(a la l√≠nia {0}, columna {1}) (requereix: {0})ˇĢˇĢˇĢ com a "{0}" o # Objectes% est:% nord:!''carrer Major'' a qualsevol clau'''carrer'' i ''Major'' a qualsevol clau''clau'' amb qualsevol valor*''clau'' contenint exactament el ''valor''''valor'' a qualsevol clau(# peticions desconegudes) (1 petici√≥) (Codi={0}) (La URL era: 3(Utilitza el codi internacional, com +12-345-67890)(a la l√≠nia {0}, columna {1}) (cap objecte)(cap)0({0}/{1}) Descarregant conjunt de canvis {2} ...2({0}/{1}) Descarregant el conjunt de canvis {2}...@({0}/{1}) Descarregant el contingut del conjunt de canvis {2}...+({0}/{1}): Descarregant relaci√≥ ''{2}''...:* Un node utilitzat a m√©s d''una via i una de les vies, o** Un node utilitzat per m√©s d''una via, o* Un node etiquetat, oK* Una via i un o m√©s dels seus nodes que s√≥n utilitzats a m√©s d''una via@* Una via amb un o mm√©s nodes utilitzats per m√©s d''una via, oˇĢˇĢˇĢ'... altres modes de transport possibles... es refereix a la relaci√≥"/CAM√ć/VERS/CARPETA/JOSM/ ˇĢˇĢˇĢbarreja 1/25 (ciclomotor)barreja 1/50 (ciclomotor)ˇĢ 10 forats10ˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢ9 foratsˇĢJ

Tancar la finestra de filtre per veure tots els objectes.

( 2-key:Maj - ''Maj'' absent a la clau ''key''=carrer Major - ''carrer'' i ''Major'' a qualsevol clau7Connector subministrat per una font externa: {0}9"carrer Major" - ''carrer Major'' a qualsevol clauTtancats - totes les vies tancades (un node no és considerat una via tancada)Bid:... - objectes amb l''ID donat (0 per als nous objectes)0incomplets - tots els objectes incomplets<key:Maj - ''Maj'' a qulasevol lloc de la clau ''key''qkey=* - clau ''key'' amb qualsevol valor. Provar també *=value, key=, *=*, *==key=value - clau ''key'' amb el valor exacte ''value''4seleccionats - tots els objectes seleccionats`tipus:... - objectes amb el tipus corresponent (node, via, relació)8sense etiqueta - tots els objectes sense etiqueta3usuari:... - objectes canviats per l''usuariAusuari:anònim - objectes modificats per un usuari anònimXversió:... - objectes amb la versió donada (0 objectes sense versió assignada)!{0} objectes deshabilitats 

Filtre actiu

Ž

El JOSM requereix la versió de Java 6.

S`ha detectat la versió de Java: {0}.
Podeu: Més informació:x

Quan se seleccionen vies la forma s''ajusta de manera que els angles siguin de 90 o de 180¬ļ.

Podeu afegir dos nodes a la selecció. Llavors la direcció serà determinada per aquests dos nodes de referència. (Podeu desfer els moviments de certs nodes:
Seleccionant-los i utilitzant la drecera per anul¬∑lar l''ortogonalitzaci√≥, que per defecte √©s Maj√ļscula+Q.)}''{0}'' no √©s una URL d''una API OSM v√†lida.
Si us plau, comproveu l''ortografia i torneu a validar un altre cop.E

Avís: La contrasenya s''emmagatzema en format de text pla al fitxer de preferències de JOSM. A més, és transferida sense encriptar amb cada petició que s''envia al servidor OSM. No utilitzeu una contrasenya valuosa.

e

Suprimir el fitxer {0} del disc?

La imatge es perdrà de manera irreversible!

aZona descarregada (long. min., lat. min., lon. màx., lat. màx.): [Ha hagut un error en restaurar la còpia de seguretat.
L''error és:
{0}@Ha hagut un error en desar.
L''error és:
{0}lLa URL ''{0}'' no pot ser oberta perquè no hi ha disponible cap tasca de descàrrega adequada.XNo es pot obrir el directori ''{0}''.
Si us plau, seleccioneu un fitxer.õNo √©s possible de pujar {0} objectes en una petici perqu√®
la mida màxima del conjunt de canvis {1} al servidor ''{2}'' ha estat excedidasCliqueu sobre {0} per finalitzar la combinació entre les meves i les seves entrades.sCliqueu sobre {0} per començar la combinació entre les meves i les seves entrades.LNo es pot carregar la capa {0} ''{1}''.
L''error és:
{2}ĒEl connector {0} no pot ser carregat perqu√® la seva
classe principal ''{1}'' no ha estat trobada.
Esborrar de les preferències?VEl fitxer de sessió ''{0}'' no pot ser carregat.
L''error és:
{1}HNo es pot llegir el fitxer ''{0}''.
L''error és:
{1}CNo es poden llegir els arxius.
L''error és:
{0}YEl fitxer de sessió ''{0}'' no pot ser enregistrat.
L''error és:
{1}ĆDescarregar els conjunts de canvis de la vista actual del mapa.
Deshabilitat. Actualment no hi ha cap vista activa.KDescarregar els conjunts de canvis de la vista actual del mapa;Descarregar els meus conjunts de canvis obertsĘDescarregar els meus conjunts de canvis oberts
Deshabilitat. Si us plau, indiqueu primer el vostre nom d''usuari OSM a les prefer√®ncies.<Descarregar els conjunts de canvis m√©s recentsĪHa fallat la construcci√≥ de la URL ''{0}'' per a validar el servidor d''API OSM.
Si us plau, comproveu l''ortografia de ''{1}'' i torneu a validar un altre cop.®Ha fallat la connexi√≥ a la URL ''{0}.
Si us plau, verifiqueu l''ortografia de ''{1}'' i la vostra connexió a Internet i torneu a validar un altre cop.}Ha fallat la càrrega de la llista de fonts de predefinicions de
''{0}''.
Detalls (sense traduir):
{1}qHa fallatla càrrega de les fonts d''estils des de
''{0}''.

Detalls (no tradu√Įt):
{1} Ha fallat la recuperació de la llista de conjunts de canvis del servidor d''API OSM a
''{1}. El servidor ha contestat retornant el codi d''error {0} en comptes de 200.
Si us plau, comproveu l''ortografia de ''{1}'' i torneu a validar un altre cop.šAqu√≠ hi ha el resum de la importaci√≥ del fitxer.
Podeu refusar els canvis a les preferències fent clic sobre "Cancel·lar" a la finestra de preferències
Per activar alguns canvis potser calgui reiniciar JOSM.ŅEsteu utilitzant JOSM com a usuari an√≤nim. No podeu descarregar
yels vostres conjunts de canvis del servidor OSM sense entrar un nom d''usuari
a les prefer√®ncies de JOSM.íLa capa ''{0}'' t√© un conflicte per l''objecte
''{1}''.
Si us plau resolgueu primer aquest conflicte i llavors toneu a provar.qLa capa ''{0}'' ja te un conflicte amb l''objecte
''{1}''.
Aquest conflicte no pot ser afegit.ŠHa estat demanada la desc√†rrega del connector "{0}".
Aq1uest connector ha deixat de ser mantingut pels desenvolupadors i pot produir errors.
Hauria de ser deshabilitat.
L''esborrem de les prefer√®ncies?nMarcar els objectes esborrats localment que han de ser esborrats en el servidor.kMarcar els objectes modificats de la selecci√≥ que seran pujats al servidor.ĒNo heu seleccionat ni {0} ni {1}.
Si us plau escolliu entre descarregar dades OSM, GPX o ambdues.|Cap dels objectes continguts al conjunt de canvis {0} està disponible a l''actual
capa en edició ''{1}''.mSi us plau confirmeu la supressió d''1 objecte d''1 relació.pSi us plau confirmeu la supressió d''1 objecte de {0} relacions.sSi us plau confirmeu la supressió de {0} objectes de {1} relacions.zSi us plau, indiqueu una data i hora vàlides per a limitar
la consulta a un interval de temps espec√≠fic.ďSi us plau, indiqueu una longitud i latitud v√†lides per a limitar
al consulta sobre els conjunts de canvis a una zona espec√≠fica.źSi us plau, assegureu-vos que tots els camins seleccionats tenen la mateixa direcci√≥
o apliqueu l''ortogonalitzaci√≥ un per un.2Si us plau, seleccioneu una de les seg√ľents consultes est√†ndard.Seleccioneu Descarregar nom√©s els meus conjunts de canvis si nom√©s voleu descarregar els que heu creat.
Tingueu en consideraci√≥ que JOSM descarregar√† un m√†xim de 100 conjunts de canvis.JSi us plau, seleccioneu el conjunt de canvis que voleu tancaröEl connector {0} necessita la versi√≥ {1} de JOSM. La versi√≥ actual √©s {2}.
Heu d''actualitzar JOSM si voleu utilitzar aquest connector.õSeleccionar de limitar la consulta als vostres conjunts de canvis.
Desseleccionar per a incloure tots els conjunts de canvis a la consulta.]El valor actual no és un nom d''usuari vàlid.
Si us plau, indiqueuun nom d''usuari◊El servidor d''API OSM a ''{0}'' no ha donat una resposta v√†lida.
√Čs com si ''{0}'' no fos un servidor d''API OSM.
Si us plau, comproveu l''ortografia de ''{0}'' i torneu a validar un altre cop.ZLa relació filla
{0}
est√† esborrada al servidor. No pot ser carregada–Les dades de la capa GPX ''{0}'' han estat descarregades del servidor.
Per√≤ no poden ser correlacionades amb les dades d''√†udio perqu√® els seus punts no contenen informaci√≥ de data i hora.–Les dades de la capa GPX ''{0}'' han estat descarregades del servidor.
Però no poden ser correlacionades amb les dades d''àudio perquè els seus punts no contenen informació de data i hora.CLa relació ha canviat.

Voleu desar elsvostres canvis?áHi ha m√ļltiples conjunts de canvis necessaris per pujar {0} objectes. Quina estrat√®gia voleu utilitzar?VNo hi ha capes a la capa font
''{0}''
amb la que es pugui combinar.9Cap zona descarregada ha estat seleccionada.]Aquesta acció requerirà {0} peticions
de descàrrega. Voleu
continuar?™Aquesta relaci√≥ ha canviat fora de l''editor.
No podeu aplicar elsvostres canvis i continuar editant.

Voleu crear un conflicte i tancar l''editor?CLa pujada ha fallat perquè el servidor te una versió més recent d''un dels
nodes, vies o relacions.

Feu clic sobre{0} per a sincronitzar el vostre conjunt de dades amb el servidor.
Feu clic sobre {1} per a anul·lar i continuar l''edició.
La pujada ha fallat perquè el servidor te una versió més recent d''un dels
nodes, vies, o relacions.
El conflicte és causat per {0} amb id {1},
el servidor te la versió {2} i la vostra és la {3}.

Feu clic sobre {4} per a sincronitzar l''element en conflicte.
Feu clic sobre{5} per a sincronitzar el vostre conjunt de dades amb el servidor.
Feu clic sobre {6} per anul·lar i continuar editant.
–La pujada ha fallat perqu√® heu estat utilitzant un
conjunt de dades {0} que ja fou tancat el {1}.
Si us plau pujeu les dades amb un nou conjunt de dades o amb un d''obert.dUtilitzeu una fotografia d''un rellotge precís,
p.e. la pantalla d''un receptor GPSQUtilitzar la URL per defecte del servidor OSM ({0})SLa versi√≥ {0} ha estat creada a {1}OLa versi√≥ {0} est√† en edici√≥ a la capa ''{1}''ŤEsteu utilitzant la projecci√≥ EPSG:4326 i aix√≤ portar√† a
obtenir resultats no desitjats quan es facin alineacions rectangulars.
Canvieu la vostra projecció per tal de suprimir aquest avís.
Voleu continuar?”{0} relacions generen un bucle infinit perqu√® fan refer√®ncia m√ļtua les unes a les altres.
JOSM no les pot carregar. Si us plau modifiqueu les relacions i suprimiu les depend√®ncies c√≠cliques.*(El desament autom√†tic enregistrar√† les capes modificades en intervals peri√≤dics. Aquestes c√≤pies de seguretat s√≥n creats a la carpeta especificada a les prefer√®ncies de JOSM. En cas de problemes JOSM intentar√† recuperar els canvis no desats \r la seg√ľent vegada que sigui iniciat.)ď(JOSM pot conservar un fitxer de c√≤pia de seguretat en desar les capes. Afegir√† ''~'' al nom del fitxer i el desar√† a la mateix carpeta.)/CH1903 / LV03 (sense correccions locals) manca ˇĢˇĢ

{0} objectes ocultsgAv√≠s: JOSM es connecta un √ļnic cop utilitzant una connexi√≥ segura.ˇĢ > inferior > superiorˇĢ.Una primitiva amb ID = 0 nno pot ser invisible%Violaci√≥ de les capacitats de l''APIVersi√≥ de l''API: {0}ˇĢVies abandonades Anul¬∑larAnul¬∑la la fusi√≥ Quant a...Quant al JOSM...>Acceptar els nous llocs web de connectors i tancar la finestraAcceptatAcc√©s Allotjament?Segons la informaci√≥ que hi ha al connector, l''autor √©s {0}.$A compte o targetes de fidelitzaci√≥Acci√≥Par√†metres d''acci√≥Accions Accions a ferActivaActivar la capaActivar la capa seleccionadaPredefinicions actives:Estils actius:AfegeixAfegir una URL d''imatgeriaAfegir un node...Afegeir una propietatAfegeix imatge rectificada+Afegir un marcador per la zona descarregada7Afegir una nova entrada WMS/TMS introdu√Įnt la seva URLAfegir un nou cam√≠ d''icones3Afegir un nou parell clau/valor a tots els objectesAfegir un node a una via:Afegir una nova predefinici√≥ indicant un fitxer o una URL Afegir una nova font a la llista7Afegir un estil nou indicant un nom de fitxer o una URLOAfegeix un node indicant la latitud i la longitud o les coordenades est i nord.EAfegir els objectes seleccionats al final del conjunt de dades actualDAfegir els objectes seleccionats abans del primer membre seleccionatAfegir una etiqueta buidaAfegeix informaci√≥ d''autorAfegir un conflicte per ''{0}''Afegeix filtre.Afegeix la capa d''imatge {0} Afegeix nodeAfegeix node a la via'Afegir un node a una via i connectar-loAfegeix node {0}Afegeix relaci√≥ {0}!Afegir la selecci√≥ a la relaci√≥Afegir par√†metreAfegeix Etiquetes*Afegir etiquetes als objectes seleccionatsGAfegir els membres de les relacions seleccionades a la selecci√≥ actualFAfegir els elements seleccionats a la llista de predefinicions actives;Afegir els estils seleccionats a la llista d''estils actius8Afegir les relacions seleccionades a la selecci√≥ actualAfegeix a la selecci√≥Afegir el valor? Afegir viaAfegeix via {0}%Afegit node a totes les interseccionsInformaci√≥ de l''adre√ßaAdreces0Afegeix l''opci√≥ de reiniciar al men√ļ de JOSM. Boca mina!Ajustar el decalatge de la imatgeAjustar l''opacitat de la capa,Ajusta la posici√≥ d''aquesta capa d''imatge'Ajustar la zona hor√†ria i el decalatgeCentre Administratiu AdministratiuNivell administratiuAvan√ßatPrefer√®ncies avan√ßadesInformaci√≥ avan√ßadaInformaci√≥ avan√ßada (web)"Informaci√≥ van√ßada de l''objectelLa imatgeria a√®ria podria estar desalineada. Si us plau verifiqueu el seu decalatge utilitzant un tack GPS! Via a√®riaˇĢ Agr√≠colaAeroport Aer√≤dromBodegaAlinear els nodes en cercleAlinear els nodes en una l√≠niaTotTots els fitxersTots els formatsdTots els connectors instal¬∑lats estan actualitzats. JOSM no necessita descarregar cap nova versi√≥.gTots els punts i segments del track tindran el mateix color. Podeu configurar aix√≤ al Gestor de Capes.!Se suporten totes les projeccionsHTots els valors incorporats com ''{0}'' seran aplicats a la clau ''{1}''Tots els vehicles Assignacions9Autoritzar la desc√†rrega dels vostres tracks GPS privats2Autoritzar la lectura de les vostres prefer√®ncies#Autoritzar la pujadas de tracks GPS*Autoritzar la pujada de les dades del mapa5Autoritzar l''escriptura de les vostres prefer√®nciesTr√†nsit perm√®s:aPermetre que JOSM sigui controlat per d''altres aplicacions, per exemple de d''un navegador web.RPermet obrir fitxers gpx/osm que s''interseccionen amb l''√†rea visible a pantallakPermet l''usuari d''anonimitzar la data i hora i esborrar parts de grans tracks GPX de manera molt r√†pida.)Permet de filtrar tracks GPX innecessarisFPermet ajustar el color del track per a diferents velocitats mitjanes. Canal alfaRefugi de muntanya 0. S''ha obtingut {0}.ID del conjunt de canvis: )Finestra de gesti√≥ de conjunts de canvisAdministrador de canvisConjunt de canvis tancat"Comentari sobre el grup de canvis:ID del conjunt de canvis:!Informaci√≥ del conjunt de canvisEl conjunt de canvis √©s pleConjunt de modificacions {0}Conjunt de canvis:Conjunt de canvis-Modificant les dreceres de teclat manualment.Estaci√≥ de c√†rregaComprovar si hi ha FIXMEComprova-ho al servidorComprovar les claus$Comprovar el valor de les propietats*Comprovant els requisits del connector ...=Comprova si hi ha parts d''una construcci√≥ dins d''una altra]Comprova si hi ha nodes de les l√≠nies el√®ctriques que no siguin torres el√®ctriques o pals.2Comprova si hi ha camins connectats a superf√≠cies6Cercar si hi ha camins amb nodes consecutius id√®nticsbVerifica si tots els usuaris que han contribu√Įt a un objecte han acceptat el canvi de llic√®ncia.Qu√≠micaˇĢRelacions fillesXemeneiaXin√®sTriarEscollir un colorTriar un color per {0}"Escollir un llic√®ncia predefinidaSeleccionar un valor"Selecciona el tipus d''objecte OSMServidor de cerca:Escollir tracks visibles Esgl√©siaˇĢˇĢCiutatL√≠mit de poblaci√≥MurallaNom de la ciutatˇĢClasseNetejar3Esborrar la mem√≤ria cau de la comanda Desfer/Refer Esborrar text/Esborrar la llista de fitxers recentment obertsFeu clic sobre ''{0}'' per a continuar pujant a un nou conjunt de canvis addicional.
Feu clic sobre ''{1}'' per tornar a la finestra de pujades.
Feu clic sobre ''{2}'' per a anul·lar la pujada i tornar a l''edició del mapa.
7Feu clic sobre {0} per ignorar.¶Feu clic sobre {0} per carregar-los.
Si √©s necessari JOSM crear√† els conflictes que haureu de resoldrea la Finestra de Resoluci√≥ de Conflictes.BFeu clic sobre la cel¬∑la per modificar el cam√≠ d''enregistrament6Feu clic aqu√≠ per escollir el cam√≠ d''enregistrament=Feu clic sobre la via per comen√ßar a millorar la seva forma.DFeu clic sobre la part inferior de la fletxa per tornar-ho a mostrar4Feu clic per anul¬∑lar i reprendre les modificacions=Feu clic per cancel¬∑lar el llan√ßament de navegadors externs-Feu clic per a anul¬∑lar la fusi√≥ dels nodes Feu clic per anul¬∑lar la pujada=Feu clic per a anul¬∑lar i reprendre la modificaci√≥ del mapa'Feu clic per anular l''operaci√≥ actualcFeu clic per verificar quins dels objectes del conjunt local de dades s√≥n esborrats en el servidor*Feu clic per tancar la finestra de di√†legBFeu clic per tancar la finestra i eliminar l''objecte de relacionsBFeu clic per tancar la finestra i aturar la supressi√≥ d''objectesConfigurar la llista de llocs web per a descarregar connectorsConfigurar la barra d''eines+Configurar si es creen c√≤pies de seguretat2Configurar si s''utilitza un servidor intermediariLConfiguraci√≥ de la identitat i la manera d''autentificar-se al servidor OSMConfirma la neteja%Confirmar l''acci√≥ del control remot1Confirmar manualment les accions de control remotConfirmar rol buit ConflicteResoluci√≥ de conflictesConflicte parcialment resolt ConflictesConflictes detectatsConflictes: {0} no resoltsConnecta via existent al node3El node final de la via √©s a prop d''una altra viaPar√†metres de la connexi√≥1Configuraci√≥ de la connexi√≥ amb el servidor OSMHa fallat la connexi√≥ a l''APIEn construcci√≥√Ärea de Construcci√≥ Contacta:!Contactant amb el servidor OSM...Contactant amb el servidor ContingutˇĢContinuaContinuar com est√†Continuar resolentContinua la pujadaContinuar pujant$Continua la via des del darrer node.Continua, intenta-ho altre copIContinuar dibuixant una l√≠nia que comparteix nodes amb una altra l√≠nia. Contribuci√≥Botiga d''alimentaci√≥Convertir a una capa GPXConvertir a capa de dadesConvertit de: {0} CoordenadesCoordenades (projectades): Coordenades importades: {0} Coordenades: Coordenades: CopiaCopia les coordenadesCopiar Clau/ValorCopia el valorCopiar totes les claus/valors?Copia les coordenades dels nodes seleccionats al porta-retalls.jCopiar els elements selecionats despr√©s del primer element seleccionat a la llista combinada d''elements.gCopiar els elements seleccionats abans del primer element seleccionat a la llista combinada d''elementsLCopiar els elements seleccionats al final de la llista combinada d''elementsHCopiar el nodes seleccionats al principi de la llista combinada de nodes Copia {0}0Copia els objectes seleccionats al portaretalls.@Copiar la clau i el valor de totes les etiquetes al portaretallsECopiar la clau i el valor de l''etiqueta seleccionada al portaretalls;Copiar el valor de l''etiqueta seleccionada al portaretallsaCopiar els seus elements seleccionats despr√©s del primer node seleccionat de la llista fusionada:Copiar els seus elements a l''inici de la llista fusionada^Copiar els seus elements seleccionats abans del primer node seleccionat de la llista fusionada8Copiar els seus elements al final de la llista fusionadaCopia al portaretalls i tancaCopia {1} de {0}ˇĢ Copyright anyBotiga de fotoc√≤pies Correlacionar*Correlacionar les imatges amb el track GPXCorrelacionar a GPX.No √©s possible d''acedir al()s fitxer(s): {0}@No es pot fer la c√≤pia de seguretat. L''excepci√≥ ha estat: {0}QNo es poden combinar les vies (No es poden combinar com una sola cadena de nodes)mNo ha estat possible de connectar amb el servidor OSM. Si us plau, verifiqueu la vostra connexi√≥ a Internet.No es pot exportar ''{0}''.)No s''ha pogut trobar el tipus d''element1No ha estat possible de trobar el nivell d''av√≠s No s''ha pogut importar ''{0}''. No es poden importar els fitxersDEl connector {0} no pot ser carregat. Esborrar de les prefer√®ncies?3No es poden carregar les prefer√®ncies del servidorbNo √©s possible analitzar la latitud, la longitud o l''apropament. Si us plau, verifica les dades.+No es pot analitzar la llista de capes WMS.No √©s possible llegir "{0}"0No s''ha pogut canviar el nom del fitxer ''{0}''+No es pot recuperar la llista de capes WMS.šNo podeu obtenir la llista dels conjunts de canvis oberts perqu√®
JOSM no coneix la vostra identitat.
Heu escollit de treballar de manera anònima o bé no teniu autorització
per a con√®ixer la identitat de l''usuari./No es poden pujar les prefer√®ncies. Causa: {0}ĒNo s''ha trobat la correspond√®ncia entre l''enlla√ß o l''identificador introdu√Įt i el servei d''imatges seleccionat. Si us plau torna-ho a provar.ComptaPa√≠sCodi del pa√≠sComarca/ComtatJutjatsCobertCobert (amb sostre)Dip√≤sit cobertGruaCrear un cercleCrea una carpeta nova4Crear un cercle a partir de tres nodes seleccionats.OCrear una c√≤pia d''aquesta relaci√≥ i obrir-la a una altra finestra d''edici√≥Crea una nova capa del mapaCrear una nova relaci√≥ Crea √†reesyCrear marcadors d''√†udio als punts del track que corresponen a les modificacions de l''hora de cada fitxer WAV importat.Crear un marcador'Crear marcadors en llegir un fitxer GPXCrear un multipol√≠gonCrear un multipol√≠gon.Crea nou node.Crear nous objectes)Crear una nova relaci√≥ a la capa ''{0}''CreatCreat el Creat el:Creat abans - Creat per: Creat el:Creant un conjunt de canvis....(S''est√† creant la interf√≠cie principalTargetes de cr√®ditCriquetCriquet amb xarxaˇĢCru√Įlla amb bicicletaCru√Įlla a cavallCru√ĮllaCru√Įlla assistidaConstruccions encavalcadesTipus de cru√Įlla%Nom de Tipus de Cru√Įlla (Regne Unit),Encreuament entre una via i un curs d''aiguaEncreuament de camins*Ctrl per fusionar amb el node m√©s proper.MenjarCulturaSelecci√≥ actual9El conjunt de canvis actual √©s nul. No es pujaran dades.4El gestor de credencials actual √©s de tipus ''{0}''5L''actual valor ''{0}'' d''ID d''usuari no √©s v√†lid"El valor per defecte √©s l''actualWNo hi ha cap zona seleccionada a l''√†rea descarregada. Si us plau, seleccioneu-ne una.Cortina PersonalitzatProjecci√≥ personalitzadaEnlla√ß WMS personalitzatPersonalitzar el color/Personalitzar els elements de la barra d''eines#Personalitzar el dibuix dels tracksBarrera ciclista Carril bici Via ciclistaVia ciclista a l''esquerraVia ciclista a la dreta*Depend√®ncia c√≠clica entre les relacions:CiclismeDepend√®ncies del ciclisme Txec CUZK:KMTxec UHUL:OrtoˇĢˇĢPresaError de dadesCapa de dades {0}Conjunt de dades: Tipus i fonts de dades:Fonts de dadesValidador de dadesDades:3La base de dades √©s fora de l√≠nia per manteniment*Test de consist√®ncia del conjunt de dadesDataData:Data: Nom del DatumTargetes de d√®bit=Decidir com pujar les dades i quin conjunt de dades utilitzarGraus decimalsDecisi√≥DeclinatFer m√©s petitCam√≠ de ferraduraVia ciclista exclusivaVorera peatonal exclusiva PredeterminatDefecte (autodeterminat)\Actualment no hi ha valor per defecte (aquesta configuraci√≥ encara no ha estat utilitzada).!El valor per defecte √©s ''{0}''.Valor predeterminat: {0} SuprimeixSuprimeix el fitxerSuprimir el fitxer al discMode d''esborrarSuprimir propietatsASuprimir els camins que no formen part d''un multipol√≠gon internConfirma l''eliminaci√≥Suprimir relacions duplicadesSuprimir camins duplicatsSuprimir el filtreSuprimir de la relaci√≥(Suprimir el fitxer de la imatge del disc!Vols esborrar membres incomplets?TSuprimir les capes sense enregistrar. Els canvis pendents d''enregistrar es perdran.Esborra node {0}Esborra nodes o vies. Suprimir ara!Suprimeix objectesEsborra relaci√≥ {0}Vols esborrar la relaci√≥?Esborra relacions#Suprimeix els objectes seleccionats)Suprimir la relaci√≥ que s''est√† editant1Suprimir la clau seleccionada a tots els objectes Esborrar les capes seleccionades!Suprimir la relaci√≥ seleccionada*Suprimir de la llista la font seleccionada&Esborra nodes innecessaris d''una via.Esborra via {0}SuprimitSuprimit ''{0}''Estat del conjunt de dades:8El membre esborrat {0} √©s utilitzat per la relaci√≥ {1}$Suprimit el node referenciat per {0}+El node esborrat {0} √©s part de la via {1}Objectes esborrats o moguts(La relaci√≥ esborrada {0} cont√© membres!La via esborrada {0} cont√© nodes){0} propietats suprimides de {1} objectesDelicatessen (al detall) Denominaci√≥DentistaGrans magatzems&Correcci√≥ de l''obsolesc√®ncia de {0}Profunditat en metres Descripci√≥ Descripci√≥:Descripci√≥: {0}Senyal de Dest√≠6Destinaci√≥ escrita al senyal (amb o sense dist√†ncia)Grau de Detall del mapaDetalls Detalls...+Determinar els connectors a descarregar ...(Determinar l''ID dde l''usuari actual...Di√†metre (en mm)UL''objecte amb l''identificador {0} no ha estat trobat en el conjunt de dades actual.ˇĢ+Di√®sel per als vehicles pesants - Gasoil B Dificultat Direcci√≥>Direcci√≥ (vermell = oest, groc = nord, verd = est, balu =sud)$Ruta direccional (Am√®rica del Nord) DeshabilitaDeshabilitar connectorDescarta DispensariPantallaMostrar par√†metresMostrar una icona en moviment representant el punt del track sincronitzat on l''√†udio que s''est√† reproduint fou enregistrat.EMostra informaci√≥ avan√ßada sobre els nodes, camins o relacions OSM.RMostrar els botons als men√ļs de la dreta nom√©s si el ratol√≠ √©s dins l''elementMostra les coordenades comOMostra l''hist√≤ric dels nodes, els camis o les relacions OSM al navegador web.QMostra informaci√≥ de la hist√≤ria sobre les vies, nodes, o les relacions de OSM.&Mostrar la tra√ßa d''√†udio en directe^Mostra informaci√≥ avan√ßada sobre els nodes, els camins o les relacions OSM al navegador web.Mostrar el menu d''√†udioMostra la finestra Quant a.6Mostrar les propietats b√†siques del conjunt de canvis/Mostrar l''historial dels objectes seleccionats!Mostrar l''historial de l''bjecteIMostrar els objectes creats, modificats i suprimits pel conjunt de canvis#Mostrar la versi√≥ de JOSM i sortirDist√†ncia (km) Dist√†ncia: Distribuir els nodesMDistribuir els nodes seleccionats en dist√†ncies iguals a llarg d''una l√≠nia En des√ļsVies en des√ļsS√®quiaNo aplicar els canvisQNo dibuixar l√≠nies si com m√≠nim no hi ha aquesta dist√†ncia des de l''anterior.(No tornar a mostrar (recordar selecci√≥)#No tornar a mostrar aquest missatge No facis res#Segur que voleu aplicar el nou rol?Voleu permetre aix√≤? BricolatgeMoll"CAP - Centre d''Atenci√≥ Prim√†riaParc per a gossos Can√≤dromConflicte dobleAvall DescarregaDescarregar tots els fillsDescarrega dadesUbicaci√≥ de desc√†rregaDescarregant els membresDescarrega objecte OSM per IDConnector descarregat>Descarregar imatges rectificades de diferents serveis p√ļblics"Descarregar els fills seleccionatsURL desc√†rrega6Descarregar totes les relacions filles (recursivament)#Descarregant els membres incomplets3Descarregar els membres de la relaci√≥ seleccionada;Descarregar i mostrar l'historial de l''objecte seleccionatSL''√†rea de desc√†rrega √©s correcta, la seva mida sembla aceptable per al servidorNLa zona a descarregar √©s massa gran; probablement ser√† refusada pel servidorDescarregar com una capa nova.Descarregar el contingut del conjunt de canvis"Descarregar els conjunts de canvisHDescarregar els conjunts de canvis utilitzant les consultes predefinidesDescarregar el contingutDescarrega dades"Descarregar tot el que hi hagi en:Desc√†rrega finalitzada+Descarregar d''OSM al llarg d''aquest trackDescarrega des de l''OSM...Descarregar membres incomplets>Descarregar els membres incomplets de la relaci√≥ seleccionadaNDescarrega del servidor OSM informaci√≥ sobre el conjunt de canvis seleccionatDescarregar la llista4Descarrega les dades dels mapes des del servidor OSMDescarregar membresMDescarregar del servidor OSM els meus conjunts de canvis (m√†x. 100 conjunts).Descarregar nom√©s els meus conjunts de canvisDescarregar a prop: Baixa-ho araDescarrega objecteDescarrega objecte...Descarregar objectesADescarregar els objectes referits a un dels objectes seleccionats#Descarregar objectes a la nova capa&Baixant vies/relacions de parentiu ...'Descarregada la llista de connectors...Descarregar connector/La desc√†rrega ha estat redirigida vers ''{0}''6Descarregar relacions (relacions de parentiu i camins)4Descarregar les refer√®ncies (relacions de parentiu)#Descarrega la relaci√≥ dels membresDescarregant relacions/Descarregar els mmebres incomplets seleccionats'Descarregar les relacions seleccionadesDesc√†rrega ignoradaDescarregar la zona delimitada.Descarregar la zona delimitada com a dades GPS.Descarregar el contingut del conjunt de canvis?Descarregar del servidor OSM el contingut del conjunt de canvis_Descarregar el conjunt de canvis corresponent a l''ID especificat, incloent-hi el seu contingutJDescarregar del servidor el contingut dels conjunts de canvis seleccionats/Descarregar la llista de connectors disponibles3Descarregar els vostres tracks d''openstreetmap.org$Descarregar {0} de {1} (manquen {2})Dades GPX descarregadesDescarregador:%Descarregant fitxer {0}: {1} bytes...Descarregant dades del GPS Descarregant dades des de OSM... Descarregant el connector {0}...Baixant el "Missatge del dia"/Descarregant el contingut del conjunt de canvis)Descarregant el conjunt de canvis {0} ...!Descarregant conjunt de canvis...7Descarregant el contingut del conjunt de canvis {0} ...Descarregant dadesDescarregant fitxer-Descarregant dades des del servidor d''OSM...Descarregant historial...#Baixant conjunt de canvis oberts.../Descarregant la llista de connectors de ''{0}''$Descarregant punts del {0} al {1}...Descarregant relaci√≥ {0}(Descarrega dades OSM al llarg d''una via Teleesqu√≠Canal de drenatgeDibuixaDibuixar fletxes de direcci√≥SDibuixar fletxes en la direcci√≥ del sentit √ļnic i d''altres funcions direccionals/Dibuixar els l√≠mits de les dades descarregadesGDibuixar fletxes de direcci√≥ per a les l√≠nies que connecten punts GPS-Mostrar les capes inactives en un altre colorDibuixar punts GPS grans'Dibuixa punts grossos per als punts GPS$Dibuixar l√≠nies entre els punts GPS%Dibuixar l√≠nies entre els punts GPS. Dibuxa nodes$Dibuixar fletxes de direcci√≥ √ļnica(Mostrar nom√©s els l√≠mits de les √†rees#Mostrar nombres d''ordre de segment 0. Actualment √©s {0}.FL''ID del conjunt de canvis ha de ser m√©s gran que zero. Ara √©s {0}.ˇĢIDEIB - Illes Balears*S''ha produ√Įt un error d''entrada/sortidaExcepci√≥ d''I/OkError d''entrada/sortida durant la creaci√≥ del fitxer, la c√≤pia de seguretat autom√†tica ser√† omesa: {0}ˇĢITACyL - Castilla y Le√≥nIconaCamins de les icones:Icona:Ignora1Ignorar el problema seleccionat la propera vegada)Ignorar-les, deixar la relaci√≥ com est√†Ignorar aquest av√≠s i fusionarIgnorar el consell i enviar/Ignorar el grup sencer o un element individual?RIgnorant l''excepci√≥ perqu√® la pujada ha estat anul¬∑lada. L''excepci√≥ √©s: {0}Ignorant elementsYIgnorant l''excepci√≥ perqu√® la desc√†rrega ha estat cancel¬∑lada. L''excepci√≥ era: {0}2S''est√† ignorant l''adre√ßa URL malformada: "{0}"2S''est√† ignorant l''adre√ßa URL malformada: "{0}"%Ignorant la geometria malformada: {0}Dades err√≤nies/Consulta de URL de conjunts de canvis incorecta-Entrada incorrecta a la llista de connectors."L''expressi√≥ ''{0}'' √©s err√≤nia&El valor de latitud ''{0}'' √©s erroni7Latitud incorrecta per al par√†metre ''{0}'', hi ha {1}'El valor de longitud ''{0}'' √©s erroni8Longitud incorrecta per al par√†metre ''{0}'', hi ha {1}Objecte incorrecte amb ID=0?Nombre de port incorrecte a la prefer√®ncia ''{0}''. Hi ha {1}.*L''expressi√≥ regular ''{0}'' √©s err√≤niaPValor incorrecte de l''atribut ''ref'' del membre de la relaci√≥ {0}. Hi ha {1}.UValor incorrecte de l''atribut ''type'' del membre {0} de la relaci√≥ {1}. Hi ha {2}.NValor incorrecte de l''atribut ''versi√≥'' a l''objecte amb ID {0}. Hi ha {1}.MValor incorrecte de l''atribut ''{0}'' de l''etiqueta XML ''{1}''. Hi ha {2}.EValor incorrecte de l''atribut ''ref'' de l''element . Hi ha {0}.ImatgeFitxers d''imatgeLa imatge no pot ser esborrada ImatgeriaPrefer√®ncies d''imatgeriaURL d''imatgeriaURL d''imatgeria (Defecte)Decalatge de l''imatgeriaProve√Įdors d''imatgeriaImatgeria: {0};Imatges amb geolocalitzaci√≥ a les metadates EXIF ({0}/{1})ˇĢImportar √†udioImporta dades OSM en format PBFImportar dades de la URLImportar imatgesRegistre de la importaci√≥La importaci√≥ no √©s possible!Importa gr√†fics vectorials (SVG)Importa errors d'OpenStreetBugs!Millorar la precisi√≥ dels camins+Mode de millora de la precisi√≥ dels camins En segon plaDins el conjunt de canvis: En conflicte amb: 0Incloure dades OSM al fitxer .joz de la sessi√≥.4Incloure un node als segments m√©s propers de la via/Especificaci√≥ incompleta de amb ref=0!Pujada o enregistrament incomplet7Patr√≥ d''etiquetatge de fita d''√†udio incorrecte: {0} Nombre incorrecte de par√†metresPatr√≥ incorrecte-Patr√≥ d''etiquetatge de fita incorrecte: {0}AmpliarˇĢˇĢ Informaci√≥ Informaci√≥Taulell d''informaci√≥Oficina d''informaci√≥Terminal d''informaci√≥Informaci√≥ sobre la capa6Av√≠s informatiu, s''esperen diverses falses entrades.S''est√† inicialitzant'S''est√† inicialitzant l''API de l''OSM,Inicialitzant una sessi√≥ al lloc web OSM...)S''estan inicialitzant els estils de mapa%Inicialitzant nodes a descarregar ...)Inicialitzant els nodes a actualitzar ... Inicialitzant les predefinicions-Inicialitzant les relacions a actualitzar ...#S''est√† inicialitzant el validador(Inicialitzant les vies a actualitzar ...Instal¬∑lant connectors(Instal¬∑lant els connectors actualitzatsPredefincions internesError intern del servidorAcc√©s a InternetTarifa d''acc√©s a Internet"Intersecci√≥ entre multiplol√≠gonsURL d''API no v√†lidaBL''ID especificat no √©s v√†lid L''objecte no pot ser descarregat.&URL ''{0}'' inv√†lida al connector {1}El l√≠mits no s√≥n v√†lidsFitxer bz2 inv√†lidConjunt de dades inv√†lidLa data no √©s v√†lida)Els valors de data i hora no s√≥n v√†lidsDespla√ßament no v√†lid,Configuraci√≥ err√≤nia de la projecci√≥: {0}Clau no v√†lida%L''expressi√≥ de cerca no √©s v√†lidaURL de servei no v√°lida$Error d''ortografia a la l√≠nia: {0}Zona hor√†ria no v√†lida L''ID de l''usuari no √©s v√†lidNom d''usuari no v√†lid5El valor {0} √©s erroni per al par√†metre ''has_arg''Espai blanc no v√†lid a la clauInverteix filtreˇĢˇĢˇĢˇĢIllaIlletaMasia/Habitatge a√ĮllatQSembla que JOSM va quedar bloquejat la darrera vegada. Voleu restaurar les dades?bSuporta la versi√≥ 0.6 del protocol mentre el servidor suporta les versions entre la {0} i la {1}.Teleesqu√≠ de J Ajuda de JOSMEstil intern de JOSM9Fitxers de configuracions personalitzades de JOSM (*.xml)CEs necessita la versi√≥ {0} de JOSM per utilitzar el connector {1}.£JOSM sempre escoltar√† el port 8111 del localhost.
Aquest port no √©s configurable perqu√® est√† referenciat a una aplicaci√≥ externa que parla amb JOSMImatges JPEG (.jpg)Editor Java OpenStreetMapVersi√≥ de Java {0}JoieriaFunci√≥ de fusi√≥ d''√†reesUneix node i l√≠niaUnir el node a la via!Entra en l''√†rea de confirmaci√≥Unir les zones superposadesZones superposades fusionades!Uneix les zones que se superposenSalta a la posici√≥ Salta all√†Salta a la posici√≥Saltar al seg√ľent marcadorAnar al marcador anteriorUni√≥ˇĢˇĢˇĢMant√©AConservar una c√≤pia de seguratat de les capes en desar les capesConservar les meves coordenadesConservar el meu estat esborratConservar el connector:Conservar la parella clau/valor del conjunt de dades localAConservar la parella clau/valor del conjunt de dades del servidorConservar les seves coordenadesConservar el seu estat esborrat7Conservar aquest membre per a l''objecte de destinaci√≥ClauLa clau ''{0}'' no √©s v√†lida+La clau ''{0}'' no √©s ales predefinicions.Clau: Clau: {0}Dreceres de teclat Paraules clauLlar d''infantsQuioscPortella girat√≤riaCuinesLKS-92 (Let√≤nia TM)GLP (gas liquat de petroli)0Etiquetar els marcadors d''√†udio (imatge i web)Punt de l''etiquetaLambert 4 Zones (Fran√ßa)Lambert 93 (Fran√ßa)Zona CC LambertLambert CC9 Zona (Fran√ßa)C√≤nica conforme de LambertLambert Zona (Est√≤nia) Aq√ľ√≠fer√ös de la terraˇĢ"Node d''usos de la terra duplicatsCarrilsIdioma Mode lla√ßNSelecci√≥ en mode lla√ß: seleccioneu objectes dins d''una zona dibuixada a m√†Darrer canvi a {0}@La darrera actualitzaci√≥ del connector fou fa m√©s de {0} dies.ˇĢˇĢLatitud Latitud: *Obrir un selector per a escollir un fitxerAMostrar informaci√≥ sobre el conjunt de canvis a un navegador webKObrir a un navegador web la p√†gina wiki d''ajuda de l''objecte seleccionat!Obrir en mode de pantalla sencera;Obre la finestra per fer consultes sobre conjunts de canvisRLlan√ßa FireFox per mostrar l''√†rea visible a pantalla com una bonica imatge SVG.5Obre un navegador web amb informaci√≥ sobre l''usuari BugaderiaCapaILA capa ''{0}'' te modificacions que no s''aconsella de pujar al servidor]La capa ''{0}'' te modificacions que haurien de ser enregistrades al fitxer associal ''{1}''.HLa capa ''{0}'' te modificacions que haurien de ser pujades al servidor.*La capa ''{0}'' no te cap canvi per pujar.*La capa ''{0}'' no te cap canvi per pujar.Carregar del servidor la llista dels conjunts de canvis oberts Carregant els primers connectors#Carregant l''historial del node {0})Carregant l''historial de la relaci√≥ {0}$Carregant l''historial de la via {0}3S''estan carregant les prefer√®ncies de les imatges!Carregant el connector ''{0}''...Carregant connectorsDescarregant connectors ...,Carregant fonts de predefinicions de ''{0}''Carregant sessi√≥ ''{0}''$Carregant fonts d''estils de ''{0}''S''est√† carregant {0}Carrega dades de SDSFitxers localsLloc Ubicaci√≥BlocaResclosaLodi - It√†liaTancant la sessi√≥ ''{0}''...Longitud Longitud: Cerca a:Aspecte i comportamentCerca a:Torre de guaitaCercant fitxers d''imatgesBCercar nodes i camins amb FIXME com a valor de qualsevol propietatˇĢˇĢMSR Maps Urb√† Escala BTTCatifa m√†gica3El conjunt de dades principal no cont√© el node {0}&Fer una c√≤pia paral¬∑lela dels camins Error en fer una via paral¬∑lela;La URL de la llic√®ncia EULA no t√© el format correcte: {0}2Error al fitxer de configuraci√≥ a les l√≠nies {0}Sent√®ncies malformades: {0}Centre comercial ConstruccionsHGestionar els conjunts de canvis oberts i seleccionar un per a ser pujatˇĢAjustament manual#Configurar manualment un proxi HTTPMapaEstils d''acoloriment de mapesProjecci√≥ del mapaPar√†metres dels mapesInformaci√≥ de l''estil de mapa Mapa: {0}ˇĢˇĢˇĢ Port esportiu#Marcadors a partir de punts amb nomMarcadors de {0}MercatMartinica Fort Desaix 1952 Exemples:

  • 1 2 5
  • 1,2,5

En mode mixt, especifiqueu els objectes d''aquesta manera: w123, n110, w12, r15
L''objecte ja √©s en √ļsTipus d''objecte:Objectes amb historialIEls objectes han estat pujats a un nou conjunt de canvisfEls objectes han estat pujats al conjunt de canvis obert {0} ambel comentari ''{1}''.Objectes a afegir:Objectes a suprimir:Objectes a modificar: 100 octans 80 octans 91 octans 92 octansS√ļper 95 octansS√ļper 98 octans2Ja existeix un favorit amb aquest nom. Rempla√ßar?Despla√ßament:Despla√ßament: D''acord Clau vellaVell rol Valor vell Sota demanda En pujadaActivar/Desactivar Sentit √önicCamins amb un √ļnic node$Un dels fitxers seleccionats era nulNUn dels camins seleccionats no √©s tancat i en conseq√ľ√®ncia no pot ser unit. Sentit √ļnicUnidireccional (bicicleta)MNom√©s els conjunts de canvis tancats i creats abans de la seg√ľent data/horaGNom√©s els conjunts de canvis tancats despr√©s de la seg√ľent data/hora"Nom√©s els meus conjunts de canvisWNom√©s els meus conjunts de canvis (deshabilitat. Utilitzeu JOSM amb un usuari an√≤nim)=Nom√©s els conjunts de canvis de l''usuari amb el seg√ľent ID>Nom√©s els conjunts de canvis de l''usuari amb el seg√ľent nomNom√©s a l''inici d''una viaOpacitatObre+Obrir el fitxer de personalitzaci√≥ de JOSMObrir una ubicaci√≥...Obrir fitxer OSMObrir fitxer OsmChange Obrir recents7Obrir una nova capa WMS per carregar dades d''un fitxerObre un fitxer.4Obrir a un navegador web l''historial d''aquest nodeBObre un llista amb totes les comandes (desfer mem√≤ria intermitja)+Mostrar una llista amb les capes carregades)Obrir una llista amb totes les relacions.NObrir la llista de les persones que han treballat en els objectes seleccionatsIObrir un nou conjunt de cavis i utilitzar-lo a la propera pujada de dadesObre una finestra que permet saltar a una posici√≥ espec√≠ficaRObre la finestra del gestor de modificacions per a les modificacions seleccionadesHorari de funcionamentOperador√ípticaAtributs Opcionals:Tipus opcionalsOpcions que afecten el dibuix Org√†nica Via original NormalitzarNormalitzar / DesferNormalitzar la figuraNormalitzar les formes/DesferČOrtogonalitzar la figura / Desfer Si us plau, seleccioneu els nodes que han estat despla√ßats per la darrera acci√≥ d''ortogonalitzaci√≥!Fitxer OsmChangeAltreAltres punts d''informaci√≥Altres nodes duplicats ParadetesFormes de sortida d''energia!Zones o superf√≠cies superposadesCarreteres superposades#L√≠nies de ferrocarril superposadesCamins superposatsIgnorar la posici√≥ de: SobreescriuSobreescriure la clauPCN 2006 - It√†liaPCN 2008 - IT + Lazio+Umbria PNOA EspanyaPUWG (Pol√≤nia)PUWG 1992 (Pol√≤nia)PUWG 2000 Zona {0} (Pol√≤nia) Zona PUWGPinturaLloc Paleontol√≤gicˇĢˇĢ Paral¬∑lelPar√†metre ''{0}'' requirit.OEl par√†metre "downloadgps" no accepta noms de fitxer ni adreces URL de fitxersNom del par√†metreValor del par√†metreParcAparcament Dissuasiu (P-R) AparcamentVia d''aparcamentEntrada de l''aparcamentPlaces d''aparcament@Error de sintaxi: l''estructura del document GPX no √©s correctaProcessant dades...$Processant les dades d''historial...1Processant el contingut del conjunt de canvis ...9Ha fallat el processament de les dades de la capa ''{0}''-Processant la llista de conjunts de canvis...&Analitzant la resposta del servidor... Part de: ˇĢLloc de Passants Contrasenya Contrasenya: Contrasenya: Enganxa Enganxa ...Enganxa Etiquetes"Copiar l''adre√ßa del portaretalls0Enganxa el contingut de la mem√≤ria d''enganxat.&Enganxar sense els memebres incompletsCam√≠Ruta:PicCarrer per vianantsPas de vianantsTipus de pas de vianantsPeatonalPilota Basca/ValencianaDHi ha conflictes pendents a la llista de membres d''aquesta relaci√≥CConflictes pendents de resoldre a la llista de nodes d''aquesta via0Propietats amb conflictes pendents de resoluci√≥Fer accions abans de suprimirFer accions abans de sortir&Duu a terme la validadi√≥ de les dadesAccions permeses:ˇĢ Farm√†ciaN√ļmero de tel√®fonN√ļmero de tel√®fon1Les fotografies no contenen informaci√≥ hor√†ria.Lloc de P√≠cnic EmbarcadorˇĢCanonadaTipus de pistesPista poliesportiva Lloc de culteLlocs RemuntadorReprodueix/Pausar audioÄLa reproducci√≥ comen√ßa aquest nombre de segons abans (o despr√©s si √©s negatiu) de la posici√≥ demanada a la pista d''√†udioZona de jocs infantil(Si us plau, abandoneu si no esteu segursČSi us plau, feu clic sobreDescarregar llista per tal de descarregar i mostrar una llista amb els connectors disponibles.ZSi us plau, decidiu quin conjunt de canvis ser√† pujats i si el voleu tancar un cop pujat._Si us plau, decidiu si JOSM ha d''actualitzar els connectors actius cada cert periode de temps.ąSi us plau, decidiu si JOSM ha d''actualitzar autom√†ticament els connectors actius en iniciar-se despr√©s d''una actualitzaci√≥ de JOSM*Si us plau, decidiu els valors a conservar7Si us plau introdu√Įu les coordenades cartesianes (x,y))Si us plau introdu√Įu les coordenades GPS|Si us plau, indiqueu una data en el vostre format local.
Exemple: {0}
Exemple: {1}
Exemple: {2}
Exemple: {3}
ASi us plau, indiqueu un nom pel marcador de la zona descarregada.%Si us plau, indiqueu un nom d''usuarisSi us plau, indiqueu un nom d''usuari i una contrasenya si el vostre servidor intermediari requereix autenticació.FSi us plau, indiqueu una consulta de URL de conjunts de canvis vàlida|Si us plau, indiqueu una hora en el vostre format local.
Exemple: {0}
Exemple: {1}
Exemple: {2}
Exemple: {3}
+Si us plau, indiqueu un ID d''usuari v√†lid3Si us plau indiqueu un nombre enter m√©s gran que 13Si us plau, indiqueu un valor enter m√©s gran que 0"Si us plau entreu un nom d''usuariVSi us plau, indiqueu o enganxeu una URL per recuperar conjunts de canvis de l''API OSM%Si us plau, indiqueu la URL de l''APIHSi us plau, indiqueu la contrasenya per autieticar-vos al servidor proxi*Si us plau, indiqueu la vostra contrasenya)Si us plau indiqueu la vostra contrasenyaJSi us plau, indiqueu un nom d''usuari per autenticar-vos al servidor proxi0Si us plau, indiqueu el vostre nom d''usuari OSM+Si us plau indiqueu el vostre nom d''usuari0Si us plau, introdu√Įu la vostra contrasenya OSM2Si us plau, introdu√Įu el vostre nom d''usuari OSMJSi us plau, reinicieu JOSM per tal d''activar els connectors descarregats.-Si us plau, reviseu el comentari de la pujada(Seleccioneu abans una zona a descarregarSi us plau seleccioneu una clauSi us plau seleccioneu un valor9Si us plau, seleccioneu un procediment d''autoritzaci√≥: "Si us plau seleccioneu una entrada%Selecciona com a m√≠nim quatre nodes.FSeleccioneu com a m√≠nim un node, via o relaci√≥ que ja estigui pujat.>Com a m√≠nim heu de seleccionar una via tancada per ser unida.6Si us plau, seleccioneu com a m√≠nim un node o una via8Si us plau, seleccioneu com a m√≠nim una fila per copiar.Si us plau selecciona una via per simplificar.-Si us plau, seleccioneu com a m√≠nim una via..Si us plau selecciona com a m√≠nim tres nodes.SSi us plau, seleccioneu almenys dos nodes per fusionar o un node proper a un altre.2Selecciona com a m√≠nim dos vies per combinar-les.RSelecciona exactament dos o tres nodes, o una via amb exactament dos o tres nodes.QSi us plau seleccioneu algunes claus de les prefer√®ncies no marcades per defecte-Si us plau selecciona alguna cosa per copiar.,Si us plau, seleccioneu un capa d''imatgeria,Si us plau, seleccioneu la l√≠nia a suprimir-Si us plau, seleccioneu la l√≠nia a modificarSeleccioneu la capa de dest√≠2Si us plau, seleccioneu una estrat√®gia de pujada:GSeleccioneu vies que formin un angle de 90 o 180 graus, aproximadament.ISi us plau, seleccioneu quines modificacions de propietats voleu aplicar.Connector empaquetat amb JOSM'Connector per desfer conjunts de canvisInformaci√≥ del connector)Ha fallat l''actualitzaci√≥ del connector ConnectorsConnectors actualitzats Nom del PuntN√ļmero del PuntPalPal de ref√®nciaComissaria de PoliciaPol√≠tic Poblaci√≥ˇĢPosici√≥Lla posici√≥ {0} √©s fora dels l√≠mmits. El nombre actual de membres √©s {1}.B√ļstiaOficina de correus Codi postalˇĢEnergiaGenerador el√®ctricL√≠nia el√®ctricaCentral el√®ctricaSubestaci√≥ el√®ctricaTorre el√®ctrica$Nodes de l√≠nia el√®ctrica duplicatsL√≠nies el√®ctriquesFont d''alimentaci√≥Violaci√≥ de la precondici√≥Precondici√≥ no omplerta Predefinit Prefer√®ncies!Prefer√®ncies enregistrades a {0}Prefer√®ncies...Preparaci√≥ de dades...$Preparar la resoluci√≥ de conflictes!Preparant el conjunt de canvis...,Preparant la capa ''{0}'' per ser pujada ..."Preparant els objectes a pujar ..."Preparant la petici√≥ de pujada...Ferrocarril tur√≠sticGrup de prconfiguracions {0}!Grup de preconfiguracions {1}/{0}Predefinicions6Les predefinicions no contenen la propietat de la clau$Les predefinicions no contenen valorPressi√≥ (en bar)Marcador anteriorAnterior PrincipalEnlla√ß de Principal PrimitivaPres√≥Piscina%S''est√† processant el fitxer ''{0}''(Processant els fitxers del connnector...Coordenades projectadesCoordenades projectades: Projecci√≥#L√≠mits de la projecci√≥ (en graus)Codi de la projecci√≥.La configuraci√≥ de la projecci√≥ √©s correctaM√®tode de projecci√≥Non de la projecci√≥Par√†metres de la projecci√≥Projecci√≥ requerida (+proj=*) PropietatsPropietats / MembresVerificador de propietats:%Propietats dels objectes seleccionatsJPropietats del meu conjunt de dades, per exemple el conjunt local de dadesQPropietats del seu conjunt de dades, per exemple el conjunt de dades del servidorPropietats de Propietats(amb conflictes)Propietats/MembresPropietats: {0} / Membres: {1}Els valors contenen codi HTML2Els valors comencen o acaben amb un espai en blanc;Afegiu un comentari descrivint els canvis que esteu pujant:#Afegeix capacitat de generar rutes.'Configuraci√≥ del servidor intermediariˇĢEdificis P√ļblicsBarbacoes P√ļbliquesVehicles de servei p√ļblic (SP)Transport p√ļblicTransport p√ļblic (√ĖPNV)Neteja Neteja...XPosar etiquetes al costat dels marcadors d''√†udio (imatge i web) i de les seves icones.ˇĢPedreraConsulta*Consultar i descarregar conjunts de canvis.Consultar i descarregar conjunts de canvis ...5Consultar els conjunts de canvis oberts i els tancatsConsultar conjunts de canvis4Consultar conjunts de canvis d''una URL del servidor/Consultar nom√©s els conjunts de canvis tancats.Consultar nom√©s els conjunts de canvis oberts,Consultant i descarregant conjunts de canvisConsultant el servidor de noms!Consultant el servidor de noms...PreguntaPista per a cotxes teledirigitsCircuitRaqueta Via de tren FerrocarrilBaixador FerrocarrilAndana d''estaci√≥(Nodes de l√≠nia de ferrocarril duplicatsPHi ha l√≠nies de ferrocarril que comparteixen un mateix segment amb superf√≠ciesS√®rie de nombres esperats Dades GPSLlegir d''un fitxerLlegir fotos...Llegir la versi√≥ del protocol$Llegint el conjunt de canvis {0} ...Llegint el conjunt de canvis...-Llegint la informaci√≥ local del connector...$Llegint informaci√≥ de l''usuari ...Llegint {0}... Llegeix-meNom real9Segur que voleu suprimir la selecci√≥ de la relaci√≥ {0}?Accions recomandesEnregistramentEstudi de Gravaci√≥Imatge rectificada...Recollida selectiva / Punt NetVermell:Ref√©s Ref√©s...!Ref√©s la darrera acci√≥ desfeta.3Refer la comanda seleccionada i totes les anteriors Ref√©s {0} Refer√®nciaRefer√®ncia (n√ļmero de l√≠nia)Refer√®ncia FGKZ (DE)Refer√®ncia GNBC (CA)Refer√®ncia GNIS (EUA)N√ļmero de l√≠niaRefer√®ncia Regine (NA)Refer√®ncia Sandre (FR)N√ļmero de refer√®nciaReferenciat per: ActualitzaProv√≠ncia/Vegueria/Regi√≥Refusa conflictes i desaRelaci√≥GLa relaci√≥ ''{0}'' ha estat suprimida. Ignorant l''objecte a la pujada Relaci√≥...(Editor de relacions: Descarregar membres Editor de relacions: Moure avall Editor de relacions: Moure amuntEditor de relacions: SuprimirEditor de relacions: OrdenarEditor de relaci√≥: {0}Verificador de relacionsLa relaci√≥ est√† suprimidaLa relaci√≥ √©s buida#El tipus de relaci√≥ no √©s conegutWLa relaci√≥ amb ID extern ''{0}'' fa refer√®ncia a un objecte amb ID ''{1}'' que manca. Relaci√≥ {0} Relaci√≥: Relaci√≥: seleccionada Relacions"Relacions amb els mateixos membresRelacions: {0}IDeixeu anar el bot√≥ del ratol√≠ per seleccionar objectes en el rectangle=Deixeu anar el bot√≥ del ratol√≠ per aturar el despla√ßament.8Deixeu anar el bot√≥ del ratol√≠ per aturar la rotaci√≥.9Deixeu anar el bot√≥ del ratol√≠ per aturar l''ampliaci√≥Religi√≥ Recarrega>Reacarregar els objectes seleccionats i refrescar-ne la llistaRecarregar del fitxer$Recarrega la p√†gina d''ajuda actual-L''historial ha estat recarregat del servidorRecarregant les fonts d''estilsSuprimir els estils seleccionats de la llista d''estils actius!Suprimir-les, netejar la relaci√≥%Suprimir aquest membre de la relaci√≥Element de relacions suprimit.Nodes duplicats suprimitsMLa capa {0} ha estat suprimida perqu√® no √©s permesa per l''API configurada.$Suprimint els connectors obsolets...-Suprimint els connectors sense manteniment...Canvia el nom del fitxer!Canvia el nom del fitxer "{0}" aReanomena la capa&Canviar el nom al marcador seleccionatLloguerTaller mec√†nic Reempla√ßaReempla√ßar "{0}" per "{1}" per Reempla√ßar els valors existentsInforma d''un errorˇĢLa petici√≥ ha fallatDetalls de la petici√≥: {0}Requereix una quota EmbassamentReinicia,Restabliment de les prefer√®ncies de defecte Restaurar els valors per defecteCarrerEdifici residencialZona residencialResolResol conflictes#Resoldre els conflictes per ''{0}''0Resoldre els conflictes a les coordenades en {0}+Resoldre els conflictes de supressi√≥ a {0}BResoldre els conflictes de la llista de membres de la relaci√≥ {0};Resoldre els conflictes de la llista de nodes de la via {0}Resol conflictes.-Resoldre el conflicte de versi√≥ del node {0}3Resoldre el conflicte de versi√≥ de la relaci√≥ {0}.Resoldre el conflicte de versi√≥ de la via {0}0Resoldre {0} conflictes d''atributs pel node {1}7Resoldre {0} conflictes d''atributs per la relaci√≥ {1}2Resoldre {0} conflictes d''atributs per la via {1}Recurs√Ärea de descansReiniciaˇĢRestauraS''estan restaurant els fitxers Restricci√≥DetallMur de contenci√≥)Recuperant informaci√≥ sobre l''usuari...HTornar a la finestra anterior per introduir un comentari m√©s descriptiu Reuni√≥ RGR92InvertirCanviar el sentit de les viesInverteix i combina8Inverdeteix la direcci√≥ de tots els camins seleccionats-Invertir l''ordre dels membres de la relaci√≥Sentit contrariInverteix caminsL√≠nia de costa invertida=L√≠nia de costa invertida: la terra no √©s al costat esquerre4Terra invertida: la terra no √©s al costat esquerrreRevertint canvisRevisarRevisi√≥CavallsRiu Riba del riuDesconeguda (per ampliar)Restriccions a la viaRol Problema de verificaci√≥ del rol8El Rol {0} no participa a la parella de comparaci√≥ {1}. Manca ro {0}Rol {0} desconegutRol: TelecordaRotondaRutaRuta principalXarxa de Rutes Ruta estatal Tipus de RutaRutes mostrades:Lliga de RugbiUni√≥ de RugbiRu√Įnes1Tornar a executar la seq√ľ√®ncia d''autoritzaci√≥Test {0} en execuci√≥Pista Escala SACSIGPAC Espanya targetes-SIM$SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Su√®cia)Entrenament en SeguretatInspecci√≥ T√®cnica de VehiclesVendaPoterna Saturaci√≥:ˇĢDesa Desa com aAnomena i desa...Desa-ho en format GPXDesa a: Desa la capaDesa el fitxer OSM Desa sessi√≥Desa sessi√≥ com a...Enregistrar capa WMS$Enregistrar la capa WMS en un fitxerCDesar una copia d''aquest estil a un fitxer i afegir-ho a la llista@Enregistrar i carregar la sessi√≥ actual (llista de capes, etc.)Desa''l igualmentAnomena i desa...Desa a:Desa el fitxer seleccionat.Desa sessi√≥...Desar estil ''{0}'' as ''{1}'''Desa les dades actuals en un fitxer nouDesa les ades actuals./Enregistrar la sessi√≥ actual en un nou fitxer.,Desar les prefer√®ncies i tancar la finestraDesar a les prefer√®ncies3Desar nom d''usuari i contrasenya (sense encriptar)QEnregistrar/Pujar les capes abans de suprimir. Els canvis pendents no es perdran.%Enregistrant la capa vers ''{0}'' ...Factor d''escalaˇĢˇĢExplorant el directori {0}EscolaFerrallaPedregarMatolls PeixateriaCercaCerca...Cercar clau/valorCercar clau/valor/tipus-L''expressi√≥ de cerca no √©s v√†lida: {0}Cercar objectesCerca objectes.Cerca predefinitCercar element predefinitCadena a cercar:9Cercar amb la clau i el valor de l''etiqueta seleccionadaeCercar amb la clau i el valor de l''etiqueta seleccionada, limitat al tipus (p.ex., node/via/relaci√≥Cerca...Cerca:Cercar: Segon nomEs venen bicis de segona m√† Secund√†ria Segons: {0}Excepci√≥ de seguretat2Mira el Wiki per a d''altres capacitats:[types]=*.!Via ciclista i peatonal segregada%Sel.: Rel.:{0} / Vies:{1} / Nodes:{2} SeleccionaSelecciona-ho tot#Seleccionar el tipus de par√†metre:-Seleccioneu la viaque voleu fer m√©s precisa.Mostrar el nom tradu√Įt a les llistes de selecci√≥ si existeixMostrar la imatge seg√ľent6Mostrar l''ID dels objectes a les llistes de selecci√≥4Mostrar nom√©s el que sigui aplicable a la selecci√≥CMostrar o ocultar el men√ļ d''√†udio de la barra de men√ļ principal1Mostrar la finestra de cerca de preconfiguracionsMostrar la imatge anteriorMostrar nom√©s la selecci√≥TMostrar el report de situaci√≥ amb informaci√≥ √ļtil que pot ser afegida als errors.!Mostrar els tests d''informaci√≥.Mostra aquesta ajuda Mostra/Amaga Amaga/mostraMostrar/amagar la capa√Ärea que es mostraMostra la pressi√≥ atmosf√®ricaMostra la data actualMostra la humitatMostr` la temperatur!KMostra el perfil vertical i d''altres dades estad√≠stiques d''un track GPX.Sic√≠lia - It√†liaBotons lateralsCamins amb un nom similarˇĢ(Eina simple per posar nombre a les cases=Simplifica la desc√†rrega de diferents APIs de nom√©s lecturaSimplificar via'Simplifica totes les vies seleccionadesVols simplificar la via?HSimplifica l''enlla√ß d''objectes OSM amb els articles de la Viquip√®diaConnexions simult√†niesLloc Nom del llocMida Monopat√≠ PatinatgeEsqu√≠Esqu√≠Ignorar la desc√†rregaIgnorar la desc√†rregaIgnorar la capa i continuarIgnorar l''actualitzaci√≥áIgnorant l''actualitzaci√≥ dels connectors despr√©s d''actualitzar JOSM. L''actualitzaci√≥ autom√†tica a l''inici ha estat desactivada.RampaˇĢˇĢˇĢFumar Moto de neuFutbolTouaAlguns dels objectes han estat modificats.
Continueu si voleu descartar aquests canvis.pAlguns de les vies eren part de relacions que han estat modificades. Verifica que no s''ha introdu√Įt cap error.hAlguns punts de fita massa allunyats del track per poder estimar la seva data i hora han estat ignorats.ÉAlguns punts de fita amb data i hora anterior o posterior al moment inicial del track han estat ignorats o despla√ßats al principi.^Disculpeu. No √©s possible modificar les relacions de multipol√≠gons amb varis camins externs.uDisculpeu. No √©s possible crear una via que al mateix temps sigui interior i exterior a una relaci√≥ multipoligonal.`Disculpeu. No √©s possible crear una via que sigui interior a v√†ries relacions multipoligonals.hDisculpeu. No √©s possible crear una via que sigui exterior a m√ļltiples relacions entre multipol√≠gons.Ordenar"Ordenar el men√ļ de Predefinicions"Ordenar els membres de la relaci√≥OrigenSudSud-√Äfrica Topo (OOC)/Places per a les persones de mobilitat redu√ĮdaEspais per a gent granEspais per a embarassadesdestins especialsRadarPuntes Dividir via5Divideix una via en dos segments pel node seleccionatDividir la via {0} en {1} partsDividir la via en fragmentsEsportEsport (Pilota)Instal¬∑lacions esportivesEsportsPavell√≥ poliesportiuFont / BrolladorEstadi$Agument de geometria est√†ndard UNIX EstrellesInicia la cercaInicia la desc√†rregaComen√ßa a descarregar dades0Comen√ßar una nova via a partir del darrer node.RPrinicpi del track (fer aix√≤ sempre que no hi hagi altres marcadors disponibles).%Iniciant l''exploraci√≥ del directori0Iniciant nou intent {0} de {1} en {2} segons ...Iniciant nou intent {0} de {1}.'Comen√ßant a pujar amb una petici√≥ ...3Comen√ßant a pujar amb una petici√≥ per objecte ...!Comunitat aut√≤noma/Estat federalEstat: PapereriaˇĢInforme d''estatEscalesStevns (Dinamarca) Escala de pasˇĢ&Valor extrany a la barra d''eines: {0}Riera / TorrentCarrerEnllumenat p√ļblicNom del carrerCarrersCarrers NRW Geofabrik.deFortEst√† actiu l''estil?)Mem√≤ria intermitja d''estils per "{0}":Dg 10:00Dg 10:30Dg 11:00Sub√†rea Envia filtre5Subtipus de curs d''aigua (el m√©s gran dels membres)Barri/DistricteMetro Boca de metro√ąxit3El conjunt de canvis {0} ha estat ober correctamentˇĢ SupermercatAmb vigil√†nciaSuport Serveis d''imatges rectificades:$Les projeccions suportades s√≥n: {0}Valors admesos Superf√≠cieˇĢ Vigil√†nciaV√®rtex geod√®sic6Dades sospitoses trobades. Pujar-les de totes maneres?Nataci√≥Swiss Grid (Su√Įssa)Mercator obl√≠qua su√ĮssaDescripci√≥ de s√≠mbolsSincronitzar √†udio$Sincronitzar tot el conjunt de dadesSincronitzar nom√©s el node {0}#Sincronitzar nom√©s la relaci√≥ {0}8Sincronitzar l''hora amb una fotografia del receptor GPSSincronitzar nom√©s la via {0}Sistema de mesuraTeleesqu√≠ de TT1 - ruta de senderisme#T2 - ruta de senderisme de muntanya*T3 - dif√≠cil, ruta de senderisme exposada/T4 - dif√≠cil, exposada i empinada, ruta alpina&T5 - ruta alpina dif√≠cil amb escalada&T6 - ruta perillosa d''escalada alpinaˇĢPar√†metres TMSURL TMSZLes capes TMS no suporten la projecci√≥ {0}. {1} Canvieu la projecci√≥ o suprimiu la capa.Tennis de taulaEtiquetant predefinicions EtiquetesAtributs i membres Etiquetes: SastreriaˇĢˇĢPista de rodatgeTel√®fonTargetes telef√≤niquesˇĢAdmet tenda de campanyaˇĢ Terci√†riaProvaEl test ha fallatProvar la URL de l''APITest {0}/{1}: Comen√ßant {2}$Provant la URL de l''API OSM ''{0}''ˇĢĄAquesta capa no suporta cap de les projeccions de JOSM, per aix√≤ no la podeu utilitzar. Aquest missatge no toranar√† a ser mostrat.La URL de l''API √©s v√†lidaRLa quantitat per la que es multiplica la velocitat en cas de l''avan√ßament r√†pid)El text en negreta √©s el nom de la capa.PEl conjunt de canvis ser√† obert a l''esquerra quan sigui pujatCEl conjunt de canvis ser√† tancat quan sigui pujatHEl contingut d''aquest conjunt de canvis encara no ha estat descarregat.ĽLes dades que heu copiat contenen objectes incomplets. Aquests objectes no seran ignorats en fer l''operaci√≥ d''enganxar. Voleu enganxar les dades copiades sense els objectes incomplets?eLa selecci√≥ no pot ser utilitzada per fer una operaci√≥ de tall perqu√® no heu seleccionat cap node.@La selecci√≥ actual no pot ser utilitzada per fer una separaci√≥TEl valor no √©s un ID v√†lid. Si us plau, indiqueu un valor enter m√©s gran que zero'El valor actual no √©s una URL v√†lida.gEl valor actual no √©s v√†lid com a ID d''un conjunt de canvis. Si us plau, indiqueu un valor enter > 0XEl valor actual no √©s un ID d''usuari v√†lid. Si us plau, introdu√Įu un valor enter > 0&Les predefinicions per defecte de JOSMEl document no cont√© dades.ŖA continuaci√≥ hi ha el resultat de la validaci√≥ autom√†tica. Mireu de fer correccions amb cura (no destru√Įu dades v√†lides). En cas de dubte, ignoreu-les.
Trobareu les dades a inspeccionar a la finestra de validaci√≥._Els seg√ľents objectes dependents seran eliminats
addicionalment als objectes seleccionats:DEls errors seg√ľents han aparegut durant la desc√†rrega massiva: {0}6La clau ''{0}'' i tots els seus valors seran suprimits\La capa {0} no suporta la nova projecci√≥ {1}. {2} Canvieu la projecci√≥ o suprimiu la capa.~La mida m√†xima √©s de 0.25 i la vostra petici√≥ √©s massa gran. Podeu seleccionar una zona m√©s petita o utilitzar planet.osmLEl nombre de segons a saltar endavant o endarrera en pr√©mer el bot√≥ adientSLa contrasenya no pot estar buida. Si us plau, introdu√Įu la vostra contrasenya OSMpEl connector ha estat suprimit de la configuraci√≥. Si us plau, reinicieu JOSM per tal de carregar el connector.FLa projecci√≥ {0} no pot ser activada. S''est√† utilitzant la Mercator.El servidor intermediari no pot ser utilitzat.]L''expressi√≥ regular "{0}" t√© un error de sintaxi a l''√≤fset {1}. Detall de l''error: {2}ML''expressi√≥ regular "{0}" t√© un error de parseig. Detall de l''error: {1}_La zona demanada √©s massa gran. Si us plau feu-la una mica m√©s petita o canvieu la resoluci√≥iEl track GPX que heu seleccionat no cont√© informaci√≥ de data i hora. Si us plau, seleccionaeu un altre.8La zona seleccionada no est√† completa. Voleu continuar?8Els nodes seleccionats no formen part de la mateixa via.Aix√≤ acostuma a indicar que el servidor no ha trobat cap objecte amb l''ID que s''ha demanat.ŇEl servidor ha informat que el conjunt de canvis est√† tancat.
Això segurament és a causa de que la mida del conjunt de canvis ha sobrepassat el màxim
de {0} objectes del servidor ''{1}''.7La cadena de text ''{0}'' no √©s un valor doble v√†lid.VEl nom d''usuari no pot estar buit. Si us plau, introdu√Įu el vostre nom d''usuari OSMaLa via no es pot dividir en els nodes seleccionats. (Consell: Selecciona nodes al mig de la via.)WLes vies no es poden combinar amb els sentits actuals.Vols invertir algun dels sentits?TeatreLa seva versi√≥/La seva versi√≥ (conjunt de dades del servidor)El seu amb el fusionat Parc tem√†ticNo hi ha capa d''imatgeria'No existeixen conjunts de canvis oberts7No hi ha cap objecte seleccionat per a ser actualitzat.sHi ha conflictes no resolts. Els conflictes no seran enregistrats i seran tractats com a refusats. Voleu continuar?'Hi ha una intersecci√≥ entre els caminsGHa hagut un error mentre s''intentava mostrar la URL d''aquest marcador.Hi havia {0} conflictes durant la importaci√≥.4Aix√≤ pot portar a la supresi√≥ accidental de nodes. Seran eliminats de la capa per√≤ no seran eliminats
del servidor quan siguin enviats.rAquesta opci√≥ suprimeix l''emplenament de les √†rees, superposant-se a qualsevol estil d''emplenament seleccionat=Aquest test comprova si hi ha errors a les claus i els valors9Aquest connector comprova si hi ha errors a les relacions;Aquest test comprova si hi ha vies que tenen nodes repetitsiAquest test comprova si hi ha vies que tenen un nom similar i es podria tractar d''un error d''ortografiaMAquest test comprova si el final d''una via √©s molt a prop d''una altra via.0Aquest test verifica si les zones se superposen.7Aquest test verifica si els multipol√≠gons s√≥n v√†lidsAAquest test comprova si les restriccions de tornada s√≥n v√†lidesĪAquest test comprova si dos camins, l√≠nies de ferrocarril, cursos d''aigua o construccions tenen encreuaments sense que en tinguin cap node en com√ļ que faci d''interconnexi√≥.YAquest test verifica si una connexi√≥ entre dos nodes √©s utilitzada per m√©s d''una via.{0} objectes vers 1 conjunt de canvis utilitzant {1} sol¬∑licitudsPujant {0} objectes a m√ļltiples conjunts de canvis utilitzant {1} peticions.Pujant i enregistrat les capes modificades ...Pujant dades ...Pujant dades de la capa ''{0}''√ös7Utilitzeu ( and ) per agrupar expressions| o OR per combinar amb un OR l√≤gicUtilitzar autenticaci√≥ b√†sicaUtilitzar un proxi SOCKS=Utilitzar una consulta de conjunts de canvis particularitzadaUsa les tecles de direcci√≥ o arrossega la capa d''imatge amb el ratol√≠ per tal d''ajustar el decalatge de la imatge. Tamb√© pots indicar els decalatges est i nord a les coordinades {0}. Si vols enregistrar el decalatge com un favorit, indica el nom del favorit a continuaci√≥.Fes servir el predeterminat'Utilitzar el fitxer de dades de defecte$Utilitza els par√†metres per defecte0 per al par√†metre ''{0}'', hi ha {1}(Valor esperat per al par√†metre ''{0}''.5La latitud ha d''estar compresa entre -90 i 90 graus.9La laongitud ha d''estar compresa entre -180 i 180 graus.Valor:Valor: Basar\Diferents configuracions que tenen influ√®ncia en la representaci√≥ visual a tot el programaVehicles per tipusVehicles per √ļsVejmidte (Dinamarca))Velocitat (vermell = lent, verd = r√†pid)M√†quina expenedoraProductes expenenditsˇĢKLa versi√≥ ''{0}'' del fitxer de sessi√≥ no √©s suportada. S''esperava: 0.1/S''espera una versi√≥ > 0. Actualment √©s {0}.Versi√≥ esperada Versi√≥ {0}Versi√≥: Versi√≥: Veterinari VisualitzaVisualitza: {0}MiradorSeguiment autom√†ticPoble Poble/CiutatVinya VisibilitatVisibilitat/llegibilitatCastellet visibleVisita la p√†gina del projecteCalibraci√≥ del gravador de veuVolc√†VoleibolTensi√≥ĚAv√≠s: el format de l''adre√ßa URL de l''API no √©s l''esperat. La redirecci√≥ vers l''hist√≤ric de l''objecte probablement fallar√†. L''adre√ßa √©s: ''{0}''¶ADVERT√ąNCIA: format inesperat de l''API de base URL. Redirecci√≥ a la p√†gina d''usuari per a l''usuari d''OSM probablement fallar√†. API de base de URL √©s: ''{0}''ˇĢˇĢWGS84ˇĢ Error WMSFitxers WMS (*.wms)Par√†metres WMS4Adre√ßa del servei WMS o identificador de la imatge:Esperant 10 segons ... MurAtenci√≥ŹAv√≠s: No √©s possible de descarregar el fitxer ''{0}''. El seu enlla√ß de desc√†rrega ''{1}'' no √©s una URL v√†lida. Ignorant la desc√†rrega.ąAv√≠s: No es pot descarregar el connector ''{0}''. El seu enlla√ß de desc√†rrega ''{1}''no √©s una URL v√†lida. Ignorant la desc√†rrega.wAv√≠s: No es pot descarregar el connector ''{0}''. No es coneix el seu enlla√ß de desc√†rrega. Ignorant la desc√†rrega.PAv√≠s: no √©s possible d''iniciar el control remot del servidor al port {0}: {1}UAv√≠s: Ha fallat l''obtenci√≥ d''informaci√≥ de l''usuari. L''excepci√≥ ha estat: {0}IAv√≠s: Ha fallat la cerca d''informaci√≥ del connector al fitxer ''{0}''.IAv√≠s: Ignorant l''excepci√≥ perqu√® la tasca fou anulada. Excepci√≥: {0}ňAv√≠s: JOSM ha estat configurat per utilitzar servidors intermediaris per√≤ la m√†quina virtual de Java no ha estat configurada per trobar-los. Canvieu les prefer√®ncies a "Sense seervidor intermediari".gAv√≠s: la capa ''{0}'' ja no existeix. No √©s possible d''eliminar el conflicte amb l''objecte ''{1}''.2Av√≠s: La contrasenya √©s enviada sense encriptar.iAv√≠s: Par√†metres incorrectes per al servidor intermediari HTTP. Configurat host ''{0}'' i port ''{1}''.jAv√≠s: Par√†metres incorrectes per al servidor intermediari SOCKS. Configurat host ''{0}'' i port ''{1}''.uAv√≠s: valor no suportat a la prefer√®ncia ''{0}'', hi ha ''{1}''. utilitzant el m√®tode d''''Autenticaci√≥ b√†sica''WAv√≠s: truncament autom√†tic del valor de l''atribut ''{0}'' de l''objecte suprimit {1}|Av√≠s: en funci√≥ del m√®tode d''autenticaci√≥ que utilitzi el servidor proxi lacontrasenya pot ser enviada sense encriptar.RAv√≠s: la cap√°lera d''error ''{0}'' no es correspon amb cap dels patrons esperatsLAv√≠s: ha fallat la supresi√≥ del connector ''{0}'' que est√† desactualitzatKAv√≠s: ha fallat la desc√†rrega de la llista d''informaci√≥ dels connectorséAv√≠s: ha fallat la instal¬∑laci√≥ del connector ''{0}'' a partir del fitxer temporal descarregat ''{1}''. Ha fallat l''acci√≥ d''anomenar-lo.aAv√≠a: ha fallat la c√†rrega dels etils de dibuix de mapes de ''{0}''. L''excepci√≥ ha estat: {1}~Av√≠s: ha fallat l''obertura del fitxer amb extensi√≥ ''{2}'' i nom ''{3}'' del fitxer zip ''{0}''. L''excepci√≥ ha estat: {1}eAv√≠s: ha fallat l''an√†lisi dels models de dibuix de mapes a partir de ''{0}''. Error: [{1}:{2}] {3}gAv√≠s: ha fallat l''an√†lisi dels models de dibuix de mapes a partir de ''{0}''. L''error ha estat: {1}?Av√≠s: ha fallat la lectura de MOTD. L''excepci√≥ ha estat: {0}BAv√≠s: ha fallat la recuperaci√≥ de les credencials del seu gestor=Av√≠s: ha fallat l''aci√≥ de desar les credencials al gestor.]Av√≠s: format incorrecte d''una entrada de la llista de predefinicions ''{0}''. Hi ha ''{1}''TAv√≠s: format incorrecte d''una entrada a la llista d''estils ''{0}''. Hi ha ''{1}''gAv√≠s: barrejar dades de les versions 0.6 i 0.5 far√† que les dades resultants siguin de la versi√≥ 0.5tAv√≠s: l''objecte ''{0}'' ja ha estat suprimit al servidor. Ignorant aquest objecte i intentant continuar la pujada.eAv√≠s: nom√©s s''est√† mostrant informaci√≥ al navegador del primer {0} dels {1} usuaris seleccionatsVAv√≠s: valor inesperat per la clau ''{0}'' a les prefer√®ncies, valor obtingut ''{1}''ĀAv√≠s: s''ha trobat un valor no esperat per a la prefer√®ncia ''{0}''. Hi ha ''{1}''. No s''utilitzar√† el servidor intermediari.qAv√≠s: valor inesperat per la prefer√®ncia ''{0}'', hi ha ''{1}''. Reinicialitzant amb la la consulta per defecte@Av√≠s: valor no esperat de la prefer√®ncia ''{0}''. √Čs ''{1}''. Av√≠s: {0}AvisosRentatPapereraAbocadorPlanta d''Aig√ľes ResidualsAigua Parc aqu√†ticTorre d''aigua Pou d''aiguaObres hidr√†uliquesCascadaMol√≠ d''aigua Curs d''aigua Nodes de curs d''aigua duplicatsFitxers d''√†udio wav (*.wav)BLa via ''{0}'' ha estat suprimida. Ignorant l''objecte a la pujadaVia connectada a una √†rea-El final del cami √©s a prop d''una carretera/El final de la via √©s a prop d''una altra via..El node d''una via √©s a prop d''una altra viaLa via finalitza a una √†reaGLa via amb un ID extern ''{0}'' inclou un node amb ID ''{1}'' que mancaVia {0}qLa via {0} te {1} nodes i no est√† completa perqu√® com a m√≠nim un dels seus nodes manca a les dades carregades.Via: Etiquetatge de fitesPunts de la via Altres vies@Hi ha camins que comparteixen un mateix segment amb superf√≠ciesCamins amb la mateixa posici√≥CreuErmita P√†gina web:Lloc webAssut AiguamollsSQu√® s'ha de fer amb la llista de prefer√®ncies quan aquest fritxer sigui importat?Cadira de rodesCadires de rodesFEn importar √†udio, aplicar-ho a tots els punt de fita de la capa GPX.*Quan s''importi √†udio, crear marcadors...úSi revertiu el sentit d''aquesta via, suggerim fer tamb√© els seg√ľents canvis a les propietats de la via per tal de mantenir la consist√®ncia de les dades.@En desar, conservar un fitxer de c√≤pia de seguretat acabat en ~ Tot el grupAmplada (metres)2Amplada de la l√≠nia GPX dibuixada (0 per defecte)ˇĢ Mol√≠ de vent FinestresAnemoscopi (m√†nega de vent)Vista esquem√†tica Amb botigaBoscObres#Camins odenats de manera incorrectaManca l''etiqueta XML .ˇĢS√≠S√≠, aplicar-hoSi, crear un conflicte i tancarSi, desar els canvis i tancarĖSou a punt de suprimir objectes incomplets.
Això provocarà problemes perquè no esteu veient els objectes reals.
Segur que els voleu suprimir?‹Sou a punt de suprimir nodes situats fora de la zona que heu descarregat.
Això pot provocar problemes perquè pot haver altres obejectes, que no veieu, que els poden estar utilitzant.
Segur que els voleu eliminar?ŹSou a punt de llan√ßar {0} finestres del navegador.
Això pot atabalar la pantalla amb finestres de navegador
i trigar bastant en acabar./Sou a punt de fusionar dades de les capes ''{0}'' i ''{1}''.

Aquestes capes tenen diferents polítiques de pujada i no han de ser fusionades d''aquesta manera.
La seva fusió comportaria l''aplicació de la política més estricta (es desaconsella la pujada) a ''{1}''.

Aquesta no és la manera recomanada per a fusionar aquest tipus de dades.
En comptes d''això haurieu de comprovar i fusionar els objectes per separat, un a un, utilitzant l''opció ''Fusionar selecció''.

Segur que voleu continuar?Sou a punt de fusionar varis objectes de les capes ''{0}'' i ''{1}''.

Aquesta no és la manera recomanada per a fusionar aquest tipus de dades.
En comptes d''això haurieu de fusionar cada obecte per separat, un a un.

Segur que voleu continuar?äSou a punt de separar objectes incomplets.
Això pot causar problemes perquè no veieu l''objecte real.
Segur que els voleu separar?…Sou a punt de separar nodes situats fora de la zona que heu descarregat.
Això pot causar problemes perquè altres objectes (que no veieu) els poden estar utilitzant.
Segur que els voleu separar?>Tamb√© podeu enganxar una adre√ßa web de www.openstreetmap.orggHeu canviat la clau ''{0}'' vers ''{1}''. La nova clau ja est√† en √ļs, voleu sobreescriure els valors?:Heu descarregat massa dades. Si us plau, proveu m√©s tard.Heu trobat un error dins JOSMGHeu de reiniciar JOSM per tal que algunes configuracions tinguin efectesHeu mogut m√©s de {0} elements. Movent un gran nombre d''elements sovint causa un error. Segur que els voleu moure?FHeu de fer p√ļbliques les vostres modificacions per pujar noves dades.(Has de seleccionar com a m√≠nim una via.FHeu de seleccionar dos o m√©s nodes per poder dividir una via tancada.ICal que atureu l''√†udio en el punt del track on voleu posar el marcador.oHeu demanat massa nodes, el l√≠mit √©s de 50.000. Podeu seleccionar una zona m√©s petita o utilitzar planet.osmHeu de seleccionar un tack GPXĄHeu actualitzat JOSM.
Per evitar problemes caldria actualitzar també els connectors.

Voleu actualitzar els connector ara?tEl comentari és en blanc o massa curt.

Això és permés, però considereu si us plau que d''altres usuaris que mirin els canvis
d''aquesta zona necessitarien un comentari apropiat per tal d''entendre
que heu fet!

Si dediqueu uns instats a explicar la vostra modificació, facilitareu la feina
de molts d''atres usuaris.ˇĢApropaApropar (en metres)ApropaAmplia (teclat)AllunyaAllunya (teclat)Apropa i mou el mapaApropaNivell d''apropament:AllunyaAmplia la vista de {0}Amplia aAmpliar la zona del nodeAmpliar la zona del problema'Ampliar el(s) element(s) seleccionat(s)Ampliar la selecci√≥)Ampliar la zona del node a la capa actual Amplia {0}LAmpliaci√≥ deshabilitada perqu√® la capa d''aquesta relaci√≥ no est√† activaGAmpliaci√≥ deshabilitada perqu√® la capa d''aquesta via no est√† activa@ampliaci√≥ deshabilitada perqu√® no hi ha cap membre seleccionat?Ampliaci√≥ deshabilitada perqu√® no hi ha cap nnode seleccionat"carrer Major" Altitud: {0} m Direcci√≥ {0}¬į Interval:{0} > aplicant {0} estil "{1}"  > ignorant "{0}" (inactiu) Llista dels estils generats: ˇĢciutatcomarcallogaretllocmunicipibarri/districtevilapoblel√≠nial√≠nia_baixa_tensi√≥l√≠mitl√≠nia multipol√≠gonxarxatransport_p√ļblic prohibici√≥rutallocEdita mercaderies Edita PilonaEdita l''estaci√≥ MercaderiesPilonaEstaci√≥PortaTorna M√©s r√†pidAvan√ßament r√†pidAvan√ßa Salta enrera.Salta endavantMarcador seg√ľentReproduir el seg√ľent marcadorReproduir el marcador anteriorReprodueix/PausaMarcador anterior M√©s lentAvan√ßar a poc a pocTancatObrebuitnegreblaumarr√≥grisverdvermellblancˇĢˇĢˇĢO anal√≤gicˇĢˇĢrellotge de sol no ortodoxˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢ Desc(ripci√≥)Nom Combustibleverdcarril aparcamentvoreragranja plantacio residencial Despla√ßament Ampliaci√≥marcaˇĢ utilitzats√≠matollsbarrejaten superf√≠ciepilarestany soterradasubmar√≠murEdita Estaci√≥Estaci√≥ˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢrefugi_de_picnictransport_p√ļblicrefugi_meteorol√≤gicV√≠deoClau: con√≠ferescaducbarrejatnom del carrer abreujatactivatafegir entradaafegeix a la selecci√≥!afegeix bot√≥ a la barra d''einesadre√ßaadreces que pertanyen al carreradministratiusavan√ßatconfiguraci√≥ avan√ßada via a√®ria via a√®riavia_a√®ria_foscavia_a√®ria_llumagregat agr√≠colaairetottotes les vies tancadestots els objectes incompletstots els objectes modificatstots els nous objectestots els objectestotes les relacionstots els objectes seleccionatstotes les vies alfab√®tic alternativatpus d''equipament {0}instal.lacions_semaforfutbol_americ√†√†ncoresanglic√†menjar_animalsan√≤nim qualsevoltot el relacionat amb el carrer apartaments aq√ľeducte tir amb arc√†rea√†rea (m√©s de 20m)asi√†ticasfalt atletismeCl''atribut ''√≠ndex'' ({0}) per l''element ''capa'' ha de ser √ļnic√†udiofutbol_australi√† automatitzat fora_de_pistafonsenrerapunt final de tornadasegment de tornadadolentˇĢbaptistafilferro_espinatbarrerabarrera usada en una viabeisbolexemples b√†sicsb√†sicspicab√†squetbauxitaplatja bicicleta cartellerabiocombustiblebiog√†sbiomassaambd√≥spetancal√≠mitbitllesbrancaafluents (sense riba)marcapontetiqueta de pont d''un node(pont sense via/via f√®rria/curs d''aiguabudistaedificielevador hamburguesaˇĢper {0}futbol_canadencˇĢcanal sense curs d''aiguacanoa$diferencia maj√ļscules i min√ļsculescat√≤lic cementiriˇĢcadenacarb√≥ vegetal comprova xican pollastrexin√©scollaretcristi√† esgl√©siatabacciutatˇĢcl√†ssiccl√†ssic;patinatgeescaladaxescalada de segon grau. Sovint, molt exposada,precarietat de roques escarpades, glaceres amb perill de relliscar i caure"sentit de les agulles del rellotgetancat-camins tancats amb una superf√≠cie de 100 m¬≤ via tancadacarb√≥ aire fred aigua freda combinadors combusti√≥ comercial comunicacions compactataire comprimitformig√≥condonsconfigurar el conjunt de canvis&configurar l''estil de dibuix del mapa conflicte con√≠feres connexi√≥ construcci√≥ contenidorde conveni√®nciacoure)copiar els valors de defecte seleccionatscomptacriquet xarxa_criquetˇĢ esmorteidorclients#via ciclista amb etiqueta bicicletaciclismepresadadescaducdedicatgrau¬į minut'' (N√†utics)grau¬į minut'' segon"suprimitsuprimit al servidor lliurament en des√ļsdesignat destinaci√≥separadadetall sense via f√®rria desviamentdi√®sel deshabilitatsequiamoll no existeixcarrera_gossos - can√≤dromdobleavallbaixada descarregadrenatgebegudes segment estf√†cil el√®ctric electricitatelectrificada sense via f√®rriaˇĢacc√©s_punt_emerg√®nciaentrades al lloc, al per√≠metreh√≠pica - hip√≤dromETCS sense via f√®rria evang√®licparellexemples excel¬∑lent/s''esperava un fitxer .jos dins del fitxer .jozˇĢōels llocs exposats es poden assegurar amb cordes o cadenes, possible necessitat d''utilitzar les mans per mantenir l''equilibri. Llocs parcialment protegits amb risc de caiguda, pedregar, roques dentades sense sender)m√©s opcions per editar hores d''obertura6fals: la propietat ha estat deshabilitada expressamentgranjacorraltancaferrifiltrat/desactivatfiltrat/amagattroba a la selecci√≥ primera via despr√©s de la uni√≥ˇĢfissi√≥carpetamenjara peuvorera amb etiqueta peugual plantacioforestalendavantpunt final d''anadasegment d''anadafranc√®s de la viacompletfusi√≥futbol_ga√®licgaratgegaratgesˇĢ gasificaci√≥benzina geot√®rmicaalemanyglaceraorˇĢ camp_de_golfbo marcador gpspunt GPSgrau1grau2grau3grau4grau5grau_via sense via f√®rriaherbagravagrecverd hivernacles√≤l gimn√†sticamig punt finalˇĢt√© tecles de direcci√≥$t√© tecles de direcci√≥ (invertides)riba_si sense curs d''aiguasalutcalorarbustosarbustosvehicles pesants ressaltat carreteracarretera sense refer√®nciaplataforma_autopistatra√ßat_autopista excursionismehind√ļ hist√≤ric historialhoqueiˇĢcavallcarrera_cavallsmuntar_cavalls aire calent aigua calentaˇĢcasacasa (fins 5m)cases pertanyents al carrerˇĢˇĢgepabarracahidroel√®ctricagelatsilmenitainactiuinclinaci√≥ sense viainclou*incloent els fills directes de la relaci√≥ incompletˇĢindiinteriorˇĢˇĢsegment internintegrat al programa principal intermediintermitent sense curs d''aiguaˇĢillaa√Įllatitali√†jainistajapon√®stestimonis_jehov√†jueuuni√≥ sense viaˇĢquiosc!kursbuchstrecke sense via f√®rria √ös del s√≤ltipus d''√ļs del s√≤l {0}carrilcarrils sense viadarrera via abans de la uni√≥capa-la capa est√† oculta (cliqueu per mostrar-la)+la capa √©s visible (cliqueu per amagar-la)etiqueta de capa amb el signe + LCN sense viaesquerraoci i temps lliuretipus d''element d''oci {0} calc√†rialimitatcarrer_zona_residencialcarrer_residencial sense via,carregant el connector ''{0}'' (versi√≥ {1})carregant l''estil ''{0}''... fitxer local&ubicaci√≥ del dispositiu de for√ßamentBloquejar el despla√ßament taquilles no l√≤gicbaixluter√†LZB sense via f√®rria principalmanteniment sense viafet per l''home manualment estil de mapaˇĢ port_esportiulat m√†xlon m√†x al√ßadamax velocitatmax velocitat m√†xima usada a senderpesmaxmitjana sense viamembremembres del llocmetadadametall metodistamexic√†militarlat minlon min distanciaminmanca la capa amb l''√≠ndex {0}>manca l''atribut obligatori ''√≠ndex'' per l''element ''capa'':manca l''atribut obligatori ''nom'' de l''element ''capa''Please confirm to remove 1 object from 1 relation. via_rapidavia_rapida_enlla√ß*t√ļnel sense via/via f√®rria/curs d''aiguaturctipus referencia_no sense controlsoterratKel format de l''atribut ''√≠ndex'' de l''element ''capa'' no √©s l''esperatunitari universitat desconegut sense marcar no pavimentat no definitBno definit: no aplicar aquesta propietat als objectes seleccionatsra√≥ no especificadasense etiqueta7combinaci√≥ inusual d''etiquetes (carreteres i natural)?combinaci√≥ inusual d''etiquetes (carreteres i vies navegables)amunt√ļs√ļs sense via f√®rria-utilitzar par√®ntesis per agrupar expressions%S''ha produ√Įt un error de validaci√≥altres validacionsadvert√®ncia de validaci√≥ˇĢ versi√≥ {0}per nodes o viesviaductev√≠deovistavolc√†mur escombrariesaigua nivell_aigua parc_aqu√†tic Curs d''aiguatipus de curs d''aigua {0}cursos d''aigua (sense riba)onesvia que forma el pas de la gentla via est√† connectada;la via est√† connectada a un membre posteior de la relaci√≥;la via est√† connectada a un membre anterior de la relaci√≥Zla via no est√† connectada ni a un membre anterior ni a un membre posterior de la relaci√≥ nom√©s fitesvies que formen part del carrer$vies que passen a trav√©s del t√ļnel!vies que passen per sota del pont"vies que passen per sobre del pontmeteo segment oeston el for√ßament finalitzaon col¬∑locar l''etiquetafaunavent amb cablewi-fifusta+etiqueta de carretera equivocada d''un nodeˇĢiardess√≠ˇĢˇĢzirc√≥ zoroastri√†{0} (C√≤rsega)ˇĢ{0} ({1} a {2} graus)ˇĢˇĢ{0} [incomplet]{0} es composa de:{0} √©s obsolet-{0} √©s obsolet, utilitzeu {1} en el seu llocI{0} no √©s un argument TMS v√†lid. Si us plau verifiqueu aquesta URL: {1} {0} metres {0} m√©s...D{0} nodes a la via {1} superen el nombre m√†xim de {2} nodes perm√®sŘ{0} objectes excedeixen el m√†xim perm√©s ({1}) a un conjunt de canvis al servidor ''{2}''. Si us plau, configureu com procedir amb m√ļltiples conjunts de canvis{0} km¬≤;{0}% ({1}/{2}), {3} esquerra. Pujant node ''{4}'' (id: {5})?{0}% ({1}/{2}), {3} esquerra. Pujant relaci√≥ ''{4}'' (id: {5}):{0}% ({1}/{2}), {3} esquerra. Pujant via ''{4}'' (id: {5})ˇĢˇĢ{0}: Versi√≥ {1} (local: {2}){0}: opci√≥ err√≤nia -- {1}{0}: opci√≥ err√≤nia -- {1}/{0}: l''opci√≥ ''--{1}'' no permet cap argument"{0}: l''opci√≥ ''{1}'' √©s ambigua,{0}: l''opci√≥ ''{1}'' requereix un argument1{0}: l''opci¬īo ''{1}{2}'' no permet cap argument,{0}: l''opci√≥ requereix un argument -- {1}!{0}: opci√≥ desconeguda ''--{1}''"{0}: opci√≥ desconeguda ''{1}{2}''ˇˇDifer√®ncia temporal de {0} dia Difer√®ncia temporal de {0} dies({0} petici√≥)({0} peticions)({0}/{1}) Pujant {2} objecte... ({0}/{1}) Pujant {2} objectes...zUna operaci√≥ de pujada o d''enregistrament d''una capa amb modificacions
ha estat anul¬∑lada o ha fallat.ÄUnes operacions de pujada o d''enregistrament de {0} capes amb modificacions
han estat anul·lades o han fallat.NCoincideix {0} de {1} fotografies amb el track GPX.PCoincideixen {0} de {1} fotografies amb el track GPX.XL''objecte seleccionat no està disponible a la
capa en edició ''{0}''._Cap dels objectes seleccionats està disponible a la
capa en edició ''{0}''.|La capa {0} te conflictes sense resoldre.
Resoleu-los o descarteu les modificacions.
Capa amb conflictes:āLes capes {0} tenen conflictes sense resoldre.
Resoleu-los o descarteu les modificacions.
Capes amb conflictes: La capa {0} necessita ser enregistrada per√≤ el seu fitxer associat
no pot ser escrit.
Seleccioneu un altre fitxer o descarteu els canvis.
Capa amb un fitxer que no pot ser escrit:ŌLes capes {0} necessiten ser enregistrades per√≤ el seu fitxer associat
no pot ser escrit.
Seleccioneu un altre fitxer o descarteu els canvis.
Capes amb un fitxer que no pot ser escrit:ģLa capa {0} necessita ser enregistrada per√≤ no te cap fitxer associat.
Seleccioneu un fitxer per la capa o descarteu les modificacions.
Capa sense fitxer:ļLes capes {0} necessiten ser enregistrades per√≤ no tenen cap fitxer associat.
Seleccioneu un fitxer per a cada capa o descarteu les modificacions.
Capes sense fitxer:Afegir un node a una viaAfegir un node a {0} vies"Afegir la seleci√≥ la relaci√≥ {0}$Afegir la seleci√≥ les relacions {0}Afegit {0} objecteAfegits {0} objectescNo √©s possible d''obrir l''arxiu {0} perqu√® no existeix o perqu√® no hi ha un importador adequat.gNo √©s possible d''obrir els arxius {0} perqu√® no existeixen o perqu√® no hi ha un importador adequat.@No √©s possible d''obrir l''arxiu {0} amb l''importador ''{1}''.BNo √©s possible d''obrir els arxius {0} amb l''importador ''{1}''.%Canviar les propietats de {0} objecte&Canviar les propietats de {0} objectesCanviar el valor?Canviar els valors?Modificar {0} objecteModificar {0} objectesYFes clic sobre {0} per verificar l''estat d''aquest objecte al servidor.[Fes clic sobre {0} per verificar l''estat d''aquests objectes al servidor. Conflicte durant la desc√†rrega.!Conflictes durant la desc√†rrega.Conflicte a les dadesConflictes a les dadesEsborra {0} nodeEsborra {0} nodesSuprimeix {0} objecteSuprimeix els {0} objectesEsborra {0} relaci√≥Esborra {0} relacionsEsborra {0} viaEsborra {0} viesSuprimint {0} objecteSuprimint {0} objectesALa desc√†rrega del seg√ľent connector ha fallat:HLa desc√†rrega dels seg√ľents connectors {0} ha fallat:&Descarregant {0} conjunt de canvis ...'Descarregant {0} conjunts de canvis ...6Descarregant {0} fill incomplet de la relaci√≥ ''{1}''8Descarregant {0} fills incomplets de la relaci√≥ ''{1}''0Descarregant {0} fill incomplet de {1} relacions2Descarregant {0} fills incomplets de {1} relacions"Descarregant {0} objecte incomplet$Descarregant {0} objectes incomplets#Descarregant {0} objecte de ''{1}''$Descarregant {0} objectes de ''{1}''!Multiplicar {0} node en {1} nodes"Multiplicar {0} nodes en {1} nodesInserir un node a una via.Inserir un node a {0} vies.7JOSM no ha pogut trobar informaci√≥ sobre el connector:9JOSM no ha pogut trobar informaci√≥ sobre els connectors:2JOSM ha trobat {0} capa d''osm sense enregistrar. 3JOSM ha trobat {0} capes d''osm sense enregistrar. Versi√≥ fusionada ({0} entrada) Versi√≥ fusionada ({0} entrades)Moure {0} nodeMoure {0} nodesLa meva versi√≥ ({0} entrada)La meva versi√≥ ({0} entrades)&L''objecte no ha pogut ser descarregat-Alguns objectes no han pogut ser descarregatsobjecte esborratobjectes esborrats8Un dels objectes descarregats est√† marcat com esborrat.:{0} dels objectes descarregats s√≥n marcats com esborrats.+Un objecte no ha pogut ser descarregat.
/{0} objectes no han pogut ser descarregats.
Obrint el fitxer {0} ...Obrint els fitxers {0} ...Enganxa {0} etiquetaEnganxa {0} etiquetespSi us plau, obriu la finestra de prefer√®ncies un cop JOSM s''hagi inciat i proveu d''actualitzar-lo manualment.qSi us plau, obriu la finestra de prefer√®ncies un cop JOSM s''hagi inciat i proveu d''actualitzar-los manualment.6El connector {0} √©s encara utilitzat per aquest altre=El connector {0} √©s encara utilitzat per aquests {1} altres:WEl connector {0} necessita un altre que no ha estat trobat. El connector que manca √©s:`El connector {0} necessita {1} altres que no han estat trobats. Els connectors que manquen s√≥n:{0} objecte eliminat{0} objectes eliminatsRecarregant {0} estil de mapa.Recarregant {0} estils de mapa.Rotar {0} nodeRotar {0} nodesAmpliar {0} nodeAmpliar {0} nodes#Simplificar via (eliminar {0} node)$Simplificar via (eliminar {0} nodes)Simplifica {0} viaSimplifica {0} viesIEl seg√ľent connector ha estat descarregat correctament:REls seg√ľents {0} connectors han estat descarregats correctament:@El seg√ľent connector ja no √©s necessari i ha estat desactivat:GEls seg√ľents connectors ja no s√≥n necessaris i han estat desactivats:El connector no ser√† carregat."Els connectors no seran carregats.,El node seleccionat no forma part de la via.0Els nodes seleccionats no formen part de la via.;La via seleccionada te nodes fora de la regi√≥ descarregadaALes vies seleccionades tenen nodes fora de la regi√≥ descarregadaLa seva versi√≥ ({0} entrada)La seva versi√≥ ({0} entrades)SHi ha 2 o m√©s vies que usen el node seleccionat. Seleccioneu tamb√© la via adient.VHi ha 2 o m√©s vies que usen els nodes seleccionats. Seleccioneu tamb√© la via adient.ĽHi ha {0} objecte al vostre conjunt de dades local que podria ser suprimit del servidor.
Si m√©s endavant intenteu suprimir-lo o actualitzar-lo el servidor podria generar un conflicte.ņHi ha {0} objectes al vostre conjunt de dades local que podrien ser suprimits del servidor.
Si m√©s endavant intenteu suprimir-los o actualitzar-los el servidor podria generar un conflicte.Hi ha {0} objecte a pujar.Hi ha {0} objectes a pujar.źHa hagut un error en carregar aquest estil. Seleccioneu ''Informaci√≥'' al men√ļ que obtindreu amb el bot√≥ dret del ratol√≠ per a m√©s detalls.íHa hagut {0} errors en carregar aquest estil. Seleccioneu ''Informaci√≥'' al men√ļ que obtindreu amb el bot√≥ dret del ratol√≠ per a m√©s detalls. Ha estat detectat {0} conflicte.#Han estat detectats {0} conflictes.-Ha hagut {0} conflicte durant la importaci√≥..Ha hagut {0} conflictes durant la importaci√≥.Aix√≤ canviar√† {0} objecte.Aix√≤ canviar√† {0} objectes.Aix√≤ canviar√† {0} objecte.Aix√≤ canviar√† {0} objectes.Transformar {0} nodeTransformar {0} nodes0Ha fallat l''actualitzaci√≥ d''aquest connector:2Ha fallat l''actualitzaci√≥ d''aquests connectors:MPujant {0} objecte vers 1 conjunt de canvisNPujant {0} objectes vers 1 conjunt de canvisxPujant {0} objecte vers 1 conjunt de canvis utilitzant 1 sol¬∑licitudyPujant {0} objectes vers 1 conjunt de canvis utilitzant 1 sol¬∑licitudPujant {0} objecte ...Pujant {0} objectes ...ŃSou a punt de suprimir {0} relaci√≥: {1}
Aquesta acció és necessària molt poques vegades i no és fàcil de desfer un cop ha estat processada pel servidor.
Segur que voleu continuar?¬Sou a punt de suprimir {0} relacions: {1}
Aquesta acció és necessària molt poques vegades i no és fàcil de desfer un cop ha estat processada pel servidor.
Segur que voleu continuar?0Esteu configurant un rol buit per a {0} objecte.1Esteu configurant un rol buit per a {0} objectes.Marcador MarcadorsĢobjecteobjectesrelaci√≥ relacions a {0} objectea {0} objectesviavies {0} Autor {0} Autors {0} Membre: {0} Membres: {0} consisteix en {1} marcador{0} consisteix en {1} marcadors {0} esborrat {0} esborrats{0} imatge carregada{0} imatges carregades {0} membre {0} membresĢ{0} objecte a afegir:{0} objectes a afegir:{0} objecte a suprimir:{0} objectes a suprimir:{0} objecte a modificar:{0} objectes a modificar: {0} relaci√≥ {0} relacions{0} itinerari, {0} itineraris,  {0} atribut {0} atributsĢĢ{0} te un atribut GPS.{0} tenen un atribut GPS.{0} via{0} vies{0} fita {0} fites