wiki:Nl:ImageryCompare

Version 25 (modified by DiGro, 4 months ago) (diff)

adjusted to revision 43

Andere talen:

Vergelijking tussen ​GitHub project Editor Layer Index (eerder Editor Imagery Index) en de JOSM lijsten met afbeeldingen.

kleur beschrijving actie
zwart informatieve teksten
rood items in ELI maar niet in JOSM zou moeten worden nagekeken
rood problemen met vormen in JOSM zou moeten worden nagekeken
rood verschillen tussen ELI en JOSM zou moeten worden nagekeken
blauw items in JOSM maar niet in ELI zou moeten worden nagekeken
blauw problemen met vormen in ELI zou moeten worden nagekeken
groen items die zijn nagekeken en op de lijst Negeren staan (alleen kleine verschillen in stijl) mag worden gerepareerd maar is niet echt nodig
geel items die zijn nagekeken en op de lijst Negeren staan (gedateerd in EII) zouden in ELI moeten worden gerepareerd
paars verschillende ID's nog niet vastgesteld hoe af te handelen, bekijk 14655#comment:60
rood +++ Vervallen item overslaan: aan het einde van deze lijst vlaggen oude items van de lijst Negeren, die niet langer van toepassing zijn

De lijst negeren wordt onderhouden op ImageryCompareIgnores. Er is ook een meer gedetailleerde reden voor elk item van Negeren gedocumenteerd.

Voor items van het soort "... differs ('aaa' != 'bbb')", is de eerste variant ELI en de tweede JOSM.

Onthoud dat het mogelijk is dat er gele of blauwe items zijn (ELI-problemen) die al in de bronnen zijn gerepareerd, maar die nog niet zijn gepusht naar het gecombineerde bestand met het resultaat imagery.geojson.

Dit script vergelijkt de volgende eigenschappen:

 • source URL
 • type (WMS/TMS/WMTS)
 • name
 • min_zoom en max_zoom
 • country code
 • shapes
 • pictogram
 • best
 • datum
 • informatie over auteursrechten/bijdragen (Permission-ref en terms-of-use-url (JOSM) verwijzen beide naar de license_url (ELI))
 • projecties
 • beschrijving
 • ID
 • standaard

Dit script vergelijkt niet alle speciale eigenschappen die beschikbaar zijn in slechts één van de twee databases

Resultaten

Eigenschappen alleen voor ELI zijn volgens ELI-schema:

 • overlay
 • i18n
 • permission_osm

Eigenschappen alleen voor JOSM zijn volgens JOSM-schema:

 • eula
 • logo-url
 • logo-image
 • terms-of-use-text
 • mirror
 • no-tile-header
 • no-tile-checksum
 • metadata-header
 • valid-georeference
 • last-check
 • tile-size
 • epsg4326to3857Supported

De met elkaar vergeleken bestanden zijn maps en imagery.geojson.

Nieuwe gegevens kunnen een vertraging hebben van ongeveer een half uur**

(Maar het is normaal gesproken veel sneller.)

*** Loaded 664 entries (JOSM). ***
+ ELI Projections EPSG:900913, CRS:84 not useful: [AT] Geoimage.at MaxRes - http://gis.lebensministerium.at/wmsgw/?key=4d80de696cd562a63ce463a58a61488d&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Luftbild_MR,Luftbild_1m,Luftbild_8m,Satellitenbild_30m&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: DOM (Surface model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: orthophoto - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image_Aktuell_RGB&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: orthophoto infrared - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image_Aktuell_CIR&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections CRS:84, EPSG:102100 not useful: [BE] AGIV Flanders 2013-2015 aerial imagery 10cm - https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OGW/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OGWRGB13_15VL&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections CRS:84, EPSG:102100 not useful: [BE] SPW(allonie) most recent aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_LAST/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [CZ] Czech CUZK:KM - http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31464 not useful: [DE] Erlangen Luftbild (2016 5,0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbild2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:102100 not useful: [DE] Hamburg (40 cm) - http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DOP40?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:3785 not useful: [ES] Catastro Spain - http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Catastro&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Géolittoral - Orthophotos 2000 - http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortholittorale&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Géolittoral - Sentiers - http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=n_sentier_littoral_l&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Géolittoral V2 - Orthophotos 2011-2014 - http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortholittorale_v2_rvb&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Lyon Orthophoto 2012-03 10cm - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1830_5150_10cm_CC46,1830_5155_10cm_CC46,1830_5160_10cm_CC46,1830_5165_10cm_CC46,1830_5170_10cm_CC46,1830_5175_10cm_CC46,1830_5180_10cm_CC46,1830_5185_10cm_CC46,1830_5190_10cm_CC46,1835_5150_10cm_CC46,1835_5155_10cm_CC46,1835_5160_10cm_CC46,1835_5165_10cm_CC46,1835_5170_10cm_CC46,1835_5175_10cm_CC46,1835_5180_10cm_CC46,1835_5185_10cm_CC46,1835_5190_10cm_CC46,1840_5150_10cm_CC46,1840_5155_10cm_CC46,1840_5160_10cm_CC46,1840_5165_10cm_CC46,1840_5170_10cm_CC46,1840_5175_10cm_CC46,1840_5180_10cm_CC46,1840_5185_10cm_CC46,1840_5190_10cm_CC46,1845_5150_10cm_CC46,1845_5155_10cm_CC46,1845_5160_10cm_CC46,1845_5165_10cm_CC46,1845_5170_10cm_CC46,1845_5175_10cm_CC46,1845_5180_10cm_CC46,1845_5185_10cm_CC46,1845_5190_10cm_CC46,1850_5155_10cm_CC46,1850_5160_10cm_CC46,1850_5165_10cm_CC46,1850_5170_10cm_CC46,1850_5175_10cm_CC46,1850_5180_10cm_CC46,1850_5185_10cm_CC46,1855_5155_10cm_CC46,1855_5165_10cm_CC46,1855_5170_10cm_CC46,1855_5175_10cm_CC46,1855_5180_10cm_CC46,1855_5185_10cm_CC46,1860_5155_10cm_CC46,1860_5160_10cm_CC46,1860_5165_10cm_CC46,1860_5170_10cm_CC46,1860_5175_10cm_CC46,1860_5180_10cm_CC46,1860_5185_10cm_CC46,1865_5155_10cm_CC46,1865_5160_10cm_CC46,1865_5165_10cm_CC46,1865_5170_10cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Lyon Orthophoto 2015-05 8cm - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1835_5155_8cm_CC46,1835_5160_8cm_CC46,1835_5165_8cm_CC46,1835_5170_8cm_CC46,1835_5180_8cm_CC46,1835_5175_8cm_CC46,1845_5175_8cm_CC46,1845_5180_8cm_CC46,1845_5185_8cm_CC46,1845_5190_8cm_CC46,1850_5165_8cm_CC46,1850_5160_8cm_CC46,1850_5155_8cm_CC46,1850_5170_8cm_CC46,1850_5175_8cm_CC46,1850_5180_8cm_CC46,1850_5185_8cm_CC46,1855_5155_8cm_CC46,1855_5160_8cm_CC46,1855_5185_8cm_CC46,1855_5180_8cm_CC46,1855_5175_8cm_CC46,1855_5170_8cm_CC46,1855_5165_8cm_CC46,1860_5160_8cm_CC46,1860_5155_8cm_CC46,1860_5165_8cm_CC46,1835_5185_8cm_CC46,1835_5190_8cm_CC46,1835_5195_8cm_CC46,1840_5160_8cm_CC46,1840_5155_8cm_CC46,1840_5150_8cm_CC46,1830_5195_8cm_CC46,1830_5190_8cm_CC46,1830_5175_8cm_CC46,1830_5170_8cm_CC46,1830_5165_8cm_CC46,1830_5160_8cm_CC46,1830_5155_8cm_CC46,1830_5180_8cm_CC46,1830_5185_8cm_CC46,1835_5150_8cm_CC46,1860_5170_8cm_CC46,1860_5175_8cm_CC46,1840_5180_8cm_CC46,1840_5175_8cm_CC46,1840_5185_8cm_CC46,1840_5190_8cm_CC46,1840_5195_8cm_CC46,1845_5150_8cm_CC46,1845_5155_8cm_CC46,1845_5160_8cm_CC46,1845_5170_8cm_CC46,1845_5165_8cm_CC46,1840_5170_8cm_CC46,1840_5165_8cm_CC46,1860_5180_8cm_CC46,1860_5185_8cm_CC46,1865_5155_8cm_CC46,1865_5160_8cm_CC46,1865_5165_8cm_CC46,1865_5170_8cm_CC46,1830_5150_8cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2007 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2007&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2011 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2013 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2015 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2015&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [HU] Budapest district XI orthophoto 2015 - http://terinfo.ujbuda.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto2015_20160304&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [HU] Budapest district XI orthophoto 2017 - http://terinfo.ujbuda.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [NO] Kartverket Hiking Trails - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.friluftsruter2?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Fotrute&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [NO] Kartverket Road Network - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [CA] Canvec - http://wms.sst-sw.rncan.gc.ca/wms/toporama_fr?REQUEST=GetMap&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&SRS={proj}&FORMAT=image/png&transparent=true&layers=SCW-Toporama&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [CA] Geobase Hydrography - http://ows.geobase.ca/wms/geobase_en?service=wms&request=GetMap&version=1.1.1&SRS={proj}&style=&format=image/png&transparent=true&layers=nhn:hydrography,nhn:network&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [CA] Geobase Roads - http://ows.geobase.ca/wms/geobase_en?service=wms&request=GetMap&version=1.1.1&SRS={proj}&style=&format=image/png&transparent=true&layers=nrn:addressrange,nrn:streetnames,nrn:streetnames:streetnames_primary,nrn:streetnames:streetnames_secondary,nrn:streetnames:streetnames_other,nhn:hydrography,nrn:roadnetwork&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:102100 not useful: [US] MD Latest 6 Inch Aerial Imagery - https://geodata.md.gov/imap/services/Transportation/MD_ColorBasemap/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=true&LAYERS=MD_SixInchImagery&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:3359, EPSG:102100 not useful: [US] NC Latest Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:102113, EPSG:3785, EPSG:54004, EPSG:900913 not useful: [BR] SIG Santa Catarina OrtoRGB 2012 - http://sigsc.sc.gov.br:80/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Loaded 439 entries (ELI). ***
*** URLs found in ELI but not in JOSM (31): ***
+ Missing https: [US] NJ 2015 Aerial Imagery (Infrared) - http://geodata.state.nj.us/imagerywms/Infrared2015?FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=Infrared2015&BBOX={bbox}
+ Missing https: [US] NJ 2015 Aerial Imagery (Natural Color) - http://geodata.state.nj.us/imagerywms/Natural2015?FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=Natural2015&BBOX={bbox}
- OSM Inspector: Addresses - http://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/addresses/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Area - http://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/area/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Geometry - http://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/geometry/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Highways - http://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/highways/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Places - http://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/places/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Routing - http://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/routing/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Tagging - http://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/tagging/{zoom}/{x}/{y}.png
- [AT] VoGIS: DGM (Terrain model) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=schummerung_50cm_terrain&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [AT] VoGIS: DOM (Surface model) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=schummerung_50cm_surface&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [BR] IBGE Mapa de Setores Rurais - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
- [BR] IBGE Mapa de Setores Urbanos - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
- [BR] Londrina Ortofoto 2011 - https://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
- [CA] Canvec - http://wms.sst-sw.rncan.gc.ca/wms/toporama_fr?REQUEST=GetMap&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&SRS={proj}&FORMAT=image/png&transparent=true&layers=SCW-Toporama&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
- [CA] Geobase Hydrography - http://ows.geobase.ca/wms/geobase_en?service=wms&request=GetMap&version=1.1.1&SRS={proj}&style=&format=image/png&transparent=true&layers=nhn:hydrography,nhn:network&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
- [CA] Geobase Roads - http://ows.geobase.ca/wms/geobase_en?service=wms&request=GetMap&version=1.1.1&SRS={proj}&style=&format=image/png&transparent=true&layers=nrn:addressrange,nrn:streetnames,nrn:streetnames:streetnames_primary,nrn:streetnames:streetnames_secondary,nrn:streetnames:streetnames_other,nhn:hydrography,nrn:roadnetwork&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
- [DE] Hamburg (40 cm) - http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DOP40?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [DE] Hamburg (DK5) - http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_Geobasisdaten?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=13&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [LU] Basemap geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/basemap/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [LU] Cadastre geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/cadastre/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [LU] Ortho 2010 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2010/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2013 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2013/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2016 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2016/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2017 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2017/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Topographical Map geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/topo/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [NO] Kartverket Hiking Trails - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.friluftsruter2?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Fotrute&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [PL] Geoportal.gov.pl (Orthophotomap) - http://wms.misek.pl/geoportal.orto/tms/{zoom}/{x}/{y}
- [US] Delaware 2012 Orthophotography - https://firstmap.delaware.gov/arcgis/services/DE_Imagery/DE_Imagery_2012/ImageServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=true&LAYERS=DE_Imagery_2012&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
- [US] Delaware 2017 Orthophotography - https://firstmap.delaware.gov/arcgis/services/DE_Imagery/DE_Imagery_2017/ImageServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=true&LAYERS=DE_Imagery_2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
- [US] MD Latest 6 Inch Aerial Imagery - https://geodata.md.gov/imap/services/Transportation/MD_ColorBasemap/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=true&LAYERS=MD_SixInchImagery&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
*** URLs found in JOSM but not in ELI (286): ***
+ HDM (Humanitarian OpenStreetMap Team) - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/hot/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh7ifmo/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
+ OSM Inspector: Addresses - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/addresses/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Area - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/area/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Geometry - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/geometry/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Highways - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/highways/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Places - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/places/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Public Transport - Routes - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/pubtrans_routes/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Public Transport - Stops - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/pubtrans_stops/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Routing - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/routing/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Tagging - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/tagging/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Water - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/water/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OpenInfraMap Petroleum - https://tiles-{switch:a,b,c}.openinframap.org/petroleum/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenInfraMap Power - https://tiles-{switch:a,b,c}.openinframap.org/power/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenInfraMap Telecoms - https://tiles-{switch:a,b,c}.openinframap.org/telecoms/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenRailwayMap - http://{switch:a,b,c}.tiles.openrailwaymap.org/standard/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenSeaMap - http://tiles.openseamap.org/seamark/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenSnowMap overlay - https://www.opensnowmap.org/pistes/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenStreetMap (French Style) - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/osmfr/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenStreetMap (Mapnik, no labels) - http://{switch:a,b,c}.tiles.wmflabs.org/osm-no-labels/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenTopoMap - https://{switch:a,b,c}.tile.opentopomap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Public Transport (ÖPNV) - http://tile.memomaps.de/tilegen/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava cycling and running heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/both/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava cycling heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/ride/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava running heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/run/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava water sports heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/water/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava winter sports heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/winter/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Waymarked Trails: Horse Riding - http://tile.waymarkedtrails.org/riding/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Wikimedia Map - https://maps.wikimedia.org/osm-intl/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [AL] Municipality of Tirana - Public Transport (Open Labs GeoPortal) (overlay) - https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/public-transport@GoogleMapsCompatibleExtended/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ [AR] Educational map (WMS) - http://www.mapaeducativo.edu.ar/geoserver/ogc/wms?SERVICE=WMS&
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 4 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 5 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_5/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 6 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_6/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 7 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_7/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA a (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_a/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA b (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_b/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA c (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_c/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA d (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_d/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA e (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_e/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA f (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_f/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Barranqueras (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/barranqueras/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Catamarca (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/catamarca/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Córdoba (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cordoba/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto El Calafate (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/calafate/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto El Rodeo (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/el_rodeo/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Jujuy (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/jujuy/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto La Rioja (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/la_rioja/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Mendoza (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cuyo_7/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Neuquén (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/neuquen/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Posadas (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/services/sensores_remotos/posadas/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [AR] IGN orthophoto Resistencia (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/resistencia/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Rosario (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rosario/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Gallegos (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_gallegos/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Grande (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_grande/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Paraná A (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_parana_a/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Paraná B (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_parana_b/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 1 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_1/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 2 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_2/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 3 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_3/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 4 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salto Grande (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salto_grande/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto San Juan (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cuyo_2/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto San Luis (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/san_luis/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz III (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_3/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz IV (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz VI (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_6/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Fe and Paraná (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_fe_parana/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Tucumán (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/tucuman/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Ushuaia (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/ushuaia/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN topographical map (TMS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
+ [AR] IGN topographical map (WMS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [AR] IGN topographical map (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/WMTS?
+ [AR] Ministry of Agroindustry (WMS) - http://ide.agroindustria.gob.ar/geoserver/agroindustria/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities
+ [AR] Ministry of Energy and Mining (WMS) - http://sig.se.gob.ar/cgi-bin/mapserv6?map=/var/www/html/visor/geofiles/map/mapase.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
+ [AT] Graz: Basiskarte (base map) - http://geodaten1.graz.at/ArcGIS_Graz/services/Extern/BASISKARTE_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [AT] VoGIS: Flächenwidmungsplan - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_flaechenwidmung_v_wms.map
+ [AT] VoGIS: Höhen und Gelände - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map
+ [AT] basemap.at - http://maps.wien.gv.at/basemap/geolandbasemap/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ [AU] AGRI black-and-white 2.5m - https://agri.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] AGIV Flanders most recent aerial imagery - https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortho&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style - Dutch) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe-nl/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style - French) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe-fr/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style - German) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe-de/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] Orthophoto IGN-NGI - https://wms.ngi.be/inspire/ortho/service?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Orthoimage coverage&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2009-2010 aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2009_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2012-2013 aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2012_2013/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2015 aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2016 aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) shaded relief - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/RELIEF/WALLONIE_MNT_2013_2014_HILLSHADE/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] TEC bus lines - https://geodata.tec-wl.be/arcgis/rest/services/Lignes/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=True&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BE] TEC bus stops - https://geodata.tec-wl.be/arcgis/rest/services/Poteaux/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=True&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BE] URBIS 2009 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2009&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBIS 2012 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2012&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBIS 2014 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2014&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBIS 2015 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2015&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBISfr numerical imagery (2013) - https://www.gis.irisnet.be/arcgis/rest/services/basemap/urbisFR/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=False&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BE] URBISnl numerical imagery (2013) - https://www.gis.irisnet.be/arcgis/rest/services/basemap/urbisNL/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=False&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BR] IBGE Map of rural areas - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BR] IBGE Map of urban areas - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BR] IBGE federal district - https://api.mapbox.com/styles/v1/wille/cirnnxni1000jg8nfppc8g7pm/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
+ [BR] Londrina Ortofoto 2011 - http://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
+ [CA] Canvec - English - https://maps.geogratis.gc.ca/wms/canvec_en?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=canvec&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CA] Canvec - French - https://maps.geogratis.gc.ca/wms/canvec_fr?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=canvec&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CA] Geobase Hydrography - English - https://maps.geogratis.gc.ca/wms/hydro_network_en?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=nhn:nhn&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CA] Geobase Hydrography - French - https://maps.geogratis.gc.ca/wms/hydro_network_fr?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=nhn:nhn&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CH] Bonvillars Orthophoto 2013 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/bonvillars2013/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CH] Cartoriviera - Orthophoto 2012 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/cartoriviera2012/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CH] City of Zürich Orthophoto 2011 - https://www.gis.stadt-zuerich.ch/maps/services/wms/WMS-ZH-STZH-OGD/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Luftbild_2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CH] City of Zürich Overview map (Steets, buildings, house numbers) - https://www.gis.stadt-zuerich.ch/maps/services/wms/WMS-ZH-STZH-OGD/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Uebersichtsplan&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CH] Fiez Orthophoto 2013 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/fiez2013/{zoom}/{x}/{y}.png 
+ [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - https://wms.zh.ch/OrthoZHWMS?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orthophotos&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CH] Lausanne - Orthophoto technique 2012 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/lausanne2012/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CH] SIGIP - Orthophoto 2012 - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/sigip2012/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CH] Stadt Bern 10cm/25cm (2012) - https://mapproxy.osm.ch/tiles/bern2012/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ [CH] Ville de Nyon - Orthophoto 2010 HD 5cm/pi - http://osmdata.asitvd.ch/tiles/nyon2010/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [CZ] Czech pLPIS - http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4,LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ [CZ] Praha IPR latest orthophoto - http://giswa1.mag.mepnet.cz/arcgis/services/MAP/letecke_snimky_posledni_snimkovani_cache/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CZ] Praha IPR low-vegetation orthophoto - http://giswa1.mag.mepnet.cz/arcgis/services/MAP/mimovegetacni_snimkovani_cache/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Bavaria (80 cm) - http://www.geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop80_oa.cgi?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=by_dop80c&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2011 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2011_20?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2014 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2014?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2015 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2015_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2016 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2016_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2017 - http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2017_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Deutsche Bahn VzG lines January 2017 - https://wms.michreichert.de/vzg-strecken-2017?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=vzg_strecken,station_codes,level_crossings&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Deutsche Bahn VzG lines Nov 2015 - https://wms.michreichert.de/vzg-strecken-2015?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=vzg_strecken,station_codes,level_crossings&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Hamburg (20 cm) - http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DOP20?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Hamburg (DK5) - http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DK5?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Mainz all aerial imageries - https://gint.mainz.de/gint1-cgi/mapserv?map=/data/mapbender-int/umn-www/client/a62/luftbild.map
+ [DE] Mainz latest aerial imagery - https://gint.mainz.de/gint1-cgi/mapserv?map=/data/mapbender-int/umn-www/client/a62/luftbild.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Luftbild_f_mz_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Maps4BW (LGL-BW, www.lgl-bw.de) - http://www.webatlasde.de/arcgis/services/Maps4BW/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Halbtonvariante&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Metropole Ruhr: Luftbilder (10 cm) - http://geodaten.metropoleruhr.de/dop/dop?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DOP&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Munich latest aerial imagery 60cm - http://ogc.muenchen.de/wms/opendata_luftbild?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bgl0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony WebAtlasSN - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_webatlas-sn/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vegetation,Siedlung,Gewaesser,Verkehr,Administrative_Einheiten,Beschriftung&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony WebAtlasSN - https://geodienste.sachsen.de/wmts_geosn_webatlas-sn/guest?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS
+ [DE] Saxony digital terrain model - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_hoehe/guest
+ [DE] Saxony historical aerial imagery 2005 - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop-2005/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dop_2005&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony historical aerial imagery 2012-2014 - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop_2012_2014/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dop_2012_2014_rgb&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony latest aerial imagery - https://geodienste.sachsen.de/wmts_geosn_dop-rgb/guest?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS
+ [DE] Saxony latest aerial imagery infrared - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop-cir/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=sn_dop_020_cir&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony topographic map - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dtk-pg-color/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=sn_dtk_pg_color&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Cadastral Parcels INSPIRE View - http://kortforsyningen.kms.dk/cp_inspire?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=CP.CadastralParcel&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE DTK Kort25 - http://kortforsyningen.kms.dk/topo25?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=topo25_klassisk&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Skærmkort - http://kortforsyningen.kms.dk/topo_skaermkort?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dtk_skaermkort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Surface Shadow Map (40 cm) - http://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_overflade_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Terrain Shadow Map (40 cm) - http://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_terraen_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Basemap (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=pohi_vr2&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Cadastre (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=of10000,TOPOYKSUS_6569,TOPOYKSUS_6573&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Cadastre (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=of10000,TOPOYKSUS_6569,TOPOYKSUS_6573&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Forestry (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Hillshade (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [ES] GRAFCAN Express - Canary Islands - http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoExpress?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortoexpress&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EU] OSM Inspector: Coastline (EU) - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/boundaries/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ [FI] Nordic snowmobile overlay - http://tiles.kelkkareitit.fi/kelkkareitit/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [GB] OS OpenData StreetView - https://os.openstreetmap.org/sv/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [GB] Surrey Air Survey - http://gravitystorm.dev.openstreetmap.org/surrey/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [HT] Drone Imagery 2014 (Haiti) - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_2014/{zoom}/{x}/{y}
+ [HT] Drone Imagery Canaan(Haiti) November 2015 - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_canaan_nov2015/{zoom}/{x}/{y}
+ [HT] Drone Imagery Matthew(Haiti) October 2016 - http://imagery.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_uav_201610/{zoom}/{x}/{y}
+ [HU] Hillshade Hungary - http://{switch:a,b,c}.map.turistautak.hu/tiles/shading/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [HU] Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017 - http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=SOSKUTORTO,TARNOKORTO,PUSZTAZAMORORTO,DIOSDORTO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ [HU] openstreetmap.hu orthophotos - http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/openstreetmap.hu.orthophotos/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] Ireland Civil Parishes and Baronies - Memorial Atlas - http://mapwarper.net/layers/tile/295/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Baronies - http://tile.openstreetmap.ie/barony/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Civil Parishes - http://tile.openstreetmap.ie/civilparish/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Dail Election Areas - http://tile.openstreetmap.ie/dail_ea/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE EDs - http://tile.openstreetmap.ie/ed/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Local Election Areas - http://tile.openstreetmap.ie/local_ea/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE T.ie Land not in Counties - http://www.townlands.ie/tiles/not_counties/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Townlands - http://tile.openstreetmap.ie/townland/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IL] Israel Hiking - https://israelhiking.osm.org.il/Tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IL] Israel MTB - https://israelhiking.osm.org.il/MTBTiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IT] PCN 2012 - Italy - http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.ORTOIMMAGINI.2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 - http://sdi.provinz.bz.it/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=WMTS_OF2011_APB-PAB&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [IT] South Tyrol Orthofoto 2014 - http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2014_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ [IT] South Tyrol Topomap - http://sdi.provincia.bz.it/geoserver/gwc/service/tms/1.0.0/WMTS_TOPOMAP_APB-PAB@GoogleMapsCompatible@png8/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ [IT] South Tyrol Topomap - http://sdi.provinz.bz.it/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=WMTS_TOPOMAP_APB-PAB&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [JP] Japan GSI Standard Map - https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [LV] Orthophoto 1st cycle (1994-1999) - Latvia - http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/Ortofoto_v1/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [ML] Niger Delta Oct 2012 Landsat - http://{switch:a,b,c,d}.imagery.paulnorman.ca/tiles/niger_oct_2012_321/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [MX] INEGI Digital Map of Mexico (WMS) - http://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms?Request=GetCapabilities&Version=1.1.1&Service=WMS
+ [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm (WMTS) - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?request=GetCapabilities
+ [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm latest - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wms?REQUEST=GetMap&LAYERS=Actueel_ortho25&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.3.0&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Fiskeridirektoratet Aquaculture overlay - https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=layer_262&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Administrative Boundaries overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=avtaltavgrensningslinje,territorialgrense,riksgrense,fylker,kommuner&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Aviation Obstructions overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=nrl3_wms&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Cadastral overlay - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=matrikkel_WMS&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Contour Lines overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=hoydetall5linje,hoydetall5punkt,hoydepunkt,vannpunkt,hoydekurver_1m,hoydekurver_5m,N50Hoydekurver,N250Hoydekurver,N500Hoydekurver,N1000Hoydekurver,N2000Hoydekurver&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket DOM Digital Surface Model - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.hoyde-dom_skyggerelieff?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket DTM Digital Terrain Model - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.hoyde-dtm_skyggerelieff?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket Economic Maps (historic) - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.n5raster2?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=n5raster_foerstegang_metadata,n5raster_foerstegang&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Hillshade overlay - http://opencache{switch:,2,3}.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=fjellskygge&zoom={zoom}&x={x}&y={y}
+ [NO] Kartverket Historic maps - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.historiskekart?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=amt1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Nautical Charts - http://opencache{switch:,2,3}.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=sjokartraster&zoom={zoom}&x={x}&y={y}
+ [NO] Kartverket Nautical Charts - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjokartraster?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Place Names overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.ssr2?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket Trails overlay - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.friluftsruter2?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kystverket Navigational Aid overlay - https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=17,16,15,14,12,10,9,8,7,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] MTBmap.no - http://{switch:a,b,c}.tiles.mtbmap.no/osm/mtbmap/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [NO] Miljødirektoratet Protected Areas overlay - https://arcgisproxy.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=naturvern_klasser_omrade,naturvern_punkt&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NPD Offshore Installations overlay - http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Surface_labels,Surface,Pipelines,Pipelines_labels,Fields_labels,Fields&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NPI Jan Mayen topo - http://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Basiskart_JanMayen_WMTS_25829/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard Orthophoto - http://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Ortofoto_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard detailed topo - http://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/FKB_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard satellite - http://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Satellitt_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard topo - http://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Basiskart_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NVE Electricity Network overlay - https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Sentralnett,Regionalnett,Distribusjonsnett,Sjokabler,Master og stolper,Transformatorstasjoner&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NVE Hydropower Plants overlay - https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vannkraftverk,Vannvei,Dam&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NVE Wind Power Plants overlay - https://gis3.nve.no/map/services/Vindkraft/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vindkraft_utbygd,Vindkraft_under_bygging,Vindkraftomrade_konsesjonsbehandling,Vindturbin_konsesjonsbehandling&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Riksantikvaren Heritage Sites overlay - https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=3,6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] SSB Urban Areas overlay - https://ogc.ssb.no/wms.ashx?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=layer_198&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Bytom: Buildings - http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=adr_osie_ulic,adr_punkty_adresowe,eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Bytom: Fotoplan 2014 (aerial image) - http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:fotoplan_2014&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Bytom: Orthophotomap 2012 (aerial image) - http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tiff_ortofoto_2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Będzin: Buildings - http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=eg_budynki_geo,pkt_adr&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Będzin: Orthophotomap 2013 (aerial image) - http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Chorzów: Buildings - http://e-odgik.chorzow.eu/services/wms/wms_funkcje_bud/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=3,2,1,8,7,6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Buildings - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ieg_budynek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Orthophotomap 2011 (aerial image) - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Orthophotomap 2013 (aerial image) - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Orthophotomap 2014 (aerial image) - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orto_2014&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Geoportal 2: ISOK hillshade - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ISOK_CIEN?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: Orthophotomap (aerial image) - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Raster&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: Orthophotomap (aerial image) WMTS - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ORTO?SERVICE=WMTS&REQUEST=getcapabilities{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: PRNG (geo names) - http://mapy.geoportal.gov.pl:80/wss/service/pub/guest/G2_PRNG_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=PozostaleObiektyFizjograficzne,Hydrografia,PozostaleMiejscowosci,Wies,UksztaltowanieTerenu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Gliwice: Buildings - http://185.60.246.14:9090/isdp/gs/ows?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:EGIB_budynek,default:pkt_adr&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Gliwice: Orthophotomap 2013 (aerial image) - http://185.60.246.14:9090/isdp/gs/ows?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Katowice: Buildings - http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=4,5,6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Katowice: Orthophotomap (aerial image) - http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat dębicki: Buildings - http://debica.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki,adresy,EBU,EBT,S&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat lubaczowski: Buildings - http://lubaczow.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=S,EBT,adresy,budynki_ewid&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat poznański: Buildings - http://wms.podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat poznański: Orthophotomap (aerial image) - http://wms.podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto-poznan&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat ropczycko-sędziszowski: Buildings - http://spropczyce.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat rzeszowski: Buildings - http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki,EBT,EBU&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat rzeszowski: Orthophotomap (aerial image) - http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat stalowowolski: Buildings - http://stalowawola.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=EBT,adresy,budynki,centroidy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat łańcucki: Buildings - http://lancut.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=EBT,budynki,adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Poznań: Buildings - http://wms2.geopoz.poznan.pl:8080/geoserver/sip/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki_ewidencyjne_sql&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Poznań: Orthophotomap 2014 (aerial image) - http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapa_2014/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa_2014_image&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Poznań: Orthophotomap 2016 (aerial image) - http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapy/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa_2016_image&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Przemyśl: Buildings - http://przemysl.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=adresy,budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Przemyśl: Ortophotomap (aerial image) - http://przemysl.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Ruda Śląska: Orthophotomap (aerial image) - http://rudaslaska.geoportal2.pl/map/wmsorto/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Rzeszów: Buildings - http://wms.erzeszow.pl/?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=komunikacja,budynki,adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Rzeszów: Orthophotomap (aerial image) - http://wms.erzeszow.pl/?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=rastry&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Siemianowice Śląskie: Buildings - http://siemianowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki,drogi,adresy,ulice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Siemianowice Śląskie: Orthophotomap (aerial image) - http://siemianowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Wrocław: Orthophotomap 2015 (aerial image) - http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Zabrze: Orthophotomap 2011 (aerial image) - http://siot.um.zabrze.pl/arcgis/services/UMZ_Ortofoto_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] polska.e-mapa.net: Buildings - http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Łódź: Buildings - http://gis.mapa.lodz.pl/awiskts/services/WMS_publikowane/LODZ/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budynki,Ulice,Adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Łódź: Orthophotomap 2015 (aerial image) - http://gis.mapa.lodz.pl/awiskts/services/Ortofotomapa/Ortofotomapa/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Łódź: Orthophotomap 2017 (aerial image) - http://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Ortofotomapa/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Świętochłowice: Orthophotomap 2008 (aerial image) - http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2008&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
+ [PL] Świętochłowice: Orthophotomap 2009 (aerial image) - http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2009&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
+ [PL] Świętochłowice: Orthophotomap 2012 (aerial image) - http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2012&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
+ [PS] Gaza Strip - Pléiades - 2014/07/06 (NIR) - http://imagery.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/gaza_pleiades_20140706_nir/{zoom}/{x}/{y}
+ [PS] Gaza Strip - Pléiades - 2014/07/06 - http://imagery.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/gaza_pleiades_20140706/{zoom}/{x}/{y}
+ [PT] Carta de Uso do Solo 2010 (WMS) - http://mapas.dgterritorio.pt/wms-inspire/cos2010v1?language=por&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=COS2010_v1.0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PT] Ortofotos DGRF 2004-2006 (WMS) - http://mapas.dgterritorio.pt:8888/wms/produtos?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortos&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PT] Ortofotos Litoral DGT 2014-2015 (WMS) - http://ows.dgterritorio.pt/wss/service/ortos2014-2015-wms/guest?language=por&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortoimagens_2014-2015_Litoral&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [SE] Snowmobile map Sweden - https://tiles.skoterleder.org/tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] GURS: Building outlines - http://wms.openstreetmap.de/tms/GURS-building-outlines/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] GURS: DTK5 wmts - http://prostor4.gov.si/ows2-gwc-pub/service/wmts?request=getCapabilities
+ [SI] GURS: Road lines - http://wms.openstreetmap.de/tms/GURS-road-lines/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] RABA-KGZ: Slovenia built-up areas - http://wms.openstreetmap.de/tms/RABA3000/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] RABA-KGZ: Slovenia farmland use - http://wms.openstreetmap.de/tms/RABA/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [TM] Aşgabat (high resolution) - http://ittc.state.gov/hot/1.0.0/ashgabat-aug2017-flipped/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [TW] NLSC Open Data WMTS - https://maps.nlsc.gov.tw/OpenData/wmts
+ [TW] Taiwan Land-Section Data - https://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LANDSECT&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TW] Taiwan Village Boundaries - https://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Village&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TW] Taiwan e-Map Open Data - https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP6_OPENDATA/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
+ [UA] Ukraine - Kyiv 2014 (DZK) - http://map.land.gov.ua/map/ortho_kiev/{zoom}/{x}/{-y}.jpg
+ [UA] Ukraine - Orthophotomaps 2012 - http://212.26.144.110/tile2/orto_10000/{zoom}/{x}/{-y}.jpg
+ [US] Delaware 2012 Orthophotography - https://firstmap.delaware.gov/arcgis/services/DE_Imagery/DE_Imagery_2012/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] MD Latest 6 Inch Aerial Imagery - https://geodata.md.gov/imap/services/Imagery/MD_SixInchImagery/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MD_SixInchImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] MassGIS L3 Parcels - http://tile.osm.osuosl.org/tiles/massgis_parcels/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [US] NC Latest Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_Latest/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] PR/USVI 2017 NOAA Hurricane Maria imagery - https://storms.ngs.noaa.gov/storms/tilesf/services/tileserver.php/wmts
+ [US] Philadelphia 2015 Imagery - http://maps.pasda.psu.edu/arcgis/services/pasda/PhiladelphiaImagery2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] San Juan Metro Area: 2013 USACE Orthophotos - http://imagery-pr-usace-2013.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/tiles/{zoom}/{x}/{y}.jpg
*** Same URL, but different name: ***
* Name differs ('2013 aerial imagery for San Juan County WA' != 'WA 2013 aerial imagery for San Juan County'): http://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2013_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Czech CUZK:KM tiles proxy' != 'Czech CUZK:KM'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_cuzk.php/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Trafikverket Railway Network options' != 'Trafikverket Railway Network options (overlay)'): http://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?service=wms&request=getCapabilities
* Name differs ('Latest available ortho geoportail.lu' != 'geoportail.lu ortho latest'): http://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Name differs ('Lyon Orthophoto 2015-05 8cm' != 'Lyon - Orthophoto - 2015-05 - 8 cm'): https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1835_5155_8cm_CC46,1835_5160_8cm_CC46,1835_5165_8cm_CC46,1835_5170_8cm_CC46,1835_5180_8cm_CC46,1835_5175_8cm_CC46,1845_5175_8cm_CC46,1845_5180_8cm_CC46,1845_5185_8cm_CC46,1845_5190_8cm_CC46,1850_5165_8cm_CC46,1850_5160_8cm_CC46,1850_5155_8cm_CC46,1850_5170_8cm_CC46,1850_5175_8cm_CC46,1850_5180_8cm_CC46,1850_5185_8cm_CC46,1855_5155_8cm_CC46,1855_5160_8cm_CC46,1855_5185_8cm_CC46,1855_5180_8cm_CC46,1855_5175_8cm_CC46,1855_5170_8cm_CC46,1855_5165_8cm_CC46,1860_5160_8cm_CC46,1860_5155_8cm_CC46,1860_5165_8cm_CC46,1835_5185_8cm_CC46,1835_5190_8cm_CC46,1835_5195_8cm_CC46,1840_5160_8cm_CC46,1840_5155_8cm_CC46,1840_5150_8cm_CC46,1830_5195_8cm_CC46,1830_5190_8cm_CC46,1830_5175_8cm_CC46,1830_5170_8cm_CC46,1830_5165_8cm_CC46,1830_5160_8cm_CC46,1830_5155_8cm_CC46,1830_5180_8cm_CC46,1830_5185_8cm_CC46,1835_5150_8cm_CC46,1860_5170_8cm_CC46,1860_5175_8cm_CC46,1840_5180_8cm_CC46,1840_5175_8cm_CC46,1840_5185_8cm_CC46,1840_5190_8cm_CC46,1840_5195_8cm_CC46,1845_5150_8cm_CC46,1845_5155_8cm_CC46,1845_5160_8cm_CC46,1845_5170_8cm_CC46,1845_5165_8cm_CC46,1840_5170_8cm_CC46,1840_5165_8cm_CC46,1860_5180_8cm_CC46,1860_5185_8cm_CC46,1865_5155_8cm_CC46,1865_5160_8cm_CC46,1865_5165_8cm_CC46,1865_5170_8cm_CC46,1830_5150_8cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Trafikverket Street Names' != 'Trafikverket Street Names (overlay)'): http://mapproxy.openstreetmap.se/tiles/1.0.0/nvdb_names/EPSG3857/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('OpenStreetMap (Standard)' != 'OpenStreetMap Carto (Standard)'): https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE-BC250-Trecho Rodoviario' != 'IBGE-BC250 Highways stretches'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Rodoviario_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Kartverket Road Network' != 'Kartverket Road Network overlay'): https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Kanton Solothurn Infrarot (SOGIS)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared'): http://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Belgium AGIV Orthophoto Flanders' != 'AGIV Flanders most recent aerial imagery'): https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Name differs ('Thunderforest OpenCycleMap' != 'OpenCycleMap'): https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Name differs ('Übersichtsplan Zürich' != 'City of Zürich Overview map (Steets, buildings, house numbers)'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('OpenStreetMap (turistautak)' != 'OpenStreetMap Hungary (hiking routes)'): http://{switch:h,i,j}.tile.openstreetmap.hu/turistautak/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2013 6,25 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Trafikverket Railway Network' != 'Trafikverket Railway Network (overlay)'): http://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Spar_Huvud_och_sidospar&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE-BCIM-Município' != 'IBGE-BCIM Municipalities'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2016 5,0 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2016 5.0 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbild2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('UrbIS-Ortho 2016' != 'URBIS 2016 aerial imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2016&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('UrbisAdm NL' != 'URBISnl numerical imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('Trafikverket Road Network' != 'Trafikverket Road Network (overlay)'): http://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vagtrafiknat,Funkvagklass,Farjeled&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Vector Streetmap for San Juan County WA' != 'WA Vector Streetmap for San Juan County'): http://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/General_Basemap_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Bordeaux 2016' != 'Bordeaux - 2016'): http://tms.bordeaux.inria.fr/bdx2016/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('Alagoas Litoral 2006' != 'Alagoas coast 2006'): http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Ortofotos%202006&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Auvergne 2013 25cm CRAIG' != 'CRAIG Auvergne 2013 25cm'): http://tiles.craig.fr/osm/tms/1.0.0/ortho_2013/webmercator/{zoom-1}/{x}/{-y}.jpeg
* Name differs ('Bavaria DOP 80cm' != 'Bavaria (80 cm)'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('IBGE Distrito Federal' != 'IBGE federal district'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/wille/cirnnxni1000jg8nfppc8g7pm/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
* Name differs ('Stadt Zürich Luftbild 2011' != 'City of Zürich Orthophoto 2011'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Trafikverket Road Network options' != 'Trafikverket Road Network options (overlay)'): http://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?service=wms&request=getCapabilities
* Name differs ('IBGE-BC250-Villa' != 'IBGE-BC250 Villages'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Vila_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('IBGE-BC250-Terra Indigena' != 'IBGE-BC250 Indigenous Lands'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Terra_Indigena_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('IBGE-BC250-Pista de Pouso' != 'IBGE-BC250 Landing strip'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Pista_Ponto_Pouso_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Belgium AGIV GRB Flanders' != 'AGIV Flanders GRB'): https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=grb_bsk&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Name differs ('Imagerie Drone (Haiti)' != 'Drone Imagery (Haiti)'): http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/iomhaiti/{zoom}/{x}/{y}
* Name differs ('OpenStreetMap GPS traces' != 'OpenStreetMap GPS Traces'): https://{switch:a,b,c}.gps-tile.openstreetmap.org/lines/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Lyon Orthophoto 2012-03 10cm' != 'Lyon - Orthophoto - 2012-03 - 10 cm'): https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1830_5150_10cm_CC46,1830_5155_10cm_CC46,1830_5160_10cm_CC46,1830_5165_10cm_CC46,1830_5170_10cm_CC46,1830_5175_10cm_CC46,1830_5180_10cm_CC46,1830_5185_10cm_CC46,1830_5190_10cm_CC46,1835_5150_10cm_CC46,1835_5155_10cm_CC46,1835_5160_10cm_CC46,1835_5165_10cm_CC46,1835_5170_10cm_CC46,1835_5175_10cm_CC46,1835_5180_10cm_CC46,1835_5185_10cm_CC46,1835_5190_10cm_CC46,1840_5150_10cm_CC46,1840_5155_10cm_CC46,1840_5160_10cm_CC46,1840_5165_10cm_CC46,1840_5170_10cm_CC46,1840_5175_10cm_CC46,1840_5180_10cm_CC46,1840_5185_10cm_CC46,1840_5190_10cm_CC46,1845_5150_10cm_CC46,1845_5155_10cm_CC46,1845_5160_10cm_CC46,1845_5165_10cm_CC46,1845_5170_10cm_CC46,1845_5175_10cm_CC46,1845_5180_10cm_CC46,1845_5185_10cm_CC46,1845_5190_10cm_CC46,1850_5155_10cm_CC46,1850_5160_10cm_CC46,1850_5165_10cm_CC46,1850_5170_10cm_CC46,1850_5175_10cm_CC46,1850_5180_10cm_CC46,1850_5185_10cm_CC46,1855_5155_10cm_CC46,1855_5165_10cm_CC46,1855_5170_10cm_CC46,1855_5175_10cm_CC46,1855_5180_10cm_CC46,1855_5185_10cm_CC46,1860_5155_10cm_CC46,1860_5160_10cm_CC46,1860_5165_10cm_CC46,1860_5170_10cm_CC46,1860_5175_10cm_CC46,1860_5180_10cm_CC46,1860_5185_10cm_CC46,1865_5155_10cm_CC46,1865_5160_10cm_CC46,1865_5165_10cm_CC46,1865_5170_10cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IPR ortofoto LAST (tmsproxy)' != 'Praha IPR latest orthophoto'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('Kanton Solothurn (SOGIS)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB'): https://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE-BCIM-Estações Geradora de Energia Elétrica' != 'IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Auvergne 2016 25cm CRAIG' != 'CRAIG Auvergne 2016 25cm'): http://tiles.craig.fr/ortho/tms/1.0.0/ortho_2016/webmercator/{zoom-1}/{x}/{-y}.jpeg
* Name differs ('IBGE-BC250-Unidade de Uso Sistentável - APA' != 'IBGE-BC250 Units of Sustainable Use - APA'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Unidade_Uso_Sustentavel_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('NLS - OS 25-inch (Scotland), 1892-1905' != 'NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905'): https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE-BC250-Aglomerado Rural Isolado' != 'IBGE-BC250 Isolated Rural Location'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Kanton Zürich 2015 10cm' != 'Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('UrbIS-Ortho 2017' != 'URBIS 2017 aerial imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('Kanton Solothurn (SOGIS)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('IBGE-BC250-Rios Drenagem' != 'IBGE-BC250 River drains'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('2016 aerial imagery for San Juan County WA' != 'WA 2016 aerial imagery for San Juan County'): http://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2016_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Auvergne 2016 25cm CRAIG' != 'CRAIG Auvergne 2016 25cm'): http://tiles.craig.fr/ortho/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('PDOK Luchtfoto Beeldmateriaal 25cm' != 'PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm latest'): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=2016_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Name differs ('Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd ortophoto 2017' != 'Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017'): http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/Soskut-Tarnok-Pusztazamor-Diosd/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Estonia Hillshading (Maaamet)' != 'Estonia Hillshade (Maaamet)'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Trafikverket Road Network extra' != 'Trafikverket Road Network extra (overlay)'): http://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=VagnummerText,Vaghinder,Rastplats,Rastficka,Hallplats,Farthinder,BroTunnel,ATK_Matplats&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2011 5,0 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IPR ortofoto Low-Vegetation (tmsproxy)' != 'Praha IPR low-vegetation orthophoto'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('NC Latest Orthoimagery' != 'NC Combined Orthoimagery'): https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('UrbisAdm FR' != 'URBISfr numerical imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('OS 1:25k historic (OSM)' != 'OS 1:25k historic (OSM-Limited)'): https://ooc.openstreetmap.org/os1/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('Lithuania - NŽT ORT10LT' != 'ORT10LT (Lithuania)'): http://ort10lt.openmap.lt/g16/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Name differs ('NLSC General Map with Contour line' != 'Taiwan e-Map Open Data (with Contour Line)'): https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Nomes de Ruas IBGE Salvador-BA' != 'Street names IBGE Salvador-BA'): https://api.mapbox.com/styles/v1/wille/cj8lp78dn62wl2rquim47qo0g/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
*** Same URL, but different Id: ***
# Id differs ('Czech_CUZK-KM-tms' != 'Czech_CUZK-KM_mirror1'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_cuzk.php/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('MAPNIK' != 'standard'): https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('Bern-bern2016-tms' != 'Bern-bern2016'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/bern2016/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('tirol.gv.at-contourlines' != 'tirol.gv.at-tigris-contourlines'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('AGIV' != 'AGIV_mirror1'): https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('tf-cycle' != 'opencylemap'): https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
# Id differs ('maaamet.ee-orto' != 'Maaamet-Estonia_Ortho_mirror2'): http://tiles.maaamet.ee/tm/tms/1.0.0/foto@GMC/{zoom}/{x}/{-y}.png
# Id differs ('Zuerich-zh_uebersichtsplan-tms' != 'Zuerich-overview_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('UrbISOrtho2016' != 'URBIS2016'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2016&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('UrbisAdmNL' != 'URBISnl'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('Torokbalint-orthophoto-2015' != 'Törökbálint_2015'): http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
# Id differs ('US-TIGER-Roads-2014' != 'New_and_Misaligned_TIGER_Roads-2013'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/enf.e0b8291e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
# Id differs ('Torokbalint-orthophoto-2013' != 'Törökbálint_2013'): http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ORTO_2013_5CM_2013SZEPT_TAKARASSAL_512_512&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
# Id differs ('South-Tyrol-Topomap' != 'sdi.provinz.bz.it-WMTS_TOPOMAP_APB-PAB'): http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
# Id differs ('maaamet.ee-pohi_vr2' != 'Maaamet-Estonia_Basemap'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=pohi_vr2&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('bavaria-DOP80' != 'bavaria-80cm_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('Zuerich-zh_luftbild2011-tms' != 'Zuerich-aerial_2011_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('kelowna_roads' != 'Kelowna-RO'): http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna_overlay/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('US-TIGER-Roads-2012' != 'OSM-US-TIGER-Roads_Overlay-2012'): http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.us/tiger2012_roads_expanded/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('South-Tyrol-Orthofoto2011' != 'sdi.provinz.bz.it-WMTS_OF2011_APB-PAB'): http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2011_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
# Id differs ('GRB' != 'AGIVFlandersGRB'): https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=grb_bsk&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('PNOA-Spain-TMS' != 'PNOA-Spain_mirror1'): http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?request=GetTile&service=WMTS&VERSION=1.0.0&Layer=OI.OrthoimageCoverage&Style=default&Format=image/png&TileMatrixSet=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={zoom}&TileRow={y}&TileCol={x}
# Id differs ('kelowna_2012' != 'Kelowna-OF-2012'): http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna2012/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('IPR-orotofoto-last-tms' != 'PrahaIPRlatestorthophoto_mirror1'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('Solothurn-sogis2014-wms' != 'Solothurn-RGB-SOGIS'): https://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('SPW_ORTHO_LAST' != 'SPWLAST'): https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_LAST/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('tirol.gv.at-DGM' != 'tirol.gv.at-tigris-DGM'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('KTZUERICH2015' != 'Kanton-Zürich-2015_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('SPW_PICC' != 'SPW_PICC_2000'): https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/TOPOGRAPHIE/PICC_VDIFF/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png8&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&LAYERS=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
# Id differs ('UrbISOrtho2017' != 'URBIS2017'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('Solothurn-sogis2014-tms' != 'Solothurn-RGB-SOGIS_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('tirol.gv.at-DOM' != 'tirol.gv.at-tigris-DOM'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('NSW_LPI_Imagery' != 'LPI_NSW_Imagery'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('NSW_LPI_BaseMap' != 'LPI_NSW_Base_Map'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Base_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('Actueel_ortho25_WMTS' != 'Actueel_ortho25_WMS_mirror1'): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=2016_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('NSW_LPI_TopographicMap' != 'LPI_NSW_Topographic_Map'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Topo_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('maaamet.ee-reljeef' != 'Maaamet-Estonia_Hillshade'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('South_Africa-CapeTown-Aerial' != 'South-Africa-City-of-Cape-Town-2015-Aerial'): https://{switch:a,b,c}.coct.aerial.openstreetmap.org.za/layer/za_coct_aerial_2015/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('IPR-orotofoto-vege-tms' != 'PrahaIPRlow-vegetationorthophoto_mirror1'): http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('NC-US' != 'NC-US-All'): https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('maaamet.ee-of10000' != 'Maaamet-Estonia_Ortho_mirror1'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('UrbisAdmFR' != 'URBISfr'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('NLSC-EMAP5' != 'TW_NLSC_WMS_EMAP5'): https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('Bern-bern2016-wms' != 'Bern-bern2016_mirror1'): https://map.bern.ch/wms/OpenData/proxy.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=luftbild_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('maaamet.ee-cir_ngr' != 'Maaamet-Estonia_Forestry'): http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Same URL, but different type: ***
*** Same URL, but different zoom bounds: ***
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries Parish - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=3&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries State Forest - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=2&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries LGA - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=6&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries Suburb - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=7&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries NPWS Reserve - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=1&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries County - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=4&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Imagery - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Base Map - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Base_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Topographic Map - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Topo_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
*** Same URL, but different country code: ***
*** Same URL, but different quality: ***
- Quality best entry not in JOSM for [PL] Geoportal.gov.pl (Orthophotomap) - http://wms.misek.pl/geoportal.orto/tms/{zoom}/{x}/{y}
*** Same URL, but different dates: ***
+ Missing ELI date ('2017'): [AL] Municipality of Tirana (Open Labs GeoPortal) - https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/tirana@GoogleMapsCompatibleExtended/{zoom}/{x}/{-y}.png
*** Same URL, but different information: ***
- Missing JOSM projections (EPSG:3857 EPSG:4326): [SE] Trafikverket Railway Network options (overlay) - http://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?service=wms&request=getCapabilities
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/linlithgow.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/linlithgow.html'): [GB] OS Town Plans, Linlithgow 1856 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/linlithgow/{zoom}/{x}/{-y}.png
* License URL differs ('https://data.public.lu/en/datasets/bd-l-ortho-webservices-wms-et-wmts/' != 'https://data.public.lu/en/usage/'): [LU] geoportail.lu ortho latest - http://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Attribution URL differs ('https://data.public.lu/en/datasets/bd-l-ortho-webservices-wms-et-wmts/' != 'https://data.public.lu/en/usage/'): [LU] geoportail.lu ortho latest - http://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Description differs ('Premium DigitalGlobe satellite imagery.' != 'DigitalGlobe-Premium is a mosaic composed of DigitalGlobe basemap with select regions filled with +Vivid or custom area of interest imagery, 50cm resolution or better, and refreshed more frequently with ongoing updates.'): DigitalGlobe Premium Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.316c9a2e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqZGFrZ2c2dzFlMWgyd2x0ZHdmMDB6NzYifQ.9Pl3XOO82ArX94fHV289Pg
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/cupar_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/cupar_1.html'): [GB] OS Town Plans, Cupar 1854 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/cupar1854/{zoom}/{x}/{-y}.png
- Missing JOSM projections (EPSG:3857): [SE] Trafikverket Street Names (overlay) - http://mapproxy.openstreetmap.se/tiles/1.0.0/nvdb_names/EPSG3857/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/glasgow_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/glasgow_1.html'): [GB] OS Town Plans, Glasgow 1857-1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/glasgow1857/{zoom}/{x}/{-y}.png
- Missing JOSM description (The default OpenStreetMap layer.): OpenStreetMap Carto (Standard) - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/alloa.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/alloa.html'): [GB] OS Town Plans, Alloa 1861-1862 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/alloa/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/dalkeith_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/dalkeith_1.html'): [GB] OS Town Plans, Dalkeith 1852 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/dalkeith1852/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/kirriemuir.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/kirriemuir.html'): [GB] OS Town Plans, Kirriemuir 1861 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/kirriemuir/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/edinburgh1056_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/edinburgh1056_1.html'): [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1849-1851 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/edinburgh1849/{zoom}/{x}/{y}.png
* Description differs ('Norwegian road network from the National Road database (NVDB). Colours represent national, county, municipal, private and forest roads + footways/cycleways.' != 'Norwegian road network from the National Road database (NVDB), also used in Vbase and Elveg. Colours represent national, county, municipal, private and forest roads + footways/cycleways.'): [NO] Kartverket Road Network overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI has minimal projections ('EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:23029 EPSG:23030 EPSG:23031 EPSG:23032 EPSG:23033 EPSG:23034 EPSG:23035 EPSG:23036 EPSG:25829 EPSG:25830 EPSG:25831 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:25834 EPSG:25835 EPSG:25836 EPSG:27393 EPSG:3007 EPSG:3008 EPSG:3009 EPSG:3010 EPSG:3011 EPSG:3012 EPSG:3013 EPSG:3014 EPSG:3015 EPSG:3016 EPSG:3017 EPSG:3018 EPSG:3029 EPSG:3030 EPSG:3031 EPSG:3032 EPSG:3033 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3036 EPSG:3046 EPSG:3047 EPSG:32629 EPSG:32630 EPSG:32631 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:32634 EPSG:32635 EPSG:32636 EPSG:3575 EPSG:3857 EPSG:4326'): [NO] Kartverket Road Network overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol/): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326' != 'EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326'): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI overlay flag: [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Missing ELI overlay flag: [AT] Vienna: Beschriftungen (annotations) - https://maps.wien.gv.at/wmts/beschriftung/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/oban.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/oban.html'): [GB] OS Town Plans, Oban 1867-1868 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/oban/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Attribution URL differs ('http://www.thunderforest.com/terms/' != 'http://www.openstreetmap.org/copyright/'): OpenCycleMap - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution text differs ('Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors' != 'Data © OpenStreetMap contributors'): OpenCycleMap - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/dumbarton.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/dumbarton.html'): [GB] OS Town Plans, Dumbarton 1859 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/dumbarton/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/os/national-grid/index.html' != 'https://maps.nls.uk/os/national-grid/index.html'): [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1940s-1960s (NLS) - https://geo.nls.uk/mapdata3/os/edinburgh_1250_out/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/cupar_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/cupar_2.html'): [GB] OS Town Plans, Cupar 1893-1894 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/cupar1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/forres.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/forres.html'): [GB] OS Town Plans, Forres 1868 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/forres/{zoom}/{x}/{-y}.png
* License URL differs ('http://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=e6693e185a4d4522980dfac658d4c8cb' != 'https://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=d8659c9277ed4ba291a82ec1f2de3035'): [DE] Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI has minimal projections ('EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:3006 EPSG:3007 EPSG:3008 EPSG:3009 EPSG:3010 EPSG:3011 EPSG:3012 EPSG:3013 EPSG:3014 EPSG:3015 EPSG:3016 EPSG:3017 EPSG:3018 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3046 EPSG:3047 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:4619'): [SE] Trafikverket Railway Network (overlay) - http://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Spar_Huvud_och_sidospar&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/haddington_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/haddington_2.html'): [GB] OS Town Plans, Haddington 1893 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/haddington1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
- Missing JOSM description (Esri world imagery.): Esri World Imagery - https://{switch:services,server}.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/rothesay.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/rothesay.html'): [GB] OS Town Plans, Rothesay 1862-1863 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/rothesay/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/dundee_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/dundee_1.html'): [GB] OS Town Plans, Dundee 1857-1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/dundee1857/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/ayr.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/ayr.html'): [GB] OS Town Plans, Ayr 1855 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/ayr/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/dumfries_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/dumfries_1.html'): [GB] OS Town Plans, Dumfries 1850 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/dumfries1850/{zoom}/{x}/{-y}.png
* License URL differs ('https://data.public.lu/en/datasets/carte-de-base-webservices-wms-et-wmts/' != 'https://data.public.lu/en/usage/'): [LU] geoportail.lu all layers - http://wmts1.geoportail.lu/opendata/service?REQUEST=GetCapabilities
* Description differs ('Routes du réseau classé (autoroutes, nationales, départementales)' != 'Routes of the classified network (highways, nationals, departmentals)'): [FR] Route 500 - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/route500/{zoom}/{x}/{y}.png
* Attribution URL differs ('http://fototerkep.hu/' != 'http://www.torokbalint.hu/'): [HU] Törökbálint orthophoto 2015 - http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
* Attribution text differs ('Fototerkep.hu' != 'Törökbálint'): [HU] Törökbálint orthophoto 2015 - http://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/maybole.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/maybole.html'): [GB] OS Town Plans, Mayole 1856-1857 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/maybole/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/coatbridge.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/coatbridge.html'): [GB] OS Town Plans, Coatbridge 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/coatbridge/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ ELI has minimal projections ('EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:3006 EPSG:3007 EPSG:3008 EPSG:3009 EPSG:3010 EPSG:3011 EPSG:3012 EPSG:3013 EPSG:3014 EPSG:3015 EPSG:3016 EPSG:3017 EPSG:3018 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3046 EPSG:3047 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:4619'): [SE] Trafikverket Road Network (overlay) - http://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vagtrafiknat,Funkvagklass,Farjeled&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/st-andrews_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/st-andrews_2.html'): [GB] OS Town Plans, St Andrews 1893 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/standrews1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/airdrie.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/airdrie.html'): [GB] OS Town Plans, Airdrie 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/airdrie/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/dunfermline_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/dunfermline_1.html'): [GB] OS Town Plans, Dunfermline 1854 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/dunfermline1854/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/portobello.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/portobello.html'): [GB] OS Town Plans, Portobello 1893-1894 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/portobello/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Attribution text differs ('© Autonomen Provinz Bozen/Provincia Autonoma di Bolzano' != 'Autonome Provinz Bozen - Provincia autonoma di Bolzano - OpenStreetMap contributors'): [IT] South Tyrol Topomap - http://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
* Description differs ('Standard DigitalGlobe satellite imagery.' != 'DigitalGlobe-Standard is a curated set of imagery covering 86% of the earth’s landmass, with 30-60cm or resolution where available, backfilled by Landsat. Average age is 2.31 years, with some areas updated 2x per year.'): DigitalGlobe Standard Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.0a8e44ba/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqZGFrZ3pjczNpaHYycXFyMGo0djY3N2IifQ.90uebT4-ow1uqZKTUrf6RQ
+ Missing ELI overlay flag: [BR] DER-ES - http://portal.der.es.gov.br/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=deres-ext:TRECHOINFO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/montrose.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/montrose.html'): [GB] OS Town Plans, Montrose 1861-1862 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/montrose/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/wigtown_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/wigtown_1.html'): [GB] OS Town Plans, Wigtown 1848 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/wigtown1848/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/dundee_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/dundee_2.html'): [GB] OS Town Plans, Dundee 1870-1872 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/dundee1870/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/perth.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/perth.html'): [GB] OS Town Plans, Perth 1860 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/perth/{zoom}/{x}/{-y}.png
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k#Szeged'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
* Attribution text differs ('SZTE TFGT - University of Szeged' != 'Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI overlay flag: [CZ] Czech CUZK:KM - http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/musselburgh_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/musselburgh_1.html'): [GB] OS Town Plans, Musselburgh 1853 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/musselburgh1853/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/girvan.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/girvan.html'): [GB] OS Town Plans, Girvan 1857 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/girvan/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/kelso.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/kelso.html'): [GB] OS Town Plans, Kelso 1857 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/kelso/{zoom}/{x}/{-y}.png
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k#.C3.81rv.C3.ADzi_ortofot.C3.B3_a_Dun.C3.A1r.C3.B3l'): [HU] Danube flood orthophoto 2013 - http://e.tile.openstreetmap.hu/dunai-arviz-2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/glasgow_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/glasgow_2.html'): [GB] OS Town Plans, Glasgow 1892-1894 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/glasgow1894/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Attribution text differs ('Stadt Zürich Luftbild 2011' != 'Stadt Zürich Open Government Data'): [CH] City of Zürich Orthophoto 2011 - https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Projections differ ('EPSG:120100 EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:3857 EPSG:4326'): [US] NYS Orthos Online - http://www.orthos.dhses.ny.gov/arcgis/services/Latest/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0,1,2,3,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM projections (EPSG:3857 EPSG:4326): [SE] Trafikverket Road Network options (overlay) - http://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?service=wms&request=getCapabilities
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/jedburgh.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/jedburgh.html'): [GB] OS Town Plans, Jedburgh 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/jedburgh/{zoom}/{x}/{-y}.png
- Missing JOSM license URL (http://opendatacommons.org/licenses/pddl/summary/): [CA] Kelowna Roads overlay - http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna_overlay/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/stranraer_1a.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/stranraer_1a.html'): [GB] OS Town Plans, Stranraer 1863-1877 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/stranraer1867/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/inverness.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/inverness.html'): [GB] OS Town Plans, Inverness 1867-1868 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/inverness/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/paisley.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/paisley.html'): [GB] OS Town Plans, Paisley 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/paisley/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/brechin.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/brechin.html'): [GB] OS Town Plans, Brechin 1862 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/brechin/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/musselburgh_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/musselburgh_2.html'): [GB] OS Town Plans, Musselburgh 1893 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/musselburgh1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Attribution URL differs ('http://www.thunderforest.com/terms/' != 'http://www.openstreetmap.org/copyright/'): Thunderforest Landscape - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/landscape/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution text differs ('Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors' != 'Data © OpenStreetMap contributors'): Thunderforest Landscape - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/landscape/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
- Missing JOSM projections (EPSG:3857): [SE] Lantmäteriet Economic Map (historic) - https://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
- Missing JOSM description (Satellite and aerial imagery.): Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/openstreetmap/cj8gojt0i1eau2rnn7q4mdgu7/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/lanark.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/lanark.html'): [GB] OS Town Plans, Lanark 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/lanark/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/hawick.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/hawick.html'): [GB] OS Town Plans, Hawick 1857-1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/hawick/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/alexandria.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/alexandria.html'): [GB] OS Town Plans, Alexandria 1859 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/alexandria/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/kirkcudbright_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/kirkcudbright_1.html'): [GB] OS Town Plans, Kirkcudbright 1850 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/kirkcudbright1850/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/irvine.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/irvine.html'): [GB] OS Town Plans, Irvine 1859 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/irvine/{zoom}/{x}/{-y}.png
- Missing JOSM license URL (http://opendatacommons.org/licenses/pddl/summary/): [CA] Kelowna 2012 - http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna2012/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/annan.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/annan.html'): [GB] OS Town Plans, Annan 1859 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/annan/{zoom}/{x}/{-y}.png
- Missing JOSM default: Locator Overlay - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh76ba2/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/stranraer_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/stranraer_2.html'): [GB] OS Town Plans, Stranraer 1893 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/stranraer1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/falkirk.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/falkirk.html'): [GB] OS Town Plans, Falkirk 1858-1859 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/falkirk/{zoom}/{x}/{-y}.png
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProjekt_%C4%8Cesko/freemap#Ortofotomapy_IPR_Praha'): [CZ] Praha IPR latest orthophoto - http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/kirkcaldy_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/kirkcaldy_2.html'): [GB] OS Town Plans, Kirkcaldy 1894 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/kirkcaldy1894/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/edinburgh1056_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/edinburgh1056_2.html'): [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1876-1877 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/edinburgh1876/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/wick.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/wick.html'): [GB] OS Town Plans, Wick 1872 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/wick/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/aberdeen.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/aberdeen.html'): [GB] OS Town Plans, Aberdeen 1866-1867 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/aberdeen/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Description differs ('Réseau hydrographique: cours et plans d'eau et POI' != 'Hydrographic network: courses and water features and POIs'): [FR] BD Carthage - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/route500hydro/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/forfar.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/forfar.html'): [GB] OS Town Plans, Forfar 1860-1861 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/forfar/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/kirkintilloch.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/kirkintilloch.html'): [GB] OS Town Plans, Kirkintilloch 1859 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/kirkintilloch/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/hamilton.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/hamilton.html'): [GB] OS Town Plans, Hamilton 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/hamilton/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/st-andrews_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/st-andrews_1.html'): [GB] OS Town Plans, St Andrews 1854 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/standrews1854/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/campbelton.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/campbelton.html'): [GB] OS Town Plans, Campbelton 1865 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/campbeltown/{zoom}/{x}/{-y}.png
- Missing JOSM description (Satellite and aerial imagery.): Bing aerial imagery - http://www.bing.com/maps/
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol/): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326' != 'EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326'): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/dunfermline_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/dunfermline_2.html'): [GB] OS Town Plans, Dunfermline 1894 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/dunfermline1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/port-glasgow.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/port-glasgow.html'): [GB] OS Town Plans, Port Glasgow 1856-1857 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/portglasgow/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/kirkcaldy_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/kirkcaldy_1.html'): [GB] OS Town Plans, Kirkcaldy 1855 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/kirkcaldy1855/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/burntisland.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/burntisland.html'): [GB] OS Town Plans, Burntisland 1894 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/burntisland/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Projections differ ('EPSG:2248 EPSG:26985 EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:2248 EPSG:26985 EPSG:2893 EPSG:3857 EPSG:4326 EPSG:6487 EPSG:6488'): [US] MD Three Inch Aerial Imagery - https://geodata.md.gov/imap/services/Imagery/MD_ThreeInchImagery/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MD_ThreeInchImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Attribution text differs ('Kanton Zürich OF 2015' != 'Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015'): [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - https://mapproxy.osm.ch/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Projections differ ('EPSG:29193 EPSG:31982 EPSG:3857 EPSG:41001 EPSG:4326' != 'EPSG:29193 EPSG:31982 EPSG:3857 EPSG:4326'): [BR] SIG Santa Catarina OrtoRGB 2012 - http://sigsc.sc.gov.br:80/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/berwick.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/berwick.html'): [GB] OS Town Plans, Berwick-upon-Tweed 1852 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/berwick/{zoom}/{x}/{-y}.png
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol/): [AT] Tiris: DOM (Surface model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/peebles.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/peebles.html'): [GB] OS Town Plans, Peebles 1856 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/peebles/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Attribution URL differs ('https://openstreetmap.org/' != 'http://openptmap.de/'): OpenPT Map (overlay) - http://openptmap.de/tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/arbroath.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/arbroath.html'): [GB] OS Town Plans, Arbroath 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/arbroath/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/edinburgh500.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/edinburgh500.html'): [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1893-1894 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/edinburgh1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/strathaven.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/strathaven.html'): [GB] OS Town Plans, Strathaven 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/strathaven/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/elgin.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/elgin.html'): [GB] OS Town Plans, Elgin 1868 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/elgin/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/kilmarnock.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/kilmarnock.html'): [GB] OS Town Plans, Kilmarnock 1857-1859 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/kilmarnock/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/dalkeith_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/dalkeith_2.html'): [GB] OS Town Plans, Dalkeith 1893 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/dalkeith1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Description differs ('Landsdekkende dataset 25cm resolutie kleuren luchtfotos van de meest recente jaargang.' != 'Nationwide data set 25cm resolution color aerial imagery of the most recent year.'): [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm latest - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=2016_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/galashiels.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/galashiels.html'): [GB] OS Town Plans, Galashiels 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/galashiels/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/peterhead' != 'https://maps.nls.uk/townplans/peterhead'): [GB] OS Town Plans, Peterhead 1868 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/peterhead/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/stirling.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/stirling.html'): [GB] OS Town Plans, Stirling 1858 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/stirling/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ ELI has minimal projections ('EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:3006 EPSG:3007 EPSG:3008 EPSG:3009 EPSG:3010 EPSG:3011 EPSG:3012 EPSG:3013 EPSG:3014 EPSG:3015 EPSG:3016 EPSG:3017 EPSG:3018 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3046 EPSG:3047 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:4619'): [SE] Trafikverket Road Network extra (overlay) - http://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=VagnummerText,Vaghinder,Rastplats,Rastficka,Hallplats,Farthinder,BroTunnel,ATK_Matplats&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Attribution text differs ('Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0' != 'Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL'): Stamen Terrain - http://{switch:a,b,c,d}.tile.stamen.com/terrain-background/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* License URL differs ('http://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=f834ddb433a148c9b325e9075ad0df80' != 'https://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=f834ddb433a148c9b325e9075ad0df80'): [DE] Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/stranraer_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/stranraer_1.html'): [GB] OS Town Plans, Stranraer 1847 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/stranraer1847/{zoom}/{x}/{-y}.png
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProjekt_%C4%8Cesko/freemap#Ortofotomapy_IPR_Praha'): [CZ] Praha IPR low-vegetation orthophoto - http://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/stonehaven.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/stonehaven.html'): [GB] OS Town Plans, Stonehaven 1864 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/stonehaven/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/greenock.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/greenock.html'): [GB] OS Town Plans, Greenock 1857 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/greenock/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Description differs ('Most recent true color imagery for the state of North Carolina. The imagery has a pixel resolution of 6 inches and is comprised of imagery flown in 2010, 2012, 2013, and 2014' != 'This service represents orthoimagery collected from 1995-2013 for the state of North Carolina. The coverage area and pixel resolution varies for each year.'): [US] NC Combined Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/selkirk.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/selkirk.html'): [GB] OS Town Plans, Selkirk 1865 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/selkirk/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Attribution URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Ireland#Trinity_College_Dublin' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ireland/Background_Imagery#Trinity_College_Dublin'): [IE] Ireland British War Office 1:25k GSGS 3906 - http://mapwarper.net/layers/tile/101/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Missing ELI description ('Streets & Builings provided by the Muncipality of Tirana hosted by Open Labs'): [AL] Municipality of Tirana (Open Labs GeoPortal) - https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/tirana@GoogleMapsCompatibleExtended/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/dumfries_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/dumfries_2.html'): [GB] OS Town Plans, Dumfries 1893 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/dumfries1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/haddington_1.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/haddington_1.html'): [GB] OS Town Plans, Haddington 1853 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/haddington1853/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/wigtown_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/wigtown_2.html'): [GB] OS Town Plans, Wigtown 1894 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/wigtown1894/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/kirkcudbright_2.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/kirkcudbright_2.html'): [GB] OS Town Plans, Kirkcudbright 1893 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/kirkcudbright1893/{zoom}/{x}/{-y}.png
* License URL differs ('https://data.gov.tw/license' != 'https://github.com/osmlab/editor-layer-index/pull/255#issuecomment-266776138'): [TW] Taiwan e-Map Open Data (with Contour Line) - https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
+ Attribution URL differs ('http://maps.nls.uk/townplans/nairn.html' != 'https://maps.nls.uk/townplans/nairn.html'): [GB] OS Town Plans, Nairn 1867-1868 (NLS) - https://geo.nls.uk/maps/towns/nairn/{zoom}/{x}/{-y}.png
*** Mismatching shapes: ***
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 84)): [AT] Vienna: Mehrzweckkarte (general purpose) - https://maps.wien.gv.at/wmts/fmzk/pastell/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 84)): [AT] Vienna: Beschriftungen (annotations) - https://maps.wien.gv.at/wmts/beschriftung/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
* Different number of points for shape 1 (73 ! = 153)): [BE] AGIV Flanders most recent aerial imagery - https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Different number of shapes (1 != 3): [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1940s-1960s (NLS) - https://geo.nls.uk/mapdata3/os/edinburgh_1250_out/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - http://tiles.maaamet.ee/tm/tms/1.0.0/foto@GMC/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 167)): [CH] City of Zürich Overview map (Steets, buildings, house numbers) - https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 26)): [DE] Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different coordinate for point 1 of shape 1: [CH] Stadt Uster Orthophoto 2008 10cm - https://mapproxy.osm.ch/tiles/uster/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (63 ! = 77)): [BE] URBISnl numerical imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 90)): [GB] OS New Popular Edition historic - https://ooc.openstreetmap.org/npe/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of points for shape 1 (122 ! = 208)): [CH] Canton de Génève 5cm (SITG 2011) - http://etat.geneve.ch/ags2/services/Orthophotos_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (1 != 8): [GB] OS Scottish Popular historic - https://ooc.openstreetmap.org/npescotland/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Different number of points for shape 1 (159 ! = 76)): [CH] Kanton Aargau 25cm (AGIS 2016) - https://mapproxy.osm.ch/tiles/AGIS2016/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different coordinate for point 1 of shape 1: [CH] City of Zürich Orthophoto 2011 - https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (159 ! = 129)): [CH] Kanton Aargau 25cm (AGIS 2011) - http://tiles.poole.ch/AGIS/OF2011/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 474)): [CH] Stadtplan Zürich - https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_stadtplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 9)): [AT] Vienna: Orthofoto (aerial image) - https://maps.wien.gv.at/wmts/lb/farbe/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 23)): [GB] OS OpenData Locator - http://tiles.itoworld.com/os_locator/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (1 != 3): [BE] AGIV Flanders GRB - https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=grb_bsk&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Different number of points for shape 1 (159 ! = 603)): [CH] Kanton Aargau 25cm (AGIS 2014) - https://mapproxy.osm.ch/tiles/AGIS2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of shapes (1 != 2): [BE] SPW(allonie) most recent aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_LAST/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (6 != 3): [GB] NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905 - https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of points for shape 1 (108 ! = 495)): [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - https://mapproxy.osm.ch/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of shapes (1 != 2): [BE] SPW(allonie) PICC numerical imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/TOPOGRAPHIE/PICC_VDIFF/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png8&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&LAYERS=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Hillshade (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 23)): [DE] Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- No JOSM shape: [LV] USSR - Latvia - http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&service=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DTO,DTC,DIVDPTC,PD,VS,DS,PS,M&SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (12 != 6): [GB] NLS - Bartholomew Half Inch, 1897-1907 - https://geo.nls.uk/mapdata2/bartholomew/great_britain/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 45)): [IE] Ireland British War Office 1:25k GSGS 3906 - http://mapwarper.net/layers/tile/101/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (63 ! = 77)): [BE] URBISfr numerical imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (12 != 8): [GB] OS 1:25k historic (OSM-Limited) - https://ooc.openstreetmap.org/os1/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Forestry (Maaamet) - http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Mismatching icons: ***
* Different icons: DigitalGlobe Premium Imagery Vintage - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.2850d66c/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOTBkcmZjNzJ5ZnozNHF6NnVkOGd6ODYifQ.grAnqgpCjOaeq-ozqt4QNw
* Different icons: DigitalGlobe Premium Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.316c9a2e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqZGFrZ2c2dzFlMWgyd2x0ZHdmMDB6NzYifQ.9Pl3XOO82ArX94fHV289Pg
* Different icons: Esri World Imagery - https://{switch:services,server}.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Different icons: DigitalGlobe Standard Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.0a8e44ba/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqZGFrZ3pjczNpaHYycXFyMGo0djY3N2IifQ.90uebT4-ow1uqZKTUrf6RQ
* Different icons: [US] USGS Topographic Maps - https://caltopo.s3.amazonaws.com/topo/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different icons: Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/openstreetmap/cj8gojt0i1eau2rnn7q4mdgu7/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
* Different icons: Bing aerial imagery - http://www.bing.com/maps/
* Different icons: DigitalGlobe Standard Imagery Vintage - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.1412531a/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOTBlYWJ1ZDAza2YyeG14NWVodTA4OWUifQ.wVc8ZOuPuYVw39lhS2j3_g
* Different icons: [US] USGS Large Scale Imagery - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.us/usgs_large_scale/{zoom}/{x}/{y}.jpg
*** Miscellaneous checks: ***