wiki:Nl:Help/Menu/Help

Hoofdmenu > Help

Het menu Help heeft de volgende items:

source:/trunk/images/dialogs/search.png items menu Zoeken Ctrl+Space Opent een venster waar u kunt zoeken naar items van de menu's van JOSM en zijn plug-ins
source:/trunk/images/clock.png Statusrapport tonen Geeft het statusrapport weer met handige informatie, voornamelijk voor ontwikkelaars
source:/trunk/images/bug.png Probleem rapporteren Maakt een nieuw, vooraf ingevuld, ticket
source:/trunk/images/help.png Help F1 Geeft de startpagina van de Help weer
source:/trunk/images/logo_32x32x8.png Over JOSM... Shift+F1 Geeft het venster Over JOSM... weer met informatie over Info, Readme, Revisie, Bijdragen, Licentie en Plug-ins

Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 8 days ago Last modified on 2018-02-17T17:26:52+01:00