wiki:Nl:ImageryCompare

Version 24 (modified by DiGro, 10 months ago) (diff)

adjusted to revision 42

Andere talen:

Vergelijking tussen ​GitHub project Editor Layer Index (eerder Editor Imagery Index) en de JOSM lijsten met afbeeldingen.

kleur beschrijving actie
zwart informatieve teksten
rood items in ELI maar niet in JOSM zou moeten worden nagekeken
rood problemen met vormen in JOSM zou moeten worden nagekeken
rood verschillen tussen ELI en JOSM zou moeten worden nagekeken
blauw items in JOSM maar niet in ELI zou moeten worden nagekeken
blauw problemen met vormen in ELI zou moeten worden nagekeken
groen items die zijn nagekeken en op de lijst Negeren staan (alleen kleine verschillen in stijl) mag worden gerepareerd maar is niet echt nodig
geel items die zijn nagekeken en op de lijst Negeren staan (gedateerd in EII) zouden in ELI moeten worden gerepareerd
paars verschillende ID's nog niet vastgesteld hoe af te handelen, bekijk 14655#comment:60
rood +++ Vervallen item overslaan: aan het einde van deze lijst vlaggen oude items van de lijst Negeren, die niet langer van toepassing zijn

De lijst negeren wordt onderhouden op ImageryCompareIgnores. Er is ook een meer gedetailleerde reden voor elk item van Negeren gedocumenteerd.

Voor items van het soort "... differs ('aaa' != 'bbb')", is de eerste variant ELI en de tweede JOSM.

Onthoud dat het mogelijk is dat er gele of blauwe items zijn (ELI-problemen) die al in de bronnen zijn gerepareerd, maar die nog niet zijn gepusht naar het gecombineerde bestand met het resultaat imagery.geojson.

Dit script vergelijkt de volgende eigenschappen:

 • source URL
 • type (WMS/TMS/WMTS)
 • name
 • min_zoom en max_zoom
 • country code
 • shapes
 • pictogram
 • best
 • datum
 • informatie over auteursrechten/bijdragen (Permission-ref en terms-of-use-url (JOSM) verwijzen beide naar de license_url (ELI))
 • projecties
 • beschrijving
 • ID
 • standaard

Dit script vergelijkt niet alle speciale eigenschappen die beschikbaar zijn in slechts één van de twee databases

Resultaten

Eigenschappen alleen voor ELI zijn volgens ELI-schema:

 • overlay
 • i18n

Eigenschappen alleen voor JOSM zijn volgens JOSM-schema:

 • eula
 • logo-url
 • logo-image
 • terms-of-use-text
 • mirror
 • no-tile-header
 • no-tile-checksum
 • metadata-header
 • valid-georeference
 • last-check
 • tile-size
 • epsg4326to3857Supported

De met elkaar vergeleken bestanden zijn maps en imagery.geojson.

Nieuwe gegevens kunnen een vertraging hebben van ongeveer een half uur**

(Maar het is normaal gesproken veel sneller.)

*** Loaded 673 entries (JOSM). ***
+ ELI Projections EPSG:900913, CRS:84 not useful: [AT] Geoimage.at MaxRes - http://gis.lebensministerium.at/wmsgw/?key=4d80de696cd562a63ce463a58a61488d&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Luftbild_MR,Luftbild_1m,Luftbild_8m,Satellitenbild_30m&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: DOM (Surface model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: orthophoto - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image_Aktuell_RGB&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31297, EPSG:102100 not useful: [AT] Tiris: orthophoto infrared - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image_Aktuell_CIR&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections CRS:84, EPSG:102100 not useful: [BE] AGIV Flanders 2013-2015 aerial imagery 10cm - https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OGW/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OGWRGB13_15VL&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections CRS:84, EPSG:102100 not useful: [BE] SPW(allonie) most recent aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_LAST/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [CZ] Czech CUZK:KM - https://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:31464 not useful: [DE] Erlangen Luftbild (2016 5,0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbild2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:102100 not useful: [DE] Hamburg (40 cm) - http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DOP40?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:3785 not useful: [ES] Catastro Spain - http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Catastro&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Géolittoral - Orthophotos 2000 - http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortholittorale&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Géolittoral - Sentiers - http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=n_sentier_littoral_l&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Géolittoral V2 - Orthophotos 2011-2014 - http://geolittoral.application.developpement-durable.gouv.fr/wms2/metropole?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortholittorale_v2_rvb&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Lyon Orthophoto 2012-03 10cm - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1830_5150_10cm_CC46,1830_5155_10cm_CC46,1830_5160_10cm_CC46,1830_5165_10cm_CC46,1830_5170_10cm_CC46,1830_5175_10cm_CC46,1830_5180_10cm_CC46,1830_5185_10cm_CC46,1830_5190_10cm_CC46,1835_5150_10cm_CC46,1835_5155_10cm_CC46,1835_5160_10cm_CC46,1835_5165_10cm_CC46,1835_5170_10cm_CC46,1835_5175_10cm_CC46,1835_5180_10cm_CC46,1835_5185_10cm_CC46,1835_5190_10cm_CC46,1840_5150_10cm_CC46,1840_5155_10cm_CC46,1840_5160_10cm_CC46,1840_5165_10cm_CC46,1840_5170_10cm_CC46,1840_5175_10cm_CC46,1840_5180_10cm_CC46,1840_5185_10cm_CC46,1840_5190_10cm_CC46,1845_5150_10cm_CC46,1845_5155_10cm_CC46,1845_5160_10cm_CC46,1845_5165_10cm_CC46,1845_5170_10cm_CC46,1845_5175_10cm_CC46,1845_5180_10cm_CC46,1845_5185_10cm_CC46,1845_5190_10cm_CC46,1850_5155_10cm_CC46,1850_5160_10cm_CC46,1850_5165_10cm_CC46,1850_5170_10cm_CC46,1850_5175_10cm_CC46,1850_5180_10cm_CC46,1850_5185_10cm_CC46,1855_5155_10cm_CC46,1855_5165_10cm_CC46,1855_5170_10cm_CC46,1855_5175_10cm_CC46,1855_5180_10cm_CC46,1855_5185_10cm_CC46,1860_5155_10cm_CC46,1860_5160_10cm_CC46,1860_5165_10cm_CC46,1860_5170_10cm_CC46,1860_5175_10cm_CC46,1860_5180_10cm_CC46,1860_5185_10cm_CC46,1865_5155_10cm_CC46,1865_5160_10cm_CC46,1865_5165_10cm_CC46,1865_5170_10cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Lyon Orthophoto 2015-05 8cm - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1835_5155_8cm_CC46,1835_5160_8cm_CC46,1835_5165_8cm_CC46,1835_5170_8cm_CC46,1835_5180_8cm_CC46,1835_5175_8cm_CC46,1845_5175_8cm_CC46,1845_5180_8cm_CC46,1845_5185_8cm_CC46,1845_5190_8cm_CC46,1850_5165_8cm_CC46,1850_5160_8cm_CC46,1850_5155_8cm_CC46,1850_5170_8cm_CC46,1850_5175_8cm_CC46,1850_5180_8cm_CC46,1850_5185_8cm_CC46,1855_5155_8cm_CC46,1855_5160_8cm_CC46,1855_5185_8cm_CC46,1855_5180_8cm_CC46,1855_5175_8cm_CC46,1855_5170_8cm_CC46,1855_5165_8cm_CC46,1860_5160_8cm_CC46,1860_5155_8cm_CC46,1860_5165_8cm_CC46,1835_5185_8cm_CC46,1835_5190_8cm_CC46,1835_5195_8cm_CC46,1840_5160_8cm_CC46,1840_5155_8cm_CC46,1840_5150_8cm_CC46,1830_5195_8cm_CC46,1830_5190_8cm_CC46,1830_5175_8cm_CC46,1830_5170_8cm_CC46,1830_5165_8cm_CC46,1830_5160_8cm_CC46,1830_5155_8cm_CC46,1830_5180_8cm_CC46,1830_5185_8cm_CC46,1835_5150_8cm_CC46,1860_5170_8cm_CC46,1860_5175_8cm_CC46,1840_5180_8cm_CC46,1840_5175_8cm_CC46,1840_5185_8cm_CC46,1840_5190_8cm_CC46,1840_5195_8cm_CC46,1845_5150_8cm_CC46,1845_5155_8cm_CC46,1845_5160_8cm_CC46,1845_5170_8cm_CC46,1845_5165_8cm_CC46,1840_5170_8cm_CC46,1840_5165_8cm_CC46,1860_5180_8cm_CC46,1860_5185_8cm_CC46,1865_5155_8cm_CC46,1865_5160_8cm_CC46,1865_5165_8cm_CC46,1865_5170_8cm_CC46,1830_5150_8cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2007 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2007&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2011 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2013 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2015 - https://wms.plan.toulouse.fr/geocache/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho2015&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [HU] Budapest district XI orthophoto 2015 - http://terinfo.ujbuda.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto2015_20160304&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [HU] Budapest district XI orthophoto 2017 - http://terinfo.ujbuda.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:900913 not useful: [NO] Kartverket Hiking Trails - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.friluftsruter2?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Fotrute&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:3359, EPSG:102100 not useful: [US] NC Latest Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI Projections EPSG:102113, EPSG:3785, EPSG:54004, EPSG:900913 not useful: [BR] SIG Santa Catarina OrtoRGB 2012 - http://sigsc.sc.gov.br:80/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Loaded 455 entries (ELI). ***
* URL for id Bing differs (https://www.bing.com/maps): Bing aerial imagery - https://www.bing.com/maps/
* URL for id IBGE_Setores_Rurais differs (https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png): [BR] IBGE Map of rural areas - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png
* URL for id Hamburg-DK5 differs (http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_Geobasisdaten?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=13&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}): [DE] Hamburg (DK5) - https://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DK5?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* URL for id orthos.dhses.ny.gov_latest differs (http://www.orthos.dhses.ny.gov/arcgis/services/Latest/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0,1,2,3,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}): [US] NYS Orthos Online - https://orthos.dhses.ny.gov/arcgis/services/Latest/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0,1,2,3,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* URL for id geoimage.at differs (http://gis.lebensministerium.at/wmsgw/?key=4d80de696cd562a63ce463a58a61488d&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Luftbild_MR,Luftbild_1m,Luftbild_8m,Satellitenbild_30m&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}): [AT] Geoimage.at MaxRes - https://gis.bmlfuw.gv.at/wmsgw/?key=4d80de696cd562a63ce463a58a61488d&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Luftbild_MR,Luftbild_1m,Luftbild_8m,Satellitenbild_30m&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* URL for id sc2012 differs (http://sigsc.sc.gov.br:80/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}): [BR] SIG Santa Catarina OrtoRGB 2012 - http://sigsc.sc.gov.br/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* URL for id londrina2011 differs (https://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}): [BR] Londrina Ortofoto 2011 - http://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
* URL for id hike_n_bike differs (http://{switch:a,b,c}.tiles.wmflabs.org/hikebike/{zoom}/{x}/{y}.png): Hike & Bike - https://tiles.wmflabs.org/hikebike/{zoom}/{x}/{y}.png
* URL for id IBGE_Setores_Urbanos differs (https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png): [BR] IBGE Map of urban areas - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png
*** URLs found in ELI but not in JOSM (20): ***
- [DE] Hamburg (40 cm) - http://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DOP40?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [AT] VoGIS: DOM (Surface model) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=schummerung_50cm_surface&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [AT] VoGIS: DGM (Terrain model) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=schummerung_50cm_terrain&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [US] U.S. Forest Service roads - https://osm.cycle.travel/forest/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Addresses - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/addresses/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Area - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/area/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Geometry - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/geometry/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Highways - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/highways/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Places - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/places/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Routing - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/routing/{zoom}/{x}/{y}.png
- OSM Inspector: Tagging - https://tools.geofabrik.de/osmi/tiles/tagging/{zoom}/{x}/{y}.png
- [NO] Kartverket Hiking Trails - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.friluftsruter2?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Fotrute&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- [PL] Geoportal.gov.pl (Orthophotomap) - https://wms.misek.pl/geoportal.orto/tms/{zoom}/{x}/{y}
- [LU] Basemap geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/basemap/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [LU] Cadastre geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/cadastre/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
- [LU] Ortho 2010 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2010/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2013 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2013/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2016 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2016/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Ortho 2017 geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_2017/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
- [LU] Topographical Map geoportail.lu - https://{switch:wmts3,wmts4}.geoportail.lu/opendata/wmts/topo/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.png
*** URLs found in JOSM but not in ELI (267): ***
+ [PL] Gliwice: Orthophotomap 2013 (aerial image) - http://185.60.246.14:9090/isdp/gs/ows?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Gliwice: Buildings - http://185.60.246.14:9090/isdp/gs/ows?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:EGIB_budynek,default:pkt_adr&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [UA] Ukraine - Orthophotomaps 2012 - http://212.26.144.110/tile2/orto_10000/{zoom}/{x}/{-y}.jpg
+ [HU] openstreetmap.hu orthophotos - http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/openstreetmap.hu.orthophotos/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [PL] Chorzów: Buildings - http://e-odgik.chorzow.eu/services/wms/wms_funkcje_bud/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=3,2,1,8,7,6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CZ] Czech pLPIS - http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4,LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ [PL] Częstochowa: Orthophotomap 2013 (aerial image) - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Orthophotomap 2014 (aerial image) - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orto_2014&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Orthophotomap 2011 (aerial image) - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Częstochowa: Buildings - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ieg_budynek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Łódź: Orthophotomap 2015 (aerial image) - http://gis.mapa.lodz.pl/awiskts/services/Ortofotomapa/Ortofotomapa/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Łódź: Buildings - http://gis.mapa.lodz.pl/awiskts/services/WMS_publikowane/LODZ/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Budynki,Ulice,Adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Wrocław: Orthophotomap 2015 (aerial image) - http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CZ] Praha IPR latest orthophoto - http://giswa1.mag.mepnet.cz/arcgis/services/MAP/letecke_snimky_posledni_snimkovani_cache/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CZ] Praha IPR low-vegetation orthophoto - http://giswa1.mag.mepnet.cz/arcgis/services/MAP/mimovegetacni_snimkovani_cache/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [AR] Ministry of Agroindustry (WMS) - http://ide.agroindustria.gob.ar/geoserver/agroindustria/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities
+ [US] San Juan Metro Area: 2013 USACE Orthophotos - http://imagery-pr-usace-2013.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/tiles/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ [TM] Aşgabat (high resolution) - http://ittc.state.gov/hot/1.0.0/ashgabat-aug2017-flipped/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [UA] Ukraine - Kyiv 2014 (DZK) - http://map.land.gov.ua/map/ortho_kiev/{zoom}/{x}/{-y}.jpg
+ [PT] Carta de Uso do Solo 2010 (WMS) - http://mapas.dgterritorio.pt/wms-inspire/cos2010v1?language=por&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=COS2010_v1.0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PT] Ortofotos DGRF 2004-2006 (WMS) - http://mapas.dgterritorio.pt:8888/wms/produtos?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortos&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] Philadelphia 2015 Imagery - http://maps.pasda.psu.edu/arcgis/services/pasda/PhiladelphiaImagery2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Katowice: Orthophotomap (aerial image) - http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Katowice: Buildings - http://mapserver.um.katowice.pl/services/ortowms/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=4,5,6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Geoportal 2: ISOK hillshade - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ISOK_CIEN?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: Orthophotomap (aerial image) WMTS - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ORTO?SERVICE=WMTS&REQUEST=getcapabilities{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: Orthophotomap (aerial image) - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Raster&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [PL] Geoportal 2: PRNG (geo names) - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRNG_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=PozostaleObiektyFizjograficzne,Hydrografia,PozostaleMiejscowosci,Wies,UksztaltowanieTerenu&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
+ [NO] NPD Offshore Installations overlay - http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Surface_labels,Surface,Pipelines,Pipelines_labels,Fields_labels,Fields&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PT] Ortofotos Litoral DGT 2014-2015 (WMS) - http://ows.dgterritorio.pt/wss/service/ortos2014-2015-wms/guest?language=por&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortoimagens_2014-2015_Litoral&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Przemyśl: Ortophotomap (aerial image) - http://przemysl.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Przemyśl: Buildings - http://przemysl.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=adresy,budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [AR] Ministry of Energy and Mining (WMS) - http://sig.se.gob.ar/cgi-bin/mapserv6?map=/var/www/html/visor/geofiles/map/mapase.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
+ [PL] Zabrze: Orthophotomap 2011 (aerial image) - http://siot.um.zabrze.pl/arcgis/services/UMZ_Ortofoto_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Bytom: Orthophotomap 2012 (aerial image) - http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tiff_ortofoto_2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Bytom: Buildings - http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=adr_osie_ulic,adr_punkty_adresowe,eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Bytom: Fotoplan 2014 (aerial image) - http://sitplan.um.bytom.pl:11180/isdp/gs/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:fotoplan_2014&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] MassGIS L3 Parcels - http://tile.osm.osuosl.org/tiles/massgis_parcels/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [AT] VoGIS: Flächenwidmungsplan - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_flaechenwidmung_v_wms.map
+ [AT] VoGIS: Höhen und Gelände - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_hoehen_und_gelaende_r_wms.map
+ [PL] polska.e-mapa.net: Buildings - http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Rzeszów: Orthophotomap (aerial image) - http://wms.erzeszow.pl/?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=rastry&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Rzeszów: Buildings - http://wms.erzeszow.pl/?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=komunikacja,budynki,adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [SI] GURS: Building outlines - http://wms.openstreetmap.de/tms/GURS-building-outlines/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] GURS: Road lines - http://wms.openstreetmap.de/tms/GURS-road-lines/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] RABA-KGZ: Slovenia farmland use - http://wms.openstreetmap.de/tms/RABA/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SI] RABA-KGZ: Slovenia built-up areas - http://wms.openstreetmap.de/tms/RABA3000/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [HT] Drone Imagery 2014 (Haiti) - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_2014/{zoom}/{x}/{y}
+ [HT] Drone Imagery Canaan(Haiti) November 2015 - http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_canaan_nov2015/{zoom}/{x}/{y}
+ [IT] PCN 2012 - Italy - http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.ORTOIMMAGINI.2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat poznański: Orthophotomap (aerial image) - http://wms.podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto-poznan&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat poznański: Buildings - http://wms.podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Poznań: Orthophotomap 2014 (aerial image) - http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapa_2014/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa_2014_image&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Poznań: Orthophotomap 2016 (aerial image) - http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapy/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa_2016_image&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Poznań: Buildings - http://wms2.geopoz.poznan.pl:8080/geoserver/sip/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki_ewidencyjne_sql&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Będzin: Buildings - http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=eg_budynki_geo,pkt_adr&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Będzin: Orthophotomap 2013 (aerial image) - http://www.geo.powiat.bedzin.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2013&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [AR] Educational map (WMS) - http://www.mapaeducativo.edu.ar/geoserver/ogc/wms?SERVICE=WMS&
+ [DE] Maps4BW (LGL-BW, www.lgl-bw.de) - http://www.webatlasde.de/arcgis/services/Maps4BW/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Halbtonvariante&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [ML] Niger Delta Oct 2012 Landsat - http://{switch:a,b,c,d}.imagery.paulnorman.ca/tiles/niger_oct_2012_321/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [AU] AGRI black-and-white 2.5m - https://agri.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BR] IBGE federal district - https://api.mapbox.com/styles/v1/wille/cirnnxni1000jg8nfppc8g7pm/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
+ [NO] Miljødirektoratet Protected Areas overlay - https://arcgisproxy.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=naturvern_klasser_omrade,naturvern_punkt&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [JP] Japan GSI Standard Map - https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [PL] Powiat dębicki: Buildings - https://debica.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki,adresy,EBU,EBT,S&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2011 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2011_20?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2014 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2014?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2015 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2015_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2016 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2016_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Berlin aerial photograph 2017 - https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_luftbild2017_rgb?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [MX] INEGI Digital Map of Mexico (WMS) - https://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms?Request=GetCapabilities&Version=1.1.1&Service=WMS
+ [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm latest - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wms?REQUEST=GetMap&LAYERS=Actueel_ortho25&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.3.0&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm (WMTS) - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?request=GetCapabilities
+ [NO] NPI Svalbard detailed topo - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/FKB_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Jan Mayen topo - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Basiskart_JanMayen_WMTS_25829/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard topo - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Basiskart_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard Orthophoto - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Ortofoto_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [NO] NPI Svalbard satellite - https://geodata.npolar.no/arcgis/rest/services/Basisdata/NP_Satellitt_Svalbard_WMTS_25833/MapServer/WMTS/
+ [BE] TEC bus lines - https://geodata.tec-wl.be/arcgis/rest/services/Lignes/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=True&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BE] TEC bus stops - https://geodata.tec-wl.be/arcgis/rest/services/Poteaux/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=True&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [DE] Metropole Ruhr: Luftbilder (10 cm) - https://geodaten.metropoleruhr.de/dop/dop?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DOP&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Hamburg (20 cm) - https://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_DOP20?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony historical aerial imagery 2005 - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop-2005/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dop_2005&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony latest aerial imagery infrared - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop-cir/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=sn_dop_020_cir&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony historical aerial imagery 2012-2014 - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dop_2012_2014/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dop_2012_2014_rgb&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony topographic map - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dtk-pg-color/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=sn_dtk_pg_color&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony digital terrain model - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_hoehe/guest
+ [DE] Saxony WebAtlasSN - https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_webatlas-sn/guest?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vegetation,Siedlung,Gewaesser,Verkehr,Administrative_Einheiten,Beschriftung&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Saxony latest aerial imagery - https://geodienste.sachsen.de/wmts_geosn_dop-rgb/guest?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS
+ [DE] Saxony WebAtlasSN - https://geodienste.sachsen.de/wmts_geosn_webatlas-sn/guest?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS
+ [BE] URBIS 2009 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2009&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBIS 2012 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2012&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBIS 2014 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2014&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [BE] URBIS 2015 aerial imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2015&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [IT] South Tyrol Orthofoto 2014 - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2014_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ [BE] AGIV Flanders most recent aerial imagery - https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Ortho&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2009-2010 aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2009_2010/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2012-2013 aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2012_2013/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2015 aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2015/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) 2016 aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] SPW(allonie) shaded relief - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/RELIEF/WALLONIE_MNT_2013_2014_HILLSHADE/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Mainz all aerial imageries - https://gint.mainz.de/gint1-cgi/mapserv?map=/data/mapbender-int/umn-www/client/a62/luftbild.map
+ [DE] Mainz latest aerial imagery - https://gint.mainz.de/gint1-cgi/mapserv?map=/data/mapbender-int/umn-www/client/a62/luftbild.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Luftbild_f_mz_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NVE Electricity Network overlay - https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Sentralnett,Regionalnett,Distribusjonsnett,Sjokabler,Master og stolper,Transformatorstasjoner&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NVE Avalanche Danger Areas overlay - https://gis3.nve.no/map/services/SkredSnoAktR/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Snoskred-Aktsomhetsomrader&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NVE Hydropower Plants overlay - https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vannkraftverk,Vannvei,Dam&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] NVE Wind Power Plants overlay - https://gis3.nve.no/map/services/Vindkraft/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vindkraft_utbygd,Vindkraft_under_bygging,Vindkraftomrade_konsesjonsbehandling,Vindturbin_konsesjonsbehandling&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Strava cycling and running heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/both/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava cycling heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/ride/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava running heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/run/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava water sports heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/water/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Strava winter sports heatmap - https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/winter/bluered/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [AR] IGN topographical map (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/WMTS?
+ [AR] IGN topographical map (TMS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 4 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 5 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_5/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 6 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_6/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA 7 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_7/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA a (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_a/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA b (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_b/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA c (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_c/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA d (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_d/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA e (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_e/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto AMBA f (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/amba_f/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Barranqueras (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/barranqueras/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto El Calafate (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/calafate/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Catamarca (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/catamarca/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Córdoba (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cordoba/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto San Juan (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cuyo_2/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Mendoza (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/cuyo_7/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto El Rodeo (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/el_rodeo/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Jujuy (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/jujuy/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto La Rioja (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/la_rioja/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Neuquén (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/neuquen/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Resistencia (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/resistencia/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Gallegos (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_gallegos/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Grande (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_grande/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Paraná A (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_parana_a/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Río Paraná B (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rio_parana_b/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Rosario (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/rosario/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 1 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_1/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 2 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_2/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 3 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_3/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salta 4 (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salta_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Salto Grande (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/salto_grande/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto San Luis (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/san_luis/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz III (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_3/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz IV (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_4/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Cruz VI (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_cruz_6/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Santa Fe and Paraná (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/santa_fe_parana/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Tucumán (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/tucuman/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN orthophoto Ushuaia (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/rest/services/sensores_remotos/ushuaia/ImageServer/WMTS?
+ [AR] IGN topographical map (WMS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/services/Mapas_IGN/mapa_topografico/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [AR] IGN orthophoto Posadas (WMTS) - https://ide.ign.gob.ar/geoservicios/services/sensores_remotos/posadas/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [ES] GRAFCAN Express - Canary Islands - https://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoExpress?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ortoexpress&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PS] Gaza Strip - Pléiades - 2014/07/06 - https://imagery.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/gaza_pleiades_20140706/{zoom}/{x}/{y}
+ [PS] Gaza Strip - Pléiades - 2014/07/06 (NIR) - https://imagery.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/gaza_pleiades_20140706_nir/{zoom}/{x}/{y}
+ [HT] Drone Imagery Matthew(Haiti) October 2016 - https://imagery.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/haiti_uav_201610/{zoom}/{x}/{y}
+ [IL] Israel MTB - https://israelhiking.osm.org.il/MTBTiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IL] Israel Hiking - https://israelhiking.osm.org.il/Tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [EE] Estonia Cadastre (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=of10000,TOPOYKSUS_6569,TOPOYKSUS_6573&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Forestry (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Cadastre (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=of10000,TOPOYKSUS_6569,TOPOYKSUS_6573&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Basemap (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=pohi_vr2&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [EE] Estonia Hillshade (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Riksantikvaren Heritage Sites overlay - https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=3,6&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Cadastral Parcels INSPIRE View - https://kortforsyningen.kms.dk/cp_inspire?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=CP.CadastralParcel&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Surface Shadow Map (40 cm) - https://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_overflade_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Terrain Shadow Map (40 cm) - https://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_terraen_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE DTK Kort25 - https://kortforsyningen.kms.dk/topo25?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=topo25_klassisk&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DK] SDFE Skærmkort - https://kortforsyningen.kms.dk/topo_skaermkort?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dtk_skaermkort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat łańcucki: Buildings - https://lancut.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=EBT,budynki,adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat lubaczowski: Buildings - https://lubaczow.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=S,EBT,adresy,budynki_ewid&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Łódź: Orthophotomap 2017 (aerial image) - https://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Ortofotomapa/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TW] NLSC Open Data WMTS - https://maps.nlsc.gov.tw/OpenData/wmts
+ [TW] Taiwan Land-Section Data - https://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LANDSECT&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TW] Taiwan Village Boundaries - https://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Village&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [AT] basemap.at - https://maps.wien.gv.at/basemap/geolandbasemap/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ Wikimedia Map - https://maps.wikimedia.org/osm-intl/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [AT] basemap.at Beschriftungen (annotations) - https://maps{switch:1,2,3,4}.wien.gv.at/basemap/bmapoverlay/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ [IE] Ireland Civil Parishes and Baronies - Memorial Atlas - https://mapwarper.net/layers/tile/295/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [NO] MTBmap.no - https://mtbmap.no/tiles/osm/mtbmap/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ [NO] Kystverket Navigational Aid overlay - https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=17,16,15,14,12,10,9,8,7,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Fiskeridirektoratet Aquaculture overlay - https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=layer_262&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Munich latest aerial imagery 60cm - https://ogc.muenchen.de/wms/opendata_luftbild?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=bgl0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] SSB City Centres overlay - https://ogc.ssb.no/wms.ashx?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=layer_193&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] SSB Urban Areas overlay - https://ogc.ssb.no/wms.ashx?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=layer_198&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Hillshade overlay - https://opencache{switch:,2,3}.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=fjellskygge&zoom={zoom}&x={x}&y={y}
+ [NO] Kartverket Nautical Charts - https://opencache{switch:,2,3}.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=sjokartraster&zoom={zoom}&x={x}&y={y}
+ [NO] Kartverket Administrative Boundaries overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=avtaltavgrensningslinje,territorialgrense,riksgrense,fylker,kommuner&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Aviation Obstructions overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=nrl3_wms&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Nautical Charts - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjokartraster?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Place Names overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.ssr2?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket Contour Lines overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=hoydetall5linje,hoydetall5punkt,hoydepunkt,vannpunkt,hoydekurver_1m,hoydekurver_5m,N50Hoydekurver,N250Hoydekurver,N500Hoydekurver,N1000Hoydekurver,N2000Hoydekurver&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [GB] OS OpenData StreetView - https://os.openstreetmap.org/sv/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [PL] Powiat rzeszowski: Orthophotomap (aerial image) - https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat rzeszowski: Buildings - https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki,EBT,EBU&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [SI] GURS: DOF050 Ortofoto, DTK5... (WMTS) - https://prostor4.gov.si/ows2-gwc-pub/service/wmts?request=GetCapabilities
+ [PL] Ruda Śląska: Orthophotomap (aerial image) - https://rudaslaska.geoportal2.pl/map/wmsorto/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [LV] Orthophoto 1st cycle (1994-1999) - Latvia - https://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/Ortofoto_v1/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] NC Latest Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_Latest/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Siemianowice Śląskie: Orthophotomap (aerial image) - https://siemianowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortofotomapa&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Siemianowice Śląskie: Buildings - https://siemianowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki,drogi,adresy,ulice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat ropczycko-sędziszowski: Buildings - https://spropczyce.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [PL] Powiat stalowowolski: Buildings - https://stalowawola.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=EBT,adresy,budynki,centroidy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [US] PR/USVI 2017 NOAA Hurricane Maria imagery - https://storms.ngs.noaa.gov/storms/tilesf/services/tileserver.php/wmts
+ [PL] Świętochłowice: Orthophotomap 2008 (aerial image) - https://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2008&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
+ [PL] Świętochłowice: Orthophotomap 2009 (aerial image) - https://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2009&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
+ [PL] Świętochłowice: Orthophotomap 2012 (aerial image) - https://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2012&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}
+ Public Transport (ÖPNV) - https://tile.memomaps.de/tilegen/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style - German) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe-de/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style - French) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe-fr/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style - Dutch) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe-nl/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [BE] OpenStreetMap (Belgian Style) - https://tile.openstreetmap.be/osmbe/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Baronies - https://tile.openstreetmap.ie/barony/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Civil Parishes - https://tile.openstreetmap.ie/civilparish/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Dail Election Areas - https://tile.openstreetmap.ie/dail_ea/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE EDs - https://tile.openstreetmap.ie/ed/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Local Election Areas - https://tile.openstreetmap.ie/local_ea/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE Townlands - https://tile.openstreetmap.ie/townland/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Waymarked Trails: Horse Riding - https://tile.waymarkedtrails.org/riding/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenInfraMap Petroleum - https://tiles-{switch:a,b,c}.openinframap.org/petroleum/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenInfraMap Power - https://tiles-{switch:a,b,c}.openinframap.org/power/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenInfraMap Telecoms - https://tiles-{switch:a,b,c}.openinframap.org/telecoms/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [FR] Auvergne 2016 25cm CRAIG - https://tiles.craig.fr/ortho/tms/1.0.0/ortho_2016/webmercator/{zoom-1}/{x}/{-y}.jpeg
+ [FR] Auvergne 2013 25cm CRAIG - https://tiles.craig.fr/osm/tms/1.0.0/ortho_2013/webmercator/{zoom-1}/{x}/{-y}.jpeg
+ [FI] Nordic snowmobile overlay - https://tiles.kelkkareitit.fi/kelkkareitit/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenSeaMap - https://tiles.openseamap.org/seamark/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [SE] Snowmobile map Sweden - https://tiles.skoterleder.org/tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenStreetMap (Mapnik, no labels) - https://tiles.wmflabs.org/osm-no-labels/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OSM Inspector: Addresses - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/addresses/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Area - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/area/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ [EU] OSM Inspector: Coastline (EU) - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/boundaries/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Geometry - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/geometry/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Highways - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/highways/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Places - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/places/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Public Transport - Routes - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/pubtrans_routes/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Public Transport - Stops - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/pubtrans_stops/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Routing - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/routing/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Tagging - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/tagging/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ OSM Inspector: Water - https://tools.geofabrik.de/osmi/views/water/wxs?service=wms&request=getCapabilities
+ [NO] Kartverket Trails overlay - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.friluftsruter2?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket Historic maps - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.historiskekart?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=amt1&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket DOM Digital Surface Model - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.hoyde-dom_skyggerelieff?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket DTM Digital Terrain Model - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.hoyde-dtm_skyggerelieff?request=GetCapabilities&service=WMS
+ [NO] Kartverket Cadastral overlay - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=matrikkel_WMS&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [NO] Kartverket Economic Maps (historic) - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.n5raster2?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=n5raster_foerstegang_metadata,n5raster_foerstegang&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Deutsche Bahn VzG lines Nov 2015 - https://wms.michreichert.de/vzg-strecken-2015?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=vzg_strecken,station_codes,level_crossings&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [DE] Deutsche Bahn VzG lines January 2017 - https://wms.michreichert.de/vzg-strecken-2017?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=vzg_strecken,station_codes,level_crossings&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] Orthophoto IGN-NGI - https://wms.ngi.be/inspire/ortho/service?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Orthoimage coverage&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
+ [CH] Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm - https://wms.zh.ch/OrthoZHWMS?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orthophotos&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [TW] Taiwan e-Map Open Data - https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP6_OPENDATA/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
+ [DE] Bavaria (80 cm) - https://www.geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop80_oa.cgi?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=by_dop80c&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [BE] URBISfr numerical imagery (2013) - https://www.gis.irisnet.be/arcgis/rest/services/basemap/urbisFR/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=False&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [BE] URBISnl numerical imagery (2013) - https://www.gis.irisnet.be/arcgis/rest/services/basemap/urbisNL/MapServer/export?f=image&format=png8&transparent=False&SRS={proj}&bboxSR=3857&imageSR=3857&bbox={bbox}&size={width},{height}
+ [CH] City of Zürich Orthophoto 2011 - https://www.gis.stadt-zuerich.ch/maps/services/wms/WMS-ZH-STZH-OGD/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Luftbild_2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ [CH] City of Zürich Overview map (Steets, buildings, house numbers) - https://www.gis.stadt-zuerich.ch/maps/services/wms/WMS-ZH-STZH-OGD/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Uebersichtsplan&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ OpenSnowMap overlay - https://www.opensnowmap.org/pistes/{zoom}/{x}/{y}.png
+ [IE] OSMIE T.ie Land not in Counties - https://www.townlands.ie/tiles/not_counties/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh7ifmo/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
+ [HU] Hillshade Hungary - https://{switch:a,b,c}.map.turistautak.hu/tiles/shading/{zoom}/{x}/{y}.png
+ HDM (Humanitarian OpenStreetMap Team) - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/hot/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenStreetMap (French Style) - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/osmfr/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenTopoMap - https://{switch:a,b,c}.tile.opentopomap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ OpenRailwayMap - https://{switch:a,b,c}.tiles.openrailwaymap.org/standard/{zoom}/{x}/{y}.png
*** Same URL, but different name: ***
* Name differs ('IPR ortofoto LAST (tmsproxy)' != 'Praha IPR latest orthophoto'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('Trafikverket Railway Network options' != 'Trafikverket Railway Network options (overlay)'): http://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?service=wms&request=getCapabilities
* Name differs ('Trafikverket Road Network' != 'Trafikverket Road Network (overlay)'): https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vagtrafiknat,Funkvagklass,Farjeled&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Latest available ortho geoportail.lu' != 'geoportail.lu ortho latest'): http://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Name differs ('IBGE Mapa de Setores Urbanos' != 'IBGE Map of urban areas'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.hgda0m6h/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('OpenStreetMap (Standard)' != 'OpenStreetMap Carto (Standard)'): https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE-BC250-Trecho Rodoviario' != 'IBGE-BC250 Highways stretches'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Rodoviario_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('2013 aerial imagery for San Juan County WA' != 'WA 2013 aerial imagery for San Juan County'): https://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2013_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Kartverket Road Network' != 'Kartverket Road Network overlay'): https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('FTA Road Network options' != 'FTA Road Network options (overlay)'): https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/beta/wms?service=wms&request=getCapabilities
* Name differs ('Belgium AGIV Orthophoto Flanders' != 'AGIV Flanders most recent aerial imagery'): https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Name differs ('Thunderforest OpenCycleMap' != 'OpenCycleMap'): https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Name differs ('Übersichtsplan Zürich' != 'City of Zürich Overview map (Steets, buildings, house numbers)'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('OpenStreetMap (turistautak)' != 'OpenStreetMap Hungary (hiking routes)'): http://{switch:h,i,j}.tile.openstreetmap.hu/turistautak/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2013 6,25 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Trafikverket Railway Network' != 'Trafikverket Railway Network (overlay)'): http://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Spar_Huvud_och_sidospar&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE-BCIM-Município' != 'IBGE-BCIM Municipalities'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2016 5,0 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2016 5.0 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbild2016/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('2016 aerial imagery for San Juan County WA' != 'WA 2016 aerial imagery for San Juan County'): https://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/Aerials_2016_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('UrbIS-Ortho 2016' != 'URBIS 2016 aerial imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2016&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('Trafikverket Street Names' != 'Trafikverket Street Names (overlay)'): https://mapproxy.openstreetmap.se/tiles/1.0.0/nvdb_names/EPSG3857/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('UrbisAdm NL' != 'URBISnl numerical imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('Bordeaux 2016' != 'Bordeaux - 2016'): http://tms.bordeaux.inria.fr/bdx2016/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('Alagoas Litoral 2006' != 'Alagoas coast 2006'): http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Ortofotos%202006&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Bavaria DOP 80cm' != 'Bavaria (80 cm)'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('IBGE Distrito Federal' != 'IBGE federal district'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/wille/cirnnxni1000jg8nfppc8g7pm/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
* Name differs ('Stadt Zürich Luftbild 2011' != 'City of Zürich Orthophoto 2011'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Lithuania - NŽT ORT10LT' != 'ORT10LT (Lithuania)'): https://ort10lt.openmap.lt/g16/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Name differs ('IPR ortofoto Low-Vegetation (tmsproxy)' != 'Praha IPR low-vegetation orthophoto'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('Trafikverket Road Network options' != 'Trafikverket Road Network options (overlay)'): https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?service=wms&request=getCapabilities
* Name differs ('FTA Road Network' != 'FTA Road Network (overlay)'): https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/beta/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dr_tielinkki_toim_lk&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Czech CUZK:KM tiles proxy' != 'Czech CUZK:KM'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_cuzk.php/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE-BC250-Villa' != 'IBGE-BC250 Villages'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Vila_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('IBGE-BC250-Terra Indigena' != 'IBGE-BC250 Indigenous Lands'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Terra_Indigena_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('IBGE-BC250-Pista de Pouso' != 'IBGE-BC250 Landing strip'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Pista_Ponto_Pouso_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Belgium AGIV GRB Flanders' != 'AGIV Flanders GRB'): https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=grb_bsk&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Name differs ('IBGE Mapa de Setores Rurais' != 'IBGE Map of rural areas'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Imagerie Drone (Haiti)' != 'Drone Imagery (Haiti)'): http://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/iomhaiti/{zoom}/{x}/{y}
* Name differs ('OpenStreetMap GPS traces' != 'OpenStreetMap GPS Traces'): https://{switch:a,b,c}.gps-tile.openstreetmap.org/lines/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Kanton Solothurn (SOGIS)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB'): https://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE-BCIM-Estações Geradora de Energia Elétrica' != 'IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Vector Streetmap for San Juan County WA' != 'WA Vector Streetmap for San Juan County'): https://sjcgis.org/arcgis/rest/services/Basemaps/General_Basemap_WM/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('IBGE-BC250-Unidade de Uso Sistentável - APA' != 'IBGE-BC250 Units of Sustainable Use - APA'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Unidade_Uso_Sustentavel_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('NLS - OS 25-inch (Scotland), 1892-1905' != 'NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905'): https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('IBGE-BC250-Aglomerado Rural Isolado' != 'IBGE-BC250 Isolated Rural Location'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('Kanton Zürich 2015 10cm' != 'Kanton Zürich Orthophotos 2014/2015 10cm'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('UrbIS-Ortho 2017' != 'URBIS 2017 aerial imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('Kanton Solothurn (SOGIS)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Name differs ('Estonia Hillshading (Maaamet)' != 'Estonia Hillshade (Maaamet)'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('IBGE-BC250-Rios Drenagem' != 'IBGE-BC250 River drains'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Name differs ('PDOK Luchtfoto Beeldmateriaal 25cm' != 'PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm latest'): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Actueel_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Name differs ('Trafikverket Road Network extra' != 'Trafikverket Road Network extra (overlay)'): https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=VagnummerText,Vaghinder,Rastplats,Rastficka,Hallplats,Farthinder,BroTunnel,ATK_Matplats&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd ortophoto 2017' != 'Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017'): http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/Soskut-Tarnok-Pusztazamor-Diosd/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
* Name differs ('Kanton Solothurn Infrarot (SOGIS)' != 'Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared'): https://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_CIR_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('Erlangen Luftbild (2011 5,0 cm)' != 'Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm)'): https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('NC Latest Orthoimagery' != 'NC Combined Orthoimagery'): https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Name differs ('UrbisAdm FR' != 'URBISfr numerical imagery'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Name differs ('OS 1:25k historic (OSM)' != 'OS 1:25k historic (OSM-Limited)'): https://ooc.openstreetmap.org/os1/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Name differs ('NLSC General Map with Contour line' != 'Taiwan e-Map Open Data (with Contour Line)'): https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
* Name differs ('Nomes de Ruas IBGE Salvador-BA' != 'Street names IBGE Salvador-BA'): https://api.mapbox.com/styles/v1/wille/cj8lp78dn62wl2rquim47qo0g/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g
*** Same URL, but different Id: ***
# Id differs ('IPR-orotofoto-last-tms' != 'PrahaIPRlatestorthophoto_mirror1'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('MAPNIK' != 'standard'): https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('maaamet.ee-pohi_vr2' != 'Maaamet-Estonia_Basemap'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=pohi_vr2&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Bern-bern2016-tms' != 'Bern-bern2016'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/bern2016/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('tirol.gv.at-contourlines' != 'tirol.gv.at-tigris-contourlines'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('AGIV' != 'AGIV_mirror1'): https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('tf-cycle' != 'opencylemap'): https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
# Id differs ('Zuerich-zh_uebersichtsplan-tms' != 'Zuerich-overview_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('UrbISOrtho2016' != 'URBIS2016'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2016&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('UrbisAdmNL' != 'URBISnl'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('US-TIGER-Roads-2014' != 'New_and_Misaligned_TIGER_Roads-2013'): https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/enf.e0b8291e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
# Id differs ('South-Tyrol-Topomap' != 'sdi.provinz.bz.it-WMTS_TOPOMAP_APB-PAB'): https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
# Id differs ('maaamet.ee-cir_ngr' != 'Maaamet-Estonia_Forestry'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('bavaria-DOP80' != 'bavaria-80cm_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('Zuerich-zh_luftbild2011-tms' != 'Zuerich-aerial_2011_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('kelowna_roads' != 'Kelowna-RO'): http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna_overlay/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('maaamet.ee-of10000' != 'Maaamet-Estonia_Ortho_mirror1'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('IPR-orotofoto-vege-tms' != 'PrahaIPRlow-vegetationorthophoto_mirror1'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('maaamet.ee-orto' != 'Maaamet-Estonia_Ortho_mirror2'): https://tiles.maaamet.ee/tm/tms/1.0.0/foto@GMC/{zoom}/{x}/{-y}.png
# Id differs ('CRAIG-Auvergne-2016_mirror1' != 'CRAIG-Auvergne-2016_mirror2'): https://tiles.craig.fr/ortho/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortho_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Czech_CUZK-KM-tms' != 'Czech_CUZK-KM_mirror1'): https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_cuzk.php/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('US-TIGER-Roads-2012' != 'OSM-US-TIGER-Roads_Overlay-2012'): http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.us/tiger2012_roads_expanded/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('GRB' != 'AGIVFlandersGRB'): https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=grb_bsk&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('kelowna_2012' != 'Kelowna-OF-2012'): http://{switch:a,b,c,d}.tile.paulnorman.ca/kelowna2012/{zoom}/{x}/{y}.png
# Id differs ('Torokbalint-orthophoto-2013' != 'Törökbálint_2013'): https://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ORTO_2013_5CM_2013SZEPT_TAKARASSAL_512_512&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
# Id differs ('Solothurn-sogis2014-wms' != 'Solothurn-RGB-SOGIS'): https://geoweb.so.ch/wms/sogis_orthofoto.wms?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Orthofoto_SO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('SPW_ORTHO_LAST' != 'SPWLAST'): https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_LAST/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('tirol.gv.at-DGM' != 'tirol.gv.at-tigris-DGM'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('Torokbalint-orthophoto-2015' != 'Törökbálint_2015'): https://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
# Id differs ('KTZUERICH2015' != 'Kanton-Zürich-2015_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/KTZUERICH2015/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('SPW_PICC' != 'SPW_PICC_2000'): https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/TOPOGRAPHIE/PICC_VDIFF/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png8&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&LAYERS=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
# Id differs ('UrbISOrtho2017' != 'URBIS2017'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Urbis:Ortho2017&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('PNOA-Spain-TMS' != 'PNOA-Spain_mirror1'): https://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?request=GetTile&service=WMTS&VERSION=1.0.0&Layer=OI.OrthoimageCoverage&Style=default&Format=image/png&TileMatrixSet=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={zoom}&TileRow={y}&TileCol={x}
# Id differs ('Solothurn-sogis2014-tms' != 'Solothurn-RGB-SOGIS_mirror1'): https://mapproxy.osm.ch/tiles/sogis2014/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
# Id differs ('maaamet.ee-reljeef' != 'Maaamet-Estonia_Hillshade'): https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('South-Tyrol-Orthofoto2011' != 'sdi.provinz.bz.it-WMTS_OF2011_APB-PAB'): https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2011_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
# Id differs ('tirol.gv.at-DOM' != 'tirol.gv.at-tigris-DOM'): https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('NSW_LPI_Imagery' != 'LPI_NSW_Imagery'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('NSW_LPI_BaseMap' != 'LPI_NSW_Base_Map'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Base_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('Actueel_ortho25_WMTS' != 'Actueel_ortho25_WMS_mirror1'): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Actueel_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
# Id differs ('NSW_LPI_TopographicMap' != 'LPI_NSW_Topographic_Map'): https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Topo_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('South_Africa-CapeTown-Aerial' != 'South-Africa-City-of-Cape-Town-2015-Aerial'): https://{switch:a,b,c}.coct.aerial.openstreetmap.org.za/layer/za_coct_aerial_2015/{zoom}/{x}/{y}.jpg
# Id differs ('NC-US' != 'NC-US-All'): https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
# Id differs ('UrbisAdmFR' != 'URBISfr'): https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
# Id differs ('NLSC-EMAP5' != 'TW_NLSC_WMS_EMAP5'): https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
# Id differs ('Bern-bern2016-wms' != 'Bern-bern2016_mirror1'): https://map.bern.ch/wms/OpenData/proxy.php?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=luftbild_2016&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
*** Same URL, but different type: ***
*** Same URL, but different zoom bounds: ***
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries Parish - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=3&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries State Forest - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=2&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries LGA - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=6&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries Suburb - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=7&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries NPWS Reserve - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=1&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Administrative Boundaries County - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/services/public/NSW_Administrative_Boundaries/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=4&STYLES=&FORMAT=image/png32&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96&TRANSPARENT=TRUE
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Imagery - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Base Map - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Base_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Minzoom differs (null != 1): [AU] LPI NSW Topographic Map - https://maps.six.nsw.gov.au/arcgis/rest/services/public/NSW_Topo_Map/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
*** Same URL, but different country code: ***
*** Same URL, but different quality: ***
- Quality best entry not in JOSM for [PL] Geoportal.gov.pl (Orthophotomap) - https://wms.misek.pl/geoportal.orto/tms/{zoom}/{x}/{y}
*** Same URL, but different dates: ***
*** Same URL, but different information: ***
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProjekt_%C4%8Cesko/freemap#Ortofotomapy_IPR_Praha'): [CZ] Praha IPR latest orthophoto - https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_last.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('https://data.wien.gv.at' != 'https://data.wien.gv.at/'): [AT] Vienna: Mehrzweckkarte (general purpose) - https://maps.wien.gv.at/wmts/fmzk/pastell/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Railway Network options (overlay) - http://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?service=wms&request=getCapabilities
+ ELI projections for type wms_endpoint: [SE] Trafikverket Railway Network options (overlay) - http://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?service=wms&request=getCapabilities
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Road Network (overlay) - https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vagtrafiknat,Funkvagklass,Farjeled&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Mar Vermelho AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Mar%20Vermelho&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('https://data.public.lu/en/datasets/bd-l-ortho-webservices-wms-et-wmts' != 'https://data.public.lu/en/usage/'): [LU] geoportail.lu ortho latest - http://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Attribution URL differs ('https://data.public.lu/en/datasets/bd-l-ortho-webservices-wms-et-wmts' != 'https://data.public.lu/en/usage/'): [LU] geoportail.lu ortho latest - http://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_latest/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Description differs ('Premium DigitalGlobe satellite imagery.' != 'DigitalGlobe-Premium is a mosaic composed of DigitalGlobe basemap with select regions filled with +Vivid or custom area of interest imagery, 50cm resolution or better, and refreshed more frequently with ongoing updates.'): DigitalGlobe Premium Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.316c9a2e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqZGFrZ2c2dzFlMWgyd2x0ZHdmMDB6NzYifQ.9Pl3XOO82ArX94fHV289Pg
+ Attribution URL differs ('https://data.grandlyon.com/imagerie/orthophotographie-2015-du-grand-lyon' != 'https://data.grandlyon.com/imagerie/orthophotographie-2015-du-grand-lyon/'): [FR] Lyon Orthophoto 2015-05 8cm - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1835_5155_8cm_CC46,1835_5160_8cm_CC46,1835_5165_8cm_CC46,1835_5170_8cm_CC46,1835_5180_8cm_CC46,1835_5175_8cm_CC46,1845_5175_8cm_CC46,1845_5180_8cm_CC46,1845_5185_8cm_CC46,1845_5190_8cm_CC46,1850_5165_8cm_CC46,1850_5160_8cm_CC46,1850_5155_8cm_CC46,1850_5170_8cm_CC46,1850_5175_8cm_CC46,1850_5180_8cm_CC46,1850_5185_8cm_CC46,1855_5155_8cm_CC46,1855_5160_8cm_CC46,1855_5185_8cm_CC46,1855_5180_8cm_CC46,1855_5175_8cm_CC46,1855_5170_8cm_CC46,1855_5165_8cm_CC46,1860_5160_8cm_CC46,1860_5155_8cm_CC46,1860_5165_8cm_CC46,1835_5185_8cm_CC46,1835_5190_8cm_CC46,1835_5195_8cm_CC46,1840_5160_8cm_CC46,1840_5155_8cm_CC46,1840_5150_8cm_CC46,1830_5195_8cm_CC46,1830_5190_8cm_CC46,1830_5175_8cm_CC46,1830_5170_8cm_CC46,1830_5165_8cm_CC46,1830_5160_8cm_CC46,1830_5155_8cm_CC46,1830_5180_8cm_CC46,1830_5185_8cm_CC46,1835_5150_8cm_CC46,1860_5170_8cm_CC46,1860_5175_8cm_CC46,1840_5180_8cm_CC46,1840_5175_8cm_CC46,1840_5185_8cm_CC46,1840_5190_8cm_CC46,1840_5195_8cm_CC46,1845_5150_8cm_CC46,1845_5155_8cm_CC46,1845_5160_8cm_CC46,1845_5170_8cm_CC46,1845_5165_8cm_CC46,1840_5170_8cm_CC46,1840_5165_8cm_CC46,1860_5180_8cm_CC46,1860_5185_8cm_CC46,1865_5155_8cm_CC46,1865_5160_8cm_CC46,1865_5165_8cm_CC46,1865_5170_8cm_CC46,1830_5150_8cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://terinfo.ujbuda.hu' != 'http://terinfo.ujbuda.hu/'): [HU] Budapest district XI orthophoto 2017 - http://terinfo.ujbuda.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto_2017&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM description (The default OpenStreetMap layer.): OpenStreetMap Carto (Standard) - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://www.openstreetmap.org' != 'https://www.openstreetmap.org/'): OpenStreetMap Carto (Standard) - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('http://www.maakaart.ee/docs/Maa-amet_vastus_OSM.pdf' != 'http://svimik.com/Maa-amet_vastus_OSM.pdf'): [EE] Estonia Basemap (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=pohi_vr2&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://irs.gis-lab.info' != 'http://irs.gis-lab.info/'): [RU] ScanEx IRS - IRS
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Highways stretches - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Rodoviario_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE
* Description differs ('Norwegian road network from the National Road database (NVDB). Colours represent national, county, municipal, private and forest roads + footways/cycleways.' != 'Norwegian road network from the National Road database (NVDB), also used in Vbase and Elveg. Colours represent national, county, municipal, private and forest roads + footways/cycleways.'): [NO] Kartverket Road Network overlay - https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326' != 'EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326'): [AT] Tiris: contour lines - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Hoehenschichtlinien 20m&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ ELI projections for type wms_endpoint: [FI] FTA Road Network options (overlay) - https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/beta/wms?service=wms&request=getCapabilities
+ Attribution URL differs ('https://data.wien.gv.at' != 'https://data.wien.gv.at/'): [AT] Vienna: Beschriftungen (annotations) - https://maps.wien.gv.at/wmts/beschriftung/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Pão de Açucar AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Pao%20de%20Acucar&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ License URL differs ('https://data.public.lu/en/datasets/lidar-projet-pilote-dun-releve-3d-du-territoire-luxembourgeois' != 'https://data.public.lu/en/datasets/lidar-projet-pilote-dun-releve-3d-du-territoire-luxembourgeois/'): [LU] geoportail.lu LIDAR prototype Nordstad 2017 - http://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_10cm_proto_lidar/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
+ Attribution URL differs ('https://act.public.lu/fr/cartographie/lidar' != 'https://act.public.lu/fr/cartographie/lidar/'): [LU] geoportail.lu LIDAR prototype Nordstad 2017 - http://{switch:wmts1,wmts2}.geoportail.lu/opendata/wmts/ortho_10cm_proto_lidar/GLOBAL_WEBMERCATOR_4_V3/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* Attribution URL differs ('https://www.thunderforest.com/terms' != 'https://www.openstreetmap.org/copyright/'): OpenCycleMap - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution text differs ('Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors' != 'Data © OpenStreetMap contributors'): OpenCycleMap - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] São Miguel dos Campos AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Sao_miguel_dos_campos&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - OS 1-inch 7th Series 1955-61 - https://geo.nls.uk/mapdata2/os/seventh/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('https://www.openstreetmap.org' != 'https://www.openstreetmap.org/'): [HU] OpenStreetMap Hungary (hiking routes) - http://{switch:h,i,j}.tile.openstreetmap.hu/turistautak/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('https://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=e6693e185a4d4522980dfac658d4c8cb' != 'https://erlangen.maps.arcgis.com/home/item.html?id=d8659c9277ed4ba291a82ec1f2de3035'): [DE] Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Railway Network (overlay) - http://geo-baninfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/BanInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Spar_Huvud_och_sidospar&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.fomi.hu' != 'https://www.fomi.hu/'): [HU] FÖMI orthophoto 2005 - http://e.tile.openstreetmap.hu/ortofoto2005/{zoom}/{x}/{y}.jpg
- Missing JOSM description (Esri world imagery.): Esri World Imagery - https://{switch:services,server}.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BCIM Municipalities - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ Attribution URL differs ('https://www.openstreetmap.org' != 'https://www.openstreetmap.org/'): OpenStreetMap (Standard Black & White) - https://tiles.wmflabs.org/bw-mapnik/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('https://data.public.lu/en/datasets/carte-de-base-webservices-wms-et-wmts' != 'https://data.public.lu/en/usage/'): [LU] geoportail.lu all layers - http://wmts1.geoportail.lu/opendata/service?REQUEST=GetCapabilities
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Street Names (overlay) - https://mapproxy.openstreetmap.se/tiles/1.0.0/nvdb_names/EPSG3857/{zoom}/{x}/{y}.png
+ ELI projections for type tms: [SE] Trafikverket Street Names (overlay) - https://mapproxy.openstreetmap.se/tiles/1.0.0/nvdb_names/EPSG3857/{zoom}/{x}/{y}.png
+ ELI License URL in JOSM Attribution: [CH] Canton de Génève 5cm (SITG 2011) - https://ge.ch/ags2/services/Orthophotos_2011/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - OS 1:25k 1st Series 1937-61 - https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25000/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ License URL differs ('http://sigsc.sds.sc.gov.br' != 'http://sigsc.sds.sc.gov.br/'): [BR] SIG Santa Catarina OrtoRGB 2012 - http://sigsc.sc.gov.br/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:29193 EPSG:31982 EPSG:3857 EPSG:41001 EPSG:4326' != 'EPSG:29193 EPSG:31982 EPSG:3857 EPSG:4326'): [BR] SIG Santa Catarina OrtoRGB 2012 - http://sigsc.sc.gov.br/sigserver/SIGSC/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OrtoRGB-Landsat-2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://terinfo.ujbuda.hu' != 'http://terinfo.ujbuda.hu/'): [HU] Budapest district XI orthophoto 2015 - http://terinfo.ujbuda.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto2015_20160304&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://irs.gis-lab.info' != 'http://irs.gis-lab.info/'): [RU] ScanEx SPOT - SPOT
+ Attribution URL differs ('https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog' != 'https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog/'): [IT] South Tyrol Topomap - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
* Attribution text differs ('© Autonomen Provinz Bozen/Provincia Autonoma di Bolzano' != 'Autonome Provinz Bozen - Provincia autonoma di Bolzano - OpenStreetMap contributors'): [IT] South Tyrol Topomap - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_BASEMAP_TOPO&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ Attribution URL differs ('http://geoimage.at' != 'http://geoimage.at/'): [AT] Geoimage.at MaxRes - https://gis.bmlfuw.gv.at/wmsgw/?key=4d80de696cd562a63ce463a58a61488d&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Luftbild_MR,Luftbild_1m,Luftbild_8m,Satellitenbild_30m&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Campo Alegre AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Campo%20Alegre&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://basemap.at' != 'https://basemap.at/'): [AT] basemap.at Orthofoto - https://maps{switch:1,2,3,4}.wien.gv.at/basemap/bmaporthofoto30cm/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Description differs ('Standard DigitalGlobe satellite imagery.' != 'DigitalGlobe-Standard is a curated set of imagery covering 86% of the earth’s landmass, with 30-60cm or resolution where available, backfilled by Landsat. Average age is 2.31 years, with some areas updated 2x per year.'): DigitalGlobe Standard Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.0a8e44ba/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqZGFrZ3pjczNpaHYycXFyMGo0djY3N2IifQ.90uebT4-ow1uqZKTUrf6RQ
+ Attribution URL differs ('https://www.openstreetmap.org' != 'https://www.openstreetmap.org/'): OpenStreetMap (German Style) - https://{switch:a,b,c,d}.tile.openstreetmap.de/tiles/osmde/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Alagoas coast 2006 - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Ortofotos%202006&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://der.es.gov.br' != 'https://der.es.gov.br/'): [BR] DER-ES - http://portal.der.es.gov.br/geoserver/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=deres-ext:TRECHOINFO&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('http://www.maakaart.ee/docs/Maa-amet_vastus_OSM.pdf' != 'http://svimik.com/Maa-amet_vastus_OSM.pdf'): [EE] Estonia Forestry (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Cajueiro AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Cajueiro&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.osm-tools.org' != 'http://www.osm-tools.org/'): Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, Myanmar bilingual - http://{switch:a,b,c,d}.tile.osm-tools.org/osm/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k#Szeged'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.geo.u-szeged.hu' != 'http://www.geo.u-szeged.hu/'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
* Attribution text differs ('SZTE TFGT - University of Szeged' != 'Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék'): [HU] Szeged orthophoto 2011 - http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://caltopo.com' != 'https://caltopo.com/'): [US] USGS Topographic Maps - https://caltopo.s3.amazonaws.com/topo/{zoom}/{x}/{y}.png
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k#.C3.81rv.C3.ADzi_ortofot.C3.B3_a_Dun.C3.A1r.C3.B3l'): [HU] Danube flood orthophoto 2013 - http://e.tile.openstreetmap.hu/dunai-arviz-2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('http://fototerkep.hu' != 'http://fototerkep.hu/'): [HU] Danube flood orthophoto 2013 - http://e.tile.openstreetmap.hu/dunai-arviz-2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Attribution URL differs ('www.geodaten.bayern.de' != 'https://www.geodaten.bayern.de/'): [DE] Bavaria (80 cm) - https://mapproxy.osm.ch/tiles/BAYERNDOP80/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
- Missing JOSM description (Satellite and aerial imagery.): Bing aerial imagery - https://www.bing.com/maps/
* Attribution URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Ireland#Trinity_College_Dublin' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ireland/Background_Imagery#Trinity_College_Dublin'): [IE] Ireland British War Office 1:25k GSGS 3906 - https://mapwarper.net/layers/tile/101/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Girau do Ponciano - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Girau%20do%20Ponciano&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [IE] Ireland Bartholomew Quarter-Inch 1940 - https://geo.nls.uk/maps/ireland/bartholomew/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Attribution text differs ('Stadt Zürich Luftbild 2011' != 'Stadt Zürich Open Government Data'): [CH] City of Zürich Orthophoto 2011 - https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
+ Attribution URL differs ('https://tnris.org/maps-and-data/online-mapping-services' != 'https://tnris.org/maps-and-data/online-mapping-services/'): [US] Texas Orthophoto - https://txgi.tnris.org/login/path/ecology-fiona-poem-romeo/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=texas&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=0to20&tileMatrix=0to20:{zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Minador do Negrão - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Minador%20do%20Negrao&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.geoportal.lt' != 'https://www.geoportal.lt/'): [LT] ORT10LT (Lithuania) - https://ort10lt.openmap.lt/g16/{zoom}/{x}/{y}.jpeg
* License URL differs ('http://www.maakaart.ee/docs/Maa-amet_vastus_OSM.pdf' != 'http://svimik.com/Maa-amet_vastus_OSM.pdf'): [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Palmeira dos Indios AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Palmeira%20dos%20Indios&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* License URL differs ('https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap' != 'https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:WikiProjekt_%C4%8Cesko/freemap#Ortofotomapy_IPR_Praha'): [CZ] Praha IPR low-vegetation orthophoto - https://osm-{switch:a,b,c}.zby.cz/tiles_ipr_vege.php/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* License URL differs ('http://www.maakaart.ee/docs/Maa-amet_vastus_OSM.pdf' != 'http://svimik.com/Maa-amet_vastus_OSM.pdf'): [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - https://tiles.maaamet.ee/tm/tms/1.0.0/foto@GMC/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Teotonio Vilela AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Teotonio%20Vilela&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Road Network options (overlay) - https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?service=wms&request=getCapabilities
+ ELI projections for type wms_endpoint: [SE] Trafikverket Road Network options (overlay) - https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?service=wms&request=getCapabilities
+ Attribution URL differs ('http://data.loire-atlantique.fr/licence' != 'http://data.loire-atlantique.fr/licence/'): [FR] Loire-Atlantique - Orthophotos 2012 - 20 cm - http://{switch:a,b,c,d,e,f,g,h}.tiles.cg44.makina-corpus.net/ortho-2012/{zoom}/{x}/{-y}.jpg
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Villages - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Vila_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
* Projections differ ('EPSG:120100 EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:3857 EPSG:4326'): [US] NYS Orthos Online - https://orthos.dhses.ny.gov/arcgis/services/Latest/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0,1,2,3,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://data.wien.gv.at' != 'https://data.wien.gv.at/'): [AT] Vienna: Orthofoto (aerial image) - https://maps.wien.gv.at/wmts/lb/farbe/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Attribution URL differs ('https://www.thunderforest.com/terms' != 'https://www.openstreetmap.org/copyright/'): Thunderforest Landscape - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/landscape/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
* Attribution text differs ('Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors' != 'Data © OpenStreetMap contributors'): Thunderforest Landscape - https://{switch:a,b,c}.tile.thunderforest.com/landscape/{zoom}/{x}/{y}.png?apikey=7bd5ed2197cf4da29fa26de0ba6530cc
+ License URL differs ('https://www.lantmateriet.se/en/Maps-and-geographic-information/Historical-Maps/upphovsratt-till-kartor-och-bilder' != 'https://www.lantmateriet.se/en/Maps-and-geographic-information/Historical-Maps/upphovsratt-till-kartor-och-bilder/'): [SE] Lantmäteriet Economic Map (historic) - https://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
+ Attribution URL differs ('https://www.lantmateriet.se' != 'https://www.lantmateriet.se/'): [SE] Lantmäteriet Economic Map (historic) - https://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
+ ELI projections for type tms: [SE] Lantmäteriet Economic Map (historic) - https://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/ek_EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.jpeg
- Missing JOSM description (Satellite and aerial imagery.): Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/openstreetmap/cj8gojt0i1eau2rnn7q4mdgu7/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
+ Attribution URL differs ('https://www.mapbox.com/about/maps' != 'https://www.mapbox.com/about/maps/'): Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/openstreetmap/cj8gojt0i1eau2rnn7q4mdgu7/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Indigenous Lands - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Terra_Indigena_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Landing strip - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Pista_Ponto_Pouso_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ Attribution URL differs ('https://www.mapbox.com/about/maps' != 'https://www.mapbox.com/about/maps/'): Locator Overlay - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh76ba2/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
- Missing JOSM default: Locator Overlay - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh76ba2/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Poço das Trincheiras AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Poco%20das%20Trincheiras&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.torokbalint.hu' != 'http://www.torokbalint.hu/'): [HU] Törökbálint orthophoto 2013 - https://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ORTO_2013_5CM_2013SZEPT_TAKARASSAL_512_512&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Arapiraca AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Arapiraca&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://data.grandlyon.com/imagerie/orthophotographie-2012-du-grand-lyon' != 'https://data.grandlyon.com/imagerie/orthophotographie-2012-du-grand-lyon/'): [FR] Lyon Orthophoto 2012-03 10cm - https://download.data.grandlyon.com/wms/grandlyon?language=fre&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=1830_5150_10cm_CC46,1830_5155_10cm_CC46,1830_5160_10cm_CC46,1830_5165_10cm_CC46,1830_5170_10cm_CC46,1830_5175_10cm_CC46,1830_5180_10cm_CC46,1830_5185_10cm_CC46,1830_5190_10cm_CC46,1835_5150_10cm_CC46,1835_5155_10cm_CC46,1835_5160_10cm_CC46,1835_5165_10cm_CC46,1835_5170_10cm_CC46,1835_5175_10cm_CC46,1835_5180_10cm_CC46,1835_5185_10cm_CC46,1835_5190_10cm_CC46,1840_5150_10cm_CC46,1840_5155_10cm_CC46,1840_5160_10cm_CC46,1840_5165_10cm_CC46,1840_5170_10cm_CC46,1840_5175_10cm_CC46,1840_5180_10cm_CC46,1840_5185_10cm_CC46,1840_5190_10cm_CC46,1845_5150_10cm_CC46,1845_5155_10cm_CC46,1845_5160_10cm_CC46,1845_5165_10cm_CC46,1845_5170_10cm_CC46,1845_5175_10cm_CC46,1845_5180_10cm_CC46,1845_5185_10cm_CC46,1845_5190_10cm_CC46,1850_5155_10cm_CC46,1850_5160_10cm_CC46,1850_5165_10cm_CC46,1850_5170_10cm_CC46,1850_5175_10cm_CC46,1850_5180_10cm_CC46,1850_5185_10cm_CC46,1855_5155_10cm_CC46,1855_5165_10cm_CC46,1855_5170_10cm_CC46,1855_5175_10cm_CC46,1855_5180_10cm_CC46,1855_5185_10cm_CC46,1860_5155_10cm_CC46,1860_5160_10cm_CC46,1860_5165_10cm_CC46,1860_5170_10cm_CC46,1860_5175_10cm_CC46,1860_5180_10cm_CC46,1860_5185_10cm_CC46,1865_5155_10cm_CC46,1865_5160_10cm_CC46,1865_5165_10cm_CC46,1865_5170_10cm_CC46&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://qa.poole.ch' != 'https://qa.poole.ch/'): QA No Address - https://tile{switch:2,3}.poole.ch/noaddress/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Estrela de Alagoas - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Estrela%20de%20Alagoas&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ Attribution URL differs ('https://www.fomi.hu' != 'https://www.fomi.hu/'): [HU] FÖMI orthophoto 2000 - http://e.tile.openstreetmap.hu/ortofoto2000/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Olho d’Agua do Casado AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Olho%20Dagua%20do%20Casado&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326' != 'EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:31254 EPSG:31255 EPSG:31256 EPSG:31257 EPSG:31258 EPSG:31259 EPSG:31287 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326'): [AT] Tiris: DGM (Terrain model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Gelaendemodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Units of Sustainable Use - APA - http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Unidade_Uso_Sustentavel_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ ELI License URL in JOSM Attribution: [FR] BANO - https://{switch:a,b,c}.layers.openstreetmap.fr/bano/{zoom}/{x}/{y}.png
* Attribution URL differs ('www.geodaten.bayern.de' != 'https://www.geodaten.bayern.de/'): [DE] Bavaria (2 m) - https://geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop200_oa.cgi?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=adv_dop200c&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Projections differ ('EPSG:2248 EPSG:26985 EPSG:3857 EPSG:4326' != 'EPSG:2248 EPSG:26985 EPSG:2893 EPSG:3857 EPSG:4326 EPSG:6487 EPSG:6488'): [US] MD Three Inch Aerial Imagery - https://geodata.md.gov/imap/services/Imagery/MD_ThreeInchImagery/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=MD_ThreeInchImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905 - https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
* Attribution URL differs ('http://fototerkep.hu' != 'http://www.torokbalint.hu/'): [HU] Törökbálint orthophoto 2015 - https://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
* Attribution text differs ('Fototerkep.hu' != 'Törökbálint'): [HU] Törökbálint orthophoto 2015 - https://terkep.torokbalint.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=TBORTO_2015_20160218&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true
+ Attribution URL differs ('https://basemap.at' != 'https://basemap.at/'): [AT] basemap.at - https://maps{switch:1,2,3,4}.wien.gv.at/basemap/geolandbasemap/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Piranhas AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Piranhas&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 Isolated Rural Location - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
+ Attribution URL differs ('https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog' != 'https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog/'): [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 (highres) - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=P_BZ_OF_2011_EPSG3857,P_BZ_OF_2011_20cm_EPSG3857&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Missing JOSM license URL (http://siglon.londrina.pr.gov.br): [BR] Londrina Ortofoto 2011 - http://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
+ Attribution URL differs ('http://siglon.londrina.pr.gov.br' != 'http://siglon.londrina.pr.gov.br/'): [BR] Londrina Ortofoto 2011 - http://siglon.londrina.pr.gov.br/arcgis/rest/services/Imagens/Ortofotos_2011_Paranacidade/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/Imagens_Ortofotos_2011_Paranacidade/default/GoogleMapsCompatible/{zoom}/{y}/{x}
* License URL differs ('http://www.maakaart.ee/docs/Maa-amet_vastus_OSM.pdf' != 'http://svimik.com/Maa-amet_vastus_OSM.pdf'): [EE] Estonia Hillshade (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog' != 'https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog/'): [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2011_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ License URL differs ('http://dados.gov.br' != 'http://dados.gov.br/'): [BR] IBGE-BC250 River drains - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE
- Missing JOSM license URL (https://www.tirol.gv.at/data/datenkatalog/geographie-und-planung/gelaende-tirol): [AT] Tiris: DOM (Surface model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: DOM (Surface model) - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/terrain/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image Schummerung_Oberflaechenmodell&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Attribution URL differs ('https://openstreetmap.org' != 'http://openptmap.de/'): OpenPT Map (overlay) - http://openptmap.de/tiles/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Major Isidoro AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Major%20Isidoro&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog' != 'https://geoservices.buergernetz.bz.it/geokatalog/'): [IT] South Tyrol Orthofoto 2014/2015 - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/gwc/service/wmts/?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=P_BZ_OF_2014_2015_EPSG3857&STYLE=default&TILEMATRIXSET=GoogleMapsCompatible&TILEMATRIX=GoogleMapsCompatible%3A{zoom}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image%2Fjpeg
+ Attribution URL differs ('https://data.linz.govt.nz/layer/2343-nz-mainland-topo50-gridless-maps' != 'https://data.linz.govt.nz/layer/2343-nz-mainland-topo50-gridless-maps/'): [NZ] LINZ NZ Topo50 Gridless Maps - https://tiles-a.data-cdn.linz.govt.nz/services;key=3197c6d0e5cb494a95d58dc2de3216c2/tiles/v4/layer=2343/EPSG:3857/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Branquinha AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Branquinha&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] União dos Palmares AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Uniao%20dos%20Palmares&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Description differs ('Landsdekkende dataset 25cm resolutie kleuren luchtfotos van de meest recente jaargang.' != 'Nationwide data set 25cm resolution color aerial imagery of the most recent year.'): [NL] PDOK aerial imagery Beeldmateriaal.nl 25cm latest - https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/rgb/wmts?FORMAT=image/jpeg&SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Actueel_ortho25&STYLE=&FORMAT=image/jpeg&tileMatrixSet=OGC:1.0:GoogleMapsCompatible&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
+ Attribution URL differs ('https://www.trafikverket.se' != 'https://www.trafikverket.se/'): [SE] Trafikverket Road Network extra (overlay) - https://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfo?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=VagnummerText,Vaghinder,Rastplats,Rastficka,Hallplats,Farthinder,BroTunnel,ATK_Matplats&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Santana do Ipanema AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Santana%20do%20Ipanema&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Delmiro Gouveia AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Delmiro%20Gouveia&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Palestina AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Palestina&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('http://fototerkep.hu' != 'http://fototerkep.hu/'): [HU] Sóskút, Pusztazámor, Tárnok, Diósd orthophoto 2017 - http://adam.openstreetmap.hu/mapproxy/tiles/1.0.0/Soskut-Tarnok-Pusztazamor-Diosd/mercator/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://www.capetown.gov.za' != 'https://www.capetown.gov.za/'): [ZA] City of Cape Town 2013 Aerial - https://{switch:a,b,c}.coct.aerial.openstreetmap.org.za/layer/za_coct_aerial_2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('https://www.capetown.gov.za' != 'https://www.capetown.gov.za/'): [ZA] City of Cape Town 2015 Aerial - https://{switch:a,b,c}.coct.aerial.openstreetmap.org.za/layer/za_coct_aerial_2015/{zoom}/{x}/{y}.jpg
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [IE] Ireland British War Office One-Inch 1941-43 GSGS 4136 - https://geo.nls.uk/maps/ireland/gsgs4136/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - Bartholomew Half Inch, 1897-1907 - https://geo.nls.uk/mapdata2/bartholomew/great_britain/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Description differs ('Most recent true color imagery for the state of North Carolina. The imagery has a pixel resolution of 6 inches and is comprised of imagery flown in 2010, 2012, 2013, and 2014' != 'This service represents orthoimagery collected from 1995-2013 for the state of North Carolina. The coverage area and pixel resolution varies for each year.'): [US] NC Combined Orthoimagery - https://services.nconemap.gov/secure/services/Imagery/Orthoimagery_All/ImageServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Description differs ('Réseau hydrographique: cours et plans d'eau et POI' != 'Hydrographic network: courses and water features and POIs'): [FR] BD Carthage - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/route500hydro/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://geoportal.openlabs.cc' != 'https://geoportal.openlabs.cc/'): [AL] Municipality of Tirana (Open Labs GeoPortal) - https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/tirana@GoogleMapsCompatibleExtended/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Viçosa AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Vicosa&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://geo.nls.uk/maps' != 'https://geo.nls.uk/maps/'): [GB] NLS - OS 6-inch Scotland 1842-82 - https://geo.nls.uk/maps/os/six_inch/{zoom}/{x}/{-y}.png
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: orthophoto infrared - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image_Aktuell_CIR&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://tiris.tirol.gv.at' != 'https://tiris.tirol.gv.at/'): [AT] Tiris: orthophoto - https://gis.tirol.gv.at/arcgis/services/Service_Public/orthofoto/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Image_Aktuell_RGB&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Description differs ('Routes du réseau classé (autoroutes, nationales, départementales)' != 'Routes of the classified network (highways, nationals, departmentals)'): [FR] Route 500 - https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.fr/route500/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('https://maps.skobbler.com' != 'https://maps.skobbler.com/'): skobbler - https://tiles{switch:1,2,3,4}-4001b3692e229e3215c9b7a73e528198.skobblermaps.com/TileService/tiles/2.0/00021210101/0/{zoom}/{x}/{y}.png
+ Attribution URL differs ('http://www.seplande.al.gov.br' != 'http://www.seplande.al.gov.br/'): [BR] Capela AL - http://geo.seplande.al.gov.br/teogc/terraogcwms.cgi?LAYERS=Capela&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
+ Attribution URL differs ('https://maps.nlsc.gov.tw' != 'https://maps.nlsc.gov.tw/'): [TW] Taiwan e-Map Open Data (with Contour Line) - https://wmts.nlsc.gov.tw/wmts/EMAP5_OPENDATA/default/EPSG:3857/{zoom}/{y}/{x}
*** Mismatching shapes: ***
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 84)): [AT] Vienna: Mehrzweckkarte (general purpose) - https://maps.wien.gv.at/wmts/fmzk/pastell/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Different number of points for shape 1 (27 ! = 96)): [FI] MML Background Map - http://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Different number of points for shape 1 (27 ! = 96)): [FI] FTA Road Network options (overlay) - https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/beta/wms?service=wms&request=getCapabilities
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 84)): [AT] Vienna: Beschriftungen (annotations) - https://maps.wien.gv.at/wmts/beschriftung/normal/google3857/{zoom}/{y}/{x}.png
* Different number of points for shape 1 (73 ! = 153)): [BE] AGIV Flanders most recent aerial imagery - https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=omwrgbmrvl&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Different number of shapes (1 != 3): [GB] OS Town Plans, Edinburgh 1940s-1960s (NLS) - https://geo.nls.uk/mapdata3/os/edinburgh_1250_out/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of points for shape 1 (27 ! = 96)): [FI] MML Topographic Map - http://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Different number of points for shape 1 (19 ! = 167)): [CH] City of Zürich Overview map (Steets, buildings, house numbers) - https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_uebersichtsplan/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 26)): [DE] Erlangen aerial imagery (2013 6.25 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2013/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio5_6.25cm.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different coordinate for point 1 of shape 1: [CH] Stadt Uster Orthophoto 2008 10cm - https://mapproxy.osm.ch/tiles/uster/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of points for shape 1 (63 ! = 77)): [BE] URBISnl numerical imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisNL&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 90)): [GB] OS New Popular Edition historic - https://ooc.openstreetmap.org/npe/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Forestry (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=cir_ngr&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (1 != 8): [GB] OS Scottish Popular historic - https://ooc.openstreetmap.org/npescotland/{zoom}/{x}/{y}.jpg
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 45)): [IE] Ireland British War Office 1:25k GSGS 3906 - https://mapwarper.net/layers/tile/101/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different coordinate for point 1 of shape 1: [CH] City of Zürich Orthophoto 2011 - https://mapproxy.osm.ch/tiles/zh_luftbild2011/EPSG900913/{zoom}/{x}/{y}.png?origin=nw
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=of10000&SRS={proj}&FORMAT=image/jpeg&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Ortho (Maaamet) - https://tiles.maaamet.ee/tm/tms/1.0.0/foto@GMC/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different number of points for shape 1 (27 ! = 96)): [FI] FTA Road Network (overlay) - https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/beta/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dr_tielinkki_toim_lk&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 9)): [AT] Vienna: Orthofoto (aerial image) - https://maps.wien.gv.at/wmts/lb/farbe/google3857/{zoom}/{y}/{x}.jpeg
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 23)): [GB] OS OpenData Locator - http://tiles.itoworld.com/os_locator/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (1 != 3): [BE] AGIV Flanders GRB - https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=grb_bsk&STYLE=&FORMAT=image/png&tileMatrixSet=GoogleMapsVL&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}
* Different number of shapes (1 != 5): [BR] IBGE Map of rural areas - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v3/tmpsantos.i00mo1kj/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (1 != 2): [BE] SPW(allonie) most recent aerial imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/IMAGERIE/ORTHO_LAST/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (6 != 3): [GB] NLS - OS 25-inch (Scotland) 1892-1905 - https://geo.nls.uk/mapdata2/os/25_inch/scotland_1/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different number of shapes (1 != 2): [BE] SPW(allonie) PICC numerical imagery - https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/TOPOGRAPHIE/PICC_VDIFF/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png8&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&LAYERS=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
* Different number of shapes (1 != 8): [EE] Estonia Hillshade (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different number of points for shape 1 (5 ! = 23)): [DE] Erlangen aerial imagery (2011 5.0 cm) - https://secure.erlangen.de/arcgiser/services/Luftbilder2011/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Erlangen_ratio10_5cm_gk4.jp2&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- No JOSM shape: [LV] USSR - Latvia - http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&service=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DTO,DTC,DIVDPTC,PD,VS,DS,PS,M&SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (12 != 6): [GB] NLS - Bartholomew Half Inch, 1897-1907 - https://geo.nls.uk/mapdata2/bartholomew/great_britain/{zoom}/{x}/{-y}.png
* Different number of points for shape 1 (63 ! = 77)): [BE] URBISfr numerical imagery - https://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=urbisFR&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&CRS={proj}&STYLES=&BBOX={bbox}
* Different number of shapes (12 != 8): [GB] OS 1:25k historic (OSM-Limited) - https://ooc.openstreetmap.org/os1/{zoom}/{x}/{y}.jpg
*** Mismatching icons: ***
* Different icons: DigitalGlobe Premium Imagery Vintage - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.2850d66c/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOTBkcmZjNzJ5ZnozNHF6NnVkOGd6ODYifQ.grAnqgpCjOaeq-ozqt4QNw
* Different icons: DigitalGlobe Premium Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.316c9a2e/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqZGFrZ2c2dzFlMWgyd2x0ZHdmMDB6NzYifQ.9Pl3XOO82ArX94fHV289Pg
* Different icons: Hike & Bike - https://tiles.wmflabs.org/hikebike/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different icons: Esri World Imagery - https://{switch:services,server}.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{zoom}/{y}/{x}
* Different icons: DigitalGlobe Standard Imagery - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.0a8e44ba/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqZGFrZ3pjczNpaHYycXFyMGo0djY3N2IifQ.90uebT4-ow1uqZKTUrf6RQ
* Different icons: [US] USGS Topographic Maps - https://caltopo.s3.amazonaws.com/topo/{zoom}/{x}/{y}.png
* Different icons: Bing aerial imagery - https://www.bing.com/maps/
* Different icons: [US] NYS Orthos Online - https://orthos.dhses.ny.gov/arcgis/services/Latest/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0,1,2,3,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
* Different icons: Mapbox Satellite - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/styles/v1/openstreetmap/cj8gojt0i1eau2rnn7q4mdgu7/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJhNVlHd29ZIn0.ti6wATGDWOmCnCYen-Ip7Q
* Different icons: DigitalGlobe Standard Imagery Vintage - https://{switch:a,b,c,d}.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.1412531a/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoiZGlnaXRhbGdsb2JlIiwiYSI6ImNqOTBlYWJ1ZDAza2YyeG14NWVodTA4OWUifQ.wVc8ZOuPuYVw39lhS2j3_g
* Different icons: [US] USGS Large Scale Imagery - http://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.us/usgs_large_scale/{zoom}/{x}/{y}.jpg
*** Miscellaneous checks: ***