Liczba obiektów(liczba zapytań nieznana) (1 zapytanie) (Kod={0})B(Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)+(Tekst już został skopiowany do schowka.)(Adres URL był: /(Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890) (wyłączone) (ponad 20m)(brak obiektu)(brak)(do 20m)(do 5m)*({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...)({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...8({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...(({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...a* Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lubG* Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub* Jeden węzęł z tagami lubi* Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.b* Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub#...możliwe inne rodzaje transportu... odwołuje się do relacjiKręgleG

Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.

MBaker Street - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.F"Baker Street" - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.9foot: - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość:id:... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)2incomplete - wszystkie niekompletne obiekty-modified - wszystkie zmienione obiekty/name:Bak - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie.selected - wszystkie zaznaczone obiektyHtype: - rodzaj obiektu (node, way, relation).untagged - wszystkie obiekty bez tagów@user:... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika"{0} wyłączonych obiektów-
Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0} /

Skróty klawiaturoweFiltr aktywny

JOSM wymaga Javy w wersji 6.

Wykryta wersja Javy: {0}.
Możesz Więcej informacji:

Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.

Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:
Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)I

Ostrzeżenie: Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci niezakodowanej. Jeśli to możliwe nie używaj wartościowego hasła.

QPobierany obszar (minlon, minlat, maxlon, maxlat): \Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.
Błąd:
{0}EPodczas zapisywania wystąpił błąd.
Błąd:
{0}Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.
Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.DNie można otworzyć katalogu ''{0}''.
Wybierz plik.YKliknij {0}aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.ZKliknij {0} aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.DNie można odczytać pliku ''{0}''.
Błąd w:
{1}>Nie można odczytać plików.
Błąd w:
{0}{Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.
Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.8Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy/Pobierz moje otwarte zestawy zmianPobierz moje otwarte zestawy zmian
Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.+Pobierz ostatnie zestawy zmianIWprowadź klucz dla tagu np. fixmecWprowadź wartość dla tagu np. sprawdź członków relacjirNie można zainicjować ustawień.
Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}r Nie można zainicjować ustawień .
udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} ^Nie można zainicjować ustawień.
Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.
Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź
swoje połączenie z internetemWysyłanie do zestawu zmian {0} zakończone niepowodzeniem
ponieważ został on już zamknięty {1}.TJOSM zresetuje ustawienia OAuth.
Obecne ustawienia nie są zapisane.JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie
twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM
w ustawieniach JOSM.sŻaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w
edytowanej warstwie ''{1}''.[Potwierdź usunięcie 1 obiektu z 1 relacji.^Potwierdź usunięcie 1 obiektu z {0} relacji.aPotwierdź usunięcie {0} obiektów z {1} relacji.TWybierz zakres kafelków OSM przy danym powiększeniu.Proszę wybrać jedno z typowych zapytań. Zaznacz Pobierz tylko moje zestawy zmian jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.
Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.BProszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć4Wybierz wartości odpowiadające tagom.Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.
Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.Plik ustawień zawiera błędy.
Tworzenie kopii zapasowej starego
{0}
i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.
Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.Serwer OSM
''{0}''
zaraportował błąd wewnętrzny.
Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz zachować to członkostwo dla łączonych dróg lub usunąć je z relacji.
Domyślnie zachowywana jest pierwsza droga a usuwane są inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacjiDane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.
Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.
Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.bNie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową
''{0}''
.RTa akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.
Czy kontynuować?CUżywaj domyślnego URL serwera ({0})JWersja {0} stworzone na {1}FWersja {0} edytowana na warstwie ''{1}''Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić
do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.
Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.
Czy chcesz kontynuować?{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.
JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)

{0} ukrytych obiektów&Brak tagu name, istnieje jednak name:*+Element z ID = 0 nie może być niewidocznyNaruszenie możliwości APIWersja API: {0} Rozebrany torPrzerwijAnuluj scalanie O programie O JOSM...Akceptuj,Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka oknoDostęp do drogiKlucz dostępu:Sekretny klucz dostępu:URL dostępu klucza:ZakwaterowanieBZgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.AkcjaAktywujAktywuj zaznzczoną warstwęAktywne style:DodajDodaj URL podkładu mapy'Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.Dodaj węzeł...Dodaj właściwości Dodaj obraz1Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu5Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL9Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów(Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogiDodaje nowy tagADodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.TDodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku`Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członkuYDodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członkafDodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członkaDodaj informacje o autorze Dodaje filtr.Dodaj warstwę zdjęć {0} Dodaj węzełDodaj węzeł do drogi!Dodaj węzeł do drogi i połączDodano węzeł {0}Dodano relację {0}BDodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów 0. Otrzymano {0}.ID zestawu zmian: Menedżer Zestawów ZmianMenedżer zestawów zmianZamknięto changesetKomentarz zmian:Numer zestawu zmian:Zestaw zmian jest pełny Zestawy zmian(Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.Stacja ładowaniaSprawdź na serwerze Saprawdzanie wymagań wtyczki...3Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.DrogeriaRelacje podrzędneKominChińskiWybierz Wybierz kolorWybierz kolor dla {0}"Wybierz jedną z gotowych licencjiWybierz wartośćWynierz typ obiektu OSMXRozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}'' KościółKinoMiastoGranica miasta Mury miejskieNazwa miejscowościCywilna WyczyśćWyszyść pole tekstowe)Czyści listę ostatnio otwartych plików Kliknij ''{0}'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.
Kliknij ''{1}'' aby powrócić do okna przesyłania.
Kliknij ''{2}'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.
-Kliknij {0} aby zignorować..Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji=Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek*Kliknij aby anulować łączenie węzłów2Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth Kliknij aby przerwać wysyłanie-Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.*Kliknij aby przerwać trwającą operacjęZKliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serweraKliknij aby zamknąć2Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji4Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów1Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję3Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programówDKliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian%Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''yKliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.(Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''$Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}">Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela)Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth)Kliknij aby wrócić do okna przesyłania Kliknij aby rozpocząć szukanieKlif WspinaczkazegarZamknijZamknij mimo to!Zamknij zestaw zmian po wysłaniuZamknij zestawy zmian!Zamknij okno i porzuć pobieranieZamknij otwarte zestawy zmian,Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian Zamknij okno#Zamknij okno i utwórz nowy węzeł'Zamknij okno, nie twórz nowego węzła6Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniachZamyka wybrane zestawy zmian'Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian+Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSMMZamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.Zamknięte po - Zamknięty Zamknięty:OpisOpisZamyka otwarte zestawy zmian$Zamyka wybrane otwarte zestawy zmianZamykanie zestawu zmianZamykam zestaw zmian {0}Zamykanie zestawu zmian...Odzież WybrzeżeLinie brzegowe na monetyKolor Kolor (hex)Kolory3Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.KolorPołącz drogiŁączy kilka dróg w jedną.Połącz {0} dróg1Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowaHistoria poleceń Komentarz Komentarz:Obszar biur i usługMiejsce publiczne.Połączenie z serwerem OSM nie powiodło sięCentrum społeczne Porównaj Sklep komputerowy CukierniaKonfiguracja stron wtyczek!Konfiguracja dostępnych wtyczek.Konfiguruj strony...9Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki.Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej%Konfiguruj czy używać serwera proxyPotwierdź czyszczeniePotwierdź pustą rolęKonflikt,Konflikt nie został całkowicie rozwiązany KonfliktyWykryto konflikty>Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"Konflikty: {0} nierozwiązanych&Połącz istniejący drogę z węzłemUstawienia połączenia'Ustawienia połączenia z serwerem OSM. W budowieBudowaKlucz odbiorcy:Sekretny klucz odbiorcy:KontaktKontakt:Łączenie z serwerem OSM...Łączenie z serwerem... Zawartość Kontynent KontynuujKontynuuj jak jestKontynuuj rozwiązywanie KontynuujKontynuowanie przesyłania'Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.Kontynuuj mimo toAutorzySklep osiedlowyKonwertuj na warstwę GPXPrzekształć w warstwę danychPrzekonwertowany z: {0}Współrzędne:KopiujKopia warstwy {0}&Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.Skopiuj do schowka i zamknijKopia nr {1} warstwy {0}Prawa autorskie (URL)Prawa autorskie - rok Punkt ksero>Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}]Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)UNie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.Nie można zaimportować "{0}".!Nie można zaimportować plików.CNie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?2Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.5Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.Nie można odczytać "{0}".Nie można odczytać źródła szablonów: {0}'Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''5Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}Kraj Kod krajuOkręgSądZakryte sztuczne jezioroDźwigUtwórz okrąg9Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.ETworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacjiTworzy nową warstwę mapy.Tworzy nową relacjęTworzenie obszarów.Utwórz zakładkę&Twórz znaczniki podczas czytania GPX.Utwórz wielokąt złożonyTworzy wielokąt złożonyUtwórz nowy węzeł. Utworzono UtworzonyData utworzenia:Stworzone przed - Stworzony przez: Utworzony:Tworzenie zestawu zmian...'Przygotowywanie interfejsu użytkownikana karty kredytoweKrykietKrykiet - siatkiKrokietPrzejazd na rowerzePrzejazd na koniuPrzejście przez tory"opiekun na przejściu dla pieszychPrzecinające się budynkiRodzaj przejazdu#Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)Przecinające się drogiPrzecinające się drogiKuchniaKulturaBieżące zaznaczenie=Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.0Ustawiona wartość jest wartością domyślną.Sklep z zasłonamiLink WMSDostosuj kolor4Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.wykopPrzegroda dla rowerzystów)Zapętlone zależności między relacjami kolarstwoZapętlone zależności.Czechy CUZK:KMCzechy UHUL:ORTOFOTOTamaWarstwa danych {0}Źródło i typ danych:Weryfikacja danych,Baza danych offline w celach konserwacyjnychTest zgodności zestawu danychData:Data: na karty debetoweStopnie dziesiętneDecyzjaZmniejszŚcieżka do jazdy konnejŚcieżka rowerowaŚcieżka dla pieszych Domyślny"Domyślny (ustalony automatycznie)SDomyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte)."Domyślną wartością jest "{0}".Wartość domyślna: {0}UsuńTryb kasowaniaUsuń właściwośćPotwierdź usunięcie.Usuń powielone relacjeUsuń powielone drogi Usuwa filtr.Usuń z relacji#Usunąć niekompletnych członków?DUsuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.Usunięto węzeł {0}Usuwanie węzłów lub dróg.'Skasować węzły spoza obszaru danych? Usuwa obiektyUsunięto relację {0}Usuwa wybrane obiekty!Usuwa obecnie edytowaną relację,Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.Usuń zaznaczoną warstwę.Usuwa zaznaczoną relację."Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagówUsuwa zbędne węzły z drogi.Usunięto drogę {0} UsuniętoUsunięto "{0}" Usunięte:0Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}/Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}"Usunięte lub przeniesione obiekty&Usunięta relacja {0} zawiera członki DelikatesyWyznanieDentysta Dom towarowyGłębokość w metrachOpis Opis: {0}Szczegółowość Szczegóły2Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.Diesel (olej napędowy)Ultimate Diesel (GTL)Diesel dla ciężarówekPoziom trudnościKDokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)KierunekZablokujZablokuj wtyczkęPorzućPorzuć i wyjdźPorzuć i wyjdźrealizacja recept WyświetlaczUstawienia wyświetlaniaWyświetlaj współrzędne jakoGWyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.AWyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.Wyświetlaj menu "Audio"'Wyświetla informacje o programie JOSM.2Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian8Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.)Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.IWyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmianWyświetla tagi zestawu zmianRozmieść węzły_Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii. nieczynnaNieużywany torRówPorzuć zmiany]Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki))Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)$Nie pokazuj ponownie tego komunikatu Nic nie róbCzy chcesz je usunąć mimo to?Sklep dla majsterkowiczówDokLekarzWybieg dla psówWyścigi psówPodwójny konfliktW dółPobierzPobierz relacje podrzędne Pobierz dane Pobierz dane.Pobierz członkówPobiera obiekt wg IDPobierz wtyczkęPobierz geopozycjonowany obrazPobierz wybrane relacje Adres URL2Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)2Pobierz wszystkich brakujących członków relacji1Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacjiLPobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwerNPobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwerPobierz jako nową warstwę!Pobierz zawartość zestawu zmianPobierz zestawy zmian:Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytańPobierz zawartośćPobierz wszystko pomiędzy:'Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżkiPobierz z OSM...!Pobierz niekompletnych członków6Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji=Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSMPobierz listę Pobiera dane mapy z serwera OSM.Pobierz członkówJPobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian) Pobierz tylko moje zestawy zmian Pobierz terazPobierz obiektPobierz obiekt…#Pobierz nadrzędne drogi/relacje...Pobieranie listy wtyczek...Pobierz powiązanePobieranie relacji.Pobiera zaznaczonych niekompletnych członkówPobierz zaznaczone relacje!Pobiera zawartość zestawu zmian/Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSMJPobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian7Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera"Pobiera listę dostępnych wtyczekPobierz widoczne kafle&Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})Pobrane dane GPXPobieranie danych GPSPobieranie danych OSM...Pobieranie wtyczki {0}...Pobieranie wiadomości dnia$Pobieranie zawartości zestawu zmianPobieranie zestawu zmian {0}...Pobieranie zestawów zmian...+Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...Pobieranie danychPobieranie z serwera OSM...Pobieranie historii...!Pobieram otwarte zestawy zmian... Pobieranie listy wtyczek z "{0}"$Pobieranie punktów od {0} do {1}..."Pobieranie powiązanych relacji... Pobieranie powiązanych dróg...Pobieranie relacji {0}Wyciąg orczykowyOdpływ RysowanieRysuj strzałki kierunkowe*Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.DNarysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.'Rysuj granicę obszaru pobranych danych@Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.1Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.*Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym koloremRysuj duże punkty GPS.'Rysuj większe kropki dla punktów GPS."Rysuj linie pomiędzy punktami GPS#Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.Tworzenie węzłów i dróg.*Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowychRysuj tylko kontury obszarówNumeruj kolejne segmenty dróg.2Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.eRysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.1Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.2Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.:Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczaniaZRysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg. Woda do picia Szkoła jazdyPralnia chemicznaRozmnóż w {0} węzłówPowielDuplikuj warstwę8Powiela węzły które używane są przez różne drogi.Powiela zaznaczone obiekty.Skopiuj warstwęPowielone węzłyPowielone węzłyPowielone relacjePowielone relacjePowielone węzły drogiPowielone węzły drogi.Powielone drogiPowielone drogiE10 (bioetanol 10%)E85 (bioetanol 85%)BŁĄDWschódEdycjaEdycja kręgliEdycja informacji o adresachEdycja interpolacji adresówEdycja sztolniEdycja granicy administracyjnejEdycja lotniskaEdycja sklepu monopolowegoEdycja ogródków działkowychEdycja chaty alpejskiejEdycja futbolu amertkańskiego#Edycja wykopaliska archeologicznegoEdycja łucznictwaEdycja centrum kulturalnegoEdycja obiektu sztukiEdycja lekkoatletykiEdycja atrakcji turystycznejEdycja futbolu australijskiegoEdycja bankomatuEdycja okna życiaEdycja piekarni Edycja banku Edycja baruEdycja baseballuEdycja zbiornika wodnegoEdycja koszykówkiEdycja pola bitwy Edycja zatoki Edycja plażyEdycja siatkówki plażowejEdycja radiolatarniEdycja sklepu z napojamiEdycja parkingu dla rowerówEdycja wypożyczalni rowerówEdycja warsztatu rowerowegoEdycja ogródka piwnegoEdycja stoczniEdycja słupka drogowegoEdycja księgarniEdycja przejścia granicznegoEdycja boiska do gry w bouleEdycja granicyEdycja kamienia granicznego Edycja butikuEdycja gry w kule Edycja mostu Edycja ścieżki do jazdy konnejEdycja terenu poprzemysłowegoEdycja autobusu torowegoEdycja peronu autobusowegoEdycja dworca autobusowegoEdycja przystanku autobusowegoEdycja sklepu mięsnegoEdycja kolei linowej)Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznejEdycja kawiarniEdycja pola namiotowegoEdycja futbolu kanadyjskiegoEdycja kanałuEdycja kajakarstwa Edycja wypożyczalni samochodówEdycja warsztatu samochodowegoEdycja punktu carsharinguEdycja warsztatu samochodowegoEdycja myjni samochodowejEdycja kempingu Edycja zamkuEdycja przeszkody dla bydłaEdycja wejścia do jaskiniEdycja cmentarzaEdycja wyciągu krzesełkowegoEdycja chaty górskiej:Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)Edycja drogerii Edycja komina Edycja kina Edycja miasta,Edycja tablicy oznaczającej granicę miastaEdycja granicy cywilnej Edycja klifuEdycja wspinaczki Edycja zegaruEdycja sklepu odzieżowegoEdycja zbiornika gazuEdycja college’uEdycja obszaru biur i usługEdycja miejsca publicznegoEdycja sklepu komputerowegoEdycja cukierniEdycja terenu budowyEdycja kontaktuEdycja kontynentuEdycja sklepu osiedlowegoEdycja punktu ksero Edycja krajuEdycja okręgu / hrabstwaEdycja siedziby sądu#Edycja zakrytego sztucznego jezioraEdycja dźwiguEdycja krykietu(Edycja siatek do treningu gry w krykieta Edycja miejsca do gry w krokietaEdycja przejścia dla pieszych%Edycja sklepu z zasłonami, firankamiEdycja ścieżki rowerowejEdycja jazdy na rowerze Edycja tamyEdycja sklepu z delikatesamiEdycja dentystyEdycja domu towarowegoEdycja opuszczonych torów Edytuj rów"Edycja sklepu dla majsterkowiczów Edycja dokuEdycja lekarzaEdycja wybiegu dla psówEdycja wyścigów psówEdycja wyciągu orczykowegoEdycja odpływuEdycja punktu z wodą pitnąEdycja szkoły jazdyEdycja palni chemicznejEdycja sklepu elektronicznegoEdycja ambasadyEdycja wejściaEdycja jeździectwa&Edycja klepu z artykułami erotycznymiEdycja fabrykiEdycja gruntów rolnychEdycja zagrodyEdycja restauracji fast-foodEdycji hali górskiejEdycja trasy promuEdycja terminalu promowegoEdycja hydrantuEdycja straży pożarnejEdycja miejsca do wędkowaniaEdycja schodówEdycja kwiaciarni!Edycja przestrzeni restauracyjnejEdycja ścieżki dla pieszych Edycja brodu Edycja lasuEdycja fontanny+Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęćEdycja stacji benzynowejEdycja sklepu meblowegoEdycja futbolu gaelickiegoEdycja obszaru garaży Edycja ogroduEdycja centrum ogrodniczegoEdycja zbiornika gazu Edycja bramyEdycja lodowca Edycja golfuEdycja pola golfowegoEdycja trawnika!Edycja cmentarza przykościelnegoEdycja terenu pod zabudowęEdycja sklepu warzywnegoEdycja szklarni ogrodniczejEdycja ostrogi regulacyjnejEdycja kwatery turystycznejEdycja gimnastykiEdycja salonu fryzjerskiegoEdycja przystanku kolejowegoEdycja przysiółkaEdycja sklepu z narzędziami/Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowychEdycja wrzosowiska#Edycja lądowiska dla helikopterów Edycja sklepu ze sprzętem hi-fiEdycja drogi w budowieEdycja miejsca do gry w hokejaEdycja wyścigów konnychEdycja szpitalaEdycja hostelu Edycja hoteluEdycja ambony strzelniczejEdycja obszar przemysłowego Edycja wyspyEdycja wysepki(Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.Edycja jubileraEdycja skrzyżowaniaEdycja kartinguEdycja przedszkola Edycja kiosku&Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi Edycja ląduEdycja wysypiska śmieciEdycja pralni samoobsługowejEdycja bibliotekiEdycja szlabanuEdycja trasy szybkiego tramwajuEdycja latarni morskiejEdycja strefy zamieszkaniaEdycja okolicyEdycja centrum handlowego Edycja marinyEdycja placu targowego Edycja łąkiEdycja stacji pomiaruEdycja miejsca pamięciEdycja obszaru wojskowego Edycja szybuEdycja minigolfa'Edycja sklepu z telefonami komórkowymiEdycja lotniska dla modeliEdycja kantoruEdycja toru jednoszynowegoEdycja pomnika Edycja moteluEdycja motocrossuEdycja parkingu dla motocykliEdycja sportów motorowychEdycja autostradyEdycja skrzyżowania autostradEdycja dojazdu do autostradyEdycja przełęczy Edycja błotEdycja różnych sportówEdycja multipolygonu Edycja muzeumEdycja sklepu z instrumentamiEdycja toru kolei wąskotorowejEdycja granicy narodowejEdycja granicy parku narodowegoEdycja rezerwatu przyrodyEdycja klubu nocnego Edycja optyka'Edycja sklepu z naturalną żywnością'Edycja sklepu ze sprzętem turystycznymEdycja sklepu z farbami%Edycja wykopaliska paleontologicznego Edycja parkuEdycja parkinguEdycja uliczki parkingowej Edycja zatokiEdycja ścieżkiEdycja wzgórzaEdycja ciągu pieszegoEdycja miejsca do gry w pelotę Edycja aptekiEdycja miejsca na piknik Edycja moloEdycja rurociągu Edycja boiska Edycja miejsca kultu religijnegoEdycja placu zabawEdycja posterunku policjiEdycja granicy politycznejEdycja urzędu pocztowegoEdycja elektowniEdycja linii elektrycznej Edycja słupaEdycja rozdzielni elektrycznejEdycja stacji transformatorowej!Edycja słupa wysokiego napięciaEdycja kolei retro Edycja dojazdu do drogi krajowejEdycja drogi krajowejEdycja więzienia Edycja pubu(Edycja budynku użyteczności publicznejEdycja komieniołomu&Edycja zdalnie sterowanych samochodówEdycja toru wyścigowego Edycja toruEdycja obszaru kolejowegoEdycja peronu kolejowegoEdycja terenu rekreacyjnegoEdycja punktu zbiórki odpadówEdycja regionuEdycja sztucznego jezioraEdycja zabudowy mieszkaniowejEdycja drogi lokalnej / ulicyEdycja miejsca odpoczynkuEdycja restauracjiEdycja obszaru handlowego Edycja rzekiEdycja koryta rzecznegoEdycja ograniczeń na drodze$Edycja drogi nieokreślonego rodzaju Edytuj trasęEdycja rugby leagueEdycja rugby union Edycja ruinEdycja pasa startowegoEdycja bramy warownej Edycja saunyEdycja szkołyEdycja rumowiska Edycja buszuEdycja sklepu rybnegoEdycja drogi wojewódzkiej$Edycja miejsca obsługi podróżnychEdycja drogi serwisowejEdycja schronieniaEdycja sklepu obuwniczegoEdycja strzelectwaEdycja sklepu motocyklowegoEdycja skrótówEdycja jazdy na deskorolceEdycja łyżwiarstwaEdycja narciarstwaEdycja pochylniEdycja piłki nożnejEdycja kolczatkiEdycja centrum sportowegoEdycja sklepu sportowegoEdycja żródłaEdycja stadionu Edycja stanu%Edycja sklepu z artykułami biurowymiEdycja przełazuEdycja strumieniaEdycja latarni ulicznejEdycja studia nagrańEdycja dzielnicyEdycja toru metraEdycja wejścia do metraEdycja supermarketuEdycja kamery do monitoringuEdycja punktu geodezyjnegoEdycja pływania&Edycja miejsca do gry w tenis stołowy Edycja krawcaEdycja postoju taksówekEdycja drogi kołowaniaEdycja telefonuEdycja miejsca do gry w tenisaEdycja terminaluEdycja bramy terminaluEdycja drogi powiatowej Edycja teatruEdycja parku rozrywkiEdycja punktu poboru opłat Edycja wieżyEdycja miejscowościEdycja ratuszaEdycja sklepu z zabawkamiEdycja drogi gruntowej Edycja środka uspokojenia ruchuEdycja torów tramwajowychEdycja przystanku tramwajowegoEdycja biura podróży Edycja drzewaEdycja drogi ekspresowej#Edycja dojazdu do drogi ekspresowej Edycja tuneluEdycja ograniczenia skrętuEdycja kołowrotkaEdycja sklepu z oponami/Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznejEdycja uniwersytetuEdycja sklepu z odkurzaczamiBłąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0} Błąd podczas eksportu {0}: {1}2Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0} FBłąd w trakcie przetwarzania daty. Proszę użyć wybranego formatu. Błąd podczas przetwarzania {0}BłędyBłędy w czasie pobierania PrzykładyZakończ Zamknij JOSMAZamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.Kończy pracę z programem.Eksportuj do pliku GPXEksportuj i zapiszOpcje eksportuEksportuj dane do pliku GPXEksportuj do GPX...!Pobieranie lokalizacji GPS z EXIFWytłoczWytłocz drogę DO POPRAWKIFabrykaUsługiNie można otworzyć adresu URL'Błąd otwarcia połączenia z API {0}. Grunty rolneZagroda Fast food#Szybsze rysowanie (wygląda gorzej) Numer faksuOpłata Hala górska Ogrodzenie Trasa promuTerminal promowy%Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"#Ściąganie pakietu relacji z "{0}"!Ściąganie pakietu dróg z "{0}"$Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"$Ściąganie relacji o id {0} z "{1}""Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"PlikPlik ''{0}'' nie istnieje.EPlik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.Błędny format pliku Nazwa pliku:Plik "{0}" nie istniejePlik kopi zapasowejPlik istnieje. Nadpisać? Nazwa pliku:"Plik {0} już istnieje. Nadpisać? Plik: {0} Nazwa pliku Rodzaj pliku: Rodzaj pliku:Filtr"Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1} Tryb filtru$Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.Zakończ rysowanie.HydrantStraż pożarnaMiejsce na ogniskoMiejsce do wędkowaniaNaprawPopraw konflikty tagów(Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''Naprawianie błędów...Maszt (dla flagi) KwiaciarniaWyczyść cache kafelek PodążajPodążaj za linią"Znaleziono następujące problemy: ŻywnośćPrzestrzeń restauracyjna Wyżywienie Ruch pieszy Tylko dla zaznaczonych obiektówRWymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.=Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.BródLas@Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.Znaleziono {0} pasujących.FontannaSklep z ramami do obrazówZablokuj3Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.Częstotliwość (Hz) Z relacji Z adresu URLStacja benzynowaStacja benzynwaRodzaje paliwa:Widok pełnoekranowy AutomatycznaFunkcja Sklep meblowy Punkty GPSOpis trasy GPS Pliki GPXPliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)'Ślad GPX nie zawiera znaczników czasuScieżka GPX: Futbol gaelicki (irlandzki)GarażeOgródCentrum ogrodnicze Zbiornik gazuBramaRozstaw toru (mm)Dostęp dla wszystkich typówDostęp dla wszystkich typów GeografiaGeolokalizowane obrazyLodowiecszkłoWróć do okna przesyłania"Idź do strony domowej pomocy JOSMPrzechodzi do następnej strony Przechodzi do poprzedniej strony Pole golfowePrzyznane uprawnieniaTrawaCmentarz przykościelnyTeren pod zabudowęSklep warzywnySzklarnia ogrodniczaKontener z piaskiemOstroga regulacyjnaKwatera Drogowskaz GimnastykaFryzjer PrzysiółekSklep z narzędziami1Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''7Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''Posiada klucz ''source''Posiada klucz ''watch''1Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''ZdrowieAparaty słuchowe Wrzosowisko!Duże samochody ciężarowe (TIR) Żywopłot WysokośćWysokość (metry)Lądowisko dla helikopterówPomoc Pomoc: {0} PółkulaUkryjUkryj elementySklep ze sprzętem hi-fiPojazdy z wieloma pasażeramiPowielone węzły ulicDrogiturystyka pieszaMiejsca historyczneHistoriaHistoria węzła {0}Historia relacji {0}Historia drogi {0}Hokej Strona domowaKonieWyścigi konneSzpital Nazwa domu Numer domuAmbona myśliwskaOczekiwano ID > 0. Jest {0}.Zignoruj0Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie!Pominięto niepoprawny URL: "{0}"*Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"Nieprawidłowe daneABłędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 17Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"6Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"Niedozwolony obiekt z id=0ObrazPodkłady mapyWłaściwości podkładuAdres podkładuURL podkładu (domyślne)Przesunięcie podkładuDostawcy zdjęć imperialneImportuj dźwiękImportuj obrazkiImport nie jest możliwy"Importuj grafikę gektorową (SVG).Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugsNachylenie drogiDuże nachylenie drogi"Niekompletny opis z ref=0 PowiększObszar przemysłowyInformacje o elemencie InformacjeTablica informacyjnaInformacja turystycznaTerminal informacyjnyInformacje o warstwieAInformacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów. InicjalizacjaWewnętrzny błąd serweraDostęp do internetuOpłata za internetNieprawodłowy adres URL?Nieprawidłowy plik bz2.Nieprawidłowa dataNiepoprawna data/czasNieprawidłowa strefa czasowaNiepoprawna nazwa użytkownikaOdwróć filtrWyspaWysepkaPrzeglądarka pomocy JOSMWewnętrzny styl JOSM Adres URL listy wtyczek dla JOSMPliki JPEG (*.jpg)Edytor OpenStreetMap w JavieWersja Javy {0}JubilerFunkcja łączenia obszarówPołącz węzeł i linięPołącz węzeł z drogą.Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi#Połącz nakładające się obszary0Połączono nakładające się na siebie obszary"Łączy nakładające się obszaryPrzejdź do pozycjiPrzejdźPrzejdź do pozycji SkrzyżowanieZachowaj8Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywaneZachowaj mój stan usunięciaZachowaj wtyczkę7Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji:Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerzeZachowaj ich stan usunięciaKlucz'Klucz "{0}" nie występuje w szablonachKlucz:Skóry klawiaturoweSłowa kluczowe PrzedszkoleAkcesoria kuchenneGaz LPGodwzorowanie Lamberta (Estonia) Ląd (wyspa)Zagospodarowanie terenu Wysypisko1Powielone węzły zagospodarowania przestrzennegoLiczba pasów ruchuJęzykOstatnia zmiana o {0}Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.>Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.,Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego plikuwarstwa nie jest na liście. Warstwa: {0}WarstwyCzas rozbiegu (w sekundach)Rozrywka DługośćDługość w metrachDługość: {0}Przejazd kolejowy BibliotekaLicencjaSzlabanSamochody dostawczeTrasa szybkiego tramwajuLatarnia morskaOznaczenie linii Rodzaj liniiWiersz {0} kolumna {1}: 5Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym7Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze"Lista ostatnio otwieranych plików oświetlenieStrefa zamieszkaniaŁaduj wszystkie kafelki Ładuj CTŁaduj kafelekOtwórz warstwę WMSOtwórz warstwę WMS z plikuWczytywanie historiiWczytuje relacje nadrzędne9Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serweraŁadowanie wczesnych wtyczek Wczytywanie historii węzła {0} Wczytywanie historii relacji {0}Wczytywanie historii drogi {0} Wczytywanie relacji nadrzędnychŁadowanie wtyczki ''{0}''...Ładowanie wtyczekŁadowanie wtyczek...Wczytywanie {0} pliki lokalneOkolica PołożenieZablokuj Wrota śluzyLodi - Włochy DługośćKatalog:Wygląd i zachowanieKatalog:Wieża widokowaMLIT Japonia (ORTHO)MLIT Japonia (ORTO01)MLIT Japonia (ORTO02)MLIT Japonia (ORTO03) Skala MTB.Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}+Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.$Tworzenie równoległych kopii drogi*Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}Centrum handloweObiekty sztuczneRęczna$Ręczna konfiguracja serwerów proxyMapaStyle rysowania mapOdwzorowanie kartograficzneUstawienia mapy Mapa: {0}Port jachtowy (Marina)Znaczniki nazwanych punktówZnaczniki z {0} Plac targowy MateriałMaks. nacisk na oś (w tonach)Maks. wysokość (w metrach)Maks. długość (w metrach)Maks. prędkość (km/h)Maks. ciężar (w tonach)Maks. szerokość (w metrach)Maksymalny obszar na zapytanie:[Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.[Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.!Maksymalna długość (w metrach)7Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)ŁąkaPomiarStacja pomiaruCzłonek CzłonkowieCzłonkowie (z konfliktami)Miejsce pamięci Nazwa w menuNazwa w menu (domyślna)Skróty w menuodwzorowanie MerkatoraPołączPołącz węzły Scal warstwy$Scala wybrane węzły z najstarszym.Połącz wybrane elementy.%Włącz aktualną warstwę do innej.&Połącz tą warstwę z inną warstwąScal {0} węzłówPołączona wersja"Wiadomość dnia jest niedostępna metryczne MikrobrowarObszar wojskowyMin. prędkość (km/h)Szyb MinirondoMinigolf$Minimalna odległość (w pikselach) Minuty: {0}Odbicie lustrzane#Odwraca zaznoczone węzły i drogi.Brak parametru dla NOTBrak parametru dla OR$Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.#Powielone węzły różnego rodzajuPon-Pt 22:00-05:00Sklep z telefonami komórkowymi Tryb: {0}Lotnisko dla modeliHZmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapyKantorTor jednoszynowyPomnikWiecej informacji...'Więcej informacji na temat tej funkcji,Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"*Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"+Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"Pojazdy z silnikiem Samochody MotocykleDealer motocykliSporty motorowe AutostradaSkrzyżowanie autostradAutostrada - dojazd Przełęczkolarstwo górskiePrzesuń węzeł...Przesuń w dółWięcej elementówPrzesuwa filtr na dół.Przesuwa filtr do góry.Przesuń w lewo@Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopniPrzesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczeniePrzesuń obiekty {0}Przesuń w prawoBPrzesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.4Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę2Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.3Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.BPrzesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.2Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło. Przesuń jePrzesuń do góry Przesuń {0}Przesuwa obiekty {0}BłotaRóżne sportyMuzeumSklep muzycznyMoje zestawy zmian Moja wersjaMoja wersja (lokalna)Moją z Połączoną Moją z Ich'Import NMEA zakończony niepowodzeniem!#Import NMEA zakończony powodzeniemPliki NMEA-0183Mapy NPENazwaNazwa użytkownika. Nazwa: {0}Nazwane punkty GPS z {0}Nazwane punkty tras.Kolej wąskotorowaNarodowa Park narodowyPowielone węzły naturyNaturaRezerwat przyrodySiećNigdy nie aktualizujNowa Nowa warstwa Nowy kluczNowe wyrównanie Nowa relacja Nowa rolaNowa wartość Klub nocnyNiefNie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi. Brak skrótuNie znaleziono drogi "from"Nie znaleziono drogi "to"&Nie znaleziono drogi lub węzła "via"Brak zmian do wysłania. Brak konfliktów do rozwiązania(Brak konfliktów, które można pokazać(Nie znaleziono aktualnego zestawu danych.Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.Nie wczytano żadnych danych. Brak daty ślepa ulica&Brak pliku powiązanego z tą warstwą Brak obrazu+Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.$Nie znaleziono nic szukając ''{0}''Brak otwartego zestawu zmianBrak otwartych zestawów zmian%Brak zewnętrznej drogi multipolygonu"Nie znaleziono żadnych problemówBez serwera proxyBrak wybranego śladu GPXBrak stylu dla multipolygonu$Brak stylu dla relacji multipolygonu Bez tagówBrak warstw docelowych.*Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia(Nieprzydatna rola członka multipolygonuNiepoprawny URL WMS lub id/Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie Nie, przerwijNie, kontynuuj edycjęWęzełWęzeł jest nadal w użyciu.. Węzeł {0}Węzeł: połączonyWęzeł: standardowyWęzeł: otagowanyWęzłyWęzły w tym samym miejscuWęzły z tą samą nazwąWęzły (z konfliktami)*Obiekt niebędący drogą w multipolygonieżadne@Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.EŻaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.PółnocPółnocNie znalezionoUwagibUwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL. na banknotyNic6Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"9Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"8Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"(Brak zaznaczenia, które można pokazaćNic nie wybrano!7Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.Nie ma nic do zaznaczenia0Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.Nie ma nic do powiększeniaNumerIlość miejsc Liczba przewodów w jednym kablu!Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})Sposób numeracji domówOK - próbuję ponownie.Dane OSM Hasło OSM.Pliki serwera OSMURL serwera OSM: Hasło OSM:Nazwa użytkownika OSM:Obiekt ID obiektu:ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją
Na przykład:


W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: w123, n110, w12, r15
Historia obiektu Typ obiektu:Obiekt z historiąAObiekty są przesyłane do nowego zestawu zmian.[Obiekty są przesyłane do nowego zestawu zmian {0} z komentarzem ''{1}''.Obiekty do dodania:Obiekty do usunięcia:Obiekty do zmiany:Benzyna bezołowiowa 100Benzyna bezołowiowa 91Benzyna bezołowiowa 95Benzyna bezołowiowa 98%Przesunięcie o 3.000.000m na wschódPrzesunięcie:Przesunięcie: OK Stary kluczPoprzednia rolaStara wartość Na życzeniePodczas wysyłaniaJednokierunkowaDrogi z jednym węzłemjednokierunkowaGTylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem:Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasieTylko własne zestawy zmian4Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym IDETylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownikaTylko na początku drogi.OtwórzOtwórz adres...Ostatnio otwierane9Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku Otwiera plik.8Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzłaAOtwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).,Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.!Otwiera listę wszystkich relacji=Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.2Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.-Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.EOtwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danychOtwiera adres URL.,Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.Otwórz inne zdjęcieOtwarte zestawy zmian Otwórz plik7Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce&Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.AOtwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności Otwórz...Otwarty/Zamknięty:dane OpenSteetMapOtwieram 1 plik...Godziny otwarciaOtwieram plik "{0}" ...Otwieram pliki5Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji@Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmianCzas działaniaOptykDodatkowe atrybuty:Rodzaj (opcjonalne)Naturalna żywność Oryg. drogaKorekta prostopadłościOrtogonalizuj / cofnijKorekta prostopadłościOrtogonalizuj kształt / cofnij PozostałeInny punkt informacyjnyPowielone węzły (inne)Sklep turystycznyNakładające się obszaryNakładające się jezdnie'Nakładające się jezdnie (z obszarem) Nakładające się tory kolejowe$Nakładające się tory (z obszarem)Nakładające się drogi%Nakładające się drogi (z obszarem)Nakładające się drogi.ZastąpNadpisać ustawienia OAuth?PCN 2006 - Włochy PUWG (Polska)PUWG 1992 (Polska)PUWG 2000 Strefa {0} (Polska) Strefa PUWGSklep z farbamiStyl rysowania {0}: {1}Wykopalisko paleontologicznepapier RównoległeBParametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URLRelacje nadrzędneParkuj i JedźUliczka parkingowa3Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpxAnalizowanie danych OSM...CzęściZatokazatoki dla wymijaniaHasłoHasło:Hasło: WklejWklej znacznikiWkleja zawartość schowka.Wklej pomijając niekompletne ŚcieżkaWzgórze Ciąg pieszyPrzejście dla pieszychTyp przejścia dla pieszych Ciąg pieszy,Przeprowadza sprawdzanie poprawności danychAptekaNumer telefonuNumer telefonu+Zdjęcia nie zawierają informacji o czasieMiejsce na piknikMolo Rurociąg Rodzaj trasyBoiskoMiejsce kultu religijnegoMiejscaTworzenie węzłów i dróg. Plac zabaw"Przerwij jeśli nie jesteś pewienProszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.eProszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.xProszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.%Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.!Proszę wprowadzić adres kafelka!Proszę wprowadzić index kafelkaYWprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.(Podaj liczbę całkowitą większą od 1*Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0Wprowadź hasło do konta OSM5Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.Popraw opis zmianProszę wybrać plikProszę wybierz kluczProszę wybierz wartość#Wybierz co najmniej cztery węzły.=Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relacjęVProszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona-Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.0Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.3Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.-Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.!Wybierz co najmniej trzy węzły./Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.lProszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.$Proszę wybrać coś do skopiowania.9Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.$Proszę wybrać wiersz do usunięcia Proszę wybrać wiersz do edycjiWybierz warstwę docelowąWybierz metodę przesyłania:OProszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni./Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.Wtyczka dostarczana wraz z JOSMInformacje o wtyczceAktualizowanie wtyczekWtyczkiWtyczki są aktualne Numer punktuSłupNumer referencyjnyPosterunek policji PolitycznaPozycjaPozycjaSkrzynka pocztowaPoczta Kod pocztowy Energetyka ElektrowniaLinia elektrycznaRozdzielnia elektrycznaStacja transformatorowaSłup wysokiego napięciaPowielone węzły energetykiPredefiniowaneDUstawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane. Ustawienia$Preferencje zostały zapisane na {0} Ustawienia...Przygotowywanie danych OSM...Przygotowanie zestawu danych...+Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...)Przygotowywanie zapytania przesyłania... Kolej retroGrupa szablonów {0}Grupa szablonów {1} / {0}Szablony%Szablony nie zawierają danego klucza'Szablony nie zawierają danej wartości Droga krajowaDroga krajowa - dojazd WięzieniePrzetwarzanie pliku ''{0}'' OdwzorowanieKod odwzorowania$Rodzaj odwzorowania kartograficznegoWłaściwościWłaściwości / członkostwo+Otwiera właściwości zaznaczonego obiektuWłaściwości Właściwości (z konfliktami)Właściwości/członkostwo'Właściwości: {0} / członkostwo: {1}9Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:Ustawienia proxy!Budynek użyteczności publicznejPubliczny grilTransport publicznyTransport publiczny WyczyśćCzyszczenie... Kamieniołom Zapytanie.Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmianZapytanie o zestawy zmian0Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL)Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian'Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian(Odpytywanie i pobieranie zestawów zmianOdpytywanie serwera nazwOdpytywanie serwera nazw…Zdalnie sterowane samochodyTor wyścigowyTorKolejPrzystanek kolejowyPeron kolejowy#Powielone węzły torów kolejowychObszar kolejowyczyste dane GPSPrzeczytaj na początekCzytanie zdjęć... Wczytywanie zestawu zmian {0}...Wczytywanie zestawów zmian...&Wczytywanie informacji użytkownika...Wczytywanie {0}... Plik ReadmeImię i nazwisko,Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}? ZapisywanieStudio nagrańTeren rekreacyjnyObraz...Zbiórka odpadówPowtórz'Powtarza ostatnio wycofaną czynność.NumerOznaczenie (numer toru)Numer referencyjnyOdwołania do: OdświeżOdrzuć konflikty i zapiszRelacja Relacja ...3Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonówRelacja jest usunięta Pusta relacjaNieustalony rodzaj relacji Relacja {0}Relacja: zaznaczonaRelacje Relacje z tymi samymi członakmi Relacje: {0}Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobraneZaznacz na warstwieZaznacz na liście relacjiWybierz członkówZaznacz węzeł pod kursorem.3Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji;Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszaremZaznacz relacjęLZaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonymPZaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonymWybierz warstwę docelową>Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych2Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacjiKZaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych^Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM6Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth:Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów6Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacjiWybrane wpisy: ZaznaczenieWybrano zbiór pusty.2Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.Nieodpowiednie zaznaczenie.Zaznaczenie: {0}EZaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)Drogi przecinające same siebiePółautomatyczna Osobna wartwa SekwencjaDroga serwisowaAdres URL usługiMiejsce obsługi podróżnychUsługi:RodzajUstaw zakładkę WMS#Domyślne ustawienie dla wszystkich(Zaznacza relacje wybrane z listy relacji Ustaw język;Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.Ustaw na domyślne#Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"#Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"!Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"#Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów'Ustaw rolę dla zaznzczonych członkówKBezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!!Zapisywanie domyślnych ustawieńNie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}), ponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}). Ustawienia4Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.CUstawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.Punkt carsharingu schronienieŻeglugaSklep obuwniczy StrzelectwoZakupySklepyKrótki opis: {0}SkrótSkróty klawiaturowe Zapisać?&Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana? Wysłać?Pokaż Pokaż obszarPokaż raport konfiguracjiPokaż informację kafelkaPokaż zestaw zmian {0}Pokazuje informację pomocyPokaż historięPokaż szczegóły*Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach?Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne(Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru$Otwiera okno wyszukiwania szablonówWyświetlaj ekran powitalnylPokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.Pokaż tylko tagi z konfliktami*Pokaż tylko tagi z różnymi wartościamiWyświetl tę pomoc Pokaż/UkryjObszar!Pokazuje ciśnienie atmosferycznePokazuje bieżącą datęPokazuje wilgotnośćPokazuje temperaturęSycylia - WłochyDrogi bez nazwyUprość drogę#Uprość wszystkie zaznaczone drogiUprościć drogi?6Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)Pojedyncze elementyJazda na deskorolce ŁyżwiarstwoNarty narciarstwoPomiń pobieraniePomiń pobieraniePomińMapa PochylniaPalenie)Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)Dopasuj do wielkości kafelekSkuter śnieżny Piłka nożnaNiektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.SortujSortuj menu szablonówSortuj elementy relacji PołudnieMiejsca dla niepełnosprawnychMiejsca dla rodzicówMiejsca dla kobiet Fotoradar KolczatkaRozdziel drogę'Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.#Rozdziel drogę {0} na {1} częściRozdziela drogę na fragmentySporty z piłkąObiekty sportoweSportCentrum sportowe ŹródłoStadionGwiazdkiRozpocznij szukanieRozpocznij pobieranieRozpocznij pobieranie danych*Zacznij nową drogę od ostatniego węzła!Rozpoczynanie skanowania katalogu)Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...Ponowna próba {0} z {1}.'Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach0Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...StanSklep z artykułami biurowymiRaport konfiguracjiSchodyPrzełaz Znak stop StrumieńLatarnia uliczna Nazwa ulicy Sieć drogowaUlice NRW Geofabrik.de Podobszary Stwórz filtr DzielnicaMetroWejście do metra#Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy. Nawierzchnia MonitoringPunkt geodezyjny#Podejrzana kombinacja tag/wartość Pływanie Opis symboliSynchronizacja dźwięku Synchronizuj cały zestaw danych Synchronizuję tylko węzeł {0}!Synchronizuję tylko relację {0}Synchronizuję tylko drogę {0} System miarTenis stołowyNawierzchnia dla niewidomychSzablonyEtykietyZnaczniki i członkowieZnaczniki zestawu zminan {0}Znaczniki nowego zestawu zmianKrawiecPostój taksówekDroga kołowaniaTelefonna karty telefoniczneTenisDroga powiatowaSprawdza URL APITest {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}&Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.URL API działa poprawnie.4Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.
8Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"9Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".6Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"7Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".AKąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.?Zestaw zmian pozostanie otwarty po przesłaniu@Zestaw zmian zostanie zamknięty po przesłaniu08Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelkaOWprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.%Dokument nie zawiera żadnych danych.BPodczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}:Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.9Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.&Długość nowego, tworzonego odcinka.(Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.7Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSMoWtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne. Może to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.>Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.:Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczośćDWybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.3Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.QZaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?+Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.
Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru
{0} obiektów na serwerze "{1}".zWtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.gDroga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)qDrogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?Teatr Ich wersjaIch wersja (na serwerze)Ich z Połączoną Park rozrywki Nie ma otwartych zestawów zmian!Nie wybrano opiektów do pobraniajPozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?LWystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika-Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.&Ta akcja nie będzie miała skrótu. 6Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.%To znajduje się za końcem nagrania.4Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.mTa wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.MTen test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.0Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawnegTen test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.2Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.GTen test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.eTen test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.{0} obiektów do 1 zestawu zmian używając {1} zapytań~Przesyłanie {0} obiektów do wielu zestawów zmian używając {1} zapytańPrzesyłanie danych...#Przesyłanie danych z warstwy "{0}"Użycie7Użyj ( oraz ) aby pogrupować wyrażenia;Użyj I lub OR by połączyć logicznym "lub"!Używaj prostego uwierzytelniania Używaj OAuthUżywaj SOCKS proxy(Użyj własnych zapytań o zestawy zmianUżyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować. Możesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}. Jeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.Użyj domyślnyUżyj domyślnych ustawieńUżyj warstwy błędówUżyj ustawień globalnych.Użyj listę ignorowanychUżywa szablon "{0}""Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"+Używaj standardowych ustawień sysyemowychUżywaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z -Djava.net.useSystemProxies=true aby uaktywnić)AUżywa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.JUżywa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia. UżytkownikID użytkownika:Nazwa użytkownika: Użytkownik:Nazwa użytkownikaNazwa użytkownika: 'W zamian użyty będzie skrót "{0}". 'Przeważnie powinny zostać poprawione.Sklep z odkurzaczami Zweryfikuj SprawdzanieSprawdźBłędySprawdzanie poprawności Wartość=Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.JWartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1 Wartość:Sklep z różnościam?Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.Pojazdy według typu&Samochody według sposobu użytkowania0Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)Automat sprzedającySprzedawane produktyWersja Wersja {0}%Wersja {0} stworzona na {1} przez {2},Wersja {0} edytowana w warstwie danych "{1}"Wersja {0} w edytorzeWersja {0}, {1} ({2}) Wersja: {0} WeterynarzWypożyczalnia wideoWidok Widok: {0}Punkt widokowyWieśZieleń miejskaMiastoWinnica WidocznośćWidoczność (czytelność)widoczna wieża szybowaOdwiedź stronę domową%Kalibracja urządzenia nagrywającegoWulkan Siatkówka NapięcieUWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}" Błąd WMSPliki WMS (*.wms).TakTak, utwórz konflikt i zamknijTak, usuń węzłyZamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.
Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.
Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?rChcesz uruchomić {0} okien programu.
To może spowodować zatkanie pulpitu oknami
oraz zająć dużo czasu.6Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.orgNapotkałeś błąd w JOSMwNapotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:WNależy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki. Czy na pewno je przesunąć?,Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.KMusisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.HMusisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:Wybierz ślad GPXJOSM został zaktualizowany.
Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.

Zaktualizować wtyczki? PowiększZbliżenie (w metrach) PowiększZmniejszPowiększa i przesuwa mapęPowiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem PowiększPoziom powiększenia:ZmniejszPowiększ aby pokazać: {0} Powiększ doPowiększ na warstwiePowiększ do węzłaPokaż problem!Powiększ do wybranych elementówPowiększ do zaznaczenia6Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych Pokaż {0} [usunięte] Wysokość: {0} mwysokie napięcieśrednie napięcie Edycja pylonu Edycja stacjiStacjaBramaWsteczSzybciej"Zwiększa prędkość odtwarzania. Do przodu+Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.%Przeskakuje do następnego fragmentu.Następny znacznikOdtwórz następny znacznik.Odtwórz poprzedni znacznik.Odtwórz / wstrzymajPoprzedni znacznikWolniej"Zmniejsza prędkość odtwarzania. ZamkniętyOtwartybrakDUAZUOTZTekstOpisNazwaŹródło ciepła Przesunięciemarkowenieużywanetakróżne nad ziemią pod ziemiąpodwodąEdycja stacji kolejowejStacja kolejowaKlucz:skrótowa nazwa ulicydodaj do zaznaczeniaadresadministracyjna zaawansowanazaawansowana konfiguracjadroga powietrznakruszywo dla rolnictwa wentylacyjny wszystkiewszystkie obiektyalejka alfabetycznie alternatywny udogodnieniefutbol amerykański analogowykościół anglikańskijedzenie dla zwierzątgośćdowolneakwedukt łucznictwoobszar azjatyckaasfalt lekkoatletykafutbol australijski automatycznietło&punkt zatrzymania na odcinku powrotnymodcinek powrotnyzłabahaizm baptyścibarieraBasen KoszykówkaboksytyPlażarowerydętki do roweru torfowiskobulegranica gra w kulemarkamostetykieta "most" na węźleteren poprzemysłowybuddyzmbudynekpróg zwalniający hamburgeryautobuswydzielony pas autobusowyfutbol kanadyjki kajakarstwouwzględnij wielkość literkościół katolickiCmentarzwęgiel drewnykurczakchińskachrześcijaństwo papierosymiastocywilna wspinaczka"zgodnie z ruchem wskazówek zegara zamkniętyzamknięta drogawęgielbruk komunikacyjnaszuterbeton prezerwatywy konfigurujKonfiguruje styl rysowania mapykonfliktiglasty połaczenie w budowiesieć trakcyjnamiedźliczbakrykietkrykietkrokiet kolarstwodane liściastyobiekt dedykowany usunięto dla dostaw przestarzałydla wyznaczonych pojazdówdojazd do posesjiobjazdcyfrowydiamenty zablokowaneDokwyścigi psów podwójnyna dółzjazdpobrany obszarnapojepodjazdłatwaenergia elektrycznaelementy jazda konnaewangelikalizmparzyste przykłady doskonałatorby na odchodydla ekspertów$Rozszerza opcje edycji opening_hours)fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona gospodarstwopromznajdź w zaznaczeniuryba z frytkamijedzeniepieszabródlasleśna&punkt zatrzymania na odcinku docelowymodcinek docelowycieplna francuska od kafelkaz drogipełnafutbol gaelicki (irlandzki)garażegazowy niemieckaLodowieczłoto pole golfowedobra znacznik GPS punkt GPS 1 stopnia 2 stopnia 3 stopnia 4 stopnia 5 stopniatrawakratka trawnikoważwirgreckazielonygrunt gimnastyka połowicznapunkt zatrzymaniazdrowie ciepłowniczyZdrowiesamochody ciężarowe wyróżnieniedrogaDroga bez numeru referencyjnegohinduizmhistoriatablica historycznahokej tragicznawyścigi konnedomwodnalodyilmenit nieaktywne niekompletneniekompletna droga%przybliż by zobaczyć więcej detali niezależnyindyjska wewnętrznyTeren przemysłowyWewnętrzny segment"zintegrowano z głównym programemśrednia rudy żelazawysepkawydzielone pomieszczeniewłoskadżinizm japońskaświadkowie Jehowyjudaizmwysypisko smiecizagospodarowanie przestrzennewarstwaołóww lewo wypoczynekwapień limitowanestrefa zamieszkania%ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})wczytywanie stylu ''{0}''...zablokuj przewijanieniska luteranie namorzynyręczniemarsze max szer.max dł.członek metodyści meksykańskaTeren wojskowy min szer.min dł.brakujące obiekty:błędnie wpisana nazwa kluczamieszanymormonisporty motorowe autostrada ciąg pieszyBłotoróżne sportywielopoziomowyislamnarodowa naturalnetablica przyrodniczagazety następnynikielnie brak opisubrak modyfikatorazakaz skrętu w lewozakaz skrętu w prawozakaz jazdy prostozakaz zawracaniażadnenie zostały usuniętetablica informacyjnadla początkującychjądrowa obserwacyjna nieparzyste oficjalnienaftowystare szyny kolejowestare%etykieta "jednokierunkowa" na węźlenakaz skrętu w lewonakaz skrętu w prawonakaz jazdy prostootwartyopcjekościół prawosławny zewnętrznyZewnętrzny segmentpoza pobranym obszaremwysepka parkignowabilety parkingoweMczęściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmieniapyłu pasażerowiepasażerowie; pojazdy utwardzonakostkaSzczytkamieniezielonoświątkowcy dopuszczalnyzdjęciafotowoltaiczna nabrzeżeboiskoMiejscetablica botanicznaplastiksłup politycznaenergiaprezbiterianie poprzedni droga krajowadroga krajowa - dojazddroga prywatna proponowany protestanci publicznymapy komunikacji miejskiejbilety komunikacji miejskiej poczwórnykwakrzy kamieniołomsport rakietowykolejTeren kolejowy tory kolejoweszuwary regionalnawyrażenie regularneRelacja bez typuOdśwież domyślne wpisyzdalnieusuń z zaznaczeniazamień zaznaczeniezabudowarestauracja bez nazwyhandelw prawokoryto rzecznedrogarolarondodroga odcinek trasyrutylsól słone bagnapiachkanapkiskalaschematZarośladroga wojewódzka sejsmicznywybierz sport: zaznaczony zaznaczeniewydzielona przestrzeńdroga serwisowaserwis ściekowyszyici strzelectwosklepbocznicasikhizmsrebro pojedynczymiejscejazda na deskorolce łyżwiarstwo narciarska narciarstwo piłka nożna spirytualizmSportcentrum sportoweodnogastadionznaczkikamień strumieńulicenazwa ulicy zawiera ssciągciąg;ciąg;...metro słonecznysunniciterenowybagno słodycze pływanietenis stołowytamponytaoizmdoładowanie do telefonu tymczasowyTymczasowy typ drogitenisdroga powiatowateksttajskatereny zalewowecynado drogi topograficzna turystykazabawki ścieżkaścieżka i punktysygnalizacja świetlnatramwaj potrójny'prawda: ta opcja jest zawsze włączonadroga ekspresowadroga ekspresowa - dojazdtureckarodzaj droga gminnaniekontrolowane podziemny unitarianizmnieznany nieoznakowane nieutwardzonanieznanaCnieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów nieotagowanynieotagowana droga nieużywanedo góryaż do kafelkaużyciebłędy spradzania poprawności0pozostałe informacje z sprawdzania poprawności%ostrzeżenie sprawdzania poprawnościpojazdy wersja {0}przez węzeł lub drogęWiaduktWulkanvoucherywoda poziom wody szlak wodny tylko punktypogodatablica o zwierzętachwiatrowa wydobywczy przewodowy bezprzewodowydrewno$Błędny znacznik highway na węźledworzec przetokowytakcynkcyrkon przybliż by załadować kafelki(przybliż by załadować więcej kafelekzaratusztrianizm{0} [niekompletny]Obiekty na warstwie {0}: {0} metrówI{0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}{0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. Skonfiguruj usługę wielu zestawów zmian {0} km kw.D{0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})D{0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5}){0}: Wersja {1} (lokalna: {2})({0} zapytanie)({0} zapytania)({0} zapytań)%({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...'({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...'({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...SZaznaczony obiekt nie jest dostępny w
edytowanej warstwie ''{0}''.aŻaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w
edytowanej warstwie ''{0}''.aŻaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w
edytowanej warstwie ''{0}''.Dodano {0} obiektDodano {0} obiektyDodano {0} obiektówMNie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.ONie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.ONie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.;Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.=Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.=Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''."Zmiana właściwości {0} obiektu.$Zmiana właściwości {0} obiektów.$Zmiana właściwości {0} obiektów.Zmień {0} obiektZmień {0} obiektyZmień {0} obiektówJKliknij {0} aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.LKliknij {0} aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.LKliknij {0} aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.Konflikt podczas pobieraniaKonflikty podczas pobieraniaKonflikty podczas pobieraniaUsunięto {0} węzełUsunięto {0} węzłyUsunięto {0} węzłówUsunięto {0} objektUsunięto {0} objektyUsunięto {0} objektówUsunięto {0} relacjęUsunięto {0} relacjeUsunięto {0} relacjiUsunięto {0} drogęUsunięto {0} drogiUsunięto {0} drógUsuwanie {0} obiektuUsuwanie {0} obiektówUsuwanie {0} obiektówFPobieranie następującej wtyczki nie powiodło się:KPobieranie następujących {0} wtyczek nie powiodło się:KPobieranie następujących {0} wtyczek nie powiodło się:Pobieranie {0} zestawu zmian...!Pobieranie {0} zestawów zmian...!Pobieranie {0} zestawów zmian...Wstaw w drogę nowy węzeł.Wstaw w drogę nowe węzły {0}Wstaw w drogę nowe węzły {0}?JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:BJOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:BJOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:0JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych. .JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych. 1JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .  Połączona wersja ({0} pozycja) Połączona wersja ({0} pozycje) Połączona wersja ({0} pozycji)Przesunięto {0} węzełPrzesunięto {0} węzłyPrzesunięto {0} węzłówMoja wersja ({0} pozycja)Moja wersja ({0} pozycje)Moja wersja ({0} pozycji)#Pobranie obiektu nie powiodło się%Pobranie obiektów nie powiodło się%Pobranie obiektów nie powiodło sięObiekt usuniętyObiekty usunięteObiektów usuniętych!Pobrany obiekt został usunięty.'{0} pobrane obiekty zostały usunięte.-{0} pobranych obiektów zostało usuniętych.0Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.
.Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.
.Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.
Otwieranie {0} pliku...Otwieranie {0} plików...Otwieranie {0} plików...Wklejam {0} tagWklejam {0} tagiWklejam {0} tagiQWtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:UWtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:UWtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:Obrócono {0} węzełObrócono {0} węzłyObrócono {0} węzłówSkalowanie {0} węzłaSkalowanie {0} węzłówSkalowanie {0} węzłów#Uprość drogę (usuń {0} węzeł)$Uprość drogę (usuń {0} węzeły)%Uprość drogę (usuń {0} węzłów)Uproszczono {0} drogęUproszczono {0} drogiUproszczono {0} drógINastępująca wtyczka została ściągnięta pomyślnie:MNastępujące {0} wtyczki zostały ściągnięte pomyślnie:ONastępujących {0} wtyczek zostało ściągnięte pomyślnie:JNastępująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:INastępujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:INastępujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:1Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.0Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.0Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.8Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.;Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.;Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.Ich wersja ({0} pozycja)Ich wersja ({0} pozycje)Ich wersja ({0} pozycji)GWięcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.GWięcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.GWięcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.$Do przesłania pozostał {0} obiekt.&Do przesłania pozostały {0} obiekty.(Do przesłania pozostało {0} obiektów.Wykryto {0} konflikt.Wykryto {0} konflikty.Wykryto {0} konfliktów.+Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.-Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.-Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.+Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.-Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.-Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.EAktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:FAktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:FAktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:MPrzesyłanie {0} obiektu do 1 zestawu zmianOPrzesyłanie {0} obiektów do 1 zestawu zmianOPrzesyłanie {0} obiektów do 1 zestawu zmianuPrzesyłanie {0} obiektu do 1 zestawu zmian używając 1 zapytaniawPrzesyłanie {0} obiektów do 1 zestawu zmian używając 1 zapytaniawPrzesyłanie {0} obiektów do 1 zestawu zmian używając 1 zapytaniaPrzesyłanie {0} obieku...Przesyłanie {0} obiektów...Przesyłanie {0} obiektów...znacznik znaczniki znacznikówwęzełwęzły węzłówobiektobiekty obiektówrelacjarelacjerelacjidrogadrogidróg {0} Autor {0} Autorów{0} składa się z {1} markera {0} składa się z {1} markerów {0} składa się z {1} markerów {0} element {0} elementy{0} elementów {0} węzeł {0} węzły {0} węzłów{0} obiekt do dodania:{0} obiekty do dodania:{0} obiektów do dodania:{0} obiekt do usunięcia:{0} obiekty do usunięcia:{0} obiektów do usunięcia:{0} obiekt do zmodyfikowania:{0} obiekty do zmodyfikowania: {0} obiektów do zmodyfikowania: {0} relacja {0} relacje {0} relacji {0} trasa, {0} trasy, {0} tras,  {0} ścieżka {0} ścieżki {0} ścieżki {0} ślad, {0} ślady, {0} śladów,  {0} droga {0} drogi {0} dróg {0} punkt {0} punkty {0} punktów