wiki:Nl:Help/Menu/Validator

Version 4 (modified by DiGro, 10 months ago) (diff)

adjusted to revision 8

Andere talen:

Contextmenu > Laag Validatie

Lagen Validatie accentueren alle wegen en knopen met fouten, waarschuwingen of informatie met betrekking tot Validatie.

Lagen Validatie hebben het volgende contextmenu:

source:trunk/images/dialogs/showhide.png Tonen/Verbergen Shift+S+[0-9]
source:trunk/images/dialogs/delete.png Verwijderen
source:trunk/images/dialogs/edit.png Laag hernoemen
source:trunk/images/info.png Info
source:trunk/images/save_as.png Opslaan als...

Zie ook


Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar Help