(eilutėje {0}, stulpelyje {1}) (reikalinga: {0})ÿþÿþ kaip "{0}" arba # Objektai)„Kepyklos gatvė“ bet kurioje žymoje2„Kepyklos“ ir „Gatvė“ bet kurioje žymoje"„raktas“ su bet kokia reikÅ¡me&„raktas“ su tikslia „reikÅ¡me“#„reikÅ¡mė“ bet kurioje žymoje)„reikÅ¡mėsdalis“ bet kur „rakte“(„reikÅ¡mėsdalis“ niekur „rakte“ (1 užklausa)ÿþ (URL buvo: (nėra)*({0}/{1}) Parsiunčiamas pakeitimas {2}...2({0}/{1}) Parsiunčiamas turinys pakeitimui {2}...(({0}/{1}) Atsiunčiami taÅ¡ko {2} tėvai(({0}/{1}) Atsiunčiami ryÅ¡io {2} tėvai'({0}/{1}) Atsiunčiami kelio {2} tėvaiR* Vieną taÅ¡ką naudojamą daugiau nei vieno kelio ir vieną iÅ¡ tų kelių, arba9* Vieną taÅ¡ką naudojamą daugiau nei vieno kelio, arba* Vieną taÅ¡ką su žyme, arbaU* Vieną kelią ir vieną ar daugiau taÅ¡kų kurie naudojami daugiau nei vieno kelio.]* Vieną kelią kuris turi vieną ir daugiau taÅ¡kų naudojamų daugiau nei vieno kelio, arbaÿþÿþÿþ...rodo į ryšįÿþÿþÿþÿþÿþÿþ16,67ÿþÿþÿþ2. Pasirinkite lygiusÿþÿþ#3. Pasirinkite atvaizdžio formatą$4. Patikrinkite sugeneruotą WMS URLÿþ'5. Ä®veskite Å¡io sluoksnio pavadinimąÿþÿþ< po< prieÅ¡ < apačia i(all)indownloadedarea - objektai (ir visi jų taÅ¡kai / ryÅ¡ių nariai), esantys atsiųstame ploteZ(all)inview objektai „ir visi jų taÅ¡kai / ryÅ¡ių nariai) dabartiniame rodinyje6
-key:Bak - „Bak“ niekur rakte „raktas“HKepinių gatvė - „Kepinių“ ir „gatvė“ bet kuriam rakte4Papildinys pateiktas iÅ¡orinio Å¡altinio: {0}Å altinis:E„Kepinių gatvė“ - „Kepinių gatvė“ bet kuriam raktefareasize:... - uždari keliai su plotu m² (areasize:min-maks arba areasize:maks)\changeset:... - objektai su nurodytu pakeitimo ID (0 objektai be priskirto pakeitimo)Jchild expr - visi iÅ¡raiÅ¡ką atitinkančių objektų vaikai<closed - visi uždari keliai (taÅ¡kas nėra uždaras)?id: ... objektai su nurodytu ID (0 - naujiems objektams))incomplete - visi nepilni objektai>raktas: - raktas „raktas“ turi bet kokią reikÅ¡mę8raktas:Bak - „Bak“ bet kur rakte „raktas“Šraktas=* - raktas „raktas“ su bet kokia reikÅ¡me. Taipogi pabandykite *=reikÅ¡mė, raktas=, *=*, *=Traktas=reikÅ¡mė - raktas „raktas“ su konkrečia reikÅ¡me „reikÅ¡mė“Zraktas? - raktas „key“ su reikÅ¡me „yes“, „true“, „1“ arba „on“(modified - visi pakeisti objektai”nodes:... - objektai su nurodytu taÅ¡kų skaičiumi (nodes:skaičius, nodes:min-maks, nodes:min- arba nodes:-maksKparent expr - visi iÅ¡raiÅ¡ką atitinkančių objektų tėvai3role:... - objektai su nurodyta role ryÅ¡yje*selected - visi pažymėti objektaiŽtags:... - objektai su nurodytu žymų skaičiumi (tags:skaičius, tags:min-maks, tags:min- arba tags:-maksDtimestamp:min/maks - objektai su paskutiniu keitimu intervale{timestamp:timestamp - objektai su nurodytu paskutinio keitimo laiku (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 or T14:51 ...)Vtipas:... - atitinkamo tipo objektai (node, way, relation),untagged - visi nepažymėti objektai-user:... - naudotojo pakeisti objektai@user:anonymous - anoniminių naudotojų pakeisti objektaiTversion:... - nurodytos versijos objektai (0 objektai be priskirtos versijos) 

Filtras aktyvus

Ü

JOSM reikalinga Java versija {0}.

Aptikta Java versija: {1}.
JÅ«s galite
  • atnaujinti savo Java (JRE) arba
  • naudoti ankstesnę (Java {2} suderinamą) JOSM versiją.
Daugiau informacijos:Š

Kai pažymėtas vienas ar daugiau kelių, forma keičiama taip, kad visi kampai būtų 90 ar 180 laipsnių.

Į pažymėjimą galite pridėti du taškus. Tada kryptis pataisoma pagal šiuos du atskaitos taškus. (Po to galite atšaukti kai kurių taškų perkėlimą:
Pažymėkite juos ir spauskite klavišų kombinaciją Ortogonalizuoti / Atstatyti. Numatyta kombinacija yra Shift-Q.)MNegalima atverti aplanko „{0}“.
Prašome parinkti failą.HNepavyko įkelti sesijos failo „{0}“.
Klaida:
{1}JNepavyko įrašyti sesijos failo „{0}“.
Klaida:
{1}@Nepavyko sukurti trūkstamą podėlio aplanką: {0}hNepavyko inicializuoti nustatymus.
Nepavyko sukurti trūkstamą nustatymų aplanką: {0}eNepavyko inicializuoti nustatymus.
Nepavyko nustatymo failo pakeisti numatytuoju: {0}`Nepavyko inicializuoti nustatymus.
Nustatymų aplankas „{0}“ nėra aplankas.oSluoksnis „{0}“ jau turi konfliktą objekte
„{1}“.
Šio konflikto negalima pridėti.wPrašome įsitikinti, kad visų pažymėtų kelių kryptys sutampa
arba ortogonalizuoti juos po vieną.ƒNustatymų faile buvo klaidų.
Daroma atsarginė kopija
{0}
ir kuriamas naujas numatytasis nustatymų failas.ÌNustatymų failas praÅ¡o pridėti nustatymus prie {0},
bet jo numatytoji reikšmė šiuo metu nežinoma.
Prašome aktyvuoti atitinkamą funkciją rankiniu būdu ir pakartoti importą.Įkeliami duomenys dalyvauja neišspręstame sluoksnio „{0}“ konflikte.
Visų pirma turite jį išspręsti.eNėra sluoksnių, su kuriais pradinis sluoksnis
„{0}“
galėtų būti sulietas.dŠiam veiksmui reikės {0} individualių
atsiuntimo užklausų. Ar norite
tęsti?FVersija {0} sukurta {1}PVersija {0} dabar redaguojama sluoksnyje „{1}“àJÅ«s naudojate EPSG:4326 projekciją, kurios pasekmė gali bÅ«ti
nepageidaujami rezultatai darant stačiakampius lygiavimus.
Pakeiskite projekciją, kad išvengtumėte šio įspėjimo.
Ar norite tęsti?¬{0} ryÅ¡ių sukuria ciklą, nes jie turi nuorodų vienas į kitą.
JOSM negali jų įkelti. PraÅ¡ome pakeisti ryÅ¡ius ir panaikinti ciklines priklausomybes. ÿþ> po to > apačia > virÅ¡usÿþ,Primityvas su ID = 0 negali bÅ«ti nematomas.kRyÅ¡io narystė nukopijuota visiems naujiems keliams.
Turėtumėte patikrinti ir jei reikia - pataisyti.|Rolėmis paremta ryšio narystė nukopijuota visiems naujiems keliams.
Turėtumėte patikrinti ir jei reikia - pataisyti.API galimybių pažeidimasAPI versija: {0}Apleistas Geležinkelis NutrauktiNutraukti suliejimąApie Apie JOSM...PrieigaApgyvendinimasVeiksmasVeiksmai Aktyvinti 0 naujam primityvui. PakeitimoId reikšmė yra {0}JNegalima sulyginti primityvo su ID „{0}“ su primityvu su ID „{1}“.+Negalima ištrinti taško, turinčio žymų6Negalima ištrinti taško, kurį naudoja keli objektai,Nepavyksta rasti pažymėtų taškų centro.TNegalima sulieti, nes vienas iš dalyvaujančių primityvų yra naujas, o kitas - neSNegalima sulieti taškų: reikėtų ištrinti kelią {0}, kurį vis dar naudoja {1}MNegalima sulieti primityvų su skirtingais id. Šis id yra {0}, o kitas - {1}-Negalima perkelti objektus iš šio pasaulio.cNepavyko atverti URL „{0}“
Šios atsiuntimo užduotys priima parodytus URL šablonus:
{1},Negalima padėti taÅ¡ką už pasaulio ribų.,Negalima iÅ¡spręsti nenuspręsto konflikto.NNegalima atstatyti komandos „{0}“, nes sluoksnio „{1}“ daugiau nebėra SkardinėVietų skaičiusVietų skaičius (viso) AutomobilisAutomobilių prekiautojasPilis Priežastis: VasarnamisPakeisti kryptis?Keisti taÅ¡ką {0}!Keisti ryÅ¡io nario rolę {0} {1}Keisti ryšį {0}Keisti kelią {0}Pakeisti {0} taÅ¡kaiPakeitimas ID: Pakeitumų redaktoriusPakeitimas užvertas Pakeitimo id: Pakeitimas:"Tikrinimo intervalas (minutėmis):Tikrinti serveryje6IeÅ¡koma iÅ¡trintų tėvų vietinėje duomenų aibėje$Tikrinami iÅ¡trintų objektų tėvai%Tikrina, ar nėra geometrijos klaidųÿþKinųPasirinkite {0} spalvą+Pasirinkite iÅ¡ anksto numatytą licenzijąPasirinkite reikÅ¡męPasirinkite profilio failąPasirinkite testus įjungimuiPasirinkite OSM objekto tipąÿþ Mieto Riba Miesto Siena Klasės tipasValyti$IÅ¡valyti AtÅ¡auki/Atstatyti buferįIÅ¡valyti buferį)Valyti neseniai atvertų failų sąrašą{0}, jei norite ignoruoti.;Spauskite ant kelio, kad pradėtumėte jo formos gerinimą.8Spauskite vietą, kurioje norite sukurti naują pastabą5Spauskite, kad nutrauktumėte ir tęstumėte keitimą:Paspauskite, sustabdyti paleidžiamą interneto narÅ¡ykles0Spauskite, kad nutrauktumėte taÅ¡kų suliejimą Spauskite iÅ¡siuntimui nutraukti|Spauskite, kad pridėtumėte naują taÅ¡ką. Atleiskite Ctrl, kad perkeltumėte esamus taÅ¡kus ar laikykite Alt iÅ¡trynimui.dSpauskite, kad patikrintumėte, ar jÅ«sų vietinės duomenų aibės objektai yra iÅ¡trinti serveryjeŽSpauskite, kad iÅ¡trintumėte pažymėtą taÅ¡ką. Atleiskite Alt, kad perkeltumėte esamus taÅ¡kus ar Ctrl, kad pridėtumėte naujus taÅ¡kus.’Spauskite, kad iÅ¡trintumėte. Shift: naikinti kelio segmentą. Alt: netrinti nenaudojamų taÅ¡kų trinant kelią. Ctrl: trinti susietus objektus.{Spauskite, kad perkeltumėte pažymėtą taÅ¡ką. Laikykite Ctrl, kad pridėtumėte naujus taÅ¡kus ar Alt, kad trintumėte.%Spauskite, kad paleistumėte vėliau.%Paspauskite pradėti vietų paieÅ¡kąUolos LaikrodisUžvertiUžverti vis tiekUžverti pakeitimus+Uždaryti dialogą ir nutraukti atsiuntimąUžverti atvertus pakeitimusUžverti dialogąUžvertas po - Užvertas Užvertas su:Užveriami atverti pakeitimai Drabužiai PakrantėMonetosKolegijaKolonadaSpalva0Spalva (HTML vardas arba Å¡eÅ¡ioliktainis kodas)Spalvos pavadinimas:Spalvos Fono spalva Teksto spalva+Elipsoido parametrų rinkinys nepalaikomas.Sujungti į kelią"Sujungti keletą kelių į vieną.KomandaKomandų dėklas Komentaras Komentaras:Bendri nustatymai Palyginti Konfliktas „matomame“ atribute objektui tipo {0} su id {1}Nesuderinamumas#Prijungti esamą kelią prie taÅ¡koRyÅ¡io nustatymaiPrisijungimas prie API nepavykoStatoma Susisiekiama su OSM serveriu...Jungiamasi prie serverio...TurinysTęstiTęsti vis tiekTęsti kaip yraTęsti iÅ¡siuntimąTęsti iÅ¡siuntimą$Tęsti kelią nuo paskutinio taÅ¡ko.Tęsti, vistiek bandyti2Testi tiesę kuri dalijasi taÅ¡kais su kita tiese. KÅ«rėjaiSavitarnos ParduotuvėKonvertuoti į GPX sluoksnįKonvertuota iÅ¡: {0} Koordinatės Koordinatės:Koordinatės: KopijuotiKopijuoti koordinatesKopijuoti VertęKopijuoti visus Raktus/Vertes7Kopijuoti parinktų taÅ¡kų koordinates į iÅ¡karpinę. {0} kopija4Nukopijuoti parinktą objektą į įdėjimo buferį.1Kopijuoti parinktos žymės vertę į iÅ¡karpinę%Kopijuoti į iÅ¡karpinę ir uždaryti{0} kopija {1}Autorinės teisės (URL)Autorinių teisių metaiNNepavyko sujungti kelių
(Jų nepavyko sujungti į vientisą taÅ¡kų eilę)JNepavyko iÅ¡nagrinėti platumos, ilgumos ir mastelio. PraÅ¡ome patikrinti./Nepavyko iÅ¡nagrinėti WMS sluoksnių sąraÅ¡o.Neperskaitoma "{0}"#Nepavyko pervadinti failo „{0}“'Nepavyko gauti WMS sluoksnių sąraÅ¡o.]Nepavyko atitikti įvestos nuorodos arba parinktos paslaugos id. PraÅ¡ome bandyti dar kartą.Dengta (po stogu)Uždengtas rezervuarasKranasSukurti apskritimąSukurti naują aplanką1Sukurti apskritimą iÅ¡ trijų parinktų taÅ¡kų.ASukurti Å¡io ryÅ¡io kopiją ir atverti kitą redaktoriaus langą$Sukurti naują žemėlapio sluoksnįSukurti naują ryšį Kurti plotusSukurti multipoligonąSukurti naują taką.Sukurti naują pastabąSukurti naujus objektusSukurti pastabąSukurtasSukurtasSukurta:Sukurtas prieÅ¡ - Sukurtas: Sukurtas su:Kuriamas pagrindinis GUIKredito kortelėPerėjaPervažos tipasPerėjos tipo vardas (JK)&Ctrl suliejimui su artimiausiu taÅ¡ku.VirtuvėPralaida$Dabartinė reikÅ¡mė yra numatytoji.Sava projekcijaSava WMS nuoroda IÅ¡kirptiIÅ¡kasaDviračių takasCiklinis ryÅ¡ys tarp ryÅ¡ių:Ciklinė priklausomybėDERINIMAS: {0}ÿþ UžtvankaDuomenysDuomenų KlaidaDuomenų sluoksnis {0}Duomenų Å¡altiniai ({0}) Duomenys:DataData:Data: 7Reikalingas datum (+datum=*, +towgs84=* or +nadgrids=*)Debeto kortelėDeÅ¡imtainiai laipsniai SprendimasNumatyta#Numatytoji reikÅ¡mė yra „{0}“.Numatytoji reikÅ¡mė: {0} IÅ¡trintiPaÅ¡alinti failąPaÅ¡alinti failą iÅ¡ diskoTrynimo režimas8IÅ¡trinti kelius kurie nėra vidinio multipoligono dalisÅ alinimo patvirtinimas'PaÅ¡alinti atvaizdžio failą iÅ¡ diskoTrinti nepilnus narius?Trinti taÅ¡ką {0}IÅ¡trinti taÅ¡kus arba kelius.Å alinti dabar!Å alinti objektusTrinti ryšį {0}IÅ¡trinti ryšį?IÅ¡trinti ryÅ¡iusIÅ¡trinti parinktus objektus.IÅ¡trinti parinktus ryšį+PaÅ¡alinti nereikalingus taÅ¡kus iÅ¡ kelio.Trinti kelią {0} IÅ¡trintasIÅ¡trintas „{0}“%IÅ¡trintas taÅ¡kas, priklausantis {0} IÅ¡trinti arba perkelti objektai DantistasNusileidimas (m)ApraÅ¡as ApraÅ¡ymas: ApraÅ¡as: {0} Informacija IÅ¡samiau... IÅ¡samiau:9Dabartinėje duomenų aibėje nerastas objektas su id {0} DiselinasSunkumasKryptis AtÅ¡auktiIÅ¡jungti papildinįAtmestiAtjungti taÅ¡ką nuo kelio6Atjungia taÅ¡kus nuo kelio, kuriam jie dabar priklausoRodymo nustatymaiCRodyti papildomą informaciją apie OSM taÅ¡kus, kelius ar ryÅ¡ius.Rodyti koordinates kaipNNarÅ¡yklėje rodyti istorinę informaciją apie OSM kelius, taÅ¡kus ar ryÅ¡iusmin/maksEksperto režimasEksportuoti GPX failąEksportuoti ir IÅ¡saugotiEksportavimo nustatymai#Eksportuoti duomenis į GPX failą.Eksportuoti į GPX...IÅ¡temtiIÅ¡stumti dvigubą lygiavimąIÅ¡temti keliąIÅ¡stumti: pagalbinė linijaIÅ¡strumti: pagrindinė linijaÿþ PATAISYTI PATAISYKMANEInfrastruktÅ«ra3Nepavyko sukurti trÅ«kstamą podėlio aplanką: {0}XNepavyko inicializuoti nustatymus. Nepavyko sukurti trÅ«kstamą nustatymų aplanką: {0}VNepavyko inicializuoti nustatymus. Nepavyko nustatymų failo pakeisti numatytuoju: {0}PNepavyko inicializuoti nustatymus. Nustatymų aplankas „{0}“ nėra aplankas.INepavyko įkelti žemėlapio braižymo klasės „{0}“. Klasė nerasta.0Nepavyko įkelti resurso „{0}, klaida yra {1}."Nepavyko atverti pagalbos puslapio'Nepavyko iÅ¡laikyti nustatymo „{0}“%Nepavyko pervadinti failo {0} į {1}.Greitas Maistas Fakso NumerisMokestisTvoraKeltasKelto marÅ¡rutasKelto terminalasFailasFailas „{0}“ neegzistuoja. Failo Vardas:Failas egzistuoja. Pakeisti? Failo vardas:Failas {0} jau yra. PerraÅ¡yti? Failas: {0}FailaiFiltrasFiltro eilutė:Filtras:Baigti braižyti. Gaisrinė Ugniavietė PataisytiTaisyti pasenusias žymasPataisyti žymės konfliktusPataisyti parinktą problemąPataisykite jeigu imanoma.Tvarkoma ({0}/{1}): ''{2}''Tvarkomos klaidos ...AplankaiSekti Sekti linijąRastos Å¡ios problemos:Maistas PiestiejiTik pažymėtiems objektamsBrastaIPamirÅ¡ti objektus, bet jų neiÅ¡trinti įkeliant pakeitimus į serverį.Rasta {0} atitikmenųIPn 08:00-18:00; Bal 10-15 ne; Bir 07:00-20:00; Rgp ne; Grd 24 08:00-24:00Nemokama pompa dviračiamsFiksuotiDažnis hercais (Hz)NuoIÅ¡ ...IÅ¡ URL Degalinė Kuro tipas: Visame ekraneVisiÅ¡kai automatinis Funikulieriusÿþ GPS TaÅ¡kai GPX failaiGPX failai (*.gpx *.gpx.gz)GPX pėdsakas: ÿþGTK Spalvų PaletėÿþGaražaiVartaiBėgių plotis (mm)ÿþÿþGentisGeoJSON failai GeometrijaGauti sluoksniusStiklasEiti į kitą puslapįEiti į ankstesnį puslapįÿþKapinėsŽalia:HTinklelio poslinkio failas „{0}“ parinkčiai +nadgrids nepalaikomas. BangolaužisÿþHampÅ¡yro vartai Sunkvežimiai GyvatvorėAukÅ¡tis (metrais)Žinynas Žinynas: {0}%Padeda vektorizuoti WMS atvaizdžius.Slėpti filtrąSlėpti šį mygtukąPlentasGreitkelio tipasKeliaiIstorijaIstorija (Internete)Istorija taÅ¡ko {0}Istorija ryÅ¡io {0}Istorijo kelio {0}&Laikykite Ctrl pritraukimo perjungimuiPradžiaInterneto svetainėArkliu Ligoninė Serveris: VieÅ¡bÅ«tis!Namo numeris per toli nuo gatvėsNamo numeris be gatvės Namas {0} Atspalvis:ÿþÿþÿþTikėtasi ID > 0. Gauta {0}.ÿþINFORMACIJA: {0} IO KlaidaKÄ®vesties klaida kuriant failą, automatinis įraÅ¡ymas bus praleistas: {0}IkonaPiktogramų keliai: Piktograma: Ignoruoti(Kitą karta ignoruoti parinkta problema.,Ignoruoti šį patarimą ir vis tiek sulieti,Ignoruoti Å¡ią pastabą ir vis tiek įkeltiIgnoruoti įspėjimus0Ignoruoti visą grupę arba pavienius elementus?Ignoruojami elementaiDKlaida ignoruojama nes atsiuntimas buvo nutrauktas. Klaida buvo: {0}#Ignoruojamas neteisingas URL: "{0}"(Ignoruojama neteisingas failo URL: "{0}"5Ignoruojama {0} taÅ¡kų su tuščiomis koordinatėmisNelegalÅ«s Duomenys&Netinkama platumos reikÅ¡mė „{0}“%Netinkama ilgumos reikÅ¡mė „{0}“Netinkamas objektas su ID=0. Vaizdo failai Ortofoto: {0} BritiÅ¡kaImportuoti garsąImportuoti duomenis iÅ¡ URLImportuoti atvaizdžiusImporto žurnalasImportas neįmanomas$Importuoti vektorinę grafiką (SVG)Gerinti kelio tikslumą Kelio tikslumo gerinimo režimasNuolydis0Ä®traukti taÅ¡ką į artimiausio kelio segmentą Nepriklausomaÿþ InformacijaSluoksnio informacijaAInformaciniai įspėjimai, tikėkitės daug neteisingų įrašų. InicijuojamaInicijuojamas OSM API!Inicijuojamas žemėlapio stilius$Inicijuojama iÅ¡ankstynės paranktysInicijuojamas validatoriusDiegiami priedaiDiegiami atnaujinti priedaiVidinė serverio klaidaInterneto prieigaInterneto prieigos mokestisETrijų ar daugiau kelių susikirtimo iÅ¡spręsti negalima. Nutraukti.Neteisingas API URLNeteisingos koordinatės: {0}Netinkama dataNetinkamas jar failas „{0}“Netinkamas poslinkisNetinkama paieÅ¡kos iÅ¡raiÅ¡kaNetinkamas Å¡altinio URLNetinkama laiko juostaNetinkamas naudotojo IDKlaidingas vartotojos vardas.Klaidinga reikÅ¡mė {0} parametrui ''has_arg''FJi palaiko protokolo 0.6 versiją, o serveris palaiko nuo {0} iki {1}.JSOM Pagalbos NarÅ¡yklė¼JOSM tikėjosi duomenų rinkinyje rasti primityvą [{0} {1}], bet jo ten nėra. PraÅ¡ome praneÅ¡ti apie tai čia {2}. Tai nėra kritinė klaida, turėtumėte galėti saugiai tęsti darbą.JPEG atvaizdžiai (*.jpg)Java OpenStreetMap RedaktoriusJava versija {0}Plotų sujungimo funkcijaPrijungti taÅ¡ką prie kelioPlotų sujungimo patvirtinimas!Sujungti persidengiančias Sritis!Sujungti persidengiančias sritis)Sujungia vienas kitą dengiančius plotusEiti Ä® Poziciją Eiti čiaEiti į Poziciją SankryžaPaliktiPalikti papildinį BordiÅ«rasRaktasRaktas „{0}“ neteisingas.\Raktas negali bÅ«ti tuščias, kai naudojamas žymos operatorius. Pavyzdys: raktas=reikÅ¡mė KlaviÅ¡as: Raktas: {0}Spartieji klaviÅ¡ai RaktažodisKioskasLKS-92 (Latvija TM)LPG (suskystintos naftos dujos)Lambert 4 Zones (PrancÅ«zija)Lambert 93 (PrancÅ«zija)Lambert CC9 Zone (PrancÅ«zija)ÿþLambert Zone (Estija) SavartynasLinijosKalbaLaisvo pasirinkimo RežimasFLaisvo pasirinkimo režimas: parinti objektus su ranka pieÅ¡ta sritimiPaskutinis pakeitimas {0}Plat/ilg (Geodetic)Platuma Platuma: SluoksnisUSluoksnio „{0}“ daugiau nebėra. Negalima paÅ¡alinti konflikto objekte „{1}“.Sluoksnis: {0} SluoksniaiIlgisIlgis (metrai)sŽymos „{0}“ objekte {1} reikÅ¡mės ilgis didesnis už maksimalų. Leidžiamas ilgis {2}. ReikÅ¡mės ilgis {3}. Ilgis: {0}Pervaža Biblioteka LicencijaPakeliami VartaiSunkvežimiukaiEilutė {0} stulpelis {1}: SąraÅ¡asSąrašų sąraÅ¡asŽemėlapių sąraÅ¡as ApÅ¡viestaÄ®kelti SesijąÄ®kelti sesiją iÅ¡ failo.Ä®kelti duomenis iÅ¡ APIÄ®keliama istorijaÄ®kelti profilį!Ä®keliami ankstyvieji papildiniaiÄ®keliama istorija taÅ¡kui {0}Ä®keliama istorija ryÅ¡iui {0}Ä®keliama istorija keliui {0}!Kraunamos paveikslėlio nuostatos"Ä®keliamas papildinys „{0}“...Ä®keliami papildiniaiÄ®keliami papildiniai ...Ä®keliama sesija ''{0}'' Ä®keliama {0}Ä®kelti duomenis iÅ¡ SDSVietiniai failaiVietaIlgumaIlguma: IÅ¡vaizda ir elgsenaÿþ1Pagrindiniame duomenų rinkinyje nėra taÅ¡ko {0}"Kurti lygiagrečias kelių kopijas!Lygiagretaus kelio kÅ«rimo klaidaRankinis Žemėlapis Žemėlapio atvaizdavimo stiliaiŽemėlapio projekcijaŽemėlapio nustatymaiŽemėlapis: {0}ÿþValčių prieplaukaŽymekliai iÅ¡ {0} Medžiaga$Ribota vienos aÅ¡ies apkrova (tonos)Ribotas aukÅ¡tis (metrais)Ribotas ilgis (metrais)Ribots greitis (km/h)Ribota masė (tonos)Ribotas plotis (metrais) Å io narysNariaiMeniu pavadinimasMeniu pavadinimas (numatytasis) Meniu: {0} MerkaratoriusSujungtiSulieti taÅ¡kusSujungti sluoksnius&Sulieti taÅ¡kus į seniausią taÅ¡ką.Sulieti parinkta,Sujungti aktyvų sluoksnį su kitu sluoksniu5Sulieti dabar pažymėtus objektus į kitą sluoksnįSulieta versijaSuliejami duomenys...?Sujungiami sluoksniai su skirtingomis iÅ¡siuntimo strategijomis@Suliejama per daug objektų su skirtingais įkėlimo nustatymais PraneÅ¡imasMetrinė"Ribotas Mažiausias greitis (km/h)Å achtaMinimali JOSM versija:Minimalus atstumas (pikseliais) Minutės: {0} Veidrodinis2Veidrodinis parinktų taÅ¡kų ir kelių atvaizdas.,Nėra suliejimo paskirties taÅ¡kui su id {0},Nėra suliejimo paskirties ryÅ¡iui su id {0}+Nėra suliejimo paskirties keliui su id {0}-Nėra suliejimo paskirties tipo {0} su id {1}TrÅ«ksta NOT operatoriausTrÅ«ksta OR parametroTrÅ«ksta XOR parametroLTrÅ«ksta nustatymų failo „{0}“. Kuriamas numatytasis nustatymų failas.5Pr-Pn 08:30-20:00, Kt-Sk 08:00-15:00; Å t 08:00-12:00-Pr-Pn 08:30-20:00; Å t,Sk 08:00-15:00; Å V neCPr-Sk 08:00-18:00; Bal 10-15 ne; Bir 08:00-14:00; Rgp ne; Grd 25 neÿþ%Režimas: paiÅ¡ymo kampo pritraukimas Veiksena: {0} PakeistasVienbėgis geležinkelisDaugiau informacijos...Daugiau įrankių Daugiau...MotelisMaÅ¡inos Automobiliai MotociklaiMotociklų prekiautojasAutomagistralė/Greitkelis Automagistralė/Greitkelio RampaKalnų perėjaPerkelti taÅ¡ką ant kelioPerkelti TaÅ¡ką...@Perkelkite segmentą statmenai, tada atleiskite pelės mygtuką.Perkelti žemynPerketi elementusPerkelti kairėnCPerkelti taÅ¡kus taip, kad visi kampai bÅ«tų 90 arba 180 laipsniųÃPerkelkite objektus tempimu; Shift - kad pridėtumėte į pažymėjimą (Ctrl - perjungimui); Shift-Ctrl - pažymėto pavertimui; Alt-Ctrl - keisti pažymėto dydį; arba pakeiskite pažymėjimąPerkelti objektą {0}Perkelti deÅ¡inėn%Perkelti žymas iÅ¡ kelių į ryÅ¡iusNPerkelkite taÅ¡ką sulig vienu iÅ¡ segmentų, tada atleiskite pelės mygtuką.@Perkelti taÅ¡ką ant artimiausio kelio segmento ir jį įtraukti$Perkelti parinktus taÅ¡kus į tiesę*Perkelti parinktus taÅ¡kus į apskritimą. Perketi juosPerkelti aukÅ¡tyn Perkelti {0}Perkelti objektus {0}Purvynė DaugiafunkcisMuziejusMano pakeitimai Mano versijaNMEA-0183 failaiVardasPavadinimas: {0} JÅ«rmylėsTinklasNiekada nenaujintiNaujasNaujas aplankasNaujas Sluoksnis Naujas raktasNaujas lygiavimas Nauja rolė Nauja vertė Naujas kelias {0} turi 0 taÅ¡kųKitasNe,Nerastas eksportuotojas! Niekas neįraÅ¡yta.Nėra nuorodosNėra pakeitimų iÅ¡siuntimui.,Nėra konfliktų, kuriuos galima priartinti.!Nerasta dabartinė duomenų aibėÅ iame plote duomenų nerasta.Jokie duomenys neįkelti.Be datos$Nėra eksportuotojo Å¡iam sluoksniuiNėra atvaizdžio)Nerastas susikirtimas. Niekas nepakeista.„{0}“ nerastaNėra atvertų pakeitimųProblemų nerastaBe įgaliotojo serverio Be žymiųNėra paskirties sluoksniųNetinkamas WMS URL arba id,Parametrui „{0}“ reikÅ¡mės nesitikėta."Ne, atmesti pakeitimus ir užvertiNe, nepritaikytiTaÅ¡kas TaÅ¡kas {0}TaÅ¡kas: prijungtasTaÅ¡kas: standartinisTaÅ¡kas: su žymeTaÅ¡kai9Kelio taÅ¡kai turi bÅ«ti tame pačiame duomenų rinkinyje!NeiÅ¡siÅ¡akojančios kelių sekosTaÅ¡kai niekur neprilipdyti.;Joks Å¡io kelio taÅ¡kas nėra prijungtas prie ko nors kito.Å iaurėNerastaDar nenuspręsta*Neužtenka taÅ¡kų pažymėtuose keliuose. Ne podėlyjePastaba {0} nepavyko: {1}PPastaba: GPL nesuderinama su OSM licenzija. Neįkelkite GLP licencijuotų kelių»Pastaba: Jei kelias parinktas, Å¡is kelias gaus naujas kopjas nepriklijoutus taÅ¡kus ir Å¡ie taÅ¡kai bus parinkti. Kitu atveju, visi keliai gaus savo kopijas ir visi taÅ¡kai bus parinkti. BanknotaiNepavyko įraÅ¡yti pastabųNieko4IeÅ¡kant „{0}“ į pažymėjimą nieko nepridėta-IeÅ¡kant „{0}“ pažymėjime nieko nerasta3IeÅ¡kant „{0}“ iÅ¡ pažymėjimo nieko neiÅ¡imtaNeparinkta ką priartinti./Nera ką eksportuoti. Pirma pateikite duomenis.Nėra ką parinkti-Nėra ką iÅ¡siÅ«sti. Pirma gaukite duomenis. SkaičiusŽmonių skaičius vagonuiŽmonių skaičius kėdeiŽmonių skaičius gondolai"Žmonių skaičius gondolai/kėdeiŽmonių skaičius per valandąVietų skaičiusGeraiÿþ OSM DuomenysOSM serverio failaiOSM Serverio URL:OSM slaptažodisOSM vartotojo vardas:Objektas Objekto ID:dTipo {0} objektas su id {1} buvo pažymėtas iÅ¡trynimui, bet jo nėra pradiniame duomenų rinkinyjeObjektas vis dar naudojamasObjekto tipas:Pridėti objektai:IÅ¡trinami objektai:Pakeisti objektai: 100 oktanas 80 oktanas 91 oktanas 92 oktanas 95 oktanas 98 oktanas'Poslinkio žymelė jau yra. PerraÅ¡yti? Poslinkis: Lygiavimas: GeraiSenasis raktas Senoji rolė Senoji vertė Tik prireikus IÅ¡siunčiantÄ®jungti/IÅ¡jungtiVieno taÅ¡ko keliaiLVienas iÅ¡ pažymėtų kelių yra neuždaras, todėl negali bÅ«ti sujungtas.VVienas ar daugiau taÅ¡kų, susijusių su Å¡iuo veiksmu, yra už atsiųsto ploto ribų. Vienpusis PermatomumasAtvertiAtverti vietą...Atverti OSM failąAtverti OsmChange failąAtverti neseniai naudotąAtverti failą.Atverti ryÅ¡ių sąrašą$Atverti bendrų nustatymų dialogą. Atverti URL.Atverti kitą nuotraukąAtverti pakeitimusAtverti failąAtverti vietinius failusAtverti pasirinktą failąAtverti pasirinktą failą.Atverti sesiją Atverti...Atvertas/Užvetas:OpenStreetMap duomenysDarbo valandosAtveriamas failas ''{0}'' ...Atveriami failai@Atveriama nuorada dabartinėje platformoje nepalaikoma (''{0}'')>Atveria dialogą, leidžiantį perÅ¡okti į konkrečią vietą OperatoriusOrtogonalizuotiOrtogonalizuoti / AtstatytiOrtogonalizuoti formą"Ortogonalizuoti formą / Atstatyti‚Ortogonalizuoti formą / Atstatyti
PraÅ¡ome pažymėti taÅ¡kus, kurie buvo perkelti ankstesniu formos ortogonalizavimo veiksmu!OsmChange failasKItaKitos parinktysPasenusi Java versijaPakeistiPerraÅ¡yti raktąPUWG (Lenkija)PUWG 1992 (Lenkija)PUWG 2000 Zone {0} (Lenkija)PaiÅ¡ymo stilus {0}: {1}Pierius Lygiagretus\LygiagrečiųKeliųVeiksmas Parinkti keliai turi formuoti paprastą kelią be atsiÅ¡akojimų Parametras „{0}“ privalomas.=Parametras "downloadgps" nepriima failo vardo arba failo URLsParametrų informacijaParametrų informacija...=Parametras turi prasidėti „+“ simboliu (rasta „{0}“)Parametro pavadinimasParametro reikÅ¡mė4Parametras {0} ne intervale 0..{1}. Gauta „{2}“.ParkasStovėjimo aikÅ¡telėNagrinėjami OSM duomenys...'Nagrinėjami OSM istorijos duomenys ...#Nagrinėjamas serverio atsakymas...Dalys Slaptažodis Slaptažodis:Slaptažodis: Ä®dėti Ä®dėti ...Ä®dėti žymesÄ®kelti iÅ¡karpinės turinį.Ä®kelti be nepilnų nariųTakasKelias:Pėsčiųjų gatvėPėsčiųjų perėja Pėstieji!Atlikti veiksmų prieÅ¡ Å¡alinant!Atlikti veiksmų prieÅ¡ iÅ¡einantAtlieka duomenų patikrinimąLeidžiami veiksmai:ÿþTelefono NumerisNuotraukos laikas (iÅ¡ exif):Molasÿþ Vamzdynas AikÅ¡telė PlatformaGroti/Pristabdyti įrašąŽaidimų aikÅ¡telė*PraÅ¡ome nutraukti, jei nesate įsitikinęÄ®veskite tinkamą naudotojo ID$Ä®veskite savo paskyros slaptažodįÄ®veskite savo paskyros vardąPasirinkite raktąPasirinkite reikÅ¡męParinkite bent keturis taÅ¡kus@Parinkite bent vieną jau iÅ¡siųstą taÅ¡ką, kelią ar ryšį.KPraÅ¡ome parinkti bent vieną uždarą kelią, kuris turi bÅ«ti sujungtas.(Parinkite bent vieną taÅ¡ką ar kelią.)Parinkite bent vieną kelią supaprastiniParinkite bent vieną kelią.Parinkite bent tris taÅ¡kusRSuliejimui praÅ¡ome pažymėti bent du taÅ¡kus arba vieną, kuris yra netoli kito.$Parinkite bent du kelius sujungiant.PParinkite du arba tris taÅ¡kus arba vieną kelią su dviem arba trimis taÅ¡kais.Parinkite ką nukopijuoti.Pasirinkite eilutę Å¡alinimui.&PraÅ¡ome parinkti paskirties sluoksnįGPraÅ¡ome pažymėti kelius, kurių kampai daugmaž 90 ar 180 laipsnių.-PraÅ¡ome parinkti, kuriuos pakeitimus taikytiPapildinio informacija Papildinių atnaujinimo politikaPriedaiPolicija PopuliacijaPoz.Padėtis#Tikimasi teigiamo sveiko skaičiausPaÅ¡tas PaÅ¡to kodasÿþSąlygos pažeidimasIÅ¡ anksto numatytas>Nustatymas {0} buvo paÅ¡alintas, nes jis daugiau nenaudojamas. Nuostatos Nuostatos...ParuoÅ¡ti OSM duomenis.../RuoÅ¡iamas sluoksnis „{0}“ iÅ¡siuntimui ...#RuoÅ¡iami objektai iÅ¡siuntimui ... RuoÅ¡iniai Ankstesnis!KraÅ¡to kelias/Pagrindinė gatvė(KraÅ¡to kelio/Pagrindinės gatvės Rampa KalėjimasApdorojamas failas „{0}“ Apdorojami papildinių failai...Projektuotos koordinatės Projekcija>Projekcija „{0}“ nerasta, žymelė „{1}“ nepanaudojamaProjekcijos kodasProjekcijos metodasProjekcijos parametraiReikia projekcijos (+proj=*)Savybės7Trumpas apraÅ¡ymas jÅ«sų iÅ¡siunčiamiems pakeitimams:Ä®galiotojo serverio nuostatosAludėVieÅ¡as PastatasVieÅ¡asis transportas PamirÅ¡ti PamirÅ¡ti...ÿþ Užklausa Klausimas RC MaÅ¡inaLenktynių TrasaBėgiai GeležinkelisGeležinkelio platformaGeležinkelio ieÅ¡mas Tikimasi pakeitimų id intervaloTikimasi skaičių intervalo!Tikimasi primityvių id intervaloTikimasi versijų intervaloNauji GPS duomenysSkaityti iÅ¡ failoSkaitomi „{0}“ tėvai"Skaitoma naudotojo informacija ...Skaitymo atsisakytaSkaitoma {0}... PerskaitykTikrasis vardasRekomenduojami veiksmaiÄ®rašų studijaRektifikuotas pieÅ¡inys...Raudona: Atstatyti Atstatyti...(Atstatyti paskutinį atÅ¡auktą veiksmą Pakartoti {0}NuorodaNuorodos numerisNuorodos numeris Nurodo į Atnaujinti Atmesti konfliktus ir IÅ¡saugotiRyÅ¡ys RyÅ¡ys...RyÅ¡ių kontrolė RyÅ¡ys {0}RyÅ¡ys: pažymėtasRyÅ¡iai RyÅ¡iai: {0}QAtleiskite pelės mygtuką, kad parinktumėte objektus, esančius stačiakampyje.8Atleiskite pelės mygtuką, kad baigtumėte perkėlimą.4Atleiskite pelės mygtuką, kad baigtumėte sukimą.>Atleiskite pelės mygtuką, kad baigtumėte mastelio keitimą.Religija AtnaujintiPerkrauti istorija iÅ¡ serverioNuotolinis valdymas PaÅ¡alinti#IÅ¡imti „{0}“ taÅ¡kui „{1}“#IÅ¡imti „{0}“ ryÅ¡iui „{1}“"IÅ¡imti „{0}“ keliui „{1}“ PaÅ¡alinti iÅ¡ įrankių juostos#PaÅ¡alinti nuotrauką iÅ¡ sluoksnio%PaÅ¡alinti žymes iÅ¡ vidinių keliųPaÅ¡alinti Elemetą iÅ¡ RyÅ¡iųPaÅ¡alinti identiÅ¡kus taÅ¡kusIÅ¡imti taÅ¡kai iÅ¡ {0}!PaÅ¡alintos nebenaudojamos žymosPervadinti FailąPervadinti failą "{0}" įPervadinti sluoksnį1Braižo žemėlapį kaip paprastą vielų rėmą.HBraižo žemėlapį pagal stiliaus taisykles keliose stilių lentelėse.NuomaRemontasPakeistiKeisti „{0} į „{1}“SEgzistuojantis nustatymų failas „{0}“ keičiamas numatytuoju nustatymų failu.Praneti apie KlaidąPraneÅ¡kite apie JOSM problemąPraneÅ¡ti apie klaidąÿþUžklausos detalės: {0} Tvenkinys AtstatytiAtstatyti numatytąsias GyvenamasisGyvenamasisi Pastatas(IÅ¡spręsti konfliktus koordinatėse {0}.IÅ¡spręsti iÅ¡trintos bÅ«senos konfliktus {0}1IÅ¡spręsti konfliktus ryÅ¡io {0} narių sąraÅ¡e1IÅ¡spręsti kelio {0} taÅ¡kų sąraÅ¡o konfliktą*IÅ¡spręsti taÅ¡ko {0} versijos konfliktą*IÅ¡spręsti ryÅ¡io {0} versijos konfliktą)IÅ¡spręsti kelio {0} versijos konfliktą Poilsio vietaPaleisti iÅ¡ naujoIÅ¡ naujo paleisti programą RestoranasAtkurtiAtkuriami failaiApsukti keliusApsukti ir sujungtiPakeisti kelio kryptį'Apsukti visų parinktų kelių kryptis.Keisti kelio kryptįApsukti keliusAtstatomi pakeitimaiLeidimas/DeÅ¡inys paspaudimas = kopijuoti į iÅ¡karpinęUpėUpės pakrantėKelias (nežinomo tipo)Kelio apribojimaiRolė!Rolės ryÅ¡iuose, susijusiuose suŽiedasMarÅ¡ruto tipas GriuvėsiaiPakilmo/Nusileidimo takas%SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Å vedija) Å t 10:00+Å t 18:00; Sk 10:45Å t,Sk,Å V 09:00Å t-Sk 00:00-24:00Grynis:ÿþ IÅ¡saugotiÄ®raÅ¡yti kaipIÅ¡saugoti kaip...IÅ¡saugoti GPX failą IÅ¡saugoti Ä®IÅ¡saugoti sluoksnįIÅ¡saugoti OSM failąIÅ¡saugoti SesijąIÅ¡saugoti Sesiją Kaip...IÅ¡saugoti WMS failąVistiek iÅ¡saugotiIÅ¡saugoti kaip...IÅ¡saugoti į:IÅ¡saugoti pasirinktą failą.IÅ¡saugoti sesiją.IÅ¡saugoti dabartinius duomenis naujame faile.IÅ¡saugoti dabartinius duomenis.Ä®raÅ¡yti dabartinę sesiją į naują failą.IÅ¡saugoti į nustatymusIÅ¡saugoti profilį {0}#Saugomas sluoksnis į „{0}“ ...MokyklaMetalo LaužasJÅ«rų gėrybėsPaieÅ¡ka IeÅ¡koti ...IÅ¡koti Raktą/Vetę/TipąIeÅ¡koti pastabose...&Netinkama paieÅ¡kos iÅ¡raiÅ¡ka: {0}IeÅ¡koti pastabųIÅ¡koti objekto.PaieÅ¡kos eilutė:1OSM API ieÅ¡koti pastabų, kuriose yra žodžiai: IÅ¡koti... PaieÅ¡ka: IeÅ¡koti: PanaudotiParduodami naudoti dviračiaiRajoninis grįstas keliasRajoninio grįsto kelio RampaSekundės: {0}(Segmentas suiro dėl krypties pakeitimo.ParinktiParinkti viskąParinkite WMS sluoksnius3Parinkite kelią, kurį norite padaryti tikslesniu.fParinkti visus nepaÅ¡alintus objektus iÅ¡ duomenų sluoksnio. Tai taip pat parenka nebaigtus objektus.)Parinkite bent vieną taÅ¡ką atjungimui. Pasirinkite:Pasirinkite failąCPasirinkite ar duomenys turi bÅ«ti parsiųsti kaip naujas sluoksnis*Parinkite WMS sluoksnio pieÅ¡inio formatąParinkti sluoksnyjePažymėti ryÅ¡ių sąraÅ¡ePažymėti nariusPažymėti narius (pridėti)Parinkti taÅ¡ką po žymekliu.,Pažymėti neiÅ¡siÅ¡akojančias kelių sekas!Pasirinkite objektus iÅ¡siuntimuiPažymėti ryšįPažymėti ryšį (pridėti)"Parinkite ryšį ryÅ¡ių sąraÅ¡e.Parinkite paskirties sluoksnį+Pažymėti visus pažymėtų ryÅ¡ių narius¡Parinkite kelius kaip žymėjimo režime. Tempkite pažymėtus kelius ar vieną kelią, kad sukurtumėte lygiagrečią kopiją (Alt perjungia žymų iÅ¡laikymą)3Parinkti, perkelti, keiti dydį ir pasukti objektus ParinktysPažymėjimas yra tuščias+Pažymėti turi bÅ«ti tik keliai ir taÅ¡kai Pasirinkimas:IÅ¡ dalies automatinisAtskirti sluoksnius Skirtukas Seka: {0}Paslaugos tipas Paslaugos:SesijaSesijos failas (*.jos)Sesijos failas (*.jos, *.joz)!Sesijos failas (archyvas) (*.joz),TaÅ¡kui {0} nustatyti gairę „pakeistas“,RyÅ¡iui {0} nustatyti gairę „pakeistas“+Keliui {0} nustatyti gairę „pakeistas“>Dabartinį pažymėjimą pakeisti pažymėtų ryÅ¡ių sąraÅ¡uSŽemėlapyje pažymėti elementus, kurie pažymėti aukščiau esančiame sąraÅ¡e.Nustatyti į numatytąją#Nustatyti {0}={1} taÅ¡kui „{2}“#Nustatyti {0}={1} ryÅ¡iui „{2}“"Nustatyti {0}={1} keliui „{2}“ Nustatymaiÿþ ParduotuvėsTrumpas apraÅ¡ymas:Rodyti klaidasParodyti bÅ«senos suvestinęRodyti tekstą/piktogramas Rodyti visusRodyti pirmą atvaizdįRodyti pagalbąRodyti pagalbininko geometrijąRoditį istorijąRodyti informacijąRodyti informacinį sluoksnį.Rodyti paskutinį atvaizdįRodyti kitą atvaizdįRodyti ankstesnį atvaizdįRodyti tik pasirinktusgParodyti bÅ«senos suvestinę su naudinga informacija, kuri gali bÅ«ti prijungta prie klaidos praneÅ¡imoRodyti šį žinynąRodyti naudotoją {0}Rodyti/slėptiPaprastaSupaprastinti Kelią#Supaprastinti visus parinktu keliusSupaprastinti kelius?Vienas elementasDydisSlidėsPraleisti atsiuntimąPraleisti sluoksnį ir tęstiPraleisti atnaujinimąSlipas RÅ«kantiems"Pritraukti prie taÅ¡ko projekcijųSniego motociklasFotbolas]Kai kurie objektai buvo pakeisti.
Tęskite, jei šiuos pakeitimus reikia pamiršti.eKai kurie iš kelių priklausę pakeistiems ryšiams.
PraÅ¡ome patikrinti, kad neatsirado klaidų.[AtsipraÅ¡ome. Negalima apdoroti multipoligonų ryÅ¡ių, turinčių kelis iÅ¡orinius kelius.nAtsipraÅ¡ome. Negalima apdoroti kelio, kuris yra tiek vidinis, tiek iÅ¡orinis kelias multipoligonų ryÅ¡iuose.[AtsipraÅ¡ome. Negalima apdoroti kelio, kuris yra vidinis keliuose multipoligonų ryÅ¡iuose.]AtsipraÅ¡ome. Negalima apdoroti kelio, kuris yra iÅ¡orinis keliuose multipoligonų ryÅ¡iuose.Rikiuoti Å altinisPeitÅ«sVietos NeįgaliesiemsVietos TėvamsVietos MoterimsYpatingi tikslaiRÅ«Å¡ysGreičio matuoklis SmaigaliaiPerskirti kelius&Perskirti kelią ties parinktu taÅ¡ku.Padalinti keliusSportasSportas (Kamuolio)Sporto Centras Å altinis Stadionas ŽvaigždėsPradėti paieÅ¡kąPradėti parsiuntimąPradėti duomenų parsiuntimą,Pradėti nauja kelią nuo paskutinio taÅ¡ko. BÅ«sena: ÿþBÅ«senos suvestinėBÅ«senos juostos fonasLaiptaiÿþSustojimo zonaSustojimo vietaUpelisGatvės"Stilizuotas žemėlapio braižymasSk 09:30,11:00 Sk 10:00+Ä®kelti filtrąMetroSėkmėÿþPrekybos centras#Palaikomos rektifikavimo paslaugos:Palaikomos reikÅ¡mės: PavirÅ¡iusÄ®tartini simboliai rakte:-Rasti įtartini duomenys. Vis tiek įraÅ¡yti?Swiss Grid (Å veicarija)ÿþ.Perjungti kampų pritraukimo režimą paiÅ¡ant0Perjungti dvigubo lygiavimo režimą iÅ¡stumiantSimbolio apraÅ¡asSinchronizuoti garsą Matų sistemaTMS nustatymaiXŽymų rinkinio negalima pritaikyti primityvui, nes yra raktų su keliomis reikÅ¡mėmis.ŽymėsŽymos ÿþÿþTaksonas TelefonasTenisas TerminalasRajoninis negrįstas keliasRajoninio negrįsto kelio Rampa Testas „{0}“ baigtas per {1}Testas nesėkmingasTestuoti API URLTestas {0}/{1}: Pradedama {2}!Testuojamas OSM API URL „{0}“TestaiÿþAPI URL teisingas.„Ä®keltuose duomenyse yra nepilnų objektų. Ä®keliant nepilni objektai paÅ¡alinami. Ar norite įkelti duomenis be nepilnų objektų?SDabartinis pažymėjimas negali bÅ«ti panaudotas dalinimui - nepažymėtas taÅ¡kas.-Parinktys negali bÅ«ti panaudota atitaukimui.Dokumente nėra duomenų.õČia yra automatinio tikrinimo rezultatai. Pabandykite juos pataisyti, bet bÅ«kite atsargÅ«s (nenaikinkite teisingų duomenų). Jei abejojate - ignoruokite.
Nutraukę šį dialogą, įrašus peržiūrai rasite tikrintojo šoniniame skydelyje.KŠie priklausomi duomenys bus pamiršti
kartu su pažymėtais objektais:5Vykdant masinį atsiuntimą įvyko Å¡ios klaidos: {0}6Nepavyko aktyvuoti projekcijos {0}. Naudojama MercatorPįvyko regex „{0}“ nagrinėjimo klaida ties pozicija {1}, pilna klaida: {2}>įvyko regex „{0}“ nagrinėjimo klaida, pilna klaida: {1}(Nėra peržiÅ«ros failo „/REVISION“.(Pažymėtas plotas yra nepilnas. Tęsti?,Parinkti taÅ¡kai nėra tame pačiame kelyje.GPažymėjime yra {0} kelių. Ar tikrai norite visus juos supaprastinti?bKelią negalimą perskirti ties parinktais taÅ¡kais. (Užuomina: parinkite taÅ¡kus kelio vidurį.)]Keliai negali bÅ«ti sujungti su esamomis kryptimis. Ar norite vieno iÅ¡ jų kryptį pakeisti?TeatrasČia nėra atvertų pakeitimų'Nėra pažymėtų objektų atnaujinimuihLiko neiÅ¡spręstų konfliktų. Konfliktai nebus iÅ¡saugoti ir bus laikoma, kad atsisakėte jų. Tęsti?Keliai susikerta.7Tokiu bÅ«dų taÅ¡kai gali bÅ«ti atsitiktinai iÅ¡trinti.Å is taÅ¡kas nepriklijuotas.Å iuo veiksmu JOSM pamirÅ¡ta pažymėtus objektus.
Jie bus išimti iš sluoksnio, bet nebus ištrinti
serveryje įkeliant duomenis.>Å i JOSM versija yra nesuderinama su sukonfigÅ«ruotu serveriu.#TaÅ¡kai ne apskritime. Nutraukiama.LaikasLaiko limitas (minutėmis)Laikas:TrukmėLaiko juosta: Laiko juosta: {0} AntraÅ¡tė:IkiÄ® (galutinė stotelė)Ä® ...Ä®jungti GPX linijasPerjungti matomo ploto sekimąPerjungti vielos rodinįPerjungti dialogų skiltį7Perjungti dialogų skiltį, didinti žemėlapio vaizdąPerjungti viso ekrano veiksenąPerjungti pritraukimą prie {0},Perjungti pakeitimų valdymo lango matomumą&Perjungia bendrą nustatymą „{0}“TualetaiMokestisRinkliavos bÅ«delė Ä®rankai: {0}Ä®rankių juostaÄ®rankių juosta: {0} Ä®rankiai PaaiÅ¡kinimasÿþBokÅ¡tas BokÅ¡to tipas Å viesoforas Å viesoforas Traukinys Tramvajus Transportas TroleibusasMagistralinis keliasMagistralinio kelio RampaBandyti dar kartąTunelis Grįžratis(Rasti du lygiagretÅ«s keliai. Nutraukti.Tipas#Tipinis kelionės laikas minutėmisÿþ UIC vardas UIC nuoroda NEŽINOMASÿþ URL / Failas: URL FailaiÿþÿþÿþUTM PrancÅ«zija (DOM)Atskirti keliusMNepavyksta į duomenų rinkinį pridėti primityvo {0}, nes jis jau pridėtasANepavyksta sukurti aplanko {0}, automatinis įraÅ¡ymas iÅ¡jungtasBNepavyko sukurti failo {0}, bus naudojamas kitas failo pavadinimas0Nepavyksta iÅ¡trinti seną atsarginį failą {0}Nepavyko įkelti sluoksnioNepavyko rasti failo „{0}“.(Nepavyko iÅ¡nagrinėti ilgumos/platumos.TNepavyksta iÅ¡nagrinėti parametro „{0}“ reikÅ¡mės „{1}“ kaip koordinatės.RNepavyksta iÅ¡nagrinėti parametro „{0}“ reikÅ¡mės „{1}“ kaip skaičiaus.ENepavyko iÅ¡nagrinėti parametro „towgs84“ reikÅ¡mės („{0}“)Nepriskirtas kelias Atviri KeliaiAtviras kelias Nenuspręsta AtÅ¡aukti AtÅ¡aukti ...AtÅ¡aukti perkėtimą.Atstatyti kai kurių taÅ¡kų ortogonalizavimąAtÅ¡aukti paskutinį veiksmą. AtÅ¡aukti {0}ANetikėta JOSM versija peržiÅ«ros faile, reikÅ¡mė yra „{0}“FNetikėtas parametro „+bounds“ argumentų skaičius (turi bÅ«ti 4)MNetikėtas parametro „towgs84“ argumentų skaičius (turi bÅ«ti 3 arba 7))Netikėtas parametro formatas („{0}“)*Netikėta frazė. Tikėtasi {0}, rasta {1}Netikėta frazė: {0} NefiksuotiAtklijavimo informacijaAtskirti taÅ¡ką Universitetas,Nežinomas datum identifikatorius: „{0}“Nežinomas serverisNežinoma veiksena {0}.Nežinomas parametras „{0}“!Nežinomas parametras: „{0}“.QNežinomas primityvo tipas: {0}. Leistinos reikÅ¡mės yra node, way arba relation2Nežinomas projekcijos identifikatorius: „{0}“Nežinoma rolėBevardė jungtisBevardžiai keliaiIÅ¡pakuojamas {0} į {1}NeiÅ¡saugoti pakeitimaiNeiÅ¡saugoti osm duomenysNeparinkti jokioNeparinkti jokio objektoNepalaikoma versija: {0}Keliai be Žymės Keliai be Žymės (su komentaru)AukÅ¡tyn AtnaujintiAtnaujinkite JavaAtnaujinamas turinysAtnaujinti duomenis"Atnaujinimo intervalas (dienomis):Atnaujinti pakeistusAtnaujinti multipoligonąAtnaujinti objektusAtnaujinti papildinįAtnaujinti papildiniusAtnaujinti pažymėjimą-Atnaujinti pakeitimo turinį iÅ¡ OSM serverio"Atnaujinti pasirinktus papildinius AtnaujintasTAtnaujina Å¡iuo metu pakeistus objektus iÅ¡ serverio (iÅ¡ naujo atsiunčia duomenis)QAtnaujina dabar pažymėtus objektus iÅ¡ serverio (iÅ¡ naujo atsiunčia duomenis)( ir ) iÅ¡raiÅ¡kų grupavimuiQNaudokite " operatorių iÅ¡skyrimui (pvz. jei rakte yra simbolis :)=Naudokite | arba OR sujungti loginiu „arba“%Naudoti bazinį tapatybės nustatymą Naudoti OAuth$Naudoti SOCKS įgaliotąjį serverįNaudokite kursoriaus mygtukus arba stumkite ortofoto sluoksnį pele, kad pakeistumėte ortofoto poslinkį. Taip pat galite įvesti rytų ar Å¡iaurės poslinkį {0} koordinatėse. Jei norite įraÅ¡yti poslinkį kaip žymelę, žemiau įveskite žymelės pavadinimą Naudoti numatytuosius nustatymusNaudoti klaidų sluoksnį.Naudoti visuotinius parametrusNaudoti ignoravimų sąrašą. NaudotojasVartotojos ID:Informacija apie naudotojąVartotojo vardas: Vartotojas:Vartotojo VardasVartotojo vardas: Paprastai tai reikia pataisyti Tikrinama TikrinimasVertė2ReikÅ¡mė „{0}“ parinkčiai +init nepalaikoma.*Parametrui „{0}“ tikėtasi reikÅ¡mės. ReikÅ¡mė: ReikÅ¡mė: ÿþ Tikėtasi Version > 0. Gauta {0} Versija {0}Versija: Versija: Per (tarpiniai sustojimai)ÿþRodyti Rodymas: {0}Matomo ploto sekimas MatomumasApsilankyti Namų puslapyjeÄ®tampaÄ®tampa voltais (V)Ä®SPĖJIMAS: {0}ÿþÿþ WMS klaidaWMS failai (*.wms)WMS nustatymaiWMS URL arba pieÅ¡inio ID:Laukiama 10 sekundžių ... Siena Ä®spėjimas3Ä®spėjimas: Slaptažodis siunčiamas neÅ¡ifruotas. PerspėjimaiPlovylaVanduoVandens telkinysVandens parkasKrioklysWave Audio failas (*.wav)Kelias prijunktas prie Srities Kelias {0}Keliai Tinklalapis:Interneto svetainėVandens slenkstisPelkė Vežimėlis^Keičiant kelio kryptį, siÅ«lomi Å¡ie pakeitimai, kad bÅ«tų iÅ¡laikytas duomenų nuoseklumas Visa grupėPlotis (metrais)ÿþLangaiVielinis žemėlapio braižymasVielos rodinys Su parduotuvewKabutėse iÅ¡skirtose eilutėse prieÅ¡ " ir \ simbolius turi eiti \ (pvz. \" ir \\).Ar norite atnaujinti dabar?TaipTaip, pritaikyti'Taip, iÅ¡saugoti pakeitimus ir užvertiJÅ«s tuoj iÅ¡trinsite nepilnus objektus.
Tai sukels problemų, nes jūs nematote tikro objekto.
Ar tikrai norite iÅ¡trinti?ËJÅ«s tuoj iÅ¡trinsite taÅ¡kus už jÅ«sų atsiųsto ploto ribų.
Dėl to gali kilti problemų su kitais objektais (kurių jūs nematote), kurie gali naudoti tuos taškus.
Ar tikrai norite ištrinti?Jūs tuoj suliesite duomenis iš sluoksnių „{0}“ ir „{1}“.

Šių sluoksnių įkėlimo nuostatos skiriasi, todėl jie neturėtų būti sulieti tokie, kokie yra.
Po suliejimo sluoksniui „{1}“ bus įjungta griežtesnė nuostata (siūloma neįkelti).

Tai nerekomenduojamas būdas sulieti tokius duomenis.
Vietoje to, jūs turėtumėte patikrinti ir sulieti kiekvieną objektą atskirai, naudodami „Sulieti žymėjimą“.

Ar tikrai norite tęsti? Jūs ruošiatės sulieti daugiau nei 1 objektą tarp sluoksnių „{0}“ ir „{1}“.

Tai nerekomenduojamas tokių duomenų suliejimo būdas.
Geriau būtų patikrinti kiekvieną objektą atskirai.
<
Ar tikrai norite tęsti?‰JÅ«s ruoÅ¡iatės atklijuoti nepilnus objektus.
Tai gali sukelti problemų, nes nematote pilno objekto.
Ar tikrai norite atklijuoti?ÇJÅ«s ruoÅ¡iatės atklijuoti taÅ¡kus, kurie yra už atsiųstos zonos ribų.
Dėl to gali kilti problemų, nes kiti objektai (kurių jūs nematote) gali juos naudoti.
Ar tikrai norite atklijuoti?Jūs ruošiatės įkelti duomenis iš sluoksnio „{0}“.

Duomenų siųsti iš šio sluoksnio primygtinai nesiūlome. Jei tęsite,
jums gali vėliau tekti atstatyti pakeitimus arba priversti ką nors kitą tai padaryti.

Ar tikrai norite tęsti?4Taipogi galite įkelti URL iÅ¡ www.openstreetmap.org3Atsisiuntėte per daug duomenų. Bandykite vėliau.SusidÅ«rėte su JOSM klaida7Privalote įvesti komentarą, kad sukurtumėte pastabąTurite įvesti paieÅ¡kos žodį*JÅ«s turite pasirinkti bent vieną kelią.EParinkite du ar daugiau taÅ¡kų norėdami perskirti apskritą kelią.,JÅ«sų darbas buvo automatiÅ¡kai įraÅ¡ytas.Zoologijis sodas PriartintiPriartinti (metrais) Priartinti"Pritraukti (skaičių klaviatÅ«ra) Atitolinti"Atitolinti (skaičių klaviatÅ«ra)#Priartinti ir paslinkti žemėlapį¥Mastelio keitimas tempiant arba spaudžiant Ctrl+ ar Ctrl+,; perkėlimas Ctrl+aukÅ¡tyn, kairėn, žemyn, deÅ¡inėn; perkėlimas keičiant mastelį - deÅ¡iniu mygtuku Priartinti AtitolintiPriartinti vaizdą į {0}. Priartinti%Priartinti pirmą pažymėtą taÅ¡ką&Priartinti pirmą pažymėtą objektąPriartinti {0}@Pritraukimas iÅ¡jungtas, nes Å¡io ryÅ¡io sluoksnis yra neaktyvus?Pritraukimas iÅ¡jungtas, nes Å¡io kelio sluoksnis yra neaktyvus5Pritraukimas iÅ¡jungtas, nes nėra pažymėtų narių6Pritraukimas iÅ¡jungtas, nes nėra pažymėtų taÅ¡kų„Kepyklos gatvė“ AukÅ¡tis: {0} m Kryptis {0}° EXIF laikas: {0} GPS laikas: {0}Griovys gyvenamasis miestelismiestasÅ¡alis gyvenvietėsalavietovė savivaldybė priemestis miesteliskaimastiltasmultipoligonastinklasvieÅ¡asis_transportas apribojinai marÅ¡rutasvietagatvėtunelisvandens keliasStotisVartaiAtgal GreičiauPersukti į PriekiPirmynÅ okti į pabaigaÅ okti į pradžią Kita ŽymėGroti kitą žymę.Groti ankstesnę žymęGroti/PristabdytiAnkstenė ŽymėLėčiauLėtesnis pirmynUžvertaAtvertitusčiasÿþjuodamėlynarudapilkažaliaraudonabaltaRÅ PVpilnasdalinisnetaipÿþSTekstas Degalinėdirbama žemėmiÅ¡kasgivenamasis rajonas Poslinkiskrumynaiįvairuspo žemebaseinas po vandeniusienaStotisBėgiaiÿþÿþÿþÿþ Prievadas:Raktas:blogaspuikusgeras siaubingas vidutinisnėrapridėti prie parinktųpridėti įrankinės mygtuką*iÅ¡raiÅ¡ką atitinkančių objektų vaikaivisi uždari keliaivisi nebaigti objektaivisi pakeisti objektaivisi nauji objektai visi objektai*iÅ¡raiÅ¡ką atitinkančių objektų tėvai visi ryÅ¡iaivisi pažymėti objektai visi keliai skersgatvis anonimalus akvedukasplotas ploto tekstas rytiečiųasfaltasgarsasfonasspygliuota_vielapaprasti pavyzdžiai pagrindaipelkėatÅ¡akapastatas mėsainiai autobusaskanalasskirti raidžių dydį grandinėkinų bažnyčiamiestaspagal laikrodžio rodyklę užvertas%uždari keliai, kurių plotas 100 m²uždaras keliasgrįsta akmenimis Å¡altas orasÅ¡altas vanduospalva kombinatoriaisuslėgtas orasbetonasprieÅ¡taravimas parduotuvė klientamsduomenyslaip° min'' (JÅ«rų)laip° min'' sek" iÅ¡trintas pristatymasgriovys neegzistuojažemyn parsiųsti drenažaspaiÅ¡ymo kampų pritraukimas)paiÅ¡ymo kampų pritraukimo paryÅ¡kinimas įvažiavimas elektrinislyginisHkiekvienas n-tasis ryÅ¡io narys ir/arba kiekvienas n-tasis kelio taÅ¡kas pavyzdžiaitvorakeltasRasti pažymėjimeaplankas prancuzų funikulieriusdujos vokiečių gps taÅ¡kasbÅ«klė1bÅ«klė2bÅ«klė3bÅ«klė4bÅ«klė5žolėžvyrasgraikųžemėval.karÅ¡tispagalbos eilutėaukÅ¡tis paryÅ¡kinimasparyÅ¡kintas rėmas greitkeliai karÅ¡tas oraskarÅ¡tas vanduonamasÿþledai+kelio tikslumo gerinimo pagalbininko linija neaktyvus nebaigtasnepriklausomasindų industinis neformalussalelėitalųjaponųkebabaikioskaslagÅ«naežerasžemės plotaijuostaplatuma sluoksniskairėnįkeliamas stilius „{0}“...vietinis failas1loginis ir (abi iÅ¡raiÅ¡kos turi bÅ«ti teisingos) loginis ne8loginis arba (bent viena iÅ¡raiÅ¡ka turi bÅ«ti teisinga)ilguma pagrindinis'lygiagrečių kÅ«rimo pagalbinė linija mangrovėžemėlapio stiliusraistas$atitinka, jei „žyma“ egzistuojaTatitinka, jei „žyma“ didesnė už „reikÅ¡mę“ (analogiÅ¡kai su mažiau už) vidutinis meta duomenysmetalasÿþ meksikiečiųkarinismin.trÅ«kstami objktai: pakeistasÿþmultipoligonas2n-tasis ryÅ¡io narys ir/arba n-tasis kelio taÅ¡kaskitasne nėra apraÅ¡o neprieinamas klaidos praneÅ¡imasnėra importuotojonebereikalingas ne iÅ¡trintasnėraobjektas be naudingų žymųobjektaiIobjektai (ir visi jo kelio taÅ¡kai / ryÅ¡io nariai) dabartiniame rodinyjeIobjektai (ir visi jo kelių taÅ¡kai / ryÅ¡ių nariai) atsisiųstame ploteobjektai keisti naudotojo&objektai, turintys nuo 5 iki 10 žymųobjektai dabartiniame rodinyjeobjektai atsiųstame plote%objektai su ne mažiau nei 20 taÅ¡kųobjektai su duota ID!objektai su nurodytu pakeitimo ID!objektai su nurodyta role ryÅ¡yjeobjektai su duota versija,objektai su paskutine keitimo data intervale nelyginisnaftatikatvertasprieÅ¡inga_juosta parinktysgrįstas trinkelėsskalda aikÅ¡telėpica plastmasė platformaplatforma (tik įėjimui)platforma (tik išėjimui)stulpas tvenkinys ankstesnisprivatusproblema ypatybęsvieÅ¡asis transportasbėgiaigeležinkeliai nendrynasregionasvietinisreguliarusis reiÅ¡kinyssusiję objektai paÅ¡alinamaspaÅ¡alinti iÅ¡ parinktųkeisti parinkimą rezervuota rezervuaras deÅ¡inėnkylantisupėrolėžiedasmarÅ¡ruto segmentasÿþ druskožemissmėlis sumuÅ¡tiniaiparinkti parinkimasnuotekos parduotuvėvietasporto_centras stadionasbÅ«senagraiakmuoupelisgatvėsaulėtėkis-saulėlydissaulėlydis,saulėtekissuÅ¡ipelkė terminalastekstastajųpagrindinis Potlatch 2 stilius#jÅ«ros užliejama dumblėta seklumažveiksmų iÅ¡skyrimas kabutėmis.
Kabutėmis iÅ¡skirtame tekste prieÅ¡ " ir \<\b> simbolius reikia raÅ¡yti \ (pvz. \" ir \\). turistinis miesteliskelias traukinys tramvajus troleibusasturkų nežinoma nepažymėta negrįstasnenurodyta priežastis be žymųkelias be žymosaukÅ¡tyn+iÅ¡raiÅ¡kų grupavimui naudokite skliaustusvakuumasviadukasvaizdasrodinyssienavanduovandens keliai>savaitė 1-53/2 Pn 09:00-12:00; savaitė 2-52/2 Tr 09:00-12:00vielalaidinisbelaidismedisÿþmanevrinė stotistaipperėjaÿþÿþ{0} baigta per {1}{0} susideda iÅ¡:{0} daugiau...L{0} taÅ¡kas kelyje {1} virÅ¡ija maksimalų leidžiamų taÅ¡kų skaičių {2} {0} + {1}ÿþÿþ {0}: versija {1} (vietinė: {2})!{0}: draudžiama parinktis -- {1}{0}: klaidinga parinktis -- {1}5{0}: parinktis ''--{1}'' neleidžia kintamojo dydžio${0}: parinktis ''{1}'' dviprasmiÅ¡ka5{0}: parinkčiai ''{1}'' reikalingas kintamasis dydis6{0}: parinktis ''{1}{2}'' neleidžia kintamojo dydžio2{0}: parinkčia reikalingas kintamsis dydis -- {1}%{0}: neatpažinta parinktis ''--{1}''&{0}: neatpažinta parinktis ''{1}{2}''ÿþÿÿ({0} užklausa)({0} užklausos)({0} užklausų)äJÅ«s ruoÅ¡iatės pakeisti kryptį kelio „{0}“,
kurio semantinė žymos „{1}“ reikšmė yra nustatoma kryptimi.
Ar tikrai norite pakeisti kelio kryptį, tokiu bÅ«du pakeisdami jo semantinę reikÅ¡mę?ãJÅ«s ruoÅ¡iatės pakeisti kryptį kelio „{0}“,
kurio semantinė šių žymų reikšmė yra nustatoma kryptimi:
{1}Ar tikrai norite pakeisti kelio kryptį, tokiu bÅ«du pakeisdami jo semantinę reikÅ¡mę?ãJÅ«s ruoÅ¡iatės pakeisti kryptį kelio „{0}“,
kurio semantinė šių žymų reikšmė yra nustatoma kryptimi:
{1}Ar tikrai norite pakeisti kelio kryptį, tokiu bÅ«du pakeisdami jo semantinę reikÅ¡mę?Pridėti taÅ¡ką į keliąPridėti taÅ¡ką į {0} keliusPridėti taÅ¡ką į {0} kelius;Pridėti ir perkelti naują virtualų taÅ¡ką į {0} kelią;Pridėti ir perkelti naują virtualų taÅ¡ką į {0} kelius;Pridėti ir perkelti naują virtualų taÅ¡ką į {0} kelius$Pridėti pažymėjimą į {0} ryšį%Pridėti pažymėjimą į {0} ryÅ¡ius%Pridėti pažymėjimą į {0} ryÅ¡iusPridėtas {0} objektasPridėti {0} objektaiPridėta {0} objektųLNepavyko atverti {0} failo, nes failo nėra arba nėra tinkamo importuotojo.NNepavyko atverti {0} failų, nes failų nėra arba nėra tinkamo importuotojo.NNepavyko atverti {0} failų, nes failų nėra arba nėra tinkamo importuotojo.{0}, kad patikrintumėte Å¡io objekto bÅ«seną serveryje.VSpauskite {0}, kad patikrintumėte Å¡ių objektų bÅ«senas serveryje.VSpauskite {0}, kad patikrintumėte Å¡ių objektų bÅ«senas serveryje.6Spauskite, kad tęstumėte atidarinėti {0} narÅ¡yklę6Spauskite, kad tęstumėte atidarinėti {0} narÅ¡ykles6Spauskite, kad tęstumėte atidarinėti {0} narÅ¡yklesSujungti {0} keliąSujungti {0} keliusSujungti {0} keliusKonfliktas atsisiunčiantKonfliktai atsisiunčiantKonfliktai atsisiunčiantTrinti {0} taÅ¡kąTrinti {0} taÅ¡kusTrinti {0} taÅ¡kusÅ alinti {0} objektąÅ alinti {0} objektusÅ alinti {0} objektųIÅ¡trinti {0} ryšįIÅ¡trinti {0} ryÅ¡iusIÅ¡trinti {0} ryÅ¡iusTrinti {0} keliąTrinti {0} keliusTrinti {0} kelius!IÅ¡trinta {0} žymų {1} objektui!IÅ¡trinta {0} žymų {1} objektui!IÅ¡trinta {0} žymų {1} objektui(Atsiunčiamas {0} objektas iÅ¡ „{1}“'Atsiunčiami {0} objektai iÅ¡ „{1}“'Atsiunčiama {0} objektų iÅ¡ „{1}“Kopijuoti į {0} taÅ¡kąKopijuoti į {0} taÅ¡kusKopijuoti į {0} taÅ¡kus$Kopijuoti {0} taÅ¡ką į {1} taÅ¡kų$Kopijuoti {0} taÅ¡kus į {1} taÅ¡kų$Kopijuoti {0} taÅ¡kus į {1} taÅ¡kų"Ä®terpti naują taÅ¡ką į kelią.&Ä®terpti naują taÅ¡ką į {0} kelius.&Ä®terpti naują taÅ¡ką į {0} kelius.Sulieti {0} taÅ¡kąSulieti {0} taÅ¡kusSulieti {0} taÅ¡kųPerkelti {0} taÅ¡kąPerkelti {0} taÅ¡kusPerkelti {0} taÅ¡kusObjektas iÅ¡trintasObjektai iÅ¡trintiObjektai iÅ¡trintiAtveriamas {0} failas...Atveriami {0} failai...Atveriami {0} failai...Ä®keliama {0} žymaÄ®keliamos {0} žymosÄ®keliamos {0} žymosIÅ¡valytas {0} objektasIÅ¡valyti {0} objektaiIÅ¡valyti {0} objektaiIÅ¡imti „{0}“ {1} objektuiIÅ¡imti „{0}“ {1} objektamsIÅ¡imti „{0}“ {1} objektams,IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktą taÅ¡ke {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktus taÅ¡ke {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktus taÅ¡ke {1}-IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktą ryÅ¡yje {1}-IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktus ryÅ¡yje {1}-IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktus ryÅ¡yje {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktą kelyje {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktus kelyje {1},IÅ¡spręsti {0} žymų konfliktus kelyje {1}Pasukti {0} taÅ¡kąPasukti {0} taÅ¡kusPasukti {0} taÅ¡kusKeisti {0} taÅ¡ko dydįKeisti {0} taÅ¡kų dydįKeisti {0} taÅ¡kų dydį4Pažymėtas taÅ¡kas negali bÅ«ti nuo nieko atjungtas2Pažymėti taÅ¡kai negali bÅ«ti nuo nieko atjungti2Pažymėti taÅ¡kai negali bÅ«ti nuo nieko atjungtiPažymėtas {0} objektasPažymėti {0} objektaiPažymėti {0} objektai!Nustatyta {0} žymų {1} objektui!Nustatyta {0} žymų {1} objektui!Nustatyta {0} žymų {1} objektuiNustatyti {0}={1} {2} objektuiNustatyti {0}={1} {2} objektamsNustatyti {0}={1} {2} objektams-Supaprastinti Kelią (paÅ¡alinti {0} taÅ¡ką)-Supaprastinti Kelią (paÅ¡alinti {0} taÅ¡kus)-Supaprastinti Kelią (paÅ¡alinti {0} taÅ¡kus)Supaprastinti {0} keliąSupaprastinti {0} keliusSupaprastinti {0} keliusDalinti kelią {0} į {1} dalį Dalinti kelią {0} į {1} dalių Dalinti kelią {0} į {1} dalių3Atjungus pažymėtą taÅ¡ką dings susietas kelias.3Atjungus pažymėtus taÅ¡kus dings susietas kelias.3Atjungus pažymėtus taÅ¡kus dings susietas kelias.'Parinktas taÅ¡kas nėra kelio viduryje.&Parinkti taÅ¡kai nėra kelio viduryje.&Parinkti taÅ¡kai nėra kelio viduryje.=Parinktas kelias turi taÅ¡kų už atsiųsto duomenų regiono.Jei vėliau bandysite juos trinti ar keisti, serveris tikriausiai praneÅ¡ apie konfliktą.¸Yra {0} objektai jÅ«sų vietinėje duomenų aibėje, kurie gali bÅ«ti iÅ¡trinti serveryje.
Jei vėliau bandysite juos trinti ar keisti, serveris tikriausiai praneÅ¡ apie konfliktą.¸Yra {0} objektai jÅ«sų vietinėje duomenų aibėje, kurie gali bÅ«ti iÅ¡trinti serveryje.
Jei vėliau bandysite juos trinti ar keisti, serveris tikriausiai praneÅ¡ apie konfliktą.!Importuojant buvo {0} konfliktas.!Importuojant buvo {0} konfliktų.!Importuojant buvo {0} konfliktų.Transformuoti {0} taÅ¡kąTransformuoti {0} taÅ¡kusTransformuoti {0} taÅ¡kusIÅ¡siunčiamas {0} objektas...IÅ¡siunčiami {0} objektai...IÅ¡siunčiami {0} objektų...¶JÅ«s tuoj iÅ¡trinsite {0} ryšį: {1}
Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai nusiunčiami į serverį.
Ar tikrai norite iÅ¡trinti?·JÅ«s tuoj iÅ¡trinsite {0} ryÅ¡ius: {1}
Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai nusiunčiami į serverį.
Ar tikrai norite iÅ¡trinti?·JÅ«s tuoj iÅ¡trinsite {0} ryÅ¡ius: {1}
Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai nusiunčiami į serverį.
Ar tikrai norite iÅ¡trinti?…JÅ«s tuoj atidarysite {0} narÅ¡yklės langą.
Tai ir užterš jūsų monitorių naršyklių langais
ir užtruks kažkiek laiko.…JÅ«s tuoj atidarysite {0} narÅ¡yklės langų.
Tai ir užterš jūsų monitorių naršyklių langais
ir užtruks kažkiek laiko.…JÅ«s tuoj atidarysite {0} narÅ¡yklės langų.
Tai ir užterš jūsų monitorių naršyklių langais
ir užtruks kažkiek laiko._Jūs tuoj vienu metu atversite {0} skirtingų ryšių redaktorių.
Ar norite tęsti?_Jūs tuoj vienu metu atversite {0} skirtingų ryšių redaktorių.
Ar norite tęsti?_Jūs tuoj vienu metu atversite {0} skirtingų ryšių redaktorių.
Ar norite tęsti?Jūs perkėlėte daugiau nei {0} elementą. Didelio kiekio elementų perkėlimas dažniausiai yra klaida. Tikrai juos perkelti?Jūs perkėlėte daugiau nei {0} elementus. Didelio kiekio elementų perkėlimas dažniausiai yra klaida. Tikrai juos perkelti?Jūs perkėlėte daugiau nei {0} elementus. Didelio kiekio elementų perkėlimas dažniausiai yra klaida. Tikrai juos perkelti?dienadienosdienųtaškastaškaitaškaiobjektasobjektaiobjektųryšysryšiairyšiaiį {0} objektąį {0} objektųį {0} objektųkeliaskeliaikeliai {0} autorius {0} autoriai {0} autorių{0} pašalintas{0} pašalinti{0} pašalinti {0} taškas {0} taškai {0} taškai{0} objektas pridėjimui:{0} objektai pridėjimui:{0} objektų pridėjimui:{0} objektas šalinimui:{0} objektai šalinimui:{0} objektų šalinimui:{0} objektas modifikavimui:{0} objektai modifikavimui:{0} objektų modifikavimui: