wiki:Nl:Help/Plugin/UtilsPlugin2

Version 15 (modified by digro, 4 months ago) (diff)

adjusted to revision 18

This page is incomplete. Many description links are missing.

Andere talen:

Invoegtoepassing -> UtilsPlugin2

/pluginicon/utilsplugin2.jar/images/utils.png Diverse programma's om uw leven eenvoudiger te maken.

UtilsPlugin2 is een andere collectie van handige gereedschappen als opvolger van UtilsPlugin die nu is opgenomen in de bron van JOSM.

De functies zijn beschikbaar via het menu Bewerken, menu Meer programma's, menu Gegevens en het menu Selectie of door middel van sneltoetsen.

Bewerken

source:trunk/images/copy.png Tags kopiëren Kopieer de tags van de momenteel geselecteerde objecten naar het klembord

Meer programma's

source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/addintersect.png in OpenStreetMap Trac Knopen toevoegen bij kruisingen? Shift+I Voeg ontbrekende knopen toe op kruisingen van de geselecteerde wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/splitobject.png in OpenStreetMap Trac Object splitsen? Alt+X Splitst een object bij de geselecteerde knopen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/alignwaynodes.png in OpenStreetMap Trac Knopen van weg uitlijnen? Shift+L Lijnt knopen van een weg uit
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/symmetry.png in OpenStreetMap Trac Symmetrie? Alt+Shift+S Spiegelt geselecteerde knopen en wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/splitonintersections.png in OpenStreetMap Trac Aansluitende wegen splitsen? Ctrl+Alt+Shift+P Splitst aansluitende wegen op T-kruisingen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/ungluerelations.png in OpenStreetMap Trac Relatie losmaken? Alt+Shift+G Dupliceer knopen, wegen en relaties die worden gebruikt door meerdere relaties
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/replacegeometry.png in OpenStreetMap Trac Geometrie vervangen? Ctrl+Shift+G Vervangt de geometrie van de geselecteerde weg door een nieuwe
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/extnode.png in OpenStreetMap Trac Knoop extraheren? Alt+J Extraheert een knoop uit een weg
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/tagbuffer.png in OpenStreetMap Trac Tags kopiëren uit eerdere selectie? Shift+R Plakt tags uit eerdere geselecteerde objecten
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/sourcetag.png in OpenStreetMap Trac Brontag toevoegen? Ctrl+Alt+S Voegt de onthouden brontag toe
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/pasterelations.png in OpenStreetMap Trac Relaties plakken? Plakt leden van relaties uit objecten in de buffer op geselecteerde objecten
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/latlon.png in OpenStreetMap Trac Lat Lon-gereedschap? Ctrl+Shift+L Maakt geometrie door de lat lon-coördinaten in te voeren
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/circlearc.png in OpenStreetMap Trac Cirkelboog Shift+C Vereenvoudigt het tekenen van cirkelbogen.

Gegevens

source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/openurl.png in OpenStreetMap Trac Aangepaste URL openen? Shift+H Opent een aangepaste URL die is gespecificeerd in "Aangepaste URL selecteren"
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/openurl.png in OpenStreetMap Trac Aangepaste URL selecteren? Selecteert een aangepaste URL die zal worden gebruikt voor de actie "Aangepaste URL openen"

Selectie

source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selectwaynodes.png in OpenStreetMap Trac Knopen van wegen selecteren Ctrl+Shift+N Selecteert alle knopen van de geselecteerde wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/adjnodes.png in OpenStreetMap Trac Naastgelegen knopen E Selecteert de naastgelegen knopen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/unsnodes.png in OpenStreetMap Trac Knopen deselecteren Shift+U Verwijder alle knopen uit de selectie
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/midnodes.png in OpenStreetMap Trac Middelste knopen Alt+Shift+E Selecteert de knopen in het midden
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/adjways.png in OpenStreetMap Trac Naastgelegen wegen Shift+E Selecteert naastgelegen wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/adjwaysall.png in OpenStreetMap Trac Alle verbonden wegen Ctrl+Shift+E Selecteert alle verbonden wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/intway.png in OpenStreetMap Trac Kruisende wegen I Selecteert kruisende wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/intwayall.png in OpenStreetMap Trac Alle kruisende wegen Ctrl+NumPad* Selecteert alle kruisende wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selinside.png in OpenStreetMap Trac Alles binnen? Alt+Shift+I Selecteert alles binnen de geselecteerde polygonen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selmodnodes.png in OpenStreetMap Trac Selecteer laatst aangepaste knopen Shift+Z Selecteert de laatst aangepaste knopen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selmodways.png in OpenStreetMap Trac Selecteer laatst aangepaste wegen Alt+Shift+Z Selecteert de laatst aangepaste wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/undoselection.png in OpenStreetMap Trac Selectie ongedaan maken Ctrl+Shift+Z Selecteert de laatst toegevoegde objecten of selectie uit de geschiedenis
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selecthighway.png in OpenStreetMap Trac Selecteer highway ? Ctrl+Alt+W Selecteer highway voor de opgegeven naam/ref
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selboundary.png in OpenStreetMap Trac Begrenzing van gebied? Shift+/ Selecteert relatie of alle wegen die een grens vormen

Zie ook


Terug naar Plugin Help
terug naar Help