Changes between Version 24 and Version 25 of Da:Translations


Ignore:
Timestamp:
2017-09-11T11:43:42+02:00 (10 months ago)
Author:
Hylle
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Da:Translations

  v24 v25  
  1 [[TranslatedPages(revision=41)]]
   1[[TranslatedPages(revision=53)]]
  22
  33= Oversættelser =
  44
  5 [[PageOutline(2-4,,inline)]]
   5Denne side giver udførlige oplysninger om oversættelsen af JOSM.
   6
   7[[PageOutline(2-10,Table of Contents)]]
  68
  79== [wiki:StartupPage] oversættelse ==
  810
  9 Oversættelse af JOSM startbeskederne kan ændres på siden: [wiki:StartupPageSource].
   11Oversættelse af JOSM startbeskederne kan ændres på [wiki:StartupPageSource].
  1012
  1113Denne side har et specielt format:
   
  4648Oversættelse af programtekster sker på [https://translations.launchpad.net/josm/trunk/ Launchpad].
  4749
  48 **Bemærk: Launchpad web-grænsefladen er meget langsom med JOSM's store database og giver ofte fejl. Download af .po filen, oversættelse offline (f.eks. med specielle editorer) og gen-upload er en måde at omgå dette problem på.**
  49 
  5050Skabelonerne på Launchpad opdateres hver nat sammen med den nyeste programbygning. Oversættelser importeres før hver ny udgivelse (eller oftere hvis nødvendigt).
  5151
   
  5353 * tegnet ' er et specielt tegn. Det skal afgrænses med et andet ', så !'' viser én apostrof i resultatet.
  5454 * Sprog der bruger dette tegn meget kan ’ muligvis bruges i stedet for afgrænsningen (det ser bedre ud ved oversættelse, og i slutresultatet vil brugeren næppe se nogen forskel).
   55 * Dette tegn er U+2019 med navnet RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
   56 * I Linux er dette tegn tilgængelig med <ALT-GR>+<SHIFT>+<N>
   57 * I Windows er tegnet tilgængelige ved at trykke på <ALT> og skrive 0146 på det numeriske tastatur
  5558 * Brug ikke klammerne {}, men hvis du gør, så skal de afgrænses med enkelt apostrofer som her '{' eller '}'.
  5659
  57 Ændringer der laves på Launchpad vil blive importeret for alle de sprog der allerede er i JOSM. JOSM teamet vil prøve at opdatere tekstdata mindst hver anden uge.
   60Alle strenge har en reference til det sted i kildekoden hvor de optræder. Det kan hjælpe med at lave en korrekt oversættelse. Du kan finde kilderne her:
   61 * [source:josm/trunk/src/org/openstreetmap/josm Primær JOSM kildekode] eller [source:josm/trunk komplet JOSM kildekode]
   62 * [osm:source:applications/editors/josm/plugins JOSM udvidelser]
   63 * kildekode der starter med **trans_** konverteres fra datafiler
   64 * trans_maps.java: [/maps vores liste over baggrundsbilleder]
   65 * trans_plugins.java: [/plugin beskrivelsestekster for udvidelser]
   66 * trans_presets.java: [source:josm/trunk/data/defaultpresets.xml interne prædefinitioner]
   67 * trans_surveyor.java: [osm:source:applications/editors/josm/plugins/surveyor/resources/surveyor.xml surveyor udvidelses opsætningsfil]
   68
   69Ændringer der foretages i Launchpad vil blive importeret til JOSM for alle de sprog der allerede eksisterer i JOSM. Normalt vil JOSM holdet opdatere tekstdata en eller to gange inden udgivelsen af en ny testet version (hvilket normalt sker i slutningen af hver måned, se [/roadmap]).
  5870
  5971Nye sprog vil blive tilføjet til JOSM når der er mindst 2000 oversatte strenge. Start venligst med brugerfladen for at nå det bedste resultat.
   
  7082 * For nogle specielle sprog, er det nødvendigt at tilføje noget specielt kode i [source:trunk/src/org/openstreetmap/josm/tools/LanguageInfo.java LanguageInfo.java] for at oversætte mellem Java sprogkode og de nyere koder der bruges på Launchpad
  7183
  72 Aktuel JOSM oversættelsestatus i programmet (kun JOSM, ikke nogen udvidelser) vises i den følgende tabel.
   84Aktuel JOSM oversættelsestatus i programmet (kun JOSM og server, ikke nogen udvidelser) vises i den følgende tabel.
  7385
  74 [[JOSMTranslation(||||=sprogkode=||=normale strenge=||=flertals-antal=||=flertalsstrenge=||=samlet flertalssæt=||||=total=||)]]
   86||=JOSM core=|| ||=JOSM server data=||
   87|| [[JOSMTranslation(||||=sprog=||=normale strenge=||=flertals-antal=||=flertalsstrenge=||=samlet flertalssæt=||||=total=||)]] || || [[JOSMTranslation(||||=sprog=||=normale stringe=||=flertals-antal=||=flertalsstrenge=||=samlet flertalssæt=||||=total=||,typedata)]] ||
  7588
  7689{{{
   
  8699== Side oversættelse ==
  87100
  88 JOSM siderne følger den simple metode at der tilføjen en sprogkode før sidenavnet. Du kan finde (og tilføje) sprogkoder på siden: [wiki:TracLanguages].
  89 
  90 Hver engelsk grundside indeholde makroen {{{[[}}}{{{TranslatedPages]]}}} i toppen af siden. Denne makro laver en lille menu der indeholder alle tilgængelige sprog.
  91 
  92 Hver oversat side har den samme makro, men indeholder revisionen af grundsiden som i det følgende billede:
  93 
  94 [[Image(wiki:Translations:revision.png)]]
  95 
  96 Når revisionen af grundsiden er nyere end den oversatte revision (nogen har opdateret den engelske side), vil der under sprog-linkene i menuen være et nyt menupunkt
  97 der viser de oversatte revisioner og den nyeste. Hvis der klikkes på dette link, vil forskellene mellem revisionerne vises.
  98 Disse kan da bruges til at opdatere oversættelsen. I forbindelse med opdatering skal revisionen i den oversatte side forøges til den nyeste
  99 og de ekstra links vil forsvinde.
  100 
  101 [[Image(wiki:Translations:diff.png)]]
  102 
  103 Nogle bemærkning:
  104  * Det er muligt at tilgå billeder fra den engelske grundside (eller enhver anden side) i den oversatte side, ved at bruge siden i linket: {{{[[Image(wiki:Styles:Mappaint_deprecated.png)]]}}} [[Image(wiki:Styles:Mappaint_deprecated.png)]]
  105   * Det er bedst hvis skærmbilleder tilbydes på det nye sprog, men den engelske version er acceptabel og betyder  mindre arbejde.
  106  * Links i tekster bør gå til oversatte sider eller til den engelske side hvis den endnu ikke er oversat. (markeret med (En) eller lign)
  107  * Sider bør være konsistente, så hvis du tilføjer nyt, skal den engelske grundside også rettes. (undtaget for sprogafhængige ændringer)
  108 
  109 Se [WikiMacros#TranslatedPages-macro makrobeskrivelse] for yderligere oplysninger om denne makro.
  110 
  111 Sider kan markeres som ufærdige eller gamle, når parameteren '''outdated''' tilføjes til oversættelsesmakroen (adskilt med et komma fra andre parametre). Efter parameteren skal der, med et lighedstegn først, angives en tekst der beskriver årsagen. Kommaer skal afgrænses med en backslash.
  112 
  113 Eksempel:
  114 {{{[[TranslatedPages(revision=12,outdated=Oversættelsen er ikke færdig\, sidste del mangler.]]}}}
  115 
  116 Ufærdige beskeder fra den engelske grundside kan kopieres med i oversættelsen, men det er sandsynligvis bedst kun at have dem på grundsiden. Dette giver mulighed for at adskille oversættelses-mæssige fejl(den oversatte side) fra indholdsmæssige fejl(grundsiden).
  117 [wiki:OutdatedPages Listen over ufærdige sider] viser alle ufærdige sider og relaterede kommentarer.
  118 
  119 Følgende er automatisk oprettet statistik der viser fejl i {{{[[}}}{{{TranslatedPages]]}}} makro eller for gamle og manglende sider.
  120 
  121 === Statustabel ===
  122 
  123  * Rød: Der er en fejl i denne side (se fejllisten nedenfor)
  124  * Gul: Siden skal opdateres
  125  * Grøn: Alt er ok
  126  * Grå: Siden mangler
  127 
  128 {{{
  129 #!comment
  130 When translating this page, don't copy the macro as is, but use  [[TranslatedPages(showstatus,lang=De)]] (for German), so only the relevant information for your language is printed.
  131 }}}
  132 [[TranslatedPages(showstatus,lang=Da)]]
  133 
  134 [[TranslatedPages(showproblems,silent)]]
   101Se [[Translations/Wiki]] for detaljerede oplysninger og statistikker om oversættelser af JOSM wikisider.
  135102
  136103== Sprogspecifikke oversættelsesnotater ==