source: josm/trunk/data/cs.lang@ 4542

Last change on this file since 4542 was 4542, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 147.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 [dd/mm/rrrr hh:mm:ss]
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 -----
6 6 # Objekty
7 7 % na východ:
8 8 % na sever:
9 9 (# požadavků neznámý)
10 10 (1 požadavek)
11 11 (Kód={0})
12 12 (Tip: Klávesové zkratky lze změnit v nastavení.)
13 13 (Text již byl zkopírován do schránky.)
14 14 -----
15 15 (URL bylo:
16 16 (Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)
17 17 (na řádce {0}, sloupci {1})
18 18 (více než 20m)
19 19 (žádný objekt)
20 20 (žádný)
21 21 (do 20m)
22 22 (do 5m)
23 23 (použít offset serveru)
24 24 ({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...
25 25 ({0}/{1}) Stahování sady změn {2}...
26 26 ({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...
27 27 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}
28 28 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}
29 29 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}
30 30 ({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...
31 31 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo
32 32 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo
33 33 * Jeden otagovaný uzel, nebo
34 34 * Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.
35 35 * Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ... možný i jiný druh přepravy
39 39 ... odkazuje na relaci
40 40 /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/
41 41 1/25 mix (motorka/moped)
42 42 1/50 mix (motorka/moped)
43 43 -----
44 44 Bowling
45 45 -----
46 46 +++++
47 47 -----
48 48 +++++
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 </p><p>Uzavřete filtrovací dialog pro zobrazení všech objektů.<p></html>
54 54 <Není nahraná GPX trasa>
55 55 <anonym>
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 <b>Plugin je poskytován externím zdrojem:</b> {0}
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 <b>child <i>výraz</i></b> - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazu
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <b>nekompletní</b> - všechny nekompletní objekty
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>modified</b> - všechny změněné objekty
74 74 -----
75 75 <b>parent <i>výraz</i></b> - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu
76 76 -----
77 77 <b>selected</b> - všechny vybrané objekty
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <b>untagged</b> - všechny objekty bez tagů
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>{0}</b> objektů deaktivováno
86 86 <br>Chybové hlášení (nepřeložené): {0}
87 87 <dvojtečka>
88 88 <různé>
89 89 <prázdné>
90 90 <konec-souboru>
91 91 <se rovná>
92 92 <h1><a name="top">Klávesové zkratky</a></h1>
93 93 <h1>Skupiny modifikátorů</h1>
94 94 <h2>Filtrování je aktivní</h2>
95 95 <h2>JOSM vyžaduje Javu verze 6.</h2>Detekovaná verze Javy: {0}.<br>Můžete <ul><li>aktualizovat vaši Javu (JRE) nebo</li><li>použít starší verzi JOSM (kompatibilní s Java 5).</li></ul>Více informací:
96 96 <h3>Pokud je vybrána jedna nebo více cest, tvar je upraven tak, aby všechny úhly byly 90 nebo 180 stupňů.</h3>Můžete do výběru přidat dva body, které jsou brány jako reference pro určení směru.<br>(Později je možné vrátit zpět posunutí některých bodů:<br>Vyberte příslušné nody a vyberte zkratku pro ortogonalizaci / undo. Výchozí je Shift-Q.)
97 97 -----
98 98 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varování:</strong> Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno <strong>nezašifrované</strong> v každém požadavku na OSM server. <strong>Nepoužívejte svá tajná hesla.</strong></p></body></html>
99 99 -----
100 100 <html><h3>Smazat soubor {0} z disku?<p>Obrázkový soubor bude natrvalo ztracen!</h3></html>
101 101 <html><p class="error-header">Při získávání nápovědy došlo k chybě</p><p class="error-body">Obsah nápovědy k tématu <strong>{0}</strong> se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):<br><tt>{1}</tt></p></html>
102 102 -----
103 103 <html><strong>Aktuální oblast ke stažení</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
104 104 -----
105 105 <html>Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
106 106 <html>Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.<br>Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.</html>
107 107 -----
108 108 <html>Došlo k chybě při obnovování zálohy souboru.<br>Chyba: <br>{0}</html>
109 109 <html>Při ukládání došlo k chybě.<br>Chyba: <br>{0}</html>
110 110 <html>Autentizace na OSM serveru s OAuth tokenem ''{0}'' selhala.<br>Získejte prosím nový token pomocí konfigurace OAuth.</html>
111 111 <html>Autentizace na OSM serveru s uživatelským jménem ''{0}'' selhala.<br>Zkontrolujte prosím uživatelské jméno a heslo v nastavení JOSM.</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Nelze otevřít adresář ''{0}''.<br>Prosím vyberte soubor.</html>
116 116 -----
117 117 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro dokončení slučování mých a cizích položek</html>
118 118 <html>Kliněte <strong>{0}</strong> pro zahájení slučování mých a cizích položek</html>
119 119 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená.</html>
120 120 <html>Nepodařilo se uzavřít sadu změn <strong>{0}</strong><br>protože je již uzavřená od {1}.</html>
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Nelze načíst záložky z<br>''{0}''<br>Chyba: {1}</html>
125 125 <html> Nelze číst soubor ''{0}''.<br> Chyba je: <br> {1}</html>
126 126 <html> Nelze číst soubory.<br>Chyba je: <br> {0}</html>
127 127 <html>Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu.<br><em>Neaktivní. Aktuálně není aktivní žádný pohled na mapu.</em></html>
128 128 <html>Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu</html>
129 129 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn</html>
130 130 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn<br><em>Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM.</em></html>
131 131 <html>Stáhnout nejnovější sady změn</html>
132 132 -----
133 133 -----
134 134 <html>Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.</html>
135 135 -----
136 136 <html>Autentizace na serveru OSM ''{0}'' se nezdařila.<br>Používáte OAuth, ale aktuálně nemáte nastaven žádný<br>přístupový token OAuth.<br>Otevřete prosím dialog konfigurace a vložte nebo vygenerujte nový token.</html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>DNS jméno ''{1}'' nelze přeložit. <br>Prosím prověřte URL API ve vaší konfiguraci a vaše internetové připojení.</html>
148 148 <html>Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem<br>''{0}''.<br>Prosím prověřte funkčnost internetového připojení.</html>
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 <html>Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z<br>''{0}''<br>kvůli problémům s přenosem dat.<br>Detaily(nepřeloženo): {1}</html>
155 155 <html>Nepodařilo se nahrát do sady změn <strong>{0}</strong><br>protože byla již uzavřena dne: {1}.</html>
156 156 <html>JOSM úspěšně získal přístupový token. Nyní můžete tento token akceptovat. JOSM jej bude používat při všech dalších autentizacích a autorizacích vůči serveru OSM.<br><br>Přístupový token je: </html>
157 157 -----
158 158 <html>JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout<br>vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno<br>v konfiguraci JOSM.</html>
159 159 <html>JOSM úspěšně získal požadavek na token. Nyní zobrazí v externím prohlížeči stránku s autorizací. Přihlaste se prosím s vaším OSM jménem a heslem a pokračujte podle instrukcí k autorizaci požadavku. Pak se vraťte zpět k dialogu a klikněte na <strong>{0}</strong><br><br>Pokud selže spuštění externího prohlížeče, můžete kopírovat následující autorizační URL a vložit jej do adresní řádky vašeho prohlížeče.</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Je požadováno nahrání pluginu "{0}".<br>Tento plugin se již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.<br>Měl by být deaktivován.<br>Chcete jej smazat z konfigurace?</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Žádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně<br>editované vrstvě ''{1}''.</html>
167 167 <html>Klikněte prosím na <strong>{0}</strong> k odeslání žádosti o OAuth token na ''{1}''.</html>
168 168 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>1 relace</strong>.</html>
169 169 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>1 objektu</strong> z <strong>{0} relací</strong>.</html>
170 170 <html>Prosím potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong> z <strong>{1} relací</strong>.</html>
171 171 <html>Pokud chcete dotaz omezit na specifický časový rozsah,<br>zadejte prosím platná vstupní data.</html>
172 172 <html>Pokud chcete omezit dotaz na datové změny hranicí,<br>zadejte platná data zeměpisných šířek a délek.</html>
173 173 <html>Ujistěte se, že všechny vybrané cesty směřují podobným směrem<br> nebo ortogonalizujte každou samostatně.</html>
174 174 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah dlaždic OSM</strong> ve zvolené úrovni přiblížení.</html>
175 175 <html>Vyberte prosím jeden z následujících <strong>standardních dotazů</strong>.Vyberte <strong>Stáhnout pouze mé datové změny</strong>, pokud chcete stáhnout pouze vámi vytvořené změny.<br>Pozor, JOSM stáhne maximálně 100 datových změn.</html>
176 176 <html>Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít</html>
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Přijímání přístupového tokenu OAuth od ''{0}'' selhalo.</html>
181 181 <html>Přijímání žádosti o přístupový token OAuth od ''{0}'' selhalo.</html>
182 182 <html>Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.<br>JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a <br>automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token.</html>
183 183 <html>Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.<br>JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.<br>Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči <br>aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.</html>
184 184 -----
185 185 <html>Vybrat pro stažení dat do nové vrstvy.<br>Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.</html>
186 186 -----
187 187 <html>Vyberte pokud chcete dotaz omezit pouze na vaše změny dat.<br>Nevybrané zahrne do dotazu všechny změny dat.</html>
188 188 -----
189 189 <html>Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.<br>Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.</html>
190 190 <html>Krok 1/3:Odeslání požadavku na OAuth token</html>
191 191 <html>Krok 2/3: Autorizace a získání přístupového tokenu</html>
192 192 <html>Krok 3/3: Úspěšně získaný přístupový token</html>
193 193 <html>Přístupový token ''{0}'' byl <b>úspěšně</b><br>použit pro přístup na OSM server ''{1}''.<br>Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.<br>Zobrazte zde jeho fotografii.<br>Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo<hr></html>
197 197 <html>Aktuální hodnota není platné uživatelské jméno.<br>Zadejte prosím neprázdné uživatelské jméno.</html>
198 198 <html>Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.<br>Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.<br>V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít<br>pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.</html>
199 199 -----
200 200 <html>OSM server<br>''{0}''<br>reportoval interní chybu serveru.<br>Jde s nejvyšší pravděpodobností o dočasný problém. Zkuste to znovu později.</html>
201 201 -----
202 202 -----
203 203 <html>Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth <br>z OSM serveru selhal.<br><br>Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,<br> např polo-automatický nebo manuální autorizaci.</html>
204 204 -----
205 205 <html>Slučované cesty jsou členy jedné nebo více relací. Prosím rozhodněte v jakých relacích chcete jejich členství <strong>zachovat</strong> a z jakých je chcete <strong>odstranit</strong>.<br>Standardně se <strong>zachová</strong> první cesta a ostatní budou ze stejných relací <strong>odstraněny</strong>: sloučená cesta zaujme místo původní cesty v relaci.</html>
206 206 <html>Aktuální URL <tt>{0}</tt><br>je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná<br>na serveru <tt>{1}</tt>.</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Data, která chcete nahrát obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.<br>Je třeba je nejprve vyřešit.</html>
210 210 -----
211 211 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.</html>
212 212 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.<br>Chybová zpráva (nepřeloženo):<br>{0}</html>
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Nejsou zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu<br>''{0}''<br>které by měly být sloučeny.</html>
217 217 <html>V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující<br>na právě tuto relaci.<br>To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.<br>Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?</html>
218 218 <html>Aktuálně není vybrána žádná oblast je stažení.</html>
219 219 <html>Tato akce bude potřebovat<br>{0} samostatných stažení dat.<br>Chcete pokračovat?</html>
220 220 -----
221 221 <html>Tato relace byla změněna mimo editor.<br>Nemůžete aplikovat změny a pokračovat v editaci.<br><br>Chcete vytvořit konflikt a uzavřít editor?</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br><br>Klikněte <strong>{0}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
226 226 <html>Aktualizace <strong>selhala</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br> bodů, cest nebo relací.<br>Konflikt je způsoben <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.<br><br>Klikněte <strong>{4}</strong> pro synchronizaci konfliktního prvku.<br>Klikněte <strong>{5}</strong> pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{6}</strong> pro přerušení a pokračování editace.<br></html>
227 227 <html>Nahrávání <strong>selhalo<strong> protože používaná<br>sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.<br>Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.</html>
228 228 <html>Nahrávání <strong>selhalo</strong> protože se pokoušíte smazat bod {0} který stále využívá cesta {1}.<br><br>Klikněte na <strong>{2}</strong> ke stažení všech cest obsahujících bod {0}.<br>Pokud je to nutné, JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v dialogovém okně řešení konfliktů.</html>
229 229 <html>Aktualizace na server <strong>selhala</strong>, protože vaše aktuální<br>datová sada nesplňuje předpoklad.<br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
230 230 -----
231 231 <html>Použít standardní URL OSM serveru (<strong>{0}</strong>)</html>
232 232 <html>Verze <strong>{0}</strong> vytvořená <strong>{1}</strong></html>
233 233 <html>Verze <strong>{0}</strong> aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''</html>
234 234 <html>POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.<br><br>Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.<br>Přeskakuji relaci ''{0}''.</html>
235 235 <html>Používáte projekci EPSG:4326, která může vést<br>k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.<br>Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.<br>Vážně chcete pokračovat?</html>
236 236 -----
237 237 <html>Přístupový token OAuth byl úspěšně získán z webu OSM. Klikněte na <strong>{0}</strong> k akceptování tohoto tokenu. JOSM jej bude používat při příštích požadavcích na práci s OSM API.</html>
238 238 -----
239 239 <html>{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.<br>JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.</html>
240 240 <i>(Automatické ukládání zálohuje změněná data vrstev v pravidelných intervalech. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Předvolbách. V případě pádu aplikace se JOSM snaží neuložené změny při příštím startu obnovit.)</i>
241 241 <i>(JOSM může zachovat záložní soubor po uložení datových vrstev. K názvu souboru bude připojeno ''~'' a bude uložen do stejného adresáře.)</i>
242 242 -----
243 243 <klíč>
244 244 <levý rodič>
245 245 <nový objekt>
246 246 <nikoliv>
247 247 <nebo>
248 248 <p><b>{0}</b> objektů skryto
249 249 <p>Kromě toho jsou klávesové zkratky aktivovány při prvním použití položky menu. Některé změny se tak mohou projevit bez restartu --- ale zároveň bez ošetření kolizí. To je další důvod pro <b>restart</b> JOSM po změnách provedených v klávesových zkratkách.</p>
250 250 <p>Berte na vědomí, že klávesové zkratky jsou přiřazovány při startu JOSM. Takže po jakékoli změně je třeba JOSM <b>restartovat</b>, aby se změny projevily.</p>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <otazník>
255 255 <pravý rodič>
256 256 -----
257 257 <nedefinováno>
258 258 > spodek
259 259 > vrchol
260 260 -----
261 261 Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.
262 262 Překlad name:* chybí.
263 263 objekt s id=0 nemůže být neviditelný
264 264 Speciální plugin pro práci s Francouzkým katastrálním WMS serverem.
265 265 Narušení schopností API
266 266 Verze API: {0}
267 267 +++++
268 268 Snesená železnice (pouze žel. spodek)
269 269 Zrušit
270 270 Zrušit slučování
271 271 -----
272 272 Zrušit dialog na vybrání souboru.
273 273 O aplikaci
274 274 O JOSM...
275 275 Přijmout přístupový token
276 276 -----
277 277 Přístup
278 278 Přístupový token
279 279 Klíč přístupového tokenu:
280 280 Heslo přístupového tokenu:
281 281 URL přístupového tokenu:
282 282 Ubytování
283 283 Dle informací z pluginu je autor {0}.
284 284 Zůstatkové nebo věrnostní karty
285 285 Akce
286 286 Parametry akce
287 287 Akce
288 288 Aktivovat
289 289 Aktivovat vybranou vrstvu
290 290 Aktivace standardního mapového renederu.
291 291 Aktivní předvolby:
292 292 Aktivní styly:
293 293 Přidat
294 294 Přidat URL leteckých snímků
295 295 Přidat další URL s popisy pluginů.
296 296 Přidat uzel...
297 297 -----
298 298 Přidat zaměřený obrázek
299 299 Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblasti
300 300 Přidat novou položku WMS/TMS zadáním URL
301 301 Přidat novou cestu pro ikony
302 302 Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům
303 303 Přidat nový uzel do již existující cesty
304 304 Přidat nové předvolby ze souboru nebo URL
305 305 Přidat nový zdroj do seznamu.
306 306 Přidat nový styl ze souboru nebo URL
307 307 Přidat nový tag
308 308 -----
309 309 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za posledního člena
310 310 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za posledního vybraného člena
311 311 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před prvního člena
312 312 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před prvního vybraného člena
313 313 Přidat prázdnou značku
314 314 Přidat informace autora
315 315 Přidání konfliktu pro ''{0}''
316 316 Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xml
317 317 Přidat filtr.
318 318 Přidat vrstvu leteckých snímků {0}
319 319 Přidat uzel
320 320 Přidat uzel do cesty
321 321 Přidat uzel do cesty a spojit
322 322 Přidat bod {0}
323 323 Přidat relaci {0}
324 324 Přidat tagy
325 325 Přidat tagy ke zvoleným objektům
326 326 Přidat členy všech vybraných relací do aktuálního výběru
327 327 -----
328 328 Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních
329 329 Přidat vybrané relace do aktuálního výběru
330 330 Přidat k výběru
331 331 -----
332 332 -----
333 333 Přidat cestu {0}
334 334 Přidány body na všechny průsečíky
335 335 Interpolace adres
336 336 Adresy
337 337 Přidává do menu položku &bdquo;Restartovat JOSM&ldquo;.
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Štola
341 341 Nastavit posunutí vrstvy leteckých snímků
342 342 Upravit průhlednost vrstvy
343 343 Nastavit pozici této vrstvy leteckých snímků
344 344 Upravit časovou zónu a posun
345 345 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
346 346 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
347 347 Administrativní centrum
348 348 Administrativní
349 349 -----
350 350 Rozšířené
351 351 Pokročilé parametry OAuth
352 352 Rozšířená konfigurace OAuth
353 353 Pokročilé volby
354 354 Rozšířené informace
355 355 Rozšířené informace (web)
356 356 Rozšířené informace o objektu
357 357 Lanovky
358 358 +++++
359 359 -----
360 360 Letiště
361 361 -----
362 362 Alkohol
363 363 Seřadit uzly do kruhu
364 364 Seřadit uzly do přímky
365 365 Všechny
366 366 Všechny soubory
367 367 Všechny formáty
368 368 Všechny nainstalované pluginy jsou aktuální. Není proto třeba stahovat nové verze.
369 369 Všechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.
370 370 -----
371 371 Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''
372 372 -----
373 373 Zahrádkářská kolonie
374 374 Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.
375 375 Povolit stahování vašich privátních GPS tras
376 376 Povolit čtení vašich preferencí
377 377 Povolit nahrávání GPS tras
378 378 Povolit nahrávání mapových dat
379 379 Povolit zápis vašich preferencí
380 380 Povolený provoz:
381 381 Otevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.
382 382 Umožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.
383 383 Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.
384 384 Umožňuje otagovat vlastnosti všech objektů ve vybrané oblasti najednou.
385 385 Umožňuje odfiltrovat nepotřebné GPS záznamy
386 386 Umožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.
387 387 Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti.
388 388 Umožňuje obnovování smazaných objektů z OSM databáze
389 389 Alfa kanál
390 390 Horská bouda
391 391 Již je registrován konflikt pro objekt ''{0}''.
392 392 Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.
393 393 Přejmenovat také soubor
394 394 -----
395 395 Aktualizovat vždy a bez ptaní
396 396 Americký fotbal
397 397 Počet kabelů
398 398 Počet sedadel
399 399 Počet schodů
400 400 -----
401 401 Kontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.
402 402 Prázdná hodnota smaže tag.
403 403 Nastala chyba v pluginu {0}
404 404 -----
405 405 Nastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.
406 406 Nastala neočekávaná výjimka.<br>Tato chyba vždy znamená chybu v kódu. Pokud používáte poslední<verzi>verzi této aplikace, oznamte prosím tuto chybu autorům.
407 407 Anotace
408 408 -----
409 409 Aplikovat
410 410 Aplikovat změny
411 411 Aplikovat přednastavení
412 412 Aplikovat řešení
413 413 Aplikovat roli
414 414 Aplikovat roli:
415 415 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.
416 416 Aplikovat vyřešené konflikty
417 417 Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialog
418 418 Použít zvolené změny
419 419 Použít popisky objektu ve schránce na všechny zvolené objekty.
420 420 -----
421 421 Aplikovat aktuální změny
422 422 Použít adresu dlaždice
423 423 Aplikovat změny a zavřít dialog
424 424 Aplikovat tuto roli na všechny členy
425 425 Použít ?
426 426 Letištní plocha
427 427 +++++
428 428 Archeologické naleziště
429 429 Lukostřelba
430 430 Opravdu pokračovat ?
431 431 Označit jako plochu
432 432 Cesta typu plochy není uzavřená
433 433 Oblasti v okolí míst
434 434 -----
435 435 Komunitní umělecké centrum
436 436 Umělecké dílo
437 437 Dotaz před aktualizací
438 438 Sestavit nové polygony.
439 439 Přiřazená ulice
440 440 -----
441 441 Pro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno
442 442 Atletika
443 443 Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!
444 444 Turistické lákadlo
445 445 -----
446 446 Zvuk
447 447 Audio zařízení je nedostupné
448 448 Nastavení zvuku
449 449 Audio značky z {0}
450 450 Zvuk zesynchronizován na bodu {0}.
451 451 -----
452 452 Zvuk: {0}
453 453 Audioprůvodce
454 454 Audioprůvodce přes mobilní telefon?
455 455 Australský fotbal
456 456 Přihlásit
457 457 Přihlásit se se zadaným jménem a heslem
458 458 Autentizace na HTTP proxy ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo.
459 459 Autentizace na OSM API ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo.
460 460 Autetizační sezení pro uživatele ''{0}''...
461 461 Ověření
462 462 Autentizace selhala
463 463 Autenzitace selhala
464 464 Autor
465 465 Autor: {0}
466 466 Autorizase selhala
467 467 Autorizovat JOSM pro přístup k OSM API
468 468 Autorizační URL:
469 469 Autorizovat se
470 470 Autorizace žádosti o OAuth token ''{0}'' na webu OSM ...
471 471 -----
472 472 Autoři
473 473 -----
474 474 Automatické přiblížení
475 475 Automaticky načítat dlaždice
476 476 Povolit automatické ukládání
477 477 Ukládat každých (sekund)
478 478 Počet uložených souborů na vrstvu
479 479 -----
480 480 Auto-odhad
481 481 -----
482 482 Bankomat
483 483 Automatické stahování
484 484 Automatická korekce popisků
485 485 -----
486 486 Automaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy.
487 487 Dostupné
488 488 Dostupné výchozí položky:
489 489 Dostupné předvolby:
490 490 Dostupné role
491 491 Dostupné styly:
492 492 +++++
493 493 +++++
494 494 Babybox
495 495 Zpět
496 496 -----
497 497 Pozadí:
498 498 Opěrka zad
499 499 Špatný požadavek
500 500 -----
501 501 Pekařství
502 502 -----
503 503 Banka
504 504 +++++
505 505 Ohrada
506 506 Bariéry
507 507 +++++
508 508 Základní
509 509 Vodní nádrž
510 510 Basketbal
511 511 Baterie
512 512 Bojiště
513 513 -----
514 514 Zátoka
515 515 Pláž
516 516 Plážový volejbal
517 517 Vodní bój
518 518 Lavička
519 519 Nápoje
520 520 Cyklisté
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Hospoda-zahrádka
526 526 Prodejce kol
527 527 +++++
528 528 Bionafta
529 529 Prázdná vrstva
530 530 Zátarasa
531 531 Modrá:
532 532 Obsah tabule
533 533 doky
534 534 Sloupek
535 535 Knihkupectví
536 536 Jméno záložky:
537 537 Záložky
538 538 Hraniční kontrola
539 539 Botanické jméno
540 540 Hry s koulemi (např. pétanque)
541 541 Hranice
542 542 Hranice
543 543 Hraniční kameny
544 544 Duplicitní body na hranici (boundary)
545 545 Typ hranice
546 546 Ohraničující box
547 547 -----
548 548 Hranice
549 549 Butik
550 550 +++++
551 551 Značka
552 552 Most
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
556 556 Zarážedlo
557 557 Nahlášení chyby
558 558 Budova
559 559 Duplicitní body na budovách (building)
560 560 -----
561 561 Zabudovaný styl, interní cesta:
562 562 Brána otevíratelná nárazníkem vozidla
563 563 Autobusová dráha
564 564 Nástupiště autobusu
565 565 Autobusové nádraží
566 566 Zastávka autobusu
567 567 Zábrana průjezdná pouze autobusem
568 568 Řeznictví
569 569 +++++
570 570 CNG (zemní plyn)
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 +++++
577 577 Kyvadlová kabinková lanovka
578 578 Rozvodná skříň
579 579 Kavárna
580 580 -----
581 581 Vyvolat editor na relaci
582 582 Vyvolat editor relací na vybranou relaci
583 583 -----
584 584 Tábořiště
585 585 Tábořiště
586 586 Může být užitečné při zpřesňování mapy. Idea spočívá v nahrazení postupu chytání a tažení pouze klikáním, což může proces urychlit.
587 587 Nelze aktivovat třídu mapového renederu ''{0}'', protože chybí podtřída ''{1}''.
588 588 Nelze aktivovat třídu mapového renederu ''{0}'', protože nejde o registrovaný reneder.
589 589 Nelze aktivovat třídu mapového renederu ''{0}'', protože nebyla nalezena.
590 590 Kanadský fotbal
591 591 Plavební kanál
592 592 Zrušit
593 593 Zrušit a návrat k předchozímu dialogu
594 594 Zrušit přihlášení
595 595 Zrušit zavírání sad změn
596 596 Zrušit řešení konfliktů
597 597 Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialog
598 598 Zrušit operaci
599 599 Zrušit změny a zavřít dialog
600 600 Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci
601 601 Ukončit nahrávání
602 602 Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.
603 603 Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.
604 604 nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}
605 605 nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagů
606 606 -----
607 607 Nelze sestavit dotaz na datové změny s časovým omezením. Neplatná vstupní data.
608 608 Nelze srovnat objekt s ID ''{0}'' s objektem s ID ''{1}''.
609 609 -----
610 610 Nelze vytvořit projekci ''{0}''
611 611 -----
612 612 Body nelze sloučit: Bylo by třeba smazat cestu ''{0}'', která je stále používána.
613 613 Nelze sloučit prvky s odlišnými id. Tento má id {0}, druhý {1}
614 614 -----
615 615 Nemohu přesouvat objekty mimo svět.
616 616 nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt
617 617 Nemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.
618 618 Dotaz na datové změny nelze omezit zadanými hranicemi. Neplatná vstupní data.
619 619 Dotaz na datové změny nelze omezit na uživatelské jméno ''{0}''
620 620 Nelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná
621 621 Kanoistika
622 622 Plechovky
623 623 Kapacita
624 624 Kapacita (celkem)
625 625 Auto
626 626 Prodejce automobilů
627 627 Autokemping (karavany)
628 628 Náklad
629 629 Finance
630 630 Zámek/Hrad
631 631 Mříž proti dobytku
632 632 Vstup do jeskyně
633 633 Hřbitov
634 634 Centrovat pohled
635 635 Sedačková lanovka
636 636 Horská chata
637 637 Změnit vlastnosti
638 638 Změnit pár klíče/hodnoty
639 639 Změnit směr ?
640 640 Změnit bod {0}
641 641 Změnit relaci
642 642 Změnit roli člena relace {0} {1}
643 643 Změnit relaci {0}
644 644 Změnit rozlišení
645 645 Změnit adresář pro všechna uživatelská nastavení
646 646 Měnit výběr
647 647 Měnit pohled
648 648 Změnit cestu {0}
649 649 Změněn uzel {0}
650 650 Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.
651 651 ID sady změn:
652 652 -----
653 653 Správce datových sad
654 654 Sada změn byla uzavřena
655 655 Komentář k sadě změn:
656 656 Očekáváno ID sady změn
657 657 ID sady změn:
658 658 Informace o sadě změn
659 659 Sada změn je plná
660 660 Sada změn {0}
661 661 -----
662 662 Sady změn
663 663 Vlastní nastavení klávesových zkratek.
664 664 Nabíjecí stanice
665 665 Zkontrolovat tagy s FIXME.
666 666 Kontrola na serveru
667 667 Kontrola klíčů vlastností.
668 668 Kontrola hodnot vlastností.
669 669 Kontroluji na smazané rodiče v lokálních datech
670 670 Kontroluji rodiče smazaných objektů
671 671 Kontroluji požadavky pluginu...
672 672 -----
673 673 Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.
674 674 Testuje zda všichni spolueditoři objektu souhlasí se změnou licence.
675 675 -----
676 676 Drogerie
677 677 +++++
678 678 Potomci relace
679 679 Komín
680 680 Čínský
681 681 Vybrat
682 682 Zvolit barvu
683 683 Zvolte barvu pro {0}
684 684 Zvolte předdefinovanou licenci
685 685 Vyberte hodnotu
686 686 Vyberte typ OSM objektu
687 687 Vybrat server pro vyhledávání:
688 688 -----
689 689 Velikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''
690 690 Kostel
691 691 Kino
692 692 +++++
693 693 Velkoměsto
694 694 Značka hranice sídla (rychlostní limit)
695 695 Městské hradby
696 696 Jméno města
697 697 -----
698 698 Typ třídy
699 699 Smazat
700 700 Smazat Undo/Redo paměť
701 701 Smazat textové pole
702 702 Vymazat seznam naposledy otevřených souborů
703 703 Klikněte na ''<strong>{0}</strong>'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.<br>Klikněte na ''<strong>{1}</strong>'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.<br>Klikněte na ''<strong>{2}</strong>'' k přerušení a návratu k editaci mapy.<br>
704 704 Pro ignorování klikněte na <strong>{0}</strong>.</html>
705 705 -----
706 706 -----
707 707 Klikněte pro zrušení a návrat k editaci
708 708 Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů
709 709 Klikněte pro zrušení slučování bodů
710 710 Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty
711 711 Klikněte pro zrušení nahrávání dat
712 712 Kliknutím zrušte a pokračujte v editovaní mapy
713 713 Klikněte pro zrušení aktuální operace
714 714 Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveru
715 715 Klikněte pro zavření dialogu
716 716 Klikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací
717 717 Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů
718 718 Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování
719 719 Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaci
720 720 Klikněte pro pokračování a otevření {0} prohlížečů
721 721 klikněte pro pokračování v nahrávání dalších nových sad změn
722 722 Klikněte pro vytvoření konfliktu a uzavření editoru relace
723 723 Klikněte pro smazání pluginu ''{0}''
724 724 Klikni pro smazání. Shift: smaže segment cesty. Alt: nemaže nepoužité uzly, když mažete trasu. CTRL: smazat referenční objekty.
725 725 Klikněte pro zakázání pluginu ''{0}''
726 726 Kliknutím stáhnete všechny rodičovské cesty bodu {0}
727 727 Klikněte pro stažení aktuálně vybrané oblasti
728 728 Klikněte pro ponechání pluginu ''{0}''
729 729 Minimalizovat nebo maximalizovat obsah panelu
730 730 Klikněte pro přesměrovaní na autorizační formulář na webu JOSM
731 731 Klikněte pro nastavení OAuth nastavení na výchozí hodnoty
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Kliknutím se vraťte do dialogu nahrávání
735 735 Klikněte pro návrat k editaci relace
736 736 Kliknutím přeskočte aktualizaci aktivních pluginů
737 737 Klikněte pro zahájení hledání míst
738 738 Klikněte pro provedení autorizačním procesem OAuth
739 739 Klikněte pro provedení autorizačním procesem OAuth a vygenerování nového přístupového tokenu
740 740 Klikněte pro test přístupového tokenu
741 741 Kliknutím aktualizujte aktivní pluginy
742 742 Vypršel časový limit klienta
743 743 Útes
744 744 Horolezení
745 745 Hodiny
746 746 Zavřít
747 747 Přesto zavřít
748 748 Zavřít sadu změn po nahrání.
749 749 Zavřít sady změn
750 750 Zavřít dialog a ukončit stahování
751 751 Uzavřít otevřené sady změn
752 752 Zavřít zvolenou otevřenou sadu změn
753 753 Zavřít dialog
754 754 Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn
755 755 Zavřít dialog a přijmout přístupový token
756 756 Zavžit zialog a zrušit přihlášení
757 757 -----
758 758 Uzavřít vybrané sady změn
759 759 Zavřít vybrané otevřené sady změn
760 760 Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSM
761 761 Zavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů.
762 762 Zavřené po -
763 763 Uzavřen v
764 764 Uzavřeno dne:
765 765 Bližší popis
766 766 Bližší popis
767 767 Uzavře otevřené sady změn
768 768 Uzavře vybrané otevřené sady změn
769 769 Uzavírám sadu změn
770 770 Zavírám sadu změn {0}
771 771 Zavírám sadu změn...
772 772 Oblečení
773 773 Linie pobřeží
774 774 Linie pobřeží.
775 775 Mince
776 776 Střední škola
777 777 Barva
778 778 Barva (hex)
779 779 Jméno barvy:
780 780 Barvy
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.
786 786 Barvy použité různými objekty v JOSM.
787 787 Barva
788 788 Spojit cesty
789 789 Spojit více cest do jedné
790 790 Kombinovat {0} cesty
791 791 Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená
792 792 Zásobník příkazů
793 793 Komentář
794 794 Komentář:
795 795 Kanceláře
796 796 veřejná zeleň (mimo parky)
797 797 Společné nastavení
798 798 Komunikace s OSM serverem selhala
799 799 Komunikace s {0} zahájena za použití protokolu verze {1}
800 800 Komunitní centrum
801 801 Porovnat
802 802 Počítače
803 803 Cukrovinky
804 804 Nastavení webů s pluginy
805 805 Konfigurovat pokročilé nastavení
806 806 Nastavení dostupných pluginů.
807 807 Nastavit zdroje...
808 808 Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy
809 809 Konfigurace vytváření záložních souborů
810 810 Konfigurace používání proxy serveru
811 811 Nastavte svou identitu a způsob autentizace na serveru OSM
812 812 Potvrdit pročištění
813 813 Potvrdit akci vzdáleného ovládání
814 814 Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládání
815 815 Potvrdit prázdnou roli
816 816 Konflikt
817 817 Řešení konfliktů
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 Konflikt není vyřešen kompletně
839 839 Konflikty
840 840 Objeveny konflikty
841 841 Konflikt ve vložených tazích
842 842 Konflikty při slučování objektů
843 843 Konflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}''
844 844 Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''
845 845 Konflikty: {0} nevyřešeno
846 846 Spojit existující cestu do uzlu
847 847 Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cesty
848 848 Nastavení připojení
849 849 Nastavení připojení pro OSM server.
850 850 Připojení k API selhalo
851 851 Komunikace ve výstavbě
852 852 Probíhající výstavba
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Kontakt
856 856 -----
857 857 Kontakt:
858 858 Připojování k serveru OSM...
859 859 Připojování k serveru...
860 860 Obsah
861 861 Kontinent
862 862 Pokračovat
863 863 Pokračovat beze změn
864 864 Pokračovat v řešení
865 865 Pokračovat v nahrávání
866 866 Pokračovat v nahrávaní
867 867 Pokračovat v cestě od posledního uzlu.
868 868 Pokračovat, zkusit znovu
869 869 Pokračovat v kreslení linie sdílející body s jinou linií.
870 870 Autoři
871 871 Samoobsluha, smíšenka, večerka
872 872 Převést do GPX vrstvy
873 873 Převést do datové vrstvy
874 874 Převedeno z: {0}
875 875 Koordináty
876 876 -----
877 877 Importované souřadnice: {0}
878 878 Souřadnice:
879 879 -----
880 880 Kopírovat
881 881 Kopírovat souřadnice
882 882 Kopírovat klíč/hodnotu
883 883 Kopírovat hodnotu
884 884 Kopírovat všechny klíče/hodnoty
885 885 Kopírovat všechny mé elementy do cíle
886 886 Kopírovat všechny cizí elementy do cíle
887 887 Kopíruje souřadnice vybraného bodu do schránky.
888 888 Kopírovat mé vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
889 889 Kopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
890 890 Kopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
891 891 Kopírovat mé vybrané body na začátek seznamu slučovaných bodů
892 892 Kopie {0}
893 893 Vybrat označené objekty pro vložení.
894 894 Kopírovat klíče a hodnoty všech tagů do schránky
895 895 Kopírovat klíč a hodnotu vybraného tagu do schránky
896 896 Kopírovat hodnotu vybraného tagu do schránky
897 897 Kopírovat cizí vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
898 898 Kopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů
899 899 Kopírovat cizí vybrané elementy před vybraný element ze seznamu slučovaných elementů
900 900 Kopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů
901 901 Zkopírovat do schránky a zavřít
902 902 Kopie {1} vrstvy {0}
903 903 +++++
904 904 Copyright
905 905 Kopírování
906 906 Korelovat
907 907 Korelovat obrázky s GPX trasou
908 908 Korelovat vůči GPX
909 909 Nelze otevřít soubor(y):\n{0}
910 910 Nemohu zálohovat soubor. Vyjímka: {0}
911 911 Nemohu spojit cesty (Nemohou být spojeny do jednoho řetězce bodů)
912 912 Nemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.
913 913 Nemohu exportovat "{0}"
914 914 Nelze najít typ elementu
915 915 Nelze najít úroveň varování
916 916 Nepovedlo se importovat ''{0}''.
917 917 Nepovedlo se importovat soubory.
918 918 Nemohu načíst plugin {0}. Odstranit z konfigurace?
919 919 Nemohu načíst předvolby ze serveru.
920 920 Nelze rozpoznat šířku, délku nebo přiblížení. Prosím, zkontrolujte.
921 921 Seznam WMS vrstev nelze parsovat.
922 922 Nemůžu číst "{0}"
923 923 -----
924 924 Nelze načíst zdroj přednastavených tagů: {0}
925 925 -----
926 926 Nemohu přejmenovat soubor ''{0}''
927 927 Nelze získat seznam WMS vrstev.
928 928 Nelze získat seznam otevřených sad změn, protože<br>JOSM nezná vaší identitu.<br>Buď pracujete anonymně nebo nemáte oprávnění<br>zjistit identitu předchozího zpracovatele dat.
929 929 Nemohu nahrát předvolby. Důvod: {0}
930 930 -----
931 931 Počet
932 932 Stát
933 933 Kód země
934 934 Okres
935 935 Soud
936 936 Krytý
937 937 Krytá vodní nádrž
938 938 Jeřáb
939 939 Vytvořit kruh
940 940 Vytvořit nový adresář
941 941 Vytvořit kruh ze tří uzlů
942 942 Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně
943 943 Plugin Vytvořit pravidelné sítě cest
944 944 Vytvořit novou mapovou vrstvu.
945 945 Vytvořit novou relaci
946 946 -----
947 947 Vytáření a úpravy vodních cest pro OpenSeaMap
948 948 Roztažení ploch
949 949 -----
950 950 Vytvořit záložku
951 951 Vytvořit značky při čtení GPX.
952 952 Vytvořit multipolygon
953 953 Vytvořit multipolygon.
954 954 Vytvořit nový uzel.
955 955 Vytvářet nové objekty
956 956 Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"
957 957 Vytvořeno
958 958 Vytvořen v
959 959 Vytvořeno v:
960 960 Vytvořeno před -
961 961 Vytvořeno kým:
962 962 Vytvořeno dne:
963 963 Vytváření a správa adresních bodů a budov v rámci České Republiky.
964 964 Vytvářím sadu změn...
965 965 Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)
966 966 Kreditní karty
967 967 Kriket
968 968 Ohražené místo pro tréning kriketu
969 969 Kroket
970 970 Přechod na kole
971 971 Přechod na koni
972 972 Železniční přechod pro chodce
973 973 Dohled nad přechodem
974 974 Křížící se budovy
975 975 Druh křížení
976 976 Typ přechodu (UK)
977 977 Zkřížené cesty
978 978 Křížící se cesty
979 979 Kuchyně
980 980 Kultura
981 981 Současný výběr
982 982 Současná sada změn je plná. Nelze nahrávat data na server.
983 983 -----
984 984 Současná hodnota ''{0}'' pro ID uživatele není platná
985 985 Nynějsí hodnota je výchozí
986 986 Aktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.
987 987 Obchod se závěsy
988 988 -----
989 989 Vlastní WMS Link
990 990 Přizpůsobit barvu
991 991 Upravit prvky v panelu nástrojů.
992 992 -----
993 993 Zářez
994 994 Zábrana proti kolům
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Kruhová závislost mezi relacemi:
1000 1000 Cyklistika
1001 1001 Kruhové závislosti
1002 1002 český CUZK:KM
1003 1003 český UHUL:ortofoto
1004 1004 +++++
1005 1005 +++++
1006 1006 Hráz přehrady
1007 1007 Datová vrstva {0}
1008 1008 -----
1009 1009 Zdroje a typy dat:
1010 1010 Zdroje dat
1011 1011 Kontrola dat
1012 1012 Databáze je mimo provoz kvůli údržbě
1013 1013 Test konzistence dat
1014 1014 Datum:
1015 1015 Datum:
1016 1016 Debetní karty
1017 1017 -----
1018 1018 Desetinné stupně
1019 1019 Rozhodnutí
1020 1020 Zmenšit přiblížení
1021 1021 Stezka pro koně
1022 1022 Cyklostezka
1023 1023 Chodník, pěší stezka
1024 1024 Výchozí
1025 1025 Výchozí (automaticky)
1026 1026 Výchozí hodnota není známa ( ještě nebyla definována )
1027 1027 Výchozí hodnota je''{0}''.
1028 1028 Výchozí hodnota: {0}
1029 1029 Smazat
1030 1030 Smazat soubor
1031 1031 Smazat soubor z disku
1032 1032 Režim mazání
1033 1033 Smazat vlastnosti
1034 1034 Smazat cesty, které nejsou součástí vnižního multipolygonu.
1035 1035 Potvrďte smazání
1036 1036 Smazat duplicitní relace
1037 1037 Smazat duplicitní cesty
1038 1038 Smazat filtr.
1039 1039 Odstranit z relace
1040 1040 Smazat obrázek z disku
1041 1041 Smazat nekompletní členy?
1042 1042 Smazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1043 1043 Smazat bod {0}
1044 1044 Smaž body nebo cesty
1045 1045 Smazat objekty
1046 1046 Smazat relaci {0}
1047 1047 Smazat relace
1048 1048 Smazat označené objekty
1049 1049 Smazat editovanou relaci
1050 1050 Smaže zvolený klíč ve všech objektech
1051 1051 Smazat vybrané vrstvy.
1052 1052 Smazat vybrané relace
1053 1053 Smazat vybraný zdroj ze seznamu.
1054 1054 Smazat vybrané prvky v seznamu tagů
1055 1055 Smazat nepotřebné uzly z cesty.
1056 1056 Smazat cestu {0}
1057 1057 Smazáno
1058 1058 Vymazáno ''{0}''
1059 1059 Stav smazáno:
1060 1060 Smazaný člen {0} je používán v relaci {1}
1061 1061 Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}
1062 1062 Smazané nebo přesunuté objekty
1063 1063 Smazaná relace {0} obsahuje členy
1064 1064 Smazaná cesta {0} obsahuje uzly
1065 1065 Delikatesy
1066 1066 Vyznání
1067 1067 Zubař
1068 1068 Obchodní dům
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Hloubka v metrech
1072 1072 Popis
1073 1073 Popis: {0}
1074 1074 Úroveň detailů
1075 1075 Detaily
1076 1076 -----
1077 1077 Zjistit uživatelské ID aktuálního uživatele...
1078 1078 -----
1079 1079 V aktuální datové sadě není prvek s id {0}
1080 1080 Nafta
1081 1081 -----
1082 1082 Nafta pre nákladní automobily
1083 1083 Obtížnost
1084 1084 Nepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)
1085 1085 Směr
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Zakázat
1089 1089 Zakázat plugin
1090 1090 Zahodit
1091 1091 Zahodit a smazat
1092 1092 Neuložit změny a ukončit
1093 1093 Vydává léky na předpis
1094 1094 Typ
1095 1095 Zobrazit rozšířené parametry OAuth
1096 1096 Nastavení zobrazení
1097 1097 -----
1098 1098 Zobrazit rozšířené informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.
1099 1099 -----
1100 1100 Zobrazovat souřadnice jako
1101 1101 -----
1102 1102 Zobrazit informace o historii OSM bodů, cest nebo relací ve webovém prohlížeči.
1103 1103 Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.
1104 1104 -----
1105 1105 Zobrazit rozšířené informace o OSM bodech, cestách nebo relacích ve webovém prohlížeči.
1106 1106 Zobrazovat v menu nabídku Zvuk
1107 1107 Zobrazit obrazovku "O Aplikaci"
1108 1108 Zobrazit základní vlastnosti sady změn
1109 1109 Zobrazit historii všech zobrazených objektů
1110 1110 Zobrazit historii vybraných objektů.
1111 1111 Zobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změn
1112 1112 Zobrazit tagy sady změn
1113 1113 Rozdělit uzly
1114 1114 Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.
1115 1115 Nepoužívaný
1116 1116 Nepoužívaná železnice
1117 1117 Strouha
1118 1118 Neprovádět změny
1119 1119 Neptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)
1120 1120 Nekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.
1121 1121 Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)
1122 1122 Neptat se příště (zapamatovat si volbu)
1123 1123 Tuto zprávu již nezobrazovat
1124 1124 Pokračovat
1125 1125 Opravdu chcete nastavit novou roli?
1126 1126 Chcete toto povolit?
1127 1127 Zboží pro kutily
1128 1128 Dok
1129 1129 Zdravotní středisko, poliklinika
1130 1130 -----
1131 1131 Závody psů
1132 1132 Dvojí konflikt
1133 1133 Dolu
1134 1134 Stáhnout
1135 1135 Stáhnout všechny potomky
1136 1136 Stáhnout data
1137 1137 Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.
1138 1138 Stáhnout umístění
1139 1139 Stáhnout prvky
1140 1140 Stáhnout OSM objekt podle ID.
1141 1141 Stáhnout Plugin
1142 1142 Stáhnout zaměřené obrázky z různých služeb
1143 1143 Stáhnout vybrané potomky
1144 1144 URL ke stažení
1145 1145 Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)
1146 1146 Stáhnout všechny nekompletní členy
1147 1147 Stáhnout všechny členy vybraných relací
1148 1148 -----
1149 1149 Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serverem
1150 1150 Stahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavek
1151 1151 Uložit jako novou vrstvu
1152 1152 Stáhnout obsah sady změn
1153 1153 Stáhnout sady změn
1154 1154 Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů
1155 1155 Stáhnout obsah
1156 1156 Stahuji data
1157 1157 Stáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1158 1158 Stáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.
1159 1159 Stáhnout vše v rozmezí:
1160 1160 Stáhnout data z OSM podél této trasy
1161 1161 Stáhnout z OSM...
1162 1162 Stáhnout nekompletní členy
1163 1163 Stáhnout nekompletní členy vybraných relací
1164 1164 Stáhnout informace o vybraných sadách změn z OSM serveru
1165 1165 Stáhnout seznam
1166 1166 Stáhnout data z OSM serveru
1167 1167 Stáhnout členy
1168 1168 Stáhnout mé sady změn z OSM servery (max. 100 sad)
1169 1169 Stáhnout pouze mé sady změn
1170 1170 Stáhnout poblíž:
1171 1171 Stáhnout nyní
1172 1172 Stáhnout objekt
1173 1173 Stáhnout objekt...
1174 1174 Stáhnout objekty
1175 1175 Stáhnout objekty odkazující na některý ze zvolených objektů
1176 1176 Stáhnout rodičovské cesty/relace
1177 1177 Stahuji seznam pluginů...
1178 1178 Stáhnout pluginy
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Stáhnout odkazované relace
1183 1183 Stáhnout členy relace
1184 1184 Stáhnout relace
1185 1185 Stáhnout vybrané nekompletní členy
1186 1186 Stáhnout vybrané relace
1187 1187 Stahování přeskočeno
1188 1188 Stáhnout ohraničující box
1189 1189 Stáhnout ohraničenou oblast jako "raw" GPS data
1190 1190 Stáhnout obsah sady změn
1191 1191 Stáhnout obsah sady změn z OSM serveru
1192 1192 Stáhnout sadu změn se zadaným id včetně obsahu
1193 1193 Stáhnout obsah vybraných sad změn ze serveru
1194 1194 Stáhnout seznam dostupných pluginů
1195 1195 Stáhnout umístění s url (obsahující lat=x&lon=y&zoom=z)
1196 1196 Stáhnout umístění s url (obsahující lat=x&lon=y&zoom=z) jako nezpracované gps data
1197 1197 Stáhnout viditelné dlaždice
1198 1198 Stažení vašich GPX záznamů z openstreetmap.org
1199 1199 Stahování {0} z {1} ({2} zbývá
1200 1200 Stažená GPX data
1201 1201 Stahovač:
1202 1202 Stahování dat GPS
1203 1203 Stahuji OSM data...
1204 1204 Stahuji Plugin {0}...
1205 1205 Stahování zprávy dne
1206 1206 Stahování obsahu sady změn
1207 1207 Stahuji sadu změn {0} ...
1208 1208 Stahuji sady změn...
1209 1209 Stahuji obsah pro sadu změn {0} ...
1210 1210 Stahování dat
1211 1211 Stahuji z OSM serveru...
1212 1212 Stahování historie...
1213 1213 Stahování otevřených sad změn...
1214 1214 Stahuji seznam pluginů z ''{0}''
1215 1215 Stahuji body {0} až {1}...
1216 1216 Stahování odkazovaných relací ...
1217 1217 Stahování odkazovaných cest ...
1218 1218 Stahování relace {0}
1219 1219 Stažení dat z OSM podél vybrané cesty
1220 1220 Lyžařský vlek
1221 1221 Tažením segmentu cesty vytvoříte obdélník. Ctrl - přesun segmentu v ose jeho normály. Alt - vytvoření nového obdélníku, dvojklik - přidání nového bodu.
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 Odvodňovací kanál, meliorace
1225 1225 Kreslit
1226 1226 Kreslit šipky ve směru jízdy
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 Nakreslete obdélník požadované velikosti a pak pusťte myší tlačítko.
1230 1230 -----
1231 1231 Vykreslit ohraničující box stažených dat
1232 1232 Zobrazovat šipky pro čary spojující GPS body.
1233 1233 Zobrazovat směr u segmentů cesty.
1234 1234 Vykreslovat neaktivní vrstvy v jiných barvách
1235 1235 Kreslit větší GPS body
1236 1236 Zobrazovat větší tečky pro GPS body.
1237 1237 Kreslit čáru mezi body GPS.
1238 1238 Vykreslovat spojnice mezi GPS body
1239 1239 Kreslit uzly
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 Vykreslovat pomocnou čáru od posledního bodu.
1243 1243 Vykreslit segmenty s pořadovými čísly
1244 1244 Zobrazovat hranice dat stažených ze serveru.
1245 1245 Zobrazovat směrové šipky pomocí tabulek místo komplexní matematiky.
1246 1246 Zobrazovat neaktivní vrstvy dat jinou barvou.
1247 1247 Zobrazovat pořadí u všech segmentů v cestách.
1248 1248 Vykreslovat virtuální uzly v modu výběru
1249 1249 Vykreslovat křížky uprostřed cest ve výběrovém módu.
1250 1250 -----
1251 1251 Pitná voda
1252 1252 Řidte závodní auto z bodu A do bodu B přes letecké snímky, zanechávajíc kaktusy za sebou.
1253 1253 Autoškola
1254 1254 Čistírna
1255 1255 Duplikovat do {0} uzlů
1256 1256 Duplikovat
1257 1257 Duplikovat vrstvu
1258 1258 Duplicitní body ve dvou neuzavřených cestách
1259 1259 Zduplikovat uzly používané více cestami.
1260 1260 Duplikovat výběr kopírováním a vložením.
1261 1261 Duplikovat tuto vrstvu
1262 1262 Duplicitní uzly
1263 1263 Zdvojené body.
1264 1264 Zdvojené relace
1265 1265 -----
1266 1266 Duplicitní uzly v cestě
1267 1267 Duplikované uzly v cestě.
1268 1268 Duplicitní cesty
1269 1269 Zdvojené cesty.
1270 1270 Dynamická tlačítka v postraních menu
1271 1271 Dynamické barvy závisle na hodnotách dat
1272 1272 Email
1273 1273 E10 (10% směs etanolu)
1274 1274 E85 (85% směs etanolu)
1275 1275 -----
1276 1276 CHYBA
1277 1277 -----
1278 1278 Každý uzel musí spojovat přesně 2 cesty
1279 1279 -----
1280 1280 Východně
1281 1281 Snadné stahovaní velmi dlouhých propojených cest
1282 1282 Upravit
1283 1283 Upravit bowling
1284 1284 Upravit informace o adrese
1285 1285 Upravit interpolaci adres
1286 1286 Upravit štolu
1287 1287 Upravit administrativní hranici
1288 1288 -----
1289 1289 Upravit obchod s alkoholem
1290 1290 Upravit zahrádkářskou kolonii
1291 1291 Upravit vysokohorskou boudu
1292 1292 Upravit americký fotbla
1293 1293 Upravit archeologické naleziště
1294 1294 Upravit lukostřelbu
1295 1295 Upravit komunitní umělecké centrum
1296 1296 Upravit umělecké dílo
1297 1297 Upravit atletiku
1298 1298 Upravit turistické lákadlo
1299 1299 Upravit australský fotbal
1300 1300 Upravit bankomat
1301 1301 Upravit babybox
1302 1302 Upravit pekařství
1303 1303 Upravit banku
1304 1304 Upravit bar
1305 1305 Upravit baseball
1306 1306 Upravit vodní nádrž
1307 1307 Upravit basketbal
1308 1308 Upravit bojiště
1309 1309 Upravit zátoku
1310 1310 Upravit pláž
1311 1311 Upravit plážový volejbal
1312 1312 Editovat vodní bój
1313 1313 Upravit obchod s nápoji
1314 1314 Upravit parkoviště pro kola.
1315 1315 Upravit půjčovnu kol
1316 1316 Upravit prodejnu kol
1317 1317 Upravit hospoda-zahrádka
1318 1318 Upravit doky
1319 1319 Upravit sloupek
1320 1320 Upravit knihkupectví
1321 1321 Upravit hraniční kontrolu
1322 1322 Upravit hry s koulemi (např. pétanque)
1323 1323 Upravit hranici
1324 1324 Upravit hraniční kameny
1325 1325 Upravit butik
1326 1326 Upravit Bowls
1327 1327 Edituj most
1328 1328 Upravit cestu pro koně
1329 1329 Upravit starou zátěž (Brownfield)
1330 1330 Editovat bránu otevíratelnou nárazníkem vozidla
1331 1331 Upravit autobusovou dráhu
1332 1332 Upravit nástupiště autobusu
1333 1333 Upravit autobusové nádraží
1334 1334 Upravit zastávku autobusu
1335 1335 Upravit řeznictví
1336 1336 Upravit kyvadlovou kabinkovou lanovku
1337 1337 Upravit rozvodnou skříň
1338 1338 Upravit kavárnu
1339 1339 Upravit tábořiště
1340 1340 Upravit kanadský fotbal
1341 1341 Upravit plavební kanál
1342 1342 Upravit kanoistiku
1343 1343 Upravit půjčovnu aut
1344 1344 Upravit autoopravnu
1345 1345 Upravit carsharing (sdílené vlastnictví vozidel)
1346 1346 Upravit obchod s auty
1347 1347 Upravit myčku aut
1348 1348 Upravit autokemping (karavany)
1349 1349 Upravit zámek/hrad
1350 1350 Editovat mříž proti dobytku
1351 1351 Upravit vstup do jeskyně
1352 1352 Upravit hřbitov
1353 1353 Upravit sedačkovou lanovku
1354 1354 Upravit horskou chatu
1355 1355 Upravit nabíjecí stanici (pro elektromobily)
1356 1356 Upravit drogerii
1357 1357 Upravit komín
1358 1358 Upravit kino
1359 1359 Upravit velkoměsto
1360 1360 Upravit značka hranice sídla (rychlostní limit)
1361 1361 Upravit civilní hranici
1362 1362 Upravit útes
1363 1363 Upravit horolezení
1364 1364 Upravit hodiny
1365 1365 Upravit obchod s oděvy
1366 1366 Upravit linii pobřeží
1367 1367 Upravit střední školu
1368 1368 Upravit kancelářskou plochu
1369 1369 Upravit veřejnou zeleň
1370 1370 Upravit obchod s počítači
1371 1371 Upravit cukrovinky
1372 1372 Upravit výstavbu
1373 1373 Upravit kontaktní informace
1374 1374 -----
1375 1375 Upravit kontinent
1376 1376 Upravit večerku
1377 1377 Upravit kopírování (copyshop)
1378 1378 Upravit stát
1379 1379 Upravit okres
1380 1380 Upravit soud
1381 1381 Upravit zakrytou umělou vodní plochu
1382 1382 Upravit jeřáb
1383 1383 Upravit kriket
1384 1384 Upravit ohražené místo pro tréning kriketu
1385 1385 Upravit kroket
1386 1386 Upravit přechod
1387 1387 Upravit obchod se závěsy
1388 1388 -----
1389 1389 Upravit cyklostezku
1390 1390 Upravit cyklistiku
1391 1391 Upravit přehradu
1392 1392 Upravit delikatesy
1393 1393 Upravit zubařskou ordinaci
1394 1394 Upravit obchodní dům
1395 1395 -----
1396 1396 Upravit nepoužívanou železnici
1397 1397 Upravit strouhu
1398 1398 Upravit obchod se zbožím pro kutily
1399 1399 Upravit dok
1400 1400 Upravit zdravotní středisko, polikliniku
1401 1401 -----
1402 1402 Upravit závody psů
1403 1403 Upravit lyžařský vlek
1404 1404 Editovat odvodňovací kanál, meliorace
1405 1405 Upravit pitnou vodu
1406 1406 Upravit autoškolu
1407 1407 Upravit čistírnu
1408 1408 Upravit obchod s elektronikou
1409 1409 Upravit ambasádu
1410 1410 Upravit místo pro kontaktování záchranářů
1411 1411 Upravit vstup
1412 1412 Upravit krasojízdu
1413 1413 Upravit sexshop
1414 1414 Upravit látky
1415 1415 Upravit zemědělskou půdu
1416 1416 Upravit farmu
1417 1417 Upravit rychlé občerstvení
1418 1418 Upravit travnatou pahorkatinu
1419 1419 Upravit přívoz
1420 1420 Upravit přístaviště přivozu
1421 1421 Upravit požární hydrant
1422 1422 Upravit hasičskou stanici
1423 1423 Upravit rybaření
1424 1424 Upravit schody
1425 1425 Upravit květinářství
1426 1426 Upravit sdílenou jídelnu několika restaurací
1427 1427 Upravit chodník nebo stezku
1428 1428 Upravit brod
1429 1429 Upravit lesní plochu
1430 1430 Upravit fontánu
1431 1431 -----
1432 1432 Upravit čerpací stanici
1433 1433 Upravit obchod s nábytkem
1434 1434 Upravit galský fotbal
1435 1435 Upravit garáže
1436 1436 Upravit zahradu
1437 1437 Upravit zahradnické centrum
1438 1438 Upravit plynojem
1439 1439 Editovat bránu
1440 1440 Upravit ledovec
1441 1441 Upravit Golf
1442 1442 Upravit golfové hřiště
1443 1443 Upravit oběžnou kabinkovou lanovku
1444 1444 Upravit travnatou plochu
1445 1445 Upravit malý hřbitov
1446 1446 Upravit zastavitelné území (Greenfield)
1447 1447 Upravit zelinářství
1448 1448 Upravit skleníkové zahradnictví
1449 1449 Upravit vlnolam
1450 1450 Upravit penzion
1451 1451 Upravit gymnastiku
1452 1452 Upravit Kadeřnictví
1453 1453 Upravit železniční zastávku
1454 1454 Upravit samotu
1455 1455 Editovat odstranitelný díl plotu
1456 1456 Upravit železářství
1457 1457 Upravit obchod s naslouchadly
1458 1458 Upravit vřesoviště
1459 1459 Upravit helipad (přistávací plochu pro vrtulníky)
1460 1460 Upravit obchod s hifi
1461 1461 -----
1462 1462 Upravit silnici ve stavbě
1463 1463 Upravit hokej
1464 1464 Upravit dostihy
1465 1465 Upravit nemocnici
1466 1466 Upravit hostel
1467 1467 Upravit hotel
1468 1468 Upravit posed
1469 1469 Upravit průmyslovou plochu
1470 1470 Upravit ostrov
1471 1471 Upravit ostrůvek
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Upravit URL pluginů pro JOSM.
1475 1475 Upravit zlatnictví
1476 1476 Upravit křižovatku
1477 1477 Upravit motokáry
1478 1478 Upravit mateřskou školu
1479 1479 Upravit kiosek
1480 1480 Editovat průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
1481 1481 Upravit Kuchyni
1482 1482 Upravit plochu země
1483 1483 Upravit skládku odpadu
1484 1484 Upravit prádelnu
1485 1485 Upravit knihovnu
1486 1486 Upravit závoru
1487 1487 Upravit krátká/lehká trať
1488 1488 Upravit maják
1489 1489 Upravit obytnou zónu
1490 1490 Editovat místní název
1491 1491 -----
1492 1492 Upravit nákupní středisko
1493 1493 Upravit přístav
1494 1494 Upravit tržiště
1495 1495 Upravit louku
1496 1496 Upravit měřící stanici
1497 1497 Upravit památník
1498 1498 Upravit vojenský prostor
1499 1499 Upravit šachtu
1500 1500 Upravit minigolf
1501 1501 -----
1502 1502 Upravit mobilní telefony
1503 1503 Upravit modelářské letiště
1504 1504 Upravit směnárnu
1505 1505 Upravit monorail
1506 1506 Upravit monument
1507 1507 Upravit motel
1508 1508 Upravit motokros
1509 1509 Upravit parkoviště pro motocykly
1510 1510 Upravit motorové sporty
1511 1511 Upravit dálnici
1512 1512 Upravit křižovatku dálnic
1513 1513 Upravit dálniční spojku
1514 1514 Upravit horský průsmyk
1515 1515 Upravit bahno
1516 1516 Upravit kombinované
1517 1517 Upravit multipolygon
1518 1518 Upravit muzeum
1519 1519 Upravit obchod s hudebními nástroji
1520 1520 Upravit úzkorozchodnou železnici
1521 1521 Upravit národní hranici
1522 1522 Upravit hranice národního parku
1523 1523 Upravit přírodní rezervaci
1524 1524 Upravit noční klub
1525 1525 -----
1526 1526 Upravit oční optiku
1527 1527 Upravit obchod se zdravou výživou
1528 1528 Obchod s vybavením do přírody
1529 1529 Upravit obchod s malířskými potřebami
1530 1530 Upravit paleontologické naleziště
1531 1531 Upravit park
1532 1532 Upravit parkoviště
1533 1533 Editovat obslužnou silnici na parkovišti
1534 1534 Upravit výhybnu
1535 1535 Upravit cestu
1536 1536 Upravit vrchol
1537 1537 Upravit pěší zónu
1538 1538 Upravit pelotu (míčová hra)
1539 1539 Upravit lékárnu
1540 1540 Upravit místo na piknik
1541 1541 Upravit molo
1542 1542 Upravit potrubí
1543 1543 Upravit hřiště
1544 1544 Upravit chrám
1545 1545 -----
1546 1546 Upravit hřiště
1547 1547 Upravit policii
1548 1548 Upravit volební obvod
1549 1549 Upravit poštu
1550 1550 Upravit elektrárnu
1551 1551 Upravit dráty elektrického vedení
1552 1552 Upravit sloup
1553 1553 Upravit rozvodnu
1554 1554 Upravit trafostanici
1555 1555 Upravit stožár elektrického vedení
1556 1556 Upravit historickou trať
1557 1557 Upravit spojku silnice 1. třídy
1558 1558 Upravit silnici 1. třídy
1559 1559 Upravit vězení
1560 1560 -----
1561 1561 Upravit hospodu
1562 1562 Upravit veřejnou budovu
1563 1563 Upravit veřejný gril
1564 1564 Upravit lom
1565 1565 Upravit RC auta
1566 1566 Upravit závodní trať
1567 1567 Upravit pálkové (raketové) sporty
1568 1568 Upravit železnici
1569 1569 Upravit železniční plochu
1570 1570 Upravit kolejové nástupiště (tram/vlak)
1571 1571 Upravit rekreační plochu
1572 1572 Upravit recyklační stanoviště
1573 1573 Upravit kraj
1574 1574 Upravit umělou vodní plochu
1575 1575 Upravit obytnou plochu
1576 1576 Upravit místní komunikaci (ulici)
1577 1577 Upravit odpočinkovou zónu
1578 1578 Upravit restauraci
1579 1579 Upravit plochu s obchody
1580 1580 Upravit řeku
1581 1581 Upravit břeh řeky
1582 1582 Upravit silniční omezení
1583 1583 Upravit cestu neznámého typu
1584 1584 -----
1585 1585 Upravit trasu
1586 1586 Upravit rugbyovou ligu
1587 1587 Upravit svaz rugby
1588 1588 Upravit zříceninu
1589 1589 Upravit přistávací dráhu
1590 1590 -----
1591 1591 Upravit výpadovou bránu (v opevnění)
1592 1592 Upravit saunu
1593 1593 Upravit školu
1594 1594 Upravit suťoviště
1595 1595 Upravit podrost
1596 1596 Upravit obchod s mořskými plody
1597 1597 Upravit silnici 2. třídy
1598 1598 Upravit služby motoristům (odpočívadla)
1599 1599 Upravit účelovou komunikaci
1600 1600 Upravit přístřešek
1601 1601 Upravit obchod s obuví
1602 1602 Upravit střelbu
1603 1603 Upravit obchodníka s motocykly
1604 1604 Upravit zkratky
1605 1605 Upravit Skateboard
1606 1606 Upravit bruslení
1607 1607 Upravit lyžování
1608 1608 Upravit skluz v loděnici
1609 1609 Upravit fotbal
1610 1610 Editovat jednosměrné hroty
1611 1611 Upravit sportovní centrum
1612 1612 Upravit obchod se sportovními pořebami
1613 1613 Upravit pramen
1614 1614 Upravit stadion
1615 1615 Upravit zemi
1616 1616 Upravit papírnictví
1617 1617 Editovat schůdky přes ohrazení
1618 1618 Upravit potok
1619 1619 Upravit lampu
1620 1620 Upravit nahrávací studio
1621 1621 Upravit městský obvod, nebo městská část
1622 1622 Upravit metro
1623 1623 Upravit vchod do metra
1624 1624 Upravit supermarket
1625 1625 Upravit sledovací kameru
1626 1626 Upravit triangulační bod
1627 1627 Upravit plavání
1628 1628 -----
1629 1629 Upravit stolní tenis (ping-pong)
1630 1630 Upravit krejčího
1631 1631 Upravit stanoviště taxi
1632 1632 Upravit pojížděcí dráhu
1633 1633 Upravit telefon
1634 1634 Upravit tenis
1635 1635 Upravit terminál
1636 1636 -----
1637 1637 Upravit silnici 3. třídy
1638 1638 Upravit divadlo
1639 1639 Upravit zábavní park
1640 1640 Upravit mýtnou budku
1641 1641 Upravit věž
1642 1642 Upravit město
1643 1643 Upravit radnici
1644 1644 Upravit obchod s hračkami
1645 1645 Upravit vozovou cestu
1646 1646 Upravit zpomalovací retardér
1647 1647 Upravit tramvaj
1648 1648 Upravit tramvajovou zastávku
1649 1649 Upravit cestovní kancelář
1650 1650 Upravit strom
1651 1651 Upravit čtyřproudou silnici
1652 1652 Upravit čtyřproudou silnici - nájezd
1653 1653 Upravit tunel
1654 1654 Upravit zákaz odbočení
1655 1655 Upravit turniket
1656 1656 Upravit pneuservis
1657 1657 Upravit místní silnici
1658 1658 Upravit vysokou školu
1659 1659 Upravit vysavače
1660 1660 -----
1661 1661 Upravit prodejní automat
1662 1662 Upravit veterinární ordinaci
1663 1663 Upravit videopůjčovnu/prodejnu
1664 1664 Upravit vyhlídku
1665 1665 Upravit obci
1666 1666 Upravit zelenou plochu
1667 1667 Upravit vinici
1668 1668 Upravit sopku
1669 1669 Upravit volejbal
1670 1670 Upravit odpadkový koš
1671 1671 Upravit čističku odpadních vod
1672 1672 Upravit vodní plochu
1673 1673 Upravit akvapark
1674 1674 Upravit vodojem
1675 1675 Upravit studnu
1676 1676 Upravit vodárnu
1677 1677 Upravit vodopád
1678 1678 Upravit vodní mlýn
1679 1679 Upravit kříž
1680 1680 Upravit boží muka
1681 1681 Upravit jez
1682 1682 Upravit mokřinu
1683 1683 Upravit větrný mlýn
1684 1684 Editovat Prales
1685 1685 Upravit továrnu
1686 1686 Upravit zoo
1687 1687 Upravit přiřazenou ulici
1688 1688 Upravit filtr.
1689 1689 Upravit zeměpisnou šířku a délku uzlu.
1690 1690 Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1691 1691 Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"
1692 1692 Upravit síť cest
1693 1693 -----
1694 1694 Upravit aktuální stránku nápovědy
1695 1695 Upravit vybranou relaci
1696 1696 Upravit název souboru nebo URL vybraných aktivních předvoleb
1697 1697 Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu
1698 1698 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1699 1699 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1700 1700 Upravit vybrané cesty pro ikony
1701 1701 Upravit zvolený zdroj.
1702 1702 Změnit hodnotu zvoleného klíče pro všechny objekty
1703 1703 Úpravy: {0}
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 Vzdělání
1707 1707 Elektrifikováno
1708 1708 Elektronika
1709 1709 Elektronické peněženky nebo kreditní karty.
1710 1710 Elektronika
1711 1711 Objekty typu {0} nejsou podporovány.
1712 1712 Nadmořská výška
1713 1713 E-mailová adresa
1714 1714 Násep
1715 1715 Ambasáda
1716 1716 Místo pro kontaktování záchranářů
1717 1717 Nouzový telefon
1718 1718 -----
1719 1719 Prázdný dokument
1720 1720 Nalezena prázdná role
1721 1721 Prázdné cesty
1722 1722 Povolit vestavěné standarní ikony
1723 1723 Aktivovat filtr.
1724 1724 Zapnout vzdálené ovládání
1725 1725 Zapnutí/vypnutí automatického posunu mapy na naposledy umístěný bod
1726 1726 Zapnout/vypnout drátový model mapy
1727 1727 Umožňuje vyhledávat waypointy importované z gps souboru.
1728 1728 Zadejte šířku/délku místa kam skočit.
1729 1729 Zadat URL
1730 1730 Zadejte URL ke stažení:
1731 1731 Zadejte id sady změn
1732 1732 Zadejte novou dvojici klíč/hodnota
1733 1733 Zadejte název hledaného místa
1734 1734 Zadej jméno místa které chceš najít:
1735 1735 Zadat roli, která se aplikuje na vybrané členy relace
1736 1736 Zadat roli všech členů relace
1737 1737 Zadejte hledaný výraz
1738 1738 Zadejte pokročilé vlasnosti OAuth
1739 1739 Vložte URL ze které mají být stažena data
1740 1740 Zadejte komentář k nahraným datům
1741 1741 Zadejte přihlašovací údaje pro HTTP proxy
1742 1742 Zadejte přihlašovací údaje pro OSM API
1743 1743 -----
1744 1744 Zadejte jméno souboru:
1745 1745 Zadejte cestu nebo jméno adresáře:
1746 1746 Zadat ID objektu, který chcete stáhnout
1747 1747 Zadejte přístupový token OAuth
1748 1748 -----
1749 1749 Zadejte hledaný výraz
1750 1750 Vstup
1751 1751 Krasojízda
1752 1752 Sexshop
1753 1753 Chyba
1754 1754 Chyba
1755 1755 Chyba při zobrazování URL
1756 1756 Nastala chyba během stahování
1757 1757 Chyba ve filtru
1758 1758 Chyba při inicializaci testu {0}:\n {1}
1759 1759 Chyba při načítání souboru
1760 1760 -----
1761 1761 Chyba v souboru {0}
1762 1762 Chyba parsování {0}:
1763 1763 Chyba přehrávání zvuku
1764 1764 Chyba při čtení záložky: %s
1765 1765 Chyba při přejmenovávání souboru z "{0}" na "{1}"
1766 1766 Chyba při vytváření zálohy odstraněné vrstvy: {0}
1767 1767 Chyba při exportu {0}:\n{1}
1768 1768 Chyba při získávání souborů z adresáře {0}\n
1769 1769 Chyba při čtení posunutí.\nOčekávaný formát: {0}
1770 1770 -----
1771 1771 Chyba při čtení data.\nProsíme, použijte požadvaný formát
1772 1772 Chyba při čtení časového pásma.\nOčekávaný formát: {0}
1773 1773 Chyba při parsování {0}
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 Chyba: neočekávaná řádka ''{0}'' v souboru záložek ''{1}''
1777 1777 Chyba: nepodařilo se načíst třídu mapového renederu ''{0}''. Třída nebyla nalezena.
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Chyby
1781 1781 Chyby během stahování
1782 1782 +++++
1783 1783 Estonsko Basemap (Maaamet)
1784 1784 Estonsko Multi (Maaamet)
1785 1785 Estonsko Ortho (Maaamet)
1786 1786 -----
1787 1787 Příklady
1788 1788 Konec
1789 1789 Ukončit JOSM
1790 1790 Ukončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.
1791 1791 Ukončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1792 1792 Ukončit JOSM
1793 1793 -----
1794 1794 Očekávána neprázdná hodnota pro parametr ''{0}'', nalezeno ''{1}''
1795 1795 Expertní režim
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Export GPX souboru
1799 1799 Exportovat a uložit
1800 1800 Nastavení Exportu
1801 1801 Exportovat data do GPX souboru.
1802 1802 Exportovat do GPX...
1803 1803 -----
1804 1804 Extrahovat pozice GPS z EXIFu
1805 1805 Tažení
1806 1806 Vytáhnout cestu
1807 1807 +++++
1808 1808 OPRAVY
1809 1809 +++++
1810 1810 Látka
1811 1811 -----
1812 1812 Barva zatmívání:
1813 1813 Intenzita zatmívání:
1814 1814 Nepodařilo se autentizovat uživatele ''{0}'' s heslem ''***'' jako uživatele OAuth
1815 1815 -----
1816 1816 Nepodařilo se vytvořit adresář pro pluginy ''{0}''
1817 1817 -----
1818 1818 Nepodařilo se načíst XML schema.
1819 1819 Nepodařilo se načíst zdroj ''{0}'', chyba je {1}.
1820 1820 -----
1821 1821 Nepodařilo se otevřít URL
1822 1822 -----
1823 1823 Nepodařilo se navázat spojení s API {0}
1824 1824 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.
1825 1825 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Nepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Nepodařilo se podepsat HTTP konexi pomocí autentizační hlavičky OAuth
1837 1837 Nepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva takový prvek neobsahuje
1838 1838 Nepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva neexistuje
1839 1839 Zemědělská půda
1840 1840 Farma
1841 1841 Rychlé občersvení
1842 1842 Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)
1843 1843 Rychlé kreslení cest myší
1844 1844 Násobič rychlého přehrávání
1845 1845 -----
1846 1846 Faxové číslo
1847 1847 Poplatek
1848 1848 Travnatá pahorkatina
1849 1849 Plot
1850 1850 Přívoz
1851 1851 Přístaviště přívozu
1852 1852 Stahuji balík uzlů z ''{0}''
1853 1853 Stahuji balík relací z ''{0}''
1854 1854 Stahuji balík cest z ''{0}''
1855 1855 Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''
1856 1856 Stahuji relaci s id {0} z ''{1}''
1857 1857 Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''
1858 1858 Soubor
1859 1859 Soubor "{0}" neexistuje
1860 1860 Do souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Zadejte prosím jiný název.
1861 1861 Chyba formátu souboru
1862 1862 Název souboru:
1863 1863 Soubor "{0}" neexistuje
1864 1864 Záložní soubory
1865 1865 Soubor již existuje. Chcete jej přepsat ?
1866 1866 Název souboru:
1867 1867 Soubor {0} již existuje. Přepsat ?
1868 1868 Soubor {0} je načten pod jménem "{1}"
1869 1869 Soubor: {0}
1870 1870 -----
1871 1871 Jméno souboru
1872 1872 Soubory
1873 1873 Soubory typu:
1874 1874 Soubory typu:
1875 1875 -----
1876 1876 Filtrovat
1877 1877 Filtr skrytých:{0} zablokovaných:{1}
1878 1878 Mód filtrování
1879 1879 Filtruje objekty a schová/zneaktivní je.
1880 1880 Filtrovaný řetězec:
1881 1881 Filtr:
1882 1882 Pohodlné nalezení a oprava vadných adres.
1883 1883 Dokončit kreslení
1884 1884 Požární hydrant
1885 1885 Hasičská stanice
1886 1886 Ohniště
1887 1887 Rybaření
1888 1888 Opravit
1889 1889 Opravit vlastnosti
1890 1890 Opravit konflikty značek
1891 1891 Opravit vybraný problém.
1892 1892 Opravte, pokud je to možné.
1893 1893 Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''
1894 1894 Opravuji chyby ...
1895 1895 Vlajkový stožár
1896 1896 Květinářství
1897 1897 Vyprázdnit cache dlaždic
1898 1898 Adresáře
1899 1899 Následovat
1900 1900 Sledovat linii
1901 1901 Nalezeny následující problémy:
1902 1902 Jídlo a pití
1903 1903 Sdílená jídelna několika restaurací
1904 1904 Jídlo a pití
1905 1905 Pěší
1906 1906 Pouze pro vybrané objekty
1907 1907 Vynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.
1908 1908 Vynutit kreslení spojnic mezi GPS body.
1909 1909 Brod
1910 1910 Les
1911 1911 Zapomenout objekty, ale nemazat je na serveru při nahrávání.
1912 1912 Skok dopředu/vzad (vteřiny)
1913 1913 Nalezen nulový soubor v adresáři {0}\n
1914 1914 Nalezeno {0} odpovídajích výrazů
1915 1915 Fontána
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Blokovat
1919 1919 Blokovat aktuání seznam slučovaných elementů
1920 1920 Frekvence (Hz)
1921 1921 Z ...
1922 1922 Z relace
1923 1923 Z URL
1924 1924 Čerpací stanice
1925 1925 Čerpací stanice
1926 1926 Typy paliv:
1927 1927 Fugro (Dánsko)
1928 1928 Celoobrazovkové zobrazení
1929 1929 Plně automatická
1930 1930 Funkce
1931 1931 Nábytek
1932 1932 +++++
1933 1933 -----
1934 1934 GPS body
1935 1935 popis gps trasy
1936 1936 GPX soubory
1937 1937 Soubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1938 1938 GPX trasa neobsahuje časové údaje
1939 1939 GPX trasa:
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 +++++
1944 1944 Galský fotbal
1945 1945 Garáže
1946 1946 Zahrada
1947 1947 Zahradnické centrum
1948 1948 Plynojem
1949 1949 Brána
1950 1950 Rozchod (mm)
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Geografie
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Obrázky s GPS souřadnicemi
1959 1959 Získat vrstvy
1960 1960 Získání přístupového tokenu pro ''{0}''
1961 1961 Ledovec
1962 1962 Sklo
1963 1963 Zpět k dialogu uploadu
1964 1964 Zpět na krok 1/3
1965 1965 Podívat se informace o tagu na OSM wiki (F1)
1966 1966 Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM
1967 1967 Přejít na následující stránku
1968 1968 Přejít na předchozí stránku
1969 1969 +++++
1970 1970 Golfové hřiště
1971 1971 Oběžná kabinková lanovka
1972 1972 Čas GPS (načten z předchozích fotografií):
1973 1973 Oprávnění
1974 1974 Tráva
1975 1975 Malý hřbitov
1976 1976 Zelená:
1977 1977 Zastavitelné území (Greenfield)
1978 1978 Zelinářství
1979 1979 Skleníkové zahradnictví
1980 1980 Zásobník písku (pro posyp)
1981 1981 -----
1982 1982 Vlnolam
1983 1983 +++++
1984 1984 +++++
1985 1985 Penzion
1986 1986 Rozcestník
1987 1987 +++++
1988 1988 +++++
1989 1989 Gymnastika
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 Kadeřnictví
1993 1993 Samota
1994 1994 Odstranitelný díl plotu
1995 1995 Používá Francouzký EPCIs (boundary=local_authority)
1996 1996 Hangár
1997 1997 Železářství
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 Má klíč ''created_by'' nebo ''converted_by''
2001 2001 Má klíč ''note'', ''comment'' nebo ''description''
2002 2002 Má klíč ''source''
2003 2003 Má klíč ''watch''
2004 2004 Má tag obsahující ''fixme'' nebo ''FIXME''
2005 2005 Zdraví
2006 2006 Obchod s naslouchadly
2007 2007 Vřesoviště
2008 2008 Nákladní vozidlo
2009 2009 Živý plot
2010 2010 Výška
2011 2011 Výška (metrů)
2012 2012 Helipad (přistávací plocha pro vrtulníky)
2013 2013 Nápověda
2014 2014 Nápověda: {0}
2015 2015 Vektrorizuje hranice souše a vody ze snímků družice Landsat, pásmo IR. Vhodné pro rozsáhlé vodní plochy.
2016 2016 Polokoule
2017 2017 Úkryt
2018 2018 Skrýt elementy
2019 2019 Skrýt nebo zobrazit toto přepínací tlačítko
2020 2020 Skrýt toto tlačítko
2021 2021 +++++
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Duplicitní body na cestě (highway)
2025 2025 Silniční síť
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 turistická stezka
2029 2029 Historická místa
2030 2030 Historie
2031 2031 Historie (web)
2032 2032 Historie pro uzel {0}
2033 2033 Historie pro relaci {0}
2034 2034 Historie pro cestu {0}
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 Hokej
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Domovská stránka
2041 2041 Kůň
2042 2042 Dostihy
2043 2043 Nemocnice
2044 2044 +++++
2045 2045 +++++
2046 2046 +++++
2047 2047 Klávesové zkratky
2048 2048 Jméno domu
2049 2049 Číslo domu
2050 2050 Číslo domu {0}
2051 2051 Číslo domu {0} na {1}
2052 2052 Dům {0}
2053 2053 Odstín:
2054 2054 Posed
2055 2055 Jsem v časovém pásmu:
2056 2056 +++++
2057 2057 +++++
2058 2058 +++++
2059 2059 očekáváno id > 0. Nalezeno {0}
2060 2060 ID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.
2061 2061 +++++
2062 2062 -----
2063 2063 IO výjimka
2064 2064 IOError při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}
2065 2065 +++++
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 Cesty pro ikony:
2069 2069 Ikona:
2070 2070 Pokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení
2071 2071 Ignorovat
2072 2072 Vybraný problém příště ignorovat.
2073 2073 Ignorovat, ponechat relaci jak je
2074 2074 Ignorovat tento požadavek a nahrát data
2075 2075 Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?
2076 2076 -----
2077 2077 Ignoruji elementy
2078 2078 Ignoruji výjimku, protože stahování bylo přerušeno.Výjimka: {0}
2079 2079 Ignorují se nekorektní URL: "{0}"
2080 2080 Ignoruji poškozený soubor z URL: "{0}"
2081 2081 Neplatná data
2082 2082 Neplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2083 2083 Neplatné URL dotazu na datové změny.
2084 2084 Neplatná velikost bloku
2085 2085 Neplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Neplatný výraz ''{0}''
2091 2091 Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Neplatná zeměpisná délka ''{0}''
2095 2095 -----
2096 2096 Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2097 2097 Neplatný objekt s id=0
2098 2098 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.
2099 2099 Neplatný regulární výraz ''{0}''
2100 2100 -----
2101 2101 Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.
2102 2102 Neplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}
2103 2103 Neplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.
2104 2104 -----
2105 2105 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.
2106 2106 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2107 2107 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''
2108 2108 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''
2109 2109 Neplatná hodnota povinného atributu ''{0}'' typu double. Nalezeno ''{1}''.
2110 2110 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''
2111 2111 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''
2112 2112 Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu <nd>. Nalezeno {0}
2113 2113 Obrázek
2114 2114 Soubory obrázků
2115 2115 Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.
2116 2116 Mapové podklady
2117 2117 -----
2118 2118 Nastavení vrstvy leteckých snímků
2119 2119 URL leteckých snímků
2120 2120 URL leteckých snímků (výchozí)
2121 2121 -----
2122 2122 Posunutí vrstvy snímků
2123 2123 Poskytovatelé leteckých snímků
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 Imperiální
2127 2127 Implementuje příkazový řádek a umožňuje tvorbu vlastních příkazů. Přečtěte si více informací o základních příkazech (oblouk, kruh atd.)
2128 2128 Importovat zvuk
2129 2129 -----
2130 2130 Import PDF souboru a konverze na cesty.
2131 2131 Importovat data z URL
2132 2132 Importovat obrázky
2133 2133 Import není možný
2134 2134 Import vektorové grafiky (SVG)
2135 2135 Importuje problémy z OpenStreetBugs.
2136 2136 Importuje nestandardní CSV formát Columbus/Visiontac V-900 GPS loggeru do GPX vrstvy.
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Stoupání
2140 2140 Nekompletní <member> specifikace s ref=0
2141 2141 Nekompletní nahrávání a/nebo ukládání
2142 2142 -----
2143 2143 Nesprávný počet parametrů
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Zvětšit přiblížení
2147 2147 +++++
2148 2148 Průmysl
2149 2149 Informace
2150 2150 Informace
2151 2151 Informační nástěnka
2152 2152 Turistické informační centrum
2153 2153 Informační terminál
2154 2154 Informace o vrstvě
2155 2155 Informativní varování, může obsahovat mnoho falešných položek.
2156 2156 Inicializace
2157 2157 Inicializace session na webu OSM...
2158 2158 Inicializace bodů je stažení ...
2159 2159 Inicializace bodů k aktualizaci ...
2160 2160 Inicializace relací k aktualizaci ...
2161 2161 Inicializace cest k aktualizaci ...
2162 2162 Instaluji aktualizované pluginy
2163 2163 Interní předvolba
2164 2164 Interní chyba serveru
2165 2165 -----
2166 2166 Přístup k Internetu
2167 2167 poplatek za přístup k Internetu
2168 2168 Křížení mezi cestami v multipolygonu
2169 2169 Neplatné API URL
2170 2170 Zadáno neplatné ID\n Objekt nelze stáhnout.
2171 2171 Neplatné URL ''{0}'' v pluginu {1}
2172 2172 Neplatná hranice území
2173 2173 poškozený bz2 soubor.
2174 2174 Neplatné datum
2175 2175 Neplatné hodnoty data/času
2176 2176 Neplatný posun
2177 2177 Neplatné klíče vlastností
2178 2178 Neplatný vyhledávaný výraz
2179 2179 Neplatné URL služby.
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Nepatné časové pásmo
2183 2183 Neplatné ID uživatele
2184 2184 Neplatné jméno uživatele
2185 2185 Neplatná mezera v klíči vlastnosti
2186 2186 Negovat filtr
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 Ostrov
2192 2192 Ostrůvek
2193 2193 -----
2194 2194 Vypadá to, že JOSM padnul. Chcete data obnovit?
2195 2195 -----
2196 2196 položka {0} nenalezena v seznamu
2197 2197 -----
2198 2198 JOSM prohlížeč nápovědy
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 JPEG obrázky (*.jpg)
2206 2206 +++++
2207 2207 Verze Java: {0}
2208 2208 Zlatnictví
2209 2209 Funkce spojení ploch
2210 2210 Spojit uzly a linie
2211 2211 Připojit uzel k cestě
2212 2212 Napojit bod na nejbližší část cesty
2213 2213 Potvrzení napojení plochy
2214 2214 Spojit překrývající se plochy
2215 2215 Spojeny překrývající se plochy
2216 2216 Spojí plochy, které se navzájem překrývají
2217 2217 Skok na pozici
2218 2218 Skočit tam
2219 2219 Skok na místo
2220 2220 Križovatka
2221 2221 Motokáry
2222 2222 Ponechat
2223 2223 Zachovat záložní soubory při ukládání datových vrstev
2224 2224 -----
2225 2225 Ponechat můj stav vymazáno
2226 2226 Ponechat plugin
2227 2227 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sady
2228 2228 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady
2229 2229 -----
2230 2230 Ponechat cizí stav vymazáno
2231 2231 Ponechat tohoto člena relace v cílovém objektu
2232 2232 Klíč
2233 2233 Klíč ''{0}'' je neplatný.
2234 2234 Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.
2235 2235 Klíč nemůže být prázdný, když je použit popisek operátoru. Příklad použití: klíč=hodnota
2236 2236 Klávesa:
2237 2237 Klávesové zkratky
2238 2238 Klíčová slova
2239 2239 Mateřská škola
2240 2240 Kiosek
2241 2241 Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
2242 2242 Kuchyně
2243 2243 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2244 2244 LPG (propan-butan)
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 Lambertova zóna 4 (Francie)
2248 2248 Lambert CC zóna
2249 2249 Lambertova zóna CC9 (Francie)
2250 2250 -----
2251 2251 Lambertova zóna (Estonsko)
2252 2252 Země (souš)
2253 2253 Využití krajiny
2254 2254 skládka odpadu
2255 2255 +++++
2256 2256 Duplicitní body na plochách (landuse)
2257 2257 Jízdních pruhů
2258 2258 Jazyk
2259 2259 Poslední změna v {0}
2260 2260 Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.
2261 2261 -----
2262 2262 Zeměpisná šířka
2263 2263 Zeměpisná šířka:
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn
2267 2267 Spustit prohlížeč s wiki nápovědou k vybranému objektu
2268 2268 Spustit přes celou obrazovku
2269 2269 Otevře dialog pro sady změn
2270 2270 Otevřít Firefox a zobrazit pravě viditelnou obrazovku jako SVG obrázek.
2271 2271 Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli
2272 2272 Prádelna
2273 2273 Vrstva
2274 2274 Vrstva ''{0}'' má změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.
2275 2275 Vrstva ''{0}'' má změny, které by měly být nahrány na server.
2276 2276 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.
2277 2277 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.
2278 2278 Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru
2279 2279 Vrstva ''{0}'' musí být v seznamu vrstev
2280 2280 vrstva není v seznamu
2281 2281 Vrstva: {0}
2282 2282 Vrstvy
2283 2283 -----
2284 2284 Volný čas
2285 2285 Délka
2286 2286 Délka v metrech
2287 2287 Délka hodnoty tagu ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}.
2288 2288 Délka: {0}
2289 2289 Železniční přejezd
2290 2290 Knihovna
2291 2291 Licence
2292 2292 Typy oprávnění
2293 2293 Závora
2294 2294 -----
2295 2295 Krátká/lehká trať
2296 2296 Maják
2297 2297 Číslo vedení
2298 2298 Typ vedení
2299 2299 Řádek {0} sloupec {1}:
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 Seznam prvků v mé datové sadě, např v lokální datové sadě
2303 2303 Seznam prvků v cizí datové sadě, např v serverové datové sadě
2304 2304 -----
2305 2305 Seznam naposledy otevřených souborů
2306 2306 Osvětlení
2307 2307 Obytná zóna
2308 2308 -----
2309 2309 Načíst všechny dlaždice
2310 2310 Načíst CT
2311 2311 Načíst dlaždici
2312 2312 Načíst vrstvu WMS
2313 2313 Načíst WMS vrstvu ze souboru
2314 2314 Nahrávat data z API
2315 2315 Načíst historii
2316 2316 Načíst vrstvy leteckých snímků
2317 2317 Načíst rodičovské relace
2318 2318 Načíst relaci
2319 2319 Načíst seznam vašich otevřených sad změn ze serveru
2320 2320 Načítání dřívějších pluginů
2321 2321 Nahrávám historii pro uzel {0}
2322 2322 Nahrávám historii pro relaci {0}
2323 2323 Nahrávám historii pro cestu {0}
2324 2324 Nahrávám rodičovské relace
2325 2325 Nahrávám plugin ''{0}''...
2326 2326 Načítání pluginů
2327 2327 Nahrávám pluginy ...
2328 2328 Nahrávám zdroj předvoleb z ''{0}''
2329 2329 Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''
2330 2330 Nahrávám {0}
2331 2331 Nahraje informace o stavu relicencování ze serveru. U uživatelů, kteří souhlasili s novými podmínkami používání (CT) bude zobrazeno zelené zaškrtnutí.
2332 2332 Místní soubory
2333 2333 Místní název
2334 2334 Umístění
2335 2335 Uzamknutelný
2336 2336 Plavební komora
2337 2337 Lodi - Itálie
2338 2338 -----
2339 2339 Zeměpisná délka
2340 2340 Zeměpisná délka:
2341 2341 Hledat v:
2342 2342 Vzhled a chování
2343 2343 Hledat v:
2344 2344 Vyhlídková věž
2345 2345 Hledám soubory s obrázky
2346 2346 Najít cesty a body s FIXME v jakékoliv hodnotě vlastnosti.
2347 2347 +++++
2348 2348 +++++
2349 2349 +++++
2350 2350 MTB klasifikace
2351 2351 -----
2352 2352 Hlavní datová sada neobsahuje bod {0}
2353 2353 -----
2354 2354 Vytvořit duplicitní vrstvu z právě vybrané
2355 2355 Vytvořit paralelní kopie cest
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 Vytváření řadových domků z jednotlivých bloků.
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 Poškozený konfigurační soubor na řádku {0}
2362 2362 -----
2363 2363 Nákupní středisko
2364 2364 Inženýrské objekty
2365 2365 Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání
2366 2366 Manuální
2367 2367 Ruční srovnání
2368 2368 Manuální konfigurace HTTP proxy
2369 2369 Přehledová mapa
2370 2370 Styly kreslení mapy
2371 2371 Projekce mapy
2372 2372 Nastavení mapy
2373 2373 -----
2374 2374 Mapa: {0}
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 +++++
2378 2378 Přístav
2379 2379 Označit vybrané tagy jako nerozhodnuté
2380 2380 Značky z pojmenovaných bodů
2381 2381 Značky z {0}
2382 2382 Tržiště
2383 2383 +++++
2384 2384 -----
2385 2385 Dosazení fotografií do trasy selhalo.
2386 2386 Materiál
2387 2387 Max. zátěž os (tun)
2388 2388 -----
2389 2389 Max. šířka
2390 2390 -----
2391 2391 Max. délka
2392 2392 Max. rychlost (km/h)
2393 2393 Max. hmotnost (tun)
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 Maximální plocha na požadavek:
2397 2397 -----
2398 2398 Maximální délka (v metrech) pro vykreslování linií. Nastavte na ''-1'' pro kreslení všech linií.
2399 2399 Maximální délka (metrů)
2400 2400 Maximální délka lokálních souborů (v metrech)
2401 2401 Louka
2402 2402 Měření
2403 2403 Měřící stanice
2404 2404 Člen
2405 2405 Člen pro roli {0} má špatný typ
2406 2406 Členové
2407 2407 Zapamatované členy nelze přidat, protože nejsou součástí aktuální vrstvy
2408 2408 Členové(vyřešeno)
2409 2409 Členi (s konflikty)
2410 2410 Památník
2411 2411 Jméno v menu
2412 2412 Jméno v menu (výchozí)
2413 2413 Menu zkatky
2414 2414 +++++
2415 2415 Mercatorova projekce
2416 2416 Sloučit
2417 2417 Spojit uzly
2418 2418 Sloučit vrstvu
2419 2419 Spoj uzly do nejstaršího
2420 2420 -----
2421 2421 Sloučit výběr
2422 2422 Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy
2423 2423 Spojit vybrané objekty do jiné vrstvy.
2424 2424 Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvy
2425 2425 Spojit {0} uzly
2426 2426 Seznam slučovaných členů zmrazen. Nezbývají žádné konflikty v seznamu členů této relace.
2427 2427 Seznam slučovaných bodů zmrazen. Nezbývají žádné konflikty v seznamu bodů této cesty.
2428 2428 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2429 2429 sloučené body nejsou dosud zmražené. Nelze vytvořit příkaz pro řešení
2430 2430 Sloučená verze
2431 2431 Sloučení smazaných objektů selhalo
2432 2432 Zprávu dne není možné zobrazit
2433 2433 -----
2434 2434 Metrický
2435 2435 -----
2436 2436 Klikejte prostředním tlačítkem pro cyklování seznamem.<br>Podržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.<hr>
2437 2437 Vojenský prostor
2438 2438 Min. šířka
2439 2439 Min. délka
2440 2440 Min. rychlost (km/h)
2441 2441 -----
2442 2442 Šachta
2443 2443 Malý kruhový objezd
2444 2444 Minigolf
2445 2445 Minimální vzdálenost (pixelů)
2446 2446 Minuty: {0}
2447 2447 Zrcadlit
2448 2448 Zrcadlit vybrané body a cesty.
2449 2449 Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}
2450 2450 Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}
2451 2451 Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}
2452 2452 Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.
2453 2453 Chybějící kódování
2454 2454 V tagu chybí atribut "key" nebo "value".
2455 2455 Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.
2456 2456 Chybějící povinný atribut ''{0}'' na <nd> v cestě {1}
2457 2457 povinný atribut ''{0}'' chybí
2458 2458 -----
2459 2459 Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}
2460 2460 Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0}
2461 2461 -----
2462 2462 Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}
2463 2463 Chybějící překlad name:*.
2464 2464 Chybějící operátor pro NOT
2465 2465 Chybí parametr pro NEBO
2466 2466 Chybějící povinný atribut ''{0}''.
2467 2467 Chybějící totožnost uživatele
2468 2468 -----
2469 2469 Smíšené typy duplicitních bodů
2470 2470 Po-Pá 08:30-20:00
2471 2471 -----
2472 2472 +++++
2473 2473 Mobilní telefony
2474 2474 -----
2475 2475 Režim: {0}
2476 2476 Modelářské letiště
2477 2477 Nepoužívat módy (styl Potlachu)
2478 2478 Změněno
2479 2479 -----
2480 2480 Skupiny modifikátorů
2481 2481 Změnit seznam vrstev leteckých snímků zobrazených v nabídce.
2482 2482 Směnárna
2483 2483 +++++
2484 2484 +++++
2485 2485 Více informací...
2486 2486 Více informací o tomto přednastavení
2487 2487 Nalezena více než jedna cesta "from"
2488 2488 Nalezena více než jedna cesta "to"
2489 2489 -----
2490 2490 +++++
2491 2491 Motokros
2492 2492 -----
2493 2493 Motorové vozidlo
2494 2494 Motocykl
2495 2495 Obchodník s motocykly
2496 2496 Silnice pro motorová vozidla
2497 2497 Motorové sporty
2498 2498 Dálnice
2499 2499 Dálniční sjezd (exit)
2500 2500 Dálnice - nájezd, rampa, kolektor
2501 2501 Horský průsmyk
2502 2502 Jízda na horském kole
2503 2503 Přesunout uzel...
2504 2504 Posuňte segment podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.
2505 2505 Přesunout dialog do postraního panelu
2506 2506 Posunout dolů
2507 2507 Posunout vybrané elementy o jednu pozici dolu
2508 2508 Přesun prvků
2509 2509 Přesunout filtr dolu.
2510 2510 Přesunout filtr nahoru.
2511 2511 Posunout doleva
2512 2512 Zarovná body objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňů
2513 2513 Objekty přesunete tažením; Zmáčkněte Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přepnutí stavu vybrání); Shift-Ctrl pro rotaci výběru; Alt-Ctrl pro změnu velikosti; nebo změňte výběr
2514 2514 Přesunout objekty {0}
2515 2515 Posunout doprava
2516 2516 Přesunout zvolené členy dolů
2517 2517 Přesunout zvolené členy nahoru
2518 2518 Přesunou zvolenou položku o řádek níže.
2519 2519 Přesunou zvolenou položku o řádek výše.
2520 2520 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.
2521 2521 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.
2522 2522 Přesunout označené uzly na přímku
2523 2523 Přesunout označené uzly do kruhu
2524 2524 Přesunout je
2525 2525 Posunout nahoru
2526 2526 Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoru
2527 2527 Přesunout {0}
2528 2528 Přesunutí objektů {0}
2529 2529 Bahno
2530 2530 Kombinováné
2531 2531 Několik členů odkazuje na stejný objekt
2532 2532 +++++
2533 2533 Vnitřní cesta multipolygonu je venku
2534 2534 Multipolygon není uzavřený
2535 2535 Muzeum
2536 2536 Hudební nástroje
2537 2537 Mé sady změn
2538 2538 Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
2539 2539 Má verze
2540 2540 Má verze (lokální datová sada)
2541 2541 Můj se sloučeným
2542 2542 Můj s cizím
2543 2543 NMEA import selhal!
2544 2544 NMEA import úspěšný
2545 2545 NMEA-0183 soubory
2546 2546 Název
2547 2547 Jméno (nepovinné):
2548 2548 Jméno lokace
2549 2549 Jméno uživatele.
2550 2550 -----
2551 2551 Jméno: {0}
2552 2552 Pojmenované body z {0}
2553 2553 Pojmenované trasové body
2554 2554 Úzkorozchodná železnice
2555 2555 Národní
2556 2556 Národní park
2557 2557 Duplicitní body na přírodních objektech (natural)
2558 2558 Příroda
2559 2559 Přírodní rezervace
2560 2560 Síť
2561 2561 Síťová vyjímka
2562 2562 Neaktualizovat
2563 2563 Nový
2564 2564 Nový přístupový token
2565 2565 Nový adresář
2566 2566 Nová vrstva
2567 2567 Nový klíč
2568 2568 Nastavení posunutí
2569 2569 -----
2570 2570 Nová relace
2571 2571 Nová role
2572 2572 -----
2573 2573 Nová hodnota
2574 2574 Další
2575 2575 Noční klub
2576 2576 Ne
2577 2577 Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.
2578 2578 Není dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk.
2579 2579 Beze zkratky
2580 2580 Nenalezena žádná cesta "from"
2581 2581 Nenalezena žádná cesta "to"
2582 2582 Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"
2583 2583 Ještě není vybrána oblast
2584 2584 -----
2585 2585 Žádné změny k nahrání.
2586 2586 Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload
2587 2587 Žádné konflikty k vyřešení
2588 2588 Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit
2589 2589 Nenalezena aktuální datová sada
2590 2590 -----
2591 2591 V této oblasti nebyla nalezena žádná data.
2592 2592 Nebyla načtena žádná data.
2593 2593 Žádné datum
2594 2594 -----
2595 2595 Slepá komunikace
2596 2596 Žádný soubor patřící k této vrstvě
2597 2597 -----
2598 2598 Žádný obrázek.
2599 2599 Nenalezeny žádné soubotry s obrázky.
2600 2600 -----
2601 2601 Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.
2602 2602 Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"
2603 2603 Žádná otevřená sada změn
2604 2604 Žádné otevřené sady změn
2605 2605 multipolygon nemá vnější cestu
2606 2606 Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech
2607 2607 Nezbývají žádné další konflikty značek k vyřešení
2608 2608 -----
2609 2609 Nenalezen žádný problém
2610 2610 Žádná proxy
2611 2611 Není vybrána GPX trasa
2612 2612 Žádný styl pro multipolygon
2613 2613 Relace multipolygonu neobsahuje styl
2614 2614 Žádné tagy
2615 2615 Žádné cílové vrstvy
2616 2616 Na této úrovni přiblížení nejsou žádné dlaždice
2617 2617 Žádná použitelná role pro člena multipolygonu
2618 2618 Neplatná URL WMS nebo id
2619 2619 Žádné chyby při kontrole
2620 2620 Ne, pokračovat v editaci
2621 2621 Ne, neaplikovat
2622 2622 Bod
2623 2623 Bod je stále využit
2624 2624 Bod {0}
2625 2625 -----
2626 2626 Uzel: spojený
2627 2627 Uzel: obyčejný
2628 2628 Uzel: otagovaný
2629 2629 Body
2630 2630 Uzly na stejné pozici
2631 2631 Uzly se stejným jménem
2632 2632 Body(vyřešeno)
2633 2633 Body(s konflikty)
2634 2634 Ne-cesta v multipolygonu
2635 2635 Žádný
2636 2636 Žádný z těchto uzlů není připojen na něco jiného.
2637 2637 Žádný z uzlů v této cestě není připojen na něco jiného.
2638 2638 Sever
2639 2639 Severně
2640 2640 Nenalezeno
2641 2641 Zatím nerozhodnuto
2642 2642 Zatím nerozhodnuto
2643 2643 Není v cache
2644 2644 Poznámka
2645 2645 -----
2646 2646 Poznámka: GPL není kompatibilní s licencí OSM. Nestahujte prosím cesti licencované pod GPL.
2647 2647 Poznámka: Pokud je vybrána cesta, dostane čerstvé kopie odlepených\nuzlů a tyto nové uzly budou vybrány. Jinak všechny cesty dostanou\nsvé vlastní kopie a všechny uzly budou vybrány.
2648 2648 Bankovky
2649 2649 Nic
2650 2650 Nic nebylo přidáno výběrem hledáním "{0}"
2651 2651 Ve výběru se nenašlo nic při hledání ''{0}''
2652 2652 Nic nebylo odstraněno výběrem hledáním "{0}"
2653 2653 Není zvoleno nic co by se dalo přiblížit
2654 2654 Nic není zvoleno!
2655 2655 Nic nevyexportováno. Nejdříve stáhněte data.
2656 2656 Nic k vybrání
2657 2657 Není nic k nahrání. Nejprve musíte mít nějaká data.
2658 2658 Není co přiblížit
2659 2659 Výjimka desetinné čárky, pravděpodobně nějaké chybějící tagy.
2660 2660 Číslo
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Počet míst
2667 2667 Počet drátů (nebo lépe vodičů) na každém kabelu
2668 2668 Počet rolí {0} je příliš vysoký ({1})
2669 2669 Počet rolí {0} je příliš nízký ({1})
2670 2670 Schéma číslování
2671 2671 -----
2672 2672 OAuth přihlášení selhalo
2673 2673 -----
2674 2674 +++++
2675 2675 OK - další pokus.
2676 2676 +++++
2677 2677 OSM API URL nesmí být prázdné. Prosím, zadejte OSM API URL.
2678 2678 OSM data
2679 2679 Heslo OSM.
2680 2680 Soubory z OSM serveru
2681 2681 OSM soubory komprimované pomocí bzip2
2682 2682 OSM soubory komprimované pomocí gzip
2683 2683 URL OSM serveru:
2684 2684 Heslo:
2685 2685 Uživatelské jméno:
2686 2686 Web OSM nevrátil session cookie v reakci na ''{0}'',
2687 2687 Objekt
2688 2688 Objekt ''{0}'' je již smazán. Přeskakuji objekt při nahrávání.
2689 2689 ID objektu:
2690 2690 ID objektů mohou být oddělena mezerami nebo čárkami.<br/> Příklady: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> Ve smíšeném režimu zadávejte objekty následovně: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2691 2691 -----
2692 2692 Typ objektu:
2693 2693 Objekt s historií
2694 2694 Objekty budou nahrány do <strong>nové sady změn</strong>.
2695 2695 Objekty byly nahrány do <strong>otevřené sady změn</strong> {0} s komentářem ''{1}''.
2696 2696 Objekty k přidání:
2697 2697 Objekty ke smazání:
2698 2698 Objekty ke změnění:
2699 2699 100 oktanů
2700 2700 -----
2701 2701 91 oktanů
2702 2702 -----
2703 2703 95 oktanů
2704 2704 98 oktanů
2705 2705 Posunutí 3 000 000m na východ
2706 2706 Tato záložka posunu již existuje. Přepsat?
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Posun:
2710 2710 Posunutí:
2711 2711 +++++
2712 2712 Starý klíč
2713 2713 Stará role
2714 2714 Stará hodnota
2715 2715 Na požádání
2716 2716 Při nahrávání
2717 2717 Jednosměrka
2718 2718 Cesty s jediným uzlem
2719 2719 Jeden z vybraných souborů byl prázdný
2720 2720 Jedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena.
2721 2721 Jeden nebo více členů této nové relace bylo smazáno v době práce s editorem relací.\nByly odstraněny ze seznamu členů relace.
2722 2722 Jednosměrka
2723 2723 -----
2724 2724 Pouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem
2725 2725 Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/čase
2726 2726 Pouze sady změn patřící mě
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem
2730 2730 Pouze na prvním úseku cesty.
2731 2731 Neprůhlednost
2732 2732 Otevřít
2733 2733 Otevřít z umístění...
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Naposledy otevřené
2737 2737 K nahrání dat ze souboru otevřete nejprve prázdnou WMS vrstvu
2738 2738 Otevřít soubor (libovolný typ který lze otevřít v Soubor/Otevřít)
2739 2739 Otevřít soubor.
2740 2740 Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzlu
2741 2741 Otevřít historii příkazů
2742 2742 Otevřít seznam všech nahraných vrstev.
2743 2743 Otevřít seznam všech relací
2744 2744 Otevřít seznam lidí, kteří pracuji na zvoleném objektu
2745 2745 Otevřít "dialog sloučení" pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.
2746 2746 Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání
2747 2747 Otevře dialog globální konfigurace.
2748 2748 Otevřít okno s výběrem.
2749 2749 Otevřít www stránku pro každou vybranou sadu změn
2750 2750 Otevřít soubor.
2751 2751 Otevřít editor pro zvolenou relaci
2752 2752 -----
2753 2753 Otevřít jinou GPX trasu
2754 2754 Otevřít další fotografie
2755 2755 Očekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.
2756 2756 Otevřené sady změn
2757 2757 Otevřít soubor
2758 2758 -----
2759 2759 Otevřít vybraný soubor.
2760 2760 Otevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči
2761 2761 Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.
2762 2762 Otevřít okno s výsledkem kontroly.
2763 2763 Otevřít...
2764 2764 Otevřeno/Zavřeno
2765 2765 +++++
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 +++++
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 +++++
2774 2774 Otevírací doba
2775 2775 -----
2776 2776 Otevírání souboru ''{0}'' ...
2777 2777 Otevírání souborů
2778 2778 -----
2779 2779 Otevře dialog umožňující skočit na zadané místo
2780 2780 Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn
2781 2781 Doba provozu
2782 2782 Operátor
2783 2783 Oční optik
2784 2784 Volitelné atributy:
2785 2785 Volitelné typy
2786 2786 Obchod se zdravou výživou
2787 2787 Orig. cesta
2788 2788 Ortogonalizovat
2789 2789 Pravoúhlost / Zpět
2790 2790 Ortogonalizovat tvar
2791 2791 Ortogonalizovat objekt / Zpět
2792 2792 Ortogonální tvar / Zpět
2793 2793 -----
2794 2794 Ostatní
2795 2795 Jiný informační bod
2796 2796 Ostatní duplicitné body
2797 2797 Vybavení do přírody
2798 2798 -----
2799 2799 Překryv dlaždic
2800 2800 -----
2801 2801 Překrývající se silnice
2802 2802 Překrývající se železnice
2803 2803 Překrývající se cesty
2804 2804 Překrývající se cesty
2805 2805 -----
2806 2806 Přepsat
2807 2807 Přepsat vlastní OAuth nastavení?
2808 2808 -----
2809 2809 PCN 2006 - Itálie
2810 2810 -----
2811 2811 PNOA Španělsko
2812 2812 PUWG (Polsko)
2813 2813 PUWG 1992 (Polsko)
2814 2814 PUWG 2000 Zóna {0} (Polsko)
2815 2815 PUWG Zóna
2816 2816 Malířské potřeby
2817 2817 Styl kreslení {0}: {1}
2818 2818 Paleontologické naleziště
2819 2819 -----
2820 2820 Papír
2821 2821 Paralelní
2822 2822 -----
2823 2823 Parametr "downloadgps" neakceptuje jména souborů nebo URL
2824 2824 Jméno parametru
2825 2825 Hodnota parametru
2826 2826 parameter {0} není v rozsahu 0..{1}, zadáno {2}
2827 2827 Parametry --download, --downloadgps a --selection jsou zpracovávány v tomto pořadí.
2828 2828 Rodičovské relace
2829 2829 +++++
2830 2830 Parkoviště P+R
2831 2831 Parkoviště
2832 2832 Obslužná silnice na parkovišti
2833 2833 Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentu
2834 2834 Zpracovávám OSM data...
2835 2835 Parsuji data historie OSM ...
2836 2836 -----
2837 2837 Parsování souboru "{0}" selhalo
2838 2838 Načítám seznam sad změn...
2839 2839 -----
2840 2840 Zpracovávám odpověď ze serveru...
2841 2841 -----
2842 2842 Součástky
2843 2843 Výhybna
2844 2844 Výhybny
2845 2845 Heslo
2846 2846 Heslo:
2847 2847 Heslo:
2848 2848 Vložit
2849 2849 Vložit ...
2850 2850 Vložit Popisky
2851 2851 Vložit URL ze schránky
2852 2852 Vložit ze schránky
2853 2853 Vložte bez nekompletních členů
2854 2854 Pěšina, vychozená cesta pro pěší/cyklo (path)
2855 2855 Cesta:
2856 2856 Vrchol
2857 2857 Pěší zóna
2858 2858 Přechod pro chodce
2859 2859 Typ přechodu pro chodce
2860 2860 Chodci
2861 2861 Pelota (míčová hra)
2862 2862 Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace
2863 2863 Nevyřešené konflikty v seznamu bodů v této cesty
2864 2864 Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostech
2865 2865 Provede kontrolu dat
2866 2866 Povolené akce:
2867 2867 +++++
2868 2868 Lékárna
2869 2869 Telefonní číslo
2870 2870 Telefonní číslo
2871 2871 Čas fotografie (z exif):
2872 2872 Fotografie neobsahují informace o čase
2873 2873 Místo na piknik
2874 2874 Molo
2875 2875 +++++
2876 2876 Potrubí
2877 2877 Typ sjezdovky
2878 2878 Hřiště
2879 2879 Chrám(kostel, synagoga, mešita)
2880 2880 Místa
2881 2881 -----
2882 2882 Přehrát/Pauza audio
2883 2883 -----
2884 2884 Hřiště
2885 2885 Prosíme přerušte, pokud si nejste jisti
2886 2886 Prosím klikněte na <strong>Stáhnout seznam</strong> ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.
2887 2887 Prosím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.
2888 2888 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.
2889 2889 Prosím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze.
2890 2890 Rozhodněte se, které hodnoty nechat
2891 2891 -----
2892 2892 Prosím, zadejte GPS souřadnice
2893 2893 Zadávejte prosím datum ve vašem obvyklém lokálním formátu.<br>Příklad: {0}<br>Příklad: {1}<br>Příklad: {2}<br>Příklad: {3}<br>
2894 2894 Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.
2895 2895 Zadejte neprázdné jméno uživatele
2896 2896 Prosím vložte adresu dlaždice
2897 2897 Prosím vložte identifikátor dlaždice
2898 2898 Zadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci.
2899 2899 Prosím zadejte nejprve platné URL dotazu na datové změny.
2900 2900 Prosím, zadejte nejprve platnou velikost bloku
2901 2901 Zadávejte prosím čas ve vašem obvyklém lokálním formátu.<br>Příklad: {0}<br>Příklad: {1}<br>Příklad: {2}<br>Příklad: {3}<br>
2902 2902 Prosím, zadejte platné ID uživatele
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Prosím, zadejte celé číslo > 1
2907 2907 Prosím, zadejte celé číslo > 0
2908 2908 Prosím, zadejte neprázdné jméno uživatele
2909 2909 Prosím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.
2910 2910 Prosím, zadejte OSM API URL.
2911 2911 Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server
2912 2912 Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účet
2913 2913 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server
2914 2914 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet
2915 2915 Prosím zadejte své heslo pro OSM
2916 2916 Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM
2917 2917 -----
2918 2918 Prosím, restartujte JOSM k aktivaci stažených pluginů.
2919 2919 Prosím opravte komentář změny
2920 2920 Prosím vyberte nejprve oblast stahování.
2921 2921 Prosím vyberte soubor
2922 2922 Prosím zvolte klíč
2923 2923 Vyberte prosím hodnotu
2924 2924 Prosím vyberte autorizační proceduru:
2925 2925 Prosím, vyberte položku.
2926 2926 Vyberte minimálně 4 uzly
2927 2927 Prosím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.
2928 2928 Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.
2929 2929 Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu
2930 2930 Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování
2931 2931 Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.
2932 2932 Zvolte minimálně jednu cestu.
2933 2933 Vyberte minimálně 3 uzly
2934 2934 Aby bylo možné body spojit, vyberte prosím alespoň dva body, nebo jeden bod v blízkosti jiného.
2935 2935 Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojení
2936 2936 Prosím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.
2937 2937 Prosím zvol něco ke kopírování
2938 2938 Vyberte objekty, u kterých chcete změnit vlastnosti.
2939 2939 Zvolte řádek k vymazání
2940 2940 Zvolte řádek k editaci
2941 2941 Prosím vyberte cílovou vrstvu.
2942 2942 Prosím vyberte způsob nahrávání
2943 2943 Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů
2944 2944 Prosím vyberte které změny vlastností chcete použít.
2945 2945 Plugin zahrnut v JOSM
2946 2946 -----
2947 2947 Plugin pro vracení sad změn zpět (revert)
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 Informace o pluginu
2951 2951 Plugin pro digitální podepisování OSM-dat
2952 2952 Aktualizace pluginů selhala
2953 2953 Aktualizace pluginů
2954 2954 Pluginy
2955 2955 Aktualizace pluginů
2956 2956 Jméno místa
2957 2957 Číslo místa
2958 2958 Sloup
2959 2959 -----
2960 2960 Policie
2961 2961 Volební obvod
2962 2962 +++++
2963 2963 Pozice
2964 2964 Pozice {0} je mimo rozsah. Aktuální počet členů je {1}.
2965 2965 Poštovní schránka
2966 2966 Pošta
2967 2967 Poštovní směrovací číslo
2968 2968 -----
2969 2969 Energie
2970 2970 Elektrárna
2971 2971 Dráty elektrického vedení
2972 2972 Rozvodna
2973 2973 Trafostanice
2974 2974 Stožár elektrického vedení
2975 2975 Duplicitní body na elektrickém vedení (power)
2976 2976 Zdroj elektrické energie
2977 2977 Selhal předpoklad
2978 2978 Porušení předpokladů
2979 2979 Předdefinováno
2980 2980 -----
2981 2981 Nastavení {0} bylo odstraněno, protože se již nepoužívá.
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Předvolby
2986 2986 Předvolby uloženy na {0}
2987 2987 Nastavení...
2988 2988 Připravuji OSM data...
2989 2989 Příprava řešení konfliktů
2990 2990 Připravuji data...
2991 2991 Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...
2992 2992 Příprava objektů pro nahrávání ...
2993 2993 Připravuji požadavak na nahrání...
2994 2994 Historická trať
2995 2995 Skupina předvoleb {0}
2996 2996 Skupina předvoleb {1} / {0}
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Předvolby
3000 3000 Předvolby neobsahují vlastnost klíč
3001 3001 Předvolby neobsahují vlastnost hodnota
3002 3002 -----
3003 3003 Předchozí
3004 3004 Silnice 1. třídy
3005 3005 Silnice 1. třídy - nájezd
3006 3006 Primární modifikátor:
3007 3007 Prvek
3008 3008 Očekáváno ID prvku
3009 3009 Vězení
3010 3010 Zpracovávám soubor ''{0}''
3011 3011 Zpracovávám soubory pluginů...
3012 3012 Zpracovávám seznam pluginů z webu ''{0}''
3013 3013 Zpracovávám cache pluginů...
3014 3014 -----
3015 3015 Projektované souřadnice
3016 3016 -----
3017 3017 Projekce
3018 3018 Projekce ''{0}'' nenalezena, záložku ''{1}'' nelze použít
3019 3019 Kód projekce
3020 3020 -----
3021 3021 Metoda projekce
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 Vlastnosti
3025 3025 Vlastnosti / Členství
3026 3026 Kontrola vlastností:
3027 3027 Vlastnosti pro zvolené objekty
3028 3028 Vlastnosti v mé datové sadě, např lokální datové sadě
3029 3029 Vlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích pokud bude sloučení aplikováno.
3030 3030 Vlastnosti v cizí datové sadě, např serverová datová sada
3031 3031 Vlastnosti
3032 3032 Vlastnosti (s konflikty)
3033 3033 Vlastnosti/Členství
3034 3034 Vlastnosti: {0} / Členství: {1}
3035 3035 Hodnota obsahuje HTML entitu
3036 3036 Hodnota začíná nebo končí mezerou
3037 3037 Napište stručný komentář ke změnám, které nahráváte na server:
3038 3038 Poskytuje měřící dialog a vrstvu pro měření délek a úhlů segmentů, ploch uzavřených jednoduchou cestou a vytváření měřících cest (které je možné importovat z gps vrstvy).
3039 3039 Poskytuje dialog umožňující editovat tagy v tabulce.
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Poskytuje směrování
3043 3043 Nastavení proxy
3044 3044 Hospoda
3045 3045 Veřejná budova
3046 3046 Veřejný gril
3047 3047 Vozidla MHD
3048 3048 Hromadná doprava
3049 3049 -----
3050 3050 Pročistit
3051 3051 Čištění...
3052 3052 -----
3053 3053 +++++
3054 3054 Lom
3055 3055 Dotaz
3056 3056 Dotaz a stažení sad změn
3057 3057 Dotaz a stažení sad změn ...
3058 3058 Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změn
3059 3059 Dotaz na sady změn
3060 3060 Dotaz na sady změn z URL serveru
3061 3061 Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn
3062 3062 Dotazovat se pouze na otevřené sady změn
3063 3063 Dotazuji a stahuji sady změn
3064 3064 Dotazuji se jmeného serveru
3065 3065 Dotazuji se jmeného serveru ...
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 RC auta
3069 3069 Závodní trať
3070 3070 Pálkové (raketové) sporty
3071 3071 Železnice
3072 3072 Železnice
3073 3073 Vlaková zastávka
3074 3074 Kolejové nástupiště (tram/vlak)
3075 3075 Duplicitní body na železnici (railway)
3076 3076 Železniční plocha
3077 3077 -----
3078 3078 Číselný rozsah byl překročen
3079 3079 Surová GPS data
3080 3080 Upozornění
3081 3081 Načíst fotografie...
3082 3082 Číst verzi protokolu
3083 3083 Načítání sady změn {0}...
3084 3084 Načítání sad změn...
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Načítání rodičů ''{0}''
3088 3088 Získávám informace o uživateli ...
3089 3089 Čtu {0}...
3090 3090 Přečti si
3091 3091 Skutečné jméno
3092 3092 Opravdu smazat výběr z relace {0}?
3093 3093 Záznam
3094 3094 Nahrávací studio
3095 3095 Rekreační plocha
3096 3096 Zaměřený obrázek...
3097 3097 Recyklační stanoviště
3098 3098 Červená:
3099 3099 Zrušit vrácení
3100 3100 Vrátit zpět poslední vrácenou akci
3101 3101 Znovu provést vybraný příkaz a všechny dřívější
3102 3102 Číslo
3103 3103 Číslo nástupiště
3104 3104 Referenční číslo
3105 3105 Číslo záchodu
3106 3106 Odkazováno z:
3107 3107 Odkazuje na
3108 3108 Obnovit
3109 3109 Kraj
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Zamítnout konflikty a uložit
3113 3113 Vztah
3114 3114 Relace...
3115 3115 Editor relací: Stáhnout členy
3116 3116 Editor relací: Posun dolů
3117 3117 Editor relací: Posun nahoru
3118 3118 Editor relací: Odstranit
3119 3119 Editor relací: Odstranit vybrané
3120 3120 Editor relací: Obrátit
3121 3121 Editor relací: Třídění
3122 3122 Panel pro vytváření a editace relací a multipolygonů.
3123 3123 Kontrola relací:
3124 3124 Relace je smazána
3125 3125 Relace je prázdná
3126 3126 Neznámý typ relace
3127 3127 -----
3128 3128 Relace {0}
3129 3129 -----
3130 3130 Relace: vybraná
3131 3131 Relace
3132 3132 Relace se stejnými členy
3133 3133 Relace: {0}
3134 3134 Pusťte myší tlačítko k vybrání obejktů v obdélníku
3135 3135 Uvolněte tlačítko myši pro ukončení pohybu. Ctrl sloučí s nejbližším uzlem.
3136 3136 Pusťte myší tlačítko k zastavení otaáčení
3137 3137 Pusťe tlačítko myši pro ukončení změny velikosti
3138 3138 Náboženství
3139 3139 Aktualizovat
3140 3140 Aktualizovat vybrané objekty a obnovit seznam.
3141 3141 Aktualizovat chybné dlaždice
3142 3142 Aktualizovat ze souboru
3143 3143 Aktualizovat zobrazenou stránku nápovědy
3144 3144 Aktualizovat historii ze serveru
3145 3145 Aktualizuji zdroje stylů
3146 3146 Aktualizovat seznam dostupných předvoleb z ''{0}''
3147 3147 Aktualizovat seznam dostupných stylů z ''{0}''
3148 3148 Vzdálené ovládání
3149 3149 Vzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nového uzlu.
3150 3150 Vzdálené ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:
3151 3151 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání vrstvy leteckých snímků z následující adresy:
3152 3152 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.
3153 3153 Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení verze protokolu. To umožní webovým stránkám stránkám detekovat běžící JOSM.
3154 3154 -----
3155 3155 Odstranit
3156 3156 Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''
3157 3157 Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''
3158 3158 Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''
3159 3159 Odstranit "{0}" pro {1} objekt(ů)
3160 3160 Odstranit všechny členy odkazující na jeden z vybraných objektů
3161 3161 -----
3162 3162 Odstranit z cache
3163 3163 Odebrat fotografii z vrstvy
3164 3164 Odstranit tagy z vnitřních cest
3165 3165 -----
3166 3166 Odstranit vybrané záložky
3167 3167 Odstranit vybrané členy z relace
3168 3168 Odstranit vybrané sady změn z lokální cache
3169 3169 Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů
3170 3170 Odstranit vybrané cesty pro ikony
3171 3171 Odstranit vybrané předvolby ze seznamu aktivních
3172 3172 Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivních
3173 3173 Odstranit, vyčistit relaci
3174 3174 Odstranit tohoto člena z relace
3175 3175 Prvek odstraněn z relací
3176 3176 Odstraněny duplicitní body
3177 3177 -----
3178 3178 Odstraňuji zastaralé pluginy...
3179 3179 Odstraňuji neudržované pluginy...
3180 3180 Přejmenovat soubor
3181 3181 Přejmenovat soubor "{0}" na
3182 3182 Přejmenovat vrstvu
3183 3183 Přejmenovat vybranou záložku
3184 3184 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů.
3185 3185 Renederuje mapu jako jednoduchéý drátový model
3186 3186 Renederuje mapu za pomoci sad pravidel a stylů.
3187 3187 Půjčovna
3188 3188 Opravna
3189 3189 Nahradit
3190 3190 Zaměňte "{0}" za "{1}" pro
3191 3191 Nahlásit chybu
3192 3192 +++++
3193 3193 Požádat o přístupový token
3194 3194 Požadavek selhal
3195 3195 -----
3196 3196 Detaily požadavku: {0}
3197 3197 Požadován poplatek
3198 3198 Umělá vodní nádrž
3199 3199 +++++
3200 3200 Nastavit výchozí hodnoty
3201 3201 Obnovit výchozí hodnotu
3202 3202 Místní komunikace (ulice)
3203 3203 Obytná plocha
3204 3204 Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA)
3205 3205 Vyřešit
3206 3206 Vyřešit konflikty
3207 3207 Vyřešit konflikty pro ''{0}''
3208 3208 Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}
3209 3209 Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}
3210 3210 Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}
3211 3211 Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}
3212 3212 Vyřešit konflikty.
3213 3213 Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}
3214 3214 Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}
3215 3215 Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}
3216 3216 Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}
3217 3217 Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}
3218 3218 Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1}
3219 3219 Surovina
3220 3220 Odpočinková zóna
3221 3221 Restartovat
3222 3222 Restaurace
3223 3223 Obnovit
3224 3224 Obnovování souborů
3225 3225 Omezení
3226 3226 Obchody
3227 3227 Opěrná zeď
3228 3228 -----
3229 3229 Odeslat žádost o token
3230 3230 -----
3231 3231 Přijímání přístupového tokenu OAuth...
3232 3232 -----
3233 3233 Přijímání žádosti o přístupový token OAuth...
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Získávám informace o uživateli...
3237 3237 Návrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentáře
3238 3238 +++++
3239 3239 Obrátit
3240 3240 Otočit cesty
3241 3241 Otočit a zkombinovat
3242 3242 Otočit směr všech zvolených cest
3243 3243 Obrátí pořadí členů relace
3244 3244 Otočit směr cesty
3245 3245 Otočit cesty
3246 3246 Obrácená pobřežní linie
3247 3247 Obrácené pobřeží: země není na levé straně
3248 3248 Obrácená země: země není na levé straně
3249 3249 Vracení změn
3250 3250 Opravit
3251 3251 Revize
3252 3252 Jízda na koni
3253 3253 Řeka
3254 3254 Břeh řeky
3255 3255 Cesta (neznámý typ)
3256 3256 Silniční omezení
3257 3257 +++++
3258 3258 Problém při kontrole rolí
3259 3259 -----
3260 3260 Role {0} chybí
3261 3261 Role {0} neznáma
3262 3262 +++++
3263 3263 Role v relaci odkazující na
3264 3264 -----
3265 3265 Kruhový objezd
3266 3266 Trasa
3267 3267 Síť cest
3268 3268 -----
3269 3269 Typ trasy
3270 3270 Trasy zobrazeny pro:
3271 3271 Rugbyová liga
3272 3272 Svaz rugby
3273 3273 Zřícenina
3274 3274 Znovu spustit kroky automatické autorizace
3275 3275 -----
3276 3276 Spouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
3277 3277 Spouštím test {0}
3278 3278 Přistávací dráha (runway)
3279 3279 SAC klasifikace
3280 3280 -----
3281 3281 SIM-karty
3282 3282 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 Prodej
3286 3286 Výpadová brána (v opevnění)
3287 3287 Sytost:
3288 3288 +++++
3289 3289 Uložit
3290 3290 Uložit přístupový token do předvoleb
3291 3291 Uložit jako...
3292 3292 Uložit GPX soubor
3293 3293 Uložit do:
3294 3294 Ulož vrstvu
3295 3295 Uložit OSM soubor
3296 3296 Uložit WMS vrstvu
3297 3297 Uložit WMS vrstvu do souboru
3298 3298 Uložit kopii tohoto stylu do souboru a přidat jej do seznamu
3299 3299 Přesto uložit
3300 3300 Uložit jako...
3301 3301 Uložit do:
3302 3302 Uložit vybraný soubor.
3303 3303 Uložit styl ''{0}'' jako ''{1}''
3304 3304 Uložit aktuální data do nového souboru
3305 3305 Uložit aktuální data.
3306 3306 Uložit nastavení a zavřít dialog
3307 3307 Uložit do nastavení
3308 3308 Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)
3309 3309 Uložit/nahrát na server a smazat
3310 3310 Uložit/nahrát na server a skončit
3311 3311 Uložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.
3312 3312 Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...
3313 3313 -----
3314 3314 Prohledávám adresář {0}
3315 3315 Základní škola
3316 3316 Kovový šrot
3317 3317 Suťoviště
3318 3318 Podrost
3319 3319 Mořské plody
3320 3320 Hledat
3321 3321 Hledat ...
3322 3322 Najít klíč/hodnotu
3323 3323 Najít klíč/hodnotu/typ
3324 3324 Vyhledávaný výraz je neplatný: \n\n {0}
3325 3325 Hledat objekty
3326 3326 Hledat objekty.
3327 3327 Hledat ve značkách (tags)
3328 3328 Najít předvolbu
3329 3329 Najít předvolby
3330 3330 Hledaný řetězec:
3331 3331 Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybraného tagu
3332 3332 Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybraného tagu, s omezením na typ (bod/cesta/relace)
3333 3333 Hledat...
3334 3334 Hledat:
3335 3335 Hledání:
3336 3336 Druhé jméno
3337 3337 -----
3338 3338 Silnice 2. třídy
3339 3339 Druhý modifikátor:
3340 3340 Sekundy: {0}
3341 3341 Bezpečnostní vyjímka
3342 3342 Podívejte se na Wiki pro ostatní capacity:[types]=*.
3343 3343 Stezka pro pěší a cyklisty - dělená
3344 3344 Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}
3345 3345 Vybrat
3346 3346 Vybrat vše
3347 3347 Vyberte sekvenci nevětvících se spojených cest
3348 3348 Vybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změn
3349 3349 Vybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.
3350 3350 Vyberte otevřenou sadu změn
3351 3351 Vybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření
3352 3352 Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená
3353 3353 Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelům
3354 3354 Vyberte buď:
3355 3355 Vyberte soubor
3356 3356 Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Vybrat ve vrstvě
3360 3360 Vyberte v seznamu relací
3361 3361 Vybrat členy
3362 3362 Vybrat členy (přidat)
3363 3363 Vybrat uzel pod kurzorem.
3364 3364 Vybrat objekty vybraných členů relace
3365 3365 Vybrat objekty vložené tímto uživatelem
3366 3366 Vybrat objekty k nahrání na server
3367 3367 Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapy
3368 3368 Vybrat relaci
3369 3369 Vybrat relaci (přidat)
3370 3370 Vybere relaci v hlavním výběru.
3371 3371 Vybrat relaci v seznamu relací.
3372 3372 Vybrat členy relace odkazující na jeden z vybraných objektů
3373 3373 Vybrat členy relace odkazující na {0} aktuálně vybraných objektů
3374 3374 Vybrat cílovou vrstvu
3375 3375 Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
3376 3376 Vybrat členy všech vybraných relací
3377 3377 Vybrat členy vybrané relace
3378 3378 -----
3379 3379 Vybrat pro zavření sady změn po následujícím nahrání
3380 3380 Vybrat pro stažení GPS tras ve vybrané oblasti.
3381 3381 Vybrat ke stažení dat z OSM ve vybrané oblasti.
3382 3382 Vyberte pro udělení práv pro JOSM stahovat vaše soukromé GPS trasy do JOSM vrstev
3383 3383 Vyberte pro udělení práv pro JOSM číst preference ze serveru
3384 3384 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat GPS trasy vaším jménem
3385 3385 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat mapová data vaším jménem
3386 3386 Vyberte pro udělení práv pro JOSM zapisovat preference na server
3387 3387 Vybrat vrstvu ''{0}'' k nahrání na server ''{1}''
3388 3388 Vybere základní autentizací pomocí HTTP a uživatelského jména a hesla (bez šifrování)
3389 3389 Vybere OAuth jako autentizační mechanismus
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Vybrat, přesouvat, měnit velikost a otáčet objekty
3393 3393 Vybrané prvky nelze uspořádat do pravých úhlů
3394 3394 Vybrané položky:
3395 3395 Výběr
3396 3396 Prázdný výběr
3397 3397 Výběr musí obsahovat pouze cesty a body
3398 3398 Vybrány nevhodné objekty!
3399 3399 Výběr:
3400 3400 Výběr: {0}
3401 3401 -----
3402 3402 Cesty protínající seba sama
3403 3403 Polo-automatická
3404 3404 Oddělit vrstvu
3405 3405 Oddělovač
3406 3406 Sekvence
3407 3407 Pro id {0} server odpověděl kódem 404. Přeskakuji.
3408 3408 -----
3409 3409 Účelová komunikace
3410 3410 -----
3411 3411 URL služby
3412 3412 Služby motoristům (odpočívadla)
3413 3413 Služby:
3414 3414 Typ účelové komunikace
3415 3415 Nastavit záložku WMS
3416 3416 Nastavit vše na výchozí hodnoty
3417 3417 Nastavit příznak ''upraveno'' pro bod {0}
3418 3418 Nastavit příznak ''upraveno'' pro relaci {0}
3419 3419 Nastavit příznak ''upraveno'' pro cestu {0}
3420 3420 Nastavit aktuální výběr na seznam vybraných relací
3421 3421 Nastavit jazyk
3422 3422 -----
3423 3423 Nastavit na výchozí hodnotu
3424 3424 -----
3425 3425 Nastavit {0}={1} pro uzel ''{2}''
3426 3426 Nastavit {0}={1} pro relaci ''{2}''
3427 3427 Nastavit {0}={1} pro cestu ''{2}''
3428 3428 Nastavit {0}={1} pro {2} objekt(ů)
3429 3429 Nastaví roli pro vybrané členy
3430 3430 Ruční nastavení. Používejte s opatrností!
3431 3431 Nastavuji výchozí hodnoty
3432 3432 Nastavení klávesové zkratky ''{0}'' pro akci ''{1}'' ({2}) selhalo,\nprotože tato zkratka se již používá pro akci ''{3}'' ({4}).\n\n
3433 3433 Nastavení
3434 3434 Nastavení pro přehrávání zvuků a zvukové značky.
3435 3435 Nastavení projekce mapy a interpretace dat.
3436 3436 Nastavení pro vzdálené ovládání
3437 3437 Různé nástroje zjenodušující život.
3438 3438 Carsharing (sdílené vlastnictví vozidel)
3439 3439 Doostření (vyžaduje znovupřidání vrstvy):
3440 3440 +++++
3441 3441 Přístřešek
3442 3442 Loďstvo
3443 3443 Obuv
3444 3444 Střelba
3445 3445 Nakupování
3446 3446 Obchody
3447 3447 Krátká popiska: {0}
3448 3448 Klávesová zkratka
3449 3449 Nastavení klávesových zkratek
3450 3450 Má se uložit?
3451 3451 Chcete plugin zakázat ?
3452 3452 Má se nahrát?
3453 3453 Zobrazit
3454 3454 Zobrazit hranice
3455 3455 -----
3456 3456 Zobrazit zprávu o stavu
3457 3457 Zobrazit text/ikony
3458 3458 Zobrazovat náhledy obrázků v mapě
3459 3459 Zobrazit informace o dlaždici
3460 3460 -----
3461 3461 Zobrazit sadu změn {0}
3462 3462 Zobrazit informace o pomoci
3463 3463 Zobrazit historii
3464 3464 Zobrazit informace
3465 3465 Zobrazovat informační zprávy při nahrávání.
3466 3466 -----
3467 3467 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků
3468 3468 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků, pokud jsou dostupné
3469 3469 Zobrazit další obrázek
3470 3470 Zobrazovat ID objektů v seznamech
3471 3471 Zobrazit pouze aplikovatelné na výběr
3472 3472 Zobrazit nebo skrýt menu Zvuk v menu hlavní nabídky.
3473 3473 -----
3474 3474 Zobrazit předchozí obrázek
3475 3475 -----
3476 3476 Zobrazovat při startu úvodní obrazovku
3477 3477 Zobrazit zprávu o stavu s užitečnými informacemi, které se mohou přiložit k chybovému hlášení
3478 3478 Zobrazit pouze tagy s konfliktem
3479 3479 Zobrazit pouze tagy s více hodnotami
3480 3480 Zobrazovat informační testy v oknech kontroly nahrávání.
3481 3481 -----
3482 3482 Zobrazí tuto nápovědu
3483 3483 Zobrazit/Skrýt
3484 3484 Zobrazený areál
3485 3485 Zobrazen barometrický tlak
3486 3486 Zobrazeno datum
3487 3487 Zobrazena vlkhost vzduchu
3488 3488 Zobrazena teplota
3489 3489 Zobrazuje výškový profil a další statistická data GPX záznamu.
3490 3490 Sicily - Itálie
3491 3491 Cesty s podobnými jmény
3492 3492 Podobně pojmenované cesty.
3493 3493 Zjednodušit cestu
3494 3494 Zjednodušit všechny vybrané cesty
3495 3495 -----
3496 3496 Zjednodušit cesty?
3497 3497 Jednoduchá konverze plochy do multipolygonu.
3498 3498 Simuluje kliknutí pokud uděláte malý a krátký pohyb. Užitečné pro tablety, pokud máte problémy, stačí kliknout na tablet bez pohybu myší (obecný Java - tablet problém).
3499 3499 Souběžných připojení
3500 3500 Jedna barva (může být nastavena pro pojmenované vrstvy)
3501 3501 Jednotlivé prvky
3502 3502 Velikost
3503 3503 +++++
3504 3504 Bruslení
3505 3505 Lyže
3506 3506 Lyžování
3507 3507 Přeskočit stahování
3508 3508 Přeskočit stahování
3509 3509 Vynechat aktualizaci
3510 3510 -----
3511 3511 Přeskakuji aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
3512 3512 Aktuální mapa
3513 3513 Skluz v loděnici
3514 3514 Kuřáci
3515 3515 Vyhlazené mapy (antialiasing)
3516 3516 -----
3517 3517 Sněžný skůtr
3518 3518 Fotbal
3519 3519 Jemně
3520 3520 Některé objekty byly modifikovány.<br> Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.</html>
3521 3521 Některé z cest byly prvky relací, které byly změněny. Prosíme, ověřte, zda tímto nedošlo ke vzniku chyb.
3522 3522 Některé značky, které byly příliš daleko od trasy k rozumnému odhadu času, byly vynechány.
3523 3523 -----
3524 3524 Je mi líto. Neumím zpracovat multipolygon relace s více vnějšími cestami.
3525 3525 Je mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je zároveň vnitřní a vnější v multipolygon relacích.
3526 3526 Je mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnitřní ve více multipolygon relacích.
3527 3527 Je mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnější ve více multipolygon relacích.
3528 3528 Řadit
3529 3529 Setřídit nabídku s přednastaveními
3530 3530 Seřadit členy relace
3531 3531 Zdroj
3532 3532 Jih
3533 3533 -----
3534 3534 Místa pro vozíčkáře
3535 3535 Místa pro rodiče
3536 3536 Místa pro ženy
3537 3537 -----
3538 3538 Rychlostní radar
3539 3539 Jednosměrné hroty
3540 3540 Rozdělit cestu
3541 3541 Rozdělit cestu zvoleným uzlem
3542 3542 Rozdělit cestu {0} do {1} částí
3543 3543 Rozdělení cest do kusů
3544 3544 +++++
3545 3545 Sport (míčové hry)
3546 3546 Sportovní zařízení
3547 3547 Sportovní potřeby
3548 3548 Sportovní centrum
3549 3549 Pramen
3550 3550 Stadion
3551 3551 Standardní unixová geometrie okna
3552 3552 Počet hvězdiček
3553 3553 Začít hledání
3554 3554 Začínám stahování
3555 3555 Začít stahování dat
3556 3556 Začít novou cestu od posledního uzlu.
3557 3557 -----
3558 3558 Začínam prohledávat adresář
3559 3559 Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...
3560 3560 Zahajuji pokus {0} z {1}.
3561 3561 Začínám nahrávat po částech...
3562 3562 Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...
3563 3563 Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...
3564 3564 Země
3565 3565 -----
3566 3566 Papírnictví
3567 3567 +++++
3568 3568 Zpráva o stavu
3569 3569 Schody
3570 3570 Stevns (Dánsko)
3571 3571 Schůdky přes ohrazení
3572 3572 +++++
3573 3573 -----
3574 3574 Potok
3575 3575 Lampa
3576 3576 Ulice
3577 3577 Uliční a silniční síť
3578 3578 Ulice NRW Geofabrik.de
3579 3579 Silně
3580 3580 -----
3581 3581 Styly pro vnější cesty jsou různé
3582 3582 Styl momentálně aktivní?
3583 3583 Stylovaný mapový reneder
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Přidat filtr
3590 3590 Městský obvod, nebo městská část
3591 3591 Metro
3592 3592 Vchod do metra
3593 3593 -----
3594 3594 Úspěch
3595 3595 Úspěšně otevřená sada změn {0}
3596 3596 +++++
3597 3597 +++++
3598 3598 Umístění
3599 3599 Poskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.
3600 3600 Podporované zdroje k překreslování:
3601 3601 -----
3602 3602 Podpora stahování rozčtvercovaných nascanovaných map z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rané fázi vývoje a může obsahovat chyby.
3603 3603 Povrch
3604 3604 Sledovací kamera
3605 3605 Triangulační bod
3606 3606 -----
3607 3607 Podezřelé kombinace tagů a hodnot
3608 3608 Plavání
3609 3609 Švýcarský Grid
3610 3610 -----
3611 3611 Popis symbolu
3612 3612 Synchronizovat audio
3613 3613 Synchronizovat celý dataset
3614 3614 Synchronizovat pouze bod {0}
3615 3615 Syncronizovat pouze relaci {0}
3616 3616 Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímače
3617 3617 Synchronizovat pouze cestu {0}
3618 3618 Systém měr
3619 3619 -----
3620 3620 T1 - turistická cesta
3621 3621 T2 - horská turistická cesta
3622 3622 T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta
3623 3623 T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta
3624 3624 T5 - obtížná horská cesta s lezením
3625 3625 T6 - nebezpečná horská cesta s lezením
3626 3626 +++++
3627 3627 Nastavení TMS
3628 3628 +++++
3629 3629 -----
3630 3630 Stolní tenis (ping-pong)
3631 3631 Hmatová dlažba
3632 3632 -----
3633 3633 soubor tagů neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''
3634 3634 Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20
3635 3635 Délka klíče je větší, než je povoleno
3636 3636 -----
3637 3637 Hodnota tagu obsahuje znak s kódem menším než 0x20
3638 3638 Délka hodnoty tagu je větší, než je povoleno
3639 3639 zdroj TagCheckeru
3640 3640 Přednastavení tagů
3641 3641 Značky
3642 3642 Značky a Členové
3643 3643 Tagy z uzlů
3644 3644 Tagy z relací
3645 3645 Tagy z cest
3646 3646 Značky sady změn {0}
3647 3647 Tagy nové sady změn
3648 3648 Klíče s prázdnými hodnotami
3649 3649 -----
3650 3650 Krejčí
3651 3651 +++++
3652 3652 Stanoviště taxi
3653 3653 Pojížděcí dráha (taxiway)
3654 3654 Telefon
3655 3655 Telefonní karty
3656 3656 Tenis
3657 3657 Stany povoleny
3658 3658 Terminál
3659 3659 Silnice 3. třídy
3660 3660 Třetí modifikátor:
3661 3661 +++++
3662 3662 Otestovat přístupový token
3663 3663 Test selhal
3664 3664 Otestovat API URL
3665 3665 Test {0}/{1}: Spouští se {2}
3666 3666 Testuji přístupový token služby OAuth
3667 3667 Testuji OSM API URL ''{0}''
3668 3668 +++++
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 URL API je platné.
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 MapDust Plug-In zobrazuje chyby z MapDustu na mapě. Pomocí tohoto pluginu můžete vytvářet nové reporty, uzavírat je, zneplatňovat, znovuotevírat a komentovat.
3677 3677 -----
3678 3678 OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.<br>
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.
3685 3685 Oblast kterou chcete stáhnout je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.<br>Vyberte menší oblast nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM.
3686 3686 Tato sada změn <strong>zůstane</strong> po nahrání <strong>otevřena</strong>
3687 3687 Sada změn bude po nahrání na server <strong>uzavřena</strong>.
3688 3688 Obsah této sady změn ještě nebyl stáhnut.
3689 3689 Kopírovaná data obsahují nekompletní objekty. Nekompletní objekty nebudou vloženy. Přejete si vložit data bez nekompletních objektů?
3690 3690 Aktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný bod.
3691 3691 Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlů
3692 3692 -----
3693 3693 Současná hodnota není platné URL
3694 3694 Aktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0
3695 3695 Aktuální hodnota není platné ID uživatele. Zadejte celé číslo > 0
3696 3696 Zadaná hodnota není adresou dlaždice
3697 3697 Zadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň přiblížení
3698 3698 Výchozí předvolba pro JOSM
3699 3699 Dokument neobsahuje žádná data.
3700 3700 Expertní režim zobrazuje mnoho dalších nastavení skrytých běžnému uživateli
3701 3701 Níže jsou výsledky automatické validace. Pokuste se je opravit, ale opatrně, nezničte platná data. Pokud jste na pochybách, ignorujte je.<br> Pokud tento dialog stornujete, můžete tyto položky nalézt v postranním panelu validátoru a prověřit je.
3702 3702 Následující závislé objekty budou vyčištěny<br> navíc ke zvoleným objektům:
3703 3703 Během hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}
3704 3704 Následující objekty není možné kopírovat do cílového objektu<br>protože byly smazány v cílové datové sadě:
3705 3705 Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.
3706 3706 Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.
3707 3707 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3708 3708 Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Délka nového nakresleného segmentu trasy.
3712 3712 Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
3713 3713 Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}
3714 3714 Jméno objektu na místě kurzoru myši.
3715 3715 -----
3716 3716 Heslo nemůže být prázdné. Zadejte vaše heslo pro OSM
3717 3717 Soubor pluginu ''{0}'' neobsahuje Manifest.
3718 3718 Plugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.
3719 3719 Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.
3720 3720 Proxy server nebude použit.
3721 3721 -----
3722 3722 Regulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba:\n\n{2}
3723 3723 Regulární výraz "{0}" měl chybu při parsování, plná chyba:\n\n{1}
3724 3724 Vzdálené ovládání umožňuje kontrolovat JOSM z ostatních aplikací, např. z prohlížeče.
3725 3725 Požadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.
3726 3726 Zvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.
3727 3727 Vybraná plocha je nekompletní. Pokračovat?
3728 3728 Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.
3729 3729 Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.
3730 3730 Výběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?
3731 3731 Server odpověděl chybou s kódem {0}
3732 3732 Server odpověděl kódem 404.<br>To většinou znamená, že nezná objekt s požadovaným ID.
3733 3733 Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.<br>Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu<br>of {0} objektů na serveru ''{1}''.
3734 3734 -----
3735 3735 Řetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).
3736 3736 Plugin turnrestrictions umožňuje vytvářet a spravovat informace o pravidlech odbočování na křižovatkách v databázi OpenStreetMap
3737 3737 Uživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte vaše uživatelské jméno pro OSM
3738 3738 Cesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)
3739 3739 Cesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?
3740 3740 Divadlo
3741 3741 Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0}
3742 3742 Cizí verze
3743 3743 Cizí verze (serverová datová sada)
3744 3744 Cizí se sloučeným
3745 3745 Zábavní park
3746 3746 Nejsou otevřené žádné sady změn
3747 3747 Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.
3748 3748 Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?
3749 3749 Cesty se protínají.
3750 3750 -----
3751 3751 Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě
3752 3752 Došlo k {0} konfliktům během importu.
3753 3753 Tato akce nebude mít klávesovou zkratku.\n\n
3754 3754 Toto může védst k náhodnému smazání uzlů.
3755 3755 Toto URL dotazu na datové změny není platné
3756 3756 Toto je až za koncem nahrávky
3757 3757 Toto odpovídá smazání rolí těchto objektů.
3758 3758 Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.
3759 3759 Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.<br> Budou odstraněny z vrstvy, ale <i>nebudou</i> smazány<br> na serveru během nahrávání.
3760 3760 -----
3761 3761 Tento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.
3762 3762 Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.
3763 3763 Tento plugin kontroluje chyby v relacích.
3764 3764 Tento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.
3765 3765 Tento plugin zjednodušuje mapování a úpravy tras veřejné dopravy.
3766 3766 Tento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.
3767 3767 Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
3768 3768 Tento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.
3769 3769 Tento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.
3770 3770 Tento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám
3771 3771 Tento test kontroluje, jestli multipolygony jsou správné
3772 3772 Tento test kontroluje, jestli jsou zákazy odbočení platné
3773 3773 Tento test zjišťuje, zda se dvě cesty (silnice, tratě, budovy ...) ve stejné úrovni (layer) nekříží.
3774 3774 Tento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.
3775 3775 Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.
3776 3776 Tento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.
3777 3777 Tento test zjišťuje, zda neexistují relace se stejnými tagy a stejnými členy se stejnou rolí.
3778 3778 Tento test zjišťuje, zda neexistují cesty se stejně umístěnými body a případně stejnými tagy.
3779 3779 Tento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.
3780 3780 -----
3781 3781 Tento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).
3782 3782 Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.
3783 3783 Tato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.
3784 3784 Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.
3785 3785 Automat na jízdenky
3786 3786 Čísla dlaždic
3787 3787 Adresa dlaždice:
3788 3788 -----
3789 3789 Čas:
3790 3790 Časový interval
3791 3791 Časové pásmo:
3792 3792 Časová zóna: {0}
3793 3793 Název:
3794 3794 Do ...
3795 3795 Ke smazání
3796 3796 Vypnout/Zapnout GPX linie
3797 3797 Přepínaní následování bodu
3798 3798 Přepnout drátový model
3799 3799 Přepnout celoobrazovkový pohled
3800 3800 Nastavení viditelnosti okna správce datových změn.
3801 3801 -----
3802 3802 Přepnout viditelnost textu značek a ikon.
3803 3803 Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.
3804 3804 Přepnout: {0}
3805 3805 Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.
3806 3806 Záchody
3807 3807 Token umožňuje omezený přístup
3808 3808 Poplatek
3809 3809 Mýtná budka
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Nástroj: {0}
3813 3813 Panel nástrojů
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Upravení panelu nástrojů
3817 3817 Nástroje
3818 3818 -----
3819 3819 Nástroj pro tvorbu budov.
3820 3820 -----
3821 3821 +++++
3822 3822 Turistika
3823 3823 -----
3824 3824 Věž
3825 3825 -----
3826 3826 Typ věže
3827 3827 Město
3828 3828 Radnice
3829 3829 Hračky
3830 3830 Trasuje budovy případně další polygony z České katastrální mapy (nebo i jinde), je třeba aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono).
3831 3831 Lesní/polní cesta (track)
3832 3832 Barvy tras a bodů
3833 3833 -----
3834 3834 Typ cesty
3835 3835 Zpomalovací retardér
3836 3836 Semafory
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Tramvaj
3840 3840 Tramvajová zastávka
3841 3841 Doprava
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 Cestovní kancelář
3845 3845 Strom
3846 3846 Čtyřproudá silnice
3847 3847 Čtyřproudá silnice - nájezd
3848 3848 Zkusit znovu
3849 3849 Zkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu.
3850 3850 Út-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3851 3851 -----
3852 3852 Tunel
3853 3853 Začátek tunelu
3854 3854 Zákaz odbočení
3855 3855 Vypnout nebo zapnout zvolené styly
3856 3856 Obratiště
3857 3857 Rožšířené místo pro otáčení lodí
3858 3858 Zákaz odbočení
3859 3859 Turniket
3860 3860 Točna
3861 3861 Typ
3862 3862 Jméno typu (UK)
3863 3863 -----
3864 3864 Typy
3865 3865 -----
3866 3866 Pneuservis
3867 3867 +++++
3868 3868 +++++
3869 3869 NEZNÁMÝ
3870 3870 +++++
3871 3871 URL / Soubor:
3872 3872 -----
3873 3873 URL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)
3874 3874 +++++
3875 3875 +++++
3876 3876 +++++
3877 3877 +++++
3878 3878 +++++
3879 3879 UTM Francie (DOM)
3880 3880 UTM Geodesický systém
3881 3881 Zóna UTM
3882 3882 Rozpojit cesty
3883 3883 Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je
3884 3884 Nelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté
3885 3885 Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru
3886 3886 Není možné vztvořit novou zvukovou značku
3887 3887 Nemohu smazat starý záložní soubor {0}
3888 3888 Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.
3889 3889 Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0}\n
3890 3890 Nelze rozpoznat šířku/délku
3891 3891 Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě
3892 3892 Silnice bez zařazení (mimo obec)
3893 3893 Neuzavřené cesty.
3894 3894 Neuzavřená cesta
3895 3895 Nespojená pobřežní linie
3896 3896 Nenapojené uzly bez fyzických tagů
3897 3897 Nespojené cesty.
3898 3898 Nerozhodnuto
3899 3899 Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno
3900 3900 Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic
3901 3901 Nerozhodnuto
3902 3902 Nedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.
3903 3903 -----
3904 3904 Zpět
3905 3905 Zpět ortogonální tvar
3906 3906 Vrátit zpět přesun
3907 3907 Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nody
3908 3908 Vrátit poslední akci.
3909 3909 Vrátit vybraný příkaz a všechny pozdější
3910 3910 Vytrhnout panel
3911 3911 Neočekávaná výjimka
3912 3912 Neočakávaný XML element s názvem ''{0}''
3913 3913 -----
3914 3914 neočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''
3915 3915 -----
3916 3916 neočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Neočekávaný symbol. Očekáváno {0}, nalezeno {1}
3922 3922 Neočekávaný token: {0}
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0}
3926 3926 Odblokovat
3927 3927 Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementů
3928 3928 -----
3929 3929 Nespojený uzel
3930 3930 Vysoká škola
3931 3931 Neznámé jméno počítače
3932 3932 Neznámý typ členu
3933 3933 Neznámý režim {0}.
3934 3934 Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}
3935 3935 Neznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relace
3936 3936 -----
3937 3937 Neznámá role
3938 3938 -----
3939 3939 Neznámý typ: {0}
3940 3940 -----
3941 3941 Nepojmenovaná křižovatka
3942 3942 Nepojmenovaná neklasifikovaná silnice
3943 3943 Nepojmenované cesty
3944 3944 Neuspořádané pobřeží
3945 3945 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?
3946 3946 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?
3947 3947 Neuložená data a konflikty
3948 3948 Neuložená data a chybějící přiřazený soubor
3949 3949 -----
3950 3950 Neuložená osm data
3951 3951 Odznačit vše
3952 3952 Odznačit vše (Escape)
3953 3953 Odznačit vše (Fokus)
3954 3954 Odznačit všechny objekty
3955 3955 Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}
3956 3956 -----
3957 3957 Nepodporovaná verze: {0}
3958 3958 Neoznačené a nepřipojené body.
3959 3959 Neotagované cesty
3960 3960 Neotagované cesty (komentované)
3961 3961 Neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.
3962 3962 Nahoru
3963 3963 O úroveň výše
3964 3964 Aktualizovat
3965 3965 Aktualizovat sadu změn
3966 3966 Aktualizovat obsah
3967 3967 Aktualizovat data
3968 3968 Aktualizovat výpis adresáře.
3969 3969 Interval aktualizace (dnů):
3970 3970 Aktualizovat modifikované
3971 3971 Aktualizovat objekty
3972 3972 Aktualizace pluginů
3973 3973 Aktualizovat výběr
3974 3974 Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru
3975 3975 Aktualizovat sadu změn z OSM serveru
3976 3976 Aktualizovat vybrané pluginy
3977 3977 Aktualizováno
3978 3978 Aktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).
3979 3979 Aktualizuje vybrané objekty ze serveru (znovu stáhne data)
3980 3980 Aktualizuje ze serveru objekty v aktuální datové vrstvě.
3981 3981 Aktualizuje vybrané sady změn aktuálními daty z OSM serveru
3982 3982 Aktualizuji sadu změn {0}...
3983 3983 Aktualizuji sadu změn...
3984 3984 Aktualizuji data
3985 3985 Aktualizuji ignorované chyby ...
3986 3986 Aktualizuji mapu ...
3987 3987 Aktualizuji pluginy...
3988 3988 Nahrát na server
3989 3989 Nahrát změny na server
3990 3990 Nahrát nastavení
3991 3991 Nahrát všechny změny v aktivní datové vrstvě na OSM server
3992 3992 Nahrát veškeré aktuálně vybrané změny na OSM server.
3993 3993 Nahrát data
3994 3994 Nahrát data po částech. Velikost části:
3995 3995 Nahrát data v jednom požadavku
3996 3996 Nahrát data k již existující otevřené sadě změn
3997 3997 Nahrát každý objekt samostatně
3998 3998 Nahrání v jednom požadavku není možné (příliš mnoho objektů)
3999 3999 Nahrát vybrané
4000 4000 Nahrát změněné objekty
4001 4001 Nahrát současné nastavení na server
4002 4002 Nahrát na ''{0}''
4003 4003 Nahrát do nové sady změn
4004 4004 Nahrát do existující sady změn
4005 4005 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4006 4006 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>několika sad změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
4007 4007 Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...
4008 4008 Nahrávám data na server ...
4009 4009 Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}''
4010 4010 Využití
4011 4011 Použijte <b>(</b> a <b>)</b> k seskupení výrazů
4012 4012 Použíjte <b>"</b> k uvození operátorů (např. když klíč obsahuje <b>:</b>)
4013 4013 Použijte <b>|</b> nebo <b>OR</b> ke kombinaci s logickým "nebo"
4014 4014 Použít základní autentizaci
4015 4015 Použít OAuth
4016 4016 Použít SOCKS proxy
4017 4017 Sestavit vlastní dotaz na datové změny
4018 4018 Posunutí mapového podkladu přizpůsobíte pomocí tažení myší nebo kurzorových kláves.\nMůžete také zadat posunutí východní délky a severní šířky v souřadnicích {0}.\nPokud chcete, aby se posunutí uložilo jako záložka, zadejte jméno záložky do příslušného políčka.
4019 4019 Použít komplexní kontrolu vlastností
4020 4020 Použít výchozí
4021 4021 Použít stadardní datový soubor.
4022 4022 Použít standardní nastavení
4023 4023 Použít standarní slovníkový soubor.
4024 4024 Použít standarní soubor ignorovaných tagů.
4025 4025 Použít vrstvu s chybami
4026 4026 Použití externích skriptů v JOSM
4027 4027 Použít globální nastavení.
4028 4028 Používat seznam výjimek.
4029 4029 -----
4030 4030 Použít přednastavení "{0}"
4031 4031 Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"
4032 4032 -----
4033 4033 Použít standardní systémové nastavení
4034 4034 Použít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem<tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt>)
4035 4035 Použít standardní datový soubor (doporučeno).
4036 4036 Použít standardní slovník (doporučeno).
4037 4037 Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).
4038 4038 Použít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.
4039 4039 Používat seznam výjimek pro potlačení varování.
4040 4040 Použije vašeho systémového správce hesel k uložení přístupových informací k API OSM. Podporovány jsou KWallet a gnome-keyring.
4041 4041 Uživatel
4042 4042 ID uživatele:
4043 4043 Uživatelské jméno:
4044 4044 Uživatel:
4045 4045 Jméno uživatele
4046 4046 Uživatelské jméno:
4047 4047 Používám místo toho zkratku ''{0}''.\n\n
4048 4048 Nanejvýš vhodné opravit.
4049 4049 Vysavače
4050 4050 Ověřit
4051 4051 Kontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.
4052 4052 Kontroluje platnost klíčů vlastností proti seznamu slov.
4053 4053 Kontroluje platnost hodnot vlastností proti přednastaveným hodnotám.
4054 4054 Validace
4055 4055 Zkontrolovat
4056 4056 -----
4057 4057 Chyby kontroly
4058 4058 Ověření selhalo. URL API se zdá být neplatné.
4059 4059 Výsledky validace
4060 4060 Hodnota
4061 4061 Hodnota ''{0}'' pro klíč ''{1}'' není v předvolbách
4062 4062 Hodnota ''{0}'' bude použita pro klíč ''{1}''
4063 4063 Hodnota ''{0}'' není číslo. Prosím zadejte celé číslo větší něž 1
4064 4064 Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1}
4065 4065 Hodnota zeměpisné šířky musí být v rozmezí [-90,90].
4066 4066 Hodnota zeměpisné délky musí být v rozmezí [-180,180].
4067 4067 Hodnota:
4068 4068 Hodnoty
4069 4069 -----
4070 4070 Různá nastavení ovlivňující vzhled celého programu.
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 Rychlost (červená = pomalá, zelená = rychlá)
4074 4074 Prodejní automat
4075 4075 Prodávané produkty
4076 4076 Verze
4077 4077 očekávána verze > 0. Nalezena {0}
4078 4078 Očekávána verze
4079 4079 Verze {0}
4080 4080 Verze {0} vytvořená na {1} uživatelem {2}
4081 4081 Verze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''
4082 4082 Verze {0} v editoru
4083 4083 Verze {0}, {1} (od {2})
4084 4084 -----
4085 4085 Verze: {0}
4086 4086 Veterinář
4087 4087 Videopůjčovna/prodejna
4088 4088 Zobrazit
4089 4089 Zobrazení: {0}
4090 4090 Vyhlídka
4091 4091 Následování bodu
4092 4092 Obec
4093 4093 Zelená plocha
4094 4094 Vesnice/Město
4095 4095 Vinice
4096 4096 Viditelnost
4097 4097 Viditelnost/čitelnost
4098 4098 -----
4099 4099 Navštívit domovskou stránku
4100 4100 Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.
4101 4101 Kalibrace nahrávání zvuku
4102 4102 Sopka
4103 4103 Volejbal
4104 4104 Napětí
4105 4105 -----
4106 4106 VAROVÁNÍ: neočekávaný formát základní URL adresu rozhranní API. Přesměrování do informační stránky nebo stránky historie OSM objektu pravděpodobně selže. Základní URL adresa rozhranní API je: "{0}"
4107 4107 Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}''
4108 4108 +++++
4109 4109 -----
4110 4110 +++++
4111 4111 +++++
4112 4112 Chyba WMS
4113 4113 WMS soubory (*.wms)
4114 4114 Nastavení WMS
4115 4115 URL WMS nebo ID obrázku:
4116 4116 WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}
4117 4117 WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}
4118 4118 +++++
4119 4119 -----
4120 4120 Čekám 10 sekund ...
4121 4121 Zeď
4122 4122 Varování
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.
4129 4129 -----
4130 4130 Varování: Získání informací o uživateli se nezdařilo. Důvod: {0}
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy''
4135 4135 Varování: vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt objektu ''{1}''.
4136 4136 Varování: Chybí soubor s nastavením ''{0}''. Vytvářím soubor s výchozím nastavením.
4137 4137 Varování: Nahrazuji existující soubor s nastavením ''{0}'' souborem s výchozím nastavením.
4138 4138 -----
4139 4139 Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Varování: nepodporovaná hodnota v konfiguraci ''{0}'', zadáno {1}''. Použije se ''Základní autentizace''.
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Varování: V závislosti na zvolené metodě autentizace vůči proxy serveru může být heslo přenášeno nezašifrované.
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 Varování: nepodařilo se smazat zastaralý plugin ''{0}''.
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Upozornění: nepovedlo se načíst MOTD z ''{0}'' kvůli zabezpečení. Vyjímka byla: {1}
4163 4163 Upozornění: nepovedlo se načíst MOTD z ''{0}''. Vyjímka byla: {1}
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 Varování: míchání dat z verze 0.6 a 0.5 má za výsledek data verze 0.5
4170 4170 Varování: objekt ''{0}'' je na serveru již smazán. Přeskakuji tento objekt a opakuji nahrávání.
4171 4171 Upozornění: spouštím prohlížeč pouze pro prvních {0} z {1} zvolených uživatelů
4172 4172 -----
4173 4173 Varování: soubor revizí ''/REVISION'' chybí.
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 Varování: neočekávaná hodnota v položce ''{0}''. Zadáno ''{1}''. Proxy nebude použita.
4177 4177 -----
4178 4178 Upozornění: Neočakávaná hodnota preference ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Varování
4182 4182 Myčka
4183 4183 Odpadkový koš
4184 4184 Čistička odpadních vod
4185 4185 Vodstvo
4186 4186 Akvapark
4187 4187 Vodojem
4188 4188 Studna
4189 4189 Vodárna
4190 4190 Vodopád
4191 4191 Vodní mlýn
4192 4192 Duplicitní body na vodním toku (waterway)
4193 4193 Wave Audiosoubory (*.wav)
4194 4194 Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice
4195 4195 Koncový uzel cesty poblíž jiné cesty
4196 4196 Uzel cesty poblíž jiné cesty
4197 4197 -----
4198 4198 Cesta {0}
4199 4199 Cesta {0} s {1} uzly má nekompletní uzly, protože alespoň jeden uzel v nahraných datech chybí.
4200 4200 Cesta:
4201 4201 Značení bodů
4202 4202 Silniční body
4203 4203 Cesty
4204 4204 -----
4205 4205 Stejně umístěné cesty
4206 4206 Kříž
4207 4207 Boží muka
4208 4208 Webová stránka: {0}
4209 4209 Webová stránka
4210 4210 Jez
4211 4211 Mokřina
4212 4212 Invalidní vozík
4213 4213 Vozíky pro invalidy
4214 4214 Při importu zvuku použít záznam na značky v GPX vrstvě
4215 4215 Při importu zvuku udělat značky z...
4216 4216 Při otáčení směru cesty jsou kvůli zachování konzistence dat doporučeny následující změny vlastností cesty a jejích bodů.
4217 4217 Zachovat záložní soubory končící znakem ~ při ukládání
4218 4218 Celá skupina
4219 4219 Šířka (metrů)
4220 4220 -----
4221 4221 Wikipedie
4222 4222 Větrný mlýn
4223 4223 Větrný pytel
4224 4224 Drátový mapový reneder
4225 4225 Drátový model
4226 4226 Pomocí OAuth dáváte JOSM oprávnění k nahrávání mapových dat a GPS tras ve vašem zastoupení (<a href="{0}">více informací...</a>).
4227 4227 S obchodem
4228 4228 -----
4229 4229 Prales
4230 4230 Továrna
4231 4231 Zapíše GPS souřadnice do hlaviček obrázku. Použijte tuto funkci z kontextového menu (pravým kliknutím) obrázkové vrstvy.
4232 4232 -----
4233 4233 Nesprávný počet argumentů pro záložku
4234 4234 Špatně uspořádané cesty
4235 4235 Chybí XML tag <user>.
4236 4236 -----
4237 4237 Ano
4238 4238 Ano, aplikovat
4239 4239 Ano, vytvořit konflikt a zavřít
4240 4240 Již máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.
4241 4241 Pokoušíte se smazat nekompletní objekty.<br>To způsobí problémy, protože nevidíte reálné objekty.<br>Opravdu je chcete smazat?
4242 4242 Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.<br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Opravdu je chcete smazat?
4243 4243 Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.<br>To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny<br>a může to též chvíli trvat.
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org
4247 4247 -----
4248 4248 Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.
4249 4249 -----
4250 4250 Narazili jste na chybu v JOSM
4251 4251 -----
4252 4252 Některá nastavení se projeví až po restartování JOSM.
4253 4253 Přesunuli jste více než {0} objektů. Nechtěný přesun velkého množství objektů najednou je častá chyba.\nOpravdu přesunout?
4254 4254 Musíte vaše editace označit jako veřejné pro nahrávání nových dat
4255 4255 Musíte vybrat alespoň jednu cestu.
4256 4256 Musíte zvolit dva nebo více uzlů pro rozdělění kruhové cesty.
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 Audio je třeba pozastavit v okamžiku, kdy uslyšíte synchronizační impuls.
4261 4261 Vyžádali jste si příliš mnoho uzlů (limit je 50 000). Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
4262 4262 -----
4263 4263 Měli byste vybrat GPX trasu
4264 4264 Aktualizoval jste verzi JOSM.<br>Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.<br><br>Aktualizovat nyní pluginy?
4265 4265 Váš komentář změny je <i>prázdný</i>, nebo <i>příliš krátký</i>.<br /><br />To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří<br />sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů<br />aby pochopili, co se děje!<br /><br />Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,<br />ulehčíte život spoustě maperů.
4266 4266 Nulové souřadnice: {0}
4267 4267 +++++
4268 4268 Zvětšení
4269 4269 Přiblížení (v metrech)
4270 4270 Přiblížit
4271 4271 Oddálit
4272 4272 Přiblížení a pohyb mapy
4273 4273 -----
4274 4274 Přibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši
4275 4275 Přiblížit
4276 4276 Úroveň přiblížení:
4277 4277 Oddálit
4278 4278 Zvětšit pohled na {0}
4279 4279 Zvětšit na
4280 4280 Přiblížit na vrstvu
4281 4281 Zvetšit do nativního rozlišení
4282 4282 Přiblížit bod
4283 4283 Přiblížit na problém
4284 4284 Přiblížit na zvolené prvky
4285 4285 Přiblížit na výběr
4286 4286 -----
4287 4287 Přiblížit na objekt, na který odkazuje první zvolený člen
4288 4288 -----
4289 4289 Přiblížit tento bod v aktuální datové vrstvě
4290 4290 Zvětšit na {0}
4291 4291 Zvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relací
4292 4292 Zvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen
4293 4293 [smazáno]
4294 4294 \nVýška: {0} m
4295 4295 \nSměr {0}°
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 +++++
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 vedení
4312 4312 vedlejší vedení
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 Upravit dopravní lanovku
4325 4325 Upravit stožár
4326 4326 Upravit stanici
4327 4327 Dopravní lanovka
4328 4328 Stožár
4329 4329 Stanice
4330 4330 Brána
4331 4331 Zpět
4332 4332 Rychleji
4333 4333 Rychle vpřed
4334 4334 Vpřed
4335 4335 Skok zpět.
4336 4336 Skok vpřed
4337 4337 Další značka
4338 4338 Přehraj další značku
4339 4339 Přehrát předchozí značku
4340 4340 Přehrát/Pauza
4341 4341 Předchozí značka
4342 4342 Pomaleji
4343 4343 Zpomalené přehrávání
4344 4344 Zavřený
4345 4345 Otevřený
4346 4346 prázdný
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 V
4355 4355 S
4356 4356 J
4357 4357 Z
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 +++++
4364 4364 +++++
4365 4365 +++++
4366 4366 +++++
4367 4367 +++++
4368 4368 +++++
4369 4369 +++++
4370 4370 +++++
4371 4371 +++++
4372 4372 Desc(ription) (popis)
4373 4373 Name (Název)
4374 4374 Palivo
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 Posunutí
4383 4383 Přiblížení
4384 4384 značka
4385 4385 ne
4386 4386 použité
4387 4387 ano
4388 4388 -----
4389 4389 smíšený
4390 4390 nadzemní
4391 4391 sloup
4392 4392 rybník
4393 4393 podzemní
4394 4394 podvodní
4395 4395 zeď
4396 4396 Upravit stanici
4397 4397 Vlaková stanice
4398 4398 +++++
4399 4399 +++++
4400 4400 +++++
4401 4401 +++++
4402 4402 +++++
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 Klíč:
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 zkrácené jméno ulice
4412 4412 -----
4413 4413 přidat k výběru
4414 4414 adresa
4415 4415 -----
4416 4416 administrativní
4417 4417 pro zkušené (černá)
4418 4418 rozšířená konfigurace
4419 4419 lanovka
4420 4420 letecké cesty
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 agregát
4424 4424 zemědelská vozidla
4425 4425 vzduch
4426 4426 všechny
4427 4427 všechny objekty
4428 4428 ulička
4429 4429 abecední
4430 4430 alternativní
4431 4431 veřejná zařízení (amenity) {0}
4432 4432 občanská vybavenost
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 americký fotbal
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 anglikánské
4439 4439 krmivo pro zvířata
4440 4440 anonymní
4441 4441 cokoliv
4442 4442 akvadukt
4443 4443 lukostřelba
4444 4444 oblast
4445 4445 popisek ploch
4446 4446 asijská
4447 4447 asfalt
4448 4448 atletika
4449 4449 +++++
4450 4450 australský fotbal
4451 4451 automatický
4452 4452 pozadí
4453 4453 zpětná zastávka
4454 4454 zpětný segment
4455 4455 špatná
4456 4456 bahá’í
4457 4457 baptistické
4458 4458 -----
4459 4459 překážka
4460 4460 tag "barrier" (překážka) použitý na cestě
4461 4461 +++++
4462 4462 nádrže
4463 4463 basketbal
4464 4464 -----
4465 4465 bauxit
4466 4466 pláž
4467 4467 bicykl
4468 4468 -----
4469 4469 +++++
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 močál
4474 4474 Hry s koulemi (např. pétanque)
4475 4475 hranice
4476 4476 +++++
4477 4477 značka
4478 4478 most
4479 4479 tag mostu (bridge) na uzlu
4480 4480 stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
4481 4481 budhistické
4482 4482 budova
4483 4483 -----
4484 4484 hamburger
4485 4485 autobus
4486 4486 Autobusová dráha
4487 4487 kanadský fotbal
4488 4488 kanoistika
4489 4489 velikost písmen rozhoduje
4490 4490 katolické
4491 4491 hřbitov
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 uhlí
4495 4495 -----
4496 4496 kuřata
4497 4497 čínská
4498 4498 -----
4499 4499 křesťanské
4500 4500 cigarety
4501 4501 město
4502 4502 civilní
4503 4503 Horolezení
4504 4504 -----
4505 4505 po směru hodinových ručiček
4506 4506 uzavřený
4507 4507 uzavřená cesta
4508 4508 uhelná
4509 4509 dlažební kostky
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 telekomunikační
4514 4514 zhutněná
4515 4515 -----
4516 4516 beton
4517 4517 kondomy
4518 4518 konfigurovat sadu změn
4519 4519 Konfigurace stylu vykreslování mapy
4520 4520 konflikt
4521 4521 jehličnatý
4522 4522 spojení
4523 4523 konstrukce
4524 4524 trolejové vedení
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 měď
4528 4528 zkopírovat zvolené výchozí hodnoty
4529 4529 -----
4530 4530 počet
4531 4531 -----
4532 4532 kriket
4533 4533 ohražené místo pro tréning kriketu
4534 4534 kroket
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 "cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle"
4538 4538 cyklistika
4539 4539 -----
4540 4540 +++++
4541 4541 listnatý
4542 4542 vyhrazené
4543 4543 stupně° min'' (Námořní)
4544 4544 stupně° min'' sek"
4545 4545 smazáno
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 zastaralý
4549 4549 vyhrazený(preferovaný)
4550 4550 dopravní obsluha
4551 4551 objízdná
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 zakázáno
4555 4555 dok
4556 4556 neexistuje
4557 4557 závody psů
4558 4558 dvojitý
4559 4559 dolů
4560 4560 Sjezdovka
4561 4561 stáhnout
4562 4562 pití
4563 4563 příjezdová cesta
4564 4564 -----
4565 4565 jednoduchá (modrá)
4566 4566 elektřina
4567 4567 -----
4568 4568 prvky
4569 4569 -----
4570 4570 krasojízda
4571 4571 evangelické
4572 4572 sudé
4573 4573 příklady
4574 4574 vynikající
4575 4575 sáčky na výkaly
4576 4576 pro experty (oranžová)
4577 4577 -----
4578 4578 Rozšiřuje možnosti editace otevírací doby.
4579 4579 odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutá
4580 4580 zemědělství
4581 4581 plot
4582 4582 trajekt
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 Najít ve výběru
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 adresář
4589 4589 jídlo
4590 4590 pěší
4591 4591 "footway" (pěšina) s tagem "foot"
4592 4592 brod
4593 4593 les
4594 4594 -----
4595 4595 dopředná zastávka
4596 4596 dopředný segment
4597 4597 volný terén - freeride (žlutá)
4598 4598 francouzská
4599 4599 od dlaždice
4600 4600 z cesty
4601 4601 plná
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 Garáže
4605 4605 plynová
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 německá
4610 4610 ledovec
4611 4611 zlato
4612 4612 +++++
4613 4613 golfové hřiště
4614 4614 dobrá
4615 4615 gps značka
4616 4616 gps bod
4617 4617 stupeň 1
4618 4618 stupeň 2
4619 4619 stupeň 3
4620 4620 stupeň 4
4621 4621 stupeň 5
4622 4622 tráva
4623 4623 -----
4624 4624 štěrk
4625 4625 řecká
4626 4626 zeleň
4627 4627 Zastavitelné území (Greenfield)
4628 4628 země
4629 4629 -----
4630 4630 gymnastika
4631 4631 střední
4632 4632 zastávka
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 zdravotnictví
4636 4636 teplo
4637 4637 vřesoviště
4638 4638 -----
4639 4639 nákladní vozidla
4640 4640 zvýraznit
4641 4641 silnice
4642 4642 silnice bez reference
4643 4643 -----
4644 4644 dálnice
4645 4645 turistická
4646 4646 hindské
4647 4647 historické
4648 4648 informace o historii
4649 4649 hokej
4650 4650 příšerná
4651 4651 koňská
4652 4652 dostihy
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 +++++
4656 4656 dům
4657 4657 +++++
4658 4658 -----
4659 4659 vodní
4660 4660 zmrzlina
4661 4661 ilmenit
4662 4662 zatmívání leteckých snímků
4663 4663 neaktivní
4664 4664 včetně přímých potomků rodičovské relace
4665 4665 nekompletní
4666 4666 nekompletní cesta
4667 4667 zvětšete přiblížení abyste viděli více detailů
4668 4668 +++++
4669 4669 indická
4670 4670 vnitřní
4671 4671 průmysl
4672 4672 -----
4673 4673 vnitřní část
4674 4674 integrováno do programu
4675 4675 pro středně pokročilé (červená)
4676 4676 +++++
4677 4677 železná ruda
4678 4678 ostrov
4679 4679 izolované
4680 4680 italská
4681 4681 džinistické
4682 4682 japonská
4683 4683 svědkové Jehovovi
4684 4684 židovské
4685 4685 -----
4686 4686 +++++
4687 4687 kiosek
4688 4688 skládka
4689 4689 využití oblasti (landuse)
4690 4690 využití oblasti (landuse) {0}
4691 4691 -----
4692 4692 vrstvu
4693 4693 vrstva je momentálně skrytá (klikněte pro zobrazení)
4694 4694 vrstva je momentálně viditelná (klikněte pro schování)
4695 4695 tag "layer" se znaménkem +
4696 4696 olovo
4697 4697 vlevo
4698 4698 oddych (leisure)
4699 4699 volný čas (leisure) {0}
4700 4700 menší vodní plochy
4701 4701 vápenec
4702 4702 omezené
4703 4703 obytná zóna
4704 4704 nahrávám plugin ''{0}'' (verze {1})
4705 4705 nahrávám styl ''{0}''...
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 nízká
4709 4709 luteránské
4710 4710 +++++
4711 4711 človekem vyrobené (manmade)
4712 4712 ruční
4713 4713 styl mapy
4714 4714 -----
4715 4715 přísav
4716 4716 mokřina
4717 4717 max šíř.
4718 4718 max dél.
4719 4719 "footway" (pěšina) s tagem "maxspeed"
4720 4720 člen
4721 4721 kov
4722 4722 metodistické
4723 4723 mexická
4724 4724 vojenský
4725 4725 min šíř.
4726 4726 min dél.
4727 4727 chybějící objekty:
4728 4728 překlep ve jménu klíče
4729 4729 smíšený
4730 4730 -----
4731 4731 mormonské
4732 4732 motoristické sporty
4733 4733 silnice pro motorová vozidla
4734 4734 dálnice
4735 4735 Dálnice - nájezd
4736 4736 bahno
4737 4737 kombinovaný
4738 4738 vícepodlažní
4739 4739 -----
4740 4740 +++++
4741 4741 muslimské
4742 4742 národní
4743 4743 přírodní
4744 4744 typ krajiny (natural) {0}
4745 4745 informace o přírodě
4746 4746 noviny
4747 4747 následující
4748 4748 nikl
4749 4749 ne
4750 4750 není zádný popis
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 žádný přepínač
4754 4754 zákaz odbočení vlevo
4755 4755 zákaz odbočení vpravo
4756 4756 zákaz jízdy rovně
4757 4757 zákaz otáčení
4758 4758 nic
4759 4759 Běžecká trať
4760 4760 -----
4761 4761 nesmazáno
4762 4762 -----
4763 4763 nepřítomno
4764 4764 poznámka: Pro některé úlohy vyžaduje JOSM velké množství paměti. Pak je nezbytné přidat následující\n konfiguraci Javy k specifikaci maxima alokované paměti v megabytech
4765 4765 upozornění
4766 4766 pro začátečníky (zelená)
4767 4767 jaderná
4768 4768 pozorovací
4769 4769 liché
4770 4770 -----
4771 4771 ropa
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 tag jednosměrky (oneway) na uzlu
4775 4775 pouze odbočení vlevo
4776 4776 pouze odbočení vpravo
4777 4777 pouze jízda rovně
4778 4778 otevřený
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 Možnosti
4783 4783 -----
4784 4784 pravoslavné
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 venkovní
4788 4788 vnější část
4789 4789 mimo stažený areál
4790 4790 Obslužná silnice na parkovišti
4791 4791 parkovací lístky
4792 4792 částečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně
4793 4793 -----
4794 4794 pasažéři
4795 4795 pasažéři;vozidla
4796 4796 zpevněný
4797 4797 dlažební kostky
4798 4798 vrchol
4799 4799 oblázky
4800 4800 pegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)
4801 4801 pelikán (se semafory)
4802 4802 pelota (míčová hra)
4803 4803 pentekostalistické
4804 4804 na povolení
4805 4805 fotografie
4806 4806 sluneční
4807 4807 molo
4808 4808 potrubí
4809 4809 těžká sjezdovka
4810 4810 lehká sjezdovka
4811 4811 sjezdovka pro experty
4812 4812 sjezdovka pro freeride (piste_freeride)
4813 4813 střední sjezdovka
4814 4814 sjezdovka pro začátečníky
4815 4815 hřiště
4816 4816 +++++
4817 4817 místo
4818 4818 rostliny
4819 4819 plast
4820 4820 stožár
4821 4821 politická
4822 4822 energetika
4823 4823 presbyteriánské
4824 4824 předchozí
4825 4825 silnice první třídy
4826 4826 Silnice 1. třídy - nájezd
4827 4827 soukromý
4828 4828 navrhovaná
4829 4829 protestantské
4830 4830 veřejný
4831 4831 veřejná doprava
4832 4832 plány městské hromadné dopravy
4833 4833 lístky na městskou hromadnou dopravu
4834 4834 papuchalk
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 čtveřitý
4839 4839 kvakerské
4840 4840 lom
4841 4841 pálkové (raketové) sporty
4842 4842 železnice
4843 4843 železniční plochy
4844 4844 -----
4845 4845 železnice
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 peřeje
4849 4849 rákosiny
4850 4850 +++++
4851 4851 místní
4852 4852 regulární výraz
4853 4853 relace bez typu
4854 4854 aktualizovat výchozí hodnoty
4855 4855 aktualizovat zvolené styly ze souboru
4856 4856 vzdálený
4857 4857 odebrat z výběru
4858 4858 nahradit označené
4859 4859 -----
4860 4860 obytná oblast
4861 4861 restaurace bez jména
4862 4862 obchody
4863 4863 vpravo
4864 4864 říční břeh
4865 4865 silnice
4866 4866 +++++
4867 4867 kruhový objezd
4868 4868 cesta
4869 4869 segment trasy
4870 4870 ragby liga
4871 4871 ragby svaz
4872 4872 -----
4873 4873 rutil
4874 4874 sůl
4875 4875 slanisko
4876 4876 písek
4877 4877 sendvič
4878 4878 měřítko
4879 4879 orientační
4880 4880 křoví
4881 4881 silnice druhé třídy
4882 4882 seizmické
4883 4883 vyberte sport:
4884 4884 vybráno
4885 4885 výběr
4886 4886 Navíc cyklostezka jako pruh na cyklostezce
4887 4887 oddělené
4888 4888 obslužná cesta
4889 4889 služby
4890 4890 Přepíná aktuální projekci do EPSG:31287 - Bessel 1841 in Lambert Conformal Conic. Je třeba pro použití WMS z geoimage.at, přetěte si více.
4891 4891 kanalizace
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 ší’itské
4897 4897 střelba
4898 4898 obchod
4899 4899 obchod typ {0}
4900 4900 paralelní pomocná dráha
4901 4901 +++++
4902 4902 stříbro
4903 4903 jednoduchý
4904 4904 -----
4905 4905 místo
4906 4906 +++++
4907 4907 bruslení
4908 4908 lyžařská
4909 4909 lyžování
4910 4910 snow park
4911 4911 fotbal
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 spiritualistické
4916 4916 -----
4917 4917 +++++
4918 4918 sport typ {0}
4919 4919 sportovní centrum
4920 4920 vlečka
4921 4921 stadion
4922 4922 známky
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 kámen
4926 4926 potok
4927 4927 ulice
4928 4928 jméno ulice obsahuje ss
4929 4929 řetězec
4930 4930 řetězec;řetězec;...
4931 4931 metro
4932 4932 sání
4933 4933 sunnitské
4934 4934 povrchové
4935 4935 suši
4936 4936 bažina
4937 4937 sladkosti
4938 4938 plavání
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 stolní tenis
4942 4942 tampóny
4943 4943 taoistické
4944 4944 telefonní karty
4945 4945 dočasná
4946 4946 dočasný typ silnice
4947 4947 tenis
4948 4948 terminál
4949 4949 silnice třetí třídy
4950 4950 +++++
4951 4951 thajská
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 tato vrstva je momentálně neaktivní (klikněte pro aktivaci)
4955 4955 tato vrstva je aktivní
4956 4956 -----
4957 4957 přílivová oblast
4958 4958 tygr
4959 4959 +++++
4960 4960 cín
4961 4961 na cestu
4962 4962 topografická
4963 4963 tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty)
4964 4964 turistika
4965 4965 turistické typ {0}
4966 4966 město
4967 4967 hračky
4968 4968 -----
4969 4969 trasy a značky
4970 4970 pouze trasy
4971 4971 světelná signalizace
4972 4972 tramvajová
4973 4973 trojitý
4974 4974 vybráno: vlastnost je explicitně zapnutá
4975 4975 čtyřproudá silnice
4976 4976 čtyřproudá silnice - nájezd
4977 4977 turecká
4978 4978 kruhový objezd
4979 4979 typ
4980 4980 silnice bez klasifikace
4981 4981 volný
4982 4982 podzemní
4983 4983 Unitářské
4984 4984 neznámý
4985 4985 neoznačený
4986 4986 nezpevněný
4987 4987 nenastaveno
4988 4988 nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena
4989 4989 nespecifikovaný důvod
4990 4990 nepopsaný
4991 4991 nepopsaná cesta
4992 4992 nepoužito
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 nahoru
4996 4996 do dlaždice
4997 4997 použití
4998 4998 -----
4999 4999 chyba kontroly
5000 5000 ostatní kontroly
5001 5001 varování kontroly
5002 5002 vozidla
5003 5003 verze {0}
5004 5004 -----
5005 5005 viadukt
5006 5006 +++++
5007 5007 -----
5008 5008 sopka
5009 5009 poukazy
5010 5010 zeď
5011 5011 -----
5012 5012 nástěnné
5013 5013 -----
5014 5014 voda
5015 5015 úroveň vody
5016 5016 vodní tok
5017 5017 vodní cesty typ {0}
5018 5018 -----
5019 5019 cesta je připojena
5020 5020 cesta je připojena na následujícího člena relace
5021 5021 cesta je připojena na předchozího člena relace
5022 5022 cesta není připojena na předchozího ani následujícího člena relace
5023 5023 pouze značky
5024 5024 počasí
5025 5025 -----
5026 5026 informace o divokých zvířatech
5027 5027 větrná
5028 5028 navíjení
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 Prales
5032 5032 zalesněné území
5033 5033 špatný silniční (highway) tag na uzlu
5034 5034 -----
5035 5035 seřazovací kolej
5036 5036 ano
5037 5037 zebra (bez semaforů)
5038 5038 zinek
5039 5039 zirkon
5040 5040 přibližte pro nahrání dlaždic
5041 5041 přibližte pro nahrání více dlaždic
5042 5042 zoroastristické
5043 5043 {0} (Korsika)
5044 5044 {0} ({1} až {2} stupňů)
5045 5045 -----
5046 5046 {0} [nekompletní]
5047 5047 {0} se skládá z:
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 {0} metrů
5052 5052 {0} více...
5053 5053 {0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů v cestě {2}
5054 5054 {0} objektů překročilo na serveru ''{2}'' maximum {1} povolených objektů v sadě změn. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">nakonfigurujte</a> jak pracovat s <strong>více sadami změn</strong>
5055 5055 {0} čtverečních km
5056 5056 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})
5057 5057 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})
5058 5058 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})
5059 5059 +++++
5060 5060 {0}: Verze {1} (lokálně: {2})
5061m 1 (Časova odchylka {0} den)
5062m 1 (Časova odchylka {0} dny)
5063m 1 (Časova odchylka {0} dnů)
5064m 2 ({0} požadavek)
5065m 2 ({0} požadavky)
5066m 2 ({0} požadavků)
5067m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...
5068m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...
5069m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...
5070m 4 -----
5071m 5 -----
5072m 6 -----
5073m 7 <html>{0} vrstva obsahuje nevyřešené konflikty.<br>Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.<br>Vrstva s konflikty:</html>
5074m 7 <html>{0} vrstvy obsahují nevyřešené konflikty.<br>Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy s konflikty:</html>
5075m 7 <html>{0} vrstev obsahuje nevyřešené konflikty.<br>Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy s konflikty:</html>
5076m 8 <html>{0} vrstva požaduje uložení, ale má přidělen soubor<br>do kterého nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiný soubor pro uložení nebo zrušte modifikace.<br>Vrstva s nezapisovatelným souborem:</html>
5077m 8 <html>{0} vrstvy požadují uložení, ale mají přiděleny soubory<br>do kterých nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy s nezapisovatelným souborem:</html>
5078m 8 <html>{0} vrstev požaduje uložení, ale mají přiděleny soubory<br>do kterých nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy s nezapisovatelným souborem:</html>
5079m 9 <html>{0} vrstva požaduje uložení, ale nemá přidělen žádný soubor.<br>Buď vyberte soubor pro uložení nebo zrušte modifikace.<br>Vrstva bez souboru:</html>
5080m 9 <html>{0} vrstvy požadují uložení, ale nemají přidělen žádný soubor.<br>Buď vyberte soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy bez souboru:</html>
5081m 9 <html>{0} vrstev požaduje uložení, ale nemají přidělen žádný soubor.<br>Buď vyberte soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy bez souboru:</html>
5082m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty
5083m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
5084m 10 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
5085m 11 Přidán {0} objekt
5086m 11 Přidány {0} objekty
5087m 11 Přidáno {0} objektů
5088m 12 -----
5089m 13 -----
5090m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektu.
5091m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
5092m 14 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
5093m 15 -----
5094m 16 Změnit {0} objekt
5095m 16 Změnit {0} objekty
5096m 16 Změnit {0} objektů
5097m 17 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.
5098m 17 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
5099m 17 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
5100m 18 Konflikt během stahování
5101m 18 Konflikty během stahování
5102m 18 Konflikty během stahování
5103m 19 Konflikt v datech
5104m 19 Konflikty v datech
5105m 19 Konflikty v datech
5106m 20 Smazat {0} uzel
5107m 20 Smazat {0} uzly
5108m 20 Smazat {0} uzlů
5109m 21 Smazat {0} objekt
5110m 21 Smazat {0} objekty
5111m 21 Smazat {0} objektů
5112m 22 Smazat {0} relaci
5113m 22 Smazat {0} relace
5114m 22 Smazat {0} relací
5115m 23 Smazat {0} cestu
5116m 23 Smazat {0} cesty
5117m 23 Smazat {0} cest
5118m 24 Mažu {0} objekt
5119m 24 Mažu {0} objekty
5120m 24 Mažu {0} objektů
5121m 25 Stahování následujícího pluginu <strong>selhalo</strong>:
5122m 25 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
5123m 25 Stahování následujících {0} pluginů <strong>selhalo</strong>:
5124m 26 Stahuji {0} sadu změn ...
5125m 26 Stahuji {0} sady změn ...
5126m 26 Stahuji {0} sad změn ...
5127m 27 Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''
5128m 27 Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''
5129m 27 Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''
5130m 28 Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací
5131m 28 Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací
5132m 28 Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relací
5133m 29 Stahuji {0} nekompletní objekt
5134m 29 Stahuji {0} nekompletní objekty
5135m 29 Stahuji {0} nekompletních objektů
5136m 30 Stahuji {0} objekt z ''{1}''
5137m 30 Stahuji {0} objekty z ''{1}''
5138m 30 Stahuji {0} objektů z ''{1}''
5139m 31 Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů
5140m 31 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
5141m 31 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
5142m 32 Vložit nový uzel do cesty
5143m 32 Vložit nový uzel do {0} cest.
5144m 32 Vložit nový uzel do {0} cest.
5145m 33 JOSM nemůže nalézt informace o následujícím pluginu:
5146m 33 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
5147m 33 JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:
5148m 34 JOSM nalezl {0} neuloženou vrstvu osm dat.
5149m 34 JOSM nalezl {0} neuložené vrstvy osm dat.
5150m 34 JOSM nalezl {0} neuložených vrstev osm dat.
5151m 35 Sloučená verze ({0} položka)
5152m 35 Sloučená verze ({0} položky)
5153m 35 Sloučená verze ({0} položek)
5154m 36 Přesunout uzel {0}
5155m 36 Přesunout uzly {0}
5156m 36 Přesunout uzly {0}
5157m 37 Má verze ({0} položka)
5158m 37 Má verze ({0} položky)
5159m 37 Má verze ({0} položek)
5160m 38 Objekt nelze stáhnout
5161m 38 Některé objekty nelze stáhnout
5162m 38 Některé objekty nelze stáhnout
5163m 39 Objekt vymazán
5164m 39 Objekty vymazány
5165m 39 Objekty vymazány
5166m 40 Jeden stažený objekt byl vymazán.
5167m 40 {0} stažené objekty byly vymazány.
5168m 40 {0} stažených objektů bylo vymazáno.
5169m 41 Jeden objekt nelze stáhnout.<br>
5170m 41 {0} objekty nelze stáhnout.<br>
5171m 41 {0} objektů nelze stáhnout.<br>
5172m 42 Otevírám {0} soubor...
5173m 42 Otevírám {0} soubory...
5174m 42 Otevírám {0} souborů...
5175m 43 Vkládám {0} tag
5176m 43 Vkládám {0} tagy
5177m 43 Vkládám {0} tagů
5178m 44 -----
5179m 45 -----
5180m 46 Odstraněn {0} objekt
5181m 46 Odstraněny {0} objekty
5182m 46 Odstraněno {0} objektů
5183m 47 Odstranit staré klíče z {0} objektů
5184m 47 Odstranit staré klíče z {0} objektu
5185m 47 Odstranit staré klíče z {0} objektů
5186m 48 Otočit uzel {0}
5187m 48 Otočit uzly {0}
5188m 48 Otočit uzly {0}
5189m 49 Změna měřítka {0} uzlu
5190m 49 Změna měřítka {0} uzlů
5191m 49 Změna měřítka {0} uzlů
5192m 50 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)
5193m 50 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
5194m 50 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
5195m 51 Zjednodušit {0} cestu
5196m 51 Zjednodušit {0} cesty
5197m 51 Zjednodušit {0} cest
5198m 52 Tagy({0} konflikt)
5199m 52 Tagy({0} konflikty)
5200m 52 Tagy({0} konfliktů)
5201m 53 Následující plugin byl stažen <strong>úspěšně</strong>:
5202m 53 Následující {0} pluginy byly staženy <strong>úspěšně</strong>:
5203m 53 Následujících {0} pluginů bylo staženo <strong>úspěšně</strong>:
5204m 54 Následující plugin již není potřeba a byl deaktivován:
5205m 54 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
5206m 54 Následující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:
5207m 55 Plugin nebude nahraný.
5208m 55 Pluginy nebudou nahrané.
5209m 55 Pluginy nebudou nahrané.
5210m 56 Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty.
5211m 56 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
5212m 56 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
5213m 57 Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast
5214m 57 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
5215m 57 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
5216m 58 Cizí verze ({0} položka)
5217m 58 Cizí verze ({0} položky)
5218m 58 Cizí verze ({0} položek)
5219m 59 Více než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.
5220m 59 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
5221m 59 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
5222m 60 Ve vaší lokální datové sadě je {0} objekt, který mohl být na serveru smazán. Pokud se pokusíte později tento objekt smazat nebo aktualizovat, bude pravděpodobně nahlášen konflikt.
5223m 60 Ve vaší lokální datové sadě jsou {0} objekty, které mohly být na serveru smazány. Pokud se pokusíte později tyto objekty smazat nebo aktualizovat, bude pravděpodobně nahlášen konflikt.
5224m 60 Ve vaší lokální datové sadě je {0} objektů, které mohly být na serveru smazány. Pokud se pokusíte později tyto objekty smazat nebo aktualizovat, bude pravděpodobně nahlášen konflikt.
5225m 61 Zbývá nahrát {0} objekt.
5226m 61 Zbývá nahrát {0} objekty.
5227m 61 Zbývá nahrát {0} objektů.
5228m 62 Došlo k chybě při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
5229m 62 Došlo ke {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
5230m 62 Došlo k {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
5231m 63 Byl nalezen {0} konflikt.
5232m 63 Byly nalezeny {0} konflikty.
5233m 63 Bylo nalezeno {0} konfliktů.
5234m 64 Nastal konflikt {0} během importu
5235m 64 Nastaly konflikty {0} během importu
5236m 64 Nastaly konflikty {0} během importu
5237m 65 Tato úprava změní až {0} objekt.
5238m 65 Tato úprava změní až {0} objekty.
5239m 65 Tato úprava změní až {0} objektů.
5240m 66 Tato úprava změní {0} objekt.
5241m 66 Tato úprava změní {0} objekty.
5242m 66 Tato úprava změní {0} objektů.
5243m 67 Transformace {0} bodu
5244m 67 Transformace {0} bodů
5245m 67 Transformace {0} bodů
5246m 68 Obnovit {0} objekt
5247m 68 Obnovit {0} objekty
5248m 68 Obnovit {0} objektů
5249m 69 Aktualizace následujícího pluginu selhala:
5250m 69 Aktualizace následujících pluginů selhala:
5251m 69 Aktualizace následujících pluginů selhala:
5252m 70 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
5253m 70 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
5254m 70 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
5255m 71 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
5256m 71 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
5257m 71 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
5258m 72 Nahrávám {0} objekt...
5259m 72 Nahrávám {0} objekty...
5260m 72 Nahrávám {0} objektů...
5261m 73 Nastavil(a) jste prázdnou roli pro {0} objekt.
5262m 73 Nastavil(a) jste prázdnou roli pro {0} objekty.
5263m 73 Nastavil(a) jste prázdnou roli pro {0} objektů.
5264m 74 značka
5265m 74 značky
5266m 74 značky
5267m 75 uzel
5268m 75 uzly
5269m 75 uzly
5270m 76 objekt
5271m 76 objekty
5272m 76 objekty
5273m 77 relace
5274m 77 relace
5275m 77 relace
5276m 78 do {0} objektu
5277m 78 do {0} objektů
5278m 78 do {0} objektů
5279m 79 cesta
5280m 79 cesty
5281m 79 cestami
5282m 80 {0} Autor
5283m 80 {0} Autoři
5284m 80 {0} Autorů
5285m 81 -----
5286m 82 {0} se skládá z {1} značky
5287m 82 {0} se skládá z {1} značek
5288m 82 {0} se skládá z {1} značek
5289m 83 {0} smazán
5290m 83 {0} smazány
5291m 83 {0} smazáno
5292m 84 {0} obrázek nahrán.
5293m 84 {0} obrázky nahrány.
5294m 84 {0} obrázků nahráno.
5295m 85 {0} prvek
5296m 85 {0} prvky
5297m 85 {0} prvků
5298m 86 {0} uzel
5299m 86 {0} uzly
5300m 86 {0} uzlů
5301m 87 {0} objekt k přidání:
5302m 87 {0} objekty k přidání:
5303m 87 {0} objektů k přidání:
5304m 88 {0} smazaný objekt:
5305m 88 {0} smazané objekty:
5306m 88 {0} smazaných objektů:
5307m 89 {0} objekt k úpravě:
5308m 89 {0} objekty k úpravě:
5309m 89 {0} objektů k úpravě:
5310m 90 {0} zbývající konflikt tagů k vyřešení
5311m 90 {0} zbývající konflikty tagů k vyřešení
5312m 90 {0} zbývajících konfliktů tagů k vyřešení
5313m 91 {0} relace
5314m 91 {0} relace
5315m 91 {0} relací
5316m 92 {0} trasa,
5317m 92 {0} trasy,
5318m 92 {0} trasy,
5319m 93 {0} tag
5320m 93 {0} tagy
5321m 93 {0} tagů
5322m 94 {0} stopa
5323m 94 {0} stopy
5324m 94 {0} stop
5325m 95 {0} cest,
5326m 95 {0} cesta,
5327m 95 {0} cesty,
5328m 96 -----
5329m 97 {0} cesta
5330m 97 {0} cesty
5331m 97 {0} cest
5332m 98 {0} značka
5333m 98 {0} značky
5334m 98 {0} značek
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.