wiki:Nl:Changelog

Version 210 (modified by DiGro, 20 months ago) (diff)

adjusted to revision 551

Andere talen:

Log van wijzigingen

Deze pagina richt zich op het op een gebruikersvriendelijke manier verschaffen van een log met wijzigingen voor de stabiele uitgaven van JOSM. Zijn structuur ligt ergens tussen de inhoud van StartupPage en de berichten van het log van SVN.

 • Deze lijst bevat voornamelijk verbeteringen en wijzigingen.
 • Reparaties van problemen worden hier meestal niet vermeld (hoewel een belangrijk deel van de wijzigingen in elke uitgavecyclus reparaties van problemen zijn). Bekijk de link naar de berichten voor het log van SVN aan het einde van elk hoofdstuk om de gerepareerde problemen te bekijken.
 • Wijzigingen van externe bronnen (Voorkeuzen, Kaarttekenstijlen, regels voor Validatie en Plug-ins) worden hier niet vermeld.
 • Er staan ook aan JOSM gerelateerde wijzigingen in de OSM Trac die hier ook niet worden vermeld.

2017-07-02: Stabiele uitgave 12450 (17.06)

Eerst werd 12443 uitgegeven als stabiele versie, daarna werd, ten gevolge van een probleem bij het renderen van gestippelde lijnen, 12450 uitgegeven als een snelle reparatie voor deze milestone.

 • belangrijke verbeteringen
 • gemiddelde verbeteringen
  • De projectie herstelt zichzelf automatisch naar de standaard projectie Mercator na opnieuw starten. De standaard projectie kan worden gewijzigd in de instellingen voor de projectie met de nieuwe knop "Als standaard instellen" (alleen modus Expert). (r12306)
  • Ondersteuning toegevoegd voor bestanden van NMEA die gegevens van GLONASS, Galileo of Beidu bevatten (r12421)
 • kleine verbeteringen
  • Lay-out van het venster Zoeken verbeterd (patch door bafonins, r12333, r12344, r12345)
  • CombineWayAction: Samenvoegen toestaan van wegen die niet in de huidige gegevensset voor bewerken staan (r12356)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Test "Similarly named ways": detecteer accent en variaties in letters voor tekenreeksen van dezelfde lengte (r12283)
   • Ondersteuning toegevoegd voor importeren van afbeeldingen *.jpeg (r12286)
   • Toestaan van addr:neighbourhood als aanvullende toewijzing voor addr:street en addr:place (r12311)
   • Verbeteringen in test voor validatie rotonde/koppelingen (r12312)
   • Toegevoegd multiselectie service=* voor voorkeuze shop=car_repair (r12324)
   • Toegevoegd geslacht/soort/taxon voor voorkeuze natural=tree_row (r12325)
   • Sorteren van voorkeuzen voor handvaardigheden: groep food, groep apartment/house, andere handvaardigheden groep "soft"/art, ander groep handvaardigheden "hard" (r12404)
   • Waarschuwing als object is getagd met access only (r12416)
   • Toegevoegd airmark=beacon en ​aeroway=navigationaid en verbeterd pictogram voor ​man_made=beacon (r12417)
   • Verbeterd waarschuwingsbericht voor highway=road (r12418)
   • De interne database van nationale grenzen verfijnd (patch door Tobias Zwick, #14833)
   • Toegevoegd entrance=home (r12436)
   • Exporteren naar geojson: gebruik alleen Polygon voor gesloten wegen (r12439)
   • man_made=surveillance alleen gebruiken op knopen (r12440)
   • Toegevoegd man_made=cross (r12446)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.06

2017-05-29: Stabiele uitgave 12275 (17.05)

 • gemiddelde verbeteringen
  • Afhandelen van verschuivingen van afbeeldingen bij opnieuw projecteren (r12084, r12085, r12093)
  • Dialoogvenster Downloaden ondersteunt ook URL die bevat .../#zoom/lat/lon (r12090)
  • Geen richtingpijlen tekenen op korte segmenten in de selectie (r12154, r12185)
  • Vragen aan gebruikers van Windows/macOS om hun versie van Java bij te werken als die verloopt (d.i. als de ingebouwde vervaldatum voor de JRE is gepasseerd, ongeveer 4 maanden na uitgave, 1 maand nadat Java zelf zal hebben gevraagd om bij te werken). (r12219, r12238)
 • kleine verbeteringen
  • Oud probleem gerepareerd waarbij punten in de verkeerde richting zouden kunnen worden verplaatst (r12053)
  • Verbeterde lay-out van venster Conflicten (r12043, r12044, r12046, r12047)
  • Relatiebewerker: Zorg dat werkbalken van knoppen verschuiven bij scrollen als het venster te smal is om ze allemaal weer te geven. (r12080)
  • Overschrijven van afbeelding voor werkbalk en naam voor werkbalk van voorkeuzen toestaan (r12142)
  • Verschuiving van afbeeldingen laten werken in WGS 84 (r12149)
  • Ondersteunen van WMTS Dimensions (r12224)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Toegevoegd shop=cheese (r12083)
   • Vermijden van valse positieve waarschuwing bij verbinding met building=no (r12089)
   • Niet waarschuwen voor ontbrekende verwijzing als expliciet noref=yes is ingesteld (r12194)
   • Niet waarschuwen dat amenity=weighbridge is verbonden aan een highway (r12201)
   • Testen op juiste waarden "ele" (patch door naoliv, r12215)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.05

2017-05-02: Stabiele uitgave 12039 (17.04)

 • belangrijke verbeteringen
  • Ondersteuning voor opnieuw projecteren (warping) van afbeeldingslaag wat het mogelijk maakt bronnen met verschillende projecties te combineren (#7427)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Ondersteuning toegevoegd voor meerdere uitvoerindelingen voor Overpass API (r11916)
  • Ondersteuning toegevoegd voor variabele namen voor rollen in voorkeuzen/validator die regexp gebruikt (level_0, level_1, ...) (r11989)
 • kleine verbeteringen
  • Certificaat StartCom vervallen (r11903)
  • Een link toegevoegd in de wiki in voorkeuren voor afbeeldingen (r11959) * * * *
  • Toestaan het venster Help te minimaliseren/maximaliseren (r12004)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • MultipolygonTest verbeterd (r11837)
   • Leisure en amenity toegevoegd aan de naamgeving voor multipolygonen (r11900)
   • Gestopte ondersteuning voor vervallen outer-way-stijl multipolygonen (r11908, r12026)
   • advertising=column toestaan als gebied (r11976)
   • Self_service toegevoegd aan car wash (r11976)
   • Waarden voor monument doorzoekbaar gemaakt (r11979)
   • Beperken van klassewaarschuwing voor wegen (r11985)
   • Relatie type=building toegevoegd (r11989)
   • Waarschuwing toegevoegd voor potentieel foutieve verplaatsing van bestaande knopen (r12032, r12037)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.04

2017-04-02: Stabiele uitgave 11826 (17.03)

 • belangrijke verbeteringen
  • Volledig voorkomen van het uploaden van een laag met "upload=never" in het OSM-bestand (r11709)
  • Toegevoegd optie (modus Expert) om niet naar de nieuw gedownloade gegevens te zoomen (r11658, r11743, r11774, r11784)
 • gemiddelde verbeteringen
 • kleine verbeteringen
  • Installeren via Snapcraft (r11794, r11823)
  • standaard sorteren in de volgorde [relations, ways, nodes] in dialoogvenster Selectie (r11680)
  • Datums toevoegen aan items afbeeldingen
  • WMTS: mogelijk maken om te schakelen tussen 2 ondersteunde projecties (r11788:11790)
  • WMTS: geen dialoogvenster Selectie weergeven als er slechts één laag met één tegelmatrix is ingesteld die overeenkomt met de huidige projectie (r11791)
  • WMTS: titel laag weergeven, geen identificatie voor laag in dialoogvenster Laagselectie (r11792)
  • WMTS: mimetypes jpgpng en png8 toegevoegd (gebruikt door ESRI en Geoserver) (r11798, r11824)
  • Fijn afstemmen voorkeuze in venster Tag toevoegen voor gedeeltelijke gegevenssets (r1804)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Toestaan van negatieve .5 verhogingen in de tag level (r11640)
   • Nieuw pictogram voor loterij (patch door naoliv, r11663)
   • Geen waarschuwing "water without natural=water" voor natural=strait en natural=bay, automatisch repareren verwijderen (r11687)
   • Standaard doorzicht niet wijzigen naar eigenschap fill-color. Gebruik een fill-opacity in plaats van een standaard voor doorzicht van ~.2, zodat auteurs van stijlen dat eenvoudiger kunnen overschrijven en het gedrag beter te voorspellen is. (r11700)
   • Toestaan van leisure=fitness_centre als fysieke mogelijkheid voor tags sport (r11732)
   • Toevoegen van een gebouw dat is vastgemaakt aan een weg als een waarschuwing voor validatie
   • Beperken van test "Coastline inside water" tot gesloten wegen (r11744)
   • Verbeteren van validatie van tags van Wikipedia (patch door nyurik, r11756, r11771, r11800)
   • Verhogen van belangrijke problemen met multipolygonen tot niveau error, betere afzonderlijke uitvoer van randen en multipolygoon (r11782)
   • Verwijderen van enige nutteloze waarschuwingen voor validatie met betrekking tot onbekende typen relaties (r11783)
   • Toegevoegd site_type=tumulus,megalith,fortification,settlement,necropolis,city waarden voor voorkeuze historic=archaeological_site (r11787)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.03

2017-02-27: Stabiele uitgave 11639 (17.02)

 • belangrijke verbeteringen
  • Verbeterde modus GPS Heatmap: toevoegen modus puntenwolk, aanpassing winst overlay, beperking van zichtbaarheid en nog twee kleurenschema's (r11566 patch door kidelo)
  • Toestaan van selecteren van spiegelservers voor lagen in de voorkeuren voor afbeeldingen (r11570)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Automatisch verwijderen van items van afbeeldingen in de gebruikerslijst, die niet langer beschikbaar zijn in de wikibron (r11527, r11528)
  • Verbeterde Assistent Overpass voor interpreteren van geocoding Nominatim (r11560)
  • Toevoegen datum- en eli-best velden aan definitie voor afbeelding en ze weergeven als helptip in de voorkeuren voor de afbeeldingen, het menu Afbeeldingen en de werkbalkr (r11570, r11575, r11612, r11625)
  • Automatische oplossing voor tagconflicten voor Frans kadaster en Canadese CanVec (r11606, patch van Tyndare)
 • kleine verbeteringen
  • Rotatiehoek voor projectie Transverse Mercator (r11549)
  • Verbeterde lijst met plug-ins voor functie importeren (r11563)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Niet waarschuwen over oneven aantal rijstroken zonder lanes:forward|backward op rotondes (r11529)
   • Toevoegen van female/male/unisex aan voorkeuze voor shower (r11547)
   • Toevoegen van castle_type aan voorkeuze castle (r11547)
   • Niet waarschuwen voor addr:postcode samen met place=* (r11547)
   • Bijgewerkte waarden voor verkopen: verwijdert public_transport_plans, toegevoegd coffee, vervallen photos en photo ten faveure van amenity=vending_booth, voeg het toe aan voorkeuzen en kaarttekenstijl (r11583)
   • Teken niet gesloten wegen tourism=attraction niet gevuld (r11584)
   • Toegevoegd amenity=internet_cafe aan voorkeuzen en kaarttekenstijlen (r11585, r11588)
   • toestaan van leisure=bowling_alley als fysiek object voor tags sport (r11591)
   • Bijgewerkte validatie voor opening_hours (r11592, r11595, r11597)
   • Tags die gebieden zijn meer precies definiëren (r11600)
   • Negeer sleutels die beginnen met description: zoals description:de in test voor onbekende waarde (r11605, r11608)
   • Automatisch sluiten van alle wijzigingensets, als de upload >10000 wijzigingen bevat en daarom meerdere wijzigingensets maakt (r11618)
   • Verbeterde uitvoering van test "Way connected to Area" en repareren duplicaat-knopen (r11627:11630, r11632:11634)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.02

2017-02-02: Stabiele uitgave 11526 (hotfix)

2017-01-30: Stabiele uitgave 11514 (17.01)

 • belangrijke verbeteringen
 • gemiddelde verbeteringen
  • GeoImageLayer: Verbeteringen van weergeven van geselecteerde foto in de kaart (r11434, r11484, r11514 patch by holgermappt)
 • kleine verbeteringen
  • Doorlopende integratietest voor voor verschillen in de database Editor Layer Index (r11426)
  • Dockerbestand en scripts om testen te beginnen onder Docker for Windows en Linux. Dit maakt het eenvoudiger tests uit te voeren op op Windows-gebaseerde ontwikkelomgeving (r11442)
  • Zoekoptie toegevoegd om te zoeken naar verwijderde objecten bijv om ze permanent te verwijderen (r11446)
  • Recursief parsen van filter vervangen door iteratieve benadering om StackOverflowError te vermijden voor zeer lange filters (~3000 logische operatoren)(r11447)
  • Rollen voor relaties niet vertalen (r11466, r11475)
  • Robuustheid tegen ongeldige tijdstempels in GPX-bestanden (r11486)
  • Toestaan van file:// URL voor argument voor de opdrachtregel --load-preferences (r11509)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Waarschuwing over highway=track zonder tracktype (info level)(r11428)
   • Waarschuwing verwijderd als een highway ook een natural=ridge is (r11429, patch door LeTopographeFou)
   • Niet waarschuwen over combinatie width + natural=stone (r11430)
   • Niet automatisch repareren "Missing power tower/pole within power line" (r11432)
   • Validatietest Straße/Strasse landspecifiek gemaakt en verhoogd naar niveau error (r11439)
   • Test voor zichzelf kruisende wegen gerepareerd (r11441, patch door GerdP)
   • Toegevoegd addr:unit aan tagvoorkeuze Adres (r11463, patch door MikeN)
   • Waarschuwing over aeroway=aerodrome|helipad + area=yes (r11476)
   • Waarschuwing over waarden van gebied anders dan yes en no of gebruikt op knopen (r11476, r11477)
   • Waarschuwing verwijderd met leisure=fitness_station + sport=fitness (r11497)
   • Combinatievak 'surface' toegevoegd aan voorkeuze runway (r11497)
   • Weergeven van richtingspijlen voor één richting van luchtwegen overeenkomstig aan de wiki, niet weergeven als oneway=no is ingesteld (r11499, r11501)
   • Niet waarschuwen over combinatie aerialway oneway (r11513)
   • Verifiëren van onjuist gebruik van type=multipolygon in knopen en wegen (r11500)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie berichten van het log van SVN voor Milestone 17.01

Oudere stabiele uitgaven

Zie ook