(na řádku {0}, sloupec {1}) [dd/mm/rrrr hh:mm:ss] než "{0}" nebo # Objekty % na východ: % na sever:("Pekařská ulice" v jakémkoliv klíči,"Pekařská" a "ulice" v jakémkoliv klíči"klíč" s jakoukoliv hodnotou"klíč" s přesně "hodnotou""hodnota" v libovolném klíči%"část hodnoty" kdekoliv v "klíči"""část hodnoty" nikde v "klíči"(# požadavků neznámý)(1 požadavek) (Kód={0})*(Text již byl zkopírován do schránky.) (URL bylo: 6(Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)(na řádce {0}, sloupci {1})(žádný objekt) (žádný)(použít offset serveru)$({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...'({0}/{1}) Stahování sady změn {2}....({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...%({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}'({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}&({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}$({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...O* Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo8* Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo* Jeden otagovaný uzel, neboZ* Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.Y* Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo"... možný i jiný druh přepravy... odkazuje na relaci /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/ 1/25 mix (motorka/moped)1/50 mix (motorka/moped)BowlingM

Uzavřete filtrovací dialog pro zobrazení všech objektů.

d(all)indownloadedarea - objekty (a všechny jejich uzly / prvky relací) ve stažené oblasti[(all)inview - objekty (a všechny jejich uzly / prvky relací) v zobrazené oblasti7-klíč:Pek - ''Pek'' nikde v klíči ''klíč''JPekařská ulice - ''Pekařská'' a ''ulice'' v jakémkoliv klíči3Plugin je poskytován externím zdrojem: {0}F"Pekařská ulice" - ''Pekařská ulice'' v jakémkoliv klíčizareasize:... - uzavřené cesty s daným plošným obsahem v m² (areasize:min-max nebo areasize:max)jchangeset:... - objekty s daným ID sady změn (0 odpovídá objektům bez přiřazené sady změn)Schild výraz - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazuVclosed - všechny uzavřené cesty (uzel není považován za uzavřenou cestu)Cid:... - objekty s daným ID (0 odpovídá novým objektům)3nekompletní - všechny nekompletní objektyCklíč: - klíč ''klíč'' nastavený na jakoukoliv hodnotu8klíč:Pek - ''Pek''kdekoliv v klíči ''klíč''}klíč=* - klíč ''klíč'' s jakoukoliv hodnou. Zkuste také *=hodnota, klíč=, *=*, *=Iklíč=hodnota - klíč ''klíč'' s přesnou hodnotou ''hodnota''Qklíč? - klíč ''klíč'' s hodnotami ''yes'', ''true'', ''1'' or ''on''-modified - všechny změněné objektynodes:... - objekty s daným počtem uzlů (nodes:počet, nodes:min-max, nodes:min- nebo nodes:-max)Qparent výraz - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu0role:... - objekty s danou rolí v relaci+selected - všechny vybrané objektytags:... - objekty s daným počtem tagů (tags:počet, tags:min-max, tags:min- nebo tags:-max)Ktimestamp:min/max - objekty s poslední úpravou v časovém rozsahultimestamp:čas - Objekty s datem poslední změny (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 nebo T14:51 ...)[type:... - objekty odpovídajícího typu (node, way, relation),untagged - všechny objekty bez tagů0user:... - objekty změněné uživatelemAuser:anonymous - objekty změněné anonymními uživateli[version:... - objekty s danou verzí (0 odpovídá objektům bez přiřazené verze)!{0} objektů deaktivováno-
Chybové hlášení (nepřeložené): {0} !

Filtrování je aktivní

JOSM vyžaduje Javu verze 6.

Detekovaná verze Javy: {0}.
Můžete Více informací:v

Pokud je vybrána jedna nebo více cest, tvar je upraven tak, aby všechny úhly byly 90 nebo 180 stupňů.

Můžete do výběru přidat dva body, které jsou brány jako reference pro určení směru.
(Později je možné vrátit zpět posunutí některých bodů:
Vyberte příslušné nody a vyberte zkratku pro ortogonalizaci / undo. Výchozí je Shift-Q.))

Varování: Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno nezašifrované v každém požadavku na OSM server. Nepoužívejte svá tajná hesla.

\

Smazat soubor {0} z disku?

Obrázkový soubor bude natrvalo ztracen!

Při získávání nápovědy došlo k chybě

Obsah nápovědy k tématu {0} se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):
{1}

_Aktuální oblast ke stažení (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.
Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.
Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.Alternativně můžete zadat adresu jediné dlaždice ve formátu zoomlevel/x/y, např. 15/256/223. Případně je možné také použít formát zoom,x,y nebo zoom;x;y.QDošlo k chybě při obnovování zálohy souboru.
Chyba:
{0}@Při ukládání došlo k chybě.
Chyba:
{0}Autentizace na OSM serveru s OAuth tokenem ''{0}'' selhala.
Získejte prosím nový token pomocí konfigurace OAuth.Autentizace na OSM serveru s uživatelským jménem ''{0}'' selhala.
Zkontrolujte prosím uživatelské jméno a heslo v nastavení JOSM.aAutorizace na OSM server selhala.
Server vrátil následující chybu:
''{0}''XNelze otevřít URL ''{0}'' protože neexistuje vhodná metoda stahování.JNelze otevřít adresář ''{0}''.
Prosím vyberte soubor.`Kliněte {0} pro dokončení slučování mých a cizích položek_Kliněte {0} pro zahájení slučování mých a cizích položek@Nelze načíst vrstvu {0} ''{1}''.
Chyba:
{2}Nelze načíst plugin {0} protože základní
třída ''{1}'' nebyla nalezena.
Odstranit plugin z konfigurace?\Nelze načíst soubor s uloženým sezením ''{0}''.
Došlo k chybě:
{1}@Nelze načíst záložky z
''{0}''
Chyba: {1}A Nelze číst soubor ''{0}''.
Chyba je:
{1}9 Nelze číst soubory.
Chyba je:
{0}GNemohu uložit soubor sezení ''{0}''.
Error je:
{1}Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu.
Neaktivní. Aktuálně není aktivní žádný pohled na mapu.?Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu1Stáhnout moje otevřené sady změnStáhnout moje otevřené sady změn
Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM./Stáhnout nejnovější sady změnFVložte klíč tagu, t.j. fixmeUVložte hodnotu tagu, t.j. zkontrolovat členy`Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.Autentizace na serveru OSM ''{0}'' se nezdařila.
Používáte OAuth, ale aktuálně nemáte nastaven žádný
přístupový token OAuth.
Otevřete prosím dialog konfigurace a vložte nebo vygenerujte nový token.lNepodařilo se vytvořit URL, protože na tomto systému není k dispozici kódování ''{0}''.GNepodařilo se vytvořit chybějící adresář cache: {0}vInicializace předvoleb selhala.
Nepodařilo se vytvořit chybějící rejstřík předvoleb ''{0}''sInicializace předvoleb selhala.
Nepodařilo se obnovit výchozí hodnoty souboru předvoleb: {0}eNačítání předvoleb selhalo.
Rejstřík předvoleb ''{0}'' není rejstříkem.Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z
''{0}''
kvůli problémům s přenosem dat.
Detaily(nepřeloženo): {1}JOSM úspěšně získal přístupový token. Nyní můžete tento token akceptovat. JOSM jej bude používat při všech dalších autentizacích a autorizacích vůči serveru OSM.

Přístupový token je: JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout
vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno
v konfiguraci JOSM.JOSM úspěšně získal požadavek na token. Nyní zobrazí v externím prohlížeči stránku s autorizací. Přihlaste se prosím s vaším OSM jménem a heslem a pokračujte podle instrukcí k autorizaci požadavku. Pak se vraťte zpět k dialogu a klikněte na {0}

Pokud selže spuštění externího prohlížeče, můžete kopírovat následující autorizační URL a vložit jej do adresní řádky vašeho prohlížeče.qVrstva''{0}'' už je v konfliktu s objektem
''{1}''.
Tento konflikt nemůže být přidán.Je požadováno nahrání pluginu "{0}".
Tento plugin se již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.
Měl by být deaktivován.
Chcete jej smazat z konfigurace?kŽádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně
editované vrstvě ''{1}''.gKlikněte prosím na {0} k odeslání žádosti o OAuth token na ''{1}''.cProsím potvrďte odstranění 1 objektu z 1 relace.fProsím potvrďte odstranění 1 objektu z {0} relací.iProsím potvrďte odstranění {0} objektů z {1} relací.pPokud chcete dotaz omezit na specifický časový rozsah,
zadejte prosím platná vstupní data.{Pokud chcete omezit dotaz na datové změny hranicí,
zadejte platná data zeměpisných šířek a délek.Ujistěte se, že všechny vybrané cesty směřují podobným směrem
nebo ortogonalizujte každou samostatně.eProsím vyberte rozsah dlaždic OSM ve zvolené úrovni přiblížení.Vyberte prosím jeden z následujících standardních dotazů.Vyberte Stáhnout pouze mé datové změny, pokud chcete stáhnout pouze vámi vytvořené změny.
Pozor, JOSM stáhne maximálně 100 datových změn.?Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít[Vyberte prosím hodnoty, které mají být zachovány pro následující tagy.Plugin {0} vyžaduje JOSM verze {1}. Aktuální verze JOSM je {2}.
Pokud chcete plugin používat, aktualizujte JOSM.Soubor s předvolbami obsahoval chyby.
Vytvářím zálohu původního souboru v umístění
{0}
a vytvářím nový soubor nastavení s výchozími hodnotami.KPřijímání přístupového tokenu OAuth od ''{0}'' selhalo.TPřijímání žádosti o přístupový token OAuth od ''{0}'' selhalo.Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.
JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a
automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token. Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.
JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.
Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči
aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.fVybrat pro stažení dat do nové vrstvy.
Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.hVýběr umožní vložení tagu, který bude aplikován na
všechny upravované relace.}Vyberte pokud chcete dotaz omezit pouze na vaše změny dat.
Nevybrané zahrne do dotazu všechny změny dat.Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.
Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.Vyberte akce které chcete použít pro tuto vrstvu po kliknutí na tlačítko vlevo.
Zašktněte "Nahrát na server", pokud chcete změny odeslat na OSM server.
Zaškrtněte "Uložit", pokud chcete změny uložit do souboru zadaného vlevo.:Krok 1/3:Odeslání požadavku na OAuth tokenEKrok 2/3: Autorizace a získání přístupového tokenu@Krok 3/3: Úspěšně získaný přístupový tokenPřístupový token ''{0}'' byl úspěšně
použit pro přístup na OSM server ''{1}''.
Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.
Zobrazte zde jeho fotografii.
Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo
xAktuální hodnota není platné uživatelské jméno.
Zadejte prosím neprázdné uživatelské jméno.6Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.
Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.
V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít
pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth
z OSM serveru selhal.

Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,
např polo-automatický nebo manuální autorizaci.QPotomek relace
{0}
byl na serveru smazán, nelze jej načíst.Slučované cesty jsou členy jedné nebo více relací. Prosím rozhodněte v jakých relacích chcete jejich členství zachovat a z jakých je chcete odstranit.
Standardně se zachová první cesta a ostatní budou ze stejných relací odstraněny: sloučená cesta zaujme místo původní cesty v relaci.Aktuální URL {0}
je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná
na serveru {1}.Data, která chcete nahrát obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.
Je třeba je nejprve vyřešit.Slučované uzly jsou členy jedné či více relací. Prosím, rozhodněte, zda chcete zachovat členství sloučeného uzlu, či jej odstranit.
Standardně se zachová první uzel a odstraní ostatní uzly, které jsou členy téže relace: sloučený uzel zaujme místo původního uzlu v relaci.ARelace byla změněna.

Chcete změny uložit?]Server ohlásil nalezení konfliktu.
Chybová zpráva (nepřeloženo):
{0}jNejsou zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu
''{0}''
které by měly být sloučeny.V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující
na právě tuto relaci.
To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.
Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?DAktuálně není vybrána žádná oblast je stažení.bTato akce bude potřebovat
{0} samostatných stažení dat.
Chcete pokračovat?Tato relace již obsahuje alespoň jeden prvek, který odkazuje na
objekt ''{0}''

Opravdu chcete přidat dalšího člena relace?Tato relace byla změněna mimo editor.
Nemůžete aplikovat změny a pokračovat v editaci.

Chcete vytvořit konflikt a uzavřít editor?BAktualizace selhala, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
bodů, cest nebo relací.

Klikněte {0} pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.
Klikněte {1} pro přerušení a pokračování editace.
Aktualizace selhala, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
bodů, cest nebo relací.
Konflikt je způsoben {0} s id {1},
na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.

Klikněte {4} pro synchronizaci konfliktního prvku.
Klikněte {5} pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.
Klikněte {6} pro přerušení a pokračování editace.
Nahrávání selhalo protože používaná
sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.
Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.Aktualizace na server selhala, protože vaše aktuální
datová sada nesplňuje předpoklad.
Chybová zpráva je:
{0}XPoužijte fotku přesného zdroje času,
např. display GPS přijímačeHPoužít standardní URL OSM serveru ({0})HVerze {0} vytvořená {1}PVerze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.

Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.
Přeskakuji relaci ''{0}''.Používáte projekci EPSG:4326, která může vést
k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.
Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.
Vážně chcete pokračovat?Přístupový token OAuth byl úspěšně získán z webu OSM. Klikněte na {0} k akceptování tohoto tokenu. JOSM jej bude používat při příštích požadavcích na práci s OSM API.Dočasně vám byl zakázán přístup k API.
Přihlaste se prosím na webu a prohlédněte si podmínky přispívání.
Nemusíte s nimi souhlasit, ale musíte je vidět.{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.
JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.(Automatické ukládání zálohuje změněná data vrstev v pravidelných intervalech. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Předvolbách. V případě pádu aplikace se JOSM snaží neuložené změny při příštím startu obnovit.)(JOSM může zachovat záložní soubor po uložení datových vrstev. K názvu souboru bude připojeno ''~'' a bude uložen do stejného adresáře.)/CH1903 / LV03 (bez lokálních korekcí)chybějící 

{0} objektů skryto > spodek> vrchol*Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.Překlad name:* chybí.(objekt s id=0 nemůže být neviditelnýISpeciální plugin pro práci s Francouzkým katastrálním WMS serverem.Narušení schopností APIVerze API: {0}(Snesená železnice (pouze žel. spodek)ZrušitZrušit slučování$Zrušit dialog na vybrání souboru. O aplikaci O JOSM…Přijmout přístupový token0Odsouhlasit nový zdroj stylů a zavřít dialogPřijato PřístupPřístupový tokenKlíč přístupového tokenu:Heslo přístupového tokenu:URL přístupového tokenu: Ubytování&Dle informací z pluginu je autor {0}.#Zůstatkové nebo věrnostní kartyAkceParametry akceAkce Výběr akcí AktivovatAktivovat vrstvuAktivovat vybranou vrstvu*Aktivace standardního mapového renederu.Aktivní předvolby:Aktivní styly:PřidatPřidat URL leteckých snímků&Přidat další URL s popisy pluginů.Přidat uzel...Přidat vlastnostPřidat zaměřený obrázek;Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblasti,Přidat novou položku WMS/TMS zadáním URLPřidat novou cestu pro ikony4Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům-Přidat nový uzel do již existující cesty,Přidat nové předvolby ze souboru nebo URLPřidat nový zdroj do seznamu.&Přidat nový styl ze souboru nebo URLPřidat nový tagoPřidat uzel zadáním zeměpisné šířky/délky nebo vzdálenosti od rovníku/poledníku (northing/easting).RPřidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za posledního člena]Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za posledního vybraného členaRPřidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před prvního člena]Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před prvního vybraného členaPřidat prázdnou značkuPřidat informace autora Přidání konfliktu pro ''{0}''Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xmlPřidat filtr.&Přidat vrstvu leteckých snímků {0}Přidat vrstvy podkladů? Přidat uzelPřidat uzel do cestyPřidat uzel do cesty a spojitPřidat bod {0}Přidat relaci {0}Přidat výběr do relacePřidat nastavení Přidat tagy#Přidat tagy ke zvoleným objektůmAPřidat členy všech vybraných relací do aktuálního výběruFPřidat vybrané dostupné předvolby do seznamu aktivních předvoleb6Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních0Přidat vybrané relace do aktuálního výběruPřidat k výběruPřidat hodnotu?Přidat cestu {0}'Přidány body na všechny průsečíkyInterpolace adresAdresyPřidá do JOSM tisk mapy6Přidá zákaz odbočení vlevo pro sadu 4 nebo 5 cestŠtola-Nastavit posunutí vrstvy leteckých snímkůUpravit průhlednost vrstvy0Nastavit pozici této vrstvy leteckých snímkůUpravit časovou zónu a posun)Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.iNastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.Administrativní centrumAdministrativní RozšířenéPokročilé parametry OAuthRozšířená konfigurace OAuthPokročilé volbyRozšířené informaceRozšířené informace (web)!Rozšířené informace o objektu_Podklad fotomapy může být špatně posunutý. Zkontrolujte jeho posun pomocí GPS záznamů!Lanovky LetištěAlkoholSeřadit uzly do kruhuSeřadit uzly do přímkyVšechnyVšechny souboryVšechny formátyYVšechny nainstalované pluginy jsou aktuální. Není proto třeba stahovat nové verze.bVšechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.#Podporovány jsou všechny projekce?Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''Všechna vozidlaZahrádkářská kolonie9Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.1Povolit stahování vašich privátních GPS tras#Povolit čtení vašich preferencíPovolit nahrávání GPS tras"Povolit nahrávání mapových dat"Povolit zápis vašich preferencíPovolený provoz:QOtevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.bUmožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.LUmožňuje otagovat vlastnosti všech objektů ve vybrané oblasti najednou.0Umožňuje odfiltrovat nepotřebné GPS záznamyCUmožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.@Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti.;Umožňuje obnovování smazaných objektů z OSM databáze Alfa kanál Horská bouda1Již je registrován konflikt pro objekt ''{0}''.8Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.Přejmenovat také soubor Vždy skrytoVždy zobrazitAktualizovat vždy a bez ptaníAmerický fotbalPočet kabelůPočet sedadelPočet schodůNKontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.Prázdná hodnota smaže tag.Nastala chyba v pluginu {0}Při pokusu přiřadit fotografie GPX záznamu došlo k chybě. Můžete zkusit zahýbat posuvníkem a provést přiřazení manuálně.MNastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.Nastala neočekávaná výjimka.
Tato chyba vždy znamená chybu v kódu. Pokud používáte posledníverzi této aplikace, oznamte prosím tuto chybu autorům.Přichytávání úhlů!Přichytávání úhlů aktivní.Anotace AplikovatAplikovat změnyAplikovat přednastaveníAplikovat řešeníAplikovat roliAplikovat roli:JAplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.Aplikovat vyřešené konflikty0Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialogPoužít zvolené změnyCPoužít tagy objektů ve schránce na všechny označené objekty.1Použít tagy k označení nahrávané sady změnAplikovat aktuální změnyPoužít adresu dlaždice"Aplikovat změny a zavřít dialog&Aplikovat tuto roli na všechny členy Použít ?Letištní plochaArcheologické naleziště LukostřelbaOpravdu pokračovat ?Označit jako plochu"Cesta typu plochy není uzavřenáOblasti v okolí místPlochy sdílejí úsek cestyKomunitní umělecké centrumUmělecké díloDotaz před aktualizacíSestavit nové polygony.Přiřazená uliceIPro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybránoAtletika5Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!Turistické lákadloAtributyZvuk Audio zařízení je nedostupnéNastavení zvukuAudio značky z {0}#Zvuk zesynchronizován na bodu {0}. Zvuk: {0}Audioprůvodce&Audioprůvodce přes mobilní telefon?Australský fotbal Přihlásit+Přihlásit se se zadaným jménem a heslem`Autentizace na HTTP proxy ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo.]Autentizace na OSM API ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo./Autetizační sezení pro uživatele ''{0}''... OvěřeníAutentizace selhalaAutenzitace selhalaAutorAutorizase selhala(Autorizovat JOSM pro přístup k OSM APIAutorizační URL:Autorizovat se:Autorizace žádosti o OAuth token ''{0}'' na webu OSM ...Autoři AutomatickyAutomatické přiblíženíAutomaticky načítat dlaždice Povolit automatické ukládáníUkládat každých (sekund)%Počet uložených souborů na vrstvu Auto-odhadAutomaticky akceptovanéBankomatAutomatické stahováníAutomatická oprava tagůGAutomaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy. DostupnéDostupné výchozí položky:Dostupné předvolby:Dostupné roleDostupné styly:BabyboxZpět$Podmínky použití podkladové mapyPozadí: Opěrka zadBackspace v režimu změnŠpatný požadavek PekařstvíPekařská ulice&Omezení detového pásma překročenoBankaOhradaBariéry ZákladníVodní nádrž BasketbalBaterie BojištěZátokaPlážPlážový volejbal Vodní bójLavičkaNápoje Cyklisté'Umývání jízdních kol (za poplatek)Hospoda-zahrádka Prodejce kolBionaftaPrázdná vrstva ZátarasaModrá: Obsah tabuledokySloupek KnihkupectvíJméno záložky: ZáložkyHraniční kontrolaBotanické jméno Hry s koulemi (např. pétanque)HraniceHraniceHraniční kameny&Duplicitní body na hranici (boundary) Typ hraniceOhraničující boxOhraničující obdélník: HraniceButikZnačkaMost-Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield) ZarážedloNahlášení chybyBudovaDuplicitní body na budováchBudova uvnitř budovySestavování hlavního menu!Zabudovaný styl, interní cesta:*Brána otevíratelná nárazníkem vozidlaAutobusová dráhaNástupiště autobusuAutobusové nádražíZastávka autobusu$Zábrana průjezdná pouze autobusem ŘeznictvíCNG (zemní plyn)Kyvadlová kabinková lanovkaRozvodná skříňKavárnaVýpočet stahované oblastiVyvolat editor na relaci)Vyvolat editor relací na vybranou relaci Tábořiště TábořištěWNelze aktivovat třídu mapového renederu ''{0}'', protože chybí podtřída ''{1}''.[Nelze aktivovat třídu mapového renederu ''{0}'', protože nejde o registrovaný reneder.MNelze aktivovat třídu mapového renederu ''{0}'', protože nebyla nalezena.Kanadský fotbalPlavební kanálZrušit)Zrušit a návrat k předchozímu dialoguZrušit přihlášeníZrušit zavírání sad změnZrušit řešení konfliktů-Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialogZrušit operaci Zrušit změny a zavřít dialog6Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaciUkončit nahrávání!Zrušit, pokračovat v úpravách*Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.%Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.0nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}9nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagůiNovému objektu nelze přiřadit identifikátor sady změn > 0. Hodnota identifikátoru sady změn je {0}VNelze sestavit dotaz na datové změny s časovým omezením. Neplatná vstupní data.:Nelze srovnat objekt s ID ''{0}'' s objektem s ID ''{1}''.'Nemohu odstranit uzel, který má tagy.0Nemohu odstranit uzel odkazovaný více cestami.VNelze načíst vrstvu {0}, protože závisí na vrstvě {1}, která byla přeskočena.eNelze provést sloučiení, protože některý ze zvolených objektů je nový, zatímco jiný není.SNemohu sloučit uzly: Je třeba smazat cestu {0}, která je stále používána {1}CNelze sloučit prvky s odlišnými id. Tento má id {0}, druhý {1},Nelze kombinovat cesty a uzly v roli "přes"%Nemohu přesouvat objekty mimo svět. Nemohu umístit uzel mimo svět.'nemohu vyřešit nerozhodnutý konfliktXNemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.RDotaz na datové změny nelze omezit zadanými hranicemi. Neplatná vstupní data.DDotaz na datové změny nelze omezit na uživatelské jméno ''{0}''KNelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná Kanoistika PlechovkyKapacitaKapacita (celkem)AutoProdejce automobilůAutokemping (karavany)NákladFinance Zámek/HradMříž proti dobytkuVstup do jeskyněHřbitovCentrovat pohledSedačková lanovka Horská chataZměnit vlastnostiZměnit směr ?Změnit bod {0}Změnit relaci"Změnit roli člena relace {0} {1}Změnit relaci {0}Změnit rozlišení7Změnit adresář pro všechna uživatelská nastaveníMěnit výběr Měnit pohledZměnit cestu {0}Změněn uzel {0}/Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.ID sady změn: Dialog správy sady změnSprávce datových sadSada změn byla uzavřenaKomentář k sadě změn:Očekáváno ID sady změnID sady změn:Informace o sadě změnSada změn je plnáSada změn {0} Sada změn: Sady změn*Vlastní nastavení klávesových zkratek.Nabíjecí staniceZkontrolovat tagy s FIXME.Kontrola na serveruKontrola klíčů vlastností.Kontrola hodnot vlastností.3Kontroluji na smazané rodiče v lokálních datech&Kontroluji rodiče smazaných objektů Kontroluji požadavky pluginu...&Kontroluje a opravuje zavržené tagy.Kontrola budov uvnitř budov.$Kontrola cest napojených na plochy.>Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou. Chyby kontrolních součtů: {0}DrogeriePotomci relaceKomín ČínskýVybrat Zvolit barvuZvolte barvu pro {0}Zvolte předdefinovanou licenciVyberte hodnotuVyberte typ OSM objektu!Vybrat server pro vyhledávání:VVelikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''KostelKino Velkoměsto*Značka hranice sídla (rychlostní limit)Městské hradby Jméno města Typ třídySmazatSmazat Undo/Redo paměťSmazat textové pole.Vymazat seznam naposledy otevřených souborůKlikněte na ''{0}'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.
Klikněte na ''{1}'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.
Klikněte na ''{2}'' k přerušení a návratu k editaci mapy.
:Pro ignorování klikněte na {0}./Kliknutím na buňku změníte cestu k souboru.Výběr cesty pro uložení6Klikněte na cestu a začněte zpřesňovat její tvar2Pro opakované zobrazení klikněte na šipku dole+Klikněte pro zrušení a návrat k editaci;Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů*Klikněte pro zrušení slučování bodů=Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty(Klikněte pro zrušení nahrávání dat}Klikněte pro vložení nového uzlu. Uvolněte Ctrl pro přesunutí existujících uzlů nebo držte Alt k jejich smazání.2Kliknutím zrušte a pokračujte v editovaní mapy*Klikněte pro zrušení aktuální operace]Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveruKlikněte pro zavření dialoguAKlikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací>Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů7Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování;Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaciKlikněte pro nastavení OAuth nastavení na výchozí hodnoty-Kliknutím se vraťte do dialogu nahrávání&Klikněte pro návrat k editaci relace'Kliknutím přesunete úlohu na pozadí3Kliknutím uložte změny a zavřete editor relací6Kliknutím přeskočte aktualizaci aktivních pluginů(Klikněte pro zahájení hledání míst6Klikněte pro provedení autorizačním procesem OAuthfKlikněte pro provedení autorizačním procesem OAuth a vygenerování nového přístupového tokenu)Klikněte pro test přístupového tokenu(Kliknutím aktualizujte aktivní pluginyVypršel časový limit klientaÚtes HorolezeníHodinyZavřítPřesto zavřít!Zavřít sadu změn po nahrání.Zavřít sady změn&Zavřít dialog a ukončit stahováníUzavřít otevřené sady změn'Zavřít zvolenou otevřenou sadu změnZavřít dialog6Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn/Zavřít dialog a přijmout přístupový token'Zavžit zialog a zrušit přihlášení@Zavřít dialog konfigurace a zahodit všechny provedené změnyUzavřít vybrané sady změn'Zavřít vybrané otevřené sady změn8Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSMYZavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů.Zavřené po - Uzavřen vUzavřeno dne:Bližší popisBližší popisUzavře otevřené sady změn&Uzavře vybrané otevřené sady změnUzavírám sadu změnZavírám sadu změn {0}Zavírám sadu změn... OblečeníLinie pobřežíLinie pobřežíMinceStřední školaBarva Barva (hex) Jméno barvy:Barvy'Obarvovat body a segmenty podle směru.3Obarvovat body a segmenty podle časových značek./Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.)Barvy použité různými objekty v JOSM.Barva7Tato kombinace parametrů elipsoidu není podporována. Spojit cestySpojit více cest do jednéKombinovat {0} cesty*Stezka pro pěší a cyklisty - smíšenáZásobník příkazů Komentář Komentář: KancelářeVeřejná zeleň (mimo parky)Společné nastavení!Komunikace s OSM serverem selhalaKomunitní centrum Porovnat Počítače CukrovinkyNastavení webů s pluginy#Konfigurovat pokročilé nastavení Nastavení dostupných pluginů.Nastavit zdroje...4Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy Konfigurovat nástrojovou lištu.Konfigurace vytváření záložních souborů'Konfigurace používání proxy serveru;Nastavte svou identitu a způsob autentizace na serveru OSMPotvrdit pročištění&Potvrdit akci vzdáleného ovládání9Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládáníPotvrdit prázdnou roliKonfliktŘešení konfliktůPozadí konfliktuPozadí konfliktu: sloučenoPozadí konfliktu: rozhodnutoPozadí konfliktu: zahodit$Pozadí konfliktu: prázdný řádekPozadí konfliktu: zmrazeno!Konflikt na pozadí: v porovnaní$Pozadí konfliktu: v druhém seznamuPozadí konfliktu: ponechat$Pozadí konfliktu: žádný konflikt+Pozadí konfliktu: chybí v druhém seznamu3Pozadí konfliktu: stejná pozice v druhém seznamuPozadí konfliktu: vybránoPozadí konfliktu: nerozhodnutoPopředí konfliktuPopředí konfliktu: zahodit"Konflikt na popredí: v porovnaníPopředí konfliktu: ponecht!Popředí konfliktu: nerozhodnuto;Konflikt v atributu ''visible'' u objektu typu {0} s ID {1}#Konflikt není vyřešen kompletně KonfliktyObjeveny konfliktyKonflikt ve vložených tazích$Konflikty při slučování objektůAKonflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}'':Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''Konflikty: {0} nevyřešeno!Spojit existující cestu do uzlu0Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cestyNastavení připojení&Nastavení připojení pro OSM server.Připojení k API selhaloKomunikace ve výstavběProbíhající výstavbaUživatelský klíč:Tajný klíč:Kontakt:Připojování k serveru OSM...Připojování k serveru...Obsah Kontinent PokračovatPokračovat beze změnPokračovat v řešeníPokračovat v nahráváníPokračovat v nahrávaní)Pokračovat v cestě od posledního uzlu.Pokračovat, zkusit znovu?Pokračovat v kreslení linie sdílející body s jinou linií.Autoři!Samoobsluha, smíšenka, večerkaPřevést do GPX vrstvyPřevést do datové vrstvyPřevedeno z: {0} KoordinátySouřadnice (promítnuté): Importované souřadnice: {0} Souřadnice: Souřadnice: KopírovatKopírovat souřadniceKopírovat klíč/hodnotuKopírovat hodnotu#Kopírovat všechny klíče/hodnoty)Kopírovat všechny mé elementy do cíle+Kopírovat všechny cizí elementy do cíle3Kopíruje souřadnice vybraného bodu do schránky.WKopírovat mé vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementůMKopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementůIKopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementůEKopírovat mé vybrané body na začátek seznamu slučovaných bodů Kopie {0}(Vybrat označené objekty pro vložení.6Kopírovat klíče a hodnoty všech tagů do schránky8Kopírovat klíč a hodnotu vybraného tagu do schránky/Kopírovat hodnotu vybraného tagu do schránkyYKopírovat cizí vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementůOKopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů\Kopírovat cizí vybrané elementy před vybraný element ze seznamu slučovaných elementůKKopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů#Zkopírovat do schránky a zavřítKopie {1} vrstvy {0} Copyright Kopírování KorelovatKorelovat obrázky s GPX trasouKorelovat vůči GPXNelze otevřít soubor(y): {0}'Nemohu zálohovat soubor. Vyjímka: {0}ENemohu spojit cesty (Nemohou být spojeny do jednoho řetězce bodů)SNemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.Nemohu exportovat "{0}"Nelze najít typ elementu Nelze najít úroveň varování Nepovedlo se importovat ''{0}''. Nepovedlo se importovat soubory.4Nemohu načíst plugin {0}. Odstranit z konfigurace?&Nemohu načíst předvolby ze serveru.LNelze rozpoznat šířku, délku nebo přiblížení. Prosím, zkontrolujte.!Seznam WMS vrstev nelze parsovat.Nemůžu číst "{0}"1Nelze načíst zdroj přednastavených tagů: {0}"Nemohu přejmenovat soubor ''{0}'' Nelze získat seznam WMS vrstev.Nelze získat seznam otevřených sad změn, protože
JOSM nezná vaší identitu.
Buď pracujete anonymně nebo nemáte oprávnění
zjistit identitu předchozího zpracovatele dat.&Nemohu nahrát předvolby. Důvod: {0}dNemohu přiřadit vložený odkaz či identifikátor ke zvolené službě. Prosím, zkuste to znovu.PočetStát Kód zeměOkresSoudKrytýKrytá vodní nádržJeřábVytvořit kruhVytvořit nový adresářVytvořit kruh ze tří uzlů4Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně(Plugin Vytvořit pravidelné sítě cestVytvořit novou mapovou vrstvu.Vytvořit novou relaci6Vytváření a editace námořních map pro OpenSeaMapRoztažení plochVytvořit záložku2Vytvořit časové značky v průběhu čtení GPXVytvořit multipolygonVytvořit multipolygon.Vytvořit nový uzel.Vytvářet nové objekty'Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}" Vytvořeno Vytvořen v Vytvořeno v:Vytvořeno před - Vytvořeno kým:Vytvořeno dne:LVytváření a správa adresních bodů a budov v rámci České Republiky.Vytvářím sadu změn...0Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)Kreditní kartyKriket&Ohražené místo pro tréning kriketuKroketPřechod na kolePřechod na koni!Železniční přechod pro chodceDohled nad přechodemKřížící se budovyDruh kříženíTyp přechodu (UK)$Křížící se vodní tok a silniceZkřížené cesty)Ctrl pro sloučení s nejbližším uzlemKuchyněKulturaSoučasný výběr?Současná sada změn je plná. Nelze nahrávat data na server.:Současná hodnota ''{0}'' pro ID uživatele není platnáVAktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.Obchod se závěsyVlastníVlastní nastavení projekceVlastní WMS LinkPřizpůsobit barvu"Upravit prvky v panelu nástrojů."Přizpůsobení kreslení záznamuZářezZábrana proti kolům Cyklostezka"Kruhová závislost mezi relacemi: CyklistikaKruhové závislostičeský CUZK:KMčeský UHUL:ortofotoHráz přehrady Chyba datDatová vrstva {0} Sada dat: Zdroje a typy dat: Zdroje dat Kontrola dat)Databáze je mimo provoz kvůli údržběTest konzistence datDatumDatum:Datum: :Požadováno datum (+datum=*, +towgs84=* nebo +nadgirds=*)Debetní karty:Zvolte jakým způsobem nahrát data a do jaké sady změnDesetinné stupně Rozhodnutí ZamítnutoZmenšit přiblíženíStezka pro koně CyklostezkaChodník, pěší stezka VýchozíVýchozí (automaticky)Výchozí hodnota: {0}Smazat Smazat souborSmazat soubor z diskuRežim mazáníSmazat vlastnostiASmazat cesty, které nejsou součástí vnižního multipolygonu.Potvrďte smazáníSmazat duplicitní relaceSmazat duplicitní cesty Smazat filtr.Odstranit z relaceSmazat obrázek z diskuSmazat nekompletní členy?ASmazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.Smazat bod {0}Smaž body nebo cesty Smazat teď!Smazat objektySmazat relaci {0}Smazat relaci? Smazat relaceSmazat označené objektySmazat editovanou relaci*Smaže zvolený klíč ve všech objektechSmazat vybrané vrstvy.Smazat vybrané relace!Smazat vybraný zdroj ze seznamu.%Smazat vybrané prvky v seznamu tagů!Smazat nepotřebné uzly z cesty.Smazat cestu {0}SmazánoVymazáno ''{0}''Stav smazáno:.Smazaný člen {0} je používán v relaci {1} Uzel odkazovaný {0} byl smazán*Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}!Smazané nebo přesunuté objekty#Smazaná relace {0} obsahuje členy Smazaná cesta {0} obsahuje uzly)Smazáno {0} vlastností pro {1} objektů Delikatesy VyznáníZubařObchodní důmZavržené tagyOprava zavrženého tagu {0}Hloubka v metrechPopis Popis: {0}Úroveň detailůDetailyPodrobnosti…&Zjišťování pluginů k načtení…3Zjistit uživatelské ID aktuálního uživatele.../V aktuální datové sadě není prvek s id {0}NaftaNafta pre nákladní automobily ObtížnostNNepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)SměrLSměr (červená = západ, žlutá = sever, zelená = východ, modrá = jih)ZakázatZakázat pluginZahoditVydává léky na předpisTyp&Zobrazit rozšířené parametry OAuthNastavení zobrazeníZobrazovat pohybující se ikonu reprezentující bod synchronizovaného GPS záznamu, který odpovídá přehrávanému audio záznamu.GZobrazit rozšířené informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.OZobrazovat tlačítka v pravém panelu pouze pokud je kurzor myši uvnitř pvkuZobrazovat souřadnice jakoUZobrazit informace o historii OSM bodů, cest nebo relací ve webovém prohlížeči..Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.aZobrazit rozšířené informace o OSM bodech, cestách nebo relacích ve webovém prohlížeči.Zobrazovat v menu nabídku ZvukZobrazit obrazovku "O Aplikaci")Zobrazit základní vlastnosti sady změn.Zobrazit historii všech zobrazených objektů&Zobrazit historii vybraných objektů.CZobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změnZobrazit tagy sady změn Vzdálenost: Rozdělit uzly@Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.NepoužívanýNepoužívaná železniceStrouhaNeprovádět změnyQNeptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)HNekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.6Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)+Neptat se příště (zapamatovat si volbu)Tuto zprávu již nezobrazovat Pokračovat#Opravdu chcete nastavit novou roli?Chcete toto povolit?Zboží pro kutilyDok"Zdravotní středisko, poliklinika Závody psůDvojí konfliktDolu StáhnoutStáhnout všechny potomkyStáhnout data@Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.Stáhnout umístěníStáhnout prvkyStáhnout OSM objekt podle ID.Stáhnout Plugin2Stáhnout zaměřené obrázky z různých služebStáhnout vybrané potomkyURL ke stažení/Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)&Stáhnout všechny nekompletní členy,Stáhnout všechny členy vybraných relací-Stáhni a zobraz historii vybraných objektů@Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serveremJStahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavekUložit jako novou vrstvuStáhnout obsah sady změnStáhnout sady změn7Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazůStáhnout obsahStáhnout datauStáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.dStáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.Stáhnout vše v rozmezí:Stahování dokončeno'Stáhnout data z OSM podél této trasyStáhnout z OSM...Stáhnout nekompletní členy0Stáhnout nekompletní členy vybraných relacíZeměpisnou délku a šířku můžete oddělit mezerou, čárkou nebo středníkem.
Používejte pouze kladná čísla nebo znaky N a E pro indikaci severní nebo jižní šířky.
Pro indikaci východní a západní délky lze použít záporná čísla nebo znaky S a W.
Souřadnice mohou být v jednou ze tří formátů:

 • stupně°
 • stupně° minuty'
 • stupně° minuty' sekundy"
Znaky °, ', , ", jsou volitelné.

Příklady:
 • 49.29918° 19.24788°
 • N 49.29918 E 19.24788
 • W 49°29.918' S 19°24.788'
 • N 49°29'04" E 19°24'43"
 • 49.29918 N, 19.24788 E
 • 49°29'21" N 19°24'38" E
 • 49 29 51, 19 24 18
 • 49 29, 19 24
 • E 49 29, N 19 24
 • 49° 29; 19° 24
 • N 49° 29, W 19° 24
 • 49° 29.5 S, 19° 24.6 E
 • N 49 29.918 E 19 15.88
 • 49 29.4 19 24.5
 • -49 29.4 N -19 24.5 W
 • 48 deg 42' 52.13" N, 21 deg 11' 47.60" E
 • Zadejte hledaný výrazVstup Položka {0} KrasojízdaSexshopChybaChyba Chyba při zobrazování URL Nastala chyba během stahováníChyba ve filtru'Chyba při inicializaci testu {0}: {1}Chyba při načítání vrstvyChyba v souboru {0}Chyba parsování {0}: Chyba přehrávání zvuku Chyba při čtení záložky: %s6Chyba při přejmenovávání souboru z "{0}" na "{1}"8Chyba při vytváření zálohy odstraněné vrstvy: {0}Chyba při exportu {0}: {1}3Chyba při získávání souborů z adresáře {0} 7Chyba při čtení posunutí. Očekávaný formát: {0}@Chyba při čtení data. Prosíme, použijte požadvaný formát?Chyba při čtení časového pásma. Očekávaný formát: {0}Chyba při parsování {0}aChyba: Nepřípustná hodnota typu double ''{0}'' na řádku {1} v souboru se záložkami ''{2}''AChyba: neočekávaná řádka ''{0}'' v souboru záložek ''{1}''[Chyba: nepodařilo se načíst třídu mapového renederu ''{0}''. Třída nebyla nalezena.MChyba: selhalo otevírání vstupního datového proudu zdroje ''/data/{0}''.ChybyChyby během stahováníEstonsko Basemap (Maaamet)Estonsko Multi (Maaamet)Estonsko Ortho (Maaamet)Vše Příklady,Provádím připojování k startu platformyKonec Ukončit JOSMXUkončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.AUkončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.Okamžitě ukončit! Ukončit JOSMGOčekávána neprázdná hodnota pro parametr ''{0}'', nalezeno ''{1}''2Neočekávaný počet argumentů parametru ''{0}''2Očekávám min/max za ''timestamp''Režim pro expertyExpertní režimExport GPX souboruExportovat a uložitNastavení ExportuExportovat data do GPX souboru.Exportovat do GPX...Extrahovat pozice GPS z EXIFuTaženíVytáhnout cestuOPRAVITOPRAVYLátkaBarva zatmívání: Intenzita zatmívání: UNepodařilo se autentizovat uživatele ''{0}'' s heslem ''***'' jako uživatele OAuth6Nepodařilo se vytvořit adresář pro pluginy ''{0}''#Nepodařilo se načíst XML schema.4Nepodařilo se načíst zdroj ''{0}'', chyba je {1}.YNepodařilo se načíst {0}, použijte nacachovaný soubor a opakujte pokus později: {1}'Nepodařilo se nalézt obrázek ''{0}''Nepodařilo se otevřít URL*Nepodařilo se navázat spojení s API {0}0Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.KNepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.INepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}CSelhalo čtení z ''{0}''. Server odpověděl stavovým kódem {1}..Nepodařilo se přejmenovat soubor {0} na {1}.JNepodařilo se podepsat HTTP konexi pomocí autentizační hlavičky OAuthjNepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva takový prvek neobsahuje\Nepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva neexistujeZemědělská půdaFarmaRychlé občersvení*Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)Rychlé kreslení cest myší"Násobič rychlého přehráváníFaxové čísloPoplatekTravnatá pahorkatinaPlotPřívozPřístaviště přívozuStahuji balík uzlů z ''{0}'' Stahuji balík relací z ''{0}''Stahuji balík cest z ''{0}''Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''!Stahuji relaci s id {0} z ''{1}'' Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''SouborSoubor "{0}" neexistujeADo souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Zadejte prosím jiný název.Název souboru:Záložní soubory+Soubor již existuje. Chcete jej přepsat ?Název souboru:$Soubor {0} již existuje. Přepsat ?'Soubor {0} je načten pod jménem "{1}" Soubor: {0}Soubory Soubory typu: Soubory typu: Filtrovat&Filtr skrytých:{0} zablokovaných:{1}Mód filtrování*Filtruje objekty a schová/zneaktivní je.Filtrovaný řetězec:Filtr:,Pohodlné nalezení a oprava vadných adres.Dokončit kresleníPožární hydrantHasičská stanice Ohniště RybařeníOpravitOpravit vlastnostiOpravit konflikty tagůOpravit vybraný problém.Opravte, pokud je to možné.Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''Opravuji chyby ...Vlajkový stožárKvětinářstvíVyprázdnit cache dlaždic Adresáře NásledovatSledovat linii"Nalezeny následující problémy:Jídlo a pití(Sdílená jídelna několika restauracíJídlo a pitíPěšíPouze pro vybrané objektyQVynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.BrodLes@Zapomenout objekty, ale nemazat je na serveru při nahrávání.Skok dopředu/vzad (vteřiny)(Nalezen nulový soubor v adresáři {0} $Nalezeno {0} odpovídajích výrazůFontánaBlokovat1Blokovat aktuání seznam slučovaných elementůFrekvence (Hz)Z (výchozí zastávka)Z ...Z relaceZ URLČerpací staniceČerpací stanice Typy paliv:Fugro (Dánsko)Celoobrazovkové zobrazeníPlně automatickáFunkceNábytek G-K pásmoGPS bodypopis gps trasy GPX souborySoubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)$GPX trasa neobsahuje časové údaje GPX trasa: Galský fotbalGarážeZahradaZahradnické centrumPlynojemBrána Rozchod (mm) GeografieObrázky s GPS souřadnicemiZískat vrstvy-Získání přístupového tokenu pro ''{0}''LedovecSkloZpět k dialogu uploaduZpět na krok 1/3-Podívat se informace o tagu na OSM wiki (F1).Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM#Přejít na následující stránku Přejít na předchozí stránkuGolfové hřištěOběžná kabinková lanovka0Čas GPS (načten z předchozích fotografií): OprávněníTrávaMalý hřbitovZelená:"Zastavitelné území (Greenfield)ZelinářstvíSkleníkové zahradnictvíZásobník písku (pro posyp)VlnolamPenzion Rozcestník Gymnastika KadeřnictvíSamotaOdstranitelný díl plotu7Používá Francouzký EPCIs (boundary=local_authority)HangárŽelezářství/Má klíč ''created_by'' nebo ''converted_by''5Má klíč ''note'', ''comment'' nebo ''description''Má klíč ''source''Má klíč ''watch''-Má tag obsahující ''fixme'' nebo ''FIXME''ZdravíObchod s naslouchadly VřesovištěNákladní vozidlo Živý plotVýškaVýška (metrů)-Helipad (přistávací plocha pro vrtulníky) NápovědaNápověda: {0}qVektrorizuje hranice souše a vody ze snímků družice Landsat, pásmo IR. Vhodné pro rozsáhlé vodní plochy. PolokouleÚkryt%Skrýt editační nástrojovou lištu Skrýt filtr1Skrýt nebo zobrazit toto přepínací tlačítkoSkrýt toto tlačítko0Skrýt tuto zprávu a již ji nikdy nezobrazovat Skrýt filtr$Duplicitní body na cestě (highway)Silniční síť Silnice sdílí úsek s oblastíturistická stezkaHistorická místaHistorieHistorie (web)Historie pro uzel {0}Historie pro relaci {0}Historie pro cestu {0}Hokej)Držte Ctrl pro zapnutí přichytáváníDomovská stránkaKůňDostihy Nemocnice Jméno domu Číslo domuČíslo domu {0}Číslo domu {0} na {1}Dům {0}Odstín:PosedJsem v časovém pásmu: !očekáváno id > 0. Nalezeno {0}JID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.Chyba vstupu/výstupu IO výjimkaRIOError při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}IkonaCesty pro ikony:Ikona:CPokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení Ignorovat'Vybraný problém příště ignorovat.!Ignorovat, ponechat relaci jak je)Ignorovat tento požadavek a nahrát data0Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?Ignoruji elementyFIgnoruji výjimku, protože stahování bylo přerušeno.Výjimka: {0}#Ignorují se nekorektní URL: "{0}"'Ignoruji poškozené URL souboru: "{0}"Neplatná dataDNeplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.'Neplatné URL dotazu na datové změny.Neplatná velikost blokuANeplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1Neplatný výraz ''{0}''&Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''$Neplatná zeměpisná délka ''{0}''>Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Neplatný objekt s id=09Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.$Neplatný regulární výraz ''{0}'':Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.GNeplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}MNeplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.HNeplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.8Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Vnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''Mnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''Pnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''Knedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''>Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu . Nalezeno {0}ObrázekSoubory obrázků)Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.Mapové podklady%Nastavení vrstvy leteckých snímkůURL leteckých snímků#URL leteckých snímků (výchozí)Posunutí vrstvy snímků"Poskytovatelé leteckých snímků Pozadí: {0}Otagované obrázky ({0}/{1})*Obrázky s polohou v exif datech ({0}/{1}) ImperiálníImplementuje příkazový řádek a umožňuje tvorbu vlastních příkazů. Přečtěte si více informací o základních příkazech (oblouk, kruh atd.)Importovat zvukImport OSM dat ve formátu PBF'Import PDF souboru a konverze na cesty.Importovat data z URLImportovat obrázkyImport není možnýImport vektorové grafiky (SVG)%Importuje problémy z OpenStreetBugs.WImportuje nestandardní CSV formát Columbus/Visiontac V-900 GPS loggeru do GPX vrstvy.Zvyšování přesnosti cest"Režim Zvyšovánípřesnosti cest Na pozadíV sadě změn: V konfliktu s: Stoupání,Včlenit uzel do nejbližšího úseku cesty)Nekompletní specifikace s ref=0,Nekompletní nahrávání a/nebo ukládáníNesprávný počet parametrůNesprávný formátZvětšit přiblíženíPrůmysl InformaceTInfo: Chybí soubor s nastaveními ''{0}''. Vytvářím výchozí soubor nastavení. InformaceInformační nástěnka Turistické informační centrumInformační terminálInformace o vrstvěFInformativní varování, může obsahovat mnoho falešných položek. InicializaceInicializace API OSM#Inicializace session na webu OSM...Inicializace mapových stylů#Inicializace bodů je stažení ...$Inicializace bodů k aktualizaci ...Inicializace předvoleb&Inicializace relací k aktualizaci ...Inicializace validátoru#Inicializace cest k aktualizaci ...Instalace pluginů Instaluji aktualizované pluginyInterní předvolbaInterní chyba serveru^Interní styl by měl být použit jako základ pro vrstvení dalších pravidel zobrazováníPřístup k Internetu!poplatek za přístup k Internetu(Křížení mezi cestami v multipolygonuNeplatné API URL#Neplatné URL ''{0}'' v pluginu {1}Neplatná hranice územípoškozený bz2 soubor.Neplatné datumNeplatné hodnoty data/časuNeplatný posunNeplatné klíče vlastnostíNeplatný vyhledávaný výrazNeplatné URL služby.-Neplatná řádek při kotrole pravopisu: {0}0Neplatný řádek při kontrole tagů - {0}: {1}Nepatné časové pásmoNeplatné ID uživateleNeplatné jméno uživatele,Neplatná hodnota {0} parameteru ''has_arg''%Neplatná mezera v klíči vlastnosti Negovat filtrOstrov OstrůvekMZdá se, že JOSM při posledním spuštění havaroval. Chcete data obnovit?QPodporován je protokol verze 0.6, ale server tvrdí že podporuje od {0} do {1}.!položka {0} nenalezena v seznamuJOSM prohlížeč nápovědyInterní styl JOSMURL popisky JOSM pluginuJOSM navzdory očekávání nenalezl objekt [{0} {1}] v sadě dat. Prosím ohlaste tuto skutečnost na http://josm.openstreetmap.de/wiki/Cs:WikiStart/. Nejedná se kritickou chybu a můžete pokračovat v práci.(Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.(JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.deJPEG obrázky (*.jpg)Verze Java: {0} ZlatnictvíFunkce spojení plochSpojit uzly a liniePřipojit uzel k cestěPotvrzení napojení plochy!Spojit překrývající se plochy"Spojeny překrývající se plochy0Spojí plochy, které se navzájem překrývajíSkok na pozici Skočit tamSkok na místoPřejít na další značkuPřejít na předchozí značku Križovatka MotokáryPonechat=Zachovat záložní soubory při ukládání datových vrstevPonechat moje souřadnicePonechat můj stav vymazánoPonechat plugin?Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sadyAPonechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady%Ponechat jejich souřadnice (serveru)Ponechat cizí stav vymazáno1Ponechat tohoto člena relace v cílovém objektuKlíčKlíč ''{0}'' je neplatný.0Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.cKlíč nemůže být prázdný, když je použit operátor tag. Příklad použití: klíč=hodnota Klávesa: Klíč: {0}Klávesové zkratkyKlíčová slovaMateřská školaKiosek(Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkouKuchyněLKS-92 (Lotyšsko TM)LPG (propan-butan)Lambertova zóna 4 (Francie)Lambert 93 (Francie)Lambert CC zónaLambertova zóna CC9 (Francie)+Lamertovo úhlojevné kuželové zobrazeníLambertova zóna (Estonsko) Země (souš)Využití krajinySkládka odpadu'Duplicitní body na plochách (landuse)Jízdních pruhůJazyk Režim lasaTRežim výběru lasem: výběr prvků probíhá ručním kreslením oblasti výběruPoslední změna v {0}5Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.šířka/délkaZeměpisná šířkaZeměpisná šířka: 0Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změnPodržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.
  Vojenský prostor Min. šířka Min. délkaMin. rychlost (km/h)Min. úroveň přiblížení: ŠachtaMalý kruhový objezdMinigolf!Minimální vzdálenost (pixelů) Minuty: {0}ZrcadlitZrcadlit vybrané body a cesty.3Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}8Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}8Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}1Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.Chybějící kódování)V tagu chybí atribut "key" nebo "value".1Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.:Chybějící povinný atribut ''{0}'' na v cestě {1}povinný atribut ''{0}'' chybí,Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}.Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0}CPři slučování nebyla cílová cesta pro cestu s id {0} nalezena,Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}Chybějící překlad name:*Chybějící operátor pro NOTChybí parametr pro NEBOChybějící parametr pro XOR/Chybějící sloupy/veže elektrického vedení&Chybějící povinný atribut ''{0}''."Chybějící totožnost uživatele#Smíšené typy duplicitních bodůPo-Pá 08:30-20:00Mobilní telefony)Režim: kreslení přichytávání úhlů Režim: {0}Modelářské letiště"Nepoužívat módy (styl Potlachu) ZměněnoBZměnit seznam vrstev leteckých snímků zobrazených v nabídce. SměnárnaVíce informací...(Více informací o tomto přednastavení&Nalezena více než jedna cesta "from"$Nalezena více než jedna cesta "to",Nalezen více než jeden uzel v roli "přes"MotokrosMotorová vozidlaMotorové vozidloMotocyklObchodník s motocyklySilnice pro motorová vozidlaMotorové sportyDálniceDálniční sjezd (exit)#Dálnice - nájezd, rampa, kolektorHorský průsmykJízda na horském kolePřesunout uzel...FPosuňte segment podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.'Přesunout dialog do postraního paneluPosunout dolů.Posunout vybrané elementy o jednu pozici doluPřesun prvkůPřesunout filtr dolu.Přesunout filtr nahoru.Posunout dolevaMZarovná body objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňůObjekty přesunete tažením; Zmáčkněte Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přepnutí stavu vybrání); Shift-Ctrl pro rotaci výběru; Alt-Ctrl pro změnu velikosti; nebo změňte výběrPřesunout objekty {0}Posunout doprava Přesunout zvolené členy dolů!Přesunout zvolené členy nahoru-Přesunou zvolenou položku o řádek níže.-Přesunou zvolenou položku o řádek výše.+Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.,Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.&Přesunout označené uzly na přímku#Přesunout označené uzly do kruhu Přesunout jePosunout nahoru0Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoruPřesunout {0}Přesunutí objektů {0}Bahno Kombinováné+Několik členů odkazuje na stejný objekt&Vnitřní cesta multipolygonu je venkuMultipolygon není uzavřenýMuzeumHudební nástrojeMé sady změn.Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0} Má verze"Má verze (lokální datová sada)Můj se sloučeným Můj s cizímNMEA import selhal!NMEA import úspěšnýNMEA-0183 souboryNázevJméno (nepovinné): Jméno lokaceJméno uživatele.Název nebo posun Jméno: {0}Pojmenované body z {0}Pojmenované trasové bodyÚzkorozchodná železnice NárodníNárodní park5Duplicitní body na přírodních objektech (natural) PřírodaPřírodní rezervaceSíťSíťová vyjímkaNeaktualizovatNovýNový přístupový tokenNový adresář Nová vrstva Nová relace Nový klíčNastavení posunutíNová položka predvoleb: Nová relace Nová role Nová hodnotaDalší Noční klubNe2Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.ENení dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk. Beze zkratky Nenalezena žádná cesta "from"Nenalezena žádná cesta "to")Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"Ještě není vybrána oblast6Pro tuto vrstvu nebylo nalezeno žádné ohraničení.Žádné změny k nahrání.3Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload Žádné konflikty k vyřešení;Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit"Nenalezena aktuální datová sada,Pro vrstvu ''{0}'' nenalezena žádná data.+V souboru ''{0}'' nenalezena žádná data.,V souboru {0} nebyla nalezena žádná data..V této oblasti nebyla nalezena žádná data.Nebyla načtena žádná data.Žádné datumSlepá komunikace"Žádný exportér pro tuto vrstvuNevybrán GPX záznamŽádný obrázek.'Nenalezeny žádné soubory s obrázky.Žádné podkladové vrstvy."Žádné odpovídající obrázky!,Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění."Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"Žádná otevřená sada změnŽádné otevřené sady změn"Multipolygon nemá vnější cestu.Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech Příklady:
  • 1 2 5
  • 1,2,5

  Ve smíšeném režimu zadávejte objekty následovně: w123, n110, w12, r15
  UObjekt typu {0} s id {1} byl označen ke smazání, ale ve zdrojové sadě dat chybíObjekt je stále používán Typ objektu:Objekt s historiínové sady změn
  .[Objekty byly nahrány do otevřené sady změn {0} s komentářem ''{1}''.Objekty k přidání:Objekty ke smazání:Objekty ke změnění: 100 oktanů 80 oktanů 91 oktanů 92 oktanů 95 oktanů 98 oktanů.Tato záložka posunu již existuje. Přepsat?Záložky posunu podkladuPosun: Posunutí: Starý klíč Stará roleStará hodnotaNa požádáníPři nahráváníZap/vyp JednosměrkaCesty s jediným uzlem)Jeden z vybraných souborů byl prázdnýJJedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena.Jeden nebo více členů této nové relace bylo smazáno v době práce s editorem relací. Byly odstraněny ze seznamu členů relace. JednosměrkaHPouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem9Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/časePouze sady změn patřící měOPouze mé sady změn (neaktivní. JOSM aktuálně běží v anonymním režimu)3Pouze sady změn od uživatele s následujícím ID@Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménemPouze na prvním úseku cesty.Neprůhlednost OtevřítOtevřít z umístění...Otevřít OSM souborNaposledy otevřenéIOtevřít soubor (libovolný typ který lze otevřít v Soubor/Otevřít)Otevřít soubor.8Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzluOtevřít historii příkazů*Otevřít seznam všech nahraných vrstev.Otevřít seznam všech relacíStáhnout seznam
  ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.sProsím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.jProsím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.mProsím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze.%Rozhodněte se, které hodnoty nechatIZadejte prosím easting a northing (vzdálenost od poledníku a rovníku) Prosím, zadejte GPS souřadniceZadávejte prosím datum ve vašem obvyklém lokálním formátu.
  Příklad: {0}
  Příklad: {1}
  Příklad: {2}
  Příklad: {3}
  4Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.%Zadejte neprázdné jméno uživatele Prosím vložte adresu dlaždice(Prosím vložte identifikátor dlaždiceMZadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci.=Prosím zadejte nejprve platné URL dotazu na datové změny./Prosím, zadejte nejprve platnou velikost blokuZadávejte prosím čas ve vašem obvyklém lokálním formátu.
  Příklad: {0}
  Příklad: {1}
  Příklad: {2}
  Příklad: {3}
  &Prosím, zadejte platné ID uživatele"Prosím, zadejte celé číslo > 1"Prosím, zadejte celé číslo > 0.Prosím, zadejte neprázdné jméno uživateleDProsím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.Prosím, zadejte OSM API URL.4Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server+Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účet#Zadejte prosím heslo svého účtuCProsím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server:Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet2Zadejte prosím uživatelské jméno svého účtu"Prosím zadejte své heslo pro OSM1Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM:Prosím, restartujte JOSM k aktivaci stažených pluginů.!Prosím opravte komentář změny+Prosím vyberte nejprve oblast stahování.Prosím zvolte klíčVyberte prosím hodnotu)Prosím vyberte autorizační proceduru: Prosím, vyberte položku.Vyberte minimálně 4 uzlyFProsím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.>Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.(Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu0Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování.Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.Zvolte minimálně jednu cestu.Vyberte minimálně 3 uzlyeAby bylo možné body spojit, vyberte prosím alespoň dva body, nebo jeden bod v blízkosti jiného.1Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojeníRProsím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.#Prosím zvol něco ke kopírování#Vyberte si prosím vrstvu podkladu.Zvolte řádek k vymazáníZvolte řádek k editaci Prosím vyberte cílovou vrstvu.$Prosím vyberte způsob nahrávání?Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů:Prosím vyberte které změny vlastností chcete použít.Plugin zahrnut v JOSM,Plugin pro vracení sad změn zpět (revert)Informace o pluginu-Plugin pro digitální podepisování OSM-datAktualizace pluginů selhalaAktualizace pluginůPluginyAktualizace pluginů Jméno místaČíslo místaSloupPolicieVolební obvodPoziceVzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení verze protokolu. To umožní webovým stránkám stránkám detekovat běžící JOSM. Odstranit Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''"Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''!Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''"Odstranit "{0}" pro {1} objekt(ů)EOdstranit všechny členy odkazující na jeden z vybraných objektůOdstranit položkuOdstranit z cacheOdstranit z nástrojové lištyOdebrat fotografii z vrstvyOdstranit tagy vnitřních cestOdstranit vybrané záložky"Odstranit vybrané členy z relace/Odstranit vybrané sady změn z lokální cache>Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementůOdstranit vybranou položku"Odstranit vybrané cesty pro ikony3Odstranit vybrané předvolby ze seznamu aktivních.Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivníchOdstranit, vyčistit relaci Odstranit tohoto člena z relacePrvek odstraněn z relacíOdstraněny duplicitní body!Odstraňuji zastaralé pluginy...$Odstraňuji neudržované pluginy...Přejmenovat souborPřejmenovat soubor "{0}" naPřejmenovat vrstvuPřejmenovat vybranou záložkuVykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů.2Renederuje mapu jako jednoduchéý drátový model0Renederuje mapu za pomoci sad pravidel a stylů. PůjčovnaOpravnaNahraditZaměňte "{0}" za "{1}" proNahlásit chybuPožádat o přístupový tokenPožadavek selhalDetaily požadavku: {0}Požadován poplatekUmělá vodní nádržNastavit výchozí hodnotyObnovit výchozí hodnotuMístní komunikace (ulice)Obytná budovaObytná plocha3Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA) VyřešitVyřešit konfliktyVyřešit konflikty pro ''{0}''.Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}0Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}0Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}-Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}Vyřešit konflikty.&Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}(Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}'Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}+Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}-Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}-Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1}SurovinaOdpočinková zóna Restartovat RestauraceObnovitObnovování souborůOmezeníObchody Opěrná zeďOdeslat žádost o token-Přijímání přístupového tokenu OAuth...6Přijímání žádosti o přístupový token OAuth...%Získávám informace o uživateli...HNávrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentářeObrátit Otočit cestyOtočit a zkombinovat$Otočit směr všech zvolených cest Obrátí pořadí členů relaceOtočit směr cesty Otočit cestyObrácená pobřežní linie3Obrácené pobřeží: země není na levé straně.Obrácená země: země není na levé straněVracení změnOpravitRevizeJízda na koni*Pravé kliknutí = kopírovat do schránkyŘeka Břeh řekyCesta (neznámý typ)Silniční omezeníProblém při kontrole rolí4Role {0} není součástí srovnávané dvojice {1}.Role {0} chybíRole {0} neznámaRole v relaci odkazující naDětský provazový vlekKruhový objezdTrasa Síť cest Stav trasy Typ trasyTrasy zobrazeny pro:Rugbyová liga Svaz rugby Zřícenina+Znovu spustit kroky automatické autorizacedSpouštím aktualizaci pluginů po aktualizaci JOSM. Automatická aktualizace po startu je povolena.hSpouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.Spouštím test {0}Přistávací dráha (runway)SAC klasifikace SIM-karty&SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)Prodej Výpadová brána (v opevnění)Sytost:Uložit)Uložit přístupový token do předvoleb Uložit jakoUložit jako...Uložit GPX soubor Uložit do: Ulož vrstvuUložit OSM souborUložit sezeníUložit sezení jako…>Uložit kopii tohoto stylu do souboru a přidat jej do seznamu?Uložení a načtení aktuálního sezení (seznam vrstev atd.)Přesto uložitUložit jako... Uložit do:Uložit vybraný soubor.Uložit sezení!Uložit styl ''{0}'' jako ''{1}''*Uložit aktuální data do nového souboruUložit aktuální data..Uložit současné sezení do nového souboru.$Uložit nastavení a zavřít dialogUložit do nastavení6Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)WUložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...Prohledávám adresář {0}Základní škola Kovový šrot SuťovištěPodrostMořské plodyHledat Hledat ...Najít klíč/hodnotuNajít klíč/hodnotu/typ)Vyhledávaný výraz je neplatný: {0}Hledat objektyHledat objekty.Hledat ve značkách (tags)Najít předvolbuNajít předvolbyHledaný řetězec:4Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybraného tagu[Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybraného tagu, s omezením na typ (bod/cesta/relace) Hledat...Hledat: Hledání: Druhé jménoSilnice 2. třídy Sekundy: {0}Bezpečnostní vyjímka6Podívejte se na Wiki pro ostatní capacity:[types]=*.(Stezka pro pěší a cyklisty - dělená(Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}Vybrat Vybrat všeVybrat typ nastavení:2Vyberte sekvenci nevětvících se spojených cest0Vyberte cestu, jejíž přesnost chcete zvýšitHVybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změnUVybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.Vyberte otevřenou sadu změnCVybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření>Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená6Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelům Vyberte buď:Vyberte soubor6Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy6Zvolte, jestli mají být staženy také členy relacelZvolte, zda mají být staženy také odkazující objekty, t.j. rodičovské relace a pro uzly navíc cesty"Vyberte vrstvu leteckých snímkůVybrat ve vrstvěVyberte v seznamu relací Vybrat členyVybrat členy (přidat)Vyprat další mezeruVybrat uzel pod kurzorem.(Vybrat objekty vybraných členů relace3Vyberte objekty, jejichž vlastnosti chcete měnit.+Vybrat objekty vložené tímto uživatelem$Vybrat objekty k nahrání na server@Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapyVyprat předchozí mezeru Vybrat relaciVybrat relaci (přidat)"Vybere relaci v hlavním výběru. Vybrat relaci v seznamu relací.@Vybrat členy relace odkazující na jeden z vybraných objektůGVybrat členy relace odkazující na {0} aktuálně vybraných objektůVybrat cílovou vrstvu9Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě'Vybrat členy všech vybraných relacíVybrat členy vybrané relace:Vybere dalšího člena relace, který není napojen dále>Vybere předchozího člena relace, který není napojen dále Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.sNěkteré z cest byly prvky relací, které byly změněny. Prosíme, ověřte, zda tímto nedošlo ke vzniku chyb.dNěkteré značky, které byly příliš daleko od trasy k rozumnému odhadu času, byly vynechány.OJe mi líto. Neumím zpracovat multipolygon relace s více vnějšími cestami.iJe mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je zároveň vnitřní a vnější v multipolygon relacích.ZJe mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnitřní ve více multipolygon relacích.ZJe mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnější ve více multipolygon relacích.Řadit'Setřídit nabídku s přednastavenímiSeřadit členy relaceZdrojJihMísta pro vozíčkářeMísta pro rodičeMísta pro ženyZvláštní hledáníRychlostní radarJednosměrné hrotyRozdělit cestuRozdělit cestu zvoleným uzlem#Rozdělit cestu {0} do {1} částíRozdělení cest do kusůSport (míčové hry)Sportovní zařízeníSportovní potřebySportovní centrumPramenStadion#Standardní unixová geometrie oknaPočet hvězdičekZačít hledáníZačínám stahováníZačít stahování dat(Začít novou cestu od posledního uzlu. Začínam prohledávat adresář5Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...Zahajuji pokus {0} z {1}.$Začínám nahrávat po částech...1Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...8Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...ZeměStav: PapírnictvíZpráva o stavuSchodyStevns (Dánsko)Schůdky přes ohrazení-Podivné hodnoty na nástrojové liště: {0}PotokUliceLampaUliceUliční a silniční síťUlice NRW Geofabrik.deSilně1Styl pro vnitřní linii shodný s multipolygonem&Styly pro vnější cesty jsou různéStyl momentálně aktivní?Stylovaný mapový renederMezipaměť stylů pro ''{0}'': Přidat filtr&Městský obvod, nebo městská částMetroVchod do metraÚspěch%Úspěšně otevřená sada změn {0} Hlídané UmístěníOPoskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.'Podporované zdroje k překreslování:Podporované projekce jsou: {0}Podpora stahování rozčtvercovaných nascanovaných map z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rané fázi vývoje a může obsahovat chyby.6Potlačit další chybová hlášení v tomto sezení.PovrchSledovací kameraTriangulační bod+Nalezena podezřelá data. Přesto nahrát?$Podezřelé kombinace tagů a hodnot PlaváníŠvýcarský Grid;Švýcarské obecné (Swiss Oblique) Mercatorovo zobrazení:Přepínat režim přichytávání úhlů během kreslení Popis symboluSynchronizovat audioSynchronizovat celý datasetSynchronizovat pouze bod {0}Syncronizovat pouze relaci {0}1Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímačeSynchronizovat pouze cestu {0} Systém měrKotvaT1 - turistická cestaT2 - horská turistická cesta+T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta0T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta(T5 - obtížná horská cesta s lezením*T6 - nebezpečná horská cesta s lezenímNastavení TMSSTMS vrstvy nepodporují projekci {0}. {1} Změňte projekci nebo odstraňte vrstvu.Stolní tenis (ping-pong)Hmatová dlažba[Sbírka tagů nemůže být na objekt použita protože obsahuje klíče s více hodnotami.0soubor tagů neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''0Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20,Délka klíče je větší, než je povolenoŠtítek změněné relace s 6Hodnota tagu obsahuje znak s kódem menším než 0x201Délka hodnoty tagu je větší, než je povolenozdroj TagCheckeruPřednastavení tagůZnačkyZnačky a členové Tagy z uzlůTagy z relací Tagy z cestZnačky sady změn {0}Tagy nové sady změnKlíče s prázdnými hodnotami Štítky: KrejčíStanoviště taxiPojížděcí dráha (taxiway)TelefonTelefonní kartyTenisStany povoleny TerminálSilnice 3. třídyOtestovat přístupový token Test selhalOtestovat API URLTest {0}/{1}: Spouští se {2})Testuji přístupový token služby OAuthTestuji OSM API URL ''{0}''(Azimut úseku cesty, která je kreslena.6Dva vybrané objekty mají různé mezipaměti stylů.6Dva vybrané objekty mají shodné mezipaměti stylů.URL API je platné.MapDust Plug-In zobrazuje chyby z MapDustu na mapě. Pomocí tohoto pluginu můžete vytvářet nové reporty, uzavírat je, zneplatňovat, znovuotevírat a komentovat.6OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.
  DPočáteční cesta ''z'' a první cesta ''přes'' nejsou propojeny.EPočáteční ceste ("z") nezačíná ani nekončí ve uzlu ("přes")LCílová cesta ("do") nezačíná ani nekončí ve středním uzlu ("přes")-Průjezdní cesty ''přes'' nejsou propojeny.BNásobitel rychlosti přehrávání při zrychleném přetáčení4Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.Oblast kterou chcete stáhnout je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.
  Vyberte menší oblast nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM. Tučně je uveden název vrstvy.QTato sada změn zůstane po nahrání otevřenaBSada změn bude po nahrání na server uzavřena..Obsah této sady změn ještě nebyl stáhnut.Kopírovaná data obsahují nekompletní objekty. Nekompletní objekty nebudou vloženy. Přejete si vložit data bez nekompletních objektů?VAktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný bod.1Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlůLAktuální hodnota není validním ID OSM. Zadejte prosím celé číslo > 0$Současná hodnota není platné URLQAktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0IAktuální hodnota není platné ID uživatele. Zadejte celé číslo > 0'Zadaná hodnota není adresou dlaždiceUZadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň přiblíženíVýchozí předvolba pro JOSM"Dokument neobsahuje žádná data.Níže jsou výsledky automatické validace. Pokuste se je opravit, ale opatrně, nezničte platná data. Pokud jste na pochybách, ignorujte je.
  Pokud tento dialog stornujete, můžete tyto položky nalézt v postranním panelu validátoru a prověřit je.VNásledující závislé objekty budou vyčištěny
  navíc ke zvoleným objektům:DBěhem hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}yNásledující objekty není možné kopírovat do cílového objektu
  protože byly smazány v cílové datové sadě:.Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.,Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.(Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.8Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněnyKlíč ''{0}'' je již použitOPoslední průjezdní cesta ''přes'' a cílový cesta ''do'' nejsou propojeny.XVrstva {0} nepodporuje novou projekci {1}. {2} Změňte projekci nebo odstraňte vrstvu.,Délka nového nakresleného segmentu trasy.Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm;Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}(Jméno objektu na místě kurzoru myši.iPočet sekund o který bude záznam posunut vpřed/vzad po použití odpovídajících prvků ovládání:Heslo nemůže být prázdné. Zadejte vaše heslo pro OSM+Soubor pluginu ''{0}'' neobsahuje Manifest.UPlugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.;Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.Proxy server nebude použit.CRegulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba: {2}GRegulární výraz "{0}" měl chybu při parsování, plná chyba: {1}VPožadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.FZvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.-Vybraná plocha je nekompletní. Pokračovat?(Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.2Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.NVýběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?&Server odpověděl chybou s kódem {0}_Server odpověděl kódem 404.
  To většinou znamená, že nezná objekt s požadovaným ID.Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.
  Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu
  of {0} objektů na serveru ''{1}''.Zdroje (URL nebo jméno souboru) kontroly pravopisu (viz http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) nebo datových souborů kontroly tagů.FŘetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).Plugin turnrestrictions umožňuje vytvářet a spravovat informace o pravidlech odbočování na křižovatkách v databázi OpenStreetMapXUživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte vaše uživatelské jméno pro OSMYCesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)ZCesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?Divadlo0Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0} Cizí verze%Cizí verze (serverová datová sada)Cizí se sloučenýmZábavní park&Nejsou tu žádné podkladové vrstvy.%Nejsou otevřené žádné sady změn.Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?Cesty se protínají.Níže jsou uvedeny detailní informace o chybě, které je vhodné do hlášení chyby vložit. Přidejte taktéž informace jak k chybě došlo a jak ji zreprodukovat (pokud to víte) a co nejvíce dalších detailů.=Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě)Došlo k {0} konfliktům během importu.1Toto může védst k náhodnému smazání uzlů./Toto URL dotazu na datové změny není platnéToto je až za koncem nahrávky1Toto odpovídá smazání rolí těchto objektů.-Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.
  Budou odstraněny z vrstvy, ale nebudou smazány
  na serveru během nahrávání.aTento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.7Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.*Tento plugin kontroluje chyby v relacích.UTento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.GTento plugin zjednodušuje mapování a úpravy tras veřejné dopravy.NTento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.?Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.QTento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.JTento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.ITento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám%Tento test kontroluje překryv ploch.0Tento test kontroluje správnost multipolygonů.=Tento test kontroluje, jestli jsou zákazy odbočení platnénTento test zjišťuje, zda se dvě cesty (silnice, tratě, budovy ...) ve stejné úrovni (layer) nekříží.dTento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.3Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.ITento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.dTento test zjišťuje, zda neexistují relace se stejnými tagy a stejnými členy se stejnou rolí.hTento test zjišťuje, zda neexistují cesty se stejně umístěnými body a případně stejnými tagy.FTento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.Tento test nalezne vícejazyčné objekty, jejichž klíč ''name'' nemá hodnotu shodnou s žádným ''name:*" ani není sloučením z hodnot klíčů ''name:*'', např. Italia - Itálie - Italy.RTento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).`Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.ATato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.&Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.Automat na jízdenkyČísla dlaždicAdresa dlaždice:Adresář cache dlaždic: Časový limit (min)Čas:Časový intervalČasové pásmo: Časová zóna: {0}Název:Do (koncová zastávka)Do ... Ke smazáníVypnout/Zapnout GPX linie Přepínaní následování boduPřepnout drátový model Přepíná dynamická tlačítka!Přepnout celoobrazovkový pohled6Nastavení viditelnosti okna správce datových změn.!Přepnout viditelnost vrstvy: {0}+Přepnout viditelnost textu značek a ikon.&Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.Přepnout: {0}.Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.5Přepíná viditelnost editační nástrojové lištyZáchody#Token umožňuje omezený přístupPoplatek Mýtná budkaDDetekováno příliš mnoho přesměrování URL. Přerušení akce. Nástroj: {0}Panel nástrojů,Akce na nástrojové liště bez názvu: {0}Upravení panelu nástrojů NástrojeNástroje pro tvorbu budov.Tip TuristikaVěž Typ věžeMěstoRadniceHračkyTrasuje budovy případně další polygony z České katastrální mapy (nebo i jinde), je třeba aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono).Lesní/polní cesta (track)Barvy tras a bodůDatum záznamu Typ cestyZpomalovací retardérSemaforyTramvajTramvajová zastávkaDoprava&Transverzální Mercatorovo zobrazeníCestovní kancelářStromČtyřproudá silniceČtyřproudá silnice - nájezd Zkusit znovuQZkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu."Út-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00(Út-Ne od 8:00 do 15:00, So 8:00 - 12:00TunelZačátek tuneluZákaz odbočení#Vypnout nebo zapnout zvolené styly Obratiště*Rožšířené místo pro otáčení lodíOmezení odbočeníTurniketTočnaTypJméno typu (UK)Typ přístřeškuTypy Pneuservis NEZNÁMÝ URL / Soubor: Soubory URLDURL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)UTM Francie (DOM)UTM Geodesický systém Zóna UTMRozpojit cesty?Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již jeENelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté>Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru.Není možné vztvořit novou zvukovou značku*Nemohu smazat starý záložní soubor {0}6Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.0Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0} Nelze načíst vrstvu&Nepodařilo se nalézt soubor ''{0}''.Nelze rozpoznat šířku/délkuKHodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo parsovat jako koordináty.GHodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo parsovat jako číslo.?Nepodařilo se parsovat hodnoty parametru ''towgs84'' (''{0}'')8Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě"Silnice bez zařazení (mimo obec)Neuzavřené cestyNeuzavřená cestaNespojená pobřežní linie%Nenapojené uzly bez fyzických tagůNenapojené cesty Nerozhodnuto&Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno.Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic NerozhodnutoHNedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.ZpětZpět...Zpět ortogonální tvarVrátit zpět přesun5Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nodyVrátit poslední akci.0Vrátit vybraný příkaz a všechny pozdější Zpět {0}Vytrhnout panelNeočekávaná výjimka,Neočakávaný XML element s názvem ''{0}''Aneočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''Qneočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''ENeočekávaný počet argumentů parametru ''+bounds'' (musí být 4)BNeočekávaný počet parametrů ''towgs84'' (musí být 3 nebo 7)*Neočekávaný formát parametru (''{0}'');Neočekávaný kořenový element ''{0}'' v souboru sezení5Neočekávaný symbol. Očekáváno {0}, nalezeno {1}Neočekávaný token: {0}5Neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0} Odblokovat3Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementůPotvrzení odděleníNespojený uzelVysoká školaNeznámé jméno počítačeNeznámý typ členuNeznámý režim {0}.6Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}CNeznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relaceNeznámá roleNeznámý typ: {0}&Neznámý identifikátor data: ''{0}''Neznámý parametr: ''{0}''.*Neznámý identifikátor projekce: ''{0}''Nepojmenovaná vrstva podkladuNepojmenovaná křižovatka'Nepojmenovaná neklasifikovaná silniceNepojmenované cestyNeuspořádané pobřežíRozbalování {0} do {1}Neuložené změny@Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?ANeuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?Neuložená data a konflikty3Neuložená data a chybějící přiřazený souborNeuložená osm dataOdznačit všeOdznačit všechny objektyAktuálně nevybratelné@Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}Nepodporovaná verze: {0}Neotagované a nenapojené bodyNeotagované cesty!Neotagované cesty (komentované),Neotagované, prázdné a jednobodové cestyNahoruO úroveň výše AktualizovatAktualizovat sadu změnAktualizovat obsahAktualizovat dataAktualizovat výpis adresáře.Interval aktualizace (dnů):Aktualizovat modifikovanéAktualizovat objektyAktualizace pluginůAktualizovat výběr+Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru%Aktualizovat sadu změn z OSM serveruAktualizovat vybrané pluginyAktualizovánoBAktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).{0} objektů do 1 sady změn za použití {1} požadavků~Nahrávám {0} objektů do několika sad změn za použití {1} požadavků6Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...Nahrávám data na server ...,Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}'' Využití3Použijte ( a ) k seskupení výrazůRPoužíjte " k uvození operátorů (např. když klíč obsahuje :)APoužijte | nebo OR ke kombinaci s logickým "nebo"Použít základní autentizaciPoužít OAuthPoužít SOCKS proxy)Sestavit vlastní dotaz na datové změny)Posunutí mapového podkladu přizpůsobíte pomocí tažení myší nebo kurzorových kláves. Můžete také zadat posunutí východní délky a severní šířky v souřadnicích {0}. Pokud chcete, aby se posunutí uložilo jako záložka, zadejte jméno záložky do příslušného políčka.(Použít komplexní kontrolu vlastnostíPoužít výchozí#Použít stadardní datový soubor.Použít standardní nastavení(Použít standarní slovníkový soubor./Použít standarní soubor ignorovaných tagů.Použít vrstvu s chybami$Použití externích skriptů v JOSMPoužít globální nastaveníPoužívat seznam výjimek.Použít přednastavení "{0}"/Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"+Použít standardní systémové nastaveníPoužít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem-Djava.net.useSystemProxies=true)2Použít standardní datový soubor (doporučeno).,Použít standardní slovník (doporučeno).>Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).DPoužít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.6Používat seznam výjimek pro potlačení varování.Použít teno tag znovuPoužije vašeho systémového správce hesel k uložení přístupových informací k API OSM. Podporovány jsou KWallet a gnome-keyring. UživatelID uživatele:Uživatelské jméno: Uživatel:Jméno uživateleUživatelské jméno: Nanejvýš vhodné opravit. VysavačeOvěřitAKontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1} 0. Nalezena {0}Očekávána verze Verze {0}Verze: VeterinářVienna: Orthofoto (fotomapa)ZobrazitZobrazení: {0} VyhlídkaNásledování boduObecNávesVesnice/MěstoVinice ViditelnostViditelnost/čitelnostNavštívit domovskou stránku5Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.Kalibrace nahrávání zvukuSopkaVolejbalNapětíVAROVÁNÍ: neočekávaný formát základní URL adresu rozhranní API. Přesměrování do informační stránky nebo stránky historie OSM objektu pravděpodobně selže. Základní URL adresa rozhranní API je: "{0}"Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}'' Chyba WMSWMS soubory (*.wms)Nastavení WMSURL WMS nebo ID obrázku:?WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}2WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}Čekám 10 sekund ... Zeď VarováníoVarování: Nelze stáhnout soubor ''{0}''. Odkaz na něj ''{1}'' není korektní URL. Přeskakuji stahování.fVarování: Nelze stáhnout plugin ''{0}''. Odkaz ke stažení ''{1}'' není platné URL. Přeskakuji.cVarování: Nelze stáhnout plugin ''{0}''. Odkaz ke stažení se nepodařilo nalézt. Přeskakuji.KVarování: Vytváření chybějícího adresáře mezipaměti selhalo: {0}rUpozornění: Inicializace předvoleb selhala. Nepodařilo se vytvořit chybějící rejstřík předvoleb ''{0}''oUpozornění: Inicializace předvoleb selhala. Nepodařilo se obnovit výchozí hodnoty souboru předvoleb: {0}\Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.IVarování: Získání informací o uživateli se nezdařilo. Důvod: {0}Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy''UVarování: vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt objektu ''{1}''.bVarování: Nahrazuji existující soubor s nastavením ''{0}'' souborem s výchozím nastavením.GDva vybrané objekty mají stejné, ale ne shodné, mezipaměti stylů.2Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.SUpozornění: automaticky ořezávám hodnotu tagu ''{0}'' u smazaného objektu {1}>Upozornění: špatná pozice v HTML dokumentu. Výjimka: {0}~Varování: V závislosti na zvolené metodě autentizace vůči proxy serveru může být heslo přenášeno nezašifrované.>Varování: Nepodařilo se přerušit běžící operaci Oauthvíce informací...). S obchodemV uvozených řetězcích mají být znaky " a \ označeny předřazeným \ (t.j.. \" a \\).PralesTovárnaZapíše GPS souřadnice do hlaviček obrázku. Použijte tuto funkci z kontextového menu (pravým kliknutím) obrázkové vrstvy.2Zápis seznamu pluginů do lokální cache ''{0}''+Nesprávný počet argumentů pro záložkuŠpatně seřazené cestyChybí XML tag .AnoAno, aplikovat"Ano, vytvořit konflikt a zavřítAno, uložit změny a zavřítGJiž máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.Pokoušíte se smazat nekompletní objekty.
  To způsobí problémy, protože nevidíte reálné objekty.
  Opravdu je chcete smazat?Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.
  To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.
  Opravdu je chcete smazat?Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.
  To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny
  a může to též chvíli trvat.Chystáte se oddělit neúplné objekty.
  To způsobí problémy, protože nevidíte skutečné objekty.
  Opravdu si přejete uzly oddělit?Chystáte se oddělit uzly mimo staženou oblast.
  To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.
  Opravdu si přejete uzly oddělit?Pokoušíte se odeslat data z vrstvy ''{0}''.

  Nahrávání takových dat velmi nedoporučujeme. Pokud budete pokračovat,
  pravděpodobně to povede k nutnosti revertovat vaše změny buď vámi nebo jiným přispěvatelem.

  Opravdu chcete pokračovat?2Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.orgWZměnil(a) jste klíč z ''{0}'' na ''{1}''. Klíč je již použit. Přepsat hodnoty?_Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.Narazili jste na chybu v JOSMNarazil(a) jste na chybu v JOSM. Než nahlásíte chybu, ověřte si na následující adrese že používáte nejnovější verzi JOSM:Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.

  Aktualizovat nyní pluginy?Váš komentář změny je prázdný, nebo příliš krátký.

  To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří
  sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů
  aby pochopili, co se děje!

  Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,
  ulehčíte život spoustě maperů.Nulové souřadnice: {0} ZvětšeníPřiblížení (v metrech) Přiblížit%Přiblížit (numerická klávesnice)Oddálit!Oddálit (numerická klávesnice)Přiblížení a pohyb mapyPřibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši PřiblížitÚroveň přiblížení:OddálitZvětšit pohled na {0} Zvětšit naZvětšit na mezeruPřiblížit na vrstvu"Zvetšit do nativního rozlišeníPřiblížit bodPřiblížit na problémPřiblížit na zvolené prvkyPřiblížit na výběrDPřiblížit na odpovídající objekty v současné datové vrstvě!Přiblížit první vybraný uzel*Zvětší pohled na mezeru v sekvenci cest@Přiblížit na objekt, na který odkazuje první zvolený člen3Přiblížit tento bod v aktuální datové vrstvěZvětšit na {0}JZvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relacíBZvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen"Pekařská ulice" Výška: {0} m Směr {0}° Rozsah: {0} > používám {0} styl "{1}" " > přeskakuji "{0}" (neaktivní) Seznam generovaných stylů: velkoměstokrajosadaostrovlokalitaměstská čtvrťměstovedenívedlejší vedeníhraniceliniesíťVeřejná dopravaomezenítrasamísto vodní tokUpravit dopravní lanovkuUpravit stožárUpravit staniciDopravní lanovkaStožárStaniceBránaZpětRychleji Rychle vpředVpřed Skok zpět. Skok vpředDalší značkaPřehraj další značkuPřehrát předchozí značkuPřehrát/PauzaPředchozí značkaPomalejiZpomalené přehrávání Zavřený Otevřený prázdnýzelenáVSJZDesc(ription) (popis) Name (Název)Palivopolelesobytná oblast PosunutíPřiblíženíznačkane použitéano smíšený nadzemníslouprybník podzemní podvodnízeďUpravit staniciVlaková staniceDomeček na piknik$Přístřešek pro veřejnou dopravu!Skrýš před špatným počasímPozorovatelna divoké zvěřeKlíč:zkrácené jméno uliceaktivnípřidat položkupřidat k výběru)Přidat tlačítko do nástrojové lištyadresapřidá projekce z Proj4Jadministrativnípro zkušené (černá)rozšířená konfiguracelanovkaletecké cestyagregátzemědelská vozidlavzduchvšechny4všichni potomci objektů vyhovujících podmínkámvšechny uzavřené cestyvšechny nekompletní objektyvšechny upravené objektyvšechny nové objektyvšechny objekty4všichni rodiče objektů vyhovujících podmínkámvšechny relacevšechny vybrané objektyvšechny cestyulička abecední alternativní#veřejná zařízení (amenity) {0}občanská vybavenostamerický fotbalOko na zamknutí anglikánskékrmivo pro zvířata anonymnícokolivakvadukt lukostřelbaoblast popisek plochasijskáasfaltatletika@atribut ''index'' ({0}) elementu ''layer'' musí být unikátníaustralský fotbal automatickýpozadízpětná zastávkazpětný segmentšpatná bahá’í baptistickéostnatý drát překážka/tag "barrier" (překážka) použitý na cestěZákladní příkladyZákladynádrže basketbalbauxitplážbicyklmočál Hry s koulemi (např. pétanque)hraniceznačkamosttag mostu (bridge) na uzlu-stará zátěž, městské ruiny (Brownfield) budhistickébudova hamburgerautobusAutobusová dráhakanadský fotbal kanoistikavelikost písmen rozhoduje katolickéhřbitovřetězuhlíkuřata čínská křesťanskécigaretyměstocivilní Horolezenípo směru hodinových ručiček uzavřený"uzavřené cesty s plochou 100 m²uzavřená cestauhelnádlažba z oblázků kombinacetelekomunikační zhutněnábetonkondomykonfigurovat sadu změn%Konfigurace stylu vykreslování mapykonflikt jehličnatýspojení konstrukcetrolejové vedenísmíšené zbožíměď&zkopírovat zvolené výchozí hodnotypočetkriket&ohražené místo pro tréning kriketukroket zákazníci*"cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle" cyklistika listnatý vyhrazenéstupně° min'' (Námořní)stupně° min'' sek"smazánosmazáno na serveru zásobování zastaralývyhrazený(preferovaný)dopravní obsluha objízdná zakázánodok neexistuje závody psůdvojitýdolů Sjezdovka stáhnoutKreslit přichytávání úhlů%Zvýraznění přichytávání úhlůpitípříjezdová cestajednoduchá (modrá) elektřinaprvky2vstupy na místo, jsou umístěné na jeho hranici krasojízda evangelickésudé příklady vynikajícísáčky na výkaly!v .joz archivu chybí soubor .jospro experty (oranžová)/Rozšiřuje možnosti editace otevírací doby.-odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutázemědělstvíplottrajektodfiltrovaný/vyřazenýodfiltrovaný/skrytýNajít ve výběru adresářjídlopěší#"footway" (pěšina) s tagem "foot"brodlesdopředná zastávkadopředný segment"volný terén - freeride (žlutá) francouzská od dlaždicez cestyplnáGarážeplynová geotermální německáledoveczlatogolfové hřištědobrá gps značkagps bod stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5trávaštěrkřeckázeleň"Zastavitelné území (Greenfield)země5Betonový nebo dřevěný stojan jen na přední kolo gymnastika střední zastávkamá směrové klávesy#má směrové klávesy (obráceně)zdravotnictvíteplo vřesoviště živý plotnákladní vozidla zvýraznitsilnicesilnice bez referencedálnice turistickáhindské historickéinformace o historiihokej příšernákoňskádostihydůmvodnízmrzlinailmenit zatmívání leteckých snímků neaktivní0včetně přímých potomků rodičovské relace nekompletní7zvětšete přiblížení abyste viděli více detailůindická vnitřníprůmyslNeoficiální vhodné místovnitřní částintegrováno do programu%pro středně pokročilé (červená)železná rudaostrov izolovanéitalská džinistické japonskásvědkové Jehovovi židovskékiosekskládkavyužití oblasti (landuse)využití oblasti (landuse) {0}vrstvu9vrstva je momentálně skrytá (klikněte pro zobrazení)nakonfigurujte jak pracovat s více sadami změn{0} čtverečních km>{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})@{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})?{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})%{0}… [zadejte prosím jeho číslo]{0}: Verze {1} (lokálně: {2}){0}: nedovolená volba -- {1}{0}: neplatná volba -- {1},{0}: volba ''--{1}'' nepřipouští argument%{0}: volba ''{1}'' je nejednoznačná%{0}: volba ''{1}'' vyžaduje argument-{0}: volba ''{1}{2}'' nepřipouští argument${0}: volba vyžaduje argument -- {1}{0}: neznámá volba ''--{1}''{0}: neznámá volba ''{1}{2}''(Časova odchylka {0} den)(Časova odchylka {0} dny)(Časova odchylka {0} dnů)({0} požadavek)({0} požadavky)({0} požadavků)"({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...#({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...$({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...dNahrávání a/nebo ukládání vrstvy s modifikacemi
  bylo přerušeno nebo selhalo.hNahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi
  bylo přerušeno nebo selhalo.hNahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi
  bylo přerušeno nebo selhalo.@GPX trase odpovídá {0} z {1} fotky.BGPX trase odpovídají {0} z {1} fotek.@GPX trase odpovídá {0} z {1} fotek.UVybraný objekt není dostupný v současné
  vrstvě změn ''{0}''.dŽádný z vybraných objektů není dostupný v současné
  vrstvě změn ''{0}''.dŽádný z vybraných objektů není dostupný v současné
  vrstvě změn ''{0}''.~{0} vrstva obsahuje nevyřešené konflikty.
  Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.
  Vrstva s konflikty:{0} vrstvy obsahují nevyřešené konflikty.
  Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.
  Vrstvy s konflikty:~{0} vrstev obsahuje nevyřešené konflikty.
  Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.
  Vrstvy s konflikty:{0} vrstva požaduje uložení, ale má přidělen soubor
  do kterého nelze zapsat.
  Buď vyberte jiný soubor pro uložení nebo zrušte modifikace.
  Vrstva s nezapisovatelným souborem:{0} vrstvy požadují uložení, ale mají přiděleny soubory
  do kterých nelze zapsat.
  Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.
  Vrstvy s nezapisovatelným souborem:{0} vrstev požaduje uložení, ale mají přiděleny soubory
  do kterých nelze zapsat.
  Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.
  Vrstvy s nezapisovatelným souborem:{0} vrstva požaduje uložení, ale nemá přidělen žádný soubor.
  Buď vyberte soubor pro uložení nebo zrušte modifikace.
  Vrstva bez souboru:{0} vrstvy požadují uložení, ale nemají přidělen žádný soubor.
  Buď vyberte soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.
  Vrstvy bez souboru:{0} vrstev požaduje uložení, ale nemají přidělen žádný soubor.
  Buď vyberte soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.
  Vrstvy bez souboru:Přidat nový uzel do cestyPřidat nový uzel do {0} cestPřidat nový uzel do {0} cest2Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cestPřidat výběr do {0} relacePřidat výběr do {0} relacíPřidat výběr do {0} relacíPřidán {0} objektPřidány {0} objektyPřidáno {0} objektůgNelze otevřít {0} soubor, protože soubor neexistuje nebo není dostupný vhodný importér souborů.jNelze otevřít {0} soubory, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.kNelze otevřít {0} souborů, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.9Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubor.:Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubory.;Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} souborů.$Změnit vlastnosti až {0} objektu.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.Změnit hodnotu?Změnit hodnoty?Změnit hodnoty?Změnit {0} objektZměnit {0} objektyZměnit {0} objektůWKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.YKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.YKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.Konflikt během stahováníKonflikty během stahováníKonflikty během stahováníKonflikt v datechKonflikty v datechKonflikty v datechSmazat {0} uzelSmazat {0} uzlySmazat {0} uzlůSmazat {0} objektSmazat {0} objektySmazat {0} objektůSmazat {0} relaciSmazat {0} relaceSmazat {0} relacíSmazat {0} cestuSmazat {0} cestySmazat {0} cestMažu {0} objektMažu {0} objektyMažu {0} objektů>Stahování následujícího pluginu selhalo:CStahování následujících {0} pluginů selhalo:CStahování následujících {0} pluginů selhalo:Stahuji {0} sadu změn ...Stahuji {0} sady změn ...Stahuji {0} sad změn ...1Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''/Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''2Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''=Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací;Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací>Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relacíStahuji {0} nekompletní objekt Stahuji {0} nekompletní objekty#Stahuji {0} nekompletních objektůStahuji {0} objekt z ''{1}''Stahuji {0} objekty z ''{1}''Stahuji {0} objektů z ''{1}''Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů Duplikace {0} uzlů do {1} uzlůVložit nový uzel do cestyVložit nový uzel do {0} cest.Vložit nový uzel do {0} cest.:JOSM nemůže nalézt informace o následujícím pluginu:=JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:=JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:,JOSM nalezl {0} neuloženou vrstvu osm dat. ,JOSM nalezl {0} neuložené vrstvy osm dat. .JOSM nalezl {0} neuložených vrstev osm dat. Sloučená verze ({0} položka)Sloučená verze ({0} položky)Sloučená verze ({0} položek)Přesunout uzel {0}Přesunout uzly {0}Přesunout uzly {0}Má verze ({0} položka)Má verze ({0} položky)Má verze ({0} položek)Objekt nelze stáhnout!Některé objekty nelze stáhnout!Některé objekty nelze stáhnoutObjekt vymazánObjekty vymazányObjekty vymazány$Jeden stažený objekt byl vymazán.%{0} stažené objekty byly vymazány.({0} stažených objektů bylo vymazáno.!Jeden objekt nelze stáhnout.
  {0} objekty nelze stáhnout.
  !{0} objektů nelze stáhnout.
  Otevírám {0} soubor...Otevírám {0} soubory...Otevírám {0} souborů...Vkládám {0} tagVkládám {0} tagyVkládám {0} tagůKOtevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte jej manuálně.JOtevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.JOtevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.GPlugin {0} vyžaduje plugin, který nebyl nalezen. Chybějící plugin:OPlugin {0} vyžaduje {1} pluginy, které nebyly nalezeny. Chybějící pluginy:PPlugin {0} vyžaduje {1} pluginů, které nebyly nalezeny. Chybějící pluginy:Odstraněn {0} objektOdstraněny {0} objektyOdstraněno {0} objektůObnova {0} mapového stylu.Obnova {0} mapových stylů.Obnova {0} mapových stylů.'Odstranit staré klíče z {0} objektů&Odstranit staré klíče z {0} objektu'Odstranit staré klíče z {0} objektůOtočit uzel {0}Otočit uzly {0}Otočit uzly {0}Změna měřítka {0} uzluZměna měřítka {0} uzlůZměna měřítka {0} uzlů,Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)Zjednodušit {0} cestuZjednodušit {0} cestyZjednodušit {0} cestTagy({0} konflikt)Tagy({0} konflikty)Tagy({0} konfliktů)?Následující plugin byl stažen úspěšně:FNásledující {0} pluginy byly staženy úspěšně:INásledujících {0} pluginů bylo staženo úspěšně:=Následující plugin již není potřeba a byl deaktivován:ANásledující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:ANásledující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:Plugin nebude nahraný.Pluginy nebudou nahrané.Pluginy nebudou nahrané..Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty..Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast0Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast0Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblastCizí verze ({0} položka)Cizí verze ({0} položky)Cizí verze ({0} položek)CVíce než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.Ve vaší lokální datové sadě je {0} objekt, který mohl být na serveru smazán.
  Pokud se jej pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.Ve vaší lokální datové sadě jsou {0} objekty, které mohly být na serveru smazány.
  Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.Ve vaší lokální datové sadě je {0} objektů, které mohly být na serveru smazány.
  Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.Zbývá nahrát {0} objekt.Zbývá nahrát {0} objekty.Zbývá nahrát {0} objektů.rDošlo k chybě při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.xDošlo ke {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.wDošlo k {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.Byl nalezen {0} konflikt.Byly nalezeny {0} konflikty.Bylo nalezeno {0} konfliktů."Nastal konflikt {0} během importu$Nastaly konflikty {0} během importu$Nastaly konflikty {0} během importu$Tato úprava změní až {0} objekt.%Tato úprava změní až {0} objekty.&Tato úprava změní až {0} objektů. Tato úprava změní {0} objekt.!Tato úprava změní {0} objekty."Tato úprava změní {0} objektů.Transformace {0} boduTransformace {0} bodůTransformace {0} bodů-Aktualizace následujícího pluginu selhala:.Aktualizace následujících pluginů selhala:.Aktualizace následujících pluginů selhala:GNahrávám {0} objekt do 1 sady změnHNahrávám {0} objekty do 1 sady změnINahrávám {0} objektů do 1 sady změnrNahrávám {0} objekt do 1 sady změn za použití 1 požadavkusNahrávám {0} objekty do 1 sady změn za použití 1 požadavkutNahrávám {0} objektů do 1 sady změn za použití 1 požadavkuNahrávám {0} objekt...Nahrávám {0} objekty...Nahrávám {0} objektů...Chystáte se smazat {0} relaci: {1}
  Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.
  Opravdu chcete relaci smazat?Chystáte se smazat {0} relace: {1}
  Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.
  Opravdu chcete relace smazat?Chystáte se smazat {0} relací: {1}
  Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.
  Opravdu chcete relace smazat?/Nastavil(a) jste prázdnou roli pro {0} objekt.0Nastavil(a) jste prázdnou roli pro {0} objekty.1Nastavil(a) jste prázdnou roli pro {0} objektů.značkaznačkyznačkyuzeluzlyuzlyobjektobjektyobjektyrelacerelacerelacedo {0} objektudo {0} objektůdo {0} objektůcestacestycestami {0} Autor {0} Autoři {0} Autorů {0} člen: {0} členy: {0} členů: {0} se skládá z {1} značky{0} se skládá z {1} značek{0} se skládá z {1} značek {0} smazán {0} smazány {0} smazáno{0} obrázek nahrán.{0} obrázky nahrány.{0} obrázků nahráno. {0} prvek {0} prvky {0} prvků{0} uzel{0} uzly {0} uzlů{0} objekt k přidání:{0} objekty k přidání:{0} objektů k přidání:{0} smazaný objekt:{0} smazané objekty:{0} smazaných objektů:{0} objekt k úpravě:{0} objekty k úpravě:{0} objektů k úpravě:-{0} zbývající konflikt tagů k vyřešení.{0} zbývající konflikty tagů k vyřešení1{0} zbývajících konfliktů tagů k vyřešení {0} relace {0} relace {0} relací {0} trasa, {0} trasy, {0} trasy, {0} tag{0} tagy {0} tagů {0} stopa {0} stopy{0} stop {0} cest, {0} cesta, {0} cesty, {0} cesta {0} cesty{0} cest {0} značka {0} značky {0} značek