wiki:Nl:Help/Preferences/Advanced

Version 39 (modified by DiGro, 10 months ago) (diff)

adjusted to revision 71

Voorkeuren > Uitgebreide voorkeuren

source:trunk/images/preferences/advanced.png

Uitgebreide voorkeuren geeft u een weergave van al uw ruwe gegevens voor de voorkeuren.

Deze tab is alleen zichtbaar in modus Expert.

Het grootste gedeelte van de instellingen van de voorkeuren kunnen eenvoudiger en veiliger aangepast worden via de andere vensters voor voorkeuren. Normaal gesproken zou u dit venster niet hoeven te gebruiken om instellingen te wijzigen. Doe het in ieder geval voorzichtig omdat er geen validatie is en ongeldige of ontbrekende instellingen kunnen onverwachte fouten veroorzaken en/of verlies van gegevens. Er kan u verteld worden om hier instellingen te wijzigen of toe te voegen om toegang te krijgen tot experimentele of mogelijkheden die nog in ontwikkeling zijn bijv. als iemand een plug-in heeft ontwikkeld en een instelling heeft opgegeven, maar nog geen tijd heeft gehad om een meer attractief uiterlijk te maken om die instelling te wijzigen.

Verklaring

Onthoud dat als een sleutel wordt gebruikt door een menu (Help/Keys by menu?), hij hier niet wordt vermeld. D.i. de lijst hieronder bevat alleen de voor de eindgebruiker verborgen instellingen:

Enkele sleutel of groep? SleutelWaardenStandaardOmschrijving
groepchangesetdialog.buttonhiding;
commandstack.buttonhiding;
conflict.buttonhiding;
filter.buttonhiding;
layerlist.buttonhiding;
mapstyle.buttonhiding;
notes/note_open.buttonhiding;
propertiesdialog.buttonhiding;
relationlist.buttonhiding;
selectionlist.buttonhiding;
userlist.buttonhiding;
validator.buttonhiding
DYNAMIC of ALWAYS_HIDDEN of ALWAYS_SHOWN DYNAMIC uitgelegd op Nl:Help/JOSM interface customization
groepchangesetdialog.minimized;
commandstack.minimized;
conflict.minimized;
filter.minimized;
layerlist.minimized;
mapstyle.minimized;
notes/note_open.minimized;
propertiesdialog.minimized;
relationlist.minimized;
selectionlist.minimized;
userlist.minimized;
validator.minimized
true of falsefalse uitgelegd op Nl:Help/JOSM interface customization
groepchangesetdialog.docked;
commandstack.docked;
conflict.docked;
filter.docked;
layerlist.docked;
mapstyle.docked;
notes/note_open.docked;
propertiesdialog.docked;
relationlist.docked;
selectionlist.docked;
userlist.docked;
validator.docked
true of falsefalse werd uitgelegd op Nl:Help/JOSM interface customization
groepmenu.always-visible;
sidetoolbar.always-visible;
statusbar.always-visible;
toolbar.always-visible
true of false true werd uitgelegd op Nl:Help/JOSM interface customization
groep gui.geometry;
org.openstreetmap.josm.actions.SessionSaveAsAction$SessionSaveAsDialog.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.dialogs.DeleteFromRelationConfirmationDialog.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.dialogs.properties.TagEditHelper$AddTagsDialog.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.dialogs.properties.TagEditHelper$EditTagDialog.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.dialogs.relation.GenericRelationEditor.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.download.DownloadDialog.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.help.HelpBrowser.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.history.HistoryBrowserDialogManager.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.io.UploadDialog.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.preferences.PreferenceDialog.geometry;
org.openstreetmap.josm.gui.preferences.advanced.ListEditor.geometry
niet ingesteld JOSM interface customization
groepbegint met draw.anglesnap. en vermoedelijk sleutels beginnend met color.draw.angle.snap mixedmixed zou moeten worden uitgelegd op Tekenen onder het gedeelte "Hoek vangen"
Enkele sleutel of groep? SleutelWaardenStandaardOmschrijving
enkel edit.initial-move-threshold pixels werd uitgelegd op Nl:Help/Action/Select
enkel edit.initial-move-delay ms werd uitgelegd op Nl:Help/Action/Select
enkel draw.fullscreen true of false false Nl:Help/Action/FullscreenView en Nl:Help/JOSM interface customization
enkel createcircle.nodecount Nl:Help/Action/CreateCircle
enkel zoom.undo.delay Nl:Help/Action/ZoomToPrevious
enkel zoom.undo.max Nl:Help/Action/ZoomToPrevious
enkel properties.presets.top true Nl:Help/Dialog/TagsMembership
enkel url.openstreetmap-wiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ Nl:Help/Dialog/TagsMembership
enkel selectaction.cycles.multiple.matches true of false false Nl:Help/Action/Select
enkel osm.notes.daysClosed -1, 0 of positieve integer 7 Nl:Help/Dialog/Notes
enkel osm.notes.downloadLimit van ... tot en met 10000 1000 Nl:Help/Dialog/Notes
enkel latlon.dms.decimal-format Nl:Help/StatusBar
enkel latlon.dm.decimal-format Nl:Help/StatusBar
enkel statusbar.decimal-format Nl:Help/StatusBar
enkel statusbar.distance-threshold Nl:Help/StatusBar
enkel simplify-way.max-error integer, meters 3 Nl:Help/Action/SimplifyWay
enkel message.way.split.segment-selection-dialog true of false false Nl:Help/Action/SplitWay
enkel mappaint.wireframe.use-antialiasing true of false false Nl:Help/Action/WireframeToggle
enkel curves.circlearc.angle-separation 20 Nl:Help/Action/CreateCircleArc
enkel merge-nodes.mode 0 of 1 of 2 0 Nl:Help/Action/MergeNodes
enkel upload.comment.max-age geheel getal 4 * 3600 * 1000 Nl:Help/Concepts/Changeset
groep mappaint.fillalpha, mappaint.showicons en een aantal andere Stijlen#AdvancedPreferences
enkel message.movedManyElements true of false niet ingesteld "Meerdere objecten in één keer verplaatsen met bericht" op de pagina Selecteren,verplaatsen,draaien

Zoals u kunt zien zijn uw gegevens voor de voorkeuren samengesteld uit een verzameling van naam->waarde-paren. De namen van de instellingen bestaan vaak uit een "namespace (naamruimte)" voorafgegaan door een punt ('.') gescheiden woorden. Veel plug-ins van JOSM zullen voorkeuren gegroepeerd opslaan in een naamruimte.

U kunt een soortgelijke ruwe weergave krijgen door dit bestand te bekijken, maar dit venster 'Uitgebreide' voorkeuren is bedoeld om een eenvoudiger alternatief te geven.

Kleur coderen:

 • gele achtergrond - waarden die ten minste één keer zijn gewijzigd verschijnen vet
 • groene achtergrond - waarden die u zojuist wijzigde krijgen een groene achtergrond; wanneer u het venster Voorkeuren sluit en weer opent, krijgen zij ook de gele achtergrond

Details

De lijst van voorkeuren is als volgt opgebouwd:

 • Niet alle mogelijke beschikbare sleutels zijn in het begin vermeld.
 • Als JOSM intern de waarde van een bepaalde instelling verzoekt, onthoud het de sleutel en de standaard waarde.
 • Onthoud dat een instelling niet wordt opgeslagen in het bestand met voorkeuren, tenzij de waarde anders is dan de standaard waarde. JOSM zal echter alle sleutels en hun standaard waarden onthouden die eerder werden verzocht.
 • Dat betekent dat instellingen die zijn gerelateerd aan een download niet in de lijst zouden hoeven te staan, vóórdat u uw eerste download uitvoerde. Als u echter de sleutel al weet, kunt u die nog steeds expliciet instellen.

Items voor importeren en exporteren

 • De knop Uit bestand lezen kan worden gebruikt om een voor JOSM aangepast XML-bestand voor configuratie te openen. Het kan aanpassingen voor voorkeuren bevatten, opdrachten om bepaalde bestanden of invoegtoepassingen te downloaden en zelfs JavaScript-code.

Nadat het importeren van het bestand is voltooid, kunt u een gedetailleerd log bekijken en de gewijzigde voorkeuren zullen worden gepresenteerd. U kunt deze wijzigingen verwerpen door op de knop Annuleren te drukken.
Waarschuwing: U kunt bewerkingen aan bestanden of invoegtoepassingen niet ongedaan maken (downloaden, verwijderen, etc.), wees dus voorzichtig en open geen scripts van bronnen die niet vertrouwd zijn!

 • De knop Exporteren van geselecteerde items maakt het mogelijk om automatisch een aangepast XML-bestand voor configuratie te genereren. Bij het lezen van dit bestand zullen de sleutel-waarde-paren de bestaande vervangen of daaraan worden toegevoegd (in het geval van eigenschappen die lijsten of kaarten bevatten). U kunt dit samen gebruiken met het veld Zoeken om alle voorkeuren te vinden die waarvan u een back-up wilt maken of wilt delen.

Meer

De knop Meer start het pop-upmenu met de extra acties:

 • Profiel ... opslaan - sla het gedeelte van de voorkeuren, gerelateerd aan sneltoetsen, kleuren, werkbalken en afbeeldingen, op in afzonderlijke XML-bestanden voor aangepaste configuratie.
 • Profiel laden - vervang het bestaande gedeelte van de voorkeuren door het eerder opgeslagen fragment (bijvoorbeeld: herstel alle sneltoetsen naar de standaard en laadt ze uit het bestand). De gebruiker moet op OK drukken om de wijzigingen te bevestigen.
 • Voorkeuren herstellen - verwijder alle items uit preferences.xml (bestanden worden niet verwijderd)

Zie ook Voorkeuren herstellen

 • Nl:Help/Preferences - Meer informatie over aangepaste configuratie (preferences.xml): scripts, bestandsformaat en parameters voor de opdrachtregel

Terug naar Voorkeuren
Terug naar Help

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip