wiki:Da:Help/Dialog/History

Historik vindue

source:trunk/images/dialogs/history.png Tastaturgenvej: Alt+Shift+H

Historik vinduet viser objekter i den aktuelle markering for hvilke en historik over objektversioner kan hentes fra OSM serveren.

Vis og skjul Historik vinduet

 • Vis eller skjule Historik vinduet ved at klikke på source:trunk/images/dialogs/history.png i værktøjslinjen til venstre for JOSM vinduet.
 • Vis Hsitorik vinduet ved at trykke på Alt+Shift+H.

Arbejd med Historik vinduet

Historik vinduet vises som et vindue i højre side af JOSM vinduet. Det viser en liste med objekter.

 • Vælg et objekt ved at klikke på det. Kan kan udvide den aktuelle markering ved at holde Ctrl eller Shift nede, mens du klikker på et objekt.
 • Move the mouse over an object and keep it there for 1 second in order to view details of a particular object (the yellow area in the image above)

Historik vinduet indeholder to knapper:

 • source:trunk/images/dialogs/refresh.png Genindlæs indlæser (eller genindlæser) objekthistorikken for de markerede objekter fra serveren
 • source:trunk/images/dialogs/history.png Vis starter en Historik viser for hvert af de markerede objekter.

Du kan også starte Historik viseren ved at dobbeltklikke på et objekt i Historik vinduet.

Arbejd med historik viseren

Med Historik viseren kan du gennemse historikken for et objekt. Historik viseren har tre områder:

 • Liste med objektversioner: til venstre vises en liste med objektversioner. To versioner er markeret med rød eller blå baggrund.
  Versionen med rød baggrund kaldes for reference versionen, versionen med blå baggrunder den aktuelle version.
 • Værdier for reference versionen: dette panel viser værdierne for reference versionen
 • Værdier for aktuel version: dette panel viser værdierne for den aktuelle version

Sådan vælges reference versionen

 • Dobbeltklik på en version i Liste med objektversioner for at gøre den til reference versionen.

Sådan vælges den aktuelle version

 • Enkeltklik på en version i Liste med objektversioner for at gøre den til den aktuelle version.
 • Du kan bruge op og ned pilene på dit tastatur til at vælge den forrige eller næste version som den aktuelle version.

Grundlæggende information om en version

Historik viseren viser grundlæggende informationer om hver objektversion:

 • Version id'et, et unikt nummer som OSM server tildelte til denne objektversion
 • Oprettelsesdato
 • Brugeren der oprettede denne version. Klik på linket for at starte en browser med yderligere information om brugeren.
 • Rettesæt id'et, det unikke nummer for rettesættet hvori denne objektversion blev oprettet. Klik på linket for at starte en browser med yderligere informaion om rettesættet.

Se også


Tilbage til Vis/skjul dialoger
Tilbage til Hjælpeforsiden

Last modified 6 years ago Last modified on 2011-09-23T15:10:39+02:00