source: josm/trunk/data/bg.lang@ 3009

Last change on this file since 3009 was 3009, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 154.2 KB
Line 
1 1 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
2 2 -----
3 3 брой обекти
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
10 10 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
11 11 (URL беше:
12 12 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (няма обект)
18 18 (никой)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
23 23 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
24 24 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
25 25 -----
26 26 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
27 27 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
28 28 * Един маркиран възел, или
29 29 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
30 30 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
31 31 ... възможни са други способи за придвижване
32 32 ... се отнася за релация
33 33 /път/към/папката/на/JOSM/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 Боулинг зала
37 37 -----
38 38 денонощно
39 39 -----
40 40 <Няма още GPX следи заредени>
41 41 -----
42 42 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
48 48 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
49 49 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
50 50 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
51 51 <b>modified</b> - всички променени обекти
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
53 53 -----
54 54 -----
55 55 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
56 56 <b>selected</b> - всички избрани обекти
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>връзка</b>)
60 60 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
62 62 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
63 63 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <различни>
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
72 72 <h1>Групи модификатори</h1>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
84 84 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 <html>Отметката не може да бъде записана.<br>{0}</html>
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
112 112 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
113 113 -----
114 114 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>JOSM ще трябва да премахне вашият местен примитив с ID {0}<br>от базата данни.<br>Съгласни ли сте?</html>
130 130 -----
131 131 <html>Слой ''{0}'' вече има конфликт за примитива<br>''{1}''.<br>Този конфликт не може да бъде прибавен.</html>
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Базовият URL<br>''{0}''<br>за този слой на WMS не завършва нито с ''&'', нито с ''?''.<br>Вероятно това ще доведе до невалидна WMS заявка. <br>Проверете вашите настройки.<br>Искате ли да се изтеглят изображенита на WMS въпреки всичко?
173 173 <html>Подчинената връзка<br>{0}<br>е изтрита на сървъра. Не може да бъде заредена.
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
199 199 -----
200 200 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
201 201 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <няколко>
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <u>Специални цели:</u>
230 230 <неопределено>
231 231 > долу
232 232 > горе
233 233 A по разстояние
234 234 A по време
235 235 -----
236 236 -----
237 237 Разширение, което позволява JOSM да бъде управляван от други приложения.
238 238 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
239 239 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
240 240 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
241 241 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
242 242 Превишаване възможностите на API
243 243 API версия: {0}
244 244 Изоставена ЖП линия
245 245 -----
246 246 -----
247 247 За програмата
248 248 За JOSM...
249 249 -----
250 250 Достъп
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 Настаняване
256 256 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
257 257 клиентски карти
258 258 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
259 259 -----
260 260 Действие
261 261 Активиране
262 262 Активиране на избрания слой
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Добави
266 266 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
267 267 Добавяне на точка...
268 268 Добавяне на параметри
269 269 Добавяне на поправено изображение
270 270 Добавяне на "source=..." към ?
271 271 -----
272 272 Добавете коментар
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
276 276 Добавяне на нов слой
277 277 Добавяне на нова точка към съществуващ път
278 278 Добавяне нов източник в списъка.
279 279 Добавяне на нов етикет
280 280 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Добави празен етикет
286 286 Добави информация за автора
287 287 Добавяне на конфликт за ''{0}''
288 288 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
289 289 -----
290 290 Добавяне на мрежа
291 291 Добавяне на нов слой
292 292 Добавяне на точка
293 293 Добавяне на точка в път
294 294 Добавяне на точка към път и съединяване
295 295 Добавяне на възел {0}
296 296 Добавяне на отношение {0}
297 297 Добавяне на рутиращ слой
298 298 -----
299 299 Добавяне на път {0}
300 300 Добавен възел на всички кръстовища
301 301 Интерполация на адреси
302 302 Адреси
303 303 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Настройка на WMS
307 307 -----
308 308 Настройте позицията на избрания WMS слой
309 309 Настройване часови пояс и отместване
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Административна
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Разширени настройки
317 317 Надземни линии
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Летище
321 321 -----
322 322 Алкохол
323 323 Подреди точките в кръг
324 324 Подреди точките в линия
325 325 Всички
326 326 Всички формати
327 327 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
328 328 -----
329 329 Земя за лично ползване
330 330 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Разрешено преминаване:
337 337 Позволяване на подреждане в няколко слоя
338 338 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
339 339 -----
340 340 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
341 341 -----
342 342 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
343 343 Алфа канал
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Планинска хижа
347 347 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
348 348 Също преименувай файл
349 349 -----
350 350 -----
351 351 Обществени удобства
352 352 Брой проводници
353 353 Брой седящи места
354 354 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
355 355 Проверява валидността на OSM данните. Проверява за проблеми и предоставя решения за някои от тях. Интегирана е и проверка за правилното изписване имената на маркерите.
356 356 -----
357 357 В разширение {0} възникна грешка
358 358 -----
359 359 Възникна грешка: {0}
360 360 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
361 361 -----
362 362 Възникна непозната грешка
363 363 Ъгъл
364 364 Ъгъл между две избрани точки
365 365 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
366 366 Приложи
367 367 Приложи промените
368 368 Прилагане шаблон
369 369 Прилагане на резолюцията
370 370 Приложи роля
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Приложи изглаждане върху картата.
374 374 -----
375 375 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
376 376 Приложи избраните промени
377 377 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
381 381 Приложи тази роля към всички членове
382 382 Прилагане?
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Архиологични разкопки
386 386 Стрелба с лък
387 387 -----
388 388 Област
389 389 Път, обознаващ граница на област, не е затворен.
390 390 -----
391 391 Център на изкуствата
392 392 Творба на изкуството
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 Атлетика
397 397 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
398 398 Атракция
399 399 Аудио
400 400 Аудио устройството е недостъпно
401 401 Аудио настройки
402 402 Аудио маркери от {0}
403 403 Аудио синхронизирано на точка {0}.
404 404 Звук: {0}
405 405 Аудио напътствия
406 406 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
407 407 Австралийски футбол
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Автор
417 417 Автор: {0}
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Автори
425 425 -----
426 426 Авто-определяне източници
427 427 Авто мащаб:
428 428 Авто-Център
429 429 Авто-отгатване
430 430 Автоматичен запис на данни на живо
431 431 Автозареждане Квадранти:
432 432 Банкомат
433 433 Автоматично сваляне
434 434 Автоматично поправяне на маркерите
435 435 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
436 436 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Наличен
440 440 -----
441 441 -----
442 442 B по разстояние
443 443 B по време
444 444 -----
445 445 Дестка ясла
446 446 Назад
447 447 -----
448 448 Лоша заявка
449 449 Фурна
450 450 Банка
451 451 Бар
452 452 Прегради
453 453 Бейсбол
454 454 Основен
455 455 Басейн
456 456 Баскетбол
457 457 Батерии
458 458 Поле на битка
459 459 Залив
460 460 Плаж
461 461 Маяк / Радиопредавател
462 462 Скамейка
463 463 Напитки
464 464 -----
465 465 Вело
466 466 Бирария
467 467 -----
468 468 Колелета
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Празен слой
472 472 Бетонен блок
473 473 Съдържание на таблото
474 474 Корабостроителница
475 475 Стълб
476 476 Книжарница
477 477 Отметки
478 478 Граничен контрол
479 479 Ботаническо название
480 480 Буле (игра с мет.топчета)
481 481 Граници
482 482 Пограничен камък
483 483 Рамка
484 484 -----
485 485 Игра с асим.мет.топки (bowls)
486 486 Мост
487 487 -----
488 488 Индустриални развалини
489 489 -----
490 490 Съобщаване на грешки
491 491 -----
492 492 Сграда
493 493 Сгради
494 494 Накланяща преграда (bump gate)
495 495 Направляван автобус
496 496 Автобусна платформа
497 497 Автогара
498 498 Автобусна спирка
499 499 Бус трап
500 500 Месарница
501 501 C по разстояние
502 502 C по време
503 503 -----
504 504 Кабинков лифт
505 505 Грешка на кеш формата
506 506 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
507 507 Кадастър
508 508 Кадастър: {0}
509 509 CadastreGrabber: Невалидно url.
510 510 Кафене
511 511 Къмпинг
512 512 Къмпинг
513 513 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
514 514 Невъзможно да се създаде копие на неподредена линия.
515 515 Канал
516 516 Отмяна
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
521 521 -----
522 522 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
523 523 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
524 524 Прекратяване на качването
525 525 Не може да се добави точка извън пределите на света.
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
538 538 -----
539 539 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
545 545 Кану
546 546 Консервни кутии
547 547 Капацитет
548 548 Капацитет (общ)
549 549 Записване на GPS следа
550 550 Автомобил
551 551 -----
552 552 Площадка за каравани
553 553 Пари
554 554 Замък
555 555 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
556 556 Пещерен вход
557 557 Гробище
558 558 Центриране веднъж
559 559 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
560 560 Центриране на изгледа
561 561 Седалков лифт
562 562 Бунгало
563 563 Промяна параметри
564 564 Промени посоката?
565 565 Промяна местоположение
566 566 Промяна на възел {0}
567 567 Промяна на връзка
568 568 {0} {1}
569 569 Промяна на релация {0}
570 570 Смяна разделителна способност
571 571 -----
572 572 Промени стойностите?
573 573 Промяна на път {0}
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 Пакета с изменения е затворен
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 Списък с промени {0}
584 584 -----
585 585 Промяна клавишни комбинации ръчно.
586 586 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
587 587 Проверка за бележки при рисуване.
588 588 Проверява дали картата при русиване е открила грешки в данните.
589 589 -----
590 590 Проверка на ключовете.
591 591 Проверка стойностите.
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
596 596 Грешка в контролните суми:
597 597 Аптека
598 598 Подчинени релации
599 599 Изберете
600 600 Изберете цвят
601 601 Изберете цвят за {0}
602 602 Изберете лиценз от набора
603 603 -----
604 604 Избери от...
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Църква
608 608 Кино
609 609 Град (над 100 000)
610 610 Знак указващ начало/край на населено място
611 611 Градска стена
612 612 Име на град
613 613 -----
614 614 Гражданска
615 615 -----
616 616 Изчисти
617 617 Изчистване маршрут
618 618 -----
619 619 Натиснете и влачете за да преместите цел.
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Натиснете за да добавите цел.
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Натиснете за да минимизирате/максимизирате съдържанието на панела
649 649 -----
650 650 Натиснете за да премахнете цел.
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Скала
663 663 Скално катерене
664 664 Затваряне
665 665 Затваряне въпреки всичко
666 666 Затваряне на списъка с промени след качване
667 667 Затваряне на списъците с промени
668 668 -----
669 669 Затваряне на отворени пакети с промени
670 670 -----
671 671 Затваряне на диалоговия прозорец
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
680 680 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
681 681 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
682 682 -----
683 683 Затворен Път
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 По-подробно описание
688 688 По-точно описание
689 689 Затваря отворени пакети с промени
690 690 -----
691 691 Затваряне на сисъка с промени.
692 692 -----
693 693 Затваряне на списък промени по версии...
694 694 Дрехи
695 695 Крайбрежие
696 696 Брегови линии.
697 697 Монети
698 698 Колеж
699 699 Цвят
700 700 Цвят (hex)
701 701 Цветова схема
702 702 Цветни схеми
703 703 Цветове
704 704 -----
705 705 Оцветяване точките от следите според скоростта.
706 706 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
707 707 Цвят
708 708 Обедини линии
709 709 Обединява няколко отделни линии в една.
710 710 Обединяване {0} линии
711 711 -----
712 712 Списък промени
713 713 Списък промени: {0}
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Търговия
718 718 Общи
719 719 Комуна bbox: {0}
720 720 Връзката със сървъра пропадна
721 721 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
722 722 Сравняване
723 723 Компютри
724 724 Настройки
725 725 Конфигуриране на устройство
726 726 Настройка сайтове за разширения
727 727 -----
728 728 Настройка на достъпните разширения.
729 729 Настройване предпочитания за маршрутизиране
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Потвърждение на действието на дистанционното управление
736 736 Потвърди празна роля
737 737 Потвърждение
738 738 Конфликт
739 739 Разрешение на конфликт
740 740 Конфликтът не е разрешен напълно
741 741 Конфликти
742 742 Забелязани са конфликти
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Свързване на съществуващ път към точка
749 749 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
750 750 Свързан
751 751 Свързан край на път е близо до друг път
752 752 Свързване
753 753 Свързване...
754 754 Грешка при свързване.
755 755 Неуспешна връзка
756 756 Настройки на връзката
757 757 Параметри на връзката с OSM сървъра.
758 758 Връзката се разпадна.
759 759 -----
760 760 Пътен ремонт
761 761 Строителна площадка
762 762 -----
763 763 -----
764 764 Свързване с OSM Сървър...
765 765 Свързване със сървъра...
766 766 Свързване с WMS Сървър...
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Континент
770 770 Продължи
771 771 Продължаване разрешаването на кофликти
772 772 Продължаване на качването
773 773 Продължаване на път от последния възел.
774 774 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
775 775 Участници
776 776 Бакалия
777 777 Преобразувай в слой GPX
778 778 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
779 779 Преобразувай в слой данни
780 780 -----
781 781 Преобразувано от: {0}
782 782 -----
783 783 Координати импортирани:
784 784 Координати:
785 785 Копиране
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Копиране в клипборда и затваряне
798 798 -----
799 799 Авторски права (препратка)
800 800 Авторски права (година)
801 801 Корелнутииране
802 802 Съпоставяне на изображения с GPX следа
803 803 Корелиране към GPX
804 804 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
805 805 Невъзможно да се получи изображение
806 806 -----
807 807 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
808 808 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
809 809 -----
810 810 -----
811 811 Не може да бъде открит типа на елемента
812 812 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
816 816 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
817 817 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
818 818 Не може да се прочете "{0}"
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
822 822 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
823 823 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
827 827 -----
828 828 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
829 829 -----
830 830 Държава
831 831 Код на държава
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Графство
835 835 Курс
836 836 Съдебна сграда
837 837 Закрит резервоар
838 838 Кран
839 839 Създаване окръжност
840 840 -----
841 841 Създаване на окръжност от три избрани точки
842 842 -----
843 843 Създаване мрежа от пътища
844 844 Създаване мрежа от пътища
845 845 Създай нова карта.
846 846 Създаване на нова релация
847 847 Създаване на области
848 848 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
849 849 -----
850 850 Създаване на граница
851 851 Създаване на сгради
852 852 Създаване на копие на път
853 853 Създаване мрежа от пътища
854 854 Създаване на нов проблем
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Създаване нов възел.
859 859 Създаване на нова релация в слой "{0}"
860 860 Създаване на не-аудио маркери при четене GPX.
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
869 869 -----
870 870 Създаване на списък с промени ...
871 871 Създаване на интерфейса
872 872 Кредитни карти
873 873 Крикет
874 874 Крикет мрежи
875 875 Критерий
876 876 Крокет
877 877 Пресичане с велосипед
878 878 Пресичане върху кон
879 879 ЖП прелез
880 880 Помощник при пресъчане
881 881 Пресичащи се сгради
882 882 Тип пресичане
883 883 Име на типа пътека (UK)
884 884 Пресичащи се пътища
885 885 Пресичащи се пътища.
886 886 Кухня
887 887 Текуща селекция
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 Текуща стойност по подразбиране.
892 892 -----
893 893 -----
894 894 Избор цвят
895 895 Настройка рисуването на линии
896 896 Настройка на елеметите на панела с инструменти
897 897 Просека
898 898 Вело бариера
899 899 Циклична зависимост между релации:
900 900 Велосипедизъм
901 901 Циклични зависимости
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Язовирна стена
905 905 Слой Данни {0}
906 906 Формат за натрупване на данни
907 907 Източници и типове данни
908 908 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
909 909 Източници на данни
910 910 Проверка на данни
911 911 Данните съдържат грешки. Да се качват ли въпреки това?
912 912 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Дебитни карти
917 917 -----
918 918 Десетични градуси
919 919 Решение
920 920 Намаляне на мащаба
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 По подразбиране
925 925 По подразбиране (Автоматично определени)
926 926 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
927 927 Текущата стойност е ''{0}''.
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Градуси, минути, секунди
931 931 Изтриване
932 932 -----
933 933 Режим на изтриване
934 934 Изтриване на параметри
935 935 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
936 936 Потвърждение за изтриване
937 937 Изриване на дублиращите се пътища
938 938 изтриване на филтъра
939 939 Изтриване от връзка
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Изтриване на точки или линии.
945 945 -----
946 946 -----
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Изтриване на избраните обекти.
950 950 Изтриване на текущо редактираната врзка
951 951 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
952 952 -----
953 953 Изтриване на избраната връзка
954 954 Изтриване на избраната схема от списъка.
955 955 Изтриване на източник от списъка
956 956 -----
957 957 Премахване на ненужни точки от път.
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Изтрито състояние:
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Изтрити или преместени примитиви
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Конфесия
967 967 Стоматолог
968 968 Опишете проблема колкото можете по-подробно
969 969 Описание
970 970 Описание: {0}
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Трудност
980 980 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
981 981 Посока
982 982 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
983 983 Посока в която да се търси земя
984 984 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
985 985 Изключване
986 986 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
987 987 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
988 988 -----
989 989 Изключване на разширение
990 990 Отхвърляне и изтриване
991 991 Откажи промените и Изход
992 992 Приготвят лекарства по рецепти
993 993 -----
994 994 Настройки на дисплея
995 995 -----
996 996 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
997 997 Показвай координатите като
998 998 -----
999 999 Показва гео-изображения като фон в JOSM (WMS сървъри, Yahoo, ...).
1000 1000 -----
1001 1001 Показва информация за историята на OSM линии, точки или връзки.
1002 1002 Показване на живо на аудио следата.
1003 1003 Показване на не-геомаркирани фотографии
1004 1004 Показва информация за OSM точки, пътища или връзки.
1005 1005 Показване на меню Аудио.
1006 1006 Покажи екран с информация за програмата.
1007 1007 -----
1008 1008 Показване историята на всички избрани обекти.
1009 1009 Показване историята на избраните елементи.
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
1013 1013 Показва подвижна картна мрежа в JOSM. Може да зарежда квадранти (изображения) от подвижната карта във фонов режим и да изисква обновления.
1014 1014 Показва OpenLayers фоново изображение
1015 1015 Разпределяне на точки
1016 1016 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1017 1017 Неизползвана ЖП линия
1018 1018 -----
1019 1019 Не прилагай промените
1020 1020 -----
1021 1021 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1022 1022 Не чертай линии между точките на този слой.
1023 1023 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1024 1024 -----
1025 1025 Не прави нищо
1026 1026 -----
1027 1027 Желаете ли да разрешите това?
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Магазин "Направи си сам"
1031 1031 Док
1032 1032 Доктори
1033 1033 Надпреварване с кучета
1034 1034 Двоен конфликт
1035 1035 Надолу
1036 1036 Сваляне
1037 1037 Свали всички подчинени релации
1038 1038 Област за сваляне
1039 1039 -----
1040 1040 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1041 1041 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1042 1042 Местоположение на изтеглянето
1043 1043 Сваляне членове
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Сваляне на добавка
1048 1048 -----
1049 1049 Свали избраните подчинени релации
1050 1050 URL за сваляне
1051 1051 Сваляне на WMS квадранти от {0}
1052 1052 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1057 1057 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1058 1058 Свали като нов слой
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1065 1065 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1066 1066 Свали всичко в пределите на:
1067 1067 Свали от OSM по дължина на тази следа
1068 1068 Сваляне от OSM...
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Изтегляне на примитиви отнасящи се до един от избраните примитиви.
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 Свали членовете на връзките
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Свали избраните връзки
1089 1089 Сваляне на област в предала на рамка
1090 1090 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1097 1097 -----
1098 1098 Сваляне на видимите квадранти
1099 1099 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1100 1100 Свалени GPX данни
1101 1101 -----
1102 1102 Сваляне на GPS данни
1103 1103 Сваляне данни от OSM...
1104 1104 Сваляне на добавката {0}...
1105 1105 Зареждане на "Съобщение на деня"
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Сваляне на данни
1111 1111 -----
1112 1112 Сваляне на историята...
1113 1113 Сваляне на квадрат с изображение...
1114 1114 Зареждане на отворени пакети с изменения
1115 1115 -----
1116 1116 Зареждане точки {0} до {1}...
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Сваляне на връзка {0}
1120 1120 Сваляне {0}
1121 1121 Влек
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1125 1125 Отточен канал
1126 1126 Рисуване
1127 1127 Изобразвай направлението със стрелки
1128 1128 -----
1129 1129 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1130 1130 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1131 1131 Изобразвай границите на свалените данни.
1132 1132 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1133 1133 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1134 1134 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1135 1135 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1136 1136 Изобразявай големи GPS точките.
1137 1137 Рисуване на по-големи GPS точките.
1138 1138 Чертай линии между точките на този слой.
1139 1139 Свързване с линии на GPS точките
1140 1140 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1141 1141 Рисуване на точки
1142 1142 Рисуване на «гумена» помощна линия
1143 1143 Показвай поредния номер на сегментите
1144 1144 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1145 1145 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1146 1146 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1147 1147 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1148 1148 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1149 1149 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1150 1150 Питейна вода
1151 1151 -----
1152 1152 Височина на съществуващ път
1153 1153 Химическо чистене
1154 1154 Дублирай в {0} точки
1155 1155 Дублиране
1156 1156 -----
1157 1157 Повтарящи се линии
1158 1158 Дублира път с отместване.
1159 1159 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1160 1160 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1161 1161 Дублиране на избраните пътища.
1162 1162 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1163 1163 -----
1164 1164 Повтарящи се точки
1165 1165 Повтарящи се точки
1166 1166 Повтарящи се точки от път.
1167 1167 Дублирани пътища
1168 1168 Мейл
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 Изток
1172 1172 -----
1173 1173 Редактиране
1174 1174 Редактирай боулинг зала
1175 1175 Редактиране на информацията за адреса
1176 1176 Редактирай интерполация на адреси
1177 1177 Редактирай административна граница
1178 1178 -----
1179 1179 Редактиране магазин за алкохол
1180 1180 Редактиране на: Земя за лично ползване
1181 1181 Редактирай планинска хижа
1182 1182 Редактирай архиологични разкопки
1183 1183 Редактирай стрелба с лък
1184 1184 Редактирай център на изкуствата
1185 1185 Редактирай творба на изкуството
1186 1186 Редактирай атлетика
1187 1187 Редактирай забележилтеност
1188 1188 Редактирай австралийски футбол
1189 1189 Редактирай банкомат
1190 1190 Редактирай детска ясла
1191 1191 Редактирай фурна
1192 1192 Редактирай банка
1193 1193 Редактиране на бар
1194 1194 Редактирай бейсбол
1195 1195 Редактиране на басейн
1196 1196 Редактирай баскетбол
1197 1197 Редактирай поле на битка
1198 1198 Редактирай залива
1199 1199 Редактирай плажа
1200 1200 Редактирай маяк / радиопредавател
1201 1201 Редактиране магазин за безалкохолни
1202 1202 Велосипедна стоянка (паркинг)
1203 1203 Редактиране велосипеди под наем
1204 1204 Редактирай вело-магазин
1205 1205 Редактирай бирария
1206 1206 Редактирай корабостроителница
1207 1207 Редактиране на стълб
1208 1208 Редактиране на книжарница
1209 1209 Редактирай граничен контрол
1210 1210 Редактирай Игра с мет.топчета
1211 1211 редактиране на: Пограничен камък
1212 1212 Редактирай игра с асим.мет.топки
1213 1213 Редактирай мост
1214 1214 Редактиране алея за езда
1215 1215 Редактирай ундустриални развалини
1216 1216 Редактирай накланяща преграда
1217 1217 Редактирай направляван автобус
1218 1218 Редактирай автобусна платформа
1219 1219 Редактирай автогара
1220 1220 Редактирай автобусна спирка
1221 1221 Редактирай месарница
1222 1222 Редактирай кабинков лифт
1223 1223 Редактирай кафене
1224 1224 Редактирай къмпинг
1225 1225 Редактирай канал
1226 1226 Редактирай кану
1227 1227 Редактиране коли под наем
1228 1228 Редактирай автосервиз
1229 1229 Редактирай споделяне автомобили
1230 1230 Редактирай автосалон
1231 1231 Редактирай автомивка
1232 1232 Редактирай площадка за каравани
1233 1233 Редактирай замък
1234 1234 Редактирай тексаска мрежа
1235 1235 Редактиране пещерен вход
1236 1236 Редактирай гробище
1237 1237 Редактирай седалков лифт
1238 1238 Редактирай бунгало
1239 1239 Редактиране на: аптека
1240 1240 Редактирай кино
1241 1241 Редактирай голям град
1242 1242 Редактирай знак за ограничение в град
1243 1243 Редактирай гражданска граница
1244 1244 Редактирай скалата
1245 1245 Редактирай скално катерене
1246 1246 Редактирай крайбрежието
1247 1247 Редактирай колеж
1248 1248 Редактирай търговия
1249 1249 Редактирай общи
1250 1250 Редактирай компютърен магазин
1251 1251 Редактирай строителна площадка
1252 1252 Редактирай континент
1253 1253 Редактирай бакалия
1254 1254 Редактирай държава
1255 1255 Редактирай графство
1256 1256 Редактирай съдебна сграда
1257 1257 Редактирай закрит резервоар
1258 1258 Редактирай кран
1259 1259 Редактирай крикет
1260 1260 Рекдатирай крикет мрежи
1261 1261 Редактирай крокет
1262 1262 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1263 1263 Редактиране велоалея
1264 1264 Редактирай велосипедизъм
1265 1265 Редактирай язовирна стена
1266 1266 Редактирай стоматолигия
1267 1267 Редактирай неизползвана ЖП линия
1268 1268 -----
1269 1269 Редактирай магазин "Направи си сам"
1270 1270 Редактирай док
1271 1271 Редактирай доктори
1272 1272 Редактирай надбягвания с кучета
1273 1273 Редактирай влек
1274 1274 Редактирай отточен канал
1275 1275 Редактирай питейна вода
1276 1276 Редактирай химическо чистене
1277 1277 Редактирай магазин за електроника
1278 1278 Редактирай посолство
1279 1279 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1280 1280 Редактирай вход
1281 1281 Редактирай конна езда
1282 1282 Редактирай обработваема земя
1283 1283 Редактирай двор ферма
1284 1284 Редактирай заведение бързо хранене
1285 1285 Редактирай скалист склон
1286 1286 Ферибот
1287 1287 Редактирай ферибот терминал
1288 1288 -----
1289 1289 Редактирай пожарна
1290 1290 Редактирай риболов
1291 1291 Редактиране на: стълби
1292 1292 Редактирай цветарски магазин
1293 1293 Редактирай американски футбол
1294 1294 Редактиране на алея или тротоар
1295 1295 Редактирай брод
1296 1296 Редактирай гора
1297 1297 Редактирай фонтан
1298 1298 Редактирай бензиностанция
1299 1299 Редактирай мебелен магазин
1300 1300 Редактирай градина
1301 1301 Редактирай градински център
1302 1302 Редактирай газохранилище
1303 1303 Редактирай порта
1304 1304 Редактиране ледник
1305 1305 Редактирай голф
1306 1306 Редактирай поле за голф
1307 1307 Редактиране на гондола
1308 1308 Редактирай трева
1309 1309 Редактирай църковно гробище
1310 1310 Редактирай зелени площи
1311 1311 Редактирай къща за гости
1312 1312 Редактирай гимнастика
1313 1313 Редактирай фризьорски салон / козметика
1314 1314 Редактирай малка ЖП гара
1315 1315 Редактирай махала
1316 1316 Редактирай врата с бодлива тел
1317 1317 Редактирай железария
1318 1318 Редактиране пустош
1319 1319 -----
1320 1320 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1321 1321 Редактиране пътен ремонт
1322 1322 Редактирай хокей
1323 1323 Редактирай конни надбягвания
1324 1324 Редактирай болница
1325 1325 Редактирай хостел / студентско общежитие
1326 1326 Редактирай хотел
1327 1327 Редактирай ловно скривалище
1328 1328 Редактирай промишленост
1329 1329 Редактирай остров
1330 1330 Редактиране на: скала
1331 1331 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1332 1332 Редактиране пътен възел
1333 1333 Редактирай детска градина
1334 1334 Редактирай будка
1335 1335 Редактирай кисинг гейт
1336 1336 Редактирай сушата
1337 1337 Редактирай сметище
1338 1338 Редактирай пералня
1339 1339 Редактирай библиотека
1340 1340 Редактиране на вдигаща се преграда
1341 1341 Редактирай лека ЖП линия
1342 1342 Редактирай маяк / светлинен фар
1343 1343 Редактиране жилищна улица
1344 1344 Редактирай местност
1345 1345 Редактирай пристанище за яхти
1346 1346 Редактиране поляна
1347 1347 Редактирай паметник
1348 1348 Редакирай военна земя
1349 1349 Редактирай миниголф
1350 1350 Редактирай обмяна на валута
1351 1351 Редактирай монорелса
1352 1352 Редактирай забележителност
1353 1353 Редактирай мотел
1354 1354 Редактирай моторни спортове
1355 1355 Редактиране автомагистрала
1356 1356 Редактирай магистрален възел
1357 1357 Редактиране автомагистрална връзка
1358 1358 Редактирай планински проход
1359 1359 Редактирай калта
1360 1360 Редактирай многобой
1361 1361 Редактиране мултиполигон
1362 1362 Редактирай музей
1363 1363 Редактирай теснолинейка
1364 1364 Редактирай национална граница
1365 1365 Редактирай граница национален парк
1366 1366 Редактирай природен резерват
1367 1367 Редактирай нощен клуб
1368 1368 Редактирай оптика
1369 1369 Редактирай био магазин
1370 1370 Редактирай мазизин за туристически стоки
1371 1371 -----
1372 1372 Редактирай парк
1373 1373 Редактирай паркинг
1374 1374 Редактиране улица паркинг
1375 1375 -----
1376 1376 Редактирай пътека
1377 1377 Редактиране връх
1378 1378 Редактирай пешеходна улица
1379 1379 Редактирай пелота
1380 1380 Редактирай аптека
1381 1381 Редактирай място за излет
1382 1382 Редактирай кей
1383 1383 Редактирай газопровод
1384 1384 Редактирай игрище
1385 1385 Редактирай място за богослужение
1386 1386 Редактирай площадка
1387 1387 Редактирай полиция/милиция
1388 1388 Редактирай политическа граница
1389 1389 Редактирай пощенска станция
1390 1390 Редактирай електрогенератор
1391 1391 Редактирай линия за електропренос
1392 1392 Редактирай електростанция
1393 1393 Редактирай електроподстанция
1394 1394 Редактирай стълб от ЕПМ
1395 1395 Редактирай историческа ЖП линия
1396 1396 Редактиране връзка с първокласен път
1397 1397 Редактиране първокласен път
1398 1398 Редактирай затвор
1399 1399 Редактирай бар
1400 1400 Редактирай обществена сграда
1401 1401 Редактирай кариера
1402 1402 Редактирай състезателна писта
1403 1403 Редактирай ракет
1404 1404 Редактирай ЖП Линия
1405 1405 Редактирай ЖП
1406 1406 Редактирай ЖП платформа
1407 1407 Редактирай спортна площадка
1408 1408 Редактиране на станция за рециклиране
1409 1409 Редактирай област
1410 1410 Редактирай резервоар
1411 1411 Редактирай жилищна зона
1412 1412 Редактиране улица от населено място
1413 1413 Редактирай ресторант
1414 1414 Редактирай търговия на дребно
1415 1415 Редактирай река
1416 1416 Редактирай речен бряг
1417 1417 Редактиране пътни ограничения
1418 1418 Редактиране път от неизвестен тип
1419 1419 Редактиране маршрут
1420 1420 -----
1421 1421 Редактирай ръгби
1422 1422 Редактирай руини
1423 1423 -----
1424 1424 Редактирай двойна врата
1425 1425 Редактирай училището
1426 1426 Редактирай сипей
1427 1427 Редактирай шубрака
1428 1428 Редактиране второкалсен път
1429 1429 Редактирай служба услуги
1430 1430 Редактиране помощна улица
1431 1431 Редактирай навес
1432 1432 Редактирай магазин за обувки
1433 1433 Редактирай стрелба
1434 1434 Редактиране на бързите клавиши
1435 1435 Редактирай скейтборд
1436 1436 Редактирай фигурно пързаляне
1437 1437 Редактирай ски
1438 1438 Редактирай хелинг
1439 1439 Редактирай футбол
1440 1440 Редактиране шипове
1441 1441 Редактирай спортен център
1442 1442 Редактирай магазин за спортни стоки
1443 1443 Редактирай извора
1444 1444 Редактирай стадион
1445 1445 Редактирай област/щат
1446 1446 Редактирай книжарница
1447 1447 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1448 1448 Редактирай поток
1449 1449 Редактирай квартал
1450 1450 Редактирай метро
1451 1451 Редактирай вход в метро
1452 1452 Редактирай супермаркет
1453 1453 Редактирай видеонаблюдение
1454 1454 Редактирай точка на наблюдение
1455 1455 Редактирай плуване
1456 1456 Редактирай тенис на маса
1457 1457 Редактирай стоянка таксита
1458 1458 -----
1459 1459 Редактирай телефон
1460 1460 Редактирай тенис
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 Редактиране третокласен път
1464 1464 Редактирай театър
1465 1465 Редактирай развлекателен парк
1466 1466 Редактирай място за плащане пътна такса
1467 1467 Редактирай кула
1468 1468 Редактирай град
1469 1469 Редактирай кметство
1470 1470 Редактирай магазин за играчки
1471 1471 Редактирай черен път
1472 1472 -----
1473 1473 Редактирай трамвай
1474 1474 Редактирай трамвайна спирка
1475 1475 Редактиране на туристическа агенция
1476 1476 Редактирай дърво
1477 1477 Редактиране автострада
1478 1478 Редактиране автострадна връзка
1479 1479 Редактиране тунел
1480 1480 Редактиране на ограничения при завиване
1481 1481 редактиране на: турникет
1482 1482 Редактиране некласифициран път
1483 1483 Редактирай университет
1484 1484 Редактирай автомат за стоки
1485 1485 Редактирай ветеринар
1486 1486 Редактирай Видео-магазин
1487 1487 Редактирай място с добра гледка
1488 1488 Редактирай село
1489 1489 Редактирай зелено селище
1490 1490 Редактирай лозе
1491 1491 Редактиране вулкан
1492 1492 -----
1493 1493 Редактирай пречиствателна станция
1494 1494 Редактирай водата
1495 1495 Редактирай аквапарк
1496 1496 Редактирай водонапорна кула
1497 1497 Редактирай водопад
1498 1498 Редактирай крайпътен кръст
1499 1499 Редактирай крайпътен параклис
1500 1500 Редактирай бент / преливник
1501 1501 Редактирай мочурището
1502 1502 Редактирай мелница
1503 1503 Редактирай гората
1504 1504 Редактирай цех
1505 1505 Редактирай зоопарк
1506 1506 Редактиране на филтъра
1507 1507 Редактиране на нова връзка в слой ''{0}''
1508 1508 Редактиране на връзка
1509 1509 Редактиране връзка #{0} в слой ''{1}''
1510 1510 Редактиране на връзки
1511 1511 Редактиране маркери
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 Редактиране избрания източник.
1519 1519 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1520 1520 Редактиране: {0}
1521 1521 Редактиране GPX
1522 1522 -----
1523 1523 Електрони средства за разплата
1524 1524 Електроника
1525 1525 Елементи от тип {0} се поддържат.
1526 1526 Надморска височина
1527 1527 Насип
1528 1528 Посолство
1529 1529 Пункт за връзка със спешна помощ
1530 1530 Телефон за спешен случай
1531 1531 Празен документ
1532 1532 Празни пътища
1533 1533 Включване автоматично кеширане.
1534 1534 Използване на вградените настройки
1535 1535 -----
1536 1536 Разрешаване на филтъра
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1540 1540 Въведете URL
1541 1541 Въведете URL за сваляне:
1542 1542 -----
1543 1543 Въведете име на меню и WMS URL
1544 1544 Въведете нова двойка ключ/стойност
1545 1545 -----
1546 1546 Въведете име на място за търсене:
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 -----
1551 1551 -----
1552 1552 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Въведете координати за новата точка.
1561 1561 -----
1562 1562 Въведете стойности за всички конфликти.
1563 1563 Въведете стойности за тегло
1564 1564 Въведете вашия коментар
1565 1565 Вход
1566 1566 Конна езда
1567 1567 Грешка
1568 1568 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
1569 1569 Грешка при изтриване на данни.
1570 1570 Грешка показване URL
1571 1571 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1572 1572 Грешка при зареждане на файла
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 Грешка във файла {0}
1576 1576 Грешка при разбор {0}:
1577 1577 Грешка при разбор {0}: {1}
1578 1578 Грешка при възпроизвеждане на звука
1579 1579 Грешка при експрортиране {0}: {1}
1580 1580 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1581 1581 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1582 1582 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1583 1583 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1584 1584 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1585 1585 Грешка при разбор {0}
1586 1586 Грешка при качване
1587 1587 -----
1588 1588 -----
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 Грешка: {0}
1593 1593 Грешки
1594 1594 Грешки при Сваляне
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 Четни
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 Възникна грешка
1602 1602 Изход
1603 1603 -----
1604 1604 -----
1605 1605 Изход от програмата.
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1611 1611 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1612 1612 Експорт в GPX файл
1613 1613 Експорт и Записване
1614 1614 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
1615 1615 Опции за експорт
1616 1616 Експорт на данните до GPX файл.
1617 1617 Експорт до GPX...
1618 1618 Екстракт SVG ViewBox...
1619 1619 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
1620 1620 Екстракт на белезите на сграда
1621 1621 Екстракт граница на комуна
1622 1622 Извличане на GPS координати от EXIF
1623 1623 Изтегляне
1624 1624 Изтегляне на линии
1625 1625 ЗА ПОПРАВКА
1626 1626 Фон при избледняване:
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 Пропадна зареждането на отметки от ''{0}'' поради причини свързани със сигурността. Изключение на ОС: {1}
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 Обработваема земя
1650 1650 Двор ферма
1651 1651 Заведение за бързо хранене
1652 1652 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1653 1653 Множител за бързо прослушване
1654 1654 Най-бърз
1655 1655 -----
1656 1656 Такса
1657 1657 Скалист склон
1658 1658 Ограда / стобор
1659 1659 Ферибот маршрут
1660 1660 Ферибот терминал
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 Файл
1668 1668 -----
1669 1669 -----
1670 1670 Грешка във формата на файла
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1675 1675 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1676 1676 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1677 1677 Файл: {0}
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 Филтър
1681 1681 Режим на филтъра
1682 1682 -----
1683 1683 Завършване на чертането.
1684 1684 -----
1685 1685 Пожарна
1686 1686 изпълним файл на Firefox
1687 1687 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
1688 1688 Огнище
1689 1689 Риболов
1690 1690 Поправяне
1691 1691 Поправи параметрите
1692 1692 Поправяне на релации
1693 1693 Поправяне конфликти маркери
1694 1694 Поправяне на избраните грешки.
1695 1695 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
1696 1696 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 Цветарски магазин
1700 1700 Изчистване на кеша
1701 1701 -----
1702 1702 Храна и напитки
1703 1703 Пеш
1704 1704 Американски футбол
1705 1705 -----
1706 1706 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1707 1707 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1708 1708 Брод
1709 1709 Гора
1710 1710 -----
1711 1711 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
1712 1712 Време пренавиване (секунди)
1713 1713 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
1714 1714 -----
1715 1715 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1716 1716 Намерени са {0} съвпадения
1717 1717 Фонтан
1718 1718 Фиксиране
1719 1719 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1720 1720 Френски кадастров WMS
1721 1721 -----
1722 1722 От...
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 Бензиностанция
1726 1726 Бензиностанция
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 Преглед на цял екран
1730 1730 -----
1731 1731 Мебелен магазин
1732 1732 GPS Точки
1733 1733 -----
1734 1734 Описание на GPS следата
1735 1735 GPX файлове
1736 1736 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1737 1737 GPX следата няма информация за времето
1738 1738 GPX следа:
1739 1739 Качване на GPX данни беше успешно
1740 1740 Градина
1741 1741 Градински център
1742 1742 Газохранилище
1743 1743 Порта
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 География
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 Изображения с данни за местоположение
1750 1750 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
1751 1751 -----
1752 1752 Ледник
1753 1753 Стъкло
1754 1754 Globalsat Импорт
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 Голф
1761 1761 Поле за голф
1762 1762 Гондола
1763 1763 лек камион (до 3.5т)
1764 1764 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1765 1765 -----
1766 1766 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
1767 1767 -----
1768 1768 Трева
1769 1769 Църковно гробище
1770 1770 Зелени площи
1771 1771 Мрежа
1772 1772 Слой на мрежата:
1773 1773 Подредба на мрежата
1774 1774 Начална точка на мрежата
1775 1775 Въртене на мрежата
1776 1776 -----
1777 1777 Група
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 Къща за гости
1784 1784 Упътване
1785 1785 Гимнастика
1786 1786 Фризьорски салон / козметика
1787 1787 Махала
1788 1788 Врата с бодлива тел
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 Железария
1792 1792 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
1793 1793 Здраве
1794 1794 Пустош
1795 1795 Камион (над 3.5т)
1796 1796 Плет
1797 1797 Височина
1798 1798 Височина (в метри)
1799 1799 -----
1800 1800 Помощ
1801 1801 Помощ: {0}
1802 1802 Помага за векторизиране на WMS изображения.
1803 1803 Скривалище
1804 1804 Скриване на елементи
1805 1805 Аудио HiFi
1806 1806 -----
1807 1807 Най-голям номер
1808 1808 Подчертване
1809 1809 Клас път
1810 1810 -----
1811 1811 Туристическа пътека
1812 1812 Исторически места
1813 1813 История
1814 1814 Историята на възел {0}
1815 1815 Историята на отношение {0}
1816 1816 историята на път {0}
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Хокей
1820 1820 Домашна страница
1821 1821 Кон
1822 1822 Конни надбягвания
1823 1823 Болница
1824 1824 -----
1825 1825 Хостел / студентско общежитие
1826 1826 Хотел
1827 1827 Горещи клавишни комбинации
1828 1828 Име на дом
1829 1829 Номер
1830 1830 -----
1831 1831 Ловно скривалище
1832 1832 Намирам се в часовата зона:
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 Входно-изходно изключение
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
1843 1843 Игнориране
1844 1844 Игнориране на избраните грешки в бъдеще.
1845 1845 -----
1846 1846 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
1847 1847 -----
1848 1848 Игнориране елементи
1849 1849 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
1850 1850 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
1851 1851 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 Неправилен израз ''{0}''
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Недопустим обект с id=0
1867 1867 -----
1868 1868 Неправилен регулярен израз ''{0}''
1869 1869 Неправилна комбинация маркер/стойност
1870 1870 Невалиден коментар на заявката за качване
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 Изображението вече е заредено
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Импорт
1894 1894 Импорт Аудио
1895 1895 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
1896 1896 Импорт на изображения
1897 1897 -----
1898 1898 Импортиране на път от GPX слой
1899 1899 Импортирани изображения
1900 1900 Импортиране данни от DG100...
1901 1901 Импортиране на данни от устройство.
1902 1902 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
1903 1903 Наклон
1904 1904 Стръмен наклон
1905 1905 Непълна спецификация <member> с ref=0
1906 1906 -----
1907 1907 Увеличаване на мащаба
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 Промишленост
1911 1911 Данни
1912 1912 Информация за елемент.
1913 1913 Информация
1914 1914 Информационно табло
1915 1915 Информационен пункт
1916 1916 Информационен пункт
1917 1917 Информация за слоя
1918 1918 Инициализиране
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Вътрешна грешка в сървъра
1925 1925 Интерполация
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Невалиден URL?
1929 1929 -----
1930 1930 Невалиден bz2 файл.
1931 1931 Невалидна дата
1932 1932 -----
1933 1933 Невалидно отместване
1934 1934 Неправилен параметров ключ
1935 1935 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
1936 1936 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
1937 1937 Невалидна часова зона
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Неправилен интервал в ключ
1941 1941 Обръщане на филтъра
1942 1942 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
1943 1943 Не е векоторизиран.
1944 1944 Векторизиран.
1945 1945 Остров
1946 1946 Скала
1947 1947 -----
1948 1948 Обект
1949 1949 точка {0} не е открита в списъка
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 JOSM Редактор за маркери
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
1957 1957 Изображения JPEG (*.jpg)
1958 1958 Java OpenStreetMap Редактор
1959 1959 Версия Java: {0}
1960 1960 Функция свързване на области
1961 1961 Присъедини области: премахване на кратки пътища
1962 1962 Свързване на точка с линия
1963 1963 Прикрепяне точка към пътен сегмент
1964 1964 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
1965 1965 Свържи препокриващи се Области
1966 1966 Свързана пресичаща област
1967 1967 Свързана само-пресичаща се област
1968 1968 Свързване на области, които се препокриват една с друга
1969 1969 Прескачане на позиция
1970 1970 Прескочи там
1971 1971 Прескачане на позиция
1972 1972 Пътен възел
1973 1973 -----
1974 1974 Запазване копие на местната версия
1975 1975 Съхраняване резервни копия
1976 1976 Запазване на моите координати
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Запазване на добавка
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Запазване на техните координати
1984 1984 -----
1985 1985 Запазване на тяхното видимо състояние
1986 1986 -----
1987 1987 Ключ
1988 1988 Неправилен ключ ''{0}''.
1989 1989 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
1990 1990 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
1991 1991 Ключ:
1992 1992 Бързи клавиши
1993 1993 Ключови думи
1994 1994 Детска градина
1995 1995 Будка
1996 1996 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
1997 1997 -----
1998 1998 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
1999 1999 Трасиране на езера
2000 2000 -----
2001 2001 Lakewalker Настройки на разширението
2002 2002 Lakewalker трасиране
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Ламбертова Зона (Естония)
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Суша
2011 2011 Земеползване
2012 2012 Сметище
2013 2013 -----
2014 2014 Брой платна
2015 2015 Език
2016 2016 Последни промени: {0}
2017 2017 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2018 2018 Географска ширина:
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Стартиране в максимизиран режим
2023 2023 -----
2024 2024 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2025 2025 -----
2026 2026 Стартира редактора за маркери
2027 2027 Пералня
2028 2028 Слой / Ниво
2029 2029 -----
2030 2030 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2031 2031 -----
2032 2032 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2033 2033 -----
2034 2034 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2035 2035 Слой за редактиране на GPX следи
2036 2036 слоя не е в списъка.
2037 2037 Слой за провеждане на измервания
2038 2038 Слой: {0}
2039 2039 Слоеве
2040 2040 Продължителност на встъплението (секунди)
2041 2041 Места за отдих и развлечения
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Дължина:
2045 2045 Позволява на други приложения да изпращат команди към JOSM.
2046 2046 Регулиран ЖП прелез
2047 2047 Библиотека
2048 2048 Лиценз
2049 2049 Вдигаще се врата
2050 2050 Лека ЖП линия
2051 2051 Маяк / Светлинен фар
2052 2052 Номер линия
2053 2053 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2054 2054 Тип на линия
2055 2055 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2059 2059 GPS на живо
2060 2060 -----
2061 2061 LiveGPS слой
2062 2062 Жилищна улица
2063 2063 Зареждане на всички квадранти
2064 2064 Зареждане на квадрант
2065 2065 Четене на WMS слой
2066 2066 Зареждане на WMS слой от файл
2067 2067 Зареди историята
2068 2068 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2069 2069 Зареди родителските релации
2070 2070 Зареждане на връзка
2071 2071 Зареждане набор изображения в нов слой.
2072 2072 -----
2073 2073 Зареждане на ранните разширения
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Зареждане на родителските релации
2078 2078 -----
2079 2079 Зареждане на разширения
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 Зареждане {0}
2083 2083 Само локални файлове
2084 2084 Местност
2085 2085 Местоположение
2086 2086 -----
2087 2087 Заключване
2088 2088 Шлюзова врата
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Географска дължина:
2092 2092 -----
2093 2093 Външен вид
2094 2094 Наблюдателница
2095 2095 -----
2096 2096 Търсене на бреговата линия...
2097 2097 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Най-малък номер
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Главната база данни не съдържа възела {0}
2108 2108 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Създава терасовидни къщи от един блок.
2112 2112 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2113 2113 Неправилно съставено изречение:
2114 2114 Изкуствени
2115 2115 Изкуствени
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Карта
2121 2121 -----
2122 2122 Картографска проекция
2123 2123 Настройки на картата
2124 2124 Карта: {0}
2125 2125 Пристанище за яхти
2126 2126 Маркирайте "направено"
2127 2127 -----
2128 2128 Маркери от наименувани точки.
2129 2129 Маркери от {0}
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2133 2133 Материал
2134 2134 Макс.мащаб ниво:
2135 2135 Макс.височина (метри)
2136 2136 макс.дължина (метри)
2137 2137 макс.ширина (метри)
2138 2138 Макс. размер на кеша (в MB)
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Макс. скорост (км/ч)
2142 2142 Макс. маса (т)
2143 2143 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2144 2144 Максимална област за една заявка:
2145 2145 Съхраняване кеш (дни)
2146 2146 Макс.размер на кеша (MB)
2147 2147 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2148 2148 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2149 2149 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2150 2150 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2151 2151 Максимална дължина (в метри)
2152 2152 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2153 2153 Максимален брой възли в началната следа
2154 2154 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2155 2155 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2156 2156 Максимален брой сегменти за един път
2157 2157 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2158 2158 Поляна
2159 2159 Измерване на стойности
2160 2160 Измервания
2161 2161 Член на
2162 2162 Членове
2163 2163 Членове (разрешени)
2164 2164 Членове (с конфликти)
2165 2165 Паметник
2166 2166 Име на меню
2167 2167 Име на меню (по подразбиране)
2168 2168 Бързи клавишни комбинации за менюто
2169 2169 Меню: {0}
2170 2170 Проекция Меркатор
2171 2171 Обединение
2172 2172 Обедини точки
2173 2173 -----
2174 2174 Обединение на слоя
2175 2175 Обедини точките в най-старата от тях.
2176 2176 -----
2177 2177 Обединява избраното
2178 2178 Обединява текущия слой в друг слой
2179 2179 Обединява текущо избраните примитиви в друг слой
2180 2180 Обедини този слой с друг слой
2181 2181 Обедини {0} точки
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Обединена версия
2187 2187 -----
2188 2188 Съобщение за деня не е налично
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Военен
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Мин. скорост (км/ч)
2197 2197 Мини кръгово движение
2198 2198 Миниголф
2199 2199 Минимално разстояние (в пиксели)
2200 2200 Минути: {0}
2201 2201 Огледално
2202 2202 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 Липсваща кодировка
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 понеделник-петък 08:30-20:00
2223 2223 Режим: Рисуване Фокус
2224 2224 Режим: {0}
2225 2225 Безрежимна работа (Потлач стил)
2226 2226 Променени времена на аудио файлове.
2227 2227 Група модификатори
2228 2228 Промяна списъка с WMS сървъри показвани в менюто на WMS разширението
2229 2229 Обмяна на валута
2230 2230 Монорелса
2231 2231 Забележителност
2232 2232 -----
2233 2233 Повече информация за тази възможност
2234 2234 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2235 2235 Повече от един път "от" са намерени.
2236 2236 Повече от един път "до" са намерени.
2237 2237 Повече от един "през" са открити.
2238 2238 Мотел
2239 2239 Моторни спортове
2240 2240 Автомобил
2241 2241 Мотоциклет
2242 2242 Магистрала
2243 2243 Автомагистрала
2244 2244 Магистрален възел
2245 2245 Автомагистрална връзка
2246 2246 Планински проход
2247 2247 Планинско колоездене
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Премести надолу
2251 2251 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2252 2252 Преместване на елементи
2253 2253 Преместване филтъра надолу
2254 2254 Преместване филтъра нагоре
2255 2255 Преместване наляво
2256 2256 -----
2257 2257 Преместване на обекти чрез драгване; Shift за добавяне към селекция (Ctrl за превкл.); Shift-Ctrl за обхождане на селекцията; или смяна на селекцията
2258 2258 Преместване обекти {0}
2259 2259 Преместване надясно
2260 2260 Преместване на текущо избраните членове надолу
2261 2261 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2262 2262 Преместване избрания слой един ред надолу.
2263 2263 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2264 2264 Премести избраните точки в линия
2265 2265 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2266 2266 Премести
2267 2267 Премести нагоре
2268 2268 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2269 2269 Преместване {0}
2270 2270 Премества обектите {0}
2271 2271 Кал
2272 2272 Многобой
2273 2273 -----
2274 2274 Мултиполигон
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Музей
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 Моя версия
2283 2283 Моя версия (местна база данни)
2284 2284 Моята версия с Обединената
2285 2285 Моя с Тяхния
2286 2286 Грешка при NMEA импортиране!
2287 2287 Успешно NMEA импортиране
2288 2288 NMEA-0183 файлове
2289 2289 NPE Карти
2290 2290 NPE Карти (Tim)
2291 2291 Име
2292 2292 -----
2293 2293 Потребителско име
2294 2294 Название: {0}
2295 2295 Наименувани точки от следа от {0}
2296 2296 Наименовани точки от следата.
2297 2297 Теснолинейка
2298 2298 Национална
2299 2299 Национален парк
2300 2300 Природен резерват
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 Отрицателни стойности обозначават западното/южното полукълбо
2304 2304 Мрежа
2305 2305 Изключение свързано с мрежата
2306 2306 -----
2307 2307 Нов
2308 2308 -----
2309 2309 Нов проблем
2310 2310 Нов ключ
2311 2311 Нова роля
2312 2312 Нова стойност
2313 2313 Нова стойност за {0}
2314 2314 Следващ
2315 2315 Следващо изображение
2316 2316 Нощен клуб
2317 2317 Не
2318 2318 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2319 2319 Не е открит слой с GPX данни.
2320 2320 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
2321 2321 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2322 2322 Няма бърза клавишна комбинация
2323 2323 Не е намерен път "от".
2324 2324 Не е намерен път "до".
2325 2325 Не е открит възел или път "през".
2326 2326 -----
2327 2327 Няма промени за качване.
2328 2328 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2329 2329 -----
2330 2330 Няма конфликти за показване.
2331 2331 Няма открит текущ набор от данни
2332 2332 В тази зона няма намерени данни
2333 2333 На устройството не са открити данни.
2334 2334 Никакви данни не са заредени.
2335 2335 Без дата
2336 2336 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
2337 2337 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2338 2338 Без изход
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Без изображение
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2345 2345 -----
2346 2346 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2347 2347 Няма отворен сисък с промени.
2348 2348 Няма отворени пакети с промени
2349 2349 -----
2350 2350 Не е посочена парола.
2351 2351 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2352 2352 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Не е избрана връзка
2357 2357 Няма избрана GPX следа
2358 2358 Няма слоеве за целта
2359 2359 -----
2360 2360 Не е посочено потребителско име.
2361 2361 Невалиден URL на WMS или ID
2362 2362 Няма грешки при проверката
2363 2363 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
2364 2364 Не, изход
2365 2365 Не, отказване на операцията
2366 2366 Не, продължава редактирането
2367 2367 Не, не прилагай!
2368 2368 Възел
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 Възел {0}
2372 2372 Възли
2373 2373 Възли в една и съща позиция
2374 2374 Точки с еднакви имена
2375 2375 Възли(решени)
2376 2376 Възли(с конфликт)
2377 2377 -----
2378 2378 Никога
2379 2379 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2380 2380 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2381 2381 Нормално
2382 2382 Север
2383 2383 Не е намерен
2384 2384 Не сте свързан
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Забележка
2389 2389 -----
2390 2390 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2391 2391 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2392 2392 Банкноти
2393 2393 Нищо
2394 2394 Нищо не е добавено към селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2395 2395 -----
2396 2396 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2397 2397 Няма нищо избрано за показване.
2398 2398 Нищо не е избрано!
2399 2399 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2400 2400 -----
2401 2401 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2402 2402 -----
2403 2403 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2404 2404 Номер
2405 2405 Брой на жилата на всеки кабел
2406 2406 -----
2407 2407 Схема на номериране
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 ОК
2411 2411 ОК - нов опит
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 OSM Данни
2415 2415 OSM парола
2416 2416 OSM сървърни файлове
2417 2417 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 Обектът е изтрит
2426 2426 История на обекта
2427 2427 -----
2428 2428 Обект с история
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Обекти за добавяне:
2432 2432 Обекти за изтриване:
2433 2433 Променени обекти:
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Нечетни
2439 2439 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
2440 2440 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
2441 2441 Отместване:
2442 2442 Стар ключ
2443 2443 Стара роля
2444 2444 Стара стойност
2445 2445 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
2446 2446 При нужда
2447 2447 При качване
2448 2448 Еднопосочна
2449 2449 Пътища от една точка
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Еднопосочна
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Само интересните указатели на посока (примерно, при еднопосочни пътища).
2459 2459 Само в началото на път.
2460 2460 Само на векторни слоеве
2461 2461 Само до две области могат да бъдат свързани към момента.
2462 2462 -----
2463 2463 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
2464 2464 Отваряне на местоположение…
2465 2465 Отваряне на OpenStreetBugs
2466 2466 Отваряне на видимите...
2467 2467 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2468 2468 -----
2469 2469 Отваряне на файл.
2470 2470 -----
2471 2471 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2472 2472 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2473 2473 Отваряне списъка с всички релации
2474 2474 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2475 2475 Отваряне списък с възли на маршрут
2476 2476 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2477 2477 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2478 2478 -----
2479 2479 Отваряне на списък с избрани обекти.
2480 2480 -----
2481 2481 Отваряне на връзка URL.
2482 2482 Редактиране на релацията
2483 2483 -----
2484 2484 Отвори друга GPX следа
2485 2485 Отваряне друга снимка
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
2490 2490 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
2491 2491 Отваряне на топографския инструмент...
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Отваряне на прозореца за измервания.
2495 2495 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
2496 2496 Отваряне на прозореца с проверките.
2497 2497 Отвори...
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
2504 2504 -----
2505 2505 OpenStreetMap данни
2506 2506 -----
2507 2507 Работно време
2508 2508 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2509 2509 Отваряне на файлове
2510 2510 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Оператор
2514 2514 Оптика
2515 2515 Незадължителни Атрибути:
2516 2516 -----
2517 2517 Незадължителни типове
2518 2518 Био магазин
2519 2519 оригинален път
2520 2520 Ортогонализиране
2521 2521 -----
2522 2522 Ортогонализиране
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Друго
2527 2527 Други информационни точки
2528 2528 Туристически стоки (за активен отдих)
2529 2529 -----
2530 2530 Припокриващи се области
2531 2531 Припокриващи се пътища / магистрали
2532 2532 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
2533 2533 Припокриващи се ЖП линии
2534 2534 Застъпващи се ЖП линии (с области)
2535 2535 Припокриващи се пътища / линии
2536 2536 Застъпващи се пътища / линии (с области)
2537 2537 Припокриващи се пътища.
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Презаписване
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Стил на изобразяване {0}: {1}
2550 2550 Проблем с изобразяването
2551 2551 -----
2552 2552 Хартия
2553 2553 -----
2554 2554 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2555 2555 -----
2556 2556 Родителски релации
2557 2557 Парк
2558 2558 -----
2559 2559 Паркинг
2560 2560 Улица паркинг
2561 2561 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Парола
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Поставяне
2575 2575 Поставяне...
2576 2576 Поставяне на маркери
2577 2577 -----
2578 2578 Поставяне на съдържанието на буфера
2579 2579 -----
2580 2580 Пътека
2581 2581 Дължина на пътя
2582 2582 Синтактична грешка: Шаблонът {0} в {1} е недопустим!
2583 2583 Връх
2584 2584 Пешеходна улица
2585 2585 Пешеходна пътека
2586 2586 Тип пешеходна пътека
2587 2587 Пешеходци
2588 2588 Пелота
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
2592 2592 Изпълнение на проверка на данните
2593 2593 Позволени действия
2594 2594 Аптека
2595 2595 Телефонен номер
2596 2596 Тел. номер
2597 2597 -----
2598 2598 Време на снимката (от EXIF):
2599 2599 Снимките не съдържат времева информация
2600 2600 Физическо изтриване от местната база данни
2601 2601 -----
2602 2602 Място за пикник
2603 2603 Кей
2604 2604 Тръбопровод
2605 2605 Тип писта
2606 2606 Игрище
2607 2607 Място за богослужение
2608 2608 Места
2609 2609 Изпълнение/Пауза на звука.
2610 2610 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
2611 2611 Площадка
2612 2612 Моля откажете се, ако не сте сигурни
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 Моля въведете описание за вашата следа.
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 Моля въведете филтър.
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 Моля, въведете низ за търсене.
2627 2627 Моля, въведете потребителско име
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Моля въведете маркери за вашата следа.
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Моля, изберете ключ
2658 2658 Моля, изберете схема за използване.
2659 2659 -----
2660 2660 Изберете стойност
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 Моля, изберете елемент.
2664 2664 Моля изберете поне четири точки.
2665 2665 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или връзка.
2666 2666 -----
2667 2667 Моля изберете поне един възел или път.
2668 2668 Моля, изберете поне един ред за копиране
2669 2669 Моля изберете поне един път за опростяване.
2670 2670 Моля, изберете поне една линия.
2671 2671 Изберете не по-малко от три точки.
2672 2672 Моля, изберете поне две точки за обединение.
2673 2673 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
2674 2674 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
2675 2675 Моля, изберете нещо за копиране.
2676 2676 -----
2677 2677 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
2678 2678 Моля, изберете ред за изтриване.
2679 2679 Моля, изберете ред за редактиране
2680 2680 Моля, изберете схема за изтриване.
2681 2681 Моля, изберете слой за целта
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
2685 2685 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
2686 2686 Разширения доставяни с JOSM
2687 2687 -----
2688 2688 Информация за добавка
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Разширения
2692 2692 Име на пункта
2693 2693 Номер на пункта
2694 2694 Полиция/Милиция
2695 2695 Политическа
2696 2696 Порт:
2697 2697 позиция
2698 2698 Само позиция
2699 2699 -----
2700 2700 Положение, време, дата, скорост
2701 2701 Положение, време, дата, скорост, височина
2702 2702 Пощенска кутия
2703 2703 -----
2704 2704 Пощенска станция
2705 2705 Пощенски код
2706 2706 -----
2707 2707 Електроцентрала
2708 2708 Линия за електропренос
2709 2709 Електростанция
2710 2710 Електроподстанция
2711 2711 Електрически стълб от ЕПМ
2712 2712 Нарушение на предсъстоянието.
2713 2713 Нарушение на предварителното състояние
2714 2714 Предефиниран
2715 2715 -----
2716 2716 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Настройки
2721 2721 Предпочитанията са записани на {0}
2722 2722 Настройки…
2723 2723 Подготовка на OSM данните...
2724 2724 -----
2725 2725 Подготвяне на базата данни ...
2726 2726 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
2727 2727 Подготовка на примитивите за качване ...
2728 2728 -----
2729 2729 Историческа ЖП линия
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Шаблони
2733 2733 Шаблоните не съдържат такъв ключ
2734 2734 Шаблоните не съдържат стойност
2735 2735 Предишен
2736 2736 Предишно изображение
2737 2737 Първокласен път / главна
2738 2738 Връзка с първокласен път
2739 2739 Основен модификатор:
2740 2740 Примитив
2741 2741 -----
2742 2742 Затвор
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Метод на проекция
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Настройки
2754 2754 Параметри / Отношения
2755 2755 Проверка на параметрите:
2756 2756 Параметри на избраните обекти
2757 2757 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
2758 2758 -----
2759 2759 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
2760 2760 Свойства на
2761 2761 Характеристики (с конфликти)
2762 2762 Параметри/Отношения
2763 2763 Свойства: {0} / Членство: {1}
2764 2764 Стойности съдържащи HTML елементи
2765 2765 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
2766 2766 Предоставя фонов слой, показващ мрежа на картата.
2767 2767 Опишете измененията на качваните от вас данни:
2768 2768 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
2769 2769 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
2770 2770 Предоставя маршрутизиращи възможности.
2771 2771 -----
2772 2772 Бар
2773 2773 -----
2774 2774 Обществена сграда
2775 2775 Обществен транспорт
2776 2776 Обществен транспорт
2777 2777 Обектът ''{0}'' е изтрит
2778 2778 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
2779 2779 -----
2780 2780 Кариера
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Състезателна писта
2794 2794 ракет
2795 2795 ЖП Линия
2796 2796 Железница
2797 2797 Малка ЖП гара
2798 2798 ЖП платформа
2799 2799 Железопътен път
2800 2800 -----
2801 2801 Размер на растера: {0}
2802 2802 Изходни GPS данни
2803 2803 Прочетане първо
2804 2804 -----
2805 2805 Прочитане на снимки...
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 Четене {0}...
2812 2812 За прочитане
2813 2813 Истинско име
2814 2814 Действително да затворим?
2815 2815 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
2816 2816 Спортна площадка
2817 2817 Трансформирано изображение...
2818 2818 Рециклиране
2819 2819 Отново
2820 2820 Повтаряне на последното отменено действие.
2821 2821 Означение
2822 2822 Референция (коловоз #)
2823 2823 Ref номер
2824 2824 -----
2825 2825 Отнася се за
2826 2826 Обновяване
2827 2827 Област
2828 2828 Отхвърляне конфликтите и записване
2829 2829 Релация
2830 2830 Релация ...
2831 2831 Редактор на връзки: Сваляне на членове
2832 2832 Редактор на връзки: Преместване надолу
2833 2833 Редактор на връзки: Преместване нагоре
2834 2834 Редактор на връзки: Премахване
2835 2835 Редактор на отношения: Премахване на избраното
2836 2836 -----
2837 2837 Редактор на връзки: Сортиране
2838 2838 Връзката е изтрита
2839 2839 -----
2840 2840 Връзка {0}
2841 2841 -----
2842 2842 Връзки
2843 2843 Връзки: {0}
2844 2844 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
2845 2845 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
2846 2846 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
2847 2847 Религия
2848 2848 Презареди
2849 2849 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
2850 2850 Презареждане грешни квадранти
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Дистанционно
2855 2855 -----
2856 2856 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
2857 2857 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
2858 2858 Премахни
2859 2859 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
2860 2860 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
2861 2861 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Премахни от базата данни
2866 2866 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
2867 2867 Премахване на снимка от слой
2868 2868 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
2869 2869 Премахване на маркери от вътрешни пътища
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 Премахване на текущо избраните членове от тази връзка
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
2880 2880 Премахнати елементи от връзки
2881 2881 -----
2882 2882 Изтриване на повтарящи се точки...
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 Преименуване на слой
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Под наем
2889 2889 Сервиз
2890 2890 Замяна на "{0}" с "{1}" за
2891 2891 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
2892 2892 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
2893 2893 Съобщаване за грешка
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Подробности на заявката: {0}
2899 2899 Резервоар
2900 2900 Нулиране
2901 2901 Нулиране на cookie
2902 2902 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
2903 2903 Нулирай ID
2904 2904 Възстановяване на параметрите по подразбиране
2905 2905 Улица
2906 2906 Жилищна зона
2907 2907 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
2908 2908 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
2909 2909 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
2910 2910 Разрешаване
2911 2911 Разрешаване на конфликти
2912 2912 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
2913 2913 Решаване конфлики на координати в {0}
2914 2914 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
2915 2915 Разрешаване на конфликтите в списъка с членове на връзката {0}
2916 2916 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
2922 2922 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
2923 2923 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
2924 2924 -----
2925 2925 Ресторант
2926 2926 -----
2927 2927 Ограничения
2928 2928 Търговия на дребно
2929 2929 Подпорна стена
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 Обръщане разделянето на сграда
2941 2941 Промяна посоката на линиите
2942 2942 Обръщане разделянето на сграда
2943 2943 Обръщане разделянето на сграда
2944 2944 Връщане и Комбиниране
2945 2945 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
2946 2946 Обратен маршрут
2947 2947 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
2948 2948 -----
2949 2949 Промяна посоката на линиите
2950 2950 -----
2951 2951 Обърната брегова линия: земята не е отляво
2952 2952 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
2953 2953 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
2954 2954 Обръща номерата на къщите от сграда.
2955 2955 Ревизия
2956 2956 Колоездене
2957 2957 Река
2958 2958 Речен бряг
2959 2959 Път (неизвестен тип)
2960 2960 Пътни ограничения
2961 2961 Роля
2962 2962 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
2963 2963 Роля:
2964 2964 Роли в релации, отнасящи се за
2965 2965 Завъртане на 180°
2966 2966 Завъртане на 270°
2967 2967 Завъртане на 90°
2968 2968 Завърти изображението наляво
2969 2969 Завърти изображението надясно
2970 2970 Завърти наляво
2971 2971 Завърти надясно
2972 2972 Кръгово движение
2973 2973 Маршрут
2974 2974 -----
2975 2975 Състояние на пътя
2976 2976 Тип маршрут
2977 2977 Показани са пътища за:
2978 2978 Маршрутизиране
2979 2979 Настройки на разширение маршрутизатор
2980 2980 Ръгби
2981 2981 Руини
2982 2982 -----
2983 2983 Апроксимация Douglas-Peucker...
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Проверява се за: {0}
2987 2987 Опростяване на геометрията...
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 SIM-карти
2991 2991 Двойна врата
2992 2992 Запазване
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Запазване като…
2996 2996 Съхраняване GPX файл
2997 2997 Запис на слой
2998 2998 Съхраняване OSM файл
2999 2999 Запис на слоя WMS
3000 3000 Запис на WMS слоя във файл
3001 3001 Записване въпреки всичко
3002 3002 Запис на данните във файл на всяка минута.
3003 3003 Записване на текущите данни в нов файл.
3004 3004 Запазване на текущите данни.
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3008 3008 -----
3009 3009 Запис/Качване и край.
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 Сканирана карта...
3013 3013 Сканиране на директория {0}
3014 3014 Училище
3015 3015 Вторични суровини
3016 3016 Сипей
3017 3017 Шубрак
3018 3018 Търсене
3019 3019 -----
3020 3020 Търсене на обекти.
3021 3021 Търсене...
3022 3022 -----
3023 3023 Търси:
3024 3024 Второ име
3025 3025 Второкласен път
3026 3026 Втори модификатор:
3027 3027 Секунди: {0}
3028 3028 Изключение свързано със сигурността
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3034 3034 Избиране
3035 3035 Избиране на всичко
3036 3036 -----
3037 3037 Изберете WMS слой
3038 3038 Изберете един затворен път от поне четири възела.
3039 3039 -----
3040 3040 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Избор на комуна
3045 3045 Изберете един от вариантите:
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Избиране варианти за чертане на линиите.
3052 3052 -----
3053 3053 Избиране на точката под курсора.
3054 3054 Изберете обекти за качване
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 Изберете целеви слой
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Изберете два пътя с общ възел
3079 3079 Изберете два пътя с единствен общ възел
3080 3080 Избор с даденото търсене
3081 3081 Избиране, преместване и завъртане на обекти
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Избрана следа: {0}
3085 3085 Избор
3086 3086 Площ на селекцията
3087 3087 Дължина на селекцията
3088 3088 Няма нищо избрано.
3089 3089 -----
3090 3090 Селекцията е неподходяща!
3091 3091 Избрано: {0}
3092 3092 Самопресичащи се пътища
3093 3093 -----
3094 3094 На отделен слой
3095 3095 Разделител
3096 3096 Последователност
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 Помощна улица
3100 3100 Услуги
3101 3101 Тип помощна улица
3102 3102 -----
3103 3103 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
3104 3104 Посочете ново местоположения за следващата заявка
3105 3105 Задай всички да са по подразбиране
3106 3106 Заване на прозрачен фон.
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3113 3113 Задай по подразбиране
3114 3114 -----
3115 3115 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3116 3116 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3117 3117 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3118 3118 -----
3119 3119 Установява роля за избраните членове
3120 3120 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3121 3121 Настройки по подразбиране
3122 3122 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3123 3123 Настройки
3124 3124 Настройки на разширението за дистанционно управление
3125 3125 Настройки на разширение SlippyMap
3126 3126 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3127 3127 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3128 3128 Споделяне на автомобили
3129 3129 -----
3130 3130 Навес
3131 3131 Преместване всички следи на изток (в градуси)
3132 3132 Преместване всички следи на север (в градуси)
3133 3133 Обувки
3134 3134 Стрелба
3135 3135 Пазаруване
3136 3136 Магазини
3137 3137 -----
3138 3138 Бърз клавиш
3139 3139 Настройки клавишни комбинации
3140 3140 Най-кратък
3141 3141 -----
3142 3142 Разширението да бъде ли изключено?
3143 3143 Трябва ли да бъде качено?
3144 3144 Покажи
3145 3145 Показване GPS данни.
3146 3146 Показване статус
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Показване на информация
3153 3153 Показване информационното ниво при качване.
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3158 3158 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3159 3159 -----
3160 3160 Показване на стартова картинка
3161 3161 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 Показване на проверките извършвани при качване.
3165 3165 Показване на тази помощ
3166 3166 Показване/скриване
3167 3167 Показване/скирване на Текст/Икони
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 Подобно наименувани пътища
3171 3171 Опростяване на път
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3175 3175 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3176 3176 Отделни елементи
3177 3177 Размер на Landsat изображенията (точки)
3178 3178 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
3179 3179 Скейтборд
3180 3180 Фигурно пързаляне
3181 3181 Ски
3182 3182 Ски
3183 3183 Пропусни свалянето
3184 3184 Пропускане на свалянето
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Интерактивна карта
3189 3189 Интерактивна карта
3190 3190 -----
3191 3191 Хелинг
3192 3192 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3193 3193 -----
3194 3194 Снегоход
3195 3195 Футбол
3196 3196 Разрешаване на конфликти
3197 3197 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3198 3198 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3199 3199 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3200 3200 -----
3201 3201 Сортиране меню шаблони
3202 3202 Сортиране на членовете на връзката
3203 3203 Източник
3204 3204 Изходен текст
3205 3205 Места за инвалиди
3206 3206 Запазени места за родители
3207 3207 Запазени места за жени
3208 3208 Скорост
3209 3209 Скорост (км/ч)
3210 3210 Пътна камера
3211 3211 Шипове
3212 3212 Разделяне на линия
3213 3213 Разделяне на линията в избраната точка.
3214 3214 -----
3215 3215 Разделяне път {0} на {1} части
3216 3216 -----
3217 3217 Спорт
3218 3218 Спорт (с топка)
3219 3219 Спортни съоражения
3220 3220 Спорт
3221 3221 Спортен център
3222 3222 Извор
3223 3223 Стадион
3224 3224 Стандартен параметри на unix геометрия
3225 3225 Звезди
3226 3226 Стартиране търсене
3227 3227 Начало на подравняването
3228 3228 -----
3229 3229 Начало на свалянето на данни
3230 3230 Започване на нов път от последния възел.
3231 3231 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Започване на преглед на директории
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Област/Щат
3243 3243 -----
3244 3244 Книжарница
3245 3245 -----
3246 3246 Състояние
3247 3247 Статус Репорт
3248 3248 Стъпала
3249 3249 Стълби за преминаване през ограда
3250 3250 Стоп
3251 3251 -----
3252 3252 Поток
3253 3253 -----
3254 3254 Име на улица
3255 3255 -----
3256 3256 Пътна Мрежа
3257 3257 Улици NRW Geofabrik.de
3258 3258 Стилът за вътрешния път ''{0}'' се равнява на мултиполигон.
3259 3259 Стилът за външния път ''{0}'' се разминава.
3260 3260 Стил за ограничение {0} не е намерен.
3261 3261 Приемане на филтър
3262 3262 Квартал/предградие
3263 3263 Метро
3264 3264 Вход в метро
3265 3265 Бързи клавиши за подменюта
3266 3266 -----
3267 3267 Успешно отворен списък с промени {0}
3268 3268 Супермаркет
3269 3269 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Пътна настилка
3273 3273 Видеонаблюдение
3274 3274 Точка на наблюдение
3275 3275 Топограф
3276 3276 -----
3277 3277 Топограф...
3278 3278 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
3279 3279 Плуване
3280 3280 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 Описание на символ
3285 3285 Синхронизиране аудио
3286 3286 Синхронизиране на целия набор данни
3287 3287 Синхронизиране само на възел {0}
3288 3288 Синхронизиране само на релацията {0}
3289 3289 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3290 3290 Синхронизиране само на пътя {0}
3291 3291 файлове TCX (*.tcx)
3292 3292 Тенис на маса
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 Маркирай пътищата като
3298 3298 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
3299 3299 Източници за TagChecker
3300 3300 Тестер на шаблони за маркиране
3301 3301 Шаблони за маркиране
3302 3302 Маркери
3303 3303 -----
3304 3304 Етикети и членове
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Етикети на списък с промени {0}
3309 3309 -----
3310 3310 Маркери с празни стойности
3311 3311 -----
3312 3312 файлове на TangoGPS (*.log)
3313 3313 неуспешно внасяне от TangoGPS!
3314 3314 успешно внасяне от TangoGPS
3315 3315 -----
3316 3316 Такси
3317 3317 -----
3318 3318 Телефон
3319 3319 Телефонни карти
3320 3320 Тенис
3321 3321 -----
3322 3322 Разделяне на сграда
3323 3323 Разделяне на сграда
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Третокласен
3328 3328 Трети модификатор:
3329 3329 Тест
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Направлението на създавания линеен сегмент.
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 Разширението за дистанционно управление винаги слуша на порт 8111 на localhost. Портът е постоянен, защото към него се обръщат външни приложения за да се свързват с него.
3346 3346 Пътят "от" не започва или не завършва във възел "през".
3347 3347 Пътят "от" не започва или свършва във възел "през".
3348 3348 Пътят "до" не започва или свършва във възел "през".
3349 3349 Пътят "до" не започва или свършва в път "през".
3350 3350 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3351 3351 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Текушата селекция не може да се използва за разделяне.
3358 3358 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Документът не съдържа данни
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Географска ширина на показалеца на мишката.
3367 3367 Географската дължина на показалеца на мишката.
3368 3368 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3369 3369 -----
3370 3370 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3371 3371 -----
3372 3372 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3373 3373 -----
3374 3374 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3375 3375 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3379 3379 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
3380 3380 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3381 3381 -----
3382 3382 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3383 3383 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3384 3384 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3385 3385 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3386 3386 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
3387 3387 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3388 3388 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3389 3389 -----
3390 3390 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3391 3391 -----
3392 3392 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3393 3393 Началното положение е извън границите на рамката
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
3397 3397 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3398 3398 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3399 3399 Театър
3400 3400 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3401 3401 Тяхна версия
3402 3402 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3403 3403 Тяхната версия с Обединената
3404 3404 Развлекателен парк
3405 3405 -----
3406 3406 Няма отворени пакети с промени
3407 3407 -----
3408 3408 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3409 3409 -----
3410 3410 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3411 3411 {0} конфликт(а) при въвеждането
3412 3412 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Това е след края на записа
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3420 3420 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3421 3421 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3422 3422 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3423 3423 -----
3424 3424 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3425 3425 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3426 3426 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3427 3427 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3428 3428 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3429 3429 -----
3430 3430 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3431 3431 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3432 3432 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3433 3433 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3434 3434 -----
3435 3435 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3436 3436 -----
3437 3437 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3438 3438 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3439 3439 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3440 3440 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3441 3441 Номера квадранти
3442 3442 Източници на квадранти
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Часова зона:
3446 3446 Часови пояс: {0}
3447 3447 На...
3448 3448 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Превключване режима на цял екран
3452 3452 Покажи/скрий GPX линии
3453 3453 Превключване режим каркас
3454 3454 Превключване режима на цял екран
3455 3455 -----
3456 3456 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
3457 3457 Превключване видимостта на избрания слой.
3458 3458 Превключи: {0}
3459 3459 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
3460 3460 Тоалетни
3461 3461 -----
3462 3462 Пътна такса
3463 3463 Място за плащане пътна такса
3464 3464 Инструмент: {0}
3465 3465 Лента с инструменти
3466 3466 Настройка на панела с инструменти
3467 3467 Инструменти
3468 3468 -----
3469 3469 Туризъм
3470 3470 Кула
3471 3471 -----
3472 3472 Тип на кулата
3473 3473 Град (под 100 000)
3474 3474 Кметство
3475 3475 -----
3476 3476 Играчки
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 Проследяване
3481 3481 Черен път
3482 3482 Оцветяване на следата
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 Светофар
3487 3487 Трамвай
3488 3488 Трамвайна спирка
3489 3489 Транспорт
3490 3490 Пътуване
3491 3491 Туристическа агенция
3492 3492 Дърво
3493 3493 Автострада
3494 3494 Автострадна връзка
3495 3495 -----
3496 3496 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
3497 3497 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
3498 3498 Тунел
3499 3499 Начало на тунел
3500 3500 Ограничения при завиване
3501 3501 Обръщало
3502 3502 Разширение за обръщане
3503 3503 турникет (контрол на достъпа)
3504 3504 ЖП Обръщаща платформа
3505 3505 Тип
3506 3506 Тип име (UK)
3507 3507 -----
3508 3508 UIC-Референция
3509 3509 НЕИЗВЕСТНО
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Разсъедини пътища
3520 3520 -----
3521 3521 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
3522 3522 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
3523 3523 -----
3524 3524 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
3525 3525 -----
3526 3526 Неможе да се прочете Дълж/Шир
3527 3527 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
3528 3528 Некласифициран
3529 3529 Незатворени пътища.
3530 3530 Незатворен път
3531 3531 -----
3532 3532 Несвързани пътища.
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 Възстановяване на изтрити допълнителни възли?
3541 3541 Възстановяване след изтриване на свързани примитиви?
3542 3542 Отмяна
3543 3543 -----
3544 3544 Отмени преместването
3545 3545 -----
3546 3546 Отменяне на последното действие.
3547 3547 Отсъедини панела
3548 3548 Неочаквана грешка
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 Неочакван знак: {0}
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
3560 3560 Освобождаване
3561 3561 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
3562 3562 Незапелен възел
3563 3563 Университет
3564 3564 Непознато разширение на файл: {0}
3565 3565 Неизвестен хост
3566 3566 Неизвестен статус на проблема
3567 3567 Неизвестен формат за натрупване
3568 3568 Неизвестен тип членство за ''{0}''.
3569 3569 Непознат режим {0}.
3570 3570 -----
3571 3571 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или връзка.
3572 3572 Неизвестна роля ''{0}''.
3573 3573 Неизвестно изречение:
3574 3574 Неизвестен тип: {0}
3575 3575 Ненаименовано съединение
3576 3576 Ненаименуван и некласифициран път
3577 3577 Неименовани пътища
3578 3578 Неподредени брегови линии
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Размаркиране всичко
3585 3585 Размаркиране всичко (escape)
3586 3586 Размаркиране всичко (focus)
3587 3587 Сваля избора от всички обекти.
3588 3588 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
3589 3589 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Немаркирани или несвързани точки
3593 3593 Немаркирани пътища
3594 3594 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
3595 3595 Нагоре
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 Обновяване на данните
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 Обновяване списъка с промени ...
3614 3614 Актуализиране на данните
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 Качване
3619 3619 Качване на промени
3620 3620 Параметри при качване
3621 3621 Качване на следа
3622 3622 Качване на следи
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 Качването е отменено
3626 3626 Качване на данни
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
3632 3632 -----
3633 3633 Качване на избраното
3634 3634 Качване на променените примитиви
3635 3635 Качете текущите параметри на сървъра
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Качване на GPX следа
3642 3642 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
3643 3643 Качване и запис на променените слоеве...
3644 3644 Качване на данни...
3645 3645 Качване на данни за слой ''{0}''
3646 3646 -----
3647 3647 Качване на следи на openstreetmap.org
3648 3648 Използване
3649 3649 Използване
3650 3650 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
3651 3651 -----
3652 3652 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Използване на сложен параметров тест.
3658 3658 Използване на десетични градуси.
3659 3659 Използване на стойностите по подразбиране
3660 3660 Използване на файл с данни по подразбиране.
3661 3661 -----
3662 3662 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
3663 3663 -----
3664 3664 Изпозване на слой за грешки.
3665 3665 Използвай глобалните настройки.
3666 3666 Използване на списък за пропускане.
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
3670 3670 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
3671 3671 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
3672 3672 -----
3673 3673 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
3674 3674 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
3675 3675 Изполвайте избраната от списъка схема.
3676 3676 Използван стил
3677 3677 Потребител
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Потребител:
3681 3681 Потребителско име
3682 3682 -----
3683 3683 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
3684 3684 Проверка
3685 3685 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
3686 3686 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
3687 3687 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
3688 3688 -----
3689 3689 Проверка
3690 3690 Грешки при проверка
3691 3691 -----
3692 3692 Стойност
3693 3693 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Стойност:
3700 3700 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
3701 3701 -----
3702 3702 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
3703 3703 Автомат за стоки
3704 3704 Продукти за автоматична продажба
3705 3705 Версия
3706 3706 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
3707 3707 Версия {0}
3708 3708 Версия {0} създадена на {1} от {2}
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Версия: {0}
3713 3713 Ветеринар
3714 3714 Видео
3715 3715 Преглед
3716 3716 Изглед: {0}
3717 3717 Място с добра гледка
3718 3718 Село
3719 3719 Зелено село
3720 3720 Град/Село
3721 3721 Лозе
3722 3722 Видимост
3723 3723 Видимо състояние:
3724 3724 домашната страница
3725 3725 -----
3726 3726 Калибровка на звукозаписа
3727 3727 Вулкан
3728 3728 Волтаж
3729 3729 -----
3730 3730 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неочакван формат на адреса на API. Пренасочването към страницата с информация или история за примитивът на OSM вероятно е невъзможно. Базовият адрес на API е: ''{0}''
3731 3731 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
3732 3732 Тоалетна
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 файлове WMS (*.wms)
3736 3736 WMS Слой
3737 3737 Настройки модул WMS
3738 3738 -----
3739 3739 WMS URL (по подразбиране)
3740 3740 -----
3741 3741 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
3742 3742 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
3743 3743 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
3744 3744 -----
3745 3745 Изчакване 10 секунди
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 Стена
3750 3750 Внимание
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
3754 3754 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 Предупреждение: {0}
3815 3815 Предупреждения
3816 3816 Автомивка
3817 3817 -----
3818 3818 Пречиствателна станция
3819 3819 Вода
3820 3820 Аквапарк
3821 3821 Водонапорна кула
3822 3822 Водопад
3823 3823 Хидротехническо съоръжение
3824 3824 Wave аудио файлове (*.wav)
3825 3825 -----
3826 3826 Информация за линия
3827 3827 -----
3828 3828 Края на път близо до друг път/магистрала
3829 3829 Края на път близо до друг път/линия
3830 3830 Възел близо до друг път
3831 3831 -----
3832 3832 Път {0}
3833 3833 -----
3834 3834 Път:
3835 3835 WayPoint изображение
3836 3836 -----
3837 3837 Пътни точки
3838 3838 Пътища
3839 3839 Крайпътен кръст
3840 3840 Крайпътен параклис
3841 3841 Страница: {0}
3842 3842 Тегло
3843 3843 Бент / преливник
3844 3844 Мочурище
3845 3845 Инвалидна количка
3846 3846 -----
3847 3847 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
3848 3848 При импорт на аудио, създай маркери от...
3849 3849 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
3850 3850 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
3851 3851 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
3852 3852 Цялата група
3853 3853 Ширина (метри)
3854 3854 -----
3855 3855 Мелница
3856 3856 -----
3857 3857 Каркас
3858 3858 -----
3859 3859 Гора
3860 3860 Цех
3861 3861 Светът
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Неправилно подредени пътища.
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 Да
3872 3872 Да, приложи го!
3873 3873 Да, създай конфликт и затвори
3874 3874 -----
3875 3875 Да, дръпни изображенията
3876 3876 Да, изчисти го!
3877 3877 Да, нулирай ID
3878 3878 Да, възстанови от изтриване също
3879 3879 -----
3880 3880 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
3881 3881 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
3882 3882 -----
3883 3883 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
3888 3888 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
3892 3892 Трябва да изберете поне един път.
3893 3893 -----
3894 3894 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
3895 3895 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
3896 3896 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
3897 3897 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
3898 3898 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
3899 3899 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
3900 3900 -----
3901 3901 Трябва да изберете GPX следа
3902 3902 -----
3903 3903 Нулеви координати:
3904 3904 Зоопарк
3905 3905 Мащаб
3906 3906 Мащаб (в метри)
3907 3907 Увеличаване
3908 3908 Намаляване
3909 3909 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
3910 3910 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
3911 3911 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
3912 3912 Увеличаване
3913 3913 Намаляване
3914 3914 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
3915 3915 Увеличение до
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Показване на проблема
3919 3919 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
3920 3920 Мащабиране по селекцията
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Показване на {0}
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 "{0}" не е затворен и съответно не може да бъде съединен.
3930 3930 \nВисочина: {0} m
3931 3931 \n{0} км/ч
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Назад
3937 3937 По-бързо
3938 3938 По-бързо възпроизвеждане.
3939 3939 Напред
3940 3940 Прескочи назад.
3941 3941 Прескочи напред
3942 3942 Следващ маркер
3943 3943 Възпроизвеждане на следващия маркер.
3944 3944 Възпроизведи предишния маркер.
3945 3945 Изпълнение/Пауза
3946 3946 Предишен маркер
3947 3947 По-бавно
3948 3948 По-бавно възпроизвеждане
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 И
3953 3953 С
3954 3954 Ю
3955 3955 З
3956 3956 Д
3957 3957 Д
3958 3958 И
3959 3959 П
3960 3960 С
3961 3961 С
3962 3962 И
3963 3963 Р
3964 3964 З
3965 3965 Текст
3966 3966 -----
3967 3967 Редактиране: гара / станция
3968 3968 Гара / Спирка
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 Ключ:
3974 3974 съкретено име на улицата
3975 3975 -----
3976 3976 добави към селекцията
3977 3977 адрес
3978 3978 за напреднали
3979 3979 -----
3980 3980 надземен транспорт
3981 3981 въздушен транспорт
3982 3982 Надземен_транспорт_тъмен
3983 3983 Надземен_транспорт_светъл
3984 3984 селскостопански
3985 3985 всички
3986 3986 алея
3987 3987 по азбучен ред
3988 3988 -----
3989 3989 алтернативен
3990 3990 удобства от тип {0}
3991 3991 Обществени услуги
3992 3992 Обществено осветление
3993 3993 Обществен трафик
3994 3994 Англиканска
3995 3995 храна за животни
3996 3996 -----
3997 3997 всеки
3998 3998 -----
3999 3999 стрелба с лък
4000 4000 област
4001 4001 -----
4002 4002 азиатска
4003 4003 асфалт
4004 4004 атлетика
4005 4005 австралийски футбол
4006 4006 автозараждане квадранти
4007 4007 автомащабиране
4008 4008 фон
4009 4009 точка за спиране назад
4010 4010 сегмент назад
4011 4011 -----
4012 4012 Бахаи
4013 4013 Баптизъм
4014 4014 бариера
4015 4015 преграда по пътя на движение
4016 4016 бейзбол
4017 4017 басейн
4018 4018 баскетбол
4019 4019 плаж
4020 4020 велосипед
4021 4021 черно
4022 4022 синьо
4023 4023 тресавище
4024 4024 игра с мет.топчета
4025 4025 граница
4026 4026 игра с асим.топки
4027 4027 мост
4028 4028 маркер "мост" на точка
4029 4029 кафяво
4030 4030 индустриални развалини
4031 4031 Будизъм
4032 4032 сграда
4033 4033 -----
4034 4034 бургери
4035 4035 автобус
4036 4036 Направлява автобуси
4037 4037 кану
4038 4038 чувствителност към регистъра
4039 4039 Католическо
4040 4040 гробище
4041 4041 -----
4042 4042 промяна на селекцията
4043 4043 промяна областта видима на екрана
4044 4044 проверка на кеша...
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 китайска
4048 4048 -----
4049 4049 Християнство
4050 4050 цигари
4051 4051 град
4052 4052 алпинизъм
4053 4053 по часовниковата стрелка
4054 4054 -----
4055 4055 затворен път
4056 4056 въглища
4057 4057 брегова линия
4058 4058 павиран път
4059 4059 -----
4060 4060 сбито
4061 4061 бетон
4062 4062 презервативи
4063 4063 -----
4064 4064 конфигуриране на свързаното DG100
4065 4065 ръчно потвърждаване на всички действия на дистанционното управление
4066 4066 конфликт
4067 4067 иглолистен
4068 4068 връзка
4069 4069 ремонт
4070 4070 -----
4071 4071 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 крикет
4075 4075 крикет мрежи
4076 4076 крокет
4077 4077 -----
4078 4078 велоалея с маркер "велосипед"
4079 4079 велоспорт
4080 4080 данни
4081 4081 широколистен
4082 4082 изтриване на данните след импорт
4083 4083 -----
4084 4084 изтрито
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 остарял, вече невалиден
4088 4088 предназначен
4089 4089 с назначение
4090 4090 обиколка
4091 4091 -----
4092 4092 изключено
4093 4093 док
4094 4094 кучешки надбягвания
4095 4095 два
4096 4096 надолу
4097 4097 спускане
4098 4098 свалено
4099 4099 напитки
4100 4100 автомобилен
4101 4101 изток
4102 4102 лесно
4103 4103 редактиране gpx следи
4104 4104 точка за връзка със спешна помощ
4105 4105 конна езда
4106 4106 Евангелска
4107 4107 четни
4108 4108 примери
4109 4109 -----
4110 4110 торби за екскременти
4111 4111 експерт
4112 4112 false: параметъра е изрично изключен
4113 4113 двор ферма
4114 4114 -----
4115 4115 ферибот
4116 4116 търсене в селекцията
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 храна
4120 4120 пеш
4121 4121 футбол
4122 4122 пешеходен път с маркер "пеш"
4123 4123 форд
4124 4124 гора
4125 4125 точка за спиране напред
4126 4126 сегмент напред
4127 4127 енергия от изкопаеми горива
4128 4128 свободна езда
4129 4129 -----
4130 4130 от път
4131 4131 пълен
4132 4132 газ
4133 4133 немска
4134 4134 ледник
4135 4135 голф
4136 4136 поле за голф
4137 4137 -----
4138 4138 GPS маркер
4139 4139 GPS точка
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 трева
4146 4146 трева
4147 4147 чакъл
4148 4148 сиво
4149 4149 гръцка
4150 4150 зеленина
4151 4151 зелена площ
4152 4152 земя
4153 4153 гимнастика
4154 4154 среден
4155 4155 точка за спиране
4156 4156 здравеопазване
4157 4157 -----
4158 4158 пустош
4159 4159 подчертай
4160 4160 път / магистрала
4161 4161 път без означение (highway без reference)
4162 4162 път_от_пътна_мрежа
4163 4163 туристически маршрут
4164 4164 Индуизъм
4165 4165 исторически
4166 4166 история
4167 4167 хокей
4168 4168 -----
4169 4169 кон
4170 4170 конни надбягвания
4171 4171 хотел
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 водна енергия
4176 4176 изображение
4177 4177 Импортирани данни от {0}
4178 4178 неактивен
4179 4179 включително непосредствените наследници на родителските релации
4180 4180 непълен
4181 4181 незавършен път
4182 4182 индийска
4183 4183 -----
4184 4184 индустрия
4185 4185 вътрешен сегмент
4186 4186 за средно ниво
4187 4187 остров
4188 4188 италианска
4189 4189 Джайнизъм
4190 4190 японска
4191 4191 Свидетели на Йехова
4192 4192 Юдаизъм
4193 4193 кебаб
4194 4194 -----
4195 4195 земя
4196 4196 сметище
4197 4197 земеползване
4198 4198 земеползване от тип {0}
4199 4199 слой
4200 4200 маркер за слой със знак +
4201 4201 наляво
4202 4202 отдих и развлечение
4203 4203 отдих тип {0}
4204 4204 светла_вода
4205 4205 -----
4206 4206 линия
4207 4207 Жилищна улица
4208 4208 зареждане данни от API
4209 4209 -----
4210 4210 заключване на скролирането
4211 4211 нисък
4212 4212 Лютеранство
4213 4213 мангрова гора
4214 4214 изкуствени съоръжения
4215 4215 яхт пристан
4216 4216 блато
4217 4217 макс. ширина
4218 4218 макс. дължина
4219 4219 макс. скорост за пешеходния път
4220 4220 Режим измерване
4221 4221 метал
4222 4222 Методизъм
4223 4223 мексиканска
4224 4224 военни
4225 4225 мин. ширина
4226 4226 мин. дължина
4227 4227 второстепенна линия
4228 4228 правописна грешка в името на ключа
4229 4229 смесен
4230 4230 Мормони
4231 4231 моторен спорт
4232 4232 автомобилен път
4233 4233 автомагистрала
4234 4234 Автомагистрална връзка
4235 4235 -----
4236 4236 кал
4237 4237 многобой
4238 4238 на няколко нива
4239 4239 -----
4240 4240 Мусулманство
4241 4241 природа
4242 4242 естествен тип {0}
4243 4243 природа
4244 4244 вестници
4245 4245 -----
4246 4246 не
4247 4247 няма описание
4248 4248 без модификатор
4249 4249 няма име
4250 4250 забранен ляв завой
4251 4251 забранен десен завой
4252 4252 забранено напред
4253 4253 забранен обратен завой
4254 4254 няма/никой
4255 4255 нордическа
4256 4256 север
4257 4257 североизток
4258 4258 северозапад
4259 4259 не е изтрито
4260 4260 -----
4261 4261 не е видимо (на сървъра)
4262 4262 -----
4263 4263 табела
4264 4264 начинаещ
4265 4265 атомна
4266 4266 -----
4267 4267 нечетни
4268 4268 -----
4269 4269 нефт
4270 4270 стара ЖП линия
4271 4271 маркер "еднопосочна" на точка
4272 4272 -----
4273 4273 само ляв завой
4274 4274 само десен завой
4275 4275 само направо
4276 4276 -----
4277 4277 опции
4278 4278 -----
4279 4279 Православие
4280 4280 друга ЖП линия
4281 4281 -----
4282 4282 външен сегмент
4283 4283 извън областта за сваляне
4284 4284 -----
4285 4285 паркинг
4286 4286 билети за паркиране
4287 4287 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
4288 4288 асфалтиран път
4289 4289 павета
4290 4290 връх
4291 4291 чакъл
4292 4292 -----
4293 4293 светофар контролиран от пешеходци
4294 4294 бейзбол
4295 4295 Петдесетници
4296 4296 разрешителен
4297 4297 фотографии
4298 4298 слънчева енергия
4299 4299 кей
4300 4300 тръбопровод
4301 4301 ски писта за напреднали
4302 4302 лесна ски писта
4303 4303 ски писта за експерти
4304 4304 ски писта freeride
4305 4305 средно трудна ски писта
4306 4306 ски писта за начинаещи
4307 4307 игрище
4308 4308 пица
4309 4309 място
4310 4310 растения
4311 4311 пластмаса
4312 4312 -----
4313 4313 захранване
4314 4314 Пресвитериани
4315 4315 -----
4316 4316 главен / първокласен
4317 4317 Връзка с главен път
4318 4318 частен
4319 4319 предложен
4320 4320 Протестантизъм
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 карта на обществен транспорт
4324 4324 билети за обществен транспорт
4325 4325 -----
4326 4326 четири
4327 4327 Кваркери
4328 4328 кариера
4329 4329 ракет бол
4330 4330 ЖП
4331 4331 ЖП
4332 4332 ЖП railover
4333 4333 железопътна линия
4334 4334 ЖП точка
4335 4335 -----
4336 4336 червено
4337 4337 тръстенак
4338 4338 обнови списъка с портове
4339 4339 район
4340 4340 местна
4341 4341 регулярен израз
4342 4342 релацията няма тип
4343 4343 изтрий от селекцията
4344 4344 замени селекцията
4345 4345 улица
4346 4346 ресторант без име
4347 4347 търговия на дребно
4348 4348 надясно
4349 4349 речен бряг
4350 4350 път
4351 4351 кръгово
4352 4352 маршрут
4353 4353 сегмент от маршрут
4354 4354 ръгби
4355 4355 солени блата / солници
4356 4356 пясък
4357 4357 -----
4358 4358 мащаб
4359 4359 схема
4360 4360 храсталак
4361 4361 второкласен
4362 4362 вид спорт:
4363 4363 избран
4364 4364 избор
4365 4365 отделно платно за велосипедисти на велоалея
4366 4366 служебна
4367 4367 услуги
4368 4368 -----
4369 4369 отходна тръба
4370 4370 Шийти
4371 4371 стрелба
4372 4372 магазин
4373 4373 тип на магазина: {0}
4374 4374 ЖП стрелка
4375 4375 Сикхизъм
4376 4376 един
4377 4377 място
4378 4378 скейтборд
4379 4379 фигурно пързаляне
4380 4380 ски
4381 4381 ски
4382 4382 Зимен парк
4383 4383 футбол
4384 4384 юг
4385 4385 югоизток
4386 4386 югозапад
4387 4387 Спиритуализъм
4388 4388 спорт
4389 4389 спорт типа {0}
4390 4390 спортен център
4391 4391 скоростна
4392 4392 стадион
4393 4393 пощенски марки
4394 4394 стандартен
4395 4395 камък
4396 4396 поток
4397 4397 улица
4398 4398 името на улицата съдържа ss
4399 4399 низ
4400 4400 низ;низ;...
4401 4401 метро
4402 4402 Сунити
4403 4403 наземен
4404 4404 -----
4405 4405 блато
4406 4406 сладки
4407 4407 плуване
4408 4408 -----
4409 4409 тенис на маса
4410 4410 тампони
4411 4411 Даосизъм
4412 4412 телефонни ваучери
4413 4413 временен
4414 4414 временен тип път
4415 4415 тенис
4416 4416 терминал
4417 4417 третокласен
4418 4418 текст
4419 4419 тайландска
4420 4420 приливно-отливно крайбрежие
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 до
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 до път
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 туризъм
4430 4430 туризъм типа {0}
4431 4431 кула
4432 4432 играчки
4433 4433 следа
4434 4434 светофар
4435 4435 трамваен маршрут
4436 4436 три
4437 4437 true: параметъра е изрично включен
4438 4438 автострада
4439 4439 Автострадна връзка
4440 4440 турска
4441 4441 обръщало
4442 4442 тип
4443 4443 Некласифициран
4444 4444 неконтролирано
4445 4445 подземен
4446 4446 подводно
4447 4447 неочакван номер на колона {0}
4448 4448 Унитаристи
4449 4449 неизвестно
4450 4450 немаркиран
4451 4451 неасфалтиран път
4452 4452 неустановена
4453 4453 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
4454 4454 немаркиран
4455 4455 немаркиран път
4456 4456 необичайна комбимация маркери
4457 4457 нагоре
4458 4458 използване
4459 4459 грешка при проверка
4460 4460 друго при проверка
4461 4461 предупреждение при проверка
4462 4462 версия {0}
4463 4463 през точка или път
4464 4464 видимо (на сървъра)
4465 4465 вулкан
4466 4466 ваучери
4467 4467 вода
4468 4468 водоеми
4469 4469 тип на водоема: {0}
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 запад
4475 4475 бяло
4476 4476 дива природа
4477 4477 вятърна енергия
4478 4478 -----
4479 4479 гора
4480 4480 -----
4481 4481 гориста местност
4482 4482 неправилен маркер "highway" на точка
4483 4483 x от
4484 4484 y от
4485 4485 Депо
4486 4486 да
4487 4487 зебра
4488 4488 мащаб
4489 4489 Зороастризъм
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 {0} се състои от:
4494 4494 {0} край
4495 4495 -----
4496 4496 {0} метри
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
4500 4500 {0} точки дотук...
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 {0} кв. км.
4504 4504 {0} начало
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510m 1 -----
4511m 2 -----
4512m 3 -----
4513m 4 -----
4514m 5 -----
4515m 6 -----
4516m 7 -----
4517m 8 -----
4518m 9 -----
4519m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
4520m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
4521m 11 -----
4522m 12 Промяна параметрите на {0} обект
4523m 12 Промяна параметрите на {0} обекта
4524m 13 Промяна {0} обект
4525m 13 Промяна {0} обекта
4526m 14 -----
4527m 15 -----
4528m 16 Изтриване на {0} възел
4529m 16 Изтриване на {0} възела
4530m 17 Изтриване на {0} обект
4531m 17 Изтриване на {0} обекта
4532m 18 Изтриване на {0} отношение
4533m 18 Изтриване на {0} отношения
4534m 19 Изтриване на {0} път
4535m 19 Изтриване на {0} пътя
4536m 20 -----
4537m 21 -----
4538m 22 -----
4539m 23 -----
4540m 24 -----
4541m 25 -----
4542m 26 Вмъкване на нов възел в път.
4543m 26 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
4544m 27 -----
4545m 28 -----
4546m 29 Преместване {0} възел
4547m 29 Преместване {0} възела
4548m 30 -----
4549m 31 -----
4550m 32 Поставяне на {0} етикет
4551m 32 Поставяне на {0} етикета
4552m 33 -----
4553m 34 -----
4554m 35 -----
4555m 36 Премахване стари ключове от {0} обекта
4556m 36 Премахване на стари ключове от {0} обекта
4557m 37 Завърти {0} възел
4558m 37 Завърти {0} възела
4559m 38 Опростяване на път (премахната {0} точка)
4560m 38 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
4561m 39 -----
4562m 40 -----
4563m 41 -----
4564m 42 -----
4565m 43 -----
4566m 44 Избраната точка не е в средата на път.
4567m 44 Избраните точки не са в средата на път.
4568m 45 Избраният път не съдържа избраната точка.
4569m 45 Избраният път не съдържа избраните точки
4570m 46 -----
4571m 47 -----
4572m 48 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4573m 48 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4574m 49 -----
4575m 50 -----
4576m 51 -----
4577m 52 -----
4578m 53 -----
4579m 54 Това ще промени до {0} обект.
4580m 54 Това ще промени до {0} обекта
4581m 55 -----
4582m 56 -----
4583m 57 Обновяване свойствата на {0} обект
4584m 57 Обновяване свойствата на {0} обекта
4585m 58 -----
4586m 59 -----
4587m 60 -----
4588m 61 -----
4589m 62 -----
4590m 63 -----
4591m 64 следа с {0} точка
4592m 64 следа с {0} точки
4593m 65 маркер
4594m 65 маркери
4595m 66 възел
4596m 66 възли
4597m 67 обект
4598m 67 обекта
4599m 68 точка
4600m 68 точки
4601m 69 релация
4602m 69 релации
4603m 70 за {0} примитив
4604m 70 за {0} примитива
4605m 71 път
4606m 71 пътища
4607m 72 {0} Автор
4608m 72 {0} Автора
4609m 73 -----
4610m 74 -----
4611m 75 {0} се състои от {1} маркер
4612m 75 {0} се състои от {1} маркери
4613m 76 {0} се състои от {1} следа
4614m 76 {0} се състои от {1} следи
4615m 77 -----
4616m 78 -----
4617m 79 {0} член
4618m 79 {0} члена
4619m 80 {0} точка
4620m 80 {0} точки
4621m 81 {0} обект за добавяне:
4622m 81 {0} обекта за добавяне:
4623m 82 {0} обект за изтриване:
4624m 82 {0} обекта за изтриване:
4625m 83 -----
4626m 84 -----
4627m 85 {0} точка
4628m 85 {0} точки
4629m 86 {0} релация
4630m 86 {0} релации
4631m 87 {0} маршрут,
4632m 87 {0} маршрути,
4633m 88 {0} етикет
4634m 88 {0} етикета
4635m 89 -----
4636m 90 -----
4637m 91 {0} път
4638m 91 {0} пътя
4639m 92 {0} точка на интерес
4640m 92 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.