# objekterD''{0}'' er meningsløst, bruk mer spesifike egenskaper, f.eks. "{1}" (Kode={0})7(Teksten har alt blitt kopiert til utklippstavlen din.) (URL var: 2(Bruk internasjonalt nummer, f.eks. +12-345-67890)(intet objekt)(ingen)A– En node som er brukt av flere linjer, og en av linjene, eller-– En node som brukes av flere linjer, eller* En node med egenskaper, ellerF– En linje, og en eller flere av nodene som er brukt i flere linjer.N– En linje som har en eller flere noder, som er brukt av flere linjer, eller… andre typer transport mulig

JOSM trenger Java versjon {0}.

Funnet versjon: {1}.
Du kan Mer informasjon:DKan ikke åpne mappe ''{0}''.
Vennligst velg en fil.gTrykk {0} for å avslutte sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringerfTrykk {0} for å begynne sammenslåingen av lokal- og tjeneroppføringerCKunne ikke laste øktfil "{0}".
Feilmelding:
{1}CKunne ikke lagre øktfil "{0}".
Feilmelding:
{1}LKunne ikke hente regler fra
''{0}''.

Detaljer:
{1}Ta et bilde av din GPS mottaker når den viser tid.
Vis bildet her.
Skriv inn tidspunktet og velg tidssone
VDet finnes ingen lag som kildelaget
''{0}''
kan sammenføyes med.jFenne handling krever {0} individuelle
download-forespørsler. Ønsker du
å fortsette?*Opplasting feilet fordi tjeneren har en nyere versjon av en node, linje ellerrelasjon.

Trykk {0} for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.
Trykk {1} for å avbryte operasjonen og fortsette å redigere.
Opplasting feilet fordi tjeneren har en nyere versjon av en
lokal node, linje eller relasjon.
Konflikten er forårsaket av {0} med ID {1},
tjeneren har versjon {2}, lokal versjon er {3}.

Trykk {4} for å synkronisere kun konfliktelementet.
Trykk {5} for å synkronisere hele det lokale datasettet med tjeneren.
Trykk {6} for å gå tilbake og fortsette å redigere.
Opplasting til tjeneren feilet fordi nåværende datasett
bryter en forhåndsbetingelse.
Feilmelding:
{0} > bunn> toppEn rekke med trær.Et lavt område mellom fjell.Et enkelt tre.API-krav ikke møttAPI versjon: {0}Revet jernbaneOmOm JOSMAdkomst:I følge nformasjon i tilleggsprogram, er {0} opphavsmann.HandlingAktive regler:Legg til+Legg til URL for liste over programtillegg.Legg til node …4Tilføy et nytt nøkkel/verdi-sett til alle objekter%Legg til en node i eksisterende linje1Legg til ny regel ved å angi filnavn eller lenkeTilføy en ny kilde til lista.VLegg til et punkt ved å skrive inn breddegrad / lengdegrad eller østgrad / nordgrad.%Legg til informasjon om opphavspersonLegg til bildelag {0} Legg til lag Legg til nodeLegg til node i linje(Legg til node i linje og lag tilknytningLegg til node {0}Legg til relasjon {0}?Legg valgte tilgjengelige regler til i lista over aktive reglerLegg til linje {0}(Noder er lagt til i alle skjæringspunktInterpoler adresserAdresser GruvestollJuster forskyvning av bildelag&Juster posisjonen til dette bildelagetJuster tidssone og forskyvningAdministrativt senter FylkesgrenseAdministrativt nivåAvanserte innstillingerAvansert informasjon Avansert informasjon (nettleser)Taubaner og -heiser LuftkvalitetFlyplass Sprit og vinJuster nodene til en sirkelJuster nodene til en linjeAlle Alle formaterSAlle punkt og track linjervil tegnes med samme farge. Kan endres i Oppsett for Lag. Hageparseller+Tillat nedlastning av dine private GPS-spor#Tillat lesing av dine innstillingerTillat opplastning av GPS-sporTillat opplastning av kartdata$Tillat endring av dine innstillingerTillatt trafikk:5Tillater å justere fargen etter gjennomsnittsfarten. Fjellstue2allerede registrert en konflikt for primitiv "{0}"Gi nytt navn på fil ogsåAlternativt navn Antall seterREn OSM-datavalidator, som sjekker for typiske feil gjort av brukere og programmer.&Det oppsto feil i programtillegget {0}hKlarte ikke synkronisere bildene med GPX-sporet. Bruk glidebryterne for å synkronisere bildene manuelt.HDet oppstod en uventet feil som kan stamme fra programtillegget «{0}».Merknad AntikviteterUtfør endringerBruk ObjektmalBruk løsninger(de kunne ikke slås sammen til én enkelt rekke med noder)IKunne ikke koble til OSM-tjeneren. Kontroller internett-tilkoblingen din.Kunne ikke finne element-typen!Kunne ikke finne advarsels-niveåAKan ikke laste inn programtillegg {0}. slettes fra innstillinger?3Kunne ikke tolke Lat / Lon eller zoom. Sjekk input."Kunne ikke tolke liste med WMS-lagKlarte ikke lese «{0}»7Klarte ikke å lese egenskapslista for Objektmaler: {0}Kunne ikke endre filnavn "{0}""Kunne ikke hente liste med WMS-lagKunne ikke hente listen over åpne endringssett fordi JOSM
ikke kjenner din identitet.
Du har enten valgt å arbeide anonymt, eller har ikke rettigheter
til å se identiteten til brukeren du jobber på vegne av.Land LandskodeKommuneDomstolTildekt drikkevannskildeKran Lag en sirkelOpprett ny mappe#Lag en sirkel fra tre valgte noder.Opprett et nytt kartlag.Oprett ny relasjon Tegn områder^Lag audio merker på posisjon på GPS track som stemmer med tidskoden på importert WAV fil. Lag ny node.Skap ny relasjon i lag "{0}"Bygger opp hovedskjermbilde KredittkortKrocketKryssende sykkelveiKryssende rideveiFotgjengerfeltBetjent fotgjengerfeltType fotgjengerfeltKryssende linjerKjøkkenAktuelt utvalgSelvvalgt WMS-adresse Tilpass fargeTilpass element i verktøylinja Skjæring HalvbommerSyklingFEILSØKING: {0}Demning Datalag {0}Data-validator$Database er tatt ned for vedlikeholdDatoBankkort DesimalgraderZoom utDedikert rideveiDedikert sykkelveiDedikert gangveiStandardStandard (automatisk valgt)Definisjonen til {0} er uklarSlett Slett fil Slettemodus6Slett linjer som ikke er del av en indre multipolygon.Slett doble linjerSlett fra relasjonSlett ufulstendige medlemer?Slett noder eller linjer.Slett relasjonerSlett valgte objekter.&Fjern den valgte nøkkel i alle objektSlet valgt relasjon"Slett den valgte kilden fra lista.&Slett overflødige noder fra en linje.Slett linje {0} Slettestatus:$Slettet node {0} er del av linje {1}"Slettet linje {0} inneholder noder Delkatesser TrosretniingTannlege Dybde i meter BeskrivelseBeskrivelse: {0}KarttypeDetaljer2Fant ikke noe objekt med ID {0} i dette datasettetVanskelighetsgrad=Dilution of Position (rød = bra, green = dårlig (hvis noen)Retning DeaktiverFjern programtilleggReseptleveringVisningsinnstillingerPVis et bevegelig icon som viser hvor på GPS track du er når lyde er innspilt.BVis avansert objektinformasjon for noder, linjer eller relasjoner.Vis koordinater som=Vis historikk for linjer, noder eller relasjoner i nettleser.6Vis historikk for OSMs noder, linjer eller relasjoner.Vis live lydspor.PVis avansert objektinformasjon for noder, linjer eller relasjoner i nettleseren.Vis lyd-menyen. Om programmetVisning: Fordel Noder3Fordel valgte noder med lik avstand etter en linje. Ikke i brukNedlagt jernbaneDikeIkke bruk endringerETegn ikke piler uten at det er minst denne avstand fra forrige punkt.0Ikke behov for å bytte modus. (Potlatch-metode)Ikke gjør noeVil du tillate dette? Tørrdokk HundeløpNedLast nedLaster ned data Last ned stedLast ned medlemmerLast ned OSM-objekter via ID.Last ned programtillegg Last ned URLKOmrådets størrelse OK, størrelsen vil sannsynligvis aksepteres av tjener=Området er for stort; vil sandsynligvis bli avvist av tjenerLast ned som nytt lag Last ned dataLast ned alt innenfor:Nedlasting ferdig!Last ned fra OSM langs dette sporLast ned fra OSM …#Last ned kartdata fra OSM-tjeneren.Last ned objektLast ned objekt...Last ned objekter*Last ned overordnede linjer/relasjoner …Last ned medlemer av relasjonLast ned områdeavgrensing#Last ned {0} av {1} ({2} gjenstår)Laster ned GPX-dataLaster ned fil {0}: {1} byte...Laster ned GPS-dataLaster ned OSM-data …!Laster ned programtillegg {0} …Laster ned "Dagens melding"Laster ned dataLaster ned filLaster ned historikk …Laster ned åpne endringssetLaster ned punkt {0} til {1}...!Laster ned refererende linjer … T-krokheissDra og slipp avspillingsmarkør der du vil avspilling skal starte; Shift+slipp synkroniserer audio i dette punktet. DreneringTegnTegn retningspiler.7Trekk ut et fritt valgt rektangel og slipp museknappen.Tegn omfang af nedlastede data/Tegn retningspiler på linjer mellom GPS-punkt.$Tegn retningspiler på linjestykker.Tegn inaktive lag i annen farge%Tegn større prikker for GPS-punkter.Tegn linjer mellom GPS-punktTrekk linjer mellom GPS-punkt. Tegn noderTegn elastisk hjelpelinjeTegn segment-nummer*Tegn omrisset av data hentet fra tjeneren.MTegn retningspiler ved hjelp av tabellopslag i stedet for kompleks matematik.'Tegn inaktive datalag i en annen farge.,Tegn nummer for linjesegmenter i hver linje.&Tegn virtuelle noder i utvalg-tilstand= 0) – leste «{1}»Sugyldig verdi for obligatorisk attributt «{0}» av type «long» – leste «{1}»Bilde Importer lydImporter bilderStigning-Ufullstendig -spesifikasjon med ref=0Zoom innIndustriområde InformasjonInformasjonstavleTuristinformasjonInformasjonsterminal KlargjørStarter OSM APIInternasjonalt navn Ugyldig datoUgyldig forskyvningUgyldig URL for tjeneste. Ugyldig stavekontroll linje: {0},Ugyldig egenskapskontroll-linje – {0}: {1}Ugyldig tidssone+Ugyldig verdi {0} for parameter ''has_arg''Ulovlig mellomrom i NøkkelØyHolmefant ikke {0} i liste6JOSM versjon {0} er nødvendig for programtillegg {1}.!Java OpenStreetMap kartredigeringJava versjon {0}GullsmedFunksjon Slå sammen ArealInkluder node i linje!Slå sammen områder med overlapp Slo sammen overlappende områder"Slår sammen områder med overlappGå til PosisjonGå ditGå til posisjonKryssBehold lokal slettestatusBehold programtillegg;Behold valgte nøkkel–verdi-par fra det lokale datasettet:Behold valgte nøkkel–verdi-par fra tjenerens datasettetBehold tjenerens slettestatusNøkkelNøkkel «{0}» er ugyldig.*Nøkkel «{0}» finnes ikke i objektmaleneONøkkel kan ikke være tom når egenskap-operatoren brukes. Bruk: nøkkel=verdiTast:TastatursnarveierStikkord BarnehageFotgjengerportKjøkken+Navnsett lyd- (og bilde- og web-)markører.Lambert-sone (Estland) Bruk av grunn Avfallsdeponi KjørebanerSpråkSiste endring på {0}4Siste oppdaterte programtillegg for {0} dager siden. BreddegradStart maksimertVaskeriLagLaget er ikke i lista.Lag: {0}LagTid på innledning (sekunder)FritidLengde i meter Planovergang BibliotekLisensVeibomBybaneFyrtårnEListe i rolle {0} er for øyeblikket ikke med i et sammenlikningspar.,Liste over elementer i det lokale datasettet)Liste over elementer i tjenerens datasettGatetunHent alle kartbilder Åpne ØktLast KartbildeÅpne en økt fra fil.Last historikkLaster første programtilleggLaster historikk for linje {0}Laster bildeinstillingerLaster inn programtilleggHenter regler fra "{0}"Åpner økt "{0}" Laster {0} Lokale filer Lokalt navn LokalitetOmrådeLås Sluseport LengdegradSe i:Utseende og opplevelseSe i: Utsiktstårn>Søker etter noder eller linjer med FIXME i en egenskapsverdi.(Hoveddatasettet inneholder ikke node {0}&Sett audio-merke ved avspilnings-start Kjøpesenter MenneskeskaptManuellKartMap Pain stilerKartprojeksjonInnstillinger for kart Kart: {0})Fjerner avgjørelse fra valgte egenskaperMarkører fra navngitte punktMarkører fra {0}$Klarte ikke å koble foto til sporetFartsgrense (km/t)Maksvekt (tonn)Max areal per forespørsel:PMax lengde (i meter) for å tegne linjer i lokal fil. ''-1'' tegner alle linjer.XMaksimal lengde (i meter) for å tegne linjer. Sett til ''-1'' for å tegne alle linjer.Maksimal lengde (meter)#Max lengde for lokale filer (meter)Eng Medlem av MedlemmerMedlemmer (løst)Medlemmer (med konflikter) Minneplatte Meny NavnMeny Navn (Standard) Meny: {0}Flett Samle noder Flett lagSamle noder i den eldsteFlett utvalgte,Flett det gjeldende laget inn i et annet laglListe over sammenslåtte medlemmer er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste.`Liste over sammenslåtte noder er låst. Ingen gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste.ISammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.ISammenslåtte noder er ikke låst ennå. Kan ikke lage løsningskommando.Sammenslått versjon#Dagens melding er ikke tilgjengelig MilitærtMinste fart (km/t) GruvesjaktMinigolfMinste avstand (pixels) Minutter: {0} Speilvend Speilvend valgte noder og linjer&obligatorisk attributt «{0}» manglerManglende brukeridentitet Mobiltelefon Modus: {0}1Arbeide uten ned- og opplasting (Potlatch-metode)Endret/Endrede tidsmarker (time stamps) i audio filer. Vekslingssted MålestasjonMåler:#Mer informasjon om denne funksjonenMotellMotorkjøretøy Motorsykkel MotorsykkelMotorvei MotorveikryssAv-/påkjørsel for motorvei Fjellpass Fjellsykling Flytt Node... Flytt ned$Flytt valgte elementer ned én plassFlytt elementerFlytt til venstre7Flytt noder slik at alle vinkler er 90 eller 180 graderFlytt objektene {0}Flytt til høyre*Flytt egenskaper fra linjer til relasjonerFlytt valgt medlem nedFlytt valgte medlem oppFlytt laget en rad ned.Flytt laget en rad opp.%Flytt valgte noder til en rett linje.#Flytt de valgte nodene i en sirkel. Flytt dem Flytt opp Flytt {0}Flytter Objekter {0}GjørmeFlerbrukMusikk;Lokalt datasett inneholder ikke en egenskap med nøkkel {0} Lokal versjonLokalt datasettLokal med sammenslåttLokal med tjenersFeil ved import av NMEA data!NMEA-0183 filerNavn Navn: {0}Navngivne sporpunkt fra {0}Trackpoints med navn. Smal jernbane NasjonalparkNasjonalt navnNatur NaturreservatNabolagNettverkNyNy mappeNytt lag Ny nøkkelNy rolle Ny regel:Ny verdiNeste(Ingen Exporter funnet! Ingenting lagret.CIngen GPX-spor er tilgængelige i laget som kan assosieres med lyd.Ingen hurtigtastIngen endringer å laste opp.0Ingen base med rettinger tilstede for opplastingIngen konflikter å vise."Ingen data funnet i dette områdetIngen data lastet inn. Ingen dato5Ingen eksisterende lydmerker i dette lag å forskyve.Ingen gjennomkjøring Ingen bilder0Fant ingen skjæring. Ingen endringer ble gjort.Fant ingen treff for «{0}»Ingen åpne endringssetIngen ytre linje i multipolygon&Ingen gjenværende egenskapskonflikter/Ingen gjenværende egenskapskonflikter å løseIntgen GPX-spor er valgtIkke noe lag som målIngen gyldig WMS-URL eller IDIngen valideringsfeilNoder Noder (løst)Noder (med konflikter)StøyIngen%Ingen av disse nodene har knytninger.0Ingen noder i denne linjen har andre knytninger. KommentarRMerk: GPL er ikke kompatibel med OSM-lisensen. Ikke last opp GPL-lisensierte spor.Merk: Når du velger en linje, vil denne få nye kopier av noder uten tilknytninger og nodene bli valgt. Ellers vil alle linjer få egne kopier og alle noder bli valgt.SedlerIntet0Ingenting lagt til utvalg ved søk etter «{0}»3Ingenting fjernet fra utvalg ved søk etter «{0}»Inet utvalg å vise.Intet er valgt!.Ingenting å eksportere. Hent inn data først.4Ingen endringer å laste opp. Finn frem data først.1Null pointer-feil, muligens manglende egenskaper.NummerNummereringsmåteOSM-dataOSM-tjenerfiler OSM-tjenerfiler bzip2-komprimertOSM-tjenerfiler gzip-komprimertObjekt Objekt ID: Objekttype:Objekter som legges til:Objekter som slettes:Objekter som endres:Offisielt navnAEn forskyvning ved dette navn finnes allerede. Vil du overskrive? Forskyvning: Forskyvning: Tidligere nøkkelTidligere rolleTidligere verdi Ved behovVed opplastingLinjer med bare én node\Én eller flere noder som inngår i denne handlingen ligger utenfor det nedlastede området.EnveiskjøringBare ved enden av linja.Åpne sted … Åpne en fil..Åpne liste over alle kommandoer(angre-buffer)Liste over alle innleste lag#Åpne en liste over alle relasjoner9Åbn en liste af brugere som jobber på de valgte objekt.;Åpne en dialog for å sammenføye element i lista ovenfor.Åpne vindu med en utvalgsliste Åpne en URL.Åpne flere GPX-sporÅpne et annet foto Åpne filÅpne valgt filÅpne valgt fil Åpne øktÅpne valideringsvindu Åpne …OpenStreetMap-data ÅpningstiderÅpner fil ''{0}'' ... Åpner filer@Åpning av lenke er ikke støttet på denne platformen (''{0}'')2Åpner dialog som lar deg gå til bestemt posisjon OperatørOptikerValgfrie attributter: Frukthage Økologisk Orig. linje Vinkle (90) Vinkle FormAnnetFriluftsutstyrOverlappende ferdselsveierOverlappende jernbanerOverlappende linjer Skriv overMalingTegnestil {0}: {1}Paleontologisk stedPapir Parallell=Parameter "downloadgps" støtter ikke filnavn eller fil baner7parameter {0} er ikke i intervall 0–{1} – leste {2} Parkering Parkeringsvei)Lesefeil: Strukturen i GPX fila er ukjentPasseringspunktPasseringspunkterPassordLim innLim inn egenskaperLim inn fra utklippstavla.Sti Pantelåner FjelltoppGågateFotgjengerfelt Type gangfelt8Gjenværende konflikter i denne relasjonens medlemsliste0Gjenværende konflikter i denne linjas nodeliste)Gjenværende egenskapskonflikter å løseKjører datavalidering DyrebutikkApotek Telefonnummer TelefonnummerTidspunkt for foto (fra EXIF):Foto har ikke tidskode. Piknik-stedBrygge Rørledning LøypetypeBaneTilbedelsesstedStederSpill/Pause audio.dAvspilling starter med dette antall sekunder før (eller etter når negativ) posisjon for lydsporet. LekeplassAngre hvis du er usikkerVelg en nøkkel Velg en verdiVelg en verdi.Velg minst fire noder.=Velg minst én allerede opplastet node, linje eller relasjon.2Velg minst én lukket linje som skal sammenføyes. Velg minst én node eller linje.!Velg minst én linje å forenkle.Velg minst én linje.Velg minst 3 noder$Velg minst to linjer å sammenføye.SVelg nøyaktig to eller tre noder, eller en linje med nøyaktig to eller tre noder.Velg noe å kopiere.Velg raden som skal slettesVelg raden som skal endresVenligst velg mållaget.BVennligst velg linjer med vinkler på omtrent 90 eller 180 grader.Programtillegg inkludert i JOSMAutomatisk oppdateringProgramtilleggNavn på punkt PunktnummerPolitiPolitiskPosisjon Postkasse Postkontor Postnummer Kraftverk Kraftlinje KraftmastForhåndsbetingelse bruttForhåndsbetingelse bruttForhåndsvalgt:Innstilligen {0} er fjernet fordi den ikke lenger brukes. InnstillingerInnstillinger …Klargjør OSM-data …Forbereder konfliktløsing Fredet bane Objektmaler&Objektmalene inneholder ikke Nøkkelen#Objektmalen har ikke EgenskapsverdiForrigeRiksveiAv-/påkjørsel for riksveiObjektFengselProjeksjonsmetode Egenskaper"Egenskaper i det lokate datasettet~Egenskaper i det sammenslåtte elementet. De vil erstatte egenskaper i lokale elementer når sammenslåingsvalgene tas i bruk.Egenskaper i tjenerens datasettEgenskaper (med konflikter)%Egenskap Verdi inneholder HTML koding2Egenskap Verdi starter eller slutter med mellomrom2Gi en kort kommentar for endringene du laster opp:Offentlig bygning MarkedsplassOffentlig transportOffentlig transportGlemGlem...ISett tekst på lydspor (og bilde og web) merker sammen med knappe ikoner. SteinbruddFjernstyrt bil Racerbane StrålingJernbaneJernbaneJernbaneJernbaneplattform GPS-rådata Les bilder Leser {0} …Les meg Fullt navn(Vil du slette utvalget fra relasjon {0}?Styring:FriluftsområdeOrtografisk korrekt bilde …Rød:Gjør om Gjør om siste angrede handling. Veinummer SpornummerReferansenummerOppdaterRegionalt navnAvvis konflikter og lagreRelasjon RelasjonerRelasjoner: {0}7Slipp museknappen for å velge objektene i rektangelet.+Slipp museknappen for å avslutte rotasjon. ReligiøsLast inn på nytt4Oppdaterer lista over tilgjengelige regler fra "{0}" Fjernstyrt.Remote Control har bedt om data fra denne URL:0Remote Control er bedt om å laste data fra API.FjernFjern «{0}» for linje «{1}»Fjern foto fra lag!Fjern egenskaper fra indre linjerAFjern de valgte elementene fra lista over sammenslåtte elementer.Fjern valgt regel fra lista over aktive reglerFjernede Element fra Relasjoner Endre filnavnEndre navn på lagUtleieVerkstedErstattErstatt «{0}» med «{1}» forRapporter feil Raporter feilForespørsel feiletDrikkevannskilde%Gå tilbake til standardinnstillinger Boligfeltvei BoligområdeLøsLøs konflikterLøs koordinatkonflikter i {0}Løs slettekonflikt i {0}%Løs medlemskonflikter i relasjon {0}(Løs konflikt i nodelisten til linje {0}#Løs versjonskonflikt for linje {0}RessursStart JOSM på nyttStart JOSM på nytt.Forbud Forretninger StøttemurSnu retning på linjerSnu og sammenføy"Snu retning på alle valgte linjerReverser linjeSnu retning på linjer9Feil retning på Kystlinje: Land er ikke på venstre side9Feil retning på Landlinje: Land er ikke på venstre sideRevisjonElv ElvebreddVei (ukjent type) RestriksjonerRolle-rolle {0} deltar ikke i sammenlikningspar {1}!Roller i relasjoner som viser til RundkjøringRutetype Ruter for:Ruiner RullebaneSIM-kort SortiportMetning:Lagre Lagre Som Lagre som … Lagre GPX-filLagre i: Lagre lag Lagre OSM-fil Lagre ØktLagre Økt Som... Lagre uansettLagre i: Lagre øktLagre aktive data i ny fil.Lagre gjeldende data.#Lagre gjeldende økt til en ny fil.#Lagre bruker og passord (ukryptert)Scanner mappa {0}SkoleMetallSteinur KrattskogSjømatSøkSøk etter objekt.Søk …Søk:Søk: Annet navnFylkesvei e.l. Sekunder: {0}Adskilt gang- og sykkelveiSeismisk aktivitet(Valgt: Rel.:{0} / Linjer:{1} / Noder:{2}VelgVelg alt Velg WMS-lagMVelg alle data i lag som ikke er slettet. OBS uferdige data blir også valgt.Velg:1Velg hvis innholdet skal lastes ned i et eget lagVelg bildeformat for WMS-lagVeg node under pekeren. Velg mållag.Velg med gitt søkestrengUtvalgUtvalget er tomt+Utvalget må bestå av kun linjer og noder.Utvalget passer ikke formålet! Utvalg: {0}Linjer som krysser egne spor Separat lag Skilletegn8Tjeneren svarte med HTTP 404 for ID {0} – hopper over. AdkomstveiServiceØktfil (*.jos)Øktfil (komprimert) (*.joz)Sett alt til standardEndringene vil forkastes ved å fortsette.UNoen waypoints som var langt fra track til å finne fornuftig plassering ble utelatt.oNoen waypoints med tidskode før start av track eller etter slutt av track ble utelatt eller flyttet til start.SorterKildeHandicap-plasserFotoboks Pigghinder Splitt linje#Splitt en linje i den valgte noden. BallsportSportSport Sportssenter VannkildeStadionStandard Unix-geometriStjerner Start søkStart nedlastingStart nedlasting av dataStart ny linje fra siste node.VStart på track (Blir alltid utført dersom dersom andre merker ikke er tilgjengelig).Starter scanning av mapperKontor StatusrapportTrapper GjerdetrappStein Full stoppBekkGatelyktGatenavnVeier Delområde Forstad/bydelT-bane T-baneinngang SupermarkedVeidekkeOvervåkningskameraTrigonometrisk punkt SvømmingSwiss Grid (Sveits)SymbolforklaringSynkroniser lydSynkroniser hele datasettet1Synkroniser tiden fra et bilde på GPS-mottakerenSynkroniser kun linje {0} BordtennisEgenskapskontroll-kilde Objektmal EgenskaperEgenskaper fra linjerEgenskaper uten verdierSkredder Tatovering TaksebaneTeTelefon Telefonkort Kommunal vei(Kompassretning på segmentet som tegnes.(Multiplikasjon benyttet ved fast forward2Vinkel mellom forrige og nåværende linjesegment.Fet skrift angir lagets navn.2Valgte element har ikke knytninger som kan løses.Dokumentet er tomt.PFølgende avhengige objekter vil bli
glemt i tillegg til de valgte objektene:Breddegrad ved musepekeren.Lengdegrad ved musepekeren.!Lengden på segmentet som tegnes.oMaksimal områdeavgrensing er 0.25, og din bestilling er for stor. Bestill mindre område eller bruk planet.osmCSammeslått datasett vil ikke inneholde en egenskap med nøkkel {0}Navn på objekt ved musepekerJAntall sekunder for forover eller bakover hopp ved trykk på aktuell knapp_Programtillegget er fjernet fra innstillingene. Start JOSM på nytt for å lese programtillegg.@Klarte ikke bruke projeksjonen {0}. Bruker Mercators projeksjon.0Forholdet mellom stemme recorder tid og sann tidIRegulært uttrykk «{0}» har en feil ved posisjon {1}, feilmelding: {2}5Valgte GPX spor mangler tidskode. Velg et annet spor.%Valgte noder er ikke på samme linje.Valgte foto har ikke tidskode.?Utvalget inneholder {0} linjer. Vil du virkelig forenkle disse?$Tjeneren svarte en feil med kode {0}pTjeneren svarte med feilkode 404.
Dette betyr vanligvis at tjeneren ikke kjenner til et objekt med angitt id.PLinje kan ikke splittes i valgte noder. (Tips: velg noder mot midten av linjen.)cLinjene har forskjellig retning og kan ikke sammenføyes. Vil du snu retningen på noen av linjene?TeaterDe fjernes fra laget, men blir ikke slettet fra serveren ved opplasting.GSjekker for noder uten egenskaper som heller ikke tilhører noen linje.BFinner linjer med én node, som er tomme eller er uten egenskaper.ADenne testen sjekker om noder går igjen flere ganger i en linje.FDenne test sjekker linjer med liknende navn, som kan bety feilstaving.=Sjekker om en linje har endepunkt nesten inntil annen linje.ZDenne testen sjekker at en forbindelse mellom to noder ikke benyttes av mer enn én linje.0Denne testen sjekker om kystlinjene er korrekte.CDenne testen sjekker at det ikke er flere Noder med samme posisjon.FTesten finner linjer som elver, land eller kystlinje med feil retning.,Kontrollerer om sirkulære linjer er lukket.3Denne versjonen av JOSM kan ikke lese fra tjeneren.+Disse nodene er ikke i en sirkel. Avbryter.Tidevann Flis-nummer Tidssone: Tidssone: {0}Til ...Slå av/på GPX-linjerSlå av/på akselinjer Slå på og av fullskjermvisning#Slå av/på visning av tekst/ikonerSlå av/på visning av LagSlå av/på: {0}(Slår av/på global innstilling «{0}». ToaletterAvgift Bomstasjon Verktøy: {0} VerktøylinjeTilpass verktøylinjeTurisme SeverdighetTårn Type tårnByLeker TraktorveiFarge på punkt og track linjerTrafikk Fartsdemping TrafikklysTrikk Trikkestopp ReisebyråTreTrerekkeStamveiAv-/påkjørsel for stamveiOPrøv å oppdatere til ny versjon av programtillegg før du sender feilmelding. VendesirkelSnuplass Rotasjonsport DreieskiveInternasjonal UIC-jernbanekodeUkjentTURL fra www.openstreetmap.org (du kan lime inn en URL her for at laste ned området)Fjern knytning til linjerKan ikke sette ny audio-markør,Fant ikke oversettelsen for {0}. Bruker {1}.3Klarte ikke å lage fullstendig sti til mappa {0} Kunne ikke tolke Lat / Lon*Kan ikke synkronisere i det avspillte lag.SmåveiIkke lukket linjeFjern avgjørelse$Fjern avgjørelse fra slettekonflikt'Fjern avgjørelse fra koordinatkonfliktAngreAngre flyttingAngre siste handling.Frigjør paneletEn uventet unntakstilstand5Uventet ID-format i svar fra tjener – leste «{0}»@Uventet format for ny versjon av endret element «{0}»: «{1}»Uventet symbol: {0}1Uventet verdi for parameter «index». Leste {0}.Lås oppCLås opp lista over sammenslåtte elementer og begynn sammenslåingNode uten tilknytning Universitet Ukjent vertAUkjent objekttype: {0}. Tillatte verdier er node, way og relationUkjent type: {0}Kryss uten navnLinjer uten navnKystlinje i uordenPakker ut {0} til {1} Tøm utvalgFjern alle objekter fra utvalg.Uspesifik egenskap {0}3Støtter ikke WMS fil versjon;fant {0}, ønsker {1}Linjer uten egenskaperOpp Opp et nivåOppdater Oppdater dataOppdatere objectOppdatere utvalgOppdaterer dataOppdaterer brukergrensesnittLast opp endringer Last opp dataBrukBruk piltastene eller dra bildelaget med musa for å forskyve bildelaget. Du kan også fylle inn øst- og nordforskyvning i {0}-koordinater. Hvis du vil lagre forskyvingen, kan du gi den et navn under. Bruk avansert egenskapskontroll. Bruk standard Bruk Feil-LagBruk Utelat ListeBruk objektmal «{0}»'Bruk objektmal «{0}» i gruppe «{1}»7Bruk Feil-Laget for å vise element som skaper problem./Bruk Utelat Liste for å undertrykke advarsler.Bruker Brukernavn StøvsugerValider;Kontroller egenskapsverdiene med hjelp av avanserte regler.9Bekreft at egenskabsnøklene kan sjekkes mot en ordliste.=Bekreft at du vil sjekke egenskapsverdiene imot Objektmalene. ValideringValideringsfeilDalVerdiDette kan skape problemer fordi de kan være i bruk av andre objekter (som du ikke kan se nå) .
Er du sikker på at du vil slette nodene?3Du kan også lime inn URL fra www.openstreetmap.orgBDu må starte JOSM for at enkelte innstillingene skal tre i kraft.GDine redigeringer må være offentlig frigitt for å laste opp nye dataDu må velge minst én linje.'{0} objekter kunne ikke lastes ned.
Åpner {0} fil...Åpner {0} filer...,Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objekt,Fjern gamle egenskapsnøkler fra {0} objektForenkle linje (fjern {0} node)!Forenkle linjer (fjern {0} noder)Forenkle {0} linjeForenkle {0} linjer#Valgt node er ikke del av en linje.%Valgte noder er ikke del av en linje."Tjenerens versjon ({0} oppføring)$Tjenerens versjon ({0} oppføringer)IMer enn én linje bruker den valgte noden. Velg aktuell linje i tillegg.HMer enn én linje bruker de valgte nodene. Velg aktuell linje i tillegg."Dette vil endre opptil {0} objekt."Dette vil endre opptil {0} objekt.Du holder på å starte {0} nettleservindu.
Det kan fylle skjermen din med nettleservinduer
og kan ta litt tid på å bli ferdig.Du holder på å starte {0} nettleservinduer.
Det kan fylle skjermen din med nettleservinduer
og kan ta litt tid på å bli ferdig.flaggflaggnodenoderobjektobjekterrelasjon relasjonerlinjelinjer{0} består av {1} flagg{0} består av {1} flagg {0} medlem {0} medlemmer{0} node {0} noder {0} relasjon{0} relasjoner {0} rute, {0} ruter,  {0} spor, {0} spor,  {0} linje {0} linjer