wiki:Da:Translations/Wiki

Sideoversættelse

JOSM siderne følger den simple metode at der tilføjen en sprogkode før sidenavnet. Du kan finde (og tilføje) sprogkoder på siden TracLanguages.

Hver engelsk grundside indeholde makroen [[TranslatedPages]] i toppen af siden. Denne makro laver en lille menu der indeholder alle tilgængelige sprog.

Hver oversat side har den samme makro, men indeholder revisionen af grundsiden som i det følgende billede:

Setting the revision number

Når revisionen af grundsiden er nyere end den oversatte revision (nogen har opdateret den engelske side), vil der under sprog-linkene i menuen være et nyt menupunkt der viser de oversatte revisioner og den nyeste. Hvis der klikkes på dette link, vil forskellene mellem revisionerne vises. Disse kan da bruges til at opdatere oversættelsen. I forbindelse med opdatering skal revisionen i den oversatte side forøges til den nyeste og de ekstra links vil forsvinde.

Display of differences in english page

Nogle bemærkning:

 • Det er muligt at tilgå billeder fra den engelske grundside (eller enhver anden side) i den oversatte side, ved at bruge siden i linket: [[Image(wiki:Styles:Mappaint_deprecated.png)]] deprecated icon
 • Det er bedst hvis skærmbilleder tilbydes på det nye sprog, men den engelske version er acceptabel og betyder mindre arbejde.
 • Links i tekster bør gå til oversatte sider eller til den engelske side hvis den endnu ikke er oversat. (markeret med (En) eller lign)
 • Sider bør være konsistente, så hvis du tilføjer nyt, skal den engelske grundside også rettes. (undtaget for sprogafhængige ændringer)

Se makrobeskrivelsen for yderligere oplysninger om denne makro.

Sider kan markeres som ufærdige eller gamle, når parameteren outdated tilføjes til oversættelsesmakroen (adskilt med et komma fra andre parametre). Efter parameteren skal der, med et lighedstegn først, angives en tekst der beskriver årsagen. Kommaer skal afgrænses med en backslash.

Eksempel: [[TranslatedPages(revision=12,outdated=Oversættelsen er ikke færdig\, sidste del mangler.]]

Ufærdige beskeder fra den engelske grundside kan kopieres med i oversættelsen, men det er sandsynligvis bedst kun at have dem på grundsiden. Dette giver mulighed for at adskille oversættelses-mæssige fejl(den oversatte side) fra indholdsmæssige fejl(grundsiden).

Listen over ufærdige sider viser alle ufærdige sider og relaterede kommentarer.

Følgende er automatisk genereret statistik der viser fejl i [[TranslatedPages]] makro eller gamle og manglende sider.

Sprogkoder

Sprogkoder i JOSM er ligesom dem der bruges i launchpad og mange andre open source oversættelser. De er:

 • To-bogstavskoder fra ISO 639-1 med små bogstaver (f.eks. da)
 • Tre-bogstavskoder fra ISO 639-2 med små bogstaver når der ikke er en to-bogstavskode (f.eks ast)
 • Ovenstående sprogkode efterfulgt af en understregning og landekode med store bogstaver i henhold til ISO 3166-1 (f.eks. pt_BR)
 • Ovenstående sprogkode efterfult af et @ tegn og dialekt med små bogstaver (f.eks. ca@valencia)
 • Liste med ISO-koder: https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php

Koderne er lettere ændret i forskellige steder:

 • Til brug i Java manifest og XML filnøgler er "@" tegnet erstattet med et "-" (f.eks. ca-valencia).
 • Til brug i Wiki sidetitler, er det første bogstav (også efter tegn) med store bogstaver (f.eks. Pt_BR eller Ca-Valencia)

Statustabel

 • Rød: Der er en fejl i denne side (se fejllisten nedenfor)
 • Gul: Siden skal opdateres
 • Grøn: Alt er ok
 • Grå: Siden mangler

Changelog?
Changelog/2012?
Changelog/2013?
Changelog/2014?
Changelog/2015?
Changelog/2016?
Changelog/2017?
Changelog/2018?
Changelog/2019?
Changelog/2020?
DevelopersGuide/DefaultPresets?
DevelopersGuide/StyleGuide?
DevelopersGuide/Tickets?
Dialog/MapillaryMain?
Download
Glossary?
Help
Help/Action/About
Help/Action/AddNode
Help/Action/AdjacentNodes
Help/Action/AdjacentWays?
Help/Action/AlignInCircle
Help/Action/AlignInLine
Help/Action/AudioBack
Help/Action/AudioFaster
Help/Action/AudioFwd
Help/Action/AudioNext
Help/Action/AudioPlayPause
Help/Action/AudioPrev
Help/Action/AudioSlower
Help/Action/AutoSave
Help/Action/BlockDownload?
Help/Action/BuildingSize?
Help/Action/ChooseTrackVisibility
Help/Action/CloseChangeset
Help/Action/CombineWay
Help/Action/ConvertToDataLayer
Help/Action/ConvertToGpxLayer
Help/Action/Copy
Help/Action/CopyAllKeyValue?
Help/Action/CopyCoordinates?
Help/Action/CopyUrl?
Help/Action/CreateCircle
Help/Action/CreateCircleArc?
Help/Action/CreateMultipolygon?
Help/Action/Delete
Help/Action/DialogsToggleAction?
Help/Action/DistributeNodes
Help/Action/Download
Help/Action/DownloadAlongWay?
Help/Action/DownloadNotesInView?
Help/Action/DownloadObject
Help/Action/DownloadOsmInView?
Help/Action/DownloadParentWaysAndRelation
Help/Action/Draw
Help/Action/Draw/AngleSnap?
Help/Action/DrawBuilding?
Help/Action/Duplicate
Help/Action/DuplicateLayer?
Help/Action/EditDelete
Help/Action/EncourageDiscourageUpload?
Help/Action/Exit
Help/Action/Extrude?
Help/Action/FastDrawingMode?
Help/Action/FollowLine
Help/Action/FullscreenView
Help/Action/GPXLayerCustomizeLineDrawing
Help/Action/GpxExport
Help/Action/Help
Help/Action/ImageryAdjust?
Help/Action/ImportAudio?
Help/Action/ImportImages
Help/Action/ImproveWayAccuracy?
Help/Action/InfoAboutElements
Help/Action/InfoAboutElementsWeb
Help/Action/InvertSelection?
Help/Action/JoinAreas
Help/Action/JoinNodeWay
Help/Action/JumpToPosition?
Help/Action/LassoMode?
Help/Action/LayerCustomizeColor
Help/Action/LayerInfo
Help/Action/LockedLayer?
Help/Action/MakeAudioMarkerAtPlayHead?
Help/Action/MarkersFromNamedPoints
Help/Action/MeasurementMode?
Help/Action/MergeLayer
Help/Action/MergeNodes
Help/Action/MergeSelection
Help/Action/MiddleNodes
Help/Action/Mirror
Help/Action/Move?
Help/Action/MoveNode
Help/Action/MoveNodeWay?
Help/Action/NewLayer
Help/Action/ObjectHistory
Help/Action/ObjectHistoryWeb
Help/Action/Open
Help/Action/OpenLocation?
Help/Action/OpenRecent
Help/Action/OrthogonalizeShape
Help/Action/OverpassDownload?
Help/Action/Parallel?
Help/Action/Paste
Help/Action/PasteAtSourcePosition?
Help/Action/PasteTags
Help/Action/PhotoAdjustMapMode?
Help/Action/Preferences
Help/Action/Purge
Help/Action/Redo
Help/Action/RenameLayer
Help/Action/ReorderImageryLayers?
Help/Action/ReportBug?
Help/Action/Restart
Help/Action/ReverseWays
Help/Action/Save
Help/Action/SaveAs
Help/Action/Search
Help/Action/SearchMenuItems?
Help/Action/SearchNotesDownload?
Help/Action/Select?
Help/Action/SelectAll
Help/Action/SelectAllIntersectingWays?
Help/Action/SelectAreaBoundary?
Help/Action/SelectConnectedWays?
Help/Action/SelectIntersectingWays?
Help/Action/SelectLastModifiedNodes?
Help/Action/SelectLastModifiedWays?
Help/Action/SelectNonBranchingWaySequences
Help/Action/SelectWayNodes?
Help/Action/SessionSaveAs?
Help/Action/ShowHideTextIcons?
Help/Action/ShowStatusReport
Help/Action/SimplifyWay
Help/Action/SplitObject?
Help/Action/SplitWay?
Help/Action/SynchronizeAudio?
Help/Action/Tag2Link?
Help/Action/TaggingPresetSearch?
Help/Action/TaggingPresetSearchPrimitive?
Help/Action/Terracer?
Help/Action/UnGlue
Help/Action/UnJoinNodeWay?
Help/Action/Undelete?
Help/Action/Undo
Help/Action/UndoSelection?
Help/Action/UnselectAll
Help/Action/UnselectNodes?
Help/Action/UpdateData?
Help/Action/UpdateModified?
Help/Action/UpdateMultipolygon?
Help/Action/UpdateSelection?
Help/Action/Upload?
Help/Action/UploadSelection?
Help/Action/ViewportFollowing
Help/Action/WireframeToggle
Help/Action/Zoom
Help/Action/ZoomIn
Help/Action/ZoomOut
Help/Action/ZoomToConflict
Help/Action/ZoomToData
Help/Action/ZoomToDownload
Help/Action/ZoomToLayer
Help/Action/ZoomToNext
Help/Action/ZoomToPrevious
Help/Action/ZoomToProblem?
Help/Action/ZoomToSelection
Help/AudioMapping?
Help/AudioMapping/Calibration?
Help/AudioMapping/GPSWaypoints?
Help/AudioMapping/SeparateClips?
Help/AudioMapping/SeparateClipsByTime?
Help/AudioMapping/Synchronization?
Help/AudioMapping/VocalWaypoints?
Help/Base64?
Help/CommandLineOptions
Help/Concepts/Changeset
Help/Concepts/Conflict?
Help/Concepts/Coordinates?
Help/Concepts/Object
Help/Dialog?
Help/Dialog/AddValue
Help/Dialog/ChangesetList?
Help/Dialog/ChangesetListDialog?
Help/Dialog/ChangesetManager?
Help/Dialog/ChangesetQuery?
Help/Dialog/CommandStack
Help/Dialog/Conflict?
Help/Dialog/ConflictList?
Help/Dialog/EditValue
Help/Dialog/Filter?
Help/Dialog/ImageViewer?
Help/Dialog/LayerList
Help/Dialog/MapPaint?
Help/Dialog/MapPaint/StyleSettings?
Help/Dialog/Measurement?
Help/Dialog/Minimap?
Help/Dialog/Notes?
Help/Dialog/OAuthAuthorisationWizard?
Help/Dialog/Password
Help/Dialog/RelationEditor?
Help/Dialog/RelationList
Help/Dialog/Rovas?
Help/Dialog/SelectionList
Help/Dialog/TagsMembership
Help/Dialog/UnsavedChangesDialog?
Help/Dialog/Upload?
Help/Dialog/UserList
Help/Dialog/Validator?
Help/Downloading data?
Help/EditToolbar
Help/ErrorMessages?
Help/ExpertMode
Help/HiDPISupport?
Help/HowTo/ValidatorExamples?
Help/JOSM interface customization?
Help/JOSM tools?
Help/MainToolbar
Help/MapStyles/MapCSSImplementation?
Help/MapView?
Help/Menu?
Help/Menu/Audio
Help/Menu/Data?
Help/Menu/Edit
Help/Menu/File
Help/Menu/GPXLayer
Help/Menu/Help
Help/Menu/Imagery?
Help/Menu/ImageryContextMenu?
Help/Menu/Marker
Help/Menu/Mode?
Help/Menu/MoreTools?
Help/Menu/Notes?
Help/Menu/OSMLayer
Help/Menu/PhotoLayer
Help/Menu/Presets
Help/Menu/Selection
Help/Menu/TagsMembershipMenu
Help/Menu/TextBoxContext?
Help/Menu/Tools
Help/Menu/Validator
Help/Menu/View
Help/Menu/Windows?
Help/Plugin/ContourMerge?
Help/Plugin/HouseNumberTaggingTool?
Help/Plugin/IndoorHelper?
Help/Plugin/Mapillary/Dialog/MapillaryExpertFilter?
Help/Plugin/Mapillary/Dialog/MapillaryFilter?
Help/Plugin/Measurement?
Help/Plugin/PicLayer?
Help/Plugin/PublicTransportLayer?
Help/Plugin/RovasConnector?
Help/Plugin/Scripting?
Help/Plugin/Scripting/Python?
Help/Plugin/TurnRestrictions?
Help/Plugin/UtilsPlugin2?
Help/Plugin/Wikipedia?
Help/Plugins
Help/Preferences?
Help/Preferences/Advanced
Help/Preferences/Audio?
Help/Preferences/BackupPreference?
Help/Preferences/ColorPreference?
Help/Preferences/Connection?
Help/Preferences/Display?
Help/Preferences/DrawingPreference?
Help/Preferences/GPXPreference?
Help/Preferences/Imagery?
Help/Preferences/ImportExport?
Help/Preferences/LanguagePreference?
Help/Preferences/Map?
Help/Preferences/MapPaintPreference?
Help/Preferences/Plugins
Help/Preferences/ProxyPreference?
Help/Preferences/RemoteControl?
Help/Preferences/RovasConnector?
Help/Preferences/Shortcuts?
Help/Preferences/TaggingPresetPreference?
Help/Preferences/Toolbar
Help/Preferences/Validator?
Help/Relations?
Help/RemoteControlCommands?
Help/ResetPreferences
Help/StatusBar?
Help/Styles/Images?
Help/Styles/MapCSSImplementation?
Help/Styles/MapCSSTutorial?
Help/SystemRequirements
Help/ToggleDialogs
Help/Validator/MapCSSTagChecker?
HowTo?
HowTo/JOSM-under-Linux?
ImageryCompare?
InstallNotes?
Introduction
ManualPage?
NameTemplate?
OutdatedPages
Plugin changelog?
Plugins
Presets
Presets/Bus_lanes?
Presets/COVID-19?
Presets/LaneAttributes?
Presets/Navigation_target?
Presets/PublicTransport_Belarus_BY?
Presets/StolpersteineLight?
Releases
Rules?
Shortcuts?
Source code
StartupPage
Styles?
Styles/Admin_Boundaries?
Styles/Bench?
Styles/ColourTag?
Styles/Coloured_Streets?
Styles/Coloured_buildings?
Styles/Coloured_buildings_uk?
Styles/Cycleways?
Styles/Direction?
Styles/Enhanced_Lane_and_Road_Attributes?
Styles/FixmeAndNote?
Styles/HealthBoundary?
Styles/HiDPISupport?
Styles/IconTester?
Styles/Incline?
Styles/Lane_and_Road_Attributes?
Styles/LayerChecker?
Styles/Maxspeed?
Styles/PriorityRoad?
Styles/RecyclingMaterials?
Styles/ShowID?
Styles/TigerReviewedNo?
Styles/hazmat?
Styles/sac_scale?
TaggingPresets?
Translations
Translations/Statistics?
Translations/Wiki
USB_Stick?
VersionHistory
WikiStart
iD?
left-right-hand-traffic?

Problem pages

Errors in supplied arguments

Page Arguments Issue
Nl:Help/Preferences/Displayrevision=51,outdated=Page was split into several pages, but some links are still incorrectly leading to this page.unknown argument ' but some links are still incorrectly leading to this page.'

Last modified 4 years ago Last modified on 2018-02-03T14:10:29+01:00