det originale punkt i relationen.</html>
218 218 <html>OpenstreetBugs udvidelsen bruger den gamle server på appspot.com.<br>En ny server er tilgængelig på schokokeks.org.<br>Ønsker du at skifte til den nye server? (Anbefales stærkt)</html>
219 219 <html>De markerede data indeholder data fra OpenStreetBugs.<br>Du kan ikke uploade disse data. Måske du har valgt det forkerte lag?
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <html>Serveren rapporterer at et objekt er slettet.<br><strong>Upload fejlede</strong> hvis du prøvede at opdatere eller slette dette objekt.<br> <strong>Download fejlede</strong> hvis du prøvede at downloade dette objekt.<br><br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
223 223 <html>Testen fejlede fordi serveren meldte en intern fejl.<br>JOSM kunne ikke afgøre om udtrykket er gyldigt. Prøv venligst igen senere.</html>
224 224 <html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at kunne uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
225 225 <html><strong>Flere rettesæt</strong> er nødvendige for at uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?</html>
226 226 <html>Der er ingen lag, kildelaget<br>''{0}''br>kunne flettes sammen med.</html>
227 227 -----
228 228 <html>Der er ikke flere forbundne veje at downloade.<br>En potentiel duplikation af det nu markerede punkt blev dog fundet.<br><br>Det nu markerede punkt er ''{0}''<br>Det potentielt duplikerede punkt er ''{1}''<br>Forén det duplikerede punkt med det nu markerede punkt og fortsæt vej-download?</html>
229 229 <html>Der er mindst et medlem i denne relation, der refererer<br>til relationen selv.<br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes.<br>Hvordan ønsker du at fortsætte med cirkulære afhængigheder?</html>
230 230 <html>Der er ikke markeret noget område at downloade.</html>
231 231 <html>This handling kræver {0} individuelle<br>download-anmodninger. Ønsker du<br>at fortsætte?</html>
232 232 -----
233 233 <html>Denne relation er blevet ændret udenfor editoren.<br>Du kan ikke tage dine ændringer i anvendelse og fortsætte redigeringen.<br><br>Ønsker du at oprette en konflikt og lukke editoren?</html>
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:
238 238 <html>Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt <br>Hvis du vil uploade traces, så kig her:</html>
239 239 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br>af dine punkter, veje eller relationer.<br><br>Klik <strong>{0}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren..<br>Klik <strong>{1}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
240 240 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi serveren har en nyere version af en<br> af dine punkter, veje eller relationer.<br>Konflikten er forårsaget af <strong>{0}</strong> med ID <strong>{1}</strong>,<br>serveren har version {2}, din version er {3}.<br><br>Klik <strong>{4}</strong> for kun at synkronisere den konfliktende primitiv.<br>Klik <strong>{5}</strong> for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.<br>Klik <strong>{6}</strong> for at afbryde og fortsætte redigering.<br></html>
241 241 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du har brugt<br>rettesæt {0}, som allerede blev lukket {1}.<br>Upload venligst igen med et nyt eller et eksisterende åbent rettesæt.</html>
242 242 <html>Upload <strong>fejlede</strong> fordi du forsøgte at slette punkt {0}, som stadig er i brug i vej {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> for at downloade alle punkt {0}'s forældreveje.<br>Om nødvendigt vil JOSM oprette konflikter, som du kan løse i konfliktløsningsdialogen.</html>
243 243 <html>Upload til serveren <strong>fejlede</strong> fordi dit nuværende <br>datasæt bryder med en forudsætning.<br>Fejlmeddelelsen er: <br>{0}</html>
244 244 <html>Brug foto af et nøjagtigt ur,<br>f.eks. GPSmodtagerdisplay</html>
245 245 <html>Brug standard OSM server-URL (<strong>{0}</strong>)</html>
246 246 -----
247 247 <html>Version <strong>{0}</strong> oprettet den <strong>{1}</strong></html>
248 248 <html>Version <strong>{0}</strong> nu redigeret i lag ''{1}''</html>
249 249 <html>Du forsøger at tilføje en relation til sig selv.<br><br>Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes derfor.<br>Springer over relation ''{0}''.</html>
250 250 <html>Du anvender EPSG:4326 projektion, som kan lede<br>til uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med afstemning af rektangulære opstillinger.<br>Ændr din projektion for at slippe for denne advarsel.<br>Ønsker du at fortsætte?</html>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 <html>{0} relationer skaber en cyklus, fordi de refererer til hinanden.<br>JOSM kan ikke uploade dem. Redigér venligst relationerne og fjern den cirkulære afhængighed.</html>
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 <nyt objekt>
267 267 <ikke>
268 268 <eller>
269 269 <p><b>{0}</b> objekter skjult
270 270 -----
271 271 <p>Bemærk, at genvejstaster bliver tildelt til handlingerne, når JOSM starter op. Du skal derfor <b>genstarte</b> JOSM for at dine ændringer træder i kraft.</p>.
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 <spørgsmålstegn>
276 276 -----
277 277 -----
278 278 <u>Specielle mål:</u>
279 279 <udefineret>
280 280 > bund
281 281 -----
282 282 A Efter afstand
283 283 A Efter tid
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 En udvidelse at optegne vandflader på Landsat billeder med.
289 289 En primitiv med ID = 0 kan ikke være usynlig.
290 290 En speciel håndteringsudvidelse for det franske landregisters WMS-server.
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Brud på API-egenskaber
299 299 API-version: {0}
300 300 -----
301 301 Fjernet jernbane
302 302 Afbryd
303 303 Afbryd sammenlægning
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 Om
309 309 Om JOSM...
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Acceptér adgangsudtryk
313 313 -----
314 314 Godkend de nye udvidelses-sites og luk dialogboksen
315 315 Adgang
316 316 Adgangsudtryk
317 317 -----
318 318 Adgangsudtrykshemmelighed:
319 319 AdgangsudtryksURL:
320 320 Overnatning
321 321 Ifølge udvidelsen medfølgende information, så er {0} forfatteren.
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 Præcision:
326 326 Handling
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Aktivér
330 330 -----
331 331 Aktiver de markerede lag
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Faktisk
336 336 Tilføj
337 337 -----
338 338 Tilføj URL for billedlag
339 339 Tilføj JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.
340 340 Tilføj punkt...
341 341 Tilføj egenskaber
342 342 Tilføj korrigeret billede
343 343 -----
344 344 Tilføj "source=..." til elementer?
345 345 Tilføj et bogmærke for det nu markerede downloadområde
346 346 Tilføj en kommentar
347 347 Tilføj en ny ikonsti
348 348 Tilføj et nyt nøgle/værdi-sæt til alle objekter
349 349 -----
350 350 Tilføj et nyt punkt til en eksisterende vej
351 351 -----
352 352 Tilføj en ny kilde til listen.
353 353 -----
354 354 Tilføj en ny tag
355 355 Tilføj punkt ved at indtaste breddegrad og længdegrad
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Tilføj en tom tag
364 364 Angiv forfatter
365 365 Tilføj konflikt for ''{0}''
366 366 Tilføj hver til den foreløbige markering. Kan være en google-lignende søgestreng eller en URL som returnerer OSM-XML
367 367 tilføj filter.
368 368 Tilføj billedlag {0}
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Tilføj punkt
374 374 Tilføj punkt inde i vej
375 375 Tilføj punkt ind i vej og forbind
376 376 Tilføj punkt {0}
377 377 -----
378 378 Tilføj relation {0}
379 379 -----
380 380 Tilføj ruteplan-lag
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Tilføj de markerede tilgængelige stile til listen med aktive stile
389 389 Tilføj til valgt
390 390 -----
391 391 Tilføj vej {0}
392 392 -----
393 393 Tilføjede punkter ved alle skæringspunkter
394 394 -----
395 395 -----
396 396 Adresse-interpolering
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 Adresser
404 404 -----
405 405 Tilføjer en test af fordefinerede tags til Hjælp-menuen, som hjælper dig med at udvikle fordefinerede tags (hurtig forhåndsvisning af dialogen der vil poppe op). Du kan også starte jar-filen som enkeltstående program.
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 Tilpas WMS
413 413 Justér billedlag
414 414 Justér forskydningen for billedlaget
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Justér positionen af dette billedlag
419 419 Justér tidszone og forskydning
420 420 Justerbar {0} ikke registreret endnu.
421 421 Justerbar {0} ikke registreret endnu. Kan ikke sætte deltagelse i synkroniseret justering.
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Administrativt
425 425 -----
426 426 Avanceret
427 427 Avancerede OAuth parametre
428 428 Avancerede OAuth egenskaber
429 429 Udvidede indstillinger
430 430 Udvidet objekt-information
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 Luftvej
435 435 -----
436 436 -----
437 437 Lufthavn
438 438 -----
439 439 Sprit
440 440 -----
441 441 Opstil punkter i cirkel
442 442 Stil punkter op på linje
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 Alle
454 454 -----
455 455 Alle formater
456 456 -----
457 457 Alle installerede udvidelser er opdaterede. JOSM behøver ikke at hente nyere udgaver.
458 458 -----
459 459 Alle punkter og spor-segmenter får samme farve. Kan justeres i laghåndtering.
460 460 Alle værdier slået sammen som ''{0}'' vil blive anvendt for nøgle ''{1}''
461 461 -----
462 462 Kolonihaver
463 463 Tillad tilføjelse af markører/punkter på de nuværende gps-positioner.
464 464 Tillad at downloade dine private GPS-spor
465 465 Tillad at læse dine indstillinger
466 466 Tillad at uploade GPS-spor
467 467 Tillad at uploade kortdata
468 468 Tillad at skrive dine indstillinger
469 469 Tilladt trafik:
470 470 -----
471 471 Tillader at åbne gpx/osm-filer, der overlapper det nuværende synlige område
472 472 Tillader brugeren at anonymisere tidsangivelser samt hurtigt at slette dele af store GPX-sporinger.
473 473 Tillader brugeren at oprette forskellige farvesystemer og skifte mellem dem. Ændr blot farverne og opret et nyt system. Bruges til at skifte til en hvid baggrund med matchende farver for bedre synlighed i skarpt sollys. Se dialog i JOSM's indstillinger og 'Map Settings' (underligt men sandt :-)
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 Tillader at justere sporfarven for forskellige gennemsnitshastigheder.
479 479 -----
480 480 Alpha-kanal
481 481 Alfabetisk
482 482 Alfabetisk adresse skal ende med et bogstav
483 483 Alpinhytte
484 484 -----
485 485 Har allerede registreret en konflikt for primitiv "{0}".
486 486 Inkludér også ufuldstændige og slettede objekter i søgningen.
487 487 Omdøb også filen
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Opdater uden at spørge
491 491 Amerikansk Fodbold
492 492 Antal kabler
493 493 Antal sæder
494 494 -----
495 495 -----
496 496 En OSM-datavalidator, som tjekker for brugeres og programmers typiske fejl.
497 497 -----
498 498 En tom værdi sletter taggen.
499 499 En fejl opstod i udvidelsen {0}
500 500 Der opstod en fejl under forsøget på at afstemme fotoene med GPX-sporet. Du kan justere gliderne for manuelt at afstemme fotoene.
501 501 En fejl opstod: {0}
502 502 En uventet fejl opstod, som kan stamme fra "{0}"-udvidelsen.
503 503 -----
504 504 Der er opstået en ukendt fejl
505 505 -----
506 506 Vinkel
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Vinkel mellem to valgte punkter
510 510 Henvisning
511 511 Endnu en udvidelse til at afstemme billeder med waypoints i en GPX-fil. Et match sker når et waypoint-tags 'name', 'cmt' eller 'desc' attributter stemmer med et billedes filnavn.
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Anvend
515 515 Anvend ændringer
516 516 Anvend fordefinition
517 517 Anvend løsning
518 518 Anvend rolle
519 519 Anvend rolle:
520 520 Brug udjævning på kortvisningen for et mere glat udseende.
521 521 -----
522 522 Anvend løste konflikter
523 523 Anvend løste konflikter og luk dialogen
524 524 Udfør valgte ændringer
525 525 Tilføj tags i udklipsholderen til alle valgte elementer.
526 526 Tilføj tags til det rettesæt, data bliver uploadet til
527 527 Tilføj de aktuelle opdateringer
528 528 -----
529 529 Tilføj opdateringerne og luk dialogboksen
530 530 Anvend denne rolle for alle medlemmer
531 531 Udfør?
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Arkæologisk sted
535 535 Bueskydning
536 536 Er du sikker på at du vil fortsætte?
537 537 Er du sikker?
538 538 Område
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 Områder omkring steder
543 543 Kunstcenter
544 544 Kunstværk
545 545 Spørg før opdatering
546 546 Konstruer nye polygoner
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 -----
551 551 -----
552 552 -----
553 553 Mindst et objekt at slette påkrævet. Har tom markering.
554 554 Atletik
555 555 Bemærk: Brug kun rigtige tastaturtaster!
556 556 Forlystelse
557 557 -----
558 558 Lyd
559 559 Lydenheden er utilgængelig
560 560 Lydindstillinger
561 561 Lyd-markører fra {0}
562 562 Lyd synkroniseret på punkt {0}.
563 563 Lyd: {0}
564 564 Audio guide
565 565 Lydguide via mobiltelefon?
566 566 Australsk fodbold
567 567 Godkend
568 568 Få godkendelse med den givne brugernavn og adgangskode
569 569 Godkendelse af HTTP proxyen ''{0}'' mislykkedes. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
570 570 Godkendelse ved OSM API ''{0}'' fejlede. Indtast venligst et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode.
571 571 Autentificerer sessionen for bruger ''{0}''...
572 572 Godkendelse
573 573 Godkendelse fejlede
574 574 Godkendelse fejlede
575 575 Forfatter
576 576 Forfatter: {0}
577 577 Autorisation fejlede
578 578 Autorisér JOSM til at få adgang til OSM API'et
579 579 -----
580 580 Autorisér nu
581 581 Autoriserer OAuth anmodningsudtrykket ''{0}'' på OSM-websiden ...
582 582 Autoriserer anmodningsudtryk ''{0}''...
583 583 Forfattere
584 584 -----
585 585 Autozoom
586 586 -----
587 587 Autogem aktiveret
588 588 Autogem interval (sekunder)
589 589 Autogemte filer pr. lag
590 590 Autokilde
591 591 -----
592 592 Auto-centrér
593 593 Automatisk gæt
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Pengeautomat
598 598 -----
599 599 Automatisk download
600 600 Automatisk tag-rettelse
601 601 Opret automatisk lydmarkører udfra trackpoints (fremfor explicitte waypoints) med navne eller beskrivelser.
602 602 -----
603 603 Lav automatisk et markørlag udfra ethvert vejpunkt ved åbning af et GPX-lag.
604 604 -----
605 605 Tilgængelige
606 606 Tilgængelige standardemner:
607 607 -----
608 608 -----
609 609 -----
610 610 -----
611 611 -----
612 612 B Efter afstand
613 613 B Efter tid
614 614 -----
615 615 Babyluge
616 616 Tilbage
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Ugyldig forespørgsel
621 621 -----
622 622 Bager
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Barrierer
627 627 -----
628 628 Basal
629 629 -----
630 630 Bassin
631 631 -----
632 632 Batterier
633 633 Slagmark
634 634 Bugt
635 635 Strand
636 636 -----
637 637 Pejlemærke
638 638 Bænk
639 639 -----
640 640 Drikkevarer
641 641 -----
642 642 Cykel
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 Cykelhandler
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Tomt lag
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 Værft
656 656 Pæl
657 657 Boghandler
658 658 Bogmærkenavn:
659 659 Bogmærker
660 660 Grænsekontrol
661 661 Botanisk navn
662 662 Begge
663 663 -----
664 664 Petanque
665 665 Grænser
666 666 -----
667 667 Grænsesten
668 668 -----
669 669 -----
670 670 Omkransende område
671 671 Afgrænsninger
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Bro
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 Fejlrapporter
683 683 -----
684 684 Bygning
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Bygninger
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 Skubbeport
695 695 Styreskinne til bus
696 696 Rutebil-platform
697 697 Rutebilstation
698 698 Busstop
699 699 Bussluse
700 700 Slagter
701 701 C Efter afstand
702 702 C Efter tid
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Tovbane
707 707 -----
708 708 Mellemlager format fejl
709 709 Mellemlager Lambert Zone fejl
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 CadastreGrabber: Ugyldig URL.
714 714 Café
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 Campingplads
720 720 -----
721 721 Kan ikke tegne uden for verdenen.
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Canadisk fodbold
727 727 Kanal
728 728 Annuller
729 729 -----
730 730 Fortryd og gå til foregående dialogboks
731 731 Annullér godkendelse
732 732 Annuller lukning af rettesæt
733 733 Afbryd løsning af konflikt
734 734 Abryd konfliktløsning og luk dialogen
735 735 -----
736 736 Afbryd operation
737 737 -----
738 738 Annullér opdateringerne og luk dialogen
739 739 Annullér uploaden og genoptag redigeringen
740 740 Annullér upload
741 741 Kan ikke tilføje et punkt uden for verdenen.
742 742 -----
743 743 Kan ikke føje punkt {0} til ukomplet vej {1}.
744 744 -----
745 745 Kan ikke anvende uafklaret tagsamlingsgenstand.
746 746 Kan ikke tildele et rettesætsID > 0 til en ny primitiv. Værdi af rettesætsID er {0}.
747 747 Kan ikke forme rettesætsforespørgsel med tidsbaserede begrænsninger. Input er ikke gyldigt.
748 748 Kan ikke sammenligne primitiv med ID "{0}" med primitiv med ID "{1}".
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 Kan ikke indlæse mellemlager {0}, som ikke er kompatibel med nuværende projektionszone
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Kan ikke sammenlægge punkter: Ville være nødt til at slette vej ''{0}''som stadig er i brug.
756 756 Kan ikke sammenlægge primitiver med forskellige IDs. Denne ID er {0}, mens den anden er {1}.
757 757 Kan ikke flytte objekter udenfor verden.
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 Kan ikke løse uafklaret konflikt
763 763 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgsel til den nuværende bruger, fordi den nuværende bruger er anonym
764 764 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"
765 765 Kan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"
766 766 -----
767 767 Kan ikke fortryde kommando ''{0}'', fordi lag ''{1}'' ikke er tilstede længere
768 768 Kano
769 769 Dåser
770 770 Kapacitet
771 771 -----
772 772 Optag GPS-spor
773 773 Bil
774 774 Bilforhandler
775 775 Autocamper-plads
776 776 -----
777 777 Penge
778 778 Borg
779 779 Kreaturrist
780 780 Huleindgang
781 781 Kirkegård
782 782 Centrér en gang
783 783 Centrér LiveGPS-laget til nuværende position.
784 784 Centrer synsfelt
785 785 Skilift
786 786 Feriehytte
787 787 -----
788 788 Ret egenskaber
789 789 Ret et nøgle/værdi-sæt
790 790 Skift retninger?
791 791 Skift lokalitet
792 792 -----
793 793 Ændr punkt {0}
794 794 Skift relation
795 795 Ændr relationsmedlemsskabsrolle for {0} {1}
796 796 -----
797 797 Ændr relation {0}
798 798 Skift opløsning
799 799 Ændr folderen for alle bruger indstillinger
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 Ret værdier?
804 804 Ændr vej {0}
805 805 Rettede punkter for {0}
806 806 Rettesæt
807 807 Rettesæts-ID > 0 forventet. Fik {0}.
808 808 Rettesæt ID:
809 809 -----
810 810 Rettesætshåndtering
811 811 Rettesæt lukket
812 812 Rettesætskommentar:
813 813 -----
814 814 Rettesæts-ID
815 815 Rettesætsinfo
816 816 Rettesættet er fyldt
817 817 Rettesæt {0}
818 818 Rettesæt
819 819 Ret tastaturgenveje manuelt
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Tjek for FIXMEs
827 827 Afstem med serveren
828 828 Tjek egenskabsnøgler
829 829 Tjek egenskabsværdier.
830 830 Ser efter slettede forældre i det lokale datasæt
831 831 Kontrollerer forældre for slettede objekter
832 832 -----
833 833 Tjekker for veje med identiske på hinanden følgende punkter.
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Barnerelationer
840 840 -----
841 841 Skorsten
842 842 -----
843 843 Vælg
844 844 -----
845 845 Vælg en farve
846 846 Vælg en farve for {0}
847 847 Vælg en forudangivet licens
848 848 -----
849 849 Vælg en værdi
850 850 -----
851 851 Vælg fra...
852 852 -----
853 853 Vælg OSM objekt type
854 854 Vælg server for søgning:
855 855 Stykstørrelse {0} overskrider max rettesætsstørrelse {1} for server ''{2}''
856 856 Kirke
857 857 Biograf
858 858 -----
859 859 Storby
860 860 Bygrænse
861 861 Bymur
862 862 Bynavn
863 863 By:
864 864 -----
865 865 Klassetype
866 866 Ryd
867 867 Slet fortryd/genskab-oversigten
868 868 Fjern rute
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Tryk <strong>{0}</strong> for at ignorere.</html>
875 875 Klik og træk for at flytte destination
876 876 -----
877 877 Klik første hjørne til billedbeskæring\n(der kræves to punkter)
878 878 -----
879 879 -----
880 880 Klik andet hjørne til billedbeskæring
881 881 Klik test adgang til OSM-serveren med det nuværende adgangsudtryk
882 882 -----
883 883 Klik for at afbryde og for at genoptage redigering
884 884 Klik for at afbryde åbning af eksterne browsere
885 885 Klik for at afbryde sammenlægning af punkter
886 886 Klik for at afbryde tilbagestilling til OAuth standardværdier
887 887 Klik for at afbryde upload
888 888 -----
889 889 Klik for at tilføje destination
890 890 Klik for at annullere og genoptage redigering af kortet
891 891 Klik for at afbryde den aktuelle operation
892 892 Klik for at kontrollere om objekter i dit lokale datasæt er slettet på serveren
893 893 Klik for at lukke dialogen
894 894 Klik for at lukke dialogen og fjerne objektet fra relationerne
895 895 Klik for at lukke dialogen og afbryde sletning af objekterne
896 896 Klik for at lukke dialogen og afbryde downloaden
897 897 Klik for at lukke denne dialog og fortsætte med at redigere
898 898 Klik for at fortsætte og åbne {0} browsere
899 899 Klik for at fortsætte upload til flere nye rettesæt
900 900 Klik for at oprette en konflikt og lukke denne relationseditor
901 901 -----
902 902 Klik for at slette. Shift: Slet vejsegment. Alt: Slet ikke ubrugte punkter, når en vej slettes. Ctrl: Slet refererende objekter.
903 903 -----
904 904 Klik for at downloade alle forældre-veje for punkt {0}
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Klik for at minimere/maksimere panelet
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Klik for at fjerne destination
911 911 Klik for at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standardværdierne
912 912 Klik for at hente et anmodningsudtryk
913 913 Klik for at hente et adgangsudtryk
914 914 Klik for at gå tilbage til upload-dialogen
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Klik for at begynde søgning efter steder
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Klik for at teste adgangsudtrykket
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Klippe
924 924 Klatring
925 925 -----
926 926 Luk
927 927 Luk alligevel
928 928 Luk rettesæt efter upload
929 929 Luk rettesæt
930 930 -----
931 931 Luk dialog og annuller download
932 932 Luk åbne rettesæt
933 933 Luk det nu markerede åbne rettesæt
934 934 Luk dialogen
935 935 Luk dialogen og afbryd forespørgsel af rettesæt
936 936 Luk dialogen og acceptér adgangsudtrykket
937 937 -----
938 938 Luk dialogen og annullér autorisationen
939 939 Luk dialogen og opret et nyt punkt
940 940 -----
941 941 Luk dialogen uden at oprette et nyt punkt
942 942 -----
943 943 Luk indstillingsdialogen og kassér opdateringer af indstillinger
944 944 Luk de markerede rettesæt
945 945 Luk de markerede åbne rettesæt
946 946 Luk denne dialog og genoptag redigering i JOSM
947 947 Luk panelet. Du kan genåbne det med knapperne i venstre menubar.
948 948 -----
949 949 Lukket efter -
950 950 Lukket
951 951 Lukket den:
952 952 Nærmere beskrivelse
953 953 Nærmere beskrivelse
954 954 Lukker åbne rettesæt
955 955 Lukker de markerede åbne rettesæt
956 956 Lukker rettesæt
957 957 Lukker rettesæt {0}
958 958 Lukker rettesæt...
959 959 Tøj
960 960 -----
961 961 Kystlinje
962 962 Kystlinjer.
963 963 -----
964 964 Mønter
965 965 Videregående udd.
966 966 Farve
967 967 Farve (hex)
968 968 -----
969 969 Farveskema
970 970 Farveskemaer
971 971 -----
972 972 Farver
973 973 Farvelægger punkter og spor ud fra opløsningen af positionen (HDOP). Din optage-enhed skal logge denne information.
974 974 Farvelægger punkter og spor efter hastighed.
975 975 Farver brugt af forskellige objekter i JOSM.
976 976 Farve
977 977 -----
978 978 Kombinér veje
979 979 Kombinér flere veje til én
980 980 Kombiner {0} veje
981 981 Kombineret gang- og cykelsti
982 982 -----
983 983 Kommando-stak
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Kommentar
987 987 Kommentar:
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Kommunikationen med OSM-serveren fejlede
995 995 Kommunikation med {0} etablereret ved hjælp af protokol version {1}.
996 996 -----
997 997 Sammenlign
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 Konditori
1001 1001 Konfigurer
1002 1002 Konfigurer enhed
1003 1003 Indstil udvidelses-sites
1004 1004 Konfigurér avancerede indstillinger
1005 1005 Indstil tilgængelige udvidelser
1006 1006 Ret indstillinger for ruteplan
1007 1007 Konfigurér steder...
1008 1008 Konfigurér listen over steder hvorfra plugins bliver downloadet
1009 1009 -----
1010 1010 Konfigurér om der skal oprettes backup-filer
1011 1011 Konfigurér om der skal bruges en proxy-server
1012 1012 Konfigurér din identitet og hvordan der skal autentificeres i forhold til OSM-serveren
1013 1013 -----
1014 1014 Bekræft rydning
1015 1015 Bekræft Fjernstyrings-handling
1016 1016 Bekræft alle fjernstyring hændelser manuelt
1017 1017 Bekræft tom rolle
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Konflikt
1023 1023 Konflikt-løsning
1024 1024 -----
1025 1025 Konflikt er ikke helt løst
1026 1026 Konflikter
1027 1027 Konflikter opdaget
1028 1028 Konflikter i indsatte tags
1029 1029 Konflikter ved kombination af primitiver
1030 1030 Konflikter ved kombination af veje - kombineret vej er "{0}"
1031 1031 Konflikter ved sammenlægning af punkter - målpunkt er "{0}"
1032 1032 Konflikter: {0} uløst
1033 1033 Forbind eksisterende vej til punkt
1034 1034 Forbind til gpsd-server og vis nuværende position i LiveGPS-lag
1035 1035 Forbundet
1036 1036 Forbundet vejs slutpunkt tæt på anden vej
1037 1037 Forbinder
1038 1038 Forbinder...
1039 1039 Forbindelsesfejl
1040 1040 Forbindelse fejlede
1041 1041 Indstillinger for forbindelse
1042 1042 Indstillinger for forbindelse til OSM-serveren
1043 1043 Forbindelse fejlede.
1044 1044 Forbindelse til API slået fejl
1045 1045 Under udførelse
1046 1046 Byggeplads
1047 1047 Forbrugernøgle:
1048 1048 Forbrugerhemmelighed:
1049 1049 Kontakt
1050 1050 Kontakt:
1051 1051 Kontakter OSM-serveren...
1052 1052 Forbinder til server...
1053 1053 Kontakter WMS-server...
1054 1054 -----
1055 1055 Indhold
1056 1056 Kontinent
1057 1057 Fortsæt
1058 1058 -----
1059 1059 Fortsæt løsning
1060 1060 -----
1061 1061 Fortsæt upload
1062 1062 Fortsæt vej fra seneste punkt.
1063 1063 Fortsæt, prøv alligevel
1064 1064 -----
1065 1065 Centrér LiveGPS-laget løbende til den nuværende position.
1066 1066 -----
1067 1067 Bidrag
1068 1068 Købmand
1069 1069 -----
1070 1070 Konvertér til GPX-lag
1071 1071 -----
1072 1072 Konvertér til datalag
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 Omdan vej til individuelle husnumre:
1077 1077 Konverteret fra: {0}
1078 1078 -----
1079 1079 Koordinater
1080 1080 Koordinater importeret:
1081 1081 -----
1082 1082 Koordinater:
1083 1083 Kopier
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Kopiér mine markerede elementer ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
1087 1087 Kopiér mine markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
1088 1088 Kopiér mine markerede elementer til enden af den sammenlagte liste over elementer
1089 1089 Kopiér mine markerede punkter til starten af den sammenlagte liste over punkter
1090 1090 Kopi af {0}
1091 1091 Kopier valgte objekter til udklipsholderen.
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Kopiér deres markerede element ind efter det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
1095 1095 Kopiér deres markerede element til starten af listen over sammenlagte elementer.
1096 1096 Kopiér deres markerede elementer ind før det første markerede element i listen over sammenlagte elementer.
1097 1097 Kopiér deres markerede elementer til enden af listen over sammenlagte elementer.
1098 1098 Kopier til udklipsholder og luk
1099 1099 -----
1100 1100 Kopi {1} af {0}
1101 1101 Ophavsret (URL)
1102 1102 År for ophavsret
1103 1103 Kopicenter
1104 1104 -----
1105 1105 Sammenhold
1106 1106 Afstem billeder med GPX-spor
1107 1107 Sammenhold med GPX
1108 1108 Kunne ikke tilgå datafil(er):\n{0}
1109 1109 Kunne ikke få billede
1110 1110 -----
1111 1111 Kunne ikke kombinere veje (de kunne ikke samles i en enkelt række punkter)
1112 1112 Kunne ikke forbinde til osm server. Tjek venligst din internetforbindelse.
1113 1113 -----
1114 1114 Kunne ikke eksportere ''{0}''.
1115 1115 Kunne ikke finde element-typen
1116 1116 -----
1117 1117 Kunne ikke finde advarsels-niveau
1118 1118 Kunne ikke importere ''{0}''.
1119 1119 Kunne ikke importere filer.
1120 1120 Kunne ikke indlæse udvidelsen {0}. Fjern fra indstillinger?
1121 1121 Kunne ikke hente indstillinger fra serveren.
1122 1122 Kunne ikke forstå længde, bredde eller zoom. Tjek venligst.
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Kunne ikke læse "{0}"
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 Kunne ikke læse landmåler definition: {0}
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Kunne ikke læse kilde med fordefinerede tags: {0}
1135 1135 -----
1136 1136 Kunne ikke omdøbe filen "{0}"
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 Kunne ikke hente listen med dine åbne rettesæt, fordi<br>JOSM ikke kender din identitet.<br>Du har enten valgt at arbejde anonymt eller du har ikke tilladelse<br>til at kende identiteten af den bruger på hvis vegne du arbejder.
1140 1140 Kunne ikke uploade indstillinger. Årsag: {0}
1141 1141 -----
1142 1142 Kunne ikke oprette ny fejlrapport. Resultat: {0}
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 Land
1146 1146 Landekode
1147 1147 Landekode skal være på 2 bogstaver
1148 1148 Land:
1149 1149 Amt
1150 1150 Kurs
1151 1151 Domhus
1152 1152 -----
1153 1153 Overdækket reservoir
1154 1154 Kran
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Opret cirkel
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 Opret cirkel ud fra tre valgte punkter.
1165 1165 -----
1166 1166 Opret en kopi af denne relation og åbn den i et andet redigeringsvindue
1167 1167 Opret et net af veje
1168 1168 Opret et net af veje.
1169 1169 -----
1170 1170 Opret nyt kort-lag
1171 1171 Opret en ny relation
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Opret områder
1181 1181 Opret lydmarkører ved positionen på sporet svarende til den modificerede tid af hver lyd-WAV-fil importeret.
1182 1182 Opret bogmærke
1183 1183 Opret grænse
1184 1184 -----
1185 1185 Opret bygninger
1186 1186 Opret net af veje
1187 1187 Opret fejlrapport
1188 1188 Opret markører ved læsning af GPX.
1189 1189 Opret multipolygon
1190 1190 Opret multipolygon.
1191 1191 -----
1192 1192 Opret nyt punkt.
1193 1193 -----
1194 1194 Opret ny relation i lag "{0}"
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 Oprettet
1202 1202 Oprettet ved
1203 1203 Oprettet ved:
1204 1204 Oprettet før -
1205 1205 Oprettet af:
1206 1206 Oprettet den:
1207 1207 Opretter individuelle bygninger fra en aflang bygning
1208 1208 -----
1209 1209 Opretter rettesæt...
1210 1210 Opretter hovedgrænseflade
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 Kreditkort
1216 1216 -----
1217 1217 Cricketnet
1218 1218 Kriterier
1219 1219 Kroket
1220 1220 Overkørsel for cykler
1221 1221 Overgangssted for ridende
1222 1222 Fodgængerovergang (over jernbane)
1223 1223 -----
1224 1224 Krydsende bygninger
1225 1225 Overgangstype
1226 1226 -----
1227 1227 Krydsende veje
1228 1228 Krydsende veje.
1229 1229 Køkken
1230 1230 Kultur
1231 1231 Aktuel markering
1232 1232 Nuværende rettesæt er null. Kan ikke uploade data.
1233 1233 Nuværende brugerinfohåndtering er af typen "{0}"
1234 1234 Nuværende værdi ''{0}'' for brugerID er ikke gyldig
1235 1235 Nuværende værdi er standard.
1236 1236 -----
1237 1237 Der er lige nu ikke markeret noget downloadområde. Markér venligst et område først.
1238 1238 -----
1239 1239 Selvvalgt WMS-link
1240 1240 Tilpas farve
1241 1241 Tilpas linjetegning
1242 1242 Tilpas elementerne på værktøjslinjen.
1243 1243 Indhak
1244 1244 Cykelhindring
1245 1245 Cyklisk afhængighed mellem relationer:
1246 1246 Cykling
1247 1247 Cykler afhængigheder
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 Dæmning
1253 1253 Datalag {0}
1254 1254 Format for datalogning
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 Datakilder
1260 1260 Datavalidator
1261 1261 Databasen er utilgængelig på grund af vedligeholdelse
1262 1262 Datasætskonsistenstest
1263 1263 Dato
1264 1264 Dato:
1265 1265 Dato:
1266 1266 Kreditkort
1267 1267 -----
1268 1268 Afgør hvordan data skal uploades og hvilket rettesæt der skal bruges
1269 1269 decimalgrader
1270 1270 Beslutning
1271 1271 Reducér zoom
1272 1272 -----
1273 1273 Dedikeret ridesti
1274 1274 Dedikeret cykelsti
1275 1275 Dedikeret gangsti
1276 1276 Standard
1277 1277 Standard (automatisk valgt)
1278 1278 Standardværdien er i øjeblikket ukendt (indstillingen har ikke været i brug endnu)
1279 1279 Standardværdien er "{0}".
1280 1280 -----
1281 1281 -----
1282 1282 Fastsætter dit GPX-spors synlighed i forhold til andre OSM-brugere.
1283 1283 Slet
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 Slet fil fra disk
1288 1288 Slette-tilstand
1289 1289 Fjern egenskaber
1290 1290 Slet veje, som ikke er dele af en indre multipolygon
1291 1291 Bekræftelse af sletning
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 Slet filter.
1295 1295 Slet fra relation
1296 1296 -----
1297 1297 Slet billedfil fra disk
1298 1298 Slet ufuldstændige medlemmer?
1299 1299 Slet lag uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
1300 1300 Slet punkt {0}
1301 1301 Slet punkter eller veje.
1302 1302 Slet punkter udenfor de downloadede områder?
1303 1303 Slet punkter udenfor de downloadede områder
1304 1304 Sletter objekter
1305 1305 -----
1306 1306 Slet relation {0}
1307 1307 Slet relationer
1308 1308 Slet valgte objekter.
1309 1309 Slet den redigerede relation
1310 1310 -----
1311 1311 Fjern den valgte nøgle i alle objekter
1312 1312 Slet de markerede lag
1313 1313 Slet de nvalgte relation
1314 1314 Slet det valgte skema fra listen.
1315 1315 Slet den valgte kilde fra listen.
1316 1316 -----
1317 1317 Slet markeringen i tag-tabellen
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 Slet unødige punkter fra en vej.
1321 1321 -----
1322 1322 Slet vej {0}
1323 1323 Slettet
1324 1324 Slettede "{0}"
1325 1325 Slettet status:
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Slettede eller flyttede objekter
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 Trosretning
1334 1334 Tandlæge
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 Beskriv problemet præcist
1339 1339 Beskrivelse
1340 1340 Beskrivelse: {0}
1341 1341 -----
1342 1342 Detaljer
1343 1343 -----
1344 1344 Bestem brugerID for nuværende bruger...
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 -----
1348 1348 -----
1349 1349 Fandt ikke et objekt med id {0} i det aktuelle datasæt
1350 1350 -----
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 Sværhedsgrad
1354 1354 -----
1355 1355 Opløsning af position (rød = høj, grøn = lav, hvis tilgængelig)
1356 1356 Retning
1357 1357 Retningsindex '{0}' blev ikke fundet
1358 1358 -----
1359 1359 -----
1360 1360 Slå fra
1361 1361 Slå datalogning fra hvis afstand falder under
1362 1362 Slå datalogning fra hvis hastighed falder under
1363 1363 Slå billedbeskæring fra under geo-referencering.
1364 1364 Slå udvidelse fra.
1365 1365 Kassér
1366 1366 Kassér og Slet
1367 1367 Smid væk og afslut
1368 1368 Håndkøb
1369 1369 -----
1370 1370 Vis avancerede OAuth parametre
1371 1371 Indstillinger for visning
1372 1372 Vis et kort der tidligere er scannet og uploadet til walking-papers.org
1373 1373 Vis en bevægelig ikon, der repræsenterer punktet på det synkroniserede spor hvor lyden der spiller nu var indspillet.
1374 1374 -----
1375 1375 -----
1376 1376 Vis koordinater som
1377 1377 -----
1378 1378 Vis geo-taggede billeder
1379 1379 Vis historik for OSM-veje, -punkter eller -relationer.
1380 1380 Vis live lydspor.
1381 1381 Vis ikke-geotaggede billeder
1382 1382 Vis objekt-information for OSM-veje, -punkter eller -relationer.
1383 1383 Vis lyd-menuen.
1384 1384 Vis "Om"-billedet.
1385 1385 Vis rettesættets basale egenskaber
1386 1386 Vis historikken for alle valgte elementer.
1387 1387 Vis de markerede objekters historik
1388 1388 Vis objekterne oprettet,opdateret og slettet af rettesættet
1389 1389 Vis rettesættets tags
1390 1390 -----
1391 1391 Viser OpenStreetBugs sager
1392 1392 -----
1393 1393 -----
1394 1394 -----
1395 1395 Fordel punkter
1396 1396 Fordel de valgte punkter med ens afstande langs en linje
1397 1397 -----
1398 1398 Ubrugt jernbanespor
1399 1399 -----
1400 1400 Undlad at udføre ændringer
1401 1401 -----
1402 1402 Tegn ikke pile, hvis de ikke er mindst denne afstand fra den forrige.
1403 1403 Tegn ikke linjer mellem punkter for dette lag.
1404 1404 Kræv ikke at skifte tilstande (Potlatch arbejdsflowstil)
1405 1405 Vis ikke igen (husker valg)
1406 1406 Vis ikke denne besked igen
1407 1407 -----
1408 1408 Foretag intet
1409 1409 Vil du virkelig anvende den nye rolle?
1410 1410 Vil du tillade dette?
1411 1411 -----
1412 1412 -----
1413 1413 Vil du slette dem alligevel?
1414 1414 -----
1415 1415 Gør-det-selv-butik
1416 1416 Dok
1417 1417 Lægehus
1418 1418 -----
1419 1419 Hundeløb
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 -----
1423 1423 Dobbelt konflikt
1424 1424 Ned
1425 1425 -----
1426 1426 Download alle børn
1427 1427 -----
1428 1428 Download data
1429 1429 Download GPS-punkter direkte ind i JOSM fra Globalsat dg100-datalogger.
1430 1430 -----
1431 1431 Download billeder fra Fransk Cadastre WMS
1432 1432 Download sted
1433 1433 Download medlemmer
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 Download OSM objekter efter ID
1437 1437 Download udvidelse
1438 1438 Download korrigerede billeder fra forskellige services
1439 1439 Download markerede børn
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 Download alle børnerelationer (rekursivt)
1444 1444 Download alle ufuldstændige medlemmer
1445 1445 Download alle medlemmer af de markerede relationer
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 Downloadområdets størrelse er ok, størrelsen vil sandsynligvis blive accepteret af serveren
1449 1449 Downloadområdet er for stort; vil sandsynligvis blive afvist af serveren
1450 1450 Download som nyt lag
1451 1451 Download indhold af rettesæt
1452 1452 Download rettesæt
1453 1453 Download rettesæt ved hjælp af foruddefinerede anmodninger
1454 1454 Download indhold
1455 1455 -----
1456 1456 Download hver som rå GPS. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1457 1457 Download hver. Kan være x1,y1,x2,y2, en URL indeholdende lat=y&lon=x&zoom=z eller et filnavn
1458 1458 Download alt indenfor:
1459 1459 Download fra OSM langs dette spor
1460 1460 Download fra OSM...
1461 1461 Hent ufuldstændige medlemmer
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Download information om de markerede rettesæt fra OSM serveren
1465 1465 Download liste
1466 1466 Download kort-data fra OSM serveren.
1467 1467 Download kortdata ved enden af den markerede vej
1468 1468 Download medlemmer
1469 1469 Download mine rettesæt fra OSM serveren (max 100 rettesæt)
1470 1470 Download kun mine rettesæt
1471 1471 Hent nær:
1472 1472 Download nu
1473 1473 Download objekt
1474 1474 Download objekt...
1475 1475 -----
1476 1476 Hent objekter, som refererer til et af de valgte objekter
1477 1477 Download forældre-veje/-relationer
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 -----
1481 1481 Download referencer
1482 1482 -----
1483 1483 Downloader refererende relationer
1484 1484 Download relationsmedlemmer
1485 1485 Download relationer
1486 1486 Download markerede ufuldstændige medlemmer
1487 1487 Download markerede relationer
1488 1488 -----
1489 1489 -----
1490 1490 Download afgrænsningsfeltet
1491 1491 Download afgrænsningsfeltet som rå gps
1492 1492 Download indholdet af rettesættet
1493 1493 Download indhold af rettesæt fra OSM-serveren
1494 1494 Download rettesættet med det specificerede ID, inklusive rettesættets indhold.
1495 1495 Download indholdet af de markerede rettesæt fra serveren
1496 1496 Download listen over tilgængelige plugins
1497 1497 Download stedet fra URL'en (med lat=x&lon=y&zoom=z)
1498 1498 Download stedet ved URL'en (med bredde=x&længde=y&zoom=z) som rå GPS
1499 1499 Download synlige tern
1500 1500 -----
1501 1501 Henter {0} af {1} ({2} tilbage)
1502 1502 Downloadede GPX-data
1503 1503 -----
1504 1504 Downloader GPS-data
1505 1505 Downloader OSM-data...
1506 1506 Downloader udvidelsen {0}...
1507 1507 Downloader "Dagens besked"
1508 1508 -----
1509 1509 Downloader indhold af rettesæt
1510 1510 Downloader rettesæt {0} ...
1511 1511 Downloader rettesæt ...
1512 1512 Downloader indhold af rettesæt {0} ...
1513 1513 Downloader data
1514 1514 Downloader fra OSM server...
1515 1515 Downloaderer historik...
1516 1516 Downloader billedtern...
1517 1517 Downloader åbne rettesæt ...
1518 1518 -----
1519 1519 Downloader punkterne {0} til {1}...
1520 1520 Downloader refererende relationer ...
1521 1521 Downloader refererende veje ...
1522 1522 Downloader relation {0}
1523 1523 Downloader {0}
1524 1524 -----
1525 1525 Træklift
1526 1526 Træk et vejsegment for at lave et rektangel. Ctrl-træk for at flytte et segment langs dets normale.
1527 1527 Træk spillehoved
1528 1528 Træk spillehoved og slip nær spor for at afspille lyd derfra; SHIFT+slip for at synkronisere lyd på det sted.
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 -----
1532 1532 -----
1533 1533 -----
1534 1534 -----
1535 1535 -----
1536 1536 -----
1537 1537 Dræn
1538 1538 Tegn
1539 1539 Tegn retningspile.
1540 1540 Tegn en cirkel udfra HDOP-værdi.
1541 1541 Tegn et rektangel omkring downloadet data fra WMS-server.
1542 1542 Tegn en firkant af passende størrelse og slip så museknappen.
1543 1543 -----
1544 1544 Tegn grænserne for downloadet data
1545 1545 Tegn afgrænsninger for downloadede data.
1546 1546 -----
1547 1547 Tegn retningspile for linjer, som forbinder GPS-punkter.
1548 1548 Tegn retningsvisere på vejstykker
1549 1549 Tegn inaktive lag i anden farve
1550 1550 Tegn store GPS-punkter.
1551 1551 Tegn større prikker for GPS-punkter.
1552 1552 Tegn linjer mellem punkter for dette lag.
1553 1553 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter
1554 1554 Tegn linjer mellem rå GPS-punkter.
1555 1555 Tegn punkter
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 Tegn elastik-hjælpelinje
1559 1559 Tegn numre for segment-rækkefølgen
1560 1560 Tegn omridset af data hentet fra serveren.
1561 1561 Tegn retningspile ved hjælp af tabelopslag i stedet for kompleks matematik.
1562 1562 Tegn inaktive datalag i en anden farve.
1563 1563 Tegn ordensnumrene på alle segmenter i deres vej.
1564 1564 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand
1565 1565 Tegn virtuelle punkter i valg-tilstand for lette tilpasninger af veje..
1566 1566 Vandpost
1567 1567 -----
1568 1568 Køreskole
1569 1569 Slet eksisterende rute
1570 1570 -----
1571 1571 Kemisk renseri
1572 1572 Nar ind i {0} punkter
1573 1573 Duplikér
1574 1574 Dupliker lag
1575 1575 -----
1576 1576 -----
1577 1577 Dublet-punkter, som bruges af flere veje.
1578 1578 -----
1579 1579 Duplikér markering ved kopiering og umiddelbar indsættelse
1580 1580 -----
1581 1581 Dublet-punkter
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 Dublet-vejpunkter
1585 1585 Dublet-vejpunkter.
1586 1586 Dupplikerede veje
1587 1587 -----
1588 1588 E-mail
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 Øst
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 Nem download langs et langt sæt af indbyrdes forbundne veje
1598 1598 Redigér
1599 1599 Ret bowling
1600 1600 Ret adresseinformation
1601 1601 Ret adresse-interpolering
1602 1602 -----
1603 1603 Ret administrativ grænse
1604 1604 -----
1605 1605 Ret spritbutik
1606 1606 Ret kolonihave-område
1607 1607 Ret alpinhytte
1608 1608 Ret amerikansk fodbold
1609 1609 Ret arkæologisk sted
1610 1610 Ret bueskydning
1611 1611 Ret kunstcenter
1612 1612 Ret kunstværk
1613 1613 Ret atletik
1614 1614 Ret forlystelse
1615 1615 Ret australsk fodbold
1616 1616 Ret pengeautomat
1617 1617 Ret babyluge
1618 1618 Ret bager
1619 1619 Ret bank
1620 1620 Ret bar
1621 1621 Ret Baseball
1622 1622 -----
1623 1623 Ret Basketball
1624 1624 Ret slagmark
1625 1625 Ret bugt
1626 1626 Ret strand
1627 1627 -----
1628 1628 Ret Pejlemærke
1629 1629 Ret drikkevarebutik
1630 1630 Ret cykelparkering
1631 1631 Ret cykeludlejning
1632 1632 Ret cykelhandler
1633 1633 Ret biergarten
1634 1634 Ret værft
1635 1635 Ret en pæl
1636 1636 Ret boghandler
1637 1637 Ret grænsekontrol
1638 1638 Ret petanque
1639 1639 -----
1640 1640 Ret grænsesten
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 Ret bro
1644 1644 Ret ridesti
1645 1645 -----
1646 1646 Ret skubbeport
1647 1647 Ret styreskinne til bus
1648 1648 Ret rutebil-platform
1649 1649 Ret rutebilstation
1650 1650 Ret busstop
1651 1651 Ret slagter
1652 1652 Ret tovbane
1653 1653 -----
1654 1654 Ret café
1655 1655 Ret campingplads
1656 1656 Ret canadisk fodbold
1657 1657 Ret kanal
1658 1658 Ret kanosport
1659 1659 Ret biludlejning
1660 1660 Ret bilmekaniker
1661 1661 Ret bildeling
1662 1662 Ret bilforhandler
1663 1663 Ret bilvask
1664 1664 Ret autocamper-plads
1665 1665 Ret borg
1666 1666 Ret en kreaturrist
1667 1667 Ret huleindgang
1668 1668 Ret kirkegård
1669 1669 Ret skilift
1670 1670 Ret feriehytte
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 Ret skorsten
1674 1674 Ret biograf
1675 1675 Ret storby
1676 1676 Ret et bygrænse-skilt
1677 1677 Ret civil-grænse
1678 1678 Ret klippe
1679 1679 Ret klatring
1680 1680 -----
1681 1681 -----
1682 1682 Ret kystlinje
1683 1683 Ret videregående udd.
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 Ret computerforretning
1687 1687 Ret Konditori
1688 1688 Ret område for byggeplads
1689 1689 Ret kontaktinformationer
1690 1690 Ret et kontinent
1691 1691 Ret købmand
1692 1692 Ret Kopicenter
1693 1693 Ret land
1694 1694 Ret amt
1695 1695 Ret domhus
1696 1696 Ret overdækket reservoir
1697 1697 Ret kran
1698 1698 Ret cricket
1699 1699 Ret cricketnet
1700 1700 Ret kroket
1701 1701 Ret overkørsel
1702 1702 -----
1703 1703 Ret cykelsti
1704 1704 Ret cykling
1705 1705 Ret dæmning
1706 1706 -----
1707 1707 Ret tandlæge
1708 1708 -----
1709 1709 Ret ubrugt jernbanespor
1710 1710 -----
1711 1711 Ret gør-det-selv-butik
1712 1712 Ret dok
1713 1713 Ret lægehus
1714 1714 -----
1715 1715 Ret hundeløb
1716 1716 Ret træklift
1717 1717 Ret dræn
1718 1718 Ret vandpost
1719 1719 Ret køreskole
1720 1720 Ret kemisk renseri
1721 1721 Ret elektronikforretning
1722 1722 Ret ambassade
1723 1723 -----
1724 1724 Ret indgang
1725 1725 Ret ridning
1726 1726 Ret Erotisk
1727 1727 -----
1728 1728 Ret landbrugsland
1729 1729 Ret gårdsplads
1730 1730 Ret fastfood-restaurant
1731 1731 Ret fjeldområde
1732 1732 Ret færge
1733 1733 Ret færgehavn
1734 1734 Ret brandhane
1735 1735 Ret brandstation
1736 1736 Ret fiskeri
1737 1737 Ret trappetrin
1738 1738 Ret blomsterhandler
1739 1739 -----
1740 1740 Ret gangsti
1741 1741 Ret vadested
1742 1742 Ret skovområde
1743 1743 Ret springvand
1744 1744 -----
1745 1745 Ret brændstof
1746 1746 Ret møbelforretning
1747 1747 Ret gælisk fodbold
1748 1748 -----
1749 1749 Ret have
1750 1750 Ret havecenter
1751 1751 Ret gasbeholder
1752 1752 Ret port
1753 1753 Ret gletsjer
1754 1754 Ret Golf
1755 1755 Ret golfbane
1756 1756 Ret Gondol
1757 1757 -----
1758 1758 Ret gravplads
1759 1759 -----
1760 1760 Ret Grønthandler
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 Ret gæstehus
1764 1764 Ret gymnastik
1765 1765 Ret frisør
1766 1766 Ret stop
1767 1767 Ret landsby
1768 1768 Ret trådled
1769 1769 Ret isenkræmmer
1770 1770 -----
1771 1771 Ret hede
1772 1772 -----
1773 1773 Ret hi-fi-forhandler
1774 1774 Ret vej under udførelse
1775 1775 Ret hockey
1776 1776 Ret galopbane
1777 1777 Ret Hospital
1778 1778 Ret vandrerhjem
1779 1779 Ret hotel
1780 1780 Ret skydetelt
1781 1781 Ret industri-område
1782 1782 Ret ø
1783 1783 -----
1784 1784 Ret JOSM-udvidelesers beskrvelses-URL.
1785 1785 -----
1786 1786 Ret trafikknudepunkt
1787 1787 Ret gokart
1788 1788 Ret børnehave
1789 1789 Ret kiosk
1790 1790 -----
1791 1791 Ret Køkken
1792 1792 Ret land
1793 1793 Ret losseplads
1794 1794 Ret vaskeri
1795 1795 Ret bibliotek
1796 1796 Ret bom
1797 1797 Ret letbane
1798 1798 Ret fyrtårn
1799 1799 Ret legegade
1800 1800 Ret lokalitet
1801 1801 -----
1802 1802 Ret lystbådehavn
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 Ret målestation
1806 1806 Ret mindesmærke
1807 1807 Ret militært område
1808 1808 -----
1809 1809 Ret minigolf
1810 1810 Ret Mobiltelefon
1811 1811 -----
1812 1812 Ret vekselkontor
1813 1813 Ret monorail
1814 1814 Ret monument
1815 1815 Ret motel
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Ret motorvej
1820 1820 Ret motorvejskryds
1821 1821 Ret motorvejsforbindelse
1822 1822 Ret bjergpas
1823 1823 Ret mudder
1824 1824 Ret multi
1825 1825 Ret multipolygon
1826 1826 Ret museum
1827 1827 -----
1828 1828 Ret smalsporet jernbane
1829 1829 Ret landegrænser
1830 1830 Ret grænser for nationalpark
1831 1831 Ret naturreservat
1832 1832 Ret natklub
1833 1833 Ret optiker
1834 1834 Ret økologisk forretning
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 Ret palæontologisk sted
1838 1838 Ret park
1839 1839 Ret parkering
1840 1840 Ret vej mellem parkeringsbåse
1841 1841 -----
1842 1842 Ret sti
1843 1843 Ret tinde
1844 1844 Ret gågade
1845 1845 Ret pelota
1846 1846 Ret apotek
1847 1847 Ret picnic sted
1848 1848 Ret mole
1849 1849 Ret rørledning
1850 1850 -----
1851 1851 Ret sted for tilbedelse
1852 1852 Ret legeplads
1853 1853 Ret politi
1854 1854 Ret politisk grænse
1855 1855 Ret posthus
1856 1856 Ret generator
1857 1857 Ret strømkabel
1858 1858 Ret pæl
1859 1859 Ret kraftværk
1860 1860 Ret transformatorstation
1861 1861 Ret elmast
1862 1862 Ret bevaret jernbane
1863 1863 Ret primærforbindelse
1864 1864 Ret en hovedvej
1865 1865 Ret fængsel
1866 1866 Ret pub
1867 1867 Ret offentlig bygning
1868 1868 -----
1869 1869 Ret stenbrudsområde
1870 1870 Ret Fjernstyret bil
1871 1871 Ret væddeløbsbane
1872 1872 -----
1873 1873 Ret spor
1874 1874 -----
1875 1875 Ret jernbaneplatform
1876 1876 Ret rekreativt område
1877 1877 Ret genbrugsplads
1878 1878 Ret region
1879 1879 Ret område for vandreservoir
1880 1880 -----
1881 1881 Ret en beboelsesgade
1882 1882 -----
1883 1883 Ret restaurant
1884 1884 Ret område for detailhandel
1885 1885 Ret flod
1886 1886 Ret flodbred
1887 1887 Ret adgangsbegrænsninger
1888 1888 Ret vej af ukendt type
1889 1889 Ret rute
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Ret ruiner
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Ret en udfaldsport
1897 1897 -----
1898 1898 Ret skole
1899 1899 Ret ur
1900 1900 Ret krat
1901 1901 -----
1902 1902 Ret en bivej
1903 1903 Ret tankstation
1904 1904 Ret servicevej
1905 1905 Ret shelter
1906 1906 Ret skobutik
1907 1907 Ret skydning
1908 1908 -----
1909 1909 Ret genveje
1910 1910 Ret Skateboard
1911 1911 Ret skating
1912 1912 Ret skisport
1913 1913 Ret slæbested
1914 1914 Ret fodbold
1915 1915 -----
1916 1916 Ret idrætscenter
1917 1917 Ret sportsbutik
1918 1918 Ret udspring
1919 1919 Ret stadion
1920 1920 Ret stat
1921 1921 -----
1922 1922 Ret en stente
1923 1923 Ret bæk
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Ret forstad
1927 1927 Ret metro
1928 1928 Ret indgang til undergrundsbane
1929 1929 Ret supermarked
1930 1930 Ret overvågningskamera
1931 1931 Ret målepunkt
1932 1932 Ret svømning
1933 1933 Ret bordtennis
1934 1934 -----
1935 1935 Ret taxiholdeplads
1936 1936 -----
1937 1937 Ret telefon
1938 1938 Ret tennis
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Ret en tertiær vej
1942 1942 Ret teater
1943 1943 Ret forlystelsespark
1944 1944 Ret betalingsanlæg
1945 1945 Ret tårn
1946 1946 Ret By
1947 1947 Ret rådhus
1948 1948 Ret legetøjsbutik
1949 1949 Ret spor
1950 1950 -----
1951 1951 Ret sporvogn
1952 1952 Ret sporvogns-stop
1953 1953 Ret rejsebureau
1954 1954 Ret et træ
1955 1955 Ret motortrafikvej
1956 1956 Ret motortrafikvejsforbindelse
1957 1957 Ret en tunnel
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Ret uklassificeret vej
1962 1962 Ret universitet
1963 1963 Ret Støvsuger
1964 1964 -----
1965 1965 Ret automat
1966 1966 Ret dyrlæge
1967 1967 Ret videobutik
1968 1968 Ret udsigtspunkt
1969 1969 Ret mindre by
1970 1970 -----
1971 1971 Ret vingård
1972 1972 Ret vulkan
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Ret rensningsanlæg
1976 1976 Ret vand
1977 1977 Ret badeland
1978 1978 Ret vandtårn
1979 1979 Ret vandbrønd
1980 1980 -----
1981 1981 Ret vandfald
1982 1982 -----
1983 1983 Ret vejkantskors
1984 1984 Ret vejkantstempel
1985 1985 Ret stemmeværk
1986 1986 Ret vådområde
1987 1987 Ret vejrmølle
1988 1988 Ret naturskov
1989 1989 Ret fabrik
1990 1990 Ret zoo
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 Redigér filter.
1995 1995 Rediger breddegrad og længdegrad for et punkt.
1996 1996 Rediger ny relation i lag ''{0}''
1997 1997 -----
1998 1998 Ret relation
1999 1999 Rediger relation #{0} i lag ''{1}''
2000 2000 Ret relationer
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 Ret tags
2004 2004 Redigér den nuværende Hjælp-side
2005 2005 Rediger den nu markerede relation
2006 2006 -----
2007 2007 Redigér den markerede aktive stils filnavn eller URL
2008 2008 -----
2009 2009 Redigér den relation det nu markerede relationsmedlem refererer til
2010 2010 Rediger relationen det nu markerede relationsmedlem refererer til.
2011 2011 Ret den markerede ikonsti
2012 2012 Ret den valgte kilde.
2013 2013 Ret værdien for den valgte nøgle for alle objekter
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 Ret: {0}
2020 2020 RedigérGpx
2021 2021 Uddannelse
2022 2022 -----
2023 2023 Elektronisk
2024 2024 Elektroniske punge og betalingskort
2025 2025 Elektronik
2026 2026 Elementer af typen {0} er understøttet.
2027 2027 Højde
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 Vold
2033 2033 Ambassade
2034 2034 -----
2035 2035 Nødtelefon
2036 2036 -----
2037 2037 Tomt dokument
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Tomme veje
2041 2041 Slå automatisk caching til.
2042 2042 Slå standarder for indbyggede ikoner til
2043 2043 Slå filter til
2044 2044 Aktivér fjernstyring
2045 2045 -----
2046 2046 Aktivér/deaktivér automatisk flytning af kortvisningen til det sidste placerede punkt
2047 2047 Slå rendering af kortet kun som trådgitter til/fra
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 Slut #:
2052 2052 Indtast længde- og breddegrad for at hoppe til position.
2053 2053 Indtast URL
2054 2054 Indtast URL at downloade
2055 2055 Indtast et rettesæts id
2056 2056 Indtast et nyt nøgle/værdi-sæt
2057 2057 Indtast et stednavn at søge efter
2058 2058 Indtast et stednavn at søge efter:
2059 2059 Indtast en rolle og brug den med de markerede relationsmedlemmer
2060 2060 Indtast en rolle for alle relationsmedlemsskaber
2061 2061 Angiv et søgeudtryk
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 Angiv avancerede OAuth egenskaber
2066 2066 Indtast en URL hvor data skal downloades fra
2067 2067 Indtast en upload-kommentar
2068 2068 -----
2069 2069 Indtast brugerinfo for HTTP-proxy
2070 2070 Indtast brugeroplysninger for OSM-API
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Indtast ID'et fra det objekt der skal downloads
2077 2077 -----
2078 2078 Angiv OAuth adgangsudtrykket
2079 2079 -----
2080 2080 Indtast søgeudtrykket
2081 2081 Indtast vægtede værdier
2082 2082 Indtast din kommentar
2083 2083 Indgang
2084 2084 Ridning
2085 2085 Erotisk
2086 2086 Fejl
2087 2087 -----
2088 2088 Fejl ved oprettelse af mellemlager-mappe: {0}
2089 2089 Fejl ved sletning af data.
2090 2090 Fejl ved visning af URL
2091 2091 Fejl under download
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 Fejl i filter
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Fejl ved opstart af test {0}:\n {1}
2100 2100 Fejl ved indlæsning af fil
2101 2101 fejl ved indlæsning af mellemlagerfil.\nSandsynligvis en ældre version af mellemlagerfil.
2102 2102 Der opstod en fejl under fortolkning af GPX-fil {0}. Kun en del af filen vil være tilgængelig.
2103 2103 Fejl i fil {0}
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Fejl ved fortolkning af {0}:
2107 2107 Fejl ved fortolkning af {0}: {1}
2108 2108 Fejl ved lydafspilning
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Fejl ved oprettelse af backup for fjernet lag: {0}
2112 2112 -----
2113 2113 Fejl ved eksport af {0}: {1}
2114 2114 Fejl ved eksport af {0}:\n{1}
2115 2115 Fejl ved hentning af filer fra mappen {0}\n
2116 2116 Fejl ved fortolkning af forskydning.\nForventet format: {0}
2117 2117 Fejl ved fortolkning af datoen.\nBrug venligst det angivne format
2118 2118 Fejl ved fortolkning af tidszone.\nForventet format: {0}
2119 2119 Fejl under fortolkning af {0}
2120 2120 -----
2121 2121 Fejl under upload
2122 2122 Fejl: Forbindelse til proxy ''{0}'' for URI ''{1}'' fejlede. Undtagelse var: {2}
2123 2123 Fejl: Ulovlig double værdi ''{0}'' i linje ''{1}'' i bogmærkefil ''{2}''
2124 2124 Fejl: Uventet linje ''{0}'' i bogmærkefil ''{1}''
2125 2125 -----
2126 2126 Fejl
2127 2127 Fejl under download
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Skøn
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Lige
2135 2135 Lige/ulige
2136 2136 Eksempler
2137 2137 Afslut
2138 2138 Afslut JOSM
2139 2139 Afslut JOSM og gem. Ugemte ændringer uploades og/eller gemmes.
2140 2140 Afslut JOSM uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.
2141 2141 Afslut programmet.
2142 2142 -----
2143 2143 Forventede lige numre for adresser
2144 2144 Forventede ikke-tom værdi for parameter "{0}". Fik "{1}".
2145 2145 Forventede ulige numre for adresser
2146 2146 Forventede gyldige numre for adresser i stigende orden
2147 2147 -----
2148 2148 Tydelige vejpunkter med tid anslået udfra sporposition
2149 2149 Tydelige vejpunkter med gyldige tidsstempler.
2150 2150 Eksportér GPX-fil
2151 2151 -----
2152 2152 Eksporter og gem
2153 2153 -----
2154 2154 Eksporter indstillinger
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 Eksporter dataene til GPX-fil.
2158 2158 Eksporter til GPX...
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 Udtræk kommunegrænser
2165 2165 Trækker GPS-lokaliteter ud fra EXIF
2166 2166 Træk ud
2167 2167 Træk vej ud
2168 2168 -----
2169 2169 FIXMEs
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 Faciliteter
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 Kunne ikke autentikere bruger ''{0}'' med adgangskode ''***'' som OAuth-bruger
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Kunne ikke indlæse ressource "{0}". Fejl er {1}.
2181 2181 Kunne ikke åbne URL
2182 2182 -----
2183 2183 Kunne ikke åbne forbindelse til API {0}.
2184 2184 Kunne ikke åbne Hjælp-side
2185 2185 Kunne ikke åbne Hjælp-side. URL'en er tom.
2186 2186 Kunne ikke åbne input-strøm for resurse ''{0}''
2187 2187 Kunne ikke fortolke dato "{0}" meldt tilbage af serveren.
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Kunne ikke læse CSS-filen ''help-browser.css''. Undtagelse er: {0}
2191 2191 -----
2192 2192 Kunne ikke lave nuværende primitiv. Nuværende version {0} ikke tilgængelig i historik.
2193 2193 Kunne ikke lave reference. Reference-ID {0} matcher ikke historik-ID {1}.
2194 2194 Kunne ikke lave reference. Reference version {0} ikke tilgængelig i historik.
2195 2195 -----
2196 2196 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag ikke indeholder sådan en primitiv
2197 2197 Kunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag er nul.
2198 2198 Jordbrugsland
2199 2199 Gårdsplads
2200 2200 Fastfood
2201 2201 Hurtig optegning (ser grimmere ud)
2202 2202 Hurtig frem multiplikator
2203 2203 Hurtigere
2204 2204 Hurtigste
2205 2205 Fatalt: Kunne ikke finde billede ''{0}''. Dette er et alvorligt konfigurationsproblem. JOSM vil holde op med at virke.
2206 2206 Fax-nummer
2207 2207 Gebyr
2208 2208 Fjeldområde
2209 2209 Hegn
2210 2210 Færgerute
2211 2211 Færgehavn
2212 2212 Henter en pakke punkter fra "{0}"
2213 2213 Henter en pakke relationer fra "{0}"
2214 2214 Henter en pakke veje fra "{0}"
2215 2215 -----
2216 2216 Henter punkt med ID {0} fra ''{1}''
2217 2217 Henter relation med ID {0} fra ''{1}''
2218 2218 Henter vej med ID {0} fra ''{1}''
2219 2219 Filer
2220 2220 Fil ''{0}'' findes ikke.
2221 2221 Fil "{0}" er ikke skrivbar. Indtast venligst et andet filnavn.
2222 2222 Fil format fejl
2223 2223 -----
2224 2224 Fil "{0}" findes ikke
2225 2225 Backup af filer
2226 2226 -----
2227 2227 Filen findes allerede. Overskriv?
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Filen {0} eksisterer allerede. Overskriv?
2231 2231 Filen {0} er hentet, dog under navnet "{1}"
2232 2232 Fil: {0}
2233 2233 -----
2234 2234 Filnavn
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 Fyld et rettesæt op og returner til upload-dialogen
2239 2239 -----
2240 2240 Filter Skjult:{0} Deaktiveret:{1}
2241 2241 Filtertilstand
2242 2242 Filtrér objekter og skjul/slå dem fra.
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Afslut tegning.
2251 2251 -----
2252 2252 Brandhane
2253 2253 Brandstation
2254 2254 Firefox-programfil
2255 2255 Firefox blev not found. Angiv Firefox-programmet i siden for Kort-opsætning under indstillingerne.
2256 2256 Bålplads
2257 2257 Fiskeri
2258 2258 Ret
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 Ret egenskaber
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 Løs tag konflikter
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Fast størrelse (fra 25 til 1.000 meter)
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Retter ({0}/{1}): ''{2}''
2272 2272 Retter fejl...
2273 2273 Flagstang
2274 2274 Blomsterhandler
2275 2275 Tøm tern-mellemlager
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Følgende problemer blev fundet:
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 Mad+drikke
2283 2283 Gående
2284 2284 Kun for de valgte elementer
2285 2285 Gennemtving tegning af linjer hvis de importerede data ikke indeholder linje information.
2286 2286 Fremtving linjer, hvis ingen segmenter blev importeret.
2287 2287 Vadested
2288 2288 Skov
2289 2289 Fjern objekter, men slet dem ikke fra serveren ved upload.
2290 2290 Formatfejl:
2291 2291 Opretter et net af veje i basen til to eksisterende, der har forskellige punkter og en tilfælles
2292 2292 Fremad
2293 2293 Frem/tilbage tid (sekunder)
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 Fandt en null-fil i mappen {0}\n
2297 2297 -----
2298 2298 Fandt {0} resultater
2299 2299 Springvand
2300 2300 -----
2301 2301 Frys
2302 2302 Frys den nuværende liste over samlede elementer.
2303 2303 Fransk Cadastre-WMS
2304 2304 -----
2305 2305 Fra ...
2306 2306 Fra relation
2307 2307 Fra URL
2308 2308 -----
2309 2309 Brændstof
2310 2310 Benzintank
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 Fuldstændig adresse:
2314 2314 -----
2315 2315 Fuldautomatisk
2316 2316 -----
2317 2317 Møbelforretning
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 GPS-punkter
2321 2321 beskrivelse af gps-spor
2322 2322 -----
2323 2323 GPX-filer
2324 2324 GPX-filer (*.gpx *.gpx.gz)
2325 2325 GPX-sporet har ingen tidsangivelser.
2326 2326 GPX-spor:
2327 2327 GPX-upload lykkedes
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Gælisk fodbold
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 Have
2335 2335 Havecenter
2336 2336 Gasbeholder
2337 2337 Port
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Geografi
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 Geobillede: {0}
2346 2346 -----
2347 2347 Geotaggede billeder
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 Få et adgangsudtryk for ''{0}''
2352 2352 -----
2353 2353 Gletsjer
2354 2354 Glas
2355 2355 Globalsat-import
2356 2356 -----
2357 2357 Gå tilbage til upload dialog
2358 2358 Gå tilbage til trin 1/3
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Gå til JOSM's Hjælp-hjemmeside
2367 2367 Gå til næste side
2368 2368 Gå til foregående side
2369 2369 -----
2370 2370 Golfbane
2371 2371 Gondol
2372 2372 GPS-tidspunkt (aflæst fra ovenstående foto):
2373 2373 Snup ikke-georeferenceret billede
2374 2374 -----
2375 2375 Hent mindre billeder (højere kvalitet men kræver mere hukommelse)
2376 2376 Givne rettigheder
2377 2377 Græs
2378 2378 Gravplads
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 Grønthandler
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Gruppe
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Guadeloupe Fort-Marigot mellemlagerfil (.UTM1)
2389 2389 -----
2390 2390 Guadeloupe Ste-Anne mellemlagerfil (.UTM2)
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 Gæstehus
2395 2395 Guide post
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Gymnastik
2399 2399 Frisør
2400 2400 Landsby
2401 2401 Trådled
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Isenkræmmer
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Sundhed
2412 2412 -----
2413 2413 Hede
2414 2414 -----
2415 2415 Lastbil
2416 2416 Hæk
2417 2417 Højde
2418 2418 Højde (meter)
2419 2419 -----
2420 2420 Hjælp
2421 2421 Hjælp: {0}
2422 2422 -----
2423 2423 Hjælper med at vektorisere WMS-billeder.
2424 2424 Halvkugle
2425 2425 Skjul
2426 2426 Skjul elementer
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 Hi-fi
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Højeste nummer
2434 2434 Fremhæv
2435 2435 -----
2436 2436 Vej-type
2437 2437 Veje
2438 2438 -----
2439 2439 Vandring
2440 2440 Historiske steder
2441 2441 Historik
2442 2442 Historik for punkt {0}
2443 2443 Historik for relation {0}
2444 2444 Historik for vej {0}
2445 2445 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave nuværende primitiv.
2446 2446 Historik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave referenceprimitiv
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 Hjemmeside
2451 2451 Hest
2452 2452 Galopbane
2453 2453 -----
2454 2454 Vært:
2455 2455 Vandrerhjem
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Husnavn
2459 2459 Husnummer
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 Husnummer stemmer ikke med ulige/lige indstilling
2465 2465 -----
2466 2466 Skydetelt
2467 2467 Jeg er i tidszonen:
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 ID > 0 forventet. Fik {0}.
2474 2474 Rettesæt med ID > 0 krævet. Nuværende ID er {0}.
2475 2475 -----
2476 2476 IO undtagelse.
2477 2477 IO-fejl ved oprettelse af filen, autogem vil blive sprunget over: {0}
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Ikonstier:
2483 2483 -----
2484 2484 Identificerbar (vist i sporliste og som identificerbare, ordnede punkter med tidsstempler)
2485 2485 Hvis angivet, nulstil konfigurationen i stedet for at indlæse den.
2486 2486 Ignorér
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Ignorer dem og lad relationen være som den er.
2491 2491 Ignorér dette tip og upload alligevel
2492 2492 Ignorér hele gruppen eller enkelte elementer?
2493 2493 Ignorerer fanget undtagelse fordi upload blev annulleret. Undtagelse er: {0}
2494 2494 Ignorerer elementer
2495 2495 Ignorerer undtagelse fordi download blev annulleret. Undtagelse var: {0}
2496 2496 Ignorerer misformet URL: "{0}"
2497 2497 Ignorerer misformet fil-URL: "{0}"
2498 2498 -----
2499 2499 Ulovlig boolesk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2500 2500 Ulovlig rettesætsforespørgselsURL
2501 2501 Ulovlig størrelse af bidder
2502 2502 Ulovlig stykstørrelse <= 0. Indtast venligst et heltal > 1
2503 2503 Ulovligt streg-mønster. Mindst en værdi skal være over > 0
2504 2504 Ulovligt streg-mønster. Værdierne skal være positive.
2505 2505 Ulovlig dokument struktur. Fandt punkt, vej eller relation udenfor "create", "modify" eller "delete".
2506 2506 -----
2507 2507 Ugyldigt udtryk ''{0}''
2508 2508 Ulovlig breddegradsværdi "{0}"
2509 2509 Ulovlig breddegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
2510 2510 Ulovlig long værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2511 2511 Ulovlig længdegradsværdi ''{0}''
2512 2512 Ulovlig længdegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}
2513 2513 -----
2514 2514 Ugyldigt objekt med id=0
2515 2515 Ulovligt portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
2516 2516 Ugyldigt regulært udtryk "{0}"
2517 2517 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt'' på nyt objekt {1}. Fik {0}. Nulstiller til 0.
2518 2518 Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt''. Fik {0}
2519 2519 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' på medlem i relation {0}. Fik {1}
2520 2520 Ulovlig værdi af attribut ''type'' på medlem {0} i relation {1}. Fik {2}.
2521 2521 Ulovlig værdi af attribut ''UID''. Fik ''{0}''.
2522 2522 Ulovlig værdi af attribut ''version'' på OSM-primitiv med ID {0}. Fik {1}.
2523 2523 Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' på XML tag ''{1}''. Fik {2}.
2524 2524 Ulovlig værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.
2525 2525 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type OsmPrimitiveType. Fik "{1}".
2526 2526 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type boolean. Fik "{1}".
2527 2527 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type double. Fik "{1}".
2528 2528 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long (>=0). Fik "{1}".
2529 2529 Ulovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long. Fik "{1}".
2530 2530 Ulovlig værdi af attribut ''ref'' i element <nd>. Fik {0}.
2531 2531 Billede
2532 2532 Billedfiler
2533 2533 Billede allerede indlæst
2534 2534 Billedbeskæring
2535 2535 Billedfilen kunne ikke slettes
2536 2536 -----
2537 2537 Billedfiler (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Billedlag
2542 2542 Indstillinger for billedlag
2543 2543 Billedlags-URL
2544 2544 Billedlags-URL (standard)
2545 2545 Billedforskydning
2546 2546 Billedlag leverandører
2547 2547 Billeder der allerede er taggede ({0}/{1})
2548 2548 Billeder med geo-lokation i exif-data ({0}/{1})
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Importer
2552 2552 Importér lyd
2553 2553 Importér data fra Globalsat Datalogger DG100 til GPX lag.
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 Importer data fra URL
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Importér billeder
2564 2564 Import er ikke mulig
2565 2565 Importér rute fra GPX-lag
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Importerede billeder
2572 2572 -----
2573 2573 Importerer data fra DG100...
2574 2574 Importerer data fra enhed
2575 2575 -----
2576 2576 Importerer sager fra OpenStreetBugs
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 Stigning
2584 2584 Stejl stigning
2585 2585 Ufuldstændig <member>-specifikation med ref=0
2586 2586 -----
2587 2587 Ufuldstændig upload og/eller gemme operation
2588 2588 -----
2589 2589 Øg zoom
2590 2590 -----
2591 2591 Forøgelse:
2592 2592 -----
2593 2593 Industri
2594 2594 Information
2595 2595 Information om element
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 Informationskontor
2600 2600 Informations terminal
2601 2601 Information om lag
2602 2602 -----
2603 2603 Initialiserer
2604 2604 Initialiserer en session på OSM-websiden...
2605 2605 -----
2606 2606 Initialiserer punkter der skal opdateres ...
2607 2607 Initialiserer relationer der skal opdateres ...
2608 2608 Initialiserer veje der skal opdateres ...
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 Inspicér
2612 2612 -----
2613 2613 Installerer opdaterede plugins
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Intern server fejl
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Internet-adgang
2620 2620 Gebyr for Internet-adgang
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 Ugyldig API URL
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 Ugyldig URL?
2630 2630 Ugyldigt afgrænsningsfelt
2631 2631 Ugyldig bz2-fil.
2632 2632 Ugyldig dato
2633 2633 Ugyldige dato/tids-værdier
2634 2634 Ugyldig forskydning
2635 2635 Ulovlig egenskabsnøgle
2636 2636 Ugyldigt søgeudtryk
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 Ugyldig stavekontrol-linje: {0}
2640 2640 Ugyldig tagtjekker-linje - {0}: {1}
2641 2641 Ugyldig tidszone
2642 2642 Ugyldigt bruger ID
2643 2643 Ugyldigt brugernavn
2644 2644 Ulovligt blanktegn i egenskabsnøgle
2645 2645 Omvend filter
2646 2646 Invertér de originale sorte og hvide farver (og alle mellemliggende grå). Nyttigt for tekster på sorte baggrunde.
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Ø
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 Den understøtter protokol version 0.6, mens serveren siger den understøtter {0} til {1}.
2653 2653 -----
2654 2654 Emne
2655 2655 Emne {0} ikke fundet på liste.
2656 2656 -----
2657 2657 JOSM's Hjælp-browser
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 JOSM's udvidelsesmodulbeskrivelsesURL
2661 2661 JOSM tag-editor-udvidelse
2662 2662 JOSM forventede at finde primitiv [{0} {1}] i datasættet, men den er der ikke. Rapporter venligst dette på http://josm.openstreetmap.de . Dette er ikke en kritisk fejl, så det skulle være sikkert at fortsætte dit arbejde.
2663 2663 JOSM er stoppet for at ændring skal have effekt.
2664 2664 JOSM-version {0} er krævet for udvidelsen {1}.
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 JPEG-billeder (*.jpg)
2668 2668 -----
2669 2669 Java-version {0}
2670 2670 -----
2671 2671 Funktion til sammenlægning af områder
2672 2672 Forbind punkt og linje
2673 2673 Føj punkt til vej
2674 2674 Forbind et punkt til nærmeste stykke vej
2675 2675 Foren overlappende områder
2676 2676 Forbandt overlappende områder
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 Forener områder der overlapper hinanden
2680 2680 -----
2681 2681 Hop til position
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 Hop dertil
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Hop til position
2688 2688 Kryds
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Gokart
2692 2692 Behold
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Behold mine koordinater
2696 2696 Behold min slettede status
2697 2697 -----
2698 2698 Behold udvidelse
2699 2699 Behold de markerede nøgle/værdi par fra det lokale datasæt
2700 2700 Behold de markerede nøgle/værdi par fra serverens datasæt
2701 2701 Behold deres koordinater
2702 2702 Behold deres slettede status
2703 2703 Behold dette relationsmedlem for målobjektet
2704 2704 Nøgle
2705 2705 Nøgle "{0}" er ugyldig
2706 2706 Nøglen "{0}" er ikke fordefineret
2707 2707 Nøgle kan ikke være tom når tag operatør bruges. Eksempel: nøgle=værdi
2708 2708 -----
2709 2709 Tast:
2710 2710 -----
2711 2711 Tastaturgenveje
2712 2712 Nøgleord
2713 2713 Børnehave
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Køkken
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 Betegn lyd-, billede- og webmarkører.
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Lakewalker spor
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 Lambert CC9 Zone {0} mellemlagerfil (.CC{0})
2728 2728 Lambert-zone (Estland)
2729 2729 Lambert Zone {0} mellemlagerfil (.{0})
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Brug af land
2733 2733 Losseplads
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Baner
2738 2738 Sprog
2739 2739 Seneste ændring ved {0}
2740 2740 Seneste udvidelsesopdatering var mere end {0} dage siden.
2741 2741 Breddegrad
2742 2742 Breddegrad:
2743 2743 Start en filvælger for at markere en fil
2744 2744 Start browser med information om rettesættet
2745 2745 -----
2746 2746 Start op i maksimeret tilstand
2747 2747 Start rettesætsforespørgselsdialogen
2748 2748 -----
2749 2749 Starter Firefox for at vise den nu synlige skærm som et pænt SVG-billede.
2750 2750 starter en browser med information om brugeren
2751 2751 Starter tag-redigeringsdialogen
2752 2752 Vaskeri
2753 2753 Lag
2754 2754 Lag "{0}" har ændringer som bør gemmes i dets tilhørende fil ''{1}''.
2755 2755 Lag "{0}" har ændringer som bør uploades til serveren.
2756 2756 Lag "{0}" har ingen ændringer at gemme.
2757 2757 Lag "{0}" har ikke nogen ændringer at uploade.
2758 2758 Lag "{0}" er ikke bakket op af en fil
2759 2759 Lag "{0}" skal være i liste over lag
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 lag er ikke i listen
2763 2763 Lag, der skal måles på
2764 2764 Lag: {0}
2765 2765 Lag
2766 2766 -----
2767 2767 Tid for indføring (sekunder)
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 Rekreation
2772 2772 Længde
2773 2773 -----
2774 2774 Længde af værdi for tag ''{0}'' på objekt {1} overskrider den max tilladte længde {2}. Værdis længde er {3}.
2775 2775 -----
2776 2776 Længde: {0}
2777 2777 Jernbaneoverskæring
2778 2778 Bibliotek
2779 2779 Licens
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Bom
2783 2783 -----
2784 2784 Letbane
2785 2785 Fyrtårn
2786 2786 Linie reference
2787 2787 -----
2788 2788 Linie type
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Liste i rolle {0} deltager ikke i et sammenligningspar.
2792 2792 -----
2793 2793 Liste over elementer i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
2794 2794 Liste over elementer i deres datasæt, f.eks. serverdatasættet
2795 2795 Liste over sammenlagte elementer. De vil erstate "mine elementer" når sammenlægningsbeslutningerne er udført.
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 LiveGPS-lag
2801 2801 Legegade
2802 2802 -----
2803 2803 Hent alle tern
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 Hent tern
2807 2807 Indlæs WMS-lag
2808 2808 Indlæs WMS-lag fra fil
2809 2809 -----
2810 2810 Indlæs data fra API
2811 2811 -----
2812 2812 Indlæs historik
2813 2813 Indlæs billedlag
2814 2814 Indlæs lokalitet fra cache (kun hvis cachen er slået til)
2815 2815 -----
2816 2816 Hent forældrerelationer
2817 2817 Indlæs relation
2818 2818 Hent billedsæt som et nyt lag.
2819 2819 Hent listen med dine åbne rettesæt fra serveren
2820 2820 -----
2821 2821 Henter indledende udvidelser
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 Henter historik for punkt {0}
2825 2825 Henter historik for relation {0}
2826 2826 Henter historik for vej {0}
2827 2827 Henter forældrerelationer
2828 2828 -----
2829 2829 Henter udvidelser
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Indlæser stilkilder fra ''{0}''
2833 2833 Henter {0}
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 Lokale filer
2838 2838 Egn
2839 2839 -----
2840 2840 Sted
2841 2841 -----
2842 2842 Lås
2843 2843 Sluseport
2844 2844 Lodi - Italien
2845 2845 Logger session ''{0}'' ud...
2846 2846 Længdegrad
2847 2847 Længdegrad:
2848 2848 -----
2849 2849 Udseende
2850 2850 -----
2851 2851 Udkigstårn
2852 2852 -----
2853 2853 Søger efter kystlinje...
2854 2854 -----
2855 2855 Søger efter punkter eller veje med FIXME i enhver egenskavsværdi
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 Laveste husnummer kan ikke være højere end højeste husnummer
2861 2861 -----
2862 2862 Laveste nummer
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Hoveddatasæt inkluderer ikke punkt {0}
2872 2872 Sæt audio-markør ved afspilnings-starten
2873 2873 Lav duplet af det makerede lag
2874 2874 -----
2875 2875 Vær sikker på at du indlæser nogle data hvis du bruger --selection.
2876 2876 Laver rækkehuse ud af en enkelt blok.
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Fejl i konfigurationsfilen ved linjerne {0}
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 Menneskeskabt
2883 2883 Håndtér åbne rettesæt og vælg et rettesæt at uploade til
2884 2884 -----
2885 2885 Manuelt
2886 2886 Manuel justering
2887 2887 Konfigurér en HTTP-proxy manuelt
2888 2888 Kort
2889 2889 Korttegningsstile
2890 2890 Kortprojektion
2891 2891 Indstillinger for kort
2892 2892 -----
2893 2893 Kort: {0}
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Lystbådehavn
2897 2897 Markér som udført
2898 2898 Markér de markerede tags som uafklarede
2899 2899 Markører fra navngivne punkter
2900 2900 Markører fra {0}
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 Martinique Fort Desaix mellemlagerfil (.UTM3)
2905 2905 Tilpasser første foto med første GPX-punkt
2906 2906 Det lykkedes ikke at matche fotos med spor
2907 2907 Materiale
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Maks. zoomniveau:
2911 2911 -----
2912 2912 Maks. cachestørrelse (i MB)
2913 2913 -----
2914 2914 Maks. breddegrad
2915 2915 -----
2916 2916 Maks. længdegrad
2917 2917 Maks. hastighed (km/t)
2918 2918 Maks. vægt (ton)
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Maksimum område per anmodning:
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Maks. grå værdi at acceptere som vand (baseret på Landsat IR-1 data). Kan være i området 0-255. Standard er 90.
2925 2925 -----
2926 2926 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer for lokale filer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2927 2927 Maksimal længde (i meter) at tegne linjer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.
2928 2928 Maksimal længde (meter)
2929 2929 Maksimal længde for lokale filer (meter)
2930 2930 Maks antal punkter i foreløbig sporing
2931 2931 -----
2932 2932 Maksimalt antal segmenter tillladt for hver genereret vej. Standard er 250.
2933 2933 Maksimalt antal segmenter pr. vej
2934 2934 Maks størrelse af hver mellemlager-mappe i bytes. Standard er 300MB
2935 2935 Eng
2936 2936 Målte værdier
2937 2937 Måling
2938 2938 Målestation
2939 2939 Målinger
2940 2940 -----
2941 2941 Medlem af
2942 2942 -----
2943 2943 Medlemmer
2944 2944 -----
2945 2945 Medlemmer (afklaret)
2946 2946 Medlemmer (med konflikter)
2947 2947 Mindesmærke
2948 2948 Navn på menu
2949 2949 Navn på menu (standard)
2950 2950 Menu-genveje
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 Sammenflet
2954 2954 -----
2955 2955 Læg punkter sammen
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 Forbind lag
2959 2959 Læg punkter sammen til den ældste
2960 2960 -----
2961 2961 Saml markering
2962 2962 -----
2963 2963 Forbind det nuværende lag med et andet lag
2964 2964 Læg de valgte obekter ind i et andet lag
2965 2965 Flet dette lag ind i et andet lag
2966 2966 Læg {0} punkter sammen
2967 2967 Sammenlagt medlemsliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
2968 2968 Sammenlagt punktliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
2969 2969 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando
2970 2970 Sammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando.
2971 2971 Sammenflettet version
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 Dagens besked er ikke tilgængelig
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 Michigan venstre
2978 2978 -----
2979 2979 Midter-klik for at cykle gennem.<br>Hold CTRL for at vælge direkte fra denne liste med musen.<hr>
2980 2980 -----
2981 2981 Militært område
2982 2982 -----
2983 2983 Min. zoomniveau:
2984 2984 Min. breddegrad
2985 2985 Min. længdegrad
2986 2986 Min. hastighed (km/t)
2987 2987 -----
2988 2988 Mini-rundkørsel
2989 2989 Minigolf
2990 2990 Mindste afstand (pixels)
2991 2991 Minutter: {0}
2992 2992 Spejlvend
2993 2993 Spejlvend de valgte punkter og veje
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 Manglende kodning
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 Mangler obligatoriske attributter for element ''bounds''. Har minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Mangler obligatorisk attribut "{0}"
3008 3008 Manglende sammenlægningsmål for punkt med id {0}
3009 3009 Manglende sammenlægningsmål for relation med id {0}
3010 3010 Manglende sammenlægningsmål for vej med id {0}
3011 3011 -----
3012 3012 Manglende sammenlægningsmål af type {0} med id {1}
3013 3013 Manglende name:* oversættelse
3014 3014 Manglende operatør for NOT
3015 3015 Manglende parameter for OR
3016 3016 -----
3017 3017 Mangler brugeridentitet
3018 3018 -----
3019 3019 Mandag-Fredag 08:30-20:00
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Mobiltelefon
3023 3023 Tilstand: Tegn fokus
3024 3024 Tilstand: {0}
3025 3025 -----
3026 3026 Arbejd tilstandsløst (Potlatch-metode)
3027 3027 -----
3028 3028 Ændrede tider (tidsstempler) af lydfiler.
3029 3029 -----
3030 3030 Redigér listen af billedlag vist i Billedlag-menuen
3031 3031 Vekselkontor
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Mere information om denne feature
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Motorkøretøj
3045 3045 -----
3046 3046 Motorcykel
3047 3047 -----
3048 3048 Hovedvej
3049 3049 -----
3050 3050 Motorvej
3051 3051 Motorvejskryds
3052 3052 Motorvejsforbindelse
3053 3053 Bjergpas
3054 3054 -----
3055 3055 Flyt punkt...
3056 3056 Flyt et segment langs dets normale og slip så museknappen.
3057 3057 -----
3058 3058 Flyt dialog til sidepanelet
3059 3059 Flyt ned
3060 3060 Flyt de valgte elementer ét trin ned
3061 3061 Flyt elementer
3062 3062 Flyt filter ned.
3063 3063 Flyt filter op.
3064 3064 Flyt til venstre
3065 3065 Flyt punkter så alle vinkler er 90 eller 180 grader
3066 3066 Flyt objekter ved at trække; Shift for at tilføje til udvælgningen (Ctrl for at skifte); Shit-Ctrl for at rotere valgte; Alt-Ctrl for at skalere valgte; eller ændre valg
3067 3067 Flyt objekterne {0}
3068 3068 Flyt til højre
3069 3069 Flyt de nu markerede medlemmer ned
3070 3070 Flyt de nu markerede medlemmer op
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 Flyt det valgte lag en række ned.
3074 3074 Flyt det valgte lag en række op.
3075 3075 Flyt de valgte punkter ind på linje
3076 3076 Flyt de valgte punkter ind i en cirkel
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Flyt dem
3082 3082 Flyt op
3083 3083 Flyt de valgte elementer ét trin op
3084 3084 Flyt {0}
3085 3085 Flytter objekterne {0}
3086 3086 Mudder
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 Mine rettesæt
3097 3097 Mit datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
3098 3098 Min version
3099 3099 Min version (lokalt datasæt)
3100 3100 Min med sammenflettet
3101 3101 Min med deres
3102 3102 Fejl ved NMEAimport!
3103 3103 NMEA-import succesfuld
3104 3104 NMEA-0183-filer
3105 3105 NPE-kort
3106 3106 NPE kort (Tim)
3107 3107 Navn
3108 3108 -----
3109 3109 Navn på sted
3110 3110 Brugerens navn.
3111 3111 -----
3112 3112 Navn: {0}
3113 3113 Navngivne punkter fra {0}
3114 3114 Navngivne sporpunkter
3115 3115 Smalsporet bane
3116 3116 -----
3117 3117 Nationalpark
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 Naturreservat
3121 3121 Nær
3122 3122 -----
3123 3123 Netværk
3124 3124 Netværksundtagelse
3125 3125 Opdater aldrig
3126 3126 Ny
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Nyt lag
3130 3130 Ny fejlrapport
3131 3131 Ny nøgle
3132 3132 Ny forskydning
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Ny relation
3138 3138 Ny rolle
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 Ny værdi
3142 3142 Ny værdi for {0}
3143 3143 Næste
3144 3144 Næste billede
3145 3145 -----
3146 3146 Natklub
3147 3147 Nej
3148 3148 Ingen eksportør fundet! Intet gemt.
3149 3149 Intet GPX-datalag blev fundet
3150 3150 Intet GPX-lag er valgt. Kan ikke uploade et spor.
3151 3151 Ingen GPX-spor er tilgængelige i laget, som der kan associeres lyd med.
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Ingen genvej
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Intet område markeret endnu
3162 3162 -----
3163 3163 Ingen ændringer at uploade.
3164 3164 Ingen rettesæt tilstede for diff-upload
3165 3165 Ingen konflikter at løse
3166 3166 Ingen konflikter at zoome ind på.
3167 3167 Intet aktuelt datasæt fundet
3168 3168 Ingen data fundet i dette område
3169 3169 Intet data fundet på enheden.
3170 3170 Intet data indlæst.
3171 3171 Ingen dato
3172 3172 Ingen beskrivelse er angivet. Tilføj venligst en beskrivelse.
3173 3173 Ingen eksisterende lydmarkører i dette lag at forskyde ud fra.
3174 3174 Blind vej
3175 3175 Ingen fil hører til dette lag
3176 3176 Ingen gpx valgt
3177 3177 Intet billede
3178 3178 Ingen billedfiler fundet.
3179 3179 Ingen billeder kunne afstemmes!
3180 3180 Intet skæringspunkt fundet. Intet blev ændret.
3181 3181 -----
3182 3182 Intet resultat for "{0}"
3183 3183 -----
3184 3184 Intet rettesæt åbent
3185 3185 Ingen åbne rettesæt
3186 3186 -----
3187 3187 Ingen uafklarede egenskabskonflikter
3188 3188 Ingen uafklarede tagkonflikter der skal løses
3189 3189 -----
3190 3190 Fandt ingen problemer
3191 3191 Ingen proxy
3192 3192 Ingen relation er valgt
3193 3193 -----
3194 3194 Intet valgt GPX-spor
3195 3195 -----
3196 3196 Ingen "style" i multipolygon-relation
3197 3197 -----
3198 3198 Ingen ønskede lag
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Ingen gyldig WMS-URL eller id
3203 3203 Ingen valideringsfejl
3204 3204 Intet synsfelt åbent - kan ikke afgøre omridset!
3205 3205 Nej, afbryd
3206 3206 Nej, fortsæt redigeringen
3207 3207 Nej, anvend den ikke
3208 3208 -----
3209 3209 Punkt
3210 3210 -----
3211 3211 Punkter stadig i brug
3212 3212 Punkt {0}
3213 3213 Punkt: forbindelse
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 Punkter
3217 3217 -----
3218 3218 Punkter med samme navn
3219 3219 Punkter (afklaret)
3220 3220 Punkter (med konflikter)
3221 3221 -----
3222 3222 Ingen
3223 3223 Ingen af disse punkter er forbundet til noget andet.
3224 3224 Ingen af denne vejs punkter er forbundet til noget andet.
3225 3225 -----
3226 3226 Nord
3227 3227 -----
3228 3228 Ikke fundet
3229 3229 Ikke forbundet
3230 3230 Ikke afklaret endnu
3231 3231 Ikke afklaret endnu
3232 3232 Ikke i mellemlager
3233 3233 -----
3234 3234 Bemærk at rettesætsforespørgsler for øjeblikket altid indsendes til ''{0}'', uanset den herunder indtastede URL's vært, port og sti.
3235 3235 Bemærk: GPL er ikke kompatibel med OSM-licensen. Upload ikke GPL-licenserede spor.
3236 3236 Bemærk: Hvis en vej er markeret, vil denne vej få nye kopier af de adskilte punkter\nog de nye punkter vil blive markeret. Ellers vil alle veje få deres\negen kopi og alle punkter vil blive markeret.
3237 3237 Sedler
3238 3238 Intet
3239 3239 Intet føjet til markering ved søgning efter "{0}"
3240 3240 Intet fundet i markering ved søgning efter "{0}"
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Intet fjernet fra markering ved søgning efter "{0}"
3244 3244 Intet markeret at zoome ind på.
3245 3245 Intet er valgt!
3246 3246 Intet at eksportere. Hent først nogle data.
3247 3247 Intet at vælge
3248 3248 Intet at uploade. Få nogle data først.
3249 3249 Intet at zoome ind på
3250 3250 Null pointer-fejl, sikkert på grund af nogle manglende tags.
3251 3251 Nummer
3252 3252 Antal pladser
3253 3253 Antal kabler (bedre: ledere) pr. strømkabel
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 Nummereringssystem
3259 3259 -----
3260 3260 Numerisk
3261 3261 OAuth autorisation fejlede
3262 3262 -----
3263 3263 OK - prøver igen
3264 3264 -----
3265 3265 OSM API URL må ikke være tom. Indtast venligst OSM API URL'en.
3266 3266 OSM-data
3267 3267 OSM-adgangskode
3268 3268 OSM-serverfiler
3269 3269 OSM serverfiler bzip2-komprimeret
3270 3270 -----
3271 3271 OSM server-URL:
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 OSM-adgangskode:
3276 3276 OSM-brugernavn:
3277 3277 OSM-webside leverede ikke en sessionscookie som svar på ''{0}'',
3278 3278 -----
3279 3279 Objekt
3280 3280 Objekt ''{0}'' er allerede slettet. Springer over objekt i upload.
3281 3281 Objekt ID:
3282 3282 -----
3283 3283 Objekthistorik
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Objekttype:
3288 3288 Objekt med historik
3289 3289 Objekter uploades til et <strong>nyt rettesæt</strong>.
3290 3290 Objekter uploades til det <strong>åbne rettesæt</strong> {0} med kommentaren ''{1}''.
3291 3291 -----
3292 3292 Tilføjede objekter:
3293 3293 Slettede objekter:
3294 3294 Ændrede objekter:
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Ulige
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 Forskydning:
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 Gammel nøgle
3310 3310 Gammel rolle
3311 3311 Gammel værdi
3312 3312 Ældste filer bliver automatisk slettet, når denne størrelse overskrides.
3313 3313 Ved behov
3314 3314 Ved upload
3315 3315 Ensrettet
3316 3316 Enkeltpunktsveje
3317 3317 En af de markerede filer var havde en null-værdi
3318 3318 -----
3319 3319 En af de valgte veje er ikke lukket, og kan derfor ikke sammenføjes.
3320 3320 -----
3321 3321 Ensrettet
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 Kun rettesæt lukket efter og oprettet før en specifik dato/tid
3327 3327 Kun rettesæt lukket efter den følgende dato/tid
3328 3328 Kun rettesæt ejet af mig selv
3329 3329 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugerID
3330 3330 Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugernavn
3331 3331 -----
3332 3332 Kun ved enden af vejen.
3333 3333 Kun ved vektoriserede lag
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Åbn
3338 3338 Hent luftkort
3339 3339 Åbn sted...
3340 3340 -----
3341 3341 Åbn OpenStreetBugs
3342 3342 Åbn seneste
3343 3343 Åbn synlig...
3344 3344 Åbn et tomt WMS-lag at indlæse data til fra en fil
3345 3345 Åbn en fil (enhver filtype der kan åbnes med Fil/Åbn)
3346 3346 Åbn en fil
3347 3347 Åbn er historikbrowser med dette punkts historik
3348 3348 Åbn en liste over alle kommandoer (fortryd-oversigt)
3349 3349 Åbn en liste over alle hentede lag.
3350 3350 Åbn en liste over alle relationer
3351 3351 Åbn en liste over brugere, der arbejder på de valgte objekter.
3352 3352 Åbn en liste over punkter i ruteplanen
3353 3353 Åbn en fletnings-dialogboks for alle valgte elementer i den ovenstående liste.
3354 3354 Åbn et nyt rettesæt og brug det i den næste upload
3355 3355 Åbn en indstillingsdialog for globale indstillinger
3356 3356 Åbn et vindue med en markeringsliste.
3357 3357 Åbn en webside for hvert markeret rettesæt
3358 3358 Åbn en URL.
3359 3359 Åbn en editor for den valgte relation
3360 3360 -----
3361 3361 Åbn og brug så mange rettesæt som nødvendigt
3362 3362 Åbn endnu et GPX-spor
3363 3363 Åbn et andet foto
3364 3364 Åbent rettesæt forventet. Fik lukket rettesæt med ID {0}.
3365 3365 Åbn rettesæt
3366 3366 Åbn fil
3367 3367 Åbn billeder med ImageWayPoint
3368 3368 -----
3369 3369 Åbn kun filer, som er synlige i det nuværende synsfelt.
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 Åbn landmålerværktøj.
3376 3376 Åbn den nuværende Hjælp-side i en ekstern browser
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 Åbn listen over rettesæt i det nuværende lag.
3380 3380 Åbn målevinduet
3381 3381 -----
3382 3382 Åbn testværktøjet for fordefinerede tags for forhåndsvisning af fordefinitions-dialoger
3383 3383 Åbn valideringsvindue
3384 3384 Åbn...
3385 3385 Åben/lukket:
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 OpenStreetBugs download-løkke
3390 3390 -----
3391 3391 OpenStreetMap-data
3392 3392 Åbner 1 fil...
3393 3393 Åbningstider
3394 3394 Åbner fil ''{0}'' ...
3395 3395 Åbner filer
3396 3396 Åbner en dialog der tillader at hoppe til et bestemt sted
3397 3397 Åbner rettesætshåndteringsvinduet for de markerede rettesæt
3398 3398 Åbner OpenStreetBugs-vinduet og aktiverer den automatiske download.
3399 3399 -----
3400 3400 Selskab
3401 3401 Optiker
3402 3402 Valgfri attributter:
3403 3403 Valgfri information:
3404 3404 Valgfri typer
3405 3405 Økologisk
3406 3406 Orig. vej
3407 3407 -----
3408 3408 Retvinkl
3409 3409 Retvinkl / Fortryd
3410 3410 Retvinkl figur
3411 3411 Retvinkl figur / Fortryd
3412 3412 Retvinkl figur / Fortryd\nVælg punkter der blev flyttet af den foregående Retvinkl figur aktion!
3413 3413 -----
3414 3414 Andet
3415 3415 Andre informations punkter
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Overlappende områder
3420 3420 Overlappende veje
3421 3421 Overlappende veje (med område)
3422 3422 Overlappende jernbaner
3423 3423 Overlappende jernbaner (med område)
3424 3424 Overlappende veje
3425 3425 Overlappende veje (med område)
3426 3426 Overlappende veje.
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 Underkend position for:
3430 3430 -----
3431 3431 Overskriv
3432 3432 Overskriv brugerdefinerede OAuth indstillinger?
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 PNG filer (*.png)
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Tegnestil {0}: {1}
3447 3447 Palæontologisk sted
3448 3448 Papir
3449 3449 Parameter ''{0}'' må ikke være nul
3450 3450 Parameter "downloadgps" accepterer ikke filnavne eller fil-URL'er
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Parameter {0} ikke i interval 0..{1}. Fik ''{2}''.
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 Forældrerelationer
3458 3458 -----
3459 3459 Parkér og kør
3460 3460 Parkering
3461 3461 Vej mellem parkeringsbåse
3462 3462 Fejl ved fortolkning: ulovlig datastruktur for gpx-dokument
3463 3463 Fortolker OSM-data...
3464 3464 Fortolker OSM historikdata ...
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Fortolker indhold af rettesæt ...
3468 3468 -----
3469 3469 Fortolkning af fil "{0}" fejlede
3470 3470 Fortolker liste over rettesæt...
3471 3471 -----
3472 3472 Fortolker svar fra server...
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Adgangskode
3477 3477 Adgangskode:
3478 3478 Adgangskode:
3479 3479 Indsæt
3480 3480 Indsæt ...
3481 3481 -----
3482 3482 Indsæt tags
3483 3483 Indsæt URL fra udklipsholder
3484 3484 Indsæt indhold af udklipsholderen.
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Indsæt uden ufuldstændige medlemmer
3488 3488 -----
3489 3489 Sti
3490 3490 Rutelængde
3491 3491 -----
3492 3492 Tinde
3493 3493 Gågade
3494 3494 Fodgængerfelt
3495 3495 Type af fodgængerfelt
3496 3496 Fodgængere
3497 3497 -----
3498 3498 Uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste
3499 3499 Uafklarede konflikter i denne vejs punktliste
3500 3500 -----
3501 3501 uafklarede egenskabskonflikter der skal løses
3502 3502 Foretager datavalidering
3503 3503 -----
3504 3504 Tilladte handlinger:
3505 3505 -----
3506 3506 Apotek
3507 3507 Telefonnummer
3508 3508 Telefonnummer
3509 3509 -----
3510 3510 Tidspunkt for foto (fra EXIF):
3511 3511 Billederne rummer ingen tidsangivelser
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Picnic sted
3521 3521 Mole
3522 3522 -----
3523 3523 Rørledning
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Sted for tilbedelse
3529 3529 Steder
3530 3530 Afspil/pause
3531 3531 Afspil/pause lyd.
3532 3532 Afspilning starter dette antal sekunder før (eller efter, hvis negativ) den forespurgte lydsporsposition
3533 3533 Legeplads
3534 3534 Afbryd hvis du ikke er sikker
3535 3535 Klik venligst på <strong>Download liste</strong> for at downloade og vise en liste over tilgængelige plugins.
3536 3536 -----
3537 3537 Bestem venligst hvilket rettesæt dataene skal uploades til og om rettesættet skal lukkes efter næste upload.
3538 3538 Angiv venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdaterer aktive udvidelser efter et bestemt stykke tid.
3539 3539 Angiv venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdaterer aktive udvidelser ved opstart efter JOSM selv er opdateret.
3540 3540 Beslut venligst hvilke værdier der skal beholdes
3541 3541 Indtast venligst en beskrivelse af dit GPX-spor.
3542 3542 -----
3543 3543 Indtast venligst en dato i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
3544 3544 Indtast venligst et navn for det bogmærkede downloadområde.
3545 3545 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Indtast venligst et brugernavn
3549 3549 Indtast venligst et brugernavn og en adgangskode hvis din proxy kræver godkendelse.
3550 3550 Indtast venligst en gyldig rettesætsforespørgselsURL først.
3551 3551 Indtast venligst først en gyldig størrelse for bidderne
3552 3552 Indtast venligst en gyldig tid i det normale format for din lokalitet.<br>Eksempel: {0}<br>Eksempel: {1}<br>Eksempel: {2}<br>Eksempel: {3}<br>
3553 3553 Indtast venligst en gyldig bruger ID
3554 3554 Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
3555 3555 Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
3556 3556 Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.
3557 3557 Indtast venligst et heltal > 1
3558 3558 Indtast venligst en heltalsværdi > 0
3559 3559 Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn
3560 3560 Indtast eller indsæt venligst en URL for at hente rettesæt fra OSM API'et.
3561 3561 Indtast venligst nogle nøgleord om dit GPX-spor.
3562 3562 Indtast venligst OSM API URL'en
3563 3563 Indtast venligst adgangskoden til godkendelse af din proxy-server
3564 3564 Indtast kodeordet til din OSM-konto
3565 3565 Indtast venligst brugernavnet til godkendelse ved din proxy-server
3566 3566 Indtast venligst din OSM-kontos brugernavn
3567 3567 Indtast venligst et gyldigt nummer for slut adresse
3568 3568 Indtast venligst et gyldigt nummer for startadresse
3569 3569 Angiv venligst et gyldigt nummer for både start- og slutadresse
3570 3570 Angiv venligst din OSM-adgangskode
3571 3571 Angiv venligst dit OSM-brugernavn
3572 3572 Indtast dit OSM-brugernavn og -kodeord. Kodeordet bliver <strong>ikke</strong> gemt i klartekst i JOSM-indstillingerne, og det vil <strong>kun</strong> blive sendt til OSM-serveren én gang. Efterfølgende dataforespørgsler vil ikke længere benytte dit kodeord.
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Genstart JOSM for at aktivere de hentede udvidelser.
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Markér venligst et downloadområde først.
3581 3581 Vælg venligst en fil
3582 3582 Vælg venligst en nøgle
3583 3583 Vælg venligst et skema, du vil benytte
3584 3584 -----
3585 3585 Vælg venligst en værdi
3586 3586 -----
3587 3587 Vælg venligst en autorisationsprocedure:
3588 3588 Vælg venligst en post.
3589 3589 Vælg mindst fire punkter.
3590 3590 Vælg venligst et allerede uploadet punkt, vej eller relation.
3591 3591 Vælg mindst en lukket vej der skal forbindes.
3592 3592 Vælg mindst ét punkt eller vej.
3593 3593 Vælg mindst en række at kopiere.
3594 3594 Vælg venligst mindst en vej at forenkle
3595 3595 Vælg mindst én vej.
3596 3596 Vælg venligst mindst tre punkter.
3597 3597 -----
3598 3598 Vælg mindst to veje at kombinere.
3599 3599 -----
3600 3600 Vælg venligst præcis to eller tre punkter eller én vej med præcis to eller tre punkter.
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 Vælg venligst noget at kopiere.
3606 3606 -----
3607 3607 Vælg de objekter, du vil rette egenskaber for.
3608 3608 Vælg venligst rækken, der skal slettes
3609 3609 Vælg venligst rækken, der skal rettes.
3610 3610 Vælg venligst det skema, du vil slette
3611 3611 -----
3612 3612 Vælg venligst det ønskede lag
3613 3613 Vælg venligst upload-strategien:
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Vælg venligst veje med vinkler på cirka 90 eller 180 grader.
3617 3617 Vælg hvilke ændringer af egenskaber som du vil gennemføre.
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Udvidelse som følger med JOSM
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 Information om udvidelser
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Opdateringspolitik for udvidelser
3629 3629 Udvidelser
3630 3630 Udvidelser er opdaterede
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 Pæl
3638 3638 -----
3639 3639 Politi
3640 3640 Politisk
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Kun position
3645 3645 Position {0} er ude af rækkevidde. Nuværende antal medlemmer er {1}.
3646 3646 Position, tid, dato, hastighed
3647 3647 Position, tid, dato, hastighed, højde
3648 3648 -----
3649 3649 Postkasse
3650 3650 Postnummer:
3651 3651 Posthus
3652 3652 Postnummer
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Potentiel
3656 3656 -----
3657 3657 Strøm
3658 3658 Generator
3659 3659 Strømkabel
3660 3660 Kraftværk
3661 3661 Transformatorstation
3662 3662 Elmast
3663 3663 -----
3664 3664 Strømforsyning
3665 3665 Brud på forudgående krav
3666 3666 Brud på forudsætninger
3667 3667 Forudindstillet
3668 3668 Indstilling "{0}" mangler. Kan ikke initialisere OSM-API.
3669 3669 Indstilling {0} er blevet fjernet eftersom den ikke længere er i brug.
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Indstilling med nøgle ''{0}'' giver ikke en heltalsværdi for ''{1}''. Fik {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri udfra indstillinger.
3673 3673 Indstillinger
3674 3674 Indstillinger er gemt på {0}
3675 3675 Indstillinger...
3676 3676 -----
3677 3677 Forbereder OSM-data...
3678 3678 Forbered konfliktløsning
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 Forbereder datasæt...
3682 3682 -----
3683 3683 Gør lag ''{0}'' klar til upload ...
3684 3684 -----
3685 3685 Forbereder upload-forespørgsel...
3686 3686 Bevaret
3687 3687 Fordefinitionsgruppe {0}
3688 3688 Fordefinitionsgruppe {1} / {0}
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Fordefinerede
3692 3692 Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-nøglen
3693 3693 Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-værdi
3694 3694 -----
3695 3695 Forrige
3696 3696 Forrige billede
3697 3697 Primær
3698 3698 Primærforbindelse
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Primitiv
3702 3702 Primitiv-id forventet
3703 3703 Fængsel
3704 3704 Privat (kun delt som anonyme, uordnede punkter)
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Projektionskode
3718 3718 -----
3719 3719 Projektionsmetode
3720 3720 -----
3721 3721 Indledning til OsmChange dokumentet er allerede skrevet. Skriv venligst kun en gang.
3722 3722 Indledning til OsmChange dokumentet er ikke skrevet endnu. Skriv venligst først.
3723 3723 Egenskaber
3724 3724 Egenskaber / Medlemskaber
3725 3725 Egenskabstjekker:
3726 3726 Egenskaber for valgte objekter.
3727 3727 Egenskaber i mit datasæt, f.eks. det lokale datasæt
3728 3728 Egenskaber i det sammenlagte elementer. De vil erstatte egenskaber i mine elementer når sammenlægningsbeslutninger er udført.
3729 3729 Egenskaber i deres datasæt, f.eks. server datasættet
3730 3730 Egenskaber for
3731 3731 Egenskaber (med konflikter)
3732 3732 Egenskaber/medlemsskaber
3733 3733 Egenskaber: {0} / Medlemskaber: {1}
3734 3734 Egenskabsværdi indeholder HTML-kodet tegn
3735 3735 Egenskabsværdi begynder eller slutter med blanktegn
3736 3736 Angiv en kort kommentar for de ændringer du uploader:
3737 3737 Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).
3738 3738 Stiller en dialog til redigering af tags i tabelform til rådighed
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Tilføjer ruteplan-egenskaber
3742 3742 Proxy-indstillinger
3743 3743 -----
3744 3744 Offentlig (vist i sporliste og som anonyme, uordnede punkter)
3745 3745 Offentlig bygning
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 Offentlig transport
3749 3749 Offentlig transport
3750 3750 -----
3751 3751 Ryd
3752 3752 Ryd...
3753 3753 Udrensede objekt ''{0}''
3754 3754 Put tekstbetegnelser på lyd, billede og webmarkører, såvel som på deres knap-ikoner.
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 Stenbrud
3758 3758 Forespørgsel
3759 3759 Forespørg og download rettesæt
3760 3760 Forespørg og download rettesæt ...
3761 3761 Forespørg både åbne og lukkede rettesæt
3762 3762 Forespørg rettesæt
3763 3763 Forespørg rettesæt fra en server URL
3764 3764 Forespørg kun lukkede rettesæt
3765 3765 Forespørg kun åbne rettesæt
3766 3766 Forespørger og downloader rettesæt
3767 3767 Forespørger på navneserver
3768 3768 Forespørger på navneserver ...
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Fjernstyret bil
3774 3774 -----
3775 3775 Væddeløbsbane
3776 3776 -----
3777 3777 Spor
3778 3778 Jernbane
3779 3779 Jernbane-stop
3780 3780 Jernbaneplatform
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 Forventet talområde
3784 3784 -----
3785 3785 Raster størrelse: {0}
3786 3786 Rå GPS-data
3787 3787 Læs først
3788 3788 -----
3789 3789 Indlæs billeder...
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Læser forældre til "{0}"
3796 3796 -----
3797 3797 Indlæser {0}...
3798 3798 Læsmig
3799 3799 Rigtige navn
3800 3800 Vil du virkelig lukke?
3801 3801 Slet virkelig det markerede fra relation {0}?
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Rekreativt område
3805 3805 Korrigeret billede...
3806 3806 Genbrug
3807 3807 -----
3808 3808 Gendan
3809 3809 Omgør seneste fortrydelse
3810 3810 Genskab den valgte og alle tidligere kommandoer
3811 3811 -----
3812 3812 Spornummer
3813 3813 -----
3814 3814 Referensenummer
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 Refererer til
3818 3818 Opdater
3819 3819 -----
3820 3820 Afvis konflikter og gem
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Relationseditor: Download medlemmer
3824 3824 Relationseditor: Flyt ned
3825 3825 Relationseditor: Flyt op
3826 3826 Relationseditor: Fjern
3827 3827 Relationseditor: Fjern markerede
3828 3828 Relationseditor: Reversér
3829 3829 Relationseditor: Sortér
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Relationstjekker :
3834 3834 Relation er slettet
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Relationstypen er ukendt
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Relationer
3844 3844 -----
3845 3845 Relationer: {0}
3846 3846 Slip museknappen for at vælge objekterne inden i firkanten.
3847 3847 Slip museknappen for at stoppe flytningen. Ctrl for at koble sammen med nærmeste punkt.
3848 3848 Slip museknappen for at stoppe rotationen.
3849 3849 Slip museknappen for at stoppe skalering.
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 Genindlæs
3854 3854 Genindlæs alle markerede objekter og genopfrisk listen.
3855 3855 Genhent fejlagtige tern
3856 3856 -----
3857 3857 Hent den nuværende Hjælp-side igen
3858 3858 Hent historikken fra serveren igen
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 Genindlæser listen over tilgængelige stile fra ''{0}''
3862 3862 Fjernstyring
3863 3863 Fjernstyring er blevet spurgt om at oprette et nyt punkt.
3864 3864 Fjernstyringen er blevet bedt om at importere data fra følgende URL:
3865 3865 -----
3866 3866 Fjernstyringen er blevet bedt om at indlæse data fra API'et.
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Fjern
3870 3870 -----
3871 3871 Fjern "{0}" for punkt ''{1}''
3872 3872 Fjern "{0}" for relation ''{1}''
3873 3873 Fjern "{0}" for vej ''{1}''
3874 3874 Fjern "{0}" for {1} objekter
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 Fjern fra mellemlager
3880 3880 Fjern punkt "{0}" på position {1} fra relation "{2}"
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 Fjern foto fra lag
3885 3885 Fjern relation "{0}" på position {1} fra relation "{2}"
3886 3886 Fjern tags fra indre veje
3887 3887 Fjern rettesættet i detaljepanelet fra den lokale cache
3888 3888 Fjern de nu markerede bogmærker
3889 3889 Fjern de nu markerede medlemmer fra denne relation
3890 3890 -----
3891 3891 Fjern de markerede rettesæt fra den lokale cache
3892 3892 Fjern de markerede indlæg fra listen over sammenlagte elementer.
3893 3893 Fjern de markerede ikonstier
3894 3894 -----
3895 3895 Fjern de markerede stile fra listen med aktive stile
3896 3896 Fjern dem og ryd op i relationen.
3897 3897 Fjern dette relationsmedlem fra relationen
3898 3898 Fjern vej "{0}" på position {1} fra relation "{2}"
3899 3899 Fjernede element fra relationer
3900 3900 Fjernede punkt-dubletter
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 Fjerner reference fra relation {0}
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 Omdøb lag
3916 3916 Omdøb det markerede bogmærke
3917 3917 Renderer ruter (bus, vandre- og cykelruter, mm...). Rutetyper skal være definerede i filen routes.xml i udvidelsesmappen.
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Udlejning
3921 3921 Bilmekaniker
3922 3922 -----
3923 3923 Erstat "{0}" med "{1}" for
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Erstat den originale baggrund med JOSM's baggrundsfarver.
3927 3927 Erstat den oprindelige hvide baggrund med den baggrundsfarve, der er defineret i JOSM-indstillingerne.
3928 3928 -----
3929 3929 Rapportér fejl
3930 3930 -----
3931 3931 Anmod om Adgangsudtryk
3932 3932 Anmodning fejlede
3933 3933 AnmodningsudtryksURL:
3934 3934 Anmod om detaljer: {0}
3935 3935 Kræver betaling
3936 3936 -----
3937 3937 Vandreservoir
3938 3938 Nulstil
3939 3939 Nulstil cookie
3940 3940 Nulstil de nuværende måleresultater og slet måleruten.
3941 3941 -----
3942 3942 Nulstil indstillingerne til standard
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Beboelse
3950 3950 Beboelseområde
3951 3951 Ret størrelsen af programmet til den angivne geometri (format: BREDDExHØJDE)
3952 3952 Opløsning af Landsat-tern (pixels pr. grad)
3953 3953 Opløsning af Landsat-tern, målt i pixels pr. grad. Standard er 4000.
3954 3954 Løs
3955 3955 Løs konflikter
3956 3956 Løs konflikter for ''{0}''
3957 3957 Løs konflikter i koordinater i {0}
3958 3958 Løs konflikter i slettet status i {0}
3959 3959 Løs konflikter i relation {0}'s medlemsliste
3960 3960 Løs konflikter i liste over punkter for vej {0}
3961 3961 Løs konfilkter.
3962 3962 Løs versionskonflikt for punkt {0}
3963 3963 Løs versionskonflikten for relationen {0}
3964 3964 Løs versionskonflikt for vejen {0}
3965 3965 Løs {0} tag konflikter i punkt {1}
3966 3966 Løs {0} tag konflikter i relation {1}
3967 3967 Løs {0} tag konflikter i vej {1}
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Genstart
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 Gendan
3974 3974 -----
3975 3975 Gendanner filer
3976 3976 -----
3977 3977 Detailhandel
3978 3978 Støttemur
3979 3979 Hent adgangsudtryk
3980 3980 Hent anmodningsudtryk
3981 3981 Henter OAuth adgangsudtryk fra ''{0}''
3982 3982 Henter OAuth adgangsudtryk...
3983 3983 Henter OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}''
3984 3984 Henter OAuth anmodningsudtryk...
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Henter brugerinfo...
3988 3988 Gå til foregående dialogboks for at udfylde en mere beskrivende kommentar
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 Omvendt
3994 3994 Vend rækkehus om
3995 3995 Reverser veje
3996 3996 Vend et rækkehus om
3997 3997 Vend et rækkehus om
3998 3998 Reversér og kombinér
3999 3999 Omvendte grå farver (for sorte baggrunde)
4000 4000 Vend ruten om
4001 4001 Reverser retningen af alle valgte veje.
4002 4002 Reversér relationsmedlemmernes rækkefølge
4003 4003 Vend vej om
4004 4004 Reverser veje
4005 4005 -----
4006 4006 Modsatrettet kystlinje: Der er ikke land på venstre side
4007 4007 Modsatrettet land: Der er ikke land på venstre side
4008 4008 Modsatrettet vand: Der er ikke land på venstre side
4009 4009 Reverserer rækkehusnumre
4010 4010 Tilbagefør
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Tilbagefører ændringer
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 Version
4020 4020 Ridning
4021 4021 Flod
4022 4022 Flodbred
4023 4023 Vej (ukendt type)
4024 4024 Adgangsbegrænsninger
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Rolle
4031 4031 -----
4032 4032 Rolle {0} er ikke involveret i sammenligningspar {1}.
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Rolle:
4036 4036 Roller i relationer refererende til
4037 4037 Roter 180
4038 4038 Roter 270
4039 4039 Roter 90
4040 4040 -----
4041 4041 Roter billedet mod uret
4042 4042 Rotér billedet med uret
4043 4043 Roter mod uret
4044 4044 Roter med uret
4045 4045 Rundkørsel
4046 4046 Rute
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 Rutetype
4051 4051 Ruter vist for:
4052 4052 Ruteplan
4053 4053 Indstillinger for Ruteplan-udvidelse
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Ruiner
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 Kører test {0}
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 SIM-kort
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 Udfaldsport
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Gem
4076 4076 Gem adgangsudtryk i indstillinger
4077 4077 Gem adgangsudtryk i indstillingerne
4078 4078 Gem som...
4079 4079 Gem GPX-fil
4080 4080 -----
4081 4081 Gem lag
4082 4082 Gem OSM-fil
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Gem WMS-lag
4086 4086 Gem WMS-lag til fil
4087 4087 -----
4088 4088 Gem alligevel
4089 4089 -----
4090 4090 Gem optagede data til fil hvert minut.
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 Gem de nuværende data i en ny fil.
4095 4095 Gem nuværende data.
4096 4096 Gem indstillingerne og luk dialogen
4097 4097 -----
4098 4098 Gem i indstillingsfil
4099 4099 Gem brugernavn og adgangskode (ukrypteret)
4100 4100 Gem/Upload og Slet
4101 4101 Gem/Upload og Afslut
4102 4102 Gem/Upload lag før sletning. Ugemte ændringer går ikke tabt.
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Gemmer lag i ''{0}'' ...
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 Skannet kort...
4110 4110 Tjekker mappen {0}
4111 4111 Skole
4112 4112 Skrotjern
4113 4113 Ur
4114 4114 Krat
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 Søg
4118 4118 -----
4119 4119 Søg ...
4120 4120 -----
4121 4121 Søgeudtrykket er ikke gyldigt: \n\n {0}
4122 4122 Søg efter objekter
4123 4123 Søg efter objekter.
4124 4124 -----
4125 4125 Søg i fordefinerede
4126 4126 Søg i fordefinerede
4127 4127 -----
4128 4128 Søg...
4129 4129 Søg:
4130 4130 Søg:
4131 4131 -----
4132 4132 Andet navn
4133 4133 Sekundær
4134 4134 -----
4135 4135 Sekunder: {0}
4136 4136 Sikkerhedsundtagelse
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Segmenter skal være ét nummer større
4140 4140 -----
4141 4141 Segmenter
4142 4142 Opdelt gang- og cykelsti
4143 4143 Valgt: Rel.:{0} / Veje:{1} / Punkter:{2}
4144 4144 Markering
4145 4145 Vælg alt
4146 4146 Vælg Feuille
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 Marker alle objekter tilhørende de aktuelt markerede rettesæt
4159 4159 Vælg alle uslettede objekter i datalaget. Dette vælger også ukomplette objekter.
4160 4160 Vælg et åbent rettesæt
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 Vælg rettesæt baseret på den dato/tid de er blevet oprettet eller lukket
4164 4164 Vælg rettesæt afhængigt af om de er åbne eller lukkede
4165 4165 Markér rettesæt ejet af specifikke brugere
4166 4166 Vælg kommune
4167 4167 Vælg enten:
4168 4168 Vælg filnavn
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 Vælg hvis dataene skal hentes som et nyt lag
4172 4172 Vælg hvis referencer til objektet også skal downloades
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Markér i lag
4176 4176 Markér i relationsliste
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Vælg linjetegnings-indstillinger
4182 4182 Vælg medlemmer
4183 4183 -----
4184 4184 Vælg punkt under markøren.
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 Vælg objekter at uploade
4189 4189 Markér kun rettesæt relateret til et specifikt afgrænsningsfelt
4190 4190 -----
4191 4191 Markér relation
4192 4192 Vælg relation i hovedmarkering.
4193 4193 Markér relation i relationsliste.
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Vælg ønsket lag
4197 4197 Markér de tilsvarende primitiver i det nuværende datalag
4198 4198 Marker medlemmerne af alle markerede relationer
4199 4199 Markér primitiverne i dette rettesæts indhold i det nuværende datalag
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 Markér for at lukke rettesættet efter den næste upload
4203 4203 Markér for at downloade GPS-spor i det markerede område.
4204 4204 Markér for at downloade OSM-data i det markerede område.
4205 4205 Markér for at give JOSM retten til at downloade dine private GPS-spor ind i JOSM-lag
4206 4206 Markér for at give JOSM retten til at læse dine serverindstillinger
4207 4207 Markér for at give JOSM retten til at uploade GPS-spor på dine vegne
4208 4208 Markér for at give JOSM retten til at uploade kortdata på dine vegne
4209 4209 Markér for at give JOSM retten til at skrive dine serverindstillinger
4210 4210 Markér for at uploade lag "{0}" til serveren ''{1}''
4211 4211 Markér for at bruge basal HTTP-autentikation med dit OSM-brugernavn og adgangskode
4212 4212 Markér for at bruge Oauth som autentikationsmekanisme
4213 4213 Vælg to veje med et fælles punkt
4214 4214 Vælg to veje med kun ét fælles punkt
4215 4215 -----
4216 4216 Vælg med den givne søgning
4217 4217 Vælg, flyt, skalér eller rotér objekter
4218 4218 -----
4219 4219 De valgte elementer kan ikke retvinkles
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 Valgte elementer
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 Valgt spor: {0}
4227 4227 -----
4228 4228 Markering
4229 4229 Markeringsområde
4230 4230 Markeringens længde
4231 4231 Intet markeret
4232 4232 Markeringen må kun bestå af veje og punkter.
4233 4233 Markering uegnet!
4234 4234 -----
4235 4235 Markering: {0}
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 Selvkrydsende veje
4240 4240 Halvautomatisk
4241 4241 Separat lag
4242 4242 -----
4243 4243 Sekvens
4244 4244 Server svarede med svarkode 404 for ID {0}. Springer over.
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Motorvejsrasteplads
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Sæt WMS-bogmærke
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Sæt alle til standardværdi
4256 4256 Gør baggrund gennemsigtig
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 Sæt ''modificeret'' flaget for punkt {0}
4261 4261 Sæt ''modificeret'' flaget for relation {0}
4262 4262 Sæt ''modificeret'' flaget for vej {0}
4263 4263 -----
4264 4264 Sæt den nuværende markering til listen over markerede relationer
4265 4265 Indstil sproget
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Sæt de markerede elementer på kortet til de markerede genstande i listen ovenfor.
4269 4269 Sæt til standardværdi
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 Sæt {0}={1} for punkt ''{2}''
4274 4274 Sæt {0}={1} for relation ''{2}''
4275 4275 Sæt {0}={1} for vej ''{2}''
4276 4276 Sæt {0}={1} for {2} objekter
4277 4277 Giver de markerede medlemmer en rolle
4278 4278 Ret indstillingerne direkte. Vær varsom!
4279 4279 Sætter standardværdier
4280 4280 Valget af genvejstasten "{0}" for handlingen "{1}" ({2}) fejlede\nfordi genvejen allerede benyttes af handlingen ''{3}'' ({4}).\n\n
4281 4281 Indstillinger
4282 4282 Indstillinger for lydafspiller og lydmarkører
4283 4283 Indstillinger for kortprojektion og datafortolkning
4284 4284 Indstillinger for fjernstyringsfunktionen
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 Deling
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Læskur
4292 4292 Forskyd alle spor mod øst (grader)
4293 4293 Forskyd alle spor mod nord (grader)
4294 4294 Vandfart
4295 4295 Sko
4296 4296 Skydning
4297 4297 Forretninger
4298 4298 Butikker
4299 4299 Kort beskrivelse: {0}
4300 4300 Genvej
4301 4301 Indstillinger for genveje
4302 4302 Korteste
4303 4303 Bør gemme?
4304 4304 Skal udvidelsen slås fra?
4305 4305 Skal uploade?
4306 4306 Vis
4307 4307 -----
4308 4308 Vis GPS-data
4309 4309 Vis statusrapport
4310 4310 Vis tekst/ikoner
4311 4311 Vis miniaturebilleder på kortet
4312 4312 Vis info om tern
4313 4313 -----
4314 4314 Vis rettesæt {0}
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 Vis Hjælp-information
4319 4319 Vis historik
4320 4320 -----
4321 4321 Vis information
4322 4322 Vis informationsniveau ved upload.
4323 4323 Vis informationsniveau.
4324 4324 Vis lokaliseret navn i markeringslister
4325 4325 Vis lokaliseret navn i markeringslister, hvis tilgængeligt
4326 4326 Vis næste billede
4327 4327 Vis objekt-ID i markeringslister
4328 4328 -----
4329 4329 Vis eller skjul lydmenu-punktet i hovedmenu-baren
4330 4330 -----
4331 4331 Vis foregående billede
4332 4332 Vis startbillede ved opstart
4333 4333 Vis statusrapport med brugbare informationer, der kan tilknyttes fejl.
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Vis kun tags med konflikter
4337 4337 Vis kun tags med mange værdier
4338 4338 -----
4339 4339 Vis de informationsmæssige tests i upload-tjek-vinduerne.
4340 4340 -----
4341 4341 Vis denne hjælp
4342 4342 Vis/skjul
4343 4343 Vist område
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 Sicilen - Italien
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 Veje med næsten identiske navne
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 Forenkl vej
4363 4363 Forenkl alle valgte veje
4364 4364 -----
4365 4365 Forenkl veje?
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 Enkelt farve (kan justeres for navngivne lag)
4370 4370 Enkelte elementer
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 Størrelse af Landsat-tern (pixels)
4374 4374 Størrelse af et Landsat-tern, målt i pixels. Standard er 2000.
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Skisport
4379 4379 Spring over download
4380 4380 Spring over download
4381 4381 Spring over opdatering
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 Flytbart kort
4385 4385 Slæbested
4386 4386 Langsommere
4387 4387 Rygning
4388 4388 Udglattet kortgrafik (antialiasing)
4389 4389 Ret ind til ternstørrelse
4390 4390 Motorslæde
4391 4391 Fodbold
4392 4392 -----
4393 4393 Nogle af objekterne er ændrede.<br> Fortsæt, hvis du vil forkaste disse ændringer.</html>
4394 4394 Nogle af vejene var dele af relationer der er blevet modificeret. Kontroller venligst at ingen nye fejl er blevet introduceret.
4395 4395 Nogle waypoints der var for langt fra sporet til på fornuftig måde at estimere deres tid blev udeladt.
4396 4396 Nogle waypoints med tidsstempler fra før starten af sporet eller efter enden blev udeladt eller flyttet til starten.
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 Beklager. Kan ikke håndtere multipolygon relationer med flere veje yderst.
4402 4402 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er både inderst og yderst i multipolygon relationer.
4403 4403 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er inderst i en multipolygon relation.
4404 4404 Beklager. Kan ikke håndtere veje som er yderst i flere multipolygon relationer.
4405 4405 Sortér
4406 4406 Sortér menu med fordefinerede tags
4407 4407 Sortér relationsmedlemmerne
4408 4408 Kilde
4409 4409 Kilde tekst
4410 4410 Syd
4411 4411 Handicapplads
4412 4412 Område for forældre
4413 4413 Område for kvinder
4414 4414 -----
4415 4415 Hastighed
4416 4416 Hastighed (km/t)
4417 4417 Fartkamera
4418 4418 Pigge
4419 4419 -----
4420 4420 Opdel vej
4421 4421 Opdel en vej ved det markerede punkt
4422 4422 -----
4423 4423 Opdel område
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 Opdel vejen {0} i {1} stykker
4427 4427 Opdel veje til fragmenter
4428 4428 Opdeler et område ved en utagget vej.
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 Sport (bold)
4432 4432 Sportsfaciliteter
4433 4433 Sport
4434 4434 Idrætscenter
4435 4435 Udspring
4436 4436 Stadion
4437 4437 Standard unix geometrisk argument
4438 4438 Stjerner
4439 4439 Start søgning
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 Begynd at downloade data
4443 4443 Start ny vej fra seneste punkt.
4444 4444 Start på spor (vil altid gøre dette hvis ikke andre markører er tilgængelige).
4445 4445 -----
4446 4446 Starter #:
4447 4447 Det første adressebogstav skal være mindre end det sidste adressebogstav
4448 4448 Første adressenummer skal være lavere end sidste adressenummer
4449 4449 Start og slutnumre skal være den samme ved alfabetiske adresser
4450 4450 Begynder scanning af mappe
4451 4451 Starter forsøg {0} af {1} igen om {2} sekunder ...
4452 4452 Starter forsøg {0} af {1} igen.
4453 4453 Begynder at uploade i mindre stykker ...
4454 4454 Begynder at uploade i en forespørgsel ...
4455 4455 Begynder at uploade med en forespørgsel pr primitiv...
4456 4456 Stat
4457 4457 Stat:
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 Statusrapport
4462 4462 Trin
4463 4463 -----
4464 4464 Stente
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 Bæk
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 Vejnavn
4472 4472 -----
4473 4473 Veje
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 Send filter
4483 4483 -----
4484 4484 Forstad
4485 4485 Metro
4486 4486 Indgang til undergrundsbane
4487 4487 -----
4488 4488 Succes
4489 4489 Åbnede med succes rettesæt {0}
4490 4490 -----
4491 4491 Supermarked
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 Undersøtter live GPS-input (bevægelig prik) gennem en forbindelse til en gpsd-server.
4495 4495 Understøttede korrigerings-services
4496 4496 -----
4497 4497 Understøtter download af scannede kort-tern fra walking-papers.org. Denne udvidelse er stadig under tidlig udvikling og kan være fejlbehæftet.
4498 4498 Overflade
4499 4499 Overvågning
4500 4500 -----
4501 4501 Målepunkt
4502 4502 Landmåler
4503 4503 -----
4504 4504 Landmåler...
4505 4505 Landmålermodul har brug for LiveGpsmodul, men kunne ikke finde den.
4506 4506 -----
4507 4507 Svømning
4508 4508 -----
4509 4509 Skift til ny OpenStreetBugs server?
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 Symbol beskrivelse
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 Synkronisér lyd
4517 4517 Synkronisér hele datasættet
4518 4518 Synkroniser kun punkt {0}
4519 4519 Synkroniser kun relation {0}
4520 4520 Synkronisér tiden fra et billede på GPS-modtageren
4521 4521 Synkroniser kun vej {0}
4522 4522 Målesystem
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 TCX Filer (*.tcx)
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 Bordtennis
4534 4534 -----
4535 4535 Tag-samlingen kan ikke bruges med en primitiv fordi der er nøgler med flere værdier.
4536 4536 Tagsamling indeholder ikke den markerede værdi "{0}"
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 Tag modificerede relationer med
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 Tag veje som
4543 4543 Marker veje som vand, kystlinje, land eller intet. Default er vand.
4544 4544 TagChecker-kilde
4545 4545 Fordefinitionstest
4546 4546 Fordefinerede tags
4547 4547 -----
4548 4548 Tags (kommaseparerede)
4549 4549 Tags og medlemmer
4550 4550 Tags fra punkter
4551 4551 Tags fra relationer
4552 4552 Tags fra veje
4553 4553 Tags i rettesæt {0}
4554 4554 Det nye rettesæts tags
4555 4555 Tags med tomme værdier
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 TangoGPS Filer (*.log)
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 Telefon
4566 4566 Telefonkort
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 Rækkehus
4571 4571 Finmask bygning til rækkehuse
4572 4572 -----
4573 4573 Tertiær
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 Test adgangsudtryk
4577 4577 Testen fejlede
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 Test API URL'en
4581 4581 Test {0}/{1}: Starter {2}
4582 4582 Tester OAuth adgangsudtryk
4583 4583 Tester OSM API URL ''{0}''
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 (Kompas)retningen af det tegnede linjestykke.
4587 4587 -----
4588 4588 API URL'en er gyldig
4589 4589 Adgangsudtryksnøglen må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle
4590 4590 Adgangsudtrykshemmeligheden må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed
4591 4591 -----
4592 4592 OSM-serveren "{0}" kender ikke til et objekt<br>du prøvede at læse, opdatere eller slette. Enten eksisterer det respektive objekt<br>ikke på serveren eller også bruger du en ugyldig URL til at tilgå<br>det. Kontrollér venligst serverens adresse "{0}" omhyggeligt for stavefejl.
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 Hvor mange gange hurtigere farten er ved "hurtig frem"
4601 4601 Vinklen mellem det forrige og det nuværende vejstykke.
4602 4602 Det område du prøvede at downloade er for stort eller din anmodning var for stor.<br>Anmod enten om et mindre område eller brug en eksport-fil givet af OSM-fællesskabet.
4603 4603 Rettesættet vil blive <strong>efterladt åbent</strong> efter denne upload
4604 4604 Rettesættet vil blive <strong>lukket</strong> efter denne upload
4605 4605 -----
4606 4606 Indholdet af dette rettesæt er ikke downloadet endnu.
4607 4607 -----
4608 4608 Det nuværende valgte kan ikke bruges til opdeling - intet punkt er valgt.
4609 4609 Det markerede kan ikke opdeles
4610 4610 Det markerede kan ikke adskilles.
4611 4611 -----
4612 4612 Den nuværende værdi er ikke en gyldig URL
4613 4613 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt rettesætsID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0.
4614 4614 Den nuværende værdi er ikke et gyldigt brugerID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 Dokument indeholder ingen data.
4619 4619 Udover det valgte objekt, vil disse afhængige <br>objekter også blive slettet:
4620 4620 Følgende fejl opstod under masse-download: {0}
4621 4621 -----
4622 4622 Den geografiske breddegrad ved musemarkøren.
4623 4623 Den geografiske længdegrad ved musemarkøren.
4624 4624 -----
4625 4625 Nøglen ''{0}'' og alle dens værdier vil blive fjernet
4626 4626 Længden af det nytegnede vejstykke.
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 Maximum bbox størrelse er 0,25 og din forespørgsel var for stor. Forespørg enten et mindre område eller brug planet.osm.
4632 4632 Det sammenlagte datasæt vil ikke indeholde en tag med nøgle {0}
4633 4633 Navnet på objektet ved musemarkøren.
4634 4634 Antallet af sekunder at springe frem eller tilbage når den relevante knap trykkes ned
4635 4635 -----
4636 4636 Adgangskoden kan ikke være tom. Angiv venligst din OSM-adgangskode
4637 4637 -----
4638 4638 Udvidelsen er fjernet fra konfigurationen. Genstart JOSM for at afinstallere udvidelsen.
4639 4639 Projektionen ''{0}'' i URL og nuværende projektion ''{1}'' passer ikke sammen.\nDette kan føre til forkerte koordinater.
4640 4640 Projektionen {0} kunne ikke aktiveres. Bruger Mercator.
4641 4641 Proxy vil ikke blive brugt.
4642 4642 Forløbet tid af lydoptagelse i forhold til sand forløbet tid
4643 4643 Det regulære udtryk "{0}" havde en fejl ved tegn {1}; den komplette fejl er:\n\n{2}
4644 4644 Det regulære udtryk "{0}" kunne ikke fortolkes; den fulde fejlbesked:\n\n{1}
4645 4645 Fjernstyringsfunktionen lader JOSM blive styret fra andre programmer, f.eks. fra en webbrowser.
4646 4646 Det anmodede område er for stort. Zoom venligst en smule ind eller ændr opløsningen.
4647 4647 -----
4648 4648 Det valgte GPX-spor rummer ikke tidsstempler. Vælg venligst et andet.
4649 4649 Det markerede område kan ikke opdeles fordi det er et medlem af en relation.\nFjern området fra relationen før du opdeler det.
4650 4650 -----
4651 4651 De valgte punkter deler ikke samme vej.
4652 4652 Det valgte billede rummer ingen tidsangivelse
4653 4653 -----
4654 4654 Markeringen indeholder {0} veje. Er du sikker på du vil forenkle alle?
4655 4655 Serveren meldte en fejl med kode {0}.
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 Stavekontrollens (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) kilder (URL eller filnavn) eller tagtjekkerdatafiler.
4659 4659 Startstedet var ikke indenfor afgrænsningsfeltet
4660 4660 Strengen ''{0}'' er ikke en gyldig double-værdi
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 Brugernavnet kan ikke være tomt. Angiv venligst dit OSM-brugernavn
4665 4665 Det synlige område er enten for småt eller for stort til at downloade data fra OpenStreetBugs
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 Vejen kan ikke opdeles ved de valgte punkter. (Tip: Vælg punkter i midten af vejen.)
4669 4669 -----
4670 4670 Vejene kan ikke kombineres med deres nuværende retninger. Vil du reversere nogle af dem?
4671 4671 Teater
4672 4672 Deres datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0}
4673 4673 Deres version
4674 4674 Deres version (serverens datasæt)
4675 4675 Deres med sammenflettet
4676 4676 Forlystelsespark
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 Der er ingen åbne rettesæt
4680 4680 Der er ingen markerede objekter at opdatere
4681 4681 Der er uløste konflikter. Konflikter vil ikke blive gemt, men håndteret som om du afviste alle. Fortsæt?
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 Der opstod en fejl i forsøget på at vise URL'en for denne markør
4686 4686 Der var {0} konflikter under importen.
4687 4687 Denne handling vil ikke have nogen genvej.\n\n
4688 4688 Dette kan føre til at punkter bliver fejlagtigt slettet.
4689 4689 -----
4690 4690 Denne rettesætsforespørgselsURL er ugyldig
4691 4691 -----
4692 4692 Dette billede indeholder georeference-data\nØnsker du at bruge dem?
4693 4693 Dette er efter afslutningen på optagelsen
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 Dette punkt er ikke forbundet til noget andet.
4697 4697 Denne operation får JOSM til at glemme de valgte objekter <br> Disse vil blive fjernet fra laget, men <i>ikke</i> slettet fra <br> serveren ved upload.
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 Denne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.
4701 4701 Denne udvidelse tjekker for fejl i egenskabsnøgler og -værdier
4702 4702 -----
4703 4703 Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.
4704 4704 -----
4705 4705 Denne test tjekker for utaggede punkter, som ikke er del af nogen vej.
4706 4706 Denne test tjekker for utaggede og tomme veje og veje med kun et enkelt punkt.
4707 4707 Denne test tjekker for veje, som indeholder nogle af deres punkter mere end én gang.
4708 4708 Denne test tjekker for veje med næsten identiske navne, som blot kan være stavet forkert.
4709 4709 Denne test undersøger om en vej har et slutpunkt meget tæt på en anden vej.
4710 4710 Denne test tjekker om multipolygoner er gyldige
4711 4711 -----
4712 4712 Denne test tjekker om to veje, jernbaner, vandveje eller bygninger skærer hinanden i det samme lag, uden at være forbundet af et punkt.
4713 4713 Denne test tjekker at en forbindelse mellem to punkter ikke benyttes af mere end én vej.
4714 4714 Denne test tjekker om kystlinjer er korrekte.
4715 4715 Denne test tjekker at der ikke er nogen punkter, som ligger på præcis samme sted.
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 Denne test tjekker retningen af vand-, land- og kystlinje-veje.
4719 4719 Denne test finder flersprogede objekter hvis ''name''-attribut ikke svarer til nogen ''name:*''-attributter og ikke er en komposition af ''name:*''-attributter, f.eks. Italia - Italien - Italy
4720 4720 Denne test finder punkter, som har samme navn (kan være dubletter)
4721 4721 Denne tester om veje, som burde være cirkulære, er lukkede.
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 Denne version af JOSM er ikke kompatibel med den konfigurerede server.
4728 4728 Punkterne er ikke i en cirkel. Afbryder.
4729 4729 -----
4730 4730 Tern-nummer
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 Tidsrum
4737 4737 Tidszone:
4738 4738 Tidszone: {0}
4739 4739 -----
4740 4740 Til ...
4741 4741 -----
4742 4742 At slette
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 Slå GPX linjer til/fra
4746 4746 -----
4747 4747 Slå trådnet-visning til/fra
4748 4748 Slå fuldskærmsvisning til/fra
4749 4749 Slå synlighed af rettesætshåndteringsvindue til/fra
4750 4750 Slå synlighed af markørtekst og -ikoner til/fra
4751 4751 Slå synligheden for det valgte lag til/fra
4752 4752 Slå til/fra: {0}
4753 4753 Slår den globale indstilling "{0}" til/fra.
4754 4754 Toiletter
4755 4755 Udtryk tillader begrænset adgang
4756 4756 -----
4757 4757 Betalingsanlæg
4758 4758 Betalingsanlæg
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 Værktøj: {0}
4762 4762 Værktøjslinje
4763 4763 Tilpasning af værktøjslinje
4764 4764 Funktioner
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 Turisme
4770 4770 Tårn
4771 4771 Tårn reference
4772 4772 Type af tårn
4773 4773 By
4774 4774 Rådhus
4775 4775 -----
4776 4776 Legetøjsbutik
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 Sporer
4782 4782 Spor
4783 4783 Farvelægning af spor og punkter
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 Færdselssignal
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 Sporvogn
4792 4792 Sporvogns-stop
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 Rejsebureau
4801 4801 Træ
4802 4802 -----
4803 4803 Motortrafikvej
4804 4804 Motortrafikvejsforbindelse
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 Prøv igen
4808 4808 Prøv at opgradere til den nyeste version af udvidelsen før du sender en fejlrapport.
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 Begyndelse på tunnel
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 Vendeplads
4818 4818 Vendepunkt
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 Drejeskive
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 UIC-reference
4830 4830 -----
4831 4831 UKENDT
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en download-URL her for at angive et afgrænsningsfelt)
4835 4835 URL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en URL her for at downloade området)
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 Adskil veje
4847 4847 Er ikke i stand til at tilføje primitiv {0} til datasættet fordi den allerede er inkluderet
4848 4848 Kunne ikke oprette mappen {0}, autosave er slået fra
4849 4849 Kunne ikke oprette filen {0}, andet filnavn vil blive brugt
4850 4850 Kan ikke oprette ny lydmarkør
4851 4851 Kunne ikke slette gammel backupfil {0}
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 Kan ikke finde nogen oversættelse for sprogvalget {0}. Benytter i stedet {1}.
4855 4855 Ikke i stand til at finde via punkter. Tjek venligst din markering
4856 4856 Kan ikke hente den kanoniske sti for mappen {0}\n
4857 4857 -----
4858 4858 Kunne ikke forstå længde/breddegrad
4859 4859 Kan ikke synkronisere i det afspillede lag.
4860 4860 Uklassificeret
4861 4861 Uafsluttede veje.
4862 4862 Uafsluttet vej
4863 4863 Ikkeforbundne kystlinier
4864 4864 -----
4865 4865 Ikkeforbundne veje.
4866 4866 Marker som ubesluttet
4867 4867 Omgør beslutning om konflikt mellem slettede status
4868 4868 Omgør beslutning om konflikt mellem forskellige koordinater
4869 4869 Uafklaret
4870 4870 -----
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 Fortryd
4877 4877 Fortryd retvinkling af figur
4878 4878 Fortryd flytning
4879 4879 Fortryd retvinkling for visse punkter
4880 4880 -----
4881 4881 Fortryd den sidste handling
4882 4882 Fortryd den valgte og alle efterfølgende kommandoer
4883 4883 Frigør panelet
4884 4884 Uventet handling
4885 4885 Uventet XML-element med navn "{0}"
4886 4886 Uventet format af portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''
4887 4887 Uventet ID-format svaret af serveren. Fik "{0}".
4888 4888 Uventet fejlheaderformat for konflikt ved opdatering af rettesæt. Fik {0}.
4889 4889 Uventet format af ny version af ændret primitiv "{0}". Fik "{1}".
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 Uventet symbol: {0}
4893 4893 -----
4894 4894 Uventet værdi af ''{0}'' i rettesætsforespørgsels-URL. Fik {1}.
4895 4895 Uventet værdi af parameter "indeks". Fik {0}.
4896 4896 Stands frysning
4897 4897 Stands frysning af listen over samlede elementer og start samling.
4898 4898 Skilte punkt i to
4899 4899 -----
4900 4900 Universitet
4901 4901 -----
4902 4902 Ukendt vært: %s - der er muligvis ingen forbindelse til Internet.
4903 4903 Ukendt filtype: {0}
4904 4904 Ukendt vært
4905 4905 Ukendt status for fejlrapport
4906 4906 Ukendt log format
4907 4907 -----
4908 4908 Ukendt tilstand {0}.
4909 4909 Ukendt eller ikke understøttet API version. Fik {0}.
4910 4910 Ukendt primitiv type: {0}. Tilladte værdier er node, way eller relation
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 Ukendt type: {0}
4915 4915 -----
4916 4916 Unavngivet kryds
4917 4917 Unavngivet uklassificeret vej
4918 4918 Unavngivne veje
4919 4919 Uordnet kystlinje
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 Ugemte ændringer - Gem/Upload før sletning?
4923 4923 Ugemte ændringer - Gem/Upload før afslutning?
4924 4924 Ugemte data og konflikter
4925 4925 Ugemte data og manglende tilknyttet fil
4926 4926 Ugemte data, ikke-skrivbare filer
4927 4927 Ugemt OSM-data
4928 4928 Fravælg alt
4929 4929 Fravælg alt (Escape)
4930 4930 Fravælg alt (fokus)
4931 4931 Fravælg alle objekter
4932 4932 -----
4933 4933 WMS-filversion ikke understøttet; fandt {0}, forventede {1}
4934 4934 -----
4935 4935 Ikkeunderstøttet parameter ''{0}'' i rettesætsforespørgselsstreng
4936 4936 Ikke understøttet version: {0}
4937 4937 -----
4938 4938 Utaggede veje
4939 4939 -----
4940 4940 Utaggede, tomme og enkeltpunktsveje.
4941 4941 Op
4942 4942 -----
4943 4943 Opdatér
4944 4944 Opdater rettesæt
4945 4945 Opdatér indhold
4946 4946 Opdater data
4947 4947 -----
4948 4948 Opdaterings-interval (i dage):
4949 4949 Opdater ændret
4950 4950 Opdatér objekter
4951 4951 Opdatér udvidelser
4952 4952 Opdatér det markerede
4953 4953 Opdatér indhold af rettesæt fra OSM-serveren
4954 4954 Opdatér rettesættet fra OSM-serveren
4955 4955 Opdatér de markerede plugins
4956 4956 Opdateret
4957 4957 Opdaterer de nuværende ændrede objekter fra serveren (gen-downloader data)
4958 4958 Opdaterer de nu markerede objekter fra serveren (gen-downloader data)
4959 4959 Opdaterer objekterne i det aktive datalag fra serveren
4960 4960 Opdaterer de markerede rettesæt med aktuelle data fra OSM serveren
4961 4961 -----
4962 4962 Opdaterer rettesæt {0}...
4963 4963 Opdaterer rettesæt...
4964 4964 Opdaterer data
4965 4965 Opdaterer fejl der er blevet set bort fra ...
4966 4966 Opdaterer kort...
4967 4967 Opdaterer plugins...
4968 4968 -----
4969 4969 Upload ændringer
4970 4970 Upload indstillinger
4971 4971 Upload GPX-spor
4972 4972 Upload GPX-spor
4973 4973 Upload alle ændringer i det aktive datalag til OSM serveren
4974 4974 Upload alle ændringer i markeringen til OSM serveren
4975 4975 Upload annulleret
4976 4976 -----
4977 4977 Upload data i mindre stykker. Størrelse af stykker:
4978 4978 Upload data i en forespørgsel
4979 4979 Upload data til et allerede eksisterende og åbent rettesæt
4980 4980 Upload hvert objekt individuelt
4981 4981 Upload fejlede. Serveren gav følgende besked:
4982 4982 Upload i en forespørgsel er ikke muligt (for mange objekter at uploade)
4983 4983 Upload markering
4984 4984 Upload de ændrede primitiver
4985 4985 Upload de nuværende indstillinger til serveren
4986 4986 Upload til ''{0}''
4987 4987 Upload til et nyt rettesæt
4988 4988 Upload til et eksisterende rettesæt
4989 4989 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
4990 4990 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>flere rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>{1} anmodninger</strong>
4991 4991 Uploader GPX-spor
4992 4992 Uploader GPX-spor: {0}% ({1} af {2})
4993 4993 Uploader og gemmer ændrede lag ...
4994 4994 Uploader data ...
4995 4995 Uploader data for lag ''{0}''
4996 4996 -----
4997 4997 Uploader GPX-spor til openstreetmap.org
4998 4998 Anvendelse
4999 4999 Brug
5000 5000 Brug <b>(</b> og <b>)</b> for at gruppere udtryk
5001 5001 Brug <b>"</b> til at anføre operatorer (f.eks. hvis nøgle indeholder <b>:</b>)
5002 5002 Brug <b>|</b> eller <b>OR</b> to for at forbinde med et logisk "eller"
5003 5003 -----
5004 5004 Brug basal autentikation
5005 5005 Brug OAuth
5006 5006 -----
5007 5007 Brug en SOCKS proxy
5008 5008 Brug en brugerdefineret rettesætsforespørgsel
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 Brug piletasterne eller træk billedlaget med musen for at justere forskydningen.\nDu kan også indtaste den østlige og nordlige forskydning i {0}-koordinater.\nHvis du vil gemme denne forskydning som et bogmærke, kan du indtaste et navn nedenunder.
5012 5012 Brug kompleks egenskabs-tjekker.
5013 5013 Brug standard
5014 5014 -----
5015 5015 Brug standard-datafil.
5016 5016 Brug standardindstillinger
5017 5017 Brug stavekontrollens standardfil.
5018 5018 Brug standardfil for ignorerede tags.
5019 5019 Brug fejl-lag.
5020 5020 -----
5021 5021 Brug globale indstillinger.
5022 5022 Brug ignorerings-listen.
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 Brug forudindstilling "{0}"
5026 5026 Brug forudindstilling "{0}" af gruppe "{1}"
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 Brug standardsystemindstillinger
5032 5032 Brug standardsystemindstillinger (slået fra. Start JOSM med <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> for at slå til)
5033 5033 Brug de nuværende farver i et nyt farveskema.
5034 5034 Brug standard-datafilen (anbefales).
5035 5035 Brug stavekontrollens standardfil (anbefales).
5036 5036 Brug standardfilen for ignorerede tags (anbefalet).
5037 5037 Brug fejl-laget til at vise problematiske elementer.
5038 5038 Brug ignorerings-listen til at undlade advarsler.
5039 5039 Brug det valgte skema fra listen
5040 5040 Bruger
5041 5041 Bruger-ID:
5042 5042 Brugernavn:
5043 5043 -----
5044 5044 Bruger:
5045 5045 Brugernavn
5046 5046 Brugernavn:
5047 5047 Bruger genvejen "{0}" i stedet for.\n\n
5048 5048 -----
5049 5049 Støvsuger
5050 5050 Validér
5051 5051 -----
5052 5052 Kontrollér at egenskabsnøglerne er gyldige ved at tjekke med en ordliste.
5053 5053 Godkend at egenskabs-værdier er gyldige tjeks i forhold til fordefinitioner.
5054 5054 -----
5055 5055 Validerer
5056 5056 Validering
5057 5057 Valideringsfejl
5058 5058 Validering fejlede. API URL'en lader til at være ugyldig.
5059 5059 -----
5060 5060 Værdi
5061 5061 Værdien "{0}" for nøglen "{1}" er ikke fordefineret
5062 5062 Værdi "{0}" vil blive anvendt for nøgle "{1}"
5063 5063 Værdi ''{0}'' er ikke et tal. Indtast venligst et heltal > 1
5064 5064 Værdi > 0 forventet for parameter ''{0}''. Fik {1}
5065 5065 Værdi for breddegrad i intervallet [-90,90] krævet.
5066 5066 Værdi for længdegrad i intervallet [-180,180] krævet.
5067 5067 Værdi:
5068 5068 Værdier
5069 5069 -----
5070 5070 Forskellige indstillinger, som påvirker den visuelle fremtoning af hele prorammet.
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 Hastighed (rød = langsom, grøn = hurtig)
5075 5075 Automat
5076 5076 Varer i automat
5077 5077 -----
5078 5078 Version > 0 forventet. Fik {0}.
5079 5079 Forventet version
5080 5080 -----
5081 5081 Version {0} oprettet den {1} af {2}
5082 5082 Version {0} nu redigeret i datalag ''{1}''
5083 5083 Version {0} i editor
5084 5084 Version {0}, {1} (af {2})
5085 5085 -----
5086 5086 Dyrlæge
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 Vis
5090 5090 Vis: {0}
5091 5091 Udsigtspunkt
5092 5092 -----
5093 5093 Mindre by
5094 5094 -----
5095 5095 By
5096 5096 Vingård
5097 5097 Synlighed
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 Besøg hjemmeside
5101 5101 -----
5102 5102 Kalibrering af lydoptagelse
5103 5103 Vulkan
5104 5104 -----
5105 5105 Spænding
5106 5106 Advarsel: Normaliserer værdi af attribut ''version'' i element {0} til {2}, API version er ''{3}''. Fik {1}.
5107 5107 ADVARSEL: Uforventet format af base-URL til API. Viderestilling til info- eller historik-side for OSM-objektet vil sandsynligvis fejle. Base-URL til API er: "{0}"
5108 5108 Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til bruger side for OSM bruger vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''
5109 5109 -----
5110 5110 WGS84 Geografisk
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 WMS Filer (*.wms)
5114 5114 WMS-lag
5115 5115 -----
5116 5116 WMS-URL eller billed-ID:
5117 5117 WMS-lag ({0}) downloader automatisk i zoom {1}
5118 5118 WMS-lag ({0}) downloader i zoom {1}
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 Venter 10 sekunder ...
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 Mur
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 Advarsel
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}
5134 5134 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Indstillingsmappe "{0}" er ikke en mappe.
5135 5135 Advarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 Advarsel: At hente WMS-tern fejler sandsynligvis. Kontrollér venligst dine indstillinger.
5141 5141 Advarsel: Ignorerer undtagelse fordi opgave er annulleret. Undtagelse: {0}
5142 5142 Advarsel: JOSM er konfigureret til at bruge proxyer fra systemindstillingen, men JVM'et er ikke konfigureret til at finde dem. Nulstiller indstillinger til "Ingen proxy".
5143 5143 -----
5144 5144 Advarsel: Manglende indstillingsfil "{0}". Opretter en standard-indstillingsfil.
5145 5145 Advarsel: Udrenser vej {0}, fordi antal punkter faldt til under 2. Nuværende er {1}
5146 5146 Advarsel: Erstatter eksisterende indstillingsfil "{0}" med standard-indstillingsfil.
5147 5147 Advarsel: Den basale URL "{0}" for en WMS-service ender ikke med en '&' eller en '?'.
5148 5148 -----
5149 5149 Advarsel: Adgangskoden sendes ukrypteret.
5150 5150 Advarsel: Uventede parametre for HTTP-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
5151 5151 Advarsel: Uventede parametre for SOCKS-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.
5152 5152 Advarsel: Ikke understøttet værdi i indstilling ''{0}''. Fik {1}''. Bruger autentikationsmetoden "Basal autentikation".
5153 5153 Advarsel: WMS-lag deaktiveret på grund af misformet basal URL "{0}"
5154 5154 Advarsel: Afkorter automatisk værdi af tag ''{0}'' på slettet objekt {1}
5155 5155 -----
5156 5156 Advarsel: Afhængigt af godkendelsesmetoden proxy-serveren bruger, kan kodeordet blive overført ukrypteret.
5157 5157 Advarsel: Fejloverskrift "{0}" matchede ikke med et forventet mønster
5158 5158 -----
5159 5159 Advarsel: Kunne ikke annullere kørende OAuth-operation
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 Advarsel: Kunne ikke åbne input strøm for resource ''/data/{0}''. Kan ikke hente NTF<->RGF93 net.
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 Advarsel: Kunne ikke gemme indstillinger i "{0}"
5174 5174 Advarsel: Kunne ikke placere brugerinfo-dialog altid-øverst. Fangede sikkerhedsundtagelse.
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 Advarsel: Kunne ikke hente OSM-brugerinfo fra brugerinfo-håndteringen.
5179 5179 Advarsel: Kunne ikke gemme OSM-brugerinfo i brugerinfohåndteringen.
5180 5180 Advarsel: Ignorerer undtagelse fordi opgave er annuleret. Undtagelse: {0}
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 Advarsel: Ulovligt format for linje i stilliste ''{0}''. Fik ''{1}''
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 Advarsel: At blande 0.6 og 0.5 data resulterer i version 0.5
5187 5187 Advarsel: Ingen indstilling ''{0}'' fundet.
5188 5188 Advarsel: objekt ''{0}'' er allerede slettet fra serveren. Springer over dette objekt og prøver igen at uploade.
5189 5189 Advarsel: Starter kun infobrowsere for de første {0} af {1} markerede brugere.
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 Advarsel: revisionsfilen "/REVISION" mangler.
5193 5193 Advarsel: Uventet JOSM versionsnummer i revisionsfil, værdi er "{0}"
5194 5194 Advarsel: uventet værdi for nøgle ''{0}'' i indstillinger. Fik ''{1}''
5195 5195 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}'' fundet. Fik ''{1}''. Vil ikke bruge nogen proxy.
5196 5196 Advarsel: Uventet værdi for indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''. Nulstiller til standard forespørgsel.
5197 5197 Advarsel: Uventet værdi af indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''.
5198 5198 Advarsel ikkeunderstøttet slutelement ''{0}'' i rettesætsindhold på position ({1},{2}). Springer over.
5199 5199 Advarsel ikkeunderstøttet startelement ''{0}'' i rettesætsindhold på position ({1},{2}). Springer over.
5200 5200 Advarsler
5201 5201 Vask
5202 5202 -----
5203 5203 Rensningsanlæg
5204 5204 Vand
5205 5205 Badeland
5206 5206 Vandtårn
5207 5207 Vandbrønd
5208 5208 -----
5209 5209 Vandfald
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 Wave-lydfiler (*.wav)
5213 5213 Vej-download
5214 5214 Information om vej
5215 5215 -----
5216 5216 Datainkonsistens ved vej-download. Tidligere forbundet vej ''{0}'' blev ikke fundet efter download.
5217 5217 Vejens slutpunkt tæt på anden landevej.
5218 5218 Vejens slutpunkt nær anden vej.
5219 5219 Vejpunkt tæt på anden vej
5220 5220 -----
5221 5221 Vej {0}
5222 5222 -----
5223 5223 Vej:
5224 5224 WayPoint billede
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 Vejpunkter
5229 5229 Stier
5230 5230 -----
5231 5231 Vejkantskors
5232 5232 Ret vejkantstempel
5233 5233 -----
5234 5234 Hjemme: {0}
5235 5235 -----
5236 5236 Type
5237 5237 Damlukke
5238 5238 Vådområde
5239 5239 kørestol
5240 5240 Kørestole
5241 5241 Når lyd importeres, tilknyt den til ethvert vejpunkt i GPX-laget.
5242 5242 Når lyd importeres, opret markører ud fra...
5243 5243 Når denne vej bliver vendt om, vil følgende af vejens og punkternes egenskaber foreslås ændret for at opretholde data-ensartethed.
5244 5244 Gem backup-filer med ~ i slutningen af filnavnet, når der gemmes
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 Hele gruppen
5248 5248 Bredde (meter)
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 Vejrmølle
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 Trådnet-visning
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 Mellem anførselstegn i strenge skal tegnene <b>"</b> og <b>\</b> have en <b>\</b> (f.eks. <b>\"</b> og <b>\\</b>).
5259 5259 Naturskov
5260 5260 Fabrik
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 Veje med forkert retning
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 Ja
5272 5272 Ja, anvend den
5273 5273 Ja, opret en konflikt og luk
5274 5274 Ja, slet punkter
5275 5275 Ja hent billeder
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 Du er ved at slette punkter uden for det område du har downloadet.<br>Dette kan medføre problemer, fordi andre objekter (som du ikke kan se) måske bruger dem.<br>Ønsker du virkelig at slette?
5280 5280 Du er ved at åbne {0} browser vinduer.<br>Dette vil måske både overdænge din skærm med browser vinduer<br>og tage noget tid at gøre.
5281 5281 Du kan også indsætte en URL fra www.openstreetmap.org
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 Du skal genstarte JOSM for at nogle af ændringerne træder i kraft.
5286 5286 Du er nødt til at angive kilder med fordefinerede tags i indstillingerne først.
5287 5287 -----
5288 5288 Du flyttede mere end {0} elementer. At flytte et stort antal elementer er ofte en fejl.\nVil du virkelig flytte dem?
5289 5289 Du skal gøre dine redigeringer offentlige for at kunne uploade nye data
5290 5290 Du skal vælge mindst én vej.
5291 5291 Du skal vælge mindst to punkter for at opdele en kredsformig vej
5292 5292 Du skal SHIFT-trække spillehovedet hen på en lydmarkør eller hen på det sted på sporet hvor du ønsker at synkronisere.
5293 5293 Du skal trække spillehovedet til tæt på det GPX-spor, hvis tilknyttede lydspor du spillede (efter den første markør)
5294 5294 Du skal pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil have markøren.
5295 5295 Du skal sætte lyden på pause i det øjeblik, du hører synkroniserings-angivelsen.
5296 5296 Du anmodede om for mange punkter (grænsen er 50.000). Anmod enten om et mindre område, eller brug planet.osm
5297 5297 -----
5298 5298 Du bør vælge et GPX-spor
5299 5299 -----
5300 5300 Din upload-kommentar er <i>tom</i> eller <i>meget kort</i>.<br /><br />Teknisk set er dette i orden, men overvej at mange brugere, som<br />overvåger ændringer i deres områder, forventer meningsfyldte kommentarer til<br />rettesæt for at forstå, hvad der sker i området.<br /><br />Hvis du bruger et øjeblik nu på at forklare dine ændringer,<br />gør du livet lettere for mange andre brugere.
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 Zoom (i meter)
5305 5305 Zoom ind
5306 5306 Zoom ud
5307 5307 Zoom og flyt kort
5308 5308 Zoom best fit og 1:1
5309 5309 Zoom ved at trække eller trykke Ctrl+. Flyt med Ctrl+op, venstre, ned, højre; Flyt zoom med højre museknap
5310 5310 Zoom ind
5311 5311 Zoom-niveau:
5312 5312 Zoom ud
5313 5313 Zoom synsfeltet til {0}.
5314 5314 Zoom til
5315 5315 Zoom til i lag
5316 5316 -----
5317 5317 Zoom til punkt
5318 5318 Zoom til problem
5319 5319 Zoom til markerede element(er)
5320 5320 Zoom til markering
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 Zoom til det objekt det først markerede medlem refererer til
5324 5324 -----
5325 5325 Zoom til dette punkt i det nuværende datalag
5326 5326 Zoom til {0}
5327 5327 Zooming slået fra fordi denne relations lag ikke er aktivt
5328 5328 Zooming slået fra fordi der ikke er noget markeret medlem
5329 5329 [slettet]
5330 5330 \nHøjde: {0} m
5331 5331 \nRetning {0}°
5332 5332 \n{0} km/t
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 Ret station
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 Tilbage
5364 5364 Hurtigere
5365 5365 Hurtigere fremad
5366 5366 Fremad
5367 5367 Hop tilbage.
5368 5368 Hop fremad
5369 5369 Næste markør
5370 5370 Afspil næste markør.
5371 5371 Afspil forrige markør.
5372 5372 Afspil/pause
5373 5373 Forrige markør
5374 5374 Langsommere
5375 5375 Langsommere fremad
5376 5376 Lukket
5377 5377 Åben
5378 5378 tom
5379 5379 Ø
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 V
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 Tekst
5392 5392 Beskrivelse(Desc)
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 Ret station
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 Ikke-versalfølsom
5419 5419 Versalfølsom
5420 5420 Regulært udtryk
5421 5421 -----
5422 5422 Nøgle:
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 forkortet gadenavn
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 føj til markering
5433 5433 adresse
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 avanceret
5437 5437 avanceret konfiguration
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 -----
5443 5443 landbrug
5444 5444 -----
5445 5445 alle
5446 5446 alle objekter
5447 5447 gyde
5448 5448 alfabetisk
5449 5449 skiftende
5450 5450 facilitets-type {0}
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 anglikansk
5457 5457 dyremad
5458 5458 anonym
5459 5459 -----
5460 5460 enhver
5461 5461 -----
5462 5462 akvædukt
5463 5463 bueskydning
5464 5464 område
5465 5465 Områdetekst
5466 5466 asiatisk
5467 5467 asfalt
5468 5468 atletik
5469 5469 -----
5470 5470 australsk fodbold
5471 5471 -----
5472 5472 baggrund
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 baptistisk
5478 5478 -----
5479 5479 barriere brugt på en vej
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 strand
5485 5485 -----
5486 5486 cykel
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 sort
5490 5490 blå
5491 5491 mose
5492 5492 petanque
5493 5493 grænse
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 bro
5497 5497 Bro-tag på et punkt
5498 5498 brun
5499 5499 -----
5500 5500 buddhistisk
5501 5501 bygning
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 bus-ledevej
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 -----
5509 5509 kano
5510 5510 versalfølsom
5511 5511 katolsk
5512 5512 kirkegård
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 tjekker cache...
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 kinesisk
5521 5521 -----
5522 5522 kristen
5523 5523 cigaretter
5524 5524 by
5525 5525 -----
5526 5526 klatring
5527 5527 -----
5528 5528 med uret
5529 5529 lukket
5530 5530 lukketvej
5531 5531 kul
5532 5532 kystlinje
5533 5533 brosten
5534 5534 -----
5535 5535 kommunikation
5536 5536 kompakteret
5537 5537 beton
5538 5538 kondomer
5539 5539 konfigurér rettesæt
5540 5540 konfigurer den forbundne DG100
5541 5541 -----
5542 5542 konflikt
5543 5543 Nåleskov
5544 5544 forbindelse
5545 5545 -----
5546 5546 konstruktion
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 kunne ikke hente lydkilde fra URL'en
5552 5552 -----
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 kroket
5561 5561 -----
5562 5562 cykelsti med tag cykel
5563 5563 cykling
5564 5564 -----
5565 5565 Løvskov
5566 5566 dedikeret
5567 5567 -----
5568 5568 grad° min'' sek"
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 slet data efter import
5572 5572 -----
5573 5573 slettet
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 designeret
5577 5577 -----
5578 5578 omvej
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 slået fra
5582 5582 havn
5583 5583 hundeløb
5584 5584 dobbelt
5585 5585 ned
5586 5586 styrtløb
5587 5587 -----
5588 5588 drikke
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 øst
5593 5593 let
5594 5594 -----
5595 5595 Ret gpx-spor
5596 5596 -----
5597 5597 -----
5598 5598 elementer
5599 5599 -----
5600 5600 ridning
5601 5601 evangelisk
5602 5602 lige
5603 5603 eksempler
5604 5604 -----
5605 5605 høm-høm-pose
5606 5606 ekspert
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 -----
5610 5610 falsk: egenskaben er eksplicit slået fra
5611 5611 -----
5612 5612 gårdsplads
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 færge
5616 5616 -----
5617 5617 Find i markering
5618 5618 -----
5619 5619 mappe
5620 5620 -----
5621 5621 mad
5622 5622 fod
5623 5623 -----
5624 5624 -----
5625 5625 skov
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 -----
5629 5629 -----
5630 5630 -----
5631 5631 -----
5632 5632 fra tern
5633 5633 fra vej
5634 5634 fuld
5635 5635 -----
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 tysk
5640 5640 gletsjer
5641 5641 -----
5642 5642 -----
5643 5643 Golfbane
5644 5644 -----
5645 5645 GPS-markør
5646 5646 gps-punkt
5647 5647 -----
5648 5648 -----
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 græs
5653 5653 Græs_belægning
5654 5654 grus
5655 5655 grå
5656 5656 græsk
5657 5657 grøn
5658 5658 -----
5659 5659 jord
5660 5660 gymnastik
5661 5661 halv
5662 5662 -----
5663 5663 helbred
5664 5664 varme
5665 5665 hede
5666 5666 -----
5667 5667 fremhæv
5668 5668 landevej
5669 5669 Landevej uden reference
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 vandring
5673 5673 hinduistisk
5674 5674 historisk
5675 5675 historie
5676 5676 -----
5677 5677 -----
5678 5678 hest
5679 5679 travbane
5680 5680 -----
5681 5681 -----
5682 5682 -----
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 vand
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 billede
5690 5690 -----
5691 5691 importerede data fra {0}
5692 5692 inaktiv
5693 5693 Inkluderer umiddelbare børn af forældrerelationer
5694 5694 ufuldstændig
5695 5695 ukomplet vej
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 indisk
5699 5699 -----
5700 5700 industri
5701 5701 indre segment
5702 5702 -----
5703 5703 -----
5704 5704 -----
5705 5705 -----
5706 5706 -----
5707 5707 helleanlæg
5708 5708 -----
5709 5709 italiensk
5710 5710 -----
5711 5711 jainistisk
5712 5712 japansk
5713 5713 Jehovas Vidner
5714 5714 jødisk
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 -----
5719 5719 -----
5720 5720 -----
5721 5721 -----
5722 5722 -----
5723 5723 losseplads
5724 5724 brug af jord
5725 5725 Type af landanvendelse {0}
5726 5726 -----
5727 5727 lag
5728 5728 laget er skjult i øjeblikket (klik for at vise laget)
5729 5729 -----
5730 5730 Lag-tag med "+"-tegn
5731 5731 -----
5732 5732 venstre
5733 5733 rekreation
5734 5734 rekreations-type {0}
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 -----
5738 5738 legegade
5739 5739 -----
5740 5740 -----
5741 5741 -----
5742 5742 Lås rulning
5743 5743 -----
5744 5744 -----
5745 5745 lav
5746 5746 luthersk
5747 5747 -----
5748 5748 -----
5749 5749 menneskeskabt
5750 5750 -----
5751 5751 -----
5752 5752 -----
5753 5753 marsk
5754 5754 maks. bredde
5755 5755 maks. længde
5756 5756 maks. hastighed angivet for gangsti
5757 5757 Måletilstand
5758 5758 -----
5759 5759 -----
5760 5760 -----
5761 5761 metodistisk
5762 5762 mexicansk
5763 5763 militær
5764 5764 min. bredde
5765 5765 min. længde
5766 5766 -----
5767 5767 fejlstavet nøgle
5768 5768 blandet
5769 5769 mormonsk
5770 5770 -----
5771 5771 hovedvej
5772 5772 motorvej
5773 5773 motorvejsforbindelse
5774 5774 -----
5775 5775 -----
5776 5776 fleretages
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 -----
5780 5780 muslimsk
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 -----
5784 5784 natur-type {0}
5785 5785 natur
5786 5786 -----
5787 5787 aviser
5788 5788 næste
5789 5789 -----
5790 5790 nej
5791 5791 -----
5792 5792 Ingen beskrivelse er tilgængelig
5793 5793 -----
5794 5794 -----
5795 5795 -----
5796 5796 ingen tilføjelse
5797 5797 intet navn
5798 5798 -----
5799 5799 -----
5800 5800 ingen_venstre_sving
5801 5801 ingen_højre_sving
5802 5802 ingen_lige_ud
5803 5803 ingen_u_vendinger
5804 5804 punkter
5805 5805 intet
5806 5806 skiløb
5807 5807 nord
5808 5808 nordøst
5809 5809 nordvest
5810 5810 ikke slettet
5811 5811 ikke tilgængelig
5812 5812 bemærk: Til nogle opgaver behøver JOSM en masse hukommelse. Det kan være nødvendigt at tilføje den følgende\n Java-option for at angive den maksimale mængde allokeret hukommelse i megabytes
5813 5813 -----
5814 5814 nybegynder
5815 5815 arom
5816 5816 -----
5817 5817 ulige
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 olie
5821 5821 -----
5822 5822 -----
5823 5823 -----
5824 5824 Envejs-tag på et punkt
5825 5825 -----
5826 5826 kun_venstre_sving
5827 5827 kun_højre_sving
5828 5828 kun_lige_ud
5829 5829 åben
5830 5830 -----
5831 5831 valgmuligheder
5832 5832 options givet som Java systemegenskaber
5833 5833 -----
5834 5834 ortodoks
5835 5835 -----
5836 5836 -----
5837 5837 ydre segment
5838 5838 Uden for det downloadede område
5839 5839 -----
5840 5840 -----
5841 5841 Vej mellem parkeringsbåse
5842 5842 -----
5843 5843 P-automat
5844 5844 opdelt: forskellige valgte objekter har forskellige værdier; skift ikke.
5845 5845 -----
5846 5846 -----
5847 5847 -----
5848 5848 brolagt
5849 5849 fliser
5850 5850 top
5851 5851 småsten
5852 5852 -----
5853 5853 fodgængerfelt med trafikstyring
5854 5854 -----
5855 5855 pinsebevægelsen
5856 5856 tilladt
5857 5857 billeder
5858 5858 sol
5859 5859 mole
5860 5860 rørledning
5861 5861 -----
5862 5862 -----
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 -----
5866 5866 -----
5867 5867 bane
5868 5868 -----
5869 5869 sted
5870 5870 planter
5871 5871 plastik
5872 5872 -----
5873 5873 -----
5874 5874 -----
5875 5875 stang
5876 5876 -----
5877 5877 kraft
5878 5878 prebyteriansk
5879 5879 forrige
5880 5880 primær
5881 5881 primær-(til/fra)-kørsel
5882 5882 privat
5883 5883 -----
5884 5884 foreslået
5885 5885 protestantisk
5886 5886 -----
5887 5887 offentlig transport
5888 5888 -----
5889 5889 -----
5890 5890 -----
5891 5891 firdobbelt
5892 5892 kvæker
5893 5893 stenbrud
5894 5894 -----
5895 5895 bane
5896 5896 -----
5897 5897 -----
5898 5898 jernbane
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 rød
5902 5902 marskland
5903 5903 opdatér port liste
5904 5904 -----
5905 5905 -----
5906 5906 regulært udtryk
5907 5907 relation uden type
5908 5908 relationer
5909 5909 -----
5910 5910 -----
5911 5911 -----
5912 5912 -----
5913 5913 fjern fra markering
5914 5914 -----
5915 5915 erstat markering
5916 5916 -----
5917 5917 beboelse
5918 5918 restaurant uden navn
5919 5919 -----
5920 5920 højre
5921 5921 flodbred
5922 5922 vej
5923 5923 rolle
5924 5924 rundkørsel
5925 5925 rute
5926 5926 rute-segment
5927 5927 -----
5928 5928 -----
5929 5929 -----
5930 5930 -----
5931 5931 saltmarsk
5932 5932 -----
5933 5933 -----
5934 5934 skalér
5935 5935 -----
5936 5936 buskads
5937 5937 -----
5938 5938 -----
5939 5939 -----
5940 5940 -----
5941 5941 sekundær
5942 5942 -----
5943 5943 -----
5944 5944 vælg sportsgren:
5945 5945 valgt
5946 5946 markering
5947 5947 adskilt cykelsti som spor på en cykelsti
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 -----
5951 5951 -----
5952 5952 -----
5953 5953 Spildevand
5954 5954 shiitisk
5955 5955 skydebane
5956 5956 butik
5957 5957 butikstype {0}
5958 5958 -----
5959 5959 sidespor
5960 5960 -----
5961 5961 -----
5962 5962 enkelt
5963 5963 -----
5964 5964 sted
5965 5965 -----
5966 5966 -----
5967 5967 -----
5968 5968 skisport
5969 5969 -----
5970 5970 -----
5971 5971 fodbold
5972 5972 -----
5973 5973 syd
5974 5974 sydøst
5975 5975 sydvest
5976 5976 spiritistisk
5977 5977 -----
5978 5978 sport-type {0}
5979 5979 sportshal
5980 5980 sidespor
5981 5981 stadion
5982 5982 frimærker
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 sten
5986 5986 bæk
5987 5987 gade
5988 5988 vejnavn indeholder "ss"
5989 5989 tekststreng
5990 5990 tekststreng;tekststreng;...
5991 5991 undergrundsbane
5992 5992 -----
5993 5993 -----
5994 5994 sunnitisk
5995 5995 overflade
5996 5996 -----
5997 5997 Sump
5998 5998 slik
5999 5999 svømning
6000 6000 -----
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 bordtennis
6004 6004 tamponer
6005 6005 taoistisk
6006 6006 telefonkort
6007 6007 midlertidig
6008 6008 midlertidig landevejstype
6009 6009 -----
6010 6010 -----
6011 6011 tertiær
6012 6012 tekst
6013 6013 -----
6014 6014 -----
6015 6015 -----
6016 6016 -----
6017 6017 -----
6018 6018 vadehavsområde
6019 6019 -----
6020 6020 -----
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 -----
6024 6024 til vej
6025 6025 -----
6026 6026 -----
6027 6027 turisme
6028 6028 turisme-type {0}
6029 6029 -----
6030 6030 legetøj
6031 6031 spor
6032 6032 spor og punkter
6033 6033 kun spor
6034 6034 trafik_lys
6035 6035 sporvogn
6036 6036 tredobbelt
6037 6037 sand: egenskaben er eksplicit slået til
6038 6038 motortrafikvej
6039 6039 motortrafikvejsforbindelse
6040 6040 tyrkisk
6041 6041 -----
6042 6042 -----
6043 6043 uklassificeret
6044 6044 ukontrolleret
6045 6045 underjordisk
6046 6046 uventet kolonne-nummer {0}
6047 6047 -----
6048 6048 unitar
6049 6049 ukendt
6050 6050 uden markering
6051 6051 -----
6052 6052 ikke brolagt
6053 6053 nulstil
6054 6054 uangivet: sæt ikke denne egenskab for de valgte objekter
6055 6055 -----
6056 6056 utagget
6057 6057 utagget vej
6058 6058 ubrugt
6059 6059 usædvanlig kombination af tags
6060 6060 op
6061 6061 op til tern
6062 6062 brug
6063 6063 valideringsfejl
6064 6064 validering andet
6065 6065 validerings-advarsel
6066 6066 -----
6067 6067 -----
6068 6068 -----
6069 6069 viadukt
6070 6070 -----
6071 6071 -----
6072 6072 vulkan
6073 6073 -----
6074 6074 -----
6075 6075 -----
6076 6076 vand
6077 6077 -----
6078 6078 vandvej
6079 6079 vandvejs-type {0}
6080 6080 vej er forbundet
6081 6081 vej er forbundet til næste relationsmedlem
6082 6082 vej er forbundet til foregående relationsmedlem
6083 6083 vej er ikke forbundet til foregående eller næste relationsmedlem
6084 6084 kun punkter
6085 6085 veje
6086 6086 -----
6087 6087 vest
6088 6088 hvid
6089 6089 dyreliv
6090 6090 vind
6091 6091 -----
6092 6092 -----
6093 6093 -----
6094 6094 -----
6095 6095 træ
6096 6096 -----
6097 6097 -----
6098 6098 Forkert landevej-tag på et punkt
6099 6099 -----
6100 6100 Banegård
6101 6101 ja
6102 6102 fodgængerfelt
6103 6103 -----
6104 6104 -----
6105 6105 -----
6106 6106 -----
6107 6107 zoroastristisk
6108 6108 -----
6109 6109 {0} ({1} til {2} grader)
6110 6110 -----
6111 6111 -----
6112 6112 {0} [ufuldstændig]
6113 6113 {0} består af:
6114 6114 {0} slut
6115 6115 -----
6116 6116 {0} er ikke et nummer
6117 6117 -----
6118 6118 {0} meter
6119 6119 {0} mere...
6120 6120 {0} skal være større end 0
6121 6121 {0} punkter i vej {1} overskrider det maksimalt tilladte antal punkter {2}
6122 6122 {0} punkter indtil videre...
6123 6123 {0} ikke tilladt med den nuværende projektion
6124 6124 {0} objekter overskred de max tilladte {1} objekter i et rettesæt på serveren ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Konfigurér</a> venligs hvordan det skal foregå med <strong>flere rettesæt</strong>
6125 6125 -----
6126 6126 {0} km²
6127 6127 -----
6128 6128 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader punkt ''{4}'' (id: {5})
6129 6129 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader relation ''{4}'' (id: {5})
6130 6130 {0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader vej ''{4}'' (id: {5})
6131 6131 -----
6132 6132 {0}: Version {1} (lokal: {2})
6133m 1 (Tidsforskel for {0} dag)
6134m 1 Tidsforskel for {0} dage
6135m 2 ({0} anmodning)
6136m 2 ({0} anmodninger)
6137m 3 -----
6138m 4 -----
6139m 5 -----
6140m 6 <html>Det markerede objekt er ikke tilgængeligt i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
6141m 6 <html>Ingen af de markerede objekter er tilgængelige i det nuværende<br>redigeringslag ''{0}''.</html>
6142m 7 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
6143m 7 <html>{0} lag har uløste konflikter.<br>Løs dem enten først eller kassér ændringerne.<br>Lag med konflikter:</html>
6144m 8 -----
6145m 9 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for dette lag eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
6146m 9 <html>{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.<br>Vælg enten en fil for hver af dem eller kassér ændringerne.<br>Lag uden en fil:</html>
6147m 10 -----
6148m 11 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til vej
6149m 11 Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til {0} veje
6150m 12 Tilføjede {0} objekt
6151m 12 Tilføjede {0} objekter
6152m 13 Kan ikke åbne {0} fil fordi der ikke er noget passende import modul tilgængeligt.
6153m 13 Kan ikke åbne {0} filer fordi der ikke er noget passende import modul tilgængeligt.
6154m 14 Kan ikke åbne {0} fil med import modulet "{1}"
6155m 14 Kan ikke åbne {0} filer med import modulet "{1}"
6156m 15 Ret egenskaber for op til {0} objekt
6157m 15 Ret egenskaber for op til {0} objekter
6158m 16 Ret {0} objekt
6159m 16 Ret {0} objekter
6160m 17 Klik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på dette objekt på serveren.
6161m 17 Klik <strong>{0}</strong> for at tjekke status på disse objekter på serveren.
6162m 18 Konflikt under download
6163m 18 Konfilkter under download
6164m 19 Konflikt i data
6165m 19 Konflikter i data
6166m 20 Slet {0} punkt
6167m 20 Slet {0} punkter
6168m 21 Slet {0} objekt
6169m 21 Slet {0} objekter
6170m 22 Slet {0} relation
6171m 22 Slet {0} relationer
6172m 23 Slet {0} vej
6173m 23 Slet {0} veje
6174m 24 Sletter {0} objekt
6175m 24 Sletter {0} objekter
6176m 25 Download af den følgende plugin er <strong>fejlet</strong>:
6177m 25 Download af de følgende plugins er <strong>fejlet</strong>:
6178m 26 Downloader {0} rettesæt ...
6179m 26 Downloader {0} rettesæt ...
6180m 27 Downloader {0} ufuldstændigt barn af relation ''{1}''
6181m 27 Downloader {0} ufuldstændige børn af relation ''{1}''
6182m 28 -----
6183m 29 Downloader {0} objekt fra ''{1}''
6184m 29 Downloader {0} objekter fra ''{1}''
6185m 30 Dupliker {0} punkt til {1} punkter
6186m 30 Dupliker {0} punkter til {1} punkter
6187m 31 Indsæt nyt punkt i vej.
6188m 31 Indsæt nyt punkt i {0} veje.
6189m 32 JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugin:
6190m 32 JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugins:
6191m 33 -----
6192m 34 Sammenlagt version ({0} indlæg)
6193m 34 Sammenlagt version ({0} indlæg)
6194m 35 Flyt {0} punkt
6195m 35 Flyt {0} punkter
6196m 36 Min version ({0} indlæg)
6197m 36 Min version ({0} indlæg)
6198m 37 -----
6199m 38 -----
6200m 39 -----
6201m 40 -----
6202m 41 Åbner {0} fil...
6203m 41 Åbner {0} filer...
6204m 42 Indsætter {0} tag
6205m 42 Indsætter {0} tags
6206m 43 -----
6207m 44 -----
6208m 45 Slette {0} objekt
6209m 45 Slette {0} objekter
6210m 46 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekt
6211m 46 Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekter
6212m 47 Roter {0} punkt
6213m 47 Roter {0} punkter
6214m 48 Skalér {0} punkt
6215m 48 Skalér {0} punkter
6216m 49 Forenkl vej (fjern {0} punkt)
6217m 49 Forenkl vej (fjern {0} punkter)
6218m 50 Forenkl {0} vej
6219m 50 Forenkl {0} veje
6220m 51 Tags({0} konflikt)
6221m 51 Tags({0} konflikter)
6222m 52 Følgende udvidelse er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:
6223m 52 Følgende {0} udvidelser er blevet hentet <strong>korrekt</strong>:
6224m 53 -----
6225m 54 -----
6226m 55 Det valgte punkt er ikke i midten af nogen vej.
6227m 55 De valgte punkter er ikke i midten af nogen vej.
6228m 56 Den valgte vej indeholder ikke det valgte punkt.
6229m 56 Den valgte vej indeholder ikke alle valgte punkter.
6230m 57 Den valgte vej har noder udenfor det downloadede dataområde
6231m 57 De valgte veje har noder udenfor det downloadede dataområde
6232m 58 Deres version ({0} indlæg)
6233m 58 Deres version ({0} indlæg)
6234m 59 Der er mere end én vej, som bruger det punkt, du har valgt. Vælg også vejen.
6235m 59 Der er mere end én vej, som bruger de punkter, du har valgt. Vælg også vejen.
6236m 60 -----
6237m 61 Der er {0} objekt i dit lokale datasæt der kan være slettet på serveren. Hvis du senere prøver at slette eller opdatere dette vil serveren sandsynligvis rapportere en fejl.
6238m 61 Der er {0} objekter i dit lokale datasæt der kan være slettet på serveren. Hvis du senere prøver at slette eller opdatere disse vil serveren sandsynligvis rapportere en fejl.
6239m 62 Der er {0} objekt tilbage at uploade.
6240m 62 Der er {0} objekter tilbage at uploade.
6241m 63 -----
6242m 64 Der blev opdaget {0} konflikt
6243m 64 Der blev opdaget {0} konflikter
6244m 65 Der var {0} konflikt under import.
6245m 65 Der var {0} konflikter under import.
6246m 66 -----
6247m 67 Dette vil ændre på op til {0} objekt.
6248m 67 Dette vil ændre på op til {0} objekter.
6249m 68 Dette vil ændre {0} objekt.
6250m 68 Dette vil ændre op til {0} objekter.
6251m 69 Transformer {0} punkt
6252m 69 Transformer {0} punkter
6253m 70 -----
6254m 71 Opdaterer op til {0} objekts egenskaber
6255m 71 Opdaterer op til {0} objekters egenskaber
6256m 72 -----
6257m 73 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
6258m 73 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong>
6259m 74 Uploader <strong>{0} objekt</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
6260m 74 Uploader <strong>{0} objekter</strong> til <strong>1 rettesæt</strong> ved hjælp af <strong>1 anmodning</strong>
6261m 75 Uploader {0} objekt...
6262m 75 Uploader {0} objekter...
6263m 76 -----
6264m 77 spor
6265m 77 spor
6266m 78 et spor med {0} punkt
6267m 78 et spor med {0} punkter
6268m 79 markør
6269m 79 markører
6270m 80 node
6271m 80 noder
6272m 81 objekt
6273m 81 objekter
6274m 82 punkt
6275m 82 punkter
6276m 83 relation
6277m 83 relationer
6278m 84 -----
6279m 85 vej
6280m 85 veje
6281m 86 {0} Forfatter
6282m 86 {0} Forfattere
6283m 87 {0} består af {1} markør
6284m 87 {0} består af {1} markører
6285m 88 {0} består af {1} spor
6286m 88 {0} består af {1} spor
6287m 89 {0} slettet
6288m 89 {0} slettet
6289m 90 -----
6290m 91 {0} billede hentet.
6291m 91 {0} billeder hentet.
6292m 92 {0} medlem
6293m 92 {0} medlemmer
6294m 93 {0} punkt
6295m 93 {0} punkter
6296m 94 {0} objekt at tilføje:
6297m 94 {0} objekter at tilføje:
6298m 95 {0} objekt at slette:
6299m 95 {0} objekter at slette:
6300m 96 {0} objekt at ændre:
6301m 96 {0} objekter at ændre:
6302m 97 -----
6303m 98 {0} punkt
6304m 98 {0} punkter
6305m 99 {0} relation
6306m 99 {0} relationer
6307m 100 {0} rute,
6308m 100 {0} ruter,
6309m 101 -----
6310m 102 {0} spor
6311m 102 {0} spor
6312m 103 {0} spor,
6313m 103 {0} spor,
6314m 104 -----
6315m 105 {0} forekom at være GPS-tagget.
6316m 105 {0} forekom at være GPS-tagget.
6317m 106 {0} vej
6318m 106 {0} veje
6319m 107 {0} punkt
6320m 107 {0} punkter
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.