(a la l√≠nia {0}, columna {1})ˇĢˇĢˇĢ com a "{0}" o # Objectes% est:% nord:!''carrer Major'' a qualsevol clau'''carrer'' i ''Major'' a qualsevol clau''clau'' amb qualsevol valor*''clau'' contenint exactament el ''valor''''valor'' a qualsevol clau (1 petici√≥) (Codi={0})3(Utilitza el codi internacional, com +12-345-67890)(a la l√≠nia {0}, columna {1}) (cap objecte)(cap)0({0}/{1}) Descarregant conjunt de canvis {2} ...2({0}/{1}) Descarregant el conjunt de canvis {2}...+({0}/{1}): Descarregant relaci√≥ ''{2}''...:* Un node utilitzat a m√©s d''una via i una de les vies, o** Un node utilitzat per m√©s d''una via, o* Un node etiquetat, oK* Una via i un o m√©s dels seus nodes que s√≥n utilitzats a m√©s d''una via@* Una via amb un o mm√©s nodes utilitzats per m√©s d''una via, oˇĢˇĢˇĢ'... altres modes de transport possibles... es refereix a la relaci√≥"/CAM√ć/VERS/CARPETA/JOSM/ ˇĢˇĢˇĢbarreja 1/25 (ciclomotor)barreja 1/50 (ciclomotor)ˇĢ 10 forats10ˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢ9 foratsˇĢJ

Tancar la finestra de filtre per veure tots els objectes.

2-key:Maj - ''Maj'' absent a la clau ''key''=carrer Major - ''carrer'' i ''Major'' a qualsevol clau7Connector subministrat per una font externa: {0}9"carrer Major" - ''carrer Major'' a qualsevol clauTtancats - totes les vies tancades (un node no és considerat una via tancada)Bid:... - objectes amb l''ID donat (0 per als nous objectes)0incomplets - tots els objectes incomplets<key:Maj - ''Maj'' a qulasevol lloc de la clau ''key''qkey=* - clau ''key'' amb qualsevol valor. Provar també *=value, key=, *=*, *==key=value - clau ''key'' amb el valor exacte ''value''4seleccionats - tots els objectes seleccionats`tipus:... - objectes amb el tipus corresponent (node, via, relació)8sense etiqueta - tots els objectes sense etiqueta3usuari:... - objectes canviats per l''usuariAusuari:anònim - objectes modificats per un usuari anònimXversió:... - objectes amb la versió donada (0 objectes sense versió assignada)!{0} objectes deshabilitats 

Filtre actiu

Ž

El JOSM requereix la versió de Java 6.

S`ha detectat la versió de Java: {0}.
Podeu: Més informació:v

Quan es seleccionen vies la forma s''ajusta de manera que els angles siguin de 90 o de 180¬ļ.

Pots afegir dos nodes a la selecció. Llavors la direcció serà determinada per aquests dos nodes de referència. (Pots desfer els moviments de certs nodes:
Seleccionant-los i utilitzant la drecera per anul¬∑lar l''ortogonalitzaci√≥, que per defecte √©s Maj√ļscula+Q.)lLa URL ''{0}'' no pot ser oberta perqu√® no hi ha disponible cap tasca de desc√†rrega adequada.XNo es pot obrir el directori ''{0}''.
Si us plau, seleccioneu un fitxer.sCliqueu sobre {0} per finalitzar la combinació entre les meves i les seves entrades.sCliqueu sobre {0} per començar la combinació entre les meves i les seves entrades.VEl fitxer de sessió ''{0}'' no pot ser carregat.
L''error és:
{1}HNo es pot llegir el fitxer ''{0}''.
L''error és:
{1}CNo es poden llegir els arxius.
L''error és:
{0}YEl fitxer de sessió ''{0}'' no pot ser enregistrat.
L''error és:
{1};Descarregar els meus conjunts de canvis obertsíLa capa ''{0}'' t√© un conflicte per l''objecte
''{1}''.
Si us plau resolgueu primer aquest conflicte i llavors toneu a provar.mSi us plau confirmeu la supressi√≥ d''1 objecte d''1 relaci√≥.pSi us plau confirmeu la supressi√≥ d''1 objecte de {0} relacions.sSi us plau confirmeu la supressi√≥ de {0} objectes de {1} relacions.źSi us plau, assegureu-vos que tots els camins seleccionats tenen la mateixa direcci√≥
o apliqueu l''ortogonalització un per un.VNo hi ha capes a la capa font
''{0}''
amb la que es pugui combinar.ŤEsteu utilitzant la projecci√≥ EPSG:4326 i aix√≤ portar√† a
obtenir resultats no desitjats quan es facin alineacions rectangulars.
Canvieu la vostra projecció per tal de suprimir aquest avís.
Voleu continuar?”{0} relacions generen un bucle infinit perqu√® fan refer√®ncia m√ļtua les unes a les altres.
JOSM no les pot carregar. Si us plau modifiqueu les relacions i suprimiu les depend√®ncies c√≠cliques./CH1903 / LV03 (sense correccions locals) manca ˇĢˇĢ

{0} objectes ocultsˇĢ > inferior > superiorˇĢ.Una primitiva amb ID = 0 nno pot ser invisible%Violaci√≥ de les capacitats de l''APIVersi√≥ de l''API: {0}ˇĢVies abandonadesAvortaAnul¬∑la la fusi√≥ Quant a...Quant al JOSM...AcceptatAcc√©s Allotjament$A compte o targetes de fidelitzaci√≥Acci√≥Accions Accions a ferActivaActivar la capaActivar la capa seleccionadaPrededinicions actives:AfegeixAfegeix un node...Afegeix una propietatAfegeix imatge rectificadaAfegir un node a una via Afegir una nova font a la llistaIAfegeix un node escrivint la latitud / longitud o coordenades est / nord.Afegeix informaci√≥ d''autorAfegir un conflicte per ''{0}''Afegeix filtre.Afegeix la capa d''imatge {0} Afegeix nodeAfegeix node a la via'Afegir un node a una via i connectar-loAfegeix node {0}Afegeix relaci√≥ {0}!Afegir la selecci√≥ a la relaci√≥Afegeix EtiquetesGAfegir els membres de les relacions seleccionades a la selecci√≥ actualFAfegir els elements seleccionats a la llista de predefinicions actives8Afegir les relacions seleccionades a la selecci√≥ actualAfegeix a la selecci√≥Afegir el valor? Afegir viaAfegeix via {0}%Afegit node a totes les interseccionsAdreces Boca mina!Ajustar el decalatge de la imatgeAjustar l''opacitat de la capa,Ajusta la posici√≥ d''aquesta capa d''imatgeCentre Administratiu AdministratiuNivell administratiuAvan√ßatInformaci√≥ avan√ßadaInformaci√≥ avan√ßada (web)"Informaci√≥ van√ßada de l''objectelLa imatgeria a√®ria podria estar desalineada. Si us plau verifiqueu el seu decalatge utilitzant un tack GPS! Via a√®riaˇĢ Agr√≠colaAeroport Aer√≤dromBodegaAlinia els nodes en cercleAlinia els nodes en una l√≠niaTotTots els fitxersTots els formats!Se suporten totes les projeccionsHTots els valors incorporats com ''{0}'' seran aplicats a la clau ''{1}''Tots els vehicles AssignacionsTr√†nsit perm√®s: Canal alfaRefugi de muntanya{0} per ignorar.=Feu clic sobre la via per comen√ßar a millorar la seva forma.DFeu clic sobre la part inferior de la fletxa per tornar-ho a mostrar4Feu clic per anul¬∑lar i reprendre les modificacions=Feu clic per cancel¬∑lar el llan√ßament de navegadors externs-Feu clic per a anul¬∑lar la fusi√≥ dels nodes'Feu clic per anular l''operaci√≥ actualcFeu clic per verificar quins dels objectes del conjunt local de dades s√≥n esborrats en el servidor*Feu clic per tancar la finestra de di√†legBFeu clic per tancar la finestra i eliminar l''objecte de relacionsBFeu clic per tancar la finestra i aturar la supressi√≥ d''objectes:Feu clic per a tancar aquesta finestra i continuar editant-Feu clic per continuar i obrir {0} navegadorsDCliqueu per a crear un conflicte i tancar aquest editor de relacions*Feu clic per esborrar el connector ''{0}''.Feu clic per deshabilitar el connector ''{0}''-Feu clic per descarregar la zona seleccionada+Feu clic per conservar el connector ''{0}''VCliqueu per tornar a l''editor de relacions i reprendre la modificaci√≥ de la relaci√≥+Feu clic per llan√ßar la tasca en segon pla.El client no ha respost dins del temps previst Penya-segatEscaladaRellotgeTancaTanca de totes maneres,Tanca el di√†leg i cancel¬∑la la desc√†rregaTanca conjunt de canvis obertsTanca el di√†legTancat despr√©s - Tancat el Tancat el:Descripci√≥ properaDescripci√≥ propera!Tanca el conjunt de canvis oberts;Tanca els conjunts de canvis oberts que s''han seleccionatsTancant el conjunt de canvis...RobaL√≠nia costaneraL√≠nia costaneraMonedesFacultatˇĢColor (hexadecimal)Nom del color:ˇĢColor Color de fonsColor de la vora/fletxa Color de textFLa combinaci√≥ dels par√†metres de l''el¬∑lipsoide no s√≥n compatibles Combina viesCombina v√†ries vies en una.Combina {0} vies!Via ciclista i peatonal combinadaPila d''ordres Comentari Comentari: ComercialCom√ļ,La comunicaci√≥ amb el srvidor OSM ha fallat Centre C√≠vicCompara Ordinadors ConfiteriaConfirma la neteja ConflicteResoluci√≥ de conflictesConflicte parcialment resolt ConflictesConflictes detectatsConflictes: {0} no resoltsConnecta via existent al node3El node final de la via √©s a prop d''una altra viaPar√†metres de la connexi√≥En construcci√≥√Ärea de Construcci√≥ Contacta:!Contactant amb el servidor OSM...Contactant amb el servidor ContingutˇĢContinuaContinuar resolentContinua la pujadaContinuar pujant$Continua la via des del darrer node.Continua, intenta-ho altre copIContinuar dibuixant una l√≠nia que comparteix nodes amb una altra l√≠nia. Contribuci√≥Botiga d''alimentaci√≥Convertir a una capa GPXConvertir a capa de dadesConvertit de: {0} CoordenadesCoordenades (projectades): Coordenades importades: {0} Coordenades: Coordenades: CopiaCopia les coordenadesCopiar Clau/ValorCopia el valor?Copia les coordenades dels nodes seleccionats al porta-retalls.jCopiar els elements selecionats despr√©s del primer element seleccionat a la llista combinada d''elements.gCopiar els elements seleccionats abans del primer element seleccionat a la llista combinada d''elementsLCopiar els elements seleccionats al final de la llista combinada d''elementsHCopiar el nodes seleccionats al principi de la llista combinada de nodes Copia {0}0Copia els objectes seleccionats al portaretalls.aCopiar els seus elements seleccionats despr√©s del primer node seleccionat de la llista fusionada:Copiar els seus elements a l''inici de la llista fusionada^Copiar els seus elements seleccionats abans del primer node seleccionat de la llista fusionada8Copiar els seus elements al final de la llista fusionadaCopia al portaretalls i tancaCopia {1} de {0}ˇĢ Copyright anyBotiga de fotoc√≤pies.No √©s possible d''acedir al()s fitxer(s): {0}QNo es poden combinar les vies (No es poden combinar com una sola cadena de nodes)No es pot exportar ''{0}''.)No s''ha pogut trobar el tipus d''element1No ha estat possible de trobar el nivell d''av√≠s No s''ha pogut importar ''{0}''. No es poden importar els fitxers3No es poden carregar les prefer√®ncies del servidorbNo √©s possible analitzar la latitud, la longitud o l''apropament. Si us plau, verifica les dades.0No s''ha pogut canviar el nom del fitxer ''{0}''/No es poden pujar les prefer√®ncies. Causa: {0}ĒNo s''ha trobat la correspond√®ncia entre l''enlla√ß o l''identificador introdu√Įt i el servei d''imatges seleccionat. Si us plau torna-ho a provar.ComptaPa√≠sCodi del pa√≠sComarca/ComtatJutjatsCobertCobert (amb sostre)BassaGruaCrea un cercleCrea una carpeta nova3Crea un cercle a partir de tres nodes seleccionats.OCrear una c√≤pia d''aquesta relaci√≥ i obrir-la a una altra finestra d''edici√≥Crea una nova capa del mapaCrear una nova relaci√≥ Crea √†reesCrea un multipol√≠gonCrea un multipol√≠gon.Crea nou node.Crear nous objectesCreatCreat elCreat abans - Creat per: Creat el:(S''est√† creant la interf√≠cie principalTargetes de cr√®ditCriquetCriquet amb xarxaˇĢCru√Įlla amb bicicletaCru√Įlla a cavallCru√ĮllaCru√Įlla assistidaConstruccions encavalcadesTipus de cru√Įlla%Nom de Tipus de Cru√Įlla (Regne Unit),Encreuament entre una via i un curs d''aiguaEncreuament de camins*Ctrl per fusionar amb el node m√©s proper.MenjarCulturaSelecci√≥ actual9El conjunt de canvis actual √©s nul. No es pujaran dades.Cortina PersonalitzatProjecci√≥ personalitzadaEnlla√ß WMS personalitzatPersonalitzar el colorBarrera ciclista Carril bici Via ciclistaVia ciclista a l''esquerraVia ciclista a la dreta*Depend√®ncia c√≠clica entre les relacions:CiclismeDepend√®ncies del ciclisme Txec CUZK:KMTxec UHUL:OrtoˇĢˇĢPresaError de dadesCapa de dades {0}Conjunt de dades: Fonts de dadesDades:*Test de consist√®ncia del conjunt de dadesDataData:Data: Targetes de d√®bitGraus decimalsDecisi√≥DeclinatFer m√©s petitCam√≠ de ferraduraVia ciclista exclusivaVorera peatonal exclusiva Predeterminat!El valor per defecte √©s ''{0}''.Valor predeterminat: {0} SuprimeixSuprimeix el fitxerMode d''esborrarSuprimir propietatsASuprimir els camins que no formen part d''un multipol√≠gon internConfirma l''eliminaci√≥Suprimir relacions duplicadesSuprimir camins duplicatsSuprimir el filtreSuprimir de la relaci√≥!Vols esborrar membres incomplets?TSuprimir les capes sense enregistrar. Els canvis pendents d''enregistrar es perdran.Esborra node {0}Esborra nodes o vies. Suprimir ara!Suprimeix objectesEsborra relaci√≥ {0}Vols esborrar la relaci√≥?Esborra relacions#Suprimeix els objectes seleccionats)Suprimir la relaci√≥ que s''est√† editant Esborrar les capes seleccionades!Suprimir la relaci√≥ seleccionada*Suprimir de la llista la font seleccionada&Esborra nodes innecessaris d''una via.Esborra via {0}SuprimitSuprimit ''{0}''Estat del conjunt de dades:$Suprimit el node referenciat per {0}Objectes esborrats o moguts!La via {0} esborrada cont√© nodes){0} propietats suprimides de {1} objectesDelicatessen (al detall) Denominaci√≥DentistaGrans magatzems&Correcci√≥ de l''obsolesc√®ncia de {0}Profunditat en metres Descripci√≥Descripci√≥: {0}Senyal de Dest√≠6Destinaci√≥ escrita al senyal (amb o sense dist√†ncia)Grau de Detall del mapaDetalls Detalls...+Determinar els connectors a descarregar ...Di√†metre (en mm)UL''objecte amb l''identificador {0} no ha estat trobat en el conjunt de dades actual.ˇĢ+Di√®sel per als vehicles pesants - Gasoil B Dificultat Direcci√≥$Ruta direccional (Am√®rica del Nord) DeshabilitaDeshabilitar connectorDescarta DispensariPantallaPar√†metres de mostraEMostra informaci√≥ avan√ßada sobre els nodes, camins o relacions OSM.Mostra les coordenades comOMostra l''hist√≤ric dels nodes, els camis o les relacions OSM al navegador web.QMostra informaci√≥ de la hist√≤ria sobre les vies, nodes, o les relacions de OSM.^Mostra informaci√≥ avan√ßada sobre els nodes, els camins o les relacions OSM al navegador web.Mostra la finestra Quant a./Mostrar l''historial dels objectes seleccionats!Mostrar l''historial de l''bjecteDist√†ncia (km) Dist√†ncia: Distribueix els nodesNDistribueix els nodes seleccionats en dist√†ncies iguals a llarg d''una l√≠nia En des√ļsVies en des√ļsS√®quiaNo apliquis els canvis(No tornar a mostrar (recordar selecci√≥)#No tornis a mostrar aquest missatge No facis res BricolatgeMoll"CAP - Centre d''Atenci√≥ Prim√†riaParc per a gossos Can√≤dromConflicte dobleAvall DescarregaDescarrega dadesUbicaci√≥ de desc√†rregaDescarregant els membresDescarrega objecte OSM per IDConnector descarregat>Descarregar imatges rectificades de diferents serveis p√ļblicsURL desc√†rrega#Descarregant els membres incomplets3Descarregar els membres de la relaci√≥ seleccionadaSL''√†rea de desc√†rrega √©s correcta, la seva mida sembla aceptable per al servidorDescarregar com una capa nova"Descarregar els conjunts de canvisDescarregar el contingutDescarrega dades"Descarregar tot el que hi hagi en:Desc√†rrega finalitzadaDescarrega des de l''OSM...Descarregar membres incomplets>Descarregar els membres incomplets de la relaci√≥ seleccionadaNDescarrega del servidor OSM informaci√≥ sobre el conjunt de canvis seleccionat4Descarrega les dades dels mapes des del servidor OSMDescarregar membres.Descarregar nom√©s els meus conjunts de canvisDescarregar a prop: Baixa-ho araDescarrega objecteDescarrega objecte...Descarregar objectesADescarregar els objectes referits a un dels objectes seleccionats&Baixant vies/relacions de parentiu ...'Descarregada la llista de connectors...6Descarregar relacions (relacions de parentiu i camins)4Descarregar les refer√®ncies (relacions de parentiu)#Descarrega la relaci√≥ dels membresDescarregant relacions$Descarregar {0} de {1} (manquen {2})Dades GPX descarregadesDescarregador:%Descarregant fitxer {0}: {1} bytes...Descarregant dades del GPS Descarregant dades des de OSM... Descarregant el connector {0}...Baixant el "Missatge del dia")Descarregant el conjunt de canvis {0} ...!Descarregant conjunt de canvis...7Descarregant el contingut del conjunt de canvis {0} ...Descarregant dadesDescarregant fitxer-Descarregant dades des del servidor d''OSM...Descarregant historial...#Baixant conjunt de canvis oberts.../Descarregant la llista de connectors de ''{0}''Descarregant relaci√≥ {0}(Descarrega dades OSM al llarg d''una via Teleesqu√≠DesaiguaDibuixa'Dibuixa punts grossos per als punts GPS%Dibuixar l√≠nies entre els punts GPS. Dibuxa nodes'Dibuixant l''amplada de les l√≠nies GPX Aigua potable Autoescola TintoreriaMultiplicar en {0} nodesDuplica'Nodes duplicats a dos camins no tancats,Duplicar nodes utilitzats a diferents camins7Selecci√≥ duplicada per copiar i enganxar immediatamentDuplicar la capaNodes duplicatsRelacions duplicadesNodes de via duplicatsCamins duplicatsDin√†micCorreu electr√≤nicE10 (10% de mescla d''etanol)I85 (85% barreja d''etanol)5EPSG: les projeccions 4326 i Mercator s√≥n suportadesˇĢ5La URL de la llic√®ncia EULA no est√† disponible: {0})Cada node ha de connectar nom√©s 2 caminsNord-estEditaEdita 10 foratsEdita 9 foratsEdita informaci√≥ d''adre√ßaEdita boca minaEdita frontera administrativaEdita aer√≤drom Edita BodegaEdita refugi de muntanyaEdita futbol americ√†Edita jaciment arqueol√≤gicEdita Tir amb ArcEdita Centre Art√≠stic Edita ArtEdita AtletismeEdita lloc d''inter√®sEdita Futbol australi√†Edita caixer autom√†ticEdita Pediatra Edita fleca Edita Banc Edita bar Edita Beisbol Edita concaEdita B√†squetEdita camp de batalla Edita Badia Edita PlatjaEdita V√≤lei platjaEdita Botiga de BegudesEdita aparcament de bicicletesEdita Lloguer de bicicletesEdita Botiga de bicicletesEdita terrassa / biergartenEdita DrassanesEdita Bol¬∑lardEdita Llibreria Edita DuanaEdita pista de petanca Edita L√≠mits Edita fitaEdita Boutique Edita Bitlles Edita PontEditar cam√≠ de ferradura Edita EdificiEdita portella de copEdita troleib√ļs(Edita andana de l''estaci√≥ d''autobusosEdita estaci√≥ d''autobusosEdita parada d''autob√ļsEdita CarnisseriaEdita telecabinaEdita Armari de distribuci√≥ Edita Caf√®Edita C√†mpingEdita Futbol Canadenc Edita CanalEdita Pirag√ľismeEdita Lloguer de cotxesEdita taller mec√†nicEdita Compartici√≥ de cotxesEdita concessionari de cotxesEdita T√ļnel de rentatEdita C√†mping per Caravanes Edita CastellEdita barrera canadencaEdita Entrada de la covaEdita CementeriEdita telecadiraEdita cabana/ bungalou.Edita estaci√≥ de c√†rrega (cotxes el√®ctrics)Edita Qu√≠micaEdita Xemeneia Edita Cinema Edita ciutat#Edita senyal de l√≠mit de poblaci√≥Edita L√≠mits CivilsEdita Penya-segatEdita EscaladaEdita rellotgeEdita Botiga de RobaEdita L√≠nia costaneraEdita FacultatEdita Zona Comercial Edita Com√ļEdita botiga d''inform√†ticaEdita ConfiteriaEdita √Ärea de Construcci√≥!Edita la informaci√≥ del contacte.Edita la informaci√≥ de contacte (nou esquema)Edita ContinentEdita botiga d''alimentaci√≥Edita Botiga de fotoc√≤pies Edita Pa√≠sEdita Comarca/Comtat Edita Jutjats Edita bassa Edita Grua Edita CriquetEdita criquet amb xarxa Edita CroquetEdita Pas de vianants Edita CortinaEdita carril biciEdita Via ciclistaEdita Ciclisme Edita presaEdita delicatessen (al detall)Edita DentistaEdita grans magatzemsEdita Senyal de Dest√≠6Edita ruta direccional (utilitzat a Am√®rica del Nord)Edita vies en des√ļs Edita s√®quiaEdita Botiga de Bricolatge Edita Moll Edita CAPEdita parc per a gossosEdita can√≤dromEdita teleesqu√≠Edita desaiguaEdita aigua potableEdita AutoescolaEdita TintoreriaEdita botiga d''electr√≤nicaEdita Ambaixada#Edita punt d''acc√©s d''emerg√®nciaEdita l''entrada Edita H√≠picaEdita Sex-shopEdita Botiga de teixitsEdita botiga de comer√ß justEdita terres de cultiu Edita Corral!Edita restaurant de Menjar r√†pidEdita pastures Edita FerriEdita terminal de ferrisEdita boca d''incendisEdita Parc de Bombers Edita PescaEdita tram d''escalesEdita FloristeriaEdita lloc on menjar i beure Edita vorera Edita GualEdita plantaci√≥ Edita Font Edita MarcEdita BenzineraEdita Botiga de moblesEdita Futbol Ga√®licEdita Garatges Edita Jard√≠Edita Centre de JardineriaEdita Gas√≤metre Edita Porta Edita Glacera Edita GolfEdita camp de golfEdita telef√®ric / aeri Edita GespaEdita CementiriEdita Fruiteria Edita Espig√≥ Edita pensi√≥Edita Gimn√†sticaEdita PerruqueriaEdita Baixador de ferrocarrilModificar Llogaret$Edita portella de malla met√†l¬∑licaEdita Botiga de MaquinariEdita OtorrinoEdita arbustosEdita Heliport Edita botiga d''equips d''√†udioEdita carreteraEdita via en construcci√≥ Edita HoqueiEdita hip√≤dromEdita Hospital Edita Alberg Edita hotelEdita Base de ca√ßaEdita Zona Industrial Edita Illa Edita IlletaEdita Masia/Habitatge a√ĮllatEdita teleesqu√≠ de j Edita Joieria Edita Uni√≥ Edita KartingEdita llar d''infants Edita quioscEdita portella girat√≤riaEdita Botiga de CuinesEdita aq√ľ√≠ferEdita BugaderiaEdita Biblioteca Edita barreraEdita metro lleuger Edita FarEdita zona residencial (20) Edita llocEdita catifa m√†gicaEdita Centre comercialEdita port esportiu Edita mercat Edita PratEdita estaci√≥ de mesuramentEdita memorialEdita s√≤l d''√ļs militarEdita Pou de minaEdita Mini-Golf2Edita Ascensor mixt (que cont√© cabines i cadires)Edita tel√®fons m√≤bilsEdita AeromodelismeEdita Canvi de monedaEdita funicularEdita Monument Edita MotelEdita Motocr√≤sEdita aparcament de motos%Edita lloc on es fan esports de motorEdita Autopista/Autovia&Edita cru√Įlla de l''autopista/autoviaEdita pas de muntanya Edita fangar Edita MultiEdita Multipol√≠gon Edita MuseuEdita Instruments Musicals Edita ferrocarril de via estretaEdita L√≠mit NacionalEdita l√≠mits de Parc NacionalEdita Reserva NaturalEdita Ve√Įnatge/Urbanitzaci√≥Edita DiscotecaEdita Casal de Gent Gran Edita √ípticaEdita paradetes Edita PinturaEdita Lloc Paleontol√≤gic Edita ParcEdita aparcamentEdita via d''aparcamentEdita entrada de l''aparcamentEdita places d''aparcamentEdita Lloc de Passants Editar cam√≠ Edita PicEdita carrer per vianantsEdita Pilota Basca/ValencianaEdita Farm√†ciaEdita lloc del p√≠cnicEdita embarcadorEdita CanonadaEdita pista poliesportivaEdita Lloc de culteEdita remuntadorEdita Zona de jocs infantilEdita Comissaria de PoliciaEdita frontera pol√≠ticaEdita Oficina de correusEdita generador el√®ctricEdita l√≠nia el√®ctricaEdita pal el√®ctricEdita central el√®ctricaEdita Subestaci√≥ el√®ctricaEdita Torre el√®ctricaEdita ferrocarril tur√≠sticEdita enlla√ß de principalEdita carretera principal Edita pres√≥Edita les propietats Edita PubEdita Edificis P√ļblicsEdita Barbacoes P√ļbliquesEdita Informaci√≥ d''adre√ßa%Edita pista per a cotxes teledirigits Edita Circuit Edita RaquetaEdita via de trenEdita andana d''estaci√≥#Edita recollida selectiva/ Punt Net Edita Prov√≠ncia/Vegueria/Regi√≥Edita embassamentEdita edifici residencialEdita zona residencial Edita carrerEdita √Ärea de DescansEdita restaurant Edita RiuEdita Riba del riuEdita les restriccions a la via)Edita carretera desconeguda (per ampliar)Edita telecorda Edita rutaEdita la ruta principalEdita Lliga de RugbiEdita Uni√≥ de Rugbi Edita Ru√ĮnesEdita la pistaEdita Entrenament en Seguretat Edita poterna Edita Sauna Edita EscolaEdita pedregar Edita matollsEdita PeixateriaEdita carretera secund√†riaEdita √Ärea de Servei Edita RefugiEdita sabateria Edita tirEdita Concessionari de Motos Edita LlocEdita Monopat√≠Edita patinatge Edita Esqu√≠ Edita rampa Edita Futbol Edita PuntesEdita pavell√≥ poliesportiuEdita Botiga d''EsportsEdita font / brollador Edita estadiEdita CA/EstatEdita papereriaEdita escala de pasEdita riera / torrent Edita carrerEdita Enllumenat p√ļblicEdita Estudi de Gravaci√≥Edita Barri/Districte Edita metroEdita Boca de metroEdita SupermercatEdita c√†mera de vigil√†nciaEdita v√®rtex geod√®sicEdita Nataci√≥Edita teleesqu√≠ de TEdita Tennis de taulaEdita sastreriaEdita parada de TaxisEdita la pista de rodatgeEdita Tel√®fon Edita TennisEdita TerminalEdita porta d''embarcamentEdita carretera terci√†ria Edita TeatreEdita Parc Tem√†ticEdita Cabines de Peatge Edita TorreModificar VilaEdita AjuntamentEdita Joguineria Editar pistaEdita pacificaci√≥ del tr√†nsit Edita tramviaEdita Parada de tramviaEdita Ag√®ncia de Viatges Edita arbreEdita via r√†pidaEdita enlla√ß de via r√†pida Edita t√ļnelEdita Restriccions de gir Edita tornEdita Taller de Pneum√†ticsEdita carretera desconegudaEdita UniversitatEdita Aspiradora Edita BasarEdita M√†quina expenedoraEdita VeterinariEdita Botiga de V√≠deo Edita MiradorModificar Poble Edita Vinya Edita Volc√†Edita VoleibolEdita paperera!Edita Planta d''Aig√ľes Residuals Edita aiguaEdita parc aqu√†ticEdita Torre d''aiguaEdita pou d''aiguaEdita obres hidr√†uliques Edita CascadaEdita mol√≠ d''aiguaEdita curs d''aigua Edita creu Edita Ermita Edita AssutEdita AiguamollsEdita mol√≠ de vent Edita bosc Edita Obres Edita ZooEdita Carrer associatModifica filtre$Edita latitud i longitud d''un node.Edita xarxa de rutes#Modifica la p√†gina d''ajuda actualModificar la font seleccionadaBarra d''eines d''edici√≥ Edita: {0} Modificat a: Modificar per: Educaci√≥ Electrificada Electr√≤nica*Moneders electr√≤nics i targetes de d√®bit Electr√≤nica Elevaci√≥)L''el¬∑lipsoide ''{0}'' no √©s compatibleNom de l''el¬∑lipsoidePar√†metres de l''el¬∑lipsoide.El¬∑lipsoide requerit (+ellps=* or +a=*, +b=*)Adre√ßa electr√≤nica AmbaixadaPunt d''acc√©s d''emerg√®ncia!Tel√®fon d''emerg√®ncia (pal SOS)Vehicles d''emerg√®ncia Document buit Camins buitsHabilita el filtre#Activar/desactivar el mode avan√ßatCActivar/desactivar la renderitzaci√≥ del mapa en forma esquem√†tica"Aconsellar/desaconsellar la pujada For√ßament0Entreu Latitud/Longitud per saltar a la posici√≥Introdueix l''Adre√ßa URLEntreu URL per descarregar8Indiqueu un rol per a totes les relacions de pertinen√ßa?Introdu√Įu una URL des d''on les dades han de ser descarregadesaIntrodu√Įu les coordenades cartesianes (x i y) separades per un espai, una coma o un punt i coma.Introdu√Įu el text*Indiqueu l''ID de l''objecte a descarregar!Introdu√Įu l''expressi√≥ de cercaEntrada Entrada {0}H√≠picaSex-shopS''ha produ√Įt un errorˇĢError durant la desc√†rregaError al filtre'Error en inicialitzar el test {0}: {1}-S''ha produ√Įt un error en carregar el fitxer%S''ha produ√Įt un error al fitxer {0}Error d''an√†lisi {0}: BS''ha produ√Įt un error en canviar el nom del fitxer "{0}" a "{1}"HError mentre es creava una c√≤pia de seguretat de la capa suprimida: {0}"Error mentre s''exportava {0}: {1}7S''ha produ√Įt un error mentre s''estava analitzant {0}ˇĢErrors durant la desc√†rregaˇĢEst√≤nia, mapa base (Maaamet)Est√≤nia, Multi (Maaamet)Est√≤nia Orto (Maaamet)TotExemples/Inicialitzacions espec√≠fiques de la plataformaSurt Surt del JOSMPSortir de JOSM sense enregistrar. Els canvis pendents d''enregistrar es perdran. Sortir ara!Surt de l''aplicaci√≥Surt per Mode expertExporta el fitxer GPXExporta i desaOpcions d''exportaci√≥"Exporta les dades a un fitxer GPX.Exporta a GPX... Extrusi√≥ˇĢARREGLAˇĢˇĢTeixitsInstal¬∑lacions'Ha fallat la c√†rrega de l''esquema XMLHa fallat l''obertura de la URL3No s''ha pogut canviar el nom del fitxer {0} a {1}. Comer√ß JustTerres de cultiuCorral Menjar r√†pidN√ļmero de faxQuotaPasturesTanca Ruta de ferriTerminal de ferrisFitxerNo existeix el fitxer ''{0}''.Nom del fitxer:Arxiu de c√≤pia de seguretat.El fitxer ja existeix. Voleu sobreescriure''l?Nom del fitxer:2El fitxer {0} ja existeix. Voleu sobreescriure''l? Fitxer: {0}FitxersFitxers del Tipus:Fitxers del tipus:Filtre"Filtre amagat:{0} Deshabilitat:{1} Mode filtre0Filtrar els objectes i amagar-los/desactivar-losCadena a filtrar:Filtre:Finalitza el dibuix.Boca d''incendisParc de Bombers Llar de focPescaArreglaCorregit les propietatsArregla conflictes d''etiquetes Corregir el problema seleccionat Corregir-ho quan sigui possible.Corregint ({0}/{1}): ''{2}''Corregint errors...Pal de banderaFloristaCarpetesSegueixSegueix la l√≠nia S''han trobat aquests problemes:MenjarMenjar i BeureMenjar i BeurePeu!Nom√©s pels objectes seleccionatsGualPlantaci√≥ forestalLIgnorar els objectes en anviar per√≤ sense que siguin esborrats al servidor. S''han trobat {0} coincid√®nciesFontMarc%S''inflen les rodes de la bici gratisFreemap.sk CotxesFreemap.sk BicicletaFreemap.sk SenderismeFreemap.sk Esqu√≠Bloqueja2Bloqueja la llista actual dels elements combinats.Freq√ľ√®ncia (Hz)A partir de (parada inicial)De...De la relaci√≥ D''una URL Benzinera BenzineraTipus de combustible:Fugro (Dinamarca)Vista de pantalla completaFunci√≥MoblesˇĢZona GK Fitxers GPXGRAFCAN - Islas CanariasˇĢˇĢFutbol Ga√®licGaratgesJard√≠Centre de Jardineria Gas√≤metrePorta Calibre (mm)ˇĢGau√ü-Kr√ľger Zona {0}Acc√©s generalAcc√©s generalFitxers GeoJSON GeografiaˇĢ Obtenir capesGlaceraVidre'Va a la p√†gina incial d''ajuda de JOSMV√©s a la p√†gina seg√ľentV√©s a la p√†gina anteriorˇĢ Camp de golfTelef√®ric / AeriGespa CementiriVerd: FruiteriaContenidor d''obraEspig√≥Guadalupe Fort-Marigot 1949Guadalupe Ste-Anne 1948Pensi√≥FitaˇĢ Guyana RGFG95 Gimn√†sticaˇĢˇĢˇĢˇĢ PerruqueriaLlogaretPortella de malla met√†l¬∑licaˇĢ Maquinari T√© cabina?Disposa de calefacci√≥?SalutOtorrinoArbustosVehicles pesants (camions)ArbustosAl√ßadaAl√ßada (metres)HeliportAjuda Ajuda: {0} HemisferiAmaga"Amaga la barra d''eines d''edici√≥Amagar el filtreOcultar aquest bot√≥/Amagar aquest missatge i no tornar-ho a mostrarAmagant el filtreEquips d''√†udio!Vehicles amb alta ocupaci√≥ (VAO) CarreteraNodes de carretera duplicatsViesDHi ha carreteres que comparteixen un mateix segment amb superf√≠ciesˇĢ ExcursionismeLlocs Hist√≤rics HistorialHistorial (web)Historial del node {0}Historial de la relaci√≥ {0}Historial de la via {0}HoqueiIniciP√†gina d''iniciCavall Hip√≤dromˇĢ Ordinador:AlbergˇĢNom de la CasaN√ļmero de portalN√ļmero de casa {0}N√ļmero de casa del {0} al {1}Casa {0}To: Base de ca√ßaˇĢˇĢˇĢ(S''espera un ID > 0. Actualment √©s {0}.ˇĢIDEIB - Illes Balears*S''ha produ√Įt un error d''entrada/sortidaExcepci√≥ d''I/OkError d''entrada/sortida durant la creaci√≥ del fitxer, la c√≤pia de seguretat autom√†tica ser√† omesa: {0}ˇĢITACyL - Castilla y Le√≥nIconaIcona:IgnoraIgnorar aquest av√≠s i fusionarIgnorar el consell i enviarYIgnorant l''excepci√≥ perqu√® la desc√†rrega ha estat cancel¬∑lada. L''excepci√≥ era: {0}2S''est√† ignorant l''adre√ßa URL malformada: "{0}"2S''est√† ignorant l''adre√ßa URL malformada: "{0}"Dades err√≤nies"L''expressi√≥ ''{0}'' √©s err√≤nia&El valor de latitud ''{0}'' √©s erroni'El valor de longitud ''{0}'' √©s erroniObjecte incorrecte amb ID=0*L''expressi√≥ regular ''{0}'' √©s err√≤niaImatgeFitxers d''imatge ImatgeriaURL d''imatgeriaURL d''imatgeria (Defecte)Decalatge de l''imatgeriaProve√Įdors d''imatgeriaImatgeria: {0}ˇĢImporta dades OSM en format PBFImportar imatgesLa importaci√≥ no √©s possible!Importa gr√†fics vectorials (SVG)!Millorar la precisi√≥ dels camins+Mode de millora de la precisi√≥ dels camins En segon plaDins el conjunt de canvis: En conflicte amb: 4Incloure un node als segments m√©s propers de la via Nombre incorrecte de par√†metresAmpliarˇĢˇĢ Informaci√≥ Informaci√≥Taulell d''informaci√≥Oficina d''informaci√≥Terminal d''informaci√≥6Av√≠s informatiu, s''esperen diverses falses entrades.S''est√† inicialitzant'S''est√† inicialitzant l''API de l''OSM)S''estan inicialitzant els estils de mapa)Inicialitzant els nodes a actualitzar ... Inicialitzant les predefinicions-Inicialitzant les relacions a actualitzar ...#S''est√† inicialitzant el validador(Inicialitzant les vies a actualitzar ...Instal¬∑lant connectors(Instal¬∑lant els connectors actualitzatsError intern del servidorAcc√©s a InternetTarifa d''acc√©s a Internet"Intersecci√≥ entre multiplol√≠gonsBL''ID especificat no √©s v√†lid L''objecte no pot ser descarregat.&URL ''{0}'' inv√†lida al connector {1}Fitxer bz2 inv√†lidConjunt de dades inv√†lidLa data no √©s v√†lida)Els valors de data i hora no s√≥n v√†lidsDespla√ßament no v√†lid%L''expressi√≥ de cerca no √©s v√†lida$Error d''ortografia a la l√≠nia: {0} L''ID de l''usuari no √©s v√†lidNom d''usuari no v√†lid5El valor {0} √©s erroni per al par√†metre ''has_arg''Inverteix filtreˇĢˇĢˇĢˇĢIllaIlletaMasia/Habitatge a√ĮllatQSembla que JOSM va quedar bloquejat la darrera vegada. Voleu restaurar les dades?Teleesqu√≠ de JEditor Java OpenStreetMapVersi√≥ de Java {0}JoieriaFunci√≥ de fusi√≥ d''√†reesUneix node i l√≠niaUneix el node a la via!Entra en l''√†rea de confirmaci√≥Uneix les zones superposadesZones superposades fusionades!Uneix les zones que es superposenSalta a la posici√≥ Salta all√†Salta a la posici√≥Anar al marcador anteriorUni√≥ˇĢˇĢˇĢMant√©Conservar les meves coordenadesConservar el meu estat esborratConservar el connector:Conservar la parella clau/valor del conjunt de dades localAConservar la parella clau/valor del conjunt de dades del servidorConservar les seves coordenadesConservar el seu estat esborrat7Conservar aquest membre per a l''objecte de destinaci√≥ClauLa clau ''{0}'' no √©s v√†lida+La clau ''{0}'' no √©s ales predefinicions.Clau: Clau: {0}Dreceres de teclat Paraules clauLlar d''infantsQuioscPortella girat√≤riaCuinesLKS-92 (Let√≤nia TM)GLP (gas liquat de petroli)Punt de l''etiquetaLambert 4 Zones (Fran√ßa)Lambert 93 (Fran√ßa)Zona CC LambertLambert CC9 Zona (Fran√ßa)C√≤nica conforme de LambertLambert Zona (Est√≤nia) Aq√ľ√≠fer√ös de la terraˇĢ"Node d''usos de la terra duplicatsIdioma Mode lla√ßNSelecci√≥ en mode lla√ß: seleccioneu objectes dins d''una zona dibuixada a m√†Darrer canvi a {0}ˇĢˇĢLatitud Latitud: !Obrir en mode de pantalla sencera BugaderiaCapa*La capa ''{0}'' no te cap canvi per pujar.*La capa ''{0}'' no te cap canvi per pujar..La capa ''{0}'' ha de ser a la llista de capesCapa ''{0}'' no suportadaLa capa no √©s a la llista. Capa: {0}CapesOciLongitudLongitud (metres)Longitud en metres Longitud: {0} Pas a nivell Biblioteca Llic√®nciaTipus de carnetBarrera-Vehicles comercials lleugers (de mercaderies) Metro lleugerFarL√≠nia de refer√®nciaTipus de l√≠niaL√≠nia {0} columna {1}: LlistaQllista d''elements al meu conjunt de dades, per exemple el conjunt local de dadesXllista d''elements al seu conjunt de dades, per exemple el conjunt de dades del servidoruLlista d''elements fusionats. Aquests elements rempla√ßaran la meva llista d''elements quan sigui aplicada la fusi√≥.Zona Residencial (20) Carregar CTCarrega sessi√≥Carregar capa WMSCarregar capa WMS d''un fitxer"Carregar una sessi√≥ d''un fitxer.Carregar historialCarrega les capes d''imatgeria Carregant els primers connectors#Carregant l''historial del node {0})Carregant l''historial de la relaci√≥ {0}$Carregant l''historial de la via {0}3S''estan carregant les prefer√®ncies de les imatges*S''est√† carregant el connector ''{0}''...Carregant connectorsDescarregant connectors ...Carregant sessi√≥ ''{0}''S''est√† carregant {0}Fitxers localsLloc Ubicaci√≥BlocaResclosaLodi - It√†liaLongitud Longitud: Cerca a:Aspecte i comportamentCerca a:Torre de guaitaBCercar nodes i camins amb FIXME com a valor de qualsevol propietatˇĢˇĢMSR Maps Urb√† Escala BTTCatifa m√†gica3El conjunt de dades principal no cont√© el node {0}&Fer una c√≤pia paral¬∑lela dels camins Error en fer una via paral¬∑lela;La URL de la llic√®ncia EULA no t√© el format correcte: {0}Sent√®ncies malformades: {0}Centre comercial ConstruccionsˇĢ#Configurar manualment un proxi HTTPMapaEstils d''acoloriment de mapesProjecci√≥ del mapa Mapa: {0}ˇĢˇĢ Port esportiuMercatMartinica Fort Desaix 1952ˇĢM√†x. pes per eix (en tones)M√†x. al√ßada (en metres)9M√†x. al√ßada (metres, nom√©s quan for√ßament=al√ßadamax)M√†x. longitud (m)Velocitat m√†xima (km/h);M√†x. velocitat (km/h, nom√©s quan for√ßament=velocitatmax)M√†x. pes (tones)0M√†x. pes (tones, nom√©s quan for√ßament=pesmax)M√†x. amplada (metres)√Ärea m√†xima per petici√≥:Prat MesuramentEstaci√≥ de mesurament Membre deMembresMembres(solucionat)Membres(amb conflictes)ˇĢ Nom del men√ļNom del men√ļ (Defecte) Men√ļ: {0}ˇĢCombinaFusiona els nodes Combina capa)Fusiona dos o m√©s nodes en el m√©s anticCombina selecci√≥)Combina la capa actual amb una altra capa6Fuisonar els objectes seleccionats a una capa diferent%Fusionar aquesta capa sobre una altraFusiona {0} nodesjEls nodes fusionats encara no han estat bloquejats. No √©s possible de construir la comanda de resoluci√≥.Versi√≥ fusionadaCombinant dades...Combinant capes3Fusionant capes amb diferents pol√≠tiques de pujada Exemples:


En mode mixt, especifiqueu els objectes d''aquesta manera: w123, n110, w12, r15
Tipus d''objecte:Objectes amb historialObjectes a afegir:Objectes a suprimir:Objectes a modificar: 100 octans 80 octans 91 octans 92 octansS√ļper 95 octansS√ļper 98 octans2Ja existeix un favorit amb aquest nom. Rempla√ßar?Despla√ßament:Despla√ßament: D''acord Clau vellaVell rol Valor vell Sentit √önicCamins amb un √ļnic nodeNUn dels camins seleccionats no √©s tancat i en conseq√ľ√®ncia no pot ser unit. Sentit √ļnicUnidireccional (bicicleta)OpacitatObreObrir una ubicaci√≥...Obrir fitxer OSMObrir fitxer OsmChange Obrir recents7Obrir una nova capa WMS per carregar dades d''un fitxerObre un fitxer.BObre un llista amb totes les comandes (desfer mem√≤ria intermitja)+Mostrar una llista amb les capes carregadesObre una finestra que permet saltar a una posici√≥ espec√≠ficaRObre la finestra del gestor de modificacions per a les modificacions seleccionadesHorari de funcionamentOperador√ípticaAtributs Opcionals:Tipus opcionals Org√†nica Via original NormalitzaOrtogonalitzar / Desf√©sNormalitza la figuraOrtogonalitza les formesČOrtogonalitzar la figura / Desfer Si us plau, seleccioneu els nodes que han estat despla√ßats per la darrera acci√≥ d''ortogonalitzaci√≥!Fitxer OsmChangeAltreAltres punts d''informaci√≥Altres nodes duplicats ParadetesFormes de sortida d''energia!Zones o superf√≠cies superposadesCarreteres superposades#L√≠nies de ferrocarril superposadesCamins superposats SobreescriuSobreescriure la clauPCN 2006 - It√†liaPCN 2008 - IT + Lazio+Umbria PNOA EspanyaPUWG (Pol√≤nia)PUWG 1992 (Pol√≤nia)PUWG 2000 Zona {0} (Pol√≤nia) Zona PUWGPinturaLloc Paleontol√≤gicˇĢˇĢ Paral¬∑lelPar√†metre ''{0}'' requirit.OEl par√†metre "downloadgps" no accepta noms de fitxer ni adreces URL de fitxersParcAparcament Dissuasiu (P-R) AparcamentVia d''aparcamentEntrada de l''aparcamentPlaces d''aparcament Part de: ˇĢLloc de Passants Contrasenya Contrasenya: Contrasenya: Enganxa Enganxa ...Enganxa Etiquetes0Enganxa el contingut de la mem√≤ria d''enganxat.&Enganxar sense els memebres incompletsCam√≠Ruta:PicCarrer per vianantsPas de vianantsTipus de pas de vianantsPeatonalPilota Basca/ValencianaDHi ha conflictes pendents a la llista de membres d''aquesta relaci√≥CConflictes pendents de resoldre a la llista de nodes d''aquesta via0Propietats amb conflictes pendents de resoluci√≥&Duu a terme la validadi√≥ de les dadesˇĢ Farm√†ciaN√ļmero de tel√®fonN√ļmero de tel√®fonLloc de P√≠cnic EmbarcadorˇĢCanonadaTipus de pistesPista poliesportiva Lloc de culteLlocs RemuntadorReprodueix/Pausar audioZona de jocs infantil(Si us plau, abandoneu si no esteu segurs*Si us plau, decidiu els valors a conservar7Si us plau introdu√Įu les coordenades cartesianes (x,y))Si us plau introdu√Įu les coordenades GPSSi us plau seleccioneu una clauSi us plau seleccioneu un valor%Selecciona com a m√≠nim quatre nodes.FSeleccioneu com a m√≠nim un node, via o relaci√≥ que ja estigui pujat.>Com a m√≠nim heu de seleccionar una via tancada per ser unida.6Si us plau, seleccioneu com a m√≠nim un node o una via.Si us plau selecciona una via per simplificar.-Si us plau, seleccioneu com a m√≠nim una via..Si us plau selecciona com a m√≠nim tres nodes.SSi us plau, seleccioneu almenys dos nodes per fusionar o un node proper a un altre.2Selecciona com a m√≠nim dos vies per combinar-les.RSelecciona exactament dos o tres nodes, o una via amb exactament dos o tres nodes.-Si us plau selecciona alguna cosa per copiar.,Si us plau, seleccioneu la l√≠nia a suprimir-Si us plau, seleccioneu la l√≠nia a modificarSeleccioneu la capa de dest√≠GSeleccioneu vies que formin un angle de 90 o 180 graus, aproximadament.Informaci√≥ del connector)Ha fallat l''actualitzaci√≥ del connector Connectors Nom del PuntN√ļmero del PuntPalPal de ref√®nciaComissaria de PoliciaPol√≠tic Poblaci√≥ˇĢPosici√≥Lla posici√≥ {0} √©s fora dels l√≠mmits. El nombre actual de membres √©s {1}.B√ļstiaOficina de correus Codi postalEnergiaGenerador el√®ctricL√≠nia el√®ctricaCentral el√®ctricaSubestaci√≥ el√®ctricaTorre el√®ctrica$Nodes de l√≠nia el√®ctrica duplicatsL√≠nies el√®ctriquesFont d''alimentaci√≥Violaci√≥ de la precondici√≥Precondici√≥ no omplerta Predefinit Prefer√®ncies!Prefer√®ncies enregistrades a {0}Prefer√®ncies...$Preparar la resoluci√≥ de conflictesFerrocarril tur√≠sticPredefinicions6Les predefinicions no contenen la propietat de la clauPressi√≥ (en bar)Marcador anteriorAnterior PrincipalEnlla√ß de Principal PrimitivaPres√≥Piscina%S''est√† processant el fitxer ''{0}''(Processant els fitxers del connnector...Coordenades projectadesCoordenades projectades: Projecci√≥#L√≠mits de la projecci√≥ (en graus)Codi de la projecci√≥M√®tode de projecci√≥Non de la projecci√≥Projecci√≥ requerida (+proj=*) PropietatsPropietats / PertinencesVerificador de propietats:%Propietats dels objectes seleccionatsJPropietats del meu conjunt de dades, per exemple el conjunt local de dadesQPropietats del seu conjunt de dades, per exemple el conjunt de dades del servidorPropietats de Propietats(amb conflictes)Propietats/Pertinences"Propietats: {0} / Pertinences: {1}'Configuraci√≥ del servidor intermediariˇĢEdificis P√ļblicsBarbacoes P√ļbliquesVehicles de servei p√ļblic (SP)Transport p√ļblicTransport p√ļblic (√ĖPNV)Neteja Neteja...ˇĢPedreraConsultaPreguntaPista per a cotxes teledirigitsCircuitRaqueta Via de tren FerrocarrilBaixador FerrocarrilAndana d''estaci√≥(Nodes de l√≠nia de ferrocarril duplicatsPHi ha l√≠nies de ferrocarril que comparteixen un mateix segment amb superf√≠ciesS√®rie de nombres esperats Dades GPSLlegir la versi√≥ del protocol$Llegint el conjunt de canvis {0} ...Llegint el conjunt de canvis...-Llegint la informaci√≥ local del connector...Llegint {0}... Llegeix-meNom real9Segur que voleu suprimir la selecci√≥ de la relaci√≥ {0}?Accions recomandesEnregistramentEstudi de Gravaci√≥Imatge rectificada...Recollida selectiva / Punt NetVermell:Ref√©s Ref√©s...!Ref√©s la darrera acci√≥ desfeta.3Refer la comanda seleccionada i totes les anteriors Ref√©s {0} Refer√®nciaRefer√®ncia (n√ļmero de l√≠nia)Refer√®ncia FGKZ (DE)Refer√®ncia GNBC (CA)Refer√®ncia GNIS (EUA)N√ļmero de l√≠niaRefer√®ncia Regine (NA)Refer√®ncia Sandre (FR)N√ļmero de refer√®nciaReferenciat per: ActualitzaProv√≠ncia/Vegueria/Regi√≥Refusa conflictes i desaRelaci√≥ Relaci√≥...Editor de relacions: SuprimirEditor de relaci√≥: {0}Verificador de relacionsLa relaci√≥ est√† suprimidaLa relaci√≥ √©s buida#El tipus de relaci√≥ no √©s conegut Relaci√≥ {0} Relaci√≥: Relaci√≥: seleccionada Relacions"Relacions amb els mateixos membresRelacions: {0}IDeixeu anar el bot√≥ del ratol√≠ per seleccionar objectes en el rectangle=Deixeu anar el bot√≥ del ratol√≠ per aturar el despla√ßament.8Deixeu anar el bot√≥ del ratol√≠ per aturar la rotaci√≥.9Deixeu anar el bot√≥ del ratol√≠ per aturar l''ampliaci√≥Religi√≥ Recarrega>Reacarregar els objectes seleccionats i refrescar-ne la llista$Recarrega la p√†gina d''ajuda actualContinueu si voleu descartar aquests canvis.pAlguns de les vies eren part de relacions que han estat modificades. Verifica que no s''ha introdu√Įt cap error.^Disculpeu. No √©s possible modificar les relacions de multipol√≠gons amb varis camins externs.uDisculpeu. No √©s possible crear una via que al mateix temps sigui interior i exterior a una relaci√≥ multipoligonal.`Disculpeu. No √©s possible crear una via que sigui interior a v√†ries relacions multipoligonals.hDisculpeu. No √©s possible crear una via que sigui exterior a m√ļltiples relacions entre multipol√≠gons.Ordena"Ordenar el men√ļ de PredefinicionsOrigenSudSud-√Äfrica Topo (OOC)/Places per a les persones de mobilitat redu√ĮdaEspais per a gent granEspais per a embarassadesdestins especialsRadarPuntes Dividir via5Divideix una via en dos segments pel node seleccionatDividir la via {0} en {1} partsDividir la via en fragmentsEsportEsport (Pilota)Instal¬∑lacions esportivesEsportsPavell√≥ poliesportiuFont / BrolladorEstadi EstrellesInicia la cercaInicia la desc√†rregaComen√ßa a descarregar dades0Comen√ßar una nova via a partir del darrer node.0Iniciant nou intent {0} de {1} en {2} segons ...Iniciant nou intent {0} de {1}.!Comunitat aut√≤noma/Estat federalEstat: PapereriaˇĢInforme d''estatEscalesStevns (Dinamarca) Escala de pasˇĢRiera / TorrentCarrerEnllumenat p√ļblicNom del carrerCarrersCarrers NRW Geofabrik.deFort)Mem√≤ria intermitja d''estils per "{0}":Dg 10:00Dg 10:30Dg 11:00Sub√†rea Envia filtre5Subtipus de curs d''aigua (el m√©s gran dels membres)Barri/DistricteMetro Boca de metro√ąxitˇĢ SupermercatAmb vigil√†nciaSuport Serveis d''imatges rectificades: Superf√≠cieˇĢ Vigil√†nciaV√®rtex geod√®sic6Dades sospitoses trobades. Pujar-les de totes maneres?Nataci√≥Swiss Grid (Su√Įssa)Mercator obl√≠qua su√ĮssaDescripci√≥ de s√≠mbolsSistema de mesuraTeleesqu√≠ de TT1 - ruta de senderisme#T2 - ruta de senderisme de muntanya*T3 - dif√≠cil, ruta de senderisme exposada/T4 - dif√≠cil, exposada i empinada, ruta alpina&T5 - ruta alpina dif√≠cil amb escalada&T6 - ruta perillosa d''escalada alpinaˇĢURL TMSZLes capes TMS no suporten la projecci√≥ {0}. {1} Canvieu la projecci√≥ o suprimiu la capa.Tennis de taulaEtiquetant predefinicions Etiquetes Etiquetes: SastreriaˇĢˇĢPista de rodatgeTel√®fonTargetes telef√≤niquesˇĢAdmet tenda de campanyaˇĢ Terci√†riaProvaTest {0}/{1}: Comen√ßant {2}ˇĢĄAquesta capa no suporta cap de les projeccions de JOSM, per aix√≤ no la podeu utilitzar. Aquest missatge no toranar√† a ser mostrat.ĽLes dades que heu copiat contenen objectes incomplets. Aquests objectes no seran ignorats en fer l''operaci√≥ d''enganxar. Voleu enganxar les dades copiades sense els objectes incomplets?eLa selecci√≥ no pot ser utilitzada per fer una operaci√≥ de tall perqu√® no heu seleccionat cap node.@La selecci√≥ actual no pot ser utilitzada per fer una separaci√≥El document no cont√© dades._Els seg√ľents objectes dependents seran eliminats
addicionalment als objectes seleccionats:DEls errors seg√ľents han aparegut durant la desc√†rrega massiva: {0}6La clau ''{0}'' i tots els seus valors seran suprimits\La capa {0} no suporta la nova projecci√≥ {1}. {2} Canvieu la projecci√≥ o suprimiu la capa.FLa projecci√≥ {0} no pot ser activada. S''est√† utilitzant la MercatorEl proxi no pot ser utilitzat.]L''expressi√≥ regular "{0}" t√© un error de sintaxi a l''√≤fset {1}. Detall de l''error: {2}ML''expressi√≥ regular "{0}" t√© un error de parseig. Detall de l''error: {1}_La zona demanada √©s massa gran. Si us plau feu-la una mica m√©s petita o canvieu la resoluci√≥8La zona seleccionada no est√† completa. Voleu continuar?8Els nodes seleccionats no formen part de la mateixa via.ELa selecci√≥ cont√© {0} camins. Segur que els voleu simplificar tots?1El servidor ha retornat un error amb el codi {0}.íEl servidor ha respost amb el codi d''error 404.
Aix√≤ acostuma a indicar que el servidor no ha trobat cap objecte amb l''ID que s''ha demanat.aLa via no es pot dividir en els nodes seleccionats. (Consell: Selecciona nodes al mig de la via.)WLes vies no es poden combinar amb els sentits actuals.Vols invertir algun dels sentits?TeatreLa seva versi√≥/La seva versi√≥ (conjunt de dades del servidor)El seu amb el fusionat Parc tem√†ticNo hi ha capa d''imatgeria'No existeixen conjunts de canvis oberts7No hi ha cap objecte seleccionat per a ser actualitzat.sHi ha conflictes no resolts. Els conflictes no seran enregistrats i seran tractats com a refusats. Voleu continuar?'Hi ha una intersecci√≥ entre els camins.Hi havia {0} conflictes durant la importaci√≥.4Aix√≤ pot portar a la supresi√≥ accidental de nodes.%Aquest node no est√† unit a cap altre©Aquesta operaci√≥ far√† que JOSM descarti els objectes seleccionats.
Seran eliminats de la capa però no seran eliminats
del servidor quan siguin enviats.9Aquest connector comprova si hi ha errors a les relacionsMAquest test comprova si el final d''una via √©s molt a prop d''una altra via.0Aquest test verifica si les zones se superposen.7Aquest test verifica si els multipol√≠gons s√≥n v√†lidsAAquest test comprova si les restriccions de tornada s√≥n v√†lidesĪAquest test comprova si dos camins, l√≠nies de ferrocarril, cursos d''aigua o construccions tenen encreuaments sense que en tinguin cap node en com√ļ que faci d''interconnexi√≥.YAquest test verifica si una connexi√≥ entre dos nodes √©s utilitzada per m√©s d''una via.{0} objectes vers 1 conjunt de canvis utilitzant {1} sol¬∑licitudsPujant dades de la capa ''{0}''√ös7Utilitzeu ( and ) per agrupar expressions| o OR per combinar amb un OR l√≤gicUtilitzar un proxi SOCKSUsa les tecles de direcci√≥ o arrossega la capa d''imatge amb el ratol√≠ per tal d''ajustar el decalatge de la imatge. Tamb√© pots indicar els decalatges est i nord a les coordinades {0}. Si vols enregistrar el decalatge com un favorit, indica el nom del favorit a continuaci√≥.Fes servir el predeterminat'Utilitzar el fitxer de dades de defecte$Utilitza els par√†metres per defecte 0. Actualment √©s {0}.Versi√≥ esperada Versi√≥ {0} Versi√≥: Veterinari VisualitzaVisualitza: {0}MiradorSeguiment autom√†ticPoble Poble/CiutatVinya VisibilitatVisibilitat/llegibilitatCastellet visibleVisita la p√†gina del projecteVolc√†VoleibolTensi√≥ĚAv√≠s: el format de l''adre√ßa URL de l''API no √©s l''esperat. La redirecci√≥ vers l''hist√≤ric de l''objecte probablement fallar√†. L''adre√ßa √©s: ''{0}''¶ADVERT√ąNCIA: format inesperat de l''API de base URL. Redirecci√≥ a la p√†gina d''usuari per a l''usuari d''OSM probablement fallar√†. API de base de URL √©s: ''{0}''ˇĢˇĢWGS84ˇĢ Error WMS4Adre√ßa del servei WMS o identificador de la imatge:Esperant 10 segons ... MurAtenci√≥LAv√≠s: ha fallat la supresi√≥ del connector ''{0}'' que est√† desactualitzatKAv√≠s: ha fallat la desc√†rrega de la llista d''informaci√≥ dels connectors?Av√≠s: ha fallat la lectura de MOTD. L''excepci√≥ ha estat: {0}gAv√≠s: barrejar dades de les versions 0.6 i 0.5 far√† que les dades resultants siguin de la versi√≥ 0.5 Av√≠s: {0}AvisosRentatPapereraPlanta d''Aig√ľes ResidualsAigua Parc aqu√†ticTorre d''aigua Pou d''aiguaObres hidr√†uliquesCascadaMol√≠ d''aigua Curs d''aigua Nodes de curs d''aigua duplicatsVia connectada a una √†rea-El final del cami √©s a prop d''una carretera/El final de la via √©s a prop d''una altra via..El node d''una via √©s a prop d''una altra viaLa via finalitza a una √†reaVia {0}Via: Punts de la via Altres vies@Hi ha camins que comparteixen un mateix segment amb superf√≠ciesCamins amb la mateixa posici√≥CreuErmitaLloc webAssut AiguamollsCadira de rodesCadires de rodesöSi revertiu el sentit d'aquesta via,suggerim fer tamb√© els seg√ľents canvis a les propietats de la via per tal de mantenir la consist√®ncia de les dades. Tot el grupAmplada (metres)2Amplada de la l√≠nia GPX dibuixada (0 per defecte)ˇĢ Mol√≠ de vent FinestresAnemoscopi (m√†nega de vent)Vista esquem√†tica Amb botigaBoscObres#Camins odenats de manera incorrectaˇĢS√≠S√≠, aplicar-hoSi, crear un conflicte i tancarĖSou a punt de suprimir objectes incomplets.
Això provocarà problemes perquè no esteu veient els objectes reals.
Segur que els voleu suprimir?‹Sou a punt de suprimir nodes situats fora de la zona que heu descarregat.
Això pot provocar problemes perquè pot haver altres obejectes, que no veieu, que els poden estar utilitzant.
Segur que els voleu eliminar?ŹSou a punt de llan√ßar {0} finestres del navegador.
Això pot atabalar la pantalla amb finestres de navegador
i trigar bastant en acabar./Sou a punt de fusionar dades de les capes ''{0}'' i ''{1}''.

Aquestes capes tenen diferents polítiques de pujada i no han de ser fusionades d''aquesta manera.
La seva fusió comportaria l''aplicació de la política més estricta (es desaconsella la pujada) a ''{1}''.

Aquesta no és la manera recomanada per a fusionar aquest tipus de dades.
En comptes d''això haurieu de comprovar i fusionar els objectes per separat, un a un, utilitzant l''opció ''Fusionar selecció''.

Segur que voleu continuar?Sou a punt de fusionar varis objectes de les capes ''{0}'' i ''{1}''.

Aquesta no és la manera recomanada per a fusionar aquest tipus de dades.
En comptes d''això haurieu de fusionar cada obecte per separat, un a un.

Segur que voleu continuar?äSou a punt de separar objectes incomplets.
Això pot causar problemes perquè no veieu l''objecte real.
Segur que els voleu separar?…Sou a punt de separar nodes situats fora de la zona que heu descarregat.
Això pot causar problemes perquè altres objectes (que no veieu) els poden estar utilitzant.
Segur que els voleu separar?>Tamb√© podeu enganxar una adre√ßa web de www.openstreetmap.orggHeu canviat la clau ''{0}'' vers ''{1}''. La nova clau ja est√† en √ļs, voleu sobreescriure els valors?Heu trobat un error dins JOSMsHeu mogut m√©s de {0} elements. Movent un gran nombre d''elements sovint causa un error. Segur que els voleu moure?(Has de seleccionar com a m√≠nim una via.FHeu de seleccionar dos o m√©s nodes per poder dividir una via tancada.ˇĢApropaApropar (en metres)ApropaAmplia (teclat)AllunyaAllunya (teclat)Apropa i mou el mapaApropaNivell d''apropament:AllunyaAmplia la vista de {0}Amplia a'Ampliar el(s) element(s) seleccionat(s)Ampliar la selecci√≥ Amplia {0}LAmpliaci√≥ deshabilitada perqu√® la capa d''aquesta relaci√≥ no est√† activaGAmpliaci√≥ deshabilitada perqu√® la capa d''aquesta via no est√† activa@ampliaci√≥ deshabilitada perqu√® no hi ha cap membre seleccionat?Ampliaci√≥ deshabilitada perqu√® no hi ha cap nnode seleccionat"carrer Major" Interval:{0} > aplicant {0} estil "{1}"  > ignorant "{0}" (inactiu)ˇĢciutatllocmunicipibarri/districtel√≠nial√≠nia_baixa_tensi√≥l√≠mitl√≠nia multipol√≠gonxarxa restricci√≥rutallocEdita mercaderies Edita PilonaEdita l''estaci√≥ MercaderiesPilonaEstaci√≥PortaTorna M√©s r√†pidAvan√ßament r√†pidAvan√ßa Salta enrera.Salta endavantMarcador seg√ľentReproduir el seg√ľent marcadorReproduir el marcador anteriorReprodueix/PausaMarcador anterior M√©s lentAvan√ßar a poc a pocTancatObrebuitnegreblaumarr√≥grisverdvermellblancˇĢˇĢˇĢO anal√≤gicˇĢˇĢrellotge de sol no ortodoxˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢNom Combustibleverdcarril aparcamentvoreragranja plantacio residencial Despla√ßament Ampliaci√≥marcaˇĢ utilitzats√≠matollsbarrejaten superf√≠ciepilarestany soterradasubmar√≠murEdita Estaci√≥Estaci√≥ˇĢˇĢˇĢˇĢˇĢrefugi_de_picnictransport_p√ļblicrefugi_meteorol√≤gicV√≠deoClau: con√≠ferescaducbarrejatnom del carrer abreujatactivatafegeix a la selecci√≥!afegeix bot√≥ a la barra d''einesadre√ßaadreces que pertanyen al carreradministratiusavan√ßatconfiguraci√≥ avan√ßada via a√®ria via a√®riavia_a√®ria_foscavia_a√®ria_llumagregat agr√≠colaairetottotes les vies tancadestots els objectes incompletstots els objectes modificatstots els nous objectestots els objectestotes les relacionstots els objectes seleccionatstotes les vies alfab√®tic alternativatpus d''equipament {0}instal.lacions_semaforfutbol_americ√†√†ncoresanglic√†menjar_animalsan√≤nim qualsevoltot el relacionat amb el carrer apartaments aq√ľeducte tir amb arc√†reaasi√†ticasfalt atletisme√†udiofutbol_australi√† automatitzat fora_de_pistafonsenrerapunt final de tornadasegment de tornadadolentˇĢbaptistafilferro_espinatbarrerabarrera usada en una viabeisbolexemples b√†sicsb√†sicspicab√†squetbauxitaplatja bicicleta cartellerabiocombustiblebiog√†sbiomassaambd√≥spetancal√≠mitbitllesafluents (sense riba)marcapontetiqueta de pont d''un node(pont sense via/via f√®rria/curs d''aiguabudistaedificielevador hamburguesaˇĢfutbol_canadencˇĢcanal sense curs d''aiguacanoa$diferencia maj√ļscules i min√ļsculescat√≤lic cementiriˇĢcadenacarb√≥ vegetal comprova xican pollastrexin√©scollaretcristi√† esgl√©siatabacciutatˇĢcl√†ssiccl√†ssic;patinatgeescaladaxescalada de segon grau. Sovint, molt exposada,precarietat de roques escarpades, glaceres amb perill de relliscar i caure"sentit de les agulles del rellotgetancat-camins tancats amb una superf√≠cie de 100 m¬≤ via tancadacarb√≥ aire fred aigua freda combinadors combusti√≥ comercial comunicacions compactataire comprimitformig√≥condons conflicte con√≠feres connexi√≥ construcci√≥ contenidorde conveni√®nciacourecomptacriquet xarxa_criquetˇĢ esmorteidorclients#via ciclista amb etiqueta bicicletaciclismepresadadescaducdedicatgrau¬į minut'' (N√†utics)grau¬į minut'' segon"suprimitsuprimit al servidor lliurament en des√ļsdesignat destinaci√≥separadadetall sense via f√®rria desviamentdi√®sel deshabilitatsequiamoll no existeixcarrera_gossos - can√≤dromdobleavallbaixada descarregadrenatgebegudes segment estf√†cil el√®ctric electricitatelectrificada sense via f√®rriaˇĢacc√©s_punt_emerg√®nciaentrades al lloc, al per√≠metreh√≠pica - hip√≤dromETCS sense via f√®rria evang√®licparellexemples excel¬∑lentˇĢōels llocs exposats es poden assegurar amb cordes o cadenes, possible necessitat d''utilitzar les mans per mantenir l''equilibri. Llocs parcialment protegits amb risc de caiguda, pedregar, roques dentades sense sender6fals: la propietat ha estat deshabilitada expressamentgranjacorraltancaferrifiltrat/desactivatfiltrat/amagattroba a la selecci√≥ primera via despr√©s de la uni√≥ˇĢfissi√≥carpetamenjara peuvorera amb etiqueta peugual plantacioforestalendavantpunt final d''anadasegment d''anadafranc√®s de la viacompletfusi√≥futbol_ga√®licgaratgegaratgesˇĢ gasificaci√≥benzina geot√®rmicaalemanyglaceraorˇĢ camp_de_golfbopunt GPSgrau1grau2grau3grau4grau5grau_via sense via f√®rriaherbagravagrecverd hivernacle gimn√†sticamig punt finalˇĢt√© tecles de direcci√≥$t√© tecles de direcci√≥ (invertides)riba_si sense curs d''aiguasalutcalorarbustosarbustosvehicles pesants ressaltat carreteracarretera sense refer√®nciaplataforma_autopistatra√ßat_autopista excursionismehind√ļ hist√≤ric historialhoqueiˇĢcavallcarrera_cavallsmuntar_cavalls aire calent aigua calentaˇĢcasacases pertanyents al carrerˇĢˇĢgepabarracahidroel√®ctricagelatsilmenitainactiuinclinaci√≥ sense viainclou incompletvia incompletaˇĢindiinteriorˇĢˇĢsegment intern intermediintermitent sense curs d''aiguaˇĢillaa√Įllatitali√†japon√®stestimonis_jehov√†jueuuni√≥ sense viaˇĢquiosc!kursbuchstrecke sense via f√®rria √ös del s√≤ltipus d''√ļs del s√≤l {0}carrilcarrils sense viadarrera via abans de la uni√≥capa-la capa est√† oculta (cliqueu per mostrar-la)+la capa √©s visible (cliqueu per amagar-la)etiqueta de capa amb el signe + LCN sense viaesquerraoci i temps lliuretipus d''element d''oci {0} calc√†rialimitatcarrer_zona_residencialcarrer_residencial sense via fitxer local&ubicaci√≥ del dispositiu de for√ßamentBloquejar el despla√ßament taquilles no l√≤gicbaixluter√†LZB sense via f√®rriamanteniment sense viafet per l''home manualment estil de mapaˇĢ port_esportiulat m√†xlon m√†x al√ßadamax velocitatmax velocitat m√†xima usada a senderpesmaxmitjana sense viamembremembres del llocmetadadametall metodistamexic√†militarlat minlon min distanciaminobjectes que falten:clau de nom mal escritabarrejat modificat funicularmorm√≥ˇĢautopista/autoviaautopista/autovia sense via autopistaautopista_enlla√ßfangar multiplicadiverses plantes m√ļltiplemultiplol√≠gonmusulm√†nacionalˇĢtipus d''element natural {0})aigua natural que s''usa per a la piscinanaturadiarisseg√ľentn√≠quelˇĢdescripci√≥ no disponibleno hi ha importadorsense modificadorno_gir_esquerra no_gir_dretano_recteno_gir_unode de la intersecci√≥$node a la via on s''inicia la for√ßanodes que formen el pascapn√≤rdic segment nord no suprimitabsent del conjunt de dades No present“nota: Per certs tipus de feines JOSM necessita for√ßa mem√≤ria. √Čs possible que sigui necessari afegir la seg√ľent Opci√≥ de Java per tal d''especificar la mida m√†xima de mem√≤ria assignada en megabytesav√≠s principiantntd_id sense viaˇĢobjectesHobjectes (i tots els seus nodes / membres de relaci√≥) a la vista actualNobjectes (i tots els seus nodes / membres de relaci√≥) a la zona telecarregada!objectes canviats per un usuari/a)objectes que tenen entre 5 i 10 etiquetesobjectes a la vista actual objectes a l''√†rea descarregada"objectes amb un m√≠nim de 20 nodesobjectes amb l''ID donat2objectes del grup de modificacions amb l''ID donat*objectes amb el paper donat a una relaci√≥objectes amb la versi√≥ donada2objectes amb data de modificaci√≥ dins l''interval observaci√≥senaroficinaoficialoli(operador_anterior_tren sense via f√®rriavia f√®rria antigaantigues#etiqueta de sentit √ļnic d''un nodesentit √ļnic sense vianom√©s_gir_esquerranom√©s_gir_dreta nom√©s_recteobreoposat carril_oposat carril_oposatopcionsortodoxosm√≤ticaltres carrilsexteriorsegment externfore de l''√†rea descarregadaaparcament_via parquimetreLparcial: els objectes seleccionats tenen diferents propietats, no ho canvieu passatgerspassatgers;vehicle pavimentatempedratpicpeg√†spelic√†pilota basca/valencianaˇĢper√≠metre del lloc permissiufotos fotovoltaica embarcadorcanonada pista/campˇĢllocplantespl√†stic plataforma que pertany a la rutapalpol√≠ticposici√≥ del senyalenergia presbiteri√†anterior principalprincipal_enlla√ßprivat propietats proposadaˇĢ'psv sense via/via f√®rria/curs d''aiguap√ļblictransport p√ļblicpl√†nols_transport_publicbitllets_transport_publicfraretd''emmagatzematge per bombeig de bombeig pir√≤lisiPZB sense via f√®rriaqu√†querpedreraraquetar√†dio sense via f√®rria via de trenfinal de via f√®rria ferrocarrilpunt de via f√®rriaplatja de viesr√†pids canyissarregi√≥ˇĢexpressi√≥ regularrelaci√≥ sense tipus relacionsremotesborra de la selecci√≥reempla√ßa selecci√≥reservatcarrer/residencialrestaurant sense nom al detalldretariu riba del riu desconegudarolsostreterratrutasegment de ruta%variant/direcci√≥ de ruta (almenys 2) lliga_rugbi uni√≥_rugbisalmaresmasorraˇĢescala esquem√†ticescolamatolls secundariasegregaci√≥ sense vias√≠smicSelecciona l''esport: seleccionat selecci√≥7via ciclista segregada com a carril en una via ciclistaseparat via_serveiserveisaig√ľes residualscompartit_amb_buscarril_compartitˇĢtirbotigatipus de botiga {0}vorera sense via revestimentsijargent√ļnicāescalada individualitzada fins al segon grau. Exposada,roques del terreny dentades i exigentss, glaceres una mica perilloses i neulloc monopat√≠ patinatgeesqu√≠esqu√≠suavitat sense viaˇĢllevaneus sense viafutbolˇĢ segment sudespiritualistadivisi√≥_de_ferrocarrilesporttipus d''esport {0}centre_esports font d''aiguaestadisegellsestatde vaporcompta_esglaons sense viapedratorrentriera sense curs d''aiguacarrerel nom del carrer cont√© sscadenacadena;cadena;...metrosucci√≥sunnita superf√≠cieˇĢcaramelsnataci√≥piscinataula tennis_taulaˇĢtaoistatemporaltipus temporal de carreteraˇĢˇĢterrassa terciariaˇĢ tailand√®stermalFaquesta capa no est√† activa en aquest moment (cliqueu per activar-la)aquesta capa √©s l''activa mareomotriutigre dades_tigerestanya la viapeatge sense via topogr√†fictuc√†turismetipus d''element tur√≠stic {0}ciutatjoguinespistaclasse_tren sense via f√®rriarecorregut sense via f√®rriatipus de pista sense viasem√†for o barrera que t''aturamode_transit sense via f√®rriasemaforvisibilitat_cam√≠ sense viatrentramvia transportsˇĢ troleb√ļsĒcert: la propietat ha estat habilitada expressamentPlease confirm to remove 1 object from 1 relation. via_rapidavia_rapida_enlla√ß*t√ļnel sense via/via f√®rria/curs d''aiguaturctipus referencia_no sense controlsoterratunitari universitat desconegut sense marcar no pavimentat no definitBno definit: no aplicar aquesta propietat als objectes seleccionatssense etiqueta7combinaci√≥ inusual d''etiquetes (carreteres i natural)?combinaci√≥ inusual d''etiquetes (carreteres i vies navegables)amunt√ļs√ļs sense via f√®rria-utilitzar par√®ntesis per agrupar expressions%S''ha produ√Įt un error de validaci√≥altres validacionsadvert√®ncia de validaci√≥ˇĢ versi√≥ {0}per nodes o viesviaductev√≠deovistavolc√†mur escombrariesaigua nivell_aigua parc_aqu√†tic Curs d''aiguatipus de curs d''aigua {0}cursos d''aigua (sense riba)onesvia que forma el pas de la gentvies que formen part del carrer$vies que passen a trav√©s del t√ļnel!vies que passen per sota del pont"vies que passen per sobre del pontmeteo segment oeston el for√ßament finalitzaon col¬∑locar l''etiquetafaunavent amb cablewi-fifusta+etiqueta de carretera equivocada d''un nodeˇĢiardess√≠ˇĢˇĢzirc√≥ zoroastri√†ˇĢ{0} ({1} a {2} graus)ˇĢˇĢ{0} [incomplet]{0} es composa de:{0} √©s obsolet-{0} √©s obsolet, utilitzeu {1} en el seu lloc {0} metres {0} m√©s...D{0} nodes a la via {1} superen el nombre m√†xim de {2} nodes perm√®s{0} km¬≤ˇĢˇĢˇĢ{0}: opci√≥ err√≤nia -- {1}{0}: opci√≥ err√≤nia -- {1}/{0}: l''opci√≥ ''--{1}'' no permet cap argument"{0}: l''opci√≥ ''{1}'' √©s ambigua,{0}: l''opci√≥ ''{1}'' requereix un argument1{0}: l''opci¬īo ''{1}{2}'' no permet cap argument,{0}: l''opci√≥ requereix un argument -- {1}!{0}: opci√≥ desconeguda ''--{1}''"{0}: opci√≥ desconeguda ''{1}{2}''ˇˇ({0} sol¬∑licitud)({0} sol¬∑licituds)Afegir un node a una viaAfegir un node a {0} vies"Afegir la seleci√≥ la relaci√≥ {0}$Afegir la seleci√≥ les relacions {0}Afegit {0} objecteAfegits {0} objectescNo √©s possible d''obrir l''arxiu {0} perqu√® no existeix o perqu√® no hi ha un importador adequat.gNo √©s possible d''obrir els arxius {0} perqu√® no existeixen o perqu√® no hi ha un importador adequat.@No √©s possible d''obrir l''arxiu {0} amb l''importador ''{1}''.BNo √©s possible d''obrir els arxius {0} amb l''importador ''{1}''.Canviar el valor?Canviar els valors?YFes clic sobre {0} per verificar l''estat d''aquest objecte al servidor.[Fes clic sobre {0} per verificar l''estat d''aquests objectes al servidor. Conflicte durant la desc√†rrega.!Conflictes durant la desc√†rrega.Conflicte a les dadesConflictes a les dadesEsborra {0} nodeEsborra {0} nodesSuprimeix {0} objecteSuprimeix els {0} objectesEsborra {0} relaci√≥Esborra {0} relacionsEsborra {0} viaEsborra {0} viesSuprimint {0} objecteSuprimint {0} objectes&Descarregant {0} conjunt de canvis ...'Descarregant {0} conjunts de canvis ..."Descarregant {0} objecte incomplet$Descarregant {0} objectes incomplets!Multiplicar {0} node en {1} nodes"Multiplicar {0} nodes en {1} nodesInserir un node a una via.Inserir un node a {0} vies.2JOSM ha trobat {0} capa d''osm sense enregistrar. 3JOSM ha trobat {0} capes d''osm sense enregistrar. Versi√≥ fusionada ({0} entrada) Versi√≥ fusionada ({0} entrades)Moure {0} nodeMoure {0} nodesLa meva versi√≥ ({0} entrada)La meva versi√≥ ({0} entrades)&L''objecte no ha pogut ser descarregat-Alguns objectes no han pogut ser descarregatsobjecte esborratobjectes esborrats8Un dels objectes descarregats est√† marcat com esborrat.:{0} dels objectes descarregats s√≥n marcats com esborrats.+Un objecte no ha pogut ser descarregat.
/{0} objectes no han pogut ser descarregats.
Obrint el fitxer {0} ...Obrint els fitxers {0} ...Enganxa {0} etiquetaEnganxa {0} etiquetes{0} objecte eliminat{0} objectes eliminatsRotar {0} nodeRotar {0} nodesAmpliar {0} nodeAmpliar {0} nodes#Simplificar via (eliminar {0} node)$Simplificar via (eliminar {0} nodes)Simplifica {0} viaSimplifica {0} vies,El node seleccionat no forma part de la via.0Els nodes seleccionats no formen part de la via.;La via seleccionada te nodes fora de la regi√≥ descarregadaALes vies seleccionades tenen nodes fora de la regi√≥ descarregadaLa seva versi√≥ ({0} entrada)La seva versi√≥ ({0} entrades)SHi ha 2 o m√©s vies que usen el node seleccionat. Seleccioneu tamb√© la via adient.VHi ha 2 o m√©s vies que usen els nodes seleccionats. Seleccioneu tamb√© la via adient.ĽHi ha {0} objecte al vostre conjunt de dades local que podria ser suprimit del servidor.
Si m√©s endavant intenteu suprimir-lo o actualitzar-lo el servidor podria generar un conflicte.ņHi ha {0} objectes al vostre conjunt de dades local que podrien ser suprimits del servidor.
Si m√©s endavant intenteu suprimir-los o actualitzar-los el servidor podria generar un conflicte. Ha estat detectat {0} conflicte.#Han estat detectats {0} conflictes.-Ha hagut {0} conflicte durant la importaci√≥..Ha hagut {0} conflictes durant la importaci√≥.Aix√≤ canviar√† {0} objecte.Aix√≤ canviar√† {0} objectes.Transformar {0} nodeTransformar {0} nodesMPujant {0} objecte vers 1 conjunt de canvisNPujant {0} objectes vers 1 conjunt de canvisxPujant {0} objecte vers 1 conjunt de canvis utilitzant 1 sol¬∑licitudyPujant {0} objectes vers 1 conjunt de canvis utilitzant 1 sol¬∑licitudPujant {0} objecte ...Pujant {0} objectes ...ŃSou a punt de suprimir {0} relaci√≥: {1}
Aquesta acció és necessària molt poques vegades i no és fàcil de desfer un cop ha estat processada pel servidor.
Segur que voleu continuar?¬Sou a punt de suprimir {0} relacions: {1}
Aquesta acció és necessària molt poques vegades i no és fàcil de desfer un cop ha estat processada pel servidor.
Segur que voleu continuar?Ģobjecteobjectesrelaci√≥ relacions a {0} objectea {0} objectesviavies {0} Autor {0} Autors {0} Membre: {0} Membres:  {0} esborrat {0} esborrats {0} membre {0} membresĢ{0} objecte a afegir:{0} objectes a afegir:{0} objecte a suprimir:{0} objectes a suprimir:{0} objecte a modificar:{0} objectes a modificar: {0} relaci√≥ {0} relacions{0} itinerari, {0} itineraris, {0} via{0} vies