ÿþÿþ # Obxectos% cara o Leste% cara o Norte (1 petición) (Código={0})((O texto xa foi copiado ao portapapeis.) (o URL era: 4(Utilizar código internacional, como +12-345-67890)(na liñá {0}, columna {1}) (sen obxecto) (ningún)0({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...0({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}...>({0}/{1}) Descargandocontido para o conxunto de cambios {2}...(({0}/{1}) Cargando parientes do nodo {2}-({0}/{1}) Cargando parientes da relación {2}'({0}/{1}) Cargando parientes da via {2}-({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»...L* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou8* Un nodo que está sendo usado por máis dunha vía, ou* Un nodo etiquetado, ouV* Unha vía e un ou máis dos seus nodos que están sendo usados por máis dunha vía.X* Unha vía que ten un ou máis nodos que están sendo usados por máis de unha vía, ou,...outro métodos de desprazamentos posibles... refierese á relación/RUTA/Á/CARPETA/JOSM/ 1/25 mesturada (mofa/moped)1/50 mesturada (mofa/moped)BowlingÿþÿþÿþJ

Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.

Ychild expresión - todos os fillos de obxectos que coincidan coa expresión1incomplete - todos os obxectos incompletos-modified - todos os obxectos cambiadosRparent expr - todos os pais de obxectos que coincidan coa expresión1selected - todos os obxectos seleccionados1untagged - todos os obxectos sen etiquetar {0} obxectos desactivados'
Mensaxe de erro (sen traducir): {0} ÿþ

Filtro Activo

Ø

JOSM require a versión 6 de Java.

Detectouse a versión {0} de Java.
Pode Máis información:z

Cando se escollen unha vía ou máis a vía axustase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.

Pode engadir dous nodos á selección. Entón fixase a direcciónen función deses dous nodos de referencia. (Despóis pode desfacer o movemento para algúns nodos:
Escóllaos e pulse o atallo Ortogonalizar / Desfacer. Predeterminado éste é Shift-Q .)P

Aviso: O contrasinal está gardada en texto plano no ficheiro de preferencias de JOSM. Ademáis deso, esta é transferida sen cifrar en cada petición enviado ao servidor OSM. Non usar un contrasinal compartido con outros servizos.

‚Unha relación de membros foi copiada a todas as rutas..
Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.“ Unha parte baseada na relación de membros foi copiada a todas as rutas.
Debería verificar esto e corrixilo cando sexa necesario.`Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.
O Erro é:
{0}EOcurriu un erro mentres se gardaba.
O Erro é:
{0}QNon foi posíbel abrir o directorio «{0}».
Escolla un ficheiro._Prema {0} para terminar a fusión das miñas entradas e das súas]Prema {0} para iniciar a mestura das miñas entradas e as súasR Non é posíbel ler os marcadores desde
"{0}"
O erro foi: {1};Descargar os meus conxuntos de cambios abertos¢Descargar os meus conxuntos de cambios abertos
Desactivado. Por favor, introduza os teu nome de usuario de OSM nas preferencias primeiro.:Descargar só os ultimos conxuntos de cambiosWIntroduza unha clave para a etiqueta, p.e. fixme]Introduza un valor para a etiqueta, p.e. check memberswNon foi posíbel crear un URL debido a que a codificación «{0}»
non foi posíbel atopar no sistema.Atención: Fallou ao inicializar as preferencias.
Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}.…Erro ao inicializar as preferencias.
Produciuse un erro ao reiniciar o ficheiro de preferencias predeterminado :{0}.oErro ao inicializar as preferencias.
O directorio das preferencias «{0}» non é un directorio.ÁSolicitouse cargar o complemento «{0}».
Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.
Debería desactivalo.
Eliminar das preferencias?_Confirme a retirada de 1 obxecto de 1 relación.bConfirme a retirada de 1 obxecto de {0} relacións.aConfirme a retirada{0} obxectos de {1} relacións.tPlease make sure todas as vias seleccionadas apuntan nunha dirección similar
ou ortogonaliza unha a unhaT Escolla un rango de teselas de OSM nun nivel zoom dado.HEscolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.
É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.£O ficheiro de preferencias contén erros.
Facendo unha copia de seguranza a
{0}
e creando un novo ficheiro de preferencias predeterminado.@Fallo ao obter un Token de Acesso OAuth de ''{0}''.gEscoller para activar o etiquetado que se aplicará
a todas as relacións modificadas.¨Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.
Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual;Paso 1/3: Obter un Token de petición de OAuth:Paso 2/3: Autorizar e obter un Token de AcesoŠAs vías combinadas son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa mantera relación entre estes dous membros , ou retirala.
Como predeterminado, mantén a primeira vía, e retira a vías restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar da vía orixinal na relación.r Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}».
Debe resolvelos primeiro.‹Os nodos combinados son membros de unha ou mais relacións. Decida se desexa mantera relación entre estes dous membros , ou retirala.
Como predeterminado, mantén o primeiro nodo, e retiraos nodos restantes que son membros da mesma relación: A vía combinada mantense no lugar do nodo orixinal na relación.NNon hai capas á que a capa
«{0}»
. puidese ser mesturadabEsta acción require {0} peticións de
descarga individuais. Desexas
continuar?¥Esta relación foi cambiada fora do editor.
Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.

Desexa crear un conflito e pechar o editor?HA subida fallou porque o servidor tiña unha versión máis recente de un
dos teus nodos, vías ou relacións.

Fai click en {0} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {1} para interromper e continuar editando.
&A actualización fallou porque o servidor ten unha nova versión de un
dos teus nodos, vías ou relacións.
O conflito foi causado polo/a {0} con id {1},
o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.

Fai click en {4} para sincronizar só a primitiva conflitiva.
Fai click en {5} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai click en {6} para interromper e continuar editando.
«Produciuse un fallo no envío ao servidor porque o
paquete de datos actual colide coa condición previa.
A mensaxe de erro é:
{0}¨Está intentando engadir unha relación a si mesma.

Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.
Omitindo a relación «{0}».ïEstá a usar a proxección EPSG:4326 a cal poderia dar lugar
a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.
Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.
¿Desexa continuar?eNon remataches de mesturar as diferencias neste conflito.
As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas
sexan resoltas.
Prema{0}para pechar de todos modos.As diferencias xa
resoltas non se aplicarán

Prema{1}para seguir resolvendo os conflitos.§As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra)
JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.

{0}obxectos agochados >fondo> arriba)Asistente para o axuste do satélite IRS.#O nome:* non se atopa a tradución.1Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisible.EUn manipulador especial para o servidor de rexisto de terra Francés.!Violación das capacidades da APIVersión da API: {0}ÿþVía de tren abandonada InterromperInterromper a mestura&Cancelar diálogo de escoller ficheiro'Cancelar diálogo de escoller ficheiro.Sobre Sobre JOSM...AccesoÿþClave de Access Token:Secreto de Access Token:URL de Access Token: Acomodación?Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.)Tarxetas de afidelización ou de descontoAcciónParámetros de acciónAcciónsActivarActivar a capa escollidaEstilos activos:EngadirEngadir un nodo...Engadir imaxe rectificada6Engadir un marcador para a área de descarga escollida Engadir unha nova ruta de iconas6Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos)Engadir un novo nodo a unha via existente!Engadir unha nova fonte á lista.Engadir unha etiqueta]Engadir un nodo mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.Engadir unha etiqueta baleiraEngadir información do autorEngadido conflito para «{0}»rEngadir cada un á selección inicial. Pode ser unha cadea de busca de estilo Google ou un URL que devolva osm-xmlEngadir filtro.Engadir capa de imaxes {0} Engadir nodoEngadir nodo na víaEngadir nodo a vía e conectarEngadir nodo {0}Engadir relación {0}Engadir á selecciónEngadir via {0}(Nodo engadido en todas as intersecciónsInterpolar enderezos EnderezosåEngade unha etiqueta predefinida de proba para o menú de axuda que lle facilita o desnevolver o etiquetado de predefinidos (vista previa rápida do diálogo que aparecerá). Tamén pode iniciar o ficheiro jar de forma autónoma.BNon engade ningún xiro á esquerda para conxuntos de 4 ou 5 vías$Axustar fuso horario e desprazamento,O axustable {0} aínda non está rexistrado.qO axustable {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.Centro de AdministraciónAdministrativoNivel administrativoAvanzadoParametros de OAuth avanzadosPropiedades de OAuth avanzadasPreferencias avanzadas Información do obxecto avanzadaRemonteÿþ Agrícola AeroportoCampo de aviaciónTenda de bebidas alcohólicasAliñar os nodos en círculoAliñar os nodos en filaTodoTodos os ficheirosTodos os formatosVTodos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.gTodos os puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de capas.MTodos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»Área cultivábel 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}zNon foi posíbel contruir a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.ONon é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»aNon é posíbel realizar a unión porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.VNon é posíbel mesturar primitivas con diferentes ids. Este id é {0}, o outro é {1}-Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.-Non é posíbel resolver conflitos indecisos.WNon se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimowNon é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.YNon é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»[Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presente PiragüismoLatas CapacidadeCapacidade (en xeral)CocheConcesionario de automóvilesZona de caravanasÿþCartos en efectivoCasteloBarreira canadienseEntrada de cova Cemiterio Centrar vista TelesillaCabaña ou bungalowCambiar PropiedadesCambiar direccións?Cambiar nodo {0}Cambiar relación6Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}Cambiar relación {0}Cambiar a resolución@Cambiar o directorio para as configuración de todos os usuariosCambiar via {0}Cambiados nodos de {0}0. Obtívose {0}.ID do conxunto de cambios: )Diálogo do Xestor de Conxunto de CambiosXestor de cambiosConxunto de cambios pechado!Comentario do conxunto de cambios*Esperabase un ID de un conxunto de cambiosid de conxunto de cambios:#Información do conxunto de cambios O conxunto de cambios está cheoConxunto de cambios {0}Conxunto de cambiosConxunto de cambios,Cambiando manualmente os atallos de teclado.Estación de cargaBuscar FIXMES.Comprobar no servidor;Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.,Comprobando pais para os obxectos eliminados4Comprobando as condicións previas do complemento...1Comproba vías con nodos consecutivos idénticos.#Erros na suma de verificación: {0}FarmaciaRelacións filloChemineaChinésEscollerEscolla unha corEscolle unha cor para {0}"Escoller unha licencia predefinidaEscolla un valorEscolle o tipo de obxecto OSM"Escoller o servidor para procurar:IgrexaCineCidadeLímite de CidadeMuralla da cidadeNome da cidadeÿþ Tipo de claseLimpar%Eliminar o búfer de Desfacer/RefacerLimpar área de texto0Prema {0} para ignorar. 0Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.+Prema para interromper e continuar editando;Prema para interromper a execución de navegadores externos)Prema para interromper a mestura de nodos(Premer para interromper a actualización/Prema para cancelar e continuar editando o mapa'Prema para cancelar a operación actualaPrema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidorPremer para pechar o diálogo?Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relaciónsDPrema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos4Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga2Premer para pechar o diálogo e continuar editando,Prema para continuar e abrir {0} navegadores>Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación)Prema para eliminar o complemento «{0}»šPrema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nodos sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.+Prema para desactivar o complemento «{0}»'Prema para manter o complemento «{0}»7Facer click para minimizar/maximizar o contido do panelIPrema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación3Prema para omitir a actualización dos complementos)Prema para comezar a procurar por lugares.Prema para actualizar os complementos activos,O Cliente non Responde Acantilado AlpinismoReloxoPecharPechar de todos modos-Pechar o conxunto de cambios antes de envialoPechar conxuntos de cambios%Pecha o diálogo e cancela a descarga$Pechar o conxunto de cambios abertosPechar o diálogo?Fechar o diálogo de preferencias e descartar as modificaciónsPecha a modificación escollida2Pechar os conxuntos de cambios abertos e escolidos.Pechar o diálogo e continuar editando en JOSMXPechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.Pechado despois - Pechado en Pechado en:Descripción detalladaDescripción detallada&Peche dos conxuntos de cambios abertos0Pecha os conxuntos de cambios abertos escollidosPechando conxunto de cambios Pechando conxunto de cambios {0}!Pechando colección de cambios...RoupasLiña de costaMoedas InstitutoCorÿþ Nome da cor:Cores?Cores, puntos e segmentos do camiño en función da velocidade.-Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM.Cor Combinar víaCombinar varias vías nunha.Combinar {0} vías%Carril bici y vía peatonal conxuntos Rima de ordes Comentario Comentario: ComercialComúnA Comunicacion con OSM fallou Comparar Ordenador Confitería%Configurar os sitios dos complementos)Configurar os complementos dispoñíbeis.&Configure se crear copias de seguranza$Configurar se usar un servidor proxy?Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSMConfirmar o purgado$Confirma a acción do Control RemotoConfirmar rol baleiroConflitoResolución de conflitos"Conflito non resolto completamente ConflitosDetectaronse conflitosConflitos nas etiquetas pegadas Conflitos ao combinar primitivas;Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»7Conflito mesturando nodos. O nodo de destino é «{0}»Conflitos: {0} sen resolverConectar via existente a nodoPreferencias de Conexión.Preferencias de conexión para o servidor OSM. ConstrucciónÁrea de construcción Contacto:Contactando co Servidor OSM...Contactando co Servidor...Contido Continente ContinuarContinuar resolvendo(Continuar vía a partir do último nodo.Continuar, aínda así ColaboraciónTenda de alimentaciónConvertir a capa GPXConvertir en capa de datosConvertido de: {0} Coordenadas Coordenadas:CopiarCopiar as coordenadas)Copiar todos os meus elementos ao destino)Copiar todos os seus elementos ao destino=Copiar as coordenadas dos nodos seleccionados ao portapapeis.kCopiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturadosiCopiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturadosHCopiar a miña selección de nodos ao final da lista de nodos mesturada.ICopiar a miña selección de nodos ao comezo da lista de nodos mesturada. Copia de {0}5Copiar os obxectos seleccionados ao búfer de pegado.]Copiar o seu elemento escollido despois do primeiro elemento na lista de elementos mesturados@Copiar o seu elemento escollido na lista de elementos mesturadosiCopiar os seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos mesturadosMCopiar os seus elementos escollidos ao final da lista de elementos mesturadosCopiar a porta papeis e pecharCopia {1} de {0}ÿþAno do Copyright Copistería Correlacionar8Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos: {0}7Non se puido respaldar o ficheiro. A excepción é: {0}\Non foi posíbel combinar as vías (Non puideron ser mesturadas nunha única serie de nodos)TNon se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.Non se puido importar «{0}».ENon foi posíbel cargar o complemento {0}. Eliminar das preferencias?9Non foi posíbel cargar as preferencias desde o servidor.FNon foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou o zoom. ComprobeoNon foi posíbel ler «{0}»:Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}+Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}»4Non foi posíbel enviar as preferencias. Razón: {0}PaísCódigo do paísPaísXuzgadoCubiertoDepósito de augaGrúaCrear círculoCrear un cartafol novo9Crear un círculo a partires de tres nodos seleccionados.FCrear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.Crea unha cuadrícula de vias.Crear unha nova capa do mapa.Crear unha nova relación.Crear e editar cartas mariñas para OpenSeaMap Crear áreastCrear marcas de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.Crear un marcadorCrear multipolígonoCrear multipolígono.Crear novo nodo.)Crear unha nova relación na capa «{0}»Creado Creado en Creado en:Creado antes - Creado por: Creado en:!Creando Interface (GUI) principalTarxetas de créditoCríketCríket con redesÿþCruce de bicicletasCruce de cabalosPaso a nivel peatonal Guarda cruces Tipo de paso#Tipo de nome de cruce (Reino Unido)CociñaCulturaSelección Actual6Valor actual "{0}" para o ID de usuario non é válidoWActualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.CortinasPersonalizar as cores2Personalizar os elementos da barra de ferramentas.DesmonteBarreira para bicicletas%Dependencia ciclica entre relacións:CiclismoDependencias cíclicasÿþÿþÿþÿþPresaCapa de datos {0}Fontes de datos e tipos:Orixes de datosValidador de dados1A base de datos esta fora de liña por mantementoDataData:Data: Tarxetas de débitoGrados Decimais DecisiónCamiño de cabalos dedicadoCarril bici dedicadoAcera peatonal dedicadaPredeterminado,Predeterminado (determinado automaticamente)Valor predeterminado: {0}EliminarEliminar o ficheiroEliminar o ficheiro do discoEliminar o modoEliminar propiedadesBEliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interiorEliminar confirmaciónEliminar vías duplicadasEliminar o filtro.Eliminar da relación Eliminar os membros incompletos?Eliminar o nodo {0}Eliminar nodos ou vías.Eliminar o obxectoEliminar a relación{0}Eliminar as relacións#Eliminar os obxectos seleccionados.*Eliminar a relación que se está a editar2Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos Eliminar as capas seleccionadas.!Eliminar a relación seleccionada'Eliminar da lista a orixe seleccionada.)Eliminar os nodos innecesarios dunha víaEliminar a vía {0} EliminadoEliminado «{0}»Estado eliminado:2O membro eliminado {0} é usado pola relación {1})O nodo eliminado {0} é parte da vía {1}!Elementos eliminados ou ignorados)A relación eliminada {0} contén membros"A vía eliminada {0} contén nodosDeli (Boa comida) DenominaciónDentistaGrandes AlmacénsProfundidade en metros DescriciónDescrición: {0}Grado de detalleDetalles%Determinando complementos a cargar...BNon se atopou ningun obxecto co ID {0} no conxunto de datos actualÿþ)Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)Diesel para Vehiculos pesados Dificultade Dirección DesactivarDesactivar o complementoRexeitarExpende baixo receta médicaPantalla%Amosar Parámetros de OAuth AvanzadosPreferencias de Visualización}Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.Amosar coordenadas como9Amosa información sobre vias,nodos, ou relacións de OSM Amosar o sinal de son en directoAmosar o menú de sonAmosar a pantalla de «Sobre»..Amosa as propiedades básicas da modificación7Amosar o historial de todos os elementos seleccionados.,Amosar o histórico dos obxectos escollidos.MAmosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios)Amosa as etiquetas do conxunto de cambiosDistribuír nodosNDistribuír os nodos seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.DesusadoVía de tren en desusoAcequiaNon aplicar cambiosrLembrar esta decisión e non preguntar de novo (para cambialo posteriormente, vaia a Preferencias -> Complementos)[Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.=Non requerir cambiar modos (flujo de trabajo estilo Potlatch),Non mostrar esto outra vez(recordar escolla) Non mostrar esta mensaxe de novoNon facer nada-Está seguro de que quere aplicar o novo rol?Desexa permitir esto?Almacén de bricolaxeMuelleMédicosCarreiras de cansDobre conflitoAbaixo DescargarDescargar Todos os FillosDescargar datosIDescargar puntos GPS do rexistro de datos Globalsat directamente en JOSM.Descargar LugarDescargar MembrosDescargar obxecto OSM por IDDescargar o complementoDescargar os fillos escollidosDescargar o URL5Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)&Descargar todos os membros incompletos4Descargar todos os membros das relacións escollidasRÁrea de Descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptable para o servidorOÁrea de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidorDescargar como unha nova capa%Descarga o contido das modificaciónsDescargar conxuntos de cambiosErro: Liña «{0}» inesperada no ficheiro de marcador «{1}»ErrosErros durante a descargaÿþExemplosSair Saír de JOSMSair da aplicación,LEsperábase un valor non baleiro para o parámetro «{0}» obtívose «{1}»KPuntos de referencia explícitos con hora estimada da posición no camiño.>Puntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.Exportar ficheiro GPXExportar e GardarOpcións de exportacińo$Exportar os datos a un ficheiro GPX.Exportar a GPX...Extrudir Extrudir VíaÿþÿþFabrica Facilidades@Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»>Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}Fallou ao abrir o URL'Fallou ao abrir a conexión da API {0}./Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda@Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.LFallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}kProduciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historisl.kProduciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.rProduciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.Terra de laborEdificio agrarioComida rápidaDebuxo rápido (peor resultado)Multiplicador de avance rápidoNúmero do faxDe pagoCaídaValado Ruta de ferryTerminal de ferryFicheiroO ficheiro «{0}» non existeErro de Formato de FicheiroNome do ficheiro:Copia de seguranza O ficheiro existe. Sobrescribir?Nome do ficheiro:$O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?,O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}» Ficheiro: {0} FicheirosFicheiros de Tipo:Ficheiros de tipo:Filtrar#Filtro agochado:{0} desactivado:{1}Modo de filtro(Filtrar obxectos e agochaos/desactivaos.Filtro:DAtopa e arranxa direccións de rúas non válidas dun xeito cómodo.Rematar debuxo.Hidrante contra incendiosParque de bombeirosChemineaPescaArranxarArranxar conflitos de etiquetasArranxando ({0}/{1}): ''{2}''Arranxando erros ... Floristería CartafolesSeguirComidaComida+BebidasPé$Soamente para os obxectos escollidosXForzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.VadoMonteDEsquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.$Tempo de avance/retroceso (segundos),Atopouse un ficheiro nulo no directorio {0} Atopadas {0} coincidenciasFonteMarcoConxelar/Conxelar a lista actual de elementos mesturadosFrecuencia (Hz) Desde ... Da relación Desde o URL Gasolineira GasolineraTipos de combustible:FunciónMoblesÿþ Puntos GPSdescrición do camiño gps Ficheiros GPXFicheiros GPX (*.gpx *.gpx.gz)Selector de cor GTKÿþFútbol GaélicoXardínCentro de xardinería GasómetroPorta ancho(mm) XeografíaImaxes xeo-etiquetadasGlaciarVidroIr atrás ao paso 1/3Ir a páxina de axuda de JOSMÿþ Campo de golfGóndolaHerba6Camposanto (para os cementerios próximos ás igrexas)Verde: Zona verde Verdurería HorticulturaContedor de gravilla RompeolasÿþÿþPensiónPoste identificadorÿþXimnasia PerruqueriaAldeaPortilla de grella metálicaÿþ FerreteríaSaúdeBrezal o landaVehículos pesados (> 6 t.)SetoAltoAltura (en metros) HeliportoAxuda Axda: {0}Axuda a vectorizar imaxes WMS. HemisferioAgochar)Mostrar ou agochar este botón conmutadorAgochar este botónÿþNodos duplicados en autopista AutovíasSendeiroLugares históricos HistorialHistorial do nodo {0}Historial da relación {0}Historial da vía {0}[O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.bO historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.ÿþInicioPáxina de incioCabaloCarreira de cabalosÿþ Servidor:Albergueÿþ Nome da casaNúmero de casaTon:Apostadeiro de cazaÿþÿþÿþID > 0 Esperada. Tívose {0}.ÿþExcepción de IOÿþRutas de iconas:ASi se especifica, restabelecer a configuración en lugar de lela.Ignorar'Ignóraos, deixa a relación como está.Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?Ignorando elementos&Ignorando URL mal construído: «{0}»2Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}» Datos Ilegais@Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».2URL de consulta de conxuntos de cambios incorrectorEstrutura de documento ilegal. Atopouse un nodo, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».$Valor incorrecto de latitude «{0}»@Valor numerico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».%Valor incorrecto de lonxitude «{0}»BValor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».Obxecto ilegal con id=0bValor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.:Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.NValor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}VValor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.XValor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.LValor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.8Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».MValor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».CValor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».\valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»Vvalor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»AValor ilegal do atributo «ref» do elemento . Obtívose {0}.ImaxeFicheiros de imaxesÿþ Importar son(Importar ficheiro PDF e convertir vías.Importar imaxes"Importar graficos vectoriais (SVG)JImporta de OpenStreetBugs posibles erros encontrados polos usuarios de OSMPendente9Especificación incompleta de elemento con ref=0 Independenteÿþ Información InformaciónPanel informativoOficina de informaciónPunto de informaciónInformación da capa Inicializando'Instalando os complementos actualizadosErro interno do servidorAcceso a internetAcceso a internet gratuitoURL non válido da APIXanela de selección incorrectaA data non é válidaValores data/tempo inválidasExpresión de procura inválidaID de usuario inválido O nome do usuario non é válidoInvertir filtroIllaIllote!Obxecto {0} non atopado na lista.Navegador de axuda de JOSM9Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.imaxes JPEG (*.jpg)ÿþVersión Java {0}JoyeríaFunción de unor áreasUnir Nodo e LiñaUnir Nodo a VíaUnir áreas superpostasAreas superpostas unidasUne áreas que se superpoñenSaltar Á Posición Saltar ahiSaltar a posiciónUniónÿþManter:Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos Manter o meu estado de eliminadoManter o complementoCManter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios locaisHManter a parexa clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor Manter o seu estado de eliminado6Manter esta relación como membro do obxecto obxetivo.TeclaA chave «{0}» non é válida\A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valorTecla:Atallos de TecladoPalabras claveXardín de infanciaQuioscoPortilla xiratoriaCociñaÿþGLP (Gas licuado do petróleo)-Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)Lambert 4 Zonas (France)Lambert CC ZonaLambert CC9 Zona (France)Zona Lambert (Estonia)Terra Uso do chan Vertedoiroÿþ Nodos duplicados no uso da terraCarrilesIdiomaÚltimo cambio en {0}JA última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.ÿþÿþAExecutar o navegador coa información sobre o conxunto de cambiosLanzar en modo maximizado.Amosa o diálogo para consultar modificaciónsUAbre o Firefox e amosa a cartografía visible actualmente como unha bonita imaxe SVG.7Lanzar un navegador con información sobre este usuario LavanderíaCapa+A capa «{0}» debe estar na lista de capasa capa non está na lista. Capa: {0}Capas!Tempo de introducción (segundos)Ocio LonxitudeLonxitude en metrosiO largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.Lonxitude: {0} Paso a nivel BibliotecaLicenciaBarreira Metro lixeiroFaroLiña de referencia Tipo de liñaLiña {0} columna {1}: ListaQA lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.OLista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local,Lista de elementos no seu conxunto de datos,Rúa residencialCargar capa WMS desde ficheiroCargar historialCagar relacións paisCargar relacióm!Cargando os complementos iniciais$Cargando o historial para o nodo {0})Cargando o historial para a relación {0}$Cargando o historial para a vía {0}Cagando relacións pais!Cargando o complemento ''{0}''...Cargando os complementosCargando complementos... A cargar {0}Ficheiros locais Localidade LocalizaciónBloquearEsclusa Lodi - Italia Lonxitude Lonxitude: Procurar en:Aparencia e comportamento Procurar en:Torre de vixíaÿþ Escala MTB4O conxunto de datos principal non inclúe o nodo {0}Manteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.


MilitarVelocidade mínima (km/h) Mini-rotonda Mini golfDistancia mínima (pixeles) Minutos: {0}Reflexar(Reflexar os nodos e vías seleccionados.4Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.@Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.Non hai camiños GPX dispoñibles na capa para asociar ó son. Sen Atallo#Aínda non hai unha área escollidaNon hai cambios que subir.Ningún conflito que resolver!Non hai conflitos para facer zoom#Conxunto de datos actual no atopado Non se atoparon datos nesa áreaNon hai datos cargados.Sen dataINon existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar. Sen saída Sen imaxe2Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado...*Non se atoparon coincidencias para «{0}»"Ningún conxunto de cambios aberto"Ningún conxunto de cambios aberto(Ningún conflito de propiedades pendenteANingún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto Sen proxyNon hai capas escollidasSen erros de validaciónNon, continuar editandoNon, non aplicarNodoNodo {0}Nodo: conexiónNodo: estándarNodo: etiquetadoNodosNodos na mesma posiciónNodos co mesmo nomeNodos(resolto)Nodos(con conflitos)Ningún1Ningún destes nodos estan pegados a outra cousa.:Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.Norte Non se atopaAínda non decididoAínda non decididoNotaQNota: GPL non é compatible coa licenza OSM. Non envíe camiños con licenza GPL.ÝNota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nodos despegados e os novos nodos serán seleccionados. Se non, todas as vías obterán as súas propias copias e todos os nodos serán seleccionados. AnotaciónsNada6Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»4Non se atopou nada na seleccion buscando por «{0}»1Non se retirou da selección buscando por «{0}»/Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.Nada seleccionado!-Nada que exportar. Adquire antes algún dato.Nada para escoller+Nada que subir. Consigue algún dato antes.Nada para ampliarDExcepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.NúmeroNúmero de plazas Exemplos:
  • 1 2 5
  • 1,2,5

o modo de mesturado, especifique obxectos desta forma: w123, n110, w12, r15
Tipo de obxecto:Obxecto con históricoObxectos para engadir:Obxectos para eliminar:Obxectos para modificar: 100 octanos 91 octanos 95 octanos 98 octanosDesprazamento:ÿþ Clave antiga Antigo rol Valor antigo Baixo demanda Ao enviarSentido únicoIUnha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.˜Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións estaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.Sentido únicoYSó conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.@Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo5Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mismoDSó conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuarioFSó conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuarioSó no extremo da vía.AbertoAbrir Lugar...AAbrir unha capa WMS en branco para cargar datos desde un ficheiroTAbrir un ficheiro (calquer tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)Abrir un ficheiro.;Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nodo6Abrir unha lista con todas as ordes (desfacer buffer).,Abrir unha lista de todas as capas cargadas.)Abrir unha lista con todas as relacións.HAbrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.XAbrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.)Abrir dialogo de configuracions globales.)Abrir unha ventá de lista de selección.=Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido Abrir un URL.-Abrir un editor para a relación seleccionadaAbrir un ficheiroAbrir ficheiro escollidoAbrir ficheiro escollido.5Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual.Abrir...Aberto/Pechado:ÿþDatos OpenStreetMapHorario de aperturaAbrindo o ficheiro «{0}»...Abrir ficheirosHAbre un diálogo que che permite saltar a unha localización específicaKAbre o Xestor de Conxunto de cabios para os conxuntos de cambios escollidos Operador/aÓpticaAtributos Opcionais:Tipos opcionais Orgánico Vía orixinal OrtogonalizarOrtogonalizar / DesfacerOrtogonalizar FormaOrtogonalizar forma / DesfacernOrtogonalizar forma / Desfacer Escolla os nodos que foron movidos pola acción anterior a Ortogonalizar forma!OutroOutros Puntos de InformaciónOutros nodos duplicados ExterioresSuperposición de teselas SobrescribirPCN 2006 - ItaliaÿþPUWG 1992 (Polonia)PUWG 2000 Zone {0} (Polonia) PUWG ZonaPinturaEstilo de pintura {0}: {1}Sitio paleontolóxicoPapelParalelaMO parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiroNome do parámentroValor do parámetro9o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}QOs parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.Relacións paiParque$Aparcamento disuasorio (Park & Ride) AparcamentoCorredor de aparcamentoGErro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpxProcesando daros de OSM...&Procesando a historia dos datos OSM...,Procesando contido do concunto de cambios...,Procesando a lista de conxuntos de cambio...PartesLugar de cruces frecuentes Lugar de paso Contrasinal Contrasinal: Contrasinal: Pegar Pegar ...Pegar Etiquetas Pegar o URL desde o portapapéis#Pegar contidos ó buffer de pegado.Pega sin membros incompletosCamiñoPicoCalle peatonalCruce peatonalTipo de cruce peatonalPeóns Pelota vasca7Conflitos pendentes na lista de membros desta relación0Conflitos pendentes na lista de nodos desta vía.Conflitos de propiedades pendentes de resolverRealiza a validación dos datosFarmaciaNúmero de teléfonoNúmero de teléfonoZona de picnic EmbarcadoiroTuberíaTipo de pista de esquíCancha de xogoLugar de cultoLugaresReproducir/Pausar son.yA reproducción comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requerida da pista de son Zona de xogosAborte se non está seguro!Decide que valores hay que manterIntroduza coordenadas GPS{Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
3Introduza un nome para a área de descarga marcada.(Introduza un nome de usuario non baleiro Introduza a dirección da teselaIntroduza un índice de tesela‚Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
"Introduza un ID de usuario válido!Introduza un enteiro de valor > 0(Introduza un nome de usuario non valeiro7Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.(Escolla unha área de descarga primeiro. Por favor, selecciona unha teclaPor favor selecciona un valorSeleccione unha entrada.Escolla polo menos catro nodos.9Escolla polo menos un nodo, vía ou relación xa enviado.8Escolla ao menos unha via pechada que deberia ser unida.%Escolla como mínimo un nodo ou vía.(Escolla polo menos unha fila para copiar.Escolla polo menos unha vía para simplificar.Escolla polo menos unha vía.Escolla polo menos tres nodos.-Escolla polo menos dúas vías para combinar.gEscolla exactamente dous ou tres nodos ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nodos.!Escolla algunha cousa para copiarSeleccione a fila a eliminar.%Por favor selecciona a fila a editar.Escolla a capa a usar=Escolla vias con angulos de aproximadamente 90 ou 180 grados.1Escolla que cambios de propiedade queres aplicar. Complemento empaquetado con JOSMA regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.Rol:*Papeis nas relacións que fan referencia aRotondaRuta Ruta estatal Tipo de RutaRutas mostradas para: Liga de RugbyÿþRuínas~Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.Executando test {0}Pista Escala SAC Tarxetas SIMÿþEntrenamento SeguroPoterna Saturación:saunaGardarGardar como...Gardar ficheiro GPX Gardar en: Gardar capaGardar ficheiro OSMGardar capa WMS nun ficheiroGardar de todas formas Gardar en:Gardar ficheiro escollido.*Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.Gardar os datos actuais.+Gardar as preferencias en fechar o diálogo,Gardar usuario e contrasinal (sen encriptar)A examinar o directorio {0}...EscolaChatarraCantosMatorralPescadoBuscar Procurar .../A expresión de procurar non é válida: {0}Buscar obxectosBuscar obxectos. Buscar...Buscar: Procura: Nombre alternativo Secundaria Segundos: {0}Excepción de seguridade!Ver na wiki para outra capacidade%Carril bici e vía peatonal separadas&Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}Escoller Escoller Todo:Escolle unha secuencia de vías conectadas non ramificadasTEscoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmenteiEscoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.UEscoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechadosGEscolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pecharaCEscoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicosEscoller ou ben:Escolla o nome de ficheiro1Escoller se o dato debería estar nunha nova capaEscoller na capaEscoller na lista de relaciónsEscoller membrosEscoller nodo baixo o cursor.JEscoller só os conxuntos de cambios relativos a un recuadro de selecciónEscoller relación*Escoller relación na selección principal*Escoller relación an lista de relacións.Escolla a capa a usar>Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual5Escoller os membros de todas as relacións escollidasSEscoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actualAEscoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.XEscoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSMOEscoller para permitir a JOSM o dereito a ler as túas preferencias do servidorUEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisosUEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisosSEscoller para permitir JOSM o dereito a escribir nas túas preferencias no servidorEscoller coa busca indicada9Seleccionados elementos que non poden ser ortogonalizados SelecciónSelección valeira/A selección debe consistir só de vias e nodosSelección non axeitada! Selección:Selección: {0}WEscoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)Semiautomática Capa separada SeparadorServizoURL do servizoServizos Servizos:Tipo de vía de servicio"Estabelecer todo ao predeterminado5Estabelecer a marca de «modificado» para o nodo {0}:Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}4Estabelecer a marca de «modificado» para a via {0}AEstabelecer a selección actual á lista de relacións escollidasEstabelecer o idiomaO contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.5A selección actual non pode ser usada para despegar.]O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0[O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero8O valor actual non é unha dirección de tesela válida.MEl valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dadoO documento non contén datos.[Os seguintes obxectos dependentes van a ser purgados
ademáis dos obxectos escollidos:;Os seguintes erros ocurriron durante a descarga masiva: {0}8A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.9A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.&O gran JGoodies Plastic Look and Feel.Esta versión de JOSM é incompatible co servidor configurado.1Eses nodos non están nun circulo. Interrompendo.Máquina de tiquetsDirección da tesela:Zona horaria: Zona horaria: {0}A ... Para eliminarCambiar Liñas GPXCambiar Vista de grella%Alternar a vista de pantalla completa6Alternar a visibilidade da xanela do Xestor de cambios4Cambiar o estado visible do texto e iconas da marca..Cambiar o estado visible da capa seleccionada. Cambiar: {0}'Cambia a configuración global «{0}».Baños!O Token permite aceso restrinxidoPeaxeCabina de peaxeFerramenta: {0}Barra de ferramentas(Personalización de barra de ferramentas Ferramentas#Ferramentas para debuxar edificios.ÿþTurismoTorreReferencia da torre Tipo de torreVilaCasa do ConcelloXoguetesdTraza edificios a partir do mapa catastral checo. Require TracerServer (.NET o Mono) para funcionar.CamiñoColoreado de camiños e puntosTipo de camiñoCalmado de tráfico SemáforoTranvíaParada de tranvía TransporteAxencia de viaxesÁrboreRúa principalEnlace a rúa principalTentar de novo[Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento antes de informar dun fallo.!Ma-Do 08:00-15:00; Sa 08:00-12:00-Martes-Domingo 08:00-15:00;Sabado 08:00-12:00TúnelBoca del túnelRestrición de xiroCírculo de giro Punto de xiroTornoPlataforma de xiroTipoTipo de nome (Reino Unido)TiposRodasÿþUIC-Referencia DESCOÑECIDOÿþMURL de www.openstreetmap.org (podes pegar aqui un URL para descargar a área)ÿþÿþÿþUTM Francia (DOM)UTM sistema xeodésicoUTM ZonaDespegar VíasVNon foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluidoMNon foi posíblel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivadoMNon foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado.Non foi posíbel crear unha nova marca de son.9Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}MNon foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}. Non foi posible analizar lon/lat8Non é posíbel sincronizar nunha capa en reproducción.Sen clasificarLiña de costa desconectadaPendente,Conflito indeciso entre estados de eliminado2Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas Sen decidirNElemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.IElemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.DesfacerDefacer ortogonalizar formaDesfacer mover,Desfacer ortogonalización para certos nodosDesfacer a última acción.)Desfacer a orde escollida e as anterioresDesacoplar o panelExcepción Inesperada2Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm8Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}Mostra non esperada: {0}TValor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».:Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}. Desconxelar?Desconxelar a lista de elementos mesturados e comezar a fusión Despegar Nodo UniversidadeMaquina descoñecida( e ) para agrupar expresiónsTUse " para entrecomiñar as operacións (p.e. se unha chave contén :)?Usar | ou OR para combinar co operador OU lóxicoUsar autentcación básica Usar OAuthUsar predeterminado(Usar o ficheiro de datos predeterminado. Usar as opcións predeterminadas;Usar ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado.Utilizar a capa de erroresUsar scripts externos en JOSMUsar lista de omisións$Usar o axuste prestabelecido «{0}»6Usar ó axuste prestabelecido «{0}» do grupo «{1}»6Usar o ficheiro de datos predeterminado (recomendado).KUsar o ficheiro de comprobación ortográfica predeterminado (recomendado).@Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.4Usar a lista de omisións para suprimir advertenciasUsuarioID do usuario:Nome de usuario:Usuario:Nome de usuarioNome de usuario: AspiradoraValidar Validando ValidaciónErros de validaciónValor/O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»:Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}6Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.9Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.Valor:Tenda de variedadesSVarios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa..Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)Máquina expendedora#Expendedor automático de productos"Version > 0 Esperada. Tívose {0}.Version esperada Versión {0} VeterinarioVer Vista: {0} Panorámica PoboaciónParque MunicipalPoboación/CidadeViñedo VisibilidadeVisitar a páxina de inicioCalibración do grabador de vozVolcánVoleibolVoltaxe±AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á páxina de información ou de historial do obxecto OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»›AVISO: formato inesperado do URL base da API. O redireccionamento á paxina de usuario do usuario OSM probabelmente fallará. O URL base da API é: «{0}»Bañoÿþficheiros WMS (*.wms)ParedeAviso‚Atención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga «{1}» non é un URL válido. Omitindo a descarga.tAtención: Non se pode descargar o complemento «{0}». A ligazón de descarga é descoñecida. Omitindo a descarga.mAtención: Fallou ao inicializar as preferencias. Erro ao crear o directorio de preferencias desaparecido {0}bAtención: Fallou ao iniciar as preferencias. O directorio preferido «{0}» non é un directorio.gAtención: Sobrescribindo o ficheiro de preferencias «{0}» co ficheiro de preferencias predeterminado6Advertencia: O contrasinal transfírese sen encriptar.VAviso: recortouse automaticamente o valor do atributo «{0}» no obxecto eliminado {1}JAtención: produciuse un fallo ao eliminar o complemento obsoleto «{0}».SAtención: produciuse un fallo ao descargar a lista de información do complemento‰Atención: produciuse un fallo ao instalar o complemento «{0}» do ficheiro temporal descargado «{1}». O fallo produciuse ao renomear.7Atencion: fallou ao gardar as preferencias para «{0}»VAtención: só se mostrara información para o primeiro {0} de {1} usuarios escollidos=Atención: non se atopa o ficheiro de revisión «/REVISION»hAviso: valor inesperado para a preferencia «{0}», obtívose «{1}». Restaurando valor predeterminado.JAtención: valor inesperado para a preferencia «{0}». Obtívose «{1}».^Atención: elemento de comezo «{0}» no conxunto de cambios na posición ({1},{2}). Omitindo. AdvertenciasLimpeza Papeleiras DepuradoraAugaParque acuático Torre de augaTraballos AcuáticosFervenza Nodos duplicados na vía de augaFicheiros Wave Audio (*.wav)4O nodo final da vía esta próximo a outra carreteraKVía con ID externo «{0}» inclúe nodos que faltan con ID externa «{1}»Vía {0}`Vía {0} con {1} nodos ten nodos incompletos porque polo menos falta un nodo nos datos cargados.Vía: Puntos de referenciaVíasCruceiroCamiño a santuario Páxina web:RepresaPantanoCadeira de rodasSillas de rodasJCando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.+Cando se importe son, crear marcas desde...ŒCando se invirta esta vía, os seguintes cambios en propiedades da vía e nos seus nodos son suxeridos para manter a consistencia dos datos.IAo gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~ Todo o grupoAnchura (metros)ÿþMuíño de ventoManga de ventoVista de grella Con tenda‚Cando os caractéres " e \ van entrecomiñados necesitan ir precedidos por \ (p.ex. \" and \\).MadeiraFábrica¤Agrega información sobre a posición GPS na cabeceirta do ficheiro de imaxe. Acceda a esta característica premendo o botón dereito do rato sobre a capa da imaxe."A etiqueta XML non se atopaSí Si, AplicarSi, crear un conflito e pecharIVostede xa ten un Access Token para acceder ao servidor OSM usando OAuth.ÆEstá a piques de eliminar os nodos que se atopan fora da área que descargou.
Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ve) poden estar usándoos.
Quere eliminalos realmente?“Esta a piques de executar {0} xanelas de navegador.
Isto pode encher o seu escritorio de xanelas de navegador
e levarlle moito tempo acabar.1Tamén podes pegar un URL de ww.openstreetmap.orgAtopou un fallo en JOSMrAtopou un erro en JOMS. Antes de enviar un informe de fallo asegúrese de que ten a última versión de JOSM aqui:EDebes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.~Moviu máis de {0} elementos. O mover un número elevado de elementos é frecuentemente un erro. Desexa desplazalos realmente?>Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos#Debe escoller polo menos unha vía.CDebes escoller dous ou máis nodos para separar unha vía circular.šDebe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.‹Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).>Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marca.MDebes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.dSolicitou demasiados nodos (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osmDebe escoller un camiño GPX€Ven de actualizar JOSM.
Para evitar problemas debería actualizar os complementos.

Actualizar agora os complementos?›O teu comentario de subida está baleiro, ou é moi curto.

Esto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están
a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido
para entender que é o que está a pasar

Se gasta un minuto agora para ecplicar o seu cambio, faralle a vida
mais facil a outros asignadores.ÿþÿþAumento(en metros) Aumentar Zoom Reducir ZoomFacer zoom e mover mapaFacer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereito Aumentar ZoomNível de ampliación: Reducir ZoomFacer zoom na vista a {0}. Ampliar aAxustar á capa Zoom ao nodo1Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)Facer zoom sobre a selecciónCAmpliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia(Zoom a este nodo na capa de datos actualFacer zoom a {0}FAmpliación desactivada porque a capa desta relación non está activa9Apliación desactivada porque non hai un membro escollidoÿþÿþliñaliña de baixa tensiónliñamultipolígonoredetransporte_público restriciónrutalugarVía acuáticaEditar mercancías Editar pilonaEditar Estación MercancíasPilona EstaciónPortaAtrás Máis rápidoAvance máis rápidoAvanceSaltar cara atrás.Saltar cara adianteMarca seguinteReproducir a seguinte marca.Reproducir a marca anterior.Reproducción/PausaMarca anterior Máis lentoAvance máis lentoPechadoAbertobaleironegronazulmarróngrisverdevermellobrancoÿþÿþÿþOÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþtexto Desc(ripcion)Nomeÿþÿþmarcanonusadosimixto sobre a terra baixo terra baixo augaEditar Estación EstaciónÿþÿþÿþÿþPorto:Clave:nombre abreviado da rúaengadir á selecciónenderezoadministrativoavanzadoConfiguración avanzadapista de rodaduraaerovíapista (oscuro) pista (claro)agregar agrícolaairetodotodos os obxectos callejón alfabético alternativoservizosequipamento lumínicotráfico de ociofútbol_americano anglicanocomida para animaisanónimocalquera tiro con arcoáreaárea de texto asiáticoasfalto atletismosonfútbol australiano automaticofondoanterior punto de paradasegmento anteriormala bahaístabaptistabarreiraBarreira usada nunha víabéisbolcunca baloncestopraia bicicletatubo_de_bicicletaciénagaÿþ fronteirabolosmarcaponteNodo etiquetado como ponteárea postindustrial degradadabudista construcciónbadénhamburgueseríaÿþcarril bus guiadofútbol_canadiensepiraguasensible a maiúsculas católico cemiteriocarbónchicánpolochinogargantacristianEstancocidadeÿþescalada no sentido das agullas do reloxopechado vía pechadacarbón adoquinado comunicación compactado formigón gomas do pitoconflito conífera conexiónen construcciónliña_de_contacto convenienciacobreÿþCricket con redesÿþcoxín$vía ciclista con etiqueta bicicletaciclismodatos decíduosdedicadogra° min'' (Nauticos)gra° min'' seg" eliminadoreparto de mercancíasobsoleto autorizadodestinodesvío desactivadomuelle non existecarreira de cansdobreabaixo de descenso descargarBebidas4camiño de entrada(a unha casa , graraxe, finca ...)fácil electrico elementosPunto de acceso de emerxenciashípica evanxélicoparesexemplos excelenteBolsas para excrementosexperto5falso: a propiedade está explícitamente desactivadaedificio agrariovaladoÿþbuscar a seleccion)fish_and_chips (patacas e pescado fritos)Cartafol Alimentaciónpé vía peatonal con etiqueta a pévadoplantación forestalforestalpróximo punto de paradasegmento seguinte fora da pistafrancés do tituloda víatotalfútbol_gaélicoÿþalemánglaciarouroÿþ campo de golfbon marca gps punto gpsGrado 1 (pavimentada)Grado 2 (de áridos)0Grado 3 (árido con vexetación entre rodaduras)2Grado 4 (de terra con vexetación entre rodaduras);Grado 5 (con rodaduras apenas visibles entre a vexetación)herbapavimento vexetalgravagregoverde zona verdeterraximnasiamediapunto de detenciónsaúdetérmicomonteÿþdestacar Carreteravia sen referencia Autopistasendahindúpatrimonio histórico historialÿþpésimacabalocarreira de cabalosÿþcasaÿþresalte hidráulicoheladoInactivo2incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai incompleto independenteindia interioresÿþsegmento interiorintegrado no programa principal intermedia intervaloillaaisladoitalianojainistaxaponéstestigos de Xenovevaxudíaÿþquiosco vertedoiro uso da terratipo de uso da terra {0}capa7a capa está actualmente agochada (premer para amosala)4a capa é actualmente visible (premer para agochala)etiqueta capa co signo +chumboesquerdaociotipo de ocio {0} auga (claro)limitadorúa residencial,cargando o complemento «{0}» (version {1})bloquear desprazamentobaixaluteranomanglarfeito polo home manualmenteporto deportivomarísma lat. max. lon. max.+velocidad máxima usada nunha rúa peatonalmembroÿþ metodistamexicano zona militar lat. min. lon. min.Nome de clave mal escritomixtomormónÿþAutovía AutopistaAcceso a autopistalodazaldiversosde pisos múltiplemusulmánacionalespazo naturaltipo natural {0}naturezaXornáisseguinteníquelnonsen descrición dispoñíbel&non hai mensaxes de erro dispoñíbeissen modificadornon_xirar_esquerdanon_xirar_dereitanon_seguir_de_frenteprohibido xiro en Uningúnnórdico non eliminado non presente»nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte opción de Java para especificar o maximo tamaño de memoria accesible en megabytesavisonovatoÿþ observaciónimparesoficialaceite vía morta(Nodo etiquetado como vía unidireccionalsó_xirar_esquerdasó_xirar_dereitasó_seguir_de_frenteabriropcións2opción dadas polas propiedades do sistema de Javaortodoxooutros ferrocarriles exterioressegmento exteriorfora da área descargadacorredor de aparcamentoTickets de aparcamentoPparcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar pasaxeirospasaxeiros;vehiculos pavimentadapavimento de pedrapicogrijopegaso pelícano pelota vascaÿþ permisivoFotos fotovoltaicoportotuberíapista avanzada pista fácilpista para expertospista de estilo librepista intermediapista para iniciadoscancha de xogo pizzeríalugarplantas plásticoposte políticoenerxía presbiterianoanterior vía primariaacceso a vía primariaprivadoProposto protestantepúblicotransporte públicoBonos de transporte públicoBilletes de transporte público frailecillo cuadruple cuáquerocanteiraraqueta ferrocarrilzona ferroviaria#paso con mais dun cruce ferroviario Vía férreaPunto ferroviario de referenciarápidosxuncalrexiónrexionalexpresión regularrelación sin tipo relaciónsremotaretirar da selecciónsubstituir a selección rúa urbanarestaurante sen nomeventa ao por menordereitaribeiracamiñorolrotondarutasegmento da ruta liga_rugbyÿþsalsaladarareaÿþescalaresquemamatorralvía secundariasísmicoescoller deporte: seleccionado selección)carril bici etiquetado como vía ciclableseparadovía de servicioservizosaugas residuaischiitatirotendatipo de tenda {0} vía moertasijistapratasinxelolugar monopatínpatinaxeÿþesquíparque de snowboardFútbolespiritualistadeportetipo de depote {0} PolideportivoramalEstadioselospedrafluxorúaO nome da rua contén sscadeacadea;cadea;...metrosuní ao aire libreÿþCiénagadoces natacióntáboa tenis de mesatampónstaoistaTarxetas telefónicastemporalTipo de via temporaltenisÿþ vía localtexto tailandés;esta capa non está activa actualmete (prema para activala)esta capa é a capa activasuperficie marealtigre datos_TIGERestañoá via topográficotucánturismotipo de turismo {0}cidadexoguetescamiñocamiño e puntos de referencia só camiñoCamiños sen ferrocarril semáforostranvíaÿþ7verdadeiro: a propiedade está explícitamente activadaCarretera principalEnlace a carretera principalturcotipovía sen clasificaciónsin supervisión subterráneo unitarismo descoñecido sen marcarsen pavimentarNon estabelecidoKnon establecido: non estabelecer esta propiedade nos obxectos seleccionadosrazón sen especificar Sen etiquetarvía sen etiquetaarriba ata a teselausoerro de validaciónoutra validaciónaviso de validación vehículo versión {0}ÿþvolcánBonosaugaVía acuáticatipo de vía acuática {0}a vía está conectada6a vía está conectada ao seguinte membro da relación6a vía está conectada ao anterior membro da relaciónKa vía non está conectada nin ao seguinte nin anterior membro da relaciónsó puntos de referenciao tempo vida salvaxeventocableafoÿþbosqueárea forestal"Nodo con etiqueta de vía erróneaiardasicebracinccirconio zoroástricaÿþ{0} ({1} to {2} grados){0}[incompleto]{0} composto de: {0} metros {0} mais...F{0} nodos na vía {1} excede o máximo. Numero de nodos permitidos {2}×{0} obxectos excede o número máximo de obxectos en un conxunto de cambios {1} no servidor "{2}".
Configure como proceder con múltiples conxuntos de cambios {0} km cad.={0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nodo ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})>{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vñia ''{4}'' (id: {5}){0}: Versión {1} (local: {2})ÿÿ({0} petición)({0} peticións)!({0}/{1}) Subiendo {2} obxecto..."({0}/{1}) Subiendo {2} obxectos...1Engadir e mover un novo nodo virtual a unha vía.1Engadir e mover un novo nodo virtual a {0} vías.Engadido {0} obxectoEngadidos {0} obxectosGNon foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».HNon foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».)Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto*Cambiar as propiedades de ata {0} obxectosCambiar {0} obxectoCambiar {0} obxectosMPrema {0} para comprobar o estado deste obxecto no servidor.OPrema {0} para comprobar o estado destes obxectos no servidor.Conflito mentres se descargabaConflitos mentres se descargabaConflito no datoConflitos nos datosEliminar {0} nodoEliminar {0} nodosEliminar {0} obxectoEliminar {0} obxectosEliminar {0} relaciónEliminar {0} relaciónsEliminar {0} víaEliminar {0} víasEliminando {0} obxectoEliminando {0} obxectosIProduciuse un fallo na descarga do seguinte complemento:PProduciuse un fallo na descarga dos seguintes {0} complementos:&Descargando {0} conxunto de cambios...'Descargando {0} conxuntos de cambios...?Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»BDescargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»Insertar novo nodo na vía. Insertar novo nodo en {0} vías.@JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:CJOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:Versión mesturada({0} entrada) Versión mesturada({0} entradas)Mover {0} nodoMover {0} nodosA miña versión({0} entrada)A miña versión({0} entradas)Obxecto eliminadoObxectos eliminadosAbrindo {0} ficheiroAbrindo {0} ficheirosPegando {0} tagPEgando {0} tags]Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.^Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.XO complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento faltante é:aO complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos faltantes son:Pugado {0} obxectoPugados {0} obxectosRotar {0} nodoRotar {0} nodos&Simplificar a vía ( retirar {0} nodo)'Simplificar a vía ( retirar {0} nodos)Simplificar {0} víaSimplificar {0} víasEtiquetas({0} conflito)Etiquetas({0} conflitos)DEste complemento foi descargado satisfactoriamente:MEstes {0} complementos foron descargados satisfactoriamente:;O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:COs seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:$O complemento non vai a ser cargado.'Os complementos non van seren cargados.8O nodo seleccionado non está no medio de ningunha vía.Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:AProduciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:marcamarcasnodonodosobxectoobxectos relación relaciónsvíavías {0} Autor {0} Autores{0} componse de {1} marca{0} componse de {1} marcas {0} eliminado{0} eliminados{0} imaxe cargada.{0} imaxes cargadas. {0} membro {0} membros{0} nodo {0} nodos{0} obxecto para engadir:{0} obxectos para engadir:{0} obxecto para eliminar:{0} obxectos para eliminar:{0} obxecto para modificar:{0} obxectos para modificar:*{0} etiqueta pendente de resolver conflito-{0} etiquetas pendentes de resolver conflitos {0} relación{0} relacións {0} ruta, {0} rutas,  {0} etiqueta {0} etiquetas {0} camiño {0} camiños {0} camiño, {0} camiños, ,{0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.0{0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.{0} vía {0} vías{0} punto de referencia{0} puntos de referencia