(na riadku {0}, stĺpec {1}) (vyžaduje: {0}) ako "{0}" alebo # Objekty % z východu: % zo severu:'''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči-''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči "kľúč" s akoukoľvek hodnotou"kľúč" s presnou "hodnotou" "hodnota" v akomkoľvek kľúči'"časť hodnoty" kdekoľvek v "klúči"""časť hodnoty" nikde v "klúči"(# požiadavky neznáme)(1 požiadavka) (Kód={0})*(Text už bol skopírovaný do schránky.) (URL bolo: 1(Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)(v rade {0}, stĺpec {1})(žiadny objekt) (žiadny) (použiť vyrovnanie zo servera)*({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} .../({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...7({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...,({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}/({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2},({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}(({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...O* Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo7* Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo* Jeden označený bod, aleboT* Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.Y* Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo... iný druh prepravy... odkazy na relácie/CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/ (10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)K

Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.

+ l(všetky)indownloadedarea - objekty(a všetky ich body ciest / členy relácií) sa v oblasti stiahlih(všetky)inview - objekty (a všetky ich body ciest / členy relácií), v aktuálnom zobrazení2-key:Bak - ''Bak'' nikde v kľúči ''key''H Baker Street - ''Baker'' a ''Street'' vo všetkých kľúčoch&Plugin z externého zdroja: {0}A"Baker Street" - ''Baker Street'' vo všetkých kľúčochsareasize: ... - uzatvorené cesty v danej oblasti v m² (areasize:min-max alebo areasize: max)bchangeset: ... - objekty s daným id súboru zmien (0 objekty bez označenia súboru zmien)Idieťa výraz - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazuSuzavretý - všetky uzavreté cesty (body nie sú považované za uzavreté); id: ... - objekty s daným ID (0 pre nové objekty)0incomplete - všetky nekompletné objekty9kľúč:- kľúč ''key'' je nastavený na hodnotu6key:Bak - ''Bak'' kdekoľvek v kľúči ''key''kľúč=* - kľúč ''key'' so žiadnu hodnotou. Skúste tiež *= hodnota , kľúč =, *=*, *= Fkľúč=hodnota - kľúč ''key'' presne s hodnotou ''hodnota''Ukľúč? - kľúč ''key'' s hodnotou ''ano'',''pravda'', '' 1'', alebo ''na''*modified - všetky zmenené objektynodes: ... - objekty s daným počtom bodov (nodes: počet, nodes:min-max, nodes:min- alebo nodes:-max)Mrodič výraz - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu4role: ... - objekty s danou úlohu v relácii*selected - všetky vybraté objektytags: ... - objekty s daným počtom značiek (tags:počet,tags:min-max,tags:min- alebo tags:-max)Atimestamp:min/max - objekty s poslednou úpravou v rozsahutimestamp:časová_značka - objekty s poslednou úpravou v čase časová_značka (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 alebo T14:51 ...)wtype: ... - objekty so zodpovedajúceho typu (node (bod), way (cesta), relation (relácia)).untagged - všetky neoznačené objekty4user: ... - objekty, ktoré menil užívateľGuser:anonymous ... - objekty, ktoré menil anonymný užívateľOversion: ... - objekty s danou verziou (0 objekty bez pridelenej verzie){0} vypnuté objekty'
Chybná správa(nepreložený): {0} 

Aktívny filter

JOSM vyžaduje Javu verzie 6.

Nájdená Java verzia: {0}.
Môžete Viac informácií:k

Keď je vybratá jedna alebo viac ciest, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.

K výberu môžte pridať dva body. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených bodov. (Potom, môžte vrátiť posun niektorých bodov:
Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravouhlosť / Obnovenie (undo). Prednastavené je Shift+Q.)e''{0}'' nie je platná OSM API URL.
Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.7

Upozornenie: Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza nešifrované v každej žiadosti zaslanej na server OSM. Nepoužívajte cenné hesla.

Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''. `

Vymazať súbor {0} z disku?

Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!

Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci

Obsah pre tému pomoci {0} nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):
{1}Obsah pomocníka k téme pomoci chýba

Obsah pomocníka pre tému pomocníka {0} nie je k dispozícii. Chýba ako vo vašom jazyku ({1}) tak aj v anglickom jazyku.

Pomôžte zlepšiť JOSM systém nápovedy a vyplniť chýbajúce informácie. Môžete tak upraviť tému pomocníka vo vašom jazyku ({1}) a tému pomocníka v angličtine .

^Aktuálne sťahovaná oblasť (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.
Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.
Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.Alternatívne môžete zadať adresu dlaždicepre jednu dlaždicu vo formátezoomlevel/x/y, tj 15/256/223. Adresy dlaždíc vo formáte zoom,x,y alebo zoom;x;y tiež platí.[Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.
Chyba je:
{0}INejaká chyba nastala počas ukladania.
Chyba je:
{0}Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal.
Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo.
Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . _Povolenie na OSM server zlyhalo.
Server oznámil nasledujúcu chybu:
''{0}''Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo.
Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju
''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. Autom. spustenie okna ''Stiahnuť z OSM'' vždy po spustení JOSM-u.
Môžete ho otvoriť ručne z ponuky Súbor alebo panela nástrojov.s Nemožno otvoriť URL''{0}'', pretože žiadne vhodné úlohy pre sťahovanie nie sú k dispozícii. NNemožno otvoriť priečinok ''{0}''.
Prosím, vyberte súbor.Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože
max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.RKlik {0}pre koniec spojovania mojich a ich položiekUKlik {0}pre začiatok spojovania mojich a ich položiekcZatváranie zmenového súboru {0} zlyhalo,
pretože už bol zatvorený.jZatváranie zmenového súboru {0} zlyhalo,
pretože už bol zatvorený na {1}.[Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal
nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením:
Kód chyby: {1}
Chybové hlásenie (nepreložené) : {2} HNedá sa načítať vrstva {0} ''{1}''.
Chyba je:
{2}Nemožno načítať plugin {0}, pretože plugin
hlavné triedy ''{1}'' nebol nájdený.​​
Odstrániť z preferencií?LNedá sa načítať súbor sedenia ''{0}''.
Chyby je:
{1}INemôžem čítať záložky z
''{0}''
Chyba bola: {1}I Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je:
{1}; Nemôžem čítať.
Chyba je:
{0} JNedá sa uložiť súbor sedenia ''{0}''.
Chyba je:
{1}Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.
Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.DStiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy6Stiahnuť moje otvorené zmenové súboryStiahnuť moje otvorené zmenové súbory
Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.1Stiahnuť posledné zmenové súboryJVložte kľúč značky, i.e. fixmeUVložte hodnotu značky, i.e. kontrola členovm Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe
na JOSM. ! Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny
nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup.
Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera.
Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.dNeúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''
chýbalo na tomto systéme.Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný.

Detaily (nepreložené): {0} Zlyhala inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.
Skontrlujte URL servera vo Vašich nastaveniach a Vaše internetové pripojenie.|Neúspešná inicializácia preferencií.
Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}yNeúspešná inicializácia preferencií.
Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}hNeúspešná inicializácia preferencií.
Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.~Nepodarilo sa načítať zoznam prednastavených zdrojov z
''{0}''.

Detaily (nepreložené):
{1} rNeúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z
''{0}''.

Detaily (nepreložené):
{1}{Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server
''{0}''.
Prosím, skontrolujte Vaše internetové pripojenie.Zlyhalo otvorenie pripojenia na vzdialený server
''{0}''
kvôli bezpečnostným príčinám. Toto je pravdepodobne kvôli tomu, že ste spustený
v aplete. a pretože ste nenačítali aplet z ''{1}''.Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.
Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím
vaše internetové pripojenieNeúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v
''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.- Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale
skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server
URL a vaše pripojenie k internetu. Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z
"{0}"
pre problém pri prenose dát.
Detaily (nepreložené): {1}kZlyhalo nahrávanie zmenového súboru {0},
pretožebe už bol zatvorený na {1}.Pre sťahovanú oblasť sú dostupné nasledujúce mapové podklady: {0}Chcete ich pridať do menu mapových podkladov?
(Jednotlivé položky sa neskôr dajú odstrániť v Nastavenia....) JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM.
Autorizačný prístup je: JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty.
Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť
vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM
v JOSM nastaveniach. JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na {0}
Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte
''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. mVrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte
''{1}''.
Tento konflikt nemôže byť pridaný.Počet {0} pluginov bolo požadovaných.
Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.
Mal by byť vyradený.
Zmazať z nastavení?^Označené lokálne zmazané objekty budú vymazané na serveri.hOznečené zmenené objekty z aktuálneho výberu bude nahratý na server. Žiaden {0} , a ani {1} nie je povolený.
Vyberte buď stiahnuť OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oboje. Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej
upravovanej vrstve ''{1}''.i Kliknite prosím na {0} načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.dProsím potvrdiť odstránenie 1 objekt z 1 relácie.gProsím potvrdiť odstránenie 1 objekt z {0} relácií.kProsím potvrdiť odstránenie {0} objektov z {1} relácií.oProsím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času
požiadavka na konkrétny časový rozsah.Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky
požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.Prosím uistite sa, že všetky vybraté cesty smerujú podobným smerom
alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.`Prosím vyberte rozsah OSM dlaždíc v danej úrovni zväčšenia.Prosím vyberte jednu z nasledujúcich štandardných otázok.Vybrať Stiahnuť iba moje zmenové súbory ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.
Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.DProsím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieťVProsím, vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tagy). Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}.
Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. Súbor preferencií mal chyby.
Vytváranie zo zálohy staršieho súboru
{0}
a vytváranie nového východzieho súboru.N Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. H Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM.
JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne
automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. h Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM.
JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez
autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači
overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. Vyberte všetky stopy, ktoré chcete zobraziť. Môžete ťahaním vybrať rozsah stôp, alebo použite klávesovú skratku CTRL + Kliknutím vyberte presne. Mapa sa aktualizuje na pozadí. Otvorte URL dvojitým kliknutím na ňu.Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.
Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.oVýber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná
do všetkých zmenených relácií.Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.
Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.
Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.
Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.= Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu F Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup F Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup Úspešne použitý autorizačný prístup ''{0}'' pre
prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj ho chcete používať?

Chyba je: [{1}:{2}] {3}
Zdroj predvolieb označovania {0} môže byť nahratý, ale obsahuje chyby. Naozaj chcete používať?

Chyba je: {1}
Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.
Zobrazte fotku.
Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu.
uAktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.
Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa. Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril.
V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť
vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.
Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.
Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.OSM server
''{0}''
nahlásil internú chybu servera.
Toto je pravdepodobne len dočasný problém. Prosím, skúste to znovu neskôr.7Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť
platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.

Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}
pre užívateľa {1}.

Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu
z OSM servera prebehol neúspešne.

Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,
to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.`Odvodená(child) relácia
{0}
je na serveri vymazaná. Nemôže byť nahratá Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby zostalo členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo odstránené.
Štandardné nastavenie je ponechať prvú cestu a odstrániť ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.Aktuálna URL {0}
je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy
na server nápovedy {1}.Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.
Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.
Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.
Najskôr ich vyriešte. Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby zostalo členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo odstránené.
Štandardné nastavenie je ponechať prvý bod a odstrániť ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.CRelácia bola zmenená.

Chcete uložiť zmeny? *Server nahlásil zistenie konfliktu.eServer poslal správu, že objavil konflikt.
Chybová správa (nepreložená):
{0}Server hlási, že objekt je zmazaný.
Nahrávanie je neúspešné Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.
Nahrávanie neúspešné ak ste sa snažili nahrať tento objekt.

Chybová správa je:
{0} Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou.
JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. Sú tam viacnásobné zmenové súbory je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?YNie sú vrstvy kam by zdrojová vrstva
''{0}''
mohla byť zlúčená.Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu
na vlastnú reláciu.
Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.
Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?4Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.gTáto akcia bude potrebovať
{0} samostatných stiahnutí dát.
Chcete pokračovať?Táto relácia už má jeden, alebo viac členov s odkazom
na objekt''{0}''
Naozaj chcete pridať ďalšie členy relácie? Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.
Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.

Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?

Chyba je: [{1}:{2}] {3}
Nemožno spracovať zdroj predvolieb označovania: {0}. Naozaj ho chcete používať?

Chyba je: {1}
tNahrať nespracované GPS dáta do mapy nie je dobrý nápad.
Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:6Nahrávanie neúspešné pretože server má novú verziu jednu z
vašich bodov,ciest, alebo relácií.

Click {0}pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.
Click {1} pre zrušenie a pokračovanie v editácii.
Aktualizácia neúspešná pretože server ná novú verziu jednu z
vaších bodov, ciest, alebo relácií.
Konflikt je zapríčinený {0} s id {1},
server má verziu {2},vaša verzia je {3}.

Click {4} pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.
Click {5} pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.
Click {6} pre zrušenie a pokračovanie v editácii.
Nahrávanie neúspešné pretože ste použili
zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.
Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.Aktualizácia na server neuspešná pretože vaša aktuálna
dátová sada nespĺňa predpoklad.
Chybová správa je:
{0}VPoužite fotografiu z presných hodiniek,
napr. displej GPS prístrojaJ Použiť predvolené URL OSM servera ({0}) KVerzia {0} vytvorená na {1}PVerzia {0} aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.

Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.
Vynechanie relácie ''{0}''.Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť
k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.
Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.
Chcete pokračovať?h Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.
Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely
nebudú vyriešené.
Kliknite {0} ak chcete aj tak ukončiť.
vyriešené rozdiely nebudú použité.

Kliknite {1} pre návrat k riešeniu konfliktov. Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na {0} prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. Váš prístup k API je dočasne pozastavený.
Prihláste sa prosím k webovému rozhraniu pre zobrazenie prispievateľov podmienky.
Nemusíte súhlasiť, ale je nutné ich zobraziť.{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.
JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.(Automatické ukladanie zaznamenáva v pravidelných intervaloch zmeny v dátovej vrstve. Zálohy sú ukladané do priečinka JOSMu v nastaveniach. V prípade havárie, sa JOSM snaží obnoviť neuložené zmeny počas nasledovného spustenia.)(JOSM môže zachovať záložný súbor pri ukladaní dátovej vrstvy. Pripojí ''~'' k názvu súboru a uloží ho v rovnakom priečinku.),CH1903 / LV03 (bez lokálnych opráv)

{0} skryté objektyu Upozornenie: JOSM sa prihlásil iba jeden raz pomocou zabezpečeného pripojenia.> dole> hore&Pomocník pre IRS nastavenie satelitu.7Chýba ''name'', napriek tomu, že ''name:*'' existuje.Meno:* preklad je chýbajúci.,pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľnéHŠpeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.Verzia API: {0}Opustená železnica PrerušiťZrušiť spojovanie#Zrušiť dialóg pre výber súboru$Zrušiť dialóg pre výber súboru. O programeO programe JOSM...Prijať autorizačný prístupPridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest Štôlňa"Nastaviť posun mapového podkladu!Nastavte nepriehľadnosť vrstvy.(Upraviť polohu tohto mapového podkladu#Nastaviť časové pásmo a rozdiel)Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.iNastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.Administratívne RozšírenéRozšírené OAuth parametrePokročilé vlastnosti OAuthPokročilé voľbyRozšírené infoRozšírené info (web)Rozšírené info objektov`Letecký mapový podklad môže byť posunutý. Skontrolujte jeho posun za pomoci GPS záznamov!LanovkaPoľnohospodárskeLetiskoLetisko, pozemnéAlkoholZarovnať body do kruhuZarovnať body na priamkuVšetkoVšetky súboryVšetky formátyWVšetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.nVšetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev."Všetky projekcie sú podporovanéFVšetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''Všetky vozidláŤažobný priestor?Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.+Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy'Povoliť čítanie vašich preferenciíPovoliť nahrávať GPS stopy!Povoliť nahrávať mapové dáta%Povoliť zapisovať vaše preferenciePovolená prevádzka:QUmožnuje kontrolovať JOSM z iných aplikácií, napr. z webového prehliadača.aPovoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovkeiDovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.cPovoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a ''Map Settings(nastavenia mapy'' (divné, ale pravdivé :-)bUmožňuje doplniť atribúty značiek do všetkých objektov v akejkoľvek zvolenej oblasti naraz-Umožňuje odfiltrovať nepotrebné GPS stopy>Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.VDovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.4Umožní navrátiť zmazané objekty z OSM databázy Alfa kanál Horská chata3práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''>Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.Tiež premenovať súborYPrípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:Vždy schovaťVždy zobraziť!Vždy aktualizovať bez opýtaniaAmerický futbalPočet káblovPočet sedadielPočet schodov Prúd (A)]Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.Prázdna hodnota vymaže tag.Nastala chyba v plugine {0}Nastala chyba pri zladený fotiek s GPX trasou. Môžete ručne nastaviť posuvníky aby fotky sedeli.Nastala chyba pri zladený fotiek s GPX trasou. Môžete ručne nastaviť posuvníky aby fotky sedeli.OVyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.Došlo k neočakávanej výnimke.
Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM
, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.Zameriavanie uhlovZameriavanie uhlov je aktívne.PopisyĎalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď ''name(meno)'', ''cmt(komentár)'' or ''desc(poznámky)'' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.PoužiťPoužiť zmenyPoužiť predvolenéPoužiť rozhodnutiePoužiť FunkciuPoužiť Funkciu:IAplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.Použiť vyriešený konflikt1Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialógPoužiť zvolené zmenyBPoužiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.>Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do"Použiť súčasnú aktuálizáciuPoužiť adresu dlaždice2Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno,Použiť túto úlohu pre všetkých členov Použiť?Pristávacia plochaArcheologické nálezisko Lukostreľba-Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?Oblasť&Oblasť štýlu cesty nie je uzavretáOblasť okolo miesta%Oblasti majú spoločný úsek cesty.Kultúrne strediskoUmelecké dieloSpýtať sa pred aktualizáciouZostavenie nových polygónovPriradená ulica PrevziaťPPrázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objektAtletika2Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!Atrakcia AtribútyZvukAudio zariadenie nedostupnéNastavenia zvukuZukové značky z {0}$Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.&Označenie bodu so zvukovým záznamomAudiosprievodca&Audiosprievodca cez mobilný telefón?Austrálsky futbalOverenie totožnosti2Overenie s dodaním užívateľského mena a heslatOverovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.fOverenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.jOverovanie na hostiteľovi ''{0}'' zlyhalo. Prosím, zadajte platné užívateľské meno a platné heslo./Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...Overenie totožnostiAutentifikácia zlyhalaAutentifikácia zlyhalaAutorAutor:Autentifikácia zlyhala$Povoliť JOSM na prístup do OSM APIAutorizačná URL:Povoliť terazBPovoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...)Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...Autori (spracovatelia) Automaticky Automaticky Načítať Dlaždice Povolené Automatické uloženie2Interval pre automatické ukladanie (v sekundách)+Súbory automatického ukladania pre vrstvu,Automatický zoom v predvolenom nastavení: Auto-odhadAutomaticky akceptované=Automatické načítanie dlaždíc v predvolenom nastavení: BankomatAutomatické sťahovanie#Automatická úprava značiek (tag)zAutomaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.OAutomatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy. DostupnýDostupné predvolené podklady:Dostupné predvoľby:Dostupné úlohyDostupné štýly:Hniezdo záchranySpäťPodmienky použitia pozadiaPozadie:Operadlo chrbta (Backrest)Backspace v pridávacom režimeChybná požiadavkaChlieb a pečivo!Prekročený Limit Šírka pásmaBanka Bar (výčap)Prekážka (Barriers)Bejzbal ZákladnýBasin (Kotvisko pre lode) BasketbalBatérieBojiskoZálivPlážPlážový volejbalSignál (rádiomaják)LavičkaNápojeBicykelPožičovňa bicyklovOprava bicyklovPredaj bicyklov Čistenie bicyklov (za poplatok)Záhradná reštauráciaBicyklový obchod Bio naftaPrázdna vrstvaBalvan (Block)Modrá:+Informačný panel s radami (board content)LodenicaStĺpik KníhkupectvoNázov záložky: ZáložkyHraničná kontrolaBotanický názovBowling na tráveHraniceHranicaHraničné kameneDuplicitné body na hranici Typ hraniceOhraničujúcí boxOhraničenie: HraniceBowlingZnačkaMostPoškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''display_values'' ​​musí byť rovnaký ako vo ''values''Poškodené prednastavenie tagovania "{0}-{1}" - počet položiek v ''short_descriptions'' ​​musí byť rovnaký ako vo ''values''*Brownfield (opustený priemyselný objekt) NárazníkSprávy o chybáchBudovaDuplicitné body na budováchBudova v budoveVytváram hlavné menu%Zabudovaný štýl, vnútorná cesta:)Brána pre otváranie predkom auta (bump)Autobusová linkaAutobusové nástupišteAutobusová stanicaAutobusová zastávkaIRohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov (Bus trap) MäsiareňCNG (Stlačený zemný plyn)Kabínková lanovka KaviareňVýpočet oblasti na stiahnutieOtvoriť editor relácií/Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu TáboriskoStanový tábor^Nemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože neobsahuje podtriedu ''{1}''.kNemožno aktivovať vykresľovaciu triedu máp ''{0}'', pretože nie je zapísaná ako vykresľovač máp.YNemožno aktivovať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}'', pretože trieda nebola nájdená.Kanadský futbalPrieplav (canal)Zrušiť.Zrušiť a návrat na predchádzajúci dialógZrušiť overenie(Zrušiť zatváranie zmenových súborovZrušiť rozhodnutie konfliktu1Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialógZušiť operáciu>Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno/Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editáciiPrerušiť nahrávanie#Zrušiť, pokračovať v úpravách*Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.'Nemožno pridať cestu len s {0} bodmi.4nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}=nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkoveNemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}bNemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.ENemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.mNemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''+Nedá sa zmazať uzol, ktorý obsahuje tagy@Nedá sa zmazať uzol, ktorý je odkazovaný na viaceré objektyaNie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú]Nedajú sa zlúčiť uzly: Mala by byť zmazaná cesta {0}, ktorá je stále používaná {1}LNemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}0Nemožno miešať bod, a líniu pre úlohu "cez"'Nemôžem presúvať objekty mimo svet.$Nedá sa umiestniť uzol mimo sveta.+nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt{Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymnýkNemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.MNemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''HNemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná. Kanoistika PlechovkyKapacitaKapacita (celková)VozidloPredajca automobilovKemping pre obytné prívesyNáklad HotovosťHradOMreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, priechodná pre autá (Cattle grid)Vstup do jaskyne CintorínStredový pohľadSedačková lanovkaChataZmeniť vlastnosti Zmeniť smer?#Zmeniť nastavenie zoznamu zoznamov#Zmeniť zoznam mapových nastaveníZmeniť nastavenie zoznamuZmeniť bod {0}Zmeniť reláciu,Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}Zmeniť reláciu {0}Zmena rozlíšeniaZmeniť nastavenie reťazca5Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa Zmena výberuZmeniť pohľadZmeniť cestu {0}Zmenené body z {0},Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}Zmenový súbor ID: !Panel riadenia zmenového súboruManažér zmenového súboruZmenový súbor zavretýPoznámka zmenového súbor:"Očakávané ID zmenového súboruZmenový súbor id:Info súboru zmienZmenový súbor je plnýSúbor zmien {0}Zmenový súbor: Súbory zmien'Zmena klávesových skratiek manuálne.&Nabíjacia stanica (pre elektromobily)Kontrola pre FIXMES.Kontrola na serveriKontrola vlastností kľúčov.Kontrola hodnôt vlastností.{0}
'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.
Kliknutím ''{1}'' sa vrátite do dialógu nahrávania.
Kliknutím ''{2}'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.
6Kliknúť {0} pre ignorovanie.&Kliknite sem na výber cesty uloženia8Kliknite na cestu, pre začatie vylepšovania jej tvaru.PKliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom7Kliknutie na šípku v dolnej časti ho znova zobrazí..Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania9Kliknite pre zrušenie spustenia externých prehliadačov(Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov>Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt Kliknutím zrušíte nahrávaniexKliknite na pridanie nového uzla. Uvoľnite Ctrl na premiestnenie existujúcich uzlov alebo držte Alt na vymazávanie.5Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy(Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu\Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na serveriKliknutím zavriete dialóg7Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií5Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov5Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanieZavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení"Zavrieť vybraté zmenové súbory,Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory9Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe[Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.Zavreté po - Zatvorený v Uzavrený:Bližší popisBližší popis&Zatvárajú sa otvorené súbory zmien,Zavrieť vybraté otvorené zmenové súboryZatváranie súboru zmien"zatváranie zmenového súboru {0}Zatváranie súboru zmien... Oblečenie Pobrežie PobrežieMinceStredná školaFarba Farba (hex) Názov Farby:Farby=Vyfarbiť body vyznačiť segmenty podľa časových limitov.~Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.,Vyfarbiť body a vyznačiť smery segmentov.7Vyfarbiť body a vyznačiť časovú značku segmentov.4Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.*Farby použité rôznymi objektami v JOSM.Farba Farba pozadia Farba textu Spojiť cestyPotvrdenie spájania!Spojiť niekoľko ciet do jednej.Spojiť {0} cesty+Kombinovaný chodník a cesta pre cyklistovZásobník príkazov Poznámka Poznámka:Obchodná (komerčná)Spoločné, obecnéVšeobecné nasavenia(Komunikácia s OSM serverom neúspešná Porovnať Počítač Cukrovinky"Konfigurovať umiestnenie pluginov#Nastavenie pokročilých nastavení Nastavenie dostupných pluginov.Konfigurovať stránky...EKonfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginyKonfigurácia panela nástrojov)Nastaviť či vytvoriť záložný súbor&Nastaviť či používate proxy server?Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM serveriPotvrdiť vymazanie'Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly:Potvrdiť všetky diaľkovo ovládané manuálne činnostiPotvrdiť prázdnu funkciuKonfliktRozhodnutie konfliktovKonflikt na pozadí!Konflikt na pozadí: kombinovaný Konflikt na pozadí: rozhodnutéKonflikt na pozadí: pokles$Konflikt na pozadí: prázdny riadokKonflikt na pozadí: zmrazený!Konflikt na pozadí: v porovnaníKonflikt na pozadí: v opačnomKonflikt na pozadí: ponechať%Konflikt na pozadí: žiadny konflikt#Konflikt na pozadí: nie v opačnom.Konflikt pozadia: rovnaká pozícia v opačnomKonflikt na pozadí: vybraný"Konflikt na pozadí: nerozhodnutéKonflikt na popredíKonflikt na popredí: pokles"Konflikt na popredí: v porovnaníKonflikt na popredí: ponechať#Konflikt na popredí: nerozhodnuté>Konflikt vo ''viditeľnom''atribúte objektu typu {0} s id {1}"Konflikt nie je úplne vyriešený KonfliktyObjavené konflikty#Konflikty vo vkladaných značkách$Konflikty pri spojovaní pôvodnýchJOSM nepoznám vašu totožnosť.
Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili
poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.)Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}VNemôžem získať vstupný link alebo ID pre zvolenú službu. Skúste znovu prosím.Krajina (štát) Kód krajiny kraj (okres)SúdKrytéKrytéKrytá nádržŽeriavVytvoriť kružnicuVytvoriť nový priečinok-Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.FVytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju v inom editovacom okneVytvára cestnú sieťVytvoriť novú mapovú vrstvu.Vytvoriť novú reláciu5Vytvárať a upravovať námorné mapy pre OpenSeaMapVytvoriť plochysVytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.Vytvoriť záložku.Vytvoriť značky(markers) pri načítaní GPXVytvoriť multipolygónVytvoriť multipolygón.Vytvoriť nový bod.Vytvoriť nové objekty(Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}" Vytvorený Vytvorený v Vytvorené v:Vytvorené pred - Vytvoril: Vytvorený:IVytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.Vytváranie súboru zmien...-Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )Kreditné kartyKriket&Cvičné ihrisko pre kriket so sieťouPrechod pre cyklistovPrechod pre jazdcov na koňochPeší prechod cez železnicuPrechod cez cestu s obsluhouPrekrývajúce sa budovyTypy prechodov cez cestu6Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)Križujúce sa waterway/highwayZkrížené cesty(Ctrl pre spojenie s najbližším bodom.KuchyňaKultúraSúčasný výber>Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.,Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''=Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatnáYAktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.VlastnéVlastná projekciaVlastný WMS LinkPrispôsobiť farbu'Úprava položiek na panely nástrojov.Prispôsobenie kreslenia stôpVýkop Cyklo prekážka (Cycle Barrier)Pruh pre cyklistov'Cyklická závislosť medzi reláciami: CyklistikaCyklické závislostiPriehrada, nádržDátová chybaÚdajová vrstva {0}Dátový súbor: Zdroje dát a Typy: Zdroje dátOverovanie dátDáta:,Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbeTest konzistencie dátovej sadyDátumDátum:Dátum: Debetné karty@Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiťStupne Rozhodnutie Odmietnuté OddialiťVyhradená cesta pre koneVyhradená cesta pre cyklistov Vyhradený chodník pre peších Predvolené&Štandardný (Automatická predvoľba)Predvolená hodnota: {0} OdstrániťOdstrániť súboryZmazať súbor z diskuRežim mazaniaZmazať vlastnostiBVymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónuPotvrdiť odstránenie$Odstránenie duplicitných relácií'Vymazať zdvojené (duplikované) cestyZmazať filter.Zmazať z relácie (zo vzťahu#Vymazať súbor s obrázkom z diskuVymazať nekompletné členy?BVymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.Vymazať bod {0}Zmazať body alebo cestyZmazať teraz!Zmazať objektyVymazať reláciu {0}Zmazať reláciu?Zmazať relácieZmazať zvolené objekty. Vymazať práve vydanú reláciu.Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektochZmazať vybrané vrstvy.Zmazať vybraté relácie"Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu."Zmazať výber v tabuľke značiek!Zmazať nepotrebné body z cesty.Vymazať cestu {0} OdstránenýVymazať ''{0}''Vymazaný stav:/Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1} Zmazaný uzol odkazovaný na {0}*Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}!Vymazať alebo presunúť objekty%Zmazaná relácia {0} obsahuje členy!Vymazaná cesta {0} obsahuje body(Odstránené {0} vlastnosti {1} objektov ŠpecialityVyznanie (cirkevné) Zubný lekárZastaralé tagyOprava zastaralých z {0}Hĺbka v metrochPopisPopis: Popis: {0}Úroveň detailu PodrobnostiPodrobnosti..."Zisťujem pluginy pre nahratie ....Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...Priemer (v mm)BNemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sadeNafta(Nafta pre ťažké nákladné automobily ObtiažnosťJHustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)SmerJSmer (červená = západ, žltá = sever, zelená = východ, modrá = juh)VypnúťVypnúť doplnokZahodiťVýdaj na recepty%Zobraziť pokročilé parametre OAuthNastavenie zobrazeniasZobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.KZobrazí rozšírené informácie o OSM bodoch, cestách alebo reláciách.QZobraziť tlačidla v pravej časti menu iba vtedy, keď je myš vo vnútri prvkuZobrazovať súradnice akoZobraziť obrázky s geotagmibZobrazí informácie o histórii o OSM cestách, bodoch alebo reláciách vo webovom prehliadači. Pluginy ak to budete chcieť neskôr zmeniť)7Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.7Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce))Znovu nezobrazovať (zapamätanie voľby)%Túto správu už znovu nezobrazovaťNeurobiť nič$Naozaj chcete použiť nové úlohy?Chcete toto povoliť?Obchod Urob si sámDok, prístavná hrádzaLekáriCvičisko pre psovPreteky chrtovDvojitý konfliktDole StiahnuťNahrať Všetky DetiSťahovanie dátASťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.Priečinok sťahovaniaStiahnuť členovStiahnuť OSM objekt s ID.Stiahnuť PluginFSťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služiebNahrať vybraté detiSťahovacia URL,Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)&Stiahnuť všetký nekompletné členy4Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií5Stiahnite si a zobrazte históriu vybraných objektovDSťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serveromPSťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavkuNačítať na novú vrstvu"Stiahnuť obsah zmenového súboruStiahnuť súbory zmienEStiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkamiStiahnuť obsahStiahnuť dátaSťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru{Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboruStiahnuť všetko vo vnútry:Sťahovanie dokončené*Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)Stiahnuť z OSM...Stiahnuť neúplných členov2Stiahnuť neúplných členov vybratých reláciíEStiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM serveraStiahnuť obsah+Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.Stiahnuť členovLStiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)#Stiahnuť iba moje zmenové súboryStiahnuť okolo:Stiahnuť terazStiahnuť objektStiahnuť objekt...Stiahnuť objekty:Stiahnuť objekty s odkazom na jeden z vybraných objektov!Stiahnuť objekty do novej vrstvy-Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...Stiahujem zoznam pluginov ...Stiahnuť pluginy"Stiahnuť presmerovaný na ''{0}''-Stiahnuť odkazy (pôvodnej relácie a cesty)%Stiahnuť odkazy (pôvodné relácie)%Sťahovanie týkajúcich sa reláciíStiahnuť členov relácieSťahovanie relácií&Stiahnuť vybraté nekompletné členyNahrať vybraté relácieSťahovanie je zrušenéStiahnuť ohraničujúcí box"Stiahnuť obsah zmenového súboru0Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM serveraWStiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru9Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera$Stiahnuť obsah dostupných pluginovStiahnuť viditeľné dlaždice*Stiahnite si GPX stopy z openstreetmap.org-Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})Stiahnuté GPX dátaStiahnutých {0}/{1} dlaždíc Stahovač:#Sťahovanie súboru {0}: {1} bajtovSťahujem GPS dátaSťahujem OSM údaje...Sťahujem plugin {0}...Sťahujem "Správu dňa"%Sťahovanie obsahu zmenového súboru!Sťahujem zmenový súbor {0} ...Sťahujem zmenové súbory...+Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...Sťahovanie dátSťahovanie z OSM Servera...História sťahovania...!Sťahujem otvorené súbory zmien#Sťahujem zoznam pluginov z ''{0}''Sťahujem body {0} až {1}...'Sťahovanie odkazovaných relácií ...#Sťahovanie odkazovaných ciest ...Nahrávam reláciu {0}"Stiahnutie OSM dát pozdĺž cestyFLyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)Ťahajte tak, aby zo segmentu cesty vznikol obdĺžnik. Ctrl+ťahaním presunúť segment pozdĺž jeho kolmice, Alt+ťahaním vytvoriť nový obdĺžnik, dvakrát kliknite na pridanie nového bodu.Ťahať play headŤahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.#Odvodňovací kanál, odtok (drain)KresliťKresliť šípky v smere jazdyNakresliť kruh z hodnoty HDOPNakreslite kruh z hodnoty HDOP.NNakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.ONakreslite šípky v smere jednosmerných ciest a ďalšie smerové vlastnosti./Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát@Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body. Kresliť smer cestného segmentu1Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbáchKresliť veľké GPS body)Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.#Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi!Kresliť spojnice medzi GPS bodmi Kresliť body+Kresliť šípky pre jednosmerné línie .Kresliť iba obrysy plôch$Kresliť rubber-band pomocnú čiaru+Vykresliť segmenty s poradovými číslami1Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.aNakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru./Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.?Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.,Vykresľovať virtuálne body v mode výberuKKresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.Kresliaca šírka čiar GPX Pitná vodaNRiaďte pretekárske auto z bodu A do bodu B nad leteckým mapovým podkladom. AutoškolaChemická čistiareňDuplikovať do {0} bodov Duplikovať0Zdvojené body vo dvoch neuzatvorených cestách2Zduplikovať body používané viacerými cestami..Duplikovať výber kopírovaním a vložením.Duplikovať túto vrstvuDuplicitné bodyZdvojené relácieDuplicitné body v cesteZdvojené (duplikované) cesty Dynamicky$Dynamické tlačidlá v bočnom menu+Dynamický rozsah farieb na dátové limity0EPSG: 4326 a Mercator projekcie sú podporovanéCHYBA+EULA licencia URL nie je k dispozícii: {0}*Každý bod musí pripojiť presne 2 cesty Východ/Sever VýchodneLJednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cestyUpraviť1Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)Upraviť informácie o adreseUpraviť interpoláciu adriesUpraviť štôlňu!Upraviť administratívne hraniceUpraviť pozemné letisko)Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmiUpraviť ťažobný priestorUpraviť horskú chatuUpraviť Americký futbal"Upraviť archeologické náleziskoUpraviť lukostreľbuUpraviť kultúrne strediskoUpraviť umelecké dieloUpraviť atletikuUpraviť atrakciuUpraviť Austrálsky futbalUpraviť bankomatUpraviť hniezdo záchranyUpraviť chlieb a pečivoUpraviť bankuUpraviť bar (výčap)Upraviť bejzbal"Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)Upraviť basketbalUpraviť bojiskoUpraviť zálivUpraviť plážUpraviť Plážový volejbalUpraviť signál (rádiomaják)Upraviť Obchod s nápojmi.Upraviť parkovisko bicyklovUpraviť požičovňu bicyklovUpraviť bicyklový obchod!Upraviť záhradnú reštauráciuUpraviť lodenicuUpraviť stĺpikUpraviť kníhkupectvoUpraviť hraničnú kontroluUpraviť bowling na tráveUpraviť hraničné kameneUpraviť bowlingEditácia mostaUpraviť cestu pre kone3Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)2Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)Upraviť autobusovú linku!Upraviť autobusové nástupišteUpraviť autobusovú stanicuUpraviť autobusovú zastávkuUpraviť mäsiarstvoUpraviť kabínkovú lanovkuUpraviť kaviareňUpraviť stanový táborUpraviť kanadský futbalUpraviť prieplavUpraviť kanoistikuUpraviť autopožičovňuUpraviť autoservisIUpraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)Upraviť predajcu automobilovUpraviť umývačku aut%Upraviť kemping pre obytné prívesy Upraviť hrad\Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)Upraviť vstup do jaskyneUpraviť cintorínUpraviť sedačkovú lanovkuUpraviť chatuUpraviť nabíjaciu stanicuUpraviť drogériuUpraviť komín Upraviť kinoUpraviť mesto&Upraviť označenie hranice mesta/obceUpraviť občiansku hranicuUpraviť útesUpraviť lezenieUpraviť pobrežieUpraviť strednú školu'Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasťUpraviť spoločné, obecnéUpraviť počítačový obchodUpraviť CukrovinkyUpraviť stavebnú oblasťUpraviť kontinentUpraviť obchod s polotovarmi Upraviť kopírovanie (copyshop)Upraviť krajinu (štát)Upraviť kraj (okres) Upraviť súdUpraviť krytú nádržUpraviť žeriavUpraviť kriket/Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťouUpraviť kroquetUpraviť križovanieUpraviť pruh pre cyklistovUpraviť cyklistickú cestuUpraviť cyklistikuUpraviť priehradu, nádržUpraviť zubného lekára"Upraviť nepoužívanú železnicuUpraviť priekopuUpraviť obchod Urob si sám!Upraviť dok, prístavnú hrádzuUpraviť lekárovUpraviť cvičisko pre psovUpraviť preteky chrtovOUpraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)$Upraviť odvodňovací kanál, odtokUpraviť pitnú voduUpraviť autoškoluUpraviť chemickú čistiareňUpraviť obchod s elektronikouUpraviť veľvyslanectvo*Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)Upraviť vstupUpraviť jazdectvoUpraviť sexshop!Upraviť poľnohospodárske pôduUpraviť farmu.Upraviť reštauráciu rýchleho občerstveniaJUpraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))Upraviť prievoz, trajekt(Upraviť prístavisko prievozu, trajektuUpraviť hydrantUpraviť hasičskú stanicuUpraviť rybolovUpraviť únikové schodyUpraviť kvetinárstvoUpraviť chodník Upraviť brod Upraviť lesUpraviť fontánuUpraviť čerpaciu stanicuUpraviť obchod s nábytkomUpraviť Gaelský futbalUpraviť garážeUpraviť záhraduUpraviť záhradné centrumUpraviť plynojem (gasometer)Upraviť bránuUpraviť ľadovec Upraviť golfUpraviť golfové ihriskoUpraviť GondoluUpraviť trávnatú plochu*Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)BUpraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)Upraviť Ovocie a zeleninuUpraviť vlnolamUpraviť penziónUpraviť turistikuUpraviť kaderníctvoUpraviť zastávkuUpraviť malú dedinu)Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)Upraviť železiarstvoUpraviť vresovisko,Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky#Upraviť obchod s Hifi elektronikou"Upraviť komunikáciu vo výstavbeUpraviť hokejUpraviť konské dostihyUpraviť nemocnicuUpraviť ubytovňuUpraviť hotelUpraviť poľovnícky posedUpraviť priemyselnú oblasťUpraviť OstrovUpraviť ostrovčekUpraviť JOSM Plugin popis URL.Upraviť klenotníctvoUpraviť kruhový objazdUpraviť MotokáryUpraviť škôlkuUpraviť stánok:Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)Upraviť Kuchynské štúdioUpraviť Zem (Pevnina)Upraviť skládku odpadovUpraviť práčovňuUpraviť knižnicuUpraviť závoru (Lift Gate)Upraviť električkuUpraviť majákUpraviť Obytnú zónuUpraviť oblasť (lokalitu)Upraviť Obchodné centrumUpraviť Prístav (Marina)Upraviť trhoviskoUpraviť lúkuUpraviť pomníkUpraviť vojenskú oblasťUpraviť šachtuUpraviť minigolfUpraviť zmenáreň&Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu$Upraviť pamätihodnosť, pamätníkUpraviť motelUpraviť diaľnicu!Upraviť diaľničnú križovatkuUpraviť diaľničnú prípojkuUpraviť horský priesmykUpraviť blatoUpraviť MultiUpraviť multipolygónUpraviť múzeum'Upraviť obchod s hudobnými nástrojmi#Upraviť úzkorozchodnú železnicuUpraviť štátne hranice;Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)Upraviť prírodnú rezerváciuUpraviť nočný klubUpraviť očnú optiku3Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovaromUpraviť Farbivá Upraviť Palaeontological Areál Upraviť parkUpraviť parkovisko+Upraviť parkovaciu uličku (parking Aisle)Upraviť parkovacie miestoAUpraviť parkovisko umožňujúce predbehnutie širokého vozidlaUpraviť cestu (chodník)Upraviť vrchol kopcaUpraviť pešiu zónuUpraviť polotuUpraviť lekáreňUpraviť výletné miestoUpraviť móloUpraviť potrubieUpraviť hraciu plochu, ihriskoUpraviť kostolUpraviť ihriskoUpraviť políciuUpraviť politickú hranicuUpraviť poštu'Upraviť elektráreň (spôsob výroby)Upraviť elektrické vedenieUpraviť el. stĺpUpraviť trafostanicuUpraviť malý transformátorUpraviť elektrický stožiar-Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)"Upraviť prípojku cesty I. triedyUpraviť cestu I. triedy Upraviť súdUpraviť VlastnostiUpraviť krčmuUpraviť verejnú budovu Upraviť lomUpraviť dostihovú dráhuUpraviť racquetbalUpraviť železničnú koľajUpraviť železničný pozemok#Upraviť železničné nástupišteUpraviť rekreačnú oblasťUpraviť recykláciu (zber)Upraviť oblasť (región)Upraviť nádržUpraviť osídlenú oblasťUpraviť ulicuUpraviť odpočívadloUpraviť reštauráciuUpraviť oblasť s maloobchodmiUpraviť riekuUpraviť riečny brehUpraviť cestné obmedzenieUpraviť cestu neznámeho typuUpraviť Cestu (Route)Upraviť zrúcaninuUpraviť pristávaciu dráhuTUpraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)Upraviť školuUpraviť sutinuUpraviť krovieUpraviť cestu II. triedy'Upraviť servisnú stanicu (autoservis)#Upraviť obslužnú cestu (service)Upraviť prístrešokUpravit obchod s obuvouUpraviť streľbuUpraviť SkateboardUpraviť korčuľovanieUpraviť lyžovanie Môžete oddeliť zemepisnú dĺžku a šírk medzerou, čiarkou, alebo bodkočiarkou.
Použite kladné čísla, alebo znaky N, E na označenie zemepisných strán sever a východ .
Pre svetové strany juh a západ, môžete použiť buď záporné čísla alebo znaky S, W
Súradnice môžu byť v jednom z troch formátov:

 • degrees°
 • degrees° minutes'
 • degrees° minutes' seconds"
Symbols °, ', , ", are optional.

Some examples:
 • 49.29918° 19.24788°
 • N 49.29918 E 19.24788
 • W 49°29.918' S 19°24.788'
 • N 49°29'04" E 19°24'43"
 • 49.29918 N, 19.24788 E
 • 49°29'21" N 19°24'38" E
 • 49 29 51, 19 24 18
 • 49 29, 19 24
 • E 49 29, N 19 24
 • 49° 29; 19° 24
 • N 49° 29, W 19° 24
 • 49° 29.5 S, 19° 24.6 E
 • N 49 29.918 E 19 15.88
 • 49 29.4 19 24.5
 • -49 29.4 N -19 24.5 W
 • 48 deg 42' 52.13" N, 21 deg 11' 47.60" E
 • Vložte hľadaný výrazVstup Záznam {0} JazdectvoSexshopChybaChyba Chyba zobrazovania URLChyba počas sťahovaniaChyba vo filtri[Chyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - výraz musí vrátiť iné aktuálne elementykChyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - ľavá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementovXChyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - nie (-) nemožno použiť v tomto kontextekChyba pri hľadaní výrazu na pozícii {0} - pravá strana, alebo (|) výraz musí vrátiť sadu elementov'Chyba pri inicializácii testu {0}: {1}!Chyba počas načítavania vrstvyaVyskytla sa chyba počas analýzy gpx dát pre vrstvu ''{0}''. Bude dostupná iba časť súboru.YVyskytla sa chyba počas analýzy gpx súboru ''{0}''. Bude dostupná iba časť súboru.Chyba v súbore {0}#Chyba rozkladania(parsovania) {0}: Chyba prehrávánia zvuku)Chyba pri čítaní položky záložky:%s-Chyba pri premenovaní súboru "{0}" na "{1}"8Chyba pri vytváraní zálohy z odstránenej vrstvy: {0}Chyba pri exporte {0}: {1}/Chyba pri získavaní súború z adresára {0} 7Chyba pri rozkladaní rozdielu. Čakám na formát: {0}6Chyba pri analýze hľadaného výrazu na pozícii {0}OChyba pri rozkladaní (parsovaní) dát. Prosím použite požadovaný formát.@Chyba pri rozkladaní časového pásma. Čakám na formát: {0}Chyba pri rozkladaní {0}MChyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}ZChyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''AChyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''\Chyba: Nepodarilo sa načítať vykresľovaciu triedu mapy ''{0}''. Trieda nebola nájdená.@Chyba: nepodarilo sa otvoriť vstupný tok zdroja ''/data/{0}''.ChybyChyby počas sťahovaniaVšetko PríkladyKoniecUkončiť JOSMOUkončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené@Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.Ukončiť ihneď!Ukončť program. Výjazd doIOčakávaná neprázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''Očakávaný hľadaný výraz/Očakávam min/max po "timestamp"Režim pre expertovRežim pre expertovCPodrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track). 0 očakávané. Got {0}JID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.IO chyba IO VýnimkaLIOError pri vytváraní súboru, automatické ukladanie bude vynechané: {0}IkonaCesty pre ikony:Ikona:NAk je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania. Ignorovať'Nabudúce ignorovať vybratý problém.+Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je.Ignorovať túto radu a napriek tomu zlúčiť(Ignorovať tento tip a nahrať bez zmeny2Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?QIgnorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}Ignorujem prvky(elements)LIgnorujem výnimku, pretože sťahovanie bola zrušené. Výnimkou bola: {0}"Ignorujem zdeformovanú URL: "{0}"0Ignorujem deformovanú URL adresu súboru: "{0}" Chybné dáta?chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''-Neplatná požiadavka URL pre zmenový súborNedovolená veľkosť=Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1KNesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0BNesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné~Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.'Nedovolený záznam v zozname pluginov.Neplatný výraz ''{0}''*Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''@Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1};Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''*Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''@Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1};Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.Neplatný objekt s id=05Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.#Neplatný regulárny výraz ''{0}'']Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.1Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.KNeplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}QNeplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.NNeplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}KChybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}3chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''Ynedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''Pnedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''Snedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''Nnedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''=Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu . Got {0}ObrázokObrázkové súbory*Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.Mapové podkladyPozadie snímok: PredvolenéNastavenie mapového podkladuURL mapového podkladu$URL mapového podkladu (predvolené)Zoslabenie mapového podkladuPosun mapového podkladu"Poskytovatelia mapových podkladovMapový podklad: {0}0Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})7Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})BritskýzDoplní príkazový riadok a aktivuje vkladanie príkazov. Pozri odkaz na štandardné príkazy (oblúku, kružnica atď.)Importovať zvuk%Importovať dáta vo formáte OSM PBF,Importovať PDF súbor a previesť na cesty.Import dát z URLImportovať obrázkyImportovať logImport nie je možnýImport vektorovej grafiky (SVG)"Importuje vydania z OpenStreetBugsRVložiť vlastné CSV súbory z Columbus/Visiontac V-900 GPS logger do vrstvy GPX.Zvýšiť presnosť ciest!Režim zvýšenia presnosti ciest Na pozadíVo zmenovom súbore: V rozpore s: Sklon,Zahrnúť OSM dáta do .joz súboru sedenia./Zahrnúť bod do najbližšieho segmentu cesty,Nekompletné špecifikácie s ref=0$Neúplné nahratie a/alebo uloženie3Nesprávny formát bodu so zvukovým záznamom: {0}Nesprávny počet parametrovNesprávny formát(Nesprávne označenie formátu bodu: {0} PriblíženieRôzne Priemysel Informácie InformáciaInformačná tabuľaInformačná kanceláriaInformačný terminálInformácie o vrstveAInformačné varovanie, očakáva sa mnoho neplatných záznamov.Prebieha inicializáciaInicializujem OSM API6Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...Inicializujem mapové štýly&Inicializácia bodov na stiahnutie ...'Inicializujem body na aktualizáciu ...Inicializujem predvoľby+Inicializujem relácie na aktualizáciu ...Inicializujem validátor(Inicializujem cesty na aktualizáciu ...Inštalácia pluginov"Inštalujem aktualizované pluginyVnútorné PrednastavenieVnútorná chyba servera[Interné štýly majú byť použité ako základ pre prevádzkové prepínateľné štýlyPrístup na internet Poplatok za prístup na internet)Priesečník medzi cestami multipolygónuChybná API URL:Neplatné ID určeného zoznamu Nedá sa stiahnuť objekt.*Neplatná adresa URL ''{0}'' v plugine {1}Chybný ohraničujúci rámecPoškodený bz2 súbor.Neplatný dátumNeplatná hodnota dátum/časNeplatný rozdielNeplatné vlastnosti kľúčaChybný vyhľadávaný výrazNeplatná URL služba.Neplatný spellcheck line: {0}$Neplatný tagchecker line - {0}: {1}Neplatné časové pásmoNeplatné ID užívateľaNeplatné užívateľské meno/Neplatná hodnota {0} pre parameter ''has_arg'''Neplatná medzera vo vlastnosti klúčaObrátený filterǏrsko EEA CORINE 2006Írsko EEA GMES Urban AtlasOstrov Ostrovček?Vyzerá to, že JOSM naposledy havaroval.Chcete obnoviť dáta?MPodporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.%položka {0} sa v zozname nenachádzaInterný štýl JOSMuJOSM očakával, že nájde (primitive) [{0} {1}] v dátovom súbore, ale nie je tam. Prosím, oznámte to na http://josm.openstreetmap.de/. Toto nie je kritická chyba, malo by sa dať bezpečné pokračovať vo svojej práci.,JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.JOSM načúva na localhost porte 8111.
  Tento port nie je konfigurovateľný, pretože naň spoliehajú externé aplikácie používajúce JOSM.(JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.deJPEG obrázky (*.jpg)Java verzia {0} Klenotníctvo-Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)Spojiť body a línieVložiť bod do cestyPotvrdenie zlúčenia oblasti Spojiť prekrývajúce sa plochy!Spojené prekrývajúce sa plochy$Spojí plochy ktoré sa prekrývajúSkok na miesto (pozíciu)Skok tamSkok na miesto (pozíciu)#Prejsť na ďalšiu značku(marker)#Prejsť na predchádzajúcu značku Križovatka Motokáry Ponechať=Zachovať záložné súbory pri ukladaní dátových vrstievDržím súradniceUdržať môj vymazaný stavZachovať pluginGDržať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady?Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady serveraUdržujte svoje súradniceUdržať ich vymazaný stav4Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objektKĺúčKlúč ''{0}'' je neplatný.?Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.rKľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnotaKláves: Kľúč: {0}Klávesové skratkyKľúčové slováŠkôlkaStánok8Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)Kuchynské štúdioLKS-92 (Lotyšsko TM)LPG (Skvapalnený ropný plyn)'Popis zvukovej (obrázka a web) značkyLambert 4 Zones (Francúzko)Lambert 93 (Francúzsko)Lambert CC9 Zone (Francúzsko)Lambertova zóna (Estónsko) Zem (Pevnina)Využívanie oblasti (Land use)Skládka odpadov(Duplicitné body na využívaní krajiny Jazdné pruhyJazyk Režim lasaDVýberový režim lasa: výber objektov v ručne nakreslenej oblastiPosledná zmena {0}6Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.Šírka/DĺžkaZemepisná šírkaZemepisná šírka: FZaložiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súborugSpustí prehliadač webového zdroja vybratého objektu, ak taký obsahuje, ako je napríklad Wikipedia3Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien9Spustiť prehliadač s wiki nápovedu pre vybraný objekt"Spustiť v maximalizovanom režime=Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborovOSpúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.6Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi PráčovňaVrstva`Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.AVrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré by mali byť nahraté na server./Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie./Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.+Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom,Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstievNázov vrstvy a cesta súboru8Vrstva obsahuje neuložené dáta - uložiť do súboru.Vrstva nie je v zozname. Vrstva: {0}VrstvyUvedený čas (sekundy) Voľný časDĺžkaDĺžka v metrochpDĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}. Dĺžka: {0}Železničné priecestie KnižnicaLicenciaSkupinyZávora (Lift Gate))Malé nákladné vozidlá do 3,5t (goods)RýchloelektričkaMajákOdkazová linka Typ vedeniaRiadok {0} stĺpec {1}: 3Odkaz na súbor OSM dát na Vašom lokálnom disku.Zoznam@zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojiciBZoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sadaBZoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade serveraZoznam zoznamov Zoznam mápiZoznam zlúčených prvkov. Nahradí ho zoznam nových prvkov, keď sa rozhodnutie o zlúčený použije.%Zoznam naposledy otvorených súborovPouličné osvetlenie Obytná zóna$Načítať Všetky Chybné DlaždiceNahrať Všetky Dlaždice Načítať CTNahrať sedenieNahrať Dlaždice (Tiles)Nahrať sedenie zo súboru.Načítať dáta z APINahrať priebeh%Načítať vrstvy mapových podkladov-Načítať rodičovské(nadriadené) relácieNačítať reláciuBNahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo serveraNačítavam skoršie pluginyNahrať históriu pre bod {0}"Nahrať históriu pre reláciu {0}Nahrať históriu pre cestu {0}/Načítavajú sa predvoľby mapových podkladovNahrávam rodičovskú reláciuNahrávam pluginy ''{0}''...Načítavam pluginyNačítavam pluginy ...,Vkladanie prednastavených zdrojov z ''{0}''Načítava sa sedenie ''{0}''"Vložiť zdroje štýlov z ''{0}'' Nahrávam {0}Načíta informácie o prelicencování zo servera. Užívatelom, ktorí súhlasili s novými prispievateľskými podmienkami sa zobrazí zelené začiarknutie.Miestne súboryOblasť (lokalita) Umiestnenie ZamknúťPlavebná komoraOdhlásujem sedenie ''{0}''...Zemepisná dĺžkaZemepisná dĺžka: Hľadať v:Vzhľad a chovanie Hľadať v:Výhliadková vežaHľadanie obrázkov=Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností. MTB Rozsah(Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}(Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"!Vytvoriť paralelné kópie ciest%Vytvorenie rovnobežnej cesty zlyhaloFUistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.0Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.eVytvoriť dvojicu vybraných segmentov cesty paralelným otočením jedného z nich na vybranom bode."Poškodená URL EULA licencia: {0}/Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}Chybné vety: {0}Obchodné centrumČlovekom vytvorené (Man made)LOtvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do ManuálneManuálne nastavenie'Manuálne nastavenie HTTP proxy serveraMapaFarebné štýly mapyProjekcia mapyNastavenie mapyInfo o mapovom štýle Mapa: {0}Prístav (Marina)+Symbol vybraných značiek je nerozhodnutýZnačky z pomenovaných bodov Značky z {0} Trhovisko.Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX%Priraďovanie fotiek ku stope zlyhalo MateriálMax. zaťaženie nápravy (t)Max. výška (m)2Max. výška (metre, iba ak enforcement=maxheight)Max. zemepisná šírkaMax. dĺžka (m)Max. zemepisná dĺžkaMax. rýchlosť (km/h)3Max. rýchlosť (km/h, iba ak enforcement=maxspeed)Max. hmotnosť (t)3Max. hmotnosť (tony, iba ak enforcement=maxweight)Max. šírka (m)Max. úroveň priblíženia: !Maximálna plocha na požiadavku:qMaximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.oMaximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.Maximálna dĺžka (metrov)3Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)LúkaČlen&Člen pre úlohu {0} je chybného typu ČlenoviaXČleny z pamäte nie je možné pridať, pretože nie sú zahrnuté do aktuálnej vrstvyČleny(vyriešené)Členy(v konflikte)Pomník Meno v menuMeno v menu (východzie)Mercatorova projekcia ZlúčiťZlúčiť bodyZlúčiť vrstvu$Zlúčiť body do najstaršieho bodu)Zlúčiť prekrývajúce sa časti cesty.Zlúčiť výber)Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy3Zlúčiť aktuálne vybrané objekty do inej vrstvy'Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvyZlúčiť {0} body_Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto reláciiYZmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.Qspojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkazNSpojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povelSpojovaná verziaZlučujem dáta...&Zlúčenie zmazaných objektov zlyhaloZlučujú sa vrstvy;Zlúčenie vrstiev s odlišnými nahrávacími stratégiamiKZlúčenie príliš veľa objektov s odlišnými nahrávacími stratégiamiSpráva%Správu dňa nie je možné zobraziť MetrickáKliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.
  podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.
  ArmádaMin. zemepisná šírkaMin. zemepisná dĺžkaMin. rýchlosť (km/h)Min. úroveň priblíženia: ŠachtaMalý kruhový objazdMinigolf!Minimálna vzdialenosť (pixelov) Minút: {0}Zrkadlovo prevrátiť,Zrkadlovo prevrátiť vybrané body a cesty.3Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}8Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}8Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}:Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''Chýbajúce šifrovanie4Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.8Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.6Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na z cesty {1}(Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.Chýbajú povinné atribúty pre element''hranice''. Máte minlon =''{0}'',minlat =''{1}'',maxlon =''{3}'',maxlat =''{4}'', pôvod =''{5}''.)Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}.Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}0Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}*Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}Chýbajúci operator pre NOTChýbajúci parameter pre ORChýbajúci parameter pre XOR3Chýbajúci power=tower/pole na elektrickom vedení#Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.Chýba totožnosť užívateľa"Zmiešaný typ duplicitných bodovMobilný telefón$Režim: Prichytenie kresleného uhla Režim: {0}!Pracovný režim (Potlach štýl) Pozmeňovať9Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.@Zmeniť zoznam vrstiev mapových podkladov zobrazených v ponuke ZmenáreňJednokoľajka, vysutá dráhaPamätihodnosť, pamätníkViac informácií...#Viac informácii o tejto vlastnosti#Najdených viac ako jedna cesta "z"$Najdených viac ako jedna cesta "na""Viac ako jeden "cez" nájdený bodMotorové vozidláAutá MotocykelPredajca motocyklovCesta pre motorové vozidlá DiaľnicaDiaľničná križovatkaDiaľničná prípojkaHorský priesmykHorský bicykelPresunúť bod...GPosuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.#Presunúť dialóg na bočný panelPosunúť nižšie5Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciouPosunúť elementyPosunúť filter dole.Posunúť filter hore.Presunúť vľavo@Presunúť body tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňovPohybovať objekty ťahaním, Shift pridať do výberu (Ctrl prepnúť); Shift-Ctrl otočiť vybrané, Alt-Ctrl mierka vybraných; alebo zmeniť voľbuPresunúť objekty {0}Presunúť vpravo)Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.-Pridať všetky zvolené objekty medzi členy.Presun vybranej položky o jeden riadok nadol..Presun vybranej položky o jeden riadok nahor.)Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.)Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.%Presunúť označené body na priamku#Presunúť označené body do kruhu Posunúť ichPosunúť vyššie5Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciouPresunúť {0}Presunutie objektov {0}Blato.Niekoľko členov odkazuje na rovnaký objekt. multipolygón(Vnútorná cesta multipolygónu je vonkuMultipolygón nie je uzavretýMúzeumHudobné nástrojeMoje zmenové súbory Príklady:.
  • 1 2 5
  • 1,2,5

  v kombinovanom režime, špecifické objekty ako sú tieto: W123, N110, W12, R15
  aObjekt typu {0} s id {1} bol označený na odstránenie, ale chýba'' v zdrojovom súbore údajovObjekt sa stále používaObjekt podľa typu:Objekt s históriou(priebehom)DObjekty sú nahraté do nového zmenového súboru.jObjekty sú nahraté do otvoreného zmenového súboru {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.Pridané objekty:Odstránené objekty:Upravené objekty:100 oktánový 80 oktánový 91 oktánový 92 oktánový 95 oktánový 98 oktánový0Záložka pre posun už existuje. Prepísať ju?#Záložky posunu mapového podkladuOdpoveď serveru pre posun: {0}Rozdiel:Posun: Starý kľúčStará funkciaStará hodnotaNa požiadaniePri nahrávaníZap/Vyp JednosmerkaCesty s jediným bodom,Niektorý z vybratých súborov bol prázdnyLJedna z vybraných ciest nie je uzavretá, a preto nemôže byť pripojená.Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie bol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie. JednosmerkaNIba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom;Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/časeIba moje zmenové súborysIba zmenové súbory vo svojom vlastníctve (blokované. JOSM v súčasnej dobe prevádzkuje anonymný užívateľ)NIba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľaQIba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľaIba na začiatku cesty.NepriehladnosťOtvoriťOtvoriť umiestnenie...Otvoriť OSM súborOtvoriť súbor OsmChangeOtvoriť nedávneQOtvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)Otvoriť súbor.4Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto boduNOtvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer)).Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.%Otvoríť zoznam všetkých reláciíOtvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súborOtvoriť z URL.%Otvoriť editor pre zvolenú reláciuAJe nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborovOtvoriť inú GPX stopuOtvoriť inú fotografiuLOtvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}Otvoriť zmenové súboryOtvoriť súborOtvoriť vybraný súborOtvoriť vybraný súbor.Otvoriť sedenie:Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači4Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.Otvoriť okno pre overovanie.Otvoriť toto okno po spustení Otvoriť...Otvoriť/Zatvoriť:OpenStreetMap (nemecký jazyk)OpenStreetMap (nemecký štýl)$OpenStreetMap (Mapnik čierno biely)údaje OpenStreetMapOtváracia dobaOtváracie hodinyOtváranie súboru ''{0}'' ...Otváranie súborovDOtvorenie odkazu nie je aktuálnou platformou podporované (''{0}'')GOtvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miestoIOtvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory Operátor Očná optikaVoliteľné atribúty:Voliteľné typy1Možnosti, ktoré ovplyvnia výkonnosť kreslenia Biopotraviny Orig. Cesta PravouhlosťPravouhlosť / Obnovenie (undo)Pravouhlý tvar"Pravouhlý tvar / Obnovenie (undo){Pravouhlý tvar / Obnovenie (undo) Prosím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!OsmChange súborIné*Ostatné (iné) informačné body (miesta)Iné duplicitné bodyTuristický (Outdoor)Prekryť štvorce (tiles)Prekrývajúce sa OblastiPrekrývajúce sa komunikáciePrekrývajúce sa železnicePrekrývajúce sa cestyPrednastaviť pozíciu pre: Prepísať,Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?Prepísať kľúč(key)PUWG (Poľsko)PUWG 1992 (Poľsko)PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)FarbiváFarebný štýl {0}: {1}Palaeontological AreálPapier RovnobežneOParallelWayAction Zvolené cesty musia tvoriť jednoduché nerozvetvené dráhyRHodnota parametra "downloadgps" nesmie byť názov súboru, ani URL adresa súboru9Parameter musí začínať znakom "+" (nájdené ''{0}'')Názov parametraHodnota parametra3parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}YParametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.Nadradené vzťahyP+R parkovisko Parkovisko"Parkovacia ulička (parking Aisle)Parkovacie miesto3Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentuRozložiť OSM dáta... Rozloženie OSM history data ...)Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...,Analyzácia dát pre vsrstvu ''{0}'' zlyhala)rozkladám obsah zo zmenového súboru...)Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''"Spracovávam odpoveď servera ... Časť z: Náhradné diely8Parkovisko umožňujúce predbehnutie širokého vozidla9Parkoviská umožňujúce predbehnutie širokého vozidlaHesloHeslo:Heslo: Vložiť Vkladám ...Vložiť vlastnostiVložiť URL zo schránkyVložiť zo schránky Vložiť bez neúplných členovCesta (chodník)Cesta:Vrchol Pešia zónaPrechod pre chodcovTyp prechodu pre chodcovPešia:Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii5Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste:Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešenéVykonať akcie pred zmazanímVykonať akcie pred ukončenímVykonať overovanie dátPovolené akcie: LekáreňTelefónne čísloČíslo telefónuČas fotografie (z exif):+Fotografie neobsahujú informácie o čase.Výletné miestoMóloPotrubieTyp lyžiarskej dráhyHracia plocha, ihriskoKostolMiestaPrehrať/Pauza audioZáznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.Ihrisko&Prosím prerušiť ak ste si nie istýoProsím kliknite na Stiahnuť zoznam pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.tProsím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.fProsím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.xProsím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.+Prosím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať"Zadajte prosím Easting a NorthingProsím, zadajte súradnice GPSProsím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.
  Napríklad: {0}
  Napríklad: {1}
  Napríklad: {2}
  Napríklad: {3}
  ;Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti0Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa Prosím vložte adresu dlaždiceProsím vložte index dlaždice^Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.EProsím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.*Prosím najskôr vložte platnú veľkosťProsím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.
  Napríklad: {0}
  Napríklad: {1}
  Napríklad: {2}
  Napríklad: {3}
  'Prosím vložte platné ID užívateľa2Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu/Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístupfZadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.!Prosím vložte celé číslo > 1-Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 00Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľaRProsím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.Prosím, zadajte OSM API URL.:Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri(Prosím vložte heslo vášho OSM účtu'Prosím, zadajte heslo pre Váš účetIProsím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri5Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta6Prosím, zadajte užívateľské meno pre Váš účetProsím vložte vaše OSM heslo.Prosím vložte vaše OSM užívateľské menoProsím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo nemôže byť uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM preferenciách a bude predložené na OSM serveriba raz. Pre nasledujúce nahratie údajov už viac heslo nebude potrebné.@Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.Prosím opravte komentár,Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasťVyberte prosím kľúčVyberte prosím hodnotu+Prosím, vyberte autorizačnú procedúru: Vyber prosím nejakú položku.Vyberte minimálne 4 bodyDProsím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu alebo reláciu.IProsím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená..Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.7Prosím, vyberte aspoň jeden riadok pre skopírovanie.,Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.Zvoľte minimálne jednu cestu.Vyberte prosím aspoň 3 body.XVyberte prosím aspoň dva body na zlúčenie, alebo bod, ktorý je blízko iného bodu./Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie._Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.%Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie+Prosím, vyberte vrstvu mapového podkladu.'Prosím vyberte riadok na odstránenie."Prosím vyberte riadok na úpravu.!Prosím vyberte cieľovú vrstvu.'Prosím vyberte stratégiu nahrávania:@Prosím vyberte cesty s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}Poštová schránkaPoštaPoštové smerovacie čísloElektráreň (spôsob výroby)Elektrické vedenieTransformátorová stanicaMalý transformátor'Elektrický stožiar (vysoké napätie)'Duplicitné body na elektrickom vedeníElektrické vedeniaElektrická prípojka4Prednačítať mapové podklady pozdĺž tejto stopyPredpoklad PorušeniaPredpokladaný priestupokPreddefinované?Chýbajú preferencie ''{0}''. Nemôžem inicializovať OsmApi.LNastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.Znastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.bnastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení. NastaveniaPredvoľby uložené na {0} Nastavenia...Pripravujem OSM údaje..."Pripravujem rozhodnutie konfliktovPripravujem dátový súbor ....Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...%Príprava objektov na nahrávanie ...+Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...Historická železnicaPrednastavená skupina {0} Prednastavená skupina {1} / {0}-Prednastavené úlohy prvkom, bez materských(Prednastavený sub prvok bez materských Predvoľby)Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča'Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnotyPredchádzajúca značkaPredchádzajúciCesta I. triedyPrípojka cesty I. triedy PôvodnýOčakávané ID pôvodnýchVäzenieSúkromný plavecký bazénSpracovanie súboru ''{0}'' Spracovávam sobory pluginov ...1Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''2Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...Očakávané súradniceProjektované súradnice: ProjekciaJProjekcia ''{0}'' nie je nájdená, záložka ''{1}'' nie je použiteľnáKód projekcieMetóda projekcieKPrológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.OÚvod z OsmChange dokumentu nie je napísaný. Prosím, napíšte ho ako prvý. VlastnostiVlastnosti / ČlenstváKontrola vlastností :Vlastnosti pre zvolené objekty=Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sadaVlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.;Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada Vlastnosti Vlastnosti (s konfliktmi)Vlastnosti/Členstvá!Vlastnosti: {0} / Členstvá: {1}Hodnota obsahuje HTML entitu(Hodnota začíná alebo končí medzerou1Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenámVytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)>Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.GGUI rozhranie pre pridávanie, úpravu a mazanie odbočovacích pruhov.Určuje trasové schopnostiNastavenia proxy serveraKrčmaVerejná budova Verejný grilDopravná obsluhaHromadná doprava VyčistiťČistím(purge)...RUmiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.Lom Požiadavka'Požiadať a stiahnuť zmenové súbary1Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...6Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súboryPožiadavka zmenových súborov.Požiadavka zmenových súborov zo servera URL)Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory(Požiadať otvoriť iba zmenové súbory+Žiadanie a sťahovanie zmenových súborovPýtam sa na meno serveraPýtam sa na meno servera ...OtázkaDostihová dráha RacquetbalŽeleznica (štandardná) ŽeleznicaŽelezničná zastávkaŽelezničné nástupišteDuplicitné body na železniciŽelezničný pozemokŽeleznice obsahujú oblastiOčakávaný rozsah číselNekomprimované (Raw) GPS dátaČítať fotky...Prečítať si protokol verzie#Načitávam zmenový súbor {0} ...Načitávam zmenové súbory...+Čítam miestne informácie o pluginoch ..."Čítanie rodičovských z ''{0}'' Čítam užívateľské info ...Čítam {0}...Informačné súborySkutočné meno$Naozaj zmazať výber z relacie {0}?Odporúčané akcieNahrávacie štúdioRekreačná oblasť&Opravené (rektifikované) obrázky... Recyklácia Červená: OpakovaťZopakovať ...#Zopakuje poslednú zrušenú akciu.2Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazyZopakovať {0} Ref. číslo!Referencie (číslo stopy(track))Referenčné čísloReferenčné čísloOdkazujúci na: Odkazovať naObnoviťOblasť (región)3Registrovaná akcia panela nástrojov bez mena: {0}IRegistrovaná akcia panela nástrojov {0} prepísaná: {1} dostaneme {2}Zamietnuť konflikty a UložiťVzťah (relation) Relácia ...%Editor Relácií: Sťahovanie ČlenovEditor Relácií: Posun DoleEditor Relácií: Posun HoreEditor Relácií: OdstrániťEditor Relácie: {0}1Relácia a multipolygon vytvára a edituje panel.Kontrolór reláciíRelácia je zmazanáRelácia je prázdnaNeznámy typ relácieWRelácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''. Relácia {0} Relácia: Relácia: VybratáRelácieRelácie s rovnakým členmi Relácie: {0}=Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.1Pre zastavenie pohybu uvoľnite tlačidlo myši .0Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania:Uvoľnite tlačidlo myši pre zastavenie úpravy merítka. NáboženstvoZnovu načítať1Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.Nahrať poškodené dlaždiceObnoviť zo súboru$Preložiť aktuálnu stránku pomociNačítať históriu zo serveruNačítať štýly zdroja8Znovu načítať zoznam dostupných predvolieb z ''{0}''4Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''Vzdialené ovládanie9Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.AVzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:bDiaľkové ovládanie požiadalo, o načítanie vrstvy mapových podkladov z nasledujúcej adresy:8Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.{Diaľkový ovládač bol požiadaný, aby hlásil verziu protokolu. To umožňuje webovej stránke zistiť či beží JOSM.Diaľkové mapové podklady Odstrániť Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''!Remove "{0}" for reláciu ''{1}''"Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''"Odstrániť "{0}" pre {1} objektovCOdstrániť všetky členy s odkazom na jeden z vybraných objektovOdstrániť položku#Odstrániť z vyrovnávacej pamäteOdstrániť z panela nástrojovOdstraniť fotku z vrstvy%Vymazať značky z vnútorných ciestdOdstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)Vymazať vybraté záložky3Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácieDVymazať vybraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte?Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementovOdstrániť vybratý záznamOdstrániť vybraté cesty ikonAOdobrať vybrané prednastavenia zo zoznamu aktívnych predvolieb9Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov#Odstraňte ich, vyčistite reláciu-Odstrániť tohoto člena relácie z relácieOdstránený Prvok z ReláciíOdstránené duplicitné bodyKOdstránená vrstva {0}, pretože to nie je povolený nakonfigurovaný API.#Odstraňujem odmietané pluginy ...'Odstraňujem neudržiavané pluginy ...Premenovať súborPremenovať súbor "{0}" naPremenovať vrstvuPremenovať vybratú záložku{Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.0Vykresliť mapu ako jednoduchý drôtový model.Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi Vyberte buď:Vybrať meno súboru6Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu9Zvoľte, ak by mali byť tiež stiahnuté členy reláciezZvoľte, ak odkazy na objekty by mali byť rovnako stiahnuté, tj pôvodné relácie a body, a okrem toho, pôvodné cesty!Vybrať vrstvu mapového podkladuVybrať vrstvuVybrať v obsahu relácieVýber členovVybrať členy(pridať)Vyber nasledujúcu medzeruZvoliť bod pod kurzorom.,Výber objektov pre vybrané členy relácie6Vyberte objekty, pre ktoré chcete zmeniť vlastnosti.3Výber objektov predložených týmto užívateľomVyberte objekty na nahratieDVybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxuVyber predchádzajúcu medzeruVybrať reláciuVyberte reláciu (pridať)#Vybrať reláciu v hlavnom výbere.$Vybrať reláciu v obsahu relácií.MVybrať členy relácie, ktoré sa vzťahujú na objekty v aktuálnom výbereNVybrať členy relácie, ktoré odkazujú na {0} objektov v aktuálnom výbereVýber cieľovej vrstvy=Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve1Výber členov zo všetkých vybraných relácií#Výber členov vybraných reláciíQVyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve8Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratíGVýber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti>Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti_Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstievGZvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia serveraGZvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom meneKZvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom meneIZvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia serveracVybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslomCVybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnostiVyberte spôsobom ako v Režime výberu. Ťahajte vybrané cesty, alebo jednu cestu pre vytvorenie rovnobežnej kópie (Alt zapína zachovanie tagu )Výber s určeným hľadaním0Vybrať, presúvať, mierka a otočenie objektov*Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlenéVybrané položky:VýberVýber je prázdny.Výber musí pozostávať len z ciest a bodov.Nevhodný výber!Výber: Výber: {0}cVyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)Cesty pretínajúce sami sebaPoloautomatickySamostatná vrstva Oddeľovač Poradie: {0}HServer odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.iServer odpovedal s kódom odozvy 404, skúšam to znovu s individuálnou žiadosťou pre každý objekt.Obslužná cesta (service) URL službaSlužbySlužby:Typ obslužnej cesty (service)SedenieSúbor sedenia (*.jos)Súbor sedenia (*.jos, *.joz) Súbor sedenia (archív) (*.joz)Nastaviť WMS Záložku*Zadať všetko východzie (prednastavené)9Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}>Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0};Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}8Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých reláciíNastaviť jazykWNastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu."Zadať východzie (prednastavené)#Zvoliť viditeľnosť stopy pre {0}%Nastaviť {0} vlastnosti {1} objektov"Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}'''Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''$Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''!Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty&Nastavenie funkcie pre vybrané členy)Ručné nastavenie. Používajte opatrne!Nastavujem východzie hodnoty Nastavenia7Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.0Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.,Nastavenie pre diaľkovo ovládané funkcie.3Niekoľko nástrojov, ktoré Vám uľahčia život.AAutopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)3Zaostrenie (vyžaduje opätovné pridanie vrstvy): PrístrešokLodná dopravaObuvStreľba NakupovanieObchodyKrátky popis:SkratkaVypnúť doplnok?UkázaťZobraziť hraniceUkázať ChybyZobraziť správu o staveZobraziť Text / Ikony&Zobraziť miniatúry obrázkov na mapeUkázať Info DlaždícZobraziť všetkoUkázať súbor zmien {0}Zobraziť informácie o pomociZobraziť pomocnú geometriuZobraz históriu Zobraz info7Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní. Zobraziť informačnú úroveň.4Zobrazovať lokalizovaný názov vo vybranom zoznameEZobrazovať lokalizovaný názov vo vybranom zozname, ak je dostupnýZobraziť nasledujúci obrázok(Zobrazovať ID objektu v zozname výberu&Zobraziť iba použiteľné pre výber7Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.0Zobraziť vyhľadávací dialóg prednastavení#Zobraziť predchádzajúci obrázokZobraziť iba vybrané*Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovkueZobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu pripojiť k hláseniu chyby)Zobraziť iba značky(tagy) s konfliktami*Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami:Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne Zobraziť informačnú úroveň.Zobrazí túto nápoveduZobraziť/SkryťZobraziť/schovaťZobraziť/skryť vrstvuZobrazená oblasťZobrazuje tlakZobrazuje dátumZobrazuje vlhkosťZobrazuje teplotuIZobrazuje výškový profil a niektoré štatistické údaje z GPX stopy.Cesty s podobnými menami JednoduchýZjednodušiť cestu$Zjednodušiť všetky vybraté cestyZjednoduší oblasti odstránením bodov na veľmi tupých uhloch. Toto môže byť obmedzené maximálnou veľkosťou odstránenej oblasti. Tiež priemerným počtom okolitých bodov.Zjednodušiť cesty?=Zjednoduší spájanie OSM objektov s článkami na Wikipedii-Jednoducho previesť oblasť na multipolygon.Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).?Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)Jednotlivé prvky VeľkosťKorčuľovanieLyže LyžovanieVynechať SťahovanieVynechať sťahovanie!Preskočiť vrstvu a pokračovaťVynechať aktualizáciuxVynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.3Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)Slovensko historické mapyPre fajčiarovVyhladené mapy (antialiasing)Snímka na veľkosť dlaždiceSnežný skúterFutbalJemný\Niektoré objekty sú upravené.
  Pokračovať, ak tieto zmeny budú zrušené. \r |Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.kNiektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok._Je mi ľúto. Neviem spracovať multipolygónové relácie s niekoľkými vonkajšími cestami.oJe mi ľúto. Neviem spracovať cestu, ktorá je aj vnútorná aj vonkajšia v multipolygónových reláciách.iJe mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vnútorná vo viacerých multipolygónových reláciách.iJe mi ľúto. Neviem spracovať cestu ktorá je vonkajšia vo viacerých multipolygónových reláciách.TriediťMenu Sort presetsTriedenie členov relácieZdrojJuhMiesta pre vozíčkárovPriestory pre rodičov s detmiPriestory pre ženyŠpecifické cieleKamera na meranie rýchlostiŠpičky (hroty)Rozdeliť cestu Rozdeliť cestu vo zvolenom bode"Rozdeliť cestu {0} do {1} častíRozdelenie cesty do fragmentovŠportŠport (loptový)Športové zariadeniaŠportyŠportové centrumPrameň Štadión#Štandardný unix geometry argumentHviezdičkovýZačať vyhľadávanieZačať sťahovanieZačiatok sťahovania dát)Začiatok novej cesty z posledného bodu.HZačiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)!Začínam prehľadávať adresár0Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ... Spúšťam opakovanie {0} z {1}."Začínam presúvanie v kusoch ...$Začínam nahrávať požiadavku ...5Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...ŠtátStav: PapiernictvoSpráva o staveSchodySchodíky cez plotZastaviť (stop)'Podivná hodnota panela nástrojov: {0}Potok (stream)UlicaPouličná lampa Názov uliceHlavné komunikácieUlice NRW Geofabrik.deSilné*Štýl pre vnútornú cestu multipolygónu*Štýl pre vonkajšiu cestu multipolygónu!Štýl je v súčasnosti aktívnyVykresľovač mapy so štýlmiŠtýly Ukladania pre "{0}":Predložiť filterŠtvrťMetroVchod do metraHotovo$Úspešne otvorený súbor zmien {0} Strážené UmiestnenieXPodpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server. Podporovaný Rectifier Services:Podporované projekcie sú: {0}Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.;Potlačiť ďalšie chybové hlášky počas tohto sedenia.PovrchPozorovanie (ostraha)Meračský bod,Nájdené podozrivé dáta. Ak tak odoslať?"Podozrivá kombinácia tag/hodnota PlávanieSwiss Grid (Švajčiarsko)5Zapnúť/vypnúť zameriavanie uhlov počas kreslenia Popis značkySynchronizovať audio#Synchronizovať celú dátovú saduSynchronizovať iba {0} bod Synchronizovať iba {0} reláciu,Synchronizovať čas z fotky a GPS prímačaSynchronizovať iba {0} cestuSystém meraniaTMS nastaveniaXTMS vrstvy nepodporujú projekcie {0}. {1} Zmeniť projekciu, alebo odstrániť vrstvu. Stolný tenisHmatové Dlažbymkolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami4zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''9Hodnota kľúča obsahuje znak s kódom menším ako 0x20(Kľúč tagu je dlhší ako je povolenéTagom zmenená relácia s 5Hodnota tagu obsahuje znak s kódom menším ako 0x20*Hodnota tagu je dlhšia, než je povolenéZdroj pre TagChecker&Predvoľby značenia (Tagging Presets)ZnačkyZnačky a ČlenyZnačky z bodovZnačky z reláciíZnačky z ciestZnačky zo súboru zmien {0}Značky pre nový súbor zmienKlúče s prázdnými hodnotamiTagy: Rolovacie dráhyTelefónTelefónne kartyTenisPovolenie pre stany TerminálCesta III. triedy OtestovaťTest autorizačného prístupuTest neúspešný Test URL API:$Overovanie {0}/{1}: Spúšťa sa {2}*Testovanie OAuth autorizačného prístupuTestovanie OSM API URL ''{0}''tTáto vrstva nepodporuje žiadne z JOSM''projekcie, takže ju nemožno použiť. Táto správa sa znovu nezobrazí .3Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.1Dva vybrané objekty majú rovnaké style caches.URL API je platné.jKľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupudSkrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístupMapDust Plug-In ukazuje MapDust chybové hlásenia na mape. Môžete vytvárať, zavrieť, zrušiť, znova otvoriť a komentovať správy o chybách pomocou tohto pluginu.OSM server ''{0}'' nepozná objekt
  pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt
  neexistuje na serveri alebo používate chybnú URL pre prístup
  naň. Prosím dôkladne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.+OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.
  +"Z" a prvá "cez" cesta nie sú pripojené.0"Z" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode1"Na" cesta nezačína ani nekončí na "cez" bode"cez" cesty nie sú prepojené.7Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.9Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.
  Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.QZmenový súbor je stále otvorený(left open) po tomto nahratí@Zmenový súbor bude zavretý po tomto nahratí7Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.Kopírované údaje obsahujú neúplné objekty. Pri vkladaní neúplné objekty budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez neúplných objektov?QSúčasný výber nemožno použiť pre rozdelenie - nie je vybraný žiadny bod.2Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodovKSúčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0%Súčasná hodnota nie je platná URLfSúčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0SAktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 02Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždiceSAktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia"Východiskové nastavenie pre JOSMDokument neobsahuje dáta.Toto sú výsledky automatickej validácie. Pokúste sa ich opraviť, ale opatrne, nezničte dáta. Pokiaľ máte pochybnosť, ignorujte ich.
  \r Ak tento dialóg zrušíte, môžete tieto položky nájsť v bočnom panely validátora.PNasledujúce závislé objekty budú vyčistené
  okrem vybraných objektov:>Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}|Nasledujúce objekty nemožno skopírovať do cieľového objektu,
  pretože sú odstránené v cieľovom súbore údajov:+Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.+Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.(Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.8Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené0Posledná "cez" a "na" cesta nie sú pripojené.\Vrstva {0} nepodporuje novú projekciu {1}. {2} Zmeňte projekciu, alebo odstráňte vrstvu.=Dĺžka nového nakresleného segmentu cesty bude zobrazená.Požiadavka na stiahnutie údajov bola veľká a presiahla maximálnu veľkosť oblasti bbox (viac ako 0.25). Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osmBSpojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}%Meno objektu na mieste kurzoru myši.VSkok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.=Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo+Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.[Plugin bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.HProjekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia MercatorProxy server nebude použitý.QČasový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.DRegulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba: {2},The regex "{0}" mal chybu, celá chyba: {1}WPožadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.EVybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.1Vybraná oblasť nie je kompletná. Pokračovať?*Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.4Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.CVýber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?$Server odpovedal chybou s kódom {0}eServer odpovedal s kódom 404.
  To obvykle znamená, že server nepozná objekt s požadovaným id.Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.
  Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť
  z {0} objektov na server ''{1}''.Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.3Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.Plugin turnrestrictions (zákazy odbočenia) umožní udržiavať informácie o zákazoch odbočení v OpenStreetMap databáze.WMeno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské menoYCesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)ZCesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?Divadlo;Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0} Ich verzia,Ich(their) verzia (serverová dátová sada)Ich so zlúčenýmZábavný park-Nie sú žiadne vrstvy s mapovými podkladmi.'Nie sú otvorené žiadne súbory zmien2Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?"Tam je priesečník medzi cestami.Chybové informácie by mali byť predvyplnené. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako chybu reprodukovať a snažte sa to popísať čo najpodrobnejšie.LBola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky&Boli tam {0} konflikty počas importu./To môže spôsobiť nechcené vymazanie bodov.4Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybnáToto je až za koncom nahrávky2To zodpovedá odstráneniu úloh týchto objektov.-Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.Táto operácia je pre JOSM zabudnuté vybrané objekty.
  Budú odstránené z vrstvy, ale nebudúvymazané
  na serveri pri nahrávaní.fTáto možnosť potlačí vypĺňanie oblastí, prevažujúce čokoľvek uvedené vo vybranom štýle.bTento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.6Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.5Tento plugin slúži na kontrolu chýb v reláciách.dTento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.GTento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.PTento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.NTento test hľadá neotagované (neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.HTento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.LTento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.GTento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám6Tento test skontroluje, či sa oblasti neprekrývajú.5Tento test skontroluje, či je multipolygón platný.9Tento test kontroluje, či sú platné zákazy odbočeniaTento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.UTento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.4Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.;Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.tTento test kontroluje, či neexistujú žiadne relácie s rovnakými tagmi a s rovnakým členom s rovnakou úlohou.tTento test kontroluje, že neexistujú žiadne cesty s bodmi s rovnakými súradnicami a tiež rovnakými hodnotami.GTento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých ''meno''atribút nie je rovnaký ''meno: *''atribút, nie zložený ''meno: *''atribúty, napríklad, Italia - Italien - Italy.YTento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).XTento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.VTáto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.(Tieto body nie sú v kruhu. Prerušujem.Automat na lístkyČísla dlaždícAdresa dlaždice:+Vyrovnávacia pamäť dlaždíc adresára: Čas (hh:mm, pre chôdzu)časový limit (min)Čas:Časový intervalČasové pásmo: Časové pásmo: {0}Názov:Do (posledná zastávka)Do ... Na zmazanieZapnúť GPX čiaryPrepnutie sledovania pohľaduPrepnúť drôtový modelPrepnúť dynamické tlačidlá&Prepínač pohľadu na celej obrazovkePrepínať prichytenie s {0}:Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru#Prepnúť viditeľnosť vrstvy: {0}.Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.(Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.Prepnúť: {0}/Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.FMení viditeľnosť editačnej nástrojovej lišty (vertikálny panel)Toalety+Prístup umožňuje iba obmedzený prístup Mýto (Toll) Mýtna búdkaWPríliš veľa detekovaných presmerovaní na adresu URL pre sťahovanie . Prerušujem. Nástroj: {0}Panel nástrojov%Akcia panela nástrojou bez mena: {0};Akcia panela nástrojov {0} prepísaná: {1} dostaneme {2}Úprava panela nástrojov NástrojeNástroje na kreslenie budov.Rady TuristikaVežaNastavenie veže Typ veže Mesto (town)Radnica (obecný úrad)HračkydKreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).Poľná cesta (Track)Farebná trať a body dátum stopy Typ stopySpomaľovací retardérSemafor ElektričkaZastávka električkyPrepravaCestovná kanceláriaStromCesta pre motorové vozidlá%Prípojka cesty pre motorové vozidlaSkúsiť znovuNVyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.!Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00TunelZačiatok tunela*Prikázané smery jazdy (turn restriction)(Vybrané štýly zapnúť alebo vypnúťEObratisko (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)Turning Point (koniec cesty)TurniketTočňaTyp Typ mena (UK)Typ prístreškuTypyTypický čas trasy v minútach PneumatikyNEZNÁMA URL / Súbor: URL SúboryeURL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)TURL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti) Adresa URL:Rozpojiť cestyONeschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnutéENemožno vytvoriť adresár {0}, automatické ukladanie bude vypnutéANemožno vytvoriť súbor {0}, bude použitý iný názov súboru/Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku-Nemožno zmazať starý záložný súbor {0}6Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.*Nemôžem získať cestu pre adresár {0} &Nedá sa lokalizovať súbor ''{0}''.+Nie som schopný vyčítať Šírku/Dĺžku8Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve-Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)Neuzatvorené cestyNeuzavretá cestaNespojené pobrežie(Nespojené body, bez fyzických značiekNepripojené cesty Nerozhodnuté2Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom3Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami NerozhodnutýHNedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.HNedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.Späť Vrátiť ...#Obnovenie (undo) pravouhlého tvaruKrok späť posun/Obnovenie (undo) pravouhlosti pre určené bodyVrátiť poslednú akciu./Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy Vrátiť {0}Uvoľniť panelNeočakávaná chyba programu.,Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''9Neočakávaný znak na {0}. Očakávané {1} najdené {2}LNeočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.Aneočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''cNečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''Wneočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''.Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné?Neočakávaný počet parametrov pre ''+bounds'' (musia byť 4)ENeočakávaný počet parametrov pre "towgs84" (musí byť 3 alebo 7)*Neočakávaný formát parametra (''{0}'')|Neočakávaná odpoveď servera HTTP. Máte {0} miesto odpovedi ''Poloha'' v záhlaví. Nemôžem presmerovať. Prerušujem.)Neočakávaný znak ({0}) na pozícii {1}BNeočakávaný znak na pozícii {0}. Očakávané {1}, našiel {2}7Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}Neočakávaná značka: {0}]Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.TNeočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}0neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0} Odblokovať>Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovaniePotvrdiť odlepenieNepripojený bod (Unglued Node) UniverzitaNeznámy hostiteľNeznámy typ členaNeznámy mód {0}.2Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}ONeznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácieNeznámy žiadaný: {0}Neznáma úlohaNeznáme vety: {0}Neznány type (druh): {0}Neznámy parameter: ''{0}''.'Nepomenovaná vrstva mapového podkladuNepomenované spojenie>Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)Nepomenované cestyNeusporiadané pobrežieRozbaľuje sa {0} do {1}Neuložené zmeny4Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?6Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?Neuložené dáta a konflikty1Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor.Neuložené dáta nezapisovateľných súborovNeuložené OSM dátaOdznačiť všetkoOdznačiť všetky objektyBNepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}KNepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboruNepodporovaná verzia: {0} Neotagované a nepripojené uzly!Neotagované (neoznačené) cesty$Neoznačkovaná cesta (komentované).Neotagované, prázdne a cesty s jedným uzlomHoreO úroveň vyššie AktualizovaťAktualizovať zmenové súboryAktualizovať obsahAktualizácia dátAktualizovať obsah adresára.%Aktualizovať v intervale (v dňoch):Aktualizovať zmenenéAktualizovať objektyAktualizácia pluginovAktualizovať výber4Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera+Aktualizovať zmenový súbor z OSM serveraAktualizovať vybraté pluginyAktualizovanéKAktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)IAktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)>Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.KAktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera/Aktualizujú sa CT informácie o užívateľovi"Aktualizácia súboru zmien {0}...Aktualizácia súboru zmien...Aktualizujem dáta%Aktualizujú sa ignorované chyby ...Aktualizujem mapu ...Aktualizujem pluginy(Aktualizujem používateľské rozhranieNahrať Nahrať zmenyNahrať nastavenie?Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server9Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server. Nahrať dáta2Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov: #Nahrať údaje v jednej požiadavkeCNahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboruNahratie neodporúčané$Nahrať každý objekt individuálneKNedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)Nahrať výberNahrať zmenené pôvodné'Nahrať súčasné nastavenie na serverNahrať do ''{0}''%Nahrať do nového zmenového súboru+Nahrať do existujúceho zmenového súboru~Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím {1} požiadavkyNahrávanie {0} objektov do viacnásobných zmenových súborov použitím {1} požoadavky(Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...Nahrávam dáta ...,Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}'' Využitie2Použite ( a ) k zoskupeniu výrazovIPoužite " operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje :)EPoužite | alebo OR pri kombinácii s logickým "alebo"(Použiť základné overenie totožnostiPoužiť OAuthPoužiť SOCKS proxy1Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súborPomocou šípok alebo ťahaním myšou nastavte posun vrstvy mapového podkladu. Môžete tiež zadať východný a severný posun v {0} súradniciach. Ak chcete uložiť posun ako záložku, zadajte nižšie názov záložky)Použíť komplexnú kontrolu vlastnostíPoužíť východzie%Použiť predvolený dátový súbor. Použiť štandardné nastavenia6Použiť predvolený súbor pre spellcheck (preklepy).Použitie vrstvy chýb.!Použiť externé skripty v JOSMePoužiť globálne nastavenia(Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.Použite kliknutie ľavým tlačidlom myši a potiahnutie pre výber oblasti, šípky alebo pravé tlačidlo myši na rolovanie mapy, koliesko alebo +/- pre priblíženie.Použiť server pre posun: Použiť prednastavenie "{0}".Použiť prednastavenie "{0}" zo skupiny "{1}")Použiť štandardné nastavenie systémuPoužite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s -Djava.net.useSystemProxies = true , pre zapnutie)4Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).:Použiť predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).CPoužite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).APoužitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.[Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).Použite systémového správcu hesiel pre uloženie užívateľského mena a hesla API. (KWallet a gnome-keyring sú podporované). UžívateľID užívateľa:Užívateľské meno:Používateľ:Meno používateľaMeno užívateľa: "Obvykle by to malo byť opravené.OveriťGKontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.1Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.JPorovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám. OverovanieOveriťVýsledky overovaniaOverovanie chýb1Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.Výsledky overovaniaHodnotaAHodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.0Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''AHodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1=Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}+Očakávaná hodnota pre parameter ''{0}''.;Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.=Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.Hodnota: Hodnota: Zmiešaný tovar:Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.Vozidlá podľa typuVozidlá podľa určenia2Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)Predajný automatPredávané výrobkyVerziaWVerzia ''{0}'' metaúdajov pre vrstvu OSM dát nie je podporovaná. Očakávala sa: 0.1FVerzia ''{0}''súboru sedenia nie je podporovaná. Očakávala sa: 0.1 verzia > 0 očakávaná. Got {0}Očakávaná verzia Verzia {0}Verzia:Verzia: Veterinár ZobraziťZobrazenie: {0} VyhliadkaSledovať pohľadDedinaObecná zeleň Dedina/MestoVinica ViditeľnosťViditeľnosť/čitateľnosťNavštíviť domovskú stránku6Vizualizuje "routing information" ako routovací graf."Kalibrácia zvukového nahrávaniaSopkaVolejbalNapätiejVAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.Varovanie: Neočakávaný formát URL základne API. Presmerovanie na info alebo históriu stránky pre objekt OSM pravdepodobne zlyhá. Základné URL pre základňu API je: ''{0}''VAROVANIE: neočakávaný formát API základnej URL. Presmerovanie na stránku používateľa OSM pravdepodobne zlyhá. API URL je: ''{0}''WGS84 Zemepisné WMS ChybaWMS Súbory (*.wms)WMS nastaveniaWMS URL alebo ID obrázka:DWMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}8WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1},WMSPlugin-nastavenie štýlu snímok mapmodeČakanie 10 sekúnd ... Múr UpozornenieUpozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.tUpozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.?Varovanie: Nemožno čítať zdroj predvolieb označovania: {0}DUpozornenie: Nepodarilo sa vytvoriť chýbajúci cache adresár: {0}wVAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}uUpozornenie: Nepodarilo sa inicializovať preferencie. Nepodarilo sa nastaviť štandardný súbor preferencií: {0}cVAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.WVarovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcuvVarovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}XUpozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.YVarovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcuNUpozornenie: Ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka: {0}Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera'']Upozornenie: Vrstva ''{0}'' už neexistuje. Nemožno odstrániť konflikt na objekte ''{1}''.gVAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.,Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.bVarovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.bVarovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.SVarovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}@Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}{Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.QVarovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzoromhVarovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}:Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciuuVarovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.DVarovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.mVarovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.@Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginovJVarovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.uVarovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.UUpozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}yUpozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}[Upozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: [{1}:{2}] {3}QUpozornenie: nepodarilo sa spracovať Mappaint štýly z ''{0}''. Chyba bola: {1}AVAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''dVarovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.JVarovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.KVarovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.YVarovanie: Nedovolený formát zápisu do prednastaveného zoznamu ''{0}''. Máte ''{1}''PVarovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''lUpozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''AVarovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5hUpozornenie: objekt ''{0}'' je už na serveri zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.^Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľovUpozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.0Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.VUpozornenie: neočakávané číslo verzie JOSM v zmenovom súboru, hodnota je ''{0}''SVarovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''pVarovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.rVarovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.DVarovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.rUpozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.wUpozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.Varovanie: {0} Varovania UmývačkaOdpadkový kôšOdpadkový kôšČistička odpadových vôdVodaVodný zábavný parkVodojemVodopádDuplicitné body na vodnom tokuWave Audiosúbory (*.wav)Cesta spojená s oblasťou/Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie(Koncový bod cesty je blízko inej cestyBod cesty je blízko inej cestyCesta konči na oblastiKCesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''. Cesta {0}gCesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.Cesta: Značenie bodovCestné objektyVedľajšie komunikácieCesty obsahujú oblastiCesty s rovnakou polohouKríž pri ceste Božia muka web stránka: Webstránka PriehradzkaMokraďInvalidný vozíkVozíky viac info ...). S obchodomkVo vnútri reťazcov " a \ znaky musí predchádzať \ (e.g. \" and \\).PralesZávody (továrne)Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.1Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''*Nesprávny počet argumentov pre záložkyNesprávne zoradené cestyXML tag chýbaÁnoÁno, Použiť to$Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť Áno, uložiť zmeny a zatvoriťJUž máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.Chystáte sa spojiť {0} objektov, ale nasledovné tagy sú konfliktné:
  {1}Ak tieto objekty budú spojené, výsledný objekt môže obsahovať nechcené tagy.
  Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na opravu konfliktných tagov.

  Chcete pokračovať?Chystáte sa zmazať neúplné objekty.
  To spôsobí problémy, pretože ste nevideli reálny objekt.
  Naozaj ich chcete zmazať?Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.
  Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.
  Naozaj ich chcete zmazať?Chystáte sa otvoriť {0} okná(ien) prehliadača.
  Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknami prehliadača
  a môže trvať dlhú dobu než sa všetky otvoria.Chystáte sa zlúčiť dáta medzi vrstvami ''{0}'' a ''{1}''.

  Tieto vrstvy majú odlišné nahrávacie stratégie a nemali by byť zlúčené tak ako sú.
  Ich zlúčenie bude mať za následok vynútenie striktnejšej stratégie (neodporúčané nahratie) pre ''{1}''.

  Toto nie je odporúčaný spôsob zlúčenia dát.
  Miesto toho by ste mali skontrolovať a zlúčiť každý objekt jeden po druhom, použitím funkcie ''Zlúčiť výber''.

  Naozaj chcete pokračovať?Chystáte sa zlúčiť viac ako 1 objekt medzi vrstvami ''{0}'' a ''{1}''.

  Toto nie je odporúčaný spôsob ako zlučovať dáta.
  Miesto toho by ste mali skontrolovať a zlúčiť každý objekt, jeden po druhom.

  Naozaj chcete pokračovať?Chystáte sa pohnúť neúplné objekty.
  To spôsobí problémy, pretože nie je vidieť skutočný objekt.
  Naozaj chcete, s ním hýbať?Chystáte sa pohnúť body mimo oblasť, ktorú si stiahli.
  To môže spôsobiť problémy, pretože ostatné objekty (ktoré nevidíte) ich môžu používať.
  Naozaj chcete, s nimi hýbať?#Chystáte sa nahrať dáta z vrstvy ''{0}''.

  Odoslanie dát z tejto vrstvy sa veľmi neodporúča. Ak budete pokračovať,
  môžete byť potom požiadaný o navrátenie zmien, alebo to vykonajú iní prispievatelia bez opýtania.

  Naozaj chcete pokračovať?;Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.orgZZmenili ste kľúč ''{0}''na ''{1}''. Nový kľúč sa už používa, prepísať hodnoty?iNemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.KStiahli ste si príliš veľké množstvo dát. Skúste to prosím neskôr.%Narazili ste na chybu v programe JOSMDošlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu: Aby nevznikli problémy s pluginmi, odporúčame ich tiež aktualizovať.
  Aktualizovať pluginy teraz?Váš komentár pre nahrávanie je prázdny, alebo veľmi krátky.

  Toto je technicky povolené, ale domnievame sa, že veľa užívateľov, ktorí si
  sledujú zmeny v ich oblasti závisí na zmysluplných komentároch zmenových súborov
  ,aby pochopili, čo sa deje!

  Ak obetujete minútu navyše teraz vysvetlením vašich zmien, urobíte život
  jednoduchším pre mnoho iných používateľov.Nulové súradnice: {0} ZväčšenieZväčšenie (v metroch) PriblížiťPriblížiť (Klávesnica) OddialiťOddialiť (Klávesnica)#Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy!Najvhodnejšie zväčšenie a 1:1Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši PriblížiťÚroveň zväčšenia: OddialiťPriblížiť pohľad na {0}Zväčšiť naPriblížiť na medzeruZväčšiť na vrstvu,Vrátiť na pôvodnú úroveň priblíženiaPriblížiť k boduPriblížiť na problém!Priblížiť na vybraté elementyPriblížiť na výberCPriblížiť na zodpovedajúce objekty v aktuálnej dátovej vrstve#Priblížiť na prvý vybraný uzolAPriblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho naVPriblížiť na objekty v obsahu tohto zmenového súboru v súčasnej dátovej vrstve.Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstvePriblížiť na {0}KZväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívnaIPribližovanie je zakázané, pretože vrstva tejto cesty nie je aktívna9Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý členCPribližovanie je zakázané, pretože nie je vybraný žiadny uzol Výška: {0} m Smer {0}° EXIF čas: {0} GPS čas: {0} Rozsah: {0} > použitie {0} štýlu "{1}" ) > preskakovanie "{0}" (nie je aktívne)! Zoznam generovaných štýlov: okres mesto (city)krajosada ostrovčeklokalitamestská samospráva predmestiemesto obec (dedina)hranica (boundary) vynúteniačiara multipolygónsieťMHD obmedzenie trasa (route)miesto (blízke okolie) vodný tokUpraviť tovarUpraviť stožiarUpraviť stanicuTovarStožiarStanicaSpäť RýchlejšieRýchle prehrávanieVpred Skok späť Skok vpredĎalšia značkaPrehrajte nasledujúcu značku"Prehrajte predchádzajúcu značkuPrehrať/PauzaPredchádzajúca značka PomalšieSpomalené prehrávanie UzavretáOtvoriť čiernamodráhnedášedázelená červenábielaVSJZ analógové digitálne slenečnéDesc(ription(popis))NázovPalivopoľnohospodárska pôdalesobytná (osídlená)PosunLupaznačkaáno kosodrevina zmiešaný pod zemou pod hladinouUpraviť železničnú stanicuŽelezničná stanicaVerejná doprava Obchod s DVDKlúč: ihličnatý listnatý zmiešanýskrátené meno uliceaktívnypridať záznampridať k výberu%pridať tlačidlo na panel nástrojovadresapridanie projekcií z Proj4Jpokročilý (advanced)pokročilá konfiguráciaVisuté cesty/Lanovkyletecké cestyzjazdovka_čiernazjazdovka_ľahkáfarmársky (agricultural)všetky6všetci potomkovia objektov zhodujúcich sa s výrazomvšetky uzavreté cestyvšetky nekompletné objektyvšetky zmenené objektyvšetky nové objektyvšetky objekty4všetci rodičia objektov zhodujúcich sa s výrazomvšetky relácievšetky vybraté objekty všetky cestyulička (bočná ulica) abecedný náhradnýzaujímavosti (amenity) {0}vybavenosť (amenity)svetelné zariadenieverejná_dopravaamerický futbal anglikánskakrmivo pre zvieratá anonymný akýkoľvekakvadukt lukostreľbaoblasť (plocha) oblasť textu ázijskáasfaltatletikaaustrálsky futbalpozadiezadný bod prerušeniazadný segmentzlé baháisti baptistickáostnatý drôt prekážkaprekážka na cestezákladné príkladyzáklady>(basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody basketbalpláž (beach)bicykelbioplynbiomasaslatinaBboules (spoločný názov pre hry hrajúce sa s kovovými guľami)hranica (boundary)Rbowls (gúľanie šišatej gule po umelej, alebo prírodnej tráve k malej guľke)značkamosttag mosta (bridge) na bode'most bez highway/railway/waterway tagov*brownfield (opustený priemyselný objekt)budhistibudovamalý retardér (bump) hamburgerautobusautobusová linkakanadský futbalkanoeveľkosť písmen rozhoduje katolíckacintorín (cemetery)reťazuhliešikana (chicane)kuračínska kresťaniakostolcigarety mesto (city)lezenie.v smere hodinových ručičiek (pravotočivý) zatvorené!uzavreté cesty v oblasti 100 m²uzavratá cestauhliedlažbová kocka (cobblestone)studený vzduch studená voda kombinátorytelekomunikačnázhutnená (valcovaná)stlačený vzduchbetón (concrete)kondómykonfiguravať zmenový súbor'nakonfigurovať na mape farebný štýlkonflikt ihličnatýspojenie konštrukciaelektričkové_vedeniemeď kopírovať vybrané predvolené%nemôžem získať zvuk zo vstupu URLpočetkriketUkriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)Zcroquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika) zákazníci%cesta pre bicykle so značkou bicykla bicyklovanieúdaje listnatýstupne° min'' (Námorné)stupne° min'' sec"zmazanézmazané-na-servery zásobovanie zastaralýurčenýmiesto určenia (cieľ) obchádzkanaftavypnutédok (nakladacia rampa) neexistujezávody chrtovdvojitédole zjazdárska stiahnutékresliť uhol prichytenia)zvýraznenie prichytenia kresleného uhlapitiepríjazdová cestaľahkáprvky!miesto pohotovostnej prvej pomoci jazdectvoevanjelikánskapárne príklady vynikajúcesáčky na výkaly2očakával sa .jos súbor vo vnútri .joz archívupre skúsenýchFrozšírené možnosti pre editáciu otváracie hodiny (opening_hours)5chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivovanéfarmyplottrajekt (prievoz)filtrované/blokovanýfiltrované/skrytéHľadať vo výbere priečinokjedlo pešia (foot)cesta pre peších so značkoubrodles lestníctvopredný bod prerušeniapredný segment6freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky) francúzska z dlaždicez cestyúplnýgarážgarážeplynová geotermálnanemeckáľadovec (glacier)zlatogolfové ihriskodobré gps značkagps poloha bodukvalita1kvalita2kvalita3kvalita4kvalita5tráva (grass)$zatrávňovacie panely (grass_paver)štrk (gravel)gréckazeleň9greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo) zem (ground) gymnastika polovičnýbod prerušeniaobsahuje smerový kľúč$obsahuje smerový kľúč (opačný)zdravie teplo(heat) vresoviskoŽivý plot (hedge)nákladné vozidlá zvýrazniťzvýraznenie drôtového modelu komunikácie!komunikácia bez označenia (ref)cesta (highway_track) turistika hinduisti historické históriahokejhroznékoňská (horse)konské dostihyhorúci vzduch horúca vodavodnázmrzlinazoslabenie mapového podkladu neaktívny zahrnúť@zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií neúplnýAzvýšiť úroveň zväčšenia pre viditeľnosť viacej detailovRôzneindická vnútornýzávody!vnútorná časť (inner segment)"integrovaný do hlavného programu"stredne pokročilý (intermediate)železná ruda ostrovček talianska džinisti japonskásvedkovia jehovovijudaistikrižovatka bez tagu highwayskládka odpadov (landfill)využitie oblasti (landuse)využitie oblasti (landuse) {0}prúdjazdné pruhy bez tagu highwayvrstvuDvrstva je v súčasnej dobe skrytá (kliknite pre zobrazenie vrstvy)Bvrstva je v súčasnosti viditeľná (kliknutím sa vrstva skryje)značka vrstvy so značkou +olovovľavooddych (leisure)oddych (leisure) {0}osvetlená_voda (light_water) omedzený obytná zóna(nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})nahrávam štýl ''{0}''...lokálny súborzablokovať rolovanie,logické a (oba výrazy majú byť splnené)logická negácia9logické alebo (aspoň jeden výraz, musí byť splnený)nízky lutheránskamangrovová oblasťčlovekom vytvorené (manmade) štýl mapyprístav (marina)močiar (marsh) max šírka max dĺžka max výškamax rýchlosť+maximálna rýchlosť na ceste pre peších6max. rýchlosť bez highway/railway/traffic_sign tagov max hmotnosť metadátakovmethodistickámexickáarmáda min šírka min dĺžkamin vzdialenosťchýba vrstva s indexom {0}chýbajúce objekty:preklep v mene kľúča (key) zmiešaný upravené mormónska automobilovýcesta pre motorové vozidládiaľnica (motorway)diaľničná prípojka blato (mud)mnohoposchodový viacnásobný multipolygón moslimoviaprírodné (natural)prírodné (natural) {0}prírodanoviny nasledujúcenikelniePopis nedostupný(žiadne chybové hlásenie k dispozíciižiadny importérbez modifikáciezákaz zabočenia vľavozákaz zabočenia vpravozákaz jazdy priamozákaz otáčania sa$Bod na ceste kde obmedzenie začínažiadny#beh nalyžiach hore kopcom (nordic) nevymazanýnie je v súbore dátnie je prítomnýpoznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes upozorneniepre začiatočníkovjadrováobjektyMobjekty (a všetky ich uzly ciest / členy relácií) v aktuálnom zobrazeníJobjekty (a všetky ich uzly ciest / členy relácií) v stiahnutej oblastiobjekty zmenené užívateľom"objekty obsahujúce 5 až 10 tagovobjekty v aktuálnom zobrazeníobjekty v stiahnutej oblastiobjekty s aspoň 20 uzlamiobjekty so daným ID&objekty s daným ID zmenového súboru objekty s danou rolou v reláciiobjekty s danou verziou5objekty s časovou značkou v rozsahu poslednej zmenypozorovateľňanepárne oficiálny ropa(oil)$historická železnica (turistická) použité tag jednosmerky (oneway) na bodejednosmerka bez tagu highwayprikázané odbočenie vľavoprikázané odbočenie vpravozákaz odbočeniaotvoriť Možnosti0možnosti poskytnutia ako Java system properties orthodoxná iná koľaj vonkajší obvodová časť (outer segment)mimo ukladanej oblasti"parkovacia ulička (parking_aisle)parkovacie lístky=partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change pasažieripasažieri;vozidlá spevnenýdlažobné kamene vrchol (peak)riečne kameneKpegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)-prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)'permissive (súhlas vlastníka pozemku)fotky$fotovoltanická (slnečná články)hrádza (pier)potrubie (pipeline),zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)mierna zjazdovka (piste_easy)%zjazdovka pre expertov (piste_expert)'zjazdovka pre freeride (piste_freeride)/stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)-zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)hracia plocha, ihriskomiestozávodplaststožiar (pole)energia (power)presbiteriánskapredchádzajúcecesta prvej triedyprípojka cesty I. triedyprivate (len pre vlastníka) vlastnosti plánovaný protestanskáverejnýhromadná doprava plány MHD lístky MHDApuffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje) štvorité quakerskálom0racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)koľajnica (rail)železničný pozemoknadchod nad železnicou železnicaželezničná výhybkamokraď´s rákosímoblasť (region) regionálnaregulárny výrazrelácia bez typerelácieobnoviť predvolené,znovu načítať vybrané štýly zo súboruodobrať z výberunahradiť označenénahradené novým {0} pluginom rezervovanéobytná (osídlená)reštaurácia bez mena maloobchodyvpravo rieka (river) riečny brehcesta (vozovka)úlohystrechakruhový objazd (roundabout) trasa (route) cestný úseksoľsoľná bažina piesok (sand)sendvičmierkaprehľadová (orientačná)školaoblasť pokrytá krovímcesta druhej triedyvyberte šport:zvolenévýber.oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistovobslužná (service)službysplašky(sewage) šiítskastreľbaobchodobchody (shop) {0}malo by byť uloženémalo by byť nahratéchodník bez tagu highway%vedľajšia koľaj (napr: na stanici)striebrojednomiesto (blízke okolie)korčuľovanie lyžovanie lyžovaniepark zimných športovfutbal (soccer)solárna spiritualistišportšportové {0}športové centrumželezničná vlečka štadiónznámkystavparakameňpotok (stream)pouličná sieťmeno ulice obsahuje ssreťazecreťazec;reťazec;...metro (subway) sunnitskápovrchMočiar sladkosti plávanieveľký retardér (table) stolný tenistampónytaoistitelefónne kupóny (poukážky) dočasnýdočasný typ komunikácietenis terminálcesta tretej triedythajskáhlavný štýl Potlatch 2Htáto vrstva nie je v súčasnej dobe aktívna (kliknite pre aktiváciu)táto vrstva je aktívna prílivováprílivová oblasť4tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)cínk ceste topografickáAtoucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje) cestovanie turistika {0}mestohračkystopastopy a waypointyiba stopy(track)tracktype bez tagu highwaysemaforvlak električkatrojité trolejbus4pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované$cesta pre motorové vozidlá (trunk)&prípojka cesty pre motorové vozidlá(tunel bez highway/railway/waterway tagovtureckátyp&cesta bez klasifikácie (unclassified) neriadenýpodzemie unitárskyneznámy neoznačený nespevnenýneurčený (unset)?unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.nešpecifikovaný dôvod neoznačenýneoznačená cesta2nezvyčajná kombinácia tagov (highway a natural)3nezvyčajná kombinácia tagov (highway a waterway)horeaž do dlaždice použitie'použiť zátvorky pre skupiny výrazovchyba overovaniaostatné overovaniavarovanie overovaniavozidlá verzia {0}cez bod alebo cestuviadukt (nadjazd) zobraziť=zobraziť meta informácie, záznam chýb a definíciu zdrojasopkakupóny (poukážky)na stenevoda vodný tokvodné cesty (waterway) {0}cesta je spojená3cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie7cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácieRcesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie iba waypointykde obmedzenie končí2šírka bez highway/railway/waterway/aeroway tagovdivoká prírodaveterná drevo (wood)zalesnená oblasť (woodarea)$chybný tag pre komunikáciu na bodevželezničná vlečka v závodeánoprechod pre chodcov (zebra)%Zväčšiť pri načítaní dlaždíc/Zväčšiť pri načítaní viacerýchdlaždíc{0} ({1} do {2} stupňov) {0} Bodov: {0} se skladá z:{0} je zastaralý{0} je zastaralý, použite {1}K{0} nie je platný TMS argument. Skontrolujte prosím tento server URL: {1} {0} metrov {0} viac...D{0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}{0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím konfigurujte ako postupovať s viacnásobnými zmenovými súbormi{0} štvorcových km@{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})E{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})'{0}... [prosím, zadajte svoje číslo]!{0}: Verzia {1} (súčasná: {2}){0}: ilegálna voľba -- {1}{0}: neplatná voľba -- {1}({0}: voľba ''{1}'' nie je jednoznačná&{0}: voľba ''{1}'' vyžaduje argument%{0}: voľba vyžaduje argument -- {1}#{0}: nerozpoznaná voľba ''--{1}''${0}: nerozpoznaná voľba ''{1}{2}''(Časová odchýlka z {0} dňa)Časová odchýlka z {0} dníČasová odchýlka z {0} dní({0} požiadavka)({0} požiadavky)({0} požiadaviek)$({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...%({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...(({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...j Nahrávanie a/alebo ukladanie z jednej vrstvy, s úpravami
  bolo zrušené, alebo zlyhalo.h Nahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami
  bolo zrušené, alebo zlyhalo.h Nahrávanie a/alebo ukladanie z {0} vrstiev, s úpravami
  bolo zrušené, alebo zlyhalo.HVyrovnaná {0} z {1} fotografia do GPX stopy.HVyrovnané {0} z {1} fotografie do GPX stopy.HVyrovnané {0} z {1} fotografie do GPX stopy.YVybratý objekt nie je dostupný v súčasnej
  upravovanej vrstve ''{0}''.hŽiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej
  upravovanej vrstve ''{0}''.hŽiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej
  upravovanej vrstve ''{0}''.{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.
  Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
  Vrstvy s konfliktami:}{0} vrstva má nevyriešené konflikty.
  Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
  Vrstva s konfliktami:{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.
  Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.
  Vrstiev s konfliktami:{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor
  ktorý nemôže byť uložený.
  Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.
  Vrstva s nezapisovateľným súborom:{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory
  ktoré nemôžu byť uložené.
  Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.
  Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory
  ktoré nemôžu byť uložené.
  Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.
  Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.
  Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.
  Vrstvy bez súborov:{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.
  Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.
  Vrstva bez súboru:{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.
  Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.
  Vrstvy bez súborov:Zlyhalo mazanie uzla {0}. Je stále odkazovaný na reláciu {1}.
  Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie uzla {0}. Je stále odkazovaný na relácie {1}.
  Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie uzla {0}. Je stále odkazovaný na relácie {1}.
  Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie uzla {0}. Je stále odkazovaný na cestu {1}.
  Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie uzla {0}. Je stále odkazovaný na cesty {1}.
  Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie uzla {0}. Je stále odkazovaný na cesty {1}.
  Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na uzol a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná na uzol {1}.
  Prosím, načítajte uzol, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná na uzol {1}.
  Prosím, načítajte uzly, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná na uzol {1}.
  Prosím, načítajte uzly, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná na reláciu {1}.
  Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná na relácie {1}.
  Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná na relácie {1}.
  Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná na cestu {1}.
  Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná na cesty {1}.
  Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie relácie {0}. Je stále odkazovaná na cesty {1}.
  Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na reláciu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná na uzol {1}.
  Prosím, načítajte uzol, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná na uzly {1}.
  Prosím, načítajte uzly, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná na uzly {1}.
  Prosím, načítajte uzly, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná na reláciu {1}.
  Prosím, načítajte reláciu, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná na relácie {1}.
  Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná na relácie {1}.
  Prosím, načítajte relácie, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná na cestu {1}.
  Prosím, načítajte cestu, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná na cesty {1}.
  Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Zlyhalo mazanie cesty {0}. Je stále odkazovaná na cesty {1}.
  Prosím, načítajte cesty, odstráňte odkazovanie na cestu a nahrajte dáta znovu.Pridať nový uzol do cestyPridať nový uzol do {0} ciestPridať nový uzol do {0} ciest5Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest1Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty5Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciestPridať výber {0} do reláciePridať výber {0} do reláciíPridať výber {0} do reláciíOčakávaný {0} objektOčakávané {0} objektyOčakávaných {0} objektovgNedá sa otvoriť súbor {0}, pretože súbor neexistuje alebo nie je k dispozícií vhodný importér.oNedá sa otvoriť {0} súborov, pretože súbory neexistujú ani žiadne vhodné súbory nie je k dispozícii.pNedajú sa otvoriť {0} súbory, pretože súbory neexistujú ani žiadne vhodné súbory nie je k dispozícii.:Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.;Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.;Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.#Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.$Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.$Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.Zmeniť hodnotu?Zmeniť hodnôt?Zmeniť hodnoty?Zmeniť {0} objektyZmeniť {0} objektZmeniť {0} objektovaKliknite na tlačidlo {0} ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.dKliknite na tlačidlo {0} ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.dKliknite na tlačidlo {0} ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.Konflikt počas sťahovaniaKonflikty počas sťahovaniaKonfliktov počas sťahovaniaKonflikt v dátachKonflikty v dátachKonfliktov v dátachZmazať {0} bodyZmazať {0} bodZmazať {0} bodovZmazať {0} objektyZmazať {0} objektZmazať {0} objektovZmazať {0} relácieZmazať {0} reláciuZmazať {0} reláciíZmazať {0} cestyZmazať {0} cestuZmazať {0} ciestVymazávam {0} objektVymazávam {0} objektyVymazávam {0} objektovFSťahovanie nasledujúceho pluginu bolo neúspešné:KSťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo neúspešné:KSťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo neúspešné:!Sťahujem {0} zmenový súbor ..."Sťahujem {0} zmenové súbory ...%Sťahujem {0} zmenových súborov ...=Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''9Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''9Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''?Sťahovanie {0} neúplnej odvodenej z {1} rodičovskej relácieGSťahovanie {0} neúplných odvodenýchj z {1} rodičovských reláciíGSťahovanie {0} neúplných odvodenýchj z {1} rodičovských relácií#Sťahovanie {0} neúplného objektu$Sťahovanie {0} neúplných objektov$Sťahovanie {0} neúplných objektov!Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''"Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''"Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''Zdvojený {0} bod v {1} bodeZdvojené {0} bodes v {1} bodeZdvojené {0} bodes v {1} bode Vložiť nový bod do {0} ciest.Vložiť nový bod do cesty. Vložiť nový bod do {0} ciest.9JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:*{0} objektov nebolo možné stiahnuť.
  ){0} objekty nebolo možné stiahnuť.
  Otváranie súboru {0}...Otváranie súborov {0}...Otváranie súborov {0}...Vkladanie {0} značiekVkladanie {0} značkyVkladanie {0} značiek[Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.\Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.\Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.KPlugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:NPlugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:OPlugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:Očistený {0} objektOčistené {0} objektyOčistených {0} objektov*Odstrániť staré kľúče z {0} objektov)Odstrániť staré kľúče z {0} objektu*Odstrániť staré kľúče z {0} objektovOtáčanie {0} bodovOtáčanie {0} boduOtáčanie {0} bodovMierka {0} bodMierka {0} bodovMierka {0} body,Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)-Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)-Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)Zjednodušiť {0} cestuZjednodušiť {0} cestyZjednodušiť {0} ciestZnačky({0} konflikt)Značky({0} konflikty)Značky({0} konfliktov)>Nasledujúci plugin bol úspešne stiahnutý:DNasledujúce {0} pluginy boli úspešne stiahnuté:INasledujúcich {0} pluginov bolo úspešne stiahnutých:CNasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:GNasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:KNasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:Plugin nebude nahratý.Pluginy nebudú nahraté.Pluginy nebudú nahraté.#Vybratý bod nie je v strede cesty.%Vybraté body nie sú v strede cesty.%Vybraté body nie sú v strede cesty.=Vybratá cesta obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.>Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.>Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.Ich verzia ({0} vstupy)Ich verzia ({0} vstup)Ich verzia ({0} vstupov)`Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.aJe tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.aJe tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.Vo Vašej lokálnej dátovej sade je {0} objekt, ktorý môže byť zmazaný na serveri.
  Ak sa neskôr pokúsite o jeho zmazanie alebo aktualizáciu, server pravdepodobne nahlási konflikt.Vo Vašej lokálnej dátovej sade sú {0} objekty, ktoré môžu byť zmazané na serveri.
  Ak sa neskôr pokúsite o ich zmazanie alebo aktualizáciu, server pravdepodobne nahlási konflikt.Vo Vašej lokálnej dátovej sade je {0} objektov, ktoré môžu byť zmazané na serveri.
  Ak sa neskôr pokúsite o ich zmazanie alebo aktualizáciu, server pravdepodobne nahlási konflikt.)Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..-Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..+Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..zDošlo k chybe pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši .Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši .Došlo k {0} chybám pri načítaní tohto štýlu. Vyberte ''Info'' pre podrobnosti, kliknutím pravého tlačítka na myši .Bol tam zistený {0} konflikt. Boli tam zistené {0} konflikty.#Bolo tam zistených {0} konfliktov.Počas importu bol {0} konflikt!Počas importu boli {0} konflikty"Počas importu bolo {0} konfliktovToto zmení až {0} objektov.Toto zmení až {0} objekt.Toto zmení až {0} objekty.Toto chce zmeniť {0} objekt.Toto chce zmeniť {0} objektov.Toto chce zmeniť {0} objektov.Transformácia {0} boduTransformácia {0} bodovTransformácia {0} bodov%Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:'Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:'Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:QNahrávanie {0} objektu do 1 zmenového súboruRNahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboruRNahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru{Nahrávanie {0} objektu do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavky|Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavky|Nahrávanie {0} objektov do 1 zmenového súboru použitím 1 požiadavkyNahrávanie {0} objektov ...Nahrávanie {0} objektu ...Nahrávanie {0} objektov ...=Chystáte sa spojiť {1} objektov, ktoré sú súčasťou {0} relácie:
  {2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť túto reláciu. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.
  Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť reláciu.

  Chcete pokračovať?>Chystáte sa spojiť {1} objektov, ktoré sú súčasťou {0} relácií:
  {2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť tieto relácie. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.
  Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.

  Chcete pokračovať?>Chystáte sa spojiť {1} objektov, ktoré sú súčasťou {0} relácií:
  {2}Spojenie týchto objektov môže poškodiť tieto relácie. Ak si nie ste istý, prosím, zrušte túto operáciu.
  Ak budete pokračovať, zobrazí sa Vám okno na rozhodnutie, ako prispôsobiť relácie.

  Chcete pokračovať?Chystáte sa zmazať {0} reláciu: {1}
  Tento krok je málokedy potrebný a po nahratí na server sa nedá tak ľahko navrátiť.
  Naozaj chcete pokračovať so zmazaním?Chystáte sa zmazať {0} relácie: {1}
  Tento krok je málokedy potrebný a po nahratí na server sa nedá tak ľahko navrátiť.
  Naozaj chcete pokračovať so zmazaním?Chystáte sa zmazať {0} relácií: {1}
  Tento krok je málokedy potrebný a po nahratí na server sa nedá tak ľahko navrátiť.
  Naozaj chcete pokračovať so zmazaním?-Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objekte./Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objektoch./Nastavili ste prázdnu úlohu na {0} objektoch.značkaznačkyznačiekbodbodybodovobjektobjektyobjektovvzťah (relation)vzťahy (relations)vzťahov (relations)do {0} objektudo {0} objektovdo {0} objektovcestucestyciest {0} Author {0} Authorov {0} Authori {0} Člen: {0} Členov: {0} Členy: {0} pozostáva z {1} značky{0} pozostáva z {1} značiek{0} pozostáva z {1} značiek {0} vymazaný {0} vymazané{0} vymazaných{0} načítaný obrázok .{0} načítané obrázky.{0} načítaných obrázkov. {0} člen {0} člen {0} členy{0} bod{0} body {0} bodov{0} pridaných objektov:{0} pridaný objek:{0} pridané objekty:{0} zmazaných objektov:{0} zmazané objekty:{0} zmazaných objektov:{0} upravených objektov:{0} upravený objekt:{0} upravené objekty:1{0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie4{0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie7{0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie {0} relácia {0} relácie {0} relácií {0} trasa, {0} trasy, {0} trás, {0} tag {0} tagov{0} tagy{0} stopa(track){0} stopy(track){0} stôp(track){0} stopa(track), {0} stopy(track), {0} stôp(track), {0} bola založená GPS značka. {0} boli založené GPS značky. {0} boli založené GPS značky. {0} ciest {0} cesta {0} cesty{0} waypoint (bod cesty){0} waypointy (body cesty){0} waypointov (bodov cesty)