[dd/mm/åååå tt:mm:ss] # objekter % af øst: % af nord:(# anmodninger ukendt) (1 anmodning) (Kode={0})0(Tip: Du kan rette genvejene i indstillingerne.)9(teksten er allerede kopieret til til din udklipsholder.) (URL var: %(brug forvalgskode, fx +12-345-67890)(mere end 20m)(intet objekt)ingen (op til 20m) (op til 5m)&({0}/{1}) Downloader rettesæt {2} ...%({0}/{1}) Downloader rettesæt {2}...0({0}/{1}) Downloader indhold af rettesæt {2}...(({0}/{1}) Henter forældre til punkt {2}+({0}/{1}) Henter forældre til relation {2}&({0}/{1}) Henter forældre til vej {2})({0}/{1}): Downloader relation ''{2}''...E* Et punkt, som bruges af mere end én vej og en af disse veje, eller1* Et punkt, som bruges af mere end én vej, eller* Et tagget punkt, ellerN* Én vej samt en eller flere af dens punkter, som bruges af mere end én vej.P* En vej, som har ét eller flere punkter, som bruges af mere end én vej, eller... refererer til relation/STI/TIL/JOSM/FOLDER/ Bowling=

Luk filter-dialogen for at se alle objekter.

"l(alle)indownloadedarea - objekter (og alle dets vejpunkter / relationsmedlemmer) i downloadet områdec(alle)inview - objekter (og alle det vejpunkter / relationsmedlemmer) i den aktuelle visning*-name:Bak - intet ''Bak'' i navnet.IBaker Street - ''Baker'' og ''Street'' i enhver nøgle eller navn.D"Baker Street" - ''Baker Street'' i enhver nøgle eller navn.områdestørrelse:... - lukkede veje med et givent areal i m² (områdestørrelse:min-maks eller områdestørrelse:maks)^rettesæt:... - objekter med givent rettesæt id (0 objekter uden tilknyttet rettesæt)Hbarn udtryk - alle børn af objekter der matcher udtrykket;lukket - alle lukkede veje (et punkt er ikke lukket)5fod: - key=fod sat til hvilkensomhelst værdi.:id:... - objekter med given ID (0 for nye objekter)0incomplete - alle ufuldstændige objekter(modified - alle ændrede objekter2name:Bak - ''Bak'' hvor som helst i navnet.punkter:... - objekter med givent antal punkter (punkter:antal, punkter:min-maks, punkter:min- eller punkter:-maks)Qforældr udtryk - alle forældre til objekter der matcher udtrykket9rolle:... - objekter med given rolle i en relation&selected - alle valgte objektertags:... - objekter med givent antal tags (tags:antal, tags:min-maks, tags:min- eller tags:-maks)jtidsstempel:... - objekter med dette tidstempel (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 eller T14:51 ...)[type:... - objekter med tilhørende type (punkt, vej, relation)|type=* - nøgle ''type'' med hvilkensomhelst værdi. Prøv også *=værdi, type=, *=*, *=Btype=rute - nøgle ''type'' med værdi = præcist ''rute''.'utagget - alle utaggede objekter.bruger:... - objekter ændret af bruger:bruger:anonym - objekter ændret af anonyme brugereTversion:... - objekter med given version (0 objekter uden en tildelt version){0} objekter deaktiveret'
Fejl meddelelse (ikke oversat): {0} +

Tastatur-genvejeFilter er aktivt

JOSM kræver Java version 6.

Opdaget Java version: {0}.
Du kan Mere Info:e

Når en eller flere veje er markeret bliver formen justeret, så alle vinkler er 90 eller 180 grader.

Du kan tilføje to punkter til markeringen. Så vil retningen blive justeret efter disse referencepunkter. (Bagefter kan du annullere flytningen af enkelte punkter:
Vælg dem og tast genvejen for Retvinkel/fortryd. Standard-genvejen er Shift-Q)h''{0}'' er ikke en gyldig OSM API URL.
Kontrollér venligst stavningen og validér igen.5

Advarsel: Adgangskoden bliver gemt som simpel tekst i JOSMs indstillingsfil. Desuden bliver det overført ukrypteret ved hver eneste forespørgsel til OSM-serveren. Anvend ikke en værdifuld adgangskode..

wAngiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.T

Slet filen {0} fra disk?

Billedfilen vil gå permanent tabt!Hjælpe-indhold for emnet mangler

Hjælpe-indholdet for emnet {0} er ikke tilgængeligt endnu. Det mangler både på dit sprog ({1}) og på engelsk.

Hjælp venligst med at forbedre JOSM hjælpesystemet og udfyld den manglende information. Du kan både redigere hjælpe-emnet for dit eget sprog ({1}) og for hjælpeemnet på engelsk.

YAktuelt download-område (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Et relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.
Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.Et rollebaseret relationsmedlemsskab blev kopieret til alle nye veje.
Du bør kontrollere dette og om nødvendigt korrigere det.Alternativt kan du indtaste en tern-adresse for et enkelt tern i formatet zoomniveau/x/y, f.eks 15/256/223. Tern-adresser i formatet zoom,x,y eller zoom;x;y er også gyldige.BKan ikke åbne mappen "{0}".
Vælg venligst en filKan ikke uploade {0} objekter i en anmodning fordi den
maksimale rettesætsstørrelse {1} på server ''{2}'' er overskredet._Klik {0} for at afslutte sammenlægning af mine og deres indlæg.\Klik {0} for at begynde at sammenlægge mine og deres indlæg.HKunne ikke læse bogmærker fra
''{0}''
Fejl var: {1}&Hent mine åbne rettesæt&Hent de seneste rettesætJIndtast en tag nøgle, f.eks. fixmeSIndtast en tag værdi, f.eks. Tjek medlemmer_Angiv et adgangsudtryk manuelt, hvis det blev genereret og hentet udenfor
JOSM.Kunne ikke forme URL ''{0}'' for validering af OSM API serveren.
Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.TKunne ikke oprette en URL fordi kodningen "{0}"
manglede på dette system.Kunne ikke initialisere kommunikation med OSM-serveren {0}.
Tjek server-URL’en i dine indstillinger og din internet forbindelse.jKunne ikke initialisere indstillinger.
Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}mKunne ikke initialisere indstillinger.
Kunne ikke nulstille indstillingsfil til standard: {0}bKunne ikke initialisere indstillinger.
Indstillingsmappe ''{0}'' er ikke en mappe.jKunne ikke indlæse listen over stilkilder fra
''{0}''.

Detaljer (uoversat):
{1}Kunne ikke åbne en forbindelse til serveren
''{0}''.
Værtsnavn ''{1}'' kunne ikke findes.
Tjek venligst API-URL’en i dine indstillinger og din internetforbindelse.oKunne ikke åbne en forbindelse til serveren
''{0}''.
Tjek venligst din internetforbindelse.Kunne af sikkerhedsårsager ikke åbne en forbindelse til
''{0}''
. Dette skyldes højst sandsynligt at du kører
en applet og at du ikke hentede din applet fra ''{1}''.Kunne ikke åbne hjælpesiden for url {0}.
Dette skyldes sandsynligvis et netværksproblem
. Tjek din Internet-forbindelseKunne ikke hente en liste over rettesæt fra OSM API serveren på
''{1}''. Serveren meldte tilbage med koden {0} i stedet for 200.
Kontrollér venligst stavningen af ''{1}'' og validér igen.-Kunne ikke hente information om den nuværende bruger fra OSM-serveren ''{0}''.
Dette er sandsynligvis ikke et problem forårsaget af det testede adgangsudtryk, men
snarere et problem med server konfigurationen. Kontrollér omhyggeligt server
URL’en og din internetforbindelse.Kunne ikke hverken uploade eller downloade data til/fra
''{0}''
på grund af et problem med at overføre data.
Detaljer(uoversatte): {1}rKunne ikke uploade til rettesæt {0}
fordi det allerede er blevet lukket den {1}.JOSM er ved at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standarden.
De nuværende brugerdefinerede indstillinger bliver ikke slettet.JOSM kører nu med en anonym bruger. Den kan ikke downloade
dine rettesæt fra OSM-serveren medmindre du indtaster dit OSM-brugernavn
i JOSM-indstillingerne.uLag''{0}'' har allerede en konflikt for objektet
''{1}''.
Denne konflikt kan ikke blive tilføjet.]Markér lokalt slettede objekter der skal slettes fra serveren.sVælg ændrede objekter fra den nuværende markering der skal uploades til serveren.Hverken {0} eller {1} er aktiveret.
Vælg venligst enten at downloade OSM data, GPX data eller beggepIngen af objekterne i rettesæt {0}s indhold er tilgængelige i det nuværende
redigeringslag ''{1}''.gBekræft venligst for at fjerne 1 objekt fra 1 relation.kBekræft venligst for at fjerne 1 objekt fra {0} relationer.oBekræft venligst for at fjerne {0} objekter fra {1} relationer.yIndtast venligst gyldige dato/tid-værdier for at begrænse
forespørgslen til et specifikt tidsinterval.Indtast venligst gyldige længde/breddegradsværdier for at begrænse
rettesætsforespørgslen til et specifikt afgrænsningsfelt.s Sørg for, at alle valgte veje peger i lignende retning
eller orthogonalize dem én efter én. ]Vælg venligst et område af OSM tern på et givent zoomniveau.=Marker venligst de rettesæt du ønsker at lukkeQMarker venligst de værdier der skal beholdes for de følgende tags.Indstillingsfilen havde fejl.
Laver backup af den gamle til
{0}
og opretter en ny standard-indstillingsfil.AAt hente et OAuth adgangsudtryk fra ''{0}'' fejlede.DAt hente et OAuth anmodningsudtryk fra ''{0}'' fejlede.Kør en fuldautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.
JOSM tilgår OSM-websiden på vegne af JOSM-brugeren og autoriserer fuldt
automatisk brugeren og henter et adgangsudtryk.YKør en halvautomatisk procedure for at få et adgangsudtryk fra OSM-websiden.
JOSM indsender standard OAuth anmodningerne for at få et anmodningsudtryk og et
adgangsudtryk. Det ekspederer brugeren til OSM-websiden i en ekstern browser
for at autentikere sig selv og for at acceptere anmodningsudtrykket indsendt af JOSM.Vælg alle de spor du ønsker skal vises. Du kan trække og vælge en serie spor, eller du kan bruge CTRL+klik for at udvælge specifikke spor. Kortet opdateres automatisk i baggrunden. Åben URL’erne ved at dobbeltklikke på dem.Markér for at downloade data ind i et nyt datalag.
Afmarkér for at downloade data ind i det nu aktive datalag.tMarkér for at gøre det muligt at indtaste en tag der vil blive tilføjet
alle ændrede relationer.Markér for at gemme adgangsudtrykket i JOSM-indstillingerne.
Afmarkér for kun at bruge adgangsudtrykket i denne JOSM-session.Markér for kun at vise rettesæt for de aktuelt markerede objekter.
Afmarkér for at vise alle rettesæt for objekter i det aktuelle data lag.Tag et billede af din GPS-modtager, mens den viser klokken.
Vis billedet her.
Notér derefter tidspunktet, du kan aflæse på billedet og vælg en tidszone
nDen nuværende værdi er ikke et gyldigt brugernavn.
Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn.OSM API serveren på ''{0}'' meldte ikke tilbage med et gyldigt svar.
Det er sandsynligt at "{0}" ikke er en OSM API server.
Kontroller venligst stavemåden af "{0}" og validér igen.Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk
fra OSM-serveren fejlede fordi JOSM ikke var i stand til at opbygge
et gyldigt loginURL udfra OAuth Authorise Endpoint URL ''{0}''.

Kontrollér venligst din avancerede indstilling og prøv igen.Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk
fra OSM-serveren fejlede. JOSM kunne ikke logge ind i {0}
for bruger {1}.

Kontrollér venligst brugernavn og adgangskode og prøv igen.Den automatiske proces for erhvervelse af et OAuth adgangsudtryk
fra OSM-serveren fejlede.

Prøv venligst igen eller vælg en anden slags autorisationsproces,
f.eks. halvautomatisk eller manuel autorisation.De kombinerede veje er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at beholde disse medlemsskaber for den kombinerede vej eller om du ønsker at fjerne dem.
Standard er at beholde den første vej og fjerne de andre veje, der er medlemmer af den samme relation: den kombinerede vej vil erstatte den originale vej i relationen.Den nuværende URL {0}
er en ekstern URL. Redigering er kun mulig for Hjælp-emner
på Hjælp-serveren {1}.Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.
Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med lyddata.Dataene i GPX-laget ''{0}'' er blevet downloadet fra serveren.
Fordi dets waypoints ikke indeholder et tidsstempel kan vi ikke finde ud af hvordan de hænger sammen med billeder.zData som skal uploades er en del af en u-løst konflikt i lag ''{0}''.
Konflikten skal løses før upload.De sammenlagte punkter er medlemmer i en eller flere relationer. Afgør venligst om du ønsker at beholde disse medlemsskaber for den målpunktet eller om du ønsker at fjerne dem.
Standard er at beholde det første punkt og fjerne de andre punkter, der er medlemmer af den samme relation: målpunktet vil erstatte det originale punkt i relationen. Serveren rapporterer at et objekt er slettet.
Upload fejlede hvis du prøvede at opdatere eller slette dette objekt.
Download fejlede hvis du prøvede at downloade dette objekt.

Fejlmeddelelsen er:
{0}Testen fejlede fordi serveren meldte en intern fejl.
JOSM kunne ikke afgøre om udtrykket er gyldigt. Prøv venligst igen senere.Flere rettesæt er nødvendige for at uploade {0} objekter. Hvilken strategi ønsker du at bruge?PDer er ingen lag, kildelaget
''{0}''br>kunne flettes sammen med.Der er mindst et medlem i denne relation, der refererer
til relationen selv.
Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes.
Hvordan ønsker du at fortsætte med cirkulære afhængigheder?=Der er ikke markeret noget område at downloade.iThis handling kræver {0} individuelle
download-anmodninger. Ønsker du
at fortsætte?Denne relation har allerede et eller flere medlemmer der refererer til
objektet ''{0}''

Vil du virkelig tilføje endnu et relationsmedlem?Denne relation er blevet ændret udenfor editoren.
Du kan ikke tage dine ændringer i anvendelse og fortsætte redigeringen.

Ønsker du at oprette en konflikt og lukke editoren?}Upload af ubehandlede GPS-data som kortdata betragtes som skadeligt
Hvis du vil uploade traces, så kig her:(Upload fejlede fordi serveren har en nyere version af en
af dine punkter, veje eller relationer.

Klik {0} for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren..
Klik {1} for at afbryde og fortsætte redigering.
Upload fejlede fordi serveren har en nyere version af en
af dine punkter, veje eller relationer.
Konflikten er forårsaget af {0} med ID {1},
serveren har version {2}, din version er {3}.

Klik {4} for kun at synkronisere den konfliktende primitiv.
Klik {5} for at synkronisere hele det lokale datasæt med serveren.
Klik {6} for at afbryde og fortsætte redigering.
Upload fejlede fordi du har brugt
rettesæt {0}, som allerede blev lukket {1}.
Upload venligst igen med et nyt eller et eksisterende åbent rettesæt.%Upload fejlede fordi du forsøgte at slette punkt {0}, som stadig er i brug i vej {1}.

Klik {2} for at downloade alle punkt {0}’s forældreveje.
Om nødvendigt vil JOSM oprette konflikter, som du kan løse i konfliktløsningsdialogen.Upload til serveren fejlede fordi dit nuværende
datasæt bryder med en forudsætning.
Fejlmeddelelsen er:
{0}HBrug foto af et nøjagtigt ur,
f.eks. GPSmodtagerdisplay@Brug standard OSM server-URL ({0})KVersion {0} oprettet den {1}DVersion {0} nu redigeret i lag ''{1}''Du forsøger at tilføje en relation til sig selv.

Dette medfører cirkulære afhængigheder og frarådes derfor.
Springer over relation ''{0}''.Du anvender EPSG:4326 projektion, som kan lede
til uhensigtsmæssige resultater i forbindelse med afstemning af rektangulære opstillinger.
Ændr din projektion for at slippe for denne advarsel.
Ønsker du at fortsætte?kDu blev ikke færdig med at sammenlægge forskellene i denne konflikt.
Konflikt løsninger vil ikke blive påført med mindre alle forskelle
er løst.
Klik på{0} for at lukke alligevel.Allerede
løste forskelle vil ikke blive påført.
Klik {1} for at fortsætte med at løse konflikter.{0} relationer skaber en cyklus, fordi de refererer til hinanden.
JOSM kan ikke uploade dem. Redigér venligst relationerne og fjern den cirkulære afhængighed.0CH1903 / LV03 (uden lokale korrigeringer) 

{0} objekter skjult(

Derudover bliver genveje aktiveret når handlingen tilknyttes til en knap for første gang. Derfor kan nogle af dine ændringer blive aktive uden en genstart --- dog også uden kollisions håndtering. Dette er endnu en grund til at genstarte JOSM efter at have lavet ændringer her.

Bemærk, at genvejstaster bliver tildelt til handlingerne, når JOSM starter op. Du skal derfor genstarte JOSM for at dine ændringer træder i kraft.

.

Du har muligvis oberserveret at tastelisten på den næste side, viser alle taster der findes på alle de former for tastaturer som Java kender til, ikke kun de taster der findes på dit tastatur. Brug venligst kun værdier der passer til en rigtig tast på dit tastatur. Hvis dit tastatur ikke har en ''Copy'' tast (PC tastaturer har dem ikke, men Sun tastaturer har), så lad være med at bruge den. Derudover er der også vist "taster" svarer til en genvej på dit tastatur (f.eks. '':''/kolon). Brug heller ikke dem, brug grundtasten (''.''/punktum på DK tastaturer) i stedet. Hvis du ikke gør det kan der opstå konflikter, da JOSM ikke kan vide at Ctrl+Shift+; og Ctrl+: faktisk er det samme på et US tastatur.

 > bund*Et navn mangler, selvom name:* eksisterer. En name:* oversættelse mangler..En primitiv med ID = 0 kan ikke være usynlig.JEn speciel håndteringsudvidelse for det franske landregisters WMS-server.Brud på API-egenskaberAPI-version: {0}Fjernet jernbaneAfbrydAfbryd sammenlægningOm Om JOSM...Acceptér adgangsudtryk3Godkend de nye udvidelses-sites og luk dialogboksenAdgang AdgangsudtrykAdgangsudtrykshemmelighed:AdgangsudtryksURL: OvernatningDIfølge udvidelsen medfølgende information, så er {0} forfatteren.HandlingAktivérAktiver de markerede lag)Aktiverer standard korttegneren i stedet.Aktive fordefinitioner: Aktive stile:TilføjTilføj URL for billedlag*Tilføj JOSM-udvidelsers beskrivelses-URL.Tilføj punkt...Tilføj egenskaberTilføj korrigeret billede9Tilføj et bogmærke for det nu markerede downloadområdeTilføj en ny ikonsti3Tilføj et nyt nøgle/værdi-sæt til alle objekter,Tilføj et nyt punkt til en eksisterende vejTilføj en ny kilde til listen.7Tilføj en ny stilart ved at indtaste filnavn eller URLTilføj en ny tagUTilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt efter det sidste medlem^Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det sidste markerede medlemUTilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første medlem_Tilføj alle objekter der er markeret i det aktuelle datasæt før det første markerede medlemTilføj en tom tagAngiv forfatterTilføj konflikt for ''{0}''xTilføj hver til den foreløbige markering. Kan være en google-lignende søgestreng eller en URL som returnerer OSM-XMLtilføj filter.Tilføj billedlag {0} Tilføj punktTilføj punkt inde i vej"Tilføj punkt ind i vej og forbindTilføj punkt {0}Tilføj relation {0}KTilføjer medlemmerne af alle markerede relationer til den aktive markeringDTilføj de markerede tilgængelige stile til listen med aktive stile7Tilføj de valgte relationer til den aktuelle markeringTilføj til valgtTilføj værdi?Tilføj vej {0},Tilføjede punkter ved alle skæringspunkterAdresse-interpoleringAdresserTilføjer en test af fordefinerede tags til Hjælp-menuen, som hjælper dig med at udvikle fordefinerede tags (hurtig forhåndsvisning af dialogen der vil poppe op). Du kan også starte jar-filen som enkeltstående program.%Justér forskydningen for billedlagetJuster lagets gennemsigtighed%Justér positionen af dette billedlagJustér tidszone og forskydning%Justerbar {0} ikke registreret endnu.[Justerbar {0} ikke registreret endnu. Kan ikke sætte deltagelse i synkroniseret justering.Administrativt AvanceretAvancerede OAuth parametreAvancerede OAuth egenskaberUdvidede indstillingerUdvidet objekt-informationLuftvejLufthavnSpritOpstil punkter i cirkelStil punkter op på linjeAlle Alle filer Alle formaterVAlle installerede udvidelser er opdaterede. JOSM behøver ikke at hente nyere udgaver.OAlle punkter og spor-segmenter får samme farve. Kan justeres i laghåndtering.LAlle værdier slået sammen som ''{0}'' vil blive anvendt for nøgle ''{1}'' KolonihaverITillad tilføjelse af markører/punkter på de nuværende gps-positioner.)Tillad at downloade dine private GPS-spor"Tillad at læse dine indstillingerTillad at uploade GPS-sporTillad at uploade kortdata#Tillad at skrive dine indstillingerTilladt trafik:NTillader at åbne gpx/osm-filer, der overlapper det nuværende synlige områdecTillader brugeren at anonymisere tidsangivelser samt hurtigt at slette dele af store GPX-sporinger.,Tillader brugeren at oprette forskellige farvesystemer og skifte mellem dem. Ændr blot farverne og opret et nyt system. Bruges til at skifte til en hvid baggrund med matchende farver for bedre synlighed i skarpt sollys. Se dialog i JOSM’s indstillinger og ''Map Settings'' (underligt men sandt :-)FTillader at justere sporfarven for forskellige gennemsnitshastigheder. Alpha-kanal Alpinhytte8Har allerede registreret en konflikt for primitiv "{0}".AInkludér også ufuldstændige og slettede objekter i søgningen.Omdøb også filenAmerikansk Fodbold Antal kabler Antal sæderKEn OSM-datavalidator, som tjekker for brugeres og programmers typiske fejl.En tom værdi sletter taggen.En fejl opstod i udvidelsen {0}Der opstod en fejl under forsøget på at afstemme fotoene med GPX-sporet. Du kan justere gliderne for manuelt at afstemme fotoene. 0 til en ny primitiv. Værdi af rettesætsID er {0}.^Kan ikke forme rettesætsforespørgsel med tidsbaserede begrænsninger. Input er ikke gyldigt.EKan ikke sammenligne primitiv med ID "{0}" med primitiv med ID "{1}"."Kan ikke starte projektionen "{0}"WKan ikke sammenlægge da den ene af de deltagende primitiver er ny og den anden er ikke_Kan ikke sammenlægge punkter: Ville være nødt til at slette vej ''{0}''som stadig er i brug.]Kan ikke sammenlægge primitiver med forskellige IDs. Denne ID er {0}, mens den anden er {1}.-Kan ikke blande punkt og vej for rollen "via"(Kan ikke flytte objekter udenfor verden.!Kan ikke løse uafklaret konfliktkKan ikke begrænse rettesætsforespørgsel til den nuværende bruger, fordi den nuværende bruger er anonym`Kan ikke begrænse rettesæt forespørgslen til en specifik omkransende boks. Input er ugyldigt.BKan ikke begrænse rettesætsforespørgslen til brugernavnet "{0}"OKan ikke fortryde kommando ''{0}'', fordi lag ''{1}'' ikke er tilstede længereKanoDåser KapacitetBil BilforhandlerAutocamper-pladsPengeBorg Kreaturrist Huleindgang KirkegårdCentrer synsfeltSkilift FeriehytteRet egenskaberRet et nøgle/værdi-sætSkift retninger?Ændr punkt {0}Skift relation,Ændr relationsmedlemsskabsrolle for {0} {1}Ændr relation {0}Skift opløsning,Ændr folderen for alle bruger indstillingerTilpas markeringenTilpas visningen Ændr vej {0}Rettede punkter for {0}%Rettesæts-ID > 0 forventet. Fik {0}.Rettesæt ID: RettesætshåndteringsdialogRettesætshåndteringRettesæt lukketRettesætskommentar:Changeset id forventet Rettesæts-IDRettesætsinfoRettesættet er fyldt Rettesæt {0} RettesætRet tastaturgenveje manuelt OpladestationTjek for FIXMEsAfstem med serverenTjek egenskabsnøglerTjek egenskabsværdier.2Ser efter slettede forældre i det lokale datasæt,Kontrollerer forældre for slettede objekter>Tjekker for veje med identiske på hinanden følgende punkter.BarnerelationerSkorstenKinesiskVælgVælg en farveVælg en farve for {0}Vælg en forudangivet licensVælg en værdiVælg OSM objekt typeVælg server for søgning:Vælg synlige sporNStykstørrelse {0} overskrider max rettesætsstørrelse {1} for server ''{2}''KirkeBiografStorby BygrænseBymurBynavn KlassetypeRydSlet fortryd/genskab-oversigtenRyd tekstområde%Ryder listen med senest åbnede filer1Tryk {0} for at ignorere.BKlik test adgang til OSM-serveren med det nuværende adgangsudtryk-Klik på pilen i bundet for at vise den igen.2Klik for at afbryde og for at genoptage redigering0Klik for at afbryde åbning af eksterne browsere-Klik for at afbryde sammenlægning af punkter>Klik for at afbryde tilbagestilling til OAuth standardværdierKlik for at afbryde upload7Klik for at annullere og genoptage redigering af kortet*Klik for at afbryde den aktuelle operationQKlik for at kontrollere om objekter i dit lokale datasæt er slettet på serverenKlik for at lukke dialogen>Klik for at lukke dialogen og fjerne objektet fra relationerneKlik for at oprette en konflikt og lukke denne relationseditorKlik for at slette. Shift: Slet vejsegment. Alt: Slet ikke ubrugte punkter, når en vej slettes. Ctrl: Slet refererende objekter.7Klik for at downloade alle forældre-veje for punkt {0}3Klik for at downloade det aktuelt markerede område&Klik for at minimere/maksimere paneletGKlik for at sætte OAuth indstillingerne tilbage til standardværdierne%Klik for at hente et anmodningsudtryk"Klik for at hente et adgangsudtryk+Klik for at gå tilbage til upload-dialogen)Klik for at begynde søgning efter steder"Klik for at teste adgangsudtrykketKlippeKlatringUrLuk Luk alligevelLuk rettesæt efter upload Luk rettesætLuk dialog og annuller downloadLuk åbne rettesæt$Luk det nu markerede åbne rettesæt Luk dialogen1Luk dialogen og afbryd forespørgsel af rettesæt*Luk dialogen og acceptér adgangsudtrykket(Luk dialogen og annullér autorisationenALuk indstillingsdialogen og kassér opdateringer af indstillingerLuk de markerede rettesæt Luk de markerede åbne rettesæt.Luk denne dialog og genoptag redigering i JOSMALuk panelet. Du kan genåbne det med knapperne i venstre menubar.Lukket efter - Lukket Lukket den:Nærmere beskrivelseLukker åbne rettesæt#Lukker de markerede åbne rettesætLukker rettesætLukker rettesæt {0}Lukker rettesæt...Tøj Kystlinje Kystlinjer.MønterVideregående udd.Farve Farve (hex) Farvenavn:FarveruFarvelægger punkter og spor ud fra opløsningen af positionen (HDOP). Din optage-enhed skal logge denne information.1Farvelæg punkter og sporsegmenter efter retning.5Farvelæg punkter og sporsegmenter efter tidsstempel.-Farvelægger punkter og spor efter hastighed.,Farver brugt af forskellige objekter i JOSM.FarveKombinér vejeKombinér flere veje til énKombiner {0} vejeKombineret gang- og cykelsti Kommando-stak Kommentar Kommentar:Fælles indstillinger(Kommunikationen med OSM-serveren fejledeEKommunikation med {0} etablereret ved hjælp af protokol version {1}. Sammenlign KonditoriIndstil udvidelses-sites$Konfigurér avancerede indstillinger Indstil tilgængelige udvidelserKonfigurér steder...@Konfigurér listen over steder hvorfra plugins bliver downloadet-Konfigurér om der skal oprettes backup-filer.Konfigurér om der skal bruges en proxy-serverWKonfigurér din identitet og hvordan der skal autentificeres i forhold til OSM-serverenBekræft rydningBekræft Fjernstyrings-handling-Bekræft alle fjernstyring hændelser manueltBekræft tom rolleKonfliktKonflikt-løsningKonflikt baggrundKonflikt baggrund: kombineretKonflikt baggrund: bestemtKonflikt baggrund: dropKonflikt baggrund: tom rækkeKonflikt baggrund: frossen"Konflikt baggrund: i sammenligningKonflikt baggrund: i modsatKonflikt baggrund: behold!Konflikt baggrund: ingen konflikt Konflikt baggrund: ikke i modsat*Konflikt baggrund: samme position i modsatKonflikt baggrund: valgtKonflikt baggrund: ubestemtKonflikt forgrundKonflikt forgrund: drop"Konflikt forgrund: i sammenligningKonflikt forgrund: beholdKonflikt forgrund: ubestemtDKonflikt i ''synlig'' attributten for objekt af typen {0} med id {1}Konflikt er ikke helt løst KonflikterKonflikter opdagetKonflikter i indsatte tags(Konflikter ved kombination af primitiverJOSM ikke kender din identitet.
Du har enten valgt at arbejde anonymt eller du har ikke tilladelse
til at kende identiteten af den bruger på hvis vegne du arbejder.-Kunne ikke uploade indstillinger. Årsag: {0}]Kunne ikke afstemme det indtastede link eller id til den valgte service. Prøv venligst igen.Land LandekodeAmtDomhus OverdækketOverdækket reservoirKran Opret cirkelOpret ny mappe'Opret cirkel ud fra tre valgte punkter.HOpret en kopi af denne relation og åbn den i et andet redigeringsvindueOpret et net af veje.Opret nyt kort-lagOpret en ny relationOpret områdernOpret lydmarkører ved positionen på sporet svarende til den modificerede tid af hver lyd-WAV-fil importeret.Opret bogmærke$Opret markører ved læsning af GPX.Opret multipolygonOpret multipolygon.Opret nyt punkt.Opret nye objekerOpret ny relation i lag "{0}"Oprettet Oprettet ved Oprettet ved:Oprettet før - Oprettet af: Oprettet den:Opretter rettesæt...Opretter hovedgrænseflade Kreditkort CricketnetKroketOverkørsel for cyklerOvergangssted for ridende"Fodgængerovergang (over jernbane)Krydsende bygninger OvergangstypeKrydsende vejeKrydsende veje.KøkkenKulturAktuel markering4Nuværende rettesæt er null. Kan ikke uploade data.2Nuværende brugerinfohåndtering er af typen "{0}"5Nuværende værdi ''{0}'' for brugerID er ikke gyldigNuværende værdi er standard.WDer er lige nu ikke markeret noget downloadområde. Markér venligst et område først.Gardin TilpassetSelvvalgt WMS-link Tilpas farve(Tilpas elementerne på værktøjslinjen.Tilpas sportegningIndhak Cykelhindring'Cyklisk afhængighed mellem relationer:CyklingCykler afhængighederDæmning Datalag {0}Datakilder og typer: Datakilder Datavalidator7Databasen er utilgængelig på grund af vedligeholdelseDatasætskonsistenstestDato:Dato: KreditkortFAfgør hvordan data skal uploades og hvilket rettesæt der skal bruges decimalgrader Beslutning Reducér zoomDedikeret ridestiDedikeret cykelstiDedikeret gangstiStandardStandard (automatisk valgt)UStandardværdien er i øjeblikket ukendt (indstillingen har ikke været i brug endnu)Standardværdien er "{0}".Standard værdi: {0}SletSlet filSlet fil fra diskSlette-tilstandFjern egenskaber4Slet veje, som ikke er dele af en indre multipolygonBekræftelse af sletningSlet duplikerede relationerSlet duplikerede veje Slet filter.Slet fra relationSlet billedfil fra diskSlet ufuldstændige medlemmer?4Slet lag uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.Slet punkt {0}Slet punkter eller veje.Sletter objekterSlet relation {0}Slet relationerSlet valgte objekter.Slet den redigerede relation'Fjern den valgte nøgle i alle objekterSlet de markerede lagSlet de nvalgte relation!Slet den valgte kilde fra listen.Slet markeringen i tag-tabellen!Slet unødige punkter fra en vej. Slet vej {0}SlettetSlettede "{0}"Slettet status: Slettede eller flyttede objekter Delikatesse Trosretning Tandlæge BeskrivelseBeskrivelse: {0}Detaljer(Bestem brugerID for nuværende bruger...7Fandt ikke et objekt med id {0} i det aktuelle datasæt SværhedsgradDOpløsning af position (rød = høj, grøn = lav, hvis tilgængelig)Retning=Retning (rød = vest, gul = nord, grøn = øst og blå = syd)Slå fraSlå udvidelse fra.KassérKassér og SletSmid væk og afslut HåndkøbVis avancerede OAuth parametreIndstillinger for visningxVis en bevægelig ikon, der repræsenterer punktet på det synkroniserede spor hvor lyden der spiller nu var indspillet.Vis koordinater somVis geo-taggede billeder6Vis historik for OSM-veje, -punkter eller -relationer.Vis live lydspor.Vis lyd-menuen.Vis "Om"-billedet.#Vis rettesættets basale egenskaber*Vis historikken for alle valgte elementer.#Vis de markerede objekters historikDu kan adskille længdegrad og breddegrad med mellemrum, komma eller semikolon.
Brug positive tal eller N, E tegn for at indikere Nordlig og østlig kardinal-retning.
For syd og vest kardinal-retninger kan du brugen enten negative tal eller S,W tegn.
Koordinatværdiger kan være i en af følgende tre formater:
 • grader°
 • grader° minutter'
 • grader° minutter' sekunder"
Symbolerne °, ', , ", er valgfri.

Nogle eksempler:
 • 49.29918° 19.24788°
 • N 49.29918 E 19.24788
 • W 49°29.918' S 19°24.788'
 • N 49°29'04" E 19°24'43"
 • 49.29918 N, 19.24788 E
 • 49°29'21" N 19°24'38" E
 • 49 29 51, 19 24 18
 • 49 29, 19 24
 • E 49 29, N 19 24
 • 49° 29; 19° 24
 • N 49° 29, W 19° 24
 • 49° 29.5 S, 19° 24.6 E
 • N 49 29.918 E 19 15.88
 • 49 29.4 19 24.5
 • -49 29.4 N -19 24.5 W
 • 48 deg 42' 52.13" N, 21 deg 11' 47.60" E
 • Indtast søgeudtrykketIndgangRidningErotiskFejlFejl Fejl ved visning af URLFejl under download Fejl i filter"Fejl ved opstart af test {0}: {1}Fejl ved indlæsning af filFejl i fil {0}Fejl ved fortolkning af {0}: Fejl ved lydafspilning'Fejl ved læsning af bogmærkeemnet: %s2Fejl ved oprettelse af backup for fjernet lag: {0}Fejl ved eksport af {0}: {1}*Fejl ved hentning af filer fra mappen {0} :Fejl ved fortolkning af forskydning. Forventet format: {0}@Fejl ved fortolkning af datoen. Brug venligst det angivne format7Fejl ved fortolkning af tidszone. Forventet format: {0}Fejl under fortolkning af {0}PFejl: Forbindelse til proxy ''{0}'' for URI ''{1}'' fejlede. Undtagelse var: {2}JFejl: Ulovlig double værdi ''{0}'' i linje ''{1}'' i bogmærkefil ''{2}''2Fejl: Uventet linje ''{0}'' i bogmærkefil ''{1}''NFejl: kunne ikke indlæse korttegningsklassen "{0}". Klassen blev ikke fundet.AFejl: Kunne ikke åbne inputstrømmen for ressourcen "/data/{0}".FejlFejl under downloadAlt EksemplerAfslut Afslut JOSM?Afslut JOSM og gem. Ugemte ændringer uploades og/eller gemmes.7Afslut JOSM uden at gemme. Ugemte ændringer går tabt.Afslut programmet.:Forventede ikke-tom værdi for parameter "{0}". Fik "{1}".7Tydelige vejpunkter med tid anslået udfra sporposition-Tydelige vejpunkter med gyldige tidsstempler.Eksportér GPX-filEksporter og gemEksporter indstillingerEksporter dataene til GPX-fil.Eksporter til GPX...$Trækker GPS-lokaliteter ud fra EXIFTræk ud Træk vej udFIXMEsStof FaciliteterNKunne ikke autentikere bruger ''{0}'' med adgangskode ''***'' som OAuth-bruger1Kunne ikke indlæse ressource "{0}". Fejl er {1}.Kunne ikke åbne URL)Kunne ikke åbne forbindelse til API {0}.Kunne ikke åbne Hjælp-side.Kunne ikke åbne Hjælp-side. URL’en er tom.1Kunne ikke åbne input-strøm for resurse ''{0}''9Kunne ikke fortolke dato "{0}" meldt tilbage af serveren.CKunne ikke læse CSS-filen ''help-browser.css''. Undtagelse er: {0}YKunne ikke lave nuværende primitiv. Nuværende version {0} ikke tilgængelig i historik.IKunne ikke lave reference. Reference-ID {0} matcher ikke historik-ID {1}.NKunne ikke lave reference. Reference version {0} ikke tilgængelig i historik.nKunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag ikke indeholder sådan en primitivSKunne ikke opdatere primitiv med ID {0} fordi det nuværende redigeringslag er nul. Jordbrugsland GårdspladsFastfood"Hurtig optegning (ser grimmere ud)Hurtig frem multiplikatorvFatalt: Kunne ikke finde billede ''{0}''. Dette er et alvorligt konfigurationsproblem. JOSM vil holde op med at virke. Fax-nummerGebyr FjeldområdeHegn Færgerute Færgehavn!Henter en pakke punkter fra "{0}"$Henter en pakke relationer fra "{0}"Henter en pakke veje fra "{0}"#Henter punkt med ID {0} fra ''{1}''&Henter relation med ID {0} fra ''{1}''!Henter vej med ID {0} fra ''{1}''FilerFil ''{0}'' findes ikke.>Fil "{0}" er ikke skrivbar. Indtast venligst et andet filnavn.Fil format fejlFilnavn:Fil "{0}" findes ikkeBackup af filer!Filen findes allerede. Overskriv?Filnavn:)Filen {0} eksisterer allerede. Overskriv?+Filen {0} er hentet, dog under navnet "{1}"Fil: {0}FilnavnFilerFiler af typen:Filer af typen:4Fyld et rettesæt op og returner til upload-dialogen!Filter Skjult:{0} Deaktiveret:{1}Filtertilstand(Filtrér objekter og skjul/slå dem fra. Filterstreng:Afslut tegning. Brandhane Brandstation BålpladsFiskeriRetRet egenskaberLøs tag konflikterRet det markerede problem.Ret disse, hvis det er muligt.Retter ({0}/{1}): ''{2}''Retter fejl... FlagstangBlomsterhandlerTøm tern-mellemlagerMapperFølg Følg linje Følgende problemer blev fundet:MadGåendeKun for de valgte elementerYGennemtving tegning af linjer hvis de importerede data ikke indeholder linje information.7Fremtving linjer, hvis ingen segmenter blev importeret.VadestedSkov:Fjern objekter, men slet dem ikke fra serveren ved upload.Frem/tilbage tid (sekunder)Fandt en null-fil i mappen {0} Fandt {0} resultater SpringvandRammeFrys1Frys den nuværende liste over samlede elementer.Fra ... Fra relationFra URL Brændstof BenzintankBrændstoftyper:Vis i fuldskærmFuldautomatiskMøbelforretningGK zone GPS-punkterbeskrivelse af gps-spor GPX-filerGPX-filer (*.gpx *.gpx.gz)$GPX-sporet har ingen tidsangivelser. GPX-spor: GTK farvevælgerGælisk fodboldHave Havecenter GasbeholderPortGeografiGeobillede: {0}Geotaggede billederHent lag Få et adgangsudtryk for ''{0}''GletsjerGlasGå tilbage til upload dialogGå tilbage til trin 1/3'Gå til OSM wiki'en for tag-hjælp (F1)"Gå til JOSM’s Hjælp-hjemmesideGå til næste sideGå til foregående sideGolfbaneGondol/GPS-tidspunkt (aflæst fra ovenstående foto): Givne rettighederGræs GravpladsGrøn: Grønthandler Gæstehus Guide post GymnastikFrisørLandsbyTrådled Isenkræmmer-Har nøglen "created_by" eller "converted_by"1Har nøglen "note", "comment" eller "description"Har nøglen "source"Har nøglen "watch")Har tag indholdende "fixme" eller "FIXME"SundhedHedeLastbilHækHøjdeHøjde (meter)Hjælp Hjælp: {0})Hjælper med at vektorisere WMS-billeder. HalvkugleSkjulSkjul elementerSkjul eller vis denne knapSkjul denne knapHi-fiDuplikerede punkter i vejeVejeVandringHistoriske stederHistorikHistorik for punkt {0}Historik for relation {0}Historik for vej {0}GHistorik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave nuværende primitiv.DHistorik ikke initialiseret endnu. Kunne ikke lave referenceprimitiv!Hold Ctrl nede to skifte snapping HjemmesideHest GalopbaneVært: VandrerhjemHusnavn Husnummer Husnummer {0}Hus nummer {0} på {1} Huset {0} SkydeteltJeg er i tidszonen: ID > 0 forventet. Fik {0}.3Rettesæt med ID > 0 krævet. Nuværende ID er {0}.IO undtagelse.EIO-fejl ved oprettelse af filen, autogem vil blive sprunget over: {0}Ikon Ikonstier:Ikon:CHvis angivet, nulstil konfigurationen i stedet for at indlæse den.Ignorér+Ignorér det markerede problem næste gang./Ignorer dem og lad relationen være som den er.&Ignorér dette tip og upload alligevel.Ignorér hele gruppen eller enkelte elementer?LIgnorerer fanget undtagelse fordi upload blev annulleret. Undtagelse er: {0}Ignorerer elementer=Ignorerer fejlen da download blev annulleret. Fejlen var: {0}Ignorerer misformet URL: "{0}""Ignorerer misformet fil-URL: "{0}" Ugyldig data8Ulovlig boolesk værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.#Ulovlig rettesætsforespørgselsURLUlovlig størrelse af bidder;Ulovlig stykstørrelse <= 0. Indtast venligst et heltal > 1=Ulovligt streg-mønster. Mindst en værdi skal være over > 08Ulovligt streg-mønster. Værdierne skal være positive.eUlovlig dokument struktur. Fandt punkt, vej eller relation udenfor "create", "modify" eller "delete".Ugyldigt udtryk ''{0}''Ulovlig breddegradsværdi "{0}"6Ulovlig breddegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}5Ulovlig long værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''."Ulovlig længdegradsværdi ''{0}''7Ulovlig længdegradsværdi for parameter "{0}". Fik {1}Ugyldigt objekt med id=06Ulovligt portnummer i indstilling ''{0}''. Fik ''{1}''Ugyldigt regulært udtryk "{0}"WUlovlig værdi af attribut ''rettesæt'' på nyt objekt {1}. Fik {0}. Nulstiller til 0.1Ulovlig værdi af attribut ''rettesæt''. Fik {0}EUlovlig værdi af attribut ''ref'' på medlem i relation {0}. Fik {1}KUlovlig værdi af attribut ''type'' på medlem {0} i relation {1}. Fik {2}.LUlovlig værdi af attribut ''version'' på OSM-primitiv med ID {0}. Fik {1}.@Ulovlig værdi af attribut ''{0}'' på XML tag ''{1}''. Fik {2}.0Ulovlig værdi af attribut ''{0}''. Fik ''{1}''.RUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type OsmPrimitiveType. Fik "{1}".IUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type boolean. Fik "{1}".HUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type double. Fik "{1}".LUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long (>=0). Fik "{1}".FUlovlig værdi af obligatorisk attribut "{0}" af type long. Fik "{1}".;Ulovlig værdi af attribut ''ref'' i element . Fik {0}.Billede BilledfilerBilledfilen kunne ikke slettes BilledlagIndstillinger for billedlagBilledlags-URLBilledlags-URL (standard)BilledforskydningBilledlag leverandører*Billeder der allerede er taggede ({0}/{1})/Billeder med geo-lokation i exif-data ({0}/{1})Imperisk Importér lydImporter data fra URLImportér billederImport er ikke mulig#Importerer sager fra OpenStreetBugsStigning.Ufuldstændig -specifikation med ref=0-Ufuldstændig upload og/eller gemme operationUgyldigt antal parametreUgyldigt mønsterØg zoom UafhængigIndustri InformationInformationstavleInformationskontorInformations terminalInformation om lag4Informative advarsler, forvent en del falske poster. Initialiserer,Initialiserer en session på OSM-websiden...,Initialiserer punkter der skal opdateres .../Initialiserer relationer der skal opdateres ...)Initialiserer veje der skal opdateres ...Installerer opdaterede pluginsIntern server fejlInternet-adgangGebyr for Internet-adgangUgyldig API URL7Ugyldigt ID liste angivet Kan ikke downloade objektet.Ugyldigt afgrænsningsfeltUgyldig bz2-fil. Ugyldig datoUgyldige dato/tids-værdierUgyldig forskydningUlovlig egenskabsnøgleUgyldigt søgeudtrykUgyldig service URLUgyldig stavekontrol-linje: {0}#Ugyldig tagtjekker-linje - {0}: {1}Ugyldig tidszoneUgyldigt bruger IDUgyldigt brugernavn$Ulovligt blanktegn i egenskabsnøgle Omvend filterØADet ser ud som om JOSM fejlede sidste gang. Vil du gendanne data?ZDen understøtter protokol version 0.6, mens serveren siger den understøtter {0} til {1}.Emne {0} ikke fundet på liste.JOSM’s Hjælp-browserIntern JOSM stilart'JOSM’s udvidelsesmodulbeskrivelsesURLJOSM forventede at finde primitiven [{0} {1}] i datasættet men det er der ikke. Rapportér venligst dette på http://josm.openstreetmap.de/. Dette er ikke en kritisk fejl, så det bør være sikkert at fortsætte dit arbejde./JOSM-version {0} er krævet for udvidelsen {1}.JOSM vil altid lytte på port 8111 på localhost. Denne port kan ikke ændres da den refereres til af eksterne programmer der vil tale med JOSM.JPEG-billeder (*.jpg)Java-version {0}'Funktion til sammenlægning af områderForbind punkt og linjeFøj punkt til vej)Forbind et punkt til nærmeste stykke vejForen overlappende områderForbandt overlappende områder(Forener områder der overlapper hinandenHop til position Hop dertilHop til positionKrydsGokartBehold*Behold backupfiler når der gemmes datalagBeholmd mine koordinaterBehold min slettede statusBehold udvidelse=Behold de markerede nøgle/værdi par fra det lokale datasætHåndtér åbne rettesæt og vælg et rettesæt at uploade tilManueltManuel justering!Konfigurér en HTTP-proxy manueltKortKorttegningsstileKortprojektionIndstillinger for kort Kortstil info Kort: {0} Lystbådehavn(Markér de markerede tags som uafklaredeMarkører fra navngivne punkterMarkører fra {0} Markedsplads,Tilpasser første foto med første GPX-punkt*Det lykkedes ikke at matche fotos med spor MaterialeMaks. breddegradMaks. længdegradMaks. hastighed (km/t)Maks. vægt (ton)Maks. zoomniveau: Maksimum område per anmodning:fMaksimal længde (i meter) at tegne linjer for lokale filer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.UMaksimal længde (i meter) at tegne linjer. Sæt til ''-1'' for at tegne alle linjer.Maksimal længde (meter))Maksimal længde for lokale filer (meter)EngMåling Målestation Medlem af(Medlem for rollen {0} er af forkert type MedlemmerMedlemmer (afklaret)Medlemmer (med konflikter) Mindesmærke Navn på menuNavn på menu (standard) Menu-genveje SammenfletLæg punkter sammen Forbind lag#Læg punkter sammen til den ældsteSaml markering+Forbind det nuværende lag med et andet lag)Læg de valgte obekter ind i et andet lag!Flet dette lag ind i et andet lagLæg {0} punkter sammen[Sammenlagt medlemsliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne relations medlemslisteRSammenlagt punktliste frosset. Ingen uafklarede konflikter i denne vejs punktlisteLSammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommandoMSammenlagte punkter ikke frosset endnu. Kan ikke opbygge resolutionskommando.Sammenflettet version/Sammenlægning af slettede objekter mislykkedes"Dagens besked er ikke tilgængeligMetriskbMidter-klik for at cykle gennem.
  Hold CTRL for at vælge direkte fra denne liste med musen.
  Militært områdeMin. breddegradMin. længdegradMin. hastighed (km/t)Min. zoomniveau: Mini-rundkørselMinigolfMindste afstand (pixels) Minutter: {0} Spejlvend#Spejlvend de valgte punkter og vejeManglende kodning#Mangler obligatorisk attribut "{0}"2Manglende sammenlægningsmål for punkt med id {0}5Manglende sammenlægningsmål for relation med id {0}0Manglende sammenlægningsmål for vej med id {0}4Manglende sammenlægningsmål af type {0} med id {1}Manglende name:* oversættelseManglende operatør for NOTManglende parameter for ORMangler brugeridentitet%Blandede typer af duplikerede punkterMandag-Fredag 08:30-20:00 MobiltelefonTilstand: Tegn fokus Tilstand: {0}'Arbejd tilstandsløst (Potlatch-metode)Ændret*Ændrede tider (tidsstempler) af lydfiler.4Redigér listen af billedlag vist i Billedlag-menuen Vekselkontor!Mere information om denne featureMere end én "fra" vej fundetMere end én "til" vej fundetMere end ét "via" punkt fundetMotorkøretøj MotorcykelMotorcyckel forhandlerHovedvejMotorvejMotorvejskrydsMotorvejsforbindelseBjergpas Flyt punkt...;Flyt et segment langs dets normale og slip så museknappen.Flyt dialog til sidepaneletFlyt ned%Flyt de valgte elementer ét trin nedFlyt elementerFlyt filter ned.Flyt filter op.Flyt til venstre4Flyt punkter så alle vinkler er 90 eller 180 graderFlyt objekter ved at trække; Shift for at tilføje til udvælgningen (Ctrl for at skifte); Shit-Ctrl for at rotere valgte; Alt-Ctrl for at skalere valgte; eller ændre valgFlyt objekterne {0}Flyt til højre"Flyt de nu markerede medlemmer ned!Flyt de nu markerede medlemmer op$Flyt det valgte emne én række ned.#Flyt det valgte emne én række op."Flyt det valgte lag en række ned.!Flyt det valgte lag en række op.$Flyt de valgte punkter ind på linje&Flyt de valgte punkter ind i en cirkelFlyt demFlyt op$Flyt de valgte elementer ét trin opFlyt {0}Flytter objekterne {0}Mudder/Flere medlemmer refererer til det samme objekt.Multipolygon er ikke lukketMusikinstrumenterMine rettesæt2Mit datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0} Min versionMin version (lokalt datasæt)Min med sammenflettet Min med deresFejl ved NMEAimport!NMEA-import succesfuldNMEA-0183-filerNavnNavn (valgfrit): Navn på stedBrugerens navn.Navn eller offset Navn: {0}Navngivne punkter fra {0}Navngivne sporpunkterSmalsporet bane NationalparkDuplikerede punkter i natur NaturreservatNetværkNetværksundtagelseOpdater aldrigNyNy mappeNyt lag Ny nøgleNy forskydning Ny relationNy rolleNy stilart element: Ny værdiNæsteNatklubNej$Ingen eksportør fundet! Intet gemt.HIngen GPX-spor er tilgængelige i laget, som der kan associeres lyd med. Ingen genvejIngen "fra" vej fundetIngen "til" vej fundet"Intet "via" punkt eller vej fundetIntet område markeret endnu2Ingen afgrænsende boks blev fundet for dette lag.Ingen ændringer at uploade.(Ingen rettesæt tilstede for diff-uploadIngen konflikter at løse"Ingen konflikter at zoome ind på.Intet aktuelt datasæt fundet!Intet data fundet i dette områdeIntet data indlæst. Ingen dato?Ingen eksisterende lydmarkører i dette lag at forskyde ud fra. Blind vejIngen fil hører til dette lagIngen gpx valgt Intet billedeIngen billedfiler fundet.Ingen billeder kunne afstemmes!0Intet skæringspunkt fundet. Intet blev ændret.Intet resultat for "{0}"Intet rettesæt åbentIngen åbne rettesætIngen ydre vej for multipolygon$Ingen uafklarede egenskabskonflikter.Ingen uafklarede tagkonflikter der skal løsesFandt ingen problemer Ingen proxyIntet valgt GPX-sporIngen stil for multipolygon%Ingen "style" i multipolygon-relation Ingen tagsIngen ønskede lag Ingen tern på dette zoom niveauIngen gyldig WMS-URL eller idIngen valideringsfejlNej, fortsæt redigeringenNej, anvend den ikkePunktPunkter stadig i brug Punkt {0}Punkt: forbindelsePunkt: standard Punkt: taggetPunkterPunkter med samme positionPunkter med samme navnPunkter (afklaret)Punkter (med konflikter)Ingen4Ingen af disse punkter er forbundet til noget andet.9Ingen af denne vejs punkter er forbundet til noget andet.Nord Ikke fundetIkke afklaret endnuIkke afklaret endnuIkke i mellemlagerBemærk at rettesætsforespørgsler for øjeblikket altid indsendes til ''{0}'', uanset den herunder indtastede URL’s vært, port og sti.SBemærk: GPL er ikke kompatibel med OSM-licensen. Upload ikke GPL-licenserede spor.Bemærk: Hvis en vej er markeret, vil denne vej få nye kopier af de adskilte punkter og de nye punkter vil blive markeret. Ellers vil alle veje få deres egen kopi og alle punkter vil blive markeret.SedlerIntet3Intet føjet til markering ved søgning efter "{0}"1Intet fundet i markering ved søgning efter "{0}"4Intet fjernet fra markering ved søgning efter "{0}" Intet markeret at zoome ind på.Intet er valgt!,Intet at eksportere. Hent først nogle data.Intet at vælge(Intet at uploade. Få nogle data først.Intet at zoome ind på=Null pointer-fejl, sikkert på grund af nogle manglende tags.Nummer Antal pladser,Antal kabler (bedre: ledere) pr. strømkabel(Antallet af {0} roller er for stor ({1})'Antallet af {0} roller er for lav ({1})NummereringssystemOAuth autorisation fejledeOK - prøver igenBOSM API URL må ikke være tom. Indtast venligst OSM API URL’en.OSM-dataOSM-adgangskodeOSM-serverfiler!OSM serverfiler bzip2-komprimeretOSM server-URL:OSM-adgangskode:OSM-brugernavn:AOSM-webside leverede ikke en sessionscookie som svar på ''{0}'',ObjektBObjekt ''{0}'' er allerede slettet. Springer over objekt i upload. Objekt ID:Objekt ID’er kan adskilles med et komma eller mellemrum.
  Eksempler:
  • 1 2 5
  • 1,2,5

  I blandet tilstand, angiv objekter således: w123, n110, w12, r15
  ^Objektet af type {0} med id {1} blev markeret til sletning, men det mangler i kildedatasættet Objekttype:Objekt med historik9Objekter uploades til et nyt rettesæt.WObjekter uploades til det åbne rettesæt {0} med kommentaren ''{1}''.Tilføjede objekter:Slettede objekter:Ændrede objekter:Rykket 3.000.000m øst0Offset bogmærke eksisterer allerede. Overskriv?Offset bogmærker Forskydning:O.k. Gammel nøgle Gammel rolle Gammel værdi Ved behov Ved upload EnsrettetEnkeltpunktsveje1En af de markerede filer var havde en null-værdiEEn af de valgte veje er ikke lukket, og kan derfor ikke sammenføjes. Ensrettet@Kun rettesæt lukket efter og oprettet før en specifik dato/tid1Kun rettesæt lukket efter den følgende dato/tidKun rettesæt ejet af mig selv\Kun rettesæt ejet af mig selv (deaktiveret. JOSM kører i øjeblikket som en anonym bruger)9Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugerID;Kun rettesæt ejet af brugeren med det følgende brugernavnKun ved enden af vejen.GennemsigtighedÅbn Åbn sted... Åbn seneste4Åbn et tomt WMS-lag at indlæse data til fra en fil8Åbn en fil (enhver filtype der kan åbnes med Fil/Åbn) Åbn en fil1Åbn er historikbrowser med dette punkts historik5Åbn en liste over alle kommandoer (fortryd-oversigt)$Åbn en liste over alle hentede lag."Åbn en liste over alle relationer@Åbn en liste over brugere, der arbejder på de valgte objekter.PÅbn en fletnings-dialogboks for alle valgte elementer i den ovenstående liste.5Åbn et nyt rettesæt og brug det i den næste upload4Åbn en indstillingsdialog for globale indstillinger&Åbn et vindue med en markeringsliste.,Åbn en webside for hvert markeret rettesæt Åbn en URL.&Åbn en editor for den valgte relation0Åbn og brug så mange rettesæt som nødvendigtÅbn endnu et GPX-sporÅbn et andet foto<Åbent rettesæt forventet. Fik lukket rettesæt med ID {0}.Åbn rettesætÅbn fil4Åbn den nuværende Hjælp-side i en ekstern browser0Åbn listen over rettesæt i det nuværende lag.Åbn valideringsvindueÅbn... Åben/lukket:OpenStreetMap-data ÅbningstiderÅbner fil ''{0}'' ... Åbner filer:Åbner en dialog der tillader at hoppe til et bestemt sted?Åbner rettesætshåndteringsvinduet for de markerede rettesætSelskabOptikerValgfri attributter: Valgfri typer Økologisk Orig. vejRetvinklRetvinkl / FortrydRetvinkl figurRetvinkl figur / FortrydaRetvinkl figur / Fortryd Vælg punkter der blev flyttet af den foregående Retvinkl figur aktion!AndetAndre informations punkterAndre duplikerede punkterOverlap fliserOverlappende vejeOverlappende veje (med område)Overlappende jernbaner$Overlappende jernbaner (med område)Overlappende vejeOverlappende veje (med område)Overlappende veje.Underkend position for: Overskriv/Overskriv brugerdefinerede OAuth indstillinger?Overskriv nøgleMalingTegnestil {0}: {1}Palæontologisk stedPapirCParameter "downloadgps" accepterer ikke filnavne eller fil-URL’er2Parameter {0} ikke i interval 0..{1}. Fik ''{2}''.ForældrerelationerParkér og kør ParkeringVej mellem parkeringsbåse;Fejl ved fortolkning: ulovlig datastruktur for gpx-dokumentFortolker OSM-data...Fortolker OSM historikdata ..."Fortolker indhold af rettesæt ... Fortolkning af fil "{0}" fejlede!Fortolker liste over rettesæt...Fortolker svar fra server... Adgangskode Adgangskode: Adgangskode: Indsæt Indsæt ... Indsæt tagsIndsæt URL fra udklipsholder#Indsæt indhold af udklipsholderen.%Indsæt uden ufuldstændige medlemmerStiSti:TindeGågadeFodgængerfeltType af fodgængerfelt Fodgængere4Uafklarede konflikter i denne relations medlemsliste-Uafklarede konflikter i denne vejs punktliste.uafklarede egenskabskonflikter der skal løsesForetager datavalideringTilladte handlinger:Apotek Telefonnummer TelefonnummerTidspunkt for foto (fra EXIF):&Billederne rummer ingen tidsangivelser Picnic stedMole RørledningSted for tilbedelseStederAfspil/pause lyd.iAfspilning starter dette antal sekunder før (eller efter, hvis negativ) den forespurgte lydsporsposition LegepladsAfbryd hvis du ikke er sikkeroKlik venligst på Download liste for at downloade og vise en liste over tilgængelige plugins.oBestem venligst hvilket rettesæt dataene skal uploades til og om rettesættet skal lukkes efter næste upload.eAngiv venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdaterer aktive udvidelser efter et bestemt stykke tid.rAngiv venligst hvorvidt JOSM automatisk skal opdaterer aktive udvidelser ved opstart efter JOSM selv er opdateret.1Beslut venligst hvilke værdier der skal beholdes!Indtast venligst et GPS koordinatIndtast venligst en dato i det normale format for din lokalitet.
  Eksempel: {0}
  Eksempel: {1}
  Eksempel: {2}
  Eksempel: {3}
  =Indtast venligst et navn for det bogmærkede downloadområde.(Indtast venligst et ikke-tomt brugernavn Indtast venligst en tern-adresseIndtast venligst et tern-indeksTIndtast venligst et brugernavn og en adgangskode hvis din proxy kræver godkendelse.>Indtast venligst en gyldig rettesætsforespørgselsURL først.9Indtast venligst først en gyldig størrelse for bidderneIndtast venligst en gyldig tid i det normale format for din lokalitet.
  Eksempel: {0}
  Eksempel: {1}
  Eksempel: {2}
  Eksempel: {3}
  $Indtast venligst en gyldig bruger ID&Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle+Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighed]Angiv venligst et OAuth adgangsudtryk, der er autoriseret til at tilgå OSM-serveren ''{0}''.Indtast venligst et heltal > 1%Indtast venligst en heltalsværdi > 0(Indtast venligst et ikke-tomt brugernavnNIndtast eller indsæt venligst en URL for at hente rettesæt fra OSM API’et.!Indtast venligst OSM API URL’enAIndtast venligst adgangskoden til godkendelse af din proxy-server#Indtast kodeordet til din OSM-kontoBIndtast venligst brugernavnet til godkendelse ved din proxy-server*Indtast venligst din OSM-kontos brugernavn"Angiv venligst din OSM-adgangskode!Angiv venligst dit OSM-brugernavn4Genstart JOSM for at aktivere de hentede udvidelser."Tilpas venligst upload kommentaren+Markér venligst et downloadområde først.Vælg venligst en filVælg venligst en nøgleVælg venligst en værdi*Vælg venligst en autorisationsprocedure: Vælg venligst en post.Vælg mindst fire punkter.>Vælg venligst et allerede uploadet punkt, vej eller relation..Vælg mindst en lukket vej der skal forbindes.!Vælg mindst ét punkt eller vej."Vælg mindst en række at kopiere.(Vælg venligst mindst en vej at forenkleVælg mindst én vej."Vælg venligst mindst tre punkter.bAngiv venligst mindst to punkter der skal sammenføjes, eller et punkt er tæt på et andet punkt."Vælg mindst to veje at kombinere.[Vælg venligst præcis to eller tre punkter eller én vej med præcis to eller tre punkter. Vælg venligst noget at kopiere./Vælg de objekter, du vil rette egenskaber for.(Vælg venligst rækken, der skal slettes(Vælg venligst rækken, der skal rettes.Vælg venligst det ønskede lag!Vælg venligst upload-strategien:>Vælg venligst veje med vinkler på cirka 90 eller 180 grader.=Vælg hvilke ændringer af egenskaber som du vil gennemføre.Udvidelse som følger med JOSMInformation om udvidelser!Opdateringspolitik for udvidelser UdvidelserUdvidelser er opdateredePælPolitiPolitisk PlaceringFPosition {0} er ude af rækkevidde. Nuværende antal medlemmer er {1}. PostkassePosthus PostnummerStrøm Generator Strømkabel KraftværkTransformatorstationElmastDuplikerede punkter i strømStrømforsyningBrud på forudgående kravBrud på forudsætningerForudindstillet9Indstilling "{0}" mangler. Kan ikke initialisere OSM-API.GIndstilling {0} er blevet fjernet eftersom den ikke længere er i brug.Indstilling med nøgle ''{0}'' giver ikke en heltalsværdi for ''{1}''. Fik {2}. Kan ikke genskabe vinduesgeometri udfra indstillinger. IndstillingerIndstillinger er gemt på {0}Indstillinger...Forbereder OSM-data...Forbered konfliktløsningForbereder datasæt...$Gør lag ''{0}'' klar til upload ...)Forbereder objekter der skal uploades ..."Forbereder upload-forespørgsel...BevaretFordefinitionsgruppe {0}Fordefinitionsgruppe {1} / {0} Fordefinerede3Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-nøglen2Fordefinitionerne indeholder ikke egenskabs-værdiForrigePrimærPrimærforbindelsePrimitivPrimitiv-id forventetFængselProjekterede koordinaterProjekterede koordinater: ProjektionProjektionskodeProjektionsmetodeTIndledning til OsmChange dokumentet er allerede skrevet. Skriv venligst kun en gang. EgenskaberEgenskaber / MedlemskaberEgenskabstjekker:Egenskaber for valgte objekter.5Egenskaber i mit datasæt, f.eks. det lokale datasætEgenskaber i det sammenlagte elementer. De vil erstatte egenskaber i mine elementer når sammenlægningsbeslutninger er udført.6Egenskaber i deres datasæt, f.eks. server datasættetEgenskaber for Egenskaber (med konflikter)Egenskaber/medlemsskaber#Egenskaber: {0} / Medlemskaber: {1}*Egenskabsværdi indeholder HTML-kodet tegn4Egenskabsværdi begynder eller slutter med blanktegn6Angiv en kort kommentar for de ændringer du uploader:Stil en opmålingsdialog og et lag til at måle længde og vinkel på segmenter til rådighed. Område omgivet af en simpel lukket vej og opret opmålingsstier (som også kan importeres fra et gps lag).BStiller en dialog til redigering af tags i tabelform til rådighedTilføjer ruteplan-egenskaberProxy-indstillingerOffentlig bygningOffentlig grillOffentlig transportOffentlig transportRydRyd...XPut tekstbetegnelser på lyd, billede og webmarkører, såvel som på deres knap-ikoner.Stenbrud Forespørgsel Forespørg og download rettesæt$Forespørg og download rettesæt ...+Forespørg både åbne og lukkede rettesætForespørg rettesæt&Forespørg rettesæt fra en server URL Forespørg kun lukkede rettesætForespørg kun åbne rettesæt$Forespørger og downloader rettesætForespørger på navneserver Forespørger på navneserver ...Fjernstyret bilVæddeløbsbaneSporJernbane Jernbane-stopJernbaneplatformDuplikerede punkter i jernbaneForventet talområde Rå GPS-data Læs førstIndlæs billeder...Læse protokolversionenLæser forældre til "{0}"Indlæser {0}...Læsmig Rigtige navn-Slet virkelig det markerede fra relation {0}?Rekreativt områdeKorrigeret billede...GenbrugRød:GendanOmgør seneste fortrydelse/Genskab den valgte og alle tidligere kommandoer SpornummerReferensenummerReffereret af: Refererer tilOpdaterAfvis konflikter og gem#Relationseditor: Download medlemmerRelationseditor: Flyt nedRelationseditor: Flyt opRelationseditor: Fjern Relationseditor: Fjern markeredeRelationseditor: ReversérRelationseditor: SortérRelationstjekker :Relation er slettetRelationen er tomRelationstypen er ukendtRelation: valgt RelationerRelationer med samme medlemmerRelationer: {0} Fortsæt, hvis du vil forkaste disse ændringer.Nogle af vejene var dele af relationer der er blevet modificeret. Kontroller venligst at ingen nye fejl er blevet introduceret.hNogle waypoints der var for langt fra sporet til på fornuftig måde at estimere deres tid blev udeladt.uNogle waypoints med tidsstempler fra før starten af sporet eller efter enden blev udeladt eller flyttet til starten.KBeklager. Kan ikke håndtere multipolygon relationer med flere veje yderst.[Beklager. Kan ikke håndtere veje som er både inderst og yderst i multipolygon relationer.LBeklager. Kan ikke håndtere veje som er inderst i en multipolygon relation.PBeklager. Kan ikke håndtere veje som er yderst i flere multipolygon relationer.Sortér#Sortér menu med fordefinerede tagsSortér relationsmedlemmerneKildeSyd HandicappladsOmråde for forældreOmråde for kvinderSpecielle mål FartkameraPigge Opdel vej$Opdel en vej ved det markerede punktOpdel vejen {0} i {1} stykkerOpdel veje til fragmenter Sport (bold)SportsfaciliteterSport IdrætscenterUdspringStadion!Standard unix geometrisk argumentStjernerStart søgningBegynd at downloade dataStart ny vej fra seneste punkt.RStart på spor (vil altid gøre dette hvis ikke andre markører er tilgængelige).Begynder scanning af mappe3Starter forsøg {0} af {1} igen om {2} sekunder ... Starter forsøg {0} af {1} igen.(Begynder at uploade i mindre stykker ...*Begynder at uploade i en forespørgsel ...7Begynder at uploade med en forespørgsel pr primitiv...StatKontorforsyning StatusrapportTrinStenteBækVejnavnVejeStærk7Stilen for den indre veje er den samme som multipolygonStilen for ydre vej fejlerStilart er aktiv i øjeblikket?Stilbaseret korttegnerStilcache for "{0}": Send filterForstadMetroIndgang til undergrundsbaneSucces Åbnede med succes rettesæt {0} SupermarkedWUndersøtter live GPS-input (bevægelig prik) gennem en forbindelse til en gpsd-server.$Understøttede korrigerings-servicesUnderstøtter download af scannede kort-tern fra walking-papers.org. Denne udvidelse er stadig under tidlig udvikling og kan være fejlbehæftet. Overflade Overvågning Målepunkt,Mistænkeligt data fundet. Upload alligevel?)Mistænkelige kombinationer af tag/værdi SvømningSymbol beskrivelseSynkronisér lydSynkronisér hele datasættetSynkroniser kun punkt {0}Synkroniser kun relation {0}4Synkronisér tiden fra et billede på GPS-modtagerenSynkroniser kun vej {0} MålesystemTMS indstillinger BordtennisVTag-samlingen kan ikke bruges med en primitiv fordi der er nøgler med flere værdier.5Tagsamling indeholder ikke den markerede værdi "{0}"7Tag nøglen indeholder tegn med en kode mindre end 0x20Tag nøgle længere ned tilladt Tag modificerede relationer med 4Tag-værdien indholder tegn med kode mindre end 0x20!Tag værdien længere end tilladtTagChecker-kildeFordefinerede tagsTags og medlemmerTags fra punkterTags fra relationer Tags fra vejeTags i rettesæt {0}Det nye rettesæts tagsTags med tomme værdier SkrædderTelefon TelefonkortTertiærTest adgangsudtrykTesten fejledeTest API URL’enTest {0}/{1}: Starter {2}Tester OAuth adgangsudtrykTester OSM API URL ''{0}''-(Kompas)retningen af det tegnede linjestykke.0De 2 valgte objekter har forskellige stilcacher.API URL’en er gyldigPAdgangsudtryksnøglen må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtryksnøgle[Adgangsudtrykshemmeligheden må ikke være tom. Angiv venligst en adgangsudtrykshemmelighedOSM-serveren "{0}" kender ikke til et objekt
  du prøvede at læse, opdatere eller slette. Enten eksisterer det respektive objekt
  ikke på serveren eller også bruger du en ugyldig URL til at tilgå
  det. Kontrollér venligst serverens adresse "{0}" omhyggeligt for stavefejl.7"Fra" vejen og den første "via" vej er ikke forbundet.8"Fra" vejen starter eller slutter ikke ved "via" punktet8"Til" vejen starter eller slutter ikke ved "via" punktet"Via" vejene er ikke forbundet.6Hvor mange gange hurtigere farten er ved "hurtig frem"7Vinklen mellem det forrige og det nuværende vejstykke.Det område du prøvede at downloade er for stort eller din anmodning var for stor.
  Anmod enten om et mindre område eller brug en eksport-fil givet af OSM-fællesskabet.KRettesættet vil blive efterladt åbent efter denne uploadARettesættet vil blive lukket efter denne upload6Indholdet af dette rettesæt er ikke downloadet endnu.De kopierede data indeholder ufuldstændige objekter. Når du indsætter den ufuldstændige objekter er fjernet. Ønsker du at indsætte data uden den ufuldstændige objekter?JDet nuværende valgte kan ikke bruges til opdeling - intet punkt er valgt.!Det markerede kan ikke adskilles.+Den nuværende værdi er ikke en gyldig URL]Den nuværende værdi er ikke et gyldigt rettesætsID. Indtast venligst en heltalsværdi > 0.XDen nuværende værdi er ikke et gyldigt brugerID. Indtast venligst en heltalsværdi > 02Den aktuelle værdi er ikke en gyldig tern-adresseMDen aktuelle værdi er ikke et gyldigt tern-indeks for det angivne zoomniveauDokument indeholder ingen data.Følgende er resultatet af automatisk validering. Prøv at rette disse fejl, men vær forsigtig (slet ikke gyldig data). Er du i tvivl, så ignorér dem.
  Hvis du fortryder denne dialog, kan du finde enhederne i valdator-sidepanelet for at se nærmere på dem.PUdover det valgte objekt, vil disse afhængige
  objekter også blive slettet:/Følgende fejl opstod under masse-download: {0}`Følgende objekter kunne ikke kopieres til mål-objektet
  da der er slette i mål-datasættet:-Den geografiske breddegrad ved musemarkøren..Den geografiske længdegrad ved musemarkøren.7Nøglen ''{0}'' og alle dens værdier vil blive fjernet1Den sidste "via" og "to" vejen er ikke forbundet.$Længden af det nytegnede vejstykke.|Maximum bbox størrelse er 0,25 og din forespørgsel var for stor. Forespørg enten et mindre område eller brug planet.osm.ADet sammenlagte datasæt vil ikke indeholde en tag med nøgle {0}&Navnet på objektet ved musemarkøren.VAntallet af sekunder at springe frem eller tilbage når den relevante knap trykkes nedCAdgangskoden kan ikke være tom. Angiv venligst din OSM-adgangskodeXUdvidelsen er fjernet fra konfigurationen. Genstart JOSM for at afinstallere udvidelsen.7Projektionen {0} kunne ikke aktiveres. Bruger Mercator.Proxy vil ikke blive brugt.>Forløbet tid af lydoptagelse i forhold til sand forløbet tidRDet regulære udtryk "{0}" havde en fejl ved tegn {1}; den komplette fejl er: {2}KDet regulære udtryk "{0}" kunne ikke fortolkes; den fulde fejlbesked: {1}_Fjernstyringsfunktionen lader JOSM blive styret fra andre programmer, f.eks. fra en webbrowser.WDet anmodede område er for stort. Zoom venligst en smule ind eller ændr opløsningen.FDet valgte GPX-spor rummer ikke tidsstempler. Vælg venligst et andet.'De valgte punkter deler ikke samme vej.-Det valgte billede rummer ingen tidsangivelseGMarkeringen indeholder {0} veje. Er du sikker på du vil forenkle alle?%Serveren meldte en fejl med kode {0}.mServeren svarede med kode 404.
  Det betyder normalt, at serveren ikke kender et objekt med det anmodede id.Stavekontrollens (se http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) kilder (URL eller filnavn) eller tagtjekkerdatafiler.0Strengen ''{0}'' er ikke en gyldig double-værdiCBrugernavnet kan ikke være tomt. Angiv venligst dit OSM-brugernavnUVejen kan ikke opdeles ved de valgte punkter. (Tip: Vælg punkter i midten af vejen.)YVejene kan ikke kombineres med deres nuværende retninger. Vil du reversere nogle af dem?Teater4Deres datasæt indeholder ikke en tag med nøgle {0} Deres version"Deres version (serverens datasæt)Deres med sammenflettetForlystelsesparkDer er ingen åbne rettesæt+Der er ingen markerede objekter at opdaterekDer er uløste konflikter. Konflikter vil ikke blive gemt, men håndteret som om du afviste alle. Fortsæt?Der er et kryds mellem vejene.EDer opstod en fejl i forsøget på at vise URL’en for denne markør&Der var {0} konflikter under importen.,Denne handling vil ikke have nogen genvej. 9Dette kan føre til at punkter bliver fejlagtigt slettet.,Denne rettesætsforespørgselsURL er ugyldig*Dette er efter afslutningen på optagelsen.Dette punkt er ikke forbundet til noget andet.Denne operation får JOSM til at glemme de valgte objekter
  Disse vil blive fjernet fra laget, men ikke slettet fra
  serveren ved upload.oDenne indstilling undertrykker udfyldningen af område, hvad der end måtte være angivet i den valgte stilart.cDenne udvidelse tillader at vise ethvert billede som baggrund i JOSM og rette det til efter kortet.@Denne udvidelse tjekker for fejl i egenskabsnøgler og -værdier/Denne udvidelse søger efter fejl i relationer._Denne udvidelse uploader GPS-sporinger direkte fra det aktive lag i JOSM til openstreetmap.org.FDenne test tjekker for utaggede punkter, som ikke er del af nogen vej.NDenne test tjekker for utaggede og tomme veje og veje med kun et enkelt punkt.UDenne test tjekker for veje, som indeholder nogle af deres punkter mere end én gang.[Denne test tjekker for veje med næsten identiske navne, som blot kan være stavet forkert.NDenne test undersøger om en vej har et slutpunkt meget tæt på en anden vej./Denne test tjekker om multipolygoner er gyldige2Denne test sikre at svingbegrænsninger er gyldigeDenne test tjekker om to veje, jernbaner, vandveje eller bygninger skærer hinanden i det samme lag, uden at være forbundet af et punkt.YDenne test tjekker at en forbindelse mellem to punkter ikke benyttes af mere end én vej.-Denne test tjekker om kystlinjer er korrekte.SDenne test tjekker at der ikke er nogen punkter, som ligger på præcis samme sted.iDenne test sørger for at der ikke er nogen relationer med ens tags, og samme medlemmer med samme roller.aDenne test sikre at der ikke er nogen veje med de samme punktkoordinater og eventuelt samme tags.?Denne test tjekker retningen af vand-, land- og kystlinje-veje.CDenne test finder punkter, som har samme navn (kan være dubletter)=Denne tester om veje, som burde være cirkulære, er lukkede.FDenne version af JOSM er ikke kompatibel med den konfigurerede server.(Punkterne er ikke i en cirkel. Afbryder. Billetautomat Tern-nummer Tern-adresse:Tern-cache mappe: Tid:Tidsrum Tidszone: Tidszone: {0}Titel:Til ... At sletteSlå GPX linjer til/fraSlå trådnet-visning til/fraSlå fuldskærmsvisning til/fra6Slå synlighed af rettesætshåndteringsvindue til/fraVælg synlighed for laget: {0}1Slå synlighed af markørtekst og -ikoner til/fra+Slå synligheden for det valgte lag til/fraSlå til/fra: {0},Slår den globale indstilling "{0}" til/fra. Toiletter!Udtryk tillader begrænset adgangBetalingsanlægBetalingsanlægVærktøj: {0}VærktøjslinjeTilpasning af værktøjslinje Funktioner VærktøjstipTurismeTårnTårn reference Type af tårnByRådhusLegetøjsbutikSpor Farvelægning af spor og punkter Spor-datoFærdselssignalSporvognSporvogns-stop RejsebureauTræMotortrafikvejMotortrafikvejsforbindelse Prøv igenVPrøv at opgradere til den nyeste version af udvidelsen før du sender en fejlrapport.Begyndelse på tunnelSvingbegrænsningSlå valgte stile til eller fra Vendeplads VendepunktSvingbegrænsning DrejeskiveDæk UIC-referenceUKENDT URL / fil:gURL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en download-URL her for at angive et afgrænsningsfelt)UURL fra www.openstreetmap.org (du kan indsætte en URL her for at downloade området)UTM Frankrig (DOM)UTM geodætiske system Adskil veje]Er ikke i stand til at tilføje primitiv {0} til datasættet fordi den allerede er inkluderet5Kunne ikke oprette mappen {0}, autosave er slået fra;Kunne ikke oprette filen {0}, andet filnavn vil blive brugtKan ikke oprette ny lydmarkør&Kunne ikke slette gammel backupfil {0}NKan ikke finde nogen oversættelse for sprogvalget {0}. Benytter i stedet {1}.0Kan ikke hente den kanoniske sti for mappen {0} %Kunne ikke forstå længde/breddegrad+Kan ikke synkronisere i det afspillede lag.UklassificeretUafsluttede veje.Uafsluttet vejIkkeforbundne kystlinier$Uforbundne punkter uden fysiske tagsIkkeforbundne veje.Marker som ubesluttet4Omgør beslutning om konflikt mellem slettede status{0} objekter til 1 rettesæt ved hjælp af {1} anmodningerzUploader {0} objekter til flere rettesæt ved hjælp af {1} anmodninger#Uploader og gemmer ændrede lag ...Uploader data ...Uploader data for lag ''{0}'' Anvendelse0Brug ( og ) for at gruppere udtrykPBrug " til at anføre operatorer (f.eks. hvis nøgle indeholder :)FBrug | eller OR to for at forbinde med et logisk "eller"Brug basal autentikation Brug OAuthBrug en SOCKS proxy/Brug en brugerdefineret rettesætsforespørgselBrug piletasterne eller træk billedlaget med musen for at justere forskydningen. Du kan også indtaste den østlige og nordlige forskydning i {0}-koordinater. Hvis du vil gemme denne forskydning som et bogmærke, kan du indtaste et navn nedenunder. Brug kompleks egenskabs-tjekker. Brug standardBrug standard-datafil.Brug standardindstillinger"Brug stavekontrollens standardfil.%Brug standardfil for ignorerede tags.Brug fejl-lag.Brug globale indstillinger.Brug ignorerings-listen.Brug offset server: Brug forudindstilling "{0}"+Brug forudindstilling "{0}" af gruppe "{1}" Brug standardsystemindstillingerwBrug standardsystemindstillinger (slået fra. Start JOSM med -Djava.net.useSystemProxies=true for at slå til)$Brug standard-datafilen (anbefales)..Brug stavekontrollens standardfil (anbefales).3Brug standardfilen for ignorerede tags (anbefalet).4Brug fejl-laget til at vise problematiske elementer.1Brug ignorerings-listen til at undlade advarsler.Bruger Bruger-ID: Brugernavn:Bruger: Brugernavn Brugernavn: %Bruger genvejen "{0}" i stedet for. Disse bør normalt blive rettet. StøvsugerValidérCValidér egenskabs-værdier og tags ved hjælp af komplekse regler.KKontrollér at egenskabsnøglerne er gyldige ved at tjekke med en ordliste.MGodkend at egenskabs-værdier er gyldige tjeks i forhold til fordefinitioner. Validerer ValideringValideringsfejl 13Værdi > 0 forventet for parameter ''{0}''. Fik {1}5Værdi for breddegrad i intervallet [-90,90] krævet.8Værdi for længdegrad i intervallet [-180,180] krævet.Værdi:VærdierSForskellige indstillinger, som påvirker den visuelle fremtoning af hele prorammet.*Hastighed (rød = langsom, grøn = hurtig)AutomatVarer i automatVersion > 0 forventet. Fik {0}.Forventet version#Version {0} oprettet den {1} af {2}*Version {0} nu redigeret i datalag ''{1}''Version {0} i editorVersion {0}, {1} (af {2})DyrlægeVisVis: {0} Udsigtspunkt Mindre byByVingård SynlighedSynlighed/læsbarhedBesøg hjemmesideKalibrering af lydoptagelseVulkan SpændingmAdvarsel: Normaliserer værdi af attribut ''version'' i element {0} til {2}, API version er ''{3}''. Fik {1}.ADVARSEL: Uforventet format af base-URL til API. Viderestilling til info- eller historik-side for OSM-objektet vil sandsynligvis fejle. Base-URL til API er: "{0}"Advarsel: uventet format af API base URL. Redirektion til bruger side for OSM bruger vil sandsynligvis fejle. API base URL er: ''{0}''WGS84 GeografiskWMS fejlWMS Filer (*.wms)WMS indstillingerWMS-URL eller billed-ID:.WMS-lag ({0}) downloader automatisk i zoom {1}#WMS-lag ({0}) downloader i zoom {1}Venter 10 sekunder ... MurAdvarseldAdvarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke oprette manglende indstillingsmappe: {0}iAdvarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Kunne ikke nulstille indstillingsfilen til standard: {0}ZAdvarsel: Kunne ikke initialisere indstillinger. Indstillingsmappe "{0}" er ikke en mappe.KAdvarsel: Ignorerer undtagelsen da opgaven blev annulleret. Undtagelse: {0}Advarsel: JOSM er konfigureret til at bruge proxyer fra systemindstillingen, men JVM’et er ikke konfigureret til at finde dem. Nulstiller indstillinger til "Ingen proxy".YAdvarsel: Lag ''{0}'' eksistere ikke mere. Kan ikke fjerne konflikt for objektet ''{1}''.PAdvarsel: Manglende indstillingsfil "{0}". Opretter en standard-indstillingsfil.TAdvarsel: Erstatter eksisterende indstillingsfil "{0}" med standard-indstillingsfil.EAdvarsel: De 2 valgte objekter har lignende, men ikke ens stilcacher.)Advarsel: Adgangskoden sendes ukrypteret.OAdvarsel: Uventede parametre for HTTP-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.PAdvarsel: Uventede parametre for SOCKS-proxy. Fik vært ''{0}'' og port ''{1}''.yAdvarsel: Ikke understøttet værdi i indstilling ''{0}''. Fik {1}''. Bruger autentikationsmetoden "Basal autentikation".JAdvarsel: Afkorter automatisk værdi af tag ''{0}'' på slettet objekt {1}lAdvarsel: Afhængigt af godkendelsesmetoden proxy-serveren bruger, kan kodeordet blive overført ukrypteret.FAdvarsel: Fejloverskrift "{0}" matchede ikke med et forventet mønster7Advarsel: Kunne ikke annullere kørende OAuth-operation0Advarsel: Kunne ikke gemme indstillinger i "{0}"[Advarsel: Kunne ikke placere brugerinfo-dialog altid-øverst. Fangede sikkerhedsundtagelse.GAdvarsel: Kunne ikke hente OSM-brugerinfo fra brugerinfo-håndteringen.DAdvarsel: Kunne ikke gemme OSM-brugerinfo i brugerinfohåndteringen.DAdvarsel: Ulovligt format for linje i stilliste ''{0}''. Fik ''{1}''" og \ have en \ (f.eks. \" og \\). NaturskovFabrik'Forkert antal argumenter til bogmærketVeje med forkert retningJaJa, anvend denJa, opret en konflikt og lukDu er ved at slette et ukomplet objekt.
  Dette vil give problemer, fordi du vil ikke kan se det virkelige objekt.
  Vil du virkelig slette?Du er ved at slette punkter uden for det område du har downloadet.
  Dette kan medføre problemer, fordi andre objekter (som du ikke kan se) måske bruger dem.
  Ønsker du virkelig at slette?Du er ved at åbne {0} browser vinduer.
  Dette vil måske både overdænge din skærm med browser vinduer
  og tage noget tid at gøre.7Du kan også indsætte en URL fra www.openstreetmap.orgcDu ændrede nøglen fra "{0}" til "{1}". Den nye nøgle bruges allerede, skal værdien overskrives?DDu skal genstarte JOSM for at nogle af ændringerne træder i kraft.sDu flyttede mere end {0} elementer. At flytte et stort antal elementer er ofte en fejl. Vil du virkelig flytte dem?HDu skal gøre dine redigeringer offentlige for at kunne uploade nye dataDu skal vælge mindst én vej.ADu skal vælge mindst to punkter for at opdele en kredsformig vej|Du skal SHIFT-trække spillehovedet hen på en lydmarkør eller hen på det sted på sporet hvor du ønsker at synkronisere.yDu skal trække spillehovedet til tæt på det GPX-spor, hvis tilknyttede lydspor du spillede (efter den første markør)IDu skal pause lyden på det punkt på sporet, hvor du vil have markøren.TDu skal sætte lyden på pause i det øjeblik, du hører synkroniserings-angivelsen.nDu anmodede om for mange punkter (grænsen er 50.000). Anmod enten om et mindre område, eller brug planet.osmDu bør vælge et GPX-sporDin upload-kommentar er tom eller meget kort.

  Teknisk set er dette i orden, men overvej at mange brugere, som
  overvåger ændringer i deres områder, forventer meningsfyldte kommentarer til
  rettesæt for at forstå, hvad der sker i området.

  Hvis du bruger et øjeblik nu på at forklare dine ændringer,
  gør du livet lettere for mange andre brugere.Zoom (i meter)Zoom indZoom udZoom og flyt kortZoom best fit og 1:1mZoom ved at trække eller trykke Ctrl+. Flyt med Ctrl+op, venstre, ned, højre; Flyt zoom med højre museknapZoom ind Zoom-niveau:Zoom udZoom synsfeltet til {0}.Zoom tilZoom til i lagZoom til punktZoom til problemZoom til markerede element(er)Zoom til markering5Zoom til de tilsvarende objekter i det aktive datalag=Zoom til det objekt det først markerede medlem refererer til-Zoom til dette punkt i det nuværende datalag Zoom til {0};Zooming slået fra fordi denne relations lag ikke er aktivt:Zooming slået fra fordi der ikke er noget markeret medlem [slettet] Højde: {0} m Retning {0}° Område:{0} > påfører {0} stilen "{1}" $ > springer over "{0}" (ikke aktiv) Liste med generede stile: {0} km/t Ret stationTilbage HurtigereHurtigere fremadFremad Hop tilbage. Hop fremadNæste markørAfspil næste markør.Afspil forrige markør. Afspil/pauseForrige markør LangsommereLangsommere fremadLukketÅbentomsortblåbrungrågrønrødhvidØVsolurTekstBeskrivelse(Desc)Navn Brændselblandet Ret stationIkke-versalfølsom VersalfølsomRegulært udtrykNøgle:forkortet gadenavnaktiveføj til markeringadresse administrativ avanceretavanceret konfigurationlandbrugalle alle objektergyde alfabetisk skiftendefacilitets-type {0} anglikanskdyremadanonymenhver akvædukt bueskydningområde Områdetekstasiatiskasfaltatletikaustralsk fodboldbaggrund baptistiskbarriere brugt på en vejstrandcykelmosepetanquegrænsebroBro-tag på et punkt buddhistiskbygning bus-ledevejkano versalfølsomkatolsk kirkegårdtrækulkinesiskkristen cigaretterbyciviltklatringmed uretlukket lukketvejkulbrosten kold luft koldt vand kommunikation kompakteretkomprimeret luftbetonkondomerkonfigurér rettesætkonfigurere korttegningsstilenkonflikt Nåleskov forbindelse konstruktionkopier valgte standarder&kunne ikke hente lydkilde fra URL’enantalkroketcykelsti med tag cykelcyklingLøvskov dedikeretgrd ° min''(Nautisk)grad° min'' sek"slettet designeretomvej slået frahavn hundeløbdobbeltned styrtløbdrikkelet elektrisk elementerridning evangelisklige eksemplerhøm-høm-poseekspert)falsk: egenskaben er eksplicit slået fra gårdspladshegnfærgeFind i markeringmappemadfodskovfra ternfra vejfuldgaragertyskgletsjerguldGolfbane GPS-markør gps-punktgræsGræs_belægninggrusgræskgrønjord gymnastikhalvhelbredvarmehedefremhævlandevejLandevej uden referencevandring hinduistisk historiskhistoriehesttravbane varm luft varmt vandhusvandinaktiv3Inkluderer umiddelbare børn af forældrerelationer ufuldstændig ukomplet vej*forøg zoomniveau for at se flere detaljerindiskindustri indre segment helleanlæg italiensk jainistiskjapanskJehovas Vidnerjødisk losseplads brug af jordType af landanvendelse {0}lag6laget er skjult i øjeblikket (klik for at vise laget)7Laget er synligt i øjeblikket (klik for at skjule lag)Lag-tag med "+"-tegnblyvenstre rekreationrekreations-type {0}kalk begrænsetlegegadeindlæser stilart "{0}''... Lås rulninglavluthersk menneskeskabtkortstilmarsk maks. bredde maks. længde#maks. hastighed angivet for gangstimedlem metodistisk mexicanskmilitær min. bredde min. længdemanglende objekter:fejlstavet nøgleblandetmormonskhovedvejmotorvejmotorvejsforbindelsemudder fleretagesfleremuslimsk nationaltnaturlignatur-type {0}naturavisernæstenikkelnej!Ingen beskrivelse er tilgængeligingen tilføjelseingen_venstre_svingingen_højre_sving ingen_lige_udingen_u_vendingerintetskiløb ikke slettetikke tilgængeligbemærk: Til nogle opgaver behøver JOSM en masse hukommelse. Det kan være nødvendigt at tilføje den følgende Java-option for at angive den maksimale mængde allokeret hukommelse i megabytes nybegynderaromuligeolieEnvejs-tag på et punktkun_venstre_svingkun_højre_sving kun_lige_udåbenvalgmuligheder'options givet som Java systemegenskaberortodoks ydre segment Uden for det downloadede områdeVej mellem parkeringsbåse P-automatIopdelt: forskellige valgte objekter har forskellige værdier; skift ikke.brolagtflisertopsmåsten fodgængerfelt med trafikstyringpinsebevægelsentilladtbilledersolmole rørledningbanestedplanterplastikstangpolitiskkraft prebyterianskforrigeprimærprimær-(til/fra)-kørselprivat foreslået protestantiskoffentlig transport firdobbeltkvækerstenbrudbanejernbane marsklandregulært udtrykrelation uden typegenindlæs standarder#genindlæs valgte stilarter fra filfjern fra markeringerstat markeringbeboelserestaurant uden navnhøjreflodbredvejrolle rundkørselrute rute-segment saltmarskskalérbuskads sekundærvælg sportsgren:valgt markering)adskilt cykelsti som spor på en cykelsti Spildevandshiitisk skydebanebutikbutikstype {0}sidesporsølvenkeltsted skøjteløbskisportfodbold spiritistisksport-type {0} sportshalsidesporstadion frimærkerdampstenbækgadevejnavn indeholder "ss" tekststrengtekststreng;tekststreng;...undergrundsbane sunnitisk overfladeSumpslik svømning bordtennistamponer taoistisk telefonkort midlertidigmidlertidig landevejstypetertiærtekstden primære Potlatch 2 stilart=dette lag er ikke aktivt i øjeblikket (klik for at aktivere)dette lag er det aktive lagvadehavsområdetil vejturismeturisme-type {0}legetøjsporspor og punkterkun spor trafik_lyssporvogn tredobbelt(sand: egenskaben er eksplicit slået tilmotortrafikvejmotortrafikvejsforbindelsetyrkiskuklassificeret ukontrolleret underjordiskunitarukendtuden markering ikke brolagtnulstil9uangivet: sæt ikke denne egenskab for de valgte objekterutagget utagget vejubrugtop op til ternbrugvakuumvalideringsfejlvalidering andetvaliderings-advarselvia punkt eller vejeviadukt1vis meta information, fejllog og kilde-definitionvulkanvægvandvandvejvandvejs-type {0}vej er forbundet+vej er forbundet til næste relationsmedlem0vej er forbundet til foregående relationsmedlemBvej er ikke forbundet til foregående eller næste relationsmedlem kun punkterdyrelivvindtræ træområde!Forkert landevej-tag på et punkt Banegårdjafodgængerfeltzink#zoom ind for at indlæse nogle tern#zoom ind for at indlæse flere ternzoroastristisk{0} ({1} til {2} grader){0} [ufuldstændig]{0} består af: {0} meter {0} mere...J{0} punkter i vej {1} overskrider det maksimalt tilladte antal punkter {2}{0} objekter overskred de max tilladte {1} objekter i et rettesæt på serveren ''{2}''. Konfigurér venligs hvordan det skal foregå med flere rettesæt{0} km²={0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader punkt ''{4}'' (id: {5})@{0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader relation ''{4}'' (id: {5});{0}% ({1}/{2}), {3} tilbage. Uploader vej ''{4}'' (id: {5}){0}: Version {1} (lokal: {2})(Tidsforskel for {0} dag)Tidsforskel for {0} dage({0} anmodning)({0} anmodninger) ({0}/{1}) Oploader {2} objekt..."({0}/{1}) Uploader {2} objekter...AKnyttede {0} af {1} foto til GPX spor.BKnyttede {0} af {1} fotos til GPX spor.cDet markerede objekt er ikke tilgængeligt i det nuværende
  redigeringslag ''{0}''.hIngen af de markerede objekter er tilgængelige i det nuværende
  redigeringslag ''{0}''.x{0} lag har uløste konflikter.
  Løs dem enten først eller kassér ændringerne.
  Lag med konflikter:x{0} lag har uløste konflikter.
  Løs dem enten først eller kassér ændringerne.
  Lag med konflikter:{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.
  Vælg enten en fil for dette lag eller kassér ændringerne.
  Lag uden en fil:{0} lag bør gemmes, men har ingen tilknyttet fil.
  Vælg enten en fil for hver af dem eller kassér ændringerne.
  Lag uden en fil:-Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til vej2Tilføj og flyt et virtuelt nyt punkt til {0} vejeTilføjede {0} objektTilføjede {0} objekter/Kan ikke åbne {0} fil med import modulet "{1}"1Kan ikke åbne {0} filer med import modulet "{1}"$Ret egenskaber for op til {0} objekt&Ret egenskaber for op til {0} objekter Ret værdi? Ret værdier?Ret {0} objektRet {0} objekterMKlik {0} for at tjekke status på dette objekt på serveren.OKlik {0} for at tjekke status på disse objekter på serveren.Konflikt under downloadKonfilkter under downloadKonflikt i dataKonflikter i dataSlet {0} punktSlet {0} punkterSlet {0} objektSlet {0} objekterSlet {0} relationSlet {0} relationer Slet {0} vej Slet {0} vejeSletter {0} objektSletter {0} objekterfejlet:fejlet:Downloader {0} rettesæt ...Downloader {0} rettesæt ...6Downloader {0} ufuldstændigt barn af relation ''{1}''7Downloader {0} ufuldstændige børn af relation ''{1}''>Downloader {0} ufuldstændigt barn af {1} forælder-relationer?Downloader {0} ufuldstændige børn af {1} forælder-relationer$Downloader {0} ufuldstændigt objekt&Downloader {0} ufuldstændige objekter!Downloader {0} objekt fra ''{1}''#Downloader {0} objekter fra ''{1}''"Dupliker {0} punkt til {1} punkter$Dupliker {0} punkter til {1} punkterIndsæt nyt punkt i vej.Indsæt nyt punkt i {0} veje.9JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugin::JOSM kunne ikke finde informationer for følgende plugins:"JOSM fandt {0} ugemt osm datalag. #JOSM fandt {0} ugemte osm datalag. Sammenlagt version ({0} indlæg) Sammenlagt version ({0} indlæg)Flyt {0} punktFlyt {0} punkterMin version ({0} indlæg)Min version ({0} indlæg)Objektet kunne ikke downloades$Nogle objekter kunne ikke downloadesObjekt slettetObjekter slettet Et downloadet objekt er slettet.${0} downloadede objekter er slettet.$Et objekt kunne ikke downloades.
  '{0} objekter kunne ikke downloades.
  Åbner {0} fil...Åbner {0} filer...Indsætter {0} tagIndsætter {0} tagsSlette {0} objektSlette {0} objekter)Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekt+Fjern gamle nøgler fra op til {0} objekterRoter {0} punktRoter {0} punkterSkalér {0} punktSkalér {0} punkterForenkl vej (fjern {0} punkt)Forenkl vej (fjern {0} punkter)Forenkl {0} vejForenkl {0} vejeTags({0} konflikt)Tags({0} konflikter)>Følgende udvidelse er blevet hentet korrekt:CFølgende {0} udvidelser er blevet hentet korrekt:/Det valgte punkt er ikke i midten af nogen vej.0De valgte punkter er ikke i midten af nogen vej.>Den valgte vej har punkter udenfor det downloadede dataområde>De valgte veje har punkter udenfor det downloadede dataområdeDeres version ({0} indlæg)Deres version ({0} indlæg)ODer er mere end én vej, som bruger det punkt, du har valgt. Vælg også vejen.PDer er mere end én vej, som bruger de punkter, du har valgt. Vælg også vejen.Der er {0} objekt i dit lokale datasæt der kan være slettet på serveren. Hvis du senere prøver at slette eller opdatere dette vil serveren sandsynligvis rapportere en fejl.Der er {0} objekter i dit lokale datasæt der kan være slettet på serveren. Hvis du senere prøver at slette eller opdatere disse vil serveren sandsynligvis rapportere en fejl.%Der er {0} objekt tilbage at uploade.'Der er {0} objekter tilbage at uploade.fDer opstod en fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.gDer opstod {0} fejl ved indlæsning af denne stilart. Vælg "Info" fra højrekliks-menuen for detaljer.Der blev opdaget {0} konfliktDer blev opdaget {0} konflikter"Der var {0} konflikt under import.$Der var {0} konflikter under import.'Dette vil ændre på op til {0} objekt.)Dette vil ændre på op til {0} objekter.Dette vil ændre {0} objekt.%Dette vil ændre op til {0} objekter.Transformer {0} punktTransformer {0} punkterGendan {0} objektGendan {0} objekterEUploader {0} objekt til 1 rettesætGUploader {0} objekter til 1 rettesætpUploader {0} objekt til 1 rettesæt ved hjælp af 1 anmodningrUploader {0} objekter til 1 rettesæt ved hjælp af 1 anmodningUploader {0} objekt...Uploader {0} objekter...markør markørerpunktpunkterobjektobjekterrelation relationertil {0} objekttil {0} objektervejveje {0} Forfatter{0} Forfattere{0} består af {1} markør{0} består af {1} markører {0} slettet {0} slettet{0} billede hentet.{0} billeder hentet. {0} medlem {0} medlemmer {0} punkt {0} punkter{0} objekt at tilføje:{0} objekter at tilføje:{0} objekt at slette:{0} objekter at slette:{0} objekt at ændre:{0} objekter at ændre:){0} ventende tag-konflikt der skal løses+{0} ventende tag-konflikter der skal løses {0} relation{0} relationer {0} rute, {0} ruter, {0} spor{0} spor {0} spor, {0} spor, {0} forekom at være GPS-tagget. {0} forekom at være GPS-tagget.{0} vej{0} veje {0} punkt {0} punkter