’ž [dd-mm-yyyy hh:mm:ss]’ž als "{0}" of # Objecten % oostelijk: % noordelijk:"Baker Street" in elke toets&''Baker'' en ''Street'' in een sleutel''key'' zonder enkele waarde''key'' met exact ''value''''value'' in alle key#''valuefragment'' overal in ''key''$''valuefragment'' nergens in ''key''(# onbekende verzoeken) (1 verzoek)’ž0(De tekst is reeds gekopieerd naar je klembord.)Ą(Deze Plug-in is momenteel een doorlopend werkstuk!!!) Koppelt en synchroniseert een video met geo-verwijzingen tegen een GPS-spoor, om het te gebruiken om zichtbare objecten te identificeren.’ž2(Gebruik de landtoegangscode, b.v. +31-20-3456789)(op regel {0}, kolom {1}) (geen object)(geen)!(gebruik verschuiving van server)+({0}/{1}) Wijzigingenset {2} downloaden ...*({0}/{1}) Wijzigingenset {2} downloaden...6({0}/{1}) Inhoud voor wijzigingenset {2} downloaden...(({0}/{1}) Laden van ouders van knoop {2}*({0}/{1}) Laden van ouders van relatie {2}&({0}/{1}) Laden van ouders van weg {2},({0}/{1}): Downloaden van relatie ''{2}''...R* EĆ©n knoop die gebruikt wordt door meer dan Ć©Ć©n weg en Ć©Ć©n van die wegen, of9* EĆ©n knoop die gebruikt wordt door meer dan een weg, of* EĆ©n getagde knoop, ofY* EĆ©n weg en Ć©Ć©n of meer van zijn knopen, die gebruikt worden door meer dan Ć©Ć©n weg.Z* EĆ©n weg die Ć©Ć©n of meer knopen heeft, die gebruikt worden door meer dan Ć©Ć©n weg, of’ž’ž... ander mogelijk vervoer... verwijst naar relatie/PAD/NAAR/JOSM/FOLDER/ ’ž’ž’ž1/25 mix (tweetakt)1/50 mix (tweetakt)’žbowlen’ž16,7’ž’ž’ž’ž’ž’ž’žJ

Dialoogvenster Filter afsluiten om alle objecten te zien.

 i(all)indownloadedarea - objecten (en al diens wegknopen / leden van relaties) in gedownload gebiedb(all)inview - objecten (en alle wegknopen / leden van relaties daarvan) in huidige weergave?-sleutel:Bak - ''Bak'' nergens in de sleutel ''sleutel''<Baker Street - ''Baker'' en ''Street'' in een sleutel3Plug-in verschaft door een externe bron: {0}7"Baker Street" - ''Baker Street'' in een sleutelqareasize:... - gesloten wegen met opgegeven gebied in mĀ² (areasize:min-max of areasize:max)pchangeset:... - objecten met een bepaalde wijzigingenset-ID (0 objecten zonder toegewezen wijzigingenset)Rchild expr - alle kinderen van objecten die aan de expressie voldoenUclosed - alle gesloten wegen (een knoop wordt niet als gesloten weg beschouwd)Bid:... - objecten met opgegeven ID (0 voor nieuwe objecten),incomplete - alle incomplete objecten<sleutel: - sleutel "sleutel" met welke waarde dan ook=sleutel:Bak - ''Bak'' ergens in de sleutel ''sleutel''‚sleutel=* - sleutel "sleutel" met welke waarde dan ook. Probeer ook *=waarde, sleutel=, *=*, *=Gsleutel=waarde - sleutel "sleutel" met de exacte waarde "waarde"Lsleutel? - sleutel "sleutel" met de waarde "yes", "true", "1" of "on"*modified - alle aangepaste objectenŠnodes:... - objecten met opegeven aantal knopen (nodes:aantal, nodes:min-max, nodes:min- of nodes:-max)Qparent expr - alle ouders van objecten die aan de expressie voldoen;role:... - objecten met opgegeven rol in een relatie-selected - alle geselecteerde objecten„tags:... - objecten met opgegeven aantal tags (tags:aantal, tags:min-max, tags:min- of tags:-max)Ntimestamp:min/max - objecten met de laatste wijziging binnen dit bereikxtimestamp:tijdopgave - objecten met dit laatste wijzigingsmoment (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 of T14:51 ...)]type:... - objecten met overeenkomende type (node, way, relation)*untagged - alle objecten zonder tag2user:... - objecten verander door gebruikerDuser:anonymous\t- objecten veranderd door anonieme gebruikers\version:... - objecten met opgegeven versie (0 objecten zonder een toegewezen versie)!{0} objecten uitgeschakeld&
Foutenbericht (niet vertaald): {0}

Filter actief

×

JOSM maakt gebruik van Java versie 6.

Gedetecteerde Java versie: {0}.
U kunt Meer informatie:»

Als een of meer wegen zijn geselecteerd, wordt de vorm zodanig aangepast dat alle hoeken 90 of 180 graden zijn.

Er kunnen twee knopen aan de selectie worden toegevoegd. Daarna wordt de richting bepaald door deze twee verwijzingsknopen. (Daarna kunt u altijd de verplaatsing van bepaalde knopen ongedaan maken:
Selecteer die knopen en druk op de sneltoetscombinatie voor Loodrecht trekken / Ongedaan maken. De standaard is Shift-Q.)a''{0}'' is ngeen geldige OSM API URL.
Controleer de spelling en valideer opnieuw._

Waarschuwing: Het wachtwoord wordt in heldere tekst opgeslagen in het bestand van de voorkeuren voor JOSM. verder wordt het niet versleuteld overgedragen in elk verzoek dat wordt verzonden aan de server van OSM. Gebruik geen waardevol wachtwoord.

ˆVoer een Toegangstoken voor OAuth in dat is geautoriseerd om toegang te krijgen tot de server van OSM ''{0}''.h

Verwijder bestand {0} van de schijf?

De afbeelding zal definitief verloren gaan!

ż

Fout bij het ophalen van de informatie uit de Help

De inhoud voor het onderwerp in de Help {0} kon niet worden geladen. De foutmelding is (niet vertaald):
{1}

Help-inhoud voor dit onderwerp in Help ontbreekt

Help-inhoud voor het onderwerp {0} in de Help is nog niet beschikbaar. Het ontbreekt zowel in uw eigen taal ({1}) als in het Engels.

Help alstublieft JOSM te verbeteren en vul de ontbrekende informatie aan. U kunt zowel het onderwerp voor de Help in uw eigen taal ({1}) bewerken als het onderwerp voor de Help in het Engels.

_Huidig gebied om te downloaden (minlon, minlat, maxlon, maxlat): ŠEn lid van een relatie waarvan is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.
U zou dit moeten nakijken en indien nodig corrigeren.™Een lid met een op een rol gebaseerde relatie is gekopieerd naar alle nieuwe wegen.
U zou dit moeten nakijken en indien nodig corrigeren.ņAls alternatief kunt u een tegeladres invoeren voor Ć©Ć©n enkele tegel in de indeling zoomlevel/x/y, d.i. 15/256/223. Tegeladressen in de indeling zoom,x,y of zoom;x;y zijn ook geldig._Er trad een fout op bij het terugzetten van het back-upbestand.
Fout is:
{0}DEr trad een fout op bij het opslaan.
Fout is:
{0}¬Authenticatie bij de server van OSM met het token voor OAuth ''{0}'' is mislukt.
Start het dialoogvenster Voorkeuren en verkrijg een ander token voor OAuth.§Authenticatie bij de server van OSM met de gebruikersnaam ''{0}'' is mislukt.
Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord in de voorkeuren van JOSM.qAutorisatie bij de server van OSM is mislukt.
De server rapporteerde de volgende fout:
''{0}''Autorisatie bij de server van OSM met het token ''{0}'' voor OAuth is mislukt.
Het token is niet geautoriseerd om toegang te krijgen tot de beveiligde bron
''{1}''.
Start het dialoogvenster Voorkeuren en verkrijg een ander token voor OAuth.aKan URL ''{0}'' niet openen omdat er geen toepasselijke downloadtaak beschikbaar is.CKan map ''{0}'' niet openen.
Selecteer een bestand.Kan {0} objecten niet in Ć©Ć©n verzoek uploaden omdat de
max. grootte van de wijzigingenset size {1} op de server ''{2}'' wordt overschreden.bKlik op {0} om het samenvoegen van mijn en hun items te beĆ«indigen.cKlik op {0} om te beginnen met het samenvoegen van mijn en hun items.ZCommunicatie met de server van OSM ''{0}'' verbroken. Probeer later nog eens.čCommunicatie met de server van OSM ''{0}'' mislukt. De server antwoordde
met de volgende foutcode en het volgende foutenbericht:
Foutcode: {1}
Foutenbericht (niet vertaald): {2}ŠKon plug-in {0} niet laden omdat de
hoofdklasse ''{1}'' voor de plug-in niet werd gevonden.
Verwijderen uit voorkeuren?HKon sessiebestand ''{0}'' niet laden.
De fout is:
{1}GKon bladwijzers niet lezen van
''{0}''
Fout was: {1}?Kon bestand ''{0}'' niet lezen.
Fout is:
{1}9Kon bestanden niet lezen.
Fout is:
{0}GKon sessiebestand neit opslaan ''{0}''.
Fout is:
{1}ŽWijzigingensets in de huidige kaartweergave downloaden.
Uitgeschakeld. Er is op dit moment geen kaartweergave actief.CWijzigingensets in de huidige kaartweergave downloaden5Mijn geopende wijzigingensets downloadenŒMijn geopende wijzigingensets downloaden
Uitgeschakeld. Voer eerst uw gebruikersnaam voor OSM in de voorkeuren in.>3De nieuwste wijzigingensets downloadenGGeef een sleutel op, d.i. fixmeZGeef een waarde op voor een tag, d.i kijk leden najVoer een Toegangstoken handmatig in als dat werd gegenereerd en verkregen van buiten
JOSM.’Authenticatie met de server van OSM ''{0}'' mislukt.
U gebruikt OAuth om te authenticeren maar momenteel is er geen
Toegangstoken voor OAuth geconfigureerd.
Open het dialoogvenster Voorkeuren en genereer of voer een Toegangstoken in.Bouwen van URL ''{0}'' voor valideren van de server van OSM API mislukt.
Controleer de spelling van ''{1}'' en valideer opnieuw.‡Verbinden met de URL ''{0}'' mislukt.
Controleer de spelling van ''{1}'' en uw internet-verbinding en valideer opnieuw.nNiet mogelijk om een URL samen te stellen, omdat de codering ''{0}''
ontbreekt op dit systeem.”Downloaden van gegevens mislukt. De indeling ervan is ofwel niet ondersteund, slecht gevormd en/of inconsistent.

Details (niet vertaald): {0}ŠHet was niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren
Niet mogelijk om de ontbrekende map voor voorkeuren: {0} te maken.De voorkeuren konden niet worden geĆÆnitialiseerd.
Niet mogelijk om bestand met voorkeuren te herstellen naar standaard : {0}iNiet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren.
Map voor voorkeuren ''{0}'' is geen map.{Laden mislukt van de lijst met bronnen voor voorkeuze vanaf
''{0}''.

Details (niet vertaald):
{1}qLaden mislukt van de lijst met stijlbronnen vanaf
''{0}''.

Details (niet vertaald):
{1}®Het openen van de tekst van de Help op webpagina {0} is mislukt.
Dit ligt waarschijnlijk aan een netwerkprobleem, controleer
uw verbinding met het internetåVerkrijgen van een lijst met wijzigingensets vanaf de server van OSM API op
''{1}'' mislukt. De server antwoordde met de retourcode {0} in plaats van 200.
Controleer de spelling van ''{1}'' en valideer opnieuw.:Informatie over de huidige gebruiker van de server van OSM ''{0}'' is mislukt.
Dit is waarschijnlijk geen probleem dat werd veroorzaakt door het geteste Toegangstoken, maar
meer een probleem met de configuratie van de server. Controleer zorgvuldig de server
URL en uw verbinding met internet.’Mislukt om het verzoek te ondertekenen voor de server van OSM ''{0}'' met het token ''{1}''.
Het token is waarschijnlijk ongeldig.ąJOSM heeft met succes een Toegangstoken verkregen. U kunt nu dit token accepteren. JOSM zal het in de toekomst gebruiken voor het authentiseren en autoriseren bij de server van OSM.

Het toegangstoken is: ©JOSM staat op het punt om de instellingen van OAuth terug te zetten naar de standaard waarden.
De huidige aangepaste instellingen worden niet opgeslagen.õJOSM wordt momenteel uitgevoerd door een anonieme gebruiker. Downloaden van uw
wijzigingensets vanaf de server van OSM is niet mogelijk tenzij u uw gebruikersnaam voor OSM
en het wachtwoord invult in de voorkeuren van JOSM.ĖJOSM verkreeg met succes een Verzoektoken. JOSM start nu een pagina voor autorisatie in een externe browser. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor OSM en volg de instructies om het Verzoektoken te autoriseren. Schakel dan terug naar dit dialoogvenster en klik op {0}

Als het starten van de externe browser niet lukt kunt u de volgende URL voor autorisatie kopiĆ«ren en die in de adresbalk van uw browser plakken.ƒLaag ''{0}'' heeft al een conflict voor object
''{1}''.
Los dat conflict eerst op en probeer het dan opnieuw.¤Er bestaat al een conflict voor object
''{1}'' op laag ''{0}''.
Er kan geen nieuw conflict worden toegevoegd voordat dat conflict wordt opgelost.ŁHet laden van plug-in "{0}" werd verzocht.
Deze plug-in wordt net langer ontwikkeld en zal waarschijnlijk fouten veroorzaken.
Hij zou moeten worden uitgeschakeld.
Verwijderen uit de instellingen?gMarkeer lokaal verwijderde objecten om te worden verwijderd op de server.wMarkeer aangepaste objecten in de huidige selectie om te worden geĆ¼pload naar de server.§Noch {0} noch {1} zijn ingeschakeld.
Kies ervoor om Ć³f gegevens van OSM te downloaden Ć³f GPX-gegevens of allebei.}Geen van de objecten in de inhoud van wijzigingenset {0} is beschikbaar in de huidige
bewerkingslaag ''{1}''.eKlik op {0} om een Verzoektoken voor OAuth te verkrijgen vanaf ''{1}''.pGelieve de verwijdering van 1 object uit 1 relatie te bevestigen.sGelieve de verwijdering van 1 object uit {0} relaties te bevestigen.wGelieve de verwijdering van {0} objecten uit {1} relaties te bevestigen.lGeef geldige datum-/tijdwaarden op
om de zoekopdracht te beperken tot een specifiek tijdpad.”Voer geldige waarden voor lengte-/breedtegraad in om
de zoekopdracht voor de wijzigingenset tot een specifieke omvattende rechthoek te beperken.|Zorg er voor dat alle geselecteerde wegen in dezelfde richting wijzen.
of zet ze Ć©Ć©n voor Ć©Ć©n loodrecht.dGelieve een bereik OSM-tegels op een bepaald zoomniveau te selecteren.Selecteer Ć©Ć©n van de volgende standaard zoekopdrachten. Selecteer Alleen mijn wijzigingensets downloaden indien u alleen wijzigingensets wilt downloaden die u zelf maakte.
Onthoud dat JOSM max. 100 wijzigingensets zal downloaden.<Selecteer de wijzigingensets die u wilt sluitenSSelecteer de waarden die moeten worden behouden voor de volgende tags.’Plug-in {0} vereist JOSM-versie {1}. De huidige versie van JOSM is {2}.
U moet JOSM bijwerken om deze plug-in te kunnen gebruiken.¾Het bestand voor voorkeuren bevatte fouten.
Er wordt een back-up van het oude weggeschreven naar
{0}
en een nieuw standaard bestand voor voorkeuren wordt aangemaakt.NVerkrijgen van een Toegangstoken van OAuth vanaf ''{0}'' mislukt.MVerkrijgen van een Verzoektoken van OAuth vanaf ''{0}'' mislukt.Voer een volautomatische procedure uit om een toegangstoken van de website van OSM te krijgen.
JOSM verkrijgt toegang tot de website van OSM ten behoeve van de gebruiker van JOSM en
autoriseert de gebruiker volautomatisch en verkrijgt een Toegangstoken.ŒVoer een semi-automatische procedure uit om een toegangstoken van de website van OSM te krijgen.
JOSM levert de standaard verzoeken voor OAuth aan om een Verzoektoken en een
Toegangstoken te krijgen. Het levert de gegevens van de gebruiker aan bij de website van OSM in een externe browser
om zichzelf te authenticeren en het door JOSM verstrekte verzoektoken te accepteren.Selecteer alle sporen die u wilt weergeven. U kunt een bereik met sporen selecteren door te slepen of door CTRL+klik te gebruiken om specifieke sporen te selecteren. De kaart wordt op de achtergrond live bijgewerkt. Open de URLā€™s door er op te dubbelklikken.ÆSelecteren om gedownloade gegevens in een nieuwe gegevenslaag onder te brengen.
Niet selecteren om gedownloade gegevens in de huidige actieve laag te plaatsen.ySelecteer om het ingeven van een tag die op
alle gewijzigde relaties zal worden toegepast, aan te zetten.ŸSelecteren om de zoekopdracht te beperken tot uw eigen wijzigingensets.
Niet selecteren om alle wijzigingensets in de zoekopdracht op te nemen.ØSelecteren om het Toegangstoken op te slaan in de voorkeuren van JOSM.
Niet selecteren om het Toegangstoken alleen in deze sessie van JOSM te gebruiken.ĄSelecteren om alleen wijzigingensets te tonen voor de huidige geselecteerde objecten.
Niet selecteren om alle wijzigingensets te tonen voor objecten in de huidige gegevenslaag.:Stap 1/3: Verkrijg een Verzoektoken van OAuth?Stap 2/3: Autoriseer en verkrijg een Toegangstoken=Stap 3/3: Met succes een Toegangstoken verkregenÄToegangstoken ''{0}'' met succes gebruikt om
toegang te krijgen tot de server van OSM op ''{1}''.
U verkrijgt toegang tot de server van OSM als gebruiker ''{2}'' met ID ''{3}''.“Vooraf ingestelde bron voor taggen {0} kan worden geladen maar het bevat fouten. Wilt u het werkelijk gebruiken?

Fout is: [{1}:{2}] {3}
ŖVooraf ingestelde bron voor taggen {0} kan worden geladen maar het bevat fouten. Wilt u het werkelijk gebruiken?

Fout is: {1}
³Maak een opname van je GPS-ontvanger terwijl die de tijd weergeeft.
Toon die foto hier.
Voer vervolgens de afgebeelde tijd hier in en selecteer een tijdzone
gDe huidige waarde is geen geldige gebruikersnaam.
Voer een niet-lege gebruikersnaam in.|Het Toegangstoken ''{1}'' is bekend bij de server van OSM ''{0}''.
De test om details van de gebruiker te verkrijgen voor dit token mislukte echter.
Afhankelijk van welke rechten aan dit token werden toegekend kunt u het, niettegenstaande dat, gebruiken
om gegevens te uploaden, GPS-sporen te uploaden en/of toegang te krijgen tot andere beveiligde bronnen.ČDe server van OSM API op ''{0}'' gaf geen geldig antwoord retour.
Het is aannemelijk dat ''{0}'' geen server voor OSM API is.
Controleer de spelling van ''{0}'' en valideer opnieuw.EHet geautomatiseerde proces voor het verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth
vanaf de server van OSM is mislukt omdat JOSM niet in staat was om
een geldige URL voor login te bouwen uit de URL van het OAuth Authorize Endpoint ''{0}''.

Controleer uw uitgebreide instellingen en probeer het opnieuw.’Het geautomatiseerde proces voor het verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth
vanaf de server van OSM is mislukt. JOSM kon niet inloggen in {0}
voor gebruiker {1}.

Controleer gebruikersnaam en wachtwoord en probeer het opnieuw.Het geautomatiseerde proces voor het verkrijgen van een Toegangstoken van OAuth
vanaf de server van OSM is mislukt.

probeer het opnieuw of kies een ander soort proces voor het autoriseren,
d.i. semi-automatische of handmatige autorisatie.`De kind-relatie
{0}
is verwijderd op de server. Zij kan niet worden geladenĆDe gecombineerde wegen zijn leden van een of meerdere relaties. Bepaal of u deze lidmaatschappen wilt behouden voor de gecombineerde weg, of deze wilt verwijderen.
Normaal zal de eerste weg behouden blijven en zullen de andere wegen die lid zijn van dezelfde relatie worden verwijderd: de gecombineerde weg neemt de plaats in van de oorspronkelijke weg in de relatie.£De huidige URL {0}
is een externe URL. Bewerken van onderwerpen van de Help is alleen mogelijk
op de server van de Help {1}.ĮDe gegevens in de GPX-laag ''{0}'' is gedownload vanaf de server.
Omdat de wegpunten daarvan geen tijdstempel bevatten kunnen we ze niet corresponderen met gegevens van de data.¹De gegevens in de GPX-laag ''{0}'' is gedownload vanaf de server.
Omdat de wegpunten daarvan geen tijdstempel bevatten kunnen we ze niet corresponderen met afbeeldingen.›De gegevens die naar de server verstuurd moeten worden maken deel uit van onopgeloste conflicten in laag "{0}".
U moet deze eerst oplossen.µDe samengevoegde knopen zijn leden van een of meer relaties. Bepaal of u deze lidmaatschappen wilt behouden voor de doelknoop, of deze wilt verwijderen.
Normaal zal de eerste knoop behouden blijven en zullen de andere knopen die lid zijn van dezelfde relatie worden verwijderd: de doelknoop neemt de plaats in van de oorspronkelijke knoop in de relatie.KDe relatie is gewijzigd.

Wilt u uw wijzigingen opslaan?uDe server rapporteerde dat het een conflict heeft gedetecteerd.
Foutenbericht (niet vertaald):
{0}De server rapporteert dat een object is verwijderd.
Uploaden mislukt als u probeerde dit object bij te werken of te verwijderen.
Downloaden mislukt als u probeerde dit object te downloaden.

Het foutenbericht is:
{0}œDe test mislukte omdat de server antwoordde met een interne fout.
JOSM kon niet bepalen of het token ongeldig is. Probeer het later opnieuw.Er zijn meerdere wijzigingensets in volgorde nodig om {0} objecten te uploaden. Welke strategie wilt u gebruiken?[Er zijn geen lagen waarmee de bronlaag
''{0}''
kan worden samengevoegd.ĮEr is minstens Ć©Ć©n lid in deze relatie dat verwijst
naar de relatie zelf.
Dit zorgt voor een cirkelverwijzing en wordt afgeraden.
Wilt u doorgaan met cirkelverwijzingen?GEr is momenteel geen gebied om te downloaden geselecteerd.bDeze actie vereist {0} individuele
verzoeken om te downloaden. Wilt u
doorgaan?«Deze relatie heeft reeds Ć©Ć©n of meer leden die verwijzen naar
het object "{0}"

Wilt u werkelijk een nog een ander lid van de relatie toevoegen?­Deze relatie is buiten de bewerker aangepast.
Uw aanpassingen kunnen niet doorgevoerd worden.

Wilt u een conflict maken? (De bewerker wordt gesloten.)©Niet in staat om vooraf ingestelde bron voor taggen: {0} te ontleden. Wilt u het werkelijk gebruiken?

Fout is: [{1}:{2}] {3}
ŸNiet in staat om vooraf ingestelde bron voor taggen: {0} te ontleden. Wilt u het werkelijk gebruiken?

Fout is: {1}
–Uploaden van onbewerkte GPS gegevens als kaartgegevens wordt als schadelijk beschouwd.
Als je sporen (traces) wilt uploaden, zie hier:DUploaden mislukt omdat de server een nieuwere versie van een
van uw knopen, wegen of relaties heeft gevonden.

Klik op {0} om de volledige gegevensset te synchroniseren met de server.
Klik op {1} om af te breken en verder te gaan met bewerken.
Uploaden mislukt omdat de server een nieuwere versie van een
van uw knopen, wegen, of relaties heeft gevonden.
Het conflict is veroorzaakt door de {0} met id {1},
de server heeft versie {2}, uw versie is {3}.

Klik op {4} om alleen het foutieve item te synchroniseren.
Klik op {5} om de volledige gegevensset met de server te synchroniseren.
Klik op {6} om af te breken en verder te gaan met bewerken.
ĻUploaden mislukt omdat u
wijzigingenset {0} heeft gebruikt, welke reeds gesloten was op {1}.
Gaarne opnieuw versturen met een nieuwe of bestaande geopende wijzigingenset.žUploaden naar de server mislukt omdat uw huidige
gegevensset in strijd is met een voorwaarde.
Het foutenbericht is:
{0}UGebruik foto van een accurate klok,
bijv. scherm van de GPS-ontvangerSGebruik de standaard URL voor de server van OSM ({0})HVersie {0} gemaakt op {1}JVersie {0} momenteel bewerkt in laag ''{1}''ŸU probeert een relatie aan zichzelf toe te voegen.

Dit maakt cirkelverwijzingen en wordt daarom afgeraden.
Relatie ''{0}'' overgeslagen.ąU maakt gebruik van de EPSG:4326-projectie.
Dit kan leiden tot onverwachte resultaten bij rechthoekig uitlijnen.
Verander het type van de projectie om deze waarschuwing te onderdrukken.
Wilt u doorgaan?›U bent nog niet klaar met het samenvoegen van de verschillen voor dit conflict.
Oplossingen voor conflicten zullen niet worden toegepast voordat alle verschillen
zijn opgelost.
Klik op {0} om toch af te sluiten. Reeds
opgeloste verschillen zullen niet worden toegepast.

Klik op {1} om terug te gaan naar het oplossen van conflicten.ńU heeft met succes een Toegangstoken van OAuth gekregen vanaf de website van OSM. Klik op {0} om het token te accepteren. JOSM zal het in volgende verzoeken gebruiken om toegang te verkrijgen tot de API van OSM.ĆUw toegang tot de API is tijdelijk geschorst.
Log in bij de webinterface om de Voorwaarden voor gebruik te bekijken.
U hoeft er niet mee in te stemmen, maar u moet ze bekijken.§{0} relaties maken een cirkelverwijzing omdat ze naar elkaar verwijzen.
JOSM kan ze niet uploaden. Bewerk de relaties en verwijder de cirkelverwijzing. (Automatisch opslaan slaat gewijzigde gegevenslagen op met periodieke intervallen. De backups worden opgeslagen in de voorkeursmap van JOSM. In het geval van een crash probeert JOSM de niet-opgeslagen wijzigingen te herstellen bij de volgende keer opstarten.)™(JOSM kan een back-upbestand behouden bij het opslaan van gegevenslagen. Het voegt ''~'' toe aan de bestandsnaam en slaat het op in dezelfde map.)/CH1903 / LV03 (zonder lokalr correcties) 

{0} objecten verborgen mWaarschuwing: JOSM logt Ć©Ć©nmaal in met behulp van een veilige verbinding. > beneden> boven3Een hulpprogramma voor aanpassen van IRS-satelliet./Een naam ontbreekt, terwijl wel name:* bestaan.$Een vertaling voor name:* ontbreekt.3Een primitief met ID = 0 kan niet onzichtbaar zijn.MEen speciale afhandeling voor de Franse landregistatie van de server van WMS.API Vermogens inbreukAPI-versie: {0}’žOud ongebruikt spoorAfbrekenStop samenvoegen&Dialoogvenster Bestand kiezen verlaten'Dialoogvenster Bestand kiezen verlaten.Over Over JOSM...Toegangstoken accepterenBAanvaard de nieuwe sites voor plug-ins en sluit het dialoogvensterToegang ToegangstokenSleutel voor Toegangstoken: Geheime code voor Toegangstoken:URL van Toegangstoken: Accommodatie6Volgens de informatie in de plug-in, is de auteur {0}.KlantenkaartenOpdrachtParameters voor actieActies ActiverenDe geselecteerde laag activeren?De standaard kaarttekenaar wordt in plaats hiervan geactiveerd.Actieve voorkeuzes:Actieve stijlen: ToevoegenURL voor afbeeldingen toevoegen5Voeg URL toe voor de beschrijving van de JOSM plug-inKnoop toevoegen...Eigenschap toevoegen+Uitgelijnde achtergrondafbeelding toevoegenLBladwijzer aanmaken voor het momenteel geselecteerde gebied om te downloaden;Voeg een nieuw WMS/TMS-item toe bij het invoeren van de URL(Voeg een nieuw pad voor pictogrammen toe4Voeg een nieuwe sleutel/waarde aan alle objecten toe0Een nieuwe knoop aan een bestaande weg toevoegenFVoeg een nieuwe voorkeuze in door een bestandsnaam of URL in te voeren Nieuwe bron aan lijst toevoegen.CVoeg een nieuwe stijl toe door een bestandsnaam of URL in te voerenVoeg een nieuw tag toeYVoeg een knooppunt toe door de breedte-/ lengtegraad of "easting /northing" in te vullen.QVoeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe na het laatste lid_Voeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe na het laatste geselecteerde lidTVoeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe vĆ³Ć³r het eerste lidbVoeg alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toe vĆ³Ć³r het eerste geselecteerde lidVoeg een lege tag toeVoeg informatie over auteur toeConflict toevoegen voor "{0}"{Voeg alles toe aan de eerste selectie. Mogelijkheden zijn een Google-achtige zoekterm of een URL die een OSM-XML teruggeeftVoeg filter toe.Afbeeldingslaag {0} toevoegenKnoop toevoegenKnoop in weg toevoegen"Knoop in weg toevoegen en koppelenKnoop {0} toevoegenRelatie {0} toevoegenTags toevoegen(Voeg tags toe aan geselecteerde objectenIVoeg de leden van alle geselecteerde relaties toe aan de huidige selectieTVoeg de geselecteerde beschikbare voorkeuzes toe aan de lijst met actieve voorkeuzesNVoeg de geselecteerde beschikbare stijlen toe aan de lijst van actieve stijlen:Voeg de geselecteerde relaties toe aan de huidige selectieAan selectie toevoegen'Toevoegen aan kiezer voor slippykaart: Waarde toevoegen?Weg {0} toevoegen$Knoop toegevoegd op alle kruispuntenAdresinterpolatieAdressen÷Voegt een tester voor de voorkeuze van taggen toe aan het menu Help, wat u helpt bij het ontwikkelen van voorkeuzes voor tags (snel voorbeeld van het venster dat tevoorschijn komt). U kunt het jar-bestand ook als een zelfstandig programma starten.&Voegt afdrukken van kaarten in JOSM in7Voegt Niet linksaf slaan toe voor sets van 4 of 5 wegenHorizontale toegangstunnel?Verschuiving van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen#Dekkingsgraad van de laag aanpassen=De positie van deze achtergrondafbeelding/luchtfoto aanpassen"Tijdzone en tijdverschil aanpassen,Veranderlijke {0} is nog niet geregistreerd.lVeranderlijke {0} is nog niet geregistreerd. Kan deelnemen in gesynchroniseerde aanpassingen niet instellen.Administratief centrumProvincie -of gemeentegrensAdministratief niveau Geavanceerd!Uitgebreide parameters voor OAuth$Uitgebreide eigenschappen voor OAuthUitgebreide voorkeurenUitgebreide infoUitgebreide info (web)Geavanceerde objectinformatie Kabelbaan’žLandbouw LuchthavenGebied luchthaven SlijterijKnopen uitlijnen in een cirkelKnopen uitlijnenAllesAlle bestandenAlle indelingen^Alle geĆÆnstalleerde plug-ins zijn bijgewerkt. JOSM hoeft geen nieuwere versies te downloaden.jAlle punten en segmenten van het spoor zullen dezelfde kleur hebben. Kan worden ingesteld in Beheer lagen."Alle projecties worden ondersteund[Alle waarden die zijn samengevoegd als ''{0}'' zullen worden toegepast voor sleutel ''{1}''Alle voertuigen VolkstuinenLMaakt het mogelijk markeringen/knopen toe te voegen op huidige GPS-posities.-Downloaden van uw private GPS-sporen toestaan Lezen van uw voorkeuren toestaan Uploaden van GPS-sporen toestaan#Uploaden van kaartgegevens toestaan$Schrijven van uw voorkeuren toestaanToegestaan verkeer:_Maakt het mogelijk GPX/OSM-bestanden te openen die het momenteel zichtbare schermgebied kruisen~Maakt het de gebruiker mogelijk om tijdstempels te anonimiseren en grote delen van enorme GPX-sporen heel snel te verwijderen.sMaakt het de gebruiker mogelijk om verschillende kleurenschemaā€™s te maken en daar tussen te schakelen. Wijzig eenvoudigweg de kleuren en maak een nieuw schema. Gebruikt om te schakelen naar een witte achtergrond met overeenkomende kleuren voor betere zichtbaarheid in helder zonlicht. Bekijk het dialoogvenster in Voorkeuren en ''Kaartinstellingen'' (raar maar waar :-)sMaakt het mogelijk om in Ć©Ć©n keer tags voor attributen toe te wijzen aan alle objecten in een geselecteerd gebied@Maakt het mogelijk niet noodzakelijke GPS-sporen uit te filterenTMaakt het mogelijk om verschillende bestandsindelingen direct in JOSM te importeren.YSta toe om de kleur van het spoor af te stemmen op de verschillende gemiddelde snelheden.^Maakt het mogelijk om het verwijderen van een object uit de database van OSM ongedaan te maken Alfa-kanaalBerghut=Er werd al een conflict geregistreerd voor primitief ''{0}''.3Onvolledige en verwijderde objecten ook doorzoeken.Ook het bestand hernoemenfAls alternatief: als dat niet werkt kunt u de onderstaande informatie handmatig invoeren bij deze URL:!Altijd bijwerken zonder te vragenAmerikaans voetbal Aantal kabelsAantal zitplaatsen Aantal treden LaadstroomyGegevensvalidatie voor OSM die op gebruikelijke fouten van gebruikers en andere programmaā€™s voor bewerking controleert."Een lege waarde verwijdert de tag."Er trad een fout op in plug-in {0}£Er trad een fout op bij het proberen te koppelen van de fotoā€™s aan het GPX-spoor. U kunt de schuifbalken handmatig aanpassen om de fotoā€™s handmatig te matchen.TEr trad een onverwachte uitzondering op die mogelijk afkomstig van de plug-in "{0}".ÅEr trad een onverwachte uitzondering op.
Dit is altijd een fout in de codering. Indien u de laatste versie gebruikt van
JOSM, overweeg dan om aardig te zijn en een foutenrapport in te dienen. AantekeningūEen andere plug-in om afbeeldingen overeen te laten komen met wegpunten in een GPX-bestand. Een overeenkomst wordt gemaakt als de attributen ''name'', ''cmt'' of ''desc'' van een tag van een wegpunt overeenkomen met de bestandsnaam van een afbeelding. ToepassenWijzigingen toepassenVoorkeuze toepassenPas conflictoplossing toe Pas rol toeRol toepassen;UAnti-aliasing op de kaartweergave toepassen, met een vloeiender uiterlijk als gevolg.Pas opgeloste conflicten toe:Opgeloste conflicten toepassen en sluit het dialoogvenster#Geselecteerde wijzigingen toepassenEPas tags van de inhoud van de buffer toe op alle geselecteerde items.JPas tags toe op de wijzigingenset waar de gegevens naartoe zijn geĆ¼ploadPas de huidige bijwerkingen toeTegeladres toepassen5Voer de bijwerkingen door en sluit het dialoogvensterPas deze rol toe op alle leden Toepassen?Parkeerplaats luchtvaartuig’žArcheologische opgraving Boogschieten'Weet u echt zeker dat u door wilt gaan?GebiedGebied is niet geslotenGebieden rond plaatsen"Gebieden hebben een segment gemeen Kunstcentrum KunstwerkVragen vĆ³Ć³r bijwerkenNieuwe veelhoeken samenstellenSamenhangende straatVeronderstellingFTen minste Ć©Ć©n te verwijderen object vereist, kreeg lege verzamelingAtletiek 0 aan een nieuw primitief toewijzen. De waarde van wijzigingenset-Id is {0}nKan geen zoekopdracht voor wijzigingenset bouwen met de op tijd gebaseerde beperkingen. Invoer is niet geldig.QPrimitief met ID ''{0}'' kan niet worden vergeleken met primitief met ID ''{1}''.tKan geen query voor een wijzigingenset maken die zowel de parameters voor de query ''uid'' en ''display_name'' bevat^Deze primitieven kunnen niet worden samengevoegd, omdat Ć©Ć©n ervan nieuw is en de andere nietePrimitieven met verschillende ID''s kunnen niet worden samengevoegd. Deze ID is {0}, de andere is {1}*Kan knoop en weg niet mixen voor rol "via",Kan objecten niet buiten de wereld plaatsen.)Kan geen knoop buiten de wereld plaatsen.%Kan onbeslist conflict niet oplossen.tKan de aanvraag voor de wijzigingenset niet beperken tot de huidige gebruiker, omdat de huidige gebruiker anoniem isuKan de zoekopdracht voor de wijzigingenset niet beperken tot een specifieke omvattende rechthoek. Invoer is ongeldig.[Kan de aanvraag voor de wijzigingenset niet beperken tot de volgende gebruikersnaam ''{0}''NKan opdracht "{0}" niet ongedaan maken omdat laag "{1}" niet meer aanwezig isKanoĆ«nFlessen CapaciteitPlaatsen (totaal)Auto AutodealerCaravanterreinLading GeldzakenKasteel Wildrooster Grotingang BegraafplaatsBeeld centreren Stoeltjeslift BungalowparkEigenschappen veranderenRichtingen omkeren?Knoop {0} wijzigenRelatie wijzigen(Rol rol van lid van relatie voor {0} {1}Relatie {0} wijzigenResolutie veranderen.Wijzig de map voor alle gebruikersinstellingenWijzig de selectieWijzig de weergavepoortWeg {0} wijzigen{0} knopen werden gewijzigd2ID van wijzigingenset > 0 werd verwacht Kreeg {0}.Wijzigingenset-ID: Venster Beheren wijzigingensetVenster Beheren wijzigingensetsWijzigingenset geslotenOpmerking bij wijzigingenset:#ID van wijzigingenset werd verwachtWijzigingenset-ID:Wijzigingenset infoWijzigingenset is volWijzigingenset {0}Wijzigingenset:WijzigingensetsSneltoetsen handmatig wijzigen. OplaadstationControleer op HERSTEL-MIJā€™S.Controleer op de server$Controle op sleutels van eigenschap.$Waarden voor eigenschap controleren.;Controleren van verwijderde ouders in de lokale gegevensset0Controleren van ouders voor verwijderde objecten-Controleren van de vereisten voor plug-ins...9Controleert op wegen met identieke, opeenvolgende knopen.Fouten in controlesom: {0} Drogisterij’ž Kind-relaties SchoorsteenChineesKiesKies een kleurSelecteer een kleur voor {0}&Kies een vooraf gedefinieerde licentieKies een waarde Kies het type van het OSM-object Kies de server om te doorzoeken:Kies zichtbare sporen]Grootte van gedeelte {0} overschrijdt max. grootte van wijzigingenset {1} voor server ''{2}''KerkBioscoop’ž Stad (groot) Stadsgrens Stadsmuur Naam stadGrens bebouwde kom Klassetype Leegmaken6Buffer voor Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren leegmakenTekstgebied leegmaken0Maak de lijst van recent geopende bestanden leeg8Klik op ''{0}'' om door te gaan met het uploaden van aanvullende nieuwe wijzigingensets.
Klik op ''{1}'' om terug te keren naar het dialoogvenster Uploaden.
Klik op ''{2}'' om het uploaden af te breken en terug te keren naar het bewerken van de kaart.
2Klik op {0} om te negeren.=Klik op de weg om te beginnen om de vorm ervan te verbeteren.MKlik om toegang tot de server van OSM met het huidige Toegangstoken te testen1Klik op de pijl onderaan om het opnieuw te tonen.3Klik om af te breken en verder te gaan met bewerken>Klik om het openen van de externe browservensters te annuleren)Klik om samenvoegen van knopen te stoppen[Klik om het herstellen van de standaard waarden van de instellingen voor OAuth af te breken!Klik om het uploaden af te brekenBKlik om af te breken en door te gaan met het bewerken van de kaart*Klik om de huidige bewerking te annuleren.XKlik om te controleren of objecten in uw lokale gegevensset verwijderd zijn op de server%Klik om het dialoogvenster te sluitenXKlik om het dialoogvenster af te sluiten en om het object uit de relaties te verwijderen[Klik om het dialoogvenster af te sluiten en om het verwijderen van de objecten af te brekenGKlik om het dialoogvenster te sluiten en om het downloaden af te brekenBKlik om het dialoogvenster te sluiten en door te gaan met bewerken5Klik om door te gaan en {0} browservensters te openenHKlik om dor te gaan met uploaden naar aanvullende nieuwe wijzigingensetsKleur punten en segmenten van het spoor op basis van richting.EKleur punten en segmenten van het spoor op basis van hun tijdstempel.>Kleur punten en segmenten van het spoor op basis van snelheid.5Kleuren gebruikt door verschillende objecten in JOSM.KleurWegen combineren.-Verschillende wegen combineren tot Ć©Ć©n weg.{0} wegen combinerenGecombineerd voet- en fietspadOpdrachtenlijst Commentaar Toelichting:KantorenAlgemeenAlgemene instellingen#Communicatie met OSM-server misluktGemeenschapscentrum Vergelijken ’ž SnoepwinkelSite voor plug-in configureren$Gevorderde instellingen configureren!Beschikbare plug-ins configurerenConfigureren van sites...AInstellen van de lijst met sites voor het downloaden van plug-insWerkbalk configureren5Configureer of back-upbestanden moeten worden gemaakt4Configureer of een proxy-server moet worden gebruiktGConfigureer uw identiteit en hoe te authenticeren bij de server van OSMBevestig afvoeren$Bevestig actie van Afstandsbediening7Bevestig alle acties van de Afstandsbediening handmatigLege rol bevestigen’žConflictoplossingConflict op achtergrond%Conflict op achtergrond: gecombineerd Conflict op achtergrond: bepaaldConflict op achtergrond: wissen!Conflict op achtergrond: lege rij!Conflict op achtergrond: bevroren(Conflict op achtergrond: in vergelijking%Conflict op achtergrond: tegengesteld!Conflict op achtergrond: behouden&Conflict op achtergrond: geen conflict*Conflict op achtergrond: niet tegengesteld4Conflict op achtergrond: zelfde positie tegengesteld%Conflict op achtergrond: geselecteerd"Conflict op achtergrond: onbeslistConflict op voorgrondConflict op voorgrond: wissen&Conflict op voorgrond: in vergelijkingConflict op voorgrond: behouden Conflict op voorgrond: onbeslistMConflict in het attribuut ''visible'' voor object van het type {0} met id {1}/Conflictoplossing nog niet volledig afgehandeld ConflictenConflicten gedetecteerdConflicten in geplakte tags-Conflicten bij het combineren van primitievenFConflicten bij het combineren van wegen - gecombineerde weg is ''{0}''?Conflicten bij het combineren van knopen - doelknoop is ''{0}'' Conflicten: {0} nog op te lossen Bestaande weg aan knoop koppelen0Verbonden eindknoop van weg dicht bij andere wegVerbindingsinstellingen/Verbindingsinstellingen voor de server van OSM.Verbinding met API mislukt Weg in aanleg BouwterreinSleutel van gebruiker:Geheime code van gebruiker:Contactgegevens:Verbinden met server van OSM...Met server verbinden...Inhoud’žDoorgaanDoorgaan zoals het isDoorgaan met oplossenDoorgaan met uploadenDoorgaan met uploaden$Weg voortzetten vanaf laatste knoop.Toch proberen door te gaanNVerder gaan met het tekenen van een lijn die knopen met een andere lijn deelt.BijdrageBuurt-supermarktNaar GPX-laag omzettenNaar gegevenslaag omzettenOmgezet van: {0} CoƶrdinatenCoƶrdinaten (geprojecteerd): GeĆÆmporteerde coƶrdinaten: {0} Coƶrdinaten:Coƶrdinaten: KopiĆ«renCoƶrdinaten kopiĆ«renKopieer Sleutel/WaardeKopieer WaardeKopieer alle Sleutels/Waardes'Kopieer al mijn elementen naar het doel&Kopieer al hun elementen naar het doelKKopieer de coƶrdinaten van de geselecteerde knooppunten naar het klembord.qKopieer mijn geselecteerde elementen na het eerste geselecteerde element in de lijst van samengevoegde elementen.uKopieer mijn geselecteerde elementen vĆ³Ć³r het eerste geselecteerde element in de lijst van samengevoegde elementen.\Kopieer mijn geselecteerde elementen naar het einde van de lijst met samengevoegde elementenTKopieer de geselecteerde knopen naar het begin van de samengevoegde lijst met knopen Kopie van {0}.Geselecteerde objecten naar klembord kopiĆ«renJOSM uw identiteit niet kent.
U moet kiezen om Ć³f anoniem te werken Ć³f u bent niet gerechtigd
om de identiteit te kennen van de gebruiker op wiens gezag u werkt.(Kan geen voorkeuren uploaden. Reden: {0}_De ingevoerde koppeling of id voor de geselecteerde service komt niet overeen. Probeer opnieuw.AantalLandLandcode ProvincieGerechtsgebouwOverdektOndergronds reservoirKraanCirkel aanmakenNieuwe map maken/Een cirkel maken van drie geselecteerde knopen.HMaak een kopie van de relatie en open die in een ander bewerkingsvensterMaak een raster van wegen.Een nieuwe kaartlaag aanmakenEen nieuwe relatie maken0Maken en bewerken van zeekaarten voor OpenSeaMapGebieden aanmaken}Geluidsmarkeringen maken op de positie van het spoor dat overeenkomt met de aangepast tijd van elk geĆÆmporteerd WAV-bestand.Bladwijzer aanmaken&Maak markeringen bij het lezen van GPXMultipolygoon aanmakenMultipolygoon aanmaken.Nieuwe knoop maken.Nieuwe objecten maken$Nieuwe relatie in laag ''{0}'' makenGemaakt Gemaakt op Gemaakt op:Gemaakt voor - Gemaakt door: Gemaakt op:PMaken en afhandelen van adresknopen en gebouwen binnen de Tsjechische Republiek.Wijzigingenset maken...Hoofdscherm aanmaken Creditkaart’žCricket oefenbaan’žOp de fiets overstekenAls ruiter overstekenOnbewaakte spoorwegovergang Klaar-overKruisende gebouwenType oversteekplaatsType naam oversteekplaats (UK)Kruisende wegenKeukenCultuurHuidige selectie;Huidige wijzigingenset is null. Kan geen gegevens uploaden.>Huidig beheer voor beveiligde gegevens is van het type ''{0}''7Huidige waarde ''{0}'' is niet geldig als gebruikers-IDVMomenteel is er geen gebied om te downloaden geselecteerd. Selecteer eerst een gebied.Gordijnenwinkel AangepastEigen WMS-koppelingKleur aanpassen&De elementen op de werkbalk aanpassen.Tekenen van spoor aanpassen Verdieping Fietshekje FietsstrookFietspadFietspad aan de linkerkantFietspad rechts!Cirkelverwijzing tussen relaties:FietsenCirkelverwijzingenTsjechisch CUZK:KMTsjechisch UHUL:ORTOFOTO’ž’ž’ž GegevensfoutGegevenslaag {0}Gegevensverzameling: Gegevensbronnen en types:GegevensbronnenGegevensvalidator/Wegens onderhoud is de database niet bereikbaar"Gegevensset test voor consistentieDatumDatum:Datum: Pinpas[Bepaal hoe de gegevens moeten worden geĆ¼pload en welke wijzigingenset moet worden gebruiktDecimale graden BeslissingZoom verkleinenVoorbestemd ruiterpadVoorbestemd fietspadVoorbestemd voetpad StandaardStandaard (automatisch bepaald)Standaard waarde: {0} VerwijderenBestand verwijderenWis bestand van de schijfmodus VerwijderenEigenschappen verwijderenHWegen die geen deel uitmaken van een binnenste multipolygoon verwijderenBevestig verwijderen"Gedupliceerde relaties verwijderenGedupliceerde wegen verwijderenVerwijder filter.Uit relatie verwijderen$Wis afbeeldingsbestand van de schijfOnvolledige leden verwijderen?MVerwijder lagen zonder op te slaan. Niet-opgeslagen wijzigingen gaan verlorenVerwijder knoop {0}Knopen of wegen verwijderen.Objecten verwijderenVerwijder relatie {0}Relaties verwijderen#Geselecteerde objecten verwijderen.%Verwijder de huidige bewerkte relatie4Verwijder de geselecteerde sleutel uit alle objecten!Verwijder de geselecteerde lagen.$De geselecteerde relatie verwijderen/De geselecteerde bron uit de lijst verwijderen.*Verwijder de selectie in de tabel met tags*Overbodige knopen uit een weg verwijderen.Verwijder weg {0} Verwijderd"{0}" verwijderdStatus van verwijdering:2Verwijderd lid {0} wordt gebruikt door relatie {1})Verwijderde knoop {0} is deel van weg {1}#Verwijderde of verplaatste objecten#Verwijderde relatie {0} bevat leden Verwijderde weg {0} bevat knopenDelicatessen (fijne kost)SubgroepTandarts WarenhuisGedeprecieerde tagsDeprecatiecorrectie van {0}Diepte in meters BeschrijvingBeschrijving: {0} Detailniveau’ž/Bepalen welke plug-ins moeten worden geladen.../Gebruikers-ID voor huidige gebruiker bepalen...’ž;Kon geen object met id {0} in de huidige gegevensset vinden’ž-Diesel (Gas naar vloeibaar - ultimate diesel)(Diesel (rode, voor landbouw en machines)MoeilijkheidsgraadEAfwijking van locatie (rood = hoog, groen = laag, indien beschikbaar)Richting@Richting (rood = west, geel = noord, groen = oost, blauw = zuid)Route richting (Noord Amerika) UitschakelenPlug-in uitschakelenNegeren AfleverenScherm+Uitgebreide parameters voor OAuth weergevenWeergaveinstellingen‰Een bewegend pictogram tonen dat staat voor het punt op het gesynchroniseerde spoor waar het momenteel afgespeelde geluid werd opgenomen.>Toon uitgebreide informatie over OSM-knopen, wegen of relaties]Toon de knoppen in de menuā€™s aan de rechterzijkant alleen als de muis binnen het element isCoƶrdinaten weergeven alsToon afbeeldingen met geo-tagsLToon geschiedenisinformatie over OSM-wegen, knopen of relaties in webbrowserJToon informatie over de geschiedenis van wegen, knopen of relaties in OSM.Live geluidsspoor tonen.FToon objectinformatie over OSM-knopen, wegen of relaties in webbrowserHet menu Geluid tonen.Het scherm Over JOSM... tonen.0Toon de basiseigenschappen van de wijzigingenset3De geschiedenis van alle geselecteerde items tonen..Historie voor de geselecteerde objecten tonen.KDe gecreĆ«erde/bijgewerkte en verwijderde objecten tonen per wijzigingenset"Toon de tags van de wijzigingensetKnopen gelijkmatig verdelenDVerdeel de geselecteerde knopen op gelijke afstanden langs een lijn.Buiten gebruikOngebruikt spoorGrachtWijzigingen niet toepassenfNiet opnieuw vragen en onthoud mijn beslissing (ga naar Voorkeuren->Plug-ins om het later te wijzigen)LGeen pijlen tekenen als ze niet minstens deze afstand hebben tot de vorige.CWijzigen van modus niet vereisen (werkstroom in stijl van Potlatch)$Niet opnieuw tonen (keuze onthouden)Toon dit bericht niet meer Niets doen0Weet u zeker dat u de nieuwe rol wilt toepassen?Wil je dit toestaan?Doe-het-zelfzaakDroogdokDokterspraktijkHondenuitlaatgebied HondenrennenDubbel conflictOmlaag DownloadenAlle kinderen downloadenDownload gegevensNDownloaden van GPS-punten vanaf Globalsat dg100 gegevenslogger direct in JOSM.Locatie voor downloadenLeden downloaden%OSM-object op basis van ID downloadenPlug-in downloaden>Uitgelijnde afbeeldingen van verschillende diensten downloaden%Downloaden van geselecteerde kinderenURL voor downloaden-Downloaden van alle kind-relaties (recursief)Download alle incomplete leden1Download alle leden van de geselecteerde relatiesFDe geschiedenis van de geselecteerde objecten downloaden en weergeven.RGebied geschikt om te downloaden; grootte waarschijnlijk acceptabel voor de serverTGebied te groot om te downloaden; zal waarschijnlijk worden afgewezen door de serverAls nieuwe laag downloaden Inhoud wijzigingenset downloadenWijzigingensets downloadenBWijzigingensets downloaden met vooraf gedefinieerde zoekopdrachtenInhoud downloaden van serverOphalen gegevenslDownload alles als ruwe GPS. Kan zijn x1,y1,x2,y2, een URL die lat=y&lon=x&zoom=z bevat of een bestandsnaam_Alle downloaden. Kan zijn x1,y1,x2,y2, een URL die lat=y&lon=x&zoom=z bevat of een bestandsnaamAlles downloaden binnen:"Uit OSM downloaden langs dit spoorDownloaden vanuit OSM...Download incomplete leden7Download incomplete leden van de geselecteerde relatiesODownload informatie van de server van OSM over de geselecteerde wijzigingensetsLijst downloaden/Kaartgegevens downloaden van de server van OSM.Download ledenPDownload mijn wijzigingensets vanaf de server van OSM (max. 100 wijzigingensets)&Alleen mijn wijzigingensets downloadenDownload nabij: Nu downloadenObject downloadenObject downloaden...Downloaden van objectenKObjecten downloaden die naar Ć©Ć©n van de geselecteerde objecten verwijzen.!Downloaden ouderwegen/relaties...$Downloaden van lijst voor plug-in...Download plug-ins"Downloaden doorgeleid naar ''{0}''-Download verwijzers (ouderrelaties en -wegen)#Download verwijzers (ouderrelaties)Verwijzende relaties downloaden Downloaden van leden van relatieDownloaden van relaties-Downloaden van geselecteerde incomplete leden%Downloaden van geselecteerde relatiesDownload overgeslagenHet omgrensde gebied downloaden$Inhoud van wijzigingenset downloaden>Downloaden van inhoud van wijzigingenset van de server van OSMYHaal de wijzigingenset met het opgegeven id op, inclusief de inhoud van de wijzigingensetEInhoud voor de geselecteerde wijzigingensets downloaden van de server*Download de lijst met beschikbare plug-insZichtbare tegels downloaden4Downloaden van uw GPX-sporen vanaf openstreetmap.org$Downloaden {0} van {1} ({2} te gaan)Gedownloade GPX-gegevens’žGPS-gegevens worden gedownloadDownloaden van gegevens van OSMDownloaden van plug-in {0}..."Melding van de dag" downloaden$Downloaden van inhoud wijzigingenset!Wijzigingenset {0} downloaden ..."Downloaden van wijzigingensets ...-Inhoud voor wijzigingenset {0} downloaden ...Gegevens worden gedownload"Downloaden vanaf server van OSM...Historie downloaden...'Downloaden geopende wijzigingensets .../Downloaden van lijst voor plug-in vanaf ''{0}''+Downloaden van punten {0} tot en met {1}...'Downloaden van verwijzende relaties ...$Downloaden van verwijzende wegen ...Downloaden van relatie {0}-Downloaden van gegevens van OSM langs een weg SleepliftŹSleep aan een wegsegment om een rechthoek te maken. Ctrl-sleep om een segment langs zijn normale te verplaatsen, Alt-sleep om een nieuwe rechthoek te maken, dubbelklik om een nieuwe knoop toe te voegen.Afspeelkop verslepen‘Versleep de afspeelkop en laat los nabij track om het geluid vanaf daar af te spelen; SHIFT+loslaten om het geluid op dat punt te synchroniseren.GreppelTekenenTeken richtingpijlen."Teken een cirkel van de HDOPwaarde/Teken een cirkel met behulp van de HDOP-waarde.HTeken een rechthoek met de gewenste grootte en laat dan de muisknop los.QTeken pijlen in de richting van Ć©Ć©n-richting en andere opgegeven mogelijkheden.#Teken grenzen van gedownload gebied8Teken richtingpijlen voor lijnen, verbind de GPS-punten.3Teken aanwijzingen voor richting voor wegsegmenten.%Teken inactieve lagen in andere kleur(Teken grotere punten voor de GPS-punten.$Teken lijnen tussen ruwe GPS-punten.$Teken lijnen tussen ruwe GPS-punten.Knopen tekenenTeken Ć©Ć©nrichting-pijlen.#Teken alleen omtrekken van gebiedenTeken elastische hulplijnNummers segmentvolgorde tekenen@Teken de grenzen van de gegevens die geladen zijn van de server.PTeken de richtingpijlen door te zoeken in tabellen i.p.v. ingewikkelde wiskunde.5Teken de inactieve gegevenslagen in een andere kleur.;Teken de volgordenummers van alle segmenten binnen hun weg.'Teken virtuele knopen in modus SelectieITeken virtuele knopen in modus Selectie voor eenvoudig aanpassen van weg.Tekenbreedte van GPX-lijnen DrinkwaterQStuur een racewagen van punt A naar punt B over luchtfotoā€™s, stof achterlatend. RijschoolStomerijDuplicaat in {0} knopen Dupliceren0Gedupliceerde knopen in twee niet-gesloten wegen9Dupliceer knopen die door meerdere wegen worden gebruikt.TDupliceer selectie door kopiĆ«ren en direct plakken waar muisaanwijzer zich bevindt.Deze laag duplicerenGedupliceerde knopenGedupliceerde relatiesGedupliceerde wegknopenGedupliceerde wegen$Dynamische knoppen in de zijmenuā€™s7Dynamisch kleurbereik gebaseerd op grenzen van gegevensE-mail’ž’ž3EPSG:4326- en Mercator-projectie worden ondersteundFOUT'EULA-licentie URL niet beschikbaar: {0}2Elke knoop moet exact 2 wegen met elkaar verbinden Oost/Noord#Verschuiving in oostelijke richtingJEenvoudig downloaden langs een grote verzameling onderling verbonden wegenBewerkenBowlen bewerken 9pin bewerkenAdresinformatie bewerkenAdresinterpolatie bewerken#Horizontale toegangstunnel bewerken$Provincie -of gemeentegrens bewerkenGebied luchthaven bewerkenSlijterij bewerkenVolkstuinen bewerkenBerghut bewerkenAmerikaans voetbal bewerken!Archeologische opgraving bewerkenBoogschieten bewerkenKunstcentrum bewerkenKunstwerk bewerkenAtletiek bewerkenToeristische attractie bewerkenAustralisch voetbal bewerkenGeldautomaat bewerkenVondelingenluik bewerkenBakker bewerken Bank bewerken Bar bewerkenHonkbal bewerkenWaterbekken bewerkenBasketbal bewerkenHistorisch slagveld bewerken Baai bewerkenStrand bewerkenBeachvolleybal bewerkenBaken bewerkenDrankwinkel bewerkenFietsenstalling bewerkenFietsverhuur bewerkenFietsenwinkel bewerkenBierhuis bewerkenScheepswerf bewerkenVerkeerspaal bewerkenBoekhandel bewerkenGrenspost bewerkenJeu de boules bewerkenBegrenzing bewerkenHistorische grenspaal bewerkenBoetiek bewerkenBowlen bewerkenEen brug bewerkenRuiterpad bewerkenBraakliggende grond bewerkenBotshek bewerkenBusbaan bewerkenBusperron bewerkenBusstation bewerkenBushalte bewerkenSlager bewerkenKabinebaan bewerkenVerdeelkast bewerkenKoffie-/Theehuis bewerkenKampeerterrein bewerkenCanadees voetbal bewerkenKanaal bewerkenKanoĆ«n bewerkenAutoverhuur bewerkenAutogarage bewerkenAuto delen bewerken"Winkel met autoonderdelen bewerkenAutowasstraat bewerkenCaravanterrein bewerkenKasteel bewerkenWildrooster bewerkenGrotingang bewerkenBegraafplaats bewerkenStoeltjeslift bewerkenBungalowpark bewerken2Oplaadstation (voor elektrische autoā€™s) bewerkenDrogisterij bewerkenSchoorsteen bewerkenBioscoop bewerkenStad (groot) bewerkenBord stadsgrens bewerkenGrens bebouwde kom bewerken Klif bewerkenKlimmen bewerken Klok bewerkenKledingwinkel bewerkenKustlijn bewerkenHogeschool bewerkenKantoren bewerkenAlgemeen bewerkenComputerwinkel bewerkenSnoepwinkel bewerkenBouwterrein bewerkenContactgegevens bewerken)Contactinformatie bewerken (nieuw schema)Een continent bewerkenBuurt-supermarkt bewerkenKopieerwinkel bewerken Land bewerkenProvincie bewerkenGerechtsgebouw bewerkenOndergronds reservoir bewerkenKraan bewerkenCricket bewerkenCricket oefenbaan bewerkenCroquet bewerkenBewerken oversteekplaatsGordijnenwinkel bewerkenFietsstrook bewerkenFietspad bewerkenWielrennen bewerken Dam bewerken"Delicatessen (fijne kost) bewerkenTandarts bewerkenWarenhuis bewerken3Route richting bewerken (gebruikt in Noord Amerika)Ongebruikt spoor bewerkenGracht bewerkenDoe-het-zelfzaak bewerkenDroogdok bewerkenDokterspraktijk bewerkenHondenuitlaatgebied bewerkenHondenrennen bewerkenSleeplift bewerkenGreppel bewerkenDrinkwater bewerkenRijschool bewerkenStomerij bewerkenElektronicawinkel bewerkenAmbassade bewerkenEHBO-post bewerkenDoorgang bewerkenPaardrijden bewerkenSeksshop bewerkenStoffen bewerkenLandbouwgrond bewerkenBoerenerf bewerkenFastfood-restaurant bewerkenHoog grasland bewerkenRoute veerpont bewerkenVeerbootterminal bewerkenBrandkraan bewerkenBrandweerkazerne bewerkenVisstek bewerken Trap bewerkenBloemist bewerkenLopend buffet bewerkenVoetpad bewerkenDoorwaadplek bewerkenBosbouw bewerkenFontein bewerkenLijstenwinkel bewerken FramesBrandstof bewerkenWoonwarenhuis bewerkenGaelic voetbal bewerkenGarages bewerken Tuin bewerkenTuincentrum bewerkenOlieopslag bewerken Hek bewerkenGletsjer bewerken Golf bewerkenGolfbaan bewerkenGondelbaan bewerken Gras bewerkenBegraafplaats bewerkenOntwikkelingsgebied bewerkenGroentewinkel bewerkenGlastuinbouw bewerkenStrekdam bewerkenPension bewerkenTurnen bewerkenKapper bewerkenOnbemand station bewerkenGehucht bewerkenDraadhek bewerkenBouwmarkt bewerkenHoorapparaten bewerkenHeide bewerkenHeliplatform bewerkenHifi-winkel bewerkenHighway bewerkenEen weg in aanleg bewerkenHockey bewerkenPaardenrennen bewerkenZiekenhuis bewerkenJeugdherberg bewerkenHotel bewerkenJachthut bewerkenIndustrieterrein bewerkenEiland bewerkenKlein eiland bewerkenAfgelegen plaats bewerkenSleeplift bewerken3Wijzig URL voor de beschrijving van de JOSM plug-inJuwelier bewerkenEen afrit bewerkenKarten bewerkenKindercrĆØche bewerkenKiosk bewerkenVoetgangershek bewerkenKeukenzaak bewerken Land bewerkenVuilstortplaats bewerkenWasserette bewerkenBibliotheek bewerkenSlagboom bewerkenSneltram bewerkenVuurtoren bewerkenEen woonerf bewerkenOnbewoond gebied bewerkenVliegend tapijt bewerkenWinkelcentrum bewerkenJachthaven bewerkenMarkt bewerkenWeideland bewerkenMeetstation bewerkenGedenkplaats bewerkenMilitair terrein bewerkenMijnschacht bewerkenMinigolf bewerken8Gemengde lift bewerken (bevat zowel gondels als stoelen)Mobiele telefoons bewerkenModelvliegtuigen bewerkenGeldwisselkantoor bewerkenMonorail bewerkenMonument bewerkenMotel bewerkenMotorcross bewerkenParkeren motorfietsen bewerkenMotorsport bewerkenEen snelweg bewerkenAfslag op autosnelweg bewerken"Een af-/oprit autosnelweg bewerkenBergpas bewerkenModder bewerkenMeervoudige sporten bewerkenMultipolygoon bewerkenMuseum bewerkenMuziekinstrumenten bewerkenSmalspoor bewerkenLandsgrens bewerkenGrens Nationaal park bewerkenNatuurreservaat bewerkenNachtclub bewerkenVerpleeghuis bewerkenOpticien bewerkenBuitensportwinkel bewerkenVerfwinkel bewerken#Paleontologische opgraving bewerken Park bewerkenParkeerplaats bewerken!Een weg op parkeerplaats bewerkenPasseerstrook bewerken Pad bewerkenBergtop bewerkenVoetgangersgebied bewerkenPelota bewerkenApotheek bewerkenPicknickplaats bewerken Pier bewerkenPijpleiding bewerkenSportveld bewerkenReligieus gebouw bewerkenSkilift bewerkenSpeelveld bewerkenPolitiebureau bewerkenGrens kiesdistrict bewerkenPostkantoor bewerkenEnergievoorziening bewerkenHoogspanningskabels bewerkenElectriciteitsmast bewerkenVerdeelstation bewerkenTransformatorstation bewerkenHoogspanningsmast bewerkenEen museumspoorweg bewerken&Een Af-/Oprit provinciale weg bewerkenEen Provinciale weg bewerkenGevangenis bewerkenEigenschappen bewerkenCafĆ©/Kroeg bewerkenOpenbaar gebouw bewerkenOpenbare barbecue bewerkenMijnbouw bewerken(Op afstand bestuurbare autoā€™s bewerkenWedstrijdbaan bewerkenBadminton bewerkenSpoor bewerkenLand voor spoorweg bewerkenPerron bewerkenRecreatiegebied bewerkenInzamelpunt recyclen bewerkenRegio bewerkenReservoir bewerkenWoongebied bewerkenEen straat bewerkenBewerken rustplaatsRestaurant bewerkenWinkelcentrum bewerkenRivier bewerkenRivieroever bewerkenToegangsbeperkingen bewerken"Een weg van onbekend type bewerkenTouwlift bewerkenRoute bewerkenRugby - League bewerkenRugby - Union bewerkenRuĆÆne bewerkenStartbaan bewerkenVeiligheidstraining bewerkenStadspoort bewerkenSauna bewerkenSchool bewerkenSteenvlakte bewerkenRuig land bewerkenViswinkel bewerkenEen N-weg bewerkenRustplaats bewerkenEen toegangsweg bewerkenSchuilplaats bewerkenSchoenenwinkel bewerkenSchieten bewerkenWinkel motorfietsen bewerkenSkateboarden bewerkenSchaatsen bewerkenSkiĆ«n bewerkenTrailerhelling bewerkenVoetbal bewerkenSpijkers bewerkenSportcentrum bewerkenSportwinkel bewerken Bron bewerkenStadion bewerkenStaat bewerkenKantoorboekhandel bewerkenOverstaphek bewerken Beek bewerkenStraatlantaarn bewerkenOpnamestudio bewerkenDeelgemeente bewerkenMetro bewerkenIn-/uitgang metro bewerkenSupermarkt bewerkenBewakingscamera bewerkenUitkijkpunt bewerkenZwemmen bewerkenSkilift bewerkenTafeltennis bewerkenKleermaker bewerkenTaxistandplaats bewerkenTaxibaan bewerkenTelefoon bewerkenTennis bewerkenTerminal bewerkenTerminal gate bewerkenEen tertiaire weg bewerkenTheater bewerkenThemapark bewerkenTolpoort bewerkenToren bewerken Stad bewerkenStadhuis bewerkenSpeelgoedwinkel bewerkenSpoor bewerkenVerkeersremmers bewerken Tram bewerkenTramhalte bewerkenReisagentschap bewerken Boom bewerkenEen autoweg bewerkenEen af-/oprit autoweg bewerkenEen tunnel bewerkenBeperking afslaan bewerkenDraaipoortje bewerkenBanden bewerken&Een niet geclassificeerde weg bewerkenUniversiteit bewerkenStofzuiger bewerkenEuroshop bewerkenVerkoopautomaat bewerkenDierenarts bewerkenVideotheek bewerkenUitkijkpunt bewerken Dorp bewerkenStadsgroen bewerkenWijngaard bewerkenVulkaan bewerkenVolleybal bewerkenVuilnisbak bewerkenAfvalwaterzuivering bewerkenWater bewerkenZwembad bewerkenWatertoren bewerkenWaterbron bewerkenWijzig WaterwerkenWaterval bewerkenWatermolen bewerkenWegkruis bewerkenKruisbeeld bewerken Stuw bewerkenWaterrijk land bewerkenWindmolen bewerkenOerbos bewerkenFabriek bewerkenDierentuin bewerkenSamenhangende straat bewerkenPas filter aan.3Breedtegraad en lengtegraad van een knoop aanpassen'Nieuwe relatie in laag ''{0}'' bewerken,Nieuwe relatie #{0} in laag ''{1}'' bewerkenRoutenetwerk bewerkenItem van bron bewerken:&De huidige pagina van de Help bewerken'Bewerk de huidige geselecteerde relatieEBewerk de bestandsnaam of URL voor de geselecteerde actieve voorkeuzeABewerk de bestandsnaam of URL voor de geselecteerde actieve stijlPDe relatie, waar het nu geselecteerde lid van de relatie naar verwijst, wijzigenSBewerk de relatie waarnaar het momenteel geselecteerde lid van de relatie verwijst..Bewerk het geselecteerde pad voor pictogrammenDe geselecteerde bron bewerken.@Bewerk de waarde van de geselecteerde sleutel voor alle objecten Bewerk: {0} Bewerkt op: Bewerkt door: Opvoeding Elektrisch ElektronicaChipknip Elektronica*Elementen van type {0} worden ondersteund.Stijging E-mailadres Verhoging Ambassade EHBO-post PraatpaalNoodhulp Leeg documentLeden zonder rol gevonden Lege wegen3Schakel standaarden voor ingebouwde pictogrammen inSchakel filter inAfstandsbediening inschakelenXAutomatisch verplaatsen van kaartweergave naar laatste geplaatste knoop in-/uitschakelenin-/uitschakelen expertmodus?Alleen als draadmodel renderen van de kaart aanzetten/uitzettenMSchakelt zoeken in naar wegpunten die zijn geĆÆmporteerd uit een GPX-bestand.Uploaden aan- of ontmoedigen-Lat/lon invoeren om naar positie te springen. Voer URL inVoer URL om te downloaden in:Voer een wijzigingenset-ID in(Voer een plaatsnaam in om naar te zoeken)Voer een plaatsnaam in om naar te zoeken:NVoer een rol in om deze op de geselecteerde leden van de relatie toe te passen8Geef een rol op voor alle lidmaatschappen van de relatie$Voer een uitdrukking om te zoeken in,Voer uitgebreide eigenschappen voor OAuth in@Voer een URL in waarvandaan de gegevens gedownload moeten worden#Een opmerking bij uploaden invoeren-Voer persoonlijke gegevens in voor HTTP proxy*Voer persoonlijke gegevens in voor OSM APIVVoer easting en northing (x en y) in, gescheiden door een spatie, komma of punt-komma.Bestandsnaam invoeren:Pad of naam van map invoeren:+Voer het ID van het te downloaden object in$Voer het Toegangstoken voor OAuth inOVoer de coƶrdinaten in voor de nieuwe knoop.
U kunt breedte- en lengtegraad scheiden door een spatie, komma of punt-komma.
Gebruik positieve getallen of de tekens N, E om de kardinale richting Noord of Oost aan te geven.
Voor de kardinale richtingen Zuid en West kunt u ofwel negatieve getallen of de tekens S, W gebruiken.
De waarde van de coƶrdinaat mag in ƩƩn van drie indelingen worden opgegeven:

 • graden°
 • graden° minuten'
 • graden° minuten' seconden"
Symbolen °, ', , ", zijn optioneel.

Enkele voorbeelden:
 • 49.29918° 19.24788°
 • N 49.29918 E 19.24788
 • W 49°29.918' S 19°24.788'
 • N 49°29'04" E 19°24'43"
 • 49.29918 N, 19.24788 E
 • 49°29'21" N 19°24'38" E
 • 49 29 51, 19 24 18
 • 49 29, 19 24
 • E 49 29, N 19 24
 • 49° 29; 19° 24
 • N 49° 29, W 19° 24
 • 49° 29.5 S, 19° 24.6 E
 • N 49 29.918 E 19 15.88
 • 49 29.4 19 24.5
 • -49 29.4 N -19 24.5 W
 • 48 deg 42' 52.13" N, 21 deg 11' 47.60" E
 • Voer de zoekterm inDoorgang PaardrijdenSeksshopFoutFout Fout bij tonen URLFout tijdens het downloadenFout in filterlFout in de zoekexpressie op positie {0} - de expressie moet iets anders dan de huidige primitieve teruggeven{Fout in de zoekexpressie op positie {0} - de linkerkant van een of(|)-expressie moet een verzameling primitieven teruggevenZFout in de zoekexpressie op positie {0} - niet(-) kan in deze context niet worden gebruikt|Fout in de zoekexpressie op positie {0} - de rechterkant van een of(|)-expressie moet een verzameling primitieven teruggeven%Fout bij initialiseren test {0}: {1}Fout met bestand {0}Fout bij ontleden van {0}: Fout tijdens afspelen van geluid'Fout bij het inlezen van bladwijzer: %s/Fout bij hernoemen van bestand "{0}" naar "{1}"BFout bij het aanmaken van een back-up van de verwijderde laag; {0}$Fout tijdens exporteren van {0}: {1}'Bestanden uit map {0} halen is mislukt @Fout tijdens ontleden van verschuiving. Verwachtte indeling: {0}:Fout tijdens het lezen van de zoekexpressie op positie {0}AFout tijdens ontleden van gegevens. Gebruik de verzochte indeling 0 verwacht. Kreeg {0}.=ID van huidige wijzigingenset > 0 vereist. Huidige ID is {0}.’žIDEIB - BalearenI/O-foutInvoer/uitvoer-uitzonderingbFout voor Invoer/Uitvoer bij het aanmaken van bestand, automatisch opslaan wordt overgeslagen: {0}’žITACyL - Castile en LeĆ³n PictogramPaden voor pictogrammen:Icoon:]Indien opgegeven wordt de configuratie teruggezet naar de beginwaarden in plaats van gelezen.Negeren1Negeer het geselecteerde probleem in het vervolg.%Negeer ze, behoud relatie zoals ze isHint negeren en samenvoegenNegeer deze hint en upload toch.Gehele groep of individuele elementen negeren?^Negeren van de opgetreden uitzondering omdat het uploaden is geannuleerd. Uitzondering is: {0}Elementen negerenNUitzondering genegeerd omdat de download is geannuleerd. Uitzondering was: {0}#Ongeldige URL "{0}" wordt genegeerd)Ongeldige URL voor bestand negeren: "{0}"Ongeldige gegevensBOngeldige Booleaanse waarde voor attribuut ''{0}''. Kreeg ''{1}''.2Ongeldige URL voor zoekopdracht van wijzigingensetOngeldige grootte voor gedeelteBOngeldige grootte voor gedeelte <= 0. Voer een geheel getal > 1 inEOngeldig patroon van streepjes, ten minste Ć©Ć©n waarde moet > 0 zijn=0). Kreeg ''{1}''.SOngeldige waarde voor verplicht attribuut ''{0}'' van het type long. Kreeg ''{1}''.COngeldige waarde van attribuut ''ref'' van element . Kreeg {0}. AfbeeldingAfbeeldingsbestanden*Afbeeldingsbestand kon niet worden gewist. Afbeeldingen Achtergrondafbeelding: standaard5Voorkeuren voor achtergrondafbeeldingen/luchtfotoā€™s0URL voor achtergrondafbeeldingen/luchtfotografie!URL voor afbeeldingen (standaard)Luchtfoto vervagen0Verschuiving van achtergrondafbeelding/luchtfotoAanbieders van afbeeldingenAfbeelding: {0}/Afbeeldingen die reeds een tag kregen ({0}/{1})5Afbeeldingen met geolokatie in EXIF-gegevens({0}/{1})Brits-AmerikaansŒImplementeert een opdrachtregel end maakt het u mogelijk uw opdrachten te maken. Zie koppeling voor standaard opdrachten (boog, cirkel etc.)Geluid importeren%Importeer OSM-gegevens in PBF-formaat1Importeert PDF-bestand en converteert naar wegen.Importeer gegevens vanaf URLAfbeeldingen importerenImporteren niet mogelijk'Importeren van vectorafbeeldingen (SVG))Importeert problemen vanaf OpenStreetBugseImporteert merkgebonden CSV-bestanden van de logger van Columbus/Visiontac V-900 GPS in een GPX-laag.Weg nauwkeurigheid verbeteren#modus Weg nauwkeurigheid verbeterenIn wijzigingenset: In comflict met: Helling7Voeg een knoop toe aan de dichtstbijzijnde wegsegmenten/Incomplete specificatie voor met ref=0Incomplete upload en/of opslaan-Onjuist patroon voor label audio wegpunt: {0}Fout aantal parametersOnjuist patroon'Onjuist patroon voor label wegpunt: {0}Zoom vergroten OnafhankelijkIndustrieterrein’ž InformatieInformatiebordInformatiekantoorInformatiekioskInformatie over laagWegen die lid zijn van een multipolygoonrelatie kruisen elkaarOngeldige API URL$Ongeldige URL ''{0}'' in plug-in {1}Ongeldige omvattende rechthoekOngeldig bz2-bestand.Ongeldige datumOngeldige datum/tijd-waardenOngeldige verschuiving!Ongeldige sleutel voor eigenschapOngeldige zoekexpressieOngeldige service-URL.&Ongeldige regel spellingscontrole: {0}+Ongeldige regel controle op tags - {0}: {1}Ongeldige tijdzoneOngeldige gebruikers-IDOngeldige gebruikersnaam-Onbekende waarde {0} voor parameter "has_arg"+Ongeldige spatie in sleutel voor eigenschapFilter omdraaien%Ierland Bartholomew Quarter-Inch 19405Ierland British War Office One-Inch 1941-43 GSGS 4136Ierland EEA Corine 2006Ierland EEA GMES StadsatlasEiland Klein eilandAfgelegen plaatsUHet lijkt erop dat JOSM de vorige keer is vastgelopen. Wilt u de gegevens herstellen?bHet ondersteunt protocolversie 0.6, terwijl de server zegt dat het {0} tot en met {1} ondersteunt.(Item {0} werd niet gevonden in de lijst. SleepliftJOSM Help-browserJOSM interne stijl,URL voor de beschrijving van de JOSM plug-inßJOSM verwachte primitieve [{0} {1}] te vinden in gegevensset maar dat is er niet. Rapporteer dit alstublieft bij http://josm.openstreetmap.de/. Dit is geen kritische fout, het zou veilig moeten zijn om uw werk te vervolgen.)JOSM-versie {0} vereist voor plug-in {1}.)JOSM-Trac log in op josm.openstreetmap.deJPEG-afbeeldingen (*.jpg)’žJava versie {0}JuwelierFunctie Gebieden samenvoegenKnoop en lijn koppelenKoppel knoop aan weg#Bevestiging voor gebied samenvoegen!Overlappende gebieden samenvoegen"Overlappende gebieden samengevoegd!Voegt overlappende gebieden samenSpring naar positieSpring daarheenSpring naar positieSpring naar volgende markeringSpring naar vorige markeringAfritKartenBehoudenLaatste bijwerking van plug-ins is meer dan {0} dagen geleden.’ž BreedtegraadBreedtegraad: DStart een venster voor bestandsselectie om een bestand te selecterengOpen een browser naar een internetbron, zoals Wikipedia, over een geselecteerd object met bepaalde tags7Verkenner met informatie over de wijzigingenset starten;Browser starten met wiki-hulp voor het geselecteerde objectGemaximaliseerd openen?Het dialoogvenster voor het bevragen van wijzigingensets openen]Start Firefox om het momenteel zichtbare scherm als een keurige SVG-afbeelding weer te geven.:Toont informatie over deze gebruiker in een browservenster WasseretteLaaggLaag ''{0}'' heeft wijzigingen die zouden moeten worden opgeslagen naar het gekoppelde bestand ''{1}''.QLaag ''{0}'' heeft wijzigingen die zouden moeten worden geĆ¼pload naar de server.ALaag ''{0}'' heeft geen wijzigingen die moeten worden opgeslagen.@Laag ''{0}'' heeft geen wijzigingen die moeten worden geĆ¼pload.1Laag ''{0}'' wordt niet gesteund door een bestand8De laag ''{0}'' moet in de lijst beschikbare lagen staanLaag niet in lijst. Laag: {0}LagenVoorlooptijd (seconden) Vrije tijdLengteLengte in meters{Lengte van waarde voor tag "{0}" van object {1} overschrijdt de max. toegestane lengte {2}. De lengte van de waarde is {3}. Lengte: {0}Bewaakte spoorwegovergang BibliotheekLicentieSoorten rijbewijzenSlagboom%Licht vrachtverkeer (goederenverkeer)Sneltram VuurtorenLijnreferentie Type lijnRegel {0} kolom {1}: LijstMLijst in rol {0} maakt op dit moment geen deel uit van een vergelijkingspaar.CLijst van elementen in mijn gegevensset, d.i. de lokale gegevenssetHLijst van elementen in hun gegevensset, d.i. de gegevensset op de serverŒLijst van samengevoegde elementen. Zij zullen de lijst van mijn elementen vervangen als de beslissingen om samen te voegen worden toegepast.#Lijst van recent geopende bestandenVerlichtWoonerfAlle fouten voor tegels ladenAlle tegels laden Sessie laden Tegel laden!Een sessie uit een bestand laden.Laad gegevens vanaf APIHistorie ladenAfbeeldingslagen ladenOuder-relaties laden Relatie laden;Laad de lijst met uw geopende wijzigingensets van de serverVroege plugins laden%Historie voor knoop {0} wordt geladen'Historie voor relatie {0} wordt geladen#Historie voor weg {0} wordt geladenAfbeeldingsvoorkeuren ladenOuder-relaties worden geladenLaden van plug-in ''{0}''... Plugins ladenPlug-ins laden ...*Bronnen voor voorkeuze laden vanaf ''{0}''Sessie "{0}" laden...Laad stijlbronnen vanaf ''{0}'' {0} ladenLokale bestandenOnbewoond gebiedLocatie Afgesloten SluisdeurLodi - ItaliĆ« Uitloggen voor sessie ''{0}''... Lengtegraad Lengtegraad: Kijk in:Weergave en vormgevingKijk in: Uitkijktoren Zoeken naar afbeeldingsbestandenIZoekt naar knopen of wegen met ''FIXME'' in de waarden van de eigenschap.’ž’ž’ž MTB schaalVliegend tapijt+Er is geen knoop {0} in de hoofdgegevensset&Geluidsmarkering bij afspeelkop zetten"Maak parallelle kopieĆ«n van wegenFout bij maken parallelle wegHoud CTRL ingedrukt om rechtstreeks uit deze lijst te selecteren m.b.v. de muis.
  Militair terreinMin. breedtegraadMin. lengtegraadMin. snelheid (km/u)Min. zoomniveau: Mijnschacht Mini-rotondeMinigolfMinimale afstand (pixels) Minuten: {0} Spiegelen)Spiegel de geselecteerde knopen en wegen.3Ontbrekend attribuut ''ref'' op lid in relatie {0}.8Ontbrekend attribuut ''type'' op lid {0} in relatie {1}.AOntbrekend attribuut ''version'' op primitief van OSM met ID {0}.0Ontbrekend attribuut ''{0}'' op XML-tag ''{1}''.Codering ontbreekt3Ontbrekende sleutel of waarde van attribuut in tag.;Ontbrekend verplicht attribuut ''{0}'' van XML-element {1}.;Ontbrekend verplicht attribuut ''{0}'' op van weg {1}.'Ontbrekend verplicht attribuut ''{0}''.Ontbrekende verplichte attributen voor element ''bounds''. Kreeg minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.5Doel voor samenvoegen voor knoop met id {0} ontbreekt7Doel voor samenvoegen voor relatie met id {0} ontbreekt3Doel voor samenvoegen voor weg met id {0} ontbreekt7Doel voor samenvoegen van type {0} met id {1} ontbreektOperator voor NIET ontbreektParameter voor OF ontbreekt%Ontbrekend vereist attribuut ''{0}''.'Ontbrekende identiteit van de gebruiker Gemengde lift%Gedupliceerde knopen van gemengd typeMa-Vr 08:30-20:00Ma-Vr 22:00-05:00’žMobiele telefoons$Modus: tekenen met hoekvergrendeling Modus: {0}Modelvliegtuigen(Zonder modus werken (stijl van Potlatch) Aangepast6Aangepaste tijden (tijdstempels) van geluidsbestanden.ULijst van lagen van afbeeldingen die zichtbaar zijn in menu Luchtfotografie aanpassenGeldwisselkantoor’ž’ž Meer info...)Meer informatie over deze functionaliteit*Er werd meer dan 1 weg met "from" gevonden(Er werd meer dan 1 weg met "to" gevonden%Meer dan een "via" knooppunt gevonden’ž MotorcrossMotorvoertuigenVierwielige motorvoertuigen MotorfietsDealer motorfietsenAutoweg’ž AutosnelwegAfslag op autosnelwegAf-/Oprit autosnelwegBergpas MountainbikenKnoop verplaatsen...EVerplaats een segment langs zijn normaal en laat dan de muisknop los.1Verplaats dialoogvenster naar venster aan zijkantOmlaag verplaatsen5Geselecteerde elementen Ć©Ć©n positie omlaag schuivenElementen verplaatsenZet filter lagerZet filter hogerNaar links verplaatsen:Verplaats knopen zodat alle hoeken 90 of 180 graden wordenŪObjecten verplaatsen door ze te verslepen. Shift om toe te voegen aan de selectie (Ctrl om te wisselen); Shift-Ctrl om geselecteerde te roteren; Alt-Ctrl om de selectie op schaal te brengen of om de selectie te wijzigenObjecten {0} verplaatsenNaar rechts verplaatsen1De huidige geselecteerde leden omlaag verplaatsen1De huidige geselecteerde leden omhoog verplaatsen$Geselecteerde lijn Ć©Ć©n rij omlaag.$Geselecteerde lijn Ć©Ć©n rij omhoog.3De geselecteerde laag Ć©Ć©n rij omlaag verplaatsen.3De geselecteerde laag Ć©Ć©n rij omhoog verplaatsen.3De geselecteerde knopen op een rechte lijn plaatsen/De geselecteerde knopen in een cirkel plaatsen. Verplaats zeOmhoog verplaatsen5Geselecteerde elementen Ć©Ć©n positie omhoog schuiven{0} verplaatsenVerplaatst objecten {0}ModderMeervoudige sporten/Meerdere leden verwijzen naar hetzelfde object. MultipolygoonLHet lid van de multipolygoonrelatie met als rol inner ligt aan de buitenkantMultipolygoon is niet gesloten’žMuziekinstrumentenMijn wijzigingensets2Mijn gegevensset bevat geen tag met de sleutel {0} Mijn versie Mijn versie (lokale gegevensset)Mijn met Samengevoegd Mijn met HunImporteren van NMEA mislukt!Importeren van NMEA geluktNMEA-0183-bestandenNaamNaam (optioneel):Naam van locatieNaam van gebruiker.Naam van verschuiving Naam: {0}Benoemde spoorpunten van {0}Benoemde punten op spoor. Smalspoor LandsgrensNationaal park+Gedupliceerde knopen in natuur (bos, water)NatuurNatuurreservaatNetwerkNetwerkuitzonderingNooit bijwerkenNieuwNieuw Toegangstoken Nieuwe map Nieuwe laagNieuwe relatieNieuwe sleutelNieuwe verschuivingNieuw item voorkeuze:Nieuwe relatie Nieuwe rolNieuw item stijl: Nieuwe waardeVolgende NachtclubNeen;Geen toepassing voor exporteren gevonden! Niets opgeslagen.=Geen GPX-spoor in laag beschikbaar om geluid mee te koppelen.Geen sneltoets$Er werd geen weg met "from" gevonden"Er werd geen weg met "to" gevonden,Er werd geen weg of knoop met "via" gevonden$Er werd nog geen gebied geselecteerd6Er werd geen omvattend gebied gevonden voor deze laag. Geen wijzigingen om te uploaden.4Geen wijzigingenset aanwezig voor uploaden van diff.2Er zijn geen conflicten die moeten worden opgelost"Geen conflicten om op in te zoomen!Geen huidige gegevensset gevonden&Geen gegevens gevonden in bestand {0}.%Geen gegevens in dit gebied gevonden.Geen gegevens geladen. Geen datumGGeen bestaande geluidsmarkeringen in deze laag om vanaf te verschuiven.Doodlopende weg Geen exportmodule voor deze laagGeen GPX geselecteerdGeen afbeelding#Geen afbeeldingsbestanden gevonden.)Geen afbeeldingen konden worden gekoppeld/Geen kruispunt gevonden. Er is niets gewijzigd.'Geen overeenkomst gevonden voor ''{0}''Geen geopende wijzigingensetGeen geopende wijzigingensets%Geen buitenste weg voor multipolygoon.Geen openstaande conflicten voor eigenschappen#Geen tag-conflicten om op te lossenQGeen primitief met ID {0} in lokale gegevensset. Kan type primitief niet bepalen.Geen problemen gevonden Geen proxyGeen GPX-spoor geselecteerd'Geen stijlinformatie voor multipolygoon1Geen stijlinformatie in relatie van multipolygoon Geen tagsGeen doellagenGeen tegels op dit zoomniveauAEen lid van een multipolygoonrelatie heeft een niet-geschikte rolGeen geldige WMS URL of IDGeen fouten bij validerenNee, doorgaan met bewerken'Nee, verwerp de wijzigingen en sluit afNeen, niet toepassenKnoop Knoop {0}Knoop: Knoop: verbindingKnoop: standaardKnoop: met tagKnopenKnopen op dezelfde positieKnopen met dezelfde naamKnopen (opgelost)Knopen (met conflicten)6Multipolygoonrelatie bevat een lid dat geen ''weg'' isGeen2Geen van deze knopen is met iets anders verbonden.=Geen van de knopen van deze weg is met iets anders verbonden.Noorden$Verschuiving in noordelijke richting Niet gevonden Nog onbeslistNog onbeslist.Niet aanwezig in de cache Opmerking¢Onthoud dat zoekopdrachten voor wijzigingenset op dit moment altijd worden doorgegeven aan ''{0}'', ongeacht de host, poort en pad van de hieronder opgegeven URL.aOpmerking: GPL is niet compatibel met de licentie van OSM. Geen sporen uploaden met licentie GPL.ņOpmerking: Als een weg geselecteerd is, zal deze weg nieuwe kopieĆ«n van de losgemaakte knopen krijgen en de nieuwe knopen zullen geselecteerd worden. Anders zullen alle wegen hun eigen kopie krijgen en alle knopen zouden geselecteerd worden. BankbiljettenNiets6Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet uitgebreid..Niets gevonden in selectie met zoeken op "{0}"5Zoeken naar ''{0}'' heeft de selectie niet verkleind.!Geen selectie om op in te zoomen.Niets geselecteerd!4Niets te exporteren. Verzamel eerst enkele gegevens.!Niets dat geselecteerd kan worden2Niets te uploaden. Verzamel eerst enkele gegevens.'Er is niets waarop ingezoomd kan worden=Null pointer-uitzondering, mogelijk ontbreken er enkele tags.NummerAantal mensen per cabineAantal mensen per stoelAantal mensen per gondelAantal mensen per gondel/stoelAantal mensen per uurAantal plaatsenAantal geleiders per kabel&Het aantal {0} rollen is te hoog ({1})&Het aantal {0} rollen is te laag ({1})Nummeringschema VerpleeghuisAutorisatie van OAuth mislukt’žOK - opnieuw proberen.’ž7OSM API URL mag niet leeg zijn. Voer de OSM API URL in. OSM-gegevensOSM-wachtwoordOSM Server bestanden(OSM Server-bestanden bzip2 gecomprimeerd'OSM Server-bestanden gzip gecomprimeerdURL voor server van OSM:OSM wachtwoordOSM gebruikersnaam:DWebsite van OSM gaf geen sessie-cookie terug in antwoord op ''{0}'',’ž Bijvoorbeeld:
  • 1 2 5
  • 1,2,5

  Specificeer, in gemengde modus, objecten als volgt: w123, n110, w12, r15
  uObject van het type {0} met id {1} werd gemarkeerd om te worden verwijderd, maar het ontbreekt in de bron-gegevensset Objecttype:Object met historieJObjecten worden geĆ¼pload naar een nieuwe wijzigingenset.nObjecten worden geĆ¼pload naar de geopende wijzigingenset {0} met de uploadopmerking ''{1}''.Objecten om toe te voegen:Objecten om te verwijderen:Objecten om aan te passen: 100 Octaan Octaan 80 91 Octaan Octaan 92 95 Octaan 98 Octaan7Bladwijzer voor verschuiving bestaat al. Overschrijven?Bladwijzers voor verschuivingen*Antwoord van server voor verschuiving: {0} Verschuiving:Verschuiving: OK Oude sleutelOude rol Oude waarde Op verzoekTijdens uploaden EĆ©nrichtingEĆ©nknoopswegen2Een van de geselecteerde bestanden was leeg (null)XEĆ©n van de geselecteerde wegen is niet gesloten en kan daarom niet worden samengevoegd.–EĆ©n of meer leden van deze nieuwe relatie zijn verwijderd terwijl Relatie bewerken geopend was.. Ze zijn verwijderd van de ledenlijst van de relatie.EĆ©nrichtingswegEĆ©nrichting (fiets)PAlleen wijzigingensets afgesloten na en gemaakt vĆ³Ć³r een specifieke datum/tijd;Alleen wijzigingensets afgesloten na de volgende datum/tijd2Alleen wijzigingensets waarvan ikzelf eigenaar benAlleen wijzigingensets waarvan ikzelf eigenaar ben (uitgeschakeld. JOSM wordt momenteel uitgevoerd door een anonieme gebruiker)WAlleen wijzigingensets waarvan de gebruiker met het opgegeven gebruikers-ID eigenaar isVAlleen wijzigingensets waarvan de gebruiker met de volgende gebruikersnaam eigenaar isAlleen op de kop van een weg.DekkingOpenenLocatie openen...Open OSM-bestandOpen een OsmChange-bestandOpen recent bestandMOpen een bestand (elk type bestand dat kan worden geopend met Bestand/Openen)Een bestand openen.BOpen een geschiedenisverkenner met de geschiedenis van deze knoop.;Open een lijst van alle opdrachten (buffer Ongedaan maken).&Open een lijst met alle geladen lagen.!Open een lijst met alle relaties.COpen een lijst met mensen die aan de geselecteerde objecten werken.aEen dialoogvenster om samen te voegen openen voor alle geselecteerde items in bovenstaande lijst.CEen nieuwe wijzigingenset openen en gebruiken in de volgende upload?Opent een dialoogvenster Voorkeuren voor algemene instellingen.(Open een venster voor een selectielijst.9Open een webpagina voor elke geselecteerde wijzigingensetEen URL openen./Open een bewerker voor de geselecteerde relatieLijst downloaden om een lijst van beschikbare plug-ins te downloaden en weer te geven.Bepaal naar welke wijzigingenset de gegevens geĆ¼pload worden en of de wijzigingenset na de volgende upload gesloten moet worden.qBepaal of JOSM, nadat het zelf bijgewerkt werd, bij het opstarten automatisch de actieve plug-ins moet bijwerken.,Bepaal welke waardes behouden moeten blijvenVoer een Easting en Northing inVoer GPS-coƶrdinaten in‹Voer een datum in in de gebruikelijke indeling voor uw locatie.
  Voorbeeld: {0}
  Voorbeeld: {1}
  Voorbeeld: {2}
  Voorbeeld: {3}
  BVoer een naam voor de bladwijzer in voor het te downloaden gebied.$Voer een niet-lege gebruikersnaam in"Gelieve een tegeladres in te geven"Gelieve een tegelindex op te gevenLVoer een gebruikersnaam en wachtwoord in als uw proxy authenticatie vereist.IVoer eerst een geldige URL voor de zoekopdracht van de wijzigingenset in.0Voer eerst een geldige grootte voor het gedeelteŠVoer een tijd in in de gebruikelijke indeling voor uw locatie.
  Voorbeeld: {0}
  Voorbeeld: {1}
  Voorbeeld: {2}
  Voorbeeld: {3}
  !Voer een geldige gebruikers-ID in*Voer een sleutel voor een Toegangstoken in/Voer een geheime code in voor een ToegangstokennVoer een Toegangstoken voor OAuth in dat is geautoriseerd om toegang te krijgen tot de server van OSM ''{0}''.Voer een geheel getal > 1 inVoer een geheel getal > 0 in$Voer een niet-lege gebruikersnaam inJVoer een URL in of plak die om wijzigingensets uit de OSM API op te halen.Voer de OSM API URL in.@Voer het wachtwoord in voor het authenticeren bij uw proxyserver/Voer het wachtwoord voor uw account voor OSM inCVoer de gebruikersnaam in voor het authenticeren bij uw proxyserver2Voer de gebruikersnaam voor uw account voor OSM inVoer uw wachtwoord voor OSM in"Voer uw gebruikersnaam voor OSM inHVoer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor JOSM in. Het wachtwoord zal niet in heldere tekst worden opgeslagen in de voorkeuren van JOSM en het zal slechts Ć©Ć©n keer worden aangeleverd aan de server van OSM. Opvolgende verzoeken voor het uploaden van gegevens gebruiken uw wachtwoord niet meer.>Start JOSM opnieuw op om de gedownloade plug-ins te activeren.!Herstel de opmerking bij uploaden=Selecteer eerst een gebied waarvan u gegevens wilt downloadenSelecteer een sleutelSelecteer een waarde*Selecteer een procedure voor autorisatie: Selecteer een item.!Selecteer ten minste vier knopen.BSelecteer ten minste Ć©Ć©n reeds geĆ¼ploade knoop, weg of relatie.KSelecteer ten minste Ć©Ć©n gesloten weg die samengevoegd zou moeten worden.(Selecteer ten minste Ć©Ć©n knoop of weg./Selecteer ten minste Ć©Ć©n rij om te kopiĆ«ren.4Selecteer ten minste Ć©Ć©n weg om te vereenvoudigen.Selecteer ten minste Ć©Ć©n weg.!Selecteer ten minste drie knopen:eSelecteer ten minste twee knopen om samen te voegen of een knoop die dicht bij een andere knoop ligt.9Selecteer ten minste twee of meer wegen om te combineren.TSelecteer precies twee of drie knopen; of Ć©Ć©n weg met precies twee of drie knopen.Selecteer iets om te kopiĆ«ren$Selecteer een rij om te verwijderen.!Selecteer een rij om te bewerken.Selecteer de doellaag.)Selecteer de strategie voor het uploaden:9Selecteer wegen met hoeken van ongeveer 90 of 180 graden.>Selecteer welke wijzigingen in eigenschappen u wilt toepassen.Plug-in gebundeld met JOSMIPlug-in voor het importeren van afbeeldingen met ruimtelijke verwijzingen.Plug-in voor het omdraaien van wijzigingensets’Plug-in voor taggen van objecten gebaseerd op een selectie van verkeersborden. Het dialoogvenster kan worden geopend door te klikken op een klein pictogram in de rechter bovenhoek van het venster Eigenschappen. Beschikbare voorkeuren voor land: Duitsland.Informatie over plug-in5Plug-in om gegevens voor OSM digitaal te ondertekenenBijwerken van plug-in mislukt&Beleid voor het bijwerken van plug-insInvoegtoepassingenPlugins zijn bijgewerkt Naam punt PuntnummerElectriciteitsmastReferentie mast PolitiebureauPolitiek PopulatiePositiePositieGPositie {0} valt buiten geldig bereik. Het huidige aantal leden is {1}. Brievenbus PostkantoorPostcode’žEnergieEnergievoorzieningHoogspanningskabelVerdeelstationTransformatorstationHoogspanningsmast,Gedupliceerde knopen in hoogspanningsleidingAansluiting energieVoorwaarde werd geschondenOvertreding van voorwaardeVooraf gedefinieerd:Voorkeur ''{0}'' ontbreekt. Kan OsmApi niet initialiseren.OInstelling van voorkeur {0} is verwijderd omdat hij niet langer wordt gebruikt.mVoorkeur met toets ''{0}'' bestaat niet. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.sVoorkeur met toets ''{0}'' bevat niet ''{1}''. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren.”Voorkeur met toets ''{0}'' bevat geen integer (geheel getal) waarde voor ''{1}''. Kreeg {2}. Kan geen geometrie voor het venster herstellen vanuit de voorkeuren. VoorkeurenVoorkeuren opgeslagen op {0} Voorkeuren... Gegevens van OSM voorbereiden...Voorbereiden conflict oplossengegevensset voorbereiden.../Voorbereiden van laag ''{0}'' voor uploaden ...,Voorbereiden van objecten om te uploaden ...%Voorbereiden verzoek voor uploaden...MuseumspoorwegVoorkeuze groep {0}Voorkeuze groep {1} / {0}"Voorkeuze rol element zonder ouder"Voorkeuze sub-element zonder ouder Voorkeuze0Voorkeuzen bevatten geen sleutel voor eigenschap/Voorkeuzen bevatten geen waarde voor eigenschap Druk (in bar)VorigeProvinciale wegAf-/Oprit provinciale weg PrimitiefID van basistype werd verwacht Gevangenis PrivĆ©zwembadVerwerken van bestand ''{0}''&Verwerken van bestanden van plug-in...4Verwerking van lijst voor plug-in vanaf site ''{0}''9Verwerken van bestanden in cache voor site van plug-in...KVerwerken van bestanden voor pictogrammen in cache voor site van plug-in...Geprojecteerde coƶrdinatenGeprojecteerde coƶrdinaten: ProjectieJProjectie ''{0}'' werd niet gevonden, bladwijzer ''{1}'' is niet bruikbaar ProjectiecodeProjectiemethodeOProloog van document van OsmChange al geschreven. Slechts Ć©Ć©n maal schrijven.LProloog van document van OsmChange nog niet geschreven. Dat eerst schrijven. EigenschappenEigenschappen / LedenControle voor eigenschappen:*Eigenschappen voor geselecteerde objecten.=Eigenschappen in mijn gegevensset, d.i. de lokale gegevenssetœEigenschappen in het samengevoegde element. Zij zullen de eigenschappen in mijn elementen vervangen als de beslissingen om samen te voegen worden toegepast.BEigenschappen in hun gegevensset, d.i. de gegevensset op de serverEigenschappen van Eigenschappen (met conflicten)Eigenschappen/LidmaatschappenEigenschappen: {0} / Leden: {1}+Waarden voor eigenschap bevatten HTML-codes7Waarde voor eigenschap begint of eindigt met een spatie.Beschrijf kort de veranderingen die je upload:ģVerschaft een dialoogvenster voor metingen en een laag om lengte en hoek van segmenten te meten, gebied omgeven door een (eenvoudige) gesloten weg en paden van metingen te maken (die ook kunnen worden geĆÆmporteerd vanuit een GPS-laag).Sverschaft een dialoogvenster voor het bewerken van tags in een tabellarisch raster.UVerschaft een directe GUI voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van keerpunten.˜Verschaft hulpknoppen om werken met Ć©Ć©n enkele muisknop mogelijk te maken (stylus). Voegt momenteel slechts Ć©Ć©n knop toe om de kaart te verschuiven.+Verschaft mogelijkheden voor routebepaling.Proxy-instellingen CafĆ©/KroegOpenbaar gebouwOpenbare barbecueOpenbaar vervoerOpenbaar vervoerOpenbaar Vervoer (ƖPNV)Afvoeren Afvoeren...kPlaats tekstlabels bij geluids- (en afbeeldings- en web-)markeringen alsmede hun pictogrammen voor knoppen.’žMijnbouw Zoekopdracht*Zoekopdracht en downloaden wijzigingensets.Zoekopdracht en downloaden wijzigingensets ...5Zoek zowel in geopende als afgesloten wijzigingensets!Zoekopdracht voor wijzigingensets4Zoekopdracht voor wijzigingensets van een server-URL)Zoek alleen in afgesloten wijzigingensets'Zoek alleen in geopende wijzigingensets,Zoekopdrachten en downloaden wijzigingensetsNaamserver bevragenNaamserver bevragen ...3Bevragen van beschikbaarheid voor verschuiving: {0}Bevragen van verschuiving: {0}Op afstand bestuurbare autoā€™s Wedstrijdbaan BadmintonSpoorSpoorwegOnbemand stationPerron Gedupliceerde knopen in spoorwegLand voor spoorweg1Railways hebben een segment gemeen met een gebied%Een bereik van getallen werd verwachtRuwe GPS-gegevensFotoā€™s lezen...Lees protocolversieWijzigingenset {0} lezen ...Wijzigingensets lezen...'Lezen van de tekst van de fout mislukt.*Lezen van informatie voor locale plug-in..Lezen ouders van "{0}"#Informatie over gebruiker lezen ... Lezen {0}...Leesmij Echte naam+Selectie uit relatie {0} zeker verwijderen?Opnemen OpnamestudioRecreatiegebiedUitgelijnde afbeelding...Inzamelpunt recyclenRood:Opnieuw uitvoeren Opnieuw...1De laatste ongedaan gemaakte opdracht herstellen.Geregistreerde werkbalk-actie {0} overschreven: {1} krijgt {2}Conflicten verwerpen en opslaanRelatie Relatie ..."Relatie bewerken: Leden downloaden$Relatie bewerken: Omlaag verplaatsen$Relatie bewerken: Omhoog verplaatsenRelatie bewerken: Verwijderen 400 Seconden: {0}Beveiligingsuitzondering+Zie de Wiki voor andere capacity:[types]=*.Gescheiden voet- en fietspad'Sel.: Rel.:{0} / Wegen:{1} / Knopen:{2} SelecterenAlles selecteren2Selecteer een reeks niet-afgetakte verbonden wegen0Selecteer een weg die u nauwkeuriger wilt maken.XSelecteer alle objecten die zijn toegewezen aan de huidige geselecteerde wijzigingensetssAlle niet-verwijderde objecten in de gegevenslaag selecteren. Hiermee worden ook incomplete objecten geselecteerd.%Selecteer een geopende wijzigingensetXSelecteer wijzigingensets op basis van de datum/tijd dat ze gemaakt of afgesloten werdenHSelecteer wijzigingensets afhankelijk van of ze geopend of gesloten zijn@Selecteer wijzigingensets met specifieke gebruikers als eigenaarSelecteer Ć³f:Selecteer een bestandsnaamASelecteer als de data naar een nieuwe laag moet worden gedownloadGSelecteer dit als de leden van een relatie ook moeten worden gedownload’Selecteer dit als de objecten die naar het object verwijzen ook moeten worden gedownload, dat zijn ouderrelaties en voor knopen ook nog ouderwegenSelecteer kaag met afbeeldingenSelecteren in laagSelecteer in relatielijstSelecteer de ledenSelecteer leden (toevoegen) Selecteer knoop onder de cursor.=Selecteer objecten voor de geselecteerde leden van de relatie4Door deze gebruiker aangeleverde objecten selecteren!Selecteer objecten om te uploaden]Selecteer alleen wijzigingensets die betrekking hebben op een specifieke omvattende rechthoekSelecteer relatieSelecteer relatie (toevoegen)#Selecteer relatie in hoofdselectie.!Selecteer relatie in relatielijstQSelecteer leden van de relatie die verwijzen naar objecten in de huidige selectieUSelecteer leden van de relatie die verwijzen naar {0} objecten in de huidige selectieSelecteer de doellaagISelecteren van de overeenstemmende primitieven in de huidige gegevenslaag2Selecteer de leden van alle geselecteerde relaties/Selecteer de leden van de geselecteerde relatieXSelecteer de primitieven in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige gegevenslaag@Selecteren om de wijzigingenset te sluiten na de volgende uploadDSelecteren om GPS-sporen voor het geselecteerde gebied te downloadenJSelecteren om gegevens van OSM voor het geselecteerde gebied te downloadenaSelecteer dit om JOSM het recht te geven om uw private GPS-sporen te downloaden in lagen van JOSMQSelecteer dit om JOSM het recht te geven om uw voorkeuren voor de server te lezenXSelecteer dit om JOSM het recht te geven om GPS-sporen te uploaden ten behoeve van uzelf[Selecteer dit om JOSM het recht te geven om kaartgegevens te uploaden ten behoeve van uzelfYSelecteer dit om JOSM het recht te geven om uw voorkeuren voor de server weg te schrijvencSelecteer dit om HTTP basis-authenticatie te gebruiken met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor OSMBSelecteren om OAuth te gebruiken als mechanisme voor authenticatie›Selecteer wegen zoals in modus Selecteren. Sleep geselecteerde wegen of een enkele weg om een parallelle kopie te maken (Alt wisselt het behouden van tags)%Met de opgegeven zoekactie selecteren4Objecten selecteren, verplaatsen, schalen en roteren=Geselecteerde elementen kunnen niet loodrecht worden gemaakt.Geselecteerde items:Selectie Selectie leeg8De selectie mag uitsluitend bestaan uit wegen en knopen.Selectie is ongeschikt! Selectie: Selectie: {0}WSelecteert de objecten die deel uitmaken van die opdracht (tenzij momenteel verwijderd)Zelfkruisende wegenSemi-automatisch Laag scheidenScheidingstekenItems voor Voorkeuren direct instellen. Voorzichtig gebruiken!Standaarden instellen Instellingen9Instellingen voor de geluidsspeler en geluidsmarkeringen.FInstellingen voor projectie van kaarten en interpretatie van gegevens.9Instellingen voor de mogelijkheid voor afstandsbediening.;Verschillende programmaā€™s die uw leven eenvoudiger maken. Auto delen.Verscherpen (vereist opnieuw toevoegen laag): ’ž Schuilplaats ScheepvaartSchoenenSchietenWinkelenWinkels Sneltoets+Zou de plug-in moeten worden uitgeschakeld? WeergevenGrenzen weergevenFouten weergevenStatusrapport tonenTekst/Pictogrammen weergevenToon miniaturen op de kaartTegelinfo weergeven Alles tonenWijzigingenset {0} tonenToon Help-informatieToon helper geometrieGeschiedenis tonen Info tonen2Niveau voor informatie weergeven tijdens uploaden.!Niveau voor informatie weergeven.3Geef de gelokaliseerde naam weer in selectielijstenGGeef de gelokaliseerde naam weer in selectielijsten, indien beschikbaarToon volgende afbeelding&Object-ID in selectielijsten weergeven/Alleen die geselecteerd kunnen worden weergeven>De items voor menu Geluid in het hoofdmenu tonen of verbergen.)Dialoogvenster Voorkeuze zoeken weergevenToon vorige afbeeldingAlleen geselecteerde tonen#Startscherm weergeven bij opstartengToont het statusrapport met zinvolle informatie dat bij een rapportage van problemen kan worden gevoegd"Toon alleen de tags met conflicten(Toon alleen de tags met meerdere waardenJTesten voor informatie weergeven in de controlevensters voor het uploaden.!Testen voor informatie weergeven.Deze hulptekst tonenTonen/VerbergenWeergegeven gebiedToont luchtdrukToont huidige datumToont luchtvochtigheidToont temperatuurNGeeft het hoogteprofiel en enige statistische gegevens weer van een GPX-spoor.SiciliĆ« - ItaliĆ«Soortgelijk benoemde wegenWeg vereenvoudigen'Alle geselecteerde wegen vereenvoudigen½Vereenvoudigt gebieden door knopen te verwijderen uit zeer stompe hoeken. Dit kan worden beperkt door de grootte van het te verwijderen gebied te maximaliseren. Ook gemiddelde nabij knopen.Wegen vereenvoudigen?Ga door als deze wijzigingen moeten worden genegeerd.mEnkele wegen waren deel van relaties die zijn aangepast. Controleer of er geen fouten werden geĆÆntroduceerd.kEnkele wegpunten, die te ver van het spoor liggen om hun tijd zinnig te kunnen schatten, werden weggelaten.†Sommige wegpunten met tijdmarkeringen van vĆ³Ć³r de start of na het einde van het spoor zijn overgeslagen of naar de start verplaatst.SSorry. Kan geen relaties van multipolygoon afhandelen met meerdere buitenste wegen.bSorry. Kan geen weg afhandelen die zowel binnenste als buitenste is in relaties van multipolygoon.ZSorry. Kan geen weg afhandelen die de binnenste is in meerdere relaties van multipolygoon.ZSorry. Kan geen weg afhandelen die de buitenste is in meerdere relaties van multipolygoon.SorterenMenu Voorkeuze sorteren De leden van de relatie sorterenBronZuiden’žGehandicaptenplaatsPlaatsen voor oudersPlaatsen voor vrouwenSpeciale doelenSnelheidscameraPennen Weg splitsen,Een weg bij de geselecteerde knoop splitsen.Weg {0} in {1} delen splitsenSplits wegen op in fragmenten’ž BalsportenSportfaciliteitenSporten SportcentrumBronStadion&Standaard UNIX argument voor geometrieSterren Start zoekenDownloaden starten!Start het downloaden van gegevens%Begin nieuwe weg vanaf laatste knoop.OBegin van spoor (doet dit altijd als geen andere markeringen beschikbaar zijn).Scan van mappen starten/Opnieuw starten {0} van {1} na {2} seconden ...Opnieuw starten {0} van {1}.$Starten met uploaden in gedeelten...)Starten met uploaden in Ć©Ć©n verzoek ...8Starten met uploaden van Ć©Ć©n verzoek per primitief ...StaatStatus: Kantoorboekhandel’ž StatusrapportTrapStevns (Denemarken) Overstaphek’ž!Vreemde waarde voor werkbalk: {0}BeekStraatStraatlantaarn StraatnaamStratenStraten NRW Geofabrik.deSterk4Stijl voor binnenste weg is gelijk aan multipolygoon-De stijl voor buitenste weg komt niet overeenIs stijl op dit moment actief?Gestyleerde kaarttekenaarCache voor stijlen voor "{0}":Zo 10:00Zo 10:30Zo 11:00 DeeloppervlakActiveer filter DeelgemeenteMetroIn-/uitgang metroSucces%Wijzigingenset {0} met succes geopend’ž Supermarkt DraagsteunWOndersteunt live GPS-invoer (bewegende punt) via een verbinding met de server van gpsd.Ondersteunde uitlijndiensten:!Ondersteunde projecties zijn: {0}¬Ondersteunt het downloaden van getegelde, gescande kaarten vanaf walking-papers.org. Deze plug-in verkeert in het stadium van eerste ontwikkeling en kan fouten veroorzaken. OppervlakteBewakingscamera Uitkijkpunt+Verdachte gegevens gevonden. Toch uploaden?Verdachte tag/waarde-combinatieZwemmenZwitsers raster (Zwitserland)Zwitsers Oblique MercatorBeschrijving symboolGeluid synchroniseren#Synchroniseer de gehele gegevenssetSynchroniseer alleen knoop {0} Synchroniseer alleen relatie {0}8De tijd met een foto van de GPS-ontvanger synchroniserenSynchroniseer alleen weg {0} MaateenheidSkiliftT1 - wandelrouteT2 - wandelroute berg'T3 - moeilijk, wandelroute blootgesteld4T4 - moeilijk, blootgesteld, steile wandelroute berg+T5 - moeilijke wandelroute berg met klimmen-T6 - gevaarlijke wandelroute berg met klimmen’žTMS-instellingenTMS-URL[TMS-lagen ondersteunen niet de projectie {0}. {1} Wijzig de projectie of verwijder de laag. TafeltennisTactiele tegelskDeze groep tags kan niet worden toegepast op een primitief aangezien er sleutels zijn met meerdere waarden.:Tagverzameling bevat niet de geselecteerde waarde ''{0}''.1Tagwaarde bevat teken met een code lager dan 0x20"Tagwaarde is langer dan toegestaan#Markeer de gewijzigde relaties met 1Tagwaarde bevat teken met een code lager dan 0x20"Tagwaarde is langer dan toegestaanBron TagCheckerVooraf ingestelde tags’ž Tags en ledenTags van knopenTags van relatiesTags van wegenTags van wijzigingenset {0}Tags van nieuwe wijzigingensetTags met lege waarden’ž Kleermaker’ž’žTaxibaanTelefoonTelefoonkaarten’žTenten toegestaan’ž Tertiaire weg’žTest Toegangstoken Test misluktTest de API URLTest {0}/{1}: Starten {2}"Testen van Toegangstoken van OAuthTesten van OSM API URL ''{0}''’ž{Die laag ondersteunt geen projecties van JOSM, dus u kunt het niet gebruiken. Dit bericht zal niet meer worden weergegeven.;De (kompas)richting van het lijnsegment dat wordt getekend.BDe 2 geselecteerde objecten hebben verschillende caches voor stijl?De 2 geselecteerde objecten hebben identieke caches voor stijl.De API URL is geldig.`De sleutel voor het Toegangstoken mag niet leeg zijn. Voer een sleutel voor een Toegangstoken injDe geheime code voor een Toegangstoken mag niet leeg zijn. Voer een geheime code in voor een ToegangstokenŹDe MapDust Plug-In geeft de foutenrapporten voor MapDust weer op de kaart. U kunt foutenrapporten maken, sluiten, ongeldig verklaren, opnieuw openen en opmerking plaatsen door deze plug-in te gebruiken.-De server van OSM ''{0}'' kent geen object
  dat u probeerde te lezen, bij te werken of te verwijderen. Ofwel bestaat het respectievelijke object
  niet op de server of u gebruikt een ongeldige URL om er toegang
  toe te krijgen. Controleer zorgvuldig het adres van de server ''{0}'' op typefouten.>De server van OSM ''{0}'' rapporteerde een slecht verzoek.
  6De "van" en de eerste "via" wegen zijn niet verbonden.?De weg met "from" start of eindigt niet bij een knoop met "via"=De weg met "to" start of eindigt niet bij een knoop met "via"#De "via" wegen zijn niet verbonden.JDe waarde waarmee de snelheid wordt vermenigvuldigd voor snel doorspoelen.4De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment.ŗHet gebied dat u probeerde te downloaden is te groot of uw verzoek was te groot.
  Vraag om een kleiner gebied of gebruik een exportbestand dat is verschaft door de gemeenschap van OSM.JDe wijzigingenset zal open gelaten worden na dit uploadenFDe wijzigingenset zal worden gesloten na dit uploaden9De inhoud van deze wijzigingenset is nog niet gedownload.­De gekopieerde gegevens bevatten incomplete objecten. Bij het plakken worden de incomplete objecten verwijderd. Wilt u de gegevens plakken zonder deze incomplete objecten?\De huidige selectie kan niet worden gebruikt om te splitsen - er is geen knoop geselecteerd.?De huidige selectie kan niet worden gebruikt voor het losmaken.KDe huidige waarde is geen geldige ID voor OSM. Voer een geheel getal > 0 in%De huidige waarde is geen geldige URLZDe huidige waarde is geen geldige ID voor een wijzigingenset. Voer een geheel getal > 0 inUDe huidige waarde is geen geldige ID voor een gebruiker. Voer een geheel getal > 0 in+De huidige waarde is geen geldig tegeladresJDe huidige waarde is geen geldige tegelindex voor het opgegeven zoomniveau De standaard voorkeuze voor JOSM!Het document bevat geen gegevens.)Het volgende zijn de resultaten van het automatische valideren. Probeer deze op te lossen, maar wees voorzichtig (beschadig geen geldige gegevens). Negeer ze als u twijfelt.
  Als u dit dialoogvenster annuleert, vindt u de items in het venster voor valideren aan de zijkant om ze te inspecteren.qDe volgende afhankelijke objecten zullen eveneens worden afgevoerd
  in aanvulling op de geselecteerde objecten:;De volgende fouten traden op gedurende bulk downloaden: {0}yDe volgende objecten kunnen niet worden gekopieerd naar het doelobject
  omdat ze zijn verwijderd in de doelgegevensset:+De geografische breedtegraad bij de cursor.*De geografische lengtegraad bij de cursor.2Het grote JGoodies Plastic weergave en vormgeving.>De sleutel ''{0}'' en al zijn waarden zullen worden verwijderd8De laatste "via" en de "naar" wegen zijn niet verbonden.kDe laag {0} ondersteunt niet de nieuwe projectie {1}. {2} Wijzig de projectie opnieuw of verwijder de laag.7De lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend.|De maximale grootte voor de begrenzing is 0,25, en uw verzoek was te groot. Verzoek een kleiner gebied of gebruik planet.osmEDe samengevoegde gegevensset zal geen tag bevatten met de sleutel {0}%De naam van het object bij de cursor.aHet aantal seconden om vooruit of achteruit te springen als de bijbehorende knop wordt ingedrukt.AHet wachtwoord mag niet leeg zijn. Voer uw wachtwoord voor OSM in8Het bestand ''{0}'' voor de plug-in bevat geen Manifest.^De plug-in is verwijderd uit de configuratie. Start JOSM opnieuw op om de plug-in te ontladen.@De projectie {0} kan niet worden geactiveerd. Mercator gebruiken"De proxy zal niet worden gebruikt.ODe verhouding tussen verstreken tijd van de geluidsopname en de werkelijke tijd[De regexp "{0}" bevat een fout bij het ontleden op positie {1}, volledige foutmelding: {2}KDe regex "{0}" bevat een fout bij het ontleden, volledige foutmelding: {1}LHet gevraagde gebied is te groot. Zoom een beetje in, of wijzig de resolutieIHet geselecteerde GPX-spoor bevat geen tijdstempels. Selecteer een ander.4Het geselecteerde gebied is niet compleet. Doorgaan?0De geselecteerde knopen delen niet dezelfde weg.:De selecteerde foto''s bevatten geen informatie over tijd.RDe selectie bevat {0} wegen. Weet u zeker dat u deze allemaal wilt vereenvoudigen?/De server antwoordde met een fout met code {0}.‚De server antwoordde met antwoordcode 404.
  Dit houdt normaal gesproken in dat de server geen object met de opgevraagde ID kent.ÖDe server rapporteerde dat de huidige wijzigingenset was gesloten.
  Dit komt vermoedelijk door het feit dat de grootte van de wijzigingensets de max. grootte
  van {0} objecten op de server ''{1}'' overschrijdt.„De bronnen (URL of bestandsnaam) van spellingscontrole (zie http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) of gegevensbestanden van de controle voor tags.9De tekenreeks ''{0}'' is geen geldige waarde voor Double.ˆDe plug-in TurnRestrictions maakt het mogelijk informatie te onderhouden over beperkingen voor afslaan in de database van OpenStreetMap.HDe gebruikersnaam mag niet leeg zijn. Voer uw gebruikersnaam voor OSM inoDe weg kan niet gesplitst worden bij de geselecteerde knopen. (Tip: selecteer knopen in het midden van de weg.)bDe wegen kunnen niet worden gecombineerd in hun huidige richtingen. Wilt u er enkele van omkeren?Theater1Hun gegevensset bevat geen tag met de sleutel {0} Hun versie"Hun versie (gegevensset op server)Hun met Samengevoegd Themapark%Er zijn geen geopende wijzigingensets4Er zijn geen objecten geselecteerd om bij te werken.ŠEr zijn nog niet-opgeloste conflicten. Conflicten zullen niet worden opgeslagen en afgehandeld alsof ze allemaal genegeerd hebt. Doorgaan?!Er zijn wegen die elkaar kruisen.ĻDaar zou de hieronder vermelde informatie over de fout al voor u moeten zijn ingevuld. Vermeld informatie over hoe de fout kan worden gereproduceerd en probeer zo veel mogelijk details te geven als mogelijk.5Fout tijdens het tonen van de URL voor deze markering/Er waren {0} conflicten tijdens het importeren.;Dit kan er toe leiden dat knopen per ongeluk verloren gaan.=Deze URL voor de zoekopdracht voor wijzigingenset is ongeldig!Dit is na het einde van de opnameEDit staat gelijk aan het verwijderen van de rollen van deze objecten.+De knoop is niet verbonden met iets anders.¤Dit zorgt ervoor dat JOSM de geselecteerde objecten vergeet.
  Ze worden uit de laag verwijderd, maar niet verwijderd van de server bij de volgende upload.zDeze optie onderdrukt het vullen van gebieden, overschrijft daarmee alles wat gespecificeerd is in de geselecteerde stijl.}Deze plug-in maakt het mogelijk om elke afbeelding als achtergrond in de bewerker te gebruiken en uit te lijnen met de kaart.KDeze plugin controleert op fouten in sleutels en waarden van eigenschappen.*Deze plugin zoekt naar fouten in relaties.aDeze plug-in upload GPS-sporen van de huidige actieve laag in JOSM direct naar openstreetmap.org.WDeze plug-in vereenvoudigt het mappen en bewerking van routes van het openbaar vervoer.NDe test controleert op knopen zonder tag die geen deel uitmaken van enige weg.DDit test op wegen zonder tag, die leeg zijn of Ć©Ć©n knoop bevatten.PDeze test controleert op wegen die sommige van de knopen meer dan eens bevatten.TDeze test controleert op wegen met gelijke namen die mogelijk verkeerd gespeld zijn.RDeze test controleert of een weg een eindpunt heel dicht bij een andere weg heeft.lDeze test kijkt na of relaties die aangeven hoe er afgeslagen mag worden op kruispunten, correct kunnen zijnyDeze test kijkt na of 2 (spoor/water)wegen of gebouwen elkaar kruisen in dezelfde laag, zonder dat een knoop ze verbindt.gDeze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet gebruikt wordt door meer dan Ć©Ć©n weg.1Deze test controleert of kustlijnen correct zijn.IDeze test controleert of er geen knopen op precies dezelfde locatie zijn.hDeze test controleert dat er geen relaties zijn met dezelfde tags en dezelfde leden met dezelfde rollen.tDeze test controleert dat er geen wegen zijn met dezelfde coƶrdinaten voor de knoop en optioneel ook dezelfde tags.BDe test controleert de richting van water-, land of kustlijnwegen.ĢDeze test vindt meertalige objecten waarvan het attribuut ''name'' niet gelijk is aan enkele attributen ''name:*'' en niet een samenstelling van attributen ''name:*'', bijv., Italia - Italiaans - ItaliĆ«.EDeze test zoekt knopen met dezelfde naam (kunnen gedupliceerde zijn).DDit test of wegen die een cirkel zouden moeten vormen gesloten zijn.HDeze versie van JOSM is niet incompatibel met de geconfigureerde server./Deze knopen staan niet in een cirkel. Afbreken.Kaartjesautomaat Tegelnummers Tegeladres:Map voor cache van tegels: Tijd:Tijsduur Tijdzone: Tijdzone: {0}Tiris: DGM (Terreinmodel)Tiris: DOM (Oppervlaktemodel)Titel:Naar ...Te verwijderenGPX-lijnen in-/uitschakelen(Viewport volgt live GPS in-/uitschakelen'Weergave Draadmodel in- of uitschakelen4Omschakelen tussen volledig schermmodus/venstermodusGZichtbaarheid van het venster Beheren wijzigingensets aan- of uitzetten)Schakelen van zichtbaarheid van laag: {0}PZichtbaarheid van de tekst van de markering en pictogrammen in- of uitschakelen./Zichtbaarheid van een laag in- of uitschakelen.Omschakelen: {0}.De algemene instelling "{0}" in-/uitschakelen. Toiletten Token staat beperkte toegang toeTolTolpoortCTeveel doorgeleidingen naar de download-URL gedetecteerd. Afbreken.Gereedschap: {0}WerkbalkWerkbalk-actie zonder naam: {0}/Werkbalk-actie {0} overschreven: {1} krijgt {2}Werkbalk aanpassingGereedschappenIGereedschap om zelf te repareren (kan een coƶperatie voor fietsers zijn),Programmaā€™s voor het tekenen van gebouwen.Helptip’žToerismeTours - Orthofotoā€™s 2008TorenReferentie toren Type torenStadStadhuis Speelgoed€Traceert gebouwen vanaf de Tsjechische kadastrale kaart. Heeft TracerServer (.NET of Mono) nodig om te kunnen worden uitgevoerd.SpoorKleuren van sporen en punten Datum spoor Type spoorVerkeersremmers VerkeerslichtNRoute goed vrijgemaakt. gebied vlak of licht hellend, geen gevaar om te vallenfRoute met doorlopende gebalanceerde stijging. Terrein gedeeltelijk steil, mogelijk gevaar om te vallen’ž TramhalteVervoerToegangsbeperkingen’žReisagentschapBoomAutowegAf-/Oprit autowegOpnieuw proberen^Probeer eerst de plug-in bij te werken naar de nieuwste versie voordat u een fout rapporteert.!Di-Zo 08:00-15:00; Za 08:00-12:00 Di-Zo 08:00-15:00;Za 08:00-12:00’ž Start tunnelBeperking afslaan!Zet geselecteerde stijlen aan/uit DraaicirkelDraaikom Draaipoortje DraaiplateauSoortType naam (UK)Type schuilplaats’žNormale reistijd in minutenBanden’žUIC-referentie (vervallen)ONBEKEND’žURL / Bestand: URL-bestanden{URL vanaf www.openstreetmap.org (u kunt hier een URL om vanaf te downloaden plakken om een begrensd gebied te specificeren)WURL van www.openstreetmap.org (u kunt hier een URL plakken om het gebied te downloaden)’ž’ž’ž’žUTM Frankrijk (DOM)UTM Geodesisch systeemUTM-zoneWegen losmakencNiet mogelijk om primitief {0} toe te voegen aan de gegevensset, omdat deze er al deel van uitmaaktPMap {0} kan niet aangemaakt worden, automatisch opslaan zal worden uitgeschakeldZHet bestand {0} kan niet aangemaakt worden, er zal een andere bestandsnaam worden gebruikt*Kan nieuwe geluidsmarkering niet aanmaken.{0} objecten naar 1 wijzigingenset met behulp van {1} verzoeken‡Uploaden van {0} objecten naar meerdere wijzigingensets met behulp van {1} verzoeken,Uploaden en opslaan van gewijzigde lagen ...Uploaden van gegevens ...+Gegevens aan het uploaden voor laag ''{0}''Gebruik7Gebruik ( en ) om expressies te groeperenOGebruik " om operatoren te citeren (bijv. of een sleutel : bevat)BGebruik | of OR om te combineren met een logische OFBasis-authenticatie gebruikenOAuth gebruikenGebruik een SOCKS proxy;Gebruikmaken van een eigen zoekopdracht voor wijzigingensetGebruik de pijltjestoetsen of sleep de achtergrondafbeelding/luchtfoto met de muis om de verschuiving aan te passen. U kunt ook de oostelijke en noordelijke verschuiving in de {0} coƶrdinaten opgeven. Als u de verschuiving wilt opslaan als een bladwijzer, voer dan hieronder een naam in-Uitgebreide controle van eigenschap gebruikenGebruik de standaard$Standaard gegevensbestand gebruiken.Gebruik standaard instellingen.Standaard bestand spellingscontrole gebruiken.2Standaard bestand voor negeren van tags gebruiken.Gebruik foutenlaag.!Externe scripts gebruiken in JOSMGebruik de globale instellingen#Lijst met uitzonderingen gebruiken.$Gebruik server voor verschuivingen: Voorkeuze ''{0}'' gebruiken-Voorkeuze ''{0}'' van groep ''{1}'' gebruiken(Gebruik de standaard systeeminstellingenˆGebruik de standaard systeeminstellingen (uitgeschakeld. Start JOSM op met -Djava.net.useSystemProxies=true om in te schakelen)5Het standaard gegevensbestand gebruiken (aanbevolen).?Het standaard bestand spellingscontrole gebruiken (aanbevolen).?Standaard bestand voor negeren van tags gebruiken (aanbevolen).@Gebruik de foutenlaag om problematische elementen weer te geven.CGebruik lijst met uitzonderingen om waarschuwingen te onderdrukken.¦Gebruik de beheerder voor wachtwoorden van uw systeem voor het opslaan van de gebruikersnaam en wachtwoord voor de API. (KWallet en gnome-keyring worden ondersteund.) GebruikerGebruikers-ID:Gebruikersnaam:Gebruikersnaam:GebruikersnaamGebruikersnaam: 'Normaal zou dit opgelost moeten worden. Stofzuigers ValiderenNValideer waarden van eigenschap en -tags door uitgebreide regels te gebruiken.FControleer of sleutels van eigenschap geldig zijn met een woordenlijstBValideer waarden van eigenschap door te controleren met voorkeuzen Valideren ValidatieValidatieresultatenFouten bij valideren5Validatie mislukt. De API URL lijkt ongeldig te zijn.Resultaten van validerenWaarde3Waarde "{0}" voor sleutel "{1}" niet in voorkeuzen.8Waarde ''{0}'' zal worden toegepast voor sleutel ''{1}'':Waarde ''{0}'' is geen getal. Voer een geheel getal > 1 in4Waarde >0 verwacht voor parameter ''{0}'', kreeg {1}4Waarde voor breedtegraad in bereik [-90,90] vereist.5Waarde voor lengtegraad in bereik [-180,180] vereist.Waarde:EuroshopLVerschillende instellingen die het uiterlijk van het programma beĆÆnvloeden.Voertuigen per typeVoertuigen naar gebruik(Snelheid (rood = langzaam, groen = snel)Verkoopautomaat ProductenVersieVersie > 0 verwacht. Kreeg {0}.Versie werd verwacht Versie {0}Versie: DierenartsBeeld Beeld: {0} UitkijkpuntViewport volgt live GPSDorp Stadsgroen Dorp/stad Wijngaard ZichtbaarheidZichtbaarheid/leesbaarheidZichtbaar schachtblokBezoek Homepage7Visualiseert route-informatie als een route-afbeelding.Kalibreren van geluidsrecorderVulkaan Volleybal’žWAARSCHUWING: Normaliseren van waarde van attribuut ''version'' van element {0} naar {2}, versie van API is ''{3}''. Kreeg {1}.¶WAARSCHUWING: onverwachte indeling van API basis-URL. Doorsturen naar de informatie- of geschiedenispagina voor een OSM-object zal waarschijnlijk mislukken. API basis-URL is: ''{0}''”WAARSCHUWING: onverwachte indeling van API basis-URL. Doorsturen naar gebruikerspagina voor OSM-gebruiker zal waarschijnlijk mislukken. API basis-URL is: ''{0}''’ž’žWGS84 Geografisch’žWMS-foutWMS-bestanden (*.wms)WMS-instellingenWMS URL of Foto ID:2WMS-laag ({0}), automatisch in zoom {1} downloaden&WMS-laag ({0}), in zoom {1} downloaden5WMSPlugin-stijl afbeeldingen aanpassen van kaartmodusWachten voor 10 seconden ... Muur Waarschuwing’Waarschuwing: Kan plug-in ''{0}'' niet downloaden. De koppeling om vanaf te downloaden ''{1}'' is geen geldige URL. Downloaden wordt overgeslagen.‚Waarschuwing: Kan plug-in ''{0}'' niet downloaden. De koppeling om vanaf te downloaden is onbekend. Downloaden wordt overgeslagen.PWaarschuwing: Lezen niet mogelijk van de vooraf ingestelde bron voor taggen: {0}€Waarschuwing: Niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren. Niet mogelijk om de ontbrekende map voor voorkeuren: {0} te makentWaarschuwing: Initialiseren van voorkeuren mislukt. Mislukt om bestand met voorkeuren herstellen naar standaard: {0}gWaarschuwing: Niet mogelijk om de voorkeuren te initialiseren. Map voor voorkeuren ''{0}'' is geen map.fWaarschuwing: verkrijgen van het Toegangstoken voor OAuth vanuit beheer beveiligde gegevens is misluktpWaarschuwing: Ophalen van gebruikersinformatie over de huidige gebruiker van JOSM mislukt. Uitzondering was: {0}ZWaarschuwing: scannen van bestand ''{0}'' voor informatie over plug-in mislukt. Overslaan._Waarschuwing: opslaan van Toegangstoken voor OAuth in beheer van beveiligde gegevens is misluktPWaarschuwing: Uitzondering negeren omdat taak is geannuleerd.. Uitzondering: {0}ĀWaarschuwing: JOSM is geconfigureerd om proxies te gebruiken vanuit de systeeminstellingen, maar de JVM is niet geconfigureerd om die te verkrijgen. herstellen van voorkeuren naar ''Geen proxy''dWaarschuwing: Laag ''{0}'' bestaat niet meer. Kan het conflict voor object ''{1}'' niet verwijderen.zWaarschuwing: Het bestaande bestand voor voorkeuren "{0}" zal worden vervangen door een standaard ebstand voor voorkeuren.`Waarschuwing: De 2 geselecteerde objecten hebben gelijke, maar niet identieke caches voor stijl.>Waarschuwing: het wachtwoord wordt niet versleuteld verstuurd.ZWaarschuwing: Onverwachte parameters voor HTTP proxy. Kreeg host ''{0}'' en poort ''{1}''.[Waarschuwing: Onverwachte parameters voor SOCKS proxy. Kreeg host ''{0}'' en poort ''{1}''.UWaarschuwing: automatisch afbreken van waarde van tag "{0}" van verwijderd object {1}EWaarschuwing: slechte locatie in HTML-document. Uitzondering was: {0}Waarschuwing: afhankelijk van de methode voor authenticatie die de proxyserver gebruikt kan het wachtwoord niet versleuteld worden overgedragen.GWaarschuwing: fout kop "{0}" komt niet overeen met een verwacht patroon^Waarschuwing: toegang tot map ''{0}'' mislukt wegens veiligheidsredenen. Uitzondering was: {1}LWaarschuwing: annuleren van het uitvoeren van de bewerking van OAuth misluktWaarschuwing: maken van map voor plug-in ''{0}'' mislukt. Kan geen lijst voor plug-in opslaan vanaf de site voor plug-in ''{1}''.DWaarschuwing: verwijderen van de gedateerde plug-in ''{0}'' mislukt.…Waarschuwing: voorvoegsel voor wiki-taal afleiden vanuit de locale code ''{0}'' van JOSM mislukt. Gebruiken van standaardcode ''en''.@Waarschuwing: downloaden van informatielijst van plug-in misluktOWaarschuwing: afhandelen van zip-bestand ''{0}'' mislukt. Uitzondering was: {1} Waarschuwing: installeren van de reeds gedownloade plug-in ''{0}'' mislukt. Installatie wordt overgeslagen. JOSM laadt nog steeds de oude versie van de plug-in.{Waarschuwing: installeren van plug-in ''{0}'' vanuit het tijdelijke gedownloade bestand ''{1}'' mislukt. Hernoemen mislukt.RWaarschuwing: Laden kaarttekenstijlen mislukt vanaf ''{0}''. Uitzondering was: {1}‡Waarschuwing: openen van bestand met de extensie ''{2}'' en deel van naam ''{3}'' in zip-bestand ''{0}'' mislukt. Uitzondering was: {1}[Waarschuwing: Ontleden van kaarttekenstijlen mislukt vanaf ''{0}''. Fout was: [{1}:{2}] {3}QWaarschuwing: Ontleden van kaarttekenstijlen mislukt vanaf ''{0}''. Fout was: {1}EWaarschuwing: Niet mogelijk om de voorkeuren te behouden voor ''{0}''wWaarschuwing: op voorgrond houden van dialoogvenster Persoonlijke gegevens mislukt. Beveiligingsuitzondering ontvangen.gWaarschuwing: verkrijgen van de beveiligde gegevens van OSM vanuit het beheer van die gegevens mislukt.bWaarschuwing: opslaan van de beveiligde gegevens voor OSM naar beheer van die gegevens is mislukt.XWaarschuwing: ongeldige indeling van item in lijst met voorkeuzes ''{0}''. Kreeg ''{1}''XWaarschuwing: ongeldige indeling van item in de lijst met stijlen ''{0}''. Kreeg ''{1}''wWaarschuwing: ongeldige waarde van attribuut ''{0}'' van element ''{1}'' in mogelijkheden voor de server. Kreeg ''{2}''CWaarschuwing: mixen van 0.6 en 0.5 gegevensresultaten in versie 0.5pWaarschuwing: object ''{0}'' is al verwijderd van de server. Sla dit object over en probeer opnieuw te uploaden.jWaarschuwing: er wordt slechts een infovenster voor de eerste {0} van {1} geselecteerde gebruikers geopendĪWaarschuwing: de JVM is niet geconfigureerd om proxies op te zoeken vanuit de systeeminstellingen. De eigenschap ''java.net.useSystemProxies'' ontbrak op het moment van opstarten. Zal geen proxy gebruiken.9Waarschuwing: het revisiebestand ''/REVISION'' ontbreekt.TWaarschuwing: onverwacht versienummer voor JOSM in revisiebestand, waarde is ''{0}''RWaarschuwing: onverwachte waarde voor sleutel ''{0}'' in voorkeuren, kreeg ''{1}''iWaarschuwing: onverwachte waarde voor voorkeur ''{0}'' gevonden. Kreeg ''{1}''. Zal geen proxy gebruiken.nWaarschuwing: onverwachte waarde voor voorkeur ''{0}'', kreeg ''{1}''. Teruggezet naar standaard zoekopdracht.FWaarschuwing: onverwachte waarde voor voorkeur ''{0}''. Kreeg ''{1}''.lWaarschuwing: niet ondersteund eindelement ''{0}'' in inhoud wijzigingenset op positie ({1},{2}). Overslaan.qWaarschuwing: niet ondersteund startelement ''{0}'' in inhoud van wijzigingenset op positie ({1},{2}). Overslaan.Waarschuwingen Autowasstraat VuilnisbakAfvalwaterzuivering’žZwembad Watertoren Waterbron WaterwerkenWaterval Watermolen Gedupliceerde knopen in waterwegWave-geluidsbestanden (*.wav)*Eindknoop van weg dicht bij andere snelweg&Eindknoop van weg dicht bij andere wegWegknoop dicht bij andere wegJWeg met externe ID ''{0}'' bevat ontbrekende knoop met externe ID ''{1}''.Weg {0}mWeg {0} met {1} knopen heeft incomplete knopen omdat ten minste Ć©Ć©n knoop ontbreekt in de geladen gegevens.Weg: Labelen van wegpunten WegpuntenWegen.Wegen hebben een segment gemeen met een gebiedWegen met dezelfde positieWegkruis Kruisbeeld’žStuwWaterrijk landRolstoel RolstoelenEBij importeren van geluid, pas het toe op elk wegpunt in de GPX-laag.2Bij importeren van geluid, maak markeringen van...Bij het omkeren van de rijrichting worden de volgende wijzigingen in eigenschappen van de weg en zijn knopen voorgesteld om de gegevens consistent te houden.;Behoud, bij het opslaan, back-upbestanden die eindigen op ~ Gehele groepBreedte (meters)>Breedte van de te tekenen GPX-lijn (0 voor de standaardwaarde)’ž WindmolenVenstersWindvaanDraadmodel kaarttekenaarWeergave DraadmodelƒMet OAuth geeft u JOSM het recht om kaartgegevens en GPS-sporen ten behoeve van uzelf te uploaden (meer info...). Met winkel~Tussen aanhalingstekens moet vĆ³Ć³r de tekens "- en \ een \ gezet worden. (bijv. \" en \\).OerbosFabriekšSchrijft informatie over de GPS-positie naar de kop van het afbeeldingsbestand. Voer deze mogelijkheid uit via het rechtsklik-menu van de afbeeldingslaag.:Schrijven van lijst voor plug-in naar locale cache ''{0}''&Fout aantal argumenten voor bladwijzerXML-tag ontbreekt.Yahoo-luchtfotoā€™sJa Ja, toepassen!Ja, een conflict maken en sluiten%Ja, sla de wijzigingen op en sluit af^U heeft al een Toegangstoken om toegang te krijgen tot de server van OSM met behulp van OAuth.U gaat incomplete objecten verwijderen.
  Dit zal problemen veroorzaken aangezien u niet het echte object ziet.
  Wilt u ze echt verwijderen?ÖU staat op het punt knopen te verwijderen buiten het gebied dat u hebt gedownload.
  Dit kan problemen veroorzaken omdat andere objecten (die u niet ziet) ze zouden kunnen gebruiken.
  Wilt u ze echt verwijderen?“U staat op het punt {0} browservensters te openen.
  Dit zal uw scherm opvullen met browservensters
  en het zal ook een behoorlijke tijd duren.›Je staat op het punt onvolledige objecten los te maken.
  Dit zal problemen veroorzaken, omdat je niet het echte object ziet.
  Wil je het echt losmaken?ąJe staat op het punt knopen los te maken buiten het gebied dat je gedownload hebt.
  Dit kan problemen veroorzaken, omdat deze door andere objecten (die je niet kan zien) in gebruik kunnen zijn.
  Wil je het echt losmaken?)U staat op het punt om gegevens van laag "{0}" te uploaden.

  Het sturen van gegevens uit deze laag wordt sterk afgeraden. Als u doorgaat,
  moet u misschien later uw wijzigingen weer terugdraaien, of moeten andere gebruikers dat voor u doen.

  Weet u zeker dat u door wilt gaan?7U kunt ook een URL plakken vanaf www.openstreetmap.org.hU wijzigde de sleutel van ''{0}'' naar ''{1}''. De nieuwe sleutel is al gebruikt, waarden overschrijven?zU heeft nog geen Toegangstoken om toegang te krijgen tot de server van OSM met behulp van OAuth. U moet eerst autoriseren.=U hebt teveel gegevens gedownload. Probeer het later opnieuw.(U bent een probleem tegengekomen in JOSM•U bent een fout tegengekomen in JOSM. VĆ³Ć³rdat u een foutenrapport indient, zorg er voor dat u hier bent bijgewerkt naar de laatste versie van JOSM:AU moet JOSM opnieuw starten om sommige instellingen te activeren.‹U verplaatste meer dan {0} elementen. Het verplaatsen van een groot aantal elementen is meestal een vergissing. Wilt u ze echt verplaatsen?IU moet uw bewerkingen publiek maken om nieuwe gegevens te kunnen uploaden%U moet minstens Ć©Ć©n weg selecteren.HJe moet twee of meer knopen selecteren om een rondgaande weg te splitsen…Je moet de afspeelkop slepen (Shift-toets ingedrukt) op de geluidsmarkering of op het punt van het spoor waar je wilt synchroniseren.yU moet de afspeelkop nabij het GPX-spoor slepen waarvan u de gekoppelde geluidsopname afspeelde (na de eerste markering)._Je moet het geluid gepauzeerd hebben op het punt in het spoor waar je de markering wilt hebben.IPauzeer het geluid op het moment dat je de hulp bij synchronisatie hoort.\U verzocht teveel knopen (grens is 50.000). Verzoek een kleiner gebied of gebruik planet.osmU zou ook uw plug-ins moeten bijwerken. Als geen van beide helpt dien dan een foutenrapport in in onze database voor problemen met behulp van deze koppeling:U moet een GPX-spoor selecteren˜U hebt de software voor JOSM bijgewerkt
  Om problemen te voorkomen zouden de plug-ins ook moeten worden bijgewerkt.

  De plug-ins nu bijwerken?µUw opmerking bij uploaden is leeg, of zeer kort.

  Technisch is dit toegestaan, maar neem in overweging dat veel gebruikers die
  wijzigingen bekijken in hun omgeving afhankelijk zijn van betekenisvolle opmerkingen
  om te begrijpen wat er aan de hand is!

  Als u nu een minuutje spendeert aan het uitleggen van uw wijziging, zult u het leven
  van vele andere mappers een stuk eenvoudiger maken.Nul-coƶrdinaten: {0} DierentuinInzoomenZoomen (in meters)InzoomenInzoomen (keypad) UitzoomenUitzoomen (keypad)Zoom en verplaats kaartZoom optimaal en 1:1~Zoom door te slepen of Ctrl+. of Ctrl+,; verplaatsen met Ctrl+up, links, omlaag, rechts; zoom verplaatsen met knop naar rechtsInzoomen Zoomniveau: UitzoomenWeergave inzoomen op {0}. Inzoomen opInzoomen op laagZoom naar eigen resolutieInzoomen op knoopOp probleem inzoomen)Inzoomen op de geselecteerde element(en).Op selectie inzoomen@Zoom in op de overeenkomende objecten in de huidige gegevenslaagEInzoomen op het object waar het eerst geselecteerde lid naar verwijstVZoom in op de objecten in de inhoud van deze wijzigingenset in de huidige gegevenslaag0Zoom in op deze knoop in de huidige gegevenslaagInzoomen op {0}IIn-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat de laag van deze relatie niet actief is=In-/Uitzoomen uitgeschakeld omdat er geen lid geselecteerd is’ž Hoogte: {0} m Richting {0}Ā° Bereik:{0} > toepassen {0} stijl "{1}" ! > overslaan "{0}" (niet actief)" Lijst van gegenereerde stijlen: {0} km/u’žstad provinciegehuchteilandplaatsgemeente deelgemeentedorp klein dorplijnondergeschikte_lijn’žgrens handhavinglijn multipolygoonnetwerkOpenbaar vervoer beperking’žplaatswaterwegGoederen bewerkenKabelmast bewerkenStation bewerkenGoederen Kabelmast’ž’žTerugSnellerSneller vooruitVooruit Spring terugSpring naar vorenVolgende markeringSpeel vanaf volgende markeringSpeel vanaf vorige markeringAfspelen/PauzeVorige markering LangzamerLangzaam vooruit AfgeslotenOpenenleegzwartblauwbruingrijsgroenroodwitO’žZ’žanaloogdigitaalnee zonnewijzer onorthodoxTWO’žV’ž’žVtekstBe(schrijving)Naam Brandstofgroen rijstrook parkeerplaatstrottoir landbouwgrondbosbouw woongebied VerschuivingInzoomenmerknee tweedehandsja ruig landgemengd bovengrondspilaarvijver ondergronds onder watermuurStation bewerken’žTNHG (niet-hoofdlettergevoelig)HG (hoofdlettergevoelig)Regex (reguliere expressie)Poort:picknick_schuilplaats bus_hokjeweer_schuilplaatswild_schuilplaats VideotheekToets: naaldbomen loofbomengemengdafgekorte straatnaamactiefToevoegen aan selectieVoeg toolbar-button toeadresvoegt projecties toe van Proj4Jprovincie/gemeente gevorderdgevorderde configuratie kabelbaanluchtverbindingluchtverbinding_donkerluchtverbinding_lichtzand_steenslaglandbouwverkeer openluchtallesalle onvolledige objectenalle gewijigde objectenalle nieuwe objecten Alle objecten alle relatiesalle geselecteerde objecten brandgang alfabetisch alternatiefsoort voorziening {0} voorzieningvoorziening_lichtvoorziening_verkeerAmerikaans voetbalanaerobische_vertering fietsenrek Anglicaan diervoederanoniemiedereaquaduct Boogschietengebiedtekst voor gebiedOostersasfaltAtletiek’žAustralisch voetbal automatisch achtergrondhalte achterwaartssegment achterwaartsslechtBahaiBaptist prikkeldraad barriĆØreblokkade gebruikt op een wegHonkbalbasis voorbeeldenbasis-elementen waterbekken Basketbalopladen van batterijenbauxiet_(aluminium)strandfiets fietsbanden reclamebord biobrandstof’žbiomassaveen Jeu de boulesgrensBowlingmerkbrugbrugtag op een knoopbraakliggend gebied Boeddhismegebouwribbel hamburger’žbusbaanCanadees voetbalKanoĆ«nHoofdlettergevoelig Katholiek begraafplaatscentraalketting houtskoolasverschuivingkipChinese keuken versmalling Christelijk sigarettenstad bebouwde komklassiekklassiek;schaatsenKlimmenopklimmend naar tweede graad. Vaak erg blootgesteld, bijzonder scherpe stenen, gletsjer met gevaar om uit te glijden en te vallenmet de klok meegesloten geslotenwegkolenkinderhoofdjes koude lucht koud water verbranding communicatie aangestamptsamengeperste luchtbetoncondoomswijzigingenset configurerenKaarttekenstijl instellen’ž naaldbomen verbinding weg in aanleg bovenleiding’žvoedingkoper!kopieer geselecteerde standaarden=Kan geen invoerstroom voor geluid uit URL voor invoer krijgenaantalÅmaakt een grafische weergave van verkeersstromen en controleert een onderverzameling van verkeersstromen als het een kruising is of zoekt in een onderverzameling van verkeersstromen naar kruisingenCricketcricket oefenbaanCroquetVerkeerskussenklantenfietspad met fietstagFietsen’žgegevens loofbomen toegewezengrdĀ° min'' (Scheepvaart)grdĀ° min'' sec" verwijderdverwijderd op serverafleveren goederen vervallenbestemmingsverkeerbestemmingsverkeer omleiding’ž natuursteen uitgeschakelddok bestaat niet Hondenrennendubbelomlaag bergafwaarts downloaden frisdrankenopritoostelijke segment eenvoudig elektrisch electriciteit elementenToegangsweg noodhulp Paardrijden Evangelist’ž voorbeelden uitstekendhondenpoepzakjes’žąblootgestelde delen kunnen beveiligd zijn met touwen of kettingen, mogelijk nodig om handen te moeten gebruiken voor balans. Gedeeltelijk blootgestelde delen met gevaar om te vallen, losse stenen, onbetreden - scherpe stenen6uitgebreide opties voor het bewerken van opening_hours0onwaar: de eigenschap is expliciet uitgeschakeld landbouwgrond omheiningveerbootweggefilterd/uitgeschakeldgefilterd/verborgenZoek in selectie vis_en_friet splitsingmapvoedselvoetvoetpad met voettagdoorwaadbare plekbosbouwverkeer bosbouwhalte voorwaartssegment voorwaarts vrij skiĆ«nFrans van tegel vanaf weghoogfusieGaelic voetbal’ž’ž vergassengasolie geothermischDuits ijsgletsjergoudGolfgolfbaangoed GPS-markeringGPS-puntgraad 1graad 2graad 3graad 4graad 5grasopen stenen met gras steenslagGrieksgroenontwikkelingsgebiedgrond grondsleuvenTurnen’žhalteheeft directiesleutels#heeft directiesleutels (omgedraaid) gezondheidwarmteheideheg zwaar vervoermarkerensnelwegsnelweg zonder een referentie’ž snelweg_route wandeltocht Hindoestaans historisch geschiedenisHockeyverschrikkelijkpaard Paardenrennen paardrijden hete lucht heet water’žhuis’žverkeersdrempelwaterijs schaatsbaanilmeniet_(ijzertitanaat)Luchtfoto vervageninactief-Inclusief directe kinderen van ouder-relaties incompleet-vergoot het zoomniveau om meer detail te zien OnafhankelijkIndiaas binnenshuis industrieel informeel binnensegmentgeĆÆntegreerd in hoofdprogramma gemiddeld’ž ijzerertseiland afgescheidenItaliaanse keukenJainJapansJehovaā€™s getuigenJoodsafritKebab tijdschriftenvuilstortplaats grondgebruiksoort landgebruik {0} fietsstrooklaag/laag is nu verborgen (klik om te weer te geven)+laag is nu zichtbaar (klik om te verbergen)laagtag met een + tekenloodlinks vrije tijdsoort vermaak {0} licht_water kalksteenbeperktwoonerf%laden van plug-in''{0}'' (versie {1})stijl laden ''{0}''...Scrollen vastzettenkluizen4logisch of (tenminste 1 expressie moet zijn voldaan)laagLuthers mangroven kunstmatig handmatig kaartstijl’ž jachthavenmoeras’ž’ž maxhoogte maxsnelheidmax. snelheid voor een voetpad maxgewichtlid’žmetaal Methodist Mexicaansmilitair gebruik’ž’žontbrekende objecten:"verkeerd gespelde naam van sleutelgemengd gewijzigdMormoon Motorsportautoweg Autosnelwegop- en afrit autosnelweg slikgronden Meervoudig meerlaagsmeerdere multipolygoonMoslim nationaal natuurlijksoort natuur {0}'natural=water gebruikt voor een zwembadnatuurkrantenvolgendenikkelneegeen omschrijving beschikbaargeen foutenbericht beschikbaargeen importeerprogrammageen toets voor aanpassenniet links afslaanniet rechts afslaanniet rechtdoor niet kerengeen Scandinavischnoordelijke segmentniet verwijderdniet in de gegevensverzameling niet aanwezigÖOpmerking: Voor bepaalde taken heeft JOSM veel geheugen nodig. Het kan noodzakelijk zijn om de volgende JAVA-optie te specificeren om de maximale grootte van het toegewezen geheugen in megabytes in te stellenaankondigingenbeginnernucleairobjecten$objecten door de gebruiker gewijzigdobjecten met 5 tot 10 labelsobjecten in de huidige weergaveobjecten met het opgegeven ID+objecten met het opgegeven wijzigingsset ID,objecten met de opgegeven rol in een relatie objecten met de opgegeven versie observatieoneven officieelolie oud spoor’žĆ©Ć©nrichting-tag op een knoopalleen links afslaanalleen rechts afslaanalleen rechtdoorgeopendtwee richtingentweerichtingsverkeertweerichtingsverkeeropties7opties ter beschikking gesteld als systeemeigenschappenOrthodox waterdruk ander spoorbuiten buitensegmentbuiten gedownload gebiedWeg op parkeerplaatsparkeerkaartjes`gedeeltelijk: verschillende geselecteerde objecten hebben verschillende waarden, niet veranderenfijnstof passagierspasagiers;voertuigenverhard stoeptegelsberg of -heuveltopgrind’ž’žPelota Pentecostaalmet vergunningfotoā€™sfotovoltaĆÆschpijler pijpleidingpiste_gevorderdenpiste_eenvoudig’žpiste_vrij skiĆ«npiste_middelmatigpiste_beginner Sportveld’žplaats beplantingplastiekpaal kiesdistrict elektriciteit Presbyteriaanvorigeprovinciale wegop- en afrit provinciale wegprivĆ© eigenschappen voorgesteld ProtestantopenbaarOpenbaar vervoer overzichtskaart openbaar vervoeropenbaar vervoersbewijzen’ž opslagpompenpompen verbranding viervoudigQuakermijnbouw Badmintonspoorrangeerterrein spoorovergangspoorweg spoorwegpuntrangeerterreinstroomversnellingrietveldregiolokaalReguliere expressierelatie zonder typerelatiesstandaarden herladen/Geselecteerde stijlen opnieuw laden uit bestandvan op afstandVerwijderen uit selectieSelectie vervangen!vervangen door nieuwe {0} plug-in woongebiedrestaurant zonder naam winkelcentrumrechts rivieroeverstraatrolrotonde’ž segment route rugby League rugby Union waterstroomrutiel (titanium)zoutZoutwatermoeraszand’žschalenschema ruig landN-weg aardbevingensport selecteren: geselecteerdselectie(maak fietspad als strook op een fietspad gescheiden toegangswegdiensten afvalwatergedeelde busstrookgedeelde rijstrookbergingSjiietSchietenwinkelsoort winkel {0}zijspoorSikhzilverenkel„enkel simpel opklimmend naar de tweede graad. Blootgesteld, moeilijk terrein, scherpe stenen, enkele gevaarlijke gletsjers en sneeuwplaats Skateboarden Schaatsen’žSkiĆ«n sneeuw_parkVoetbalzonzuidelijke segment Spiritualist boomstammen’žsoort sport {0} SportcentrumwisselsStadion postzegelsfietsaanleunbeugelsstoomsteenbeekstraatstraatnaam bevat ss tekenreekstekenreeks;tekenreeks;...metro afzuigingSoenniet oppervlak’žMoeras snoepgoedZwemmenzwembadhangbrugverkeersplateau Tafeltennis’žTaoistprepaid-kaarten tijdelijktype tijdelijke snelwegTennis’žweg buiten bebouwde komtekstThais%de belangrijkste stijl van Potlatch 2 thermisch2deze laag is nu niet actief (klik om te activeren)deze laag is de actieve laaggetijdenslik’ž’ž’žøom operators tussen haakjes te zetten.
  Binnen de tekst-haakjes, de " en \ karakters moeten worden afgesloten met een volgende \ (e.g. \" and \\).naar weg topografisch’žtoerismesoort toerisme {0}dorp speelgoedbaanspoor en wegpunten alleen spoorverkeerslichten’ž drievoudig-waar: de eigenschap is expliciet ingeschakeldautowegop- en afrit autowegTurkssoortniet geclassificeerdzonder verkeerslichten ondergronds Unitariaanonbekendniet gemarkeerd onverhardniet ingesteldMniet ingesteld: deze eigenschap niet voor de geselecteerde objecten instellenniet gespecificeerde redenongetagd ongetagde weg)ongewone tagcombinatie (snelweg & natuur)+ongewone tagcombinatie (snelweg & waterweg)omhoog tot tegelgebruik,gebruik accolades om expressies te groeperenvacuĆ¼mfout bij validerenandere bij validerenwaarschuwing bij valideren voertuigen versie {0}via knoop of wegen’ž’žweergave6Bekijk meta-informatie, foutenlogboek en brondefinitievulkaan tegoedbonnenmuurfietsenklemmen wandsteunafval’ž waterniveauwaterwegsoort waterweg {0}golvenweg is verbonden/weg is verbonden met volgend lid van de relatie-weg is verbonden met vorig lid van de relatie=weg is niet verbonden met vorig of volgend lid van de relatiealleen wegpuntenweerwestelijke segmentdieren’žkabelsbekabeld’žhouthoutland!verkeerde snelwegtag op een knoop’žtuinja’žzink zirkoniuminzoomen om tegels te laden inzoomen om meer tegels te laden Zoroastriaan’ž{0} ({1} tot {2} graden) {0} Knopen: {0} [incompleet]{0} bestaat uit:{0} is gedeprecieerd3{0} is gedeprecieerd, gebruik {1} in plaats hiervanG{0} is geen geldig TMS-argument. Controleer de volgende server-URL: {1}’ž {0} meer...L{0} knopen in weg {1} overschrijden het maximum toegestane aantal knopen {2}ä{0} objecten overschrijden de max. toegestane {1} objecten in een wijzigingenset op de server ''{2}''. Configureer hoe doorgegaan moet worden met meerdere wijzigingensets{0} km2A{0}% ({1}/{2}), {3} te gaan. Uploaden van knoop ''{4}'' (ID: {5})C{0}% ({1}/{2}), {3} te gaan. Uploaden van relatie ''{4}'' (ID: {5})?{0}% ({1}/{2}), {3} te gaan. Uploaden van weg ''{4}'' (ID: {5}){0}... [typ het nummer]{0}: Versie {1} (lokaal: {2})0{0}: optie ''{1}{2}'' laat geen invoerwaarde toe’’(Tijdverschil van {0} dag)Tijdverschil van {0} dagen ({0} verzoek)({0} verzoeken)$({0}/{1}) Uploaden van {2} object...&({0}/{1}) Uploaden van {2} objecten...sEen upload- en/of opslaan-bewerking van Ć©Ć©n laag met aanpassingen
  werd geannuleerd of is mislukt.uBewerkingen uploaden en/of opslaan van {0} lagen met aanpassingen
  werden geannuleerd of zijn mislukt.CKoppelde {0} van {1} foto aan GPX-spoor.GKoppelde {0} van {1} fotoā€™s aan GPX-spoor.bHet geselecteerde object is niet beschikbaar in de huidige
  bewerkingslaag ''{0}''.gGeen van de geselecteerde objecten is beschikbaar in de huidige
  bewerkingslaag ''{0}''.{0} laag heeft nog niet-opgeloste conflicten.
  Los ze eerst op Ć³f negeer de aanpassingen.
  Laag met conflicten:„{0} lagen hebben nog niet-opgeloste conflicten.
  Los ze eerst op Ć³f negeer de aanpassingen.
  Lagen met conflicten:ė{0} laag moet worden opgeslagen maar heeft een gekoppeld bestand
  dat niet kan worden beschreven.
  Selecteer of een ander bestand voor deze laag Ć³f annuleer de wijzigingen.
  Laag met een niet te beschrijven bestand:ö{0} lagen moet worden opgeslagen maar hebben een gekoppeld bestand
  dat niet kan worden beschreven.
  Selecteer Ć³f een ander bestand voor elk van deze lagen Ć³f annuleer de wijzigingen.
  Lagen met niet te beschrijven bestanden:Æ{0} laag moet worden opgeslagen maar heeft geen gekoppeld bestand.
  Selecteer of een bestand voor deze laag Ć³f annuleer de wijzigingen.
  Laag zonder bestand:¬{0} lagen moeten worden opgeslagen maar hebben geen gekoppeld bestand.
  Selecteer of een bestand voor ze Ć³f annuleer de wijzigingen.
  Lagen zonder bestand!Voeg een nieuwe knoop toe aan weg'Voeg een nieuwe knoop toe aan {0} wegen?Een virtuele nieuwe knoop toevoegen en naar een weg verplaatsenAEen virtuele nieuwe knoop toevoegen en naar {0} wegen verplaatsen{0} object toegevoegd{0} objecten toegevoegduKan {0} bestand niet openen, omdat het bestand niet bestaat of er is geen geschikte bestandsimporteerder beschikbaar.{Kan {0} bestanden niet openen, omdat de bestanden niet bestaan of er zijn geen geschikte bestandsimporteerders beschikbaar.QKan {0} bestand niet openen met toepassing voor importeren van bestanden ''{1}''.SKan {0} bestanden niet openen met toepassing voor importeren van bestanden ''{1}''./Eigenschappen van maximaal {0} object aanpassen1Eigenschappen van maximaal {0} objecten aanpassenWaarde wijzigen?Waarden wijzigen?Wijzig {0} objectWijzig {0} objectenUKlik op {0} om de status van dit object op de server te controleren.XKlik op {0} om de status van deze objecten op de server te controleren.Conflict tijdens het downloaden!Conflicten tijdens het downloadenConflict in gegevensConflicten in gegevensVerwijder {0} knoopVerwijder {0} knopenVerwijder object {0}Verwijder {0} objectenVerwijder {0} relatieVerwijder {0} relatiesVerwijder {0} wegVerwijder {0} wegen{0} object wordt verwijderd{0} objecten worden verwijderdCHet downloaden van de volgende plug-in is mislukt:HHet downloaden van de volgende {0} plug-ins is mislukt:!Wijzigingenset {0} downloaden ...&Downloaden van {0} wijzigingensets ...6Downloaden van {0} incompleet kind van relatie ''{1}'':Downloaden van {0} incomplete kinderen van relatie ''{1}''9Downloaden van {0} incompleet kind van {1} ouder-relaties=Downloaden van {0} incomplete kinderen van {1} ouder-relaties$Downloaden van {0} incompleet object&Downloaden van {0} incomplete objecten'Downloaden van {0} object vanaf ''{1}'')Downloaden van {0} objecten vanaf ''{1}''#{0} knoop in {1} knopen ontdubbelen${0} knopen in {1} knopen ontdubbelenNieuwe knoop toevoegen aan weg.&Nieuwe knopen toevoegen aan {0} wegen.6JOSM kon geen informatie vinden over volgende plug-in::JOSM kon geen informatie vinden over de volgende plug-ins:4JOSM vond {0} een niet-opgeslagen OSM-gegevenslaag. 1JOSM vond {0} niet-opgeslagen OSM-gegevenslagen. Samengevoegde versie ({0} item) Samengevoegde versie ({0} items)Verplaats {0} knoopVerplaats {0} knopenMijn versie ({0} item)Mijn versie ({0} items)!Object kon niet gedownload worden-Enkele objecten konden niet gedownload wordenObject verwijderdObjecten verwijderd%EĆ©n gedownload object is verwijderd.){0} gedownloade objecten zijn verwijderd.+EĆ©n object kon niet gedownload worden.
  /{0} objecten konden niet gedownload worden.
  {0} bestand aan het openen...{0} bestanden aan het openen...Plakken {0} tagPlakken {0} tags^Open het dialoogvenster Voorkeuren nadat JOSM is opgestart en probeer handmatig bij te werken.aOpen het dialoogvenster Voorkeuren nadat JOSM is opgestart en probeer ze handmatig bij te werken.RPlug-in {0} vereist een plug-in die niet werd gevonden. De ontbrekende plug-in is:XPlug-in {0} vereist {1} plug-ins die niet werden gevonden. De ontbrekende plug-ins zijn:{0} object afgevoerd{0} objecten afgevoerd/Verwijder oude sleutels van maximaal {0} object1Verwijder oude sleutels van maximaal {0} objectenRoteer {0} knoopRoteer {0} knopenSchaal {0} knoopSchaal {0} knopen&Vereenvoudig weg (verwijder {0} knoop)'Vereenvoudig weg (verwijder {0} knopen){0} weg vereenvoudigen{0} wegen vereenvoudigenTags({0} conflict)Tags({0} conflicten)>De volgende plug-in is met succes gedownload:EDe volgende {0} plug-ins zijn met succes gedownload:@De volgende plug-in is niet langer nodig en wordt uitgeschakeld:DDe volgende plug-ins zijn niet langer nodig en worden uitgeschakeld:#De plug-in zal niet worden geladen.'De plug-ins zullen niet worden geladen.=De geselecteerde knoop ligt niet in het midden van enige weg.@De geselecteerde knopen liggen niet in het midden van enige weg.NDe geselecteerde weg heeft knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevensQDe geselecteerde wegen hebben knopen buiten de reeds binnengehaalde kaartgegevensHun versie ({0} items)Hun versie ({0} items)hEr is meer dan Ć©Ć©n weg die gebruikt maakt van de knoop die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.iEr is meer dan Ć©Ć©n weg die gebruikt maakt van de knopen die u geselecteerd heeft. Selecteer ook de weg.ĀEr is {0} objecten in uw lokale dataset die mogelijk gewist worden op de server.
  Als u later probeert deze te verwijderen of te updaten zal de server waarschijnlijk een conflict rapporteren.-Er is {0} object over om te worden geĆ¼pload.1Er zijn {0} objecten over om te worden geĆ¼pload.nEr trad een fout op tijdens het laden van deze stijl. Selecteer ''Info'' uit het rechtsklik-menu voor details.nEr traden {0} fouten op bij het laden van deze stijl. Selecteer ''Info'' uit het rechtsklik-menu voor details."Er werd {0} conflict gedetecteerd.&Er werden {0} conflicten gedetecteerd.+Er was {0} conflict tijdens het importeren./Er waren {0} conflicten tijdens het importeren."Dit verandert maximaal {0} object.$Dit verandert maximaal {0} objecten.Dit zal {0} object wijzigen.$Dit verandert maximaal {0} objecten.Transformeer {0} knoopTransformeer {0} knopen-Bijwerken van de volgende plug-in is mislukt:.Bijwerken van de volgende plug-ins is mislukt:OUploaden van {0} object naar 1 wijzigingensetQUploaden van {0} objecten naar 1 wijzigingensetyUploaden van {0} object naar 1 wijzigingenset met behulp van 1 verzoek{Uploaden van {0} objecten naar 1 wijzigingenset met behulp van 1 verzoekUploaden van {0} object...Uploaden van {0} objecten...(U stelt een lege rol in voor {0} object.*U stelt een lege rol in voor {0} objecten. markering markeringenknoopknopenobjectobjectenrelatierelatiesnaar {0} objectnaar {0} objectenwegwegen {0} Auteur {0} Auteurs {0} Lid: {0} Leden: {0} bestaat uit {1} markering{0} bestaat uit {1} markeringen{0} verwijderd{0} verwijderd{0} afbeelding geladen.{0} afbeeldingen geladen.{0} lid {0} leden {0} knoop {0} knopen{0} object toe te voegen:{0} objecten toe te voegen:{0} object te verwijderen:{0} objecten te verwijderen:{0} object aan te passen:{0} objecten aan te passen: {0} tagconflict nog op te lossen"{0} tagconflicten nog op te lossen {0} relatie {0} relatiesžž {0} spoor, {0} sporen, {0} spoor, {0} sporen, !{0} was aangetroffen met GPS-tag.${0} werden aangetroffen met GPS-tag.{0} weg {0} wegen {0} wegpunt {0} wegpunten