wiki:Presets/BloodDonation

https://wiki.openstreetmap.org/w/images/8/80/Blooddonation9.svg Blood donation centres

This is a preset for the healthcare=blood_donation tag and its related tags.

The preset's code

<presets xmlns="http://josm.openstreetmap.de/tagging-preset-1.0"
    author="M!dgard"
    icon="https://wiki.openstreetmap.org/w/images/8/80/Blooddonation9.svg"

    shortdescription="Blood donation (deprecated)"
    nl.shortdescription="Bloeddonorcentrum (oude plugin)"
    
    description="Blood donation has been merged into 'Healthcare by !i! and M!dgard'. Install that preset instead."
    nl.description="Bloeddonorcentrum is samengevoegd met 'Gezondheidszorg door !i! en M!dgard'. Installeer die preset in de plaats van deze."
    
    version="5_2017-11-19">
    
    <item name="Blood donation has been merged into 'Healthcare by !i! and M!dgard'"
      nl.name="Bloeddonorcentrum is samengevoegd met 'Gezondheidszorg door !i! en M!dgard'"
      type="node,closedway,relation"
      icon="https://wiki.openstreetmap.org/w/images/8/80/Blooddonation9.svg">
        <label text="Blood donation"
            nl.text="Bloeddonorcentrum"/>
        <key key="healthcare" value="blood_donation" />
        <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:healthcare=blood_donation" />
        <space />
        
        <text key="name" text="Name" nl.text="Naam" />
        <text key="operator" text="Organization that organises the donation" nl.text="Organisatie die de donatie inricht" />
        <space />
        
        <label text="What you can donate here" nl.text="Wat je hier kan doneren" />
        <checkgroup columns="2">
            <check key="blood:whole" text="whole blood" nl.text="volbloed" />
            <check key="blood:plasma" text="plasma" nl.text="plasma" />
            <check key="blood:platelets" text="platelets" nl.text="bloedplaatjes" />
            <check key="blood:stemcells" text="stem cell sample" nl.text="stamcel-staal" />
        </checkgroup>
        <space />
        
        <check key="donation:compensation" text="Compensation for donating" nl.text="Compensatie voor donatie" />
        <label text="If known, also specify the type(s) of compensation:"
            nl.text="Duid indien gekend ook het soort of de soorten compensatie aan:" />
        
        <check key="donation:compensation:vouchers" disable_off="true" text="vouchers" nl.text="bonnetjes" />
        <!--<label text="You get one or more vouchers for every donation. Those can be either vouchers for fun rewards at the donation centre itself, or coupons for local businesses."
            nl.text="Je krijgt één of meer bonnetjes bij elke donatie. Ofwel kan je ze inruilen voor leuke attenties in het donorcentrum zelf, ofwel krijg je er voordeel mee bij lokale bedrijven." />-->
        
        <check key="donation:compensation:payment" disable_off="true" text="payment" nl.text="betaling" />
        <!--<label text="You get paid for each donation, either at the time of donation or after a certain amount of donations."
            nl.text="Je krijgt geld voor elke donatie, net na het doneren of na een bepaald aantal donaties." />-->
        
        <space />
        
        <text key="ref" text="Reference code of the facility" nl.text="Referentiecode van de faciliteit" />
        <text key="phone" text="Phone number" nl.text="Telefoonnummer" />
        <text key="email" text="Email address" nl.text="E-mailadres" />
        <text key="website" text="Website" nl.text="Website" />
        <text key="opening_hours" text="Opening hours" nl.text="Openingsuren" />
        
    </item>
</presets>

Presets_BloodDonation-preset.xml, Presets_BloodDonation.zip

Last modified 6 months ago Last modified on 2017-11-19T23:10:21+01:00