wiki:Nl:Help/Action/GpxExport

Bestand > Exporteren naar GPX

source:trunk/images/exportgpx.png Toetsenbord sneltoets: Ctrl+E (Alleen in modus Expert)

Exporteer de huidige gegevenslaag als GPX-bestand.

Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

the right Dutch image

Het is mogelijk te exporteren naar een normaal .gpx-bestand of naar een dat gzip-compressed .gpx.gz is.


Terug naar menu Bestand
Terug naar Contextmenu gegevenslaag OSM
Terug naar Help

Last modified 5 years ago Last modified on 2013-06-30T18:57:12+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip