wiki:Nl:Help/Plugin/Wikipedia

Version 7 (modified by DiGro, 8 months ago) (diff)

adjusted to revision 17

Andere talen:

Plugin » Wikipedia

/pluginicon/wikipedia.jar/images/dialogs/wikipedia.png Een plug-in voor het ondersteunen van het taggen van objecten met wikipedia=* en wikidata=* (voor het project WIWOSM en andere).

Mogelijkheden

 • Geplaatst in schakelvensters aan de rechterkant (schakel dat in via menu Vensters » Wikipedia)
  • Items van Wikipedia verkrijgen …
   • source:/trunk/images/dialogs/refresh.png Coördinaten: nabij (gebaseerd op de huidige weergave, met behulp van geo-gelokaliseerde artikelen)
   • source:/trunk/images/dialogs/refresh.png Categorie: op categorie
   • source:/trunk/images/paste.png Klembord: vanaf Klembord (gescheiden dmv nieuwe regel)
  • Dubbelklik op item om te zoeken naar een object met de naam van het artikel (en centreren op coördinaten)
  • source:/trunk/images/pastetags.png Tag toevoegen: voegt een tag wikipedia toe, overeenkomstig het geselecteerde artikel aan de geselecteerde objecten van OSM
  • https://trac.openstreetmap.org/export/29333/subversion/applications/editors/josm/plugins/wikipedia/images/browser.png Artikel openen: geselecteerde item in browser openen
  • source:/trunk/images/dialogs/settings.png Taal: stelt de taal voor Wikipedia in (zie Configuratie)
 • Geplaatst in menu Bewerken
  • /pluginicon/wikipedia.jar/images/dialogs/wikipedia.png Kopieer sjabloon: kopieert de overeenkomstige sjabloon naar het klembord van het systeem, voorzien van de coördinaten van de eerste geselecteerde knoop (zie Configuratie hoe een aangepaste sjabloon toe te voegen)
 • Geplaatst in menu gegevens
  • No image "wikidata.svg" attached to Nl:Help/Plugin/Wikipedia Wikidata ID's ophalen: voor de geselecteerde objecten, zoekt de Wikidata ID's op, gebaseerd op de tag van Wikipedia
  • No image "wikidata.svg" attached to Nl:Help/Plugin/Wikipedia Wikidata items zoeken: geeft een dialoogvenster weer voor het bevragen van items van Wikidata (in de taal die is ingesteld in configuratie)
 • Demystificeert ID's van Wikidata in hetdialoogvenster tags

Gids: tag alle artikelen van een categorie van Wikipedia

 1. Maak uzelf vertrouwd met WIWOSM
 2. Installeer de plug-in Wikipedia (zie Plug-ins voor details)
 3. Start JOSM opnieuw op
 4. Geef het dialoogvenster Wikipedia weer (menu Vensters » Wikipedia)
 5. Stel in/controleer de taal voor Wikipedia: in dialoogvenster Wikipedia klik op source:/trunk/images/dialogs/settings.png
 6. Klik op source:/trunk/images/data/sequence.png Categorie, voer een categorie voor Wikipedia in om de naam van zijn artikelen te downloaden
 7. Gebruik Downloaden vanaf Overpass API om interessante gegevens van OSM te downloaden
 8. Inspecteer de lijst met elementen in het dialoogvenster Wikipedia
  • source:/trunk/images_nodist/misc/grey_check.png geeft aan dat de server van WIWOSM al enkele object(en) levert (maar u zou nog steeds meer objecten kunnen taggen)
  • source:/trunk/images/misc/green_check.png geeft aan dat de huidige gegevensset (maar niet de server van WIWOSM) enkele object(en) koppelt aan dit artikel
  • geeft aan dat er geen koppeling bestaat naar dit artikel, noch op de server van WIWOSM noch in de huidige gegevensset.
 9. Een dubbelklik op een lijstitem in het dialoogvenster Wikipedia voert een zoekactie van JOSM uit met behulp van de weergegeven naam van het artikel (exclusief gedeelten tussen haakjes)
 10. Klikken op source:/trunk/images/pastetags.png Tag toevoegen voegt een overeenkomstige tag wikipedia=[lang]:[article] toe aan de geselecteerde objecten

Configuratie

 • taal van Wikipedia: in schakelvenster aan de rechterkant source:/trunk/images/dialogs/settings.png
 • Kopieer sjabloon (voor menu Bewerken)
  • Uitgebreide voorkeuren (alleen in modus Expert)
  • Navigeer naar item wikipedia.copytemplates, dubbelklik
  • Voeg item toe met behulp van source:/trunk/images/dialogs/add.png
  • Voer sleutels name (gebruikte naam in menu), id (unieke identificatie voor werkbalk), pattern (tekenreeks met {lat} en {lon} als plaatsvervangers) overeenkomstig in. Voorbeeld:
  • Klik tweemaal op OK om het menu Voorkeuren te sluiten
  • Start JOSM opnieuw op