wiki:Da:Translations/Wiki

Sideoversættelse

JOSM siderne følger den simple metode at der tilføjen en sprogkode før sidenavnet. Du kan finde (og tilføje) sprogkoder på siden TracLanguages.

Hver engelsk grundside indeholde makroen [[TranslatedPages]] i toppen af siden. Denne makro laver en lille menu der indeholder alle tilgængelige sprog.

Hver oversat side har den samme makro, men indeholder revisionen af grundsiden som i det følgende billede:

Setting the revision number

Når revisionen af grundsiden er nyere end den oversatte revision (nogen har opdateret den engelske side), vil der under sprog-linkene i menuen være et nyt menupunkt der viser de oversatte revisioner og den nyeste. Hvis der klikkes på dette link, vil forskellene mellem revisionerne vises. Disse kan da bruges til at opdatere oversættelsen. I forbindelse med opdatering skal revisionen i den oversatte side forøges til den nyeste og de ekstra links vil forsvinde.

Display of differences in english page

Nogle bemærkning:

 • Det er muligt at tilgå billeder fra den engelske grundside (eller enhver anden side) i den oversatte side, ved at bruge siden i linket: [[Image(wiki:Styles:Mappaint_deprecated.png)]] deprecated icon
 • Det er bedst hvis skærmbilleder tilbydes på det nye sprog, men den engelske version er acceptabel og betyder mindre arbejde.
 • Links i tekster bør gå til oversatte sider eller til den engelske side hvis den endnu ikke er oversat. (markeret med (En) eller lign)
 • Sider bør være konsistente, så hvis du tilføjer nyt, skal den engelske grundside også rettes. (undtaget for sprogafhængige ændringer)

Se makrobeskrivelsen for yderligere oplysninger om denne makro.

Sider kan markeres som ufærdige eller gamle, når parameteren outdated tilføjes til oversættelsesmakroen (adskilt med et komma fra andre parametre). Efter parameteren skal der, med et lighedstegn først, angives en tekst der beskriver årsagen. Kommaer skal afgrænses med en backslash.

Eksempel: [[TranslatedPages(revision=12,outdated=Oversættelsen er ikke færdig\, sidste del mangler.]]

Ufærdige beskeder fra den engelske grundside kan kopieres med i oversættelsen, men det er sandsynligvis bedst kun at have dem på grundsiden. Dette giver mulighed for at adskille oversættelses-mæssige fejl(den oversatte side) fra indholdsmæssige fejl(grundsiden).

Listen over ufærdige sider viser alle ufærdige sider og relaterede kommentarer.

Følgende er automatisk genereret statistik der viser fejl i [[TranslatedPages]] makro eller gamle og manglende sider.

Sprogkoder

Sprogkoder i JOSM er ligesom dem der bruges i launchpad og mange andre open source oversættelser. De er:

 • To-bogstavskoder fra ISO 639-1 med små bogstaver (f.eks. da)
 • Tre-bogstavskoder fra ISO 639-2 med små bogstaver når der ikke er en to-bogstavskode (f.eks ast)
 • Ovenstående sprogkode efterfulgt af en understregning og landekode med store bogstaver i henhold til ISO 3166-1 (f.eks. pt_BR)
 • Ovenstående sprogkode efterfult af et @ tegn og dialekt med små bogstaver (f.eks. ca@valencia)
 • Liste med ISO-koder: https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php

Koderne er lettere ændret i forskellige steder:

 • Til brug i Java manifest og XML filnøgler er "@" tegnet erstattet med et "-" (f.eks. ca-valencia).
 • Til brug i Wiki sidetitler, er det første bogstav (også efter tegn) med store bogstaver (f.eks. Pt_BR eller Ca-Valencia)

Statustabel

 • Rød: Der er en fejl i denne side (se fejllisten nedenfor)
 • Gul: Siden skal opdateres
 • Grøn: Alt er ok
 • Grå: Siden mangler

Changelog
Changelog/2012
Changelog/2013
Changelog/2014
Changelog/2015
Changelog/2016
Changelog/2017
Changelog/2018
Changelog/2019
Changelog/2020
Changelog/2021
Changelog/2022
Changelog/2023
DevelopersGuide/DefaultPresets
DevelopersGuide/StyleGuide
DevelopersGuide/Tickets
Dialog/MapillaryMain
Download
Glossary
Help
Help/Action/About
Help/Action/AddNode
Help/Action/AdjacentNodes
Help/Action/AdjacentWays
Help/Action/AlignInCircle
Help/Action/AlignInLine
Help/Action/AudioBack
Help/Action/AudioFaster
Help/Action/AudioFwd
Help/Action/AudioNext
Help/Action/AudioPlayPause
Help/Action/AudioPrev
Help/Action/AudioSlower
Help/Action/AutoSave
Help/Action/BlockDownload
Help/Action/BuildingSize
Help/Action/ChooseTrackVisibility
Help/Action/CloseChangeset
Help/Action/CombineWay
Help/Action/ConvertToDataLayer
Help/Action/ConvertToGpxLayer
Help/Action/Copy
Help/Action/CopyAllKeyValue
Help/Action/CopyCoordinates
Help/Action/CopyUrl
Help/Action/CreateCircle
Help/Action/CreateCircleArc
Help/Action/CreateMultipolygon
Help/Action/Delete
Help/Action/DialogsToggleAction
Help/Action/DistributeNodes
Help/Action/Download
Help/Action/DownloadAlongWay
Help/Action/DownloadNotesInView
Help/Action/DownloadObject
Help/Action/DownloadOsmInView
Help/Action/DownloadParentWaysAndRelation
Help/Action/Draw
Help/Action/Draw/AngleSnap
Help/Action/DrawBuilding
Help/Action/Duplicate
Help/Action/DuplicateLayer
Help/Action/EditDelete
Help/Action/EncourageDiscourageUpload
Help/Action/Exit
Help/Action/Extrude
Help/Action/FastDrawingMode
Help/Action/FollowLine
Help/Action/FullscreenView
Help/Action/GPXLayerCustomizeLineDrawing
Help/Action/GpxExport
Help/Action/Help
Help/Action/ImageryAdjust
Help/Action/ImportAudio
Help/Action/ImportImages
Help/Action/ImproveWayAccuracy
Help/Action/InfoAboutElements
Help/Action/InfoAboutElementsWeb
Help/Action/InvertSelection
Help/Action/JoinAreas
Help/Action/JoinNodeWay
Help/Action/JumpToPosition
Help/Action/LassoMode
Help/Action/LayerCustomizeColor
Help/Action/LayerInfo
Help/Action/LockedLayer
Help/Action/MakeAudioMarkerAtPlayHead
Help/Action/MarkersFromNamedPoints
Help/Action/MeasurementMode
Help/Action/MergeLayer
Help/Action/MergeNodes
Help/Action/MergeSelection
Help/Action/MiddleNodes
Help/Action/Mirror
Help/Action/Move
Help/Action/MoveNode
Help/Action/MoveNodeWay
Help/Action/MultiTag
Help/Action/NewLayer
Help/Action/ObjectHistory
Help/Action/ObjectHistoryWeb
Help/Action/Open
Help/Action/OpenLocation
Help/Action/OpenRecent
Help/Action/OrthogonalizeShape
Help/Action/OverpassDownload
Help/Action/Parallel
Help/Action/Paste
Help/Action/PasteAtSourcePosition
Help/Action/PasteTags
Help/Action/PhotoAdjustMapMode
Help/Action/Preferences
Help/Action/Purge
Help/Action/Redo
Help/Action/RenameLayer
Help/Action/ReorderImageryLayers
Help/Action/ReportBug
Help/Action/Restart
Help/Action/ReverseWays
Help/Action/Save
Help/Action/SaveAs
Help/Action/Search
Help/Action/SearchMenuItems
Help/Action/SearchNotesDownload
Help/Action/Select
Help/Action/SelectAll
Help/Action/SelectAllIntersectingWays
Help/Action/SelectAreaBoundary
Help/Action/SelectConnectedWays
Help/Action/SelectIntersectingWays
Help/Action/SelectLastModifiedNodes
Help/Action/SelectLastModifiedWays
Help/Action/SelectNonBranchingWaySequences
Help/Action/SelectWayNodes
Help/Action/SessionSaveAs
Help/Action/ShowHideTextIcons
Help/Action/ShowStatusReport
Help/Action/SimplifyWay
Help/Action/SplitObject
Help/Action/SplitWay
Help/Action/SynchronizeAudio
Help/Action/Tag2Link
Help/Action/TaggingPresetSearch
Help/Action/TaggingPresetSearchPrimitive
Help/Action/Terracer
Help/Action/UnGlue
Help/Action/UnJoinNodeWay
Help/Action/Undelete
Help/Action/Undo
Help/Action/UndoSelection
Help/Action/UnselectAll
Help/Action/UnselectNodes
Help/Action/UpdateData
Help/Action/UpdateModified
Help/Action/UpdateMultipolygon
Help/Action/UpdateSelection
Help/Action/Upload
Help/Action/UploadSelection
Help/Action/ViewportFollowing
Help/Action/WikimediaCommonsLoader
Help/Action/WireframeToggle
Help/Action/Zoom
Help/Action/ZoomIn
Help/Action/ZoomOut
Help/Action/ZoomToConflict
Help/Action/ZoomToData
Help/Action/ZoomToDownload
Help/Action/ZoomToLayer
Help/Action/ZoomToNext
Help/Action/ZoomToPrevious
Help/Action/ZoomToProblem
Help/Action/ZoomToSelection
Help/AudioMapping
Help/AudioMapping/Calibration
Help/AudioMapping/GPSWaypoints
Help/AudioMapping/SeparateClips
Help/AudioMapping/SeparateClipsByTime
Help/AudioMapping/Synchronization
Help/AudioMapping/VocalWaypoints
Help/Base64
Help/CommandLineOptions
Help/Concepts/Changeset
Help/Concepts/Conflict
Help/Concepts/Coordinates
Help/Concepts/Object
Help/Dialog
Help/Dialog/AddValue
Help/Dialog/ChangesetList
Help/Dialog/ChangesetListDialog
Help/Dialog/ChangesetManager
Help/Dialog/ChangesetQuery
Help/Dialog/CommandStack
Help/Dialog/Conflict
Help/Dialog/ConflictList
Help/Dialog/EditValue
Help/Dialog/Filter
Help/Dialog/ImageViewer
Help/Dialog/LayerList
Help/Dialog/MapPaint
Help/Dialog/MapPaint/StyleSettings
Help/Dialog/Measurement
Help/Dialog/Minimap
Help/Dialog/Notes
Help/Dialog/OAuthAuthorisationWizard
Help/Dialog/Password
Help/Dialog/RelationEditor
Help/Dialog/RelationList
Help/Dialog/Rovas
Help/Dialog/SelectionList
Help/Dialog/TagsMembership
Help/Dialog/UnsavedChangesDialog
Help/Dialog/Upload
Help/Dialog/UserList
Help/Dialog/Validator
Help/Downloading data
Help/EditToolbar
Help/ErrorMessages
Help/ExpertMode
Help/HiDPISupport
Help/HowTo/ValidatorExamples
Help/JOSM interface customization
Help/JOSM tools
Help/MainToolbar
Help/MapStyles/MapCSSImplementation
Help/MapView
Help/Menu
Help/Menu/Audio
Help/Menu/Data
Help/Menu/Edit
Help/Menu/File
Help/Menu/GPXLayer
Help/Menu/Help
Help/Menu/Imagery
Help/Menu/ImageryContextMenu
Help/Menu/Marker
Help/Menu/Mode
Help/Menu/MoreTools
Help/Menu/Notes
Help/Menu/OSMLayer
Help/Menu/PhotoLayer
Help/Menu/Presets
Help/Menu/Selection
Help/Menu/TagsMembershipMenu
Help/Menu/TextBoxContext
Help/Menu/Tools
Help/Menu/Validator
Help/Menu/View
Help/Menu/Windows
Help/Plugin/ContourMerge
Help/Plugin/HouseNumberTaggingTool
Help/Plugin/IndoorHelper
Help/Plugin/MapWithAI
Help/Plugin/Mapillary/Dialog/MapillaryExpertFilter
Help/Plugin/Mapillary/Dialog/MapillaryFilter
Help/Plugin/Measurement
Help/Plugin/PicLayer
Help/Plugin/PublicTransportLayer
Help/Plugin/RovasConnector
Help/Plugin/Scripting
Help/Plugin/Scripting/Python
Help/Plugin/TurnRestrictions
Help/Plugin/UtilsPlugin2
Help/Plugin/Wikipedia
Help/Plugins
Help/Preferences
Help/Preferences/Advanced
Help/Preferences/Audio
Help/Preferences/BackupPreference
Help/Preferences/ColorPreference
Help/Preferences/Connection
Help/Preferences/Display
Help/Preferences/DrawingPreference
Help/Preferences/GPXPreference
Help/Preferences/Imagery
Help/Preferences/ImportExport
Help/Preferences/LanguagePreference
Help/Preferences/Map
Help/Preferences/MapPaintPreference
Help/Preferences/Plugins
Help/Preferences/ProxyPreference
Help/Preferences/RemoteControl
Help/Preferences/RovasConnector
Help/Preferences/Shortcuts
Help/Preferences/TaggingPresetPreference
Help/Preferences/Toolbar
Help/Preferences/Validator
Help/Relations
Help/RemoteControlCommands
Help/ResetPreferences
Help/StatusBar
Help/Styles/Images
Help/Styles/MapCSSImplementation
Help/Styles/MapCSSTutorial
Help/SystemRequirements
Help/ToggleDialogs
Help/Validator/MapCSSTagChecker
HowTo
HowTo/JOSM-under-Linux
ImageryCompare
InstallNotes
Introduction
ManualPage
NameTemplate
OutdatedPages
Plugin changelog
Plugins
Presets
Presets/Bus_lanes
Presets/COVID-19
Presets/Ghost Bike
Presets/LaneAttributes
Presets/Navigation_target
Presets/PublicTransport_Belarus_BY
Presets/StolpersteineLight
Releases
Rules
Shortcuts
Source code
StartupPage
Styles
Styles/Admin_Boundaries
Styles/Bench
Styles/ColourTag
Styles/Coloured_Streets
Styles/Coloured_buildings
Styles/Coloured_buildings_uk
Styles/Cycleways
Styles/Direction
Styles/Enhanced_Lane_and_Road_Attributes
Styles/FixmeAndNote
Styles/HealthBoundary
Styles/HiDPISupport
Styles/IconTester
Styles/Incline
Styles/Lane_and_Road_Attributes
Styles/LayerChecker
Styles/Maxspeed
Styles/PriorityRoad
Styles/RecyclingMaterials
Styles/ShowID
Styles/TigerReviewedNo
Styles/UkraineRoadNetwork
Styles/hazmat
Styles/sac_scale
TaggingPresets
Translations
Translations/Statistics
Translations/Wiki
USB_Stick
VersionHistory
WikiStart
iD
left-right-hand-traffic

Problem pages

Errors in supplied arguments

Page Arguments Issue
Ja:WikiStart No revision specified for translated page

Last modified 6 years ago Last modified on 2018-02-03T14:10:29+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.