(na riadku {0}, stĺpec {1}) (vyžaduje: {0}) ako "{0}" jazyková komunita alebo # Objekty % z východu: % zo severu:&"Hlavná ulica" v akomkoľvek kľúči*"Hlavná" a "ulica" v akomkoľvek kľúči "kľúč" s akoukoľvek hodnotou"kľúč" s presnou "hodnotou" "hodnota" v akomkoľvek kľúči'"časť hodnoty" kdekoľvek v "klúči"""časť hodnoty" nikde v "klúči"(# požiadavky neznáme)(1 požiadavka) (Kód={0})*(Text už bol skopírovaný do schránky.)(Tento plugin je v štádiu rozpracovania!!!) Prepojí a synchronizuje video s geopolohou voči GPS stope, aby bolo možné identifikovať viditeľné objekty. (URL bolo: 1(Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)(na riadku {0}, stĺpec {1})(žiadny objekt) (žiadny)E(prosím doplňte tieto informácie o generátoroch ak je to možné)*({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} .../({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...7({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...%({0}/{1}) Nahrávam rodičov bodu {2})({0}/{1}) Nahrávam rodičov relácie {2}&({0}/{1}) Nahrávam rodičov cesty {2}(({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...O* Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo7* Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo* Jeden označený bod, aleboT* Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.Y* Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo... iný druh prepravy... odkazuje na relácie"/CESTA/K/JOSM/PRIEČINKU/ 1. Zadajte adresu URL1. Zadajte adresu URL služby(10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)16,6716,7(2. Zadajte maximálny zoom (voliteľné)2. Vyberte vrstvy9Transformačné parametre pre 3- alebo 7-výrazový údaj3. Vyberte formát obrázka3. Overte vytvorený TMS URL"4. Zadajte názov pre túto vrstvu4. Overte vytvorený WMS URL"5. Zadajte názov pre túto vrstvu9-kuželkový bowling< za< pred < naspodok< navrchK

Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.

+ l(all)indownloadedarea - objekty (a všetky ich body ciest / členy relácií) sa v stiahnutej oblastic(all)inview - objekty (a všetky ich body ciest / členy relácií), v aktuálnom zobrazení8-kľúč:Hlav - "Hlav" nikde v kľúči "kľúč"?Hlavná ulica - "Hlavná" a "ulica" v niektorom kľúči&Plugin z externého zdroja: {0}F"Hlavná ulica" - reťazec "Hlavná ulica" v niektorom kľúčipareasize:... - uzavreté cesty s danou plochou v m² (areasize:min-max alebo areasize: max)cchangeset:... - objekty s daným id súboru zmien (0 objekty bez priradeného súboru zmien)Hchild výraz - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazuPclosed - všetky uzavreté cesty (body nie sú považované za uzavreté)9id:... - objekty s daným ID (0 pre nové objekty)0incomplete - všetky nekompletné objekty9kľúč:- kľúč "kľúč" s akoukoľvek hodnotou<kľúč:Hlav - "Hlav" kdekoľvek v kľúči "kľúč"kľúč=* - kľúč "kľúč" s akoukoľvek hodnotou. Skúste tiež *=hodnota, kľúč =, *=*, *=Fkľúč=hodnota - kľúč "kľúč" presne s hodnotou "hodnota"gkľúč? - kľúč "kľúč" s hodnotou "yes" (ano), "true" (pravda), "1", alebo "on" (zapnuté)*modified - všetky zmenené objektynodes:... - objekty s daným počtom bodov (nodes: počet, nodes:min-max, nodes:min- alebo nodes:-max)Mparent výraz - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu3role:... - objekty s danou úlohu v relácii*selected - všetky vybraté objektytags:... - objekty s daným počtom značiek (tags:počet,tags:min-max,tags:min- alebo tags:-max)Atimestamp:min/max - objekty s poslednou úpravou v rozsahutimestamp:časová značka - objekty s poslednou úpravou v čase "časová značka" (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 alebo T14:51 ...)stype:... - objekty zodpovedajúceho typu (node (bod), way (cesta), relation (relácia)).untagged - všetky objekty bez značiek6user:... - objekty, ktoré zmenil používateľFuser:anonymous - objekty, ktoré zmenil anonymný používateľNversion:... - objekty s danou verziou (0 objekty bez pridelenej verzie)(
Chybná správa (nepreložená): {0} 

Aktívny filter

JOSM vyžaduje Javu verzie 6.

Nájdená Java verzia: {0}.
Môžete Viac informácií:k

Keď je vybratá jedna alebo viac ciest, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.

K výberu môžte pridať dva body. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených bodov. (Potom, môžte vrátiť posun niektorých bodov:
Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravouhlosť / Obnovenie (undo). Prednastavené je Shift+Q.)c"{0}" nie je platné OSM API URL.
Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.4

Upozornenie: Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza nešifrované v každej žiadosti zaslanej na server OSM. Nepoužívajte cenné heslo.

Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.`

Vymazať súbor {0} z disku?

Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!

Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci

Obsah pre tému pomoci {0} nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):
{1}Obsah pomocníka k téme pomoci chýba

Obsah pomocníka pre tému pomocníka {0} nie je k dispozícii. Chýba ako vo vašom jazyku ({1}) tak aj v anglickom jazyku.

Pomôžte zlepšiť JOSM systém nápovedy a vyplniť chýbajúce informácie. Môžete tak upraviť tému pomocníka vo vašom jazyku ({1}) a tému pomocníka v angličtine.

Prepáčte, ale nie je možné vložiť značky z vyrovnávacej pamäte. Neobsahujú žiadne objekty JOSM, alebo vhodné texty.

]Aktuálne sťahovaná oblasť (minlon, minlat, maxlon, maxlat):Alternatívne môžete zadať adresu dlaždice pre jednu dlaždicu vo formáteúroveň priblíženia/x/y, napr. 15/256/223. Adresy dlaždíc vo formáte priblíženie,x,y alebo priblíženie;x;y sú tiež platné.[Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.
Chyba je:
{0}INejaká chyba nastala počas ukladania.
Chyba je:
{0}Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal.
Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup.Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo.
Skontrolujte prosím používateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM .1Overenie na serveri OSM zlyhalo.
_Povolenie na OSM server zlyhalo.
Server oznámil nasledujúcu chybu:
''{0}''Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo.
Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju
''{1}''.
Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup.Autom. spustenie okna ''Stiahnuť z OSM'' vždy po spustení JOSM-u.
Môžete ho otvoriť ručne z ponuky Súbor alebo panela nástrojov.NNemožno otvoriť priečinok ''{0}''.
Prosím, vyberte súbor.Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože
max. veľkosť zmenového súboru {1} na serveri "{2}" je prekročená.XKliknite {0} pre koniec spojovania mojich a ich položiek.[Kliknite {0} pre začiatok spojovania mojich a ich položiek.cZatváranie zmenového súboru {0} zlyhalo,
pretože už bol zatvorený.jZatváranie zmenového súboru {0} zlyhalo,
pretože už bol zatvorený na {1}.ZSpojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal
nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením:
Kód chyby: {1}
Chybové hlásenie (nepreložené): {2}HNedá sa načítať vrstva {0} ''{1}''.
Chyba je:
{2}Nemožno načítať plugin {0}, pretože plugin
hlavné triedy ''{1}'' nebol nájdený.​​
Odstrániť z preferencií?LNedá sa načítať súbor sedenia ''{0}''.
Chyba je:
{1}INemôžem čítať záložky z
''{0}''
Chyba bola: {1}CNemôžem čítať súbor ''{0}''.
Chyba je:
{1}4Nemôžem čítať.
Chyba je:
{0}JNedá sa uložiť súbor sedenia ''{0}''.
Chyba je:
{1}Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.
Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.DStiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy6Stiahnuť moje otvorené zmenové súboryStiahnuť moje otvorené zmenové súbory
Vypnuté. Prosím vložte najskôr vaše OSM používateľské meno do nastavení.1Stiahnuť posledné zmenové súboryEVložte kľúč značky, napr. fixmeVVložte hodnotu značky, napr. kontrola členovhZadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe
na JOSM.Nepodaril sa prístup na OSM server ''{0}''
s autorizačným prístupom ''{1}''.
Server zamietol autorizačný prístup ako neautorizovaný. Nebudete môcť
pristupovať k žiadnemu chránenému obsahu na tomto serveri.Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.
Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny
nakonfigurovaný OAuth autorizačný prístup.
Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte alebo zadajte autorizačný prístup.Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera.
Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova.Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.cNeúspešné vytvorenie URL pretože kódovanie ''{0}''
chýbalo na tomto systéme.JNepodarilo sa vytvoriť chýbajúci adresár zásobníka: {0}Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný.

Detaily (nepreložené): {0}Zlyhala inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.
Skontrlujte URL servera vo Vašich nastaveniach a Vaše internetové pripojenie.|Neúspešná inicializácia preferencií.
Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}yNeúspešná inicializácia preferencií.
Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}hNeúspešná inicializácia preferencií.
Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.{Nepodarilo sa načítať zoznam prednastavených zdrojov z
''{0}''.

Detaily (nepreložené):
{1}jNepodarilo sa načítať zoznam pravidiel z
"{0}".

Detaily (nepreložené):
{1}rNeúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z
''{0}''.

Detaily (nepreložené):
{1}Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server
''{0}''.
Server s názvom ''{1}'' sa nepodarilo nájsť.
Prosím skontrolujte API URL vo Vašich nastaveniach a Vaše internetové pripojenie.{Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server
''{0}''.
Prosím, skontrolujte Vaše internetové pripojenie.Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server
''{0}''
kvôli bezpečnostným príčinám. Toto je pravdepodobne kvôli tomu, že ste spustený
v aplete. a pretože ste nenačítali aplet z ''{1}''.Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.
Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím
vaše internetové pripojenieNeúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v
''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.+Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom používateľovi z OSM servera ''{0}''.
To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale
skôr problém s konfiguráciou servera. Starostlivo skontrolujte URL servera
a vaše pripojenie k internetu.Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.
Prístup je pravdepodobne neplatný.Nepodarilo sa nahrať údaje na alebo stiahnuť údaje z
"{0}"
kvôli problému s prenosom údajov.
Podrobnosti (nepreložené): {1}kZlyhalo nahrávanie zmenového súboru {0},
pretožebe už bol zatvorený na {1}.Tu je zhrnutie importovaného súboru.
Môžete odmietnuť predvoľby zmeny stlačením tlačidla "Cancel" v dialógu predvolieb
Ak chcete aktivovať niektoré zmeny, môže byť potrebný reštart JOSMu.JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM.
Autorizačný prístup je: JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty.
Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú.JOSM je aktuálne spustený pod anonymným používateľom. Preto nemôžem stiahnuť
vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte používateľské meno pre OSM
v JOSM nastaveniach.JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM používateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na {0}

Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača.Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte
''{1}''.
Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova.mVrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte
''{1}''.
Tento konflikt nemôže byť pridaný.Počet {0} pluginov bolo požadovaných.
Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.
Mal by byť vyradený.
Zmazať z nastavení?iOznačte lokálne zmazané objekty, ktoré majú byť vymazané na serveri.tOznačte zmenené objekty z aktuálneho výberu, ktoré majú byť nahraté na server.Žiaden{0} ani {1} nie je povolený.
Vyberte buď stiahnuť OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oboje.xŽiadne objekty v obsahu zmenového súboru {0} nie sú dostupné v aktuálnej
upravovanej vrstve "{1}".eKliknite prosím na {0} načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.dProsím potvrdiť odstránenie 1 objekt z 1 relácie.gProsím potvrdiť odstránenie 1 objekt z {0} relácií.kProsím potvrdiť odstránenie {0} objektov z {1} relácií.oProsím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času
požiadavka na konkrétny časový rozsah.Prosím vložte platné hodnoty zemepisnej dĺžky/šírky na obmedzenie
požiadavky na zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.Prosím uistite sa, že všetky vybraté cesty smerujú podobným smerom
alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.`Prosím vyberte rozsah OSM dlaždíc v danej úrovni zväčšenia. Prosím vyberte jednu z nasledujúcich štandardných požiadaviek. Vyberte Stiahnuť iba moje zmenové súbory ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.
JOSM však stiahne max. 100 zmenových súborov.DProsím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieťWProsím, vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky (tagy).Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}.
Musíte aktualizovať JOSM, aby ste mohli použiť tento plugin.Súbor preferencií mal chyby.
Vytváranie zo zálohy staršieho súboru
{0}
a vytváranie nového východzieho súboru.KZískavanie OAuth autorizačnýho prístupu z ''{0}'' zlyhalo.EZískavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo.Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM.
JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom používateľa JOSM, plne
automaticky oprávňuje používateľa a získa autorizačný prístup.aBeh polo-automatického postupu získať autorizačný prístup z webových stránok OSM.
JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez
autorizačný prístup. Používateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači
overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. Vyberte všetky stopy, ktoré chcete zobraziť. Môžete ťahaním vybrať rozsah stôp, alebo použite klávesovú skratku CTRL + Kliknutím vyberte presne. Mapa sa aktualizuje na pozadí. Otvorte URL dvojitým kliknutím na ňu.Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.
Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.lVýber umožní zanesenie značky, ktorá bude použitá
do všetkých zmenených relácií.Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.
Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.
Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.
Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.Vyberte akcie, ktoré sa vykonávania u tejto vrstvy, ak kliknete na tlačidlo úplne vľavo.
Skontrolujte "Nahrať" nahrať zmeny na OSM server.
Skontrolujte "Uložiť" pre uloženie vrstvy do súboru uvedeného na ľavej strane.Nastavenie súboru žiada pripojiť preferencie {0},
, ale jeho východisková hodnota je v tomto okamihu neznáma.
Aktivujte si prosím zodpovedajúcu funkciu ručne a skúste to znova importovať.:Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupuCKrok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístupCKrok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístupÚspešne použitý autorizačný prístup ''{0}'' pre
prístup OSM server na ''{1}'' .
Pristupujete na OSM server ako používateľ ''{2}'' s id ''{3}''.Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?

Chyba je: [{1}:{2}] {3}
Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?

Chyba je: {1}
Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.
Zobrazte fotku.
Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu.
yAktuálna hodnota nie je platné meno používateľa.
Prosím vložte (nie prázdne) meno používateľa.oAutorizačný prístup ''{1}'' je serveru OSM ''{0}'' známy.
Napriek tomu sa test načítania používateľských údajov pre tento prístup nepodaril.
V závislosti na tom, aké sú poskytnuté práva na tento prístup, môžete ho použiť
na vkladanie dát, nahrávanie GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom.OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.
Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.OSM server
''{0}''
nahlásil internú chybu servera.
Toto je pravdepodobne len dočasný problém. Prosím, skúste to znovu neskôr.7Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť
platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.

Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}
pre používateľa {1}.

Skontrolujte meno a heslo používateľa a skúste znovu.Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne.

Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,
to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.[Podriadená relácia
{0}
je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratáSpojené cesty sú členmi v jednej alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby zostalo členstvo pre spojenú cestu alebo či chcete aby bolo odstránené.
Štandardné nastavenie je ponechať prvú cestu a odstrániť ostatné cesty, ktoré sú členmi rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.Aktuálna URL {0}
je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy
na server nápovedy {1}.Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.
Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.
Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.
Najskôr ich vyriešte.Zlúčené body sú členmi v jednej alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby zostalo členstvo pre výsledný bod alebo či chcete aby bolo odstránené.
Štandardné nastavenie je ponechať prvý bod a odstrániť ostatné body, ktoré sú členmi rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto pôvodného bodu v relácii.BRelácia bola zmenená.

Chcete uložiť zmeny?*Server nahlásil zistenie konfliktu.eServer poslal správu, že objavil konflikt.
Chybová správa (nepreložená):
{0}Server hlási, že objekt je zmazaný.
Nahrávanie je neúspešné, ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.
Nahrávanie je neúspešné, ak ste sa snažili nahrať tento objekt.

Chybová správa je:
{0}Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou.
JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr.Je potrebné použiť viaceré zmenové súbory pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?VNie sú vrstvy kam by zdrojová vrstva
"{0}"
mohla byť zlúčená.Existuje aspoň jeden člen v tejto relácii odkazujúci
na túto reláciu.
Toto by vytvorilo kruhovú závislosť a preto sa neodporúča.
Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?4Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.gTáto akcia bude potrebovať
{0} samostatných stiahnutí dát.
Chcete pokračovať?Táto relácia už má jeden alebo viac členov s odkazom
na objekt "{0}"

Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie?Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.
Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.

Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?

Chyba je: [{1}:{2}] {3}
Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?

Chyba je: {1}
tNahrať nespracované GPS dáta do mapy nie je dobrý nápad.
Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:CNahrávanie neúspešné pretože server má novú verziu niektorého z
Vašich bodov, ciest alebo relácií.

Kliknite {0} pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.
Kliknite {1} pre zrušenie a pokračovanie v editácii.
Aktualizácia neúspešná pretože server ná novú verziu niektorého z
vašich bodov, ciest alebo relácií.
Konflikt je zapríčinený {0} s id {1},
server má verziu {2}, Vaša verzia je {3}.

Kliknite {4} pre synchronizáciu iba sporných základných objektov.
Kliknite {5} pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.
Kliknite {6} pre zrušenie a pokračovanie v editácii.
Nahrávanie neúspešné pretože ste použili
zmenový súbor {0}, ktorý už bol zavretý v {1}.
Prosím nahrajte znova s novým, alebo existujúcim otvoreným zmenovým súborom.Aktualizácia na server neuspešná pretože vaša aktuálna
dátová sada nespĺňa predpoklad.
Chybová správa je:
{0}VPoužite fotografiu z presných hodiniek,
napr. displej GPS prístrojaI Použiť predvolené URL OSM servera ({0})HVerzia {0} vytvorená {1}PVerzia {0} aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''Pokúšate sa pridať reláciu samu do seba.

Toto vytvorí kruhový odkaz a preto sa neodporúča.
Vynechávam reláciu "{0}".Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť
k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.
Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.
Chcete pokračovať?h Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.
Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely
nebudú vyriešené.
Kliknite {0} ak chcete aj tak ukončiť.
vyriešené rozdiely nebudú použité.

Kliknite {1} pre návrat k riešeniu konfliktov.Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na {0} prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API.{0} relácií sa cyklí (build a cycle) pretože na seba navzájom odkazujú.
JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.(Automatické ukladanie zaznamenáva v pravidelných intervaloch zmeny v dátovej vrstve. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny počas nasledovného spustenia.)(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.),CH1903 / LV03 (bez lokálnych opráv)rUpozornenie: JOSM sa prihlási iba jeden raz pomocou zabezpečeného pripojenia.> za> pred > naspodok> navrch&Pomocník pre IRS nastavenie satelitu.7Chýba ''name'', napriek tomu, že ''name:*'' existuje.Chýba preklad "name:*".5Základný objekt ID = 0 nemôže byť neviditeľný.Členstvo v relácii bolo skopírované do všetkých nových ciest.
Mali by ste to skontrolovať a v prípade potreby opraviť.Členstvo v relácii, založené na roli, bolo skopírované do všetkých nových ciest.
Mali by ste to skontrolovať a v prípade potreby opraviť.HŠpeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.AGRI čiernobiele 2.5mVerzia API: {0}Opustená železnica PrerušiťZrušiť spojenie#Zrušiť dialóg pre výber súboru$Zrušiť dialóg pre výber súboru. O programeO programe JOSM...Prijať autorizačný prístup.Prijať všetky značky z {0} pre toto sedenie;Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialógPrístupAutorizačný prístup"Kľúč autorizačného prístupu: Heslo autorizačného prístupu:URL autorizačného prístupu:Oprávnenie prístupu>Prístup k redigovanej verzii ''{0}'' z {1} {2} je zakázaný. Ubytovanie5Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.#Prístupové alebo vernostné karty PresnosťAkciaParametre akcieAkcieAkcie na vykonanie AktivovaťAktivovať vrstvuAktivovať vybratú vrstvu9Namiesto toho aktivujem štandardné vykresľovanie máp.Aktívne predvoľby:Aktívne pravidlá:Aktívne štýly:PridaťPridať URL pre mapový podklad'Pridajte popisnú URL pre JOSM doplnok.Pridať bod...Pridať Rectified ImagePridať značku=Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasťPridať novú cestu pre ikony8Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.'Pridať nový bod do existujúcej cesty;Pridajte novú predvoľbu zadaním názvu súboru alebo URL4Pridať nové pravidlo zadaním súboru alebo adresyPridať nový zdroj do zoznamu.5Pridať nový štý zadaním názvu súboru alebo URLPridať novú značku'Pridať novú položku {0} zadaním URLVPridať bod pomocou zemepisnej šírky / dĺžky alebo easting / northing (Cartesian).TPridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledným členomZPridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore za posledný vybraný členRPridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore pred prvým členom]Pridať všetky objekty vybrané v aktuálnom dátovom súbore, pred prvým vybraným členomPridať všetky značkyPridať prázdnu značkuPridať informáciu o autorovi3Pridať zaškrtnuté značky do vybraných objektovPridať konflikt pre "{0}"xPrijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xmlPridať filter%Pridať vrstvu mapového podkladu {0}Pridať vrstvy Pridať bodPridať bod do cestyPridať bod do cesty a spojiťPridať bod {0}Pridať reláciu {0}Pridať vybrané značkyPridať výber do reláciePridať nastavenie&Pridať značky do vybraných objektovEPridať členy všetkých vybraných relácií k súčasnému výberuFPridať vybrané dostupné predvoľby do zoznamu aktívnych predvolieb:Pridať vybrané pravidlá do zoznamu aktívnych pravidiel?Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov/Pridať vybranú reláciu k aktuálnemu výberuPridať k výberu$Pridať do výberu posúvacej mapy: Pridať hodnotu? Pridať cestuPridať cestu {0}%Pridať body na všetky priesečníky&Pridávam {0} k ignorovaným značkám#Pridávam {0} do kontroly pravopisu"Pridávam {0} do kontroly značiekInterpolácia adriesAdresyPridá tester predvolieb značenia do menu nápovedy, ktorý pomáha pri vývoji predvolieb značenia (rýchly náhľad na dialóg, ktorý sa zobrazí). Jar-súbor môžete spustiť aj samostatne.Pridanie tlače máp do JOSMu>Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest Štôlňa"Nastaviť posun mapového podkladu!Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.(Upraviť polohu tohto mapového podkladu#Nastaviť časové pásmo a rozdiel)Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.iNastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.Administratívne centrumAdministratívneAdministratívna úroveň RozšírenéPokročilé pozadie: Zmenené#Pokročilé pozadie: NeštandardnéRozšírené OAuth parametrePokročilé vlastnosti OAuthPokročilé voľbyRozšírené infoRozšírené info (web)Rozšírené info objektov`Letecký mapový podklad môže byť posunutý. Skontrolujte jeho posun za pomoci GPS záznamov!LanovkaPoľnohospodárskeKvalita ovzdušiaLetiskoÚzemie letiskaAlkoholZarovnať body do kruhuZarovnať body na priamkuVšetkoVšetky súboryVšetky formátyVšetky súbory (*.*)WVšetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.mVšetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev."Všetky projekcie sú podporovanéVVšetky nastavenia v tejto skupine sú na východzích hodnotách, nie je čo uložiťHVšetky hodnoty spojené ako ''{0}'' budú použité pre kľúč ''{1}''Všetky vozidláZáhradkárska oblasť?Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu. Povoliť zmeny poznámok (notes)+Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy'Povoliť čítanie vašich preferenciíPovoliť nahrávať GPS stopy!Povoliť nahrávať mapové dáta%Povoliť zapisovať vaše preferenciePovolená prevádzka:QUmožnuje kontrolovať JOSM z iných aplikácií, napr. z webového prehliadača.aPovoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovkeiDovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov. Umožňuje používateľovi vytvoriť rôzne farebné schémy a prepínať medzi nimi. Len zmeňte farby a vytvorte novú schému. Používa sa na prepnutie na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť v slnečnom svetle. Pozri dialóg v nastaveniach zobrazenia.bUmožňuje doplniť atribúty značiek do všetkých objektov v akejkoľvek zvolenej oblasti narazaUmožňuje upravovať informácie o premávke a exportovať do simulátora mestskej mobility SUMO-Umožňuje odfiltrovať nepotrebné GPS stopy=Dovoľuje import rôznych formátov súborov priamo do JOSMu.VDovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.4Umožní navrátiť zmazané objekty z OSM databázy Alfa kanál Horská chata4So základným objektom "{0}" už existuje konflikt.>Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.Tiež premenovať súborAlternatívny názovYPrípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:Vždy schovaťVždy zobraziť!Vždy aktualizovať bez opýtaniaAmerický futbalPočet káblovPočet sedadielPočet schodov Prúd (A)_Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené používateľmi a programami.!Prázdna hodnota vymaže značku.Nastala chyba v plugine {0}Nastala chyba pri zladený fotiek s GPX trasou. Môžete ručne nastaviť posuvníky aby fotky sedeli.Nastala chyba pri zladený fotiek s GPX trasou. Môžete ručne nastaviť posuvníky aby fotky sedeli.OVyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.Došlo k neočakávanej výnimke.
Toto je vždy chyba programovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM
, zvážte prosím vyplnenie hlásenia o chybe. AnalógovéBAnalyzuje sadu GPS bodov na získanie ich stredu a smeru rozptylu.Zameriavanie uhlovZameriavanie uhlov je aktívne.PopisyĎalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď ''name(meno)'', ''cmt(komentár)'' or ''desc(poznámky)'' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.9Pripojiť preferencie zo súboru do existujúcich hodnôtPoužiťPoužiť zmenyPoužiť predvolenéPoužiť rozhodnutiePoužiť FunkciuPoužiť Funkciu:PAplikovať vyhladzovanie (antialiasing) na čiary GPX pre jemnejšie zobrazenie._Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v režime drôtového modelu pre jemnejšie zobrazenie.IAplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.Použiť nedávnu značku {0}Použiť vyriešený konflikt1Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialógPoužiť zvolené zmenyBPoužiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.>Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do!Použiť súčasnú aktualizáciuPoužiť adresu dlaždice2Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno,Použiť túto úlohu pre všetkých členov Použiť?Pristávacia plochaPasážArcheologické nálezisko Lukostreľba-Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?Oblasť.Cesta reprezentujúca oblasť nie je uzavretáOblasť okolo miesta%Oblasti majú spoločný úsek cesty. Meno umelcaStredisko umeniaUmelecké dieloSpýtať sa pred aktualizáciouZostavenie nových polygónov PrevziaťPPrázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objektAtletika2Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!Atrakcia AtribútyZvukAudio zariadenie nedostupnéNastavenia zvukuZukové značky z {0}$Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.&Označenie bodu so zvukovým záznamomAudiosprievodca&Audiosprievodca cez mobilný telefón?Austrálsky futbalOverenie totožnosti4Overenie s dodaním používateľského mena a heslavOverovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné používateľské meno a platné heslo.hOverenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné používateľské meno a platné heslo.lOverovanie na hostiteľovi ''{0}'' zlyhalo. Prosím, zadajte platné používateľské meno a platné heslo.1Overovanie sedenia pre používateľa ''{0}'' ...Overenie totožnostiAutentifikácia zlyhalaAutentifikácia zlyhalaAutorAutor:Autentifikácia zlyhala$Povoliť JOSM na prístup do OSM APIAutorizačná URL:Povoliť terazBPovoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...)Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...Autori (spracovatelia) Automaticky Automaticky Načítať Dlaždice Povolené Automatické uloženie2Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)+Súbory automatického ukladania pre vrstvu,Automatický zoom v predvolenom nastavení: Auto-odhad=Automatické načítanie dlaždíc v predvolenom nastavení: AutomatickéAutomatický defibrilátorBankomatAutomatické sťahovanieAutomatická oprava značiek Automaticky zmeniť rozlíšeniezAutomaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.OAutomatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.8Skracujem hodnotu značky "{0}" na vymazanom objekte {1} DostupnýDostupné predvolené podklady:Dostupné predvoľby:Dostupné úlohyDostupné pravidlá:Dostupné štýly:Lavínová ochrana (strecha)Hniezdo záchranySpäťPodmienky použitia pozadiaPozadie:Operadlo chrbta (Backrest)Backspace v pridávacom režimeChybná požiadavka8Chybné umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0} Hlavná ulicaPekár!Prekročený Limit Šírka pásmaBanka Bar (výčap)Zábrana:Vchod/vstup cez prekážku nie je nastavený na prekážkePrekážky (Barriers)Prekážky a vchodyBejzbal ZákladnýNádrž na dažďovú vodu BasketbalBatérieBojiskoBavorsko (2 m)ZálivPlážPlážový volejbalSignál (rádiomaják)LavičkaNápojeBicykelVyhradená cesta pre cyklistovPožičovňa bicyklovOprava bicyklovPredaj bicyklov Čistenie bicyklov (za poplatok)Záhradná reštauráciaBicyklový obchod Bio naftaPrázdna vrstvaBalvan (Block)Modrá:Informácie na tabuliLodenicaStĺpik Typ stĺpika KníhkupectvoNázov záložky: ZáložkyHraničná kontrolaBotanický názovBowling na tráveHraniceHranicaHraničné kameneDuplicitné body na hranici Typ hraniceOhraničujúci rámec%Ohraničujúci rámec (plánovaný): Ohraničujúci rámec: HraniceButikBowlingZnačkaVlnolamMostVNačíta chyby z Osm Inspector a zobrazí ich v aktuálnom ohraničujúcom rámci JOSM`Chybné prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - Java metóda zadaná v ''values_from'' nie je "{2}"oChybné prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - Java metóda zadaná v ''values_from'' vrátila výnimku {2} ({3})|Poškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''display_values'' musí byť rovnaký ako vo ''values''Poškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''short_descriptions'' musí byť rovnaký ako vo ''values'' Nevestinec*Brownfield (opustený priemyselný objekt)Budhistický chrám NárazníkSprávy o chybáchBudovaPasáž pod budovouDuplicitné body na budováchBudova v budoveVytváram hlavné menu Typ budovy%Zabudovaný štýl, vnútorná cesta: Zabudované:)Brána pre otváranie predkom auta (Bump)AutobusVodiaca dráha pre autobusAutobusové nástupišteAutobusová stanicaAutobusová zastávkaLZariadenie na ceste zabraňujúce vjazdu vozidiel okrem autobusov (Bus trap)"Autobusová zastávka (zastaralé) MäsiareňPodľa kódu (EPSG)Bytom: Budynki (budovy)+Bytom: Ortofotomapa 2012 (letecké snímky)(Będzin: Ortofotomapa (letecké snímky)CNG (Stlačený zemný plyn)Kabínková lanovkaKáblová rozvodná skriňa KaviareňVýpočet oblasti na stiahnutie/Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu/Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam dvojjazyčnéKamera TáboriskoStanový tábor (kemp)^Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože neobsahuje podtriedu ''{1}''.jNemožno aktivovať vykresľovaciu triedu máp ''{0}'', pretože nie je zapísaná ako vykresľovač máp.YNemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože trieda nebola nájdená.Kanadský futbalPrieplav (canal)Zrušiť.Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialógZrušiť overenie/Zrušiť automatické zvyšovanie pre toto pole(Zrušiť zatváranie zmenových súborovZrušiť rozhodnutie konfliktu1Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialógZrušiť operáciu>Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno/Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editáciiPrerušiť nahrávanie#Zrušiť, pokračovať v úpravách*Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.'Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.4nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}DNie je možné použiť nerozhodnutú značku pri spojovaní prvkov.pNemôžem priradiť Id zmenového súboru > 0 novému základnému objektu. Hodnota Id zmenového súboru je {0}bNemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.XNemôžem porovnať základný objekt s ID ''{0}'' so základným objektom s ID ''{1}''.mNemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''[Nemôžem vytvoriť dotaz na sadu zmien pre otvorené sady zmien anonymného používateľa-Nedá sa zmazať bod, ktorý obsahuje značkyANedá sa zmazať bod, ktorý je odkazovaný z viacerých objektovuNemožno stiahnuť súbor "{0}". Jeho odkaz na stiahnutie "{1}" nie je platná URL adresa. Sťahovanie sa preskočí.pNemôžem stiahnuť plugin "{0}". Jeho odkaz na stiahnutie "{1}" nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.eNemôžem stiahnuť plugin "{0}". Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.NNedá sa načítať vrstva typu "{0}" pretože sa nenašiel vhodný importér.]Nedá sa načítať vrstva {0} pretože závisí na vrstve {1}, ktorá však bola vynechaná.kNie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených základných objektov je nový a ostatné nie súYNedajú sa zlúčiť body: Musela by byť zmazaná cesta {0}, ktorú stále používa {1}UNemožno zlúčiť základné objekty s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}0Nemožno miešať bod, a líniu pre úlohu "cez"'Nemôžem presúvať objekty mimo svet.hNepodarilo sa otvoriť URL ''{0}''
Nasledujúce úlohy sťahovania akceptujú tieto tvary URL:
{1}#Nedá sa umiestniť bod mimo sveta.,Nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt.Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho používateľa, pretože aktuálny používateľ je anonymnýmNemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je neplatný.ONemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo používateľa ''{0}''INepodarilo sa spustiť server pre diaľkové ovládanie na porte {0}: {1}FNemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" už neexistuje Kanoistika PlechovkyKapacitaKapacita (celková)VozidloPredajca automobilovKemping pre obytné prívesyNáklad HotovosťHradOMreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, priechodná pre autá (Cattle grid) Príčina: Vstup do jaskyne CintorínStred ohraničujúceho rámca Stredový pohľadHlavný poludníkReťazSedačková lanovkaChataUpraviť značky Zmeniť smer?#Zmeniť nastavenie zoznamu zoznamov#Zmeniť zoznam mapových nastaveníZmeniť nastavenie zoznamuZmeniť bod {0} Zmeniť nastavenia proxy serveraZmeniť reláciu)Zmena funkcie člena relácie pre {0} {1}Zmeniť reláciu {0}Zmena rozlíšeniaZmeniť nastavenie reťazca5Zmena adresára pre všetky nastavenia používateľa Zmena výberuZmeniť pohľadZmeniť cestu {0}Zmenili sa body {0}#Zmeny nastavení podľa XML súboruJOčakávané ID zmenového súboru > 0. Obdržaná hodnota však bola {0}.Zmenový súbor ID: "Panel riadenia zmenových súborovManažér zmenových súborovZmenový súbor zavretýKomentár k súboru zmienPoznámka zmenového súbor:Zmenový súbor id:Info súboru zmienZmenový súbor je plnýSúbor zmien {0}Zmenový súbor: Súbory zmien'Zmena klávesových skratiek manuálne.&Nabíjacia stanica (pre elektromobily)Kontrola FIXMES.Interval kontroly (minúty):Kontrola na serveriKontrola vlastností kľúčov.Kontrola hodnôt vlastností.6Kontrola zmazaných rodičov v lokálnej dátovej sade&Kontrola rodičov pre zmazané objekty$Kontrolujem predpoklady pluginov ...!Vyhľadáva zastaralé vlastnosti>Kontroluje chyby v adresách a reláciách "associatedStreet".,Skontroluje chyby v prekážkach a vchodoch. Hľadá chyby na komunikáciách*Hľadá chyby energetickej infraštuktúryHľadá chyby v reláciách*Hľadá chyby na náboženských objektochHľadá chyby geometrie8Hľadá chýbajúce značky alebo podozrivé kombinácieQHľadá body na elektrických vedeniach, ktoré nemajú značku power=tower/pole.Hľadá nepotrebné značky)Skontroluje cesty pripojené k oblastiam.;Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou."Hľadá chybné číselné hodnoty#Hľadá chybné značky "wikipedia"Kontrolný súčet chýb: {0} DrogériaPodriadené relácieKomínČínskyVybrať1Zvoľte pravidlá kontroly značiek na aktiváciu Zvoľte farbuZvoľte farbu pre {0} Zvoľte preddefinovanú licenciuVybrať hodnotuZvoľte súbor s profilomVybrať nedávnu značku {0}Zvoľte povolené kontrolyVyberte typ objektu OSM"Vybrať server pre vyhľadávanie:Vyberte viditeľné stopyChorzów: Budynki (budovy)WVeľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''KostolKinoVeľkomesto (city)Hranica mesta/obceMestské hradby Názov mesta Typ triedy Vyčistiť*Vyprázdniť pamäť pre navrátenie akcieVymazať zásobníkVymazať textarea.Vymazať zoznam naposledy otvorených súborovKliknutím ''{0}'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.
Kliknutím ''{1}'' sa vrátite do dialógu nahrávania.
Kliknutím ''{2}'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.
6Kliknúť {0} pre ignorovanie.Kliknite na tlačidlo {0} pre načítanie teraz. Ak JOSM bude vytvárať konflikty, môžete ich vyriešiť v Dialógu riešenie konfliktov.-Kliknutím na bunku zmeníte cestu k súboru.&Kliknite sem na výber cesty uloženia.Kliknite sem pre zobrazenie prijatých správ.8Kliknite na cestu, pre začatie vylepšovania jej tvaru.PKliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom7Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí..Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania9Kliknite pre zrušenie spustenia externých prehliadačov&Kliknúť pre zrušenie spojenia bodov>Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt Kliknutím zrušíte nahrávaniexKliknite na pridanie nového bodu. Uvoľnite Ctrl na premiestnenie existujúcich bodov alebo držte Alt na vymazávanie.Kliknite pre zrušenie5Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy(Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu\Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveriKliknutím zavriete dialóg7Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií5Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov5Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie=Kliknutím zavriete tento dialóg a pokračujete v editovaníQKliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboruZavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení"Zavrieť vybraté zmenové súbory,Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory9Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe[Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.Zavreté po - Zatvorený vZatvorený dňa:Bližší popisBližší popis&Zatvárajú sa otvorené súbory zmien,Zavrieť vybraté otvorené zmenové súboryZatváranie súboru zmien"zatváranie zmenového súboru {0}Zatváranie súboru zmien... Oblečenie Pobrežie PobrežieMinceČas výberu poštyStredná škola KolonádaFarba.Farba (HTML názov alebo šestnástkový kód) Názov Farby:Farby=Vyfarbiť body vyznačiť segmenty podľa časových limitov.~Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.,Vyfarbiť body a vyznačiť smery segmentov.7Vyfarbiť body a vyznačiť časovú značku segmentov.4Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.*Farby použité rôznymi objektami v JOSM. Farba pozadiaFarba ohraničenia/šípka Farba textu5Kombinácia parametrov elipsoidu nie je podporovaná. Spojiť cestyPotvrdenie spájania!Spojiť niekoľko ciet do jednej.+Kombinovaný chodník a cesta pre cyklistovPríkazZásobník príkazov Poznámka Poznámka:Obchodná (komerčná)Spoločné, obecnéVšeobecné nasaveniaBežná skratka názvu(Komunikácia s OSM serverom neúspešnáKomunitné centrum Porovnať 9Kompletný bod {0} s neplatnými súradnicami v ceste {1} PočítačePodmienené kľúče Cukrovinky"Konfigurovať umiestnenie pluginov#Nastavenie pokročilých nastavení Nastavenie dostupných pluginov.Konfigurovať stránky...EKonfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginyKonfigurácia panela nástrojov)Nastaviť či vytvoriť záložný súbor&Nastaviť či používate proxy server?Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM serveriPotvrdiť zabudnutie'Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly:Potvrdiť všetky diaľkovo ovládané manuálne činnostiPotvrdiť prázdnu funkciu PotvrdenieKonfliktRozhodnutie konfliktovKonflikt na pozadí!Konflikt na pozadí: kombinovaný Konflikt na pozadí: rozhodnutéKonflikt na pozadí: pokles%Konflikt na pozadí: zahodiť značku$Konflikt na pozadí: prázdny riadokKonflikt na pozadí: zmrazený!Konflikt na pozadí: v porovnaníKonflikt na pozadí: v opačnomKonflikt na pozadí: ponechať.Konflikt na pozadí: ponechať všetky značky%Konflikt na pozadí: ponechať člena,Konflikt na pozadí: ponechať jednu značku%Konflikt na pozadí: žiadny konflikt#Konflikt na pozadí: nie v opačnom'Konflikt na pozadí: odstrániť člena1Konflikt na pozadí: rovnaká pozícia v opačnomKonflikt na pozadí: vybraný"Konflikt na pozadí: nerozhodnutéKonflikt na popredíKonflikt na popredí: pokles&Konflikt na popredí: zahodiť značku"Konflikt na popredí: v porovnaníKonflikt na popredí: ponechať/Konflikt na popredí: ponechať všetky značky&Konflikt na popredí: ponechať člena-Konflikt na popredí: ponechať jednu značku(Konflikt na popredí: odstrániť člena#Konflikt na popredí: nerozhodnuté>Konflikt vo ''viditeľnom''atribúte objektu typu {0} s id {1}"Konflikt nie je úplne vyriešený KonfliktyObjavené konflikty#Konflikty vo vkladaných značkách-Konflikty pri spájaní základných objektov:Konflikty pri spájaní ciest - spájaná cesta je ''{0}'':Konflikty pri zlučovaní bodov - cieľový bod je ''{0}''Konflikty: {0} nevyriešené#Pripojiť existujúcu cestu do bodu1Koncový bod spojenej cesty je blízko inej cestyNastavenie pripojenia%Nastavenie pripojenia pre OSM server.Spojenie do API neúspešnéPPripojenie na proxy server "{0}" pre URI "{1}" sa nepodarilo. Výnimka bola: {2}Cesta vo výstavbeStavebná oblasťPoužívateľský kľúč:Používateľské heslo:Kontakt (spoločná schéma))Kontakt (schéma s predponou "contact:*")Pripája sa na OSM Server...Kontaktujem server...Obsah Kontinent PokračovaťNapriek tomu pokračovaťPokračovať, ako jePokračovanie rozhodnutiaPokračovať v nahrávaníPokračovať v nahrávaní'Pokračovanie cesty z posledného bodu.Pokračovať, skúsiť aj tak@Pokračuje kreslenie čiary, ktorá zdieľa body s inou čiarou.PrispievateliaObchod s tovarom dennej potreby5Konvertuje údaje z portálov Open Data do vrstvy OSMPreviesť do GPX vrstvyKonvertovať do dátovej vrstvyPrevedené z: {0} SúradniceSúradnice (predpokladané): Importované súradnice: {0} Súradnice: Súradnice: SkopírovaťSkopírovať súradniceKopírovať hľúč+hodnotuKopírovať hodnotu$Kopírovať všetky kľúče+hodnoty(Kopírovať všetky moje prvky do cieľa'Kopírovať všetky ich prvky do cieľa6Skopírovať súradnice vybratých bodov do schránky._Skopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementyaSkopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementyMSkopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementyHSkopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body Kópia {0})Kopírovať vybrané body do zásobníka.@Skopírovať kľúče a hodnoty všetkých značiek do schránky@Skopírovať kľúče a hodnoty vybraných značiek do schránky2Skopírovať hodnotu vybranej značky do schránky]Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementyOSkopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy_Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementyKKopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy#Kopírovať do schránky a zavrieťKópia {1} z {0} CopyrightKopírovacia službaZladiťZladiť obrázky s GPX stopou Zladiť GPX&Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y): {0}RNepodarilo sa spojiť cesty
(Nemohli byť spojené do jediného reťazca bodov)UNemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.Nemôžem exportovať "{0}"Nemôžem nájsť typ elementu%Nemôžem nájsť úroveň varovania.Nemôžem importovať ''{0}''.Nemôžem importovať súbory.6Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?(Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.VNemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.'Nemožno analyzovať súbor WMS vrstvy.Nemôžem čítať "{0}"5Nemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0}4Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}ONemôžem čítať zdroj predvolieb označovania: {0} Prajete si, ho zachovať?$Nemôžem premenovať súbor ''{0}'')Nepodarilo sa získať súbor WMS vrstvy.Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože
JOSM nepoznám vašu totožnosť.
Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili
poznať totožnosť používateľa, ktorý pracuje vo Vašom záujme.)Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}VNemôžem získať vstupný link alebo ID pre zvolenú službu. Skúste znovu prosím.PočetKrajina (štát) Kód krajinyOkresSúdKrytéKrytéKrytá nádržŽeriavVytvoriť kružnicuVytvoriť nový priečinok-Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.FVytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju v inom editovacom okneVytvára sieť ciest.Vytvoriť novú mapovú vrstvu.Vytvoriť novú reláciuVytvoriť plochysVytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.Vytvoriť záložku.Vytvoriť značky(markers) pri načítaní GPXVytvoriť multipolygónVytvoriť nový bod.Vytvoriť nové objekty(Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}" Vytvorený Vytvorený v Vytvorené v:Vytvorené pred - Vytvoril:Vytvorený dňa:HVytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.Vytváranie súboru zmien...-Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )Kreditné kartyKriket&Cvičné ihrisko pre kriket so sieťouPriechod pre cyklistovPriechod pre jazdcov na koňochPeší priechod cez železnicuPriechod cez cestu s obsluhou#Križujúce sa prekážky (barrier)!Križujúce sa hranice (boundary) Typ priechodu5Typ priechodu pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org))Kríženie vodnej cesty s pozemnou cestouKrižovanie vodných ciestZkrížené cesty(Ctrl pre spojenie s najbližším bodom.KuchyňaKultúraPriepustSúčasný výber>Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.:Aktuálny správca prihlasovacích údajov je typu ''{0}''?Aktuálna hodnota ''{0}'' pre používateľské ID je neplatná!Aktuálna hodnota je predvolená.YAktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.ZáclonyVlastnéVlastná projekciaVlastný WMS LinkPrispôsobiť farbu'Úprava položiek na paneli nástrojov.Prispôsobenie kreslenia stôp Vystrihnúť Výkop (cesta zarezaná do zeme) Cyklo-prekážka (Cycle Barrier)Pruh pre cyklistovCesta pre cyklistovChodník pre cyklistov vľavoChodník pre cyklistov vpravo'Cyklická závislosť medzi reláciami: CyklistikaCyklické závislostiČeský CUZK:KMČeský UHUL:ORTOFOTO2Częstochowa: Ortofotomapa 2011 (letecké snímky) LADENIE: {0}Priehrada, nádržÚdajeDátová chybaÚdajová vrstva {0}Dátový súbor: Zdroje dát a Typy:Zdroje dát ({0})Overovanie dátDáta:mDatabáza posunov mapových podkladov: zdieľajte a získajte ponusy mapových podkladov jediným tlačidlom.,Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbeTest konzistencie dátovej sadyDátumDátum:Dátum: Názov údaju>Vyžaduje sa hodnota (+datum=*, +towgs84 =* alebo +nadgrids=*)Debetné karty@Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiťStupne Rozhodnutie OddialiťVyhradená cesta pre koneVyhradená cesta pre cyklistov5Vyhradený chodník pre peších (kvalitný mestský) Predvolené&Štandardný (Automatická predvoľba)HPredvolená hodnota nie je známa (nastavenie nebolo doteraz použité).Predvolená hodnota je ''{0}''.Predvolená hodnota: {0} OdstrániťOdstrániť súboryZmazať súbor z diskuRežim mazaniaVymazať značkyAVymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónuPotvrdiť odstránenie$Odstránenie duplicitných relácií'Vymazať zdvojené (duplikované) cestyZmazať filter.Vymazať z relácie#Vymazať súbor s obrázkom z diskuVymazať nekompletné členy?BVymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.Vymazať bod {0}Zmazať body alebo cestyZmazať teraz!Zmazať objektyVymazať reláciu {0}Zmazať reláciu?Zmazať relácieZmazať zvolené objekty.#Vymazať práve zobrazenú reláciu.Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektochZmazať vybrané vrstvy.Zmazať vybrané relácie"Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu."Zmazať výber v tabuľke značiek!Zmazať nepotrebné body z cesty.Vymazať cestu {0} OdstránenýVymazané ''{0}''Vymazaný stav:/Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}Zmazaný bod odkazovaný z {0}*Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}!Vymazať alebo presunúť objekty%Zmazaná relácia {0} obsahuje členy!Vymazaná cesta {0} obsahuje body ŠpecialityVyznanie (cirkevné) Zubný lekár Obchodný domZastaralé vlastnostiHĺbka v metrochPopisPopis: Popis: {0} Smerovník3Cieľ vyznačený na smerovníku (bez vzdialenosti)Úroveň detailu PodrobnostiPodrobnosti...Detaily:"Zisťujem pluginy pre nahratie ...0Zisťovanie ID pre aktuálneho používateľa...Priemer (v mm)BNemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sadeNafta?Nafta (zo skvapalneného plynu - najkvalitnejšia, syntetická)(Nafta pre ťažké nákladné automobily Obtiažnosť DigitálneJHustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)SmerJSmer (červená = západ, žltá = sever, zelená = východ, modrá = juh)Smer v stupňochVypnúťVypnúť doplnoksNavždy znemožní používať JOSM (VAROVANIE: tento plugin znemožní spustenie JOSM a je ťažké sa ho zbaviť)ZahodiťZbytočný kľúč: pozadieZbytočný kľúč: popredie#Zbytočný kľúč: pozadie výberu$Zbytočný kľúč: popredie výberuOdpojiť bod z cesty%Odpojiť body od cesty, ktorej patriaVýdaj na recept Zobrazenie%Zobraziť pokročilé parametre OAuthNastavenie zobrazeniasZobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.KZobrazí rozšírené informácie o OSM bodoch, cestách alebo reláciách.QZobraziť tlačidla v pravej časti menu iba vtedy, keď je myš vo vnútri prvkuZobrazovať súradnice akoZobrazovať zbytočné kľúčeZobraziť obrázky s geotagmibZobrazí informácie o histórii o OSM cestách, bodoch alebo reláciách vo webovom prehliadači. Pluginy ak to budete chcieť neskôr zmeniť)7Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.Neskrývať stavový riadokNeskrývať nástrojovú lištuNeskrývať nástroje a menu7Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce))Znovu nezobrazovať (zapamätanie voľby)+Nezobrazovať nabudúce (v tejto operácii))Nezobrazovať nabudúce (v tomto sedení)Neurobiť nič$Naozaj chcete použiť nové úlohy?Chcete toto povoliť?Chcete vložiť tieto značky?Obchod Urob si sámDok, prístavná hrádzaLekári'Nie je v tvare "obmedzenie @ podmienka"Cvičisko pre psovPreteky chrtovDvojitý konfliktNadol StiahnuťStiahnuť všetky podriadenéStiahnuť komprimované OSM!Stiahnuť komprimovanú OSM zmenuSťahovanie dát Stiahnuť GPS@Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.Priečinok sťahovaniaStiahnuť členov Stiahnuť OSMStiahnuť OSM zmenuStiahnuť OSM URLStiahnuť OSM objekt s ID.Stiahnuť PluginFSťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služiebStiahnuť vybrané podriadenéSťahovacia URL4Stiahnuť všetky podriadené relácie (rekurzívne)%Stiahnuť všetky nekompletné členy4Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií5Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektovDSťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serveromPSťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavkuNačítať na novú vrstvu"Stiahnuť obsah zmenového súboruStiahnuť súbory zmienEStiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkamiStiahnuť obsahStiahnuť dátaSťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru{Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboruStiahnuť všetko vovnútri:Sťahovanie dokončené*Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)Stiahnuť z OSM...Stiahnuť neúplných členov2Stiahnuť neúplných členov vybratých reláciíEStiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM serveraStiahnuť obsah+Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.Stiahnuť členovLStiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)#Stiahnuť iba moje zmenové súboryStiahnuť okolo:Stiahnuť terazStiahnuť objektStiahnuť objekt...Stiahnuť objekty:Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov!Stiahnuť objekty do novej vrstvy'Sťiahnuť nadradené cesty/relácie...Sťahujem zoznam pluginov ...Stiahnuť pluginy$Stiahovanie presmerované na ''{0}''6Stiahnuť aj odkazujúce (nadradené) relácie a cesty.Stiahnuť aj odkazujúce (nadradené) relácie%Sťahovanie týkajúcich sa reláciíStiahnuť členov relácieSťahovanie relácií&Stiahnuť vybraté nekompletné členyStiahnuť vybrané relácie SťahovanieSťahovanie je zrušenéStiahnuť ohraničujúci rámec/Stiahnuť ohraničujúci rámec ako surové GPS"Stiahnuť obsah zmenového súboru0Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM serveraWStiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru9Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera$Stiahnuť obsah dostupných pluginov=Stiahnite si umiestnenie na adrese URL (s lat=x&lon=y&zoom=z)JStiahnuť umiestnenie na adrese URL (s lat=x&lon=y&zoom=z) ako surové GPSStiahnuť viditeľné dlaždice*Stiahnite si GPX stopy z openstreetmap.org-Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})Stiahnuté GPX dátaStiahnutých {0}/{1} dlaždíc Stahovač:#Sťahovanie súboru {0}: {1} bajtovSťahujem GPS dátaSťahujem OSM údaje...Sťahujem plugin {0}...Sťahujem "Správu dňa"%Sťahovanie obsahu zmenového súboru!Sťahujem zmenový súbor {0} ...Sťahujem zmenové súbory...+Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...Sťahovanie dátStiahnutie súboruSťahovanie z OSM Servera...História sťahovania...%Sťahujem otvorené súbory zmien ...#Sťahujem zoznam pluginov z ''{0}''Sťahujem body {0} až {1}...'Sťahovanie odkazovaných relácií ...#Sťahovanie odkazovaných ciest ...Nahrávam reláciu {0}"Stiahnutie OSM dát pozdĺž cestyFLyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)Ťahajte tak, aby zo segmentu cesty vznikol obdĺžnik. Ctrl+ťahaním presunúť segment pozdĺž jeho kolmice, Alt+ťahaním vytvoriť nový obdĺžnik, dvakrát kliknite na pridanie nového bodu.Ťahať play headŤahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.#Odvodňovací kanál, odtok (drain)KresliťKresliť šípky v smere jazdyNakresliť kruh z hodnoty HDOPNakreslite kruh z hodnoty HDOP.NNakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.ONakreslite šípky v smere jednosmerných ciest a ďalšie smerové vlastnosti.2Vykresliť ohraničujúci rámec stiahnutých dát@Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body. Kresliť smer cestného segmentu.Vykresliť neaktívne vrstvy v iných farbáchKresliť veľké GPS body)Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.#Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi!Kresliť spojnice medzi GPS bodmi Kresliť body*Kresliť šípky pre jednosmerné línie .Kresliť iba obrysy plôch$Kresliť rubber-band pomocnú čiaru+Vykresliť segmenty s poradovými číslami1Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.aNakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru./Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.?Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.)Vykresliť virtuálne body v mode výberuKKresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.Kresliaca šírka čiar GPX Pitná vodaNRiaďte pretekárske auto z bodu A do bodu B nad leteckým mapovým podkladom.Prejazd AutoškolaChemická čistiareň DuplikovaťDuplicitné čísla domov2Zduplikovať body používané viacerými cestami..Duplikovať výber kopírovaním a vložením.Duplikovať túto vrstvuDuplicitné bodyZdvojené relácieDuplicitné body v cesteZdvojené (duplikované) cesty Dynamicky$Dynamické tlačidlá v bočnom menu+Dynamický rozsah farieb na dátové limityE10 (10% Etanol mix)E85 (85% Etanol mix)0EPSG: 4326 a Mercator projekcie sú podporovanéCHYBA CHYBA: {0}+EULA licencia URL nie je k dispozícii: {0}*Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty Východ/Sever VýchodneLJednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cestyUpraviť!Upraviť vlastnosti komunikácie:Upraviť JOSM Plugin popis URL.Upraviť značkyUpraviť tiež …"Upravuje vlastnosti pre OpenSeaMapUpraviť filter.+Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.'Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"&Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"Upraviť skratkuUpraviť položku zdroja:"Upraviť aktuálnu stránku pomoci&Načítať aktuálne vybranú reláciuIUpraviť názov súboru alebo URL adresu pre vybrané aktívne predvoľbyCUpraviť názov súboru alebo adresu pre vybrané aktívne pravidlo@Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýlyGUpraviť reláciu, na ktorú odkazuje aktuálne vybraný člen relácieHUpraviť reláciu, na ktorú odkazuje aktuálne vybraný člen relácie.Upraviť vybraté cesty ikonUpraviť zvolený zdroj.6Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objektyEditačná nástrojová lišta Úpravy: {0}Upravené na: Upravoval: VzdelávaniexBuď upravíte cestu ručne do textového poľa, alebo kliknite na "..." tlačidlo pre otvorenie vyhľadávania súboru.Elektrifikovaný Elektronika!Platobné karty a Kreditné karty Elektronika*Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.Nadmorská výška%Elipsoid ''{0}'' nie je podporovaný.Názov elipsoiduParametre elipsoidu1Elipsoid sa vyžaduje (+ellps=* alebo +a=*, +b=*)E-mailová adresaNásypVeľvyslanectvo$Bod pre príchod záchrannej službyNúdzový telefónZáchranné vozidláPrázdny dokumentPrázdne metadátaNájdená prázdna úlohaPrázdne cesty!Povoliť built-in icon východzíZapnúť filterPovoliť diaľkové ovládanie(Hodnotu prijmete zaškrtnutím políčkaWPovoliť/zakázať automatické presunutie zobrazenia mapy na posledný umiestnený bod%Zapnúť/vypnúť režim pre expertov3Zapnúť/vypnúť zobrazenie máp iba ako drôtovéOPovolí hľadanie cestovného bodu (waypoint-u) v importovaných z gpx súboru.&Odporúčané/neodporúčané nahratie!Vynútenie dopravného obmedzenia,Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto. Zadať URLVložte URL pre sťahovanie:Vložiť id zmenového súboru#Vložte názov miesta pre hľadanie+Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:7Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie/Vložiť úlohu pre všetkých členov relácieVložiť hľadaný výraz Zadajte zdroj$Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti3Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahovanéZadajte nejaký komentár3Vložiť prihlasovacie údaje pre HTTP proxy server)Vložiť prihlasovacie údaje pre OSM API+Zadajte prihlasovacie údaje pre hostiteľaTZadajte easting a northing (x, y), oddelené medzerou, čiarkou alebo bodkočiarkou.Zadať názov súboru:Zadajte cestu a názov zložky: Vložte text/Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý$Vložte OAuth autorizačný prístupZadajte súradnice nového bodu.
Môžete oddeliť zemepisnú dĺžku a šírku medzerou, čiarkou, alebo bodkočiarkou.
Použite kladné čísla alebo znaky N, E na označenie svetových strán sever a východ .
Pre svetové strany juh a západ, môžete použiť buď záporné čísla alebo znaky S, W.
Súradnice môžu byť v jednom z troch formátov:
  • stupne°
  • stupne° minúty'
  • stupne° minúty' sekundy"
Symboly °, ', , ", sú nepovinné.

Príklady:
    {0}
Vložte hľadaný výrazVchodVstup (otvor v prekážke)Číslo vchoduHVstup'' {0}'' vyžaduje JOSM verziu {1}. (V súčasnej dobe beží: {2}) Záznam {0} JazdectvoSexshopChybaChyba Chyba počas sťahovania;Chybová hlavička "{0}" nesúhlasí s očakávaným vzoromChyba vo filtri[Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - výraz musí vrátiť iné aktuálne elementykChyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - ľavá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementovXChyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - nie (-) nemožno použiť v tomto kontextekChyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - pravá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementovChyba v hodnote pre {0}: {1}'Chyba pri inicializácii testu {0}: {1}!Chyba počas načítavania vrstvyaVyskytla sa chyba počas analýzy gpx dát pre vrstvu ''{0}''. Bude dostupná iba časť súboru.YVyskytla sa chyba počas analýzy gpx súboru ''{0}''. Bude dostupná iba časť súboru.Chyba v súbore {0}#Chyba rozkladania(parsovania) {0}: Chyba prehrávánia zvuku)Chyba pri čítaní položky záložky:%s-Chyba pri premenovaní súboru "{0}" na "{1}"8Chyba pri vytváraní zálohy z odstránenej vrstvy: {0}Chyba pri exporte {0}: {1}/Chyba pri získavaní súború z adresára {0} 7Chyba pri rozkladaní rozdielu. Čakám na formát: {0}6Chyba pri analýze hľadaného výrazu na pozícii {0}OChyba pri rozkladaní (parsovaní) dát. Prosím použite požadovaný formát.@Chyba pri rozkladaní časového pásma. Čakám na formát: {0}Chyba pri rozkladaní {0}ChybyChyby počas sťahovaniaVšetko PríkladySpúšťam platformuSúčasné hodnotyKoniecUkončiť JOSMOUkončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené@Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.Ukončiť ihneď!Ukončť program. Výjazd doPOčakávaná neprázdna hodnota pre parameter "{0}", obdržaná hodnota je "{1}"6Predpokladaný počet argumentov pre parameter ''{0}''Očakávaný hľadaný výraz/Očakávam min/max po "timestamp"Režim pre expertovRežim pre expertovCPodrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track). 0. Obdržaná hodnota však bola {0}.JID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.IO chybaV/V Výnimka (I/O)LIOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}IkonaCesty pre ikony:Ikona:NAk je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania. Ignorovať'Nabudúce ignorovať vybraný problém.+Ignorovať ich, nechať reláciu tak ako je.Ignorovať túto radu a napriek tomu zlúčiť(Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny3Ignorovať varovanie a aj tak nainštalovať štýlIgnorovať varovanie2Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?QIgnorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}Ignorujem prvkyLIgnorujem výnimku, pretože sťahovanie bola zrušené. Výnimkou bola: {0}AIgnorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka: {0}"Ignorujem zdeformovanú URL: "{0}"0Ignorujem deformovanú URL adresu súboru: "{0}"(Ignorujem geometriu chybného tvaru: {0}/Ignoruje sa {0} bodov s prázdnymi súradnicami Chybné dátaKChybná logická hodnota pre vlastnosť "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".-Neplatná požiadavka URL pre zmenový súborNedovolená veľkosť=Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1KNesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0BNesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné~Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.MNedovolená zdvojená hodnota "{0}" v riadku "{1}" v súbore záložiek "{2}"'Nedovolený záznam v zozname pluginov.Neplatný výraz ''{0}''*Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''INeplatná hodnota parametra zem. šírky "{0}", obdržaná hodnota je {1}INeplatná dlhá hodnota pre vlastnosť "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}"*Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''INeplatná hodnota parametra zem. dĺžky "{0}", obdržaná hodnota je {1}!Nepovolený členský výraz: {0}HChybná číselná hodnota atribútu "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".Neplatný objekt s id=0DChybné číslo portu v nastavení "{0}". Obdržaná hodnota je {1}.#Neplatný regulárny výraz ''{0}''fChybné hodnoty atribútu "changeset" pre nový objekt {1}. Obdržaná hodnota je {0}. Resetujem na 0.AChybné hodnoty atribútu "changeset". Obdržaná hodnota je {0}.[Neplatná hodnota pre vlastnosť "ref" pre člena v relácii {0}. Obdržaná hodnota je {1}aNeplatná hodnota vre vlastnosť "type" pre člena {0} v relácii {1}. Obdržaná hodnota je {2}.qNeplatná hodnota pre vlastnosť "version" (verzia) na OSM základnom objekte s ID {0}. Obdržaná hodnota je {1}MChybná hodnota v atribúte "{0}" typu "double". Obdržaná hodnota je "{1}".^Neplatná hodnota pre vlastnosť "{0}" na XML značke (tagu) "{1}". Obdržaná hodnota je {2}.DNeplatná hodnota pre vlastnosť "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".eNedovolená hodnota pre povinný atribút "{0}" typu "OsmPrimitiveType". Obdržaná hodnota je "{1}".\Nedovolená hodnota pre povinný atribút "{0}" typu "boolean". Obdržaná hodnota je "{1}".^Nepovolená hodnota pre povinný atribút "{0}" typu "long" (>=0). Obdržaná hodnota je "{1}"XNepovolená hodnota pre povinný atribút "{0}" typu "long". Obdržaná hodnota je "{1}"PNeplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu . Obdržaná hodnota je {0}.dNepovolená hodnota atribútu "{0}" prvku "{1}" v schopnostiach servera. Obdržaná hodnota je "{2}"ObrázokObrázkové súbory*Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.Mapové podkladyPozadie snímok: PredvolenéNastavenie mapového podkladuURL mapového podkladu$URL mapového podkladu (predvolené)Zoslabenie mapového podkladuPosun mapového podkladuNastavenia mapových podkladov"Poskytovatelia mapových podkladovMapový podklad: {0}0Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})7Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})BritskýzDoplní príkazový riadok a aktivuje vkladanie príkazov. Pozri odkaz na štandardné príkazy (oblúku, kružnica atď.)Importovať zvuk%Importovať dáta vo formáte OSM PBF,Importovať PDF súbor a previesť na cesty.Import dát z URLImportovať obrázkyImportovať logImport nie je možnýImport vektorovej grafiky (SVG),Importuje nahlásené chyby z OpenStreetBugsRVložiť vlastné CSV súbory z Columbus/Visiontac V-900 GPS logger do vrstvy GPX.Zvýšiť presnosť ciest!Režim zvýšenia presnosti ciest Na pozadíV zmenovom súbore: V rozpore s: Sklon v stupňochSklon,Vložiť súbor GPX do súboru sedenia .joz.,Zahrnúť OSM dáta do .joz súboru sedenia..Zahrnúť bod do najbližšieho segmentu cesty,Nekompletné špecifikácie s ref=0$Neúplné nahratie a/alebo uloženie3Nesprávny formát bodu so zvukovým záznamom: {0}Nesprávny počet parametrovNesprávny formát3Chybný kruhový objazd (highway: {0} namiesto {1})(Nesprávne označenie formátu bodu: {0} PriblíženieRôzneV budove Priemysel Informácie InformáciaInformačná tabuľaInformačná kanceláriaInformačný terminálInformácie o vrstveAInformačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.Prebieha inicializáciaInicializujem OSM API6Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...Inicializujem mapové štýly&Inicializácia bodov na stiahnutie ...'Inicializujem body na aktualizáciu ...Inicializujem predvoľby+Inicializujem relácie na aktualizáciu ...Inicializujem validátor(Inicializujem cesty na aktualizáciu ...Inštalácia pluginov"Inštalujem aktualizované pluginyVnútorné PrednastavenieVnútorná chyba servera[Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýlyMedzinárodný názovPrístup na InternetPrístup na internet Poplatok za prístup na internet)Priesečník medzi cestami multipolygónuChybná API URL+Neplatný zoznam ID Nemôžem pokračovať.*Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}Chybný ohraničujúci rámecPoškodený bz2 súbor.Neplatné súradnice: {0}Neplatný dátový súborNeplatný dátumNeplatná hodnota dátum/časChybný jar súbor "{0}"Neplatný rozdiel!Chybný popis "{0}" v plugine {1}'Neplatná konfigurácia projekcie : {0}Neplatné vlastnosti kľúčaChybný vyhľadávaný výrazNeplatná URL služba. Neplatný riadok spellcheck: {0}&Neplatný riadok tagchecker - {0}: {1}Neplatné časové pásmoNeplatné ID používateľa Neplatné používateľské meno-Neplatná hodnota {0} pre parameter "has_arg"'Neplatná medzera vo vlastnosti klúčaObrátený filterOstrov OstrovčekIzolované obydlie@Vyzerá to, že JOSM naposledy havaroval. Chcete obnoviť dáta?MPodporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.&Položka {0} sa v zozname nenachádza.Vlek s jednomiestnou kotvouPrehliadač nápovedy JOSMInterný štýl JOSMu+Vlastné nastavenia súborov JOSMu (*. Xml)JOSM očakával, že nájde (primitive) [{0} {1}] v dátovom súbore, ale nie je tam. Prosím, oznámte to na http://josm.openstreetmap.de/. Toto nie je kritická chyba, malo by sa dať bezpečné pokračovať vo svojej práci.&JOSM nemohol stiahnuť ikony pluginov:'JOSM nemohol stiahnuť zoznam pluginov:JOSM je nastavený na používanie proxy z nastavenia systému, avšak JVM nie je nastavená na ich prevzatie. Nastavenie sa resetuje na "Bez proxy servera"JOSM sa pokúsil pristúpiť k nasledovným zdrojom:
{0}avšak neúspešne, kvôli nasledovným chybám v sieti:
{1}Môže to byť dôsledkom chýbajúcich nastavení proxy servera.
Chcete zmeniť nastavenia proxy teraz?JOSM sa pokúsil pristúpiť k nasledovným zdrojom:
{0}avšak to sa nepodarilo, kvôli nasledovnej chybe proxy servera:
{1}Chcete teraz zmeniť nastavenia proxy servera?,JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.JOSM načúva na localhost porte 8111.
Tento port nie je konfigurovateľný, pretože naň spoliehajú externé aplikácie používajúce JOSM.YJOSM čoskoro prestane fungovať s touro verziou. Odporúčame aktualizovať na Java {0}.(JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.deJPEG obrázky (*.jpg)Java verzia {0} KlenotníctvoFunkcia spojenia plôchSpojiť body a línieVložiť bod do cestyPotvrdenie zlúčenia oblasti Spojiť prekrývajúce sa plochy!Spojené prekrývajúce sa plochy$Spojí plochy ktoré sa prekrývajúSkok na miesto (pozíciu)Skok tamSkok na miesto (pozíciu)#Prejsť na ďalšiu značku(marker)#Prejsť na predchádzajúcu značku Križovatka Motokáry)Katowice: Ortofotomapa (letecké snímky) Ponechať=Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstievDržím súradniceUdržať môj vymazaný stavZachovať pluginGDržať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady?Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady serveraUdržujte svoje súradniceUdržať ich vymazaný stav4Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt ObrubníkKľúčKlúč ''{0}'' je neplatný.?Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.rKľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota/Kľúč je príliš dlhý (maximum {0} znakov):Kláves: Kľúč: {0}Klávesové skratkyKľúčové slováŠkôlkaStánok (Trafika)1Zložitejšia brána proti dobytku (kissing gate)Kuchynské štúdioLKS-92 (Lotyšsko TM)LPG (Skvapalnený ropný plyn)'Popis zvukovej (obrázka a web) značkyMiesto pre menovkuLambert 4 Zones (Francúzko)Lambert 93 (Francúzsko)Lambert CC9 Zone (Francúzsko)Lambertova zóna (Estónsko) Zem (Pevnina)Využívanie oblasti (Land use)Skládka odpadov(Duplicitné body na využívaní krajinyZnačky pre jazdné pruhy Jazdné pruhyJazyk Režim lasaDVýberový režim lasa: výber objektov v ručne nakreslenej oblastiPosledná zmena {0}Dátum poslednej kontrolyPoznámka z poslednej kontroly6Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.Šírka/DĺžkaŠírka/Dĺžka (Geodetické)Zemepisná šírkaZemepisná šírka: FZaložiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súborugSpustí prehliadač webového zdroja vybratého objektu, ak taký obsahuje, ako je napríklad Wikipedia3Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien7Spustiť prehliadač s informáciami o používateľovi9Spustiť prehliadač s wiki nápovedu pre vybraný objekt"Spustiť v maximalizovanom režime=Spustiť dialógové okno pre požiadavky na zmenové súboryOSpúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.6Spustí prehliadač s informáciami o používateľovi PráčovňaVrstvaMVrstva "{0}" už neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt pre objekt "{1}".>Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny, ktoré sa neodporúča nahrať.`Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.AVrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré by mali byť nahraté na server./Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie./Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.+Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom+Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev"Vrstva ''{0}'' nie je podporovanáNázov vrstvy a cesta súboru8Vrstva obsahuje neuložené dáta - uložiť do súboru.$Vrstva neobsahuje neuložené dáta.Vrstva nie je v zozname. Vrstva: {0}VrstvyUvedený čas (sekundy) Voľný časDĺžkaDĺžka (v metroch)Dĺžka v metrochqDĺžka hodnoty pre značku ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}. Dĺžka: {0}$Železničné priecestie (pre autá) KnižnicaLicenciaSkupinyZávora (Lift Gate))Malé nákladné vozidlá do 3,5t (goods)RýchloelektričkaMajákOznačenie vedenia Typ vedeniaRiadok {0} stĺpec {1}: 'Odkaz na súbor GPX na lokálnom disku.3Odkaz na súbor OSM dát na Vašom lokálnom disku.ZoznamAzoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici.BZoznam elementov v mojej dátovej sade, t.j. miestna dátová sadaBZoznam elementov v ich dátovej sade, t.j. v dátovej sade serveraZoznam zoznamov Zoznam mápiZoznam zlúčených prvkov. Nahradí ho zoznam nových prvkov, keď sa rozhodnutie o zlúčený použije.%Zoznam naposledy otvorených súborovPouličné osvetlenie Obytná zóna$Načítať Všetky Chybné DlaždiceNahrať Všetky DlaždiceNahrať sedenieNahrať Dlaždice (Tiles)Nahrať sedenie zo súboru.Načítať dáta z APINahrať priebeh%Načítať vrstvy mapových podkladov-Načítať rodičovské (nadradené) relácieNačítať profilNačítať reláciuBNahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo serveraNačítavam skoršie pluginyNahrať históriu pre bod {0}"Nahrať históriu pre reláciu {0}Nahrať históriu pre cestu {0}/Načítavajú sa predvoľby mapových podkladovNahrávam nadradenú reláciuNahrávam pluginy ''{0}''...Načítavam pluginyNačítavam pluginy ...,Vkladanie prednastavených zdrojov z ''{0}'' Načítajú sa pravidlá z "{0}"Načítava sa sedenie ''{0}''"Vložiť zdroje štýlov z ''{0}'' Nahrávam {0}Načíta dáta z SDSMiestne súboryMiestny názovOblasť (neobývaná lokalita)Umiestnený vnútri budovy UmiestnenieZámokPlavebná komoraOdhlásujem sedenie ''{0}''...Zemepisná dĺžkaZemepisná dĺžka: Hľadať v:Vzhľad a správanie Hľadať v:Vyhliadková vežaHľadanie obrázkov=Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností. MTB Rozsah Posuvný pás(Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}(Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"!Vytvoriť paralelné kópie ciest%Vytvorenie rovnobežnej cesty zlyhalo:Umožňuje presúvať fotografie a umiestniť ich na mape.FUistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.0Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.eVytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode."Poškodená URL EULA licencia: {0}Chybné vety: {0}Obchodné centrumČlovekom vytvorené (Man made)LOtvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do ManuálneManuálne nastavenie Manuálne'Manuálne nastavenie HTTP proxy serveraMapaFarebné štýly mapyProjekcia mapyNastavenie mapyInfo o mapovom štýleNastavenia farebných štýlov0Súbor farebného štýlu mapy (*.mapcss, *.zip)7Súbory štýlu kreslenia mapy (*.xml, *.mapcss, *.zip)-Súbor farebného štýlu mapy (*.xml, *.zip) Mapa: {0}Prístav (Marina)+Symbol vybraných značiek je nerozhodnutýZnačky z pomenovaných bodov Značky z {0} Trhovisko.Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX%Priraďovanie fotiek ku stope zlyhalo MateriálMax. zaťaženie nápravy (t)Max. výška (m)2Max. výška (metre, iba ak enforcement=maxheight)Max. zemepisná šírkaMax. dĺžka (m)Max. zemepisná dĺžkaMax. rýchlosť (km/h)3Max. rýchlosť (km/h, iba ak enforcement=maxspeed)Max. hmotnosť (t)3Max. hmotnosť (tony, iba ak enforcement=maxweight)Max. šírka (m)Max. úroveň priblíženia: !Maximálna plocha na požiadavku:qMaximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.oMaximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.Maximálna dĺžka (metrov)3Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)LúkaČlen*Člen pre úlohu "{0}" nesúhlasí s "{1}"(Člen pre úlohu "{0}" je chybného typu ČlenoviaXČleny z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvyČleny(vyriešené)Členy(v konflikte)Pomník Meno v menuMeno v menu (východzie)Mercatorova projekcia ZlúčiťZlúčiť bodyZlúčiť vrstvu$Zlúčiť body do najstaršieho bodu)Zlúčiť prekrývajúce sa časti cesty.Zlúčiť výber)Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy3Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy'Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy_Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto reláciiYZmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.Qspojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkazOSpojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel.Spojovaná verziaZlučujem dáta...&Zlúčenie zmazaných objektov zlyhaloZlučujú sa vrstvy;Zlúčenie vrstiev s odlišnými nahrávacími stratégiamiKZlúčenie príliš veľa objektov s odlišnými nahrávacími stratégiamiSpráva%Správu dňa nie je možné zobraziťMetóda (spôsob výroby) Metrická MinipivovarKliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.
podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.
ArmádaMin. zemepisná šírkaMin. zemepisná dĺžkaMin. rýchlosť (km/h)Min. úroveň priblíženia: ŠachtaMalý kruhový objazdMinigolfMinimálna JOSM verzia:!Minimálna vzdialenosť (pixelov) Minút: {0}Zrkadlovo prevrátiť,Zrkadlovo prevrátiť vybrané body a cesty.3Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}8Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}GChýba vlastnosť "version" (verzia) na OSM základnom objekte s ID {0}:Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''Chýbajúce kódovanie,Chýbajúci kľúč alebo hodnota v značke.8Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.6Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na z cesty {1}(Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.Chýbajú povinné atribúty pre element''hranice''. Obdržané hodnoty sú minlon =''{0}'',minlat =''{1}'',maxlon =''{3}'',maxlat =''{4}'', pôvod =''{5}''.)Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}.Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}0Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}*Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}Chýbajúci preklad name:*Chýbajúci operátor pre NOTChýbajúci parameter pre ORChýbajúci parameter pre XOR-Chýbajú informácie o priechode pre chodcov3Chýbajúci power=tower/pole na elektrickom vedeníMChýba súbor preferencií "{0}". Vytvorí sa východzí súbor preferencií.!Chýba povinná vlastnosť "{0}".!Chýba totožnosť používateľaZmiešané lanovky"Zmiešaný typ duplicitných bodov>POmiešané dátové výsledky verzií 0.6 a 0.5 vo verzii 0.54Po-Pi 08:30-20:00, Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:008Po-Pi 08:30-20:00; So,Ne 08:00-15:00; Sviatky zatvorené3Po-Pi 09:00-12:00,17:15; So 14:00; Ne,Sv zatvorené7Po-Pi 15:00,17:45,19:00,23:00; So 15:10; Ne 10:30,23:00Po-Pi 22:00-05:00\Po-Ne 08:00-18:00; Apr 10-15 zatvorené; Jún 08:00-14:00; Aug zatvorené; Dec 25 zatvorenéMobilný telefón$Režim: Prichytenie kresleného uhla Režim: {0}Letisko pre modelárov!Pracovný režim (Potlach štýl) Pozmeňovať9Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.@Zmeniť zoznam vrstiev mapových podkladov zobrazených v ponuke ZmenáreňMeracia stanicaMeraná veličina:Jednokoľajka, vysutá dráhaPamätihodnosť, pamätníkViac informácií...$Viac informácií o tejto vlastnosti"Nájdená viac ako jedna cesta "z"#Nájdená viac ako jedna cesta "na""Viac ako jeden "cez" nájdený bodViac nástrojov Ďalšie...MešitaMotokrosMotorové vozidláAutá MotocykelPredajca motocyklov-Iná rýchlostná cesta (v SR sa nepoužíva) Motošport DiaľnicaDiaľničná križovatkaDiaľničná prípojkaHorský priesmykHorský bicykelPripevnená naPresunúť bod...GPosuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.#Presunúť dialóg na bočný panelPosunúť nižšie3Posunúť vybrané položky nadol o jednu pozíciu.Posunúť elementyPosunúť filter dole.Posunúť filter hore.Presunúť vľavo@Presunúť body tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňovPresunúť objekty ťahaním; Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané; Alt-Ctrl meniť rozmer vybraných; alebo zmeniť voľbuPresunúť objekty {0}Presunúť vpravoPosunúť vybrané členy nadolPosunúť vybrané členy nahor.Presun vybranej položky o jeden riadok nadol..Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.)Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.)Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.&Presunúť označené body na priamku.$Presunúť označené body do kruhu. Posunúť ichPosunúť vyššie3Posunúť vybrané položky nahor o jednu pozíciu.Presunúť {0}Presunie objekty {0}BlatoRôzne športyKombinácia kláves: {0}$Viaceré relácie "associatedStreet".Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt.,Viacnásobný počet názvu ulice v relácii Multipolygón(Vnútorná cesta multipolygónu je vonkuMultipolygón nie je uzavretýMúzeumHudobné nástrojeMoje zmenové súborynového zmenového súboru
.jObjekty sú nahraté do otvoreného zmenového súboru {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.Pridané objekty:Odstránené objekty:Upravené objekty:100 oktánový 80 oktánový 91 oktánový 92 oktánový 95 oktánový 98 oktánovýOficiálny názov0Záložka pre posun už existuje. Prepísať ju?#Záložky posunu mapového podkladuRozdiel:Posun: Starý kľúčAStará mapa Pegau - TK25 Messtischblatt (4839; 1909; PROJ.4-rect)CStará mapa Zwenkau - TK25 Messtischblatt (4739; 1906; PROJ.4-rect)Stará funkciaStará hodnotaStaré hodnotyNa požiadaniePri nahrávaníZap/Vyp JednosmerkaCesty s jediným bodom,Niektorý z vybratých súborov bol prázdnyLJedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie bol otvorený. Mali by byť odstránené zo zoznamu členov relácie. JednosmerkaJednosmerná (bicykel)Jednosmerná pre cyklistovNIba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom;Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/časeIba moje zmenové súboryuIba zmenové súbory vo svojom vlastníctve (blokované. JOSM v súčasnej dobe prevádzkuje anonymný používateľ)RIba zmenové súbory vyhotovené používateľom s nasledujúcim ID používateľaUIba zmenové súbory vyhotovené používateľom s nasledujúcim menom používateľaXSpustí sa prehliadač informácií iba pre prvých {0} z {1} vybraných používateľovIba na začiatku cesty.NepriehladnosťOtvoriť(Otvoriť súbor pre prispôsobenie JOSMuOtvoriť umiestnenie...Otvoriť OSM súborOtvoriť súbor OsmChangeOtvoriť nedávneIOtvoriť súbor (všetky typy súborov otvoriteľné cez Súbor/Otvoriť)Otvoriť súbor.4Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto boduOOtvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))..Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.%Otvoríť zoznam všetkých reláciíOtvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súborOtvoriť z URL.@Použiť toľko nových zmenových súborov, koľko je potrebnéOtvoriť inú GPX stopuOtvoriť inú fotografiuaOčakával sa otvorený zmenový súbor. Obdržaný bol však uzavretý zmenový súbor s ID {0}.Otvoriť zmenové súboryOtvoriť súborOtvoriť miestne súboryOtvorená na ľavej straneOtvorená na pravej strane#Otvoriť nastavenia pre tento panelOtvoriť vybraný súborOtvoriť vybraný súbor.Otvoriť sedenie:Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači4Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.Otvoriť okno pre overovanie.Otvoriť toto okno po spustení Otvoriť...Otvorený/Zatvorený: OpenCycleMap (cyklistická mapa)OpenStreetMap (Nemecký jazyk)OpenStreetMap (Nemecký štýl)#OpenStreetMap (Mapnik Čiernobiely)GPS stopy z OpenStreetMapúdaje OpenStreetMapOtváracia dobaOtvára sa URL: {0}Otváranie súboru ''{0}'' ...Otváranie súborovZápis otváracích hodínBOtvorenie odkazu nie je aktuálnou platformou podporované ("{0}")GOtvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miestoIOtvorí okno manažéra zmenových súborov pre vybrané zmenové súboryPrevádzková dobaPrevádzkovateľ (Operátor) Očná optikaVoliteľné atribúty:,Voliteľné atribúty priechodu pre chodcov:1Možnosti, ktoré ovplyvnia výkonnosť kreslenia Ovocný sad Biopotraviny Bio produkty Orig. cesta PravouhlosťPravouhlosť / Obnovenie (undo)Vytvoriť pravouhlý tvar"Pravouhlý tvar / Obnovenie (undo){Pravouhlý tvar / Obnovenie
Prosím vyberte body, ktoré boli presunuté predchádzajúcou operáciou "Pravouhlý tvar"!OsmChange súborInéIný informačný bodIné náboženské miestoIné duplicitné bodyĎalšie voľbyZastaralá verzia JavaTuristický (Outdoor)Výstupné formy energieVýstupné formy energie:Prekryť štvorce (tiles)Prekrývajúce sa oblasti,Prekrývajúce sa rovnaké využitia oblasti-Prekrývajúce sa rovnaké prírodné oblastiPrekrývajúce sa vodné plochyPrekrývajúce sa komunikáciePrekrývajúce sa železnicePrekrývajúce sa cestyPrekryje mapu dlaždicami "canvec" a zobrazuje URL k .zip súborom. Budúce ciele: umožniť automatické stiahnutie a načítanie .osm súborov "canvec"Prednastaviť pozíciu pre: Predbiehanie Prepísať.Prepísať používateľské nastavenia OAuth?Prepísať kľúč (key)PUWG (Poľsko)PUWG 1992 (Poľsko)PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)FarbiváFarebný štýl {0}: {1}Paleontologické náleziskoPapier RovnobežneOParallelWayAction Zvolené cesty musia tvoriť jednoduché nerozvetvené dráhyVyžadovaný parameter ''{0}''.RHodnota parametra "downloadgps" nesmie byť názov súboru, ani URL adresa súboruInformácie o parametrochInformácie o parametroch...9Parameter musí začínať znakom "+" (nájdené ''{0}'')Názov parametraHodnota parametraCParameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}. Obdržaná hodnota je "{2}".YParametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.Nadradené relácieP+R parkovisko ParkoviskoParkovacia uličkaVstup na parkoviskoParkovacie miesto3Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentuAnalyzujú sa OSM dáta... Rozloženie OSM history data ...)Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...,Analyzácia dát pre vsrstvu ''{0}'' zlyhala)rozkladám obsah zo zmenového súboru...)Analyzovanie zoznamu pluginu z webu "{0}"!Spracovávam odpoveď servera ... Časť z: Náhradné dielyChodby (pasáže)8Parkovisko umožňujúce predbehnutie širokého vozidla9Parkoviská umožňujúce predbehnutie širokého vozidlaHesloHeslo:Heslo: Vložiť Vkladám ...Vložiť vlastnostiVložiť hodnotuVložiť obsah zásobníka.Vložiť značky zo zásobníka1Vložiť hodnotu zo schránky do vybranej značky Vložiť bez neúplných členov*Chodníček (mimo mesta, nižšej kvality)Cesta: Záložňa Vrchol kopca Pešia zónaPriechod pre chodcovTyp priechodu pre chodcovPešia:Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii5Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste:Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešenéVykonať akcie pred zmazanímVykonať akcie pred ukončením$Vykoná kontroly zmyslu na cestách.Vykonať overovanie dát%Pravidelne kontrolovať nové správyPovolené akcie: LekáreňTelefónne čísloČíslo telefónuČas fotografie (z exif):+Fotografie neobsahujú informácie o čase.Výletné miesto (piknik)MóloPotrubieTyp lyžiarskej dráhyHracia plocha (ihrisko)Náboženské miesto (chrám)Miesta NástupišteVlek Poma (disk)Prehrať/Pauza audioZáznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.Detské ihrisko&Prosím prerušiť ak ste si nie istýoProsím kliknite na Stiahnuť zoznam pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.sProsím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.]Prosím rozhodnite, či má JOSM automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej dobe.xProsím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.+Prosím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať"Zadajte prosím Easting a NorthingProsím zadajte súradnice GPSProsím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.
Napríklad: {0}
Napríklad: {1}
Napríklad: {2}
Napríklad: {3}
;Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti2Prosím vložte (nie prázdne) meno používateľa Prosím vložte adresu dlaždiceProsím vložte index dlaždice`Zadajte prosím používateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.EProsím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.*Prosím najskôr vložte platnú veľkosťProsím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.
Napríklad: {0}
Napríklad: {1}
Napríklad: {2}
Napríklad: {3}
)Prosím vložte platné ID používateľa2Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu0Prosím, zadajte Heslo autorizačného prístupufZadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.!Prosím vložte celé číslo > 1-Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 02Prosím vložte (nie prázdne) meno používateľa+Zadajte prosím celé číslo medzi 0 a {0}RProsím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.Prosím, zadajte OSM API URL.BZadajte prosím počet nedávno pridaných značiek pre zobrazenie:Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri(Prosím vložte heslo vášho OSM účtu'Prosím, zadajte heslo pre Váš účetKProsím vložte používateľské meno pre overenie vo Vašom proxy serveri5Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta8Prosím, zadajte používateľské meno pre Váš účetProsím vložte vaše OSM heslo1Prosím vložte vaše OSM po užívateľské menoProsím, zadajte svoje OSM používateľské meno a heslo. Heslo nebude uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM preferenciách a bude predložené na OSM serveriba raz. Pre nasledujúce nahratie údajov už viac heslo nebude potrebné.@Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.Prosím opravte komentár,Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasťVyberte prosím kľúčVyberte prosím hodnotu+Prosím, vyberte autorizačnú procedúru: Vyber prosím nejakú položku.Vyberte minimálne 4 body.DProsím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu alebo reláciu.IProsím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená..Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.7Prosím, vyberte aspoň jeden riadok pre skopírovanie.-Vyberte aspoň jednu cestu na zjednodušenie.Zvoľte minimálne jednu cestu.Vyberte prosím aspoň 3 body.JProsím vyberte aspoň dva body na spojenie alebo bod blízko iného bodu..Prosím vyberte aspoň dve cesty pre spojenie._Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.QProsím vyberte niektoré kľúče predvolieb, nie sú označené ako predvolené'Prosím zvoľte niečo pre kopírovanie+Prosím, vyberte vrstvu mapového podkladu.'Prosím vyberte riadok na odstránenie."Prosím vyberte riadok na úpravu.!Prosím vyberte cieľovú vrstvu.'Prosím vyberte stratégiu nahrávania:@Prosím vyberte cesty s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov..Prosím vyberte, ktoré zmeny chcete použiť.#Prosím zadajte zdroj súboru zmienPlugin je zahrnutý v JOSM5Plugin pre import priestorovo odkazovaných obrázkov Plugin pre obnovu súborov zmien#Chyba pri sťahovaní ikon pluginovInformácia o pluginoch&Chyba pri sťahovaní zoznamu pluginov)Plugin na digitálne podpísanie OSM dátAktualizácia pluginu zlyhalaMetóda aktualizácie pluginovPluginyPluginy sú aktuálneMeno bodu (miesta) Číslo boduElektrický stĺpOznačenie stĺpaPolícia PolitickáPočet obyvateľovPolohaOdstrániť vybrané pravidlá zo zoznamu aktívnych pravidiel9Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov$Odstrániť ich, vyčistiť reláciu-Odstrániť tohoto člena relácie z relácieOdstránený Prvok z ReláciíOdstránené duplicitné bodyKOdstránená vrstva {0}, pretože to nie je povolený nakonfigurovaný API.Odstránené body z {0}Odobraté zastarané značky#Odstraňujem odmietané pluginy ...'Odstraňujem neudržiavané pluginy ...Premenovať súborPremenovať súbor "{0}" naPremenovať vrstvuPremenovať vybratú záložkuVykresľuje trasy (autobusy, turistika, cyklistika). Typy trás musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.0Vykresliť mapu ako jednoduchý drôtový model.Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti Zvoľte pre stiahnutie dát OSM._Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev?Povolenie umožní JOSM meniť poznámky podľa Vašich pokynovGZvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia serveraGZvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom meneKZvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom meneIZvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia serveraeVybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s Vašim používateľským menom a heslomCVybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnostiVyberte spôsobom ako v Režime výberu. Ťahajte vybrané cesty, alebo jednu cestu pre vytvorenie rovnobežnej kópie (Alt zapína zachovanie značky)Výber s určeným hľadaním0Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektovVybrané položky:VýberVýber je prázdny.Výber musí pozostávať len z ciest a bodov.Nevhodný výber!Výber: Výber: {0}cVyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)_Vyberie objekty, v tomto príkaze (ak už nie sú vymazané), potom ich priblíži na obrazovkuCesty pretínajúce sami sebaPoloautomatickySamostatná vrstva Oddeľovač Poradie: {0}HServer odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.hServer odpovedal s kódom odozvy 404, skúšam to znovu s individuálnou žiadosťou pre každý objekt.Obslužná cesta (service) Čas služieb VyužitieTyp obslužnej cestyOdpočívadlo so službamiSlužby:SedenieSúbor sedenia (*.jos)Súbor sedenia (*.jos, *.joz) Súbor sedenia (archív) (*.joz)Nastaviť WMS Záložku*Zadať všetko východzie (prednastavené)(Nastavte počet novo pridaných značiek*Nastavte prednastavený kľúč na hodnotu6Nastavte indikátor "zmenené" (modified") pre bod {0};Nastavte indikátor "zmenené" (modified") pre reláciu {0}8Nastavte indikátor "zmenené" (modified") pre cestu {0}8Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých reláciíNastaviť jazykTNastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v zozname hore."Zadať východzie (prednastavené)#Zvoliť viditeľnosť stopy pre {0}!Nastaviť {0}={1} pre bod ''{2}''&Nastaviť {0}={1} pre reláciu ''{2}''#Nastaviť {0}={1} pre cestu ''{2}''&Nastavenie funkcie pre vybrané členy)Ručné nastavenie. Používajte opatrne!Nastavujem východzie hodnoty Nastavenia7Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.0Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.,Nastavenie pre diaľkovo ovládané funkcie.3Niekoľko nástrojov, ktoré Vám uľahčia život.Zdieľané taxiAAutopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)3Zaostrenie (vyžaduje opätovné pridanie vrstvy): Prístrešok;Shift+Enter: Pridať všetky značky do vybraných objektovŠintoistická svätyňaLodná dopravaObuvStreľba NakupovanieObchodyKrátky popis:SkratkaPozadie skratky: ZmenenéPozadie skratky: PoužívateľUkázaťZobraziť hraniceUkázať ChybyZobraziť správu o staveZobraziť Text / Ikony&Zobraziť miniatúry obrázkov na mapeUkázať Info DlaždícZobraziť všetkoZobraziť hraniceUkázať súbor zmien {0}Zobraziť prvý obrázokZobraziť pomocné informácieZobraziť pomocnú geometriuZobraz históriu Zobraz info9Zobraziť hlásenia informačnej úrovne pri nahrávaní.)Zobraziť hlásenia informačnej úrovne.Zobraziť posledný obrázok4Zobrazovať lokalizovaný názov vo vybranom zoznameEZobrazovať lokalizovaný názov vo vybranom zozname, ak je dostupnýZobraziť nasledujúci obrázok(Zobrazovať ID objektu v zozname výberu&Zobraziť iba použiteľné pre výber7Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky./Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení#Zobraziť predchádzajúci obrázokZobraziť iba vybrané*Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovkueZobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu pripojiť k hláseniu chyby)Zobraziť iba značky (tagy) s konfliktmi*Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami:Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne*Zobraziť hlásenia informačných testov.$Zobraziť tento dialóg aj nabudúceZobrazí túto nápoveduZobraziť používateľa {0}Zobraziť/SkryťZobraziť/schovaťZobraziť/skryť vrstvuZobrazená oblasťZobrazuje atmosférický tlakZobrazuje dátumZobrazuje vlhkosťZobrazuje teplotuIZobrazuje výškový profil a niektoré štatistické údaje z GPX stopy.Bočné tlačidlá7Siemianowice Śląskie: Ortofotomapa (letecké snímky)7Konflikt skratiek: "{0}" presunuté cez "{1}" na "{2}".Cesty s podobnými menami Jednoduchý1Jednoduchý nástroj na označenie čísla domov.FZjednodušuje sťahovanie z rôznych API, ktoré sú iba na čítanie.Zjednodušiť cestu$Zjednodušiť všetky vybrané cestyZjednoduší oblasti odstránením bodov na veľmi tupých uhloch. Toto môže byť obmedzené maximálnou veľkosťou odstránenej oblasti. Tiež priemerným počtom okolitých bodov.Zjednodušiť cesty?=Zjednoduší prepojenie OSM objektov na články na WikipediiSimuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).Súbežné pripojenia:?Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)Jednotlivé prvky Areál (site)Názov areálu VeľkosťKorčuľovanieLyže LyžovanieVynechať SťahovanieVynechať sťahovanie!Preskočiť vrstvu a pokračovaťVynechať aktualizáciuxVynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.Posúvacia mapa3Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh))Slovakia Historic Maps (historické mapy)Pre fajčiarov$Vyhladiť GPX grafiku (antialiasing)Vyhladené mapy (antialiasing):Vyhladiť mapy v režime drôtového modelu (antialiasing)Prichytiť k bodu projekcieSnímka na veľkosť dlaždiceSnežný skúterFutbalJemný/Niektoré položky majú neúplné závislosti:]Niektoré objekty sú upravené.
Pokračujte, ak tieto zmeny majú byť zrušené.tNiektoré cesty boli súčasťou relácií, ktoré sa zmenili.
Prosím skontrolujte, či nevznikli žiadne chyby.kNiektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.GJe mi ľúto, skratka "{0}" nemôže byť povolená v editore relácií_Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.oJe mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.iJe mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.iJe mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.TriediťMenu Sort presetsTriedenie členov relácieZvukový signálZdrojJuhMiesta pre vozíčkárovPriestory pre rodičov s deťmiPriestory pre ženyŠpecifické cieleDruh (Species)&Zadajte zdroj dát pre vykonané zmenyKamera na meranie rýchlostiŠpičky (hroty)Rozdeliť cestu Rozdeliť cestu vo zvolenom bodeRozdelenie cesty na fragmentyŠportŠport (loptový)Športové zariadeniaŠportyŠportové centrumPrameň Štadión.Štandardný UNIXový parameter pre geometriouHviezdičkovýZačať vyhľadávanieDátum dokončenia stavbyZačať sťahovanieZačiatok sťahovania dát)Začiatok novej cesty z posledného bodu.HZačiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)!Začínam prehľadávať adresár-Opakovanie {0} z {1} začne o {2} sekúnd ... Spúšťam opakovanie {0} z {1}."Začínam presúvanie v kusoch ...$Začínam nahrávať požiadavku ...LZahajujem nahrávanie s jednou žiadosťou pre každý základný objekt ...Štát (vo federácii)Stav: Stanica alebo vybavenosť PapiernictvoSpráva o staveSchodyStevns (Dánsko)Priechod cez prekážkuZnačka "Zastaviť (stop)"Oblasť zastávkyMiesto zastaveniaAUložiť iba koncové body WMS, vrstvy zvolíte až pri použití'Podivná hodnota panela nástrojov: {0}Potok (stream)UlicaPouličná lampa Názov uliceHlavné komunikácieStriptízový klubSilnéKŠtýl pre vnútornú cestu multipolygónu je rovnaký ako v multipolygóne%Štýl pre vonkajšiu cestu sa líši!Štýl je v súčasnosti aktívnyVykresľovač mapy so štýlmiŠtýly Ukladania pre "{0}":Ne 09:30,11:00 Ne 10:00+ PodoblasťOdoslať filter.Podtyp vodných ciest (najväčší z členov)Mestská štvrťMetroVchod do metraHotovo$Úspešne otvorený súbor zmien {0}9Nadbytočný zákaz odbočenia "do" cesta je jednosmerná Strážené UpevnenieXPodpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server. Podporovaný Rectifier Services:Podporované projekcie sú: {0}Podporované hodnoty:Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.;Potlačiť ďalšie chybové hlášky počas tohto sedenia.PovrchBezpečnostná kamera'Meračský bod (zememeranie/nivelácia)*V kľúči sú použité podozrivé znaky:,Nájdené podozrivé dáta. Aj tak odoslať?&Podozrivé kombinácie značka/hodnota PlávanieSwiss Grid (Švajčiarsko)5Zapnúť/vypnúť zameriavanie uhlov počas kreslenia Popis značky SynagógaSynchronizovať audio#Synchronizovať celú dátovú saduSynchronizovať iba {0} bod Synchronizovať iba {0} reláciu,Synchronizovať čas z fotky a GPS prímačaSynchronizovať iba {0} cestuSystém meraniaVlek s dvojmiestnou kotvouT1 - turistická trasaT2 - horská turistická trasa/T3 - ťažký, exponovaný turistický chodník4T4 - ťažké, exponované, strmé horské chodníky*T5 - ťažké alpské chodníky s lezením.T6 - nebezpečné alpské chodníky s lezenímTMS nastavenia8TMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}WTMS vrstvy nepodporujú projekcie {0}. {1} Zmeniť projekciu, alebo odstrániť vrstvu. Stolný tenisDlažba pre nevidiacichKontrola značiek(Kontrola značiek (založená na MapCSS)6Pravidlo kontroly značiek (*.validator.mapcss, *.zip)Pravidlá kontroly značiekvKolekcia značiek nemôže byť použitá na základný objekt, pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami.5Zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''.Kombinácie značiek9Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20,Kľúč značky je dlhší než je povolenéOznačiť zmenené relácie s 8Hodnota značky obsahuje znak s kódom menším ako 0x20-Hodnota značky je dlhšia, než je povolenéZdroj pre TagChecker&Predvoľby značenia (Tagging Presets)ZnačkyZnačky / ČlenstváZnačky a členyZnačky pre zvolené objekty.Značky z bodovZnačky z reláciíZnačky z ciestZnačky Značky zo súboru zmien {0}Značky pre nový súbor zmienKlúče s prázdnými hodnotamiZnačky/Členstvá Značky: Značky: {0} / Členstvá: {1} KrajčírstvoPorozprávajte sa s používateľmi, ktorí upravujú mapu vo Vašej blízkosti a buďte informovaní keď sa niekto priblíži.Rolovacie dráhyTaxónTelefónTelefónne kartyTenisPovolenie pre stany TerminálCesta III. triedyPrípojka cesty III. triedy OtestovaťTest "{0}" dokončený za {1}Test autorizačného prístupuTest neúspešný Test URL API:$Overovanie {0}/{1}: Spúšťa sa {2}*Testovanie OAuth autorizačného prístupuTestovanie OSM API URL ''{0}''Kontroly7Kontroluje správne použitie značiek "*:conditional".tTáto vrstva nepodporuje žiadne z JOSM''projekcie, takže ju nemožno použiť. Táto správa sa znovu nezobrazí .3Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.'Dva ybrané objekty majú iný formát.1Dva vybrané objekty majú rovnaké style caches.URL API je platné.jKľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupufHeslo autorizačného prístupu nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte heslo autorizačného prístupuJVM nie je nastavená na prevzatie proxy z nastavení systému. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' pri štarte chýbala. Proxy nebude použitý.Plugin MapDust zobrazuje na mape hlásenia o chybách z MapDust. Môžete vytvoriť, uzavrieť, zamietnuť, znovu otvoriť a komentovať chybové hlásenia.OSM server ''{0}'' nepozná objekt
pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt
neexistuje na serveri alebo používate chybnú URL pre prístup
naň. Prosím dôkladne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.+OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.
+"Z" a prvá "cez" cesta nie sú pripojené.0"Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode1"Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode"cez" cesty nie sú prepojené.7Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.9Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.
Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.Hrubým textom je meno vrstvy.FZmenový súbor je stále otvorený po tomto nahratíAZmenový súbor bude uzavretý po tomto nahratí7Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?QSúčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - nie je vybraný žiadny bod.2Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodovKSúčasná hodnota nie je platné OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0%Súčasná hodnota nie je platná URLfSúčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0UAktuálna hodnota nie je platné ID používateľa. Prosím vložte celé číslo > 02Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždiceSAktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia"Východiskové nastavenie pre JOSMDokument neobsahuje dáta.Toto sú výsledky automatickej validácie. Pokúste sa ich opraviť, ale opatrne - nezničte dáta. Pokiaľ máte pochybnosť, ignorujte ich.
Ak tento dialóg zrušíte, môžete tieto položky nájsť v bočnom paneli validátora.PNasledujúce závislé objekty budú zabudnuté
spolu s vybranými objektmi:>Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}|Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,
pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:+Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.+Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.(Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.9Kľúč ''{0}'' a všetky jeho hodnoty budú odstránené#Kľúč ''{0}'' je už používaný0Posledná "cez" a "na" cesta nie sú pripojené.-Zemepisná šírka musí byť medzi {0} a {1}\Vrstva {0} nepodporuje novú projekciu {1}. {2} Zmeňte projekciu, alebo odstráňte vrstvu.=Dĺžka nového nakresleného segmentu cesty bude zobrazená.-Zemepisná dĺžka musí byť medzi {0} a {1}Požiadavka na stiahnutie údajov bola veľká a presiahla maximálnu veľkosť oblasti bbox (viac ako 0.25). Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osmBSpojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}&Minimá musia byť menšie ako maximá%Meno objektu na mieste kurzoru myši.VSkok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.=Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo+Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.[Plugin bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.HProjekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia MercatorProxy server nebude použitý.QČasový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.DRegulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba: {2},The regex "{0}" mal chybu, celá chyba: {1}]Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmeňte rozlíšenie.$Súbor revízií "/REVISION" chýba.EVybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.1Vybraná oblasť nie je kompletná. Pokračovať?*Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.4Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.KVýber obsahuje {0} cesty (ciest). Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?$Server odpovedal chybou s kódom {0}gServer odpovedal s kódom 404.
To obyčajne znamená, že server nepozná objekt s požadovaným id.Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.
Toto je pravdepodobne preto, že veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť
{0} objektov na tomto serveri "{1}".3Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.Nástroje prieskumníkaPlugin turnrestrictions (zákazy odbočenia) umožní udržiavať informácie o zákazoch odbočení v OpenStreetMap databáze.\Meno používateľa nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM používateľské menoYCesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)fCesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer niektorých ciest?Divadlo;Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0} Ich verzia,Ich(their) verzia (serverová dátová sada)Ich so zlúčenýmZábavný park-Nie sú žiadne vrstvy s mapovými podkladmi.'Nie sú otvorené žiadne súbory zmien2Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?"Tam je priesečník medzi cestami.1Pre pridanie bodu nie je otvorená žiadna vrstva2Pre pridanie cesty nie je otvorená žiadna vrstvaChybové informácie by mali byť predvyplnené. Prosím, vyplňte informácie o tom, ako chybu reprodukovať a snažte sa to popísať čo najpodrobnejšie.LBola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky&Boli tam {0} konflikty počas importu./To môže spôsobiť nechcené vymazanie bodov.4Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná}Tento expoerimentálny doplnok umožňuje JOSM-u ukladať dlaždice do databázových súborov namiesto veľkých priečinkovToto je až za koncom nahrávky2To zodpovedá odstráneniu úloh týchto objektov.-Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.Táto operácia nechá JOSM zabudnúť vybrané objekty.
Budú odstránené z vrstvy, ale nebudú vymazané
na serveri pri nahrávaní.fTáto možnosť potlačí vypĺňanie oblastí, prevažujúce čokoľvek uvedené vo vybranom štýle.bTento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.5Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.dTento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.GTento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy trás hromadnej dopravy.?Tento plugin kontroluje chyby kľúčov značiek a ich hodnôt.PTento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.BTento test hľadá neoznačkované, prázdne a jednobodové cesty.HTento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.LTento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.GTento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám5Tento test skontroluje, či je multipolygón platný.9Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočeniaTento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.UTento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.4Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.;Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.xTento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými značkami a s rovnakým členom s rovnakou úlohou.tTento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými značkami.:Tento test kontroluje správny zápis otváracích hodín.GTento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.Tento test nájde viacjazyčné objekty, ktorých atribút "name" (meno) nie je rovnaký ako niektorý z atribútov "name:*" a nie je zložený z atribútov "name:*", napríklad Italia - Italien - Italy.XTento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.]Táto verzia Javy už nie je podporovaná firmou {0} od {1} a neodporúča sa ju používať.VTáto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.(Tieto body nie sú v kruhu. Prerušujem.Automat na lístkyVýška prílivuČísla dlaždícAdresa dlaždice:+Vyrovnávacia pamäť dlaždíc adresára: Čas (hh:mm, pre chôdzu)časový limit (min)Čas:Časový intervalČasové pásmo: Časové pásmo: {0}Názov:PreDo (posledná zastávka)Do ... Na zmazanieZapnúť GPX čiaryPrepnutie sledovania pohľaduPrepnúť drôtový modelPrepnúť lištu s panelmi9Prepnúť lištu s panelmi, maximalizovať miesto na mapuPrepnúť dynamické tlačidlá&Prepínač pohľadu na celej obrazovkePrepínať prichytenie s {0}:Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru#Prepnúť viditeľnosť vrstvy: {0}.Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.(Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.Prepnúť: {0}/Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.FMení viditeľnosť editačnej nástrojovej lišty (vertikálny panel)Toalety+Prístup umožňuje iba obmedzený prístup Mýto (Toll) Mýtna búdkaWPríliš veľa detekovaných presmerovaní na adresu URL pre sťahovanie . Prerušujem. Nástroj: {0}Panel nástrojov%Akcia panela nástrojou bez mena: {0}:Akcia panela nástrojov {0} prepísaná: {1} dostaneme {2}Úprava panela nástrojovNástrojová lišta: {0} NástrojeANástroje pre svojpomocnú opravu (môže byť bike co-operative)Nástroje na kreslenie budov.Rady TuristikaTuristické autobusyVežaOznačenie veže Typ veže Mesto (town)Radnica (obecný úrad)HračkyKObkresľuje budovy a iné útvary z mapy. Vyžaduje bežiaci Tracer2Server.dKreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).Poľná cesta (Track)Farebná trať a body dátum stopy Typ stopy PremávkaSpomaľovací retardérSemaforSemaforiChodník dobre vyčistený. Oblasť rovinatá, prípadne mierne svahovitá, žiadne nebezpečenstvo pádupChodník so súvislou líniu a vyvážené stúpanie. Terén čiastočne strmí, nebezpečenstvo možného páduVlak ElektričkaZastávka električky%Električková zastávka (zastaralé)PrepravaObmedzenia spôsobu prepravyCestovná kanceláriaStrom Stromoradie Trolejbus1Rýchlostná cesta (Cesta pre motorové vozidlá)Prípojka rýchlostnej cestySkúsiť znovuNVyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.TunelZačiatok tunela*Prikázané smery jazdy (turn restriction)(Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúťFObratisko (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa áut)Turning Point (koniec cesty)Zákazy odbočeniaTurniketTočňaTypTyp vynúteniaTyp prístreškuTypický čas trasy v minútach Pneumatiky UIC názov UIC číslo UIC-ČísloNEZNÁMA URL / Súbor: URL SúboryURL neobsahuje platné {0}URL neobsahuje {0}/{1}/{2}lURL z www.openstreetmap.org (môžete vložiť URL na stiahnutie pre špecifikáciu ohraničujúceho rámca)TURL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti) Adresa URL:Rozpojiť cestyXNie je možné pridať základný objekt {0} do dátovej sady, pretože je už zahrnutýENemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnutéANemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru/Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku-Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}6Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.*Nemôžem získať cestu pre adresár {0} Nemožno načítať vrstvu%Nedá sa lokalizovať súbor ''{0}''.+Nie som schopný vyčítať Šírku/DĺžkuNNemožno analyzovať hodnotu ''{1}'' parametra ''{0}'' ako hodnotu súradníc.CNemožno analyzovať hodnotu ''{1}'' parametra ''{0}'' ako číslo.8Nemožno analyzovať hodnotu parametra "towgs84" ("{0}")8Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve-Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)Neuzatvorené cestyNeuzavretá cestaNespojené pobrežieNespojené komunikácie1Nespojené prírodné oblasti a využitia oblasti(Nespojené body, bez fyzických značiek Nespojené energetické spojeniaNespojené železniceNespojené vodné cesty Nerozhodnuté2Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom3Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami NerozhodnutýHNedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.HNedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.Späť Vrátiť ...Odvolať posun/Obnovenie (undo) pravouhlosti pre určené bodyVrátiť poslednú akciu./Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy Vrátiť {0}Uvoľniť panelNeočakávaná chyba programu.@Neočakávaná verzia JOSM v súbore revízií, hodnota je "{0}",Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''9Neočakávaný znak na {0}. Očakávané {1} najdené {2}YNeočakávaný formát pre číslo portu v nastavení "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".Neočakávaný formát základného URL pre API. Presmerovanie na info alebo históriu stránky pre objekt OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre API je: "{0}Neočakávaný formát základného URL pre API. Presmerovanie na stránku používateľa OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre API je: "{0}"MNeočakávaný formát ID v odpovedi zo servera. Obdržaná hodnota je "{0}".nNečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Obdržaná hodnota je ''{0}''dNeočakávaný formát novej verzie nového základného objektu "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".6Najdené neočakávané id 0 pre OSM základný objekt6Neočakávaný riadok "{0}" v súbore záložiek "{1}"?Neočakávaný počet parametrov pre ''+bounds'' (musia byť 4)ENeočakávaný počet parametrov pre "towgs84" (musí byť 3 alebo 7)*Neočakávaný formát parametra (''{0}'')[Neočakávaný parameter pre HTTP proxy. Obdržaná hodnota servera je "{0}" a portu "{1}".\Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Obdržaná hodnota servera je "{0}" a portu "{1}".Neočakávaná odpoveď servera HTTP. Obdržaná hodnota odpovede {0} bez hlavičky ''Location''. Nemôžem presmerovať. Prerušujem.;Neočakávaný koreňový element ''{0}'' v súbore sedenia)Neočakávaný znak ({0}) na pozícii {1}BNeočakávaný znak na pozícii {0}. Očakávané {1}, našiel {2}6Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, nájdený {1}Neočakávaný symbol: {0}iNeočakávaná hodnota ''{0}'' pre nastavenie ''{1}''. Bude sa predpoklať hodnota ''ask'' (spýtať sa).`Neočakávaná hodnota pre "{0}" v URL požiadavke zmenového súboru, obdržaná hodnota je {1}RNeočakávaná hodnota pre kľúč "{0}" v nastavení, obdržaná hodnota je "{1}"dNeočakávaná hodnota nastavenia "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}". Proxy server nebude použitý.hNeočakávaná hodnota pre nastavenie "{0}", obdržaná hodnota je "{1}". Použije sa predvolený dotaz.CUnexpected value for preference "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}".DNeočakávaná hodnota parametra "index". Obdržaná hodnota je {0}. Odblokovať?Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie.Potvrdiť odlepenieNepripojený bod (Unglued Node)Univerzita (Vysoká škola)Neznámy kód krajiny: {0}Neznámy hostiteľNeznámy typ členaNeznámy mód {0}.ENeznáma, alebo nepodporovaná verzia API. Obdržaná hodnota je {0}.Neznámy parameter ''{0}''fNeznámy základný typ: {0}. Povolené hodnoty sú "node" (bod), "way" (cesta), "relation" (relácia)Neznámy žiadaný: {0}Neznáma úlohaNeznáme vety: {0})Neznámy kontext pre source:maxspeed: {0}Neznány type (druh): {0}&Neznámy identifikátor hodnoty: "{0}"Neznámy parameter: ''{0}''.(Neznámy identifikátor projekcie: "{0}"Nepomenovaná križovatka$nepomenovaná neklasifikovaná cestaNepomenované cestyNepotrebné značkyNeusporiadané pobrežieRozbaľuje sa {0} do {1}Neuložené zmeny4Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?6Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?Neuložené dáta a konflikty1Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor.Neuložené dáta nezapisovateľných súborovNeuložené OSM dátaOdznačiť všetkoOdznačiť všetky objektyTeraz sa nedá zvoliťBNepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}cNepodporovaný koncový prvok "{0}" v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.JNepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru-Nepodporovaný režim ''{0}'' in URI ''{1}''.hNepodporovaný začiatočný prvok "{0}" v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.vNepodporovaná hodnota v nastavení "{0}", obdržaná hodnota je "{1}". Použije sa "Základné overenie totožnosti".Nepodporovaná verzia: {0}#Neoznačkované a nepripojené bodyNeoznačkované cesty$Neoznačkovaná cesta (komentované)1Neoznačkované, prázdne a cesty s jedným bodomNahorO úroveň vyššie AktualizovaťAktualizujte JavaAktualizovať zmenové súboryAktualizovať obsahAktualizácia dátAktualizovať obsah adresára.%Aktualizovať v intervale (v dňoch):Aktualizovať zmenenéUpraviť multipolygónAktualizovať objektyAktualizácia pluginovAktualizovať výber4Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera+Aktualizovať zmenový súbor z OSM serveraAktualizovať vybraté pluginyAktualizovanéKAktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)IAktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)>Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.KAktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera"Aktualizácia súboru zmien {0}...Aktualizácia súboru zmien...Aktualizujem dáta%Aktualizujú sa ignorované chyby ...Aktualizujem mapu ...Aktualizujem pluginy(Aktualizujem používateľské rozhranieNahrať Nahrať zmenyNahrať nastavenie?Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server9Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server. Nahrať dáta2Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov: #Nahrať údaje v jednej požiadavkeCNahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboruNahratie neodporúčané$Nahrať každý objekt individuálneKNedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)Nahratie sa neoporúčaNahrať výberOdoslanie úspešné!"Nahrať zmenený základný objekt'Nahrať súčasné nastavenie na serverNahrať do ''{0}''%Nahrať do nového zmenového súboru+Nahrať do existujúceho zmenového súboru~Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím {1} požiadavkyNahrávanie {0} objektov do viacerých zmenových súborov použitím {1} požiadaviek(Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...Nahrávam dáta ...,Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}'' VyužitieSpôsob použitia2Použite ( a ) k zoskupeniu výrazovJPoužite " operátor citovania (napr. ak kľúč obsahuje :)@Použite | alebo OR pre spojenie logickým "alebo"(Použiť základné overenie totožnosti=Použite anglický jazyk pre značku v predvolenom nastaveníPoužiť OAuthPoužiť SOCKS proxy1Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súborPomocou šípok alebo ťahaním myšou nastavte posun vrstvy mapového podkladu. Môžete tiež zadať východný a severný posun v {0} súradniciach. Ak chcete uložiť posun ako záložku, zadajte nižšie názov záložky(Použiť komplexnú kontrolu vlastnostíPoužiť východzie Použiť štandardné nastaveniaPoužitie vrstvy chýb.!Použiť externé skripty v JOSMePoužiť globálne nastavenia(Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.Použite kliknutie ľavým tlačidlom myši a potiahnutie pre výber oblasti, šípky alebo pravé tlačidlo myši na rolovanie mapy, koliesko alebo +/- pre priblíženie.Použiť prednastavenie "{0}".Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}")Použiť štandardné nastavenie systému}Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s -Djava.net.useSystemProxies = true, pre zapnutie)APoužitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.\Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie (schovanie) upozornení (varovaní).Použite túto značku znovaPoužite systémového správcu hesiel pre uloženie používateľského mena a hesla API. (KWallet a gnome-keyring sú podporované). PoužívateľID používateľa:Info o používateľoviPoužívateľské meno:Používateľ:Meno používateľaMeno používateľa: !Obyčajne by mali byť opravené. VysávačOveriťGKontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.1Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.JPorovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám. OverovanieOveriťVýsledky overovaniaOverovanie chýb1Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.Výsledky overovaniaHodnotaAHodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.8Hodnota ''{0}'' pre možnosť +init nie je podporovaná.2Hodnota ''{0}'' bude použitá pre kľúč ''{1}''AHodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1FHodnota >0 očakávaná pre parameter "{0}", obdržaná hodnota je {1}+Očakávaná hodnota pre parameter ''{0}''.;Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.=Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná./Hodnota je príliš dlhá (maximum {0} znakov):Hodnota: Hodnota: Zmiešaný tovar:Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.Prístup vozidielVozidlá podľa typuVozidlá podľa určeniaVejmidte (Dánsko)2Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)Predajný automatPredávané výrobkyVerziaNVerzia ''{0}'' metadát vrstvy geoimage nie je podporovaná. Očakávaná: 0.1IVerzia ''{0}'' metadát vrstvy gpx nie je podporovaná. Očakávaná: 0.1YVerzia ''{0}'' metadát vrstvy mapových podkladov nie je podporovaná. Očakávaná: 0.1WVerzia ''{0}'' metaúdajov pre vrstvu OSM dát nie je podporovaná. Očakávala sa: 0.1FVerzia ''{0}''súboru sedenia nie je podporovaná. Očakávala sa: 0.1;Očakávané verzia > 0. Obdržaná hodnota však bola {0}. Verzia {0}Verzia:Verzia: VeterinárCez (zastávka) Viedeň: Beschriftungen (popisy)/Viedeň: Mehrzweckkarte (všeobecné použitie)%Viedeň: Orthofoto (letecké snímky) ZobraziťZobrazenie: {0} VyhliadkaSledovať pohľad Dedina (obec)%Obecná zeleň (centrálny park obce) Dedina/MestoVinica ViditeľnosťViditeľnosť/čitateľnosťViditeľný výťahNavštíviť domovskú stránku>Vizualizuje graf možností navigovania (routing information)."Kalibrácia zvukového nahrávaniaSopkaVolejbalNapätieNapätie v Voltoch (V)VAROVANIE: {0}WGS84 Zemepisné WMS ChybaWMS Súbory (*.wms)WMS nastaveniaWMS URL alebo ID obrázka:DWMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}8WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}1Prispôsobenie mapových podkladov typu WMSPlugin)Nepravidelný tok (sezónne vysychajúci)Čakanie 10 sekúnd ... Múr VarovaniesVarovanie v prednastavení tagovania "{0}-{1}": Ignoruje sa atribút ''{2}'' pretože boli zadané elementy ''{3}''QUpozornenie: Dva vybrané objekty majú rovnaké, ale nie sú totožné formáty.,Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.{Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.^Varovanie: nepovolený formát zápisu v zozname predvoliem "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}"QVarovanie: neplatný formát záznamu pravidla "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}"WVarovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu "{0}". Obdržaná hodnota je "{1}" Varovania UmývačkaOdpadkový kôš&Zhromaždisko odpadu (napr. kontajner)Čistička odpadových vôdVoda Vodná plochaVodný zábavný parkVodojemStudňa VodáreňVodná hladinaVodopád Vodný mlyn Vodné cestyDuplicitné body na vodnom tokuWave Audiosúbory (*.wav)DCesta ''{0}'' je už odstránená. Preskakujem objekt v nahrávaní.Cesta spojená s oblasťou&Cesta obsahuje rovnaký úsek dvakrát/Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie(Koncový bod cesty je blízko inej cestyBod cesty je blízko inej cestyCesta končí na oblastiKCesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''. Cesta {0}fCesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.Cesta: Značenie bodovCestné objektyVedľajšie komunikácie(Cesty majú spoločný úsek s oblasťouCesty s rovnakou polohouKríž pri ceste Božia mukaPočasie web stránka: Webstránka PriehradzkaMokraďSČo robiť s preferenčnými zoznamami, keď tento súbor je potrebné importovať?Invalidný vozíkVozíky viac info ...). S obchodom|Vo vnútri reťazcov v úvodzovkách musí znaky " a \ predchádzať \ (napr. \" and \\).LesZávody (továrne)Prajete si teraz reštartovať?Prajete si aktualizovať teraz?Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.1Zapisujem zoznam pluginov do miestnej cache "{0}"*Nesprávny počet argumentov pre záložkyChybný formát v kľúči {0}Nesprávne zoradené cestyXML tag chýba.ÁnoÁno, Použiť to$Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť Áno, uložiť zmeny a zatvoriťJUž máte autorizačný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.Chystáte sa vymazať všetky nastavenia na ich východzie hodnoty
Všetky Vaše nastavenia budú vymazané: pluginy, podklady, filtre, nástroje na lište, klávesové skratky, atď.
Naozaj chcete pokračovať?Chystáte sa zmazať neúplné objekty.
To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt.
Naozaj ich chcete zmazať?Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.
Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.
Naozaj ich chcete zmazať? Chystáte sa zlúčiť dáta medzi vrstvami "{0}" a "{1}".

Tieto vrstvy majú odlišné nahrávacie stratégie a nemali by byť zlúčené tak ako sú.
Ich zlúčenie bude mať za následok vynútenie striktnejšej stratégie (neodporúčané nahratie) pre ''{1}''.

Toto nie je odporúčaný spôsob zlúčenia dát.
Miesto toho by ste mali skontrolovať a zlúčiť každý objekt jeden po druhom, použitím funkcie ''Zlúčiť výber''.

Naozaj chcete pokračovať?Chystáte sa zlúčiť viac ako 1 objekt medzi vrstvami "{0}" a "{1}".

Toto nie je odporúčaný spôsob ako zlučovať dáta.
Miesto toho by ste mali skontrolovať a zlúčiť každý objekt, jeden po druhom.

Naozaj chcete pokračovať?Chystáte sa pohnúť neúplné objekty.
To spôsobí problémy, pretože nie je vidieť skutočný objekt.
Naozaj chcete, s ním hýbať?Chystáte sa pohnúť body mimo oblasť, ktorú si stiahli.
To môže spôsobiť problémy, pretože ostatné objekty (ktoré nevidíte) ich môžu používať.
Naozaj chcete, s nimi hýbať?#Chystáte sa nahrať dáta z vrstvy ''{0}''.

Odoslanie dát z tejto vrstvy sa veľmi neodporúča. Ak budete pokračovať,
môžete byť potom požiadaný o navrátenie zmien, alebo to vykonajú iní prispievatelia bez opýtania.

Naozaj chcete pokračovať?Používate Java verziu {0}.;Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.orgZZmenili ste kľúč ''{0}''na ''{1}''. Nový kľúč sa už používa, prepísať hodnoty?)Nezadali ste zdroj vašich zmien.
To je síce technicky povolené, avšak zadanie by pomohlo iným používateľom
porozumieť pôvodu údajov.

Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien,
urobíte život jednoduchším pre mnoho iných používateľov.oNemáte ešte autorizačný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr sa autorizujte.KStiahli ste si príliš veľké množstvo dát. Skúste to prosím neskôr.%Narazili ste na chybu v programe JOSMDošlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:Aby nevznikli problémy s pluginmi, odporúčame ich tiež aktualizovať.
Aktualizovať pluginy teraz?Váš komentár pre nahrávanie je prázdny, alebo veľmi krátky.

Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa používateľov,
ktorí si sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov,
aby pochopili, čo sa deje!

Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien,
urobíte život jednoduchším pre mnoho iných používateľov.(Vaša práva bola automaticky uložená.,Zabrze: Ortofotomapa 2011 (letecké snímky)Nulové súradnice: {0}Zóna ZväčšenieZväčšenie (v metroch) PriblížiťPriblížiť (Klávesnica) OddialiťOddialiť (Klávesnica)#Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy!Najvhodnejšie zväčšenie a 1:1Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši PriblížiťÚroveň zväčšenia: OddialiťPriblížiť pohľad na {0}Zväčšiť naPriblížiť na medzeruZväčšiť na vrstvu,Vrátiť na pôvodnú úroveň priblíženiaPriblížiť k bodu!Priblížiť na vybraté elementyPriblížiť na výberCPriblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstve"Priblížiť na prvý vybraný bod&Priblížiť na medzeru v časti cesty?Priblížiť na objekt, na ktorý odkazuje prvý vybraný členVPriblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve.Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstvePriblížiť na {0}KZväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívnaIPribližovanie je zakázané, pretože vrstva tejto cesty nie je aktívna9Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý členBPribližovanie je zakázané, pretože nie je vybraný žiadny bod"Hlavná ulica" Výška: {0} m Smer {0}° EXIF čas: {0} GPS čas: {0} Rozsah:{0} > použitie {0} štýlu "{1}" ) > preskakovanie "{0}" (nie je aktívne)! Zoznam generovaných štýlov: Priekopa (ditch)cesta pre cyklistov chodníčekulicaobslužná cestaneklasifikovanámestský obvodveľkomesto (city)okresosadaostrovoblasť (neobývaná lokalita)!obce so spojenou administratívoumestská štvrťmesto obec (dedina)hranica (územie)most smerovník vynútenie multipolygónsieťhromadná dopravadopravné obmedzenie trasa (route) sada trásareál/miesto (blízke okolie)ulicatunel vodný tokStanica lanovkyihriskošportové centrumdráha (trať)BránaSpäť RýchlejšieRýchle prehrávanieVpred Skok späť Skok vpredĎalšia značkaPrehrajte nasledujúcu značku"Prehrajte predchádzajúcu značkuPrehrať/PauzaPredchádzajúca značka PomalšieSpomalené prehrávanieapartmány (byty) obchodná vo výstavbe dom na samote internátfarmagarážgarážeskleníkhangár nemocnica rodinný domchatka priemyselnáúrad/kancelárieobytná maloobchodystrechaškolastodolaradová zástavba dopravná univerzitaskladánobicyklenákladné autá cestujúcicestujúci+vozidlávozidlá Zatvorený Otvorený anglikánska katolíckagréckokatolíckasvetkovia Jehovovi mormónskapresbyteriánskaprotestantskárímskokatolíckačiernamodráhnedášedázelená červenábielaVSJZpolovičná dvojitáúplná polovičnánieáno núdzový len východhlavnýslužobný (pre personál)ánoanaeróbne vyhnívanierozdiel hladín spaľovanie štiepeniefúzia (zlučovanie atómov) splyňovanie"fotovoltaická (solárne články)tepelný rozklad tok riekyprúd (morský) termálna%voda prečerpávaná medzi nádržamivodná nádržDesc(ription(popis))NázovPalivoplná polovičnánízkazeleň jazdný pruh parkoviskochodník ortodoxnápoľnohospodárska pôdalesobytná (osídlená) zónaPosun na bilboardena zemistĺpna stenekrovie zmiešaný nad zemou stĺpovýnádrž podzemný pod hladinou nástenný pokročilíľahkápre skúsených voľný zjazdstredne pokročilípre začiatočníkovcez krajinu (backcountry) klasická$klasická+korčuľovanie na lyžiachjazda v bubnoch (mogul)snežným skútromkorčuľovanie na lyžiachvovnútri (budovy) v schránkevonku (mimo budovy)plošina pod zemouánopretekárska plochašportové centrum štadióndráha (trať)Stanicaihriskokonské športovisko štadióndráhahracia plocha (ihrisko)športové centrum štadióndráha (trať)prístrešok pre piknikyhromadná doprava"prístrešok proti zlému počasiuskrýša na pozorovanie zveriamerický futbal lukostreľbaatletikaaustrálsky futbal basketbalBboules (spoločný názov pre hry hrajúce sa s kovovými guľami)Rbowls (gúľanie šišatej gule po umelej, alebo prírodnej tráve k malej guľke)kanadský futbal kanoistikalezeniekriketUkriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)Zcroquet (drevenou paličkou-kladivom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika) cyklistikapreteky chrtov jazdectvo galské hry gymnastikahokejkonské dostihy motošportrôzne športy0racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)ragbyová ligaragbyová úniastreľbakorčuľovanie lyžovaniefutbal plávanie stolný tenistenisKľúč:zlá vynikajúcadobráhroznástrednážiadnaskrátený názov uliceaktívny skutočnápridať záznampridať k výberu%pridať tlačidlo na panel nástrojovadresaadresy patriace do ulicepridanie projekcií z Proj4Jsprávnapokročilá konfiguráciavisutá cesta/lanovka!letecké pomocné dráhy a budovyletecké dráhyletecké servisné oblastiagregátfarmárstvo (agricultural)vetraciavšetky0všetky deti objektov zhodujúcich sa s výrazomvšetky uzavreté cestyvšetky nekompletné objektyvšetky zmenené objektyvšetky nové objektyvšetky objekty4všetci rodičia objektov zhodujúcich sa s výrazomvšetky relácievšetky vybraté objekty všetky cestyulička (bočná ulica) abecedný$občianska vybavenosť (amenity) {0} jedlo a pitieobčianska vybavenosťdopravná vybavenosť analógovédržiaky anglikánskakrmivo pre zvieratá anonymný akýkoľvekniečo vzťahujúce sa k uliciakvaduktoblasť (plocha)oblasť (viac ako 20 m) oblasť textu ázijskáasfaltEatribút ''index'' ({0}) pre element ''layer'' musí byť jedinečný hudba (audio)pozadiedozaduzadný bod prerušeniasegment smerom dozadu baháistibanka baptistickáostnatý drôtprekážky a zábranyzákladné príkladyzákladybazilikanádrž na dažďovú vodubauxitpláž (beach) pre cyklistovduše na bicykle3bio / uhlie / nafta / plyn / benzín / ropa / odpad20kV) obytná zónadoprava(nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})nahrávam štýl ''{0}''...lokálny súbor#umiestnenie kontrolného zariadeniazablokovať rolovanieskrinky.logické "a" (oba výrazy musia byť splnené)logická negácia:logické "alebo" (aspoň jeden výraz musí byť splnený)zemepisná dĺžkanízke luteránskahlavná$vytvoriť paralelnú pomocnú čiarumangrovová oblasťčlovekom vytvorené (manmade) štýl mapyprístav (marina)mokraďak "kľúč" existujeBak "kľúč" je väčší ako "hodnota" (podobne s "menší než") max. šírka max. dĺžka max. výškamax. rýchlosťmax. hmotnosťstrednéčlenčleny areálu metadáta kov (metal) metodistickámexickáarmáda min. šírka min. dĺžkamin. vzdialenosť!vedenie nízkeho napätia (<20kV)chýba vrstva s indexom {0}8chýba povinný atribút ''index'' pre element ''layer''7chýba povinný atribút ''name'' pre element ''layer''7chýba povinný atribút ''type'' pre element ''layer''chýbajúce objekty: zmiešaný upravené)jednokoľajová visutá dráha (monorail) mormónskamešitainá rýchlostná cestadiaľnica (motorway)diaľničná prípojka blato (mud)viacposchodové viacnásobný multipolygónfreska moslimovia,n-tý člen relácie a/alebo n-tý bod cesty národnáprírodné (natural)prírodné (natural) {0}6značka "natural=water" použitá pre plavecký bazénprírodanoviny nasledujúcenikelniePopis nedostupný(žiadne chybové hlásenie k dispozíciižiadny importéruž nie je potrebnýInezadaný jazyk pre wikipediu, použite "wikipedia=jazyk:názov stránky"zákaz zabočenia vľavozákaz zabočenia vpravozákaz jazdy priamozákaz otáčania sabod križovatky-bod na ceste kde kontrola obmedzenia začínažiadnybeh na lyžiach (nordic) nevymazanýnie je v súbore dátnie je prítomnýpoznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich možností Javy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes upozornenieatómové jadrojadrové štiepeniejadrová fúziačíselný kľúč!objekt bez užitočných značiekobjektyMobjekty (a všetky ich body ciest / členy relácií) v aktuálnom zobrazeníMobjekty (a všetky ich body ciest / členovia relácií) v stiahnutej oblasti objekty zmenené používateľom%objekty obsahujúce 5 až 10 značiekobjekty v aktuálnom zobrazeníobjekty v stiahnutej oblastiobjekty s aspoň 20 bodmiobjekty so daným ID&objekty s daným ID zmenového súboru objekty s danou rolou v reláciiobjekty s danou verziou*objekty s časom poslednej zmeny v rozsahupozorovateľňazískať z aktuálnych vrstievnepárneúradoficiálne určené ropa (oil)&historická alebo opustená železnica použité výhradneprikázané odbočenie vľavoprikázané odbočenie vpravozákaz odbočeniaotvoriťV rámci reťazcov v úvodzovkách musia byť znaky " a \ sprevádzané pomocou predchádzajúceho \ (napr. \" a \\).k cesteTokamaknástrojová lišta topografickáBtoucan (priechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje) cestovanie turistika {0}mestohračkystopa (dráha)stopy a waypointyiba stopy(track)doprava,semafor alebo bariéra, ktorá vás zastavísemafortrail.pl: Szlaki (chodníky)vlak električkatrojitý trolejbus:pravda (true): vlastnosť je jasne (výslovne) aktivovanárýchlostná cesta (trunk)prípojka rýchlostnej cestyturecká&cesta bez klasifikácie (unclassified) neriadený podzemné@neočakávaný formát atribútu ''index'' pre element ''layer'' unitárskineznámy$neznáma kresťanská "denomination""neznáma židovská "denomination".neznáma predpona jazyka v značke "wikipedia""neznáma moslimská "denomination" neoznačený nezvyčajnénespevnený (unpaved)neurčený (unset)Fnenastavené (unset): nenastaviť túto vlastnosť na vybrané objektynešpecifikovaný dôvod neoznačenýneoznačená cestaOnezvyčajná hodnota sklonu; použite percentá, stupne alebo "up" alebo "down"Enezvyčajný rozchod koľajníc; použite milimetre bez oddeľovačovneobvyklý formát pre {0}neobvyklé zadanie pre {0}horeaž do dlaždicepisoár použitie*použiť zátvorky pre zoskupenie výrazovvákuumchyba overovaniaostatné overovaniavarovanie overovania verzia {0} zvislá oscez bod alebo cestuviadukt (nadjazd) filmy (video) zobrazenie=zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdrojasopkaPnapätie by malo byť vo Voltoch bez medzier, oddeľovačov a merných jednotiekkupóny (poukážky)múrdržiaky na kolesáodpadvodaaquapark vodný tokvodné cesty (waterway) {0}vodná cesta (bez nábrežia)vlnycesta vytvárajúca celý obryscesta je spojená3cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie7cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácieRcesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie iba waypointycesty súčasťou ulicecesty prechádzajúce tunelom cesty prechádzajúce pod mostomcesty nesené mostomPnepárny týždeň 1-53/2 Pi 09:00-12:00; párny týždeň 2-52/2 St 09:00-12:00kde kontrola obmedzenia končíkam umiestniť menovkuživočíšstvovietorťažnádrôt káblovýwifi drevo (wood)zalesnená oblasť (woodarea)%nesprávna značka "crossing" na bode$nesprávna značka "highway" na bodeželezničná vlečka v závodeánopriechod pre chodcov (zebra)zinokzirkón priblíženie%Zväčšiť pri načítaní dlaždíc/Zväčšiť pri načítaní viacerýchdlaždíc{0} ({1} do {2} stupňov) {0} Bodov: {0} dokončené za {1}{0} se skladá z:{0} vovnútri {1}{0} je zastaralýK{0} nie je platný TMS argument. Skontrolujte prosím tento server URL: {1}%{0} nie je platná hodnota obmedzenia){0} je nahradené súradnicou X dlaždice){0} je nahradené súradnicou Y dlaždiceW{0} je nahradené náhodným výberom z daného zoznamu oddeleného čiarkou, napr. {1}{0} je nahradené úrovňou priblíženia; tiež je podporované:
rozdiel oproti úrovni priblíženia: {1} alebo {2}
obrátená úroveň priblíženia: {3}P{0} je nahradené {1} (štýl Y súradníc OSGeo Tile Map Service Specification)1{0} je nahradené {1} (štýl Y súradníc Yahoo){0} je nepotrebné{0} je potrebné pre {1} {0} metrov {0} viac...!{0} musí byť numerická hodnotaD{0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}{0} objekty prekročili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server "{2}". Prosím konfigurujte ako postupovať s viacerými zmenovými súbormi {0} na bode{0} na podozrivom objekterelácia {0} bez značky {0}{0} štvorcových km{0} použité s {1} {0} bez {1}{0} bez {1} alebo {2}@{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})E{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5}){0}, použite namiesto toho {1}'{0}... [prosím, zadajte svoje číslo]!{0}: Verzia {1} (súčasná: {2}){0}: ilegálna voľba -- {1}{0}: neplatná voľba -- {1}q{0}: metre sú predvolené; desatinným oddeľovačom je bodka; ak používate jednotku, zadajte pred ňu medzeru*{0}: voľba "--{1}" neumožňuje parameter&{0}: voľba "{1}" nie je jednoznačná%{0}: voľba "{1}" vyžaduje parameter+{0}: voľba "{1}{2}" neumožňuje parameter&{0}: voľba vyžaduje parameter -- {1}!{0}: nerozpoznaná voľba "--{1}""{0}: nerozpoznaná voľba "{1}{2}"{0}={1} je zastaralé{0}={1} nedáva zmysel(Łódź: Ortofotomapa (letecké snímky)7Świętochłowice: Ortofotomapa 2009 (letecké snímky)Časová odchýlka {0} dní(Časová odchýlka {0} deň)Časová odchýlka {0} dni({0} požiadaviek)({0} požiadavka)({0} požiadavky)(({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...$({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...%({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...#{0} objektov deaktivovaných{0} objekt deaktivovaný {0} objekty deaktivovanégNahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami
bolo zrušené, alebo zlyhalo.fNahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstvy, s úpravami
bolo zrušené, alebo zlyhalo.gNahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami
bolo zrušené, alebo zlyhalo.IVyrovnané {0} z {1} fotografií do GPX stopy.HVyrovnané {0} z {1} fotografie do GPX stopy.IVyrovnané {0} z {1} fotografií do GPX stopy.rNasledujúce značky v súbore zmien obsahuje prázdny kľúč alebo hodnotu:
{0}
Pokračovať?rNasledujúca značka v súbore zmien obsahuje prázdny kľúč alebo hodnotu:
{0}
Pokračovať?rNasledujúce značky v súbore zmien obsahuje prázdny kľúč alebo hodnotu:
{0}
Pokračovať?hŽiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej
upravovanej vrstve ''{0}''.YVybratý objekt nie je dostupný v súčasnej
upravovanej vrstve ''{0}''.hŽiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej
upravovanej vrstve ''{0}''.Chystáte sa otočiť smer cesty ''{0}'',
u ktorej významový zmysel jej značiek je definovaný jej smerom: ''{1}''
Naozaj chcete zmeniť smer cesty a tým aj jej významový zmysel?Chystáte sa otočiť smer cesty ''{0}'',
ktorej významový zmysel značky ''{1}'' je definovaný jej smerom.
Naozaj chcete zmeniť smer cesty a tým aj jej významový zmysel?Chystáte sa otočiť smer cesty ''{0}'',
u ktorej významový zmysel jej značiek je definovaný jej smerom: ''{1}''
Naozaj chcete zmeniť smer cesty a tým aj jej významový zmysel?~{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.
Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy s konfliktami:}{0} vrstva má nevyriešené konflikty.
Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
Vrstva s konfliktami:{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.
Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy s konfliktami:{0} vrstiev potrebuje uložiť, pretože majú pričlenené súbory
ktoré nemôžu byť uložené.
Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.
Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:{0} vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor
ktorý nemôže byť uložený.
Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.
Vrstva s nezapisovateľným súborom:{0} vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory
ktoré nemôžu byť uložené.
Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.
Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.
Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy bez súborov:{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.
Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.
Vrstva bez súboru:{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.
Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.
Vrstvy bez súborov:

{0} objektov skrytých

{0} objekt skrytý

{0} objekty skrytéZlyhalo mazanie bodu {0}. Je stále odkazovaný z bodov {1}.
Prosím, načítajte body, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie bodu {0}. Je stále odkazovaný z bodu {1}.
Prosím, načítajte bod, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie bodu {0}. Je stále odkazovaný z bodov {1}.
Prosím, načítajte body, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie bodu {0}. Je stále odkazovaný z relácií {1}.
Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie bodu {0}. Je stále odkazovaný z relácie {1}.
Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie bodu {0}. Je stále odkazovaný z relácie {1}.
Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie bodu {0}. Je stále odkazovaný z ciest {1}.
Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie bodu {0}. Je stále odkazovaný z cesty {1}.
Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie bodu {0}. Je stále odkazovaný z ciest {1}.
Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na bod a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná z bodov {1}.
Prosím, načítajte body, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná z bodu {1}.
Prosím, načítajte bod, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná z bodov {1}.
Prosím, načítajte bod, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná z relácie {1}.
Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná z relácie {1}.
Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná z relácie {1}.
Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná z ciest {1}.
Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná z cestu {1}.
Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná z ciest {1}.
Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná z bodov {1}.
Prosím, načítajte body, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná z bodu {1}.
Prosím, načítajte bod, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná z bodov {1}.
Prosím, načítajte body, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná z relácií {1}.
Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná z relácie {1}.
Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná z relácií {1}.
Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná z ciest {1}.
Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná z cesty {1}.
Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná z ciest {1}.
Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Pridať nový bod do {0} ciestPridať nový bod do {0} cestyPridať nový bod do {0} ciest5Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest5Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} cesty5Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciestPridať výber do {0} reláciíPridať výber do {0} reláciePridať výber do {0} reláciíPridaných {0} objektovPridaný {0} objektPridané {0} objektykNedá sa otvoriť {0} súborov, pretože súbory neexistujú alebo nie je k dispozícií vhodný importér.gNedá sa otvoriť {0} súbor, pretože súbor neexistuje alebo nie je k dispozícií vhodný importér.lNedajú sa otvoriť {0} súbory, pretože súbory neexistujú alebo nie je k dispozícií vhodný importér.:Nemožno otvoriť {0} súborov importérom súborov "{1}".8Nemožno otvoriť {0} súbor importérom súborov "{1}".9Nemožno otvoriť {0} súbory importérom súborov "{1}".$Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.#Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.$Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.Zmeniť hodnoty?Zmeniť hodnotu?Zmeniť hodnoty?Zmeniť {0} objektovZmeniť {0} objektZmeniť {0} objektydKliknite na tlačidlo {0} ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.aKliknite na tlačidlo {0} ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.dKliknite na tlačidlo {0} ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.8Kliknite pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov7Kliknite pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadača8Kliknite pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačovSpojiť {0} ciestSpojiť {0} cestuSpojiť {0} cestyKonfliktov počas sťahovaniaKonflikt počas sťahovaniaKonflikty počas sťahovaniaKonflikty v dátachKonflikt v dátachKonflikty v dátachZmazať {0} bodovZmazať {0} bodZmazať {0} bodyZmazať {0} objektovZmazať {0} objektZmazať {0} objektyZmazať {0} reláciíZmazať {0} reláciuZmazať {0} relácieZmazať {0} ciestZmazať {0} cestuZmazať {0} cesty)Odstránili sa značky {0} z {1} objektov(Odstránili sa značky {0} z {1} objektu)Odstránili sa značky {0} z {1} objektovVymazávam {0} objektovVymazávam {0} objektVymazávam {0} objektyKSťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo neúspešné:JSťahovanie nasledujúceho {0} pluginu bolo neúspešné:KSťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo neúspešné:%Sťahujem {0} zmenových súborov ...!Sťahujem {0} zmenový súbor ..."Sťahujem {0} zmenové súbory ...9Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''=Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''9Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''RSťahovanie {0} neúplných podriadených relácií z {1} rodičovských reláciíMSťahovanie {0} neúplnej podriadenej relácie z {1} rodičovských reláciíRSťahovanie {0} neúplných podriadených relácií z {1} rodičovských relácií$Sťahovanie {0} neúplných objektov#Sťahovanie {0} neúplného objektu$Sťahovanie {0} neúplných objektov"Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''!Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''"Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''Duplikovať do {0} bodovDuplikovať do {0} boduDuplikovať do {0} bodov"Duplikovať {0} bodov do {1} bodov Duplikovať {0} bod do {1} bodov!Duplikovať {0} body do {1} bodov Vložiť nový bod do {0} ciest. Vložiť nový bod do {0} cesty. Vložiť nový bod do {0} ciest.'{0} objekt nemohol byť stiahnutý.
){0} objekty nebolo možné stiahnuť.
Otváranie {0} súborov...Otváranie {0} súboru...Otváranie {0} súborov...Vkladanie {0} značiekVkladanie {0} značkyVkladanie {0} značiek\Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.[Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.\Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.7Plugin {0} je stále používaný týmito {1} pluginmi:6Plugin {0} je stále používaný týmto {1} pluginom:7Plugin {0} je stále používaný týmito {1} pluginmi:OPlugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:OPlugin {0} vyžaduje {1} plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:NPlugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:{0} objektov zabudnutých{0} objekt zabudnutý{0} objekty zabudnutéObnovujem {0} formátov mapy.Obnovujem {0} formát mapy.Obnovujem {0} formáty mapy. Odstrániť "{0}" z {1} objektovOdstrániť "{0}" z {1} objektu Odstrániť "{0}" z {1} objektov*Odstrániť staré kľúče z {0} objektov)Odstrániť staré kľúče z {0} objektu*Odstrániť staré kľúče z {0} objektov0Vyriešiť {0} konfliktných značiek v bode {1}-Vyriešiť {0} konfliktnú značku v bode {1}-Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}4Vyriešiť {0} konfliktných značiek v relácii {1}1Vyriešiť {0} konfliktnú značku v relácii {1}1Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}1Vyriešiť {0} konfliktných značiek v ceste {1}.Vyriešiť {0} konfliktnú značku v ceste {1}.Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}Otáčanie {0} bodovOtáčanie {0} boduOtáčanie {0} bodovMierka {0} bodovMierka {0} boduMierka {0} body1Vybrané body nemôžu byť od ničoho odpojené.0Vybraný bod nemôže byť od ničoho odpojený.1Vybrané body nemôžu byť od ničoho odpojené.(Nastavili sa značky {0} na {1} objektov&Nastavili sa značky {0} na {1} objekt'Nastavili sa značky {0} na {1} objekty"Nastaviť {0}={1} pre {2} objektov Nastaviť {0}={1} pre {2} objekt!Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty-Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov),Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)-Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)Zjednodušiť {0} ciestZjednodušiť {0} cestuZjednodušiť {0} cesty"Rozdeliť cestu {0} na {1} častí!Rozdeliť cestu {0} na {1} časť!Rozdeliť cestu {0} na {1} častiZnačky({0} konfliktov)Značky({0} konflikt)Značky({0} konflikty)8Dotknutá cesta by po odpojení vybraných bodov zmizla.7Dotknutá cesta by po odpojení vybraného bodu zmizla.8Dotknutá cesta by po odpojení vybraných bodov zmizla.INasledujúcich {0} pluginov bolo úspešne stiahnutých:BNasledujúci {0} plugin bol úspešne stiahnutý:DNasledujúce {0} pluginy boli úspešne stiahnuté:@Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné a boli deaktivované:=Nasledujúci plugin už nie je potrebný a bol deaktivovaný:@Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné a boli deaktivované:Pluginy nebudú nahraté.Plugin nebude nahratý.Pluginy nebudú nahraté.%Vybraté body nie sú v strede cesty.#Vybratý bod nie je v strede cesty.%Vybraté body nie sú v strede cesty.>Vybrané cesty obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.=Vybraná cesta obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.>Vybrané cesty obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.Ich verzia ({0} položiek)Ich verzia ({0} položka)Ich verzia ({0} položky)aJe tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.`Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.aJe tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.Vo Vašej lokálnej dátovej sade je {0} objektov, ktoré môžu byť zmazané na serveri.
Ak sa neskôr pokúsite o ich zmazanie alebo aktualizáciu, server pravdepodobne nahlási konflikt.Vo Vašej lokálnej dátovej sade je {0} objekt, ktorý môže byť zmazaný na serveri.
Ak sa neskôr pokúsite o jeho zmazanie alebo aktualizáciu, server pravdepodobne nahlási konflikt.Vo Vašej lokálnej dátovej sade sú {0} objekty, ktoré môžu byť zmazané na serveri.
Ak sa neskôr pokúsite o ich zmazanie alebo aktualizáciu, server pravdepodobne nahlási konflikt.*Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie.(Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie.-Nachádzajú sa tam {0} objektov na nahratie.~Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši.|Došlo k {0} chybe pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši.~Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši.Bolo zistených {0} konfliktov.Bol zistený {0} konflikt.Boli zistené {0} konflikty."Počas importu bolo {0} konfliktovPočas importu bol {0} konflikt!Počas importu boli {0} konflikty:V zásobníku sa našlo {0} značiek, čo je nezvyčajné!9V zásobníku sa našla {0} značka, čo je nezvyčajné!9V zásobníku sa našli {0} značky, čo je nezvyčajné!Toto zmení až {0} objektov.Toto zmení až {0} objekt.Toto zmení až {0} objekty.Toto zmení {0} objektov.Toto zmení {0} objekt.Toto zmení {0} objekty.Transformácia {0} bodovTransformácia {0} boduTransformácia {0} bodov'Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:%Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:'Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:RNahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboruQNahrávanie {0} objektu do 1 zmenového súboruRNahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru|Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavky{Nahrávanie {0} objektu do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavky|Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavkyNahrávanie {0} objektov ...Nahrávanie {0} objektu ...Nahrávanie {0} objektov ...Chystáte sa spojiť {0} objektov, ale nasledovné značky sú konfliktné:
{1}Ak tieto objekty budú spojené, výsledný objekt môže obsahovať nechcené značky.
Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na opravu konfliktných značiek.

Chcete pokračovať?Chystáte sa spojiť {0} objekt, ale nasledovné značky sú konfliktné:
{1}Ak tieto objekty budú spojené, výsledný objekt môže obsahovať nechcené značky.
Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na opravu konfliktných značiek.

Chcete pokračovať?Chystáte sa spojiť {0} objektov, ale nasledovné značky sú konfliktné:
{1}Ak tieto objekty budú spojené, výsledný objekt môže obsahovať nechcené značky.
Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na opravu konfliktných značiek.

Chcete pokračovať?>Chystáte sa spojiť {1} objektov, ktoré sú súčasťou {0} relácií:
{2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť tieto relácie. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.
Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.

Chcete pokračovať?:Chystáte sa spojiť {1} objekt, ktorý je súčasťou {0} relácie:
{2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť túto reláciu. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.
Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.

Chcete pokračovať?=Chystáte sa spojiť {1} objekty, ktoré sú súčasťou {0} relácií:
{2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť tieto relácie. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.
Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.

Chcete pokračovať?Chystáte sa zmazať {0} relácií: {1}
Tento krok je málokedy potrebný a po nahratí na server sa nedá tak ľahko navrátiť.
Naozaj chcete pokračovať so zmazaním?Chystáte sa zmazať {0} reláciu: {1}
Tento krok je málokedy potrebný a po nahratí na server sa nedá tak ľahko navrátiť.
Naozaj chcete pokračovať so zmazaním?Chystáte sa zmazať {0} relácie: {1}
Tento krok je málokedy potrebný a po nahratí na server sa nedá tak ľahko navrátiť.
Naozaj chcete pokračovať so zmazaním?Chystáte sa otvoriť {0} okien prehliadača.
Toto môže zaplniť vašu obrazovku oknami prehliadača
a môže trvať dlhú dobu než sa všetky otvoria.Chystáte sa otvoriť {0} okno prehliadača.
Toto môže zaplniť vašu obrazovku oknami prehliadača
a môže trvať dlhú dobu než sa všetky otvoria.Chystáte sa otvoriť {0} okná prehliadača.
Toto môže zaplniť vašu ""obrazovku oknami prehliadača
a môže trvať dlhú dobu než sa všetky otvoria.RChystáte sa otvoriť {0} rôznych relácií naraz.
Chcete poračovať?HChystáte sa otvoriť {0} reláciu naraz.
Chcete poračovať?OChystáte sa otvoriť {0} rôzne relácie naraz.
Chcete poračovať?/Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objektoch.-Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objekte./Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objektoch."Máte {0} neprečítaných správ.!Máte {0} neprečítanú správu.!Máte {0} neprečítané správy.pPresúvate viac než {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba. Skutočne ich chcete presunúť?oPresúvate viac než {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba. Skutočne ich chcete presunúť?oPresúvate viac než {0} prvky. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba. Skutočne ich chcete presunúť?dnídeňdniznačiekznačkaznačkybodovbodbodyobjektovobjektobjekty reláciíreláciareláciedo {0} objektovdo {0} objektudo {0} objektovciestcestacesty {0} autorov {0} autor {0} autori {0} Členov: {0} Člen: {0} Členy: {0} pozostáva z {1} značiek{0} pozostáva z {1} značky{0} pozostáva z {1} značiek{0} vymazaných {0} vymazaný {0} vymazané{0} načítaných obrázkov.{0} načítaný obrázok.{0} načítané obrázky. {0} členov {0} člen {0} členy {0} bodov{0} bod{0} body{0} pridaných objektov:{0} pridaný objekt:{0} pridané objekty:{0} zmazaných objektov:{0} zmazaný objekt:{0} zmazané objekty:{0} upravených objektov:{0} upravený objekt:{0} upravené objekty:6{0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie1{0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie3{0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie {0} relácií {0} relácia {0} relácie {0} trás, {0} trasa, {0} trasy,  {0} značiek {0} značka {0} značky{0} stôp(track){0} stopa(track){0} stopy(track){0} stôp(track), {0} stopa(track), {0} stopy(track), %{0} bolo založených s GPS značkou."{0} bol založený s GPS značkou.#{0} boli založené s GPS značkou. {0} ciest {0} cesta {0} cesty{0} waypointov (bodov cesty){0} waypoint (bod cesty){0} waypointy (body cesty)