[dd/mm/rrrr hh:mm:ss] # Objekty % na východ: % na sever:(# požadavků neznámý)(1 požadavek) (Kód={0})4(Tip: Klávesové zkratky lze změnit v nastavení.)*(Text již byl zkopírován do schránky.) (URL bylo: 6(Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)(na řádce {0}, sloupci {1})(více než 20m)(žádný objekt) (žádný)(do 20m)(do 5m)(použít offset serveru)$({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...'({0}/{1}) Stahování sady změn {2}....({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...%({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}'({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}&({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}$({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...O* Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo8* Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo* Jeden otagovaný uzel, neboZ* Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.Y* Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo"... možný i jiný druh přepravy... odkazuje na relaci /CESTA/K/ADRESARI/JOSM/ 1/25 mix (motorka/moped)1/50 mix (motorka/moped)BowlingM

Uzavřete filtrovací dialog pro zobrazení všech objektů.

0-name:Bak - neobsahuje ''Bak'' ve jménu.OBaker Street - ''Baker'' a ''Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.3Plugin je poskytován externím zdrojem: {0}K"Baker Street" - ''Baker Street'' v jakémkoliv klíči nebo jménu.Schild výraz - všechny podobjekty objektů odpovídajících výrazu@foot: - klíč ''foot'' nastavený na jakoukoliv hodnotu.3nekompletní - všechny nekompletní objekty-modified - všechny změněné objekty-name:Bak - ''Bak'' kdekoliv ve jménu.,oneway? - oneway=yes, true, 1 nebo onQparent výraz - všechny rodiče objektů odpovídajících výrazu+selected - všechny vybrané objekty}type=* - klíč ''type'' s libovolnou hodnotou. Vyzkoušejte také *=value, type=, *=*, *=Btype=route - klíč ''type'' s hodnotou přesně ''route''.,untagged - všechny objekty bez tagů!{0} objektů deaktivováno-
Chybové hlášení (nepřeložené): {0}  .

Klávesové zkratkySkupiny modifikátorů

!

Filtrování je aktivní

JOSM vyžaduje Javu verze 6.

Detekovaná verze Javy: {0}.
Můžete Více informací:v

Pokud je vybrána jedna nebo více cest, tvar je upraven tak, aby všechny úhly byly 90 nebo 180 stupňů.

Můžete do výběru přidat dva body, které jsou brány jako reference pro určení směru.
(Později je možné vrátit zpět posunutí některých bodů:
Vyberte příslušné nody a vyberte zkratku pro ortogonalizaci / undo. Výchozí je Shift-Q.))

Varování: Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno nezašifrované v každém požadavku na OSM server. Nepoužívejte svá tajná hesla.

\

Smazat soubor {0} z disku?

Obrázkový soubor bude natrvalo ztracen!

Při získávání nápovědy došlo k chybě

Obsah nápovědy k tématu {0} se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):
{1}

_Aktuální oblast ke stažení (minlon, minlat, maxlon, maxlat): Členství v relaci bylo zkopírováno na všechny nové cesty.
Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.Relace založená na rolích byla zkopírována na všechny nové cesty.
Mělo by být ověřeno, zda je zkopírování správné a případně opraveno.QDošlo k chybě při obnovování zálohy souboru.
Chyba:
{0}@Při ukládání došlo k chybě.
Chyba:
{0}Autentizace na OSM serveru s OAuth tokenem ''{0}'' selhala.
Získejte prosím nový token pomocí konfigurace OAuth.Autentizace na OSM serveru s uživatelským jménem ''{0}'' selhala.
Zkontrolujte prosím uživatelské jméno a heslo v nastavení JOSM.JNelze otevřít adresář ''{0}''.
Prosím vyberte soubor.`Kliněte {0} pro dokončení slučování mých a cizích položek_Kliněte {0} pro zahájení slučování mých a cizích položekeNepodařilo se uzavřít sadu změn {0}
protože je již uzavřená.lNepodařilo se uzavřít sadu změn {0}
protože je již uzavřená od {1}.@Nelze načíst záložky z
''{0}''
Chyba: {1}A Nelze číst soubor ''{0}''.
Chyba je:
{1}9 Nelze číst soubory.
Chyba je:
{0}Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu.
Neaktivní. Aktuálně není aktivní žádný pohled na mapu.?Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu1Stáhnout moje otevřené sady změnStáhnout moje otevřené sady změn
Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM./Stáhnout nejnovější sady změn`Vložit přístupový token manuálně pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.Autentizace na serveru OSM ''{0}'' se nezdařila.
Používáte OAuth, ale aktuálně nemáte nastaven žádný
přístupový token OAuth.
Otevřete prosím dialog konfigurace a vložte nebo vygenerujte nový token.Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem
''{0}''.
DNS jméno ''{1}'' nelze přeložit.
Prosím prověřte URL API ve vaší konfiguraci a vaše internetové připojení.Nepodařilo se navázat komunikaci se serverem
''{0}''.
Prosím prověřte funkčnost internetového připojení.Nepodařilo se nahrát data na nebo stáhnout z
''{0}''
kvůli problémům s přenosem dat.
Detaily(nepřeloženo): {1}pNepodařilo se nahrát do sady změn {0}
protože byla již uzavřena dne: {1}.JOSM úspěšně získal přístupový token. Nyní můžete tento token akceptovat. JOSM jej bude používat při všech dalších autentizacích a autorizacích vůči serveru OSM.

Přístupový token je: JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout
vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno
v konfiguraci JOSM.Je požadováno nahrání pluginu "{0}".
Tento plugin se již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.
Měl by být deaktivován.
Chcete jej smazat z konfigurace?kŽádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně
editované vrstvě ''{1}''.gKlikněte prosím na {0} k odeslání žádosti o OAuth token na ''{1}''.cProsím potvrďte odstranění 1 objektu z 1 relace.fProsím potvrďte odstranění 1 objektu z {0} relací.iProsím potvrďte odstranění {0} objektů z {1} relací.pPokud chcete dotaz omezit na specifický časový rozsah,
zadejte prosím platná vstupní data.{Pokud chcete omezit dotaz na datové změny hranicí,
zadejte platná data zeměpisných šířek a délek.Ujistěte se, že všechny vybrané cesty směřují podobným směrem
nebo ortogonalizujte každou samostatně.eProsím vyberte rozsah dlaždic OSM ve zvolené úrovni přiblížení.Vyberte prosím jeden z následujících standardních dotazů.Vyberte Stáhnout pouze mé datové změny, pokud chcete stáhnout pouze vámi vytvořené změny.
Pozor, JOSM stáhne maximálně 100 datových změn.?Prosím vyberte sadu změn kterou chcete uzavřítKPřijímání přístupového tokenu OAuth od ''{0}'' selhalo.TPřijímání žádosti o přístupový token OAuth od ''{0}'' selhalo.Spustí plně automatickou proceduru k získání přístupového tokenu z webu OSM.
JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a
automaticky autorizuje uživatele pro kterého získá přístupový token. Spustí polo-automatickou proceduru k získání tokenu z webu OSM.
JOSM odešle standardní požadavek k získání OAuth tokenu.
Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči
aby se autorizoval a akceptoval vložení tokenu do JOSM.fVybrat pro stažení dat do nové vrstvy.
Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.}Vyberte pokud chcete dotaz omezit pouze na vaše změny dat.
Nevybrané zahrne do dotazu všechny změny dat.Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.
Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.:Krok 1/3:Odeslání požadavku na OAuth tokenEKrok 2/3: Autorizace a získání přístupového tokenu@Krok 3/3: Úspěšně získaný přístupový tokenPřístupový token ''{0}'' byl úspěšně
použit pro přístup na OSM server ''{1}''.
Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.
Zobrazte zde jeho fotografii.
Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo
xAktuální hodnota není platné uživatelské jméno.
Zadejte prosím neprázdné uživatelské jméno.6Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.
Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.
V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít
pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.OSM server
''{0}''
reportoval interní chybu serveru.
Jde s nejvyšší pravděpodobností o dočasný problém. Zkuste to znovu později.Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth
z OSM serveru selhal.

Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,
např polo-automatický nebo manuální autorizaci.Slučované cesty jsou členy jedné nebo více relací. Prosím rozhodněte v jakých relacích chcete jejich členství zachovat a z jakých je chcete odstranit.
Standardně se zachová první cesta a ostatní budou ze stejných relací odstraněny: sloučená cesta zaujme místo původní cesty v relaci.Aktuální URL {0}
je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná
na serveru {1}.Data, která chcete nahrát obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.
Je třeba je nejprve vyřešit.1Server ohlásil nalezení konfliktu.]Server ohlásil nalezení konfliktu.
Chybová zpráva (nepřeloženo):
{0}jNejsou zde žádné vrstvy pro zdrojovou vrstvu
''{0}''
které by měly být sloučeny.V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující
na právě tuto relaci.
To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.
Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?DAktuálně není vybrána žádná oblast je stažení.bTato akce bude potřebovat
{0} samostatných stažení dat.
Chcete pokračovat?Tato relace byla změněna mimo editor.
Nemůžete aplikovat změny a pokračovat v editaci.

Chcete vytvořit konflikt a uzavřít editor?BAktualizace selhala, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
bodů, cest nebo relací.

Klikněte {0} pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.
Klikněte {1} pro přerušení a pokračování editace.
Aktualizace selhala, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich
bodů, cest nebo relací.
Konflikt je způsoben {0} s id {1},
na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.

Klikněte {4} pro synchronizaci konfliktního prvku.
Klikněte {5} pro synchronizaci kompletní lokální datové sady se serverem.
Klikněte {6} pro přerušení a pokračování editace.
Nahrávání selhalo protože používaná
sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.
Prosím nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.LNahrávání selhalo protože se pokoušíte smazat bod {0} který stále využívá cesta {1}.

Klikněte na {2} ke stažení všech cest obsahujících bod {0}.
Pokud je to nutné, JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v dialogovém okně řešení konfliktů.Aktualizace na server selhala, protože vaše aktuální
datová sada nesplňuje předpoklad.
Chybová zpráva je:
{0}HPoužít standardní URL OSM serveru ({0})HVerze {0} vytvořená {1}PVerze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''POukoušíte se vložit relaci samu do sebe.

Toto vytvoří cyklický odkaz a proto není taková úprava povolena.
Přeskakuji relaci ''{0}''.Používáte projekci EPSG:4326, která může vést
k nepřijatelným výsledkům pravoúhlého zarovnání.
Změňte svůj typ projekce aby zmizelo toto varování.
Vážně chcete pokračovat?Přístupový token OAuth byl úspěšně získán z webu OSM. Klikněte na {0} k akceptování tohoto tokenu. JOSM jej bude používat při příštích požadavcích na práci s OSM API.{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.
JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.(Automatické ukládání zálohuje změněná data vrstev v pravidelných intervalech. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Předvolbách. V případě pádu aplikace se JOSM snaží neuložené změny při příštím startu obnovit.) 

{0} objektů skryto

Kromě toho jsou klávesové zkratky aktivovány při prvním použití položky menu. Některé změny se tak mohou projevit bez restartu --- ale zároveň bez ošetření kolizí. To je další důvod pro restart JOSM po změnách provedených v klávesových zkratkách.

Berte na vědomí, že klávesové zkratky jsou přiřazovány při startu JOSM. Takže po jakékoli změně je třeba JOSM restartovat, aby se změny projevily.

> spodek> vrchol*Chybí tag name, ačkoliv name:* existuje.Překlad name:* chybí.(objekt s id=0 nemůže být neviditelnýISpeciální plugin pro práci s Francouzkým katastrálním WMS serverem.Narušení schopností APIVerze API: {0}(Snesená železnice (pouze žel. spodek)ZrušitZrušit slučování$Zrušit dialog na vybrání souboru. O aplikaci O JOSM...Přijmout přístupový token PřístupPřístupový tokenKlíč přístupového tokenu:Heslo přístupového tokenu:URL přístupového tokenu: Ubytování&Dle informací z pluginu je autor {0}.#Zůstatkové nebo věrnostní kartyAkceParametry akceAkce AktivovatAktivovat vybranou vrstvu*Aktivace standardního mapového renederu.Aktivní předvolby:Aktivní styly:PřidatPřidat URL leteckých snímků&Přidat další URL s popisy pluginů.Přidat uzel...Přidat vlastnostiPřidat zaměřený obrázek;Přidat záložku pro aktuální výběr stahované oblastiPřidat novou cestu pro ikony4Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům-Přidat nový uzel do již existující cestyPřidat nový zdroj do seznamu.Přidat nový tagRPřidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za posledního člena]Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za posledního vybraného členaRPřidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před prvního člena]Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před prvního vybraného členaPřidat prázdnou značkuPřidat informace autora Přidání konfliktu pro ''{0}''Přidat každý k původnímu výběru. Může obsahovat vyhledávací řetězec podobně jako na Googlu nebo URL vracející osm-xmlPřidat filtr.&Přidat vrstvu leteckých snímků {0} Přidat uzelPřidat uzel do cestyPřidat uzel do cesty a spojitPřidat bod {0}Přidat relaci {0} Přidat tagy#Přidat tagy ke zvoleným objektůmAPřidat členy všech vybraných relací do aktuálního výběru6Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních0Přidat vybrané relace do aktuálního výběruPřidat k výběruPřidat cestu {0}'Přidány body na všechny průsečíkyInterpolace adresAdresy;Přidává do menu položku „Restartovat JOSM“.Štola-Nastavit posunutí vrstvy leteckých snímkůUpravit průhlednost vrstvy0Nastavit pozici této vrstvy leteckých snímkůUpravit časovou zónu a posun)Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.iNastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.Administrativní centrumAdministrativní RozšířenéPokročilé parametry OAuthRozšířená konfigurace OAuthPokročilé volbyRozšířené informaceRozšířené informace (web)!Rozšířené informace o objektuLanovky LetištěAlkoholSeřadit uzly do kruhuSeřadit uzly do přímkyVšechnyVšechny souboryVšechny formátyYVšechny nainstalované pluginy jsou aktuální. Není proto třeba stahovat nové verze.bVšechny body a oddíly cesty budou mít stejnou barvu. Toto může být upraveno v kartě vrstev.?Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''Zahrádkářská kolonie9Umožní přidat ukazatele/body na současnou GPS polohu.1Povolit stahování vašich privátních GPS tras#Povolit čtení vašich preferencíPovolit nahrávání GPS tras"Povolit nahrávání mapových dat"Povolit zápis vašich preferencíPovolený provoz:QOtevírá sobory gpx/osm které se protínají se současnou viditelnou oblastí.bUmožňuje uživateli anonymizovat čas a velice rychle smazat části rozsáhlých GPX záznamů.Umožní vytvořit různá schémata nastavení barev a přepínat mezi nimi. Pouze změníte barvy a vytvoříte nové schéma. Dá se použít pro přepnutí světlého stylu pro lepší viditelnost v ostrém slunci. Podívejte se na dialog „Nastavení mapy“ v preferencích JOSM.LUmožňuje otagovat vlastnosti všech objektů ve vybrané oblasti najednou.0Umožňuje odfiltrovat nepotřebné GPS záznamyCUmožňuje importovat rozličné formáty souborů přímo do JOSM.@Umožní ladit barvy cesty pro rozdílné průměrné rychlosti.;Umožňuje obnovování smazaných objektů z OSM databáze Alfa kanál Horská bouda1Již je registrován konflikt pro objekt ''{0}''.8Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.Přejmenovat také souborAktualizovat vždy a bez ptaníAmerický fotbalPočet kabelůPočet sedadelPočet schodůNKontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.Prázdná hodnota smaže tag.Nastala chyba v pluginu {0}MNastala neočekávaná výjimka, která by mohla pocházet z pluginu ''{0}''.Nastala neočekávaná výjimka.
Tato chyba vždy znamená chybu v kódu. Pokud používáte posledníverzi této aplikace, oznamte prosím tuto chybu autorům.Anotace AplikovatAplikovat změnyAplikovat přednastaveníAplikovat řešeníAplikovat roliAplikovat roli:JAplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.Aplikovat vyřešené konflikty0Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialogPoužít zvolené změnyCPoužít popisky objektu ve schránce na všechny zvolené objekty.Aplikovat aktuální změnyPoužít adresu dlaždice"Aplikovat změny a zavřít dialog&Aplikovat tuto roli na všechny členy Použít ?Letištní plochaArcheologické naleziště LukostřelbaOpravdu pokračovat ?Označit jako plochu"Cesta typu plochy není uzavřenáOblasti v okolí místKomunitní umělecké centrumUmělecké díloDotaz před aktualizacíSestavit nové polygony.Přiřazená uliceIPro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybránoAtletika5Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!Turistické lákadloZvuk Audio zařízení je nedostupnéNastavení zvukuAudio značky z {0}#Zvuk zesynchronizován na bodu {0}. Zvuk: {0}Audioprůvodce&Audioprůvodce přes mobilní telefon?Australský fotbal Přihlásit+Přihlásit se se zadaným jménem a heslem`Autentizace na HTTP proxy ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo.]Autentizace na OSM API ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo./Autetizační sezení pro uživatele ''{0}''... OvěřeníAutentizace selhalaAutenzitace selhalaAutor Autor: {0}Autorizase selhala(Autorizovat JOSM pro přístup k OSM APIAutorizační URL:Autorizovat se:Autorizace žádosti o OAuth token ''{0}'' na webu OSM ...AutořiAutomatické přiblíženíAutomaticky načítat dlaždice Povolit automatické ukládáníUkládat každých (sekund)%Počet uložených souborů na vrstvu Auto-odhadBankomatAutomatické stahováníAutomatická korekce popiskůGAutomaticky vytvořit vrstvu se značkami při otevírání GPX vrstvy. DostupnéDostupné výchozí položky:Dostupné předvolby:Dostupné roleDostupné styly:BabyboxZpětPozadí: Opěrka zadŠpatný požadavek PekařstvíBankaOhradaBariéry ZákladníVodní nádrž BasketbalBaterie BojištěZátokaPlážPlážový volejbal Vodní bójLavičkaNápoje CyklistéHospoda-zahrádka Prodejce kolBionaftaPrázdná vrstva ZátarasaModrá: Obsah tabuledokySloupek KnihkupectvíJméno záložky: ZáložkyHraniční kontrolaBotanické jméno Hry s koulemi (např. pétanque)HraniceHraniceHraniční kameny&Duplicitní body na hranici (boundary) Typ hraniceOhraničující boxHraniceButikZnačkaMost-Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield) ZarážedloNahlášení chybyBudova(Duplicitní body na budovách (building)!Zabudovaný styl, interní cesta:*Brána otevíratelná nárazníkem vozidlaAutobusová dráhaNástupiště autobusuAutobusové nádražíZastávka autobusu$Zábrana průjezdná pouze autobusem ŘeznictvíCNG (zemní plyn)Kyvadlová kabinková lanovkaRozvodná skříňKavárnaVyvolat editor na relaci)Vyvolat editor relací na vybranou relaci Tábořiště TábořištěMůže být užitečné při zpřesňování mapy. Idea spočívá v nahrazení postupu chytání a tažení pouze klikáním, což může proces urychlit.WNelze aktivovat třídu mapového renederu ''{0}'', protože chybí podtřída ''{1}''.[Nelze aktivovat třídu mapového renederu ''{0}'', protože nejde o registrovaný reneder.MNelze aktivovat třídu mapového renederu ''{0}'', protože nebyla nalezena.Kanadský fotbalPlavební kanálZrušit)Zrušit a návrat k předchozímu dialoguZrušit přihlášeníZrušit zavírání sad změnZrušit řešení konfliktů-Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialogZrušit operaci Zrušit změny a zavřít dialog6Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaciUkončit nahrávání*Nemůžu přidat uzel ležící mimo Zemi.%Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.0nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}9nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování tagůVNelze sestavit dotaz na datové změny s časovým omezením. Neplatná vstupní data.:Nelze srovnat objekt s ID ''{0}'' s objektem s ID ''{1}''. Nelze vytvořit projekci ''{0}''XBody nelze sloučit: Bylo by třeba smazat cestu ''{0}'', která je stále používána.CNelze sloučit prvky s odlišnými id. Tento má id {0}, druhý {1}%Nemohu přesouvat objekty mimo svět.'nemohu vyřešit nerozhodnutý konfliktXNemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.RDotaz na datové změny nelze omezit zadanými hranicemi. Neplatná vstupní data.DDotaz na datové změny nelze omezit na uživatelské jméno ''{0}''KNelze zrušit příkaz ''{0}'' protože vrstva ''{1}'' již není dostupná Kanoistika PlechovkyKapacitaKapacita (celkem)AutoProdejce automobilůAutokemping (karavany)NákladFinance Zámek/HradMříž proti dobytkuVstup do jeskyněHřbitovCentrovat pohledSedačková lanovka Horská chataZměnit vlastnostiZměnit pár klíče/hodnotyZměnit směr ?Změnit bod {0}Změnit relaci"Změnit roli člena relace {0} {1}Změnit relaci {0}Změnit rozlišení7Změnit adresář pro všechna uživatelská nastaveníMěnit výběr Měnit pohledZměnit cestu {0}Změněn uzel {0}/Sada změn s ID > 0 očekávána. Nalezeno {0}.ID sady změn: Správce datových sadSada změn byla uzavřenaKomentář k sadě změn:Očekáváno ID sady změnID sady změn:Informace o sadě změnSada změn je plnáSada změn {0} Sady změn*Vlastní nastavení klávesových zkratek.Nabíjecí staniceZkontrolovat tagy s FIXME.Kontrola na serveruKontrola klíčů vlastností.Kontrola hodnot vlastností.3Kontroluji na smazané rodiče v lokálních datech&Kontroluji rodiče smazaných objektů Kontroluji požadavky pluginu...>Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.HTestuje zda všichni spolueditoři objektu souhlasí se změnou licence.DrogeriePotomci relaceKomín ČínskýVybrat Zvolit barvuZvolte barvu pro {0}Zvolte předdefinovanou licenciVyberte hodnotuVyberte typ OSM objektu!Vybrat server pro vyhledávání:VVelikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''KostelKino Velkoměsto*Značka hranice sídla (rychlostní limit)Městské hradby Jméno města Typ třídySmazatSmazat Undo/Redo paměťSmazat textové pole.Vymazat seznam naposledy otevřených souborůKlikněte na ''{0}'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.
Klikněte na ''{1}'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.
Klikněte na ''{2}'' k přerušení a návratu k editaci mapy.
:Pro ignorování klikněte na {0}.+Klikněte pro zrušení a návrat k editaci;Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů*Klikněte pro zrušení slučování bodů=Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty(Klikněte pro zrušení nahrávání dat2Kliknutím zrušte a pokračujte v editovaní mapy*Klikněte pro zrušení aktuální operace]Klikněte pro kontrolu zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveruKlikněte pro zavření dialoguAKlikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací>Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů7Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování;Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaciKlikněte pro nastavení OAuth nastavení na výchozí hodnoty-Kliknutím se vraťte do dialogu nahrávání&Klikněte pro návrat k editaci relace6Kliknutím přeskočte aktualizaci aktivních pluginů(Klikněte pro zahájení hledání míst6Klikněte pro provedení autorizačním procesem OAuthfKlikněte pro provedení autorizačním procesem OAuth a vygenerování nového přístupového tokenu)Klikněte pro test přístupového tokenu(Kliknutím aktualizujte aktivní pluginyVypršel časový limit klientaÚtes HorolezeníHodinyZavřítPřesto zavřít!Zavřít sadu změn po nahrání.Zavřít sady změn&Zavřít dialog a ukončit stahováníUzavřít otevřené sady změn'Zavřít zvolenou otevřenou sadu změnZavřít dialog6Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn/Zavřít dialog a přijmout přístupový token'Zavžit zialog a zrušit přihlášeníUzavřít vybrané sady změn'Zavřít vybrané otevřené sady změn8Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSMYZavřít tento panel. Můžete jej znovu otevřít tlačítky v levém panelu nástrojů.Zavřené po - Uzavřen vUzavřeno dne:Bližší popisBližší popisUzavře otevřené sady změn&Uzavře vybrané otevřené sady změnUzavírám sadu změnZavírám sadu změn {0}Zavírám sadu změn... OblečeníLinie pobřežíLinie pobřeží.MinceStřední školaBarva Barva (hex) Jméno barvy:Barvy/Obarvovat body a části trasy podle rychlosti.)Barvy použité různými objekty v JOSM.Barva Spojit cestySpojit více cest do jednéKombinovat {0} cesty*Stezka pro pěší a cyklisty - smíšenáZásobník příkazů Komentář Komentář: Kancelářeveřejná zeleň (mimo parky)Společné nastavení!Komunikace s OSM serverem selhala;Komunikace s {0} zahájena za použití protokolu verze {1}Komunitní centrum Porovnat Počítače CukrovinkyNastavení webů s pluginy#Konfigurovat pokročilé nastavení Nastavení dostupných pluginů.Nastavit zdroje...4Nastavit zdroje ze kterých budou stahovány pluginy.Konfigurace vytváření záložních souborů'Konfigurace používání proxy serveru;Nastavte svou identitu a způsob autentizace na serveru OSMPotvrdit pročištění&Potvrdit akci vzdáleného ovládání9Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládáníPotvrdit prázdnou roliKonfliktŘešení konfliktů#Konflikt není vyřešen kompletně KonfliktyObjeveny konfliktyKonflikt ve vložených tazích$Konflikty při slučování objektůAKonflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}'':Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''Konflikty: {0} nevyřešeno!Spojit existující cestu do uzlu0Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cestyNastavení připojení&Nastavení připojení pro OSM server.Připojení k API selhaloKomunikace ve výstavběProbíhající výstavbaKontaktKontakt:Připojování k serveru OSM...Připojování k serveru...Obsah Kontinent PokračovatPokračovat beze změnPokračovat v řešeníPokračovat v nahráváníPokračovat v nahrávaní)Pokračovat v cestě od posledního uzlu.Pokračovat, zkusit znovu?Pokračovat v kreslení linie sdílející body s jinou linií.Autoři!Samoobsluha, smíšenka, večerkaPřevést do GPX vrstvyPřevést do datové vrstvyPřevedeno z: {0} KoordinátyImportované souřadnice: {0} Souřadnice: KopírovatKopírovat souřadnice)Kopírovat všechny mé elementy do cíle+Kopírovat všechny cizí elementy do cíle3Kopíruje souřadnice vybraného bodu do schránky.WKopírovat mé vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementůMKopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementůIKopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementůEKopírovat mé vybrané body na začátek seznamu slučovaných bodů Kopie {0}(Vybrat označené objekty pro vložení.YKopírovat cizí vybrané elementy za vybraný element ze seznamu slučovaných elementůOKopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů\Kopírovat cizí vybrané elementy před vybraný element ze seznamu slučovaných elementůKKopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů#Zkopírovat do schránky a zavřítKopie {1} vrstvy {0} Copyright Kopírování KorelovatKorelovat obrázky s GPX trasouKorelovat vůči GPXNelze otevřít soubor(y): {0}'Nemohu zálohovat soubor. Vyjímka: {0}ENemohu spojit cesty (Nemohou být spojeny do jednoho řetězce bodů)SNemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.Nemohu exportovat "{0}"Nelze najít typ elementu Nelze najít úroveň varování Nepovedlo se importovat ''{0}''. Nepovedlo se importovat soubory.4Nemohu načíst plugin {0}. Odstranit z konfigurace?&Nemohu načíst předvolby ze serveru.LNelze rozpoznat šířku, délku nebo přiblížení. Prosím, zkontrolujte.!Seznam WMS vrstev nelze parsovat.Nemůžu číst "{0}"1Nelze načíst zdroj přednastavených tagů: {0}"Nemohu přejmenovat soubor ''{0}'' Nelze získat seznam WMS vrstev.Nelze získat seznam otevřených sad změn, protože
JOSM nezná vaší identitu.
Buď pracujete anonymně nebo nemáte oprávnění
zjistit identitu předchozího zpracovatele dat.&Nemohu nahrát předvolby. Důvod: {0}PočetStát Kód zeměOkresSoudKrytýKrytá vodní nádržJeřábVytvořit kruhVytvořit nový adresářVytvořit kruh ze tří uzlů4Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně(Plugin Vytvořit pravidelné sítě cestVytvořit novou mapovou vrstvu.Vytvořit novou relaci2Vytáření a úpravy vodních cest pro OpenSeaMapRoztažení plochVytvořit záložku#Vytvořit značky při čtení GPX.Vytvořit multipolygonVytvořit multipolygon.Vytvořit nový uzel.Vytvářet nové objekty'Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}" Vytvořeno Vytvořen v Vytvořeno v:Vytvořeno před - Vytvořeno kým:Vytvořeno dne:LVytváření a správa adresních bodů a budov v rámci České Republiky.Vytvářím sadu změn...0Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)Kreditní kartyKriket&Ohražené místo pro tréning kriketuKroketPřechod na kolePřechod na koni!Železniční přechod pro chodceDohled nad přechodemKřížící se budovyDruh kříženíTyp přechodu (UK)Zkřížené cestyKřížící se cestyKuchyněKulturaSoučasný výběr?Současná sada změn je plná. Nelze nahrávat data na server.:Současná hodnota ''{0}'' pro ID uživatele není platnáNynějsí hodnota je výchozíVAktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.Obchod se závěsyVlastní WMS LinkPřizpůsobit barvu"Upravit prvky v panelu nástrojů.ZářezZábrana proti kolům"Kruhová závislost mezi relacemi: CyklistikaKruhové závislostičeský CUZK:KMčeský UHUL:ortofotoHráz přehradyDatová vrstva {0}Zdroje a typy dat: Zdroje dat Kontrola dat)Databáze je mimo provoz kvůli údržběTest konzistence datDatum:Datum: Debetní kartyDesetinné stupně RozhodnutíZmenšit přiblíženíStezka pro koně CyklostezkaChodník, pěší stezka VýchozíVýchozí (automaticky)=Výchozí hodnota není známa ( ještě nebyla definována )Výchozí hodnota je''{0}''.Výchozí hodnota: {0}Smazat Smazat souborSmazat soubor z diskuRežim mazáníSmazat vlastnostiASmazat cesty, které nejsou součástí vnižního multipolygonu.Potvrďte smazáníSmazat duplicitní relaceSmazat duplicitní cesty Smazat filtr.Odstranit z relaceSmazat obrázek z diskuSmazat nekompletní členy?ASmazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.Smazat bod {0}Smaž body nebo cestySmazat objektySmazat relaci {0} Smazat relaceSmazat označené objektySmazat editovanou relaci*Smaže zvolený klíč ve všech objektechSmazat vybrané vrstvy.Smazat vybrané relace!Smazat vybraný zdroj ze seznamu.%Smazat vybrané prvky v seznamu tagů!Smazat nepotřebné uzly z cesty.Smazat cestu {0}SmazánoVymazáno ''{0}''Stav smazáno:.Smazaný člen {0} je používán v relaci {1}*Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}!Smazané nebo přesunuté objekty#Smazaná relace {0} obsahuje členy Smazaná cesta {0} obsahuje uzly Delikatesy VyznáníZubařObchodní důmHloubka v metrechPopis Popis: {0}Úroveň detailůDetaily3Zjistit uživatelské ID aktuálního uživatele.../V aktuální datové sadě není prvek s id {0}NaftaNafta pre nákladní automobily ObtížnostNNepřesnost pozice (červená = vysoká, zelená = nízká, je-li k dispozici)SměrZakázatZakázat pluginZahoditZahodit a smazatNeuložit změny a ukončitVydává léky na předpisTyp&Zobrazit rozšířené parametry OAuthNastavení zobrazeníGZobrazit rozšířené informace o OSM bodech, cestách nebo relacích.Zobrazovat souřadnice jakoUZobrazit informace o historii OSM bodů, cest nebo relací ve webovém prohlížeči..Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.aZobrazit rozšířené informace o OSM bodech, cestách nebo relacích ve webovém prohlížeči.Zobrazovat v menu nabídku ZvukZobrazit obrazovku "O Aplikaci")Zobrazit základní vlastnosti sady změn.Zobrazit historii všech zobrazených objektů&Zobrazit historii vybraných objektů.CZobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změnZobrazit tagy sady změnRozdělit uzly@Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.NepoužívanýNepoužívaná železniceStrouhaNeprovádět změnyQNeptat příště se a zapamatovat si volbu (změnit lze v Nastavení -> Pluginy)HNekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.6Práce bez přepínání režimů (ve stylu potlatche)+Neptat se příště (zapamatovat si volbu)Tuto zprávu již nezobrazovat Pokračovat#Opravdu chcete nastavit novou roli?Chcete toto povolit?Zboží pro kutilyDok"Zdravotní středisko, poliklinika Závody psůDvojí konfliktDolu StáhnoutStáhnout všechny potomkyStáhnout data@Stahuje GPS body z Globalsat dg100 data loggeru přímo do JOSM.Stáhnout umístěníStáhnout prvkyStáhnout OSM objekt podle ID.Stáhnout Plugin2Stáhnout zaměřené obrázky z různých služebStáhnout vybrané potomkyURL ke stažení/Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)&Stáhnout všechny nekompletní členy,Stáhnout všechny členy vybraných relací@Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serveremJStahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavekUložit jako novou vrstvuStáhnout obsah sady změnStáhnout sady změn7Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazůStáhnout obsah Stahuji datauStáhnout všechny jako čisté gps. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.dStáhnout všechny. Může být x1,y1,x2,y2, URL obsahující at=y&lon=x&zoom=z nebo název souboru.Stáhnout vše v rozmezí:'Stáhnout data z OSM podél této trasyStáhnout z OSM...Stáhnout nekompletní členy0Stáhnout nekompletní členy vybraných relací 0. Nalezeno {0}JID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}. IO výjimkaRIOError při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}Cesty pro ikony:Ikona:CPokud je nastaveno, smaže se konfigurace, místo jejího načtení Ignorovat'Vybraný problém příště ignorovat.!Ignorovat, ponechat relaci jak je)Ignorovat tento požadavek a nahrát data0Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?Ignoruji elementyFIgnoruji výjimku, protože stahování bylo přerušeno.Výjimka: {0}#Ignorují se nekorektní URL: "{0}"(Ignoruji poškozený soubor z URL: "{0}"Neplatná dataDNeplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.'Neplatné URL dotazu na datové změny.Neplatná velikost blokuANeplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1Neplatný výraz ''{0}''&Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''$Neplatná zeměpisná délka ''{0}''>Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Neplatný objekt s id=09Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.$Neplatný regulární výraz ''{0}'':Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.GNeplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}MNeplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.HNeplatná hodnota pro atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''. Nalezeno {2}.8Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.Vnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''Mnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''LNeplatná hodnota povinného atributu ''{0}'' typu double. Nalezeno ''{1}''.Pnedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''Knedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''>Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu . Nalezeno {0}ObrázekSoubory obrázků)Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.Mapové podklady%Nastavení vrstvy leteckých snímkůURL leteckých snímků#URL leteckých snímků (výchozí)Posunutí vrstvy snímků"Poskytovatelé leteckých snímků ImperiálníImplementuje příkazový řádek a umožňuje tvorbu vlastních příkazů. Přečtěte si více informací o základních příkazech (oblouk, kruh atd.)Importovat zvuk'Import PDF souboru a konverze na cesty.Importovat data z URLImportovat obrázkyImport není možnýImport vektorové grafiky (SVG)%Importuje problémy z OpenStreetBugs.WImportuje nestandardní CSV formát Columbus/Visiontac V-900 GPS loggeru do GPX vrstvy. Stoupání)Nekompletní specifikace s ref=0,Nekompletní nahrávání a/nebo ukládáníNesprávný počet parametrůZvětšit přiblíženíPrůmysl Informace InformaceInformační nástěnka Turistické informační centrumInformační terminálInformace o vrstvěFInformativní varování, může obsahovat mnoho falešných položek. Inicializace#Inicializace session na webu OSM...#Inicializace bodů je stažení ...$Inicializace bodů k aktualizaci ...&Inicializace relací k aktualizaci ...#Inicializace cest k aktualizaci ... Instaluji aktualizované pluginyInterní předvolbaInterní chyba serveruPřístup k Internetu!poplatek za přístup k Internetu(Křížení mezi cestami v multipolygonuNeplatné API URL-Zadáno neplatné ID Objekt nelze stáhnout.#Neplatné URL ''{0}'' v pluginu {1}Neplatná hranice územípoškozený bz2 soubor.Neplatné datumNeplatné hodnoty data/časuNeplatný posunNeplatné klíče vlastnostíNeplatný vyhledávaný výrazNeplatné URL služby.Nepatné časové pásmoNeplatné ID uživateleNeplatné jméno uživatele%Neplatná mezera v klíči vlastnosti Negovat filtrOstrov Ostrůvek1Vypadá to, že JOSM padnul. Chcete data obnovit?!položka {0} nenalezena v seznamuJOSM prohlížeč nápovědy(Pro plugin {1} je třeba JOSM verze {0}.JPEG obrázky (*.jpg)Verze Java: {0} ZlatnictvíFunkce spojení plochSpojit uzly a liniePřipojit uzel k cestě(Napojit bod na nejbližší část cestyPotvrzení napojení plochy!Spojit překrývající se plochy"Spojeny překrývající se plochy0Spojí plochy, které se navzájem překrývajíSkok na pozici Skočit tamSkok na místo Križovatka MotokáryPonechatPonechat můj stav vymazánoPonechat plugin?Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z lokální datové sadyAPonechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sadyPonechat cizí stav vymazáno1Ponechat tohoto člena relace v cílovém objektuKlíčKlíč ''{0}'' je neplatný.0Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.hKlíč nemůže být prázdný, když je použit popisek operátoru. Příklad použití: klíč=hodnota Klávesa:Klávesové zkratkyKlíčová slovaMateřská školaKiosek(Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkouKuchyněLKS-92 (Lotyšsko TM)LPG (propan-butan)Lambertova zóna 4 (Francie)Lambert CC zónaLambertova zóna CC9 (Francie)Lambertova zóna (Estonsko) Země (souš)Využití krajinyskládka odpadu'Duplicitní body na plochách (landuse)Jízdních pruhůJazykPoslední změna v {0}5Pluginy byly naposledy aktualizovány před {0} dny.Zeměpisná šířkaZeměpisná šířka: 0Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změnPodržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.
Vojenský prostor Min. šířka Min. délkaMin. rychlost (km/h)ŠachtaMalý kruhový objezdMinigolf!Minimální vzdálenost (pixelů) Minuty: {0}ZrcadlitZrcadlit vybrané body a cesty.3Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}8Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}8Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}1Chybějící atribut ''{0}'' na XML tagu ''{1}''.Chybějící kódování)V tagu chybí atribut "key" nebo "value".1Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.:Chybějící povinný atribut ''{0}'' na v cestě {1}povinný atribut ''{0}'' chybí,Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}.Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0},Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}Chybějící překlad name:*.Chybějící operátor pro NOTChybí parametr pro NEBO&Chybějící povinný atribut ''{0}''."Chybějící totožnost uživatele#Smíšené typy duplicitních bodůPo-Pá 08:30-20:00Mobilní telefony Režim: {0}Modelářské letiště"Nepoužívat módy (styl Potlachu) ZměněnoSkupiny modifikátorůBZměnit seznam vrstev leteckých snímků zobrazených v nabídce. SměnárnaVíce informací...(Více informací o tomto přednastavení&Nalezena více než jedna cesta "from"$Nalezena více než jedna cesta "to"MotokrosMotorové vozidloMotocyklObchodník s motocyklySilnice pro motorová vozidlaMotorové sportyDálniceDálniční sjezd (exit)#Dálnice - nájezd, rampa, kolektorHorský průsmykJízda na horském kolePřesunout uzel...FPosuňte segment podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.'Přesunout dialog do postraního paneluPosunout dolů.Posunout vybrané elementy o jednu pozici doluPřesun prvkůPřesunout filtr dolu.Přesunout filtr nahoru.Posunout dolevaMZarovná body objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňůObjekty přesunete tažením; Zmáčkněte Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přepnutí stavu vybrání); Shift-Ctrl pro rotaci výběru; Alt-Ctrl pro změnu velikosti; nebo změňte výběrPřesunout objekty {0}Posunout doprava Přesunout zvolené členy dolů!Přesunout zvolené členy nahoru-Přesunou zvolenou položku o řádek níže.-Přesunou zvolenou položku o řádek výše.+Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.,Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.&Přesunout označené uzly na přímku#Přesunout označené uzly do kruhu Přesunout jePosunout nahoru0Posunout vybrané elementy o jednu pozici nahoruPřesunout {0}Přesunutí objektů {0}Bahno Kombinováné+Několik členů odkazuje na stejný objekt&Vnitřní cesta multipolygonu je venkuMultipolygon není uzavřenýMuzeumHudební nástrojeMé sady změn.Má datová sada neobsahuje tag s klíčem {0} Má verze"Má verze (lokální datová sada)Můj se sloučeným Můj s cizímNMEA import selhal!NMEA import úspěšnýNMEA-0183 souboryNázevJméno (nepovinné): Jméno lokaceJméno uživatele. Jméno: {0}Pojmenované body z {0}Pojmenované trasové bodyÚzkorozchodná železnice NárodníNárodní park5Duplicitní body na přírodních objektech (natural) PřírodaPřírodní rezervaceSíťSíťová vyjímkaNeaktualizovatNovýNový přístupový tokenNový adresář Nová vrstva Nový klíčNastavení posunutí Nová relace Nová role Nová hodnotaDalší Noční klubNe2Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.ENení dostupná žádná GPX trasa pro kterou by šel asociovat zvuk. Beze zkratky Nenalezena žádná cesta "from"Nenalezena žádná cesta "to")Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"Ještě není vybrána oblastŽádné změny k nahrání.3Není k dizpozici sada změn pro rozdílový upload Žádné konflikty k vyřešení;Není žádný konflikt, na který by se mohlo přiblížit"Nenalezena aktuální datová sada.V této oblasti nebyla nalezena žádná data.Nebyla načtena žádná data.Žádné datumSlepá komunikace*Žádný soubor patřící k této vrstvěŽádný obrázek.(Nenalezeny žádné soubotry s obrázky.,Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění."Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"Žádná otevřená sada změnŽádné otevřené sady změn"multipolygon nemá vnější cestu.Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech Příklady:
  • 1 2 5
  • 1,2,5

Ve smíšeném režimu zadávejte objekty následovně: w123, n110, w12, r15
Typ objektu:Objekt s historiínové sady změn
.[Objekty byly nahrány do otevřené sady změn {0} s komentářem ''{1}''.Objekty k přidání:Objekty ke smazání:Objekty ke změnění: 100 oktanů 91 oktanů 95 oktanů 98 oktanůPosunutí 3 000 000m na východ.Tato záložka posunu již existuje. Přepsat?Posun: Posunutí: Starý klíč Stará roleStará hodnotaNa požádáníPři nahrávání JednosměrkaCesty s jediným uzlem)Jeden z vybraných souborů byl prázdnýJJedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena.Jeden nebo více členů této nové relace bylo smazáno v době práce s editorem relací. Byly odstraněny ze seznamu členů relace. JednosměrkaHPouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem9Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/časePouze sady změn patřící mě@Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménemPouze na prvním úseku cesty.Neprůhlednost OtevřítOtevřít z umístění...Naposledy otevřenéAK nahrání dat ze souboru otevřete nejprve prázdnou WMS vrstvuIOtevřít soubor (libovolný typ který lze otevřít v Soubor/Otevřít)Otevřít soubor.8Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzluOtevřít historii příkazů*Otevřít seznam všech nahraných vrstev.Otevřít seznam všech relacíStáhnout seznam
ke stažení a zobrazení seznamu dostupných plugnů.sProsím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.jProsím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po uplynutí zadaného času.mProsím vyberte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané pluginy po spuštění novější verze.%Rozhodněte se, které hodnoty nechat Prosím, zadejte GPS souřadniceZadávejte prosím datum ve vašem obvyklém lokálním formátu.
Příklad: {0}
Příklad: {1}
Příklad: {2}
Příklad: {3}
4Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.%Zadejte neprázdné jméno uživatele Prosím vložte adresu dlaždice(Prosím vložte identifikátor dlaždiceMZadejte uživatelské jméno a heslo pokud vaše proxy požaduje autentizaci.=Prosím zadejte nejprve platné URL dotazu na datové změny./Prosím, zadejte nejprve platnou velikost blokuZadávejte prosím čas ve vašem obvyklém lokálním formátu.
Příklad: {0}
Příklad: {1}
Příklad: {2}
Příklad: {3}
&Prosím, zadejte platné ID uživatele"Prosím, zadejte celé číslo > 1"Prosím, zadejte celé číslo > 0.Prosím, zadejte neprázdné jméno uživateleDProsím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.Prosím, zadejte OSM API URL.4Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server+Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účetCProsím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server:Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet"Prosím zadejte své heslo pro OSM1Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM:Prosím, restartujte JOSM k aktivaci stažených pluginů.!Prosím opravte komentář změny+Prosím vyberte nejprve oblast stahování.Prosím vyberte souborProsím zvolte klíčVyberte prosím hodnotu)Prosím vyberte autorizační proceduru: Prosím, vyberte položku.Vyberte minimálně 4 uzlyFProsím, vyberte alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.>Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu která bude připojena.(Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu0Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování.Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.Zvolte minimálně jednu cestu.Vyberte minimálně 3 uzlyeAby bylo možné body spojit, vyberte prosím alespoň dva body, nebo jeden bod v blízkosti jiného.1Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojeníRProsím, vyberte přesně dva nebo tři body nebo cestu se dvěma či třemi body.#Prosím zvol něco ke kopírování6Vyberte objekty, u kterých chcete změnit vlastnosti.Zvolte řádek k vymazáníZvolte řádek k editaci Prosím vyberte cílovou vrstvu.$Prosím vyberte způsob nahrávání?Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů:Prosím vyberte které změny vlastností chcete použít.Plugin zahrnut v JOSM,Plugin pro vracení sad změn zpět (revert)Informace o pluginu-Plugin pro digitální podepisování OSM-datAktualizace pluginů selhalaAktualizace pluginůPluginyAktualizace pluginů Jméno místaČíslo místaSloupPolicieVolební obvodPoziceVzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení verze protokolu. To umožní webovým stránkám stránkám detekovat běžící JOSM. Odstranit Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''"Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''!Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''"Odstranit "{0}" pro {1} objekt(ů)EOdstranit všechny členy odkazující na jeden z vybraných objektůOdstranit z cacheOdebrat fotografii z vrstvy!Odstranit tagy z vnitřních cestOdstranit vybrané záložky"Odstranit vybrané členy z relace/Odstranit vybrané sady změn z lokální cache>Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů"Odstranit vybrané cesty pro ikony.Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivníchOdstranit, vyčistit relaci Odstranit tohoto člena z relacePrvek odstraněn z relacíOdstraněny duplicitní body!Odstraňuji zastaralé pluginy...$Odstraňuji neudržované pluginy...Přejmenovat souborPřejmenovat soubor "{0}" naPřejmenovat vrstvuPřejmenovat vybranou záložkuVykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika, ...). Cesty musí být definovány v souboru routes.xml v adresáři pluginů.2Renederuje mapu jako jednoduchéý drátový model0Renederuje mapu za pomoci sad pravidel a stylů. PůjčovnaOpravnaNahraditZaměňte "{0}" za "{1}" proNahlásit chybuPožádat o přístupový tokenPožadavek selhalDetaily požadavku: {0}Požadován poplatekUmělá vodní nádržNastavit výchozí hodnotyObnovit výchozí hodnotuMístní komunikace (ulice)Obytná plocha3Změnit velkost appletu (formát: ŠÍŘKAxVÝŠKA) VyřešitVyřešit konfliktyVyřešit konflikty pro ''{0}''.Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}0Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}0Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}-Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}Vyřešit konflikty.&Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}(Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}'Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}+Vyřešení {0} konfliktů tagů v uzlu {1}-Vyřešení {0} konfliktů tagů v relaci {1}-Vyřešení {0} konfliktů tagů v cestě {1}SurovinaOdpočinková zóna Restartovat RestauraceObnovitObnovování souborůOmezeníObchody Opěrná zeďOdeslat žádost o token-Přijímání přístupového tokenu OAuth...6Přijímání žádosti o přístupový token OAuth...%Získávám informace o uživateli...HNávrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentářeObrátit Otočit cestyOtočit a zkombinovat$Otočit směr všech zvolených cest Obrátí pořadí členů relaceOtočit směr cesty Otočit cestyObrácená pobřežní linie3Obrácené pobřeží: země není na levé straně.Obrácená země: země není na levé straněVracení změnOpravitRevizeJízda na koniŘeka Břeh řekyCesta (neznámý typ)Silniční omezeníProblém při kontrole rolíRole {0} chybíRole {0} neznámaRole v relaci odkazující naKruhový objezdTrasa Síť cest Typ trasyTrasy zobrazeny pro:Rugbyová liga Svaz rugby Zřícenina+Znovu spustit kroky automatické autorizacehSpouštím aktualizaci pluginů po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.Spouštím test {0}Přistávací dráha (runway)SAC klasifikace SIM-karty&SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)Prodej Výpadová brána (v opevnění)Sytost:Uložit)Uložit přístupový token do předvolebUložit jako...Uložit GPX soubor Uložit do: Ulož vrstvuUložit OSM souborUložit WMS vrstvuUložit WMS vrstvu do souboru>Uložit kopii tohoto stylu do souboru a přidat jej do seznamuPřesto uložitUložit jako... Uložit do:Uložit vybraný soubor.!Uložit styl ''{0}'' jako ''{1}''*Uložit aktuální data do nového souboruUložit aktuální data.$Uložit nastavení a zavřít dialogUložit do nastavení6Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)"Uložit/nahrát na server a smazat$Uložit/nahrát na server a skončitWUložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...Prohledávám adresář {0}Základní škola Kovový šrot SuťovištěPodrostMořské plodyHledat Hledat ...)Vyhledávaný výraz je neplatný: {0}Hledat objektyHledat objekty.Hledat ve značkách (tags)Najít předvolbuNajít předvolbyHledaný řetězec: Hledat...Hledat: Hledání: Druhé jménoSilnice 2. třídyDruhý modifikátor: Sekundy: {0}Bezpečnostní vyjímka6Podívejte se na Wiki pro ostatní capacity:[types]=*.(Stezka pro pěší a cyklisty - dělená(Výběr: Rel.:{0} / Cest:{1} / Uzlů:{2}Vybrat Vybrat vše2Vyberte sekvenci nevětvících se spojených cestHVybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změnUVybrat všechny nesmazané objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.Vyberte otevřenou sadu změnCVybrat sady změn v závislosti na datu vytvoření nebo uzavření>Vybrat sady změn v závislosti na stavu otevřená/uzavřená6Vybrat sady změn patřící specifickým uživatelům Vyberte buď:Vyberte soubor6Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy4Vybrat, jestli se odkazovače objektu stáhnou takéVybrat ve vrstvěVyberte v seznamu relací Vybrat členyVybrat členy (přidat)Vybrat uzel pod kurzorem.(Vybrat objekty vybraných členů relace+Vybrat objekty vložené tímto uživatelem$Vybrat objekty k nahrání na server@Vybrat pouze sady změn odpovídající specifické oblasti mapy Vybrat relaciVybrat relaci (přidat)"Vybere relaci v hlavním výběru. Vybrat relaci v seznamu relací.@Vybrat členy relace odkazující na jeden z vybraných objektůGVybrat členy relace odkazující na {0} aktuálně vybraných objektůVybrat cílovou vrstvu9Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě'Vybrat členy všech vybraných relacíVybrat členy vybrané relace Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.sNěkteré z cest byly prvky relací, které byly změněny. Prosíme, ověřte, zda tímto nedošlo ke vzniku chyb.dNěkteré značky, které byly příliš daleko od trasy k rozumnému odhadu času, byly vynechány.OJe mi líto. Neumím zpracovat multipolygon relace s více vnějšími cestami.iJe mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je zároveň vnitřní a vnější v multipolygon relacích.ZJe mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnitřní ve více multipolygon relacích.ZJe mi líto. Neumím zpracovat cestu, která je vnější ve více multipolygon relacích.Řadit'Setřídit nabídku s přednastavenímiSeřadit členy relaceZdrojJihMísta pro vozíčkářeMísta pro rodičeMísta pro ženyRychlostní radarJednosměrné hrotyRozdělit cestuRozdělit cestu zvoleným uzlem#Rozdělit cestu {0} do {1} částíRozdělení cest do kusůSport (míčové hry)Sportovní zařízeníSportovní potřebySportovní centrumPramenStadion#Standardní unixová geometrie oknaPočet hvězdičekZačít hledáníZačínám stahováníZačít stahování dat(Začít novou cestu od posledního uzlu. Začínam prohledávat adresář5Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...Zahajuji pokus {0} z {1}.$Začínám nahrávat po částech...1Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...8Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...Země PapírnictvíZpráva o stavuSchodyStevns (Dánsko)Schůdky přes ohrazeníPotokLampaUliceUliční a silniční síťUlice NRW Geofabrik.deSilně&Styly pro vnější cesty jsou různéStyl momentálně aktivní?Stylovaný mapový reneder Přidat filtr&Městský obvod, nebo městská částMetroVchod do metraÚspěch%Úspěšně otevřená sada změn {0} UmístěníOPoskytuje živý GPS vstup (pohybující se bod). Připojuje se k serveru gpsd.'Podporované zdroje k překreslování:Podpora stahování rozčtvercovaných nascanovaných map z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rané fázi vývoje a může obsahovat chyby.PovrchSledovací kameraTriangulační bod$Podezřelé kombinace tagů a hodnot PlaváníŠvýcarský Grid Popis symboluSynchronizovat audioSynchronizovat celý datasetSynchronizovat pouze bod {0}Syncronizovat pouze relaci {0}1Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímačeSynchronizovat pouze cestu {0} Systém měrT1 - turistická cestaT2 - horská turistická cesta+T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta0T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta(T5 - obtížná horská cesta s lezením*T6 - nebezpečná horská cesta s lezenímNastavení TMSStolní tenis (ping-pong)Hmatová dlažba0soubor tagů neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''0Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20,Délka klíče je větší, než je povoleno6Hodnota tagu obsahuje znak s kódem menším než 0x201Délka hodnoty tagu je větší, než je povolenozdroj TagCheckeruPřednastavení tagůZnačkyZnačky a Členové Tagy z uzlůTagy z relací Tagy z cestZnačky sady změn {0}Tagy nové sady změnKlíče s prázdnými hodnotamiKrejčíStanoviště taxiPojížděcí dráha (taxiway)TelefonTelefonní kartyTenisStany povoleny TerminálSilnice 3. třídyTřetí modifikátor:Otestovat přístupový token Test selhalOtestovat API URLTest {0}/{1}: Spouští se {2})Testuji přístupový token služby OAuthTestuji OSM API URL ''{0}''URL API je platné.MapDust Plug-In zobrazuje chyby z MapDustu na mapě. Pomocí tohoto pluginu můžete vytvářet nové reporty, uzavírat je, zneplatňovat, znovuotevírat a komentovat.6OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.
4Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.Oblast kterou chcete stáhnout je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.
Vyberte menší oblast nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM.QTato sada změn zůstane po nahrání otevřenaBSada změn bude po nahrání na server uzavřena..Obsah této sady změn ještě nebyl stáhnut.Kopírovaná data obsahují nekompletní objekty. Nekompletní objekty nebudou vloženy. Přejete si vložit data bez nekompletních objektů?VAktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný bod.1Tento výběr nelze použít pro oddělení uzlů$Současná hodnota není platné URLQAktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo > 0IAktuální hodnota není platné ID uživatele. Zadejte celé číslo > 0'Zadaná hodnota není adresou dlaždiceUZadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň přiblíženíVýchozí předvolba pro JOSM"Dokument neobsahuje žádná data.Níže jsou výsledky automatické validace. Pokuste se je opravit, ale opatrně, nezničte platná data. Pokud jste na pochybách, ignorujte je.
Pokud tento dialog stornujete, můžete tyto položky nalézt v postranním panelu validátoru a prověřit je.VNásledující závislé objekty budou vyčištěny
navíc ke zvoleným objektům:DBěhem hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}yNásledující objekty není možné kopírovat do cílového objektu
protože byly smazány v cílové datové sadě:.Zeměpisná šířka na místě kurzoru myši.,Zeměpisná délka na místě kurzoru myši.(Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.8Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny,Délka nového nakresleného segmentu trasy.Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm;Sloučená datová sada nebude obsahovat tag s klíčem {0}(Jméno objektu na místě kurzoru myši.:Heslo nemůže být prázdné. Zadejte vaše heslo pro OSM+Soubor pluginu ''{0}'' neobsahuje Manifest.UPlugin byl odstraněn z konfigurace. Restartujte JOSM k jeho odstranění z programu.;Projekce {0} nemohla být aktivována. Používam Mercator.Proxy server nebude použit.CRegulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba: {2}GRegulární výraz "{0}" měl chybu při parsování, plná chyba: {1}bVzdálené ovládání umožňuje kontrolovat JOSM z ostatních aplikací, např. z prohlížeče.VPožadovaná plocha je příliš velká. Přibližte pohled nebo změňte rozlišení.FZvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.-Vybraná plocha je nekompletní. Pokračovat?(Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.2Zvolené fotografie neobsahují informace o čase.NVýběr obsahuje {0} cest. Jste si jistý že je chcete všechny zjednodušit?&Server odpověděl chybou s kódem {0}_Server odpověděl kódem 404.
To většinou znamená, že nezná objekt s požadovaným ID.Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.
Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu
of {0} objektů na serveru ''{1}''.FŘetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).Plugin turnrestrictions umožňuje vytvářet a spravovat informace o pravidlech odbočování na křižovatkách v databázi OpenStreetMapXUživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte vaše uživatelské jméno pro OSMYCesta nemůže být rozdělena ve zvolených bodech. (Tip: Zvolte body uprostřed cesty.)ZCesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?Divadlo0Cizí datová sada neobsahuje tag s klíčem {0} Cizí verze%Cizí verze (serverová datová sada)Cizí se sloučenýmZábavní park%Nejsou otevřené žádné sady změn.Nejsou vybrány žádne objekty k aktualizaci.Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?Cesty se protínají.=Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě)Došlo k {0} konfliktům během importu.,Tato akce nebude mít klávesovou zkratku. 1Toto může védst k náhodnému smazání uzlů./Toto URL dotazu na datové změny není platnéToto je až za koncem nahrávky1Toto odpovídá smazání rolí těchto objektů.-Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.
Budou odstraněny z vrstvy, ale nebudou smazány
na serveru během nahrávání.aTento plugin umožňuje zobrazit libovolný obrázek na pozadí editoru a ztotožnit jej s mapou.7Tento plugin kontroluje chyby klíčů a jejich hodnot.*Tento plugin kontroluje chyby v relacích.UTento plugin přímo nahrává GPS trasy z aktivní vrstvy JOSM na openstreetmap.org.GTento plugin zjednodušuje mapování a úpravy tras veřejné dopravy.NTento test hledá neotagované uzly, které nejsou součástí žádné cesty.?Tento test hledá neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.QTento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.JTento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.ITento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám:Tento test kontroluje, jestli multipolygony jsou správné=Tento test kontroluje, jestli jsou zákazy odbočení platnénTento test zjišťuje, zda se dvě cesty (silnice, tratě, budovy ...) ve stejné úrovni (layer) nekříží.dTento test kontroluje, jestli spojnice mezi dvěmi uzly není používána více, jak jednou cestou.3Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.ITento test kontroluje, jestli dva body nejsou na přesně stejné pozici.dTento test zjišťuje, zda neexistují relace se stejnými tagy a stejnými členy se stejnou rolí.hTento test zjišťuje, zda neexistují cesty se stejně umístěnými body a případně stejnými tagy.FTento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.RTento test kontroluje, jestli nemají uzly stejné jméno (mohou být duplikáty).`Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, jestli jsou skutečně uzavřené.ATato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.&Tyto body nejsou v kruhu. Přerušuji.Automat na jízdenkyČísla dlaždicAdresa dlaždice:Čas:Časový intervalČasové pásmo: Časová zóna: {0}Název:Do ... Ke smazáníVypnout/Zapnout GPX linie Přepínaní následování boduPřepnout drátový model!Přepnout celoobrazovkový pohled6Nastavení viditelnosti okna správce datových změn.+Přepnout viditelnost textu značek a ikon.&Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.Přepnout: {0}.Zapnout/Vypnout globální nastavení ''{0}''.Záchody#Token umožňuje omezený přístupPoplatek Mýtná budka Nástroj: {0}Panel nástrojůUpravení panelu nástrojů NástrojeNástroj pro tvorbu budov. TuristikaVěž Typ věžeMěstoRadniceHračkyTrasuje budovy případně další polygony z České katastrální mapy (nebo i jinde), je třeba aby běžel TracerServer (.NET nebo Mono).Lesní/polní cesta (track)Barvy tras a bodů Typ cestyZpomalovací retardérSemaforyTramvajTramvajová zastávkaDopravaCestovní kancelářStromČtyřproudá silniceČtyřproudá silnice - nájezd Zkusit znovuQZkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto pluginu, než ohlásíte chybu."Út-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00TunelZačátek tuneluZákaz odbočení#Vypnout nebo zapnout zvolené styly Obratiště*Rožšířené místo pro otáčení lodíZákaz odbočeníTurniketTočnaTypJméno typu (UK)Typy Pneuservis NEZNÁMÝ URL / Soubor:DURL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit do pole níže)UTM Francie (DOM)UTM Geodesický systém Zóna UTMRozpojit cesty?Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již jeENelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté>Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru.Není možné vztvořit novou zvukovou značku*Nemohu smazat starý záložní soubor {0}6Nelze najít překlad pro jazyk {0}. Vracím se k {1}.0Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0} Nelze rozpoznat šířku/délku8Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě"Silnice bez zařazení (mimo obec)Neuzavřené cesty.Neuzavřená cestaNespojená pobřežní linie%Nenapojené uzly bez fyzických tagůNespojené cesty. Nerozhodnuto&Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno.Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic NerozhodnutoHNedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.ZpětZpět ortogonální tvarVrátit zpět přesun5Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané nodyVrátit poslední akci.0Vrátit vybraný příkaz a všechny pozdějšíVytrhnout panelNeočekávaná výjimka,Neočakávaný XML element s názvem ''{0}''Aneočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''Qneočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''5Neočekávaný symbol. Očekáváno {0}, nalezeno {1}Neočekávaný token: {0}5Neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0} Odblokovat3Odblokovat aktuání seznam slučovaných elementůNespojený uzelVysoká školaNeznámé jméno počítačeNeznámý typ členuNeznámý režim {0}.6Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}CNeznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou bod, cesta nebo relaceNeznámá roleNeznámý typ: {0}Nepojmenovaná křižovatka'Nepojmenovaná neklasifikovaná silniceNepojmenované cestyNeuspořádané pobřeží@Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?ANeuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?Neuložená data a konflikty3Neuložená data a chybějící přiřazený souborNeuložená osm dataOdznačit všeOdznačit vše (Escape)Odznačit vše (Fokus)Odznačit všechny objekty@Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}Nepodporovaná verze: {0}"Neoznačené a nepřipojené body.Neotagované cesty!Neotagované cesty (komentované)-Neotagované, prázdné a jednouzlové cesty.NahoruO úroveň výše AktualizovatAktualizovat sadu změnAktualizovat obsahAktualizovat dataAktualizovat výpis adresáře.Interval aktualizace (dnů):Aktualizovat modifikovanéAktualizovat objektyAktualizace pluginůAktualizovat výběr+Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru%Aktualizovat sadu změn z OSM serveruAktualizovat vybrané pluginyAktualizovánoBAktualizuje ze serveru modifikované objekty (stáhne znovu data).{0} objektů do 1 sady změn za použití {1} požadavků~Nahrávám {0} objektů do několika sad změn za použití {1} požadavků6Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...Nahrávám data na server ...,Nahrávám na server data pro vrstvu ''{0}'' Využití3Použijte ( a ) k seskupení výrazůRPoužíjte " k uvození operátorů (např. když klíč obsahuje :)APoužijte | nebo OR ke kombinaci s logickým "nebo"Použít základní autentizaciPoužít OAuthPoužít SOCKS proxy)Sestavit vlastní dotaz na datové změny)Posunutí mapového podkladu přizpůsobíte pomocí tažení myší nebo kurzorových kláves. Můžete také zadat posunutí východní délky a severní šířky v souřadnicích {0}. Pokud chcete, aby se posunutí uložilo jako záložka, zadejte jméno záložky do příslušného políčka.(Použít komplexní kontrolu vlastnostíPoužít výchozí#Použít stadardní datový soubor.Použít standardní nastavení(Použít standarní slovníkový soubor./Použít standarní soubor ignorovaných tagů.Použít vrstvu s chybami$Použití externích skriptů v JOSMPoužít globální nastavení.Používat seznam výjimek.Použít přednastavení "{0}"/Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"+Použít standardní systémové nastaveníPoužít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem-Djava.net.useSystemProxies=true)2Použít standardní datový soubor (doporučeno).,Použít standardní slovník (doporučeno).>Použít standardní soubor ignorovaných tagů (doporučeno).DPoužít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.6Používat seznam výjimek pro potlačení varování.Použije vašeho systémového správce hesel k uložení přístupových informací k API OSM. Podporovány jsou KWallet a gnome-keyring. UživatelID uživatele:Uživatelské jméno: Uživatel:Jméno uživateleUživatelské jméno: *Používám místo toho zkratku ''{0}''. Nanejvýš vhodné opravit. VysavačeOvěřitAKontroluje platnost hodnot a tagů pomocí komplexních pravidel.0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1} 0. Nalezena {0}Očekávána verze Verze {0},Verze {0} vytvořená na {1} uživatelem {2}2Verze {0} aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''Verze {0} v editoruVerze {0}, {1} (od {2}) Verze: {0} VeterinářVideopůjčovna/prodejnaZobrazitZobrazení: {0} VyhlídkaNásledování boduObecZelená plochaVesnice/MěstoVinice ViditelnostViditelnost/čitelnostNavštívit domovskou stránku5Vizualizuje informace o směrování v podobě grafu.Kalibrace nahrávání zvukuSopkaVolejbalNapětíVAROVÁNÍ: neočekávaný formát základní URL adresu rozhranní API. Přesměrování do informační stránky nebo stránky historie OSM objektu pravděpodobně selže. Základní URL adresa rozhranní API je: "{0}"Varování: neočekávaný formát základní URL API. Přesměrování na uživatelskou stránku OSM prvku pravděpodobně selže. Základní URL API je: ''{0}'' Chyba WMSWMS soubory (*.wms)Nastavení WMSURL WMS nebo ID obrázku:?WMS vrstva ({0}), automatické stahování v přiblížení {1}2WMS vrstva ({0}), stahování v přiblížení {1}Čekám 10 sekund ... Zeď Varování\Varování: Nepodařilo se načíst konfiguraci. Nastavená cesta ''{0}'' není adresářem.IVarování: Získání informací o uživateli se nezdařilo. Důvod: {0}Varování: JOSM je nakonfigurován k používání systémové proxy, ale JVM není nakonfigurován k jejímu převzetí. Konfigurace byla resetována na ''Žádná proxy''UVarování: vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt objektu ''{1}''.]Varování: Chybí soubor s nastavením ''{0}''. Vytvářím soubor s výchozím nastavením.bVarování: Nahrazuji existující soubor s nastavením ''{0}'' souborem s výchozím nastavením.2Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.pVarování: nepodporovaná hodnota v konfiguraci ''{0}'', zadáno {1}''. Použije se ''Základní autentizace''.~Varování: V závislosti na zvolené metodě autentizace vůči proxy serveru může být heslo přenášeno nezašifrované.více informací...). S obchodemPralesTovárnaZapíše GPS souřadnice do hlaviček obrázku. Použijte tuto funkci z kontextového menu (pravým kliknutím) obrázkové vrstvy.+Nesprávný počet argumentů pro záložkuŠpatně uspořádané cestyChybí XML tag .AnoAno, aplikovat"Ano, vytvořit konflikt a zavřítGJiž máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.Pokoušíte se smazat nekompletní objekty.
To způsobí problémy, protože nevidíte reálné objekty.
Opravdu je chcete smazat?Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.
To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.
Opravdu je chcete smazat?Chystáte se spustit {0} oken prohlížeče.
To může jednak zaplnit vaši obrazovku mnoha okny
a může to též chvíli trvat.2Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org_Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.Narazili jste na chybu v JOSMPokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také pluginy.

Aktualizovat nyní pluginy?Váš komentář změny je prázdný, nebo příliš krátký.

To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří
sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů
aby pochopili, co se děje!

Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,
ulehčíte život spoustě maperů.Nulové souřadnice: {0} ZvětšeníPřiblížení (v metrech) PřiblížitOddálitPřiblížení a pohyb mapyPřibližování pomocí tažení nebo CTRL+. nebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šipka nahoru dolu doleva doprava; pohyb se zoomem možno též pravým tlačítkem myši PřiblížitÚroveň přiblížení:OddálitZvětšit pohled na {0} Zvětšit naPřiblížit na vrstvu"Zvetšit do nativního rozlišeníPřiblížit bodPřiblížit na problémPřiblížit na zvolené prvkyPřiblížit na výběr@Přiblížit na objekt, na který odkazuje první zvolený člen3Přiblížit tento bod v aktuální datové vrstvěZvětšit na {0}JZvětšování je neaktivní protože je neaktivní vrstva s touto relacíBZvětšování je neaktivní protože nebyl vybrán žádný člen [smazáno] Výška: {0} m Směr {0}°vedenívedlejší vedeníUpravit dopravní lanovkuUpravit stožárUpravit staniciDopravní lanovkaStožárStaniceBránaZpětRychleji Rychle vpředVpřed Skok zpět. Skok vpředDalší značkaPřehraj další značkuPřehrát předchozí značkuPřehrát/PauzaPředchozí značkaPomalejiZpomalené přehrávání Zavřený Otevřený prázdnýVSJZDesc(ription) (popis) Name (Název)Palivo PosunutíPřiblíženíznačkane použitéano smíšený nadzemníslouprybník podzemní podvodnízeďUpravit staniciVlaková staniceKlíč:zkrácené jméno ulicepřidat k výběruadresaadministrativnípro zkušené (černá)rozšířená konfiguracelanovkaletecké cestyagregátzemědelská vozidlavzduchvšechnyvšechny objektyulička abecední alternativní#veřejná zařízení (amenity) {0}občanská vybavenostamerický fotbal anglikánskékrmivo pro zvířata anonymnícokolivakvadukt lukostřelbaoblast popisek plochasijskáasfaltatletikaaustralský fotbal automatickýpozadízpětná zastávkazpětný segmentšpatná bahá’í baptistické překážka/tag "barrier" (překážka) použitý na cestěnádrže basketbalbauxitplážbicyklmočál Hry s koulemi (např. pétanque)hraniceznačkamosttag mostu (bridge) na uzlu-stará zátěž, městské ruiny (Brownfield) budhistickébudova hamburgerautobusAutobusová dráhakanadský fotbal kanoistikavelikost písmen rozhoduje katolickéhřbitovuhlíkuřata čínská křesťanskécigaretyměstocivilní Horolezenípo směru hodinových ručiček uzavřenýuzavřená cestauhelnádlažební kostkytelekomunikační zhutněnábetonkondomykonfigurovat sadu změn%Konfigurace stylu vykreslování mapykonflikt jehličnatýspojení konstrukcetrolejové vedeníměď&zkopírovat zvolené výchozí hodnotypočetkriket&ohražené místo pro tréning kriketukroket*"cycleway" (cyklostezka) s tagem "bicycle" cyklistika listnatý vyhrazenéstupně° min'' (Námořní)stupně° min'' sek"smazáno zastaralývyhrazený(preferovaný)dopravní obsluha objízdná zakázánodok neexistuje závody psůdvojitýdolů Sjezdovka stáhnoutpitípříjezdová cestajednoduchá (modrá) elektřinaprvky krasojízda evangelickésudé příklady vynikajícísáčky na výkalypro experty (oranžová)/Rozšiřuje možnosti editace otevírací doby.-odvybráno: vlastnost je explicitně vypnutázemědělstvíplottrajektNajít ve výběru adresářjídlopěší#"footway" (pěšina) s tagem "foot"brodlesdopředná zastávkadopředný segment"volný terén - freeride (žlutá) francouzská od dlaždicez cestyplnáGarážeplynová německáledoveczlatogolfové hřištědobrá gps značkagps bod stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5trávaštěrkřeckázeleň"Zastavitelné území (Greenfield)země gymnastika střední zastávkazdravotnictvíteplo vřesovištěnákladní vozidla zvýraznitsilnicesilnice bez referencedálnice turistickáhindské historickéinformace o historiihokej příšernákoňskádostihydůmvodnízmrzlinailmenit zatmívání leteckých snímků neaktivní0včetně přímých potomků rodičovské relace nekompletnínekompletní cesta7zvětšete přiblížení abyste viděli více detailůindická vnitřníprůmyslvnitřní částintegrováno do programu%pro středně pokročilé (červená)železná rudaostrov izolovanéitalská džinistické japonskásvědkové Jehovovi židovskékiosekskládkavyužití oblasti (landuse)využití oblasti (landuse) {0}vrstvu9vrstva je momentálně skrytá (klikněte pro zobrazení)nakonfigurujte jak pracovat s více sadami změn{0} čtverečních km>{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})@{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})?{0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5}){0}: Verze {1} (lokálně: {2})(Časova odchylka {0} den)(Časova odchylka {0} dny)(Časova odchylka {0} dnů)({0} požadavek)({0} požadavky)({0} požadavků)"({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...#({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...$({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...~{0} vrstva obsahuje nevyřešené konflikty.
Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.
Vrstva s konflikty:{0} vrstvy obsahují nevyřešené konflikty.
Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.
Vrstvy s konflikty:~{0} vrstev obsahuje nevyřešené konflikty.
Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.
Vrstvy s konflikty:{0} vrstva požaduje uložení, ale má přidělen soubor
do kterého nelze zapsat.
Buď vyberte jiný soubor pro uložení nebo zrušte modifikace.
Vrstva s nezapisovatelným souborem:{0} vrstvy požadují uložení, ale mají přiděleny soubory
do kterých nelze zapsat.
Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.
Vrstvy s nezapisovatelným souborem:{0} vrstev požaduje uložení, ale mají přiděleny soubory
do kterých nelze zapsat.
Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.
Vrstvy s nezapisovatelným souborem:{0} vrstva požaduje uložení, ale nemá přidělen žádný soubor.
Buď vyberte soubor pro uložení nebo zrušte modifikace.
Vrstva bez souboru:{0} vrstvy požadují uložení, ale nemají přidělen žádný soubor.
Buď vyberte soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.
Vrstvy bez souboru:{0} vrstev požaduje uložení, ale nemají přidělen žádný soubor.
Buď vyberte soubory pro uložení nebo zrušte modifikace.
Vrstvy bez souboru:2Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest5Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cestPřidán {0} objektPřidány {0} objektyPřidáno {0} objektů$Změnit vlastnosti až {0} objektu.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.%Změnit vlastnosti až {0} objektů.Změnit {0} objektZměnit {0} objektyZměnit {0} objektůWKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.YKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.YKlikněte na {0} pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.Konflikt během stahováníKonflikty během stahováníKonflikty během stahováníKonflikt v datechKonflikty v datechKonflikty v datechSmazat {0} uzelSmazat {0} uzlySmazat {0} uzlůSmazat {0} objektSmazat {0} objektySmazat {0} objektůSmazat {0} relaciSmazat {0} relaceSmazat {0} relacíSmazat {0} cestuSmazat {0} cestySmazat {0} cestMažu {0} objektMažu {0} objektyMažu {0} objektů>Stahování následujícího pluginu selhalo:CStahování následujících {0} pluginů selhalo:CStahování následujících {0} pluginů selhalo:Stahuji {0} sadu změn ...Stahuji {0} sady změn ...Stahuji {0} sad změn ...1Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''/Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''2Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''=Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací;Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací>Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relacíStahuji {0} nekompletní objekt Stahuji {0} nekompletní objekty#Stahuji {0} nekompletních objektůStahuji {0} objekt z ''{1}''Stahuji {0} objekty z ''{1}''Stahuji {0} objektů z ''{1}''Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů Duplikace {0} uzlů do {1} uzlůVložit nový uzel do cestyVložit nový uzel do {0} cest.Vložit nový uzel do {0} cest.:JOSM nemůže nalézt informace o následujícím pluginu:=JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:=JOSM nemůže nalézt informace o následujících pluginech:,JOSM nalezl {0} neuloženou vrstvu osm dat. ,JOSM nalezl {0} neuložené vrstvy osm dat. .JOSM nalezl {0} neuložených vrstev osm dat. Sloučená verze ({0} položka)Sloučená verze ({0} položky)Sloučená verze ({0} položek)Přesunout uzel {0}Přesunout uzly {0}Přesunout uzly {0}Má verze ({0} položka)Má verze ({0} položky)Má verze ({0} položek)Objekt nelze stáhnout!Některé objekty nelze stáhnout!Některé objekty nelze stáhnoutObjekt vymazánObjekty vymazányObjekty vymazány$Jeden stažený objekt byl vymazán.%{0} stažené objekty byly vymazány.({0} stažených objektů bylo vymazáno.!Jeden objekt nelze stáhnout.
{0} objekty nelze stáhnout.
!{0} objektů nelze stáhnout.
Otevírám {0} soubor...Otevírám {0} soubory...Otevírám {0} souborů...Vkládám {0} tagVkládám {0} tagyVkládám {0} tagůOdstraněn {0} objektOdstraněny {0} objektyOdstraněno {0} objektů'Odstranit staré klíče z {0} objektů&Odstranit staré klíče z {0} objektu'Odstranit staré klíče z {0} objektůOtočit uzel {0}Otočit uzly {0}Otočit uzly {0}Změna měřítka {0} uzluZměna měřítka {0} uzlůZměna měřítka {0} uzlů,Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)-Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)Zjednodušit {0} cestuZjednodušit {0} cestyZjednodušit {0} cestTagy({0} konflikt)Tagy({0} konflikty)Tagy({0} konfliktů)?Následující plugin byl stažen úspěšně:FNásledující {0} pluginy byly staženy úspěšně:INásledujících {0} pluginů bylo staženo úspěšně:=Následující plugin již není potřeba a byl deaktivován:ANásledující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:ANásledující pluginy již nejsou potřeba a byly deaktivovány:Plugin nebude nahraný.Pluginy nebudou nahrané.Pluginy nebudou nahrané..Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty./Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty..Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast0Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast0Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblastCizí verze ({0} položka)Cizí verze ({0} položky)Cizí verze ({0} položek)CVíce než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.CVíce než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.Ve vaší lokální datové sadě je {0} objekt, který mohl být na serveru smazán. Pokud se pokusíte později tento objekt smazat nebo aktualizovat, bude pravděpodobně nahlášen konflikt.Ve vaší lokální datové sadě jsou {0} objekty, které mohly být na serveru smazány. Pokud se pokusíte později tyto objekty smazat nebo aktualizovat, bude pravděpodobně nahlášen konflikt.Ve vaší lokální datové sadě je {0} objektů, které mohly být na serveru smazány. Pokud se pokusíte později tyto objekty smazat nebo aktualizovat, bude pravděpodobně nahlášen konflikt.Zbývá nahrát {0} objekt.Zbývá nahrát {0} objekty.Zbývá nahrát {0} objektů.rDošlo k chybě při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.xDošlo ke {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.wDošlo k {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.Byl nalezen {0} konflikt.Byly nalezeny {0} konflikty.Bylo nalezeno {0} konfliktů."Nastal konflikt {0} během importu$Nastaly konflikty {0} během importu$Nastaly konflikty {0} během importu$Tato úprava změní až {0} objekt.%Tato úprava změní až {0} objekty.&Tato úprava změní až {0} objektů. Tato úprava změní {0} objekt.!Tato úprava změní {0} objekty."Tato úprava změní {0} objektů.Transformace {0} boduTransformace {0} bodůTransformace {0} bodůObnovit {0} objektObnovit {0} objektyObnovit {0} objektů-Aktualizace následujícího pluginu selhala:.Aktualizace následujících pluginů selhala:.Aktualizace následujících pluginů selhala:GNahrávám {0} objekt do 1 sady změnHNahrávám {0} objekty do 1 sady změnINahrávám {0} objektů do 1 sady změnrNahrávám {0} objekt do 1 sady změn za použití 1 požadavkusNahrávám {0} objekty do 1 sady změn za použití 1 požadavkutNahrávám {0} objektů do 1 sady změn za použití 1 požadavkuNahrávám {0} objekt...Nahrávám {0} objekty...Nahrávám {0} objektů.../Nastavil(a) jste prázdnou roli pro {0} objekt.0Nastavil(a) jste prázdnou roli pro {0} objekty.1Nastavil(a) jste prázdnou roli pro {0} objektů.značkaznačkyznačkyuzeluzlyuzlyobjektobjektyobjektyrelacerelacerelacedo {0} objektudo {0} objektůdo {0} objektůcestacestycestami {0} Autor {0} Autoři {0} Autorů{0} se skládá z {1} značky{0} se skládá z {1} značek{0} se skládá z {1} značek {0} smazán {0} smazány {0} smazáno{0} obrázek nahrán.{0} obrázky nahrány.{0} obrázků nahráno. {0} prvek {0} prvky {0} prvků{0} uzel{0} uzly {0} uzlů{0} objekt k přidání:{0} objekty k přidání:{0} objektů k přidání:{0} smazaný objekt:{0} smazané objekty:{0} smazaných objektů:{0} objekt k úpravě:{0} objekty k úpravě:{0} objektů k úpravě:-{0} zbývající konflikt tagů k vyřešení.{0} zbývající konflikty tagů k vyřešení1{0} zbývajících konfliktů tagů k vyřešení {0} relace {0} relace {0} relací {0} trasa, {0} trasy, {0} trasy, {0} tag{0} tagy {0} tagů {0} stopa {0} stopy{0} stop {0} cest, {0} cesta, {0} cesty,  {0} cesta {0} cesty{0} cest {0} značka {0} značky {0} značek