wiki:Da:VersionHistory

Ældre JOSM nyheder

 • 26-11-2017 (stabil version 13170)
  • Text of notes is now selectable and copyable; links are now clickable
  • Ability to upload data in background
  • Don't select all characters from a text box when switching between JOSM and another application
 • 29-10-2017 (stabil version 13053)
  • Already downloaded areas are displayed in the download window and in the minimap and the layer chooser button was improved
  • New button in the relation editor that selects the relation itself
 • 2017-10-06 (latest version 12926)
  • JOSM now uses a new code signing certificate sponsored by FOSSGIS e.V. (required for WebStart)
 • 03-10-2017 (stabil version 12921)
  • Added links to external changeset viewers to the History and Changeset Manager windows
  • Added feedback request checkbox to the upload window
  • The creating circles function automatically uses a proper node count depending on the circle diameter
  • New command-line parameters to execute certain tasks without graphical user interface:
   • Rendering of osm data using a MapCSS style
   • Converting coordinates from one projection to another
 • 02-09-2017 (stabil version 12712)
 • 30-07-2017 (stabil version 12542)
  • Søg efter prædefinition i søgevinduet.
  • Nyt "hjemsted" bogmærke (hvis angivet i OSM brugerindstillingerne) og bogmærker for de 15 seneste ændringssæt.
 • 02-07-2017 (stabil version 12450)
 • 29-05-2017 (stabil version 12275)
 • 02-05-2017 (stabil version 12039)
  • Omprojektering (warping) af billedlag: giver mulighed for at kombinere forskellige projektionskilder.
 • 2017-04-02 (stable version 11826)
  • Completely prevent the upload of a layer by "upload=never" in the osm file
  • An option was added to not zoom to the new downloaded data. (expert mode only)
 • 2017-02-27 (stable version 11639)
  • The GPS Heat Map mode has now some settings to adjust its appearance.
  • Mirror servers of imageries can now be selected in the Imagery Preferences.
 • 2017-02-02 (stable version 11526)
  • GPS traces can now be displayed in the new Heat Map mode.

2016

 • 2016-12-31 (stable version 11427)
  • Internal database with boundaries of all countries. Single validator rules and mappaint styles can now e.g. be limited to a specific country.
  • Simply dropping or pasting URLs to download data supports now all URL types from the Open Location window.
  • The key and value text boxes in the add value window are prefilled with the next tag of the list below if the first key is already used.
 • 2016-11-06 (stable version 11223)
 • 2016-09-05 (stable version 10966)
 • 2016-08-12 (stable version 10786)
 • 2016-07-12 (stable version 10526)
  • Big rework of the JOSM core
 • 2016-04-28 (stable version 10161)
 • 2016-03-13 (stable version 9979)
  • OAuth is now the default authorisation method.
  • Drag & Drop support for the relation editor (more info)
  • New button in relation editor to refresh the relation (e.g. after splitting a way)
  • The History dialog shows the old and new coordinates of a moved node on a map
  • Automatic snap zoom to default resolution of background
  • Extended support of different projections

2015

 • 2015-12-31 (stable version 9229)
  • Areas are filled only around their inner edges. This and other settings are adjustable in the Style settings of the JOSM Standard mappaint style. More info about Style settings
 • 2015-11-23 (stable version 9060)
  • Support Norwegian Bokmål language
 • 2015-10-30 (stable version 8969)
  • Way splitting: reuse id/history of existing way for longest split segment (expert users can choose another segment)
  • Display node icons from mapview also in lists (e.g. in selection dialog, relation editor or upload dialog)
 • 2015-09-28 (stable version 8800)
  • Integration of Overpass download and Overpass Turbo Wizard (Expert mode only)
  • Added Minimap
  • Added link to taginfo
  • Selectable Gamma value for background imagery
 • 2015-08-22 (stable version 8677)
 • 2015-06-17 (stable version 8491)
  • Support Belarusian language
  • Support Vietnamese language
 • 2015-04-18 (8227)
  • Support Valencian language
 • 2015-03-31 (8160)
  • Support Lithuanian language
 • 2015-03-02 (8109)
  • Flere skrifttyper til at understøtte flere sprog i Windows
  • Nogle udvidelser kan nu installeres og bruges uden at JOSM skal genstartes.
  • Ny søgeboks i hovedmenuen (øverst til højre)
  • Den integrerede Noter understøttelse er nu aktiveret som standard (udvidelsen er forældet).
 • 2015-02-18

2014

 • 2014-12-29 (7906)
  • To nye sprog: Asturisk og Khmer.
  • Indstillinger, brugerdata og cache-mapper er flyttet i OS X og Windows.
 • 2014-12-10 (7777)
  • Nyt logo designet af Diamond00744.
  • Mulighed for at downloade/uploade OSM noter.
  • Fjernet historikdialogen i sidemenuen til fordel for en ny historikknap i bunden ar markeringsdialogen.
 • 2014-10-21 (7643)
  • Rettet store fejl i tastaturgenveje og Kombiner vej konflikt håndtering.
 • 2014-09-30 (7588)
  • Bedre integration med OS X (se #10455 for oplysninger).
  • Visning af OSM tags i prædefineret-grænsefladen.
 • 2014-09-20 (7569)
  • JOSM viser nu advarsler for gammeldags multipolygoner som kan løses ved at overføre de relevante tags fra ydre veje til relationen.
 • 2014-08-31 (7480)
  • Forbedringer af standard kortstilen:
   • Punkt symboler og ikoner skjules ved lavt zoom (dette kan konfigureres i stilart indstillingerne).
   • Bedre mærkat-placering inden i områder
   • Navn på veje vises langs med vejen
  • Offline tilstand med nyt kommandolinje argument --offline=[josm_website|osm_api|all]
 • 2014-07-20
  • Vi afholder en grafik konkurrence indtil den 30. september for at få et nyt logo! Se wiki for oplysninger.
 • 2014-07-04 (7287)
  • Ny dobbelt-justeringstilstand for Extrude handling
  • Automatisk gen-indlæsning af lokale korttegningsstile og valideringsregler
  • Automatisk opdatering af billedlag emner
 • 2014-05-18 (7139)
  • JOSM's standard kortstil er konverteret fra XML til MapCSS
 • 2014-05-15 (7131)
 • 2014-04-25 (7001)
  • Skiftet til Java version 7, mange kode oprydninger
 • 2014-03-30 (6950)
 • 2014-02-28 (6891)
  • Tillad HTTPS adgang til OSM API
 • 2014-01-29 (6767)
  • Ny MapCSS-baseret tag tjekker, udvidbar via tilpassede regler
  • Tilføjet "Søg efter objekter via prædefinitioner" handling Shift-F3
  • Prædefinitioner/MapCSS/Validator forbedringer

2013

 • 2013-12-20 (6502)
  • Bed om rettesæt source tag i upload vinduet
  • Historikdialog: indlæs og vis rettesæt kommentar
  • source:trunk/images/mapmode/improvewayaccuracy.png Improve way accuracy aktiveret i ikke-expert tilstand
  • Mange andre forbedringer og fejlrettelser (ændringshistorik)
 • 2013-11-17 (6388)
  • Opdaterede sprogfiler
 • 2013-11-12 (6383)
  • Ny kommando til at løsrive punkt fra vej
  • Notifikationer om nyligt modtagne OSM beskeder
  • Mange mindre forbedringer af forudindstillinger, stilarter og validering samt mange andre dele
 • 2013-09-20 (6238)
  • Nye ikke forstyrrende beskeder
  • Nyt "session" emne i filer menuen når i expert tilstand
  • Fuldstændig understøttelse af GPX-ruter
  • Masser af mindre forbedringer af prædefinitioner, genstart, stilarter og validering samt ydelsesforbedringer
 • 2013-08-07 (6115)
  • Forespørgsel om OAuth tilladelse til helt at understøtte den nye notes udvidelse
  • Omstrukturering af udvidelsesmenuerne til bedre at understøtte gruppering og integration
  • Foretræk underpunktet for (sidst) markerede objekter når der vælges punkter med duplikater
  • Mange andre forbedringer og fejlrettelser (ændringshistorik)
 • 2013-07-09 (6060)
 • 2013-06-05 (5990)
  • Mulighed for at vælge tastaturgenveje for prædefinitioner og andre værktøjslinjeknapper plus nyt kontekstmenu emne "Rediger genvej" til at angive dem
  • Automatisk zoom for WMS lag
  • Ny "Vis/skjul paneler" handling på TAB for at skjule/vise dialog paneler
 • 2013-05-08 (5939)
  • Integreret genstarts-udvidelsen i kernen
  • Højrekliksmenu "fortryd, klip, kopier, indsæt, slet, marker alle" for hver tekst-komponent
  • Forbedret ydelsen af Ryd kommandoen
 • 2013-04-08 (5836)
  • Større ombygning af kontekstmenuer
  • Tilføjet "ryd buffer" knap for at fjerne forkert buffer fra "indsæt tag fra tekst" handlingen
  • Fjern understøttelse af den forældede billedlags offset server
 • 2013-03-07 (5759)
  • Ctrl-Shift-V kan nu indsætte tags fra udklipsholderen f.eks., a=2,c=3 og a 2 c 3
  • Adskillige MapCSS renderings forbedringer
  • Tillad trækning af punkter i Ekstraher tilstand
  • Kontekstmenuer i Tilføj/Rediger egenskab dialoger, mulighed for at ændre tastatur-layout
  • Grundlæggende dato-filtrering af GPS spor
  • Fjernstyring: tillad sletning af tags og oprettelse af objekter med tags
  • Masser af mindre forbedringer og fejlrettelser
 • 2013-02-06 (5697)
  • Der foreslås roller i relationseditoren og ved oprettelse af en relation
  • Mulighed for at filtrere i relationsliste dialogen
  • Adskillige forbedringer af "Tilføj værdi" dialogen, inklusiv en hjælp knap, dialogens placering huskes og mulighed for at tilføje flere tags i træk uden at lukke dialogen
  • Nyt baggrundsbillede punkt wms_endpoint og en ændring af WMS/TMS dialogerne
  • Nye valideringstests for adresser og Wikipedia tags, samt ydelsesforbedringer i tegning af lag, og fejlretninger
  • Massere af mindre forbedringer

2012

 • 2012-12-08 (5608)
  • Nye operatorer nth: og nth% giver mulighed for søgning efter placering i veje
  • Nogle mindre forbedringer af fjernstyring og interne prædefinitioner
 • 2012-11-10 (5576)
  • "Sømil" (NM) understøttes som måleenhed
 • 2012-10-08 (5531)
  • Bygningsvalideringstesten er ombygget
  • Flere tags bliver nu automatisk fjernet ved upload (TIGER, odbl, yh)
  • Kode vedrørende licensændringen er fjernet
 • 2012-08-29 (5482, 5485)
  • Billedleverandører anbefales afhængig af download regionen
  • Når der tilføjes tags til punkter, veje eller relationer, vil de sidste fem brugte blive vist for hurtigere udvælgelse
  • Filter værktøjet understøtter nu multipolygoner bedre
  • Du kan ikke lægere åbne en mappe i 'Filer > Åbn...'-dialogen og indlæse alle billeder der fra automatisk. I stedet skal du vælge billedfilerne direkte (ved brug af Ctrl-A eller Shift-klik). Værktøjet 'Importer billeder' i højrekliks menuen for et GPX-lag virker stadig på den gamle måde, så du kan indlæse billeder rekursivt ved at åbne en overliggende mappe.
 • 2012-07-23 (5353, 5356)
  • større fejlrettelser i forbindelse med behandling af data der er ændret af licensrobotten
  • mindre forbedringer i kortstilarter og valideringstests, inklusiv optegningen af inaktive lag og visningen af navne i validerings dialogen
 • 2012-07-03 (5315)
  • større fejlrettelser i validering, konflikt dialog og ved sammenlægning af lag
  • diverse forbedringer i konfliktdialogen, inklusive muligheden for at vælge (dobbeltklik) og zoome ind på elementer (kontekstmenu)
  • diverse forbedringer i valideringstests
 • 2012-06-04 (5267)
  • nye sprog: Portugisisk (Europæisk) (pt), Katalansk (ca)
  • Understøttelse af tilpassede projektioner
  • flyt tags til relation når der oprettes en multipolygon
 • 2012-05-02 (5210)
  • Nogle mindre forbedringer
   • Gjort den alternative søgedialog til standard
   • Kommandolinje parameteren --load-preferences= til at påføre indstillinger ved opstart af JOSM
   • Tillad MapCSS at vise forskel på højre og venstre side
 • 2012-04-14 (5181)
  • Startsiden på josm.openstreetmap.de er blevet simplificeret og re-organiseret
  • En testet version (5181) er blevet frigivet med mange ændringer/forbedringer, disse inkluderer
   • source:trunk/images/mapmode/rope.png lasso markeringstilstand (eksperttilstand)
   • informationsdialoger for begyndere: advarsel om forkert justerede billedlag, ved kombinering af modsigende tags eller veje der er del af relationer
   • nye funktioner til relationsarbejde: "Tilføj markering til relationen" (ved højreklik på en relation), "Vælg forrige/næste mellemrum" (i relationseditoren)
   • Grafiske grænseflade forbedringer i menuen Vis: "Korttegningsstile", mulighed for at skjule værktøjslinjen
   • adskillige forbedringer i opstartstid
 • 2012-02-07 (4905)
  • Genveje til Relations editoren er blevet tilføjet: Alt-Up, Alt-Down (flyt valgte medlem op/ned), Alt-Del (slet medlem) og Alt-Home (download ufuldstændige medlemmer)
  • En opsummeret ændringslog er tilgængelig og indholder relevante ændringer mellem stabile udgivelser.
 • 2012-02-02 (4897 ...)
  • Konfliktende tastaturgenveje i JOSM og udvidelser bliver fikset. En masse genvejstaster vil blive ændret!
 • 2012-01-22 (4846)
  • Udvidelsen ImproveWayAccuracy er blevet integreret i kernen. Vælg en vej, klik på source:trunk/images/mapmode/improvewayaccuracy.png, og øg dens akkurathed. Se hjælpesiden for detaljerede oplysninger.
 • 2012-01-21 (4791, 4796, 4833)
  • Diverse udvidelser af Fjernstyrings funktionen: ny kommando '/load_object' for at download objekter efter ID; '/add_way' kommando til at oprette en ny vej med specifikke koordinater; parameteren 'new_layer' for '/load_and_zoom' kommandoen til at indlæse data i et nyt lag.
 • 2012-01-12 (4789)
  • Ny kommandolinje mulighed for at sætte en specifik indstillingsværdi ved opstart. (f.eks. --set=expert=true)
 • 2012-01-07 (4767, 4768)
  • Fremhævning af punkter og veje under musepilen kan deaktiveres: 'Indstillinger' > 'Visningsindstillinger' > 'OSM Data' (Kun i Ekspert tilstand)
  • tegneværktøjet source:trunk/images/mapmode/node/autonode.png giver mulighed for at tegne segmenter med diskrete vinkler (f.eks., 30/45°). Tryk på tabulatortasten for at skifte mellem forskellige tilstande.
 • 2012-01-04 (4765)
  • Den automatisk skjulning af knapper for dialogerne i højre side, kan deaktiveres for hvert vindue individuelt. (Øje-symbolet i øverste højre hjørne)

2011

 • 2011-12-29 (4745)
  • Ny kommando til på forhånd at indlæse og cache WMS baggrundsbilleder langs et GPX spor. (I højrekliks menuen for et GPX-lag)
 • 2011-12-20 (4673)
  • Lambert 93 projektering (EPSG:2154) er tilgængelig for Frankrig.
 • 2011-12-20 (4670)
  • Sprogene arabisk, islandsk og hebræisk er fjernet på grund af manglende oversættelses indsats.
 • 2011-12-05 (4621-4636)
  • Forbedret ydelse ved arbejde med store multipolygoner.
 • 2011-11-26 (4609, 4611)
  • Knapperne på redigerings-værktøjslinjen (øverste venstre område) kan skjules.
  • Når du tegner veje, vil backspace tasten fortryde den sidste handling.
 • 2011-11-20 (4601)
  • Versionshistorikken viser nu licenserings-status for hver bruger der har medvirket.
 • 2011-11-15 (4595)
  • Understøttelse for flertrins genvejstaster. For eksempel vil Ctrl+Alt+S, 1 skifte synligheden for det første lag.
 • 2011-11-14 (4593)
  • Lange menuer vil ikke længere blive afkortet på små skærme, men kan i stedet rulles op og ned.
 • 2011-11-07 (4587)
  • Ny funktion i søgedialogen til at tilføje en værktøjslinjeknap for søgningen. Knappen kan fjernes senere ved at højreklikke på knappen. (Kun i eksperttilstand.)
 • 2011-11-02 (4558)
 • 2011-10-31 (4553)
  • Det interne format for gemning af brugerindstillinger er ændret til XML.
 • 2011-10-29 (4546)
  • Visningen af punkter, veje og relationer kan tilpasses med navneskabeloner.
 • 2011-10-20 (4530)
  • OsmChange formatet (*.osc) er nu officielt understøttet.
 • 2011-10-10 (4512)
  • Eksperttilstand er indført for at reducere kompleksiteten for nye brugere. For bedste kompatibilitet er eksisterende installationer sat til ekspert som standard.
 • 2011-10-07 (4497, 4498, 4500)
  • Flere funktioner i 'Filer > Download Objekt...' dialogen.
  • Historikdialog: Bedre visning af indsatte / slettede vejpunkter (og relationsmedlemmer).
  • Nye genveje i egenskaber dialogen: Alt+A, Alt+S, Alt+D for Tilføj, Rediger og Slet.
 • 2011-09-23 (4454)
  • Kopiér nøgle og værdi til udklipsholderen ved at højreklikke i egenskaber dialogen.
 • 2011-09-12 (4416, 4423)
  • Omkransningen for billedservices vises på kortet i 'Indstillinger > Billedlag'.
 • 2011-09-08 (4408)
  • Menupunkter 'Inspicer' i kontekstmenuen for markeringsvinduet er flyttet til 'Vis > Avanceret info'.
 • 2011-09-07 (4405)
  • Listen i 'Indstillinger > Billedlag' er sorteret efter landekode.
 • 2011-08-29 (4380)
  • Ny funktion 'Redigér > Kopiér koordinater'.
 • 2011-08-28 (4371)
  • Listen med nyligt åbnede filer viser ikke kun åbnede men også gemte filer.
 • 2011-08-27 (4355)
  • Dynamisk visning af knap-rækker i dialogerne til højre (valgfri, avancerede indstillinger 'dialog.dynamic.buttons=true').
 • 2011-08-22 (4333)
  • Genvejstaster til at skifte lags synlighed (Alt-1 til Alt-9)
 • 2011-08-21 (4332)
  • Vælg synlige spor for hvert gpx lag (fra højrekliksmenuen på laget)
 • 2011-08-21 (4327)
  • Markering og slette tilstand, har nu bedre visuel indikation af hvad næste handling vil være (fremhævning, markør ændringer).
 • 2011-07-18 (4256)
  • Understøttelse af SVG billedformatet.
 • 2011-07-14 (4241)
  • Tager orientering i EXIF headere i JPEG billeder i betragtning.
 • 2011-07-07 (4207)
  • GPS spor kan farves afhængig af deres retning.
 • 2011-06-18 (4142)
  • Ekstraher tilstand: Dobbeltklik på et linjesegment indsætter et nyt punkt.
 • 2011-06-11 (4126, 4129, 4134)
  • Hukommelsesoptimeringer og hurtigere tegning af GPX-spor
  • Ny tegne funktion: Tilføj en vej parallelt til en eksisterende en. (Shift + P)
 • 2011-05-16 (4081, 4085, 4086)
  • Ny Følg linje funktion der gør det nemmere at tegne omkringliggende områder. (magen til Potlatch 2's "F" genvej)
  • Søgning (og filtre) kan forespørge på lukkede linjer nu, samt dem der omkranser et minimum og maksimum område. (Nøgleord: closed; areasize:MIN-MAX eller areasize:MAX, in m²)
  • Download Objekt... funktionen accepterer nu en liste med id'er.
 • 2011-04-18 (4032)
  • Tilføj flere tilpassede søgestrenge eller baggrundslag med deres eget ikon til værktøjslinjen.
  • Opdatering af licensændring-status i brugerlisten (grøn markering - accepteret, går markering - automatisk accepteret, rødt kryds - ikke accepteret)
 • 2011-02-15 (3906)
 • 2011-02-02 (3848-3904)
 • 2011-02-01 (3837)
  • Ny "Viewport Following" funktion - flytter visningen så det sidst placerede punkt er i midten. (Hovedmenu > Vis; Ctrl+Shift+F)

2010

 • 2010-12-12 (3715)
  • Plugins'ne imagery,wmsplugin,slippymap og remotecontrol er integreret ind i JOSM kernen.
 • 2010-12-07 (3705)
  • Lag kan vises gennemsigtigt. (ny knap i lag-liste dialogen)
 • 2010-12-07 (3702)
  • Scaling of objects is supported. (Ctrl+Alt in select mode)
  • info To rotate an object click Ctrl+Shift.
 • 2010-11-25 (3669)
  • The Validator plugin has been integrated into the main program.
 • 2010-09-23 (3557, #5427)
  • Change in “Extrude” mode (X): When moving in one direction multiple times, no superfluous nodes remain. (Shift key forces the old behaviour.)
 • 2010-09-14 (3529)
  • For the tags in the properties dialogue, you can directly open the corresponding wiki-page in a browser.
 • 2010-09-03 (o22964)
  • The WMS plugin supports GetCapabilities requests.
 • 2010-08-13 (3431)
  • The new Purge command can clean up data layers.
 • 2010-07-27 (3388)
  • New tagging preset search dialog.
 • 2010-07-20 (3378)
 • 2010-06-03 (3306)
  • Search supports searching for role in relation membership.
  • The properties dialog shows position of relation membership.
 • 2010-06-01 (3291)
  • Roles defined in presets are now used. This may result in unexpected validator warnings for relations not yet know to JOSM.
  • Members of selected relations are displayed in a different color than directly selected elements.
 • 2010-04-16 (3189)
  • With the new Filter feature you can temporarily hide certain kinds of objects.
 • 2010-03-15 (3136)
 • 2010-02-02 (2923)
  • New dialog to download an object by id and optionally all ways and relations that use this object.
 • 2010-01-28 (2901)
  • New: Create a duplicate of the selected data layer without a file association.
 • 2010-01-06 (2748)

2009

 • 2009-12-31 (2717)
  • Note to former AgPifoJ users: Now you can open images from the main menu (File > Open...) or from the right click menu of the corresponding GPX-layer.
 • 2009-12-27 (2689)
 • 2009-12-12 (2616)
  • New Changeset List Dialog displays information about changesets. Changesets can be downloaded, closed and displayed.
 • 2009-12-05 (2575)
  • The plugins utilsplugin and AgPifoJ have been integrated in JOSM core.
 • 2009-11-24 (2513)
  • Projections support parameters and display projection code and world bounds to user.
 • 2009-10-25 (2313)
  • Display of linked state in relation editor now graphical and better understandable.
  • Area names are now also displayed (in light grey) when they fit into the area.
 • 2009-09-16 (2147)
  • The plugin panel in preferences now has a search function. You can search through plugin names, descriptions and versions by providing space-separated search terms in any order.
 • 2009-09-14 (2133)
  • Numerous shortcuts to the preset menu have been added to the default toolbar.
 • 2009-09-13 (2124)
  • JOSM now supports keeping multiple changesets open simultaneously on the server. If you want to change something you notice while making an unrelated change you can now tag that change correctly.
 • 2009-09-13 (2118)
  • The preset menu now has a few top-level categories instead of the previous huge list. That should help with using JOSM on smaller screens and finding more easily.
 • 2009-09-12 (2109)
  • New middle click handling allows to toggle selection between elements below cursor. This allows much easier selection of overlapping elements.
 • 2009-09-02 (2026)
  • When in delete mode the mouse pointer will change depending on the type of object about to be deleted.
 • 2009-07-15 (1790)
  • Complete rework of relation editor.
 • 2009-07-11 (1767)
  • JOSM plugins now support different versions (at least the SVN managed plugins). Plugin updates no longer cause plugin malfunction.
 • 2009-07-07 (1743)
  • JOSM now has easy usable support for external presets and drawing styles. Have a look at Presets and Styles pages.
 • 2009-06-28 (1709)
  • Support for element history display inside of JOSM.
 • 2009-06-07 (1652)
  • New dialog to resolve conflicts (when changed objects have been modified elsewhere).
 • 2009-05-30 (1628)
  • Settings are now stored in UTF-8. Users with non-latin GUI may need to fix own texts or reset configuration.
 • 2009-05-19 (1605)
  • JOSM's default projection is now Mercator instead of EPSG:4326 which was previously the default.
 • 2009-05-19 (1603)
  • New parent and child search operators make it possible to search for parent and child objects of those objects that match a given search query.
 • 2009-02-14 (1405)
  • Lots of improvements in draw mode (double clicking ends drawing). Also switching to All-In-One-Potlatch style is possible in preferences.
 • 2009-01-31 (1358)
  • Turn restrictions are displayed in the map, an asterisk next to the relation indicates a problem
  • First step of presets for relations is implemented
 • 2009-01-10 (1231)
  • Files can now also be opened by dropping them onto the JOSM window (Drag-n-Drop).
 • 2009-01-08 (1213)
  • The search function now supports search using regular expressions.
 • 2009-01-03 (1208)
  • The display of node names on the map was enhanced. If no name for a node is given, one of ref, operator or brand is shown instead. Names for unknown features (with no icon) are also displayed now.
 • 2009-01-02 (1203)
  • Rendering of multipolygon relations is now supported. The option "mappaint.multipolygon=true" must be set to do so (will be default later). When there is a * before the relation name, then JOSM found an error. Use current validator plugin to display that error.

2008

 • 2008-12-25 (1180)
  • This release removes lots of obsolete stuff in JOSM. Old plugins very likely wont work anymore. Update everything.
 • 2008-11-28 (1078)
  • If you have the "display boundaries of downloaded data" option enabled (and were until now seeing yellow rectangles for every download), you will now find the non-downloaded area hatched, and the downloaded area clear. This should make for a better editing experience because the actual edit area is not criss-crossed with yellow lines.
 • 2008-11-14 (1076)
  • The "align nodes in rectangle" function has been replaced by a more general function that allows you to orthogonalize any shape or line that already is "almost" rectangular.
 • 2008-10-29 (1058)
  • Translations of JOSM have been restructured. Language plugins are now obsolete and translations have been bundled with JOSM. Language is determined by the default system locale or the --language parameter.
 • 2008-10-05 (1023)
  • WARNING: JOSM now supports keyboard configuration. However, some of the defaults have changed. Please check (and configure) the keyboard shortcuts carefully to avoid losing your work accidentially.
 • 2008-08-24 (858)
  • The unglue action has been integrated. The UnGlue plugin is no longer required.
 • 2008-08-19 (805)
  • This version has a new drawing mode. Little crosses are shown in the middle of way when using the select tool. When these crosses are clicked, they become real nodes. This reduces mode changes a lot. If unwanted, disable the virtual nodes in preferences.
 • 2008-05-20 (643)
  • This version has a minor change to Draw Nodes mode: SHIFT+CLICK now always selects a node when over one (previously it only selected the node when nothing was already selected). This is more consistent, and reduces the number of times you have to switch into Select mode.
 • 2008-05-08 (608)
 • 2008-05-08 (608)
  • Rubber-band helper line connects last point to prospective next point. To turn this off set the "draw.helper-line" preference to "false".
 • 2008-05-08 (608)
  • Status bar gives information about position, angle and length of line segment that will be added.
 • 2008-05-08 (547)
  • Now includes built-in support for Audio Mapping with continuously recorded sound tracks

Last modified 5 years ago Last modified on 2013-06-25T23:17:15+02:00