Changes between Version 9 and Version 10 of Nl:Help/CommandLineOptions


Ignore:
Timestamp:
2018-02-11T14:47:38+01:00 (3 months ago)
Author:
DiGro
Comment:

adjusted to revision 24

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Nl:Help/CommandLineOptions

  v9 v10  
  1 [[TranslatedPages(revision=22)]]
   1[[TranslatedPages(revision=24)]]
  22
  3 == Up-to-date gebruik ==
  4 
  5 Voer, om het laatste up-to-date gebruik te benutten, uit (informatie zal worden vertaald):
  6 {{{
  7 java -jar josm-tested.jar --help
   3= Opties voor de opdrachtregel =
   4{{{#!comment
   5unfinished hb-
  86}}}
  97
  10 Respectievelijke deel van de broncode: [source:trunk/src/org/openstreetmap/josm/gui/MainApplication.java#L130 org/openstreetmap/josm/gui/MainApplication.java#L130].
  11 
  12 = Mogelijk gedateerde inhoud hieronder =
  13 Gebruik:
  14 {{{
  15 #!sh
  16 java <Java Options> <JOSM JVM Options> -jar josm-tested.jar <Post Jar Options> [file]
  17 }}}
  18 
  19 of
   8Starten van JOSM wordt beïnvloed door drie groepen van opties voor de opdrachtregel.
   9De meest belangrijke zijn de ''Programma argumenten'' en ook de ''Java-opties''. De ''run-opties'' zijn alleen van toepassing op Web Start.
  2010
  2111{{{
  2212#!sh
  23 javaws https://josm.openstreetmap.de/download/josm.jnlp
  24 javaws [options] [URL van pad naar bestand josm.jnlp]
   13# Uitvoeren van een jar
   14java [Java-opties] -jar josm-tested.jar [Programma argumenten]
   15
   16# Web Start
   17javaws [run-opties] josm.jnlp
  2518}}}
  2619
  27 Java 8 documenten over javaws: http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/javaws.html
   20Java Virtual Machine opties::
   21 Beheer van de afhandeling van de virtuele machine, bijvoorbeeld `--Xmx2048m`. Het gedeelte `--jar jarfile` is ook een Java-optir.
   22 Beheer over de omgeving binnen de virtuele machine voor JOSM, bijvoorbeeld `-Djosm.home=/home/user/.josm_dev`
   23WebStart run-opties::
   24 Beheer van het opstarten van de afhandeling, bijvoorbeeld `-J--Xmx2048m` om de tekenreeks 'Xmx2048m' door te geven aan de JVM
   25`--offline`
  2826
  29 Opties:
  30 === Java opties ===
  31 {{{
  32 -Xmx...m                                  Maximale Java heapgrootte instellen in megabytes
  33 }}}
   27=== Programma argumenten ===#Postjararguments
  3428
  35 Voor sommige taken heeft JOSM een grotere honger naar geheugen. Aan de andere kant zou het nodig kunnen zijn een -Xmx geheugengrootte te configureren die meer plug-ins voor JOSM ondersteunt en andere bewerkingsmogelijkheden voor JOSM. Aan de andere kant kunnen trage systemen of systemen met weinig bronnen voor geheugen, worden gestabiliseerd door het geheugengebruik van JOSM te beperken. Deze voorbeelden voor het instellen van Java geheugeninstellingen geven voorbeelden die systemen starten die weinig geheugenbronnen hebben naar systemen met een vaste hoeveelheid geheugen.
  36 {{{
  37 -Xmx256m
  38 -Xmx512m
  39 -Xmx768m
  40 -Xmx1024m
  41 -Xmx1536m
  42 -Xmx2048m
  43 }}}
   29Hier ook wel ''Post jar-argumenten'' genoemd of ''args'' door Java.
   30De volgorde van deze argumenten na het jar-bestand in de opdrachtregel is voor enkele ervan belangrijk.
  4431
  45 === JOSM JVM opties ===
  46 die worden verschaft als systeemeigenschappen van Java
  47 {{{
  48 -Djosm.pref=/PAD/NAAR/JOSM/PREF            Stel de map voor voorkeuren in
  49 -Djosm.userdata=/PAD/NAAR/JOSM/USERDATA    Stel de map voor gebruikersgegevens in
  50 -Djosm.cache=/PAD/NAAR/JOSM/CACHE          Stel de map voor de cache in
  51 -Djosm.home=/PAD/NAAR/JOSM/HOMEDIR         Verplaats alle 3 mappen naar de homedir.
  52 -Djosm.home=/PAD/NAAR/JOSM/map/         Wijzig de map voor alle instellingen voor de gebruiker. Map cache zal zijn in homedir/cache
  53 }}}
  54 **Opmerking**: `-Djosm.home` heeft een lagere prioriteit, d.i. de specifieke instelling gaat vóór de algemene
   32Het eerste argument is de ''opdracht'' voor JOSM. De drie mogelijke opdrachten zijn `een` voor normaal gebruik, `een` voor afbeeldingen en `een` voor iets anders. Als JOSM de opdracht niet kan herkennen gaat het uit van de standaard en wordt de normale GUI gestart.
  5533
  56 === Post jar opties ===
  57 
  58 Deze opties moeten worden verschaft na het gedeelte -jar josm.jar van de opdrachtregel.
   34De volgende argumenten mogen URL's, coördinaten, opties met eigen argumenten en bestandsnamen zijn. Bekijk de uitvoer van de optie --help hieronder.
  5935
  6036{{{
   
  9470Parameters `--download`, `--downloadgps` en `--selection` worden in deze volgorde verwerkt.
  9571Zorg er voor dat u enige gegevens laadt als u `--selection` gebruikt.
   72The --offline list may have commata between its items osm_api,josm_website.
   73
   74=== Java-opties ===#JOSMJVMoptions
   75
   76Deze opties worden soms ''JOSM JV-opties'' in deze help genoemd of ''VM-argumenten'' in het statusrapport van JOSM.
   77
   78die worden verschaft als systeemeigenschappen van Java
   79{{{
   80-Djosm.pref=/PAD/NAAR/JOSM/PREF            Stel de map voor voorkeuren in
   81-Djosm.userdata=/PAD/NAAR/JOSM/USERDATA    Stel de map voor gebruikersgegevens in
   82-Djosm.cache=/PAD/NAAR/JOSM/CACHE          Stel de map voor de cache in
   83-Djosm.home=/PAD/NAAR/JOSM/HOMEDIR         Verplaats alle 3 mappen naar de homedir.
   84}}}
   85`-Djosm.home` heeft een lagere prioriteit, d.i. de specifieke instelling gaat vóór de algemene
   86
   87Voor sommige taken heeft JOSM een grotere honger naar geheugen. Aan de andere kant zou het nodig kunnen zijn een -Xmx geheugengrootte te configureren die meer plug-ins voor JOSM ondersteunt en andere bewerkingsmogelijkheden voor JOSM. Aan de andere kant kunnen trage systemen of systemen met weinig bronnen voor geheugen, worden gestabiliseerd door het geheugengebruik van JOSM te beperken. Deze voorbeelden voor het instellen van Java geheugeninstellingen geven voorbeelden die systemen starten die weinig geheugenbronnen hebben naar systemen met een vaste hoeveelheid geheugen.
   88{{{
   89-Xmx...m                                  Maximale Java heapgrootte instellen in megabytes
   90-Xmx256m
   91-Xmx1024m
   92-Xmx2048m
   93}}}
   94
   95De hier gebruikte namen voor optiegroepen volgende de documentatie op [https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/java.html#CBBIJCHG Runtime Engine] en op [https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/javaws.html Web Start].
  9696
  9797=== Zie ook ===