(eilutėje {0}, stulpelyje {1}) (reikalinga: {0})ÿþ' URL negalima konvertuoti į ASCII: {0}ÿþ kaip "{0}" arba # Objektai)„Kepyklos gatvė“ bet kurioje žymoje2„Kepyklos“ ir „Gatvė“ bet kurioje žymoje"„raktas“ su bet kokia reikÅ¡me&„raktas“ su tikslia „reikÅ¡me“#„reikÅ¡mė“ bet kurioje žymoje)„reikÅ¡mėsdalis“ bet kur „rakte“(„reikÅ¡mėsdalis“ niekur „rakte“p„{0}“ yra netinkama argumento „{1}“ reikÅ¡mė. Galimos reikÅ¡mės yra {2}, galbÅ«t atskirtos kableliais.„{0}“: {1}(# užklausų nežinoma) (1 užklausa) (Kodas={0})6(Tekstas jau buvo nukopijuotas į jÅ«sų iÅ¡karpinę.) (URL buvo: (nėra objekto)(nėra)/(naudokite isolated_dwelling izoliuotai fermai))({0}/{1}) Atsiunčiamas {2} pakeitimas...*({0}/{1}) Parsiunčiamas pakeitimas {2}...2({0}/{1}) Parsiunčiamas turinys pakeitimui {2}...(({0}/{1}) Atsiunčiami taÅ¡ko {2} tėvai(({0}/{1}) Atsiunčiami ryÅ¡io {2} tėvai'({0}/{1}) Atsiunčiami kelio {2} tėvai*({0}/{1}): Atsiunčiamas ryÅ¡ys ''{2}''...R* Vieną taÅ¡ką naudojamą daugiau nei vieno kelio ir vieną iÅ¡ tų kelių, arba9* Vieną taÅ¡ką naudojamą daugiau nei vieno kelio, arba* Vieną taÅ¡ką su žyme, arbaU* Vieną kelią ir vieną ar daugiau taÅ¡kų kurie naudojami daugiau nei vieno kelio.]* Vieną kelią kuris turi vieną ir daugiau taÅ¡kų naudojamų daugiau nei vieno kelio, arbaÿþÿþÿþU-Djosm.home turi mažesnį prioritetą, t.y. konkretus nustatymas permuÅ¡a bendrąjį...rodo į ryšį/KELIAS/IKI/JOSM/PODĖLIO /KELIAS/IKI/JOSM/NAMŲ_APLANKO /KELIAS/IKI/JOSM/NUSTATYMŲ #/KELIAS/IKI/JOSM/NAUDOTOJO_DUOMENŲÿþÿþÿþ1. Ä®veskite URL1. Ä®vesti getCapabilities URL1. Ä®veskite paslaugos URL1.cikla ortofotokarte - Latvijaÿþÿþ16,67ÿþÿþ02. Ä®veskite didžiausią mastelį (neprivaloma)'2. Ä®vesti pavadinimą Å¡iam sluoksniui2. Pasirinkite lygius 20cm ortho - Latvija - pakrantėÿþ/3 arba 7 termino datum transformuoti parametrai#3. Pasirinkite atvaizdžio formatą$3. Patikrinkite sugeneruotą TMS URL"4. Ä®veskite Å¡io sluoksnio vardą$4. Patikrinkite sugeneruotą WMS URLÿþ'5. Ä®veskite Å¡io sluoksnio pavadinimą50cm ortho - LatvijaÿþSeptintos serijos (OS7)< po< prieÅ¡ < apačia < virÅ¡usM

Užverkite filtro dialogo langą visiems objektams pamatyti.

 Vaizdai:4Papildinys pateiktas išorinio šaltinio: {0}Šaltinis:*
Klaidos pranešimas(neišverstas): {0}! <įvairūs> 

Filtras aktyvus

Ü

JOSM reikalinga Java versija {0}.

Aptikta Java versija: {1}.
JÅ«s galite Daugiau informacijos:Š

Kai pažymėtas vienas ar daugiau kelių, forma keičiama taip, kad visi kampai būtų 90 ar 180 laipsnių.

Į pažymėjimą galite pridėti du taškus. Tada kryptis pataisoma pagal šiuos du atskaitos taškus. (Po to galite atšaukti kai kurių taškų perkėlimą:
Pažymėkite juos ir spauskite klavišų kombinaciją Ortogonalizuoti / Atstatyti. Numatyta kombinacija yra Shift-Q.)f„{0}“ nėra teisingas OSM API URL.
Patikrinkite rašybą ir tikrinkite dar kartą.qĮveskite OAuth prieigos raktą, kuriam leidžiama prieiti prie OSM serverio „{0}“.a

Ištrinti failą {0} iš disko?

Vaizdo failas bus neatstatomai prarastas!

Ú

Klaida gaunant pagalbos informaciją

Nepavyko įkelti pagalbos temos {0} informacijos. Klaidos pranešimas (neverstas):
{1}

Nėra pagalbos turinio pagalbos temai

Pagalbos turinys pagalbos temai {0} dar nesukurtas. Jo nėra nei jūsų kalba ({1}), nei angliškai.

Prašome padėti tobulinti JOSM pagalbos sistemą ir užpildyti trūkstamą informaciją. Jūs galite redaguoti pagalbos temą jūsų vietine kalba ({1}) ir anglišką pagalbos temos versiją.

}

Atsiprašome, neįmanoma įkelti žymų iš buferio. Jame nėra jokių JOSM objektų ar tinkamo teksto.

aDabartinis atsiuntimo plotas (minilg, minplat, maksilg, maksplat): RĮvyko klaida atkuriant atsarginės kopijos failą.
Klaida:
{0}FPasirodė klaida, kai buvo saugoma.
Klaida yra:
{0}©Tapatumo nustatymas OSM serveryje su OAuth prieigos raktu „{0}“ nepavyko.
Atverkite nustatymų dialogo langą ir gaukite kitą OAuth prieigos raktą.™Tapatumo nustatymas OSM serveryje su naudotojo vardu „{0}“ nepavyko.
Patikrinkite naudotojo vardą ir slaptažodį JOSM nustatymuose.5Autorizacija OSM serveryje nepavyko.
Prieigos suteikimas OSM serveryje su OAuth prieigos raktu „{0}““ nepavyko.
Prieigos raktui nėra suteikta prieiga kreiptis į apsaugotą resursą
„{1}“.
Atverkite nustatymų dialogo langą ir gaukite kitą OAuth prieigos raktą.®AutomatiÅ¡kai atverti „Atsiųsti iÅ¡ OSM“ dialogo langą kiekvieną kartą paleidus JOSM.
Galite jį atverti patys iš Failo meniu arba įrankių juostos.MNegalima atverti aplanko „{0}“.
PraÅ¡ome parinkti failą.ƒNegalima iÅ¡siųsti {0} objektų viena užklausa, nes virÅ¡ytas maksimalus
pakeitimo dydis {1} serveryje „{2}“.]Spauskite {0}, kad baigtumėte mano ir jų įrašų suliejimą._Spauskite {0}, kad pradėtumėte mano ir jų įrašų suliejimą.QNepavyko užverti {0} pakeitimo,
nes jis jau užvertas.UNepavyko užverti {0} pakeitimo,
nes jis jau užvertas {1}.HNepavyko įkelti sluoksnio {0} „{1}“.
Klaida:
{2}‚Nepavyko įkelti papildinio {0}, nes papildinio
pagrindinė klasė „{1}“ nerasta.
Pašalinti iš nuostatų?GNepavyko įkelti seanso failo „{0}“.
Klaida:
{1}GNeišeina perskaityti failo ''{0}''.
Klaida yra:
{1}@Neišeina perskaityti failų.
Klaida yra:
{0}INepavyko įrašyti seanso failo „{0}“.
Klaida:
{1}ŠAtsiųsti pakeitimus dabartiniame žemėlapio rodinyje.
IÅ¡jungta. Å iuo metu nėra aktyvaus žemėlapio rodinio.CAtsiųsti pakeitimus dabartiniame žemėlapio rodinyje.Atsiųsti mano atvirus pakeitimus…Atsiųsti mano atvirus pakeitimus
Išjungta. Iš pradžių nustatymuose įveskite savo OSM naudotojo vardą.-Atsiųsti paskutinius pakeitimusJĮveskite žymos raktą, pvz. fixmeYĮveskite žymos reikšmę, pvz. patikrinti nariusgĮveskite prieigos raktą rankinių būdu, jei jis buvo sugeneruotas ir gautas
ne JOSM.õNepavyko prieiti prie OSM serverio „{0}“
su prieigos raktu „{1}“.
Serveris atmetė prieigos raktą kaip nesankcionuotą. Negalėsite
prieiti prie bet kokio apsaugoto resurso Å¡iame serveryje su Å¡iuo prieigos raktu.øNepavyko nustatyti tapatumo OSM serveryje „{0}“.
Naudojate OAuth tapatumui nustatyti, bet dar nėra sukonfigūruoto
OAuth prieigos rakto.
Atverkite nustatymų dialogo langą ir sugeneruokite arba įveskite prieigos raktą.‡Nepavyko sukurti URL „{0}“ OSM API serverio patikrinimui.
Patikrinkite „{1}“ raÅ¡ybą ir tikrinkite dar kartą.„Nepavyko prisijungti prie URL „{0}“.
Patikrinkite „{1}“ rašybą, interneto ryšį ir tikrinkite dar kartą.>Nepavyko sukurti trūkstamo podėlio aplanko: {0}@Nepavyko atsisiųsti duomenų.

Detalės: {0}hNepavyko inicializuoti nustatymus.
Nepavyko sukurti trūkstamą nustatymų aplanką: {0}eNepavyko inicializuoti nustatymus.
Nepavyko nustatymo failo pakeisti numatytuoju: {0}`Nepavyko inicializuoti nustatymus.
Nustatymų aplankas „{0}“ nėra aplankas.Nepavyko įkelti ruošinių šaltinių sąrašo iš
„{0}“.

Išsami informacija (neišversta):
{1}sNepavyko įkrauti taisyklės šaltinių sąrašo iš
''{0}''.

Detalės (neišversta):
{1}oNepavyko įkelti stilių šaltinio sąrašo iš
''{0}''.

Detalės (neišverstos):
{1}Nepavyko atverti pagalbos puslapio url {0}.
Tikriausiai yra tinklo problemų, prašome patikrinti
jÅ«sų interneto jungtį·Nepavyko nuskaityti pakeitimų sąraÅ¡o iÅ¡ OSM API serverio
„{1}“. Serveris grąžino kodą {0} vietoje 200.
Patikrinkite „{1}“ rašybą ir bandykite vėl.Nepavyko gauti informacijos apie dabartinį naudotoją iš OSM serverio „{0}“.
Tai greičiausiai ne prieigos rakto sukelta problema, bet
problema su serverio konfigūracija. Atidžiai patikrinkite serverio
URL ir interneto ryšį.Nepavyko pasiraÅ¡yti užklausos OSM serveriui „{0}“ su prieigos raktu „{1}“.
Prieigos raktas greičiausiai neteisingas.ŽNepavyko iÅ¡siųsti ar atsiųsti duomenų iÅ¡
„{0}“
dėl problemos siunčiant duomenis.
Išsamiau (neišversta): {1}[Nepavyko išsiųsti į {0} pakeitimą,
nes jis jau užvertas {1}.ÙČia yra failo importo suvestinė.
Jūs galite atmesti nustatymų pakeitimus nustatymų dialoge paspaudę „Nutraukti“.
Kai kurių pakeitimų įgalinimui gali prireikti iÅ¡ naujo paleisti JOSM.ÅJOSM sėkmingai gavo prieigos raktą. Galite priimti šį prieigos raktą. JOSM naudos jį ateityje tapatumo nustatymui ir prieigos teisėms prie OSM serverio.

Prieigos raktas: ƒJOSM ruoÅ¡iasi atkurti OAuth nustatymų numatytąsias reikÅ¡mes.
Dabartiniai adaptuoti nustatymas nėra iÅ¡saugoti.½JOSM Å¡iuo metu veikia su anoniminiu naudotoju. Jis negali atsiųsti
jūsų pakeitimų iš OSM serverio, nebent jūs įvesite savo OSM naudotojo vardą
JOSM nustatymuose.àJOSM sėkmingai gavo prieigos rakto užklausą. JOSM dabar paleidinėja prieigos sankcionavimo puslapį iÅ¡orinėje narÅ¡yklėje. Prisijunkite su savo OSM naudotojo vardu ir slaptažodžiu ir sekite instrukcijas prieigos rakto užklausai sankcionuoti. Tada grįžkite į šį dialogo langą ir spauskite {0}

Jei nepavyko paleisti iÅ¡orinės narÅ¡yklės, galite kopijuoti šį prieigos sankcionavimo URL ir įdėti jį narÅ¡yklės adreso lauke.œSluoksnyje „{0}“ jau yra objekto „{1}“ konfliktas.
Prašome iš pradžių išspręsti šį konfliktą
ir tada bandyti dar kartą.oSluoksnis „{0}“ jau turi konfliktą objekte
„{1}“.
Å io konflikto negalima pridėti.¾Užklausta įkelti papildinį „{0}“.
Šis papildinys daugiau neplėtojamas ir greičiausiai sukels klaidų.
Jis turėtų būti išjungtas.
PaÅ¡alinti iÅ¡ nuostatų?[Pažymėti vietoje iÅ¡trintus objektus iÅ¡trynimui serveryje.oPažymėti pakeistus objektus iÅ¡ dabartinio pažymėjimo įkėlimui į serverį.ÎNei {0}, nei {1}, nei {2} neįjungta.
Prašome pasirinkti nors vieną, kad atsiųstumėte OSM duomenis, GPS duomenis, pastabas arba viską.yNei vienas iš pakeitimo {0} turinio objektų neprieinamas dabartiniame
keičiamame sluoksnyje „{1}“.`Spauskite {0} OAuth prieigos rakto užklausai gauti iš „{1}“.{Prašome įvesti tinkamas datos/laiko reikšmes, kad apribotumėte
užklausą konkrečiame laiko intervale.“PraÅ¡ome įvesti tinkamas ilgumos/platumos reikÅ¡mes, kad apribotumėte
pakeitimų užklausą konkrečiame apimties stačiakampyje.wPrašome įsitikinti, kad visų pažymėtų kelių kryptys sutampa
arba ortogonalizuoti juos po vieną.gPrašome parinkite OSM kaladėlių intervalą nurodytame mastelio lygyje.Prašome pažymėti vieną iš šių standartinių užklausų. Pažymėkite Atsiųsti tik mano pakeitimus, jei norite atsiųsti tik jūsų sukurtus pakeitimus.
Atkreipkite dėmesį, kad JOSM atsiųs ne daugiau 100 pakeitimų.DPraÅ¡ome pažymėti pakeitimus, kuriuos norite užvertiGPraÅ¡ome parinkti kurias reikÅ¡mes palikti Å¡ioms žymoms.™Papildiniui {0} reikalinga JOSM {1} versija. Dabartinė JOSM versija yra {2}.
Turite atnaujinti JOSM, jei norite naudoti šį papildinį.ƒNustatymų faile buvo klaidų.
Daroma atsarginė kopija
{0}
ir kuriamas naujas numatytasis nustatymų failas.?Nepavyko gauti OAuth prieigos rakto iÅ¡ „{0}“.JNepavyko gauti OAuth prieigos rakto užklausos iÅ¡ „{0}“.ñVykdyti visiÅ¡kai automatinę procedÅ«rą prieigos raktui prie OSM svetainės gauti.
JOSM kreipiasi į OSM svetainę JOSM naudotojo vardu ir visiškai
automatiškai nustato naudoto prieigos teises ir gauna prieigos raktą.XVykdyti iš dalies automatinę procedūrą prieigos raktui prie OSM svetainės gauti.
JOSM išsiunčia standartines OAuth užklausas prieigos rakto užklausai ir
prieigos raktui. Tada nusiunčia naudotoją į OSM svetainę išorinėje naršyklėje
tapatumo nustatymui ir JOSM iÅ¡siųstai prieigos rakto užklausai priimti.Parinkite visus pėdsakus, kuriuos norite rodyti. Galite tempti, kad pažymėtumėte kelis pėdsakus arba naudokite Ctrl+Papspaudimą, kad pažymėtumėte konkrečius. Žemėlapis atnaujinamas fone gyvai. URL atverkite du kartus ant jų paspaudę.šParinkite, kad atsiųstumėte duomenis į naują duomenų sluoksnį.
Nužymėkite, kad atsiųstumėte į dabar aktyvų duomenų sluoksnį.sPažymėkite, kad įjungtumėte įvedimą žymos, kuri bus pritaikyta
visiems pakeistiems ryšiams.}Pažymėkite, kad apribotumėte užklausą tik jūsų pakeitimams.
Atžymėkite visų pakeitimų įtraukimui.‹Pažymėkite prieigos rakto iÅ¡saugojimui JOSM nustatymuose.
Atžymėkite prieigos rakto naudojimui tik Å¡iame JOSM seanse.¤Parinkite rodymui pokyčių tik dabar pažymėtiems objektams.
Nužymėkite, kad rodytumėte visus pokyčius visiems dabartinio sluoksnio objektams.Parinkite veiksmus, kuriuos reikia atlikti šiam sluoksniui, jei paspausite kairiausiąjį mygtuką.
Įjunkite „įkelti“, kad nusiųstumėte pakeitimus į OSM serverį.
Ä®junkite „ĮraÅ¡yti“, kad įraÅ¡ytumėte sluoksnį į failą, nurodytą kairėję.ÌNustatymų failas praÅ¡o pridėti nustatymus prie {0},
bet jo numatytoji reikšmė šiuo metu nežinoma.
PraÅ¡ome aktyvuoti atitinkamą funkciją rankiniu bÅ«du ir pakartoti importą.AŽingsnis 1/3: Gauti OAuth prieigos rakto užklausąJŽingsnis 2/3: Sankcionuoti prieigą ir gauti prieigos raktą=Žingsnis 3/3: Sėkmingai gautas prieigos raktas°Sėkmingai panaudotas prieigos raktas „{0}“
kreipimuisi į OSM serverį „{1}“.
Kreipiatės į OSM serverį kaip naudotojas „{2}“ su ID „{3}“.«Å½ymėjimo ruoÅ¡inių Å¡altinis {0} gali bÅ«ti įkeltas, bet su klaidomis. Ar tikrai norite jį naudoti?

Klaida: [{1}:{2}] {3}
¡Å½ymėjimo ruoÅ¡inių Å¡altinis {0} gali bÅ«ti įkeltas, bet su klaidomis. Ar tikrai norite jį naudoti?

Klaida: {1}
ºNufotografuokite savo GPS imtuvą kai jis rodo laiką.
Parodykite nuotrauką čia.
Tada tiesiog įveskite laiką, kurį matote nuotraukoje ir parinkite laiko zoną
nŠi reikšmė nėra tinkamas naudotojo vardas.
Prašome įvesti ne tuščią naudotojo vardą.SPrieigos raktas „{1}“ yra žinomas OSM serveriui „{0}“.
Tačiau naudotojo duomenų gavimo testas su šiuo prieigos raktu nepavyko.
Priklausomai nuo to, kokios teisės buvo suteiktos šiam prieigos raktui, galėsite jį naudoti
duomenų, GPS pėdsakų iÅ¡siuntimui irba prieigai prie kitų apsaugotų resursų.¶OSM API serveris „{0}“ negrąžino teisingo atsakymo.
Greičiausiai „{0}“ nėra OSM API serveris.
Patikrinkite „{0}“ rašybą ir tikrinkite dar kartą.BOverpass vediklius negalėjo išnagrinėti šios užklausos:Automatinis OAuth prieigos rakto gavimo procesas
iš OSM serverio nepavyko, nes JOSM negalėjo sukurti
teisingo URL iš OAuth prieigos suteikimo galinio URL „{0}“.

Patikrinkite sudėtingesnes nuostatas ir bandykite dar kartą.ßAutomatinis OAuth prieigos rakto gavimo procesas
iš OSM serverio nepavyko. JOSM nepavyko prisijungti prie {0}
su naudotoju {1}.

Patikrinkite naudotojo vardą, slaptažodį ir bandykite dar kartą.ìAutomatinis OAuth prieigos rakto gavimo procesas
iš OSM serverio nepavyko.

Bandykite dar kartą arba pasirinkite kitą prieigos suteikimo procesą,
pvz., iš dalies automatinį ar rankinį prieigos suteikimą.QVaikinis ryšys
{0}
iÅ¡trintas serveryje. Jo negalima įkelti.ˆSujungti keliai yra vieno ar kelių ryÅ¡ių nariai. PraÅ¡ome nuspręsti, ar norite sujungtus kelius palikti nariais ar norite juos iÅ¡imti.
Numatytoji elgsena yra palikti pirmą kelią ir iÅ¡imti visus kitus kelius, kurie yra to paties ryÅ¡io nariai: sujungtas kelias užims pradinio kelio poziciją ryÅ¡yje.†Dabartinis URL {0}
yra išorinis URL. Keisti galima tik pagalbos įrašus
pagalbos serveryje {1}.‹GPX sluoksnio „{0}“ duomenys įkelti iÅ¡ serverio.
Kadangi juose nėra laiko, jų negalima susieti su audio duomenimis.™GPX sluoksnio „{0}“ duomenys buvo atsiųsti iÅ¡ serverio.
Juose nėra laiko, todėl šių pėdsakų negalima susieti su nuotraukomis.Įkeliami duomenys dalyvauja neišspręstame sluoksnio „{0}“ konflikte.
Visų pirma turite jį iÅ¡spręsti.“Sujungti taÅ¡kai yra vieno ar daugiau ryÅ¡ių nariai. PraÅ¡ome nuspręsti, ar norite palikti gautus sujungtus taÅ¡kus nariais ar norite juos iÅ¡imti.
Numatytoji elgsena yra palikti pirmą tašką ir išimti visus kitus taškus, kurie yra to paties ryšio nariai: galutinis taškas užims pradinio taško vietą ryšyje.ORyšys buvo pakeistas.

Ar norite įraÅ¡yti savo pakeitimus?5Serveris pranešė, kad užfiksavo konfliktą.¥Patikrinimas nepavyko, nes serveris atsakė su vidine klaida.
JOSM negalėjo nustatyti, ar prieigos raktas galiojantis. Bandykite dar kartą vėliau.~Reikia kelių pakeitimų, kad būtų išsiųsti {0} objektai. Kurią strategiją norite naudoti?eNėra sluoksnių, su kuriais pradinis sluoksnis
„{0}“
galėtų bÅ«ti sulietas.ËÅ iame ryÅ¡yje yra bent vienas narys, rodantis
į patį ryšį.
Tai sukuria ciklines priklausomybes, todėl siūloma to nedaryti.
Ką norite daryti su ciklinėmis priklausomybėmis?<Šiuo metu nepažymėta joks atsiuntimo plotas.dŠiam veiksmui reikės {0} individualių
atsiuntimo užklausų. Ar norite
tęsti?›Å iame ryÅ¡yje jau yra vienas ar daugiau narių, rodančių į
objektą „{0}“

Ar tikrai norite pridėti dar vieną ryÅ¡io narį?¿Å is ryÅ¡ys buvo pakeistas už redaktoriaus ribų.
Jūs negalite pritaikyti savo pakeitimų ir tęsti redagavimo.

Ar norite sukurti konfliktą ir uždaryti redaktorių?Nepavyko iÅ¡nagrinėti žymėjimo ruoÅ¡inių Å¡altinio: {0}. Ar tikrai norite jį naudoti?

Klaida: [{1}:{2}] {3}
“Nepavyko iÅ¡nagrinėti žymėjimo ruoÅ¡inių Å¡altinio: {0}. Ar tikrai norite jį naudoti?

Klaida: {1}
’Neapdorotų GPS pėdsakų įkėlimas kaip žemėlapio duomenų laikomas žalingu.
Jei norite įkelti pėdsakus, žiūrėkite čia:JĮkėlimas nepavyko, nes serveryje yra naujesnė vieno iš jūsų
taškių, kelių ar ryšių versija.

Spauskite {0}, kad sinchronizuotumėte visą vietinį duomenų rinkinį su serveriu.
Spauskite {1}, kad nutrauktumėte ir tęstumėte redagavimą.
Įkėlimas nepavyko, nes serveryje yra naujesnė vieno
iš jūsų taškų, kelių ar ryšių versija.
Konflikto priežastis yra {0} su id {1},
serveryje yra versija {2}, o pas jus - {3}.

Spauskite {4}, kad sinchronizuotumėte tik konflikto primityvą.
Spauskite {5}, kad sinchronizuotumėte visą vietinį duomenų rinkinį su serveriu.
Spauskite {6}, kad nutrauktumėte ir tęstumėte redagavimą.
³IÅ¡siuntimas nepavyko, nes naudojote
pakeitimą {0}, kuris jau buvo užvertas {1}.
Išsiųskite iš naujo su nauju arba esamu atviru pakeitimu.VNaudokite tikslaus laikrodžio nuotrauką,
pvz. GPS imtuvo monitoriausINaudoti numatytąjį OSM serverio URL ({0})FVersija {0} sukurta {1}PVersija {0} dabar redaguojama sluoksnyje „{1}“£JÅ«s bandote pridėti ryšį į save.

Tai sukuria ciklinę priklausomybę ir todėl siūloma taip nedaryti.
Praleidžiamas ryÅ¡ys „{0}“.àJÅ«s naudojate EPSG:4326 projekciją, kurios pasekmė gali bÅ«ti
nepageidaujami rezultatai darant stačiakampius lygiavimus.
Pakeiskite projekciją, kad išvengtumėte šio įspėjimo.
Ar norite tęsti?TJūs nebaigėte sulieti šio konflikto skirtumų.
Konflikto sprendimai nebus pritaikyti, kol neišspręsti visi skirtumai.
Spauskite {0}, kad vis tiek uždarytumėte.
Jau išspręsti skirtumai nebus pritaikyti.
Spauskite {1}, kad grįžtumėte spręsti konfliktus.ÅSėkmingai gavote OAuth prieigos raktą iÅ¡ OSM svetainės. Spauskite {0} prieigos raktui priimti. JOSM jį naudos vėlesnėse užklausose prieigai prie OSM API gauti.¯{0} ryÅ¡ių sukuria ciklą, nes jie turi nuorodų vienas į kitą.
JOSM negali jų iÅ¡siųsti. PraÅ¡ome pakeisti ryÅ¡ius ir panaikinti ciklines priklausomybes.â(Automatinis įraÅ¡ymas periodiÅ¡kai iÅ¡saugo pakeistus duomenų sluoksnius. Atsarginės kopijos yra saugomos JOSM nustatymų aplanke. Ä®vykus strigčiai JOSM bando atkurti neiÅ¡saugotus pakeitimus kito paleidimo metu.)«(JOSM gali palikti atsarginės kopijos failą, kai įraÅ¡omi duomenų sluoksniai. Failo vardo gale bus pridėta „~“, o failas įraÅ¡ytas tame pačiame aplanke.)1CH1903 / LV03 (be vietinių patikslinimų)trÅ«ksta mÄ®spėjimas: JOSM prisijungs vieną kartą naudojant saugų ryÅ¡io kanalą.ÿþ> po to> prieÅ¡ > apačia > virÅ¡usÿþCKelrodis/rodyklės stulpelis krypčiai į įvairias vietas parodytiFerma didesnėje gyvenvietėje@Plokščias smėlio, žvyro ar žvirgždo plotas Å¡alia vandens.Medžių eilė.Kalno ar kalvos kalvagÅ«bris,TrÅ«ksta pavadinimo (name), nors yra name:*.bŽymi uola ar uolų grupė, kur bent viena iÅ¡ jų yra tvirtai prijungta prie pamatinės uolienos.,Primityvas su ID = 0 negali bÅ«ti nematomas.kRyÅ¡io narystė nukopijuota visiems naujiems keliams.
Turėtumėte patikrinti ir jei reikia - pataisyti.|Rolėmis paremta ryšio narystė nukopijuota visiems naujiems keliams.
Turėtumėte patikrinti ir jei reikia - pataisyti.2Balnakalnio taškas tarp dviejų kalnų ar kalvų.dVienas žymus, laisvai stovintis akmuo, kuris gali skirtis nuo vietovės, kurioje guli, struktūros. Vienas medis.4Ugnikalnis – neveikiantis, užgesęs arba aktyvus.AGRI juodai balta 2.5mAPI galimybėsAPI galimybių pažeidimasAPI versija: {0}Apleistas Geležinkelis NutrauktiNutraukti suliejimą"Atmesti failo pasirinkimo dialogą#Atmesti failo pasirinkimo dialogą.Apie Apie JOSM...Priimti prieigos raktą*Priimti visas žymas iš {0} šiame seanse?Priimti naujas papildinių svetaines ir užverti dialogo langąPrieigaPrieigos raktasPrieigos raktas:Prieigos rakto paslaptis:Prieigos rakto URL:CPrieiga prie pašalintos {1} {2} versijos „{0}“ yra uždrausta.Apgyvendinimas2Pagal papildinio informaciją jo autorius yra {0}.VeiksmasVeiksmo parametraiVeiksmaiVykdyti veiksmus AktyvintiAktyvuoti sluoksnįAktyvuoti pažymėtą sluoksnįTai visuomet programavimo klaida.

Tačiau jūs naudojate seną JOSM versiją ({0}),
vietoje dabartinės ištestuotos versijos ({1}).

Atnaujinkite JOSM prieÅ¡ praneÅ¡dami apie klaidą.†Ä®vyko iÅ¡imtinė situacija.
Tai visuomet programavimo klaida. Jei naudojate naujausią
JOSM versiją, praneÅ¡kite apie klaidą.Kampų pritraukimasKampų pritraukimas įjungtas. Anotacija4Pridėti nustatymus iÅ¡ failo prie esamų reikÅ¡mių PritaikytiPritaikyti pakeitimusTaikyti ruoÅ¡inįPritaikyti sprendimąPritaikyti rolęPritaikyti rolę:=Naudoti GPX linijų glodinimą taip gaunant lygesnį vaizdą.XNaudoti glodinimą žemėlapio rodinyje vielos veiksenoje taip gaunant lygesnį vaizdą.FNaudoti glodinimą žemėlapio rodinyje taip gaunant lygesnį vaizdą.'Pritaikyti neseniai naudotą žymą {0}"Pritaikyti iÅ¡spręstus konfliktus6Pritaikyti konfliktų sprendimą ir uždaryti dialogą!Pritaikyti pažymėtus pakeitimusGPritaikyti iÅ¡karpinės turinio žymas visiems pažymėtiems objektams.=Pritaikyti žymas pakeitimui, į kurį iÅ¡siunčiami duomenys#Pritaikyti dabartinius atnaujinimusPritaikyti kaladėlių adresą,Pritaikyti atnaujinimus ir užverti dialogą&Pritaikyti Å¡ią rolę visiems nariams Pritaikyti?2015 m. balandisÿþArkadaArcheologinė vietaÅ audymas iÅ¡ LankoAr tikrai norite tęsti?Sritis Ploto stilius iÅ¡oriniame kelyjePloto tipo kelias neuždaras9Plotai pieÅ¡iami su užpildu tik aplink vidinius kraÅ¡tusPlotai apie vietovesPlotai dalinasi segmentu Menų centras Meno kÅ«rinys Pakilimas (m)Klausti prieÅ¡ atnaujinantSukurti naujus daugiakampius Prisiminti@Reikia bent vieno objekto iÅ¡trynimui, gautas tuščias rinkinys6Dėmesio: naudokite tik tikrus klaviatÅ«ros klaviÅ¡us! Lankoma vieta AtributaiGarso įtaisas nepasiekiamas Audio gidasGarso parametraiGarso žymekliai iÅ¡ {0}"Garsas sinchronizuotas taÅ¡ke {0}.Garso kelio taÅ¡ko žymėjimas Garsas {0}AustralietiÅ¡kas futbolasPatvirtinti tapatybę1Autentikuotis su nurodytu vardu ir slaptažodžiujHTTP Å¡liuzo „{0}“ autentikacija nepavyko. PraÅ¡ome įvesti tinkamą naudotojo vardą ir slaptažodį.eOSM API „{0}“ autentikacija nepavyko. PraÅ¡ome įvesti tinkamą naudotojo vardą ir slaptažodį.eStoties „{0}“ autentikacija nepavyko. PraÅ¡ome įvesti tinkamą naudotojo vardą ir slaptažodį.-Autentikuojama sesija naudotojui „{0}“...Tapatumo nustatymasNepavyko nustatyti tapatumoTapatumo nustatyti nepavykoAutorius Autorius:Autorizacija nepavyko&Autorizuoti JOSM prieigai prie OSM APIAutorizavimo URL:Autorizuotis dabarJSankcionuojama OAuth prieigos rakto užklausa „{0}“ OSM svetainėje...:Sankcionuojama OAuth prieigos rakto užklausa „{0}“...AutoriaiÿþAutomatinis mastelis AutomatiÅ¡kai įkelti kaladėles Automatinis įraÅ¡ymas įjungtas.Automatinio įraÅ¡ymo intervalas (sekundėmis)4AutomatiÅ¡kai įraÅ¡ytų failų skaičius sluoksniuiNumatytas auto didinimas: Auto-spėti.Numatytas automatinis kaladėlių įkėlimas: Automatinis defibriliatoriusAutomatinis žymų taisymas~AutomatiÅ¡kai kurti garso žymeklius iÅ¡ pėdsako taÅ¡kų (o ne iÅ¡ atskirai pažymėtų taÅ¡kų) su vardais arba apraÅ¡ymais.eAutomatiÅ¡kai sukurti žymelės sluoksnį iÅ¡ bet kokių kelio taÅ¡kų, kai atidaromas GPX sluoksnis.JAutomatiÅ¡kai apkarpoma žymos „{0}“ reikÅ¡mė iÅ¡trintame objekte {1} PrieinamiPrieinami numatytieji įraÅ¡ai:Prieinami ruoÅ¡iniai:Prieinamos rolėsPrieinamos taisyklės:Prieinami stiliai:Lavinos apsaugaÿþÿþÿþÿþ%Gyvybės langelis/Saugus prieglobstisAtgalFono naudojimo sąlygosFonas:AtloÅ¡as/„Backspace“ klaviÅ¡as pridėjimo veiksenojeBloga užklausa+Netinkama vieta HTML dokumente. Klaida: {0}Netinkamas atsakasKepyklos gatvėVirÅ¡ytas pralaidumo limitasBaras Plika uolienaNPlika, žemiau esanti, nekultivuojama žemė su krÅ«mais, bet mažai medžių.Užkarda&Barjerui nenurodytas barjero įėjimasBarjeraiBarjerai ir įėjimai Beisbolas PaprastasKÅ«dra KrepÅ¡inis BaterijosMÅ«Å¡io laukasBavarija (2 m)Ä®lanka PaplÅ«dimysPaplÅ«dimio tinklinisAludė lauke (Biergarten)Belgijos Lambert 1972Belgijos Lambert 2008SuolelisGeriausias mastelis: {0}DviratisDviračių eismo keliasNuomojami dviračiaiRemontuojami dviračiaiParduodami dviračiaiDviračių prekiautojasSkelbimų lentaBing oro nuotraukos BiodyzelisBiokuro elektros generatoriusBiodujų elektros generatoriusBiomasės elektros generatoriusBlokasMėlyna:ElingasStulpas Stulpo tipasÿþŽymelės pavadinimas: ŽymekliaiBordo, PrancÅ«zija - 2012Sienos kontrolėRibosRiba Ribos akmuoRibos taÅ¡kų dubliai Ribos tipasApimties stačiakampis'Apimties stačiakampis (projektuotas): Apimties stačiakampis: ApimtisPrekės ženklasMolasTiltas Tilto atramaTilto kontÅ«rasTiltai*British Columbia Mosaic (Britų Kolumbija)jKlaidingas žymėjimo ruoÅ¡inys „{0}-{1}“ – Java metodas nurodytas „values_from“ nėra „{2}“ƒKlaidingas žymėjimo ruoÅ¡inys „{0}-{1}“ – Java metodas nurodytas „values_from“ sukėlė iÅ¡imtinę situaciją {2} ({3})ƒKlaidingas žymėjimo ruoÅ¡inys „{0}-{1}“ – „display_values“ elementų skaičius privalo bÅ«ti toks pat kaip „values“‡Klaidingas žymėjimo ruoÅ¡inys „{0}-{1}“ – „short_descriptions“ elementų skaičius privalo bÅ«ti toks pat kaip „values“ VieÅ¡namisApleisti plotaiBudistų Å¡ventyklaKlaidų praneÅ¡imaiPastatasPastatų taÅ¡kų dubliaiPastatas pastateKuriamas pagrindinis meniu Pastato dalis Pastato tipasHSukuria Overpass užklausą naudojant Overpass Turbo užklausų vediklį%Ä®taisytasis stilius, vidinis kelias: Ä®taisytoji:SmÅ«giniai vartai AutobusasAutobusų platformaAutobusų stotisAutobusų stotelėAutobusų Å¡liuzas MėsininkasPagal kodą (EPSG)#Bytomas (Bytom): Budynki (pastatai).Bytomas (Bytom): Fotoplan 2014 (oro nuotrauka)ÿþ0Bendzinas (Będzin), Lenkija: Budynki (pastatai)?Bendzinas (Będzin), Lenkija: Ortofotomapa 2013 (oro nuotrauka) CNG (suspaustos gamtinės dujos)ÿþÿþFunikulieriaus vagonasPodėlio turinysPodėlio pavadinimasPodėlio bÅ«sena: {0}ÿþKavinė!Apskaičiuojama atsiuntimo sritis2IÅ¡kviesti ryÅ¡ių redaktorių pažymėtam ryÅ¡iui4Kambodžos, Laoso, Tailando, Vietnamo daugiakalbinėKameraStovyklavietė)Nepavyksta lygiuoti poligoną. Nutraukti.\Negalima aktyvuoti žemėlapio braižymo klasės „{0}“, nes ji nėra „{1}“ poklasis.rNegalima aktyvuoti žemėlapio braižymo klasės „{0}“, nes ji nėra registruota kaip žemėlapio braižytoja.ONegalima aktyvuoti žemėlapio braižymo klasės „{0}“, nes klasė nerasta.KanadietiÅ¡kas futbolasKanalas Atsisakyti,Nutraukti ir grįžti į ankstesnį dialogąNutraukti tapatumo nustatymą%AtÅ¡aukti auto-prieaugį Å¡iam laukui Nutraukti pakeitimų užvėrimąNutraukti konfliktų sprendimą5Nutraukti konfliktų sprendimą ir uždaryti dialogąNutraukti operaciją,Nutraukti atnaujinimus ir uždaryti dialogą*Nutraukti įkėlimą ir tęsti redagavimąAtsisakyti iÅ¡siuntimoAtsisakyti, tęsti redagavimą,Negalima pridėti taÅ¡ko už pasaulio ribų.4Negalima pridėti kelio, kuris turi tik {0} taÅ¡kus.4Negalima pridėti taÅ¡ko {0} į nepilną kelią {1}.=Negalima pritaikyti nenuspręstą žymos suliejimo elementą.UNepavyksta priskirti changesetId > 0 naujam primityvui. PakeitimoId reikÅ¡mė yra {0}QNegalima sukurti pakeitimų užklausos su laiko apribojimais. Netinkama įvestis.JNegalima sulyginti primityvo su ID „{0}“ su primityvu su ID „{1}“.pNegalima sukurti pakeitimų užklausos iÅ¡ karto su abiem užklausos parametrais „uid“ ir „display_name“HNepavyksta sukurti užklausos anoniminio naudotojo atviriems pakeitimams,Negalima paÅ¡alinti taÅ¡ko, turinčio žymų,Nepavyksta rasti pažymėtų taÅ¡kų centro.sNepavyko atsiųsti failo „{0}“. Jo atsiuntimo nuoroda „{1}“ yra netinkamas URL. Atsiuntimas praleidžiamas.uNepavyko atsiųsti papildinio „{0}“. Jo atsiuntimo nuoroda „{1}“ neteisingas URL. Atsiuntimas praleidžiamas.eNepavyko atsiųsti papildinio „{0}“. Jo atsiuntimo nuoroda nežinoma. Atsiuntimas praleidžiamas.TNegalima sulieti, nes vienas iÅ¡ dalyvaujančių primityvų yra naujas, o kitas - neTNegalima sulieti taÅ¡kų: reikėtų paÅ¡alinti kelią {0}, kurį vis dar naudoja {1}MNegalima sulieti primityvų su skirtingais id. Å is id yra {0}, o kitas - {1}7Rolei „via“ (per) negalima maiÅ¡yti taÅ¡ko ir kelio-Negalima perkelti objektus iÅ¡ Å¡io pasaulio.cNepavyko atverti URL „{0}“
Šios atsiuntimo užduotys priima parodytus URL šablonus:
{1},Negalima iÅ¡spręsti nenuspręsto konflikto.dNegalima apriboti pakeitimų užklausos dabartiniu naudotoju, nes dabartinis naudotojas yra anonimas`Negalima apriboti pakeitimų užklausos konkrečiam apimties stačiakampiui. Netinkama įvestis.ANegalima apriboti pakeitimų užklausos naudotojo vardu „{0}“NNegalima atstatyti komandos „{0}“, nes sluoksnio „{1}“ daugiau nebėra SkardinėsFriburgo kantonas 50cm (2005)!Ženevos kantonas 5cm (SITG 2011)$NeÅ¡atelio kantonas 50cm (SITN 2006)Juros kantonas 50cm (RCJU 1998)ÿþVietų skaičiusVietų skaičius (visas) AutomobilisAutomobilių prekiautojasKartonasÿþPilisCatastro IspanijaGrotelės nuo žvėrių Priežastis: Urvo įėjimasKapinės Apimties stačiakampio centras: Centruoti vaizdąCentrinis meridianas Centroidas: "Sertifikatas sėkmingai įdiegtas.$Sertifikatas sėkmingai paÅ¡alintas.8Sertifikatas jau yra įdiegtas. Nieko nebereikia daryti.6Sertifikatas nėra įdiegtas. Nieko nebereikia daryti. Sertifikatas: Grandinė VasarnamisPakeisti žymasPakeisti kryptis?$Keisti sąrašų sąraÅ¡o nustatymus'Keisti žemėlapio nustatymų sąrašąKeisti sąraÅ¡o nustatymusKeisti taÅ¡ką {0}Keisti Å¡liuzo nustatymus Keisti ryšį!Keisti ryÅ¡io nario rolę {0} {1}Keisti ryšį {0}Keisti skiriamąją gebąKeisti eilutės nustatymąPakeisti pažymėjimąKeisti matomą plotąKeisti kelią {0}Pakeisti {0} taÅ¡kaiPakeitimus reikia įkelti?$Pakeičia parinktis pagal XML failą Pakeitimas&Tikėtasi pakeitimo ID > 0. Gauta {0}.Pakeitimo ID: !Pakeitimų valdymo dialogo langasPakeitimų tvarkytuvėPakeitimas užvertasPakeitimo komentarasPakeitimo komentaras: Pakeitimo id:Pakeitimo informacijaPakeitimas yra pilnasPakeitimo Å¡altinisPakeitimas {0} Pakeitimai Sparčiųjų klavišų keitimas.Ä®krovos stotelėIeÅ¡koti FIXME."Tikrinimo intervalas (minutėmis):Tikrinti serveryjeTikrinti savybių raktus.Tikrinti savybių reikÅ¡mes6IeÅ¡koma iÅ¡trintų tėvų vietinėje duomenų aibėje$Tikrinami iÅ¡trintų objektų tėvai(Tikrinami papildinių prieÅ¡sąlygiai...IeÅ¡ko pasenusių ypatybių"IeÅ¡ko klaidų pagal API galimybes7IeÅ¡ko klaidų adresuose ir associatedStreet ryÅ¡iuose.)IeÅ¡ko klaidų barjeruose ir įėjimuose.0IeÅ¡ko klaidų su internetu susijusiose žymose.IeÅ¡ko klaidų ryÅ¡iuose.IeÅ¡ko klaidų adresuoseIeÅ¡ko klaidų keliuose*IeÅ¡ko klaidų energijos infrastruktÅ«rojeIeÅ¡ko klaidų ryÅ¡iuose&IeÅ¡ko klaidų religiniuose objektuoseIeÅ¡ko geometrijos klaidų4IeÅ¡ko trÅ«kstamų žymų ar įtartinų kombinacijųGIeÅ¡ko taÅ¡kų elektros linijose, kurie neturi power=tower/pole žymos.IeÅ¡ko nereikalingų žymų&IeÅ¡ko kelių, prijungtų prie plotų.)IeÅ¡ko kelių su identiÅ¡ka taÅ¡kų seka.)IeÅ¡ko neteisingų sudėtinių reikÅ¡mių(IeÅ¡ko neteisingų skaitinių reikÅ¡mių%IeÅ¡ko neteisingų Vikipedijos žymųKontrolinių sumų klaidos: {0}ÿþVaikiniai ryÅ¡iaiKinų Pasirinkti4Pasirinkite žymų tikrintuvės taisykles įjungimuiParinkite spalvąPasirinkite {0} spalvą+Pasirinkite iÅ¡ anksto numatytą licenzijąPasirinkite reikÅ¡męPasirinkite profilio failą)Parinkite paskiausiai naudotą žymą {0}Pasirinkite testus įjungimuiPasirinkite OSM objekto tipąParinkite paieÅ¡kos serverį:Parinkti matomus pėdsakus(Chožuvas (Chorzów): Budynki (pastatai)VGabalo dydis {0} virÅ¡ija didžiausią galimą pakeitimo dydį {1} serveryje „{2}“ BažnyčiaÿþMiestas Miesto sienaMiesto pavadinimas Klasės tipasValyti$IÅ¡valyti AtÅ¡auki/Atstatyti buferįIÅ¡valyti buferįValyti teksto plotą)Valyti neseniai atvertų failų sąrašąSpauskite „{0}“ iÅ¡siuntimui į papildomus naujus pakeitimus tęsti.
Spauskite „{1}“ grįžimui į išsiuntimo dialogo langą.
Spauskite „{2}“ išsiuntimo nutraukimui ir grįžimui į žemėlapio redagavimą.
{0}, jei norite ignoruoti.©Spauskite {0}, kad įkeltumėte juos dabar.
Jei reikia, JOSM sukurs konfliktus, kuriuos jÅ«s tada galėsite iÅ¡spręsti Konfliktų sprendimo dialoge.7Spauskite langelį, kad pakeistumėte kelią iki failo.(Spauskite čia saugojimo keliui parinkti2Spauskite čia gautiems praneÅ¡imams peržiÅ«rėti;Spauskite ant kelio, kad pradėtumėte jo formos gerinimą.LSpauskite prieigai su dabartiniu prieigos raktu prie OSM serverio patikrinti7Spauskite rodyklę apačioje, kad vėl jį rodytumėte.8Spauskite vietą, kurioje norite sukurti naują pastabą5Spauskite, kad nutrauktumėte ir tęstumėte keitimą:Paspauskite, sustabdyti paleidžiamą interneto narÅ¡ykles0Spauskite, kad nutrauktumėte taÅ¡kų suliejimąJSpauskite OAuth nustatymų atkÅ«rimui į numatytąsias reikÅ¡mes nutraukti Spauskite iÅ¡siuntimui nutraukti|Spauskite, kad pridėtumėte naują taÅ¡ką. Atleiskite Ctrl, kad perkeltumėte esamus taÅ¡kus ar laikykite Alt iÅ¡trynimui.Spauskite nutraukimuiDSpauskite, kad nutrauktumėte ir tęstumėte žemėlapio redagavimą1Spauskite, kad nutrauktumėte dabartinį veiksmąeSpauskite, kad patikrintumėte, ar jÅ«sų vietinės duomenų aibės objektai yra paÅ¡alinti serveryje&Spauskite, kad uždarytumėte dialogąMSpauskite, kad uždarytumėte dialogą ir iÅ¡trintumėte objektą iÅ¡ ryÅ¡ių@Spauskite, kad uždarytumėte dialogą ir netrintumėte objektųCSpauskite, kad užvertumėte dialogą ir nutrauktumėte atsiuntimąFSpauskite, kad uždarytumėte šį dialogą ir tęstumėte redagavimą=Spauskite iÅ¡siuntimui į papildomus naujus pakeitimus tęstiQSpauskite, kad sukurtumėte konfliktą ir uždarytumėte šį ryÅ¡ių redaktoriųŽSpauskite, kad iÅ¡trintumėte pažymėtą taÅ¡ką. Atleiskite Alt, kad perkeltumėte esamus taÅ¡kus ar Ctrl, kad pridėtumėte naujus taÅ¡kus.*Spauskite papildiniui „{0}“ paÅ¡alinti’Spauskite, kad iÅ¡trintumėte. Shift: naikinti kelio segmentą. Alt: netrinti nenaudojamų taÅ¡kų trinant kelią. Ctrl: trinti susietus objektus.)Spauskite papildiniui „{0}“ iÅ¡jungtiMSpauskite, kad iÅ¡mestumėte pakeitimus ir uždarytumėte ryÅ¡ių redaktoriųSpauskite atsiuntimui=Spauskite, kad atiųstumėte visus susijusius su {0} objektus6Spauskite, kad atsiųstumėte dabar pažymėtą plotą'Spauskite papildiniui „{0}“ palikti2Spauskite skydelio turiniui suskleisti/iÅ¡skleisti{Spauskite, kad perkeltumėte pažymėtą taÅ¡ką. Laikykite Ctrl, kad pridėtumėte naujus taÅ¡kus ar Alt, kad trintumėte.-Spauskite vaizdų kortelei nuostatose atvertiGSpauskite, kad atvertumėte žymėjimo ruoÅ¡inių kortelę nustatymuoseCSpauskite persikėlimui į į autorizacijos formą JOSM svetainėje@Spauskite OAuth nustatymų atkÅ«rimui į numatytąsias reikÅ¡mes%Spauskite, kad paleistumėte vėliau.)Spauskite prieigos rakto užklausai gautiSpauskite prieigos raktui gauti2Spauskite, kad grįžtumėte į įkėlimo dialogąUSpauskite, kad grįžtumėte į ryÅ¡ių redaktorių ir tęstumėte ryÅ¡io redagavimą'Spauskite, kad vykdytumėte darbą foneNSpauskite, kad įraÅ¡ytumėte pakeitimus ir uždarytumėte ryÅ¡ių redaktorių5Spauskite aktyvių papildinių atnaujinimui praleisti%Paspauskite pradėti vietų paieÅ¡ką5Spauskite OAuth prieigos suteikimo proceso įvykdymui[Spauskite OAuth prieigos suteikimo proceso įvykdymui ir naujo prieigos rakto sugeneravimui%Spauskite prieigos rakto patikrinimui+Spauskite aktyviems papildiniams atnaujinti*Spauskite papildiniui „{0}“ atnaujintiKlientui baigėsi laikasUolosKlinika LaikrodisUžvertiUžverti vis tiek"Užverti pakeitimą po iÅ¡siuntimoUžverti pakeitimus+Uždaryti dialogą ir nutraukti atsiuntimąUžverti pastabą Užverti pastabą su praneÅ¡imu:Užverti atvertus pakeitimus-Užverti dabar pažymėtą atvirą pakeitimąUžverti dialogą:Užverti dialogo langą ir nutraukti pakeitimų užklausą2Užverti dialogo langą ir priimti prieigos raktą.Uždarykite langą ir atÅ¡aukite autorizacijąSpalvina taÅ¡kus ir pėdsako segmentus pagal duomenų limitus.5Spalvina taÅ¡kus ir pėdsako segmentus pagal kryptį.:Spalvina taÅ¡kus ir pėdsako segmentus pagal laiko žymą.5Spalvina taÅ¡kus ir pėdsako segmentus pagal greitį.,Skirtingų JOSM objektų naudojamos spalvos. Fono spalva Teksto spalva+Elipsoido parametrų rinkinys nepalaikomas.Sujungti į keliąSujungimo patvirtinimas"Sujungti keletą kelių į vieną.0Takas skirtas tiek pėstiesiems tiek dviračiamsKomandaKomandų dėklas2Komandų atmintis: Atstatyti: {0} / pakartoti: {1} KomentarasKomentuoti pastabą Komentaras: KomercinėBendraBendri nustatymaiRyÅ¡ys su OSM serveriu nepavykoBendruomenės centras Palyginti Konfliktas „matomame“ atribute objektui tipo {0} su id {1} Konfliktai pilnai neiÅ¡spręstasNesuderinamumasAptikti konfliktaiKonfliktai įdėtose žymoseKonfliktai jungiant primityvus;Konfliktai jungiant kelius - sujungtas kelias yra „{0}“>Konfliktai suliejant taÅ¡kus - galutinis taÅ¡kas yra „{0}“#Prijungti esamą kelią prie taÅ¡ko4Prijungto kelio paskutinis taÅ¡kas Å¡alia kito kelioRyÅ¡io nustatymai RyÅ¡io nustatymai OSM serveriui.Prisijungimas prie API nepavykoStatoma gatvė/keliasStatybosNaudotojo raktas:Naudotojo paslaptis:Kontaktai (bendra schema).Kontaktai (schema su „contact:*“ prefiksu) Susisiekiama su OSM serveriu...Jungiamasi prie serverio...TurinysŽemynasTęstiTęsti vis tiekTęsti kaip yraTęsti sprendimąTęsti iÅ¡siuntimąTęsti iÅ¡siuntimą$Tęsti kelią nuo paskutinio taÅ¡ko.Tęsti, vis tiek bandyti4Tęsti tiesę, kuri dalijasi taÅ¡kais su kita tiese. KÅ«rėjaiSavitarnos ParduotuvėKonvertuoti į GPX sluoksnį!Konvertuoti į duomenų sluoksnįKonvertuota iÅ¡: {0} KoordinatėsKoordinatės (projektuotos): Importuota koordinačių: {0} Koordinatės:Koordinatės: KopijuotiKopijuoti koordinatesKopijuoti VertęKopijuoti visus Raktus/Vertes+Kopijuoti visus mano elementus į paskirtį*Kopijuoti visus jų elementus į paskirtį7Kopijuoti parinktų taÅ¡kų koordinates į iÅ¡karpinę.Kopijuoti paveikslo kelią^Kopijuoti mano pažymėtos elementus po pirmo pažymėto elemento sulietų elementų sąraÅ¡e.eKopijuoti mano pažymėtus elementus prieÅ¡ pirmą pažymėtą elementą sulietų elementų sąraÅ¡e.LKopijuoti mano pažymėtus elementus į sulieto elementų sąraÅ¡o pabaigą.HKopijuoti mano pažymėtus taÅ¡kus į sulieto taÅ¡kų sąraÅ¡o pradžią {0} kopija&Kopijuoti pažymėtus raktus/reikÅ¡mes,Kopijuoti parinktą objektą į iÅ¡karpinę.9Kopijuoti visų žymų raktus ir reikÅ¡mes į iÅ¡karpinęGKopijuoti pažymėtos(ų) žymos(ų) raktus ir reikÅ¡mes į iÅ¡karpinę1Kopijuoti parinktos žymės vertę į iÅ¡karpinę\Kopijuoti jų pažymėtą elementą po pirmo pažymėto elemento sulietų elementų sąraÅ¡eMKopijuoti jų pažymėtus elementus į sulietų elementų sąraÅ¡o pradžią.cKopijuoti jų pažymėtus elementus prieÅ¡ pirmą pažymėta sulietų elementų sąraÅ¡o elementą.JKopijuoti jų parinktus elementus į sulietų elementų sąraÅ¡o pabaigą.%Kopijuoti į iÅ¡karpinę ir uždaryti{0} kopija {1}Autorinės teisės (URL)Autorinių teisių metai Koreliuoti%Koreliuoti nuotraukas su GPX pėdsakuKoreliuoti su GPX-Nepavyko prieiti prie duomenų failo(ų): {0}NNepavyko sujungti kelių
(Jų nepavyko sujungti į vientisą taÅ¡kų eilę)UNepavyko prisijungti prie OSM serverio. PraÅ¡ome patikrinti savo ryšį su internetu.Negalima eksportuoti ''{0}''.Nerastas elemento tipasNerastas įspėjimo lygisNegalima importuoti ''{0}''.Negalima importuoti failų.0Nepavyko įkelti vaizdo iÅ¡ kaladėlių serverio:Nepavyko įkelti papildinio {0}. PaÅ¡alinti iÅ¡ nuostatų?JNepavyko iÅ¡nagrinėti platumos, ilgumos ir mastelio. PraÅ¡ome patikrinti./Nepavyko iÅ¡nagrinėti WMS sluoksnių sąraÅ¡o.Neperskaitoma "{0}"8Nepavyko perskaityti žymėjimo ruoÅ¡inių Å¡altinio {0}9Nepavyko perskaityti žymėjimo ruoÅ¡inių Å¡altinio: {0}PNepavyko perskaityti žymėjimo ruoÅ¡inių Å¡altinio: {0} Ar norite jį palikti?#Nepavyko pervadinti failo „{0}“'Nepavyko gauti WMS sluoksnių sąraÅ¡o.ÒNepavyko gauti jÅ«sų atvirų pakeitimų sąraÅ¡o, nes
JOSM nežino jūsų identiteto.
Arba pasirinkote dirbti anonimiškai, arba jums neleidžiama
sužinoti naudotojo, kurio vardu jÅ«s dirbate, vardo.]Nepavyko atitikti įvestos nuorodos arba parinktos paslaugos id. PraÅ¡ome bandyti dar kartą.Å alis Å alies kodasApygarda Teismo rÅ«maiDengta (po stogu)Uždengtas rezervuarasKranasSukurtiSukurti apskritimąSukurti naują aplanką1Sukurti apskritimą iÅ¡ trijų parinktų taÅ¡kų.ASukurti Å¡io ryÅ¡io kopiją ir atverti kitą redaktoriaus langą$Sukurti naują žemėlapio sluoksnįSukurti naują pastabąSukurti naują ryšį Kurti plotusbKurti garso žymeklius pėdsako pozicijoje, atitinkančioje kiekvieno importuoto WAV failo laiką.Sukurti žymelęSukurti žymeklius skaitant GPXSukurti multipoligonąSukurti naują taką.Sukurti naują pastabąSukurti naujus objektus*Sukurti naują ryšį sluoksnyje „{0}“Sukurti pastabąSukurtasSukurtasSukurta:Sukurtas prieÅ¡ - Sukurtas:SukÅ«rimo data Sukurtas su:Kuriamas pakeitimas...$Kuriama pagrindinė grafinė sąsajaKredito kortelėPerėjaSusikertantys barjeraiSusikertančios ribosSusikertantys pastataiPervažos tipasPerėjos tipo vardas (JK)&Susikertantis vandens kelias ir keliasSusikertantys vandens keliaiSusikertantys keliai&Ctrl suliejimui su artimiausiu taÅ¡ku.VirtuvėKultÅ«raPralaidaDabartinis pažymėjimas>Dabartinis pakeitimas yra nulis. Negalima iÅ¡siųsti duomenų.?Dabartinė prisijungimo duomenų tvarkytuvė yra „{0}“ tipo9Dabartinė naudotojo ID reikÅ¡mė „{0}“ yra netinkama$Dabartinė reikÅ¡mė yra numatytoji.Dabartinis mastelis: {0}UDabar nepažymėtas joks atsiuntimo plotas. PraÅ¡ome iÅ¡ pradžių pažymėti plotą.BendrasSava projekcijaSava WMS nuorodaKeisti spalvą'Pritaikyti įrankių juostos elementus.Tinkinti stiliųKeisti pėdsako paiÅ¡ymą IÅ¡kirptiProskynaIÅ¡kasaDviračių barjerasDviračių juosta/takasDviračių takasDviračių takas kairėjeDviračių takas deÅ¡inėje%Ciklinė priklausomybė tarp ryÅ¡ių:Ciklinės priklausomybėsČekų CUZK:KMČekų RUIAN budovyČekų RUIAN parcely Čekų pLPIS.Čenstakava (Częstochowa): Budynki (pastatai)=Čenstakava (Częstochowa): Ortofotomapa 2011 (oro nuotrauka)=Čenstakava (Częstochowa): Ortofotomapa 2013 (oro nuotrauka)=Čenstakava (Częstochowa): Ortofotomapa 2014 (oro nuotrauka)DERINIMAS: {0}ÿþ UžtvankaDuomenų KlaidaDuomenų sluoksnis {0}Duomenų aibė: Duomenų Å¡altiniai ir tipai:Duomenų Å¡altiniai ({0})Duomenų tikrintuvė Duomenys:4Duomenų bazė nepasiekiama dėl priežiÅ«ros darbų%Duomenų aibės nuoseklumo tikrinimasDataData:Data: Datum pavadinimasDebeto kortelėDNuspręskite, kaip iÅ¡siųsti duomenis ir kuriuos pakeitimus naudotiDeÅ¡imtainiai laipsniai SprendimasMažinti4Mažėjantys namų numeriai adresų interpoliacijojeJodinėjimui skirtas takasTakas skirtas dviračiamsTakas skirtas pėstiesiemsNumatyta$Numatytoji( AutomatiÅ¡kai nustatyta)'Numatytas (atviros, uždarytos, naujos)MNumatytoji reikÅ¡mė Å¡iuo metu nežinoma (nustatymas dar nebuvo panaudotas).#Numatytoji reikÅ¡mė yra „{0}“.Numatytoji reikÅ¡mė: {0} PaÅ¡alintiPaÅ¡alinti failąPaÅ¡alinti failą iÅ¡ diskoÅ alinimo veiksenaÅ alinti žymas9Å alinti kelius, kurie nėra vidinio multipoligono dalimiÅ alinimo patvirtinimasÅ alinti ryÅ¡ių dubliusÅ alinti kelių dubliusÅ alinti filtrą.IÅ¡imti iÅ¡ ryÅ¡io'PaÅ¡alinti atvaizdžio failą iÅ¡ diskoTrinti nepilnus narius?GPaÅ¡alinti sluoksnius neįraÅ¡ant. NeįraÅ¡yti pakeitimai bus prarasti.Trinti taÅ¡ką {0}PaÅ¡alinti taÅ¡kus arba kelius.Å alinti dabar!Å alinti objektusTrinti ryšį {0}PaÅ¡alinti ryšį?Å alinti ryÅ¡iusÅ alinti pažymėtus objektus."Å alinti dabar redaguojamą ryšį-Å alinti pažymėtą raktą visiems objektams Å alinti pažymėtus sluoksnius.Å alinti pažymėtą ryšį-IÅ¡trinti pasirinktą Å¡altinį iÅ¡ sąraÅ¡o.(IÅ¡trinti pasirinkimą žymų lentelėje+PaÅ¡alinti nereikalingus taÅ¡kus iÅ¡ kelio.Trinti kelią {0} IÅ¡trintasIÅ¡trintas „{0}“PaÅ¡alinta bÅ«sena:.IÅ¡trintas narys {0} yra naudojamas ryÅ¡io {1}%IÅ¡trintas taÅ¡kas, priklausantis {0}*IÅ¡trintas taÅ¡kas {0} yra dalis kelio {1}!PaÅ¡alinti arba perkelti objektai$IÅ¡trintas ryÅ¡ys {0} turėjo narių&PaÅ¡alintas kelias {0} turėjo taÅ¡kų Denominacija DantistasPasenusios ypatybėsNusileidimas (m)ApraÅ¡as ApraÅ¡ymas: ApraÅ¡as: {0} Informacija IÅ¡samiau... IÅ¡samiau:aNustatytas pasenęs „{0}“, kuris yra „{1}“. Greitai bus paÅ¡alintas. Naudokite „{2}“.bAptiktas nepanaudojamas IPv6 tinklas, kito paleidimo metu pirmenybė bus teikiama IPv4, o ne IPv6.^Aptiktas panaudojamas IPv6 tinklas, po kito paleidimo pirmenybė bus teikiama IPv6, o ne IPv4.HAptiktas panaudojamas IPv6 tinklas, pirmenybė teikiama IPv6, o ne IPv4.#Nustatyti papildinius įkėlimui...$Nustatyti dabartinio naudotojo id...9Dabartinėje duomenų aibėje nerastas objektas su id {0}DyzelisDyzelino elektros generatoriusSunkumasGPozicijos silpnumas (raudona = didelis, žalia = mažas, jei prieinama)KryptisRKryptis (raudona = vakarai, geltona = Å¡iaurė, žalia = rytai, mėlyna = pietÅ«s) IÅ¡jungti>IÅ¡jungti prieigą prie nurodytų resursų, atskirtų kableliuIÅ¡jungti papildinįAtmestiIÅ¡metamas raktas: fonasIÅ¡metamas raktas: tekstas%IÅ¡metamas raktas: pažymėjimo fonas'IÅ¡metamas raktas: pažymėjimo tekstasAtjungti taÅ¡ką nuo kelio6Atjungia taÅ¡kus nuo kelio, kuriam jie dabar priklauso Diskusija DiskusijosEkranas'Rodyti sudėtingesnius OAuth parametrusRodyti ISO datasRodymo nustatymai{Rodyti judančią piktogramą, vaizduojančią sinchronizuojamo takelio taÅ¡ką, kur dabar grojamas garsas buvo įraÅ¡ytas.CRodyti papildomą informaciją apie OSM taÅ¡kus, kelius ar ryÅ¡ius.HRodyti mygtukus deÅ¡iniajame meniu tik kai žymeklis yra elemento vidujeRodyti koordinates kaipRodyti iÅ¡metamus raktus,Rodyti užpildymo spalvą plotams su place=*)Rodyti vaizdus su geografinėmis žymomisONarÅ¡yklėje rodyti istorinę informaciją apie OSM kelius, taÅ¡kus ar ryÅ¡ius.=Parodyti OSM kelių, taÅ¡kų arba ryÅ¡ių detalią istoriją.SRodyti raktus, kurie laikomi tokiais neįdomiais, kad gali bÅ«ti tyliai panaikinti.Rodyti gyvą garso pėdsaką.OObjekto informaciją apie OSM taÅ¡kus, kelius arba ryÅ¡ius rodyti narÅ¡yklėje.0Rodyti gatvių pavadinimus (smarkiai priartinus)Rodyti garso meniu.Rodyti langą Apie.$Rodyti pagrindines pakeitimo savybes(Parodyti pasirinktų objektų istoriją.CRodyti objektus, sukurtus, pakeistus ir paÅ¡alintus Å¡iuo pakeitimu'Rodyti viešą Å¡io pakeitimo aptarimąRodyti pakeitimo žymasRodyti mastelį: {0}#Parodo JOSM versiją ir iÅ¡sijungia Atstumas (km) Atstumas: Paskirstyti taÅ¡kus=Paskirstyti pažymėtus taÅ¡kus vienodais atstumais tiesėje.Savivaldybė/Apygarda/RajonasNenaudojamas geležinkelisGriovysNetaikyti pakeitimųeDaugiau neklausti ir prisiminti sprendimą (jei norėsite pakeisti, eikite į Nuostatos->Papildiniai)TNepieÅ¡kite rodyklės, jei jie nėra bent jau tokiu atstumu toliau nuo ankstesniojo.Neslėpti bÅ«senos juostosNeslėpti įrankių juostos#Neslėpti įrankių juostos ir menu@Nereikalaukite perjungti veiksnų (potlatch stiliaus darbo eiga))Daugiau nerodyti (atsiminti pasirinkimą)!Daugiau nerodyti (Å¡iam veiksmui) Daugiau nerodyti (Å¡iame seanse)Nieko nedaryti)Ar tikrai norite pritaikyti naują rolę?Ar norite tai leisti?Ar norite įdėti Å¡ias žymas?DokasGydytojo kabinetas8Neatitinka Å¡ablono „apribojimo reikÅ¡mė @ sąlyga“ Å unų parkasÅ unų lenktynėsDvigubas konfliktasŽemyn AtsisiųstiAtsiųsti visus vaikusAtsiųsti suspaustą OSM. Atsiųsti suspaustą OSM pokytįAtsiųsti duomenis Atsiųsti GPSParsiuntimo vietaAtsiųsti narius Atsiųsti OSMAtsiųsti OSM pakeitimąAtsiųsti OSM pastabą pagal IDAtsisiųsti OSM pastabasAtsisiųsti OSM pastabas riboseOSM atsiuntimo URLAtsiųsti OSM objektą pagal ID!Parsiųsti OSM objektą pagal ID.Atsiųsti papildinįPieÅ¡ti krypties rodykles linijoms, jungiančioms GPS taÅ¡kus.)PieÅ¡ti krypties žymes kelio segmentams.)PieÅ¡ti neaktyvius sluoksnius kita spalvaPieÅ¡ti didelius GPS taÅ¡kus'PieÅ¡ti didesnius taÅ¡kus GPS taÅ¡kams.)NupieÅ¡ti linijas tarp naujų GPS taÅ¡kų)NupieÅ¡ti linijas tarp naujų gps taÅ¡kųNupieÅ¡ti taÅ¡kus!PieÅ¡ti vienpusio eismo rodykles.PieÅ¡ti tik plotų kontÅ«rus"PieÅ¡ti guminę pagalbinę liniją"PieÅ¡ti segmentų tvarkos numerius0PaiÅ¡yti iÅ¡ serverio atsiųstų duomenųn ribas^PieÅ¡ti krypties rodykles, naudojantis lentelės peržiÅ«ra vietoje kompleksinės matematikos.3PieÅ¡ti neaktyvius duomenų sluoksnius kita spalva.4PieÅ¡ti visų segmentų tvarkos numerius jų kelyje.2PieÅ¡ti virtualius taÅ¡kus pažymėjimo veiksenojeOPieÅ¡ti virtualius taÅ¡kus pažymėjimo veiksenoje lengvam kelio modifikavimui.GPX linijų pieÅ¡imo storisGeriamasis vanduoVairavimo mokyklaDronų nuotraukos (Haitis)Dronų nuotraukos 2014 (Haitis)Dvigubas lygiavimasDvigubas lygiavimas įjungtas. DubliuotiDubliuoti namo numeriai1Dubliuoti taÅ¡kus, kurie naudojami keleto kelių.:Dubliuoti pažymėjimą kopijuojant ir iÅ¡ karto įdedant.Kopijuoti šį sluoksnįDubliuoti taÅ¡kaiRyÅ¡ių dubliaiKelių taÅ¡kų dubliaiKelių dubliai Dinaminis%Dinaminiai mygtukai Å¡oniniuose meniu0Dinaminis spalvų rėžis pagal duomenų limitus El.paÅ¡tas+E-paÅ¡to adrese yra netinkamas domenas: {0}4E-paÅ¡to adrese yra netinkamas naudotojo vardas: {0}&E-paÅ¡to adrese yra ne ascii simboliųE-paÅ¡to adresas netinkamasE10 (10 % etanolio miÅ¡inys)E85 (85 % etanolio miÅ¡inys)0Palaikomos EPSG:4326 ir Merkatoriaus projekcijosKLAIDA KLAIDA: {0}&EULA licencijos URL yra negalimas: {0}2Kiekvienas taÅ¡kas turi sujungti tiksliai 2 keliusRytai/Å iaurėÄ® rytusKeisti'Taisykite JOSM papildinių apraÅ¡o URL. Keisti žymasTaip pat redaguoti …Redaguoti filtrą.!Keisti taÅ¡ko platumą ir ilgumą)Keisti naują ryšį sluoksnyje „{0}“%Keisti ryšį #{0} sluoksnyje ''{1}''Keisti sparčiuosius klaviÅ¡usKeisti Å¡altinio įrašą:#Keisti dabartinį pagalbos puslapį"Redaguoti dabar pažymėtą ryšį=Redaguoti failo vardą ar URL pažymėtam aktyviam ruoÅ¡iniuiAKeisti failo pavadinimą arba URL, pasirinktai aktyviai taisyklei4Redaguoti pažymėto aktyvaus stiliaus failą ar URLARedaguoti ryšį, kuriam priklauso dabar pažymėtas ryÅ¡io narys=Keisti ryšį, su kuriuo susijęs dabar pažymėtas objektas.%Keisti pažymėtą piktogramų kelią Redaguoti pasirinktą Å¡altinį.4Keisti pažymėto rakto reikÅ¡mę visuose objektuoseKeitimo įrankių juosta Keisti: {0} Pakeista: Pakeitė: Å vietimas€Arba keiskite kelią rankomis tekstiniame lauke, arba spauskite „...“ mygtuką, kad atvertumėte failo pasirinkimo dialogą.Elektros prietaisaiElektrifikavimas#Palaikomi „{0}“ tipo elementai.AukÅ¡tisLiftas"Elipsoidas „{0}“ nepalaikomas.Epsiloido pavadinimasEpsiloido parametrai+Reikia elipsoido (+ellps=* arba +a=*, +b=*)El. PaÅ¡to AdresasPylimasAmbasadaPagalbos telefonasSpecialiajam transportuiTuščias dokumentasTuÅ¡ti metaduomenys?Rastas tuščias rolės tipas, kai buvo tikėtasi vieno iÅ¡ {0} TuÅ¡ti keliaiÄ®jungti HTTPS palaikymą1Ä®jungti numatytąsias įtaisytąsias piktogramasÄ®jungti filtrąÄ®jungti nuotolinį valdymąWÄ®jungia/iÅ¡jungia automatinį rodomo ploto pastÅ«mimą paskutinio pridėto taÅ¡ko link%Ä®jungti/iÅ¡jungti eksperto veiksenąDÄ®jungti/iÅ¡jungti žemėlapio braižymą tik kaip rėmą iÅ¡ vielos-Ä®jungtas detalus tinkinimo lygis (pėdsakai)Skatinti/neskatinti įkėlimą IÅ¡plėsti3Persikėlimui į vietą įveskite platumą/ilgumą. Ä®veskite URLÄ®veskite URL parsiuntimui:Ä®veskite pakeitimo id7Ä®veskite detalų komentarą, kad sukurtumėte pastabą)Ä®veskite vietovės pavadinimą paieÅ¡kai*Ä®veskite vietovės pavadinimą paieÅ¡kai:@Ä®veskite rolę ir pritaikykite ją pažymėtiems ryÅ¡io nariams(Ä®veskite rolę visoms ryÅ¡io narystėmsÄ®veskite paieÅ¡kos terminąÄ®veskite Å¡altinį&Ä®veskite sudėtingesnes OAuth savybes4Ä®veskite URL, iÅ¡ kur turi bÅ«ti atsiųsti duomenysÄ®veskite įkėlimo komentarą6Ä®veskite HTTP tarpinio serverio prisijungimo duomenis,Ä®veskite prisijungimo prie OSM API duomenis-Ä®veskite prisijungimo prie serverio duomenisQÄ®veskite rytus ir Å¡iaurę (x ir y), atskirtus tarpu, kableliu ar kabliataÅ¡kiu.Ä®veskite failo pavadinimą:#Ä®vesti kelią arba aplanko vardą:Ä®veskite tekstą+Ä®veskite objekto ID, kuris bus parsiųstasÄ®veskite OAuth prieigos raktąÄ®veskite paieÅ¡kos iÅ¡raiÅ¡ką ĮėjimasĮėjimas (barjero atidarymas)BÄ®raÅ¡ui „{0}“ reikia JOSM Versijos {1}. (Dabar paleista: {2}) Ä®raÅ¡as {0}KlaidaKlaida Klaida įkeliant kaladėles: {0}Klaida atsiuntimo metu6Klaidos antraÅ¡tė„{0}“ neatitiko klaidos Å¡ablono Klaida filtreKlaida {0} reikÅ¡mėje: {1}'Klaida inicializuojant testą {0}: {1}Klaida įkeliant sluoksnį(Klaida su užklausa „{0}“: „{1}“Klaida faile {0}3Klaida nagrinėjant pastabos atsakymą iÅ¡ serverioNagrinėjimo klaida {0}: Klaida grojant garsą&Klaida skaitant žymelės įrašą: %s0Klaida pervadinant failą „{0}“ į „{1}“Klaida eksportuojant {0}:{1}&Klaida gaunant failus iÅ¡ aplanko {0} 5Klaida nagrinėjant poslinkį: Tikėtasi formato: {0}7Klaida nagrinėjant datą. Naudokite praÅ¡omą formatą9Klaida nagrinėjant laiko juostą. Tikėtasi formato: {0}Klaida nagrinėjant {0}KlaidosKlaidos atsiuntimo metuPriverstinio sustojimo nuovažaÿþApytikris podėlio dydis: {0}%Estijos bazinis žemėlapis (Maaamet)Estijos kadastras (Maaamet)Estijos miÅ¡kai (Maaamet)%Estijos reljefo Å¡ešėliai (Maaamet)Estijos ortofoto (Maaamet)Viskas PavyzdžiaiVykdomas platformos paleidimasEgzistuojančios vertėsBaigtiPaliekamas JOSMOIÅ¡eiti iÅ¡ JOSM įraÅ¡ant. NeįraÅ¡yti pakeitimai įkeliami ir/arba įraÅ¡omi.MIÅ¡eiti iÅ¡ JOSM neįraÅ¡ius pakeitimų. NeįraÅ¡yti pakeitimai bus prarasti.IÅ¡eiti dabar!Baigti programą.IÅ¡važiavimas įEParametrui „+zone=...“ tikėtasi sveiko skaičiaus intervale 1-60ETikėtasi netuščios parametro „{0}“ reikÅ¡mės, gauta „{1}“2Tikėtasi skaitinio argumento parametrui „{0}“2po „timestamp“ tikimasi min/maksEksperto veiksenaEksperto režimasHTikslÅ«s kelio taÅ¡kai su laiku, paskaičiuotu pagal pėdsako poziciją.4TikslÅ«s kelio taÅ¡kai su tinkamomis laiko žymomis.Eksportuoti GPX failąEksportuoti ir IÅ¡saugotiEksportavimo nustatymai7Eksportuoti nustatymų raktus į JOSM nustatymų failąEksportuoti pažymėtus#Eksportuoti duomenis į GPX failą.Eksportuoti į GPX...!IÅ¡ EXIF iÅ¡traukiamos GPS vietos IÅ¡temptiIÅ¡stumti dvigubą lygiavimąIÅ¡tempti keliąIÅ¡stumti: pagalbinė linijaIÅ¡tempti: pagrindinė linijaÿþ PATAISYTI PATAISYKMANEInfrastruktÅ«raStelbimo spalva: Stelbimo dydis: +Nepavyko pridėti {0} į žymų tikrintuvęaNepavyko suteikti prieigos naudotojui „{0}“ su slaptažodžiu „***“ kaip OAuth naudotojui0Nepavyko sankcionuoti OAuth užklausos „{0}“,Nepavyko nutraukti vykdomos OAuth operacijos3Nepavyko sukurti trÅ«kstamą podėlio aplanką: {0}.Nepavyko sukurti papildinių aplanko „{0}“‰Nepavyko sukurti papildinių aplanko „{0}“. Nepavyko įtraukti papildinių sąraÅ¡o iÅ¡ papildinių svetainės „{1}“ į podėlį.KNepavyko sukurti papildinio informacijos iÅ¡ papildinio „{0}“ manifesto&Nepavyko sukurti kaladėlių Å¡altinio3Nepavyko paÅ¡alinti pasenusio papildinio „{0}“.4Nepavyko atsiųsti papildinių informacijos sąraÅ¡oNepavyko rasti papildinio {0}XNepavyko inicializuoti nustatymus. Nepavyko sukurti trÅ«kstamą nustatymų aplanką: {0}VNepavyko inicializuoti nustatymus. Nepavyko nustatymų failo pakeisti numatytuoju: {0}PNepavyko inicializuoti nustatymus. Nustatymų aplankas „{0}“ nėra aplankas.xNepavyko įdiegti jau parsiųsto papildinio „{0}“. Ä®diegimas praleidžiamas. JOSM įkels seną papildinio versiją.cNepavyko įdiegti papildinio „{0}“ iÅ¡ laikino atsiuntimo failo „{1}“. Nepavyko pervadinti.RNepavyko įdiegti papildinio „{0}“ iÅ¡ laikino atsiuntimo failo „{1}“. {2}MNepavyko įkelti žemėlapio paiÅ¡ymo stilių iÅ¡ „{0}“. Klaida buvo: {1}Nepavyko įkelti XML schemos.INepavyko įkelti žemėlapio braižymo klasės „{0}“. Klasė nerasta.0Nepavyko įkelti resurso „{0}, klaida yra {1}.KNepavyko įkelti {0}, naudoti failą podėlyje ir bandyti kitą kartą: {1}&Nepavyko lokalizuoti pieÅ¡inio ''{0}''Nepavyko atverti URLeNepavyko atidaryti URL. Å iuo metu nėra jokios platformos įvesties. Pirmiausia įveskite platformą"Nepavyko atverti pagalbos puslapioANepavyko atverti pagalbos puslapio. Paskirties URL yra tuščias.)Nepavyko iÅ¡nagrinėti MapCSS parinkiklioYNepavyko iÅ¡nagrinėti žemėlapio braižymo stilių iÅ¡ „{0}“. Klaida: [{1}:{2}] {3}NNepavyko iÅ¡nagrinėti žemėlapio paiÅ¡ymo stilių iÅ¡ „{0}“. Klaida: {1}•Nepavyko iÅ¡nagrinėti lauko „{1}“ nuostatoje su raktu „{0}“. IÅ¡imtinė situacija: {2}. Neįmanoma atkurti langų geometrijos iÅ¡ nuostatų.‡Nepavyko iÅ¡nagrinėti papildinių sąraÅ¡o dokumento iÅ¡ svetainės „{0}“. Svetainė praleidžiama. IÅ¡imtinė situacija buvo: {1}'Nepavyko iÅ¡laikyti nustatymo „{0}“VNepavyko prisijungimo duomenų dialogo laikyti visada virÅ¡uje. Ä®vyko saugumo klaida.BNepavyko perskaityti CSS failo „help-browser.css“. Klaida: {0}&Nepavyko perskaityti MOTD. Klaida: {0}%Nepavyko pervadinti failo {0} į {1}.JNepavyko gauti OAuth prieigos rakto iÅ¡ prisijungimo duomenų tvarkytuvėsPNepavyko gauti OSM prisijungimo duomenų iÅ¡ prisijungimo duomenų tvarkytuvės.BNepavyko gauti dabartinio JOSM naudotojo informacijos. Klaida: {0}SNepavyko iÅ¡saugoti OSM prisijungimo duomenų į prisijungimo duomenų tvarkytuvę.NNepavyko peržiÅ«rėti failo „{0}“ papildinio informacijai. Praleidžiama.SNepavyko nustatyti dabartinio primityvo. Dabartinės versijos {0} nėra istorijoje.KNepavyko nustatyti atskaitos. Atskaitos ID {0} neatitinka istorijos ID {1}.FNepavyko nustatyti atskaitos. Atskaitos versijos {0} nėra istorijoje.FNepavyko pasiraÅ¡yti HTTP ryÅ¡io su OAuth tapatumo nustatymo antraÅ¡teMNepavyko iÅ¡saugoti OAuth prieigos rakto į prisijungimo duomenų tvarkytuvęeNepavyko atnaujinti primityvo su id {0}, nes dabartiniame redagavimo sluoksnyje nėra tokio primityvoZNepavyko atnaujinti primityvo su id {0}, nes dabartinis redagavimo sluoksnis yra tuščiasDNeteisingas rytų pasirinkimas ir neteisingas Å¡iaurės pasirinkimasFermaDirbamoji žemėŪkio kiemas (ferma)Greitas Maistas%Greitas braižymas (atrodo prasčiau)Greito prasukimo daugiklisoFatalu: nepavyko lokalizuoti paveikslėlio ''{0}''. Tai yra rimta konfigÅ«racijos problema. JOSM nustos veikti. Fakso NumerisMokestisTvoraKeltasKelto marÅ¡rutasKelto terminalas'Gaunamas taÅ¡kų rinkinys iÅ¡ „{0}“'Gaunamas ryÅ¡ių rinkinys iÅ¡ „{0}“&Gaunamas kelių rinkinys iÅ¡ „{0}“(Gaunamas taÅ¡kas su id {0} iÅ¡ „{1}“'Gaunamas ryÅ¡ys su id {0} iÅ¡ „{1}“'Gaunamas kelias su id {0} iÅ¡ „{1}“Fyzo Orthophoto 2013Failas „{0}“ neegzistuoja.QNegalima raÅ¡yti į failą „{0}“. PraÅ¡ome įraÅ¡yti kitą failo pavadinimą.Failo pavadinimas:Failų atsarginės kopijosFailas egzistuoja. PerraÅ¡yti?Failo pavadinimas:Failas {0} jau yra. PerraÅ¡yti?0Failas {0} vis dar įkeltas pavadinimu „{1}“ Failas: {0}FailoPasirinkimo pagalba.Failai Failų tipai: Failų tipai:FUžpildyti vieną pakeitimą ir grįžti į iÅ¡siuntimo dialogo langąFiltras,Pagal filtrą paslėpta: {0}, iÅ¡jungta: {1}Filtro veiksena-Filtruoti objektus ir slėpti/iÅ¡jungti juos.Filtro eilutė:Filtras:Baigti braižyti.PrieÅ¡gaisrinis hidrantas Gaisrinė Ugniavietė UgniakurasŽvejyba PataisytiTaisyti pasenusias žymas{0} pataisymasPataisyti žymės konfliktusTaisyti žymasPataisyti parinktą problemąPataisykite, kai įmanoma.Tvarkoma ({0}/{1}): ''{2}''Tvarkomos klaidos ...Valyti kaladėlių podėlįFFokusuoti ryÅ¡ių redaktorių su ryÅ¡iu „{0}“ sluoksnyje „{1}“AplankaiSekti Sekti linijąRastos Å¡ios problemos:MaistasMaistas+Gėrimai PėstiejiFutbolasRPlotams su iÅ¡tisine matoma uoliena, kuri retai apaugusi arba neapaugusi iÅ¡ viso.Tik pažymėtiems objektamsWPriverstinai pieÅ¡ti linijas, jei importuoti duomenys neturi informacijos apie linijas.2BÅ«tinai kurti linijas, jei neimportuoti segmentaiBrastaMiÅ¡kasNPamirÅ¡ti objektus, bet jų nepaÅ¡alinti iÅ¡siunčiant pakeitimus į serverį.LFormatuoti datas pagal {0}. Å iandienos data bus rodoma kaip {1} vietoje {2}Pirmyn/atgal laikas (sekundės)Rasta {0} atitikmenųNemokama pompa dviračiamsFreemap.sk automobiliamsFreemap.sk dviračiamsFreemap.sk žygiamsFreemap.sk slidinėjimamsFiksuoti4Užšaldyti dabartinį sulietų elementų sąrašą.Dažnis hercais (Hz)NuoIÅ¡ (pradinė stotelė)IÅ¡ ... IÅ¡ ryÅ¡ioIÅ¡ URL Degalinė Kuro tipas: Visame ekraneVisiÅ¡kai automatinė FunikulieriusGK Zona GPS taÅ¡kaiGPS pėdsako apraÅ¡as GPX failaiGPX failai (*.gpx *.gpx.gz)%GPX pėdsake nėra laiko informacijos,GPX duomenys bus įtraukti į seanso failą.GPX pėdsakas: GRAFCAN - Kanarų salosGRAFCAN Express - Kanarų salosÿþGTK Spalvų PaletėÿþGamaGaražaiSodelisDujų elektros generatoriusBenzino elektros generatoriusVartaiBėgių plotis (mm)ÿþÿþ&Gazos ruožas - Pléiades - 2014/07/06,Gazos ruožas - Pléiades - 2014/07/06 (NIR)GentisGeoJSON failaiGeobase hidrografijaGeobase keliaiGeodatastyrelsen (Danija) GeografijaÿþGeovaizdas: {0} Geometrija%Geoportal 2: ISOK reljefo Å¡ešėliai)Geoportal 2: Ortofotomapa (oro nuotrauka).Geoportal 2: Ortofotomapa (oro nuotrauka) WMTS#Geoportal 2: PRNG (geo pavadinimai)Geopažymėti vaizdai!Geoterminis elektros generatoriusGauti prieigos raktą „{0}“Gauti sluoksnius Duoti keliąLedynasStiklasStikliniai buteliai&Glivicė (Gliwice): Budynki (pastatai)5Glivicė (Gliwice): Ortofotomapa 2013 (oro nuotrauka)Grįžti į įkėlimo dialogąGrįžti į žingsnį 1/3OSM wiki žymos pagalba (F1) Ä® Taginfo$Eiti į JOSM pagalbos namų puslapįEiti į kitą puslapįEiti į ankstesnį puslapįÿþ5Gps laikas (perskaitytas iÅ¡ nuotraukos aukščiau): @Grand Lyon - Orthophotographie 2012 - 10cm (Lionas, PrancÅ«zija)ÿþLeidžiamos teisėsŽolėPievaKapinės Å¡ventoriuje(Gracas: Basiskarte (bazinis žemėlapis)Žaliosios atliekosŽalia:Vystoma teritorijaSodininkystės Å¡iltnamisHTinklelio poslinkio failas „{0}“ parinkčiai +nadgrids nepalaikomas.Dėžės žvyrui/druskai BangolaužisGvadelupės Fort-Marigot 1949Gvadelupės Ste-Anne 1948 Atitvarai%Svečių namai/Nakvynė ir pusryčiaiRodyklės stulpelisÿþGajanos RGFG95#Géobretagne - Brestas 2010 - 10 cmÿþÿþÿþ)HDM (Humanitarinė OpenStreetMap komanda)ÿþÿþ$HTTP klaida {0} įkeliant kaladėlesHamburgas (20 cm)Hamburgas (40 cm)Hamburgas (DK5) ViensėdisHampÅ¡yro vartaiRankinisAngaras4Turi raktą „created_by“ arba „converted_by“@Turi raktą „note“ arba „comment“ arba „description“Turi raktą „source“Turi raktą „watch“)Turi žymą su „fixme“ ar „FIXME“SveikataDykynė Sunkvežimiai GyvatvorėAukÅ¡tis (metrais)Žinynas Žinynas: {0} Hemisfera!Slėpti keitimo įrankių juostąSlėpti filtrą%Slėpti piktogramas mažai priartinus*Slėpti ar rodyti šį perjungimo mygtukąSlėpti šį mygtuką7Slėpti šį praneÅ¡imą ir niekada jo daugiau nerodytiSlėpimo filtras(ParyÅ¡kinti paskirties kelius ir taÅ¡kus=ParyÅ¡kinti paskirties taÅ¡kus ir kelius pieÅ¡iant ar žymintPlentasKelio taÅ¡kų dubliai5Kelio jungtis neprijungta prie tinkamo kelio/jungtiesGreitkelio tipasKeliai!Kelias dalinasi segmentu su plotuŽygiams ir dviračiamsInduizmo Å¡ventyklaIstorinės vietovėsIstorijaIstorija (Internete)TaÅ¡ko {0} istorijaRyÅ¡io {0} istorijaKelio {0} istorijaFIstorija dar neinicializuota. Nepavyko nustatyti dabartinio primityvo.EIstorija dar neinicializuota. Nepavyko nustatyti atskaitos primityvo.&Laikykite Ctrl pritraukimo perjungimuiPradžiaInterneto svetainėArkliuŽirgų lenktynės Jodinėjimas Ligoninė Serveris: Bendrabutis VieÅ¡butisNamo pavadinimas Namo numerisNamo numerio „{0}“ dublis!Namo numeris per toli nuo gatvėsNamo numeris be gatvėsNamo numeris {0}Namo numeris {0} esantis {1} Namas {0} Atspalvis:Medžiotojo namelisAÅ¡ esu laiko juostoje: ÿþÿþÿþÿþÿþTikėtasi ID > 0. Gauta {0}.?Reikalingas dabartinio pakeitimo ID > 0. Dabartinis ID yra {0}.ÿþIDEIB - Balearų salosINFORMACIJA: {0} IO KlaidaÄ®vesties/iÅ¡vesties klaidaKÄ®vesties klaida kuriant failą, automatinis įraÅ¡ymas bus praleistas: {0}ÿþITACyL - Kastilija ir Leonas PiktogramaPiktogramų keliai: Piktograma: Ignoruoti-Kitą kartą ignoruoti pasirinktą problemą.2Ignoruoti juos, palikti ryšį tokį, koks jis yra,Ignoruoti šį patarimą ir vis tiek sulieti/Ignoruoti Å¡ią pastabą ir vis tiek iÅ¡siųsti*Ignoruoti įspėjimus ir įdiegiti stiliųIgnoruoti įspėjimus0Ignoruoti visą grupę arba pavienius elementus?:Ignoruojama klaida, nes įkėlimas nutrauktas. Klaida: {0}Ignoruojami elementaiDKlaida ignoruojama nes atsiuntimas buvo nutrauktas. Klaida buvo: {0}=Klaida ignoruojama, nes užduotis buvo nutraukta. Klaida: {0}.Ignoruojamas blogai suformuotas URL: „{0}“4Ignoruojamas blogai suformuotas failo URL: „{0}“-Ignoruojama blogai suformuota geometrija: {0}5Ignoruojama {0} taÅ¡kų su tuščiomis koordinatėmisNeleistini duomenys$Netinkamas pakeitimų užklausos URLNetinkamas gabalo dydisDNetinkamas gabalo dydis <= 0. PraÅ¡ome įvesti sveiką skaičių > 1CNeteisingas punktyro Å¡ablonas, bent viena reikÅ¡mė turi bÅ«ti > 0?Neteisingas punktyro Å¡ablonas, reikÅ¡mės turi bÅ«ti teigiamos*Neleistinas įraÅ¡as papildinių sąraÅ¡e.Netinkama iÅ¡raiÅ¡ka „{0}“&Netinkama platumos reikÅ¡mė „{0}“6Negalima platumos vertė parametrui ''{0}'', gauta {1}%Netinkama ilgumos reikÅ¡mė „{0}“5Negalima ilgumos vertė parametrui ''{0}'', gauta {1}"Negalimas nario iÅ¡reiÅ¡kimas: {0}BNeteisinga atributo „{0}“skaitinė reikÅ¡mė. Gauta „{1}“.Netinkamas objektas su ID=0.(Netinkama reguliari iÅ¡raiÅ¡ka „{0}“]Neleistina atributo „changeset“ reikÅ¡mė naujam objektui {1}. Gauta {0}. Atstatoma į 0.9Neleistina atributo „changeset“ reikÅ¡mė. Gauta {0}.KNeleistina nario ryÅ¡yje {0} atributo „ref“ reikÅ¡mė. Gauta „{1}“.PNeleistina nario {0} ryÅ¡yje {1} atributo „type“ reikÅ¡mė. Gauta „{2}“.UNeleistina OSM primityvo su ID {0} atributo „version“ reikÅ¡mė. Gauta „{1}“._Neleistina dvigubo slankiojo kablelio skaičiaus atributo „{0}“ reikÅ¡mė. Gauta „{1}“.NNeleistina XML žymos „{1}“ atributo „{0}“ reikÅ¡mė. Gauta „{2}“.9Neleistina atributo „{0}“ reikÅ¡mė. Gauta „{1}“.TNeleistina OsmPrimitiveType privalomo atributo „{0}“ reikÅ¡mė. Gauta „{1}“.ANeleistina loginio atributo „{0}“ reikÅ¡mė. Gauta „{1}“.dNeleistina ilgojo sveikojo skaičiaus (>=0) privalomo atributo „{0}“ reikÅ¡mė. Gauta „{1}“.^Neleistina ilgojo sveikojo skaičiaus privalomo atributo „{0}“ reikÅ¡mė. Gauta „{1}“.GNeleistina elemento atributo „ref“ reikÅ¡mė. Gauta „{0}“.gNeleistina elemento „{1}“ atributo „{0}“ reikÅ¡mė serverio charakteristikose. Gauta „{2}“. Vaizdo failai$Nepavyko paÅ¡alinti paveikslo failo.Vaizdų fonas: numatytasisVaizdų nuostatos Vaizdų URLVaizdų URL (numatytasis)Vaizdų stelbimasVaizdų poslinkisVaizdų nuostatosVaizdų tiekėjaiNaudoti vaizdai Vaizdai: {0},Nuotraukos, kurios jau sužymėtos ({0}/{1})5Nuotraukos su koordinatėmis exif duomenyse ({0}/{1}) BritiÅ¡kaImportuoti garsąImportuoti duomenis iÅ¡ URLImportuoti atvaizdžiusImporto žurnalasImportas neįmanomasGerinti kelio tikslumą Kelio tikslumo gerinimo režimasFone Pakeitime: Konfliktuoja su: ŽMiÅ¡riojoje veiksenoje, nurodykite tokius objektus kaip Å¡iuos: {0}
({1} galioja taÅ¡kui, {2} keliui, ir {3} ryÅ¡iui)Nuolydis-Ä®traukti GPX duomenis į .joz seanso failą.-Ä®traukti OSM duomenis į .joz seanso failą.0Ä®traukti taÅ¡ką į artimiausio kelio segmentą&Nepilnas įkėlimas ir/arba įraÅ¡ymas7Neteisingas garso kelio taÅ¡ko etiketės Å¡ablonas: {0}Netinkamas parametrų skaičiusNeteisingas Å¡ablonas,Netinkamas žiedas (kelias: {0} vietoje {1})1Neteisingas kelio taÅ¡ko etiketės Å¡ablonas: {0}Didinti Nepriklausoma Industrinė Informacija InformacijaInformacijos lentaInformacijos biurasInformacijos terminalasSluoksnio informacija2Prieiga prie informacijos elektroniniais metodais.3Informacija naudojant ausines ar mobilų telefoną.AInformaciniai įspėjimai, tikėkitės daug neteisingų įrašų. InicijuojamaInicijuojamas OSM API'Inicilizuojama OSM svetainės sesija...!Inicijuojamas žemėlapio stilius&Inicializuojami taÅ¡kai atsiuntimui...'Inicializuojami taÅ¡kai atnaujinimui...Inicijuojami ruoÅ¡iniai'Inicializuojami ryÅ¡iai atnaujinimui...Inicijuojamas validatorius&Inicializuojami keliai atnaujinimui...UÄ®diekite JOSM lokalųjį sertifikatą, kad narÅ¡yti/sisteminti pagrindines saugyklas Ä®diegti...Diegiami papildiniaiDiegiami atnaujinti papildiniaiVidiniai ruoÅ¡iniaiVidinė serverio klaida[Vidinis stilius, naudojamas kaip pagrindas perjungiamiems veikiantiems padengčių stiliamsInterneto prieigaInterneto prieigaInterneto prieigos mokestisInterneto žymos!Multipoligono kelių susikirtimasETrijų ar daugiau kelių susikirtimo iÅ¡spręsti negalima. Nutraukti.Neteisingas API URL2Nurodytas netinkamas ID sąraÅ¡as Negalima tęsti.)Neteisingas URL „{0}“ papildinyje {1}%Netinkamas apribojantis stačiakampisNeteisingos koordinatės: {0}Netinkama data!Netinkamos datos/laiko reikÅ¡mėsNetinkamas jar failas „{0}“Netinkamas poslinkis9Neteisingas papildinio apraÅ¡as „{0}“ papildinyje {1}CNeteisinga papildinio pagrindinė versija „{0}“ papildinyje {1}*Neteisinga projekcijos konfigÅ«racija: {0}Netinkama paieÅ¡kos iÅ¡raiÅ¡kaNetinkamas Å¡altinio URL)Netinkama raÅ¡ybos tikrinimo eilutė: {0}0Netinkama žymų tikrintuvės eilutė - {0}: {1}Netinkama laiko juostaNetinkamas naudotojo IDKlaidingas naudotojo vardas0Klaidinga reikÅ¡mė {0} parametrui „has_arg“ Netinkamas tarpas savybės rakte!Neteisinga/nepalaikoma sintaksė.AtvirkÅ¡tinis filtrasSalaSalelė VienkiemisÃPanaÅ¡u, kad tai gali bÅ«ti reikÅ¡minga saugumo rizika.

Windows jūsų paprašys pašalinti šį nesaugų liudijimą.
JÅ«sų saugumui, spauskite Taip kitame dialogo lange.OPanaÅ¡u, kad paskutinį kartą JOSM nulūžo. Ar norėtumėte atkurti duomenis?FJi palaiko protokolo 0.6 versiją, o serveris palaiko nuo {0} iki {1}. Elementas {0} nerastas sąraÅ¡e.JOSM pagalbos narÅ¡yklėJOSM papildinių apraÅ¡o URL#JOSM savi nustatymų failai (*.xml)JOSM numatytasis (MapCSS)¼JOSM tikėjosi duomenų rinkinyje rasti primityvą [{0} {1}], bet jo ten nėra. PraÅ¡ome praneÅ¡ti apie tai čia {2}. Tai nėra kritinė klaida, turėtumėte galėti saugiai tęsti darbą.-JOSM nepavyko atsiųsti papildinių sąraÅ¡o:˜JOSM yra konfigÅ«ruotas naudoti Å¡liuzus iÅ¡ sistemos nustatymo, bet JVM nėra konfigÅ«ruotas, kad gauti juos. Nustatymai nustatomi į ''Jokio Å¡liuzo''íJOSM bandė prieiti prie Å¡ių resursų:
{0}, bet nesugebėjo to padaryti dėl šių tinklo klaidų:
{1}Šito priežastis galėjo būti trūkstama šliuzo konfigūracija.
Ar norėtumėte dabar pakeisti Å¡liuzo nustatymus?®JOSM bandė prieiti prie Å¡ių resursų:
{0}, bet nesugebėjo tai padaryti dėl šių šliuzo klaidų:
{1}Ar norėtumėte dabar pakeisti savo Å¡liuzo nustatymus?,Papildiniui {1} reikalinga JOSM versija {0}.JOSM svetainėÏJOSM visuomet klausysis {0} prievado (http) ir {1} prievado (https) lokaliai (localhost).
Å ie prievadai nekonfigÅ«ruojami, nes jie naudojami iÅ¡orinėse programose bendraujančiose su JOSM.aJOSM greitai nustos veikti su Å¡ia Java versija; mes labai rekomenduojame atnaujinti į Java {0}.pJOSM naudos EPSG:4326, kad duoti užklausą serveriui, bet rezultatai gali skirtis priklausomai nuo WMS serverioJava OpenStreetMap rengyklėJava versija {0}Plotų sujungimo funkcijaPrijungti taÅ¡ką prie kelioPlotų sujungimo patvirtinimas!Sujungti persidengiančius plotus"Sujungtos persidengiančios sritys)Sujungia vienas kitą dengiančius plotusEiti į poziciją Eiti čiaEiti į pozicijąPerÅ¡okti prie kito žymeklio#PerÅ¡okti prie ankstesnio žymeklio SankryžaArgau kantonas 25cm (AGIS 2011)Argau kantonas 25cm (AGIS 2014)ÿþÿþKatovicai: Budynki (pastatai)2Katovicai (Katowice): Ortofotomapa (oro nuotrauka)Palikti6Palikti atsargines kopijas saugant duomenų sluoksniusPalikti mano koordinates!Palikti mano paÅ¡alintą bÅ«senąPalikti papildinįHPalikti pažymėtą rakto/reikÅ¡mės porą iÅ¡ vietinės duomenų aibėsGPalikti pažymėtą rakto/reikÅ¡mės porą iÅ¡ serverio duomenų aibėsPalikti jų koordinates Palikti jų paÅ¡alintą bÅ«seną-Palikti šį ryÅ¡io narį galutiniame objekteÿþKelowna kelių padengtis BordiÅ«rasRaktasRaktas „{0}“ neteisingas.#Rakto „{0}“ nėra ruoÅ¡iniuose.\Raktas negali bÅ«ti tuščias, kai naudojamas žymos operatorius. Pavyzdys: raktas=reikÅ¡mė'Raktas per ilgas (maks. {0} simboliai): KlaviÅ¡as: Raktas: {0}Spartieji klaviÅ¡ai RaktažodisKioskasŪkininkų praėjimasLKS-92 (Latvija TM)LPG (suskystintos naftos dujos)1Žymėti garso (ir vaizdo, ir tinklo) žymeklius.Lambert 4 Zones (PrancÅ«zija)Lambert 93 (PrancÅ«zija)Lambert CC ZonaLambert CC9 Zone (PrancÅ«zija)ÿþLambert Zone (Estija) Žemėnauda SąvartynasÿþÿþŽemėnaudos taÅ¡kų dubliaiJuostų žymosJuostosKalbaDidelis smėliu dengtas plotasLaisvo pažymėjimo veiksenaILaisvo pažymėjimo veiksena: pažymėti objektus ranka pieÅ¡toje srityjePaskutinis pakeitimas {0}Paskutinio pakeitimo dataPaskutinio patikrinimo pastaba>Paskutinis papildinių atnaujinimas daugiau kaip prieÅ¡ {0} d.Plat/IlgPlat/ilg (Geodetic)Platuma Platuma: 3Paleisti failų parinkimo dialogą failo parinkimui,Paleisti narÅ¡yklę su pakeitimo informacija,Paleisti narÅ¡yklę su naudotojo informacija6Paleisti narÅ¡yklę su pažymėto objekto wiki pagalbaPaleisti iÅ¡didintame režime-Paleisti pakeitimų užklausų dialogo langą4Paleidžia narÅ¡yklę su informacija apie naudotoją"Lozana - Orthophoto technique 2012 SluoksnisUSluoksnio „{0}“ daugiau nebėra. Negalima paÅ¡alinti konflikto objekte „{1}“.=Sluoksnyje „{0}“ yra pakeitimų, kurių siÅ«lome nekelti.\Sluoksnyje „{0}“ yra pakeitimų, kuriuos reikia įraÅ¡yti į susijusį failą „{1}“.HSluoksnyje „{0}“ yra pakeitimų, kuriuos reikia įkelti į serverį.CSluoksnyje „{0}“ nėra pakeitimų, kuriuos reikėtų įraÅ¡yti.ASluoksnyje „{0}“ nėra pakeitimų, kuriuos reikėtų įkelti.+Sluoksnis „{0}“ nėra susijęs su failu2Sluoksnis „{0}“ turi bÅ«ti sluoksnių sąraÅ¡e"Sluoksnis ''{0}'' nėra palaikomas)Sluoksnio pavadinimas ir kelias iki failo(Sluoksnis neturi neiÅ¡saugotų duomenų.Sluoksnis ne sąraÅ¡e.Sluoksnis: {0} SluoksniaiÄ®vedimo laikas (sekundėmis) LaisvalaikisIlgisIlgis (metrai)nŽymos „{0}“ objekte {1} reikÅ¡mės ilgis vir6ija maksimalų. Leidžiamas ilgis {2}. ReikÅ¡mės ilgis {3}. Ilgis: {0}>Mažiau į akis krintantys taÅ¡kų simboliai mažai priartinusPervaža Biblioteka LicencijaPakeliami VartaiSunkvežimiukai Å vyturysEilutė {0} stulpelis {1}: 'Nuoroda į GPX failą vietiniame diske.'Nuoroda į GPX failą vietiniame diske. SąraÅ¡asIeÅ¡ko taÅ¡kų ar kelių, turinių FIXME savybių reikÅ¡mėse./IeÅ¡ko pažymėtų primityvų klaidų sąraÅ¡e.IeÅ¡kotiLiuksemburgo Inspire Ortho 2010$Liuksemburgo inspiruota - Ortho 2013(Liuksemburgo Inspiruota - geležinkeliai Liuksemburgo inspiruota - keliaiÿþÿþÿþ1Pagrindiniame duomenų rinkinyje nėra taÅ¡ko {0}'Sukurti garso žymą grojimo pozicijoje"Kurti lygiagrečias kelių kopijasLÄ®sitikinkite, kad įkeliate kokius nors duomenis, jei naudojate --selection1Blogai suformuotas GNLS licencijos URL: „{0}“Blogai suformuoti sakiniai: {0}Žmogaus sukurta>Valdyti atvirus pakeitimus ir parinkti pakeitimą iÅ¡siuntimuiRankinisRankinis derinimas8Rankiniu bÅ«du konfigÅ«ruoti HTTP įgaliotąjį serverį Žemėlapis Žemėlapio atvaizdavimo stiliaiŽemėlapio projekcijaŽemėlapio nustatymaiŽemėlapio stiliaus info Žemėlapio braižymo nustatymai.Žemėlapio paiÅ¡ymo stilius (*.mapcss, *.zip)5Žemėlapio paiÅ¡ymo stilius (*.xml, *.mapcss, *.zip)+Žemėlapio paiÅ¡ymo stilius (*.xml, *.zip)Žemėlapis: {0}MapCSS parinkiklisÿþÿþMapQuest atviros aeronuotraukosMapbox palydovinisÿþValčių prieplauka JÅ«rinės/Nustatyti pažymėtą žymą kaip nenuspręstąŽymos iÅ¡ pavadintų taÅ¡kųŽymekliai iÅ¡ {0}Martinikos Fort Desaix 1952MassGIS L3 parceliai0Sutapatina pirmą nuotrauką su pirmu gpx taÅ¡ku+Nepavyko sutapatinti nuotraukų su pėdsaku Medžiaga3Užvertų pastabų didžiausias amžius (dienomis):$Ribota vienos aÅ¡ies apkrova (tonos)Ribotas aukÅ¡tis (metrais) Maks. platumaRibotas ilgis (metrais) Maks. ilgumaGreičio riba (km/h)Ribota masė (tonos)Ribotas plotis (metrais)Maks. didinimo lygis: !Maksimalus plotas per užklausą:1Daugiausiai lygiagrečių atsiuntimų serveriui: 'Daugiausiai lygiagrečių atsiuntimų: uDidžiausias ilgis (metrais), kad nupieÅ¡ti linijas vietiniams failams. Nustatyti ''-1'', kad brėžti visas linijas._Didžiausias ilgis (metrais), kad pieÅ¡ti linijas. Nustatyti ''-1'', kad pieÅ¡ti visas linijas.Didžiausias ilgis (metrais)/Didžiausias ilgis vietiniams failams (metrais)EDisko podėlio didžiausias leidžiamas dydis (vaizdui) megabaitais: PievaÅ io ryÅ¡io narysNariaiTNegalima įkelti narių iÅ¡ įkėlimo buferio, nes jų nėra dabartiniame sluoksnyjeNariai (iÅ¡spręsta)Nariai (su konfliktais)Meniu pavadinimasMeniu pavadinimas (numatytasis) Meniu: {0} MerkaratoriusSujungtiSulieti taÅ¡kusSujungti sluoksnius&Sulieti taÅ¡kus į seniausią taÅ¡ką.Sulieti pažymėjimą,Sujungti aktyvų sluoksnį su kitu sluoksniu5Sulieti dabar pažymėtus objektus į kitą sluoksnį(Sulieti šį sluoksnį su kitu sluoksniu`Sulietų narių sąraÅ¡as užšaldytas. Nėra Å¡io ryÅ¡io narių sąraÅ¡o spręstinų konfliktųbTaÅ¡kų suliejimo sąraÅ¡as užšaldytas. Å io kelio taÅ¡kų sąraÅ¡e nėra spręstinų konfliktųFSulieti taÅ¡kai dar neužšaldyti. Negalima sukurti sprendimo komandosGSulieti taÅ¡kai dar neužšaldyti. Negalima sukurti sprendimo komandos.Sulieta versijaSuliejami duomenys...$Nepavyko sulieti iÅ¡trintų objektųSuliejami sluoksniai?Sujungiami sluoksniai su skirtingomis iÅ¡siuntimo strategijomis@Suliejama per daug objektų su skirtingais įkėlimo nustatymais PraneÅ¡imasPraneÅ¡imų praneÅ¡iklis Nepasiekiamas dienos praneÅ¡imas Metaduomenys Metrinė$RÅ«ro metropolis: Luftbilder (10 cm)›Spauskite vidurinį mygtuką dar kartą, kad pereitumėte prie kito elemento.
Laikykite CTRL, kad pažymėtumėte tiesiai iš šio sąrašo su pele.
Karinė Min. platuma Min. ilguma"Ribotas Mažiausias greitis (km/h)Min. didinimo lygis: Å achtaMini žemėlapisMini-žiedinė sankryžaMinimali JOSM versija:Minimalus atstumas (pikseliais) Minutės: {0} Veidrodinis2Veidrodinis parinktų taÅ¡kų ir kelių atvaizdas.2TrÅ«kstamas atributas ''{0}'' XML žymoje ''{1}''.1TrÅ«kstamas rakto arba vertės atributas žymoje.'TrÅ«kstamas pirminis atributas ''{0}''.,Nėra suliejimo paskirties taÅ¡kui su id {0},Nėra suliejimo paskirties ryÅ¡iui su id {0}+Nėra suliejimo paskirties keliui su id {0}-Nėra suliejimo paskirties tipo {0} su id {1}TrÅ«ksta name:* vertimo@TrÅ«ksta name:*={0}. Pridėkite žymą su teisingu kalbos raktu.TrÅ«ksta NOT operatoriausTrÅ«ksta OR parametroTrÅ«ksta XOR parametro+TrÅ«ksta pėsčiųjų perėjos informacijos9TrÅ«ksta papildinio pagrindinės versijos papildinyje {0})Elektros linijoje trÅ«ksta bokÅ¡to/stulpoLTrÅ«ksta nustatymų failo „{0}“. Kuriamas numatytasis nustatymų failas.TrÅ«ksta naudotojo identiteto*Klaidingai užraÅ¡yta nuosavybės reikÅ¡me Skirtingų tipų taÅ¡kų dubliaiÿþ%Režimas: paiÅ¡ymo kampo pritraukimas Veiksena: {0}'Darbas be veiksenų (Potlatch stiliaus) Pakeistas/Modifikuoti garso failų laikai (laiko žymos).>Modifikuoti vaizdų sluoksnių sąrašą rodomą vaizdų meniuVienbėgis geležinkelisDaugiau informacijos...)Daugiau informacijos apie Å¡ią priemonęDaugiau pastabų atsiuntimui1Rastas daugiau nei vienas „from“ (iÅ¡) kelias.Rastas daugiau nei vienas „to“ (į) kelias1Rastas daugiau nei vienas „via“ (per) taÅ¡kas Daugiau...MečetėMotelisMaÅ¡inos Automobiliai MotociklaiMotociklų prekiautojasAutomagistralė/GreitkelisGreitkelio sankryža#Automagistralės/Greitkelio jungtisKalnų perėjaPakeliamasis tiltasPerkelti taÅ¡ką ant kelioPerkelti taÅ¡ką...@Perkelkite segmentą statmenai, tada atleiskite pelės mygtuką.&Perkelti dialogą į Å¡oninį skydelįPerkelti žemyn3Nuleisti pažymėtus įraÅ¡us viena pozicija žemynPerkelti elementusNuleisti filtrą.Pakelti filtrą.Perkelti kairėnCPerkelti taÅ¡kus taip, kad visi kampai bÅ«tų 90 arba 180 laipsniųÃPerkelkite objektus tempimu; Shift - kad pridėtumėte į pažymėjimą (Ctrl - perjungimui); Shift-Ctrl - pažymėto pavertimui; Alt-Ctrl - keisti pažymėto dydį; arba pakeiskite pažymėjimąPerkelti objektą {0}Perkelti deÅ¡inėn%Perkelti žymas iÅ¡ kelių į ryÅ¡ius"Perkelti pažymėtus narius žemyn*Perkelti dabar pažymėtus narius aukÅ¡tynNPerkelkite taÅ¡ką sulig vienu iÅ¡ segmentų, tada atleiskite pelės mygtuką.@Perkelti taÅ¡ką ant artimiausio kelio segmento ir jį įtraukti2Perkelti pažymėtą įrašą viena eilute žemyn.4Perkelti pažymėtą įrašą viena eilute aukÅ¡tyn.3Perkelti pažymėtą sluoksnį viena eilute žemyn.5Perkelti pažymėtą sluoksnį viena eilute aukÅ¡tyn.$Perkelti parinktus taÅ¡kus į tiesę*Perkelti parinktus taÅ¡kus į apskritimą. Perkelti juosPerkelti aukÅ¡tyn4Pakelti pažymėtus įraÅ¡us viena pozicija aukÅ¡tyn Perkelti {0}Perkelti objektus {0} Kino teatrasPurvynėDaugiafunkcinisKelios žymos: {0}Keli associatedStreet ryÅ¡iai4Daugiau nei vienas narys rodo į tą patį objektą. Kely gatvių pavadinimai ryÅ¡yjeSudėtinės reikÅ¡mėsMultipoligonas*Multipoligono vidinis kelias yra iÅ¡orėjeNeuždaras multipoligonasMuziejusMano pakeitimai/Mano duomenų aibėje nėra žymos su raktu {0} Mano versija&Mano versija (vietinė duomenų aibė)Mano su sulietu Mano su jųÿþ-NLS - Bartolomėjaus pusė coliaus, 1897-1907$NLS - OS 1 colio VII serijos 1955-61 NLS - OS 1:25k I serijos 1937-61"NLS - OS 6 colių Å kotija 1842-82NMEA importo nesėkmė!NMEA importo sėkmė:NMEA-0183 failaiÿþÿþÿþÿþNTv2 tinklelio failas PavadinimasVardas (neprivalomas):Vietovės pavadinimasPavadinimas arba lygiavimasKVardų serveris grąžino netinkamus duomenis. PraÅ¡ome bandyti dar kartą.Pavadinimas: {0}"Pavadinti pėdsako taÅ¡kai iÅ¡ {0}!Pėdsako taÅ¡kai su pavadinimais.Nacionalinis parkasGamtos plotų taÅ¡kų dubliaiGamtaGamtos draustinis JÅ«rmylės MikrorajonasTinklasÄ®vyko tinklo klaidų Tinklo klaidaNiekada nenaujintiNaujasNaujas prieigos raktasNaujas aplankasNaujas sluoksnis Naujas ryÅ¡ys Naujas raktasNaujas lygiavimasNaujo ruoÅ¡inio įraÅ¡as: Naujas ryÅ¡ys Nauja rolėNaujos taisyklės įvestis:Naujo stiliaus įvestis:Nauja reikÅ¡mė Naujas kelias {0} turi 0 taÅ¡kųKitasKitas žymeklis(Nigerio delta - 2012 m. spalis - LandsatNaktinis klubasNe,Nerastas eksportuotojas! Niekas neįraÅ¡yta.HSluoksnyje nėra GPX pėdsakų, su kuriais bÅ«tų galima susieti garsą.Nėra nuorodos Nerastas „from“ (iÅ¡) keliasNerastas „to“ (į) kelias,Nerastas „via“ (per) taÅ¡kas arba keliasDar nepažymėtas joks plotas$Multipoligonas neturi ploto stiliaus9Jokio apibrėžto stačiakampio nerasta Å¡iam sluoksniui.Nėra pakeitimų iÅ¡siuntimui.'Nėra pakeitimo skirtumų iÅ¡siuntimui.Nėra spręstinų konfliktų,Nėra konfliktų, kuriuos galima priartinti.!Nerasta dabartinė duomenų aibė$Nerasta duomenų sluoksniui ''{0}''.Nerasta duomenų faile ''{0}''.Nerasta duomenų faile {0}.Å iame plote duomenų nerasta.Jokie duomenys neįkelti.Be datosPÅ iame sluoksnyje nėra esamų audio žymų, nuo kurių bÅ«tų galima paslinkti.Aklagatvis (cul-de-sac)$Nėra eksportuotojo Å¡iam sluoksniuiNeparinkti jokie gpxNėra atvaizdžioVaizdo failai nerasti.Nėra vaizdų sluoksnių'Nepavyko sutapatinti jokių nuotraukų!)Nerastas susikirtimas. Niekas nepakeista.Neparinktas joks sluoksnisBJokie sluoksniai nebuvo apibrėžti getCapabilities dokumento: {0}„{0}“ nerastaNėra atvirų pakeitimųNėra atvertų pakeitimų%Multipoligonas neturi iÅ¡orinio kelio%Nėra spręstinų savybių konfliktų#Nėra spręstinų žymų konfliktųProblemų nerastaBe įgaliotojo serverioNėra parinkto GPX pėdsako Be žymiųNėra paskirties sluoksnių"Å iame mastelyje nėra kaladėliųNėra laiko žymos*Nėra naudingos multipoligono nario rolėsNetinkamas WMS URL arba idNėra tikrinimo klaidų,Parametrui „{0}“ reikÅ¡mės nesitikėta.Ne, tęsti keitimą"Ne, atmesti pakeitimus ir užvertiNe, nepritaikytiTaÅ¡kasDTaÅ¡kas „{0}“ jau iÅ¡trintas. Objektas iÅ¡metamas iÅ¡ įkėlimo. TaÅ¡kas {0} TaÅ¡kas: TaÅ¡kas: prijungtasTaÅ¡kas: standartinisTaÅ¡kas: su žymeTaÅ¡kai TaÅ¡kai toje pačioje pozicijoje9Kelio taÅ¡kai turi bÅ«ti tame pačiame duomenų rinkinyjeTaÅ¡kai (iÅ¡spręsta)TaÅ¡kai (su konfliktais)Ne kelias multipoligone!NeiÅ¡siÅ¡akojančios kelių sekosNėra$Å ie taÅ¡kai prie nieko neprijungti.;Joks Å¡io kelio taÅ¡kas nėra prijungtas prie ko nors kito.Å iaurė Ä® Å¡iauręNerastaDar nenuspręstaDar nenuspręsta.*Neužtenka taÅ¡kų pažymėtuose keliuose.PastabaPastabų failai›Atkreipkite dėmesį, kad pakeitimų užklausos dabar visada siunčiamos į „{0}“, nepriklausomai nuo URL serverio, prievado ir kelio, įvesto žemiau.Pastabų iÅ¡siuntimas nepavykoPastaba {0} nepavyko: {1}TPastaba: GPL nesuderinama su OSM licenzija. NeiÅ¡siųskite GPL licencijuotų kelių.¸Pastaba: Jei kelias pažymėtas, jis gaus neprijungtų taÅ¡kų naujas kopijas ir Å¡ie taÅ¡kai bus pažymėti. Kitu atveju, visi keliai gaus savo kopijas ir visi taÅ¡kai bus pažymėti.PastabosNepavyko įraÅ¡yti pastabųPastabų sluoksnisNieko4IeÅ¡kant „{0}“ į pažymėjimą nieko nepridėta-IeÅ¡kant „{0}“ pažymėjime nieko nerasta3IeÅ¡kant „{0}“ iÅ¡ pažymėjimo nieko neiÅ¡imtaNeparinkta ką priartinti.Niekas nepasirinkta!.Nėra ką eksportuoti. Pirma gaukite duomenų.Nėra ką parinkti-Nėra ką iÅ¡siųsti. Pirma gaukite duomenų.Nėra ko padidintiPraneÅ¡imas įraÅ¡ant=Tuščios nuorodos reikÅ¡mė, tikriausiai trÅ«kstamos žymos. Skaičiusnaują pakeitimą.eObjektai iÅ¡siunčiami į atvirą pakeitimą {0} su iÅ¡siuntimo komentaru „{1}“.Pridėti objektai:IÅ¡trinami objektai:Pakeisti objektai:,Objektai: {2} / Žymos: {0} / Narystės: {1} 100 oktanas 80 oktanas 91 oktanas 92 oktanas 95 oktanas 98 oktanasOficialus pavadinimasRežimas neprisijungus'Poslinkio žymelė jau yra. PerraÅ¡yti?Lygiavimo žymelės Poslinkis: Lygiavimas: Mazuto elektros generatoriusGeraiSenasis raktasISenasis Pegau žemėlapis - TK25 Messtischblatt (4839; 1909; PROJ.4-rect)KSenasis Zwenkau žemėlapis - TK25 Messtischblatt (4739; 1906; PROJ.4-rect) Senoji rolėSena reikÅ¡mėSenos reikÅ¡mės žymoje Tik prireikus IÅ¡siunčiantÄ®jungti/IÅ¡jungtiVieno taÅ¡ko keliai*Vienas iÅ¡ parinktų failų buvo tuščiasLVienas iÅ¡ pažymėtų kelių yra neuždaras, todėl negali bÅ«ti sujungtas.Vienas ar daugiau Å¡io naujo ryÅ¡io narių buvo paÅ¡alinti, kol ryÅ¡ių rengyklė buvo atverta. Jie buvo paÅ¡alinti iÅ¡ ryÅ¡io narių sąraÅ¡o.VVienas ar daugiau taÅ¡kų, susijusių su Å¡iuo veiksmu, yra už atsiųsto ploto ribų. VienpusisVienpusis (dviratis)Vienpusis dviračiamsDTik pakeitimai, užverti po ir sukurti prieÅ¡ nurodytą datą/laiką-Tik pakeitimai, užverti po Å¡ios datos/laiko'Tik pakeitimuose, priklausančiuose man_Tik man priklausantys pakeitimai (iÅ¡jungta. JOSM Å¡iuo metu veikia kaip anoniminis naudotojas)>Tik pakeitimai, priklausantys naudotojui su Å¡iuo naudotojo IDATik pakeitimai, priklausantys naudotojui su Å¡iuo naudotojo varduNInfo narÅ¡yklės paleidžiamos tik pirmiems {0} iÅ¡ {1} pažymėtų naudotojųTik kelio virÅ¡Å«nėje.nTik kvadratinės kaladėlės yra palaikomos. Serverio buvo grąžinta {0}x{1}, TileMatrix identifikatoriui {2} PermatomumasAtvertiAtverti JOSM nustatymų failąAtverti vietą...Atverti OSM failąAtverti OsmChange failąAtverti neseniai naudotąOAtverti failą (bet koks failo tipas, kurį galima atidaryti su Failas/Atverti)Atverti failą.4Atverti istorijos narÅ¡yklę su Å¡io taÅ¡ko istorija4Atverti visų komandų sąrašą (atstatymo buferis),Atverti visų įkeltų sluoksnių sąrašą.Atverti ryÅ¡ių sąrašąBAtverti sąrašą žmonių, dirbančių su pažymėtais objektais.IAtverti suliejimo dialogą visiems aukščiau rodomo sąraÅ¡o elementams.>Atverti naują pakeitimą ir jį naudoti kito iÅ¡siuntimo metu$Atverti bendrų nustatymų dialogą.%Atverti pažymėjimo sąraÅ¡o langą.5Atverti tinklalapį kiekvienam pažymėtam pakeitimui Atverti URL.6Atverti ir naudoti tiek naujų pakeitimų, kiek reikiaÄ®kelti kitą GPX pėdsakąAtverti kitą nuotraukąBTikėtasi atviro pakeitimo. Gautas užvertas pakeitimas su id {0}.Atviri pakeitimaiAtverti failąAtverti vietinius failusAtverti Å¡io skydelio nuostatasAtverti pasirinktą failąAtverti pasirinktą failą.Atverti seansą=Atverti dabartinį pagalbus puslapį iÅ¡orinėje narÅ¡yklėje2Atverti dabartinio sluoksnio pakeitimų sąrašą.Atverti tikrinimo langą.Atverti šį dialogą paleidus Atverti...Atvertas/Užvertas:%OpenCycleMap (pritaikyta dviračiams)OpenPT žemėlapis (padengtis)!OpenStreetMap (VokiÅ¡ko stiliaus)"OpenStreetMap (Mapnik nespalvinis)"OpenStreetMap (Mapnik, be žymių)OpenStreetMap (Sorbų kalba)&OpenStreetMap (Standartinis sluoksnis)OpenStreetMap GPS trasosOpenStreetMap duomenysDarbo valandosAtidaromas URL: {0}Atveriamas failas „{0}“...Atveriami failaiDarbo laiko sintaksėENuorodos atvėrimas dabartinėje platformoje nepalaikomas („{0}“)>Atveria dialogą, leidžiantį perÅ¡okti į konkrečią vietą@Atidaro pakeitimų tvarkytuvės langą pažymėtiems pakeitimams OperatoriusPasirenkami atributai+Pasirenkamos reikÅ¡mės konkrečiai Å¡aliai*Parinktys įtakojančios pieÅ¡imo naÅ¡umąSodas Prad. keliasÿþÿþOrtogonalizuotiOrtogonalizuoti / AtstatytiOrtogonalizuoti formą"Ortogonalizuoti formą / Atstatyti‚Ortogonalizuoti formą / Atstatyti
PraÅ¡ome pažymėti taÅ¡kus, kurie buvo perkelti ankstesniu formos ortogonalizavimo veiksmu!OsmChange failasOsmosinis elektros generatoriusKitaKitas informacijos taÅ¡kasKita Å¡ventyklaKiti taÅ¡kų dubliaiKitos parinktysPasenusi Java versija'Persidengiančios vienodos žemėnaudosPersidengiantys keliaiPersidengiantys geležinkeliaiPersidengiantys keliaiOverpass užklausa: Overpass serveris: PerraÅ¡yti poziciją: Pakeisti'PerraÅ¡yti adaptuotus OAuth nustatymus?PerraÅ¡yti raktąPCN 2006 - ItalijaPCN 2008 - IT Lacijus+UmbrijaPCN 2012 - Italija PNOA IspanijaPUWG (Lenkija)PUWG 1992 (Lenkija)PUWG 2000 Zone {0} (Lenkija) PUWG ZonaPaiÅ¡ymo stilius {0}: {1}Paleontologijos vieta%Pangasinán/Bulacan (Filipinų HiRes) Popierius Lygiagretus^LygiagrečiųKeliųVeiksmas Pažymėti keliai turi formuoti paprastą kelią be atsiÅ¡akojimų Parametras „{0}“ privalomas.=Parametras "downloadgps" nepriima failo vardo arba failo URLsParametrų informacijaParametrų informacija...=Parametras turi prasidėti „+“ simboliu (rasta „{0}“)Parametro pavadinimasParametro reikÅ¡mė4Parametras {0} ne intervale 0..{1}. Gauta „{2}“.KParametrai --download, --downloadgps ir --selection apdorojami Å¡ia tvarka.Tėviniai ryÅ¡iaiParkasStovėjimo aikÅ¡telė2Privažiavimas prie stovėjimo vietų aikÅ¡telėje"Ä®važiavimas į stovėjimo vietasStovėjimo vietaNagrinėjami OSM duomenys...'Nagrinėjami OSM istorijos duomenys ..."Nagrinėjamas pakeitimo turinys...%Nagrinėjamas pakeitimų sąraÅ¡as...Atsiųsti sąrašą prieinamų papildinių sąraÅ¡ui atsiųsti ir parodyti.hNuspręskite, į kurį pakeitimą iÅ¡siunčiami duomenys, ir ar užverti pakeitimą po kito iÅ¡siuntimo.VNuspręskite, ar JOSM automatiÅ¡kai atnaujins aktyvius papildinius po tam tikro laiko.fNuspręskite, ar JOSM automatiÅ¡kai atnaujins aktyvius papildinius paleidimo metu po JOSM atnaujinimo.-PraÅ¡ome nuspręsti, kurias reikÅ¡mes palikti"PraÅ¡ome įvesti Rytus ir Å iaurę PraÅ¡ome įvesti GPS koordinates‹PraÅ¡ome įvesti datą jÅ«sų lokalei įprastu formatu.
Pavyzdžiui: {0}
Pavyzdžiui: {1}
Pavyzdžiui: {2}
Pavyzdžiui: {3}
8PraÅ¡ome įvesti įsiminto atsiuntimo ploto pavadinimą..PraÅ¡ome įvesti ne tuščią naudotojo vardą$PraÅ¡ome įvesti kaladėlių adresą%PraÅ¡ome įvesti kaladėlių indeksądÄ®veskite naudotojo vardą ir slaptažodį, jei įgaliotasis serveris reikalauja tapatumo nustatymo.-Ä®veskite tinkamą pakeitimų užklausos URL.1PraÅ¡ome pradžioje įvesti tinkamą gabalo dydį‰PraÅ¡ome įvesti tinkamą laiką įprastu jÅ«sų lokalei formatu.
Pavyzdys: {0}
Pavyzdys: {1}
Pavyzdys: {2}
Pavyzdys: {3}
Ä®veskite tinkamą naudotojo IDÄ®veskite prieigos raktą"Ä®veskite prieigos rakto paslaptįVÄ®veskite OAuth prieigos raktą kuriam leidžiama prieiti prie OSM serverio „{0}“.&PraÅ¡ome įvesti sveiką skaičių > 1,PraÅ¡ome įvesti teigiamą sveiką skaičių-PraÅ¡ome įvesti ne tuščią naudotoo vardą0PraÅ¡ome įvesti sveiką skaičių nuo 0 iki {0}IPraÅ¡ome įvesti arba įdėti URL, kad gautumėte pakeitimus iÅ¡ OSM API.PraÅ¡ome įvesti OSM API URL.<Ä®veskite skaičių, kiek rodyti paskiausiai įvestų žymųFPraÅ¡ome įvesti slaptažodį autentikacijai su jÅ«sų Å¡liuzo stotimi1PraÅ¡ome įvesti jÅ«sų OSM paskyros slaptažodį$Ä®veskite savo paskyros slaptažodįJPraÅ¡ome įvesti naudotojo vardą autentikacijai su jÅ«sų Å¡liuzo stotimi5PraÅ¡ome įvesti jÅ«sų OSM paskyros naudotojo vardąÄ®veskite savo paskyros vardąÄ®veskite savo OSM slaptažodį#Ä®veskite savo OSM naudotojo vardąPraÅ¡ome įvesti jÅ«sų OSM naudotojo vardą ir slaptažodį. Slaptažodis nebus saugomas atviru tekstu JOSM nustatymuose ir bus siunčiamas į OSM serverį tik vieną kartą. Vėlesni duomenų įkėlimai jÅ«sų slaptažodžio daugiau nebenaudos.>Paleiskite JOSM iÅ¡ naujo atsiųstiems papildiniams aktyvuoti.+PraÅ¡ome peržiÅ«rėti įkėlimo komentarąlPraÅ¡ome pažymėti: * Vieną savęs nekertantį kelią su ne daugiau nei dviem jo taÅ¡kais; * Tris taÅ¡kus.7PraÅ¡ome iÅ¡ pradžių pažymėti atsiunčiamą plotą.Pasirinkite raktąPasirinkite reikÅ¡mę&Pasirinkite autorizavimo procedÅ«rą: PraÅ¡ome pasirinkti įrašą.Parinkite bent keturis taÅ¡kus@Parinkite bent vieną jau iÅ¡siųstą taÅ¡ką, kelią ar ryšį.LPraÅ¡ome pažymėti bent vieną uždarą kelią, kuris turi bÅ«ti sujungtas.(Parinkite bent vieną taÅ¡ką ar kelią.-Pažymėkite bent vieną eilutę kopijavimui.)Parinkite bent vieną kelią supaprastiniParinkite bent vieną kelią.Parinkite bent tris taÅ¡kusRSuliejimui praÅ¡ome pažymėti bent du taÅ¡kus arba vieną, kuris yra netoli kito.$Parinkite bent du kelius sujungiant.PParinkite du arba tris taÅ¡kus arba vieną kelią su dviem arba trimis taÅ¡kais.KPraÅ¡ome parinkti kelis nustatymų raktus, nepažymėtus kaip numatytuosiusParinkite ką nukopijuoti.Pasirinkite vaizdų sluoksnį.Pasirinkite eilutę Å¡alinimui.&PraÅ¡ome parinkti eilutę redagavimui.Parinkite paskirties sluoksnį.(PraÅ¡ome parinkti įkėlimo strategiją:GPraÅ¡ome pažymėti kelius, kurių kampai daugmaž 90 ar 180 laipsnių..PraÅ¡ome parinkti, kuriuos pakeitimus taikyti.%PraÅ¡ome nurodyti pakeitimo Å¡altinį"Papildinys pridėtas kartu su JOSMPapildinio informacija&Papildinių sąraÅ¡o atsiuntimo klaidaPriedų įkėlimas praleistasPapildinio atnaujinimas Papildinio atnaujinimas nepavyko Papildinių atnaujinimo politika PapildiniaiPapildiniai naujausių versijųPolicija Politinės PopuliacijaPoz.Padėtis=Vieta {0} yra už ribų. Dabartinis narių skaičius yra {1}.#Tikimasi teigiamo sveiko skaičiausPaÅ¡to dėžutėPaÅ¡tas PaÅ¡to kodas PaÅ¡to kodaiÿþElektraElektros kabelisElektros generatoriusElektros linija ElektrinėElektros pastotėElektros transformatorius Elektros linijų taÅ¡kų dubliaiElektros linijosElektros galia (MVA)Elektros galia (kVA/MVA)Elektros tiekimas&Denbickų pavietas: Budynki (pastatai)+Liubačiovskų pavietas: Budynki (pastatai)&Poznanės pavietas: Budynki (pastatai)0Poznanės pavietas: Ortofotomapa (oro nuotrauka)%ŽeÅ¡uvo pavietas: Budynki (pastatai)/ŽeÅ¡uvo pavietas: Ortofotomapa (Oro nuotrauka)+Stalovovolskio pavietas: Budynki (pastatai)&Lancuckų pavietas: Budynki (pastatai)FIÅ¡ anksto padėti į podėlį vaizdų kaladėles palei šį pėdsaką"WMS dedamas į podėlį iÅ¡ ankstoSąlygos pažeidimasNepatenkinta sąlygaIÅ¡ anksto numatytas>Nustatymas {0} buvo paÅ¡alintas, nes jis daugiau nenaudojamas.^Nuostata su raktu „{0}“ neegzistuoja. Neįmanoma atkurti langų geometrijos iÅ¡ nuostatų.cNuostata su raktu „{0}“ neapima „{1}“. Neįmanoma atkurti langų geometrijos iÅ¡ nuostatų.Nuostata su raktu „{0}“ nepateikia „{1}“ sveikojo skaičiaus reikÅ¡mės. Gauta {2}. Neįmanoma atkurti langų geometrijos iÅ¡ nuostatų. Nuostatos Nuostatos...ParuoÅ¡ti OSM duomenis...ParuoÅ¡ti konflikto sprendimąRuoÅ¡iama duomenų aibė.../RuoÅ¡iamas sluoksnis „{0}“ iÅ¡siuntimui ...#RuoÅ¡iami objektai iÅ¡siuntimui ...Å ablono failas (*.xml, *.zip)RuoÅ¡inių grupė {0}RuoÅ¡inių grupė {1} / {0}RuoÅ¡inių nuostatos#ParuoÅ¡ti rolės elementą be tėvoParuoÅ¡ti paelementį be tevo RuoÅ¡iniai0IÅ¡ankstiniuose rinkiniuose nėra savybės rakto&RuoÅ¡iniuose nėra savybės reikÅ¡mės AnkstesnisAnkstesnis žymeklis!KraÅ¡to kelias/Pagrindinė gatvė*KraÅ¡to kelio/Pagrindinės gatvės jungtis Primityvas,Spausdinti tinkinimo praneÅ¡imus į konsolę)Tinkinimo praneÅ¡imai raÅ¡omi į konsolę KalėjimasPrivatus plaukimo baseinasApdorojamas failas „{0}“ Apdorojami papildinių failai...:Apdorojamas papildinių sąraÅ¡as iÅ¡ svetainės „{0}“4Apdorojami papildinių svetainių podėlio failai...Projektuotos koordinatėsProjektuotos koordinatės: Projekcija>Projekcija „{0}“ nerasta, žymelė „{1}“ nepanaudojama!Projekcijos kraÅ¡tai (laipsniais)Projekcijos kodas(Projekcijos konfigÅ«racija yra teisinga.Projekcijos metodasProjekcijos pavadinimasProjekcijos parametraiReikia projekcijos (+proj=*)Savybės?Mano duomenų aibės savybės, t. y., vietinės duomenų aibėseSulieto elemento savybės. Jos pakeis savybes mano elemente, kai bus pritaikyti suliejimo sprendimai.;Jų duomenų aibės savybės, t.y. serverio duomenų aibėsSavybės (su konfliktais)$Savybės reikÅ¡mėje yra HTML esybė.Savybės reikÅ¡mė prasideda ar baigiasi tarpuSaugomos teritorijos7Trumpas apraÅ¡ymas jÅ«sų iÅ¡siunčiamiems pakeitimams: ProvincijaÄ®vyko Å¡liuzo klaidosÄ®galiotojo serverio nuostatos,PžemiÅ¡lis (Peremislis): Budynki (pastatai)6PžemiÅ¡lis (Peremislis): Ortofotomapa (oro nuotrauka)AludėVieÅ¡asis pastatasVieÅ¡asis grilis#Viešų paslaugų transportas (psv)VieÅ¡asis transportasVieÅ¡asis transportas (ÖPNV) PamirÅ¡ti PamirÅ¡ti...fDėti teksto etiketes ties garso (ir vaizdo ir tinklo) žymekliais kartu su jų mygtuku piktogramomis.ÿþKarjeras Užklausa"Užklausti ir atsiųsti pakeitimų%Užklausti ir atsiųsti pakeitimus...3IeÅ¡koti ir atvertuose, ir užvertuose pakeitimuoseUžklausti pakeitimų&Užklausti pakeitimų iÅ¡ serverio URL%IeÅ¡koti tik užvertuose pakeitimuose$IeÅ¡koti tik atvertuose pakeitimuose'Užklausiami ir atsiunčiami pakeitimai"Užklausiama pavadinimų serveryje Užklausiamas vardų serveris... Klausimas-RABA-KGZ: Slovėnijos užstatytos teritorijos1RABA-KGZ: Slovėnijos dirbamos žemės naudojimas RC MaÅ¡inaLenktynių Trasa RaketbolasBėgiai GeležinkelisGeležinkelio teritorijaGeležinkelio platformaGeležinkelio ieÅ¡masGeležinkelio taÅ¡kų dubliai(Geležinkelis dalinasi segmentu su plotu Tikimasi pakeitimų id intervaloTikimasi skaičių intervalo!Tikimasi primityvių id intervaloTikimasi versijų intervaloHObjektų rėžių ID gali bÅ«ti nurodyti su brÅ«kÅ¡niu, pavyzdžiui: {0}Neapdoroti GPS duomenysSkaityti iÅ¡ failoSkaitomos nuotraukos...Nuskaityti protokolo versijąSkaitomas {0} pakeitimas...Skaitomi pakeitimai...,Skaitoma vietinė papildinių informacija...Skaitomi „{0}“ tėvai"Skaitoma naudotojo informacija ...Skaitymo atsisakytaSkaitoma {0}... PerskaitykTikrasis vardas+Tikrai trinti pažymėjimą iÅ¡ ryÅ¡io {0}?Gautas klaidos puslapis:Paskiausiai pridėtos žymosRekomenduojami veiksmaiÄ®rašų studijaRekreacinė erdvėRektifikuotas pieÅ¡inys...Perdirbimo centrasPerdirbimo konteinerisRaudona: Atstatyti Atstatyti...(Atstatyti paskutinį atÅ¡auktą veiksmą1Pakartoti visas pažymėtas ir vėlesnes komandas Pakartoti {0}NuorodaNuorodos numerisNuorodos numerisBNuoroda {0} jau buvo naudojama prieÅ¡ tai, kai ji buvo apibrėžta Priklauso: Nurodo į AtnaujintiRegionasVietinis pavadinimas:Registruotas įrankių juostos veiksmas be pavadinimo: {0}:Registruotas įrankių juostos veiksmas {0}: {1} gauna {2} Atmesti konfliktus ir IÅ¡saugoti)RyÅ¡iai: {0} / Keliai: {1} / TaÅ¡kai: {2}RyÅ¡ysCRyÅ¡ys „{0}“ jau iÅ¡trintas. Objektas iÅ¡metamas iÅ¡ įkėlimo. RyÅ¡ys...%RyÅ¡ių redaktorius: atsiųsti narius$RyÅ¡ių redaktorius: perkelti žemyn&RyÅ¡ių redaktorius: perkelti aukÅ¡tynRyÅ¡ių redaktorius: iÅ¡imtiRyÅ¡ių redaktorius: rikiuotiRyÅ¡ių redaktorius: {0}RyÅ¡ių tikrintuvėRyÅ¡ys iÅ¡trintasRyÅ¡ys yra tuščiasRyÅ¡ių sąraÅ¡o filtrasNežinomas ryÅ¡io tipas RyÅ¡ys {0}RyÅ¡ys: RyÅ¡ys: pažymėtasRyÅ¡iai RyÅ¡iai su tais pačiais nariais RyÅ¡iai: {0}RyÅ¡iai: {0}/{1}SAtleiskite pelės mygtuką, kad pažymėtumėte objektus, esančius stačiakampyje.8Atleiskite pelės mygtuką, kad baigtumėte perkėlimą.4Atleiskite pelės mygtuką, kad baigtumėte sukimą.>Atleiskite pelės mygtuką, kad baigtumėte mastelio keitimą.Religija Religinė AtnaujintiIÅ¡ naujo įkelti iÅ¡ failo.IÅ¡ naujo įkelti dabartinį pagalbos puslapį*Atsiųsti iÅ¡ naujo istoriją iÅ¡ serverio&IÅ¡ naujo įkeliami stilių Å¡altiniai?IÅ¡ naujo įkelia prieinamų ruoÅ¡inių sąrašą iÅ¡ „{0}“2Perkrauna galimų taisyklių sąrašą iÅ¡ ''{0}''Tam reikia pridėti JOSM sugeneruotą savą liudijimą į Windows vyriausiųjų liudijimų įstaigų (CA) saugyklą.

Windows jūsų paprašys patvirtinti šią operaciją.
Tinkamam HTTPS palaikymui įjungti, spauskite Taip kitame dialogo lange.

Jei nesate tikri, galite spausti Ne ir iÅ¡jungti HTTPS palaikymą nuotolinio valdymo nustatymuose.Nuotoliniai vaizdai=RemoteControl::Priimami nuotoliniai prisijungimai per {0}:{1}ERemoteControl::Priimami saugÅ«s nuotoliniai prisijungimai per {0}:{1},RemoteControl::Serveris {0}:{1} sustabdytas. PaÅ¡alinti#IÅ¡imti „{0}“ taÅ¡kui „{1}“#IÅ¡imti „{0}“ ryÅ¡iui „{1}“"IÅ¡imti „{0}“ keliui „{1}“CIÅ¡imti visus narius, rodančius į vieną iÅ¡ pažymėtų objektųPaÅ¡alinti įrašąIÅ¡imti iÅ¡ podėlio PaÅ¡alinti iÅ¡ įrankių juostos#PaÅ¡alinti nuotrauką iÅ¡ sluoksnio%PaÅ¡alinti žymes iÅ¡ vidinių keliųDIÅ¡imti pakeitimą detalaus rodinio kortelėje iÅ¡ vietinio podėlio"IÅ¡imti dabar pažymėtas žymeles0IÅ¡imti dabar pažymėtus narius iÅ¡ Å¡io ryÅ¡io4IÅ¡imti pažymėtus pakeitimus iÅ¡ vietinio podėlio=IÅ¡imti pažymėtus įraÅ¡us iÅ¡ sulietų elementų sąraÅ¡o.PaÅ¡alinti pažymėtą įrašą)PaÅ¡alinti pažymėtus piktogramų kelius@Naikinti pažymėtus ruoÅ¡inius iÅ¡ aktyvių ruoÅ¡inių sąraÅ¡oAPaÅ¡alinti pasirinktas taisykles iÅ¡ aktyvių taisyklių sąraÅ¡o9IÅ¡imti pažymėtus stilius iÅ¡ aktyvių stilių sąraÅ¡oIÅ¡imti jas, iÅ¡valyti ryšįIÅ¡imti šį narį iÅ¡ ryÅ¡io!PaÅ¡alintas elementas iÅ¡ ryÅ¡iųPaÅ¡alinti identiÅ¡kus taÅ¡kus>PaÅ¡alintas sluoksnis {0} nes jo neleidžia konfiguruotas API.IÅ¡imti taÅ¡kai iÅ¡ {0}!PaÅ¡alintos nebenaudojamos žymos7Å alinamas sertifikatas {0} iÅ¡ pagrindinės saugyklos. Å alinami pasenę papildiniai...'Å alinami neprižiÅ«rimi papildiniai...Pervadinti FailąPervadinti failą "{0}" įPervadinti sluoksnį%Pervadinti dabar pažymėtą žymelę1Braižo žemėlapį kaip paprastą vielų rėmą.HBraižo žemėlapį pagal stiliaus taisykles keliose stilių lentelėse.NuomaIÅ¡ naujo atidarytiIÅ¡ naujo atverti pastabą)IÅ¡ naujo atverti pastabą su praneÅ¡imu:RemontasPakeistiKeisti „{0} į „{1}“Pakeisti esamas reikÅ¡mesSEgzistuojantis nustatymų failas „{0}“ keičiamas numatytuoju nustatymų failu.PraneÅ¡ti apie klaidąPraneÅ¡kite apie JOSM problemąPraneÅ¡ti apie klaidąÿþUžklausti prieigos raktoUžklausa nepavykoPrieigos rakto užklausos URL:FNurodykite mažesnį plotą, kad tikrai atsiųstumėte visas pastabas.Užklausos detalės: {0} Tvenkinys AtstatytiAtstatyti nustatymus+Atkurti numatytąsias parinkčių reikÅ¡mesAtstatyti numatytąsiasGyvenamoji gatvėGyvenamasis plotasGyvenamasis pastatas IÅ¡spręstiIÅ¡spręsti konfliktus IÅ¡spręsti „{0}“ konfliktus(IÅ¡spręsti konfliktus koordinatėse {0}.IÅ¡spręsti iÅ¡trintos bÅ«senos konfliktus {0}1IÅ¡spręsti konfliktus ryÅ¡io {0} narių sąraÅ¡e1IÅ¡spręsti kelio {0} taÅ¡kų sąraÅ¡o konfliktąIÅ¡spręsti konfliktus*IÅ¡spręsti taÅ¡ko {0} versijos konfliktą*IÅ¡spręsti ryÅ¡io {0} versijos konfliktą)IÅ¡spręsti kelio {0} versijos konfliktą Poilsio vietaPaleisti iÅ¡ naujoIÅ¡ naujo paleisti programą RestoranasAtkurtiAtkuriami failaiMažmeninė prekybaAtraminė sienaSenelių namaiGauti prieigos raktąGauti prieigos rakto užklausą,Gaunamas OAuth prieigos raktas iÅ¡ „{0}“!Gaunamas OAuth prieigos raktas...4Gaunama OAuth prieigos rakto užklausa iÅ¡ „{0}“)Gaunama OAuth prieigos rakto užklausa...CNaudotojo duomenų gavimas su prieigos raktu „{0}“ uždraustas.@Naudotojo duomenų gavimas su prieigos raktu „{0}“ atmestas. Gaunama naudotojo informacija...AGrįžti į ankstesnį dialogą ir įvesti iÅ¡samesnį komentarąReunjono RGR92 AtvirkščiaiApsukti keliusApsukti ir sujungtiPakeisti kelio kryptį'Apsukti visų parinktų kelių kryptis.!Atvirkščia ryÅ¡io narių tvarkaKeisti kelio kryptįApsukti keliusAtbula kranto linija+Atbulas krantas: žemė ne kairėje pusėje)Atbula žemė: žemė ne kairėje pusėjeAtstatomi pakeitimai PeržiÅ«rėtiLeidimas KalvagÅ«bris/DeÅ¡inys paspaudimas = kopijuoti į iÅ¡karpinęUpėUpės pakrantėKelias (nežinomo tipo)Kelio apribojimaiUolaRolė(„{0}“ rolė turėtų bÅ«ti „{1}“4RyÅ¡io narys neatitinka iÅ¡raiÅ¡kos {0} Å¡ablone {1}FRyÅ¡io nario tipas {0} neatitinka priimtinų sąraÅ¡o {1} Å¡ablone {2}Rolės tikrinimo problema+Rolė {0} nedalyvauja poros {1} palyginime.TrÅ«ksta rolės {0}#Rolė {0} nežinoma Å¡ablonuose {1}Rolė:+Rolės negali pasirodyti daugiau nei kartą!Rolės ryÅ¡iuose, susijusiuose suŽiedasNNenurodyta marÅ¡ruto schema. Pridėkite {0} ({1}=public_transport; {2}=legacy)MarÅ¡ruto tipas-Å lionsko RÅ«da: Ortofotomapa (oro nuotrauka) Regbio lygaRegbio sąjunga Griuvėsiai3Paleisti automatinius autorizavimo žingsnius dabariVykdomas papildinių atnaujinimas po JOSM atnaujinimo. Automatinis atnaujinimas paleidimo metu įjungtas.jVykdomas papildinių atnaujinimas po suėjusio termino. Automatinis atnaujinimas paleidimo metu įjungtas.Vykdomas testas {0}Kilimo/leidimosi takasŽeÅ¡uvas: Budynki (pastatai)'ŽeÅ¡uvas: Ortofotomapa (oro nuotrauka)ÿþÿþSIGPAC Ispanija SPW(allonie) 2009 oro nuotraukos SPW(allonie) 2012 oro nuotraukos'SPW(allonie) PICC numerinės nuotraukos%SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Å vedija) Balnakalnis!Įėjimas į fortifikuotą vietąSmėlisGrynis:ÿþ IÅ¡saugoti'IÅ¡saugoti prieigos raktą nustatymuoseÄ®raÅ¡yti kaipIÅ¡saugoti kaip...IÅ¡saugoti GPX failą IÅ¡saugoti Ä®IÅ¡saugoti sluoksnįIÅ¡saugoti OSM failąÄ®raÅ¡yti seansąÄ®raÅ¡yti seansą kaip...IÅ¡saugoti WMS failąFÄ®raÅ¡yti Å¡io stiliaus kopiją į failą ir pridėti jį į sąrašąVis tiek įraÅ¡ytiIÅ¡saugoti kaip...IÅ¡saugoti į:IÅ¡saugoti pasirinktą failą.IÅ¡saugoti seansą*Ä®raÅ¡yti stilių „{0}“ kaip „{1}“.IÅ¡saugoti dabartinius duomenis naujame faile. IÅ¡saugoti dabartinius duomenis..Ä®raÅ¡yti dabartinį seansą į naują failą.)IÅ¡saugoti nustatymus ir uždaryti langąIÅ¡saugoti į nustatymus4IÅ¡saugoti vartotoją ir slaptažodį (neÅ¡ifruotą)IÅ¡saugoti profilį {0}VÄ®raÅ¡yti/įkelti sluoksnius prieÅ¡ iÅ¡trinant. NeįraÅ¡yti pakeitimai nebus prarasti.#Saugomas sluoksnis į „{0}“ ...Skaliavimo faktoriusÿþÿþSkenuojamas aplankas {0}MokyklaMetalo laužas NuobirynasKrÅ«maiJÅ«rų gėrybėsPaieÅ¡ka IeÅ¡koti ...IeÅ¡koti pagal raktą/reikÅ¡męIeÅ¡koti Rakto/Vertės/TipoIeÅ¡koti pastabose...&Netinkama paieÅ¡kos iÅ¡raiÅ¡ka: {0}IeÅ¡koti pastabųIeÅ¡koti objektų!IeÅ¡koti objektų pagal ruoÅ¡inįIeÅ¡koti objektų.IeÅ¡koti žymoseIeÅ¡koti meniu elementųIeÅ¡koti ruoÅ¡iniųPaieÅ¡kos ruoÅ¡iniaiPaieÅ¡kos eilutė:1OSM API ieÅ¡koti pastabų, kuriose yra žodžiai:5IeÅ¡koti pagal pažymėtos žymos raktą ir reikÅ¡męcIeÅ¡koti su pažymėtos žymos raktu ir reikÅ¡me, apriboti pagal tipą (t.y. taÅ¡ką/kelią/ryšį) IeÅ¡koti... PaieÅ¡ka: IeÅ¡koti: IeÅ¡koma PanaudotiParduodami naudoti dviračiai7Rajoninis grįstas kelias/Aptarnaujančioji (C1) gatvė=Rajoninio grįsto kelio/Aptarnaujančios (C1) gatvės jungtisSekundės: {0}Saugumo klaida(Segmentas suiro dėl krypties pakeitimo.Segmentų pieÅ¡imo parinktysSegmentas {0}: {1})Segreguotas dviračių/pėsčiųjų takas'Paž.: RyÅ¡:{0} / Kel:{1} / TaÅ¡kai:{2} PažymėtiPažymėti viskąParinkite nustatymo tipą:Parinkite WMS sluoksniusPasirinkti WMTS sluoksnį3Parinkite kelią, kurį norite padaryti tikslesniu.DPažymėti visus objektus priskirtus dabar pažymėtiems pakeitimamsdPažymėti visus nepaÅ¡alintus objektus duomenų sluoksnyje. Tai taip pat pažymi nepilnus objektus.Pažymėkite atvirą pakeitimą,Pažymėjimo ir pieÅ¡imo veiksenos parinktysPažymėti ir didinti)Parinkite bent vieną taÅ¡ką atjungimui.*Pasirinkti {0} auto-prieaugį Å¡iam laukuiParinkti pagal datąJPažymėti pakeitimus pagal datą/laiką, kai jie buvo sukurti ar užvertiFPažymėti pakeitimus priklausomai nuo to, ar jie atverti, ar užverti=Pažymėti pakeitimus priklausančius konkretiems naudotojams Pasirinkite:Pasirinkite failąBPasirinkite, ar duomenys turi bÅ«ti parsiųsti į naują sluoksnįDabartinį pažymėjimą pakeisti pažymėtų ryÅ¡ių sąraÅ¡uNustatyti kalbąNurodyti nustatymų aplankąSŽemėlapyje pažymėti elementus, kurie pažymėti aukščiau esančiame sąraÅ¡e.&Nurodykite naudotojo duomenų aplankąNustatyti į numatytąją(Nustatyti pėdsako matomumą skirtą {0}#Nustatyti {0}={1} taÅ¡kui „{2}“#Nustatyti {0}={1} ryÅ¡iui „{2}“"Nustatyti {0}={1} keliui „{2}“ Nustato pažymėtų narių rolę.Nustato SRS=... parametrą WMS užklausos metu>Nustatymų įraÅ¡ai keičiami tiesiogiai. Naudokite atsargiai!"Nustatomos numatytosios reikÅ¡mės Nustatymai(Garso grotuvo ir garso žymų nustatymai>Žemėlapio projekcijos ir duomenų interpretavimo nustatymai.Nuotolinio valdymo nustatymai. Dalinimasis7AÅ¡trinimas (reikalauja pridėti sluoksnį iÅ¡ naujo): ÿþPastogė:Shift+Enter: Pridėti visas žymas pažymėtiems objektamsSintoizmo Å¡ventyklaBatai Å audymas ParduotuvėsTrumpas apraÅ¡ymas:Spartusis klaviÅ¡as'Sparčiojo klaviÅ¡o fonas: modifikuotas$Sparčiojo klaviÅ¡o fonas: naudotojo Rodyti ribasRodyti klaidasParodyti bÅ«senos suvestinęRodyti tekstą/piktogramas+Žemėlapyje rodyti nuotraukų miniatiÅ«rasRodyti kaladėlės info Rodyti visus Rodyti ribasRodyti pakeitimą {0}Rodyti pirmą atvaizdįRodyti pagalbąRodyti pagalbininko geometrijąRodyti istoriją3Rodyti paveikslų miniatiÅ«ras vietoje piktogramų.Rodyti informaciją(Rodyti informacinį lygį iÅ¡siunčiant.Rodyti informacinį lygį.Rodyti paskutinį atvaizdį3Rodyti lokalizuotą vardą pažymėjimo sąraÅ¡uoseTęskite, jei Å¡iuos pakeitimus reikia pamirÅ¡ti.eKai kurie iÅ¡ kelių priklausę pakeistiems ryÅ¡iams.
Prašome patikrinti, kad neatsirado klaidų.kKai kurie taškai, kurie buvo per toli nuo pėdsako, kad būtų galima nuspėti jų laiką, buvo praleisti.sKai kurie taškai su laiku prieš pėdsako pradžią arba po jo pabaigos buvo praleisti arba perkelti į pradžią.`Atsiprašome, klavišų kombinacija „{0}“ negali būti įjungta ryšių redaktoriaus dialoge[Atsiprašome. Negalima apdoroti multipoligonų ryšių, turinčių kelis išorinius kelius.nAtsiprašome. Negalima apdoroti kelio, kuris yra tiek vidinis, tiek išorinis kelias multipoligonų ryšiuose.[Atsiprašome. Negalima apdoroti kelio, kuris yra vidinis keliuose multipoligonų ryšiuose.]Atsiprašome. Negalima apdoroti kelio, kuris yra išorinis keliuose multipoligonų ryšiuose.RikiuotiRūšiuoti žemiauRikiuoti pastabasRikiuoti ryšio nariusThe OSM serveris ''{0}'' pranešė apie blogą užklausą.
=„from“ (iÅ¡) ir pirmas „via“ (per) keliai nesijungia.I„from“ (iÅ¡) kelias neprasideda ar nesibaigia „via“ (per) taÅ¡ke.E„to“ (į) kelias neprasideda ir nesibaigia „via“ (per) taÅ¡ke&„via“ (per) keliai nėra sujungti.OKiekis. dėl kurio greitis yra padidinamas, kad bÅ«tų greitai prasukta pirmyn4Kampas tarp ankstesnio ir dabartinio kelio segmento.±Plotas, kurį bandėte atsiųsti, yra per didelis arba jÅ«sų užklausa per didelė.
Užklauskite mažesnio ploto arba naudokite eksporto failą, pateiktą OSM bendruomenės.)Riebus tekstas yra sluoksnio pavadinimas.?Pakeitimas po iÅ¡siuntimo bus paliktas atviras8Pakeitimas po iÅ¡siuntimo bus užvertas(Å io pakeitimo turinys dar neatsiųstas.†Nukopijuotose duomenyse yra nepilnų objektų. Ä®dedant nepilni objektai paÅ¡alinami. Ar norite įdėti duomenis be nepilnų objektų?SDabartinis pažymėjimas negali bÅ«ti panaudotas dalinimui - nepažymėtas taÅ¡kas. 0$Dabartinė vertė nėra teisinga URLUDabartinė reikÅ¡mė nėra teisingas pakeitimo ID. Ä®veskite sveikąjį skaičių > 0WDabartinė reikÅ¡mė netinka naudotojo ID. PraÅ¡ome įvesti teigiamą sveiką skaičių7Dabartinė reikÅ¡mė nėra tinkamas kaladėlių adresasMDabartinė reikÅ¡mė nėra tinkamas kaladėlių indeksas nurodytame mastelyjeNumatytieji JOSM ruoÅ¡iniaiDokumente nėra duomenų.Įėjimas į urvą.õČia yra automatinio tikrinimo rezultatai. Pabandykite juos pataisyti, bet bÅ«kite atsargÅ«s (nenaikinkite teisingų duomenų). Jei abejojate - ignoruokite.
Nutraukę šį dialogą, įrašus peržiūrai rasite tikrintojo šoniniame skydelyje.KŠie priklausomi duomenys bus pamiršti
kartu su pažymėtais objektais:5Vykdant masinį atsiuntimą įvyko šios klaidos: {0}pŠių objektų nepavyko nukopijuoti į paskirties objektą,
nes jie paÅ¡alinti paskirties duomenų rinkinyje:$Pelės žymeklio geografinė platuma#Pelės žymeklio geografinė ilguma1Raktas „{0}“ ir jo reikÅ¡mės bus paÅ¡alintosRaktas „{0}“ jau naudojamas@Paskutinis „via“ (per) ir „to“ (į) keliai nesusijungia.#Platumos turi bÅ«ti tarp {0} ir {1}ŽSluoksnis {0} nepalaiko naujos projekcijos {1}. Palaikomos projekcijos yra: {2} Pakeiskite projekciją dar kartą arba paÅ¡alinkite sluoksnį.%Naujo braižomo kelio segmento ilgis."Ilgumos turi bÅ«ti tarp {0} ir {1}4Sulietoje duomenų aibėje nebus žymos su raktu {0}'Minima turi bÅ«ti mažesnė nei maksima)Objekto ties pelės žymekliu pavadinimas3Naujas raktas jau panaudotas, perraÅ¡yti reikÅ¡mes?RSkaičius sekundžių, persukamų pirmyn arba atgal paspaudus atitinkamą mygtukąDSlaptažodis negali bÅ«ti tuščias. Ä®veskite savo OSM slaptažodį-Papildinio failas „{0}“ neturi manifesto.`Papildinys buvo paÅ¡alintas iÅ¡ konfigÅ«racijos. Paleiskite JOSM iÅ¡ naujo papildiniui iÅ¡kelti.FRuoÅ¡inys {0} negali bÅ«ti pritaikytas nes niekas nepažymėta!KRuoÅ¡inys {0} negali bÅ«ti pritaikytas nes pažymėjimas netinkamas!6Nepavyko aktyvuoti projekcijos {0}. Naudojama MercatorÅ liuzas nebus naudojamas.AGarso įraÅ¡ymo praleisto laiko ir tikro praleisto laiko santykisPįvyko regex „{0}“ nagrinėjimo klaida ties pozicija {1}, pilna klaida: {2}>įvyko regex „{0}“ nagrinėjimo klaida, pilna klaida: {1}(Nėra peržiÅ«ros failo „/REVISION“.DParinktame GPX pėdsake nėra laiko žymų. PraÅ¡ome parinkti kitą.(Pažymėtas plotas yra nepilnas. Tęsti?.Pažymėti taÅ¡kai nėra tame pačiame kelyje./Parinktose nuotraukose nėra laiko informacijosGPažymėjime yra {0} kelių. Ar tikrai norite visus juos supaprastinti?^Stotis atsakė kodu 404.
Paprastai tai reiÅ¡kia, kad stotis nežino objekto su nurodytu id.»Serveris pranešė, kad dabartinis pakeitimas buvo užvertas.
Tikriausiai taip atsitiko todėl, kad pakeitimo dydis viršijo maksimalų
{0} objektų apribojimą serveryje „{1}“.AEilutė „{0}“ nėra tinkama trupmeninio skaičiaus reikÅ¡mė.LNaudotojo vardas negali bÅ«ti tuščias. Ä®veskite savo OSM naudotojo vardąbKelią negalimą perskirti ties parinktais taÅ¡kais. (Užuomina: parinkite taÅ¡kus kelio vidurį.)]Keliai negali bÅ«ti sujungti su esamomis kryptimis. Ar norite vieno iÅ¡ jų kryptį pakeisti?Teatras.Jų duomenų aibėje nėra žymos su raktu {0} Jų versija%Jų versija (serverio duomenų aibė)Jų su sulietuNėra vaizdų sluoksnių.Čia nėra atvertų pakeitimų'Nėra pažymėtų objektų atnaujinimuihLiko neiÅ¡spręstų konfliktų. Konfliktai nebus iÅ¡saugoti ir bus laikoma, kad atsisakėte jų. Tęsti?Keliai susikerta.1Bandant parodyti Å¡io žymeklio URL įvyko klaida!Importuojant buvo {0} konfliktų.7Tokiu bÅ«du taÅ¡kai gali bÅ«ti atsitiktinai paÅ¡alinti.-Å is pakeitimų užklausos URL yra netinkamas-Tai tolygu Å¡ių objektų rolės iÅ¡trynimui.%Å is taÅ¡kas prie nieko neprijungtas.•Å iuo veiksmu JOSM pamirÅ¡ta pažymėtus objektus.
Jie bus išimti iš sluoksnio, bet nebus pašalinti
serveryje iÅ¡siunčiant duomenis.XÅ i parinktis nerodo plotų užpildymo, nustelbia visus nurodymus pasirinktame stiliuje.6Å is testas ieÅ¡ko klaidų žymose ir jų reikÅ¡mėse.VÅ is testas ieÅ¡ko taÅ¡kų, kurie neturi jokių žymų ir nepriklauso jokiems keliams.FÅ is testas ieÅ¡ko kelių be žymų, tuščių ar vieno taÅ¡ko kelių.TÅ is testas ieÅ¡ko kelių, kuriuose kuris nors taÅ¡kas kartojasi daugiau nei kartą._Å is testas ieÅ¡ko kelių, kurių pavadinimai panaÅ¡Å«s, todėl gali bÅ«ti paraÅ¡yti su klaida.DTestas tikrina, ar kelio paskutinis taÅ¡kas nėra Å¡alia kito kelio.0Å is testas tikrina, ar teisingi multipoligonai.4Å is testas tikrina, ar teisingi sukimo apribojimai.„Testas tikrina, ar du keliai, geležinkeliai, vandens keliai ar pastatai kertasi tame pačiame lygmenyje, bet nėra sujungti taÅ¡ku.dÅ is testas tikrina, kad jungtis tarp dviejų taÅ¡kų nebÅ«tų naudojama daugiau nei viename kelyje.1Å is testas tikrina, ar teisingos kranto linijos.ATestas tikrina, ar nėra kelių taÅ¡kų toje pačioje pozicijoje.wÅ is testas tikrina, ar nėra ryÅ¡ių su tomis pačiomis žymomis ir tais pačiais nariais su tomis pačiomis rolėmis.mTestas tikrina ar nėra kelių su tomis pačiomis taÅ¡kų koordinatėmis ir galbÅ«t tomis pačiomis žymomis.4Å is testas tikrina teisingą darbo laiko sintaksę.>Å is testas tikrina vandens, žemės ir kranto kelių kryptį.¹Å is testas randa objektus, kurių „name“ atributas nėra lygus kuriam nors „name:*“ atributui ir nėra sudarytas iÅ¡ kitų „name:*“ atributų, pvz., Nemunėlis – Mēmele.CTai ieÅ¡ko ilgų kelio segmentų, kurie paprastai reiÅ¡kia klaidą.GÅ is testas tikrina, kad keliai, kurie turi bÅ«ti apvalÅ«s yra uždari.JÅ i versija jau nebepalaikoma {0} nuo {1} ir nėra rekomenduojama naudoti.>Å i JOSM versija yra nesuderinama su sukonfigÅ«ruotu serveriu.#TaÅ¡kai ne apskritime. Nutraukiama.Kaladėlės infoKaladėlių numeriaiKaladėlių adresas:Kaladėlių podėlio aplankas: Kaladėlės dydis:LaikasLaiko limitas (minutėmis)Laikas:TrukmėLaiko juosta: Laiko juosta: {0}PadangosTiris: DGM (Reljefo modelis) Tiris: DOM (PavirÅ¡iaus modelis) AntraÅ¡tė:IkiÄ® (galutinė stotelė)Ä® ...Bus paÅ¡alintiÄ®jungti GPX linijasPerjungti matomo ploto sekimąPerjungti vielos rodinįPerjungti dialogų skiltį7Perjungti dialogų skiltį, didinti žemėlapio vaizdąPerjungti dinaminius mygtukusPerjungti viso ekrano veiksenąPerjungti pritraukimą prie {0}1Perjungti pakeitimų tvarkytuvės lango matomumą"Perjungti sluoksnio matomumą: {0}1Perjungti žymų teksto ir piktogramų matomumą.)Perjungti pažymėto sluoksnio matomumą. Perjungti {0}&Perjungia bendrą nustatymą „{0}“9Keičia keitimo įrankių juostos (vertikalios) matomumąTualetaiTualetai/Tualeto kambariai)Prieigos raktas leidžia ribotą prieigąMokestisRinkliavos bÅ«delė9Per daug aptikta nukreipimų į atsiųstą URL. Atmetama. Ä®rankis: {0}Ä®rankių juosta-Ä®rankių juostos veiksmas be pavadinimo: {0}9Ä®rankių juostos veiksmas {0} perraÅ¡ytas: {1} gauna {2}Ä®rankių juostos pritaikymasÄ®rankių juosta: {0} PaaiÅ¡kinimasÿþIÅ¡ viso pastabų:5Toulouse - Orthophotoplan 2007 (TulÅ«za, PrancÅ«zija)5Toulouse - Orthophotoplan 2011 (TulÅ«za, PrancÅ«zija)5Toulouse - Orthophotoplan 2013 (TulÅ«za, PrancÅ«zija)TurizmasTuristų lankoma vietaBokÅ¡tas BokÅ¡to tipas MiestelisRotušėPėdsako ir taÅ¡ko spalvos Pėdsako dataVėžės bÅ«klėGreičio mažinimo priemonė Kelio/gatvės sferinis veidrodis Å viesoforas Å viesoforas Traukinys TramvajusTramvajaus stotelė TransportasÿþMedisMedžių eilė TroleibusasMagistralinis keliasMagistralinio kelio jungtisBandyti dar kartąePabandykite įjungti IPv6 tinklą, teikdami pirmenybę IPv6 prieÅ¡ IPv4 (veikia tik pradiniame etape)OPamėginkite atnaujinti į naujausią versiją prieÅ¡ praneÅ¡dami apie klaidą.Tunelis+Ä®jungti arba iÅ¡jungti pažymėtus stiliusApsisukimo ratasApsisukimo kilpaPosÅ«kio vietaSukimo apribojimai Turniketas Grįžratis(Rasti du lygiagretÅ«s keliai. Nutraukti.TipasKonstrukcijos tipasPastogės tipasPastotės tipasTransformatoriaus tipas#Tipinis kelionės laikas minutėmisÿþ"JAV miÅ¡kų aptarnaujamieji keliai UIC vardas UIC nuoroda NEŽINOMASÿþ URL / Failas: URL failai'URL aptikti netinkami įgaliojimai: {0}'URL aptiktas netinkamas fragmentas: {0}#URL aptiktas netinkamas kelias: {0}'URL aptiktas netinkamas protokolas: {0}$URL aptikta netinkama užklausa: {0}URL aptikti ne ascii simboliaiURL neturi galimo {0}URL neturi {0}/{1}/{2}tURL iÅ¡ www.openstreetmap.org (galite įdėti atsiųstą URL čia tam, kad nurodytumėte apibrėžtą stačiakampį)RURL iÅ¡ www.openstreetmap.org (čia galite įkelti URL, kad atsiųstumėte plotą)URL netinkamasÿþÿþÿþÿþÿþUTM PrancÅ«zija (DOM)UTM Geodezinė sistemaUTM ZonaBUTM projekcija (''+proj=utm'') reikalauja ''+zona=...'' parametro.#Ukraina - Ortofotožemėlapiai 2012Atjungti keliusKNegalima prisijungti prie ''{0}'': {1} neprieinama (režimas neprisijungus)MNepavyksta į duomenų rinkinį pridėti primityvo {0}, nes jis jau pridėtasANepavyksta sukurti aplanko {0}, automatinis įraÅ¡ymas iÅ¡jungtasBNepavyko sukurti failo {0}, bus naudojamas kitas failo pavadinimas'Nepavyko sukurti naujo garso žymeklio.-Nepavyko paÅ¡alinti seno atsarginio failo {0}%Nepavyko paÅ¡alinti laikino failo {0}.Nepavyksta gauti kanoninio kelio aplankui {0} Negalima inicializuoti OSM API.Nepavyko įkelti sluoksnioNepavyko rasti failo „{0}“.(Nepavyko iÅ¡nagrinėti ilgumos/platumos.TNepavyksta iÅ¡nagrinėti parametro „{0}“ reikÅ¡mės „{1}“ kaip koordinatės.RNepavyksta iÅ¡nagrinėti parametro „{0}“ reikÅ¡mės „{1}“ kaip skaičiaus.ENepavyko iÅ¡nagrinėti parametro „towgs84“ reikÅ¡mės („{0}“)3Nepavyksta pakeisti argumento {0} esančio {1}: {2}&Nepavyko nustatyti failo nevykdomu {0}'Nepavyko nustatyti failo neskaitomu {0}&Nepavyko nustatyti failo neraÅ¡omu {0}%Nepavyko nustatyti failo skaitomu {0}$Nepavyko nustatyti failo raÅ¡omu {0}/Nepavyksta sinchronizuoti grojamame sluoksnyje.Neklasifikuotas kelias Atviri keliaiAtviras keliasNeprijungta kranto linijaNeprijungti keliai5Neprijungti natÅ«ralios gamtos ir žemėnaudos plotai&Neprijungti taÅ¡kai be fizinių žymųNeprijungtos elektros linijosNeprijungti geležinkeliaiNeprijungti vandens keliai Nenuspręsti1NeiÅ¡spręsti konflikto dėl paÅ¡alintos bÅ«senos4Nenuspręsti konflikto dėl skirtingų koordinačių Nenuspręsta AtÅ¡aukti AtÅ¡aukti...AtÅ¡aukti perkėlimą.Atstatyti kai kurių taÅ¡kų ortogonalizavimąAtÅ¡aukti paskutinį veiksmą.1AtÅ¡aukti pažymėtas ir visas vėlesnes komandas AtÅ¡aukti {0}Atkabinti skydelįIÅ¡imtinė situacijaANetikėta JOSM versija peržiÅ«ros faile, reikÅ¡mė yra „{0}“XNetikėtas pakeitimo atnaujinimo konflikto klaidos antraÅ¡tės formatas. Gauta „{0}“FNetikėtas parametro „+bounds“ argumentų skaičius (turi bÅ«ti 4)MNetikėtas parametro „towgs84“ argumentų skaičius (turi bÅ«ti 3 arba 7))Netikėtas parametro formatas („{0}“)7Netikėtas pagrindinis elementas „{0}“ seanso faile5Netikėta leksema (mokyklos atostogų analizatorius):&Netikėta leksema ({0}) pozicijoje {1}&Netikėta leksema mėnesių intervale:&Netikėta leksema skaičių intervale:%Netikėta leksema svaitės intervale:-Netikėta leksema savaitės dienų intervale:"Netikėta leksema metų intervale::Netikėta leksema pozicijoje {0}. Tikėtasi {1}, rasta {2}+Netikėta leksema. Tikėtasi {0}, rasta {1}Netikėta leksema:Netikėta leksema: {0}BNetikėta „{0}“ reikÅ¡mė pakeitimų užklausos URL, gauta {1}ANetikėta rakto „{0}“ reikÅ¡mė nustatymuose, gauta „{1}“[Netikėta nustatymo „{0}“ reikÅ¡mė, gauta „{1}“. Grąžinama numatytoji užklausa.5Netikėta parametro „index“ reikÅ¡mė. Gauta {0}. Nefiksuoti?AtÅ¡aldyti sulietų elementų sąrašą ir pradėti suliejimą.Atjungimo patvirtinimasAtjungtas taÅ¡kas\IÅ¡diekite JOSM lokalųjį sertifikatą iÅ¡ sisteminių/narÅ¡yklinių pagrindinių saugyklų IÅ¡diegti... UniversitetasNežinomas Å¡alies kodas: {0},Nežinomas datum identifikatorius: „{0}“Nežinomas serverisNežinomas nario tipasNežinoma veiksena {0}.2Nežinoma arba nepalaikoma API versija. Gauta {0}.Nežinomas parametras „{0}“!Nežinomas parametras: „{0}“.QNežinomas primityvo tipas: {0}. Leistinos reikÅ¡mės yra node, way arba relation2Nežinomas projekcijos identifikatorius: „{0}“Nežinomas rekvizitas: {0}Nežinoma rolėNežinomi sakiniai: {0}*Nežinomas source:maxspeed kontekstas: {0}Nežinomas tipas: {0}Bevardė jungtisBevardis neklasifikuotas keliasBevardžiai keliaiNereikalingos žymosNesurikiuota kranto linijaIÅ¡pakuojamas {0} į {1}NeiÅ¡saugoti pakeitimai=NeįraÅ¡yti pakeitimai - Ä®raÅ¡yti/Ä®kelti prieÅ¡ iÅ¡trinant?{0} objektai į 1 pokytį naudojant {1} užklausųvÄ®keliami {0} objektai į kelis pakeitimus naudojant {1} užklausų-Ä®keliami ir įraÅ¡omi pakeisti sluoksniai...IÅ¡siunčiami duomenys ...*IÅ¡siunčiami sluoksnio „{0}“ duomenys!IÅ¡siunčiamos pakeistos pastabos#Pastabos iÅ¡siunčiamos į serverį Panaudojimas#Naudoti bazinį tapatumo nustatymą6Pagal nutylėjimą naudoti angliÅ¡ką žymos reikÅ¡mę Naudoti OAuth$Naudoti SOCKS įgaliotąjį serverį"Naudoti savo pakeitimų užklausą?Naudoti alternatyvų posÅ«kių apribojimų piktogramų rinkinįNaudokite rodyklių klaviÅ¡us arba stumkite vaizdų sluoksnį pele, kad pakeistumėte vaizdų poslinkį. Taip pat galite įvesti rytų ar Å¡iaurės poslinkį {0} koordinatėse. Jei norite įraÅ¡yti poslinkį kaip žymelę, žemiau įveskite žymelės pavadinimą)Naudoti sudėtingą savybių tikrintuvę.Naudoti numatytąjį Naudoti numatytuosius nustatymusNaudoti klaidų sluoksnį.‡Naudoti failų parinkiklius, kurie elgiasi kaip savieji. Jie atrodo gražiau, bet nepalaiko kai kurių galimybių, pvz., failų filtrųNaudoti visuotinius parametrusNaudoti ignoravimų sąrašą.¬Naudokite kairį paspaudimą ir tempimą, kad pažymėtumėte plotą, rodykles ar deÅ¡inį pelės mygtuką, kad pastumtumėte žemėlapį, ratuką ar +/- mastelio keitimui.NNaudoti savąjį failų parinkiklį (gražesnis, bet nepalaiko failų filtrų)Naudoti ruoÅ¡inį „{0}“.Naudoti ruoÅ¡inį „{0}“ grupėje „{1}“)Naudoti standartinius sistemos nustatymus~Naudoti standartinius sistemos nustatymus (iÅ¡jungta. Ä®jungimui paleiskite JOSM su -Djava.net.useSystemProxies=true) 16Buvo tikimasi vertės >0 parametrui ''{0}'', gauta {1}*Parametrui „{0}“ tikėtasi reikÅ¡mės.-Reikia platumos reikÅ¡mės intervale [-90,90].Reikia ilgumos reikÅ¡mės intervale [-180,180]&Vertė per ilga (maks. {0} simboliai): ReikÅ¡mė: ReikÅ¡mė: CÄ®vairÅ«s nustatymai, kurie įtakoja visos programos atvaizdavimą.Vejmidte (Danija),Greitis (raudona = lėtai, žalia = greitai) Greitis, km/hÿþÿþMVaizdų sluoksnio meta duomenų versija „{0}“ nepalaikoma. Tikėtasi: 0.1:Seanso failo versija „{0}“ nepalaikoma. Tikėtasi: 0.1"Tikėtasi versijos > 0. Gauta {0}. Versija {0}Versija: Versija: $Labai ilgas {0} kilometrų segmentas VeterinarijaPer (tarpinės stotelės)ÿþ"Viena: Beschriftungen (anotacijos)/Viena: Mehrzweckkarte (pagrindinės paskirties)!Viena: Orthofoto (oro nuotraukos)Rodyti Rodymas: {0}Apžvalgos taÅ¡kasMatomo ploto sekimasKaimasGyvenvietės žalioji erdvė*Nijono miestas - Orthophoto 2010 HD 5cm/pi Vynuogynas MatomumasApsilankyti Namų puslapyjeVoGIS: DGM (reljefo modelis) VoGIS: DOM (pavirÅ¡iaus modelis)ÿþÿþGarso įraÅ¡ymo kalibravimas Ugnikalnis TinklinisÄ®tampaÄ®tampa voltais (V)Ä®SPĖJIMAS: {0}ÿþÿþ WMS klaidaWMS failai (*.wms)WMS nustatymaiWMS URL arba pieÅ¡inio ID:Laukiama 10 sekundžių ... Siena Ä®spėjimasqÄ®spėjimas žymėjimo ruoÅ¡inyje „{0}-{1}“: Ignoruojamas „{2}“ atributas, nes duoti „{3}“ elementai.UÄ®spėjimas: 2 pažymėti objektai turi lygius, bet ne identiÅ¡kus stilių podėlius.3Ä®spėjimas: Slaptažodis siunčiamas neÅ¡ifruotas.Ä®spėjimas: priklausomai nuo tapatumo nustatymo metodo, įgaliotojo serverio naudojamas slaptažodis gali bÅ«ti persiunčiamas neÅ¡ifruotas.XÄ®spėjimas: neleistinas įraÅ¡o formatas ruoÅ¡inių sąraÅ¡e „{0}“. Gauta „{1}“QDėmesio: negalimas įvesties formatas taisyklių sąraÅ¡e ''{0}''. Gauta ''{1}''ODėmesio: nelegalus įvesties stilių sąraÅ¡e, formatas ''{0}''. Gauta ''{1}'' PerspėjimaiPlovyklaAtliekosÅ iukÅ¡lių dėžėAtliekų tvarkymas/KonteinerisAtliekų elektros generatoriusNuotekų valymo įrenginiaiVandens telkinysVandens parkasKrioklysVandens keliasVandens kelių taÅ¡kų dubliaiWave Audio failas (*.wav)CKelias „{0}“ jau iÅ¡trintas. Objektas iÅ¡metamas iÅ¡ įkėlimo.Kelias prijungtas prie plotoEKelyje yra daugiau nei {0} taÅ¡kų. Jį reikia pakeisti multipoligonuKKelyje yra daugiau nei {0} taÅ¡kų. Jį reikia padalinti arba supaprastinti(Segmentas du kartus įtrauktas į kelią*Kelio paskutinis taÅ¡kas Å¡alia kito kelio*Kelio paskutinis taÅ¡kas Å¡alia kito kelioKelio taÅ¡kas Å¡alia kito kelioKelias baigiasi ties plotu Kelias {0}eKelias {0} su {1} taÅ¡kais turi nebaigtų taÅ¡kų, nes trÅ«ko bent vieno taÅ¡ko įkeltuose duomenyse.Kelias: Pažymėtos trasos: dviračiamsPažymėtos trasos: žygiams!Pažymėtos trasos: jodinėjimams'Pažymėtos trasos: kalnų dviračiams%Pažymėtos trasos: čiuožinėjimams#Pažymėtos trasos: žiemos sportuiKelio taÅ¡ko žymėjimasKeliai!Keliai dalinasi segmentu su plotuKeliai su ta pačia pozicija Tinklalapis:Interneto svetainėVandens slenkstisPelkėGKą daryti su nustatymų sąraÅ¡ais, kai Å¡is failas bus importuojamas?Neįgaliųjų vežimėlio rampaNeįgaliųjų vežimėliaiHImportuojant garsą, pritaikyti jį bet kuriems taÅ¡kams GPX sluoksnyje.,Importuojant garsą, kurti žymeklius iÅ¡...^Keičiant kelio kryptį, siÅ«lomi Å¡ie pakeitimai, kad bÅ«tų iÅ¡laikytas duomenų nuoseklumas+Rodyti nedidelį praneÅ¡imą, kai įraÅ¡oma>Palikti atsarginės kopijos failą su ~ pabaigoje, kai saugomaKurias užduotis vykdyti?7Kuris kelio segmentas turėtų panaudoti {0} istoriją? Visą grupęPlotis (metrais)*NupieÅ¡tos GPX linijos storis (numatyta 0) VikipedijaVielinis žemėlapio braižymasVielos rodinysˆSu OAuth suteikiate JOSM teisę iÅ¡siųsti žemėlapio duomenis ir GPS pėdsakus savo vardu (daugiau informacijos...). Su parduotuve]Su dabar naudojamu mappaint stiliumi, vidinio kelio stilius sutampa su multipoligono stiliumiOSu dabar parinktu mappaint stiliumi iÅ¡orinio kelio stilius neatitinka poligonoMedžiai#Ar norite paleisti iÅ¡ naujo dabar?Ar norite atnaujinti dabar?=RaÅ¡omas papildinių sąraÅ¡as į vietinį podėlį „{0}“)Netinkamas žymelės argumentų skaičiusNeteisinga sintaksė rakte {0}Blogai surikiuoti keliai&XML žyma yra trÅ«kstama.TaipTaip, pritaikyti%Taip, sukurti konfliktą ir uždaryti'Taip, iÅ¡saugoti pakeitimus ir užvertiFJau turite prieigos raktą prieigai prie OSM serverio naudojant OAuth.àRuoÅ¡iatės atstatyti visų nustatymų numatytąsias reikÅ¡mes
Visi jūsų nustatymai bus pašalinti: papildiniai, vaizdai, filtrai, įrankių juostos mygtukai, spartieji klavišai ir t. t.
Ar tikrai norite tęsti?~Ruošiatės pašalinti nepilnus objektus.
Tai sukels problemų, nes nematote tikro objekto.
Ar tikrai norite paÅ¡alinti?ÍRuoÅ¡iatės paÅ¡alinti taÅ¡kus už jÅ«sų atsiųsto ploto ribų.
Dėl to gali kilti problemų su kitais objektais (kurių jūs nematote), kurie gali naudoti tuos taškus.
Ar tikrai norite pašalinti?Jūs tuoj suliesite duomenis iš sluoksnių „{0}“ ir „{1}“.

Šių sluoksnių išsiuntimo nuostatos skiriasi, todėl jie neturėtų būti sulieti tokie, kokie yra.
Po suliejimo sluoksniui „{1}“ bus įjungta griežtesnė nuostata (siūloma neišsiųsti).

Tai nerekomenduojamas būdas sulieti tokius duomenis.
Vietoje to, jūs turėtumėte patikrinti ir sulieti kiekvieną objektą atskirai, naudodami „Sulieti žymėjimą“.

Ar tikrai norite tęsti? Jūs ruošiatės sulieti daugiau nei 1 objektą tarp sluoksnių „{0}“ ir „{1}“.

Tai nerekomenduojamas tokių duomenų suliejimo būdas.
Geriau būtų patikrinti kiekvieną objektą atskirai.
<
Ar tikrai norite tęsti?…JÅ«s ruoÅ¡iatės atjungti nepilnus objektus.
Tai gali sukelti problemų, nes nematote tikro objekto.
Ar tikrai norite atjungti?ÃJÅ«s ruoÅ¡iatės atjungti taÅ¡kus, kurie yra už atsiųstos zonos ribų.
Dėl to gali kilti problemų, nes kiti objektai (kurių jūs nematote) gali juos naudoti.
Ar tikrai norite atjungti?Jūs ruošiatės išsiųsti duomenis iš sluoksnio „{0}“.

Duomenų išsiųsti iš šio sluoksnio primygtinai nesiūlome. Jei tęsite,
jums gali vėliau tekti atstatyti pakeitimus arba priversti ką nors kitą tai padaryti.

Ar tikrai norite tęsti?"Jūsų veikianti Java versija {0}.4Taipogi galite įdėti URL iš www.openstreetmap.org2Jūs pakeitėte raktą iš „{0}“ į „{1}“.@Jūs pakeitėte „{0}“ reikšmę iš „{1}“ į „{2}“.*Jūs nenurodėte jūsų pakeitimų šaltinio.
Tai techniškai leidžiama, bet ši informacija padeda kitiems
naudotojams suprasti, kokiu pagrindu keitėte duomenis.

Jei dabar sugaišite minutę pakeitimų paaiškinimui,
palengvinsite gyvenimą daugeliui kitų žymėtojų.iDar neturite prieigos rakto prieigai prie OSM serverio naudojant OAuth. IÅ¡ pradžių suteikite prieigą.3Atsisiuntėte per daug duomenų. Bandykite vėliau.SusidÅ«rėte su JOSM klaidaFTurite paleisti JOSM iÅ¡ naujo, kad įsigaliotų kai kurie nustatymai.7Privalote įvesti komentarą, kad sukurtumėte pastabąTurite įvesti paieÅ¡kos žodį*JÅ«s turite pasirinkti bent vieną kelią.EParinkite du ar daugiau taÅ¡kų norėdami perskirti apskritą kelią.vJums reikia SHIFT-pertraukti grojimo vietą ant garso žymeklio arba ant pėdsako taÅ¡ko, kurį norite sinchronizuoti.zJums reikia pertempti grojimo vietą arčiau GPX pėdsako, kurio susietą garso takelį jÅ«s grojate (po pirmo žymeklio).OJums reikėjo sustabdyti garsą pėdsako taÅ¡ke, kuriame norite palikti žymą.ZJums reikia sustabdyti garsą tuo metu, kai jÅ«s girdite savo sinchronizacijos užuominą.|Taip pat turėtumėte atnaujinti papildinius. Jei niekas nepadeda, praneÅ¡kite apie klaidą mÅ«sų klaidų sekimo sistemoje:"JÅ«s turite parinkti GPX pėdsaką“Atnaujinote JOSM programinę įrangą.
Problemoms išvengti papildiniai taip pat turėtų būti atnaujinti.

Atnaujinti papildinius dabar?±JÅ«sų iÅ¡siuntimo komentaras tuščias arba labai trumpas.

Tai techniškai priimtina, bet nepamirškite,
kad daugeliui naudotojų, kurie stebi pokyčius juos dominančiuose regionuose,
reikia prasmingų pakeitimų komentarų,
kad būtų galima suprasti, kas vyksta!

Jei dabar sugaišite minutę paaiškindami savo pakeitimą,
palengvinsite gyvenimą daugeliui kitų žymėtojų.,JÅ«sų darbas buvo automatiÅ¡kai įraÅ¡ytas.*Zabžė: Ortofotomapa 2011 (oro nuotrauka)Nulinės koordinatės: {0}Zoologijos sodas PriartintiMastelis (metrais) Priartinti"Pritraukti (skaičių klaviatÅ«ra) Atitolinti"Atitolinti (skaičių klaviatÅ«ra)#Priartinti ir paslinkti žemėlapįGeriausias mastelis ir 1:1¥Mastelio keitimas tempiant arba spaudžiant Ctrl+ ar Ctrl+,; perkėlimas Ctrl+aukÅ¡tyn, kairėn, žemyn, deÅ¡inėn; perkėlimas keičiant mastelį - deÅ¡iniu mygtuku PriartintiMastelio lygis: AtitolintiPriartinti vaizdą į {0}. PriartintiPadidinti tarpąPadidinti sluoksnį/Keisti mastelį iki savosios skiriamosios gebosPadidinti taÅ¡kąRodyti pažymėtus elementusPadidinti pažymėjimą?Padidinti atitinkamus objektus dabartiniame duomenų sluoksnyje%Priartinti pirmą pažymėtą taÅ¡kąPadidinti kelių sekos tarpą&Priartinti pirmą pažymėtą objektąJPadidinti Å¡io pakeitimo turinio objektus dabartiniame duomenų sluoksnyje2Padidinti taÅ¡ką dabartiniame duomenų sluoksnyjePriartinti {0}@Pritraukimas iÅ¡jungtas, nes Å¡io ryÅ¡io sluoksnis yra neaktyvus?Pritraukimas iÅ¡jungtas, nes Å¡io kelio sluoksnis yra neaktyvus5Pritraukimas iÅ¡jungtas, nes nėra pažymėtų narių6Pritraukimas iÅ¡jungtas, nes nėra pažymėtų taÅ¡kų„Kepyklos gatvė“ AukÅ¡tis: {0} m Kryptis {0}° EXIF laikas: {0} GPS laikas: {0} Intervalas: {0} Greitis: {0} km/h& > pritaikomas {0} stilius „{1}“ ( > praleidžiamas „{0}“ (neaktyvus)" Sugeneruotų stilių sąraÅ¡as: Griovysjodinėjimo_takasdviračių_takaspėsčiųjų_takasgyvenamoji_zonaprivažiavimasneklasifikuotas miestelismiestasapygarda viensėdissalavietovė savivaldybė priemiestis miesteliskaimasasocijuotaGatvėribatiltastikslo_ženklasvykdymasmultipoligonastinklasvieÅ¡asis_transportas apribojimas marÅ¡rutasmarÅ¡ruto_meistrasvietagatvėtunelisvandens keliasValstijaStotisVartaiAtgal GreičiauPersukti į PriekiPirmynÅ okti į pabaigaÅ okti į pradžiąKitas žymeklisGroti kitą žymeklį.Groti ankstesnį žymeklį.Groti/PristabdytiAnkstesnis žymeklisLėčiauLėtesnis pirmyn apartamentai daržinė komercinistvartasfermagaražasgaražai Å¡iltnamisangaras ligoninėnamastrobelė industrinisbiurasprekybastogasmokykla paÅ¡iÅ«rė universitetas sandėlisUžvertaAtverti tuščiasÿþjuodamėlynarudapilkažaliaraudonabaltaRÅ PVpilnasdalinisnetaipPIÅ¡Ä®jÿþSÿþRKTekstas ApraÅ¡ymas Pavadinimas DegalinėSankryža su pavadinimudirbama žemėmiÅ¡kaspieva gyvenamasis PoslinkisakmuoGarsasDuomenysTaisaFailasŽinynasVaizdaiDaugiau įrankių RuoÅ¡iniai Pažymėjimas Ä®rankiaiRodymasLangaikrÅ«maiįvairusPastabospo žemebaseinas po vandeniusienaValstijafiltras industrinėStotisBėgiaiÿþNRSRÿþ Prievadas:pikniko_pastogė orų_pastogėamerikietiÅ¡kas_futbolasaustralietiÅ¡kas_futbolas beisbolas krepÅ¡inispaplÅ«dimio tinkliniskanadietiÅ¡kas_futbolasrankinis regbio_lygaregbio_sąjunga Å¡audymas čiuožimas plaukimas tinklinisRaktas:Pastabablogaspuikusgeras siaubingas vidutinisnėra sutrumpintas gatvės pavadinimasaktyvuspridėti įrašąpridėti prie pažymėtų#pridėti įrankių juostos mygtukągatvei priklausantys adresaiadministracinėsudėtingesnė konfigÅ«racijavisi*iÅ¡raiÅ¡ką atitinkančių objektų vaikaivisi uždari keliaivisi nebaigti objektaivisi pakeisti objektaivisi nauji objektai visi objektai*iÅ¡raiÅ¡ką atitinkančių objektų tėvai visi ryÅ¡iaivisi pažymėti objektai visi keliai skersgatvispaslaugų tipas {0} anoniminis akvedukasplotas ploto tekstas rytiečiųasfaltasgarsasfonasbankasspygliuota_vielaÿþÿþpaprasti pavyzdžiai pagrindaibazilikapelkėribos tipas {0}atÅ¡akapastatas mėsainiai autobusas pagal {0}kanalasskirti raidžių dydįkatedra grandinė koplyčiakinų bažnyčiamiestaspagal laikrodžio rodyklę užvertas%uždari keliai, kurių plotas 100 m²uždaras keliasgrįsta akmenimis Å¡altas orasÅ¡altas vanduospalva kombinatoriaisuslėgtas orasbetonaskonfigÅ«ruoti pakeitimas*konfigÅ«ruoti žemėlapio paiÅ¡ymo stiliųprieÅ¡taravimas parduotuvėKopijuoti pasirinktas reikÅ¡mes skaičius klientamsduomenyslaip° min'' (JÅ«rų)laip° min'' sek" iÅ¡trintasiÅ¡trintas-serveryje pristatymas$pasenęs Vikipedijos žymos formatasgriovys neegzistuojažemyn parsiųsti drenažaspaiÅ¡ymo kampų pritraukimas)paiÅ¡ymo kampų pritraukimo paryÅ¡kinimaspakeliamas_tiltas įvažiavimasredaguoti skaičius elektriniselektra elementailyginisHkiekvienas n-tasis ryÅ¡io narys ir/arba kiekvienas n-tasis kelio taÅ¡kas pavyzdžiai)tikėtasi .jos failo, .joz archyvo viduje.neteisingai: nuosavybė yra aiÅ¡kiai iÅ¡jungtatvorakeltasatfiltruota/iÅ¡jungtaatfiltruota/paslėptaieÅ¡koti pažymėjimesmulkus_žvyrasaplankas prancÅ«zųiÅ¡ kaladėlės funikulieriusdujos vokiečių'gauti neskaitytų praneÅ¡imų skaičių gps žyma gps taÅ¡kasbÅ«klė1bÅ«klė2bÅ«klė3bÅ«klė4bÅ«klė5žolėžvyrasgraikųžemėval.turi krypties raktusturi krypties raktus (atbulus)karÅ¡tispagalbos eilutėaukÅ¡tis paryÅ¡kinimasparyÅ¡kintas rėmas greitkelisistorija karÅ¡tas oraskarÅ¡tas vanduonamasgatvei priklausantys namaiÿþledaivaizdaivaizdų stelbimas+kelio tikslumo gerinimo pagalbininko linija neaktyvus įtraukti0įskaitant tiesioginių tėvinių ryÅ¡ių vaikus nebaigtas-padidinkite, kad matytumėte daugiau detaliųindų industrinis neformalus#integruota į pagrindinę programąsalelė izoliuotasitalųjaponųkebabairaktas su nedažnu simboliukioskaslagÅ«naežeras žemėnaudažemėnaudos tipas {0}juostaplatuma sluoksnis>sluoksnis Å¡iuo metu paslėptas (spauskite, kad parodytumėte)Kabutėmis iÅ¡skirtame tekste prieÅ¡ " ir \ simbolius reikia raÅ¡yti \ (pvz., \" ir \\).įrankių juosta turistinisturizmo tipas {0} miesteliskeliaspėdsakas ir kelio žymos tik pėdsakas%Å¡viesoforas ar sustabdantis barjerastrail.pl: Szlaki (takai) traukinys tramvajus troleibusas+teisingai: nuosavybė yra aiÅ¡kiai įjungtaturkųnedažnas trumpas raktasnekontroliuojama nežinoma'nežinoma krikščioniÅ¡ka denominacija nežinoma žydiÅ¡ka denominacija$nežinoma musulmoniÅ¡ka denominacija nepažymėta negrįstas nužymėti?nenustatyta: nenustatyti Å¡ios savybės pažymėtiems objektamsnenurodyta priežastis be žymųkelias be žymosaukÅ¡tyniki kaladėlės naudojimas+iÅ¡raiÅ¡kų grupavimui naudokite skliaustusvakuumastikrinimo klaidatikrinimo kitatikrinimo įspėjimasviadukasvaizdasrodinysMperžiÅ«rėti meta informaciją, klaidų žurnalą ir Å¡altinio apibrėžimąsienavanduovandens keliasvandens kelio tipas {0}kelias prijungtas(kelias prijungtas prie kito ryÅ¡io nario.kelias prijungtas prie ankstesnio ryÅ¡io nario8kelias neprijungtas prie ankstesnio ar kito ryÅ¡io nariotik kelio žymoskeliai, ilgesni už 200 mNkeliai su ne mažiau nei 20 taÅ¡kų arba ryÅ¡iai, kuriuose yra bent 20 taÅ¡kųvielalaidinisbelaidismedisÿþmanevrinė stotistaipperėjaartinti(padidinkite, kad įkeltumėte kaladėles1padidinkite, kad įkeltumėte daugiau kaladėliųÿþ {0} (Korsika){0} ({1} iki {2} laipsniai)ÿþ4{0} ({1}), automatiÅ¡kai atsiunčiama priartinus {2}&{0} ({1}), atsiunčiama priartinus {2}ÿþ {0} taÅ¡kai: {0} [nebaigta]*{0} baitai (-ų/as) buvo perskaityti (-as).{0} podėlis, visas podėlio dydis: {1} baitų{0} baigta per {1}{0} susideda iÅ¡: {0} pasenusiS{0} pasenusi. PaÅ¡alinkite šį objektą ir vietoje jo naudokite privatų sluoksnįK{0} pasenusi. Nurodykite intervalą naudodami „opening_hours“ sintaksęN{0} nėra teisingas WMS argumentas. PraÅ¡ome patikrinti Å¡io serverio URL: {1}&{0} nėra tinkama apribojimo reikÅ¡mė({0} pakeičiama kaladėlės X koordinate({0} pakeičiama kaladėlės Y koordinate\{0} pakeičiama atsitiktine atranka iÅ¡ duoto kableliais atskirto sąraÅ¡o, pavyzdžiui, {1}c{0} pakeičiama {1} (OSGeo žemėlapių kaladėlių paslaugų specifikacijos stiliaus Y koordinate)1{0} pakeičiama {1} (Yahoo stiliaus Y koordinate){0} yra nereikalinga{0} yra nereikalinga {1}{0} daugiau...%{0} privalo bÅ«ti skaitinė reikÅ¡mė&{0} privalo bÅ«ti prijungta prie kelioL{0} taÅ¡kai kelyje {1} virÅ¡ija maksimalų leidžiamų taÅ¡kų skaičių {2}({0} neprieinama (režimas neprisijungus)×{0} objektai virÅ¡ijo maksimalų leistiną {1} objektų pakeitime skaičių serveryje „{2}“. PraÅ¡ome sukonfigÅ«ruoti, kaip tęsti su keliais pakeitimais{0} ant įtartino objekto{0} kartu su addr:*{0} kartu su {1}!{0} su sudėtinėmis reikÅ¡mėmisE{0} % ({1}/{2}), {3} liko. IÅ¡siunčiamas taÅ¡kas „{4}“ (id: {5})D{0} % ({1}/{2}), {3} liko. IÅ¡siunčiamas ryÅ¡ys „{4}“ (id: {5})D{0} % ({1}/{2}), {3} liko. IÅ¡siunčiamas kelias „{4}“ (id: {5}) {0} + {1}{0}, vietoje jo naudokite {1}ÿþÿþ {0}: versija {1} (vietinė: {2}) {0}: neleistina parinktis -- {1}{0}: klaidinga parinktis -- {1}/{0}: parinktis „--{1}“ neleidžia argumento&{0}: parinktis „{1}“ dviprasmiÅ¡ka%{0}: parinkčiai „{1}“ argumentas0{0}: parinktis „{1}{2}“ neleidžia argumento/{0}: parinkčiai reikalingas argumentas – {1}'{0}: neatpažinta parinktis „--{1}“({0}: neatpažinta parinktis „{1}{2}“ÿþ{0}={1} pasenusi7{0}={1} pasenusi. Vietoje jos naudokite multipoligoną.p{0}={1} netikslu. Vietoje „{1}“ pateikite daugiau informacijos apie tai, kas tiksliai turi bÅ«ti sutvarkyta.$Lodzė (Łódź): Budynki (pastatai)$Lodzė: Ortofotomapa (oro nuotrauka)3Å ventochlovicai: Ortofotomapa 2008 (oro nuotrauka)3Å ventochlovicai: Ortofotomapa 2009 (oro nuotrauka)3Å ventochlovicai: Ortofotomapa 2012 (oro nuotrauka)ÿÿ(Laiko skirtumas - {0} diena)(Laiko skirtumas - {0} dienos)(Laiko skirtumas - {0} dienų)({0} užklausa)({0} užklausos)({0} užklausų)(({0}/{1}) IÅ¡siunčiamas {2} objektas...'({0}/{1}) IÅ¡siunčiami {2} objektai...'({0}/{1}) IÅ¡siunčiama {2} objektų... , {0} nuimti , {0} nuimti , {0} nuimti{0} objektas iÅ¡jungtas{0} objektai iÅ¡jungti{0} objektų iÅ¡jungtarVieno sluoksnio su pakeitimais įkėlimo ir/arba įraÅ¡ymo operacija
buvo nutraukta arba nepavyko.q{0} sluoksnių su pakeitimais įkėlimo ir/arba įrašymo operacija
buvo nutraukta arba nepavyko.q{0} sluoksnių su pakeitimais įkėlimo ir/arba įrašymo operacija
buvo nutraukta arba nepavyko.H{0} iš {1} nuotraukų atitiko GPX pėdsaką.H{0} iš {1} nuotraukų atitiko GPX pėdsaką.H{0} iš {1} nuotraukų atitiko GPX pėdsaką.WŠioje pakeitimo žymoje yra tuščias raktas/reikšmė:
{0}
Tęsti?UŠiose pakeitimo žymose yra tušti raktai/reikšmės:
{0}
Tęsti?UŠiose pakeitimo žymose yra tušti raktai/reikšmės:
{0}
Tęsti?aPažymėtas objektas nepasiekiamas dabartiniame
keičiamame sluoksnyje „{0}“.pNei vienas iš pažymėtų objektų nepasiekiamas dabartiniame
keičiamame sluoksnyje „{0}“.pNei vienas iš pažymėtų objektų nepasiekiamas dabartiniame
keičiamame sluoksnyje „{0}“.äJÅ«s ruoÅ¡iatės pakeisti kryptį kelio „{0}“,
kurio semantinė žymos „{1}“ reikšmė yra nustatoma kryptimi.
Ar tikrai norite pakeisti kelio kryptį, tokiu bÅ«du pakeisdami jo semantinę reikÅ¡mę?ãJÅ«s ruoÅ¡iatės pakeisti kryptį kelio „{0}“,
kurio semantinė šių žymų reikšmė yra nustatoma kryptimi:
{1}Ar tikrai norite pakeisti kelio kryptį, tokiu bÅ«du pakeisdami jo semantinę reikÅ¡mę?ãJÅ«s ruoÅ¡iatės pakeisti kryptį kelio „{0}“,
kurio semantinė šių žymų reikšmė yra nustatoma kryptimi:
{1}Ar tikrai norite pakeisti kelio kryptį, tokiu bÅ«du pakeisdami jo semantinę reikÅ¡mę?{0} sluoksnis turi neiÅ¡spręstų konfliktų.
Arba išspręskite juos arba atmeskite pakeitimus.
Sluoksnis su konfliktais:{0} sluoksniai turi neiÅ¡spręstų konfliktų.
Arba išspręskite juos arba atmeskite pakeitimus.
Sluoksniai su konfliktais:{0} sluoksnių turi neiÅ¡spręstų konfliktų.
Arba išspręskite juos arba atmeskite pakeitimus.
Sluoksniai su konfliktais:Ö{0} sluoksnį reikia įraÅ¡yti, bet su juo susijęs failas,
į kurį negalima rašyti.
Arba parinkite kitą failą šiam sluoksniui, arba išmeskite pakeitimus.
Sluoksnis su neįraÅ¡omu failu:ß{0} sluoksnius reikia įraÅ¡yti, bet su jais susiję failai,
į kurių negalima rašyti.
Arba parinkite kitus failus šiems sluoksniams, arba išmeskite pakeitimus.
Sluoksniai su neįraÅ¡omais failais:ß{0} sluoksnių reikia įraÅ¡yti, bet su jais susiję failai,
į kurių negalima rašyti.
Arba parinkite kitus failus šiems sluoksniams, arba išmeskite pakeitimus.
Sluoksniai su neįraÅ¡omais failais:¥Reikia įraÅ¡yti {0} sluoksnį, bet nėra susijusio failo.
Arba parinkite failą šiam sluoksniui, arba atšaukite pakeitimus.
Sluoksnis be failo:¬Reikia įraÅ¡yti {0} sluoksnius, bet nėra susijusių failų.
Arba parinkite failus šiems sluoksniams, arba atšaukite pakeitimus.
Sluoksniai be failų:¬Reikia įraÅ¡yti {0} sluoksnių, bet nėra susijusių failų.
Arba parinkite failus šiems sluoksniams, arba atšaukite pakeitimus.
Sluoksniai be failų:

{0} objektas paslėptas

{0} objektai paslėpti

{0} objektų paslėptaPridėti tašką į keliąPridėti tašką į {0} keliusPridėti tašką į {0} kelių;Pridėti ir perkelti naują virtualų tašką į {0} kelią;Pridėti ir perkelti naują virtualų tašką į {0} kelius;Pridėti ir perkelti naują virtualų tašką į {0} kelių$Pridėti pažymėjimą į {0} ryšį%Pridėti pažymėjimą į {0} ryšius%Pridėti pažymėjimą į {0} ryšiųPridėtas {0} objektasPridėti {0} objektaiPridėta {0} objektųLNepavyko atverti {0} failo, nes failo nėra arba nėra tinkamo importuotojo.NNepavyko atverti {0} failų, nes failų nėra arba nėra tinkamo importuotojo.NNepavyko atverti {0} failų, nes failų nėra arba nėra tinkamo importuotojo.{0}, kad patikrintumėte šio objekto būseną serveryje.VSpauskite {0}, kad patikrintumėte šių objektų būsenas serveryje.VSpauskite {0}, kad patikrintumėte šių objektų būsenas serveryje.5Spauskite, norėdami tęsti ir atverti {0} naršyklę5Spauskite, norėdami tęsti ir atverti {0} naršykles6Spauskite, norėdami tęsti ir atverti {0} naršyklių.Spauskite, norėdami tęsti be šio papildinio0Spauskite, norėdami tęsti be šių papildinių0Spauskite, norėdami tęsti be šių papildiniųFSpauskite trūkstamam papildiniui atsiųsti ir paleisti JOSM iš naujoISpauskite trūkstamiems papildiniams atsiųsti ir paleisti JOSM iš naujoISpauskite trūkstamiems papildiniams atsiųsti ir paleisti JOSM iš naujoSujungti {0} keliąSujungti {0} keliusSujungti {0} keliųKonfliktas atsisiunčiantKonfliktai atsisiunčiantKonfliktai atsisiunčiantKonfliktas duomenyseKonfliktai duomenyseKonfliktai duomenyseKonfliktas: {0} neišspręstasKonfliktai: {0} neišspręstiKonfliktų: {0} neišspręstųTrinti {0} taškąTrinti {0} taškusTrinti {0} taškųŠalinti {0} objektąŠalinti {0} objektusŠalinti {0} objektųŠalinti {0} ryšįŠalinti {0} ryšiusŠalinti {0} ryšiųTrinti {0} keliąTrinti {0} keliusTrinti {0} kelių!Ištrinta {0} žymų {1} objektui"Ištrinta {0} žymų {1} objektams!Ištrinta {0} žymų {1} objektųTrinamas {0} objektasTrinami {0} objektaiTrinama {0} objektų:Šio papildinio atsiuntimas nesėkmingas:@Šių {0} papildinių atsiuntimas nesėkmingas:@Šių {0} papildinių atsiuntimas nesėkmingas:Atsiunčiamas {0} pakeitimas...Atsiunčiami {0} pakeitimai...Atsiunčiama {0} pakeitimų...2Atsiunčiamas {0} nepilnas ryšio „{1}“ vaikas1Atsiunčiami {0} nepilnas ryšio „{1}“ vaikai1Atsiunčiama {0} nepilnas ryšio „{1}“ vaikų7Atsiunčiamas {0} nepilnas {1} tėvinių ryšių vaikas5Atsiunčiami {0} nepilni {1} tėvinių ryšių vaikai6Atsiunčiama {0} nepilnų {1} tėvinių ryšių vaikų"Atiunčiamas {0} nepilnas objektas!Atsiunčiami {0} nepilni objektai"Atsiunčiama {0} nepilnų objektų(Atsiunčiamas {0} objektas iš „{1}“'Atsiunčiami {0} objektai iš „{1}“'Atsiunčiama {0} objektų iš „{1}“Kopijuoti į {0} taškąKopijuoti į {0} taškusKopijuoti į {0} taškų$Kopijuoti {0} tašką į {1} taškų$Kopijuoti {0} taškus į {1} taškų$Kopijuoti {0} taškų į {1} taškų"Įterpti naują tašką į kelią.&Įterpti naują tašką į {0} kelius.&Įterpti naują tašką į {0} kelių.6JOSM nepavyko rasti informacijos apie šį papildinį:9JOSM nepavyko rasti informacijos apie šiuos papildinius:9JOSM nepavyko rasti informacijos apie šiuos papildinius:4JOSM rado {0} neišsaugotą osm duomenų sluoksnį. 5JOSM rado {0} neišsaugotus osm duomenų sluoksnius. 5JOSM rado {0} neišsaugotų osm duomenų sluoksnių. IJOSM dirba neprisijungusiame režime. Šis resursas bus neprieinamas: {0}HJOSM dirba neprisijungusiame režime. Šie resursai bus neprieinami: {0}HJOSM dirba neprisijungusiame režime. Šie resursai bus neprieinami: {0}Sulieti {0} taškąSulieti {0} taškusSulieti {0} taškųSulieta versija ({0} įrašas)Sulieta versija ({0} įrašai)Sulieta versija ({0} įrašų)Perkelti {0} taškąPerkelti {0} taškusPerkelti {0} taškųFPloto žymos turi būti multipoligono ryšyje, o ne išoriniame kelyjeIPloto žymos turi būti multipoligono ryšyje, o ne išoriniuose keliuoseIPloto žymos turi būti multipoligono ryšyje, o ne išoriniuose keliuoseMano versija ({0} įrašas)Mano versija ({0} įrašai)Mano versija ({0} įrašų)Nepavyko atsiųsti objektoNepavyko atsiųsti objektųNepavyko atsiųsti objektųObjektas pašalintasObjektai pašalintiObjektai pašalinti+Vienas atsiųstas objektas yra pašalintas.&{0} atsiųsti objektai yra pašalinti.'{0} atsiųstų objektų yra pašalinti.%Nepavyko atsiųsti vieno objekto.
$Nepavyko atsiųsti {0} objektų.
$Nepavyko atsiųsti {0} objektų.
Atveriamas {0} failas...Atveriami {0} failai...Atveriama {0} failų...Ä®keliama {0} žymaÄ®keliamos {0} žymosÄ®keliama {0} žymų1Papildinys {0} dar reikalingas Å¡iam papildiniui:7Papildinys {0} dar reikalingas Å¡iems {1} papildiniams:6Papildinys {0} dar reikalingas Å¡iems {1} papildinių:HPapildiniui {0} reikalingas nerastas papildinys. TrÅ«kstamas papildinys:KPapildiniui {0} reikalingi {1} nerasti papildiniai. TrÅ«kstami papildiniai:LPapildiniui {0} reikalingi {1} nerastų papildinių. TrÅ«kstami papildiniai:IÅ¡valytas {0} objektasIÅ¡valyti {0} objektaiIÅ¡valyta {0} objektųIÅ¡imti „{0}“ {1} objektuiIÅ¡imti „{0}“ {1} objektamsIÅ¡imti „{0}“ {1} objektų'PaÅ¡alinti senus raktus iÅ¡ {0} objekto(PaÅ¡alinti senus raktus iÅ¡ {0} objektų(PaÅ¡alinti senus raktus iÅ¡ {0} objektų,IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktą taÅ¡ke {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktus taÅ¡ke {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktų taÅ¡ke {1}-IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktą ryÅ¡yje {1}-IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktus ryÅ¡yje {1}-IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktų ryÅ¡yje {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktą kelyje {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktus kelyje {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktų kelyje {1}Pasukti {0} taÅ¡kąPasukti {0} taÅ¡kusPasukti {0} taÅ¡kųKeisti {0} taÅ¡ko dydįKeisti {0} taÅ¡kų dydįKeisti {0} taÅ¡kų dydį4Pažymėtas taÅ¡kas negali bÅ«ti nuo nieko atjungtas2Pažymėti taÅ¡kai negali bÅ«ti nuo nieko atjungti2Pažymėti taÅ¡kai negali bÅ«ti nuo nieko atjungtiPažymėtas {0} objektasPažymėti {0} objektaiPažymėta {0} objektų!Nustatyta {0} žymų {1} objektui"Nustatyta {0} žymų {1} objektams!Nustatyta {0} žymų {1} objektųNustatyti {0}={1} {2} objektuiNustatyti {0}={1} {2} objektamsNustatyti {0}={1} {2} objektų-Supaprastinti kelią (paÅ¡alinti {0} taÅ¡ką)-Supaprastinti kelią (paÅ¡alinti {0} taÅ¡kus)-Supaprastinti kelią (paÅ¡alinti {0} taÅ¡kų)Supaprastinti {0} keliąSupaprastinti {0} keliusSupaprastinti {0} keliųDalinti kelią {0} į {1} dalįDalinti kelią {0} į {1} dalis Dalinti kelią {0} į {1} daliųŽymos({0} konfliktas)Žymos({0} konfliktai)Žymos({0} konfliktų)3Atjungus pažymėtą taÅ¡ką dings susietas kelias.3Atjungus pažymėtus taÅ¡kus dings susietas kelias.3Atjungus pažymėtus taÅ¡kus dings susietas kelias.7Å is papildinys atsiųstas sėkmingai:;Å ie {0} papildiniai atsiųsti sėkmingai:;Å ie {0} papildinių atsiųsti sėkmingai:=Å is papildinys daugiau nebereikalingas ir buvo deaktyvintas:<Å ie papildiniai daugiau nebereikalingi ir buvo deaktyvinti:<Å ie papildiniai daugiau nebereikalingi ir buvo deaktyvinti:Papildinys nebus įkeltas.Papildiniai nebus įkelti.Papildiniai nebus įkelti./Pažymėtas taÅ¡kas nėra jokio kelio viduryje..Pažymėti taÅ¡kai nėra jokio kelio viduryje..Pažymėti taÅ¡kai nėra jokio kelio viduryje.?Pažymėtas kelias turi taÅ¡kų už atsiųsto duomenų regiono.>Pažymėti keliai turi taÅ¡kų už atsiųsto duomenų regiono.>Pažymėti keliai turi taÅ¡kų už atsiųsto duomenų regiono.Jų versija ({0} įraÅ¡as)Jų versija ({0} įraÅ¡ai)Jų versija ({0} įrašų)TParinktu taÅ¡ku naudojasi daugiau nei vienas kelias. Parinkite šį kelią taip pat.XParinktais taÅ¡kais naudojasi daugiau nei vienas kelias. Parinkite šį kelią taip pat.XParinktais taÅ¡kais naudojasi daugiau nei vienas kelias. Parinkite šį kelią taip pat.¼Yra {0} objektas jÅ«sų vietinėje duomenų aibėje, kuris gali bÅ«ti paÅ¡alintas serveryje.
Jei vėliau bandysite juos Å¡alinti ar keisti, serveris tikriausiai praneÅ¡ apie konfliktą.»Yra {0} objektai jÅ«sų vietinėje duomenų aibėje, kurie gali bÅ«ti paÅ¡alinti serveryje.
Jei vėliau bandysite juos Å¡alinti ar keisti, serveris tikriausiai praneÅ¡ apie konfliktą.»Yra {0} objektų jÅ«sų vietinėje duomenų aibėje, kurie gali bÅ«ti paÅ¡alinti serveryje.
Jei vėliau bandysite juos Å¡alinti ar keisti, serveris tikriausiai praneÅ¡ apie konfliktą.Liko įkelti {0} objektą.Liko įkelti {0} objektus.Liko įkelti {0} objektų.~Ä®keliant šį stilių įvyko klaida. Parinkite „Info“ iÅ¡ deÅ¡inio paspaudimo meniu, kad gautumėte daugiau informacijos.ƒÄ®keliant šį stilių įvyko {0} klaidos. Parinkite „Info“ iÅ¡ deÅ¡inio paspaudimo meniu, kad gautumėte daugiau informacijos.ƒÄ®keliant šį stilių įvyko {0} klaidų. Parinkite „Info“ iÅ¡ deÅ¡inio paspaudimo meniu, kad gautumėte daugiau informacijos.Aptiktas {0} konfliktas.Aptikti {0} konfliktai.Aptikta {0} konfliktų.!Importuojant buvo {0} konfliktas.!Importuojant buvo {0} konfliktai.!Importuojant buvo {0} konfliktų.$Rasta {0} žyma buferyje, įtartina!&Rastos {0} žymos buferyje, įtartina!%Rasta {0} žymų buferyje, įtartina!Tai pakeis iki {0} objekto.Tai pakeis iki {0} objektų.Tai pakeis iki {0} objektų.Tai pakeis {0} objektą.Tai pakeis iki {0} objektų.Tai pakeis iki {0} objektų.Transformuoti {0} taÅ¡kąTransformuoti {0} taÅ¡kusTransformuoti {0} taÅ¡kų&Å io papildinio atnaujinimas nepavyko:(Å ių papildinių atnaujinimas nepavyko:(Å ių papildinių atnaujinimas nepavyko:OIÅ¡siunčiamas {0} objektas kaip 1 pakeitimasNIÅ¡siunčiami {0} objektai kaip 1 pakeitimasNIÅ¡siunčiama {0} objektų kaip 1 pakeitimaswIÅ¡siunčiamas {0} objektas kaip 1 pakeitimas naudojant 1 užklausąvIÅ¡siunčiami {0} objektai kaip 1 pakeitimas naudojant 1 užklausąvIÅ¡siunčiama {0} objektų kaip 1 pakeitimas naudojant 1 užklausąIÅ¡siunčiamas {0} objektas...IÅ¡siunčiami {0} objektai...IÅ¡siunčiama {0} objektų...JÅ«s tuoj sujungsite {0} objektus, bet Å¡ios žymos naudojamos skirtingai:
{1}Jei objektai bus sujungti, gautas objektas gali turėti nereikalingų žymų.
Jei norite tęsti, jums bus parodytas dialogas, leidžiantis sutvarkyti žymas.

Ar norite tęsti?Jūs tuoj sujungsite {0} objektus, bet šios žymos naudojamos skirtingai:
{1}Jei objektai bus sujungti, gautas objektas gali turėti nereikalingų žymų.
Jei norite tęsti, jums bus parodytas dialogas, leidžiantis sutvarkyti žymas.

Ar norite tęsti?Jūs tuoj sujungsite {0} objektus, bet šios žymos naudojamos skirtingai:
{1}Jei objektai bus sujungti, gautas objektas gali turėti nereikalingų žymų.
Jei norite tęsti, jums bus parodytas dialogas, leidžiantis sutvarkyti žymas.

Ar norite tęsti?4Jūs tuoj sujungsite {1} objektą, kuris yra {0} ryšio dalis:
{2}Šių objektų suliejimas gali sugadinti šį ryšį. Jei nesate tikri, prašome nutraukti šį veiksmą.
Jei norite tęsti, jums bus parodytas dialogas, kuriame galėsite nuspręsti, kaip pritaikyti ryšį.

Ar norite tęsti?5Jūs tuoj sujungsite {1} objektus, kurie yra {0} ryšių dalis:
{2}Šių objektų suliejimas gali sugadinti šį ryšį. Jei nesate tikri, prašome nutraukti šį veiksmą.
Jei norite tęsti, jums bus parodytas dialogas, kuriame galėsite nuspręsti, kaip pritaikyti ryšį.

Ar norite tęsti?5Jūs tuoj sujungsite {1} objektų, kurie yra {0} ryšių dalis:
{2}Šių objektų suliejimas gali sugadinti šį ryšį. Jei nesate tikri, prašome nutraukti šį veiksmą.
Jei norite tęsti, jums bus parodytas dialogas, kuriame galėsite nuspręsti, kaip pritaikyti ryšį.

Ar norite tęsti?¹RuoÅ¡iatės paÅ¡alinti {0} ryšį: {1}
Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai išsiunčiami į serverį.
Ar tikrai norite paÅ¡alinti?ºRuoÅ¡iatės paÅ¡alinti {0} ryÅ¡ius: {1}
Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai išsiunčiami į serverį.
Ar tikrai norite paÅ¡alinti?ºRuoÅ¡iatės paÅ¡alinti {0} ryÅ¡ių: {1}
Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai išsiunčiami į serverį.
Ar tikrai norite paÅ¡alinti?RuoÅ¡iatės atverti {0} narÅ¡yklės langą.
Tai gali užgriozdinti ekraną naršyklių langais
ir užtrukti kažkiek laiko.RuoÅ¡iatės atverti {0} narÅ¡yklės langus.
Tai gali užgriozdinti ekraną naršyklių langais
ir užtrukti kažkiek laiko.RuoÅ¡iatės atverti {0} narÅ¡yklės langų.
Tai gali užgriozdinti ekraną naršyklių langais
ir užtrukti kažkiek laiko._Jūs tuoj vienu metu atversite {0} skirtingų ryšių redaktorių.
Ar norite tęsti?_Jūs tuoj vienu metu atversite {0} skirtingus ryšių redaktorius.
Ar norite tęsti?_Jūs tuoj vienu metu atversite {0} skirtingų ryšių redaktorių.
Ar norite tęsti?,Jūs nustatote tuščią rolę {0} objektui.-Jūs nustatote tuščią rolę {0} objektams.,Jūs nustatote tuščią rolę {0} objektų.&Turite {0} neperskaitytą pranešimą.&Turite {0} neperskaitytus pranešimus.&Turite {0} neperskaitytų pranešimų.Jūs perkėlėte daugiau nei {0} elementą. Didelio kiekio elementų perkėlimas dažniausiai yra klaida. Tikrai juos perkelti?Jūs perkėlėte daugiau nei {0} elementus. Didelio kiekio elementų perkėlimas dažniausiai yra klaida. Tikrai juos perkelti?Jūs perkėlėte daugiau nei {0} elementų. Didelio kiekio elementų perkėlimas dažniausiai yra klaida. Tikrai juos perkelti?dienadienosdienųžymažymosžymųtaškastaškaitaškųobjektasobjektaiobjektųryšysryšiairyšiųį {0} objektąį {0} objektusį {0} objektųkeliaskeliaikelių {0} autorius {0} autoriai {0} autorių {0} narys: {0} nariai: {0} narių: {0} yra {1} žyma{0} yra {1} žymos{0} yra {1} žymų{0} pašalintas{0} pašalinti{0} pašalinti {0} skirtinga{0} skirtingos{0} skirtingų"{0} turi atnaujintus GPS duomenis."{0} turi atnaujintus GPS duomenis."{0} turi atnaujintus GPS duomenis.{0} paveikslas įkeltas.{0} paveikslai įkelti.{0} paveikslų įkelti. {0} narys {0} nariai {0} narių {0} taškas {0} taškai {0} taškųParsiųsta {0} pastaba.Parsiųstos {0} pastabos.Parsiųsta {0} pastabų.{0} objektas pridėjimui:{0} objektai pridėjimui:{0} objektų pridėjimui:{0} objektas šalinimui:{0} objektai šalinimui:{0} objektų šalinimui:{0} objektas modifikavimui:{0} objektai modifikavimui:{0} objektų modifikavimui:!{0} spręstinas žymų konfliktas!{0} spręstinų žymų konfliktas!{0} spręstinų žymų konfliktas {0} ryšys {0} ryšiai {0} ryšių{0} maršrutas {0} maršrutai {0} maršrutų  {0} žyma {0} žymos {0} žymų {0} pėdsakas {0} pėdsakai {0} pėdsakų{0} pėdsakas, {0} pėdsakai, {0} pėdsakų, /{0} vartotojas paskutinis keitė pažymėjimą:6{0} vartotojai (-ų) paskutiniai keitė pažymėjimą:6{0} vartotojai (-ų) paskutiniai keitė pažymėjimą:{0} rastas su GPS žymomis{0} rasti su GPS žymomis{0} rastų su GPS žymomis {0} kelias {0} keliai {0} kelių{0} kelio taškas{0} kelio taškai{0} kelio taškų