wiki:Nl:Help/CommandLineOptions

Version 11 (modified by DiGro, 6 months ago) (diff)

small adjustment

Opties voor de opdrachtregel

Starten van JOSM wordt beïnvloed door drie groepen van opties voor de opdrachtregel. De meest belangrijke zijn de Programma argumenten en ook de Java-opties. De run-opties zijn alleen van toepassing op Web Start.

# Uitvoeren van een jar
java [Java-opties] -jar josm-tested.jar [Programma argumenten]

# Web Start
javaws [run-opties] josm.jnlp

Java Virtual Machine opties::

Beheer van de afhandeling van de virtuele machine, bijvoorbeeld --Xmx2048m. Het gedeelte --jar jarfile is ook een Java-optir. Beheer over de omgeving binnen de virtuele machine voor JOSM, bijvoorbeeld -Djosm.home=/home/user/.josm_dev

WebStart run-opties::

Beheer van het opstarten van de afhandeling, bijvoorbeeld -J--Xmx2048m om de tekenreeks 'Xmx2048m' door te geven aan de JVM

--offline

Programma argumenten

Hier ook wel Post jar-argumenten genoemd of args door Java. De volgorde van deze argumenten na het jar-bestand in de opdrachtregel is voor enkele ervan belangrijk.

Het eerste argument is de opdracht voor JOSM. De drie mogelijke opdrachten zijn een voor normaal gebruik, een voor afbeeldingen en een voor iets anders. Als JOSM de opdracht niet kan herkennen gaat het uit van de standaard en wordt de normale GUI gestart.

De volgende argumenten mogen URL's, coördinaten, opties met eigen argumenten en bestandsnamen zijn. Bekijk de uitvoer van de optie --help hieronder.

--help|-h                 Deze help weergeven
--geometry=widthxheight(+|-)x(+|-)y    Standaard unix geometrie argument
[--download=]minlat,minlon,maxlat,maxlon Download de bounding box
[--download=]<URL>            Download de locatie van de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z)
[--download=]<filename>          Open een bestand (elk bestandstype dat kan worden geopend met Bestand/Openen)
--downloadgps=minlat,minlon,maxlat,maxlon Download de bounding box als ruwe GPS
--downloadgps=<URL>            Download de locatie van de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z) als ruwe GPS
--selection=<searchstring>        Selecteer met de opgegeven zoekactie

--[no-]maximize              Starten in modus Gemaximaliseerd
--reset-preferences            herstel de voorkeuren naar de standaard
--load-preferences=<url-to-xml>      Wijzigt voorkeuren overeenkomstig het XML-bestand
--set=<key>=<value>            Stel voorkeurssleutel in op waarde
--language=<language>           Stel de taal in
--version                 geeft de versie van JOSM weer en sluit
--debug                  Drukt berichten voor debuggen af op het scherm
--skip-plugins              Laden van plug-ins overslaan
--offline=<osm_api|josm_website|all>   Toegang tot de opgegeven bron(nen) uitschakelen, gescheiden door komma

Voorbeelden

java -jar josm.jar track1.gpx track2.gpx london.osm
java -jar josm.jar https://www.openstreetmap.org/#map=13/43.2/11.1
java -jar josm.jar london.osm --selection=http://www.ostertag.name/osm/OSM_errors_node-duplicate.xml
java -jar josm.jar 43.2,11.1,43.4,11.4
java -jar josm.jar --set=expert=true
java -Djosm.pref=$XDG_CONFIG_HOME -Djosm.userdata=$XDG_DATA_HOME -Djosm.cache=$XDG_CACHE_HOME -jar josm.jar
java -Djosm.home=/home/user/.josm_dev -jar josm.jar
java -Xmx1024m -jar josm.jar

Parameters --download, --downloadgps en --selection worden in deze volgorde verwerkt. Zorg er voor dat u enige gegevens laadt als u --selection gebruikt. De lijst --offline kan opmerkingen bevatten tussen de items osm_api,josm_website.

Java-opties

Deze opties worden soms JOSM JV-opties in deze help genoemd of VM-argumenten in het statusrapport van JOSM.

die worden verschaft als systeemeigenschappen van Java

-Djosm.pref=/PAD/NAAR/JOSM/PREF      Stel de map voor voorkeuren in
-Djosm.userdata=/PAD/NAAR/JOSM/USERDATA  Stel de map voor gebruikersgegevens in
-Djosm.cache=/PAD/NAAR/JOSM/CACHE     Stel de map voor de cache in
-Djosm.home=/PAD/NAAR/JOSM/HOMEDIR     Verplaats alle 3 mappen naar de homedir.

-Djosm.home heeft een lagere prioriteit, d.i. de specifieke instelling gaat vóór de algemene

Voor sommige taken heeft JOSM een grotere honger naar geheugen. Aan de andere kant zou het nodig kunnen zijn een -Xmx geheugengrootte te configureren die meer plug-ins voor JOSM ondersteunt en andere bewerkingsmogelijkheden voor JOSM. Aan de andere kant kunnen trage systemen of systemen met weinig bronnen voor geheugen, worden gestabiliseerd door het geheugengebruik van JOSM te beperken. Deze voorbeelden voor het instellen van Java geheugeninstellingen geven voorbeelden die systemen starten die weinig geheugenbronnen hebben naar systemen met een vaste hoeveelheid geheugen.

-Xmx...m                 Maximale Java heapgrootte instellen in megabytes
-Xmx256m
-Xmx1024m
-Xmx2048m

De hier gebruikte namen voor optiegroepen volgt de documentatie op Runtime Engine en op Web Start.

Zie ook