wiki:Nl:Help/Dialog/RelationList

Version 11 (modified by DiGro, 4 months ago) (diff)

adjusted to revision 17

This page is incomplete. The dialog buttons are not explained.

venster Lijst met relaties

source:trunk/images/dialogs/relationlist.png Toetsenbord sneltoets: Alt+R — is één van de schakelvensters van JOSM

Het venster Lijst met relaties geeft de lijst met relaties in de actieve gegevenslaag weer.

U kunt in het vak boven de lijst typen om de relaties te filteren. Het zoekt in alle sleutels en waarden van de relaties.

Dutch screenshot

Het contextmenu (rechts klikken)

Het menu met rechts klikken (contextmenu) verschaft de volgende mogelijkheden: Dutch screenshot

Pictogram Naam Beschrijving en opmerkingen
source:trunk/images/dialogs/select.pngRelatie selecterenStelt de huidige selectie in het venster Selecteren in op de in de lijst met relaties geselecteerde relaties.
source:trunk/images/dialogs/select.pngRelatie selecteren (toevoegen)Voegt de in de lijst met relaties geselecteerde relaties toe aan de selectie in het venster Selecteren.
source:trunk/images/selectall.pngLeden selecterenStelt de huidige selectie in het venster Selecteren in op alle leden van de in de lijst met relaties geselecteerde relaties.
source:trunk/images/selectall.pngLeden selecteren (toevoegen)Voegt de leden van de in de lijst met relaties geselecteerde relaties toe aan de selectie in het venster Selecteren.
source:trunk/images/dialogs/downloadincomplete.pngLeden downloadenDownloadt alle leden van de in de lijst met relaties geselecteerde relaties, behalve voor nieuwe relaties.
source:trunk/images/dialogs/relation/downloadincompleteselected.pngIncomplete leden downloadenDownloadt alle incomplete leden van de in de lijst met relaties geselecteerde relaties.
source:trunk/images/exportgpx.pngGPX-bestand exporteren, beginnend met eerste lidVlakt deze relatie recursief af tot een enkel GPX-bestand, beginnend met het eerste lid/leden, doorlopend tot de laatste en exporteert het als een GPX-bestand. Vereist een routerelatie.
source:trunk/images/exportgpx.pngGPX-bestand exporteren, beginnend met eerste lidVlakt deze relatie recursief af tot een enkel GPX-bestand, beginnend met het laatste lid/leden, doorlopend tot het eerste en exporteert het als een GPX-bestand. Vereist een routerelatie.
source:trunk/images/dialogs/layerlist.pngConverteren naar GPX-laag, beginnend vanaf eerste lidVlakt deze relatie recursief af tot een enkel GPX-bestand, beginnend met het eerste lid/leden, doorlopend tot de laatste en converteert het naar een GPX-laag. Vereist een routerelatie.
source:trunk/images/dialogs/layerlist.pngConverteren naar GPX-laag, beginnend vanaf laatste lidVlakt deze relatie recursief af tot een enkel GPX-bestand, beginnend met het laatste lid/leden, doorlopend tot het eerste en converteert het naar een GPX-laag. Vereist een routerelatie.
source:trunk/images/dialogs/conflict/copyendright.svgSelectie toevoegen aan relatie XVoegt de in het venster Selecteren geselecteerde objecten toe aan de in de lijst met relaties geselecteerde relaties. (alleen modus Expert)
source:/applications/editors/josm/plugins/imagery-xml-bounds/images/xml_24.png in OpenStreetMap TracXML-begrenzingen afbeeldingMaakt een vorm voor de broncode van een item Afbeelding. Vereist een multipolygoon- of begrenzingsrelatie. Vereist de plug-in? Imagery-XML-Bounds
  • Selecteer relatie -
  • Selecteer relatie (toevoegen)
  • Het is mogelijk om meerdere relaties te selecteren: Houd de Ctrl ingedrukt om ze één voor één te selecteren of druk op Shift om een bereik te selecteren. Dan kunt u in één keer acties uitvoeren voor alle geselecteerde relaties.

Zie ook


Terug naar Schakelvensters
Terug naar Help

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip