Changes between Version 28 and Version 29 of Nl:Help/Action/Download


Ignore:
Timestamp:
2017-09-11T12:15:50+02:00 (8 months ago)
Author:
DiGro
Comment:

adjusted to revision 81

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Nl:Help/Action/Download

  v28 v29  
  1 [[TranslatedPages(revision=67)]]
   1[[TranslatedPages(revision=81)]]
  22
  33= Bestand > Gegevens downloaden =
   
  55[[Image(source:trunk/images/download.png,middle)]] ''Toetsenbord sneltoets:'' **{{{Ctrl+Shift+↓}}}**
  66
  7 **Downloaden van gegevens vanaf de server.**
   7**Gegevens downloaden vanaf een server van uw keuze.**
  88
  99[[PageOutline(2-10,Inhoud)]]
  1010
   11Gegevens downloaden met het venster Downloaden in JOSM volgt deze 3 eenvoudige stappen:
   121. Kiezen van een bronserver en optioneel aanpassen van de opties voor downloaden die de server biedt
   131. Kiezen van een gebied om te downloaden
   141. Klik op [[Image(source:trunk/images/download.png,middle)]] Downloaden
  1115
  12 == Types gegevens ==
  13 Verschillende typen van gegevens kunnen worden gedownload:
   16== Bronserver en opties voor downloaden vanaf de server ==
   17Standaard is er slechts één bron, de hoofdserver van OSM. Als [ExpertMode modus Expert] is ingeschakeld dan heeft u toegang om gegevens te downloaden vanaf de Overpass API. (Meer servers kunnen in de toekomst worden toegevoegd.) Elke server heeft zijn eigen speciale opties voor downloaden, die hieronder worden uitgelegd.
  1418
  15 * [[osmwiki:Downloading data|OSM-gegevens]] ([[osmwiki:Elements|knopen, wegen, relaties]])
  16 * [[osmwiki:GPS traces|GPS ruwe gegevens (sporen)]]
  17 * [[Help/Dialog/Notes|OSM-opmerkingen]]
   19=== Downloaden vanaf OSM ===
   20[[Image(Help/Action/Download:SlippyMap.png,800)]]
  1821
  19 Het type wordt gekozen met de keuzevakken aan de bovenzijde van het venster. (Het is mogelijk om alle drie typen tegelijkertijd te downloaden).
   22Dit is de standaard methode voor downloaden. Verschillende typen gegevens kunnen worden gedownload (het is mogelijk alle drie typen in één keer te downloaden):
   23
   24* [osmwiki:Downloading_data OpenStreetMap data] ([osmwiki:Elements nodes, ways, relations])
   25* [osmwiki:Upload Raw GPS data] (sporen)
   26* [Help/Dialog/Notes Opmerkingen]
   27
   28er zou een rode waarschuwing onder de keuzevakken voor het gegevenstype worden weergegeven als het geselecteerde gebied waarschijnlijk te groot voor de server en zal worden beantwoord met een foutbericht.[[BR]]
   29U kunt grotere gebieden downloaden door verscheidene kleinere te downloaden of een andere bronserver te proberen.
   30
   31=== Downloaden vanaf Overpass API ===
   32[[Image(Help/Action/Download:Overpass.png,800)]]
   33
   34Het grote voordeel van Downloaden vanaf Overpass API, vergeleken met het Downloaden vanaf OSM is dat u de download kunt beperken tot speciale objecten. Hiervoor kunt uw query voor Overpass in het grote tekstvak plaatsen. Zie [osmwiki:Overpass_API/Overpass_QL] voor zijn syntaxis. U kunt uw favoriete query's in de de lijst aan de rechterkant toevoegen, bewerken en verwijderen. Met succes uitgevoerde query's zullen automatisch worden toegevoegd aan de lijst met "history" en de tijd en datum als naam voor deze query. Type tekst in het kleine tekstvak boven de lijst om de lijst te filteren.
   35
   36Als `{{geocodeArea}}` deel uitmaakt van de query, zal het worden geëvalueerd. Als `{{bbox}}` deel uitmaakt van de query, dan dient u het te downloaden gebied te kiezen (zie hieronder). Als geen van beide aanwezig zijn, zal het globaal zoeken en downloaden. Als het vak voor de query leeg wordt gelaten, kunt u alle gegevens in het hieronder gespecificeerde gebied downloaden.
   37
   38Als u deze methode voor downloaden gebruikt, zorg er dan voor dat u zeker weet wat u doet omdat het werken met incomplete gegevenssets kan leiden tot ongewenste verkeerde of gedupliceerde gegevens na het uploaden naar de server van OSM. Overpass API biedt alleen gegevens van OSM (d.i. geen GPS-sporen of Opmerkingen).
   39
   40De Query Wizard helpt u om eenvoudig een query voor Overpass te maken. Zie [osmwiki:Overpass_turbo/Wizard] voor de syntaxis en mogelijkheden.
   41
   42[[Image(Help/Action/Download:Wizard.png,250)]]
   43
   44In het favoriete bewerkingsvenster bevat het eerste vak de naam en het vak eronder de query.
   45
   46[[Image(Help/Action/Download:Favorite.png,250)]]
  2047
  2148== Gebied om te downloaden ==
  22 Het dialoogvenster heeft meerdere tabs. De exacte configuratie van de tabs kan afhankelijk zijn van de plug-ins die u hebt geïnstalleerd, maar u zult over het algemeen ten minste de volgende vijf hebben.
   49Aanvullend aan de keuze voor de server dient u te selecteren in welk gebied ("bounding box", "bbox") u de gegevens wilt downloaden (uitzondering: wanneer u een query van Overpass gebruikt zonder `{{bbox}}`). Het te downloaden gebied kan op verschillende tabs worden gekozen.
  2350
  24 Bij het schakelen tussen de tabs zal het in elke tab weergegeven gebied hetzelfde zijn. Dus als u bijvoorbeeld een bladwijzer selecteert en overschakelt naar de tab van de slippy map, zal het gebied van die bladwijzer worden weergegeven.
  25 
  26 **Opmerking**: Als het dialoogvenster voor downloaden wordt opgeroepen als de gegevens al zijn geladen, worden alle velden ingesteld op het huidige zichtbare vak met begrenzingen. Een veel voorkomend scenario dat wordt gebruikt is om eerst uw GPS-spoor te laden vanuit een GPX-bestand en dan de weergave in te zoomen, zodanig dat het gedeelte waaraan u wilt werken volledig zichtbaar is en dan het dialoogvenster om te downloaden op te roepen dat dan het zichtbare gebied zal weergeven.
   51De tab Slippy is de meest intuïtieve omdat u eenvoudigweg op de kaart een rechthoek kunt tekenen met uw muis. Als u de bbox wijzigt op ene andere tab en teruggaat naar de Slippy map zal het de nieuwe bbox weergeven, dus u kunt het aanpassen vóór het downloaden. Wanneer het dialoogvenster Downloaden wordt aangeroepen met reeds geladen gegevens, zal de bbox van het gedownload venster hetzelfde zijn als uw huidige [MapView kaartweergave].
  2752
  2853=== Slippy-kaart ===
  29 [[Image(download_dialog_nl.2.png,300px,right)]]
  30 ''Slippy-kaart'' verschaft een verplaatsbare kaart zoals op de voorpagina van OSM waarmee u interactief het gebied kunt selecteren om te downloaden. De verschillen zijn dat {{{Shift+Click}}} om in te zoomen niet beschikbaar is, de kaart verplaatst kan worden op de manier van JOSM door de rechter muisknop in te drukken en ingedrukt te houden en een gebied geselecteerd kan worden door de linker muisknop in te drukken en ingedrukt te houden.
   54[[Image(Help/Action/Download:SlippyMap.png,400)]]
   55
   56De ''Slippy map'' verschaft een verplaatsbare kaart zoals die op de startpagina van OSM waarmee u interactief het te downloaden gebied kunt selecteren. Verplaats de map op de manier van JOSM door de rechter muisknop in te drukken en ingedrukt te houden en een gebied te selecteren met de linker muisknop ingedrukt.
   57
   58Klikken op de knop [[Image(source:/trunk/images/layer-switcher-maximize.png,20,middle)]] aan de rechter bovenkant geeft u de optie om de weergegeven kaart voor dit venster te wijzigen. De beschikbare kaarten zijn gebaseerd op uw [[Help/Preferences/Imagery|Imagery voorkeuren].
  3159
  3260=== Bladwijzers ===
   61[[Image(Help/Action/Download:Bookmarks.png,400)]]
   62
  3363Een tab ''Bladwijzers'' waar u uit vooraf gedefinieerde bladwijzers kunt selecteren, of een nieuwe bladwijzer kunt maken vanuit het huidige omvattende gebied of het gebied dat respectievelijk in een andere tab is geselecteerd.
  3464
   
  4070
  4171=== Omvattend gebied ===
   72[[Image(Help/Action/Download:BBox.png,400)]]
   73
  4274Een tab ''Omvattend gebied'' waar u de grenzen voor latitude/longitude kunt instellen voor de gegevens die moeten worden gedownload en ook een URL kunt plakken van ofwel www.openstreetmap.org of www.informationfreeway.org.
  4375* Zoom in op het gebied waarin u geïnteresseerd bent en kopieer de URL uit de adresbalk van uw browser. Ga dan naar JOSM en plak deze URL in het vak "URL van www.openstreetmap.org". (Klik met links in het vak en druk dan op CTRL+v in Windows om in het vak te kunnen plakken).
   
  4779
  4880=== Gebieden rond plaatsen ===
   81[[Image(Help/Action/Download:AreaAroundPlaces.png,400)]]
   82
  4983Op de tab ''Gebieden rond plaatsen'' kunt u zoeken naar specifieke plaatsen, straatnamen, etc, in de database van OSM. Momenteel is er slechts één server beschikbaar voor het zoeken: [osmwiki:Nominatim Nominatim]. (In het verleden was er ook [osmwiki:Name_finder Namefinder], maar deze service is beëindigd en afgesloten.) Nadat u heeft geklikt op een zoekresultaat kunt u terugschakelen naar de tab Slippy map (die is ingezoomd op het zoekresultaat) en het begrenzingsvak aanpassen.
  5084
  5185=== Tegelnummers ===
   86[[Image(Help/Action/Download:TileNumbers.png,400)]]
   87
  5288Een tab ''Tegelnummers'' waar u nummers van tegels in kunt voeren en een zoomniveau om gegevens van die tegels te downloaden. Als alternatief kunt u een adres voor een Tegel invoeren. Dit zou er een beetje akelig uit kunnen zien, speciaal na het lezen van [osmwiki:Slippy_map_tilenames Hoe de tegelnummers te berekenen]. Maar soms kan het handig zijn. Bekijk [https://help.openstreetmap.org/questions/40163/tile-browser-link-broken deze vraag in het Help-centrum] als u eenvoudig de tegelnummers wilt bepalen met de muis.
  5389
  54 == Gebied is te groot ==
  55 De hoeveelheid gegevens die in één keer kan worden gedownload is begrensd om het risico van het overbelasten van de server te verkleinen.[[BR]]
  56 Er zal een rode waarschuwing aan de rechter onderzijde worden weergegeven als het geselecteerde gebied te groot is voor de server en zal worden beantwoord met een foutbericht.[[BR]]
  57 Kies anders een kleiner gebied. U kunt grotere gebieden downloaden door kleinere te gebruiken.
  58 
  59 == Lagenbeheer ==
  60 U kunt beheren of de gegevens worden geladen in de huidige of in een nieuwe laag met het keuzevak aan de linker onderzijde van het venster:
  61 * als **Als nieuwe laag downloaden** is geselecteerd, worden de gegevens in een nieuwe laag geladen
  62 * als **Als nieuwe laag downloaden** niet is geselecteerd, worden de gegevens in de huidige laag geladen
  63 
  64 Indien er nog geen laag voor de gegevens is, wordt altijd een nieuwe laag voor de gegevens gemaakt.
  65 
  66 == Weergave ==
  67 Klikken op de knop [[Image(source:/trunk/images/layer-switcher-maximize.png,20,middle)]] aan de rechter bovenkant geeft u de optie om de weergegeven kaart te wijzigen (programma van renderen) voor dit venster. De beschikbare kaarten zijn gebaseerd op uw [[wiki:/Nl:Help/Preferences/Imagery|voorkeuren voor afbeeldingen]]
  68 
  69 Een voorbeeld voor de weergegeven selectie:
  70 
  71 * OpenStreetMap (Mapnik)
  72 * Cyclemap
  73 * Bing Aerial Maps
  74 * MapQuest Open Aerial
  75  
  76 
  77 == Invoegtoepassing Downloaden vanaf mirror ==
  78 * De syntaxis voor de XAPI query wordt uitgelegd op de [osmwiki:Overpass_API/XAPI_Compatibility_Layer wiki van OSM].
   90== JOSM opties voor downloaden ==
   91JOSM biedt enkele algemene opties voor dit venster Downloaden:
   92 Downloaden als nieuwe laag::
   93  Indien geselecteerd worden de gegevens geladen in een nieuwe laag, indien niet geselecteerd worden de gegevens geladen in de huidige gegevenslaag. (Als er nog geen gegevenslaag is, wordt altijd een nieuwe gegevenslaag gemaakt.)
   94 Open dit dialoogvenster bij het opstarten::
   95  Indien geselecteerd zal dit venster automatisch worden geopend na het opstarten van JOSM.
   96 Zoomen naar gedownloade gegevens::
   97  Indien geselecteerd zal de kaartweergave zich verplaatsen naar de gedownloade gegevens na het downloaden, indien niet geselecteerd zal het op zijn huidige positie blijven. (Als [ExpertMode modus Expert] is uitgeschakeld wordt dit keuzevak niet weergegeven.)
  7998
  8099== Zie ook ==
  81100* [[Image(source:trunk/images/downloadprimitive.png,middle)]] [wiki:/Nl:Help/Action/DownloadObject Downloaden object]
  82101* [[Image(source:trunk/images/download.png,middle)]] [wiki:/Nl:Help/Action/DownloadParentWaysAndRelation Downloaden van ouderwegen en -relaties]
  83 * [[Image(source:trunk/images/download-overpass.png,middle)]] [wiki:/Nl:Help/Action/OverpassDownload Downloaden vanaf Overpass API]
   102* [[Image(source:trunk/images/download-overpass.png,middle)]] [wiki:/Nl:Help/Action/OverpassDownload Downloaden vanaf Overpass API] (Bestaat niet langer in JOSM omdat het werd geïntegreerd in dit venster in september 2017.)
  84103* [[Image(source:trunk/images/download_in_view.png,middle)]] [wiki:/Nl:Help/Action/DownloadOsmInView Huidige weergave downloaden]
   104* [[Image(https://raw.githubusercontent.com/JOSM/continuos-download/master/images/continuous-download.png,middle)]][http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/continuosDownload Plug-in continuosDownload ]
  85105* [[Image(source:trunk/images/openlocation.png,middle)]] [wiki:/Nl:Help/Action/OpenLocation Locatie openen]
  86106